Page 1

deze week

1809

Goud en zilver... pagina 8

Foto van de maand... pagina 9

Jeugdsponsoractiet... pagina 8

61e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Piet Otto Swart Transporten Stiens Vanaf 2005 vervoert Piet Otto Swart met zijn eigen bedrijf vracht door heel Nederland.

wordt meestal gevonden via een speciale vervoerssite op internet, maar heel vaak hebben bedrijven zelf al contact gezocht voor vervoer richting het Noorden. In Leeuwarden lossen vader en zoon elkaar dan weer af en zo gaat dat de hele week.

Iedereen heeft wel eens de rode trekker met trailer zien rijden met op de voorkant P.O. Swart en op de zijkant: ‘Sjoch se ris sjen.’ Dit laatste is om aan te geven dat vader en zoon Swart best wel een beetje trots zijn op hun eigen trekker. Zoon Johannes (19) houdt nu alweer ruim een jaar samen met zijn vader de auto dag en nacht in beweging. De dag rond Van maandagochtend 6 uur tot zaterdagochtend 6 uur is firma Swart met een combinatie van trekker en trailer onderweg. Piet Otto vertrekt ’s avonds om 6 uur in opdracht van de firma Snel met emballagematerialen van Leeuwarden naar Strijen (Z-H). Daar staat een trailer met installatiematerialen klaar voor Den Haag. Dan weer naar Strijen met emballage en daarna met installatiematerialen richting Leeuwarden. Om 4 uur in de ochtend wordt Piet Otto afgelost door zoon

Piet Otto trots naast zijn auto. Johannes die na het lossen en laden van de trailer in opdracht

van de firma Van der Werff uit Heerenveen materialen vervoert

naar o.a. Arkel, Groot Amers of Oosterhout. Een retourvracht

Verhuizen De tweede tak van het bedrijf, maar eigenlijk de leukste, is verhuizen. “Daarmee zijn we met de naam Swart bekend geworden”, aldus Piet Otto, die aangeeft graag contact te hebben met mensen. Bovendien levert het minder stress op en het laden is toch een vak apart. Piet Otto verhuist met enige regelmaat bewoners van Talant, maar ook steeds meer particulieren weten hem te vinden voor dozen, dekens en natuurlijk vervoer. Hij komt dan met een wagen of hij levert een trailer, die dan door de bewoners zelf geladen en gelost kan worden. Praktisch en eenvoudig. Voor meer informatie kunt u dag en nacht contact opnemen via 06-53939618 ◆ Voor een achtergrondverhaal, zie pagina 6.

Graag deze week kopij en advertenties voor dinsdag 12.00 uur inleveren i.v.m. Koninginnedag

Heineken feliciteert Poiesz Naar aanleiding van de verhuizing van de Poiesz supermarkt naar de Uniawei feliciteerde Heineken Poiesz met een ludieke actie. Op Vrijdag 10 april en zaterdag 11 april konden klanten bij Poiesz terecht voor 2 kratten Amstel bier voor 15 euro. Als men zijn of haar kassabon voorzag van naam en telefoonnummer maakte men kans op 100 euro aan boodschappen. Dat deze actie klanten trok kan men wel raden, de kratten bier gingen weg als warme broodjes. De gelukkige winnaar was de familie Doeven. De boodschappen zijn op vrijdagmiddag 17 april aan hun overhandigd door dhr. Theo Lei van de firma Heineken. De familie Doeven was zeer te spreken over de boodschappen aangezien het allemaal goed bruikbare producten zijn, ze waren dan ook zeer welkom. Bij deze bedankt Poiesz de firma Heineken voor deze geweldige actie en een ieder die hier aan mee heeft gedaan ◆ Op de foto overhandigt Theo Lei de boodschappen aan dhr. Doeven en bedrijfsleider Diedie de Roos overhandigt de bloemen aan mevr. Doeven.

Boekenverkoop Bibliotheek Stiens Vanaf dinsdag 28 april start er een grote boekenverkoop in de bibliotheek van Stiens. Veel afgeschreven boeken en andere materialen te koop vanaf 0,50 euro. U bent van harte welkom tijdens de openingsuren van de bibliotheek ◆

Woning van de week!

Stiens - Uniabuert 8 Voor meer informatie betreffende deze schitterende woning kunt u contact opnemen met ons kantoor, of een bezoekje brengen aan onze website (www.germeraadengermeraad.nl).

Pieter Jellessingel 9 9051 BV Stiens T. (058) 257 18 25


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o.

Stiens

Hege Stins, Stiens

13 en 20 mei Rapworkshop van 19.30-20.00 u. 11 mei Breakdance in Jeugdhonk 8 voor tieners van 12 t/m 15 jr. t/m 31 juni Expositie van Dick Noordhoek in Bibliotheek t/m 1 juli Expositie van David Kampen in Gemeentehuis 6 juni Boekenmarkt 11 tot 14 juni Stienzer Keatsdagen 27 juni Taptoe 27 juni Triathlon COLLECTE 26 april t/m 2 mei: vrije periode (meivakantie) 3 t/m 9 mei: Astma Fonds

zondag 3 mei

Britsum 28 tot 30 mei Dorpsfeest

Hijum/Feinsum 21 tot 23 mei Dorpsfeest

Jelsum/Cornjum maandag 4 mei 19.45 4 Meiherdenking op het kerkhof van Jelsum 19.45 Klaverjassen, pearkekaarten in de Bining 19 t/m 21 juni Dorpsfeest 22 en 23 mei DTDweekend

Hijum donderdag 30 april 9.30-12.30 u. (rommel)markt bij de Gereformeerde kerk

Beetgum donderdag 30 april 13.00-14.00 u. Rommelmarkt aan de Liuwesingel van Brassbank Looft den Heer

Hallum vrijdag 1 mei 10.30-15.00 Opening theetuin van Lolkje Miedema, Doniaweg 10. Met hobbymarkt, spelletjes etc. zondag 3 mei 19.30 u. Uitsmijter op het Toeter4ing programma, de Singin, aan de Gedempte Haven (Bloemsma loods)

Oude Bildtzijl Donderdag 30 april 9.00-13.00 Vrijmarkt in de ds. Mooijstraat en A.C. Bakkerstraat t/m 9 mei Expositie van 20 kunstenaars in de Witte Klok

St. Annaparochie zondag 17 mei 13.30 Muzarthe huiskamerfestival in MFC Ons Huis vrijdag 3 mei 14.00-17.00 u. Open huis bij Atelier Elbow

St. Jacobiparochie zaterdag 9 mei vanaf 13.00 u. Pleinfeest voor de Groate kerk met div. activiteiten

Ferwert zaterdag 9 mei Jaarlijks meifeest

Hegebeintum t/m 1 juni Expositie van Gerty van der Meer, fotografische kunst in Bezoekerscentrum t/m 1 juni Expositie van Rienk Kruiderink, ruimtelijk werk van voor de hand liggende materialen in Bezoekerscentrum

Leeuwarden t/m 30 mei Expositie van Jan Pieter Foppen, Joan Carrilo en Gerard van Selst in Galerie De Kleine Hoogstraat t/m 27 september Expositie ‘Onmetelijk Licht’ van Ellen Floris in Natuurmuseum Fryslân.

Stienser Omroeper

2

09.30 u. ds. J.W. van Dijken, Hallum

St. Vitus, Stiens 09.30 u. ds. G.C. Officer, Leeuwarden 19.00 u. Dodenherdenking, mevr. K. Roosma-de Vries (IKW) Gereformeerde kerk, Britsum zondag 3 mei 09.30 u. ds. B. Smilde, Leeuwarden, Fryske tsjinst maandag 4 mei 19.30 u. ds. A.R. van der Honing. Jelsum: gez. vesper voorafgaand aan dodenherdenking Hervormde gemeente, Cornjum, Britsum, Jelsum zondag 3 mei 09.30 u. dhr. U. Zwaga, Mantgum maandag 4 mei 19.30 u. ds. A.R. van der Honing. Jelsum: gez. vesper voorafgaand aan dodenherdenking Gereformeerde kerk, Hijum zondag 3 mei 10.00 u. ds. D. Schreurs, Hegebeintum R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, Annaparochie zondag 3 mei 10.15 u. Pastoor M. Conijn Eucharistieviering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 2 mei 19.00 u. Pastor P. Vermaat, Woord- en comm.viering zondag 3 mei 09.30 u. Pastor P. Vermaat, Woord- en comm.viering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 3 mei 11.00 u. Pastor P. Vermaat & Joh.Franciscuskoor Woord- en comm.viering De Salvator, Leeuwarden zondag 3 mei 09.30 en 11.45 u. Jelmer Woudstra, thema: ‘Harmonie in je gezin en op je werk’ Baptisten Gemeente Parkkerk, Leeuwarden zondag 3 mei 10.00 u. ds. E. van Duyl. Heilig avondmaal Volle Evangelie Gemeente De Opstandingskerk, Leeuwarden zondag 3 mei 10.00 u. Dhr. E. Douma Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum zondag 3 mei 11.00 u. kand. D. Vonck 14.00 u. dienst Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 3 mei 09.30 u. ds. B. Smilde, Leeuwarde (Frysk) Gereformeerde kerk Britsum zondag 3 mei maandag 4 mei

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

4 mei Herdenkingsdienst

www.stienser omroeper.nl

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 4 mei 2009. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl

internet: www.stienseromroeper.nl

Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906 Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Oude Leije, Finkum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.

Het IKW Stiens organiseert op maandag 4 mei a.s. een Herdenkings-bijeenkomst in de St. Vituskerk te Stiens. Graag vragen wij uw speciale aandacht voor deze herdenking. Het is een ogenblik van bezinning, een moment om op gepaste wijze de slachtoffers te herdenken maar ook om ons te bezinnen op de rijkdom aan vrijheid die wij bezitten. De dienst begint om 19.00 uur en zal worden geleid door mevrouw K. Roosmade Vries. Muzikale medewerking wordt verzorgd door de Vituscantorij en mevrouw L. Steert zal de samenzang begeleiden. Na de dienst vertrekken de aanwezigen vanuit de kerk onder begeleiding van enkele trommelaars van Takostu naar het oorlogsmonument bij het gemeentehuis. Voor diegenen die dat willen bestaat de mogelijkheid om ook dan nog bij de Stille Tocht aan te sluiten. Bij het monument zullen wij in stilte de oorlogsslachtoffers gedenken waarna er een bloemlegging zal plaatsvinden ◆

Radio

Aanwinsten

Middelsé

Bibliotheek

Maandag 27 april 19:00 - 23:00 Middelsé Nonstop Nonstop gevarieerde muziekmix

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Campings Campinggids Europa- Verschijnt jaarlijks. Nederland, België, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Andorra, Spanje, Portugal. Informatief Volwassenen

Dinsdag 28 april 20:00 - 24:00 Popspectrum Popmuziek door de jaren heen Woensdag 29 april 19:00 Middelsé Actueel Actualiteitenprogramma 20:00 The highway of country Countrymuziek. 21:00 - 23:00 Middelsé Nonstop Nonstop gevarieerde muziekmix Donderdag 30 april 10:00 Middelsé Actueel (hh) Actualiteitenprogramma (herhaling van woensdagavond) 11:00 The highway of country (hh) Countrymuziek (herhaling van woensdag) 17:00 Geestelijke Noten Geestelijke muziek op verzoek 18:00 Tsjerke yn beweging Kerkelijk nieuws 19:30 Gemeenteraad Vrijdag 1 mei 18:00 Uur cultuur Informatie en rapportages over culturele zaken 20:00 - 24:00 Relax Radio Popmuziekprogramma - deze keer met een live optreden van "The Hangouts" Zaterdag 2 mei 9:00 OneDay Marathonuitzending van het programma Number One. Muziek en info voor en door jongeren 20:00 - 24:00 Bass In Your Face Programma met Hardstylemuziek Zondag 3 mei 09:00 Rechtstreekse Kerkdienst Deze week vanuit de gereformeerde kerk te Britsum Voorganger is ds B. Smilde. Deze dienst is Friestalig. 11:00 Tsjerke yn beweging (hh) Kerkelijk nieuws (herhaling van donderdag) 12:00 De Torenvogel Piratenprogramma. 15:00 The highway of country (hh) Countrymuziek (herhaling van woensdag) 16:00 Een uur cultuur (hh) Informatie en rapportages over culturele zaken (herhaling van vrijdag) 18:00 Radio Active Infotainment 20:00 Middelsé FM Prettig gestoord muziekprogramma. 22:00 - 23:00 Middelsé Nonstop Nonstop gevarieerde muziekmix ◆

Sonderen, Jakob van Edelstenen Wil je meer weten over edelstenen? In dit boekje kun je lezen hoe ze ontstaan, hoe ze heten en hoe ze eruit zien. Informatief jeugd Hill, Teresa - Omzien Na de dood van zijn moeder krijgt een jonge politieman de zorg voor zijn drie zussen. Overspoeld door verdriet neemt hij zich voor nooit meer iemand lief te hebben die hem zou kunnen ontvallen. Roman Volwassenen Laan, Dick - Pinkeltje en de boze tovenaar De zoon van de goede tovenaar Tirandu betovert zijn vader. Zo kan hij, vermomd als aardige pinkel-meneer, kinderen het bos in lokken om ze in vissen te veranderen. Vanaf 8 jaar Rosinski, - Het schild van Thor Stripboek Kooiker, Leonie - De Koppendans De 19-jarige Evenlien ontmoet tijdens een folkloristisch festival mannen van een Afrikaanse stam. Ze gaat de stam bezoeken en maakt kennis met diverse rituelen zoals de koppendans. Vanaf 15 jaar Black, Ingrid - Nachtdienst Een vrouwelijk speurdersduo onderzoekt de moord op enkele leden van een jaren daarvoor ontstaan vriendengroepje. Roman Volwassenen Evans, Harriet - De liefde van haar leven Na ruim 2 jaar van haar leven op de vlucht te zijn geweest voor haar verleden en zichzelf, keert een jonge vrouw terug naar haar geboortestad Londen om de feiten onder ogen te zien. Roman Volwassenen Maljers, Magreet - Laura’s verzet Prachtige roman van een dappere tiener in oorlogstijd: over vertrouwen en verraad, liefde en onrecht. Roman Volwassenen ◆

Skilhiem voor thuiszorg,

verpleging & verzorging en dienstverlening

de sulveren

rinkelbel

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

fan dizze wike:

In spel en spot zegt men dikwijls de waarheid

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

www.paletgroep.nl


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Nieuw: zonnebank 50 lampen 5 gezichtsbruiners 20 min 1x€7,- 10x€60,-. Hier word je goed bruin van! Reserveer ook voor massage of lichaamspakking.Massagepraktijk Jolanda Numans Vrouwenparochie 0518850595 of 06-51282821 www.marefrysicum.nl

Haagconiferen: Thuja Frieslandia en Thuja Brabant. Sterk in klei gekweekt, daardoor geen aanpassingen van grond nodig. Ook Buxus. Open vr+za of andere dagen na 16.00 uur 0518-400825 of 06-509448391 ‘t Bosch 5a St. Anna

Hazewindus Openhaardhout vanaf 45,- per m3. Meer info: www.hazewindus.com of bel 0518-413130/06- 25132378

BLAUWE LOFTEN

WWW.PLEINSTIENS.NL E.J. van der Wagen Wythusterwei 22 9051 EJ STIENS T 058­2570804 / 06­13397627 Internet:www.sifers.nl

SIFERS staat garant voor de volgende speerpunten: • Korte lijnen en een klantvriendelijke benadering • Nakomen van afspraken • Deskundigheid • Klantspecifiek advies op maat • Eerlijke c.q. gunstige prijs/kwaliteitverhouding OOK VOOR STARTENDE ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN!

Oranjebitter en pepersteaks Welkom in de week van oranjebitter, tompouce en… pepersteaks! Ja, je leest het goed, want bij de Keurslager betaal je deze week maar € 5,50 voor 3 pepersteaks. Een vorstelijke aanbieding die je kunt verwachten van een slager waar het altijd iets meer mag zijn. Ook als er niets te vieren valt!

Deze actie is geldig van 27 april t/m 2 mei 2009

Bôle fan de Moanne:

RUWE BOLSTER fan 1.40

APPELTSJEBÔLE fan 2.66

foar 1.10 foar 2.15

KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

Pepersteaks

Rosbief + Filet Americain

woensdag 29 april 2009

3 stuks

ORANJETOMPOUCEN foar 1.00 Koek fan de Wike:

FULKOEK fan 0.95 foar 0.70 Wykeinoanbieding:

4 APPELCARREES

foar 3.50

550

2x 100 gram

399

MAANDAG WEEKSTARTER

DINSDAG PIEKENDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

4 STIENSER LEKKERBEKJES SAMEN

VINKEN

ALLE SOORTEN IN DE RECLAME

295

div. soorten, per stuk

100

Tip: PESTO GEHAKT

TIP VAN DE KEURSLAGER

SPECIAL

VRIJDAG EN ZATERDAG

Kalfsreepjes in peperroomsaus per portie (300 gram)

Abrikozenflapje

BIEFLAPPEN

100 gram

500 GRAM

450

175

599

Aanbiedingen geldig van 27-4-2009 t/m 2-5-2009

Tel.:

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

- Autowasserette - Diepladertransport - Las- en constructiewerken - Verreiker verhuur - Pons & knipwerk Voor meer informatie: Derrik Seerob 2-A Stiens Tel. 06 - 53 40 68 56

Naam:

Iepen tún 30 april, 5 maaie. Planten, stekjes, antyk, Fryske boeken en sieraden bij F. de Vries Aldlânsdyk 37 Britsum

CARWASH STIENS

Brolsma, keurslager

Langebuorren 13, 9051 BD Stiens tel. 058-2571271, fax. 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl

Stienser Omroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

18

In verband met de komende feestdagen is het gemeentehuis GESLOTEN op donderdag 30 april (Koninginnedag) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag). Op vrijdag 1 mei en maandag 4 mei is het gemeentehuis gewoon GEOPEND voor het publiek. Het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tijden: 09.00 - 12.00 uur Tel.nr.: 058-2576677 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-9009 (NUON)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon (058) 2660000 (nachttelefoon 06-53772791)

Verloren en gevonden voorwerpen Verloren -Rijbewijs Gevonden -Herenfiets met versnellingen. -Meisjesfiets, blauw. Beide fietsen zijn gevonden bij ‘De Skalm’. -Gouden/goudkleurige ring met 3 steentjes. Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

.

Stienser Omroeper

4

Vaststelling van de ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen)’ gemeente Leeuwarderadeel”

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Praktisch verkeersexamen 2009

Algemene wet bestuursrecht

Het praktisch verkeersexamen is gehouden op maandag 20 april en dinsdag 21 april vanuit het politiebureau te Stiens. Tijdens deze 2 dagen hebben de kinderen van het basisonderwijs van de gemeenten Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel de gelegenheid gehad om hun verkeerskennis en -vaardigheden in de praktijk te toetsen. De scholen die aan dit verkeersexamen hebben meegedaan zijn van de Gemeente Ferwerderadiel: Op’e Dobbe te Hallum, It Fundamint te Hallum, Aasterage te Marrum, De Flieterpen te Reitsum, De Ikker te Blije en Op Streek te Ferwert. En van de gemeente Leeuwarderadeel: De Jint te Stiens, De Sprankel te Stiens, De Foarikker te Britsum en De Twilling te Stiens. Als praktijktoets moesten de kinderen een parcours fietsen. Naast het fietsen van het parcours konden de kinderen in een speciaal daarvoor ingerichte vrachtwagencombinatie tekst en uitleg krijgen over de dode hoek en ervaren via korte filmfragmenten wat de problemen zijn van de chauffeur. Alle grote vrachtwagens zijn nu verplicht een extra dode hoekspiegel of camera te hebben. De dode hoek wordt hierdoor kleiner, maar nog steeds ziet een vrachtwagenchauffeur niet alles wat vóór, rechts, naast of achter de vrachtwagen is, zeker als de verkeersomstandigheden druk en chaotisch zijn. Voor de kinderen is dit belangrijk om dit te weten als ze zelf als fietser (of voetganger) in een verkeerssituatie komen met een vrachtauto. De beide dagen zijn geslaagd verlopen. Daarbij komt ook nog dat het gemiddelde slagingspercentage van de kinderen goed is. Van de kinderen is namelijk 95% geslaagd

Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten.

.

Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Afgegeven vergunningen: •Lichte bouwvergunning 20090037 voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Sixmastins 40, 9051 HD te Stiens. Verzenddatum 16-04-2009. •Lichte bouwvergunning 20090046 voor het vergroten van de woning en het verbouwen van de garage, plaatselijk bekend Skûtsje 2, 9051 PR te Stiens. Verzenddatum 1604-2009. •Sloopvergunning 20090052 voor het slopen van asbesthoudende materialen, plaatselijk bekend Langebuorren 23, 9051 BD te Stiens. Verzenddatum 20-04-2009. •Reguliere bouwvergunning 20090025 voor het veranderen van de gevels (kleur wijziging), plaatselijk bekend Wylpstrjitte 7, 9051 AX te Stiens. Verzenddatum 20-04-2009. •Lichte bouwvergunning 20090045 voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Aak 2, 9051 PV te Stiens. Verzenddatum 21-04-2009. •Sloopvergunning 20090050 voor het slopen van dakplaten, wanden plafondbeplating van de berging en plafondplaten in de woonkamer, plaatselijk bekend Lege Hearewei 56, 9054 KE te Hijum. Verzenddatum 21-042009

.

Stiens, 27 april 2009. J.J. Kingma, secretaris Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 5 maart 2009 de ‘Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen)’ heeft vastgesteld.

Voorlichting: veilig internet voor jeugd Kent u de gevaren van internet voor uw kind? De gemeente organiseert een voorlichtingsbijeenkomst om u als ouder in de gelegenheid te stellen u te oriënteren op opvoeding en computers in dit multi-media tijdperk. Een voorlichter van de Stichting ‘De Kinderconsument’ kan u tijdens deze bijeenkomst bijpraten over de nieuwe mediawereld van uw kind, over computers en internet. U kunt uw eventuele zorgen en oplossingen delen. De volgende vragen komen tijdens de voorlichtingsbijeenkomst aan bod: • Waarom vinden kinderen internet zo leuk ? • Wat vinden zij zoal op internet ? • Wat is msn, sms, chat, downloaden, weblogs, profielen, cyberdaten e.a.? • Wat zijn de meest voorkomende problemen, zoals MSN pesten ? • Wat zijn de problemen die kinderen ervaren met internet ? • Wat zijn de oplossingen ? • Wat moeten kinderen zelf tenminste weten om zich tegen vervelende ervaringen te kunnen weren? Resultaten Na de voorlichting praten ouders en kinderen thuis vaak intensiever dan ooit over internet. Het gaat dan over zowel de niet leuke aspecten als de positieve kanten van internet. Ook maken ouders na de voorlichting vaak praktische afspraken met hun kinderen. Bent u geïnteresseerd? Bezoek dan één van de volgende voorlichtingsbijeenkomsten: • maandag 11 mei: “Dockinga College” in Ferwert, Great Sminia 38. • dinsdag 12 mei: “De Skalm” in Stiens, Pyter Jurjensstrjitte 17 De bijeenkomst duurt van 20.00 22.00 uur. U kunt zich opgeven via de website www.kinderconsument.nl. De gemeente organiseert deze bijeenkomsten samen met de buurgemeenten het Bildt, Ferwerderadiel en Menaldumadeel. Daardoor kunt u ook de bijeenkomst in de gemeente Ferwerderadiel bezoeken, als u dat beter past. In de gemeenten het Bildt en Menaldumadeel hebben de bijeenkomsten al plaatsgevonden

.

Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, heeft het kabinet besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van Basisregistratie voor adressen en gebouwen. In deze wetgeving, die in 2009 van kracht zal worden, wordt aan gemeenten opgedragen het gehele gemeentelijke grondgebied op te delen in adressen en gebouwen. De eenduidigheid van woonplaatsen, adressen en huisnummers bevordert de dienstverlening binnen de gemeentegrenzen en in de relaties met andere overheidsinstellingen. Een voorwaarde daarvoor is de vaststelling van een “Verordening naamgeving en nummering (adressen)” te worden vastgesteld. De verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum publicatie in de Stienser Omroeper. De verordening ligt gedurende de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Stiens. Een exemplaar van de verordening is tegen de daarvoor opgenomen vergoeding in de legesverordening verkrijgbaar. Deze publicatie vindt plaats naar aanleiding van het bepaalde in de artikelen 139 e.v. van de Gemeentewet

.

Stiens, 27 april 2009 Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester J.J. Kingma, secretaris

Ontvangen aanvragen: •Sloopvergunning 20090052 voor het slopen van asbesthoudende materialen, plaatselijk bekend Langebuorren 23, 9051 BD te Stiens. Ontvangstdatum 16-042009. •Reguliere bouwvergunning 20090053 voor het vernieuwen van de garage/berging, plaatselijk bekend Stienzer Hegedyk 26, 9051 LK te Stiens. Ontvangstdatum 21-04-2009. •Sloopvergunning 20090054 voor het slopen van de berging, plaatselijk bekend Stienzer Hegedyk 26, 9051 LK te Stiens. Ontvangstdatum 21-04-2009. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.


Gemeentelijke vrijwilligersverzekering Belangrijk nieuws voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties De afgelopen weken hebben wij u een aantal keren over de via de gemeente lopende vrijwilligersverzekering geïnformeerd. Deze vrijwilligersverzekering bestaat uit een vijftal verzekeringspakketten, die dekking bieden voor de risico’s die aan vrijwilligerswerk zijn verbonden. Ook hebben wij er in deze informatie op gewezen dat de gemeentelijke vrijwilligersverzekering voor vrijwilligersorganisaties wellicht ook nog eens voordelen zou kunnen opleveren. Mogelijk zouden er als gevolg van de gemeentelijke vrijwilligersverzekering bestaande verzekeringen van deze vrijwilligersorganisaties kunnen worden beëindigd. Het zou voor vrijwilligersorganisaties dan ook nuttig kunnen zijn dit intern eens te gaan bekijken of met hun assurantiebemiddelaar op te nemen. Over het laatste hebben ons de afgelopen weken diverse vragen bereikt en dan met name vragen over wanneer het wel / niet wenselijk is c.q. zou kunnen zijn om als vrijwilligersorganisatie bestaande verzekeringen te beëindigen. In de praktijk blijkt dit toch nog wel de nodige vragen/problemen op te leveren. Wij hebben hierover contact gezocht met Centraal Beheer/Achmea, de aanbieder van de gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Centraal Beheer/Achmea beschikt over een Helpdesk waar vrijwilligersorganisaties terecht kunnen met vragen over het wel of niet beëindigen van bestaande ‘eigen’ verzekeringen. Deze Helpdesk is telefonisch bereikbaar onder nummer 055 5798164. De Helpdesk is ook per mail bereikbaar en wel via: overheid-support@centraalbeheer.nl Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Particuliere verkoop van: * Schilderwerk

van Lingen

* Glas * Wandafwerking

SCHILDERSBEDRIJF

* Hoogwerkerverhuur

Seerob 8 - 9051 VA Stiens Telefoon: 058 - 257 29 31 Internet: www.vanlingenschilders.nl

AANBIEDING: Walnotenboom 25,- euro

Jaap de Jong

. R. Kort AUTORIJSCHOOL STIENS

Stiens, 27 april 2009 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel

• Bomen o.a. dakplataan, leilinde en bolcatalpa • Fruitbomen hoog en laagstam • Bessen, druiven en kiwi • Hagen en Windsingels • Struiken en Heesters • Coniferen en Laurier

t pakkeoor g i d e v Voll xamen incl. e

L

Leyesterhegedyk 72, 9077 TV Vrouwenparochie info@friesespil.nl Geopend voorlopig op vrijdag en zaterdag van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur.

Aan de weg tussen Oude Leye en Vrouwbuurstermolen AANHANGWAGEN AANWEZIG

aktie mei

845, bij iedere aanmelding

theoriepakket GRATIS Waarom verder zoeken?

www.autorijschoolkort.nl seerob 10, stiens (06) 41033756

Klaar voor de Zomer Beleef de vrolijke komfortabele stoere zomermode bij

www.regiostiens.nl Stienser Omroeper

5


Eerste kringwedstrijd te Harich voor PC de Molenwieken

Koninginnedag markt in Hijum Inwoners van Hijum e.o. verkopen op donderdag 30 april van 9.30 tot 12.30 uur hun kringloop- of zelfgemaakte spulletjes tijdens de (rommel)markt, op het plein van de Gereformeerde kerk te Hijum of bij slecht weer in het gebouw achter de kerk. De opbrengst is voor is voor een goed doel, nl. STICHTING SVIATOSLAV (Scharnegoutum) Kom kijken en/of kopen op de gezellige Koninginnedag markt , ook de koffie staat klaar ◆

Koninginnedag rommelmarkt in Beetgum Op donderdag 30 april houdt Brassband Looft den Heer uit Beetgumermolen weer haar jaarlijkse rommelmarkt. Zoals gewoonlijk in de loodsen van Tsjisse Brouwer aan de Liuwesingel in Beetgum. Wij hebben weer een groot aanbod in meubels, elektrische apparatuur, boeken, huishoudelijk, speelgoed en nog veel meer! Bovendien weer een verkoop bij opbod. Ook is er buiten weer een gezellig terras voor uw hapje en drankje. De deuren gaan open om 13.00 uur, de finale verkoop is om 14.00 uur. Tot ziens in Beetgum◆

Vrijmarkt in Oude Bildtzijl Buurtvereniging de Nije Flashaaltsys in Oude Bildtzijl organiseert weer hun jaarlijkse vrijmarkt op donderdag 30 april Koninginnedag. Iedereen mag zijn waar weer te koop aanbieden in de A.C. Bakkerstraat en Ds. M. Mooijstraat van 9.00-13.00 uur. Er is een terras aanwezig met koffie/ thee en versnaperingen en live muziek: To Go Lucky ◆

Vrijmarkt in Ferwert Op donderdag 30 april, Koninginnedag, mag een ieder weer zijn/haar spulletjes gaan verkopen op de vrijmarkt. Dit jaar heeft de PAFH gemeend om de vrijmarkt ook geheel “vrij” te maken. • Opgave niet nodig. • Er geen standgeld betaald hoeft te worden.• Er geen coördinatie is van toewijzing plaatsen door de PAFH.• Een ieder dus zelf zijn eigen plekje zoekt om zijn verkoopwaar te stallen, echter wel op de Havenstraat en Achter Brouwers. Een echte vrijmarkt dus die voor iedereen toegankelijk is! Wij hopen deze dag op veel verkopers en kopers! ◆ Stienser Omroeper

6

Afgelopen zaterdag was de eerste kringwedstrijd voor pony’s in Harich. 13 Molenwieken startten het nieuwe buitenseizoen zeer succesvol. De Molenwieken die inmiddels een heel nieuw tenue hebben startten voor het eerst met hun 6-tal . Ze waren het enige 6-tal van deze dag en trokken veel pubkiek. Met hun 154 punten behaalden ze een verdiende winstpunt. In de klasse B startte Hanna de Vries voor het eerst met haar mooie C pony Sheerza, ze haalde in haar eerste proef 178 punten en in haar tweede proef 177 punten. In de klasse B met een Dpony startten 5 combinaties: Sanne Smit haalde met 196 punten in de eerste proef een vierde prijs en in haar tweede proef weer een dikke winstpunt met 190 punten, Anna Smit startte met Olly ze haalde in haar eerste proef 178 punten en in haar tweede proef 175 punten. Marte de Jager reed met haar pony Izmir een hele mooie proef en haalde 205 punten wat haar een 1ste prijs opleverde, in haar tweede proef haalde ze 192 punten en een 3de prijs. Dyan Wiersma startte met haar mooie pony Harvest Song ze haalde in haar eerste proef 181 punten en in haar tweede proef 174 punten. En Gelbrich Jensma met Subliem’s Daisy haalde in haar eerste proef 177 punten en in haar tweede proef 169 punten. Ook in de klasse B maar dan met een E-pony startte Willemijn Laverman met Vincent en haalde in haar eerste proef 197 punten en een 1ste prijs en in haar tweede proef 174 punten. In het L1 starte Anke Marije de Vries en haalde met haar C-pony Toran 177 punten in haar eerste proef en 174 punten in haar tweede proef. Lydia Huidekoper haalde met haar E-pony Isis in haar eerste proef 184 punten en een 6de prijs en in haar tweede proef 178 punten. In het L2 starte Jeanine Krol en haalde met haar C-pony Alice in haar eerste proef 195 punten en in haar tweede proef 181 en een 1ste prijs. Rianne de Groot haalde met haar D-pony in haar eerste proef 181 punten en in haar tweede proef 175 punten. Jenny Kloosterman reed met haar C-pony Sanne in de M1 en haalde in haar eerste proef 162 punten en in haar tweede proef 172 punten. Mariëlle de Groot reed voor het eerst in de M1 en haalde met haar E-pony Melody in haar eerste proef 159 punten en in haar tweede proef 157 punten. Bij het springen deden zes molenwiekenruiters mee waarvan vier met een goed gevolg. Deze vier reden allemaal in de categorie B .Bij de C-pony’s was Jeanine Krol winnaar door foutloos te springen ze had een stijl van 49.5, de tweede prijs was voor Jenny Kloosterman met vier strafpunten en een stijl van maarliefst 56,5.Bij de D-pony’s haalde Rianne de Groot een 6de prijs ze had in het parcours 4 strafpunten en een stijl van 44 Dyan Wiersma had in haar parcours 10 strafpunten 4 voor een balk en 6 wegens tijdsoverschrijding. Al met al een uitstekende start voor de Molenwieken ◆

Ervaringen van een beroepsvervoerder Piet Otto Swart is op 18-jarige leeftijd begonnen in het bedrijf van zijn vader Johannes, die op zijn beurt weer de opvolger was van pake Gerrit Swart. In de woonkamer bij Piet Otto hangt het bordje dat pake Gerrit geschilderd heeft om aan de wagen te hangen: G. Swart Hijum-Finkum. In 2005 was er de gelegenheid om voor zichzelf te beginnen en daar heeft Piet Otto Swart tot op heden nog geen moment spijt gehad. Hij is al meer dan 25 jaar actief als chauffeur en hij vindt het nog altijd mooi om te doen. Als Piet Otto en Johannes vertellen over hun werk, dan spreekt er de liefde voor hun werk uit. Nauwkeurig wordt alles voorbereid en uitgevoerd. Ritten worden tot op de minuut gepland al valt dat overdag niet altijd mee vanwege files en omleidingen. De nacht heeft trouwens weer zijn eigen verhalen. Piet Otto vertelt hoe hij regelmatig te maken heeft met ‘klevers’. Dat zijn auto’s die lang achter de vrachtwagencombinatie aanrijden en soms uit zijn op beroving of erger. Soms wordt de combinatie gevraagd om onderweg te stoppen voor controle of zoiets. “Dat doen we dus niet”, aldus Piet Otto, “want al te vaak is men uit op de vracht. Zelfs als de politie ons ’s nachts vraagt te stoppen, dan geven we aan alleen voor een politiebureau te willen stoppen. Auto’s die voor ons afremmen om ons te dwingen te stoppen worden desnoods van de weg gedrukt. Wij stoppen alleen op plekken waar dat vertrouwd is.” Sinds kort hebben chauffeurs bordjes in vier talen, waarop staat aangegeven dat ze alleen voor een politiebureau willen stoppen voor controle en dergelijke. Heel vaak worden de auto’s die verdacht lang achter vrachtwagencombinaties rijden doorgegeven aan de politie. Na het noteren van het kenteken doet de politie vaak onderzoek naar de eigenaar en dat heeft al meerdere keren geleid tot opheldering van diefstal en inbraken. Piet Otto heeft dan vaak contact met zijn broer Gerrit, die bij de politie werkt. Tijdens de ritten moeten de chauffeurs zich wel aan de rijtijden houden en de registratie gebeurt tegenwoordig digitaal tot op de minuut nauwkeurig. “Als je een minuut te vroeg vertrekt, kun je dat later maar weer inhalen.” Na 4,5 uur rijden is drie kwartier rust verplicht. Na weer 4,5 uur moet er langer rust geno-

men worden. Een waarschuwingssignaal vertelt de chauffeur tijdig dat hij nog een kwartier de tijd heeft om een parkeerplaats te vinden. Elke stop, elke beweging wordt geregistreerd, maar de echte controle ontbreekt. Zo rijden de mannen meestal 90 km per uur, waar 80 het maximum is. “En dan worden wij wel eens geflitst”, aldus Johannes. “Maar met de moderne navigatiemiddelen staan files en controles meestal op het navigatiesysteem, zodat we meestal van tevoren gewaarschuwd worden.” Tijdens zo’n pauze heeft Piet Otto eens verdachte figuren zien rondneuzen bij een bedrijventerrein. Dankzij het doorgeven van het kenteken is men achter de identiteit van die personen gekomen en op die manier zijn deze later betrapt en gearresteerd. “Maar als ze echt kwaad willen, dan staan wij alles af. Sleutels en lading en alles, want tegenwerken levert alleen maar problemen op, om het voorzichtig uit te drukken.” Toen de navigatieapparatuur nog niet bestond, reden chauffeurs nog wel eens verkeerd. Bekend zijn de vergissingen bij plaatsen als Oudega en Winsum. Of iets minder logisch Berlicum en Berlikum. Piet Otto heeft een keer in Hengelo (Overijssel) gezocht om een bepaalde straat. Toen bleek dat er in Gelderland ook een Hengelo bestond. Dat zal tegenwoordig met de tomtom minder vaak gebeuren, al wordt er nog wel gewerkt aan een speciale versie voor beroepsvervoerders waar dan tunnels en doorrijhoogten op worden aangegeven. Tot dan rijdt een combinatie ook nog wel eens via de kortste route door kleine dorpjes. Natuurlijk beschikt de wagen over de modernste navigatiemiddelen en is hij voorzien van infraroodcamera’s voor de zgn. dode hoeken. “Zodra er wat beweegt in de buurt van de auto, dan krijgen wij dat op het scherm te zien.” Eigenlijk mogen vrachtauto’s op zondagavond pas om 10 uur rijden, maar in Nederland kijkt men niet zo nauw. In het buitenland is dat duidelijk anders, zoals in Duitsland en Frankrijk. Verhuizen heeft duidelijk de voorkeur van Piet Otto Swart. “Je hebt veel minder stress en je komt in contact met mensen. Bovendien is met name laden een specialistisch vak. Tijdens het vervoer kan er heel veel kapot gaan en dat proberen wij altijd te

voorkomen door goed te laden. Maar wij hebben veel meer in de aanbieding dan alleen dozen, dekens en steekkarretjes. Men kan bij ons ook terecht voor opslag van inboedels. Dat kan voor een enkele week zijn tot enkele jaren. Wij werken samen met een vervoersbedrijf in Heerenveen en wij lenen materialen aan elkaar uit, zelfs vrachtauto’s. Maar ook bedrijfsverhuizingen kunnen wij regelen. En zoals al gememoreerd, is het ook mogelijk voor particulieren een verhuizing zelf te regelen met de huur van een trailer. Deze wordt dan gebracht, men laadt zelf in en de trailer wordt vervoerd naar het nieuwe adres. Daar lost men de lading waarna de trailer weer wordt opgehaald. Afhankelijk van omvang en aantal kilometers wordt de prijs bepaald. Makkelijk en praktisch. Het vervoersbedrijf van Piet Otto Swart leek eerst last te krijgen van de economische crisis, maar dat valt tot nu toe wel mee. Sommige bedrijfstakken hebben duidelijk minder vracht, zoals de producenten van reclamefolders. Maar er wordt nog steeds heel veel vervoerd. Vader en zoon Swart komen dan ook overal. Van Baarle-Nassau en Rotterdam tot in Twente en Noord-Holland. Van fabrieksterreinen tot in de havens en van bedrijven tot particulieren. Heel veel verpakkingsmateriaal wordt vervoerd naar boeren voor witlof en tomaten. Er wordt gereden zolang er maar vracht is, want de wagen moet niet leeg rijden. Wel altijd zo economisch mogelijk, want extra kilometers kost geld. Even een paar cijfers: de nieuwe trekker heeft na bijna één jaar ruim 250.000 kilometer op de teller. Elke twee weken wordt er voor ongeveer 4000 euro getankt. Dat zijn toch andere getallen dan die van een personenauto. Maar chauffeurs zijn ook net mensen. Zo vertelt Piet Otto dat hij na meer dan 25 jaar langs een vaste route gereden te hebben laatst pas een heel fraai kasteeltje ontdekte. “Nooit eerder gezien, echt waar.” Zoiets zou ik nu ‘Blik op oneindig’ willen noemen en daar is Piet Otto het wel een beetje mee eens. Heeft iedereen niet dergelijke ervaringen? Bijgaand verhaal heeft een indruk proberen te geven van het werk van beroepsvervoerders. Heeft u een bedrijf en zijn er achtergrondverhalen, neem dan eens contact op met de redactie van de Stienser Omroeper voor een registratie ◆


Topslager Schreiber Maandag/dinsdag Gekruide speklapjes

50

3 95 2

500 gram voor

Fantasieburgers 4 voor

Woensdag

Specialiteit van de week

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

Pizza’s Groot 25 3 595 per stuk

2 voor

Klein per stuk

175 455 3 voor

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt kilo voor

Rundergehakt kilo voor

95

395 4

Hele week Oranje-Hamsalade 100 gram

Voorgebakken Hamburgers

Donderdag

8 Halen 6 Betalen

30 april vieren wij:

Koninginnedag

Gebakken gehaktballetjes in oranjesaus 500 gram

Vrijdag/zaterdag Koninginneschnitzels 4 stuks voor

1

20

5

50

Slagers Leverworst 100 gram voor

Snijworst 100 gram voor

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 2 mei 2009

395 99 0 89 0 Seerob 21 - 9051 VA Stiens

Voor (H)eerlijk vlees met traditie.

C1000 Kooistra Sonnema Beerenburg literfles

11.89

Witlof 1e soort

9.99

kilo

4.98

2.99

Hamburgers à la minute kilo

5.98

kilo

1.58

0.99

Koninginnedag OPEN

Schouder Kabonade varkensvlees

Voordeel

3.99

Oranje Tompoucen

doos 4 stuks Geopend van 8.00-18.00

1.99

Heineken Bier Tray 24 blikjes à 330ml Maximaal 3 tray per klant Alcohol onder de 16 natuurlijk niet

18.24

9.99

Witte of blauwe druiven met pit kilo

1.49

2.98

Vina Baida Spaanse wijn rood of rosé

doos 6 flessen

16.74

10.00

C1000 witte of tarwebollen 2 zakken à 6 stuks

1.96

0.98

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden in de folder die vanaf deze week, wekelijks bij u door de bus komt Openingstijden: maandag t.m woensdag 8.00 - 20.00 uur - Donderdag Koninginnedag 8.00-18.00 Vrijdag 8.00 - 21.00 uur - Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Stienser Omroeper

7


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Donderdag 30 april Kaatsen (Sportveld, Britsum)

12.00 u. Koninginnepartij. dames en heren d.e.l.

Vrijdag 1 mei Kaatsen Tusken Waed en Ie (Sportveld, Oude Leije)

13:00 u. D.e.l. + verliezersronde

Zaterdag 2 mei Voetbal (It Gryn, Stiens)

10:15 u. CSC e6 - VIOD e1 10:15 u. CSC e7m - TTBC e8m 10:30 u. CSC b1 - Joure b1 13:00 u. CSC b2 - FVC b2 Korfbal (Sportveld, Hijum)

15:30 u. MNenW 1 Veenwouden 1 Tennis (Sportpark It Gryn, Stiens)

13:30 u. Heren 35+ Stiens 1 ‘t Nylan 3 13:30 u. Heren Stiens 1 Bontekoe 2

Zondag 3 mei Tennis (Sportpark It Gryn, Stiens)

10:00 u. Heren Stiens 1 Tryegeaster 1 10:00 u. gem. jeugd Stiens 1 ‘t Nylan 1

Goud en zilver voor GV Friso uit Stiens Op zaterdag 18 april werd voor de derde keer gestreden voor een plaats in de finale NoordOost Nederland (= Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland). De beste twee wedstrijdenscores zorgen voor de bepaling wie er door gaat en wie niet. Friso was daar met zes turners sterk succesvol aanwezig. Op niveau 10 mochten de pupillen Jitse Nicolay en Berry Mollema hun oefeningen aan de jury tonen. De voltige was Jitse zijn beste onderdeel en o.a. daarmee heeft hij zijn vierde positie veilig gesteld. Berry zijn beste onderdeel was ringen en is in totaal op een keurige 8e plek geëindigd. Beide jongens hebben zich met dit resultaat geplaatst voor de finale van Noord-Oost Nederland. Wytse Tiesnitsch was in niveau 9 heer en meester. Voor de derde keer op een rij mocht hij de gouden medaille mee naar huis nemen. Op niveau 8 zijn de resultaten van Danny v/d Berg, Fabian Laverman en Hendrik de Boer ook zeker niet onopgemerkt gebleven. Met een zilveren

medaille heeft Fabian zich met één podiumplaats verbeterd ten opzichte van de voorgaande twee wedstrijden. Hendrik is ondanks zijn supersalto van het rek af blij-

ven staan op een 6e plaats. Vlak daarachter is Danny geëindigd op een 7e plaats. Omdat Danny de voorgaande twee wedstrijden niet geturnd heeft, heeft hij zich

niet geplaatst voor de finale van Noord-Oost Nederland. Maar Friso wenst Jitse, Berry, Wytse, Hendrik en Fabian heel veel succes! ◆

De uitreiking van de prijzen van de jeugd- Annelies Fortuin uit Stiens sponsoractie van de Poiesz Supermarkten start atletiekseizoen prima Op vrijdag 17 april was de uitreiking van de geldprijzen aan alle verenigingen die hadden meegedaan aan de jeugdsponsoractie van de Poiesz Supermarkten. Dit gebeurde tijdens een feest met veel muziek in het WTC Expo te Leeuwarden. Wij mochten met juf Fetsje de Jong, juf Ypie Roorda, Nienke Kooistra, Jitske Leegstra, Marijke Leegstra en Esmee Strating de prijs van onze gymnastiekvereniging ophalen. Wij als jeugdleden van C.G.V Wez Warber vonden het allemaal erg leuk. Er waren ook hele leuke optredens van de volgende artiesten: CHIPZ, Tim Douwsma en ook nog van KimLian. Iedereen zong enthousiast mee. We stonden helemaal vooraan en konden alles goed zien. Aan het eind van de avond konden we de cheque ophalen. Hierop stond een sponsorbedrag van maar liefst 1.040,- euro. Daarna kregen wij nog een frikadel of patat en de juffen een lekker softijsje. Na een hele gezellige avond hebben juf Fetsje en juf Ypie ons weer naar huis gebracht. Dit was een avond om niet snel te vergeten. We willen alle mensen die hun sponsormunten in onze koker hebben gedaan hiervoor heel hartelijk bedanken !!!!! ◆ Namens C.G.V. Wez Warber Elbrich Akkerman en Myrthe Hietkamp

Stienser Omroeper

8

In de tweede divisie van de landelijke atletiekcompetitie hebben de vrouwen van PEC 1910 Zwolle geen spaan heel gelaten van de 35e divisie genoten. In Zutphen werden 8647 punten vergaard, 934 meer dan nummer twee. Een snelle rekensom wees uit dat PEC 1910 daarmee ook in de eerste divisie in de bovenste regionen zou meedraaien. Bij het verspringen zweefde Annelies Fortuin naar een persoonlijk record van 5.99 m, daarmee voert ze de Nederlandse seizoenranglijst aan ◆

Succesvol seizoen handbaldames FHC De handbaldamesselectie van de Friese Handbal Combinatie kan terugkijken op een succesvol seizoen als debutant in de eerste klasse. FHC, onder leiding van Hans Reukers, heeft bewezen dat zij thuishoort in deze klasse. Hoewel er soms wedstrijden te eenvoudig uit handen werden gegeven, bleek ook vaak dat FHC over een enorme vechtlust bezat waardoor op voorhand moeilijke wedstrijden toch gewonnen konden worden. Dit bleek ook uit de laatste competitiewedstrijd tegen de twee weken geleden al kampioen geworden, Cometas. Met een uitgedunde selectie, maar met niet onverdienstelijke hulp uit het tweede team, werd er toch winnend afgesloten met 18-14. Een spannende wedstrijd waarbij de eerste helft gelijk op ging. FHC kon met een kleine voorsprong van 8-7 de rust in. Na de rust konden ze deze voorsprong niet behouden en kwamen ze zelfs op een achterstand van 9 -10. Toen brak er een periode aan waarin Cometas de goal niet kon vinden. FHC lukte het daarentegen wel en kon een voorsprong van 15-10 uitbouwen. De einduitslag van 18-14 was voor FHC een mooie afsluiting van een seizoen met ups en downs. Met dit resultaat werd de vijfde plek veilig gesteld. Er kan met vertrouwen naar het volgende seizoen gekeken worden ◆


(Advertentie)

Geslaagd try-out concert Studio Op zaterdagavond 18 april jl. organiseerde fanfarekorps Studio in De Hege Stins een try-out concert waar tevens het jeugdkorps en het combinatiekorps van Sint Annaparochie en Donkerbroek optraden. De aanwezigen hebben kunnen genieten van een muzikaal zeer gevarieerd programma dat met enthousiasme werd gebracht. Studio opende het programma met de Gossauer Marsch, een lekker in het gehoor liggende Duitse mars, en speelde vervolgens de andere drie werken die op het Gouden Spiker Festival van 16 mei in Ureterp ten gehore zullen worden gebracht. Een mooie koraalbewerking en een knap gespeeld verplicht werk werden gevolgd door ‘El Artiste Saxofonico’ dat door soliste Kim Poortman, op altsax, keurig naar voren werd gebracht. Applaus. Studio, onder leiding van Andries Kramer,

Ook mooi voor het A-korps dat altijd nieuwe muzikanten kan gebruiken. Op deze avond werd bekend dat de Poieszactie van het jeugdkorps 1041 euro had opgeleverd. Met dank aan alle klanten die de dukaten in de buis van Studio hebben gedeponeerd. De korpsen uit St. Annaparochie en Donkerbroek, onder leiding van Dick Braaksma, speelden het programma voor Ureterp met veel bravoure. Na een prachtig koraal uit het bekende ‘reade boekje’ volgden een trompetsolo en een vlotte mars. Met name het verplichte werk Border Zone vereiste het nodige van de muzikanten, maar de gedragen en technische gedeelten kwamen er nagenoeg vlekkeloos uit. Knap van de dirigent om van twee korpsen even één te maken. Leuk om te zien (en te horen) was dat Dick Braaksma op euphonium meespeelde met Studio en dat Andries Kramer op bugel

huidverbetering & definitief ontharen Couperose voor de behandeling

vrijdag 8 mei

OPEN DAG Couperose na behandeling(en)

van 10.00 tot 17.00 uur * meldt u aan voor een professionele huid analyse met behulp van de REVEAL. Dit apparaat maakt foto’s van uw huidconditie * Diverse demo’s * ELOS ontharen, couperose behandeling, pigmentvlekken, huidverstrakking. * MICRODERMABRASIE

Graldastins 13 - 9051 GJ Stiens / T. 058 - 257 24 22 info@lacosma.com / www.lacosma.com

Juvena of Switzerland

Bergman Beauty Care

Staatsbosbeheer schenkt Soay schapen aan kinderboerderij Doniastate. Vier jonge hoornistes actief tijdens het concert van Studio. gaf als toegift nog een potpourri van Hollandse hits en een bewerking van Russische liedjes met als titel Glasnost. Al met al een kort maar zeer muzikaal optreden. Het jeugdkorps van Studio, onder leiding van Ridzert Beetstra, kwam met onder andere enkele Hollandse hits, Popey the Sailorman en Waanzinnig gedroomd uit Kinderen voor Kinderen. Het optreden werd afgesloten met een meezinger: Mijn tante uit Marokko. Al met al zeer leuk om te horen dat er nog zoveel jeugdig talent is dat deze mooie en nuttige hobby beoefent.

Op donderdag 16 april 2009 heeft directeur Hille Bergsma van kinderboerderij Doniastate met veel genoegen 3 Soay schapen in ontvangst genomen. Een bijzonder moment, waarmee een nauwe samenwerking in gang wordt gezet, aldus Bergsma.

meedeed met het gelegenheidskorps dat bestond uit twee korpsen met de naam Excelsior. Er zou nog veel meer te vertellen zijn en de belangstelling had best groter mogen zijn dan de ruim honderd aanwezigen, maar de voorzitter van Studio had gelijk toen ze de avond opende met de opmerking: “Guon minsken koenen jûn net, mar se misse hiel wat.” En gelijk had ze. Voor meer informatie over Studio en meer foto’s van de avond zie www.studiostiens.nl ◆

Foto van de Maand van Fotoclub 8-88

Op de foto staan de heer T.C. van der Geest van Staatsbosbeheer en H. Bergsma van kinderboerderij Doniastate te Stiens met op de achtergrond de Soay schapen. In maart is er een samenwerking van start gegaan tussen 18 ondernemers uit de gemeente Leeuwarderadeel. Zowel Staatsbosbeheer als de kinderboerderij maken daar onderdeel van uit. Door betere samenwerking van alle ondernemers, zal de recreatieve en toeristische sector een positieve wending krijgen. ´Door de schenking van dit bijzondere schapenras, krijgt de kinderboerderij er een leuke trekker bij´, aldus Trino van der Geest van Staatsbosbeheer. De Soay schapen zijn drachtig en zullen over ongeveer drie weken zelfstandig hun lammeren werpen. Dit moment zal voor iedere bezoeker bijzonder zijn om te mogen bekijken. Een foto van een sabelsprinkhaan op een papaver is deze keer de Foto van de Maand van Fotoclub 8-88. De foto is gemaakt door Sjoerd Hogerhuis uit Cornjum. Deze foto heeft de eerste prijs gekregen in de jaarlijkse fotowedstrijd van Rayon Friesland van de Fotobond in de categorie Natuur. De leden van Fc 8-88 zijn de afgelopen maanden regelmatig naar Het Bildt geweest om te fotograferen. Dat heeft geresulteerd in een foto-expositie die nu in de bibliotheek in St Annaparochie te zien is. De bijeenkomsten van Fc 8-88 zijn elke tweede maandag van de maand, om 19.45 u in de Skalm in Stiens ◆

Op Ameland fokt Staatsbosbeheer met dit bijzondere schapenras. Er lopen nu inmiddels ruim 150 Soay schapen rond. Het schaap komt oorspronkelijk van de Saint Kilda-eilanden vlak bij Schotland, waar het zich onder slechte weersomstandigheden eeuwenlang heeft weten te redden. De uiterlijke kenmerken zijn niet veranderd sinds de boeren het schaap in het stenen tijdperk meenamen naar Engeland. Het Soay schaap is een ideale natuurbegrazer en wordt daarvoor ook ingezet op Ameland. Het Soay schaap voorkomt dat gebieden dichtgroeien met hout en riet ◆ Stienser Omroeper

9


SportVervolg

1370erip\lcvb CSC F4 wint de beker op MKV-toernooi

Op volle sterkte vertrok de selectie van F4 15 april naar Leeuwarden om op het MKV terrein een toernooi te spelen. Er moesten 4 wedstrijden van elk 15 minuten worden gespeelt. De zon scheen volop de omstandigheden waren dus optimaal.

De 1e wedstrijd direct al een goede tegenstander. Zwaluwen maakte het ons redelijk moeilijk maar toch wisten wij goed stand te houden. Als terechte winnaar kwamen onze spelers met een 20 resultaat van het veld. De 2e wedstrijd tegen Frisia kregen we het erg moeilijk. Een gelijk opgaande strijd. Wij combineerden goed maar kregen de bal niet in de goal van de tegenstander. Doelverdediger Jarno hield het doel gelukkig goed dicht. Pieter, Melle en Jurgen moesten vol aan de bak om de kleine, maar snelle aanvallers te keren, dit lukte erg goed. De wedstrijd bleef zoals wij waren begonnen 0-0. De 3e wedstrijd was tegen Dronrijp, een ploeg met grote jongens in de verdediging. Maar Haye, Demi en Hessel wisten dat er hard gewerkt moest worden en dit deden ze perfect. Ze pakten alle ballen af en gaven goede ballen richting voorhoede. Wij wonnen dan ook met 3-0. Een volledig terechte uitslag. De 4e wedstrijd was de wedstrijd waar alles om draaide. De tegenstander hadden we zien voetbal-

POSTDUIVENHOUDERS

VAN

len en die moesten we kunnen verslaan. Alleen een kleine overwinning zou wel eens niet voldoende kunnen zijn omdat een eerdere tegenstander Frisia namelijk ook nog in de race lag

OP EIGEN WJUKKEN STIENS.

Uitslag: Wedvlucht Boxtel Zaterdag 18 april werden de duiven van Friesland 96 gelost in het Limburgse Boxtel. Ongeveer 180 km de duiven kregen het dit weekend niet cadeau, er stond een stevige noord oostenwind kracht 5, waardoor het concours ruim 24 minuten open stond. De eerste duif werd net als vorige week vanaf Heteren geklokt door R. v.d. Zwaag uit Britsum. Deze landde om 10.37.43 op het hok in Britsum. Deze duif vloog 5 minuten los op de concurrentie . De Comb. v. d. Zwaag vader en zoon hebben tevens 7 duiven geklokt bij de eerste 10 in de vereniging, wat een zeer goede prestatie is. De concurrentie in Op Eigen Wjukken mag er de komende weken wel hard aan werken anders wordt de Comb. v.d. Zwaag met twee vingers in de neus Vitesse kampioen. Het europotje werd gewonnen door T. v. d. Geest die zijn euro had gezet op de tweede duif van V.d. Zwaag. Ook de nieuwe leden J. Dekker, Hallum en S. Volger, Oude Leije wisten de uitslag te halen. Van de liefhebbers uit Cornjum was niemand bij de top tien vertegenwoordigd en dit zijn wij niet gewend. UITSLAG: R.van der Zwaag 1.2.5.6.7.9.10.12.20.21.23.27.28.35.47.51.53. ( 17 van de 21) wie heeft ze beter. P.Boschma 3.4.8.11.14.17.32.33.36.37.41.43. (12 van de 16) R.Ketellapper 13.18.24.29.30.31.46.52.54. Comb. Span Hoogland 15.16.19.22.39.42.44.45.50. Comb. Dekker 25, H.M. Bootsman 26.38.48. S. Volger 34. T. Terpstra 40. Comb. Wijbenga 49. Volgende week wordt er ingekorfd op Hasselt ◆ Stienser Omroeper

10

voor het kampioenschap. Er werd besloten om niet alleen te winnen, maar ook met veel doelpunten. Al in de eerste minuut trapte onze doelpunten machines de bal in het net van de tegen-

stander. Stijn en Bono waren op dreef en het eindresultaat kwam op het scorebord te staan. CSC – MKV 4 – 0 Na de uitreiking van de beker werd luidkeels kampioenen gezongen. Aanvoerder Stijn

nam de beker in ontvangst, een ererondje om het veld en daarna op de foto. Een prachtige middag met dank aan de organisatie van MKV. Wij komen volgend jaar zeker weer ◆

Duivenuitslag van De Noordervlucht Blija

DTD dichtbij kampioenschap

Zaterdag 18 april j.l. De duiven zijn om 08.00 uur gelost vanuit Boxtel (194 km), met een noordoosten wind.

Na twee opeen volgende winstpartijen heeft DTD nog 1 punt nodig om kampioen te worden. In en tegen Nieuwe Schoot moest DTD meer dan vol aan de bak. De gastheren hadden winst nodig om ook nog meedoen voor een prijs.

Er werden 385 duiven ingekorfd van 17 deelnemers. De eerste duif werd geconstateerd door Sipke Talsma uit Hegebeintum om 10.42.03 uur welke een snelheid van 1195 m/min (72 km/h) maakte. Dit terwijl Sipke zelf was te fietsen in zuid Limburg om mee te doen aan de Amstelgold race tourversie, redden zijn compagnons Gerard v/d Wal en Gabe Greijdanus het inkorven en klokken van de duiven met succes hebben verzorgd. Verdere uitslag: S. Talsma 1,3,5,6,7,13,16,17,33 J. van Leeuwen 2,12,27,38,42,45,50, 56,57. P.J. Hiemstra 4,8,11,14,21,22, 26, 29, 30, 36, 37, 40. J. Hiemstra 9, 35, 51, 52, 80, 86, 88, 91, 97 A. Hiemstra 10, 41, 53, 54, 59, 61, 81 R. Ronner 15, 20, 46, 49, 63, 67, 69, 70, 75, 82. Ronner & Zn. 18, 25, 32, 47, 48, 66, 74, 77, 78, 79, 85, 92. S.J. Bootsma 19, 23, 24, 28, 31, 55, 64, 65, 68, 83, 87, 90. D. Hiemstra 34, 43, 44, 62, 72. W. en G.P. Dijkstra 39, 71, 73, 93. P. v/d Akker 58, 60, 84. D. Wolbers 76, 89, 94, 96. E.H. Brouwer 95 ◆

Tevens zouden ze de spanning om de bovenste plaatsen volledig terug brengen. DTD kwam al na zes minuten op voorsprong. Sytze Pieter torende hoog boven de verdedigers uit en kopte de bal onhoudbaar in het doel. Daarna kwam Nieuwe Schoot toch terug tot 1 – 1. Even later na twee keer geel, dus rood voor Arthur. Dat was even slikken maar ze stroopten de mouwen en dan is het moeilijk voetballen tegen tien man. Steffen zette DTD zelfs op voorsprong en die voorsprong werd met man en macht verdedigd. Dan toch weer de gelijkmaker in de achtenzestigste minuut. Trainer Steffen Hansma toont lef, hij haalt er een verdediger af en zet er een spits bij. Er komt nu meer ruimte maar DTD blijft ondanks de numerieke minderheid de bovenliggende partij. Ze krijgen loon naar werken, in de toegevoegde tijd is het Gerton die de winst veiligstelt, en de punten gaan mee naar Jelsum. Een week later komt lantaarndrager Tijnje op bezoek. DTD maakt gelijk duidelijk wat hun bedoelingen zijn. Onder zomerse omstandigheden leggen ze een hoog tempo aan de dag. Tijnje komt er in de eerste helft maar weinig uit. DTD daarentegen stuit op een keeper in vorm. Toch scoren ze in de eerste helft drie keer. Twee maal Steffen en 1x Marco. De tweede helft gaat het tempo nogmaals omhoog en het publiek wordt verwend met goed voetbal. Via een eigen speler van Tijnje komt DTD goedkoop op 4 – 0. Steffen, Hendrik Harm en Aron bepalen de eindstand op 7 – 0. Het is even afwachten wat de concurrentie doet. Snel wordt duidelijk dat ook Terschelling zijn wedstrijd wint en de enig overgebleven concurrent is. Zondag 26 april moet DTD naar Terschelling en hebben ze aan een punt voldoende. Bij verlies komt het aan op de laatste wedstrijd thuis tegen Mildam zondag 3 mei. Winst is dan de enigste optie voor DTD. We houden u op de hoogte ◆


Praktijk voor psychotherapie

  De Levensvraag

   Jezelf (her) ontdekken en ontwikkelen. Begeleiding bij de ontdekkingsreis en bewerkstelligen te ontdekken de mogelijkheden tot groei en inzicht. O.a. bij gevoelens van onmacht, wanhoop, onbehagen, angst, depressie, onzekerheid, dwang gedachten, identiteitsproblemen, overlijden en scheiding. Ervaring bij het begeleiden van jong en jongvolwassenen.

         !

Sipke Nicolai PompeblĂŞdstrjitte 8 9051 ES Stiens Telefoon: 058-2573307 E-mail: sipkenicolai@kpnplanet.nl

CliĂŤntgerichte psychotherapie

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l

www.jemanicleaning.nl

• GLAS • GEVELS • GEBOUWEN

SkÝtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

www.stienseromroeper.nl. Hierop kan je ook het archief bekijken van 12 weken terug

P.O. SWART TRANSPORTEN STIENS Nationaal en Internationaal Transport • Voor al uw verhuizingen groot en klein moet u bij Swart Transporten zijn.

Sluiting loketten In de komende voorjaarsperiode zijn alle loketten en het kantoor van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân in St. Annaparochie, Ferwert, Franeker, Harlingen, Stiens, Menaldum, West-Terschelling en Vlieland gesloten op: 30 april 2009 (Koninginnedag)

• Ook verhuren wij kleine verhuismaterialen, zoals steekwagens, verhuisdekens en dozen.

1 5 21 22

mei mei mei mei

2009 2009 2009 2009

(Verplichte bedrijfssluiting) (Bevrijdingsdag) (Hemelvaartsdag) (Verplichte bedrijfssluiting)

1 juni 2009 (2e Pinksterdag) 5 juni 2009 (Personeelsdag ivm 10-jarig jubileum)

• Tevens opslag mogelijk.

P.O. Swart Transporten Stiens

Het loket van de Dienst in Ferwert is ook op maandag 4 mei 2009 gesloten.

Kakewei 5 9051 BX Stiens tel. (06) 53 93 96 18 E-mail: piet-otto.swart@planet.nl

BOEKENMARKT te Stiens - Zaterdag 6 juni a.s. van 10.00 tot 16.00 uur opgave voor kraam kan bij:

braderie-stiens@live.nl of bij Dhr. L Seerden (Primera Stiens) 058 - 257 55 26 Stienser Omroeper

11


Reünie Chr. Lagere School ‘ De Paedwizer’ Muzikaal Huiskamer Dit jaar werd door Metty Hiemstra, Theuni v.d. Galiën en Loes v.d. Tuin een reünie georganiseerd voor oudklasgenoten van de Chr. Lagere School ‘De Paedwizer’. Na bijna 50 jaar ontmoetten de oud-klasgenoten elkaar weer in de Smalle Brug in Stiens. Onder het genot van een kopje koffie met gebak, kwamen de tongen los en werden herinneringen opgehaald over het kattekwaad wat vroeger werd uitgehaald en de strafregels die moesten worden geschreven. ‘s Avonds konden we na een goed verzorgde stamppotbuffet terug zien op een geweldige dag. We hopen elkaar over 5 jaar weer te zien ◆ Van Sake Lanting, Piebe Terpstra en Gerrit de Vries

Festival in St Annaparochie Muzarthe Huiskamer Festival Op zondagmiddag 17 mei organiseert het Centrum voor de Kunsten Muzarthe een Huiskamer Festival met hoofdzakelijk klassieke muziek. Een festival waarbij in huiskamers en andere locaties in Sint Annaparochie een gevarieerd en aantrekkelijk programma is samengesteld. Doordat de musici ‘binnen handbereik’ spelen in een huiselijke omgeving, ontstaat volgens Muzarthe ‘een ongedwongen en intieme sfeer, waarbij de muziek als het ware nog toegankelijker wordt voor de zintuigen.’ Bezoekers kunnen twee routes langs de locaties volgen. Zeven concerten Het Muzarthe Huiskamer Festival start om 13.30 uur in de grote zaal van MFC Ons Huis met het openingsoptreden van de Sweelinck Cantorij o.l.v. Take Beukema met werken van o.a. Jannequin, Hassler en Bruckner, gevolgd door een selectie uit Porgie and Bess van Gershwin. Hierna gaat het publiek uiteen in twee groepen en volgt het programma van de van te voren gekozen route. Zowel het openingsconcert als de drie vervolgconcerten in de huiskamers hebben een tijdsduur van 30 minuten. Deelnemende muzikanten zijn: Sweelinck Cantorij, Anette Cuperus & Gelske Bergsma – zang en piano, Koper kwintet Fiifresom – Brass, Caitlin Laws & Anne de Hoop – gitaar en blokfluit; Fries Saxofoonkwartet, Trio Dionysus – piano, viool en accordeon en Hugo Buizer – jazzgitaar. Muziek van Barok, Romantiek tot hedendaags, uit Argentinië, Duitsland en Nederland, uitbundig en melancholisch gespeeld, met muzikale hartstocht uitgezocht. Bezoekers kunnen vooraf een keuze maken tussen de routes, die te zien zijn op www.muzarthe.nl Kaarten zijn vanaf 20 april te koop bij de Expert-winkel te Sint Annaparochie of te bestellen via e-mail muzarthe-4@hotmail.com ◆

Moderne APK De APK wordt op 1 mei drastisch gemoderniseerd. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft verouderde regels gewijzigd of geschrapt. De APK wordt meer van deze tijd, rekening houdend met veiligheids- en milieueisen van nu.

O.b.s. de Arjen Roelofsskoalle ‘oogst’ goed op schoolkorfbaltoernooi

De vernieuwde APK, de zogeheten fase 1, wordt volgens de RDW eenvoudiger van opzet. Een aantal procedures en controlepunten voor personen- en bedrijfsauto’s wordt aangepast. Er komen minder regels, waardoor meer aankomt op de expertise van de apk-keurmeester. De kosten voor de APK gaan niet omhoog. De aanwezigheid van airbags en de juiste werking van de waarschuwingslampjes voor airbags en gordelspanners worden vaste controlepunten. Aangezien veel auto’s tegenwoordig over verstelbare koplampverlichting beschikken wordt ook de werking van het verstellingsknopje gecontroleerd. De bandenspanning wordt voortaan ook meegenomen, omdat auto’s met de juiste bandenspanning veiliger zijn en zorgen voor minder vervuiling en minder verbruik. Verder wordt de werking van de brandstoftanks intensiever gecontroleerd. Auto’s die vanaf 31 december 2006 zijn toegelaten met xenonverlichting moeten voldoen aan bepaalde eisen waaronder een wiswasvoorziening. De ruitenwissers moeten ervoor zorgen dat de koplampen niet bevuild raken. Bij campers wordt voortaan ook de gastank voor koken gecontroleerd. Kentekenbewijzen worden eveneens aangepast. Vanaf 1 mei wordt nu een typering aangegeven voor de carrosserie door middel van een code. Hierdoor wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld sedans, ambulances, kampeerwagens. Terreinvoertuigen krijgen een specifieke aanduiding. De RDW heeft in samenwerking met de Bovag de nieuwe keuringseisen opgesteld. De aanpassingen worden doorgevoerd omdat verkeersminister Eurlings de apk-eisen wilde moderniseren. Fase 2, waarbij nog meer elektronische onderdelen worden gecontroleerd, zal medio 2010 van start gaan. Dan worden boordcomputers, maar ook abs-systemen in de APK meegenomen. Het voorbedrukte apk-rapport verdwijnt. Garagebedrijven mogen voortaan op blanco papier het rapport afdrukken ◆

Fouten in arbeidscontract Er zitten regelmatig fouten in arbeidscontracten, die strijdig zijn met de Nederlandse wet. Zo komen ongeldige regelingen rond vakantiedagen veelvuldig voor, of worden juridische onjuistheden gemaakt op het gebied van een opzegtermijn. Dit blijkt uit een onderzoek van SD Worx. Vaak is onwetendheid bij de werkgever de oorzaak. Zo zijn werkgevers veelal niet op de hoogte van het feit dat vakantiedagen pas na vijf jaar verjaren. Regels die bedingen dat werknemers slechts een handvol vrije dagen kunnen meenemen naar het volgende kalenderjaar, zijn daarom nietig ◆ Stienser Omroeper

12

Op 22 april jl. vonden de schoolkorfbalkampioenschappen voor de 25e keer(!) plaats in Britsum. Van de Arjen Roelofsskoalle deden we in alle categorieën mee. En hun best dat alle kinderen deden; fantastisch! Het was echt een lust om te zien hoe alle kinderen van de diverse scholen streden voor de eer en een beker. Zo ook wij! In de categorie 3/4 wonnen de kinderen van de Arjen Roelofsskoalle een keurige tweede prijs. Alleen de kinderen van ’t Skipperspypke uit Cornjum waren iets te sterk voor ons.

Toch ontving ook ons team een mooie 2e prijs. In de categorie 5/6 was onze school oppermachtig. Via prachtig samenspel (veel van deze korfballers zijn namelijk al lid van KV Mei Nocht En Wille uit Hijum) wisten deze kinderen royaal poulewinnaar te worden. Daarna moest de finale in deze categorie worden gespeeld. Ze moesten toen de strijd aanbinden met De Sprankel uit Stiens. Dit team werd met 8-1 door de Arjen Roelofsskoalle verslagen. Door deze uitslag wisten ze naast de beker voor poulewinnaars ook de

wisselbeker als finalistenwinnaar in de wacht te slepen. Dit geeft nu ook recht op deelname aan het Fries Kampioenschap op 3 juni a.s. te Wolvega. In de categorie 7/8 kon de Arjen Roelofsskoalle ook prima meekomen. Daar werden ze net geen poulewinnaar, maar behaalden wel een keurige tweede plaats, hetgeen ook een fraaie beker opleverde. De goede organisatie was in handen van KV CSL waarvoor onze hartelijke dank. Voor meer foto’s kunt u terecht op www.arjenroelofsskoalle.nl ◆


Noordzeegeheimen en de Goede VISkar Het Natuurmuseum Fryslân staat deze zomer in het teken van de zee. Ellen Floris exposeert haar waddenfoto’s in de tentoonstelling ‘Onmetelijk licht’. Speciaal voor kinderen is er daarbij de tentoonstelling Noordzeegeheimen en de Goede VISkar, over het leven in de Noordzee. Noordzeegeheimen is een reizende tentoonstelling over de Noordzee. Je maakt er kennis met een aantal bijzondere bewoners van de Noordzee. De expositie is origineel, prikkelt en maakt nieuwsgierig. Door de speelse opzet is de tentoonstelling geschikt voor jong en oud. Noordzeegeheimen bestaat uit vier houten eilanden met daarop een aantal kijk-, voel- en doekisten waar je van verschillende kanten in kunt kijken. Je kunt er van alles zien, maar ook een haaienpak voelen en de dodemansduim ‘in actie’ laten komen. Dit is een zacht koraal bedekt met poliepjes die zich bij verstoring terugtrekken. In een van de kisten laat een filmpje van ca. twee minuten zien welke bijzondere dieren er in de Noordzee leven. Naast deze blokken zijn er zeven grote posters met interessante informatie over de dieren die je in de tentoonstelling ziet en over bijzondere gebieden rond de Noordzee. Ook is er een doeblad beschikbaar dat de tentoonstelling extra aantrekkelijk maakt voor kinderen en hun ouders. De Goede VISkar geeft informatie over vis, visserij, zeenatuur en goede vis en de relatie tussen deze onderwerpen. Er is een filmpje te zien over de wereld van de visserij, er zijn vlaggen met achtergrondinformatie, er is een dobbelspel over tongvangst en er zijn goede visrecepten. De tentoonstelling is een productie van Stichting De Noordzee en heeft als doel zoveel mogelijk mensen te laten zien hoe bijzonder de Noordzee is. De expositie wil bewustwording creëren. De Noordzee is immers een kwetsbaar ecosysteem, waar we zorgvuldig en verantwoord mee om dienen te gaan. De expositie wordt aangevuld met materiaal uit de eigen collectie van het Natuurmuseum. Noordzeegeheimen en de Goede VISkar zijn te zien van 24 april tot en met 27 september ◆

Eerste openbare Ecobad van Friesland Op vrijdag 24 april j.l. om 14.00 uur heeft burgemeester A. van der Werff van de gemeente Het Bildt het nieuwe natuurbad van Sauna Hotstones in Vrouwenparochie geopend.

Voorjaarspuzzel 4

Het ecologische natuurbad is de nieuwste aanwinst van Sauna Hotstones. Het bad meet 20 bij 10 meter, is gevuld met regenwater en wordt gereinigd door een helofytenfilter: daarbij wordt het water geleid door een bed van stenen en riet. Hiermee heeft Sauna Hotstones de primeur, want het is het eerste openbare ecologische natuurbad in Friesland. De ingebruikneming van het natuurbad is een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van Sauna Hotstones. De huidige eigenaar Norma de Jong kocht de sauna in juni 2007 en heropende het bedrijf na een eerste renovatie in augustus van datzelfde jaar. Binnen- en buitenschilderwerk, herinrichting van het restaurant en het hotel en de installatie van een geheel nieuwe restaurantkeuken vormden daarvan een onderdeel. De periode daarna werd flink geïnvesteerd in de vernieuwing van de techniek (filters/ reinigingsinstallaties, pompen, elektrische installaties, koel- en verwarmingsinstallaties).

5

1

7

En nu dan het natuurbad: een logische ontwikkeling in de richting van een duurzaam sauna- en wellnessbedrijf. Voor de gasten een nieuwe en welkome afkoelen ontspannings-mogelijkheid na het bezoek aan één van de vijf sauna’s. Gasten overigens, die niet alleen uit de wijde omgeving van Vrouwenparochie komen. Sauna Hotstones mag inmiddels gasten verwelkomen uit heel Nederland. Kortgeleden bezochten de eerste gasten uit Noord-Duitsland het bedrijf. De combinatie van drie eigenschappen draagt daaraan ongetwijfeld bij: de gastvrijheid van het personeel, de bijzondere sauna’s en de zoutwaterbaden en het bedrijfsbeleid dat is gericht op duurzaamheid in alle facetten van de bedrijfsvoering . Nadere informatie: Waling Dijkstrastraat 51 Vrouwenparochie Norma de Jong, tel. 06-16143289 www.saunahotstones.nl ◆

8

2 9 3

6

Zet de letters in de grijze vlakken van de Voorjaarspuzzel in de juiste volgorde en er zal een woord ontstaan. De oplossing kan worden ingezonden tot woensdag 20 mei a.s. voor 11.00 uur bij Nynke Edelsmid in Stiens. De oplossing van de Paaspuzzel was PAASONTBIJT. De winnaar van de paaspuzzel is G. Ferwerda, Ringeweerstraat 20 Uithuizen. U kunt uw prijs ophalen bij Nynke Edelsmid in Stiens ◆

COUNTRY-CD

VAN DE MAAND MEI:

One to the Heart, One to the Head

Verhoeve Groen B.V. uit Jirnsum neemt Feitsma Tuinaanleg en Groenvoorziening te Sint Annaparochie over

Gretchen Peters is een zangeres uit Nashville die in 1996 debuteerde met haar album Secret of Life. Samen met Americana-veteraan Tom Russell gaat zij in het album One to the Heart, One to the Head terug naar haar muzikale roots uit het westen van de VS.

Sinds 1970 hebben de heer J. Feitsma en mevrouw C.M. FeitsmaBolding hun onderneming vanuit Sint Annaparochie gevoerd. Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en het ontbreken van een opvolger in familiekring hebben zij door een relatie de Verhoeve Groep benaderd. Dochteronderneming Verhoeve Groen heeft zich bereid gevonden de voortgang van de gehele onderneming met de daarbij behorende medewerkers over te nemen. Verhoeve Groen ziet in de overname een goede mogelijkheid om haar markt in Noord-West Friesland te versterken. De heer J. Feitsma zal nog wel betrokken worden bij de onderneming ◆

Het album is vooral een Gretchen Peters plaat maar de invloed van Russell ligt er dik boven op. Deze komt vooral tot uiting in het verhalende karakter, de prachtig uitgesponnen liedjes en de muzikale road-movie die het album hierdoor werd, is helemaal des Russell's. Bovendien is de hoes geschilderd door Russell. Aan

One to the Heart, One to the Head werkten uitsluitend klasse artiesten mee. Denk aan instrumentalist Barry Walsh (bekend van Waylon Jennings). Hij is mede verantwoordelijk voor de sublieme omlijsting met zijn piano, accordeon & pump organ. Joel Guzman (accordeon), Mark Hallman (Mandola, guitars en Lap Steel) en Al Perkins (Lap Steel) vullen uitstekend aan op Gretchen’s voortreffelijk sfeervolle zang. Op Russell’s Guadalupe na, allemaal verhalende songs van andere grootheden zoals Townes van Zandt, Bob Dylan, Rosalie Sorrels, Mary McCaslin (Prairie in the Sky) en Ian Tyson (Blue Mountains of Mexico). Dit is

eindeloze muziek over uitgestrekte vlaktes, verlangen naar een eenvoudig bestaan, over liefde en hard werken, en over The Rocky Mountains. Zondagmiddag: De Torenvogel op Radio Middelsé Elke zondagmiddag is het tussen 12:00 en 15:00 tijd voor gezellige Hollandse meezingers op Radio Middelsé. DJ Paulus Kingma, alias De Torenvogel, draait drie uren achter elkaar muziek zonder al te veel praatjes. Van de oer-piratenmuziek uit de jaren 60, 70 en 80 tot en met de muziek van nu. Bel voor een groet, verzoek of ontvangstrapportje naar de studio: 058- 2571600! ◆ Stienser Omroeper

13


Pleinfeest St. Jacobiparochie St. Jacobiparochie - Op zaterdag 9 mei is het feest op en om het plein voor de Groate Kerk in St. Jacobiparochie, Stichting Jacpop organiseert de eerste editie van het Pleinfeest! Tijdens deze dag zijn er allerhande activiteiten. Het feest begint om 13.00 uur en zal tot in de kleine uurtje doorgaan. De fietstochten van 10, 20 en 40 kilometer en de wandeltocht van 10 kilometer starten om 13.00 uur. Deze tochten laten u de mooie plekken van het Bildt zien. De kortere wandeltocht van 5 kilometer gaat 13.30 uur van start. Vooraanmelden in niet nodig dit kan ter plaatse. Ook het straatkaatsen op het Zuideinde begint om 13.00 uur. Het belooft dus een sportieve middag te worden! Met de Bútsoekers en het Goutumer Shantykoor wordt de middag muzikaal omlijst. Rond een uur of 14.30 zullen de shantykoren optreden. Het jaar 2009 is het jaar van de Astronomie. In de Groate Kerk is van 13.00 uur tot 17.00 uur een tentoonstelling: ‘Kunstenaars in de klas”. Leerlingen van groep 5 en 6 hebben samen met een aantal kunstenaars schilderijen gemaakt naar aanleiding van onder andere foto’s uit de ruimte. Tevens is er voor jong en oud de mogelijkheid een afdruk op papier te maken met behulp van zonlicht. Tijdens de middag vindt de opening plaats van de foto-

“OPRELDAG”

OP O.B.S.

DE OPREL

wedstrijd “Mooiste foto van de Maan”. Om 16.45 uur wordt het startsein gegeven voor de Astronomische activiteiten op het Bildt. In en om het Bildt zijn ontzettend goede bands, routiniers én nieuw talent. Wat is er nou mooier dan deze bands op één avond te laten spelen. Op 9 mei vanaf 17.00 uur staan de volgende bands op het podium: Highway 54 is een rockabilly band die veel in het Europa optreedt. Ze hebben al in Scandinavië, Duitsland en Engeland op het podium gestaan. Addictive is een groep met allemaal enthousiaste jonge muzikanten die top 100 covers ten gehore brengen. De mannen van Melanocaster hebben heel veel potentie. De indie rockband treedt in heel Nederland op en is af en toe in het Bildt te horen. Op de muziek van Bob a Job kan lekker geswingd worden. Met deze bluesrock muzikanten komt de sfeer er beslist in. Stevige rocknummers worden gebracht door Spijcker. Zij spelen onder ander covers van ZZ Top. Natuurlijk zijn ook de heren van Gyn Idee en The Clitt van de partij. Deze Bildtse rockers mogen absoluut niet ontbreken. Kortom genoeg redenen om op 9 mei vanaf 13.00 uur op het plein voor de Groate Kerk in St. Jacob te vertoeven!!! Om het nog leuker te maken is er geen entree!!! ◆

IN

The Steve Sand Band Op 1 mei zal de band : The Steve Sand Band live spelen in het programma Relax Radio op Radio Middelse. Elke vrijdagavond presenteert Henk Schippers dit programma van 20.00-24.00 De productie is in handen van Trijnie Schippers. Nadat The Steve Sand Band in november haar debuut album presenteerde in het Arsenaal Theater te Vlissingen ontstond daags erna de wens de cd ook in het Noorden van Nederland te presenteren. Tijdens de reis terug naar het Noorden werd het idee geboren voor de Alphabet Tour 2009. Het is de bedoeling om in 2009 door Noord Nederland te gaan toeren, daarbij plaatsnamen volgend van A t/m Z. Te beginnen in Assen, om te eindigen in Zwolle. En daartussen dus 24 andere locaties. Invloeden van Dylan en Neil Young zijn te horen in mijn composities. “Ed (Eddie Rijnsewijn) onze lead gitarist heeft trekjes van Clapton en Mark Knopfler,” : zegt bandleider Steve. “Als liedjesschrijver leg je een sjabloon neer en als band maken we het nummer zoals het nu klinkt.” Blues, lichte rock en ballads zijn daarop te horen. Allemaal eigen werk. De band is nu nog op zoek naar podia en kroegen in de plaatsen waarvan de letter nog vrij is. Voor info en aanmeldingen stevesandband.com ◆

OUDE BILDTZIJL

Prachtig weer en een fantastische opbrengst! Zaterdagmiddag 18 april. Om 15.00 uur gaan de hekken los bij o.b.s. de Oprel. Meteen stormen de eerste koopjesjagers het plein op. Lange tafels met een enorme hoeveelheid goederen worden haastig doorzocht naar waardevolle spullen. Op het grasveld naast het plein staat een grote, kleurrijke circustent (www.hollebolletsjing.nl) waarin je spelletjes kunt doen en diverse eigengemaakte spulletjes kunt kopen. Juf Jeanette maakt er suikerspinnen. De ‘Theetuin’ stroomt langzaam vol met bezoekers die genieten van de eigengemaakte taarten en andere heerlijkheden. Ook de tomatensoep van Eelco Tjepkema (eigenaar/kok van restaurant ‘De Molen’) vindt gretig aftrek. Om 17.00 uur begint de dienstenveiling. Kinderen, juffen, meesters en ouders bieden hun diensten aan zoals grasmaaien, honden uitlaten, met een ouder een dag meerijden op de vrachtwagen, etc. Deze veiling blijkt een schot in de roos. Onder leiding van een gedreven veilingmeesteres wordt een enorm bedrag binnengehaald, met als meest gewilde veiling object; “Met meester Piet naar het treintjesmuseum in Sneek” Om 17.30 is de prijsuitreiking van de verloting van de levensmiddelenpakketten. Deze zijn gewonnen door: fam. Hollander, fam. Lautenbach en Emmy Smit. Deze fantastische dag wordt afgesloten met een fantastische hoge opbrengst van maar liefst 3007,- euro bruto. Alle sponsoren, vrijwilligers en gulle gevers, hartelijk bedankt, namens alle leerlingen en medewerkers van o.b.s de Oprel ◆

Open Huis bij Atelier Elbow Het is weer toerweer! U kunt er zondag 3 mei een cultureel tochtje van maken door bij Atelier Elbow binnen te wippen. ’s Middags van 14-17 u. staan de deuren open voor publiek. De sfeervolle en ruime galerie van het kunstenaarsechtpaar Ellen Floris en Bowe Roodbergen ligt temidden van het weidse Bildtse landschap en is ingericht met eigen werk. Bowe richt zich op het maken van subtiel vormgegeven lichtobjecten en z/w-foto’s. Ook toont hij recent werk, composities waarin hij o.m. van versneden foto’s en tekeningen gebruik maakt. De rode lijn in zijn werk uit zich in de kunst van het weglaten, minimalisme, herhaling, ritme, perfectie en puurheid. Ellen toont kleurrijke en verstilde waddenfoto’s die ze voor een groot deel bij Zwarte Haan en Westhoek heeft gemaakt. Meer werk van haar is op dit moment te zien bij het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Tot begin oktober exposeert ze daar circa 40 waddenfoto’s. Tijdens het open atelier zijn er vrijkaartjes voor deze expositie te verkrijgen. Adres: Atelier Elbow, Nieuwebildtdijk 220, 9076 PM St. Annaparochie. Tel. (06) 1441 06 07. Open: iedere 1e zondag van de maand tussen 1417u. Voor meer informatie zie: www.elbowworks.nl ◆

Concert op o.b.s. de Arjen Roelofsskoalle Woensdag 25 maart konden leerlingen,ouders en andere belangstellenden genieten van een concert,dat werd uitgevoerd door de leerlingen van groep 4/5/6. Tien weken lang had de groep, onder leiding van muziekdocent Piet Visser van Muzarthe, geoefend in het bespelen van een blaasinstrument. De toehoorders waren erg onder de indruk van de uitvoering van de “Toeterclub “. Van de “toeteraars” zijn er een aantal die gebruik gaan maken van de mogelijkheid om tot de zomervakantie gratis lessen te volgen bij muziekkorps Crescendo van Hijum/Finkum ◆ Stienser Omroeper

14


Vrijwilligster Skilhiem genomineerd voor vrijwilliger van Nederland 2009 Van 23 maart tot en met 26 juni 2009 gaat de NCRV weer op zoek naar Dé Vrijwilliger van Nederland. In het radioprogramma Plein 5 (elke werkdag van 14.00 -16.00 uur op Radio 5) hoort u wie er genomineerd zijn en u bepaalt, door te stemmen, welke vrijwilligers doorgaan naar de finale. Uit elke provincie komen vier genomineerden. Zo is van woonzorgcentrum Skilhiem van Stichting Palet, Joke Prins genomineerd voor vrijwilliger van 2009. Er zijn ongeveer 80 vrijwilligers betrokken bij Skilhiem en een ieder verzet, met zijn/haar kwaliteiten, op zijn/haar eigen wijze veel werk. Een ieder is onmisbaar en we zijn hen ook heel erg dankbaar voor hun inzet. Maar Joke is zo bijzonder, en niet ten nadele van alle andere vrijwilligers, dat we Joke durfden te nomineren.

INTERVIEW

Edgar de Cruijer schildert heldere stillevens Momenteel loopt er in galerie Noordvleugel een bijzondere tentoonstelling van schilderwerk van Stienser kunstschilder Edgar de Cruijer: Een heldere kijk op de werkelijkheid. Hij werkt qua techniek in de Hollandse traditie van de oude meesters. Toch is zijn werk van deze tijd. Dat komt door de strakheid en keuze van

veer vijf jaar was ik eens intens ontroerd door het zonlicht dat in de kamer scheen op de rode pluche stoel. Soms heb ik dat, dat ik diep geraakt kan zijn, als ik ergens de schoonheid van zie. Niet alleen van kunst, maar ook van muziek of de natuur. Dan gaat mijn hart open. Verder vind ik het prachtig om harmonie te

onderwerpen. Deze zijn meestal wat ouder, aangetast door gebruik en de tijd. Uitgangspunten voor hem zijn schoonheid en harmonie. De werken zijn bijzonder helder en realistisch en stralen verstilling en rust uit. Waarom ben je kunstschilder geworden? Al heel mijn leven ben ik aan het tekenen en schilderen. In de vijfde klas van de lagere school, tegenwoordig groep 7, las ik een boek over het leven van Rembrandt en dat sprak me aan. Toen wilde ik kunstschilder worden. En weer later werd het grafisch ontwerper. Toen ik naar de academie van beeldende kunsten ging in Rotterdam, waar toendertijd Pierre Janssen directeur was, was dat niet om kunstschilder te worden, maar om een opleiding grafisch ontwerper te volgen. Later als grafisch ontwerper heb ik een verjaardagskalender gemaakt voor de toenmalige Postbank, nu ING, met aquarelprenten. Toen ik die had gemaakt, wist ik dat ik schilderen kon. Die prenten hangen ook op de tentoonstelling in Veenklooster. Met tussenpozen kwam het kunstschilder worden toen steeds terug. Uiteindelijk was het pas in 2003, toen mijn collega mij aanbood de zaak over te nemen, dat het er echt van kwam. Ik had destijds een reclamebureau met een collega. Wat wil je bereiken met het schilderen? Ten diepste is het de beleving van schoonheid, de verwondering, die mij trekt. Als kind van onge-

scheppen in een schilderij. Die verstilling en rust erin te brengen. Op een manier dat anderen het een verademing vinden om er naar te kijken. Als ik dat kan oproepen met mijn werk, zou dat heel mooi zijn! Hebben schilders jou beïnvloed? Iedereen wordt beïnvloed. En als je nog niet zo lang schildert is de eigen stijl nog niet doorontwikkeld. Dat vraagt tijd. Natuurlijk hebben schilders mij ook beïnvloed. Al in 1971 heb ik een paneeltje van Helmantel gezien met eieren. Dat trof me toen. Hem ben ik wel blijven volgen. Ook Jan Eversen maakt prachtig werk. Vooral het licht. Bubarnik de Hongaar. Een van de toppers. Ook Verkaaik doet het heel goed. De oude meesters uit de zeventiende eeuw zoals Claesz en Heda waren ook mooi, maar de pronkstukken uit die tijd vind ik iets te veel van het goede. Maar dat is persoonlijk. Heb je ook favoriete schilders? Naast bovengenoemde schilders, vind ik van de klassieken van Eyck heel mooi. Het altaarstuk in Gent heb ik al een aantal keer in het echt bewonderd. Ook Holbein is fantastisch met zijn portretten. Vermeer was heel uitgebalanceerd. Hij maakte maar drie werken in het jaar. En dan Dali. Niet alles hoor. Maar Christus aan het kruis en ook het laatste avondmaal zijn bijzonder. En natuurlijk de kleine werken van de Leidse fijnschilders als Dou en van Mieris. Verder maakte de Friesche schilder Alma Tadema, heel mooi werk.

In de week van 27 april tot en met 2 mei kunnen we massaal op haar gaan stemmen. Dit kan op website www.maakhetverschil.nl Stem, en roep zoveel mogelijk mensen op om ook hun stem op Joke uit te brengen, en help haar Vrijwilliger van Nederland 2009 te worden. De cliënten van Skilhiem krijgen op 29 april de kans hun stem uit te brengen. ◆

Rappen in Stiens Altijd al eens willen weten hoe een rapper aan zijn raps komt? Het jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee geeft je deze kans! De rapper Babbelaar komt langs om te vertellen hoe je moet rijmen en zal je leren wat nou echte flow is. In de eerste les zullen de basisprincipes van rappen aan bod komen met wat cultuurgeschiedenis. In de tweede les gaan we een echte rap maken met elkaar. Wil je dit ook leren of lijkt het je interessant? Er zijn in totaal 10 plekken beschikbaar dus wees er snel bij! De rapworkshop is verdeeld over 2 avonden namelijk 13 en 20 mei en het begint om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur. De leeftijd voor deelnemers is tussen 12 en 15 jaar en de kosten bedragen 5 euro. Opgave is mogelijk via jeugd@welzijnmiddelsee.nl en telefonisch via 058-2575220 ◆

Breakdance in Jeugdhonk 8 Het jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee organiseert weer een cursus breakdance voor tieners in de leeftijd van 12 t/m 15 jr. Er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen. Breakdance is een Amerikaanse dansvorm die deel uitmaakt van de Hip-Hop cultuur. Inmiddels is het over de hele wereld een hype geworden. Bij deze acrobatische vorm van dans werk je aan basistechnieken als ‘freezes’, ‘sixsteps’ en ‘electric boogie’. Voor de cursus worden makkelijke kleren en sneakers aanbevolen. De cursus bestaat uit 6 lessen van 1,5 uur. De aanvang van de cursus is op maandag 11 mei om 19.30 uur. Voor meer informatie en deelnemerskosten kun je contact opnemen met het jongerenwerk, tel: 058-2575220, jeugd@welzijnmiddelsee.nl. Natuurlijk kun je ook een kijkje nemen op www.welzijnmiddelsee.nl ◆

Sing In spetterende laatste Toeter4ing voor de zomer Op zondag 3 mei staat onze jaarlijkse ‘uitsmijter’ op het Toeter4ingprogramma, de Sing-In. Alle 3 Hallumer muziekgroepen, Whispering Hope, Iepen Doar en Nije Wyn zullen dan op het podium staan in de voormalige loods van bouwbedrijf Bloemsma aan de Gedempte Haven in Hallum. Het thema van deze speciale Toeter4ing is ‘Zing voor Vrijheid’ en dat heeft natuurlijk ook meteen betrekking op de beide dagen erna wanneer de Tweede Wereldoorlog weer wordt herdacht in ons land. Naast de muziek zal er ook een dans- en een dramagroep optreden die het thema op treffende wijze naar voren zullen brengen. Deze Sing-In vindt ’s avonds plaats op 3 mei en zal beginnen om 19.30 uur ◆

Meifeest in Ferwert met Coverband Exposure Op zaterdag 9 mei a.s. organiseert de PAFH de 6de editie van hun jaarlijkse meifeest. Dit jaar hebben wij voor jullie de top 40/100 coverband Exposure naar Ferwert gehaald. Exposure is een 6 koppige band die al vele optredens hebben verzorgd in- en buiten Friesland. Het repertoire is breed: van recente top 40 muziek, ballads, meezingers, rock and roll. Kortom een band die iedereen een gezellige avond kan bezorgen. Voor meer informatie kunt u ook op hun website terecht: www.exposure-on-stage.com. De aanvang is 21.30 uur. De feesttent staat zoals gebruikelijk naast de sporthal, aan de Hegebeintumerdyk te Ferwert. Graag tot ziens op zaterdag 9 mei ◆

Kun je iets vertellen over je werkwijze met schilderen? Het samenstellen van een groot werk is een proces. Het begint meestal met een of meer voorwerpen die je aanspreken en dan gaat het verder in je hoofd. Dan ga je alles compleet maken met aanvullende voorwerpen. Als de compositie compleet is teken ik de compositie op calceerpapier en als alles goed op zijn plaats staat, breng ik het over op paneel. Dat paneel is van masoniet of MDF plaat. Onder hoge druk geperst hout. Het paneel wordt eerst een aantal keren met Gesso behandeld. Gesso is een grondverf om de olieverf niet in aanraking te laten komen met het paneel. Dan begint het echte schilderen. Eerst de onderschildering. Mager om de volgende lagen niet te laten barsten. Hiervoor gebruik ik Alkydverf, dat is sneldrogende olieverf. De tweede laag is veel vetter geschilderd. Daarin worden de overgangen en licht-donkerpartijen neergezet. De lagen daarna zijn al of niet met een glacis opgezet om details en accenten aan te brengen. Glacerend wil zeggen doorschijnende lagen. Dan komt er na droging een laag retouche vernis op om het een egale glanslaag te geven. Pas na een half jaar tot een jaar komt er een slotvernis op om het geheel af te sluiten voor stof en vuil. Hoe lang duurt het voordat een groot schilderij gereed is en hoe veel schilder je op een dag? Voor een groot schilderij moet je denken tussen de twee en driehonderd uur. Per dag schilder ik gemiddeld zo’n vijf uur. Omdat het heel geconcentreerd werk is, moet ik voor mijn ogen regelmatig een pauze nemen. Natuurlijk ga je wel eens langer door, maar je hebt ook dagen dat het niet wil en dan moet je het niet forceren. Je geeft ook schilderlessen? Sinds vorig jaar heb ik een schilderklas. Het is bij toeval ontstaan. Ik werd gevraagd door de eigenaar van toenmalige galerie de Gouden Phoenix in Leeuwarden, om iemand te gaan vervangen die uitviel met lesgeven. Momenteel heb ik een groep van zeven mensen. In galerie de Kleine Hoogstraat in Leeuwarden. Er is nu iemand bij, die bijzonder veel talent heeft en nooit eerder heeft geschilderd. Hij doet nu bijna niet anders. Dat zijn mooie dingen. Ook heb ik nog iemand die priveles krijgt aan huis. Hoe ben je in Stiens terecht gekomen? Ik ben in 2006 voor de tweede keer getrouwd met Lutske. Een echte Friezin, oorspronkelijk uit Nijbeets. Dat is de reden dan ik momenteel in Stiens woon. Ik heb het hier prima naar mijn zin. Geen heimwee, maar dat ligt natuurlijk ook aan Lutske! Daarvoor heb ik lang in Heerde op de Veluwe gewoond. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. In kleinere dorpen vind ik het prettiger wonen dan de steden. De tentoonstelling is te zien tot en met 9 mei in galerie Noordvleugel, Kleasterwei 1 in Veenklooster. Tel.(0511) 442 436. Website: www.galerienoordvleugel.nl website kunstschilder: www.edgardecruijer.nl ◆ Stienser Omroeper

15


De nieuwste zomer collecties voor outletprijzen

-

U W

H U I S

E E N

N E S ( A M E L A N D )

-

T H U I S S T I E N S

e

9@AB<LEJK<EB@;J@E9<IC@BLD

Gratis: elke 10 meter gordijnen, tapijt en vinyl en elke 10m2 marmoleum of laminaat!

E@<

YfM@E>LN o\i @E  j_f F ikj

ot en Aktie t i! e met 6 m

K\m\ej_\Y\en`a\\e^iffkXjjfik`d\ekbX[fËj \ej`\iX[\emffiafe^\efl[ Ffbmffi]fkfËjfg[f\b#jkf]]\e\e]flie`kli\edXXi ffbnfibj_fgj\eB@E;<I=<<JKA<JbleklY`afejk\i\Z_k

9`k^ld\i[pb.8$0'+(:99\ic`bld K\c\]ffe1',(/$+-(0+*

Heeft u ook weer lentekriebels? Alles lekker schoon in huis, alles weer opruimen en weer wat nieuws op de vloer of voor de ramen? BronSnijder wonen en slapen heeft weer de nieuwe collecties in huis! Kom eens langs en zie de mogelijkheden. Nu elke 10e meter gordijnen, tapijt en vinyl, elke 10m2 marmoleum of laminaat etc. helemaal gratis! Dat is toch snel verdiend? Gewoon met BronSnijder nog even doorkriebelen!

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

Seerob 7a, STIENS, tel. (058) 2574111, W.Dijkstrastraat 6, HOLWERD tel. (0519) 561254, Hoge Eggenweg 1, NES (AMELAND) tel. (0519) 542426 ,

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee

Info@bronsnijder.nl www.bronsnijder.nl

Seedûker 12, 9051 VB Stiens

Openingstijden: Stiens di-vrij 10.00-18.00, zat 10.00-17.00, do. koopavond, Holwerd: di-vrij 10.00-18.00, zat 10.00-16.00. Nes di, do, vrij 9.00-18.00 wo 10.00-18.00, zat 10.00-16.00

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Timmer- & onderhoudsbedrijf Haijma

De Hallumer Fanfare organiseert op donderdag 30 april een grote

Rommelmarkt

Hét adres voor: * het plaatsen van dakramen * kleine verbouwingen * renovatie & onderhoud * het plaatsen van ramen, deuren en kozijnen

locatie: Loods bouwbedrijf Bloemsma achter de Gedempte Haven in Hallum verkoop: 8.00 – 13.00

Venusskulp 58 / 9051 MG Stiens Telefoon 058 - 213 04 31 / Mobiel 06 - 218 10 219 E. info@timmerbedrijfhaijma.nl / I. www.timmerbedrijfhaijma.nl

Pure gezelligheid (op maat) Voetverzorger Pedicure

Café

G. Smit Ungastins 53 Stiens 058-2574047 Behandeling volgens afspraak

gediplomeerd voetverzorger, aantekening diabetische voet, Lid ProVoet

de

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

1 mei

Vanaf 21.00 live

Kern

www.dekernstiens.nl

Stiens

Rick van Daalen Bekend van het nummer

Smelbrêge 3 - T. 058 - 257 35 17 Stienser Omroeper

16

“Genot”

T A P I J T

G O R D I J N E N

nnn%b\lejk\eb`[j%ec

L A M I N A A T

P A R K E T

!D`d$G`)''0!M`e^`ef!Galk!M`eifj\!B`b$B`[ !Befkjf9X[!;lkZ_;\j`^e9Xb\ip !\em\c\Xe[\i\d\ib\e%%%

S L A A P C O M F O R T

M A A K T

H O L W E R D

Omroeper 18 2009  

Stienser Omroeper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you