Page 1

deze week

3508

Start Filmhuis... pagina 10

Uitslag kaatsen... pagina 14

Laatste foto’s ... pagina 15

60e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Leerlingen De Jint ontvangen lespakket over ambulancezorg Stiens - De leerlingen van de groepen 5 en 6 en directeur O. Ferwerda van o.b.s. de Jint in Stiens hadden de primeur. Zij kregen uit handen van burgemeester Eric Ter Keurs van de gemeente Leeuwarderadeel j.l. dinsdagmiddag als eerste leerlingen van de Friese basisscholen een speciaal lespakket overhandigd over de ambulancezorg in Friesland.

Uniek samenwerkingsverband makelaarskantoren Bovenstaande makelaarskantoren hebben besloten om een uniek samenwerkingsverband aan te gaan voor de regio Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel, Menaldumadeel en het Bildt.

De burgemeester werd daarvoor samen met regiomanager Arno Overduin van de ambulancedienst speciaal aangevoerd per ambulance van de RAV Fryslân. En over belangstelling hadden ze op het schoolplein niet te klagen. Want een ambulance, met een burgemeester er in, komt tenslotte niet iedere dag op school! Kennis van zaken Met de lesbrief wil de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân de kennis van basisschoolleerlingen over de ambulance en de ambulancezorg vergroten. Ook wordt aandacht besteed aan het bellen van het alarmnummer 112 en wat er dan gebeurt. De RAV Fryslân constateert in de dagelijkse praktijk dat veel mensen niet weten hoe de ambulancezorg precies werkt, hoe het gaat wanneer mensen het alarmnummer 112 bellen en waarom een ambulance bijvoorbeeld niet

“We volgen de gemeenten” zegt Jerry van Amerongen. “De Middelsee gemeenten hebben besloten om meer te gaan samenwerken, dat kunnen wij ook. Krachten bundelen en meer service kunnen bieden aan onze klanten”.

direct met het gas op de plank er vandoor gaat nadat een patiënt is ingeladen. In de lesbrief wordt verder o.a. uitgelegd wat je moet doen wanneer er een ambulance met zwaailicht en sirene nadert. Het overdragen van deze kennis kan het best gebeuren al op de basisscholen, zo is vastgesteld. Daarom is vanuit de overkoepelende organisatie Ambulancezorg Nederland speciaal voor de groepen 5 en 6 een lespakket ontwikkeld over de ambulance en de ambulancezorg.

Zorgen voor elkaar Eén van de doelstellingen van de RAV Fryslân is om via de lesbrief en de lessen op school ook de zorg voor elkaar onder de aandacht te brengen. De ambulance is belangrijk dat die er snel is, maar minstens zo belangrijk is dat mensen, ook jongeren, weten wat ze moeten doen wanneer in hun omgeving iemand onwel wordt of een ongeluk krijgt. Dat gaat van weten wat je moet vertellen wanneer je het alarmnummer 112 belt, tot basale reanima-

tie waarmee iemand het leven kan worden gered. Burgemeester ter Keurs juicht het initiatief vanuit de ambulancezorg van harte toe. Ook hij benadrukte bij de aanbieding nog eens hoe belangrijk het is dat er niet alleen een zeer goede ambulancezorg is, ook juist in een plattelandsgemeente als Leeuwarderadeel. Na de officiële overhandiging van de eerste lespakketten in Stiens, is de RAV Fryslân begonnen met het verdelen van lespakketten over alle Friese basisscholen ◆

Woningbrand op de Weversterp in Britsum Vorige maand werd de brandweer van Stiens gealarmeerd voor een woningbrand in Britsum. Op dat moment was er een hevig onweer. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek dat er brand was in de woning. Er kwam rook onder het dak vandaan. De bewoners waren niet thuis. De voordeur werd geforceerd zodat de brandweermensen naar binnen konden. De bliksem was ingeslagen op de stalen schoorsteenpijp. In de woning was het elektriciteitsnet, door de blikseminslag, onder een zeer hoge spanning komen te

Voor al uw: • verbouw • onderhoud • renovatie • nieuwbouw • stallenbouw • utiliteitsbouw • molenbouw

MAKELAARS BOSKMA ST. ANNA AMERONGEN & VARWIJK STIENS

EN V.

staan waardoor brand was ontstaan tussen het zachtboard plafond en de houten vloer. Op de 1e verdieping was hevige rookontwikkeling, 2 brandweerlieden zijn boven ingezet om het vuur daar te blussen. In de keuken stond het zachtboard plafond in brand. Een 2e ploeg is daar op ingezet om uitbreiding te voorkomen. Na het blussen is er een gedeelte van het ingebrande plafond en de vloer weggehaald om te controleren of er geen smeulende resten meer achterbleven. Achteraf bleek dat er door het snelle optreden van de brandweer erger is voorkomen.

Er was wel sprake van rook- en waterschade, maar de bewoners waren hiervoor verzekerd. Bent u nieuwsgierig geworden naar het

brandweerwerk en wilt u info? Neem dan contact op met postcoördinator Ruurd Scholten tel. (06)20315158 ◆

Om deze samenwerking alvast wat meer glans te geven, is de eerste aanzet gedaan met de gezamenlijke Open Huis route op 30 augustus a.s. “23 woningen die hun deur open hebben in onze regio. Prachtig toch, zoveel keuze!” zegt Pieter Boskma. Tevens hebben beide makelaardijen besloten om voor u nog wat extra te doen: “Een gratis waardebepaling van uw woning, en mocht u besluiten om uw woning bij een van de makelaarskantoren in de verkoop te doen, dan krijgt u een waardebon waarmee u bij de Albert Heijn in Stiens of in St.Annaparochie voor €100,boodschappen kunt doen. Ook weer een samenwerking met een regionale ondernemer! Wij nodigen u hierbij van harte uit om geheel vrijblijvend, contact met ons op te nemen” ◆ Jerry van Amerongen Tel. (06) 52 60 34 90 Pieter Boskma Tel. (06) 22 79 21 98


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o.

Thuiszorg het Friese land

Stiens

Skilhiem, Stiens

CURSUSSEN

6 september Braderie in centrum 13 september 10.00 -16.00 uur. Bedrijven Open dag Indu. Middelsee 13.30 tot 17.00 uur. Openstelling Ned. Herv. kerk 10.00 -16.00 uur. Openstelling Korenmolen ‘De Hoop 14 september 10.00 uur. Motorrace op indu. Middelsee t/m 15 oktober Expositie van schilderwerken van Rinkje de Vries uit Jelsum in gemeentehuis

Woensdag 27 augustus 16.00 u. ds G. Wessels

In onze vorige columns hebben wij u o.a. geïnformeerd over de werkzaamheden van de wijkverpleegkundige en onze samenwerking met de apotheek op het gebied van incontinentie. Deze keer willen wij u iets vertellen ons aanbod van cursussen.

Jelsum

Zondag 31 augustus

Elke woensdag in mei t/m september 14.00 - 17.00 u. Open Kerk. In de Hervormde kerk. 13 september Openstelling Ned. Herv. kerk van 13.30 tot 17.00 uur.

Hege Stins, gereformeerde kerk Stiens Zondag 31 augustus

09.30 u. ds. P. Boomsma, Nijverdal

St. Vitus, hervormde gemeente Stiens Zondag 31 augustus

09.30 u. ds U. Tjallingii, Deinum

Doopsgezinde gemeente, Stiens Zondag 31 augustus

09.30 u. da. A. Veurman

Gereformeerde kerk, Britsum Zondag 31 augustus

09.30 u. ds. J. Groenevelt, Leeuwarden

Hervormde gemeente, Cornjum, Britsum, Jelsum Zondag 31 augustus

09.30 u. ds. M. Hulzebos

Gereformeerde Kerk, Hijum Zondag 31 augustus

11.00 u. ds. C.J. v.d. Beukel, Leeuwarden. Heilig Avondmaal en bevestiging en aftredende ambtsdragers

R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, Annaparochie 10.15 u. pastor I. Beverlo Woord- en Communieviering

De Salvator, Archipelweg 133 te Leeuwarden 29 en 30 augustus

2-daagse conferentie ' Ken de bijbel en de kracht van God' met dr. Willem J. Ouweneel opgave (verplicht) www.bijbelstudie.net 9.30 en 11.45 u. ds. N. van Amerom thema: ‘Ontvouw je geestelijke gaven’

Zondag 31 augustus

Finkum, Hijum, Britsum, Cornjum

Opstandingskerk, Achter de Hoven 272 te Leeuwarden

13 september Openstelling Ned. Herv. kerk van 13.30 tot 17.00 uur.

Baptisten Gemeente Parkkerk, Leeuwarden

Zondag 31 augustus

10.00 u. dhr. E. Douma

Zondag 31 augustus

10.00 u. ds. ds. E. van Duyl

Zevendedag Baptisten, gemeente Rehoboth Leeuwarden Sabbath 30 augustus

St. Annaparochie

10.30 u. spreker br. Boaz Nieuwhof

Leger des Heils, tuinen 14-16 Leeuwarden

Elke zaterdag t/m 13 september 13.00 - 16.00 u. Open Kerk gemeente het Bildt 29 en 30 augustus ‘Sware Grônd’ dansende landbouwmachines bij Zwarte Haan. Tribune is de zeedijk. www.baw2008.nl

Hallum 30 augustus 11.00 u. Autocross. Zuidermiedweg t/m 13 september 13.30 - 17.00 u. Open Kerk St. Maartenkerk. Expositie schilderijen van 4 Hallumer boerinnen

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 1 september 2008. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl

Zondag 31 augustus

10.00 u. chef-secretaris en zijn vrouw Lt-Kolonels P. Dijkstra

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. Zondag 31 augustus

09.30 u. ds. P. Boomsma, Nijverdal Gereformeerde kerk Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Dopers café in Fermanje Stiens Op 31 augustus a.s. vanaf 16.00 uur is een ieder van harte welkom in het eerste Dopers Café, dat de Doopsgezinde Gemeente Stiens in haar Fermanje aan de Kakewei 16 organiseert. Onder het genot van een kopje koffie of thee kan men aan de stamtafel praten over de vraag: Wie/ wat is heilig voor jou / u?

internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's.

Heeft u even genoeg gepraat of bent u niet zo’n prater, dan kunt u lekker zitten lezen in een van

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Stiens

Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.

Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363

Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl

Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22

de boeken, tijdschriften of krantenartikelen die met dit thema te maken hebben. Ook kunt u uw gedachten over heilig zijn creatief aan het papier toevertrouwen.

ZONDAG 7 De muziek speelt en misschien wordt er zo nu en dan een lied ingezet, mogelijk zelfs een dansje, zoals dat kan gaan in een gezellig café. Als u wilt, kunt u uw kinderen / kleinkinderen meenemen; in het café is een speelhoek ◆

de sulveren

rinkelbel fan dizze wike:

Dy’t net waget dy’t net wint

Advertentietarieven: € 0,23 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906 Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Skilhiem voor thuiszorg,

verpleging & verzorging en dienstverlening

Verspreidingsgebied: Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Oude Leije, Finkum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie.

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

2

BRITSUM:

Startzondag rond thema ‘Kijk de kerk!’ Britsum – Wat valt er te bekijken in de kerk? Dat ontdekken de kerkleden van de gezamenlijke kerken van Britsum-CornjumJelsum op zondag 7 september tijdens de Startzondag 2008. De startzondag is het jaarlijkse feestelijke begin van het kerkseizoen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van de drie dorpen. Al enige jaren doen ze dat gezamenlijk op één zondag. Met het thema ‘Kijk de kerk!’ wordt aangesloten bij het landelijke thema van de Protestantse Kerk in Nederland. Op zondag zitten de gemeenteleden van de kerken in Britsum, Jelsum en Cornjum dan wel in de kerk, maar hebben ze de kerken in hun omgeving wel eens echt goed bekeken? De Startzondag begint om 9.30 uur in kerkgebouw ‘De Hoekstien’ aan het Stêdpaed 23 in Britsum. Het belooft een ochtendvullend programma te worden. Gevraagd wordt om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Uiteraard wordt rekening gehouden met mensen die slecht ter been zijn of niet kunnen fietsen. De kinderen en tieners gaan op eigen wijze aan de slag met het thema. Tijdens de hele ochtend is er kinderoppas. Gedurende het programma is er ook ruimte voor een persoonlijk gesprek. De Startzondag is een prachtige manier om samen het nieuwe kerkseizoen te beginnen! U bent allen van harte welkom.Graag tot ziens op zondag 7 september ◆

Mededelingen huisartsen Waarneming voor dringende zaken

Publicist f.l.: Guus Vries.

Stienser Omroeper

SEPTEMBER IN

Afwezig van 1 t/m 9 september: D.J. Noordhoek

Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157.

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.

Wat is het cursusaanbod? Het Friese Land verzorgt diverse cursussen, gericht op het verbeteren van uw gezondheid en welzijn. Bij voldoende deelname is het ook mogelijk om op een locatie naar wens de cursus te verzorgen. Er zijn cursussen voor mensen met een chronische ziekte: diabetes, astma/COPD, fibromyalgie. Ook een cursus ‘Stoppen met roken’ kunt u bij Het Friese Land volgen. Voor senioren is de ‘In Balans’, een valpreventiecursus ontwikkeld. Daarnaast bieden we ‘Sportief op gewicht’ en ‘Slapen kun je leren’. Voor (aanstaande) moeders verzorgen we de zwangerschapscursus en ‘Babymassage’ in Stiens. Speciaal voor ouders zijn ook de cursussen ‘Eerste hulp bij kinderongelukken’ en ‘Positief omgaan met kinderen’. Kijk voor een overzicht van de cursussen, met daarbij cursuslocatie en -tijden op www.thfl.nl/cursussen. Hoe zien de cursussen eruit? Gezondheid en lekker leven is voor veel mensen belangrijk. Wilt u hieraan werken met een professioneel docent en samen met anderen? De meerwaarde van cursussen is de uitwisseling van ervaringen en uiteraard deskundige begeleiding voor een toegankelijke prijs. Daarom organiseert Thuiszorg Het Friese Land al jaren een veelheid aan groepsactiviteiten voor alle leeftijden. Wie vraagt deze zorg aan? Voor al uw vragen, opmerkingen, en opgave belt u met 0900-8864. Ook kunt u mailen naar info@thfl.nl Wat zijn de kosten? Op de website staan de prijzen per cursus genoemd. Als u lid bent van Het Friese Land voor leden krijgt u 20% tot zelfs 100% korting op de cursussen en bijeenkomsten. Een deel van de cursussen wordt geheel of grotendeels vergoed voor aanvullend verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar. Hoe kunt u ons bereiken? Mocht u nog vragen hebben over het cursusaanbod of andere zorggerelateerde zaken, dan kunt u ons rechtstreeks bereiken tijdens ons spreekuur van maandag t/m vrijdag van 13.00- 14.00 uur op tel: (058) 257 63 06. Hier kunt u ook een folder krijgen. U mag ons tijdens bovenstaand spreekuur ook bezoeken. Ons kantoor is gevestigd aan de P. Jurjenstrjitte 21 te Stiens. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De meest actuele gegevens kunt u opvragen via 09008864 dag en nacht bereikbaar. Of kijk op www.thfl.nl ◆ Coby Oomen-Hitman en Marjan Tromp Wijkverpleegkundigen Thuiszorg Het Friese Land.

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

www.paletgroep.nl

A t/m K: M. ten Hoeve-Lafeber tel. 058-2573780 L t/m Z : J.G. Woudstra tel. 058-2573572 Tijdens de afwezigheid van uw huisarts a.u.b. op werkdagen tussen 8.30 en 10.00 uur de herhalingsrecepten rechtstreeks aanvragen bij de apotheek: tel. 058-2574257 of via de website: www.noordhoek.praktijkinfo.nl


Stienser

omropperkes

SeniorWeb Stiens stiens

In september elke woensdag open huis van 13.00-16.00 uur

Voor de volgende cursussen en workshops kunt u zich opgeven. In week 40 (29 september) starten we een nieuwe serie cursussen en workshops.

0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00

Cursussen:

Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097 Tún of oprit útgrave? Laat Kees Postma opdrave! Grond afvoeren, zand erover, túngrond leveren. Fundering uitgraven, alles kan. (Zelf kraan, kipper en containers daarom altied un redelijk prieske) K. Postma Stiens 06-55393075

Maandagmiddag Maandagmiddag Dinsdagochtend Dinsdagmiddag Dinsdagmiddag Woensdagochtend

13.00-15.00 uur 15.30-17.30 uur 09.30-11.30 uur 13.00-15.00 uur 15.30-17.30 uur 09.30-11.30 uur

Woensdagmiddag Donderdagochtend Donderdagmiddag Donderdagmiddag Vrijdagochtend

13.00-16.00 uur 09.00-12.00 uur 13.00-15.00 uur 15.30-17.30 uur 09.30-11.30 uur

Internet en e-mail Windows XP. Internet en e-mail Windows Vista Basiscursus Windows XP. Fotobewerking met Photofiltre Basiscursus Windows Vista. Overstapcursus van Windows XP naar Vista. (4 a basiscursus Vista en/of 4 x gevorderden INLOOPMIDDAG. WORKSHOPS Basiscursus Word (tekstverwerken) WORKSHOPS Rabobank Internetbankieren

In de komende periode kunt u zich opgeven voor de hier onderstaande Workshops: • Kennismaken met Excel. • Kennismaken met Powerpoint • Bedreigingen voor uw PC • Computerbeheer (2 dagdelen) • Zoeken met Google • Werken met Windows mediaplayer 11 • Opfrisworkshop Windows XP • Adressen en etiketten maken in Word • Genaealogie • Een zelfstartende foto-CD maken • Wenskaarten maken in Word • Boekje maken A5 formaat • Vragen en problemen door de cursisten zelf aangedragen. • Kennismaken met ontwerpen van websites. (2 dagdelen • Workshop internet bankieren op 10 oktober, 7 november en 28 november van 9.30-11.30 uur (wordt gegeven door de Rabobank)

Voor de workshops is enige ervaring met de computer vereist. Cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende belangstelling.

KUIKEN uitvaartverzorging Lytsebuorren 4, 9073 HS Marrum tel. 0518-412299 / fax 0518-411888 E-mail: uitvaartzorg.kuiken@zonnet.nl www.uitvaartinformatie.nl/kuiken begrafenis • crematie • rouwdrukwerk • advertenties • grafmonumenten

Voor aanmelding kunt u bellen op maandagmorgen van 10.00-12.00 uur en woensdagmiddag van 13.00-16.00 uur naar het leercentrum op nummer 058-2570800. Ook kunt u even langs komen op woensdagmiddag, onze inloopmiddag van 13.00-16.00 uur. Adres Skilhiem Nije Poarte 33 Stiens. Mailen kan ook: swstiens@hccnet.nl of zie voor info: www. seniorwebstiens.nl Prijzen: Per cursus € 70,00 (excl boek) Workshop € 7,50 per dagdeel (2,5 uur excl cursusmateriaal) Voor een gratis workshop internetbankieren kunt u zich opgeven bij de Rabobank te Stiens of bij SeniorWeb Stiens

GOUDEN TIDEN Deze actie is geldig van 25 t/m 30 augustus 2008

Bôle fan de Moanne:

JUTTERSBÔLE,

foar 1.00 WIENER APPELFLAAI fan 8.45

foar 6.25

MINI KWARK BOLTSJES fan 0.67

foar 0.50

Stienser Omroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

35

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tijden: 09.00 - 12.00 uur Tel.nr.: 058-2576677 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-9009 (NUON)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS

Definitief besluit aanwijzing losloopgebieden voor honden Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel heeft op grond van de hem toekomende bevoegdheid ex. artikel 2.4.8, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening de onderstaande locaties in de gemeente aan te wijzen als losloopgebieden voor honden. Hoewel ter plaatse dan geen riemplicht meer geldt, blijft de eigenaar of houder die zijn hond(en) hier uitlaat wel verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen daarvan onmiddellijk worden opgeruimd. De locaties zijn: 1. een stuk openbaar groen op bedrijventerrein Middelsee in Stiens; 2. het Mierepaad in Stiens; 3. het Waling Dykstrapark (dls) in Stiens; 4 de voormalige spoorlijn tussen Lege Hearewei Stiens en Menno van Coehoornwei. Het betreffende aanwijzingsbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 27 augustus 2008 tijdens openingstijden gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tot en met 8 oktober 2008 rechtstreeks beroep instellen bij de rechtbank in het arrondissement Leeuwarden, sector bestuursrechtspraak, tenzij hen redelijkerwijs verweten kan worden geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren te hebben gebracht. Het ondertekende beroepschrift bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het beroep. Indien beroep is ingesteld kunt u om een voorlopige voorziening verzoeken bij de president van de rechtbank in het arrondissement Leeuwarden, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de rechtbank in het arrondissement Leeuwarden is: Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden

.

25 augustus 2008 J.J. Kingma, secretaris drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon (058) 2660000 (nachttelefoon 06-53772791)

Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente?

Gevonden en verloren voorwerpen week 35 Gevonden voorwerpen: - sleutel met zwart label en flesopener - lichtbruin konijn (levend!) nabij het Staaslân in Stiens (dinsdag 19 augustus jl.) Verloren voorwerpen: - donkere fietstassen met daarin een regenpak - 2 huissleutels met groen en rood plastic lipje

.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

Stienser Omroeper

Spreekuren gemeenteraadsfracties

4

De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren worden gehouden op dinsdag 26 augustus 2008. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: Gemeentebelangen: van 19.00 19.30 uur; PvdA: van 19.30 - 20.00 uur; CDA : van 19.00 - 19.30 uur; VVD : vanaf 19.30 uur; FNP : fan 19.00 - 19.30 oere.

.

U bent van harte welkom!

Wurklist riedsgearkomste fan tongersdei 28 augustus De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Fragehealoere riedsleden 5. Fêststellen fan it ferslach fan de besletten en fan de iepenbiere gearkomste fan 26 juni 2008 Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken algemien 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan B&W oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht 8. Meidielings fan it kolleezje fan B&W oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 9. Oardering advisearjen by planskea 10. Wolstânkriteariums foar de ynfollokaasje ‘Skilwei’. 11. a. Jierferslach 2007 fan de Middelsee Gemeenten b. Ûntwikkelingsprogramma 2008 Middelsee Gemeenten c. Projektplan oare tsjinstferliening Middelsee Gemeenten 12. Beneaming en earfol ûntslach bestjoersleden Stifting Iepenbier Underwiis Noardwest Fryslân. 13. Beneaming lid rekkenkeamer kommisje 14. Earfol ûntslach riedsgriffier 15. Beneaming riedsgriffier (ûnder foarbehâld) Beslútfoarmjend ûnderdiel 16. Lûdsbelied Ljouwerteradiel 17. Alfde (11e) begruttingswiziging – subsydzje boek Toelichting: In het opiniërende deel van de vergadering geven de fracties hun oordeel en wisselen met elkaar en het college van B&W hun argumenten uit. De raad bepaalt daarbij of een onderwerp voldoende besproken is voor een besluit in de volgende vergadering. De raad kan echter ook tot de conclusie komen dat in deze vergadering al een besluit genomen kan worden als hamerstuk. In dat

geval besluit de raad onmiddellijk na afronding van de discussie. Ad 10. Het college van B&W stelt aan de raad voor het kader voor welstandstoetsing vast te stellen voor het terrein aan de Skilwei waar een supermarkt gevestigd was en enkele tennisbanen waren, en deze locatie aan te merken als onderdeel en uitwerking van het woonplan als ouderenhuisvesting. Voor het terrein bestaan plannen voor de bouw van 23 woningen voor de huisvesting van ouderen. In het verleden was het terrein voor uiteenlopende doelen bestemd en het huidige toetsingkader van het bestemmingsplan en de welstandsnota is ontoereikend. Ad 16. Het college van B&W legt aan de raad de Nota geluidbeleid ter vaststelling voor. Door het vaststellen van de nota legt de raad vast wat de geluidsnormen zijn in de verschillende delen van de gemeente (centrum, overige woonwoijken Stiens, overige woonkernen, bedrijventerrein en buitengebied) en wat de ambities zijn op het gebied van het geluid. U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de agenda staan. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de griffier. De griffier, Ton Rutten, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 en per e-mail via a.rutten@leeuwarderadeel.nl. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks via radio Middelsé volgen (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel.nl onder het kopje politiek, bestuur en organisatie/bestuurlijk nieuws en liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

.

Sportcomplex ‘It Gryn’ tarieven en openingstijden

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Binnen zes weken na de dag die volgt op de datum van verzending van de beschikking (= verleende vergunning) of van de publicatie van het besluit kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis, tel.nr. (058) 257 6666. Afgegeven bouw vergunning Een lichte bouwvergunning 20080076 voor het bouwen van een overkapping, plaatselijk bekend Hynstewaed 8 te Stiens. Evenementenvergunning Voor het houden van motorraces / ‘bedrijven open dagen’ op bedrijventerrein Middelsee c.a., 12 t/m 14 september 2008, verleend door de burgemeester. Kapvergunning Voor twee gewone esdoorns aan de Moundyk 14 a te Stiens. ( politiebureau)

.

Stiens, 25 augustus 2008. J.J. Kingma, secretaris Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

Ontvangen aanvraag • Lichte bouwvergunning 20080078 voor het vervangen van kozijnen, plaatselijk bekend Brêgeleane 2 te Stiens. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.


PLEINSTIENS.NL winkel& bedrijf • sport&cultuur

gespecialiseerd in

Bruids- en rouwarrangementen daken en goten

Openingstijden:

Speciale wensen? Wij maken het voor u! Informeer in de winkel naar de mogelijkheden.

En op afspraak!

Langebuorren 45a Stiens (058) 257 0081

zinkwerk, Epdm, pvc

Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

(06) 11 91 84 98

Bedrijventerrein Middelsee

r.kienstra9@chello.nl

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Seedûker 12, 9051 VB Stiens

Mandaatverlening door Burgemeester en Wethouders Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat per 19 augustus 2008 de volgende bevoegdheid gemandateerd is aan de directeur van de Milieuadviesdienst of diensplaatsvervanger Handelingen en besluitvorming in het kader van vergunningverlening hfst. 8 Wet milieubeheer - de besluitvorming omtrent het vragen van een akoestisch onderzoek bij een melding op grond van een AMvB 8.40 Dit mandaatbesluit, het mandaatstatuut en de overige mandaatbesluiten liggen voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis in Stiens en zijn tegen betaling verkrijgbaar. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met S. F. Overdijk (tel: 058 – 2576641)

.

OPENBARE VERGADERING “KLEINE WELSTANDSCOMMISSIE” De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/politiek.bestuurenorganisatie/gemee nteberichten. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 0582576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

.

Stienser Omroeper

5


Cursussen voor Engels volwassenen

Gitaar volwassenen en jeugd

Communicatie

Je kunt er niet omheen: met de Engelse taal kun je vrijwel overal terecht. Of je nu met vakantie gaat, familie bezoekt in het buitenland, of de taal graag wilt beheersen voor uw werk of u wilt het allemaal wat makkelijker kunnen volgen op t.v. of computer… In alle gevallen is deze cursus uitstekend geschikt!

De gitaar is een fascinerend instrument, zowel als solo- of begeleidingsinstrument. Met de cursus Gitaarspelen haalt u er al snel de mooiste melodieën en de meest welluidende akkoorden uit.

Hoe ga ik om met weerstand? Hoe maak ik duidelijk wat ik bedoel? Hoe luister ik goed naar een ander? Hoe vertel ik het mijn leidinggevende wanneer ik het ergens niet mee eens ben? Hoe ontvang ik kritiek? Een aantal vragen van de vele vragen waar iedereen wel eens mee worstelt. Tijdens de cursus gaan we het hier over hebben. Behalve de incident methode komen er andere theorieën en methodieken aan bod, waardoor meer inzicht in de communicatie verkregen kan worden. Voorafgaand aan de cursus vindt een intake plaats zodat de cursus exact op de leerdoelen van de cursisten aansluit.

De cursus is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met deze wereldtaal. Na het volgen van de eerste 15 lessen kunt u zich in veel voorkomende situaties redden met het spreken en begrijpen van de Engelse taal. Basiskennis is niet vereist voor de beginnerscursus, voor de cursus voor lichtgevorderden is wel enige kennis vereist. Cursusnr.: Docent: Aanvang: Tijd: Aantal lessen: Kosten:

Beginners: AC01; (licht-) gevorderden: AC02 Mevrouw M. Nijboer Maandag 6 oktober 19.30 - 21.00 / 21.00 - 22.30 15 € 124,- (excl. lesmateriaal van ca. € 20,-)

Spaans volwassenen De cursus Spaans is bedoeld voor beginners of die zich in een Spaanstalige omgeving in de meest voorkomende situaties willen redden met het begrijpen en spreken van deze wereldtaal. U kunt na het volgen van de cursus een korte conversatie voeren over familie en werk etc. en u kunt gericht vragen stellen. De cursus wordt geleid door een bevoegd native-speaker docent. Er zal een beginners en een lichtgevorderde groep starten. Cursusnr.: Docent: Aanvang: Tijd: Aantal lessen: Kosten:

Beginners: AC03; (licht-) gevorderden: AC04 De heer A. Nieman Donderdag 9 oktober 19.15 - 20.45 uur (l.g.) / 21.00 – 22.15 uur (beg.) 12 € 104,- (excl. lesboek)

Cursusnr.: Docent: Aanvang: Tijd: Aantal lessen: Kosten:

n.v.t., u dient zich aan te melden via de docent Derk van der Veen Startdatum woensdag 27 augustus Tussen 13.00 en 22.00 uur 38 lessen (vakanties geen les) vanaf € 14,35 per les

Voor deze cursus kunt u zich niet aanmelden via de aanmeldingsbon, u dient contact op te nemen met de docent: Derk van der Veen, Tel. nr. 058 2128188.

Djembé

Vorig seizoen is hier nog een jeugdcursus aan toegevoegd, ook dit bleek een groot succes. Bent u ook benieuwd hoe het is om op deze aparte manier samen met anderen muziek te maken? Kom dan langs op een les op de donderdagavond.

Aantal lessen:

n.v.t., u dient zich aan te melden via de docent Harry van der Laan dinsdagavond, start in sept. of okt. 19.30 - 21.00 uur 5 € 49,-- incl. materiaal

volwassenen en jeugd

Twee jaar geleden startte Richard Amana van het Dunekpoe Dance Ensemble uit Leeuwarden met een cursus Djembé in Stiens. Dit werd meteen een daverend succes met maar liefst 2 groepen cursisten.

Cursusnr.: Docent: Aanvang: Tijd:

Cursusnr: Docent: Aanvang: Tijd: Aantal lessen: Kosten:

volwassenen

n.v.t., u dient zich aan te melden via de docent Richard Amana Donderdag 4 september Kinderen: 18.30 - 19.30 uur Beginners: 19.30 - 21.00 uur Gevorderden: 21.00 - 22.30 10

Voor deze cursus kunt u zich niet aanmelden via de aanmeldingsbon, u dient contact op te nemen met de docent: Harry van der Laan, Tel.nr. 0519 562487, of mail: fam.h.vanderlaan@home.nl.

Zicht op jezelf

(55+)

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouderen die de kwaliteit van het leven hoog in het vaandel hebben. Er worden handvatten aangereikt om beter zicht op uw handelen en uzelf te krijgen. Vanuit verschillende invalshoeken kijkt u op een speelse wijze naar: uw gezondheid, uw materiële positie, uw sociale contacten, uw maatschappelijke activiteiten en uw inspiratiebronnen. Het gaat om uzelf, maar u leert door er veel met anderen over te praten. U bepaalt daarbij zelf hoeveel u met de groep wilt delen.

Voor deze cursus kunt u zich niet aanmelden via de aanmeldingsbon, u dient contact op te nemen met de docent: www.dunekpoe.nl of bel Richard: 06 - 38384830.

Docent: Aanvang: Tijd: Aantal bijeenkomsten: Kosten:

Friesland College woensdag 29 oktober 9.00 - 11.30 uur 8 deelname is gratis

Breakdance

Handig met uw mobiel

Frans volwassenen De cursus Frans is bedoeld voor beginners die zich in een Franstalige omgeving in de meest voorkomende situaties willen redden met het begrijpen en spreken van deze taal. U kunt na het volgen van de cursus een korte conversatie voeren over familie en werk etc. en u kunt gericht vragen stellen. Er zal een beginners en een lichtgevorderde groep starten. Cursusnr.: Docent: Aanvang: Tijd: Aantal lessen: Kosten:

Beginners AC05; (licht-) gevorderden AC06 Mevr. T. de Jong Woensdag 8 oktober 19.30 – 21.00 uur / 21.00 – 22.30 uur 12 € 104,- (excl. lesboek)

Breakdance is een Amerikaanse dansvorm die deel uitmaakt van de Hip-Hop cultuur. Inmiddels is het over de hele wereld een hype geworden. Bij deze acrobatische vorm van dans werk je aan basistechnieken als “freezes”, “sixsteps”, en “electric boogie”. Voor de cursus worden makkelijke kleren en sneakers aanbevolen. Cursusnr.: Docent: Aanvang: Tijd: Aantal lessen: Kosten:

Fries

jeugd

8 t/m 12 jr. jjo1; 12 t/m 16 jr. jj02 Dana maandag 6 oktober 8 t/m 12 jaar: 19.00 - 20.00 uur 12 t/m 16 jaar: 20.00 - 21.00 uur 10 lessen (vakanties geen les) € 25,-

Tijdens deze cursus leert u Fries verstaan, lezen en enigszins spreken. De cursus is zeer geschikt als u nog maar kort in Friesland woont of er zult gaan wonen. Het belangrijkste onderdeel van de cursus zijn de luisterteksten (over dagelijkse onderwerpen), lezen en de uitspraak. Cursusnr.: Docent: Aanvang: Tijd: Aantal lessen: Kosten: Aanmelden:

n.v.t., u dient zich aan te melden via de Afûk Gecertificeerd docent van de Afûk Dinsdag 30 september 19.30 – 21.00 uur 20 € 119,50 (excl. lesmateriaal) www.afuk.nl

Tekenen en Schilderen volwassenen en jeugd

De diverse teken- en schildercursussen zijn al jaren een groot succes. Ook dit jaar bieden we de cursus weer aan voor zowel de kinderen als de volwassenen. De kindercursus is in twee groepen opgedeeld, te weten een groep voor 5 t/m 8 jarigen en een groep voor de 9 t/m 12 jarigen. Voor de volwassenen is het niveau niet van belang, de opdrachten worden aangepast aan uw persoonlijke niveau en wensen. Cursusnr.: Docent: Aanvang: Tijd:

Kosten:

Stienser Omroeper

Kinderen < 9 jr.: jj03. Kinderen > 9 jr.: jj04 Volwassenen AC07 Mevrouw M. Slagmoolen Woensdag, datum volgt Kinderen < 9 jr.: 13.15 - 14.30 uur Kinderen > 9 jr.: 14.45 - 16.00 uur Volwassenen: 19.30 - 21.30 uur Kinderen € 60,- (20 lessen incl. materiaal) Volwassenen 96,- (excl. materialen)

6

U hebt een mobiele telefoon, maar u kent nog niet alle mogelijkheden. In de cursus leert u de diverse mogelijkheden van uw eigen mobiele telefoon kennen. Neem, indien mogelijk de handleiding van de mobiele telefoon mee. Aan de volgende zaken wordt onder andere aandacht besteed: bellen en gebeld worden, de diverse menu’s in uw toestel, beltegoed opvragen en sms-berichten lezen en versturen. Docent: Aanvang: Tijd: Aantal bijeenkomsten: Kosten:

Friesland College dinsdag 30 oktober 13.30 - 16.00 uur 4 deelname is gratis

Koken over de grenzen

(verstaan en lezen) volwassenen

Kinderkookcursus

jeugd 8 t/m 12 jaar

Bij deze cursus leren kinderen een aantal menu’s klaar te maken. Het menu bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en een toetje. Verder leren ze bepaalde technieken die nodig zijn tijdens het koken. Cursusnr: Deelnemers: Docent: Aanvang: Tijd: Aantal lessen: Kosten:

jj05 max 12 deelnemers vacature woensdag 8 oktober 17.00 - 19.30 uur 10 lessen (vakantie geen les) per cursus 30,- ( incl. materialen)

Mandalatekenen

volwassenen

Mandala betekent cirkel. Bij het mandalatekenen maakt u tekeningen binnen een cirkel, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van vormen uit de natuur en de traditionele volkskunst. De beperking van het tekenen binnen een cirkel biedt houvast en maakt deze manier van tekenen zeer geschikt voor iedereen. Geniet van het spelen met kleuren en vormen en ontdek uw eigen creativiteit. Deze cursus is geschikt voor iedereen die het leuk lijkt te tekenen, voorkennis geen vereiste. Cursusnr: Docent: Aanvang: Tijd: Aantal lessen: Kosten:

AC08 Mijk Cando woensdag 1 oktober 19.30 - 21.30 uur 8 € 96,- (excl. materialen)

(55+)

(55+)

Voor ouderen die graag kennis willen maken met het koken van buitenlandse gerechten. Er wordt zoveel mogelijk met verse ingrediënten gewerkt en u krijgt inzicht in het gebruik van kruiden en specerijen. Bij een aantal bijeenkomsten is een buitenlandse gastdocent aanwezig die een gerecht met u bereidt uit zijn/haar land van herkomst. Docent: Aanvang: Tijd: Aantal bijeenkomsten: Kosten:

Friesland College donderdag 30 oktober 17.00 - 19.30 uur 8 40,-

Schrijf uw levensverhaal (55+) Deze cursus is bedoeld voor ouderen die interesse hebben in het schrijven van (delen van) hun eigen levensverhaal. We ondernemen een verkenningstocht naar het verleden, op zoek naar delen van uw levensverhaal. U gaat op zoek naar herinneringen bijvoorbeeld aan de hand van foto’s. U krijgt verder aanwijzingen en achtergrondinformatie om u op gang te helpen. U bespreekt uw verhalen met andere deelnemers. U hebt geen schrijfervaring nodig. Docent: Aanvang: Tijd: Aantal bijeenkomsten: Kosten:

Friesland College donderdag 30 oktober 13.30 - 16.00 uur 8 deelname is gratis


jong en oud... Omgaan met moderne apparatuur (55+) Als u moeite hebt met het bedienen van moderne apparatuur is dit een geschikte cursus. U kunt zelf aangeven over welke apparaten u meer informatie wenst. Er wordt onder andere uitleg gegeven over het gebruik van: de TV en afstandsbediening, de DVD-en CD-speler, de magnetron, uw pinpas. Docent: Aanvang: Tijd: Aantal bijeenkomsten: Kosten:

Friesland College woensdag 17 september 9.00 - 11.30 uur 4 deelname is gratis

Geheugentraining (55+) Deze cursus is bedoeld voor ouderen die problemen hebben of denken te krijgen met hun geheugen. Afhankelijk van uw wensen en tempo leert u beter gebruik te maken van uw geheugen. Naast enige theorie worden allerlei werkvormen aangeboden, waarmee u uw geheugen oefent. Zoals: spelletjes, trucjes, concentratie - en ontspanningsoefeningen. Centraal in de cursus staat: hoe kunt u beter omgaan met vergeetachtigheid? Ook voor uw evt. partner. Docent: Aanvang: Tijd: Aantal bijeenkomsten: Kosten:

Friesland College dinsdag 28 oktober 9.00 - 11.30 uur 8 deelname is gratis

Omgaan met geld 55+ Voor iedereen die moeite heeft met budgetteren. U krijgt allerllei tips over omgaan met geld. Hoe voorkomt u dat u rekeningen krijgt die u niet kunt betalen? Hoe voorkomt u schulden en hoe komt u uit de schulden? Docent: Aanvang: Tijd: Aantal bijeenkomsten: Kosten:

Friesland College donderdag 30 oktober 9.00 - 11.30 uur 5 deelname is gratis

Vrijwilligerscursus

Bijtanken en oppoetsen

In deze cursus komen onderstaande onderdelen aan bod, maar uiteraard bieden wij u de mogelijkheid om uw eigen leerwensen aan te geven. Zo bieden wij u een cursus op maat!

Elk jaar worden er weer nieuwe verkeersregels en –tekens ingevoerd. Deze regels zijn beter toegesneden op de huidige maatschappij en het verkeer van alledag. Maar weet u wat er allemaal veranderd is sinds de invoering van het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990)? Daarom organiseren wij deze cursus om de weggezakte kennis op te halen. Na afloop bestaat de mogelijkheid een rijvaardigheidsrit te houden.

Omgaan met conflicten Wat kunt u onder andere verwachten? U leert wat precies verstaan moet worden onder het begrip conflict. U leert uw eigen gedrag in conflictsituaties te bepalen en verschillende conflictstijlen hanteren. Ook wordt er aandacht besteed aan assertieve vaardigheden, zodat u zich weerbaarder weet op te stellen. Effectief onderhandelen Iedere dag komen we in situaties terecht die om onderhandelingsvaardigheid vragen. Op het werk en thuis hebben we te maken met verschillende meningen en botsende belangen.

Docent: Aanvang: Tijd: Aantal bijeenkomsten: Kosten:

Stichting Bevordering Verkeerseducatie woensdag 1 oktober 14.00 - 16.00 uur 5 17,50

Biljartcursus 55+

Al die situaties hebben twee overeenkomstige eigenschappen: mensen hebben elkaar nodig om iets te regelen en de onderlinge afhankelijkheid is wederzijds.

Een aantal ervaren en enthousiaste biljarters leren u de beginselen van het spel met de drie ballen. Plezier in het spel staat hierbij voorop. Niet alleen voor mannen maar ook zeker voor vrouwen.

U maakt kennis met verschilende onderhandelingsstijlen. U leert wat uw eigen onderhandelingsstijl is. Via rollenspelen ondervindt u wat er allemaal komt kijken bij onderhandelen. De vele tips en voorbeelden laten zien dat effectief onderhandelen voor iedereen haalbaar is.

Docent: Aanvang: Tijd: Aantal bijeenkomsten: Kosten:

Effectief vergaderen Handvatten worden aangereikt om op een prettige en effectieve manier te vergaderen. In rollenspelen wordt de theorie aan de praktijk getoetst. U maakt onder andere kennis met vergadertechniek, u leert de wet van BOB te hanteren en u krijgt vergadertips en -trucs. Er wordt aandacht geschonken aan de rollen van de deelnemers en in het bijzonder aan die van de voorzitter. U leert om te gaan met “lastige” vergadersituaties. Docent: Aanvang: Tijd: Aantal lessen: Kosten:

Friesland College dinsdag 4 november 19.30 - 22.00 uur 6 deelname is gratis

Biljartclub De Skalm donderdag 9 oktober 9.30 - 11.00 uur 5 18,-

Scootmobieltraining Aanleiding om deze training te organiseren is de toename van het aantal verkeersslachtoffers onder berijders. Deze training is geen examen, maar biedt u als scootmobielrijder een ontspannende gelegenheid om een deskundig advies over uw rijstijl te krijgen. Het programma bestaat uit een theoriegedeelte, een proefrit onder begeleiding van een instructeur en een behendigheidsparcours. Docent: Aanvang: Tijd: Aantal bijeenkomsten: Kosten:

Stichting Bevordering Verkeerseducatie donderdag 16 oktober 13.00 - 17.00 uur 1 3,-

Gespreksgroep mantelzorg Adresgegevens: Cultureel Centrum ‘De Skalm’, P. Jurjenstrjitte 17, Stiens.

U bent mantelzorger. U zorgt al lange tijd voor een dierbaar iemand, of voor iemand waar u een bepaalde relatie mee hebt. Vaak is het moeilijk om naast de zorg voor de ander ook nog tijd voor uzelf vrij te maken. Dan kan deze zorg wel eens zwaar worden. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u uw ervaringen delen. En leert u de balans te vinden, om op een gezonde manier te kunnen blijven zorgen voor de ander. Docent: Aanvang: Tijd: Aantal bijeenkomsten: Kosten:

E-mailadres: info@welzijnmiddelsee.nl

Friesland College vrijdag 31 oktober 9.00 - 11.30 uur 6 deelname is gratis

Telefoonnummer: (058) 2575220

Aanmeldingsbon cursuswerk 2007/2008 Naam:……………………………………….......................................M/V*

Tel. Nr.:……………………............................................

Adres:……………………………………….......................................

Handtekening:

Postcode / Plaats:…………………………..………………...............

…………………………………........……………............

Bovenstaande meldt zichzelf / kind* aan

Naam kind: ………..……………………..……………...

Cursus(sen) en cursusnummer(s):

Leeftijd:…………………………………………………...

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… Voorwaarden ?

?

3. ……………………………………………………………………………………………………………………… ?

* doorhalen wat niet van toepassing is ?

Vul de bon in en lever deze in bij Cultureel Centrum ‘De Skalm’, P. Jurjenstrjitte 17, Stiens. Opsturen kan ook: Postbus 83, 9050 AB Stiens, meldt u aan via ons e-mailadres: info@welzijnmiddelsee.nl of bel: (058) 2575220.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Inschrijving betekent dat u zich voor de gehele cursus heeft verbonden, restitutie van cursusgeld is niet mogelijk. U ontvangt een factuur voor de deelnemersbijdrage. Voor cursussen vanaf € 50,- is het mogelijk om in termijnen te betalen. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden.

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

Stienser Omroeper

7


Stienser Omroeper

8


Stienser Omroeper

9


Spetterend programma nieuw seizoen Filmhuis Stiens Stiens. Filmhuis Stiens komt in het nieuwe seizoen met een spetterend filmprogramma. Samen met de overige filmhuizen van het filmcircuit Movieskoop en met medewerking van lezers van de nieuwsbrief van het filmhuis, werden voor het tweede seizoen van 2008 uit een veelheid aan films met zorg zeven kulturele kwaliteitsfilms gekozen. Gestart wordt op maandag 22 september met het aangrijpende drama uit 2007 van Marc Forster (VS), naar het inmiddels wereldberoemde boek van Khaled Hosseini (de Vliegeraar), The Kite Runner over de vriendschap tussen twee Afghaanse jongens. Op 6 oktober wordt No Country for Old Men (VS 2007) vertoond, een misdaaddrama over een Texaanse redneck die er vandoor denkt te kunnen gaan met het geld van een misgelopen drugsdeal. Op 20 oktober gevolgd door de Gouden Palmwinnaar uit Roemenië 4 Maanden, 3 Weken & 2 Dagen, een drama waarin de zwangere Gabita samen met haar vriendin Otilia een hotelkamer betrekt om een illegale abortus te ondergaan. Op 3 november draait in het filmhuis There Will Be Blood (VS 2007), een drama van Paul Thomas Anderson over een familie, hebzucht, religie en olie met als middelpunt de Texaanse goudzoeker Daniel Day-Lewis. Op maandag 17 november gevolgd

Sutelaksje 2008 Op freed 5 septimber wurdt de Sutelaksje 2008 fan de Stichting It Fryske Boek iepene yn Stiens. Boekejûnen 2008 Foarôfgeand oan de Sutelaksje 2008 fan de Stichting it Fryske Boek wurde de sutelers út de ferskate plakken mar ek oare belangstellenden noege foar in Boekejûn. De 10 Boekejûnen begjinne om 20.00 oere. De presintaasje is yn hannen fan Henk van der Veer of Mindert Wijnstra. De muzyk wurdt fersoarge troch Frederike Kleefstra en Corinne Staal. Sy bringe yn gearwurking mei in skriuw(st)er in ferdivedearjend program. In meiwurker fan de Stichting It Fryske Boek jout in koarte foarljochting oer de Sutelaksje. De Boekejûn in Stiens is op: tiisdei 26 augustus: MFS De Skalm P. Jurjensstrjitte 17 Stiens Presintaasje: Henk van der Veer Skriuwsters: Akky van der Veer en Baukje Wytsma. De oare boekejûnen binne yn: Sint Nyk, Kollum, Akkrum, Blauhûs, Balk, Burgum, Dronryp ◆ Stienser Omroeper

10

door het Tsjechische drama uit 2006 I Served The King of England, een komisch en romantisch verhaal over de kleine maar ambitieuze en gehaaide Jan Ditê die niets liever wil dan miljonair worden in de hotelbusiness. Het Canadese drama uit 2006 Away from her wordt vertoond op 1 december, een verhaal waarin een oudere man moet zien te leven met het feit dat zijn aan Alzheimer lijdende vrouw (Julie Christie) gevoelens krijgt voor een ander. Het seizoen wordt besloten op 15 december met de Israelisch/Franse productie uit 2007 The Bands visit, een komisch drama over een blaasorkest bestaande uit Egyptische politieagenten dat in Israel bij een openingsceremonie wil spelen, maar verdwaalt. Kortom, genieten van kwaliteitfilms in de bijzondere sfeer van een filmhuis. Zie voor meer informatie ook: www.regiostiens.nl/filmhuis ◆

Hermien Swart live bij Omrop Fryslan radio Hermien Swart uit Hallum treedt live op in het progamma : NOARDEWYN. (Omrop Fryslan radio) Op 4 september a.s gaat zij 3 nummers live zingen. Het progamma begint om 13.30 Hermien heeft in 2002 het Vara's kindersongfestval gewonnen. Zij heeft in Stiens alle audities toen gewonnen , en ging door naar de provinciale finale. In Hengelo won zij ook de landelijke finale. Sinsdien timmert Hermien aardig aan de weg ◆

30

AUGUSTUS

Ingezonden

2008

47ste Autocross Hallum De laatste zaterdag van augustus (30) staat maar liefst bij 2500 mensen roodomrand in de agenda. De dag waarop in Hallum, vanaf 11 uur op de Zuidermiedweg, voor de 47ste keer de autocross wordt georganiseerd. Een unieke gebeurtenis want hiermee is Hallum één van de oudste crossen in Nederland. Aan de start verschijnen op deze dag ongeveer 150 coureurs die gaan strijden voor de bokalen, het prijzengeld, maar bovenal de eer. De vele sponsoren staan garant voor het hoogste prijzengeld ooit. Het prijzengeld is maar liefst 7.500 euro. Aan de start verschijnen de volgende klassen: Stockcar F1, keverklasse, vrije standaard klasse, Regio 1600 klasse en de rodeo klasse. In de koningsklasse, de Stockcar F1, hebben maar liefst 42 coureurs zich opgegeven waaronder de kersverse Nederlands en “Europees” Kampioen Jan van der Iest. Nog nooit stonden er zoveel wagens aan de start in Hallum. Deze stockcar F1 wagens zullen aan het einde van de dag een zogenaamde Grand National gaan verrijden. Iets wat al jaren niet meer gedaan word in Nederland, maar in Engeland ieder weekend. Velen zullen zich de “massastart” nog wel herinneren. Vorig jaar kon deze helaas niet doorgaan maar dit jaar zal het toch echt gebeuren! In de vrije standaard klasse wordt er voor de 3e keer gestreden om de Durk Wagenaar bokaal. Dit jaar zullen 28 heren en 1 dame gaan strijden voor deze bijzondere prijs. Dat dit een felbegeerde prijs is bleek vorig jaar wel. Iedereen was vorig jaar zo enthousiast dat er na 1 bocht al een rode vlag situatie was! 3 rijders waren meteen uitgeschakeld en moesten van de kant toe kijken hoe Jan Douwe van der Veen uit Noardburgum in een zinderende finale de rest achter zich liet. Het hele jaar heeft deze bokaal bij Jan Douwe in de Flierefluiter gestaan en een aantal weken geleden is hij weer terug gebracht bij de familie Wagenaar ◆

Collecte KWF Kankerbestrijding Van maandag 1 t/m zaterdag 6 september is het collecteweek voor KWF Kankerbestrijding. Een belangrijke week, waarin 120.000 vrijwilligers in het hele land alles op alles zetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor de strijd tegen kanker. We besteden uw bijdrage aan wetenschappelijk kankeronderzoek en voorlichting aan kankerpatiënten. We zijn financieel volledig afhankelijk van de giften van particulieren en bedrijven. Elke bijdrage is dus van harte welkom, en dringend noodzakelijk. Giro 26000◆

STIENS

ZONDER

TRADITIES?

Inwoners van Stiens vinden jullie het ook zo doods in Stiens? Niet meer het luiden van de klokken om 10:00 en 14:00 uur daags wat een gemis aan traditie voor ons dorp. Maar het ergste vind ik, dat er tijdens een begrafenis (de laatste tijd zijn er al een aantal geweest) in ons dorp geen klokgeluid meer te horen is. Wat een gemis is van een oude traditie tijdens een begrafenis. Gemeentebestuur laat de inwoners van ons dorp duidelijk weten wat de oorzaak hiervan is; het kan toch niet zo zijn dat het een slepende geldkwestie is/zal worden. Het moet niet zo zijn dat dit nog jaren op zich laat wachten. En dan na jaren van wachten de burgers van onze gemeente vragen om een donatie voor het herstel van de klokken uit de toren. Geef eens duidelijk aan hoe lang we nog zonder klokgeluid moeten leven; laat de torenklokken weer (spoedig) luiden over ons dorp om 10:00 en 14:00 uur en met begrafenissen. Menig (oude) dorpsbewoners zijn met dit geluid opgegroeid. Wat ik ook een gemis vind de laatste jaren, dat er geen vlag meer op de toren wappert als de lopers van de Elfstedenwandeltocht door ons dorp lopen, wat een aantal jaren terug nog wel een traditie was. Ook mis ik het grote bord aan de ingang van ons dorp, die de Elfstedenwandelaars van harte welkom heten. Het zal allemaal wel met de bezuinigingen te maken hebben, maar het bord is er, dus alleen plaatsen en opruimen, is dit teveel gevraagd? ◆ F. Folkertsma, Stiens

ZATERDAG 13

SEPTEMBER

Tiende Friese Molendag Stiens - Zaterdag 13 september zijn er van 10.00 tot 16.00 uur weer zo’n 80 Friese molens open voor het publiek. De molenbemanning, bestaande uit enthousiaste vrijwilligers, vertelt u dan met kennis van zaken over de magie van de molen, veelal omlijst door tal van leuke en smakelijke activiteiten zoals een pannenkoekenfeest ! Ook bij de Stienser Korenmolen De Hoop gaan er op dat punt van zaken de handen ambachtelijk uit de mouwen! Populair Met de vraag wat is “typisch Nederlands” lanceerde het dagblad De Telegraaf recent een internetenquête waarbij elke deelnemer drie beelden mocht noemen die volgens hem of haar het meest bij ons land passen. Na een nek-aan-nek race met Sinterklaas, gingen de molens uiteindelijk met de eer strijken. In molenaarskringen is opgetogen gereageerd op deze bijzondere waardering, maar klinken er ook kritische geluiden. Frank Terpstra, voorzitter Gild Fryske Mounders, pleit voor minder regels en meer deskundigheid. “Molenbehoud is een continu proces, waarbij de molenbeheerders vanuit het eigen beheersteam een gezonde lange termijnvisie nodig hebben om de molens te kunnen laten draaien!” Informatie kijk op de website members.lycos.nl/friesemolendag ◆


Ook voor eerdere edities van de Stienser Omroeper

kunt u kijken op

www.stienseromroeper.nl

Lekker shoppen in Stiens

Topslager Schreiber Specialiteit van de week

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

Stamppot 95 Savooienkool

Maandag/dinsdag

550 3

Verse Worst kilo voor

Paddo’s 4 stuks voor

Woensdag

met kip en kerrie per persoon

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt kilo voor

Runder gehakt kilo voor

3 4

95 95

4

95

Hele week Punjabi Gehakt 500 gram

Engels reepjesvlees

Donderdag Rib-Runderlappen kilo voor

7

95

4 voor

5

per stuk

Waldorf Salade

Vrijdag/zaterdag Gepaneerde Wienerschnitzels

Pain de France

200 gram

50

Cornedbeef 100 gram voor

75

285 0 50 2 80 145 1

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 30 augustus 2008

Voor (H)eerlijk vlees met traditie.

Voor opgave en informatie braderie in Stiens op zaterdag 6 september kunt u contact opnemen met:TG PROMOTION dr. van den Bergstraat 4, 7948 BC Nijeveen • Telefoon: (0522) 474 629 • Fax: (0522) 474 628 • Mobiel: (06) 53 124 868 Stienser Omroeper

11


Loodgieters- & Installatiebedrijf

BOONSTRA Totaal installateur Voor al uw

• • • • • • • • •

Dakbedekking Zinkwerken Elektra Centrale verwarming Airco Gas Water Sanitair Riool ontstoppingen

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l

Ook voor eerdere edities van de Stienser Omroeper

www.boonstra-installaties.nl

kunt u kijken op

Seedûker 7, 9051 VB Stiens tel 058-2574689

www.stienseromroeper.nl

Jubileum? Geboorte? Of een feest? Huur een feestfiguur! * Abraham (4,5 meter) * Sarah (4,2 meter) * Verkeersbord (met cijfers 0-99, 3 meter) * Skydancers (8 meter) * Diverse geboorteobjecten

www.dejagerfeestfiguren.nl Aysmastins 15, 9051 HH STIENS · Tel. 06-51038125

Een goede uitvaartverzekering; daar heeft iedereen baat bij Je uitvaart, het is niet iets waar je regelmatig over nadenkt, maar toch is het van belang om er aandacht aan te besteden. Het is van belang dat je hier goed voor verzekerd bent. Het gebeurt te vaak dat overledenen niet of onvoldoende verzekerd zijn. Dit zorgt voor pijnlijke en soms lastige situaties. Binnen de Stiching Uitvaartzorg Friesland Noord is er ruimte om met dit probleem om te gaan en wordt er voor een oplossing gezorgd. Daarbij is het zo dat de Stichting alles betaald en de enige schuldeiser is van de gehele uitvaart. Stichting Uitvaartzorg Friesland Noord is hier het afgelopen jaar vaak mee geconfronteerd en heeft samen met Nuvema, de uitvaartverzekeraar die bijna 60 jaar Gerben Koers actief is in NUVEMA Nederland, actie ondernomen. Binnenkort ontvangt uw van Kuiken Uitvaartverzorging, een brief over een aanvullende uitvaartverzekering. Daarnaast wordt hierover telefonisch contact met u opgenomen. Als u al lid bent van een plaatselijke vereniging en u wilt dat deze de Stienser Omroeper

12

uitvaart verzorgd, kan deze de rekening opsturen naar Nuvema. Zo ziet u dat er bij deze actie totaal geen sprake is van concurrentie. Als er niemand is die voor de lijkbezorging kan of wil zorgdragen, zal de gemeente van overlijden dit op zich nemen, maar dat betekent wel dat dit op een uiterst sobere wijze zal plaatsvinden. De gemeente neemt dan ook alle beslissingen rond de uitvaart, zoals o.a. de wijze van lijkbezorging, de plaats van begraving e.d. Uiteraard spelen de kosten daarbij een belangrijke rol. Als de mogelijkheid daartoe aanwezig is, zal de gemeente de kosten verhalen op de nalatenschap en/of nabestaanden. Stichting Uitvaartzorg Friesland Noord De heer Rimmert Kuiken (bode) verzorgt uitvaarten vanuit Marrum in heel Friesland, ondergebracht in een stichting, Stichting Uitvaartzorg Friesland Noord. De uitvaartverenigingen 'De Laatste Eer' van Hallum en Hijum/Finkum en de verenigingen van Vrouwenparochie en Oude Bildtzijl besteden hun werkzaamheden uit aan de

Stichting. Uit respect voor deze verenigingen zullen deze dorpen niet via ons benaderd worden zonder toestemming van de verenigingen. Nuvema is uiteraard vrij, omdat wel te doen onder eigen naam. In samenwerking met Steenhouwerij De Steenklip uit Sneek, Brandsma Offset Ferwerd en Bloemenwinkel Hofshoecke uit Hallum kan de complete uitvaart worden geregeld. Van de rouwauto tot het bloemstuk en van de rouwkaart tot het bedankkaartje. Overigens alleen als u daarmee akkoord gaat. Alles wordt verzorgd naar wens van de overledene en de familie. Deze wensen kunnen bij ons worden besproken en worden vastgelegd. Hiervoor vragen wij geen vergoeding. Wilt u er eens over praten, persoonlijk of als onderwerp na de pauze van een vergadering, neem dat contact op met de Stichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Uitvaartzorg Friesland Noord, Lytse Buorren 4, 9073 HS Marrum, tel. 0518-412299. Tevens kunt u ons bezoeken op internet: www.uitvaartinformatie.nl/kuiken. E-mail uitvaartzorg.kuiken@zonnet.nl ◆

Tweedaagse conferentie met dr. W.J. Ouweneel in De Salvator Op 29 en 30 augustus 2008 zal dr. Willem J. Ouweneel veel mensen meenemen in het bijbels onderwijs over het Koninkrijk van God. Ondanks zijn overvolle agenda is dr. Willem J. Ouweneel bereid gevonden een tweedaagse conferentie in Leeuwarden te gaan leiden. De algehele organisatie is in handen van De Salvator, Archipelweg 133 te Leeuwarden, waar ook de conferentie zal plaatsvinden. Het thema van de conferentie is “Vieren, genezen, vrijmaken, zalven en uitzenden” dit naar aanleiding van Joh. 14 en 17. Naast het inhoudelijk bijbels onderwijs zal er veel tijd zijn voor praise en worship. Samen met de bekende worship leider Rolof Mulder en zijn band (bekend van Wereld van verschil) zullen we De Koning aanbidden. Voor dit voor Leeuwarden uniek eenmalig gebeuren, die voor iedereen bestemd is, wordt veel belangstelling verwacht en de aanmeldingen blijven binnenkomen. De aanvang van de conferentie is op vrijdag 29 augustus om 19.30 uur. Zaterdag 30 augustus vanaf 10.00 uur tot ’s avonds circa 21.30 uur vindt het vervolg plaats. De toegang is vrij, er zal een collecte worden gehouden. Tegen een geringe vergoeding van circa € 4,00 p/p zal op zaterdag op verzoek een heerlijke chinese maaltijd aangeboden worden. Vanwege de hoge opkomst verwachting bij eerdere conferenties met dr. Willem J. Ouweneel, wordt verzocht u dringend verzocht zich tijdig aan te melden via www.bijbelstudie.net, dit om teleurstelling te voorkomen, want vol is vol. Nadere informatie www.desalvator.nl ◆

Vrouwen ontmoeten Vrouwen Al tientallen jaren bestaan er vrouwenverenigingen. Iets waar mannen soms jaloers naar kijken/keken. Ook in Stiens zijn er een aantal, waarvan Vrouwen van Nu de grootste is. Ieder jaar stellen de vrouwen met elkaar weer een gevarieerd programma samen. Op dit moment is het landelijke thema “Samen – Wonen”. Een item waaraan wij ook ruimschoots aandacht schenken. Heeft u belangstelling en was u altijd al van plan om lid te worden? Meldt u dan nu aan!! Iedereen die vóór 1 september zich aanmeldt krijgt nog voor de start van het nieuwe seizoen ons programmaboekje in de bus. Daardoor kan maximaal van cursussen en alle lezingen gebruik worden gemaakt. Aanmelden: Attje Kalsbeek 058-2573362 Wijke Larooi 058-2574906

Dierenopvang De Wissel zit voller dan ooit Afgelopen periode werden wekelijks twintig kittens binnengebracht, die met smart wachten op een liefdevol tehuis. Maar ook volwassen honden en katten zijn hier gedumpt. Dus uw hulp is dringend nodig. Wilt u daarom alstublieft meehelpen collecteren? Ook al loopt u alleen uw eigen straat, alle beetjes helpen. Er mag worden gecollecteerd van maandag 29 september t/m zondag 4 oktober. De opbrengst komt geheel ten goede van Dierenopvang De Wissel in Leeuwarden. U kunt zich aanmelden bij J. Hoekstra, tel. 058-2574452. Meer info www.leeuwarden.dierenbescherming.nl ◆


TE HUUR AANGEBODEN Ca. 25m2 kantoor c.q. praktijk en/of vergaderruimte op de benedenverdieping van het Sint Vitushûs Langebuorren 1 te Stiens Inlichtingen bij dhr. C. Buisman tel. 058-2575007

R. Kort AUTORIJSCHOOL STIENS

Open dag 13 september 2008 de deuren staan voor u open!!

Waarom verder zoeken?

Enthousiaste Thuishulpen A/ Alfahulpen in Stiens e.o. voor 3 uur t/m 15 uur per week Informatie? (058) 2948540. Interesse? Stuur uw reactie naar: werkenbij@zorgassist.nl

www.autorijschoolkort.nl seerob 10, stiens

www.jemanicleaning.nl

L

ZORGassist zoekt

(058) 257 37 56

• GLAS • GEVELS • GEBOUWEN

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

C1000 Kooistra Voordeel Schuijtevaer Jonge Jenever liter fles

10.49

7.99

Rundergehakt kilo

3.99

2.99

Opperdoezer ronde aardappelen zak 2 kilo

2.69

1.79

Pitloze witte druiven bakà 500 gram

1.89

0.99

Roomboter oven verse gevulde koek

rundvlees

extra groot 3 stuks

9.380

6.98

1.95

diverse smaken 2 stuks à 395gr.

5.60

3.78

Lotus Royale toiletpapier

Malse sucadelappen kilo

Dr. Oetker pizza casa di mama

0.99

pak à 16 rollen

8.98

5.89

vers van ‘t mes en gegrild

Fricandeau 100 gram

1.79

1.29

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden in de folder die vanaf deze week, wekelijks bij u door de bus komt Openingstijden: maandag t.m woensdag 8.00 - 20.00 uur - Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur - Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Stienser Omroeper

13


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Zondag 31 augustus Voetbal (Voetveld, Jelsum/Cornjum) 14.00 u. Bekerwedstrijd DTD - Blue Boys Kaatsen (kaatsveld, Jelsum) 11.00 u. (Slot)Ledenpartij

Gezamenlijke Kaatswedstrijd Hijum Oude Leije Op 15 augustus werd er gezamenlijke gekaats in Oude Leije Welpen: 1ste prijs: Thirza Roorda en Sanne Jonker 2de prijs: Sito Wagenaar en Sylvia Visser Verliezersronde: 1ste: Jetze Plantenga en Fabian Cuperus 2de: Myrthe Cuperus en Mirije Plantenga

Kaatsuitslagen Stiens e.o. Uitslagen CLUB van HONDERDPARTIJ Britsum Zaterdag 16 augustus was de klassieker de club van Honderdpartij verkaatst. Deze kaatswedstrijd wordt alweer enkele jaren verkaatst, bijzonder aan deze wedstrijd is dat er enkele kaatsers zijn die deze wedstrijd sponsoren, zodat de prijzen speciaal zijn. Dit jaar had een kaatslid iets nieuws bedacht – timmerman – had veel stukjes hout over en heeft daarvan een krans gemaakt met een bakje aan de voorkant. Hierin kan men bloemen doen (zie foto). Onder ideale omstandigheden werd er gekaatst, helaas viel de deelname tegen, dit kwam onder andere door verschuiving van de datum. Prijswinnaars : Dames 3 parturen – 2 prijzen 1e prijs Janny Walstra, Ytsje Hoekstra en Wendy Dijkstra 2e prijs Yolanda Schaap, Ytje Buursma en Betty Terpstra Prijswinnaars : Heren 5 parturen – winnaarsronde 2 prijzen en verliezersronde 1 prijs 1e prijs : Peter Hayo Nicolay, Gerrit Henk Swart en Arjen de Groot 2e prijs : Willem Bijlsma, Engbert van der Meulen en Renze Broekens Verliezersronde 1e prijs : Kerst Walstra, Gabe Bruinsma en Roel Kuipers ◆

Pupillen: 1ste: Martje Steegstra en Daan Minnema 2de : Jan de Groot en Ilse vd Ploeg Schooljeugd: 1ste Jelmer Plantenga en Feitze Peenstra 2de Hilde Kuipers en Ilse Plantenga ◆

Leeuwarder Courant en Faber Sondel winnen bedrijfskaatsen Zaterdag 16 augustus was er weer het jaarlijkse bedrijfskaatsen op het kaatsveld van de KC de Boer. Er werd in een A en B klasse gestreden om de kransen en de prijzen. De prijzen werden ook dit jaar beschikbaar gesteld door de ondernemers van Leeuwarderadeel. In beide klassen vier parturen en dat zullen er volgend jaar zeker meer zijn. In de A klasse was het partuur van Faber Sondel (Any van Straten. Rein Tempel en gastspeler Nico Woudwijk) te sterk voor de parturen van de VV Stiens, Repro-plus en Tres. Zij wonnen alle drie de wedstrijden. Opmerkelijk dat twee spelers ooit de prestigieuze Freule kaatswedstrijd wonnen (Tempel en van Straten). Rein Tempel kreeg ook de verste bovenslag op zijn naam. De bal kwam tot stilstand op 21 meter na de bovenlijn. In de B klasse was het partuur van de Leeuwarder Courant ( Gosse Faber Hans Zwart en Ruurd van der Meer oppermachtig. Ook zij wonnen alle wedstrijden tegen de parturen van Germeraad en Germeraad, Bokma wonen en reisbureau Holland International. Gosse Faber kreeg de verste kwaadslag op zijn naam. De bal kwam terecht in de tuin van de familie Schootstra. Opmerkelijk van het partuur van Holland International was dat het uit drie dames bestond ( Maureen Faber, Boudien Felkers en Jantien v/d Veen). Op allerlei manieren trachten zij de tegenstanders uit hun te halen en scheidsrechter Jaap Adema had de handen vol (figuurlijk) aan het gedrag van de dames. Ook in het partuur van de Leeuwarder Courant een Freule winnaar ( Gosse Faber). De winnaars van vorig jaar Germeraad & Germeraad gingen strijdend ten onder en de leden van dit partuur (gemiddelde leeftijd boven de 65 jaar) verdienden veel respect. Tussen de middag konden de deelnemers genieten van een heerlijke broodmaaltijd o.a. aangeboden door Eatcorner Pieter Jelles en Bakkerij Nico & Aeltsje de Groot. Zoals geschreven volgend jaar weer het bedrijfskaatsen te Stiens. De Leeuwarder Courant en Faber Sondel mogen als winnaars de wedstrijd organiseren.◆

Stienser Omroeper

pag. 14

Federatie wedstrijd Tusken Waed en Ie te Hallum zaterdag 16 augustus In Hallum kon er deze keer in 3 categorieën gekaatst worden. In alle categorieën werd er weer in poules gekaatst. Wederom hadden we prachtig kaatsweer en konden de ouders met veel plezier genieten van het kaatspel van de kinderen. Uiteindelijk gingen de volgende kinderen met de pijs naar huis. Welpen: 1e prijs: Hielke Beijering en Sito Wagenaar 2e prijs: Roeland vd. Ploeg en Sjoerd Smits 3e prijs: Jetze Plantenga en Wiard Bruinsma Pupillen 1e prijs: Roald Bruinsma en Jitse Nicolay 2e prijs: Annet Bierma en Wietske vd. Wal 3e prijs: Fedde Akkerman en Esther Boonstra Schooljeugd 1e prijs: Hilde Kuipers en Melanie vd. Mossel 2e prijs: Haye Snijder en Baudien Winkel 3e prijs: Gradus Talsma en Leroy Schat ◆


De laatste zomerfoto’s....

De zomervakantie is ten einde. Bedankt voor zoveel mooie, gekke, ontroerende foto’s van de thuisblijvers in 2008. Hopelijk komt er in 2009 een derde editie voor de thuisblijvers. In week 36 wordt de winnaar bekend gemaakt in de Stienser Omroeper.

Jelmer en Ewoud wilden graag gescheiden op de foto, net als het afval. Maar het was wel even wennen zo tussen de papieren. Uiteindelijk leverde het dit resultaat op. De verrassing was dan ook groots toen wij wat papier wilden weggooien in de container. Fam. Struiksma (wythusterwei 79)

Geef Josien en Martijn een fototoestel en ze zijn de hele middag op pad. Het levert prachtige foto’s op en dat vond ik wel een vermelding waard! Groeten van een trotse moeder familie Kort, Prunushof 7

Maansverduistering zaterdagavond om ongeveer 22:30 gemaakt in de Roptastins door D.Halbersma Roptastins 19.

Vakantie?.......thuisblijven, beetje luieren, beetje vlotje varen in de Stienservaart. KG. Boersma Stiens

Een bijzonder rups vereerde ons met een bezoekje. Lucie van der Horst, Stiens Marijke wijst de weg aan Janna-Marte in het maisdoolhof. Alie Spoelstra Dankzij het regenachtige weer hoef je niet op vakantie te gaan om van het natuur schoon te genieten. In de tuin bloeit veel moois, zoals deze vlinderstruik... Ingrid Moerkerk, Cedrushof 27 Stiens

Niet op vakantie geweest, maar wel heerlijk een dagje naar Ameland! Op de foto mijn zus; die een vreugdesprong maakt omdat het toch nog mooi weer werd in Nederland! Maaike Janusch, Stiens

Tara mag graag in de tuin helpen met het verzorgen van de bloemen. T. Geertsma, Skûtsje 17 Stiens

”OP EIGEN WJUKKEN” STIENS

Duivenuitslag van De Noordervlucht Blija De duiven zijn gelost in ….. POSTDUIVENHOUDERSVERENIGING

Zaterdag 16 augustus j.l. De duiven zijn om om 08.15 uur gelost vanuit St. Quentin (427 km), met een zuidwestenwind. Er werden 146 duiven ingekorfd van 9 deelnemers. De eerste duif werd geconstateerd door Gerard van der Wal uit Ferwert om 13.21.50 uur welke een snelheid van 1392 m/min (83 km/h) maakte. Verdere uitslag: G. v/d Wal P.J. Hiemstra D. Hiemstra D. Wolbers S.J. Bootsma J. Hiemstra E.H. Brouwer J. van Leeuwen

1, 24, 36 2, 3, 4, 7, 12, 13, 16 5, 6, 9, 14, 34, 35 8, 15, 17, 18, 19, 26, 30 10, 20, 21, 25, 28, 37 11, 22, 27, 31, 32, 33 23 29

Dit was alweer de laatste jonge duivenvlucht van dit seizoen. Eindstand Jong: Onaangewezen: Aangewezen: Duifkampioen: 1 P.J. Hiemstra 1 D. Hiemstra 1 J. Hiemstra 2 J. Hiemstra 2 J. Hiemstra 2 D. Wolbers 3 D. Hiemstra 3 G. v/d Wal 3 D. Hiemstra ◆

Inmiddels is de afstand van de vluchten voor de jonge duiven opgelopen tot boven de 400 km. Maar afstand alleen is eigenlijk nooit een probleem voor duiven om thuis te komen.

Het zijn vooral de weersomstandigheden en de opgedane ervaring die bepalend zijn voor het verloop van de vluchten. Dat bleek ook deze zaterdag maar weer eens. Het Franse St. Quentin stond op het programma als lossingsplaats voor de jonge garde. Dat is tot Stiens een afstand van ongeveer 420 km. Voor beestjes die vaak pas in maart of april zijn geboren is dat al een flinke afstand. Maar met goede weersomstandigheden, zonnig en een kalm zuidoostenwindje ’op de staart’, bleek de afstand totaal geen probleem.

Met een snelheid van ruim 80 km. per uur kwamen de jonkies naar huis en in korte tijd waren (vrijwel) alle duiven weer thuis. Het was de laatste ’officiële’ vlucht voor de jonge duiven die meetelde voor het jonge duivenkampioenschap. Herman Bootsman onderstreepte zijn aspiraties voor dit kampioenschap door ook deze vlucht winnend af te sluiten. Om 13.30 uur arriveerde zijn eerste duif in Hallum en dat bleek ook de snelste van de vereniging. Daarmee won Herman ook het jonge duivenkampioenschap van dit jaar. 16-8-2008 St.Quentin (66 duiven) H.M.Bootsman: 1, 4, 5, 8, 11, 16, 17, 18, 22 (25 mee) T.v.d.Veen: 2,6(5 mee) P.Boschma: 3, 7, 9, 10, 12, 14 (13 mee)

Comb.Span/Hoogland: 13, 15, 19, 20( 15 mee) L.Hamersma: 21(8 mee)

De deelname was deze week beperkt, zowel qua aantal duiven als qua aantal deelnemers. De rui is voor de duiven die niet gedurende een periode verduisterd zijn geweest inmiddels al ver gevorderd. Om geen risico te nemen worden die duiven door hun baasjes vaak niet meer ingezet. Ook de liefhebbers die geen kans meer hadden op het kampioenschap hebben hun duifjes thuisgehouden. Hopelijk komen er op de afsluitende natourvluchten voor oude en jonge duiven die volgende week beginnen weer meer deelnemers en duiven! ◆

Stienser Omroeper

15


Stienser Omroeper

16

Omroeper 35 2008  

Stienser Omroeper

Advertisement