Page 1

deze week

1613

Poiesz 90 jaar.. pagina 6

Voorjaarsfair... pagina 8

Voetbal... pagina 11

Stienser 65e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

René Schaap bestrating en tuinonderhoud

René Schaap uit Stiens is sinds kort als ZZPer aan het werk. U kunt hem inhuren voor uw tuinonderhoud, (sier) bestrating, aanleg riolering en andere voorkomende werkzaamheden. Op de Land en Tuinbouwschool heeft René veel geleerd over planten en bomen en de verzorging hiervan en daarna heeft hij werkervaring opgedaan bij een hovenierbedrijf. De laatste 23 jaar is hij werkzaam geweest in de wegenbouw. René heeft diploma’s en ervaring in: riolering, (sier) bestrating en asfalteren, en heeft meegewerkt aan grote projecten waaronder de busbaan naar Leeuwarden en de bestrating rond de Harmonie. Als de tuin te groot is, uw gezondheid u in de steek laat of tuinonderhoud is uw hobby niet, René Schaap helpt u graag uw tuin te onderhouden. Tevens maakt hij op verzoek in de winter uw tuinpad sneeuw en ijs vrij. Ook de aanleg of herbestrating van uw tuinpad, terras of oprit kunt u gerust aan hem overlaten. Door zijn kwalitatief hoge afwerkingniveau en uitstekende service ligt uw bestrating en tuin er piekfijn bij. Vraag vrijblijvend een offerte aan. René Schaap Stiens Mail info@reneschaapstiens.nl of bel 06-16249659 u

Ballonvaarten in samenwerking met Sportcentrum it Gryn Vorig jaar tijdens de zwemvierdaagse zijn er 3 heteluchtballonnen opgestegen vanaf het sportterrein naast het zwembad. Met een noordelijke wind werd er gevaren richting Grou. Ook dit jaar is er weer een ballonvaart georganiseerd en wel op maandag 29 april om 19.00 uur met als reservedatum vrijdag 3 mei as. U kunt zich opgeven bij de kassa van het sportpark. Het programma van de ballonvaart duurt ongeveer 2,5 tot 3 uren en bestaat uit: • Ontmoeting bij het sportpark • Vervoer naar de opstijglocatie • Klaarmaken

ballon • Ballonvaart • Inpakken na de landing • Champagneluchtdoop, u mag uw glas met opdruk houden • Uitreiking herinneringscertificaat • Vervoer terug naar de afspreeklocatie. Heeft u familie of kennissen die de ballon willen volgen dan kunnen ze dit op eigen gelegenheid doen. Ze kunnen achter de volgauto van de ballon aanrijden u

Wandelen voor water De kinderen van groep 4 t/m 8 van obs de Arjen Roelofsskoalle Hijum hebben meegedaan aan de actie “wandelen voor water”. Deze actie is bedoeld om onze kinderen er bewust van te maken hoe kinderen in arme landen aan water moeten komen en wat voor belasting dit is op hun dagelijks leven. Ze hebben dinsdagmiddag 2 april jl. van Hijum naar Finkum gelopen met flessen water in een rugzak. Groep 6, 7 en 8 hebben met 6 liter water op hun rug gelopen en de kinderen van groep 4 en 5 met 1,5 liter. Van de wandeling voor water hebben we een korte foto-impressie gemaakt (www.arjenroelofsskoalle.nl). De dagen voorafgaand aan de wandeling hebben de kinderen sponsors gezocht die hun steunden bij de wandeling voor water. Het ingezamelde geld gaat via ZOA naar een project voor schoon drinkwater en sanitatie in Afghanistan. De opbrengst was €474,25 met 18 kinderen, een topbedrag dus u Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

Speciale editie K(r)oningskrant week 17 Heeft u nieuws, activiteiten, advertenties voor Koninginnedag, graag vóór 17 april 2013 aanleveren!

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

info@ajaa.nl


SOOS 55+

UitAgenda Stiens

maandag 15 april 20.00 u. Ledenvergadering De Laatste Eer in De Hege Stins woensdag 17 april 14.00-16.00 u. Knutselmiddag voor kinderen van 6t/m 12 jaar in het Jeugdhonk naast De Skalm, opgave verplicht. 19.45 u. Passage: Mevr. Lunteren vertelt over hoeden in de Hege Stins donderdag 18 april 20.00 u. Mevr. Saskia Bak verteld over het Fries Museum bij de Vrouwen van Nu in de Skalm zaterdag 20 april 10.00-17.00 u. Groei & Bloei in Doniastate 16.00-20.00 u. Beeldend kunstenaar Ids Willemsma geeft lezing in galery 'De Garaazje' Moundyk 17. maandag 22 april 20.00 u. Filmhuis: 'Barbara' in De Skalm dinsdag 23 april 20.00-22.00 u. Informatieavond borstvoeding. Info: LLL-stiens@lalecheleague.nl t/m eind juni Expositie van Sandra Halma-Vollema in de bibliotheek t/m eind juni Expositie van Trees van Vliet-Botta in het gemeentehuis 13 april t/m 29 mei Expositie van Marike Wiggers in Galery De Garaazje

Koarnjum

zaterdag 20 april 10.00-17.00 u. Groei & Bloei in Martenastate

Britsum

woensdag 17 april 20.00 u. Ledenvergadering ‘Memento Mori’ in Britsenburgh vrijdag 19 april 19.00 u. Oud-Hollandse spelletjesavond georganiseerd door De Nije Bazún in Britsenburgh

Jelsum

zaterdag 20 april 10.00-17.00 u. Groei & Bloei in Dekemastate

Ferwert

t/m juni Expositie van schilderijen van Gerbrig Wiersma-Piek

Hegebeintum

t/m 29 april Expositie van acrylschilderijen van Jaap Stelwagen uit Lelystad in bezoekerscentrum Terp Hegebeintum

Oude Bildtzijl

zondag 21 april 15.00 u. Concert 'Trio Bender' in de Aerden Plaats

St. Annaparochie

vrijdag 19 april 20.00 u. Laatste afdelingsavond met Jankfoddekoar 'Tûzen triennen van Vrouwen van Nu in MFC Ons Huis

St. Jacobiparochie

dinsdag 16 april 13.00 u. Provinciale korenmiddag in De Groate kerk zaterdag 20 april 15.00 u. 't Plainfeest rondom De Groate kerk vanaf 17.00 u. live muziek van 9 bands. zondag 21 april 15.30 u. Concert 'Prins Claus Conservatorium' in Groate Kerk

Berltsum

donderdag 18 april 14.30-16.30 u. Dorpswandeling. Start in de Grusert, Vermanningsstrjitte 3 zaterdag 20 april 20.00 u. Uitwisselings Concert met Constatia uit Werkhoven. In de Kruiskerk

Bitgummole

zaterdag 20 april 09.30 u. Kinderkleding- en speelgoedbeurs in de Molewjuk

Menaam

donderdag 18 april 20.00 u. PCOB en ANBO: Jaarvergadering in de Black Horse

Boksum

zaterdag 20 april 14.00 u. Orgelmiddag in Hervormde St. Margrietkerk

StienserOmroeper

2

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens zondag 21 april 09.30 u. Gospelkoor 'In His Name' uit Drachten komt met een uur vullend programma 19.00 u. Gemeentedienst door de Commissie Eredienst 'het pinksterlied in het nieuwe liedboek' met Olchert Clevering Sint Vituskerk, Stiens zondag 21 april 09.30 u. ds. D.A.J. Scholtens Hervormde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 21 april 09.30 u. dhr. J.H. Helfferich Oude Bildtzijl, gezamenlijke dienst Gereformeerde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 21 april 09.30 u. dhr. J.H. Helfferich Oude Bildtzijl, gezamenlijke dienst Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 21 april 09.30 u. ds. T. Korteweg, Ferwert P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 21 april 09.30 u. ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden R.K. kerk, St. Annaparochie zondag 21 april 09.15 u. Parochievoorgangers, Woord- en communieviering Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl zondag 21 april 09.30 u. ds. H.J. Delwig, Leeuwarden. Doopdienst Geref. kerk vrijgemaakt, Ferwert-Hallum zondag 21 april 09.30 u. ds. H. Venema. 14.00 u. ds. P.J.C. Colijn R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 20 april 19.00 u. Pastores P. Stiekema en G. Kamsma Eucharistieviering zondag 21 april 09.30 u. Pastor P. Stiekema en St Vitus kinderkoor. Viering 1e communie Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 21 april 11.00 u. Pastor G. Kamsma Woord- en communieviering Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 21 april 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn 16.30 u. ds. J.J. Verwey De Salvator evangelische gemeente, Leeuwarden zondag 21 april 10.00 u. Julia Molenaar Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Heliconweg 52, Leeuwarden zondag 21 april 10.00 u. br. G. Krielaart Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 21 april 09.30 u. ds. J. van den Boogaard-Bongers, St. Maartenkerk, Hallum Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Vraagstelling referendum Ferwerderadiel Kiesgerechtigde inwoners van Ferwerderadiel mogen op 29 mei naar de stembus om hun voorkeur uit te spreken over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Ferwerderadiel. De gemeenteraad organiseert dan een raadplegend referendum. De referendumcommissie van de gemeente Ferwerderadiel, bestaande uit voorzitter Theunis Piersma, Peter Polhuis en Jan Geersing adviseert de gemeenteraad o.a. over de vraagstelling van het referendum en stelt voor om twee vragen aan de kiezers voor te leggen. Bij de eerste vraag kunnen de Ferwerderadielers aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat: een herindeling van de gemeente Ferwerderadiel met andere gemeenten of het zelfstandig blijven van de gemeente Ferwerderadiel door intensie-

vere samenwerking met andere gemeenten. Afhankelijk van de uitkomst van het raadplegend referendum zou de gemeenteraad kunnen besluiten tot een herindeling. Bij de tweede vraag kunnen de inwoners aangeven bij welke gemeente(n) hun dorp in dat geval zou moeten worden ingedeeld. Zij kunnen kiezen uit de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a., of Leeuwarden. De vraagstelling wordt op donderdag 18 april nog formeel vastgesteld door de gemeenteraad. Er worden vier doarpspetearen georganiseerd: 17 april in MFC It Trefpunt, De Singel 7, Hallum 24 april in Doarpshûs De Nije Tille, Ringweg 21, Marrum 15 mei in WoonZorgCentrum Foswert, Foswerterstrjitte 71, Ferwert 22 mei in MFC Het Spectrum, Schoolstraat 12, Burdaard. Deze starten om 19.30 uur u

D.T.D.

peutergroep Al een aantal jaren heeft voetbalvereniging De Trije Doarpen een peutergroep aan het trainen. Dit gaat zo leuk dat we ook dit voorjaar weer een serie trainingen starten voor de jongste jeugd. Vanaf woensdag 17 april start er een nieuwe groep. Alle kinderen in de leeftijd van 3 t/m 5 jaar zijn welkom. We beginnen om 16.00 uur. Aan de hand van leuke spelletjes met de bal willen wij de kinderen kennis laten maken met voetbal. Kom jij ook? u (Advertentie)

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Stiens Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363 Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22 www.delaatsteeerstiens.nl

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 22 april maart 2013. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met foto suggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 500 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 500 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl Fouten door ons gemaakt in incompetente advertentie's hoeven door de uitgever niet te worden gecompenseerd. Voorkom fouten en lever een correctievrije PDF aan! Advertentietarieven: € 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

Al 2 jaar de beste in Groente & Fruit Edwin’s Gezonde Eetwinkel,

omropperkes

#

#0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

St. Vitusplein 2, Stiens (naast de Aldi) tel. 058 - 257 11 21

LET OP DE EXTRA AKTIES DE GEHELE WEEK IN DE WINKEL!!!! Ze zijn erweer! Hollandse Aardbeien voor super scherpe dagprijzen

1 krop Sla + 1 komkommer Surinaamse Roti samen 1.25

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Prins Claus Conservatorium o.l.v. Peter Stam Aanvang: 15.30 uur Entree: € 10,00 volwassenen

St. Kultureel Sintrum

De Groate Kerk

Tilia europaea ‘Pallida’

Koningslinde, ook geschikt om te leiden, vanaf €

35,00

Herjuwsmawei 2, 9073 LL Marrum Tel. 06 23 76 51 51 email: aukevel@hotmail.com Vraag vrijblijvend om informatie

www.avtuinplanten.nl

Autorijschool R.Kort Stiens Auto - Bromfiets - Motor - Aanhanger Maak een afspraak voor een GRATIS intake gesprek

L

Kijk op onze website voor informatie

www.autorijschoolkort.nl Bel (058) 257 37 56, Seerob 10 9051 VA STIENS

Te koop gevraagd: zilveren guldens €3,- p/s zilveren rijksdaalders €6,50 p/s gouden tientjes €210,p/s. Tevens koop ik al uw gouden sieraden tegen topprijzen. tel. 0645305706. Haagconiferen en buxus in klei gekweekt. Dit voorjaar super aanbieding grote maat coniferen voor halve prijs. Nu alvast reserveren? Bel dan 0652293756 of 0518-400825 op=op 't Bosch 5a St. Annaparochie.

5.99

portie

kbedekking

a Ook voor uw d

*Timmerwerk *Onderhoud *Dakramen *Verbouwingen *Schuttingen *Kozijnen *Tegelwerk *Badkamers *WC’s

Seerob 21 - 9051 VA Stiens - Tel. (058) 257 57 69 Fax (058) 257 41 35 - Mob. (06) 21 600 631 www.idsardionderhoudsbedrijf.nl - iebe@idsardionderhoudsbedrijf.nl Te huur terschelling 4p chalet 058-2542449 of zie op www.onsterschelling.nl Henk Postma, hoe gaat het met je? Gr. Marga 0613749897

Feestelijke opening zaterdag 20 april 14.00 uur Twinkeltje van Finkum. 2e Hands kleding, curiosa, boeken etc. Holdingawei 35 058-2574584. Benieuwd? Kom kijken!

Te huur: 2 pers. bungalow midden in de natuur nabij Westerbork. € 125,- (weekend), € 225,- (week). Meer informatie: 0593-332335 of www.vakantiewesterbork.nl.

Te Huur Bungalow Hof van Saksen Drenthe, 6 pers. van €485,- voor €225,- per weekend of midweek. Gelegen op een prachtig park, subtropisch zwembad (gratis) e.d. geen huisdieren, 06-22196654. Pedicure Praktijk Harmke van Dijk, de Greiden 27 Britsum, tel. 0634563600, www.pedicurebritsum.nl Pianoles (of keyboard): www.muziekpraktijkkpboonstra.artiet.nl 0582574758 Gevraagd: Ervaren huishoudelijke hulp werktijden in overleg tel: 0652305817 Geboorte of adoptie? Altijd een origineel en lief kraamkado bedrukt of geborduurd 0518-403413 www.smitseonline.nl Recreatiewoning 6 pers. van alle gemakken voorzien. Gaasterland Oudemirdum tel 0518 471478 Wijbenga stalling & verhuur. Huur bij ons: prachtige camper! Bel 0519-339232 www.stallingencamperverhuur.nl

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

gepaneerde KIP SCHNITZELS

Italiaanse biefstukrol

4 stuks

5

95

100 gram

1

95

MAANDAG WEEKSTARTER

DINSDAG PIEKENDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

STIENSER LEKKERBEKJE

VINKEN

ALLE SOORTEN GEHAKT IN DE RECLAME

4 stuks

diverse soorten, p.st.

3

95

1

00

Tip: STROGANOFF Gehakt (rund)

DONDERDAG VOORDEEL

VRIJDAG & ZATERDAG

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 keurslager PIZZA E 5,95

magere BIEF/ BAK lappen

3 malse BIEFSTUKKEN

350 gram

SAMEN

Bami/ Nasi + Babi Pangang E 9,95

695

695

Aanbiedingen zijn geldig van 15-04-2013 t/m 20-04-2013.

Zondag 21 april 2013

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

3.99

2 kilo heerlijke Navelsinaasappels SALADE VAN DE WEEK: + 2 kilo Elstar appels Frisse Voorjaarsgroente salade samen voor 5.99 250 gram 2.49

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur.

St. Jacobiparochie

Uit eigen keuken! heerlijke Witlofschotel 450 gram

Keurslagerij Brolsma Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl info@brolsma.keurslager.nl

StienserOmroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

16

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar is: Ma, wo, do 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

DIENST SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID NOARDWEST FRYSLÂN tel. 0517-380 200 ma.-vr. 9-12 uur website: www.sozawe-nw-fryslan.nl

Woz inventarisatieronde 2013

• Het oprichten van een bedrijf voor het onderhouden en repareren van auto’s, plaatselijk bekend Seerob 11, 9051 VA te Stiens

Kortgeleden heeft u de WOZ-waarde 2013 van de gemeente ontvangen. De voorbereidingen voor 2014 zijn echter al weer gestart. Vanaf maandag 15 april 2013 worden, in het kader van de WOZinventarisatieronde 2013, diverse panden bezocht. Bij deze objectinventarisatie worden de volgende controles ter plaatse uitgevoerd: • Controle of alle aanwezige pandonderdelen (hoofd-gebouw en bijgebouwen) in de WOZ-administratie voorkomen. • Van alle pandonderdelen bepalen we inhoud en oppervlakte opnieuw. • De objectkenmerken onderhoud, luxe, kwaliteit en ligging beoordelen we opnieuw. • Er wordt een nieuwe foto van het pand en eventuele bijgebouwen gemaakt. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). In deze wet is bepaald dat alle panden ieder jaar opnieuw worden gewaardeerd. De waardering van de woningen gebeurt vooral geautomatiseerd. Dit betekent dat de waarde aan de hand van kengetallen wordt bepaald, zoals: inhoud, bouwjaar, soort woning, staat van onderhoud. De verkochte woningen staan model voor de herwaardering van de andere woningen. Door deze manier van waarderen bezoeken we de meeste panden langere tijd niet. Een uitzondering hierop zijn de verkochte panden, die tussentijds ter plaatse door een taxateur worden bekeken en beoordeeld. Om ook de gegevens van de andere woningen te actualiseren vinden wij het nodig om, in fases, een objectinventarisatie te houden. Uitgangspunt is om elk pand eenmaal per 4 of 5 jaar te bezoeken.

.

Houten bruggetje Jelsumer Feart afgesloten

Afgegeven vergunning;

Het bruggetje over de Jelsumer Feart wordt vervangen. De werkzaamheden starten maandag 22 april 2013 en duren naar verwachting een week. Het bruggetje is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. Het bruggetje is gezamenlijk eigendom van de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel en verbindt het Jelsumer binnenpaed over de Jelsumer Feart. Deze voetgangersverbinding bestaat al honderden jaren en wordt sinds 1547 op kaarten weergegeven. Het bijna 35 jaar oude bruggetje wordt geheel vervangen en is vervaardigd van duurzaam geproduceerd tropisch hardhout. De werkzaamheden worden door een firma uit Harlingen uitgevoerd. De directievoering is in handen van de gemeente Leeuwarderadeel. Mocht u vragen hebben over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarderadeel tel. 058 – 257 66 66

• Uitgebreide omgevingsvergunning 2013-000014 voor het gebruiken van het gebouw (voormalig politiebureau), plaatselijk bekend Moundyk 14A, 9051 AH te Stiens. Verzenddatum 11-04-2013.

Onderhoud asfalt Britsum

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

.

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Melding activiteitenbesluit milieubeheer;

Vanaf maandag 22 april 2013 wordt er onderhoud gepleegd aan het asfalt van de Menno van Coehoornwei en het Stedpaed in Britsum. De voorbereidende werkzaamheden beginnen maandag 22 april. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden. Vervolgens wordt in de meivakantie op 1 mei de ene weg en op 2 mei de andere weg geasfalteerd. Tijdens het asfalteren is de betreffende weg afgesloten voor alle verkeer. De bus zal worden omgeleid. Omdat de uitvoering van de werkzaamheden sterk afhankelijk is van weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid op vertraging of uitloop

.

Verleende vergunning Stiens

.

Een evenementenvergunning is door de burgemeester verleend aan Gaarman Evenementen voor een avondbraderie op zaterdag 15 juni a.s. van 16-22 uur, locatie Langebuorren en Smelbrêge in Stiens Stiens, 15 april 2013. H. Siegerma, secretaris drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester

Alarmering voor Brandweer Stiens: Grootschalige zoekactie naar mogelijk te water geraakte vrouw Een melding dat een vrouw mogelijk te water was geraakt, heeft op de vroege ochtend van zondag 7 april geleid tot een grootschalige zoekactie. Omstreeks 04.30 uur werden Brandweer Stiens, brandweerduikers uit Leeuwarden en het oppervlaktereddingsteam van brandweer Grou gealarmeerd om te zoeken naar een vrouw die mogelijk nabij de Ljouwterdyk/N357, ergens tussen Hallum en Marrum te water lag of had gelegen. Ook Politie en Ambulance werden door de meldkamer verzocht om deel te nemen aan de zoekactie. Door nader uitvragen en onderzoek door de Meldkamer, bleek dat de mogelijk vermiste persoon uit Hijum afkomstig was. Daarop is een zoekgebied uitgezet van Finkum tot Marrum. Geruime tijd is door de eenheden intensief gezocht naar de mogelijk in problemen zijnde vrouw. Kort voor 6 uur kwam vanuit de Meldkamer het verlossende bericht dat de vrouw veilig thuis was. Einde zoekactie. Naast Brandbestrijding is ook Hulpverlening ook een van de kerntaken van de Brandweer. Veelal bestaat het hulpverlenen uit het bevrijden van inzittenden van voertuigen die bekneld zijn geraakt bij verkeersongevallen. Een derde kerntaak van de Brandweer is het bestrijden van incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Brandweer Stiens heeft als extra taak het participeren binnen het zogenoemde ‘gaspakkenteam’ van Brandweer Leeuwarden. Brandweer Stiens draagt zorg voor de ontsmetting (decontaminatie) van hulpverleners en slachtoffers zodra deze in aanraking zijn gekomen met de gevaarlijke stof. Recent heeft Brandweer Stiens nog deelgenomen aan een grote regionale gevaarlijke stoffen oefening bij de elektriciteitscentrale nabij Burgum. Brandweer Stiens bestaat uit een groep van 17 enthousiaste vrijwilligers. Mannen en vrouwen, die zich, naast een baan en veelal een gezin, ook inzetten voor de Brandweer. Bij een alarmering laten zij alles direct uit de handen vallen om binnen een paar minuten op de Brandweerkazerne te zijn en uit te rukken. Dag en nacht, 365 dagen per jaar! Brandweer Stiens heeft momenteel plaats voor nieuwe vrijwilligers. Ben jij maximaal 40 jaar oud, ben je overdag in Stiens en voel je iets voor een leerzame - nuttige en soms ook spannende nevenfunctie? Neem dan eens vrijblijvend contact op met postcoördinator Ruurd Scholten – email: ruurd41@gmail.com

Beroep/voorlopige voorziening. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken, ingaande de dag na die waarop dit besluit is verzonden, daartegen beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Het ondertekende beroepschrift bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het beroep.

Het adres van de Rechtbank NoordNederland, locatie Leeuwarden is: Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden

. Wie weet wie? AFLEVERING 18

In de vorige aflevering van deze serie (zie Stienser omroeper nummer 10 van 4 maart jl., of op de website: http:// www.stienseromroeper.nl/aktueel) was een foto te zien van de ‘Reisclub Oude Leije’.

De foto blijkt te zijn gemaakt in 1948/1949. Wij kregen daarop een drietal reacties binnen, waardoor nu verreweg de meeste namen van degenen die erop

staan bekend zijn. Op onze website: http://www.documentatiestichting.nl/ tab: actueel is de informatie betreffende de namen van de afgebeelde reislustigen te vinden. Van een zestal mensen zijn de namen echter nog onbekend. Aanvullende informatie op deze foto blijft daarom uiteraard welkom! Deze keer doen laten we een foto zien van de ‘gereformeerde vrouwenvereniging Britsum’

De werkzaamheden gaan we uitvoeren in april en mei 2013. Wanneer een taxateur bij u aan de deur komt, mag u vragen naar zijn legitimatiekaart

.

(foto nr. 815) van rond 1950. (Oud) inwoners van Britsum zullen zich vast en zeker deze vrouwenvereniging herinneren en wellicht ook ‘mem’ of misschien zichzelf in één van de afgebeelde personen herkennen. We zijn weer benieuwd naar de respons. Graag weer reacties aan het webadres: info@documentatiestichting.nl of aan de heer S. De Jong, (Adres: Smelbrêge 14, 9051 BH, Stiens, tel.: 058- 257 16 56), beheerder van de fotocollectie of bij de secretaris de heer G. Boersma, Wythústerwei 80, 9051 EM Stiens u

Expositie cursisten Jaap van Dijk Op zaterdag 20 april en zondag 21 april exposeren cursisten van 'Jaap van Dijk' hun schilderijen

Iedere maandagavond (vanaf 19.30 uur) wordt er door Brandweer Stiens geoefend. Je bent altijd welkom om eens de Brandweerkazerne aan het Noarderfjild binnen te lopen en te kijken of Brandweerman of Brandweervrouw zijn iets voor je is u StienserOmroeper

4

In de prachtige binnentuin van Nij Statelan te Menaam kunt u de kunstwerken bewonderen. De expositie wordt zaterdag om 14.00 uur op ludieke wijze geopend. Zaterdag 20 april van 14.00 uur tot 19.00 uur en zondag 21 april van 11.00 uur tot 16.00 uur bent u hier van harte welkom u


De vakmensen dichtbij, een vertrouwd gevoel! Voor een lekkende kraan, een kapotte cv ketel, een compleet nieuwe installatie in uw nieuwbouw- of verbouwproject, energiebesparende producten zoals zonneboilers en zonnepanelen. Bij Vellema & Haijma bent u hiervoor aan het juiste adres. Vakbekwaam, vertrouwd en dichtbij! Meer informatie? Bel dan 0518-432299 of mail naar info@vellema.nl. U kunt bij ons ook terecht voor: • water- en gasinstallaties • sanitair • ventilatie en airconditioning • elektrotechniek en verlichting

www.vellema.nl info@vellema.nl

• • • •

dak- en zinkwerken HR-ketels en centrale verwarming zonneboilers en warmtepompen PV-panelen (zonnestroom)

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

Elke donderdag koopavond en altijd gratis parkeren in Stiens

Grienedyk 48, Hallum Tel.: 0518 - 43 22 99

Volg ons:

Meteen weten hoeveel je kunt lenen. Dat is het idee. Heb je een huis op het oog en ben je benieuwd of je hier kunt wonen? Kom dan naar ons inloopspreekuur voor starters. Op maandagavond van 18.30 20.30 uur in Franeker, Adviescentrum (Het Want 3). Op dinsdagavond van 18.30 - 20.30 uur in Leeuwarden. En op donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur in Harlingen. In een persoonlijk gesprek krijg je antwoord op die ene belangrijke vraag: Hoeveel kan ik lenen? Natuurlijk gaat het om een eerste indicatie. Neem je salarisstrook mee. Wij informeren je graag.

2 MAANDEN

GRATIS CONTACTLENZEN ALS U OVERSTAPT OP ONZE

-E e ma n afs ke pra no n is n ak dig iet -

Kom je oriënteren op het spreekuur voor starters op de woningmarkt.

GRATIS BEZORGSERVICE It Achterbosk 1, Stiens Tel. (058) 257 21 12 Geldig tot 30 april 2013

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/lnwf

StienserOmroeper

5


Zorgsteunpunt Berltsum en dagopvang open

Het dagactiviteitencentrum van Palet in zorgsteunpunt Berltsum (Berlinga State) is twee dagen in de week geopend; op maandag en donderdag. Afgelopen maandag 9 april stond er in deze krant dat zorgsteunpunt Palet op termijn dicht gaat. Deze informatie is onjuist. Een vast team regelt vanuit zorgsteunpunt Berltsum huishoudelijke hulp en thuiszorg voor bewoners van Berlinga State en inwoners van Berltsum en omstreken. Maar ook de maaltijdservice, klussen- of boodschappendienst en personenalarmering wordt van hieruit geregeld. Daarnaast is een ieder met een AWBZ-indicatie overdag welkom op het dagactiviteitencentrum in Berltsum. Het zorgsteunpunt Berltsum van Palet is dus een belangrijke uitvalsbasis voor vele vormen van zorg en diensten in de regio en blijft dan ook gewoon open. Indicatie dagactiviteitencentrum Het dagactiviteitencentrum is sinds deze maand geopend op maandag en donderdag. In verband met een erg laag bezoekersaantal op dinsdag, is deze dag vervallen. Voor deze bezoekers is naar tevredenheid een alternatief aanbod gedaan. Voor het dagactiviteitencentrum in Berltsum is een AWBZ-indicatie nodig. Of er daarnaast nog andere bezoekers gebruik van kunnen maken is per gemeente verschillend geregeld en afhankelijk van gemeentelijk beleid. Zorgsteunpunt Berltsum Iedereen is van harte welkom in het zorgsteunpunt voor informatie en een kop koffie. U kunt er terecht met uw vragen over (ouderen) zorg, ondersteuning en behandeling, de buurtverpleegkundige is hiervoor beschikbaar. Ook de cliëntenraad is beschikbaar voor vragen over het zorgsteunpunt in Berltsum via ccr-palet@paletgroep.nl.

Maatjes zijn verrijkt je leven Bijzonder conBerltsum, 8 april 2013 - “Janny verrijkt mijn leven!", dit zijn de woorden van Gwendolyn van der Veen uit Stiens over haar matje Janny Bouma. Sinds november 2012 komt Janny wekelijks bij Gwendolyn over de vloer om samen gezellige ‘vrouwendingen’ te doen. Als transvrouw is het voor Gwendolyn moeilijk om sociale contacten op te doen en dit maakt haar wereld erg klein.

Janny, moeder, boerin en daarnaast nog werkzaam in de thuiszorg, staat vol in het leven en laat Gwendolyn meedelen in al haar belevenissen. Janny en Gwendolyn zijn met elkaar in contact gekomen via Vrijwilligerscentrale Middelsee. Gwendolyn was door haar sociale isolement op zoek naar een maatje, en Janny wilde zich graag naast al haar bezigheden op een sociale manier vrijwillig inzetten. De match was snel gemaakt en de klik was er direct vanaf de eerste ontmoeting. Ook Janny haalt veel voldoening uit hun wekelijkse contact. “De aandacht die je geeft, krijg je ook terug. Zo snijdt het mes aan twee kanten”, zegt ze. Wilt u meer weten over het Maatjesproject in de Middelsee gemeenten? Neem dan eens vrijblijvend contact op over de mogelijkheden via vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl of 0518 462363.

StienserOmroeper

6

Vijftig tinten Janny en Gwendolyn zien elkaar meestal op maandag of dinsdagmiddag. Die middag staat in het teken van gezelligheid en samen iets leuks of creatiefs doen. Janny zit vol ideeën en heeft altijd iets bij zich om te doen. Zo heeft ze

Gwendolyn laten kennis maken met het zelf kleding maken, het vilten van een sjaal en breikunst. Ook heef Janny Gwendolyn getrakteerd op een gezellige winkelmiddag in Leeuwarden. Samen kleding uitzoeken in de V&D en daarna nagenieten onder het genot van een kop koffie. Voor beide staat deze middag toch wel te boek als een van de hoogtepunten van hun samenzijn sinds hun kennismaking. Ook heeft Janny Gwendolyn erg blij gemaakt het lenen van haar exemplaren van de Vijftig tinten serie van schrijfster E.L. James. Na jarenlang niet gelezen te hebben heeft Gwendolyn door de tip van Janny het lezen herontdekt. Hoe verschillend de dames ook zijn hun contact is intensief en ‘echt’. Alles is bespreekbaar en gebaseerd op wederzijds respect. Het enige wat Janny jammer vindt is dat Gwendolyn niet haar sportieve inslag deelt zodat ze samen eens de fiets konden pakken voor een goede tocht of een lekkere wandeling u

cert in Berltsum Fanfare Constantia Menaam organiseert op zaterdag 20 april a.s. een bijzonder concert in de Kruiskerk, Hôfsleane 23 in Berltsum. Het concert heeft de naam Constantia2 gekregen, Constantia in het kwadraat. Er bestond al langer een idee voor een uitwisselingsconcert met een ander fanfare-orkest. Leuk voor beide orkesten om eens iets dergelijks te organiseren en natuurlijk leuk voor het publiek. Enig speurwerk leverde een fanfare-orkest op met dezelfde naam, het contact was snel gelegd en Constantia Werkhoven (vlakbij Utrecht) was enthousiast over het voorstel. Constantia Menaam heeft niet alleen de naam gemeen met Constantia Werkhoven: beide Constantia’s komen uit in de 2e divisie Fanfare, tellen beide ruim 30 leden en hebben beide een historie van meer dan 100 jaar. Constantia Werkhoven staat onder leiding van Leon Vliex, een bekende componist in de HaFaBra-wereld. Dit is het eerste concert in het kader van de uitwisseling. Het is de bedoeling om volgend voorjaar naar Werkhoven af te reizen om dan daar een gezamenlijk optreden te verzorgen. Het concert begint om 20.00 uur De toegang is gratis! u

De cliëntenraden willen met deze berichtgeving benadrukken dat zij de visie van Palet in deze ondersteunen en deze vorm van zorg en diensten, net als Palet, graag beschikbaar wil houden voor inwoners van Berltsum en omstreken u Cliëntenraden Menaam-Berltsum en Leeuwarderadeel Palet

OP 19 APRIL

VIERT

POIESZ

ZIJN

90

JARIG JUBILEUM.

Poiesz 90 jaar Dit jaar zal dan ook geheel in het teken staan van het jubileum. In januari zijn wij hier mee begonnen met de kassa bon actie waar men iedere week kans maakte op waardebonnen ter waarde van 90 euro en de hoofdprijs van 90 seconden gratis winkelen. Deze actie liep van week 3 tot en met week 6 zodat er 4x waardebonnen werden uitgereikt in iedere vestiging. Op 3 april was er in iedere vestiging 90 seconden gratis winkelen en dus ook in filiaal Stiens. Deze prijs was gewonnen door mevrouw Woudstra uit Stiens. Aangezien zij hier tegen op zag heeft zij in overleg met haar dochter en schoondochter deze prijs geschonken aan de voedselbank omdat deze in deze crisis tijd toch heel goed werk doet voor de minder bedeelden. Bedrijfsleider Diedie de Roos heeft de voedselbank benaderd hiervoor en men was hier zeer wel over te spreken. De voedselbank had deze avond dan ook een vrijwilligster bereid gevonden om dit te doen. Dit was een geweldig succes want deze dame haalde voor 112 euro aan goederen op voor de voedselbank en dat kan deze zeer goed gebruiken. Zo werd deze avond een grandioos succes voor een ieder. Namens de voedselbank en Poiesz supermarkt werd er bij mevrouw Woudstra wel een bloemetje gebracht door Diedie de Roos als blijk van dank en de geweldige schenking. Zoals gemeld staat dit jaar in het teken van het jubileum en dit zal ook met alle personeelsleden worden gevierd en wel op 20 april. Dit betekent dat al onze vestigingen op 20 april hun deuren gaan sluiten om 17.30 uur. Ook zal dit jaar onze commercieel direkteur dhr K. Poiesz afscheid nemen van dit mooie bedrijf. Voor u als klant betekent dit in de weken 21 tot en met 24 de persoonlijke aanbieding knallers van dhr Poiesz. Dus ook de komende weken volop voordeel bij Poiesz supermarkten.Wij hopen u dan ook de komende weken graag te ontmoeten aan de Uniawei te Stiens u


Expositie van Lolkje v.d. Kooi In Basics 37 Brasserie zijn (tot 1 mei) een aantal prachtige tekeningen te bezichtigen van Lolkje van der Kooi (Eastermar, 1961). De natuur is haar grootste, onuitputtelijke inspiratiebron. Bij het tekenen van een dier of een plant gaat alle aandacht naar de vorm, de huid en de tekening. De tekenares gebruikt voornamelijk het materiaal potlood. Lolkje van der Kooi woont en werkt in Marrum en is tevens docent ruimtelijk tekenen aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Kom langs bij Basics 37 Brasserie aan de Langebuorren 37 in Hallum en geniet van dit werk! Voor meer informatie: www. bb37.nl of www.lolkjevanderkooi.nl u

Plainfeest in St. Jacob Op zaterdag 20 april organiseert Stichting Jacpop de vijfde editie van ‘t Plainfeest.

foar al jo túnwurk

foar jo túnwurk foar al al jo túnwurk Kramer’s Grienwurk Hallum

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw

Tún underhâldsbedriuw

Ek foar it snoeien en roaien fan beammen

Ek foar it snoeien en roaien M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum

beammen 0518 snoeien - 431994 mob. 06 10226783 Ek foartill.fan it en roaien Vanaf 15.00 zijn er deze dag activiteiten op en rondom het plein voor de Groate Kerk fan beammen M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum in St. - Jabik. till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783 Voor de jeugd van 6 tot 15 jaar is er in de tent de X-factor van het Bildt, opgaveM. kan Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum via info@jacpop.nl, daarnaast organiseert till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783 de gymnastiekvereniging voor jong en oud aai-gooien. Om 17.00 beginnen we tot in de kleine uurtjes met muziek van maar Griene Leane 5, Stiens, liefst 9 bands o.a. Kenneh, DUS, Spijcker, ~Gezondheidscentrum 1e verdieping Amaril, Femmes Vattaal, skøm, Downbeat 06-402 458 26 Maestros, NNB. DE ENTREE IS GRATIS!!!

Schoonheidssalon

Petra Dragt

Evangelisatiezondag met gospelkoor In His Name Evangelisatiezondag valt dit jaar op 21 april. Gospelkoor In His Name uit Drachten komt met een eigen en nieuw UVP: oftewel een uur vullend programma.

OPEN HUIS Donderdag 18 april van 14.00 tot 17.00 uur Iedereen is van harte welkom

www.petradragt.nl

Het thema van deze UVP is: Prijsopgave. Het gaat over het prijzen van Jezus onze verlosser en je hart openstellen voor God onze Vader. Maar het gaat ook over de opgave die het soms kan zijn om te prijzen. In His Name probeert in dit vrolijke programma met veel zang, samenzang, muziek, gedichten en verhalen duidelijk te maken dat wij als mens Hem mogen eren en ons aan Hem kunnen overgeven. De dienst zal om 9.30 uur beginnen in “De Hege Stins”u

Bouw De Parrebeam in St. Anne officieel van start De bouw van Noorderbreedte State De Parrebeam in St.Annaparochie gaat volgende week van start. De Parrebeam is de eerste vestiging van de franchiseformule Noorderbreedte State. Eigenaren Simon Theo en Gea Oevering hopen in november 2013 de eerste mensen te kunnen ontvangen. Steeds meer ouderen hebben de wens langer zelfstandig te wonen, in een vertrouwde en kleinschalige omgeving. Ook als zij lichte zorg nodig hebben. Gezien de regelgeving op het gebied van ouderenzorg komen mensen die alleen lichte zorg nodig hebben niet meer in aanmerking voor een zorgcentrum. De Parrebeam kan voor deze groep mensen de oplossing zijn. In De Parrebeam staat straks de gezellige en huiselijke sfeer voorop. Op zijn Bildts gezegd: Soa thús as mooglik, heel gewoan en dochs besonder. Gea Oevering: ‘Wonen of tijdelijk verblijf is voor mensen die hulp of lichte zorg nodig hebben. Ze zouden met hulp of thuiszorg nog thuis kunnen wonen, maar ze voelen zich er niet meer prettig, dat kan verschillende redenen hebben. Ook patiënten die

worden ontslagen uit het ziekenhuis en nog niet naar huis willen, kunnen tijdelijk bij ons terecht om verder te herstellen.’ De dagverzorging is voor ouderen die thuis wonen, maar behoefte hebben aan contact met anderen of extra begeleiding nodig hebben bij de dagelijkse structuur. Simon Theo en Gea willen er samen met de toekomstige bewoners een prettig, gezellig, bruisend geheel van te maken in een warme, vertrouwde sfeer en omgeving, met de benodigde zorg die op verschillende momenten nodig is. Gea Oevering: ‘Dat is ook het mooie van kleinschaligheid; je kunt er beter en sneller op de wensen van de cliënten inspelen. En… de bewoners bepalen zelf zoveel mogelijk het ritme van hun dag, houden de regie over hun eigen leven!’ Er komen 13 appartementen: 10 voor permanent wonen en 3 voor tijdelijk verblijf. Alle appartementen hebben een zit/slaapgedeelte en een eigen douche en toilet. In het midden is de gezamenlijke huiskamer met grote keuken, een centraal ontmoetingspunt met een gemoedelijke sfeer. Ook komt er een groot terras waar je met mooi

weer gezellig kunt zitten. Elk appartement heeft een eigen terras of balkon én uitzicht op de omliggende landerijen of mooie tuin met o.a. fruitbomen. Gea Oevering: ‘Vandaar ook de naam De Parrebeam. En voor een perenboom geldt: hoe ouder een perenboom, hoe mooier hij wordt. Mits je hem goed verzorgt!’ Over Noorderbreedte State Het opzetten van de franchiseformule Noorderbreedte State is volop in ontwikkeling. Noorderbreedte State wil vanaf 2013 meerdere vestigingen openen, verspreid over heel Fryslân. De Parrebeam is de eerste vestiging van Noorderbreedte State. Het bijzondere aan een Noorderbreedte State is dat elke vestiging wordt gerund door zelfstandige franchiseondernemers, in het geval van De Parrebeam zijn dit Simon Theo en Gea Oevering. Meer informatie Heeft u interesse of wilt u meer informatie, kom gerust langs. Kijk ook op www.deparrebeam.nl of bel naar de familie Oevering (telefoon (0518) 402 133 of 06 – 158 232 76) of de klantenservice van Noorderbreedte (telefoon (058) 280 30 30) u

StienserOmroeper

7


LENTE ACTIE!

Vraag naar de voorwaarden.

! U N R E E T I F PRO *

,,Wie wordt er niet vrolijk van het voorjaar? Vooral met zo’n geweldige lente actie. Dat is een bezoek waard!’’

27%

KORTING! BIJ AANSCHAF VAN EEN COMPLETE KEUKEN* INCLUSIEF WERKBLAD EN A-MERK INBOUWAPPARATUUR

• Compleet ontzorgde keukens • Meer dan 80 jaar keukenervaring • Eigen fabriek • Diverse topmerken keukens en topapparatuur • Eigen transport en montagedienst • Lage prijzen • Korte levertijden • 7 jaar garantie

EK YN’T FRYSK KINNE JO BY U S TERJOCHTE! Hegedijk 3, Marsum - Tel. 058 - 254 22 25 - ISO 9002 gecertificeerd

www.keukencentrum-marssum.nl ‘UT ‘E

KLEAN, YN ‘E KLEAN’

Oranje presenteert nieuwe uniformen in Bildtse Slag MINNERTSGA - Op zaterdag 20 april presenteert christelijke muziekvereniging Oranje Minnertsga de nieuwe uniformen van de drumfanfare en A-majorettes in Sporthal de Bildtse Slag in Sint Annaparochie.

Al 16 jaar hét familiebedrijf in uw regio! Open: Ma. t/m za.10.00 - 17.30 uur do. koopavond

Voorjaarsfair ‘Groei & Bloei in alle staten!’ Buiten wordt het gelukkig wat warmer, de knoppen aan de bomen openen zich en de tuin begint groener te worden. Tijd om nieuwe ideeën op te doen en de frisse lucht op te gaan zoeken.

brocante, gevlochten eendenkorven, boeken, sieraden, kleding en huis- en tuindecoratie. Op het jonghof is er gelegenheid om onder begeleiding boog te schieten. Dekema State is gratis te bezichtigen en er zijn stinzeplantenrondleidingen.

Doniastate Een beestenboel zal het worden bij Kinderboerderij Doniastate in Stiens. Naast alle nieuw geboren dieren, bv. een jonge Alpaca (geboren 13 maart), een nest zwarte Zwanen, hebben wij Emoes aangeboden gekregen.

Drie States in Jelsum, Koarnjum en Stiens staan zaterdag 20 april in volle bloei om bezoekers te verwelkomen op de voorjaarsfair 'Groei & Bloei - in alle Staten'. Er worden vele activiteiten georganiseerd voor jong en oud op fietsafstand van elkaar.

Túnmanswente bij Martenastate Helder paars, zacht geel, fris wit en fleurig groen. Een kleurrijke bloemenpracht die bij iedereen de voorjaarskriebels oproept. Dat is de ambiance van Túnmanswente. De laan naar het landgoed Martenastate staat vol met kramen rondom het thema 'Fair Culinair'. Maar ook op het gebied van planten, bollen en zaden, tuin- en woondecoratie, bijzondere hobby’s, is er ook van alles te bezichtigen en te koop. In de theetuin kan onder het genot van een kopje koffie of thee, genoten worden van de culinaire specialiteiten die de fair te bieden heeft. Voor kinderen is er divers vertier van De Gruffalo tot knutselen met natuurlijke materialen.

Ook zal Repti Cura een scala aan reptielen laten zien zoals slangen, hagedissen en spinnen. Van 14.00 tot 15.00 uur zal de mascotte Heero van SC Heerenveen aanwezig zijn, kinderen kunnen met Heero op de foto. Tevens zal er een gesigneerd shirt van SC Heerenveen verloot worden. Natuurlijk is er naast de gebruikelijke uitgebreide speeltuin voor de kinderen een springkussen.

Het betreft een feestelijke en spectaculaire presentatie met als titel ‘Ut ‘e klean, yn ‘e klean’ met optredens van alle groepen van Oranje. Het programma start om 16.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Iedereen is van harte uitgenodigd en de toegang is gratis. Met de nieuwe uniformen hoopt Oranje hoge ogen te gooien op het aankomende Wereld Muziek Concours (WMC), deze zomer in Kerkrade. Achter de schermen is maandenlang gewerkt aan de nieuwe outfit die totaal anders is dan de kledij die nu wordt gedragen. De huidige uniformen van de marching band dateren uit 1994: hoogste tijd dus voor een metamorfose. Oranje kiest er bewust voor de presentatie in Sporthal de Bildtse Slag te laten plaatsvinden: de hoofdplaats van Het Bildt. Als enige Bildtse marching band willen de muzikanten de inwoners van de hele gemeente laten zien hoe Oranje de toekomst tegemoet treedt. En dan is de Bildtse Slag daar de perfecte plaats voor. De uniformpresentatie staat centraal tijdens het twee uur durende evenement. Maar ook de andere groepen van Oranje komen aan bod: de fanfare, het jeugdkorps en de C-, en B-majorettes. De middag staat bol van mooie muziek en spetterend showspektakel. En de koffie staat klaar! Nieuwe leden Hoewel Oranje beslist niet mag klagen over de bezetting, is de vereniging altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden. Geïnteresseerden die trompet, bariton, bas, trombone, bugel, hoorn, saxofoon of drums willen spelen bij de marching band of fanfare, mogen gerust langs komen. Elke donderdag- (fanfare) of vrijdagavond (drumfanfare) wordt er geoefend in het eigen repetitielokaal: het Oranjehiem, naast de Meinardskerk in Minnertsga. Van 19.30 tot 21.30 uur. Naast muzikaliteit heeft Oranje gezelligheid en plezier hoog in het vaandel. U bent van harte welkom! Meer informatie over de muziekvereniging vindt u op www.oranjeminnertsga.nl u

Dekema State Een heleboel vierkante meters planten, groenteplanten, heesters, zaden, kleinfruit en bollen zijn te vinden bij Dekema State. Bekende kwekers zullen aanwezig zijn zoals Brian Kabbes, Arjan Schepers, De Beemd, De Heliant, en nog diverse andere kwekerijen. Daarnaast vindt ook dit jaar weer de grote stekjesruil van Groei & Bloei plaats. Verder is er van alles op het gebied van vilt, hout, schilderijen/ aquarellen,

De entree is op deze dag voor alle locaties gratis. Op www.tunmanswente.nl is een fietsroutekaart te vinden om van de ene naar de andere locatie te komen. Parkeergelegenheid is genoeg aanwezig, volg hiervoor de borden met aanwijzingen u

Het Fries museum komt naar Vrouwen van Nu Al een aantal jaren wordt er gepraat over het nieuwe Fries Museum. Inmiddels staat het gebouw, maar er moet nog veel gebeuren voor het museum open gaat.

De foto toont de drumfanfare – toen nog drumband – in hun eerste uniform dat gedragen werd vanaf de oprichting in 1954 tot en met 1972. StienserOmroeper

8

Hoe dit hele traject zijn beslag heeft gekregen en nog krijgt, komt mevr. Saskia Bak (we zien haar elke zaterdag in Muse) vertellen bij Vrouwen van Nu op donderdag 18 april a.s. 20.00 uur in de Skalm te Stiens. Ook zal ze iets vertellen over de tentoonstellingen die op stapel staan. Interesse? Kom gerust als gast, we verwelkomen u graag! Vrouwen van Nu heeft vele gezellige en leuke activiteiten. Info: tel. 058-2574906 of zie op www.vrouwenvannu.nl/fryslân u


Tuinmest- en Oud ijzer actie

Ingezonden Vervolg bibliotheek Op donderdag 25 april staat de bibliotheek op de agenda van de raadsvergadering. We hebben gemerkt dat de op handen zijnde sluiting van de bib veel mensen bezighoudt. Er zijn handtekeningenacties op touw gezet, spandoeken gemaakt en kinderen zijn langs de deuren gegaan. Op 11 april vindt een besloten bijeenkomst plaats van de gemeenteraad met de wethouder en de directie van de Stichting Bibliotheken Noordwest Fryslân. De raad wordt dan geïnformeerd.

vergadering van 4 april het college verzocht een openbare bijeenkomst over de bibliotheek te organiseren, zodat ook burgers hun mening naar voren kunnen brengen. Raadsleden en burgers kunnen dan met elkaar in gesprek gaan. Dat is goed voor de raadsleden en voor de besluitvorming. En het is goed voor burgers, omdat ze zich gehoord voelen. In gemeenten om ons heen zien we ook vaker van dit soort bijeenkomsten plaatsvinden. Ons college en de andere fracties voelden echter niet voor zo’n bijeenkomst. Jammer! Een gemiste kans, vinden wij.

Onze fractie heeft

Burgers die hun mening over de

in de raads-

bibliotheek willen laten horen, kunnen nu op dinsdag 23 april de verschillende fracties langsgaan en daar hun verhaal doen. Ook kan spreektijd worden aangevraagd voor de raadsvergadering van 25 april. Daarna is het voor burgers luisteren naar de behandeling van het agendapunt vanaf de publieke tribune. Onze fractie hoopt dat de gemeente in de toekomst toch vaker openbare bijeenkomsten zal organiseren over onderwerpen, die zó leven onder de bevolking u PvdA fractie Leeuwarderadeel, Toke Bijsterbosch tbijsterbosch@online.nl

Knutselmiddag voor kinderen Op woensdagmiddag 17 april organiseert het jeugd- en jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee een knutselmiddag. De knutselmiddag is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en zal in het jeugdhonk naast ‘De Skalm’ plaatsvinden. Tijdens deze middag gaan we bloempotten beschilderen. Voor deze activiteit is aanmelding verplicht, kinderen die zich opgeven voor deze activiteit zijn verzekerd van een bloempot om te schilderen. De activiteit begint om 14:00 uur en zal duren tot ongeveer 16:00 uur. Opgeven via: j.adema@welzijnmiddelsee.nl. Op de website www.welzijnmiddelsee.nl (klik door naar jeugd / jongerenwerk /Leeuwarderadeel /Kinderwerk) kunt u terecht voor meer informatie en vindt u ook de deelnamekosten u

Heeft u weer zin om in de tuin te gaan werken? Het is er nu prachtig weer voor! Vanaf 15 tot 18 april gaan de World Servants in Ferwerderadiel en omgeving tuinmest verkopen. Het is hoogwaardige meststof van KELSTEIN (Zijlstra Hallum) De Hallumer’s hebben er al jaren goede ervaring mee in de tuin! Het is los en goed strooibaar en heeft geen sterke geur. Oud ijzer. Heeft u oud ijzer en wilt u dit kwijt, dan kunt u het brengen bij Vellema, installatietechniek, Gryne Dyk 48, in Hallum. U kunt ook naar ons mailen of bellen. Dan komen wij langs voor zowel het bezorgen van mest als het op halen van oud ijzer. Mail: ingridkooistra@live.nl of bel na 18.00 uur naar Geertrude Hellema: 0518-432177 Met de opbrengst van onder andere deze acties gaan 11 jongeren uit Hallum met World Servants naar Tanzania voor ontwikkelingshulp u

Stichting Rusland Kinderhulp in actie! In het voorjaar van 2014 willen we weer een groep kinderen uit Wit-Rusland uitnodigen. Om dit te laten slagen hebben we natuurlijk in de eerste plaats gastgezinnen nodig, maar ook geld. Daarom houden we in de week van 21 tot 28 april (de internationale week voor Tsjernobyl) een ventactie. We gaan in de hele gemeente bij de deuren langs met fleurige kaarspotjes voor buiten en cup-cakekaarsjes voor binnen, gemaakt door Moaisa in Britsum. Mocht u onze verkopers missen dan kunt u een bestelling plaatsen via onderstaand mailadres en maken we een afspraak om de producten te bezorgen. Op onze website www.stiens.ruslandkinderhulp.nl hebben we foto’s geplaatst van deze mooie producten. Als u vragen heeft over deze actie of als u zich wilt aanmelden als gastgezin kunt u mailen naar srkstiens@hotmail.com u

Kinderopvangtoeslag 2012 en 2013 Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. U kunt deze toeslag krijgen als u werkt of een opleiding volgt en uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. De toeslag is afhankelijk van uw inkomen en het aantal opvanguren. Belastingdienst Toeslagen verzorgt de uitbetaling van de toeslag. Vanaf 2012 kon u alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de maand waarin u de toeslag aanvroeg en de maand ervoor. Deze maatregel was ingesteld in verband met fraude met kinderopvangtoeslag. Omdat veel mensen door deze maatregel onredelijk benadeeld werden, heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat het aanvragen van kinderopvangtoeslag alsnog mogelijk is met terugwerkende kracht voor 2012 en 2013. Indien u voor 2012 en de eerste maanden van 2013 nog geen kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd, is dit alsnog mogelijk. Vanaf 14 mei 2013 kunt u op www.belastingdienst.nl lezen

hoe u deze aanvraag alsnog kunt doen. Het aanvragen van de toeslag voor het jaar 2012 kan tot 1 september 2013 en voor het jaar 2013 tot 1 september 2014. Vanaf 2014 geldt dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen voor de maand waarin u de aanvraag doet en voor de 3 maanden ervoor. Veranderingen in uw situatie dient u tijdig aan de Belastingdienst door te geven. Zo voorkomt u dat u later een bedrag moet terug betalen (vaak met rente) of dat u te weinig toeslag krijgt u

SBO wint halve finale beker In de strijd om de volleybalbeker werd de halve finale gespeeld in de sporthal in St. Anna moesten de damesteams van SBO 1 uit Minnertsga en Thrium 1 uit Witmarsum uit gaan maken wie in de finale uit zou komen. SBO, de huidige bekerhouder, en Thrium hadden elkaar een week eerder getroffen in een competitiewedstrijd. Ondanks dat SBO die wedstrijd had gewonnen, kende men de kracht van de bezoekers. Vanaf het begin scherp zijn en geconcentreerd was het motto. In de eerste set was daarvan niets te merken bij de thuisploeg. Thrium nam het initiatief en bleef het spel dicteren. Time-out’s, wissels, het hielp niet om de dadendrang van Thrium te stoppen. Met 10-25 ging de set naar de bezoekers. Vanaf het begin van de tweede set was SBO de betere ploeg. Op de stand 5-0 voor SBO nam de coach van Thrium een time out waarna men de eerste punt kon scoren. SBO bleef geconcentreerd doorgaan en vooral in de verdediging liet men weinig steken vallen. Thrium zag geen kans om het SBO moeilijk te maken. Op de stand 20-12 gebruikte de coach van Thrium de tweede time-out maar dit had niet het gewenste resultaat. SBO bleef scoren om met 25-14 de set te winnen. Aangezien deze wedstrijd om twee gewonnen sets gaat moest een derde beslissende set gespeeld worden. Tot 8-8 hielden de teams elkaar in evenwicht. Daarna nam SBO het initiatief en liep uit naar 10-8. Thrium scoorde nog wel 10-9 maar daarna was het SBO dat beter ging spelen en Thrium terugzakte. Een time-out van Thrium op de stand 15-10 en daarna op de stand 22-12 stopte de SBO machine niet. Met 25-14 werd ook de derde set gewonnen en daarmee een plaats in de finale veilig gesteld. De finale is op 25 april om 20.00 uur in de sporthal in St Anna. Tegen Leevoc 3 uit Leeuwarden u

Ons koor Frisia Prins Claus Cantat Stiens Conservatorium zoekt nieuwe in Groate kerk Jankfoddekoar leden St. Jacob ZONDAG 21

APRIL

2013

Het Prins Claus Conservatorium uit Groningen brengt een programma met werken van Russische componisten, uitgevoerd door ensembles in diverse samenstellingen. Dit concert is een van de activiteiten die het Prins Claus Conservatorium organiseert in het kader van het nationale Rusland jaar 2013. Dirigent is Peter Stam, hoofdvakdocent saxofoon aan het Groningse conservatorium. Aanvang: 15.30 uur u

Bron: Althof Jager Accountants & Adviseurs, Stiens

www.stienseromroep.nl

Mogen we ons even voorstellen: We zijn een gemengd koor en zingen 4 stemmig. Ons repertoire mag er zijn: Musical naar licht klassiek en folksongs. 13 April zingen we op het concours in Joure: de Gabriella song en een medley van Ramses Shaffy. Zowel bij de dames als de heren willen we graag versterking en vernieuwing. We repeteren op donderdagavond in de Skalm van 19.30 tot 21.30 uur; kom gerust een keer langs om te luisteren en de sfeer te proeven. Meer informatie kunt u vinden op onze site: frisiacantatstiens. nl Bellen mag ook 058-2571691 van Janneke Bakker (voorzitter). Hierbij wil ik ook onze jubilarissen nog even in het zonnetje zetten: Janny de Groot 40 jaar lid en Iet Plantenga 25 jaar lid. Van Harte gefeliciteerd allebei!! u

Tûzen Triennen Vrouwen van Nu, afd. Het Bildt nodigt haar leden uit voor het bijwonen van haar laatste afdelingsavond op vrijdag 19 april in Ons Huis te St. Annaparochie, aanvang 20.00 uur. Het enthousiaste Jankfoddekoar “Tûzen Triennen” onder leiding van dirigente Marijke Rodenburg zal voor ons optreden. Op hun repertoire staan o.a. zelfgeschreven versjes in de Friese taal. Door haar vele optredens geniet dit vrouwenkoor al de nodige bekendheid. Met dit optreden sluiten wij het seizoen 2012-2013 muzikaal af. U bent van harte uitgenodigd, neem gezellig uw partner of gast mee! u StienserOmroeper

9


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Dinsdag 16 april Tennis Sportpark It Gryn 18.30 u. Da Stiens 1 - Franeker 2 18.30 u. Da Stiens 3 - Galefjild 2

Woensdag 17 april Tennis Sportpark It Gryn 14.00 u. Jeugd Stiens Groen 1 Bontekoe 1 18.30 u. He 35+ Stiens 1 Zwaagwesteinde 2 Korfbal korfbalveld Hijum 19.30 u. MNenW MW1 OWK MW1

Donderdag 18 april Tennis Sportpark It Gryn 18.30 u. Heren 50+ Stiens 3 NOMI 1 Voetbal (sportpark it Gryn) 18.45 u. sc Stiens B2 – Twijzel B1

Succes bij SGC Stiens Zaterdag 6 april was de derde wedstrijd om het kampioenschap van Noord Nederland in 2e Exloermond. Voor SGC Stiens waren er een aantal jongens aanwezig. In de categorie junior 1 niveau 8 had Jitse Nicolay de eerste en tweede wedstrijd goed geturnd, maar de laatste wedstrijd had hij erg last van een nekblessure, dus geen prijs en ook niet door naar de volgende ronde. In de categorie junior 1 niveau 9 deed Jorrit Wierstra goede zaken, de eerste wedstrijd werd hij 2e, de tweede 3e en de laatste wedstrijd behaalde hij een 4e plaats, wat hem in

de eindstand bracht op een 3e plaats, en hij mag door naar het kampioenschap van noord/oost Nederland. (Er waren nog een paar jongens van SGC Stiens. Op het moment van schrijven was nog niet bekend of deze jongens ook door zijn). Wessel Rijpstra deed mee in de categorie junior 2 niveau 9. Hij turnde 3 goede wedstrijden, en behaalde bij alle drie een eerste plek. Hij is kampioen van noord Nederland geworden. Vooral op voltige haalde hij hoge cijfers. Ook hij gaat door naar het kampioenschap van Noord/ Oost Nederland wat plaats vind in Assen op 20 April u

Vrijdag 19 april

Jisca Krekelaar clubkampioen dressuur! Op zondag 7 april vonden in Welsryp de clubkampioenschappen voor 2013 plaats van Ruitervereniging De Welleruiters. Eén van de deelnemers bij de pony’s was de 11-jarige Jisca Krekelaar uit Stiens. Zij rijdt met haar pony Bambina Luna op dit moment in de klasse L2 en de combinatie steekt in zeer goede vorm. Zo goed zelfs, dat ze zijn geselecteerd voor het jeugdstimuleringsplan van de KNHS regio Friesland! Na een uitstekende gereden proef kreeg zij 188 punten van de jury. Hiermee werd zij de winnaar van het combinatieklassement L2/M1. Na het uitreiken van alle prijzen bleek ook nog eens dat Jisca de hoogste score had gehaald en net als vorig jaar clubkampioen was geworden. Een topprestatie! u

Tennis Sportpark It Gryn 18.30 u. Gem. Stiens 1 Steenwijk 1 18.30 u. Gem. Stiens 3 Stanfries 1

DTD en Peize hielden elkaar in evenwicht 1 – 1

Zaalvoetbal (sportcomplex it Gryn) 21.30 u. Avanti 1 Dynamo Lelystad 1

DTD kende een zwakke start en raakte bijna geen bal goed. Dat resulteerde gelijk al in een drietal corners voor de gasten in de eerste minuten.

Zaterdag 20 april

De gastheren waren erg onrustig en dit beginoffensiefje van Peize maakte het er niet beter op. Ze ogen zekere rustiger aan de bal en als het gas erop gaat dan hebben ze een paar erg snelle jongens lopen. Tijdens zo’n aanval is de rappe linksachter op snelheid mee naar voren. De aanvoerder van DTD ziet het naderende gevaar maar is te laat. Zijn overtreding wordt met geel beloont. DTD hersteld zich naarmate de eerste helft vordert en ook zij krijgen nu kansjes. Enkele vrije trappen en corners, tijdens één zo’n corner lijkt de bal in het doel te worden gekopt. Maar met een katachtige reactie voorkomt keeper Ronnie Hummel een tegendoelpunt voor Peize. Thys de Jong komt veel in balbezit, maar heeft meestal een twee of driedubbele dekking. Te vaak raakt hij de bal dan weer kwijt en kan Peize overnemen. Dan die ene keer dat Thys er wel goed doorheen is, hij ziet Steffen Hansma in de zestien helemaal vrij staan maar Peize weet de pass er net op tijd uit te halen. Het is Peize die in de eerste helft de bovenliggende partij is maar dat niet in scoren weet uit te drukken. Scheidsrechter Jan Hoorn houd het na ruim vijfenveertig minuten voor gezien en stuurt de mannen naar de boxen voor een bak thee. DTD komt na de pauze anders uit de kleedkamer dan ze erin gingen. Met veel meer drive en druk naar voren maakten ze het Peize in de begin minuten erg lastig. Veel supporters hadden zich achter het doel van Peize genesteld want daar moest gebeuren. Maar het doelpunt viel aan de andere kant. Wederom ging er een supersnelle aanval aan vooraf. Peize hield het goed breed en de buitenspelers waren in de combinatie vaak succesvol. David Kruizenga krijgt de bal en haalt maar eens uit. Diagonaal gaat de bal op de paal maar beland toch in het doel, 0 – 1, Peize wil wel doordrukken maar stuiten toch op een verdediging en keeper die daar niet aan wilden meewerken. Vrij vlot pakt DTD de draad weer op en krijgen ze ook een paar mooie kansen. Nu moet de verdediging van Peize aan de bak. Ze geven een aantal corners weg. Uit één van die weet Steffen Hansma fraai met het hoofd te scoren. We zijn in de 51e minuut aanbeland en als de afgelopen zes minuten de maatstaaf was van wat er nog komen ging dan kon het nog wel eens erg leuk worden. DTD bleef proberen de blauwe muur te slechten maar had daar erg veel moeite mee. In de omschakeling was Peize ook nog een paar keer gevaarlijk. De wedstrijd bleef tot aan het eind spannend maar de stand van 1 – 1 veranderde niet meer u

Korfbal Sportterrein Britsum 11:00 u. CSL D1- Leeuwarden D1 11:30 u. CSL E3- SCO E2 14:00 u. CSL 4 - Veenwouden 2 17:00 u. CSL A1- Heerenveen A2 korfbalveld Hijum 11.00 u. MNenW.C1 - DTG C1 15.30 u. MNenW 1 - Noveas 1 17.30 u. MNenW 2 Olympia (T) 3 Tennis Sportpark It Gryn 13.30 u. He 35+ Stiens 1 - GLTB 1 13.30 u. Gemengd 3 - 't Nylan 3 Voetbal sportpark it Gryn 09.00 u. sc Stiens D3 Rood Geel D3 09.00 u. sc Stiens F4 - MKV F3 09.00 u. sc Stiens F5 - WWS F2 09.00 u. sc Stiens F6 - Robur F3G 09.00 u. sc Stiens MD - FVC MD1 09.00 u. sc Stiens ME1 Kootstertille ME1 10.15 u. sc Stiens E4 - Frisia E5 10.15 u. sc Stiens E6 Rood Geel E2 10.15 u. sc Stiens E7 - Nicator E3 10.15 u. sc Stiens E8 L’wder Zwaluwen E6 10.30 u. sc Stiens C1 Jong Harkema C2 10.30 u. sc Stiens D1 - Frisia D2 11.30 u. sc Stiens E1 Lycurgus E1G 11.30 u. sc Stiens E2 Lycurgus E2 12.00 u. sc Stiens D2 Blauw wit D3 12.30 u. sc Stiens 2 - Dokkum 2 12.30 u. sc Stiens 6 - ONT 4 12.30 u. sc Stiens C3 Veenwouden C2 14.30 u. sc Stiens 1 - WTOC 1 14.30 u. sc Stiens 5 - Lions 3

Zondag 21 april Voetbal sportpark it Gryn 10.00 uur sc Stiens 4 - H'veen 7 11.00 uur sc Stiens 3 - st. Jacob 2 StienserOmroeper

10

Fietstocht 'Juweel van Leeuwarderadeel' Op zaterdag 27 april organiseert fietsclub FTTC uit Stiens haar jaarlijkse toertocht. De Juweel van Leeuwarderadeel is een fietstocht door Noordoost Friesland. De route van de tocht voert u o.a. langs mooie landweggetjes in Trynwâlden het natuurgebied de Houtwiel, via Kootstertille over het Prinses Margrietkanaal, Burgum, de Groene Ster en langs de Dokkumer Ee. Appelgebak met koffie staat klaar voor de fietsers in cafe ’t Hoekje in Twijzel. De route van de 30 km brengt u gratis per pontje over de Dokkumer Ee bij Wijns weer terug.Gezien de schoonheid van

de route is de naam “Juweel” aan deze fietstoertocht verbonden. De tocht start vanuit Stiens bij café De Kern. De deelnemers voor de 30 km kunnen starten tussen 11.00 en 14.00 uur. De deelnemers voor de 60 km kunnen starten tussen 8.00 tot 12.00 uur. De deelnemers voor de 100 km kunnen starten tussen 8.00 tot 10.00 uur. De route is duidelijk gepijld en de deelnemers kunnen er voor kiezen om een fraaie herinnering als aandenken mee naar huis te nemen u


DFD

CSL

Streekderby, winst voor KV CSL Nu de winter eindelijk voorbij lijkt te zijn is het weer een genoegen om buiten op het veld te mogen korfballen. Zaterdag 6 april stond voor CSL de altijd beladen streekderby tegen DFD op het programma. Beide teams begonnen met veel energie en strijdlust aan het duel en dit was dan ook terug te zien in de score. Na dertien minuten stond er de tussenstand 4-4 op het bord. Daarna werden de scores schaars mede door pech aan de aanvallende kant van CSL, maar zeker ook door het goed verdedigen van de geel zwarten. De pauze werd opgezocht met een stand van 5-6 en CSL wist wat het te doen stond in de tweede helft. Haar kansen afmaken. CSL liet dit dan ook meteen merken en er was binnen vijf minuten een gaatje geslagen van vier: 5-9. DFD wist daar nog eenmaal terug te komen tot 9-10, maar CSL wist het vervolgens weer twee keer te scoren via René en Henriët waardoor het gat weer drie was. 9-12. DFD bleek vandaag niet bij machte om het CSL heel erg moeilijk te maken en hielp zichzelf ook niet door drie strafworpen te missen. CSL doet door deze winst zeer goede zaken tegen degradatie en lijkt de goede lijn van de zaalcompetitie weer op te pakken. Eindstand 11-14. Scores: René Radersma, Henriët de Boer en Robin Weijer allen 3, Jakob van der Meulen 2, Cynthia Mol, Gerda Sierksma en Pauline Willemse allen 1. Zaterdag 13 april is de koploper van de competitie, ROG uit Groningen, langs geweest in Britsum. Volgende week krijgt u daar een verslag van u

5 Friese kampioenen judo voor Sportschool Poelstra In sporthal De Trije in Franeker werd zaterdag 6 april weer de Friese Kampioenschappen judo gehouden. Van Sportschool Poelstra kwamen er weer een aantal judoka’s op de mat. De judoka’s deden het uitstekend, maar liefst 5 kampioenen kwamen er voor de afdeling Stiens. Esben Poelstra gaf het startschot voor de judoka’s van Poelstra. Bij de jongens 8-9 jaar -26 kg wist hij al zijn tegenstanders met fraaie technieken te verslaan en zijn eerste Friese titel te winnen. De 2de die de titel pakte was Robin Kalsbeek bij de jongens 14-15 jaar -70 kg. De eerste twee partijen won hij tactisch de andere twee met ippon. Geweldig was ook weer het optreden van Jesse Koopmans. Met allemaal verschillende technieken wist hij zijn 4 tegenstanders te verslaan en zo de Friese titel te pakken bij de jongens -15 jaar -46 kg. Bij de jongens 8-9 jaar -40 kg was er ook succes. Zenn Dylen Veldkamp wist zijn poule wed-

strijden te winnen en ook in de finale was hij de beste. Dus de eerste titel voor Zenn Dylen. Ook Wesley van de Vaart stond hier uitstekend te judoën, hij wist door enkele fraaie overwinningen het brons te pakken. De familie Nieuwhof had ook weer een geweldige dag. Feike en Willem waren beiden in hun poule bij de jongens -12 jaar -45 kg veruit de sterksten. In de finale moesten ze het tegen elkaar opnemen. Hierin was Feike de sterkste en pakte dus de titel. Willem won ook de strijd om zilver en brons en pakte dus de tweede plaats. Oudere zus Marieke deed het prima in de sterke poule meisjes -15 jaar -57 kg. Zij wist een aantal partijen te winnen en zo het brons te pakken.

Haar jongere zusje, Anandi, verloor haar eerste partij. Daarna wist ze 3 partijen fraai te winnen en pakte zo alsnog het brons. Ook een goed optreden was er bij de meisjes 10-11 jaar -32 kg van Iza van Beek. Haar eerste partij ging verloren, maar daarna knokte ze zich naar de winst. Daarna verloor ze weer, maar haar laatste partij werd met houdgreep gewonnen, zodat ook zij het brons pakte. Bij de 6-7 jarigen -25 kg won Jesper Feenstra zijn eerste twee partijen met ippon. Daarna verloor hij twee keer, maar het was toch genoeg voor het brons. Ook Sem van Polanen wist zijn optreden bij de jongens 8-9 jaar witte band op te leuken met een medaille. Hij wist een aantal partijen knap te winnen en zo ook het brons te pakken.

Ook de zusjes Bomas deden weer van zich spreken. Lisenka judode sterk in de klasse -36 kg. Zij won twee maal op beslissing en één maal met ippon in de voorrondes. Helaas ging de finale verloren, zodat zij het zilver pakte.

Bij de jongens -12 jaar -38 kg won Kevin Swiers zijn beide voorronde wedstrijden overtuigend. In de halve finale verloor hij helaas, maar de strijd om het brons ging weer gewonnen, zodat hij met de derde prijs naar huis ging u

Stiens zondag 1 laat Warga in z’n hempie staan Warga – Op de fraaie eerste zondag van april was de v.v. Warga een horde voor de zondagtak van s.c. Stiens. De selectie was krap, captain Harry Dijkstra en de tank op het middenveld Kasper Hoekstra ontbraken wegens een schorsing en er waren verder een aantal pijntjes en blessures. Kans op kans Het regende kansen voor Stiens. Al in de 14e minuut wist Stienzer spits Paul Siedsma een grote kans te creëren, het aluminium hing echter in de weg voor pistolen Paultje. Een luttele vijf minuten later kwam de andere spits Erwin de Vries alleen op de doelverdediger van de Wargasters af , maar nu stond diezelfde doelman weer in de weg. Het was me het middagje wel, want het latwerk stond wederom in de weg toen dezelfde Erwin eind eerste helft op de goal schoot. Even later was het wel raak. Een bal die werd voorgezet vanaf de rechterkant werd knullig in eigen doel gewerkt: 0-1. Dan volgde een aanval van Warga: captain Koen Wielinga wurmde zich behendig op de achterlijn van Stiens richting het doel, maar de actie werd vervolgens gestaakt door toedoen van de Stienzer verdediging. Tweede helft Warga moest komen, maar kwam niet. Een geweldige individuele actie van de immer bevlogen linkervleugelspeler Sander Plantenga zorgde ervoor, dat hij vrij voor de doelman van Warga kwam te staan. Een wonder geschiedde daarna, doordat Plantenga de bal hier niet in het doel wist te werken. Vervolgens werd in de 71e minuut het pleit wel beslecht. De heen en weer dravende rechter flankspeler Benno Faber was wederom op stoom en schoot pardoes de bal achter de doellijn van Warga: 0-2. De Stienzers voelden de drie punten in de binnenzak bungelen en hoefden weinig moeite te doen om de wedstrijd winnend af te sluiten. We tekenen de 87e minuut als Paul Siedsma, as known as ‘Sheriff’ Pistol Paul, in een zee van ruimte achterin bij Warga terecht kwam en de bal feilloos binnen schoot. Ook de andere Stienzer spits pikte, na ook een aantal missers van zijn kant, toch zijn doelpuntje mee. Een goed uitgespeelde aanval zorgde ervoor dat de militair voor de 0-4 aan mocht tekenen. De s.c. Stiens zette Warga zondagmiddag vakkundig ‘in z’n hemd’. Kwam het door de tactische • Reiniging meesterzet van oefenmeester de Vries? Zijn de Stienzers ‘mooiweer-voetballers’? Ziet het • Epileren elftal eindelijk in dat ze met focus, wilskracht, scherpte en enthousiasme tot grote hoogtes • Peeling kunnen stijgen. De in groten getale aanwezige Stiens-supporters worden bedankt voor hun • Werkstoffen ampul steun en toeverlaat u • Speciaal cocoon schuimmasker • Dagverzorging

woensdag 24 april

GEZONDHEIDS VOORLICHTING Praktijk Smelbrege 16a, Stiens Onderwerp vitamine B12 Wat doet het, hoe nemen we het op en wat merk je als er te weinig is…

Van 10.00 tot 11.00 uur en van 19.30 uur tot 20.30 uur Kosten 10.- euro Opgeven mag Tel. 058-2896712 of 06-51818713 of AcupunctuurStiens@kpnmail.nl www.acupunctuurstiens.nl

Cocoon behandeling

info@stienseromroep.nl

49,-

• gezichtsverzorging • microdermabrasie • lichaamsverzorging

LID ANBOS

DECLEOR PARIS

De Greiden 15 9055 LR Britsum, tel. 058 - 257 10 58 www.ageeth.nl, E-mail: info@ageeth.nl

Stichting Welzijn Middelsee biedt u Kinderopvang op maat … • Gastouderopvang • Kinderdagverblijf • Buitenschoolse opvang • Flexibele opvang • Peuterspeelzalen • Verlengde peuteropvang

lijvend ng kunt u vrijb ie en aanmeldi at n rm ge fo ra in nv or aa Vo ide brochures onze uitgebre

Kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens. Tel 058-2575220 www.welzijnmiddelsee.nl E-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl of psz@welzijnmiddelsee.nl

StienserOmroeper

11


voordelig en snel tanken De korting incl. B.T.W. wordt gegeven op de actuele landelijke adviesprijs en is alleen geldig bij Tanxx Stiens op vrijdag 19 april 2013.

it’s

Friday!

15 15 13 13

ct/l

ct/l

korting op benzine

GEBOORTEKAARTJES

korting op diesel

Jongen Meisje

l i r p a 9 1 g vrijda

-

Ljurkstrjitte 59/61 - Telefoon (0511) 445177

WESTEREEN

Een uitgebreide collectie is bij ons aanwezig, vraag naar de mogelijkheden.

Seerob 4, Stiens

www.tanxx.nl

-

Ljurkstrjitte 59/61 - Telefoon (0511) 445177

Ljipstrjitte 2 - Stiens - Tel. (058) 2570677

WESTEREEN

       



Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 17 april tot woensdag 24 april



















 

 







 

 



 





 

 



 





 

 



 





 

 



 





 

 



          

    

      

  

        

           

     



           

          



           

          





  





  

 



    

 



 

   







    



  





 

 





























































     

          



   

     

      

 





 

  







   



 

 

 

     

      



  





          









   



          















  

 

          









        













     









   

















     

       

 





  









 



     



 



 

 





     

       





























        































 





 









 



 





        























          





        









 







        































       





































 











    

    









    

 



  



    









               























     



 



 















   





 



 

  

 









  

 

 









 

 













 

 

   



 

 

 



 

  

 

 



 





  

 











 







 











 

 













 

 















 















 

















   

 







 



 

 

 

 













 

 

  

 







   

 

 

 





12





 

























      

  



 



 













  







  

 

 









  

   

 

 

   



 

      

    

 

   

  

  

 

 





  





 

 

  

 

  



  

  

 



 



    

 

 



  

 















 







     









 





  

















 

 

























   

 



 

      





 

  













 

























 





 

 



    

 















  

  



 

 















 

 

    



  

 

  

 



 





 



   

 





 







 

  







  





 



 



 







 





    

 

 

 















  



 

 



 







    

 



 







 



 



  



    

 



 



  



 











 StienserOmroeper 







 





 

 Openingstijden: ma t/m wo. 8.00 - 20.00 uur, do. + vrij. 8.00 - 21.00 uur en za. 8.00 - 20.00 uur





  

 





  







 C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980















  





    







 

















       



 







  



 

  





 

    

  

 



 

 





   

  

          

 









   



 





    

 



 

    

                                             

      



 



                               

   





 

        

                             









 





 





      







    

                                                                                                                                        



 



















    

       



  

  





                                                                                            

  

 















    

    

  







                                                                                                                                                                    





  



 

     

 



                           

        



 

 

      





                            

  











                                                                                                          

 

 

 







 

   

 







                                            

    







          

                                                                                                                                                            



 

   

   





                                                  

   

     





     











 





                                                                                                          







           

          









                                                                                                         







    



 



 

 

 



 



   

So20130416 16  

Stienser Omroeper 2013 16