Page 1


Organizer: Composers’ Association of Macedonia SOCOM Artistic Board: Jana Andreevska Pande Shahov

Покровители: Претседател на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов Министерство за култура на Р. Македонија

Организатор: Сојуз на композиторите на Македонија СОКОМ Уметнички одбор: Јана Андреевска Панде Шахов

Under the patronage of the: President of the Republic of Macedonia Gjorge Ivanov, PhD Ministry of Culture of the Republic of Macedonia

european composer & songwriter alliance

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


Почитувани љубители на музиката и уметноста, Традиционално секоја година имам особена чест и задоволство да бидам покровител на една од нашите најреномирани културни манифестации - „Денови на македонската музика“. Уверен сум декa и на 38. издание на „Деновите на македонската музика“ нашата јавност ќе може да чуе репрезентативен одбир на дел од ризницата на македонското современо музичко творештво интерпретирана од врвни домашни, но и странски музички уметници. И годинава имаме одлична програма која е резултат на грижлива и внимателна селекција и која несомнено ќе овозможи уживање за сите почитувачи на музиката. Секако во програмата ќе ги видиме и нашите најрепрезентативни музички ансамбли: Македонската филхармонија, Хорот и оркестарот на македонската опера, Битолскиот камерен оркестар, како и неколку значајни имиња од странство. Уверен сум декa и на 38. издание на „Деновите на македонската музика“ нашата јавност ќе може да чуе репрезентативен одбир на дел од ризницата на македонското современо музичко творештво интерпретирана од врвни домашни, но и странски музички уметници. И годинава имаме одлична програма која е резултат на грижлива и внимателна селекција и која несомнено ќе овозможи уживање за сите почитувачи на музиката. Секако во програмата ќе ги видиме и нашите најрепрезентативни музички ансамбли: Македонската филхармонија, Хорот и оркестарот на македонската опера, Битолскиот камерен оркестар, како и неколку значајни имиња од странство. Би сакал во оваа пригода да им честитам на уметничките раководители на манифестацијата, и на СОКОМ, како нејзини организатори за макотрпната работа и постојаното квалитативно надградување на програмските содржини. Сево ова придонесува за популаризација на младите македонски композитори и, воопшто, на македонската музика. Дозволете на крајот на сите учесници на манифестацијата „Денови на македонската музика 2015“ да им посакам успешни настапи, а на публиката којашто ќе ги следи нивните изведби да ѝ посакам незаборавни мигови. Со почит д-р Ѓорге Иванов

Не можам да разберам зошто некои се плашат од нови идеи. Јас најмногу се плашам од старите идеи! – американскиот експериментален композитор Џон Кејџ многу духовито го изрази кредото на повеќето композитори од неговата генерација. Последниве години, често се поставува прашањето дали потполно исчезнаа полетноста и храброста на авангардната музика? Дали, во една полистилистичка и плуралистичка музичка средина има воопшто потреба за предизвици, бунт, антагонизам и преиспитување? Се надеваме дека има. Низ вековите, најдобрата уметност се создавала во бурни времиња, па уметниците не смеат да се чувствуваат преудобно во својата творечка насока. Затоа, со задоволство претставуваме голем број премиери од наши истакнати, но и млади автори, кои ќе покажат со каква разноликост се одликува македонското музичко творештво. Ниту е национално, ниту е рационално, ами пред сè индивидуално и со човечка димензија. Современите дела претставуваат предизвик за секој музичар, но посветеноста и професионалноста на нашите уметници продолжуваат да бидат поттик за македонските композитори. Покрај веќе докажаните музичари, ентузијасти за нова музика, овогодишната програма вклучува и два релативно понови ансамбли, Камерниот оркестар на Битола и ансамблот за современа музика на СОКОМ - КонТемпора, кои на публиката ќе и ги понудат своите први видувања на повеќе досега неизведени композиции. Како и секоја година, програмата ја збогативме и со гостувања на уметници од странство. Врвни музичари од Словенија, Германија, Белгија, Канада и Унгарија, сами и во соработка со своите македонски колеги, ќе исполнат македонска музика, но и музика од своите татковини. Особено задоволство е што отворањето на ДММ 2015 е во соработка со ДМБУЦ„Илија Николовски-Луј“. Се надеваме дека овој концерт, како и настапот на Мандолинскиот оркестар „Скопје“, ќе охрабри други млади и аматерски ансамбли да настапат во следните изданија на фестивалот, оти нема поубава визија за иднината на една култура од вербата и влогот во младите музичари. Уметнички одбор на ДММ 2015 Јана Андреевска, Панде Шахов

ПРОГРАМА PROGRAMME 01.04-09.04 2015


19.00 часот

Среда, 1 април 2015 Македонски народен театар

Macedonian National Theater Wednesday, April 1, 2015

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ

19.00

OPENING CONCERT “YOUTH SUPER ORCHESTRA” (Мacedonia, Serbia, Slovenia) Conductor: Јelena Shushnјik (Slovenia)

“МЛАДИНСКИ СУПЕР ОРКЕСТАР“ (Македонија, Србија, Словенија) Диригент: Јелена Шушњиќ (Словенија)

Alojz Srebotnjak (1931-2010) SLOVENIAN FOLK DANCES (1993) Petar Konjovic (1883-1979) GREAT CHOCHEK DANCE, III mov. of the symphonic tryptich “KOSHTANA” (1931)

Алојз Среботњак (1931-2010) СЛОВЕНСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ (1993)

Gligor Smokvarski (1909-2004) THE HEAVY DANCE from the Ballet „Makedonska povest“ (1952)

Петар Коњовиќ (1883-1979) ГОЛЕМА ЧОЧЕК ИГРА, III став од симфонискиот триптих „КОШТАНА“ (1931)

Soni Petrovski (1977) DRUNKEN DANCE, PAJDUSHKO (2004)

Глигор Смокварски (1909-2004) ТЕШКОТО од балетот „Македонска повест“ (1952)

The orchestra is a joint project of the music schools Glazbena Shola Vich-Rudnik, Ljubljana (Slovenia), the secondary music schools “Kosta Manojlovic” - Zemun and “Vatroslav Lisinski” - Belgrade (Serbia) and DMBUC “Ilija Nikolovski-Luj” - Skopje (Macedonia).

Сони Петровски (1977) ПИЈАН ТАНЕЦ „ПАЈДУШКО“ (2004) Оркестарот е заеднички проект на музичките училишта од Словенија - Глазбена шола Вич-Рудник - Љубљана; Србија - Средни музички училишта „Коста Манојловиќ“ Земун и „Ватрослав Лисински“ - Белград и Македонија - ДМБУЦ „Илија НиколовскиЛуј“ - Скопје.

ОПШТИНА ЦЕНТАР

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

ОПШТИНА БУТЕЛ

WORLD PREMIERE

MACEDONIAN PREMIERE


20.00 часот

Петок, 3 април 2015 Музеј на град Скопје

City Museum of Skopje Friday, April 3, 2015

Концерт на ансамблот ConTempora (СОКОМ) со гости од ансамблот AVENTURE (Германија) Aventure

ConTempora

Волфганг Рудигер - фагот Александер От - обоа Валтер Ифрим -кларинет

Катерина Бачевска - флејта Игор Иванов - кларинет Марјан Милошевски - фагот Горан Јанев - хорна Јордан Колевски - труба Влатко Нушев - перкусии Марија Вршкова - пијано

Диригент: Сашо Татарчевски

Биљана Стојковска - сопран Владимир Костов - виолина Симон Поповски - виолина Бојан Талески - виола Паскал Краповски - виолончело Петруш Петрушевски - контрабас

Concert of ConTempora Ensemble (SOKOM) and guests from AVENTURE ensemble (Germany) Aventure

ConTempora

Wolfgang Ruediger - bassoon Alexander Ott - oboe Walter Ifrim – clarinet

Katerina Bachevska - flute Igor Ivanov - clarinet Marjan Miloshevski - bassoon Goran Janev - French horn Jordan Kolevski - trumpet Vlatko Nushev - percussion Marija vrshkova – piano

Conductor: Sasho Tatarchevski

Biljana Stoykovska - soprano Vladimir Kostov - violin Simon Popovski - violin Bojan Taleski - viola Paskal Krapovski - cello Petrush Petrushevski - doublebass

Дарија Андовска (1979) КНИГА НА ТАЈНИ (2014) за камерен ансамбл и фиксен медиум

Daria Andovska(1979) BOOK OF SECRETS (2014) for chamber ensemble and fixed media

Гоце Коларовски (1959-2006) ТЕЖОК МАКЕДОНСКИ ТАНЕЦ (2004) за камерен ансамбл

Goce Kolarovski (1959-2006) HEAVY MACEDONIAN DANCE (2004) for chamber ensemble

Валентина Велковска-Трајановска (1976) ЅВЕЗДИН ТРАГ (2007) за флејта/алт флејта, обоа, кларинет и фагот

Valentina Velkovska-Trajanovska (1976) STAR TRAIL (2007) for flute/alto flute, oboe, clarinet, bassoon

Ана Пандевска (1985) МАРИОНЕТИ (2014) за камерен ансамбл

Ana Pandevska (1985) MARIONETTES (2014) for chamber ensemble

Кокан Димушевски (1958) AEGRI SOMNIA (2014) за флејта, фагот и пијано

Kokan Dimushevski (1958) AEGRI SOMNIA (2014) for flute, bassoon and piano

Јана Андреевска (1967) ИЗБОРНИ АФИНИТЕТИ (2004) за камерен ансамбл

Jana Andreevska (1967) ELECTIVE AFFINITIES (2004) for chamber ensemble Mihailo Trandafilovski (1974) ONE CHANGING (2004) for chamber ensemble

Михаило Трандафиловски (1974) ONE CHANGING (2004) за камерен ансамбл

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

20.00

WORLD PREMIERE

MACEDONIAN PREMIERE


18.00 часот

Сабота, 4 април 2015 Музеј на град Скопје

City Museum of Skopje Saturday, April 4, 2015

18.00

CONCERT OF THE MANDOLIN ORCHESTRA “SKOPJE” Conducted by: Ramadan Shukri

КОНЦЕРТ НА МАНДОЛИНСКИОТ ОРКЕСТАР „СКОПЈЕ“ диригент: Рамадан Шукри

Тодор Трајчевски (1954) ВРТЕЛЕШКА (2014)

Таки Хрисик (1920-1983) СУИТА “РУСТИКАНА“

Филип Иванов (1992) СУИТА (2014)

Благој Цанев (1937) МАКЕДОНСКИ ЕПОС (1981)

Стојан Стојков (1941) ПРОЛЕТЕН ЦВЕТ (1986)

Драган Шуплевски (1933-2001) МАКЕДОНСКО КАПРИЧО БР.1 (1982)

Љубомир Бранѓолица (1932) СУИТА од балетот “ОДБЛЕСОК“ (1973)

Трајко Прокопиев (1909-1979) ВАРДАРЕ (1945) АРИЈА НА СИМКА ОД ОПЕРАТА “РАЗДЕЛБА“ (1971)

Стојче Тошевски (1944-2008) ЉУБОВНА ПЕСНА ПЕСНИ БЕЗ ЗБОРОВИ

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

Todor Trajchevski (1954) CARROUSEL (2014)

Taki Hrisik (1920-1983) SUITE “RUSTICANA”

Filip Ivanov (1992) SUITE (2014)

Blagoj Canev (1937) MACEDONIAN EPOS (1981)

Stojan Stojkov (1941) SPRING FLOWER

Dragan Shuplevski (1933-2001) MACEDONIAN CAPRICCIO NO.1 (1982)

Ljubomir Brangjolica (1932) SUITE FROM THE BALLET “REFLECTION” (1973)

Trajko Prokopiev (1909-1979) VARDARE (1945) ARIA OF SIMKA FROM THE OPERA “SEPARATION” (1971)

Stojche Toshevski (1944-2008) LOVE SONG SONG WITHOUT WORDS

WORLD PREMIERE

MACEDONIAN PREMIERE


20.00 часот

Сабота, 4 април 2015 Музеј на град Скопје

City Museum of Skopje Saturday, April 4, 2015

20.00 hours

КОНЦЕРТ НА ДУВАЧКОТО ТРИО НА АНСАМБЛОТ AVENTURE (Германија) АЛЕКСАНДЕР ОТ (обоа)

ВАЛТЕР ИФРИМ

ALEXANDER OTT

(кларинет)

(oboe)

ВОЛФГАНГ РУДИГЕР

WALTER IFRIM

(фагот)

(clarinet)

WOLFGANG RÜDIGER Габриел Маланциоиу (1979) ТРАУЛОС (2011) за обоа, бас-кларинет и фагот

CONCERT OF THE AVENTURE WIND TRIO (Germany)

Симона Симуноска (1986) ТРИ МИНИЈАТУРИ за соло кларинет (2014)

Gabriel Malancioiu (1979) TRAULOS (2011) for oboe, bass-clarinet and bassoon

Вања Николовски - Ѓумар (1968) ПАТУВАЊЕТО НА ПАЈКИТЕ (2010) за соло обоа 1.На небото, 2. Меѓу луѓето, 3. На улица, 4. Во градината

Simona Simunoska (1986) THREE MINIATURES (2014) for clarinet solo

(bassoon)

Макс Е. Келер (1947) WACHSEN UND WELKEN (2014) за обоа, кларинет и фагот

Vanja Nikolovski - Gjumar (1968) DUCKLING'S JOURNEY (2010) for oboe solo 1. In the Sky, 2. Among People, 3. On the Street, 4. In the Garden

Вања Николовски - Ѓумар (1968) ДАРИАДЕМИ (2012) за кларинет и фагот

Max E. Keller (1947) WACHSEN UND WELKEN (2014) for oboe, clarinet and bassoon

Томислав Зографски (1934-2000) ТРИ КОНЦЕРТНИ ПИЕСИ за соло фагот (1998)

Vanja Nikolovski - Gjumar (1968) DARIADEMI (2012) for clarinet and bassoon

Михаел Куел (1960) ТЕМНА МАТЕРИЈА (2011) за обоа, кларинет и фагот

Tomislav Zografski (1934-2000) THREE CONCERT PIECES (1998) for solo bassoon Michael Quell (1960) DARK MATTER (2011) for oboe, clarinet and bassoon

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

WORLD PREMIERE

MACEDONIAN PREMIERE


20.00 часот

Недела, 5 април 2015 Музеј на град Скопје

City Museum of Skopje Sunday, April 5, 2015

20.00

CONCERT OF THE CHAMBER ORCHESTRA OF BITOLA Conductor: Zsolt Nagy (Hungary) Mihailo Trandafilovski (1974) RIPPLE EFFECT (2) (2013-14) for piano and string orchestra soloist: Ana Gaceva Nikola Krstevski (1993) DIS:SOLVING (2014) for string orchestra

КОНЦЕРТ НА KАМЕРНИОТ ОРКЕСТАР НА БИТОЛА Диригент: Жолт Наѓ (Унгарија)

Damjan Temkov (1981) AM (Agonizing Mods) (2014) for soprano saxophone and string orchestra soloist: Ninoslav Dimov Аleksandar Pejovski (1979) ARVOTORUM ZAUM in eight scenes (2014), for strings Soni Petrovski (1977) CONTEMPLATIO (2014), for string orchestra

Михаило Трандафиловски (1974) RIPPLE EFFECT (2) (2013-14) за пијано и гудачки оркестар солист: Ана Гацева Никола Крстевски (1993) DIS:SOLVING (2014) за гудачки оркестар Дамјан Темков (1981) AM (Agonizing Mods) (2014) за сопран-саксофон и гудачки оркестар солист: Нинослав Димов Александар Пејовски (1979) ARVOTORUM ZAUM во осум сцени (2014), за гудачи Сони Петровски (1977) CONTEMPLATIO (2014), за гудачки оркестар

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

WORLD PREMIERE

MACEDONIAN PREMIERE


20.00 часот

Понеделник, 6 април 2015 Музеј на град Скопје

City Museum of Skopje Monday, April 6, 2015

МЛАДИ КОМПОЗИТОРИ

YOUNG COMPOSERS

Андреј Блажевски (1995) АКВАРЕЛ за пијано (ментор проф. Ј. Андреевска) Душко Дембовски - пијано (класа вон.проф. д-р А. Гацева)

Andrej Blazhevski (1995) AQUARELLE for piano (mentor prof. J. Andreevska) Dushko Dembovski - piano, (class prof. A. Gaceva)

Маријана Јаневска (1990) МЕТАМОРФОЗА за флејта, кларинет, пијано, виолина, виолончело и перкусии (класа доц.м-р. Д. Андовска) Билјана Камчева, Александар Петров, Кирил Крстевски, Магдалена Поповска, Александра Петковска, Влатко Нушев диригент: Иван Еминовиќ

Marijana Janevska (1990) METAMORPHOSIS for flute, clarinet, piano, violin, cello and percussion (class prof. D. Andovska) Biljana Kamcheva, Aleksandar Petrov, Kiril Krstevski, Magdalena Popovska, Aleksandra Petkovska, Vlatko Nushev conducted by: Ivan Eminovik

Никола Коларовски (1995) ПРЕЛУДИУМИ за пијано (класа доц.м-р С. Петровски) Стефан Алексовски (класа проф. Снежана Василева, ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“)

Nikola Kolarovski (1995) PRELUDES for piano (class prof. S. Petrovski) Stefan Aleksovski - piano (class prof. S. Vasileva, DMBUC "Ilija Nikolovski-Luj)

Маја Јовановска (1994) ПРИКАЗНИ ОД ДНЕВНИКОТ за соло виолина (класа доц.м-р. Д. Андовска) Ѓорѓина Поповска - виолина (класа проф. Љ. Кировски) РЕФЛЕКСИИ 1 и 2 за пијано Кирил Крстевски - пијано

Maja Jovanovska(1994) STORIES FROM THE DIARY for solo violin (class prof. D. Andovska) Georgina Popovska - violin, class prof. Lj. Kirovski REFLECTIONS 1 & 2 for piano Kiril Krstevski - piano

Филип Иванов (1992) ПЕСНИ за сопран и пијано (класа доц.м-р С. Петровски) Полина Тасева - сопран (класа проф. Марија Муратовска-Наумовска) Елена Атанасовска - Ивановска - пијано

Filip Ivanov (1992) SONGS for soprano and piano (class prof. S. Petrovski) Polina Taseva - soprano (class prof Marija Muratovska-Naumovska) Elena Atanasovska-Ivanovska - piano

Ангел Спироски (1996) СИМБИОГЕНЕЗА за соло хармоника (класа доц.м-р. Д. Андовска) Ања Јагодиќ - хармоника (класа доц.м-р З. Мадевски) СПОЈУВАЊЕ за соло контрабас Петруш Петрушевски - контрабас

Angel Spiroski (1996) SYMBIOGENESIS fos solo accordion (class prof. D. Andovska) Anja Jagodik - accordion, (class prof. Z. Madevski) BLENDING for solo double-bass Petrush Petrushevski - double-bass

Алмир Бајрамоски (1993) ШЕСТ ПИЕСИ за тенор и пијано, на стихови од Владимир Мартиновски (класа доц.м-р С. Петровски) Јане Дунимаглоски - тенор, (класа проф. Г. Начевски), Ана Тимосиеска - пијано, (класа проф. Т. Светиев)

Almir Bajramoski (1993) SIX PIECES for tenor and piano (lyrics Vladimir Martinovski) (class prof. S. Petrovski) Jane Dunimagloski - tenor (class prof. G. Nachevski), Ana Timosieska - piano (class prof. T. Svetiev)

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

WORLD PREMIERE

MACEDONIAN PREMIERE

20.00


20.00 часот

Вторник, 7 април 2015 Музеј на град Скопје

КОНЦЕРТ

City Museum of Skopje Tuesday, April 7, 2015

CONCERT

Eмили Жирар-Шарест

Emilie Girard-Charest

виолончело (Канада)

violoncello (Canada)

Жан-Филип Колар-Невен Жан-Лик Фафшан

Jean-Philippe Collard-Neven Jean-Luc Fafchamps

пијано (Белгија)

piano (Belgium)

Жан-Филип Колар Невен (1975) ПОВЕЌЕ ПТИЧЈИ ЛЕТ (2011) за пијано

Jean-Philippe Collard-Neven (1975) RATHER THE FLIGHT OF A BIRD (2011) for piano

Јана Андреевска (1967) 2.2.4 to 4.4.2 (2014) за четирирачно пијано Стојан Стојков (1941) СВЕТО ТРОЈСТВО (2014) за четирирачно пијано Мишел Гонвил (1950) ПАР НА ПОЧИВКА (2011) за виолончело и пијано Елизабета Илиевска-Бете (1982) ПО ДОЖДОТ ДОАЃА СОНЦЕ (2014) за четирирачно пијано Емили Жирар-Шарест (1987) ИМПРОВИЗАЦИЈА за соло виолончело Гоце Гавриловски (1978) СКРИЕНА ПОЛИФОНИЈА (2014) за соло виолончело Жан-Лик Фафшан (1960) ТРИ МЕЛОДИИ ЗА ПОДОБРО ДА СЕ ВИДИ (2011-2013) (одоздола - зад ѕидот - внатре) за виолончело и препарирано пијано

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

Jana Andreevska (1967) 2.2.4 to 4.4.2 (2014) for piano four-hands Stojan Stojkov (1941) “HOLY TRINITY” (2014) for piano four-hands Michel Gonneville (1950) COUPLE AT REST (2011) for cello and piano Elizabeta Ilievska-Bete (1982) AFTER RAIN COMES SUN (2014) for piano four-hands Emilie Girard-Charest (1987) IMPROVISATION for cello Goce Gavrilovski (1978) HIDDEN POLYPHONY (2014) for cello Jean-Luc Fafchamps (1960) TROIS CHANTS POUR MIEUX VOIR (2011-2013) (par en dessous - derrière le mur - en dedans) for cello and prepared piano

WORLD PREMIERE

MACEDONIAN PREMIERE

20.00


20.00 часот

Среда, 8 април 2015 Македонска опера и балет

Macedonian Opera and Ballet Wednesday, April 8, 2015

CONCERT OF THE CHOIR AND ORCHESTRA OF THE MACEDONIAN OPERA AND BALLET Conductor: Bisera Chadlovska

Goran Nachevski (1978) AURORA MUSIS AMICA EST (2011) for baritone and strings Soloist: Goran Nachevski

КОНЦЕРТ НА ХОРОТ И ОРКЕСТАРОТ НА МАКЕДОНСКАТА ОПЕРА Диригент: Бисера Чадловска

Горан Начевски (1978) AURORA MUSIS AMICA EST (2011) за баритон и гудачи Солист: Горан Начевски Ристо Аврамовски (1943-2007) ТРИ МОНОЛОЗИ за глас и симфониски оркестар (2007) Солист: Александар Стефановски - бас Стојан Стојков (1941) ЦИКЛУС ПЕСНИ за мецосопран и симфониски оркестар (2004) (1. Врба, 2. Бреза, 3.Топола) Солист: Ирена Кавкалевска

Risto Avramovski (1943-2007) THREE MONOLOGUES for voice and symphonic orchestra (2007) Soloist: Aleksandar Stefanovski - bass Stojan Stojkov (1941) SONG CYCLE for mezzosoprano and symphonic orchestra (2004) (1. Willow,2. Birch, 3. Poplar) Soloist: Irena Kavkalevska - mezzosoprano Pande Shahov (1973) SYMPHONY OF SONGS AND EPITAPHS for soprano, baritone, mixed choir and orchestra (2014) Parts: 1. Message, 2. Fire, 3. Plague, 4. Falcon Soloists: Olgica Milevska - soprano, Riste Velkov - baritone Choir master: Jasmina Gjorgjevska

Панде Шахов (1973) СИМФОНИЈА НА ПЕСНИ И ЕПИТАФИ за сопран, баритон, мешан хор и оркестар (2014) Делови: 1. Абер, 2. Огин, 3. Чума, 4. Сокол Солисти: Олгица Милевска - сопран, Ристе Велков - баритон Хор мајстор: Јасмина Ѓорѓевска

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

WORLD PREMIERE

MACEDONIAN PREMIERE

20.00


20.00 часот

Четврток, 9 април 2015 Дом на АРМ

Hall of ARM Thursday, April 9, 2015

015

Доделување на наградите на СОКОМ и прогласување почесни членови на СОКОМ

SOKOM Awards

ARM Hall, 20.00

CONCERT OF THE MACEDONIAN PHILHARMONIC Conductor: Zsolt Nagy (Hungary)

Vanja Nikolovski - Gjumar (1968) KARTCHNER CAVERNS MAGIC for symphonic orchestra (2013) Tomislav Zografski (1934-2000) CONCERTO GROSSO for percussion and two string orchestras op.139 (1996/99) Miroslav Spasov (1964) DANZACALLE for orchestra (2014)

КОНЦЕРТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА Диригент: Жолт Наѓ (Унгарија)

Вања Николовски-Ѓумар (1968) МАГИЈАТА НА ПЕШТЕРИТЕ КАРЧНЕР за симфониски оркестар (2013) Томислав Зографски (1934-2000) КОНЧЕРТО ГРОСО за удиралки и два гудачки оркестра op.139 (1996/99) Мирослав Спасов (1964) DANZACALLE за оркестар (2014)

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

WORLD PREMIERE

MACEDONIAN PREMIERE

20.00


015 ARM Hall, 20.00

РАБОТИЛНИЦИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ СРЕДА / 1 АПРИЛ / 2015 / 10.00 Факултет за музичка уметност – Скопје РАБОТИЛНИЦА СО СТУДЕНТИТЕ ОД КЛАСИТЕ ПО ОБОА, КЛАРИНЕТ И ФАГОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ со Александер От – обоа, Валтер Ифрим – кларинет, Волфганг Рудигер – фагот од ансамблот Авентур (Фрајбург, Германија) ПОНЕДЕЛНИК / 6 АПРИЛ / 2015 / 11.30 Концертна сала на ФМУ – Скопје ПРЕДАВАЊЕ/ПРЕЗЕНТАЦИЈА Жан-Лик Фафшан – композитор, пијанист и професор на Конзерваториумот во Монс (Белгија)

„Денови на македонска музика-2015” ги финансираат и помагаат: Министерство за култура на Р. Македонија Македонска филхармонија Македонска oпера и балет ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“ - Скопје Факултет за музичка уметност-Скопје Македонска Радио Релевизија Гете - Институт Музеј на град Скопје Општина Карпош

ВТОРНИК/7 АПРИЛ/2015/11.00 Факултет за музичка уметност – Скопје РАБОТИЛНИЦА СО СТУДЕНТИТЕ ПО КОМПОЗИЦИЈА НА ФМУ со Жан-Лик Фафшан – композитор, пијанист и професор на Конзерваториумот во Монс (Белгија)

The „Days of Macedonian Music-2015“ are financed and supported by:

WORKSHOPS/PRESENTATIONS WEDNESDAY/APRIL1/2015/10.00 Faculty of Music – Skopje WORKSHOP WITH THE STUDENTS OF OBOE, CLARINET AND BASSOON OF THE FACULTY OF MUSIC IN SKOPJE With Alexander Ott – oboe, Walter Ifrim – clarinet, Wolfgang Ruediger – bassoon from the ensemble AVENTURE (Freiburg, Germany) MONDAY/APRIL 6/2015/11.30 Concert Hall of the Faculty of Music – Skopje LECTURE/PRESENTATION Jean-Luc Fafchamps – composer, pianist and professor of the Mons Conservatory (Belgium) TUESDAY/ APRIL 7/ 2015/11.00 Faculty of Music – Skopje WORKSHOP WITH THE STUDENTS OF COMPOSITION OF THE FACULTY OF MUSIC - SKOPJE With Jean-Luc Fafchamps – composer, pianist and professor of the Mons Conservatory (Belgium)

Ministry of Culture of the Republic of Macedonia Macedonian Philharmonic Macedonian Opera and Ballet DMBUC “Ilija Nikolovski-Luj” - Skopje Faculty of Music - Skopje Macedonian Radio &Television Goethe Institut City Museum of Skopje Municipality Karposh


015 The Composers' Association of Macedonia - SOKOM is founded in 1947 as a non-governmental and nonprofitable organization of composers and musicologists. Its main purpose is to promote the rich musical heritage, Macedonian composers and their music, raise their position in the society, instigate artistic creation and develop intercultural exchange. SOKOM's main activities are: - Publishing – SOKOM has published over 200 records, CDs, audio and video tapes with works by Macedonian composers, and also more than 2500 titles of music literature scores, professional and educational books by Macedonian composers and musicologists. - Concert activities – SOKOM is a specialized concert agency that organizes concerts of classical and contemporary music. SOKOM is also one of the greatest promoters of Macedonian music in the country and abroad. - Festivals, conferences and music events – SOKOM is organizer of the annual international festival “Days of Macedonian Music”, taking place at the end of March/beginning of April in Skopje. The festival offers a wide programme presenting numerous premieres of works by Macedonian and world composers. SOKOM also organizes “Struga Music Autumn”, an annual event held in September, consisting of a musicological conference and concerts of traditional Macedonian music. SOKOM is the main organizer of “Virtuosi” – an annual awards ceremony honoring achievements in the field of music and ballet performance, composition and publishing in Macedonia. - Ensemble ConTempora SOKOM is founder of the ensemble of contemporary music ConTempora. The ensemble counts 20 members and is dedicated to performance and promotion of new works by Macedonian and foreign composers. - International activities SOKOM collaborates and exchanges projects with many foreign organizations. SOKOM is an active member of ECSA - European Composer and Songwriter Alliance, ECPNM - European Conference of Promoters of New Music.

Организатор: Сојуз на композиторите на Македонија - СОКОМ Претседател на СОКОМ: Сони Петровски Соработник: Дојрана Прокопиева Техничка организација: Лазар Мојсовски Јасмина Марковска Љупчо Дебарлиев Дизајн: Михајло Мотески Печат: Графосет ДЛ - Куманово Контакт адреса: Максим Горки 18, 1000 Скопје, Р. Македонија тел/факс: ++389 (0) 2 31 19 824 е-mail: sokom@sokom.mk www.sokom.mk

Organiser: Composers' Association of Macedonia - SOКOM President of SOKOM: Soni Petrovski Assistant: Dojrana Prokopieva Technical organization: Lazar Mojsovski Jasmina Markovska Ljupcho Debarliev Design: Mihajlo Moteski Print: Grafoset DL - Kumanovo Contact address: Maksim Gorki 18, 1000 Skopje, R. Macedonia tel/fax: ++389 (0) 2 31 19 824 email: sokom@sokom.mk www.sokom.mk


ДММ 2015 брошура  

Брошура 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you