Page 1

deze week

3209

“It Gryntsje”... pagina 6

Schelpenpret... pagina 8

Thuisblijvers... pagina 7

61e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Site Ferwerda wint derde prijs op de PC Op zijn tweede PC wint Site Ferwerda (23) uit Stiens met zijn maten Gerrit Meijer uit Hurdegaryp en Rudolf Soepboer uit Holwerd een derde prijs op de PC in Franeker. Voorwaar een knappe prestatie omdat Gerrit (29) en Rudolf (19) als debutant meededen en hun partuur als laatste werd toegevoegd aan de lijst van zestien parturen.

In de eerste omloop werden Wilco Rinia, Karel Nijman en Gert-Jan Meekma op 5-4 en 6-6 naar huis gestuurd. In de tweede omloop waren Hendrik Tolsma, Michel van der Veen en Johannes Boersma de tegenstander. Dit partuur was nog winnaar in Sexbierum en werd daarom na de eerste omloop gezien als dé kanshebber voor een finaleplaats. Trio Site Ferwerda c.s. stak daar echter een stokje voor (5-4 6-2). In de halve finale waren Dirk-Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Tsjibbe Hansma te sterk, maar misschien speelde de mentale druk van “kansen op de finale” ook wel een rol. Het was op de donderdag na de PC niet mogelijk een afspraak met Site te maken voor een interview vanwege trainen en werk (druk baasje dus), maar de redactie heeft besloten volgende week op deze bijzondere prestatie terug te komen. Wordt vervolgd ◆

Op de foto vlnr: Voor het befaamde PC-koepeltje staan Site Ferwerda, Rudolf Soepboer en Gerrit Meijer.

Een prinses zijn in je vakantie. Dat kan op Dekema State in Jelsum. Links Marle Stork (8 jaar) en rechts Gerla Stork (10 jaar), Ljurkstrjiite 28 te Stiens. Op een mooie, zonnige dag besloten we het water op te zoeken. Voor Saskia en Tobias Hoogstra en Jort en Kay Huizinga was dat helemaal het einde. Wat hebben ze een plezier gehad met de surfplank die daar in het water lag! Mirjam en Marloes Vriesema.

www.stienser omroeper.nl Foto: Janke de Vries

Voor al uw: • verbouw • onderhoud • renovatie • nieuwbouw • stallenbouw • utiliteitsbouw • molenbouw


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o.

Stiens

S. Vitus, Stiens

augustus elke dinsdag van 10.00-11.30 u. koffieochtenden in de Skalm t/m 31 augustus Expositie van Maaike Grendel in Gemeentehuis t/m 31 augustus Expositie van Johan Schaafsma in Bibliotheek 3 september 19.00 u. Hollywood stuntshow, Noardfjild 5 september Braderie COLLECTE 28 juni t/m 5 september: vrije periode

zondag 9 augustus

09.30 u. mw. ds. J.W. van Dijken, Hallum

Gereformeerde kerk, Britsum zondag 9 augustus 09.30 u. Liturgiegroep 6e gezamenlijke zomerdienst in de Hoekstien Hervormde gemeente, Koarnjum, Britsum, Jelsum 09.30 u. Gezamelijke zomerdienst, liturgiecommissie in de Hoekstien

zondag 9 augustus

Gereformeerde kerk, Hijum zondag 9 augustus 10.00 u. ds. L.H. Kwast, Leeuwarden R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St.Annaparochie zondag 9 augustus 10.15 u. pastor M. Conijn Eucharistieviering

Jelsum/Koarnjum t/m september 14.00-17.00 u. Iedere woensdagmiddag Open Kerk in Herv. Kerk Jelsum

Britsum, Jelsum, Koarnjum, Stiens en Hijum zaterdag 15 augustus en 12 september 13.30-17.00 u. Openstelling van de prachtige kerken

Britsum 2 september 19.00 u. Ee-loop Britsum. Start Britsenburgh afstanden 4,10, en 16 km.

Het Bildt t/m 13 september 13.00-16.00 u. Open Deuren van de kerken, Froubuurt, St. Anne, St. Jacob, Ouwe-Syl en Minnertsgea. 22 en 23 augustus Slikwerkroute. Open ateliers van Kunstkring Uytland. www.slikwerk.nl

St. Annaparochie Iedere zaterdag t/m 26 september 11.00-16.00 u. Open Deuren in van Harenskerk met expositie van Mark Glotzbach 15 augustus 14.30 u. BildtBeat voor het gemeentehuis. www.bildtbeat.nl

De Salvator, Leeuwarden 10.00 u. Jaap Bus Thema: ‘Het hart van David’ deel 6 serie Geloofshelden

zondag 9 augustus

Vrije Baptisten, Leeuwarden 11.30 u. Gerard Jansen

zaterdag 8 augustus

Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Ferwert-Hallum zondag 9 augustus 09.30 u. dienst, diensten in Blije 16.30 u. Ds. J.A. Vos Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. 09.30 u. Ds. J.W. van Dijken, Hallum Hervormde kerk Stiens

zondag 9 augustus

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging

Glasproject korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo. Korfbalclub M.N. en W. en Muziekvereniging Crescendo uit Hijum komen ook dit jaar elke eerste zaterdag van de maand glas ophalen in: Hijum en Finkum en in Stiens in It Skil, de Vogelstraten en in Heechhof-west. Zet het glas voor 10.00 uur aan de weg. We bedoelen bol glas zoals flessen, potjes, glazen, e.d. Geen huishoudelijk vlakglas, dit kunt u brengen naar de milieustraat te Stiens. De eerstvolgende datum is dus zaterdag 5 september 2009. Bedankt namens korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo ◆

Veenwouden t/m 23 augustus Zomerexpositie Sykjenderweis van Aeltsje en Siebe de Boer Schierstins

Skilhiem voor thuiszorg,

verpleging & verzorging en dienstverlening

Leeuwarden t/m 27 september ‘Onmetelijk licht’ expositie van Ellen Floris in Natuurmuseum Fryslân t/m 31 augustus ‘Song about my tree’ (bladskelet in uiteenlopende kleurstellingen) expositie van Milena Tzankova in Natuurmuseum Fryslân t/m 18 oktober Tentoonstelling ‘Van Stadhouder tot Koningin’ in Grutterswinkel, Nieuwesteeg 5

Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363 Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22 Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.

Stienser Omroeper

2

Radio Middelsee live bij het buikglijden Marrum Zaterdag 8 augustus doet Radio Middelsee live verslag van het buikglijden in Marrum. Er wordt in het dorp een veertig meter lange baan aangelegd van strobalen en vijverfolie. Deze wordt glad gemaakt met zeep en het is vervolgens de bedoeling dat de deelnemers een zo groot mogelijke afstand afleggen op hun buik. Het belooft een vrolijke en sportieve dag te worden met live verslagen en sfeerreportages. Uiteraard wordt het geheel omlijst met goede muziek. De live verbinding wordt om twee uur ’s middags tot stand gebracht en de uitzending gaat door totdat de winnaars bekend zijn. Barry Nice and The Nice Guys live in het RadioCafé op Radio Middelsee Vrijdag 7 augustus is de groep Barry Nice and The Nice Guys te gast in het RadioCafé. Deze Leeuwarder band steekt ouderwetse bluesrock in een sexy jasje! Ze willen daarbij zo dicht mogelijk bij de roots blijven. De bandleden noemen zichzelf Barry Nice (zang), Ferry Nice (gitaar en backingvocals), Jerry Nice (basgitaar) en Terry Nice (Drums). Meer informatie over deze groep is te vinden op www.myspace.com/barryniceandtheniceguys of www.theniceguys.hyves.nl Het Café opent de deuren om 20:00 uur en duurt tot middernacht. Publiek is welkom aan de Wythústerwei in Stiens. Het programma is uiteraard live te horen op Radio Middelsee. Ether: 105.3, kabel: 96.1 en internet: www.radiomddelsee.nl De productie van het programma is in handen van Trijnie Schippers. Henk Schippers neemt de presentatie voor zijn rekening. Agenda voor de komende weken: 07 augustus: Barry Nice and The Nice Guys. 14 augustus: Zooi 21 augustus: 2OfThem Laat je stem horen, kom bij de radio! Radio Middelsee is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die van aanpakken weten! Zie jij het zitten om op een leuke manier verslag te doen van evenementen en gebeurtenissen zoals, bijvoorbeeld, de Bartlehiem Skeelertocht of de gemeenteraadsvergaderingen? Laat het ons weten! Behalve verslaggevers hebben we ook presentatoren en technici nodig om de studio te bemannen, onder andere tijdens evenementen. Als er zich genoeg nieuwe vrijwilligers aanmelden wordt het wellicht ook weer haalbaar om een sportprogramma aan te bieden in de weekeinden. Dus laat je stem horen en kom bij de radio! Neem voor meer informatie contact op met programmaleider Wouter van der Wal: 06-30168737 of via redaksje@radiomiddelsee.nl Breng uw nieuws onder de aandacht via Radio Middelsee Hebt u iets interessants of leuks te melden? Vindt er binnenkort een evenement plaats in uw omgeving? Of vindt u dat een bepaald onderwerp aandacht verdient? Stuur het naar: redaksje@radiomiddelsee.nl en wij doen er wat mee! Het hoeft geen wereldnieuws te zijn. Wij zijn er voor om juist dátgene wereldkundig te maken dat door de grotere media niet belangrijk genoeg wordt gevonden. Uw bericht kan zowel in de blokken met lokaal nieuws - die worden uitgezonden in de uren met nonstop-muziek - als op de website van Radio Middelsee een plaatsje krijgen. Als het onderwerp interessant genoeg wordt gevonden door de redactie, dan vragen ze u misschien zelfs wel om het een en ander toe te komen lichten in één van de radioprogramma’s ◆

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

Colofon Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Stiens

Berichten Radio Middelsee

Het volgende nummer verschijnt op maandag 10 augustus 2009. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl

internet: www.stienseromroeper.nl

Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.

SHOE (R) gunt u graag het C-1000 verrassingspakket maar …………

www.paletgroep.nl

Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906 Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

mocht U er niet in slagen (nog) een kaart vol te krijgen dan zullen we de gespaarde pakketzegels graag in ontvangst nemen om een aantal pakketten voor gezinnen in Roemenië mee te zenden met ons eerstvolgende hulptransport. Die pakketten zullen voor hen die nog zoveel tekort komen zeker verrassingspakketten zijn en hen helpen om de toch al zo moeilijke herfst- en winterperiode door te komen. De kans dat dit transport het laatste van een lange serie zal zijn, is nogal groot. We hebben namelijk tot dusverre nog geen nieuw onderkomen kunnen vinden. We blijven echter volop bezig en houden hoop. De familie Spoelstra, wonend aan de Mr. Hoogeveenstr. 1 ( vlak bij de Stienser toren) zal de zegels/zegelkaarten graag in ontvangst nemen. Bedenk daarbij aub dat de spaarkaarten uiterlijk 22 augustus 2009 bij C-1000 moeten zijn ingediend. We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. De Stichting Hulp Oost-Europa (Roemenië) ◆


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097

Te Koop: Hooi 1e snee voor klein verbruik, 0582571372. Caravanstallling, enkele plaatsen vrij, Poeldyk 2 Finkum, tel. 058-2570958.

Fraai hondenhok, mastiek dak 124(l) x 80(b) x 115(h) 80 euro, tel. 06-57615475.

Verhuuagrenvsan: • • • • •

bestelw 9 pers. bussen personenauto’s aanhangers shortlease

Voordelig huren!

Vestiging Leeuwarden Pallasweg 8 8938 AS Leeuwarden Tel. 058 - 288 60 30 Vestiging Groningen Stavangerweg 51 9723 JC Groningen Tel. 050 - 549 39 91

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen

Vestiging Stiens Seerob 2 9051 VA Stiens Tel. 058 - 257 37 40 Vestiging Harlingen Tel. 0900 - 288 67 25

Advisering Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

info@autopallas.nl

v.a.

AUTOVERHUUR

2500 incl. BTW

Met klan tenpas meer vo ordeel!

www.autopallas.nl

SIMMER-FAKÂNSJETIID Deze actie is geldig van 3 t/m 8 augustus 2009

Bôle fan de Moanne:

PANDABÔLE fan 1.45

foar 0.95

Koeke fan de Wike:

BRUNE KOEKE fan 1.82

BBQ-BÔLE fan 1.95

foar 1.45 foar 1.60

Wykeinoanbieding:

MINI APPELFLAAIKES

4 foar 3.95

Stienser Omroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

32

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENBARE VERGADERING “KLEINE WELSTANDSCOMMISSIE” In verband met de vakantieperiode is er op woensdag 12 augustus 2009 geen vergadering van de kleine welstandscommissie in het gemeentehuis te Stiens. De behandeling van adviesaanvragen zal dan centraal op het bureau van Hûs & Hiem in Leeuwarden plaatsvinden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 058-2576645, e-mail: tea@leeuwarderadeel.nl

.

Ontvangen aanvraag: • Lichte bouwvergunning 20090088 voor het oprichten van een carport, plaatselijk bekend Skriesstrjitte 19, 9051 AV te Stiens. Ontvangstdatum 27-07-2009.

.

Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Afgegeven vergunningen: • Lichte bouwvergunning 20090048 voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Greate Buorren 28, 9055 MV te Britsum. Verzenddatum 27-07-2009. • Reguliere bouwvergunning 20090070 voor het oprichten van een fietsenstalling, plaatselijk bekend Uniawei 4, 9051 BC te Stiens. Verzenddatum 27-072009

.

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tijden: 09.00 - 12.00 uur Tel.nr.: 058-2576677 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Toerisme Friesland profiteert van recessie

MEETSYSTEEM

RIOLERING

In de eerste 4 maanden van dit jaar kwamen er 19,4% meer toeristen naar Friesland, dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal overnachtingen nam fors toe met 10,8%.

Bijna elke fietser heeft er wel eens last van: zadelpijn. Heel vervelend, toch is zadelpijn niet nodig. Bij zadels is het namelijk net als bij schoenen. Als het niet past, gaat het wringen. Een groot aantal Bike Totaal fietsspeciaalzaken beschikt over een meetsysteem dat kan helpen een zadel te vinden dat precies ‘past’ bij de fietser. Het systeem meet de afstand tussen de twee zitbeenderen. Dat zijn de twee onderste botten van het bekken. Om geen zadelpijn te krijgen, is het van belang dat je precies op deze botten zit. De druk zit dan op de juiste plek. Is het zadel te smal of bijvoorbeeld te zacht, dan kunnen deze afknellen. En dan krijg je zadelpijn. Bij vrouwen staan de zitbotjes iets verder uit elkaar dan bij mannen, vandaar dat vrouwen meestal een breder zadel nodig hebben.

0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

De groei is voornamelijk te danken aan Nederlanders, maar ook het aantal Duitsers en Belgen nam toe. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De groei deed zich vooral voor in de bungalowsector, maar ook de hotels deden het beter. Friesland doet het daarmee opnieuw beter dan de rest van Nederland.

OPENBARE VERLICHTING 0800-9009 (NUON)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

De groeicijfers over de eerste 4 maanden van dit jaar zijn beter dan Fryslân Marketing had verwacht. Friesland heeft samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), VVV Nederland, Recron en KHN afgelopen winter extra ingezet op “vakantie in eigen land”. De campagne met De Familie Lekkerweg heeft volgens Fryslân Marketing zoden aan de dijk gezet. “Door extra in te zetten op de promotie van Fryslân in het binnenland hebben wij duidelijk kunnen profiteren van de recessie”, aldus directeur Paul van Gessel van Fryslân Marketing.

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

De groei in de Friese toeristische sector valt des te meer op als gekeken wordt naar de landelijke cijfers. In dezelfde periode daalde het aantal toeristen in Nederland met 2,2% en het aantal overnachtingen daalde met 2,8%. “Friesland heeft opnieuw marktaandeel gewonnen en dat is heel belangrijk voor onze regionale economie”. De toeristische sector in Friesland telt ruim 3.000 bedrijven en biedt werkgelegenheid aan 23.000 mensen. Dat is 11% van de werkgelegenheid in Friesland. Vooral de Wadden, het Friese Merengebied en de Friese 11 Steden zijn in trek ◆

Stienser Omroeper

4

VOOR ZADEL OP MAAT

Geen pijnlijke billen meer

Zadeladvies Het zadelmeetsysteem bij de Bike Totaal-winkels werkt eenvoudig: je gaat zitten op een stoel waarop een kartonnen plaatje ligt. Er ontstaat dan een afdruk van de zitbeenderen in het karton. De fietsspecialist legt het plaatje onder apparatuur en meet vervolgens met lichtstralen nauwkeurig de afstand tussen de zitbeenderen. Deze gegevens gaan de computer in, gecombineerd met een aantal feiten over het fietsgedrag. Vervolgens rolt er een zadeladvies uit. Daarin staat welk type en welke maat en hardheid het meest geschikt zijn. Op basis van alle gegevens geeft de fietsspecialist een advies. De keuze van het zadel hangt af van het gebruik. Voor lange tochten zijn harde zadels het beste; bij korte ritten zijn zachte met soepele gelvulling prettiger. Ook de aard van de rit heeft hier invloed op. Bij sportieve tochten zit je voorovergebogen en dan biedt een smaller zadel, vaak met gleuf, meer comfort. Bij korte ritten zit je rechtop, zodat je een goed overzicht hebt over het verkeer. Stadsfietsen hebben daarom een breder zadel. Voor meer informatie en overzicht van winkels op www.biketotaal.nl ◆


Vlinderfeestje Bijna elke bloem vormt wel stuifmeel en zoete nectar. Veel soorten bloemen trekken door een bijzondere bouw hun eigen klanten aan. Niet alleen vlinders en bijen, maar ook hommels, vliegen, sommige soorten kevers, enz. Een feest om naar te kijken en een heel goede reden om extra veel vlinderlokkende planten in uw tuin te zetten. Puur natuur! Met als extra voordeel dat het ook vaak planten zijn die heerlijk geuren.

Daarmee (en met hun bloemkleuren) lokken ze immers hun bestuivers. Er zijn vlindersoorten, zoals de Atalanta, die verzot zijn op het zoete sap uit rijpe vruchten. Wie zo’n vlinder eenmaal het sap uit een overrijpe druif heeft zien drinken, vergeet dat nooit meer. Dat is echt natuur in de tuin. In de natuur zijn heel wat planten uitgesproken vlinder- en bijenplanten. Een deel ervan kan zonder meer in tuinen worden toegepast. Om er een aantal te noemen: Heesters en klimheesters: hazelaar, klimop, liguster, ribes, botanische rozen, sleedoorn, sneeuwbes, kamperfoelie, zuurbes, heidesoorten. Vaste planten: daslook, dotterbloem, ereprijs, gele dovenetel, kaasjeskruid, kattenkruid, klokjesbloemen, longkruid, munt, ooievaarsbek, salie, tijm, vetkruid, wilgenroosje. Dit zijn echte inheemse planten, maar hun gekweekte soortgenoten zijn vaak net zo vlinder- en bijvriendelijk. Een paar heel vlindervriendelijke siertuinplanten Aan de top van het lijstje staat natuurlijk de echte vlinderstruik (Buddleja davidii) met z’n grote trossen bloemen in augustus aan de einden van de twijgen. Prachtplanten zijn het. Snoei ze ieder voorjaar kort en ze houden maat. Ze vormen dan zelfs meer bloeitakken. De roze zonnehoeden (Echinacea purpurea) met hun bolle, oranjebruine hart zijn in juli-september ook zulke vlindertrekkers. Tijdens zonnig weer is het aantal vliegbewegingen bij de struiken stukken groter dan op Schiphol in het hoogseizoen. Bij de kogeldistels (Echinops) is het dan zo mogelijk zelfs nog drukker, maar dan vooral met hommels. In augustus-september fungeert de hemelsleutel (Sedum spectabile) met zijn dikke lilaroze, witte of zelfs donkerrode (‘Septemberglut’) bloemschermen als grand café voor massa’s vlinders, die bijna dronken worden van de zoete nectar uit de bloemen. Salie (Salvia) noemden we al. Dat zijn toppers op bijen- en hommelgebied, de gekweekte cultivars net zo als de echte wilde soorten. De bloemen hebben een speciale bestuivingsinrichting die helemaal op hommels en bijen is afgestemd. Het is nog steeds een raadsel hoe de natuur dat voor elkaar krijgt. Asters, vooral de lage kussenasters (Aster Dumosus Groep) zijn planten die tijdens de bloei (augustus-oktober) overdekt kunnen zijn met bloemen én met vlinders. Als laatste (maar er zijn er veel meer) noemen we de bergamotplant (Monarda) – u weet wel, de plant die de smaak aan Earl Grey-thee geeft. Ook daar zijn vlinders en bijen gek op als de planten bloeien (juli-augustus). U ziet, het is echt niet moeilijk om van uw tuin een echte vlinder- of bijentuin te maken. Tuintips voor augustus Hoge vaste planten steun geven. Het gazon nog een keer goed bemesten. Blijf wieden. Wortelopslag bij heesters en bomen weghalen. Voor half augustus kunt u liguster en andere snelgroeiende hagen nog een keer knippen. Zwaar beladen takken van vruchtbomen steunen. Na augustus niet meer mesten (de planten moeten afrijpen). Zaden verzamelen. Bomen die sterk kunnen bloeden (walnoot, berk, esdoorn enz.) nu snoeien. Meer tuintips voor augustus kunt u vinden in de tuinkalender op www.colour-your-life.nl ◆

De vlinderstruik (Buddleja davidii) staat aan de top van het vlinderplanten lijstje, maar er zijn er veel meer.

ZATERDAGMIDDAG 22

AUGUSTUS MET START EN FINISH IN

HALLUM

Bartlehiem Skeelertocht is Open NK Hallum - Zaterdag 22 augustus wordt voor de 22ste keer de Bartlehiem Skeelertocht Ferwerderadiel gehouden. De wedstrijd over 100 kilometer is aangewezen als Open Nederlands kampioenschap en is tegelijk ook de finale van de Holland Inline Cup 2009. Dat betekent om 14.00 uur de internationale top bij de heren en dames aan het vertrek in Hallum.

De start van de Bartlehiemtocht is ‘s middags om twee uur in het centrum van Hallum en gaat vervolgens via Bartlehiem, Wânswert, Burdaard, Jislum en Ginnum via Ferwert en door het centrum van Marrum terug naar Hallum. De wedstrijdrijders krijgen dit parcours driemaal voor de kiezen. Naast de A-rijders zijn er nog Beloften, veteranen en dames die strijden om de nationale titel. Als finale rijden de aller sterksten nog zes plaatselijke omlopen door het centrum van Hallum en de finish is om vijf uur. Om iedereen te laten genieten van een middag gratis topsport, wordt dit jaar voor het eerst aan de finishstraat in

Hallum net als vorig jaar weer een tribune gebouwd. Dit jaar rekent de organisatie op totaal 700 deelnemers. Aan de start staat een internationaal peloton met rijders uit onder meer ook België, Frankrijk, Italië en zelfs Nieuw-Zeeland. Bij de Friezen hebben Willem Hut of Durk Fabriek (Haulerwijk) hun zinnen op deze wedstrijd gezet. Durk Fabriek won dit jaar voor eerst een grote wedstrijd en staat hoog in het klassement. De dames rijden 60 kilometer. De winnares van vorig jaar Hilde Goovaerts uit België heeft zich ook al weer aangemeld. Zij kreeg begin juni een zoon, maar reed

zeven weken later al weer haar eerste wedstrijd. Ze hoopt in Hallum weer topfit te zijn. Ook toertocht De Bartlehiemtocht is naast de wedstrijd ook een toertocht. Deelnemers kunnen kiezen voor één of twee ronden, dus 30 of 60 kilometer. Er is bovendien een rondje van 15 kilometer voor de jeugd. Aanmelden voor de toertocht kan op zaterdag 23 augustus vanaf 12.00 uur in gebouw It Trefpunt te Hallum. Waar alle toerrijders wel rekening mee moeten houden, is dat niet gestart mag worden zonder valhelm. Meer info: www.bartlehiemskeelertocht.nl Stienser Omroeper

5


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l donderdag 6 augustus Kaatsen (Sportveld Koarnjum/Jelsum)

10.00 u. Anne Bouma-Kees Smit kaatspartij, 55+ partij

zaterdag 8 augustus Kaatsen (Kaatsveld Britsum)

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Jeugdtoernooi "It Gryntsje" 2009

10.00 u. KNKB Senioren, heren, d.e.l. Kaatsen (Kaatsveld Stiens)

13.00 u. Pearke keatsen Kaatsen (Kaatsveld St.Annaparochie)

11.00 u. Jeugdpartij Federatie Barradeel e.o.

maandag 10 augustus Vissen (Kletsefeart Stiens)

Vertrek 17.00 u. Wegen 21.30 u.

Bedrijfskaatsen te Stiens Zondag 23 augustus is er bedrijfskaatsen in Stiens voor bedrijven, verenigingen, overheidsinstellingen en anderen uit de gemeente Leeuwarderadeel.

Op het kaatsveld de sportieve prestaties laten zien aan andere deelnemende bedrijven en toeschouwers. Het leggen van contacten en het maken van afspraken is natuurlijk ook mogelijk op deze dag. In de middag een heerlijke broodmaaltijd voor alle deelnemers, mogelijk gemaakt door bakkerij Nico en Aeltsje de Groot en eatcorner Pieter Jelles. Er kan maar één winnen, maar net als op de olympische spelen is het deelnemen belangrijker dan het winnen. Dat het team van Gaarman reklame met de krans naar huis gaat is natuurlijk lang niet zeker. De parturen van de Kern zijn zeker niet kansloos. Ook het partuur waar Gosse Faber (ooit de Freule gewonnen) deel van uit maakt, behoort tot de kanshebbers. Ook het damespartuur van Waterstad FM behoort tot de outsiders. Deelname kost slechts 20 euro (incl. broodmaaltijd) en ieder partuur wint bijna een prijs. De prijzen zijn ook dit jaar weer aangeboden door de plaatselijke middenstand en de gemeente Leeuwarderadeel. Opgave (voor 20 augustus) bij Any van Straten 058 2571920 of via de e-mail: hanszwartstiens@ gmail.com De winnaars van 2008 ◆

Graag foto’s apart aanleveren i.p.v. in het Word document? En tenminste 1MB Stienser Omroeper

6

Van donderdag 20 t/m zondag 23 augustus a.s. organiseert T.V. Stiens weer het Jeugdtoernooi “It Gryntsje”. Was dit toernooi voorgaande jaren een dubbeltoernooi, dit jaar is er ook de mogelijkheid om te enkelen. Bovendien is het een officieel KNLTB-goedgekeurd toernooi (en telt het dus mee voor de rating/speelsterkte). Er wordt gespeeld in de volgende rubrieken: JE/ME/JD en MD t/m 10jr, t/m 12jr., t/m 14jr. en t/m 17jr. Graag willen wij ook dit jaar weer kinderen uitnodigen, die geboren zijn in 1992 of later, om mee te doen met dit toernooi. Er is een maximum deelname: dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt! De inschrijving sluit op maandag 10 augustus a.s. Inschrijvingen bij voorkeur via www.toernooi.nl ◆

2e Vakantiewedstrijd vissen BLAUWVERLAAT - Op zaterdagmorgen 25 juli is de tweede vakantiewedstrijd gevist van HSV de Voorn en HSV De Deinende Dobber. De vislokatie was het Prinses Margrietkanaal bij Blauwverlaat (omgeving Kootstertille). Het weer was niet denderend, hoewel het niet koud was en de zon af en toe scheen, regende het ook af en toe flink. Veel werd er niet gevangen, Tiny Hooisma-Hut werd winnaar met twee grote brasems.

De uitslag was als volgt: 1. T. Hooisma-Hut, Harlingen 2140 gram 2 vissen 2. F. Temme, Menaldum 2040 gram 10 vissen 3. J. v.d. Laag, Leeuwarden 825 gram 6 vissen 4. J.R. den Boer, Jorwerd 260 gram 5 vissen 5. R. de Jong, Menaldum 0 gram 0 vissen De volgende wedstrijd is de derde vakantiewedstrijd. Deze wordt gevist op zaterdag 8 augustus in het van Harinxmakanaal bij Kingmatille. U dient om 06.15 uur aanwezig te zijn voor de loting. Er wordt gevist van 07.00 11.00 uur. Voor inlichtingen of om eens een keer mee te doen kunt u bellen met de wedstrijdcommissie, tel: 058 2519531 ◆


3E

EDITIE 2009 VOOR DE THUISBLIJVERS

Wie maakt de mooiste, gekste, ontroerendste foto van onze Middelsee gemeenten?

Foto’s thuisblijvers ‘09 Met veel plezier kijk ik als Bilkert iedere week uit naar de Stienser Omroeper, waarbij ik jullie rubriek “foto van de thuisblijver” een boppeslach vind. Ik geniet van de natuur en mijn grote hobby is fotografie, een combinatie die perfect bij elkaar past. Zondag 19 juli liep ik samen met vrouw en uiteraard camera bij Zwarte Haan achter de zeedijk. Plots zagen we in de verte iets wat ik nooit eerder hier had gezien.

De zomervakantie is begonnen. Een heleboel mensen hebben hun koffers, tenten, caravans weer gepakt en zijn naar diverse bestemmingen vertrokken.

Maar... de thuisblijvers vieren vakantie op eigen wijze. Laat het ook dit jaar weer aan ons zien. Maak een foto hiervan en maak kans op een leuke prijs en uiteraard een plaatsing in de Stienser Omroeper. Mail uw foto in jpeg formaat op een zo hoog mogelijke resolutie (minstens 1Mb) naar: stienseromroeper@planet.nl ◆

Een koppel van maar liefst zes prachtig roze flamingo’s lieten zich het voedsel, geboden door het wad zich lekker smaken. Voor mij een wonder van de natuur en een uniek fotomoment! Met dit soort plaatjes is thuisblijven geen straf. Bertus Dijkstra, Oudebildtzijl

Lot van Engeland uit St. Jabik blijft thuis en gaat met Mirka wandelen bij de Zeedijk. Foto: Mariëtte Berndsen, Oudebildtzijl

Wij gaan dit jaar niet met vakantie maar hebben wel ons skibox origineel gemaakt voor volgend jaar zomer 2010. De skibox moet nog een jaartje wachten. Vincent van Engelen, Regnerus Falcostrjitte 5, Stiens

Dit is ook vakantiepret, een fijne fietstocht en met de 'Wynser Oerset' over de Dokkumer EE. Hartelijke groeten, Jan Looijenga, De Kamp 22, Britsum.

Hier een foto van een thuis blijver. In Stiens bij deze nieuwe winkel, heb je voor de thuis blijver toch iets lekkers. Daar blijf je toch voor thuis! Marjan van Merode, Grovestins 14 te Stiens. Stienser Omroeper

7


IN EN RONDOM

LEEUWARDERADEEL

Wat te doen deze zomer Recreatie in Leeuwarderadeel DAGRECREATIE/MUSEA Dekema State, Dekemawei 5, 9057 LC Jelsum Een 15e eeuws Fries landhuis, compleet met grachten en singels. Er is een grote collectie familieportretten aanwezig. De tuin is bekend om zijn stinzenflora in het voorjaar. Tel. 058-2574786/058-2570020 www.dekemastate.nl Galery "De Garaazje", Moundyk 17, 9051 AH Stiens Tel. 058-2571314 www.pleinstiens.nl/cultuur.htm Martena State, Swarte Singel 1, 9056 PN Koarnjum Deze bewoonde state is niet voor publiek toegankelijk, maar wel het bijbehorende bospark met zijn bijzondere stinzenflora. Het miniatuur kasteeltje is gebouwd in neorenaissancestijl. www.martenastate.nl

Molen De Hoop, Stiens www.molendehoopstiens.nl Winkelmuseum De Grutter, De Streek 10, 9071 XG Alde Leie Dit museum ademt nostalgie uit en brengt u terug naar vroegere tijden toen bepaalde etenswaren zoals koekjes, stroop etc. nog los werden verpakt. Opening mei t/m september op woendag- en zaterdagmiddag. Tel. 0518 - 421546 www.beleeffriesland.nl/museumdegrutter Zwembad Sportcomplex It Gryn, Ieleane 1, 9051 LP, Stiens Een modern zwembad met vele faciliteiten. Binnen- en buitenbad en speelweide. Diverse recreatieve mogelijkheden en een sportcafé. Info 058-2572400. www.leeuwarderadeel.nl

HORECA Kinderboerderij Doniastate, Truerderdyk 14, 9051 LC Stiens

Zorgboerderij van Talant, waar verstandelijk gehandicapten meehelpen in restaurant, met verzorging dieren en bijhouden van het terrein. Tel. 058 – 257 3832

- Café-restaurant De Smalle Brug, Smelbrêge 22, 9051 BH Stiens - Café De Kern, Smelbrêge 3, Stiens - Eatcorner Piter Jelles, Langebuorren 49, Stiens - Chinees-Indisch restaurant “Azië”, Langebuorren 39, Stiens

- Eetgelegenheid El Farao, P. Jellessingel 4, Stiens - Café-bar De Tuolle, Brédyk 13, Koarnjum - Café De Terp, Lege Hearewei 42, Hijum - Restaurant Leafe Sâwntjin, Lege Hearewei 14, Hijum - Wok Paradijs, Brédyk 17, Jelsum - Da Vinci, Italiaans restaurant, Brédyk 7, Jelsum - Café De Drie Gemeenten, Lege Hearewei 12, Alde Leie - Restaurant Eetcafé De Molen, Vrouwbuurtstermolen 2, Vrouwenparochie - Eetcafé De Winze, nr. 30 Wyns - Schenkerij De Vlier, Bartlehiem 13, Bartlehiem

WANDEL-/FIETSROUTES Literatuurroute Leeuwarderadeel De route bevat een 38-kilometer lange fiets- en wandeltocht langs gedichten en romanfragmenten van Friese schrijvers. De route voert door alle 7 dorpen van de gemeente. De route is in bundelvorm uitgebracht met gedichten en fragmenten in Nederlands en Fries, met tekeningen, foto’s en een beschrij-

Schelpenpret in het Natuurmuseum Fryslân Aan het begin van de zomervakantie heeft het Natuurmuseum Fryslân alle kinderen in Fryslân opgeroepen om op hun vakantieadres zoveel mogelijk schelpen te verzamelen. Met deze schatten uit de zee kunnen ze de laatste twee weken van de vakantie een mini-expositie inrichten in het museum. Daarnaast maken de kinderen een schelpenschilderijtje.

vondsten op naam te brengen. Daarna worden ze in kleine vitrines tentoongesteld. Verder kunnen de kinderen met de eigen schelpen een schilderijtje maken. In een bak zand wordt een schilderijlijstje gelegd. Daarbinnen rangschikken de kinderen de gevonden schelpjes. Dan gaat er een laag gips overheen. In de tijd dat het gips droogt, kunnen de kinderen de tentoonstelling Noordzeegeheimen bekijken. Na een tijdje wachten is het kunstwerkje klaar en kan diezelfde middag al mee naar huis genomen worden.

Of je nu in Nederland bent gebleven of ver weg de stranden hebt afgezocht: schelpen zijn altijd prachtig om te zien en om mee naar huis te nemen. Het Natuurmuseum wil de kinderen Stienser Omroeper

8

de gelegenheid geven om een kleine expositie in te richten, zodat ook anderen kunnen genieten van de schoonheid van de zee. Medewerkers van het museum helpen de kinderen om de

Het tentoonstellen van je schelpenverzameling vindt plaats van 11 t/m 21 augustus in het Friesland Bank Atrium. Het maken van schelpenschilderijtjes is van 11 t/m 14 augustus en van 18 t/m 21 augustus, doorlopend tussen 13.00 en 16.00 uur. Lijstjes en gips zijn aanwezig, schelpen kunnen de kinderen zelf meenemen. Schelpenpret wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Noord-zeegeheimen. In deze expositie maken kinderen kennis met een aantal bijzondere bewoners van de Noordzee. De expositie is origineel, prikkelt en maakt nieuwsgierig. Door de speelse opzet is de tentoonstelling geschikt voor jong en oud. Deze expositie is nog te zien tot en met 27 september ◆

ving van de diverse auteurs. Boekje en routekaart zijn o.a. verkrijgbaar bij de receptie in het gemeentehuis, Ljipstrjitte 1 in Stiens. Rienks Paad/Kooipaad in Alde Leie Een wandelroute in en om het dorp Oude Leije van ca. 7,5 kilometer. Het pad volgt deels een bestaand tracé van paden/wegen, deels een reeds aanwezige verharding en deels een onverhard tracé. Het pad gemarkeerd door paaltjes. Naast recreatieve doeleinden wordt aan de deelnemer aan de wandelroute ook historische informatie verstrekt over Oude Leije. De folder is verkrijgbaar bij Winkelmuseum de Grutter, De Streek 10 en bij Camping De Roos, Leijester Hegedyk 74. Fiets- en wandelpad langs Dokkumer Ie Een prachtig fiets- en wandelpad voert langs de Dokkumer Ie. De totale route loopt van Leeuwarden naar Dokkum of andersom, maar ietsje minder mag natuurlijk ook. Zo’n 6 kilo-

meter ten oosten van Stiens komt u bij de splitsing Feinsumer Feart en Dokkumer Ie het bruggetje fan Bartlehiem tegen, heroïsche locatie van de enige echte Elfstedentocht. Fietspont Wynser Oerset Op zonet genoemde route is het tussen Leeuwarderadeel en Tytsjerksteradiel mogelijk om de Dokkumer Ie over te steken met de fietspont ter hoogte van het dorpje Wyns. Opening: 14 mei 15 september ma. t/m vr. 13.0017.30 uur; za. en zo. 11.00-19.00 uur. Vanaf 15 sept. t/m eind sept. vaart de pont alleen op za. en zo.

JACHTHAVENS - Jachthaven Alde Leie met speeltuin (Rekreabuorren), gelegen aan Langedyk Tel. havenmeester: 0518-421030 - Jachthaven Britsum/WSV De Klompskippers, Efter de Wâl 5 Britsum. Info nieuwe ligplaatsen: 058 - 257 2627 Tel. havenmeester; 0518-431388 www.deklompskippers.nl - Jachthaven Feinsum (met speeltuin en jeu de boules) Tel. 058 2574361◆

Zaterdag 29 augustus 48ste Hallumer autocross Nog een aantal weken te gaan! Dan zal Hallum voor de 48ste keer gastheer zijn van een 150tal autocrossers. Een unieke gebeurtenis, want waar in Nederland spelen ze dit voor elkaar. De Hallumer Autocross Club (H.A.C.) zal op hun locatie aan de Zuidermiedweg in Hallum weer een spectaculaire middag gaan verzorgen, waarbij de volgende klassen aan de start verschijnen: H.A.C. 1600 klasse - Kever klasse - Rodeo klasse - Vrije standaard klasse - Stockcar F1 klasse Op deze welbekende laatste zaterdag van augustus zullen we rond de klok van 11.00 uur gaan starten met de eerste manche en we hopen rond de klok van 18.00 uur de laatste race van deze dag te gaan rijden. Dit zal net als vorig jaar een massastart zijn voor de stockcar F1! In de vrije standaard klasse zal er dit jaar voor de 4e keer worden gestreden om de felbegeerde Durk Wagenaar bokaal. Zowel voor deze vrije standaardklasse als de stockcar F1 klasse, zal de 1e prijs 500 euro zijn. Wil je ook deelnemer zijn in één van de bovengenoemde klassen en gaan strijden voor de eer om de Hallumer cross te winnen? Schrijf je dan nu in via autocrosshallum@live.nl onder vermelding van je adresgegevens, klasse en startnummer. Omdat de H.A.C. ervoor heeft gekozen om zelf de cross te gaan organiseren kun je de reglementen vinden op www.feestcommissiehallum.nl. Kortom, wilt u als toeschouwer genieten van een geweldige sepctaculaire crossmiddag, of wil je in het illustere rijtje winnaars van Hallum komen te staan! Schrijf je dan nu in of kom op zaterdag 29 augustus naar Hallum aan de Zuidermiedweg. Aanvang 11.00 uur ◆


Fietstocht langs oeroude bomen vanaf Schierstins

Informatieavond Milieuvervuiling & kanker

FEANWALDEN/VEENWOUDEN - Zaterdag 15 augustus houdt De Schierstins te Feanwâlden/Veenwouden weer haar jaarlijkse fietstocht. De route gaat deze keer langs monumentale, oude bomen in voornamelijk Tytsjerksteradiel. Het wordt een tocht in een deels lommerrijke streek en deels een open landschap. Onderweg treft de fietser diverse fraaie en monumentale bomen aan. De tocht is iets minder dan 40 km. De start is tussen 10.00 en 13.00 uur bij de Schierstins aan de Haadstrjitte/ Hoofdstraat 1 in Veenwouden ◆

Begin dit jaar is er bij mijn vader Jan v.d. Meulen kanker geconstateerd. Mijn vader is een echte sportman en heeft in zijn leven amper een dokter bezocht. Bij veel mensen is dan ook de vraag gerezen, hoe kan dit‌‌

D.m.v. Thèta-healing (een techniek om emotionele en fysieke blokkade’s op te sporen), kwam ik erachter dat ĂŠĂŠn van de oorzaken van zijn kanker milieuvervuiling is. Milieuvervuiling is er in vele soorten, waarvan een aantal zichtbaar maar ook een groot aantal onzichtbaar of onbekend. EĂŠn van de meest ‘sneaky’ vervuilingen is straling. Met alle elektrische apparaten in onze huishoudens, draadloze netwerken, mobiele tele-

foons en een netwerk van zendmasten. Ze verstoren onze natuurlijke frequentie en tasten zo ons immuunsysteem aan. Is je huis gebouwd op een aardstraal of waterader (bv een gedempte sloot), dan is het goed mogelijk dat je hier gezondheidsproblemen door hebt. Ons voedsel wordt volgestopt met E-stoffen, twijfelachtige zoetstoffen, kunstmatige vitaminen, etc. En dan nog de gifstoffen in ons medicijnkastje‌. Elk jaar overlijden er min. 400 mensen als gevolg van ernstige maag- en darmaandoeningen door “onschuldigeâ€? pijnstillers als ibuprofen, naproxen en endiclofenac (bron: INS, NIPI) Op mooie zomerdagen zie je een netwerk van witte strepen afsteken

Graag tot dan, Margriet v.d. Meulen â—†

DONDERDAG 13 AUGUSTUS AANVANG: 20.00 UUR

Kijk ook eens op

2009

Orgelconcert Koepelkerk Leeuwarden

www.stienseromroeper.nl

Voor archiefmateriaal en prijzen

tegen de blauwe lucht. De zgn. chemtrails, geheime sproeioperatie´s met chemiecaliÍn. Onderzoek door de Amerikaan Clifford Carnicom heeft uitgewezen dat de chemtrials stoffen als aluminium en barium bevatten, maar ook magnesium, titanium en er zijn zelfs schimmels en virussen aangetroffen. Om u hier meer over te vertellen en u te laten weten, wat u zelf kunt doen om u hiertegen te beschermen en voor meer uitleg over Thèta healing, is er vrijdag 21 augustus a.s. een informatieavond in dorpshuis Britsen-burgh te Britsum. Aanvang: 20:00 uur inloop vanaf 19:30 uur. Vrij entree.

Tjeerd van der Ploeg (*1958) behaalde in 1985 het einddiploma solospel voor orgel aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.

  

  

 

 

     !" #$% " & " & ' (  )& * ' 

  

  

Deze uit Friesland afkomstige organist heeft vele cd-opnames op zijn naam staan met o.a. werk van Herbert Howells (opgenomen in Schagen en Selby Abbey) en Charles Tournemire (opgenomen in Doual, Cambrai en Parijs). Deze opnames kregen een hoge waardering van de internationale pers. Tjeerd van der Ploeg is leider van de Scola Cantorum Purmerend. Daarnaast publiceert hij artikelen over orgelmuziek en geeft hij cursussen, workshops en heeft een concertpraktijk. Hij is als organist verbonden aan de St. Christoforuskerk te Schagen waar hij het fameuze Nicholson-orgel (1882) bespeelt â—†

        

   

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l

Timmer & onderhoudsbedrijf

SOL Lytse dyk 1 9055 NC Britsum (058) 257 3615 (06) 14285129

• verbouwingen • Badkamers • Dakkapellen • Dakramen • Kozijnen (reparatie) • Onderhoud

Loodgieters- & Installatiebedrijf Voor al uw

BOONSTRA Totaal installateur

• Airco • Dakbedekking • Gas • Zinkwerken • Water • Elektra • Sanitair • Centrale verwarming • Riool ontstoppingen

SeedÝker 7, 9051 VB Stiens • tel 058-2574689 www.boonstra-installaties.nl Stienser Omroeper

9


Stienser Braderie en Rommelmarkt in een ander jasje! De Braderie en rommelmarkt te Stiens, welke dit jaar op 5 september zal plaatsvinden gaat in een iets ander jasje gestoken worden. De organisatie is dit jaar weer in handen van de O.V.L. (Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel).

Omdat er in het verleden nogal wat op- en aanmerkingen zijn geweest door met name de standhouder/deelnemers op het bedrijf die de organisatie in handen had zijn een drietal leden van de O.V.L. bereid gevonden om de organisatie op zich te

nemen. De altijd drukke en gezellige braderie met rommelmarkt in hartje centrum zal een aantal veranderingen krijgen die voor alle deelnemers (standhouders) maar OOK voor de deelnemers aan de rommelmarkt van belang zijn, vandaar dit bericht om misverstanden te voorkomen. De rommelmarkt zal dit jaar NIET om de Begraafplaats/St. Vituskerk plaatsvinden maar op het parkeerterrein naast het gemeentehuis, afhankelijk van het aantal deelnemers voor de rommelmarkt kan er eventueel

nog uitgeweken worden naar een andere locatie. De organisatie zal u daar van op de hoogte stellen. De Braderie en rommelmarkt zijn van 10.00 tot 17.00 uur, dit betekent dat de verkoop dan ook vanaf 10.00 uur open is en om 17.00 uur sluit. Wij verzoeken alle standhouders en deelnemers van de rommelmarkt dan ook om op tijd aanwezig te zijn voor het opbouwen. Tijdens de braderie/rommelmarkt is het hele centrum van Stiens de gehele dag afgesloten

KRING-APOTHEEK

Postduivenhouders PV 'Op Eigen Wjukken’ Stiens

Dat de vlucht voor de jonge duiven daardoor nog redelijk zwaar was, bleek uit het feit dat het concours 35 minuten heeft opengestaan en ook bij het klokafslaan om 19.00 uur bleken er toch nog een aantal duiven niet terug te zijn op de hokken. Met 4 duiven bij de eerste 10 aankomende duiven en 16 van de 26 ingekorfde duiven op de uitslag een klasse apart. Ook ons nieuwe lid, Mia van Hiel, was weer duidelijk aanwezig in de top 10 en wel met 3 duiven. Herman Bootsman, die het kampioenschap aanvoert liet deze week kostbare punten liggen, deze zal dan ook volgende week weer zorg moeten dragen om weer bij de top te zitten zodat hij zijn kampioenschap Jonge Duiven veilig kan stellen. Over de eerste 5 vluchten zijn er nog 2 duiven van de 250 jongen duiven die elke week prijs hebben gevlogen. Het duifkampioenschap wordt dan ook aangevoerd door R. van der Zwaag met de 09.1636760 met een totaal van 4079 punten de 2e plaats is voor Herman Bootsman met duif 09.1637149. 3963 punten. Volgende week wordt de derby jonge duiven vervlogen van uit het Belgische Isnes 320 km. Voor deze prijzenvlucht hebben de meesten leden 10 duiven ingezet. De eerst binnen komende Derby duif wint 50 % van de inleg de 2 de 25 % de 3 de 15 % en de 4 de 10 %. Dus volgende week extra spanning bij de duivenmelkers van Op Eigen Wjukken. Uitslag Hasselt: P. Boschma 1 (snelheid 1282per minuut) 4.5.9.16.17.30.31.32.38.40.41.42.52.61. 68. R. van der Zwaag 2.12.20.24.26.28.56. M. van Hiel 3.7.10.15.35.48.57.62. H.M. Bootsman 6.8.13 14.25.29.34.36.37.43.44.45.46.47.51.53.54.67. L. Hamersma 11.19.21.23.27.33.50.55.63.64. Comb. Span/Hoogland 18.22.39.58.59.65. Comb. Dekker 49.66. R.A. Ketellapper 60 ◆

Duivenuitslag De Noordervlucht Blija Zaterdag 25 juli j.l. zijn de duiven om 08.30 uur gelost vanuit Hasselt (268 km), met een westnoordwesten wind. Er werden 360 duiven ingekorfd van 14 deelnemers. De eerste duif werd geconstateerd door Piet Hiemstra uit Stiens om 11.53.03 uur welke een snelheid van 1281 m/min (77 km/h) maakte.

Stienser Omroeper

1, 6, 12, 13, 15, 23, 26, 37, 42, 47, 51, 52 2, 3, 9, 10, 11, 14, 16, 21, 33, 35 58, 67, 70, 79, 82, 85 5, 18, 19, 27, 32, 40, 41, 43, 54 7, 8, 20, 29, 31, 48, 65 17, 34, 44, 57, 72, 73, 75 22, 49, 60, 63, 81 24, 30, 38, 45, 62, 66, 71, 77, 80, 83, 86, 87 25, 28, 64 36, 50, 53, 74, 88, 89 ◆

10

R. Ronner J.J. Hoekstra S. Talsma D. Hiemstra

en ook deelnemers voor de rommelmarkt dienen zich van te voren aan te melden, aanmelden kan nog steeds via het e-mailadres: braderie-stiens@live.nl of bij de heer Seerden van de Primera te Stiens (op het plein bij het gemeentehuis). Aanmelden is op de dag zelf (5 september) niet mogelijk!!! TIP!

Schrijf 5 september alvast maar in je agenda, want het wordt dan weer erg gezellig en druk in Stiens met veel kraampjes en live muziek!!! ◆

OVER INSECTENSTEKEN EN -BETEN

Au! gestoken!

Voor de tweede keer dit jaar wist Piet Boschma de vlucht van Hasselt (België) te winnen. Was dit in april de 2e Vitessevlucht met oude duiven, nu was het de 5 de jonge duivenvlucht. De duiven moesten en afstand van 260 km overbruggen, dit met een harde westelijke wind. Vanaf de losplaats gingen de duiven met een zuidwestelijke wind met een hoge snelheid richting Friesland, echter ter hoogte van Zwolle veranderde wind en werd deze west noord west en moesten de laatste 80 km tegen wind in naar de hokken worden gevlogen.

Verdere uitslag: P.J. Hiemstra G. v/d Wal Ronner & Zn. D. Wolbers J. Hiemstra A. Hiemstra E.H. Brouwer J. van Leeuwen W. en G.P. Dijkstra S.J. Bootsma

voor ALLE verkeer (m.u.v. dienstverleners) van 06.00 tot 18.30 uur. Om alles in goede handen te leiden is er besloten dat alle standhouders en deelnemers m.u.v. de winkeliers welke aan de Langebuorren en Smelbrêge gevestigd zijn, zich dienen te melden aan de Uniawei (ter hoogte van het parkeerterrein van de Poeisz en Lidl). Daar worden ze ontvangen, moeten ze hun huurprijs (kraam/ grond) voldoen en worden ze naar de voor hun gereserveerde plaats gebracht. Standhouders

39, 61, 69, 90 55 59,76, 78, 84 4, 46, 56, 68

In de zomer worden veel insecten actief. Dat betekent dat deze vliegende lastpakken herhaaldelijk op bezoek komen. Niet alleen het gekriebel en gezoem zijn storend. Als een insect steekt of bijt, kan dat flink wat last bezorgen.

Wespen, bijen en hommels steken alleen uit verdediging. Als een wesp, bij of hommel in het nauw wordt gedreven, kan hij in de aanval gaan. Sla dus nooit naar deze insecten. Om steken te voorkomen is het beter ‘s avonds niet dicht bij een lichtbron te gaan zitten. Door rook van een kaars, fakkel of wierook blijven insecten juist op een afstand. Witte kleding stoot insecten af. Bovendien is het verstandig in de zomer geen geparfumeerde cosmetica te gebruiken, dit trekt insecten aan. Muggen en horzels vragen om een actievere verdediging. Gebruik een insectenwerend middel dat DEET bevat. Behandeling van de steekplek Wie is gestoken door een insect, kan rond de steekplek een gezwollen, rode, jeukende en of pijnlijke huid hebben. Deze veelal ongevaarlijke reactie verdwijnt vaak na een paar dagen. Krab niet aan de steekplek. Dit kan infecties veroorzaken. De plek met een pleister afplakken, maakt krabben onmogelijk. Bij een steek van een bij moet de angel uit de huid verwijderd worden. Om een erg grote zwelling te voorkomen, kan de steekplek het beste worden gekoeld met een ijskoude doek, eventueel gedrenkt in azijn of citroensap. Verder zijn er bij Kring-apotheek Stiens veel middeltjes te koop waarmee pijn en jeuk van een insectenbeet verzacht kan worden. Vraag bijvoorbeeld naar een gel met menthol en/of lidocaïne. Een dergelijke jeuk- of pijnstillende crème kan ook verlichting bieden wanneer de huid in aanraking is geweest met een brandnetel of een kwal. Bij een kind jonger dan twee jaar mogen geen menthol bevattende producten worden gebruikt. Menthol kan bij jonge kinderen benauwdheid veroorzaken. Pas goed op dat kinderen de jeukstillende middelen niet aflikken of in de ogen krijgen. Laat de middelen eerst goed intrekken, daarna kan dit geen kwaad meer. Tien gouden tips tegen insectenbeten 1. Frisdrank en bier trekken wespen aan. Laat nooit blikjes openstaan en drink nooit zonder rietje uit een blikje. Als er een wesp in zit, kan deze in mond of keel steken. 2. Vermijd de omgeving van vuilnisbakken en afgevallen fruit, wespen zijn daar dol op. 3. Vermijd fysiek werk waarbij u bezweet raakt. Zweet trekt insecten aan. 4. Controleer bij het knippen van een heg of werk aan oude daken eerst of er geen wespennest is. 5. Vermijd de omgeving van bijenkorven en bloemperken in bloei. 6. Draag geen felgekleurde of zwarte kleding. Wit, groen en lichtbruin zijn het minst aantrekkelijk. 7. Loop nooit blootsvoets door een grasveld. Bijen zijn verzot op de bloempjes van klaver en madeliefjes, en wespen kunnen een nest in de grond hebben. 8. Vermijd sterk geurende deodorant, aftershave en zonnebrandcrème. Zij trekken bijen en wespen aan. 9. Vermijd wilde bewegingen wanneer er een wesp of bij in de buurt is. Sla nooit een insect dood dat op het lichaam is gaan zetten, schiet het eventueel met een vinger weg. 10. Dood geen bij of wesp in de buurt van het nest, dit trekt soortgenoten aan. Teken Een teek zuigt zich vast op de huid. Wanneer een teek de inhoud van een bepaalde klier in de wond leegt, kunnen ziektes zoals bijvoorbeeld de ziekte van Lyme over worden gebracht. Wie een wandeling gaat maken in het bos, kan het lichaam het beste zo veel mogelijk bedekken en na het wandelen het lichaam controleren op teken. Het is belangrijk om een teek zo snel mogelijk, liefst binnen zes uur, op de juiste manier te verwijderen. Het is belangrijk de teek heel te houden. Dit kan met een speciale tekentang of met een pincet. Vraag ernaar bij Kring-apotheek Stiens ◆


Zomerpuzzel

Programmering wk.32 Radio Middelsee MAANDAG 3

DINSDAG 4

4

AUGUSTUS

19:00 - 6:00 Middelsee Nonstop Nonstop gevarieerde muziekmix AUGUSTUS

19:00 - 20:00 Middelsee Actief Service, cultuur en achtergrondinformatie

9

20:00 - 24:00 Popspectrum Themaprogramma met popmuziek door de jaren heen 24:00 - 6:00 Middelsee Nonstop Nonstop gevarieerde muziekmix

WOENSDAG 5

AUGUSTUS

10:00 - 11:00 Middelsee Actief Service, cultuur en achtergrondinformatie 19:00 - 20:00 Middelsee Actueel Actualiteiten uit de vier Middelseegemeenten

2

20:00 - 6:00 Middelsee Nonstop Nonstop gevarieerde muziekmix

DONDERDAG 6

6

AUGUSTUS

10:00 - 11:00 Middelsee Actueel Actualiteitenprogramma (herhaling van woensdag) 11:00 - 12:00 Middelsee Actief Service, cultuur en achtergrondinformatie (herhaling van dinsdag)

8

19:00 - 6:00 Middelsee Nonstop De gemeenteraden zijn met zomerreces, dus hoort u nonstop muziek

VRIJDAG 7

AUGUSTUS

20:00 - 24:00 Middelsee Relax Radio Café Popmuziek, live muziek en interviews - Deze week met Barry Nice and The Nice Guys. 24:00 - 8:30 Middelsee Nonstop Nonstop gevarieerde muziekmix

3

ZATERDAG 8

AUGUSTUS

14:00 - 20:00 Live verslag van het buikglijd-evenement in Marrum 20:00 - 22:00 Bass In Your Face Programma met Hardstylemuziek 22:00 - 8:00 Middelsee Nonstop Nonstop gevarieerde muziekmix

ZONDAG 9

1

7 5

Zet de letters in de grijze vlakken van de Zomerpuzzel in de juiste volgorde en er zal een woord ontstaan. De oplossing kan worden ingezonden tot woensdag 2 september a.s. voor 11.00 uur bij Nynke Edelsmid in Stiens. De oplossing van de ZOMERpuzzel was ZWEMBAD. De winnaar van de zomerpuzzel is M. Snijder-Hoekstra, Hallum. U kunt uw prijs ophalen bij Nynke Edelsmid in Stiens ◆

Dorpsfeest Ferwert-Hegebeintum De PAFH is alweer druk bezig met de voorbereidingen van het komend dorpsfeest dat zal plaatsvinden van donderdag 10 september tot 13 september a.s. Ook veel buurtverenigingen en andere fanatieke dorpsbewoners zijn al druk aan het klussen en bouwen voor de straatversiering met als thema RECLAME.

Het feest begint op donderdagochtend met een peuterprogramma, ’s middags zullen de heren Pyt Nauta en Johannes van Dijk voor de 55plussers vertellen, met beeld, over de geschiedenis van Ferwert en Hegebeintum. ’s Avonds wordt er een knobbeltocht en een oriënteringsrit georganiseerd.

Vrijdagmorgen zullen alle kinderen van de basisscholen meedoen aan “Ferwert got talent”, waarna ’s middags het kritebekerkaatsen vanaf 12.00 uur van start zal gaan. Vrijdagavond zal het Ferwerter/Hegebeintumer talent van de bühne afspetteren tijdens de Ferwerter playbackshow, en ook de POP-2009 zal tijdens deze avond uitgereikt worden. Met muziek van 2Day belooft het een bruisende avond te worden! Zaterdagmorgen begint om 11.00 uur het matinee met dansmuziek van The Melodymakers, de prijsuitreiking van de straatversieringswedstrijd zal

AUGUSTUS

09:00 Rechtstreekse Kerkdienst Deze week vanuit de hervormde kerk te Stiens Voorganger is ds. J.W. van Dijken uit Hallum

plaatsvinden, en er kan weer lekker gegeten worden in de tent. Ook is er natuurlijk van alles te doen voor de kinderen. Om ca. 13.30 uur komt de sterkste man Wout Zijlstra een spectaculaire demonstratie geven, wat u niet mag missen! Het belooft een spektakel te worden waarbij ook het publiek haar kunnen kan laten zien. ’s Avonds treedt de superband FRAGMENT op in de feesttent en het dorpsfeest wordt afgesloten met een tentdienst op de zondag. Voor meer informatie: www.pafh.nl of info@pafh.nl ◆

12:00 - 16:00 Middelsee Relax Radio Café Herhaling van vrijdagavond i.v.m. vakantie Paulus ‘Torenvogel’ Kingma 16:00 - 17:00 Middelsee Actueel Actualiteiten uit de vier Middelseegemeenten (herhaling van woensdag) 17:00 - 18:00 Middelsee Actief Service, cultuur en achtergrondinformatie (herhaling van dinsdag) 18:00 - 20:00 Radio Active Infotainment 20:00 Middelsee FM Prettig gestoord muziekprogramma. 21:00 - 6:00 Middelsee Nonstop Nonstop gevarieerde muziekmix

Waar te vinden? Radio Middelsee is op de kabel te ontvangen in Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel op 96.1 Mhz, in de ether op 105.3 Mhz en via onze website www.radiomiddelsee.nl. Buiten de eigen uitzendingen om hoort u Omrop Fryslân op onze zenders ◆

Stienser Omroeper

11


Binnen schilderwerk?

Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding! HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR PARTICULIEREN, P A ARTICULIEREN, BEDRIJVEN, B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z EN WONINGBOU WONINGBOUWVERENIGINGEN! UWVERENIGINGEN! HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D VAKWERK V A AKWERK OP HET GEBIED VAN: VA VA AN: COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, INSTALLA ATIE T S, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T CV CV-KETEL V-KETEL VER VERVANGING, RVANGIN A NG, HUUR EN LEASE, EIGEN 24-UURS SER SERVICEDIENST, RVICEDIEN V NST T, VERWARVER RWAR A MING, RADIATOREN, RADIA AT TOREN, VLOERVERWARMING, VLOER RVER V RWA AR RMING, KOELING, VENTILATIE, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECH HNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T SANIT SANITAIR, AIR, DUURZAME DUURZAM ME ENERGIE TOEPASSINGEN, TOEP PASSINGEN, A ZONNEBOILERS, ZONNEZO ONNESTROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN. SUBSIDIE-AANVRAGEN N.

Technisch T echnisch Installatiebedr e Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

Telefoon Telefoon e (058) ( 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 N NH H BRITSUM

www www.haijma.nl w.hai . ijma.nl info@haijma.nl

Lege Hearewei 1 / 9051 BJ Stiens T. 058 - 257 12 08 / M. 06 - 22 144 907

BRADERIE + ROMMELMARKT te Stiens zaterdag 5 september van 10.00 tot 17.00 uur opgave voor kraam/deelname kan bij: braderie-stiens@live.nl of bij Dhr. L Seerden (Primera Stiens) 058 - 257 55 26

Varkensschnitzels

5.98

gepaneerd per kilo

8.98

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980

Openingstijden: maandag t.m woensdag 8.00 - 20.00 uur Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden op www.c1000.nl of in de folder die wekelijks bij u door de bus komt Stienser Omroeper

12

2.00

per kilo

Casa di Mama Pizza Dr. Oetker

5.60

3 stuks 8.40

2.30

Optimel Drink en Chocolademelk alle varianten per pak 1.1874 1 liter

0.99

extra groot

1.98

C1000 Boerenbrood wit, bruin of volkoren 2 hele broden

Perziken en nectarines

0.99

Amstel Bier krat 24 flesjes à 300 ml. Wij verkopen geen alcohol onder de 16 jaar

8.49 10.79

Omroeper 32 2009  

Stienser Omroeper