Page 1

deze week

2312

Zomermarkt... pagina 2

Rondje IJsland... pagina 12

Jubileum ... pagina 15

Stienser 64e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

JUNI

OPEN HUIS

Gezondheid is een belangrijk goed Het bewaren en het bewaken van je gezondheid is een kunst voor elk mens en een kunde voor de dokter.

Stienzer Keatsdagen 2012

Van woensdag 6 juni t/m zondag 10 juni zijn de jaarlijkse Stienzer Keatsdagen. Er is die dagen van alles te beleven in Stiens, dat varieert van de kermis in het centrum tot allerlei activiteiten op het kaatsterrein. Nieuw is een klaverjastoernooi op woensdag, een steeds terugkomende activiteit is het volleybaltoernooi, maar het draait die dagen natuurlijk om kaatsen. Jeugdkaatsen, de Germeraad & Germeraad Leeuwarderadeelpartij, de Boeren-PC en de wedstrijden voor dames en heren hoofdklasse.

Marian Rappoldt De praktijk op Smelbrêge 16A te Stiens geeft behandelingen, die een aanvulling zijn op de reguliere medische behandelingen. Het bevorderen van het eigen herstelvermogen van de mens is het doel. De Chinese geneeskunde en de acupunctuur zijn een andere manier om naar mensen en naar gezondheid te kijken. Daardoor gaan er ook andere dingen mogelijk worden. Het is een eeuwenoud idee, dat energie in het menselijke lichaam belangrijk is. In de Chinese geneeskunde staat dit idee centraal. Er is kennis over energiebanen, over meridianen, over acupunctuurpunten, de toegangspoorten tot die energie, over energie maken in ons lichaam en over energie verbruiken in ons lichaam. In de behandelingen wordt deze kennis gebruikt om klachten te verminderen. Uiteenlopende klachten kunnen worden behandeld: opvliegers, klachten van de buik, klachten over de stoelgang, menstruatieklachten, allerlei pijnen (spierpijn, hoofdpijn, gewrichtspijn). Als de klachten langer bestaan, dan zijn vaak meerdere behandelingen nodig. Als verpleeghuisarts, als huisarts in de psychiatrie, als arts bij GGD en als arts bij een arbodienst heb ik gewerkt. Nu wil ik me helemaal richten op deze manier van gezondheid nastreven. Behandelingen gaan op afspraak. (06-51818713 of 058-2896712 bij voorkeur van 9.00 tot 10.00 uur). Kennismaken kan gewoon gratis. Vrijdag 22 juni is er een Open Huis van 13.00 tot 16.00 uur. Belangstellende kunnen rondzien wat er zoal gebeuren kan bij een behandeling u

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger het te kloppen partuur is na winst in Dongjum en Sint Annaparochie. De uitslag van Dronryp is inmiddels ook bekend. Wellicht is de noodzaak van de andere parturen daardoor nog groter geworden om die zegereeks te doorbreken. Misschien lukt dat in Stiens, net als vorig jaar, want toen wist het partuur van Jan Dirk de Groot,

Renze Pieter Hiemstra en Pier Piersma te winnen. Zij kaatsen in dezelfde opstelling en een verrassing is derhalve niet uitgesloten. Een ander kansrijk partuur is zeker dat van Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra. Marten was al drie keer koning in Stiens en het is bekend dat sommige kaatsers in bepaalde plaatsen altijd goed kaatsen. Vervolg pagina 11

Heren hoofdklasse Op zondag 10 juni komen de heren hoofdklassers in actie op het kaatsveld aan de Uniawei. Dit jaar zijn er gelukkig weer tien parturen en zo hoort het ook op zondag. De wedstrijd begint om 12.00 uur en het moet mogelijk zijn dat voor half zes de laatste slag valt. Vanaf 14.00 uur zorgt STUDIO weer voor extra sfeer op het veld en aan het eind van de middag wordt het vast weer gezellig in of bij de feesttent met live muziek van het orkest BUTTERFLY. Het is duidelijk dat bij de heren hoofdklasse het partuur van

Foto: Henk Bootsma

VRIJDAG 22

Leonie van der Graaf, koningin tijdens de Stienzer Keatsdagen 2011

Formido Stiens heeft een AED Per 1 mei heeft de Formido in Stiens een AED (Automatische Externe Defibrillator) in gebruik genomen. Voor Lars Atema van de Formido in Stiens is veiligheid erg belangrijk en daarom wordt daar jaarlijks veel aandacht aan besteed. Maar het plaatje was nog niet compleet naar het gevoel van Atema. En daarom werd besloten dat zijn bedrijf moest worden uitgerust met een AED. Dit belangrijke apparaat kan in afwachting van de Ambulance een leven redden als iemand een acuut hartprobleem heeft. Als voorbereiding hierop is in februari het BHV team van de Formido vestiging verder uitgebreid met 4 medewerkers. Dit werd gedaan door een instore BHV opleiding van EHBO Diensten Nederland. Ook andere winkelbedrijven uit Stiens deden aan deze instore BHV opleiding mee waaronder Intence mode en Eatcorner Pieter Jelles. EHBO Diensten Nederland heeft voor onze bedrijven de perfecte training verzorgd, mede door in onze vestiging incidenten na te bootsen zullen wij nog beter in staat zijn onze klanten en medewerkers te helpen in geval van een calamiteit. Gezondheid / veiligheid is zo belangrijk dat eigenlijk iedere medewerker een BHV opleiding moet hebben, aldus Atema. Welnu, bij deze bedrijven bent u vanaf nu “veiliger”u

Voor al uw: • verbouw • onderhoud • renovatie • nieuwbouw • stallenbouw • utiliteitsbouw • molenbouw

Op de foto de deelnemers van Formido, Intence Mode en Eatcorner Pieter Jelles.


UitAgenda Stiens

dinsdag 5 juni 16.00 uur Tomke in de bibliotheek 21.00 uur De Nije Bazún een laatste Try Out in de Hege Stins woensdag 6 juni 14.00 uur Vaderdag knutselen in het Jeugdhonk 8 vanaf 14.00 uur Stienzer Keatsdagen met de jeugdkaatspartij 19.15 uur Open Stienser Kampioenschappen Klaverjassen 18.30 uur Volleybaltoernooi donderdag 7 juni 10.00 uur Boeren-PC vrijdag 8 juni 15.30 uur Dames hoofdklasse partij zaterdag 9 juni 10.00 uur Germeraad & Germeraad Leeuwarderadeelpartij 21.00 uur Stageline in de feesttent zondag 10 juni 12.00 uur Heren hoofdklasse partij 17.00 uur Orkest Butterfly in de feesttent woensdag 13 juni 14.00-16.00 uur Buitenspeeldag met kinderkleding- en speelgoedbeurs op de Felixwei zaterdag 16 juni 16.00-22.00 uur Avondbraderie zaterdag 23 juni 19.00 uur Taptoe Streetparade vanaf Skalm 20.00 uur Taptoe Kaatsveld tot eind juni Expositie van Connie Versteeg-Corba in gemeentehuis tot eind juni Expositie van Wob Bijlsma in bibliotheek

Britsum

woensdag 13 juni 15.00-17.30 uur Zomermarkt op schoolplein obs De Homeie

Hallum

zondag 10 juni 12.00-16.00 uur Open huis nieuw bedrijfsgebouw It Fryske Gea, Noorderleeg 5a

Ferwert

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens zondag 10 juni 09.30 u. ds. C.J.C. Kremer-Elzinga, Zoetermeer St. Vituskerk, Stiens zondag 10 juni 09.30 u. ds. M. Hulzebos, Britsum. H.A. Lopend Hervormde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 10 juni 09.30 u. drs. J.H. de Haan, St Annaparochie Gereformeerde kerk Britsum zondag 10 juni 09.30 u. drs. J.H. de Haan, St Annaparochie in Hervormde Kerk Britsum Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 10 juni 10.00 u. ds. Th. Korteweg, Ferwert P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 10 juni 09.30 u. ds. P. Beintema, Dokkum. H.A. Hervormde gemeente, Vrouwenparochie zondag 10 juni 09.30 u. Openluchtdienst in Alde Leie R.K. kerk, St. Annaparochie zondag 10 juni 10.15 u. Pastoor Jan Romkes v.d. Wal, Eucharistieviering Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl zondag 10 juni 09.30 u. ds. H.J. Delwig, Leeuwarden. IKO openluchtdienst in Alde Leie op sportveld, m.m.v. CMV Excelsior. Bij slecht weer in Gereformeerde kerk Oude Bildtzijl Gereformeerde kerk, Oude Bildtzijl zondag 10 juni 09.30 u. ds. H.J. Delwig, Leeuwarden. IKO openluchtdienst in Alde Leie op sportveld, m.m.v. CMV Excelsior. Bij slecht weer in kerk R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 9 juni 19.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering zondag 10 juni 09.30 u. Pastor A. Buter en Cantores, Eucharistieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 10 juni 11.00 u. Pastor A. Buter & Themakoor, Eucharistieviering

t/m juni Expositie van schilderijen van Jappie Kooistra in het gemeentehuis.

De Salvator evangelische gemeente, Leeuwarden zondag 10 juni 10.00 u. Jelmer Woudstra

Marrum

Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Heliconweg 52, Leeuwarden zondag 10 juni 10.00 u. ds. R. Santinge. H.A.

4, 5, 6 en 7 juni Avond4daagse 14 t/m 17 juni Dorpsfeest

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 10 juni 09.30 u. ds. C.J.C. Kremer-Elzinga, Zoetermeer in De Hege Stins, Stiens

't Bildt

4 t/m 8 juni Wadkunst 2012, inspirerende activiteiten: www.wadkunst.nl

St.Annaparochie

t/m 10 juni (weekends) Thuisexpositie Hendrik Elings aan de Oude Bildtdijk 202 20.30 uur Themabijeenkomst van Werkgroep Het Bildt in MFC Ons Huis

St.Jacobiparochie

22 juni t/m 8 juli Expositie Panorama Mesdag op z'n Bildts in loods akkerbouwbedrijf Rienks, Koudeweg 36. www.bildtseaardappelweken.nl

Berltsum

zaterdag 9 en zondag 10 juni 13.00-17.00 uur Open Atelier bij Geeske Sijbrandij, It Skil 9

“Elke woensdagmiddag doe ik leuke dingen met mijn kleindochter” En mijn medicijnen? Die regelt Palet. Je blijft jezelf met Palet. Bel (0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)

Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem, Nije Poarte 33 of ons zorgsteunpunt in het gezondheidscentrum, Griene Leane 5 in Stiens Palet, altijd in de buurt www.paletgroep.nl

StienserOmroeper

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

2

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Zomermarkt O.B.S. de Homeie Woensdag 13 juni vanaf 15.00 uur houdt O.B.S. de Homeie te Britsum haar traditionele zomermarkt op het schoolplein. U bent van harte welkom om te komen genieten van o.a. leuke spelletjes, verloting met prachtige prijzen, het draaiend rad, ponyrijden, heerlijke hapjes en drankjes, rommelmarkt en nog veel meer! Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de dierenbescherming. U KOMT TOCH OOK ? Mocht u bruikbare spullen hebben voor onze rommelmarkt, kunt u die inleveren vanaf 4 juni a.s. bij O.B.S. de Homeie: L. Jellingastraat 33-a 9055 MX Britsum u

Boer

zoekt vrouw Zondag 10 juni is het weer zover! Dan is er weer een super gezellige jeugdkerk! Het thema van deze dienst is ‘Boer Zoekt Vrouw!’. In deze dienst gaat een boer op zoek naar een vrouw, maar of hij erin zal slagen is natuurlijk de vraag?! De spreker van deze avond is ds. Jaap Overeem uit Stiens. Er is weer een dans en de eigen Stepping Stones band is er natuurlijk ook weer bij! De jeugdkerk begint om 19.30 uur in De Bining te Sint Annaparochie. Dus trek allemaal jullie laarzen en overal aan en hopelijk zien we jullie bij de zoektocht van de boer op 10 juni! Tot dan! u

Elke vrijdagochtend 11.00 uur bloedprikken Dorpsbelang Burdaard – Jislum e.o. heeft in samenwerking met trombosedienst Friesland ervoor gezorgd dat u elke vrijdagochtend 11.00 uur uw bloed kan laten prikken in MFC het Spectrum Burdaard. De eerste keer zal zijn op 8 juni 2012. U kunt uw bloed hier laten prikken als: • U een verwijzing heeft van huisarts of specialist of • U bloed moet laten prikken voor de trombosedienst u

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Stiens Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363 Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22 www.delaatsteeerstiens.nl

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 11 juni 2012. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Smalle Brug

Kermis after Party zaterdag

9 juni

W&M Drive-in zaal open 24.00 uur entree € 5,-

zondag

10 juni

JOEPIE aanvang 21.00 uur entree gratis

Tijdens het EK, wedstrijden op groot beeldscherm.

PS

VOOR U GESELECTEERD... De beste kwaliteit Asperges 500 gram € 2.99

SALADE VAN DE WEEK: Zomerse Perziksalade 200 gram € 1.99

Maak er een lekkere lente-stamppot van Raapstelen 300 gram € 1.99

De lekkersten van Ook het adres voor uw Stiens!! Zoete Galia lekkerste kant-en-klare meloenen p/st € 1.49 maaltijden en rauwkost-

De lekkersten van Stiens!! Zoete Galia meloenen p/st € 1.49

Volop! Zeeuwse Dore, Hollandse aardbeien, Asperges, Opperdoese ronde tegen scherpe dagprijzen.

salades.

MAALTIJD VAN DE WEEK: Uit eigen keuken!! Macaroni 100 gram € 0.99

Let elke dag op onze scherpe stoepbordacties!! Edwin’s Gezonde Eetwinkel St. Vitusplein 2 9051 BT Stiens Tel. 058 - 257 11 21 www.volsmaak.nl

Groente en Fruit Rauwkostsalades Gesneden groenten Kant-en-Klare maaltijden Noten en Zuidvruchten

Bij ons alle consumpties €1,50 De Smalle Brug Stiens

Tegen inlevering van deze bon

10% Korting op horren en buitenzonwering (geldig bij bestelling in week 23 t/m 25)

KARSCOLORSATHOME.NL

Tot ziens bij Tjerry en

Pieteke

FRIS EN FRUITICH Dizze aksje is jildich fan 4 o/m 16 juny 2012 Bôle fan de wike:

fan 2.74

foar 2.20

Appelrondo's fan 0.97

foar 0.75

Ierdbeibroadsjes

3+1 fergees

Flaai fan de wike:

Appelkrommelflaai fan 8.45 foar 5.75

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

Gemarineerde BBQ steaks

Crocante

3 stuks

5

95

100 gram

1

50

VLEESWARENKOOPJE

MAANDAG WEEKSTARTER

DINSDAG PIEKENDAG

Bij 150 gram Keurslager achterham

4 BIEFSTUK TARTAAR

VINKEN

SAMEN

diverse soorten, p.st.

GRATIS 100 gram beenhamsalade

3

95

1

00

WOENSDAG GEHAKTDAG

DONDERDAG VOORDEEL

VRIJDAG EN ZATERDAG

ALLE SOORTEN GEHAKT IN DE RECLAME

BAMI/NASI met BABIPANGANG

magere runder PRIKLAPPEN

1 kilo + 500 gram

350 GRAM

Tip: GRIEKS Gehakt

795

550

Aanbiedingen zijn geldig van 04-06-2012 t/m 09-06-2012.

Fezelbôle

Keurslagerij Brolsma Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl info@brolsma.keurslager.nl

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

WEEK

23

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Woensdag 8.30 - 16.00 uur Donderdag 8.30 - 16.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD

Algemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel

Openbare vergadering “kleine welstandscommissie”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel, maakt bekend dat met ingang van 1 juni 2012 het 'Algemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel' en de daarbij behorende 'mandaatlijst' in werking treedt.

De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag 6 juni a.s. van 11.30 tot plm. 13.00 uur in het gemeentehuis te Stiens.

In dit besluit worden bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders, van de burgemeester en van de invorderings- en heffingsambtenaar aan ambtelijke functionarissen overgedragen. In de meeste gevallen zijn dit de Algemeen directeur en de Directeur bedrijfsvoering. Ook zijn er bevoegdheden ondergemandateerd aan de clustercoördinatoren en medewerkers van de gemeente Leeuwarderadeel. Hiermee wordt het ‘Algemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel en de daarbij behorende mandaatlijst van 8 maart 2011, nadien gewijzigd op 30 augustus 2011, ingetrokken. Het besluit ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1 te Stiens

.

Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 0582576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

.

www.leeuwarderadeel.nl

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

OPENBARE VERLICHTING

(Meldingen storing en schade, 7 dagen per week bereikbaar) 058-2576696. U wordt doorgeschakeld naar Ziut en naast het nummer dient u ook de locatie (postcode) van de lichtmast door te geven.

VOEDSELBANK L&F

Email: voedselbanklenf@gmail. com. Of bel 06-18950012

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS

0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

Afgegeven vergunning:

Realisering bouw)plan

• Omgevingsvergunning 2012-0042 voor het vernieuwen en wijzigen van een kozijn in de voorgevel, plaatselijk bekend Smelbrêge 3, 9051 BH te Stiens. Verzenddatum 24-05-2012.

(grote buitenplanse afwijking op grond van art. 2.12 lid 1 sub a3 van de WABO)

Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is postbus 24, 9050 AA te Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis te Stiens, tel. 058-2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van het bezwaar, de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden

.

De burgemeester maakt bekend dat de aanvraag om een omgevingsvergunning dossiernummer 2012-0010 is binnengekomen voor: • Het pand te gebruiken als winkel/ inpakbedrijf en manege op het perceel Truerderdyk 24 en 24A te Stiens. De aanvraag past niet binnen de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Medewerking kan worden verleend door middel van het voeren van een afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a3 van de WABO en artikel 3.4 van de algemene wet bestuurrecht. Het college is bereid de procedure voor het plan te voeren. In het kader van de procedure ligt het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing met ingang van woensdag 06-06-2012 gedurende 6 weken, tijdens openingstijden, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij cluster VROM. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van B & W of mailen naar m.vanvugt@leeuwarderadeel. nl. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondelinge zienswijze in deze periode kenbaar te maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van cluster VROM, tel. 058-2576666

.

Stiens, 04-06-2012. drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester.

Omvormen groenvakken

Voorkom fietsendiefstal!

In het komende jaar worden in gemeente Leeuwarderadeel weer beplantingsvakken omgevormd naar gazon. Deze versobering van het gemeentelijk groen in de openbare ruimte is een bezuinigingsmaatregel. Deze bezuiniging realiseert de gemeente door het areaal sierheesters te verminderen. Onderhoud van sierheesters is namelijk vier keer zo duur dan het onderhoud van gazon. De locaties van het openbaar groen die geschikt zijn voor deze omvormingen, zijn vakken sierheesters met een dusdanige grote oppervlakte zodat die goed te maaien zijn en/ of vakken sierheesters die door het financieel tekort nu al een laag kwaliteitsbeeld geven.

Alhoewel de cijfers over fietsdiefstal beter zijn dan enkele jaren geleden, komt fietsdiefstal nog steeds te vaak voor. Partijen zoals gemeenten, politie en de fietsenbranche hebben inmiddels diverse maatregelen genomen om fietsdiefstal verder terug te dringen. Ook burgers kunnen hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom heeft het Centrum Fietsdiefstal een overzicht van maatregelen opgesteld die mensen kunnen nemen om deze vorm van criminaliteit te voorkomen.

Het omvormen zal in drie fases van 20 werkdagen (bij goede weersomstandigheden) worden uitgevoerd. Een lijst met geplande data en locaties kunt u vinden op de website www.leeuwarderadeel.nl

.

Gemeentewimpel Leeuwarderadeel De gemeente Leeuwarderadeel beschikt over een eigen gemeentewimpel. Deze wimpel is bij de gemeente te koop (bureau Voorlichting). Kenmerken van de wimpel. Een vierkante blauwe hijs waarin een gele leeuw met teruggeslagen staart en twee lengtebanen van rood en wit. De gekozen kleuren in de wimpel vinden hun oorsprong in het “go” (gouw, graafschap) waarin de gemeente is gelegen. Leeuwarderadeel behoort bij het Oostergo-gebied en daar zijn de kleuren rood-wit. De gebieden Westergo en de Zevenwouden zijn respectievelijk blauw-wit en groenwit. Voor de Elfsteden werden de kleuren blauw-geel vastgesteld. Een stukje historie. Een verhaal rond de leeuw die een ereplaats heeft gekregen in de hijs van de wimpel. Leeuwarderadeel was, zoals bekend, destijds veel groter en ook Leeuwarden maakte er deel van uit. Omstreeks 1435 maakte Leeuwarden zich los van de Grietenij Leeuwarderadeel en ‘nam’ ongevraagd één van de vier leeuwen mee die in het wapen van Leeuwarderadeel een dominante plaats had. De open gevallen ruimte is toen voorzien van een drietal klavertjes. Deze klavertjes hebben nog steeds een ereplaats in onze gemeentevlag. De leeuw is en blijft echter van Leeuwarderadeel en heeft daarom een prominente plaats gekregen op de gemeentewimpel. Het uiteindelijke ontwerp van de wimpel is gemaakt door de Fryske Rie foar de Heraldyk en is als zodanig ook officieel geregistreerd. Bijzonderheden: Formaat wimpel: 30x300 cm Materiaal: lichtgewicht vlaggendoek “Spun Poly” Heeft u belangstelling voor een gemeentewimpel? Prijs: € 32,00 Waar te koop: Bureau Voorlichting gemeentehuis Stiens

.

De maatregelen zijn erop gericht het fietsendieven zo moeilijk mogelijk te maken. Ze zorgen ervoor dat de kans op fietsdiefstal wordt verkleind. En mocht een fiets toch worden gestolen, dan is het altijd belangrijk om aangifte te doen. Als alle kenmerken van de fiets dan beschikbaar zijn, is de kans een stuk groter dat een gestolen fiets bij de rechtmatige eigenaar terugkomt. Daarom is het belangrijk voor fietseigenaren om de volgende punten goed te regelen: • Noteer het frame- of chipnummer, slotnummer en andere kenmerken van de fiets (merk, type, kleur, soort remmen en versnellingen en accessoires). Maak daarnaast ook een foto van de fiets. Op de website van het Centrum Fietsdiefstal is een voorbeeld van een fietsregistratiekaart te vinden. • Zet de fiets altijd goed op slot, ook in een garage, schuur of berging. • Gebruik naast het ringslot altijd een tweede slot. Dit kan een beugel of een kettingslot zijn. Zorg wel dat dit een slot is met een ART keurmerk. • Stal de fiets als het kan in het zicht, op een goed verlichte plaats, in een fietsenrek of (bewaakte) fietsenstalling. • Zet de fiets, als het mogelijk is, in een fietsenrek en maak de fiets vast aan dat fietsenrek. Staat de fiets niet in een fietsenrek, bevestig hem dan aan een ander vast element (zoals een paal, een rek of een boom). • Als de fiets niet aan een fietsenrek vastzit, zorg er dan voor dat het slot niet vlak bij de grond hangt. Een dief kan de harde ondergrond gebruiken om het slot te forceren. Probeer het slot daarom zo hoog mogelijk vast te maken. Zorg wel dat het slot altijd aan het voorwiel en het frame vastzit. • Doe aangifte bij diefstal en koop nooit een gestolen fiets. Centrum Fietsdiefstal Het Centrum Fietsdiefstal is een professioneel samenwerkingsverband dat begin 2008 is opgericht om een krachtige bijdrage te leveren aan het terugdringen van het aantal fietsdiefstallen. Het Centrum Fietsdiefstal organiseert voorlichtingsactiviteiten, bundelt beschikbare kennis over fietsdiefstal en verspreidt deze kennis onder professionals. Het Centrum is ondergebracht bij de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) www.centrumfietsdiefstal.nl

.


Stienser

Ferstoarn ús bliere en belutsen buorman

Jo Koopmans

omropperkes

Wy winskje Foekje en de famylje sterkte ta Buertferiening Pyter Jurjens Stiens, 28 maaie 2012

#0.70

Callme telecom-Stiens Telefoon (058) 257 57 85

Reparatie van alle mobiele telefoons P.Jellessingel 4 Stiens (tegenover de hervormde kerk)

#

1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Te huur Terschelling 4 pers chalet 058-2542449 of zie op www.onsterschelling.nl. Praktijk voor psychotherapie “De Levensvraag” www.delevensvraag.nl. tel. 058-2573307. Pedicurepraktijk Harmke van Dijk. De Greiden 27 Britsum tel. 06-34563600. www.pedicurebritsum.nl Te koop gevraagd: zilveren guldens €2,50 p/s zilveren rijksdaalders €6,p/s gouden tientjes € 200,p/s tel. 06-45305706 Kaarten met echte bloemen! Stand braderie ter hoogte van Restyle. Kom kijken!

Michel de Vries gediplomeerd uurwerkmaker gespecialiseerd in antieke klok reparaties. Gratis prijsopgaaf vooraf. Tel. 058-2895130 Seeduker 5a Stiens

Garageverkoop wegens verhuizing o.a. huisraad, boeken, kinderkleding 0-3 jaar enz. Burmaniawei 27 Stiens zat. 9 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Gaat uw kind niet altijd even graag naar de BSO of wilt u er eens samen tussen uit? Oppasmoeder/oma met 20 jr ervaring komt graag bij u thuis oppassen tel. 06-14391439/0582574402

Piano/keyboardles:www. muziekpraktijk-kpboonstra.artiet.nl 058-2574758

Te huur: Vak.bung.(6-7p) op bungalowpark Ermerzand in Erm (Drenthe) Omg:meer,strand,bos. Tel 058-2573307. www. ermerzand.nl

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

Te koop brocante woondecoraties en kleinmeubelen. Sixmastins 2 0643021543

www.hellinga-stoffering.nl

25% Korting op raamdecoratie

rolgordijnen, jaloezie, plissé, vouwgordijnen

KARSCOLORSATHOME.NL

Tot ziens bij Tjerry en

Pieteke

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

www.stucadoorstiens.nl

www.trimsalon-jolanda.nl StienserOmroeper

5


Panorama Mesdag op z’n Bildts Het beroemde Panorama Mesdag in Den Haag vormt de inspiratiebron voor een groot kunstproject, tijdens de Bildtse Aardappelweken, en wordt vertaald naar het Bildtse landschap. De uitvoering van het project is in i.s.m. Basisscholen van het Bildt, onder begeleiding van beeldend kunstenaars Brenda van der Laan, Geertje van Eikenhorst en Bianca de Gier.

Van 22 juni tot 8 juli. Open gedurende de tentoonstellingstijden van de Bildtse Aardappelweken. Locatie: loods akkerbouwbedrijf Rienks. Koudeweg 36.St. Jacobiparochie. Kijk voor info op www.bildtseaardappelweken.nl u

De Nije Bazún maakt zich op voor Euro Brass!

Ter voorbereiding geeft De Nije Bazún een laatste Try Out op dinsdag 5 juni om 21.00 uur in de Hege Stins. Kom langs, en geniet van prachtige muziek! De Nije Bazún komt uit in de C-groep, waarin ook 5 andere brassbands uit de 3e en 4e divi-

sie deelnemen. Het leuke van dit festival is dat iedere band haar eigen programma mag bepalen, uitgezonderd één verplicht kort werk. De Nije Bazún opent flitsend met het op musicals geïnspireerde “Breezing Down Broadway”. Hierna wordt het prachtige “Turtle Dove” ingezet; een Engelse traditionele Folk song, met een herkenbare melodie.De Nije Bazún gaat verder met een solo voor Es bas, uitgevoerd door Henk Waldus. De titel van het werk is “Basso Brazilio”, en u zult vast en zeker de Braziliaanse sambaklanken erin herkennen. De Nije Bazún sluit af met het grote werk “Lake

of the Moon”. De jury van Euro Brass zal naast de muzikale uitvoering ook op de presentatie letten. Een extra moeilijkheidsgraad is dat er een tijdslimiet geldt van 30 minuten. Dit is inclusief instrumentarium klaarzetten, applaus en presentatie. De band is druk aan het oefenen voor een flitsende presentatie. Op dinsdagavond 5 juni kunt u dit komen bekijken. We hopen u dan te zien in de Hege Stins! Brassband De Nije Bazún Try Out in De Hege Stins in Stiens. Dinsdag 5 juni 2012 Aanvang 21.00 uur Toegang is gratis u

Oproep voor nieuwe leden in De Koepel Wmo N/W Fryslân uit Het Bildt en Menameradiel De Koepel Wmo N/W Fryslân behartigt de belangen van personen die een voorziening hebben op grond van de Wmo. Dat kan bv zijn een huishoudelijke hulp, vervoer, hulpmiddelen zoals een scootmobiel of woningaanpassing. Wij vertegenwoordigen 8 gemeenten in N/W Fryslân t.w. Het Bildt, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland. Het principe is om uit elke gemeente 2 vertegenwoordigers te vinden die deel willen nemen in voormelde KoeStienserOmroeper

6

BIJ

THE HIGHWAY

OF

COUNTRY

Sweet Potato Pie 'Brand new day' Sweet Potato Pie is een vrouwelijke bluegrass, countryband uit North Carolina (Amerika). Zij combineren oprechte bluegrass met een boodschap voor boeren en gezond eten.

Een schilderij in een halve cirkel met een diameter van 8 meter waarop een beeld te zien is van het Bildt. De toeschouwers die midden in de cirkel staat moeten het idee krijgen dat ze zich ergens op het Bildt bevinden; ze zien de vergezichten, de luchten, de dorpssilhouetten e.d. (net zo als Panorama Mesdag in Den Haag). Het bestaat uit 12 delen van 1 x 2 meter, die beschilderd worden door de bovenbouw van de basisscholen de Oprel en De Korenaar uit Oudebildtzijl, De Opstap en de Koppel uit Sint Jacobiparochie, 't Fonnemint en de Slotschool uit Sint Annaparochie en de Lytse Terp uit Minnertsga. Er wordt samen met de kunstenaars op school gewerkt aan het beschilderen van de panelen met daarop de dijken en luchten van het Bildt, er worden vogels en vogelverschrikkers gemaakt en weergaven op schaal van kenmerkende gebouwen van het Bildt.

Op zaterdag 8 juni neemt Brassband De Nije Bazún deel aan de 11e editie van het internationale festival Euro Brass in Drachten. Tijdens dit tweedaagse festival presenteren binnen- en buitenlandse topbands zich aan het publiek in De Lawei.

CD V/D MAAND JUNI

pel Wmo. In verband met vertrek zijn er in Het Bildt momenteel 2 vacatures en in Menameradiel 1 vacature. Wij roepen daarom de Bildtkers onder u op om contact met ons op te nemen en ook inwoners van Menameradiel om zo te komen tot een mogelijke deelneming in de Koepel Wmo. Het streven is dat u een bepaalde achterban vertegenwoordigt, zoals bijvoorbeeld een patiëntenvereniging of dat u zelf een voorziening hebt, maar nog wel in staat bent om onze vergaderingen bij te wonen. Of deskundige bent wat de Wmo betreft, dat kan ook. Wij vergaderen ongeveer 1

x per 6 à 7 weken in Ons Huis te St.Annaparochie en wel op een woensdagmiddag. Soms komen er vergaderingen tussen, maar dikwijls worden die bezocht door leden van het dagelijks bestuur. Denkt u, dat is wel iets voor mij dan nodigen wij u uit contact op te nemen met: Secretaris dhr J. Roosma, Linthorst Homanstraat 6, 8802XW Franeker. Tel. 0517-397579. E-mail: roosma.j@gmail.com. Of met de voorzitter: dhr W. Jansma, Aldlânsdyk 53, 9051DD Stiens. Tel. 058-2571919. E-mail: w.jansma5@upcmail.nl. U kunt ook een briefje schrijven u

Door de traditionele bluegrass, en hun vocale harmonieën en originele muziek hebben ze hun bijnaam"Sweethearts of Bluegrass"gekregen.. Opgericht in Januari 2000, hebben "The Pie" hun 6de CD bij Mountain Fever Records uitgebracht. Bandleden zijn Katie Springer op viool, Chrystal Richardson op banjo, Sonya Stead op gitaar en Sandy Whitley op bas. De meiden hebben door de jaren heen honderdduizenden mensen vermaakt met hun traditionele liederen, gemengd met de oorspronkelijke muziek. Hun live optreden is een mengeling van veel humor, verhalen en natuurlijk hun persoonlijke verschijning in hun sneeuwwitte outfit. Terwijl de meisjes hun muziek beschrijven als "Sweetgrass", noemen hun luisteraars het "oorstrelend goed!" Deze "Sweethearts of Bluegrass" serveren een muzikale traktatie uit het hart van North Carolina waar u zeker van zult genieten! Je hoort samen met hun eigen “Sweetgrass” liedjes van Patsy Cline, Bill Monroe, the Judds en nog veel meer. "Eerlijk gezegd, we zijn allemaal fans van de oudere country muziek," verklaarde Sonya Stead. "Maar we begonnen te beseffen dat onze kinderen nog nooit hadden gehoord van de muziek waar wij mee opgegroeid zijn zoals Tanya Tucker, Randy Travis en zelfs Ernest Tubb, dus we dachten dat het hoog tijd was deze geweldige nummers in onze eigen stijl "Sweetgrass"om te zetten, zodat het bewaard blijft”. De CD Brand New Day bestaat uit covers van Tanya Tucker - Delta Dawn, Ernest Tubb Walking The Floor en The Judds met Rockin’With The Rhythm Of The Rain. Maar de plaat zou niet compleet zijn zonder eigen werk. Er staan 6 eigen nummers op, drie uit de pen van Sonya Stead, 1 van Crystal Richardson en 2 geschreven door voormalig bandlid Missy Pyne. Marty West draait in de Maand Juni elke week 2 nummers van deze cd. Dit radioprogramma is iedere week op woensdagavond te beluisteren van 20:00 uur tot 21:00 uur. Op zondagmiddag tussen 15:00 uur en 16:00 uur wordt het programma herhaald. Kijk voor meer informatie op www.radiomiddelsee.nl De CD van de maand word beschikbaar gesteld door Poort Music te Leeuwarden u

Expositie Geeske Sijbrandij Zaterdag 9 en zondag 10 juni houdt Geeske Sijbrandij uit Berltsum weer open atelier bij haar thuis. In de natuurlijke omgeving van haar tuin kunt u haar schilderijen komen bewonderen, wat een mooie omlijsting geeft voor haar werk, dat voornamelijk bestaat uit dieren, bloemen, en landschappen. Haar werk valt op door het expressieve kleurgebruik. Kortom een bezoekje waard ! Iedereen is van harte welkom op It Skil 9 te Berltsum. Openingstijden zaterdag 9 en zondag 10 juni van 13.00 tot 17.00 u. u


De Hoekstien yn Menaam sertifisearre as “Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling“ Op woansdei 6 juny kriget pjutteboartersplak De Hoekstien it sertifikaat “Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling”. De Hoekstien falt ûnder Stichting Welzijn Middelsee. It is it tredde pjutteboartersplak yn de gemeente Menameradiel dat it sertifikaat kriget. It sertifikaat wurdt oerhandige oan de liedsters, Ina van der Meulen – Nota en Ilona Middelkoop. Sertifisearring: Sûnt 2000 bestiet de mooglikheid foar pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen om sertifisearre te wurden op it mêd fan taalbelied. Yn opdracht fan de Provinsje wurdt dat sertifikaat takend troch de St. Frysktalige Berne-opfang. In fisitaasjekommisje komt del op de ynstellingen om harren wize fan wurkjen te beoardielen. It taalbelied hat as doel de twatalige ûntwikkeling fan bern te stimulearjen en de foardielen fan in meartalich grutwurden te benutten. Dêrby wurdt in soad omtinken oan it Frysk jûn en wurdt dy taal konsekwint en ryk brûkt. Frysktalige bern krije sa in bredere basis yn de memmetaal, wat de ûntwikkeling fan it Nederlânsk ek ta goede komt, en Nederlânsktalige bern komme boartsjendewei yn oanrekking mei de twadde taal. Pjutteboartersplak De Hoekstien De Hoekstien sit mei twa groepen pjutten op twa lokaasjes. De iene lokaasje is by Cbs Eben Haëzer en de oare Obs De Cingel. Yn Menaam wurkje de liedsters neffens it twatalich model: Liedster Ina van der Meulen-Nota konsekwint Frysk mei de bern. Sûnt koarten hat sy in fêste kollega, Ilona Middelkoop, dy’t it Nederlânsk oanbiedt. Sûnt 2010 hat liedster Ina dwaande west mei it sertifisearringstrajekt. De fisitaasjekommisje skriuwt yn harren rapport it folgjende: “Opfalt is hoe’t de liedster mei de materialen omgiet. Der wurdt in protte fariearre en de liedster betinkt oeral wol in spultsje by of in opdrachtsje of lyts probleemke. De bern wurde sa aktiveare om nei te tinken, te ûndersykjen en te riddenearjen”. Dat De Hoekstien it sertifikaat fertsjinne hat, docht bliken út wat de fisitaasjekommisje yn harren einkonklúzje seit: “Juf Ina hat it oer har om op in natuerlike manier te foldwaan oan de behoeften fan de bern. Se slút oan by de mooglikheden fan de bern, net de ûnmooglikheden. De krêft en de mooglikheden fan it bern steane sintraal!” u

JUBILARIS ‘HELP

EEN KIND’ IN HET ZONNETJE

World Vision organiseert muzikale voorstelling ter ere van jubileum Adoptiegroep ‘Help een kind’ heeft afgelopen donderdag haar 25 jarig bestaan gevierd in cultureel centrum de Weme te Menaldum. Deze adoptiegroep sponsort al 25 jaar meer dan 50 kinderen via hulporganisatie World Vision.

van zeven mensen betrokken bij ‘Help een kind’. Het doel van de adoptiegroep is om uit gezamelijke opbrengsten van donateurs, kinderen te sponsoren. Momenteel worden er 51 kinderen via World Vision gesteund door de adoptiegroep.

De drijvende kracht achter deze groep is Bertus Buren. Hij werd dan ook die avond speciaal toegeproken door World Vision directeur Ruud van Eijle. De avond werd verder ingevuld met een feestelijke muzikale voorstelling gespeeld door groep 7 van christelijke basisschool ‘it Anker’ in Dronrijp. Vele belangstellenden en betrokkenen waren erbij.

WorldVision@school Op basisschool ‘it Anker’ heeft de afgelopen weken het thema arm en rijk centraal gestaan. In twee dagdelen heeft een professioneel team groep 7 klaargestoomd voor een spetterend optreden. De initiatiefnemer voor het WorldVision@School project is juf Femmie van ‘it Anker’, zij is tevens lid van de kerngroep van ‘Help een kind’.

Adoptiegroep ‘Help een kind’ is voortgekomen uit een persoonlijke passie van Bertus Buren voor het werk van World Vision. Al 25 jaar promoot hij actief het werk van World Vision in Menaldum en omliggende dorpen via kerken, braderiën en lokale media. Na een projectbezoek van Bertus Buren aan Bangladesh in 1991 is zijn motivatie voor het werk van World Vision toegenomen. Inmiddels is er een kerngroep

Wie is World Vision? World Vision werkt in bijna 100 landen in nauwe samenwerking met lokale en internationale organisaties. Jaarlijks bereiken ze miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. Ze helpen kinderen, hun familie en omgeving zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging. Meer informatie is te vinden op www.worldvision.nl

THEMABIJEENKOMST

Het behoud van het basisonderwijs in onze Bildtse dorpen is voor de komende jaren een belangrijk onderwerp voor de gemeente het Bildt. Door vergrijzing en krimp komen er steeds minder leerlingen, zodat serieus naar de toekomst van de basisscholen moet worden gekeken. De meeste dorpen op het Bildt hebben zowel een openbare als een christelijke basisschool. Om zowel kwaliteit als rendement van het onderwijs op een dorp te behouden, kan samenwerking tussen de beide scholen uitkomst bieden om in de toekomst toch één basisonderwijsvoorziening per dorp in stand te houden. Hoe ziet die toekomst van de basisscholen op het Bildt eruit? Voor Werkgroep het Bildt staat kwa-

liteit van onderwijs hoog in het vaandel. Ook zal de Campus op deze themabijeenkomst aan de orde komen. Dit is een samenwerkingsconcept voor de voortgezet onderwijsscholen op het Bildt, nl. de Ulbe van Houtenschool en de Foorakker (Piter Jellesschool). Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat het voortgezet onderwijs in de toekomst voor onze gemeente en de regio behouden blijft. Ook wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de ondernemers om zo in de toekomst vraag en aanbod vanuit onderwijs en beroepssector op elkaar af te stemmen. Voor St.-Annaparochie en het Bildt betekent de Campus dan ook een belangrijke versterking van de positie van het Bildt als centrumgemeente. Werkgroep het Bildt is voorstander van de Campus mits de meerwaarde van de samenwerking gerealiseerd wordt.

Wat vindt World Vision belangrijk? World Vision zegt: "Kinderen in armoede verdienen een leven dat helemaal tot bloei komt. Dat samen waarmaken is een van de mooiste dingen die je kunt doen. We staan met de voeten in de modder en bewerkt de harten van leiders. Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen is wat ons inspireert en kracht geeft. Doe mee! Geef met een warm hart en een scherpe blik. Help een kind en zijn omgeving. Geloof in verandering. Je zult zien dat het werkt." u

foar al jo túnwurk

foar jo túnwurk foar al al jo túnwurk

“Wat wordt de toekomst van het onderwijs op het Bildt?” Werkgroep het Bildt organiseert op dinsdag 12 juni a.s. een vrij toegankelijke themabijeenkomst, voor zowel niet-leden als leden, met als onderwerp “Wat wordt de toekomst van het Onderwijs op het Bildt?” Tijdens deze themabijeenkomst zullen zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs op het Bildt aan de orde komen.

Wat is het doel van World Vision? World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. Ze willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. Ze luisteren naar kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de familie en omgeving werken ze aan vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is.

Kramer’s Grienwurk Hallum

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw

het Bildt en lid werkgroep Onderwijs en Zorg en Oene Krist, projectleider Onderwijs en Ondernemerschap/ Leer-en Werkplein.

Tún underhâldsbedriuw

Ek foar it snoeien en roaien fan beammen

Ek foar it snoeien en roaien Deze themabijeenkomst wordt M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum beammen 0518 snoeien - 431994 mob. 06 10226783 gehouden in MFC Ons Huis (SaskiaEk foartill.fan it en roaien zaal) in St.-Annaparochie, aanvang fan beammen M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum 20.30 uur. till. 0518 431994 mob. 06 10226783 Kom ook luisteren én meepraten www.jemanicleaning.nl over dit belangrijke onderwerp. M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum Werkgroep het Bildt hoopt vele till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783 belangstellenden te mogen begroeten, iedereen is van harte welkom! Voor meer informatie kunt u terecht bij Louwina van Noord, fractievoorzitter Werkgroep het Bildt, tel. 0518-402278, Sydo de Jong, voorzitter Werkgroep het Bldt, tel. 0518403673 of via info@werkgroephetbildt.nl u

u u u u

Schoonmaken (dagelijks) Glazenwassen/gevelreiniging Houtwerk/goten en damwand reinigen Dakpan reiniging

Info: bel (06) 55 123 787 of mail jemanicleaning@hotmail.com

Werkgroep het Bildt heeft diverse sprekers bereid gevonden mee te werken aan deze thema-avond over Onderwijs: Albert Helder, directeur Onderwijsgroep Fier, Sipke Saakstra, locatiedirecteur van De Foorakker, Atje Tadema, directeur zorgcentrum

Loodgieters- & Installatiebedrijf

BOONSTRA Totaal installateur

Seedûker 7, 9051 VB Stiens • tel 058-2574689

Voor al uw

• Airco • Dakbedekking • Gas • Zinkwerken • Water • Elektra • Sanitair • Centrale verwarming • Riool ontstoppingen www.boonstra-installaties.nl StienserOmroeper

7


AFLEVERING 12

Wie Weet Wie? Ook op de mooie oude foto, met een vrachtwagen met zeepreclame en een groep mensen (zie website http://www.documentatiestichting.nl/) uit 1926 kregen we weer wat bruikbare reacties. Mevrouw Titia Postema-Hiemstra uit Dieren gaf naar aanleiding van de foto in de Omroeper nummer 20 het volgende aan ons door. De foto is genomen op het schoolplein van de Christelijke Lagere school in Britsum. Haar ‘pake’, Sjoerd Hiemstra, kocht de vrachtwagen (zijn eerste) in 1925, hij had eerder samen met haar oom Willem Hiemstra een vrachtdienst op Leeuwarden. Zelf zit pake Sjoerd achter het stuur. Mw. Postema- Hiemstra denkt dat de meest links staande man W.K. Nicolai of Pyt Nicolai is. De tweede staande vrouw is Wietske Hiemstra, met haar dochter Janneke Hiemstra. De vrouw geheel rechts op de foto met het jongetje op haar arm is Klaske Hiemstra met Wytse.

Holland International Reisbureau Stiens pakt uit! Op dinsdag 22 mei stond Holland International Reisbureau Stiens op de jaarlijkse ‘Lammetsymet’ in St.-Annaparochie. Naast een stukje (reis)advies, werden de bezoekers uitgedaagd tot het vouwen en gooien van een vliegtuigje. Zowel het vouwen als het gooien, bleek nog niet zo eenvoudig te zijn. Toch waren er aan het einde van de middag maar liefst 80 vliegtuigjes de goede richting uitgevlogen. Onder deze deelne-

mers is een reischeque, een kofferset en een Sunair reischeque voor een stedentrip verloot. Prijswinnaars: Mariluz Paas uit St.-Annaparochie (reischeque t.w.v. € 200,-) Dettie Wolzak uit St.-Annaparochie (kofferset) Corrie de Jong uit St.-Annaparochie (Sunair reischeque t.w.v. €50,-) Bent u niet in de prijzen gevallen? geen zorgen. ‘Terwijl de prijswinnaars aan het inpakken

zijn, pakken wij uit op Facebook’, aldus eigenaresse Jantina van der Veen. Op de Facebook pagina van Holland International Reisbureau Stiens komen regelmatig nuttige (reis)tips voorbij, best handig zo voor de zomervakantie. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen reisdocument nodig hebben? Daarnaast worden er regelmatig aanbiedingen geplaatst en acties gehouden. Vlieg daarom snel naar facebook. com/hireisbureaustiens, ‘like’ ons en maak kans op een kofferset! Meedoen kan tot 30 juni u

Mevrouw van der Tuin, afkomstig van Britsum, is van mening dat de meest links staande vrouw Atsje Roorda-Dijkstra is. Willem Hiemstra is al in 1920 overleden. De heer Sjoerd Hiemstra heeft de vrachtdienst tot 1957 voortgezet, daarna is die overgenomen door Henk Zwart. Er is ook nog een foto uit 1919 toegestuurd, toen de beide firmanten nog met paard en wagen werkten. Wie meer informatie kan leveren over de kinderen en overige figuren op de foto wordt natuurlijk weer van harte uitgenodigd die door te geven aan de documentatiestichting. Deze keer weer een bijzondere foto, nu van de bekende Coöperatieve Zuivelfabriek in Stiens. De fabriek zelf is dan wel bekend, de mensen die op onderstaande foto staan zijn dat juist niet. Opnieuw daarom een oproep wie zijn deze noeste werkers op de foto? Graag weer uw reactie aan het webadres info@documentatiestichting.nl of aan de heer S. De Jong, (Adres: Smelbrêge 14, 9051BH, Stiens, tel.: 058- 257 16 56), beheerder van de beeldverzameling u

Juffen en moeders van obs Op ‘e Dobbe lopen ‘De Slachte’ voor vernieuwd schoolplein Op 16 juni a.s. zullen 2 juffen en 6 moeders van basisschool Op ‘e Dobbe in Hallum ‘De Slachte’ lopen. Deze tocht van 42,5 kilometer start in Oosterbierum en eindigt in Raerd.

And here are the results of Alde Leie, Harley Davidson: 10 points De kop lezende denk je direct aan het Eurovisie Songfestival, maar niets is minder waar. Afgelopen Pinkstermaandag is traditiegetrouw de fiets- en motor-elfstedentocht verreden. Sommige ronkende motoren die in Alde Leie de Langedijk op draaiden, kregen van een jury punten voor hun fraaie motor toebedeeld. En dat is iets wat de coureurs behoorlijk verraste. De meest exclusieve motoren kregen een 8, 9 of soms zelfs een 10. Als er onverhoopt een particuliere auto de stoet der motoren doorkruiste, kon deze steevast rekenen op een onvoldoende. De motormuizen konden deze ludieke actie van de Ouwe-Leijesters wel waarderenu

De sportievelingen hopen hiermee zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen waarvan nieuwe speeltoestellen voor het schoolplein gekocht kan worden. Al enkele maanden wordt er druk nagedacht en gewerkt om het plein te vernieuwen. Het eerste speeltoestel –een ronde pingpongtafel- is inmiddels geplaatst en de leerlingen zijn enthousiast. Met het sponsorgeld dat opgehaald wordt bij deze marathon, wordt er hopelijk binnenkort nog een nieuw speeltoestel aangeschaft. De leerlingen en collega’s van de twee juffen van Op ‘e Dobbe wensen de lopers veel succes u

Vaderdag knutselen! Woensdagmiddag 6 juni organiseert het jeugd- en jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee een leuke activiteit voor Vaderdag. Wil jij je vader verrassen op Vaderdag? Geef je dan snel op en kom woensdagmiddag 6 juni naar het jeugdhonk8. Deze Vaderdag activiteit is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar oud. Opgeven kan via ‘j.adema@welzijnmiddelsee.nl’. We beginnen om 14:00 uur en het duurt tot ongeveer 16:00 uur. Voor deelnamekosten kunt u terecht op onze website: www.welzijnmiddelsee.nl

Een passerende motor krijgt van twee juryleden 10 punten. (foto Bertus Dijkstra) StienserOmroeper

8

Mocht u verder nog vragen hebben over de Vaderdagactiviteit dan kunt u contact opnemen met Johan Adema, jeugd- en jongerenwerker, j.adema@welzijnmiddelsee.nl u


Kapsalon it Waed

Badkamer?

DE KLUSSENIER DOET HET! Ook:

Toilet Verbouwen Reparatie Onderhoud

Piet Westerhuis Swanneblomstrjitte 50 9051 GA Stiens Tel.: (058) - 843 00 81 Mobiel: (06) - 46 06 34 77 p.westerhuis@klussenier.nl www.pietwesterhuis.klussenier.nl

Haarverlies ra

sp af

ak

Openingstijden:

Di 12.30-17.30 Kapsalon It Waed uit Stiens is zich gaan 08.30-12.00een 13.00-17.30 U kunt altijd even binnenlopen om specialiseren in haarverlies. WijWo organiseren avond Do 08.30-12.00 13.00-17.30 te kijken of er tijd voor u is. speciaal voor mensen die meer willen weten over hun 18.00-20.30 Bij elke knipbeurt ontvangt u een haarprobleem en of wij hen een oplossing kunnen Vr 08.30-12.00 13.00-17.30 stempel op de stempelkaart. bieden, want die is er! De adviseuse van Nanogen is Za 08.00-13.00 Een volle stempelkaart is 50% speciaal avond aanwezig waar u terecht kunt korting op op eendeze knipbehandeling! met al uw vragen. Hynstewaed 7a

Op

Graag tot ziens in kapsalon ‘It Waed’ te Stiens!

9051CV Stiens

058-2572222 Wij nodigen u vanTel: harte uit op maandag 25 juni van 18.00 tot 19.30 uur.

Laat u wel even weten of u komt?

Kapsalon It Waed, Hynstewaed 7a Stiens Telefoon 058-2572222

Locatie: kaatsveld aan de Uniawei

www.kcdeboer.nl

Woensdag 6 juni 2012 14.00 u.

Jeugdkaatsen

ledenpartij KC de Boer

18.30 u.

Volleybaltoernooi

voor verenigingen, ondernemers e.a. van de gemeente Leeuwarderadeel

19.15 u.

Klaverjassen

Open Stienser Kampioenschappen

Donderdag 7 juni 2012 10.00 u.

Boeren PC

d.e.l. kaatspartij, organisatie PBC

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

Vrijdag 8 juni 2012 Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

En op afspraak!

15.30 u. 13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

Dames Hoofdklasse

uitnodigingspartij, 8 partuur, entree gratis na afloop

gezellige avond met optreden van

Bedrijventerrein Middelsee

Jelle B & special guest

Seedûker 12, 9051 VB Stiens

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Zaterdag 9 juni 2012 10.00 u.

Leeuwarderadeelpartij

gesponsord door Makelaardij Germeraad & Germeraad

21.00 u.

“Stageline” de Vetste band van Friesland! Entree € 10,00

Zondag 10 juni 2012 12.00 u.

Heren Hoofdklasse

Vrije formatie partij, 8 partuur. Entree € 8,00 Na afloop

“Orkest Butterfly”

StienserOmroeper

9


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Zaterdag 9 juni

Kaatsen (sportveld Stiens) 10.00 u. Leeuwarderadeelpartij da + he (sportveld Britsum) 13.00 u. Federatiepartij jeugd t/m 16 jaar Sterkste junior van Nederland (voorterrein van garagebedrijf M.S. de Vries&Zonen, Bitgum) 10.00 u. Vrachtwagentrekken, Ladycirkel, Stones- of Strength, boomstamtillen etc.

Zondag 10 juni

Kaatsen (sportveld Jelsum/Koarnjum) 11.00 u. Toffe Duvelpartij da + he

Gezellig winkelen in Stiens

Jeugdviswedstrijd De Deinende Dobber

Woensdagmiddag 30 mei 2012 is de jaarlijkse jeugdwedstrijd gevist. De opkomst viel het bestuur niet tegen omdat er niet veel was gereageerd door de aangeschreven scholen. Gelukkig waren er toch 21 vissers (jongens en meisjes) die de strijd aangingen in het Berlikumer Wijd bij Berlikum. Om half twee werd het aas en het voer, beschikbaar gesteld door Hengelsport Friesland uit Sint Annaparochie, verdeeld. Hierna werden de plaatsen ingenomen en de hengels gereed gemaakt waarbij soms wat werd geholpen door een zestal begeleiders van de Deinende Dobber. Om twee uur begon de wedstrijd en al gauw werd er door diverse deelnemers een visje gevangen. Helaas begon het om half drie te regenen wat bijna een half uur aanhield. De deelnemers gaven echter geen krimp en deden hun best om nog een vis aan hun totaal toe te voegen. Rond drie uur werd het droog en was het tijd voor een zakje chips en een blikje fris. In het laatste uur werd er wat minder gevangen en werd er door diverse deelnemers

al gevraagd hoeveel de concurrenten hadden gevangen. Om vier uur was het einde wedstrijd waarna de boel werd opgeruimd en de prijzen konden worden uitgereikt. In de jongste groep was Maaike Postma met 8 vissen iedereen de baas en deelden de meisjes de lakens uit. Zowel Fleur de Jong als Mirthe Zoodsma werden gedeeld 2e met 5 vissen.

Thomas Brandsma heeft de eer van de jongens hoog gehouden met eveneens 5 vissen en dus ook gedeeld 2e. In de oudste groep konden de meisjes zich niet in de prijzen vissen en viste Silke Travaille zich naar de 1e plaats, op de voet gevolgd door Rink van ’t Blik met een 2e plaats en Koen Busser met 6 vissen op de 3e

plaats. De grootste vis werd gevangen door Sander Ennema met een vis van 20 cm. Nadat de prijzen, beschikbaar gesteld door Hengelsport Friesland en de Fa Welkoop uit St Annaparochie, waren uitgereikt werd er nog een groepsfoto gemaakt. Ondanks de regenbui was deze middag zeer geslaagd en zal er volgend jaar zeker weer een jeugdwedstrijd worden gehouden u

Molenwieken op dressuurwedstrijd DTD ook tegen Beilen ongenaakbaar De laatste hobbel voor DTD is Beilen, als DTD in twee wedstrijden als overwinnaar uit de strijd komt is de tweede klasse een feit. Maar zover is het nog niet, Beilen is een echte cupfighter en zal zich er op voorhand niet bij neerleggen. De thuiswedstrijd van DTD was er weer een van een prima gehalte. Ze spelen al de gehele nacompetitie meer dan voldoende. Het kan niet altijd mooi zijn, tegen Leeuwarden was het resultaat ook belangrijk. Daar zijn ze dit seizoen in gegroeid, ook wedstrijden kunnen en willen controleren. DTD liet als eerste zien vooruit te willen spelen. Dat moeten ze ook want dat is ook de kracht van dit team. Van achter uit de aanval opzetten en de bewegende spitsen bedienen. Dat was ook deze wedstrijd het geval, met snel spel probeerde DTD Beilen in de beginfase op achterstand te zetten. De trainer van Beilen had dat goed door en verbaal probeerde hij zijn team achterin te steunen. Dat lukte want ondanks enkele mogelijkheden lukte het DTD niet te scoren. Maar even voor de rust kwam dan toch die verdiende treffer. Steffen Hansma is weg en niet meer te achterhalen. De keeper van Beilen komt uit maar Steffen komt als overwinnaar uit de tweestrijd 1 – 0. Een meer dan verdiende treffer op een moment dat de rust niet ver meer weg was. Na de pauze wel een iets aanvallender Beilen maar de achterste lijn waarin de laatste man Sytze Pieter v/d Zwaag een erg sterke partij speelde gaf helemaal niets weg. DTD bleef het zoeken in de combinatie van achter uit. Veel spelers van DTD waren ook nog even naar het grote en altijd gezellige dorpsfeest in Britsum geweest. Door de aanwezige warmte zullen er zeker wat glazen gedronken zijn maar van invloed op het vertoonde spel was het zeker niet. Het was DTD die het tempo opvoerde want 1 - 0 is nou ook niet een riante voorsprong voor de return. Beilen wankelde en mocht blij zijn dat de bal niet op de stip kwam nadat Thys de Jong vol onderuit werd gehaald in de zestien. Maar een kleine tien minuten later is het wel raak. Nu wordt Steffen Hansma onderuit gehaald, en nu kan de man in het zwart niet anders, strafschop. Thomas Dijkstra pakt gedecideerd de bal en schiet die onhoudbaar in de rechterhoek. Beilen gaat nu wisselen om de achterste linie te versterken. Er is nog tijd voor DTD om de genadeklap uit te delen maar ondanks nog een paar fraaie mogelijkheden blijft het bij 2 – 0. Wat rest is de return in Beilen, daar wordt de winnaar bekend die volgend seizoen tweede klassse speelt. DTD heeft door deze 2 – 0 zege een aardige stap gezet en moet nu proberen om het over de eindstreep te trekken. Wordt vervolgd u StienserOmroeper

10

Jacobien Ferwerda uit Blija startte met C-pony Rabbit Hills Dei-jenne in de klasse L2 te Arum. Ze behaalde in haar eerste proef 169 punten, en in haar tweede proef 180 punten, weer een winstpunt erbij.

Maxime van Heumen uit Stiens startte ook in de klasse L2, met D-pony Patser Shb, ze behaalde in haar eerste proef 186 punten en viel hier mee net buiten de prijzen, in haar tweede proef behaalde ze 184 punten en ook hier eindigde ze net buiten de prijzen. Maar met deze twee winstpunten is de combinatie nu wel M1 startge- Op de foto v.l.n.r Maxime op Patser en Jacobien op Dei-jenne rechtigd. Afgelopen weekend scoorde Marte de Jager uit Hallum met D-pony Hamahr du Bois te Oenkerk, ze behaalde 197 punten in haar eerste proef, en 185 punten in haar tweede proef, hiermee behaalden ze 3 winstpunten en wonnen ze twee keer de 1e prijs u


heden en de vorm van de dag bepalen vaak het succes. Verder is Johan van der Meulen, na een jaar België, weer terug op de Friese kaatsvelden. Samen met Karel Nijman en Folkert van der Wei moest Van der Meulen c.s. in Sint Annaparochie in de finale het hoofd buigen voor Van der Bos c.s., maar als het aan hun coach ligt (Johannes Brandsma) gebeurt dat niet weer. Maar let ook op andere parturen, zoals dat van Hendrik Tolsma, René Anema en Thomas van Zuiden dat in Dongjum pas op de stand 5-5 en 6-0 verloor van Van der Bos c.s. Of misschien is er een ander eersteklas partuur dat boven zichzelf uitstijgt en voor een enorme verrassing zorgt. Het kan zo maar, want de onderlinge verschillen zijn klein, de wil om te winnen groot en het respect voor de gevestigde orde klein. Meer bezoekers De afgelopen jaren kende KC de Boer een constant aantal betalende bezoekers en dat komt mede door de kortingsbon in deze krant en die op www.kcdeboer.nl uit te printen is. Elk jaar worden meer dan honderd van deze bonnen ingeleverd, maar

dat mogen er gerust meer worden. Leden hebben uiteraard vrije toegang en voor de jeugd tussen 11 en 16 jaar geldt een sterk gereduceerd toegangstarief, waarop ook nog eens korting van 2 euro gekregen kan worden met de bon. KC de Boer ziet graag dat er zoveel mogelijk bonnen worden gebruikt, want er is niets mooier dan veel publiek aan de kant. Nodig daarom eens iemand uit om mee te gaan. Boeren-PC Op donderdag 7 juni is alweer de zevende Boeren-PC. Een kaatswedstrijd voor de actieve veehouder, akkerbouwer en/of partner. Met mooi weer altijd een onderhoudende wedstrijd waar het niet alleen om zitballen en bovenslagen gaat, maar ook om verrassende acties, variatie, humor en verbale vaardigheden. Altijd gezellig, inclusief de nazit. Dames hoofdklasse Vrijdag 8 juni beginnen acht parturen dames hoofdklasse om 15.30 uur aan een uitnodigingswedstrijd. Er zijn weer fraaie prijzen te winnen die qua waarde niet onderdoen voor die van de heren. Daarin is Stiens

wel een beetje uniek. In 2011 was de eerste prijs voor Afke Kuipers, Leonie van der Graaf en Manon Scheepstra. Leonie was koningin. Na afloop is het altijd erg gezellig in de tent. Deze keer met JELLE B en een speciale gast. De entree is gratis. Leeuwarderadeelpartij Op zaterdag 9 juni begint om 10 uur de Leeuwarderadeelpartij, gesponsord door Makelaardij Germeraad & Germeraad. Hier mogen alle inwoners van de gemeente Leeuwarderadeel en leden van KC de Boer aan deelnemen. ’s Avonds is er vanaf 21.00 uur live muziek in de feesttent van STAGELINE met een zeer gevarieerd repertoire. Kortom Er is voor iedereen wel wat te doen of van te genieten tijdens de Stienzer Keatsdagen. Naast de kermis in het centrum van Stiens is er op het kaatsterrein een feesttent, een springkussen voor de jeugd, alle dagen na afloop live muziek en allerlei activiteiten. De catering is dit jaar weer in handen van De Tuolle, in samenwerking met vrijwilligers van KC de Boer u

Afzien in Langstestraat van Nederlandloop in St.-Jabik De Sportvereniging organiseerde op Pinksterzaterdag de 26e mei al weer een loop, nu de Langste Straat van Nederland over de 14½ km lange Oudebildtdijk, een oude zeewering met karakteristieke huisjes en boerderijen.

de Boer, Albert v.d. Ziel, Bettie Agricola en Inge van Schaick en Wulffelé stonden in Ouwe-Syl klaar voor hun 30 km. Heel veel leden van SV Friesland hadden zich aangemeld en ook de vaste loopgroep die wekelijks meeloopt waren er.

Deze loop werd voor het eerst georganiseerd ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de SV Friesland en zou een eenmalig gebeuren zijn. Maar net als de Berenloop op Terschelling wat ook eenmalig zou zijn en nu is uitgeroepen tot de mooiste loop van Nederland kwam ook op veler verzoek er een 2e en nu dus de 4e editie van deze unieke loop.

Deze loop kost veel voorbereidingswerk, de vergunning was snel verleend en de Gemeente Het Bildt had voor de winnaars van iedere afstand, 30-21-16-10 km een handwerk gemaakt beeldje van DE SLIKWERKER beschikbaar gesteld, een pronkstuk wat iedereen wel in de kamer wil hebben staan.

Pinksterzaterdag was nog een datum die geschikt zou zijn dit ondanks de wetenschap dat het een lang weekend was, er maandags de elfstedenfietstocht zou zijn en een week eerder de elfstedenwandeltocht waar ook veel lopers van de doelgroep van SV Friesland aan deelnamen, heeft men toch voor deze zaterdag gekozen. Veel lopers voor de Slachtemarathon die op 16 juni wordt gehouden, gaven te kennen dat als je er een 30/35 km bij zou doen je op hun kon rekenen. Maar veel trainers dachten daar anders over en gingen met hun ploeg zelf een gekozen route ’s morgensvroeg lopen, dit omdat de Slachte ook om half zeven van start gaat. Met nog een loop in Tjerkwerd en triathlon in Heerenveen en maandags het grote Drentse hardloopfeest in Klazienaveen, kon de spoeling voor deelname over de Oudebildtdijk wel eens dun zijn. 150 Deelnemers meldden zich aan waarvan de meesten kozen voor de langste afstand de 30 km. Zelfs Nederland/Fries hardlooptopper en grootste kanshebber voor de Slachtemarathon Erik Negerman stond aan de start, maar ook Willem

De deelnemers konden koffiedrinken bij de catering in de Hofstraat hier was na afloop ook een balletje gehakt en soep verkrijgbaar. Bij aankomst in Ouwe-Syl kregen ze een consumptie bij Auke Kooistra en was het prima vertoeven op zijn terras in de schaduw. Jappie v.d.Veer, een loopvriend van de SV Friesland die ernstig ziek is, mocht het eerste startschot lossen en hielp daarna op een verzorgingspost op de dyk. Voor hem is familievriendin Anna Kingma, een actie opgestart om een bijdrage bij elkaar te krijgen voor de behandeling die door de zorgverzekering niet wordt vergoed. De temperatuur zou flink oplopen maar op de Ouwedyk waait het altijd en als deze noord/oost is is dat gunstig voor de lopers. Maar de wind was niet koel maar warm en veel lopers hadden dit onderschat en te snel weg gegaan wat hun later opbrak. Er was verzorging om de 5 km water, sponzen en banaan, omdat het zo warm werd daar na 15 km een post op de 17-20-22-25-27 km neergezet met extra water. Dankzij deze posten haalde bijna iedereen moe en voldaan de finish. Enkelen kozen voor een kortere route. Na de finish was er bouillon en vruchtendrank, het was daar even nagenieten.

Janke v.d.Schaaf ging op de fiets om prachtige foto’s te maken van de organisatie, deelnemers in actie, en het prachtige ruime uitzicht om het vruchtbare land en vergezichten over Het Bildt. Uitslagen; 30 km. 1e Erik Negerman Hilversum 1.49.34 2e Willem de Boer Exmorra 1.53.41 3e Albert v.d.Ziel Berlikum 1.58.15 4e Herman Geritz Midlum 2.04.45 5e Adrie Boermans Wargea 1.13.02 6e Alfred Kuiper Leek 2.13.42 Vrouwen: 1e Inge Wulffelé Leeuwarden 2.28.13 2e Inge v.Schaick Leeuwarden 2.30.45 3e Bettie Agricola Heerenveen 2.36.29 4e Janke Douma Lichtaard 2.45.34 5e Tracy v.d.Ploeg Damwâld 2.55.15 21 km. 1e Pieter Koodsma Lichtaard 1.25.18 2e Peter Groothoff Sneek 1.34.22 3e Fedde Beijert Ureterp 1.40.48 4e Rob Kuipers Sneek 1.41.36 5e Aise Bouma Kimswert 1.41.36 Vrouwen: 1e Ylona Kruis Ysbrechtum 1.30.08 2e José v.d.Lijke Horror 1.57.30 3e Tineke v.Dijk Wassenaar 1.57.41 4e Klaske Portena St.-Nic. 2.00.45 5e Antsje Smeding St.-Nic 2.00.47

Op vertoon van deze bon ontvangt u op de entree voor de Heren Hoofdklasse op zondag 10 juni 2012

€ 3,00

KORTING

Jeugd t/m 16 jaar € 2,00 korting.

SO2012

Vervolg Stienzer Keatsdagen

Leyester Hegedyk 72, 9077 TV Vrouwenparochie info@friesespil.nl

PARTICULIERE VERKOOP VAN: • • • • • • • • • • •

Bomen in container Fruitbomen Heesters en Hagen Coniferen en Buxus Klimplanten en Rozen Vaste planten Groenteplanten Chrysantenstekken Terrasplanten Perkplanten Geraniums

Dagelijks geopend tussen 10.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 17.00 uur. Zondags gesloten. AANHANGWAGEN AANWEZIG Aan de weg tussen Vrouwenparochie en Oude Leye

Appartement te huur in Leeuwarden

Te huur, een mooi 3-kamer appartement, geheel gerenoveerd, aan de Verlengde Schrans in Leeuwarden. Een balkon op het Westen, met berging en parkeerplaats voor de deur. Appartement mag niet worden verhuurd aan studenten.

Huur € 550,- incl. servicekosten. Serieus geïnteresseerd? Graag een mail naar mom.bierma@kpnmail.nl.

16 km.: 1e Ritske Flootman Menaam 1.05.37 2e Harm Alberts SV Friesland 1.16.24 3e Meine Hoitsma Kollum 1.21.18 4e Dennis Dijkstra Lekkum 1.26.48 5e Age Metzlar Tzummarum 1.32.38 Vrouwen: 1e Aafke Keizer St.- Anna 1.48.52 10 km.: 1. Simon Regnerus Marrum 42.32 2e Teatse Tichelaar Harlingen 45.50 3e Haye de Jong Burdaard 47.30 4e Simon Visbeek SV Friesland 47.40 5e Johan Jorritsma Sneek 51.26 Vrouwen; 1e Corine Visser Leeuwarden 51.24 2e Saakje Regnerus Broeksterwoude 53.17 3e Karin Danhof Irnsum 53.34 4e Anita v.d.Wal Harlingen 56.16 5e Martina Blanke Gytsjerk 1.00.35 u StienserOmroeper

11


KV CSL had punten hard nodig KV CSL geeft korfbalclinic bij Talant Britsum – CSL speelde afgelopen zaterdag de inhaal wedstrijd tegen DOS Kampen/ Veltman. De punten waren bij CSL van harte welkom. Zo zou CSL bij winst nog kans kunnen maken om zonder beslissingswedstrijd in de overgangsklasse te blijven. Helaas is dit niet gelukt en moet er zaterdag van Wit-Blauw thuis gewonnen worden. Als dit niet gebeurt en Elburg weet te winnen komt er een beslissingswedstrijd om uit te maken welke ploeg op de zevende plek eindigt en dus een beslissingswedstrijd tegen de nummer zeven uit de andere poule mag spelen. De winnaar van deze wedstrijd blijft in de overgangsklasse. Om in de overgangsklasse te kunnen blijven zal CSL betere prestaties moeten neer zetten. Beide ploegen hadden moeite met scoren en al snel werd duidelijk dat er deze wedstrijd weinig doelpunten zouden vallen. Na twaalf minuten spelen stond er nog maar 1 – 3 op het scorebord. Vervolgens wist CSL voor rust nog wel te scoren maar bleef steeds op minimaal twee doelpunten achterstand hangen. De ruststand was 3 – 6. Door de warmte kregen de ploegen van de arbitrage de tijd om

rustig aan te doen tijdens de pauze. Dit was ook wel nodig want de wedstrijd was nog niet gespeeld. Al zag het er de eerste helft niet naar uit dat CSL er nog in zou slagen om DOS Kampen/Veltman te verslaan. Daarentegen was DOS er ook niet in geslaagd om de eerste helft veel doelpunten te maken en uit te lopen op de thuisploeg. Na de rust wist DOS als eerste te scoren waardoor CSL tegen een hogere achterstand aankeek. Het duurde nog tien minuten voordat het eerste doelpunt van CSL in de tweede helft mocht vallen. Na zo’n achttien minuten stond er een matige stand van 5 – 10 op het scorebord. CSL wist de laatste minuten van de tweede helft er voor te zorgen dat DOS geen doelpunten meer kon maken daardoor kon CSL dichterbij komen. Met nog een kwartier te spelen werd Robin Weijer vervangen door Sander Weijer en niet veel later Gerda Sierksma door Sanne de Jager. Sander Weijer wist nog een bijdrage te leveren aan het doelpuntenaantal. Uiteindelijk was de wedstrijd gespeeld en kon CSL niet meer gelijkkomen. De eindstand was 8 – 10. Doelpunten: Robin Weijer en Douwe Boomsma 2, Henry Kuiphof, René Radersma, Sander Weijer en Larissa Braam elk 1 u

Woensdagmiddag 23 mei was een geslaagde korfbalmiddag voor bewoners en medewerkers van Talant. De training vond plaats aan de Ie-leane in de sportzaal van Talant. De kantine- en rode groep met hun begeleiders waren present. Iedereen kende de liedjes die gebruikt worden bij de warming-up. Er werd niet alleen maar een warming up gedaan maar ook volop meegezongen. Onder leiding van Nynke Dankert deed iedereen enthousiast mee. Ook het tikkerspel en het balspel met de parachute brachten het nodige plezier. En tijdens het overgooien van de bal deed iedereen goed zijn best. Bij het op de korf schieten werden er vele doelpunten gescoord. In de pauze was er natuurlijk wat lekkers en iedere deelnemer kreeg een kleine verrassing mee naar huis na de training. Nynke en haar CSL groep hebben met veel plezier deze training verzorgd. Korfbalvereniging CSL nodigt alle bewoners van Talant uit om eens een training te komen bijwonen van het G-korfbal. Info via www.kvcsl.nl u

Van Sportschool Poelstra kwamen zaterdag in de leeftijd –17 jaar Nicole Folkertsma (-63 kg) en op zondag bij de heren Glenn Dijkstra (-73 kg) en Robert van der Wal (-81 kg) op de mat. In de klasse –63 kg verloor Nicole Folkertsma haar kwart finale partij tegen de latere winnares. In de

herkansingen wist ze haar eerste partij gemakkelijk met houdgreep te winnen. In de volgende partij moest Nicole tot het uiterste gaan in de warme hal, maar wist wel met 3 yuko’s te winnen. In de strijd om het brons wist ze haar tegenstandster tot twee maal toe met een prachtige worp te gooien en zo ippon te scoren en met het brons naar huis te gaan. Glenn Dijkstra was goed op dreef. Hij had een bye in de eerste ronde. Daarna won hij zowel

De eerste vlucht kwam uit het Brabantse Boxtel en de tweede vlucht startte in het Franse Pithiviers. De lossingen aldaar vonden plaats om: 07.45 en 06.45 uur. Boxtel ligt ongeveer 186 kilometer verwijderd van St. Jacob. Winnaar Age Hogenhuis verwelkomde de eerste duif om 10.25.11 uur in het hok. Deze duif haalde een gemiddelde snelheid van 1164 meter per minuut Ook Age heeft bijzondere prestaties geleverd met zijn duiven de afgelopen weken met de plaatsen: 1,4,6,16. De verdere uitslag is P.Bron 2 5. C.Tolsma 3 9 12 12 14 24 27 28. H.Postuma 7 8 19 26. B.Wassenaar 10 21 22. R.Groot 11 20 23 25 29. Comb H en J Bloemsma 15. K.Fink 17 Het verre Pithiviers ligt een slordige 621 kilometer verwijderd van Oude Bildtzijl waar Cor Tolsma woonachtig is. Hij had de snelste duif, die 959 m. p.m. haalde. De winnende duif werd geklokt om 17.32.19 uur. Cor werd ook nog negende bij ons in de club. Het werd een straffe Noord-oostelijke wind. Dus zwaar voor de duiven uit Frankrijk. Jacob Draaisma uit Dronrijp werd eerste van afdeling Friesland '96 u

Zilver en brons voor sportschool Poelstra in Hamburg In Hamburg (Duitsland) werd in het weekend van 26 en 27 mei weer de jaarlijkse HT cup gehouden.

Een hattrick voor Age Hogenhuis bij p.v de Vliegende Post

Postduiven houders van Op Eigen Wjukken Stiens

de kwart als de halve finale op zeer overtuigende wijze. Helaas verloor hij van de sterke Duitser Willie Witterman, waardoor hij genoegen moest nemen met zilver. Robert van der Wal won zijn eerste partij. Daarna kwam hij nog voor te staan in zijn volgende partij, maar liet zich verrassen. In de herkansingen wist Robert nog 6 partijen te winnen, waarvan 5 met ippon, en zo het brons te pakken u

Paul en Marian uit Koarnjum doen rondje IJsland met zeekajak Paul de Haas en Marian Makelaar startten op 1 juni 2012 met hun zeekajak expeditie rond IJsland. Vertrekpunt wordt Reykjavik en met de klok mee zullen zij rond het machtige eiland peddelen. Ruige kusten met hoge kliffen, grote oversteken, wind en hoge surfgolven op de zuidkust. Alle elementen komen voorbij. 2000 Kilometer in twee maanden. Paul en Marian zijn te volgen via www. dutchseakayakers.com, twitter, hun eigen facebook pagina dutchseakayakers of via het You-tube kanaal dutchseakayakers u

Het werd bijna een dubbelslag voor de Comb van der Zwaag uit Britsum, met twee vluchten Vitesse vanuit Boxtel en een Fondvlucht van Pithiviers Fr. Maar deze dubbelslag werd voorkomen door een vroege duif van de Comb Wijbenga Wiering Cornjum. Deze wist hun eerste duif van Pitihiviers de 9.1754631 al om 17.20.20 te klokken. Deze duif haalde een snelheid van 972 m.p.m.. 58 km. De Comb v.d. Zwaag wist de Vitesse vlucht te winnen met 5 bij de eerste tien in de vereniging ,1.3.4.5.6.en elf minuten los een geweldige prestatie. Ook de Fondvlucht was een 2de en 3de plaats voor deze Combinatie. De duiven hadden dit weekend een zeer zwaar programma. De duiven voor Pithiviers werden zaterdagmorgen reeds om 6.45 uur gelost en hadden de zware taak om de 620 km naar Friesland tegen de Noord oostenwind te overbruggen. Naast de Comb Wijbenga en v. d. Zwaag waren ook in de top tien aanwezig H. en E. Ruig Oude Bildtzijl en de Comb Mus uit Minnertsga. Ook de vlucht van Boxtel moest tegen de harde Noordoostenwind worden gevlogen. Ook hier was de snelheid minder hoog dan we gewend zijn, toch wist de 11150018 van de Comb v.d. Zwaag deze afstand te overbruggen met een snelheid van 12 55 meter per minuut. (ruim 75 km.) Uitslag Boxtel Op Eigen Wjukken: 1.3.4.5.6.8.23. Comb v. d. Zwaag, Britsum. 2.9.12.116.17.27.28.30.32.39.40.41.43.44.48.49. Herman Bootsman Marrum, 7.15.18.22.25.31.33.34.35.38.46 Comb A en S Mus Minnertsga, 10.13, Comb Wibenga Wiering Cornjum, 1119,21,26, Comb Span Hoogland Cornjum,14.36.37.42 R A Ketellapper,20.24.29.45.47 H en E Ruig Oude Syl. Uitslag Waadkant Boxtel.1.11.12 Comb van der Zwaag Britsum ,2.3. W Molenaar Buren Ameland,4.7.10 S Talsma Hegebeintum.5 J Hiemstra Stiens Herman Bootsman Marrum,8 P.J Hiemstra Stiens.9 S Ronner Ferwert u

StienserOmroeper

12


S.C. Stiens F2 kampioen! Een prachtige prestatie van S.C. Stiens F2, kampioen in de 1e klasse! Een topprestatie van: Jorrit Rodenhuis, Tobias Hoogstra, Finn Kooistra, Kristan IJkema, Brian van Riet, Jurre Bruinsma, Timo Anderson Jaspers, Egbert Bouma, Daan Achterberg en de begeleiders Jeroen IJkema en Ruud Achterberg.

S.C. Stiens E2 kampioen!

Zittend v.l.n.r. Martijn, Erik, Werner, Dani, Karsten. Staand v.l.n.r., Wybe, Edwin, Mees, Yordi, Jacob, Sikke

Van Lingencompetitie 2012 Op zaterdag 12 mei werd op de skeelerbaan van skeelervereniging de “Slikrollers” in St Annaparochie de Van Lingencompetitie gehouden. Deze skeelerwedstrijd voor jeugd tot en met 16 jaar kwam al weer voor het 6e jaar op rij naar St Anna. Het programma bestond uit series, in line en puntenkoers. De oudste categorieën, pupillen 2 en 1 en de kadetten en junioren sloten de dag af met een aflossing.

Van de “Slikrollers” deden dit jaar 3 jeugdleden mee: - Sietske van der Meer (voor het eerst), pupil 3 - Marleen de Ridder, pupil 3 - Lian de Ridder, pupil 2

Sc Stiens MC1 kampioen voorjaarscompetitie Na het gelijke spel een week eerder tegen be quick dokkum MC2, was het voor sc Stiens MC1 noodzakelijk om minstens een gelijkspel uit het vuur te slepen tegen concurrent Minnertsga MC1. Minnertsga was dit seizoen de enige ploeg die wist te winnen van Stiens MC1. Dit was in een oefenduel tussen beide teams in het najaar en Minnertsga had toen het beste van het spel en Stiens wist niet echt een vuist te maken. Enkele weken terug troffen de beide teams elkaar weer in Minnertsga, dit onder extreem natte omstandigheden en op een veld met meerdere waterplassen. Echter kon het voetbal gewoon doorgaan en wist Stiens het beste raad met de omstandigheden en sleepte een iets geflatteerde 6-1 overwinning uit het vuur. Hoe anders waren de omstandigheden tijdens deze (zomeravond) wedstrijd, de temperatuur lag nog boven de 20 graden en de zon scheen volop. De spanning was bij de meiden en begeleiding van Stiens te voelen en dit kwam de wedstrijd de eerste helft niet ten goede. Pas na een kwartier volgde de 1-0 nadat Stiens al een paar goede kansen had laten liggen. Minnertsga deed er daarna een schepje bovenop en na niet goed ingrijpen van de verdediging was het even later al 1-1. Misschien dat Bauke en Hendrik door de spanning wat harder naar het team hebben staan schreeuwen dan normaal, maar dat kwam van de spanning. Stiens wist gelukkig voor de rust nog de 2 en 3-1 te maken en na de 3-1 konden we rustig pauze nemen. Na enkele aanwijzingen in de rust, wist men de ruststand tot het einde van de wedstrijd vol te houden. Na de uitreiking van medailles en het maken van de kampioensfoto's, is het kampioenschap door de meiden nog uitgebreid gevierd met een hapje en drankje en een duik in de Stienzer vaart.

Turner SGC bij 1/2 finale herenturnen te Zwijndrecht Hette Auke Kaastra van SGC heeft zaterdag 19 mei 2012 meegedaan aan de 1/2 Nederlandse Finale van de 3e divisie bij het herenturnen. Hette Auke die woonachtig is in Easterlittens turnt al enkele jaren met veel plezier bij SGC. Omdat hij vorig jaar prima turnde en goed presteerde op de wedstrijden, mocht hij zich dit seizoen inschrijven voor de 3e divisie. De wedstrijden van de 3e divisie zijn landelijk, bovendien kan deelname aan deze wedstrijden leiden tot kwalificatie voor de Landelijke finale. Hette Auke nam op 19 mei deel aan de ½ finale, hij had zich hiervoor gekwalificeerd via twee voorgaande plaatsingswedstrijden. Hij turnt niveau 11 instap. In deze categorie wordt er voorgeschreven oefenstof geturnd, waarbij de maximale score per onderdeel 20 punten is. Hette Auke moest als eerste de wedstrijd openen met de ringoefening. Dit kan lastig zijn, de turner moet hierbij ook de uitgangspositie voor de jury bepalen. De oefening werd beloond met een waardering van 18,45 punten, welke zeker in overeenstemming was met de uitvoering. Het volgende onderdeel was sprong. Hette Auke voerde zijn beste sprong van dit seizoen uit, deze werd dan ook beloond met een mooie waardering van 19,20 punten. Ook op de volgende onderdelen brug, rek en vloer kon de jury maar weinig aftrekpunten vinden. Het laatste onderdeel was: paard/voltige. Op dit onderdeel kwam Hette Auke tekort en moest hij in de andere deelnemers zijn meerdere erkennen. Door punten te verliezen op dit laatste onderdeel scoorde hij net te weinig punten om doorstroming af te dwingen naar de Landelijke Finale. Hij eindigde in de ½ finale op de 21e plaats Uitslagen: vloer: 18,40; voltige: 15,95; ringen 18,45 sprong 19,20; brug 19,20; rek 18,20 totaal 109,40 plaats 21 u

Foarut F1 Voorjaarskampioen Na een zware herfstcompetitie in 2011 zijn de jongens van Foarut F1 ongeslagen voorjaarskampioen geworden in de 2e klasse 05. In 8 wedstrijden werden maar liefst 66 doelpunten voor en maar 9 tegen gescoord en de volle 24 punten gehaald. Na de laatste wedstrijd tegen Amelandia op Schatzenburg gingen de jongens op de platte kar door Menaldum en daarna op naar de sponsor McDonalds in Goutum waar ze een feestmaal stond te wachten. Deze jonge talenten zien we vast terug op het EK 2028. Staand v.l.n.r: Leider Aeger Bouma, Hylke Priem, Bareld Postema, Sander Deinum, Rowin Faas, Werner Iedema en leider Willem Faber. Voorste rij v.l.n.r: Mark Bouma, Max Faber, Willem Jetze Plat en Damian Stegeman.

Voor de meiden staat nu alleen nog het KNVB bekertoernooi voor MC 7-tallen op het programma. Daar zal de ploeg uit Stiens nog 1 maal stevig aan de bak moeten dit seizoen u

Hoewel Sietske het twee van de drie onderdelen zonder heit & mem als toeschouwer moest stellen, was ze nauwelijks onder de indruk van al het skeelergeweld en reed ze de sterren van de hemel. Weliswaar een laatste plek in de series, maar in het eindklassement schoof ze een plekje op. Ook de andere twee onderdelen eindigde Sietske als op-een-na-laatste. De zussen Lian en Marleen de Ridder deden dit jaar voor de tweede keer mee. Net als Sietske streden ze voor wat ze waard waren. Marleen deed haar uiterste best, maar moest het helaas afleggen tegen leeftijdgenootje Sietske. Ze eindigde als laatste.Lian was de enige Slikroller in haar categorie en ging met veel elan van start. Met de puntenkoers lag ze helaas al snel een baan achter op de snelste meiden van haar categorie. Daarom moest ze voortijdig de baan verlaten. De overige twee onderdelen kon ze helemaal uitrijden. Meiden, goed gedaan! Het bestuur van de “Slikrollers” kan terugzien op een geslaagde dag. De zaken waren prima voor elkaar en dat hadden we niet gered zonder de inzet van een aantal hardwerkende vrijwilligers. Onze hartelijke dank hiervoor! u StienserOmroeper

13


Hoefgekletter in Noordoost Fryslân

De wethouders van de zes gemeenten in de regio presenteerden vrijdag 25 mei in Oentsjerk een routeboekje met overzichtskaart en een website. Gebiedsgedeputeerde Johannes Kramer nam door middel van ringsteken het eerste exemplaar van het routeboekje in ontvangst. Tijdens de opening benadrukte wethouder Haije Talsma van de gemeente Ferwerderadiel dat de zes gemeenten zeer ingenomen zijn met de inzet van de vele vrijwilligers die de routes hebben uitgestippeld. De routes werden symbolisch in gebruik genomen door een korte mentocht voor genodigden. Aansluitend ging de Tryn Wâlden Tocht van start voor zowel menners als ruiters. Volop mogelijkheden menners en ruiters

voor

De toeristische infrastructuur in Noordoost Fryslân wordt steeds completer. Na het fietsroutenetwerk, het wandelnetwerk van Historische Wandelpaden en de kanoroutes is nu een netwerk van men- en ruiterroutes gerealiseerd. Maar liefst 600 kilometer aan men- en ruitermogelijkheden verdeeld over 26 routes over bestaande paden en wegen door het gevarieerde landschap van Noordoost Fryslân. Dat is het resultaat van het gezamenlijke project van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. Vele vrijwilligers werkten mee aan de totstandkoming van de men- en ruiterroutes. Met hun kennis van het gebied werden prachtige routes uitgestippeld. De gevarieerde routes lopen door een landschap van wadden en wouden: het Lauwersmeergebied, het terpenlandschap met karakteristieke terpdorpen en fraaie boerderijen, weidse vlakten in het kustgebied, en het coulis-

Foto: Simon Bosma

Menners en ruiters kunnen vanaf vandaag hun hart ophalen in Noordoost Fryslân. Maar liefst 600 kilometer aan men- en ruiterroutes verdeeld over 26 routes staan hen ter beschikking.

selandschap en fraaie bossen van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Routeboekje De routes kunnen worden gereden aan de hand van het routeboekje, met daarin een over-

Deze ondernemers zijn er klaar voor! Jij ook? Ondanks de recentelijk verloren oefenwedstrijden tegen Duitsland (3-2) en Bulgarije (1-2) zijn ABS Kalsbeek Autoschadebedrijf, Café De Kern beide uit Stiens, Auto,en bergingsbedrijf Ketellapper uit Koarnjum en Toute Reklame uit Dronrijp er klaar voor en blijven ze zeer positief over onze “oranje mannen”. Wat er ook gebeurd tijdens het E.K., de prestatie die de oranje mannen samen met bondscoach Van Marwijk hebben gepresteerd in de voorronde wedstrijden staan als een paal boven water, nagenoeg alles gewonnen met mooi voetbal en redelijk veel doelpunten. Scoren, daar gaat alles om, want als je niet scoort kan je niet winnen volgens Fred en Juan Overeem van Café De Kern. Om deze uitdrukking te ondersteunen hebben Fred en Juan wel een heel ludiek idee bedacht, allereerst zijn alle wedstrijden in De Kern live te volgen op een (echt)groot scherm

en mocht het Nederlands elftal scoren (dat zal zeker gebeuren, red.) kan iedereen een uur lang nadat het doelpunt is gevallen een biertje of frisdrank bestellen voor een aangepaste prijs. Volgens Ketellapper Jr. zal het Nederlands elftal zeker de halve finales halen want zegt hij "die Huntelaar rammelt er wel voldoende in om zover te komen”. Als er één persoon is die dat zeker weet ben ik dat wel want ik heb meer verstand van voetballen dan van biljarten, vervolgt hij zijn verhaal. Autobedrijf Ketellapper heeft overigens de auto (zie foto) aangeboden om zich op deze manier net als al die andere zestien miljoen Nederlanders ook achter “ons Oranje” te scharen. De auto had overigens nog wel een (klein) opknap beurtje nodig en moest hij vervolgens uiteraard ook nog eens gespoten worden en in de reclame gezet worden. Het spuiten van de auto is door het Stienser Autoschadebedrijf ABS Kalsbeek gedaan en dat is

te zien ook, vakkundig afgeleverd werk en strak in een oranje jasje gezet. De eigenaar van het bedrijf, Harry Strampel is het overigens in het geheel niet eens met Ketellapper zijn opmerking m.b.t. het halen van de halve finales. Volgens hem zal het een herhaling worden van 1988, geen vlekkeloze start maar op het einde er wel met de prijzen vandoor gaan en voor minder gaan we niet, sluit hij af. De schitterende belettering welke op de auto is te bewonderen, is door Toute Reklame uit Dronrijp verzorgt. Eigenaar Richard Algera een sportfanaat in hart en nieren, en woonachtig in Stiens is normaal gesproken een handballiefhebber maar nu toch ook een voetbal liefhebber is ook wel positief over zoals hij ze noemt “de oranje boys”, de finale halen lijkt hem wel haalbaar al zal het niet gemakkelijk worden en dan maar hopen op het beste resultaat, dus naar huis komen met die grote beker en dan kan het feest echt beginnen!!! u

zichtskaart, routebeschrijvingen en nuttige adressen. Het boekje is te verkrijgen bij de VVVkantoren in de regio. Daarnaast zijn de 26 routes te downloaden vanaf de website www.paardrijdenfryslan.nl, als routekaart, routebeschrijving of gps-coördi-

Waarom een Arbeids ongeschiktheidsverzekering? In Nederland zijn veel ondernemers die géén arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten. Als belangrijkste reden geldt daarvoor vaak dat men zegt dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering (te) duur is. Maar is dat wel een terecht argument? Als een zelfstandig ondernemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, heeft dit meestal gevolgen voor zijn of haar inkomen. Per jaar raken enkele tienduizenden ondernemers arbeidsongeschikt. De ondernemer draagt zelf het financiële risico van arbeidsongeschiktheid. Dit geldt zowel voor de DGA, MKB-er en ZZP-er. Tegen dit inkomensverlies kan de ondernemer zich verzekeren met een AOV (Arbeids Ongeschiktheids Verzekering). Sociale verzekeringen en bijstand Zelfstandig ondernemers hebben geen recht meer op een uitkering van sociale verzekeringen. Bij arbeidsongeschiktheid kan er wel een beroep worden gedaan op de bijstand. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo dient de ondernemer eerst zijn/haar volledige eigen vermogen geconsumeerd te hebben (bijvoorbeeld spaargeld en woonhuis) en wordt de bijstandsuitkering verlaagd of volledig geweigerd indien de partner van de ondernemer voldoende inkomsten heeft. Als een ondernemer het risico op inkomensachteruitgang wilt verkleinen, dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering daartoe het meest gebruikelijke middel. Alternatieven zijn mogelijk aanwezige financiële reserves en/of het inkomen van de partner van de ondernemer.

StienserOmroeper

14

naten. Op deze site is ook aanvullende informatie te vinden, zoals horeca en overnachtingsadressen waar men met paard (en wagen) terecht kan. Noordoost Fryslân richt zich met deze uitgave op de recreatieve menners en ruiters in de regio u

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur? Een veelgehoorde klacht over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is dat deze vaak te duur zijn. Dit is vaak een reden om dan maar geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Er zijn echter een paar mogelijkheden om een goede dekking te krijgen tegen lage(re) premies: • Verzeker alleen het bedrag wat u daadwerkelijk nodig heeft. • Verhoog de uitkeringsdrempel. • Verleng de wachttijd. • Bespreek de provisie van de tussenpersoon en mogelijkheden van een adviesvergoeding. Neem een contact op met een verzekeringstussenpersoon om de mogelijkheden te bespreken. Betaalde premie Arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar. De betaalde premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. De betaalde premie op jaarbasis vormt een aftrekpost op uw inkomen, waardoor u minder inkomstenbelasting betaald. Door het fiscale voordeel wordt de schijnbaar “(te) dure premie” van de arbeidsongeschiktheidsverzekering dus ook minder duur. Een uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is belast. Het is verstandig om goed na te denken over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook als u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Ga bijvoorbeeld na of deze nog wel gebaseerd is op juiste gegevens of misschien zijn er mogelijkheden om tegen lagere premie toch goed verzekerd te zijn. Laat u adviseren door uw verzekeringstussenpersoon. Zodat u wordt overtuigd, dat u goed verzekerd bent u Voor u gelezen en onder de aandacht gebracht door Althof Jager Accountants en Adviseur


WOENSDAG 13

JUNI IN

STIENS

Buitenspeeldag met kinderkleding- en speelgoedbeurs Het jeugd- en jongerenwerk en de Naschoolse Opvang van Stichting Welzijn Middelsee organiseren op woensdag 13 juni een grote Buitenspeeldag op de Felixwei te Stiens.

12½ jaar Gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee Buurtzorg ’t Bildt+ Onze gastouderopvang bestaat 12 ½ jaar en daar wilden wij graag samen met al onze gast- en vraagouders aandacht aan besteden. Dit hebben we gedaan in de vorm van een verwenmarkt op dinsdag 29 mei in De Skalm.

terug vinden in het fotoboek van de gastouderopvang (www.welzijnmiddelsee.nl) Dit alles werd mogelijk gemaakt dankzij onderstaande ondernemers: Da Fizel drogisterij, Kapsalon van Leek, Feel Good, Frats, De echte bakker Nico en Aeltsje de Groot, Studio

ste uur! En dat verdient een bloemetje. Het was een zeer geslaagde avond en een ieder ging met een gevoel van lekker verwend te zijn weer naar huis. Wij willen dan ook een ieder die geholpen heeft deze avond tot een succes te maken bedanken! Mocht u zelf geïnteresseerd

Een ieder kon samen met een introducé verschillende producten ervaren: diverse massages, haarstyling advies, schoonheid- behandeling, nagelstylen, kleurenanalyse. Proeven: wijn, smoothies, fruitsalades, chinees indische hapjes, lekkers van de warme bakker…bekijken of iets leuks/moois kopen: kleding, bijouterie, schoonheidsproducten, diverse smakelijke producten, woonaccessoires, kraamcadeautjes… En iedereen kon op de foto in een grote fotolijst. Op onze website kunt u de foto’s

Fysiek, Praktijk voor Klassieke Homeopathie A. Prins, Wijnkamer Sparkelzz, Chinees Indisch Restaurant Azië, By Alice, La Cosma, La Beau Maison, Edwin’s Gezonde Eetwinkel, Nagelstyliste J. Redelijk, Shoeby Fashion, M. Roerdink massage, Keunst & kids en van der Heide Fotografie. Ook hadden al deze ondernemers prijzen beschikbaar gesteld voor de loterij die tijdens de avond plaats vond. Ook werden er twee gastouders in het zonnetje gezet, Wietske Jansma en Nynke Boonstra zijn namelijk gastouders van het eer-

zijn in het gastouderschap of op zoek zijn naar een gastouder dan kunt u contact opnemen met Gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee. E-mail gob@ welzijnmidelsee.nl of telefonisch 058-2575220. Tevens vindt u meer informatie over gastouderopvang en de andere kinderopvangvormen die wij bieden (buitenschoolse opvang, vakantie opvang, tussenschoolse opvang, kinderdagverblijf, flexibele opvang, verlengde peuteropvang) op onze website www.welzijnmiddelsee.nl u

Hiervoor wordt de Felixwei ter hoogte van de Sprankel en Naschoolse Opvang afgesloten. Bewoners worden dan ook vriendelijk gevraagd om hun auto’s op die middag ergens anders te parkeren. Met de buitenspeeldag willen we de aandacht vragen voor de kwetsbare positie van kinderen in het verkeer. Op deze dag kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar vrij op straat spelen zonder dat ze rekening moeten houden met het verkeer. Ondanks dat er een aantal vrijwilligers rondlopen, worden ouders van de jongste kinderen gevraagd om hun kinderen niet alleen naar de Buitenspeeldag te sturen. De Buitenspeeldag wordt om 14.00 uur geopend en duurt tot 16.00 uur. Na de opening van de Straatspeeldag zijn er op de Felixwei allerlei straatspelletjes te doen. De deelname is gratis en voor ieder kind is er gratis limonade. De kinderkleding- en speelgoedbeurs vindt tevens plaats tussen 14.00 en 16.00 uur, deelname is gratis. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar dus aanmelding is verplicht. De beurs vindt plaats op het plein voor de BSO, hiervoor hebben we geen tafels tot onze beschikking, het is dus handig dat u zelf een kleedje of iets dergelijks meeneemt waarop u uw spullen kunt stallen.

wordt Buurtzorg Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt.

Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. De wijkverpleegkundige/wijkziekenverzorgende speelt daarin een centrale rol. In overleg met de cliënten neemt zij direct beslissingen over de inhoud van en de werkwijze bij de hulpverlening. Buurtzorg Nederland gaat uit van de professionele autonomie van haar medewerkers en ondersteunt die autonomie. We doen dit door te werken met kleine buurtteams van volwaardig opgeleide en ervaren professionals. Directe afstemming met de eerstelijns gezondheidszorg - in het bijzonder de huisarts - bevordert een toegesneden aanbod van verpleging, persoonlijke verzorging en welzijn (ondersteunende begeleiding). De Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar.

We naderen weer de zomervakantie! Reizen naar warme oorden, veel zon op onze blote buik, spetteren in zee of wandelen in de bergen, lekker in de tent of heel decadent in een hotel... Kortom vakantie! Voor velen dikke pret, maar voor sommigen kan dat ook een beetje last met zich mee brengen.

Sinds 1 mei 2012 zijn wij ook gestart als Buurtzorg+ Hoe meer thuiswonende ouderen, hoe meer we te maken krijgen met complexe zorgverlening in de thuissituatie. Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patiënten steeds vaker functionele hulp nodig op het gebied van mobiliteit, balans, staan, lopen en verplaatsen. Ook interventies op het gebied van valpreventie zijn voor deze groep van groot belang. Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL (algemene dagelijkse levensbehoefte) training vaker nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De Buurtzorgtherapeuten kennen de wijkverpleegkundigen en -verzorgenden die betrokken zijn bij een gezamenlijke patiënt, ze zien elkaar regelmatig en hebben via hun mobiele telefoonnummers korte onderlinge samenwerkingslijnen voor cliëntoverleg.

Kwallenbeten, muggen/wespensteken, overbelasting, reisziekte, allergische reacties, verbranding of zelfs een zonnesteek, darmklachten, kleine ongelukjes, om maar eens een paar dingen te noemen. Om dit op te vangen en ook in de vakantietijd (zonder homeopaat) adequaat te kunnen reageren, organiseren wij een korte cursus van 3 avonden “homeopathie op vakantie’ waarin je leert hoe te handelen in welke situatie. De cursus wordt gegeven door twee Klassiek Homeopaten, Aly Prins en Sjoukje van Schaik op 3 woensdag avonden in juni en juli. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website (www. alyprins.nl of www.homeopathievanschaik.nl) * Alvast een tip waar je kinderen en jezelf een plezier mee doet. Wordt er iemand gestoken door een wesp? Neem wat druppeltjes Arnica of neem een korreltje onder de tong en laat deze smelten; Er zal geen zwelling optreden Geen zwelling dus ook geen pijn! u

Kortom: voor Buurtzorg+ houdt dit in dat wijkverpleegkundigen en -verzorgenden, ergo- en fysiotherapeuten zich gezamenlijk inzetten voor optimale zorg voor thuiswonende cliënten! Ook in ’t Bildt en omstreken is een enthousiast en professioneel buurtzorgteam+! Voor meer informatie, aanmeldingen of vragen kunt u hen bereiken op telefoonummer 06-12132013. Op www.buurtzorgnederland. com. vindt u alles over buurtzorg Nederland u

Voor meer informatie over de Buitenspeeldag of voor aanmelding voor de kinderkledingen speelgoedbeurs dan kunt u contact opnemen met Johan Adema (jeugd-en jongerenwerker Stichting Welzijn Middelsee) j.adema@welzijnmiddelsee.nl u

De Hallumer feestweek begint dit jaar al op dinsdag! Vanuit MFC It Trefpunt wordt een aantal leuke activiteiten georganiseerd, allemaal in het teken van het goede doel, namelijk het opknappen van de speeltuin aan de Singel. Heel veel kinderen beleven plezier aan deze speeltuin, maar een aantal toestellen is aan vervanging toe. Dit is een kostbare aangelegenheid en daarom is het dorpsbelang Hallum, die deze speeltuin beheert, erg gebaat bij allerlei sponsoracties. Op 5 juni om 19.00 uur opent niemand minder dan Gurbe Douwstra het Glazen Huis aan de Singel. Hier kan iedereen tegen een zelf te bepalen bedrag een plaatje aanvragen dat ter plekke wordt gedraaid. In het Glazen Huis kun je je laten sponsoren door op een hometrainer zoveel mogelijk kilometers te fietsen. Doe mee voor het goede doel! Op 6 juni is er van 15.00 tot 21.30 uur een gezellige markt op de Singel met diverse demonstraties en activiteiten van o.a. de vrijwillige brandweer en de buitenschoolse kinderopvang Sisa. Uiteraard ontbreekt het (overdekte) terras bij It Trefpunt niet, hier kun je gezellig genieten van een hapje en een drankje u

Homeopathie op vakantie

StienserOmroeper

15


HUREN OF KOPEN? OP ZEKERWONEN KRIJG JE EEN EERLIJK ANTWOORD!

BONUS

ZekerWonen

BRIL

INFORMATIE DAG

23 JUNI 2012

NU BIJ ELKE BRIL

GRATIS ZONNEBRIL

11.00 T/M 15.00 UUR

GOEIE

DE WISSEL 17, ST. ANNAPAROCHIE

ACTIE

www.zekerwonennwf.nl

OP STERKTE SAMEN AL VOOR u 129

It Achterbosk 1, Stiens, Tel. (058) 257 21 12 Vraag naar de voorwaarden.

  

         



 

  

 



   

 

   

     





 





en Woensdag 8.00 - 20.00 uur,  Openingstijden:  en VrijdagDinsdag 8.00 - 21.00 uur, Zaterdag 8.00 - 20.00 uur  Donderdag  

   





  

  

     

  

    

  

      

 



 

  

              

 







      







 

 

  



  





   

  

  

  

  

  

     





  









  



  

   





     



 



 



 

 

    



16



   

     

StienserOmroeper  





      

 



 



 

   

 



C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980

    



 





 

 



 

 

    

 

 

   

  



  

       

  



         

Omroeper 23 12  

Stienser Omroeper

Omroeper 23 12  

Stienser Omroeper

Advertisement