Page 1

Irakaskuntzaikaskuntza prozesuak IKTekin IKT

Jon GarcĂ­a, Leire Garde, Aroa Guerendiain, Sandra HernĂĄndez 16/10/2012


AURKIBIDEA AURKIBIDEA..................................................................................................................................2 1 PRAKTIKA ONA:.........................................................................................................................3 2 PROGRAMAZIOA:......................................................................................................................4 3 KURRIKULIMAREN OSAGAIAK....................................................................................................6


1 PRAKTIKA ONA: Praktika bat esanguratsua eta baliagarria izateko, zenbait aspektu izan behar dira kontutan; hasteko haurren aurrezagutzak, motibazioa, planifikazioa, ebaluazioa... Irakasleak askotan, ikaslea motibatuta egotea lortu beharko du, adibidez, balorazio positiboen bidez. Ariketa praktikoek ere motibatu egiten dute eta gainera, hobeto barneratzen laguntzen dute. Honekin batera, partaidetza aktiboa, talde lana, lan kooperatiboa, bizitzarekin lotuta dauden egoerak planteatuz, interakzioa‌ ikaslearen interesa bultzatzen dute, balorazio positiboarekin beti jokatuz. Irakaslearen papera, batzuetan moderatzailearena da. Irakasleak ere jarduerak antolatu eta planifikatu behar ditu, ikasleak parte har dezan, taldearekin konektatuz eta interakzioa sortuz. Baita, zer, nola eta zertarako azaltzen duen jakin behar du irakasleak. Helburu zehatzak ikasleei jakinaraztea garrantzitsua izango da, ikasleak jakin dezan zer lortu nahi den. Hori lortzeko, zer egingo dugun jakingo dugu. Ikaslea ondo sentitu behar da klase barruan, gustura eta errespetatua. Umeen izaera kontutan hartu behar da. Irakasleak, umeek egindakoa ebaluatuko du kontuan hartuz prozesua eta ez bakarrik emaitza.


2 PROGRAMAZIOA: 2.1 Gaia: Natura eta unibertsoa 2.2 Maila: 6 2.3

Tresna teknologikoak:

Ordenagailua, arbel elektronikoa eta

proiektorea. 2.4 Software: CmapTools eta PowerPoint. 2.5 Saioaren deskribapena: Saioa hasteko, haurrak unibertsoari buruz dauzkaten aurreideiak galdetuko dira. Honetarako, ariketa eta joku batzuk egingo dira web gunearen bidez, debateak sortu edo galderak egingo dira. Modu honetan, jakingo dugu nondik hasi behar garen ikasleekin. http://www.cyberkidzjuegos.com/cyberkidz/juego.php?spelNaam=Sistema %20solar&spelUrl=library%2Fwetenschap%2Fgroep6%2Fwetenschap1%2F http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/Astro/actividades.htm# http://www.clarionweb.es/5_curso/jclic/c_medio/cm_509/cm_509.htm http://www.cucurrucu.com/la-tierra-y-el-universo/index.html


Ondoren, taldeak egingo dira (6) eta talde bakoitzak bakarka lan egingo du. Taldeak egokitu zaion gaiari buruz informazioa bilatu beharko du bideoan oinarrituz. Talde bakoitzaren gaiak hauek dira: unibertsoa, galaxiak (gurea), planeta-sistema (gurea),

planetak (gurea),

sateliteak (gurea) eta izarrak

(gurea). Ikasleak informazioa bilatzeko, irakasleak web gune eta bideo batzuk eskainiko die ikasleei . Irakaslea taldeetatik pasatuko da orientatzaile izateko. Taldeak egokitu zaion gaiari buruz informazioa bilatu beharko du bideoetan eta web orrialdeetan oinarrituz. En el mismo parrafo: Ikasleak informazioa bilatzeko, irakasleak web gune eta bideo batzuk eskainiko die ikasleei (esto sobra xq ya se dice al principio). VIDEOAK http://www.youtube.com/watch?v=7Pqhr_rqY3g eguzki sistema http://www.youtube.com/watch?v=A1nstGrhvC0&feature=related eguna eta gaua http://www.youtube.com/watch?v=Hv579bFWTVI esne bidea http://www.youtube.com/watch?v=XnurFts58m0 ilargia http://www.youtube.com/watch?v=lt7skee25So eguski sistema http://www.youtube.com/watch?v=IEfPoF-Amu0 Lurra WEB GUNEAK: http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/universo.htm#Universo Unibertsoa, eguzki sistema eta lurra http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/askkids/starsun.shtml Eguzkia http://www.cienciafacil.com/astronomia.html Izarrak, Eguzkia, ilargia, planetak http://www.cca.org.mx/cca/ninos/html/tomo5/index.htm Eguzkia, izarrak, galaxia, esguzkisistema, uniberstoa

Talde bakoitzak bere gaia ulertu eta gero, bere kideei azalduko die PowerPoint baten bidez, irudiak erakutsi ahal izateko. Horrela ikasle guztiek beste giak ulertzeko aukera izango dute. PowerPoint-ak ikusi eta gero, eskema edo mapa kontzeptual bat sortuko da cmap tools erabiliz. Honetarako, gai bakoitza landu duen pertsona beste gaiak landu dituenarekin elkartuko da (talde multidisziplinarra). Horrela guztion artean ezagutza sortuko dute, bakoitzak dakiena aportatuz.


Azkenik, guztion artean ariketa bat osatuko dute (power point batean agertuko dira unibertsoak, galaxiak‌ eta umeak jakin behar dute zein doan zeinen barruan). Azken ariketa hau izango da gaiaren oinarria, izan ere, eskema hori da barneratu behar duten gauza garrantzitsuena.

3 KURRIKULIMAREN OSAGAIAK. 3.1 Helburuak: - Ikasleek dituzten aurreideiak eta ikaskideen idei berriak elkartuz, unibertsoari buruzko eskema orokorra barneratzea. -

Ikaskuntza

esanguratsua

sustatzea

honetarako

beharrezkoak

diren

motibazioa eta edukien esangura sustatzen. - Ikasleek euren ezagutza sortzea informazio iturri desberdinetatik habiatuz. - Teknologien bitartez, unibertsoari buruzko ezaugarri desberdinak barneratzea eta hauek azaltzen jakitea. - Teknologia digitalak ezagutzea eta hauek, neurri batean, erabiltzen jakitea. - Taldean lan egiten ikastea, besteak errespetatuz eta ideiak entzun horrela elkarrizketak sustatu ahal izateko. - Landutako ezagutzak modu egoki eta antolatu batean azaltzen jakitea eta ezagutza horien ondorioak zeintzuk diren jakitea. 3.2 Hirugarren zikloko edukiak: Prozedurazkoak: informazio bilketa, irudikapenak interpretatzea, taldean lan egitea, informazio iturriak aztertzea, aplikazioak ezagutzea Jarrerazkoak:

Txukuntasuna,

parte

hartzea,

zainketa,

aktibotasuna,

jarraitasuna, lankidetza, errespetua, tolerantzia, onarpena, ardura, materialen zaintza, Kontzeptualak: Unibertsoa, galaxia (esne-bidea), izarrak (eguzkia), planetak (Lurra), planeta-sistema (eguzki-sistema) eta sateliteak (ilargia), ordenadorea,


arbel digitala, ozeanoak, itsasoak, kontinenteak, ingurumena, mapak, planoak, objetuak, makinak‌ 3.3 Ebaluazio irizpideak: - Unibertsoari buruzko eskema orokorra barneratu du.. - Ikaskuntza esanguratsua egitea lortu du irakaslearen laguntzaz. - Informazio iturri desberdinetatik, helburu zehatz batekin, idei ezberdinak atera eta lotu ditu horrela ezagutza sortuz. - Teknologiak erabili ditu unibertsoari buruzko idei garrantzitsuenak barneratzen laguntzeko. - Teknologiekin ondo moldatzen da, aurkezpena egiteko erailitako baliabideak ondo erabili dituelarik. - Lankidetza sustatu du, taldekideak berdintasunez tratatuz eta guztion helburuak lortzeko elkarrizketa eta adostasuna nahitaezko erremintatzat hartuz. - Era txukunean eta argiro azaltzen ditu lan-plangintza jakin bati jarraituz egindako prozesua, emaitzak eta ondorioak. - Ea ematen duen lortutako konklusioen berri, kasuan kasuko metodo egokiena (grafikoa,

idatziz...)

eta

forma

komenigarriena

hautatuz

(horma-irudia,

laburpena, koadroa...) eta ahalik eta era argienean, dela euskarri digitalean dela paperean. Ebaluatzeko era: Saio honen ebaluazioa jarraitua izango da. AndereĂąoak denbora guztian egongo da ikasleek egiten dutenaren zain. Kontutan izango da aipatutako ebaluazio irizpideak. Etiketak: eraiki, praktika ona, gela eta IKTak

ikt, praktika ona, unibertsoa  

ikt, praktika ona, unibertsoa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you