Page 1

DOGPOINT o.s., www.dog-point.cz

PAT TEST ŠTĚŇAT (Puppy Aptitude Testing – Test schopností štěňat)

Zpracoval: Bc. Michaela Zemánková Fotodokumentace: Michael Kaňok


DOGPOINT o.s., www.dog-point.cz

CO JE PAT TEST? Tento posuzovací test vznikl v 60. letech 20. století a na základě těchto zkoušek je možné posoudit obraz budoucích povahových rysů psa v dospělosti. Celým smyslem těchto zkoušek je vybrání správného pána pro dané štěně. Tento posuzovací test je velmi jednoduchý a provádíme ho u štěňat ve věku nejlépe 7 týdnů (dříve ještě není u štěňat plně vyvinuta nervová soustava a později, cca ve věku 10 týdnů, přichází tzv. období strachu). Jde v podstatě o soubor různých neobvyklých situací a podnětů, ve kterých se posuzují reakce štěněte, které jsou vyhodnocovány podle tabulky s daným, projeveným chováním. Dle výsledků pozorování se pak určí předpoklady štěněte k výcviku a vhodnost využití jeho schopností. Při tomto testu nepřichází štěňata k žádné fyzické ani psychické újmě!

Základní pravidla posuzování 

K posuzování se vybere místo, které je pro štěně méně známé (například místnost v domě, ve které ještě nebyly)

Štěňata se testují vždy po jednom

Posuzujeme štěňata v době, kdy jsou nejživější, jsou zdravotně v pořádku, nejsou nakrmena a nejsou přímo, či den po vakcinaci

Štěňata neznají testující osobu a v místě testu je přítomen jen testující člověk a posuzovatel, stejně tak zde nejsou přítomni jiní psi

Posuzuje se vždy jen první pokus

Průběh testu  Test se skládá z deseti situací, které mají jasně daná pravidla pro provedení i pro vyhodnocení projeveného chování. Tyto situace jsou rozděleny do dvou skupin, jedna skupina sleduje osobnostní rysy psa a druhá testuje jeho pracovní vlohy.


DOGPOINT o.s., www.dog-point.cz

OSOBNOSTNÍ TEST SOCIÁLNÍ NÁKLONNOST V tomto testu posuzujeme reakci štěněte na přátelské volání, povzbuzování a tleskání tak, abychom štěně tímto způsobem podpořili, aby se rozběhlo ke klečícímu, volajícímu člověku, který čeká na opačné straně, než je vstup do místnosti, kudy štěně přišlo. V této zkoušce sledujeme míru důvěry nebo závislosti na člověku (smečkový instinkt).

NÁSLEDOVÁNÍ Tester vstane a pobízí štěně, aby ho následovalo při chůzi po místnosti. Pobízení může být prováděno slovně, či lehkým tleskáním rukou. V tomto testu se ke štěněti nenakláníme a ani se ho nedotýkáme. Tato zkouška nám ukazuje míru smečkového pudu.


DOGPOINT o.s., www.dog-point.cz

RESTRIKCE SVOBODY V tomto testu štěně jemně přetočíme na záda a posuzujeme jeho reakci při přetáčení a i při následném jemném přidržení, jednou rukou, v této poloze, po dobu zhruba 30 vteřin. V této zkoušce je testována míra dominance či submitivity (instinkt obrany či útěku ve vyhrocených situacích).

SOCIÁLNÍ DOMINANCE Postavíme, nebo posadíme štěně vedle nás tak, abychom měli obličeje ve stejném směru, nenakláněli se nad štěně a štěně hladíme od hlavy až po ocas a sledujeme jeho reakci na toto počínání. V tomto testu se sleduje stupeň společenské dominance.


DOGPOINT o.s., www.dog-point.cz

ELEVAČNÍ DOMINANCE Štěně uchopíme oběma rukama pod hrudníkem a jemně ho zvedneme tak, aby mělo všechny čtyři nohy nad zemí. Takto štěně držíme po dobu zhruba 30 vteřin. Tento test nám ukáže míru instinktu při omezování (obrany nebo útěku).

TEST PRACOVNÍCH VLOH PŘINÁŠENÍ Tester se přikrčí ke štěněti a snaží se zaujmout jeho pozornost zmačkaným kusem papíru. Ve chvíli, kdy štěně projeví zájem, hodí tester papírem zhruba metr od štěněte a pobízí ho k přinesení. V tomto testu se sleduje stupeň loveckého pudu a tudíž i ochoty práce pro člověka.


DOGPOINT o.s., www.dog-point.cz

CITLIVOST NA DOTEK Uchopíme přední packu a vyvíjíme zvyšující se tlak na místo na tenké kůžičce mezi palcem a ukazovákem, počítáme do desíti a přestaneme ve chvíli, kdy štěně cukne s packou nebo projeví nepohodlí. Tento test je klíčový při volbě správné metody výcviku.

CITLIVOST NA ZVUK Štěně postavíme do středu místnosti a na kraji místnosti asistent vydá ostrý zvuk (například uhozením dvou kovových předmětů o sebe). Tato zkouška nám ukazuje citlivost na hluk jako je například bouřka. Toto je opět spojeno s loveckým instinktem.


DOGPOINT o.s., www.dog-point.cz

REAKCE NA ZRAKOVÉ VJEMY Štěně je opět umístěno doprostřed místnosti a pomocí smotaného ručníku, přivázaného na provaz se snažíme štěně povzbudit k jakékoli reakci na pohybovaný předmět. Zde se testuje lovecký instinkt, v praxi se pak projevuje zájmem o pohybující se objekty, jako jsou například auta, jízdní kola či zvěř.

MENTÁLNÍ ODOLNOST Posuzuje se reakce na deštník, který se nečekaně otevře zhruba metr a půl od štěněte a následně je odložen na zem. V tomto případě je posuzována míra reakce na neznámý objekt (instinkt obrany či útěku).


DOGPOINT o.s., www.dog-point.cz

PROVÁDĚNÝ TEST

SOCIÁLNÍ NÁKLONNOST

NÁSLEDOVÁNÍ

RESTRIKCE SVOBODY

POZOROVANÉ CHOVÁNÍ

BODOVÁNÍ

Ochotný příchod, ocas nahoru, skákání, kousání do rukou

1

Ochotný příchod, ocas nahoru, aktivita pacek, lízání rukou

2

Ochotný příchod, ocas nahoru

3

Ochotný příchod, ocas dolu

4

Váhavý příchod, ocas dolu

5

Žádný příchod

6

Ochotné následování, ocas nahoru, přijde pod nohy, kouše do nohou

1

Ochotné následování, ocas nahoru, přijde pod nohy

2

Ochotné následování, ocas nahoru

3

Ochotné následování, ocas dolu

4

Váhavé následování, ocas dolu

5

Žádné následování nebo odchod

6

Zuřivé vzpírání, škubání, kousání

1

Zuřivé vzpírání, škubání

2

Vzpírání, následné poddání se, oční kontakt

3

Vzpírání se, následné poddání se

4

Neklade odpor

5

Neklade odpor, brání se očnímu kontaktu

6


DOGPOINT o.s., www.dog-point.cz

SOCIÁLNÍ DOMINANCE

ELEVAČNÍ DOMINANCE

APORTOVÁNÍ

Skákání, škrábání, vrčení, kousání

1

Skákání, škrábání

2

Mazlení a pokus o olíznutí obličeje

3

Svíjení se, lízání rukou

4

Převalení se, lízání rukou

5

Odchod a vyhýbání se

6

Zuřivé vzpírání, pokusy o kousnutí

1

Zuřivé vzpírání

2

Přechodné vzpírání a poddanost

3

Bez vzpírání, uvolněnost

4

Bez vzpírání, napjatost

5

Bez vzpírání, úplná ztuhlost

6

Pronásledování objektu, zvednutí a odběhnutí s objektem

1

Pronásledování objektu, stání nad ním, nevrácení se

2

Pronásledování objektu, zvednutí a přinesení objektu směrem k testujícímu

3

Pronásledování objektu a návrat k testerovi bez objektu

4

Náznak pro následování, následná ztráta zájmu

5

Nepronásledování objektu

6

Reakce po 8-10 vteřinách

1

Reakce po 6-8 vteřinách

2


DOGPOINT o.s., www.dog-point.cz CITLIVOST NA DOTEK

CITLIVOST NA ZVUKY

REAKCE NA ZRAKOVÉ VJEMY

MENTÁLNÍ ODOLNOST

Reakce po 5-6 vteřinách

3

Reakce po 3-5 vteřinách

4

Reakce po 2-3 vteřinách

5

Reakce po 1-2 vteřinách

6

Poslouchání, zaměření zvuku a rozběhnutí se se štěkotem směrem ke zdroji

1

Poslouchání, zaměření zvuku a pomalá chůze směrem ke zdroji

2

Poslouchání a zaměření zvuku a projev zvědavosti

3

Poslouchání a zaměření zvuku

4

Zděšení, couvnutí a schování se za testujícího

5

Ignorování zvuku, bez projevu zvědavosti

6

Pozorování, útok, kousání do objektu

1

Pozorování, pokládání pacek na objekt, strkání čumákem do objektu

2

Projevení zvědavosti, prozkoumání situace, zdvižený ocas

3

Projevení zvědavosti, svěšený ocas

4

Útěk a snaha o schování se

5

Schování se za testera

6

Pozorování, běh k deštníku, kousání či strkání čumákem do deštníku

1

Pozorování, chůze k deštníku, opatrné očichávání

2

Podívá se a jde prozkoumat

3

Sedne si a pozoruje, nejde směrem k deštníku

4


DOGPOINT o.s., www.dog-point.cz Projevení malého, nebo žádného zájmu

5

Útěk od deštníku

6

INTERPRETACE TESTŮ VÝSLEDKU VÝSLEDEK „1“ Štěně je silně dominantní, velmi průbojné a neostýchá se si své postavené vybojovat. Je sebevědomé a dá se snadno vyprovokovat ke kousání. Takovéto štěně se bude bránit lidskému vedení – je proto vhodné do rukou zkušeného majitele, který se bude psovi plně věnovat a pravidelně s ním cvičit. Štěně má předpoklady stát se dobrým hlídacím a pracovním (policejním) psem. Není vhodné do rodin s malými dětmi. VÝSLEDEK „2“ Štěně má sklony k vůdcovství. Takovéto štěně může být vyprovokováno až ke kousání, ale při správném vedení ochotně s člověkem spolupracuje a bere ho jako svého pána. Takovýto pes není vhodný do rukou začátečníků a lidi nevyrovnanějších povah. Hůře ovladatelný je pak pro děti, starší lidi a také v přítomnosti jiných zvířat. Štěně má mnoho sebedůvěry a má předpoklady stát se dobrým pracovním a výstavním psem. VÝSLEDEK „3“ Štěně je aktivní, přátelské a připravené k práci. Takovéto štěně je velmi ochotné ke spolupráci s člověkem, je velmi chytré a rychle se učí. Většinou bývá přátelské i k jiným zvířatům. Potřebuje mnoho aktivního pohybu a pána, který již jednoho psa měl. Takovéhoto štěněte je obvykle „plný dům“. VÝSLEDEK „4“ Štěně je snadno ovladatelné, přizpůsobivé a bude dokonalým mazlíčkem. Toto štěně je spíše submisivní, tiché a snadno cvičitelné. Je to ideální volba pro majitele, kteří nemají se psy žádné zkušenosti – a to jak děti, tak i starší lidé. V případě výcviku tohoto psa budete sklízet úspěchy s minimální námahou. Je méně vhodné pro práci, ale jeho projevy jsou něžné a milující. VÝSLEDEK „5“ Štěně nemá dostatek sebedůvěry, je nesmělé a bojácné. Takovéto štěně je velmi vázané na svého pána a vyžaduje jeho neustálou společnost a „ochranu“. Může být znepokojeno novými, či cizími podněty – v případě nekorektního zacházení z něj vyroste plachý a bázlivý pes. Hodí se nejvíce ke starším párům, kde je pevně dané prostředí bez velkých změn a nejlépe i bez dětí. Často projevuje silné (kladné i negativní) emoce pomočením se. VÝSLEDEK „6“ Štěně je samostatné a nezávislé na člověku. Takovéto štěně není vhodné k výcviku ani k přímému soužití s člověkem. Nebude se na člověka vázat, ví, že se o sebe dokáže postarat samo. Takovéto štěně bude ideálním hlídacím psem na zahradu, či může být využito tam, kde se vyžaduje určitý stupeň nezávislosti (severská plemena). Takovéhoto psa nezměníte, i přes vhodnou socializaci to bude stále nezávislý jedinec.

PAT test (test schopností štěňat)  
PAT test (test schopností štěňat)  

Puppy Aptitude Testing – Test schopností štěňat

Advertisement