Page 1

deze week

1112

Elly Plat... pagina 6

Ehbo... pagina 11

Rommelmarkt... pagina 14

Stienser 64e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Onthulling plaquette geschiedenis Stiens

Op maandag 5 maart jl. is er bij het gemeentehuis van Leeuwarderadeel een plaquette onthuld met daarop de geschiedenis van Stiens. De bijbehorende handelingen werden verricht door de wethouder van cultuur, mevrouw Agda Wachter, de heer Folkert Schat, leefbaarheidscoördinator van woningstichting Wonen Noordwest Friesland en de voorzitter van Plaatselijk Belang Stiens, de heer Jaap Bams. Op de plaquette staat in het kort de geschiedenis van Stiens tussen 300 jaar voor Christus en 2011 in foto’s, tekst en kaarten. Het initiatief ligt bij Plaatselijk Belang Stiens en de realisatie is mogelijk gemaakt door een bijdrage van woningstichting Wonen Noordwest Friesland. De gemeente heeft een mooi plekje beschikbaar gesteld. De plaquette is bedoeld als een cadeau aan de bevolking ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging Plaatselijk Belang Stiens. De gemeente zocht in overleg met Skilhiem (Palet) een plek voor zorgwoningen en dat zijn de zeventien appartementen en zes patiowoningen van Wonen Noordwest Friesland aan de Skilwei geworden. De woningstichting heeft Plaatselijk Belang Stiens gevraagd te helpen bij het vinden van een naam

(Aeckemahûs) en als dank voor de medewerking heeft de woningstichting een bedrag beschikbaar gesteld voor de leefbaarheid van het dorp. Daarmee werd een prachtig jubileumconcert financieel mogelijk en tevens kon deze plaquette gerealiseerd worden. Op verschillende plaatsen in de gemeente staan dergelijke informatiepanelen en Plaatselijk Belang Stiens ziet dit paneel als een verlengde van de cultuurhistorische dorpswandelingen door Stiens. Werkend aan de leefbaarheid van Stiens heeft de vereniging al de nodige informatie over Stiens verzameld, wat onder andere twee rondwandelingen door Stiens heeft opgeleverd en een wandeling (Stedpaed) van Leeuwarden via het Aldlân naar Hijum. Wandelingen die nog steeds gehouden kunnen worden. Het oorspronkelijke boek-

werkje van de dorpswandelingen is inmiddels uitverkocht, maar in Uytland, de VVV gids voor Noordwest Friesland, worden de wandelingen nog steeds expliciet genoemd als aanraders.

Musical ‘Jozef’ wordt uitgevoerd in Stiens In samenwerking met een projectgroep van de opleiding Leisure Management van Stenden hogeschool organiseert de Protestantse gemeente te Stiens de musical ‘Jozef’. Deze musical wordt gespeeld door leden van de gemeente: jong en oud, zangers, toneelspelers, vrijwilligers.

Het blijkt maar weer dat de samenwerking met de gemeente op dit moment prima is, maar Plaatselijk Belang Stiens ziet voor zichzelf een belangrijke(re) rol weggelegd als in de toekomst de gemeente gefuseerd is met andere gemeenten. Dit informatiepaneel moet meehelpen het zelfbewustzijn van de inwoners te prikkelen, want om invloed te houden op de toekomst is enige kennis van het verleden onmisbaar. Voor meer informatie over Plaatselijk Belang Stiens zie: www.plaatselijkbelangstiens.nl u

Het doel van deze musical is om samenhorigheid te creëren in de gemeente van Stiens. Maar hiernaast ook de talenten ontwikkelen en betrokkenheid creëren tussen verschillende generaties. Er zullen totaal drie voorstellingen plaatsvinden op 23, 25 en 31 maart 2012. De avondvoorstellingen zullen plaatsvinden op 23 en 31 maart, zaal open 19.00 uur en aanvang om 19.30 uur in de authentieke Sint Vituskerk te Stiens. Op zondag 25 maart zal, in plaats van

v.l.n.r.: Folkert Schat, Jaap Bams en Agda Wachter

maart/april actie: Grote beurt VW Golf 4 Nu niet vanaf

€ 249,00

maar vanaf

€ 199,00

Auto Bourguignon b.v.

Jupiterweg 15 - 8938 AD Leeuwarden T: (058) 284 70 00

www.bourguignon.nl

Voor al uw: • verbouw • onderhoud • renovatie • nieuwbouw • stallenbouw • utiliteitsbouw • molenbouw

de reguliere kerkdienst, de zaal open zijn om 10:00 uur, de aanvang is dan om 10.30 uur. De muzikale leiding is in handen van Ridzert Beetstra, regie door Marjet van der Wal. Het licht zal verzorgd worden door G.V. Audio te Leeuwarden. De gratis toegangskaarten zullen verkrijgbaar zijn vanaf 1 maart bij de Bruna te Stiens. Voor meer informatie, kunt u opnemen met Jaap Overeem, jcovereem@gemeentewerken.net, 058-2895763 u


UitAgenda Stiens

maandag 12 maart 20.00 uur Film "The Artist" in Filmhuis Stiens (de Skalm) woensdag 14 maart 14.00-16.00 uur Film 'Dolfje Weerwolfje" in de Skalm donderdag 15 maart 19.30-21.00 uur Soos in jeugdhonk De Skalm 20.00 uur Vrouwen van Nu. Dhr Meirink: Boeren in Rusland 14.00 uur Soos 55+ Filmiddag 'De Kameleon' in de Skalm vrijdag 16 maart 20.00-24.00 uur Noarderein in Relax Radiocafé 16.30 uur Reünie van de peuterspeelzalen Leeuwarderadeel in de Skalm zaterdag 17 maart Open Dag van de Zorg: Kom een kijkje nemen in kopieershop De paperclip dinsdag 20 maart 14.30-16.30 uur Informatieve bijeenkomst 'Beroerte, en dan?' In de Skalm woensdag 21 maart 19.30 uur Passage. mw bolt uit Koostertille houdt een lezing over '40 dagentijd' Pasen: geschiedenis of realiteit vrijdag 23 en zaterdag 24 maart 20.00 uur 'Baby stellen in Stien' door toanielferiening de Plankewrotters in Café De Smalle Brug tot eind maart Expositie van Dina v.d. Meulen-Laverman in het gemeentehuis tot eind maart Expositie van Sjoerd Dijkstra 'Birdo' in Bibliotheek tot 24 april Expositie van Gerhild van Rooij fotografie 'De power van Jong muziektalent' in de Skalm

Hijum

zaterdag 17 maart 20.00 uur Rients Gratama in Dorpshuis de Kampioen

Oude Bildtzijl

woensdag 14 maart 20.00 uur Bijeenkomst 'Doen 't foor dyn dorp' in De Aerden Plaats zondag 18 maart 15.00 uur 'Gloed' zondagmiddagconcert in De Aerden Plaats

Vrouwenparochie

Expositie 'Natuurlijk Licht' van fotoclub 8-88 in Eetcafé De Molen

St.Annaparochie

zaterdag 17 maart 20.00 uur Toneelvereniging “Excelsior” uit St.-Anna speelt in ’t Bildts de klucht “’n Frou Foor Elke Dâg” in MFC “Ons Huis”.

St.Jacobiparochie

zondag 18 maart 15.30 uur Pianoconcert met Frans Douwe Slot in De Groate Kerk

Hegebeintum

t/m 31 maart Quiltgroep de “Tûzenpoaten” uit Stiens en Karakterpoppen van mevrouw Permentier uit Ferwert in de vitrines.

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens woensdag 14 maart 19.30 u. ds. J. Overeem, biddag zondag 18 maart 09.30 u. ds. G. Wessels, afscheid basiscatechese 19.00 u. Sing-in, Joyfull gospelkoor Leeuwarden Sint Vituskerk, Stiens zondag 18 maart 09.30 u. ds. J. Overeem Doopsgezinde gemeente, Stiens woensdag 14 maart 20.00 u. Leerhuis in Fermanje Hallum vrijdag 16 maart 19.30 u. Ionaviering zondag 18 maart 09.30 u. da. S. v.d. Meer Hervormde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum woensdag 14 maart 19.30 u. ds. M. Hulzebos, biddag voor gewas en arbeid in Jelsum zondag 18 maart 09.30 u. ds. J.F. de Kroon, Beetgumermolen Gereformeerde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum woensdag 14 maart 19.30 u. ds. G. Silvis-Andringa, bidstond zondag 18 maart 09.30 u. ds. A. van der Honing Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum woensdag 14 maar 19.00 u. Joh. Helfferich, Oude Bildtzijl. Gevedsdag voor gewas en arbeid wordt gehouden in de Ark P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 18 maart 09.30 u. ds. A. J. v.d. Wiel Hervormde gemeente, Vrouwenparochie zondag 18 maart 09.30 u. ds.H. Altelaar Gereformeerde kerk, Oude Bildtzijl woensdag 14 maart 19.30 u. ds. Desiree Scholten, gebedsdag voor gewas en arbeid. zondag 18 maart 09.00 u. Catechesedienst Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl zondag 18 maart 09.30 u.mw. G. Doekes-van Slooten, Zwolle R.K. kerk, St. Annaparochie zondag 18 maart 11.00 u. Pastor M. Conijn, Eucharistieviering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 17 maart 19.00 u. Pastor G. Kamsma, Woord- en Communieviering zondag 18 maart 09.30 u. Pastor G. Kamsma en het Vitus jeugdkoor, Woord- en Communieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 18 maart 11.00 u. Pastores G. Kamsma en J. Huisman en Dom. koor, Eucharistieviering De Salvator evangelische gemeente, Leeuwarden zondag 18 maart 9.30 en 11.45 u. Jelmer Woudstra Leger des Heils, Wollegaastdam 1, Leeuwarden zondag 18 maart 10.00 u. Majoor L. Spiering, 4e lijdenszondag

Hallum

Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Heliconweg 52, Leeuwarden zondag 18 maart 10.00 u. ds. R. Santinge

Ferwert

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 11 maart 09.30 u. ds. J. Overeem, St. Vituskerk, Stiens

vrijdag 23 maart 19.30 uur PvdA debatavond in 't Trefpunt

vrijdag 16 maart 20.00 uur Ledenvergadering ChristenUnie in De Morgenster, Geref. kerk Vrijgemaakt aan de Marrumweg. zaterdag 17 maart 10.00-15.00 uur Open dag bij WoonZorgCentrum Foswert t/m maart Expositie Sieds Rienks in gemeentehuis

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebi Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Menaam

“Elke woensdagmiddag doe ik leuke dingen met mijn kleindochter”

dinsdag 20 maart 15.00 uur De heer J.D. Niemeijer houdt een lezing over Alde Fryske Tsjerken in Nij Statenlân. zaterdag 24 maart 14.00 uur Skotsploech Leeuwarden in de Black Horse. ANBO.

En mijn medicijnen? Die regelt Palet. Je blijft jezelf met Palet. Bel (0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)

Bitgummole

zondag 18 maart 15.30 uur Voorjaarsconcert van brassband 'Looft den Heer' in PKN kerk

Skingen/Slappeterp

zaterdag 24 maart 20.00 uur Jetske v.d. Schaar vertelt over haar werk in niet zielige landen in dorpshuis 'Op Healwei'. StienserOmroeper

2

Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem, Nije Poarte 33 of ons zorgsteunpunt in het gezondheidscentrum, Griene Leane 5 in Stiens Palet, altijd in de buurt www.paletgroep.nl

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Soos 55+ 15 maart

Op donderdag 1 maart hebben we kunnen genieten van de lezing van dhr. de Leeuw met als onderwerp: 'lente-zomerherfst-winter' Op donderdag 15 maart a.s. om 14.00 uur is het weer filmmidddag, met deze keer de film 'De schippers van de Kameleon', naar één van de boeken van Hotze de Roos. Die schippers zijn Sietse en Hielke Klinkhamer (de tweeling Koen en Jos v.d. Donk) uit Lenten (zo heet Terherne in de film). Bekende artiesten zijn o.a. Maarten Spanjer, Willeke van Ammelrooy, Peter Tuinman en natuurlijk Steven de Jong, de maker van de film, welke ook de rol van smid Klinkhamer speelt. Sietse en Hielke hebben één grote wens: een eigen boot. En dat lukt, en hoe! Toevallig raakt een duwbootje betrokken bij een aanvaring en ontploft de motor. En ook toevallig raakt de huisarts van Lenten met zijn auto te water, wordt gered, maar de auto is total-loss. De tweeling mag het autowrak hebben en pa Klinkhamer plaatst de motor in de duwboot. Zo hebben de jongens hun boot, waarmee ze natuurlijk allerlei spannende avonturen beleven. Dit alles is het bijwonenen van de Soos 55+ middag vanaf 14.00 uur in 'de Skalm' te Stiens meer dan waard u

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Stiens Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363 Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22 www.delaatsteeerstiens.nl

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 19 maart 2012. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

omropperkes

#0.70

#

1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

25% KORTING op raamdecoratie

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Pedicurepraktijk Harmke van Dijk De Greiden 27 Britsum tel 0634563600 www.pedicurebritsum.nl Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097. Te huur Terschelling 4 pers chalet 058-2542449 of zie op www.onsterschelling.nl.

Te koop gevraagd: zilveren rijksdaalders € 6,50 p.s. Zilveren guldens € 2,50 p.s. Gouden tientjes € 220,- p.s. Tel: 0645305706 Michel de Vries gediplomeerd uurwerk restaurateur. Gespecialiseerd in antieke klokken. Vrijblijvende prijsopgaaf. Tel. 058-2895130 Seeduker 5a 9051VB Stiens

rolgordijnen - vouwgordijnen - plisse/duette - jaloezie enz KARSCOLORSATHOME.NL

Tot ziens bij Tjerry en

Pieteke

Praktijk voor psychotherapie “De Levensvraag” www.delevensvraag.nl. tel. 058-2573307. Haagconiferen vanaf Bildtse kweekerij. Thuja Frieslandia en Thuja Brabant. Sterk in klei gekweekt. Kunnen hierdoor gewoon in kleigrond worden gepoot. Speciaal voor ons klei- en kustgebied. 't Bosch 5a St. Anna. Open vr+za andere dagen na 16.00 uur 0518-400825 of 06-52293756.

Kopij kan worden aangeleverd via: stienseromroeper

@

planet.nl

Titelroastiid Dizze aksje is jildich fan 12 o/m 24 maart 2012 Bôle fan de wike:

Prokorn Fezelfit fan 1.40 foar 1.10 fan 3.95

Hopkescake fan 3.95

foar 3.25 foar 3.25

Appelspesjalitee punten fan 1.65

foar 1.35

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

4 stroganoffburgers + 4 speklapjes

Gevuld kippendijtje

samen voor

5

95

100 gram

1

60

VLEESWARENKOOPJE

MAANDAG WEEKSTARTER

DINSDAG PIEKENDAG

Bij 150 gram Keurslager achterham

VERSE WORST alle soorten

HAMBURGERS diverse soorten, p.st.

gratis 250 gram leverworst

1

HALVE PRIJS

00

WOENSDAG GEHAKTDAG

DONDERDAG VOORDEEL

VRIJDAG EN ZATERDAG

ALLE SOORTEN GEHAKT IN DE RECLAME

RUNDER GEHAKT

magere BIEFLAPPEN

2 X 500 GRAM

100 gram

Tip: CHAMPIGNON Gehakt

599

199

Aanbiedingen zijn geldig van 12-03-2012 t/m 17-03-2012.

Titelroasbôle

Keurslagerij Brolsma Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl info@brolsma.keurslager.nl

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

WEEK

11

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Woensdag 8.30 - 16.00 uur Donderdag 8.30 - 16.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

OPENBARE VERLICHTING

(Meldingen storing en schade, 7 dagen per week bereikbaar) 058-2576696. U wordt doorgeschakeld naar Ziut en naast het nummer dient u ook de locatie (postcode) van de lichtmast door te geven.

VOEDSELBANK L&F

Email: voedselbanklenf@gmail. com. Of bel 06-18950012

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS

0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

Nieuw lid gezocht voor de WMO-Adviesraad Leeuwarderadeel Eind mei 2008 is in onze gemeente de WMO-Adviesraad geïnstalleerd. De WMO-Adviesraad is HET adviesorgaan voor de gemeente bij het te voeren WMObeleid. De WMO-Adviesraad is hierbij een belangrijke rol toebedacht. De WMOAdviesraad is een belangrijke schakel binnen de bij de WMO beoogde burgerparticipatie (de betrokkenheid van de inwoners van Leeuwarderadeel bij het gemeentelijke WMO-beleid). De WMO-Adviesraad is echter geen klachtencommissie voor individuele zaken. De WMO-Adviesraad Leeuwarderadeel bestaat uit maximaal tien leden. Door het vertrek van één van de leden is er een vacature ontstaan binnen de WMO-Adviesraad. Van de leden van de WMO-Adviesraad wordt verwacht dat zij binnen de WMO een brug kunnen slaan tussen de inwoners, de maatschappelijke organisaties en de gemeente. De WMO-Adviesraad geeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning bij de invulling van het gemeentelijke WMO-beleid. Van leden van de WMO-Adviesraad wordt verwacht dat zij zich gemiddeld een aantal uren per maand voor de WMO-Adviesraad in willen zetten. Het gaat dan om zowel tijd voor vergaderingen als overleg (met bijvoorbeeld de inwoners van de gemeente). Exacte uren hiervoor zijn moeilijk aan te geven. Leden van de WMO-Adviesraad ontvangen geen presentiegeld. Wel is er sprake van een onkostenvergoeding. Wij zoeken voor de WMO-Adviesraad mensen, die: • Woonachtig zijn in de gemeente Leeuwarderadeel; • Affiniteit hebben met en belangstelling voor het brede WMO-terrein. Specifiek voor deze vacature zijn we opzoek naar iemand die affiniteit heeft met en kennis van jeugdzorg en/of jeugdbeleid; • Een netwerk hebben waardoor ze (veel) signalen krijgen uit de samenleving en niet alleen hoeven uit te gaan van hun eigen ervaringen; • Goed kunnen luisteren en goede vragen kunnen stellen; • Met de andere leden samen een goede doorsnee opleveren van de lokale bevolking. Via de gemeentelijke website (www.leeuwarderadeel.nl) kunt u kennisnemen van de volgende achterliggende stuken: a. de door de gemeenteraad vastgestelde notitie “Burgerparticipatie WMO”; en b. het door het college op basis van de voornoemde notitie vastgestelde reglement, regelende de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de WMO-Adviesraad. Voor meer informatie over het vorenstaande kunt u contact opnemen met de sector Publiekszaken (mevrouw J. Bosch): telefoon 058-2576668 en mail j.bosch@ leeuwarderadeel.nl. Heeft u interesse in het vervullen van deze vacature, reageer dan voor 19 maart a.s. uw schriftelijke reactie kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel, Postbus 24, 6050 AA Stiens, of per mail aan info@leeuwarderadeel.nl, onder vermelding van “sollicitatie WMOAdviesraad”

.

Ontvangen aanvragen • Omgevingsvergunning 2012-0022 voor het oprichten van een bijgebouw aan de school “De Jint”, plaatselijk bekend Plataanstrjitte 2, 9051 RB te Stiens. Ontvangstdatum 24-02-2012. • Omgevingsvergunning 2012-0023 voor het uitbreiding van het bezoekersaantal van het zwembad in verband met het brandveilig gebruik, plaatselijk bekend Ieleane 1, 9051 LP te Stiens. Ontvangstdatum 28-02-2012. • Omgevingsvergunning 2012-0024 voor het plaatsen van een bedrijfsverzamelgebouw, het aanleggen van een uitweg en het plaatsen van reclame op de gevel, plaatselijk bekend Seestjer kavel V0002, 9051 VD te Stiens. Ontvangstdatum 01-03-2012. • Omgevingsvergunning 20120026 voor het realiseren van de Noordelijke Elfsteden Vaarroute aan de Finkumervaart tussen de Brédyk te Feinsum en de sluis bij Alde Leie. Ontvangstdatum 01-03-2012. • Omgevingsvergunning 2012-0027 voor het kappen van een kastanje en een berk, plaatselijk bekend Griene Leane 36, 9051 LV te Stiens. Ontvangstdatum 06-03-2012. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Vaststelling “Beleidsregel ontheffing innemen ligplaats” Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel maakt, op basis van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Het college heeft op 24 januari 2012 besloten tot het vaststellen van de ‘BELEIDSREGEL ONTHEFFING INNEMEN LIGPLAATS LANGS DE DOORGAANDE ROUTE VAN DE ELFSTEDENVAARROUTE’ De beleidsregel en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1 te Stiens. De beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 maart 2012

.

Stiens, 12 maart 2012. drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester Harrie Siegersma, secretaris

Informatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Wurklist riedsgearkomste fan tongersdei 15 maart 2012

Scheiding en kinderen Themarubriek maart 2012

De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere.

Een scheiding kan grote gevolgen hebben op de ontwikkeling van kinderen. Om problemen te voorkomen of te verminderen, moeten ouders vóór de scheiding goede afspraken maken. Zowel over de opvoeding van hun kind(eren) als over de wijze waarop zij na de scheiding het ouderschap voortzetten. Voor kinderen is het van belang dat zij een band hebben met beide ouders. Die band kan een kind gewoonlijk het beste opbouwen als beide ouders voor het kind zorgen. Een veelgestelde vraag van kinderen aan hun ouders na de scheiding: Help mij met mijn andere ouder, bij wie ik niet voortdurend ben, contact te onderhouden. Kies voor mij zijn/haar telefoonnummer of schrijf voor mij zijn /haar adres op een briefomslag. Help mij voor zijn/haar verjaardag een mooi cadeau voor de andere in elkaar te knutselen of te kopen. Maak van de foto’s van mij ook altijd een afdruk voor de andere ouder. Wilt u ook alle andere 19 vragen van de kinderen aan hun ouders lezen? Kijk dan op de website www.cjgmiddelsee.nl bij de rubriek echtscheidingen

.

Email: info@cjgmiddelsee.nl Telefoonnummer:0900-2541254

Openbare vergadering “kleine welstandscommissie” De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag 14 maart a.s. van 11.30 tot plm. 13.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/ home/laatste nieuws. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 0582576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

.

Sociaal-Culturele Agenda 2012 • Stiens ( De Skalm) do 15 mrt, 14.00 uur, Soos 55+: Film “De Kameleon”; • Stiens (De Skalm) do 15 mrt, 20.00 uur, BvPF Vrouwen van Nu: Boeren in Rusland (Dhr. Meirink); • Hijum (De Kampioen) za 17 mrt, 20.00 uur, Rients Gratama met “Geraniums of Gladioalen”; • Stiens ( St. Vituskerk) vr 23 mrt, 19.30 uur Leden PKN kerk: Musical “Jozef”; • Stiens ( St. Vituskerk) zo 25 mrt, 10.30 uur Leden PKN kerk: Musical “Jozef”

.

1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Fragehealoere riedsleden 5. Fêststellen ferslach fan de gearkomste fan 16 febrewaris 2012 Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken algemien 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan B&W oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht 8. Meidielings fan it kolleezje fan B&W oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 9. Finansjele Oardering gemeente Ljouwerteradiel 10. Treasurystatuut fan é gemeente Ljouwerteradiel 11. Nota Ôfskriuwings- en aktivearringsbelied gemeente Ljouwerteradiel 12. Nota Wjerstânsfermogen Ljouwerteradiel 13. Jaarverslag RKC 2011 en Ontslag leden Rekenkamercommissie (RKC) Beslútfoarmjend ûnderdiel 14. Bestjoerlike takomst Ljouwerteradiel Sluting Toelichting: U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de raadsagenda staan onder het opiniërende en besluitvormende gedeelte. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de raadsgriffier. De raadsgriffier, mevrouw Jagritta Olthof, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 op dinsdag, woensdag en donderdag en per e-mail via j.olthof@leeuwarderadeel.nl U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks, mits uitgezonden, via radio Middelsé volgen (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel. nl onder het kopje Raadsinformatie / Raadsvergaderingen 2012 en liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

.

Spreekuren gemeenteraadsfracties Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente? De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren worden gehouden op dinsdag 13 maart 2012. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: • PvdA (19.30 - 20.00 uur) • Gemeentebelangen (19.00 - 19.30 uur) • FNP (19.00 - 19.30 oere) • CDA (19.00 - 19.30 uur) • VVD (19.30 - 20.00 uur) U bent van harte welkom!


Vind je lezen moeilijk? begrijp je niet altijd wat je leest? Vind je studerend lezen lastig?

Loodgieters- & Installatiebedrijf

Volg dan een LEESTRAINING bij:

ILSE SCHREUDER u PRAKTIJK BEELDEND LEREN www.beeldendleren.nl u beeldendleren@planet.nl u 0519-220315

BOONSTRA Totaal installateur Zoekt:

Fulltime Allround CV monteur Als CV Monteur installeer je zelfstandig complete CV installaties. Daarnaast verzorg je periodiek onderhoud aan de installaties en verricht je storingswerkzaamheden Loodgieters- en installatiebedrijf Boonstra

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

Seedûker 7, 9051 VB Stiens tel. 058-257 4689 fax 058-257 5324 email: info@boonstra-installaties.nl

www.boonstra-installaties.nl

www.stucadoorstiens.nl

Gratis lederen riem t.w.v. € 34,95 bij aankoop van een Vanguard jeans.

hoe stra M A N N E N M O D E

Langebuorren 45 ■ 9051 BE Stiens ■ 058-2572005 w w w. h o e k s t r a m a n n e n m o d e . n l

www.stienseromroeper.nl StienserOmroeper

5


RADIO MIDDELSÉ

Luister dinsdagavond naar Disco in Popspectrum Laat dinsdagsavonds de t.v. eens uit en luister naar Popspectrum op Radio Middelsé. Het programma voor de liefhebber van goede en gevarieerde pop/ rock muziek uit 1955 t/m 1985. Volgens de makers van dit programma was dit de periode dat de beste pop/rock gemaakt werd. Toonaangevend en inspirerend voor de toenmalige en latere generaties popmusici. In dit programma wordt een muzikaal overzicht gegeven van deze periode waarbij je platen tegenkomt die je vaak nergens anders op de radio hoort, want wij streven ernaar om een programma neer te zetten dat net even anders is. Wat je bij ons kunt horen gaat van ABBA tot ZZ-top en van mellow jazz tot snoeiharde hardrock. Alles wat deze periode muzikaal zo aantrekkelijk maakte komt in Popspectrum voorbij.13 Maart storten we ons op de disco. Disco is een dansmuziekgenre dat zijn oorsprong vindt in de discotheken. In het algemeen verwijst de term naar een specifieke muziekstijl die invloeden heeft uit de funk-, soul- en salsamuziek. Elementen uit de discomuziek waren begin jaren zeventig voor het eerst te horen, zoals Isaac Hayes' soundtrack bij de film Shaft uit 1971. In het algemeen kan gesteld worden dat de eerste disconummers in 1973 werden uitgebracht, hoewel velen Manu Dibango's Soul Makossa uit 1972 als de eerste discoopname beschouwen. De term "disco" werd op 13 september 1973 voor het eerst gebruikt in het artikel "Discotheque Rock '72: Paaaaarty!", geschreven door Vince Aletti van het magazine Rolling Stone.[1] Aanvankelijk waren de meeste disconummers enkel bedoeld voor het discotheek-/danspubliek, in plaats van algemeen publiek, zoals radioluisteraars. Er zijn echter ook veel aspecten die naar het tegenovergestelde neigen; populaire radiohits werden ook in discotheken gedraaid, zolang ze een makkelijk te volgen patroon hadden, dichtbij 120 BPM (beats per

minute). De meeste jaren zeventig-liedjes in het discogenre hebben een makkelijk te herkennen vierkwartsmaat. Populariteit De commerciële hoogtijdagen van de disco begonnen in de jaren 1973-'74 met de hits 'Never Can Say Goodbye' van Gloria Gaynor (1973) en 'Rock your baby' van George McCrae (1974). Met het uitkomen van de discofilm Saturday Night Fever in 1977 was de rage op zijn hoogtepunt. Zelfs artiesten als de Bee Gees, Rod Stewart, KISS en de Rolling Stones bekeerden zich korte of langere tijd tot het genre. Afkeer Tegelijkertijd keerde een aanzienlijke groep muziekliefhebbers zich nadrukkelijk tegen de discorage, die door hen als een leeghoofdig massaverschijnsel werd gezien. Deze aversie vond zijn weerslag in nummers als Dancin' Fool van Frank Zappa (1979), Gruppo Sportivo's Disco Really Made It (It's empty and I hate it) (1979) en In De Disco van Noodweer (1983). Met de intreden van elektronische instrumenten in het discogenre zoals synthesizers, drumcomputers en vocoders ontstond er vanaf begin jaren 80 een compleet nieuwe muziektechnologie. Een van 's werelds eerste volledige vormen van elektronische dansmuziek is de italodisco. Met de intrede van italodisco verdween de discomuziek volledig uit de schijnwerpers. Italodisco bleef tot eind jaren tachtig de populaire dansmuziek voor jongeren uit de mainstream. Presentatie, vormgeving, techniek, regie, samenstelling en wat er verder nog bij komt kijken: Theo Smits en André Spoelstra. Radio Middelsé zendt uit op 105,3 MHz in de ether en op 96,1 MHz op de kabel en natuurlijk zijn we overal via internet te beluisteren op www.radiomiddelse.nl u

Aanmelding Bildtbeat Op zaterdagmiddag 25 augustus 2012 wordt de 6e editie van het jaarlijkse Bildtbeaut Muziekfestival georganiseerd te St. Annaparochie.

Stichting Zorgcombinatie Interzorg werkt verder aan slimmere zorg thuis Ferwert - Met ondersteuning van het Ministerie van VWS en het programma ‘In voor Zorg’ werkt Stichting Zorgcombinatie Interzorg de komende maanden aan verdere decentralisering van de zorg voor cliënten in de thuissituatie. De doelstelling is om de zorg dichtbij huis te brengen en het contact tussen de medewerkers van de Thuiszorg enerzijds en de cliënten en andere hulpverleners / behandelaars anderzijds te versterken en te verbeteren. Interzorg is van mening dat haar medewerkers het beste geïnformeerd zijn over de zorg van haar cliënten in de Thuiszorg en dat zij die zorg met elkaar het beste kunnen organiseren rondom de cliënt. Elke cliënt heeft een eigen contactverzorgende als aanspreekpunt. De cliënt kan zoveel mogelijk haar zorg en de verandering in de zorg met zijn/haar contactverzorgende bespreken. De benodigde ondersteuning voor het plannen van de afspraken en het maken van routes en roosters vinden ook in de teams plaats, door de eigen teamplanners.

Bildtbeat is een gratis toegankelijk muziekfestival, dat een podium biedt aan bands en muzikanten die zich voor een breed publiek willen presenteren. Er staat wederom een dubbel podium opgesteld op het gemeentehuisplein, zodat de muziek non-stop door kan gaan. Elke band/muzikant krijgt maximaal 45 minuten speeltijd en ontvangt een onkostenvergoeding. Bands en/of muzikanten die zich willen presenteren op BildtBeat 2012 kunnen zich t/m 1 mei aanmelden via e-mail; bildtbeat@ gmail.com o.v.v. 1.naam van de band / muzikant. 2.muziekgenre. 3.website url. 4.contactgegevens. 5.werk je via een bandcoach, platenlabel, agency of management, zo ja, dan graag de naam hiervan. De inschrijving staat open t/m 1 mei 2012. Hierna zal z.s.m. de programmering bekend worden gemaakt. De organisatie is in handen van het Nederlands Muziekforum. Datum: 25 augustus 2012 Plaats: St. Annaparochie Locatie: Gemeentehuisplein Aanvang: 14.30 uur, eindtijd: 21.00 uur Toegang gratis u

Het team van medewerkers in het dorp, de buurt of de wijk, is voor Interzorg een belangrijke schakel voor kwalitatief goede zorgverlening. Interzorg ziet haar zorg thuis dan ook in het verlengde van andere zorgvormen die zij te bieden heeft. Denk hierbij aan de huishoudelijke zorg via de WMO van gemeenten, de Maaltijdservice aan Huis, het Maatschappelijk Werk en ook en vooral wonen met zorg en waar noodzakelijk intensieve verpleeghuiszorg. Voor de Thuiszorg is een gebiedsindeling gemaakt met teams, waarvoor drie coördinerend wijkverpleegkundigen de verantwoordelijkheid hebben. Deze drie coördinerend wijkverpleegkundigen zijn zowel de schakel naar de teamleden, als naar de andere behandelaars en zorgverleners. Zij zijn zoveel mogelijk bereikbaar voor het uitwisselen van informatie en het opstarten van de zorg. De verdeling van de werkgebieden met hun coördinerend wijkverpleegkundigen is als volgt: Gebied West (Menaldumadiel, Franekeradiel,’t Bildt): Ineke Adema, telnr. 06–52578721 Gebied Oost (Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland, Achtkarspelen): Atsje Bouma, telnr. 06–15834819 Gebied Midden (Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel): Sannie Zwanenburg, telnr. 06 – 15012267 Voor het overdragen van zorg en het geven van of opvragen van informatie kunt u contact met hen opnemen. Met behulp van het programma “In voor Zorg’ en de beschikbaar gesteld zorgcoach gaat Interzorg haar zorgverlening verder innoveren en verbeteren, zodat de cliënten en hun zorgverleners nog beter op haar kan vertrouwen als een zorgorganisatie die alle soorten zorg kan bieden u

Europees Certificaat voor Psychotherapie voor Elly Plat! Afgelopen maand was het opnieuw feest bij 'Gewoon Happy', praktijk voor Integratieve Kindertherapie te Stiens. In september jl. opende waarnemend burgemeester Joop Boertjes de praktijk. Inmiddels hebben veel ouders en kinderen de weg naar de praktijk gevonden. In november behaalde Elly Plat de benodigde vereisten om haar Europese Certificering voor Psychotherapeuten in Wenen aan te vragen. Dit werd goedgekeurd, waardoor ze op 7 februari het felbegeerde certificaat in handen kreeg. Naast haar opleiding tot kindertherapeute aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam, studeerde ze ook voor dit diploma. Hierdoor heeft Elly een veel breder beeld van wat er aan de hand kan zijn met een kind. Daardoor herkent ze onder andere tijdig wanneer er mogelijk sprake is van een stoornis, zodat ze met ouders het gesprek aangaat over wel of niet doorverwijzing en diagnose stellen. Zij merkt dat ouders een hoge drempel ervaren hierin, ondanks dat er in de media verteld wordt dat er tegenwoordig maar al te gemakkelijk een ‘sticker’ op een kind geplakt wordt. Ouders hebben het er moeilijk mee om te accepteren dat er ‘iets’ met hun kind aan de hand is. Onderdeel van de therapie is dan ook een stukje ouderbegeleiding. Ieder kind wat in behandeling is, wordt op een specifieke manier benaderd, aan de hand van de gedragskenmerken die het kind laat zien. Basis van deze unieke vorm van benadering is: het kind centraal zetten, en niet de problematiek. Uitgangspunt is een prettig onderling contact, vertrouwen en… samen plezier beleven! Verstevigen van het zelfvertrouwen met als basis de eigen kwaliteiten van het kind. Een aantal verzekeringsmaatschappijen erkennen het Europese Certificaat zodanig, dat ze het als eerstelijns hulp vergoeden. Het meest belangrijke is dat het uiteindelijk de kinderen en hun ouders die het zo hard nodig hebben, ten goede komt. www.gewoonhappy. nl u

StienserOmroeper

6


De Drie Sopranen zingen in Muziekmarathon Op zaterdag 24 maart om 13.00 u, tijdens de Lollumer Muziekmarathon voor het goede doel “De kinderen van Tadzjikistan” zingen de Drie Sopranen: Klaske Atema, Irene Kraakman en Wiep la Roi. Ze treden elk afzonderlijk op maar zingen ook enkele duetten. Liederen van Franz, Handel, Purcell, Britten en Kurt Weil. Van deze laatste componist liederen uit de Dreigroschen, oftewel, de Driestuivers opera. De sopranen worden begeleid door piet Vessies, piano. Meer informatie vindt u op www.dezangbodem.nl u

Administratiekantoor/belastingconsulent

TE KOOP

R.J. VAN DER SANDEN

Lage Herenweg 21, Marrum

Jubileumboek 100 jaar Vereniging van Plaatselijk Belang Stiens

Stipte en vertrouwelijke verzorging van uw

Er zijn nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar voor inwoners van Stiens die nog geen lid zijn van Plaatselijk Belang.

Belastingaangiften Boekhoudingen/jaarrapporten etc. zowel voor particulier als ondernemer tevens advies voor (startende) ondernemer Bel voor informatie/afspraak: 0518-412475

Het boek kost €10,- en is te verkrijgen bij de voorzitter Jaap Bams, Skûtsje 36 in Stiens. Bij de prijs is de contributie voor 2012, een bedrag van €3,50 inbegrepen.

www.jemanicleaning.nl

Het bestuur.

J.M. HOEKSTRA B.V.

ONBETWIST UW GLASSPECIALIST tel. (058)2881221/2573124 06-22754637

u u u u

Schoonmaken (dagelijks) Glazenwassen/gevelreiniging Houtwerk/goten en damwand reinigen Dakpan reiniging

Info: bel (06) 55 123 787 of mail jemanicleaning@hotmail.com

Avanti Vrijdag 16 maart a.s. staat de competitiewedstrijd thuis op de planning: AVANTI/Autoschade Posthuma 1- Hovocubo 1 Deze wedstrijd begint om 21.30 uur. Voorafgaand aan het eerste wordt er een wedstrijd gespeeld van: AVANTI / Care Schadeservice 2 - WMC 1/Timeless Onze mannen van het tweede spelen in de eerste divisie F en deze wedstrijd begint om 20.05 uur.

Maak kennis met tennis

HOOGGLANS MEUBELEN dressoir, TV meubel, salon- eettafels, kasten enz.

4 lessen voor slechts € 28,50 Meld je aan via www.pro-tennis.nl www.tvstiens.nl

KARSCOLORSATHOME.NL

foar al jo túnwurk

Tot ziens bij Tjerry en

Pieteke

foar jo túnwurk foar al al jo túnwurk Kramer’s Grienwurk Hallum

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw

AFVOER

Tún underhâldsbedriuw VERSTOPT? fan beammen

Ek foar it snoeien en roaien

Help onze jongens te winEk foar it snoeien en roaien nen door er voor ze te M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum beammen zijn en laat u dan tijdens 0518 snoeien - 431994 mob. 06 10226783 Ek foartill.fan it en roaien de wedstrijd ook (netjes) fan beammen M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum horen en geef ze hierdoor till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783 een extra steun in de rug. Wij verwelkomen u deze Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum avond dan ook weerM. graag

till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783

u

NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW

VONK’S FABRIEK “van oud tot nieuw”

BEERPUT VOL?

BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

BETAALBARE Meubels, Woondecoratie, Tuindecoratie etc. 2e hands of nieuw OPENINGSTIJDEN

Do 10:00 - 17:00 Vr 10:00 - 17:00 Za 10:00 - 17:00

Langhuisterweg 13 9076 PK Sint Annaparochie 0518-401660 www.vonksfabriek.nl

www.trimsalon-jolanda.nl

StienserOmroeper

7


Aanwinsten bibliotheek Stiens

Halve finale voorleeswedstrijd Noordwest Friesland in Franeker

Stoepkant…stop!/ Dick Bruna Friestalig prentenboekje voor peuters

Zes leerlingen nemen op 15 maart deel aan de halve finale van de voorleeswedstrijd in noordwest Friesland in het kader van de Nationale Voorleeswedstrijd voor kinderen van het basisonderwijs. Zij waren al voorleeskampioen van de school en plaatsten zich in de kwartfinale in Sint Annaparochie en Harlingen bij de winnaars.

Op weg met spiet/ Willenmijn van Abdeelen Daan heeft een kar. De kar heet spiet. Daan gaat racen met Tim. Maar dan valt Daan. Eerste leesboekjes midden groep drie Ravenwoud/ Andrew Peters Ark (14), een jonge loodgieterleerling, woont in het bomenrijk Arborium. Hij hoort over een complot tegen zijn koning en zijn volk. Daardoor moet hij voor de verraders op de vlucht. Vanaf ca. 12 jaar Aurora/ Ynskje Penning Tien jaar na de Tweede Wereldoorlog is voor enkele Groninger boerenfamilies de oorlog nog niet voorbij. Familieroman volwassenen De zoekers/ Ann Gabhart Door diverse oorzaken verloopt het leven van een jonge Amerikaanse vrouw in de tweede helft van de 19e eeuw anders dan ze verwachtte. Romantisch/historisch verhaal volwassenen Hof van Eden/ James Rollins De Amerikaanse politie roept de hulp in van een vrouwelijke veearts om uit te zoeken wie genetisch gemanipuleerde experimenten op dieren uitvoert. Thriller volwassenen Aangeraakt/ Alexi Zentner Aan de vooravond van zijn moeders begrafenis herinnert een Anglicaanse priester van middel-

bare leeftijd zich zijn voorouders en de geschiedenis van een ermee verweven Noord-Canadees grensdorp. Roman volwassenen Schaduwkant/ Isa Maron Een 17-jarig meisje wordt door haar ouders zonder enige uitleg meegenomen naar het buitenland. Als ze tien jaar later terugkeert, corpulent en met een eetprobleem, ontmoet ze een man die haar mooi vindt zoals ze is. Thriller volwassenen Het boek Layla/ Layla Fahad Autobiografie van een jonge, gevluchte Eritrese moslima in Nederland, die er na drie mislukte huwelijken in slaagt om een stabiel bestaan op te bouwen al werkende, alleenstaande moeder van drie kinderen. Waar gebeurd verhaal volwassenen De ondeugende hertogin/ Eloisa James Een jonge weduwe besluit aan het eind van de 18e eeuw eindelijk wat opwinding in haar leven te brengen door zich in mannenkleren aan het hof van een beruchte lord te wagen. Romantisch verhaal volwassenen Zandkoningin/ Helen Benedict Als een jonge Amerikaanse vrouw als reservist dienst doet bij de Amerikaanse politie in Irak, wordt zij geconfronteerd met de gevolgen voor de plaatselijke bevolking en haar eigen rol in een mannenomgeving. Roman volwassenen; oorlogsverhaal u

Nijs fan Britsenburgh yn Britsum Oan de foto te sjen kin je je ôffreegje wurd Britsenburgh sloopt. Neat is minder wier, dit is it begjin fan in nij ( ferbouwd) Britsenburgh. Lang om let sil it dan wurde, boubedriuw Lont giet los mei de ferbou! It doel is dat it sa’n 5 moanne yn beslach nimme sil. Fansels moat der hiel wat wurk ferset wurde en dat kin nea sûnder help fan alle minsken yn (en bûten) Britsum. De 1e frijwilligers binne al los, we ferwachtsje folle mear minsken sadat der foar de takomst in prachtig mooi nij ferboud Britsenburgh komt. We hâlde je yn de Stienser Omropper graach op’e hichte fan alles u

In het leescafé van Bibliotheek Franeker strijden Isa Schilder van de RK Sint Michaelschool uit Harlingen, Marlou Meijer van OBS de Opstap uit Stiens, Remco Hoen van OBS Noorderlicht uit Harlingen, Angelien Gunnink van PCBO de Korendrager uit Franeker, Nynke Blok van OBS ’t Fonnemint uit Sint Annaparochie en Anneberth Ars van CBS de

Ingezonden 100-Jarige bedankt... Op 22 februari 2012 werd ik 100 jaar; daar werd uitgebreid aandacht aan besteed in de Stienser Omroeper. De loco-burgemeester is bij mij geweest om mij te feliciteren en ik kreeg een prachtig boeket bloemen uitgereikt. Het feestje wat die dag werd gegeven werd in familiekring gevierd. Wanneer je zo oud wordt merk je dat veel familie-leden er niet meer zijn of ook een leeftijd hebben bereikt dat reizen moeilijk wordt. Toch waren wij met een kleine 30-tal familieleden aanwezig in een zaaltje in Skilhiem. Het werd voor mij een prachtige dag, waar ik (hoop ik) nog lang op terug kan kijken. Wat heb ik veel felicitaties gekregen van inwoners van Skilhiem zowel persoonlijk als ook d.m.v. een kaart. Ook inwoners van Stiens en omstreken stuurden mij een kaart. Ik heb dit alles zeer op prijs gesteld. Om iedereen te bedanken wordt voor mij zeer moeilijk en daarom doe ik het op deze manier. Iedereen die op welke wijze dan ook heeft mede gewerkt om deze dag te vieren wordt heel hartelijk bedankt u G. Rijnks-Terpstra, kamer 207 Skilhiem

Sprankel om de eerste, tweede en derde prijs. Sander Balk presenteert de voorleeswedstrijd. Een deskundige jury gaat de leerlingen beoordelen, waarbij gelet wordt op de introductie van het boek, contact met het publiek, voorleestempo, intonatie, mimiek en sfeer. In de jury zitten: Auck Peanstra (schrijfster en voorzitter van de jury, Tineke

Eyzenga (boekverkoper) en Thea van der Meer (coördinator Lytse Biebs). Het publiek bestaat uit uitgenodigde supporters van de voorlezers. De provinciale finale is op 10 april in Theater de Skâns in Gorredijk en de landelijke finale is op 23 mei in de Rode Doos in Utrecht u

Jetske v.d. Schaar (Tzummarum) vertelt over haar werk in niet-zielige landen Op 24 maart 20.00 uur is er in Dorpshuis “Op Healwei” Skingen/Slappeterp een mooie en interessante lezing van Jetske v.d. Schaar en een aantal jongeren, allen werkzaam voor Worldmapping, deze stichting organiseert expedities voor jongeren van 14 t/m 18 jaar naar Malawi, Uganda en Zuid-Afrika. Deze uitdagende reizen zijn een combinatie van vrijwilligerswerk bij kleine ontwikkelingsprojecten, samenwerken met de lokale bevolking en avontuurlijke activiteiten. Omdat het jongeren betreft, zijn dit groepsreizen van ongeveer 15 dagen voor maximaal 20 jongeren, die door 4 volwassen expeditieleiders worden begeleid. Zie ook www.worldmapping.nl. Het maakt niet of je wel of geen ervaring hebt. Of je op zoek bent naar cultuur, avontuur, of misschien wel jezelf. Of je een paar minuten tijd hebt of misschien een paar maanden. Eén van deze reizigers is Jetske v.d. Schaar. Sinds kort bekend van haar boek ”Helden van Zuid Afrika”, werkzaam bij zusterorganisatie Be-More en oprichtster van Wordmapping. In 2003 reisde Jetske, na haar diploma, voor het eerst naar Zuid-Afrika. 'Iets van de wereld zien was mijn doel, maar ik wilde het niet alleen bij kijken houden,' vertelt ze. 'Ik had me voorbereid op het ergste. Maar binnen drie maanden stelde ik mijn wereldbeeld bij. Afrika is niet zielig en vrijwilligerswerk is leuk. Ik werd geconfronteerd met ellende, armoede, ziekte, cultuurverschillen en taalbarrières, maar dat was niet het moeilijkste. Ik had de mensen leren kennen en was van hen gaan houden. Het lukte me niet om hen bij het verlaten van dit continent de rug toe te keren.' Dus ging ze in 2007 terug. Ditmaal werkte ze enkele maanden met straatkinderen. Haar ervaringen legde ze op indrukwekkende wijze vast op haar weblog, die tijdens en na haar verblijf in Zuid-Afrika tienduizenden keren gelezen werd. Jetske: 'Op een dag leerde ik Simphiwe kennen. Hij was toen twintig, maar had al een leven vol ellende achter de rug.

Toch had hij een enorm positieve levensinstelling. Op mijn vraag of ik iets over hem op mijn weblog mocht zetten, antwoordde hij dat dat goed was: “Maar,” voegde Simphiwe toe, "weet je wat jij moet doen? Jij moet een boek schrijven!" Ik zag allerlei bezwaren die Simphiwe niet begreep. Ik was toch afkomstig uit het land van de onbegrensde mogelijkheden?' Eenmaal terug in Nederland bleef het verzoek van Simphiwe knagen, dus ging Jetske aan de slag. In november 2009 belde uitgeverij De Boekmakers. Jetske nam nogmaals verlof en keerde terug naar Zuid-Afrika. Om extra materiaal te verzamelen voor haar schrijversdebuut. En om Simphiwe te vertellen dat zijn boek er zou komen. 'Als reactie op mijn verzoek dat ik het een eer zou vinden als hij het voorwoord voor zijn rekening wil nemen, heeft hij een hele nacht gewerkt. Ik koester het resultaat,' vertelt Jetske. 'Simphiwe is de eerste Zuid-Afrikaan die over mij schrijft, in plaats van andersom.’ Op 24 april 2010 verscheen Jetske's debuut Helden van Zuid-Afrika. Naast haar werk/ reizen werkt Jetske de overige vier dagen als Projectleider Innovatie voor Radio Nederland Wereldomroep. De Friese jongeren die een dergelijke ervaring reeds hebben meegemaakt zijn deze avond aanwezig om er iets over te vertellen. Voor diegene die dit als een boeiende onderneming zien voor een vakantie? Van harte welkom op 24 maart in het dorpshuis Skingen/Slappeterp! u

Rommelmarkt in Blije BLIJE Het duurt nog even, maar op zaterdag 7 juli wordt van 9.00 - 12.00 uur in Blije een rommelmarkt georganiseerd door brassband Soli Deo Gloria. De exacte locatie is op dit moment nog niet bekend. Van tevoren komen de leden in Blije huis-aan-huis langs om de door u verzamelde spullen op te halen. De ophaaldata worden op een later tijdstip bekend gemaakt. Gaat u dus binnenkort de zolder opruimen? Bewaar uw overtollige spullen dan nog even voor SDG! Wordt vervolgd … u StienserOmroeper

8


Zondagmiddagconcert 'Gloed' in Oude Bildtzijl Met trots presenteert de Aerden Plaats het bijzondere muziekgezelschap "Gloed". Het vijftal uit Nijmegen brengt op 18 maart het programma "En nu verder" ten gehore in de Julianakerk te Oude Bildtzijl.

Kom kijken bij Talant tijdens de Open Dag van de Zorg

Zangeres Rudi bezingt met warme karakteristieke stem soms ontroerend, dan weer met humor haar verwondering over de dagelijkse dingen. De eigen composities zijn uitgebalanceerd en overtuigend. Door het creatief gebruik van hun instrumenten zorgen de muzikanten voor een spannend en kleurrijk geheel. Met schijnbare eenvoud geven zij de Nederlandstalige teksten een extra dimensie. "En nu verder" biedt het publiek een verrassend muzikaal vergezicht.

Zaterdag 17 maart a.s. is de landelijke Open Dag van Zorg & Welzijn. Verschillende (werk)locaties van Talant openen tijdens deze dag hun deuren en zorgen voor een breed publiek en zorgen voor een bijzonder gastvrije ontvangst. In Stiens kunt u een kijkje nemen bij kopieershop de Paperclip.

Aanvang 15.00 uur. Eventueel reserveren via info@aerdenplaats.nl of 0518-421012

Wie meer wil weten over de zorg en ondersteuning van Talant is van harte welkom. Maar ook diegenen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk, zich willen oriënteren voor een opleiding of baan in de zorg of gewoon nieuwsgierig zijn, kan binnenlopen bij een deelnemende locatie in de buurt.

Lees meer over "Gloed" op de website www.gloed.nu of kijk op www.aerdenplaats.nl u

Mensen met een beperking hebben net als ieder ander recht op een zinvolle baan of dagbesteding. Talant heeft diverse werkprojecten. Wie een voorliefde heeft voor hout, kan werken in een houtwerkplaats. Werk als inpakken, monteren en demonteren gebeurt in industriecentra op bedrijventerreinen. Creatievelingen kunnen hun hart ophalen in een textielatelier, kaarsenmakerij, pottenbakkerij of kunstatelier. Daarnaast zijn er werkplekken waar veel contact is met publiek, zoals cadeauwinkels, restaurants, supermarkten, kringloopwinkels en kinderboerderijen. Maar ook een begeleide werkplek in het reguliere bedrijfsleven is een mogelijkheid. In heel Nederland openen zorg- en welzijnsorganisaties op de derde zaterdag in maart hun deuren voor het publiek tijdens de landelijke Open Dag Zorg & Welzijn. Kijk ook op www.opendagzorgenwelzijn. nl u

Oefening Frisian Flag op vliegbasis Leeuwarden Federatiefestival in Burdaard Op zaterdag 31 maart houdt de muziekfederatie van Ferwerderadiel weer het jaarlijkse federatiefestival. De lokatie is dit jaar het MFC "Het Spectrum" in Burdaard. Vanaf 12.30 uur mogen de solisten van de muziekverenigingen hun solo's laten horen. Ze worden beoordeeld door de jury. De categorieen zijn: A junioren, B junioren, senioren en duet/trio of ensemble. Om 19.00 uur 's avonds zullen de muziekverenigingen van Ferwerderadiel hun optredens verzorgen. Doordat de verenigingen onderling verschillen qua niveau, bezetting en muziekkeuze, zal het voor de jury een hele klus worden om het goed te beoordelen. Dit jaar wordt de jurering voor de solisten en de muziekkorpsen verzorgd door D. Lautenbach. U bent deze dag van harte welkom, de toegang is gratis u

Informatieve bijeenkomst “Beroerte, en dan?”

Zoals in voorgaande edities reeds vermeld werd, vindt in week 16 en 17 de oefening Frisian Flag plaats op vliegbasis Leeuwarden.Op dit moment wordt volop gewerkt aan de voorbereidingen van de oefening. De oefening wordt georganiseerd door het 323 TACTES Squadron.

Een beroerte wordt ook wel een CVA genoemd. Feitelijk betekent dit: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Hoe herkennen we een beroerte? Wat zijn oorzaken en de gevolgen? Hoe kunnen wij er mee omgaan in ons dagelijks leven? Al deze zaken komen aan de orde tijdens deze voorlichting. Daarbij is ook alle tijd en ruimte voor uw vragen en ervaringen.

Wat gaat er gebeuren? De doelstelling voor Frisian Flag is het beoefenen van realistische oorlogssituaties en missies in een grootschalig internationaal verband. Dit om de eigen geoefendheid op een hoger niveau te brengen, maar ook om de mogelijkheden van de andere deelnemers te leren kennen, zodat men precies weet wat men aan elkaar heeft tijdens mogelijk toekomstige gezamenlijke inzet. Deze oefening wordt dan ook optimaal benut voor het vliegen van zogenoemde Combined Air Operations; het leiden van grote groepen (internationale) vliegtuigen in de lucht. Tijdens de oefening wordt vanaf maandag 16 april tot en met vrijdag 27 april tussen 09.00 - 16.30 uur gevlogen, met uitzondering van het weekend. Per dag wordt tweemaal gestart met circa 46 vliegtuigen.

Stichting Palet en Stichting Welzijn Middelsee organiseren deze middag in de Skalm in Stiens. Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp, is van harte welkom. De bijeenkomst is op dinsdag 20 maart van 14.30 – 16.30 uur in Cultureel Centrum de Skalm in Stiens. Voor opgave en informatie graag voor 13 maart bellen met Ingrid Postma St. Welzijn Middelsee, 058-2655582u

Iona avondviering in Fermanje Stiens: Compassie Op vrijdag 16 maart a.s. wordt er weer een Iona avondviering gehouden in de Fermanje van de Doopsgezinde Gemeente Stiens. Het thema van deze dienst is “Compassie” In alle kerkgemeenschappen staat het begrip Naastenliefde hoog in het vaandel. We lezen en zingen hier over, we zoeken

er biddend woorden voor en we denken er in stilte over na. Een ieder die dit moment van rust en bezinning met ons wil delen, is van harte welkom op vrijdag 16 maart a.s.. om 19.30 uur in de Fermanje van Stiens, Kakewei 16 te Stiens.. Na afloop van deze avondviering, die ca. 30 minuten duurt, is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinkenu

Ingezonden Alle Sinterklazen weer bedankt..!!!!! Het is alweer een tijd geleden maar in oktober, november en december 2011 zijn we weer bezig geweest met een Sinterklaas actie . Doormiddel van het inzamelen van speelgoed op verschillende adressen hebben we de actie weer met succes kunnen afronden en hebben vele kinderen in Menaldumadeel, ‘t Bildt en Leeuwarderadeel een pakjesavond kunnen vieren. Langs deze weg willen we alle speelgoedgevers, sponsors en vrijwillig(st)ers weer heel hartelijk bedanken. Zonder jullie was het niet geluk. We hopen dat we aan het eind van dit jaar weer op u allen kunnen rekenen om in 2012 de actie weer te kunnen houden. Bedankt en een dikke pluim voor u allen u Welmoed Dijkstra

Informatieavond Dinsdagavond 3 april zal er een informatieavond over Frisian Flag plaatsvinden op de vliegbasis Leeuwarden. Er zal die avond verteld worden wat er in week 16 en 17 precies gaat gebeuren, en u wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. De avond begint om 19:00 uur en duurt tot circa 20:30 uur. De informatieavond vindt plaats in het Basis Informatie Centrum van de vliegbasis Leeuwarden. Adres: Keegsdijkje 8 in Leeuwarden. Opgave via email: lw.csostafvoorlichting@mindef.nl. Door operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van de planning worden afgeweken. Aan deze

activiteitenkalender kunnen daarom geen rechten ontleend worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de burenmailing, u kunt zich hiervoor opgeven door te mailen naar lw.csostafvoorlichting@mindef. nl.

MAART 2012 Avondvliegen Deze week is de laatste week avondvliegen van dit seizoen. Eind dit jaar (in november) begint weer een nieuw avondvliegseizoen. Demotraining Kapitein - vlieger Stefan ‘Stitch’ Hutten, vlieger van het F-16 demonstratieteam van de Koninklijke Luchtmacht, voert in week 13 (27 t/m 31 maart) mogelijk enkele trainingsvluchten uit boven vliegbasis Leeuwarden. Afhankelijk van het weer en het vliegprogramma vinden de trainingsvluchten plaats in de voor- en namiddag. Een trainingsvlucht duurt ongeveer 15 minuten. De trainingsvluchten zijn noodzakelijk voor het team om zich goed voor te bereiden op het demonstratieseizoen, dat in mei 2012 van start gaat u StienserOmroeper

9


Dhr. Niemeijer houdt lezing over Alde Fryske Tsjerken Op dinsdag 20 maart 2012 organiseert de commissie geestelijke verzorging van Nij Statenlân een themamiddag. De heer J.D.Niemeijer zal een lezing houden over: ALDE FRYSKE TSJERKEN Met bijbehorende beelden zal hij vertellen over het ontstaanen over de toekomst van de kerken. De heer Niemeijer is bestuurslid van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Op 20 maart in de grote zaal van Nij Statenlân, Nijlan 25, Menaam aanvang 15.00 uur zaal open vanaf 14.30 uur. Wij hopen u te ontmoeten op dinsdag 20 maart u

Mei Switserske postbus nei foarstelling Anne Zernike yn it ramt fan Menno!

Yn it ramt fan Menno! 3 tentoanstellingen oer minnisten organisearret Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum yn Ljouwert in reiske op woansdei 21 maart. It reiske hat as begjin en einpunt Tresoar, oan de Bûterhoeke 1 yn Ljouwert.

Tweede stripboek van Skelte Braaksma uit Marrum Zaterdag 3 maaart j.l. heeft de 16-jarige Skelte Braaksma uit Marrum onder grote belangstelling zijn tweede stripboek gepresenteerd. Het boek is getiteld VICTORIA ROMANA en speelt zich ongeveer honderd jaar geleden af. Skelte stelt zich voor hoe het zou zijn als het Romeinse rijk dan nog zou hebben bestaan en ook de andere grote rijken, zoals de Kelten, de Saksen, de Mongolen en de Perzen. Bij de presentatie schetste Ben Kamphuis uit Hengelo de geschiedenis van de oorlogstrip, waarna hij het eerste exemplaar overhandigd kreeg uit handen van de tekenaar. VICTORIA ROMANA is onder meer te koop bij de Lektuurhal op de kelders en AHA in Leeuwarden, bij de boekenboot in Hallum en de Coop in Marrum u Op de foto krijgt Ben Kamphuis het eerste exemplaar aangeboden door Skelte Braaksma (rechts).

VRIJDAG 16 MAART

'Noarderein' in Relax radiocafè

5 Mafkezen, een soatsje fersterkers, in drumstel, in luudsynstalaasje, kisje bier en in foarleafde foar hurde musyk. It doel wie dúdelijk; pompe mei dy bende.

Ergens êfter yn 2008 bruts, yn in lyts gemienskapke neamt Arkum, de pleuris út, gooiden se de sprekwurdlikke knuppel yn it pikehok, brânde de kûgel troch ‘e tsjerke en wie it ein syk.

Bewapene mei nûmers oer dingen wêr't 'e gewoane man sich blau oan ergert, dy de gewoane man skitterend fynt, as dy gewoan nerges op slaan, jaait Noarderein yn in heech tempo de herrie troch 'e boxen.

u StienserOmroeper

10

Auke - houwerij Albert "Ab" - leeche toanen Nathan "Naat" - 6 snaren Jurjen "Boeni" - de oare 6 snaren Jorne - razerij

Henk Schippers: Presentatie & Techniek Trijnie Schippers: Productie & Planning Radio Middelsè op 105.3 ether, 96.1 kabel, en via www.radiomiddelse.nl KOM EENS LANGS IN DE STUDIO AAN DE WYTHUSTERDYK 4 , EN MAAK HET ALLEMAAL MEE ! u

Het Relax radiocafè begint om 20.00-24.00 uur

Word lid van de jeugdfûgelwacht Stiens e.o.

ETF-Praisedienst

De Jeugdfûgelwacht Stiens e.o. zoekt nieuwe leden. Ben je tussen de 8 en 16 jaar en ben je geïnteresseerd in de natuur? Word dan lid van de Jeugdfûgelwacht Stiens e.o.!

Op zaterdag 24 maart houdt Stichting Evangelisatieteam Friesland in Leeuwarden een geweldige ETF-Praisedienst. Een prachtige dienst waarin we samen met iedereen die dat wil God gaan verhogen! Waarom we dat graag doen is omdat we Hem alle eer en dank willen brengen omdat Hij zo ontzettend goed en liefdevol voor ons mensen is.

De Jeugdfûgelwacht beheert o.a. een eigen ‘jeugdboskje’ in het Stienzer Aldlân. Hier hebben we eendenkorven geplaatst en nestkastjes opgehangen. In de lente is het hier een echt vogelparadijs. Daarnaast organiseren we tal van activiteiten. Kijk op de volgende website http://vogelwachtstiens.tk voor meer informatie. Hier is o.a. het programma van dit jaar en het jaarverslag van vorig jaar geplaatst. Zo krijg je een beter idee van de activiteiten die we jaarlijks ondernemen. Wil je lid worden? Geef je dan op bij Pieter van der Ende (tel.: 06 12323637 of mail: pieter_vanderende@ hotmail.com) of Harke Miedema (tel.: (058) 257 2370 of mail: wies-harke@hetnet.nl) u

It programma dat Tresoar gearstald hat, sjocht der út as folget: - 10.30-10.45 oere: ynrin by Tresoar mei kofje en tee - 10.45-11.30 oere: besjen fan de útstallings Doopsgezind. Mijn passie!, Doperse diaspora en Minnisten út Fryslâns ferline - 11.30-12.15 oere: nei restaurant yn Holwert - 12.15-13.00 oere: lunsj - 13.00- 13.15 oere: nei Ternaard - 13.15-14.00 oere: Lieuwe van der Ploeg fertelt oer syn priveefermanje en oer menniste libben yn Ternaard - 14.00-14.15 oere: nei Holwert - 14.15-16.15 oere: soloteaterfoarstelling Anne Zernike, troch Korneel Roosma - 16.15-17.00 oere: werom nei Tresoar Opjefte foar 14 maart by ynfo@ tresoar.nl of 058-7890789 en troch it oermeitsjen fan it jild op rekken 12.75.94.264 (Rabo) fan Tresoar û.f.f. Busreis Anne Zernike. (Wannear 't minder as tritich opjeften ynkommen binne, dan giet de reis net troch.)

Toastiche musyk dy't omdoopt is tot "Swiir Izer"; hurt, roeg en rjocht foar ‘e kop!

We willen daar een ieder voor uitnodigen om deze avond met ons mee te vieren. We willen een ieder de kans geven om samen met ons deze avond de harten richting Hem open te zetten. Want samen zingen is ook samen ontvangen, Zijn liefde en kracht ontvangen. De muzikale leiding zal in handen zijn van Jacob Nanuru en Wouter Weistra zal een korte woordverkondiging houden. De dienst wordt gehouden aan de Bleeklaan 119 in Leeuwarden en we willen deze avond, de 24ste, om 19.30 uur gaan beginnen. De entree is vrij, wel zal er een offerande gehouden worden om de onkosten van deze avond te kunnen dekken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www. etf4u.nl

Vlotvaren tijdens de Jeugdfûgelwachtdei 2011

Iedereen is van harte welkom deze avond! u


Sociale vaardigheidstraining voor kinderen Eindelijk is het zover. Een sociale vaardigheidstraining voor kinderen bij Frie-Vit in St. Annaparochie! Het werd hoog tijd want er is een grote behoefte aan. Meer zelfvertrouwen, lekker in je vel, gemakkelijk contact maken en grenzen stellen. Dat is wat we ieder kind wensen. Soms gaat dit goed, maar soms nog (even) niet. Soms mist een kind bepaalde sociale vaardigheden of durft deze niet te gebruiken. Hierdoor kan de omgang met anderen af en toe lastig zijn. De training sociale vaardigheid is bedoeld voor kinderen die even een steuntje in de rug nodig hebben. In een klein groepje (max. 8) leren kinderen o.a.: omgaan met en uiten van emoties, keuzes maken, ‘nee’ zeggen, kritiek geven en ontvangen, sociale vaardigheden, meer inzicht krijgen in pesten,wat denk en voel ik eigenlijk zelf. Naast het met elkaar praten over deze onderwerpen zullen de kinderen vooral spelenderwijs leren door rollenspelen, specifieke oefeningen en samenwerkingsspelletjes. Uiteindelijk zullen de kinderen zich met meer zelfvertrouwen durven te bewegen in

de maatschappij (vriendenkring/ klas/ school/ vereniging/ enz) en staande kunnen houden. De sociale vaardigheidstraining bestaat uit acht bijeenkomsten van een uur en een aantal thuisopdrachten. De opbouw van de training ziet er als volgt uit: 1. Beleefdheid en lichaamstaal 2. Complimenten (geven en ontvangen) 3. Weet jij hoe je je voelt? – gevoelens uiten, omgaan met emoties 4. Assertiviteit-‘nee’zeggen, omgaan met kritiek, eigen mening 5. Luisteren en vertellen 6. Samenwerken 7. Vriendschap – keuzes maken 8. Wie ben ik? - Presentatie aan ouders en… je diploma! Startdatum: donderdag 29 maart vanaf 15.30 uur: inloop met limonade, 15.45 -16.45 uur: training. in Gezondheidscentrum Frie-Vit: ’t Pakhuus, Van Harenstraat 124. Sint Anna. Informatie en aanmeldingen t: www.wilma-kidscoaching.nl. Wilma Bokma-Drost Tel.: 06 17330885. info@wilmakidscoaching.nl u

Ontmoetings- Vrouwen van Nu Leeuwarderadeel gaan naar Rusland ochtend voor vrouwen In de Nije Fenne te St. Annaparochie op woensdag 28 maart 2012 van 9.30 – 11.30 uur Wij nodigen u/jou van harte uit voor deze ontmoetingsochtend op D.V. woensdag 28 maart 2012. We gaan samen zingen, praten en luisteren om elkaar in het geloof te bemoedigen en op te bouwen. Het thema is: De handen van Jezus. Majoor F. van der Werf uit Leeuwarden zal een inleiding houden over dit thema. Vanaf 9.15 uur staat de koffie/ thee klaar in de Nije Fenne, Burg. Vlaskampstraat te St. Annaparochie. Wil je meer weten? Mina Kuiken (tel. 0518 462056) & Ria Rondaan (tel. 0518 403621) willen u/jou graag te woord staan u

Wij leven hier -in Friesland- in een agrarische provincie. Dhr. F. Meirink uit Wijnaldum heeft verder gekeken dan de eigen omgeving en is teeltbegeleider in de groenteteelt in de voormalige Sovjet-Unie.

Hoe men daar leeft en werkt en welke mogelijkheden dat Land te bieden heeft, komt hij vertellen op de bijéénkomst van Vrouwen van Nu Leeuwarderadeel donderdag 15 maart om 20.00 uur in de Skalm te Stiens. Bent u geïnteresseerd in Rusland of wilt u wel eens weten wat er mogelijk is in de groenteteelt daar? Kom gerust naar onze avond, gasten zijn welkom! Info www.vrouwenvannufriesland link Leeuwarderadeel Of tel 2574906 of 2572706 u

Ledenvergadering ChristenUnie Op vrijdag 16 maart as. houdt ChristenUnie Ferwerderadiel haar jaarlijkse ledenvergadering. De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden van Ferwerderadiel en Het Bildt. Aansluitend houdt zij een informatieve bijeenkomst met Sicco Boorsma, voormalig lid Gedeputeerde Staten Fryslân en huidig ChristenUnie wethouder in de gemeente Dongeradeel. Hij zal het m.n. hebben over duurzame technologie, de leefbaarheid in het noorden van Fryslân en de werkgelegenheid. De informatieve bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedere geïnteresseerde, begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Morgenster, Geref. Kerk Vrijgemaakt aan de Marrumerweg te Ferwert. Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaresse Carien Mennegat-Zwaan, tel. 0518 412770. Voor meer info over De ChristenUnie verwijzen wij u naar de website www. ferwerderadiel.christenunie.nl u

EHBO-vereniging Stiens houdt geslaagde diagnosetoets De EHBO-vereniging van Stiens hield op maandagavond 5 maart jl. een zgn. diagnosetoets waarbij ook de EHBO’ers van Jelsum, Koarnjum en Britsum waren uitgenodigd. Iedere EHBO’er dient ieder jaar een zestal lessen te volgen om zijn vaardigheden op peil te behouden en dit was de vijfde les. Er was groots uitgepakt met het thema “waterongevallen” in het zwembad van sportcentrum It Gryn, in samenwerking met de Reddingsbrigade en tevens was er in de sporthal een heuse ambulanceverpleegkundige om de samenwerking tussen EHBO’er en ambulancepersoneel te oefenen. Een zeer geslaagde avond, aldus organisatie en deelnemers. De ruim veertig deelnemers werden opgedeeld in drie groepen om aan drie activiteiten deel te nemen. In het zwembad waren de zgn. waterongevallen waarbij een drenkeling uit het water moest worden ‘gevist’ en dat viel lang niet altijd mee. Ruggelings blijkt de beste manier te zijn. Maar er was ook een slachtoffer dat levenloos onder water dreef en gered moest worden. Dat viel helemaal niet mee en vooral niet als iemand dat alleen moet doen. Gelukkig was er hulp genoeg. In het laatste geval kon er na het op de wal brengen en het gedeeltelijk ontkleden en afdrogen het slachtoffer gereanimeerd worden, al dan niet met een echte AED. Het was een drukte van belang op de rand van het zwembad, maar de inzet van de deelnemers en de instructeurs was groot en de oefening zeer verhelderend en leerzaam. In de sporthal werd met lotusslachtoffers gewerkt en die hadden “echt” problemen. Doe dan als EHBO’er maar eens de juiste handelingen in de juiste volg-

orde. Raak vooral niet in paniek en denk eerst om je eigen veiligheid. Maar vooral: blijf communiceren met het slachtoffer. Zeer verhelderend was de “workshop” van de echte ambulanceverpleegkundige Meindert Pol. In een korte inleiding liet hij wat mogelijke ongelukken passeren en daarna was het vooral kijken en doen naar iemand die “uit de ringen was gevallen”. Na de stabilisatie van de nek (wervelkolom) met een nekkraag werd het slachtoffer door middel van de log roll op een backboard (plank) gerold en vastgesjord. Daarbij passeerde alle mogelijke praktische informatie, want je doet gauw iets verkeerd. Blijf communiceren met het slachtoffer, doe de handelingen op aanwijzing van de verpleegkundige en werk samen. Maar ook de communicatie tussen de verpleegkundige en de EHBO’er bij aankomst van de ambulance is belangrijk. Geef snel de juiste informatie door en luister daarna vooral naar de deskundige. Het is erg waardevol dat een EHBO’er de eerste hulp biedt, maar zodra de professionals aanwezig zijn dan beperkt de hulp zich tot de zeer nuttige assistentie.

fers behandeld nadat ze in het zwembad bijna verdronken zijn. Cijfers om over na te denken en altijd rekening mee te houden. De laatste casus op de diagnosetoets was dan ook een ongeluk bij de glijbaan. Een jeugdige zwemmer was waarschijnlijk in strijd met de voorschriften van de glijbaan gegaan (echt gebeurd!) en was met zijn hoofd op de bodem van het bassin terechtgekomen en daarbij gedeeltelijk verlamd geraakt. Wat nu? Gelukkig waren er twee EHBO’ers van de Reddingsbrigade in de buurt en die zorgden voor de eerste hulp. Nadat de ambulance was gearriveerd (zoiets duurt wel eens tien tot vijftien minuten, dus je moet ook een beetje geduld hebben) werd er getoond hoe het slachtoffer reeds in het water op een plank (backboard of aquaboard) werd gelegd. Er hoefde gelukkig niet gereanimeerd te worden, maar anders had men daar in het water al mee moeten beginnen. De EHBO’ers

werden geïnstrueerd over hun competenties zoals: Helpen en ondersteunen van de reddingsbrigade of zwembadpersoneel. Luisteren naar en opvolgen van de opdrachten van de ambulanceverpleegkundige. Het immobiliseren van het slachtoffer en natuurlijk altijd het blijven controleren van de vitale functies van het slachtoffer. Gelukkig liep het deze keer wel goed af, al lag de plank duidelijk ‘net sa noflik’. Dit was dus de vijfde cursusavond voor de EHBO’ers. Er bestaat tegenwoordig ook de mogelijkheid om de eerste vier lessen op een zaterdag af te werken en daar maken veel leden gebruik van. De laatste avond is de ledenvergadering met een inleiding van een ervaringsdeskundige en zoals het nu lijkt komt Meindert Pol (de ambulanceverpleegkundige) nog een keer langs om nog veel meer interessante dingen vertellen over de praktijk en de rol van EHBO’ers. In de uitnodiging stond dat met name de

verschillende disciplines van en met elkaar dingen kunnen leren en daarin is de EHBO-vereniging Stiens uitermate goed geslaagd met de opzet van deze avond. Bij de evaluatie bleek niet alles precies gelopen te zijn, zoals gepland, maar Jan van Zwol maakte duidelijk dat bij EHBO’ers nooit iets precies zo loopt als verwacht en dat ze altijd voor verrassingen komen te staan. Maar dat zijn ze wel gewend. Heel praktisch werden er op de avond even vlug vier vrijwilligers gevonden voor een turnevenement in het komende weekend en daardoor kon voorzitter Jochum Baltjes de avond sluiten met de opmerking dat EHBO’ers zeer praktisch zijn ingesteld. Grote dank was er aan de vrijwillige medewerking van de Reddingsbrigade, de ambulanceverpleegkundige, de kaderleden, de lotusslachtoffers en natuurlijk alle deelnemers. En nieuwe leden kunnen zich melden bij het bestuur u

De derde workshop was een stuk theorie door Ronald Huls. Nu lijkt theorie saai, maar bekend is dat EHBO’ers de theoretische achtergrond zeer waarderen, want het vergemakkelijkt hun praktische inzet. Als je weet waarom je iets doet, dan weet je ook beter hoe je dat moet doen en vooral hoelang (denk aan reanimeren). Vorig jaar waren er 6200 ongelukken in een zwembad. Ruim de helft daarvan is bij kinderen onder de vijftien jaar, bleek uit cijfers van Consument en Veiligheid. De meeste ongelukken gebeuren rond de duikplank of de glijbaan. Daarnaast worden jaarlijks zestig slachtofStienserOmroeper

11


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Donderdag 15 maart HSV de Deinende Dobber MFC Ons Huis, St Anne 20.00 u. Jaarvergadering

Zaterdag 17 maart voetbal Voetbalveld, It Gryn Stiens 09.00 u. sc Stiens d2-Beetgum d1 09.00 u. sc Stiens f1Blauw Wit'34 f1 09.00 u. sc Stiens f2-Ternaard f1 09.00 u. sc Stiens f5Blauw Wit'34 f8 09.00 u. sc Stiens f7-Foarut f1 10.15 u. sc Stiens e2- Franeker e2 10.15 u. sc Stiens e3-MKV’29 e1 10.15 u. sc Stiens e6- Franeker e6 10.15 u. sc Stiens mc1Be Quick D. mc2 10.30 u. sc Stiens b1Be Quick D. b1 10.30 u. sc Stiens b2-Dronrijp b2 11.30 u. sc Stiens c1-ODV c1 12.00 u. sc Stiens a1Wykels Hallum a1 12.30 u. sc Stiens 2-sc Berlikum 2 12.30 u. sc Stiens c3-st. Jacob c1 13.00 u. sc Stiens da2-L'warden da1 14.30 u. sc Stiens 5-Blauw wit 9 15.00 u. sc Stiens da3-GAVC da1 Waterpolo Sportcomplex It Gryn Stiens 17.00 u. SG Middelsé-Skelp<17jrZEPTA 17.45 u. SG Middelsé-Skelp he2FZC'54 1 18.30 u. SG Middelsé-Skelp he1De Plons 1

Zondag 18 maart voetbal Voetbalveld, It Gryn Stiens 10.00 u. Stiens 4-De Walden 3 11.00 u. sc Stiens 3-Flamingo 3 14.00 u. sc Stiens 1-Bakkeveen 1 handbal Iehal, Stiens 10.30 u. FHC heC - Actief P. 11.20 u. FHC daC - V.A.K.O. 2 12.10 u. FHC daB - H.V.A. 13.15 u. FHC da1 - S.V.B.O. 14.30 u. FHC daA - S.V. Hoogersmilde 15.45 u. FHC he1 - S.V. Hoogersmilde klaverjassen Café De Kern, Stiens 13.30 u. kaarten

StienserOmroeper

12

Spannend zaalvoetbal in ‘It Gryn’ in Stiens Op zaterdag 3 maart j.l. vond er al weer een spannend zaalvoetbal treffen plaats in de sporthal van ‘It Gryn’. Deze keer georganiseerd door de jongerenwerker Johan Adema van Stichting Welzijn Middelsee. Gespeeld werd er tussen jongeren uit de gemeente Leeuwarderadeel en politiemedewerkers. In het begin moesten beide ploegen even op dreef komen. In het eerste kwartier toonden de politiemedewerkers zich de meerdere door fraai samenspel en waarbij ook Johan Adema zondermeer zijn voetbalkwaliteiten liet zien. Maar na enige tijd wonnen de jongeren door uithoudingsvermogen én het feit dat ze al gauw net zo goed op elkaar ingespeeld waren als het politieteam. In de tweede helft, leek het beeld uit de eerste helft zich te herhalen. Maar de opgelopen achterstand van de jeugd werd toch weer ingehaald. Van dit sportieve treffen genoten zowel de politiemedewerkers als de jongeren. Zeker voor herhaling vatbaar! u ZATERDAG

17

MAART

Instuif Kangoeroe Klup De Kangoeroe klup van KV CSL is er voor peuters en kleuters, vanaf 3 tot 6 jaar. Zaterdag 17 maart a.s. is er een instuif/training in de Bordinehal van sportcentrum It Gryn in Stiens. Jij bent dan natuurlijk van harte welkom! Bij elke training is altijd veel begeleiding aanwezig waarvoor het voor iedereen overzichtelijk en veilig is. De kangoeroes beginnen natuurlijk met een warming-up, door bijvoorbeeld een kangoeroe of een motor na te doen. Gevolgd door een erg leuke en vooral gezellige training waar aandacht is voor klimmen, kleuteren en balspelletjes. Voor elk nieuw lid ligt een kangoeroeklup t-shirt en een rugtasje klaar. Info: kangoeroeklup@kvcsl.nl of Ineke Hansma tel. 058-2575720 u

Op de foto staand v.l.n.r: Anko v.d.Veen, Denzel Dijkstra, Gentian Berisha, Niels van Zutphen, Darren Kumbangsha, Yord Huisman, Mark Stel. Zittend vlnr: Stefan Meyering, Joris v.d.Laan, Johan Adema, Ger Jan Bakker, voor Diny Blúmers.

DTD pakt de winst in ouderwetse voetbalthriller DTD klopt LVV Friesland in eigen huis. Na twee gelijke spelen in 2012 moest DTD aantreden tegen LVV Friesland. Deze ploeg die getraind wordt door Gerry de Jonge doet volop mee om de prijzen. Met een wedstrijd minder dan H'veen stonden ze toch maar mooi op een derde plaats. DTD had wat personele problemen. Een aantal geblesseerde spelers plus twee mannen die net terug waren van de wintersport zaten op de bank. En trainer André de Vries had voor bijna dezelfde elf gekozen als een week eerder. Het zou een wedstrijd worden met alles erop en eraan. DTD startte furieus, ze hadden na een kwartier al met minimaal 0-2 voor moeten staan. De massaal meegereisde supporters zuchtten eens diep. Het spel was prima, dus dat doelpunt zou wel gaan vallen. En dat gebeurde alleen aan de andere kant. Het was Friesland die in een counter

de verdediging uit elkaar speelde. Topscorer Martin Tromp tekende voor de 1-0. DTD was even de weg kwijt en nu was het Friesland die de wedstrijd in het slot had moeten schieten. Maar net als DTD in het eerste kwartier kreeg Friesland de bal niet in het doel. DTD kreeg hierdoor weer nieuwe energie en zette voor de pauze nog maar een keer aan. Deze opleving werd Friesland fataal. Thomas Dijkstra nam een toegekende vrije trap zoals maar weinigen kunnen. Over en achter de verdediging van Friesland kwam de bal aan bij Hendrik H. Kingma. Hij zette het bord op 1-1. Na de pauze werd duidelijk dat Friesland niet genoegen wilde nemen met één punt. Het tempo ging verder omhoog en de wedstrijd werd een echte ouderwetse thriller. Door dit opportunistische spel waren er veel spelmomenten waarbij de supporters hun adem inhielden. Friesland kreeg meer dan één kans om de

score verder uit te breiden. Van dichtbij werden een paar kansen gemist waar junioren vaak wel raad mee weten. Maar het paste precies in het beeld van de wedstrijd. Dan vertrekt er een schitterende pass van de schoen van Hans S. Kingma, in de loop werd Stefan Melgert aangespeeld, Stefan zag de loopbeweging van Thys de Jong en op maat werd hij bediend. Thys scoorde zeer beheerst de 1-2 binnen. Friesland had nog tijd genoeg om de schade te repareren. Maar door de haast die ze maakten vervielen ze in teveel fouten. Ondanks die fouten kwamen ze nog enkele keren dichtbij de gelijkmaker. Maar het is DTD die de wedstrijd nu in het slot had kunnen gooien. Steffen Hansma en Thys de jong waren nog een paar keer erg dichtbij. DTD haalde de buit over de streep en kon nagenietend kennis nemen van het feit dat ze door deze fraaie overwinning op een derde plaats stonden u


Gratis

een balletje slaan bij

Tennisvereniging Stiens

Open Tennisdag: maak op 25 maart kennis met tennis! Tennisvereniging Stiens houdt op zondag 25 maart een Open Tennisdag. Iedereen die eens gratis en geheel vrijblijvend een balletje wil slaan, is dan van harte welkom. Doe ook mee. Kom dus op zondag 25 maart naar het tennispark aan de Ieleane 4 in Stiens. Er is veel te doen. Doe ook mee en nodig je vrienden uit Kom vooral samen naar de tennisbaan. Niet voor niets hanteren we het motto ‘Zonder jou is er geen bal aan!’. Ga naar www. opentennisdagen.nl/deelnemers/ tv-stiens en klik op ‘doe mee’. Je maakt dan kans op leuke prijzen! Na het invullen van je gegevens kun je automatisch je vrienden uitnodigen via Facebook, Hyves en/of Twitter en maak je kans op mooie prijzen. Programma Het programma voor zondag 25 maart bij TV Stiens is: 13.00 uur demowedstrijd dubbel jeugd en senioren 13.30 uur introductieles jeugd en volwassenen 14.00 uur demowedstrijd enkel jeugd en senioren 14.30 uur introductieles jeugd en

volwassenen 15.00 uur vrij tennissen met leden 16.00 uur afsluiten Zonder jou is er geen bal aan Onder het motto ‘Zonder jou is er geen bal aan’ worden van 24 maart tot en met 1 april aanstaande in het hele land de Open Tennisdagen gehouden. Ook Tennisvereniging Stiens stelt zijn park open om mensen op een originele manier te laten kennismaken met tennis. Oud-topspeler Raemon Sluiter is ambassadeur van de Open Tennisdagen. Ook hij roept iedereen op die weleens, nauwelijks of helemaal nooit een racket heeft vastgehouden een balletje te gaan slaan. De Open Tennisdagen zijn een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Er doen dit jaar zo’n 450 verenigingen mee. Kijk voor meer informatie over activiteiten van Tennisvereniging Stiens op www.tvstiens.nl. Raemon Sluiter: “Maak kennis met deze prachtige sport” Oud-topspeler Raemon Sluiter is ambassadeur van de Open Tennisdagen.“Tennis is een leuke, gezonde, maar ook heel

Beginnen met hardlopen in Stiens en Berlikum Op zaterdag 10 maart begint weer de nieuwe cursus Start to Run. Vanaf die datum krijgen beginnende lopers zes zaterdagen van 9.30 – ca. 11.00 uur looptraining onder deskundige begeleiding. Ook krijgen deelnemers doordeweeks huiswerk mee. Iedere training is er ruimte voor theorie-items zoals gezonde voeding, juiste kleding en goed schoeisel. Iedereen ontvangt een functioneel hardloopshirt en een goodie-bag vol leuke materialen. De cursus wordt afgesloten met een testloop van 3km. De motivatie van een enthousiaste trainer, het gezelschap van andere lopers (ook beginners) en vooral het voelbare resultaat, zorgen ervoor dat je doorgaat. Start to Run is al jaren dé manier voor beginnende lopers om daadwerkelijk de stap richting loopsport te zetten. Op laagdrempelige manier maakt de sporter kennis met het lopen in zijn eigen omgeving. En dat alles begeleid door deskundige trainers. Waarom zou je meedoen? Je conditie verbetert en je zit lekkerder in je vel. Na deze zes trainingen ben je in staat 20 minuten onafgebroken te lopen. Dat lijkt nu nog veel, maar probeer het maar eens: hardlopen is leuk! De trainer zorgt voor steeds weer andere loopoefeningen, zodat elke training anders is. De trainingen starten op zaterdag 10 maart vanaf sportcomplex de Koekoek in Berlikum en vanaf sportcentrum It Gryn in Stiens. Voor meer informatie en opgave: www.starttorun.nl u

Fit aan de start vanuit Dorpshuis Skingen/Slappeterp Efficiënt voorbereiden op uw sportieve prestaties voor het komende seizoen. Op vrijdag 23 maart tussen 16.00-18.00 uur kunnen wandelaars uit deze regio terecht in het dorpshuis te Skingen/Slappeterp om hier o.l.v. professionele begeleiding uw bloeddruk te meten, gewicht, BMI, vetpercentage en spiermassa. De aanwezige begeleiding maakt n.a.v. deze gegevens ter plekke een verslag met daarbij een wandeltrainingsschema op maat voor de komende 12 weken. U ontvangt dit dezelfde middag. Dit schema bestaat uit twee sportmomenten per week, waardoor u goed voorbereid aan de “Slachte” of een andere wandeltocht kunt beginnen. Gedurende de komende 12 weken is er met de deelnemers een training- en evaluatiemoment. Deze data worden die middag aan u doorgegeven. Voor informatie en opgave: info@gezondenfit.net tel. 0641423135, Edith Wennink of info@loopmetjoop.nl, Joop Hulshoff u

sociale sport. Je speelt niet zo snel in je eentje. Vandaar onze slogan ‘Zonder jou is er geen bal aan’!” De Open Tennisdagen zijn bij uitstek geschikt om kennis te maken met deze prachtige sport.” Benieuwd naar de volgende slag die Raemon slaat? Volg hem via Twitter (twitter. com/raemonsluiter). Nog meer mensen de baan op Volgens Tim Gorreê, regiomanager van de KNLTB, waren de Open Tennisdagen vorig jaar een groot succes. “Dit jaar hopen we nog meer mensen de baan op te krijgen. Mensen die al tennissen en lid zijn van een vereniging kunnen hun familieleden en kennissen die nog niet tennissen daartoe aansporen. Geïnteresseerden kunnen natuurlijk ook op eigen initiatief binnenstappen bij de tennisvereniging. Bovendien zijn er verschillende prijzen te winnen voor de deelnemers en maken ze kans op exclusieve tennisclinics met Raemon Sluiter.” Alles over de Open Tennisdagen is te vinden op www.opentennisdagen.nl www.facebook.com/ tennisdagen en www.twitter. com/tennisdagen u

Open Tennisdag TV Schatzenburg In samenwerking met de KNLTB organiseert Tennisvereniging Schatzenburg op zaterdag 24 maart a.s. van 13.00 tot 16.00 uur een open dag. Iedereen die geïnteresseerd is in sport en tennis in het bijzonder is welkom op het sportpark Schatzenburg tussen Dronryp en Menaam. Onder het motto “zonder jou is er geen bal aan” kun je kennismaken met de tennissport en worden er demonstraties gegeven van onder meer tennislessen. En natuurlijk kun je onder begeleiding zelf het tennis ervaren. Tennisrackets en ballen zijn aanwezig. Om beginnende of herintredende tennissers over de streep te brengen heeft Tennisvereniging Schatzenburg een aantrekkelijk pakket van lessen en lidmaatschap. De lessen worden gegeven op maandag en donderdag en beginnen op 2 april. Ook de jonge sporters worden niet vergeten. Op de basisscholen van Dronryp en Menaam verzorgt Tennisvereniging Schatzenburg een viertal kennismakingslessen. Deze worden in februari en maart gegeven. De tennissport is een gezonde sport. Lekker bewegen, conditie opbouwen, een extra training voor spieren en goede training voor de motoriek. Daarnaast is tennis vooral ook een sociale en gezellige sport. En het is een sport van jong en oud. Meer informatie? Kijk op onze website: www.tvschatzenburg. nl of neemt contact op met onze ledenadministratie: info@ tvschatzenburg.nl of 0517232633 u

Voetbal en kaatsen de ideale combinatie Op zaterdag 26 mei 2012 gaat de eerste SC Stiens kaatspartij voor leden en oud leden van SC Stiens of van K.C. de Boer van 16 jaar of ouder plaats vinden. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Maar eerst even een stukje geschiedenis. Kaatsen is een verzamelnaam voor balsporten, waarbij de spelers de bal met de handpalm of vuist zo proberen te slaan, dat deze door de tegenpartij niet geldig kan worden geretourneerd. De kaatssport wordt in diverse varianten in meer dan 50 landen en landstreken beoefend, onder andere in België, Frankrijk, Baskenland, Valencia, Italië en de Verenigde Staten. Kaatsen is één van de oudste nog beoefende balsporten. Ruwweg zijn de verschillende varianten op te delen in veld- of pleinkaatsen waartoe het Friese en Belgische (jeu de pelote) spel behoren en muurkaatsen. De als de meest beoefende variant het Amerikaans handbal (American Handball), geëvolueerd uit het daar door Ierse emigranten omstreeks 1880 geïntroduceerde kaatsspel. En het Baskische spel dat, behalve in het land van oorsprong, in een groot aantal landen in Zuid- en Midden-Amerika wordt gespeeld. In de 16e eeuw werd door sommige spelers bij het in Noord-Frankrijk nog altijd beoefende "jeu de paume", een primitief racket gebruikt. Ook in Nederland groeide dit spel uit tot een zeer populair tijdverdrijf, dat bekend stond onder de naam kaatsen. In de 16e en 17e eeuw kende Nederland vele ´kaatsbanen´, waar in een speciaal gebouwde ommuurde en vaak overdekte baan werd gekaatst (in Engeland gebruikte men toen al de naam tennis). Het nu nog gespeelde real tennis is de oorspronkelijke vorm uit de 16e en 17e eeuw, net als het jeu de tambourin, een vorm met aangepast veld. Hieruit is in de 19e eeuw het tegenwoordige tennis ontstaan. Het doorgaans als "typisch Friese sport" aangeduide Friese kaatsspel, is in de 16e eeuw in Friesland geïntroduceerd door Hollandse dijkwerkers. Het spel wordt op gras gespeeld tussen twee ploegen van elk drie spe-

lers, de parturen. Het kaatsen is het populairst in de Friese kleigebieden (Fries: Klaai). Wat zijn wij van plan op de klaai? We willen alle niet of wel kaatsende voetballers of kaatsers oproepen om je op te geven voor dit unieke evenement. De commissie heeft gemeend ter voorbereiding de mogelijkheid te bieden om een aantal keren te trainen onder de bezielende leiding van enkele kaatsprofessionals. Voorafgaande aan dit evenement zal er nog een clinic worden geven door niemand minder dan Hotze Rusticus topkaatser en sporter. Dus bij de start van de partij kan iedereen behoorlijk kaatsen. Door een slimme manier van loten kaatst iedereen met een ander 3-tal dus kansen te over. De inleg is gratis oftewel het kost niets. Een afsluiting met een prijsuitreiking inclusief kransen, een verrassing voor iedere deelnemer en een goede nazit. Kun je niet wachten en ben je lid of oud lid van SC Stiens of van K.C. de Boer en 16 jaar of ouder dan is opgeven geen probleem, op het volgende mail adres kun je je alvast opgeven: kaatsen26mei@scstiens.nl. Tot slot nog enkele belangrijke uitdrukkingen: De telegraaf is een paal met zijtakken waar bordjes op komen te hangen om de score bij te houden. De uitdrukking "Alles aan de hang" wordt gebruikt wanneer beide parturen 5 eersten en 6 behaalde punten hebben. Het eerste punt dat hierna gespeeld wordt is beslissend voor de winst. De uitdrukking "op 'e dea stean" (op de dood staan) wordt gebruikt wanneer één van de parturen 5 eersten en 6 behaalde punten heeft en dus op matchpunt staat. Boppeslach (bovenslag) is een slag die vanuit het perk in 1 keer voorbij de buitenlijn bij de opslag wordt geslagen. Een bal die over de zijlijn geslagen wordt is kwea (kwaad)u

KC de Boer Kaatskamp 21 en 22 april Op 21 en 22 april vindt er weer een kaatskamp voor de jeugd plaats! Het kaatskamp is voor de welpen, pupillen en schooljongens en schoolmeisjes van KC de Boer. De jongens en meisjes worden gevraagd om als vrijwilliger mee te helpen. Op zaterdag zal het kaatskamp starten met een leerzame en leuke training. Tijdens de training worden er opnames gemaakt van de op- en uitslag. Vervolgens gaan de kinderen deelnemen aan een fantastisch recreatief programma met onder andere: Een speciale speurtocht!, veel leuke spellen, een gezellig avondprogramma, een mystery guest! Na een heerlijke nacht slapen, zal er na het ontbijt weer getraind worden. Deze dag zal ook de opslag en uitslag van en met de kinderen besproken worden door middel van een videoanalyse. Het kamp zal na een lekkere maaltijd en nog meer leuke kaatsactiviteiten in de middag afgesloten worden. Belangrijk om te weten: - De kinderen worden op zaterdag om 13.00 uur verwacht in It Span. - De kinderen kunnen op zondag om 15.30 weer opgehaald worden. - De kinderen kunnen blijven slapen (gezellig!) maar mogen ook thuis slapen. U kunt uw kind dan op zaterdag om 22.00 ophalen en zondag om 08.15 weer brengen. Wat kunt u van ons verwachten? - Voldoende trainers en begeleiders zowel overdag als 's nachts (o.a. een aantal leden van de jeugdcommissie); - EHBO-ers aanwezig; - Gedegen maaltijden (warm eten, ontbijt en lunch); - Als het kaatsveld slecht is uitwijkmogelijkheden naar sportveld of -hal bij slecht weer. Info: Hotze Rusticus, via h.rusticus@gmail.com u StienserOmroeper

13


AAN HET WATER

Fotografie van Ellen Floris, keramiek van José Hattink en olieverfschilderijen van Johan Haantjes en Jan Jansma

Dolfje Weerwolfje in de Skalm Op woensdagmiddag 14 maart draait de fantastische film Dolfje Weerwolfje in het Jeugdhonk. De film is in het Nederlands en is te zien op een groot scherm. Spannende familiefilm naar het populaire boek van Paul van Loon, over een jongen die op de nacht van zijn zevende verjaardag verandert in een weerwolf Dolfje weet niet wat hem overkomt als hij op de nacht van zijn zevende verjaardag verandert in een wit pluizig dier: een wolfje. Bij het licht van de volle maan springt hij uit het raam van zijn kamertje, de vrijheid tegemoet. Hij rent door het park en de tuin van de buren, vrolijk jagend op eenden en kippen. Als het licht wordt keert hij doodmoe huiswaarts, om een paar uur later wakker te worden als jongetje.

Ellen Floris Ellen Floris woont aan de Friese waddenkust (Nieuwe Bildtdijk) en heeft zich toegelegd op het fotograferen van dit natuurgebied. Bij het wad gaat de wereld letterlijk voor haar open. Grote luchten, zeeën van licht, de exacte waterpas van de horizon, dat is haar beeldwereld, dat is de wereld waar ze graag verkeert en haar ogen de kost geeft, de wereld ook die ze graag mee naar huis neemt in haar camera. Eind 2010 werd ze voor haar werk beloond met het keurmerk Waddengoud, een erkend streekkeurmerk voor duurzame producten en diensten uit het waddengebied. Tijdens deze expositie laat ze ook foto's zien die elders zijn gemaakt. Ze worden, net als haar waddenfoto's, gekenmerkt door verstilling en schilderachtigheid. José Hattink José Hattink maakt objecten van keramiek waarbij ze is geïnspireerd door het fraaie landschap, moderne architectuur en industrieel erfgoed in de IJsselvallei.

De keramische objecten hebben een eigen stijl en monumentale uitstraling. Mede door de toepassing van verschillende soorten klei en eigen glazuren krijgt het werk een bijzonder karakter. Na de keramiekopleiding is ze begonnen met haar atelier in Welsum. Johan Haantjes Johan Haantjes heeft als eigen leermeester en leerling geëxperimenteerd met diverse materialen. Zand, jute en papier geven structuur aan zijn olieverfschilderijen. Zijn landschappen en stillevens worden getypeerd door sfeer, intimiteit en gevoel. Zoals bijvoorbeeld in zijn Wadgezichten waarin de essentie van 'wat het Wad is' wordt teruggebracht naar dat unieke moment dat heel soms ook zelf kan worden ervaren bij een bezoek aan het Wad. Jan Jansma "Duinen en kwelders" dat zijn de motieven, die in mijn werk het meest voorkomen. Een tijd-

Zijn pleegbroertje Timmie vindt het vet en doopt hem 'Dolfje weerwolfje'. De gevoelige Dolfje wil helemaal geen weerwolfje zijn. Hij is bang dat zijn pleegouders hem niet meer willen als ze ontdekken wie hij werkelijk is. Dolfje wil zijn geheim koste wat kost bewaren. De film begint om 14:00 uur en zal met pauze duren tot ongeveer 16:00 uur. Opgeven kan (maar hoeft niet) via : j.adema@welzijnmiddelsee.nl. Op de website www.welzijnmiddelsee.nl kunt u terecht voor meer informatie en vindt u ook de deelnamekosten u

loos landschap, dat me inspireert en aanzet tot het maken van schilderijen, een eindeloze bron, waarbij het me voorkomt, dat er een wisselwerking is tussen het landschap dat ik waarneem en de herkenning binnen mezelf, eigenlijk een soort innerlijk landschap. Ik suggereer in een min of meer impressionistische stijl, maar de "basisvormen" van het landschap wil ik nog wel eens vereenvoudigen en abstraheren. Dit past bij mijn manier van het zoeken naar kernpunten evenals de keuze van ongestoffeerde landschappen, waarbij de leegheid voor mij eigenlijk een 'volheid' is. De expositie loopt van donderdag 22 maart t/m zaterdag 28 april 2012 Locatie: Galerie De Kleine Hoogstraat Leeuwarden Opening: De opening is op zaterdag 24 maart 2012 rond 15.00 uur door de heer Andries Monna, voorzitter commissie Kerk en Kunst van de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden u

Breng uw overtollige spullen naar obs De Twilling, voor de rommelmarkt Op zaterdag 31 maart 2012 van 9.00 tot 13.00 uur organiseert OBS De Twilling aan

de Ieleane 8 in Stiens haar jaarlijkse rommelmarkt. Er is tijdens de rommelmarkt veel

te doen: rommelmarkt bazaar, leuke paasplantjes te koop, rad van fortuin, beautysalon,

schminken, grabbelton en natuurlijk ook lekkere hapjes en drankjes. Uw overtollige spullen zijn welkom Uiteraard hebben we voor de rommelmarkt weer veel spullen nodig om te verkopen. Ruim uw zolder en garage dus nog eens flink op en gooi niets weg. Vanaf 19 maart nemen we uw spullen op school graag in ontvangst. Voor erg grote zaken als bijvoorbeeld een bankstel hebben we helaas geen plaats. Daarvoor kunt u beter een andere bestemming zoeken. Wecycle inzamelpunt Defecte, kleine, elektrische apparatuur kunt u ook inleveren, want de school is een Wecycle inzamelpunt. Inbrengtijden U kunt uw spullen brengen van maandag 19 maart tot en met

StienserOmroeper

14

vrijdag 30 maart, op schooldagen. Het inzamellokaal in school is geopend van 8.30 – 9.30 uur en 13.15 – 14.15 uur (woensdagmiddag echter niet). Ook op donderdagavond 29 maart 19.00 – 21.00 uur is de school geopend voor het in ontvangst nemen van uw spullen. Ophaalservice Heeft u spullen, maar kunt u ze niet brengen: neem dan contact op met S. Brouwer: 058-2571630. Hij komt dan bij u langs om ze op te halen. Rommelmarkt Breng op 31 maart een bezoekje aan de gezellige rommelmarkt van Openbare Basisschool “de Twilling”. Er gebeurt altijd iets spectaculairs en onverwachts. Echte mazzeltjes en koopjes kunt u hier vinden! Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel, dit jaar is dat Roparun. OBS “de Twilling” Ieleane 8, Stiens u


Sing in met Joyfull Gospelkoor Leeuwarden

Doen 't foor dyn dorp

Zondag 18 maart zal Joyfull Gospelkoor Leeuwarden zijn medewerking verlenen aan een wel erg speciale Sing in. De Sing in zal namelijk niet zoals gebruikelijk plaatsvinden in “De Hege Stins”, maar bij Talant (in het restaurant, Ieleane 10 te Stiens). De dienst zal om 19:00 uur beginnen.

Ouwe-Syl (inclusief Nije-Syl) is dit jaar één van de dorpen in het tv-programma ‘Doch it foar dyn doarp’ van Omrop Fryslân. Van 15 t/m 19 mei krijgen de Sylsters een week lang live televisie tot hun beschikking waarin ze zelf het dorp origineel en creatief in beeld mogen brengen.

Gospelkoor Joyfull bestaat uit een groep van 25 enthousiaste zangers en zangeressen uit de omgeving van Leeuwarden. Ze hebben een gezamenlijke passie: muziek maken voor God. Het koor zingt om God te prijzen en wil de boodschap van Gods liefde

met muziek uitdragen. Dirigent van Joyfull is Hans Bergman. Hans is afgestudeerd aan het conservatorium en al dertig jaar werkzaam als koordirigent. Ds. Dieke Heijs zal deze dienst voorgaan. Zij is geestelijk verzor-

ger bij Talant. Het thema zal zijn: Hoe blij kan ik zijn! Het belooft een vrolijke dienst te worden met veel mooie liederen. Iedereen (jong & oud!) van harte uitgenodigd om dit bijzondere feest mee te maken u

Vorig jaar was de primeur van het eendaagse festival ‘Pypskoft’ met allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Idee is om de televisie-uitzendingen ook rond dat thema vorm te geven. ‘Doen 't foor dyn dorp’ met muziek, kunst, theater, poëzie, sport en historie, de eigenheid van de bewoners en de omgeving waarin dat plaatsvindt. Op zondag 20 mei wordt een tweede Pypskoft georganiseerd, zodat iedereen na alle voorproefjes op tv de levendigheid van OuweSyl ook in het echt kan zien. Wil je meedenken, meewerken, meedoen aan het tv-programma en/ of Pypskoft? Je bent van harte welkom op woensdag 14 maart om 20.00 uur in de Aerden Plaats. Of bel Kirsten Zwijnenburg (0518421792) of mail naar kirstenzwijnenburg@hotmail.com u

VRIJDAG 23

MAART

2012

PvdA debatavond in ’t Trefpunt Hallum “SAMEN WERKT BETER” Boekenweek 2012 Van 14 t/m 24 maart vindt de 77ste editie van de Boekenweek plaats. De Boekenweek 2012 is gewijd aan vriendschappen in alle verschijningsvormen, onder het motto: Vriendschap en andere ongemakken. Het doel van de Boekenweek is het promoten van het (Nederlandse) boek. Boekenweekmagazine In het magazine van de Boekenweek 2012 is een uitgebreid overzicht van inspirerende, fantastische, ontroerende, prikkelende en spannende boeken over het thema Vriendschap en andere ongemakken te vinden. Het Boekenweekmagazine staat niet alleen boordevol boeken over virtuele vriendschappen, misgelopen vriendschappen, vriendschap tussen mens en dier en vrienden on the road. Er is ook een exclusief interview in te lezen met de schrijversvrienden Herman Koch en Christine Otten. Dit maakt dat lezers ver na de Boekenweek plezier hebben van het magazine! Het geschreven portret Alles over Tom Lanoye Van oudsher kan men bij de bibliotheek terecht voor achtergrondinformatie over boeken en schrijvers. Om deze traditie in stand te houden geven de bibliotheken tijdens de Boekenweek het zogenaamde Geschreven portret. Een mooie inleiding op het werk van Tom Lanoye, schrijver van het Boekenweekgeschenk.In het Geschreven portret zijn korte en krachtige beschrijvingen van het oeuvre van Tom Lanoye opgenomen, er is een klein fotoalbum afgebeeld waardoor er kennis-

maakt wordt met enkele hoogtepunten uit zijn leven. Prijsvraag In het Geschreven portret staat ook een prijsvraag. Te winnen zijn gesigneerde pakketten boeken van Tom Lanoye en gratis NS-dagkaarten. Het Boekenweekessay 'Verder alles goed' van Nico Dijkshoorn Wat schrijf je wanneer aan wie als je radeloos op bed zit in een kamer net buiten het centrum

van Madrid? Bij wie huil je uit en wie scheld je de huid vol? Wie zal je brieven bewaren om ze later met jou nog eens terug te lezen? In Verder alles goed schrijft de ‘lieve ik’ aan ‘beste jij’s’. Brieven en ansichtkaarten aan vrienden, zij thuis en de afzender schrijvend aan een cafétafel in New York, of vanuit een hotel in Dublin. In Verder alles goed verkent Nico Dijkshoorn aan de hand van brieven en ansichtkaarten de chemie van vriendschap u

Debatavond voor alle bewoners van de gemeente Ferwerderadiel Wat houdt de partij bezig voor ons land en voor onze gemeente? Aan de hand van een reeks stellingen gaan we met elkaar het debat aan. In de vorm van het Tv-programma Het Lagerhuis zal onder leiding van Janneke Kroon worden gediscussieerd. Elk discussiepunt wordt vooraf gegaan door een kort filmpje. De stellingen zijn: Samenredzaamheid: we hebben ook de overheid nodig? We kunnen het toch alleen af in onze gemeente? Nabijheid: is schaalvergroting nodig? In elk dorp een eigen school? Blijft de gemeente zelfstandig? Houden we de bibliotheek en het zwembad? Publieke moraal: harder straffen als er misbruik wordt gemaakt van de sociale voorzieningen? honden uitlaten, gedrag op straat, hoffelijkheid, staat van de kinderspeelplekken? Kerntaak: Overheid bemoeit zich alleen met de wettelijke taken? Steunverlening aan ons? Kwaliteit afdwingen: Burgers meer zeggenschap over ziekenhuizen en woningcorporaties? Actieve inzet bij woningbouw, scholenbouw? Alle stellingen zijn gericht op landelijke en regionale wensen: gaat het om geld of gaat het om mensen? Wanneer vrijdag 23-03-2012 Aanvang 19.30 uur Plaats Doarpshûs it Trefpunt, de Singel 7, 9074 CZ Hallum Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Janneke Kroon, voorzitster PvdA afdeling Ferwerderadiel Tel. 0518412425 mail: j.kroon512@upcmail.nl u

Kees Kraayenoord naar Leeuwarden In 2012 viert Kees Kraayenoord zijn tienjarig jubileum als zingende spreker. Als eerst staat er in het voorjaar van 2012 een tour op de agenda. Samen met zijn band zal hij langs alle provincies van Nederland gaan, langs twaalf kerken. We introduceren de: Hier ben ik – tour.

naar deze tour, juist vanwege de boodschap! Hij is zich ervan doordrongen dat christenen handen en voeten mogen geven aan de maatschappij. Naast een bijzonder programma zal hij ook nummers van zijn nieuwe cd: Running into Love ten gehore brengen. Deze cd zal voor het eerst te koop zijn tijdens de tour!

Leeuwarden– Eén van de concerten van de tour zal gehouden worden op 24 maart in de Salvator. Kees kijkt enorm uit

Zorg dus dat u er bij bent. Voor meer informatie en het reserveren van kaartjes kunt u naar: www.keeskraayenoord.nl u StienserOmroeper

15


Woningen te koop in Leeuwarderadeel

Woningen te koop in Leeuwarderadeel OPEN HUIS zaterdag 17 maart a.s. van 12.00 - .14.00 uur Woningen te koop a.sin Leeuwarderadeel art ma 17 ag erd OPEN HUIS zat Oude Leije

Op ‘t Fintsje 10

Stiens

• hoekwoning met aangebouwde berging • op 400 m² eigen grond • 2 slaapkamers (meerdere mogelijk) • veel bergruimte

Woningen te 0koop in Leeuwarderadeel - 14.00 uur van 12.0 OPEN HUIS zaterdag 17 maart a.s. Oude Leije

Stiens

Op ‘t Fintsje 10

• hoekwoning met aangebouwde berging • op 400 m² eigen grond • 2 slaapkamers Ungastins (meerdere mogelijk) • veel bergruimte

Ungastins 54 LENING STARTERS

• royale hoekwoning Vraagprijs • 3 slaapkamers € 110.000,- k.k. • vaste trap naar ruime zolder • royale achtertuin op het Ungastins 45 zuidwesten • totaal perceel 252 m²met • royale tussenwoning

van 12.00 -5414.00 uur

zaterdag 17 maart a.s. HUIS N PE O Woningen te koop in Leeuwarderadeel Woningen te koop in Leeuwarderadeel

Oude Leije

Stiens

Op ‘t Fintsje 10

• hoekwoning met aangebouwde berging • op 400 m² eigen grondOude • 2 slaapkamers (meerdere mogelijk) • veel bergruimte

Stiens

• royale hoekwoning • 3 slaapkamers Op ‘t Fintsje 10 NG STARTERS•LENI vaste trap naarStiens ruime zolder • hoekwoning met aangeVraagprijs bouwde berging • royalek.k. achtertuin op het € 110.000,• op 400 m² eigen grond zuidwesten • 2 slaapkamers • totaal perceel 252 m² (meerdere mogelijk) Ungastins 45 Stiens • veel bergruimte

Leije

Stiens

aangebouwde Ungastins 54 berging STARTERSLENING

• • •• •

ruime woonkamer van royale Vraagprijs ca. 35 hoekwoning m² 3 € 132.500,k.k. 3 slaapkamers slaapkamers (4e vaste trap naar ruime mogelijk) • zolder achtertuin zuidoosten • royale achtertuin op het Kinkhoarn 15 zuidwesten STARTERSLENING •• totaal perceel 252 m² m² tussenwoning op 134 Vraagprijs eigen grond € 127.500,k.k. NG LENI STARTERS • woonkamer met open Vraagprijs keuken Ungastins 54 Opk.k. ‘t Fintsje 10 Stiens Oude Leije € 132.500,• 3 slaapkamers 30• royale hoekwoning • hoekwoning metStiens aange•Graldastins rustige en kindvriende• 3 slaapkamers bouwde berging lijke woonomgeving vaste trap ruime grond • op 400naar m² eigen • hoekwoning op• 267 m²

Woningen te koop in Leeuwarderadeel Woningen te koop i r uu .00 14 .00 12 n va OPEN HUIS zaterdag 17 maart a.s. rd zaterdag 17 maart a.s.

Stiens OPEN HUIS OPEN HUIS zate a.s. art ma 17 ag erd IS zat OPEN HUvan uur 0 14.0 12.00 van 12.00 - 14.00 uur van 12.00 STARTERSLENING

STARTERSLENING

• royale tussenwoning met Vraagprijs aangebouwde berging STARTERSLENING • ruime woonkamer van € 132.500,- k.k. Vraagprijs ca. 35 m² Op ‘t Fintsje 10 Oude Leije € 110.000,• 3 slaapkamers (4e k.k. Op ‘t Fintsje 10 Ungastins Stiens • hoekwoning met aangeStiens mogelijk) 54 bouwde berging Ungastins 45 Kinkhoarn 15 • achtertuin zuidoosten • op 400 m² eigen grond • hoekwoning • royale hoekwoning Ungastins 54 Op ‘t Fintsje met 10 aangeStiens • 2 slaapkamers zolder • 2 slaapkamers en mooie woonstand 45 Kinkhoarn 15 bouwde berging • Ungastins 3 slaapkamers Stiens Stiens NG NG LENI TERS (meerdere • royale achtertuin op het • royale tussenwoning met •LENI tussenwoning op 134 m² mogelijk) (meerdere mogelijk) STAR STARTERS • ruime woonkamer • veel bergruimte zuidwesten op 400 m² eigen grond • vaste trap naar ruime •en veel bergruimte ••hoekwoning met aange• royale hoekwoning aangebouwde berging eigenmet grond • royale tussenwoning • tussenwoning op 134 m² 252 m² Vraagprijs Vraagprijs • totaal perceel 3 slaapkamers •bouwde 2 slaapkamers berging • 3zolder slaapkamers • ruime woonkamer van • berging woonkamer met open aangebouwde € 127.500,k.k. € 110.000,k.k. NING • eigen royalegrond achtertuin op START het NING ERSLE ERSLE START STARTERSLENING (meerdere mogelijk) royale achtertuin op het • op 400 m² eigen grond ••vaste trap naar ruime •zuidwesten ruime woonkamer van • woonkamer ca. 35 m² keuken zuidwesten met open bergruimte Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs ••2veel slaapkamers zolder ca. 35 m² keuken € 110.000,k.k. € 132.500,k.k. k.k. € 110.000,• 3 slaapkamers (4e • 3 slaapkamers totaal achtertuin perceel 252 (meerdere mogelijk) ••royale opm² het • 3 slaapkamers (4e • 3 slaapkamers mogelijk) •30 rustige en kindvriende• veel bergruimte zuidwesten Graldastins Aldlansdyk 98 Stiens Stiens NG LENI NG NG mogelijk) • rustige en kindvriendeSTARTERS TERSLENIzuidoosten TERSLENI STAR STAR • totaal perceel 252 m² woonomgeving • achtertuin lijke Ungastins 45 Kinkhoarn 15 45 Ungastins Stiens Stiens Stiens •• achtertuin zuidoosten hoekwoning op 267 m² • lijke ruimwoonomgeving 2 kamerapparteVraagprijs Vraagprijs Vraagprijs • royale tussenwoning met • tussenwoning op 134 m² met • royale tussenwoning NG RTERSLENING NG NING LENI LENI TERS en mooie woonstand ment STAR STARTERS RSLE RTE € 127.500,k.k. STA STA aangebouwde berging eigen grond € 110.000,- k.k. € 132.500,k.k. NG aangebouwde berging LENING TERSLENI TERS STAR STARwoonkamer • ruime en • in nieuwe staat •(geen • ruime woonkamer van woonkamer met open van • ruime woonkamer Vraagprijs Vraagprijs ca. 35 m² keuken ca. 35 m² Vraagprijs Vraagprijs 3 slaapkamersVraagprijs onderhoud) Vraagprijs € 110.000,- k.k. € 132.500,- k.k. slaapkamers (4e • 3 slaapkamers Een• 3Starterslening is een aanvullende lening€ bovenop normale • 3 de slaapkamers (4e lenin • royale achtertuin op k.k. het€ 110.000,-mogelijk) • woonkamer met veel € 127.500,110.000,k.k. € 127.500,- k.k. k.k. • rustige en kindvriendemogelijk) mogelijk te zuidoosten maken. De Rijksoverheid verstrekt 2010 geen startersle Ungastins 45 Kinkhoarn 15 Stiens • achtertuin woonomgeving zuidwesten lichtinval vanaf lijke • achtertuin zuidoosten • parkeerplaats in garage verstrekt lening nog wel. Wil je meer informatie over de startersNING NING ERSLE ERSLENING ERSLE START STARTdeze START • royale tussenwoning met • tussenwoning Ungastins 45 Kinkhoarn 15 op 134 m² Stiens Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs Aldlansdyk 98 Graldastins 30 NG € 110.000,NG aangebouwde berging eigen grond Stiens Stiens LENI LENI STARTERS STARTERSAldlansdyk 98 Graldastins 30 € 127.500,- k.k. k.k. k.k. € 127.500,ruime tussenwoning woonkamer van woonkamer met openm² ••royale met ••tussenwoning op 134 Vraagprijs •keuken hoekwoning opVraagprijs 267 m² • ruim 2 kamerapparteca. 35 m² aangebouwde berging eigen grond • hoekwoning op 267 m² • ruim 2k.k. kamerapparte€woonstand 127.500,€ 177.500,k.k. 98 30 mooie ment Graldastins 30 Aldlansdyk Graldastins 3 slaapkamers (4evan 3en slaapkamers Stiens Stiens Stiens ••ruime woonkamer ••woonkamer met open en mooie woonstand ment ruime woonkamer en • in nieuwe staat (geen mogelijk) •• rustige en kindvriendeca. 35 m² keuken • hoekwoning op 267 m² • ruim 2 kamerapparte• hoekwoning op 267 m² 3 slaapkamers onderhoud) • ruime woonkamer en • in nieuwe staat (geen Een Starterslening is een aanvullende lening bovenop de normale lening (hypotheek) om de aankoop van een eerste huis en mooie woonstand ment en mooie woonstand zuidoosten woonomgeving ••3achtertuin slaapkamers (4e • 3lijke slaapkamers • ruime woonkamer en nieuwe (geen en • royale achtertuin op het • woonkamer met• in veel • ruime staat woonkamer 3 slaapkamers onderhoud) mogelijk) • rustige en kindvriendemogelijk te maken. De Rijksoverheid verstrekt vanaf NG 2010 geen startersleningen maar de gemeente Leeuwarderadeel DRACHTEN | (0512)lichtinval 58 51 88 LEEUWARDEN | (058) 2 3 slaapkamers meer, onderhoud) 3 slaapkamers NG LENI zuidwesten TERS TERSLENI STAR STAR • royale achtertuin op het verstrekt deze lening nog wel. Wil lijke • woonkamer veel • royale achtertuin op het • woonkamer met veel op het • achtertuin zuidoosten woonomgeving • royale achtertuin drachten@woonaccent.nl leeuwarden@woo je meer informatie over demet starters-lening bel ons (058) 234 71 • 75. parkeerplaats in garage zuidwesten lichtinval zuidwesten zuidwesten lichtinval Vraagprijs Vraagprijs • parkeerplaats in garage LENING LENING STARTERS STARTERS € 127.500,- k.k. € 110.000,k.k. NG •LENI parkeerplaats in garage HEERENVEEN | (0513) STAR 61 70TERS 90 LENINGDOKKUM | (0519 STARTERS NING NING ERSLE ERSLE START STARTERSLENING START Vraagprijs Vraagprijs heerenveen@woonaccent.nl dokkum@woo Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs G G NIN NIN RTERSLE RTERSLE STA STA € 127.500,k.k. € 110.000,k.k. € 127.500,- k.k. € 177.500,k.k. k.k. € 127.500,€ 127.500,- k.k. € 177.500,- k.k.

Vraagprijs € 110.000,- k.k.

Oude Leije

Oude Leije

Stiens

Oude Leije

van 12.00 - 14.00 uur Op ‘t Fintsje 10

Stiens • hoekwoning met aangebouwde berging • op 400 m² eigen grond • 2 slaapkamers (meerdere mogelijk) • veel bergruimte

Stiens

Ungastins 54

• royale hoekwoning • 3 slaapkamers • vaste trap naar ruime zolder • royale achtertuin op het zuidwesten • totaal perceel 252 m²

STARTERSLENING

STARTERSLENING

Stiens Stiens

Vraagprijs Stiens € 110.000,- k.k.

Stiens

Stiens

Vraagprijs € 132.500,- k.k.

Stiens

Ungastins 45

alt

Kinkhoarn 15

altijd open• op www.woonaccent.nl tussenwoning op 134 m²

• royale tussenwoning met

aangebouwde berging eigen grond Graldastins 30 Aldlansdyk 98 Stiens Stiens Vraagprijs Vraagprijs Een Starterslening is een aanvullende lening bovenop de normale lening (hypotheek) om de aankoop van lening een eerste huis de nor Een Starterslening is een aanvullende bovenop € 127.500,k.k. € 177.500,k.k. mogelijk te maken. De Rijksoverheid verstrekt vanaf 2010 geen startersleningen maar de gemeente Leeuwarderadeel Een Starterslening is een aanvullende lening bovenop de normale lening (hypotheek) om de aankoop van een eerste huis mogelijk temeer, maken. De Rijksoverheid verstrekt vanaf 2010 gee • woonkamer met open • hoekwoning30 op 267 • m²ruime woonkamer van • ruim 2 kamerapparteGraldastins Aldlansdyk 98 Stiens Stiens deze lening nog wel. Wil je meer informatie over de starters-lening bel ons (058) 75. verstrekt deze lening nog234 wel.71 Wil je meer informatie over d | (0512) 58 51verstrekt 88vanaf LEEUWARDEN | (058) 234 71 75 en mooie woonstand ment mogelijk te maken. DRACHTEN De Rijksoverheid verstrekt 2010 geen startersleningen meer, maar de gemeente Leeuwarderadeel ca. 35 m² keuken drachten@woonaccent.nl leeuwarden@woonaccent.nl ruime woonkamer en inmeer nieuwe staat (geen ••hoekwoning op 267 m² ••je ruim 2 kamerapparteEen Starterslening is een aanvullende lening bovenop de verstrekt normaledeze lening (hypotheek) om de aankoop van eendeeerste huis lening nog wel. Wil informatie over starters-lening bel ons (058) 234 71 75. altijd open op www.woonaccent.nl 3 slaapkamers onderhoud) en mooie woonstand• 3 slaapkamers (4e ment • 3 slaapkamers mogelijk te maken. De Rijksoverheid verstrekt vanaf 2010 geen startersleningen meer,| maar de70 gemeente HEERENVEEN (0513) 61 90 met DOKKUM | (0519) 700 121 royalewoonkamer achtertuin op veel Leeuwarderadeel ••ruime en het ••inwoonkamer nieuwe staat (geen heerenveen@woonaccent.nl dokkum@woonaccent.nl lichtinval verstrekt deze lening nog wel. Wil je meer informatie over de starters-lening bel ons (058) 234 71 75. 3zuidwesten slaapkamers onderhoud) mogelijk) rustige en kindvriendealtijd open• op www.woonaccent.nl

parkeerplaats inveel garageDRACHTEN | (0512) 58 51 88 ••woonkamer met LEEUWARDEN | (058) 234 71 75 drachten@woonaccent.nl leeuwarden@woonaccent.nl lichtinval NG LENI TERS STAR • parkeerplaats in garage HEERENVEEN | (0513) 61 70 90 DOKKUM | (0519) 700 121 dokkum@woonaccent.nl Vraagprijs Vraagprijs heerenveen@woonaccent.nl NG LENING LENILEEUWARDEN TERS STARTERS STAR DRACHTEN | (0512) 58 51 | (058) 234 71 75 € 127.500,- k.k. €88 177.500,k.k. drachten@woonaccent.nl Vraagprijsleeuwarden@woonaccent.nl Vraagprijs € 127.500,€ 177.500,k.k. Een Starterslening is een aanvullende lening bovenop k.k. de normale lening (hypotheek) om de aankoop van een eerste huis HEERENVEEN | (0513) 61 70 90 DOKKUM | (0519) 700 121 mogelijk te maken. DeDRACHTEN Rijksoverheid verstrekt startersleningen meer, de gemeente Leeuwarderadeel | (0512) 58 vanaf 51 882010 geen LEEUWARDEN | (058) 234 maar 71 75 heerenveen@woonaccent.nl dokkum@woonaccent.nl • royale achtertuin op het zuidwesten

• achtertuin zuidoosten

STARTERSLENING

altijd open op www.woonaccent.nl STARTERSLENING

DRACHTEN | (0512) 58 51 88 lijke woonomgeving drachten@woonaccent.nl

LEEUWARD leeuw

HEERENVEEN | (0513) 61 70 90 heerenveen@woonaccent.nl

DOKK do

STARTERSLENING

Vraagprijs € 127.500,Een Starterslening is een aanvullende lening bovenop de normale lening (hypotheek)k.k. om de aankoop van een eerste huis

Vraagprijs € 110.000,- k.k.

verstrekt deze lening nog wel. Wil je meer informatie over de starters-lening bel ons (058) 234 71 75. drachten@woonaccent.nl leeuwarden@woonaccent.nl mogelijk te maken. De Rijksoverheid verstrekt vanaf 2010 geen startersleningen meer, maar de gemeente Leeuwarderadeel verstrekt deze lening nog wel. Wil je meer informatie bel ons HEERENVEEN | (0513) 61 70 90 over de starters-lening DOKKUM | (0519) 700(058) 121 234 71 75. altijd open op www.woonaccent.nl heerenveen@woonaccent.nl dokkum@woonaccent.nl

Stiens

Graldastins 30open op www.woonaccent.nl Stiens altijd

DRACHTEN | (0512) 58 51 88 drachten@woonaccent.nl DRACHTEN | (0512) 58 51 88 HEERENVEEN | (0513) 61 70 90 drachten@woonaccent.nl heerenveen@woonaccent.nl HEERENVEEN | (0513) 61 70 90 heerenveen@woonaccent.nl

Aldlansdyk 98

• hoekwoning op 267 m² en mooie woonstand • ruime woonkamer en 3 slaapkamers • royale achtertuin op het zuidwesten

• ruim 2 kamerappartement • in nieuwe staat (geen onderhoud) • woonkamer met veel lichtinval • parkeerplaats in garage

LEEUWARDEN | (058) 234 71 75 leeuwarden@woonaccent.nl LEEUWARDEN | (058) 234 71 75 DOKKUM | (0519) 700 121 leeuwarden@woonaccent.nl dokkum@woonaccent.nl DOKKUM | (0519) 700 121 dokkum@woonaccent.nl

STARTERSLENING

STARTERSLENING Vraagprijs € 127.500,- k.k.

Vraagprijs € 177.500,- k.k. Aanbiedingen geldig van woensdag 14 maart t/m dinsdag 20 maart

Een Starterslening is een aanvullende lening bovenop de normale lening (hypotheek) om de aankoop van een eerste huis mogelijk te maken. De Rijksoverheid verstrekt vanaf 2010 geenUw startersleningen meer,Vloerbrood maar de gemeente Leeuwarderadeel eigen Bakker Zonne, Donker of Meergranen. Heel 2.19 verstrekt deze lening nog wel. Wil je meer informatie over de starters-lening bel ons (058) 234 71 75.

1.46

altijd open www.woonaccent.nl Hartevelt Jongeop Jenever literfles

10.99

Schouderkarbonade (varkensvlees)

DRACHTEN | (0512) 58 51 88 drachten@woonaccent.nl

LEEUWARDEN | (058) 234 71 75 leeuwarden@woonaccent.nl kilo

HEERENVEEN | (0513) 61 70 90 heerenveen@woonaccent.nl

DOKKUM | (0519) 700 121 dokkum@woonaccent.nl

5.38

Heineken Bier

Alcohol onder de

krat à 24 flesjes à 30cl Spaaraktie geldig van 13-02 t/m 07-04-2012

Bami, Nasi, Macaroni en Spagetti

1+1 GRATIS

StienserOmroeper

16

2 stuks

8.99

4.00

t

16 natuurlijk nie

12.39

8.99

Groentepakket 3.98

1.99

Omroeper 11 2012  

Stienser Omroeper

Omroeper 11 2012  

Stienser Omroeper

Advertisement