Page 1

0227 Mediatheek, Delft

0227 Media library, Delft


Fotograaf: Arjen Schmitz | photographer: Arjen Schmitz

0227 Mediatheek, Delft

0227 Media library, Delft


DUURZAAMHEID DOOR TRANSFORMATIE locatie:

Sustainability by transformation location:

Vesteplein, Delft

Het Hoogovenpand in Delft, een verouderd kantoorpand uit de jaren

The Hoogoven Building in Delft, an outdated office block from the

programma:

zeventig, is getransformeerd tot Mediatheek. De kwaliteit van het oude

seventies, has been transformed into a Media Library. The quality of the

programme:

1870 m2 winkels, 330 m2 woningen, 430 m2 mediatheek

pand, in de vorm van een heldere en daardoor flexibele draagstructuur, is

old building, in the form of a transparent and therefore flexible structural

aangegrepen om de organisatie voor de nieuwe functies vorm te geven.

frame, has been brought into play in order to shape the organization for

1870 m2 shops, 330 m2 dwellings, 430 m2 media library

Ook winkels, horeca, woningen en een fietsenstalling maken onderdeel

its new functions. Shops, restaurants and cafés, apartments and bicycle

uit van het project. In het gebouw is de belangrijkste architectonische

storage are also included in this project. The most important architectural

Liesbeth van der Pol

en ruimtelijke ingreep de totstandkoming van een lichtstraat, met een

and spatial intervention of the building is the continuous roof light, with

ontwerpteam:

opvallende glazen kap die over de hele breedte van het pand loopt. Een

a striking glass roof stretching across the entire width of the building.

designteam:

P. Cannon, M. Hardonk, R. Bos, A. Koch, A. Derksen in samenwerking met AEQUO architects

vide verbindt de verschillende verdiepingen en functies. De warme, zachte

An atrium connects the various floors and functions. The warm, soft

materialen van het interieur slaan een brug tussen het harde industriële

materials of the interior bridge the gap between the hard industrial

P. Cannon, M. Hardonk, R. Bos, A. Koch, A. Derksen in collaboration with AEQUO architects

opdrachtgever:

casco en het huidige gebruik.

structural frame and the building’s current use.

client:

b.v.o.: 9940 m2 architect:

DHV, Den Haag aannemer bouwkundig:

In 2009 werd de Mediatheek uitgeroepen tot beste bibliotheek van

In 2009, the Media Centre was declared the best library of the

€ 8.000.000,-

9940 m2 architect: Liesbeth van der Pol

Nederland.

Netherlands.

structural engineer: DHV, Den Haag contractor: Heijmans Bouw Rotterdam BV

Heijmans Bouw Rotterdam BV bouwkosten (ex. btw):

gfa.:

Gemeente Delft

Gemeente Delft constructeur:

Vesteplein, Delft

Delft

Station

Delft

Station

Mediatheek

Media Library

Marktplein

building costs (ex. VAT):

Marketsquare

€ 8.000.000,-

Gasthuislaan

start ontwerp:

start of design:

CAI

March 2003

lift

maart 2003

start of construction:

start uitvoering:

Mai 2005

lift

mei 2005

8076

ENTREE

oplevering:

completion:

60

60

Vest e

plein

2007

2007

Asvest

Vesteplein

Zuidwal

Delft in Nederland | Delft in the Netherlands

Stadscentrum Delft | city center Delft

Locatie Mediatheek | location media library

0

50

0

0227 Mediatheek, Delft

0227 Media library, Delft

10m


55

11

11

33

33

44

11

33 11

33

T lucht

A lucht

33

luik

11 10m

0

60

0

22

NIVEAU 0

V79

22 Legenda: 1. bestaande winkelruimte 2. nieuwe winkelruimte 3. mediatheek 4. fietsenstalling 5. bestaaande woningen 6. nieuwe woningen 7. verhuurbaar kantoor

1 bestaande winkelruimte 2 nieuwe winkelruimte 3 mediatheek 4 fietsenstalling 5 bestaande woningen 6 nieuwe woningen 7 verhuurbaar kantoor

Caption: 1. existing shops 2. new shops 3 media library 4. cycle shed 5. existing dwellings 6. new dwellings 7. rentable officespace

Plattegrond begane grond | ground floor plan

0

10

0227 Mediatheek, Delft

Plattegrond eerste verdieping | first floor plan

0227 Media library, Delft

NIVEAU 1

33

1 bestaande winkelruimte 2 nieuwe winkelruimte 3 mediatheek 4 fietsenstalling 5 bestaande woningen 6 nieuwe woningen 7 verhuurbaar kantoor

0

10

10m


afschot

77

33 77 55 10m

0

haalknop

0

1660

Legenda: 1. bestaande winkelruimte 2. nieuwe winkelruimte 3. mediatheek 4. fietsenstalling 5. bestaaande woningen 6. nieuwe woningen 7. verhuurbaar kantoor

Caption: 1. existing shops 2. new shops 3 media library 4. cycle shed 5. existing dwellings 6. new dwellings 7. rentable officespace

Plattegrond tweede verdieping | second floor plan

66

10

1660

1660

10

1660

10

1660

10

1660

10

1660

10

66

66

0

NIVEAU 2

NIVEAU 3

1 bestaande winkelruimte 2 nieuwe winkelruimte 3 mediatheek 4 fietsenstalling 5 bestaande woningen 6 nieuwe woningen 7 verhuurbaar kantoor

1 bestaande winkelruimte 2 nieuwe winkelruimte 3 mediatheek 4 fietsenstalling 5 bestaande woningen 6 nieuwe woningen 7 verhuurbaar kantoor

10

0227 Mediatheek, Delft

Plattegrond derde verdieping | third floor plan

0227 Media library, Delft

0

10

10m


5

5 6

9970+

3

5 3

3

3

2

3

0

Dwarsdoorsnede | cross section

Legenda: 1. bestaande winkelruimte 2. nieuwe winkelruimte 3. mediatheek 4. fietsenstalling 5. bestaaande woningen 6. nieuwe woningen 7. verhuurbaar kantoor

3

1

1

1

0

10m

0

10

DOORSNEDE A

5

3

vloer tot P=4200+ verhogen

09-09-05

3

3

5

3

5

09-09-05

3

3

rooster

3

7

1 bestaande winkelruimte 2 nieuwe winkelruimte 3 mediatheek 4 fietsenstalling 5 bestaande woningen 6 nieuwe woningen 7 verhuurbaar kantoor

10m

0

DOORSNEDE B

Dwarsdoorsnede | cross section

10

1 bestaande winkelruimte 2 nieuwe winkelruimte 3 mediatheek 4 fietsenstalling 5 bestaande woningen 6 nieuwe woningen 7 verhuurbaar kantoor

Caption: 1. existing shops 2. new shops 3 media library 4. cycle shed 5. existing dwellings 6. new dwellings 7. rentable officespace

0

Langsdoorsnede | longitudinal section

0227 Mediatheek, Delft

0227 Media library, Delft

10


Fotograaf: Arjen Schmitz | photographer: Arjen Schmitz

0227 Mediatheek, Delft

0227 Media library, Delft


Voor | before

Na | after

Voor | before

Na | after

0227 Mediatheek, Delft

0227 Media library, Delft

Dok architecten Delft Mediatheek  

Dok architecten Delft Mediatheek / Media Library