Page 1

OBSAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Poučovací povinnost� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 Dobrá víra a neplatnost úkonů� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13 Trvání práv a povinností daňového subjektu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24 Doručení nesprávnému adresátovi� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 30 Nahrávání jednání� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34 Nahlížení do spisu� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 39 Ceny sjednané mezi spojenými osobami� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 48 Výsledek kontrolního zjištění� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 62 Předvolání za účelem projednání zprávy o daňové kontrole� � � � � � � � � � 69 Nepodepsání zprávy o daňové kontrole� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 74 Ukončení daňové kontroly� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 82 Spory ohledně postupu k odstranění pochybností – zahájení postupu� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 91 Spory ohledně postupu k odstranění pochybností – postup k odstranění pochybností, nebo daňová kontrola� � � � � � � � � � � 101 Spory ohledně postupu k odstranění pochybností – doba trvání postupu� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 112 Spory ohledně postupu k odstranění pochybností – ukončení postupu� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 121 Zahájení řízení� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 128 Rozdělení důkazního břemene � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 136 Prokazování majetku – zdanění vkladu do podnikání� � � � � � � � � � � � � � � 144 Co výslechem svědka je a co jím není� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 155 Čestné prohlášení jako důkazní prostředek� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 162 Hodnocení znaleckého posudku správcem daně� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 167 Sběratelství nebo podnikání� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 172 Pomůcky a DPH� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 178 Předvolání a přímé jednání se zastoupeným daňovým subjektem� � � � 186


Obsah

25 26 27

Doměření daně� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 198 Pokuta za opožděné tvrzení daně a místní příslušnost správce daně v rámci finanční správy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 205 Posečkání � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 220

Oblibene omyly obsah  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you