Page 1

Inaugurare centru de zi pentru copii si tineri cu dizabilitati

25 Octombrie 2013

www.inforegio.ro


PROIECT ”REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII DESTINATE FURNIZARII SERVICIILOR SOCIALE”

Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” Domeniul major de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Centre urbane. www.inforegio.ro


• Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2012 este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, • Organismul Intermediar responsabil cu

implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenția pentru

Dezvoltare Regională Nord-Est. www.inforegio.ro


• Durata de implementare a fost de 25 luni, începând cu data de 27.09.2011. • Valoarea totală a proiectului este de 1.506.475,28 lei din care finanțarea nerambursabilă fiind de 1.122.863,42 lei.

www.inforegio.ro


窶「 Proiectul a urmトビit dezvoltarea serviciilor sociale specializate din orasul Dorohoi, pentru persoanele cu handicap grav, conform standardelor de calitate テョn vigoare, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea spatiului existent care va fi utilizat pentru furnizarea de servicii sociale.

www.inforegio.ro


Beneficiari directi ai proiectului social vor fi: • Cel putin 20 copii si tineri cu dizabilitati grav, care nu beneficiaza de un program organizat de educatie, in programe de recuperare de zi; • Cel putin 20 de familii ale copiilor si tinerilor cu dizabilitati inclusi în program care vor forma 4 grupuri de sprijin pentru familiile altor copii si tinerilor cu dizabilitati. • 50 de persoane aflate în dificultate care vor beneficia de servicii de consiliere sociala si psihologica • 50 de persoane aflate în dificultate care vor beneficia de servicii de consiliere juridica • 230 de persoane care vor beneficia de serviciile sociale de pregatire si distribuire a hranei

www.inforegio.ro


• Numărul beneficiarilor de servicii sociale si tipul serviciilor sociale specializate furnizate de Directia de Asistenta Sociala Dorohoi se vor mari. • Astfel cel putin 20 de copii si tineri cu dizabilitati vor beneficia de servicii de: Consiliere psihologica, Consiliere sociala si Consiliere terapeutica (ludoterapie, meloterapie, logoterapie) • De asemenea 20 de familii cu copii si tineri cu dizabilitati vor beneficia de servicii de consiliere sociala si se vor forma 4 grupuri de sprijin. Pe perioada derularii proiectului se vor realiza minim 12 intalniri ale fiecarui grup de sprijin.

www.inforegio.ro


• Lucrările au fost executate în prima etapa de SC DZC SRL Târgu Neamț. Valoarea totală a lucrărilor contractate au fost în sumă de 766.947.72 lei fără TVA. • În etapa a II-a lucrările au fost executate de SC ERGOSISTEM SRL Botoșani. Valoarea totală a lucrărilor contractate a fost în sumă de 175.076,39lei fără TVA. www.inforegio.ro


Lucrările ce au fost executate : • de reabilitare termică a clădirii • de modernizare a clădirii • amenajarea unor ateliere de lucru pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi grav din Municipiul Dorohoi şi ateliere de sprijin pentru părinţii şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav. • crearea/modernizarea facilitatilor de acces pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces, lift exterior pentru persoanele cu dizabilităţi, amenajarea unor grupuri sanitare destinate persoanelor cu dizabilităţi) www.inforegio.ro


Rezultatele proiectului •

2 contracte de prestari servicii pentru realizarea documentatiei tehnico-economice; 1 documentatie tehnico-economica; 1 contract de prestari servicii pentru realizarea proiectului tehnic; 1 proiect tehnic; 1 contract de prestari servicii de consultanta pentru managementul de proiect; 1 contract de prestari servicii pentru asistenta tehnica supraveghere de catre inspectorii de santier;

rapoarte trimestriale de activitate referitoare la consultanta acordata echipei de management a proiectului; raport final privind implementarea proiectului; rapoarte trimestriale de activitate referitoare la asistenta tehnica; 1 raport final privind receptia lucrarilor;

1 contract de lucrari; 1 contract de furnizare dotari pentru modernizarea centrului cu societatea constructoare declarata castigatoare

1 centru social reabilitat si modernizat;

20 dulapuri pentru copii, scaune, 3 birouri, 3 calculatoare, 2 imprimante, 5 dulapuri, 1 bazin cu bile, 1 tunel, 1 set blockmodul burete, 2 saltele burete, 3 mingi medicinale, 3 mingi gonflabile, 1 copiator, 1 masa imprimanta, 1 canapea consiliere, 5 telefoane fixe, 1 set logopedie si autism, 20 mese de lucru, 25 scaune, 1 televizor LCD, 1 Set didactic, 10 rafturi, 3 Soft sistem de operare si soft office, 3 spaliere, 2 oglinzi de perete, echipamente de siguranta si prevenire.

www.inforegio.ro


Rezultatele proiectului • 1 contract/contracte de servicii de publicitate - 2 panouri informare temporare - 2 panouri permanente - 1000 pliante - 3 conferinte de presa - 500 brosuri de prezentare a investitiei realizate si a surselor de finantare - actualizare pagina web cu o sectiune dedicata proiectului - 6 aparitii presa scrisa locala - 150 autocolante pentru echipamente • 1 contract de servicii de audit • 1 Raport de audit intermediar-dupa ce Beneficiarului i-au fost rambursate cheltuieli in proportie de 50% din valoarea totala eligibila a proiectului • 1 Raport de audit final • rapoartele periodice tehnice si financiare • cererile de rambursare • documentele suport intocmite de echipa de management a proiectului

www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


www.inforegio.ro


Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

www.inforegio.ro

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”  
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”  
Advertisement