Page 1

deze week

2913

Bedrijfskaatsen... pagina 2

Tusken Waed en Ie... pagina 5

Afgesloten... pagina 6

Stienser 65e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Opening nieuw kunstgras Britsum

Zaterdag 15 juni was het eindelijk zover ver voor CSL: de officiële ingebruikname van het nieuwe kunstgrasveld in Britsum werd onder grote belangstelling gevierd. Burgemeester

Boertjens

ver-

richtte de openingshandeling door op spectaculaire wijze een bal door de korf te werpen. Dat hij daarbij basketbal techniek gebruikte werd uiteraard door de vingers gezien. Op het moment dat de bal door de korf ging lieten de jeugdleden van CSL zo´n

100 geelzwarte ballonnen op. De realisatie van het kunstgrasveld wordt gekenmerkt door de uitstekende inzet van vrijwilligers, sponsoren, gemeente en politieke partijen. Velen hebben op hun eigen terrein hun steentje bijgedragen en de realisatie van het

prachtige veld waar gemaakt. Na de openingshandeling werd Hendrik Liemburg door de voorzitter van CSL Sander Schouten gehuldigd als erelid van de vereniging. Dit vanwege zijn jarenlage inzet voor de vereniging. Hendrik werd hierbij vergezeld door zijn

echtgenote Geartsje die tot Zonnetje van CSL werd benoemd. Na de openingsceremonie was er een mixtoernooi voor de leden van CSL en ‘s avonds een barbecue samen met vrijwilligers en sponsoren. Een prachtige dag op een prachtig veld u

Stijlvolle Freulewinst 1938 Expositie in Ioannis Theaterkerk Wier Op de opening van de tentoonstelling ‘Freulewinst 1938’ op vrijdag 5 juli mocht de organisatie zich verheugen op een bezoekersaantal van 70 belangstellenden.

Deze tentoonstelling is een particulier initiatief. Yde Zijlstra uit Franeker, Ytzen Wassenaar uit Grou en Anita Wieling uit Franeker, alle drie geboren te Wier, waren van mening dat er aandacht besteed moest worden aan

het feit dat drie Wierster jongens 38 jaar geleden de ‘Freule van Wommels’ en de gouden klokjes wonnen. Te weten: Klaas Wassenaar, Auke Bergsma en Wiebe Wieling. De voorzitter van de VVV te

Wier, Herman Sytema hield een humorvolle inleiding. Gerrit Lettinga van de KNKB vertelde vanaf de preekstoel over de succesvolle kaatswedstrijd, die ook nu nog voortleeft in de harten van zovelen. Helaas zijn de drie winnaars niet meer bij ons, maar in gedachten en op de foto’s zeer zeker aanwezig. Alle drie hebben ze hun eigen vitrine. Ook aan de successen van andere Wierster kaats(t)ers wordt aandacht besteed. Zo heeft bijv. Anita Wieling, vier keer de damesPC gewonnen.

Deze stijlvolle tentoonstelling is met respect en aangenaam overzichtelijk opgesteld door vakman/etaleur Johan Zijlstra uit Amsterdam, ook een geboren Wierster. De expositie Freulewinst 1938 is te bezichtigen op elke zaterdag en zondagtot en met 4 augustus van 13.30 – 17.00 uur. Drie mannelijke nazaten van de winnaars uit 1938 kregen (een pakesizzer en twee oerpakesizzers) een krans omgehangenu


UitAgenda Stiens 20 t/m 28 juli weekends 10.00 u. werkdagen 17.00 u. Althof Jager Stienser Opren Tennistoernooi 29 juli t/m 4 augustus Stiens Request aan de Lange buorren t/m 30 september Expositie Anneke Hoekstra fotografie in de bibliotheek t/m 30 september Expositie Wulfila Wallenburg in gemeentehuis.

Jelsum t/m 27 oktober Expositie van Johannes Elsinga (1893-1969) in Dekema State t/m 14 september 13.30-17.00 u. Tsjerkepaad in Herv. kerk

Hallum t/m 31 juli Expositie olieverfschilderijen Marijke Zegers in Basics 37 Brasserie 26 juli 19.00-22.00 u. Wandelexcursie van It Fryske Gea nabij Hallum

Marrum 20 juli. Noarderleech kaatspartij (Wijbengalaan volgen tot achter zeedijk)

Ferwert

Kerkdiensten St. Vitus, Stiens zondag 21 juli 09.30 u. ds. J. de Kroon Hervormde- en Gereformeerde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 21 juli 09.30 u. gez. dienst Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 21 juli 09.00 u. ds. R. de Wind, Franeker Heilige Jacobus de Meeerdere Parochie, J.J. Costerstraat 1 St. Anna zondag 21 juli 09.15 u. emeritus pastoor Jan Romkes v.d. Wal, Eucharistieviering P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 21 juli 11.00 u. dhr. P. Luehof Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl zondag 21 juli 09.30 u. ds. L. Oost. Gez. dienst Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) De Morgenster te Leeuwarden zondag 21 juli 09.30 u. ds. J.D. van 't Zand, Sneek 19.00 u. ds. P.J.C. Colijn De Salvator evangelische gemeente, Leeuwarden zondag 21 juli 10.00 u. Henri Ruitenberg Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Heliconweg 52, Leeuwarden zondag 21 juli 10.00 u. ds. R. Santinge. Bleeklaan 119 Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 21 juli 09.30 u. ds. J. de Kroon, St. Vituskerk Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Bedrijvenkaatsdag KC De Boer is veel meer dan sport alleen Het jaarlijkse terugkerende “Bedrijvenkaatsen” in Stiens welke i.s.m. de OVL is zondag 30 juni wederom een groot succes geworden. Iedereen werd ontvangen met koffie en gebak.

zaterdag in juli, augustus en september 13.30-17.00 u. Open kerk St. Martinustsjerke

We gaan op herhaling…

Mannenkoor bij Studio Het grote succes van het gelegenheidsmannenkoor bij het concert in november 2011, smaakt naar meer. De concertcommissie heeft daarom besloten om ook dit jaar weer een gelegenheidsmannenkoor aan het concert mee te laten werken. Het concert wordt gehouden op zaterdag 2 november 2013 in de geheel vernieuwde Hege Stins. De repetities voor het mannenkoor worden gehouden op 12, 19 en 26 oktober. Repetitieruimte is weer in CBS De Sprankel aan de Felixwei. De generale repetitie met korps en koor zal waarschijnlijk vrijdag 1 november worden gehouden. Net als de

vorige keer zal het koor onder leiding staan van Ridzert Beetstra. We zijn al druk bezig met het samenstellen van het repertoire. Het belooft weer een schitterende avond te worden. Daarom willen we alle mannen die van zingen houden, graag uitnodigen om dit keer ook mee te doen. Maak gerust uw broer, vriend of buurman enthousiast. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. U kunt zich nu alvast aanmelden met naam, mailadres en zangstem bij: gbgretab@gmail.com U hoort aug./sept. dan meer van ons u

zaterdag 20 juli, 3, 17 en 31 aug. en 14 sept. 13.30-17.00 u. Expositie Rein Bril in kerkje

Zomersluiting voor het Burger Service Punt

Hegebeintum

Vanwege de zomervakantie is het Burger Service Punt (BSP) in de Skalm in Stiens gesloten van 12 juli t/m 12 augustus.

Westernijtsjerk

t/m 31 augustus 10.00-17.00 u. zo. 12.00-17.00 Exposities van Wiep de Wit met schilderijen en de Wereldwinkel

Kan uw vraag niet tot zolang wachten? Dan kunt u terecht bij de Sociale Winkel, Eewal 61 in Leeuwarden. Het telefoonnummer is: 0582348434. Vanaf dinsdag 13 augustus is het BSP weer open en kunnen wij uw weer helpen bij uw vragen over wonen, zorg, WMO, financiële regelingen, Buurthulp en sociale contacten. U kunt zonder afspraak binnenlopen op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en donderdagmiddag van 1 tot 4 uur, geheel kosteloos u

Het Bildt t/m 14 september Elke zaterdagmiddag Kerkenpad. Minnertsga, St. Jacob, St. Anne, Froubuurt, Ouwe-Syl

Vrouwenparochie t/m 14 sept. 13.00-16.00 u. Expositie landschap- en natuurfotografie van Sjirk Brouwer in de Bordenakerk

Oude Bildtzijl 21 juli 10.00-17.00 u. Kunst op vakantie van Talea Jansma bij Jeroen Kingma aan de Van Albadaweg 29-31

Jislum t/m 28 juli 13.30-17.30 u. Tentoonstelling 'Aardewerk door de eeuwen heen' in kerkje aan de Hikkaarderdyk 16.

Blessum 14 sept. 13.30-17.00 u. Tsjerkepaadroute. Expositie van Aly Hempenius in Marije-tsjerke

Volg ons op facebook en twitter StienserOmroeper

2

Onder de deskundige leiding van de drie arbiters Johannes Terpstra, Jaap Kerstma en Tsjikke Joekema ontvouwde zich een fraaie, gezellige en in alle opzichten geslaagde kaatsdag. Maar liefst 30 verschillende parturen, verdeeld over drie klassen zorgden de scheidsrechters ervoor dat om 10.15 uur alle perken bezet waren. In de eerste omloop was er een partij bij die erg snel klaar was, maar ook één die meer dan een uur duurde waar in elk eerst het bijna elke keer zes gelijk werd. Het kaf wordt van het koren gescheiden, zo gaan de winnaars verder in de winnaarsronde waar het in de tweede omloop het een echte strijd werd. Daarnaast gaan de verliezers verder in de verliezerronde en is er sprake van een evenwicht tussen de parturen, de winnaars komen nu dichter bij de prijzen en de hoogste nummers, hebben een staand nummer, waardoor ze al in de finale staan. De finales werden op het hoofdveld gespeeld. Leuke momenten zijn er altijd, de familie v/d Heide die strijd moesten leveren in elke omloop maar door hun vechtlust dus wel in de prijzen vielen. KC De Boer ging ten onder aan eigen falen; te vaak sloeg met name Teatske de bal kwaad. En juist daarin blonk het winnende partuur van Jantina, Boudien en Maureen uit. Na een aarzelende start in de ochtend, toen er regelmatig slordig werd opgeslagen, ontpopte Jantina zich tot een klasbak van het zuiverste soort. Opmerkelijk was de deelname van Bouwbedrijf Kolthof die vier spelers in het partuur had gepropt. De numerieke meerderheid leverde niet het gewenste resultaat – want twee nederlagen – maar wel de aanmoedigingsprijs op. Al met al werd er goed gekaatst. Op het einde van deze bijzondere kaatspartij werden de prijzen uitgereikt. Deze werden (zoals alle jaren) aangeboden door de plaatselijke winkeliers die we enorm dankbaar zijn hiervoor. De eerste prijs winnaars kregen daarnaast nog een krans, een trofee en nog een wisselbeker. Hieronder ziet u de eerste prijswinnaars van deze dag. A-klasse - Aanemersbedrijf A.Faber B.V - Rein Tempel, Anne van Straten en Laas Pieter van Straten B-klasse - ABN-AMRO Sydo Jansma, Harry Buiteveld en Piet Santema C-klasse - Holland International/No Problem - Jantina vd Veen, Maureen Faber en Boudien Felkers Daarna werd deze dag feestelijk afgesloten met een BBQ u

Cultuurgeld voor Martenastate Dit jaar is een start gemaakt met een ingrijpend herstel van landgoed en landschapspark Martenastate te Koarnjum. Werkzaamheden die mede mogelijk zijn geworden door financiële ondersteuning van fondsen, overheden en overige organisaties. Thans heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds besloten een bijdrage toe te kennen van € 26.000,- voor het herstel van de walbeschoeiing van de vijverpartijen, de restauratie van de poort en enkele overige historische ornamenten. De toewijzing is mede mogelijk gemaakt dankzij het Zanen-Bakker Fonds en het Osieck-Winkelman Fonds, twee voorbeelden van zgn. cultuurfondsen op naam. Genoemde fondsen hebben als doel het financieel ondersteunen van cultuur en natuurbehoud en groene monumenten in Nederland. Met deze bijdrage kan voortgang worden geboekt met verdergaande herstelplannen u

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 22 juli 2013. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met foto suggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl Fouten door ons gemaakt in incompetente advertentie's hoeven door de uitgever niet te worden gecompenseerd. Voorkom fouten en lever een correctievrije PDF aan! Advertentietarieven: e 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

Edwin’s Gezonde Eetwinkel

omropperkes

#

#0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

St. Vitusplein 2, Stiens (naast de Aldi) tel. 058 - 257 11 21

Nieuwe oogst! Victoria druiven

Friese Dore’s

500 gram 1.99

De lekkerste Breaburn Appels

5 kilo 6.99 10 kilo voor 12.50

Salade van de Week:

2 kilo 3.99 Vakantie salade

Smullen maar! Wilde bosperziken

200 gram 1.99

500 gram 1.79 Volop Borgers, Opperdoese, Doré 1 kilo voor 2.99 en Frieslanders.

Versgesneden Andijvie

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

400 gram 0.79

akties geldig van 15 juli t/m 20 juli

Wij zijn met vakantie van 22 juli t/m 12 augustus. Dinsdag 13 augustus staan wij weer voor u klaar.

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097

Camper en kleine caravan stalling te Stiens tel. 06-57684594

Te koop elektrische fiets Giant 600. Vouwfiets 40. Tel. 0518-411660

In de zomervakantie nog enkele weken te huur: 2 pers. bungalow midden in de natuur nabij Westerbork. € 250,- per week. Meer informatie: 0593332335 of www.vakantiewesterbork.nl. Nu open Froukjes Boutique. 2e Hands en nieuwe kleding en accessoires voor jong en oud. Van Harenstraat 18 St. Anna. Open ma, di, wo, do, vrij en zat.

Kom sneupen tussen de 2ehands en antieke spullen in 't Sneuphok, Schuringaweg 53 Nij Altoenae. Elke do, vrij en zat van 13.00 tot 18.00 uur.

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534 Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 M. AG 06 -Stiens 51382534 www.stucadoorstiens.nl Skilwei 18 08 9051

www.stucadoorstiens.nl www.stucadoorstiens.nl Kijk voor advertentietarieven, het archief e.d. T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

op www.stienseromroeper.nl

De Echte Bakker Dizze aksje is jildich fan 15 o/m 27 july 2013 Bôle fan de wike:

Savannebôle fan 1.50

foar 1.20

Koek fan de wike:

Portugeeskes

6 foar 3.15

Simmeroanbieding:

Twister Sinnestokbôle fan 1.50

foar 1.20

Gebak fan de wike:

Ierdbeiskelpen

3+1 fergees

StienserOmroeper

3


Agenda Sport

SportPagina 1370erip\l

Geslaagde uitvoering MGVV Marrum Noarderleech kaatsWoensdag 3 juli hield MGVV, de Marrumer Gymnastiek- en Volleybalvereniging, een gymnastiekuitvoering met als thema Musicals.

Het optreden van de jongens en meisjes van groep 7/8 met Fame.

partij bij Marrum

Onder leiding van trainster Maartje Jongboom had elke groep een optreden ingestudeerd. Van Mary Poppins tot Tarzan en van Cats tot Hair, in de optredens van de gymgroepen passeerden allerlei musicals de revue. Geen gympakjes deze keer, maar alle deelnemers waren verkleed in de sfeer van ‘hun’ musical. Met zes optredens was er voor het publiek dus een programma vol variatie in de recent door de gemeente Ferwerderadiel opgeknapte gymzaal. Aan de uitvoering deden bijna 70 leden mee. De afgelopen paar jaar hebben steeds meer jongens en meisjes uit Marrum en Westernijtsjerk de weg naar de gymlessen van MGVV gevonden. De uitvoering was een mooie gelegenheid voor de jongens en meiden om aan de ouders en het overige publiek te laten zien wat ze kunnen en wat MGVV zoal in huis heeft. Het was een hele geslaagde afsluiting van het seizoen u

Op zaterdag 20 juli wordt er voor de 2e keer de bijzondere kaatspartij op het Noarderleech bij Marrum georganiseerd door de vereniging MAFIA (Marrumers Altijd Fanatiek In Actie). De kaatspartij is een zogenaamde 'wylde' vrije formatie partij voor dames(vanaf 14) en heren (vanaf 15). De kaatsers hoeven geen lid te zijn van de KNKB, iedereen kan mee doen. Daarbij komt ook het unieke experiment, dat het partuur kan bestaan uit twee, drie of vier personen. Principe is dat er niet meer dan 3 personen in het veld mogen staan, maar dat de keuze vrij is wie er op dat moment speelt.

Acro-optreden in de sfeer van de musical Hair van de selectiegroep en de meiden van het voortgezet onderwijs

10 augustus om 11.00 uur

Frije Cross Blije Het gaat zo langzamerhand een traditie worden; 'De moaiste sneon fan 'e boufak', "Het lijkt wel een beetje op een dorpsfeest", zei een bezoeker van de Frije cross van Blije vorig jaar. En dat is nou nét de bedoeling; een gezellige dag voor jong en oud! Alleen wijken de "spelletjes" wel een beetje af van die van de reguliere dorpsfeesten in de regio. De Frije cross is een dag vol adrenaline en benzine! Wie doen er mee? Dit jaar is er een wijziging in de deelnemende klassen. We hebben helaas moeten besluiten dat er dit jaar geen stockcars op Blije rijden, dit omdat we weinig animo verwachten, omdat er de volgende dag een race om het Nederlands kampioenschap op St. Maarten is.Tussen 1 juli en 1 augustus mogen de deelnemers weer bellen om zich te laten inschrijven voor de Frije cross van Blije op 10 augustus a.s. en in de volgende klassen; Standaard 1600 -Standaard 2000 -Vrije standaard -Damesklasse -Âlde lullen (45+) -Motoren -Nuvere weinen Sfeer & spanning! Genoeg rijdend vermaak voor StienserOmroeper

4

het publiek, dus. Maar alsof dat nog niet voldoende is, is er naast het crossgeweld ook weer genoeg op het terrein te doen. Diverse attracties zullen het vermaak voor jong en ouder zeker verhogen. De organisatie is druk aan het nadenken over een stunt, die na de finales zal worden uitgevoerd. Onze duozitter, twee jaar geleden gereden door Geert van Tuinen, zal net als in 2011 verloot worden onder het publiek. Zo kan het dan zomaar gebeuren dat jíj een dag coureur wordt op de jubileumcross van Hallum op 31 augustus a.s. ...“Meer kans dan in de Staatsloterij!”...Ja....en welke VIP zal er tijdens ónze cross in de duozitter plaats nemen? Ontspanning Dit jaar is er ook weer een muzikale noot, die vast sfeerverhogend zal werken. Disco Silver van It Heidenskip zal zorg dragen voor een passende muzikale omlijsting. Als speciale gast zal de frontman van de Hûnekop; Emiel inpluggen voor een paar setjes onvervalste Wâldpykerock. Frije cross Blije in Holwerd? Na vier jaar op de zelfde locatie aan de Mieddyk te hebben gecrosst, wordt het dit jaar

anders. Op 10 augustus zal het Frije-cross circus neerstrijken aan de Hoarnen 3, net over de gemeentegrens van Ferwerderadeel. Officieel crossen we dit jaar in Holwerd, op het land van Mts. W.K en M.J. Boersma. Daar zijn we als organisatie uiteraard erg blij mee! We heten iedereen dan ook van harte welkom op de 11de editie van Frije cross Blije. www.frijecrossblije.nl u

De gedachte om een unieke kaatspartij te gaan organiseren in het buitendijkse gebied in plaats van op de reguliere kaatsvelden staat nog recht overeind. In een gebied waar alleen de natuur regeert, is het toch prachtig om een evenement op te zetten om zo ook de weidsheid van het buitendijkse gebied te ervaren. Elementen zoals de wind en zon zullen een grote invloed hebben op deze partij. Het beoogde veld is vlak en men is alweer druk bezig om deze gereed te krijgen voor 20 juli, zodat de kaatsers op een zo mooie mat kunnen kaatsen. Voor opgave en verdere informatie kunt u terecht op de website www. kaatsennoarderleech.nl . Door het aantrekken van vele sponsoren is er voor € 1.000 aan geldprijzen en een unieke wisselbokaal “de brûnzen stikel” voor de winnaars beschikbaar. Voor de toeschouwers en de kaatsers is er een grote tent met live muziek aanwezig naast de kaatsvelden. Kortom vele ingrediënten zijn aanwezig om een onvergetelijke dag te beleven in het Noarderleech. De vereniging nodigt u wederom van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. (Wijbengalaan volgen tot achter de zeedijk) u


Federatie 'Tusken Waed en Ie' dorpencompetitie 2013 De dorpencompetitie is over vier wedstrijddagen gespeeld met wisselend weer, was het in Oude Biltzijl en Oude Leije schitterend kaatsweer . In tegenstelling hiertoe was Hijum, koud en miezerig en Stiens droog maar geen zon. Er werd in zeven categorieën gekaatst en buiten de dagprijzen werden deze dag ook de kampioensprijzen uitgedeeld. Kampioenen 2013 Welpenjongens Oude Leije KV it Centrum Jesse Stienstra, Sam Torensma en Simen Westra Pupillenjongens Stiens KC De Boer 1 Hessel van Berkum, Wilke van der Meulen en Werner Roorda Pupillenmeisjes Stiens KC De Boer Maaike Hiemstra en Joukje Annema Schooljongens Jelsum/Cornjum/Britsum KV “ït Partoer” Chris de Groot, Hessel Agema en Jordie Reitsma Schoolmeisjes Oude Leije KV it Centrum Myrthe Cuperus, Martha Kocken en Ilse Verbeek Jongens Oude Leije KV it Centrum Jelmer Plantinga en Jan de Groot Meisjes Stiens KC De Boer Jildou Felkers, Jannica van der Ploeg en Shannon de Groot u

8e Althof Jager Stienser Open Tennistoernooi van start Op zaterdag 20 juli a.s. gaat alweer voor de 8e keer het Althof Jager Stienser Open tennistoernooi van start. Ook dit jaar heeft de organisatie weer een groot deelnemers veld naar Stiens weten te halen. Met 180 spelers is het toernooi ook dit jaar weer goed bezet. En ook dit jaar wordt er weer in de categorieën 8 t/m 3 in verschillende rubrieken gestreden om de open Stienser tennistitels. O.a. de Friese toppers Alex Grendel, Kevin Janson en Robbert Middeldorp gaan strijden om de titel in de HE3. Tot en met zondag 28 juli kan er elke dag (weekends v.a. 10.00 uur 's ochtends en op werkdagen v.a. 17.00 uur genoten worden van spannende tenniswedstrijden, publiek is op alle dagen van harte welkom! u

Molenwieken doen Bolsward en Arum aan Zaterdag 29 juni werd er in Bolsward het Heamielconcours verreden. Zo kwam ook Ylse Dijkstra aan de start met haar nieuwe aanwinst Coco Flame (zie foto). Ze startte in de klasse B dressuur en reed twee keurige proeven. De eerste proef werd beloond met 186 punten en een 5e prijs. De tweede proef was nog beter, 192 punten en een 3e prijs! Een heel goede prestatie want dit was de eerste wedstrijd voor deze combinatie. Zondag 7 juli startte Selina Faber met haar pony Thalita in de L1. Ze behaalde 174 en 188 punten. Een mooie winstpunt erbij! Met de 188 punten won ze ook nog eens de eerste prijs u

Postduivenvereniging Op Eigen Wjukken Stiens Groot succes voor Herman Bootsman uit Marrum. Zaterdag stond op het programma van Friesland 96 de zware fondvlucht van uit Chateauroux 780 km.

Herman Bootsman korfde 1 duif in welke als eerste deze afstand wist te overbruggen. Zijn jaarling 2-1968037 wist zaterdagavond om 20.07.51 uur het kloksysteem in werking te stellen. Met

Foto: Foekeline Numan

een snelheid van 1009 meter per minuut (ruim 60 km per uur.) wist deze duif de 780km af te leggen. Ook was deze duif de 1ste in de Waadkant. In het ACG 3 was alleen de Comb Middendorp Leeuwarden sneller. Ook werd er deze week door de liefhebbers van de overnachtvluchten gevlogen van uit Cahors 1070 km, hier was de eerste duif in de Waadkant voor Mevr. A. Hiemstra uit Stiens, deze klokte haar eerste duif zaterdagmiddag om 16.45.10 met een snelheid van 873 meter per minuut, 52 km per uur. De 2de duif was voor Durk Weidenaar in Birdaard 3de Comb H. en E. Ruigh Oude Bildtzijl. Voor de leden van de Waadkant stond tevens op het programma de eerste jonge duivenvlucht, voor de rest van Friesland 96 nog een opleervlucht. Deze werden zaterdagmorgen reeds vroeg in Meppel gelost, 1ste duif werd reeds binnen het uur geklokt door de Comb Span Hoogland uit Cornjum. Al met al was dit een druk weekend voor de duivenmelkers in Friesland. Daar er voor deze zware fond vlucht veel, liefhebbers niet mee vlogen werd er door Blije in Stiens ingemand. Uitslag Op Eigen Wjukken Stiens Chateauroux 768 Km John Logeman Engelum 2 Span Hoogland Uitslag Waadkant 1 H. M Bootsman Marrum, 2. 10 D. Wolbers Hijum, 3 J. Hiemstra Stiens. 4 5. Mia van Hiel Hallum, 6 F. Molenaar Buren Aml. 7 J. Kooiker Buren Aml. 8 G. Dijkstra Ternaard 9 E H. Brouwer Blije. Uitslag Vlucht Jong Meppel Op Eigen Wjukken Stiens: 1. 8. 9. 13. 18 23. 24. 25. 26 28 Comb Span Hoogland Cornjum, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 11. 14. 15. 16. 17. 20. 21. 22 Herman Bootsman Marrum. 10. 12. Bert Suichies Britsum, Comb van der Zwaag Britsum 19 u

StienserOmroeper

5


■ Tot uw dienstmededelingen ■ Griene Leanebrêge afgesloten

Week 29 De bekendmakingen op de gemeentepagina’s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als officiële bekendmakingen.

Op dinsdag 19 augustus worden herstelwerkzaamheden uitvoert aan de Griene Leanebrêge te Stiens. De werkzaamheden zullen twee weken in beslag nemen. Tijdens deze werkzaamheden is de brug afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via de Uniawei / Wythústerwei / Gysbert Japicxstrjitte en de Pim Mulierwei en visa versa. De naastgelegen brug voor fietsers en voetgangers blijft bereikbaar.

De bekendmakingen zijn ook als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website: www.leeuwarderadeel.nl. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: (058) 257 66 66 Fax: (058) 257 40 40 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

Maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur.

Het Burger Service Punt (BSP) voor al uw vragen over zorg, wonen & welzijn Bezoekadres: de Skalm, Pyter Jurjenstrjitte 17 te Stiens Inloop op: Dinsdag van 9.00 - 12.00 uur Donderdag van 13.00 - 16.00 uur T: 058-2655590 E: bsp@welzijnmiddelsee.nl

Verloren: -Wit-gouden hanger met diamant -Sierbeschermkap van motor -Gereedschapsetje -Fiat autosleutel (blauw) met label -Dwarsfluit -Iphone Apple -Opel sleutel in hoesje -Peugeot sleutel in hoesje -Sleutelbos met blauw/wit labeltje voor munt Gevonden -Sleutelbos met 2 -Sleutels+haak/flessenopener -Sleutelbos met 1 sleutel + diversen -Kleuterfietsje, merk Limit cycles -Sleutelbos met Karweipasje

Openingstijden

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar: Maandag, woensdag, donderdag van 8.30 - 16.00 uur. Dinsdag van 8.30 - 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.

■ Gevonden en verloren wk 26, 27

■ Ontvangen aanvragen:

• Reguliere omgevingsvergunning 2013-000043 voor het vervangen en vergroten van twee dakkapellen, plaatselijk bekend Langebuorren 41, 9051 BE te Stiens. Ontvangstdatum 27-06-2013. • Reguliere omgevingsvergunning 2013-000044 voor het oprichten van een woning, plaatselijk bekend Brédyk 21A, 9051 HZ te Stiens. Ontvangstdatum 09-07-2013. Deze publicatie biedt de gelegenheid de procedure te volgen, bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt.

■ Melding activiteitenbesluit milieubeheer; • Het uitbreiden van een inrichting met een aardappelloods, plaatselijk bekend De Loane 62, 9054 KT te Hijum. • Het veranderen van de inrichting door het plaatsen van een mestzak, plaatselijk bekend Nijlânsdyk 1, 9056 LM te Koarnjum.

Auto - Bromfiets - Motor - Aanhanger

L

Kijk op onze website voor informatie

www.autorijschoolkort.nl Bel (058) 257 37 56, Seerob 10 9051 VA STIENS

Het buitenschilderwerk komt er weer aan Bel nu voor offerte!

■ Informatie en advies Het Burger Service Punt (BSP) is een kosteloze voorziening voor al uw vragen over zorg, wonen, financiën, activiteiten en sociale contacten. Het BSP is gevestigd in de Skalm, Pyter Jurjenstrjitte 17 in Stiens en is open op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Tevens bereikbaar via 058-2655590 en bsp@welzijnmiddelsee.nl Gebruik gemeentelijke website m.b.t. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân: vul het gewenste woord in de zoekfunctie en u komt direct op de link voor de website van de Dienst.

Elke

Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om gebeurtenissen die de kinderen hebben meegemaakt vorm te geven en om zelfvertrouwen en talenten te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn. De Vrolijkheid doet dit samen met vrijwilligers, theatermakers, kunstenaars en vele anderen. Ben jij geïnteresseerd om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij De Vrolijkheid in het AZC van Sint Annaparochie? Neem dan contact op met Vrijwilligerscentrale Middelsee via 0518-462363 of via e-mail vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl. De vrijwilligerscentrale is vanwege vakantie gesloten van 22 juli t/m 9 augustus 2013. Daarvóór en daarna staan wij u graag te woord u

donderdag

Mama café zeer geslaagd

Lege Hearewei 1, Stiens. Tel.058-2571208 / 06-22144907 info@buwaldaschilderwerken.nl

www.buwaldaschilderwerken.nl

BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

Voetverzorger Pedicure

G. Smit

Ungastins 53 Stiens 058-2574047 Behandeling volgens afspraak

Gediplomeerd voetverzorger, aantekening diabetische voet, Lid ProVoet

6

Binnen 6 weken na verzending van het besluit kan bezwaar worden ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders Leeuwarderadeel, Postbus 24, 9050 AA te Stiens. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, ondertekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (bij voorkeur dossiernummer vermelden). Wilt u dat het college van Burgemeester en Wethouders het besluit waar tegen u bezwaar indient niet uitvoert vraag dan om een voorlopige voorziening (= besluit voorlopig opschorten), dit kan alleen in spoedeisende zaken, bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden of digitaal (Digid) via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht.

Stichting De Vrolijkheid organiseert creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL?

StienserOmroeper

• Reguliere omgevingsvergunning 2013-000028 voor het plaatsen van een bedrijfshal en het aanleggen van een uitweg, plaatselijk bekend Seedûker 13 en 15, 9051 VB te Stiens. Verzenddatum 03-07-2013. • Reguliere omgevingsvergunning 2013-000026 voor het uitbreiden van de woning, plaatselijk bekend Aldlânsdyk 20, 9055 NH te Britsum. Verzenddatum 04-07-2013. • Reguliere omgevingsvergunning 2013-000040 voor het kappen van een boom, plaatselijk bekend Rosettehôf 8, 9051 LS te Stiens. Verzenddatum 08-07-2013. • Reguliere omgevingsvergunning 2013-000041 voor het kappen van vijf bomen, plaatselijk bekend Efter de Wâl 5 (bij de jachthaven), 9055 NE te Britsum. Verzenddatum 09-07-2013.

Gezocht vrijwilligers

Autorijschool R.Kort Stiens • Rond de zomervakantie nog je autorijbewijs 4-6 weken! • Iedere nieuwe kandidaat voor B, krijgt 2 uur gratis theoriebegeleiding!

■ Afgegeven vergunningen:

Koop avond in

Stiens

Verloskundigepraktijk Stiens e/o heeft in samenwerking met Daniël Hartog fotografie te Stiens een Mama café georganiseerd op 14 juni 2013 j.l. De kersverse ouders werden uitgenodigd met hun pasgeborene om met elkaar op de foto te gaan. Dit gebeurde per geboortemaand van de baby’s. De groepsfoto krijgen de ouders cadeau van de verloskundigepraktijk Stiens e/o. Enige voorwaarde is dat je bent bevallen bij de praktijk of dat wij je kraambed hebben verzorgd. Tijdens het café was er ruim de tijd om met elkaar te kletsen, gezellig een kopje koffie of thee te drinken en nog even na te praten met de aanwezige verloskundigen. Verder was er een borstvoedingsdeskundige, moeders voor moeders, Sonja’s geboorteboetiek, Jetske Bierma voedingsdeskundige en een draagdoekenspecialiste Kirsten Grond aanwezig ,waar de ouders terecht konden met hun vragen. Ben je ook bij ons bevallen of mogen we je kraambed verzorgen dan kun je na de bevalling een uitnodiging verwachten voor het volgende mama café, te weten op 16 augustus 2013 om 10.00 uur u


Geslaagde opening ‘Kûnst op fekânsy’ van Talea Jansma Op zondag 7 juli 2013 was er geen gebrek aan belangstelling. Campinggasten, dagjesmensen, forelvissers en Bilkerts kwamen bij de vouwwagen om de schilderijen, sculpturen en gedichten bewonderen. Mw. Jansma gaf de familie Werkhoven van camping ‘de Blikfaart’ voor de gastvrijheid een zelf gemaakte witgewassen bloempot met passend gedicht kado als blijvende herinnering aan dit kunstproject. Het gedicht viel bijzonder in de smaak bij Afke Werkhoven: Werkhoven Druk Werk Werk druk door druk werk Rust Hoven Rust hoven in hoven rust Rust na het werk uit bij Werkhoven.(zie foto) Het kunstproject wordt nog op 7 zondagen in de maanden juli en augustus op verschillende locaties op Het Bildt gehouden. Iedereen is aanstaande zondag 21juli welkom tussen 10.00 en 17.00 uur in de Loods van “Jeroen Kingma aan de van Albadaweg in Ouwe-Syl u tot

31 augustus 2013

www.jemanicleaning.nl

Expositie in Bezoekerscentrum Hegebeintum Schilderijen en tekeningen “Finsters” van Wiep de Wit uit Ferwert en Wereldcadeaus van de wereldwinkel “Van en voor wereldburgers” in de vitrines De Expositie “Finsters” van Wiep de Wit bestaat uit schilderijen en tekeningen en maakt duidelijk hoe Wiep de wereld om haar heen beleeft, bekijkt en ervaart. Zij is gemotiveerd en geënthousiasmeerd voor het vak tekenen door tekendocenten op zowel HAVO (o.a. Meinte Walta) als de Rijks Pedagogische Academie te Leeuwarden. Vervolgens heeft ze de opleiding tot tekendocent gevolgd. Ze laat zich vooral inspireren door de natuur, haar omgeving en voorwerpen waar een verhaal achter zit. Ze maakt gebruik van gemengde technieken zoals acrylverf, pastel- en oliekrijt en kleurpotlood op diverse ondergronden zoals gevonden materiaal. In de vitrines zijn de mooiste wereldcadeaus te koop aan geboden met als doel de ontwikkelingslanden de gelegenheid te geven om hun levensomstandigheden te verbeteren. Sommige makers hebben een eigen

bedrijfje en anderen werken in kleine fabrieken. De wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem, in tegenstelling tot de gewone handel. Wereldwinkelcadeaus zijn authentiek, ambachtelijk en soms zelfs volgens lokale tradities gemaakt, met een hedendaags tintje. De exposities zijn te bezichtigen tijdens openingsuren in het bezoekerscentrum 'Terp Hegebeintum'. Het bezoekerscentrum is gevestigd onder aan de terp te Hegebeintum. De toegang is gratis, het tweede kopje koffie ook! Bezoekerscentrum “Terp Hegebein-

Brûsfûns voor vernieuwende culturele activiteiten

u u u u

Info: bel (06) 55 123 787 of mail jemanicleaning@hotmail.com

* Schilderwerk * Glas * Wandafwerking * Hoogwerkerverhuur

SCHILDERSBEDRIJF

tum”. Hegebeintum Pypkedyk 4, Tel. 0518-411783 Fax. 0518-412275 E-mail: rekreaasje@planet.nl Openingstijden: Ma. t/m za. 10.00 – 17.00 uur Zon- en feestdagen 12.00 – 17.00 uur u

De kerk met vakantie? Voor met name ouderen duurt de vakantieperiode vaak lang. Veel mensen gaan weg en er zijn geen activiteiten.

Verbondenheid Zoveel mogelijk Friezen moeten kunnen deelnemen aan die culturele activiteiten. Zo wordt de onderlinge verbondenheid tussen mensen, vooral in de Friese dorpen, versterkt. Activiteiten die de cultuurparticipatie vergroten, komen in aanmerking voor het fonds. Ze moeten een element van onderwijs of meertaligheid bevatten.

Op donderdagmiddag 18 juli en dinsdagmiddag 10 september wordt er van 15.00 uur tot 17.00 uur een gezellig samenzijn in het Sint Vitushûs georganiseerd. Zo ook op dinsdagmorgen 13 augustus van 10.00 uur tot 12.00 uur. Op deze dagen is er gelegenheid onder genot van koffie of thee bij te praten.

Ambities In januari 2013 stemden Provinciale Staten in met de beleidsnota “Grinzen oer”. Het instellen van een Brûsfûns is een van de actiepunten uit deze nota. De provincie Fryslân hoopt hiermee de ambities op het gebied van Meidwaan, Meartaligens en Mienskip verder te versterken u

van Lingen

Seerob 8 - 9051 VA Stiens Telefoon: 058 - 257 29 31 Internet: www.vanlingenschilders.nl

Deze week is de subsidieregeling Brûsfûns ingesteld. Het fonds van provincie Fryslân is bedoeld voor vernieuwende culturele activiteiten die verbindingen maken tussen cultuur en taal of tussen cultuur en onderwijs.

Een goed, vernieuwend project kan uit het Brûsfûns maximaal € 50.000,ontvangen. Voor 2013 is er € 300.000,- beschikbaar.

Schoonmaken (dagelijks) Glazenwassen/gevelreiniging Houtwerk/goten en damwand reinigen Dakpan reiniging

Opgave is niet nodig. Noteer de data alvast. Graag tot ziens. Voor vragen kunt u terecht op tel. (058) 2572934 u StienserOmroeper

7


Het Friese Land staat dag en nacht voor u klaar! 0900-8864 (€ 0,10 p.m.) 24 uur per dag bereikbaar

of mail naar info@thfl.nl

www.thfl.nl

• verpleging • persoonlijke verzorging • huishoudelijke verzorging • pgb bemiddeling • nachtzorg • begeleiding bij chronische ziekten • specialistische verpleging • cursussen • intensieve thuiszorg • thuisbegeleiding • gezinsondersteuning • personenalarmering • ledenservice • zorg op afstand •

INRUILWEKEN

TOT w100 KORTING MET EEN OUDE BRIL

It Achterbosk 1, Stiens, Tel. (058) 257 21 12

Geldig bij aanschaf van een complete bril. Vraag naar de voorwaarden.



 Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 17 juli tot woensdag 24 juli   





  

 





  









  

 

  

 



 



  

  

  

 









 





 







 



  

  



 

    



 



 

  

 



 

 

 





 

 



 



 







    

 







C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980

   

8



StienserOmroeper









Openingstijden: ma t/m wo. 8.00 - 20.00 uur, do. + vrij. 8.00 - 21.00 uur en za. 8.00 - 20.00 uur     





 

So20130715 29  

Stienser Omroeper 2013 29

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you