Page 1

deze week

1113

Voorleeswedstrijd... pagina 5

Marle Stork... pagina 12

Soos55+... pagina 14

Stienser 65e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

voor volwassenen, kinderen en sporters

Nieuw in Stiens; Voedings- en Gewichtscoach Jetske Bierma

Rianne’s Knipkeamer is een feit!

Jetske Bierma, voedings- en gewichtscoach is gedreven en enthousiast en kan volwassenen en kinderen helpen naar een gezondere eet- en leefstijl. Door persoonlijke begeleiding wordt inzichtelijk wat voor jou het beste is. En weet wat er langzaam is aangekomen, gaat er ook langzaam weer af. Je wilt graag snel resultaat, maar je wilt toch niet meer jojoën. Kies nu dan om samen met Jetske voor eens en altijd te stoppen met diëten, het beste dieet is volgens haar mening, geen dieet. Het is op dit moment misschien een hype al die shakes, repen, poedertjes e.d. maar je leert er niet bewuste keuzes door maken. Door gewoon je boodschappen bij de supermarkt te halen en weet wat je eet, wordt je bewust van wat je lichaam nu eigenlijk nodig heeft. Al die vitamines, mineralen en anti oxidanten zitten gewoon in jou dagelijkse voedingspatroon. Je zult zien, je kunt afvallen door gezonder en bewuster te gaan eten en dit te gaan combineren met extra beweging en sporten. Het levert je niet alleen een slanker lijf op, maar ook meer energie, je zult fitter worden, minder moe, meer zelfvertrouwen. Voor kinderen heeft Jetske zich bij Afvallen Junior aangesloten, deze methode zorgt ervoor dat je op een enthousiaste manier samen met het kind en de ouders werkt aan een duurzaam resultaat, een gezond gewicht. Waar een wil is, is een weg. De meeste ouders willen wel maar weten niet hoe, wat zijn nu goede keuzes. Op een leuke en praktische manier gaan we aan de slag. Kinderen krijgen geen honger, want ze mogen juist wel eten, alleen gezonder. Ook sport en beweging is een belangrijk element bij de Afvallen Junior methode. Samen gaan we kijken wat het kind leuk vind en binnen de mogelijkheden past. Tevens bied Jetske Sportief Wandelen aan. Wil je meer bewegen en lijkt het je wel wat om te gaan wandelen? En vind je het gezellig om dat samen met anderen te doen? Iedereen kan meedoen, ook als je geen consulten volgt. Zie het als een stap naar een gezondere en actievere leefstijl Jetske is ook aanwezig op de ouder- en kindmarkt van 18 maart aanstaande in Cultureel Centrum de Skalm te Stiens. Meer informatie kun je vinden op www.jetskebierma.nl. Of je kunt vrijblijvend contact opnemen, 06-14508736 of info@jetskebierma.nl u

Voor Rianne Bruinsma is dit een logische volgende stap. Na 18 jaar werk ervaring te hebben opgedaan bij kapsalon de Jong te Leeuwarden en later in Stiens, zag ze de uitdaging om in Hallum Rianne’s Knipkeamer te realiseren. Rianne is trots dat ze haar passie voor knippen en interieur heeft kunnen samenvoegen tot

een prachtige “vintage” ingerichte kapsalon aan het Pypke 6 te Hallum. Vanaf 16 maart kan iedereen hier op afspraak terecht voor een moderne of klassieke coupe. De kapsalon is geopend op: Maandag 9.00-14.30 u. Dinsdag 9.00-18.00 en 19.00-21.00 u. Woensdag 9.00-11.30 u. Donderdag 9.00-14.30 en 19.0021.00 u. Zaterdag 9.00 - 12.00 u.

Foardrachtkriich yn Stiens It is wer safier !! Op woansdei 20 maart, middeis om 13.15 oere, wurdt yn de Skalm wer de FOARDRACHTKRIICH hâlden, foar bern út groep 6 , 7 en 8 fan de basisskoallen yn Ljouwerteradiel. Dit jier al foar de 63ste kear !! Elkenien is wolkom. Tagong : fergees. Toanielferiening “Rederikerskeamer Halbertsma” Stiens u

Voor al uw: • verbouw • onderhoud • renovatie • nieuwbouw • stallenbouw • utiliteitsbouw • molenbouw

Op zaterdag 16 maart is er van 11.00 - 17.00 open huis voor iedereen die een kijkje wil nemen. Maak je op deze dag een afspraak, ontvang je een leuke attentie. Graag tot ziens! www.riannesknipkeamer.nl Bel voor een afspraak: 0518842434 It Pypke 6 te Hallum u

Elke donderdag koopavond en altijd gratis parkeren in Stiens


UitAgenda Stiens

maandag 11 maart 20.00 uur Informatiebijeenkomst triathlonsport in gezondheidscentrum bij Bakker Training | Therapie 20.00 uur Filmhuis Stiens: 'Beats of the Southern Wild' in de Skalm dinsdag 12 maart 20.00 uur Vrouwen van Nu met spreker Gjalt de Groot in de Skalm woensdag 13 maart 14.00 uur Filmmiddag met animatiefilm 'Brave' in de Skalm donderdag 14 maart 14.00 uur Soos 55+. Dhr Spiekstra vertelt over Arthur Japin en zijn boek 'Een schitterd gebrek' in de Skalm vrijdag 15 maart 14.00-15.30 uur Petterhústerstate voorlichting 'Vergeetachtigheid en dementie' zaterdag 16 maart 10.00-17.00 uur Kom kijken bij Talant. Cadeauwinkel Singelier/ Paperclip aan de Langebuorren 31 23.00 uur Raveland Stiens in de Smalle Brug maandag 18 maart 19.30 tot 22.00 uur Ouder & Kind markt in de Skalm woensdag 20 maart 13.15 uur Foardrachtskriich in de Skalm 19.45 uur Passage: dhr. Jan Jongsma houdt een boekbespreking over 'Hinke van Jap' zaterdag 23 maart 9.00 tot 13.00 uur Rommelmarkt op basisschool De Twilling, Ieleane 8 t/m eind maart Foto expositie van fotoclub 8-88 in de bibliotheek t/m eind maart Foto expositie van Lucie van der Horst-Ritsema in het gemeentehuis t/m eind maart Computerkunst expositie van Teake Visser in De Hege Stins

Hijum

zondag 17 maart 16.00 uur Koffieconcert met o.a. fanfare Crescendo in De Kampioen

Hallum

zaterdag 23 maart 20.00 uur Joy for People in kerk de Hoeksteen

Oude Bildtzijl

zondag 17 maart 9.00-12.00 uur carpooltocht Noard-Fryslân Bûtendyks: vogel spotten langs waddenkust 2 maart t/m 14 april 2013: za. en zo. van 10.30 - 17.30 u. Expositie Sytse Keizer, Dorpsgezichten Ouwe-Syl in de Aerden Plaats

St. Annaparochie

dinsdag 12 maart 19.30-21.00 uur In je eentje opvoeden hoe doe je dat? Workshop van CJG Middelsee in Ons Huis zondag 17 maart 15.30 uur CD presentatie Jan de Vries in MFC Ons Huis

Marrum

15 en 16 maart 20.00 uur tonielferiening Marrum Spilet in blijspul: Treast mei sûker en molke. yn dorpshuis de Nije Tille

Ferwert

t/m 29 maart Expositie van foto's van Anneke Hoekstra van haar reis door China in gemeentehuis

Hegebeintum

t/m 27 maart Eierdoppenverzameling van Gré Procee-Hulleman uit Leeuwarden in bezoekerscentrum Terp Hegebeintum t/m 29 april Expositie van acrylschilderijen van Jaap Stelwagen uit Lelystad in bezoekerscentrum Terp Hegebeintum

Bitgummole

zaterdag 16 maart 20.00 uur Muzikale wandeling door gezamenlijke korpsen en koren in de PKN kerk

Engelum

zondag 17 maart 16.00-18.00 uur Muzyk Moeting in kerk

Menaam

zaterdag 23 maart 14.00 uur ANBO: Duo Oane en Aukje Peenstra in de Black Horse

Marsum

zondag 17 maart 15.00 uur Jubileumconcert Nocht en Wille in dorpshuis Nij Franjum

StienserOmroeper

2

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens woensdag 13 maart 19.30 u. ds. D.A. J. Scholtens. Bidstond zondag 17 maart 09.30 u. ds. H.F. de Vries, Ternaard 19.00 u. Sing-in St. Vitus, Stiens zondag 17 maart 09.30 u. ds. H. Hiddink, Leeuwarden 5e Zondag 40 dagen tijd Hervormde gemeente Britsum, Koarnjum, Jelsum woensdag 13 maart 19.30 u. ds. M. Hulzebos. In Jelsum Biddag voor gewas en arbeid zondag 17 maart 09.30 u. ds. G. Wessels, Stiens. In Koarnjum 5e zondag 40 dagen tijd Gereformeerde kerk Britsum, Cornjum, Jelsum woensdag 13 maart 19.30 u. ds. C.J. van den Beukel. Bidstond zondag 17 maart 09.30 u. ds. A. Bouma. 5e zondag 40 dagen tijd

OOMD Menaam

Bijzondere Menaam

dienst

OOMD

te

Op zondag 17 Maart organiseert het Oecumenisch Overlegorgaan Menaam Dronrijp een zeer bijzondere dienst in de PKN kerk te Menaam. Deze dienst begint om 16.00 uur. De voorgangers in deze dienst zijn vader en zoon Boomsma. Sr. Pieter Boomsma is predikant en zoon Arie Boomsma kent u vast van verschillende t.v. programma’s.

P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 17 maart 09.30 u. mevr. ds. D.A.J. Scholtens, Stiens

Thema van de dienst: De kerk, dat zijn wij. Via stellingen proberen we samen er achter te komen hoe en op welke manier wij samen kerk kunnen zijn. Wat onze achtergrond ook is, we staan toch allemaal sterk voor Gods werk?

R.K. kerk, St. Annaparochie zondag 17 maart 09.15 u. Pastor J.R. van der Wal, Eucharistieviering

Aan deze dienst werkt verder mee het Jeugdkoor van de RK parochie uit Harlingen

Gereformeerde kerk, Hijum zondag 17 maart 10.00 u. ds. P.R. Beintema, Leeuwarden. Biduur voor gewas en arbeid

Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl zondag 17 maart 09.30 u. mw. G. Doekes-van Sloot, Zwolle Geref. kerk vrijgemaakt, Ferwert-Hallum woensdag 13 maart 19.30 u. S. de Vries, Biddag zondag 17 maart 09.30 u. ds. Burger 14.00 u. ds. H. Siegers R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 16 maart 19.00 u. Pastores P. Stiekema en G. Kamsma, Eucharistieviering zondag 17 maart 09.30 u. Pastor G. Kamsma en het themakoor, Woord- en Comm.viering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 17 maart 11.00 u. Pastor G. Kamsma en het Taizékoor en muziekgroep. Woord- en Comm.viering Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden woensdag 13 maart 19.30 u. ds. P.J.C. Colijn. Bidstond voor gewas en arbeid zondag 17 maart 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn. 16.30 u. ds. W.B. van der Wal, Oosterwolde Salvatorkerk, Leeuwarden zondag 17 maart 10.00 u. Jelmer Woudstra. Getuigendienst Compassion Thema: Jezus heeft een beter koninkrijk Vrije Baptistengemeente Leeuwarden zondag 17 maart 10.00 u. br. W. J. Ouweneel Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 17 maart 09.30 u. ds. H.F. de Vries De Hege Stins Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Doe deze zondag mee, jong en oud kom allemaal. Zondag 17 maart om 16.00 naar de PKN kerk te Menaam. Na afloop kunnen we samen nog napraten onder het genot van een kopje koffie u

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Stiens Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363 Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22 www.delaatsteeerstiens.nl

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 18 maart 2013. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met foto suggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 500 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 500 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl Fouten door ons gemaakt in incompetente advertentie's hoeven door de uitgever niet te worden gecompenseerd. Voorkom fouten en lever een correctievrije PDF aan! Advertentietarieven: e 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

Al 2 jaar de beste in Groente & Fruit Edwin’s Gezonde Eetwinkel,

omropperkes

#

#0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

St. Vitusplein 2, Stiens (naast de Aldi) tel. 058 - 257 11 21

Let op de extra akties op de dinsdag in de winkel!!!! Courgettes 2 voor 1.=

Proef het voorjaar! Bospeen p/st 0.89

Maaltijd van de week: 4 Groenten stamppot 450 gram 2.99

Gesneden Snijbonen 400 gram 1.99

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. www.massagepraktijkjolandanumans.nl NGS gedipl. jarenlang ervaring sport/bindweefsel/bedrijfs/ klassieke/hotstonemassage 55 Lampszonnebank. Op afspraak ook 's avonds en in het weekend. Boerderij achter sauna Vrouwenparochie tel 06-51282821. Praktijk voor psychotherapie “De levensvraag” www.delevensvraag.nl telf. 058-2573307.

De lekkerste!! Navelsinaasappels 2 kilo 3.99

Gekookte Rode bieten 500 gram 0.99

Piano/keyboardles:www. muziekpraktijk-kpboonstra.artiet.nl 058-2574758 Seniorweb Stiens Computercursussen voor 50+ers. Let op: dinsdag 19 maart workshop adressen en etiketten maken. 1 dag kosten 12 euro. Inlichtingen: www.seniorwebstiens.nl of bel maandag 10.00-12.00 u. en woensdag 13.00-16.00 u. naar tel 058-2570800.

Te huur bungalow Hof van Sasken Drenthe. 6 pers. e 225,- per weekend of midweek. Gelegen op een prachtig park, subtropisch zwembad (gratis) e.d. geen huisdieren 06-22196654 Michel de Vries gediplomeerd uurwerkmaker gespecialiseerd in antieke klokrestauraties.Vrijblijvende prijsopgaaf vooraf. Tel. 058-2895130 Seeduker 5a, Stiens

Haagconiferen en buxus in klei gekweekt. Dit voorjaar super aanbieding grote maat coniferen voor halve prijs. Nu alvast reserveren? Bel dan 06-52293756 of 0518-400825 op=op 't Bosch 5a St. Annaparochie Te koop gevraagd: zilveren guldens e 2,50 p/s zilveren rijksdaalders e 6,50 p/s. Gouden tientjes e 205 p/s. Tevens kopen we al uw gouden sieraden voor topprijzen. Tel. 0645305706

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097

Te koop z.g.a.n. hondenbench afm. L 77b52h80 25 euro 058-2575237 of 06 22468427

Het buitenschilderwerk komt er weer aan Bel nu voor offerte! Lege Hearewei 1, Stiens. Tel.058-2571208 / 06-22144907 info@buwaldaschilderwerken.nl

TK op bestelling Huberts legkippen worden zaterdag 16 mrt thuis bezorgd Ferwerda Stiens 0582573159

www.buwaldaschilderwerken.nl

De maitiid is te rûken... Dizze aksje is jildich fan 11 o/m 23 maart 2013 Bôle fan de wike:

Tarwe-desembôle

Titelroasbôle fan 3.50

foar 1.35

foar 2.80

Wy dogge mei oan “Bakers against Cancer”:

Vitasonbroadsjes 3+1 fergees Maitiidsschnitt fan 6.95

foar 5.75

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

FILET Lapjes

Worstjes en zo

4 stuks

5

95

100 gram

1

50

MAANDAG WEEKSTARTER

DINSDAG PIEKENDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

alle soorten VERSE WORST

SCHNITZELS

ALLE SOORTEN GEHAKT IN DE RECLAME

4 stuks

diverse soorten, p.st.

3

95

1

00

Tip: INDISCH Gehakt

DONDERDAG VOORDEEL

VRIJDAG TIP

ZATERDAGKOOPJE

BAMI of NASI + Babi Pangang

malse SUCADE LAPPEN

3 botermalse KOGEL BIEFSTUKKEN

1 kilo + 500 gram

100 gram

SAMEN

995

165

695

Aanbiedingen zijn geldig van 11-03-2013 t/m 16-03-2013.

fan 1.65

(100% desem)

Keurslagerij Brolsma Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl info@brolsma.keurslager.nl

StienserOmroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel week

11

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeningstijden

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar is: Ma, wo, do 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân tel. 0517-380 200 ma.-vr. 9-12 uur website: www.sozawe-nw-fryslan.nl

Wurklist riedsgearkomste fan tongersdei 14 maart '13 De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boarger 4. Fragehealoere riedsleden 5. Fêststellen ferslaggen fan 14 febrewaris 2013 Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken (lizze op besjen) 6a Ûntslachbrief riedslid K.Kielstra (VVD) en ûntsteane fakatuere 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan b&w oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht (lizze op besjen) 8. Meidielings fan it kolleezje fan b&w oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 9 Erfguodoardering Leeuwarderadeel 2013 10 Evaluatie referendum 11 Ontslag leden referendumcommissie Beslútfoarmjend ûnderdiel 12 Bestjoerlike takomst – gearwurking mei Ljouwert oant 2018 13 Ferkearsûndersyk sintrum Stiens Begruttingswizigings 14 Fjirde begruttingswiziging 2013 - Bydrage Streekaginda NW Fryslân Sluting Toelichting: U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de raadsagenda staan onder het opiniërende en besluitvormende gedeelte. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de raadsgriffier. De raadsgriffier, mw. Jagritta Olthof, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 op dinsdag, woensdag en donderdag en per e-mail via j.olthof@ leeuwarderadeel.nl U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks volgen, mits uitgezonden, via radio Middelsé (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www. leeuwarderadeel.nl onder het kopje Direct naar Raadsvergaderingen en liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

Inloopbijeenkomsten bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen De gemeente organiseert tijdens de periode van terinzagelegging van het voorontwerp van het bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen twee inloopbijeenkomsten in de hal van het gemeentehuis. -1  9 maart 2013 van 17.00 – 20.00 uur inloopavond voor inwoners van het buitengebied (buiten de bebouwde kom) -2  6 maart 2013 van 17.00 – 20.00 uur inloopavond voor inwoners van de dorpen Hijum, Feinsum, Alde Leie, Britsum, Koarnjum en Jelsum (binnen de bebouwde kom)

.

www.leeuwarderadeel.nl

Afgegeven vergunning:

Ontvangen aanvragen:

• Reguliere omgevingsvergunning 2013-000015 voor het kappen van twee berken, plaatselijk bekend Roptastins 7, 9051 GP te Stiens. Verzenddatum 28-02-2013. • Reguliere omgevingsvergunning 2013-000016 voor het kappen van een berk, plaatselijk bekend Tulipastrjitte 35, 9051 NH te Stiens. Verzenddatum 06-03-2013. • Reguliere omgevingsvergunning 2013-000006 voor het bouwen van een overkapping boven het terras aan de voorgevel van het gebouw, plaatselijk bekend Smelbrêge 3, 9051 BH te Stiens.

• Reguliere omgevingsvergunning 2013-000018 voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Efter de Wâl 4, 9055 NE te Britsum. Ontvangstdatum 26-02-2013. • Reguliere omgevingsvergunning 2013-000019 voor het tijdelijk plaatsen van twee portocabins voor een tandartspraktijk (ca. 5 maanden), plaatselijk bekend Moundyk 17, 9051 AH te Stiens. Ontvangstdatum 28-022013.

Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is postbus 24, 9050 AA te Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis te Stiens, tel. 058-2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van het bezwaar, de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden

.

Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Geheimhouding persoonsgegevens De gemeente gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Het is dan ook niet zo dat iedereen zo maar uw gegevens bij de gemeente mag opvragen. Wel zijn er instanties die voor specifieke doeleinden uw gegevens kunnen opvragen. Wanneer overheidsinstanties of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen dat bijvoorbeeld een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. Wilt u dat om persoonlijke redenen niet, dan kunt u verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Het verzoek hiertoe kunt u indienen bij de afdeling burgerzaken. Dit houdt niet in dat de gemeente dan niet over gaat tot verstrekking van uw gegevens, maar zal een belangenafweging worden gemaakt, waaruit zal blijken of uw gegevens wel of niet worden verstrekt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken

Spreekuren gemeenteraadsfracties op dinsdag 12 maart 2013

.

Als u verhinderd bent op de ene avond bent u van harte welkom op de andere avond. Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente? De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren worden gehouden op dinsdag 12 maart 2013. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: • PvdA (19.30 - 20.00 uur) • Gemeentebelangen (19.00 - 19.30 uur) • FNP (19.00 - 19.30 oere) • CDA (19.00 - 19.30 uur) • VVD (19.30 - 20.00 uur) U bent van harte welkom!

Check uw lingerie

Vogels kijken langs de Waddenkust

Toanielferiening Marrum

Twijfelt u over de juiste maat bh? Of bent u uw bh helemaal zat? Omdat hij niet lekker zit, irriteert of zelfs pijn doet?

Wilt u mee op zoek naar de vogels langs de Waddenkust?

Uit recent onderzoek blijkt dat zeventig procent van de vrouwen een verkeerde maat bh draagt. Vooral voor vrouwen met een grote cupmaat kan een verkeerde beha de oorzaak zijn van rug- en nekklachten en zelfs hoofdpijn. De grootste fout die vrouwen maken is om jaar in jaar uit dezelfde cupmaat te kopen. Borsten bestaan voor een groot deel uit vetweefsel dat beïnvloed wordt door: aankomen, afvallen, overgang, sporten en zwangerschap. Gemiddeld wisselt een vrouw tijdens haar leven zes maal van cupmaat. Wij van Mosselman Bodyfashion willen graag dat iedere vrouw weet hoe het is om een goede maat beha te dragen. Voor iedere vrouw is het mogelijk om een goed passende beha te hebben, die niet knelt, irriteert of pijn doet.

Ga dan op zondag 17 maart mee op een carpooltocht van It Fryske Gea. Van 9.00 uur tot 12.00 uur wordt met de auto van het Noarderleech naar de Bantpolder gereden. Met de auto maakt u een gezamenlijke tocht langs de uitgestrekte zeedijk. Onderweg wijst de natuurgids u op verschillende ganzen, roofvogels en steltlopers. Neem de verrekijker mee en geniet van de prachtige natuur. Opgave voor deze excursie kan tot vrijdag 15 maart 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448 u

In blijspul yn trije bedriuwen fan Froukje Annema en onder regie van mw. E. Fongers. Dit toneelstuk speelt zich af in de hal van een ziekenhuis,een plek waar de buitenen de ziekenhuiswereld elkaar raken. De spelers in dit stuk horen dan ook thuis in één van deze beide werelden. Anneke, de vrouw die het restaurant van het ziekenhuis beheert, vormt hierop een uitzondering. Dit omdat zij eigenlijk wel in ziekenhuis thuis hoort maar geen patiënt of bezoeker is. Zij en haar man Frans hebben een 14-jarige dochter die lid is van een jeugdbende. Deze jeugdbende pleegt regelmatig vernielingen in de stad. Op haar werk hoort Anneke van meerdere klanten dat, wanneer beide ouders willen werken, het voor de hand ligt dat kinderen afglijden naar de criminaliteit. Natuurlijk wordt uiteindelijk ook in het ziekenhuis bekend dat de dochter van Anneke lid is van deze jeugdbende. Anneke die altijd voor de patiënten klaar staat met troost rijke woorden en een kopje koffie wordt dan samen met haar man geholpen door die zelfde patiënten om hun moeilijkheden op te lossen. Maar hun dochter lijkt vooral door een leuke jongeman weer op het rechte pad te komen.

.

Daarom organiseert Mosselman Bodyfashion 9 en 10 april aanstaande een CHECK uw LINGERIE-avond. De avond bestaat uit een check van uw eigen bh(’s). Wij laten u zien waarom de bh niet de juiste maat is, waarom deze knelt, irriteert of zelfs pijn doet. Maar ook tonen wij u wat een goed passende bh voor uw figuur kan doen. Een juiste maat bh maakt slanker, geeft een betere houding en geeft daardoor meer zelfvertrouwen. Het zal vooral een gezellige avond worden met een hapje en een drankje. Op deze avonden krijgt u 10% korting op de gehele collectie op vertoon van de toegangskaart. U kunt zich nu inschrijven (max. 15 personen per avond): Mosselman Bodyfashion, Lange Buorren 3058-2570106 mosselmanbodyfashion@live.nl www.facebook.nl/MosselmanBodyfashion u StienserOmroeper

4

.

e.o.

“Treast mei sûker en molke”

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart bent u van harte welkom in het dorpshuis “de Nije Tille” om te genieten van de zorg en vooral de humor die dit ziekenhuis te bieden heeft. Aanvang; 20.00 uur; toegangskaarten voor deze avonden zijn verkrijgbaar aan de kassa van “de Nije Tille” en bij COOP –Faber u

Liederenrecital op het Tsjerkepaed Op zondag 17 maart a.s. zingt het vrouwenkwartet “Femm’tet” liederen van Hindemith, Schumann en Keuning in de kerk van Engelum. Zij doen dit tijdens de Maitiidsmoeting, een concert waarbij diverse muzikanten van zich kunnen laten horen. De zangeressen worden begeleid door Piet Vessies, piano. Aanvang 16.00 u u


Het Bildt, Leeuwarderadeel

en

Menaldumadeel

Nynke Blok winnaar kwartfinale voorleeswedstrijd Nynke Blok van obs ‘t Fonnemint uit Sint Annaparochie is winnaar geworden van de kwartfinale van de Voorleeswedstrijd in de gemeenten Het Bildt, Leeuwarderadeel en Menameradiel. Het betrof hier een voorronde voor de Nationale Voorleeswestrijd. Ook Niene Iping van obs de Martenaskoalle uit Bitgummole en Lonneke Noest van obs de Oprel uit Oudebildtzijl gaan door naar de halve finale. Deze halve finale is op donderdag 14 maart om 19.00 uur in de bibliotheek van Franeker. De winnaar van die avond zal deelnemen aan de provinciale finale op 9 april in Theater de Skâns in Gorredijk. Maar liefst elf schoolkampioenen uit het Bildt, Leeuwarderadeel en Menameradiel gingen met elkaar de strijd aan. De kandidaten werden voorgesteld aan het publiek door Sander Balk van circus Salto. Daarna lazen de kandidaten om de beurt hun uitgekozen fragment voor. Daarna trok de jury zich terug voor beraad. In deze pauze trad Sander op met enkele goocheltrucs. Een groot succes te horen aan het publiek De jury, Jan Dijkstra, Janny Leicht en Baukje Vogel had een erg moeilijke taak. Er werd op hoog niveau voorgelezen. Nynke Blok las een fragment voor uit 'Oog om oog' van de schrijfster Karen van Holst Pellekom. Met z’n allen kunnen wij terug zien op een gezellige en leuke middag met veel enthousiaste voorlezers. Op zaterdag 2 maart was er een verslag te horen op Radio Eenhoorn u

De vakmensen dichtbij, een vertrouwd gevoel! Voor een lekkende kraan, een kapotte cv ketel, een compleet nieuwe installatie in uw nieuwbouw- of verbouwproject, energiebesparende producten zoals zonneboilers en zonnepanelen. Bij Vellema & Haijma bent u hiervoor aan het juiste adres. Vakbekwaam, vertrouwd en dichtbij! Meer informatie? Bel dan 0518-432299 of mail naar info@vellema.nl. U kunt bij ons ook terecht voor: • water- en gasinstallaties • sanitair • ventilatie en airconditioning • elektrotechniek en verlichting

www.vellema.nl info@vellema.nl

• • • •

dak- en zinkwerken HR-ketels en centrale verwarming zonneboilers en warmtepompen PV-panelen (zonnestroom)

Grienedyk 48, Hallum Tel.: 0518 - 43 22 99

Volg ons: Niene Iping, Lonneke Noest en Nynke Blok

Foto:Jan Bonefaas

Filmmiddag Bezoek op 23 maart de rommelmarkt van OBS De Twilling in Stiens voor kinderen Kom op zaterdag 23 maart 2013 van 9.00 tot 13.00 uur naar de OBS De Twilling aan de Ieleane 8 in Stiens voor de jaarlijkse rommelmarkt. Er is tijdens de rommelmarkt veel te doen:

Rommelmarkt De lokalen van de Twilling zijn weer één grote bazaar en gevuld met vele koopjes: speelgoed, boeken, glaswerk, antiek, enz.

Kapsalon U kunt geknipt worden door een professionele kapster.

Leuke (paas)plantjes Op het schoolplein zijn mooie plantjes te koop. Dus doe uw inkopen in dit weekend voor Pasen.

Voor de kinderen Ook voor de jeugd is er van alles te doen. Tegen een kleine vergoeding kun je je laten schminken of grabbelen in de grabbelton.

Rad van Fortuin Ook dit jaar zal het draaiend rad weer flink draaien en vele mensen met een prijs naar huis laten gaan. De lotenverkopers en spreekstalmeesters zijn niet te missen en staan weer garant voor veel gezelligheid.

Verdere activiteiten Natuurlijk zijn er weer lekkere hapjes en drankjes, een tombola met vele prijzen en leuke bazaarartikelen. Kortom: genoeg redenen om langs te komen. Dus breng op 23 maart een bezoekje aan de gezel-

lige rommelmarkt van Openbare Basisschool “de Twilling”. Er gebeurt altijd iets spectaculairs en onverwachts. Echte mazzeltjes en koopjes kunt u hier vinden! Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel, dit jaar is dat 3FM Serious Request (Het Glazen Huis). Breng uw overtollige spullen Uiteraard hebben we voor de rommelmarkt weer veel spullen nodig om te verkopen. Ruim de zolder en garage dus nog eens flink op en gooi niets weg. Vanaf 11 maart nemen we uw spullen op school graag in ontvangst. Voor erg grote zaken als bijvoorbeeld een bankstel hebben we helaas geen plaats. Daarvoor kunt u beter een andere bestemming zoeken. Defecte, kleine, elektrische apparatuur kunt u wel inleveren, want de school is een Wecycle inzamelpunt.

Op woensdagmiddag 13 maart draait de fantastische animatiefilm “Brave” in de Skalm. Merida is een gepassioneerde dame met koninklijke ouders, die niets liever wil dan een geweldige boogschutter worden. Wanneer Merida tijdens een meningverschil met haar moeder een roekeloze beslissing neemt, brengt ze het koninkrijk van haar vader en het leven van haar moeder in groot gevaar. Merida doet er alles aan om dit alles terug te draaien en krijgt daarbij te maken met onvoorspelbare natuurkrachten, magie en een duistere, eeuwenoude vloek. De film begint om 14:00 uur en zal met pauze

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

duren tot ongeveer 16:00 uur. Opgeven kan (maar hoeft niet) via : j.adema@welzijnmiddelsee. nl. Op de website www.welzijnmiddelsee.nl kunt u terecht voor meer informatie en vindt u ook de deelnamekosten u

Heeft u spullen, maar kunt u ze niet brengen: neem dan contact op met S. Brouwer: 0582571630. Inbrengtijden: maandag 11 maart t/m vrijdag 22 maart van 8.30 – 9.30 uur en 13.15 – 14.15 uur (woensdagmiddag echter niet). ’s Avonds op dinsdag 19 en donderdag 22 maart van 19.00 – 21.00 uur. Graag tot ziens op zaterdag 23 maart! OBS “de Twilling”, Ieleane 8, 9051 LP Stiens u StienserOmroeper

5


Oefening Frisian Flag vliegbasis Gurbe Douwstra en Oranje raken gevoelige snaar Ook dit jaar zal de internationale oefening Frisian Flag georganiseerd worden op de vliegbasis Leeuwarden. De oefening vindt plaats van 15 april t/m 26 april. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de voorbereidingen van de oefening. Uniek voor de Frisian Flag van dit jaar is dat de gevechtsleiding die normaal vanuit AOCS Nieuw Milligen de missies leidt, dit jaar vanaf de vliegbasis gaat opereren. En dat in samenwerking met de Duitse gevechtsleiding. Wat gaat er gebeuren? De doelstelling voor Frisian Flag is het beoefenen van realistische oorlogssituaties en missies in een grootschalig internationaal verband. Dit om de eigen geoefendheid op een hoger niveau te brengen, maar ook om de mogelijkheden van de andere deelnemers te leren kennen, zodat men precies weet wat men aan elkaar heeft tijdens mogelijk toekomstige gezamenlijke inzet. Deze oefening wordt dan ook optimaal benut voor het vliegen van zogenoemde Combined Air Operations; het leiden van grote groepen (internationale) vliegtuigen in de lucht. Tijdens de oefening wordt vanaf maandag 15 april tot en met vrijdag 26 april tussen 09.00 - 16.30 uur gevlogen, met uitzondering van het weekend. Per dag wordt tweemaal gestart met circa 42 vliegtuigen. De volgende landen nemen deel aan Frisian Flag 2013:

Nederland ( F16’s), Polen (F16’s), België (F16’s), Frankrijk (Mirage 2000C en Mirage F1CR), Zweden (JAS-39 Gripen) en Duitsland (Eurofighter). Informatieavond Frisian Flag Dinsdagavond 2 april zal er net als vorig jaar een informatieavond over Frisian Flag plaatsvinden op de vliegbasis Leeuwarden. Er zal die avond verteld worden wat er in week 16 en 17 precies gaat gebeuren, en u wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. De avond begint om 19:00 uur en duurt tot circa 20:30 uur. De informatieavond vindt plaats in het Basis Informatie Centrum van de vliegbasis Leeuwarden. Adres: Keegsdijkje 8 in Leeuwarden. Opgave via email: lw.csostafvoorlichting@ mindef.nl. VOL = VOL, maar bij grote belangstelling wordt er wellicht een tweede informatieavond georganiseerd u

Grenzeloos4Life rijdt loodzware Tour for Life 2013

Dikke kans dat Gurbe Douwstra en Oranje in de toekomst vaker met elkaar gaan concerteren, want de combinatie van de Friese troubadour met de fanfare bleek een hele goede. Dat bleek tijdens het Krokusconcert dat de muziekvereniging van Minnertsga organiseerde op zaterdag 2 maart in de Meinardskerk. De liedjes van Gurbe – dan weer melancholisch, dan weer vrolijk – en de muziek van de fanfare, raakte de goed gevulde kerk meermaals in het hart. Een staande ovatie aan het einde van de avond was daarvan het bewijs. Al enige jaren maakt de fanfare er gewoonte van een speciale gast uit te nodigen voor het Krokusconcert. Dit keer wist Oranje de bekende Friese troubadour en radiopresentator Gurbe Douwstra te strikken. Deze nononsense entertainer weet met zijn laagdrempelige en toegankelijke liedjes veel mensen te raken. Zijn repertoire biedt ruimte voor een vrolijke noot in nummers als ‘Lit jim gean’, ‘Kilo’s kwyt’ en ‘Trienke van Piaam’. Maar de zanger, die zichzelf zeer verdienstelijk begeleid op gitaar, zoekt ook bewust melancholie en een stukje droefheid op in zijn songs, zo vertelde hij tijdens een interview dat onderdeel was van het programma. Liedjes als ‘Foar Sybe’, ‘Cliffs of Moher’ en ‘Heit’ zijn daar voorbeelden van. Met beide uitersten weet Douwstra het publiek te roeren. De ene keer met een traan, de andere keer met een glimlach. Die

gevoelige snaar werd tijdens het Krokusconcert duidelijk geraakt, wat het concert een extra tintje gaf. Oranje deed niet onder voor Douwstra, voor zover een vergelijk te maken is. De fanfare reist deze zomer af naar Kerkrade om er deel te nemen aan het Wereld Muziek Concours dat eens in de vier jaar wordt gehouden. Het verplichte werk is ‘Vita Aeterna’: een bijzonder mooi maar ook

erg lastig werk met een emotionele ondertoon. De compositie is namelijk opgedragen aan Jeffrey Lindelauf: een blaasmuzikant die lid was van Koninklijke Fanfare

St. Caecilia Puth en die op 18-jarige leeftijd door een epileptische aanval verdrinkt. Oranje repeteert al maanden op het werk en tijdens het Krokusconcert werd het stuk voor de eerste keer uitgevoerd. Gezien de reactie van het publiek – het bleef muisstil na de laatste noot – werd de gevoelige snaar geraakt. Natuurlijk was er ook ruimte voor andere muziek, zoals ‘Smoorverliefd’ van Doe Maar

en ‘Skyfall’, de titelsong uit de gelijknamige James Bond-film. Een concert dus met een traan en een lach waarbij iedereen met een goed gevoel naar huis ging u

Grenzeloos4Life, een internationaal team met een wielrenner uit Berlikum (Frans Zwart), een wielrenner uit het Friese Wolvega, twee voormalig inwoners uit Weststellingwerf, nu woonachtig in Frankrijk, een wielrenner uit het Brabantse Waalre en een begeleidster uit Zeeland, rijdt deze zomer de Tour for Life, een loodzware, achtdaagse wielertocht van Italië naar Nederland. Door deze tour te rijden, steunt dit grenzeloze team het werk van Artsen zonder Grenzen.

Kleurige paasdecoraties volop in de wereldwinkels

Frans Zwart, bekend als organist in Tzum en Tzummarum en straks als krantenbezorger in Berlikum, heeft een straf trainingsschema om in september klaar te zijn voor het fietsen van deze monstertocht. Hij probeert verspreid over het jaar 11.000 kilometer te fietsen en volgt spinninglessen in sportschool Betterfit in Franeker. Grenzeloos4Life bestaat momenteel uit vier wielrenners en twee begeleiders. Het streven is om uiteindelijk met zes rijders en twee begeleiders dit avontuur aan te gaan. Samen met honderden andere (amateur)renners rijden ze van 1 tot en met 8 september dwars door de Alpen, Vogezen, Jura en Ardennen. Via wereldberoemde cols en klassieke trajecten van zo’n 150 kilometer per dag. Met elke dag beruchte beklimmingen, zoals Alpe d’Huez, Col de la Croix de Fer en Col de la Madeleine. De tocht eindigt op de Cauberg in Limburg.

De producten zijn op lokale en volgens eeuwenoude tradities gemaakt, met een hedendaags tintje! De kleurrijke handgemaakte producten zijn afkomstig uit de hele wereld. Allemaal (h)eerlijke producten, ingekocht voor een eerlijke prijs, zodat de mensen in de derde wereld een beter bestaan op kunnen bouwen.

Elke ploeg moet minstens 15.000 euro sponsorgeld ophalen. Met dit geld kan Artsen zonder Grenzen duizenden mensen medische noodhulp bieden. Slachtoffers van oorlogen, rampen of epidemieën die anders geen toegang tot medische zorg, schoon drinkwater of onderdak hebben. ‘We hebben al verschillende acties bedacht om het geld bij elkaar te halen’, vertelt Frans Zwart van team Grenzeloos4Life. We hebben een wijnactie, waarbij we een aantal selecte rode wijnen van de Nederlands-Franse wijnboer Ilja Gort verkopen. Er komen "beneFIETSconcerten", waar diverse artiesten belangeloos hun medewerking aan verlenen en zangavonden in Tzum, Tzummarum en Berlikum. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor bedrijven ons te sponsoren of een vermelding op de wielerkleding of op de begeleidersauto te reserveren. 'Gedurende de voorbereidingen, maar ook tijdens de tocht zelf plaatsen we regelmatig updates in tekst en beeld op onze website www. grenzeloos4life.nl, op Twitter @grenzeloos4life en op Facebook www.facebook.com/grenzeloos4life', aldus Frans Zwart. Tour for Life werd voor het eerst gehouden in 2009 en is uitgegroeid tot een populaire wielertocht. De afgelopen 3 edities brachten meer dan een miljoen euro op voor Artsen zonder Grenzen. In 2012 werd zelfs meer dan anderhalf miljoen euro opgehaald. Pim de Graaf, voorzitter van Artsen zonder Grenzen:’Dankzij hun geweldige inzet kunnen wij slachtoffers van gewapende conflicten, natuurrampen en epidemieën van de eerste levensreddende medische noodhulp voorzien u’ StienserOmroeper

6

Ook dit jaar hebben de wereldwinkels van Leeuwarden, Franeker en het Bildt weer volop bijzondere paasdecoraties ingekocht.

Uit Kashmir zijn er weer de bekende handbeschilderde eitjes, doosjes en kippen van papier-maché. Van dit prachtige papier-maché kunstwerk zijn alle bewerkingen met de hand gedaan. Het ontwerpen en schilderwerk vraagt naast talent, jaren van opleiding. Deze fraai beschilderde paaseitjes zijn er in diverse afmetingen met of zonder koordje. Een mooie vaas met een tak van de hazelaar, behangen met deze vrolijke eitjes zorgt voor een heerlijk voorjaarsgevoel. Verder zijn er papier-maché doosjes in de vorm van een kip of een ei. Uit India zijn er grappige draadfiguren in de vorm van een kip en kleurrijke metalen kippen en paashazen in diverse maten. Heel bijzonder zijn ook de mobiles en raamhangers uit Indonesië. Deze zijn gemaakt van resin, een soort hars. Als eerste wordt de buitenkant van de mobile gevormd. Dit doen ze door ijzerdraad te buigen tot verschillende vormen, zoals vogels,

bloemen, harten, vlinders. Deze draden worden gesoldeerd en op een tafel met plastic gelegd. Vervolgens wordt de ruimte tussen de ijzerdraden opgevuld met warme vloeibare resin. Nadat dit droog is wordt er een laatste laklaag opgespoten. De productie vindt plaats in een ruime werkplaats, naast het kantoor. Hierdoor zijn de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van het product goed te controleren (H)eerlijke chocolade eitjes. Chocolade eitjes melk en puur zijn er van Divine, gemaakt van cacao uit Ghana, waar alleen cacaobonen van de allerhoogste kwaliteit worden gebruikt. De eitjes zijn gemaakt van de lekkerste en meest verantwoorde chocolade die je maar kunt vinden. Er worden alleen natuurlijke ingrediënten gebruikt voor de chocolade: pure cacaoboter en echte vanille. Divine geeft de cacaoboeren een gegarandeerde prijs, een Fairtrade premie en de belofte een langdurige relatie aan te gaan. Naast eerlijke cacao bevat Divine chocolade ook Max Havelaar gecertificeerde suiker uit Malawi. Dit geldt natuurlijk ook voor de verrukkelijke Tony’s Chocolonely paaseitjes. De extra grote chocolade eitjes, in de smaken melk, puur en melk met een hazelnoot pralinevulling, zijn verpakt in leuke kwarteleidoosjes. De Tony’s eitjes zijn niet alleen lekker om op te eten maar ook leuk om cadeau te geven. Alle chocoladeproducten, die je in de wereldwinkel koopt, hebben het Max Havelaar keurmerk.

Dan kun je er zeker van zijn, dat het (kind) slaafvrij is en dat smaakt wel zo lekker. Door de handel met wereldwinkels verdienen de makers van deze cadeaus een geregeld inkomen en krijgen zij ondersteuning bij het ontwikkelen van hun bedrijf. U vindt deze producten in de wereldwinkels van Leeuwarden, Voorstreek 10, Franeker, Dijkstraat 18 en St. Annaparochie, Warmoesstraat 61 u


Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534 Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 M. AG 06 -Stiens 51382534 www.stucadoorstiens.nl Skilwei 18 08 9051

www.stucadoorstiens.nl www.stucadoorstiens.nl

T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

StienserOmroeper

7


Vrijdag 22 maart filmavond in de Nije Tille Marrum Voor groep 3 t/m 5 om 18.30 de film: Mees Kees. Kees is een stagiair die voor het eerst les moet geven op een basschool. Kees weet echter niet zo goed hoe dat moet: lesgeven. Gelukkig helpen de kinderen hem bij zijn taak.

Voor groep 6 t/m 8 om 20.30 de film: groep achters huilen niet. Akkie is een meisje dat helemaal gek is van voetbal. Haar klasgenoot vindt dat meisjes eignlijk niet moeten voetballen maar daar trekt ze haar niks van aan. Maar dan wordt Akkie ernstig ziek. Als ze het grote voetbaltoernooi dreigt te missen bedenkt Joep uit haar klas een plan u

Programma

maart en april

Ioannis theatertsjerke Wier MAART woensdag 13 maart 19.00 - 20.00 u. Aanbieding Kerkekalender 2014, door Wia van Gelderen, met foto's van Gert Gort (13- 3 was zijn verjaardag) Iedereen is welkom. vrijdag 15 maart 12.00 - 17.00 u. Schoonmaken kerk m.m.v. gemeente-ambtenaren Menameradiel i.h.k.v. NLDoet zaterdag 16 maart 12.00 - 17.00 u. Bezoek donateurs van de Saft o.l.v. Liuwe van der Meer. Ook andere bezoekers welkom. zondag 24 maart 15.00 u. Vertelster Siets Ypenga-Keulen, i.h.k.v. wereldverteldag, vertelt verhalen over Mazzel en Misêre. Leerlingen van Muzarthe, muziekschool te St.Anna- Par. zullen hierbij optreden. APRIL Paasmaandag 1 april 15.00 u. Trekzakharmonicaclub Oostergo 12 man sterk met veel vrolijke noten en meezingers. zondag 7 april 15.00 u. Sexton Creeps uit Groningen akoestisch orkestje van 9 man met gelegenheidskoortje. donderdag 11 april 20.00 u. 'Fan skript oant foarstelling' Marijke Geertsma en Jan Arends fertelle oer 37 jier Tryater. zondag 14 april 15.00 u. Drs Lydia Sevenster, houdt lezing/workshop over het thema: 'Hoe ga je om met jongens'. Kijk ook: www.jongensenonderwijs.nl Gedurende deze maanden schilderijententoonstelling van Hilly Stellingwerf uit Berlikum Kijk ook: www. IoannisTheatertsjerkeWier.nl u StienserOmroeper

8

Nieuw bij het Burger Service Punt: de Vriendenbank Het Burger Service Punt introduceert de Vriendenbank: een databank waar iedereen, jong en oud, elkaar kan vinden op zoek naar vriendschap. Vrienden hebben in je leven is belangrijk, voor iedereen. Vrienden maken je rijk, vrienden geven je leven kleur, iedereen heeft vrienden nodig. Vriendschap begint echter met elkaar vinden. Daar zet het Burger Service Punt op in met de Vriendenbank; het uitgangspunt is vinden en verbinden en daarna kijken hoe het contact verder groeit. Bij het Burger Service Punt in de Skalm zijn zogenaamde Vriendenbank kaartjes te verkrijgen waarop u aan kunt geven naar wat voor soort vriendschap u op zoek bent. Bijvoorbeeld iemand om samen mee boodschappen te doen, te koken en te eten of om samen mee naar de markt of de stad te gaan. Verder vult u op dit kaartje uw naam in en hoe u te bereiken bent. Deze kaart wordt opgenomen in de Vriendenbank in het Burger Service Punt en er wordt contact met u opgenomen als er een mogelijke koppeling lijkt te zijn. Grijp deze kans en geef u zelf eens wat vrienden cadeau!

Sytse Keizer laat oud dorpsgenoten tot leven komen Na het overlijden van vrouw Anita Andriessen volgt een moeilijke tijd voor Sytse Keizer en zijn drie opslûpene seunen. Om de zinnen te verzetten krijgt Keizer van zijn nieuwe vriendin Monique Wijffels een schildercursus bij Eddy Sikma uit Leeuwarden cadeau. Een nieuwe tijd met een nieuwe hobby dient zich aan. Sytse Keizer legt zich, naast dorpshistoricus van Ouwe-Syl, nu ook toe op het vereeuwigen van markante koppen en dorpsgezichten. En dan op de manier zoals deze bij hem op het netvlies staan gegrift. Een van zijn zonen laat er, bij het zien van Sytse’s eerste werk, geen misverstand over bestaan; “Werom gaat hoit skilderen, hier valt gien sint an te ferdienen”. Een jaar later krijgt Sytse van de kritische zoon zijn eerste opdracht. Het kan verkeren. Langzaam maar zeker krijgt Keizer de smaak te pakken, vooral roemruchte Sylsters portretteren trekt hem. Dorpsgenoten, waar het opvalt dat velen naast een nickname een bijzonder verhaal met zich mee dragen. Tijdens de opening van Sytse’s

eerste expositie in de Juliana kerk te Oude Bildtzijl, is het leermeester Eddy Sikma die een fraai beeld van Sytse zijn schilderstalent aan de genodigden schetst. De meester is vol lof over zijn pupil. Twee nazaten van Thijs Polstra zijn aanwezig. Een daarvan, Anna, mag als eerste gast het levensechte portret van vader Thijs onthullen, dit nadat de Nieuw Zeelandse enkele anekdotes over de spraakmakende Polstra oprakelt. Het doek maakt zoveel indruk bij mevrouw Polstra, dat dit haar er toe brengt om het werk te kopen. En dat is niet alleen voor de Keizer leuk, maar ook voor de Aerden plaats. Tien procent van de opbrengst gaat namelijk naar de Aerden Plaats, een prima idee. Keizer - onmiskenbaar gewapend in zijn schilder outfit- geniet

zichtbaar van alle aandacht. Een aantal genodigden worden naar voren gelokt, om van een naast of ver familielid of goede bekende een door Sytse vervaardigd werk te onthullen. Vooral bij het zichtbaar worden van de markante Ouwe-Sylsters, klink welgemeend oooh en aaah. “Most es kike, het is him sprekend”. De dorpsgenoten komen weer tot leven, net als de bijbehorende vaak indrukwekkende verhalen. En, dat is het mooiste gebaar wat je als beginnend schilder kunt krijgen. De expositie duurt tot en met 14 april en valt te bewonderen in de Julianakerk (bereikbaar via de Aerden Plaats) u Vriendin Monique Wijffels onthult twee van Sytse’s werken. (Foto Bertus Dijkstra)

Het Burger Service Punt is geopend op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagmiddag van 13 tot 16 uur en is bereikbaar via de zij-ingang van de Skalm. Telefonisch is het Burger Service Punt bereikbaar op 058-265 55 90 u

Vrolijk Voorjaarsconcert Studio Stiens Op zondag 3 maart heeft fanfarekorps Studio Stiens een vrolijk concert gegeven in de Sint Vituskerk in Stiens. Precies om 15.30 u kwamen de 40 muzikanten de mooi gevulde kerk binnen. Na het openingswoord van voorzitter Lútsen Renema opende Studio onder de enthousiaste leiding van Andries de Haan met het vrolijk stuk "De Millingerwaard". Hierna werd het mooi gedragen Sarabande van Georg Friedrich Händel gespeeld. Het publiek beloonde de muzikanten met gul applaus. Hiermee was meteen de toon gezet. Oudere en moderne stukken werden afgewisseld. Want met het vervolgde Roll of Honour van de bekende componist Jan de Haan liet Studio horen dat ook met een recent gecomponeerd stuk de luisteraars geboeid kunnen worden. Dit concourswerk is het verplichte stuk voor het Spikerfestival waaraan Studio op 25 mei zal deelnemen. Een stuk met een herkenbaar verhaal over het oorlogs verleden van het kleine dorpje Wons. Voordat de gastspeelster Miriam Stoffelsma haar altsaxofoon liet

zingen, bracht Studio nog The Young Verdi in een arrangement van de bekende Tom Parker en An American in Paris van George Gershwin ten gehore. Toen liet Miriam de mogelijkheden van de altsax horen in twee korte solostukken. Daarna speelde zij de solopartij in Valse Vanite van Rudy Wiedoeft, daarbij ondersteund door Studio.

Het publiek genoot van het virtuose spel van de soliste. In het nonstop-programma werd er vervolgens nog Dynamic Fantasy, de mars Wonky Tonky en het nieuwe stuk Bildtstar van Millstone gespeeld. Met name Bildtstar werd zeer gewaardeerd. Het concert werd besloten met het herkenbare stuk Reet Petite en als toegift de mars Mirage van

Jacob de Haan. De enthousiaste muzikanten en het afwisselende programma hebben er toe bij gedragen dat we kunnen spreken van een geslaagd concert en dit initiatief van Studio is dan ook zeker voor herhaling vatbaar. Voor meer info over onze vereniging en activiteiten, kijk op www. studiostiens.nl u


Muzikale wandeling door Bitgummole In het kader van 50 jaar dorp zijn van Bitgummole, geven de gezamenlijke korpsen en koren op zaterdag 16 maart om 20.00 uur in de PKN-kerk van Bitgummole een muzikale wandeling door verschillende muziekstijlen. Naast de Fanfare “Harmonie” en Brassband “Looft den Heer” treden tevens op het gemengd koor “Jubilate” en de zangvereniging “Halleluja”. O.a. komen voorbij songs uit de “Lord of the rings” maar dan op z’n Fries. Als afsluiting van de avond brengen ze gezamenlijk de bekende “Second Walz” op een Friese tekst gezet door Aukje Hoogland-Peenstra. Muziekliefhebbers uit de dorpen rondom Bitgummole zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid om uw waardering te laten blijken door middel van een gift u

Ingezonden Ojé daar is weer de OZB (WOZ waarde is varcewaarde)

Wat hebben wij toch een geweldige Gemeentelijke Burgerraad die gekozen is door deze Burgers (omdat er geen andere keus bestaat). Dit is verworden tot een Raad van verraad en misdaad die het volk schaadt. “Eigen belang en de Burger achter het behang” (net als vroeger het ongedierte). In deze tijd van Economievernietiging en kapitale Maatschappijontwrichting door wanbeleid van onze Volksvertegenwoordigers (onze demooncraten) valt ons in deze megachaos blijkbaar niets meer op. Je zou zeggen; eerst de commerciële Gemeentelijke huishouding aanpassen en bijstellen aan het Burgerinkomen. Dus niet bijtellen maar bijstellen € . (ook niet bij-stelen!) De Burgerlasten moeten in deze tijd omlaag (want daar ben je volksvertegenwoordiger voor en daarmee wordt je een gerespecteerd Raadsheer). Maar neen, deze gewetenloze Ambtenaren met hun Raadslieden durven nadat ze zijn weggestemd ons nog wel een financiële trap na te geven met 8,1% OZB verhoging. (2012 8,5% en 2011 7%). Ze beseffen daarbij niet dat de Burger al duizenden euro’s geïnvesteerd spaargeld als waardedaling in hun woning heeft moeten prijsgeven. TEL DAT ER MAAR BIJ OP. Spaargeld komt de spaarder toe en niet de dief in spé. Heeft de Overheid geen rempedaal? Neen, bezuinigingen van de Gemeenteraad worden slechts verhaald op en vertaald naar de Burger. Vergaderen en vergaderen over rode kool versus witte kool, witte kool versus rode kool op kosten van de burger. Dit noemen we autistisch vergaderen. (dit is de macht der gewoonte) Ze bedenken het ene na het andere zinloze project en zijn daarmee blijkbaar gevrijwaard van ontslag, dus wie doet je wat. (hooguit wachten op wachtgeld) Iemand zonder geweten kan dat ook niet laten spreken! Informatie: www. NESARA.nl: Google; Wij worden wakker. Bilderberg wil mensen tot slaven maken. : Google; Pieter Stuurman, macht en vrijheid. Wanneer krijgen we DE GROTE MANIFESTATIE in Utrecht???? NIEMAND, MAAR DAN OOK NIEMAND DIE IN AKTIE KOMT. DE GROETEN Volkssociëteit Friesland Tel. 058 2660130 //2572523

Elke donderdag koopavond en altijd gratis parkeren in Stiens

Nu al veel belangstelling voor Ouder & Kind markt van kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Maar liefst 50 ondernemers, praktijkhouders en particulieren hebben zich nu al aangemeld voor de OUDER & KIND markt op maandagavond 18 maart in het Cultureel Centrum de Skalm te Stiens. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom om te komen “shoppen”. Entree is gratis! U kunt op de markt terecht voor informatie over zeer diverse zaken die te maken hebben met opvoeden en opgroeien. Van kindercoaching en therapieën tot een ademcoach en van haptonomie en huiswerkbegeleiding tot allerlei kinderfeestjes. Ook worden er door een aantal standhouders leuke hebbedingetjes, kinderkleding en speelgoed verkocht. In een aparte zaal is er een tweedehands kinderkleding en speelgoedmarkt. Een drietal praktijken bieden korte workshops aan, kinderyoga /mindfullness/opvoedingstips, waar u op deze avond aan kunt deelnemen.

Als kinderopvang organisatie organiseren wij deze avond voor opvoeders en belangstellenden in Stiens en omstreken. Wij hopen op deze manier veel informatie te kunnen verstrekken over het aanbod van instellingen, praktijken en ondernemers op het gebied van opvoeden en opgroeien. Wij hopen u een leuke en interessante avond te kunnen bieden! Graag tot ziens op 18 maart. Voor standhouders zijn er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor informatie kunt u terecht bij Aly Prins of Ingrid de Vries van kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee. (e-mail; kdv@welzijnmiddelse.nl / 058-2575220) u

Kom kijken bij Talant in Stiens Op zaterdag 16 maart 2013 is de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn. Vierentwintig locaties van Talant, voor zowel wonen als werk en dagbesteding, doen mee aan de open dag. In Stiens opent cadeauwinkel Singelier/Paperclip (Langebuorren 31) van 10.00 uur tot 17.00 uur de deuren voor een breed publiek. Wie zich wil oriënteren voor een opleiding of baan in de zorg, meer wil weten over de zorg en ondersteuning van Talant, geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk of gewoon nieuwsgierig is, kan naar binnen lopen bij een locatie in de buurt. Een overzicht van alle deelnemende Talantlocaties, inclusief adressen en openingstijden, staat op www. talant.nl/odzw. Mensen met een beperking hebben net als ieder ander recht op een zinvolle baan of dagbesteding. Talant heeft diverse werklocaties zoals Singelier en Paperclip. Wie een voorliefde heeft voor hout, kan werken in een houtwerkplaats. Werk als inpakken, monteren en demonteren gebeurt in industriecentra op bedrijventerreinen. Creatievelingen kunnen hun hart ophalen in een textielatelier, kaarsenmakerij, pottenbakkerij of kunstatelier. Daarnaast zijn er werkplekken waar veel contact is met publiek, zoals cadeauwinkels, restaurants, supermarkten, kringloopwinkels en kinderboerderijen. Maar ook een begeleide werkplek in het reguliere bedrijfsleven is een mogelijkheid.

Avondlessen Schildercursus Voor mensen die op schilderles willen en overdag moeten werken wordt er in de loop van maart gestart met avondlessen. (Indien er voldoende belangstelling is.)

Deze zullen op dinsdagen van 19.0021.30 uur plaatsvinden in Leeuwarden. Info: bel: 06 25023477 of (058) 8449525 of mail: info@edgardecruijer.nl woensdag 27 maart

GEZONDHEIDS VOORLICHTING Praktijk Smelbrege 16a, Stiens Onderwerp DE TONG Wat is er aan een tong te zien is. Wat vertelt het over het lichaam. Hoe ziet een gezonde tong eruit. En wat kun je beter laten of wat moet je juist doen als het beeld van de tong erg afwijkt van het beeld van de gezonde tong. Wat kun je merken aan jezelf als er zo een afwijkend beeld is.

Van 10.00 tot 11.00 uur en van 19.30 uur tot 20.30 uur Opgeven mag. Tel. 058 2896712 of 06-51818713 of AcupunctuurStiens@kpnmail.nl. www.acupunctuurstiens.nl

Zoveel mogelijk op eigen benen staan, een zinvolle dagbesteding en de ruimte om jezelf te ontplooien; ieder mens is het waard om uit het leven te halen wat erin zit. Talant helpt mensen met een verstandelijke beperking hún leven te leiden. De zorg en ondersteuning die Talant biedt, past bij de vraag en de individuele mogelijkheden van de cliënt u

Koffie Konsert met Fanfare Crescendo, Band 4U(th) Sybren v.d. Werf en Fokke Visser Snein 17 maart fan of 16.00 oere organisearret Crescendo in koffie konsert yn doarpshûs de Kampioen yn Hijum. Neist it korps sil ek it jeugdkorps Band 4U(th) hjir in optreden fersoargje. Spesjale gasten dizze middei binne Sybren van der Werf en Fokke Visser. Sy sjonge alle soarten muzyk en begeliede harsels derby op (akoestyske) gitaar. Crescendo en har gasten sil dizze middei wer in fariearre programma heare litte. Derneist stiet it ferplichte wurk foar it ONFK op it programma. Tagong fergees u

Jubileumconcert vrouwenkoor "Nocht en Wille" Marsum 11 november 2012 was het 10 jaar geleden dat vrouwenkoor "Nocht en Wille"uit Marsum is opgericht. Om dit heuglijke feit te vieren wordt er op zondag 17 maart een jubileumconcert gegeven onder leiding van dirigent Doeke van Wieren. Op de piano wordt het koor begeleid door Johan Mooijweer. Ook wordt medewerking verleend door het bekende amusementsorkest Andante uit Bolsward onder leiding van Nynke Jaarsma. Het programma is zowel eigentijds als nostalgisch en vindt plaats in dorpshuis Nij Franjum te Marsum, aanvang 15.00 uur. De toegang is vrij. u StienserOmroeper

9


Zaterdag 23

maart,

20.00

uur,

‘De Skalm’ Stiens

Teake van der Meer, Minze Dijksma en Griet Wiersma Lachen is gezond, dat weten deze drie Friese entertainers als geen ander. Als koldertherapeuten vinden ze dan ook dat een bezoek aan ‘Moat it no sa..?!’ in het zorgpakket zou moeten zitten. In deze vrolijke familieshow bieden Teake, Griet en Minze sketches, fraaie Friese muziek en absurde, gortdroge magie. Conferencier Teake is een volkskomiek die types speelt waarvan je denkt: “Ze zullen maar naast je komen wonen.” De zingende comédienne Griet staat ook wel te boek als de Friese Tineke Schouten. In haar sketches met goochelaar Minze geeft hij de voorzetten – ook al kost hem dat soms het geheim van zijn trucs – en schiet Griet hard in. Want ze mist nooit. Op zaterdag 23

maart staat dit bonte gezelschap in Cultureel Centrum ‘De Skalm’ te Stiens, een heerlijk avondje lachen en genieten! • Teake uit Zwaagwesteinde creëerde types als Appie mei Bello, Auke Orgel en Matsje fan Jan • Griet was jarenlang taxichauffeuse in Wouterswoude e.o. • Minze won het Nationaal Goochelcongres 1996 in Leeuwarden u

Raveland Stiens 16 Maart staat De Smalle Brug in het teken van de 2e editie van Raveland oftewel opzwepende melodieën en enorm harde bassen. Raveland is een hard-dance concept waar jonge talentvolle DJ’s een kans krijgen zich te laten zien! The Identicalz, Vereno, Vintage Boy, Rabies en Spiderhead zullen de avond aan elkaar draaien met de fijnste hardstyle en hardcore platen! Door de locatie, aankleding, licht en geluid wordt Raveland nu al gezien als een uniek evenement. Kijk voor meer informatie op de facebook, partyflock of twitter en zoek naar “Raveland Stiens” Om 23.00 openen The Identicalz de avond waar je bij moet zijn! Dat mag je als hard dance liefhebber zeker niet missen! u

Lezing Lutz Jacobi Vrouwen van Nu,afdeling Het Bildt, nodigt haar leden uit voor het bijwonen van haar afdelingsavond op maandag 25 maart in Ons Huis te st. Annaparochie, aanvang 20.00 uur. Lutz Jacobi, sinds 2006 lid van de Tweede kamer, geeft deze avond een lezing over haar werk in Den Haag. Zij staat voor een partij die verbonden is met de mensen in steden en dorpen en die zich sterk maakt voor een nieuwe, duurzame en sociale economie. Dus vrouwen heeft u interesse? Kom dan gerust naar deze bijeenkomst. Wij heten u van harte welkom. Info:www.vrouwenvannu.nl/hetbildt of tel: 0518 850353 u

Gaan Vrouwen van Nu te 'aaisykjen'? Op dinsdag 12 maart a.s. komt "fjildman" Gjalt de Groot een lezing houden bij Vrouwen van Nu afd. Leeuwarderadeel. Hij is een natuurman, die boeiend kan vertellen waarom Friezen zo graag kievitseieren willen zoeken, maar daarnaast ook op allerlei andere manieren graag in de natuur mogen verkeren. Van rustig vissen aan de vaart tot fanatiek kaatsen op het sportveld. Het belooft een boeiende avond te worden dinsdag 12 maart vanaf 20.00 uur in de Skalm. Wij nodigen u van harte uit eens bij ons langs te komen. info. tel. 058 - 2574906 of zie onze website u

Rommelmarkt Oranje: must voor koopjesjager Op zaterdag 30 maart organiseert c.m.v Oranje Minnertsga weer de jaarlijkse rommelmarkt. Om 09.00 uur gaat de verkoop van de prullen van start in dorpshuis De Boppeslach. De verkoop bij opbod vindt rond 10.15 uur plaats. Natuurlijk is ook het draaiend rad weer van de partij waar leuke prijzen zijn te winnen. En de smulpapen onder u kunnen los op het raden van het gewicht van een overheerlijke rollade. De toegang is gratis en de koffie staat klaar. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van instrumenten, muziek en uniformen. De spulletjes voor de rommelmarkt worden op zaterdag 23 maart opgehaald door de leden van de Oranje. U kunt uw bijdrage gewoon aan de weg zetten. Lukt dit niet of heeft u elders spullen, geeft u dan even een seintje. Dan halen we het bij u op. Let wel: grofvuil laten we staan. Mochten er verder nog vragen zijn, meldt u dan bij de rommelmarktcommissie. Contactpersoon is Sjoerd Wijngaarden: 0518-471424 u

Friese gemeenten bereiden zich voor op decentralisatie Jeugdzorg Op 27 februari hebben 15 Noord Friese gemeenten* een bijeenkomst georganiseerd voor raadsleden, instellingen, scholen en andere geïnteresseerden over de transitie van de Jeugdzorg. Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Met de meeste jongeren gaat het goed. Maar er zijn jongeren, die hulp nodig hebben. Deels is de gemeente daar nu ook al verantwoordelijk voor via de Wmo. Die verantwoordelijkheid wordt veel groter. Het gaat straks ook over kinderen(en gezinnen) met opgroei- en opvoedproblemen (de provinciale jeugdzorg), kinderen met psychische problematiek (de jeugd-ggz) of kinderen met een licht verstandelijke beperking (de lvb). De bijeenkomst, in de Stenden University, werd bezocht door ruim 120 gasten. Ook studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk hebben een bijdrage geleverd. Zij worden opgeleid tot de toekomstige werkers in de Jeugdzorg en zijn nu al betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de verschillende sessies werd duidelijk dat gemeenten niet uitsluitend de verantwoordelijkheid over willen nemen per 2015, maar ook vernieuwingen door willen voeren wanneer zij straks de Jeugdzorg vorm gaan geven. Men denkt aan een breed stelsel voor hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, dat betaalbaar en functioneel is en dat uitgaat van maximale inzet van eigen kracht en verantwoordelijkheid georganiseerd in de eigen omgeving van kind en gezin. Alle aanwezigen werden door de gemeenten uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het proces en samen de schouders er onder te zetten voor de Friese jeugd. (zie ook: http://www.ikpjeugd.nl/ * Gemeente Ameland, Gemeente Boarnsterhim, Gemeente Dantumadeel, Gemeente Dongeradeel, Gemeente Ferwerderadiel, Gemeente Franekeradeel, Gemeente Harlingen, Gemeente Het Bildt, Gemeente Kollumerland, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Leeuwarderadeel, Gemeente Menaldumadeel, Gemeente Schiermonnikoog, Gemeente Terschelling , Gemeente Vlieland u StienserOmroeper

10

F-16 demoteam traint op Leeuwarden en Vlieland Kapitein-vlieger Stefan ‘Stitch’ Hutten, vlieger van het F-16 demonstratieteam van de Koninklijke Luchtmacht, voert in de week van 25 maart tot en met 29 maart 2013 enkele trainingsvluchten uit boven vliegbasis Leeuwarden en de Vliehors Range op Vlieland. Alle trainingsvluchten vinden in de middag plaats en zullen per trainingsvlucht ongeveer 15 minuten duren. Het F-16 Solo Display team van de Koninklijke Luchtmacht demonstreert de capaciteiten van het toestel en de vaardigheden van de vlieger. Een show van het demoteam bevat daarom manoeuvres die gedurende iedere operationele missie met een F-16 kunnen voorkomen. Het bijzondere hieraan is dat de bewegingen direct achter elkaar worden gevlogen, waarbij ze vloeiend in elkaar overlopen. De trainingsvluchten zijn noodzakelijk voor het team om zich goed voor te bereiden op het demonstratieseizoen, dat in mei 2013 van start gaat. Het F-16 Solo Display Team is het komende demonstratieseizoen afkomstig van de vliegbasis Volkel. De afgelopen weken heeft de nieuwe demovlieger een trainingsprogramma gevlogen in de Verenigde Staten. Daarnaast traint het team ook boven vliegbasis Volkel om de geluidshinder te spreiden over Nederland. Naast het F-16 Solo Display team beschikt de Luchtmacht over een Apache demoteam. Beide

display teams zijn onderdeel van de publieke presentatie van Defensie en worden onder andere ingezet bij wervingsactiviteiten voor vliegers bij de Luchtmacht. Daarnaast nemen beide teams nationaal en internationaal ook deel aan verschillende evenementen zoals vliegshows. De teams geven dit jaar acte de présence tijdens de Luchtmachtdagen van de Koninklijke Luchtmacht, die plaatsvinden op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni op vliegbasis Volkel. Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie. nl/actueel/vliegbewegingen of NOS Teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met Sectie Communicatie vliegbasis Leeuwarden, bereikbaar onder tel. 058 234 6700. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/actueel/ vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033. F-16 demoteam op Twitter: @Kon_ Luchtmacht, #F16demo u

Creatief markt Berltsum Op zaterdag 23 maart wordt er een creatief markt georganiseerd in de zalen van de Kruiskerk, Hofsleane 23 te Berltsum. Tal van creatieve mensen staan hier om hun zelfgemaakte spullen te verkopen. U kunt hier terecht voor leuke zelfgemaakte cadeautjes voor groot en klein. Er is een grote variatie aan materialen o.a. breien, naaien, vilten, houtbewerking, poppen, tassen, fietsbanden en zelfs mooie robuuste tuinmeubelen van steigerhout. De markt is geopend van 10.00tot 17.00 uur. Wij verwelkomen u graag u

Elke donderdag koopavond en altijd gratis parkeren in Stiens


Nieuw

in de

Wereldwinkels

John Altman Cookies om blij van te worden Wie is John Altman? John houdt boven alles van twee dingen, de mensen en de planeet. Hij is een man die niets bezit, maar alles heeft. John verkocht zelfgebakken koekjes op Bakers Beach in San Francisco, slechts gekleed in een schort, op oude slippers én met een aanstekelijke grijns op z'n gezicht.

Belangrijke

mededeling

Kindervrijmarkt op 30 april Net als andere jaren is Speel-o-theek Olleke Bolleke ook dit jaar van plan om op 30 april as. de kindervrijmarkt te organiseren. Wij zijn ons er natuurlijk van bewust dat Koninginnedag dit jaar een bijzondere dag zal zijn in verband met de aangekondigde troonswisseling. Om iedereen in de gelegenheid te stellen van deze bijzondere festiviteiten te genieten, maar ook om onze immer enthousiaste verkopers niet teleur te stellen, hebben wij besloten om het tijdstip van de vrijmarkt voor dit jaar aan te passen!

Marcel's Poets en Lasbedriefy Voor al uw poets en laswerkzaamheden Marcel Krol

Noordeinde 27 St. Jacobiparochie 0518-491996 06-13076532

De kindervrijmarkt zal plaatsvinden op dinsdag 30 april van 16.00 tot 19.00 uur op het plein voor het gemeentehuis van Stiens. In verband hiermee is het voor ons als medewerkers van de Speel-o-theek belangrijk om te weten of deze aangepaste vrijmarkt kans van slagen heeft. Om die reden hebben we besloten om de inschrijving te vervroegen, zodat wij tijdig kunnen inschatten of de vrijmarkt dit jaar kan doorgaan. Opgave voor de vrijmarkt voor dit jaar is mogelijk op: maandag 18 maart bij: Hanneke Wielsma, tel.nr: 058-2572723 van 09.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur. dinsdag 19 maart bij: Korrie Dijkstra, tel.nr: 058-2571941 van 13.00 tot 18.00 uur.

Een man die gelooft dat de goede dingen in het leven de eenvoudige dingen zijn. Een man die gelooft dat de sleutel tot geluk is om liefde te verspreiden. Dus maakt John de beste producten die mensen gelukkig maakt en dit op een zo goed mogelijk manier voor mens en planeet ! Het bedrijfje dat John Altman’s levensmotto voortzet is deze biologische en fairtrade koekjes gaan produceren. De koekjes zijn gemaakt van de beste 100% natuurlijke ingrediënten die er te vinden zijn. Zo wordt er grasboter gebruikt en komen de eieren uit de meest vriendelijke ‘Rondeel’ boerderijen in Nederland. Rondeel combineert optimaal dierenwelzijn met maximale zorg voor het milieu. Bovendien is de suiker en de chocolade die in de koekjes wordt verwerkt Fairtrade gecertificeerd. Ook de verpakking is zo milieuvriendelijk mogelijk gemaakt en dat wil hij nog verbeteren in de toekomst. Vandaar zijn motto: We zullen nooit perfect zijn, maar we zullen ons best doen om dit te bereiken. De koekjes zijn er in drie opvallende smaken grapefruit & butterscotch, kersen&chocolade, appel & amandelen en te koop bij de Wereldwinkels in Franeker, Dijkstraat 18, Leeuwarden, Voorstreek 10 en St. Annaparochie, Warmoesstraat 61 u

Via onze website www.speelotheekstiens.nl kunt u zich tot 23 maart aanmelden. Klik hiervoor op de contact-button en laat uw gegevens achter. Vermeld bij uw aanmelding aub uw telefoonnummer, het aantal personen, de leeftijd van de kinderen en de activiteit voor de vrijmarkt (spulletjes verkopen, muziek maken, grabbelton, poffertjes bakken enz. enz.). Mocht er onverhoopt te weinig deelname zijn, dan zullen wij helaas moeten besluiten om de vrijmarkt voor dit jaar af te zeggen. Wij rekenen hiervoor op uw begrip. Wij laten u zo spoedig mogelijk weten hoe de 'Stienser Koninginnedag' dit jaar eruit zal gaan zien. Vriendelijke groet van alle medewerkers van Speel-o-theek Olleke Bolleke! u

Geachte lezer, In dit blad staan geregeld ingezonden stukken. Wij zijn verheugd met reacties van lezers, maar willen een ieder nogmaals wijzen op onze voorwaarden. Ingezonden stukken kunnen worden geplaatst mits zij niet langer zijn dan maximaal 500 woorden en dit geldt ook voor persberichten.

TE HUUR De Protestantse Gemeente te Stiens biedt representatieve kantoor/bedrijfsruimte te huur aan in een historisch pand in het centrum van Stiens (Langebuorren 1). Vloeroppervlak ongeveer 50m2. De ruimte kan direct betrokken worden. De huurprijs wordt in overleg vastgesteld.

De redaktie

Belangstellenden kunnen contact opnemen met J. Meijburg 06-53202569 www.jemanicleaning.nl Administratiekantoor/belastingconsulent

R.J. van deR Sanden

Lage Herenweg 21, Marrum

u u u u

Schoonmaken (dagelijks) Glazenwassen/gevelreiniging Houtwerk/goten en damwand reinigen Dakpan reiniging

Info: bel (06) 55 123 787 of mail jemanicleaning@hotmail.com

Stipte en vertrouwelijke verzorging van uw

Belastingaangiften Boekhoudingen/jaarrapporten etc. zowel voor particulier als ondernemer tevens advies voor (startende) ondernemer Bel voor informatie/afspraak: 0518-412475

StienserOmroeper

11


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Zaterdag 16 maart Handbal (De Bildtse Slag, St Annaparochie) 19.10 u. FHC h3 - merna HS1 Voetbal (sportpark it Gryn) 09.00 u. sc Stiens D3 St. Jacob D1 09.00 u. sc Stiens E8 Franeker E7 09.00 u. sc Stiens F2 - Tzumarrum F1 09.00 u. sc Stiens F4 Rood geel F3 09.00 u. sc Stiens F5 Rood Geel F4 09.00 u. sc Stiens F6 L'warder Zwaluwen F4M 09.00 u. sc Stiens ME2 Jong Harkema ME1 10.15 u. sc Stiens E3 Harlingen E1 10.15 u. sc Stiens E5 Dronrijp E2 10.30 u. sc Stiens B2 Be Quick B2 10.30 u. sc Stiens D1 Rood Geel D1 10.30 u. sc Stiens D2 Eastermar D1 11.15 u. sc Stiens MD1 - Zeerobben MD1 12.00 u. sc Stiens ME1 Franeker ME1 12.30 u. sc Stiens 3 - Tzum 1 12.30 u. sc Stiens C2 - Foarut C2 14.30 u. sc Stiens 4 - Zeerobben 3 15.00 u. sc Stiens VR1 Asser Boys VR1

Wisseling van de wacht De winter zit er op en het voorjaar kan beginnen.

De afgelopen winter een paar ijsdagen gehad en er waren weer veel liefhebbers van het schaatsen te vinden op de ijsbaan. Het bestuur had, met medewerking van veel vrijwilligers, de zaken weer prima voor elkaar. Het schoolschaatsen en het fakkelrijden waren een paar van de hoogtepunten van het jaar. Als het water van het veld gaat staan de kaatsers weer te popelen om het veld op te gaan. Eerst moet het veld nog drogen en behandeld worden . In mei gaat het dan weer los u Op de foto’s het bestuur van de Kon.IJsclub Stiens bij o.a. het plaatsen van het logo van de Kc de Boer.

Rinsma Boys gaan op de fiets voor Remco

Feit is dat één op de drie Nederlanders te maken krijgt met kanker. Hiervan geneest de helft en de andere helft leeft met kanker variërend van maanden tot enkele jaren. Remco Brouwer monteur bij Garage Rinsma uit Berlikum was nog geen 2 jaar bij ons in dienst, toen vorig jaar mei bij hem keelkanker werd geconstateerd. De goedlachse en altijd vrolijke Remco wordt in het MCL Leeuwarden behandeld en na een slopende reeks van complicaties meldt hij zich 3 maanden geleden, met een smaller hoofd en een grote grijns weer beter. Remco dwingt groot respect af door zijn vechtlust enerzijds en zijn gevoel voor realiteitszin anderzijds. Helaas, nog voor hij weer aan het werk kan gaan krijgt hij last van zijn schouder en blijkt dat de kanker in zijn botten is uitgezaaid. Dit was ongeneeslijk. Zondag 13 januari jl. is Remco op 34 jarige leeftijd overleden, hij laat een dappere vrouw en twee lieve kinderen achter. Een gevoel van machteloosheid overvalt ons, er is niets meer wat we kunnen doen, behalve rouwen. Of is er toch iets? Sipke Visser, directeur van Garage Rinsma heeft nog geen jaar geleden zijn vrouw verloren, zelfde ziekte, dezelfde machteloosheid. Bij hem ontstaat het idee om met een team van Rinsma de Alpe d’Huez te beklimmen om iets terug te doen, steun te geven, de pijn wat te verlichten. Hij krijgt direct drie man mee die bereid zijn met hem in

Zondag 17 maart

Voetbal (sportpark it Gryn) 10.00 u. sc Stiens 4 - L' zwaag 3 11.00 u. sc Stiens 3 - Harlingen 3 14.00 u. sc Stiens 1 - MKV'29 1

Marle Stork brons op kwartfinale turnen Marle Stork, 11 jaar uit Stiens, uitkomend in de 2e divisie jeugd 5 voor WIK-FTC Heerenveen, had zich via de Friese Kampioenschappen (2e plek) geplaatst voor de kwartfinale van de Nederlandse Kampioenschappen 3 maart jl. in Volendam. Marle turnde zich te midden van 24 turnsters, met een puntentotaal van 44.567 naar een verdienstelijke bronzen medaille, hiermee stroomt ze door naar de halve finale in april in Waddinxveen of Reusel u

hun eigen tijd en voor eigen rekening mee te rijden. De naam van de actie wordt “Rinsma voor Remco“ Het doel: Op donderdag 23 mei as per fiets de Alpe dHuez beklimmen en zoveel mogelijk geld in te zamelen t.b.v. de KWF Kankerbestrijding. Het team zal bestaan uit: Johan Dijkstra, Bert de Haan, Chris Wassenaar en Sipke Visser. Zij gaan op 23 mei de beste benen voorzetten en zich tot het uiterste inspannen om de tocht te volbrengen. Het zou mooi zijn als u / jullie hen financieel zouden willen steunen t.b.v KWF Kankerbestrijding. Dit kan via overboeking op Rinsma BV Bankrekening nummer 31.98.41.839 o.v.v. Rinsma voor Remco. Heel hartelijk dank voor uw gift en steun. Volg de voorbereidingen op website http://remco. rinsma.nl/ of via Facebook u

Violen- en Jeugdsponsoractie KC de Boer Op zaterdag 16 maart zullen de leden van KC de Boer vanaf 9.30 uur in Stiens langs de deuren gaan met de jaarlijkse violenactie. Dit is ook de actiedag waarop KC de Boer extra in het zonnetje staat bij de jeugdsponsoractie van de Poiesz te Stiens u StienserOmroeper

12


CSL wint van V&V

Molenwieken succesvol in de dressuur

Na twee korfbalvrije weekenden moest CSL afgelopen aantreden tegen Vlug en Vaardig uit Garijp.

Afgelopen weekend reden de Molenwieken erg succesvol, Natasja de Valk startte in Foudgum. Lisl Miedema, Gelbrich Jensma en Marte de Jager waren aanwezig op de dressuurwedstrijd te Koudum.

Omdat de laatste wedstrijd werd verloren kan CSL zich, met het oog op het kampioenschap, vanaf nu geen enkele misstap meer veroorloven. De vorige onderlinge wedstrijd was geëindigd in een eenvoudige 8-23 overwinning. CSL was erop gebrand om weer een goed resultaat te behalen. De wedstrijd begon gelijk op. Er werden veel kansen gecreëerd, maar helaas werden er ook veel kansen gemist. Hierdoor stond na 9 minuten spelen een 3-3 tussenstand op het scorebord. Door 4 doelpunten op rij lukte het CSL om een gaatje te slaan (7-3). Helaas stokte de doelpuntenmachine en lukte het CSL niet meer om nog tot scoren te komen. V&V scoorde nog wel 1 keer waardoor er gerust werd met een 7-4 stand. Direct na rust scoorde V&V nogmaals waardoor het gaatje nu nog maar 2 doelpunten was. CSL had hier direct een antwoord op en scoorde vier keer achterelkaar (11-5). In de volgende minuten werd er om en om gescoord, waardoor er na een kwartier in de tweede helft een 12-6 tussenstand was. Op dit moment kwam Henry Kuiphof in het veld voor de licht geblesseerde Robin Weijer. CSL en V&V bleven de rest van de wedstrijd de doelpunten afwisselen. Hierdoor sloot CSL haar laatste thuiswedstrijd van dit seizoen winnend af u

Natasja de Valk uit Stiens startte in de klasse B met haar pony Vannie, en in de klasse M1 met pony Norris. Voor Natasja en Vannie was het de allereerste wedstrijd. Natasja heeft Vannie nog niet heel lang en Vannie is nog erg jong, de combinatie heeft hard getraind en doen het zo goed dat ze klaar waren voor de eerste wedstrijd. Natasja heeft al de enige wedstrijdervaring maar voor Vannie was echt de allereerste keer. Ze behaalden in hun proeven 173 en 182 punten. Het direct in de allereerste wedstrijd rijden van een winstpunt is een prachtig vooruitzicht voor het komende wedstrijdseizoen. Met Norris startte Natasje voor de tweede keer in de klasse M1, ze behaalden 182 en 183 punten. Hiermee zijn ook de eerste twee winstpunten in deze klasse binnen en is de combinatie officieel M1. In Koudum startten twee combinaties van de Molenwieken in de klasse L2, Lisl Miedema uit Stiens en Gelbrich Jensma uit Hallum. Lisl Miedema startte met haar Kantje’s Amarinka, de combinatie is flink bezig om dressuurmatig te trainen, tijdens het rijden van een clinic bij de vereniging boeken ze dan ook grote vooruitgang! De combinatie behaalde 176 en 173 punten, helaas net geen winstpunt maar deze combinatie komt er zeker wel. Gelbrich Jensma behaalde met haar pony Dancer maar liefst 197 punten op beide proeven. Gelbrich was erg tevreden over haar pony en vond de proeven ook erg goed gaan, maar meteen 4 winstpunten behalen, dat had ze niet gedacht. Met deze punten wist ze in een sterk deelnemersveld tweemaal de eerste prijs mee naar huis te nemen. Marte de Jager uit Hallum startte met Hamahr du Bois voor de tweede keer in de Z2 dressuur. De jury was heel erg tevreden over de gereden proeven, veel impuls en met een correcte stelling en buiging in de oefeningen was het commentaar. Met name de eenvoudige galopwissels werden perfect uitgevoerd en hoog gewaardeerd. Met dit resultaat werd twee keer de 1ste prijs binnengehaald en maar liefst 3 winstpunten in één wedstrijd door 255 en 259 punten te behalen. Door dit resultaat heeft Marte de kwalificatie gehaald om vanaf eind maart deel te nemen aan de Felix dressuurcup van geheel Nederland. De eerste wedstrijd is op 23 maart in Roosendaal. Maar niet te vergeten dat Marte op 16 maart zal proberen de Friese eer hoog te houden op het Nederlands kampioenschap in Utrecht u

Eerste hulp bij blessures op het sportveld Regelmatig gebeuren op en rond de sportvelden ongevallen. Om trainers, coaches, verzorgers en andere vrijwilligers van sportverenigingen te informeren over het voorkomen van ongevallen en het behandelen van sportblessures, organiseren GO-4 Sport en Reitsma Opleidingen binnenkort een bijeenkomst Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO). Deze bijeenkomst staat in het teken van ongevallen die zich voor kunnen doen op het kaats-, korfbal-, tennis- of voetbalveld. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 26 maart van 19.15 uur en tot ongeveer 21.45 uur in Hallum. De locatie wordt vermeld in de bevestigingsmail die deelnemers na aanmelding ontvangen. In verband met het praktische karakter van deze bijeenkomst kunnen maximaal 16 personen aan deze bijeenkomst deelnemen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een bericht te sturen naar go4sport@ferwerderadiel. nl. Aanmelden kan tot dinsdag 19 maart u

Spinningmarathon bij Sportschool Bodymove Stiens op 16 maart a.s. Op zaterdag 16 maart 2013 wordt er een spinningmarathon georganiseerd bij sportschool Bodymove. Dit geheel staat in het teken voor het goede doel. De gehele opbrengst gaat naar KWF-kankerbestrijding en de organisatie van dit geheel is in handen van een groep mannen die als Team Weelie & Co(r) meegaan fietsen op 6 juni aan de Alpe d’Huzes. Met uw deelname levert u een grote bijdrage in het onderzoek om de strijd tegen de vreselijke ziekte kanker te overwinnen. Lijkt het u wat om een uurtje (of meer) mee te fietsen voor dit goede doel geef u dan nu op. Schrijf u in voor € 15,00 per uur en fiets mee voor KWF- kankerbestrijding. We beginnen om 10.00 uur en het eindigt om 16.00 uur. De lessen worden verzorgd door erkende intructeurs. Geef u nu op via sportschool Bodymove op telnr. 058-2572026 of kom gewoon even langs. Voor meer info kijk op www.bodymovestiens.nl u

DTD komt te kort tegen de Groninger Boys Scheidsrechter F. Zwier uit Scheemda startte 14.00 uur de wedstrijd en direct kwam de zon ook even kijken. Het was eerst van beide kanten even aftasten maar al snel werd duidelijk dat geen van beiden zich wilde ingraven. Zeker de Groninger Boys niet want zij zijn de trotse lijstaanvoerder in 2K. DTD verraste velen met het vertoonde spel. Achterin alles op regel en met regelmaat de aanval zoeken. Al moest men de snelle buitenspelers en Freddy de Grooth attent bespelen. Al vroeg in de wedstrijd ging Thomas Dijkstra van DTD naar de grond. Thomas verstapte zich en het was einde wedstrijd, een behoorlijke hamstring blessure, Erwin Radersma maakte zijn opwachting na een langdurige blessure. Het was een open wedstrijd met van beide kanten attractief aanvallend spel. Door de ruimte die beide teams met deze spelstijl weggaven kwamen nu ook de eerste kansjes en kansen. Vreemd genoeg was het DTD die in het eerste half uur de beste mogelijkheden afdwong. Berend Zondervan is nog het dichtst bij de openingstreffer maar de keeper van Groninger Boys komt goed uit en voorkomt een tegentreffer. Dan een snelle aanval van de Groninger Boys over rechts. De bal wordt prima voorgezet en wie anders dan Freddy de Grooth kopt de bal fraai tegendraads in. Deze goal werkt in de negatieve zin door bij de gasten. DTD lijkt aangeslagen en kan maar moeilijk de bal in de ploeg houden. Twaalf minuten later komen de Groninger Boys met een fraai veld doelpunt op een 2 – 0 voorsprong. Na de pauze een iets aandringend Groninger Boys waar DTD niet al te veel tegenover stelde. De wedstrijd boette wat aan amusementswaarde in. De ploeg van Jaap Veldhuis had de volledige controle over de wedstrijd, voor de supporters van DTD een vreemd gevoel aangezien hun ploeg in de eerste helft veel meer had laten zien. De duels worden door de Groninger Boys niet allemaal meer gewonnen en DTD krijgt weer wat meer vat op de tegenstander. De prima leidende scheidsrechter F. Swier moet nu ook een paar gele kaarten trekken, zowel voor overtredingen alsmede aanmerkingen op de leiding. DTD maar ook de Groninger Boys krijgen nog een paar knappe kansen. Jongeling Menno Deelstra krijgt nog zijn debuut in het eerste team van DTD. Gretig doet hij de laatste tien minuten nog mee, even proeven hoe het er aan toe gaat en langzaam groeien naar misschien een vaste waarde. Zo is er bij DTD een knappe junioren lichting waardoor doorstroming in de toekomst gegarandeerd is. Aangezien de Groninger Boys dat geluk niet hebben ( geen A en B’s ) zullen die het in de toekomst wat doorstroming betreft niet gemakkelijk krijgen. DTD heeft in het Groninger land nog geen punt mee kunnen nemen, ook tegen de Groninger Boys moesten ze hun meerdere erkennen. Op de site van DTD www.vvdtd.nl staat een fotoreportage van deze wedstrijd u StienserOmroeper

13


Sportkennismakinglessen op de basisschool door sportverenigingen Ook in 2013 organiseert GO-4 Sport het project School & Sport weer, waarbij sportverenigingen kennismakingslessen verzorgen op basisscholen in de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menameradiel. In 2012 hebben 28 sportverenigingen kennismakingslessen verzorgd en hebben meer dan 2500 kinderen kennisgemaakt met een sport! Inmiddels hebben weer zo'n 25 sportvereniging aangegeven in het voorjaar kennismakingslessen te willen verzorgen. Het project richt zich op kinderen in groep 5 en 6 van het basisonderwijs. Op verzoek van een sportvereniging wordt soms ook aan andere groepen kennismakingslessen gegeven. Een sportvereniging verzorgt een aantal kennismakingslessen op een basisschool. Meestal vinden deze lessen tijdens de gymles plaats. Iemand van de sportvereniging of een medewerker van GO-4 Sport maakt afspraken met de betreffende school over de data en tijden van de kennismakingslessen. Na afloop van deze lessen krijgen de kinderen een uitnodiging om na schooltijd gratis een aantal trainingen bij de sportvereniging te volgen. De sportvereniging nodigt de leerlingen hiervoor zelf uit. Voor iedere groep die door scholen aangemeld wordt voor het project, krijgen scholen gratis een Beweegmeter van

GO-4 Sport. Op de Beweegmeter houden de leerlingen vier weken lang bij hoeveel tijd zij besteden aan sport en bewegen. Iedere groep die kennismakingslessen krijgt, ontvangt naast de Beweegmeter gratis een werkboekje. Met behulp van dit werkboekje kan de leerkracht drie of vier lessen in de klas over het belang van voldoende bewegen verzorgen. Ter afsluiting van het project School & Sport, waarbij een sportvereniging kennismakingslessen geeft op een basisschool in het dorp of gemeente, wordt dit jaar weer een sportdag georganiseerd. Voor deze sportdag worden alle basisscholen uitge-

Op weg naar wie, naar wat, en hoe? Onwetend meer waar het pad gaat naartoe Haar mantel te wijd, geen muts, kapotte schoenen waarin ze loopt. Een doffe blik in haar ogen, geen enkele herkenning meer Hoe de omgeving was in de tijd van weleer. De buren zien het aan en overleggen ’t Is onze plicht het haar kinderen te zeggen, jullie moeder loopt steeds van huis vandaan hier moet iets aan worden gedaan behulpzame mensen brengen haar thuis, doch als de weerlicht zo vlug Zien we alweer haar rug Onderweg naar wie, naar waar? Ze weet het niet, het duizelt haar De onrust, haar verwarde geest Zijn bij lange na niet hoe het altijd is geweest Na lang zoeken krijgen de kinderen ’t voor elkaar Moeder kan naar een tehuis, er is een kamer voor haar Zo krijgt ze van de een op de andere dag Te maken met wat wel, of helemaal niet mag Zij slijt er haar dagen achter gesloten deuren en dat maakt Dat ze dieper en dieper in de vergetelheid geraakt De kinderen zijn ‘blij’ dat moeder is verkast En dat er hopelijk met weinig personeel op haar wordt gepast Wij alleen vrezen dat het verloop zal zijn van de bezuinigingsellende Voor velen geen opvang meer, oorzaak van een zelf verrijkende bende Sj. Flapper-de Vries

Jurjen Tolsma verliest van Heerenveen Het schaakteam van DSC Jurjen Tolsma uit Stiens heeft van het schaakteam van Heerenveen verloren. De wedstrijd was in het kader van de Beker. De voorronde waren we vrijgesteld en kwamen daardoor bij de laatste 32 teams. We kregen de Heerenveen op bezoek een vrij sterk team, dat een klasse hoger schaakt. (promotieklasse). De Beker is een wedstrijd van 4 schakers. Ik stelde de 4 sterkste op van dit moment Marten Kroondijk, Geert Nicolay, Bouke Woudstra en Piet Hoogland. Bouke kon nog remise spelen, maar zowel Marten, Geert en Piet moesten na goed tegenstand geboden toch alle drie verliezen. Dus won heerenveen de wedstrijd met 0.5 tegen 3.5 en zijn nu bij de laatste 16. Uit de Beker. Dan onze kansen benutten in FSB competitie 14 maart tegen Wolvega u StienserOmroeper

14

nodigd die zich bij GO-4 Sport hebben aangemeld voor sportkennismakingslessen. De sportdag zal worden georganiseerd door GO-4 Sport, in samenwerking met studenten van het CIOS in Heerenveen. De sportdag zal worden georganiseerd voor kinderen van groep 5 en 6 van de basisscholen in de Middelsee Gemeenten. Er zullen twee sportdagen plaatsvinden. De sportdag voor de kinderen van Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel zal plaatsvinden op woensdag 15 mei 2013 op Sportcomplex it Gryn in Stiens. Waarschijnlijk zal de sportdag voor de kinderen van het Bildt en Menameradiel plaatsvin-

den op vrijdag 17 mei 2013 op Sportcomplex De Waaie in St.Annaparochie. Beide sportdagen duren van ongeveer half 9 tot 12 uur. Meer informatie over deze sportdagen wordt in april naar alle scholen gestuurd die zich hebben aangemeld voor het project School & Sport. Noteer de datum van de sportdag alvast in de agenda! Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op tel. 0518-418891 of een e-mail sturen naar go4sport@ferwerderadiel.nl u

Open dag Tennisvereniging Schatzenburg Op 23 maart a.s. van 13.00 tot 16.00 uur heeft Tennisvereniging Schatzenburg open dag op het sportpark Schatzenburg tussen Dronryp en Menaam. Tijdens deze ‘maak kennis met tennis dag’ kan iedereen informatie krijgen over de tennissport. Voor vragen over blessurebehandeling en blessurepreventie is een sportfysiotherapeut aanwezig. Sinds 2012 heeft Tennisvereniging Schatzenburg het Rood Oranje Groen tennis voor de basisschooljeugd geïntroduceerd. Met deze vorm wordt op een speelse wijze de techniek van het tennis geleerd met ballen die geschikt zijn voor hun leeftijd. En daarmee wordt het ook nog leuker. Deze vorm van tennis wordt op 23 maart gedemonstreerd. De open dag is vooral ook bedoeld voor de beginnende tennissers en oud-sporters die weer eens in beweging willen komen. Iedereen die dat wil kan op deze dag een proefles volgen. Tennis is een sport voor jong en

oud en bovendien een goede training voor de spieren en de motoriek. Naast het tennissen is het ook gezellig in het vernieuwde clubgebouw. Tennisvereniging Schatzenburg heeft voor jong en oud aantrekkelijke pakketten voor tennislessen en lidmaatschap. Dit jaar viert Tennisvereniging Schatzenburg haar 40-jarig jubileum, een reden te meer om eens langs te komen. Meer informatie? Kijk op onze website: www. tvschatzenburg.nl of neemt contact op met onze ledenadministratie: info@tvschatzenburg.nl of 0517-232633 u

Soos 55+ Donderdag 14 maart 2013: de 2e donderdag in de maand en dus weer SOOS 55+ om 14.00 uur in ‘de Skalm’ te Stiens. Op 14 februari j.l. doorstonden we stormen op de Oceaan en windkracht 5-6 op het IJsselmeer bij Lemmer met aan het roer de stuurlui Beekman en de Boer. Op 14 maart gaan we rustiger aan doen onder leiding van de heer Egbert Spiekstra, oud-docent aan het Stedelijk Gymnasium en lees-fanaat. Maar hij kan ook enthousiast vertellen over de inhoud van een boek, maar ook over land en tijd waarin het verhaal zich afspeelt. Op 14 maart laat dhr. Spiekstra ons kennismaken met de schrijver Arthur Japin en zijn beroemde boek: ‘Een schitterend gebrek’. Hierin ontmet de beeldschone Lucia in Venetië de beroemde Casanova. Zij verlaat hem echter zonder afscheid te nemen en ze wordt dan ondergedompeld in een turbulent leven, dat zijn slot vindt in Amsterdam. Dhr. Spiekstra zal ons meenemen naar de 18e eeuw, want in deze eeuw speelt het verhaal. We krijgen een kijkje op het historisch-maatschappelijk beeld in deze eeuw, de periode van ‘verlichting en romantiek’. In deze tijd worden de fundamenten gelegd voor onze huidige maatschappij. Dhr. Spiekstra zal dit bloemrijk toelichten met citaten uit het boek. U bent op donderdag 14 maart om 14.00 uur van harte welkom in ‘de Skalm’ te Stiens. Wij hopen u ‘in grote getale’ te mogen begroeten, want u behoeft niet lid te zijn; iedereen is welkom. Wel vragen wij een kleine bijdrage (ditmaal een ietsje meer). ‘Net stinne ….. hinne’!!!! u


Vele soorten bloeiende planten kondigen de lente aan

Kom naar de Open dag van Tennisvereniging Stiens Tennisvereniging Stiens houdt op zaterdag 23 maart een Open Tennisdag. Iedereen die eens gratis en geheel vrijblijvend een balletje wil slaan, is van harte welkom op het tennispark aan het sportcomplex "It Gryn", Ieleane 4, 9051 LP Stiens. Voor volwassenen is er een programma van 10.00 uur tot 13.00 uur. Jeugd is van harte welkom van 10.00 uur tot 17.00 uur. Tennisvereniging Stiens heeft een gezellig en gevarieerd programma op en naast de tennisbaan, voor jong en oud. Iedereen kan op een originele, laagdrempelige manier kennis maken met de tennissport. De Open Tennisdagen worden in heel het land gehouden in de periode van 23 maart tot en met 1 april onder het motto 'Zonder jou is er geen bal aan'. Ze zijn bedoeld om mensen op een leuke, originele manier nader kennis te laten maken met de tennissport en de vereniging. De dagen worden georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) samen met zijn verenigingen. Dit jaar doen ruim 500 verenigingen mee. Meer informatie kunt u vinden op de website www.tvstiens.nl u

De lente start met prachtige bloemen in de tuin. Maart is lentemaand, maar vaak is het dan nog lang guur. Toch is er geen houden aan. De natuur kan bijna niet langer wachten en, als het even kan, barsten bladeren en bloemen los in ongekende weelde. Het lijkt wel of alles tegelijk losbreekt in hartstochtelijke levenslust. Maar wees bedacht op plotselinge (nacht)vorst als alles net pril in bloei staat. Dek bloeiende struiken dan zo mogelijk tijdelijk af met tuinvlies. Het kan de redding van de bloemen zijn. Voor de rest is het alleen maar genieten wat de tuinklok slaat. De vroegste lentebloeiers Al meer dan een eeuw staan de vele vormen van Magnolia bovenaan het lijstje fraai bloeiende bomen. Als al die ‘tulpen’ (de echte tulpenboom heet Liriodendron) aan de kale takken omhoog worden gestoken, springt bij veel mensen ook het hart een stukje omhoog bij het zien van die onwaarschijnlijke overdaad. Weg sombere winter! Dit is pure levensvreugde in zuiver witte, roze, lila en dieppaarse tonen. Magnifiek! Het fijn gevormde krentenboompje (Amelanchier, vooral A. lamarckii) trekt niet eenmaal, maar liefst viermaal per jaar de aandacht in de tuin. De zijdezacht behaarde bladeren lopen warmbruin uit en verkleuren langzaam naar groen. Ondertussen verschijnen de witte bloemen (april - mei), vervolgens de eetbare krenten (waar ook de vogels dol op zijn) en ten slotte is er de oranjerode herfsttint. Als u een kleine tuinboom of grote struik zoekt, is dit een aanrader! Misschien de meest opvallende voorjaarsheester is de Forsythia. Nog voor het blad verschijnt is de struik bedekt met gele bloemen (tot 5 cm in doorsnee bij ‘Beatrix Farrand’, iets kleiner bij ‘Spectabilis’, lichtgeel bij ‘Spring Glory’, diep goudgeel bij ‘Lynwood’, diepgeel bij de compacte ‘Minigold’ enz.). ‘Tetragold’ wordt nauwelijks 1 m hoog. Sierappels (Malus) zijn ook niet te versmaden. Het blijven meestal bescheiden bomen (echte tuinmaatjes), ze bloeien rijk en dragen kleurrijke vruchten. De vroegste bloeien al in maart, de laatste in juni. De bloemkleuren variëren van zuiver wit (bijv. ‘Calocarpa’, ‘John Downie’) via lichtroze (‘Prof. Sprenger’, ‘Hillieri’), dieproze (‘Van Eseltine’), lilaroze (‘Neville Copeman’), rood (‘Hopa’) tot paarsrood (‘Profusion’). Ook de bladkleuren verschillen sterk, van groen tot roodpaars. Sierkersen (Prunus) zijn er zoveel dat opsommen van namen onbegonnen werk is. Iedereen kent de struiken en bomen die bijna lijken te bezwijken onder hun witte of roze bloemenlast. De sierbes (Ribes sanguineum) kan helderrood (‘Splendens’) tot diep bloedrood bloeien (‘Pulborough Scarlet’). Al deze planten exploderen in kleur en dan hebben we het nog niet eens gehad over wilgenkatjes (Salix), kornoeljes (Cornus mas; geel), Corylopsis (geel), Chaenomeles (oranjerood), Rhododendron luteum (geeloranje), Viburnum farreri (rood), Rhododendron dauricum (lilaroze) en nog veel meer heesters die nu al kunnen bloeien. Verzorging Geef de planten deze maand een bemestingsbeurt (met organische meststof). Daar kunnen ze maanden mee vooruit en het verhoogt de bloeikracht. Struiken en bomen planten kan probleemloos (nu de groei erin komt, slaan ze extra snel aan). Als het lang droog weer is, geeft ze u best eens water. Tuintips voor maart Tijd om de struikrozen te snoeien (traditioneel tussen 1 maart en 1 april). Het gazon zal zo langzamerhand weer gemaaid moeten worden en moet misschien worden hersteld. Heesters die na de langste dag bloeien (21 juni) nu snoeien. Ook heide snoeien (behalve winterheide, die komt later aan de beurt). Het winterdek en afgestorven materiaal bij vaste planten weghalen en de planten eventueel delen. Ook slakken bestrijden kan al nodig zijn u

Gemak en besparing voor elke autobezitter met nieuw onderhoudsplan van Overeinder Met het gloednieuwe Auto Onderhoud Plan van Autobedrijf Overeinder, weten autobezitters zeker dat hun wagen altijd in topconditie verkeert, tegen een vaste prijs per maand. En hiermee bespaar je ook nog eens een paar honderd euro per jaar op APK, grote beurt en pechhulp. Met het Auto Onderhoud Plan is het onderhoud en de APK-keuring van de auto altijd geregeld. Alles gebeurt volgens fabriekopgave zoals de fabrikant het voorschrijft. Je hoeft het zelf niet in de gaten te houden. Afdeling planning van autobedrijf Overeinder belt even als het tijd is voor onderhoud of APK. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Je betaald dus gespreid, in plaats van in één keer een fors bedrag. Voordeel Het Onderhoudscontract is ons inziens een uitkomst voor elke autobezitter. Hiervoor betaal je bij 15.000 kilometer per jaar slechts 17,50 per maand. Rij je meer dan wordt dit bedrag aangepast. Dit biedt aanzienlijk voordeel ten opzichte van 'los' onderhoud, apk en pechhulp, een besparing die oploopt tot honderden euro's per jaar. Gratis Het Auto Onderhoud Plan biedt perfect onderhoud voor elk type auto, van jong tot oud, van groot tot klein en zowel bedrijfsauto als personenwagen. Wie een onderhoudsplan afsluit krijgt gratis vervangend vervoer, haal- en brengservice en tussentijdse vervanging van buitenverlichting aan de auto. Ook voor een zomer-of wintercheck en het tussentijds bijvullen van olie, koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof.

(Advertentie) Berner Sennen pups geboren 26 januari 2013. Stamboom en ouders ED en HD vrij. Info 06-12189425

De echte Friese vlag Er is een speciale website in het leven geroepen (www.echtefriesevlag.nl) om een lans te breken voor de echte Friese vlag! Hier is een correct bestand volledig gratis ter download beschikbaar om een ieder in de gelegenheid te stellen de echte Friese vlag goed te gebruiken. Daarbij is als ludieke actie een pagina in het leven geroepen om het juiste gebruik van hèt Friese symbool onder de aandacht te brengen. Tevens heeft de zoektocht naar de echte Friese vlag een nog niet eerder op internet gepubliceerde geschiedschrijving opgeleverd welke zeer de moeite waard is om te lezen! u

Onderhoud Het Onderhoudsplan omvat alle onderhoud volgens fabrieksopgave, inclusief groot onderhoud, klein onderhoud, APK keuring, roetmeting en 4-gastest, vervanging van filters en bougies, tijdige controle van alle door de fabrikant aangegeven punten - zoals remmen, ophanging, motor, ophanging, motor, elektronica - bij de juiste kilometerstand. Voor alle reparaties die niet onder het abonnement vallen, geldt wel de garantie dat het tarief van autobedrijf Overeinder onder dat van een dealer ligt. Wij nodigen u uit onze website te bezoeken autoonderhoudplan.nl/overeinder voor meer informatie over het Auto Onderhoud Plan. Vanzelfsprekend bent u van harte uitgenodigd om bij ons langs te komen. Uiteraard is telefonisch contact of via de mail ook mogelijk, www.overeinder.nl u StienserOmroeper

15


Schoen- en tassenreparaties rits in broek of jas

Jetske Bierma

Uw haal en breng adressen: Stiens: Hoekstra mannenmode, Langebuorren Diepenmaatsport, St.Vitusplein St Annaparochie: “St. Annamode”, van Harenstraat Oude Biltzijl: ‘t Winkeltje, op de hoek

voedings- en gewichtscoach

Uw schoenen worden gerepareerd door:

Schoenmakerij op den Kelder

Zuidvliet 258, 8921BN Leeuwarden. Tel. 058-2138869

Skûtsje 9 9051 PS Stiens 06 - 14 50 87 36 info@jetskebierma.nl www.jetskebierma.nl

Erkend Kwaliteitsreparateur Nederlands Schoenfabrikaat

www.schoenmakerijopdenkelder.com

Juckemaleane 10 9051 MT Stiens Tel. 058 - 257 20 20 stiens@ajaa.nl

LEEFTIJDS

KORTING

Aangifte inkomstenbelasting 2012

Lavendelheide 7-4 9202 PD Drachten Tel. 0512 - 33 41 50 drachten@ajaa.nl

Rente? Bijtelling? Auto van de zaak? Aftrek? Fiscaal loon? Lijfrente? Niet? Ziektekosten? Box 1? Resultaat overige werkzaamheden? Wel? ? Box 2? Hypotheek? Toeslagen? Dividend Aftrek? g? Box 3? Eigen woning? Kinderopvang? Bijleenregelin Terbeschikkingstellin Tweede eigen woning? gsregeling? Middeling?

OP ALLE MONTUREN (UW LEEFTIJD IS UW KORTING IN %)

It Achterbosk 1, Stiens, Tel. (058) 257 21 12

Afrikaweg 49 9407 TP Assen Tel. 06 - 53 26 51 15 assen@ajaa.nl

onze Werk voor specialisten!

Vraag naar de voorwaarden.



www.ajaa.nl





























 

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 20 maart t/m dinsdag 26 maart









   









 







 





        





 

     







 

 





   

  

  

    







   





 



 

   

















  

16



StienserOmroeper









  

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980



 

 











 

   

 









 



 





 





  





         





 



  

  











   



 

Openingstijden: ma t/m wo. 8.00 - 20.00 uur, do. + vrij. 8.00 - 21.00 uur en za. 8.00 - 20.00 uur





  





So20130311 11  

Stienser Omroeper 2013 11

So20130311 11  

Stienser Omroeper 2013 11

Advertisement