Page 1

deze week

4211

Kunstkring Uytland... pagina 6

DTD.. pagina 9

Fotoclun 8-88... pagina 11

Stienser 63e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Grote Mode-explosie in Stiens Stiens krijgt

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Na maanden voorbereiding was het op vrijdag 7 oktober dan eindelijk zover: de Modeexplosie in Sportcentrum It Gryn te Stiens. En een explosie was het! Met 650 bezoekers mag het modespektakel een groot succes genoemd worden. “Dat zoiets in Stiens mogelijk is!” riep één van de bezoekers. “Wat is de sporthal grandioos aangekleed”, was een andere reactie. De aankleding werd mede mogelijk gemaakt door Haan Reklame.

Op zaterdag 8 oktober reikte Rob Smeele van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Stiens uit aan vertegenwoordigers van politie, ondernemers, gemeente en brandweer. Deze organisaties spannen zich gezamenlijk in om het winkelgebied Stiens nog veiliger te maken. Daarom krijgt Stiens het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het winkelend publiek kon zich tegoed doen aan de KVO-koekjes die werden uitgedeeld en die speciaal voor de gelegenheid waren gebakken u

In een uitverkochte sporthal stonden niet alleen allerlei kraampjes van ondernemers uit Stiens en omstreken, er was ook een gezellige bar, een optreden van Studio Fysiek, muziek van DJ Auke en het rockende koor de Flammen. Om 20.00 uur startte de modeshow waarbij kleding, accessoires, schoenen en brillen getoond werden van verscheidene winkeliers uit het dorp. Een spetterende show waarbij ook kinderkleding en lingerie aan bod kwamen. Tijdens de pauze in de modeshow werden alle gesponsorde prijzen verloot met de midweek Landal Greenparks als hoogtepunt. Rond 23.00 uur werd de show afgesloten met een bijzondere creatie: een speciaal voor de Mode-explosie ontworpen bruidsjapon. Een echte showstopper! Er wordt nu al gesproken over een derde editie van dit modespektakel... u

V.l.n.r. Davina Both (politie Fryslân), Jochum Baltjes (OVL), Joop Boertjens (burgemeester Leeuwarderadeel), Henk Slot (brandweer Fryslân), Rob Smeele (HBD)

De eerste boekstartkoffertjes zijn uitgereikt

Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

info@ajaa.nl

Op 29 september jl. heeft de estafette opening BoekStart in de bibliotheek van Stiens plaats gevonden. Burgemeester Joop R.A. Boertjens heeft aan de aanwezige kinderen & ouders een BoekStartkoffertje uitgereikt. De inhoud van het koffertje bestaat uit een stoffen babyboekje, een cd met liedjes voor jonge kinderen en een folder met tips over voorlezen. Boekstart is een initiatief van de Bibliotheken NoordWest Fryslân in samenwerking met JGD Friesland en de gemeenten, waaronder Leeuwarderadeel. BoekStart is een landelijk programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen

én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Vanaf nu ontvangen alle (ouders van) pasgeboren baby’s in NoordWest

Fryslân van de gemeente een waardebon voor het ophalen van een gratis BoekStartkoffertje en een bibliotheekabonnement u


UitAgenda Stiens

dinsdag 18 oktober 14.30 uur PCOB: IJstijdenmuseum in de Hege Stins woensdag 19 oktober 14.00-15.30 uur Kinderbingo in De Skalm 14.30-16.30 uur Stijldansmiddag voor senioren in De Skalm vrijdag 21 oktober 20.00-24.00 uur Anne Feenstra & Band te gast in het Relax radiocafé woensdag 26 oktober 14.00 uur Knutselmiddag voor de kinderen in de Skalm donderdag 27 oktober 20.00 uur Vrouwen van Nu: Roelie Woudwijk vertelt in de Skalm t/m eind december Expositie aquarellen van Fokje v.d. Meulen in Bibliotheek t/m eind december Expositie panoramafoto's Leeuwarderadeel van Sjoerd Hogerhuis in gemeentehuis

Britsum

maandag 24 oktober 19.45 uur Dhr. van Dijk vertelt in de Bining (BvPf Vrouwen van Nu)

Koarnjum

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens zondag 23 oktober 09.30 u. ds. H. Vlasman, Trynwâlden, Friese dienst Sint Vituskerk, Stiens zondag 23 oktober 09.30 u. ds. U. Tjallingii, Deinum Skilhiem, Stiens woensdag 26 oktober 16.00 u. ds. Hulzebos Hervormde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 23 oktober 09.30 u. ds. J.W. van Dijken, Hallum Gereformeerde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 23 oktober 09.30 u. ds.A. Buizer-Tchiengang Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 23 oktober 10.00 u. da. A.D. Vegt-Vellinga, Stiens R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St. Annaparochie zondag 23 oktober 11.00 u. Pastoor M. Conijn, Eucharistieviering P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 23 oktober 11.00 u. ds. J.F. Kroon, Beetgumermolen

dinsdag 18 oktober 14.00 uur Keppelfeest mei aktiviteiten yn de Tûnmanswente

Vrije evangelische Gemeente, Oude Bildtzijl zondag 23 oktober 09.30 u. ds. A.C. Louwerse, Velp

Hijum

R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 22 oktober 19.00 u. Pastor A. Buter & Dom.koor Eucharistieviering zondag 23 oktober 09.30 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering

donderdag 20 oktober 14.00 uur Peter Plantinga Kindershow Pepino's Magic Show

Alde Leie

zaterdag 22 oktober 19.30 uur Optreden van 'Michel' in Us Gebou

St Annaparochie

zaterdag 22 oktober 20.00 uur Tryater met 'De Presidintes' in MFC Ons Ons zondag 23 oktober 19.30 uur Ontmoetingsavond in de CSG Ulbe van Houten

Oude Bildtzijl

t/m 19 november 10.30 - 16.30 uur Groepsexpositie 'Beweging' in de Aerden Plaats

Hallum

zaterdag 22 oktober 10.00-15.00 uur Heropening Sint Maartenkerk. Bezichtiging uurwerk, foto's. Deskundigen van het Archeologies geven uitleg.

Marrum

22 en 23 oktober Open Huis Seedykstertoer, Zeedijk 8. Kijk op www.seedykstertoer.nl voor het volledige programma . 10.00 uur Wandeltochten Bûtendyks Fryslân bij Seedykstertoer

Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 23 oktober 11.00 u. Pastor A. Buter en het Guilford Cathedral Choir, Eucharistieviering De Salvatorkerk, Leeuwarden zondag 23 oktober 09.30 en 11.45 u. Kees Kraayenoord Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Leeuwarden zondag 23 oktober 10.00 u. br. M. Dol Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 23 oktober 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn 16.30 u. ds. J.J. Verwey Baptisten Gemeente Parkkerk, Leeuwarden zondag 23 oktober 10.00 u. br. D. de Jong Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 23 oktober 09.30 u. ds. H. Vlasman, Frysk, De Hege Stins Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Hegebeintum

“Elke woensdagmiddag doe ik leuke dingen met mijn kleindochter”

Burdaard

woensdag 26 oktober 15.00 uur Kindertoneelvoorstelling ' De Skatterheks' in MFC Het Spectrum

En mijn medicijnen? Die regelt Palet. Je blijft jezelf met Palet. Bel (0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)

Ried

zondag 23 oktober 17.00 uur Kobus, Griet en Geert 'In moai stel' in De Ranch

vanaf 18 oktober Expositie van Eveline van Rooy in het gemeentekantoor woensdag 26 oktober 20.00 uur Tryater mei 'De Presidintes' in De Weme

Mededelingen Huisartsen Griepvaccinatie 2011 huisartsen Leeuwarderadeel Praktijk D.J. Noordhoek, Trompethoarn 42, Stiens Woensdag 19 oktober Vrijdag 21 oktober Maandag 31 oktober

StienserOmroeper

2

18.30 - 19.30 uur 18.30 - 19.30 uur 16.00 - 17.00 uur

Studie- en gespreksgroep Prot. Gemeente Ook dit jaar is er in de Protestantse Gemeente Stiens een studie- en gespreksgroep onder leiding van Ds. Gerrit Wessels. Deelname is open voor iedereen, christen en niet-christen. Onderwerp is het boekje van Bram van de Beek (hoogleraar aan de VU) met de titel ‘Is God terug?’ (120 blz.). Op de achterflap staat de volgende informatie: ‘De kerk is te veel een plek geworden waar mensen religieus en sociaal worden beziggehouden in plaats van een plek waar mensen geconfronteerd worden met de heilige God. Tal van projecten zijn gestart om mensen bij de kerk te houden, maar een kerk die geen kerk is, is de moeite niet waard om je schoenen voor aan te trekken. Waar gaat het nu echt om in de kerk? Het wordt tijd dat we dat weer ter harte nemen.’ De start was al op donderdag 13 oktober. De eerst volgende data daarna zijn: 27 oktober, 10 november. En dan doorgaans om de 2 weken gedurende het winterseizoen. Tijd en plaats: 20.00 - 21.30 uur, Sint Vitushûs, Langebuorren 1, Stiens. Aanmelding rechtstreeks op de studie- en gespreksavond of bij ds. Gerrit Wessels, (058)2570257; wessels.g@hetnet.nl u

Colofon

oktober en november Expositie Keramiek van Dineke Taal in bezoekercentrum

Menaam

Protestantse Gemeente

Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem, Nije Poarte 33 of ons zorgsteunpunt in het gezondheidscentrum, Griene Leane 5 in Stiens Palet, altijd in de buurt www.paletgroep.nl

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Het volgende nummer verschijnt op maandag 24 oktober 2011. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: e 0,28 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Kijk en vergelijk prijs, kwaliteit en smaak

us! s r u c s i t Gra Bijtanken en Oppoetsen voor senioren • start 31 oktober van 14.00-16.00 uur • Iin de Skalm, 5 wekelijkse bijeenkomsten • entree gratis, kop koffie/thee € 1,30 Inschrijven is wel nodig, voor 24 oktober bij Ingrid Postma, tel. 058-2655582

woensdag 19 t/m zaterdag 22 oktober

De echte roodkokers Gieser Wildeman 2,5 kilo voor maar €1.99

Ouderwets lekker Cox’s orange appels 1,5 kilo €1.99

Persimon-fruit (kaki) 8 dikke €2.99

Lekkere mandarijnen 20 stuks €2.99 (zonder pit)

Stamppot zuurkool met spekjes 400 gram €2.99

Zaterdag vanaf 15.00 uur elke 2e bakje rauwkostsalade gratis

Zie voor meer informatie, elders in deze krant op pagina 11

Maandag 24 en dinsdag 25 oktober

Klaverjassen Speeldata: 23-10-2011 20-11-2011 18-12-2011 22-01-2012 19-02-2012 18-03-2012 29-04-2012

Aanvang: 13.30 uur in De Kern Inleg: € 7,50 (incl. 1 kopje koffie) Opgave bij: Jouwert Terpstra, jouwert.terpstra@hetnet.nl of 06-22013086

Maandag 24 oktober 1 kilo winterpeen €0.99 + GRATIS 1 kilo uien

Iedere betalende klant krijgt op dinsdag een bakje rauwkostsalade gratis

Ook het adres voor fruitmanden, fruitdoosjes en fruitzakjes, biologische groente- en fruittassen Nu ook saladeschotels Let ook elke dag op onze speciale stoepbordacties. Dinsdag 25 oktober Gesneden spitskool 500 gram €0.89

Edwin’s Gezonde Eetwinkel St. Vitusplein 2 9051 BT Stiens Tel. 058 - 257 11 21 www.volsmaak.nl

Groente en Fruit Rauwkostsalades Gesneden groenten Kant-en-Klare maaltijden Noten en Zuidvruchten

Hollânske kost Dizze aksje is jildich fan 17 o/m 22 oktober 2011 Bôle fan de wike:

Molestientsjes fan 2.65

foar 1.95

Appelcarrees 4 foar foar 3.25

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

1 liter erwtensoep en 1 rookworst

Gehaktrondo

samen voor

5

50

100 gram

1

25

VLEESWARENKOOPJE

MAANDAG WEEKSTARTER

DINSDAG PIEKENDAG

Boterhamworst + gebraden varkensrollade

4 ROLLADE SCHIJVEN

HAMBURGERS

2 x 100 gram

SAMEN

div. soorten, per stuk

299

295

100

WOENSDAG GEHAKTDAG

DONDERDAG VOORDEEL

VRIJDAG EN ZATERDAG

ALLE SOORTEN GEHAKT IN DE RECLAME

Grootmoeder's DRAADJESVLEES

REEPJESVLEES, diverse soorten

500 GRAM

500 GRAM

Tip: INDISCH Gehakt

499

599

Aanbiedingen zijn geldig van 17-10-2011 t/m 22-10-2011.

Hollânske Grof fan 2.20 foar 1.80 Tulpkes (folkoaren broadsjes) 3 + 1 fergees

Keurslagerij Brolsma Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl info@brolsma.keurslager.nl

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

week

42

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeningstijden

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Woensdag 8.30 - 16.00 uur Donderdag 8.30 - 16.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Afspraak met leden college van B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-Adviesraad

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

Meldingen klein Leed

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Riolering

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

openbare verlichting

(Meldingen storing en schade, 7 dagen per week bereikbaar) 0800 – 3960800 (Ziut)

politie Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

Alg.klachten (vuil)containers

0900-2100215 (Omrin algemeen)

Bedrijfsservice 058 -2100217

Dierenambulance telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

Ter inzage legging ontwerpbesluit omgevingsvergunning ex. art. 3.10 Wabo Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel maken bekend dat bij het college een verzoek om een omgevingsvergunning is binnengekomen op 01-07-2011 voor; • een grondwaterontrekkingsinstallatie, plaatselijk bekend Haskedyk 2, 9057 LB te Jelsum (dossiernummer 2011-0004). En een verzoek om een omgevings-01 vergunning is binnengekomen op 16-05-2011 voor: • het slopen van een deel van de 05 ligboxenstal en het uitbreiden van de ligboxenstal, plaatselijk bekend Truerderdyk 30, 9051 LC te Stiens 09 (dossiernummer 2011-0040). Aangezien het college voornemens is voor de aanvraag een vergunning te verlenen met gebruikmaking van de voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, liggen de aanvraag en de ontwerpbeschikking met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 19 oktober voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijzen bij het college kenbaar maken. Stiens, 17 oktober 2011. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel. Drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester. Harrie Siegersma, secretaris.

Gemeente onderzoekt oneigenlijk gebruik gronden In de gemeente wordt door veel inwoners gemeentegrond gebruikt. Veelal worden deze gronden door de gebruikers gehuurd. Maar bij bepaalde locaties heeft de gemeente moeten constateren dat inwoners de grond oneigenlijk in gebruik hebben genomen. Zo hebben bijvoorbeeld eigenaren, doorgaans woningbezitters, gemeentegrond betrokken bij hun erf/tuin. Het gemeentebestuur wil dit oneigenlijk gebruik, mede uit een oogpunt van gelijkheid, niet langer toestaan. Bij het constateren van oneigenlijk gebruik wordt als volgt te werk gegaan. De gemeente constateert oneigenlijk gebruik. Dit wordt schriftelijk meegedeeld aan de gebruiker. Wanneer de grond past binnen het huidige “Snippergroenbeleid” bestaat de mogelijkheid de grond aan te kopen of te huren. De toetsing over het verkopen/verhuren wordt gedaan door de medewerker Grondzaken van de gemeente. Een en ander vindt in nauw overleg plaats met een medewerker van de afdeling (Groen) beheer. Kan een gebruiker aantonen dat de grond terecht in gebruik is toezeggingen vanuit de gemeente in het verleden - dan zal dit alsnog contractueel worden vastgelegd. Inwoners in het bezit van grond waarbij sprake is van oneigenlijk gebruik kunnen op termijn een brief van de gemeente verwachten. Twijfelt u of u ook een stukje grond oneigenlijk in gebruik heeft, dan kunt u hierover contact opnemen met onze medewerker Grondzaken, de heer D.J. Kuipers (tel.nr. 058 257 6674)

.

Rechtgezet Bij het artikeltje over het 60-jarig huwelijk in de Stienser Omroeper van vorige week, is helaas de verkeerde familienaam gebruikt. Het was niet de familie De Jager-Kuitert maar het waren Wytze en Akke Jager-Kuitert. Excuses voor deze verschrijving

.

Algemene wet bestuursrecht 03

02

04

Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u 08 het 06niet eens bent07 met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een 10bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Afgegeven vergunning: • Omgevingsvergunning 20110018 voor het uitbreiden van de woning, plaatselijk bekend Holdingawei 61, 9053 LV te Feinsum. Verzenddatum 07-102011. Stiens, 17 oktober 2011. drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester Harrie Siegersma, secretaris

Sociaal-Culturele Agenda 2011-2012 • Jelsum (NH kerk) ma 17 okt. (20.00 uur) Doc. Stichting Leeuwarderadeel, Lezing Theun Varwijk over het terponderzoek in Jelsum; • Stiens (Hege Stins) di 18 okt. (14.30 uur), PCOB: Ijstijdenmuseum; • Hijum ( De Kampioen) do. 20 okt. (14.00 uur): Kindershow door Peter Plantenga. • Stiens ( De Skalm) do 27 okt (20.00 uur)BvPF: Mw. Woudwijk, beeldend kunstenares vertelt over haar werk; • Koarnjum ( De Bining) za 29 okt. (20.00 uur) Tryater: de Presidintes; • Stiens ( De Skalm) ma 31 okt (20.00 uur) Filmhuis; Tomboy (o.v.b.)

.

Nieuwjaarskaart Gemeente Leeuwarderadeel De gemeente Leeuwarderadeel verstuurt aan het eind van ieder jaar nieuwjaarskaarten aan haar relaties en contacten. De nieuwjaarskaart heeft elke keer een ander thema. De vier natuurelementen in beeld gebracht. Gekozen is om de vier natuurelementen (water, vuur, aarde en lucht) fotografisch in beeld te brengen. Voor de Nieuwjaarskaart 2012 is voor het thema ‘VUUR‘ gekozen. Het meest ideale plaatje hierbij zou zijn een foto waarop de relatie tussen de gemeente Leeuwarderadeel en het thema ‘vuur’ wordt weergegeven. Ook u kunt hier aan mee doen! Als Kultuerried Ljouwerteradiel, die de organisatie en de uitvoering van de jaarlijkse nieuwjaarskaart voor zijn rekening neemt, roepen wij de inwoners van onze gemeente op om de uitdaging aan te gaan en voor de Nieuwjaarskaart 2012 een foto met het onderwerp ‘Leeuwarderadeel en vuur’ in te sturen. Aan welke voorwaarden moeten de foto’s voldoen? Foto’s die worden ingezonden moeten minimaal een formaat van 15 x 18 cm. hebben. Groter mag dus ook! De uitvoering mag zowel in kleur als in zwart/wit zijn. Daarnaast kunnen foto’s ook digitaal worden ingezonden. De uiterste inzenddatum is 13 november 2011. Per post: postbus 24, 9050 AA Stiens. Digitale foto’s kunnen worden verzonden aan g.devries@leeuwarderadeel.nl Een onafhankelijke jury zal uit de ingezonden foto’s een keuze maken. De maker van de winnende foto wordt uiteraard beloond met een leuke attentie. Meer informatie? Heeft u vragen, dan kunt u hiervoor terecht bij ons secretariaat. Dit is gevestigd in het gemeentehuis in Stiens en is telefonisch bereikbaar op nummer 058 - 2576617. Uw inzendingen zien wij met belangstelling tegemoet

.

De Kultuerried Ljouwerteradiel

Kent u de regeling: “Meedoen met de samenleving”? Heeft u een laag inkomen onder de 115% van de bijstandsnorm? Een algemene bijstandsuitkering of bijvoorbeeld een WIA/WAO-uitkering? Dan kunt u gebruik maken van de regeling: “Meedoen met de samenleving”. Als u ook aan de andere voorwaarden voldoet van deze regeling, kunt u per huishouden €100,- en per kind onder de 18 jaar een bijdrage van €75,- vragen. Aanvraagformulieren liggen o.a. in het gemeentehuis in Stiens. Vragen? Heeft u vragen neem dan contact op met de medewerkers van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân of maak een afspraak. Tel. 0517-380200. U kunt ook contact opnemen met de WMO-adviseur, Welmoed Woudstra. Tel. 06-10670143

.

Gewijzigde openingstijden Werkplein MartiniHûs, Sint Martiniplantsoen 12 in Franeker Met ingang van 1 november aan01 staande kunt u alle werkdagen terecht op het Werkplein MartiniHûs in Franeker van 9-12 uur

.

Wijziging ophalen takken in 2011

02

05

06

09

10

Na enkele jaren gewerkt te hebben met een inzameling van takken (grof snoeiafval) met een frequentie van twee maal per jaar is besloten deze werkwijze te veranderen. Per augustus 2011 is de wijze van ophalen van de takken dan ook veranderd. Deze verandering heeft betrekking op de volgende twee aspecten: De ophaalfrequentie: De takken worden namelijk zes maal per jaar opgehaald, in de maanden maart, april, mei, augustus, oktober en november. Voor het jaar 2011 is er nog een ophaalronde in oktober en november. Voor 2012 worden de inzameldata aangegeven op de Afvalkalender 2012. De wijze van aanbieden: Voor de takken geldt voortaan het volgende. Voordat de takken aan de weg wordt gelegd moet dit minimaal twee werkdagen van tevoren worden gemeld. Dit kan op twee manieren, namelijk: telefonisch via telefoonnummer 0900-210 0 215 (lokaal tarief) van Omrin of via internet op de site www.omrin.nl (meld uw grofvuil aan en kies vervolgens voor takken). U krijgt direct te horen wanneer de takken bij u wordt opgehaald. Vervolgens moet u de aangemelde takken aanbieden op de ophaaldag voor 07.00 uur. De aanbieder is verantwoordelijk voor hetgeen aangeboden tot het moment van ophalen. De takken moet u aanbieden ter hoogte van uw huisadres. Indien dat plaatselijk niet mogelijk is kunt u dat bij aanmelding aangeven en wordt er in overleg een andere plek aangewezen. U mag maximaal 2 m3 aanbieden. De takken of grof snoeiafval mag niet langer zijn dan 3 meter. Langere stammen kunnen niet worden geladen. Leg het snoeiafval vrij van heggen, lichtmasten en op harde ondergrond met de gezaagde of geknipte kant naar de weg toe. Opgelet: in de afgelopen periode is gebleken dat er bij de vorige inzamelronde van augustus takken zijn aangeboden, zonder dat deze zijn aangemeld. Ook hiervoor geldt dat u die takken (alsnog) zelf moet aanmelden, op de hiervoor aangegeven wijze, voordat deze door de gemeentelijke inzameldienst worden meegenomen. Ingangsdatum In 2011 worden de takken in de maand augustus, oktober en november opgehaald. Voor oktober is dit in week 43 (24 t/m 28 oktober). Kortom: met ingang van augustus 2011 voor het aanbieden van takken eerst bellen (minimaal twee werkdagen van tevoren) met 0900-210 0 215 of melden via internet www.omrin.nl. Indien blijkt dat er takken zijn aangeboden dat niet (of onjuist) is aangemeld dan wordt dit niet meegenomen

.


Stienser

omropperkes

Praktijk voor psychotherapie “De Levensvraag” www.delevensvraag.nl. tel. 058-2573307 Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

#0.70

#

1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur.

Rauwerda & Vonk

NIEUnWs!

in Stie

Hét adres voor al uw

tuin- en klusmateriaal! Verhuur van aluminium steigers en hoogwerkers, trilplaat, grondfrees, boormachines, decoupeerzaag, cirkelzaag, grondboor, aanhangers etc. Verkoop van schroeven, bouten, pluggen, schakelaars, verlengsnoeren, PVC buis en onderdelen, electrotechnische installatiematerialen, hout, plaatmateriaal, gips, tuinhout, openhaardhout, beton, cement, schuurpapier, kwasten, doorslijpschijven etc.

Openingstijden Seestjer 9 Stiens Ma. t/m do. 8.00-12.00 uur •13.00-18.00 uur •19.00-21.00 uur Tel. 06 49 61 98 48 • Tel. 06 45 62 07 82 Vr. 8.00-12.00 uur • 13.00-18.00 uur Za. 8.00-17.00 uur

vanaf vanaf vanaf vanaf

300 m2 Loodsruimte Luchtverwarming/zichtlocatie Industrieterrein Doniaweg Hallum 0518 432343

(eventueel in delen)

Te koop gevraagd model treinen oud of defect geen bezwaar met toebehoren 06-27441690 Computeropleidingen Seniorweb Stiens. Ook voor een workshop ‘computerbeheer’ tel: 058-2570800

Haagconiferen vanaf Bildtse Kwekerij: Thuja Frieslandia en Thuja Brabant. Sterk in klei gekweekt kunnen hierdoor gewoon in kleigrond worden gepoot, speciaal voor ons klei- en kustgebied. ‘t Bosch 5a St. Anna. open vr+za andere dagen na 16.00 0518-400825, 0652293756 Meubelstoffeerderij Op’en Nij voor het stofferen van uw bank, stoel, boot- en caravankussens. Ruime keus uit mooie meubelstoffen. Minnertsga / Menaam tel. 0657989327 of 0518-450534 Shiatsu therapie Stiens www.shiatsu-therapie.org 058-2162414 lid nvstsrbag Voor de lange winteravonden: zelf kleding maken! Gezellig en creatief bezig zijn. Bel 0620083768

Autorijschool R.Kort Stiens • Auto • Bromfiets • Motor • Aanhanger/Caravan

Te Huur

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

Filmen; bruiloften, bedrijfsreportages, internetfilmpjes, evenementen, toneel, enz. Digitaliseren;

overzetten op DVD van videobanden, smalfilms (8mm), camerabandjes, dia’s, cassettebandjes, enz.

Wietse Bijlstra ● Ringweg 25 ● 9073 HG Marrum 0518-419989 of 06-36046999 info@smashvisuals.nl

www.smashvisuals.nl

Braaksma Houtbouw • • • • • •

Garages Bergingen Blokhutten Tuinhuisjes Paardeboxen Tuinhout

Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487

16.5 jaar 15.5 jaar 18.0 jaar 18.0 jaar

Hulp nodig? Wij bieden voor iedereen individuele Theorieles: auto/bromfiets

Voor meer informatie en of inschrijvingen bent u welkom op Seerob 10, 9051 VA Stiens. www.autorijschoolkort.nl (058) 257 37 56

Stichting Welzijn Middelsee biedt u Kinderopvang op maat … • Gastouderopvang • Kinderdagverblijf • Buitenschoolse opvang • Flexibele opvang • Peuterspeelzalen • Verlengde peuteropvang geopend! in Minnertsga Kindercentrum Kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens. Tel 058-2575220 www.welzijnmiddelsee.nl E-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl of psz@welzijnmiddelsee.nl StienserOmroeper

5


Kunstkring Uytland groepsexpositie "Beweging"

Sint Maarten Jubileumconcert zangkerk Hallum vereniging “Frisia Cantat” Na ruim een jaar van restaureren en verbouwen wordt vrijdagmiddag 21 oktober a.s. de Sint Maarten kerk in Hallum heropend. Zaterdag 22 oktober wordt van 10.00 - 15.00 uur belangstellenden gelegenheid gegeven om de kerk, het uurwerk en de klokken te bezichtigen. Ook worden foto’s getoond van de restauratie en zijn gevonden munten glasscherven e.d. te bekijken. Deskundigen van het Archeologies wurkverbân en van het Geneolochisch wurkverbân zijn aanwezig voor uitleg en informatie. Zondag 23 oktober is er om 9.30 uur de eredienst, gasten zijn hier van harte welkom. De Protestantse gemeente Mariëngaarde te Hallum u

Pepino’s Magic Show Een goochelshow vol verrassingen en veel humor, de kinderen worden meegenomen in een wereld vol magie… Op donderdag 20 oktober om 14.00 uur in Dorpshuis ‘de Kampioen’ te Hijum u

Met zo'n onderwerp kunnen de kunstenaars alle kanten uit. Het resultaat is heel divers met als bindende factor dat er overal beweging in zit. Stromend water, vallende bladeren, vogels in vlucht en dansende vormen. Maar ook abstract of suggestief, en alles uitgevoerd in diverse materialen en disciplines. Er is

Aan dit concert werken mee: ● het kinderkoor van o.b.s. “De Jint”o.l.v. Baukje Oostra ● Sander  Boonstra, tenor. (Momenteel danst en zingt hij in de musical “Miss Saigon”) ● koperensemble “Fryslân Brass” ● en  natuurlijk “FRISIA CANTAT” Dit koor bestaat momenteel uit 37 dames en heren. Elke donderdagavond wordt er enthousiast gezongen o.l.v. Jeanine Kramer. De pianobegeleiding is in handen van Sjoukje v.d.Velde. Voor dit jubileum is een zeer gevarieerd programma samengesteld. Wij hopen heel veel bezoekers/muziekliefhebbers te mogen begroeten! u

Gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee viert ‘Dag van de gastouder’

Mark Glotzbach - Hokusai's golf De nieuwe groepsexpositie van Kunstkring Uytland in de Aerden Plaats te Oude Bildtzijl heeft als thema "Beweging".

Na maanden van voorbereiding is het eindelijk zo ver! “FRISIA CANTAT”viert op zaterdag 29 oktober haar 100-jarig bestaan. Dit wordt gevierd met een jubileumconcert in de “Hege Stins”te Stiens. Aanvang 20.00 uur.

werk te zien van onder andere Ber Stekelenburg, Ellen Floris, Astrid Salman, Henk Rusman, Hein Kocken, Mark Glotzbach (foto), Astrid Salman en Lucie de Blécourt. In totaal vierentwintig kunstenaars wonend en werkend op en om het Bildt. Tot en met 19 november op zaterdag en zondag van 10.30 tot 16.30 uur in de Aerden Plaats, Ds. Schuilingstraat 4-6, 9078 WD Oude Bildtzijl, 0518-421012 www.aerdenplaats.nl u

Eerste expositie Maxime Woudstra groot succes

Afgelopen jaren is weer gebleken dat gastouderopvang en daarmee gastouders erg belangrijk zijn voor werkende en studerende ouders en verzorgers. Gastouders vangen in een veilige en huiselijke omgeving kinderen op in de leeftijd van 0-13 jaar en zijn veelal flexibel inzetbaar. Door hun inzet gaan ouders en verzorgers met een gerust hart naar hun werk of aan de studie. Stichting Welzijn Middelsee heeft, in het kader van de dag van de gastouder, haar gastouders in het zonnetje gezet door ze een workshop ‘sieraden maken’ aan te bieden. Op donderdag 29 september jl. hebben de gastouders onder het genot van een hapje en een drankje de prachtigste kettingen en sleutelhangers gemaakt. De workshop werd verzorgd door Bea Draaistra. De materialen waren erg divers. De gastouders konden een keuze maken uit erg veel soorten en kleuren kralen, hangers en linten. Tijdens het maken van de sieraden konden

de gastouders even gezellig met elkaar kletsen en elkaars resultaat bewonderen. Namens Gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee willen we nogmaals alle gastouders bedanken voor hun inzet. Mocht u zelf geïnteresseerd zijn in het gastouderschap of op zoek zijn naar een gastouder dan kunt u contact opnemen met gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee. Momenteel zijn er bij

onze gastouderopvang diverse gastouders beschikbaar in o.a. de gemeenten Leeuwarderadeel, It Bildt, Menameradiel, Ferwerderadiel en Littenseradiel. e-mail gob@welzijnmidelsee.nl of telefonisch 058-2575220. Tevens vind u meer informatie over gastouderopvang en de andere kinderopvangvormen die wij bieden (buitenschoolse opvang, vakantie opvang, kinderdagverblijf, flexibele opvang) op onze website www.welzijnmiddelsee.nl u

Schilderijen van Eveline van Rooy in Menaam Op de foto is Maxime afgebeeld bij haar favoriete schilderij met als titel "Vogelparadijs" De 19 jarige Maxime Woudstra uit Hallum heeft afgelopen zaterdag haar eerste expositie gegeven in Atelier it Bosk in St.Annaparochie. Maxime tekent en schildert vanaf haar vierde. Ze bekwaamt zich verder onder leiding van Sjoke Wassenaar, beeldend kunstenaar en eigenares van het atelier. Maxime haar naïeve stijl, uitgevoerd in heldere kleuren, viel erg in de smaak. Driekwart van de collectie werd meteen verkocht aan de vele bezoekers. Naast het schilderen volgt Maxime een opleiding als pottenbakster, speelt piano en is lid van de djembégroep Dunya. In de ochtenduren is ze werkzaam als dierverzorger bij een bekend koopcentrum in Hallum u StienserOmroeper

6

Van 18 oktober t/m 30 december exposeert Eveline van Rooy uit Rotterdam recent werk in het gemeentekantoor. De professionele kunstenares (geb. in 1960) tekent en schildert sinds haar jeugdjaren. Voor van Rooy is schilderen een passie en levensbehoefte en ze is dan ook dagelijks in haar atelier aan het werk. Favoriete onderwerpen zijn dames in allerlei situaties, van ontbijt tot winkelen of aan het strand. Naast schilderijen maakt van Rooy beelden

en zij geeft cursussen en workshops. De sterk illustratieve schilderijen ontstaan vanuit haar fantasie en haar herinnering en ze hebben altijd een knipoog naar het dagelijks bestaan. De kleuren op haar doeken ondersteunen en benadrukken de beoogde sfeer. Vanwege het plezier waarmee van Rooy schildert en de vrolijke onderwerpen noemt zij haar werk: Fun Art. Meer informatie op: www.

evelinevanrooy.nl. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens kantooruren; op woensdagen tot 18.00 uur en op vrijdags tot 12.00 uur.


Spreken we met God of over God? Op zondag 23 oktober is er van 19.30 tot 21.30 uur in de CSG Ulbe van Houten te St. Annaparochie een ontmoetingsavond met als thema: Spreken we met God of over God? Ds. K. Snijder uit Marrum is deze avond de spreker met muzikale medewerking van het Manna-koor. Samen zingen, bidden, luisteren en er is tijd om elkaar te ontmoeten. De koffie en thee staat klaar. Iedereen is waardevol, kom zoals je bent. Wij, werkgroep van christenen uit diverse kerken geloofgemeenschappen en namens werkgroep Manna, nodigen jullie van harte uit om te komen. Info: Syds en Ria Rondaan 0518 403621 ◆

Opbrengst collecte Nierstichting

hoe stra M A N N E N M O D E

Langebuorren 45

9051 BE Stiens■ 05 8-2572005

ww w ww. h w o e. k hs t or a em ak n sn et n rm ao dme . an l n

Grote woningen

Goedkope woningen

Rustige en ruime omgeving

Mogelijkheid tot kopen met korting

Aantrekkelijk starters startersaanbod

Een eigen huis…

Nieuwbouw en bestaande bouw, ook met korting! Wonen Noordwest Friesland heeft regelmatig huizen te koop. Woningen uit nieuwbouwprojecten maar ook bestaande woningen, die onder bepaalde voorwaarden met korting verkocht worden.

n e n m o d e . n l

TIEN JAAR

De collectanten hebben samen 3042,54 euro opgehaald. Heel erg bedankt!! Uw gift geeft nierpatienten weer toekomst!! Wilt u zich als collectant (of als invaller) opgeven voor de Nierstichtingcollecte volgend jaar dan kunt u het onderstaande nummer bellen Saakje Jelsma-Huisman 0582571097 ◆

DE SEEDYKSTERTOER

OPEN HUIS ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 OKTOBER VERRASSENDE ATTRACTIES EN OPTREDENS zaterdag 13.00-15.00 uur: Ponyrijden zaterdag 15.00-17.00 uur: Shantykoor zondag 15.00-17.00 uur: Piter Wilkens Beide dagen v.a. 10.00 uur: wandeltochten door het buitendijks gebied

Als uw budget beperkt is, zijn er woningen die u kunt kopen met korting. Wonen

Noordwest Friesland biedt naast gewone koop een speciale vorm van kopen aan: Koopgarant. Wellicht biedt Koopgarant voor u de mogelijkheid om de stap naar een eigen woning te maken!

Doorlopend: Tentoonstelling Slykwurk Geredde Dobbepaarden Juttersmuseum

Interesse?

Kijk voor ons actuele koopaanbod op www.wonennoordwestfriesland.nl

Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

Familiefeest Buurtfeest Barbecue Uitkijktoren Minicamping Excursies Sport en spel Abseilen Paarden/pony’s Wadlopen

Zeedijk 8 | 9073 TN Marrum | 0518-411434

www.seedykstertoer.nl

www.stienseromroeper.nl StienserOmroeper

7


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Dinsdag 18 oktober korfbal Korfbalveld Hijum 19.30 u. MNenW 2 - Pallas '08 4

Zaterdag 22 oktober handbal Iehal Stiens 19.00 u. F.H.C. da1 - de Griffioen 20.20 u. F.H.C. he1 - Cometas 2 korfbal Korfbalveld Hijum 12.00 u. MNenW C1-Joure C2 14.00 u. MNenW 2- Flamingo's 4 Sportterrein Britsum 12.30 u. CSL A2 - Pallas ‘08 A1 14.00 u. CSL 2 - DVO 5 15.30 u. CSL 1 - Elburg 1 voetbal Sportpark, it Gryn 09.00 u. sc Stiens D3-HRC D3 10.30 u. sc Stiens C1 Geel Wit C1 12.00 u. sc Stiens A1 - FVC A1 12.30 u. sc Stiens 3 za V en V’68 2 14.30 u. sc Stiens 1 za Drachtster Boys 1 14.30 u. sc Stiens 4 za Suawoude 2 14.30 u. sc Stiens 6 za Be quick 5 15.00 u. sc Stiens DA3 Wykels Hallum DA1 Sportveld Koarnjum Jelsum 10.30 u. DTD MC1 Be Quick MC1 10.30 u. DTD B1 - Holwerd B1 14.00 u. DTD A1 - Berlikum A1 14.00 u. DTD DA1 - GAVC DA1

Zondag 23 oktober handbal Iehal Stiens 11.00 u. FHC 11.50 u. FHC 12.40 u. FHC 13.30 u. FHC 14.40 u. FHC 15.50 u. FHC 16.50 u. FHC

daC1 - Jupiter ´76 daC2 - Unitas heC - Unitas daB1 - Unitas he2 - de Griffioen daB2 - de Griffioen daA - Sertorius

voetbal Sportpark It Gryn 11.00 u. sc Stiens 3 zo Nicator 2 Sportveld Koarnjum Jelsum 14.00 u. DTD 1-Renado 1 (beker) Klaverjassen De Kern Stiens 13.30 u. Klaverjassen

Korfballers KV CSL zijn slechte staat van sportveld zat De kwaliteit van het korfbalveld is al jaren onderwerp van gesprek binnen en buiten de korfbalvereniging. Op de Algemene Ledenvergadering wordt dit punt ieder jaar wel door minimaal één lid aangestipt. Daarnaast klagen de spelende leden en trainers wekelijks over de conditie van het veld bij de veldbeheerder en het bestuur van KV CSL. De conditie van het veld is niet alleen slecht bij nat weer. Wanneer er een analyse wordt gemaakt naar de redenen van de slechte staat van het veld, zijn er vele redenen te noemen. Het veld wordt al dertig jaar door de korfballers gebruikt. Op zich is daar niets mis mee, ware het niet dat in deze periode nooit het zogenaamde “groot onderhoud” is gepleegd. Ook moet door de vereniging veel energie worden gestoken om de mensen van het groenonderhoud te bewegen om (goed) onderhoud te laten plegen. Ondanks vele inspanningen van de veldbeheerder, blijft het veld de laatste jaren bij nat weer erg lang nat. Hierdoor moesten op zaterdag 8 oktober jongstleden alle thuiswedstrijden worden afgelast. KV CSL was een van de weinige verenigingen die de wedstrijden op deze dag moest afgelasten. De neerslag van de nacht en de ochtend was veel te veel voor het veld. ‘s Middags lagen er nog steeds plassen water op het veld, terwijl er al een aantal uren geen regen was gevallen. Maandag 10 oktober is noodgedwongen de beslissing genomen dat vele teams niet kunnen trai-

8

van kunstgras. Dit type ondergrond heeft zich al geruime tijd bewezen binnen het korfbal. In de klassen waarin de hoogste teams van KV CSL spelen, wordt alleen nog maar op kunstgras gespeeld. Voor de beeldvorming; de eerste twee teams van KV CSL korfbalt haar uitwedstrijden van Kampen tot aan Moordrecht alleen op kunstgras. Bijna tien jaar geleden is KV CSL daarom naar de toenmalige wethouder gestapt, die sport in portefeuille had. In de economische hoogtijdagen van toen was er volgens de wethouder geen geld voor de aanleg van een kunstgrasveld. Een goed onderbouwd financieel plan werd afgewezen, waarbij slechts een deel van de financiering van de gemeente werd verlangd. Het bestuur en leden van KV CSL waren verbaasd dat enige jaren later wel geld beschikbaar werd

gesteld voor een kunstgrasveld bij een andere sportvereniging binnen de gemeente. De economische situatie is veranderd ten opzichte van het moment van de eerste indiening van het plan. KV CSL is er niet op uit dat de gemeente een “zak” geld beschikbaar stelt. Wel vraagt KV CSL de gemeente om een substantieel bedrag wat nodig is om het financiële plaatje rond te krijgen. De subsidieverstrekkers zijn alleen bereid een bijdrage beschikbaar te stellen wanneer de gemeente bereid is tot cofinanciering. KV CSL groeit en het huidige sportveld is hier niet op berekend. KV CSL gaat binnenkort weer in gesprek met de gemeente/politiek om te zoeken naar een adequate oplossing, die hoort bij het aantal leden, het aantal teams en het niveau waarop wordt gekorfbald u

Uitslag viswedstrijd HSV de Voorn/de Deinende Dobber Marc Stol Op zaterdagmiddag 8 oktober is de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist, gesponsord door café het Wapen van Baarderadeel en georganiseerd door de wedstrijdcommissie van HSV de Voorn/de Deinende Dobber. De wedstrijd werd gehouden in de Jorwerder vaart in en rondom

De Jorwerder Tom den Boer met tegenover hem René de Jong. StienserOmroeper

nen en is de korfbalbond verzocht een bekerwedstrijd die in Britsum moest worden gespeeld om te ruilen van een thuis- naar uitwedstrijd. Een tweede reden is de overbelasting van het veld. KV CSL is de laatste jaren enorm gegroeid in ledenaantal. Op dit moment spelen er veertien teams in de veldcompetitie. Op de zaterdagen wordt elke vierkante meter door de veldbeheerders gebruikt om de belasting van het veld zoveel mogelijk te spreiden. Ook op de trainingsavonden wordt de belasting van het veld zo goed mogelijk gespreid door teams op verschillende momenten te laten trainen. Aangezien de meeste teams twee keer per week trainen, is ook hier de maximale spreiding bereikt en krijgt het veld niet te tijd zich te herstellen. Afgelopen zomerperiode is er regulier onderhoud aan het veld gepleegd. Na een paar weken gebruik te hebben gemaakt van het veld, is de staat van het veld nog slechter als voor de zomerperiode. Geconcludeerd moet worden dat de huidige belasting van het korfbalveld veel te groot is. Een oplossing, om in de toekomst niet continu tegen hetzelfde probleem aan te lopen, is de aanleg van nog een grasveld of een kunstgrasveld. KV CSL speelt met een aantal teams mee in de subtop van de landelijke korfbalcompetitie. Korfbal is de laatste jaren veel technischer en sneller geworden. Een aantal spelregelwijzigingen heeft de sport attractiever en sneller gemaakt. De belangrijkste reden is de intrede

Jorwerd en werd gevist met de vrije hengel op gewicht. Het bijzondere van deze gezellige wedstrijd is dat veel vissers bij mensen in de tuin zitten te vissen, waarvoor uiteraard toestemming is verkregen. Het weer was goed te noemen, op een korte en felle hoosbui met hagel na zo rond 15.30 uur. De vangsten waren goed, in totaal werd door 15 vissers 24.225 gram en 609 vissen gevangen. Behalve kleine vis werd er door meerdere vissers een brasem gevangen. Aangezien niemand twee of meer brasems ving, maakte dit

de wedstrijd spannend tot het einde. Dat er grote brasems in de Jorwerder vaart zwemmen bewees de Harlinger Adrie de Boer, hij ving een brasem van 51,2 cm en won daarmee de prijs voor de grootste vis. De grootste pechvogel was Bert Dorenbos, tijdens een fikse windvlaag woei zijn paraplu te water. Met behulp van Tom den Boer en een dreganker werd hij na de wedstrijd weer op het droge gehesen. Na afloop werden de prijzen uitgereikt in het café, waarbij er ook drie prijzen werden verloot op steknummer u

De uitslag was als volgt: 1. A. de Boer 2855 gram, 48 vissen 2. J.R. de Boer 2305 gram, 59 vissen 3. B. vd Veen 2080 gram, 42 vissen 4. J.R. den Boer 1980 gram, 44 vissen 5. O. Emmerich 1950 gram, 34 vissen 6. J. Haagsma 1850 gram, 40 vissen 7. T. Landskroon 1720 gram, 71 vissen 8. P. de Jong 1540 gram, 22 vissen 9. T.A. den Boer 1490 gram, 65 vissen 10. H. Nauta 1480 gram, 75 vissen 11. J. vd Laag 1170 gram, 31 vissen 12. B. Dorenbos 1145 gram, 7 vissen 13. G. Goudriaan 1050 gram, 28 vissen 14. R. de Jong 810 gram, 21 vissen 15. C. Toerse 800 gram, 22 vissen

beste judoka in Limburgse Reuver Tijdens het 25e Piet Braken toernooi in het Limburgse Reuver namen afgelopen zondag van Poelstra 10 judoka’s deel. Het toernooi had een internationaal tintje doordat er Belgen, Duitsers en ook Engelsen aanwezig waren. Marc Stol uitkomend in de leeftijdscategorie tot 17 jaar –73 kilo wist ook 3 maal te winnen, waarbij de finale met een fraaie Sankaku controle werd afgesloten. Naast deze kampioen was er meer succes. Ook Nicole Folkertsma (-17 jaar tot 63 kilo) behaalde brons na eerst 2 x tegen een nederlaag aan te zijn gelopen, volgden twee fraaie zeges, waaronder tegen rivale Kelly Heynekamp die ze met een prachtige schouderworp besliste u


P.V. Op Eigen Wjukken

Uitslag kampioenschap seizoen 2011

Handbal is een flitsende sport voor meiden en jongens die van actie houden! Samenwerken en samenleven is een voorwaarde om in deze maatschappij goed te functioneren. Een teamsport is dè ultieme manier om kinderen te leren samenwerken en ze te leren dat je samen aan een doel kunt werken. Je kunt elkaar beter maken en opvangen in moeilijke situaties.

Nu de vluchten met onze duiven voor 2011 er weer op zitten. Hebben de rekenaars de laatste vluchten berekend en de kampioensprijzen bekend gemaakt. Onze duiven kunnen nu in alle rust met de rui (vervangen van hun verenpak) beginnen. Reeds in augustus en september wordt er een begin gemaakt met de rui. Nieuwe veren stoten de oude uit. De duiven zijn in de periode niet meer in staat om langere vluchten te vliegen en begint voor de duivenmelker een periode van alleen maar goed verzorgen van de duiven en ze op tijd door de rui heen te krijgen, zodat ze klaar zijn voor de te houden tentoonstellingen in november en december. Het kampioenschap AllRound dat door op Eigen Wjukken wordt vervlogen bestaat uit totaal 19 vluchten. Uitslag 2011. All Round Kampioenschap Op Eigen Wjukken Stiens. 1. Comb Span Hoogland Cornjum. 2. Comb Van der Zwaag Britsum 3. H. Wiering Cornjum. 4. R.Wijbenga Cornjum 5. Bert Suichies Britsum. Kampioenschap Onaangewezen. Kampioenschap. Aangewezen. 1.Comb v.d.Zwaag Britsum 2 Comb Span Hoogland Cornjum 3 R.Wijbenga Cornjum.4 H Wiering Cornjum.5 B.O Suichies Britsum. Duifkampioen over alle vluchten 1, 2 en 5 Comb SpanHoogland Cornjum3.4 Comb van der Zwaag Britsum. De 1ste duif 14 prijzen totaal 12804 punten.

Kampioen Onaangewezen Vitesse 1. Comb van der Zwaag. 2. de Comb Span Hoogland. 3. de R.A Ketellapper Cornjum. Kampioen Aangewezen Vitesse 1. Comb v.d. Zwaag. 2. Comb Span Hoogland. 3. R. Wijbenga. Duifkampioen Vitesse Comb van der Zwaag. Kampioenschap Onaangewezen Midfond 1. Comb. Span Hoogland. 2. Comb van der Zwaag. 3. R Wijbenga. Kampioenschap Aangewezen Midfond 1. Comb van der Zwaag. 2. Comb Span Hoogland. 3. R. Wijbenga Duifkampioen 1. Comb Span Hoogland. Kampioenschap Onaangewezen Fond 1. Comb Span Hoogland. 2. Comb van der Zwaag. 3. H. Wiering. Kampioenschap Aangewezen 1.Comb van der Zwaag. 2.Comb Span Hoogland. 3.R.Wijbenga Duifkampioen Fond Comb Span Hoogland. Onaangewezen Kampioenschap Jonge Duiven 1. Comb Span Hoogland. 2. R.Wijbenga. 3. H.Wiering. Aangewezen Kampioensachap Jonge duiven 1. Comb van der Zwaag. 2.Comb Span Hoogland. 3. B.O. Suichies. Duifkampioen Jonge Duiven 1 Comb Span Hoogland. Onaangewezen Kamioenschap Natour 1. Comb vander Zwaag. 2. R. Wijbenga 3. Comb Span Hoogland. Aangewezen Kamioenschap Natour 1. Comb. Span Hoogland. 2. Comb. v.d. Zwaag. 3. R. Wijbenga. Duifkampioen 1. R. Wijbenga. 2. Jaap Dekker Hallum u

‘De club van 9078’ nieuwe hoofdsponsor V.V. Ouwe Syl V.V. Ouwe Syl presenteert deze week een opvallende naam als nieuwe hoofdsponsor. ‘De club van 9078’ siert vanaf dit seizoen de shirts van het eerste elftal. De club van 9078 is de Sylster variant op de bekende ‘club van 100’. Bestuurslid Anne Polstra vertelt over het ontstaan van deze bijzondere club; “Binnen het bestuur hadden we het al vaker over de oprichting van een club van 100, maar we zochten nog naar een originele insteek om Ouwe Syl enthousiast mee te maken. Zo kwamen we uiteindelijk op ‘De club van 9078’. De naam verwijst naar de postcode van Ouwe Syl én naar het sponsorbedrag van 90 euro

en 78 cent. Door deze club ook hoofdsponsor te maken bieden we aan een brede groep mensen en bedrijven de mogelijkheid om onze club op een leuke manier te steunen.” De binnenkomende gelden zullen goed worden besteed, zo vervolgt Polstra; “De afgelopen jaren hebben we al stevig in de kosten gesneden om meer geld vrij te maken voor het jeugdvoetbal. Daardoor hebben we vanaf vorig seizoen een jeugdtrainer in dienst. Wij vinden het van groot belang om de jeugd op die manier aan ons te binden en een bijdrage te leveren aan hun sportieve en algemene ontwikkeling. De ondersteuning van ‘De club van 9078’ kunnen we daar heel goed bij gebruiken.”

Handbal is een echte teamsport waarbij je alleen maar kunt winnen door samen te werken. Het is een continue aanval- en verdedigingsspel. Het snelle wisselen van aanval naar verdediging zorgt voor spectaculair en dynamisch spel voor speler en publiek. De Friese Handbal Combinatie (FHC) is een jonge, gezellige vereniging met een rijke historie. Het is een fusieclub ont-

staan uit HV Stiens en SGK’47 (St. Annaparochie). Met zowel speelrondes als trainingsdagen in Stiens en St Annaparochie, blijft de vereniging in beeld in beide dorpen. Voor de kinderen van 4 t/m 6 jaar is er een Stiens een speciale tijgetjes training. Deze training richt zich vooral op het ontwikkelen van motorische vaardigheden van uw kind en is niet een specifieke handbaltraining. Natuurlijk worden er bij veel spelvormen gebruik gemaakt de bal, dit kan variëren van een strandbal tot een tennisbal. Gediplomeerde trainers zorgen ervoor dat er elke zaterdagochtend weer een leuke afwisselende training gegeven wordt. Vanaf de D-jeugd (van 7 en 8 jaar) beginnen de trainingen

meer handbalgericht te worden en wordt er voorzichtig met wedstrijdjes begonnen. Vanaf de C jeugd (vanaf 9 jaar) wordt er competitie handbal gespeeld. Natuurlijk worden er door het hele jaar heen leuke activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Afgelopen maand heeft bijvoorbeeld onze jeugdafdeling een ontzettend geslaagd jeugdkamp op Ameland gehad. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze vereniging dan kunt u onze website www.friesehandbalcombinatie.nl bezoeken. Hier zijn onder andere de trainingstijden van de verschillende teams te raadplegen. Uw kind kan vrijblijvend 3 maal meetrainen. Dus schroom niet en om eens langs om te kijken of mee te doen! u

DTD overtuigend langs Lemmer Vooraf aan de wedstrijd werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan het plotseling overlijden van Jan Reitsma uit Jelsum. Jan Reitsma was een oud eerste elftal speler van DTD en als vrijwilliger trainde hij de jeugd. Lemmer, de wedstrijd begon voor DTD zeker niet onfortuinlijk. Na twee minuten stond de 0-1 al op het scorebord. DTD was furieus van start gegaan en drukte Lemmer achteruit. De gastheren kregen de bal niet van hun eigen helft en de druk van DTD was groot. Na weer balverlies van lemmer is daar Lejon Sikkes, hij schiet van buiten de zestien de bal onhoudbaar in de linkerbovenhoek. Een droomstart voor de ploeg van Andre de Vries en Harm Hansma. De storm van DTD duurde nog even maar daarna was het Lemmer die de toon zette. Energiek pakten ze de voetbalzaken aan. Het sterke middenveld en achterhoede van DTD bleef goed overeind. Maar de druk nam toe en DTD moest een paar keer aan de noodrem trekken. Nu moesten enkele acties van Lemmer onreglementair worden gestopt. Maar professioneel deed DTD dat buiten de zestien. Lemmer kon het veldoverwicht niet uitdrukken in doelpunten. In de slotfase van de eerste helft nam DTD

het initiatief weer over. En daar waar Lemmer verzuimde te scoren deed DTD het wel. In de 44e minuut brengt Steffen Hansma de bal perfect bij Thys de Jong. Deze getalenteerde speler kopt de bal tegendraads in en zet DTD op een comfortabele 0-2 voorsprong. Na de pauze wil Lemmer de wedstrijd alsnog naar zich toe trekken. Maar ze verkijken zich op het frivole spel van DTD. Ontspannend speelt DTD de bal rond op het middenveld, dan is het even tik tak voetbal en met een no look pass komt de bal op links. Bij de achterlijn wordt de bal voorgezet en wederom is het Thys de Jong die op de juiste plaats staat en scoort. Lemmer blijft geloven in een goed resultaat en voert het tempo op. De krachtsverhouding is nu gelijkwaardig maar DTD is dreigender.

Dat blijkt als Thys de Jong op de achterlijn met een versnelling zijn tegenstander laat staan. Die steekt nog wel zijn been uit en een penalty is het logische gevolg. Het is Thomas Dijkstra die de elfmeter trap beheerst benut, 0-4. Dan een periode dat Lemmer DTD op haar eigen helft houd. Opportunistisch bestrijd Lemmer DTD en daar loopt men nu meer en meer achteruit. Na enkele vrije trappen en corners weet Lemmer tegen te scoren. Maar het slotakkoord is voor DTD, na een messcherpe counter is het Hendrik Harm Kingma die de eindstand op het scorebord zet, 1-5. Vooraf aan de wedstrijd in gedachten bij het verdriet bij velen door het overlijden van Jan Reitsma. Na de wedstrijd kon men zeggen, deze overwinning op deze dag is voor Jan u

Molenwieken in Arum Afgelopen weekend startten enkele Molenwieken op de dressuurwedstrijd te Arum.

Bestuurslid Anne Polstra (links) overhandigt het nieuwe shirt aan de aanvoerder van het eerste elftal, Nanne Sjouke Tjepkema. Geïnteresseerden voor ‘De club van 9078’ kunnen contact opnemen met Anne Polstra (0614698634) of Sjoerd van der Meij (06-51760794) u

Natasja de Valk uit Stiens startte met haar B-pony Petra in de klasse L1, Natasja rijdt nog niet zo lang in deze klasse, maar wist met Petra 191 punten in haar eerste proef te rijden, en 184 punten in haar tweede proef, weer twee winstpunten erbij voor deze combinatie. Rikst Miedema uit Stiens startte pas voor de tweede keer voor onze club met haar D-pony De Vriesjes Jim, zij behaalde in haar eerste proef 188 punten en in haar tweede proef 189 punten, hiermee won ze de tweede en derde prijs en behaalde ze haar eerste twee winstpunten, wat voor Rikst ook betekent dat ze nu samen met Jim ook in de springwedstrijden uit mag komen. Odile en Suëla Dijkstra uit Sint Annaparochie startten beide in de klasse B, met hun D-pony De Hullen’s Angel. Suële behaalde net geen winstpunt met 179 punten, zus Odile kreeg voor haar gereden proef 181 punten, ook Odile en Angel mogen nu meedoen aan de springwedstrijden u StienserOmroeper

9


In de herfstvakantie: Vakantiekinderfeest

2011 is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Wat doet Vrijwilligerscentrale Middelsee hiermee? Projectleider Krista Jansen verteld: “Vrijwilligerscentrale Middelsee gebruikt dit jaar om te laten zien dat vrijwilligerswerk kleurrijk en veelzijdig is. Het is niet alleen nuttig en sociaal, maar ook leerzaam. Wij zijn ervan overtuigd dat er voor iedereen passend vrijwilligerswerk te vinden is. Of je nu oud of jong bent, werkt of naar school gaat, autochtoon of allochtoon, of tijdelijk zonder werk zit, er is altijd iets mogelijk. De meeste mensen willen zich niet voor langere tijd aan vrijwilligerswerk binden, maar als ze gevraagd worden om een klein klusje voor iemand uit de buurt te doen, willen ze vaak wel. Vandaar dat we gestart zijn met het project Burenhulp. Het gaat er hierbij om dat dorpsbewoners voor elkaar klaarstaan om elkaar te helpen.” Krista verteld vol trots: ”Dit project is erg succesvol, onlangs is één van de vrijwilligers uit dit project die tuinklussen doet, zelfs opgenomen in een film over diverse soorten vrijwilligers en hun werk”.

Vakantiekinderfeest 2010 was geslaagd met Mega Mindy

Informatieavond (meldcode) kindermishandeling voor gastouders Woensdagavond 5 oktober jl. heeft gastouderbureau Annegré voor haar gastouders een informatie avond georganiseerd over het onderwerp kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wie door zijn beroep te maken krijgt met huiselijk geweld en een geheimhoudingsplicht heeft, vindt het door die plicht soms lastig om hulp te bieden. Daarom bestaan er meldcodes om hen te helpen. In 2012 worden organisaties verplicht om een meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren.

Traditiegetrouw houdt het het Leger des Heils een Vakantiekinderfeest voor kinderen 4-12 jaar. Een spetterend programma waarin gezongen, gedanst, geknutseld wordt en nog veel meer. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Dit jaar wordt het gehouden op vrijdag 21 oktober van 10.00-15.00 uur in het kerkelijk centrum Leger des Heils Wollegaastdam 1 (Bilgaard naast de brandweerkazerne). Opgave van te voren is niet nodig. Het is een dagvullend programma en geen inloop. Meer info: 058-2885474 u

Wie melden zich zoal bij Vrijwilligerscentrale Middelsee voor vrijwilligerswerk? Krista: “Dat is heel divers. Op dit moment komen veel mensen die in een uitkeringssituatie zitten zich melden voor vrijwilligerswerk. Zij kunnen momenteel geen werk vinden, en door passend vrijwilligerswerk te doen, voorkom je een gat in je cv. Daarnaast zijn de bewoners van het AZC erg gemotiveerd om wat te doen, en doen zij tuinwerkzaamheden binnen het project Burenhulp. Erg leuk om hun enthousiasme te zien!” En jongeren? Zijn die gemotiveerd om vrijwilligerswerk te doen? “Jazeker! Op dit moment speelt de Maatschappelijke Stage in het voortgezet onderwijs. Vrijwilligerscentrale Middelsee is intermediair voor jongeren die in de Middelsee gemeenten hun stage willen lopen. Het is mooi om te zien dat een groot aantal van deze jongeren blijven hangen bij hun vrijwilligerswerk als hun Maatschappelijke Stage voorbij is. Daarnaast zijn we natuurlijk hartstikke trots op de Bildtse Jongeren in Actie! Deze jongeren voeren een jaar lang vrijwilligerswerk uit om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Zij zijn een goed voorbeeld van gemotiveerde jongeren binnen het vrijwilligerswerk!” u

Gastspreker Jan Ykema

Jaarvergadering Koninklijke IJsclub Stiens

Tijdens de informatie avond werd er door de gastouders onderling veel gesproken over het thema. Een meldcode is een stappenplan waarin de handelingsmogelijkheden beschreven worden bij het signaleren en handelen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroeg signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling. Het gebruik van een meldcode heeft effect. Professionals moeten daarom verplicht met een meldcode gaan werken als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het belangrijk om signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast is het van belang te weten welke stappen gezet kunnen worden om het “geweld” te stoppen. Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling te verminderen gaat in 2012 de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. In deze wet is vastgelegd dat elke organisatie en beroepskracht verplicht is om met een meldcode te werken. Organisaties en professionals in de sectoren kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke opvang, gezondheidszorg, jeugdzorg, justitie en politie worden verplicht gesteld om met deze meldcode te gaan werken. Gastouderbureau Annegré vindt het erg belangrijk dat ook gastouders oplettend zijn en blijven. Wij werken al jaren met een protocol kindermishandeling, zodat gastouders weten op welke signalen ze moeten letten en wat moet je doen als je je bijv. zorgen maakt over een kind. Deze informatie avond over kindermishandeling draagt bij aan een stukje deskundigheidsbevordering van de gastouder. Hierdoor maakt het dat de gastouders van Annegré zich blijven verdiepen en bijscholen om nog meer goede zorg en opvang te kunnen bieden aan opvangkinderen. Wilt u als gast- of vraagouder gebruik maken van onze diensten of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met gastouderbureau Annegré, telnr 058-8441843 of via mail info@gob-annegre.nl. Meer informatie kunt u vinden op: www.gob-annegre.nl u StienserOmroeper

10

Met als gastspreker: ‘winnaar olympisch zilver, Jan Ykema’ Op vrijdag 28 oktober om 19.30 uur zal de algemene jaarvergadering van de Koninklijke IJsclub Stiens plaatsvinden in ‘It Span’, op de Uniawei te Stiens. Alle leden zijn van harte uitgenodigd. Na afloop van de vergadering zal gastspreker Jan Ykema iets vertellen over zijn bewogen leven. Gastspreker Jan Ykema "Pikstart, verslaving en comeback van een hypersprinter". Jan Ykema (1963)

wordt geboren in Harlingen. Tijdens zijn jeugd, waarin hij in de Friese havenstad bekend staat als belhamel eerste klas, is hij op sportgebied bijzonder actief. Zo wordt hij Fries kampioen paalklimmen én fierljeppen. Maar zijn hart ligt toch vooral bij het ijs. Ykema wordt vijfmaal nationaal kampioen (twee keer Sprint, twee keer op de 1000, één keer op de 500 meter). Ook wint hij diverse worldcupwedstrijden. De kroon op zijn schaatscarrière is de zilveren medaille op de 500 meter

tijdens de Olympische Spelen in Calgary, 1988. Daarna gaat het snel minder. Ykema wordt makelaar, maar een succes wordt zijn loopbaan in maatpak nooit, want inmiddels hebben harddrugs hun intrede gedaan in zijn leven. Uiteindelijk verliest hij bijna alles wat hem lief is en leidt hij een schimmig bestaan in de marge. Maar Ykema krabbelt op. In de zomer van 2004 zegt hij de harddrugs voorgoed vaarwel en begint aan de lange weg terug. Een weg die leidt tot een terugkeer op het ijs u

Fotoclub 8-88 maand oktober

Het onderwerp van fotoclub 8-88 van de maand oktober was Rivieren en hun omgeving. Er was een groot aanbod van foto's van dit onderwerp. De foto van de maand is gemaakt in de avondzon bij Limburg aan de Lahn in Duitsland. De foto is gekozen vanwege de mooie spiegeling in het water en de mooie lichtval. Foto: Marijke de Jong u


Stichting Welzijn Middelsee

Gratis cursus “Bijtanken en Oppoetsen” De auto gaat elk jaar voor de APK controle naar de garage. Maar hoe is het met de chauffeur gesteld? Heeft u het gevoel dat enig onderhoud van uw verkeerskennis en rijvaardigheid geen kwaad kan? Dan is deze cursus voor senioren net iets voor u! Wellicht bent u een zeer ervaren automobilist maar juist de routine neemt ook risico’s met zich mee. Verkeersregels zijn door de jaren heen telkens aangepast en er zijn tal van nieuwe verkeersborden bijgekomen. In de cursus wordt hier uitgebreid aandacht aanbesteed aan de hand van beelden en situatiebeschrijvingen. Verder komen bijzondere verkeersveiligheidsproblemen aan de orde en wordt er een ogentest gedaan. Bij de cursus hoort het cursusboek “senioren in het verkeer”. De Stichting Welzijn Middelsee organiseert deze cursus in de Skalm in Stiens. De cursusleiding is in handen van Truus Sijtsma van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie. De cursus bestaat uit 5 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en start op maandagmiddag 31 oktober.

Dorpshuis Oude Leije, 22 oktober uniek optreden Michiel! Eindelijk is het weer zover, een nieuw opening van het dorpshuis seizoen. Dorpshuis Us Gebou heeft er weer zin in en trapt zaterdag 22 oktober vanaf 19.30 af met een spetterend optreden van deze keer Michiel de Waal! Met Michiel heeft Us Gebou een interessante act gecontracteerd die zowel jong als oud aan gaat spreken. Was het vorig jaar een programma waar ‘u’ tegen te zeggen viel met de Roeken en De Flammen, dit jaar ligt de lat nog hoger!

Michiel! heeft de afgelopen 15 jaar op verschillende podia in heel Nederland gespeeld en heeft de afgelopen jaren voornamelijk opgetreden als zanger/ gitarist met de band ‘Gratis Bier’. Deze allround cover-band won in 2005 de publieksprijs voor beste coverband van noord-Nederland. Michiel! is een veelbelovende en fascinerende zanger die zingt met enorm veel plezier en vol passie. Een zanger met een eigen karakter en die bij ieder optreden een spetterende performance neerzet die

je onmiddellijk pakt. Doordat alle nummers met veel aandacht zijn geselecteerd heeft Michiel! een geheel eigen geluid gevormd. Stijlvol en swingend, recht uit het hart. Tijdens zijn optredens zingt Michiel een mix van covers en op verzoek van opdrachtgever: Nummers die worden begeleid met de accor-deon. Zijn stijlvolle manier van optreden en het uitgekiende repertoire zorgt ervoor dat Michiel! telkens een indrukwekkende show neerzet, waarbij hij zich presenteert als een geboren entertainer.

Het bestuur van dorpshuis Us Gebou hoopt van harte dat u komt kijken naar dit fenomeen in de regio, en heeft daarom de entreeprijs met opzet laag gehouden. Voor 5 euro per persoon krijgt u een avondvullend programma tot in de kleine uurtjes, de zaal gaat open om 19.30. Kijkt u vooral even op www.michieldewaal.nl en laat u net als bestuur Us Gebou ook aangenaam overrompelen! Discovervoer rijdt onder andere vanuit cafe De Drie Gemeenten deze avond u

Eerste huis kopen? Nu 4 maanden geen hypotheekrente. De Rabobank wil de woningmarkt in beweging brengen en begint bij het begin. Dus bij mensen die voor het eerst een huis kopen. Nu de overdrachtsbelasting fors verlaagd is, doet de Rabobank er nog een schepje bovenop. Zoals de eerste vier maanden geen hypotheekrente. Er is nog meer voordeel, de zogenaamde Rabo Binnenkomers, om starters over de drempel te helpen. Kijk op www.rabobank.nl/eerstehuis.

Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Ingrid Postma voor meer informatie, tel. 058-2655582. Opgave is mogelijk tot 24 oktober ◆

Knutselmiddag voor kinderen in de Skalm Op woensdagmiddag 26 oktober 2011 organiseert het jeugd- en jongerenwerk van stichting Welzijn Middelsee een knutselmiddag van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur.

Starters over de drempel helpen. Dat is het idee.

Deze knutselmiddag staat in het teken van Halloween. We gaan pompoenen uithollen en andere griezelige dingen maken. De activiteit is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Aanmelden is verplicht!! Dan zorgen wij ervoor dat we genoeg pompoenen hebben. Opgeven kan via: j.adema@ welzijnmiddelsee.nl. Op de website www.welzijnmiddelsee.nl kunt u terecht voor meer informatie en vindt u ook de deelnamekosten ◆

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/eerstehuis

StienserOmroeper

11


Ingezonden Keerzijde

medaille belicht

Wij als PvdA hebben met belangstelling het stuk “De keerzijde van de medaille” gelezen, waarin GBL, FNP en CDA u proberen te overtuigen dat Middelsee de goede koers is voor Leeuwarderadeel. Met dit stuk tonen GBL, FNP en CDA aan dat de argumentatie vóór Middelsee zwak is. Kijkt u maar even mee. Hieronder citeren wij letterlijk uit het stuk van GBL, FNP, CDA, dan kunt u goed vergelijken. GBL, FNP, CDA: "Wij hebben de indruk dat veel mensen die nu bewust om onze eigen middenstand denken wel eens snel de steven kunnen wenden naar Leeuwarden om daar hun inkopen te gaan doen als wij door Leeuwarden worden overgenomen.” PvdA: Wij denken dat mensen in Stiens kopen, omdat het mooie winkels zijn met ruime keus en makkelijk dicht bij. Dat wordt niet anders als de gemeentegrens bij de vliegbasis wordt opgeheven. Of denk u van wel? GBL, FNP, CDA: “Dat de samenwerking in de Middelsee gemeenten door een aantal factoren minder snel en soepel loopt dan was verwacht en gehoopt, lijkt ons nog geen reden om het gezicht naar het zuiden te wenden.” PvdA: Verloopt Middelsee minder snel en soepel? Wel nee. Middelsee is vrijwel vastgelopen. Van alle mooie plannen waarmee we in 2007 startten is 70 % niet uitgevoerd. Daarom is in 2010 besloten die plannen in te trekken en alle aandacht te richten op het samen huisvesten van groepjes ambtenaren. Ook dat plan bestond al in 2008, maar het is desondanks nu in oktober 2011 nog steeds niet uitgevoerd. Deze conclusie heeft de PvdA al vaker getrokken, en GBL, FNP en CDA hebben daar geen weerwoord op. Daarom doen ze ook niet mee aan onze openbare bijeenkomsten over de toekomst van Leeuwarderadeel. GBL, FNP, CDA: “De komende jaren zullen voor de gemeente

Leeuwarden, in financiële zin, zeer zwaar worden en er zal dus zeer drastisch moeten worden bezuinigd wil men niet in een sneltreinvaart op een artikel 12 status afstevenen. “ PvdA: Kijk naar je zelf. Om de begroting sluitend te krijgen heeft onze gemeente Leeuwarderadeel moeten besluiten tot forse bezuinigen op de verenigingen voor sport, muziek, zang en toneel, op maatschappelijk werk, op de bibliotheek, op steun aan de minima en op welzijn/deSkalm. Er komen voor de gemeenten nog meer tegenvallers uit Den Haag en dus komt Leeuwarderadeel in zwaar weer, net als Leeuwarden en vrijwel alle andere gemeenten. GBL, FNP, CDA:”De constatering dat de reserves van de gemeente Leeuwarderadeel in het jaar 2012 de helft zijn van de gemeente Leeuwarden zegt meer dan genoeg. PvdA: De coalitie vergelijkt appels en peren. Uit de Nota Reserves en voorzieningen van Leeuwarderadeel blijkt dat het buffer deel van onze financiële reserve ½ miljoen is. De buffer van Leeuwarden is 7 miljoen, zo blijkt uit de bief van B&W van Leeuwarden aan hun Raad. Maar dit zegt natuurlijk niet zo veel. Wij zouden erg graag de voor- en nadelen van een aansluiting bij Leeuwarden onderzoeken. GBL, FNP en CDA hebben sinds 2009 al twee keer ingestemd met zo’n onderzoek, maar zijn er steeds weer voor weg gedraaid. GBL, FNP, CDA: Als inwoner van de gemeente Leeuwarderadeel betekent dat niet dat u beter af bent bij Leeuwarden. Het zou wel eens kunnen betekenen dat het leef -en voorzieningenniveau naar beneden bijgesteld moet worden en de OZB en andere belastingen voor een deel van de bevolking nog wel eens hoger kunnen worden dan ze nu al zijn. PvdA: Dat snijdt geen hout. Vast staat dat Leeuwarderadeel nu voor de inwoners een dure

gemeente is. Onze woonlasten zijn bij de hoogste van het land. Wij staan op plaats 404 van de 421 gemeenten in Nederland. Er zijn dus maar 17 gemeenten in Nederland met hogere woonlasten dan Leeuwarderadeel. En die duurdere gemeenten liggen allemaal in de Randstad. Buiten de Randstad heeft Leeuwarderadeel dus de hoogste woonlasten van heel Nederland. Op die zelfde lijst met de woonlasten per gemeente staat Leeuwarden op plaats 109. Er zijn dus 315 gemeenten in Nederland waar de woonlasten duurder zijn dan in Leeuwarden. Tel uit je winst. GBL, FNP, CDA: “Wij, als coalitie, menen dat de Middelsee samenwerking een goede koers is. Er zijn afspraken gemaakt, die liggen vast in een convenant. Dit convenant is in onze Raad in het jaar 2OO7 unaniem aangenomen.” PvdA: De coalitie moet even beter nagaan wat ze in de Raad hebben besloten. Het convenant van 2007 bestaat niet meer, want het is in 2010 ingetrokken. (Raadsbesluit 2010/60). De PvdA was toen tegen, maar GBL, FNP, CDA stemden voor intrekking van dat mooie convenant. GBL, FNP, CDA: “Unaniem waren we ook, in 2009, om de samenwerking op 10 taakvelden uit te bouwen. Wij respecteren die afspraken en komen ze na!” PvdA: Die afspraken zijn door niemand gerespecteerd en nagekomen, ook niet door GBL, FNP, CDA, want die afspraken van 2009 zijn nu na 2½ jaar nog steeds niet uitgevoerd. Middelsee heeft dus 70% van de oorspronkelijke plannen niet uitgevoerd en er is te weinig bestuurskracht om het uitgeklede plan van 2009 wel voortvarend aan te pakken. GBL, FNP, CDA respecteren dus afspraken die voor een deel niet meer bestaan en voor het overige nog door niemand zijn nagekomen. Dat is geen sterk bestuur. PvdA fractie Leeuwarderadeel: Harm de Kroon, Ursula de Voogd, Pieter van der Werff, Toke Bijsterbosch u

Radio Middelsé

(Advertenties)

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijs­opgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03 www.gevelrenovatiebraaksma.nl StienserOmroeper

12

Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

Uitkeringen

slaan gat in

Leeuwarder

reserve

Deze kop stond maandag 19 september prominent in beeld boven een redactioneel stuk in de Leeuwarder Courant. De financiële positie van Leeuwarden is afgelopen jaar flink verslech-terd; de algemene reserve staat eind 2012 nog maar op 11.3 miljoen Euro is de bijgestelde verwachting van de bestuurders van Leeuwarden. Ja, het zijn spannende tijden voor de gemeenteraad van Leeuwarden, het komt er nu op aan om te laten zien of Leeuwarden bij machte is om te besturen. De tijd van Sinterklaas is voorbij en dat is heel vervelend voor de grootste partij in die gemeenteraad want de PvdA is een partij van uitdelen en niet een partij van bezuinigen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Leeuwarder oppositie in een stuk van Rob Leenhuis, redacteur van de LC d.d. 5 augustus, klagen dat er veel gepraat wordt maar dat men tot weinig besluiten kan komen. Besluiteloosheid is een kenmerk dat hoort bij een zwak bestuur en zoals het nu gaat met Leeuwarden koersen zij met sneltreinvaart aan op de art.12 status. Een status waarbij Leeuwarden onder curatele komt van het Rijk waarbij de bestuurders van Leeuwarden machteloos aan de zijlijn komen te staan en jaloers kunnen kijken naar hun buren aan de noordkant van hun grens. Leeuwarderadeel is een gezonde gemeente en draalt niet met de bezuinigingsoperatie. De algemene reserve is van een omvang die bijna de helft is van die van Leeuwarden en dat bij een inwonertal van 10.000 inwoners. Daarom wordt er ook zoveel druk uitgeoefend op Leeuwarderadeel want vóór dat de grote stad de art.12 status heeft moet onze gemeente ingelijfd zijn, want later kan niet. De Provincie komt ook in grote problemen want hoe kan je het verkopen dat een sterke plattelandsgemeente geannexeerd moet worden door een zwak stadsbestuur die zijn eigen broek niet eens kan ophouden? Leeuwarderadeel gaat door op de ingeslagen koers en zorgt ervoor dat de bestuurskracht geen afspiegeling wordt van die van de “grote buur” u Fractie van GBL, FNP en CDA

Succesje Naast alle emoties rond Middelsee en de bezuinigingen is er gelukkig ook nog iets anders te melden. Enkele maanden geleden heeft onze fractie een ronde gedaan door het centrum van Stiens om na te gaan waar de knelpunten zitten voor rolstoelgebruikers. Een plan met 10 verbeterpunten onderbouwd met foto’s hebben wij daarna aangeboden aan de burgemeester, Joop Boertjens met het verzoek om de punten te verbeteren. Al fietsend door Stiens zien we nu dat er al aan een flink aantal knelpunten is gewerkt. Zo zijn de bloembakken weggehaald die het trottoir aan de noordzijde van de kerk blokkeerden.Er is er nu voldoende ruimte voor rolstoelers en mensen met rollator om over de stoep te rijden.

vrijdag

21

oktober

ANNE FEENSTRA & BAND te gast in het Relax radiocafè Alle bandleden hebben een rijk verleden aan optredens in meerdere muziekstijlen. Te veel om op te noemen dus dat doen we dan ook niet. Anne is enkele jaren als singer-songwriter op pad geweest met eigen nummers en teksten. Hij heeft mogen spelen in Berlijn, Wenen, Boedapest, Parijs, San Francisco en Sint Annaparochie. Z'n solo CD presentatie in theater "De Dolende Ridder" (2010) was beregezellig en de reden voor andere muzikanten om aan te schuiven. Inmiddels zijn drie topmuzikanten (bas, gitaar en drum) aangeschoven om z’n solocarrière om zeep te helpen. Hij is ooit met twee van die jongens dertig jaar geleden begonnen, de cirkel is rond! Vanaf maart 2011 is bassist Johan gekaapt door een duitse bluesband en hij is daar ook maar meteen gaan wonen. Gelukkig stonden de bassisten in de rij en is de keuze gevallen op bassist en duiker Gerard Dijkstra. Een ervaren rot met een joekel van een bas! Meer info is te vinden op : www.annefeenstra.nl Het Relax radiocafè begint om 20.00-24.00 uur u

Bij de oversteek bij de rotonde van de Juckemaleane richting de Formido is een hek geplaatst, zodat je niet meer de sloot induikt, als je met je rolstoel de stoep op rijdt. Bij het opknappen van de Petterhusterdyk is een duidelijke op- en afrit gemaakt voor rolstoelgebruikers. Ook heeft de gemeente in de Stienser Omroeper aandacht geschonken aan het parkeren van je fiets op de stoep voor de winkels in de Langebuorren. Het verheugt ons voor onze rolstoel- en rollatorgebruikers dat onze verbeterpunten worden aangepakt. En wij zijn blij dat onze ‘rolstoelwandeling’ in de kou en stromende regen niet helemaal voor niets is geweest! u Toke Bijsterbosch, Raadslid PvdA Leeuwarderadeel tbijsterbosch@orange.nl zaterdag 29 oktober in De Smalle Brug in Stiens

Jail House Rock Na een zéér succesvolle vijfde editie van Jail House Rock, gaan de mannen op tour! Steff da Campo, de band JUISCHT! The Iki Man en Guido Mo zijn ontsnapt uit de gevangenis en zullen op zaterdag 29 oktober in De Smalle Brug in Stiens het dak er af spelen! Jail House Rock is ondertussen een begrip geworden. Steff da Campo laat op dit unieke feest zien dat House en Rock muziek prima samengaan. In samenwerking met de rock band JUISCHT!, gitarist The Iki Man en violist Guido Mo worden er allerlei klassiekers gespeeld, maar worden er ook nieuwe platen ten gehore gebracht. Solo, duo’s en met zijn allen: In rap tempo volgen de nummers elkaar op. Dus, voetjes van de vloer! Are YOU ready to rock?! u


Cultureel Centrum ‘De Skalm’ Zondag 6 november - 15.00 uur

Goutumer Shantyen Balladkoor Dit zeer bekende, grote shantykoor (ca. 50 leden) brengt naast de bekende shanty’s veel andersoortige en anderstalige nummers. Uiteraard ondersteund door o.a. accordeon, gitaar en harmonica. Een bomvolle, gezellige zondagmiddag vol heerlijk muziek.

Kaarten à € 5,- vanaf heden verkrijgbaar. Zaterdag 12 november - 20.00 uur

Gurbe Douwstra en Freonen Deze u ongetwijfeld bekende Friese Troubadour (Cliffs of Moher, Lit jim gean Friezen) zorgt samen met freonen zangeres Gerbrich van Dekken, banjovirtuoos Johanna Hamstra en multi-instrumentalist en zanger Jan de Vries voor een heerlijke Friese avond. “Eigenskreaune lietsjes, ferskes oer it deistich libben mei ûnderwerpen fan healwiis oant serieus, fan flot en fleurich oant mankelyk.”

Kaarten à € 10,- vanaf heden verkrijgbaar. Cultureel Centrum ‘De Skalm’ P. Jurjensstrjitte 17 te Stiens Tel.: 058 2575220 www.deskalm.nl

Roelie Woudwijk komt bij Vrouwen van Nu afd. Leeuwarderadeel in Stiens Roelie Woudwijk - de dochter van Anne Woudwijk, bekend beeldhouwer uit Drachten - was er al jong van overtuigd dat ze iets creatiefs wilde gaan doen. Als meisje begon ze iets te timmeren en dat stoere leek haar wel wat. Ze volgde een bouwopleiding en liep stage bij een timmerfabriek. Toch werd het beeldhouwen; onder invloed van haar vader? In Drachten staan diverse beelden van haar en ook maakt ze dikwijls grafmonumenten. Over haar werk en haar creaties komt ze vertellen en ze laat de werken zien via lichtbeelden. op donderdag 27 oktober 's avonds 20.00 uur in de Skalm te Stiens. Heeft u interesse? Kom dan vrijblijvend eens langs. Wij, Vrouwen van Nu heten u graag welkom op deze avond of bij een van onze andere activiteiten. Zie ook onze website, vrouwenvannufriesland, link Leeuwarderadeel of info tel. 2574906 ◆

GLAZEN GEHARD EN ONTSPIEGELD

VAN �150

�75 VOOR

Pedicure • Schoonheidsspecialiste Hotstone massage • Stoelshiatsu

www.salonvoetsie.nl Erna van Leeuwen, Mienskar 25 9051 PC Stiens Tel: 058 2574441 e-mail: salonvoetsie@hotmail.com

Nu ook Microdermabrasie en Bio Skin lifting

It Achterbosk 1, Stiens, Tel. (058) 257 21 12 Vraag naar de voorwaarden.

StienserOmroeper

13


Tien jaar De SeedyksterToer met open huis en wandeltocht Marrum - Recreatiebedrijf De SeedyksterToer bestaat tien jaar en daarom is het zaterdag 22 en zondag 23 oktober Open Huis. Dat weekend zijn er aan de zeedijk bij Marrum verrassende attracties en optredens. Kinderen kunnen gratis ponyrijden en er zijn demonstraties. Beide dagen worden wandeltochten georganiseerd door het unieke buitendijksgebied. Op de zaterdag is er ’s middags een optreden van shantykoor De Koekefretters en zondagmiddag kan iedereen genieten van muziek en zang verzorgd door de Fryske troubadour Piter Wilkens. Op zaterdag én zondag is er een wandeltocht door het buitendijksgebied van 5 en 10 kilometer. Na de start gaan de deelnemers over de zeedijk dijk en vervolgens richting het Noarderleech. Starten kan beide dagen vanaf 10.00 uur en deelnemers moeten vóór 17.00 uur terug zijn. De SeedyksterToer betekent al tien jaar puur genieten van rust en ruimte op de

grens van Waddenzee en land. Bezoekers kunnen uitwaaien op de zeedijk, maar er ook zelf op uit trekken in het buitendijks gebied en er is een (educatief) recreatieprogramma met sport en spel. Op het terrein van het voormalig agrarisch bedrijf staat een 24 meter hoge silo, waar de bezoeker via een trappenhuis naar boven mag en zo het hele buitendijks gebied kan overzien, tot aan de waddeneilanden. Wandelen kan vanuit De SeedyksterToer ook op uitgezette routes en er worden ook wadlooptochten georganiseerd. Maar de bezoeker kan aan de voet van de zeedijk natuurlijk ook op een van de terrassen gewoon lekker genieten van de rust. Aan de zeedijk bij Marrum wordt zo aan jong en oud verschillende mogelijkheden geboden om te genieten van rust en natuur. Dat kan in combinatie met een familie-, buurt- of personeelsfeest, een heerlijke barbecue (zowel binnen als buiten), al of niet in combinatie met sport en spel voor alle leeftijden.

Uitwaaien op de rand van het wad Op zondag 30 oktober houdt It Fryske Gea een excursie onder leiding van een gids in het Noarderleech nabij Nieuwebildtdijk. De excursie start om 11.00 uur en zal ongeveer drie uren duren. Opgave voor deze excursie kan tot vrijdag 29 oktober 12.30 bij het kantoor van It Fryske Gea, tel (0512) 381448. Noarderleech Het Noarderleech is een onderdeel van het natuurgebied NoardFryslân Bûtendyks. Hier zijn speciale projecten uitgevoerd waarbij zomerpolders worden omgevormd tot kwelders. Opvallende elementen in de zomerpolders zijn de dobben, die als heuvels in dit verder zo vlakke landschap opdoemen u

De SeedyksterToer werd vijf jaar geleden vooral bekend na de redding van de Dobbepaarden. Er is een permanente foto-expositie met alles over deze spectaculaire paardenredding in november 2006. Er worden (in het hoogseizoen en anders op afspraak) iedere donderdagmiddag excursies georganiseerd door dit gebied met de volledig ingerichte overdekte toerwagen. Nieuw is een expositie ‘Slykwurk’, met attributen, gereedschappen, informatie en foto’s over de slikwerken achter de zeedijk. De bezoeker kan verder in de grote zaal ook oude landbouwgereedschappen bezichtigen en in het Juttersmuseum doet de jutter graag een boeiend verhaal bij zijn vondsten. Meer info en het volledige programma: www.seedykstertoer.nl of 0518-411434 u

Maak het mee op Radio Middelsé Een pareltje in de programmering van Radio Middelsé is zonder meer het programma La Douce France wat iedere maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur wordt uitgezonden. In dit programma neemt Anneke Weimar u mee naar plus belle France. Zij doet dit aan de hand van de mooiste Franse chansons van o.a. Edith Piaf, Joe Dassin, Gilbert Bécaud, France Gall en vele anderen. Volgens Anneke zijn de chansons uit de jaren 50 en 60 uniek, dat prachtige timbre hoor je alleen in deze periode, ik vergelijk het altijd met de tijd van de Weense walsen. Deze periode was ook uniek en is daarna nooit meer teruggekeerd. Daarnaast geeft zij aan de hand van verschillende wetenswaardigheden prachtige sfeerimpressies. U kunt hierbij denken

aan een kampeervakantie in de Carnac waar zij u verteld over de vele prehistorische resten en de grotschilderingen in Montignac. Of over de geschiedenis van de Deux Cheveaux (de lelijke eend) en haar belevenissen met dit legendarische autootje van Citroen. Onderwerpen die nog in de pen zitten zijn o.a. Renoir, Coco Chanel, het ontstaan van de zeemanstrui en de architect Guimard (art nouveau). Dus laat de t.v. op maandagavond nog even uit en laat u meenemen naar het mooie Frankrijk en geniet van de reis met Anneke Weimar. Samenstelling en presentatie: Anneke Weimar. Techniek: André Spoelstra. Radio Middelsé zendt uit op 105,3 Mhz in de ether en op 96,1 Mhz op de kabel en natuurlijk zijn we op de hele wereld via internet te beluisteren via www.radiomiddelse.nl u

Nieuw binnenklimaatsysteem scholen Middelsee Gemeenten Diverse scholen in de Middelsee Gemeenten (MG) zijn voorzien van een nieuw binnenklimaatsysteem. Dit was mogelijk met een subsidie van het Rijk en een bijdrage van de MG en enkele scholen. De MG hebben in totaal bijna € 4,5 ton beschikbaar gesteld. Wanneer specifiek aandacht wordt besteed aan het binnenmilieu, is de binnenkwaliteit vaak 3 tot 4 keer zo goed als in andere scholen. Een goed binnenklimaat zorgt voor een betere regeling van de temperatuur en de luchtkwaliteit, voorkomt de overdracht van infectieziekten,

verergering van allergieën en (extra) astma-aanvallen. Het ziekteverzuim onder leerlingen en leerkrachten kan worden teruggebracht en de leerprestaties en arbeidsomstandigheden worden verbeterd. In november 2009 hebben alle MG daarom besloten een bedrag beschikbaar te stellen voor het binnenklimaat van de scholen. Een voorwaarde om voor Rijkssubsidie in aanmerking te komen was dat de gemeenten zelf, eventueel samen met de scholen, 40% van de totale kosten zouden bijdragen. Een Energie en Binnenmilieu Advies, opgesteld door een onafhankelijk

deskundige, was voorwaarde om voor een nieuw klimaatsysteem in aanmerking te komen. De beschikbare middelen voor dit project waren, net zoals landelijk het geval is, niet toereikend om alle scholen in de MG te voorzien van een nieuw klimaatsysteem. Dit probleem kon grotendeels worden ondervangen doordat een aantal scholen (relatief) nieuw is of dat er op korte termijn nieuwbouw plaatsvindt. De diverse schoolbesturen zijn nauw betrokken bij de beslissing welke scholen in aanmerking zouden komen voor een nieuw klimaatsysteem u

Wisselende successen S.C. Stiens zaterdag/zondag teams Na een veelbelovende seizoensstart werden vorige week thuis tegen AVC onnodig punten verspeeld. S.C. Stiens Zaterdag behield wel haar ongeslagen status. Vol goede moed ging Stiens richting Dokkum met de intentie de goede seizoenstart een passend vervolg te geven. Stiens begonnen (te) slap aan de wedstrijd tegen een agressief spelend Dokkum. Reeds in de tiende minuut leverde dit Dokkum de op dat moment verdiende 1-0 op. Uit een corner nam vrijstaande spits van Dokkum de bal ineens op de pantoffel en scoorde fraai de 1-0. Vanaf dat moment leek het een Nederland - Moldavie partij. Dokkum met tien man achter de bal en Stiens maar proberen aan te vallen. Beide ploegen kregen in de eerste helft nog kansen maar wisten niet de scoren. De ruststand was 1-0. De eerste keer deze competitie dat Stiens geconfronteerd werd met een achterstand. Teleurgestelde en deels gefrustreerde spelers verwerkten de zeer matige 1e helft. Coach Marc van Eijck benadrukte nogmaals de manier waarop Stiens wilde spelen en sprak ondanks de teleurstellende 1e helft zijn vertrouwen uit in de ploeg. Vol goede StienserOmroeper

14

moed begonnen de Stiensers aan de 2e helft. Na rust opnieuw eenzelfde spelbeeld: Stiens in de aanval en Dokkum een handbalverdediging rond de zestien. Het was erg moeilijk voetballen. Het zelfvertrouwen van Stiens nam af en dat van Dokkum groeide. De uitploeg bleef vol op de aanval spelen, maar uit de eerste de beste tegenaanval (na onnodig balverlies) scoorde Dokkum de 2-0. Stiens probeerde met man en macht een doelpunt te forceren, kreeg ook kansen, maar het mocht niet baten. Soms is voetbal zo oneerlijk, want in plaats van de 2-1 viel in de 90e minuut ook nog de 3-0 voor Dokkum. In de hectische slotfase met een paar opstootjes kreeg Gerlof om volkomen onduidelijke redenen een 2e gele kaart en mocht vertrekken. De eerste nederlaag is een feit en ook hier moet Stiens mee leren omgaan. Stiens moet zich zelf wel de spiegel voor houden, er waren vandaag teveel spelers die onder de maat presteerden. Komende week de nederlaag verwerken, niet elkaar de schuld geven en vol goede moed en vertrouwen samen op naar de kraker tegen Wyckels Hallum. Man van de Wedstrijd was Jorrit Bergsma.

S.C. Stiens Zondag herpakt zich en boekt prima overwinning op Oosterlittens Het was zondag weer eens genieten op sportcomplex it Gryn in Stiens. Met overtuigende cijfers werd er gewonnen van Oosterlittens. Deze ploeg had de laatste 2 wedstrijden zes punten behaald en stond met 7 punten twee punten achter Stiens. SC Stiens had de laatste 2 wedstrijden verloren van DTD en Oerterp. Bij winst zou Stiens weer aanhaken bij de top 3 van deze klasse en bij verlies zou Oosterlittens de thuisploeg op de ranglijst voorbij gaan. In de eerste 25 minuten waren de ploegen aardig gewaagd aan elkaar. Veel kansen waren er nog niet. Naarmate de eerste helft vorderde kreeg Stiens het veldoverwicht. De ploeg kreeg meer balbezit en bij balverlies werd er vroeg druk gezet op de bal. Zo kwam door stoorwerk van Allard Sinnema Mike Procee in balbezit. Deze wist met een prima steekpass, buitenkantje rechts, Paul Siedsma in stelling te brengen. Na zijn aanname bleef hij nog even wachten om zijn hoek te kiezen en verzilverde de eerste echte kans van de wedstrijd. Daarna zette Stiens door en kreeg een

tweetal grote kansen om gelijk de 2-0 te maken. Dit gebeurde pas in de laatste minuut van de eerste helft. Door het goede doorjagen van Rudy Mensink werd door hem een foute terugspeelbal afgestraft. Hij omzeilde vrij koel de speler en keeper en zo kon Stiens met een goede uitgangspositie de rust in. Na de thee kon de thuisploeg gelijk de 3-0 al maken. Door een individuele actie in het strafschopgebied van Peter Jan Schuts kon Paul zijn tweede treffer maken. Hij miste op een haar na de voorzet van Schuts. Oosterlittens begon nu goed te voetballen. Vanuit een knappe combinatie op het middenveld wist Jan Pieter Walda met een geweldig schot de 2-1 binnen te schieten. Buiten het bereik van de goed keepende Boschma draaide hij de bal vanaf zo’n 25 meter via de binnenkant van de paal in het net. Met de fysieke kracht van de tegenpartij en de wind tegen dacht menig supporter dat door deze aansluitingstreffer de wedstrijd zou gaan kantelen. Niets was minder waar. Stiens ging een versnelling hoger spelen. De balcirculatie ging omhoog en met fraai combinatiewerk werd de ene na de andere kans gecreëerd. Het was Rudy Mensink die vanuit een afgemeten corner van

Siedsma zijn tweede goal tegen de touwen ramde. Hierna ging Stiens door en kwam op stoom. Schuts kwam in balbezit en wist Mensink niet direct te bereiken. Een hoge indraaiende bal werd door de keeper verkeerd ingeschat. Hij liet de bal los waardoor Mensink zijn derde van de middag kon binnen tikken. De ingevallen Robin Alkema bleef koel bij de 5-1. In de slotfase zette Schuts ook nog de 6-1 op het scorebord. Nu was het Mensink die op links goed doorkwam en Schuts vrij voor de goal zette, deze haalde genadeloos uit. Een geweldige overwinning voor een ieder die Stiens een warm hart toedraagt. Met een goede en solide achterhoede vandaag, een sterk middenveld onder aanvoering van de talentvolle Mike Procee en de creatieve voorhoede staat Stiens met 12 punten op plek 3. Daar waar het de vorige twee wedstrijden aan schortte was het zondag weer volop genieten. Goed voetbal kun je pas spelen als de kopjes de goede kant op staan. Er moet wilskracht zijn en er moet voor elkaar gewerkt willen worden. Als dit lukt dan kan deze selectie het voetbal laten zien wat ze graag willen spelen u


Ingezonden Korte terugblik Donderdag 29 september raadsvergadering Leeuwarderadeel, aanvang 19.30 uur. Ik heb mij via de griffier aangemeld als inspreker (punt 3 agenda). Voornaamste onderwerp: Verrommeling van de Wythústerwei. Het is een prachtige zomeravond met een schitterende zonsondergang. Altijd behulpzame buurman en oudste zoon brengen mij met rolstoel en zuurstoffles naar gemeentehuis. Vriendelijke conciërge begeleidt ons naar de raadzaal. Ik vind mijn plaats tussen fractievoorzitter G.B.L. en wethouder F.N.P. Hartelijke ontvangst, velen hulpvaardig. Precies op tijd is de opening van de raadsvergadering. Voorzitter doet mededelingen van het feit dat colleges vier Middelseegemeenten afgelopen dinsdag bijeen zijn geweest. Constatering: totaal geen vorderingen op het terrein van samenwerking. Toch monder gestemd omdat een datum in oktober is afgesproken besluiten te nemen aan de hand van voorstellen. Fractievoorzitter van de PvdA vraagt of de leden van de raad bereid zijn nader te spreken over de inhoud van de zojuist gedane mededelingen. Geen bezwaren. Uit volgende discussie blijkt duidelijk dat verdeeldheid in de raad over kwestie Middelsee nog steeds bestaat. (Er is zelfs al sprake van Middelseetaal). Dan, het is tien voor acht, geeft de voorzitter van de raad mij de gelegenheid mijn zienswijze in de S.O. te geven over de verkoop van openbaar eigendom, de aanslag op het park, maar vooral over de verrommeling van een deel van de Wythústerwei. Voor zover ik kan nagaan wordt aandachtig naar mij geluisterd. Als de voorzitter na beëindiging van mijn “voordracht” informeert of de raadsleden nog vragen aan mij hebben te stellen, maakt niemand van die mogelijkheid gebruik. Jammer. Gelukkig laat men zich bij het onderwerp “Ferkearsmaatregels Wythústerwei/Albert Heijn” wel horen. Het is de woordvoerder van de PvdA die opmerkt dat men in de raadsvergadering van 30 juni wel wat overhaast te werk is gegaan met het aannemen van het voorstel tot verkoop van een deel van het park. Aan overleg en openheid - punten genoemd in het verkiezingsprogramma van de partij - heeft het ontbroken. Dat moet anders in de toekomst. Er moet in een vroeg stadium overleg zijn met vele betrokkenen. Zijn zienswijze wordt gedeeld door vele collega’s. Wethouder Keizer is hiervan nog niet geheel overtuigd. Tegen half negen zie ik mij genoodzaakt de vergadering te verlaten ◆ W. Visser

www.franswolf.nl tel. (06) 14 403 788

Nieuw

16-VZ-PN moarns op it fytspaad

en bestaande vloeren

Garagevloer ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

1-dag systeem anti-slip vloeistof dicht snelle uitharding diverse kleuren

Voor meer informatie: Wilhelminastraat 17 • 9073 HA Marrum • Tel.: 0518 41 2977 • Mobiel: 06 29 30 27 45

Ik sjoch scooters dy’t opjaait wurde troch de motorplysje en in bon krije omdat sy te hurd ride, terjochte fansels. Mar ik sjoch ek dat der skoallebern oanhâlden wurde, wylst it winter is, dy’t it ljocht net oan ha omdat de dynamo fêst rint troch de snie. Mar foaral sjoch ik in bestelauto mei it kenteken 16-VZ-PN hast eltse moarn sa tusken 7.35 oere en 7.45 oere tusken Jelsum en Ljouwert oer it fytspaad riden. Dizze auto slalomt dan tot oan de stopljochten by de Vierhústerdyk tusken de fytsers troch. It binne jo en myn bern dy’t eltse moarn feilich nei skoalle wolle, mar troch dizze bestjoerder giet it aanst in kear mis. Plysje doch der wat oan ◆ Harm Hansma, Jelsum foar al jo túnwurk

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw

Ek foar it snoeien en roaien fan beammen M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783

www.trimsalon-jolanda.nl

Iona avondviering in Fermanje Stiens: Dankbaarheid Op vrijdag 21 oktober a.s. is er weer een Ionaviering van de Doopsgezinde Gemeenten Hallum en Stiens. Deze viering wordt in Stiens gehouden en staat in het teken van het thema “Dankbaarheid”. Er is veel in het leven om dankbaar voor te zijn, ook al zijn we ons dat niet altijd bewust. Daar lezen en zingen we over, daar zoeken we biddend woorden voor,

daar denken we in stilte over na en daar proberen we vorm aan te geven. Een ieder die dit moment van rust en bezinning met ons wil delen, is van harte welkom op vrijdag 21 oktober a.s. om 19.30 uur in de Fermanje van Stiens, Kakewei 16. Na afloop van deze avondviering, die ca. 30 minuten duurt, is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken ◆

Tiisdeimiddei 18 oktober

Keppelfeest yn de Túnmanwente fan Koarnjum Fan Kneppeljen nei Keppeljen. Neist it flagjen yn Koarnjum en Jelsum sille der middeis fan 14.00 oere ôf ek aktiviteiten wêze yn de Tûnmanswente. Sa sille der ferhalen te hearren wêzen oer Kneppelfreed ûnder it genot fan Fryske kofje en in K(n)eppelhapke. Ek sil der sûpe it sleef fol út in molkbus te keap wêze. Jo moatte wol sels in flesse of bus meinimme. Yn de fitrines kinne jo artikels en boeken oer Fedde Schurer en Kneppelfreed besjen en lêze.Op de beamer kinne jo filmkes oer de opskuor fan Kneppelfreed besjen ◆

Ingezonden Aan kattenbezitters (en gemeente Leeuwarderadeel) Als hondenbezitter krijg je meerdere keren commentaar op hondenpoep. Dat het smerig is, dat je er in trapt en dat het stinkt. Nu heeft volgens mij iedereen bij ons in de straat een kat, en wat doet men hier tegen: NIETS. Ze lopen je huis binnen, en nu hebben we bollen in de tuin gedaan, maar ze graven alles er uit, en ze schijten over al in je tuin. Gewoon smerig. Beste bewoners van Stiens hou je kat binnen. En gemeente: doe er wat aan (kattenbelasting?). Er verdwijnen dan wel katten, dat vinden wij sneu voor de bezitters, maar hou er zelf ook rekening mee ◆ Fam. Scholten

De Activiteitengroep Klaas en Klaas

Soos 55+ in “De Skalm” Donderdag 6 oktober jl. de eerste bijeenkomst van de Soos 55+. Wat hebben wij genoten van de prachtige natuuropnamen van de heer Westerveld uit Joure, vernuftig aaneengeregen alsof je naar een film zit te kijken. Zorgvuldig op de beelden afgestemde ingesproken teksten en bij het geheel passende lichtklassieke muziek vervolmaken het geheel. De heer Westerveld krijgt een meer dan verdiend applaus. Donderdag 20 oktober is de organisatie in handen van de Activiteitengroep, welk de middag met films en DVD’s zal vullen. Voor deze dag is gekozen voor een prachtige film, in 2002 gemaakt door de bekende acteur/regisseur Kees Brusse en grotendeels opgenomen in Australië (waar Brusse al jaren woont): “Vader is zo stil de laatste tijd”. Met mooie beelden van de natuur in Australië in al zijn schoonheid en leegte. In de film wordt ons als senioren een spiegel voorgehouden: ‘soms lukt het niet meer zo, maar er zijn altijd genoeg lichtpuntjes’. En soms is even een ‘kuurtje’ nodig. Na de pauze gaan we meezingen met zo’n 1430 shanty-kelen onder leiding van dirigent Anne Oosterhaven. Wij zullen het moeten doen zonder repeteren, maar we zijn wel zó ervaren, dat we zonder problemen kunnen mengen tussen de ervaren shanty’s. We laten ons begeleiden door een heel stel ervaren musici en met Anne op de bok kan het niet mis gaan. De opnames van dit ‘shanty-feest’ zijn in 2002 gemaakt in het Thialf stadion. Het was daar toen een geweldige ‘happening’. Wij zullen als Soos 55+ op donderdag 20 oktober vanaf 14.00 uur mee kunnen genieten. Welkom in “De Skalm” te Stiens ◆ StienserOmroeper

15


C1000 Kooistra

St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Openingstijden: Ma. t/m woe. 8.00 - 20.00 uur Don. en Vrij. 8.00 - 21.00 uur Zat. 8.00 - 20.00 uur



              

  

                          



   

 



 

  



   







   

     

  







     









 

 

13.99



Chocobollen 3+1 GRATIS



StienserOmroeper

16





 

bak vers ge

Bananen

   

17.49



 



literfles



 

 

Hooghoudt  Jonge Graanjenever







   

 



doos à 4 stuks

5.79

4.34

 kilo

1.79

0.89

Omroeper 4211  

Stienser Omroeper