Page 1

deze week

2211

Nieuwbouw Talant... pagina 7

Turnlust... pagina 10

Gezinsvriendelijke... pagina 12

Stienser 63e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Het

buitenbad in

Stiens

is weer open!

Jelbrich v.d. Heide wint de wedstrijd 1e plons editie 2011 Op vrijdagavond werd, onder de beats van Drive in Show “partytime”, officieel het buitenbad van Sportcentrum It Gryn in Stiens weer geopend.

Een impressie van de wedstrijd eerste plons van het buitenbadseizoen 2011 met o.a. de overhandiging van de wisselbokaal aan Jelbrich v. d. Heide door Thalina Duinstra (de winnaar van 2010)

De opening werd opgeluisterd met de wedstrijd van de eerste plons. De jaarlijkse wedstrijd werd door ongeveer 80 kinderen mee gedaan, en er werd gestreden om de wisselbokaal en andere leuke prijzen. Nadat de kinderen vanaf de zonneweide in een sprint naar het buitenbad draafden ging Jelbrich van der Heide als eerste kopje onder. Dat Jelbrich snel is blijkt wel dat ook zij in 2009 al winnaar was van de eerste plons in het buitenbad. Natuurlijk hoopt het personeel van Sportcentrum It Gryn dat het deze zomer schitterend mooi weer zal worden. Zijn er echter wat mindere weersomstandigheden dan blijft het binnengedeelte van het zwembad natuurlijk ook een prima alternatief. Via de PR campagne in een groot deel van Friesland van o.a. nieuwsbrieven en een ansichtkaartenactie hopen de personeelsleden deze zomer naast de vaste bezoekers op vele nieuwe gezichten in het verzelfstandigde Sportcentrum It Gryn. Voor openingstijden, sfeerimpressies en overige informatie zal van de website www. sportcentrumitgryn.nl deze zomer vaak een up-date worden gemaakt. Hier zal o.a. ook worden aangegeven wanneer het buitenbad extra geopend zal zijn tijdens mooie weersomstandigheden u

Jeugdviswedstrijd van HVS De Deinende dobber in Berltsumer Wiid BERLTSUM. Op woensdagmiddag 25 mei werd de jeugdwedstrijd van HSV de Deinende Dobber gevist in de Berltsumer Wiid bij Berltsum. Er deden 37 kinderen mee van de groepen 7 en 8 van basisscholen uit de omgeving en er was een tiental begeleiders aanwezig. Om 13.30 uur arriveerden de deelnemers en even later werden de visplekken aan de waterkant opgezocht. Alle deelnemers kregen een hengel met snoer, welke werden gesponsord door Hengelsport Friesland te St. Annaparochie. Het was een

prachtige zonovergoten middag met weinig wind. Er werd niet heel veel gevangen, maar het mooie weer maakte veel goed. Tegen 16.00 uur klonk het eindsignaal en werd de jeugd een drankje en een zakje chips aangeboden. Er kan terug gekeken worden op een geslaagde jeugdwedstrijd. De prijzen bestonden uit hengelsport spulletjes en waardebonnen. Deze werden beschikbaar gesteld door Hengelsport Friesland en door de Welkoop, beide uit St.Annaparochie. Na afloop werden de vissers en de prijswinnaars op de groepsfoto gezet.

De uitslag was als volgt: 1. Rink van ‘t Blik, Oude Bildtzijl (groep 7) 8 vissen 2. Mike de Boer St. Jacobiparochie (groep 8) 4 vissen 2. Auke Bosma Minnertsga (groep 7) 4 vissen 2. Milan Smit, Oude Bildtzijl (groep 7) 4 vissen

De grootste vis werd gevangen door Rink van ‘t Blik, hij ving een brasem van 43 cm. De pechprijs was voor Sassina Pantayak. Zij haakte een grote brasem en verspeelde hem vlak voor de kant.

De volledige uitslag en alle foto’s van de wedstrijd zullen geplaatst worden op de website van HSV de Deinende Dobber, http://hsvdedeinendedobber.mijnhengelsportvereniging.nl u

Advertensie Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

info@ajaa.nl

Van links naar rechts: Mike de Boer, Sassina Pantayak, Auke Bosma, Rink van ‘t Blik en Milan Smit.


UitAgenda Stiens

dinsdag 31 mei 19.30 u. Informatiebijeenkomst over COPD in Gezondheidscentrum t/m 1 juli Expositie Edgar de Cruijer en leerlingen in gemeentehuis t/m eind juni Expositie Jorijn de Gooijer in de Bibliotheek t/m eind juni Expositie Jan en Ellie Bruning in de Hege Stins

Jelsum

t/m 5 juni 10.30-17.30 u. Expositie van Feike van Tuinen in De Wynbrekker

Oude Bildtzijl

t/m 18 juni Kunstkring Uytland "in 't blauwe', Aerdenplaats

Sint Annaparochie

zondag 5 juni 14.00-17.00 u. Open huis bij Atelier Elbow, Nieuwe Bildtdijk 220 woensdag 8 juni 11.00-12.00 u. Peuters en kleuters op de foto met Tomke in de Bibliotheek t/m 13 juni zaterdag en zondags 13.00-17.00 u. Thuisexpositie Hendrik Elings, Oude Bildtdijk 202 t/m eind juni Postertentoonstelling van Amnesty in de Bibliotheek

Hegebeintum

t/m 3 juni Expositie ' Van Bakken tot Bakker' van dhr. Tacoma uit Jislum

Burdaard

woensdag 8 juni 13.30 u. Clown Sander voor groep 1 en 2 in MFC Het Spectrum 15.00 u. Clown Sander voor groep 3 t/m 8 in MFC Het Spectrum

Deinum,

Blessum, Boksum, Leons, Baard, Easterlittens, Winsum

2,3, en 4 juni 13.30-18.00 u. Fietsen langs kerken en kunst

Leeuwarden

iedere zaterdag 12.00-17.00 u. Galerie De Luchtplaats in De Blokhuispoort werk van o.a. Erikjan Koopmans t/m 2 juli Tentoonstelling 'de Wasch, schoon en proper' in Museum De Grutterswinkel (www.museum-de-grutterswinkel.nl)

Zangcursus Gina de Wit

Kerkdiensten de Hege Stins, Stiens zondag 5 juni 09.30 u.  ds. mw. A. v.d. Honing, Britsum St. Vitus, Stiens donderdag 2 juni 09.30 u. ds. J.W. van Dijken, Hemelvaartsdag zondag 5 juni 09.30 u. ds. U. Tjallingii, Deinum, H.A. lopend Gereformeerde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum donderdag 2 juni 09.30 u. ds. A. v.d. Honing, Hemelvaartsdag gez. in de Hoekstien zondag 5 juni 11.00 u. ds. I. v.d. Beukel Hervormde Gemeente, Britsum, Koarnjum en Jelsum donderdag 2 juni 09.30 u. ds. A. v.d. Honing, Hemelvaartsdag gez. in de Hoekstien zondag 5 juni 09.30 u. ds. J.L. de Haan, St Annaparochie Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum donderdag 2 juni 10.00 u. Rense Westra, evangeliesatiedienst in feesttent in Finkum m.m.v. Crescendo zondag 5 juni 09.30 u. dhr. J Helfferich, Oude Bildtzijl R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St. Annaparochie zondag 5 juni 10.15 u. Pastor S. Draisma, Woord- en Comm.viering P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie donderdag 2 juni 09.30 u. ds. P.E.G. Wiekeraard, Uelzen (Dtsl.) zondag 5 juni 09.30 u. ds. R. Silvis, St. Annaparochie Frysk Oekumensyk Wurkferbân, Hegebeintum snein 5 juny 09.30 u. ds. G. Bilker, Dokkum R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden donderdag 2 juni 09.30 u. Pastor A. Buter en Bon. Cantorij zaterdag 4 juni 19.00 u. Pastores A. Buter en L. Foekema Eucharistieviering zondag 5 juni 09.30 u. Pastores A. Buter en L. Foekema en Dom. koor Eucharistieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 5 juni 11.00 u. ds. Pastores A. Buter en L. Foekema en cantores, Eucharistieviering De Salvatorkerk, Leeuwarden donderdag 2 juni 10.00 u. Jaap Bus zondag 5 juni 10.00 u. Jelmer Woudstra Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Leeuwarden zondag 5 juni 10.00 u. br. R. Santinge Baptisten gemeente Parkkerk, Leeuwarden donderdag 2 juni 10.00 u. Erik van Duyl in Prinsentuin (openlucht) zondag 5 juni 10.00 u. ds. Passchier, Veendaal. Avondmaal Geref.kerk (vrijgemaakt), Ferwert/Hallum donderdag 2 juni 09.30 u. dienst, Hemelvaartsdag zondag 5 juni 10.00 u. dienst in Foswert 14.00 u. dienst Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden donderdag 2 juni 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn, Hemelvaartsdag zondag 5 juni 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn 16.30 u. ds. A. Bas Kornhorn/Marum Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. donderdag 2 juni 09.30 u. ds. M.H. de Jong, Martinustsjerke Ferwert zondag 5 juni 09.30 u. ds. J. Tadema, Liudgertsjerke Ferwert Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Op zaterdag 18 en 25 juni wordt er een minicursus van 2 zaterdagen gegeven door Gina de Wit.

Froukje blijft zichzelf

12 Het doel van Pinksteren! Spreker: Nicolas van Amerom 19 Gods Vaderhart Spreker: Erald van de Ridder 26 Zendingszondag! Swingend gospelconcert van het Jambokoor! Aanvang dienst om 10.00 uur Archipelweg 133, 8921 VX Leeuwarden

StienserOmroeper

2

www.desalvator.nl

Yn it Fertel & Foarlês Festival organisearje de bibleteken yn Fryslân foarlês- en fotosesjes, mei in libbensgrutte Tomke. Alders en fersoargers kinne dan nei de bibleteek gean om harren pjut of beuker mei Tomke op de foto te setten. Nei ôfrin krije se it nije Tomke-boekje fergees mei, sadat se thús sels foarlêze kinne. Dizze aksje is ek bedoeld om minsken der op te wizen dat jonge bern fergees lid fan de bibleteek wurde meie. Boppedat kinne de âlders yn de bibleteek terjochte foar objektive ynformaasje oer meartalige opfieding. Ien dan de foardielen dêrfan is dat bern dy’t twatalich grutbrocht wurde, letter folle makliker in frjemde taal leare kinne. Foarlêzen en foto’s meitsje De aktiviteit is bedoeld foar jonge bern (pjutten en beukers) en harren âlders of fersoargers. It program wurdt ynfold troch de pleatslike bibleteek. Sa’n ‘Tomke-barren’ duorret heechút in healoere, mei foarlêzen út it nije Tomke-boekje “It is feest”, ynformaasje foar âlders en fansels it meitsjen fan de foto’s. De âlders wurde frege om sels in fototastel mei te nimmen. Datums en plakken Oan “Mei Tomke op de foto” dogge alle bibleteken mei, útsein d e Wa a d e i lannen. Yn de pleatslike bibleteek hinget in poster mei de datum en tiid u

Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl

DIENSTEN IN JUNI

05 Het geheim achter grote prestaties! Spreker: Jelmer Woudstra Bijzonderheid: Avondmaal

Yn de perioade fan 30 maaie o/m 18 juny kinne alle lytse bern mei Tomke op de foto.

Het volgende nummer verschijnt op maandag 6 juni 2011. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email:stienseromroeper@planet.nl. Internet:www.stienseromroeper.nl.

WELKOM IN DE SALVATOR

02 Knock, knock, knockin’ on Heaven’s Door Spreker: Jaap Bus Hemelvaartsdag

op de foto

Colofon

Zowel beginners, en mensen die in een band of koor zingen zijn welkom. De cursus is gericht op de basistechnieken van het zingen. Door in groepsverband oefeningen te doen, individueel zingen, en kijken naar anderen kun je je zangkwaliteiten ontdekken, of verbeteren. Locatie: de Wissel in Sint Annaparochie van 11.00 tot 16.30. Voor info en aanmelding: 058-2674036 www.ginadewit.nl u

JUNI

Mei Tomke

Dit is Froukje. Zij heeft genoten van het bloemschikken. En wie brengt het eten in haar aanleunwoning? Dát doet Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Advertentietarieven: e 0,28 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

omropperkes

#0.70

#

1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Michel de Vries gediplomeerd uurwerkmaker. Gespecialiseerd in antieke klokken. Vrijblijvende prijsopgaaf. Seeduker 5a Stiens tel. 058-2895130 of 06-27230044

www.massagepraktijkjolandanumans.nl. (06) 51282821. Sport/antistress /hotstone/klassiek/stoel/ be­drijfsmassage. Div. lich. pakking- en duo-be­han­de­ ling. 55-lamps zonnebank, 5 gezichts-bruiners. Achter de sauna Froubuurt. Ook in het weekend of ‘s avonds. Terschelling 4 pers. chalet zie voor meer informatie op www.onsterschelling. nl of bel 058-2542449

week 18

Dore’s

NIEUW

Volop Opperdoese en Frieslanders

8 voor 2.99

2,5 kilo 2.99

Zeelandse kiwi’s

Lekkere

Turbana bananen

bleekselderij salade

kilo 1.49

250 gram 2.49

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

Ze zijn er weer nieuwe oogst aardappelen

week 22

Gezellig shoppen in Stiens

Lekker makkelijk

Vers gesneden

maaltijd loempia’s

bami/nasi groenten

per stuk

300 gram

2.95 2 voor 5.00

1.49

TIP: Weet u, dat u bij ons terecht kunt voor lekkerste BBQ rauwkostsalades. Nu ook biologische groenten en fruit

Edwin’s Gezonde Eetwinkel St. Vitusplein 2,(naast Aldi) Stiens (058) 2571121

Simmersintsjes Dizze aksje is jildich fan 23 mei o/m 4 juni 2011

bole van de wike:

Sinneblombôle fan 2.80 foar 2.25 Krûdige Margrytsjes fan 1.95 foar 1.50 Ierdbeibroadsjes 3+1 fergees Dúmkecake fan 4.25

foar 3.45

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

week

21

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeningstijden

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Afspraak met leden college van B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-Adviesraad

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

Meldingen klein Leed

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen

Gemeentehuis gesloten In verband met Hemelvaartsdag is het gemeentehuis voor het publiek gesloten op donderdag 2 en vrijdag 3 juni a.s. Graag zijn de medewerkers u op maandag 6 juni weer van dienst

.

Het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Middelsee bestaat 1 jaar! De Middelsee Gemeenten hebben hard gewerkt om daadwerkelijk gestalte te geven aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, consultatie- bureaus, jongerenwerk e.d. hangen herkenbare CJGbordjes. Bij de intake van leerlingen wordt gewezen op het CJG. Om de bekendheid te vergroten worden o.a. flyers verspreid en de ouders uit de vier Middelsee Gemeenten krijgen een brief thuis waarin duidelijk is gemaakt wanneer ze een beroep kunnen doen op het centrum. Vanaf begin dit jaar is het CJG ook ’s avonds en in de weekenden telefonisch bereikbaar. De telefoonlijn is beschikbaar voor de doelgroepen jongeren en hun ouders, maar ook voor de professionele hulpverleners. Telefonische bereikbaarheid biedt de mogelijkheid om snel en adequaat te handelen. De website van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt steeds meer bezocht (www.cjgmiddelsee.nl). Ook het schoolmaatschappelijk werk krijgt vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin steeds meer de aandacht

.

Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Riolering

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

openbare verlichting

(Meldingen storing en schade, 7 dagen per week bereikbaar) 0800 – 3960800 (Ziut)

politie Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

Alg.klachten (vuil)containers

0900-2100215 (Omrin algemeen)

Bedrijfsservice 058 -2100217

Dierenambulance telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

Ontvangen aanvragen • Omgevingsvergunning 2011-0039 voor het gedeeltelijk aanbrengen van gevelbekleding en een schutting, plaatselijk bekend Swarte Singel 2 (Martenastate), 9056 PN te Koarnjum. Ontvangstdatum 12-05-2011. • Omgevingsvergunning 2011-0040 voor het slopen van een deel van de ligboxenstal en het uitbreiden van de ligboxenstal, plaatselijk bekend Truerderdyk 30, 9051 LC te Stiens. Ontvangstdatum 16-052011. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Gevonden en verloren voorwerpen weken 20 en 21

Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden ter inzage

Gevonden: -diverse sleutels -fietssleutel met Opelsleutelhanger -kinderzadeldekje met bloemmotief -veiligheidsjack (oranje/zilver) -LG mobiel

Het bestuur van Hulpverleningsdienst Fryslân maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de wet Veiligheidsregio's, willen overgaan tot vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan voor Vliegbasis Leeuwarden.

Verloren: -Zwart beursje (met geld) -Zwarte jongensfiets met groene letters max -Sleutelbos (kenmerk) grijze autosleutel Chrysler

.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in en maken zich zodoende verdienstelijk voor de samenleving. Deze mensen, maar ook diegenen die zich binnen hun werkkring op een zeer uitzonderlijke manier inzetten, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Dan moeten ze daarvoor echter wel eerst worden voorgesteld. U kunt daarvoor zorgen: iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Hoe dient u een voorstel in? Het indienen van een voorstel kan alleen via een standaardformulier. Wilt u een inwoner van gemeente Leeuwarderadeel voor een onderscheiding in aanmerking laten komen? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met onze voorlichter, Siemon van der Meulen, telefoon: (058) 257 66 13. Of stuur een e-mail naar s.vandermeulen@leeuwarderadeel. nl. Bij het gemeentehuis kunt u bovendien de speciale folder “Ere wie ere toekomt” afhalen. Informatie over Koninklijke onderscheidingen is eveneens te verkrijgen via de website www.lintjes.nl. Dien het voorstel op tijd in! De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde ‘Lintjesregen’ voor Koninginnedag wordt uitgereikt? Dien uw voorstel dan vóór 1 augustus 2011 in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere (bijzondere) gelegenheid, dan moet u het voorstel tenminste 6 maanden van tevoren naar de burgemeester sturen

.

Stremming Stiens (Felixwei) In het kader van Nationale Straatspeeldag zal de Felixwei in Stiens, ter hoogte van cbs “De Sprankel” en “de NSO”, op woensdag 1 juni - van 13.00 tot 17.00 uur - afgesloten zijn voor alle verkeer

.

In een rampbestrijdingsplan worden scenario's uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren te voorzien is. Aan de hand van deze scenario's worden in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop en de betreffende procedures beschreven.

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Locatie: Werkplein MartiniHûs, Franeker

Het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden is herzien om te voldoen aan de Wet Veiligheidsregio’s en omdat rampbestrijdingsplannen eens in de vier jaar opnieuw moeten worden vastgesteld. Er is geen sprake van nieuwe risico’s of ontwikkelingen.

Vanaf 1 juni 2011 is het Werkplein MartiniHûs in Franeker gesloten op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur. De openingstijden op de overige werkdagen blijven ongewijzigd, van 9.00 - 17.00 uur

Alvorens het herziene rampbestrijdingsplan door het bestuur van de hulpverleningsdienst wordt vastgesteld zal, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het rampbestrijdingsplan gedurende een periode van vier weken ter inzage te liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij de receptie van de gemeente Leeuwarderadeel, Leeuwarden en Menameradiel. Tevens kunt u het plan digitaal inzien via onze website: www.leeuwarderadeel.nl. Schriftelijke reacties naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 20 juni ingediend worden bij het bestuur van Hulpverleningsdienst Fryslân (zie onderstaand adres), ter attentie van de heer H. de Vries. Na afloop van deze periode zal het bestuur van Hulpverleningsdienst Fryslân een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen. De schriftelijke reacties kunnen tot 20 juni aanstaande worden ingediend bij: Bestuur Hulpverleningsdienst Fryslân T.a.v. de heer H. de Vries Postbus 612 8901 BK Leeuwarden Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sippie Boelens, T: (0518) 452924, E: s.boelens@menameradiel.nl

.

Gewijzigde openingstijden

.

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Afgegeven vergunning: • Omgevingsvergunning 20110025 voor het uitbreiden van de bedrijfsloods, plaatselijk bekend Seeaster 3, 9051 VG te Stiens. Verzenddatum 19-05-2011

.

Stiens, 30 mei 2011 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester Jitse J. Kingma, secretaris


PSV De Molenruiters en Molenwieken organiseren op 4 en 5 juni 2011 een

LET OP!!

Hippische weekend te St. Annaparochie

aanbieding geldig van 1 t/m 4 juni

Zaterdag 4 juni pony’s start om 9.30 uur Zondag 5 juni voor paarden om 9.00 uur

Wegens groot succes

Voor zowel pony’s als paarden kunnen er 2 dressuurproeven en 2 springparcours verreden worden. Ook voor paarden is er flexibel springen.

500 gr

Entree: gratis

1.50

per krop

   

SLA

49 cent

LEKKERE

NECTARINE’S

10 VOOR

2.50

BANANEN 1 hele kilo

SPITSKOOL

HOLLANDSE

1 kilo

kilo

59 cent

1.25

TROS TOMATEn

1.50

LET OP: Hemelvaartsdag gesloten Skierhusterwei 8 Jelsum, afslag Titan aanhangwagens. Tel 06-17758784 Woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00-18.00 u. Zaterdag van 9.00-17.00 u.



AARDBEIEN

JUMBO BOTER

  

hollandse

Voortaan geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag

   

 

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

En op afspraak!

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Alleen op Hemelvaartsdag tegen inlevering van deze bon

20% extra korting

(bovenop de actieprijs)

op alle tuinmeubelen Seerob 3, Stiens

Leyester Hegedyk 72, 9077 TV Vrouwenparochie info@friesespil.nl

Particuliere verkoop van: • • • • • • • •

KinDEropvang 0 - 4 jaar

www.kidsandanimals.nl

Drie groepen: • babygroep • dreumesgroep • peutergroep BuiTEnschoolsE opvang

Openingstijden: Dagelijks tussen 10.00 en 12.00 en tussen 13.00 en Langebuorren 45a (058) 2570081 17.00Stiens uur. Zondags gesloten.

Twee groepen: • kinderen van 4 t/m 8 jaar • kinderen van 9 t/m 12 jaar

Franeker Groenmarkt 12 (0517) 397666

AANHANGWAGEN AANWEZIG

Tijdens de bso doen we veel activiteiten op de boerderij en in de natuur.

W. Dijkstrastraat 48 • 9077 SP Vrouwenparochie T (0518) 40 08 45 • E info@kidsandanimals.nl

Bomen in container Heesters en Hagen Coniferen en laurier Klimplanten en Rozen Groenteplanten Terrasplanten Perkplanten Geraniums

Langebuorren 2, Stiens tel. 058-2573622

Aan de weg tussen Vrouwenparochie en Oude Leye Ondanks wegwerkzaamheden goed bereikbaar!

StienserOmroeper

5


Enquête Dorpsvisie Stiens Bij deze uitgave van de Stienser Omroeper vinden de inwoners van Stiens als bijlage de enquête over de dorpsvisie. Plaatselijk Belang Stiens verzoekt alle inwoners boven de 18 jaar deze enquête in te vullen en gratis op te sturen. Per verspreidingsadres zijn twee enquêteformulieren in de Stienser Omroeper ingevoegd. Dit kan een beperking zijn, maar het is ondoenlijk om het juiste aantal formulieren aan u te doen toekomen. Mocht u perse meer formulieren nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Plaatselijk Belang: dhr. L. Bakker, Wythusterwei 15, tel. (058) 257 2262. Stiens staat onder druk waar het gaat om de toekomst van het dorp. De krimp in NoordFryslân, de ontgroening (wegtrekken van jongeren), werkgelegenheid, woningaanbod, veiligheid, samenwerking of fuseren met andere gemeenten zijn factoren van belang als het gaat om de toekomst. De uitkomst van deze enquête geeft een algemene indruk van wat de inwoners vinden over Stiens nu en in de naaste toekomst. Na de zomervakanties zullen wij panelgesprekken organiseren om verschillende onderwerpen verder uit te diepen. In de Stienser Omroeper komt een oproep om daar aan mee te doen. De ingevulde enquête kunt u GRATIS in een enveloppe opsturen naar: Onderzoek Thorbecke Academie, Antwoordnummer 5030, 8900 VB te Leeuwarden. De Thorbecke Academie verwerkt en analyseert de enquêteformulieren. Op deze wijze is de uitslag onafhankelijk en onpartijdig. Naast de uitkomsten van de enquête en de panelgesprekken zullen wij bestaande recente rapporten en nota’s over de leefbaarheid in Stiens, over herindeling van gemeentes en over ouderenzorg en jeugdzorg betrekken bij het eindresultaat, de Dorpsvisie Stiens. In het najaar komen wij met het resultaat terug bij u, de inwoners van Stiens. De Dorpsvisie Stiens zal beschikbaar zijn voor alle burgers van Stiens en zal aangeboden worden aan het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel u Plaatselijk Belang Stiens

Opbrengst astmacollecte De collecte voor longziekten in Stiens, Finkum en Hijum heeft het mooie bedrag van 2765,31 opgebracht. Alle lopers en gevers heel hartelijk dank u StienserOmroeper

6

Regels

zijn te ingewikkeld in gemeente

Leeuwarden

Wijkpanels Leeuwarden stuiten op bureaucratie De gemeente Leeuwarden geeft geen duidelijkheid aan wijkpanels, wijkverenigingen en buurtcentra. De regels om geld voor activiteiten te krijgen, zijn vaak te ingewikkeld en het kost te veel moeite om zaken te regelen. Die kritiek uitten 27 vertegenwoordigers van wijken en dorpen gisteren tijdens een rondetafelgesprek, georganiseerd door VVD-raadslid Wyb Feddema. Net als alle andere organisaties in Leeuwarden zijn ook de wijkorganisaties gekort in hun budget. Maar dat lijkt niet het grootste probleem. De bureaucratie en de onduidelijkheid over de rol van de organisaties zit vertegenwoordigers meer dwars. De ervaring bij het wijkpanel in Huizum West is dat vrijwilligers er moedeloos van worden om steeds weer andere mensen bij de gemeente te bellen. Pietrick Veenstra: ,,Ze lopen dood in hun pogingen om dingen voor elkaar te krijgen.” Ook Sietske Inberg van de Samenwerkende Buurtorganisaties verbaast zich over de bureaucratie. ,,Wat wil de gemeente nu eigenlijk met de multifunctionele centra? Het wijkpanel is gesprekspartner van de gemeente maar de wijkvereniging of het wijkcentrum niet. En die komen moeilijk aan informatie.” De zes Leeuwarder aandachtswijken hebben recht op extra geld uit het grote-stedenbeleid. Dat betekent niet dat zij tevredener zijn. Integendeel zelfs. Een vertegenwoordiger uit de Tjerk Hiddesbuurt kan er met de pet niet bij. ,,Wij hadden goede projecten, maar die moesten stoppen omdat we ISV-wijk werden. Nu krijgen we dat geld pas weer als de woningbouwcorporaties meedoen.” u Bron: Friesch Dagblad

Ingezonden Stiens Oost

in de krimp?

De gemeenteraad is dom en de raadsleden zijn struisvogels. Dat is de kern van de campagne die 17 bewoners van de Brêgeleane onder aanvoering van drs. Klaas Elgersma EMFC RC BBA voeren tegen de nieuwbouw wijk Stiens Oost. Elgersma c.s. beweren dat Leeuwarderadeel gaat krimpen en dat de nieuwbouw huizen een ramp zijn voor de inwoners van Leeuwarderadeel, omdat de huizenmarkt wordt verpest en omdat de burgers financieel het gelag moeten betalen. Natuurlijk voelt de PvdA zich aangesproken. Daarom hieronder onze reactie. 1. Leeuwarderadeel is geen krimpgemeente. De gemeente en de provincie gebruiken voor hun beleid onder andere de Primos prognose en die verwacht voor Leeuwarderadeel een plus van 270 huishoudens in 2030. (Woonvisie pag. 12) Maar dan moeten er wel huizen worden gebouwd, anders komen die gezinnen niet. Dat is de kracht van de Primos prognose, want die houdt rekening met bouwplannen. De tegenstanders gebruiken alleen prognoses die naar het verleden kijken. En die pakken slecht uit voor Leeuwarderadeel, omdat onze gemeente tot nu toe vrijwel op slot zat voor nieuwbouw. Bovendien kijken huizenkopers niet naar gemeente grenzen. Huizenkopers kijken naar mooie huizen voor een redelijke prijs in een mooi gebied. Stiens heeft daarbij het voordeel dat wij in een stedelijk gebied zitten. De Brêgeleane ligt net zo ver van de Oldehove als de Suder Stienplaat in Zuiderburen. Stiens Oost wordt dus niet alleen gebouwd voor de inwoners van Leeuwarderadeel, maar ook voor anderen die mooi en landelijk willen wonen onder de rook van de Oldehove. De stadsregio van Leeuwarden zal nog groeien en niet krimpen, daar zijn vriend en vijand het over eens.

2. D  e burgers van Leeuwarderadeel leiden geen financiële schade door de nieuwbouw in Stiens Oost. Zodra de bouw start betaalt de projectontwikkelaar voor de grond aan de gemeente. De gemeente loopt verder geen risico. Als de huizen worden verkocht beurt de gemeente de OZB. Het risico van niet verkochte huizen ligt bij de projectontwikkelaar en niet bij de Gemeente. Nieuwbouw in Stiens Oost verhoogt dus niet de OZB voor de huidige inwoners van Leeuwarderadeel. Als de inwoners van Stiens Oost OZB gaan betalen kan de OZB voor de andere inwoners zelfs iets lager worden. 3. Er komt geen overvoerde huizenmarkt, want er wordt in Stiens Oost natuurlijk niet gebouwd voor leegstand . Pas als het eerste plukje huizen is verkocht start de bouw van het volgende deel. Daar heeft ook de projectontwikkelaar het grootste belang bij, want die loopt het risico. Stiens Oost zorgt dus niet voor een overvoerde huizenmarkt. 4. Het gaat Elgersma c.s. ook niet echt om de huizenmarkt. Nee, het is veel eenvoudiger. Elgersma c.s. hebben nu in hun huizen aan de Brêgeleane vrij uizicht en straks kijken zij uit op de nieuwbouw van Stiens Oost. Dat willen ze niet en daarom strijden zij tegen Stiens Oost en dat is overigens hun goed recht. Hoe het ook zij de PvdA is voorstander van de nieuwbouw in Stiens Oost. Dat is een mooi plan met betaalbare huurhuizen, goedkope koophuizen en middenklasse woningen. Huizen voor inwoners van Leeuwarderadeel en voor anderen die willen wonen in het landelijke dorp Stiens, onder de rook van de Oldehove. Dat is goed voor de Gemeente en dat is goed voor de inwoners u PvdA fractie Leeuwarderadeel: Harm de Kroon, Ursula de Voogd, Pieter van der Werff, Toke Bijsterbosch.

Ingezonden Fan

mear nei better

Dat is de titel van een rapport van de Koöperaasje Fryslân over bouwen in krimpgebieden. De Koöperaasje Fryslân is opgezet door de provincie. In dit rapport, opgesteld in samenwerking met gemeentes en maatschappelijke organisaties, wordt geconcludeerd dat het in krimpgebieden beter is om te gaan voor kwaliteit dan voor kwantiteit. Meer woningen bouwen verslechtert de situatie in deze gebieden terwijl juist de leefbaarheid op peil moet worden gehouden. Uit voorgaande stukken in deze krant hebt u wellicht de indruk dat ik bij voorbaat tegen alle bouwactiviteiten ben maar dat is niet zo. Ik ben alleen voor verstandig bouwen, dat houdt in kwaliteitsverbetering en inbreiding binnen het huidige bebouwde gebied. Door verstandig bouwen stimuleren we ook onze eigen regionale economie, want juist deze werkzaamheden kunnen uitstekend door ons regionale bedrijfsleven worden uitgevoerd. Door het stimuleren van de regionale economie bestrijden we ook de oorzaak van de bevolkingsafname. Een megabouwbeleid zoals is gepland in De Woonvisie van Leeuwarderadeel versterkt de negatieve effecten van de krimp en zet ons eigen bedrijfsleven juist op een achterstand. Samenvattend: ik ben niet tegen bouwactiviteiten; ik ben wel voor het luisteren naar deskundigen en voor het stimuleren van de regionale economie. Ik ben wél tegen onverantwoorde avonturen op kosten van de burger u Tjip Pollema, Stiens

Feestelijke Reünie Japero Berlikum Japero Ranch Berlikum bestaat dit jaar alweer 11 jaar. Toen Japero begon stond er alleen nog maar een hok met 4 boxen en een woonhuis. Er werd les gegeven in een stukje weiland. Snel daarna werd er een buitenbak aangelegd en er werd een aanbouw gemaakt voor een kantine welke snel alle vergunningen kreeg voor een café met alle faciliteiten van dien. Vervolgens werd de overdekte hal neergezet. En daar was Japero evenementen Ranch. Japero is in die jaren alleen maar gegroeid met vele activiteiten & evenementen waar wij ontzettend trots op zijn. Graag zouden wij alle lessers/ klanten/bekenden van toen en nu, hierbij willen uitnodigen voor de feestelijke Reünie van Japero op vrijdagavond 10 juni vanaf 20:00 uur. De toegang is vrij en iedereen is van harte welkom. Nieuwsgierig hoe het er nu aan toe gaat bij Japero in Berlikum, of wil je weten of dezelfde paarden er nog staan? Schroom niet, maar geef je snel op, wij zouden het erg leuk vinden als je komt. Voor opgave of bericht, stuur een mail naar info@japero.nl of bel 0518-461657 u

In dienst nemen oudere werknemer levert voordeel op In sollicitatieprocedures constateren wij vaak dat iemand van boven de 45 jaar meteen op de stapel ‘afgewezen’ wordt gelegd. Minder dan vijf procent van de werkzoekenden boven de 45 jaar wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dit wordt vaak ingegeven door gedachten als oudere werknemers zijn duurder, vaker ziek en minder flexibel. Feit is echter dat oudere werknemers vaak veel meer ervaring hebben, sneller zijn ingewerkt en hierdoor juist vaak ook productiever zijn. Daarnaast zijn er een aantal financiële voordelen te behalen met het in dienst nemen van een ‘oudere’ werknemer. - onder de 50 jaar: loonkostensubsidie Voor werkzoekenden jonger dan 50 jaar, die al langer dan een jaar werkloos zijn, kan de werkgever gedurende 12 maanden een loonkostensubsidie (LKS) krijgen. Deze bedraagt maximaal de helft van het wettelijk minimumloon bij een volledig dienstverband. Het voordeel voor werkgever kan oplopen tot 12 maanden à € 712,20 = € 8.546,40. - 50 jaar of ouder: premiekorting Indien werkgever iemand met een uitkering en een leeftijd van 50 jaar of ouder in dienst neemt, hoeft werkgever gedurende drie jaren geen sociale verzekeringspremie te betalen. Het voordeel voor werkgever kan oplopen tot € 6.500,--. - 62 jaar of ouder: premiekorting Niet alleen een ouder werknemer in dienst nemen geeft voordeel, ook het in dienst hebben van een oudere werknemer geeft voordeel. Als werkgever een werknemer in dienst heeft van 62 jaar of ouder, krijgt werkgever gedurende drie jaren een premiekorting van maximaal € 2.750,-- bij een dienstverband van 36 uur of meer. Bij een parttime dienstverband wordt deze premiekorting naar evenredigheid verlaagd. Deze premiekorting wordt met ingang van 2013 zelfs verhoogd naar € 6.500,-- per jaar. Voor meer informatie neem contact op met uw financieel adviseur u Bron: Althof Jager Accountants en Adviseurs


Nieuwbouw Bedrijvencentrum Talant Stiens geopend Op woensdag 18 mei jongstleden vond de officiële opening plaats van de nieuwbouw aan de Ieleane 3a te Stiens. In dit bedrijvencentrum worden zinvolle arbeidsmatige aktiviteiten aangeboden waaronder inpakwerk, archiefvernietiging en tel en sorteerwerk,etc. Daarnaast is er ruimte voor transportwerk en andere voorkomende dienstverlenende werkzaamheden.De opening werd ingeleid door de Heer Cock Pels, clustermanager van Talant en nadat hij een ieder welkom had geheten vertelde hij hoe dit project tot stand is gekomen. In zijn toespraak stond hij even stil bij de belangrijke gebeurtenissen van de nieuwbouw, zoals de 1e paal die werd geslagen door Klaas Monsma op woensdag 1 sept 2010, de eerste steen die werd gemetseld door begeleidster Tineke van der Vlugt op 22 september 2010, vanwege haar 12,5 jarige dienstjublileum. Ook niet geheel onbelangrijk werd begeleider Hans Dalstra in de toespraak aangehaald vanwege

zijn enorme betrokkenheid en inzet en alertheid tijdens het in stand komen van dit project! Blij verrast werden we en vooral Harry de Boer, door de heer Pels voor het krijgen van een cadeau in de vorm van een enorme klok, die ongetwijfeld een mooi plaatsje krijgt in het nieuwe gebouw! Na dit alles volgde de onthulling van de naam, waar menigeen op had zitten te wachten. De eer was voor 2 medewerkers van het bedrijvencentrum om de naam te onthullen door een doek van de gevel af te trekken en waarachter de naam INDUSTIENS te voorschijn kwam. De naam Industiens is bedacht door medewerkers van Industiens zelf, door de samenvoeging te maken van het werk wat er wordt uitgevoerd (industriewerk)en de plaats waar alles wordt gerealiseerd,(Stiens) Zo kom je op Industiens! Daarna mochten 2 andere medewerkers een groot stuk papier weg halen bij de hoofdingang en 300 gekleurde ballonnen laten opstijgen. Op deze wijze konden hierna alle genodigden naar binnen om een kijkje te nemen in

het gebouw en dit alles onder het genot van een hapje en een drankje, welke waren klaargemaakt door de cateringgroep Stiens.De aanwezigen (zo'n kleine 100 man) waren erg onder de indruk. De steeds terugkerende

woorden van de aanwezigen waren toch wel, mooi en erg ruim.Nadat ook de inwendige mens was voorzien ging een ieder naar huis met een klein aandenken in de vorm van een kaars, welke tot stand is gekomen door

de kaarsenmakerij Moaisa te Britsum. Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om een ieder te bedanken voor hun aanwezigheid en betrokkenheid voor het realiseren van deze openingsdag u

Geslaagde Zeepkistenrace Alde Leie Na weken prachtig weer was het deze dag iets aan de koude kant met een stevige noordwesten wind. Maar dat mocht de pret niet drukken. Met 26 deelnemers op papier werd er om 1 uur begonnen met het opbouwen van de schans. Een boerenwagen met daarvoor een schans gestationeerd bij de brug zodat de zeepkisten richting het gebouw konden. Het parcours lag er mooi bij met de finish op 100 meter. Om 17.00 uur was het dan zover, de deelnemers kwamen 1 voor 1 aan met de mooiste creaties. Ze moesten hun eerst inschrijven

in het café de Drie Gemeenten, daar kregen ze allemaal een deelnemers nummer. We hadden een onafhankelijke jury die alleen een lijst kreeg met nummers zodat ze niet wisten van wie welke zeepkist was. De jury was ook niet op de hoogte van elkaar wie er in de jury zat. Dit was voor de originaliteitprijs. Deze werd gewonnen door nummer 25 Jelmer Plantenga. Verder waren er 3 prijzen voor degene die het dichtst bij de Finish kwamen. 3 prijzen voor de snelste over de finish en nog 2 poedelprijzen. Snelste finish: 1ste prijs Foppe Minnema

2de prijs Menno Bierma 3de prijs Peter Miedema Dichtste bij de finish: 1ste prijs Hendrik Oevering 2de prijs Myrthe Cuperus 3de Gerlof Fokkema Poedelprijs: 1ste Jan Hoekstra 2de Kevin Ynema. De zeepkistenrace is mogelijk gemaakt door alle middenstand in Oude Leije en Vrouwenparochie die een bedrag daarvoor beschikbaar hadden gesteld. Daarvoor onze hartelijke dank. Alle vrijwilligers worden vanaf deze kant ook allemaal bedankt voor hun medewerking u

Kunstwerk “De Brugwijzers” in Koarnjum onthuld Op vrijdag 20 mei jl. is door de wethouder Cultuurzaken van de gemeente Leeuwarderadeel, mevrouw drs. A. Wachter- van Veen, het kunstobject “De Brugwijzers” onthuld. De onthulling vond plaats aan de Martenawei in Koarnjum, tegenover het sportcomplex van vv DTD. Kunst in Leeuwarderadeel In 2001 heeft het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel aan de Kultuerried Ljouwerteradiel de opdracht verstrekt om inhoud te geven aan het gemeentelijk beeldend kunstbeleid. Doel daarvan is om in elk dorp van de gemeente, op basis van een thema, een kunstobject te plaatsen. In 2006 heeft dit geresulteerd in het realiseren van het kunstwerk “Scheppend” in Britsum. Nu is het de beurt aan Koarnjum. Flapbrêge Het thema voor dit tweede kunstwerk betrof de voormalige “flapbrêge” tussen Koarnjum en Jelsum. Tot halverwege de vorige eeuw bestond de scheiding tussen de beide dorpen uit een vaart met daaroverheen een ophaalbruggetje (de ‘flapbrêge’). De brug is gebouwd in 1891 en fungeerde o.a. als doorgang van schepen (30 ton) voor vervoer van terpaarde, turf en bieten van en naar de opslag in Koarnjum. Met het verdwijnen van dit bruggetje in 1964 is ook de natuurlijke scheiding tussen de beide dorpen verdwenen. De vaart is gedempt en er is nu sprake van een doorlopende bebouwing Vanuit beide dorpen is de wens naar voren gekomen om toch weer tot een zichtbare en blijvende herinnering aan de voormalige “flapbrêge” te komen u De feestelijke onthulling van “De Brugwijzers”. StienserOmroeper

7


Edwin’s Gezonde Eetwinkel is op zoek naar een

flinke medewerker/ster tot 40 jaar, voor door de week.

Ben je spontaan, serieus, sterk gemotiveerd, flexibel en vooral klantvriendelijk? Hou je van aanpakken en heb je een goede dosis van doorzettingsvermogen, dan zijn wij op zoek naar jou.

Braaksma Houtbouw • • • • • •

Gezocht, gastouder in St. Annaparochie Gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee 058-2575220 • gob@welzijnmiddelsee.nl

Garages Bergingen Blokhutten Tuinhuisjes Paardeboxen Tuinhout

Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487

Nieuw

en bestaande vloeren

Garagevloer ➤

Stuur je sollicitatie met cv binnen 7 dagen naar:

Edwin’s Gezonde Eetwinkel St Vitusplein 2, 9051 BT Stiens

➤ ➤ ➤ ➤

1-dag systeem anti-slip vloeistof dicht snelle uitharding diverse kleuren

Voor meer informatie: Wilhelminastraat 17 • 9073 HA Marrum • Tel.: 0518 41 2977 • Mobiel: 06 29 30 27 45

www.trimsalon-jolanda.nl

Stichting Welzijn Middelsee biedt u Kinderopvang op maat …

Voegbedrijf Braaksma

• Gastouderopvang • Kinderdagverblijf • Buitenschoolse opvang • Flexibele opvang • Peuterspeelzalen • Verlengde peuteropvang

voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijs­opgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03 www.gevelrenovatiebraaksma.nl

d nt u vrijblijven aanmelding ku en ie at n rm ge fo ra in aanv Voor ide brochures onze uitgebre

Kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens. Tel 058-2575220 www.welzijnmiddelsee.nl E-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl of psz@welzijnmiddelsee.nl

Uitreiking Bildts Tomke-boekje Op woensdagochtend 8 juni wordt in de bibliotheek van St.Annaparochie het tweede Bildtse Tomkeboekje uitgereikt aan wethouder Boukje Tol. Het Tomke-boekje wordt ook in het Fries uitgegeven, en is op initiatief van Stichting Ons Bildt in het Bildts vertaald. De titel van het boekje is “’t is Feest” en daarom maken Stichting Ons Bildt en de bibliotheek er een Feestje van. Namens Stichting Ons Bildt, bibliotheek en Tomke zelf willen we u uitnodigen voor dit feest. Er is koffie, ranja en echte Tomke-taart. Na de officiële uitreiking wordt een kort verhaaltje voorgelezen over “Jarig zijn”, en kunnen de peuters en kleuters met Tomke op de foto. Van 11.00 tot 12.00 uur mogen alle peuters en kleuters die niet bij het officiële gedeelte aanwezig zijn, ook met Tomke op de foto u

StienserOmroeper

8

Beter Horen nu ook in Stiens bij Gezondheids-

centrum Stiens

g nu Ontvan

€ 10n0g!*,korti

Gezondheidscentrum Stiens Griene Leane 5, 9051 LZ Stiens Tel. 058 - 216 17 59 Openingstijden: Elke maandag van 09.00 - 17.00 uur *De korting is per toestel, op de eigen bijdrage bij de aanschaf van een hoorstoestel.


,s a d n e g a l o o D e s ch ! n e n n i b r e z i j n we

Pedicure • Schoonheidsspecialiste Hotstone massage • Stoelshiatsu

www.salonvoetsie.nl Erna van Leeuwen, Mienskar 25 9051 PC Stiens Tel: 058 2574441 e-mail: salonvoetsie@hotmail.com

Nu ook Microdermabrasie en Bio Skin lifting

Verhuisbericht Adema Gast Wierda Notarissen streeft naar een toegankelijke dienstverlening. Vanaf 30 mei a.s. is onze vestiging in Stiens nog beter bereikbaar. Dan verhuizen wij namelijk naar: Wylpstrjitte 2A, 9051 AX Stiens T (058) 257 37 73, F (058) 257 11 65 E info@agwnotarissen.nl, www.agwnotarissen.nl U bent van harte welkom op onze nieuwe locatie.

Vanaf 12.9 5

inke l ko m nu na ar de w Het assortiment verschilt per

Bruna winkel. Kijk op bruna.nl BRUNA, Pieter Jellessingel 11-12 teookStiens voor nog veel meer agenda’s!

Tevens vestiging in Leeuwarden Sophialaan 1A, 8911 AE Leeuwarden T (058) 215 11 15, F (058) 212 82 89

Braderie + Rommelmarkt te Stiens Zaterdag 3 september 2011 van 10.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor aanmelden en/of meer informatie op www.braderiestiens.nl

Aanmelden kan ook bij Herman Gaarman (Herman Gaarman Reclame) Tel. 058-216 39 38

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

GRATIS ZONNEBRIL

OP STERKTE www.franswolf.nl (06) 14403788

bij aanKOOP van EEn bRil

Gratis parkeren in Stiens

It Achterbosk 1, Stiens Tel. (058) 257 21 12

Vraag naar de voorwaarden.

StienserOmroeper

9


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Dinsdag 31 mei korfbal (Korfbalveld Hijum)

20.00 u. MNenW 2 - Lemmer 3

Goud en zilver voor Turnlust Hallum in Oss

tennis (Sportpark it Gryn)

Op 14 en 22 mei werden de halve finales Acro D/E gehouden in Oss. Hieraan deden voetbal (Sportpark it Gryn) teams mee uit heel neder18.45 u. sc Stiens b2 – Holwerd b1 land. Ook Turnlust had zich (Voetbalveld Marrum) geplaatst met 4 teams. 19.30 u. Marrum 1 Harkemase Boys Op 14 mei mochten de trio’s E niveau van Turnlust op de vloer Woensdag 1 juni om een plekje te veroveren voor tennis (Sportpark it Gryn) de finale. Het trio Hilda Krol, 13.30 u. Stiens mei 1 Tessa v/d Velde en Hanna v/d Leechkamp 1 Velde lieten alle teams achter zich 18.00 u. Stiens he 35+2 - WESP 3 met een fantastische oefening en voetbal mochten voor de vierde keer op (Sportveld Jelsum/Koarnjum) rij het goud in ontvangst nemen. 19.30 u. DTD - Oud Cambuur Renate Bruinenberg met Tsiona Wassenaar en Klaske Houtsma Zaterdag 4 juni vielen net buiten de prijzen en kaatsen (kaatsveld Britsum) werden vierde. Maaike Reitsma 10.00 u. Jeugdpartij 6 t/m 15 jr met Irene Lap en Renske Tijtsma (kaatsveld Jelsum/Koarnjum) behaalden de 6e plaats. 10.00 u. KNKB meisjes 14-16 Op 22 mei was het de beurt aan korfbal (Korfbalveld Britsum) Sabine Tigchelaar samen met 11.30 u. CSL b1 - H'veen b2 Renske de Vries en Willemien 11.30 u. CSL a1 - Asko a1 Houtsma in het D niveau. Zij 14.00 u. CSL 2 - De Meeuwen 3 waren als vierde aan de beurt 15.30 u. CSL 1 - DFD 1 18.00 u. Stiens da 1- Ready-H 1 Stiens da 3 - Boskranne 1

in hun categorie en zetten een hoge score neer van 26.20 pt. Er volgden nog 20 teams en pas het laatste team uit Groningen

17.00 u. CSL 3 Drachten/v.d.Wiel 5

scoorde 0.30pt. hoger, waardoor zij vol trots de Zilveren medaille uitgereikt kregen. Alle Acro teams van Turnlust hebben zich

gekwalificeerd voor het NK op 18 juni in Oss. Friesland is met meerdere verenigingen sterk vertegenwoordigd op deze finale u

Volleybalvereniging Stasko

Kampioenen galerij van het seizoen 2010 - 2011

lopen (Start café Het Graauwe Paard Ouwe-Syl)

11.00 u. Langste straat van Nederland-loop 14,5 km pony (St Annaparochie)

9.30 u. Pony kringwedstrijd. Dressuur en springen tennis (Sportpark it Gryn)

10.00 u. Stiens gem 2- Tivoli tc 1 13.30 u. Stiens he 1 Metslawier 2 Stiens gem 4- Marssum 1

Zondag 5 juni kaatsen (kaatsveld Jelsum/Koarnjum)

11.00 u. Ledenpartij paard (St Annaparochie)

9.00 u. Paard kringwedstrijd. tennis (Sportpark it Gryn)

10.00 u. Stiens gem 1 - WESP 1

Het meisjes A team is kampioen geworden in de A klasse (zie foto). Zij waren officieel 2e geworden achter het VVH Mix-team, maar als eerste geëindigd als meisjes team. Een geweldig resultaat voor deze eerste jaar A meiden. Volgend seizoen gaan zij het hogerop zoeken en starten zij in de seniorencompetitie. Alle meisjes hebben van hun trainer Jos Terlouw een roos gekregen voor het behaalde kampioenschap en de meisjes brachten een mooie bos bloemen mee voor de trainer, als dank voor het afgelopen seizoen. Het B-mix team van trainer/coach Taeke Riemersma is kampioen geworden van de B competitie. Een sterk staaltje werk omdat zij in de gehele competitie ongeslagen zijn gebleven met een sterk wisselend team. Ook deze dames en heren natuurlijk van harte gefeliciteerd. Dames 1 is kampioen geworden van de 3e klasse en gaan volgend jaar hun geluk beproeven in de 2e klasse. De laatste wedstrijd tegen "rivaal" Wytgaard werd na 1-1 in sets en 15-15 stand gestaakt doordat een speelster van Wytgaard, bij een aanval haar arm uit de kom sloeg. Zij is na behandeling op het veld door de ambulancebroeders meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behande winnaar met een prachtige deling. krans naar huis ging. Een sportief gebaar was er na de 2e set, de dames van Wytgaard Wij hopen dat de kinderen hebwilden voorafgaand aan de 3e set ben genoten van de lessen en dat eerst de dames van Stasko feliciwe elkaar dit zomerseizoen 2011 teren met het kampioenschap. weer op het kaatsveld treffen. De beker en de bloemen werd Hartelijk dank aan iedereen die uitgereikt door Griet de Boer, dit hieraan heeft meegewerkt en tot namens het rayonbestuur. Alle ziens op it keatsfjild! dames kregen namens hun trainer/coach Jos Terlouw een kampioensroos aangeboden. Ook de Dames recreanten is kampioen geworden in de B poule van de dorpencompetitie. Dit team werd ook het afgelopen seizoen getraind door Jos Terlouw u

Kaatsclub de Boer promoot in samenwerking met Go4 sport kaatslessen voor de basisscholen in Stiens De afgelopen weken hebben de kinderen uit groep 3 en 4, van alle basisscholen, in Stiens meegedaan aan het scholenproject. Dit scholenproject heeft plaatsgevonden in de maand april en mei en de lessen zijn aangeboden tijdens de gymnastiek uren.

Onder leiding van onze professionele trainer Jelmer Jan Faber en Sido Postma, hebben zij samen met nog enkele trainers van KC de Boer in een drietal lessen op een hele plezierige en speelse manier de basisvaardigheden met de daarbij behorende spelregels geleerd. Op het veld van ’t Gryn hadden de kinderen al snel door

waar ze moesten zijn als Jelmer Jan vraagt waar de kwea line, de boppe, het perk, de 1ste en 2de keats of de telegraaf is. Vol enthousiasme gingen de kinderen op in het spel en probeerden ze de kaatsbal zo ver mogelijk op te slaan. Tijdens de laatste les is als afronding in iedere groep een eindoefening gedaan waarbij

Gratis kaatslessen Alle kinderen uit groep 3 en 4 mogen gratis trainen bij KC de Boer. Je bent van harte welkom op: donderdag 9 juni 2011. Aanvang 18.30-19.45 uur Lokatie: kaatsveld, naast POIESZ supermarkt Info: (058) 257 1159 Neeltje Ferwerda u StienserOmroeper

10


4 Juni Langste Straat van Nederland-loop De gemeente Het Bildt heeft de langste straat van Nederland en de langst bewoonde straat van Europa, de karakteristieke Oude Bildtdijk 14½ km lange oude zeedyk van Oudebildtzijl naar het eind van de Westhoek. Het hardlopen op deze asfaltweg is een genot. Heel veel loopliefhebbers willen graag nog eens deze Oude Bildtdijk hardlopend overbruggen. De start is bij het café Het Graauwe Paard van Auke Kooistra die zelf ook de 10 km mee zal lopen. Met bussen worden de deelnemers vanuit St-Jabik naar Ouwe Syl vervoerd. Deze bussen staan in de Hofstraat waar ook de finish is gepland. De buurtvereniging de Hoffysingers zullen de straat feestelijk aankleden en DJ Chris uit St-Anna zal voor de geluidsinstallatie en muziek zorgen. De lopers kunnen kiezen uit 30 km start 11.00 uur, 21.1 km start 11.15 uur, 16 km. Start 11.30 uur en 10 km start om 11.45 uur. De deelnemers moeten zich op tijd melden in de Hofstraat om op tijd naar Ouwe Syl te worden gebracht. De eerste bus vertrek om 10.15 uur of eerder als deze vol is. Douche-en Kleedgelegenheid en parkeren kan bij het sportcomplex de Fijfskaar, de douchen van de gymzaal zijn beschikbaar voor de hardlopers. In de Hofstraat staan ook twee verkleedtenten, hier kan men ook de kleding en tassen achterlaten. Toiletten bij de familie Kooistra en wc tent en in Ouwesyl in het café van Auke Kooistra Het Graauwe Paard. De route van de 30 km gaat eerst over Nieuwebildtzijl en de Koedyk volgen dan de gehele Oudebildtdijk en gaan dan richting Minnertsga en via de Griene Dyk, een nog oudere zeedijk dan de Oudebildtdijk, weer terug naar de Oudebildtdijk en dan via het schelpenpad terug naar de finish in de Hofstraat in St-Jabik. De kortere afstanden starten vanaf het café en lopen dan de gehele dyk af.Onderweg is er om de 5 km verzorging, water, vruchtendrank, banaan en sponzen. Na de finish is er bouillon, thee, vruchtendrank en fruit. Voor vertrek naar OuweSyl is er ook gelegenheid iets te drinken o.a. koffie. Voor de eerste drie van elke afstand zijn er prijzen in natura te winnen, voor iedereen is er een leuke aandenken aan deze loop. De prijsuitreiking is in de Hofstraat bij de finish. Aanmelden voor deze loop kan via www.inschrijven.nl en aan de start in de tent Hofstraat St-Jabik. Bij het inschrijfgeld zijn de kosten van de busrit verrekend. Voor nog meer informatie o.a. de routes op www.afstandmeten.nl zie www.svfriesland.nl u

Woensdag 1 juni vv DTD – Oud Cambuur Net als vorig jaar wordt er door de jongens van vv DTD weer een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen de oud vedetten van Cambuur. Een uitgelezen kans om je vroegere helden nog eens van dichtbij te aanschouwen. De wedstrijd begint om 19.30 uur. Het belooft een gezellige, leuke en vooral sportieve avond te worden. We zien jullie graag op woensdagavond 1 juni in Jelsum u

S.C. Stiens F8 kampioen Op de stralende zaterdag 21 mei is het mogelijk dat Stiens F8 kampioen gaat worden. Met zes punten en een positief doelsaldo van 27 voor op nummer 2 en nog twee wedstrijden te gaan moet het mogelijk zijn. De tegenstander is FVC F5 uit Leeuwarden. In de uitwedstrijd tegen FVC had Stiens een gelijke stand 2-2. Dus nog geen gewonnen wedstrijd zeker niet na de wedstrijd van vorige week tegen Frisia F10 waarbij een 2-0 achterstand weggewerkt moest worden. Uiteindelijk werd het 3-2 voor Stiens. FVC start de wedstrijd voortvarend waarbij meerdere malen het doel van Stiens wordt opgezocht. Echter met de gedachte van een kampioenschap neemt Stiens het over. 1-0 door een prachtige goal van Tobias. Echter FVC laat het niet gebeuren en komt direct na de uittrap met een tegenaanval waarbij Mathijs een geweldige redding laat zien. Maar de druk op het doel van FVC wordt groter. Door een aanval die wordt ingezet door Jorick en wordt overgenomen door Tobias is het 2-0. De aanvalsdrift van Stiens neemt toe en wordt voor de rust nog verzilverd met een prachtige goal van Anne die normaal in de verdediging is te vinden. Voor de rust had de score nog hoger kunnen zijn zeker na een prachtige voorzet vanuit een hoekschop door Milan.

Mevrouw Postuma weer succesvol bij p.v de Vliegende post De duiven van p.v de Vliegende post werden ingemand voor een vlucht uit Pommeroeul. Dit Belgische dorp ligt in de provincie Henegouwen en ligt aan de grens met Frankrijk. De vooruitzichten betreffende het weer en wind waren perfect te noemen. De duiven werden gelost om 07.30 uur bij een zuid/ westen wind en waarbij de eerste duif werd geklokt om 11.35.12 uur. Bij ons in de vereniging werden 182 duiven ingemand die voor deze tweede midfond vlucht waren ingezet. (339 km) De duiven van Mevr. A.Postuma uit Sint Jacob blijven maar doormarcheren, verleden week de eerste plaats van Boxtel en nu weer een prachtige eerste zege op Pommeroeul. Haar winnende duif stond als eerste getekende op de uitslag. Age Hogenhuis zijn duiven komen langzaam maar zeker ook in vorm, deze week goed voor de tweede, vierde en negende plaats. Onze Piet bron was ook weer van de partij met een mooie derde plaats! De verdere prominenten zijn Mevr. A.Postuma 1,13,25,34,43. A.Hogenhuis 2,4,9,14,15,20,31,38,39. P.Bron 3,18,30 C.Tolsma 5,10,16,17,21,26, 28,36,37,45,46. B.Wassenaar 6,8,32. Anja en Simone Mus 7,11,22,23,27,35,40,41. R.Groot 12,29. H.Postuma 19,24,42. B.Wiersma 33,44. W.de Jong 47. Niels Visbeek 48. Comb. Bloemsma 49. De prijzen waren voor R.Groot en Cor Tolsma u

Postduivenhouders

van

“Op Eigen Wjukken” Stiens

Comb. Van der Zwaag klokt eerste Na de dubbelvlucht van het vorig weekend werd er nu een Midfondvlucht gehouden, Afd Friesland 96 had op het programma Pommereoeul in België voor onze liefhebbers een afstand van ruim 340 km. Midfondvluchten zijn de middenlangeafstandsvluchten of ook wel genoemd de halve fond, afstanden van 300 tot 500 km. Veel liefhebbers spreekt dit soort wedstrijden aan. Je ziet de duiven vaak heel mooi een voor een aankomen zonder dat er de hele dag gewacht moet worden tot de duiven terug zijn. Ook deze vlucht waren de prijzen in Op Eigen Wjukken er binnen 15 minuten uit. De weersvoorspelling was deze week voor onze duiven bijzonder goed , veel zicht helder weer en een temperatuur rond de 20 graden bij een zuidelijke wind .Bij wind mee zullen de duiven hoog vliegen en luchtlagen opzoeken waarvan ze het meeste voordeel hebben. Dus konden we nu een mooie snelle vlucht verwachten. Om 7.30 uur werden de duiven in Pommeroeul gelost bij een heldere lucht .Het was ook deze week weer de Comb van der Zwaag uit Britsum die als eerste konden klokken. Om 11.41 11 werd het kloksysteem van deze Comb in werking gezet door hun eerst getekende duif een prima prestatie ,een minuut later werd reeds hun tweede duif geklokt. Deze Comb wist binnen een kwartier 11 van de 12 duiven te klokken en haalde een prijspercentage van meer dan 90 %. Met 5 duiven bij de eerste tien gaf ook de Comb SpanHoogland deze week weer blijk van een goede conditie op hun hok. Echter deze hadden de nodige tegenslag de eerste duif van deze Comb was reeds vroeg en als het kloksysteem goed was ingesteld zou deze duif een van de eersten zijn geweest. Daar bleef het echter niet bij 2de en de 3de duif durfden niet te landen daar er vlak achter de duiven hokken een tractor bezig was met kuilen. Al met al gingen er kostbare minuten verloren. Ook deze week wist mev H. Wiering voor het eerst in de top 10 door te dringen en wel met de 10 plaats,met 7 duiven mee een prima uitslag. Voor volgende week staat er weer een dubbelvlucht op het programma de Fond duiven gaan naar Sens in Frankrijk en de Vitesse duiven naar Boxtel. In de eerste week van Juni mogen de lange afstandsduiven zich opmaken voor hun eerste vlucht vanuit Limoges in Frankrijk deze zullen dan een afstand van bijna 900 km onder hun vleugels door krijgen. UITSLAG : 1.2.5.8.13.16.17.24.25.29.32.Comb van der Zwaag Britsum.3.4.6.7.9.11.18.22.26.27.31.Comb Span Hoogland Cornjum. 10.19.28.30. H.Wiering.Cornjum.12.Jonh Logemann Engelum. 14 R.A.Ketellapper Cornjum 20 Tineke Terpstra UITSLAG Waadkant: 1 D Wolbers 11.34.16 85 km,2.8.9.P.Hiemstra,3.4.H. M.Bootsman Marrum, 5.6.7.J van Leeuwen Blije,10 S Talsman Hogebeintum .Ameland 1 ste S Kooiker Nes 1370 m u

Poelstra wederom winnaar clubbeker klassement in Witmarsum Afgelopen zaterdag werd in Witmarsum weer het Tikkie Kabouter judotoernooi gehouden, hieraan deden zo’n 25 judoka’s van Poelstra mee. Voor dat het toernooi begint moeten de deelnemende clubs een formulier inleveren met daarop 10 judoka’s waarvan je denkt dat die een prijs zullen halen. Met 94 van de in totaal 100 te behalen punten was Poelstra dan ook met afstand de beste club tijdens het gezellige toernooi en mocht wederom net als voorgaande jaren de wisselbeker mee naar huis nemen. Bij de jongens tot 24 kilo liet Esben Poelstra met fantastische schouderworpen zijn tegenstanders het nakijken en werd zodoende de terechte kampioen. In deze klasse pakte Anandi Bomas keurig te tweede prijs. Bij de meisjes tot 34 kilo pakte Toya Jongejan het goud door

net als Toby 2 maal te winnen en eenmaal op scheidsrechters beslissing te verliezen, maar had de meeste punten (20). Jelmer Buursma won de klasse tot 36 kilo bij de jongens 8 jaar op grandioze wijze. Eerst een worpje en daarna met een houdgreep beslissen! Bas Vermeer maakte de ene worp nog spectaculairder dan de andere, er was voor de andere kinderen dan ook geen houden aan. Bas eerste in de categorie tot 31 kilo. Hidde Kloetstra (-28 kilo) was zaterdag ook een klasse apart, 3 maal ippon winst leverde hem de overwinning op. Grietje Hiemstra werd keurig derde in de klasse tot 44 kilo bij de meisjes -12 jaar u

PV De Noordervlucht te Blija 21 mei j.l. zijn de duiven gelost om 07.30 uur vanuit Pommeroeul (352 km) met een westzuidwesten wind. Er werden 177 duiven ingekorfd van 12 deelnemers. De eerste duif werd geklokt door Durk Wolbers uit Hijum om 11.34.16 met een snelheid van 1415 m/min (85 km/h). Verdere uitslag: Wolbers. D 1 14 16 26 39 44 51. Hiemstra P.J. 2 4 5 7 10 13 15 20 21 25 31 45 50 Ronner J. & S. 3 12 22 37. Talsma S 6 8 18 27 32 36 46 48 59. Hiemstra A. 9. Wal v/d G. 17 24 34 35 49 54 57 58. Hiemstra J. 19 30 43 47 55. Cuperus W. 23 Dijkstra G. P 28 38 53 Hiemstra D. 29 42 u

40 11 56. 41 52 33

FVC pakt het na de rust goed op. Stiens verslapt mogelijk iets ondanks de stimulerende woorden van de leider Bernhard in de rust. Waarbij het woord vasthouden meerdere keren viel. Door degelijk verdedigd werk van Mitchel, Hidde, Justin en Daan blijft de nul voor Stiens op het scorebord staan. Dan neemt de aanval van Stiens het weer over en na Mathijs, die het vierde doelpunt maakt scoort treft Jorrit het doel en tekent voor de 5e treffer. De laatste minuten zijn zenuwslopend en na veel gedoe voor de goals blijft de stand 5-0 voor Stiens en is daarmee zonder één keer verloren te hebben en twee keer een gelijkspel de voorjaarskampioen van deze poule. Na deze prachtige overwinning werd het kampioenschap gevierd in de kantine met patat en limonade, tevens kreeg iedereen een medaille. Het schijnt dat er nu nog kinderen zijn die met deze prachtige medaille om s ’nachts in bed liggen te dromen van het volgende kampioenschap. Graag willen we Mark bedanken voor het trainen van deze toppers en het fluiten van onze thuiswedstrijden. Mark bedankt, en veel succes met het trainen van de E-pupillen volgend jaar u StienserOmroeper

11


Federatie Tusken Waed en Ie

S.C. Stiens zaterdag 1 strijd voor promotie Zaterdag 1 van S.C. Stiens speelt a.s. zaterdag 4 juni de beslissende wedstrijd om promotie naar de 2e klasse. Tegenstander is ’t Fean ’58. De wedstrijd begint vermoedelijk om 14:30 uur op het sportpark in Stiens (kijk voor de definitieve aanvangstijd op www.scstiens.nl). Komt allen kijken!

Zaterdag 21 mei was alweer de tweede Federatie wedstrijd van dit seizoen. Er waren 36 deelnemers in 4 verschillende categorieën. Bij de welpen (5 partuur) moest er 4 keer gekaatsd worden. Zij begonnen daarom ook met 2 eersten gelijk. Hier was het spannend. Er waren twee partuur gelijk geëindigd. Het werd met de onderlinge wedstrijd beslist wie er gewonnen had. 1ste prijs: Wilke van der Meulen, Stiens Werner Roorda, Stiens 2de prijs: Esmee de Groot,Koarnjum Bote Houtsma, Hallum Cat. pupillen (4 partuur) werd ook leuk gekaatst 1ste prijs: Hessel Agema, Koarnjum Marijke Groenewoud, Hallum 2de prijs: Jordi Reitsma, Jelsum Wessel Nieuhof, Stiens Ilse Verbeek, Oude Bildtzijl

Cat. schooljeugd (4 partuur). 1ste prijs: Roald Bruinsma, Britsum Benjamin van der Mossel, Vrouwenparochie Eise Brandsma, Ferwert 2de prijs: Andries v.d. Werff, Koarnjum Niels v.d. Kooi, Stiens Elske Pijnacker, Ferwert

Districtsfinale herenturnen Lemmer De jongens en heren van SGC turnden op 14 mei in Lemmer de districtsfinale van Noord Nederland. Bij de keuze oefenstof werd ook nog eens gestreden met de heren en jongens van Oost Nederland. Als eerste moest Wytse Tiesnitsch turnen. Na de competitiewedstrijden plaatste hij zich als derde voor de finale. Gedurende het seizoen wist hij steeds beter de oefenstof te beheersen en uit te bouwen met moeilijkere elementen. Een 2e prijs voor hem op niveau 7 bij de districtsfinale was dan ook een prima resultaat. Hette Auke Kaatstra, uitkomend op niveau 12, eerder al Fries Kampioen in zijn categorie, turnde een prima wedstrijd. Maar de concurrentie had ook niet stil gezeten. De verschillen waren zeer klein. Hij eindigde uiteindelijk op de 5e plaats. Diego Garcia, Kyan Dijkstra en Justin Groenhof mochten dit jaar voor het eerst aan deze finale meedoen. Voor hun al een grote ervaring. Helaas vielen zij buiten de prijzen. Jitse Nicolay turnde in niveau 10 keuze oefenstof. Het deelnemersveld was nu veel groter door uitbreiding met deelname van Oost Nederland. Jitse turnde een prima wedstrijd maar scoorde net te weinig punten voor een podiumplaats. Hij behaalde de 4e plaats u

Cat. Jongens/Meisjes (6 personen) Hier werden de standen niet goed door gegeven, dat wij als bestuur hadden een andere winnaar dan de spelers zelf, dat hier moest opnieuw geteld worden, maar we zijn eruit gekomen. 1ste prijs: Ale van der Galiën, Vrouwenparochie 2de prijs: Anna Pijnacker, Ferwert u

Glasproject korfbalclub MNenW en muziekvereniging Crescendo Korfbalclub M.N. en W. en Muziekvereniging Crescendo uit Hijum komen ook dit jaar elke eerste zaterdag van de maand glas ophalen in: Hijum en Finkum en in Stiens in It Skil; de Vogelstraten en in Heechhofwest. Zet het glas voor 10.00 uur aan de weg. We bedoelen bol glas zoals flessen, potjes, glazen e.d. Geen huishoudelijk vlakglas, dit kunt u brengen naar de milieustraat te Stiens. De eerstvolgende datum is dus 4 juni 2011u

De eerste wedstrijd in de nacompetitie werd thuis gespeeld tegen c.v.v. Bolswardia. Die wedstrijd eindigde in 1-1. De uitwedstrijd op dinsdag 24 mei was een ware thriller! Het massaal meegereisde publiek uit Stiens (er waren meer Stiensers dan Bolswarders) zagen een wedstrijd met veel spanning en voetbalhoogtepunten. In de 16e minuut scoorde Paul Hakse na een snelle aanval de openingstreffer: 0-1. S.C. Stiens speelde goed georganiseerd en had het betere van het spel. Een kwartier voor rust wist Bolswardia toch een tegentreffer te scoren. S.C. Stiens herpakte zich echter goed. De gedreven spelende Dirk Jan Nieuwsma scoorde een paar minuten later na een snelle combinatie de 1-2. Ook in de tweede helft had S.C. Stiens het betere van het spel, maar Bolswardia bleef gevaarlijk. In de 72e minuut wist Bolswardia de gelijkmaker te scoren. De spanning onder het publiek nam alsmaar toe. Vier minuten voor tijd leek de overwinning naar Bolwardia te gaan. Een afstandschot was onhoudbaar: 3-2. Met nog een paar minuten te spelen in blessuretijd begon S.C. Stiens aan een slotoffensief. De wil om te winnen en de teamspirit zorgde uiteindelijk voor de bevrijdende gelijkmaker van Remko van der Heide! De beslissing om door te gaan naar de volgende ronde moest worden geforceerd door een strafschoppenserie. Ook hier was de spanning voelbaar onder het publiek. De 4e penalty van S.C. Stiens ging net naast. De 5e van Bolswardia werd prachtig gestopt door keeper Sytse van der Heide! De 6e van Bolswardia miste de goal. Uiteindelijk was het Mark de Vries die namens S.C. Stiens de beslissende strafschop er beheerst in schoot! Een prachtige collectieve prestatie! u

Vermist: ons katertje Rakker Op zondag 15 mei (het was toen kermis in Stiens), verdween ons katertje Rakker bij klaarlichte dag. Sindsdien is hij spoorloos. Hij woonde op de Petterhusterdyk nummer 4, vlak naast het zorgcentrum Petterhusterstate. We zijn overal naar hem op zoek geweest, deden overal navraag, maar dat leverde niets op. We missen hem vreselijk en zijn zeer verdrietig. We hebben geen idee wat hem kan overkomen zijn. Hij bleef altijd in de onmiddellijke buurt van ons huis en verdween nooit langer dan een uurtje uit ons zicht. Daarom vragen wij of u iets over zijn verdwijning weet. We krijgen liever slecht nieuws dan helemaal geen nieuws. Rakker is een kleine kater. Zijn vacht is grijs, zwart en wit getijgerd. Opvallende kenmerken zijn een wit puntje aan het einde van zijn staart en een zwart vlekje op zijn roze neusje. Wat ons ten zeerste verontrust, is dat er tijdens dat zelfde weekeinde, op zaterdag 14 mei, een poes uit het Kleaster eveneens spoorloos verdween. Ook dit diertje is nog niet terecht. Indien u hierover iets gezien of gehoord hebt, laat ons dat dan a.u.b. weten. Tel. 058 844.25.52 E-mail: anne.verbruggen@kpnmail. nl of Harry.bouwhuis@kpnmail.nl Post: Bouwhuis - Verbruggen, Petterhusterdyk 4 te 9051 CX Stiens u

Verloren fleecetrui met emotionele waarde Jessica Huizinga (13 mei scheidsrechter bij de dames hoofdklasse kaatspartij in Stiens) is een trui kwijt. Deze is ze op zaterdagavond 14 mei kwijtgeraakt op het sportveld/ijsbaan (bij de feesttent). Een zeer belangrijke trui voor ons als gezin. Jessica en Miranda Huizinga (voorheen topjudoka"s) waren gesponsord door bouwbedrijf Lont uit St.-Annaparochie. Beiden droegen ze een blauwe fleecetrui van Gaastra met het logo van bouwbedrijf Lont St.Annaparochie. Deze truien zijn uniek daar ze zelf zijn uitgezocht en in opdracht van Lont zijn geborduurd. Miranda is 20 april jongsleden overleden door eigen toedoen. Daarom is het een zeer belangrijke herinneringstrui voor ons als familie. Ons adres is fam. Tj.S.Huizinga, Schuringaweg 21, 9072 AG Nij Altoenae. Telefoon 0518-403041 u

Leeuwarderadeel ontving de “J/M Award Gezinsvriendelijkste Gemeente” Dinsdagmorgen 24 mei jl. was het een feestelijke dag voor Leeuwarderadeel. Op die ochtend kwam hoofdredacteur Evert de Vos van het opvoedblad “J/M voor Ouders” naar Stiens. J/M heeft nl. in alle 413 gemeenten gekeken naar onderwerpen die voor gezinnen erg belangrijk zijn om er te gaan wonen. Gedacht moet worden aan aspecten zoals: zijn er goede speelvoorzieningen in de gemeente, hoe staat het met de verkeersveiligheid en voelen ze zich er wel veilig? Leeuwarderadeel kwam – in de categorie tot 35.000 inwoners – daarbij als beste uit de bus. Voor de heer Evers reden genoeg om de bijbehorende “J/M Award Gezinsvriendelijkste Gemeente” persoonlijk te overhandigen aan burgemeester Joop Boertjens. Op het schoolplein van obs “De Jint” in Stiens vond de feestelijke uitreiking plaats. Het college is erg verheugd met de uitkomsten van het onderzoek. Daarom zijn alle kinderen van de basisscholen in de gemeente, de doelgroep van het onderzoek, die dag getrakteerd op een ijsco u StienserOmroeper

12

Burgemeester Joop Boertjens en hoofdredacteur Evert de Vos met de “J/M Award Gezinsvriendelijkste Gemeente” Leerlingen, leerkrachten van de school en de overige leden van het gemeentebestuur waren getuige van de feestelijke uitreiking. (foto: Tea Geertsma, gemeente Leeuwarderadeel)


Vrijwilligerscentrale en Jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee

Bildtse jongeren in Actie! Stand van zaken! Het in januari van dit jaar gestarte project Bildtse jongeren in Actie loopt als een trein. Het project heeft als doel Bildtse jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk. De opbrengst van deze acties is voor KWF kankerbestrijding. Het project is gestart met 4 jongeren. Op dit moment zijn er ruim 30 jongens en meisjes uit Het Bildt actief. Dit is al een groot succes. Met de acties loopt het ook goed. In St. Jacob is onder de vlag van Bildtste jongeren in Actie een flesseninzamelingsactie gehouden. Hiermee is een paar 100 euro binnen gehaald. Een ander origineel idee is het maken van een kalender, met het thema Bildtse jongeren op Bildtse locaties. De hele productie is door de jongeren zelf geregeld. Zoals visagie, de fotograaf en het bedenken van de echt Bildtse locaties. Deze kalender is klaar en binnenkort te koop bij Jetty’s Hoekje St. Anna. Annelies v. d. Zee en Anne Peter Keizer zijn als jongeren actief bij het project. Zij vertellen dat er op dit moment veel acties in voorbereiding zijn. Er komt nog een benefietwedstrijd handbal, een beachparty. Naast het werken voor een goed doel is ook de gezelligheid wat Annelies en Anne Peter motiveert om mee te doen aan het project.Het project heeft geen eigen budget. Alles wordt geregeld met sponsoren. Het is dan ook fantastisch dat de ondernemers van het Bildt heel positief reageren op Bildtse jongeren in Actie. Om jongeren meer te betrekken bij vrijwilligerswerk hebben de Vrijwilligerscentrale en Jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee vorig jaar de handen ineengeslagen. De jongeren bedenken de acties en voeren alles zelf uit. Stichting Welzijn Middelsee ondersteunt ze hierbij. Het project is een groot succes. Ook van andere gemeenten is belangstelling getoond voor deze manier van werken. Naast Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie en Oude Bildzijl staat nu ook een groep jongeren in Vrouwenparochie in de startblokken om zich aan te sluiten. De jongens en meisjes zijn te herkennen aan de witte jassen en shirts met het logo van Bildtse jongeren in Actieu

VOORJAARSAANBIEDING! Gratis halen en brengen in Stiens en omgeving.

Bouwrijp maken uitbreidingsplan Hijum-West 23 mei j.l. is er begonnen met het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan Hijum-West. Het plan is gelegen tussen het dorp en het dijklichaam van het voormalige spoor van het Dockumer Lokaeltsje. In het plan zullen 6 2/1-kap woningen in opdracht van Wonen Noord-West Friesland gerealiseerd worden. De woningen zijn ontworpen door Twa Architecten uit Burdaard. Tevens zijn er 4 kavels beschikbaar voor de particuliere markt. Met de aanwezige bebouwing is aansluiting gezocht en gevonden in een voor deze omgeving kenmerkende doch eigentijdse architectuur. Oranjerode dakpannen, roodbruin metselwerk bepalen het beeld van de afzonderlijke woningen. Een goede mix van 2-1kap en vrijstaande woningen zorgt voor een gevarieerde opbouw. Samen vormen ze een passende aanvulling op het kenmerkende silhouet van Hijum. Bokma Wonen is verantwoordelijk voor de planontwikkeling en de verkoop, Bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum voor de bouw van de woningen. Voor de planontwikkeling is er intensief overleg geweest met Dorpsbelang Hijum alsmede met omwonenden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Bokma directeur van Bokma Wonen. Telefoon: 058-215 29 91/06-22 46 69 70 Mevr. Nelleke Slagter, Dorpsbelang Hijum: Telefoon: 06-23 58 19 25 Dhr Bauke Tuinstra, Architect bij Twa Architecten b.v.Telefoon: 06109460796 Dhr. Freerk Wind, Wonen Noord-West Friesland. Telefoon: 0518- 409 899 u

cd vd maand juni in the highway of country radio middelsee

Alison Krauss & Union Station - Paper Airplane Sinds Alison Krauss in 1987 haar eerste album Too Late To Cry uitbracht, verkocht ze 12 miljoen albums en won 26 Grammy Awards. Tussendoor maakte Alison Krauss in 2007 een uitstapje met Robert Plant wat resulteerde in het succesvolle Raising Sand. Op deze cd week ze af van het oude, vertrouwde bluegrasspad wat ze al sinds 1989 bewandelt met haar band Union Station. Op Paper Airplane gaan ze verder waar ze gebleven waren. Traditionele bluegrass en country maar dan wel op eredivisie-niveau. Union Station speelt bijna akelig perfect maar desondanks nooit kil of saai. En dan Alison Krauss zelf, ze heeft altijd al prachtig gezongen maar op deze plaat zingt ze adembenemend en engelachtig mooi. In melancholische en gevoelige nummers als “Paper Airplane” en “Lie Awake” maar ook als er wat meer gas gegeven wordt, zoals in “My Love Follows You Wherever You Go” en “Miles Away”. Verrassend is hoe ze in de covers “Dimming Of The Day” van Richard Thompson de originele vertolking van Linda Thompson bijna doet vergeten. Deze nieuwe cd is niet heel spannend maar biedt wel ontroering, en muzikale perfectie. De hele maand juni laat Marty West wekelijks twee nummers horen in The Highway of Country. Dat iedere week op woensdagavond is van 20:00 tot 21:0o. Op zondagmiddag van15.00 tot 16.00 uur wordt het programma herhaald. De CD’s van de maand worden beschikbaar gesteld door Poort Music te Leeuwarden. Meer informatie over dit programma is te vinden op www.radiomiddelsee.nl u

Onderhoud, reparatie en verkoop van tuinmachines. Ook voor toebehoren zoals maaidraad en zaagkettingen kunt u bij ons terecht. Bij geen gehoor word u altijd terug gebeld. E-mailen kan 24 uur per dag.

Vriendelijk aanbevolen, H.Dijkstra, Stiens. vof ‘De Grundel’ Bartelehiem

Email: wurgedyk@kpnmail.nl Tel: (06) 21 993 640

Wethouder opent Makkelijk Lezen Plein Bibliotheken NoordWest Fryslân. Kinderen die moeite hebben met lezen, hun ouders / opvoeders en leerkrachten kunnen sinds deze week officieel terecht op de Makkelijk Lezen Pleinen in Bibliotheken NoordWest Fryslân. Dagelijks even lezen heeft een positief effect op de taalontwikkeling. Boukje Tol, wethouder van het Bildt, opende het Makkelijk Lezen Plein in Bibliotheek Sint Annaparochie op 19 mei. Nanda Geuzeveld, grondlegger van het eerste Makkelijk Lezen Plein in Haarlem, hield eerst een pleidooi voor Makkelijk Lezen Pleinen. Kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar vinden hier spannende en vlotte verhalen en eenvoudige boeken voor spreekbeurten. Door de opstelling met de voorkant naar voren gaat ook het zoeken naar een geschikt boek makkelijker. Daarnaast vinden ouders / opvoeders en leerkrachten hier informatie over leerproblemen, bijvoorbeeld over dyslexie. Voor meer informatie www.makkelijklezenplein.nl of www.bnwf.nl u

Zondag 5 juni open huis bij Atelier Elbow Aan de Nieuwebildtdijk, vlak achter het wad, is Atelier Elbow te vinden. Deze sfeervolle galerie aan huis van Ellen Floris en Bowe Roodbergen is iedere eerste zondagmiddag van de maand open voor publiek. Van Ellen zijn onder meer haar verstilde en schilderachtige waddenfoto’s te zien, terwijl Bowe naast subtiel vormgegeven lichtobjecten ook abstract grafisch werk toont. Iedereen is van harte welkom om op 5 juni a.s. tussen 14-17u. een kijkje te komen nemen. Adres: Atelier Elbow, Nieuwebildtdijk 220, 9076 PM St. Annaparochie. Tel. (06) 1441 06 07. Open: iedere 1e zondag van de maand tussen 14-17u. Voor meer informatie zie: www.elbowworks.nl u

StienserOmroeper

13


BronSnijder Wonen en Slapen is Luxaflex® Inspiration Dealer Onlangs is in de vestiging aan de Seerob 7a Stiens van BronSnijder Wonen en Slapen een geheel nieuwe Luxaflex® Inspiration Shop geplaatst. Het kiezen van de juiste raamdecoratie wordt nu nog eenvoudiger. Door de grote voorbeeldproducten in deze shop krijgt men snel een beeld van de uitstraling en veelzijdigheid van de verschillende Luxaflex® productgroepen. Nog meer dan voorheen wordt de nadruk gelegd op de vele afwerkingsmogelijkheden en mogelijkheden tot personaliseren van Luxaflex® raamdecoratie. Luxaflex® biedt voor elk raam een passende, op maat gemaakte oplossing. BronSnijder Wonen en Slapen is al jaren Luxaflex® Dealer. De klant is daardoor verzekerd van een topadvies, want Luxaflex® Inspiration Dealers bieden een overzicht van de verschillende Luxaflex® raambekledingen. Ze beschikken over een grondige kennis van de complete reeks Luxaflex® producten en kunnen u daardoor helpen een, zowel qua kleur, materiaal als functionaliteit op uw wensen afgestemde keuze te maken Luxaflex® maakt deel uit van de Hunter Douglas Group, de wereldmarktleider in raambekleding. Door continu exclusieve en innovatieve gepatenteerde maatproducten van topkwaliteit te introduceren, geldt Luxaflex® vandaag als absolute trendsetter in de wereld van modieuze raambekleding. Luxaflex® is zich daarnaast bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om middels een juist gebruik van raamdecoratie haar afnemers te helpen energie te besparen. Dit uit zich in een programma vernieuwende raamdecoraties van topkwaliteit, die tegelijkertijd energie-efficiënt en trendy zijn. Kortom, kom voor optimaal advies over Luxaflex® Window Styling naar BronSnijder Wonen en Slapen Seerob 7a 9051 VA STIENS. 0582574111 Voor meer informatie zie ook www.luxaflex.nl of www.bronsnijder. nl. Designed by Luxaflex®. Inspired by you u

Fryske Brass Night; kaartverkoop gaat van start! Een paar weken geleden heeft u in deze krant kunnen lezen dat Brassband De Nije Bazún op 2 juli 2011 een groot promsconcert geeft, met als titel Fryske Brass Night. Dit spektakel vindt plaats in Sportcentrum It Gryn in Stiens. In 2005 werd het dak van de sporthal geblazen tijdens de eerst editie van deze Brass Night. We hopen dat dit jaar minstens zo’n groot succes wordt! Op 6 juni start de kaartverkoop, bij Albert Heijn en Primera in Stiens. Wat kunt u verwachten? De avond zal er als volgt uit zien: De Nije Bazún speelt veel bekende (pop)muziek en begeleidt daarnaast verschillende Friese artiesten. Ook is er een top 40 band te gast, genaamd All In. De combinatie van een popband met zanger en zangeres, Brassband De Nije Bazún én verschillende bekende artiesten, maakt deze avond tot een groots spektakel. Als vereniging zijn we druk bezig om de beste Friese artiesten voor deze avond te contracteren. Een paar weken geleden heb ik de eerste gast bekend gemaakt. Dit is Remon de Jong, beter bekend als MC Remon; een Friese Hiphopartiest die u vast wel kent van Omrop Fryslân. Daarnaast zijn we ook trots op onze tweede gast die zal optreden. Niemand minder dan Griet Wiersma is van de partij tijdens de Fryske Brass Night. Haar grootste hit is ‘Frysk Hynder’. Ze werd bekend door haar samenwerking met Teake van der Meer. Maar inmiddels heeft ze al vier albums op haar naam staan. Haar liedjes zijn uit het leven gegrepen, en voor een ieder herkenbaar. Het aantal zitplaatsen is beperkt en alleen op aanvraag beschikbaar via:www.denijebazun.nl. Op deze site vindt u ook het laatste nieuws. De Fryske Brass Night is een muzikaal spektakel voor jong en oud. Naast MC Remon en Griet Wiersma zijn er nog meer Friese artiesten van de partij. Wie dit zijn? Houdt u deze krant in de gaten, dan volgt binnenkort meer informatie u

Informatie- V 3 bijeenkomst De Nije Knipers in Relax Radiocafé over COPD rijdag

Dinsdag 31 mei 2011 is er een informatiebijeenkomst over COPD en alle aspecten die hiermee te maken hebben, bedoeld voor mensen met COPD, aangeboden door uw apotheker als zorgverlener. Als uw apotheker zijn we nauw betrokken bij de begeleiding van u als patiënt, en willen we u graag van dienst zijn door alle beschikbare informatie te verstrekken. Gezond leven, verantwoord medicatiegebruik en voorlichting over de nieuwste medische inzichten en ontwikkelingen. Als u, of iemand die u kent, dagelijks te maken heeft met de gevolgen van COPD, of mogelijke bijwerkingen van medicatie, kom dan naar deze bijeenkomst en wordt geïnspireerd! Hierbij het programma voor de patiënteninformatiebijeenkomst rond COPD • Welkomstwoord door apotheker • Presentatie “Beter Leven met COPD” • Pauze • Inhalatie-instructie • Rondvraag • Enquête • Afsluiting & uitreiking documentatie Programmaduur: ± 2 uur. U krijgt documentatie mee om thuis alles nog eens rustig door te lezen. De toegang is gratis; koffie & thee staan voor u klaar! De Informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 31 mei 2011 op de volgende locatie Locatie: Gezondheidscentrum Stiens vergaderzaal, 1e verdieping. Adres: Griene Leane 5, Stiens. Aanvang: 19:30 uur Graag ontvangen we zo spoedig mogelijk bericht of u tijdens deze avond aanwezig zal zijn. Dit kan telefonisch (0582572131), per e-mail (info@apotheekstiens.nl) of persoonlijk tijdens een bezoek aan de apotheek. Tot dan! u

juni

De Nije Knipers zijn ontstaan nadat ”De Waskknipers”, een driemansformatie bestaande uit Dries Dalstra, Ben Scheepstra en gitarist Engbert Helfferich (Tzum) in 2006, na 6 jaar succesvolle optredens, uit elkaar is gegaan. Engbert verliet de groep op zoek naar nieuwe uitdagingen. Dries en Ben zijn op zoek gegaan naar een nieuwe gitarist en vonden die in de persoon van Cor van Croonenburg uit Makkum. Omdat in de beginperiode veel muziek uit de Waskknipers-periode werd gespeeld noemden we ons de Nije Knipers. Ondertussen is het repertoire helemaal veranderd mede door inbreng van Cor en spelen we altijd “terug in de tijd” met muziek uit de jaren 20 – 70 van de vorige eeuw. Op 23 november 2008 was het eerste optreden van de Nije Knipers bij een diner-dansant van de vereniging tot Nut van 't Algemeen. En nu spelen we, nog niet heel vaak, in de hele provincie, bij feestjes en partijen, maar ook veel in Zorgcentra waar we de bewoners een stukje nostalgie kunnen brengen met een lach en een traan. Erg mooi en dankbaar om te doen. Cor van Croonburg elektrische gitaar is 67, Dries Dalstra accordeon bijna 61 en ik-zei-de-gek zang en bijna 54 Meer info is te vinden op: www.denijeknipers.nl Het Relax radiocafè begint om 20.00-24.00 Henk Schippers: Presentatie & Techniek Trijnie Schippers: Productie & Planning Radio Middelsè op 105.3 ether, 96.1 kabel, en via www.radiomiddelse.nl / www.relaxradiocafe.nl Kom eens langs in de studio , en maak het allemaal me ! u

Galerie De Luchtplaats opent haar deuren in De Blokhuispoort Op zaterdag 28 mei j.l. is Galerie & Atelier De Luchtplaats geopend in De Blokhuispoort, het creatieve hart van Leeuwarden. Fotografen Erikjan Koopmans en Ilva Stoelwinder openden deze nieuwe expositieruimte samen met kunstschilder Gerard Smit. De drie Friese kunstvrienden laten in De Luchtplaats zoveel mogelijk experimenteel en vrij werk zien. De eerste expositie toont een diversiteit aan zwartwit foto’s, voornamelijk portretten, die Ilva al dan niet in opdracht schoot. Erikjan schetst een kleurrijk beeld van de reis om de wereld die hij het afgelopen jaar maakte. De olieverf schilderijen van muzikale grootmeesters van de hand van Gerard vormen een bijzondere aanvulling op de twee fotoseries. Expositieruimte, atelier en fotostudio De Luchtplaats is opgedeeld in een expositieruimte, een atelier en een fotostudio. In alle drie de ruimten zullen foto’s en kunstwerken komen te hangen. Al het werk dat aan de wanden hangt is te koop. Ruimte voor ander creatief talent De drie Friese kunstenaars tonen in eerste instantie eigen werk maar ander creatief talent krijgt ook de gelegenheid om te exposeren. De Luchtplaats stelt hiervoor een speciale gastwand beschikbaar. De Luchtplaats is iedere zaterdag geopend van 12:00 tot 17:00 uur. Bij speciale evenementen die in De Blokhuispoort plaatsvinden zijn de deuren zo vaak mogelijk open. Galeriebezoek is ook op afspraak mogelijk u StienserOmroeper

14


Adv_stiens-hallum_260x390_fc 24-05-11 16:14 Pagina 1

Feiligens foarop Wurk oan ‘e dyk ( N357 Stiens – Hallum)

In juni start de provincie Fryslân met de werkzaamheden aan de weg tussen Stiens en Hallum (N357). Het doel? Een veiligere weg voor alle weggebruikers. We nemen verschillende maatregelen om de veiligheid op de weg te verhogen. Zo wordt de weg verbreed, komen er voorzieningen voor het landbouwverkeer en worden de bermen verstevigd. Waarom deze werkzaamheden?

Wat gaat er gebeuren?

De provinciale weg N357 is niet veilig genoeg. Daar zijn meerdere oorzaken voor. De weg slingert grotendeels over de dijken en oude kwelderrug door het Noord-Friese landschap en heeft veel bochten. Daarnaast zijn er veel oversteekpunten. Ook het vele landbouwverkeer en de zachte bermen kunnen voor problemen zorgen. Vooral bij slecht weer en duisternis spelen deze problemen.

In september 2010 zijn de nutsbedrijven begonnen met het verleggen van de kabels en leidingen tussen Stiens en Hallum. Dat is nu klaar. In juni starten we met de volgende werkzaamheden: • Verbreden en verbeteren weg en markering • Veiligere oversteekplaatsen voor fietsers. • Aanleg fietspad en landbouwpad • Voorzieningen voor landbouwverkeer.

Op www.fryslan.nl/stiensholwerd kunt u terecht voor actuele informatie over dit project.

• Stevige bermen. • Ombouw afslag Hege Hearewei tot oversteekpunt

Wat betekent dit voor u? De weg blijft gewoon open tijdens de werkzaamheden. Eén rijstrook is afgesloten. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten. Houd rekening met een snelheidsbeperking tot

Werkzaamheden Stiens-Hallum in beeld

Hallum

Oude Bildtzijl

30 km/u. Dit kan vertraging veroorzaken, maar de aannemer probeert dit te beperken. De reistijden worden continu gemeten, want de reistijdvertraging mag oplopen tot maximaal acht minuten. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Wij brengen aanwonenden en agrariërs tijdig op de hoogte wanneer bepaalde inritten voor het asfalteringswerk even moeten worden afgesloten.

fietsoversteek

Hijum Alde Leie verbreden middengeleider N357

Planning De precieze planning kunnen we pas vaststellen als de aannemer is geselecteerd. Het globale tijdspad is als volgt:

Vrouwenparochie Feinsum

verbreden middengeleider

linksafvak N393

Juni 2011: Start uitvoering werkzaamheden Stiens – Hallum December 2011: Einde werkzaamheden Stiens – Hallum

Werkzaamheden N357 aanleg fietspad en landbouwpad

fietsoversteek

Stiens 0

0,4

0,8

1,2

1,6

2 km

De werkzaamheden tussen Hallum en Holwerd starten naar verwachting eind 2012.

Contact Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de heer J. Koopmans van de provincie Fryslân. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: (058) 292 5203 of via e-mail: j.koopmans@fryslan.nl

StienserOmroeper

15


 C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980



 



 



  





 





  



 











  





























  









 











   





 















 





   



 

 

 





 

  





 









 

Gewijzigde openingstijden: Ma. t/m di. 8.00 - 20.00 u. Woe 8.00-21.00 u. Hemelvaartsdag GESLOTEN Vrij. 8.00 - 21.00 u. Zat. 8.00 - 20.00 u.

Schuijtevaer Jonge Jenever





Vers gebak Moorkoppen

  

7.99

 literfles

10.44 StienserOmroeper

16

per doos à 2 stuks 2.89

2.19

C1000 Lavendel pot 17 cm per stuk

 3.99

2.99

Omroeper 22 2011  

Stienser Omroeper