Page 1

deze week

0713

Virus... pagina 6

Diva's... pagina 9

Korfbal... pagina 11

Stienser 65e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Feestavond brandweer Stiens

Op 2 februari jl. was er weer de jaarlijkse feestavond van brandweer Stiens. Deze avond vond plaats in de “Tuolle” in Koarnjum. Op deze avond is ook afscheid genomen van Hans Felkers en Sophie Spriensma. Het is gebruikelijk, bij brandweer Stiens, dat er op een ludieke manier afscheid genomen wordt van brandweercollega’s. Deze keer is gekozen voor een speciale editie van de Stienser Omroeper. Door diverse collega’s zijn foto’s en anekdotes aangeleverd. Door 2 collega’s is de speciale editie samengesteld. Dit werd door Hans en Sophie zeer op prijs gesteld. Samen met de bloemen, fotocollage en een klok is de speciale editie van de Stienser Omroeper aan hun overhandigd (zie foto’s).

Een heerlijke Valentijnscake voor onze klanten! Op 6 februari j.l heeft de catering groep van Talant in Stiens 40 cakes geschonken aan het bestuur van de Voedselbank LenF. De echte warme bakkers van Talant hebben ons blij verrast met dit mooie gebaar.

Wil je volgend jaar ook bij de jaarlijkse feestavond van brandweer Stiens aanwezig zijn, geef je dan op als vrijwilliger bij het korps Stiens. Informatie bij de postcoördinator Ruurd Scholten 06-20315158 u

De catering groep van Talant te Stiens heeft onder leiding van Marc en Hanny 3 dagen lang 40 cakes staan bakken voor onze klanten. Het idee is afkomstig van de clientenraad van Talant. De groep van Talant wilde iets terug doen voor de inwoners uit Stiens en toen hebben ze bedacht voor Valentijnsdag cakes te maken. Een prachtig initiatief! Door bemiddeling van Ineke Osinga van de Vrijwilligers Centrale Middelsee en de sponsoring van Albert Heijn uit Stiens is het een prachtige aktie geworden. Salim heeft namens de catering groep de cakes overhandigd aan het bestuur van de Voedselbank. (zie foto)Namens onze klanten heel hartelijk dank daarvoor, vers gebakken cake krijgen ze niet elke week. Ander nieuws: De Voedselbank L en F heeft haar bestaansrecht inmiddels wel bewezen en waar gemaakt. Vanaf de oprichting tot heden is de toename van voedselpakketten in onze twee gemeenten

meer dan verviervoudigd. We prijzen ons gelukkig met het feit dat de beide gemeentebesturen ons ook ondersteunen en dat zij het belang inzien van deze vorm van hulp en ondersteuning aan een deel van onze inwoners. Nu wij ook aangesloten zijn bij het Burger Service Punt in de Skalm zijn wij niet alleen een doorgeefluik van voedselpakketten maar kunnen wij nog meer betekenen voor onze klanten. De achtergrond van de aanvragers is zeer divers, mede door de crisis blijkt dat uit alle lagen van de samenleving een beroep op ons wordt gedaan. We zien ook dat de uitstroom afneemt, door de toenemende werkloosheid en andere maatregelen van het rijk wordt het steeds moeilijker de touwtjes aan elkaar te knopen. Maar gelukkig blijkt ook bij de start van dit nieuwe jaar dat we weer veel ondersteuning krijgen van particulieren, bedrijven en andere organisaties een overzicht: - De PKN kerk uit Ferwert heeft tijdens een kerstdiner in het

Knutselmiddag voor kinderen Op woensdagmiddag 13 februari organiseert het jeugd- en jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee een knutselmiddag. De knutselmiddag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en zal in het jeugdhonk naast ‘De Skalm’ plaatsvinden. Tijdens deze middag gaan we dakpannen beschilderen en versieren met plaatjes van servetjes. Voor deze activiteit is aanmelding verplicht, kinderen die zich opgeven voor deze activiteit zijn verzekerd van een dakpan om te versieren. Het begint om 14:00 uur tot ongeveer 16:00 uur. Opgeven kan via: j.adema@welzijnmiddelsee.nl. Op www.welzijnmiddelsee.nl kunt u terecht voor meer informatie en vindt u ook de deelnamekosten u

Voor al uw: • verbouw • onderhoud • renovatie • nieuwbouw • stallenbouw • utiliteitsbouw • molenbouw

-

-

-

-

-

Verzorgingscentrum Foswert een collecte voor ons gehouden. Het ict bedijf Tricad Selecton Software Solutions uit Blije voorziet ons zeer regelmatig van groentenconserven en vele andere producten. Ook deze maand zijn er weer dozen afgeleverd. Onze flyeractie bij C1000 te Stiens was een groot succes, de opbrengst bestond uit 52 goed gevulde kratten. Dit mede dankzij de gastvrijheid van de heer Kooistra van C1000 en u als gulle gever. De gezamenlijke kerken van Britsum, Jelsum en Cornjum hebben voor elke klant een pak waspoeder van 10 kilo geschonken. Veel particulieren hebben een bedrag gestort op onze bankrekening (776478613 Triodosbank tnv Voedselbank lenf) o.a dankzij deze giften zijn wij in staat onze vaste kosten te voldoen. Er zijn veel kerstpakketten afgeleverd in de Skalm door anonieme particulieren en bedrijven u


UitAgenda Stiens

maandag 11 februari 20.00 uur Filmhuis: De film 'Café de Flore' in de Skalm dinsdag 12 februari 14.30 uur PCOB: dhr Wesseling vertelt over zijn hobby bijen in de Hege Stins donderdag 14 februari 14.00 uur Soos 55+ middag 'Underweis op 't Wetter' in de Skalm 20.00 uur Mevr. M. Rappoldt arts in Stiens verteld bij de Vrouwen van Nu in de Skalm zaterdag 16 februari 13.30-16.30 uur Inwoners van Leeuwarderadeel kunnen met hun oude filmpjes en video's langskomen in de bibliotheek. Ook worden er Leeuwarderadeelster filmpjes getoond. maandag 18 februari 10.00-15.30 uur Een groot spelspektakel in de Skalm dinsdag 19 februari 20.00 uur Ledenvergadering Vogelwacht Stiens e.o. in de Hege Stins dinsdag 20 februari 19.45 uur Passage: Jaarvergadering met o.a. Shantykoor Bluswater uit Stiens in de Hege Stins t/m eind maart Foto expositie van fotoclub 8-88 in de bibliotheek t/m eind maart Foto expositie van Lucie van der Horst-Ritsema in het gemeentehuis t/m eind maart Computerkunst expositie van Teake Visser in De Hege Stins

Koarnjum

zaterdag 23 februari 20.00- 1.00 uur Coverband 'Virus' in Café De Tuolle

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens zondag 17 februari 09.30 u. ds. J. Overeem, zendingszondag

'Underweis

St. Vitus, Stiens zondag 17 februari 09.30 u. ds. D. Scholtens 19.00 u. ds. D. Scholtens, jeugddienst

Op donderdag 14 februari a.s. weer eens iets heel anders: we gaan het water op onderleiding van onze ervaren bootsman Johan Beekman. Met hem gaan we 'Underweis op 't wetter' en niet alleen op de Friese meren maar we steken ook de oceaan over. Beekman wordt terzijde gestaan door zwager Boijen de Boer, welke de techniek voor zijn rekening neemt en zorgt dat verhaal en beelden bij elkaar passen. We steken aan boord van het zeiljacht 'Gouadeloupe' de oceaan over, maken kennis met 'skutsjesylen' aan boord van de 'Jonge Jasper' van Siep Meijer (met natuurlijk Johan Beekman als ervaren bemanningslid) en zeilen ook nog even voorlangs de kust van Kroatië en dichterbij op het Wad. Zo kunnen we mooi kennis nemen van alles wat zich afspeelt achter de schermen rond de 'kick' van de zeilhobbyist.

Hervormde gemeente Britsum, Koarnjum, Jelsum zondag 17 februari 09.30 u. drs. J.L. de Haan, St. Annaparochie 1e zondag 40 dagen tijd. Gereformeerde kerk Britsum, Cornjum, Jelsum woensdag 13 februari 19.30 u. Aswoensdagviering in de Hoekstien, het begin van de Veertigdagentijd zondag 17 februari 09.30 u. ds. A.R. v.d. Honing. 1e zondag 40 dagen tijd. Gereformeerde kerk, Hijum zondag 17 februari 09.30 u. ds. T. Korteweg, Ferwert viering Heilig Avondmaal P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 17 februari 09.30 u. mevr. P. Berntsen, Leeuwarden. School/kerkdienst R.K. kerk, St. Annaparochie zondag 17 februari 09.15 u. Pastor S. Draisma, Woord- en communieviering Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl zondag 17 februari 09.30 u. dhr. P. Zaal, Berlikum

Britsum

Geref. kerk vrijgemaakt, Ferwert-Hallum zondag 17 februari 09.30 u. ds. H. Siegers 14.00 u. ds. Burger

Hijum

R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden woensdag 13 februari 19.00 u. Pastores P. Stiekema en G. Kamsma en St. Vitus jeugdkoor, Aswoensdagviering zaterdag 16 februari 19.00 u. Pastores P. Stiekema en G. Kamsma, Eucharistieviering zondag 17 februari 09.30 u. Pastor G. Kamsma en Joh.Fr.koor Woord- en communieviering

Vrijdag 15 februari 20.00 uur Stifting Achmea Culpa, Krimp in Britsenburgh

Zondag 17 februari 16.00 uur Frysk Senioren Orkest in dorpshuis de Kampioen

Alde Leie

Freed 15 en sneon 16 februari 20.00 uur Plankeprikkels spilet Suster yn Saken yn dorpshûs Us Gebou

St. Annaparochie

Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 17 februari 11.00 u. Pastor G. Kamsma en de Vrouwenschola Woord- en communieviering

Oude Bildtzijl

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 17 februari 09.30 u. ds. J.D. van 't Zandt, Sneek 16.30 u. ds. M. de Meij, Drogeham

donderdag 21 februari 19.30 uur Jaarvergadering Vrouwen van Nu afd. het Bildt in Ons Huis t/m februari 2013: za. en zo. van 10.30 - 16.30 u. Expositie van Bildtse bodemvondsten, Stad Niks en werk van de kunstenaars en van schoolkinderen in de Aerdenplaats.

St.Jacobiparochie

zondag 17 februari 15.30 uur Theater Koekoek's Vogelparadijs in de Groate Kerk

Ferwert

t/m 29 maart Expositie van foto's van Anneke Hoekstra van haar reis door China in gemeentehuis

Hegebeintum

t/m 28 februari Expositie van schilderijen van mevr. van der Meulen-Goinga uit Leeuwarden en Eierdoppenverzameling van Gré Procee-Hulleman uit Leeuwarden in bezoekercentrum Terp Hegebeintum

Burdaard

zaterdag 16 februari 14.30 en 20.00 uur Op mar net út 'e Hichte spilet yn MFC Het Spectrum it stik: Ach, in pûntsje mear of minder

Vrije baptisten, de Wijngaard, Leeuwarden zondag 17 februari 10.00 u. br M. Dol Salvatorkerk, Leeuwarden zondag 17 februari 10.00 u. ds. Nicolas van Amerom Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 17 februari 09.30 u. ds. A. van der Honing, Gereformeerde kerk, Britsum Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Geachte lezer,

In dit blad staan geregeld ingezonden stukken. Wij zijn verheugd met reacties van lezers, maar willen een ieder nogmaals wijzen op onze voorwaarden. Ingezonden stukken kunnen worden geplaatst mits zij niet langer zijn dan maximaal 500 woorden en dit geldt ook voor persberichten. De redaktie

Menaam

zaterdag 16 februari 14.00 uur ANBO: Rasverteller Mindert Wijnstra in de Black Horse

“Ik heb genoten van de workshop bloemschikken”

Wier

donderdag 14 februari 20.00 uur Swingende Valentijnmuziek door Jolanda Miedema en Frits Verheij in de Ioannis Theatertsjerke zondag 17 februari 20.00 uur Berltsumer mannenkoor 'Sjongendewiis' in de Ioannis Theatertsjerke

Bitgummole

zaterdag 16 februari 20.00 uur Toanielferiening Mei Nocht en Ynset spilet it stik STRAF yn Groot Terhorne. Nei ôfrin muzyk mei Bouke en freonen

En wie helpt me naar bed? Dát doet Palet. Je blijft jezelf met Palet. Bel (0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)

Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem, Nije Poarte 33 of ons zorgsteunpunt in het gezondheidscentrum, Griene Leane 5 in Stiens Palet, altijd in de buurt www.paletgroep.nl

StienserOmroeper

2

Soos 55+

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

op 't wetter'

Wij hopen dat vele 55-plussers in de gelegenheid zijn op 14 februari om 14.00 uur aanwezig te kunnen zijn bij onze Soosmiddag in de Skalm te Stiens. Een lidmaatschap is niet meer nodig; alle senioren zijn van harte welkom u

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Stiens Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363 Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22 www.delaatsteeerstiens.nl

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 18 februari 2013. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met foto suggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 500 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 500 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl Fouten door ons gemaakt in incompetente advertentie's hoeven door de uitgever niet te worden gecompenseerd. Voorkom fouten en lever een correctievrije PDF aan! Advertentietarieven: e 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

Wintervitaminen!!!

omropperkes

#

#0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

Citruspakket

(sinaasappels, minneola’s, citroenen en mandarijnen) €7.99

De lekkerste

Grill schotel

450 gram €4.95 Salade v.d. week :

Vitaalsalade

200 gram €1.99 Overheerlijke

Surinaamse schotel Beste Bildtstar 450 gram €4.95

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Ook het adres voor uw fruitmanden en fruitdoosjes.

St. Vitusplein 2, Stiens. Tel. 058 - 257 11 21 www.volsmaak.nl

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur.

Fruitbomen snoeien www. iksnoei.nl 06-1812 0312

Let elke dag op onze scherpe stoepbordacties!!

Edwin’s Gezonde Eetwinkel,

naam:

www.massagepraktijkjolandanumans.nl NGS gedipl. jarenlang ervaring sport/bindweefsel/bedrijfs/ klassieke/hotstonemassage 55 Lampszonnebank. Op afspraak ook 's avonds en in het weekend. Boerderij achter sauna Vrouwenparochie tel 06-51282821.

100 % kwaliteit 20 kilo voor maar €11.50

LET OP!!! bij aankoop van 10 euro of meer ½ liter snert GRATIS.

Praktijk voor psychotherapie “De levensvraag” www.delevensvraag.nl telf. 058-2573307.

Seniorweb Stiens Computercursussen en workshops voor 50+ers. Inlichtingen: www.seniorwebstiens.nl of bel ma.mo. 10.00-12.00 uur. en wo.mi. 13.00-16.00 uur naar 058-2570800. Of kom wo.mi langs in Skilhiem Nije Poarte 33 Stiens

Gepens. bouwtechniker kan voor een redelijke prijs werkzaamheden uitvoeren zoals: bouwtekeningen constuctieberekeningen voor- en nacalqualatie eoz. tel. 0518-432442 Michel de Vries gediplomeerd uurwerkmaker gespecialiseerd in antieke klokrestauraties.Vrijblijvende prijsopgaaf vooraf. Tel. 058-2895130 Seeduker 5a, Stiens

Groente en Fruit, Rauwkostsalades, Gesneden groenten, Kant-en-Klare maaltijden, Noten en Zuidvruchten Haagconiferen en buxus in klei gekweekt. Dit voorjaar super aanbieding grote maat coniferen voor halve prijs. Nu alvast reserveren? Bel dan 06-52293756 of 0518-400825 op=op 't Bosch 5a St. Annaparochie Te koop gevraagd: zilveren guldens e 3,00 p/s zilveren rijksdaalders e 7,00 p/s. Tevens koop ik al uw gouden sieraden voor topprijzen. Tel. 06-45305706 Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097

Administratiekantoor/belastingconsulent

R.J. van deR Sanden

Lage Herenweg 21, Marrum

Stipte en vertrouwelijke verzorging van uw

Belastingaangiften Boekhoudingen/jaarrapporten etc. zowel voor particulier als ondernemer tevens advies voor (startende) ondernemer Bel voor informatie/afspraak: 0518-412475

Tiid foar wat nijs! Dizze aksje is jildich fan 11 o/m 23 febrewaris 2013 Bôle fan de wike:

Winterweelde

foar 1.95

Spelteierkoeken

4+2 fergees Spek-paprikabôle fan 1.50 foar 1.20 Apfelstrüdel of Wiener melange taartsje fan 6.95

foar 5.75

MAALTIJD VAN DE WEEK

SPECIAL

BOERENKOOL met worst

Pittig preipakketje

portie 450 gram

4

95

100 gram

1

75

VLEESWARENKOOPJE

MAANDAG WEEKSTARTER

DINSDAG PIEKENDAG

Bij 100 gram runderrookvlees

alle soorten VERSE WORST

VINKEN

4 STUKS

diverse soorten, p.st.

GRATIS 100 gram eiersalade

395

100

WOENSDAG GEHAKTDAG

DONDERDAG VOORDEEL

VRIJDAG EN ZATERDAG

ALLE SOORTEN GEHAKT IN DE RECLAME

BAMI/ NASI + Babi Pangang

3 KogelBIEFSTUKKEN

1 kilo + 500 gram

SAMEN

Tip: INDISCH Gehakt

995

695

Aanbiedingen zijn geldig van 11-02-2013 t/m 16-02-2013.

fan 2.50

Keurslagerij Brolsma Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl info@brolsma.keurslager.nl

StienserOmroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel week

07

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeningstijden Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar is: Ma, wo, do 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân tel. 0517-380 200 ma.-vr. 9-12 uur website: www.sozawe-nw-fryslan.nl

Gevonden en verloren voorwerpen week 5 en 6

Wijziging mandaten aan de politie

Verloren: - Herenfiets zwart/brons kleurig

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel maakt bekend dat de burgemeester dan wel het college, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, op grond van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht heeft besloten enkele bevoegdheden die waren gemandateerd aan de Korpschef van de politie Fryslân te wijzigen.

Gevonden: - Armbandje zilver met naam - Sleutelbos met oa autosleutel - Grijze fietstas met inhoud - AXA fietssleutel

Spreekuren gemeenteraadsfracties Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente? De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren worden gehouden op dinsdag 12 februari 2013. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: • PvdA (19.30 - 20.00 uur) • Gemeentebelangen (19.00 - 19.30 uur) • FNP (19.00 - 19.30 oere) • CDA (19.00 - 19.30 uur) • VVD (19.30 - 20.00 uur)

.

Door een wijziging in de organisatiestructuur van de politie, is de functie van korpschef namelijk komen te vervallen. Daarvoor in de plaats zijn de bevoegdheden met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 gemandateerd aan de Politiechef eenheid Noord-Nederland. Het volledige besluit ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1 te Stiens

.

Stiens, 11 februari 2013 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de locosecretaris ,Harrie Siegersma de burgemeester, drs. Joop R.A. Boertjens

Wurklist riedsgearkomste fan tongersdei 14 febrewaris 2013 De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boarger 4. Bestjoerlike takomst Ljouwerteradiel - útslach referindum 5. Fragehealoere riedsleden 6. Fêststellen ferslaggen fan 6 én 13 desimber 2012 Ynformearjend ûnderdiel 7. Ynkommen stikken (lizze op besjen) 8. Ynkommen stikken út it kolleezje fan b&w oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht (lizze op besjen) 9. Meidielings fan it kolleezje fan b&w oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 10. Foarûntwerp bestimmingsplan Bûtengebiet en de doarpen 11. Fêststellen fan it jierprogramma Omjouwing 2013 12. It foarsjen fan oanfoljend kredyt oan de Kredytbank 13. Concept herziene begroting 2013 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Beslútfoarmjend ûnderdiel 14. Gemeentlike garantstelling foar ‘Topzaalvoetbal Avanti Friesland’ Begruttingswizigings 15. Twadde en tredde begruttingswiziging 2013 Sluting Toelichting: U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de raadsagenda staan onder het opiniërende en besluitvormende gedeelte. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de raadsgriffier. De raadsgriffier, mw. Jagritta Olthof, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 op dinsdag, woensdag en donderdag en per e-mail via j.olthof@ leeuwarderadeel.nl U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks volgen, mits uitgezonden, via radio Middelsé (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel.nl onder het kopje Direct naar Raadsvergaderingen. Daarnaast liggen ze ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

.

www.leeuwarderadeel.nl

U bent van harte welkom!

Ingezonden Stem NEE, stem Middelsee Hierbij wil ik alle 237 kiezers hartelijk bedanken, die mij hebben gesteund door net als ik ook blanco te stemmen. Dat is toch nog een behoorlijke zaal vol met mensen. U hebt het lef en de moed gehad geen optie aan te kruisen, waar u niet achterstond. Net als ik, wilde u niet overgenomen worden door Leeuwarden én wilde u ook niet in een grote Noardwest-gemeente met Franeker en Harlingen. Overigens respecteer ik en kan ik begrip opbrengen voor de keuze van de overige kiezers. Maar ik heb dit steeds een waardeloos referendum gevonden, omdat de burgers een keus móesten maken tussen twee kwaden. We konden alleen maar kiezen voor het verkwanselen van onze gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen voor Leeuwarden hebben gekozen, omdat ze het alternatief Noardwest helemaal niet zagen zitten. ‘Als we moeten kiezen, dan maar bij Leeuwarden, want dat is lekker dichtbij en daar werken we ook’, is de redenatie van velen geweest. Een begrijpelijke redenatie: dat Leeuwarden dichtbij ligt is inderdaad een argument om voor Leeuwarden te kiezen, maar in mijn ogen zijn er vele zwaarwegender argumenten(belangrijkste tegenargument blijft dat we worden opgeslokt en niks meer hebben in te brengen) om niet bij LeeuStienserOmroeper

4

warden te moeten willen. Het is toch onbegrijpelijk, dat in 1995 90% niet bij Leeuwarden wilde én dat nu 80% dat wel wil? We zijn nu weliswaar 18 jaar verder én moeten nu min of meer verplicht herindelen, maar toch is het raar dat grotendeels dezelfde mensen nu volledig van mening zijn veranderd. Voor een groot deel komt dit door de vraagstelling van het referendum. Ik geloof vast en zeker dat, áls de gemeente Middelsee als serieuze derde optie op het stemformulier had gestaan, een meerderheid voor deze optie had gekozen. Het druist volledig tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in, dat doordat een paar bestuurders ruzie hebben gemaakt de beste optie voor 44.000 inwoners verloren is gegaan. Zolang er nog geen definitieve besluiten zijn genomen, blijf ik strijden voor de Middelsee. Menaldumadeel en het Bildt hebben bijna genoeg van het wachten op Harlingen én ook in Ferwerderadiel is nog grote verdeeldheid. Het woord is nu aan de gemeenteraad. Met alle raadsfracties heb ik een afspraak gemaakt om binnenkort met hun te praten. Ik zal met hart en ziel pleiten om opnieuw om tafel te gaan met Menaldumadeel en het Bildt. Als we met z’n drieën fuseren, ontstaat een plattelandsgemeente van 35.000 inwoners. En ik acht de kans heel groot dat Hallum (en misschien Marrum) er ook wel bij willen.

We hebben nog wel even tijd deze variant te onderzoeken, want fusie met Leeuwarden kan pas vanaf 2018 én het ziet er naar uit dat de Noardwest variant ook niet voor deze datum kan ontstaan. Met een beetje goede wil zou deze Middelsee variant in 2015 een feit kunnen zijn. De website www.stemNEEstemMiddelsee.nl blijft ook gewoon in de lucht. Het is gebleken dat ook mensen uit de andere Middelsee gemeenten hier grote interesse voor hebben u Herman Lubberts, Britsum

Reactie op het ingezonden stuk van Alex Kramer Ook ik erger me groen en geel de laatste tijd aan de Stienser Omroeper. Voorheen keek ik uit naar de dag dat ik weer de dorpsnieuwtjes kon lezen, de resultaten van het sportgebeuren enz. De laatste tijd vliegt de Omroeper gelijk de papierbak in. Ook ik heb geen belang in het eindeloze gejeuzel van al die mensen die het ons even zullen vertellen hoe het moet. Politiek is beslist interessant maar niet elke week weer pagina's vol! Geef mij ook mijn oude Stienser Omroeper weer terug! u Riek van der Horst, Stiens.

Peuters Berlikum starten met de Voorleesexpress In samenwerking met de bibliotheek start peuterspeelzaal “it Hûnenêst” in Berlikum met een voorleesproject, waarbij peuters worden voorgelezen in het gezin. De vrijwilligerscentrale van Stichting Welzijn Middelsee zette een werving op om voorlezers te vinden en die meldden zich met veel enthousiasme aan. Deze mensen bezoeken de kinderen thuis, lezen voor en bezoeken samen de bibliotheek om boeken uit te zoeken. Joost Huiskens van de bibliotheek gaf uitleg over het belang van het voorlezen en legde uit dat dit de basis vormt van de taalontwikkeling bij kinderen. Wethouder Arend Dijkstra was in Berlikum aanwezig bij de feestelijke start van dit project. Na de introductie in de gemeente Menameradiel zal “de Voorleesexpress” ook worden uitgebreid naar Het Bildt en Leeuwarderadeel u


Foto: Maartje Roos Verder wordt er een tentoonstelling ingericht en werkt een speciale commissie aan een bijzonder jubileumboek met daarin tal van sfeerverhalen over en rond het kaatsen in Minnertsga. Dit gebeurt aan de hand van interviews met de betrokkenen. Zo bracht de commissie voor het boek oude glorieparturen weer bijelkaar, is er een gesprek met de voltallige familie Wassenaar en praten de voorzitters van destijds nog eens over de fusie van de openbare kaatsvereniging VVV en het christelijke Nocht en Wille. Het boek krijgt extra cachet doordat foto’s afkomstig zijn van de (inter)nationaal befaamde fotografe Maartje Roos. Zij exposeert dit jaar voor de derde keer op het New York Photo Festival. Roos weet de hoofdrolspelers in de verhalen op spectaculaire wijze te ‘vangen’ in beeld. Naast boeiende verhalen, bevat het boek ook een histo-

risch overzicht met alle hoogtepunten uit het verleden, aangevuld met allerlei wetenswaardigheden. Het jubileumboek is nu al te bestellen via de site van KV Minnertsga: www.kvminnertsga.nl. Bestellen kan door het formulier voor de voorinschrijving online in te vullen.

Jong leren in het verkeer

Toerustingsochtend ‘Lykas de âlden sjonge piipje de jongen’

Oproep KV Minnertsga roept verder oud-leden op zich te melden om samen met de huidige leden het eeuwfeest deze zomer te vieren. Ook verzoekt de vereniging familie van de ‘om utens’ wonende oud-leden of zij hen - de oud-leden - wil attenderen op het aanstaande jubileum. Aanmelden voor de festiviteiten kan door een mail te sturen naar voorzitter Geert Faber: geertenadrie@kpnplanet.nl. Op de site van de KV volgt nadere informatie over het programma van de feestweek u

Cursusochtend voor pakes/opa’s en beppes/oma’s; o.l.v ds Desirée Scholtens en Elly Plat.

I.s.m. Veilig Verkeer Nederland besteden we aandacht aan het thema verkeer. Vooral het oversteken met je kind is hierbij belangrijk. De peuters van peuterspeelzaal Teddybeer uit Britsum kregen een heus verkeers examen! Iedereen stopte keurig voor onze agent, met het rode bord, en bij groen gingen de peuters weer verder met het parcours. Alle peuters zijn geslaagd kregen een echt ryd-diploma u

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

De kaatsvereniging van Minnertsga viert dit jaar het 100-jarig bestaan. Dit jubileum wordt medio juli gevierd met een feestweek waarin tal van activiteiten plaatsvinden zoals een jubileumkaatspartij.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Will you be my Valentine

Nynke Edelsmid

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Kaatsvereniging Minnertsga viert eeuwfeest met spectaculair boek

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534 Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 M. AG 06 -Stiens 51382534 www.stucadoorstiens.nl Skilwei 18 08 9051

www.stucadoorstiens.nl www.stucadoorstiens.nl Onder-

T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

nemen iets voor u?

Wat betekent het voor u om grootouder te zijn, welke rol neemt u in in de familie? Lukt het u om uzelf te blijven, ook qua geloof? Tijdens deze ochtend gaan wij aan de slag met deze vragen en is er ruimte voor gesprek, beleving, verwondering en zorgen. Het maakt niet uit of u een oude of jonge grootouder bent. Datum: maandag 25 februari 2013 van 9.30-11.30 uur in de Hege Stins. Opgave: dajscholtens@gemeentewerken.net of telefonisch 2895763 u

Juckemaleane 10 9051 MT Stiens Tel. 058 - 257 20 20 stiens@ajaa.nl

Aangifte inkomstenbelasting 2012 Rente? Bijtelling? Auto van de zaak? Aftrek? Fiscaal loon? Lijfrente? Niet? Ziektekosten? Box 1? Resultaat overige werkzaamheden? Wel? ? Box 2? Hypotheek? Toeslagen? Dividend Aftrek? g? Box 3? Eigen woning? Kinderopvang? Bijleenregelin Terbeschikkingstellin Tweede eigen woning? gsregeling? Middeling?

onze Werk voor specialisten!

Lavendelheide 7-4 9202 PD Drachten Tel. 0512 - 33 41 50 drachten@ajaa.nl Afrikaweg 49 9407 TP Assen Tel. 06 - 53 26 51 15 assen@ajaa.nl

Wilt u meer informatie over ondernemen? Komt u naar de informatieavond ‘Ondernemen iets voor u’, op 19 februari in Leeuwarden Tijdens deze avondvullende bijeenkomst krijgt u de tien stappen naar een eigen bedrijf voorgeschoteld. Een startende ondernemer deelt zijn ervaringen en op de informatiemarkt vindt u meer nieuws. Voor aanmelden en meer informatie gaat u naar: www.kvk.nl/ietsvoor u

www.ajaa.nl

StienserOmroeper

5


Grote Ouder & Kindmarkt bij Stichting Welzijn Middelsee

Spelspektakel in de Skalm

Het activiteitencentrum, het peuterwerk en het jeugd&jongeren werk van Stichting Welzijn Middelsee nemen hier aan deel.

Op maandag 18 februari organiseert het jeugd- en jongerenwerk een groot spelspektakel in De Skalm.

De OUDER & KIND markt vindt plaats op maandag 18 maart van 19.30 uur tot 22.00 uur en is bedoeld voor alle ouders/verzorgers en belangstellenden in Stiens en omstreken. Verspreid door het Cultureel Centrum de Skalm te Stiens kunt u op die avond shoppen bij kraampjes met zeer diverse zaken over opgroeien en opvoeden variërend van een ademcoach en homeopaat tot praktijken die zich richten op opvoedkundig adviezen en kindertherapie/coaching. Maar u kunt er ook terecht voor hippe kinderkleding, speelgoed en leuke hebbedingetjes. Ook bieden wij de mogelijkheid tot verkoop van gebruikte kinderkleding en speelgoed. In enkele lokalen van cultureel centrum de Skalm krijgt u tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende korte workshops. Mocht u als ondernemer of als particulier belangstelling hebben om op de OUDER & KIND markt te staan dan bent u van harte welkom. Er is nog plaats! Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Aly Prins of Ingrid de Vries van kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee. (E-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl / telefoonnr: 058-2575220). Op onze website (www.welzijnmiddelsee.nl) en via de Stienser Omroeper zullen wij u begin maart meer vertellen over wat er allemaal te beleven valt op onze OUDER & KIND markt u

Op Peuterspeelzaal De Oesterkes werken we met veel plezier aan het thema ‘’JONG LEREN IN HET VERKEER’’. De peuters maken regelmatig een ritje in de bus en zingen dan graag het liedje “de wielen van de bus’’u

Fersys Poadium op 't Bildt Op ‘e froege overdâg fan de 14de Gedichtedâg 2013 is d’r ferleden week woensdeg 30 jannewary ‘n echt meertalig kyndergedichtefeest fierd op ’t Bildt.

Bildts, Nederlâns, Frys, Ingels en Armeens droegen de kines fol spanning en overgave hur aigenmaakte of koazen ferzen foor an de massaal toestroomde fens en de sjury.

De bibletheek fan St.Anne had tegaar met de Kemissy Meertalighyd de kines fan de groepen 3, 4, 5 ,6, 7 en 8 opropen om met te doen met ’t Fersys Poadium, de opfolger fan de Foardrachtskriich. An die oproep worde middels de mail, de skoalen en de byb massaal gehoor geven. Nag niet eerder waren d’r soafeul kines die’t metdoen wouwen. Maar liefs 75 kines út alle Bildtse dorpen deden in Ons Huis met an deuze meertalige gedichtefoordraagwedstriid. In de talen

Kines fan de groepen 3 en 4 die’t in de prizen fielen : de goudene medally waar foor Olchert Brouwers, de sulveren foor Tara Puyselaar en ‘t brôns waar foor Gauke Pieter Reitsma.

Coverband Virus 23 februari in Café De Tuolle Cornjum De band Virus en Café De Tuolle zetten de traditie voort door het lustrum te vieren en voor de vijfde keer in successie met elkaar in zee te gaan aan het begin van het nieuwe jaar! Simon en Eline de Vries van Café “De Tuolle” zetten weer lekker vroeg in en iedereen is van harte welkom tijdens deze muzikale happening. Tevens is dit optreden een mooi voorproefje voor Virus en het publiek naar 7 juni waar de band geboekt staat tijdens het dorpsfeest in Stiens op de vrijdagavond in de grote tent. Café open: 20.00 uur. Aanvang optreden: 21.00 tot 01.00 uur COVERBAND VIRUS Virus brengt een mix van Pop- en

Rock classics evenals de laatste hits van vandaag en bestaat sinds 2005. Alle bandleden hebben inmiddels jarenlang ervaring in het muziek en pop-circuit. Een frontvrouw waar je u tegen zegt waarbij opvalt dat naast de zangeres ook 3 andere bandleden de zang op zich nemen! Het repertoire strekt zich uit van Candy van Robby Williams tot Hier van Blof en van Come together van Kane tot AC/DC. 5 jaar geleden zijn ze doorgedrongen tot de beste 4 coverbands van

het noorden tijdens de Clash of the Coverbands. In 2013 staan al weer menig feesttent en dorpsfeest geboekt. Kijk gerust eens op de facebookpagina ( ook graag liken) http://www.facebook.com/ VirusCoverband en de website www.viruslive.nl waar alles te vinden is over de optredens, repertoire en bandleden. Ook zijn er veel foto’s te zien van de gigs. Virus bestaat uit: Zang: Marleen Kamminga uit Britsum, Drums: Klaas Hingst, Bas: Otto Veenstra, Gitaar: Rob Klaver, Toetsen: Hans de Vries uit Stiens u

Bij groep 5 en 6, wer’t de meeste deelnimmers waren, waar ‘t goud foor Esmee Boek, ‘t sulver foor Willeke Koopmans en ‘t brôns foor Sietske van der Meer. Groep 7 en 8 besloat de meertalige gedichteoverdâg met ‘t goud foor Lisa Meijer, ‘t sulver foor Amy Tahmasi en ‘t brôns worde wonnen deur Margo Burmania. Hieronder is ‘t gedicht dat Yde Feenstra foordroegen het te lezen. Hij won hiermet de deur Arjen Dijkstra in ‘t leven roepen priís foor ‘t orizineelste Bildtse gedicht.

Stannemet Wanneer hewwe wij ’t meest pret……? Ja fansels, met Stannemet Gripe, botse en lekker sweve, met Stannemet , dan silst’ ’t beleve, even an ’n súkkerspin snuve, laat de buldozers maar munten skuve. Gyn skoal en gyn saaie boeken Fijf dagen lang, petat met oalykoeken. Ja, ja Stannemet Dat’s pas fet (jannewary 2013, Paul Feenstra) De deelnimmers kregen foor al de oefendrokte ‘n Frystalige Donald Duck of Frystalige Rinze de Kikkert en ‘n Bildtstalig/ Nederlânstalig boek met na huus. Feerder kinne se hursels fan nije week ôf op ‘t Fersys Poadium bewondere op de website www. meertalighyd.nl fan de Kemissy Meertalighyd. Op Nasjonale Gedichtedâg 31 jannewary hewwe alle goudene winners fan ‘t Fersys Poadium in de bibletheek fan Sint Anne hur gedicht nag ’s prachtig foordroegenu

StienserOmroeper

6

Er zal een ballenbad en een springkussen aanwezig zijn, daarnaast zijn er diverse andere spellen te doen zoals twister, sjoelen, domino, elektrische spiraal maar natuurlijk nog veel meer. Daarnaast kunnen kinderen geschminkt worden en kan er geknutseld en gekleurd worden. Dus heb je niks te doen op maandag 18 februari kom dan naar de Skalm! De activiteit begint om 10:00 uur en zal duren tot ongeveer 15.30 uur. Voor meer info kijk op www. welzijnmiddelsee.nl daar vindt u ook de deelnamekosten u

Gezondheidsvoorlichting Op dertig januari 2013 waren er op de Smelbrêge twee leuke bijeenkomsten met voorlichting en toelichting over de schildklier. De meeste aanwezigen wisten al veel uit eigen ervaring. De onderlinge uitwisseling van ervaringen was dan ook levendig. Onderlinge herkenning van ervaringen ook. Het ziektebeeld en mogelijke symptomen werden besproken. Een korte toelichting op welk gedrag het effect is van die symptomen. Deze bijeenkomst is niet het voor het bespreken van individuele gevallen. Er zijn teveel verschillen tussen de aanwezigen en de tijd van een uur is te kort om iedereen dan echt te doen. Zo een persoonlijke situatie kan in een apart gesprek worden uitgediept. 27 Februari is er weer voorlichting om 10.00 uur en om 19.30 uur. Dit keer over het metabool-syndroom. Dus over bloeddruk, suikerhuishouding, gewicht enzo. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Deze keer zal de nadruk meer liggen op de Oosterse manier van kijken naar dit medische probleem u

Jaarvergadering Vrouwen van Nu, afd. Het Bildt, nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering op donderdag 21 februari in Ons Huis te St. Anna om 19.30 u. Na de pauze zal Roelie Woudwijk, beeldend kunstenaar uit Opeinde en dochter van beeldhouwer Anne Woudwijk, een lezing geven. Ze laat aan de hand van dia’s zien hoe een beeldhouwwerk wordt gemaakt. Ook neemt zij haar gereedschap mee. Verder vertelt zij nog over haar freelance werk nl. het graveren voor grafsteenhouwerijen u


Dagje naar het Fries natuurhistorisch museum Op woensdag 20 februari a.s. organiseert het sociaal cultureel werk van Stichting Welzijn Middelsee een educatieve dag in het Fries natuur historisch museum te Leeuwarden. Kinderen die in groep 4 t/m 8 zitten kunnen zich hiervoor opgeven. We gaan om 10.00 uur vertrekken vanuit St.Annaparochie en vanuit Stiens. Hiervoor verzamelen we in Stiens bij het jeugdhonk aan de Pyter Jurjensstrjitte, in Sint Annaparochie verzamelen we bij het MFC “Ons Huis”. Rond de klok van 14.00 uur zijn we weer terug en gaan we tot 16.00 uur nog leuke dingen in het jeugdhonk doen. Tevens zijn wij nog op zoek naar ouders die willen rijden. Voor deze activiteit is aanmelding verplicht. Voor meer informatie ( over de kosten etc.) en voor opgave kunt u bellen met: Leeuwarderadeel: Johan Adema tel: 058-2575220 / 06 27271750of j.adema@ welzijnmiddelsee.nl Het Bildt: Elisabeth Dijkstra/ Willy de Vries tel: 0518-400869 / 06 27084613 e.dijkstra@welzijnmiddelsee.nl. Natuurlijk kunt u terecht op onze website voor meer informatie u

Herinnering: Oude films bied ze aan!

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

Op zaterdag 16 februari 2013 kunnen inwoners van Leeuwarderadeel met hun oude filmpjes en video’s langskomen in de bibliotheek van Stiens. Samen met de gemeente Leeuwarderadeel, Historisch Centrum Leeuwarden en het Fries Film Archief organiseert de documentatiestichting in de bibliotheek dan het project Blik op Beeld Leeuwarderadeel, een inzameling van amateurfilmmateriaal. Belangstellenden – ook zonder films – zijn van harte welkom. Film- en videomateriaal is, bij niet juiste opslag, behoorlijk onderheving aan erosie. Vaak is materiaal, al na enige jaren bewaren op zolder of op een andere plaats die aan schommelingen in temperatuur en/of luchtvochtigheid ondehevig is, kwalitatief al ver achteruit gegaan. Om nu voor onze gemeente interessant historisch materiaal veilig te stellen is deze actie opgestart. Indien goed materiaal wordt aangeleverd is er de mogelijkheid om dit duurzaam op te laten slaan en er een kopie op CD / DVD voor in de plaats te krijgen. Iedereen is op 16 februari a.s. met z’n filmmateriaal welkom in de bibliotheek van Stiens vanaf 13.30 tot 16.30 uur. Zie ook de omroeper nr. 5 u woensdag

13

februari,19.30 uur.

Aswoensdagviering in De Hoekstien Britsum Met deze viering wil de kerkgemeenschap stil staan bij het begin van de Veertigdagentijd. Het is voor het achtste achtereenvolgende jaar dat de gemeente van Britsum, Koarnjum en Jelsum een viering op Aswoensdag houdt en staat onder leiding van de liturgiegroep en enkele gemeenteleden. De viering op Aswoensdag is een uitnodiging aan iedereen om de tijd naar Pasen bewust te beleven, om te 'vasten'. Wij jagen ons zo vaak op, dat het niet gemakkelijk is al de sleur en de zorgen van ons af te laten vallen. In ons leven worden we steeds weer overspoeld met werk, met vragen, met zorgen. In deze Aswoensdagviering, de eerste dag van de 40-dagentijd, is het goed d.m.v. zang, gebed en stilte tijd te nemen van bezinning. Een moment van:Is er in mijn leven nog ruimte voor iets anders dan ‘meer’? Deze veertig dagentijd wil ons die ruimte doen scheppen. Ruimte voor onszelf, voor wat diep in onszelf leeft maar dat we verduwen omdat we geen tijd hebben. En ook ruimte voor God.Tevens kunnen we ‘loslaatbriefjes’ verbranden, briefjes waarop we kunnen en mogen schrijven wat we letterlijk en figuurlijk willen loslaten: dingen die ons op een negatieve manier neerdrukken en kleinmaken. Gezamenlijk leggen we als gemeente van Jezus Christus onze lasten bij Hem neer. Veertigdagentijd: Elk voorjaar weer een kans en een uitdaging om op zoek te gaan. Jezelf tijd gunnen om alles op een rijtje te zetten: je levensstijl, relaties met anderen, waarden en idealen, je geloof u

Finale WINTEROPRUIMING jeans, jassen, truien, overhemden kolberts en kostuums.

tot 50% korting Meyer winterbroeken

20% korting o.a. PME,Vanguard, NZA, Baileys, State of Art, Carl Gross, Culture, Ledub, Gaastra

hoe stra M A N N E N M O D E

Langebuorren 45 ■ 9051 BE Stiens ■ 058-2572005 w w w. h o e k s t r a m a n n e n m o d e . n l StienserOmroeper

7


Ja

De col lectie 2013 is binn en!

ik wil

een speciale trouwkaart www.drukkerijbrandsma.nl De trouwboeken staan voor uw klaar in Ferwert en Stiens. Hoofdstraat 35 Ferwert (0518) 411330 • bof@planet.nl

www.jemanicleaning.nl

u u u u

Schoonmaken (dagelijks) Glazenwassen/gevelreiniging Houtwerk/goten en damwand reinigen Dakpan reiniging

Info: bel (06) 55 123 787 of mail jemanicleaning@hotmail.com

Meld u nu aan voor onze gratis workshop Rabo Internetbankieren. U bepaalt zelf waar en wanneer u uw bankzaken regelt. Door in te loggen met uw pinpas en pincode kunt u binnen enkele seconden geld overboeken, uw saldo checken en bij- en afschrijvingen controleren. Maar hoe werkt dat? En is het veilig? In onze workshop Rabo Internetbankieren krijgt u uitleg en gaan wij samen oefenen. In een prettige leeromgeving, met toegankelijk lesmateriaal en zonder kosten. U bent van harte welkom op één van onze leslocaties in Franeker, Stiens of Leeuwarden.

Eenvoudig uw bankzaken regelen via internet. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

Meld u aan via de tab Leren Internetbankieren op www.rabobank.nl/lnwf

StienserOmroeper

8

Wondermiddel tegen spier & gewrichtsklachten Binnen 5 minuten na gebruik merkbaar! ”Wie dit natuurlijke wondermiddel niet gebruikt, doet zichzelf tekort” Er bestaan veel soorten spier- en gewrichtscrème die snel resultaat beloven, maar de werkzaamheid ervan laat vaak zeer te wensen over. De maker van de “Oud Hollandsche Ambachtscreme ”Maarten-Jan Drent ontwikkelde ook een natuurlijke spiercrème die fantastisch werkt. ”Wie dit product niet probeert, doet zichzelf echt te kort.” De vinding is zonder twijfel een revolutionair wondermiddel. ”Alle ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong en er zit geen enkele chemische toevoeging in”, aldus de maker. Vaak komen mensen met vragen over sportblessures, klachten door overbelasting, lage rugpijn, kuitkramp of spit. ”De gangbare middelen voldoen vaak niet of niet goed genoeg. Dat was de reden waarom ik verder wilde zoeken. Tijdens zijn zoektocht stuitte hij vaak op middelen die de beloften op de verpakking niet waar maken. ”De meeste crèmes zijn van synthetische oorsprong. Daar zitten dan stoffen in die warmteontwikkeling in de huid bevorderen: die suggestie moet het doen. Veel mensen kunnen echter niet tegen die ingrediënten, ze krijgen jeuk en uitslag en ze zijn geen stap verder.” De eerste proefverpakkingen van zijn nieuw ontwikkelde product werden weggegeven, om te proberen. Consumenten met pijnklachten stonden binnen een paar uur alweer in de winkel met de vraag naar veel meer tubes. Daaraan kon op dat moment nog niet worden voldaan. Inmiddels draaien de productielijnen volop en vliegen de verpakkingen de winkels uit. ”Een afdoende oplossing voor nog geen tien euro: niemand heeft een reden om de crème niet te proberen. Wie het middel eenmaal heeft ervaren, is ervoor gewonnen.” Het aantal aanvragen groeit gestaag inmiddels ligt de crème bij: AH Wassenaar, Warmoesstr. 37 St. Annaparochie en Etos Wassenaar , Wythüsterwei 12 Stiens die deze unieke pijnstillende crème verkoopt als er sprake is van pijnlijke spieren en gewrichten. Niet alleen de ‘gewone man’ maar ook de sporter is gebaat bij deze crème. ”Het middel garandeert ook de pijnstillende werking bij behandeling van artrose of artritis. Verstuikingen, verrekkingen, blauwe plekken of reumatische aandoeningen: wie de crème eenmaal kent, wil niet meer anders.”


Mariska’s Hairfashion organiseert vanaf heden Diva-kinderfeestjes… Op dit moment is er veel vraag naar een nieuwe vorm van kinderfeestjes, Mariska’s Hairfashion speelt hier graag op in. Iedere keer iets nieuws bedenken om de kinderen mee te vermaken blijft lastig en heel veel hebben ze al gedaan. In het verlengde hiervan zijn wij u graag van dienst. De meeste meisjes houden ervan om mooi gemaakt te worden, lekker zelf tutten en natuurlijk verwend worden en dit is precies wat een Divakinderparty biedt. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar bieden wij u de mogelijkheid om een feestje in een echte kapsalon te vieren. Ca. 2 uren lang worden de kinderen vermaakt, de haren worden mooi gemaakt er is make-up en tevens kunnen de nagels gelakt worden. Uiteraard gaat dit alles gepaard met een hapje en een drankje en is er ook gelegenheid om de cadeautjes uit te pakken. Na deze 2 uurtjes gaan de kinderen weer als echte prinsessen naar huis. In eerste instantie zullen de mogelijkheden voor deze feestjes voornamelijk op de woensdag en zaterdagmiddag liggen evt. kan hier in overleg van afgeweken worden Wilt u meer informatie of uitleg over de mogelijkheden neemt u dan gerust contact op met Mariska’s Hairfashion. Tel: 058-2163188 u

Ledenvergadering Vogelwacht Stiens e.o. Vogelwacht Stiens nodigt hierbij haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Ledenvergadering op dinsdag 19 februari a.s. vanaf 20.00 uur in “de Hege Stins”, G. Japicxstrjitte 4 in Stiens u

Toanielferiening Mei Nocht en Ynset út Bitgum/Bitgummole spilet it stik STRAF Toanielselskip Mei Nocht en Ynset út Bitgum/Bitgummole hâldt sneon 16 febrewaris har jierlikse útfiering. Se spylje it stik "Straf" skreaun troch Ton Davids. It is in blijspul yn trije bedriuwen. It ferhaal spilet him ôf op 'e keamer fan Anton yn in fersoargingshûs. Anton hat nei syn ferhúzjen gjin wurd mear sein en hat him del jûn yn syn rolstoel. Sa no en dan komt de soan fan Anton op besite. Dy hâldt fan syn heit, mar de swijsumens en ûnwil om it âlderlik hûs te ferkeapjen, spylje him parten. Suster Carla en Sylvia fersoargje him, mar de taak wurdt te swier; der moat ien by komme. Dizze help wurdt Bert, dy't in taakstraf hat. Bert wurdt folge troch syn reklassearringsamtner. Bert is feroardiele omdat hy immen oanriden hat, krekt nei dat der in pear strjitten fierderop in bankoerfal wie. De dieders binne pakt, mar de bút is net werom fûn. Bert liket tige soarchsum. Út skuldgefoel? Binne der oare motiven dy't in rol spylje? En wa is Wendy? Wy spylje yn sealesintrum "Groot Terhorne" te Bitgummole op sneon 16 febrewaris om 20.00 oere. Sneons is der nei ôfrin muzyk mei Bouke en freonen u

Zondag 17

februari om

15.30

in

De Groate Kerk St.-Jacob

Rob Heiligers speelt Koekoek’s Vogelparadijs Koekoek’s Vogelparadijs is een tragikomische theatervoorstelling voor iedereen van 6 tot 106 jaar.

Natuur en cultuur worden verbonden in een verhaal vol humor, verrassing en verwondering, in een lofzang op ‘onze gevederde vriend’. De voorstelling (van ongeveer 1 uur) is een combinatie van spel, film en muziek, geïnspireerd door vogels en vogelaars, croonermuziek uit de jaren ’30, Sir David Attenborough’s natuurfilms, het fenomeen ADHD, beeldend theater en bijzondere Afrikaanse attributen u

Een collectief en sterk spelend DTD zet Roden na de rust opzij Ondanks de slechte weersomstandigheden hadden velen de gang naar het sportterrein weten te vinden. Ook Roden had de nodige supporters bij zich.

De dokter komt bij Vrouwen van Nu Leeuwarderadeel Gezondheid is het vermogen van ons lichaam om zich aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden om ons heen. Of dit nu het weer is, onze emoties of een kneuzing of een infektie. Ons lichaam moet daartoe wel in evenwicht zijn. Acupunctuur/ chinese geneeskunde richt zich met name op het herstellen en bevorderen van het eigen geneesvermogen van het lichaam. Hoe? Dat verteld Mw. M. Rappoldt, arts in Stiens op donderdag 14 februari 2013 om 20.00 uur in de Skalm bij Vrouwen van Nu Leeuwarderadeel Heeft u interesse? Kom dan gerust naar deze bijeenkomst. Wij heten u van harte welkom. Info www.vrouwenvannu.nl/ fryslan afd. L eeuwarderadeel of tel 058 2574906 u

KV Het Noorden

Rommelmarkt en Goede doel 2013 in St Jac. Parochie Van de zeven inzendingen is dit jaar gekozen voor KWF Kankerbestrijding Ook het volgende (jubileum 125) jaar is het al bekend en dat gaat worden Ronald McDonald Kinderfonds. Heeft u nog spulletjes liggen.... Roel de Weert 0518-491957 of Marty Slager 0518-491645 bellen en uw spul wordt nog dezelfde week opgehaald. 1e Rommelmarkt vindt plaats op 27 april 2013 u

Het eerste kwartier liet DTD een prima indruk achter. Een hard schot uit de tweede lijn werd op tijd gekraakt. De aanvallen van DTD waren zeker niet van gevaar ontbloot maar Roden had het defensief knap staan. Thys de Jong was met regelmaat ongrijpbaar, een dubbele dekking haalde ook niet veel uit. Maar de eindpass wilde maar niet goed aankomen. En als de goal dan uitblijft is het uitkijken voor DTD achterin. Op snelheid en techniek is Roden daarna toch een paar keer gevaarlijk. Tot aan de zestien spelen de gasten zeker een prima pot voetbal maar de dreiging voor de goal bleef uit. Van afstand werd Maikel Hottinga een paar keer getest. Aangezien Roden de eerste helft met de wind in de rug speelde waren de schoten nog redelijk gevaarlijk. Maar de sluitpost van DTD steekt de gehele competitie al in een uitstekende vorm. Roden trekt in het vervolg van die eerste helft het initiatief naar zich toe en heeft het meeste balbezit. DTD probeert er in de counter op snelheid uit te komen maar de combinaties willen nog niet vlotten. Roden probeert het wel maar veel gevaar wordt er niet gesticht. DTD nam de aftrapaanval voor de tweede helft van Roden over en Hendrik Harm Kingma gaf een diepe brede bal. Normaal gesproken gaat zo’n bal ver over de zijlijn maar de sterke tegenwind zorgde ervoor dat hij

binnen bleef. Steffen Hansma had dat beter ingeschat dan zijn bewaker en kon de bal vrij aannemen en voorzetten. Het was Thys de Jong die eerder bij de bal was en zijn inzet verdween in het doel 1 - 0. Nu moest Roden wel komen en dat deden ze met veel energie. Maar daar konden ze geen potten mee breken. De druk werd wel groter en Roden kreeg nu ook enkele mogelijkheden. Dan nog een flipperkast moment voor het doel van DTD maar ook die ging er niet in. Maikel Hottinga pareerde nog enkele schoten, maar veel verder kwam Roden niet. DTD blijft vrij kalm, als collectief stonden ze er zeker en aan inzet geen gebrek. Dan een flitsende aanval van achteruit. Wederom komt de bal bij Steffen Hansma en weer vindt hij Thys de Jong. Die kan alleen op de keeper af en scoort beheerst de bevrijdende 2 – 0. Roden blijft er voor gaan maar voorin staat zeker vandaag geen afmaker. DTD dicteert nu het spel, de aanvallen zijn veel gevaarlijker. De 3 – 0 hangt eerder in de lucht dan een tegentreffer. En die derde valt dan ook in de 88e minuut, de bal bereikt invaller Harald Riewald die op zijn buurt invaller en A junior Haye Jan Nicolay schitterend bediend. De achterhoede is wederom uit elkaar gespeeld en Haye Jan gaat richting keeper, met een subtiele voetbeweging tekent hij voor de 3 – 0 u StienserOmroeper

9


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Zaterdag 16 februari Voetbal (sportpark it Gryn) 14.30 u. sc Stiens 4-sc Franeker 5 14.30 u. sc Stiens 5-Foarut 4

Stiens 4 nodigde DTD 4 uit voor uit voor een gezamenlijke lunch

Zondag 17 februari Voetbal (sportpark it Gryn) 14.00 u. sc Stiens 1-Friesland 1 Handbal (Iehal, Stiens) 13:15 u. F.H.C. H1-Exito 16:05 u. F.H.C. H2-Beilen HS1 14:45 u. F.H.C. DA1-Borger 12:00 u. F.H.C. HB1-Exito HB1 11:00 u. F.H.C. DB-Exito DB1 Wandelen (sportpark it Gryn) Een beetje in het licht van res9.00 en 10.00 u. Starten. Diverse pect, verdraagzaamheid en ons afstanden kent ons werd er vooraf aan de wedstrijd Stiens 4 – DTD 4 een gezamenlijke lunch genutZwemvereniging Middelsé tigd.

Ruim 20 kinderen geslaagd voor schoolslagtechniek diploma

Veel kinderen (in de leeftijd tussen 8 en 12) waren behoorlijk zenuwachtig, maar daardoor deden ze het juist veel beter dan normaal op de training. Zo maakte Esma Koopman een bijna perfect keerpunt en liet Sjoerd Fennema zien over een goede stroomlijn te beschikken. Uiteindelijk steeg iedereen boven zichzelf uit waardoor alle jonge zwemmers het zwembad in Stiens konden verlaten met een diploma. "We hebben met opzet nog een maandje extra geoefend zodat we er een goed vertrouwen in hadden, dat iedereen zou kunnen slagen. Dus dan is het mooi als dat ook zo uitpakt”, zegt trainer Christiaan Kooistra. De jongste groep begint vanaf deze week met de training voor de rugcrawl. Een ideaalmoment om ook in te stappen voor nieuwkomers. Kinderen mogen namelijk altijd een paar keer gratis meetrainen bij ZV Middelsé. Mede door de introductie van de techniekdiploma’s wil de zwemen waterpoloclub weer uitgroeien tot een subtopper in de Districtscompetitie en zo nu en dan eens een medaille pakken op de Friesche Kampioenschappen bij het zwemmen u

Het was nog heerlijk rustig zondagmorgen zo tegen 9 uur op sportpark It Gryn. De verse koffiegeur kwam ons al tegemoet. Even later schoof men aan voor

Franeker 2

februari

de lunch. Er was geen nee te koop en zelfs het bekende eitje ontbrak niet. Een geweldig initiatief van Stiens 4 om ook eens op een andere manier met voetbal om te gaan. Tegen tienen ging een ieder naar de box voor de bekende omkleedpartij. De koffielucht maakte plaats voor sterk ruikende spier-balsems. De toppers van weleer moeten nu wat hulpmiddelen gebruiken om de

spieren soepel te krijgen. Deze rasvoetballers van het eerste uur spelen nog met veel fanatisme en dat straalde er tijdens de wedstrijd goed vanaf. DTD 4 was de te kloppen ploeg aangezien zij goed bovenin meedraaien. Was het wel zuivere koffie die werd geschonken, of heeft DTD 4 zich toch laten foppen. Zware benen en een voorhoede die tot aan de zestien redelijk speelde maar

Judoka’s scoren in Vlaardingen

2013

Dansers Turnlust Hallum 2e en 3e op FK Jazzdans voor groepen

Een dozijn Poelstra judoka’s die verdeeld over 2 dagen deelnamen, scoorden goed. Op zaterdag vielen er zelfs 3 finales (2 kampioenen) te noteren, allen in de categorie -18 jaar op het internationale toernooi in Vlaardingen

Amper twee weken na het succes op de Friesekampioenschappen Jazzdans voor individuele dansers waren nu de dansgroepen aan de beurt. Sporthal de Trije in Franeker was afgeladen vol met honderden bezoekers en 500 deelnemende dansers. De dansers uit de categorie 9-13 jaar D niveau hadden 5 tegenstanders. Ze hebben hun dans netjes uitgevoerd en waren enthousiast aan het dansen. Dit heeft hun een tweede plek opgeleverd. Vervolgens was het de beurt aan de oudste groep dansers van Turnlust Hallum. Zij hebben de nodige ervaring op wedstrijden maar zijn elke keer opnieuw flink gespannen. Het optreden verliep hartstikke goed en het resultaat was een knappe derde plek u

Sgc Stiens doet het goed bij de plaatsingswedstrijden Acro Afgelopen maand januari, heeft de Acro groep van gymnastiekvereniging SGC in Stiens weer meegedaan aan de plaatsingswedstrijden van de KNGU. En we doen het goed!! Op de wedstrijd van 12 januari in Langezwaag waren we aanwezig met drie koppels. Fleur Postma en Fenne Boomsma waren als eersten op de vloer aanwezig. En met een score van 25,60 behaalden ze in de categorie Junior Duo E een 2e plaats. Marieke Postma en Mare Boomsma kwamen uit in de categorie Senior Duo E, en hadden een score van 23,63. In de zelfde categorie behaalden Marrit Behage en Julia Bakker een 1e plaats met een score van 25,83. Op zaterdag 26 januari waren we met wat meer koppels op de wedstrijd in Sneek aanwezig. Anoek Hettinga en Liese Janne Bremer kwamen uit in de categorie Junior Duo E, en behaalden een score van 22,40. In de categorie deden Susanne Span en Naima v/d Loosdrecht hun best voor een score van 22,63 punten. In de categorie Senior Duo E, hadden we het druk met vier koppels. Uiteindelijk behaalden Berber Sliep en Jolijn Bendijk een score van 22,97, Anouck Baarda en Noa Oosterhoff een score van 23,53. In de prijzen vielen Mariska Jacobs en Anniek v/d Horst, met een score van 24,77 behaalden zij een 4e prijs. Marrit Behage en Julia Bakker deden het deze wedstrijd ook erg goed. Met een score van 24,97 behaalden zij de 3e prijs. Gefeliciteerd alle dames met deze mooie cijfers, en behaalde prijzen!!! Meer informatie en foto's zie onze website www.sgcstiens.nl u

StienserOmroeper

10

verder niets klaarspeelde. Dan Stiens 4, die hadden waarschijnlijk een ei bij de lunch gehad met wel heel veel energiewaarde. Als jonge godenzonen speelden zij die zondag. Het leek wel jongvee dat voor het eerst in de wei kwamen. Maar zonder dollen, het was een meer dan een leuk en sportief samenzijn, dat de drie punten in Stiens bleven was verdiend u

Sanne Vermeer (tot 57 kg) was net als vorige week tijdens de Districtskampioenschappen -21 jaar superieur. Al haar partijen besliste ze voortijdig met ippon. Jesse Krekelaar (tot 60 kg) stak in een bloedvorm met een schitterende voor achtercombinatie won Jesse met ippon van Dean Sonder. In de finale was hij weer de sterkste. Tot 52 kg plaatste Pascale Netzer zich voor de poulefinale tegen Fleur de Dekker uit Utrecht, hierin kwam ze te kort. Via de herkansing kwam ze ten koste van Patricia van Hees yuko winst in de uiteindelijke finale wederom tegen Fleur. Dit werd super spannend helaas moest Pascale genoegen nemen met zilver. Jesse Koopmans vergaloppeerde zich in zijn allereerste partij in de categorie jongens -15 jaar tot 46 kg tegen Robin Niemeijer, echter toen kwam Jesse op stoom, met 4 winstpartijen, waaronder ook tegen Robin Niemeijer, plaatste Jesse zich heel knap voor de kruisfinales. Daarin moest hij het opnemen tegen de Belg v.d. Herrewegen. Jesse bouwde heel gedecideerd een voorsprong op, waarna de Belg wegens grabbing hansokumake kreeg. Even leek het erop dat er voor Jesse nog meer in zat tegen de sterke Roozeboom maakte hij een goede partij maar moest toch het onderspit delven. Zeer verdienstelijk een bronzen plak voor Jesse u


Teake van der Meer & Griet Wiersma

Waar: Dorpshuis 'It String' Boksum Wanneer: Vrijdag 22 februari 2013 Aanvang: 20.00 uur Kaarten: 12,50 euro Voorverkoop: Bakkerij Sybesma 058-2541323 Activiteitencom. 06-27137742

CSL pakt de draad weer op CSL heeft afgelopen zaterdag revanche op zichzelf genomen. Na de onnodige, maar terechte nederlaag bij concurrent kv Heerenveen, was het zaak om zich in de wedstrijd tegen het altijd stugge Oerterp te herpakken. Hier slaagde CSL uiteindelijk goed in en het won de wedstrijd met duidelijke cijfers 25-19. Desondanks is er nog genoeg ruimte voor verbeteringen. CSL werd ook in deze wedstrijd geconfronteerd met een ploeg die CSL probeerde te bestrijden door achter te verdedigen. Dit had in de eerste onderlinge wedstrijd bijna tot een goed resultaat geleid voor Oerterp. In de beginfase leek het

achterverdedigen zijn vruchten af te werpen voor de bezoekers, maar via 0-2 werd na 10 minuten spelen een 4-4 tussenstand bereikt. Gaandeweg ging CSL steeds beter om met het achterverdedigen en door een hoger schotpercentage wist de thuisploeg een gaatje te slaan 9-5. Oerterp wist, ondanks het gemis van puntspeler Jisse van der Schaaf, telkens aan te haken door over de gehele wedstrijd een hoog schotpercentage te halen. In het restant van de 1ste helft wist Oerterp het verschil te verkleinen naar 12-10. Voor CSL was het in de 2de helft zaak om mee te blijven scoren en Oerterp niet het gevoel te geven dat er iets in Stiens was te halen. Ook na rust wist Oerterp goed mee te scoren en bleef het nog lang spannend. Na 10 minuten in de 2de helft had CSL het gat vergroot naar 17-12, maar binnen 5 minuten wist Oerterp zich weer terug te vechten naar 18-16.

Dit was echter de laatste keer dat Oerterp wist aan te klampen. In het laatste kwartier bleef CSL door scoren en Oerterp was niet meer bij machte de koploper bij te benen. Uiteindelijk floot de scheidsrechter bij de stand 25-19 voor het einde van de wedstrijd. In tegenstelling tot de uitwedstrijd tegen Oerterp, heeft CSL in de afgelopen wedstrijden laten zien geen moeite meer te hebben met een ploeg die achterverdedigt. Voorafgaand aan het eerste team van CSL waren de reserves van beide ploegen aan de beurt. In deze wedstrijd was CSL 2 duidelijk de beter ploeg. Via een uitstekende eerste helft (14-4), wisten de gasten de schade in het tweede bedrijf nog enigszins te beperken en werd het uiteindelijk 22-11. Hierdoor blijft CSL 2 meedoen in de strijd om promotie naar de reserve Overgangsklasse u

Wees er bij want vol is vol

Februari

Marte de Jager en Hamahr du Bois van ponyclub de Molenwieken vertegenwoordigen Friesland op de NK

Afgelopen weekend werden de Friese Kampioenschappen verreden te Sneek. Drie combinaties van de Molenwieken mochten hier starten. Na twee selectiewedstrijden te hebben gereden mocht Natasja de Valk afgelopen weekend starten op de Friese Kampioenschappen . Ze startte in de klasse L2 met haar pony Norris. Natasja startte in een sterk deelnemersveld met maarliefst 16 combinaties. Ze eindigde in deze groep op de 9de plaats. Norris vond het wel wat spannend in de baan van de Friese Kampioenschappen maar dat wist de combinatie niet te weerhouden om mooie stukken te laten zien en een goede proef neer te zetten, de combinatie eindigde met 61,50 %. Van de hoofdjury kregen ze 178 punten en van de tweede jury 191 punten. Natasja en Norris kregen maarliefst een 9 voor het nette halthouden! In de klasse Z1 startten twee amazones van PC de Molenwieken: Jenny Kloosterman met Sanne in de Z1 categorie C en Marte de Jager met Hamahr du Bois in de Z1 categorie D, beide uit Hallum. Jenny Kloosterman moest de spits afbijten en dat is niet altijd gemakkelijk. De proef kon met iets meer impuls worden gereden en daardoor haalde de combinatie net geen winstpunt, 57%. De combinatie werd hiermee wel Fries kampioen Z1-C, maar mag helaas niet naar het Nederlands kampioenschap. Toch een hele knappe prestatie, vooral omdat Jenny haar pony Sanne zelf helemaal heeft opgeleid. Tot slot kwam Marte de Jager uit Hallum aan de start met haar pony Hamahr du Bois. Bekend was dat Marte en Hamahr wel eens hoog konden eindigen, een 1e prijs zat er ook echt wel in. Maar op zo’n dag moet het dan toch gebeuren en moeten de zenuwen in bedwang gehouden worden. Dit was voor de talentvolle combinatie geen probleem, ze lieten een uitstekende constante proef zien waarbij de jury vond dat Marte met heel veel expressie had gereden, daardoor wisten ze alle 12 andere combinaties achter zich te laten. Met maar liefst 4 % verschil op de reservekampioen wisten Marte de Jager en Hamahr du Bois met 66,32 % de titel Frieskampioen 2013 klasse Z1 Dressuur op hun naam te zetten. Van de hoofdjury kreeg de combinatie 225 punten en van de tweede jury 226 punten. De jury was het dan ook eens dat deze combinatie kampioen moest worden. Met deze titel op zak mag de combinatie op 16 maart Friesland vertegenwoordigen op de Nederlandse Kampioenschappen te Utrecht u

Voor alle peuters en kleuters Op vrijdag 1 maart is er een clownsvoorstelling in de Nije Tille te Marrum voor peuters en kleuters met Adriana Westra van Vermakelijk Entertaintment uit Dokkum. Daarin staat een koffer en een groot cadeau centraal. In deze interactieve voorstelling kunnen peuters en kleuters op een plezierige en veilige manier kennismaken met “Clown Ikke”. In eerste instantie is er geen clown te bekennen, maar door het cadeau uit te pakken en de koffer te openen weet Adriana Westra zich langzaam om te toveren tot clown. Dat gaat met veel gestuntel gepaard en zij heeft daarbij dan ook de hulp nodig van de kinderen. Eenmaal als clown, nodigt zij de peuters uit om samen met haar te zingen en te dansen.De voorstelling begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 11.00 uur u StienserOmroeper

11


30% ZORG KORTING

Betaalt u in deze crisistijd nog steeds te veel voor uw administratiekosten en aangiften!

OP UW GLAZEN

Onze bedrijfstypering:

Wij kunnen en doen tweemaal zoveel als een ander en kosten de helft (Volgens 87 % van de bevraagden in ons klanttevredenheidsonderzoek mei 2011)

BOVENOP UW ZORGVERGOEDING

Wij onderscheiden ons al meer dan 17 jaar door kwaliteit, flexibiliteit, betrokkenheid en onze scherpe tarieven en hebben een ruime kennis en ervaring op het gebied van: • Bedrijfsadministraties incl. alle aangiften • Loonadministraties • Verenigingsadministraties • Debiteurenbeheer en invordering • Opstellen ondernemingsplannen en begeleiding startend ondernemers • Interim Management • Aangiften particulieren, vast tarief € 45,00 incl. fiscale partner Ook indien bij uitzondering de aanvullende dienstverlening van een accountant of jurist nodig mocht zijn, dan kunnen wij u via ons uitgebreide netwerk, onze uitstekende naam en onze voorbereidende werkzaamheden, veelal beduidend goedkoper van dienst zijn.

It Achterbosk 1, Stiens, Tel. (058) 257 21 12 Vraag naar de voorwaarden.

Aldlânsdyk 50, 9051 DH Stiens • T: 058 2575447 • E: henk_adema@hotmail.com





Partij

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 20 februari t/m dinsdag 26 februari

handel

    

  



 



 









 







 

    

 

 



 

  









  





 

  







    



  



 















 



  

 

   









    







 



C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980

  

12



StienserOmroeper









 

    





 











 







 

  











 

    

 

 



 





















 





LA AT W STE SPAEEK RE N



  

 

Openingstijden: ma t/m wo. 8.00 - 20.00 uur, do. + vrij. 8.00 - 21.00 uur en za. 8.00 - 20.00 uur





  





So20130211 07  

Stienser Omroeper 2013 07

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you