Page 1

deze week

2012

De Klompskippers... pagina 5

CMV Crescendo... pagina 8

NK handballen... pagina 12

Stienser 64e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Pypskoft Ouwe-Syl Een hoogtepunt in Hijum Op zondag 20 mei vanaf 14.00 uur staat Ouwe-Syl bol van de activiteiten op en rond de Pyp. Met muziek van CMV Excelsior, The Mudbirds, The Hangouts en Hou 't Kort. Met diverse exposities op allerlei locaties, huiskamertheater, gedichten in de tuin, creatieve workshops, de Klaine Keizer Koier en een levend ganzenbord door het hele dorp van de jubilerende Doeclub. Ruben's Popstudio is open, men kan zingen met A Meezingkoor, kijken naar een film van De Nachtreis of naar een demonstratie Streetdance. Als voorafje is er een wandeling op het Noarderleech om 11.30 (opgave via tel 06-30085401) en als toetje sluit DJ Smoothy om 18.00 uur de Pypskoft af. Dus kom 20 mei naar Oude Bildtzijl voor een plezierig dagje kosteloos vertier, het totale programma is ter plekke verkrijgbaar u

Afgelopen dinsdag 8 mei is de toren van de Gereformeerde kerk in Hijum beklommen door een twaalftal mensen. Onder hen was ook mevrouw Rieke Terpstra, de op één na de oudste inwoonster van Hijum. Volgende maand wordt ze 88 jaar! Ook burgemeester Joop Boertjens ging mee naar boven. Twee medewerkers van Omrop Fryslân (Programma Hea!) waren eveneens aanwezig om dit allemaal vast te leggen. Deze 'historische bekllimming' had alles te maken met het feit dat de toren in de steigers stond voor een opknapbeurt. De medewerkers van 'Baatje Schilders- en Houtreparatiebedrijf ' uit Alde Leie, die dit werk uitvoerden, hadden dit bezoek geregeld om aandacht te geven aan zo’n mooi project. De beklimming gebeurde via de steiger en op het hoogste punt van zo’n 25 meter kon men genieten van het mooie uitzicht. Een unieke kans die je niet zo vaak krijgt. Het was nl. al weer 9 jaar geleden dat de beklimming van de toren ook mogelijk was. Nu het werk is geklaard kan de toren weer voor jaren mee en siert hij weer ons mooie dorp Hijum u

De twee stoere zwaaiende torenbeklimmers Rieke Terpstra en burgemeester Joop Boertjens.

Kinderboerderij Doniastate viert 15-jarig bestaan op 17 en 18 mei Alweer 15 jaar bestaat Kinderboerderij Doniastate aan de Truerderdyk 14 te Stiens. En dat moet gevierd worden. Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei is er voor kinderen van alles te doen op de kinderboerderij. Zo geeft Circus Witova workshops jongleren en lopen op een bal. Kinderen kunnen het geleer-

de daarna laten zien met een optreden in de circustent. Verder is er een springkussen, een speciale 'ballonnenclown' en kinderen kunnen geschminkt worden. Voor de wat oudere jeugd is er een bungee trampoline. Het restaurant is open maar daarnaast is er een verkooppunt voor broodjes hamburger. Leukste uitje van Friesland in 2011 Doniastate was destijds de eerste officieel erkende kinderboerderij van Friesland en opende haar deuren in 1997. Met Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

info@ajaa.nl

succes want ieder jaar vinden ruim 60.000 mensen hun weg naar Doniastate. En dat het een geslaagd dagje uit is, blijkt wel uit het feit dat de kinderboerderij in 2011 door de leden van de ANWB tot leukste uitje van Friesland is gekozen. Het is niet alleen leuk voor de bezoekers, Doniastate biedt daarnaast aan veel mensen met een verstandelijke beperking een werkplek. Dit is te danken aan de fanatieke begeleiders, ouders en vrijwilligers die zo'n 15 jaar geleden een oude boerderij opkochten met het plan voor een kinderboerderij deels gerund door verstandelijk beperkten. Uit onderzoek bleek namelijk dat werkzaamheden als dierverzorging, hovenierswerk, horecawerk en kluswerk erg geliefd zijn bij deze doelgroep. Vlindertuin, kabouterbos, speeltuin, restaurant... Met hulp van de gemeente Leeuwarderadeel ontstond op de 6 hectare grond die beschikbaar was onder meer een multifunctioneel centrum, zie vervolg pagina 2


UitAgenda Stiens woensdag 16 mei 14.00 -16.00 uur De Film Dolfje Weerwolfje in De Skalm 14 mei t/m 17 mei In heel Friesland de Bibliotheken gesloten. donderdag 17 en vrijdag 18 mei mei 15-Jarige bestaan Kinderboerderij Doniastate met Circus Witova t/m 27 mei Expositie 'De 100 naakten van Parnas' in Galary de Garaazje tot eind juni Expositie van Connie Versteeg-Corba in gemeentehuis tot eind juni Expositie van Wob Bijlsma in bibliotheek

Finkum

vrijdag 18 mei 18.30 uur Stekjesruil aan de Holdingawei 33

Ferwert

zaterdag 19 mei 9.00-12.00 uur Rommelmarkt in de loods van L. v.d. Beek, Hogebeintumerweg 49 t/m juni Expositie van schilderijen van Jappie Kooistra in het gemeentehuis.

Hegebeintum

t/m 31 mei Expositie van schilderijen van Sjoerdtsje Kars en verzameling van dhr en mevr Sprik 'Ot en Sien' in het Bezoekerscentrum

Oude Bildtzijl

14 t/m 20 mei 13.00-17.00 uur In Galerie-Atelier: 'De Trapjes; aan de Oude Bildtdijk 94. Joske Maes-Pellens exposeert haar beeldweefsels 15 t/m 19 mei 16.30-17.00 uur Live tv opnames voor 'Doch it foar dyn doarp' 20 mei 13.00-19.00 uur Festival Pypskoft op diverse locatie's

St.Annaparochie

18 t/m 22 mei Kermis met diverse activiteiten o.a. Partyband Jukebox, hoofdklassepartij, Lammetsymet 26 mei t/m 10 juni (weekends) Thuisexpositie Hendrik Elings aan de Oude Bildtdijk 202

Berltsum

zaterdag 19 mei 19.00 uur Barrelrace bij Japero

Deinum

zaterdag 17, 19 en 20 mei 13.00 uur Start bij station. Fietsen langs 7 kerken van Deinum, Blessum, Boksum, Leons, Baard, Easterlittens en Winsum

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens zondag 20 mei 09.30 u. ds. Scholtens, doopdienst 19.00 u. ds. Scholtens, gemeentedienst. De families Makati en Matendo gaan zingen. St Vitus, Stiens donderdag 17 mei 09.30 u. ds. J. Overeem, hemelvaartsdag zondag 20 mei 09.30 u. ds. J. Overeem, H.A. zittend Hervormde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum donderdag 17 mei 09.30 u. ds.A. Buizer-Tchiengang, Leeuwarden, gezamenlijke dienst hemelvaartsdag. In Britsum zondag 20 mei 09.30 u. ds. H. Post-Knol, Dronrijp, Fryske tsjinst. In Jelsum. Gereformeerde kerk Britsum donderdag 17 mei 09.30 u. ds.A. Buizer-Tchiengang, Leeuwarden, gezamenlijke dienst hemelvaartsdag. zondag 20 mei 09.30 u. dhr. J.H. Helfferich Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum donderdag 17 mei 10.00 u. Evangelisatiedienst in feesttent te Hijum. Spreker J. v.d. Meer m.m.v. Korps Crescendo hemelvaartsdag. zondag 20 mei 10.00 u. ds. J.P. Oosterhoff, Dokkum P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie donderdag 17 mei 09.30 u. ds.P. Luehof, hemelvaartsdag. zondag 20 mei 09.30 u. ds. J.v.d. Boogaard, Berlikum Hervormde gemeente, Vrouwenparochie zondag 20 mei 09.30 u. Majoor v.d. Werf, Leeuwarden R.K. kerk, St. Annaparochie zondag 13 mei geen dienst in eigen kerk Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl donderdag 17 mei 09.30 u. IKO dienst in Herv. Kerk Froubuurt, hemelvaartsdag. zondag 20 mei 09.30 u. Eredienst. Gospelgroep 'De Bliid Boadskip Sjongers' Berlikum Gereformeerde kerk, Oude Bildtzijl donderdag 17 mei 09.30 u. Hervormde voorganger, hemelvaartsdag. zondag 20 mei 09.30 u. ds. C.J. Beukel, heilig Avondmaal R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden donderdag 17 mei 09.30 u. pastor A. Buter en Bon.Cantorij, hemelvaartsdag. zaterdag 19 mei 19.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering zondag 20 mei 10.00 u. Pastores A. Buter en Cantores, Eucharistieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 20 mei 11.00 u. Pastor A. buter en Joh.Fr.koor, Eucharistieviering De Salvator evangelische gemeente, Leeuwarden donderdag 17 mei 09.30 u. Johan v.d. Kamp, hemelvaartsdag. zondag 20 mei 09.30 u. ds. Nicolas van Amerom Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Heliconweg 52, Leeuwarden zondag 20 mei 10.00 u. br. A. van den Sande Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. donderdag 17 mei 09.30 u. ds. J. Overeem, hemelvaartsdag. In de Hege Stins zondag 20 mei 09.30 u. ds. D. Scholtens. In de Hege Stins Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Unieke

vijfdaagse wandeltocht in

Nederland

66e Friese Elfstedenwandeltocht van start! Op dinsdag 15 mei a.s. om 07.00 uur starten de wandelaars voor de 66e keer vanuit Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden om in vijf dagetappes de Elfstedenroute af te leggen.

“Elke woensdagmiddag doe ik leuke dingen met mijn kleindochter” En mijn medicijnen? Die regelt Palet. Je blijft jezelf met Palet. Bel (0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)

Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem, Nije Poarte 33 of ons zorgsteunpunt in het gezondheidscentrum, Griene Leane 5 in Stiens Palet, altijd in de buurt www.paletgroep.nl

StienserOmroeper

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

2

De tocht duurt van dinsdag 15 mei t/m zaterdag 19 mei en voert dag 1 van Leeuwarden naar Sloten (49 km), dag 2 van Sloten naar Workum (45 km), dag 3 (Hemelvaartsdag) van Workum naar Franeker (42 km), dag 4 van Franeker naar Dokkum (45 km) en dag 5 van Dokkum naar Leeuwarden (27 km) waarbij de finish opnieuw in stadsschouwburg De Harmonie is. Hier vindt een feestelijk slotevenement plaats m.m.v. feestorkest De Wiko’s. Op de 4e dag (18 mei) zal de route tussen Ried en Barthlehiem weer als vanouds zijn en voert via Berltsum, Bitgum, Bitgummole naar Stiens en vervolgens naar Barthlehiem, Burdaard en Dokkum. Elke dag hebben de wandelaars gelegenheid om de dagafstand in 12 uren af te leggen. De start is altijd om ‘s ochtends 07.00 uur en de finish sluit elke dag om 19.00 uur. Totaal nemen ca. 1200 wandelaars deel. Zij zijn verdeeld in 800 vijfdaagse en 400 eendaagse deelnemers. De heer Gooitzen Ykema doet voor de 52e keer mee u

Vervolg Doniastate

een paardenstal met binnen- en buitenbak, vele dierenverblijven waaronder een vlindertuin, een speeltuin, een kabouterbos met allerlei spelletjes en opdrachten, een indoor speelruimte en een restaurant. De vraag was toen nog: willen ouders wel samen met hun kinderen naar een kinderboerderij waar veel verstandelijk gehandicapten werken? Deze vraag werd positief beantwoord aangezien het bezoekersaantal snel groeide van rond de 8.000 in de beginjaren tot boven de 60.000 in het afgelopen jaar. Verken de kinderboerderij op 17 en 18 mei Kinderboerderij Doniastate heeft ook een ecologische moestuin en boomgaard. De jam en diverse groente en fruit die verwerkt worden, zijn te koop in het winkeltje op de kinderboerderij. Dat het klimaat belangrijk wordt gevonden, blijkt uit het klimaatbosje. Met de walnoten die hier uit komen, wordt gestimuleerd de uitstoot van CO² te verminderen.

Het 15-jarig bestaan van Doniastate is een mooie gelegenheid om de kinderboerderij eens te verkennen. Je vindt er alpaca's en reuzenslakken maar ook wallaby's, albino-egels, wandelende takken, reptielen en chinchilla's. En natuurlijk zijn ook de 'gewone' boerderijdieren goed vertegenwoordigd. www.doniastate.nl u Tekst: Femke Jaarsma

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 21 mei 2012. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: e 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Echt je proeft het!! Hollandse Rabarber kilo € 0.99 Nieuwe oogst Fuji appels kilo € 1.99 Budgettopper: 1 krop Sla + 1 komkommer samen € 1.29

Menu voor twee personen: -Surinaamse Bami/Nasi -twee stuks vlees -rauwkostsalade voor € 10.50

Volop! Hollandse aardbeien, Asperges, Opperdoese ronde tegen scherpe dagprijzen

Ook het adres voor uw lekkerste kant-enklare maaltijden en rauwkostsalades. Let elke dag op onze scherpe stoepbordacties!! Salade van de week: Crispy salade 200 gram € 1.99

Edwin’s Gezonde Eetwinkel St. Vitusplein 2 9051 BT Stiens Tel. 058 - 257 11 21 www.volsmaak.nl

Groente en Fruit Rauwkostsalades Gesneden groenten Kant-en-Klare maaltijden Noten en Zuidvruchten

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

De leukste bakker fan Fryslân Dizze wiken ekstra feestlike oanbiedings! Dizze aksje is jildich fan 7 o/m 19 maaie 2012 Bôle fan de wike:

Pompoenbôle fan 1.41 foar 1.00 fan 3.90

foar 2.95

SPECIAL

4 hamburgers + 4 BBQ worstjes

Pollo Siciliano

samen

Sûkerpofkes

4 foar 1.50

Passyfruchtgebakjes fan 1.73

KEURSLAGERKOOPJE

foar 1.25

5

95

100 gram

1

30

VLEESWARENKOOPJE

MAANDAG WEEKSTARTER

DINSDAG PIEKENDAG

Gebraden rosbief + filet americain

STIENSER LEKKERBEKJES

VINKEN

2 x 100 gram

4 STUKS

div.soorten, p.stuk

3

99

3

95

1

00

WOENSDAG GEHAKTDAG

TIP VAN UW KEURSLAGER

VRIJDAG EN ZATERAG

ALLE SOORTEN GEHAKT IN DE RECLAME

KALFS RIB-EYE & SUCADE

magere runder PRIKLAPPEN 350 GRAM

Tip: INDISCH Gehakt

KALFS OESTERS superkwaliteit

550

Aanbiedingen zijn geldig van 14-05-2012 t/m 19-05-2012.

Fryske krûdkoeke

Keurslagerij Brolsma Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl info@brolsma.keurslager.nl

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

week

20

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeningstijden

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Woensdag 8.30 - 16.00 uur Donderdag 8.30 - 16.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Afspraak met leden college van B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-Adviesraad

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

Meldingen klein Leed

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Gemeentehuis Gesloten

02

01

In verband met Hemelvaartsdag is het gemeentehuis voor het publiek gesloten op donderdag 05 17 en vrijdag 18 mei a.s. Graag zijn de medewerkers u op maandag 21 mei weer van dienst 09

.

Het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel

Gevonden en verloren voorwerpen weken 16, 17 en 18 Gevonden -Fietssleutels met koord -Gazelle herenfiets Verloren -Goudkleurig herenhorloge Seiko -Zwarte beurs -Samsung mobiel -Sleutelbos

.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

Openbare vergadering Wmo-Adviesraad Leeuwarderadeel 22 mei 2012 Op 22 mei 2012 vergadert de WMOAdviesraad Leeuwarderadeel, in De Skalm te Stiens. Aanvang: 19.30 uur. De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar. Onderwerpen op de agenda zijn onder andere: -vaststelling werkplan 2013; -vaststelling begroting 2013; -vaststelling jaarverslag 2010. De agenda van de vergadering kan desgewenst worden opgevraagd bij de secretaris van de Adviesraad: telefoon 058-2572133, of wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

.

Riolering

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

openbare verlichting

(Meldingen storing en schade, 7 dagen per week bereikbaar) 058-2576696. U wordt doorgeschakeld naar Ziut en naast het nummer dient u ook de locatie (postcode) van de lichtmast door te geven.

Voedselbank L&F

Email: voedselbanklenf@gmail. com. Of bel 06-18950012

Alg.klachten (vuil)containers

0900-2100215 (Omrin algemeen)

Bedrijfsservice 058 -2100217

Dierenambulance telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

Ontvangen aanvragen • Omgevingsvergunning 2012-0043 voor het kappen van drie bomen, plaatselijk bekend Wythústerwei 85, 9051 EH te Stiens. Ontvangstdatum 05-05-2012. • Omgevingsvergunning 2012-0044 voor een wijziging op de verleende omgevingsvergunning 2012-0001, plaatselijk bekend Seegers 7, 9051 VE te Stiens. Ontvangstdatum 07-05-2012. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Gemeente organiseert inloopavonden bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen 03

04

De gemeente is bezig met een 08 07 nieuw bestemmingsplan voor het Buitengebied. In dit bestemmingsplan worden ook de dorpen Hijum, Feinsum, Alde Leie, Britsum, 10 Koarnjum en Jelsum meegenomen. De concept-plankaarten (de verbeeldingen) zijn inmiddels gereed. Aan de regels wordt nog gewerkt. 06

Weet u welke bestemming zit op de grond onder uw huis of bedrijf? Bent u onlangs gestopt met uw agrarisch bedrijf? Heeft u van een boerderij een woonhuis gemaakt? Allemaal zaken die opgenomen moeten worden in het bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen, dat de gemeente aan het actualiseren is. Om inwoners de kans te geven te controleren of de bestemming van hun perceel nog klopt, organiseert de gemeente Leeuwarderadeel 2 inloopavonden, namelijk op maandag 21 en woensdag 23 mei. Omdat het bestemmingsplan voor 10 jaar wordt vastgesteld, is het van belang dat het plan zo goed mogelijk de huidige situatie weergeeft. Alle inwoners kunnen tijdens de avond controleren of de huidige situatie van het perceel overeenkomt met de situatie op de bestemmingsplankaart (de verbeelding). • 21 mei 2012 van 17.00 – 20.00 uur in de centrale hal van het gemeentehuis te Stiens inloopavond voor inwoners van het buitengebied (buiten de bebouwde kom) • 23 mei 2012 van 17.00 – 20.00 uur in de centrale hal van het gemeentehuis te Stiens inloopavond voor inwoners van de dorpen Hijum, Feinsum, Alde Leie, Britsum, Koarnjum en Jelsum (binnen de bebouwde kom)

.

Inbraakpreventie Wees alert voordat u even weg- of langere tijd op vakantie gaat en geef inbrekers geen kans. Veel inbraken gebeuren bij afwezigheid van de bewoner, zeker als het duidelijk is dat de bewoner voor langere tijd afwezig is. Natuurlijk probeert de politie, ook gedurende de vakantieperiodes, alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk misdrijven te voorkomen. U kunt hier zelf ook een grote bijdrage aan leveren. Waar moet u dan zoal aan denken? Om een bijdrage te leveren aan uw veiligheid, zou u onderstaande tips in overweging kunnen nemen: • Als u uw woning verlaat, al is het maar even, sluit ramen en deuren dan af. Vergeet ook de ramen en deuren op de eerste etage niet. • Berg sleutels van raam- en deursloten goed op en niet vlak in de buurt van beweegbare ramen en deuren. • Laat de caravan niet langer dan noodzakelijk bij de woning staan. Er zijn groepen die inventariseren waar deze voertuigen staan en nadat de caravans vertrokken zijn de woningen met een bezoek vereren. • Berg reservesleutels op of leg ze in een kluis en doe er beslist geen label aan. • Waarschuw uw buren wanneer u weg gaat en terugkomt. • Berg opklimmateriaal zoals ladder, tuinmeubilair, altijd op of leg deze deugdelijk vast. • Laat regelmatig de post uit de brievenbus halen tijdens uw afwezigheid. • Laat uw huis eruit zien alsof u nog aanwezig bent. • Laat met behulp van schakelklokken verlichting aan- en uitgaan. • Merk en registreer uw waardevolle goederen. Voorzie deze goederen van een uniek merkteken: uw postcode en huisnummer. • Zet waardevolle goederen niet zo uitnodigend neer, dat ze vanaf buiten goed zichtbaar zijn. • Vermeld niet op uw antwoordapparaat of bijvoorbeeld Hyves en Twitter dat u weg bent. En denk ook nog even hier aan • Als u langer weg bent vertel familie en kennissen dan wanneer en waar u naar toe bent. Zorg ervoor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen. Vraag ze een beetje op te letten. • Schakel elektrische apparaten uit en sluit gas- en waterkraan af. Meer informatie is te vinden op De internetsite www.slachtofferhulp.nl vindt u veel nuttige informatie, zoals lijsten met belangrijke telefonnummers voor het blokkeren van passen, checklists en tips. Op www.politiekeurmerk.nl vindt u informatie over het beveiligen van uw woning op basis van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voor de thuisblijvers Bel altijd 1-1-2 als u in de buurt iets verdacht ziet. Noteer de kentekens van verdachte auto’s en geef deze door aan de politie. Blijf rustig. Meld uw naam, uw woonplaats en het adres waar iets aan de hand is. Op de site www.112heterdaad. nl vindt u onder andere informatie over wat u als getuige van een misdrijf wel en niet moet doen

.

Algemene wet bestuursrecht

Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als het besluit, gelet op de betrokken belangen, daarvoor aanleiding geeft.U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Afgegeven vergunningen: Omgevingsvergunningen • Omgevingsvergunning 2012-0038 voor het veranderen van de woning, plaatselijk bekend Moundyk 14B, 9051 AH te Stiens. Verzenddatum 03-05-2012. • Omgevingsvergunning 2011-0087 voor het wijzigen van de bestemming en het kappen van twee essen, plaatselijk bekend Wurgedyk 27, 9051 LE te Stiens. Verzenddatum 03-05-2012. • Omgevingsvergunning 2012-0014 voor een wijziging op bouwvergunning 2007-0134, plaatselijk bekend Trijehoeksdyk 7, 9051 LA te Stiens. Verzenddatum 08-05-2012.

Evenementenvergunning De burgemeester van Leeuwarderadeel maakt bekend dat vergunning is verleend aan Alles Gute Events, contactpersoon de heer G. de Jong te Britsum, voor een vergunning betreffende: • een ‘dance evenement’ met live muziek en d.j.’s voor jongeren in de omgeving Stiens in de leeftijd 18-24 jaar. Datum: zaterdag 1 september 2012. Tijdstip: 16.00 – 00.30 uur.Locatie: terrein Skierhústerwei 8 in Jelsum (‘Groentehallen’). Loterijvergunningen In het kader van de Wet op de Kansspelen zijn vergunningen verleend voor de verkoop van loten aan: 1. Kaatsclub de Boer te Stiens 2. Zaalvoetbalvereniging Avanti te Stiens 3. Doopsgezinde Gemeente Stiens

.

Stiens, 14 mei 2012. drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester en Harrie Siegersma, secretaris


Jachthaven Britsum overgedragen aan “De Klompskippers” De gemeente heeft besloten de jachthaven in eigendom over te dragen aan Watersportvereniging “De Klompskippers”. Daarvoor is op 4 mei jl. de overdrachtsakte bij de notaris gepasseerd. De jachthaven is daarmee definitief in handen gekomen van de Watersportvereniging. De vereniging zal nu overgaan tot het verder opknappen van de haven. De vereniging hoopt hiermee een haven te kunnen exploiteren die ten goede komt aan de sport- en recreatiedoeleinden van de gemeente Leeuwarderadeel u Op de foto (staand v.l.n.r): Notaris Siebe Swart en de bestuursleden Jaap Stienstra, Job Koekebacker, Gerard Kruithof en Jelte Bouma. Zittend links wethouder Agda Wachter-van Veen en Nelleke Slagter-Adelaar, voorzitter van Watersportvereniging De Klompskippers.

Stienser

omropperkes

#0.70

#

1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097. Praktijk voor psychotherapie “De Levensvraag” www.delevensvraag.nl.tel. 058-2573307.

Wonen Noordwest Friesland en gemeente onderzoeken leefbaarheid in Ferwerderadiel Wonen Noordwest Friesland (Wonen NWF) en de gemeente Ferwerderadiel gaan de leefbaarheid in de dorpen van Ferwerderadiel onderzoeken. Binnenkort ontvangt een groot deel van de inwoners van Ferwerderadiel een enquête. Zij mogen hun oordeel geven over onderwerpen als de kwaliteit van de voorzieningen in hun dorp, sociale samenhang en de inzet van de gemeente en de woningcorporatie op het gebied van leefbaarheid. Wie meedoet maakt kans op één van de tien cadeaubonnen.

Pedicurepraktijk Harmke van Dijk. De Greiden 27 Britsum tel. 06-34563600. www.pedicurebritsum.nl Laptoptas 2570736

'nieuw'

058-

NIEUnWs!

in Stie

Div. 2ehands kinderboeken te koop www.kinderboekentekoop.webklik. nl Te koop fietsdrager Thule met slot voor 2 elektrische fietsen. In goede staat. Gewicht 18 kg. Prijs 175,euro tel 058-2570406 Bent u op zoek naar iemand die u helpt met klusjes in huis of in u tuin? Dan ben ik de aangewezen persoon. Ik ben een man met ervaring die graag iemand wil helpen. Voor vragen kunt u contact opnemen met 06-11885520

Vrouw 48 jaar zoekt gezellig wandelmaatje (v). Regio Beetgum Pak de telefoon en bel mij 0582531255 Doen!!! Op zoek naar een leuke vakantiebestemming? Kijk op www.vilasig.com! Camper-, caravan- en vouwwagen stalling. Voor het hele jaar of alleen 's winters. Voor Stiens en omgeving. Tel. 0657684594 Shiatsu Therapie Stiens w w w.shiatsu-t herapie. org

Rauwerda Stiens Hét adres voor al uw

tuin- en klusmateriaal!

Dit onderzoek wordt voor de tweede keer gehouden. Met de resultaten van het vorige onderzoek hebben de gemeente en de woningcorporatie veel voor de inwoners van Ferwerderadiel kunnen doen. Nieuwe speelterreinen werden gerealiseerd en bestaande speelterreinen werden opgewaardeerd. Bij de gemeente is er nu één aanspreekpunt voor de dorpen (dorpencoördinator) en dit geldt ook bij Wonen NWF (leefbaarheidscoördinator). In alle dorpen van Ferwerderadiel zijn ‘schouwen’ gehouden waarbij medewerkers van de gemeente, Wonen NWF en dorpsbelang door het dorp zijn gelopen en direct problemen hebben aangepakt, zoals kapotte lantaarnpalen en loszittende stoeptegels. De gemeente en de woningcorporatie hopen op de medewerking van alle inwoners. De enquête kan digitaal worden ingevuld en opgestuurd. Inwoners die niet de beschikking over internet hebben, mogen de vragenlijst op papier invullen. De vragenlijst moet uiterlijk op 10 juni 2012 ingevuld zijn u

Verhuur van aluminium steigers en hoogwerkers, trilplaat, grondfrees, boormachines, decoupeerzaag, cirkelzaag, grondboor, aanhangers etc. Verkoop van schroeven, bouten, pluggen, schakelaars, verlengsnoeren, PVC buis en onderdelen, electrotechnische installatiematerialen, hout, plaatmateriaal, gips, tuinhout, openhaardhout, beton, cement, schuurpapier, kwasten, doorslijpschijven etc. Tel. 058 257 4030

Japero Berlikum

Barrelrace Op zaterdag 19 mei organiseert Japero weer de Barrelrace, hierbij moeten de deelnemers zo snel als ze kunnen met hun paard om 3 tonnen heen galopperen in een zo'n kort mogelijke tijd. Iedere ruiter kan zich hiervoor inschrijven, ook wanneer je geen paard hebt maar wel kunt rijden, dan mag je een paard van de manege gebruiken en alsnog deelnemen aan de Barrelrace. Aanvang: 19:00. De prijs is de Jackpot! Het publiek heeft vrije toegang tot de Barrelrace en mag de deelnemers hard aanmoedigen. Na afloop is er gelegenheid om uit te stappen op de paarden, mocht hier belangstelling voor zijn geef het even door aan het Japero team. Meer info: www.japero.nl u

Seestjer 9 Stiens (Industrieterrein Middelsee II) Openingstijden

Ma. t/m wo. 8.00-18.00 uur Do t/m vr. 8.00-18.00 uur . 19.00-21.00 Za. 8.00-17.00 uur

Stichting Welzijn Middelsee biedt u Kinderopvang op maat … • Gastouderopvang • Kinderdagverblijf • Buitenschoolse opvang • Flexibele opvang • Peuterspeelzalen • Verlengde peuteropvang

lijvend ng kunt u vrijb ie en aanmeldi at n rm ge fo ra in nv or aa Vo ide brochures onze uitgebre

Kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens. Tel 058-2575220 www.welzijnmiddelsee.nl E-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl of psz@welzijnmiddelsee.nl

StienserOmroeper

5


Tentdienst Hijum

Hart

Vrijwillige ouderenadvisering wérkt

Tentdienst te Hijum op 17 mei Hemelvaartsdag op het feestterrein te Hijum.

De ouderenbonden van Leeuwarderadeel ANBO, PCOB en de KBO starten met het project Vrijwillige Ouderenadviseur in de gemeente Leeuwarderadeel per september 2012. Binnenkort kunt u hier meer over lezen in de Stienser Omroeper u

Aanvang 10.00 uur. Spreker J. van der Meer. Muzikalebegeleiding met het Cresendo Hijum-Finkum. Na afloop is er koffiedrinken u

Leerlingen

van

Piter Jelles

de

voor elkaar!

Foorakker

Maatschappelijke stage bij zorgboerderij de Buorren in Blessum

Op dinsdag 8 mei heeft de eerste van de twee klassen van PJ de Foorakker hun maatschappelijke stage gelopen . Vrijwilligerscentrale Middelsee heeft deze dag georganiseerd. 31 leerlingen hebben de hele dag geholpen bij zorgboerderij de Buorren in Blessum. Stallen uitmesten, het bouwen van een kippenren, met dementerende senioren praten over vroeger, ze hebben allemaal flink de handen uit de mouwen gestoken.

was de sfeer goed. Marten Hoekstra, eigenaar van zorgboerderij De Buorren in Blessum, is de dag op school begonnen om de leerlingen te informeren over wat een zorgboerderij is, en wat er allemaal mogelijk is. Aan de hand van foto’s werd de jeugd voorbereid op de dag in Blessum. Hiermee was de interesse meteen gewekt en vertrok een karavaan van auto’s en busjes vanuit Sint Annaparochie naar Blessum. Een aantal leerlingen hadden de taak om als reporter foto’s te maken van de werkzaamhedenu

Open Dag Gezondheidscentrum Stiens geslaagd! Op 30 maart 2012 is Gezondheidscentrum Stiens feestelijk en officieel geopend. Ruim 350 bezoekers hebben een kijkje genomen bij de verschillende zorgverleners in het nieuwe pand aan de Griene Leane 5. Er was koffie met gebak, een gezondheidsmarkt, een gehoortest, een vitaalcheck bij de fysiotherapeut en de mogelijkheid om de medicijnenrobot van de apotheek van dichtbij in werking te zien. Ook kon men deelnemen aan een prijsvraag: er moest geraden worden waar de foto

van het landschap op de muur in de kantine/vergaderruimte genomen is. Van de vele deelnemers was er niemand die exact het juiste antwoord op de vraag had gegeven; n.l. langs de Joarumerleane na Kubaard met gezicht op Tzum. Wel waren er een vijftal deelnemers die in de buurt zaten en de kerktoren van Tzum hadden herkend. Deze winnaars, M. Adema, F. Bijma, de heer en mevrouw Haites en A. Meindertsma allen uit Stiens, hebben als prijs een “gezondheidspakket” gekregen.

Het was een zeer geslaagde dag waarop ook de ontwerpers en bouwers van het pand in het zonnetje werden gezet. De eigenaren van het gebouw kregen van de bouwaannemer (Bijland en Lont) het aanbod om het gebouw ook eens van de bovenkant te bewonderen tijdens een ballonvaart. De gemeente Leeuwarderadeel heeft als geschenk een boom aangeboden die binnenkort op een herkenbare plek geplant zal worden en symbool mag staan voor de bloeiende praktijken die zich in het Gezondheidscentrum bevinden u

Foto: Erikjan Koopmans

Ondanks het regenachtige weer 26 mei t/m 10 juni 2011

Thuisexpositie Hendrik Elings Sinds september 2010 woont en werkt kunstschilder Hendrik Elings in een authentieke stelpboerderij midden op het Bildtse land. Dit bijzondere landschap, vlakbij de zeedijk, vormt de inspiratiebron voor veel van zijn schilderijen. In de schuur van de boerderij heeft Hendrik zijn atelier gebouwd en tevens een ruimte

gecreëerd om zijn werk permanent te kunnen exposeren. Van 26 mei t/m 10 juni 2012 vindt voor de tweede keer een thuisexpositie plaats, waarin het meest recente werk (met name landschappen, maar ook portretten en dieren) van Hendrik te zien is. Openingstijden: zaterdag en zondag van 13 - 17

uur, en op afspraak. Pinkstermaandag 28 mei van 11 - 17 uur. Dit jaar ook geopend op iedere eerste zondag van de maanden juli, augustus en september 2012 Contactgegevens: Oudebildtdijk 202 9076 GG St.-Annaparochie 06 44120199 www.hendrikelings.nl u

ZV Middelsé zwemt voor sponsors! Op 23 mei a.s. zullen de zwemmers van Zwemvereniging Middelsé een topprestatie leveren! Ze gaan in een half uur tijd zo veel mogelijk baantjes zwemmen. In de week er voor gaan deze zwemmers op zoek naar sponsoren. Misschien dat zij ook wel bij u aan de deur komen om te vragen of u ze wilt steunen. Wilt u deze snelle zwemmers steunen? Daarmee sponsort u niet alleen de topsporters uit Stiens, maar ook het sporten verenigingsleven in onze mooie gemeente. Komen ze niet bij u aan de deur dan kunt u uiteraard ook een bekend lid opzoeken. U kunt ze uiteraard ook aan gaan moedigen, de helden zwemmen 23 mei in verschillende groepen tussen 17.00 en 19.00 uur. Dan zijn ook de reguliere trainingen voor jonge zwemmers. Kijk voor meer informatie op www.zvmiddelse.nl u

Anjeractie

van

20 t/m 26

mei

2012

Collecteweek van het Cultuurfonds Het Prins Bernhard Cultuurfonds collecteert van 20 tot en met 26 mei in Leeuwarderadeel. Onder de naam ‘Anjeractie’ collecteert het Cultuurfonds jaarlijks voor cultuur en natuurbehoud in uw regio. Een derde van de opbrengst is voor de clubkas van de collecterende vereniging. In Leeuwarderadeel is dit Muziekvereniging De Nije Bazún. Het overige geld is bestemd voor culturele projecten binnen de regio. Het is de 67e keer dat het Cultuurfonds de Anjeractie organiseert. Cultuur is een belangrijke, bindende factor in de samenleving. Vanwege de forse overheidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid in de cultuursector vergroot worden. Juist nu is er extra behoefte aan steun. Het Cultuurfonds zamelt jaarlijks actief geld in met de Anjeractie, de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Tijdens deze week gaan duizenden collectanten met de collectebus op pad. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Zo ondersteunt het Cultuurfonds de aanschaf van kostuums en decors voor plaatselijke toneelgezelschappen; restauratie van historische schepen of monumentale kerken; educatieprojecten op het gebied van natuurbehoud en nog veel meer. Elke gedoneerde euro is bestemd voor cultuur en natuurbehoud in uw regio. Kijk voor meer informatie over het Cultuurfonds op www.anjeractie. nl. Of breng eens een bezoek aan de vernieuwde website van muziekvereniging De Nije Bazún. www.denijebazun.nl u StienserOmroeper

6


Hoger eigenwoningforfait leidt tot minder hypotheekrenteaftrek! Wanneer u in het bezit bent van een eigen woning, moet u in uw aangifte inkomstenbelasting bij de berekening aftrek eigen woning rekening houden met het zogenaamde huurwaardeforfait. Door het in eigendom hebben van een eigen woning heeft u een voordeel ten opzichte van hen die geen woning in eigendom hebben. Het is een voordeel omdat u door de eigendom van uw woning een grotere draagkracht heeft. Die draagkracht is een van de beginselen van inkomstenbelastingheffing. Het huurwaardeforfait wordt gesaldeerd met de aftrekbare hypotheekrente, waardoor uw aftrek eigen woning wordt

“Mei Tomke

verlaagd. Het huurwaardeforfait is een percentage van de woz-waarde. Heeft u een woning met een wozwaarde tussen de € 75.000 en € 1.040.000,- dan stijgt met ingang 01 januari 2012 het bijtellingpercentage van 0,55% naar 0,60% van de woz-waarde. Dit is een stijging van 9,1%! Voorbeeld van de gevolgen van deze stijging in uw aangifte inkomstenbelasting. Stel woz-waarde van uw woning in 2011 € 250.000,- en in 2012 € 245.000,-, dan wordt de bijtelling voor 2011 € 1.375,- en voor 2012 € 1.470,-. Per saldo wordt uw inkomen voor de inkomstenbelasting € 95,-hoger ten opzichte van vorig jaar.

op de foto!”

Biblioteek Stiens organisearret foarlês- en fotosessy De measte bern wolle graach, mar de allerlytsten sjogge miskien de kat earst ekes út ‘e beam. Tusken 4 en 15 juny kinne bern yn de biblioteek fan Stiens op de foto mei in echte en libbensgrutte Tomke. Dizze fotoaksje mei Tomke fynt plak yn it ramt fan de Fryske Foarlêswike fan 4 o/m 8 juny. Yn dizze wike wurdt der op ûngefear 400 lokaasjes (mei yn totaal wol 650 groepen) yn de hiele provinsje foarlêzen út it nije Tomke boekje. It foarlêzen fynt plak yn pjutteboartersplakken, bernedeiferbliuwen en by gastâlders. Sa’n 500 frijwilligers wurkje hjir oan mei en lêze de bern foar. Nei ôfrin krije alle bern in fergees eksimplaar fan it njie Tomke boekje mei nei hûs. Sa kin it (foar)lezen thús fierder gean. Ek yn de biblioteken wurdt foarlêzen. Dêrneist hawwe de biblioteken ‘mei Tomke op de foto’ organisearre. In libbensgrutte Tomke bringt in besite oan de biblioteek en de bern kinne mei him op de foto. Alders, fersoargers mar ek pakes en beppes binne fansels wolkom. Nimme jo wol jo eigen fototastel mei? Op 5 juny, tusken 16.00 en 16.30 oere is Tomke by de biblioteek yn Stiens. Sjoch foar mear ynformaasje op de website www.bnwf.nl . Ek op de website fan it Fryske Berneboek www.itfryskeberneboek.nl is te sjen wêr’t en wannear Tomke by jo yn de buert is u

Doordat de meeste woz-waarden zijn gedaald in 2012 wordt deze verhoging gedeeltelijk gecompenseerd! Indien de woz-waarde in 2012 gelijk was gebleven, dan was uw inkomen voor de inkomstenbelasting met € 125,- verhoogd. De overheid blijft roepen dat ze van de hypotheekrenteaftrek afblijven. In werkelijkheid zijn er toch maatregelen genomen die leiden tot minder hypotheekrenteaftrek. Als de overheid het percentage van het eigenwoningforfait de komende jaren blijft verhogen, is het misschien verstandig om nog eens te overwegen uw hypotheek versneld af te lossen u Bron: Althof Jager Accountants en Adviseurs, Stiens

Bibliotheken NoordWest Fryslân (BNWF) gecertificeerd Bibliotheken NoordWest Fryslân (BNWF) ontvangt van Stichting Certificering Openbare Bibliotheken het certificaat, waaruit blijkt dat zij opnieuw aan de landelijk vastgestelde minimumnormen voldoet. Onder BNWF vallen de bibliotheken van Dronryp, Franeker, Harlingen, Sint Annaparochie, Stiens, Terschelling en Vlieland en de Lytse Biebs in dit cluster. Certificering garandeert een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan bibliotheekgebruikers. Dat alle Nederlandse bibliotheken gecertificeerd zijn, is niet alleen van belang voor de bibliotheken en gemeenten afzonderlijk, maar ook van het landelijke bibliotheeknetwerk als geheel. De certificering is erop gericht om de kwaliteit van openbare bibliotheken te ontwikkelen en te verbeteren. De kwaliteit van de BNWF is getoetst door een externe auditor om zo vast te stellen of de organisatie als volwaardig partner kan functioneren in het netwerk van openbare bibliotheken. Het certificaat is ook een voorwaarde om te kunnen blijven functioneren in dat netwerk, omdat de certificeringsnormen aansluiten op de landelijke netwerkkwaliteit. De BNWF is verheugd dat zij nu tot 'het leger van gecertificeerde bibliotheken' behoort. Over vier jaar zal de bibliotheek onderworpen worden aan de volgende versie van de certificeringsnormen. In de tussentijd na twee jaar - is het doen van een zelfaudit verplicht. Daarmee worden de principes van kwaliteitszorg steeds meer deel van de dagelijkse bedrijfsvoering u

AUTOFIT VROUWENPAROCHIE

Onderhoud gramtisetAPK al vanaf € 150,00 * Bovag bedrijf * Uitlezen van alle merken * Vervangde auto * Airco onderhoud * Camper onderhoud

www.winands.nl

Waling Dijkstrastraat 88 Vrouwenparochie tel. 0518 - 42 16 23

Dolfje Weerwolfje in de Skalm Op woensdagmiddag 16 mei draait de fantastische film Dolfje Weerwolfje in het Jeugdhonk. De film is in het Nederlands en is te zien op een groot scherm. Spannende familiefilm naar het populaire boek van Paul van Loon, over een jongen die op de nacht van zijn zevende verjaardag verandert in een weerwolf. Dolfje weet niet wat hem overkomt als hij op de nacht van zijn zevende verjaardag verandert in een wit pluizig dier: een wolfje. Bij het licht van de volle maan springt hij uit het raam van zijn kamertje, de vrijheid tegemoet. Hij rent door het park en de tuin van de buren, vrolijk jagend op eenden en kippen. Als het licht wordt keert hij doodmoe huiswaarts, om een paar uur later wakker te worden als jongetje. Zijn pleegbroertje Timmie vindt het vet en doopt hem 'Dolfje weerwolfje'. De gevoelige Dolfje wil helemaal geen weerwolfje zijn. Hij is bang dat zijn pleegouders hem niet meer willen als ze ontdekken wie hij werkelijk is. Dolfje wil zijn geheim koste wat kost bewaren. De film begint om 14:00 uur en zal met pauze duren tot ongeveer 16:00 uur. Opgeven kan (maar hoeft niet) via : j.adema@welzijnmiddelsee.nl. Op de website www.welzijnmiddelsee.nl kunt u terecht voor meer informatie en vindt u ook de deelnamekosten u

Gemeentedienst met Afrikaanse gasten in Hege Stins Deze dienst staat in het teken van de zending over de grenzeloze liefde van God. In onze gemeente hebben wij Afrikaanse gasten de familie Makati en de familie Matendo, zij zullen voor ons gaan zingen. In deze dienst zal ds. Scholtens voorgaan. De dienst begint is 20 mei om 19.00 in de Hege Stins. Het belooft een mooie dienst te worden en wij nodigen u van harte uit deze dienst bij te wonen. Tot ziens op 20 mei u

StienserOmroeper

7


Zit mijn haar goed? Bier proeven in Alde Leie Particulieren en bedrijven kunnen sinds jaar en dag terecht bij fotograaf Meindert Gorter van de Nieuwebildtdijk.

Vele sfeervolle groepsfoto’s en portretten zijn al aan het Wad gemaakt, of op een andere lokatie want ook een mobiele studio behoort tot zijn uitrusting. Als extra service beschikt hij nu over een goed uitgeruste fotostudio aan de Nieuwebildtdijk. Dit biedt fotograaf en klant meer flexibiliteit. Voorheen moest bij hondenweer een nieuwe afspraak gemaakt worden, maar vanaf nu kan de fotoshoot altijd doorgaan in de studio. Fotogorter gebruikt topkwaliteit studiolicht van Briese, geroemd door grote helderheid van de opnames. U kunt enkele voorbeelden bekijken op www.fotogorter.nl in de galerie van familiefoto’s. Als u ook een sprekend portret van uzelf, uw familie of huisdier wilt laten maken, kunt u contact met de fotograaf opnemen u

Vrijdag 27 april was er in Café De Drie Gemeenten te Alde Leie een bierproeverij. Op deze avond kon men een twintigtal speciaalbieren proeven.

in de smaak. Bij de bierproeverij werden verschillende hartige hapjes geserveerd. Het was een zeer geslaagde avond die voor herhaling vatbaar is.

Er was een naslagwerk gemaakt waarin alle soorten bier stonden beschreven, verder kreeg elke deelnemer een bierproefformulier om zijn bevindingen van het bier te omschrijven.

De resultaten van de bierproeverij worden omgezet naar een High Beer die vanaf nu te bestellen is in Café De Drie Gemeenten. Dit is de "mannelijke variant" op de populaire "vrouwelijke" High Tea, die ook bij Café De Drie Gemeenten is te reserveren. Bij de High Beer krijgen de gasten ieder vier speciaalbiertjes, die uiteraard worden geserveerd met bijpassende luxe hapjes, variërend van gevulde dadels met spek tot zalmrolletjes.

Er waren verschillende soorten blonde bieren, fruitbieren, bruin en donkere bieren en amber bier. De uitslagen waren zeer verschillend. Bij de vrouwen viel een Kriek biertje erg in de smaak, bij de heren viel de Rochefort erg

We

did it again!!!

CMV Crescendo Nederlands Kampioen Fanfare! Vrijdagavond 27 april was iedereen er klaar voor. Om 18:00 uur stonden wij van CMV Crescendo Hijum Finkum met z’n allen een kopje koffie of thee te drinken in de lobby van Schouwburg De Lawei in Drachten. We waren daar natuurlijk niet om koffie te drinken, maar om onze titel te verdedigen. Vorig jaar hebben we met onze vereni-

StienserOmroeper

8

ging de eerste plaats in de vijfde divisie van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen weten te bemachtigen. Deze titel kwam toen volledig onverwacht. Dit jaar wilden we graag weer goed presteren en daarom hadden we de afgelopen weken vol overgave geoefend op het muziekstuk Flashes for Band van Jan Bosveld. Het werk bestond uit vijf losse delen, waarin in een paar minuten steeds een com-

pleet andere sfeer neer gezet moest worden. Of het ons ging lukken om de jury te overtuigen met de uitvoeren was afwachten. Al gauw kregen we te horen dat we als vierde aan de beurt waren. Dit wordt namelijk geloot. Rond half 8 moesten we inspelen en tien over 8 zaten we op het podium van de grote zaal. Zodra het licht op groen sprong konden we spelen. Iedereen deed goed zijn best en speelde het

stuk zoals we het ook gerepeteerd hadden. Na een minuut of tien zat ons optreden er op en begon het lange afwachten. De meeste muzikanten bleven wachten op de uitslag, anderen gingen naar huis, waar de avond live te volgen was via omroplive. nl. Anders dan in het programmaboekje moesten we wachten tot half twaalf voor de uitslag kwam. Anne Hijma vertegenwoordigde onze muziekvereniging op het podium. De vertegenwoordiger van de organisatie maakte de uitslag erg spannend door alle fanfares op te noemen vanaf nummer zeven tot nummer vier en daarna de nummers één tot en met drie in volgorde van loting in plaats van in volgorde van uitslag. Hierdoor duurde het even voordat tot ons doordrong dat het gelukt was: we waren opnieuw Nederlands Kampioen Fanfare in de vijfde divisie! Of zoals één van de leden smste: WE DID IT AGAIN!! Een super resultaat! Dit jaar hadden we 85,83 punten. Donderdag 3 mei hebben we onze overwinning gevierd, de beker staat inmiddels weer in dorphuis de Kampioen en er hangt weer een vaandel bij. Als we zo doorgaan wordt het bijna tijd voor een nieuwe prijzenkast… u

Er wordt geadviseerd om te beginnen met een pilsener en vervolgens een blond biertje, een trippel volgt en als laatste komt de quadrupel, een trappistenbier. Dat is een mooie opbouw van een High Beer, zo start je licht en eindig je zwaar. Vanaf mei is ook ons terras weer geopend. We hebben ons assortiment uitgebreid met luxe broodjes. Ook hebben we binnenkort plates met sparerib en halve kip. We zien u graag binnenkort op ons terras gelegen nabij de sluis van Alde Leie u

Froulju Foar Froulju is op zoek naar artiesten Zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2012 is er weer een Froulju Foar Froulju Beurs in de Harnehal in Tzummarum. De vorige beurzen waren een dusdanig groot succes dat de beurs dit jaar uitgebreid wordt van één naar twee dagen. Aandacht voor vrouwen met borstkanker is een van de factoren die de ondernemers van Froulju Foar Froulju bindt. Uit de opbrengst van de beurs kunnen hopelijk heel wat steuntjes in de rug worden gerealiseerd. Om er gezellige dagen van te maken zullen er, naast de vele stands, op het aanwezige podium diverse activiteiten plaatsvinden zoals modeshows, draaiend rad en muziek. Er is nog ruimte en daarom is de organisatie op zoek naar personen of groepen die vrijblijvend een optreden willen verzorgen tijdens de beurs. Te denken valt aan koren, muziekensembles, dansgroepen, dweilorkesten maar ook aan demonstraties van volksdansgroepen, sportscholen of -verenigingen. Graag uw reacties naar info@ frouljufoarfroulju.nl u


Aflevering 11

Wie Weet Wie? Zoals aangegeven in eerdere berichten is besloten de serie ‘Wie weet wie’ een vervolg te geven, omdat de foto’s voldoende respons opleveren en op negen van de 10 vorige afleveringen reacties zijn geweest, die interessante aanvullende informatie opleverde over wie er op de betreffende foto’s te zien waren.

En dat terwijl het in een aantal gevallen om foto’s van richting de 100 jaar Reden genoeg dus om de voort te zetten.

flink ging oud! serie

Hieronder weer een oude foto uit Britsum. Deze keer de vrachtauto van Sjoerd Hiemstra met een groep personen. De vraag is natuurlijk weer of er (oud)

Stekjesruil voor alle tuinliefhebbers in Finkum Het begint al bijna traditie te worden, de stekjesruil bij de familie Jager, Holdingawei 33, 9053 LT in Finkum. Iedereen is welkom op vrijdagavond 18 mei vanaf 18.30 uur tot laten we zeggen zonsondergang. De stekjes en zaailingen die u meebrengt graag goed oppotten en voorzien van etiket met naam, kleur e.d. Wie weet, vindt u hier het lang gezochte stekje of zaailing. Of u hebt niet veel tijd gehad om te zaaien en wilt toch graag mooie eenjarigen in uw tuin. Kom dan langs, de koffie staat klaar! Tevens kunt de de mooie tuin van Hieke en Frank bewonderen. Tot ziens op 18 mei! u

Britsumers zijn die hier mensen/kinderen van herkennen. Gezien de kleding is ook deze foto weer van voor de 2e wereldoorlog. Juist daarom wil de Documentatiestichting graag weten wie er op deze foto staan. We zijn dan ook zeer benieuwd naar jullie reacties. Graag weer uw reactie aan het webadres info@documentatiestichting.nl of aan de heer S. De Jong, (Adres: Smelbrêge 14, 9051 BH, Stiens, tel.: 058- 257 16 56), beheerder van de beeldverzameling u

Ingezonden Geachte hondenbezitters, Als ik voor een bezoekje naar mijn oude moeder in Skilhiem loop via de Hege Hearewei kom ik langs keurig gemaaide grasstroken langs de weg. Ter hoogte van Talant heb je een strook van zo’n 60 meter. Zondag 6 mei j.l. lagen er over deze afstand zeker 12 bakken hondenpoep op het net gemaaide gras. Dit kan niet een vergissinkje van een enkeling zijn geweest. Het lijkt er op dat dit heel normaal wordt gevonden. Regelmatig hoor je dat dit één van de grootste ergernissen is op straat. Ik ben het hier helemaal mee eens. Het is zeker niet de mentaliteit van alle hondenbezitters, maar deze toestanden komen naar mijn mening wel al te veel voor. Een hogere hondenbelasting zal dit probleem ook niet oplossen, het heeft zeker met de mentaliteit van de hondenbezitters te maken. Als je iemand er op aanspreekt krijg je ook nog een grote mond terug. Bijgaande foto geeft maar een kleine indruk van de situatie. Ik zou toch alle “hondenliefhebbers” nogmaals willen oproepen een einde aan dit gedrag te maken u Stiens, S. Bijma

Informatieavond over borstvoeding

foto's

Op dinsdag 22 mei organiseert borstvoedingorganisatie La Leche League weer een informatieavond over borstvoeding.

Hierbij de foto van de maand mei van fotoclub 8-88. De foto is gemaakt door Jan van der Meulen. Het was een vrije opdracht. Pimpelmees past vliegopening aan u

Lente, een nieuw begin

Aanstaande en voedende moeders kunnen hier informatie krijgen en ervaringen uitwisselen over alles wat met borstvoeding te maken heeft. De avond wordt gehouden in Stiens om 20.00 uur. Aanmelden: Karin v. d. Burg, tel.: 058-2573561, mail: lll-stiens@lalecheleague.nl u

Foto's van een jong eendje in duikvlucht uit de korf, De foto's zijn gemaakt in Britsum, aan de Kamp door Jan Looijenga u

StienserOmroeper

9


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Dinsdag 15 mei

Voetbal (sportpark it Gryn) 18.30 u. sc Stiens e2 Dronrijp e1 Tennis (sportpark it Gryn) 13.30 u. Stiens da1 - Galefjild 1 13.30 u. Stiens da2 - De Delte 1 18.30 u. Stiens da1 - St.Jacob 2 18.30 u. Stiens da4 - Oldeboorn1

Woensdag 16 mei Tennis (sportpark it Gryn) 18.30 u. He 35+ Stiens 1 Vliegende Bal 1 18.30 u. He 35+ Stiens 2 Tryegeaster 2

-

Vrijdag 18 mei

Tennis (sportpark it Gryn) 17.00 u. Jo t/m 17 Stiens 1 - Makkum 1 18.30 u. Gem. Stiens 1 't Nylan 3 18.30 u. Gem. Stiens 2 - Buitenpost 1 Kaatsen (sportveld Ferwert) 17.00 u. Jeugdpartij Beautysalon Sietske & Kapsalon Jantine

Zaterdag 19 mei

Tennis (sportpark it Gryn) 13.30 u. He 35+ Stiens 1 Joure 1 13.30 u. Gem. Stiens 1 - Damwald 1 13.30 u. Gem. Stiens 3 Schatzenburg 1 Voetbal (sportveld Koarnjum/Jelsum) 09.00 u. DTD d2- Blauw Wit'34 d7 10.30 u. DTD mc1 VC Trynwalden mc1 14.00 u. DTD da1- GAVC da1 (sportpark it Gryn) 09.00 u. sc Stiens f1 sc Franeker f1 09.00 u. sc Stiens f2 - Frisia f3 09.00 u. sc Stiens f5 - Warga f3 09.00 u. sc Stiens f7 - Trynwalden f2 09.00 u. sc Stiens mc1 - Minnertsga mc1 09.00 u. sc Stiens md1 - Berlikum md1 10.15 u. sc Stiens e6 - AVC e2 10.15 u. sc Stiens e8m MKV’29 e6m 10.30 u. sc Stiens b2 - Frisia b5 10.30 u. sc Stiens d1 - GAVC d1 10.30 u. sc Stiens d2 L’wder Zwaluwen d2 11.30 u. sc Stiens e1 Rood Geel e1 11.30 u. sc Stiens e3 - FVC e2 12.30 u. sc Stiens c3 Eastermar c1g 13.00 u. sc Stiens da2 Ropta Boys da1 14.30 u. sc Stiens 4 Wykels Hallum 3 15.00 u. sc Stiens da3 Warga da1 Korfbal (Sportterrein Britsum) 10:00 u. CSL E2 - Flamingo's E1 10:00 u. CSL F1 - DFD F1 11:00 u. CSL E1 - DTL E2 12:00 u. CSL A2 - Leeuwarden A1 15:30 u. CSL 4 - De Granaet 4 17:00 u. CSL 3 Vlug & Vaardig (G) 2

Zondag 20 mei

Voetbal (sportveld Koarnjum/Jelsum) 10.00 u. DTD 4- De Walden 3 14.00 u. DTD 2- Frisia 4 kaatsen (sportveld Koarnjum/Jelsum) 11.00 u. Leeuwarderadeelpartij da + he StienserOmroeper

10

T Opnieuw positief B Uitnodiging voor korfballen in de sportzaal seizoen IJshal Leeuwarden Woensdagmiddag 23 mei zijn Uiteraard mag wat lekkers deze king. Iedere week is er een traiewoners en medewerkers van

IJshal Leeuwarden maakte ook het afgelopen winterseizoen een bescheiden winst. Mede door de natuurijswinter wordt het eindresultaat van de exploitatierekening over het seizoen 2011-2012 opnieuw met zwarte cijfers geschreven. IJshal Leeuwarden, dat geen kapitaalslasten op de begroting heeft drukken, is een de weinige ijsbanen in Nederland, die geen jaarlijks tekort heeft. In de heftige vorstperiode draaiden de schaatsenslijpers van de ijshal overuren. Meer dan tweeduizend paar schaatsen werden er geslepen. In totaal kwamen 102.000 bezoekers naar de ijshal. Vooral het aantal recreatieschaatsers nam toe. Het schoolschaatsen was opnieuw een groot succes. Bijna zesduizend kinderen van tweehonderd scholen kwamen naar de ijshal om te schaatsen. De eigen schaatsschool had wat minder deelnemers dan het vorige seizoen, al trok de belangstelling in en na de vorstperiode sterk aan.

alle bewoners en medewerkers van Talant uitgenodigd om kennis te maken met korfbal. Deze kennismaking wordt gehouden in de sportzaal van Talant aan de Ieleane. Talant medewerkster én tevens CSLlid Nynke Dankert zal samen met een aantal leden van KV CSL op een enthousiaste manier uitleg geven over korfballen.

alant

middag niet ontbreken en ontvangt iedere deelnemer een kleine verrassing. Als vervolg hierop is er vanaf vrijdag 25 mei ’s middags van 13.30 tot 14.30 uur een korfbaltraining onder leiding van Nynke Dankert. Ook deze vindt plaats in de sportzaal van Talant aan de Ieleane. KV CSL verzorgt al bijna 10 jaar (dus bijna een feestje) korfbal voor mensen met een verstandelijk en/of lichamelijke beper-

ning en daarnaast is er af en toe een toernooi met andere korfbalverenigingen. Echter de gezelligheid staat bij ons op nummer 1! Daarom wordt er jaarlijks sinterklaas gevierd en is er een teamuitje. We zien je graag op woensdagmiddag 23 mei! Informatie kun je inwinnen bij Nynke Dankert, 058 2572856 of Doetie van der Zwaag, 058 2572998 of kijk eens op www. kvcsl.nl u

Er liggen concrete plannen voor een nieuwe ijshal, maar de huidige zal waarschijnlijk nog tot 2015 dienst moeten doen. De bescheiden winst van het voorbije seizoen zal worden gebruikt om achterstallig onderhoud aan de hal te plegen u

BC Stiens ontmoet BC Tietjerk in traditioneel voorjaarstoernooi Het is al een ruim vijftien jaar bestaande traditie: in het voorjaar ontmoeten de badmintonners van BC Stiens en BC Tietjerk elkaar in een toernooi. Het ene jaar in Burgum of Hurdegaryp, het andere jaar in Stiens. Dit keer was de Bordinehal de plaats, waar ruim 40 leden van beide verenigingen het tegen elkaar opnamen in 54 dubbelspelen. Na veel spannende partijen kwamen de volgende winnaars uit de bus. Bij de dames: 1. Anneke Ferwerda (Stiens); 2. Coby Vonk (Tietjerk) en Etty Hoeksma (Stiens). Bij de heren: 1. Lolke de Jong (Stiens); 2. Rick van der Meer (Tietjerk); 3. Ron Mank (Tietjerk). De wisselbeker werd heroverd door Tietjerk met gemiddeld 168 punten per speler tegen 165 per speler van Stiens u Op de foto v.l.n.r. Etty Hoeksma, Lolke de Jong, Anneke Ferwerda, Ron Mank, Coby Vonk en Rick van der Meer

I.v.m. Hemelvaartsdag, kopij dinsdag 15 mei aanleveren.


P.V. 'de Vliegende Post' Minnertsga

Age Hogenhuis eerste van zware Pommeroeul vlucht Bevrijdingsdag was kouder en somberder dan koninginnedag. Regen- en onweersbuien bepaalde deze zaterdag ons weerbeeld, in het zuiden van het land regende het! Hier in het Noorden was het nog droog. Daar komt ook nog eens bij: dat de matige tot vrij krachtige Noordoostenwind, voor onze gevoels-temperatuur nog eens extra fris maakte. Dus niet de ideale omstandigheden voor onze duiven in Pommeroeul. Onze confoyeurs van afdeling Friesland'96 hebben altijd de moelijke taak om te besluiten wanneer ze moeten lossen. En zo'n beslissing tot lossing gaat niet zomaar van zelf, zij hebben contact met het thuisfront, met de concoursleider. Op de lossingsplaats zijn ze op de hoogte van de nieuwste -actuele weersinformatie van de vlieglijn die de duiven moeten afleggen. En dat een uitermate slecht verloop wel eens voorkomt in de duivensport, beleefde de duivenhouders afgelopen zaterdag zelf in Friesland. De duiven kwamen uit Pommeroeul en gelost om 13.10 uur. Slechts mondjesmaat vielen er duiven bij de Friese duivenmelkers, 's avond's waren er nog vele lege hokken. Dus de volgende dag moesten de duivenmelkers vroeg uit de veren om de duiven te constateren en ze op te vangen! We hopen dat de weergoden komende zaterdag ons beter gezind zullen zijn, dit met een nieuwe concours! Age Hogenhuis klokte om 's avonds om 20.19 uur de eerste duif van onze vereniging de "Vliegende Post" in Minnertsga, de snelheid van deze winnende duif was: 790 meter per minuut. 3 minuten 'later klokte Age zijn 2e duif. Bram Wassenaar uit Minnertsga werd 3e en 4e met een deelname van 203 duiven. De tussen de haakjes vermelde getallen, zijn het aantal ingekorfde duiven! A.Hogenhuis (20) 1 2 5 20 24 34 43 B.Wassenaar (63) 3 4 11 17 21 28 29 30 33 35 42 44 45 48 50 E vd Veen (11) 6 7 49 Rob Groot (18) 8 13 36 38 H.M.Postuma (24) 9 14 25 27 31 40 41 47 W de Jong (16) 10 18 39 51 B.Wiersma (6) 12 37 C.Tolsma (26) 15 16 22 23 32 46 A.Drost (11) 19 26 De vleesprijzen zijn voor B.Wassenaar en voor W.de Jong u

De eerste kaatswedstrijd Federatie Waed en Ie is gespeeld 41 Kinderen, over 4 categorieën, kwamen naar Jelsum/ Koarnjum toe. Er waren weer spannende wedstrijden bij. Categorie welp: 1ste prijs Lisl van der Schaar Oudebildtzijl Werner Roorda Stiens 2de prijs Pascal Veenstra Stiens Danny Visser Categorie pupillen: 1ste prijs Jannica van der Ploeg Stiens Egbert Hazewindus Ferwert 2de prijs Sybren v. d. Schaar Oudebildtzijl Hessel van Berkum Stiens 1ste prijs verliezers ronde Wybe Kor Pijnacker Ferwert Ilse van der Zee Hallum Categorie schooljeugd: 1ste prijs Benjamin van der Mossel Vrouwenparochie Angela Donga Hallum 2de prijs Myrthe Cuperus Alde Leie Wessel Nieuwhof Stiens 1ste verliezers ronde Jorrit Looijenga Britsum Jordi Reitsma Jelsum Categorie Jongens/Meisjes: 1ste prijs Hielke Felkers Stiens Wytske van der Wal Alde Leie 2de prijs Ale van der Galiën Berltsum Anna Pijnacker Ferwert u

Concours Franeker en Zwaagwesteinde Afgelopen weekend werd er door één amazone dressuur gereden in Zwaagwesteinde en door twee amazones werd er gesprongen in Zwaagwesteinde. Zeven amazones deden mee aan het dressuurconcours te Franeker. Lydia Attema uit Stiens verscheen 4 mei als enigste aan de start bij het dressuurconcours in Zwaagwesteinde met haar E-pony Dundie. Na alle regen waren het geen ideale bodemomstandigheden, maar daar had zij geen last van: ze behaalde 181 en 188 punten waarbij de laatste proef goed was voor een vierde prijs! Door Ylse Dijkstra en Lisl Miedema werd er gesprongen. Ylse Dijkstra uit Stiens kreeg in haar eerste parcours met D-pony Misty in de klasse B 34,5 punten voor stijl, het tweede parcours startten ze in de klasse L, hier reden ze een foutloos parcours en ook in de barrage bleven ze foutloos, hiermee wonnen Ylse en Misty ook nog een 5de prijs. Lisl Miedema uit Stiens sprong met D-pony Kantje’s Amarinka zij startten twee keer in de klasse L, in het eerste parcours behaalden ze 20 strafpunten en het tweede parcours bleven ze keurig foutloos. Concours Franeker In de B dressuur startte Anke Marije de Vries uit Cornjum met D-pony Poco Loco, ze behaalden 191 en 175 punten, en wonnen met de eerste proef de 3de prijs.

In de klasse L1 startten Natasja de Valk en Rianne de Groot, Natasja uit Stiens behaalde met D-pony Norris maar liefst 188 en 210 punten hiermee werd ze twee keer overtuigend 1e. Rianne uit Sint Jacobiparoche behaalde met D-pony De Mensinghe’s Britt 185 en 191 punten en won de 3de en 2de prijs. Marieke Goodijk uit de Nieuwebildtdijk startte met B-pony Ziezo in de klasse L2 zij behaalden 174 en 178 punten. Jacobien Ferwerda uit Blija startte met C-pony Rabbit Hills Dei-Jenne in de klasse L2, zij behaalde 155 punten in hun eerste proef en 169 punten in hun tweede proef. In de klasse M1 startten 2 combinaties. Natasja de Valk startte met B-pony Petra voor het eerst in deze klasse, en behaalde met 180 en 167 punten meteen hun eerste winstpunt. Hanna de Vries uit Cornjum startte met C-pony Sheerza en D-pony Speyksbosch Diva in deze klasse. Met Sheerza behaalde ze 173 en 188 punten, en won de 1e prijs. Met Diva behaalde ze 175 en 180 punten en won de 3e prijs. Marte de Jager uit Hallum startte voor het eerst met haar nieuwe troef Hamahr Du Bois, ze behaalden 186 en 171 punten en haalden meteen hun eerste winstpunt binnen in de klasse M2. In de klasse Z1 startten Jenny Kloosterman en Gelbrich Jensma beide uit Hallum. Jenny

Kloosterman startte na een lange tijd weer met C-pony Sanne en behaalden met 209 punten in hun eerste proef meteen hun eerste winstpunt in de Z, hier wonnen ze ook de 2de prijs, in hun tweede proef behaalden ze 196 punten. Gelbrich Jensma had vorige week nog met D-pony Subliem’s Daisy de eerste winstpunt in het Z behaald en wisten nu de tweede binnen te halen met 207 punten, ze viel helaas net buiten de prijzen, in hun tweede proef behaalden ze 192 punten u zaterdag

26

mei

2012

SC Stiens kaatst met Hotze Rusticus Waar: op het kaatsterrein van K.C. de Boer te Stiens Wie: alle leden en oud leden van SC Stiens en K.C. de Boer vanaf 16 jaar Wanneer: 10:45 uur clinic met Hotze Rusticus en 11:30 uur start wedstrijd tot 17:00 uur Hoe: opgave per e-mail kaatsen26mei@scstiens.nl Wat nog meer: twitter met @KaatsenSCStiens! Waarom: kaatsen harmoniseert en is een vorm van verbroedering u StienserOmroeper

11


Nederlandse Kampioenschappen Handballen Amsterdam

Op de foto van links naar rechts: Matilde van Dijk, Laas-Pieter van Straten en Esma van Amerongen. Esma van Amerongen, Matilde van Dijk en LaasPieter van Straten van de Friese Handbal Combinatie

uit Stiens hebben zich gekwalificeerd voor de Nederlandse Kampioenschappen handballen in Amsterdam.

Esma heeft afgelopen zaterdag 12 mei de afdeling Noord vertegenwoordigd tijdens de Nederlandse Kampioenschappen voor selectie-

teams te Amsterdam bij de meisjes jong. Matilde en Laas-Pieter gaan zaterdag 19 mei de afdeling Noord vertegenwoordigen bij de

meisjes oud en jongens oud. Lijkt handbal jou ook een leuke sport, kijk dan eens op http:// www.friesehandbalcom u

Postduivenhouders van Op Eigen Wjukken Stiens

Wadkunst van 4 tot en met 8 juni 2012

Zeer zware vlucht van Pommereroul België een prooi voor de Comb van der Zwaag Britsum.

Een week vol inspirerende activiteiten op de rand van land en water op het Bildt.

Het afgelopen weekend werd de tweede Midfondvlucht gevlogen uit België, reeds vrijdag bij het inkorven van de duiven was het weerbericht voor zaterdag niet best. Zaterdagmorgen lag er een regengebied boven België en Noord Frankrijk die het vliegen voor onze duiven onmogelijk maakte. De meeste Afdelingen losten hun duiven die dag niet. Met uitzondering van N.W Nederland welke hun duiven op voorhand naar Ravenstein hadden gebracht een km of 10 zuid van Nijmegen. Deze duiven zaten voor het regenfront en werden in de morgen gelost met een prima resultaat. Echter de lossingscommissie van Friesland 96 besloot zaterdagmiddag om 13.10 alsnog te lossen. De verwachting was dat het weer voldoende was verbeterd om de duiven als nog te lossen en dat de duiven de 350 km naar Noord Friesland die middag nog voor de avond zouden kunnen bereiken. Dit pakte echter heel anders uit er wisten in het gebied van de Waadkant maar 30 duiven van de 1100 hun hok te bereiken. Op Ameland waren zaterdagavond maar 7 van de bijna 400 duiven terug. Gelukkig was het weer zondag redelijk hersteld, reeds zondagmorgen om 5.21.10 uur was er er een duif terug StienserOmroeper

12

op het hok van de Comb Span Hoogland, de laatste prijs duif van Op Eigen Wjukken werd geklokt door Anja en Simona Mus uit Minnertsga om 11.24.40 uur. Pas toen waren er 63 duiven terug van de 190 inkorfde duiven. Toen zondagavond de klokken werden gelicht bleken er nog ruim 20 % niet terug te zijn. Als het weer nu deze week wat meezit zullen hiervan nog vele op hun hok terug keren. Toch zou het misschien goed zijn dat volgende week geplande vlucht van Sens Frankrijk niet wordt gevlogen, maar dat er enkel een Vitesse vlucht uit Boxtel wordt gevlogen, zodat de duiven die teruggekomen zijn van deze zeer zware vlucht een extra week rust krijgen. De Comb van der Zwaag was op deze vlucht met 17 duiven mee de snelste in Op Eigen Wjukken zijn duif de 2010 342391 was met een snelheid van 824 meter per minuut het snelste nog geen 50 km per uur. De snelste duif van de Waadkant was van Sipke Talsma uit Hogebeintum, deze duif haalde een snelheid van 879 meter per minuut, bijna 53 km per uur. De snelste duif van Ameland was van W. Molenaar Buren met een snelheid van 837 m per minuut 51 km. Dat de duiven via de Hollandse kust kwamen bleek wel uit de uitslag de prijsduiven van Ameland waren 3 uur eerder verdeeld dan op de vastewal.

Uitslag Op EigenWjukken 1. 2. 4. 17. 31. 50. 51. 60 Comb van der Zwaag Britsum, 3. 21. 38. 45. 59. 62 Com WijbengaWiering.Cornjum, 5. 7. 8. 9. 12. 22. 33. 42. Comb Span Hoogland Cornjum, 6. 22. 23. 24. 25. 35. 47. 49. 58. 61. 63. Anja en Simona Mus Minnertsga, 10. 28. 34. 39. 52. 56 R. A. Ketellapper u

In navolging van Wadkunst 2011, ook dit jaar weer: Een cursus beeldende kunst in de meest ruime zin des woords. Zoals fotografie, beeldhouwen, schilderen, vrije expressie en make-up art. U mag een week lang bezig zijn in verbondenheid met het schitterende en weidse landschap grenzend aan de Waddenzee. Geïnspireerd worden door die omgeving en de docenten maken deze week tot een ervaring die u niet mag missen. Verken de website en ontdek de verschillende workshops. Verken en schrijf in: www.wadkunst.nl u

R. van der Zwaag van Britsum. Winnaar zeer zware vlucht Pommereroul.


Stiens was in het programma “Hea” “En in Stiens hebben ze een grote jeu-de-boules club. Wel 11 banen zijn iedere week in gebruik. Volgens de spelers is het meer dan een campingspelletje.” Deze woorden, maar dan in het Fries, staan bij de uitzending van Hea (Omrop Fryslan) op 12 april 2012 als je dit opzoekt bij “Omrop Fryslan, uitzending gemist”. Daar waren de Jeu de Boulers van Stiens in die week zo maar in het programma “Hea”. Kijkers konden zien dat het Jeu de Boules in Stiens aardig leeft (anders even op het internet naar www.omropfryslan.nl/fideo/ hea-fan-12-april-2012; na 3:45 op de tijdbalk). Er is recent een mooie opstal op het terrein gekomen, zodat er bij een plotselinge regenbui even geschuild kan worden. Maar de opmerking in de tekst van Hea dat er sprake is van een grote club is een beetje bezijden de waarheid. We zouden heel graag een grote jeu-de-boules club, met uitgebreidere voorzieningen, willen worden. Daartoe hebben we meer leden nodig, zoals de dames v.d. Tuin en De Boer, die daar voor de tweede keer waren. Zij gaven duidelijk hun plezier in het spel weer, ondanks

hun opmerking dat het “hartstikkene moeilijk” is. Dat “moeilijke” valt echt best mee en door mee te doen raak je snel gewend aan het gooien met de ballen. Uit de beelden kwam terecht naar voren dat we het Jeu de Boules in Stiens prettig willen houden en niet met “het mes tussen de tanden” willen spelen. Serieus bij het spelen om punten te scoren, maar een geintje tussendoor is ook belangrijk. Het gaat erom een gezellige middag of avond te hebben. Er wordt op dinsdagmiddag (vanaf 14.00 uur), dinsdagavond (vanaf 19.00 uur) en donderdagmiddag (vanaf 14.00 uur) gespeeld op het terrein aan de Graldastins. Een

ieder mag vrijblijvend langskomen en meedoen. Er zijn doorgaans wel extra ballen aanwezig om het ook eens te proberen. Dat “proberen” verplicht niet tot het lid moeten worden. Wel is hier een waarschuwing op zijn plaats, want als je eenmaal van het Jeu de Boules hebt geproefd, krijgt het boulesvirus je al snel te pakken.

Er zat bij DTD behoorlijk wat spanning op deze wedstrijd, nog nooit in de geschiedenis was DTD zo ver gekomen. En als de spanning dan oploopt moet men ervoor zorgen om de rust te bewaren. Maar ja, je hebt als technische staf de mannen maar een paar keer per week op de training. Het grote voordeel is dat deze selectie één grote fanatieke groep sporters is. Na de winterstop was er een dipje maar verrassend pakten ze de draad weer op en speelden ze zichzelf naar de tweede plaats van de derde klasse A. Of er nog meer rek in deze ploeg zit moeten we afwachten maar eerst nog wat woorden over de wedstrijd. Niet alleen bij de spelers maar ook de vele meegereisde supporters hadden last van de spanning. Maar het was al snel duidelijk dat het positieve spanning werd. DTD speelde haar voetbal zoals zij dat kunnen.

KOM ONS VERSTERKEN Geef je op bij Klaas Pekel, Smalle Brug Stiens 058-2571263

Om de kosten hoef je het niet te laten. Voor meer informatie over onze vereniging en de boulesactiviteiten en kosten kan men terecht bij Sjoerd Feenstra, Aldlansdyk 28 te Stiens (tel. 2572774). We verwelkomen graag nieuwe gezichten op de baan u

www.trimsalon-jolanda.nl

Autorijschool R.Kort Stiens

DTD schrijft historie na het behalen van de play-offs Met nog twee ronden voor het einde en een sterke tweede positie op de ranglijst lag een plaats in de play-offs voor het grijpen. Maar dan moest er nog wel even worden afgerekend met Oosterlittens.

Dartgroep zoekt 5 à 6 enthousiaste darters voor onze 2e team!

Uitstekend combinatiespel met soms enorme versnellingen van de vleugelspitsen. Mocht Oosterlittens er dan eens dreigend uit komen dan staat er altijd nog een achterste lijn die moeilijk te passeren is. Gebeurt dat wel dan staat er nog die twintig jarige Maikel Hottinga tussen de palen. Deze jongeling maakt een stormachtige carrière door. Hij is zeker dit jaar weer enorm gegroeid en speelde deze middag dan ook weer een belangrijke rol. Na enkele prima aanvallen is het Thys de jong die het weer op zijn heupen kreeg. Met een paar schitterende passeerbewegingen staat plots in de zestien. Daar wordt hem het verder spelen onmogelijk gemaakt en de overtreding wordt bestraft met een strafschop. Thomas Dijkstra belast hem daar weer mee en schiet het ronde leer onberispelijk in de rechterbenedenhoek. DTD gaat op jacht naar meer, maar de kansen die ze krijgen worden niet verzilverd. Na de pauze laat Oosterlittens zien dat deze ploeg ook zeker kan voetballen. Ze nemen de regie over en nu is het oppassen voor DTD. Maar

ondanks de druk van Oosterlittens geeft de verdediging weinig weg. Toch komt die grote kans er voor Oosterlittens. Vanaf links komt de bal voor, over alles en iedereen heen. Maar door onachtzaamheid staat er nog een spits vrij. Ongehinderd kan hij inkoppen. Met een katachtige reactie voorkomt Maikel Hottinga een treffer. Voor deze actie krijgt hij de handen van vriend en vijand op elkaar. In het vervolg van de tweede helft neemt DTD het weer over en krijgt Oosterlittens de één na de andere aanval te verwerken. Ze moeten alles uit de kast halen om een tweede treffer te voorkomen. Alle spitsen van DTD hebben hun kans op een treffer wel gehad. In de slotminuut is het Thys de Jong die op fraai aangeven van Jeroen Jorritsma de bevrijdende en verdiende 0 – 2 binnen tikt. Door dit resultaat is het zeker dat DTD in de eindrangschikking op de tweede plaats eindigt. En als beloning voor dit sterke seizoen hebben ze zich na deze oerwinning geplaatst voor de play-offs. In deze nacompetitie wordt gespeeld om een plaats in de tweede klas u

Auto - Bromfiets - Motor - Aanhanger ✔ Altijd gratis intake!

L

✔ Compleet pakket incl. boek/examen: 995,- euro ✔ Geld retour bij pakket wat niet is opgebruikt!

✔ Wij hebben een zeer hoog slagingspercentage!

✔ U kunt hier al beginnen met rijlessen vanaf 16.5 jaar! ✔ Ophalen van huis altijd mogelijk!

✔ Individuele theorielessen auto/bromfiets!

✔ U kunt met 15.5 jaar beginnen met bromfiets! ✔ Praktijkcursus incl. examen: 340.- euro ✔ Praktijklessen en examen op één dag!

Maak een afspraak: voor de gratis intake! Bel (058) 257 37 56 Seerob 10 9051 VA STIENS www.autorijschoolkort.nl

StienserOmroeper

13


SG Middelsé-De Skelp kampioen waterpolo SG Middelsé-De Skelp is kampioen waterpolo geworden in de hoogste klasse van het district. Hierdoor promoveert het Heren 1-team ook rechtstreeks naar de landelijke bondsklasse. Voorzitter Christiaan Kooistra spreekt van een uitzonderlijke prestatie. "We hebben de meeste doelpunten voor en de minste tegen. Dit is een prachtig kampioenschap” De allesbeslissende kampioenswedstrijd tegen De Reest uit Meppel bleek nog wel een moeilijke laatste hindernis voor de waterpolomannen. Na drie periodes stond er slechts een magere 4-3 voorsprong op het scorebord. Maar in de laatste periode gooide het team alle schroom van zich af en snelde naar een klinkende 8-3 eindstand. Na de wedstrijd werd coach Ed Trampe met kleren en al in het water gegooid. Die haastte zich vervolgens snel het water uit om als eerste de champagne te ontkurken in het bubbelbad. Daar vierden de mannen uit Stiens en Sint-Annaparochie het binnenhalen van het felbegeerde kampioenschap.

seizoen drie keer in de week onder leiding van Jacob Vriese en Ed Trampe. De vele trainingsuren vormden de basis voor het kampioenschap. Middelsé-De Skelp won maar liefst 19 van de 22 wedstrijden. Topscoorder Marcel Bakker had met 49 doelpunten een belangrijk aandeel in de zegereeks. "Maar iedereen heeft goed gepresteerd. Bijna alle spelers hebben meer dan 10 doelpunten gescoord”, vertelt Kooistra. ,,Daardoor kan de verdediging van de vijand zich nooit focussen op een speler, want dan scoort de ander wel. En we zijn veruit de minst gepasseerde verdediging. Die combinatie is de sleutel van dit succes.”

Het Heren-1 team van SG Middelsé- De Skelp toont trots de kampioensbeker. Voorzitter Kooistra spreekt van een historisch seizoen. ,,In de bondsklasse spelen allemaal

(Ex) Bondscoaches NHV op jeugd handbal dag in St. Anna Op zaterdag 9 juni vanaf 9:00 uur tot 16:00 uur organiseert FHC in sporthal De Bildtse Slag te St. Annaparochie een jeugd handbal dag met als doel de handbalsport te promoten in en rondom St. Annaparochie en Stiens; het achterland van de Friese Handbal Combinatie. Op deze dag laat FHC aan jeugd, ouders en trainers zien wat de praktijk is van haar technisch beleid. FHC sluit aan bij de uitgangspunten van de Nederlandse handbalvisie met als kernwoorden: snel, verrassend, dynamisch en effectief. De praktijk van het handbal wordt op deze dag uitgedragen door twee grootheden van het Nederlandse handbal: ex bondscoach en technisch directeur van het Nederlands Handbal Verbond Sjors Röttgers en Jokelyn Tienstra, oud doelverdedigster van het Nederlands damesteam en thans bondscoach van de talenten van het NHV. Contactpersoon voor deze dag is de voorzitter van de technische commissie dhr. Thijs van Dijk, Mobiel: 06 20544536, email: th.van.dijk@ planet.nl u

Klaverjassen in de Smalle Brug Vrijdag 27 april alweer de laatste klaverjas avond van dit seizoen. Het was weer een gezellige avond met toch weer 4 tafels. De uistlag was 1. Bea, 2. Henkie, 3. Gaatze 4. Lies, Poedelprijs Tjipke. Seizoen winnaar is geworden Klaas de Vries met een recordscore van 30.006 punten, Klaas ging naar huis met mooie prijs aangeboden door de Fam. Pekel, en natuurlijk met de wisselbeker. Jappie Groenje werd bedankt voor het organiseren van de kaart avonden met een bloemetje en een lekkere doos sigaren. Als klaverjas club bedanken wij Pietie en Klaas voor de aangeboden hapjes. Iedereen een prettige vakantie toegewenst en tot de volgende klaverjas avond en deze is op vrijdagavond 28 september u StienserOmroeper

14

teams uit de steden. En dan komen wij daar nu even langs zwemmen als kleine dorpsge-

meenschap. Dat is wel heel bijzonder.” Het team trainde het afgelopen

Bouwbedrijf Van der Meer & ZN uit Sint Annaparochie hees de mannen vervolgens nog in een speciaal kampioenshirt. Nadat er nogmaals champagne was gedronken, werd de overwinning verder gevierd in café De Kern in Stiens. Daar werd het glas nogmaals geheven op het kampioenschap u

Team meisjes -15 wederom kampioen van Noord Nederland Afgelopen zaterdag werden de Districtskampioenschappen voor jongens en meisjes gehouden in de Dojo van Asahi in Assen. Bij de meisjes tot 15 jaar werden de krachten van Akkermans en Poelstra ditmaal samengevoegd en presenteerde zich onder de naam Poelstra/Akkermans. De eerste tegenstander werd Judo Groningen een geduchte op voorhand. Merel Wolthuis tot 40 kilo moest na een verwurging opgeven. Achtereenvolgens wonnen Myrddin Hilbrands tot 44 kilo, Pascale Netzer -48 kilo en Sanne Vermeer tot 52 kilo, waarmee de strijd inmiddels was beslist. Alie Weever zou moeten aantreden tegen Stacy Klunder maar die mocht niet meedoen omdat ze te zwaar bleek bij de weging. Judo Groningen werd zodoende met de duidelijke cijfers 4-1 opzij gezet. Daarna tegen Veendam/B.V.H.S. mocht helaas Merel niet meer verder, maar haar teamgenoten maakten dit meer dan goed, Myrddin en Pascale wonnen in zeer korte tijd, terwijl Sanne geen tegenstandster had. Alie Weever mocht wederom het 4de punt maken. Over 2 weken mogen deze meiden strijden om de Nationale titel meisjesteams tot 15 jaar in Beverwijk u

EK-actie Fys’optima en Fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga Berltsum Onze fysiotherapiepraktijk neemt deel aan de EK-actie van Fys’Optima. Naast de prachtige posters welke wij uitdelen, willen we graag nog iets extra’s doen, zowel voor onze patiënten, als voor andere belangstellenden. Als straks de Europese kampioenschappen beginnen gaan weer heel veel mensen meedoen aan de pooltjes; het voorspellen van de uitslagen van alle wedstrijden op het EK. Wie de meeste uitslagen goed voorspelt, mag de gehele pot mee naar huis nemen. Wij hebben een variant bedacht; de drukker van de posters van Fys’Optima heeft speciaal voor ons de posters ook nogmaals op A4-formaat afgedrukt. Dit wordt het deelname formulier. Voor een klein bedrag mag iedere patiënt en iedere andere belangstellende deelnemen aan de pool.

De winnaar gaat echter niet met de opbrengst van de pot naar huis, want de opbrengst is bestemd voor KiKa. KiKa wordt o.a. gesponsord door Sc Heerenveen. Via Sc Heerenveen zal het geld

worden aangeboden aan KiKa. Iedere deelnemer mag op zijn deelname formulier de naam schrijven van een jeugdteam van iedere willekeurige sportvereniging. De winnaar van de pool krijgt dus niet als prijs de opbrengst van de

pot, maar mag als prijs een thuiswedstrijd van Sc Heerenveen bezoeken, samen met het jeugdteam wat op het formulier staat vermeldt. In samenwerking met Sc Heerenveen bieden wij als fysiotherapiepraktijk deze prijs aan. Sc Heerenveen heeft een loge speciaal voor eenmalige KiKa sponsors van de club. Wij hopen op deze manier aandacht te kunnen schenken aan een groep kinderen en hun ouders die onze hulp en steun meer dan nodig hebben. De deelname formulieren kunt u afhalen in de praktijk. Kom snel, want op is op !!!!!!! Praktijk Jelle Eijzenga Prommehof 3, Berltsum. Tel.nr. 0518-461638 www.eijzenga.nl u


Colour your Life: Vasteplantenfestival met kleurige bloemen ‘Zeg het met bloemen’ was jarenlang een bekende bloemistenkreet. Maar wie weet nu nog wat u voor boodschap overbrengt als u een vriend(in) of geliefde violieren, blauwe maagdenpalm, asters of margrieten geeft. Oké, de betekenis van rode rozen weten we nog wel, maar vroeger had iedere bloem zijn eigen betekenis. Die was vaak gerelateerd aan de kennis van ‘de klassieken’, de oude Griekse en Romeinse literatuur. Wie geen gymnasium-opleiding had, begreep de ‘taal der bloemen’ niet of nauwelijks. Dus werd het al gauw: ‘Bloemen houden van mensen’. Maar wij zeggen ‘Mensen houden van bloemen’, hoe meer en hoe mooier hoe liever. En welke planten bloeien nu jaar na jaar rijker dan vasteplanten?! Overdadig mooi, in alle denkbare kleuren, in eindeloos gevarieerde geuren en vormen, prachtig in perken, borders, bakken en als weldadige, uit eigen tuin geplukte bossen op de vaas. Heerlijk, oogstrelend, rijk en uitnodigend. Het hele jaar door een festival van kleurige bloemen: het kan met vasteplanten. Van de letterlijk duizenden soorten vasteplanten bestaan werkelijk tienduizenden toevallig ontstane (dat gebeurt!) of zorgvuldig door noeste kwekersarbeid ‘gemaakte’ cultuurvormen (cultivars of rassen). Veel te veel om hier op te noemen. Vaste planten zijn kruidachtige (niet-verhoutende), meerjarige planten die óf het hele jaar door groen blijven óf in barre jaargetijden (bij ons ’s winters, maar in woestijnachtige gebieden vaak ’s zomers) bovengronds afsterven om te overleven. Ze vormen geen verhout geraamte, worden daardoor ieder jaar met nieuwe stengels even hoog, maar groeien vaak wel in de breedte uit. Polvormers breiden langzaam ringvormig uit, andere vormen uitlopers, sommige kunnen zelfs gaan woekeren. Vasteplanten vormen de blijvende ‘kruidlaag’ in de tuin die prachtig combineert met heesters en bomen. Heel natuurlijk dus en zonder dat ze veel zorg vragen. Een paar heel verschillende voorbeelden Pioenen of pioenrozen (Paeonia). Dit zijn geen rozen, maar veel van de weelderig, inderdaad roosachtig bloeiende vaste pioenen uit dit geslacht (er bestaan ook heester- en zelfs boompioenen) zijn zeer lang levende tuinplanten. Ze zijn genoemd naar Paioon, de geneesheer van de Griekse goden. Dodonaeus schrijft er in zijn beroemde Cruydtboeck over: ‘Die wortel aan den hals gehangen, geneest de vallende siekte’. Maar er is ook een legende over de nimf Peone die vanwege haar gedrag in een pioenroos werd veranderd. Roze pioenen betekenden vroeger: ‘mijn liefde beschermt je’; rode: ‘vertrouw alleen op mij’; witte: ‘zorg goed voor jezelf’. Pioenen groeien uit vlezige, knolvormige wortels die, eenmaal geplant, met rust gelaten willen worden. Er zijn enkel- en dubbelbloemige rassen in diverse groepen. Sommige worden al honderd jaar en langer gekweekt. In China worden al meer dan 1000 jaar vaste pioenen gekweekt. Ze zijn daar symbool voor vrouwelijke schoonheid en liefde. Met pioenen haalt u een wereld aan betekenis in de tuin. En schoonheid. Ook het blad is prachtig. Ooievaarsbekken (Geranium) vormen een enorm vasteplantengeslacht van wel 300 soorten, genoemd naar de oude Griekse plantnaam geranion, wat ‘kraanvogeltje’ betekent. Ongetwijfeld vanwege de vorm van de vruchten die wel wat op de kop met snavel van een kraanvogel of ooievaar lijken. Het zijn magnifieke, sterke, zeer rijk bloeiende tuinplanten waarbij roze, lila en blauwe bloemkleuren overwegen. Veel soorten zaaien zichzelf ook uit. Geraniums wisselen in hoogte van 15 cm (de lilaroze G. cinereum ‘Ballerina’) tot wel 100 cm (de karmijnroze ‘Patricia’). Salie (Salvia) is een geslacht van eenjarige, tweejarige en vasteplanten. De vasteplantsoorten bloeien allemaal lang en rijk met opstaande bloeiaren. Heel bekend zijn Salvia nemorosa-cultivars zoals ‘Ostfriesland’ en ‘Mainacht’ die in blauwviolette tinten bloeien. De violette bloemen van de muskaatsalie (S. sclarea) geuren enorm.

Leyester Hegedyk 72, 9077 TV Vrouwenparochie info@friesespil.nl

Particuliere verkoop van: • • • • • • • • • • •

Bomen in container Fruitbomen Heesters en Hagen Coniferen en Buxus Klimplanten en Rozen Vaste planten Groenteplanten Chrysantenstekken Terrasplanten Perkplanten Geraniums

Dagelijks geopend tussen 10.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 17.00 uur. Zondags gesloten. AANHANGWAGEN AANWEZIG Aan de weg tussen Vrouwenparochie en Oude Leye

Openingstijden:

Di. t/m Vrij: 13.00-18.00 uur Donderdag: Koopavond Zaterdag: 10.00-16.00 uur

En op afspraak!

Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

TIP Let bij het maken van vasteplantencombinaties, behalve op groei-, blad- en bloemvormen ook op bladkleuren. Zorg voor een mooie afwisseling: spits en hoog naast breed en vol enz. Tuintips voor mei Onkruid wieden. Gevoelige planten tijdelijk bedekken met tuinvlies of noppenfolie als nachtvorst dreigt. Zaaien en planten. Pas geplante bomen en struiken regelmatig water geven. Na midden mei mogen de kuipplanten definitief naar buiten. Gras maaien. Aantastingen door insecten, slakken en schimmelziekten bestrijden. Colour your Life Kleur je leven, kleur je tuin. Met een tuin geef je zelf letterlijk en figuurlijk kleur aan je leven. Vanuit deze gedachte is www.colour-your-life.nl ontwikkeld. Colour your life vertelt over de sierwaarde van tuinplanten, maar ook over het nut van planten in de tuin. Praktische en sfeervolle informatie over tuinplanten u

StienserOmroeper

15


 



VACCINATIEPOST STIENS Gaat u een binnenkort een verre reis maken? Vraag een reisanamnese formulier aan via telefoon, email of website. Elke woensdagmiddag van 14:00 -17:00 uur is er een vaccinatiespreekuur in Gezondheidscentrum Stiens, tussen 15:30 en 16:00 uur is er ook gelegenheid tot vaccineren. • geen wachttijden • alles in één bezoek geregeld • ruime parkeergelegenheid • medicatiebewaking • concurrerende prijzen Kom langs of maak een afspraak voor een uitgebreid persoonlijk advies Vaccinatiepost Stiens, Griene Leane 5a, 9051 LZ Stiens 058-2572131 inf@apotheekstiens.nl www.apotheekstiens.nl

edekking

akb Ook voor uw d

*Timmerwerk *Onderhoud *Dakramen *Verbouwingen *Schuttingen *Kozijnen *Tegelwerk *Badkamers *WC’s



Seerob 21 - 9051 VA Stiens - Tel. (058) 257 57 69 Fax (058) 257 41 35 - Mob. (06) 21 600 631 www.idsardionderhoudsbedrijf.nl - iebe@idsardionderhoudsbedrijf.nl 

   

 





 

  



  

  

 

          



     



 











  







   









 



  

 

  

  



    



 

  





 

  



 C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 8.00 - 20.00 uur, Openingstijden: Di. en Woe.  Donderdag Hemelvaartsdag GESLOTEN Vrij. 8.00 - 21.00 uur Zat. 8.00 - 18.00 uur 







 



 

 

    

StienserOmroeper







   

16



 



 





 

   

Omroeper 20 12  
Omroeper 20 12  

Stienser Omroeper

Advertisement