Page 1

Obsah

Seznam zkratek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Seznam použitých právních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Úvodní slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ČÁST I

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Kapitola 1

K vývoji a významu finančního účetnictví . . . . . . . . . . . 21

Kapitola 2

Národní účetní rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Vznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Cíle a funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Složení a aktuální zastoupení . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitola 3

Představení zakladatelských organizací . . . . . . . . . . . . 28

Kapitola 4

Předmluva k Interpretacím Národní účetní rady . . . . . . 4.1 Proč mají Interpretace předmluvu . . . . . . . . . . . . . 4.2 Hlavní části předmluvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Proces tvorby a vydávání Interpretací . . . . . . . . . .

Kapitola 5

Zpracovatelé jednotlivých Interpretací, autoři komentářů a autorských příkladů a jejich recenzenti . . . . . . . . . . . 38

Kapitola 6

Předmluva Národní účetní rady k Interpretacím českých účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ČÁST II

Interpretace českých účetních předpisů . . . . . . . . . . . . 45

Kapitola 1

I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv . . . . . 1.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . .

25 25 26 26 27

33 33 34 35

47 47 47 47 49 49 7


OBSAH

1.6

Kapitola 2

Kapitola 3

Kapitola 4

Kapitola 5

8

Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech . . . . . 2.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 51 51 51 54 54

I-3 Rezerva na splatnou daň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 55 55 56 57 58

I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence . . . . . . . . . . . 4.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

58

59 59 59 59 62 62 63

64 64 64 64 67 67 68


OBSAH

Kapitola 6

I-6 Splnění podmínek pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání (stažena) . . . . . . . . . . . . 69 6.1 Důvod stažení Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Kapitola 7

I–7 Komisionářské smlouvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 Důvody vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . . 7.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . . 7.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitola 8

Kapitola 9

I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . . 8.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . . 8.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-9 Odložená daň – první vykázání . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitola 10 I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele . . . . . . . . . . . . . . 10.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . . 10.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . . 10.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 70 70 71 72 72 73

74 74 74 74 76 77 79 80 80 80 80 83 83 84

85 85 85 86 88 88 91

9


OBSAH

Kapitola 11 I–11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů . . . . 92 11.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 11.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . . 92 11.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 11.3.1 Příloha A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 11.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 11.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . 102 11.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Kapitola 12 I-12 Faktoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 12.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . 12.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitola 13 I–13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 13.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . 13.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitola 14 I–14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 14.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . 14.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105 105 105 105 109 109 111

112 112 112 112 115 115 116

117 117 117 117 123 123 128

Kapitola 15 I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dividend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 15.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 15.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 129 10


OBSAH

15.3 15.4 15.5 15.6

Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitola 16 I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 16.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . 16.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129 132 132 134

135 135 135 135 138 138 139

Kapitola 17 I–17 Pobídky v nájemních vztazích. . . . . . . . . . . . . . . . 17.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 17.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . 17.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140 140 140 141 142 142

Kapitola 18 I-18 Dohadné položky v cizí měně . . . . . . . . . . . . . . . . 18.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 18.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . 18.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146 146 146 146 155 155

Kapitola 19 I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 19.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . 19.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

157

158 158 158 159 162 162 164

11


OBSAH

Kapitola 20 I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 20.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . 20.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165 165 165 165 169 169 169

Kapitola 21 I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku . . . . . . 21.1 Důvody vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 21.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.5 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170 170 170 170 172

Kapitola 22 I-22 Dotace v cizí měně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 22.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . 22.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174 174 174 174 178 180

Kapitola 23 I-23 Pořizovací cena cizoměnové pohledávky . . . . . . . 23.1 Důvody vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 23.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.5 Autorský příklad k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . . 23.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181 181 181 182 184 185

173

180

187

ČÁST III

Pracovní návrhy Interpretací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Kapitola 1

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Kapitola 2

Ocenění po předchůdci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

12


OBSAH

Kapitola 3

Mezitímní účetní výkaznictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Kapitola 4

Určení okamžiku zařazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do užívání . . . . . . . 198

Kapitola 5

Události po rozvahovém dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Kapitola 6

Účtování bonusů a skont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Kapitola 7

Opravy chyb a změny v účetních odhadech . . . . . . . . 204

Kapitola 8

Následné získání dotace na dlouhodobý majetek . . . . 8.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 8.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . 8.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205 205 205 206 212 215

Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek . . . . 9.1 Důvod vzniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Diskuse při tvorbě a schvalování . . . . . . . . . . . . . 9.3 Text Interpretace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 Příklady k Interpretaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 Autorské příklady k Interpretaci . . . . . . . . . . . . . . 9.6 Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216 216 216 217 220 223

Kapitola 9

215

224

ČÁST IV

Národní účetní rada ve fotografiích . . . . . . . . . . . . . . . 225

ČÁST V

Semináře Národní účetní rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Kapitola 1

Rok 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Kapitola 2

Rok 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Kapitola 3

Rok 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

13


OBSAH

ČÁST VI

Rozhovory s uživateli účetních informací . . . . . . . . . . 249

Rozhovor 1 Rozhovor 2 Rozhovor 3 Rozhovor 4 Rozhovor 5 Rozhovor 6 Rozhovor 7 Rozhovor 8 Rozhovor 9 Rozhovor 10 Rozhovor 11 Rozhovor 12

ČÁST VII

Kapitola 1

14

Radim Jančura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karel Šimka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vladimír Kostelný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petr Vácha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petr Kříž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucie Muchová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simona Hornochová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michal Hrnčíř . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vladimír Horák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hana Jandová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludmila Malimánková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jiří Nesrovnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251 258 263 265 267 270 272 274 277 279 281 283

Autoři komentářů a autorských příkladů k Interpretacím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Profily autorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Bohumil Holeček. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Markéta Jindřišková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Ladislav Mejzlík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Libuše Müllerová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Jiří Pelák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Jana Pilátová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 David Procházka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 Jana Skálová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 Edita Ševcovicová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10 Alice Šrámková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11 Petr Vácha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12 Petra Vaněčková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301

Interpretace. Národní účetní rada  

Interpretace Národní účetní rady poskytují účetním, daňovým poradcům, auditorům, znalcům, právníkům a dalším odborníkům návody jak postupova...

Interpretace. Národní účetní rada  

Interpretace Národní účetní rady poskytují účetním, daňovým poradcům, auditorům, znalcům, právníkům a dalším odborníkům návody jak postupova...