Page 1

deze week

0612

SGC Stiens... pagina 8

Bonte specht... pagina 11

Ik Hou van Holland... pagina 15

Stienser 64e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Werk autotunnels begonnen Het werk aan de Noordwesttangent is een nieuwe fase ingegaan. Ging het in de afgelopen periode voornamelijk om de grondwerkzaamheden voor de weg en de sloten, nu draait het om de bouw van de autotunnels. Eind januari is de opdrachtnemer hiermee begonnen.

De bouw van de autotunnels gebeurt in etappes. Eerst wordt een polder gemaakt door een gesloten wand van 55 cm dik in de grond te maken. De bouw hiervan duurt ongeveer dertig werkdagen. Binnen deze polder begint vervolgens de bouw van de autotunnel. Eerst het gedeelte waar de kruisende weg overheen gaat en dan de hellingen. De werkzaamheden aan de autotunnel zijn al begonnen bij

de Ingelumerdyk. Daarna is de Stienzer Hegedyk aan de beurt en als laatste de Langestraat. Vooraf aan de bouw van de autotunnels zijn de kabel- en leidingbedrijven begonnen met de verlegging van de nog aanwezige nutsvoorzieningen, zoals gas, water, telefonie en elektra.

Afsluiting wegen De Ingelumerdyk en de Stienzer Hegedyk zijn nu afgesloten voor het verkeer. Bij de Ingelumerdyk is een tijdelijk pad aangelegd met verlichting voor voetgangers en fietsers. Politiecontrole Op de N383 tussen de oversteek bij Ingelum en de kruisende weg Bitgummole – Menaam geldt weer de snelheidsbeperking van 50 km/uur. De politie heeft aan-

Janny de kapster aan huis

gegeven dat zij regelmatig snelheidscontroles uitvoeren. Fietstunnel Het werk aan de fietstunnel bij Bitgummole vordert gestaag. De wanden van de onderdoorgang zijn klaar evenals enkele delen van de definitieve vloer. De contouren van de fietstunnel zijn nu al duidelijk herkenbaar. Brug Bitgumerfeart De werkzaamheden aan de brug over de Bitgumerfeart en de fietsonderdoorgang starten naar verwachting in maart/april. Bepalende factor hierbij is of de benodigde tijd van de voorbelasting van de grond voldoende is geweest. De planning van alle genoemde werkzaamheden is wel weersafhankelijk u

Na 21 jaar, waarvan 17 jaar in Stiens, gewerkt te hebben in diverse kapsalons heeft Janny Fennema besloten om haar droom te laten vervullen. Als flexibele ondernemer komt ze bij u thuis op een tijd die u past. In deze tijd is het moeilijk om een kapsalon op locatie te hebben en zeker in Stiens wordt de spoeling dun, aldus Janny. Met een auto op de weg kan je de regio bedienen en klanten kunnen zichzelf zijn in hun eigen vertrouwde omgeving. Tevens kan Janny tijdelijk ingehuurd worden als een kapsalon een bezettingsprobleem heeft. U kunt ‘Janny, de kapster aan huis’ bereiken op 06-52 16 51 51u

De eerste werkzaamheden voor de bouw van de autotunnel.

Feest bij de peuters in Koarnjum Dinsdag 31 januari was het feest in ’t Skipperspypke bij juf Jannie in de peuterspeelzaal. Alles was versierd en juf Jannie leek wel jarig ! Maar nee, ze was al 25 jaar juf. Wat een feest. Voor de ouders en de peuters lekker drinken en een gebakje. We feliciteren juf Jannie met haar jubileum en hopen dat ze nog een paar jaar juf blijft! Er was nog meer feest. Deze keer hingen de slingers in de Skalm. Juf Ria Maurits is al 25 jaar bij Stichting Welzijn Middelsee betrokken. De eerste jaren als peuterjuf. Juf Ria met de rode lippen, wie weet dat niet?! Nu is Ria coördinator, manager van de peuterspeelzalen in Leeuwarderadeel en Het Bildt. Ze doet dit werk met veel inzet en liefde en we hopen dat ze nog jaren voor ons allemaal klaarstaat u

TE HUUR VANAF APRIL 2012 ind.terrein middelsee hoek seeaster-seerob 1 kantoor ◆ 1 loods 225 m2 ◆ 1 loods 450 m2 ◆ beide verwarmd ◆ ook losse stalling ◆ Info: Sj. de Vries ◆ 06-53379225

MEUBELSTOFFERING

Voor al uw Meubelstoffering kunt u ook naar

STIENS—NES(AM) 058-2574111 info@bronsnijder.nl

Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

info@ajaa.nl


UitAgenda Stiens

dinsdag 7 februari 14.30 uur PCOB spreker IJsbrandt van Sloten over rouwgebruiken in de Hege Stins woensdag 8 februari 14.00 uur Valentijn knutselmiddag in het Jeugdhonk dinsdag 10 februari 19.30-23.00 uur 100-jarig bestaan Vereniging van Plaatselijk Belang voor leden en genodigden. Eerst in St. Vituskerk (Fanfareorkest Studio) met aansluitend een receptie in de Smalle Brug zondag 12 februari 20.00 uur God-point in het Jeugdhonk in de Hege Stins. Thema: Seks, drugs en Rock&Roll maandag 13 februari 20.00 uur Hasta la Vista in het filmhuis dinsdag 14 februari 14.00 uur BvPF, vrouwen van Nu Leeuwarderadeel in de Skalm 20.00 uur Ledenvergadering Vogelwacht Stiens e.o. in de Hege Stins tot eind maart Expositie van Dina v.d. Meulen-Laverman in het gemeentehuis tot eind maart Expositie van Sjoerd Dijkstra 'Birdo' in Bibliotheek

Britsum

vrijdag 10 februari 17.00-20.00 uur Bazar, rommel- en curiosamarkt in de Hoekstien 10 maart 17.00-24.00 uur TerpPop in Britsenburgh

St.Annaparochie

donderdag 9 februari 19.30 uur Vrouwen van Nu, Jaarvergadering vrijdag 10 februari 19.30 uur 'It geheim van de Kanselier' door Tryater in MFC Ons Huis

St.Jacobiparochie

zaterdag 11 februari 19.00 uur Koren en korpsen in de Groate Kerk zondag 12 februari 14.30 uur Jubileumconcert van Tresoar in de Groate Kerk 16.00 uur Cd-presentatie Hein Jaap Hilarides in Café De Oosthoek

Nieuwe Bildtzijl

zondag 12 februari 12.00 uur Excursie op het Noarderleech o.l.v. Fryske Gea

Hegebeintum

van 1 februari t/m 31 maart Quiltgroep de “Tûzenpoaten” uit Stiens en Karakterpoppen van mevrouw Permentier uit Ferwert in de vitrines.

Ferwert

zaterdag 11 februari 19.30 uur It geheim van de Kanselier door Tryater in de Heechfinne t/m maart Expositie Sieds Rienks in gemeentehuis

Burdaard

zondag 12 februari 15.00 uur Op 'e kofje mei: Klaas Jan Beekman in MFC Het Spectrum

Menaam

zaterdag 11 februari 14.00 uur Shantykoor Skipfaertsjongers in de Black Horse

Dronryp

zondag 12 februari 15.30 uur Duo The Mudbirds in de Salviuskerk

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens woensdag 8 febr. 20.00 u. ds. G. Wessels, info- en gespreksavond zondag 12 februari 09.30 u. d  s. G. Wessels m.m.v. VituStins Cantorij dinsdag 14 februari 10.00 u. Project: Onder de Vijgenboom Sint Vituskerk, Stiens zondag 12 februari 09.30 u. ds. J. Overeem, Heilig Avondmaal, lopend woensdag 14 febr. 15.00 u. P  roject: Onder de Vijgenboom Hervormde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 12 februari 09.30 u. ds. M. Hulzebos Gereformeerde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 12 februari 09.30 u. ds. A. Bouman Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 12 februari 10.00 u. ds. Joh. Helffrich, Oude Bildtzijl P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 12 februari 09.30 u. ds. R. Silvis Hervormde gemeente, Vrouwenparochie zondag 12 februari 09.30 u. Gezinsdienst scholen, Oude Bildtzijl Vrije evangelische Gemeente, Oude Bildtzijl donderdag 9 febr. 20.00 u. Seminar door ds. Henk Schouten, 'De vijgenboom draag vrucht..' zondag 12 februari 09.30 u. School- en gezinsdienst in Geref. kerk Gereformeerde kerk, Oude Bildtzijl zondag 12 februari 09.30 u. IKO + schoolleiding R.K. kerk, St. Annaparochie zondag 12 februari 11.00 u. Pastor S. Draisma, Woord- en comm.viering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 11 febr. 19.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 12 februari 10.30 u. R.K.K. uitzending Pastor A. Buter en het themakoor De Salvator evangelische gemeente, Leeuwarden zondag 12 februari 9.30 en 11.45 u. Jelmer Woudstra, 11.45 u. Exalt event locatie Comenius Leger des Heils, Wollegaastdam 1, Leeuwarden zondag 12 februari 10.00 u. Majoor B. Meijberg 17.00 u. Majoor F. v.d. Werf Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Heliconweg 52, Leeuwarden zondag 12 februari 10.00 u. ds. R. Santinge Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 12 februari 09.30 u. ds. M.H. de Jong Martinuskerk te Ferwert Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Data project Onder de vijgenboom Tot twee keer toe hebt u in dit blad kunnen lezen over het project "Onder de Vijgenboom, Zin in ouderdom". Dit project gaat medio februari van start. Helaas is er een enkel foutje geslopen in de vermelding van de data. Daarom vermelden we hier nogmaals de exacte data. Er is een ochtendgroep en een middaggroep. De ochtendgroep komt bijeen op drie dinsdagen, namelijk op 14, 21 en 28 februari van 10.00 - 11.30 u in De Hege Stins in Stiens. De middaggroep komt bijeen op drie woensdagen, namelijk op 15, 22 en 29 februari van 15.00 - 16.30 u in het St. Vitushûs in Stiens. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar vorige Stienser Omroepers u

Lezing Yme Kuiper Doopsgezinden Het aantal doopsgezinden als deel van de totale Friese bevolking daalde in de loop van de achttiende eeuw fors. Toch zouden doopsgezinden in de tweede helft ervan een belangrijke publieke rol gaan spelen op met name cultureel en politiek terrein. Hoe kunnen we zo'n opmerkelijke ontwikkeling verklaren? In deze rijkelijk geïllustreerde lezing zal de nadruk komen te liggen op het optreden van doopsgezinden in Harlingen en Leeuwarden, maar zal ook de rest van de provincie aandacht krijgen, met name wat radicaal-politieke denkbeelden en gebeurtenissen betreft. Voor de Vrienden van Tresoar, maar ook voor andere belangstellenden, houdt prof. dr. Yme Kuiper, hoogleraar Historische Antropologie en Antropologie van Religie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, op donderdag 9 februari 2012, 's avonds om 20.00 uur in Tresoar een lezing getiteld: Doopsgezinden in Friesland in de tweede helft van de achttiende eeuw: Verlichting, Patriottisme, Revolutie. Daarna rondleiding langs drie tentoonstellingen in Tresoar over doopsgezinden. Toegang gratis. Opgave bij info@ tresoar.nl. Tresoar, Boterhoek 1-3, Leeuwarden, 058-7890789 u

Stuur eens een leuke foto mee met uw persbericht. stienseromroeper @planet.nl Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 13 februari 2012. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: e 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

StienserOmroeper

2


Vol Smaak Echt je proeft het PAKSOI een veelzijdige groente per struik € 0.69

Witte rijst met Indische hachee

Zonder pit!! Heerlijke witte druiven

Elk 2e bakje rauwkostsalade voor de halve prijs

500 gram € 1.49

Stevige Fuji appels 1,5 kilo € 2.99

portie € 4.49

Mineola’s

10 voor € 2.99

Ook het adres voor de lekkerste maaltijden, saladeschotels, visschotels en fruitmanden Let ook elke dag op onze scherpe stoepbordacties!!

Elke dag een ruime sortering in stamppotten!! Edwin’s Gezonde Eetwinkel St. Vitusplein 2 9051 BT Stiens Tel. 058 - 257 11 21 www.volsmaak.nl

Groente en Fruit Rauwkostsalades Gesneden groenten Kant-en-Klare maaltijden Noten en Zuidvruchten

Staal en zilver vanaf € 18,- per stuk

It giet oan!? Dizze aksje is jildich fan 3o jannewaris o/m 11 febrewaris 2012 Bôle fan de wike:

Bêste bôle

foar 1.95 Alvestêdekrúskes 250 gram fan 3.04 foar 2.45 fan 2.42

4+2 fergees

Tompoucen fan 1.40

foar 1.10

SPECIAL

500 gram rundergehakt + 4 hamburgers

Pomodorohaasje

voor VLEESWARENKOOPJE

5

95

100 gram

MAANDAG WEEKSTARTER

Bij 150 gr gebraden VERSE WORST kipfilet

2

DINSDAG PIEKENDAG

VINKEN diverse soorten, p.st.

gratis 100 gr kipsalade

10

1

alle soorten, HALVE PRIJS

00

WOENSDAG GEHAKTDAG

DONDERDAG VOORDEELDAG

VRIJDAG EN ZATERDAG

ALLE SOORTEN GEHAKT IN DE RECLAME

HACHEE PAKKET vlees, uien en kruiden

magere runder PRIKLAPPEN

1 kilo

500 GRAM

Tip: STROGANOFF Gehakt (rund)

599

695

Aanbiedingen zijn geldig van 06-02-2012 t/m 11-02-2012.

Tarwebroadsjes

KEURSLAGERKOOPJE

Keurslagerij Brolsma Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl info@brolsma.keurslager.nl

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

week

6

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

Stremming op Tichelwurk Op maandag 6 februari is aannemer Oosterhof Holman op Tichelwurk begonnen om werkzaamheden uit te voeren aan de walbeschoeiing. Het betreft het gedeelte ter hoogte van het bruggetje (nabij perceel Tichelwurk nr 9). Ten gevolge hiervan zal Tichelwurk gestremd zijn voor alle verkeer (uitgezonderd voetgangers). Naar verwachting zullen de werkzaamheden 1 werkweek in beslag nemen. Omdat de werkzaamheden sterk afhankelijk zijn van weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid op vertraging van de uitvoering

.

Afspraak met leden college van B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-Adviesraad

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

Meldingen klein Leed

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Riolering

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

openbare verlichting

(Meldingen storing en schade, 7 dagen per week bereikbaar) 058-2576696. U wordt doorgeschakeld naar Ziut en naast het nummer dient u ook de locatie (postcode) van de lichtmast door te geven.

Voedselbank L&F

Email: voedselbanklenf@gmail. com. Of bel 06-18950012

Alg.klachten (vuil)containers

0900-2100215 (Omrin algemeen)

Bedrijfsservice 058 -2100217

Dierenambulance telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

01

02

Gevonden 06 -Bedeltje (kinderhoofdje) 05 -Zwarte tas met inhoud

Voedselbank Leeuwarderadeel Ferwerderadiel

04

03

Zijn de financiële problemen zo groot waardoor er onvoldoende 08 eten gekocht kan worden, dan kan er een beroep gedaan worden op: De Voedselbank LeeuwarderadeelFerwerderadiel. Te bereiken via email op voedselbanklenf@ gmail.com. Of telefonisch op 06-18950012

07

Verloren 10 09 -Gouden ring met steentje -Gehoorapparaat -Herenbeurs zwart

.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

Grootschalige aanplant van iepen

OPeningstijden

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Woensdag 8.30 - 16.00 uur Donderdag 8.30 - 16.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Gevonden en verloren voorwerpen weken 4 en 5

Nota Bodembeheer ter inzage Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel maken bekend dat zij in de vergadering van 31 januari 2012 hebben besloten de gemeenteraad een voorstel te doen om de Nota Bodembeheer (kenmerk N360023 d.d. 2 december 2011) vast te stellen en deze met ingang van maandag 6 februari 2012 voor een ieder 6 weken ter inzage te leggen. Zienswijzen kunnen tot en met 29 februari aan het college kenbaar worden gemaakt

.

Stiens, 6 februari 2012. drs. Joop R. A. Boertjens, burgemeester Harrie Siegersma, secretaris

01

Ontvangen aanvragen 05

• Omgevingsvergunning 20120009 voor het aanleggen van twee uitritten, plaatselijk bekend 09 Seegers 7, 9051 VE te Stiens. Ontvangstdatum 23-01-2012. • Omgevingsvergunning 2012-0010 voor een verzoek om het pand te gebruiken als winkel/inpakbedrijf en manege, plaatselijk bekend Truerderdyk 24 en 24A, 9051 LC te Stiens. Ontvangstdatum 23-012012. • Omgevingsvergunning 2012-0011 voor het anders uitvoeren van het nieuwe kunstwerk nummer 5, plaatselijk bekend Stienzer Hegedyk, kadastraal bekend gemeente Hijum, sectie F nr. 538 te Stiens. Ontvangstdatum 14-122011. • Omgevingsvergunning 2012-0012 voor het aanleggen van een uitrit, plaatselijk bekend Seedûker (behorende bij Seerob 2B 9051 VA) te Stiens. Ontvangstdatum 26-01-2012. • Omgevingsvergunning 2012-0013 voor het kappen van een peppel en zeven wilgen, plaatselijk bekend Wurgedyk 15, 9051 LE te Stiens. Ontvangstdatum 29-012012. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen gaat het goed met de Stichting Iepenwacht Fryslân (S.I.F.) en daarmee ook met de iep. De doelstelling van de S.I.F. is het behoud van de iep als soort in de provincie Fryslân. Sinds de oprichting van de S.I.F. in 2005 zijn wij er in geslaagd het ziektepercentage van de iepziekte sterk terug te dringen. Nu het uitvalpercentage van < 1% is behaald, zoals in de doelstelling van de S.I.F. is vastgesteld, kan er actie worden ondernomen om iepen te gaan herplanten om daarmee het landschap te verbeteren. In het open landschap van Fryslân zijn erven “groene eilanden” in de openheid. De aanplant van iepen kan een wezenlijke bijdrage leveren aan dit karakteristieke beeld en de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie.. Particuliere erven 04 Particulieren 03die in het verleden iepen zijn kwijtgeraakt door iepziekte en die door de SIF zijn gesaneerd hebben allemaal een schrijven 08 06 07 gekregen om zich aan te melden voor herplant. Daaraan hebben veel mensen gehoor gegeven. Omdat er nog mogelijkheden zijn om particu10 lieren te voorzien van iepen doet de SIF een oproep aan particulieren die graag een of meerdere iepen op hun erf geplant willen hebben om zich te melden! De aanplant zal plaats vinden in de periode 2012-2013.

02

Wat zijn de eisen? De erven dienen zich te bevinden in het buitengebied waarbij de te planten iepen de mogelijkheid hebben uit te groeien tot volwaardige bomen. De onderlinge afstand van de te planten iep ten opzichte van overige bomen bedraagt minimaal 8 meter. De iepen kunnen ook als (verplichte) landschappelijke inpassing dienen voor schuren en stallen in bijvoorbeeld het project Nije Pleats. Zie hiervoor ook de website www. nijepleats.nl voor meer informatie. Op is op Let op! Er zijn nog een beperkt aantal iepen beschikbaar voor dit project, daarom geldt: Op is op! Contact Voor vragen en aanmeldingen dient u deze voor 1 maart 2012 te sturen naar e-mailadres: gauke.dam@ iepenwachtfryslan.nl o.v.v. verzoek herplant. Particulieren die in aanmerking komen voor herplant krijgen voor 1 april 2012 antwoord via de mail

.

.

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten.Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als het besluit, gelet op de betrokken belangen, daarvoor aanleiding geeft. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Afgegeven vergunning: • Omgevingsvergunning 20120006 voor het kappen van vier populieren aan de singel tussen Dekemastate en Finsterbuorren te Jelsum. Verzenddatum 26-012012

.

Stiens, 6 februari 2012. drs. Joop R. A. Boertjens, burgemeester Harrie Siegersma, secretaris

Sociaal-Culturele Agenda 2012 • Stiens (Hege Stins), di 7 febr, 14.30 uur, PCOB: Rouwgebruiken (IJsbrandt van Sloten). • Stiens (De Skalm) ma 13 febr, 20.00 uur, Filmhuis: Hasta La Vista; • Stiens ( De Skalm) di 14 febr, 14.00 uurBvPF: Reisverhaal Columbia (Mevr. Bijlsma); • Stiens (De Skalm) do 16 febr, 14.00 uur Soos 55+: Film Alddyk (Henk Penninga) en DVD van André Rieu; • Stiens (De Skalm) ma 27 febr, 20.00 uur, Filmhuis: Carnage (2011)

.

Huldiging ‘Winnaars in de sport’ 2011 Protocol Het protocol ‘Winnaars in de sport Leeuwarderadeel’ bepaalt het omgaan met kampioenen in de sport (zowel individueel als in teamverband) door de gemeente. Een aspect van het beleid is het jaarlijks in het zonnetje zetten van kampioenen die hier overeenkomstig het protocol voor in aanmerking komen. Huldiging Bij de huldiging gaat om sporters of teams die in 2011 (1 januari t/m 31 december) kampioen zijn geworden. De huldiging is gepland in het voorjaar, op een nader te bepalen datum. Wanneer kom ik in aanmerking? De criteria hiervoor zijn vastgelegd in het protocol “Winnaars in de sport Leeuwarderadeel”. Dat is te raadplegen via onze website www. leeuwarderadeel.nl (onder ‘Sport & Recreatie’). Aanmelding Alle sportverenigingen in de gemeente worden over het bovenstaande geïnformeerd. Via deze weg ook een oproep aan individuele sporters om zich aan te melden. Aanmeldingen (per brief of e-mail) zien wij graag uiterlijk 20 februari a.s. tegemoet. Adressering: Gemeente Leeuwarderadeel, Postbus 24, 9050 AA Stiens. E-mail: info@leeuwarderadeel.nl De aanmelding zelf moet een duidelijke beschrijving van de geleverde prestatie(s) en een telefoonnummer van de aanmelder bevatten. Bij een positieve beoordeling zullen desbetreffende ‘winnaars in de sport’ worden uitgenodigd voor genoemde avond. Een gepaste huldiging, zeker de moeite waard

.

Harrie Siegersma, secretaris drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester

Informatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin Middelsee Themarubriek februari 2012 Scheiding en kinderen Een scheiding kan grote gevolgen hebben op de ontwikkeling van kinderen. Om problemen te voorkomen of te verminderen, moeten ouders vóór de scheiding goede afspraken maken. Zowel over de opvoeding van hun kind(eren) als over de wijze waarop zij na de scheiding het ouderschap voortzetten. Voor kinderen is het van belang dat zij een band hebben met beide ouders. Die band kan een kind gewoonlijk het beste opbouwen als beide ouders voor het kind zorgen. Een veelgestelde vraag van kinderen aan hun ouders na de scheiding: Vraag je mij nou wie van jullie ik het liefste zie? Ik hou van jullie beiden evenveel. Maak de andere dus niet slecht voor mij. Want dat doet me pijn. Wilt u ook alle andere 19 vragen van de kinderen aan hun ouders lezen? Kijk dan op de website www.cjgmiddelsee.nl bij de rubriek echtscheidingen Email: info@cjgmiddelsee.nl. Telefoonnummer:0900-2541254

.


Stienser

omropperkes

#0.70

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097. Praktijk voor psychotherapie “De Levensvraag” www.delevensvraag.nl.tel. 058-2573307.

1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

Te huur Terschelling 4 pers chalet 058-2542449 of zie op www.onsterschelling.nl.

#

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur.

Computeropleidingen SeniorWeb Stiens geeft op 17 februari een workshop wenskaarten maken Skilhiem Stiens. Te koop gevraagd: zilveren rijksdaalders € 6,50 p.s. Zilveren guldens € 2,50 p.s. Gouden tientjes € 200,- p.s. Tel: 0645305706 Te koop z.g.a.n. Zandstra noren met hoge schoen mt 43 tel. 058-2572001 Prijs 60,- euro

Stichting Welzijn Middelsee biedt u Kinderopvang op maat … • Gastouderopvang • Kinderdagverblijf • Buitenschoolse opvang • Flexibele opvang • Peuterspeelzalen • Verlengde peuteropvang

Piano/Keyboardles: www.muziekpraktijkkpboonstra.artiet.nl 0582574758 Michel de Vries gediplomeerduurwerkrestaurateur gespecialiseerd in antieke klokken. Vrijblijvend prijsopgaaf. Seeduker 5a Stiens tel. 058-2895130 Te koop gevr. model treinen oud of defect geen bezw. en bijbehoren 058-2542489 Rommelmarkt & bazar vrijdag 10 februari a.s. Locatie ‘De Hoekstien” te Britsum. Tijd: 17.00-20.00 uur Te koop aangeboden 1/2 Kip van’t Spit (iedere zat.) slechts e5,00 of 1 ltr. Snert e5,00. Ook af te halen voor resv. bel even 058-2571263 Zaterdag 18 februari Feestje m.m.v. ‘Live’ Bluesband in het Café van de Smalle Brug. Entree gratis v.a. 21.00 uur.

Kopij kan worden aangeleverd via: stienseromroeper

@

planet.nl

vrijblijvend elding kunt u nm aa en ie at aanvragen Voor inform ide brochures onze uitgebre

CARNAVAL zaterdag 18 februari aanvang 20.00 uur Verplicht verkleed

Kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens. Tel 058-2575220 www.welzijnmiddelsee.nl E-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl of psz@welzijnmiddelsee.nl

Autorijschool R.Kort Stiens

Schenking krokodillenschedel Onlangs kreeg het museum verschillende voorwerpen uit de nalatenschap van Hendrik ten Hoeve. Hendrik ten Hoeve was een groot kenner van de geschiedenis van Leeuwarden en verzamelaar van voorwerpen. De krokodillenschedel komt uit de Maria Louiseschool (nu Koningin Wilhelminaschool) op de hoek van de Transvaalstraat en de Leeuwerikstraat in Leeuwarden. Hoofdmeester Dijkstra had hem meegenomen uit ‘Indië’ (nu Indonesië) om kinderen te straffen: als je iets had uitgehaald, moest je je hand in de bek stoppen, waarna de kaken even, maar stevig, werden aangedrukt. En dat voelde je wel… De schedel is van een krokodillensoort die onechte gaviaal heet, welke voorkomt in Maleisië en op de Indonesische eilanden Borneo en Sumatra. Er zijn er waarschijnlijk nog maar 2500. Ze kunnen wel 5 meter lang en 250 kilo zwaar worden. Ze leven in zoet water en vangen vooral vis, waarbij de spitse snuit met de ca. 80 tanden goed van pas komt. De krokodillenschedel is vanaf nu te bewonderen in het Weeshuisschooltje van het museum. Kinderen kunnen met een gerust hart naar binnen: hij ligt veilig achter glas en wordt niet meer gebruikt u

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL?

Auto - Bromfiets - Motor - Aanhanger

BEL: (06)53259053 of (06)51203406

✔ Altijd gratis intake!

RIOOL& WEGENBEHEER

L

✔ Compleet pakket incl. boek/examen: 995,- euro

BAARD

✔ Geld retour bij pakket wat niet is opgebruikt!

✔ Wij hebben een zeer hoog slagingspercentage!

✔ U kunt hier al beginnen met rijlessen vanaf 16.5 jaar! ✔ Ophalen van huis altijd mogelijk!

✔ Individuele theorielessen auto/bromfiets!

✔ U kunt met 15.5 jaar beginnen met bromfiets! ✔ Praktijkcursus incl. examen: 340.- euro ✔ Praktijklessen en examen op één dag!

Maak een afspraak: voor de gratis intake! Bel (058) 257 37 56 Seerob 10 9051 VA STIENS www.autorijschoolkort.nl

GRATIS entree Café ‘De Drie Gemeenten’ Leijesterhegedijk 2 9071 XC Oude Leije

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

Vishandel Kasper Kremer

Nu ook op dinsdag open! Elke dinsdag, kibbelingdag! 3 euro per portie inclusief saus Dinsdag t/m zaterdag Langebuorren Stiens 10.00 uur - 18.00 uur

Braaksma Houtbouw • • • • • •

Garages Bergingen Blokhutten Tuinhuisjes Paardeboxen Tuinhout

Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten StienserOmroeper

5


Ingezonden CDA Leeuwarderadeel spreekt met passie en betrokkenheid over de MEEDOEN toekomst van de gemeente Vorige week in de raadsvergadering stond de begroting van de Dienst Leden van CDA Leeuwarderadeel voeren discussie over de toekomst met vleugje emotie. Stiens, 31 januari 2012. Het bestuur van het CDA Leeuwarderadeel heeft op maandagavond 30 januari 2012 een ledenbijeenkomst georganiseerd over de ontwikkelingen m.b.t. toekomst van de gemeente. Zo’n vijftig leden en belangstellenden zijn naar deze bijeenkomst gekomen om te praten over de bestuurlijke toekomst van onze prachtige gemeente. De fractie van het CDA Leeuwarderadeel heeft de leden nader geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Hierbij zijn onder meer de samenwerking in Middelseeverband, en de stappen die door de samenwerkende Colleges van B&W van Menaldumadeel, ’t Bildt en Leeuwarderadeel zijn gezet, aan de orde gekomen. Vervolgens is met en door de leden en belangstellenden van het CDA Leeuwarderadeel een inhoudelijk gesprek (over feiten en cijfers) en boeiende discussie gevoerd. Hierbij zijn verscheidene onderwerpen besproken aangaande de toekomst van

de gemeente Leeuwarderadeel. Hoewel er al enige beeldvorming had plaatsgevonden in de voorbije weken in diverse media, is toch bijzonder goed en constructief gesproken over diverse beleidsterreinen en onderwerpen, zoals werkgelegenheid, uitvoering van de WMO, onderwijs op het platteland, sportvoorzieningen (inclusief zwembad) en bedrijventerreinen. In een avondvullende, informerende presentatie en aansluitende discussie is expliciet naar voren gekomen dat een toekomstige herindeling voor het CDA Leeuwarderadeel nog steeds de voorkeur geniet. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven is door de veranderingen in de Middelsee samenwerking (Menaldumadeel, ’t Bildt, Ferwerderadeel, en Leeuwarderadeel) nu in een nieuwe context komen te staan. Uiteindelijk is zeer duidelijk naar voren gekomen dat de leden van het CDA Leeuwarderadeel de bijeenkomst van de gemeenten in Middelsee-verband op 7 februari aanstaande willen afwachten. Het CDA Leeuwarderadeel hecht

er waarde aan dat zaken in een juiste volgorde plaatsvinden. Bij deze vergadering van de verschillende Colleges van B&W moeten knopen worden doorgehakt over de toekomst(mogelijkheden) in Middelsee-verband. Nadat hierover definitieve duidelijkheid is ontstaan, zal het bestuur van het CDA Leeuwarderadeel vervolgens op zeer korte termijn de leden uitnodigen voor een nieuwe bijeenkomst om opnieuw met elkaar en met de fractie in gesprek te gaan. Deze bijeenkomst zal op 13 februari 2012 plaatsvinden. Het is voor de leden van het CDA Leeuwarderadeel volstrekt duidelijk dat na 7 februari meer duidelijkheid komt over wat realistische mogelijkheden zijn. Het onderwerp wat op de volgende ledenbijeenkomst aan de orde komt is dan ook helder, namelijk het maken van een keuze voor ofwel een sterke plattelandsgemeente, ofwel een gemeente met een ‘grote’ stad en een sterk platteland u

Ynstjoerd: Beetje dom, Willem

fol talen ferstien, lêzen, praat en skreaun: Biltsk, Frysk, Hollânsk, Leechsaksysk (dêr’t û.o. Stellingwarfsk, Drintsk en Twintsk ta hearre), Sieusk, ensamear. ‘It’ Nederlânsk bestiet sadwaande net. Geart Dykstra kin eins nèt mei goed fatsoen kleie, dat Tuninga alwer in stik yn ‘it’ Nederlânsk skriuwt, hy kin wól opmerke, dat ús FNP’er ‘in’ Nederlânsk lêzersbrief skriuwt. Yn dat lêste gefal komt dan wol fuortdaliks de frage fan ‘hokker Nederlânsk’? ( Frysk of Hollânsk, of ...) It is fansels, dat nimmen net oer ‘it’ Nederlânsk stroffelet – omt alleman en wrâld dyselde flater makket. Frou Magda Kool, âld-deputearre fan Drinte, yn de earste Fedde Schurer-lêzing fan 12 novimber ferline jier: ‘De taal als mis-

schien wel belangrijkste drager van een eigen, onderscheiden identiteit’. Frysk-Nasjonaal heakket dêr noch wat oan ta: taal en kultuer drage by oan de identiteit en dêrmei oan it wolwêzen fan minsken. Mar dêr lykje de kombattanten yn de striid ‘voor Franeker’ of ‘voor Leeuwarden’ net folle besleur fan te hawwen. Se kreauwe dat it sta seit en dat dan ek noch yn de steatstaal. It oardiel fan de prinsesse Máxima oer Tuninga’s taal yn de striidskriuwerij sil net oars wêze kinne as ‘een beetje stom, (Jan) Willem’. Mynt is sa myld net: Tuninga’s taal roait fuotten noch fiemen. Faaks hie men him foar in wiis man holden, as er de pinne yn de bûse holden hie u

Yn syn ynstjoerd stikje ûnder de kop Frysk freget Geart Th. Dykstra my, wat my tinkt fan de FNP’er Tuninga syn skriuwerij yn ‘it Nederlânsk’. Oer it hjitte hangizer fan de weryndieling allinnich ditte: Yn Ferwert binne se útnaaid, yn Ferwert hawwe se de Middelsee farwol sein. Yn Stiens bliuwt de frage ‘Frjentsjer of Ljouwert’ oer. De Ljouwerter boargemaster Crone lokket de Stienzer tobbedûnsers mei de glâns en de gloarje fan syn metropoal, mar as de foks dûmny is moat de boer syn gies wól neigean. En no Tuninga syn Nederlânsk. Yn Nederlân wurde in hân-

Gemeentepolityk Soene de leden fan de rie it âlde sechje noch kenne:”wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet”? In hoartsje lyn, doe’t GBL noch de grutste party yn de rie wie, moasten wy op allerhande wizen fernimme, dat de koalysje fan PvdA, FNP en CDA dy party hielendal bûten spul sette. Der kaam noch by it oerrinnen fan dhr. Keizer nei de FNP. Slim, slim allegear. Mar tiden ha tiden en de rollen binne omkeard. De PvdA út de koalysje en GBL der yn. En wat sjogge wy? Dy pluche-sitters fan GBL dogge krekt itselde as earder de PvdA: mei de FNP en it CDA in blok foarmje dy’t elke foarm fan demokrasy opkeart en de yndruk wekt dat besluten yn achterkeammerkes nommen wurde. Op it stik fan saken fan weryndieling bygelyks doarre dy trije partijen har kleardernôch net út te sprekken wat har miening is. Earst moatte de kolleezjes prate (wêr oer dat hearre de boargers amper) en dan grif ek de miening fan de rieden fan Menameradiel en It Bildt noch ôfwachtsje ? Dan kin de mearderheid fan ús rie him moai skikke yn dy útspraken. Fijne rie dy’t gjin eigen miening doart te jaan. Labbekakken u Geart Th. Dijkstra

www.stienseromroeper.nl StienserOmroeper

6

Chris Koopmans (voorzitter CDA Leeuwarderadeel)

Sociale Zaken 2012 op de agenda.Twee dingen vielen daarin op; 1. Er was een meevaller bij de Dienst van € 140.000,- voor onze gemeente en 2. Een voorstel om de gezinsregeling “Meedoen met de samenleving” af te schaffen, wat een besparing oplevert van € 9.000,- De gezinsregeling is bedoeld voor onze minst draagkrachtigen in de gemeente en bestaat uit een geringe eenmalige bijdrage als tegemoetkoming in de aanschaf van een trainingspak voor de kinderen, contributie van een sportvereniging of lidmaatschap van de bibliotheek. Een kleine bijdrage om ‘mee te kunnen doen’ aan de samenleving. Onze gemeente laat sociale zaken en het minimabeleid uitvoeren door de Dienst Sociale Zaken in Franeker, samen met 7 andere gemeenten. Onze fractie maakt zich grote zorgen over de situatie van de meest kwetsbaren in onze gemeente. Daarom hadden we een amendement (voorstel tot wijziging) voorbereid om de gezinsregeling niet af te schaffen. De meevaller van € 140.000,- werd daarmee € 9.000,- lager. Het in stand houden van de regeling kost ons dus niets extra’s. De meevaller wordt alleen € 131.000,-. In 5 van de 8 gemeenten hebben de raden besloten om de gezinsregeling voor minima niet af te schaffen, maar gewoon in stand te houden, waaronder Franeker, Harlingen en Het Bildt. In Franeker stemden zelfs 18 van de 19 gemeenteraadsleden vóór het in stand houden van de gezinsregeling, inclusief alle raadsleden van CDA, Gemeentebelangen en FNP. Gelet op de verkiezingsprogramma’s van ons CDA, GBL en FNP dachten wij hierin niet alleen te staan. “De FNP is in mienskipspartij. Foar it behald fan de solidariteit moat begryp en respekt fan wjerskanten tusken earm en ryk, jong en ald, sûn en siik behalden en fersterke wurde, dat nimmen oan de kant komt te stean”, vermeldt het FNP verkiezingsprogramma. “Het CDA maakt zich sterk voor de bestaanszekerheid van iedereen…Het CDA Leeuwarderadeel wil deze verbanden de ruimte geven, faciliteren en zorgen voor een vangnet daar waar de verbanden wegvallen of eindigen”schrijft het CDA. GBL geeft aan”Stille armoede moet worden opgespoord, zodat vooral voor de kinderen meer mogelijkheden worden geschapen”. Maar ondanks deze belangrijke uitspraken in de programma’s stond onze fractie alleen. Met 11 van de 15 stemmen tegen, werd ons amendement verworpen om de gezinsregeling in stand te houden. GBL, FNP en CDA hebben besloten dat de mensen wel gewoon een aanvraag kunnen indienen.Die aanvraag wordt dan door de gemeente afgewezen. In september zal de coalitie dan beoordelen hoe de financiële situatie van onze gemeente er uitziet. Na afloop vroeg ik het CDA en de FNP waarom zij tegen het amendement hadden kunnen stemmen, terwijl hun verkiezingsprogramma toch iets anders schrijft. De FNP zei “Dat komt omdat er nu een ander kabinet zit.” Het CDA begon een verhaal over hoeveel een bijstandsuitkering de gemeente kost. Dat heeft met deze regeling helemaal niets te maken. Voor navraag over de afwijzing van GBL gunde ik me geen tijd meer, want ik wilde naar onze jarige tweeling. Ik ben benieuwd hoe het college dit vreemde besluit gaat uitvoeren. Want het is een vreemd besluit; in de krant zetten dat de "meedoen"regeling voor gezinnen is vervallen, er geen geld voor uittrekken en toch zeggen dat de namen van aanvragers zullen worden genoteerd voor later u Toke Bijsterbosch, raadslid PvdA Leeuwarderadeel. tbijsterbosch@orange.nl

Bertus Jans Postma, Bitgummole

Een knallend begin van de gemeenteraadsvergadering en een zuur einde voor de minima in Leeuwarderadeel Donderdag 26 januari gemeenteraadsvergadering in het gemeente huis in Stiens. De voorzitter heette welkom aan de raadsleden en een overvolle tribune en opende vergadering. Bij punt 2 vaststelling van de agenda verzocht het GBL punt 9 van de agenda te schrappen…de toekomst van Leeuwarderadeel. Ineens brandde de P.v.d.A. los er ontstond een tijd lang zowel tumult op de tribune als wel in de raad. Het ging hier over de herindeling en ik kan u verzekeren dat ging er flink aan toe ging een knallend begin van de vergadering zou ik zo zeggen. Dit nam nog al wat tijd in beslag voordat punt 3 aan de orde kwam. Er werd ingesproken door een vertegenwoordigster van de Cliëntenraad over het punt de Herziene begroting van

de Sozawe N/W Fryslan. De Cliëntenraad is zichtbaar niet blij met de genomen bezuinigingen op de minimaregelingen zoals het Meedoen met de samenleving. Zij deed een beroep op de gemeente om deze mensen niet in de kou te laten staan. Bij punt 13 was dit aan de orde en de P.v.d.A. nam het voortouw en was het tevens niet eens met deze bezuiniging en diende een amendement in. Bij al een snelle stemming bleek alleen de P.v.d.A. hiermee akkoord te gaan. In een tweede termijn sprak de woordvoerster van de P.v.d.A. de andere partijen er op aan wat zij in hun programma hebben staan en... dat er geld beschikbaar is. Duidelijk genoeg om het dit jaar te handhaven. Er werd een schorsing aangevraagd. Na de schorsing kwam het CDA met

een voorstel om na 6 maanden het weer op de agenda te zetten en dan te bekijken wat mogelijk is. Het erge wat ik in de wandelgangen heb gehoord is dat de partijen de P.v.d.A. wel kunnen schieten vanwege die herindeling en daarom niet meegingen in dit amendement. Als dat zo is en dat hier de burgers de dupe van worden dan is dat een hele kwalijke zaak. Na het zure einde van punt 13 ben ik weggegaan boos en met tranen over mijn wangen en ik was niet de enige. Want ik ben n.l. één van die minima en ik kan dit jaar dus geen zwemabonnement kopen om met mijn kinderen te gaan zwemmen. Stel dat u wilt reageren dat kan richting de Cliëntenraad N/W Friesland. Dat heb ik ook gedaan. Margriet Storteboom


NIEUnWs!

in Stie

Rauwerda Stiens Hét adres voor al uw

tuin- en klusmateriaal! Verhuur van aluminium steigers en hoogwerkers, trilplaat, grondfrees, boormachines, decoupeerzaag, cirkelzaag, grondboor, aanhangers etc. Verkoop van schroeven, bouten, pluggen, schakelaars, verlengsnoeren, PVC buis en onderdelen, electrotechnische installatiematerialen, hout, plaatmateriaal, gips, tuinhout, openhaardhout, beton, cement, schuurpapier, kwasten, doorslijpschijven etc. Tel. 058 257 4030

Seestjer 9 Stiens (Industrieterrein Middelsee II) Openingstijden

Ma. t/m wo. 8.00-18.00 uur Do t/m vr. 8.00-18.00 uur . 19.00-21.00 Za. 8.00-17.00 uur

Uw allround stukadoorsbedrijf verbouw • nieuwbouw • renovatie

Stiens, Tel. 06 57 39 56 70, info@abijlsma.nl

www.abijlsma.nl Traditioneel stukadoorswerk Decoratieve wandafwerking • Schilderwerk

Kom ook eens langs in Dokkum en verbaas U over ons assortiment en onze schrikbarend LAGE PRIJZEN!! 1500m2 bomvol verschillende artikelen, Afkomstig van faillissementen, fabrieken, Overproducties etc. etc. • Heel veel teakhouten meubelen • Bankstellen • Hoekbanken 1500M2 • Eetkamerstoelen 1 E KEUS • Eetkamertafels ARTIKELEN • TV meubelen NERGENS • Boekenkasten GOEDKOPE • Salontafels R! • Buffetkasten • Matrassen etc. etc. Ook heel veel te ‘sneupen’ in oa: • Glaswerk-Schilderijen • Luxe en huishoudelijke artikelen

ALLES MET MINIMAAL

50%-60% KORTING VAN DE NORMALE WINKELWAARDE

“Ontdek alles over Talentstromen en v-mbo In Bedrijf”

Ontdek je p onze o t s m o k e to

! g a D Open

woensdag 15 februari 2012

van 16.00 tot 21.00 uur

ALLE LOCATIES IN LEEUWARDEN ZIJN OPEN: Locatie Esdoorn, Locatie Mariënburg, Locatie Zamenhof,

Esdoornstraat 52 Achter de Hoven 118 Robert Kochstraat 6

mavo havo en atheneum praktijkonderwijs en v-mbo

www.csg-comenius.nl GELOOF IN JE TOEKOMST

Christelijke Scholengemeenschap Comenius staat voor persoonlijke aandacht, wederzijds respect en geloof in ieders talent. DOKKUM (INDUSTRIETERREIN) BETTERWIRD 2, RICHTING HOLWERD WWW.MEUBELOUTLETDOKKUM.NL MAANDAG GESLOTEN - VRIJDAGS KOOPAVOND

praktijkonderwijs

v-mbo

mavo

havo

atheneum StienserOmroeper

7


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l woensdag 8 februari korfbal Heechfinne, Ferwert 20:00 u. MNenW - mw1 Wez Warber/Wez Fluch mw1

SGC Stiens in de medailles

zaterdag 11 februari korfbal Iehal, Stiens 13:00 u. CSL f2 - Spannum f1 15:30 u. CSL 5 - De Granaet 5 16:50 u. CSL 4 - Flamingo's Iehal, Stiens 14.10 u. MNenW 1 De Granaet 1 handbal Iehal, Stiens 19:00 u. FHC da1 - DOS 2 20:20 u. FHC he1 Kremer/Hurry Up 4 voetbal Jelsum/Koarnjum 14:00 u. DTD a1 - VenV'68 a1 waterpolo it Gryn, Stiens jeugd <17 jr. 17:00 u. SG Middelsé Skelp bg1Aqua'68 bg1 17:45 u. SG Middelsé Skelp he2ZPC Bolsward 2 18:30 u. SG Middelsé Skelp he1Wetterwille 1

zondag 12 januari handbal Iehal, Stiens 11:50 u. FHC 12:40 u. FHC 13:30 u. FHC 14:40 u. FHC

he c - DOS da c1 - HODO da a - Meppel az he 2 - Meppel az

voetbal Jelsum/Koarnjum 10:00 u. DTD 4 - ONB 4 14:00 u. DTD 2 - Friesland 2

Sportieve jeugdzaalkaatspartij bij KC de Boer Zondag 29 januari werd door de jeugdcommissie van KC de Boer de jaarlijks zaalkaatswedstrijd georganiseerd. In totaal deden er dertig jeugdleden mee. De hele morgen werd er leuk en sportief gekaatst, wat de volgende winnaars opleverde. Klasse A (individueel) 1. Edser Rijpstra 2. Nanne Rijpstra Klasse B 1.Jannica van der Ploeg en Vera Landstra 2.Joukje Annema en Menno Draaistra 3. Jurre Akkerman en Pascal Veenstra Klasse C 1. Rienk Jonker en Jesse Hans van Gorsel 2. Jasper Mellema en Owen Groenewoud 3. Sven Westerhuis en Jurre Bruinsma u StienserOmroeper

8

Op zaterdag 7 januari waren de eerste plaatsingswedstrijden voor het toesteldames turnen op niveau 8 in Kollumerzwaag. En op zaterdag 21 januari waren er wedstrijden voor niveau 11/12 en 9/10 in Leeuwarden. In een sterk deelnemersveld hebben de meiden een goede wedstrijd geturnd. Niveau 8: 8e Martine Beers categorie junior 1 14e Bea Bruinsma categorie junior 1 4e Marrit Behage categorie senior 16e Eva Visser categorie senior 17e Berber Sliep categorie senior

Niveau 9: 3e Janita Scholten categorie pup I 5e Susanne Span categorie pup I 1e Nynke de Boer categorie junior I

5e Lisa de Jong categorie instap 8e Jildou Nicolay categorie instap 8e Marije de Boer categorie pup II 14e Laura Sijtsma categorie pup II

strijd te gaan, hierna worden de punten bij elkaar opgeteld en is er plaatsing voor de Fries kampioenschappen te verdienen.

Niveau 10: 3e Elbrecht Scholten categorie 8 jr. 2e Maud Oosterhof categorie instap 7e Meike Schroor categorie instap 6e Mare Boomsma categorie pup I 9e Sara ten Boom categorie pup I 6e Germa Frissel categorie pup II 5e Anouck Baarda cat. jeugd II

Niveau 12: 5e Sigrid de Vries categorie 8 jr. 6e Ilse Koster categorie 8 jr. 12e Mirthe Jansma categorie instap 13e Jildou Zwiers categorie instap 14e Renate Verheul categorie instap 21e Laura Feenstra categorie instap

Voor niveau 11 en 12 is er maar één plaatsingwedstrijd en zijn Bente Palma en Nuria Bakker in ieder geval verzekerd van een plaats op de fries kampioenschappen!!!

De dames voor niveau 8 en 9/10 hebben nog 1 plaatsingswed-

Voor meer informatie zie onze website: www.sgcstiens.nl u

Niveau 11: 1e Bente Palma categorie 6/7 jr. 1e Nuria Bakker categorie 8 jr.

Op de foto de mediale winnaars v.l.n.r. Maud, Elbrecht, Bente, Nynke, Marrit, Janita, Nuria, en Sigrid.

3 Judoka’s Sportschool Poelstra naar NK judo In het Dingspelhuus in Diever werd zaterdag 28 januari de districtskamapioenschappen judo -20 jaar gehouden. De eerste 2 van dit kampioenschap wisten zich te plaatsen voor het NK dat over 2 weken in Nijmegen wordt gehouden. Bij de heren –100 kg was Gert Rabe veruit de sterkste en pakte met overtuigende zeges de titel. In de klasse -55 kg was Jesse Krekelaar zeer sterk op dreef. Hij verloor maar één partij en wist de andere partijen allemaal met goed en overtuigend judo te winnen en zo het zilver in de wacht te slepen. Ook Silke Kloetstra wist zich in de klasse -48 kg te plaatsen voor het NK door het zilver mee naar Stiens te nemen. Nicole Folkertsma deed het uitstekend bij de dames -63 kg. Zij wist in deze sterk bezette klasse het brons te pakken. Haar zus, Soraya Folkertsma deed het ook uitstekend. Zij pakte het brons in de klasse -70 kg. Bij de heren –81 kg was er nog brons voor Bas Veenstra u

Steun Turnlust Hallum met Poiesz jeugdsponsoractie De Poiesz Jeugdsponsoractie 2012 gaat weer van start op maandag 6 februari a.s. en loopt t/m 31 maart. Vereniging Turnlust Hallum strijd mee en zal op zaterdag 18 februari a.s in de Poiesz supermarkt te Stiens twee optredens verzorgen. Dit gebeurd vanuit de Jazz groepen met als doel sponsormunten te verzamelen. Groep 1 zal een optreden verzorgen rond 11 uur, en groep 2 rond 12 uur. Deze optredens worden opgevoerd in in de Poiesz super-

markt. Naast deze twee indrukwekkende optredens zal de trainster een mini les geven, om te laten zien wat wat Jazz is en hoe leuk het kan zijn. Neem uw kinderen mee en laat ze meedoen, terwijl u rustig kunt winkelen. Bent u nieuwsgierig en wilt u ons steunen met de Poiesz Jeugdsponsoractie? Kom langs, kijk en sponsor onze club met de munten die u bij de boodschappen krijgt. Voor meer informatie over deze actie kijk op onze website: www.turnlusthallum.nl u

Klaverjassen in de Smalle Brug Vrijdag 27 januari was weer in goede opkomst in het nieuwe klaverjas jaar. Uitslag: 1. Arjen 2. Jappie 3. Tjipke De poedelprijs was voor Klaas. De volgende klaverjas-avond is 24 februari om 20.00 uur u


DTD laat koploper Heerenveen zweten Op de valreep dat koning winter zijn intrede deed moest DTD aantreden tegen de koploper vv Heerenveen. Thuis kon DTD een helft mee met deze ploeg, maar in de tweede helft moesten ze buigen voor deze talentvolle selectie. Is de hoge positie van DTD ( vierde plaats ) toeval of is deze selectie tot meer in staat. De eerste helft speelde zich vooral op de helft van DTD af. Men was zeker onder de indruk geraakt na het zien van de oefenresultaten van de gastheren. Dus een verdedigend concept met een hard werkend middenveld. Ondanks het veldoverwicht kwamen er weinig kansen voor Heerenveen. In de counter probeerde DTD met zijn rappe spitsen voor gevaar te zorgen. Door deze speelwijze was Heerenveen ook gewaarschuwd waardoor ze niet vol op de aanval durfden te spelen. Vele individuele acties van hen werden te ver doorgevoerd en stierven veelal in schoonheid. Stevig ingrijpen en hier en daar een hand was het motto van de verdedi-

Podiumplaatsen Acro voor Turnlust Hallum

Zaterdag 28 januari was de eerste plaatsingwedstrijd, in Heerenveen, Acro gym voor de niveaus D en E. Vier trio teams van Turnlust zijn na een zeer succesvol seizoen een niveau omhoog gegaan. Drie teams turnden zaterdag in D niveau, en ook dit keer naar tevredenheid. Tessa van der Velde, Hilda Krol en Hanna van der Velde mochten het zilver in ontvangst nemen. Maaike Reitsma, Irene Lap en Renske Tijtsma behaalden de 5e plaats. Renate Bruinenberg, Tsiona Wassenaar en Klaske Houtsma eindigden als 7e. Bij de Trio E teams was er een medaille voor Trynke de Vries samen met Ilse Yska en Wietske Nutma, zij werden 5e in een groot deelnemersveld. Zilver was er ook voor het Duo E team Anneke Wiersma en Idskia Wassenaar. Op 18 februari mogen ze nogmaals een wedstrijd turnen waarna eventuele plaatsing voor de Friese Kampioenschappen volgt. Op 3 maart mag het trio team Sabine Tigchelaar, Renske de Vries en Willemien Houtsma hun eerste wedstrijd turnen in de C lijn u

ging. Dan een fraaie aanval van Heerenveen. De spits komt in de zestien met voor zich een uitkomende keeper Maikel Hottinga. Hij durft deze een op een situatie niet aan speelt de bal naar rechts. De rechtsbuiten schuift de bal binnen maar staat duidelijk offside. In de slotfase van de eerste helft probeert Heerenveen met veel kracht een doelpunt te forceren. Behoudens een paar hoge ballen in de zestien komen ze niet. Het grote meegereisde legioen waren allemaal nog niet uit de kantine en de bal lag al in het net. Maar de DTD supporters konden niet juichen. Het was de topscorer van Heerenveen Stefan Bollen die zijn actie met een doelpunt bekroond. Dat was enorme tegenvaller voor DTD zo vroeg in de tweede helft. Maar de kopjes gingen maar voor even naar beneden. Nu moest DTD overschakelen naar een offensiever speelwijze. Dat deden ze het ook, en achteraf zou blijken dat er wat teveel ontzag voor de gastheren was geweest. Er brak een periode van gelijkheid aan met een dreigender DTD. De vaste

supportersschare ging er nog maar weer eens achter staan en joelden en schreeuwden de mannen naar voren. Steeds dieper kwamen de aanvallen van DTD bij Heerenveen achterin. De kansen die er kwamen werden nog niet benut. Tot op het moment dat Lejon Sikkus na een fraaie aanval in de zestien wordt aangespeeld. Lejon omspeelt zijn man en komt daardoor in scoringspositie. maar er volgt nog een te late tackle, niet de bal maar de man wordt geraakt. De terecht gegeven penalty wordt door Thomas Dijkstra 72e minuut feilloos benut. Er restte nog een twintig minuten, Heerenveen drong nog wel aan maar kon geen vuist meer maken. Het was DTD die in de slotfase zomaar de volle winst mee had kunnen meenemen. Steffen Hansma komt met bal en een Heerenveen verdediger het strafschopgebied binnen. Een duikelpartij is het gevolg, moeilijk te zien wie wat deed. De scheidsrechter zag er geen strafschop in en zo bleef de stand zoals die eigenlijk ook moest zijn, gelijk 1 – 1 u

CSL wint belangrijke streekderby Na vorige week na een zeer sterke tweede helft gewonnen te hebben van Oerterp moest CSL afgelopen zaterdag aantreden tegen DTL. De thuiswedstrijd was een nipte overwinning voor DTL dankzij een doelpunt in de laatste minuut. Mede daarom, en natuurlijk de kans om eindelijk van de laatste plaats te raken, was CSL erg gemotiveerd om weer te winnen vandaag. Voor de wedstrijd werd er door coach Peter Holwerda op gehamerd hoe belangrijk was om scherp te beginnen, hierdoor zou de kans op een overwinning een stuk groter worden. Als extra steun bleek dat er veel CSL-supporters naar Holwerd waren gereisd om de ploeg aan te moedigen. CSL begon ook scherp aan de wedstrijd en kwam in de eerste minuut op een 0-1 voorsprong dankzij een doelpunt van René Radersma. Dit sterke begin werd doorgezet waardoor er na 20 minuten een 3-7 voorsprong op het scorebord stond. Het lukte om deze voorsprong vast te houden tot aan een ruststand van 7-10. In de rust werd benadrukt om DTL onder druk te houden

en ze niet in de wedstrijd te laten komen. In het begin van de tweede helft was het DTL wat het beste van het spel had en terugkwam in de wedstrijd, na 10 minuten was de voorspong van CSL geslonken tot 10-11. Hierna herpakte CSL zich en liep in 7 minuten uit naar een 11-15 voorsprong. In de laatste 5 minuten lukte het DTL nog een paar keer op 2 doelpunten te komen maar Henry Kuiphof besliste in de laatste minuut de wedstrijd definitief door de 14-17 raak te schieten. Door deze overwinning heeft CSL de laatste plaats verlaten en staat het nu samen met Oerterp op de zesde/zevende plaats. Komende zaterdag komt Wit-Blauw naar Stiens (Iehal 20.20) we hopen dat het publiek dan weer zo massaal komt om de ploeg te ondersteunen! Doelpunten CSL: René Radersma 8 (1), Sander Weijer 3 (1), Henry Kuiphof 2, Larissa Braam 2, Cynthia Mol, Gerda Sierksma u

Molenwieken dressuren in Franeker en springen in Sneek Twee combinaties van de Molenwieken startten in de klasse Z, met 60% heb je een winstpunt behaald, voor Gelbrich Jensma uit Hallum was het de eerste keer in deze klasse, met D-pony Subliem’s Daisy haalde ze twee keer 56,47%.

Jongens SGC in de prijzen in Tweede Exloërmond Zaterdag 28 januari 2012 in alle vroegte op weg voor de eerste plaatsingswedstrijd heren district Friesland, Groningen en Drenthe. Jitse Nicolay moest als eerste aantreden op niveau 9. Hij had veel concurrentie en na de volledige 6-kamp volgde een verrassende uitslag: 1e prijs. Een hele prestatie omdat het niveau weer hoger lag dan vorig jaar. Vervolgens mocht Wytse Tiesnitsch van start op het hoogste niveau van de dag. Niveau 6. Het werd een spannende wedstrijd met grote concurrentie uit niveau 7. Wytse wist de 2e prijs te bemachtigen.Jorrit Wierstra en Wessel Rijpstra sloten de dag af. Jorrit heeft een vooruitgaande wedstrijd geturnd op niveau 10, waarin hij 21 concurrenten had. Jorrit wist een verdienstelijke 3e plaats te behalen. Wessel turnde een stabiele en zeer nette wedstrijd en werd dik beloond met een welverdiende 1e prijs op niveau 10. Onder leiding van Wytse en Angelique heeft SGC heren turnen een topdag gehad en keerden de heren beladen met medailles terug naar Stiens. Streetdance. Ook op 28 januari werd in Franeker een streetdance wedstrijd georganiseerd. Niveau 2 in leeftijdscategorie tot 12 jaar. Voor deze groep was het de eerste keer dat ze deelnamen aan een wedstrijd. Enthousiast werd er gedanst maar het niveau was eigenlijk niet geheel passend bij onze groep doordat het verschil in leeftijd erg groot was. Er werd een 13e plaats behaald. Al met al een leuke dag en met veel plezier gedanst onder leiding van Angela. SGC succesvol in Heerenveen bij de Acro Uit een serie van 4 voorrondes worden de besten geselecteerd voor de Friese Kampioenschappen Acro. Ieder duo of trio kan aan 2 rondes meedoen waarna het beste resultaat telt. Bij de eerste ronde van de plaatsingswedstrijd voor de Friese Kampioenschappen Acro vielen de dames Julia Bakker en Marrit Behage gelijk al in de prijzen. Ze wisten de eerste plaats te bemachtigen bij duo senior. Chantal de Jong en Anoek Hettinga behaalden een mooie 3e plaats. Bij de trio’s senior behaalden Berber Sliep, Marieke Jacobi en Jolijn Bendijk een 9e plaats. Joyce de Jong, José Inia en Maud Oosterhoff werden 12e. Een goede prestatie voor deze trio’s in hun nieuwe samenstelling. De komende weken volgen nog meerdere plaatsingsrondes voor de Acro waarna uiteindelijk zal blijken wie er doorgaan naar de Friese Kampioenschappen u

Jenny Kloosterman uit Hallum reed met haar C-pony Sanne, zij behaalde in haar eerste proef 55,29% en in haar tweede proef 54,12%. In de M2 startte Marte de Jager uit Hallum, met D-pony De Mensinghe’s Tim zij behaalde in haar eerste proef 173pt en in haar tweede proef 175pt, Marte en Tim mogen aankomend weekend startten op de Friese Kampioenschappen in de klasse M2. In de L1 startten Jacobien Ferwerda en Rianne de Groot, Jacobien Ferwerda uit Blija behaalde met C-pony Rabbit Hills Dei-jenne 167pt in haar eerste proef en 170pt in haar tweede proef. Rianne de Groot uit St-Jacob behaalde twee keer 191 pt met D-pony De Mensinghe’s Britt en won hiermee ook twee keer de 1e prijs. Ook werd er door twee combinaties gesprongen in Sneek, Marie Hiemstra uit Stiens sprong met C-pony Naughty in de klasse L en behaalde in het eerste parcours 4 strafpt, in het tweede parcours bleven Marie en Naugthy keurig foutloos, maar vielen helaas net buiten de prijzen. Lisl Miedema uit Stiens startte ook in de klasse L, met D-pony Kantje’s Amarinka zij behaalden 4 strafpt in hun parcours u StienserOmroeper

9


Vind je spelling lastig? Schrijf je de woorden op zoals ze klinken? Kun je de spellingregels niet onthouden?

Volg dan een SPELLINGTRAINING bij:

ILSE SCHREUDER ◆ PRAKTIJK BEELDEND LEREN www.beeldendleren.nl ◆ beeldendleren@planet.nl ◆ 0519-220315

voor meer info over adverteren, tarieven, kopij en het archief:

www.stienseromroeper.nl Je bent van harte welkom op woensdag 8 febr. 2012 van 15.30 uur tot 17.30 uur en 19.00 uur tot 21.00 uur om kennis te maken met de school en de diverse leerrichtingen. Op de CSG Ulbe van Houten kun je in de onderbouw alle vormen van regulier onderwijs volgen, van vmbo tot havo / vwo*.

OPEN HUIS Wo.8 febr. Pedicure • Schoonheidsspecialiste Hotstone massage • Stoelshiatsu

www.salonvoetsie.nl Erna van Leeuwen, Mienskar 25 9051 PC Stiens Tel: 058 2574441 e-mail: salonvoetsie@hotmail.com

Nu ook Microdermabrasie en Bio Skin lifting

CSG Ulbe van Houten Steven Huygenstraat 4 Sint Annaparochie Tel.: 0518 - 401447 www.csgulbevanhouten.nl StienserOmroeper

10

vmbo en onderbouw havo / vwo* / vwo wordt * havo verzorgd door CSG Comenius.


Aangifte Inkomstenbelasting 2011 en Fiscaal Partnerschap De voorwaarden voor Fiscaal Partnerschap zijn voor het jaar 2011 gewijzigd ten opzichte van het jaar 2010. Beoordeel dus eerst of u wel of niet fiscaal partnerschap mag toepassen, voordat u de aangifte inkomstenbelasting 2011 gaat invullen en indienen. Fiscaal partnerschap kan fiscaal voordeliger zijn dan geen fiscaal partnerschap, dus is het van belang dat u bepaald of u wel of geen fiscale partner heeft in 2011. Als fiscaal partners kunt u in de aangifte inkomstenbelasting 2011 onderling gaan schuiven met vermogen en aftrekposten om belastingvoordeel te behalen. Tot 1 januari 2011 heeft u als ongetrouwd samenwonende de keuze voor wel of geen fiscaal partnerschap. Voor de aangifte van 2011 zijn de regels voor het fiscaal partnerschap veranderd. U bent voor de aangifte 2011 verplicht elkaars fiscaal partner als: - u getrouwd bent - u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan - u in de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde woonadres staat ingeschreven èn o u samen een notarieel samenlevingscontract heeft o u samen een kind heeft o u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend o samen eigenaar bent van een woning o ten minste één partner de ander de ander bij het pensioenfonds heeft aangemeld voor het partnerpensioen. Als u geheel 2011 op hetzelfde woonadres staat ingeschreven, maar niet voldoet aan de overige bovenstaande voorwaarden, kunt u niet kiezen voor fiscaal partnerschap. Als u een deel van het jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven en een deel van het jaar aan de overige bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u kiezen of u het gehele jaar wel of niet elkaars fiscaal partner wilt zijn. Bent in 2011 getrouwd: - en stond u het gehele jaar op hetzelfde adres ingeschreven, dan bent u het gehele jaar elkaars fiscaal partner. - en stond u pas halverwege het jaar op hetzelfde adres ingeschreven, dan mag u ervoor kiezen of u wel of niet elkaars fiscaal partner wilt zijn. Echtgenoten/geregistreerd partners die duurzaam gescheiden leven, zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht elkaars fiscaal partner. Pas als een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend èn u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven, bent u geen fiscaal partner meer van elkaar. Wanneer u of uw partner duurzaam wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis blijft u elkaars fiscaal partner. Als u niet meer elkaars fiscaal partner wilt zijn, kunt u dit doorgeven aan de belastingdienst. Als u elkaars fiscale partner bent en de meest verdienende partner is in het jaar 2011 65 jaar of ouder geworden en de minst verdienende partner is nog niet 65 jaar of ouder, wees dan extra alert bij de verdeling van de aftrekposten. Voor 65-plussers geldt namelijk een lager belastingtarief in de eerste twee belastingschijven. Hierdoor kan het aantrekkelijker zijn om aftrekposten op te voeren bij de 65-minner, ook al heeft deze het laagste inkomen. Als u uw aangifte inkomstenbelasting 2011 zelf invult en mocht u na het lezen van dit artikel er niet geheel zeker van zijn of u wel of niet elkaars fiscale partner bent en/of heeft u andere vragen met betrekking tot uw aangifte, neem dan contact op met uw accountant of belastingadviseur. U bent namelijk verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Onjuistheden in de aangifte moet u voorkomen. Dit kunt u voorkomen door een deskundige te raadplegen. Controleer uw aangifte Inkomstenbelasting 2011 goed of laat uw aangifte inkomstenbelasting door een deskundige controleren voordat u de aangifte indient bij de Belastingdienst. Bron: Althof Jager Accountants BV, Stiens u

Foto van de “bonte specht” hangend aan een vetbol. T.Nicolay, Aldlansdyk 31, Britsum u

Rommelmarkt in Marrum op 25 februari

Expositie Fotoclub 8-88

Op zaterdagmorgen 25 februari wordt er van 9.00 tot 12.00 uur weer de jaarlijkse rommelmarkt in dorpshuis 'De Nije Tille' in Marrum georganiseerd. Tevens is er een verloting waar leuke prijzen mee te winnen zijn, en voor de kinderen is er een grabbelton. Als u nog bruikbare spullen heeft, dan kunt u deze naar het dorpshuis brengen. Om milieutechnische en hygiënische redenen kunnen er geen oude koelkasten, vriezers en matrassen worden aangeleverd. Goederen kunnen op de volgende data worden ingeleverd: Van woensdag 22 februari t/m vrijdag 24 februari van 19.00 tot 20.00 uur. De opbrengst van de rommelmarkt komt ten goede aan het dorpshuis en de entree is gratis u

Flessenactie

Fotoclub 8-88 uit Stiens heeft op dit moment een expositie in café-restaurant De Molen in Vrouwenparochie. Het onderwerp van de expositie is Natuurlijk Licht. Dit onderwerp was het rodedraad onderwerp van vorig clubseizoen. Elk clublid heeft een foto aangeleverd voor deze expositie. Daardoor is er een gevarieerde collectie ontstaan. U kunt de expositie bezoeken tijdens de openingstijden van het café-restaurant. Voor meer informatie over Fotoclub 8-88 kunt u kijken op onze website: www.fotoclub8-88.nl u

Hoi ik ben Lisanne de Jeger , ik ben 10 jaar en ik heb een lege flessen actie gehouden voor de kankerbestrijding,omdat mijn opa er aan overleden is. Ik heb eerst een briefje rond gebracht bij de mensen zodat ze wisten dat ik kwam en toen heb ik op 19 januari de flessen opgehaald samen met Inge, Eline en Tycho. We hebben veel flessen opgehaald en geld, we hebben in totaal al 122 euro opgehaald. Als je mijn actie wilt steunen kijk dan op www.kwf.nl en klik dan op start mijn actie dan staat mijn actie boven aan en dan kan je daar op klikken en dan zie je mijn actie. Bedankt voor alle flessen en het geld dat ik heb gekregen u Groetjes Lisanne

Wonen Noordwest Friesland

investeert in de dorpen

Visitatiecommissie complimenteert corporatie met haar inzet! Doet Wonen Noordwest Friesland volgens de samenleving de juiste dingen en doen we die dingen goed? Het antwoord dat Wonen Noordwest Friesland onlangs kreeg van een onafhankelijke visitatiecommissie én de belanghouders van Wonen Noordwest Friesland is ‘ja!’. Wonen Noordwest Friesland komt uit de visitatie naar voren als een moderne en professionele organisatie die veel zorg besteedt aan de kwaliteit van de dorpen (woningen én woonomgeving)in ons werkgebied. Zowel de commissie als onze stakeholders geven aan WonenNWF initiatiefrijk en actief te vinden. De inspanningen van WonenNWF om woningen kwalitatief beter en vooral ook energiezuiniger te maken worden gezien en de visitatiecommissie raadt aan hier vooral mee door te gaan. Ook schuwt WonenNWF het regionale debat over belangrijke thema’s zoals de verwachte bevol-

kingskrimp niet. WonenNWF neemt daarin het voortouw en weet daarmee volgens de visitatiecommissie regionale spelers op de woningmarkt te activeren. De inzet van WonenNWF op het gebied van Koopgarant noemt de visitatiecommissie een opvallende prestatie. Iets wat collega corporaties niet aandurven. Een andere opvallende prestatie noemt de visitatiecommissie de realisatie van diverse woningen en appartementen geschikt voor senioren. De samenwerking en het contact met de gemeenten in het werkgebied is goed, maar de geleverde prestaties kunnen beter gedocumenteerd worden. Bovendien kunnen sommige bestaande afspraken wel wat concreter. Wij willen dit graag in de komende periode samen met de gemeenten oppakken en hopen van harte dat zij zich hier voor in zullen zetten. WonenNWF is een corporatie waarbij de continuïteit in veilige handen is. De visitatiecommis-

sie meent dat WonenNWF ruim voldoende in control is. Ook de beleidscyclus is bij WonenNWF goed in ontwikkeling. Hier heeft WonenNWF de laatste jaren de nodige stappen in gezet (mede n.a.v. de resultaten van de vorige visitatie) en dit proces van PlanDo-Check-Act wordt steeds verder vormgegeven. Verder is de governance structuur bij WonenNWF ruim voldoende op orde. De Raad van Commissarissen heeft voldoende kwaliteit, een kritische houding en houdt goed toezicht. Kortom, Wonen Noordwest Friesland is actief, presteert ruim voldoende op alle punten waarop er gemeten is en is klaar voor de toekomst. Wonen Noordwest Friesland zit daarmee in de top 10 van de gevisiteerde corporaties. (om precies te zijn nummer 7 van de 68 volgens methodiek 4.0 gevisiteerde corporaties in de periode juni 2011 – heden). Meer weten? Kijk voor het volledige rapport op de website: www.wonennwf.nl u StienserOmroeper

11


Valentijn knutselmiddag voor kinderen Op woensdagmiddag 8 februari organiseert het jeugd- en jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee een knutselmiddag met als thema Valentijn! Deze middag gaan we leuke dingen knutselen waarbij het thema “Valentijnsdag” is. De knutselmiddag is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en zal in het jeugdhonk aan de Pyter Jurjensstrjitte 17 plaatsvinden. De activiteit begint om 14.00 uur en zal duren tot ongeveer 16.00 uur. Opgeven kan (maar hoeft niet) via: j.adema@ welzijnmiddelsee.nl. Op de website www.welzijnmiddelsee.nl (klik door naar jeugd / jongerenwerk - Leeuwarderadeel - kinderwerk) kunt u terecht voor meer informatie en vindt u ook de deelnamekosten u

OBS De Jint gaat de lucht in!

Ledenvergadering Vogelwacht Stiens

Op maandag 13 februari a.s. gaat groep 7 van basisschool De Jint een radio-uitzending maken bij radio Middelsee. In het kader van het project 'Multimedia' van Topondernemers, mogen zij van 14.00-15.00 uur een programma maken over een zelf gekozen onderwerp.

Op dinsdag 14 februari a.s. wordt vanaf 20.00 uur in 'de Hege Stins', Gysbert Japicxstrjitte 4 in Stiens weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van de Vogelwacht Stiens en omstreken

Een aantal leerlingen gaat hierbij zelf presenteren en een aantal leerlingen doet de techniek. Het onderwerp dat groep 7 gekozen heeft, is: Middelsee gaat met de humor mee! U hoort een uur lang verschillende aspecten van humor voorbijkomen. Dus kom allemaal luisteren voor een uurtje dolle pret! U kunt ons volgen op de kabel op 96.1 FM. De etherzender is te beluisteren op 105.3 FM. En radio Middelsee is ook op het internet te vinden. Wij willen alvast de medewerkers van radio Middelsee bedanken voor deze leerzame ervaring! u

u

Winters vertier in omnistadium Burdaard

Vrijwilligerscentrale Middelsee zoekt u! Wist u dat: - Vrijwilligerscentrale Middelsee de plek is waar vraag en aanbod van alle inwoners van Middelsee samenkomen? - Er voor elke inwoner van Middelsee een passende vrijwilligersklus te vinden is? - Het doen van vrijwilligerswerk u veel kan opleveren? Denk aan sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling, opvullen van eventuele gaten in uw cv, goed gevoel omdat u iets goeds voor een ander doet. Stel: • U wordt gebeld met het verzoek een aantal boodschappen mee te nemen voor iemand uit de buurt. Zou u dat doen als u in de gelegenheid bent…? • U wordt gevraagd om af en toe een spelletje te spelen met iemand uit uw gemeente die vaak alleen is. Zou u dat doen als u een uurtje per week tijd over heeft? • Dat u graag klust en u wordt gevraagd een trapleuning vast te zetten bij een ouder iemand uit Middelsee. Zou u dat doen om iemand anders veilig in eigen huis te laten bewegen? • U wordt gevraagd om iemand te halen en/of brengen naar het ziekenhuis. Zou u dat willen

BURDAARD - De vorst heeft nog maar net z’n intrede gedaan of in Burdaard worden de schaatsen in het dorp al weer ondergebonden. Eind oktober werd in Burdaard een omnistadium geopend. Het was de bedoeling dat meerdere sporten in deze sportkooi beoefend zouden kunnen worden. Terwijl er de afgelopen herfst al druk werd gevoetbald was het op deze vrije woensdagmiddag tijd voor wat nieuws. Bij de aanleg was de mogelijkheid van schaatsen en ijshockey meegenomen in de planning door ervoor te zorgen dat het deel van het plein waarop de kooi staat onder water gezet kan worden. Vandaag was het dan zover: er ligt een mooie ijsvloer u

Nieuw bij Radio Middelsé HET MP3 PALEIS Het mp3paleis is een show voor jongeren, maar ook leuk voor oudere luisteraars. In dit nieuwe radioprogramma komt de muziek van de top40 voorbij, maar ook veel leuke items. Elke week een top 5, die jij kan uitkiezen. Die goede oude plaat uit

de jaren 80-90 wordt ook niet vergeten. In samenwerking met de luisteraar en uw presentatoren Melvin Wiersma & Marco Oosterhuis worden dit hele leuke luisteruurtjes. Vanaf zaterdag elke week van 15:00 tot 17:00 op Radio Middelsé. op 105.3 in de

Vrijdag 10 februari a.s. van 17.00 - 20.00 in ‘De Hoekstien’ te Britsum

uur

Jaarlijkse Bazar, Rommel & Curiosa markt Het is weer bijna zover dé jaarlijkse goed bezochte bazar en rommelmarkt t.b.v de kerk en goede doelen in Britsum. Vrijwilligers zijn alweer druk in de weer om de organisatie soepel te laten verlopen. Zoals bekend is het altijd een drukte van belang en staan belangstellenden vaak een uur voor aanvang al voor de deur te wachten om iets van hun gading te zoeken. Het aanbod zal ook dit jaar weer zeer divers zijn en in tijden van “crisis” is het zo leuk om net dat ene boek voor een klein prijsje op de kop te tikken, dat kapotte tupperware dekseltje in en doos met spullen te vinden of misschien zelfs een ontbrekend ontbijtbordje van je trouwservies vinden en dat compleet weer in de kunnen kast te zetten. Het zal vast net als andere jaren gezellig zijn met dit jaar geflambeerde poffertjes, de bekende “vette hap”, het draaiend rad met natuurlijke weer de kippen en oranjekoeken, de verkoop van zelfgebakken cake’s, de grabbelton voor de kleintjes en nog veel meer leuke activiteiten voor jong en oud. Kortom het is zeker de moeite waard om even te komen snuffelen en /of iets lekkers te nuttigen of te kopen. Zet de datum alvast in uw agenda! Op woensdag 8 februari vanaf 16.00 u worden bruikbare spullen opgehaald in Britsum. Mocht U nog spullen hebben en U woont niet in Britsum? Dan kunt U deze op bovengenoemde dag na 16.00 u inleveren in de Hoekstien. Info: Beitske Homsma (058)2574133 of Sjoukje Boorsma(058)2572441 u StienserOmroeper

12

ether en 96.1 op de kabel, of via internet www.radiomiddelse.nl. Bellen kan tijdens de uitzending naar 058 257 1600 en twitteren kan naar @hetMP3Paleis u

Zondag 12

februari in café

De Oosthoek

te

doen als uw onkosten worden vergoed? Buurthulp: Voor het project Buurthulp is Vrijwilligerscentrale Middelsee in alle Middelsee gemeenten op zoek naar inwoners die klusjes willen doen voor andere inwoners die het (tijdelijk) niet zelf kunnen doen. We zoeken mensen die zowel éénmalig iets willen doen, als mensen die regelmatig willen helpen. Daarnaast is er erg veel behoefte aan vrijwilligers die een maatje van iemand die veel alleen is willen zijn. We zoeken mensen die bijvoorbeeld 1 keer per week een wandelingetje met iemand wil maken, samen naar de markt gaan of een spelletje spelen. Of gewoon een kopje koffie wil komen drinken. Heeft u belangstelling voor het project Buurthulp? We hebben u hard nodig! Voor meer informatie over deze, of onze andere vacatures, kunt u op onze website kijken: www. welzijnmiddelsee.nl/vrijwilligerscentrale. Heeft u belangstelling voor één van onze vacatures, of wilt u vrijwilligerswerk doen, en u kunt geen passende vacature vinden, neem dan contact met ons op u u

St.-Jacobiparochie

Cd-presentatie "Der’t ik weg kom" van Hein Jaap Hilarides Zondag 12 februari 2012 om 16.00 uur presenteert Hein Jaap Hilarides de cd 'Der’t ik weg kom' in café De Oosthoek aan de Oude Bildtdijk te St.-Jacobiparochie. De 15 Bildtse liedjes zijn opgenomen met Hendrik Elings (slagwerk, zang), Rik Meijer (gitaar), Oeds Bouwsma (contrabas, zang) en Hans Wijnbergen (saxen). De nummers lopen uiteen van danstot luisterliedjes en de stijl varieert van jazzy tot authentieke volksliedjes. De klanken en het ritme van het Bildts zijn bepalend voor de sfeer van de nummers. De muziek en de teksten zijn van de hand van Hilarides, met uitzondering van de teksten van ‘De kop d’r foor’ en ‘Hestaven’, die geschreven zijn door respectievelijk Th. Polstra en J.D. Krottje. De tekst van ‘Brechy’ is een vertaling van ‘Richt fan Amelân’. ‘De Noordse balk’, een compositie van Waling Dijkstra, is bewerkt en vertaald door Hilarides.

Café De Oosthoek, Oude Bildtdijk 678 te St.-Jacobiparochie. Aanvang: 16.00 uur (zaal open 15.15 uur).

Toegang: gratis. Reserveren: heinjaaphilarides@ hotmail.com Foto: Abe de Vries u


WINTEROPRUIMING tot

50% korting

Openingstijden:

Di. t/m Vrij: 13.00-18.00 uur Donderdag: Koopavond Zaterdag: 10.00-16.00 uur

En op afspraak!

Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

hoe stra M A N N E N M O D E

foar al jo túnwurk

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw

Ek foar it snoeien en roaien

Langebuorren 45 ■ 9051 BE Stiens ■ 058-2572005 w w w. h o e k s t r a m a n n e n m o d e . n l

fan beammen M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijs­opgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03 www.gevelrenovatiebraaksma.nl

COMPLETE BRIL

STANDAARD MET

ONTSPIEGELDE EN KRASWERENDE

GLAZEN

u129 u189

It Achterbosk 1, Stiens, Tel. (058) 257 21 12 Vraag naar de voorwaarden.

StienserOmroeper

13


Theaterkoor ANIMATO

komt met eigen productie:

“Amerika, land van mijn dromen”

Maak het mee op Radio Middelsé en luister dinsdagavond naar een groovy Popspectrum Laat dinsdagsavonds de t.v. eens uit en luister naar Popspectrum op Radio Middelsé. Het programma voor de liefhebber van goede en gevarieerde pop/rock muziek uit 1955 t/m 1985.

Solisten Animato in actie gemaakt door Piet van der Velde De in 1957 als Leeuwarder Opera en Operette Vereniging Animato bestaat dit jaar 55 jaar. De afgelopen 10 jaar staat het koor alweer bekend als Theaterkoor. Op zaterdag 11 februari en zondag 12 februari 2012 wordt de door koorlid Jelle Spits samengestelde en gearrangeerde musical over emigratie in de jaren ’50 van de vorige eeuw in Stadsschouwburg De Harmonie uitgevoerd. Theaterkoor Animato (levendig en opgewekt) neemt u dit keer mee naar Amerika rond 1950. De musical vertelt het verhaal van een gezin, dat besluit te emigreren.Ze gaan op zoek naar een betere toekomst. Zullen ze er werk vinden? Wordt de emigratie een succesvolle onderneming en komen hun dromen van liefde en geluk uit? De koorleden, solisten, balletgroep van Parnas en de dansers van Omar Smid nemen u graag mee op hun muzikale reis. De musical is een bundeling van heel veel bekende songs uit diverse bekende musicals zoals: “West Side Story”, “My fair lady”, “Les Miserables”, “Showboat” e.a. Koor en solisten treden op in kleding in de stijl van de jaren vijftig.De kostuums zijn ontworpen en gemaakt in eigen atelier. Onder leiding van Marcin Rachula ( dirigent) en Rozemarijn Strubbe (regie) probeert Animato haar publiek mee te voeren in een bijzonder emigratie avontuur. De muzikale begeleiding is in vertrouwde handen van de vaste pianist Jan van Liere. Voor één koorlid draagt deze elfde lustrum uitvoering een uniek karakter, want zij zingt en speelt namelijk al 50 jaar mee bij Animato. U bent van harte uitgenodigd te komen kijken en luisteren u

Filmhuis Stiens

presenteert:

´Hasta la Vista´

Volgens de makers van dit programma was dit de periode dat de beste pop/rock gemaakt werd. Toonaangevend en inspirerend voor de toenmalige en latere generaties popmusici. In dit programma wordt een muzikaal overzicht gegeven van deze periode waarbij je platen tegenkomt die je vaak nergens anders op de radio hoort, want wij streven ernaar om een programma neer te zetten dat net even anders is. Wat je bij ons kunt horen gaat van ABBA tot ZZ-top en van mellow jazz tot snoeiharde hardrock. Alles wat deze periode muzikaal zo aantrekkelijk maakte komt in Popspectrum voorbij. Tijdens de uitzending zijn wij telefonisch te

Sing In Zondag 12 februari om 19.00 uur is er in de Pelikaankerk te Leeuwarden een Sing-in met als thema: LEEUWARDEN terug naar het KONINKRIJK. Met medewerking van voorganger: Haitze Wiersma en praisegroep “Anders”. De begeleiding samenzang Guus Wolters: Orgel. U bent van harte welkom in de Pelikaankerk, Pelikaanstraat 10 te Leeuwarden u

Alzheimer Café in Abbingahiem Op dinsdag 7 februari is er om 19.00 uur een Alzheimer Café in Leeuwarden met als onderwerp: Alzheimer/Dementie? Hoe bedoelt u? u

Maandag 13 februari kunt u bij Filmhuis Stiens de film ´Hasta la Vista´ zien. Dit was de film die de publieksprijs won bij het Noordelijk Film Festival in Leeuwarden. Verder werd de film bekroond met de Grand Prix des Americas bij het prestigieuze internationale filmfestival van Montréal. ´Hasta la Vista´ is een komedie waarbij drie vrienden met verschillende handicaps het erover eens zijn dat ze ondanks hun beperkingen recht hebben op de geneugten des levens. En ze schuwen daarbij niets of niemand! De film begint om 20.00 uur in Cultureel Centrum ´De Skalm´. De levens van de die vrienden Lars, Philip en Jozef worden beheerst door hun voorliefde voor de leuke kanten van het leven. Door hun handicaps is het bedrijven van de liefde echter een probleem. Ze besluiten om ook deze laatste hindernis te gaan nemen. Onder het mom van een wijntour willen ze naar Spanje afreizen zodat ze eindelijk hun maagdelijkheid verliezen. Overbezorgde ouders, StienserOmroeper

14

bereiken op 058-2571600 en je kunt dan desgewenst live in de uitzending komen om zelf commentaar te geven op een bepaalde plaat of thema. Ook is het natuurlijk leuk om jou herinneringen en/of anekdotes aan deze periode met andere luisteraars te delen. Dit is ook tijdens en buiten de uitzending mogelijk via ons E-mail adres: popspectrum@upcmail.nl. Komende dinsdagavonden (07-02 en 14-02) gaan we ons wat meer verdiepen in de Flower Power ofwel hippiecultuur. De hippiecultuur is ontstaan in de jaren ’60 in de Amerikaanse staat Californië. De hippiecultuur was een tegencultuur, een beweging met bepaalde ideeën en eigen levensstijl, bestaande uit mensen die zich wilden afzetten tegen de gevestigde orde. Een andere benaming is ‘flower power’. Muziek, vrijheid, vrede en uiterlijke kenmerken waren van groot belang. De hippie hoofdstad was San Francisco (in mindere mate

speelde Amsterdam ook een rol) vanwege de vele muzikanten die uit deze stad afkomstig waren en die een bepalende rol hebben gespeeld in die periode. Er zijn talloze muzikanten die geassocieerd worden met de flower power en die ook zeer geliefd waren. Om een paar te noemen: The Grateful Dead, Janis Joplin, The Beatles, Mamas & The Papas, de talloze artiesten die optraden tijdens het hippie festival Woodstock. Dus laat je eens verrassen door wat plezierig gestoorde gekkigheid op Radio Middelsé en luister naar Popspectrum op dinsdagavond tussen 20.00 en 24.00 uur. Presentatie, vormgeving, techniek, regie, samenstelling en wat er verder nog bij komt kijken: Theo Smits en André Spoelstra. Radio Middelsé zendt uit op 105,3 Mhz in de ether en op 96,1 Mhz op de kabel en natuurlijk zijn we op de hele wereld via internet te beluisteren via www.radiomiddelse.nl u

Duo The Mudbirds Op zondag 12 februari om 15.30 uur treedt in het kader van de door de Culturele Commissie d’Alde Wite georganiseerde activiteiten het duo The Mudbirds uit Oude Bildtzijl op. Deze bluesformatie bestaat uit mondharmonicaspeler, zanger en gitarist Alan Laws en dobro- en slidespeler René Tweehuysen. In hun spel vermengen zij traditionele, akoestische muziek met modernere harmonieën en verrassende ritmes. De Engelsman Alan Laws is ruim dertig jaar geleden begonnen als straatmuzikant in de Londense metro. In Engeland is hij bekend geworden als een virtuoze ‘Blue Harp’-speler. Zijn harmonicastijl combineert techniek met aangrijpende, krachtige maar ook subtiele tonen. René Tweehuysen is een van de weinige slidespelers in Nederland, die blues speelt op de dobro. Met dit instrument geeft hij op een persoonlijke en uiterst dynamische wijze kleur aan de muziek. De combinatie van harmonica en dobro is er een die de meeste mensen niet vaak horen. Het winnen van The Dutch Blues Challenge in 2011 gaf hun het recht Nederland te vertegenwoordigen op de International Blues Challenge in Memphis (VS) van 31 januari tot 4 februari 2012. Hun eerste cd ‘Slick blues’ is met veel lof onthaald. Meer dan genoeg redenen om bij het optreden in de Salviuskerk van Dronryp aanwezig te zijn u

Yn de argiven sjongt de tiid jubileumkonsert fan Tresoar Yn de argiven sjongt de tiid, een verrassende muzikale ontdekking uit de archieven van Tresoar.

de verslechterende toestand van Lars en andere problemen moeten ook nog even overwonnen worden. De ene frustratie lokt de andere uit en de verhoudingen komen ook steeds meer op scherp te staan… De film ´Hasta la Vista´ was de winnaar van de publieksprijs van het ´Noordelijk Film Festival in Leeuwarden´. Bij diverse andere gerenommeerde festivals was de film ook onderdeel van het officiële programma. De film is geregisseerd door Geoffrey Enthoven

die de hoofdpersonen een unieke gelaagdheid heeft gegeven. Met hoofdrollen voor Gilles de Schrijver als Lars, Robrecht vanden Thoren als Philip en Tom Audenaert in de rol van Jozef. Duur: 115 min. Genre: Tragikomedie. Kijkwijzer: 12 jr eo. Benieuwd naar een trailer van deze film? Kijk dan op www. regiostiens.nl/filmhuis. Of wil je het laatste nieuws over onze films als eerste krijgen? Stuur dan een mailtje naar filmhuisstiens.pr@live.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief u

In 2012 is het tien jaar geleden dat Tresoar tot stand kwam. Aan het tienjarig jubileum zal, door het hele jaar heen, met verschillende activiteiten aandacht worden geschonken. Op 12 februari wordt gestart met een Tresoarconcert dat als motto heeft \'Yn de argiven sjongt de tiid\'. In de collecties van Tresoar wordt af en toe bladmuziek gevonden. Soms gaat het om studiemateriaal van leerlingen, soms ook om muziek die is gecomponeerd of bewerkt door Friese musici. Tresoar wil deze, vaak onbekende, muziek in concerten ten gehore brengen. Het concert op 12 februari is gewijd aan de muziek die door enkele leden van de adellijke familie Van Humalda van Eysinga is gecomponeerd. De Van Eysinga's waren verdienstelijke musici die zich niet tot alleen het uitvoeren van muziek beperkten, maar zich ook waagden aan het componeren van liederen. Ze waren daarbij duidelijk beïnvloed door de muziek uit hun eigen tijd. In dit concert worden de 'Van Eysinga-liederen' ten gehore worden gebracht in combinatie met werk van bekende componisten die mogelijk hebben gediend als inspiratiebron. Het concert wordt uitgevoerd door de Friese solisten Jan Ate Stobbe (tenor) en Janny Zomer (sopraan). Beide zangers hebben hun sporen als solist verdiend op nationale en internationale podia, met name met de uitvoering van opera's. Ze worden op de vleugel begeleid door de pianist Frans Douwe Slot. De muzikale leiding is in handen van Tjalling Wijnstra. Het concert wordt gegeven op zondagmiddag 12 februari in de Groate Kerk in St. Jacobiparochie. De inloop is vanaf 14.30 uur. Kaarten kunnen per email worden besteld voor 9 februari bij info@tresoar.nl of telefonisch 058-7890789 u


Ik Hou van Holland-Dag op obs De Oprel Oude Bildtzijl

Ingezonden Schandelijke vertoning in Raadzaal Wat een vertoning in deze gemeenteraad. Eindelijk stond de toekomst van onze gemeente op de agenda, de publieke tribune zat vol maar de heer Ketelapper haalde mede namens de coalitie het onderwerp van de agenda. Schande!. De volle publieke tribune kon weer naar huis zonder een eerlijke discussie in de raad. Het publiek en de oppositie werd geschoffeerd! De partij van Gemeente Belangen Leeuwarderadeel (GBL) die zegt te staan voor de belangen voor deze gemeente is helemaal de weg kwijt. Met de heer Ketellapper als hun aanvoerder hebben zij enige jaren geleden als partij een enquete laten uitvoeren onder de bevolking omdat ze toen wilden weten hoe er gedacht werd over een samengaan met Leeuwarden. Toen werd door GBL de rest van de politieke partijen verweten dat ze niet naar de bevolking

wilden luisteren. Waar is nu die zelfbewuste GBL nu het er echt op aan komt? De partij die beweert van onderop te werken en dat de mening van de inwoners telt. We horen en zien de GBL niet. Waar blijft dan nu een enquete over samengaan met Franeker, want deze totaal nieuwe koers hebben ze nog nooit voorgelegd aan hun kiezers en aan onze inwoners. De uitslag van de Dorpsvisie Stiens werd door de FNP gekleineerd. Zoals u heeft kunnen lezen is 54% is van mening dat met Leeuwarden moeten samengaan en 63.4% boven de 60 jaar is voor fusie met Leeuwarden. Maar daar heeft het FNP lak aan, ook weer een bewijs dat ze geen enkele boodschap hebben aan wat hun inwoners willen. Nee, het college verschuilt zich liever achter de inmiddels zo mislukte Middelsee samenwerking. Dus gaat om het eigen politieke hachje en niet om het belang van de inwoners van

deze gemeente! Deze coalitie wil niks liever dan tot 2018 blijven zitten. Dit ten koste van heel Leeuwarderadeel, kennelijk alleen uit eigenbelang. Dus moeten we straks met de pet in de hand naar Leeuwarden omdat dit college onder aanvoering van Burgemeester Boertjens niet als een krachtig bestuur optreedt. Dan zullen GBL, FNP en CDA ongetwijfeld heel hard roepen dat Leeuwarden ons slecht behandeld maar dat hebben we dan te danken aan dit College en de coalitie en dat dan nota bene zonder dat ze hun eigen bevolking hebben betrokken bij het herindelingsproces! Ik hoop niet dat ik gelijk krijg en dat dit college van hun heilloze weg terug keert, maar we spreken elkaar nog bij de volgende verkiezingen in 2014. Dan mogen PvdA en VVD de brokken bij elkaar rapen omdat de kiezers dan overduidelijk zullen zijn. J.Termaat Stiens

Vuurkorven, chocomel, lichtjes en vlaggetjes, dat was het decor afgelopen vrijdag 27 januari op de OBS De Oprel. “Ik hou van Holland” Onder het genot van een warme beker choco werden we bij een knapperend vuurtje ontvangen. Het voelde meteen gezellig, zoveel kinderen en ouders, pakes, beppes, ooms en tantes. Bij binnenkomst kwam de geur van stamppot met worst ons tegemoet. Op z'n Hollands schuifelend langs het buffet om daarna aan de delftsblauw

gedecoreerde lange tafels gezellig bij te kletsen. Het smaakte voortreffelijk.... En nog gezelliger werd het tijdens de Oude Hollandse Spelletjes; spijkerpoepen, ezeltje-prik, spijkerslaan, sjoelen, blikgooien en koekhappen. Fanatiek en bevlogen werden de benodigde stempels verzameld om daarna vol spanning te graaien in de grabbelton. Vervolgens werden we getrakteerd op een mini-braderie. De leerlingen waren prachtig op de foto gezet en in een typisch Hollands decor gefotoshopt. Met een eigengemaakt lijstje was het

helemaal af. Het was dan ook helemaal uitverkocht. De klanken van “Tulpen uit Amsterdam” namen ons mee naar de Bingo. Bingo met een knipoog! Er werd flink gestreden om de pindakaas, stoofpeertjes, koffie, oranjekoek, pannekoeken en stroop. Met een smartlap ter afsluiting, waren we allemaal een leuke en gezellige avond rijker. Ik hou van Holland, tralalalalalala.. Bedankt aan diegene die hebben meegedacht en -geholpen en aan alle gulle gevers u

Klas 1 met plezier naar De Foorakker Sint Annaparochie. Op De Foorakker van Piter Jelles werd onlangs aan leerlingen uit klas 1 gevraagd wat ze van de school vinden. De conclusie is dat deze leerlingen trots zijn op de school en zich al helemaal thuis voelen op De Foorakker. Een aantal reacties. Wessel vindt de De Foorakker een leuke school. Er zijn veel leuke leraren en het werken met de taakkaart vind hij handig. Remco vindt het een leuke school omdat de leraren heel goed hun best doen en omdat het een kleine en gezellige school is. Tsjalling zegt dat de sfeer prettig is en het valt hem op dat de derde en vierde klassers geen ruzie maken met de eerste klassers. Ook hij vindt het een mooie kleine school waar je zowat alle leerlingen bij naam kent. Brenna vindt de activiteiten heel leuk, altijd verschillend en de één nog mooier dan de ander. Het is een leuke school, in de klas is het gezellig en je krijgt hulp wanneer het nodig is. Martijn vindt De Foorakker een topschool, de school helpt de leerlingen graag en daarom komen er ook bijna nooit ruzies voor u

50% 75% tot

korting op de gehele wintercollectie

StienserOmroeper

15


  



            



   





 

   





 













  





geldig van

woe 8 feb t/m di 14 feb.   











     





 



   

 

krat 24 flesjes à 250 of 300 ml















 

     

  

8.

99











 



 

11.29 - 13.89

    



 



 

    



     



 



 

 

 

 



 



     

  

 

     







 







 



  



liter 1,50/1,25

 





 



Alfa, Hertog-Jan, Jupiler, Palm, Gulpener of Warsteiner bier

 



   







 



    







   



    

   

   





       Don. C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Openingstijden: Ma. t/m woe. 8.00 - 20.00uur  en Vrij. 8.00 - 21.00 uur Zat. 8.00 - 20.00 uur









 









     





 



 





 

Het Kwik daalt en nu ook onze prijzen 



  





 





  





Buffet kast provence eiken grijs

BankStel leder 2 + 3 zits

Compleet woonprogramma massief eiken olie. Ook salontafel en Eetkamertafel beschikbaar

€ 1595,00

€ 1050,00

35% KORTING € 1050,00 Bank 4 zits met stof compleet met hockers poef sierkussens

40% KORTING

Relax fauteuil elektrisch verstelbaar

€ 1500,00

25% KORTING

1495,00

StienserOmroeper

16

€ 1295,00

Relax fauteuil verstelbaar

40% KORTING

Bankstel leder 2,5 + 2 zits leder zwart

€ 1650,00

€ 770,00

30% KORTING

€ 600,00 Bank 2,5 zits met stof compleet met hocker

50% KORTING

€ 1195,00

25% KORTING

Seerob 7a 9051 VA STIENS Tel:058-2574111 Fax– 058-2575737 info@bronsnijder.nl

€ 795,00

25% KORTING

Omroeper 06 2012  

Stienser Omroeper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you