Page 1

deze week

0613

Filmmiddag... pagina 10

Verkeer... pagina 11

Zwemsters... pagina 15

Stienser 65e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Inwoners Leeuwarderadeel kiezen voor Leeuwarden De gemeente Leeuwarderadeel heeft, woensdag 30 januari 2013, de stemlokalen geopend voor het raadplegend referendum over de toekomst van de gemeente Leeuwarderadeel. Het opkomstpercentage voor dit referendum was 62,36%

Referendum De kiezers van Leeuwarderadeel konden zich tijdens het raadplegend referendum uitspreken over de in hun ogen beste toekomstoptie voor hun gemeente. Men kon zich uitspreken voor een toekomst met de gemeente

Leeuwarden of met NoardwestFryslân. Inwoners Leeuwarderadeel kiezen voor Leeuwarden Het referendum heeft de volgende verdeling van stemmen opgeleverd:

Een herindeling met de gemeente Leeuwarden: 77,28 % Een herindeling met de gemeente Noardwest-Fryslân: 17,47 % Overig: 5,25% (blanco/ongeldig). Vervolgtraject Naar verwachting zal de raad op

woensdag 14 februari aanstaande verder over de uitslag van het referendum spreken. De volledige uitslag van het referendum kunt u bekijken op pagina 6 u

Gespannen gezichten kijken naar de einduitslag die om 23.00 uur bekend werd gemaakt door burgemeester Joop Boertjens in een volle raadzaal van het gemeentehuis in Stiens. (foto: Dina Hulsker)

Dierenpension Op Famke’s Pleats start in het voormalige Dierenpension de Middelsé Dierenpension Op Famke’s Pleats is op 14 januari jongstleden geopend. Jelco en Natascha Woudstra, eigenaars van het dierenpension beginnen een prachtig concept. Zij bieden, met het pension, dagbesteding aan mensen met een beperking vanaf 18 jaar. Bij Op Famke’s Pleats kunnen mensen met een beperking hun hart ophalen met het verzorgen van de honden en de katten. Dit alles samen met gediplomeerde begeleiders. Op dit moment hebben we ruimte voor 4 deelnemers

per dag maar in de toekomst wordt dit uitgebreid naar maximaal 10. In maart/april kunnen de deelnemers van start gaan. De hondenverblijven worden op dit moment verbouwt, zo wordt er vloerverwarming geplaatst en de verblijven opnieuw ingericht en betegeld. Als alles klaar is kunnen er totaal 60 honden gehuisvest worden en ongeveer 20 katten. Op een later moment zal er nog een leefruimte/kantine gebouwd worden waar ook de honden per toerbeurt te vinden zijn.

Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

info@ajaa.nl

Volgens Jelco en Natascha is dit de perfecte combinatie voor mens en dier. Zo leren deelnemers kennis te maken met hun eigen capaciteiten en mogelijkheden en leren ze er gebruik van te maken. Respectvol leren omgaan met de natuur: mens, dier en plant draagt bij aan het respectvol omgaan met zichzelf en anderen.

Lijkt het u leuk of kent u iemand in uw omgeving die graag in aanmerking wil komen voor dagbesteding neemt u dan contact op met onderstaand telefoonnummer. De reserveringen voor de aankomende vakanties zijn al in volle gang dus zoekt u nog een plekje voor u hond of kat wees er dan snel bij!

Voor verdere informatie: Jelco en Natascha Woudstra Op Famke’s Pleats Skrédyk 1 9056 LL Koarnjum 058 – 2571643 www.opfamkespleats.nl info@opfamkespleats.nl zorg@opfamkespleats.nl u


UitAgenda Stiens

woensdag 6 februari 14.00-15.45 uur Filmmiddag " Mees Kees' in De Skalm maandag 11 februari 20.00 uur Filmhuis: De film 'Café de Flore' in de Skalm dinsdag 12 februari 14.30 uur PCOB: dhr Wesseling vertelt over zijn hobby bijen in de Hege Stins zaterdag 16 februari 13.30-16.30 uur Inwoners van Leeuwarderadeel kunnen met hun oude filmpjes en video's langskomen in de bibliotheek. Ook worden er Leeuwarderadeelster filmpjes getoond. t/m eind maart Foto expositie van fotoclub 8-88 in de bibliotheek t/m eind maart Foto expositie van Lucie van der Horst-Ritsema in het gemeentehuis t/m eind maart Computerkunst expositie van Teake Visser in De Hege Stins

Britsum

Vrijdag 8 februari 17.00-20.00 uur Bazar, Rommel en curiosa markt in de Hoekstien Vrijdag 15 februari 20.00 uur Stifting Achmea Culpa, Krimp in Britsenburgh

Hijum

Zondag 17 februari 16.00 uur frysk Senioren Orkest in dorpshuis de Kampioen

Alde Leie

Freed 15 en sneon 16 februari 20.00 uur Plankeprikkels spilet Suster yn Saken yn dorpshûs Us Gebou

Hallum

Zaterdag 9 februari 20.00 uur Concert Harry Maring in de Vermaning, Doopsgezinde kerk t.g.v. 100-jarig bestaan.

St. Annaparochie

zaterdag 9 februari 19.30 uur Try-out concert door CMV Burdine, CMV Hâld Moed en MV Concordia in Gideonkerk 20.00 uur 10 jaar Shanty- en Balladkoor De Bútsoekers m.m.v. folksgroep Irish Stew in MFC Ons Huis

Oude Bildtzijl

zaterdag 9 februari 13.30-16.30 uur Bodemvondsten laten beoordelen door 3 deskundigen in de Aerdenplaats t/m februari 2013: za. en zo. van 10.30 - 16.30 u. Expositie van Bildtse bodemvondsten, Stad Niks en werk van de kunstenaars en van schoolkinderen in de Aerdenplaats.

St.Jacobiparochie

zaterdag 9 februari 15.00 uur Toneelvereniging T.O.G. speelt Leugentje om best wil in de Aardappelbeurs 19.00 uur Koren en korpsen in de Groate Kerk

Ferwert

t/m 29 maart Expositie van foto's van Anneke Hoekstra van haar reis door China in gemeentehuis

Hegebeintum

t/m 28 februari Expositie van schilderijen van mevr. van der Meulen-Goinga uit Leeuwarden en Eierdoppenverzameling van Gré Procee-Hulleman uit Leeuwarden in bezoekercentrum Terp Hegebeintum

Burdaard

zaterdag 9 februari 20.00 uur Op mar net út 'e Hichte spilet yn MFC Het Spectrum it stik: Ach, in pûntsje mear of minder

Menaam

zaterdag 16 februari 14.00 uur ANBO: Rasverteller Mindert Wijnstra in de Black Horse

Dronryp

zondag 10 februari 15.30 uur Trio Dionysus geeft een concert in de Salviuskerk

Wier

Zondag 10 februari 15.00 uur Afwisselend muziekprogramma in Teater-tsjerke Joannis

Leeuwarden

t/m 15 april Tentoonstelling: Oud-Hollandse bordspelen in De Grutterswinkel StienserOmroeper

2

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens zondag 10 februari 09.30 u. ds. D. Scholtens St. Vitus, Stiens zondag 10 februari

09.30 u. ds. J. Overeem, H.A. lopend m.m.v. VituStins Cantorij

Doopsgezinde gemeente, Stiens-Hallum zondag 10 februari 09.30 u. br. H. Klinkvis Hervormde gemeente Britsum, Koarnjum, Jelsum zondag 10 februari 09.30 u. ds. A.R. v.d. Honing. Gezamenlijke jeugddienst in de Hoekstien Gereformeerde kerk Britsum, Cornjum, Jelsum zondag 10 februari 09.30 u. ds. A.R. v.d. Honing. Gezamenlijke jeugddienst in de Hoekstien Gereformeerde kerk, Hijum zondag 10 februari 11.00 u. ds. J. Bakker, Menaldum, voorbereiding HA Fryske tsjinst P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 10 februari 11.00 u. ds. J. Overeem, Stiens R.K. kerk, St. Annaparochie zondag 10 februari 11.00 u. hoofdcelebrant Mgr. Gerard de Korte met diverse parochie pastoors en gezamenlijke koren van de parochies, Startdienst Eucharistieviering voor alle parochies in Michaèlkerk te Harlingen i.v.m. vorming nieuw samengaan Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl zondag 10 februari 09.30 u. IKO-gezinsdienst Geref. kerk vrijgemaakt, Ferwert-Hallum zondag 10 februari 09.30 u. ds. Alserda 14.00 u. ds. Luth R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 9 februari 19.00 u. Pastor P. Vermaat, Cantrix Akke Venema, Afscheidsviering Pastor Vermaat Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 10 februari 11.00 u. Afscheidsviering Pastor Vermaat door Pastoresteam en Groot koor Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 10 februari 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn 16.30 u. ds. J.J. Verwey Vrije baptisten, de Wijngaard, Leeuwarden zondag 10 februari 10.00 u. ds. R. Santinge Salvatorkerk, Leeuwarden zondag 10 februari 10.00 u. ds. Nicolas van Amerom

Gospelgroep in Ferwert GOSPELGROEP ‘CONFIDENCE’ FERWERT

IN

Ferwert – Voor zondag 10 februari a.s. heeft de liturgiecommissie van de Protestantse gemeente Ferwert de gospelgroep “Confidence” uit Kollumerzwaag uitgenodigd. Confidence betekent vertrouwen. Vertrouwen hebben dat Hij er voor je is, onvoorwaardelijk en altijd. Dat is de boodschap die de gospelgroep wil uitdragen via hun muziek. In deze warme winterdienst zullen zij o.a. traditionele gospels en opwekkingsliederen ten gehore brengen. De dienst begint om 19.00 uur in de Liudgertsjerke te Ferwert. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis u

Orgelconcert in Kruiskerk Berltsum Op zaterdag 9 februari om 20.00 uur is er een concert in de Kruiskerk met medewerking van Jan Peter Teeuw. Organist Jan Peter Teeuw (1987) zal een afwisselend orgelspel ten gehore brengen. Als u meer wilt weten over deze organist dan kunt u alvast een kijkje nemen op zijn website www.janpeterteeuw.nl of via You Tube muziek van hem beluisteren. Noteer alvast 9 februari in uw agenda om deze avond te genieten van een prachtig concert u

Colofon

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 10 februari 09.30 u. ds. M.H. de Jong, Liudgertsjerke, Ferwert

Het volgende nummer verschijnt op maandag 11 februari 2013. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl.

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met foto suggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 500 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 500 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl

Geachte lezer, In dit blad staan geregeld ingezonden stukken. Wij zijn verheugd met reacties van lezers, maar willen een ieder nogmaals wijzen op onze voorwaarden. Ingezonden stukken kunnen worden geplaatst mits zij niet langer zijn dan maximaal 500 woorden en dit geldt ook voor persberichten. De redaktie

Fouten door ons gemaakt in incompetente advertentie's hoeven door de uitgever niet te worden gecompenseerd. Voorkom fouten en lever een correctievrije PDF aan! Advertentietarieven: € 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

omropperkes

#

#0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

www.hellinga-stoffering.nl AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL?

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Praktijk voor psychotherapie “De levensvraag” www.delevensvraag.nl telf. 058-2573307.

Seniorweb Stiens Computercursussen en workshops voor 50+ers. Inlichtingen: www.seniorwebstiens.nl of bel ma.mo. 10.00-12.00 uur. en wo.mi. 13.00-16.00 uur naar 058-2570800. Of kom wo.mi langs in Skilhiem Nije Poarte 33 Stiens

Aankomen - afvallen - vitaliteit - sportvoeding huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

Te koop gevraagd: zilveren guldens €3,- p/s zilveren rijksdaalders €7,- p/s zilverenbaartjes €26,- oz tevens kopen we al uw goud en sieraden voor topprijzen. Info: 06-45305706

www.massagepraktijkjolandanumans.nl NGS gedipl. jarenlang ervaring sport/bindweefsel/bedrijfs/ klassieke/hotstonemassage 55 Lampszonnebank. Op afspraak ook 's avonds en in het weekend. Boerderij achter sauna Vrouwenparochie tel 06-51282821.

Te huur Terschelling 4.p. chalet 058-2542449 of zie op www.onsterschelling.nl

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

Braaksma Houtbouw • • • • • •

Garages Bergingen Blokhutten Tuinhuisjes Paardeboxen Tuinhout

Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487

www.baard-reiniging.nl

Met spoed gevraagd tijdelijke hulp voor in de middag-uren maandag t/m vrijdag tijden in overleg J. v.d. Kooi Smelbrêge Stiens Tel. 058-2571632

Ritsen, garen, elastiek, kledingreparaties. Fantasywear Atelier Sixmastins 4 058-2573296

“Het Dockingacollege wil een gemeenschap zijn met een herkenbare christelijke identiteit en wil zorgen voor goed voortgezet onderwijs”

Dockinga College FERWERT VMBO/HAVO/VWO

Geloven in talenten

Een locatie met ….

KEURSLAGERTROTS

SPECIAL

Slavinken vers uit eigen keuken

Peanut pie

4de gratis

Opleidingen: • Onderbouw VMBO-beroepsgericht (ook met LWOO) • Onderbouw Havo/Vwo • Onder- en bovenbouwVMBO-theoretisch

DAG N E P O E D R A A N KOM uari 2013 br Woensdag 13 fe

rwert

reat Sminia 38 te Fe

0 uur, G Van 16.00 tot 18.3

Zie ook:

informatie…. (0518) 411307 (0518) 411427 ferwert@dockinga.nl

www.dockinga.nl

175

VLEESWARENKOOPJE

MAANDAG WEEKSTARTER

DINSDAG PIEKENDAG

150 gr. kipfilet + 100 gr. kipsalade

alle soorten VERSE WORST

HAMBURGERS

samen

4 STUKS

diverse soorten, p.st.

399

395

100

WOENSDAG GEHAKTDAG

DONDERDAG VOORDEEL

VRIJDAG EN ZATERDAG

ALLE SOORTEN GEHAKT IN DE RECLAME

HACHEE PAKKET vlees, uien en kruiden

VIB Burgers met gratis saus

1 kilo

4 stuks

Tip: HAM-KAAS Gehakt

Voor meer Telelefoon: Fax: E-mail:

per stuk

595

595

Aanbiedingen zijn geldig van 04-02-2013 t/m 09-02-2013.

• goed onderwijs dichtbij huis (vaak 100% geslaagd) • persoonlijke zorg voor leerlingen door jeugdig team • extra voorbereiding op bovenbouw Vmbo-beroepsgericht en Havo/Vwo • goede voorbereiding op het vervolgonderwijs in Dokkum en Leeuwarden • vernieuwend onderwijs • ruime aandacht voor buitenschoolse activiteiten

Keurslagerij Brolsma Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl info@brolsma.keurslager.nl

StienserOmroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

06

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar is: Ma, wo, do 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

DIENST SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID NOARDWEST FRYSLÂN tel. 0517-380 200 ma.-vr. 9-12 uur website: www.sozawe-nw-fryslan.nl

Week 3 + 4 Gevonden: - nummerbord van auto - zwarte oorkleppen - gouden trouwring Verloren: - zwart/blauwe herenfiets

.

FRIESE

TAAL EN CULTUUR IN KLAS

Openbare vergadering “kleine welstandscommissie”

Naturalisatie mevrouw Seyed

De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag 6 februari a.s. van 11.30 tot plm. 13.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 058-25766 45, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

Dinsdag 22 februari jl., was een feestelijke dag voor mevrouw Seyed. Op deze dag werd aan haar de bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap uitgereikt

.

Op de foto burgemeester Boertjens, mevrouw Seyed, tezamen met haar vriend, zoons en een vriendin.

Beroep/voorlopige voorziening Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken, ingaande de dag na die waarop dit besluit is verzonden, daartegen beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Het ondertekende beroepschrift bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het beroep. Indien u beroep heeft ingesteld kunt u om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden is: Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden

.

Ontvangen aanvraag: • Reguliere omgevingsvergunning 2013-000007 voor het kappen van een berk, plaatselijk bekend Swanneblomstrjitte 13, 9051 EW te Stiens. Ontvangstdatum 29-01-2013. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

.

Afgegeven vergunning; • Uitgebreide omgevingsvergunning 2012-0050 voor het oprichten van een ligbox-stal, plaatselijk bekend Mieddyk 5, 9054 LB te Hijum. Verzenddatum 29-01-2013

.

1EN 2, VOEDSEL

LEERJAAR

3

EN

4

Project-3-daagse volop extra activiteiten op een bruisende VMBO-VAKschool Afgelopen week bruiste het van activiteiten op de VAKschool van het Dockinga College. Klas 1 en 2 benaderden op allerlei manieren de Friese taal en cultuur: o.a. via internet, sport, taal, creatief, eten, speurtocht, film en een bezoek aan een museum. Deze dagen zijn afgesloten met een presentatie voor ouders.

Valentijnsdiner bij Túnmanswente Koarnjum Ik hâld fan dei / Ek het jou lief / Ich liebe dich / I love you / Tora dost daram / Saya cinta padamu / Sarang Heyo/ Eu te amo / Jeg Elsker Deg / Je t'aime / Ik hou van jou

Bij klas 3 en 4 stond VOEDSEL centraal. Leerlingen gingen op excursie naar bedrijven die met voedsel te maken hebben. Daarnaast kwamen verschillende gastdocenten langs. Een kleine greep uit de onderwerpen: Voedselbank, de jacht, fair trade, sport en voeding, insecten op het menu, voeding en dieet. Tijdens deze dagen hebben leerlingen houdbare voedingsmiddelen verzameld. Deze zijn overgedragen aan de voedselbank Dongeradeel. Meer informatie, foto’s en filmpjes vindt u op de website van de Vakschool van het Dockinga College u

Valentijn staat weer voor de deur en dat betekent lekker eten met je geliefde, vriend, vriendin, familie of collega's. Over de oorsprong van Valentijnsdag verschillen de meningen maar vast staat dat 14 februari een goede dag is om iemand die je lief is eens heerlijk te verwennen. Túnmanswente biedt u op donderdag 14 februari een 4-gangen diner met verrassend welkomstdrankje vanaf 18.00 uur. Meer informatie via informatie@tunmanswente.nl Wij nodigen u van harte uit! Vegetarisch diner Op vrijdag 11 januari hebben 20 gasten kunnen genieten van een heerlijk vegetarisch diner bestaande uit: ongehutste hutspot, tomatenbouillon met groenten, polenta met witlof en kaasschuim, pannacotta met pompoen en amandel. Vanwege het succes en vraag van uit de gasten, zal er in juni weer een vegetarisch diner worden georganiseerd, met groenten uit eigen tuin. De Túnmanswente wordt gerund door studenten van de Middelbare Hotelschool Friesland en Nordwin College onder begeleiding van de beheerders. u StienserOmroeper

4


ZORG KORTING

OP UW GLAZEN

De MBO 1&2 - opleidingen van Nordwin College

30%

OpenAvond MBO 1&2

Heb jij je keuze al gemaakt?

13 wo. 13 februari 20 r uu 0 18.30 - 21.3

Surprising Nature

MBO-tuin, park & landschap MBO-tuinbouw MBO-recreatie

Animal Friends

MBO-dierverzorging MBO-paardenhouderij MBO-paardensport

Good Food

MBO-akkerbouw MBO-melkveehouderij MBO-voeding

Mighty Machines

MBO-groen, grond & infra (voorheen MBO-loonwerk)

Dynamic Design

MBO-bloem & design

Big Business

MBO-groene detailhandel MBO-groothandel & logistiek

www.nordwincollege.nl Buitenpost / Heerenveen / Leeuwarden / Sneek

Rauwerda Stiens

NIEUnWs!

in Stie

Hét adres voor al uw

tuin- en klusmateriaal!

BOVENOP UW ZORGVERGOEDING

Verhuur van aluminium steigers en hoogwerkers, trilplaat, grondfrees, boormachines, decoupeerzaag, cirkelzaag, grondboor, aanhangers etc. Verkoop van schroeven, bouten, pluggen, schakelaars, verlengsnoeren, PVC buis en onderdelen, electrotechnische installatiematerialen, hout, plaatmateriaal, gips, tuinhout, openhaardhout, beton, cement, schuurpapier, kwasten, doorslijpschijven etc.

It Achterbosk 1, Stiens, Tel. (058) 257 21 12 Vraag naar de voorwaarden.

Tel. 058 257 4030

Seestjer 9 Stiens (Industrieterrein Middelsee II) Openingstijden

voordelig en snel tanken Ha

llu

m

24/h

WinterVoordeelWeekend

bij Tanxx Stiens!

Tankstations

Seerob 4

N393

Stiens

Sint Annaparochie

N357

Le N357

8/ 9/10 februari

n

vrijdag / zaterdag / zondag

de

korting op diesel

ar

korting op benzine

ct/l

w

ct/l

eu

14 14

N357

Tanxx is een initiatief van Slump Oil B.V.

Ma. t/m wo. 8.00-18.00 uur Do t/m vr. 8.00-18.00 uur . 19.00-21.00 Za. 8.00-17.00 uur

www.tanxx.nl De korting incl. B.T.W. wordt gegeven op de actuele landelijke adviesprijs en is alleen geldig bij Tanxx Stiens tijdens het wintervoordeelweekend van vrijdag 8 februari t/m zondag 10 februari 2013.

StienserOmroeper

5


Volledige uitslag Referendum Leeuwarderadeel Mama café weer druk bezocht Verloskundigepraktijk Stiens e/o heeft in samenwerking met Daniël Hartog fotografie te Stiens het Mama café georganiseerd. De kersverse ouders werden uitgenodigd met hun pasgeborene om met elkaar op de foto te gaan. Tijdens het café was er ruimschoots tijd om met elkaar te kletsen, gezellig een kopje koffie of thee te drinken en na te praten met de aanwezige verloskundigen. Verder waren er een borstvoedingsdeskundige en moeders voor moeders aanwezig waar de ouders terecht konden met hun vragen. Ook was er de actie voor Serious Request. De foto krijgen de ouders uiteraard cadeau van de verloskundigepraktijk Stiens e/o. Ben je ook bij ons bevallen of mogen we je kraambed verzorgen dan kun je na de bevalling een uitnodiging verwachten voor het volgende mama café op 8 februari 2013 u

Feestelijke opening CD v/d Maand Februari bij The Highway of Burger Service Country, Kris Kristofferson – Feeling Mortal Punt in Stiens MAAK

HET MEE BIJ

RADIO MIDDELSÉ.

Feeling Mortal is de 28ste LP/CD van de inmiddels 76-jarige Kris Kristofferson. Kristofferson is altijd al één van de eerlijkste songschrijvers geweest, en met ‘Feeling Mortal’ hoor je hoe hij zich op dit moment voelt, een schril contrast met vroeger: ‘In de sixties heb ik er alles aan gedaan om dood te gaan: ongelukken met de motor, over de kop met de auto, drank, drugs... maar niets werkte. 'Live is Kristofferson al lang geen grootheid meer, daarvoor is zijn gitaarspel te simpel en zijn stem te wankel, maar in de studio mag je net zo vaak proberen tot het goed zit. En op ‘Feeling Mortal’ zit het goed. Dit is dan ook deel drie van een trilogie die in 2006 begon met “This Old Road” en vervolgd werd met ‘Closer To The Bone’ in 2009. Alle drie zijn ze geproduceerd door Don Was. Dit is schaamteloos eerlijke muziek en het is werkelijk ongelooflijk hoeveel zeggingskracht de man nog heeft. Hier maakt hij dit duidelijk met twee liedjes over twee verschillende oudere mensen: ‘Mama Stewart’ vormt een deemoedig eerbetoon aan een vrouw die, geïnspireerd door haar “good old time religion”, onder alle omstandigheden de eenvoudige verwondering over het leven heeft behouden. Ook het slot nummer ‘Ramblin' Jack’ een meer dan ontroerend eerbetoon aan de eenentachtig-jarige folkzanger Ramblin' Jack Elliott. ‘Feeling Mortal’ is een heel andere plaat dan we gewend zijn van Kris Kristofferson. Songs als ‘Me and Bobby McGee’ en Sunday Mornin' Comin' Down zijn bekende nummers van hem, maar de laatste 3 platen die hij gemaakt heeft zijn veel ingetogener en “songs to the heart”. De troubadour ziet de realiteit compromisloos onder ogen, en Don Was heeft de plaat nog kaler geproduceerd dan de beide voorgaande schijven. Het gebrek aan opsmuk heeft tot gevolg dat Kris’ oude, gebarsten stem het album moet dragen, een gok die ijzingwekkend goed uitpakt – ongetwijfeld doordat Kristofferson ook in de confrontatie met de dood zichzelf blijft, wars van alle conventies. De mens Kristofferson mag dan naar zijn einde lopen, zijn muziek is zonder twijfel onsterfelijk. Maar laten we wel wezen: natuurlijk hoeft dit Kristoffersons laatste plaat niet te zijn. Hij is “pas” zesenzeventig, en zijn drie jaar oudere collega Willie Nelson denkt eerder over een mooi eeuwfeest dan over het naderende einde. De songs zijn goed, de muzikanten subliem, en na dertig minuten is het klaar. Ideaal dus voor een kort ritje over de prairie. Echt een plaat voor de maand februari. Wil je van deze songs genieten luister in de maand februari elke woensdagavond naar The Highway of Country hèt country programma bij Radio Middelsè. Dit radioprogramma is iedere week op woensdagavond te beluisteren van 20:00 uur tot 21:00 uur. Op zondagmiddag tussen 15:00 uur en 16:00 uur wordt het programma herhaald. Kijk voor meer informatie op www.radiomiddelsee.nl De CD van de Maand is beschikbaar gesteld door Poort Music te Leeuwarden u StienserOmroeper

6

Op woensdag 13 februari wordt het nieuwe Burger Service Punt (BSP) in de Skalm geopend door wethouder de heer M. de Haan. Nadat het BSP per 1 november 2012 van start is gegaan, is het nu tijd voor een officiële start en Open Huis om u welkom te heten en u te infomeren over onze diensten. In de locatie van het BSP zijn verschillende organisaties gehuisvest: Welzijn Centraal met Algemeen Maatschappelijk Werk; het spreekuur van het Steunpunt Uitkerings Gerechtigden; de Voedselbank Ferwerderadiel/Leeuwarderadeel en het spreekuur van het BSP zelf van de Stichting Welzijn Middelsee. Deze organisaties bieden informatie, advies en ondersteuning aan jong en oud over zaken als wonen, zorg, welzijn, WMO, financiële regelingen en sociale contacten. De organisaties hebben korte lijntjes naar elkaar toe en zijn onderdeel van de Omtinkerij. Door de uitwisseling van informatie en kennis, is het beter mogelijk om de juiste hulp aan de juiste persoon te koppelen. Bent u benieuwd naar wat deze organisaties u of iemand anders kunnen bieden op maatschappelijk gebied? U bent van harte welkom!!! De bijeenkomst start met de opening door wethouder de heer M. de Haan om 14.00 uur in de Skalm, Pyter Jurjenstrjitte 17 in Stiens. Hierna is er Open Huis tot 16.00 uur om kennis te maken met alle organisaties onder het genot van een kop koffie of thee. Wij kijken uit naar uw komst! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Postma, tel. 06-29820137 u

Hartenwensen voor Valentijn in Wereldwinkels Op donderdag 14 februari is het Valentijnsdag: de dag waarop je iemand eens extra kunt laten merken hoeveel je om hem of haar geeft. Veel mensen doen dat met een leuk presentje. De Wereldwinkels van Leeuwarden, Franeker en het Bildt zijn weer helemaal in Valentijnstijl gebracht, speciaal voor iedereen die zijn geliefde, vriend of vriendin, minnaar of geheime liefde wil verrassen met een bijzonder geschenk voor Valentijnsdag. Of het waar is of niet, het verhaal is leuk. Valentijn zou in de middeleeuwen een monnik zijn geweest van een Italiaans klooster. Stelletjes die hem bezochten, schonk hij geluksbloemen die hij zelf kweekte in zijn kloostertuin. Nu geef je iemand die je lief vindt een cadeautje. De Wereldwinkels van Franeker, Leeuwarden en het Bildt hebben weer een variatie aan passende en eerlijke vriendschapscadeautjes. Cadeautjes met een boodschap of symbool, zoals: hartvormige chocolaatjes, dromenvangers, zeepjes, wenskaarten, kaarsjes, notitieboekjes en doosjes van handgeschept papier, een fotohouder van zeepsteen met de tekst love, raamhangers van gekleurd glas. Maar ook is er veel keuze in vriendschapsbeeldjes, zoals beeldjes van twee geliefden van kisiisteen uit Kenia en leuke

boekjes over liefde, vriendschap en geluk. Voor wie op zoek is naar een bijzonder sieraad hebben de Wereldwinkels een fraaie collectie handgemaakte sieraden. De kettingen, broches, armbanden en ringen met daarin verwerkt zoetwaterparels, halfedelstenen, glaskralen of leer zijn ware kunststukjes. Deze unieke sieraden zijn speciaal ontworpen voor de Wereldwinkels en alleen daar te koop en dat maakt een sieraad zo bijzonder en uniek. Maak van Valentijnsdag wereldwijd de dag van de liefde met cadeautjes van de Wereldwinkels. Wanneer u iemand in uw omgeving verrast met een eerlijk geschenk uit de Wereldwinkel dan weet u zeker dat de maker hiervoor een eerlijke prijs krijgt. Zo kunnen de producenten uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika op hun beurt hun gezinnen ook een liefdevolle dag bezorgen. U vindt de Wereldwinkels in Leeuwarden, Voorstreek 10, Franeker, Dijkstraat 18 en St. Annaparochie, Warmoesstraat 61 u


Try-out concert CMV Burdine Op zaterdagavond 9 februari is er een try-out concert in de Gideonkerk te Sint Annaparochie. Dit concert wordt georganiseerd door CMV Burdine uit St. Annaparochie/Vrouwenparochie. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Het concert dient als voorbereiding op het bondsconcours dat op 2 maart in De Lawei te Drachten wordt gehouden en waar Burdine aan mee zal doen. Het korps, onder leiding van Pieter Bosma, komt uit in de derde divisie en zal daar naast een mooie koraalbewerking, het schitterende werk Atropos van Kevin Houben ten gehore brengen alsook Three Caprices for Band van Henk van Lijnschooten. Naast CMV Burdine zullen ook CMV Hâld Moed uit Oosthem en muziekvereniging Concordia te Middelstum medewerking verlenen aan het try-out concert. Beide korpsen staan onder leiding van Siemen Hoekstra. Heeft u dus zin in een ontspannen avondje uit en wilt u genieten van mooie muzikale klanken, kom dan naar het try-out concert op 9 februari in de Gideonkerk te Sint Annaparochie u

Jubileumconcert Harry Maring Op zaterdag 9 februari om 20.00 uur zal Harry Maring in de Vermaning (Doopsgezinde kerk) van Hallum een concert verzorgen. Dat is een concert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw. Omdat het concert in het teken van Valentijn staat, zal Harry een aantal liefdesliedjes op het (kerk)orgel spelen. Wietske Zoethout zal (dwars)fluit spelen en het koor Mingeling zal enkele van haar mooiste liedjes zingen, begeleid door Saskia Zoet op piano. Daarnaast lijkt het Harry leuk om bij wijze van cadeautje voor de gastvrije doopsgezinden een toepasselijk klassiek stuk te bewerken voor orgel (4-handig), dwarsfluit en piano. Hierbij zal ook onze vaste organiste Rigt Wiersma een bijdrage leveren. Kortom een aantrekkelijk programma voor elk wat wils u

Trio Dionysus geeft een concert in Dronryp

Op zondag 10 februari om 15.30 uur geeft onder auspiciën van de Culturele Commissie d’Alde Wite het trio Dionysus een concert in de Salviuskerk (Alde Wite) te Dronryp. Dionysus bestaat uit Geppy Haarsma, accordeon, Irene de Boer, viool, en Siet Dunselman, piano. Aanvankelijk ging het trio door het leven als Trio Geppy Haarsma, dat veel succes had met vertolkingen van Astor Piazolla’s Tango nuevo. Met de nieuwe naam Dionysus wilden de leden uitdrukken dat zij het repertoire wilden verbreden. Geppy Haarsma haalde in 1977 de acte B voor accordeon aan de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden en heeft daarna verder gestudeerd in Kopenhagen bij de accordeonvirtuoos en – pedagoog Mogens Elegaard. Sindsdien treedt ze op: solo, als begeleidster bij toneel en cabaret

en als soliste bij uitvoeringen van orkesten. Verder heeft ze enige wereldpremières op haar naam staan. Irene de Boer heeft de vakstudie viool DM gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens in Zwolle. Ze heeft meegewerkt aan kamermuziekconcerten, heeft als soliste bij verschillende orkesten opgetreden en heeft – net als Geppy Haarsma – cd-opnamen gemaakt. Ze geeft vioolles aan een aantal centra voor de kunsten in Friesland. Siet Dunselman studeerde in 1980 af voor haar acte B piano aan de Leeuwarder Muziek Pedagogische Academie. Ze werd lerares piano aan het Gemeentelijk Muziekinstituut te Leeuwarden, later Parnas. Op het gebied van kamermuziek heeft ze ruime ervaring en ze heeft regelmatig met de sopraan Dini Buis-Santing concerten gegeven Tevens heeft ze verschillende koorbegeleidingen gedaan u

Haptotherapie in Jelsum Sinds januari 2013 heeft Marianne Hooijdonk een Praktijk voor haptotherapie, haptonomische zwangerschapsbegeleiding en energetische therapie in Jelsum. Al vele jaren heeft zij ook een praktijk in regio Breda, echter de liefde brengt haar ook naar Friesland. Zij is een erkende en geregistreerde GZ-haptotherapeut. Daarmee heeft zowel de cliënt als verwijzer zekerheid over de vakbekwaamheid die van haar verwacht mag worden. Haptotherapie gaat over gevoelens en alles wat daarin geblokkeerd is en niet stroomt. Het gaat altijd om een balans tussen denken en voelen. We zijn het afgeleerd naar ons gevoel te luisteren. Soms zijn we zelfs vervreemd geraakt van wie wij in wezen zijn. Eerst was er voelen, toen kwam het denken. Als voelen en denken weer met elkaar in balans komen, leer je beter omgaan met jezelf, met pijn of problemen. De grote kracht van haptotherapie is dat je dingen voelbaar kunt maken. Haptonomische zwangerschapsbegeleiding is een fijne en zinvolle begeleiding voor alle zwangeren die samen met hun partner de zwangerschap en geboorte willen beleven. Een geboorte brengt veel veranderingen met zich mee. De zwangerschap geeft ouders en kind de tijd om gevoelsmatig naar dit moment toe te groeien. Samen met je partner maak je contact met het kindje in je buik. Samen bereid je je voor op de geboorte. Daardoor weet je je gesteund en veilig en je partner leert erop te vertrouwen dat hij er ècht voor jou kan zijn. Energetische therapie ligt in het verlengde van de haptotherapie. Het is het voelen achter het voelen, het contact met de universele levensenergie. In de energetische therapie maakt Marianne gebruik van de mogelijkheden die de energetische niet-zintuiglijke wereld haar biedt, waardoor heling op een diep niveau kan plaats vinden en het welbevinden voelbaar verbetert op zowel fysiek, mentaal als emotioneel gebied. Graag nodigt zij u uit op haar website marianne@mariannehooijdonk.nl en hoopt u van dienst te kunnen zijn, indien nodig. Voor meer informatie kunt u haar natuurlijk ook altijd bellen op 06 51 31 79 34 u

Schoonheidssalon

Petra Dragt Schoonheidssalon Petra Dragt Griene Leane 5, Stiens, 06-402 458 26

Dé Salon voor:

* Gezichtsbehandelingen * Steelwratjes verwijderen * Couperose behandeling * Dermaroller behandeling * Bindweefselmassage * Manuele lymfdrainage

Nieuw Glycolzuurpeeling Kijk voor info en acties op:

www.petradragt.nl

Plankeprikels te Alde Leie spilet “Susters yn Saken” Op freed 15 en sneon 16 februari spilet de tonielferieniging Plankeprikels it stik “susters yn saken” van Ton Davids. Dit spilet him ôf yn in kleaster wat yn jildpine sit en wer de susters probearje nog wat fan te meitsen. In blijspul yn 2 bedriuwen. De regy is yn hannen van Alfred Miedema. Dit spilet him ôf yn dorpshûs “Us Gebou” te Alde Leie en beide jûnnen begjinne om 20.00 oere. Kaarten binne foarôf te bestellen by Rennie Fokkema op till. 0518-421335. Sneon nei ôfrin muzyk u

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03 www.gevelrenovatiebraaksma.nl StienserOmroeper

7


Kerken Bitgum en omgeving zetten historische stappen Op zondag 10 en 17 februari zal in de kerken van Bitgum, Ingelum, Marsum en Bitgummole een aantal bijzondere plechtigheden plaatsvinden. Iedereen uit de dorpsgemeenschap (maar ook daarbuiten!) is van harte welkom om één of meerdere van deze plechtigheden bij te wonen. Op zondag 10 februari zal in drie plechtige samenkomsten een historische overdracht plaatsvinden. De oude dorpskerken van Bitgum, Ingelum en Marsum zijn eeuwenlang het eigendom geweest van de Nederlandse Hervormde Gemeenten. Men kan dankbaar terugkijken op een rijke, veelbewogen geschiedenis. Omdat het ledental van de kerkelijke gemeenten echter terugloopt, wordt het steeds moeilijker om de kerkgebouwen goed te beheren. Gelukkig zijn er nu in de dorpen Stichtingen opgericht, die het eigendom en beheer van de kerkgebouwen zullen overnemen. In Marsum is dat de stichting "De krobbe derút’’ en in Bitgum-Ingelum de stichting “Tsjerken Bitgum en Ingelum”. De kerkgebouwen zullen door de Nederlandse Hervormde Gemeenten in een buitengewone dienst worden overgedragen op 10 februari. In Bitgum begint

deze samenkomst om 9.15 uur, in Ingelum om 11.00 uur en in Marsum om 14.00 uur. Een week later, op zondag 17 februari, is er opnieuw een bijzondere plechtigheid. In de kerk van Bitgummole zal dan de vereniging plaatsvinden van de Nederlandse Hervormde Gemeente “Bitgum-Ingelum”, de Nederlandse Hervormde Gemeente “Marsum” en de Gereformeerde Kerk van Bitgummole. Al een aantal jaren werken deze drie gemeenten intensief samen. Er zijn inmiddels hechte banden gegroeid, ook over de kerkmuren heen. Als verenigde Protestantse Kerk wil men zich ook in de toekomst van harte inzetten voor de samenleving in de vier dorpen. De dienst op 17 februari begint om 9.30 uur, en evenals op 10 februari zal er aan meegewerkt worden door verschillende muziekgroepen uit de eigen dorpsgemeenschappen u

Nieuwe expositie in Bezoekerscentrum “Terp Hegebeintum” Schilderijen van Mevr. van der Meulen-Goinga uit Leeuwarden tot 28 februari 2013 Eierdoppenverzameling van Gré Procee-Hulleman uit Leeuwarden in de vitrines tot 27 maart 2013

In het Bezoekerscentrum te Hegebeintum hangt het werk van Klaasje van der Meulen-Goinga uit Leeuwarden. Vanaf jonge leeftijd is zij al graag bezig geweest met potlood en papier. Door het volgen van enkel tekenlessen (wat in de dertiger jaren niet zo éénvoudig was), is op latere leeftijd het plezier ontstaan om ook bezig te zijn met andere materialen, bijv. inkt, houtskool, pastelkrijt en verf. Wie heeft er nou geen eierdopje in de kast staan? In de vitrines te Hegebeintum is de bijzondere collectie van Gré te bewonderen. Zoals de meeste verzamelingen, is ook deze begonnen met een cadeautje. Hierdoor werd de verzamelwoede opgeroepen bij Gré. Door ruimtegebrek heeft ze de plastic en houten eierdopjes al weggedaan en daardoor zijn de aardewerken dopjes overgebleven. Wie belangstelling heeft kan de collectie overnemen van Gré, met uitzondering van de persoonlijke items. De exposities zijn te bezichtigen tijdens openingsuren in het bezoekerscentrum “Terp Hegebeintum”: Di.. t/m zo. van 13.00 tot 17.00 uur. Het bezoekerscentrum is gevestigd onder aan de terp te Hegebeintum. De toegang is gratis, het tweede kopje koffie ook! u StienserOmroeper

8

Ingezonden Laat de Stienser Omroeper weer datgene worden wat het hoort te zijn! De laatste maanden erger ik mij met toenemende mate aan het politieke "ingezonden stukken" spel van de diverse partijen. Welles-Nietes stukjes, openbaar moddergooien en achterkamertjespolitiek worden breed uitgemeten in "ONZE" lokale krant. Ik wil dit alles een HALT toe roepen. Politici tot de orde roepen heeft hierbij helaas geen zin, diverse dorpsgenoten hebben dit al eens geprobeerd. Misschien moet de plaatselijke bevolking zich door middel van een bindend referendum uitspreken voor of tegen het plaatsen van dergelijke "gekleurde" ingezonden stukken. Ik pleit voor een Stienser Omroeper waarbij opbeurend, hartverwarmend, sportief en klein nieuws breed wordt uitgemeten, liefst nog met de nodige foto's. Zo krijgt het lokale nieuws de aandacht die het zo dringend nodig heeft. Alleen dan kan ik iedere week weer reikhalzend uitkijken naar een Omroeper met enkel goed nieuws uit de regio u Alex Kramer, Stiens

Hoera voor onze eens zo rijke natie (deel 2)

Kiezers bedankt.

Pakt u de draad van vorige week weer op? Daar gaan we weer Hoera, de laagste inkomens gaan er het meest op achteruit. Hoera, de politieke krengen verzwegen dat ook de 1e belastingschijf met 4% zou stijgen. Hoera, voor dezen dat niemand hierop reclameert Hoera, kerkhof wordt A-locatie Hoera, allemaal op de brandstapel want de begrafenissen worden onbetaalbaar. Hoera, de commissarissen van de Koningin blijken van ons te zijn, want wij mogen ze betalen. Nu blijken dat (hoe is het mogelijk) ook nog graaiers te zijn. Hoera, het salaris van Jorritsma bestaat slechts uit 57 componenten. Hoera, volgens de valse media telt de lijst met graaiers in de publieke sector slechts 2651 personen (willens en wetens hier de nullen vergeten). Hoera, want we zijn lekker passief en pakken ze maar niet aan. Hoera, alle geld verdampt en condenseert in de zakken van deze rovers Hoera, onze te betalen belastingen verdampen niet!! Hoera, ons demonstratierecht zal ons worden ontnomen Hoera, straks alle recalcitranten naar de heropvoedingskampen Hoera, we blijven roepen; lang leve de Koningin Hoera, Willem, u weet wel "van Oranje" wil de Olympische Spelen naar Nederland halen, Hoera, hij wil dit vast ook betalen Hoera, we mogen nog steeds stemmen voor spek en brea in belang valse democraten. Hoera, de Centrale bank krijgt het beheer over onze pensioenen en spaarcenten. Hoera, Nederland laat 90% van zijn goudvoorraad in het buitenland (als het er nog is) Hoera, dat mag de Nederlandse bank president voor het hele volk beslissen. Hoera, de Amerikanen en Duitsers halen al hun (en de ons?) GOUD terug in eigen beheer. Hoera, de gewetenloze Europese Centrale Bank weet er vast wel raad mee. Hoera, De miljardensteun aan Griekenland zal niet verdampen, Hoera, Met deze steun heeft nu Van Dijsselbloem zich ingekocht en mogen wij nu als braafste slaafje uit de Euroklas nog heel veel meer afdragen. Hoera, we horen nog steeds valselijk roepen dat we RIJK zijn. Hoera, nog meer ongenode gasten, daardoor nog verder in de lasten. Hoera, dat we straks gelijk zijn aan de Derde Wereldlanden Hoera, dat we de Italiaanse Maffia via Berlusconi mogen medefinancieren. Hoera, dat de Nederlandse Maffia nog geen naam heeft. Hoera, dat Pim Fortuin ons is ontnomen en geen opvolger is gekomen. Hoera, voor alle faillissementen (voor velen rijkdom vergaren en werkman in de gevaren) Hoera, voor alle berooiden Hoera, voor alle wanhopigen Hoera, voor alle zelfmoordenaars Hoera, voor alle onze (eigen)wijze economen (economen bestaan niet) Hoera, voor onze Bankgieren Hoera, voor de Centrale Banken en de Wereldbank van de Goldman Sachs. Hoera, voor de zeer geheime Bilderbergclub Hoera, voor de resultaten van onze Regering Hoera, voor onze Royalty’s Hoera, voor onze brave slaven, want je kan een schaap nog zoveel vertellen maar dat schaap weet niet wat je verteld. Hoera, onze kinderen hebben geen toekomst meer Hoera, de onderkant van de samenleving is vogelvrij ORANJE BOVEN.

De inwoners van Leeuwarderadeel hebben met een overweldigende meerheid gekozen voor aansluiting bij Leeuwarden. Ruim 77 procent stemde voor Leeuwarden en slechts 17 procent voor Noordwest. Een extra opsteker was de opkomst. Ruim 62 procent van de kiezers kwam naar het stembureau. Dat is vrijwel net zoveel als bij de laatste verkiezingen van de gemeenteraad. De kiezers hebben het referendum tot een groot succes gemaakt. Bedankt daarvoor. Opvallend is ook dat de kiezers uit de dorpen en uit Stiens eensgezind waren. Alde Leie was met 65 procent voor Leeuwarden de laagste. Alle andere dorpen zaten royaal boven de 70 procent De inwoners van Leeuwarderadeel zijn het dus eens met de campagne “Kies voor Leeuwarden” van PvdA en VVD. De Raad moet nu zo vlug mogelijk het overleg met Leeuwarden starten. De feitelijke fusie moet misschien even wachten, maar dat is een formaliteit. Door intensieve samenwerking kunnen al heel vlug de voordelen van Leeuwarden worden binnen gehaald. Met deze stevige steun van u als kiezers zullen wij ons daar voor inzetten u

Hoera, DIT VOLK HEEFT HET SPEL VERLOREN maar kan/mag het niet meer overdoen!! Uitgespeeld! UITGEKNEPEN u Volkssociëteit Friesland. Tel. 058-2660130/2572523

VVD fractie: Klaas Kielstra, Dominick van Diggelen PvdA fractie Leeuwarderadeel: Harm de Kroon, Ursula de Voogd, Pieter van der Werff, Toke Bijsterbosch

Roken Het viel me op dat tijdens het wachten op de uitslagen van de verkiezing of Leeuwarderadeel gevoegd moest worden bij Noordwest Friesland of Leeuwarden (door de raad of bezoekende plaatsgenoten), de spanning opliep rond 22:00 uur. Niet door het tonen van geluid of overlast, echter door het gebruikelijke roken aan de ingang van het Gemeentehuis. Je zou verwachten dat de rokers (ik rook zelf ook), respect hebben voor mens, dier en omgeving. Wat schetst mijn verbazing; dat heren en dames, strak in het pak, hun peuken achteloos weggooien op de trappen voor het Gemeentehuis. Hoezo: voorbeeldfunctie? u Charles Verpoort, Stiens


Hoe kunt u in tijden van crisis besparen? • Houd overzicht op uw financiële administratie en houd eventueel een huishoudboekje bij. Zo weet u beter wat er in en uit gaat en kunt u beter zien waar u kunt besparen. • Zet al uw spaarrekeningen, deposito’s, beleggingen, levensverzekeringen en pensioenen eens op een rij. Verzamel alle overzichten en contracten en berg ze overzichtelijk op. • Spaar wat u kunt missen. Alle kleine beetjes helpen om zodoende voorbereid te zijn op een (financiële) tegenvaller zoals de welbekende wasmachine. Volgens NIBUD zou een alleenstaande een spaarpotje van ongeveer € 3.550 achter de hand moeten hebben. Echtparen ongeveer € 4.000 en een gezin met 2 kinderen € 5.000. • Los zoveel mogelijk de lopende leningen af. Geld lenen kost geld en staat sparen in de weg. Sparen aan de ene kant en rood staan aan de andere kant is meestal onverstandig. Over een lening, doorlopend krediet, roodstand of afbetalingsregeling betaalt u namelijk een hogere rente dan dat u ontvangt over een spaartegoed. • Los eventueel uw hypotheek af. De hypotheek rente kan u netto (na verrekening van uw belastingvoordeel) meer kosten dan dat uw spaargeld u oplevert. Vooral nu de spaarrentes laag zijn, kan dit aantrekkelijk zijn. • De hoogte van de rente die u ontvangt over spaargeld is niet overal hetzelfde. Vergelijk de rentes en de voorwaarden van verschillende banken. Kortom ga eens “Rente Shoppen”. Meng kort en lang sparen door elkaar heen. De hoogte van de rentes op langere termijn is niet voorspelbaar. • Zet uw beleggings- of spaarhypotheken om. Heeft u een hypotheek afgesloten na 14 september 1999 en lost u deze op de einddatum af met de uitkering uit een kapitaal- of spaarverzekering. Zet uw hypotheek inclusief bijbehorende verzekering om naar een bankspaarhypotheek. De opbouw voor aflossing blijft gelijk maar de maandlasten zijn lager. Dit kan nog t/m 31 maart 2013. • Heeft u het ene belastingjaar veel verdiend en het jaar erop of ervoor minder. Dan betaalt u waarschijnlijk te veel belasting. Door van 3 aaneengesloten jaren het inkomen te middelen kunt u berekenen of u nog recht heeft op een teruggaaf. Hiervoor moet schriftelijk een middelingsverzoek worden ingediend. • Een vast bedrag per maand pinnen. Door te betalen met munt- en briefgeld is de “betaalpijn” groter, dan af te rekenen met een betaalpas. • Geef geen geld uit aan zaken die niet nodig zijn. Loop eens door uw abonnementen heen. Welke tijdschriften/kranten gaan ongelezen het oud papier in? • Zorg ervoor dat uw toeslagen, vergoedingen en aftrekposten benut worden. Hiervoor kunt u uw belastingadviseur raadplegen. Bron: Althof Jager Accountants & Adviseurs u

Autorijschool R.Kort Stiens Auto - Bromfiets - Motor - Aanhanger Maak een afspraak voor een GRATIS intake gesprek

L

Kijk op onze website voor informatie

www.autorijschoolkort.nl Bel (058) 257 37 56, Seerob 10 9051 VA STIENS foar al jo túnwurk

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw

Ek foar it snoeien en roaien fan beammen M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

www.trimsalon-jolanda.nl

Nieuw in ons assortiment

Moderne Barometers 175,- euro

Gratis parkeren in Stiens Stichting Welzijn Middelsee biedt u Kinderopvang op maat … • Gastouderopvang • Kinderdagverblijf • Buitenschoolse opvang • Flexibele opvang • Peuterspeelzalen • Verlengde peuteropvang

d nt u vrijblijven aanmelding ku en ie at n rm ge fo ra in aanv Voor ide brochures onze uitgebre

Kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens. Tel 058-2575220 www.welzijnmiddelsee.nl E-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl of psz@welzijnmiddelsee.nl

Loodgieters- & Installatiebedrijf

BOONSTRA Totaal installateur

Seedûker 7, 9051 VB Stiens • tel 058-2574689

Voor al uw

• Airco • Dakbedekking • Gas • Zinkwerken • Water • Elektra • Sanitair • Centrale verwarming • Riool ontstoppingen www.boonstra-installaties.nl StienserOmroeper

9


De dream fan eltse man…. of dochs net?? Tsjummearum- De grutte hit ûnder froulju is op dit stuit it boek ‘fyftich tinten griis’. Mannich frou dreamt dat har eigen Douwe, Gabe as Hylke in echte Latin Lover is. Mar hoe sit dat dan mei de manlju? Wer dreame sy fan en wer wurde sy oars fan yn it liif? Ut ûndersiik docht bliken dat it de man wol wat liket om foar eltse dei in oare frou te hawwen. In frou foar it húshâlden, om mei op stap te gean, om mei te sporten en ja fansels foar de … Want ja oars soe in man gjin man wêze fansels. Age Seldenrust is sa ’n man en hy hâldt it net allinich by dreamen mar nimt de sprekwurdlike proef op de som. Mar soms lizze dream en nachtmerje deun njonken elkoar en der hie ús Age no krekt gjin rekken mei hâlden. Nijsgjirrich wurden nei de wederwarichheden fan Age? Kom dan freed 8 of sneon 9 febrewaris o.s. om 20.00 oere nei ‘Het Wapen van Barradeel’ yn Tsjummeraum. Der spilet ‘Rederijkerskamer Onno Zwier’ de klucht “Deiwurk by jûntiid. Op sneon 9 febrewaris nei ôfrin musyk fan it duo Weima en van der Werf u

Romantisch drama in Filmhuis Stiens Stiens. Maandag 11 februari a.s. om 20.00 uur vertoont het Filmhuis Stiens in Cultureel Centrum “De Skalm” het romantische drama Café de Flore. In de film heeft scenarioschrijver en regisseur Jean-Marc Vallée (bekend van o.a. C.R.A.Z.Y. en 'The Young Victoria') een onmogelijk liefdesverhaal neergezet. De film vertelt het episch liefdesverhaal van Jacqueline die met haar gehandicapte zoon in het Parijs woont van de jaren ’60 en de gescheiden, succesvolle DJ Antoine in het Montréal van de huidige tijd. Hun levens verschillen als dag en nacht, maar worden verbonden door een tijdloze, obsessieve, tragische liefde. Het leven van Antoine lijkt volmaakt: hij heeft een bloeiende carrière, twee prachtige dochters en z’n partner Rose op wie hij smoorverliefd is. Maar volmaaktheid bestaat niet: zijn ex-vrouw Carole lijdt onder hun recente scheiding en verliest langzaamaan haar grip op de realiteit. In haar dromen wordt ze achtervolgd door twee personen: Jacqueline, een jonge vrouw, en Laurent, haar zoon die het Syndroom van Down heeft. Jacqueline werd verlaten door haar man en heeft alles opgegeven om voor haar zoon te zorgen. Ze probeert hem een zo normaal mogelijk leven te geven. Wanneer Laurent op

school echter een meisje met dezelfde handicap leert kennen, verandert de relatie tussen moeder en zoon voorgoed. Ondertussen probeert Carole het mysterie van Jacqueline en Laurent te ontrafelen. Voor dit romantische drama vroeg regisseur Jean-Marc Vallée, Vanessa Paradis voor de rol van alleenstaande moeder. De film

kreeg 13 nominaties voor de Genie Awards, de belangrijkste Canadese filmprijs. De Franse actrice, die als meisje in 1987 een grote hit scoorde met het nummer 'Joe le taxi', won hiermee een Genie Award. Kijk voor een trailer van deze film op www.regiostiens.nl/filmhuis. Kijkwijzer: 12 jaar en ouder u

Overtredingen van regels in de bijstand strenger bestraft Sinds 1 januari 2013 is in heel Nederland de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid van kracht. Vanaf die datum worden overtredingen van uitkeringsregels strenger bestraft. Bij overtredingen moet het teveel ontvangen geld volledig worden terugbetaald, plus een boete van hetzelfde bedrag. Bij herhaling wordt de boete zelfs 150% van het fraudebedrag. Daarnaast kan de gemeente na de tweede over-

treding een bijstandsuitkering maximaal drie maanden stopzetten. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terecht komt bij mensen die hier recht op hebben. Het overgrote deel van de ontvangers van een uitkering houdt zich aan de regels, maar een klein deel doet dat niet. Voor dat deel worden de boetes verhoogd. De aangescherpte regels hebben

dus alleen gevolgen voor mensen die de regels overtreden. Waar moeten ontvangers van een bijstandsuitkering op letten? Gemeenten baseren de hoogte van de uitkering op basis van de gegevens die zij krijgen van de bijstandsgerechtigde. Als de gemeente niet over de juiste gegevens beschikt, kan dit betekenen dat er teveel bijstand wordt uitgekeerd. De hoogte van de uitkering hangt

af van de leefsituatie, het verrichten van betaald werk en van het eigen vermogen. Voor alleenstaanden gelden bijvoorbeeld andere bedragen dan voor mensen die samenwonen. Ook alle inkomsten uit werk zijn van invloed. Daarnaast kan de waarde van bijvoorbeeld spaargeld, dure apparatuur, een auto of een huis in het buitenland meewegen. Voor het bezit van een eigen (koop) woning gelden aparte regels.

Filmmiddag voor kinderen in de Skalm Op woensdagmiddag 6 februari draait de fantastische film Mees Kees in de Skalm. Kees is een stagiair en moet voor het eerst voor de klas staan, voor groep 6b. Hij weet nog niet helemaal hoe dat moet, maar gelukkig helpen de kinderen hem met lesgeven. Voor Tobias komt Mees Kees, de nieuwe invaller op school, precies op tijd. Door de juf werd hij om niets de klas uitgestuurd. Ook kreeg hij vaak strafwerk. Raar, want Tobias is namelijk best slim, heel vrolijk en supergrappig. Mees Kees geeft heel anders les dan de juf. Dat is omdat hij nog stagiair is en voor het eerst voor de klas staat. Hij weet nog niet helemaal hoe dat moet. Met biologie kijken ze bijvoorbeeld SpiderMan en met rekenen zetten ze de tafels op z'n kop. Tobias leeft hierdoor helemaal op ondanks zijn moeilijke thuissituatie. De strenge directrice Dreus vindt het maar niets… De film begint om 14:00 uur en zal met pauze duren tot ongeveer 15.45 uur. Op de website www.welzijnmiddelsee.nl kunt u terecht voor meer informatie en vindt u ook de deelnamekosten u StienserOmroeper

10

Wijzigingen op deze gebieden moeten dus direct bij de uitkeringsinstantie gemeld worden. Zo worden een hoop problemen voorkomen. Ook voor andere uitkeringen Deze wet geldt ook voor een aantal andere uitkeringswetten, zoals de Toeslagenwet, WW, WAO, Wajong, ZW en AKW (Kinderbijslagwet), AOW, ANW en IOAW, IOAZ en WWB u

Nationale voorleesdagen 2013 Van 23 januari t/m 2 februari zijn de Nationale voorleesdagen. Het doel van de campagne is het stimuleren van voorlezen aan jonge kinderen. Om hier wat aandacht aan te besteden, kwam er bij de peuters van peuterspeelzaal Teddybeer uit Britsum iemand van de bibliotheek voorlezen uit het prentenboek van het jaar. De peuters genoten erg van het voorlezen met de grote platen en reageerden erg enthousiast op het verhaal over Dorus die overal lapjes stof uitknipte. Alle peuters kunnen gratis lid worden in de bibliotheek en krijgen dan bij het lenen van het eerste boekje een mooi cadeautje u


'TUSSEN KUNST

EN

KLAAI'

Bodemvondsten laten beoordelen bij de Aerden Plaats December 2010 was de eerste beoordelingsdag en veel mensen reageerden daarna dat ze ook wel iets hadden willen laten zien. Dat kan nu. Op zaterdag 9 februari vanaf half twee zijn drie deskundigen aanwezig voor opnieuw een aflevering van 'tussen kunst en klaai'. Iedereen die iets heeft gevonden, in de tuin, op het land, bij hekkel- en baggerwerkzaamheden enz. kan de voorwerpen gratis komen laten beoordelen. Oude munten, delen van gereedschap, stukken aardewerk, serviesgoed, sieraden, maar ook restanten van botten kunnen meer inzicht geven in de Bildtse Bewoningsgeschiedenis.

Archeologisch Steunpunt de Aerden Plaats roept iedereen op hieraan mee te werken en op 9 februari met materiaal langs te komen tijdens deze determinatiemiddag.

De fractie van het CDA Leeuwarderadeel wil u en jou bedanken. Jullie hebben het Referendum tot een groot succes gemaakt! • Wij wilden graag een hoge opkomst: 62.3% geweldig! • Wij wilden een duidelijke voorkeur van de beide opties: 77.2% voor Leeuwarden 17.4% voor Noordwest Blanco: 4,7%

Op dit moment worden de in bruikleen gegeven vondsten van de vorige keer tentoongesteld en zijn de kindertekeningen met thema 'Stad Niks' ook nog in de Julianakerk te zien, tot eind februari. www.aerdenplaats.nl

Het mag duidelijk zijn dat de CDA-fractie alles in het werk zal stellen om het samengaan met de Gemeente Leeuwarden zo soepel mogelijk te laten verlopen met behoud van de vele goede voorzieningen die wij kennen u

Gratis Beoordeling Bildtse Bodemvondsten. Zaterdag 9 februari van 13.30 tot 16.30 u. Archeologisch Steunpunt de Aerden Plaats. Ds. Schuilingstraat 4-6 te Oude Bildtzijl u

Reünie Doopsgezinde Gemeente Hallum

It Stienser p(r)onkje!!!

100 Jaar geleden is de Doopsgezinde Vermaning aan de Offingaweg te Hallum in gebruik genomen. Om dat feit te vieren zijn er gedurende dit jaar een aantal festiviteiten georganiseerd.

Sûnt de folsleine renofaasje, is ús fermanje in pronkje oan’e Kakewei yn Stiens. Beslist it besjên wurdich, werfoar wy jo graach útnoegje om in kear in Menniste tsjeanst by te wenjen (sjoch foar ús tsjinsten yn dit blêd, side twa).

In dit jubileumjaar willen we ook alle leden, oud leden, zondagsschoolleden en andere belangstellenden de gelegenheid geven elkaar nogmaals te ontmoeten op deze zo vertrouwde plek. Iedereen die dat wil wordt van harte uitgenodigd voor de reünie op zaterdag 13 april 2013

De Mennisten fan Stiens wolle harren geloof graach mei jo diele! Tidens sa’n renovaasje komme jo fan alles tsjin, wat ek wer fragen opropt. Sa witte wy neat fan it riolearringsysteem. Is der noch in (âld) Stienser dy’t weet hat fan de rin fan dit buizestelsel?

U kunt zich opgeven via emailadres dghallum@doopsgezind.nl via secretariaat: De Singel 4, 9074 CX Hallum. Onder vermelding reünie u

Kom ris by ús yn’e tsjinst en fertel it ús (of nim kontakt op mei Gerrit van Dijk 058 2573116). yn’t foarst ús hertlike tank en oant sjen yn ús fermanje, wêr’t wy echt wat grutsk op binne! u

Cake-actie bij de voedselbank Op woensdag 6 februari bakt de cateringgroep van Talant voor de Voedselbank Leeuwarderadeel-Ferwerderadiel 40 cakes. De cakes worden gemaakt in het kader van het project ‘Voel je goed’ van Talant en gesponsord door Albert Heijn in Stiens. De insteek van deze actie is wederkerigheid; de cliënten van Talant willen graag iets terugdoen voor het dorp. Immers; veel inwoners van het dorp zetten zich vrijwillig in voor de cliënten van Talant. De cakes worden op 6 februari tussen 15.00 en 15.30 uur aangeboden aan het bestuur van de voedselbank en een aantal vrijwilligers in cultureel centrum De Skalm. De cakes worden vervolgens uitgedeeld voor Valentijnsdag aan cliënten van de voedselbank u

Verkeer in Stiens Deze fotoserie is een initiatief van de KVO-werkgroep. Ondernemers, politie, brandweer en gemeente werken samen aan een veiliger Stiens. VORIGE VRAAG: WEEK 4 Entree centrum: kruispunt Uniawei/Wylpstrjitte/Langebuorren De personenauto rijdt op de Uniawei richting centrum en is op zoek naar de P-route. Slaat hij dan hier linksaf de Wylpstrjitte in of rechtdoor de Langebuorren in?

HET

GOEDE ANTWOORD

Ingezonden

VRIJDAG 8 FEBRUARI A.S. VAN 17.00 – 20.00 IN ‘DE HOEKSTIEN’ TE BRITSUM

UUR

Jaarlijkse Bazar, Rommel en Curiosamarkt Het is weer bijna zover dè jaarlijkse goed bezochte bazar en rommelmarkt t.b.v de kerk en goede doelen in Britsum. Vrijwilligers zijn alweer druk in de weer om de organisatie soepel te laten verlopen. Zoals bekend is het altijd een drukte van belang en staan belangstellenden vaak een uur voor aanvang al voor de deur te wachten om iets van hun gading te zoeken. Het aanbod zal ook dit jaar weer zeer divers zijn en in tijden van “crisis” is het zo leuk om net dat ene boek voor een klein prijsje op de kop te tikken, dat kapotte tupperware dekseltje in een doos met spullen te vinden of misschien zelfs een ontbrekend ontbijtbordje van je trouwservies te scoren. Het zal vast net als andere jaren gezellig zijn met de bekende “vette hap”, het draaiend rad met natuurlijk weer leuke prijzen, de verkoop van zelfgebakken cake’s, de grabbelton voor de kleintjes en nog veel meer leuke activiteiten voor jong en oud. Kortom het is zeker de moeite waard om even te komen snuffelen en/of iets lekkers te nuttigen of te kopen. Zet de datum alvast in uw agenda! Op woensdag 6 februari vanaf 16.00 uur worden bruikbare spullen opgehaald in Britsum. Mocht U nog spullen hebben en U woont niet in Britsum? Dan kunt u deze op bovengenoemde dag na 16.00 u. inleveren in de Hoekstien. Info: Beitske Homsma (058)2574133 of Sjoukje Boorsma (058)2572441 u

Nieuwe vraag Wylpstrjitte, Uniawei, Langebuorren De vrachtwagen wil linksaf, geeft d.m.v. richtingaanwijzer aan dat hij links wil afslaan, de geasfalteerde Wylpstrjitte in. De personenauto wil vanuit de Langebuorren de Uniawei in. Wie heeft hier voorrang?

=

- De bestuurder kan voor de P-route hier links afslaan, de Wylpstrjitte in. - De P-route voert via de geasfalteerde Wylpstrjitte naar het parkeerterrein bij het gemeentehuis en dus niet via de gele steentjes van de Lange Buorren - Het asfalt op de Uniawei en de Wylpstrjitte betekent: dit is de doorgaande route is en dit is de P-route. - De gele steentjes op de Langebuorren betekenen: dit is het centrumgebied.

De winnaar van het KVO-prijzenpakket is P. Bruinsma-van Zanten, Stiens.

StienserOmroeper

11


Burgemeester Joop Boertjens op bezoek bij Søster B. in Stiens NIEUW!! Oosterse Face-liftbehandeling Je bent van harte welkom op woensdag 6 februari 2013 van 15.30 uur tot 17.30 uur en 19.00 uur tot 21.00 uur om kennis te maken met de school en de diverse leerrichtingen. Op de Ulbe kun je in de onderbouw alle vormen van regulier onderwijs volgen, van vmbo tot havo/atheneum.

OPEN HUIS

Wo.6 februari KOM KIJKEN

‘Zes jaar zit ik hier nu en deze kledingwinkel bleek een heel goede inburgeringscursus te zijn!’ Aan het woord is Britt Madsen, de Deense eigenares van Søster B., een klein modezaakje aan de Langebuorren in Stiens. Burgemeester Boertjens wil graag de reden weten waarom de Deense Britt Madsen naar Nederland is verhuisd. ‘Een man, natuurlijk! antwoordt Britt lachend. ‘Mijn man komt uit Britsum. Ik kom zelf uit een plaatsje dat zestig kilometer ten zuiden van Kopenhagen ligt.’ Verpleegster en klein zusje Burgemeester Joop Boertjens vraagt wat de naam Søster B. betekent. Britt Madsen: ‘De B verwijst naar mijn voornaam. En søster betekent: verpleegster of klein zusje. In Denemarken was ik verpleegkundige. In die tijd was in Denemarken de werkloosheid in de zorg 2%. Dus ik dacht dat ik in Nederland zo aan de slag kon. Maar dat bleek tegen te vallen en toen deed zich de mogelijkheid voor om deze winkel in Stiens over te nemen. Mijn man heeft de meubels in de winkel gemaakt.’ De winkel is smaakvol en gezellig ingericht met een witglanzende toonbank en witte kasten. Overal staan brandende waxinelichtjes. Tegen de enorme spiegel hangt een paar houten Friese doorlopers. Gevarieerd winkelaanbod Eigenares Britt: ‘In Stiens hebben we het Skilhiem en de sportaccommodaties en Doniastate. Daar komen veel mensen op af. Ik hoor vaak dat mensen het gezellig vinden om even Stiens in te gaan om te winkelen. Dus is het belangrijk dat we hier zo’n gevarieerd winkelaanbod hebben, dat trekt publiek. De meeste van mijn klanten komen uit Stiens en Dokkum en uit Leeuwarden. Ik heb een heel brede doelgroep, vanaf een jaar of dertig, maar mijn oudste klant is 98 jaar! Mijn bestseller is deze Deense regenjas, zeer geliefd bij wandelaars en fietsers.’ Joop Boertjens: ‘Wat een lekker stevige stof! En waterdichte ritsen! En ook nog plek voor je mobieltje.’ Britt: ‘Het is een sportieve jas die toch elegant is en heel betaalbaar.’ Ze toont een paar hippe rubberlaarzen met witte vetersluiting die mooi bij de jas passen. Gezellig en uitnodigend De burgemeester vraagt of mensen geholpen willen worden of juist zelf willen rondkijken. Britt: ‘Zoals je zelf behandeld wilt worden, zo behandelen wij de klanten ook. Ik wil graag een intieme en knusse winkel die uitnodigend is voor klanten. Mijn rechterhand Jacqueline Fontein werkt hier twee dagen en ikzelf ben hier drie tot vier dagen. Het is hier vaak heel gezellig, dan vertellen klanten over hun vakantie in Denemarken bijvoorbeeld. Maar als iemand lekker rustig wil rondkijken, dan kan dat natuurlijk ook. Een persoonlijke en prettige sfeer, dat praat verder, ik merk bijvoorbeeld dat de dochter de volgende keer ook meekomt.’

vmbo

CSG Ulbe van Houten Steven Huygenstraat 4 Sint Annaparochie Tel.: 0518 - 401447 www.csgulbevanhouten.nl

Ingezonden Leeuwarderadeel De inwoners van de Gemeente Leeuwarderadeel hebben voor 77% gekozen om samen te gaan met Leeuwarden. Daarmee is de huidige coalitie volledig in zijn hemd heeft gezet, een coalitie die al jaren niet luistert naar de stem van de inwoners. Het is nu dan ook tijd voor een “frisse wind”, en dan zeker niet die van Harlingen. De wethouders en raadsleden van GBL, FNP en CDA kunnen het beste nu maar via de achterdeur het Gemeentehuis verlaten. De werkwijze van deze dame en heren is diep te betreuren, het spel van macht, eigen belangen en politiek geklungel heeft de gemeenschap ondertussen veel geld gekost. Nu is de tijd rijp om uw biezen te pakken, draag uw taken over aan anderen/jongeren in de Gemeente, en wel zo snel mogelijk u D. Nauta.Stiens StienserOmroeper

12

onderbouw havo/atheneum

www.csg-comenius.nl

Winter Wandel tochten Stiens S+S. Sportief organiseert op zondag 17 februari 2013 vanuit het sportcomplex in Stiens hun jaarlijkse winter wandeltocht over 5 verschillende routes. Voor de meer getrainde deelnemers zijn er de 26 en de 21 km die dan ook al ‘s morgens vanaf 9.00 uur van start kunnen gaan, de deelnemers op de drie kortere afstanden moeten even wachten tot 10.00 uur dan kunnen ook zij aan hun tocht beginnen. Onderweg is er gezorgd voor een mooie pauzeplaats en wel op een strategisch punt. De routes zijn weer zo uitgezet dat verschillende afstanden de eerste kilometers met elkaar oplopen en soms pas vanuit de pauzeplaats ieder zijn of haar eigen weg gaat. Met het uitzetten is rekening gehouden met de periode waarin deze winterwandeltocht wordt gelopen. Bij goede weersomstandigheden hadden er zandpaden opgenomen kunnen worden, maar er kan ook sneeuw liggen dan wordt het even zoeken naar die mooie paden. Het uitzicht op de routes is nogal wisselend, van weidse uitzichten en pittoreske dorpjes tot bos- en waterrijke plekken waar het foto schieten wordt. Echt zo’n omgeving wat men in dit deel van Fryslân niet verwacht. Het sportcomplex huisvest diverse sporten w.o. ook een overdekt zwembad, misschien iets om nadien nog even gebruik van te maken. Informatie: www.meewandelen.nl of bel Sape en Sjoukje Boersma 0512-332127 u

Britt Madsen van Søster B. in Stiens laat aan burgemeester Joop Boertjens zien wat de absolute bestseller in haar kledingwinkel is. Duurzame katoen Britt Madsen vertelt dat het haar passie is om over kleding te adviseren: ‘Ik koop mijn collectie zo in dat de kleding op elkaar is afgestemd en mooi met elkaar te combineren is. Maar het allerbelangrijkste is dat iemand zich thuis voelt in kleding.’ In de winkel hangen veel Deense merken; deze kleding wordt in Denemarken ontworpen. Britt vertelt dat klanten tegenwoordig veel vaker dan vroeger vragen waar de kleding gemaakt wordt en of de katoen wel duurzaam geproduceerd is. Britt: ‘Deze vragen zijn alleen maar goed en daarom vertel ik er graag over.’ u


Darten Britsum Seniorenvoetbal 35/45+ 7 tegen 7 Op 25 en 26 januari was het weer een drukte van belang in Britsenburgh te Britsum. Op het programma stond het jaarlijkse darten georganiseerd door it Lûd. Op vrijdag waren er in totaal 26 darters actief en op zaterdag maar liefst 42. Helaas hebben we een aantal darters moeten teleurstellen want het was echt VOL. Volgend jaar zullen we ervoor moeten zorgen dat er een paar banen bijkomen, dan kunnen er ook meer mensen darten en hoeven we dan geen nee meer te verkopen. Uitslag jeugd, A poule 1e Jitse Nicolay, 2e Sjoerd Smits B poule 1e Patrick Ferwerda, 2e Sjoerd Smits Uitslag dames A poule 1e Joke Deelstra, 2e Anna Postma B poule 1e Margaretha Deelstra, 2e Renate Bruinsma Uitslag heren A poule winnaarsronde 1e Freerk v.d. Werff, 2e Haye-Jan Nicolay Poule A verliezersronde 1e Gerrit Steegstra, 2e Henkie Boorsma Poule B winnaarsronde 1e Wytze v.d. Veen, 2e Sven Terpstra Poule B verliezersronde 1e Hedzer Jacobi, 2e Stefan Sol Bij de koppels ging de 1e prijs naar Freerk v.d. Werff en Sjirk Hansma 2e prijs Alex Visser en Auke Sijtsma Hoogste finish bij de dames Margaretha Deelstra 154 en bij de heren Freerk v.d. Werff 109 De eerste 180 werd gegooid door Jan v.d. Zee en de poedelprijs ging naar Tabe Kooistra It Lûd wil graag een paar mensen bedanken voor hun inzet: Ibo, Ronnie, Henk-Simon, WimHenk, Wybe, Gabe en de vrijwilligers van Britsenburgh. Volgend jaar op 24 en 25 januari gaan we weer los, graag tot dan u

Naar aanleiding van ons bezoek aan sport Fryslân, waar we het een en ander aan de weet zijn gekomen over subsidies voor sportverenigingen rees bij ons de vraag: waar zou bij D.T.D nog behoefte aan zijn op het gebied van voetbal. Nu is het zo dat er voor spelers die aan het einde van hun actieve carrière uit beeld raken en voor de club verloren gaan tegenwoordig hele aantrekkelijke alternatieven zijn, namelijk het 35/45+ 7 tegen 7. Deze variant wordt op een half veld (pupillenveld) gespeeld, er mag doorlopend gewisseld worden en er is geen buitenspelregel. Omdat deze variant nog in de kinderschoenen staat, wordt er vaak in toernooivorm op vrijdagavond gespeeld in de maanden april en mei en in het najaar in oktober en november. In het midden en zuiden van het land is er al zoveel belangstelling dat daar binnenkort al een complete competitie van start gaat die

gekoppeld is aan de speeldagenkalender. Wij willen graag weten of er bij onze leden en natuurlijk ook niet leden interesse is om hier aan mee te doen. Je kunt dit doen door je naam aan een van de bestuursleden door te geven en wij gaan dan kijken of er voldoende animo is om eventueel deze variant bij onze club op te starten. Kijk ook eens op www.voetbal.nl. Onder het kopje nieuws kun je het allemaal ook nog een rustig nalezen. De telefoonnummers van het bestuur kun je vinden op onze website www.vvdtd.nl, of mailen naar buurs063@planet.nl maar je kunt ons ons natuurlijk ook gewoon even aanschieten u

Center Parcs korting bij C1000 Kooistra Van woensdag 6 februari tot en met dinsdag 12 maart 2013 kunnen klanten bij C1000 Kooistra in Stiens sparen voor korting bij Center Parcs. Bij iedere 10 euro aan boodschappen ontvangt de klant een gratis zegel. Het totaal aantal gespaarde zegels is bepalend voor de korting: al bij 5 gespaarde zegels ontvangt de klant 40% korting op een bezoek aan zwemparadijs Aqua Mundo bij Center Parcs. Hoe meer zegels worden gespaard, hoe hoger de korting die kan oplopen tot maar liefst 400,- euro op een verblijf in een Center Parcs park in Nederland, België en Duitsland. Ondernemer P. Kooistra over de actie. ‘‘Wij vinden het erg leuk om deze actie te organiseren. Iedereen vindt het lekker om er eens tussenuit te gaan. En met onze spaaractie is het mogelijk om dat met aanzienlijke korting te doen. En juist in deze economisch mindere tijden, is dat voor veel klanten zeer aantrekkelijk. Jong of oud, voor iedereen biedt Center Parcs uitstekende mogelijkheden.”u

Schola Cantorum Het Frysk Senioren Orkest Mistúra zingt komt naar Hijum Henk de Boer nieuwe hoofd- Valentijnszang

trainer v.v. Wardy Ferwert Henk de Boer is met ingang van volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van v.v. Wardy.

De Dokkumer oefenmeester heeft een aanzienlijk rijke staat van dienst. Hij was actief bij onder andere; 't Fean, Friese Boys, Trynwâldster Boys, WTOC en Wykels Hallum. Het bestuur en de selectie zijn zeer ingenomen met de aanstelling van de trainer en hopen dat zij een aantal jaar profijt kunnen hebben van zijn voetbalervaring en ambitie u

Biljartvereniging Britsum Het weekend van 19 - 20 januari was voor onze biljartclub een zeer succesvol weekend. Theo Huitema, uitkomend in de eerste klas (moyene tussen 4.00 en 7.00) sloot de voorronde af met een gemiddelde van 8.37. Dit was goed voor plaatsing voor de districtsfinale en voor promotie naar de hoofdklasse volgend jaar. In het bewuste weekend werd Theo in Gaastmeer eerste in de districtsfinale (Fries kampioen). Met dit resultaat heeft hij zich geplaatst voor de gewestelijk finale in Nieuw Amsterdam in het weekend van 15-17 februari. Wim Henk Nicolay (tweede klas libre (moyene tussen 2.50 en 4.00) sloot de voorronde af met een moyene van 4.11, goed voor een plaats in de districtsfinale en promotie naar de eerste klas volgend seizoen. In die finale, een thuiswedstrijd in Britsum, werd hij tweede en plaatste zich voor de gewestelijke finale in Westernieland. In die finale, het weekend van 19-20 januari, werd hij wederom eerste met een moyenne van 4.10 en plaatste zich voor de landelijke finale op 1,2 en 3 maart in Kessel, Limburg. Wij wensen beiden veel succes u

Donderdag 14 februari, Valentijnsdag, zingt de Schola Cantorum Mistúra o.l.v. Piet Vessies een Valentijnszang in de Doopsgezinde Vermaning, Wirdumerdyk 18 Leeuwarden. De Gregoriaanse, maar ook meerstemmige composities worden door ds. Tj. Hiemstra afgewisseld met verschillende al dan niet Bijbelse liefdesgedichten. De toegang is vrij, maar aan het eind van de avond is er een collecte. Aanvang 20.00 u. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting. Voor verdere informatie www. dezangbodem.nl en/of www. doopsgezindenleeuwarden.nl (klik op actueel en vervolgens op agenda) u

Dit fanfarekorps staat onder leiding van dirigent Jouke Hoekstra en bestaat uit meer dan 65, 50+ -leden afkomstig rondom Friesland. Zij spelen deze middag een divers programma, van oude marsen en koralen tot moderne film- en musicalmuziek. Vorig jaar vierde het Frysk Senioren Orkest hun lustrum van 30 jaar in een uitverkochte Lawei. Zondagmiddag 17 februari verzorgen zij een koffieconcert in het dorpshuis ‘de Kampioen’ te Hijum. Aanvang 16.00 uur u

Haal- en brengservice in Skingen-Slappeterp Op 7 februari a.s. treden Griet Wiersma en Teake v.d. Meer op in het dorpshuis van Skingen en Slappeterp. De avond wordt georganiseerd door TerpenTheater, de culturele commissie die 4x per jaar een lezing, optreden of ander intermezzo organiseert op cultureel gebied in het dorpshuis. Iedereen die dit optreden wil meemaken en geen vervoer heeft of er tegenop ziet om de buitenwegen te berijden kan contact opnemen met Feike.Wagenaar@hetnet.nl u

Dockinga College Ferwert gaat skiën Breed onderwijsaanbod is een van de ambities van het Dockinga College te Ferwert, dat wil zeggen dat school meer is dan de verplichte lessen. De school organiseert dan ook diverse activiteiten tijdens het schooljaar. Een bijzonder onderdeel van dat brede onderwijsaanbod is een dagje skiën in Duitsland. Vrijdag 25 januari was het zover en reed de bus ‘s ochtends om een uur of 7 Great Sminia op om de skiërs in spé, allemaal leerlingen uit de eerste klas, op te halen voor de reis naar Bottrop. In de skihal hebben ze eerst instructie gehad en vervolgens konden ze het geleerde in praktijk brengen u StienserOmroeper

13


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Woensdag 6 februari Korfbal Heechfinne, Ferwert 21.00 u. MNenW MW1 - Wêz Warber/Wêz Fluch MW 1

Sanne Vermeer Noordelijk kampioene judo

Zaterdag 9 februari Korfbal Iehal, Stiens 13.00 u. MNenW D1 Harkema D2 15.10 u. MNenW C1 VKC/AROBantenne C1 16.15 u. MNenW A1 - Koru A1 17.30 u. MNenW 2 - Joure 2 18.45 u. MNenW 1 - WIK'34 1. Iehal, Stiens 12.00 u. CSL E4 - Westergo E2 12.00 u. CSL E1 - VZK E1 12.00 u. CSL F2 - Spannum F1 13.00 u. CSL F1 - Harkema F1 13.00 u. CSL F3 - De Waterpoort F1 14.05 u. CSL B1 - Spannum B1 Bordinehal, Stiens 12:00 u. CSL D2 - LDODK/AH Gorredijk D4 13:00 u. CSL D1 - Mid-Fryslân D1 14:00 u. CSL C1 - TDK C1

KORFBAL

Nummer 1 tegen nummer 2 Zaterdag 26 januari stond de wedstrijd Heerenveen 1 – CSL 1 op het programma. Dit betekende de nummer 1 tegen de nummer 2 in de competitie. CSL stond voorafgaand aan de wedstrijd met 4 punten los van Heerenveen en bij winst zou er een belangrijke stap gezet kunnen worden richting het kampioenschap in de 1e klasse B. Bij verlies zou Heerenveen in de race voor de titel blijven. De belangen van vandaag waren dus duidelijk. CSL kwam niet goed uit de startblokken waardoor Heerenveen binnen een paar minuten de leiding nam. Heerenveen oogde gretig en was niet van plan om het CSL hier vandaag gemakkelijk te maken. Tactisch stond de ploeg uit Heerenveen sterk. CSL had duidelijk moeite om de puntspelers te bereiken. CSL wist tot aan de rust nog wel aan te haken, maar kon het verschil niet maken. Dit resulteerde in een 9-7 ruststand. In de rust werd duidelijk gemaakt dat het bal- en looptempo flink omhoog moest. In de beginfase van de 2e helft lukte dit echter nog niet. CSL had moeite de korf te vinden. Heerenveen ging door waar het geëindigd was de eerste helft en kon hierdoor uitlopen naar 17-11. CSL wist nog maar viermaal te scoren. In de slotfase van de wedstrijd kwamen Sander Weijer en Femke Bergsma in het veld. Vandaag was CSL niet in staat om haar niveau te halen en werd de wedstrijd teleurstellend verloren. Eindstand 23-15. Heerenveen is daardoor teruggekomen tot 2 punten. Hierdoor blijft het spannend in de 1e klasse B u StienserOmroeper

14

In het Dingspelhuus in Diever werd zaterdag 26 januari het districtskampioenschap judo gehouden voor dames en heren -21 jaar. De nrs. 1 en 2 van dit kampioenschap plaatsten zich voor het NK dat over twee weken in Nijmegen wordt gehouden. Van Sportschool Poelstra kwamen er 7 judoka’s op de mat. Twee bij de dames en 5 bij de heren. De achtste deelnemer, Jorrit Kloetstra, had zich afgemeld. Sanne Vermeer zorgde in de klasse -57 kg voor een sensatie. In

maart wordt de inwoonster van Stiens pas 15 jaar. Ze was nu al heer en meester in haar klasse in deze leeftijdscategorie. Ze moest het in de eerste ronde opnemen tegen de twee jaar oudere Davita Romers. Met twee prachtige worpen wist Sanne twee maal wazaari te scoren en zo de partij binnen een minuut in haar voordeel te beslissen. In de halve finale moest ze het opnemen tegen één van de favorieten; Michelle Benjamins. Sanne kreeg een straf wegens pasiviteit, nam daarna het initiatief en scoorde weer met een fraaie worp een waza-

ari waarna ze het op de grond in twee instanties afmaakte met nog een waza-ari voor houdgreep. In de finale moest ze het opnemen tegen de 5 jaar oudere Kim Smit uit Veendam. Dit werd een spannende strijd met fraai judo van beide kanten. Sanne wist met een prachtige worp een yuko te scoren. In het vervolg kreeg ze nog een bloedneus die gelukkig gestopt kon worden. Ook Kim kwam met enkele sterke aanvallen, maar Sanne scoorde met een overname een waza-ari waardoor dit grote judotalent uit Stiens met de Noordelijke titel -21 jaar

aan de haal ging. Een fantastische prestatie! Bij de heren -100 kg was Gert Rabe de favoriet. De judoka uit Nijland (en werkzaam in Hallum) won in zijn eerste partij met 2x waza-ari van Jorrit Porte. In de volgende partij tegen Jesse van Oosten ging het een stuk moeizamer. Toch was het Gert die de bovenliggende partij was. Duidelijk dominanter. Hierdoor kreeg Jesse tweemaal een shido, waardoor Gert zijn optreden met weer een Noordelijke titel opsierde. In de klasse -73 kg kwam Marc Stol op de mat. Marc Stol begon zeer overtuigend. In de eerste ronde won hij vrij eenvoudig van Sytse Freerk van der Velde met ippon. In de kwartfinale was hij ook sterk op dreef. Met een prachtige worp scoorde hij waza-ari en uiteindelijk met verwurging besliste hij de partij in zijn voordeel. In de halve finale moest hij het opnemen tegen de sterke Koen van Vliet. Ook in deze partij stond Marc overtuigend te judoën en ging het lange tijd gelijk op. Helaas maakte Marc een foutje, werd overgenomen en verloor met houdgreep. In de strijd om het brons was het op… Het ging niet meer en er werd verloren van Thijmen Hoekstra die dus brons pakte. Marc Stol bleef steken op een vijfde plaats… Silke Kloetstra moest het in de klasse -52 kg opnemen tegen de sterke Myrthe Assies en Martgitta Hein van Judoschool Groningen. Silke verweerde zich prima in beide partijen, maar het lukte haar niet om ze te verslaan. Ze verloor met yuko van Myrthe en met waza-ari van Margitta. Wel kon ze terugkijken op een goed optreden u

Molenwieken op dressuurwedstrijd te Vrouwenparochie In de klasse B startte Irma Hiemstra uit Stiens met haar B-pony Snowy, ze behaalde in haar eerste proef 177 pt en in haar 2e proef 175 pt, Kianne Plantinga uit Oudebildtzijl startte met C-pony Ramona ook in de klasse B. Deze combinatie behaalde in de eerste proef 172 pt en in de 2e proef 160 pt. Jenny Kloosterman uit Hallum wist met Kooihuster Harro 208 pt te behalen en won hiermee de 1e prijs. Romy Wiersma uit St. Jacob behaalde met Harvest Song 188 pt in de eerste proef en met 186 pt in de 2e proef won ze de 1ste prijs. Rikst Miedema uit Stiens behaalde met D-pony De Vriesjes Jim 178 pt in de eerste proef en 180 pt in de 2e proef. Iris Marie Smit uit Beetgum behaalde in de eerste proef 173 pt, de 2e proef werd beloond met 181 punten hiermee won de combinatie de 2e prijs. In de klasse L1 startten Lydia Attema uit Stiens en Selina Faber uit Oudebildtzijl. Lydia startte met E-pony Karimh en behaalde 181 pt in de eerste proef en 185 pt in de 2e proef. Selina behaalde met D-pony Thalita 2 keer 177 pt. Tot slot kwamen er nog 2 combinaties in de klasse L2 aan de start. Lisl Miedema uit Stiens behaalde met D-pony Kantje’s Amarinka 168 pt in de eerste proef en 170 pt in de 2e proef. Natasja de Valk uit Stiens wist met D-pony Norris 2 keer de 1e prijs binnen te halen, met 205 en 197 pt van de jury heeft de combinatie ook meteen 4 winstpunten erbij. Afgelopen weekend werd er dressuur gereden in Franeker, hier werden ook enkele succesen behaald door de Molenwieken. In de klasse L1 wist Lydia Attema uit Stiens met haar pony Karimh een 1e prijs binnen te halen met 181 pt die ze behaalden in hun eerste proef, de 2e proef werd beloond met 175 pt. Marte de Jager uit Hallum startte in de klasse Z1 met Hamahr Du Bois zij behaalde in de eerste proef 217 pt, met deze mooie punten wonnen ze de 2e prijs, de 2e proef ging nog beter en met maarliefst 226 pt wonnen ze hier de 1e prijs u

Volleybalcoach gezocht! Dit leuke meisjesteam zoekt een coach. Het team bestaat uit zeven fanatieke speelsters uit Minnertsga en St. Jacobiparochie. Ze komen voor volleybalvereniging SBO uit op B-niveau (14-16 jaar) en spelen hun wedstrijden op zaterdagmiddag van september tot april. Vanaf het volgende volleybalseizoen zijn ze op zoek naar een enthousiasmerende coach die hen bij de wedstrijden begeleidt. Heeft u interesse? Neem dan contact op met het bestuur van SBO via Aaltsje Bleeker, e-mail: aaltjebleeker@hotmail.com. Bij haar kunt u ook terecht voor verdere informatieu


Winterpret bij de kangoeroes Turnlust met Acro teams weer in de top 5 Turnlust Hallum liet afgelopen zaterdag in de sporthal van Sneek acro-oefeningen zien die goed waren voor medailles. Dat was wel anders twee weken terug. Doordat Turnlust verplicht werd om eerder wedstrijden te doen, waren de teams er nog niet helemaal klaar voor. De eerste plaatsingswedstrijd verliep daardoor niet zoals we gehoopt hadden. Afgelopen zaterdag was dat anders. Twee maal goud, eenmaal zilver en een vijfde plaats was voor Turnlust Hallum. Goud was er voor Trynke de Vries samen met Renske Tijtsma in het D niveau. Goud was er ook voor Hilda Krol en Maaike Reitsma samen met Klaske Houtsma in het trio D niveau. De instap meisjes van acht en negen jaar namen het zilver mee naar huis. Dit waren Elina Oost, Rianne Osinga en Geertje de Vries. Een vijfde medaille was voor het duo E senior Ilse Yska en Karin de Vries u

Ja, het is winter en koud. Daarom hadden de kangoeroes en natuurlijk ook de begeleiders bij de spelletjes en het afleggen van een parcours een muts op en een sjaal om en zo bleven ze toch wel lekker warm. Het parcours bestond o.a. uit ‘sneeuwbal’ pittezak gooien door een hoepel, over het ijs lopen, klimmen op een mat (berg) met behulp van een touw, koprollen, gooien van de (sneeuw) bal door de korf. Deze route werd een aantal keren herhaald. Daarna kwam het spelletjes gedeelte in de vorm van ‘schipper, schipper mag ik overvaren’ en een balspel met een hele grote parachute. Aan het einde van deze winterpret training kregen de kangoeroes een beker limonade en keerden toen huiswaarts. Het was een zeer leuke ochtend waarbij we als kangoeroeklub tevreden kunnen terugkijken. Deze ochtend gemist? Jammer, maar we trainen elke zaterdagochtend van 09.0010.00 uur in de Bordinehal in Stiens. Het betreft kinderen van 3 t/m 6 jaar. Info Ineke Hansma, 058-2575720 of op www.kvcsl.nl u

Medailles voor master zwemsters bij ONMK 2013

Op 25, 26 en 27 januari 2013 werden de Open Nederlandse Master kampioenschappen (korte baan 25m) zwemmen in Nijverdal gehouden. Dit zijn kampioenschappen voor zwemmers boven de 20 jaar. Hier deden aan mee Ageeth Boomsma

(40+) uit Britsum en Jeanette Smits (45+) uit Stiens beide zwemmend voor Zv ORCA Leeuwarden. De 1e dag stond de 50m vlinderslag voor Jeanette op het programma. Met een tijd van 42.70 sec won ze een zilveren medaille bij de (45+). Daarna kwam Ageeth op de 200m wisselslag in actie. Tijd 3.13.78.

Beide kwamen nog in actie op de 200m vrijeslag Ageeth, 2.46.04. Jeanette 2.58.05. Dag 2, begon 's Morgens voor Jeanette met de 400m vrijeslag. 6.20.65. Daarna stond de 50m schoolslag op het programma. 48.54 sec. 's Middags kwam Ageeth ook weer in actie op de 100m vrijeslag 1.15.15 en Jeanette 1.21.02. Daarna zwommen ze beide de 50m rugslag. Jeanette 45.94 sec. Ageeth 40.86 sec wat een bronzen medaille opleverde (40+). Dag 3. 100 wisselslag voor Ageeth 1.26.77 en voor Jeanette 1.29.78. Als laatste stond de 50m vrijeslag op het programma. Ageeth 33.45 sec en Jeanette 36.80 sec. Een zeer geslaagd Nederlands kampioenschap voor beide dames met ieder een mooie medaille en een paar persoonlijke records. Nu gaat er weer getraind worden voor de Europese master kampioenschappen zwemmen die van 1 t/m 7 september 2013 worden gehouden in Eindhoven u

Iryoku pakt 12 prijzen bij Ommelander Cup Karatevereniging Iryoku uit Leeuwarden/Stiens heeft zondag 27 januari twaalf bekers in de wacht gesleept bij de eerste editie van de Ommelander Cup in Delfzijl. Zeven keer werd beslag gelegd op de eerste plaats. Aan het toernooi deden zestig karateka's van 8 tot en met 15 jaar uit Friesland en Groningen mee. Op het onderdeel kata (loopvormen) waren er eerste plaatsen voor Hendrik Roo (10), Bonita Hoekwater (12) en Lauren van der Zee (14). Sido de Haan (10) en Dustin Hoekwater (16) eindigden als tweede. Bij het kumite (vrije gevecht) waren Hoekwater en Van der Zee wederom zeer succesvol. Beide dames wisten op de mat opnieuw een eerste plek te veroveren. Ook Arabella Roorda (15) en Urwin Plantenga (15) uit Oude Bildtzijl pakten het goud. Nicander Roorda (12) en Gaula Saber (15) werden tweede. De juryleden beloonden Bonita Hoekwater aan het einde van de dag met de stijlprijs. Zij vonden haar de meest veelzijdige karateka van de Ommelander Cup. Iryoku was met tien jeugdleden vertegenwoordigd in Delfzijl. Andere deelnemers kwamen uit Drachten (Kyokushin Gym Drachten), IJlst (Karatevereniging IJlst), Winsum (Dojo Katsu) en Delfzijl (Karateclub Kyôchô) u

Waterpoloteam presteert Klaverjassen Smallebrug boven verwachting Het waterpolo-jeugdteam van SG Middelsé De Skelp uit Stiens presteert boven verwachting. Onlangs versloegen de pupillen van trainer Jelle van Kalsbeek titelfavoriet Orca met 7-6. De waterpoloërs doen mee in de competitie tot 11 jaar. In en tegen Leeuwarden ontwikkelde zich een spannende strijd. De ploegen gingen de hele wedstrijd gelijk op, maar uiteindelijk trok Middelsé aan het langste eind. Dat kwam mede door keeper Frank Toxopeus die zelfs een penalty pareerde. Jason Brand toonde zich in de wedstrijd een begenadigd doelpuntenmaker met een kiezelhard schot. Maurice de Jong was in de achterhoede een plaag voor de aanvallers van Orca. Eerder die dag speelde Middelsé-De Skelp ook tegen de waterpoloploeg uit Meppel. Daar viel vooral de fantastische pass van Tika Garsen op. De 9-jarige speler gooide de bal over grote afstand precies in de handen van Lolke Smit. Die wist deze prachtkans om te zetten in een doelpunt. Uiteindelijk werd deze ploeg met 10-3 verslagen. Middelsé staat nu op een tweede plaats in de Noordelijke jeugdcompetitie. Het aantal enthousiaste jeugdspelers is zo snel gegroeid dat Middelsé graag met een tweede jeugdteam begint. Iedereen vanaf 8 jaar kan drie keer gratis meetrainen in Stiens. Meer info op www.zvmiddelse.nl u

Het was weer en gezellige vrijdagavond in Café De Smalle Brug in Stiens. De opkomst was 24 personen oftewel 6 spelerstafels. Uitslag: 1. Eddy 2. Julia 3. Hans 4. Lies 5. Lydia 6. Joke

5399 5366 5322 5179 5100 5015

Poedel Prijs Arjen 3842. De volgende klaverjasavond is vrijdag 22 februari 2013. Een ieder is van harte welkomu

Het volledige team van Karatevereniging Iryoku bij de Ommelander Cup 2013. Tweede rij karateka's, met gele band dubbelkampioene (kata, kumite): Lauren van der Zee. Links van haar (blauwe band) Bonita Hoekwater, eveneens dubbelkampioene (kata, kumite) en winnares van de stijlprijs. Midden achterin sensei Gilbert Cleveringa. StienserOmroeper

15


Groen is... DoeDag D

woensdag 13 februari 2013 w aaanmelden bij de locatie of via de website

OpenAvond O

woensdag 13 februari 2013 w vvan 18.30 - 21.30 uur

Bloem & Design

&meer

Buitenpost / Heerenveen / Leeuwarden / Sneek

www.nordwincollege.nl

HAPTONOMISCHE ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING Haptonomische zwangerschapsbegeleiding is een fijne en zinvolle begeleiding voor alle zwangeren die samen met hun partner de zwangerschap en geboorte willen beleven. Deze vorm van begeleiding is juist ook fijn en zinvol voor zwangeren die niet goed in hun vel zitten of anderszins problemen ervaren of hebben, wel of niet direct betrekking hebbende tot hun zwangerschap. Welkom op mijn website: www.mariannehooijdonk.nl Marianne P J Hooijdonk Ulicotenseweg 27, 4861 RS Chaam, tel. 06 - 51 31 79 43 Aldlânsdyk 14, 9057 LG Jelsum, tel. 06 - 51 31 79 43







Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 6 februari t/m woensdag 13 februari

Extra JE WEET NU boekje bij onderstaande aanbiedingen.     

  









   

   



   

  

 







WINT

ERGR OEN



  













 

TEN EDITIE

 





   

 

 

  

 



 

  













 













  



 

     

   

 

 

 



C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 

  

16







 

  







   

StienserOmroeper



 

 

  

IALE EEN SPEC DIT IS



 





 

 

    







Openingstijden: ma t/m wo. 8.00 - 20.00 uur, do. + vrij. 8.00 - 21.00 uur en za. 8.00 - 20.00 uur





  





So20130204 06  

Stienser Omroeper 2013 06

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you