Page 1

deze week

0811

Basketbal... pagina 6

Malaysia... pagina 10

Foto van de maand... pagina 10

Stienser 63e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Knipsalon an ‘e Kaaifaart uit Oude Bildtzijl heeft haar deuren geopend An ‘e Kaaifaart, dat is de naam van de kapsalon, gevestigd aan de Tjeerd Thijssenstraat 6 te Ouwe-Syl. Na jarenlang geen kapperzaak te hebben gehad op het dorp heeft eigenaresse Annie Delfstra besloten haar droom te verwezenlijken en is zij de uitdaging aangegaan een kapsalon te vestigen aan de Kaaifaart. Na een aantal maanden intensief verbouwen is de aanbouw van de woning aan de Tjeerd Thijssenstraat omgetoverd tot een prachtige kapsalon. Eigentijds, stijlvol en knus, zo zou je de

salon kunnen omschrijven. Annie Delfstra heeft in 1998 de opleiding aan de kappervakschool afgerond en is daarna jarenlang bij andere salons in dienst geweest als kapster. Na de kunst te hebben afgekeken vindt zij het nu tijd om zelfstandig verder te gaan. “Een hele uitdaging, maar vooral ook een heel bewuste keus”, aldus Annie. Kapsalon “an ´e Kaaifaart” is een salon waar een ieder terecht kan voor een deskundig en professioneel geknipt model. Dames, heren en kinderen zijn van harte welkom in de salon waar het op dit moment nog niet mogelijk is

om er je haar te laten kleuren of permanenten. Omdat een salon aan zeer strenge eisen moet voldoen als er gepermanent of geverfd wordt is er voor gekozen te starten als knipsalon. Annie hoopt u binnenkort te verwelkomen in de salon op Ouwe-Syl! Openingstijden Dinsdag 8.30-17.30 uur en 18.30-20.30 uur Woensdag 8.30-16.00 uur en 18.30 - 20.30 uur Donderdag 9.00-12.00 uur Kapsalon an ´e Kaaifaart telefoon (0518) 850606 u

Dames DTD en vv Leeuwarden zetten zich in voor Pink Ribbon Afgelopen zaterdagmorgen was het dan zover, een benefietwedstrijd voor het goede doel. De dames van DTD hadden het plan opgevat om wat te betekenen voor Pink Ribbon. Al snel had zich een harde kern gevormd en met de inzet van de

volledige selectie werden er tal van activiteiten georganiseerd. Eén ervan was een bezoek aan Omrop Fryslân om tijdens een sport t.v. uitzending aandacht te vragen voor hun actie. Van beide verenigen waren ze daar aanwezig. Keurig in het roze verkleed deden ze de harten van de mannelijke gasten sneller slaan.

Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

De Stienser Omroeper

huis-aan-huis in de Middelsee gemeenten

Het was een geslaagde missie daar in de studio van Omrop Fryslân. Zaterdag 12 februari was dan die benefiet wedstrijd voor het goede doel. De kantine van DTD had een complete metamorfose ondergaan. Een ieder kon zich tegoed doen aan uitgestalde lekkernijen. I.v.m. de weersomstandigheden, 0 graden, harde

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

wind, hagel en sneeuw was de wedstrijd ingekort. Er werd een bescheiden intree geheven van een euro. Na telling zat er ruim 200 euro in de kas. Ook de dames van Leeuwarden hadden zich niet onbetuigd gelaten. Ook zij ondersteunden deze actie en hadden bij hun eigen vv Leeuwarden leden ook nog eens ruim 200

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

info@ajaa.nl

www.baard-reiniging.nl

euro opgehaald. Tevens hadden ze voor ieder speler een fraaie zonnebloem meegenomen. De wedstrijd was een complete vrouwelijke aangelegenheid. De doelpalen waren zelfs in het roze versierd. Zie verder op de sportpagina 6


UitAgenda Stiens

maandag 21 februari 20.00 u. Filmhuis: 'El secreto de sus ojos' in de Skalm woensdag 23 februari 14.00 u. Kinderbingo voor jeugd 6t/m 12 jaar in de Skalm 24 februari 19.30-22.00 u. Training reanimatie/AED in de Skalm vrijdag 25 februari 20.00 u. Live optreden van duo Van Geeft 'M in café De Kern 20.00 u. David and The Dutchmen te gast in het Relax Radiocafé aan de Wythusterwei 4 dinsdag 1 maart 20.00 u. Vrouwen van Nu. Filmavond 'De Bruidsvlucht' in de Skalm woensdag 2 maart 20.00 u. Onderwijsdienst in Café Restaurant de Smalle Brug o.l.v. evangelist Jan Zijlstra woensdag 2, 9 en 16 maart 14.00-16.00 u. Schilderen op doek voor kinderen Kindercentrum de Zeeparel aan de Felixwei 17a woensdag 3 maart 14.00 u. Soos. Dhr. Fennema, diavoorstelling over Amerika in De Skalm zondag 6 maart 14.30-17.30 u. Seniorencafé in de Skalm. zaterdag 12 maart 14.00 u. Cabaret 'Klûn en Knoffelhakke in De Skalm (ANBO) dinsdag 15 maart 14.30-16.30 u. Voorlichtingsmiddag over vergeetachtigheid en dementie in de Skalm t/m eind februari Expositie van schildersgroep ' Het Palet' uit Hijum in de Hege Stins t/m eind maart Afrikaanste kunst in schilderijen en keramiek door Corrie Schrier in Bibliotheek 11 januari t/m eind maart Expositie van acryl- en wolschilderijen van Loes Bangma-Vellinga in gemeentehuis

Britsum

zaterdag 12 maart 16.00-24.00u. Terppop Dorpshuis Britsenburgh

Hijum

zaterdag 5 maart 19.30 u. Concert van De Harlinger Huisvrouwen in De Kampioen

Hallum

1, 16 en 29 maart 20.00 u.  eerhuisavonden over bijbelse scheppingsverhaal in L Fermanje

Kerkdiensten Hege Stins, Stiens zondag 27 februari 10.30 u. ds. J.W. van Dijken, PIT-dienst St. Vitus, Stiens zondag 27 februari 09.30 u. ds. A. Hiemstra, Wamel

Luciferdoosjes

Hervormde Gemeente, Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 27 februari 09.30 u. ds. T. v.d. Schaaf, gezamenlijke dienst in de Hoekstien Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 27 februari 10.00 u. ds. D. Schreurs, Hegebeintum R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St. Annaparochie zondag 27 februari 11.00 u. Parochievoorgangers, Woord- en communieviering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 26 februari 19.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 27 februari 10.00 u. Pastor A. Buter en Vitus Vrouwenkoor T.V. uitzending De Salvatorkerk, Leeuwarden zondag 27 februari 09.30 en 11.45 u. Harm Renkema 19.30 u. Cabaret door Ruurd Walinga

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 27 februari 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn 16:30 u. dienst kand. S. Greving, Leeuwarden Ned/Arab. Vrije Evangelische gemeente, Ouwe-Syl woensdag 23 februari 20.00 u. Thema avond over Matth. 24:1-24 Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 27 februari 09.30 u. ds. T. van der Schaaf, Gorredijk gereformeerde kerk Britsum Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl

maandag 21 februari 20.00 u. Open verkiezingsdiscussie/debat door CDA Menaldumadeel/Het Bildt in MFC Ons Huis t/m woensdag 2 maart Expositie van leerlingen van de teken- en Schildercursus van Muzarthe in de bibliotheek

Gea blijft zichzelf

zaterdag 12 maart 20.30 u. Blijspel 'Dokterke boartsje' in MFC gebouw 'Pro Rege'

Leeuwarden

Dit is Gea. Elke woensdagmiddag doet ze leuke dingen met haar kleindochter. En wie helpt Gea ’s ochtends uit bed? Dát doet Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

2

Bazar/Rommelmarkt Britsum, vrijdag 11 februari 2011 19–73–144–181–239–283–331– 390–433–488–549–584–649– 693–734–793–841–893–932– 984–1021–1094–1144–1185– 1238–1284–1350–1391 Patchworkkleed, roze lootjes 844 Boodschappenmand, witte lootjes 761 De prijzen zijn af te halen bij Sjoukje Boorsma, Finne 4, 9055 ML Britsum.Tel. 058-2572441 u

Het volgende nummer verschijnt op maandag 28 februari 2011. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email:stienseromroeper@planet.nl. Internet:www.stienseromroeper.nl.

Sint Annaparochie

StienserOmroeper

Uitslag verloting

Colofon

t/m eind maart Exposities: Oud en antiek speelgoed van José Feitsma uit Scharnegoutum en schilderijen van schildersgroep 'Het Palet' uit Hijum

t/m 2 juli Tentoonstelling 'de Wasch, schoon en proper' in Museum De Grutterswinkel (www.museum-de-grutterswinkel.nl) maandag 21 februari 20.30 u. Imker Jos Heemstra uit Stiens houdt lezing over bijen in de Fenixkerk

hartelijk dank voor uw steun!

Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Leeuwarden zondag 27 februari 10.00 u. br. G. Lolkema

Gereformeerde kerk, Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 27 februari 09.30 u. ds. T. v.d. Schaaf. gezamenlijke dienst in de Hoekstien 19.00 u. Leny en Baukje. Sing-in

Hegebeintum

Burdaard

Heel

Leger des Heils, Leeuwarden zondag 27 februari 10.00 u. dienst o.l.v. majoor Ans Wimmers

Doopsgezinde gemeente, Stiens vrijdag 25 februari 19.30 u. Ionaviering zondag 27 februari 09.30 u. da. A. Veurman-Klaren

zaterdag 5 maart 19.30 u. Concert door Drumband en muziekvereniging De Eendracht in Dorpshuis de Nije Tille

t/m 16 maart Foto-Expositie 'Zilte Ziel: Hart voor het wad' van Meindert Gorter

stichting

De Hersenstichtingcollecte vond dit jaar plaats in de week van 31 januari tot en met 5 februari. Er gingen vele collectanten op pad met de collectebus. Wij zijn heel erg blij met de opbrengst. De totale opbrengst in Stiens was € 2367.66, in Jelsum was het € 160.76 en in Britsum was het bedrag € 376.08. Heel hartelijk dank! Wij willen daarom graag alle gulle gevers en de collectanten heel hartelijk danken voor hun bijdrage. De coördinatoren hebben weer heel veel werk verzet. Heel hartelijk dank! De opbrengst wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van hersenaandoeningen, voorlichting aan een breed publiek, en we maken ons sterk voor samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek (zoals patiëntenorganisaties). Geen collectant aan de deur gehad? Uw gift is nog altijd welkom op giro 860, t.n.v. De Hersenstichtingcollecte. Meer informatie: www.hersenstichting.nl u

Marrum

Menaam

Hersen

Advertentietarieven: e 0,28 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


  

Stienser

Verloskundige Praktijk Stiens e/o Verloskundigen Marloes Gelske & Pauline Praktijk ondersteuning Thiemo

omropperkes

Vanaf 1 maart 2011 starten wij op onze nieuwe locatie

#0.70

Gezondheidscentrum Stiens Griene Leane 5v 9051LZ in Stiens Ons nummer blijft : 058058-2572075

1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

www.verloskundigestiens.nl

Vertrouwde gezichten, gezichten, Altijd bereikbaar, avondspreekuren, echo bij 8 en 12 weken, Eigen keuze waar bevallen bevallen en hoe Van harte welkom zijn alle zwangeren uit de 4 Middelsee gemeenten

#

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

(Hallum,,Finkum,Hyum,Vrouwenparochie,Marssum,Menaldum,Engelum,Berlikum,Wier,Beetgum,Beetgumermolen, Minnertsga,Britsum,Cornjum,Jelsum,Oude Leije,Marrum,Westhoek, St.Annaparochie,Oude Bildtzijl, St. Jacobiparochie,Burdaard,Ferwert,Blija,Stiens)

Wij hopen dat het u en ons op de nieuwe locatie goed bevalt bevalt !

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. www.massagepraktijkjolandanumans.nl. (06) 51282821. Sport/antistress /hotstone/klassiek/stoel/ be­drijfsmassage. Div. lich. pakking- en duo-be­han­de­ ling. 55-lamps zonnebank, 5 gezichts-bruiners. Achter de sauna Froubuurt. Ook in het weekend of ‘s avonds.

Bruidsfotografie www.onnevanoevering.nl

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097. Wegens succes geprolongeerd: De Wynbrekker Jelsum stelt van 1/5 t/m 1/9/2011 een ruimte ter beschikking voor kunstenaars die hun werk willen exposeren. Voor meer informatie tel. 058-2571894

Complete Behandeling • • • • • •

Oppas gevraagd in Stiens voor af en toe op de avond voor meisje van 3 jr. Vanaf 15 jaar, 4 euro per uur tel. 06-41957241 Marrum: Vermist zwartwitte hond stabij/cockerspanniel. MAX met rode halsband tel. 06-12955425

Epileren, Wimpers & Wenkbrauwen verven Reinigen, Warm Kruidenkompres Peeling 2x Vochtampul en 1 Vitamine Ampul Masker Verzorgende dag- of nachtcrème

Tijdelijk € 59.95 Geldig t/m 26 maart 2011

Te koop gevraagd model treinen met toebehoren oud of defect geen bezwaar 058-2542489

Lekkers fan de Bakker Dizze aksje is jildich fan 14 o/m 26 febrewaris 2011

Sinnegloed in bôle op basis fan pearse tarwe

foar 1.50

fan 2.74

SPECIAL

Houthakkersteaks

Varkenshaas Hoisin

foar 2.20

Brune koeke

twadde foar heale priis

Slachrjemmepunten nij resept 3+1 fergees

4 stuks

550

100 gram

210

VLEESWARENKOOPJE

MAANDAG WEEKSTARTER

DINSDAG PIEKENDAG

Boterhamworst en varkensrollade

4 ROLLADE SCHIJVEN

VINKEN

2x 100 gram

SAMEN

div. soorten, per stuk

299

295

100

WOENSDAG GEHAKTDAG

DONDERDAG VOORDEEL

VRIJDAG EN ZATERDAG

ALLE SOORTEN GEHAKT IN DE RECLAME

RUNDER GEHAKT

4 gegrilde KIPPENBOUTEN

2 X 500 GRAM

SAMEN

Tip:"CHAMPIGNON Gehakt

5

50

5

99

Aanbiedingen zijn geldig van 21-02-2011 t/m 26-02-2011.

Appeltsjebôle

KEURSLAGERKOOPJE

Keurslagerij Brolsma Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl info@brolsma.keurslager.nl

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

week

8

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeningstijden

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Afspraak met leden college van B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-Adviesraad

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

Meldingen klein Leed

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Riolering

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

openbare verlichting

(Meldingen storing en schade, 7 dagen per week bereikbaar) 0800 – 3960800 (Ziut)

politie Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

Alg.klachten (vuil)containers

0900-2100215 (Omrin algemeen)

Bedrijfsservice 058 -2100217

Dierenambulance telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

Stremming doorgaand verkeer in Alde Leie

Verkiezingen Provinciale Staten 2 maart 2011

Er is opdracht gegeven voor de reconstructie van de Leijester Hegedyk en Arjen Roelswei in Alde Leie. Dit in het kader van project "Verbeteren Leefbaarheid AldeLeie". Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie. Start werkzaamheden In de eerste week van maart start de aannemer met het straatwerk. Het straatwerk wordt in drie fasen uitgevoerd. Gedurende deze werkzaamheden zijn de betreffende wegvakken gesloten voor doorgaand verkeer. Het werk moet, volgens planning, medio mei 2011 gereed zijn. Verkeersomleiding/bereikbaarheid Gedurende de uitvoering van het straatwerk wordt het verkeer op de Leijester Hegedyk en de Arjen Roelswei omgeleid via de route Langedyk, Hege Hearewei en de Monnikebildtslaan. Voor tijdelijke haltevoorzieningen voor het busverkeer wordt gezorgd. Alle woningen blijven te allen tijde te voet, per fiets en voor hulpdiensten bereikbaar

.

Gemeentelijke belastingen 2011

Twee maart a.s. vinden de verkiezingen plaats van de leden van de provinciale staten. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit krijgt een stempas thuisgestuurd. Hiermee kan op 2 maart tussen 07.30 en 21.00 uur gestemd worden. Ook dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden of een legitimatiebewijs dat maximaal 5 jaar verlopen is. Bent u op de dag van de verkiezingen niet in staat om op een stembureau te stemmen in de gemeente Leeuwarderadeel, dan kunt u uw stem uitbrengen binnen ieder stembureau binnen de provincie Friesland. Uw stempas kan dan omgezet te worden in een kiezerspas. Dit verzoek kunt u al doen op het gemeentehuis voordat de stempas is ontvangen. Heeft u de stempas al in uw bezit, dan dient u deze mee te nemen. Het is dan niet meer mogelijk om in de gemeente Leeuwarderadeel te stemmen. Bent u verhinderd, of niet in staat om die dag uw stem persoonlijk uit te brengen? U kunt dan iemand een volmacht geven. Woont diegene aan wie u de volmacht geeft ook in de gemeente Leeuwarderadeel, dan kunt u via uw stempas die persoon een volmacht geven. De gevolmachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen en dient een kopie van uw legitimatiebewijs te tonen. Woont degene die u een volmacht wilt geven buiten de gemeente, dan kunt u via een formulier, af te halen op het gemeentehuis, een verzoek indienen om per volmacht te stemmen. Waar kunt u binnen de gemeente Leeuwarderadeel uw stem uitbrengen? Skilhiem, Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens MFG De Skalm, P. Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens De Bining, Wylde Tulpstrjitte 2, 9056 PW Koarnjum de Kampioen, Skoallestrjitte 9, 9054 KK Hijum Lokaliteit Ger. Kerk, Stedpaed 23, 9055 MG Britsum De Hege Stins, G. Japicxstrjitte 4, 9051 ER Stiens De Sprankel (zij-ingang), Felixwei 17, 9051 KE Stiens Gemeentehuis, Ljipstrjitte 1, 9051 AR Stiens Talant, Ieleane 10, 9051 LP Stiens Us Gebou, De Streek 9, 9071 XG Alde Leie

.

De stempassen zijn in het weekend van 11 en 12 februari jl. bezorgd. Voor vragen kunt u terecht bij bureau verkiezingen Leeuwarderadeel 058-2576671

Eind februari worden de aanslagen gemeentelijke belastingen 2011 verzonden. Op het aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-waarde 2011 vermeld. De aanslag moet in twee termijnen worden betaald, tenzij u de gemeente heeft gemachtigd voor automatische incasso. Het bedrag van de aanslag wordt in dat geval in acht gelijke maandelijkse termijnen automatisch en tijdig van uw bankrekening afgeschreven. Meer informatie over de gemeentelijke belastingen en de tarieven vindt u in de informatiefolder bij het aanslagbiljet en op de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel.nl

.

Culturele agenda Leeuwarderadeel 2011

21-feb - 20.00 uur Filmhuis:’El secretode sus ojos’ Lokatie: De Skalm, Stiens 1-mrt - 20.00 uur NBvP, Vrouwen van Nu afd. Stiens: Filmavond; De Bruidsvlucht. Lokatie: De Skalm, Stiens 3-mrt - 14.00 uur Soos: Dhr. Fennema met een diavoorstelling over Amerika Lokatie: De Skalm, Stiens 5-mrt – (tijdstip niet bekend) Optreden van het koor De Harlinger Huisvrouwen. De Harlinger huisvrouwen zingen liever over het huishouden, dan dat ze het daadwerkelijk uitvoeren. Lokatie: De Kampioen, Hijum 6-mrt - 14.30 uur Seniorencafé: Gezellige middag met spelletjes of gewoon lekker bijkletsen onder het genot van een kopje koffie. Lokatie: de Skalm, Stiens 7-mrt - 19.45 uur NBvP, Vrouwen van Nu afd. JelsumKoarnjum-Britsum: De heer Bosma met een lezing over zijn sponsorfietstocht naar Ghana. Lokatie: De Bining, Koarnjum 8-mrt - 14.30 uur P.C.O.B.: Jaarvergadering, aansluitend quiz door Dhr. Halbersma. Lokatie: De Hege Stins, Stiens

.

www.leeuwarderadeel, pagina Cultuur (Kultuerried Ljouwerteradiel)

Ophalen snoeiafval Leeuwarderadeel voorjaar 2011 In de komende voorjaar wordt in onze gemeente weer de gebruikelijke ophaalroute voor snoeiafval gereden. Hoe biedt u het snoeiafval aan. 1. Het snoeiafval dient alleen op de aanbiedingsdag langs de weg te worden gedeponeerd. Let op: grof tuinafval mag alleen aangeboden worden op de aanbiedingsdag. Te laat aangeboden grof tuinafval wordt niet opgehaald en te vroeg aanbieden is niet toegestaan. Te vroeg aangeboden grof tuinafval veroorzaakt veel onnodige hinder voor buurtbewoners, verkeer en onderhoudswerkzaamheden. 2. Het mag niet langer zijn dan 3 meter. Langere stammen kunnen niet worden geladen. 3. Leg het snoeiafval vrij van heggen, lichtmasten en op harde ondergrond met de gezaagde of geknipte kant naar de weg toe. Om het ophalen zo goed mogelijk te laten verlopen is de gemeente in een aantal gebieden opgesplitst. Hieronder vindt u een overzicht van de aanbiedingsdagen en de periode waarin het afval in die gebieden wordt verwerkt. BEWONERS BUITENGEBIED LET OP: Indien u snoeiafval heeft kunt u dit telefonisch aanmelden via het centrale nummer van het gemeentehuis tel 2576666. Dit snoeiafval wordt opgehaald in de periode van de dichts bij zijnde volgende gebieden. Gebied Stiens I. Oude kern - West - It Skil en It Heechhôf (begrensd door en incl. Moundyk/Brédyk - Truerderdyk - Pyter Jurjensstrjitte - Petterhústerdyk - Uniawei). Aanbiedingsdag: Maandag 7 MAART Verwerkingsperiode: 8 MAART t/m 11 MAART Gebied Stiens II. Zuid, d'Oriënt en Aldlân (begrensd door en incl. Pim Mulierwei en Griene Leane). Aanbiedingsdag: Maandag 14 MAART Verwerkingsperiode: 15 MAART t/m 18 MAART Gebied Britsum - Koarnjum - Jelsum Aanbiedingsdag: Maandag 21 MAART Verwerkingsperiode: 22 MAART t/m 25 MAART Gebied Feinsum - Hijum – Alde Leie Aanbiedingsdag: Maandag 28 MAART Verwerkingsperiode: 29 MAART t/m 1 APRIL. Afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid snoeiafval kan het gebeuren dat de aangegeven verwerkingsperiode uitloopt. Aan de genoemde aanbiedingsdagen zal echter strikt de hand worden gehouden. Wilt u uw snoeiafval kwijt na 1 april , dan kunt u dit inleveren bij de milieustraat. Deze ligt aan de Seerob 23 in Stiens (bedrijventerrein Middelsee), openingstijden: Van maandag t/m vrijdag van 13.00-16.30 uur, en zaterdag van 9.00-13.00 uur, met uitzondering van feestdagen. Daarna volgt in de herfst de volgende route. Deze wordt weer aangekondigd in de gemeenterubriek van de Stienser Omroeper

.

Gevolg opbreken spoorbaan Het was en is toegestaan om op de oude spoorbaan te wandelen en honden uit te laten. Nu niet alleen de rails, maar ook de bruggen zijn geruimd, zijn er twee onderbrekingen in deze route ontstaan: bij de Stienzer Feart en bij de opvaart langs het sportveld onder Jelsum. De gemeente heeft, voor de zekerheid, bij deze beide onderbrekingen afzethekken geplaatst. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen, dat deze punten risico met zich meebrengen. Niet alleen voor wandelaars, maar ook voor spelende kinderen. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is, de beide onderbrekingen te overbruggen. Aangezien hier meer partijen bij zijn betrokken, is hierover op dit moment nog geen duidelijkheid te geven

.

Vooraankondiging o.g.v. artikel 1.3.1 Bro ontwerpbestemmingsplan “Britsum – Lytse Buorren 4” Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel Lytse Buorren 4 te Britsum. Het plangebied heeft betrekking op het perceel Lytse Buorren 4 te Britsum. Op dit perceel stond tot voor kort een woonhuis dat in vervallen staat verkeerde. In het kader van het project “Aanpak Rotte Kiezen” is het initiatief ontstaan om op het perceel twee nieuwe, halfvrijstaande woningen te bouwen. Het ontwerpbestemmingsplan zal binnenkort gedurende zes weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1 te Stiens. De termijn van ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort gepubliceerd in de Stienser Omroeper, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat over het voornemen in deze kennisgeving (alvorens het ontwerp ter inzage wordt gelegd) geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met de heer M. van Vugt, beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening van de gemeente Leeuwarderadeel, telefoonnummer (058) 257 6670

.

Gevonden en verloren voorwerpen week 8 Gevonden: -Muts met div. kleuren blauw Verloren: -Heren bril met donker montuur -Ov-chipkaart

.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666


Ingezonden F.N.P: Moat

it no sa

???

Yn de Stienser Omropper fan 7-22011 stie in stikje fan Jan Willem Tuininga yn it Nederlânsk. HOE IS IT MOOGLIK. De FNP yn it Nederlânsk, en dat yn in provinsje, dêr’t it offisjele provinsjale taalbelied der fan út giet, dat elke ynwenner Frysk ferstean en lêze kinne moat. En dat om in pear stemmen. Dit is dan dochs echt wol flokken yn tsjerke. De FNP blaast de lêste wiken noch al heech fan de toer yn de Stienser Omropper. Dat mei om my, mar moat dat no sa? It binne suver hast allegear “kreten”; en der wurde ûnwierheden ferteld, en minsken en partijen wurde swart makke en der wurde útspraken dien, dy’t - benammen de FNP - noait wiermeitsje kin. Ik sil it wat taljochtsje. Yn ien fan de blêden skriuwt Tuininga, dat “Den Haach” ús útknipe wol, mar - sa skriuwt er - “dat pikken wij niet” It is noch al koart troch de bocht, it is ek net wier, mar al soe it sa wêze, dan kin no krekt de FNP der al hielendal neat oan dwaan. En in wike earder stie der in stikje fan Aeltsje de Groot yn de Stienser Omropper, dêr’t ik my oer besaud ha: alle “segeningen” foar it Frysk - taal, kultuer, ûnderwiis, omrop, subsydzjes, ensfh. ensfh. - fan de lêste 30 jier binne suver allegear beskrept troch de FNP., alteast sa komt har stikje oer. En de partijen yn Den Haach - sa skriuwt se - witte net, hoe’t de wrâld der hjir hinne leit; se prate mei in dûbele tonge (drank misskien ? pdj) en regeare mei dûbele agenda’s. Tsjonge noch en ta! Ik soe soks net skriuwe doarre. Ek yn de Omropper fan 15 ferbrewaris is it “kreten-gehalte”fan de FNP wer heech; Ik les dêr û.m.:” Wa kin no better de Fryske belangen behertigje as de FNP (Folkert Dykstra)” En dizze: “Wij als FNP zullen de toekomst van Fryslân niet in Den Haach laten beslissen” En as útsmiter: “Stem daarom FNP, onze kandidaten komen voor uw belangen op” Hoe, en wannear en wêr stiet nearne by. Spitich, sokke skriuwerij, want troch sok skriuwen fan dingen, dy’t net wier binne, of dy’t net wier makke wurde kinne, komt

Wonen

de polityk op in minne namme; jo jouwe in folslein ferkeard byld fan polityk bestjoeren. Dan keare de minsken har der fan ôf en gean se net mear te stemmen. Yn in demokratysk lân, meie de minsken stemme en bepale de measte stemmen it belied, want nei elke ferkiezing moatte de grutste partijen har ferantwurding nimme en belied meitsje en sa heart it. Gefolch fan ien en oar is, dat ALLE belied - ek dat t.o.f. it Frysk - sawol yn Den Haach as yn Ljouwert, fan rûchwei de leste 30 jier, bepaald en útfierd is troch de grutte partijen, mei - foar it Frysk - de klam op it CDA en de PvdA. De FNP hat dêr gjin inkele rol yn spile, lannelik net en provinsjaal ek net, want se sitte net yn de Twadde Keamer en ha yn Fryslân noch noait in deputearre hân, om it belied mei op te setten. Hindrik ten Hoeve sit dan wol yn de Earste Keamer, mar is 1 fan de 75; dan is it in poepetoer om wat te beskreppen. En as Tuininga dan seit “dat pikken wij niet” dan kin elk dat hearre, mar dêr bliuwt it dan ek by. Ek de meidieling, dat de lannelike partijen net witte soene, hoe’t it lân der hjir hinne leit, doocht foar gjin meter: de provinsjale en de gemeentlike ôfdielingen bepale sels har eigen program, sa giet dat alteast by it CDA, en soks wurdt troch jûn oan it lannelik bestjoer. By beslútfoarming yn Den Haach oer provinsjale of gemeentlike saken (weryndieling b.g.) witte se yn Den Haach dus tige goed wat har provinsjale of gemeentlike partijgenoaten wolle, en dat is har basis foar beslútfoarming Wa’t troch syn stem ynfloed útoefenje wol, yn Den Haach of yn Ljouwert, kin perfoarst NET op de FNP stemme; wa’t wol, dat syn stem meitelt, stemt, op ien fan de grutte partijen , dan bepaalt hy/sy it belied mei. Ik kies dan foar it CDA, in deeglike konstruktive partij; dêr wurde by ús wolris fouten makke, dat jou ik grif ta, dat kin net oars, want wa´t wurket makket no ienkear fouten. Der binne ek minsken( en partijen) dy´t gjin fouten meitsje, mar...dy wurkje net! u Piet de Jager, âld-Steatelid

en werken in toekomstig

Fryslân

Als het aan de huidige regeringspartijen (VVD CDA en PVV) ligt, is het over een aantal jaren uit met de werkgelegenheid in Noord Nederland. Dat vertellen zij u nu niet, want de verkiezingen zijn op 2 maart; nee, dat hoort u daarna. Hoe komt het met de werkgelegenheid bij de ING of de Aegon of hoe zit het nu met de Vliegbasis. En niet te vergeten de bouwsector, laten ze die in Noord Nederland verzuipen. Dit zou de FNP graag uit de monden van deze partijen willen horen. Maar nee hoor mondje dicht en zieltjes winnen. Wij als FNP kunnen en zullen dit niet tolereren. Voor het behoud van Fryslân is goed wonen en werken een voorwaarde. Voldoende werk en goed wonen voor jong en oud, dat staat in ons verkiezingsprogramma. Wij als FNP zullen ons hier hard voor maken en dát durven en willen wij u ook voor 2 maart vertellen u Pieter Roorda www.fnp-ljouwerteradiel.nl

Actie

van de fractie

Voor aanvang van elke fractievergadering is er een spreekuur, waar iedere inwoner van Leeuwarderadeel vragen kan stellen aan elke fractie. Onlangs kwamen een paar inwoners uit Stiens langs. Ze vertelden ons over de situatie bij de Petterhusterdyk. Als vrijwilligers wandelen ze regelmatig met bewoners van Petterhusterstate. De straat moet nog heringericht worden, maar de gemeente had laten weten dat dit voorlopig niet gaat gebeuren. De spreekuurbezoekers vertelden ons over het ontbrekende stuk in de rolstoel verbinding tussen Petterhusterstate en de Petterhústerdyk waar het nu niet veilig is om met een rolstoel te wandelen. We besloten bij de raadsvergadering een vraag te stellen aan het college over de herinrichting. Verder vond de fractie dit een goede aanleiding om zelf met een rolstoel een rondgang door Stiens te maken, om de rolstoelvriendelijkheid te testen.

Afgelopen zaterdag was het zover. Skilhiem stelde een rolstoel beschikbaar en adviseerde ons om vóór onze tocht bij de heer Dijkstra langs te gaan; een bewoner van Skilhiem, die veel ervaring heeft met zijn scootmobiel en elektrische rolstoel. De heer Dijkstra ontving ons hartelijk en vertelde waar de pijnpunten in Stiens zitten. Alle situaties hebben we genoteerd en we dankten de heer Dijkstra voor zijn verhaal. We gingen met de rolstoel en fotocamera op pad. Eén van de fractieleden nam

Democratie 2 Wekelijks worden we getrakteerd op een stukje van PvdAraadslid Toke Bijsterbosch. Ik heb er behoefte aan op haar laatste proza te reageren. Zij stelt, nadat buurtgenoot Sikko Klaver in de vorige raadsvergadering namens 17 families zeer veel argumenten had aangedragen tegen de bouw van de Steens, dat daarna Harm de Kroon in “een vlammend betoog” zei, dat er bij ons angst zou heersen tegen sociale woningbouw en dat zelfs de wethouder hierdoor ontroerd raakte. We moesten ons verre van deze angst houden. Nu even de feiten: Eerder dit jaar heeft de raad unaniem een Woonvisie aangenomen, dat het beleid moet onderbouwen voor verdere woningbouw. Inhoudelijk een sterk tegenstrijdig stuk dat zeer conflicteert met nogal wat recente rapporten van o.a. de SER en de provincie Fryslân, gebruik maakt van veel te optimistische bevolkingsprog-

plaats in de rolstoel en we liepen alle plekken na, die meneer Dijkstra had genoemd. Het was wel nat en koud, maar ook zeer nuttig. Van elke onveilige situatie hebben we een foto gemaakt. Bijvoorbeeld bij de driesprong Achterbosk/ Wythusterwei/ Petterhusterdyk, waar een op- en afrit is gemaakt, die rond loopt. Je kunt hier alleen met een scootmobiel tegenop, als je recht voor de ronde oprit gaat rijden. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Ook is de op- en afrit bij de brievenbus bij Skilhiem véél te kort en te stijl. Als je daar met je elektrische rolstoel op of af wilt, val je om. Verder ligt het nieuwe stukje stoep bij Skilhiem tot de nieuwe rotonde zo dicht langs het water, dat je bij een kleine afwijking met je rolstoel de sloot in duikelt. Bij de Langebuorren valt op dat veel fietsers hun fiets op de standaard voor de winkel parkeren en winkeliers hun reclameborden op de stoep plaatsen, waardoor er geen rolstoel meer langs kan. Ook staan er vaak auto’s half op de stoep geparkeerd bijv. bij het Achterbosk of Hegebuorren. Dat maakt een doorgang erg lastig. Het was een leerzame ochtend en je komt dingen tegen waar je niet bij stilstaat, als je geen rolstoel gewend bent. We besluiten van al deze situaties een rapportage te maken en aan te bieden aan het college. Kent u nog onveilige rolstoel – of scootmobiel situaties in onze gemeente, laat het ons weten. Wij horen uw ervaringen gráág! Meneer Dijkstra en Skilhiem danken we hartelijk voor hun medewerking! En voor meer actie van de fractie kunt u altijd op ons spreekuur terechtu

Moetsje

en groetsje

Het verrassende van dit soort stukjes is dat u mij via deze kant leert kennen als kandidaat voor de Staten van Fryslân. Maar ik weet niet wanneer u dit leest en wie u bent. Ik vind het erg belangrijk om met u in contact te komen. Want wat kan een Statenlid nou doen zonder de kiezers te kennen? Het CDA, de partij waarvoor ik op de lijst sta, heeft meningen en politieke uitgangspunten, en die passen bij mij. Ik probeer die uitgangspunten te vertalen naar de besluiten die we nemen. Alleen via Twitter, websites en telefoon contact met elkaar te hebben is niet het belangrijkste. We willen elkaar graag ontmoeten, in de ogen kijken en zien hoe de meningen overkomen. Daarom kunnen we elkaar ontmoeten op 28 februari in De Skalm van 19.00-20.30 uur. Dat is geen vergadering: u kunt zo binnenlopen en in gesprek gaan met elkaar en vooral ook met mij. Ik ben erg benieuwd naar uw mening over de gemeente Leeuwarderadeel, de toekomst van Fryslân, het openbaar vervoer en wat u bezighoudt in Fryslân. Ook onze gedeputeerde Tineke Schokker en onze jongste kandidaat op de lijst, Helena Aalberts, zijn aanwezig. Als u niet kunt komen, vergeet dan niet te stemmen op 2 maart. U kunt mij op het stembiljet vinden bij lijst 1, nummer 9. Ik ontmoet u graag op maandag de 28e! u Cees Vos http://ceesvoscda.web-log.nl

Harm de Kroon, Pieter v.d.Werff, Nils Buit, Ursula de Voogd en Toke Bijsterbosch. PvdA Leeuwarderadeel, tbijsterbosch@orange.nl

noses en voor ALLE bewoners van onze gemeente sterk negatieve gevolgen zal hebben! De 17 families vonden het nodig hier een uitgebreide, inhoudelijke reactie op te geven en die aan alle raadsleden en B.&W. toe te sturen en dat mondeling toe te lichten. De Woonvisie is nog aanbod gestuurd, terwijl er door de grote krimp vraag gestuurd moet worden gebouwd. De Woonvisie stelt zelf, dat er geen vraag is: “In aantal is de sociale huurvoorraad groot genoeg” (blz. 18). “In het koopsegment is al voldoende aanbod” (blz. 17) etc. etc. Het is niet voor niks, dat bv. WoonFriesland hier niet meer wil bouwen, terwijl ze dat elders wel doet. De Woonvisie gaat uit van een erg optimistische groei van 150 inwoners en wil daar in eerste instantie maar liefst 175 woningen voor bouwen, later nog 175. De provincie Fryslân gaat tot 2030 uit van een krimp van 1.473 inwoners. De hele woningmarkt zal sterk

verstoord worden door deze nieuwbouw en een te hoog aanbod zal leiden tot verpaupering leert de praktijk. Overigens krijgen we in Joop Boertjens een burgemeester, die ervaring heeft met de krimp: In de Eemsdelta zijn tot nu toe 700 woningen gesloopt. Graag dagen we de raad uit tot een inhoudelijke dialoog op basis van de Woonvisie en onze reactie hier op. Nadat Sikko Klaver had ingesproken en uitgebreid vragen van raadsleden had beantwoord nam hij weer plaats op de publieke tribune. Met name de Partij van de Arbeid vond het toen nodig uitermate kwetsend te reageren richting Sikko Klaver op een door hem geciteerde gevolgtrekking uit een SER rapport. Een onvolwassen en onfatsoenlijke reactie op het democratische inspreekrecht van burgers. Ten slotte, wij blijven alert in het belang van alle inwoners van onze gemeente! u Lute Spandaw StienserOmroeper

5


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Vrijdag 25 februari darten (De Kampioen, Hijum)

18.30 u. Jeugdtoernooi 12 t/m 15 jaar

Zaterdag 26 februari darten (De Kampioen, Hijum)

16.30 u. 6  e DaKiFli Open Darttoernooi korfbal (Iehal, Stiens)

12.05 u. MNenW 2 Nij Quick Libben 3 (Sporthal, Stiens)

11.05 u. CSL d1 - DTL d1 13.15 u. C  SL 5 - De Lege Geaën 1 14.25 u. CSL 4 - Marfûgels/ Stânfries 6 15.40 u. CSL a1 - Exakwa a1 16.55 u. CSL 3 - ROG 3 18.15 u. CSL 2 - ASVD 2 19.45 u. CSL 1 - Amicitia 1 hardlopen (Sporthal De Roelingahal, Menaam)

11.00 u. Eenhoornloop voetbal (Sportpark It Gryn, Stiens)

09.00 u. s c Stiens F3 - Be quick D. F3 (beker) 10.15 u. sc Stiens B1 Oosterlittens B1 10.15 u. sc Stiens E1 - Be quick D. E1 (beker) 10.45 u. sc Stiens da2 Noordbergum da1 12.00 u. sc Stiens A1 - Balk A1 12.30 u. sc Stiens 2 Buitenpost 2 14.30 u. sc Stiens 1 - Anjum 1 14.30 u. sc Stiens 5 - Ouwe Syl 3 15.00 u. sc Stiens da3 St. Anna da2 waterpolo (Zwembad It Gryn, Stiens)

17.00 u. jeugd: SG Middelsé-de Skelp cg 1 - MZ&PC De Reest cg 17.45 u. heren: SG Middelsé-de Skelp 2 - De Spatters 2 18.30 u. dames: SG Middelsé-de Skelp 1 - Wetterwille 1 19.15 u. heren: SG Middelsé-de Skelp 1 - Orca 3

Zondag 20 februari voetbal (Sportpark It Gryn, Stiens)

11.00 u. sc Stiens 3 zo – DTD 3

NK

judo

–20

jaar

Glenn Dijkstra pakt brons In de Jan Massnkhal in Nijmegen werd zaterdag 12 februari de NK judo –20 jaar gehouden. Er kwamen 2 judoka’s van Sportschool Poelstra op de mat. Glenn Dijkstra uit Stiens in de klasse –60 kg en Gert Rabe uit Nijland in de klasse –100 kg. In de klasse –60 kg verloor de Stienser Glenn Dijkstra (Sportschool Poelstra) in de eerste ronde van Patrick Abbink. De partij ging lange tijd gelijk op. Helaas liet Glenn zich tegen het einde verrassen met een verwurging. In zijn eerste herkansingspartij tegen Job Heidkamp wist Glenn het verschil niet uit te drukken in een score, maar won na afloop van de verlenging terecht op beslissing (3 – 0). Tegen Winston van de Mosselaar was Glenn ook duidelijk beter en deze werd gewonnen met ippon voor houdgreep. Tegen Steve Arendse was Glenn al binnen een minuut winnaar met ippon voor een prachtige offerworp. De strijd om het brons tegen Koen Prince werd door Glenn Dijkstra ook zeer snel beslist met verwurging: brons dus voor Glenn en ook zijn eerste NK medaille. Bij de heren –100 kg plaatste de Nijlander Gert Rabe zich voor de strijd om het brons. Hierin moest Gert het opnemen tegen Mirkan Tankos. Na een zeer spannende strijd die geen scores opleverde tijdens de normale tijd en de verlenging trok Mirkan Tankos aan het langste eind met de beslissing. Hierdoor eindigde Gert op de vijfde plaats u

Sportkennismakingslessen voor kinderen van de basisschool In 2011 organiseert GO-4 Sport het project School & Sport weer voor basisscholen en sportverenigingen in het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menameradiel. Het project bestaat uit twee delen. Eerst geeft een sportvereniging een aantal kennismakingslessen op een basisschool in de buurt, tijdens de gymnastiekles. Vervolgens nodigt deze vereniging de kinderen uit om een aantal trainingen bij de vereniging te volgen. Gedurende deze weken houden de kinderen bovendien een beweegmeter in de klas bij. Met deze beweegmeter houden de kinderen zelf dagelijks bij hoeveel tijd ze aan sport en bewegen besteden.

Het project School & Sport is voor sportverenigingen een mooie gelegenheid om zich te presenteren aan de jeugd. In de afgelopen tien jaar hebben heel veel kinderen door dit project kennisgemaakt met een of meerdere sportverenigingen en zijn vele kinderen lid geworden van de vereniging waar zij kennismakingslessen van hebben gekregen! Alle informatie over het project School & Sport en het inschrijfformulier vindt u op www.go4sport. nl (Downloads > De sport). Wil uw vereniging in het voorjaar van 2011 ook graag een aantal kennismakingslessen verzorgen op een basisschool in de buurt? Neem dan contact op met GO-4 Sport op telefoonnummer 0518418891 of stuur een e-mail naar go4sport@ferwerderadiel.nl u

Sport & Spelgroep in Stiens! De Sport & Spelgroep in Stiens zoekt nieuwe deelnemers voor de sportieve lessen voor mensen met een chronische aandoening of lichamelijke handicap. In Stiens bestaat sinds een aantal jaren een Sport & Spel groep. Tijdens de Sport & Spel lessen wordt er een gevarieerd aanbod van sport en beweegactiviteiten aangeboden zoals balsporten, badminton etc. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau kan meedoen. De groep staat onder leiding van een deskundige, die inspeelt op de behoefte van de deelnemers. Mensen die graag sportief bezig zijn kunnen de Sport & Spel lessen volgen op donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 in de “Bordinehal” van Sportcomplex It Gryn in Stiens. Aanmelden kan via Sport Fryslân/Frysas (Fries Steunpunt Aangepast Sporten) r.schiphof@sportfryslan.nl u

Vervolg voorpagina Ondanks de felle koude was het aangenaam om er naar te kijken. Leeuwarden had het betere van het spel maar kon desondanks maar 1x scoren. DTD kwam pas later wat op gang en een schot op de lat hen deel. In het tweede bedrijf ging het lange tijd gelijk op, de doelpunten van DTD kon men sponseren. Maar die doelpunten wilden niet erg vlotten. Pas in de slotfase toen Leeuwarden gepast gas terug nam werd er gescoord. De einduitslag was 4 – 1 in het voordeel van DTD dus de kas werd weer ruim gespekt. Na het eindsignaal was het nog een kleurrijk schouwspel op het veld met al die bloemen. Snel vertrokken de spelers onder de warme douche en de toeschouwers zochten beschutting en warmte in de gezellige kantine. Een meer dan geslaagde actie van dames teams van DTD en vv Leeuwarden. De totale actie loopt nog door tot in juni en ze hopen dan een mooi bedrag te kunnen overhandigen aan de stichting PINK RIBBON u

Vrijdag 28 januari is het eerste basketbaltoernooi voor leerlingen van openbare basisscholen gehouden, georganiseerd door Piter Jelles 'de Foorakker'. Basisschool De Jint uit Stiens werd uiteindelijk winnaar u

DTD had in en tegen vv Leeuwarden niets in te brengen Met een uitgedunde selectie naar Leeuwarden voor de confrontatie tegen vv Leeuwarden. Thuis een verdienstelijke 1 – 1. Die eerste wedstrijd kenmerkte zich toen in veel opportunisme en strijd van de DTD ers. Leeuwarden had het daar erg moeilijk mee en met een punt waren ze meer dan tevreden. De rollen waren nu omgekeerd, ze hadden in Jelsum lering getrokken uit de speelwijze van DTD toen. Zij waren het nu die DTD een lesje gaven in waar de groengelen om bekend staan. Leeuwarden liet DTD niet in de wedstrijd komen en de verdediging maakte overuren. Door de vele overtredingen over en StienserOmroeper

6

weer lag het spel te vaak stil. Dat kwam de wedstrijd zeker niet ten goede. Leeuwarden bleef de bovenliggende partij en DTD was aan het tegenhouden. Bij een corner werd er even niet goed opgelet en kon Leeuwarden frank en vrij inkoppen 1 – 0. DTD leek in de eindfase van de eerste helft wat beter in de wedstrijd te komen en konden voor enig gevaar zorgen. Marco v/d Zwaag kwam voor het tweede bedrijf niet terug. Een vervelende nog niet geheel herstelde knieblessure hield hem aan de kant. De achterstand was niet onoverbrugbaar dus, achterin dichthouden en zelf een goal maken. Maar dat was achteraf een illusie. Leeuwarden stelde

binnen tien minuten orde op zaken. Ze scoorden in die periode twee keer en DTD had het nakijken. Steffen Hansma wisselde een paar jonge jongens in voor meer routine. Maar ondanks hun inzet konden ook zij niet voor een ommekeer zorgen. DTD ging nu met meer mensen voor de bal spelen en kreeg zowaar enkele kansen. Leeuwarden had de buit binnen en nam wat tempo terug. Ze kregen in de counter de gelegenheid om de score verder uit te bouwen. Dat deden ze met een droge harde schuiver in de hoek. De wedstrijd is gespeeld en een ieder zal zijn eigen gevoel daar bij hebben. Niet te lang want de volgende tegenstander wacht alweer, Harlingen thuis u


Vakmensen aan de leiding! HAIJMA TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR PARTICULIEREN, BEDRIJVEN, AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN EN WONINGBOUWVERENIGINGEN! HAIJMA LEVERT UITSTEKEND VAKWERK OP HET GEBIED VAN: COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, DAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, CV-KETEL VERVANGING, HUUR EN LEASE, EIGEN 24-UURS SERVICEDIENST, VERWARMING, RADIATOREN, VLOERVERWARMING, KOELING, VENTILATIE, ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, SANITAIR, DUURZAME ENERGIE TOEPASSINGEN, ZONNEBOILERS, ZONNESTROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN.

Technisch Installatiebedrijf Haijma B.V.

Telefoon (058) 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 NH BRITSUM

www.haijma.nl info@haijma.nl

Haijma_adv_128x99mm-1/8StiensOpmr.indd 1

Onderwijsdienst Stiens

o.l.v. evangelist Jan Zijlstra

22-07-09 09:53

Ministries

toegan g vrij

Onderwerp: Principes van genezing

woensdag 2 maart, 20.00 uur Café Restaurant De Smalle Brug Smelbreg 22, Stiens Voor meer info: Levensstroom Ministries, 071-5415415 - www.levensstroom.nl 02-14 Stiens.indd 1

StienserOmroeper 14-02-11 14:527


Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Nieuw

en bestaande vloeren

Bel voor een vrijblijvende prijs­opgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03 www.gevelrenovatiebraaksma.nl

Garagevloer ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

1-dag systeem anti-slip vloeistof dicht snelle uitharding diverse kleuren

Voor meer informatie: Wilhelminastraat 17 • 9073 HA Marrum • Tel.: 0518 41 2977 • Mobiel: 06 29 30 27 45

grafisch ontwerpbureau

MVVORMGEVING MV Vormgeving is een grafisch ontwerpbureau gericht op

stienseromroeper @planet.nl

vormgeving. Voor uw logo, huisstijl, advertenties, folder, boekje en al uw andere drukwerk-ontwerpen kunt u hier terecht.

MV Vormgeving Swanneblomstrjitte 2 9051 EZ Stiens

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

En op afspraak!

TEL 058-2570412 info@mvvormgeving.nl www.mvvormgeving.nl

Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

E BUDGET SELECTI NU BRIL MET ONTSPIEGELDE EN GEHARDE GLAZEN

VAN s189

s99

VOOR

It Achterbosk 1, Stiens, Tel. (058) 257 21 12 Vraag naar de voorwaarden. StienserOmroeper

8

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur


Stim foar Fryslân – stim FNP

FNP – stiet foar:

FNP – staat voor:

• Fryslân moat bliuwe • Gjin opleine weryndieling • Belesting/opsinten net ferheegje • Fleanbasis Ljouwert iepenhâlde • Betelbere wenten foar jongeren • Undernimmersgeast en mienskipsin

• Fryslân moet blijven • Geen gedwongen herindeling • Geen verhoging van belasting/opcenten • Vliegbasis Leeuwarden openhouden • Betaalbare woningen voor starters • Ondernemersgeest en gemeenschapszin

Wy stimme FNP StienserOmroeper

9


Foto van de maand V februari fotoclub 8-88 Start verloskundigepraktijk “In Nij Begjin” erloskundige controles aan huis

Op 16 februari 2011 gaat de nieuwe verloskundigepraktijk “In Nij Begjin” van start in Hallum, Stiens, Sint-Annaparochie e.o. (www.innijbegjin.nl) De verloskundige van “In Nij Begjin” is Hilda-Marjan Graafsma. Ze is bijna 5 jaar werkzaam als verloskundige en de wens van een eigen praktijk komt hiermee in vervulling Het unieke aan de verloskundigenpraktijk is dat “In Nij Begjin” alle controles bij de zwangeren thuis komt doen, ook ’s avonds. De zwangere hoeft de deur niet meer uit. “In Nij begjin” neemt ruim de tijd voor de zwangeren en geeft langdurige ondersteuning tijdens de bevalling. Verloskundige praktijk “In Nij Begjin” De Stins 15, 9074 BE Hallum 06-31978031 u

Vrij onderwerp gemaakt door: Jan van der Meulen

’t Dokkumer Lokaaltsje (wize: knaapje zag een roosje staan) Ienris wie it noch unbedoarn ‘t Dokkumer Lokaaltsje ‘t Lei sa moai en ‘t lei sa stil ’t Lei der mear as hunderd jier ’t Fluitekruid hie der wille Hintsjes, kikkerts, alles hie nocht Op dy alde spoarwei ’t Lei ommers gjinien yn ’t paad ’t Hearde by de omjouwing ‘k Wenje oan it alde spoar Suver wie ik ek noch grutsk Stikje alde skiednis Skiednis oan de eftertun Dat joech praat mei oanrin Skiednis bringt gjin sinten op Weemoed wurdt om lake Doe kaam grut materieel Mei de klompen yn it spul Reage alles fansiden Fugels, katten, stoden oerein Alle praat dat heakke Buorren stiene op skerp foar’t rut Wat hat dit te betsjutten Nee, net ien wit hoe en wat Yndertiid wie der wolris praat Fan een fyts en een fuotpaad Mar dat is sa lang al wer lyn Riedsels oer de hage ’t Leit der no mar wat nuver by Mar dat is net it slimste Aansen komt de moaie tyd Blomguod fynt altyd wer syn wei Troch de ruchte hinne Hulten, bulten, moai yn’e bloei Flinters flierefluitsje u Coby Smit

10

Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten is cruciaal! Bel onmiddellijk 112, start met reanimeren en...gebruik binnen 6 minuten een AED. In Stiens hangen AED's bij: Sporthal It Gryn, gebouw de Stipe SC Stiens, kantine ijsbaan/kaatsveld, de Hege Stins, de St. Vituskerk, Bakker Therapie (Seerob 12), het Gemeentehuis, Kring-apotheek Stiens, FysioStiens (Cor Doornbos, Truerderdyk 9), Poiesz, AH, Huisartspraktijk Ten Hoeve (G. Japicxstrjitte 2) en Talant (Ieleane 10), Bedrijventerrein Middelsee (Vlasman Seerob 16) en de ZPC It Noaderfjild 20. Kent u nog meer AED-adressen? Graag mailen naar b.idzinga@ chello.nl (secr. EHBO-vereniging Stiens) u

Getting off the tourist track in Malaysia... Volg Erikjan Koopmans en Femke Jaarsma (Stiens) op hun reis rond de wereld. Route: Californië & Hawaii, Fiji, Nieuw Zeeland, Australië en Zuidoost Azië. "Een maand lang niets eten om daarna uren met allerlei haken in je rug waaraan fruit hangt, rond te lopen waarna je uiteindelijk 272 treden omhoog moet naar een heilige plek om weer verlost te worden van deze zware last. Dit is één van de rituelen van Thaipusam dat ieder jaar in januari of februari plaatsvindt op meerdere plekken ter wereld. En zo bevinden wij ons na amper een dag in Maleisië op dit indrukwekkende hindufestival bij de Batu Caves net buiten Kuala Lumpur. Er wordt gezegd dat er een miljoen mensen hoofdzakelijk pelgrims en andere hindu's - rondlopen waarvan een paar duizend toeristen. Inderdaad, we zijn niet de enigen die met grote ogen om ons heen kijken. Het is een massale bedoeling zo net na zonsopgang maar we voelen ons geen enkel moment onveilig. We hebben het veel te druk met het kleurrijke geheel waarin we ons bevinden. Het laatste deel van de pelgrimstocht eindigt bij de tempel in de Batu Caves. In het gedrang richting de inmens hoge trap raken wij onze gids kwijt. Geen paniek. Maar alleen omhoog lijkt ons geen goed plan. Dan maar een rondje over de markt want hoewel Thaipusam een religieus festival is, wordt ook hier goed geld verdiend..." Lees het complete verhaal op www.femkejaarsma.nl, bekijk de foto's op www.erikjankoopmans.nl en volg Erikjan en Femke via de Stienser Omroeper u In trance tijdens Thaipusam

Vergeetachtigheid Dementie

en

Voorlichtingsmiddag in Stiens Diensten Palet en Stichting Welzijn Middelsee (SWM) organiseren deze voorlichting voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Bent u mantelzorger of bent u betrokken bij een dementerende of iemand die vergeetachtig is? U bent van harte welkom! De lezing wordt gegeven door een leidinggevende en een maatschappelijk werker van Palet. Beiden hebben een ruime ervaring en kennis op dit gebied. Tijdens de voorlichting is er ruim gelegenheid tot vragen stellen. De voorlichting is op dinsdag 15 maart van 14.30 tot 16.30 uur in de Skalm in Stiens. Voor informatie en opgave voor 8 maart kunt u bellen met het telefoonnummer 058- 2655582 of rechtstreeks langsgaan bij de administratie in de Skalm u

StienserOmroeper

Een hartstilstand en dan......

Onderwijsdienst in Stiens in café Restaurant De Smalle Brug o.l.v. Evangelist Jan Zijlstra woensdagavond 2 maart, 20:00 uur Evangelist Jan Zijlstra, bekend van de Genezingsdiensten die hij elke 1e en 2e Zondagavond van de maand houdt in Leiderdorp, predikt door heel het land waarbij de diensten in het teken staan van redding en genezing. Nu komt hij in Stoens in Café Restaurant De Smalle Brug, Smelbreg 22 te Stiens, op woensdagavond 2 maart 2011 om 20:00 uur. Hij zal deze avond spreken over de principes van genezing. De afgelopen jaren zijn er tijdens de Genezingsdiensten vele wonderbaarlijke genezingen gebeurd, waaronder het wonder van Janneke Vlot uit Bleskensgraaf, die 18 jaar ernstig ziek was, en waar ook radio en TV aandacht aan hebben besteed. Vanaf 1998 doorkruist evangelist Jan Zijlstra Nederland met zijn Genezingsdiensten. In deze diensten wordt altijd op bijzondere wijze de kracht van God geopenbaard, waardoor mensen aangeraakt en vernieuwd worden. In elke dienst komen er dan ook mensen met hun nood. Evangelist Jan Zijlstra predikt al jaren: 'Mensen, ga met uw nood richting Jezus. Ga richting het wonder.' De boodschap is dat Jezus Christus Dezelfde is, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. In iedere dienst zien wij dat de kracht van God levens vernieuwt, verslaafden verlost en de zieken geneest. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze dienst. De toegang is vrij. Kom, en neem ook anderen mee. Voor info: De Levensstroom, Leiderdorp, 071-5415415, www.levensstroom.nl u


WOZ-waarde te hoog ingeschat? Maak bezwaar!

Vrijdag 25 Februari

De aanslag gemeentelijke heffingen valt een dezer dagen weer bij u in de bus. De aanslag is mede gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde valt vaak hoger uit dan verwacht.

Van Creedence Clearwater Revival tot Dire Straits, van Metallica tot Razorlight, een sterke mix van nieuwe en oude nummers, die stuk voor stuk met veel enthousiasme worden gebracht!

Is de aanslag te hoog, maak bezwaar; dit kan u geld besparen. Niet alleen dit jaar, maar ook volgende jaren. Een te hoge taxatie zal namelijk nog vele jaren in daaropvolgende taxaties en heffingen doorwerken, zoals het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting, gemeentelijke heffingen en heffingen waterschap. In 2005 was de ‘Fierensdrempel’ in het leven geroepen. Een wettelijke regeling met als doel het aantal bezwaar- en beroepsprocedures over relatief kleine waardeverschillen te beperken. Hierbij leidden kleine aanpassingen in de WOZ-waarde niet tot een aanpassing van de WOZ-beschikking. Door een uitspraak van de Hoge Raad in oktober 2010 is het nu ook mogelijk bezwaar aan te tekenen bij kleine waardeverschillen. Gemeenten moeten als gevolg van deze uitspraak voortaan nauwkeuriger de WOZ-waarde bepalen. Berekening WOZ-waarde De gemeente neemt als waarde van uw huis de waarde in het economisch verkeer. Dat wil zeggen leeg, vrij van hypotheek en onmiddellijk beschikbaar. Om deze waarde te bepalen hanteert de gemeente vergelijkingsmateriaal op basis van vergelijkbare woningen. De zogenaamde referentiewoningen. Regelmatig wijken de referentiewoningen echter op essentiële punten af van uw pand. Denk aan een andere inhoud of afmetingen van huis en kavel, verbouwingen, uitbouw, liften, overlast, ligging, enz. Voldoende redenen om succesvol bezwaar tegen de hoogte van de waardebepaling te maken. Via DigiD kunt u voor uw perceel het taxatieverslag van de gemeente opvragen. Dit taxatieverslag is in essentie de onderbouwing van de nieuwe waarde van uw onroerend goed. Het geeft onder andere allerlei kadastrale gegevens, de indeling en oppervlakte van uw pand en een drietal referentiewoningen. Bekijk of het wel correct is, om uw huis met de drie door de gemeente gekozen panden te vergelijken. Zijn ze in uw ogen echt goed vergelijkbaar of is uw pand bijvoorbeeld in slechtere staat of zijn de referentiepanden veel groter of beter gelegen. Ga gerust die drie panden eens objectief bekijken, en oordeel zelf. Klopt het taxatieverslag van de gemeente wel? Maak bezwaar Bezwaar maken loont altijd, zeker nu de ‘Fierensdrempel’ niet meer mag worden toegepast. Iedereen ziet bovendien dat 2010 geen goed jaar is geweest voor de huizenmarkt. Omdat de beschikking 2011 is gebaseerd op de waarde in 2010 biedt ook dat aanknopingspunten. Hoe maak ik bezwaar Eerst moet de aanslag gemeentelijke heffingen binnen zijn. Vervolgens heeft u zes weken na dagtekening van deze aanslag de tijd, om bezwaar te maken bij uw gemeente. Dit kan via het veelal bij de aanslag/beschikking gevoegde reactieformulier of electronisch via DigiD. Geef daarin al uw argumenten van bezwaar aan. Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u tegen deze aanspraak in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw regio u

“Help een Kind!” voor World Vision De adoptiegroep “Help een Kind!” Dronrijp/Menaldum heeft in Noord/West Fryslân bijna 20 collectebusjes uitstaan voor hulp aan kinderen in zeven landen in de derde wereld. Deze busjes staan bij winkels en bedrijven in Harlingen, Franeker, Dronrijp, Menaldum, Minnertsga, St. Jacobiparochie, Berlikum, Stiens en bij het pompstation bij Jelsum. Ze nodigen de klanten uit om hun kleingeld dat ze bij de kassa terugkrijgen daarin te deponeren. Want voor maar één euro per dag kan een kind al volledige hulp krijgen waaronder medische zorg en onderwijs. De busjes worden meest beheerd door plaatselijke vrijwilligers die de opbrengst overmaken naar de adoptiegroep die dit doorsluist naar de hulporganisatie World Vision Nederland te Amersfoort. In 2010 was de opbrengst rond € 435,00. Dat is helaas minder dan in 2009! Met uw bijdrage in deze collectebusjes krijgen niet alleen kinderen, maar ook hun families en hun leefgemeenschap, een opstap naar een betere toekomst! Daarom willen wij u er nogmaals op attent maken; om na het doen van uw boodschappen ook eens aan deze kinderen en hun families te denken en uw kleingeld (al is het maar een beetje) in de collectebusjes te doen! Wel wil de Adoptiegroep alle goede gevers en ook de bedrijven en de beheerders heel hartelijk danken voor deze opbrengst! De adoptiegroep werkt onder de verantwoordelijkheid van World Vision Nederland en bestaat uit zeven vrijwilligers. Via de adoptiegroep worden momenteel door zo’n 160 sponsors én met de opbrengst van deze busjes, 52 kinderen in zeven arme landen geholpen. World Vision Nederland (www.worldvision.nl) maakt deel uit van de wereldwijd werkende hulporganisatie World Vision die hulp geeft in bijna 100 landen u Namens de Adoptiegroep “Help een kind”. Ria Bos-Joostema, secretaris (tel. 0517-232497)

zijn te gast in het

Relax

radiocafé

:

David and The Dutchmen De band bestaat uit: David Osguthorpe (drums), Arjen de Groot (bas & zang), Durk Visser (gitaar & zang) en Roel Blom (gitaar & zang). Deze jonge maar kundige muzikanten zetten met veel plezier een strak stuk muziek neer waarvan u zeker zult genieten! David and the Dutchmen is een band die muziek maakt met instrumenten. Vervolgens versterken zij die muziek met versterkers. Soms is dat te luid. Enkele van de bandleden zingen. Dat zijn Durk, Arjen en Roel. Zij spelen ook allen gitaar, ook al vervult Arjen de rol van basgitarist. De naamgever en tevens drummer van de band heet zoals te verwachten viel David. Niemand had echter kunnen voorspellen dat zijn volledige naam David James Osguthorpe is. David is

van oorsprong Engels, vandaar de naam van de band (de andere jongens zijn natuurlijk van Nederlandse oorsprong). Genre: Rock met blues, folk en jazz invloeden Leden: Arjen de Groot - Bas gitaar/zang David James Osguthorpe - Drums Roel Blom - Lead Gitaar/zang Durk Visser - Gitaar/zang Meer info is te vinden op: facebook.com.David-and-theDutchmen

Het Relax radiocafè begint om 20.00 tot 24.00 uur. Henk Schippers: Presentatie & Techniek Trijnie Schippers: Productie & Planning Radio Middelsè op 105.3 ether, 96.1 kabel, en via www.radiomiddelse.nl / www.relax-radio.nl Ook te zien op : www.relax-radio. nl / KLIK OP LIVE TV PUBLIEK IS VAN HARTE WELKOM IN DE STUDIO

Bibliotheken NoordWest Fryslân organiseren Aangepast Lezen-week Lezen kan gelukkig al lang niet meer op één manier. Tijdens de Aangepast Lezenweek, van 21 t/ m 26 februari is er in de Bibliotheken van NoordWest Fryslân aandacht voor leeshulpmiddelen. Want met luisterboeken, grootletterboeken en Daisy-roms kan lezen altijd. Alle bibliotheken in NoordWest Fryslân zijn uitgerust met een Aangepast Lezen Plein. Daar vinden volwassenen met leesproblemen ondermeer grootletterboeken, luisterboeken en een Daisy-speler met Daisyroms. Al deze materialen zijn met een reguliere lenerpas voor een periode van vier weken gratis te leen in de bibliotheek. Om de Aangepast Lezen Pleinen extra onder de aandacht te brengen, organiseren de bibliotheken van

21 tot 26 februari de Aangepast Lezen-Week. Volwassenen met leesproblemen vinden er informatie, bekijken er een informatieve film, kunnen leeshulpmiddelen uitproberen of een demonstratie van Koninklijke Visio bijwonen. Deze organisatie biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen aan mensen die slechtziend of blind zijn. Tineke Pieters van Visio bezoekt alle bibliotheken, waarvan enkele samen met een vrijwilliger die zelf een visuele handicap heeft. Op vrijdagmiddag 25 februari van 16.30 tot 19.30 uur is zij in de bibliotheek van Stiens voor het beantwoorden van vragen en het demonstreren van leeshulpmiddelen. Alle bibliotheken worden bezocht; het complete programma is te vinden

op de website van de bibliotheken. Naast het Aangepast Lezenassortiment biedt de bibliotheek nog een extra service voor mensen die, bijvoorbeeld door een medische oorzaak of ouderdom, niet meer naar de bibliotheek kunnen komen; De Bibliotheek aan huis. Een vaste vrijwilliger bezoekt op afspraak de klant om de leeswensen in kaart te brengen, nieuwe titels langs te brengen en uitgelezen boeken op te halen. Vanzelfsprekend kunnen de leden via internet ook zelf titels reserveren en deze laten bezorgen. De leden mogen maximaal tien titels in huis hebben, net als andere bibliotheekleden. Doordat een sterke groep vrijwilligers deze service draagt, brengt ‘De Bibliotheek aan huis’, behalve het normale bibliotheekabonnementsgeld, geen extra kosten met zich mee u

(advertentie)

Foto's graag als jpgbestand aanleveren en minimaal 1MB StienserOmroeper

11


Themabijeenkomst Weten Regelgeving

Iona avondviering in Fermanje Stiens: Vertrouwen Op vrijdag 25 februari a.s. wordt er weer een Iona avondviering gehouden in de Fermanje van de Doopsgezinde Gemeente Stiens

GO-4 Sport hecht veel waarde aan goed opgeleid (vrijwillig) kader. Daarom organiseert GO-4 Sport regelmatig themabijeenkomsten en cursussen voor vrijwilligers van sportverenigingen in de Middelsee gemeenten. Binnenkort wordt de volgende bijeenkomst georganiseerd:

In het kader van: Woorden als wegwijzers stellen we dit keer het woord Vertrouwen centraal We lezen en zingen er over, we zoeken er biddend woorden voor en we denken er in stilte over na. Een ieder die dit moment van rust en bezinning met ons wil delen, is van harte welkom op vrijdag 25 februari a.s. om 19.30 uur in de Fermanje van Stiens, Kakewei 16 te Stiens.. Na afloop van deze avondviering, die ca. 30 minuten duurt, is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken u

Themabijeenkomst Wet- en Regelgeving. Voor: bestuursleden, commissieleden Datum: maandag 14 maart 2011 Tijd: van 19:30 tot 22:00 uur Plaats: Ons Huis in St.-Anna Aanmelden voor: maandag 7 maart 2011 Een verenigingsbestuur krijgt te maken met veel wetten en regels. Men gaat ervan uit dat verenigingsbestuurders weten welke wetten en regels van toepassing zijn op hun vereniging en deze ook kunnen toepassen. Maar is dat wel zo? Op deze themabijeenkomst worden verenigingen bijgepraat over de regels, de uitzonderingen en de laatste ontwikkelingen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar go4sport@ferwerderadiel.nl. Deelnemers ontvangen een bevestiging van hun aanmelding u

Groep 4/5

van

De Wizebeam

Alzheimer café Dinsdag 1 maart 2011 in Woonzorgcentrum Abbingahiem Jansoniusstraat 4, Leeuwarden De zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur. Onderwerp: Gedragsverandering is verandering in omgang. Benno Wiegers, sociaal geriatrisch verpleegkundige werkzaam bij GGZ FRIESLAND Noord, kan ons inzicht geven. Wij hopen u 1 maart te zien in het café! u uit

Minnertsga

test route

Sprookjesachtige Midwinter Lichtjesroute van start in Aqua Zoo Friesland Na een wekenlange voorbereiding van lampionnen uitvouwen, kabels ophangen, lampen indraaien en lampionnen bevestigen was het zaterdag 19 februari zover. De Midwinter Lichtjesroute in Aqua Zoo Friesland ging van start. Om de route te testen hebben de kinderen van groep 4/5 van basisschool De Wizebeam uit Minnertsga donderdagmiddag 17 februari de Midwinter Lichtjesroute als eerste gelopen. Ook tijdens de Midwinter Lichtjesroute tot en met 6 maart zal dagelijks een dierenparkgids de themarondleiding ‘Dieren in het-Donker’ verzorgen. Bezoekers van Aqua Zoo Friesland kunnen om 17:00 uur aansluiten bij de gratis* themarondleiding door het park. Een grote draak van 5 meter, enorme lotusbloemen, pauwen, zwanen en andere lichtsculpturen, vele Aziatische lampionnen en lantaarns in alle soorten, maten en kleuren... Langs de hele parkroute sieren de gekleurde lampionnen en lichtsculpturen het dierenpark. Vanaf de schemering zullen ze de route door het park verlichten en Aqua Zoo Friesland in sprookjesachtige sfeer hullen. Een bijzondere beleving, zowel voor kenners van het dierenpark als voor bezoekers die het park voor de eerste keer bezoeken. Op vertoon van een meegebrachte lampion krijgen bezoekers 25% korting op de entree, één persoon per lampion. Kijk voor meer informatie over de Midwinter Lichtjesroute op www.frieslandzoo.nl. * De themarondleiding is gratis voor bezoekers van Aqua Zoo Friesland na betaling van entree u

Zaterdag 5 maart donateurconcert Zaterdag 5 maart nodigt de drumband en muziekvereniging De Eendracht Marrum u uit voor onze jaarlijkse uitvoering. Het concert wordt gehouden in het dorpshuis de Nije Tille aan de Ringweg. Het concert begint om 19.30. Zoals u van ons gewend bent belooft het weer een mooi en gevarieerd programma te worden. Pop-, film en musicalmuziek komen ruimschoots aan bod. In de pauze is er weer een verloting. Na de pauze komt de toneelvereniging “Marrum e.o.” in actie. Zij spelen het stuk ”en wij bliuwe ek te sliepen” geschreven door Carl Slotboom Het is een blijspel in twee bedrijven en gaat over de tegenstelling tussen een aantal krakers en een speculant c.q. vastgoedhandelaar. Wilt u wat anders dan een avondje voor de buis, blijf dan niet thuis en kom voor een gezellige avond naar onze uitvoering. Allemaal komen dus u

12

Eind februari 2011 verhuist de Lytse Bieb in Deinum van de Spoorstrjitte naar it Pypsterhôf. De Lytse Bieb opent er op donderdag 3 maart haar deuren voor het publiek. Vooral de Deinumer schooljeugd heeft baat bij de verhuizing. De Lytse Bieb komt straks in het noodlokaal achter de beide basisscholen. Bibliotheken NoordWest Fryslân streeft er naar dat het publiek zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de verhuizing. Door een goede planning is de Lytse Bieb slechts één uitleenmoment gesloten, op maandagavond 28 februari. Wel wijzigen de reguliere openingstijden op het nieuwe adres. Tot de zomervakantie is Lytse Bieb Deinum elke donderdag open van 08.30 tot 10.15 uur. Daarnaast is er een zelfbedieningsuur met vrijwilligers op de maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur. De Lytse Bieb altijd dichtbij In NoordWest Fryslân zijn niet alleen zeven grote bibliotheken, maar ook bijna twintig Lytse Biebs. Voor een goed boek hoeft dus niemand meer ver te fietsen. Een Lytse Bieb is een kleine bibliotheek gehuisvest in scholen, dorpshuizen of zorgcentra. De Lytse Biebs lenen een regelmatig wisselende collectie boeken uit aan zowel de jonge als volwassen bewoners van kleine dorpskernen. Door de aanwezige zelfservice-apparatuur kan de Lytse Bieb ook open zijn als er geen bibliotheekmedewerker aanwezig is. Bovendien worden sommige Lytse Biebs, waaronder die van Deinum, op bepaalde tijdstippen bemand door vrijwilligers. Lenen en terugbrengen kan in elke Friese bibliotheek. Titels die niet in de Lytse Bieb aanwezig zijn kunt u aanvragen. Kijk hiervoor op hiervoor www.ontdekdebieb.nl of www.lytsebieb.nl. Als u in de maand maart lid wordt van Lytse Bieb Deinum ontvangt u tien procent korting op een jaarabonnementu

Expositie over het leven van Lia Dorana in De Dolende Ridder te St. Jacob Afgelopen december overleed op 92-jarige leeftijd actrice en zangeres Lia Dorana in haar woonplaats De Lage Vuursche. Vanaf eind jaren '30 tot midden de jaren '70 speelde zij bij diverse theater en televisie producties en maakte vele langspeelplaten. Zij speelde haar laatste grote rol samen met haar man Guus Verstraete Sr. in de musical Cabaret in 1990. Leopold Wijdeveld, haar neef, heeft besloten een klein deel van haar plakboeken, foto's, liedteksten en persoonlijke bezittingen tentoon te stellen. Dit zal gebeuren in zijn eigen theaterzaaltje, Theater De Dolende Ridder. In dit zaaltje, dat normaal met zijn 40 stoelen een van de kleinste podia van het noorden is, krijgt jong talent een kans, waarbij vooral het Nederlandse Chanson niet vergeten wordt. Maar ook presenteert men bijzondere exposi-

ties. Er liggen van Lia programma boekjes, welke de ontwikkeling van het Nederlandse cabaret onder Sonneveld laten zien. Brieven, haar Edison en enkele toneel prijzen. Vele foto's en kleine persoonlijke bezittingen. Er draait een korte film met uniek materiaal en men kan haar chansons beluisteren. Niet een groots opgezette expositie, maar wel met bijzonder materiaal en een blik achter de schermen. De expositie loopt van 1 t/m 6 Maart en is dagelijks te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Toegang is gratis.

Theaterzaal De Dolende Ridder Oudebildtdijk 784 - 786 Sint Jacobiparochie www.leopoldwijdeveld.nl u

Scholen voortgezet onderwijs Leeuwarden e.o. tekenen convenant voor aanmelding en plaatsing De bestuursvoorzitters/voorzitters algemene directies van het AOC Friesland, CSG Beyers Naudé, CSG Comenius, OSG Piter Jelles, Gomarus College en CSG Ulbe van Houten hebben dinsdag 15 februari op CSG Comenius, locatie Zamenhof (Robert Kochstraat 6), een convenant ondertekend. Met dit convenant worden de eerder gemaakte afspraken rondom aanmelding en plaatsing bekrachtigd. De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. (VO) en de organisaties voor Primair Onderwijs in Leeuwarden e.o. (PO) hebben in gezamenlijkheid een nieuwe systematiek ontwikkeld voor advisering, aanmelding en plaatsing bij het Voortgezet

StienserOmroeper

Lytse Bieb Deinum krijgt nieuw onderkomen

Onderwijs in Leeuwarden e.o. Vanaf de aanmelding voor het schooljaar 2011-2012 is het leerlingvolgsysteem (LVS) van de basisschool leidend bij advisering, aanmelding en plaatsing bij het VO in Leeuwarden e.o. Hierbij gaat het om de gegevens vanaf groep 6. De eindtoets wordt door de scholen gezien als een ‘second opinion’. De betrokken partijen zijn van mening, dat de meerjarige ontwikkeling van leerlingen centraal hoort te staan bij advisering, aanmelding en plaatsing. Enerzijds wordt hiermee meer recht gedaan aan de binnen de basisschool opgebouwde expertise over de ontwikkeling van de leerling, anderzijds mag de voor-

spellende waarde van de gegevens uit het LVS, in relatie tot het vervolgperspectief van een leerling, hoger worden ingeschat dan die van een momentopname, i.c. de eindtoets. Er is een systematiek ontwikkeld om de scholen van PO en VO in staat te stellen om deze visie in de praktijk te kunnen uitvoeren. Met de ondertekening van het convenant conformeren de scholen voor VO zich aan het plaatsingsbesluit m.b.t. het onderwijsniveau, zoals dat door een van deze scholen voor VO is genomen op basis van de ontwikkelde systematiek (zogenaamde Plaatsingswijzer). Daarnaast spreken zij af dezelfde normeringstabel te hanteren u


KinDEropvang 0 - 4 jaar

Drie groepen:

www.kidsandanimals.nl

AUTOFIT VROUWENPAROCHIE

Onderhoud gramtisetAPK al vanaf € 150,00 * Bovag bedrijf * Uitlezen van alle merken * Vervangde auto

• babygroep • dreumesgroep • peutergroep BuiTEnschoolsE opvang

Twee groepen: • kinderen van 4 t/m 8 jaar • kinderen van 9 t/m 12 jaar Tijdens de bso doen we veel activiteiten op de boerderij en in de natuur.

W. Dijkstrastraat 48 • 9077 SP Vrouwenparochie T (0518) 40 08 45 • E info@kidsandanimals.nl

* Airco onderhoud * Camper onderhoud

www.winands.nl

Waling Dijkstrastraat 88 Vrouwenparochie tel. 0518 - 42 16 23

Gratis Hoortest in ‘De Skalm’ te Stiens Hopelijk hoort u nog prima. Of heeft u op een feestje misschien wel eens moeite om iemand goed te verstaan? Of vallen er weleens zinnen en woorden tussenuit als iedereen door elkaar praat? Als u uw gehoor een cijfer zou moeten geven, is het dan nog steeds een ruime voldoende of denkt u eerder

Op zoek naar goede opvang voor uw kind?

aan een zes?

Goed horen is belangrijk Het is niet vreemd als u twijfels heeft over de hoogte van het cijfer. Naarmate u ouder wordt, wordt uw gehoor dit ook. De scherpe randjes gaan ervan af. Het is niets om u zorgen om te maken, maar het is wel belangrijk genoeg om dit periodiek te laten controleren. Want goed horen is belangrijk en ook van een zes kan in veel gevallen weer een acht worden gemaakt. Gratis hoortest bij u in de buurt Bent u benieuwd hoe goed uw gehoor is? Kom dan langs voor een gratis hoortest. Wij kunnen u dan snel vertellen hoe goed uw gehoor is. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken zijn wij op het onderstaande tijdstip aanwezig in Cultureel Centrum “De Skalm” in Stiens. Vanaf maart as. zijn wij iedere maandag de hele dag aanwezig in het nieuwe Gezondheidscentrum aan de Griene Leane 5. De exacte startdatum laten wij z.s.m. aan u weten.

Werkt u, of volgt u een studie en heeft u kinderopvang nodig, of zoekt u voor uw peuter een fijne plek om met leeftijdsgenootjes te spelen dan…

U kunt gewoon langskomen op het moment dat het u uitkomt en u hoeft geen afspraak te maken.

biedt Stichting Welzijn Middelsee u:

Graag tot ziens!

- gastouderopvang

(0-13 jaar)

- kinderdagverblijf

(0-4 jaar)

- voorschoolse opvang

(0-13 jaar)

- naschoolse opvang

(4-13 jaar)

- vakantie opvang

(4-13 jaar)

- peuterspeelzalen

(2-4 jaar)

Dinsdag 1 maart van 10.00 tot 12.00 uur

Met vriendelijke groet,

Beter Horen Leeuwarden tel. 058 – 216 17 59

  

Voor informatie en aanmelding kunt u vrij blijvend onze uitgebreide brochures aanvragen

  

Stichting Welzijn Middelsee

Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Postbus 83, 9050 AB Stiens Tel: 058-2575220 e-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl www.welzijnmiddelsee.nl

 

Project1:Opmaak 1

 05-01-11 15:04 Pagina 1

   

 

Administratiekantoor/belastingconsulent

R.J. VAN DER SANDEN Lage Herenweg 21, Marrum

Bent u van plan een bedrijf te starten of moet uw boekhouding nog worden verwerkt? Wij helpen u graag met het opzetten van uw bedrijf en het verzorgen van uw administratie. Stipte en vertrouwelijke verzorging van uw Belastingaangiften, Boekhoudingen/Jaarrapporten etc. zowel voor particulier als ondernemer

www.trimsalon-jolanda.nl

Bel voor informatie/afspraak: 0518-412475

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten StienserOmroeper

13


Ingezonden Fryslan

kan wel wat

VVD

gebruiken

Op 2 maart kunt u weer kiezen welke partij u graag terugziet in de Provinciale Staten de komende vier jaar. Namens de VVD doe ik u voor deze vier jaar een aantrekkelijk aanbod. Wij, mijn medestatenleden en ik, kiezen voor u. We kiezen voor minder regels en meer vrijheid voor u als burger. We kiezen ook voor minder overheid. Minder overheid betekent minder regels en meer vrijheid en minder belastingen. Want als u hard werkt wilt u ook gewoon goed verdienen. Zo eenvoudig is het eigenlijk. U hoeft wat ons betreft niet meer belasting te betalen dan nodig is. De VVD kiest voor een kleinere maar hoogwaardige overheid. Minder maar beter kort samengevat. Provinciaal kiest de VVD voor een heldere koers. Nuchter, praktisch en gericht op versterking van de Friese economie. Want uiteindelijk maakt de sterke economie zaken mogelijk. De VVD kiest ook voor no nonsens als het gaat om subsidieverstrekking. Doen als het zinvol is en niet doen als het onzin is. Een belangrijk provinciaal onderwerp is het milieu. De VVD staat voor een verantwoord energiebeleid. Fossiele brandstoffen zijn eindig, vervuilend en komen uit instabiele regio's waarvan we niet afhankelijk willen zijn. De VVD wil toe naar schone en hernieuwbare vormen van energie. De VVD ziet toekomst in duurzame energie. Voor de economie liggen er grote kansen in het exporteren van de aanwezige kennis over schone technologieën. Zo wordt er gewerkt aan een schoner milieu, maar ook aan meer banen. De provinciale overheid heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Voor Noord-Friesland is het wad heel belangrijk Het is een gebied van grote waarde voor Nederland en er rust een zwaar beschermingsregiem op. Het unieke karakter van het gebied mag echter niet betekenen dat de ontwikkeling van het gebied en de gebieden erom heen stilstaat. Het Waddengebied zelf is voortdurend in beweging, het is een dynamisch natuurgebied. De VVD is voorstander van minder bestuurlijke drukte rond de Waddenzee, hiervoor zal in de komende periode een concreet voorstel moeten worden uitgewerkt. Zorg kan veel betekenen voor de ontwikkeling van het noorden van onze provincie. De zorg is in toenemende mate een belangrijke bron voor werkgelegenheid in Fryslân. Het is één van de snelst groeiende economische sectoren van Fryslân; deze sector moet dan ook de ruimte krijgen. Zorgtoerisme moet worden gestimuleerd. De Friese taal is voor Fryslân een belangrijk en uniek cultuuraspect. De erkenning als tweede Rijkstaal heeft gevolgen voor de rol van de provincie Fryslân daarin. De VVD wil de Friese taal blijven stimuleren met succesvolle projecten als Tomke, het rugzakje, etc. De Friese taal en cultuur zijn ook vanuit toeristisch oogpunt een “unique selling point”. Dat geldt ook voor de typisch Friese sporten, zoals het skûtsjesilen, kaatsen en fierljeppen. Bovenstaande is maar een greep uit de vele onderwerpen die wij in de provinciale staten voor u behartigen. Door actief contact te onderhouden met u, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties van Fryslân, weet de VVD wat er leeft in de provincie. U mag mij altijd aanspreken op de invulling van mijn taak in de Provinciale Staten en om uitleg vragen. Door naar u te luisteren kunnen wij als VVD Statenfractie het beleid maken dat het best bij u past! u Daar mag u mij op aanspreken de komende jaren! Stem 2 maart VVD! Lijst 3 nummer 6, Klaas Kielstra

FNP bringt programma ‘t Bildts; FNP ‘t Bildt

yn

FNP Listlûker Annigje Toering oerlange moandei 14 febrewaris it earste provinsjale Bildtse program oan de foarsitter fan Stichting Ons Bildt, Leendert Ferwerda. Dit barde by Mooie Paal, it plak dêr’t oan de weryndieling fan 1984 de skieding tusken ’t Bildt en it Frysktalige Barradiel lei. “Dut is ‘t plak der’t in1505 de werkloi út Holland, Seeland en Brabant ‘t nag búttendyks lêgende Billând op gongen om de eerste seedyk, nou de Ouwe-Dyk an ’t lêgen. Doe onston ‘t Bildts met nag atiten sterke overeenkomsten met ’t Hollâns fan de bedikers.” “Dut inisjatyf fan de FNP wort bra waardeerd” aldus Leendert StienserOmroeper

14

Ferwerda, ek riedslid foar en oprjochter fan de Frije Bilkerts. ”De FNP onderstreekt met 't programma in 't Stellingwarfs en 't Bildts de waarde fan 't hewwen fan 'n aigen taal. In ôns gemeente is ‘t brúkken fan ‘t Frys en ‘t Bildts ‘n gesaamlike rykdom. Taal, kultuur en lândskap is as erfgoed fan ôns metnander. De FNP siet en behartigt die belangen”.‘De FNP wol hjir mei sjen litte dat it in partij is foar alle Friezen’, sei Annigje Toering by de oanbieding. ‘Wy wolle foar alle Friezen - oft sy no Frysk, Bilts of in oare taal prate - mear romte en mear jild foar har eigen kultuer. Dat is in hiel wichtich ûnderdiel fan ús tinken.’ Ûnder it motto ‘Ik hâld fan Fryslân’ giet de FNP de striid oan yn de ferkiezings foar de

It

komt der no op oan

Moaie wurden fan it FNP-riedslid Jan Willem Tuininga yn de Stienser Omropper fan wike 0611. Mar de hin leit aaien. De gemeenten ha al jierren oanjûn by it ryksregear dat hja in hiel soad dingen better en goedkeaper dwaan kinne. Dêr ha dy Haagse minsken goed nei harke en de útfiering fan in soad regelingen oan de gemeenten oerdroegen. Foaral yn dizze tiden fan finansjele krapte set dat noch wol efkes troch. Ommers omdat de gemeenten dat goedkeaper dwaan kinne hoecht it ryk ek minder jild mei te jaan foar de útfiering. Dat ha je dan as gemeenten oan je sels te tankjen en der moatte je no net oer seure. It wie fier foar 3 maart 2010 al bekend, dat der op grutte skaal troch de oerheid besunige wurde moast en dat soks trochwurkje soe nei de legere oerheden. Nettsjinsteande dat gegeven of miskien wol dêrom joech de FNP fan dizze gemeente û.o. de belofte “Gjin belesting ferheegje, inkeld by needsaak mei ynflaasjekorreksje”. O sa moedich. Mar dat betsjut wol, dat de mindering fan ynkomsten op oare wize opfongen wurde moat. Der sil nei alle gedachten besunige wurde moatte op bg. sport, ûnderhâld diken en strjitten, ûnderwiis, miskien in wethâlder minder ensfh. Dus net de boargers mear jild út de bûse klopje. Dat freget moed fan bestjoerders. Sjoch nei Frjentsjer, Kollumerlân en oare gemeenten. Krekt fan in partij as de FNP ferwachtsje je dat se har beloftes by de ferkiezings neikomme sille, sûnder har te ferskûljen efter koartingen fan in ryksregear. Dy hat betiid genôch oanjûn wêr’t op rekkene wurde moat. Ek de krimp fan de befolking dêr’t al lang foar warskôge is, is gjin oanlieding om op earder neamde beloftes werom te kommen. Nee, fan de bestjoerders mei ferwachte wurde dat se genôch fermogens ha om op kreative en oertsjûgende wize te besúnigjen. Dus ferwachtsje wy kont yn de broek u Stiens, 11 febrewaris 2011. Geart Th.Dijkstra Provinsjale Steaten op 2 maart. En om dat te ûnderstreekjen hienen Annigje Toering en Anna Martha van der Mei, de nûmer 3 op de kandidatelist, in Falentynskaart foar ‘t Bildt meinommen: FNP ’t Bildt. Neffens Annigje Toering giet it de kommende jierren om it fuortbestean fan Fryslân as bestjoersienheid. ‘Yn De Haach is in sterke ûnderstream dy’t wol dat Fryslân ferdwynt en opgiet yn in Noardlik lânsdiel. Sa flak foar de ferkiezings doart men dat net lûdop te sizzen, mar aanst nei de ferkiezings komt it werom. Dan wol men ôf fan ús provinsje. De Friezen – ek dy fan ‘t Bildt – binne dêrom ferstannich om op in provinsjale partij te stimmen, fynt Toering. ‘In stim foar de FNP is in stim foar de regio.’u

Seedyksferheging Der wurdt troch minsken dy’t it witte kinne rekken mei hâlden dat as gefolch fan de seespegel de seediken op termyn op ‘e nij ferhege wurde moatte. Yn de plannemakkerij moat dêr troch ryk, provinsje, wetterskip en gemeente al op ‘e tiid op ynspile wurde. De provinsje wol dêr yn it streekplan in sône fan tusken de 125 en de 200 meter oan beide kânten fan de seedyk foar resevearje. By de gemeenten moat dat dan wer trochwurkje yn nije bestimmingsplannen. Dit kin grutte gefolgen hawwe foar bedriuwen en partikuliere huzen binnen dy sône. Op It Bildt binne dat net in soad mar yn Ferwerderadiel en Dongeradiel wol. Konkreet kin dit betsjutte dat dy minsken problemen krije kinne mei ferbouwings- en útwreidingplannen. De FNP-fraksje yn Ferwerderadiel is fan miening dat der oan de seekânt romte genôch is foar dy ferheging en hat hjir yn de hjerst fan 2009 yn de gemeenteried nei frege. De wethâlder sei ta dat er der mei de ferantwurdelike CDA-deputearre oer prate soe. Ek yn de Yntegrale Gebietsûntwikkeling wie der grutte soarch op dit mêd. De FNP- en de VVD-fraksjes pakten dit op yn de Steaten en tsjinnen in moasje yn weryn ‘t útsprutsen waard dat in eventuele seedyksferheging bûtendyk pleatsfine moast en dat dy reservearringssône oan de lânkant fan de seedyk dêrom út de plannen ferdwine kin. Dizze moasje waard troch in grutte mearderheid, mei ynbegryp fan de Deputearre har eigen CDA-fraksje oannommen en de Deputearre soe har der oer beriede . De gemeenten It Bildt, Ferwerderadiel en Dongeradiel hawwe doe nochris by de Provinsje nei foaren brocht dat hja grutte problemen hiene mei dy reservearring oan de lânkant. De ôfrûne hjerst wie de Deputearre klear mei it berieden en krigen de Steaten yn in brief te lêzen dat dizze gemeenten har net oertsjoege hienen, dat se net feroare wie fan miening, en derôm de moasje neist har del lei. Op fersyk fan de FNP hawwe it brief fan DS en de brieven fan Dongeradiel en Ferwerderadiel begjin jannewaris foar besprek yn in Steatekommisje west. Yn dy gearkomst waard de boel noch ris goed op in rychje set. Der leit in moasje fan de steatemearderheid foar bûtendyks ferheegjen, de gemeenten binne dúdlik, de gebietskommisje trúnt ek oan op bûtendyks reservearjen en ek It Fryske Gea hat dêr gjin problemen mei. Dan komt de diskusje en bart it ûnferwachte: it CDA lûkt de earder jûne stipe oan de moasje yn. It CDA kiest hjirmei foar de frede yn eigen fermidden en lit tagelyk ta grutte teloarstelling fan de gemeenten Ferwerderadiel en Dongeradiel de minsken oan de seedyk yn de steek. De fraksjes fan FNP, VVD, Grien Links en de SP wolle hjir yn de earstkommende steategearkomst op weromkomme en ek de gemeenten wolle besykje te rêden wat der te rêden falt u De FNP-fraksje Ferwerderadiel.

Begjin FNP

kampanje foar de ferkiezingen

Freed 11 febrewaris waard troch it Earste Keamerlid Hindrik ten Hoeve de kampanje fan de FNP foar de streateferkiezingen iepene. De ferkiezingen binne op 2 maart, dus de politike partijen begjinne no ek yn Ljouwerteradiel om har sjen te litten mei posters en buorden by de dyk. Dêr hat de FNP it dus lêste freed en sneon ek drok mei hân. Hindrik ten Hoeve, dy't yn Stiens wennet, koe op it plein foar it gemeentehûs mei Douwe Bylsma it earste boerd ophingje. Beide binne kandidaten fan de FNP foar de Earste Keamer. Want de ferkiezingen wurde hâlden om nije provinsjale Steaten te kiezen, mar elk wit yntusken wol dat dy steateleden straks ek de nije Earste Keamer (de Senaat) kieze sille. Ten Hoeve wiisde der yn in koart taspraakje op dat foar de FNP Fryslân foarop stiet omdat wy dêr no ienkear de direkte ferantwurdlikheid foar drage. Mar dat der ek ferantwurdlikheden binne dy't fierder rikke en dat de FNP, mei in oantal partijen yn oare provinsjes, dêr ek de skouders ûnder sette wol. Dêrom is it neffens Ten Hoeve belangryk om dúdlik te meitsjen dat in stim foar de FNP alderearst in stim is foar Fryslân. Mar dat itselde lûd ek trochklinke kin yn de Senaat omdat de FNP dêr ek meidocht. Ten Hoeve sei it yn syn taspraak sa: "Elkenien hat it der mar oer dat wy straks yndirekt ek de Earste Keamer kieze, en Rutte seit dêrom stim VVD, CDA of PVV. Mar wy sizze, nee, Rutte, dat dogge wy net! Ek foar de Earste Keamer is it fan belang dat wy Frysk kieze, dat wy yn de Keamer it lûd fan Fryslân en fan de oare provinsjes hearre litte kinne. Tsjin it lûd yn fan allinne mar Den Haach!". u Bestjoer FNP Ljouwerteradiel www.fnp-ljouwerteradiel.nl


Te koop

Live Muziek o.a. rock /rockblues

Scooter Yamaha Aerox bouwjaar 2007 3.500 km, in nieuwstaat. prijs € 1.750,00 kleur blauw, incl. sportuitlaat tel. 058-2575588

in ‘t Café van De Smalle Brug te Stiens

uws e i n s t met ie r de bar? achte

Gratis Cees Vos uit Stiens

nr. 9 op lijst 1, staat voor: • De Friese cultuur en taal steunen.

Zaterdag 26 februari 2011 Aanvang: 22.30 uur Entree: GRATIS

parkeren in Stiens

Smelbrege 22, 9051 BH Stiens 058 2571263

Fryslân boppe!

• Publieksvriendelijk en betrouwbaar • •

openbaar vervoer; De gemeente bepaalt haar bestuurs­ kracht, de provincie regisseert; Eerlijk en betrouwbaar besturen.

Stem 2 maart

Better foar Fryslân! cdafryslan.nl

Seerob 21 - 9051 VA Stiens - Tel. (058) 257 57 69 Fax (058) 257 34 35 - Mob. (06) 21 600 631

Grote woningen

Goedkope woningen

Rustige en ruime omgeving

Mogelijkheid tot kopen met korting

Aantrekkelijk starters startersaanbod

Een eigen huis…

Nieuwbouw en bestaande bouw, ook met korting! Wonen Noordwest Friesland heeft regelmatig huizen te koop. Woningen uit nieuwbouwprojecten maar ook bestaande woningen, die onder bepaalde voorwaarden met korting verkocht worden. Als uw budget beperkt is, zijn er woningen die u kunt kopen met korting. Wonen

Noordwest Friesland biedt naast gewone koop een speciale vorm van kopen aan: Koopgarant. Wellicht biedt Koopgarant voor u de mogelijkheid om de stap naar een eigen woning te maken!

Interesse?

Kijk voor ons actuele koopaanbod op www.wonennoordwestfriesland.nl

Langebuorren 2, Stiens tel. 058-2573622

Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad StienserOmroeper

15


                  C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 Openingstijden: Ma. t/m woe. 8.00 - 20.00 uur Don. en Vrij. 8.00 21.00 uur Zat. 8.00 - 20.00 uur

 tel. 058-2334980





   









     





    

 



  







  

 

 

 





 









 



 





 

 



 

 

 

 

  





  

 



   



 







 

  









 

  

 

  



   

 





 

  





    

 

    Halve Appel-kruimelBoomsma  EBAK vlaai Beerenburg VERS G 



   

per stuk

StienserOmroeper

3.49

16

2.99

liter fles

11.49

8.99



Eigen gegrilde n ’t mes RS va E V Fricandeau 100 gram

 1.99

1.49

Omroeper 08 2011  

Stienser Omroeper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you