Page 1

MATERIAL ELABORAT PER L'ALUMNAT


Coneixement del medi

Aparell Digestiu Que es l'aparell digestiu? La digestió es el procès de transformació dels aliments en nutrients. De la digestio s'encarrega l' aparell digestiu.

I ESTE ES EL NOSTRE APARELL DIGESTIU PER DINS!! FASES DE LA DIGESTIÓ: 1.- MASTICACIÓ: Les dents trenquen l 'aliment i la saliva ajuda a desfer-lo formant-se EL BOLO ALIMENTARI. 2.-DEGLUCIÓ: El bolo alimentari passa a l 'ESOFAG. 3.-L' estomac rep el bolo alimentari i el mescla amb els ACIDS GASTRICS mitjançant uns moviments. Així es forma una masa anomenada QUIM. 4.- L'intestí prim rep la bilis del fetge i el suc pancreàtic del pàncrees. Aquestes secrecions i uns moviments del primer tram del infesti (duodè) converteixen el QUIM en QUIL, en l'ultim tram (ILEUS i JEJUNUM) comença l 'absorció de nutrients que passen a la sang. Aquestos nutrients (proteïnes, sucres, greixos,vitamines i sals minerals)son necessaris per a viure i per a que el cos funcione bé.

Pàgina 2

curs 2013 2014


Coneixement del medi 5.- Als primers trams del intestí gros (CEC i COLON) es completa la digestió, gràcies a la FLORA INTESTINAL BACTERIANA. Aci continua la absorcio de nutrients.

Que pasa durant la Digestio? La digestió dels aliments es du a terme en diverses fases: Al llarg d'aquestes fases els aliments es converteixen en nutrients que passen a la nostra sang. Aliment

bolo alimentari

Quim

Quil

Nutrients

El proces digestiu Amb la digestió, els aliments es descomponen en trossos mes menuts perque el nostre cos puga aprofitar els nutrients i l' energia que contenen.

CURIOSITATS 1. MASTICACIÓ Al menjar pots tragar aire que arriba a l'estomac i ix de colp per la boca, és un eructe. Eixe aire pot baixar l'intestí i eixir per l'anus és un pet. 2.DEGLUCIÓ Cada dia el nostre cos produeix un litre de saliva (podríem omplir un bric de llet) 3.L' ESTOMAC Durant la digestió es gasta molta energia per això després de menjar ens entra son o fred. 4. L'INFESTI PRIM els àcids de l'estomac son tan forts que poden desfer fins l'acer (la fulla d'un ganivet) 5. EL FETGE es l'òrgan mes gran del cos amb 2 kg de pes i 26 cm de llarg. 6. DEFECASIO L'intestí gros es uns 7cm de ample o gros l'intestí prim es uns 6 metres de llarg (el mateix que una girafa). 7. Una gran fartada pot durar 2 dies en fer la digestió.

8. La caca encara que pareix solida esta formada quasi tota per aigua.

Pàgina 3

curs 2013 2014


MATERIAL ELABORAT PER L'ALUMNAT


Coneixement del medi

APARELL RESPIRATORI

Quins òrgans formen l'aparell respiratori? A l'aparell respiratori s'hi distingeixen aquestes parts: fosses nasals, boca, tràquea, pulmó dret, pulmó esquerre, bronqui esquerre, bronqui dret, laringe i faringe.

El sistema respiratori És el conjunt d'òrgans que s'encarreguen del procés respiratori.

Els pulmons Els pulmons son dos òrgans d'aspecte esponjós, formats per milions de saquets, anomenats alviols.

La inspiració La inspiració consisteix a fer que l'aire entre per els pulmons. Per extraure el oxigen O2

La expiració La espiració consisteix a expulsar l'aire carregat de dioxid de carboni CO2 dels pulmons. Pàgina 5

curs 2013 2014


Coneixement del medi

El diafragma És un múscul de forma de arc. Quan respirem, es contrau i els pulmons s'eixamplen

Les vies respiratòries Podem prendre l'aire per la boca. Les fosses nasals estan preparades per a calfar l'aire i filtrar les partícules de pols que puga haver en l'ambient.

Com respirem El múscul que ens permet respirar es diu (inhalar) es diu diafragma que se estén a traves de la part inferior del pit.

Com arriba el aire als pulmons Els músculs respiratoris fan funcionar la caixa toràcica i el diafragma per a que l'aire puga penetrar en els pulmons.

Els moviments respiratoris:el diafragma El diafragma es el responsable dels moviments respiratoris: inspiració i expiració. Quan baixa i augmenta la grandària de la cavitat toràcica, els pulmons s'omplin d'aire i inspirem.

La respiració i l'aparell respiratori Les nostres cèl·lules consumeixen contínuament oxigen, per a obtindre energia dels aliments, i produïxen diòxid de carboni, que a de ser expulsat a l'exterior.

Pàgina 6

curs 2013 2014


Coneixement del medi

Les fosses nasals Les fosses nasals son unes cavitats que hi ha a l'interior del nas. Se'n carreguen de calfar i humitejar l'aire.

La faringe La faringe també forma part de l'aparell digestiu. Es un tub on es regula el pas del menjar cap a l'esòfag o de l'aire cap a la laringe.

La laringe Es el principi de la tràquea. Es on es trobem les cordes bocals

La tràquea Es un tub rigid d'uns 10 centímetres de llarg que es divideix en dos parts: bronqui dret i bronqui esquerre.

Les funcions del aparell L'aparell respiratori serveix per a que l'aire entre al nostre organisme (pulmons) i es puga absorbir l'oxigen i expulsar el diòxid de carboni. Quan agafem oxigen, en els pulmons es passa a la sang en els alvèols pulmonars que al mateix temps agafen de la sang el diòxid de carboni per expulsar-lo a l'exterior.

Els perills del tabac Un cigarret conte milers de substancies que, en cremar-se produeixen efectes perjudicials per a l'esser humà.

Pàgina 7

curs 2013 2014


Coneixement del medi

PĂ gina 8

curs 2013 2014

Aparell respiratori i aparell digestiu  

Quadernet elaborat pels alumnes per treballar l'aparell digestiu i el respiratori

Aparell respiratori i aparell digestiu  

Quadernet elaborat pels alumnes per treballar l'aparell digestiu i el respiratori

Advertisement