Page 1

deze week

1509

Foardrachtskriich... pagina 6

Autobedrijf Stiens... pagina 10

Avanti... pagina 8

61e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Reisburo alweer 10 jaar in Stiens

PVDA INITIATIEF

BREEKT DOOR

Recreatie en toerisme Leeuwarderadeel op de kaart “Zijn er kansen voor recreatie en toerisme in Leeuwarderadeel?” Met die vraag prikkelde de PvdA fractie vorig jaar de burgers en recreatie ondernemers in onze gemeente. Dat bleek een schot in de roos, want ruim honderd burgers kwamen naar de bijeenkomst in Doniastate om er over te praten.

TIEN april is het alweer TIEN jaar geleden dat wij onze deuren in Stiens openden. Voorheen als StarTravel en sinds 2 jaar Holland International. Wij zijn er dan ook best trots op dat we bij de grootste reisorganisatie van Nederland zijn aangesloten. Natuurlijk verkopen wij ook de produkten van alle gerenommeerde reisorganisaties zoals OAD, Neckermann, Vrij uit, De Jong Intra Travel, Trend SRC cultuurvakanties etc. Van zon- en verre vakanties tot autovakanties en City- Trips losse tickets, alles kan tot in de puntjes geregeld worden. Wij zijn gespecialiseerd in groepsreizen vanaf 15 personen dit kan een dagtocht citytrip of reisje naar de zon zijn. Goede Vrijdag 10 april a.s. zijn er leuke activiteiten in en om het reisbureau te beleven en iedereen is welkom voor een hapje of een drankje. Wij geven ook TIEN fantastische prijzen weg, deze worden verloot onder onze bestaande en nieuwe klanten ◆ Op de foto: Xandra al 15 jaar ervaring in de reiswereld. Kirsten, ook al 3 jaar ervaring, Jantiena meer dan 10 jaar ervaring en onze stagiaire Mei Ting.

Openbare informatieavond over JSF

Vervolg zie pagina 6...

De werkgroep heeft onder andere een project op touw gezet waarmee voor de komende drie jaar 30.000 euro subsidie wordt binnen gehaald. Dat geld is bestemd voor reclame, promotie, training en scholing van de ondernemers.

De PvdA heeft dit geslaagde initiatief inmiddels overgedragen aan de ondernemers zelf. De ondernemers hebben onder leiding van Hille Bergsma en Pieter van der Werff hun eigen bestuur gevormd en zijn als afdeling “Recreatie en Toerisme” aangesloten bij de Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel OVL. Het bestuur wordt professioneel ondersteund door Bert Grit uit Finkum. Grit was tot vorig jaar in dienst van de Gemeente Leeuwarderadeel, waar hij zich onder andere bezig hield met recreatie en toerisme. De medewerking van Bert Grit zal een belangrijke stimulans zijn voor een geslaagde ontwikkeling van recreatie en toerisme in Leeuwarderadeel door de actieve ondernemers◆ Op de foto: PvdA raadslid Marit Wagenmakers (midden) heeft het PvdA initiatief Recreatie en Toerisme overgedragen aan de Samenwerkende Recreatie Ondernemers. Secretaris Bert Grit kreeg de USB stick met de adressen en alle andere gegevens van de recreatie activiteiten in het afgelopen jaar. Voorzitter Hille Bergsma (links) kreeg de folder “Lentetour” van de Nederlandse Spoorwegen, waarin de ANWB Fietsroute “Trimdielpaad” door Leeuwarderadeel één van de vijf steraanbiedingen is.

Op dinsdag 7 april 2009 is er ’s avonds een openbare informatiebijeenkomst over de vervanging van het F-16 gevechtsvliegtuig door de vermoedelijke JSF (F35). De bijeenkomst vindt plaats in Post Plaza aan de Tweebaksmarkt 25-27 in Leeuwarden. Aanvang 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Een aantal deskundige sprekers zal in het kort een breed aantal onderwerpen belichten. Het aanwezige publiek krijgt daarna de mogelijkheid vragen te stellen en hun mening te geven. Als sprekers zijn aanwezig oudminister van Defensie Bram Stemerdink, dr. Bert Kreemers, auteur van het boek “Hete hangijzers”, Gerard Veldman en/of Geert Verf, leden van de geluidshindercommissie en omwonenden van de vliegbasis Leeuwarden, Johan Boeder (onder voorbehoud), onafhankelijk JSF deskundige alsmede de Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en/of Angelien Eijsink. De bijeenkomst wordt geleid door Bertus Mulder.

De speciale bijeenkomst voor ondernemers trok later veertig deelnemers. Een door de PvdA ingestelde werkgroep werkte de geopperde ideeën uit. Die werkgroep bestond uit de PvdA-ers Trino van der Geest, Marit Wagenmakers en Harm de Kroon samen met Hille Bergsma van Doniastate, Pieter van der Werff van AOC Friesland en Brigitte de Graaf van De Graaf Bed and Breakfast in Finkum.

Met dit project zal binnenkort recreatie en toerisme in Leeuwarderadeel beter op de kaart worden gezet. De folder “Lentetour” van de spoorwegen is al een eerste succes. De ANWB Fietsroute “Trimdielpaad” door Leeuwarderadeel is daarin één van de vijf steraanbiedingen.

Woning van de week!

www. stienseromroeper.nl Stiens - De Kaam 19 Voor meer informatie betreffende deze schitterende woning kunt u contact opnemen met ons kantoor, of een bezoekje brengen aan onze website (www.germeraadengermeraad.nl).

Nog maar 2 dagen

Pieter Jellessingel 9 9051 BV Stiens T. (058) 257 18 25


Kerkdiensten Stiens e.o. Hege Stins, Stiens STILLE WEEK

Stiens

Goede Vrijdag 10 april 19.30 u. dhr. J. Visser Paaszondag 12 april 8.45 en 10.30 u. dhr. J. Visser Paasmaandag 13 april 09.30 u. dhr. J. Visser, paaszangdienst

St. Vitus, Stiens STILLE WEEK Witte donderdag 9 april 19.30 u. ds. G. Wessels, viering H.A. Goede vrijdag 10 april 19.30 u. ds. G. Wessels, m.m.v. blokfluitensemble Stille zaterdag 11 april 21.30 u. ds. G. Wessels Paaszondag 12 april 09.30 u. ds. G. Wessels, belijdenis en doop

m.m.v. gospelkoor Dabar Doopsgezinde gemeente, Stiens Witte donderdag 9 april 19.00 u. ds. A. Veurman, avondmaal Goede vrijdag 10 april 19.30 u. ds. A. Veurman, Ionaviering Paaszondag 12 april 09.30 u. ds. A. Veurman in Hallum Gereformeerde kerk, Britsum Witte donderdag 9 april 19.30 u. A.R. v.d. Honing, viering H.A. Goede vrijdag 10 april 19.30 u. Liturgiegroep Stille zaterdag 11 april 21.30 u. Liturgiegroep Paaszondag 12 april 09.30 u. A.R. v.d. Honing, dienst na paasontbijt Hervormde gemeente, Koarnjum, Britsum, Jelsum Witte donderdag 9 april 19.30 u. ds. M. Hulzebos, viering H.A. Goede vrijdag 10 april 19.30 u. ds. M. Hulzebos Paaszondag 12 april 10.00 u. ds. M. Hulzebos m.m.v. kerkkoor Gereformeerde kerk, Hijum Witte donderdag 9 april 19.30 u. ds. S. Boukes, Damwoude, viering H.A. Goede vrijdag 10 april 19.30 u. ds. A. Bouma, Damwoude Stille zaterdag 11 april 19.30 u. ds. T. Korteweg, Ferwert Paaszondag 12 april 10.00 u. ds. T. Korteweg, Ferwert Paasmaandag 13 april 10.00 u. geen dienst R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, Annaparochie Witte donderdag 9 april 19.30 u. Pastor J. Huisman Eucharistieviering Goede vrijdag 10 april 19.30 u. B. Wewerinke en H. Groenendaal, Kruisverering Stille zaterdag 11 april PAASWAKE GAAT NIET DOOR Paaszondag 12 april 09.15 u. Pastor. N. Sluis, Woord- en Communieviering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden Witte donderdag 9 april 19.00 u. Pastores A.Buter & L.Foekema met Dom.koor & Joh.Franciscuskoor, Eucharistieviering Goede vrijdag 10 april 15.00 u. Pastor A.Buter met St.Vitus kinderkoor, Kruiswegviering 19.00 u. Viering met Pastor P. Vermaat en samenzang Stille zaterdag 11 april 20.30 u. Eucharistieviering met Pastoresteam en Dom. Koor Paaszondag 12 april 9.30 uur Eucharistieviering Pastoresteam met Themakoor Paasmaandag 13 april 09.30 u. Pastor L.Foekema, Woord-en Comm.viering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden Witte donderdag 9 april 17.00 u. Pastor A. Buter met de Schola Eucharistieviering Goede vrijdag 10 april 15.00 u. Kruiswegviering met Pastor L.Foekema

19.00 u. Eucharistieviering Mgr. De Korte,Pastores A.Buter & L.Foekema Bon.Cantorij & St.Vitus Jeugdkoor Stille zaterdag 11 april 23.00 u. Eucharistieviering met Pastoresteam en Joh.Franciscuskoor Paaszondag 12 april 11.00 u. Eucharistieviering Mgr. de Korte & Pastoresteam & Bon.Cantorij De Salvator, Leeuwarden Goede vrijdag 10 april 19.30 u. ds. N. van Amerom tevens Avondmaal Paaszondag 12 april 09.30 u.en 11.45 u. ds. N. van Amerom 19.30 u. Jongerenpastor Jaap Bus doopfeest Paasmaandag 13 april 19.30 u. Paasconcert met Joy for People Baptisten Gemeente Parkkerk, Leeuwarden Donderdag 9 april Vrijdag 10 april Zaterdag 11 april Zondag 12 april

19.30 u. ds. E. van Duyl, H.A. 19.30 u. ds. E. van Duyl, stille week bijeenkomst 19.30 u. ds. E. van Duyl, stille week bijeenkomst 10.00 u. ds. E. van Duyl

Zevendedags Baptistengemeente Rehoboth, Leeuwarden Donderdag 9 april Zaterdag 11 april

10.30 u. br. Bert Otten, 1e dag van het ongezuurde brodenfeest 10.30 u. br. Bert Otten

Opstandingskerk, Leeuwarden Vrijdag 10 april Paaszondag 12 april

19.30 u. dhr. E. Douma, Heilig avondmaal 10.00 u. Martin Brand

Leger des Heils, Leeuwarden Paaszondag 12 april

Uit Agenda

10.00 u. Majoor mevr. A.E. Wimmers, Paasjubeldienst

dinsdag 7 april 10.00-12.00 Mantelzorgcafé in de Skalm 21 en 22 april Bloemenactie Studio ze komen langs met Geraniums en Fuchtia’s t/m 1 juli Expositie van David Kampen in Gemeentehuis 6 juni Boekenmarkt 11 tot 14 juni Stienzer Keatsdagen 27 juni Taptoe 27 juni Triathlon COLLECTE 5 t/m 11 april: vrije periode 12 t/m 18 april: Nederlandse Hartstichting

Britsum 24 april 20.00 Katarsis in Britsenburgh 28 tot 30 mei Dorpsfeest

Hijum/Feinsum 21 tot 23 mei Dorpsfeest

Cornjum 22 en 23 mei DTDweekend

Jelsum/Cornjum 4 mei 19.45 4 Meiherdenking op het kerkhof van Jelsum 19 t/m 21 juni Dorpsfeest

n e S A P SALVATOR IN

DE

GOEDE VRIJDAG

GOD, WAAROM? 10 APRIL | 19.30 UUR 10 APRIL | 19.30 UUR

1E PAASDAG

SPOORLOOS! 12 APRIL | 9.30 EN 11.45 UUR

DOOPFEEST! 12 APRIL | 19.30 UUR 12 APRIL | 19.30 UUR

2E PAASDAG: GOSPELCONCERT

JOY FOR PEOPLE! 13 APRIL | 19.30 UUR 13 APRIL | 19.30 UUR

ARCHIPELWEG 133 LEEUWARDEN

WWW.DESALVATOR.NL

Oude Leije t/m 15 april Expositie van K. Zwijnenburg en P. Zondervan in Galerie Kocken

Hallum 8 april 13.30-16.00 Kinderkleding en speelgoedbeurs in Het Trefpunt

Foswerterstrjitte 71, 9172 PS Ferwert tel. 0518 418383

Zorgcombinatie Interzorg - Prot. Chr.Thuiszorg: hulpaanvragen: 0518 - 41 83 83 buiten kantooruren (+ weekend): Alarmnummer Thuiszorg 0518- 41 31 06

Oude Bildtzijl Goede vrijdag 10 april 19.30 Het Lijden van Jezus ‘Mathéus Passie’ in Vrije Evangelische kerk Zaterdag 18 april 15.00-19.00 Rommelmarkt/ dienstenveiling, Theetuin obs De Oprel t/m 9 mei Expositie van 20 kunstenaars in de Witte Klok

Jislum Zaterdag 11 april 10.00-17.00 Paasfair/rommelmarkt in en rondom de kerk

Zorgcombinatie Interzorg - Prot. Chr. Maatschappelijk Werk: hulpaanvragen: 0518 - 41 83 83 buiten kantooruren (+ weekend): Alarmnummer Maatschappelijk 058 - 213 20 00

www.regio Colofon stiens.nl

Het volgende nummer verschijnt op dinsdag 14 april 2009. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl

internet: www.stienseromroeper.nl

Hegebeintum t/m 1 juni Expositie van Gerty van der Meer, fotografische kunst in Bezoekerscentrum t/m 1 juni Expositie van Rienk Kruiderink, ruimtelijk werk van voor de hand liggende materialen in Bezoekerscentrum

Deinum

de sulveren

rinkelbel fan dizze wike:

Beter een half ei dan een lege dop

19 april 15.30 Slotconcert koorproject Mozartwerken in St. Janskerk

Skilhiem voor thuiszorg,

verpleging & verzorging en dienstverlening

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. Vrijdag 10 april

2

Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906 Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Oude Leije, Finkum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie.

Goede vrijdag 10 april 19.30 u. ds. S. Cnossen Paaszondag 12 april 09.30 u. ds. R.A. Schipper 14.00 u. ds. J.M.A. Burger

Stienser Omroeper

Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum

19.30 u. dhr. J. Visser Gereformeerde kerk Stiens Zondag 12 april 09.30 u. ds. M. Hulzebos Hervormde kerk Cornjum Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's.

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

www.paletgroep.nl

Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Nieuw: zonnebank 50 lampen 5 gezichtsbruiners 20 min 1x€7,- 10x€60,-. Hier word je goed bruin van! Reserveer ook voor massage of lichaamspakking. Massagepraktijk Jolanda Numans Vrouwenparochie 0518850595 of 06-51282821 www.marefrysicum.nl

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur.

Braaksma Houtbouw • Garages • Bergingen • Blokhutten • Tuinhuisjes • Paardeboxen • Tuinhout Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487

Haagconiferen: Thuja Frieslandia en Thuja Brabant. Sterk in klei gekweekt, daardoor geen aanpassingen van grond nodig. Ook Buxus. Open vr+za of andere dagen na 16.00 uur 0518-400825 of 06-509448391 ‘t Bosch 5a St. Anna

Te huur loodsruimte 250m2 Cornjum. tel. 0582571487, mob. 0622902172 of 06-22931637 Wie kan mij helpen aan damuitslagen van Stiens tegen Cornjum, uit de periode 1971-1977. Mogelijk uit Oude Stienser omroepers of notulen van damclub Stiens. Het gaat om detail gegevens zoals Stiens BEGB of BEGB Stiens. 058 2573237

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03 * Schilderwerk

* Wandafwerking

Gezocht volleybaltrainer. Di + vr.avond.Dames/ Heren /Jeugd teams. Info: 06-13257410 of 0582574595 na 18.00 uur TK t.e.a.b. emaille pannenkeukenset grijs wolkjesmotief 06-12953947

Seerob 8 - 9051 VA Stiens Telefoon: 058 - 257 29 31 Internet: www.vanlingenschilders.nl

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Met Pasen mag je iets extra’s verwachten. Zeker van de Keurslager. En dus krijg je deze week 100 gram Paassalade gratis bij aankoop van 150 gram overheerlijke Paasrollade. Een verrassing van de Keurslager, die goed van pas komt bij het Paasontbijt of de uitgebreide Paasbrunch. Dat scheelt mooi weer in de portemonnee!

Deze actie is geldig van 6 t/m 11 april 2009

Bôle fan de Moanne:

RUWE BOLSTER

foar 1.10

4+2 fergees

fan 0.90

Mini Kiprollade

Bij 150 gram gebraden Paasrollade

SLAGRJEMMETAART

GRATIS 100 gr Paassalade100 gram

DINSDAG PIEKENDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

4 STIENSER LEKKERBEKJES SAMEN

VINKEN

ALLE SOORTEN IN DE RECLAME

div. soorten, per stuk

100

Tip: HAM-KAAS Gehakt

DONDERDAG VOORDEEL

SPECIAL

VRIJDAG EN ZATERDAG

GROOTMOEDER'S DRAADJESVLEES 500 GRAM

Lamsgebakje

4 GEGRILDE KIPPENBOUTEN SAMEN

499

foar 7.75

500

MAANDAG WEEKSTARTER

295

foar 0.65

Wykeinoanbieding: 8 stikjes fan 10.00

VLEESWARENKOOPJE

500 gram

Koek fan de Wike:

APPELMEISJES

KEURSLAGERKOOPJE

100 GRAM

295

599

Aanbiedingen geldig van 6-4-2009 t/m 11-4-2009

CROISSANTS

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

Paasverrassing

BLAUWE LOFTEN

fan 1.40

SCHILDERSBEDRIJF

* Hoogwerkerverhuur

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097 Uit eten bij Klaas. Vissoep ‘Italienne, Zeetongfilet ‘Veronique’, Pangafilet ‘Malakoff’. Dit allemaal voor slechts 15,- euro. Alleen op vrijdag en zaterdag. Reservering gewenst. Smalle Brug Stiens (058) 257 1263

van Lingen

* Glas

Brolsma, keurslager

Langebuorren 13, 9051 BD Stiens tel. 058-2571271, fax. 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl

. K

Stienser Omroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

15

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tijden: 09.00 - 12.00 uur Tel.nr.: 058-2576677 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-9009 (NUON)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon (058) 2660000 (nachttelefoon 06-53772791)

Verloren en gevonden voorwerpen week 15 Verloren Zwart/rode beurs Gevonden 3 sleutels aan een ring Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

.

Stienser Omroeper

4

‘Bekendmakingen’ via de website of e-mail

Gemeentehuis Gesloten In verband met Goede Vrijdag is het gemeentehuis op vrijdag 10 april a.s. gesloten voor het publiek. Graag zijn de medewerkers u op dinsdag 14 april weer van dienst. Het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel

Gemeentelijke vrijwilligersverzekering Belangrijk nieuws voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Nederland kent ongeveer 4 miljoen vrijwilligers. Helaas zijn, zoals regelmatig blijkt in de praktijk, niet al deze vrijwilligers goed verzekerd. Om een einde aan deze ongelijkheid te maken heeft VNG Verzekeringen, in samenwerking met Centraal Beheer Achmea, verzekeringspakketten ontwikkeld speciaal voor vrijwilligers. Deze pakketten bieden dekking voor de risico’s die aan vrijwilligerswerk zijn verbonden. De gemeente Leeuwarderadeel hecht veel belang aan vrijwilligerswerk en in het verlengde daarvan aan goede voorzieningen voor vrijwilligers die dit werk uitvoeren. Voorkomen moet worden dat vrijwilligers als gevolg van hun vrijwillige inzet in de (financiële) problemen komen. Daarom hebben wij dan ook besloten gebruik van het hiervoor genoemde aanbod van VNG Verzekeringen te maken en de vrijwilligersverzekering vanaf 1 april 2009 aan alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Leeuwarderadeel aan te bieden. Aan deze verzekering zijn voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties geen kosten verbonden. De vrijwilligersverzekering biedt de volgende dekking: a. Verkeersaansprakelijkheid rechtspersonen Verzekerden: vrijwilligersorganisaties/vrijwilligers. b. Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers Verzekerden: vrijwilligers. c. Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen Verzekerden: vrijwilligersorganisaties. d. Bestuurdersaansprakelijkheid vrijwilligers Verzekerden: bestuurders, resp. commissarissen/ toezichthouders. e. Ongevallenverzekering vrijwilligers Verzekerden: vrijwilligers. Dit betekent dat bijna alle vrijwilligers die in de gemeente Leeuwarderadeel actief zijn vanaf 1 april 2009 vallen onder de dekking van de vrijwilligersverzekering die door de gemeente Leeuwarderadeel bij VNG Verzekeringen is afgesloten. In de praktijk betekent dit, dat wanneer een vrijwilliger om wat voor reden dan ook door het uitoefenen van zijn of haar werk als vrijwilliger schade leidt of aansprakelijk wordt gesteld een beroep op deze verzekering kan doen. Een ongelukje zit vaak in een klein hoekje. Vrijwilligers lopen risico’s waarvan het vaak niet bekend is of deze wel of niet door de eigen verzekering worden gedekt als het verkeerd gaat. De gemeentelijke vrijwilligersverzekering kan hiervoor dan als aanvullende verzekering uitkomst bieden. Bij schade moet een schadeformulier worden ingevuld. Dit schadeformulier is verkrijgbaar op het gemeentehuis en via de website van de gemeente. Dit formulier dient weer bij de gemeente te worden ingeleverd. Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemensen zijn van dekking voor de vrijwilligersverzekering uitgesloten. Voor deze beide groepen geldt een eigen rechtspositieregeling. Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen niet onder de definitie van vrijwilliger en dus ook niet onder de vrijwilligersverzekering. Mantelzorgers waren in eerste instantie, omdat zij vanuit de WMO niet als vrijwilliger worden beschouwd, ook van de vrijwilligersverzekering uitgesloten. Dit hing samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers zouden hebben met de degene die zij verzorgen. Nu vallen echter ook mantelzorgers voor bepaalde zaken onder de dekking van de vrijwilligersverzekering. Mantelzorgers zijn verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. Hieronder zijn mede begrepen de extra medische kostendekking en de acute huishoudelijke hulp. Het onderdeel aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers is voor mantelzorgers niet van toepassing. Daarnaast kan de voornoemde vrijwilligersverzekering ook voor vrijwilligersorganisaties voordelen opleveren. Mogelijk kunnen als gevolg van deze verzekering bestaande verzekeringen van deze organisaties worden beëindigd. De vrijwilligersverzekering biedt ook zaken (dekking voor risico’s) die voor een vrijwilligersorganisatie van belang kunnen zijn. B.v. de bij c. en d. genoemde dekking. Het lijkt voor vrijwilligersorganisaties dan ook nuttig dit intern eens te bekijken of met de assurantiebemiddelaar op te nemen. Voor een verder concreet overzicht van de vrijwilligersverzekering verwijzen wij u graag naar de hiervoor ter inzage liggende stukken. Polissen, verzekeringsvoorwaarden en eventuele verdere van belang zijnde stukken liggen hiervoor voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage en zijn daarnaast ook via de gemeentelijke website in te zien. Voor eventuele verdere vragen kunt u terecht bij de sector Publiekszaken. Deze is telefonisch bereikbaar onder nummer 058 - 2576635. Vragen via de mail kunnen worden gezonden naar info@leeuwarderadeel.nl

.

Stiens, 6 april 2009 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel

Alle aangevraagde en verleende vergunningen in één overzicht. Gemeentelijke website In de rubriek "Bekendmakingen" op www.leeuwarderadeel.nl vindt u sinds kort alle formele bekendmakingen die de gemeente Leeuwarderadeel doet, naast de reeds gebruikelijke publicatie in de Stienser Omroeper. Landelijke zoekdienst Provincies en waterschappen maken hun plannen bekend in dagbladen of in de Staatscourant. Ook deze bekendmakingen kunt u nu op internet vinden. Via www.overheid.nl kunt u zien wat er bij u in de buurt gebeurt of staat te gebeuren. U kunt op postcode zoeken en sorteren. De zoekdienst is in ontwikkeling; er moet nog een aantal overheden worden aangesloten. De Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn reeds aangesloten. E-mail Wilt u op de hoogte blijven van alle bouw- of milieuvergunningen die in uw omgeving worden aangevraagd? Zonder daarvoor de krant of een website te hoeven raadplegen? Dat kan! De bekendmakingen uit uw buurt kunt u wekelijks via email ontvangen. Ga daarvoor naar de e-mailservice op www.overheid.nl. U ontvangt dan wekelijks de bekendmakingen van gemeente, provincie en waterschappen per email. U hoeft alleen uw postcode in te vullen, aan te geven van welk gebied rondom uw woning u de bekendmakingen wilt ontvangen en of dat alle of slechts bepaalde bekendmakingen zijn

.

Openbare Vergadering “Kleine Welstandscommissie” De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag ( 8 april) van 10.00 tot plm. 12.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/politiek.bestuurenorganisatie/gemeenteberichten. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 058-2576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

.

Start Bevolkingsonderzoek Borstkanker Half april zal het bevolkingsonderzoek borstkanker weer starten in de gemeente Leeuwarderadiel. De onderzoekswagen zal geplaatst worden achter het sportcomplex It Gryn, bij het zwembad, aan de Ieleane. In totaal worden er in de gemeente Leeuwarderadiel circa 1650 vrouwen uitgenodigd. De opkomst in de gemeente is hoog. In de vorige ronde gaf ruim 89% van de uitgenodigde vrouwen gehoor aan de oproep. Uitnodiging Alle vrouwen van 50 tot 75 jaar ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor het gratis röntgenonderzoek. Als de in de uitnodigingsbrief genoemde afspraak niet schikt, kan uiteraard een andere afspraak gemaakt worden. Hiervoor kan gebeld worden met de afsprakentelefoon, waarvan het nummer in de uitnodigingsbrief vermeld wordt. Meest voorkomende vorm van kanker Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Eén op de acht vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Door middel van het bevolkingsonderzoek is het mogelijk borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, waardoor de kans op genezing sterk toeneemt. Het bevolkingsonderzoek kan echter nooit een garantie geven, helaas is borstkanker niet altijd te zien op een röntgenfoto. Bij klachten wordt dan ook geadviseerd direct contact op te nemen met de huisarts. Meer informatie op www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl

.

Vrijstelling bestemmingsplan Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een bouwaanvraag is binnengekomen voor het realiseren van 23 seniorenwoningen op het perceel, plaatselijk bekend Skilwei locatie voormalig winkelterrein/tennisbanen/jeu de boulesbanen te Stiens (dossiernummer 20080067). De aanvraag past niet binnen de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Medewerking kan worden verleend door het voeren van een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19, lid 1 WRO. Het college is bereid deze procedure te voeren. Het conceptbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 8 april 2009 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W. Tevens bestaat de mogelijkheid om in deze periode mondeling zienswijzen kenbaar te maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van cluster VROM, tel. 058 – 257 6666

.

Stiens, 6 april 2009 Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester J.J. Kingma, secretaris


Talant Stiens zoekt vrijwilligers Voor diverse activiteiten in de locatie Stiens zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Hierbij kunt u oa. denken aan:

• • • •

begeleiding op zondag naar kerkdiensten helpen bij zwemactiviteiten samen fietsen zomaar gezellige dingen doen

Kortom, diverse zaken waar u, tezamen met de mensen met een verstandelijke beperking, een enorme voldoening aan kunt beleven.

3,95 p.m.

Effen gekleurde katoen

20% korting

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, neem dan contact op met de coördinator Vrijetijdsbesteding, Henny van Wijk. Via e-mail hewijk@talant.nl of telefonisch, 058-2576731 of 06-22124002. Zij is bereikbaar op dinsdag of vrijdag

Hobby vilt

Langebuorren 45a

Volop breiwol en breiboeken lente/zomer 2009

Quiltstoffen

15% korting

Nette ervaren schoon­ maakster gezocht voor 1 keer per 2 weken huishoudelijk werk te Stiens (graag met referentie) 058­2570760

Aanbieding

10 rijlessen € 300,(daarna € 38,- p/u) Verkeersschool René de Jong

Stiens 06-42435717

Mode stoffen

50% -70% korting

Voor al uw stucadoorswerkzaamheden!!!

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534 E.J. van der Wagen Wythusterwei 22 9051 EJ STIENS T 058­2570804 / 06­13397627 Internet:www.sifers.nl

SIFERS staat garant voor de volgende speerpunten: • Korte lijnen en een klantvriendelijke benadering • Nakomen van afspraken • Deskundigheid • Klantspecifiek advies op maat • Eerlijke c.q. gunstige prijs/kwaliteitverhouding

Uw adres voor: Verf • Behang • Latex muurverf • Gordijnen • Tapijt • Zonwering • Laminaat • Marmoleum

Tot ziens bij Tjerry en Pieteke

OOK VOOR STARTENDE ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN! Stienser Omroeper

5


Vervolg.... De avond wordt georganiseerd door de Friese PvdA, maar is voor een ieder toegankelijk. De mogelijke komst van de JSF is landelijk een hot item. Zeker in de regio rondom de vliegbasis Leeuwarden wordt de vervanging van de F-16 scherp in de gaten gehouden. De omwonenden vrezen aanzienlijk meer geluidshinder. Vanuit de provincie, omliggende gemeenten en 28 dorpen rondom de vliegbasis werd eerder al een verontruste brief gestuurd naar de Staatssecretaris van Defensie en de Tweede Kamer. Op 19 januari was de Staatssecretaris van Defensie J. de Vries te gast in de regio om de ongerustheid trachten weg te nemen. Op 9 februari bracht de vaste Kamercommissie voor Defensie ook een werkbezoek om zich op de hoogte te stellen. De Tweede Kamer wil op 15 april een besluit nemen over de aanschaf van de twee testtoestellen. Deze avond zal de laatste mogelijkheid zijn om publiekelijk in het openbaar standpunten uit te wisselen. Gezien de actualiteit wordt een grote opkomst verwacht. Programma • Opening door Bertus Mulder, voorzitter Gewest Fryslân van de PvdA. • Oud-minister van Defensie Bram Stemerdink over samenhang tussen de taken van de van de Nederlandse defensie en de keuze voor een gevechtsvliegtuig. • Dr. Bert Kreemers, auteur van “Hete hangijzers” over de noodzaak van de vervanging van de F16. • Vertegenwoordiger van het NIFARP (Netherlands Industrial Fighter Aircraft Replacement Platform) over de werkgelegenheid bij vervanging F-16. • Gerard Veldman en/of Geert Verf, leden van de COVM vliegbasis Leeuwarden en omwonenden van deze basis over de geluidsaspecten. • Johan Boeder (onder voorbehoud), onafhankelijk JSF deskundige, over de financiële en technische aspecten van de vervanging van de F16. • Pauze met een beamer-presentatie van de standpunten van verschillende politieke partijen. • Vragen en antwoorden, m.m.v. Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA. • Commentaar op de informatie door de kamerleden Angelien Eijsink en/of Lutz Jacobi • Afsluiting van de avond door Bertus Mulder. Nadere informatie kunt u krijgen bij Bertus Mulder via telefoonnummer 0511-475259 of bij Geert Verf 06-51367111. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt. De parkeergarage Hoeksterend, Hoeksterpad 3, 8911 JV Leeuwarden ligt op zo’n 8 minuten lopen van Post Plaza. Voor de media staat een speciale perstafel klaar. Daarop ligt een infomap met de presentaties en mogelijke bijlagen ◆

Stienser Omroeper

6

De klokken van de Sint Vitus 1 Foardrachtkriich Afgelopen week is er een informatiebezoek geweest van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Rudy van Straten van de RACM werd daarbij vergezeld door Jan Kuipers, adviseur luidklokken en torenuurwerken, en Arnold Vellinga, medewerker van het adviesbureau voor instandhouding van kerkelijke gebouwen in Nederland. Jan Kuipers heeft een adviesrapport opgesteld voor de klokken. Van Straten liet zich uitvoerig door Kuipers voorlichten over de toestand van de te restaureren klokken en klokkenstoel. De algemene indruk was: een magnifieke toren, prachtige klokken, een wrakke klokkenstoel en een klokophanging die opgeknapt moet worden. In de toren hangen drie klokken, de oudste en kleinste is de zogenaamde Vrouwenklok, gewijd aan de Heilige Maagd. Het opschrift op de klok luidt: VOCOR MARIA TEMPORIBUS GHERLc Fe IN HUIUS ECCLESIE ANNO DOMINI 1381 FUSA SUM. In de tekstband is een medaillon met de Madonna opgenomen. De klokkengieter is onbekend en dat is geen wonder. In de middeleeuwen ten tijde van de Gotiek, was het niet gebruikelijk om de naam te noemen van de ontwerpers en ambachtslieden die de klokken maakten. Door de wijze van ophanging heeft de klepel in de loop der jaren de onderrand van de klok zo ernstig beschadigd dat herstel noodzakelijk is. Daarvoor moet de klok met een gewicht van 700 kg en een doorsnede aan de onderrand van 105 cm uit de toren worden getakeld en getransporteerd naar een klokkengieterij voor herstel. Omdat er weinig gieterijen zijn en veel te herstellen klokken, is de hersteltijd lang. We moeten rekenen op een periode van zes tot tien maanden, gerekend vanaf het moment dat de klok uit de toren is gehaald. Wanneer dat zal zijn? Hopelijk nog voor de zomer, maar dat hangt af van de aanbesteding van de restauratie van toren en klokken. Op dit moment werken de technische adviseurs aan een bouwkundig en een kloktechnisch bestek. Daarna zal een nog uit te kiezen aantal aannemers inschrijven op het werk. Nadat er een keuze is gemaakt en een van de uitgenodigde aannemers van elk deel de opdracht heeft verkregen, kunnen er voorbereidingen worden getroffen voor het transport van de klok. De andere twee klokken hoeven niet uit de toren gehaald te worden. Ze worden wel van hun plaats gehaald om zo de stoel en de klokophanging te kunnen restaureren. De middelste van de drie klokken is gegoten in 1509. In die tijd, de Renaissance, noemde men wel de namen van de makers van de klokken. Zo weten we dat Arent (Arnoldus) van Wou, klokgieter te Groningen en Emden, de klok heeft gemaakt. Arent zijn naamgenoot Geert van Wou genoot in die tijd meer bekendheid, maar schijnt Arent niet als familielid te hebben gehad. Van Arent is bekend dat hij tussen 1505 en 1509 enkele klokken heeft gegoten en in zijn leven ook heeft samengewerkt met klokkengieter Johannes Schoonenberg. Met een gewicht van 1587 kg en een onderdoorsnede van 136 cm is dit de grootste en zwaarste klok van het drietal. Deze klok kunnen we de uren horen slaan. De slaghamer is echter in zeer slechte staat en slaat op dit moment zeer onregelmatig de uren. De klok draagt als opschrift: SALVATOR ANNA YS MYNE NAME MYNE GELUIT YS GODE BEGUAME ONDER HER TYARD PASTOER ANNO DNI MCCCCC ENDE IX DAER BY GOET ARENT VAN WOU MY. Ook draagt de klok figuur reliëfs, een met de Heilige Madonna met engelen en een met de Heilige Vitus met het opschrift SANTUS VITUS. De derde klok is gegoten door Gregorius van Hall in 1607. Hij was afkomstig uit Duitsland en in die tijd woonachtig te Leeuwarden. Deze klok weegt 1210 kg en heeft een doorsnede op de onderste rand van 124 cm. De klok heeft een rijk versierde mantel. Het opschrift op deze klok is ook in het Nederlands gesteld en luidt: IHESUS BINN ICK GENAND OVER DE DOTEN BEFEAMT DEN LEVENDIGEN ROEPE ICK TOT DEN DINST GOTES GREGORIUS/GREGORI VAN HALL GOTH MI ANNO MCCCCCCVII De klokken hebben alle drie veel onderhoud nodig. Sommige onderdelen moeten worden vervangen, andere vernieuwd. Met name de luidassen waarvoor het advies luidt om ze de oorspronkelijke vorm weer te geven. Waarom? Daarover informeren wij u in een volgend artikel. Ook gaan we dan in op de restauratie van de klokkenstoel. Tot slot: Wie een goede vertaling van het Latijnse opschrift op de kleine klok tav. de secretaris Rob Stavast Lutskedyk 32 Stiens, e-mail: resolut@kpnplanet.nl schrijft of mailt, kan rekenen op een leuke attentie ◆ Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel Gerrit van der Meulen, voorzitter

‘Rederikerskeamer Halbertsma’

Op woansdei 25 maart 2009 is de foardrachtkriich foar de bern fan de 6e, 7e, en 8e groep fan de basisskoallen yn Ljouwerteradiel foar de 59e kear hâlden yn de Skalm. Der diene 75 bern oan mei. In moaie opstekker. De foarsitster prate earst even mei de bern en dan brocht elts syn/har gedicht nei foaren. It is fansels sa dat der altyd útrinners binne, mar foar ús as toanielferiening fine wy it meidwaan it wichtichst. It wie dan ek wer in moaie middei. De priiswinners binne: Groep 6. 1e priis: Gejanne de Vries mei "Skoalmûske" 2e priis Sanne Jonker meï "Pizza" 3e priis Jildou Felkers mei "Myn Poeky" Groep 7. 1e priis Kevin Jordy Hiemstra mei "Heit" 2e priis Ytjanda Sloot mei "Beppe's hardrock" 3e priis Tessa van Amerongen mei "Mobyl" Groep 8. 1e priis Thijmen Jonker mei "Brokken" 2e priis Esma van Amerongen mei "Sprútsjes" 3e priis Ylse Dijkstra mei "De rôt" Oant takomme jier foar de 60e kear !◆


Reisbureau Stiens Wij begrijpen waar u heen wilt

Wat is er te doen? s9RRUGHNLGV]LMQHU%DUNLHEHUHQDDQZH]LJLQKHWFHQWUXP YDQ6WLHQV s6SULQJNXVVHQYRRUNLQGHUHQWPMDDU s6FKPLQNHQWXVVHQHQXXU s.LQGHUHQPRJHQJUDEEHOHQ s3DUW\WHQW sXXUSUHVHQWDWLH6&5&XOWXXUYDNDQWLHV *URRW%ULWWDQQLÇ

Wat zijn de prijzen?* s:HHNHQGMH3DULMVDDQJHERGHQGRRU6XQDLUHQ16+LVSHHG s:HHNHQGMH&HQWHU3DUFVDDQJHERGHQGRRU7KRPDV&RRN s:HHNHQGMH/DQGDODDQJHERGHQGRRU/DQGDO*UHHQSDUNV s5HLVFKHTXHWHUZDDUGHYDQbDDQJHERGHQGRRU7UD[V s5HLVFKHTXHWHUZDDUGHYDQbDDQJHERGHQGRRU2$'5HL]HQ s[5HLVFKHTXHWHUZDDUGHYDQbDDQJHERGHQGRRU(XUROLQHV sGDJHQDXWRKXXUDDQJHERGHQGRRU+ROLGD\&DUV sGDJHQDXWRKXXUDDQJHERGHQGRRU6XQQ\&DUV s['RRUORSHQGHUHLVYHU]HNHULQJDDQJHERGHQGRRU (XURSHHVFKH9HU]HNHULQJHQ s[HHQH[FXUVLHYRRUSHUVRQHQQDDU9HQHWLÇELMHHQERHNLQJQDDU,VWULÇ LQ.URDWLÇDDQJHERGHQGRRU,'5LYD7RXUV 9UDDJQDDUGHYRRUZDDUGHQ:LQQDDUVZRUGHQDXWRPDWLVFKRSGHKRRJWHJHEUDFKW2YHUGHXLWVODJNDQQLHWZRUGHQJHFRUUHVSRQGHHUG

8ZHPDLODGUHV Holland International Reisbureau Stiens Smelbrege 21 - 9051 BH Stiens - Tel: 058-2573630 - stiens@hireisbureau.nl

www.hireisbureaustiens.nl

Stienser Omroeper

7


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Dinsdag 7 april Darten (De Smalle Brug, Stiens)

20.00 u. TVWG de Zoute Jongens Heechfinne 2 Bilgaard Flaaijers Puntje D’rin (De Kern, Stiens)

20.00 u. 5 Bier + 1 chauffeur De Kern 1 Tennis (Sportpark it Gryn, Stiens)

13.30 u. Da .mi. Stiens 1 Bontekoe 2 (Leeuwarden) 18.00 u. Da s.av. Stiens 1 WESP 1 (Sexbierum)

Woensdag 8 april Tennis (Sportpark it Gryn, Stiens)

18.00 u. Heren 35+ Stiens 1 DLTC 3 (Drachten)

Zaterdag 11 april Voetbal (It Gryn, Stiens)

09:00 u. CSC d2 – Franeker d2 09:00 u. CSC d3 – TTBC d3 09:00 u. CSC e1 – TTBC e1 09:00 u. CSC e2 – Frisia e2 09:00 u. CSC f4 – Beetgum f2 09:00u. CSC f5 – Broekster Wâlden f2 10:00 u. CSC e8 – Franeker e5 10:00 u. CSC h1 – Frisia h1 10:00 u. CSC h2 – Drogeham h2 10:15 u. CSC e6 – Rood Geel e2 10:30 u. CSC b1 – Drachten b1 10:30 u. CSC d4 – St. Anna d2 11:30 u. CSC c3 – Harlingen c2 12:00 u. CSC f2 – Zeerobben mc1 12:00 u. CSC mc1 – Zeerobben mc1 14:30 u. CSC a2 – TTBC a2 Korfbal (Sportveld, Hijum)

14:00 u. MNenW a1 - DOW a1 15:30 u. MNenW 1 - Sportclub 1 Tennis (Sportpark it Gryn, Stiens)

13.30 u. Gemengd Stiens 1 Oldehove 1 13.30 u. Gemengd Stiens 2 Marssum 1

Zondag 12 april Tennis (Sportpark it Gryn, Stiens)

10.00 u. Gemengd Stiens 1 Vliegende Bal 4 (Sneek) 10.00 u. Gem.Jeugd Stiens 2 Drachten 1

E-pupillen van vv CSC te Stiens waren te gast bij de wedstrijd de Graafschap - SC Heerenveen op 20 maart in Doetinchem.

Collecte week Astma

DTD kopje onder

De collecte week van het Astmafonds is dit jaar van 4 t/m 9 mei 2009. Hiervoor is het Astma Fonds nog op zoek naar enthousiastee nieuwe collectanten in Stiens.

DTD had acht wedstrijden op rij niet verloren, dan loop je er een keer tegen aan. Thuis tegen RES had de thuisclub niet veel in te brengen. Of het moest het eerste kwartier zijn toen DTD diverse kansen afdwong maar niet wist te scoren.

Meer weten? Wilt u meer weten over Astma of andere ongeneeslijke longziekten? Kijk op www.astmafonds.nl. Voor meer informatie om u aan te melden als collectant kunt u bellen met A. Brouwer- Wiersma 0582572729 ◆

Het onvermijdelijke gebeurt dan vaak. Een niet al te moeilijke bal had een prooi voor Sake de keeper moeten zijn. Maar die rekende op zijn maat Arthur, u raad het al, de communicatie ontbreekt en de bal in het doel 0 – 1. DTD wilde te snel de boel weer rechtrekken en in al die haast werden de standaard begrippen vaak overgeslagen. Een fout in de anders zou hechte verdediging leidde de tweede tegentreffer in. De doorgebroken speler van RES maakte geen fout en de 0 – 2 was een feit. Voetballend niet veel minder maar de foutjes werden genadeloos afgestraft. DTD was door deze tegenvaller volledig van slag en RES rook het bekende geurtje. En zo geschiedde, even voor de pauze sneden ze door de verdediging en maakten het prima af. Zo gingen de mannen van Steffen met zware benen en een 0 – 3 achterstand de rust in. Vol goede moed werd er aan de tweede helft begonnen. Een vroege treffer zou de boel nog wel eens op de kop kunnen zetten. Maar de boel bleef de boel en RES controleerde de wedstrijd. DTD viel wel aan maar was eigenlijk nooit echt gevaarlijk. DE counters van RES waren zeker niet van gevaar ontbloot. Ruim tien minuten voor het einde was daar weer een messcherpe counter en de Bolswarders tikten beheerst de 0 – 4 binnen. Dat werd ook de eindstand. Een geluk bij een ongeluk was dat de naaste concurrenten van DTD tegen elkaar moesten en gelijkspeelden. DTD blijft koploper maar de spanning bovenin is terug ◆

Agema Vlaggenmasten nieuwe shirtsponsor AVANTI A1 Agema Vlaggenmasten uit Jelsum heeft besloten om naast AVANTI’s verenigingssponsor Middelsee Assurantiën, de ontwikkeling van de A-junioren te ondersteunen en eveneens shirtsponsor te worden. “Agema Vlaggenmasten” prijkt op de achterzijde van de shirts. De heer Agema was dit seizoen al nieuwe subsponsor van de Stichting Topzaalvoetbal AVANTI Friesland geworden en als zodanig maakt hij gebruik van het netwerk van AVANTI binnen de Businessclub AVANTI Friesland. En de heer Agema kan nu al bevestigen dat ‘business to business’ bij AVANTI daadwerkelijk tot resultaat leidt.

Stienser Omroeper

8

Dat staat als een paal boven ……. Agema, die leverancier is van vlaggenmasten in alle soorten en maten, maar uiteraard ook vlaggen en wimpels verkoopt, heeft al dankbaar gebruik gemaakt van dit netwerk; naast het feit dat enkele bestuursleden van AVANTI al ‘een paal boven de grond’ hebben aangeschaft heeft de heer

Agema al diverse contacten gelegd met andere sponsoren en clubleden van AVANTI. Vorige week vrijdag hebben de Ajunioren de eerste keer in deze shirts gevoetbald in de Cambuurhal te Leeuwarden. Deze ‘toekomst van AVANTI’ voetbalt in de 1e klasse A en doet dit goed. Op dit moment staan ze 3e met twee wedstrijden minder gespeeld en 3 punten verschil. Dus nog alle kans om kampioen te worden. Er wordt goed gevoetbald door de jongens, maar ze moeten nog meer

aan elkaar wennen. Door de professionele trainingen van technisch manager / clubtrainer Jappie de Vries kunnen de standaardpatronen steeds beter uitgevoerd worden en kunnen de spelers elkaar in het veld steeds beter vinden. Het resultaat wordt dan automatisch nog beter. Wellicht leidt dat tot het gewenste kampioenschap en wie weet …... later tot een plaats in de 1e herenselectie van AVANTI. En dat betekent Eredivisie zaalvoetbal! ◆

Op de foto is AVANTI A1 te zien samen met de heer A. Agema, directeur van Agema Vlaggenmasten. AVANTI is bijzonder content met deze sponsor.


8 Prijzen voor GV De Bildt-Stars 23 Prijswinnaars in Kollum In de Van der Bijhal in Kollum werd door de plaatselijke judovereniging het jaarlijkse Kollumer judotoernooi gehouden. Van Sportschool Poelstra kwamen er in totaal 34 judoka’s op de mat, waarvan er 23 een medaille wisten te winnen. Bij de jongens –17 jaar –60 kg verloor Bas Veenstra zijn eerste partij op beslissing van Koen van der Steen. In het vervolg liet Bas prachtig en gevarieerd judo zien en zijn 2 volgende partijen wist hij dan ook zeer overtuigend te winnen. In zijn laatste partij moest hij het opnemen tegen Noordelijk kampioen Alco Hofstee. Met een prachtige overname wist Bas deze partij te winnen en werd hij dus ondanks verlies in zijn eerste partij terecht gekroond met de eerste prijs. Tot 73 kg. had Reinier de Vries een goede dag. Met enkele fraaie technieken wist hij 3 x met ippon te winnen en zo het zilver te pakken. Zaterdag 28 maart was het weer zover voor de gymnasten van de "BILDT-STARS" uit Oude Bildtzijl, de jaarlijkse Bildtsegymwedstrijden. Dit jaar was het in St. Jacobiparochie. Na weken van trainen hebben de gymnasten geweldige turnwedstrijden laten zien en met resultaat. Maar liefst 8 medailles gingen mee terug naar Oude Bildtzijl. Daar de deelname dit jaar niet zo groot was, 19 meisjes en 1 jongen was het dus een SUPER prestatie. Ook hebben ze voor het eerst meegedaan met een ‘nieuwe’ selectiegroepje, na de zomervakantie zijn we met dit groepje

gestart, en het gaat al zo goed dat we nu al 2 uren in de week aan het trainen zijn. Ook hebben we hier nieuwe pakjes voor aangeschaft en deze mochten dus voor het eerst geshowd worden! Al met al een geslaagde dag voor de gymnasten van de "BILDT-STARS" Hier volgen de uitslagen Meisjes 6-7 Jaar 1e Prijs Jillian Polstra 4e Prijs Anke Torensma Meisjes 10-12 Jaar 5e Prijs Janneke Zijlstra Meisjes 14-15 Jaar 3e Prijs Melanie v.d. Mossel Jongens 8-9 Jaar 1e Prijs Jarmo Steenhuis

Selectie Meisjes 8-9 Jaar 1e Prijs Lois Valk 2e Prijs Leah v.d. Veen 4e Prijs Ninke van ‘t Blik Lijkt het je leuk om ook eens mee te doen of te komen kijken bij de trainingen van de ‘BILDT-STARS’ Kom dan gerust een keertje langs in de gymzaal van Oude Bildtzijl. Dinsdag 16.00-17.00 groep 3,4 en 5 17.00-19.00 selectie 19.00-20.00 groep 6,7,8 en ouder Donderdag 15.30-16.15 kleuters 2,5 - 4 jaar 16.15-17.00 kleuters 4 - 6 jaar ◆

Sponsor trio handbal C2-gemengd Bijland bouw bv, heeft zich de afgelopen 15 jaar bewezen met een grote verscheidenheid aan werkzaamheden. Wij zijn o.a. actief in de nieuwbouw van kleine tot middelgrote werken met als voorbeeld het appartementen complex de Zuiderpoort in hartje Stiens. Verder zijn wij bezig met onderhoud, verbouw van bestaande woningen. Maar ook onze gespecialiseerde afdeling geluidsisolatie speelt een belangrijke rol. Zoals u zult begrijpen kunt u ons voor al uw bouwkundige werkzaamheden bellen ook voor het advies voordat u daadwerkelijk start met uw bouwplannen. Voor uitgebreide informatie over

Greet Snijder Loopbaanadvies & Coaching verwijs ik je even naar mijn site www.greetsnijder.nl. In het kort: Ik begeleid mensen bij loopbaanvragen en loopbaanontwikkeling. Echt mijn ding is om met mensen de balans op te maken. Een inventarisatie van de loopbaan tot nu toe, kennis- en ervaringsdomeinen, kwaliteiten en drijfveren e.d. om daarna opnieuw een loopbaankoers uit te zetten. Midcareerbezinning, een geweldig persoonlijk ontwikkelingsproces! Thijs van Dijk Advies: Thijs adviseert op het gebied van (toepassing) van bestrating. Bijgaand

motivatie om te sponseren geldt voor Greet zowel mijn persoon. Onze relatie met de handbal is als volgt Martine speelt bij de Jeugd Dames B1 en Matilde in dit team. Het is natuurlijk super cool voor een speelster als Matilde dat zij speelt in een tenue waar haar beide ouders naam op staan als sponsor. Zoals hierboven beschreven en omdat je als bedrijf je verantwoordelijkheden moet nemen om de diverse sportverenigingen draaiende te houden. M.a.w. zo nu en dan een vereniging wat sponsoren. Wij hebben gekozen voor shirtsponsoring om enige naamsbekendheid te krijgen ◆

Ook de judoka’s –15 jaar stonden weer goed te judoën. Bij de meisjes –37 kg verloor Silke Kloetstra haar eerste partij. Daarna herstelde zij zich prima en won de andere partijen overtuigend. In de laatste partij, moest ze nog wel een waza-ari achterstand goed maken en dat deed ze door met houdgreep te winnen. Hierdoor pakte ze alsnog het zilver. In de klasse +57 kg. won Maaike Bourgonje met armklem haar eerste partij. Helaas ging haar volgende partij verloren, maar door de volgende 2 partijen met ippon te winnen wist ze zich te verzekeren van het brons. Bij de jongens –15 jaar –46 kg had de organisatie 2 poules gemaakt om de deelnemers in te verdelen. Poule 1 was jongens geboren in 1996. Jacob Koornstra deed het in deze poule uitstekend en wist na 3 zeer knappe overwinningen beslag te leggen op het zilver. De andere poule was jongens geboren in 1995. Jorrit Kloetstra zat in deze poule en wist ook een aantal partijen zeer overtuigend te winnen en zo ook beslag te leg-

gen op het zilver. Na de eerste 2 partijen verloren te hebben in de klasse –60 kg, herstelde Jahan Bourgonje zich uitstekend. Met nog 2 zeer overtuigende overwinningen pakte hij alsnog het brons. Bij de jongens geboren in 1996 –55 kg. stond Julian Koops zeer overtuigend te judoën. Met enkele fraaie overwinningen met ippon wist hij beslag te leggen op het zilver. Zilver was er ook bij de jongens –55 kg geboren in 1995. Marc Stol wist zeer overtuigend zijn eerste 4 partijen met 3x ippon en éénmaal yuko te winnen. Helaas verloor hij laatste partij, zodat Marc dus ook tweede werd. Bij de meisjes –12 jaar –40 kg was Angelique Folkertsma sterk op dreef. Zij wist al haar 4 partijen met ippon te winnen en zo dus de eerste prijs mee naar huis te nemen. In de klasse +52 kg. wist Famke Greengrass 3 van haar 4 partijen te winnen met ippon. Twee won ze met houdgreep en één met een prachtige worp. Hierdoor ging zij met de tweede prijs naar huis. Bij de jongens –12 jaar –33 kg. was Thomas Witteveen sterk op dreef. Hij moest 6 partijen judoën. Daarvan won hij er 4 met ippon, 1 met yuko en helaas ging 1 partij verloren. Na dit sterke optreden ging hij dus met de tweede prijs naar huis. Ook de nog jongere deelnemers van Sportschool Poelstra deden het uitstekend. Tot 30 kg won Jurre Tjepkema zijn eerste 3 partijen met ippon, waardoor hij als eerste door ging naar de finale poule. Daarin wist hij het brons te pakken. Hidde Kloetstra was op dreef bij de jongens 5-6 jaar –24 kg. Met knap judo wist hij na enkele fraaie overwinningen het brons te pakken in deze sterk bezette poule ◆

Overwinning voor de waterpolo dames! De dames gingen zondagmiddag de strijd aan met de waterpolo dames van Zepta uit Stadskanaal. De Zepta dames staan onderaan, dus er was zeker kans om te winnen. 1e periode: De dames van Middelsé de Skelp gaan met volle moed van start. De dames hebben al snel door dat dit geen snelle, maar wel gemene dames zijn. Middelsé de Skelp komt al snel met een voorsprong van 0-1; het is Geertje die scoort. Middelsé de skelp heeft veder nog veel kansen, maar krijgt niet de kans tot meer voorsprong. Zepta krijgt geen kans tot scoren door de goede verdediging. 2e periode: Middelsé de Skelp heeft weer als eerste de bal te pakken. Er wordt een mooie aanval opgebouwd en het is Esther die vrij voor het doel ligt en scoort. Zepta heeft wederom geen kans meer tot scoren. 3e periode: De dames hebben besproken dat er meer doelpunten moeten komen. En als snel komt Elina vrij op het doel af en scoort. Daarna kwam er een doelpunt van Marion. Helaas werd er een fout in de verdediging gemaakt, waardoor Zepta een doelpunt maakte. 4e periode: Middelsé de Skelp heeft weer als eerste de bal te pakken en het is Esther die het vijfde doelpunt maakt. Jammer genoeg ziet Zepta een kans tot scoren en scoort 2-5. In de laatste anderhalve minuut scoren Marion en Marloes nog twee mooie doelpunten. De eindstand van 2-7 winst wordt meegenomen naar Stiens ◆ Stienser Omroeper

9


Autobedrijf Verbeek wordt Autobedrijf Stiens

Tuinplantenverkoop ten bate van de Nierstichting Herman Tromp,bijna 75 jaar, heeft in Stiens een prachtige stinzenplantentuin van ongeveer 1000 m2. Hieruit heeft hij eerst winterakonieten en nu helleborus (kerstroos) gehaald, allemaal netjes in potten gedaan, om te verkopen ten bate van de Nierstichting! De prijs voor deze mooie wintervaste plant ligt tussen de 3,- en 8,euro. Bij Nico en Aaltje de Groot, de warme bakker aan de Achterbos staan ze, opgesteld in een kruiwagen, te koop. De verkoop verloopt prima. In de tuin van Herman zijn nog veel meer mooie planten te bewonderen. Wie belangstelling heeft voor andere planten, kan zich bij Herman Tromp aan de Uniaweg 13 melden. De Nierstichting is erg blij met dit initiatief! ◆

Enkele weken geleden kwam het faillissement van autobedrijf Verbeek in het nieuws. Na enkele weken van spanning kunnen de medewerkers, Henk van der Veen en Siebe Swart, trots mededelen dat het bedrijf onder de naam Autobedrijf STIENS zijn deuren weer open kan zetten. Er kwamen direct na het faillissement al reacties van klanten dat ze het erg jammer vonden en er was klandizie genoeg, aldus Henk en Siebe. Genoeg reden om de zaak opnieuw leven in te blazen. Op dit moment wordt hard gewerkt om zo snel mogelijk weer te openen. De heren zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet ◆

Moaie foarstelling fan jeugd De Plankewrotters yn’e Smalle Brug Sneon 21 maart wie it safier, Bespannen bern die harren debút makke op it poadium fan de Smalle Brug. Dit alles ûnder tasicht fan in folle seal. It is ferrassend dat bern sa maklik ymprovisearje kinne. As earste waard er spiele “Help de dokter wurd net goed!!”.

In ienakter die troch regisseurs`s Klaas Halma en Hendrik van der Veen mei de bern makke en skreaun is. De Twadde ienakter wie in besteand stik, “Och Godskes in Gabber” dit wa`t del set ûnder de rezjy fan Douwe Blümers. Sechtsjin bern lieten harren fan harren beste kant sjen. De wille wer`t sy mei repete-

are ha wie wêrom te sjen op it poadium. En dat is in belangryk ding. Wille ha oan toaniel! Ien fan de stikken sil ek noch in kear op in festival yn Burgum spiele wurde. Derneist sille beide stikken ek noch te sjen wêze op de mûnedei (9 Maaie) yn Stiens. It wie de earste kear dat de feriening de Plankewrotters mei jeugd toaniel oan `e gong wie. En wy kinne werom sjen op in slagge aksje. Wy as feriening tinke dat er foar jeugdtoaniel te min dien waard in Stiens. Inkele jierren wêrom hat er wol ris wat west in Stiens, mar is einliks noait fan de

grûn kommen. Wy hoopje dat wy as Plankewrotters wer in opset makke ha en dit troch sette kinne. Want sûnder jeugd, gjin takomst! As Plankewrotters binne wy dan ek tige blijd mei de stipe fan de eigners fan Cafe De Smalle Brug. Klaas en Pietie Pekel ha ús fan alle kanten ter wille west en ús dank giet dan ek nei harren út. Ek de rest fan de middenstân fan Stiens ha harren jilden litten troch moaie en leuke pryskes beskikber te stellen foar de ferlotting. Ek jimme bedankt.!!! Want sûnder jimme stipe soe it in

hiele toer west ha om dizze jûn slagje te litten. Nei de simmer geane wy ús al wer dwaande hâlde mei in nei stik foar it winter skoft. Hawwe jo ek nocht oan toaniel? Nim dan kontakt op mei ien fan ûndersteande adressen. Hendrik van der Veen 06-20240124 abelenstra51@hotmail.com Karel Adema 06-14949779 k.adema4@chello.nl Mei toaniel............., kinne jo ûntspanne troch ynspanning ◆

Lente in de wei nabij Stiens

Foto: Tjeerd Visser

Stienser Omroeper

10


De nieuwe collectie Levi’s horloge’s zijn binnen zowel voor hem als haar

Langebuorren 2, Stiens (058) 2573622

Praktijk voor psychotherapie “De Levensvraag” organiseert een avond voor ouders die een kind hebben met een autistische stoornis. Een avond waarop u als ouder(s) volop de gelegenheid krijgt te benoemen hoe u het ervaart om een kind te hebben met een beperking.

Datum: 22 april 2009 in Britsenburgh te Britsum. Aanvang: 19:30. Kosten p.p.: € 5,Opgaaf via e-mail: sipkenicolai@kpnplanet.nl

Gezellig shoppen

in Stiens

GLAScombinatie Hoekstra • glaswerk • schilderwerk • kozijnen • onderhoud Leeuwarden/Stiens (058) 288 12 21 email: gchoekstra@tiscali.nl

Administratiekantoor/belastingconsulent

R.J. VAN DER SANDEN (0518) 412475, Lage Herenweg 21, Marrum Stipte en vertrouwelijke verzorging van uw

Belastingaangiften Boekhoudingen/jaarrapporten etc. zowel voor particulier als ondernemer tevens advies voor (startende) ondernemer

Op zoek naar goede opvang voor uw kind?

Werkt u, of volgt u een studie en heeft u kinderopvang nodig, of zoekt u voor uw peuter een fijne plek om met leeftijdsgenootjes te spelen dan…

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

biedt Stichting Welzijn Middelsee u: - gastouderopvang

(0-13 jaar)

- kinderdagverblijf

(0-4 jaar)

- voorschoolse opvang

(0-13 jaar)

- naschoolse opvang

(4-13 jaar)

- vakantie opvang

(4-13 jaar)

- peuterspeelzalen

(2-4 jaar)

Voor informatie en aanmelding kunt u vrijblijvend onze uitgebreide brochures aanvragen

Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Postbus 83, 9050 AB Stiens Tel: 058-2575220 e-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl www.welzijnmiddelsee.nl

Stienser Omroeper

11


Kunst en Cultuur op o.b.s. Arjen Roelofsskoalle in Hijum De laatste weken is er op de Arjen Roelofsskoalle (naast het reguliere schoolwerk) ook hard gewerkt aan het project “Kunst en Cultuur” In eerdere edities van dit blad berichtten wij u daarover.

Jeugdsponsoractie Poeisz groot succes voor Studio! Zaterdag 28 maart jl mochten de jeugdleden van fanfarekorps Studio Stiens hun best om zoveel mogelijk sponsormuntjes te gaan verzamelen voor hun vereniging. Vanaf 10 uur stonden ze klaar om de klanten van Poiesz te helpen bij het inpakken van de boodschappen, het opruimen van de winkelwagens en de winkelmandjes en het helpen van de demonstratrice in de winkel. Ze mochten de klanten van Poiesz laten proeven van een nieuw soort broodbeleg. In ruil voor de sponsormuntjes konden de klanten meedoen aan een loterij om een prachtige mand gevuld met levensmiddelen te winnen! De gelukkige winnaars van deze mand waren de heer en mevrouw E. de Vries uit Stiens. De mand is nog dezelfde zaterdag bij hen thuis bezorgd. Tweemaal verzorgde het jeugdkorps een optreden: om 11 uur en om 14 uur. Deze optredens werden goed beluisterd door de winkelende klanten en beloond met applaus. Alle jeugdleden en hun begeleiders hebben tot 16 uur hun beste beentje voorgezet en aan het einde van de actie werden de verzamelde muntjes door Poiesz ook nog eens verdubbeld! In totaal werden ruim 8000 muntjes op deze zaterdag verzameld. Vrijdag 17 april mogen een aantal jeugdleden ook nog naar het prachtige afsluitende feest in het FEC dat door Poiesz wordt georganiseerd. Op deze avond krijgen ze de cheque uitgereikt met daarop het bedrag dat verdiend is tijdens de Jeugdsponsoractie. Wij willen alle klanten die aan ons hun muntjes hebben gedoneerd van harte bedanken! En natuurlijk bedanken wij ook van harte de bedrijfsleiding van Poiesz Stiens die ons met raad en daad heeft bijgestaan ◆

Op woensdagochtend 18 maart en woensdagochtend 25 maart kwam mevrouw Corine Blom (kunstenares) speciaal naar onze school om de kinderen schilderles te geven. De opdrachten voor de onderbouw en bovenbouw waren uiteraard erg verschillend, maar in beide gevallen werden er prachtige resultaten bereikt. Zo’n professionele kunstschilder weet de kinderen toch tot prestaties te laten komen die eigenlijk niemand had verwacht. Het waren twee prima ochtenden met mevrouw Blom. Op donderdagavond 26 maart jl. hielden we voor de ouders een speciaal “Inloopuurtje” om alle werkjes en gemaakte opdrachten van hun kind(eren) te bewonderen. In alle groepen en in de centrale hal van de school was het werk mooi uitgestald. Veel ouders, pakes, beppes, omkes, tantes en andere belangstellenden hadden de moeite genomen om ’s avonds rond 19.00 uur even naar school te gaan. De bewondering voor al het fraais werd niet onder stoelen of banken gestoken. Het inloopuurtje (van 19.00 u. tot 20.00 u.) werd afgesloten met de presentatie van onze nieuwe website. Wij raden alle lezers van dit blad dan ook aan om z.s.m. eens even een kijkje te nemen op: www.arjenroelofsskoalle.nl ◆

Hermien Swart doet mee aan Liet 2009

FREED 24 APRIL 2009 BRITSENBURGH

Hermien Swart uit Hallum gaat mee doen met het Friese Songfestival: Liet 2009

Kafee De Bûnte Bok ynspirearre Gerrit Breteler ta it skriuwen fan it stik Katarsis. Gasten skûlje dêr foar it deistich libben. De akteurs binne Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma. Hja fertolkje sawol de rollen fan de útbaters fan it kafee as ek dy fan de ferskate gasten dy’t mei harren eigen ferhalen it kafee besykje.

Hermien en band noemen zich: Swartbûnt. Een bont gezelschap van zangeres en band. De 1ste voorronde is op 10 April om 20.15 in Heech. Totaal zijn er 5 voorronde’s. Uit elke voorronde worden 3 deelnemers gekozen. Op 23 mei is de finale waar 10 deelnemers aan mee doen. Kijk ook op: www.swartbunt.nl ◆

YN

KATARSIS

Op tweede paasdag Joy for People in de Salvator met een paasconcert Pasen is het feest van de Vreugde. Vreugde over de opgestane Heer. Na drie dagen in het graf overwon Hij de dood om voor mensen eeuwig leven mogelijk te maken. Dit feest wordt gevierd met een Paasconcert door Joy for People Gospel Choir, dat geregeld te gast is in de Salvator. De optredens van dit koor kenmerken zich door een enorm enthousiasme en een prachtige harmonie gepaard aan uitstekende zangkwaliteiten. De boodschap die het koor wil brengen, neemt daarbij een centrale plaats in. Iedereen die dit feest wil meemaken is van harte welkom op 13 april om 19.30 uur in De Salvator, Archipelweg 133 te Leeuwarden. Toegang is gratis ( collecte) ◆

It is in stik fol dramatyk en humor, mei in serieuze boadskip oer wat grutskalige feroarings yn it maatskiplik libben foar in minske betsjutte kinne; skaalfergrutting, it ferdwinen fan de boeren, fiskers dy’t mei in soad nije regels te meitsjen krije, MKZ.... (Sjoch ek op www.achmeaculpa.nl)

Het lijden van Jezus ‘Mathéus Passie’ Van Gerrit Stulp op Goede Vrijdag 10 april 2009 in de Vrije Evangelische kerk te Oude Bildtzijl. Aanvang: 19.30 Deelnemend koor: Het Chr. gem. koor “Looft den Heer” uit Oude Bildtzijl heeft voor deze gelegenheid uit verschillende koren een ad’hoc koor samengesteld. Verder werken aan deze uitvoering mee: - Albert Spa als Jezus - Gonnie Roelofsen op dwarsfluit - Sieger Polstra op orgel - Marten Elzenga als evangelist - Ferdinand Wielenga als koorsolist - Astrid de Vries als koorsolist - Yt Leistra als koorsolist - Durk de Vries: dirigent U wordt allen van harte uitgenodigd om deze indrukwekkende zanguitvoering bij te wonen ◆ Stienser Omroeper

12

Kaarten yn de foarferkeap: ôf te heljen op moandei oantemei tongersdei, jûns fan 19.30 oere ôf yn doarpshûs Britsenburgh. De jûn sels oan de kassa Oanfang: 20.00 oere Plak: doarpshûs Britsenburgh te Britsum Organisaasje: aktiviteiten kommisje ‘It Lûd’◆

Foto: Bram Buruma

www.regio stiens.nl


C1000 Kooistra Glen Talloch Scotch Whisky fles à 1 liter

15.49

12.49 3.99

7.48

Pitloze witte druiven

Calvé party sausen

bak 500 gram

alle varianten 3 flesjes à 250ml

1.99

1.19

Verse Asperges

Fijn gekruid varkensrollade per kilo

Voordeel

per zak 500 gram

2.49

2.61

1.99

Hertog ijs alle varianten bak 850 of 875 ml

3.29

1.99

Beenhammetje diverse soorten

Campo Lavilla Spaanse wijn

Ambachtelijke lunch of mini broodjes

gekruid varkensvlees

rosado of tempra millo fles 750 ml

diverse soorten om thuis af te bakken pak 6/9 stuks

500 gram

3.49

4.99

2.99

2.49

2.69

1.99

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden in de folder die vanaf deze week, wekelijks bij u door de bus komt Openingstijden: maandag t.m woensdag 8.00 - 20.00 uur - Donderdag 8.00 - 21.00 uur - Goede Vrijdag 8.00 - 19.00 uur (koopavond) - Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Topslager Schreiber

aktie • aktie • aktie

Specialiteit van de week

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl Ver wen menu

Maandag/dinsdag Gekruide Procureurlapjes

3 95 2

95

500 gram voor

Groenteburgers 4 voor

Woensdag

Aspergebeenham schotel 250 gram

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt kilo voor

Rundergehakt kilo voor

3 4

95 95

4

Hele week Kip Cordon Bleu’s 100 gram voor gemaakt van verse kipfilet,

Donderdag Duitse biefstukjes 4 stuks voor

Paas Rollade kilo voor

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 11 april 2009

ham en kaas

Stroganoff Gehakt

5

00

Vrijdag/zaterdag Heerlijke

25

7 95

voor

Ribei

100 gram voor

Filet Fantasy 100 gram voor

Paassalade

ei-vruchtenadvocaat 100 gram voor

Asperge paté of Paté met uienkonfijt 100 gram voor

175 285 195 1 45 1 165 35

10% korting bij aankoop op uw gordijnen of inbetween of vitrage (geldig t/m 18 april 2009, geldt niet voor confectie)

Tot ziens bij Tjerry en Pieteke

Voor (H)eerlijk vlees met traditie. Stienser Omroeper

13


DrumSquad pakt Nederlandse titel Eindhoven, zaterdag 28 maart 2009: Na een zinderende strijd neemt Drumsquad op de CGN finals in Eindhoven de leiding in de IPC Standstill Open Class. De strijd ging vooral tussen Drumsquad (Dokkum) en de winnaar van 2008 Premier (Krommenie). Als derde waren de Blue Angels uit Frankrijk (Roubaix) aanwezig. Drumsquad moest om 14.45 uur het spits afbijten, waarna de Blue Angels uit Frankrijk hun programma uitvoerden. Als sluitstuk in de Standstill Open Class was er een optreden van de grote concurrent Premier uit Krommenie. Daarna was het wachten tot de Olympic Retreat om 22.00 uur de uitslag bekend maakte. Als eerste werd bekend gemaakt dat De Blue Angels uit Frankrijk de derde plaats hadden behaald met een score van 68.5. De spanning steeg: Welke naam zou worden genoemd voor de tweede plaats?

Langebuorren 27 Stiens, tel. 058-2571808

PAASAANBIEDING donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 april

25% korting op alle damesschoenen

De tweede plaats was voor Premier uit Krommenie. Zij behaalden een score van 80.9. Het was nu meteen duidelijk dat Drumsquad Nederlands kampioen Standstill Class 2009 was geworden. Drumsquad uit Dokkum won de contest met een score van 82,9. Om ongeveer 23.30 uur

kon Drumsquad huiswaarts keren met een troffe, een wisselbokaal en een kampioensvlag. Bovendien was er voor iedere deelnemer een “gouden” medaille. Drumsquad Dokkum is een Indoor Percussion Ensemble, die onderdeel is van de Stichting Marching

‘Kunstenaar in de klas’ op c.b.s. de Korenaer in Oudebildtzijl

Percussie Support. Drumsquad werkt op projectmatige basis. De deelnemers ( waaronder Hendrik Buwalda en Eddy Dessener, Takostu en René Veninga, De Nije Bazûn Britsum) binnen een project, kunnen hierin hun creatieve en muzikale ambities realiseren ◆

4 Meiherdenking in Jelsum Ook dit jaar wordt er weer een 4 meiherdenking gehouden op het kerkhof in Jelsum. De herdenking wordt gehouden op maandag 4 mei te Jelsum. We komen om 19.45 uur bij elkaar bij de consistorie te Jelsum ◆ Oranje organiseert weer jaarlijkse rommelmarkt in De Boppeslach

Twee middagen is er, onder begeleiding van een kunstenares Bianca de Gier, door groep 5/6 van Chr. basisschool de Korenaar in Oudebildtzijl, hard gewerkt aan het maken van schilderijen. Er werd gewerkt met echte acrylverf op doek.

Uitgangspunt vormde het werk van de Amerikaanse graffitikunstenaar Keith Haring. (Zijn werk bestaat uit eenvoudige mens/dierfiguren in felle kleuren en met zwarte omlijning). Na zijn leven en werk te hebben besproken gingen de leerlingen zelf aan de slag. Het geheel werd afgelopen vrijdag afgesloten met een heuse expositie van het werk (met bijbehorende spanning!), welke druk bezocht werd door familie en bekenden ◆

Stienser Omroeper

14

MINNERTSGA – De jaarlijkse rommelmarkt van christelijke muziekvereniging Oranje uit Minnertsga vindt plaats op zaterdag 18 april in De Boppeslach in Minnertsga. De aanvang is 9.00u. Naast vele prullen die er te koop zijn, worden er ook een aantal andere leuke activiteiten georganiseerd zoals een loterij via een draaiend rad waarmee leuke prijzen zijn te winnen. De verkoop bij opbod van de meest waardevolle spullen is om 11.00 u ◆


Rommelmerke Jislum

Uitnodiging Uitvaartvereniging “De Laatste Eer� Stiens Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 14 april 2009 om 20.00 uur in “De Hege Stins� te Stiens. Agenda: 1. Opening 2. Notulen jaarvergadering 2008 3. Jaarverslag secretaris 2008 4. Financieel verslag 2008 5. Verslag kascommissie 6. Benoeming lid kascommissie 7. Contributie en vergoeding 2009 en 2010 8. Bestuursverkiezing 9. Rondvraag 10. Sluiting De vereniging verzorgt begrafenissen en crematies voor leden en niet-leden.

Inlichtingen bij: Secretaris S. Bijma, Venusskulp 6, 9051 ME Stiens, tel. 058-2573363 Uitvaartleider: J.P. de Vries, De Kamp 24, 9055 NM Britsum, tel. 058-2575064, b.g.g. (06) 50238922

Bij sterfgevallen uitvaartleider dag en nacht bereikbaar

   

      !  " 

   Uw bedrijfsnaam, logo of tekst

Binne jo noch foar jo samling op siik : sleutelhingers, âlde langspylplaten foar in stikje muzyk oant hĂťnderten aailokjes, gjin ien gelyk ! Ek binne der blomstikken yn alle priisklassen en maten, ‘Babyborn’ poppeklean en prachtige winskkaarten, en is der ek tiid om by in bakje kofje in pypfol te praten. Ek ferkeapje wy grauwe, farske Peaske-aaien en is der in grutte grabbeltonne om yn te graaien. Sa falt der foar eltsenien wol wat te snaaien.

Reclam

e

We b d

esign

ge Vorm

ving

Tel. 06 57 26 81 60 www.pietersinnema.nl

gr Fo t o

afie

Vanaf nu ook bedrukking op textiel!

Snert, sop as in plakje keek is der dy deis ek wer te iten, want, foarhinne hat soks ek aardich wat jild foar Ăşs tsjerkje opsmiten, (en kinne wy tagelyk Ăşs guod oan jimme slite?) Sa probearje wy Ăşt de skuld oan de gemeente te reitsjen, Wy hoopje op in opbringst, net om te gĂťlen mar om fan te laitsjen, en der tagelyk in hiele moaie dei fan te meitsjen.

 Wy binne yn Jislum en omkriten wer drok yn’t spier, want om 10 oere op 11 april is it wer sa fier, dan hâlde wy ús Peaske-blommen-rommel merke fan dit jier.

  

  

Minsken kom mei jo freonen dizze dei nei Jislum ta, wa wit, ha dy ek ferlet fan âlde spullen, potten of Peaske guod en sa. Der sit fêst wol wat by dat jo famylje, as jo sels noch net ha. Alfêst betanke en oantsjen op 11 april; Bewenners fan Jislum en omkriten ◆

)FU$PĂˆQFSBUJFGPOET JFUTWPPSV )FFGU

VX

WFSFOJHJOH

TUJDIUJOH

PG

JOTUBOUJF

FFO

HSPPUTDIBMJH

NBBUTDIBQQFMJKL QSPKFDU XBBSWPPS OPH GJOBODJÂżMF NJEEFMFO OPEJH [JKO (B OBBS XXXSBCPCBOLOMMOXG WPPS NFFS JOGPSNBUJF FO WPPSXBBSEFO 0G CFM WPPSIFUBBOWSBHFOWBOFFOCSPDIVSFFOBBOWSBBHGPSNVMJFS "BOWSBHFOLVOUVUPUKVMJJOEJFOFO

Voorbeelden bij verschillende zorgverzekeraars. Uw Zorgverzekeraar totale voordeel alleen bij tot wel De Friesland (optimaal) Unive (zorgzaam 4) tot wel Zilveren kruis achmea tot wel VGZ tot wel • • • •

4DISJKGJOWPPSFFOCJKESBHFVJUIFU $PĂˆQFSBUJFGPOET

PEARLE 275 euro 375 euro 250 euro 275 euro

Veelal in combinatie met een gratis tweede bril Pearle regelt in de meeste gevallen uw declaratie Neem uw zorgpas mee voor de juiste berekening Vraag naar de voorwaarden

Tevens vergelijkbare afspraken met oa: Achmea, Aegon, Aevitea,

Agis, Anderszorg, Avero, CZ, Delta Lloyd, Groeneland, Interpolis, IZZ, IZA, Menzis, Ohra, ONVZ, SIZ, en vele anderen.

Het is tijd voor de Rabobank.

XXXSBCPCBOLOMMOXG

Stienser Omroeper

15


H U I S

E E N

T H U I S

BronSnijder opent nieuwe zaak in Stiens! IS GRAT ET IE M KOFF FOUR PETIT

Iedere bezoeker ontvangt bij de opening een kopje koffie met een petit four

NIEUW PAND Eindelijk is het zover! Nadat Martinus Bron en Meile Snijder vorig jaar de krachten en ervaring hadden gebundeld, is de nieuwe zaak aan het Seerob nu een feit. Na vele inspanningen zal de nieuwe zaak woensdagmiddag rond 16.00 uur worden geopend door de beide heren. Het splinternieuwe pand is van alle gemakken voorzien, zoals o.a. aardwarmte,

B E D D E N G O E D

U W

S L A A P C O M F O R T

M A A K T

het wonen en slapen. WONEN EN SLAPEN Bij BronSnijder is alles verkrijgbaar op het gebied van wonen en slapen, d.w.z. niet alleen de meubels voor woon-en slaapkamer, maar ook raambekleding, zoals diverse merken gordijnstoffen en de ruime collectie zonwering. Daarnaast vloerbedekking zoals Novilon, Marmoleum, laminaat en een ruim assortiment tapijt. Kortom de vele noviteiten en de razendsnelle ontwikkelingen op gebied van woondecoratie hebben zij voor u gebundeld en verzameld in nieuwe

P A R K E T

en biedt ruimte aan brede collecties omtrent

BronSnijder heeft maatwerk voor de brede en de smalle beurs. Naast een enorm vakmanschap, staan service en klantgerichtheid hoog in het vaandel! Kom eens een kijkje nemen in het nieuwe pand en profiteer van de kortingen!

BALLONWEDSTRIJD BronSnijder organiseert een ballonwedstrijd met leuke prijzen! A. Wie de juiste afstand raadt of er het dichste bij zit wint voor

€ 250,- gratis shoppen bij BronSnijder. B. Daarnaast zijn er extra prijzen voor de jeugd en wel

3x iPod van Apple. Woensdagmiddag

In de nieuwe zaak staat een paasboom met korting-enveloppen. In iedere envelop staat een kortings percentage bij uw eerste aankoop, die wel tot 25% kan oplopen! Op deze manier kunt u uw eigen kortingspercentage trekken!

T A P I J T

rond 16.30 uur worden er met gas gevulde ballonnen met naamkaartjes losgelaten voor het nieuwe pand. De 3 ballonnen die het verst komen winnen. Zorg dat je er bij bent! Vul de bon in voor het raden van de gehaalde afstand (A) van de verste ballon en lever deze in bij de nieuwe winkel van BronSnijder waar de speciale oranje bus in de hal staat.

Tot 25% korting in de Paasboom

BALLONWEDSTRIJDFORMULIER (A) Afstand Naam Adres Postcode Plaats Telefoon

meter

Bon binnen een week inleveren bij de nieuwe zaak in Stiensvan BronSnijder in de oranje bus in de hal.

Seerob 7a, STIENS, tel. 058- 2574111, W. Dijkstrastraat 6, HOLWERD tel. 0519-561254, Hoge Eggenweg 1, NES (AMELAND) tel. 0519-542426 , info@bronsnijder.nl Openingstijden: Stiens di-vrij 10.00-18.00, zat 10.00-17.00, koopavond do 19.00-21.00 Holwerd/Nes di-vrij 9.00-18.00, zat 9.00-16.00.

Stienser Omroeper

16

G O R D I J N E N

VAKMANSCHAP, SERVICE EN KLANTGERICHTHEID

L A M I N A A T

collecties met vele topmerken.

Omroeper 15 2009  

Stienser Omroeper

Advertisement