Page 1

deze week

3008

Expositie Rudi Stuve... pagina 2

Verslag DTD-Cambuur... pagina 5

Openbaar toilet... pagina 6

60e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper 2E EDITIE 2008 VOOR DE THUISBLIJVERS

Wie maakt de mooiste, gekste, ontroerendste foto van onze Middelsee gemeenten? De zomervakantie is begonnen. Een heleboel mensen hebben hun koffers, tenten, caravans weer gepakt en zijn naar diverse bestemmingen vertrokken.

Maar... de thuisblijvers vieren vakantie op eigen wijze. Laat het ook dit jaar weer aan ons zien. Maak een foto hiervan en maak kans op een leuke prijs en uiteraard een plaatsing in de Stienser Omroeper. Mail uw foto in jpeg formaat op een zo hoog mogelijke resolutie (minstens 1MB) naar: stienseromroeper@planet.nl â—†

Foto boven: Maaike Adema zag Dion, Jarno en Inez genieten van de drek in de zee bij Harlingen. De kleintjes Jacco en Jesse, moesten er niet al te veel van hebben. Bij hoogwater was het er aangenamer verpozen, maar desondanks veel plezier gehad.

Foto links: Op maandag 14 juli was het goedweer en zou Bert Fennema de tuin doen. Echter voelde hij zich niet helemaal lekker. Dochter Christa (in het dagelijks leven basisschoollerares) na een intensief schooljaar lekker met vakantie thuis en even op bezoek bij haar ouders, zorgde samen met haar moeder voor een ontroerend vakantiemoment: samen verzorgden ze voor Pa de tuin van de ouderlijke woning.

Foto rechts: J. Plantenga maakt een foto van 3 zwemmende kinderen: Vakantie vieren doe je ook in de Stienservaart.


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o. St. Vituskerk, Hervormde gemeente Stiens Zondag 27 juli 09.30 u. ds. B.J. Ramaker

Stiens t/m 13 Augustus Expositie van schilderwerken van Fokje v.d. Meulen in gemeentehuis 9 augustus en 13 september Openstelling Ned. Herv. kerk van 13.30 tot 17.00 uur.

Jelsum Elke woensdag in mei t/m september

Gereformeerde kerk, Britsum 11.00 u. ds. W.F. Schot, Heerenveen Zondag 27 juli 5e gezamenlijke dienst in de Hoekstien

Hervormde gemeente, Cornjum, Britsum, Jelsum 11.00 u. ds. W.F. Schot, Heerenveen Zondag 27 juli Gez. dienst in de Hoekstien, Britsum

14.00 - 17.00 u. Open Kerk. In de Hervormde kerk. 9 augustus en 13 september Openstelling Ned. Herv. kerk van 13.30 tot 17.00 uur.

Gereformeerde Kerk, Hijum-Finkum Zondag 27 juli 10.00 u. Mevr. drs. A.A.D. Vegt-Vellinga

St. Annaparochie Zaterdag 16 augustus

De Salvator, Archipelweg 133 te Leeuwarden Zondag 27 juli 10.00 u. Jelmer Woudstra

14.00 - 19.00 u. Bildt Beat. Voor gemeentehuis. Elke zaterdag t/m 13 september 13.00 - 16.00 u. Open Kerk gemeente het Bildt

R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, Annaparochie Zondag 27 juli 10.15 u. Pastor I. Beverlo Woord- en Communieviering

thema: ‘Hoe werd het op aarde zo’n puinhoop?’

Opstandingskerk, Achter de Hoven 272 te Leeuwarden Zondag 27 juli 10.00 u. dhr. B. Hanegraaf Baptisten Gemeente Parkkerk, Leeuwarden Zondag 27 juli 10.00 u. ds. A. v.d. Beek, Apeldoorn

Vrouwenparochie Zondag 17 augustus 18.00 u. Ballonvaart

Zevendedag Baptisten, gemeente Rehoboth Leeuwarden Sabbath 26 juli 10.30 u. br. Roel Dijk, Adam

Veenwouden Zaterdag 16 augustus

Leger des Heils, Tuinen 14-16, Leeuwarden Zondag 27 juli 10.00 u. Majoor mevr. A.E. Wimmers

Fietstocht langs bijzondere kerken in Dantumadeel (2008, jaar van het Religieus Erfgoed). Start 10.00 - 13.00 uur - sluiting 17.00 uur. t/m 23 augustus Zomerexpositie ‘Achter de Geraniums’ diverse kunstenaars in de Schierstins

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. Zondag 27 juli 09.30 u. dhr. H. Vlasman Gereformeerde kerk Ferwert

INGEZONDEN STUK:

Expositie miniatuur winkeltjes in Museum de Grutterswinkel

Parkeerkaarten drama in Stiens

Finkum, Hijum, Britsum, Cornjum 9 augustus en 13 september

Vanaf 1987 heeft mevr. S. een gehandicaptenparkeerkaart, uitgereikt in de gemeente Skarsterlân, vanwege een versleten rug. De pijn in haar rug was zo ernstig dat ze werd verwezen naar de afdeling pijnbestrijding van het ziekenhuis in Stadskanaal. Daarnaast bezocht ze de fysiotherapeut om haar weer zo spoedig mogelijk mobiel te maken. Fysiotherapie krijgt ze nog incidenteel, alles vergoed door de zorgverzekeraar.

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 28 juli 2008. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl

internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl Advertentietarieven: € 0,23 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906

Bij verhuizing naar Stiens werd de kaart door de gemeente Leeuwarderadeel regelmatig verlengd, respectievelijk in 1990, 1995, 2000. In 2005 ging er iets mis. Mevr. S. moest van de gemeente opnieuw worden gekeurd door de GGD, haar oude werkgever, waar ze door arbeidsomstandigheden in de WAO was geraakt. Vanaf dat jaar probeert mevr. S. opnieuw een parkeerkaart te krijgen. Om aan de slepende kwestie een eind te maken werd de burge-

meester benaderd om te bemiddelen. Bij dat onderhoud bleek er op het gemeentehuis geen kennis aanwezig te zijn over de wetswijziging van 1 april 2008. Het echtpaar werd verzocht het betreffende wijzigingsartikel in de Staatcourant op het gemeentehuis te bezorgen. Aldus geschiedde. Tijdens dat onderhoud werd ook gesuggereerd, maar geen nieuwe keuring aan te vragen, op het gemeentehuis kwam men er zo wel uit!! Bij de wetswijziging zijn gemeenten niet langer verplicht een medische keuring op te leggen bij verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart. Een keuring hoeft voortaan alleen plaats te vinden als de medische situatie van aanvrager is veranderd. De huisarts van mevr. S. vindt dat de situatie een gehandicaptenkaart rechtvaardigt. Ouderdom gaat ondertussen ook meespelen, mevr. S. is nu eenenzeventig jaar. De jaren gaan ook hun tol eisen. De aanpassing van de wet komt tegemoet aan het streven van de overheid de administratieve

Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Publicist f.l.: Guus Vries. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.

Stienser Omroeper

2

Vanaf 11 juli 2008 kunt u in de Bibliotheek in Stiens terecht voor een expositie van het werk van Rudi Stuve. De expositie bevat een aantal tekeningen uit de periode 2005 en 2006. De veelkleurige tekeningen/schilderijen zijn gemaakt met pastel, oliepastel, fineliner, typex, ecoline, Oostindische inkt, kleurpotlood en stift. De schilderijen zijn expressief en kleurrijk, abstract en figuratief tegelijk. Kenmerkend voor deze schilderijen is een soort horizon alwaar zich alles om heen afspeelt. Gezichten, lichamen maar ook gebouwen zijn te herkennen in de veelheid aan vormen en kleuren. Verder is er nog één groot schilderij tentoongesteld. Dit is de eerste uit een serie van vier waarvan nummer twee reeds verkocht is en nummer drie en vier nog in productie zijn. Ook hier is

concert DONDERDAG 24 JULI OM 20.00 UUR KOEPELKERK TE LEEUWARDEN

IN DE

Zomersie orgelconcert door Bram Beekman Bram Beekman studeerde in de jaren 1967 t/m 1972 aan het Brabants Conservatorium in Tilburg bij Louis Toebosch en daarna in Wenen bij Anton Heiler. In 1975 behaalde hij de Prix d’Excellence. Sinds 1980 is hij hoofdvakdocent orgel aan het Brabants Conservatorium. Hij is organist van de Oostkerk te Middelburg. Hij legde de totale oeuvres van Johann Seb. Bach en César Franck vast op CD. ◆ een soort horizon te herkennen waar zich om heen van alles afspeelt. Openingstijden bibliotheek: maan-, dins-, woens- en vrijdag van 13.30 - 17.30 uur; maan- en vrijdag 19.00 - 20.30 uur ◆

rompslomp voor burgers terug te dringen. Daarbij is de toch overbodige keuring vaak duur. Voor gemeenten betekent de aanpassing dat zij efficiënter kunnen werken. Wat schetst haar verbazing dat haar verzoek, ondanks de ondersteuning van de huisarts, toch werd afgewezen. Motivatie: Mevr. S. kan wel honderd meter lopen. Dit is geconstateerd door dat men haar wel eens de hond ziet uitlaten!! Voor mensen met zware rugklachten is beweging erg belangrijk, voor ouderen zeer zeker. Waar is het sociale hart van de gemeente Leeuwarderadeel???

Kijk op www.stienseromroeper.nl voor prijzen, archief en aanlevering

de sulveren

RINKELBEL fan dizze wike:

Oanienwei lotten keapje kostet in slompe jild.

ANBO-afd. Leeuwarderadeel ◆

Skilhiem voor thuiszorg,

Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Oude Leije, Finkum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie.

Expositie Rudi Stuve

Orgel

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Leeuwarden t/m eind januari 2009

Openstelling Ned. Herv. kerk van 13.30 tot 17.00 uur.

Expositie Stiens

verpleging & verzorging en dienstverlening

Foswerterstrjitte 71, 9172 PS Ferwert tel. 0518 418383 Zorgcombinatie Interzorg - Prot. Chr. Thuiszorg: hulpaanvragen: 0518 - 41 83 83 buiten kantooruren (+ weekend): Alarmnummer Thuiszorg 0518- 41 31 06 Zorgcombinatie Interzorg - Prot. Chr. Maatschappelijk Werk: hulpaanvragen: 0518 - 41 83 83 buiten kantooruren (+ weekend): Alarmnummer Maatschappelijk 058 - 213 20 00

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

www.paletgroep.nl


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Langebuorren 2, Stiens, tel. 058-2573622

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen - vitaliteit - sportvoeding - huid verzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 0582574097.

Voor opgave en informatie

Braderie in Stiens op zaterdag 6 september Kunt u contact opnemen met: TG PROMOTION dr. van den Bergstraat 4 7948 BC Nijeveen Telefoon: (0522) 474 629 Fax: (0522) 474 628 Mobiel: (06) 53 124 868

Kijk op

www.stienseromroeper.nl voor tarieven, aanlevering of kijk in ons archief

JULI

FAKÂNSJEMOANNE Deze actie is geldig van 21 t/m 26 juli 2008

Bôle fan de Moanne:

PANE LUCIANE, fan 1.40

foar 1.15

KWARKY-CAKE Lekker foar 2 persoanen!

fan 1.25

foar 0.90

NOARDPOALBROADSJES (yn de simmer!)

4 + 2 FERGEES

Stienser Omroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

30

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tijden: 09.00 - 12.00 uur Tel.nr.: 058-2576677 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

Algemene wet bestuursrecht

Vaststelling grenzen bebouwde kom Boswet gemeente Leeuwarderadeel

Binnen zes weken na de dag die volgt op de datum van verzending van de beschikking (wel of niet verleende vergunning) kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Indien bezwaar is gemaakt kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de president van de rechtbank in het arrondissement Leeuwarden, postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de sector Grondgebied, tel.nr. (058) 257 6649.

Het college van de gemeente Leeuwarderadeel heeft op 8 juli 2008 besloten om de gemeenteraad voor te stellen om de grenzen van de bebouwde kom Boswet te wijzigen. Overigens wordt in het dagelijks taalgebruik met bebouwde kom de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet bedoeld. Deze blijft hetzelfde. Het raadsvoorstel en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 23 juli 2008 gedurende dertig dagen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van b&w. U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het cluster VROM, tel. 058-2576666

.

Stiens, 21 juli 2008 drs. E.J. ter Keurs, burgemeester E. Nutma, loco-secretaris

Stiens - Kapvergunning voor; één berk aan de Skilwei 34 te Stiens. (Dijkstra) Stiens, 21 juli 2008. drs. E.J. ter Keurs, burgemeester E. Nutma, loco-secretaris

.

Vaststelling ‘Wijziging modelverordening leges in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening'

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-9009 (NUON)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon (058) 2660000 (nachttelefoon 06-53772791)

Gevonden en Verloren voorwerpen

Toezicht kwaliteit kinderopvangvoorzieningen

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) met een bijbehorend complex van wet- en regelgeving in werking getreden. De inwerkingtreding van deze nieuwe wet- en regelgeving maakt de aanpassing van de Legesverordening 2008 noodzakelijk. Met het oog op het voorgaande delen Burgemeester en Wethouders mee dat de raad van de gemeente Leeuwarderadeel op 26 juni 2008 de ‘Wijziging modelverordening leges in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening' heeft vastgesteld. De ‘Wijziging modelverordening leges in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening' treedt in werking met ingang van 23 juli 2008. De legesverordening ligt gedurende de openingstijden voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis in Stiens. Een exemplaar van de legesverordening is tegen de daarvoor opgenomen vergoeding in de legesverordening verkrijgbaar. Verder is de verordening op de gemeentelijke website te raadplegen. Deze publicatie vindt plaats naar aanleiding van het bepaalde in de artikelen 139 e.v. van de Gemeentewet

Van de GGD-Fryslân hebben wij een inspectierapport ontvangen van het Kinderdagverblijf “DoReMi” van de Stichting “Welzijn Middelsee”. De per 1 januari 2005 in werking getreden nieuwe Wet Kinderopvang schrijft voor dat kinderopvangvoorzieningen minimaal één keer per jaar dienen te worden geïnspecteerd. In onze gemeente gebeurt dit door de GGD-Fryslân. De voornoemde inspectie heeft op 16 april jl. plaatsgevonden. Voor belangstellenden ligt het inspectierapport in het gemeentehuis - bij de sector Publiekszaken ter inzage. Ook kunt u via de gemeentelijke website, www.leeuwarderadeel.nl, kennis van het inspectierapport nemen. Voor eventuele verdere vragen over het vorenstaande kunt u contact opnemen met de sector Publiekszaken (tel. 058-2576635)

.

.

Gevonden voorwerpen - Damesfiets paars/bruin Verloren Voorwerpen - wit gouden armbandje met platte schakeltjes

.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

Stiens, 21 juli 2008. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel.

Aangevraagde kapvergunning De burgemeester van Leeuwarderadeel maakt bekend dat er een aanvraag voor een kapvergunning is binnengekomen betreffende: • Eén kastanjeboom aan de Gysbert Japicxstrjitte 14 te Stiens. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht ligt de aanvraag om vergunning met ingang van 21 juli 2008 twee weken voor een ieder ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis te Stiens. Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze omtrent de aanvragen of de voorgenomen vergunningenverlening schriftelijk of mondeling kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders Stiens, 21 juli 2008,drs. E.J. ter Keurs, burgemeester.

.

Stienser Omroeper

4

Ontvangen aanvragen: • Lichte bouwvergunning 20080073 de heer E. Westra Gysbert Japicxstrjitte 5 te Stiens voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Gysbert Japicxstrjitte 5 te Stiens. • Lichte bouwvergunning 20080074 mevrouw J. Osinga Leijester Hegedyk 24 te Oude Leije voor het oprichten van een garage/berging, plaatselijk bekend Leijester Hegedyk 24 te Oude Leije. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20080075 familie H.A.M. de Groot Tsjalk 11 te Stiens voor het oprichten van een woning, plaatselijk bekend Holdingawei kavel nr. 5 te Finkum. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Afgegeven vergunningen: • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20070162 voor het plaatsen van een kap op de garage, plaatselijk bekend Skûtsje 5 te Stiens. • Reguliere bouwvergunning 20080035 voor het plaatsen van een schutstal, plaatselijk bekend Hege Hearewei te Stiens, kadastraal bekend Hijum sectie F nummer 911. • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20080071 voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Bjirkehôf 3 te Stiens. Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 24, 9050 AA te Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. De datum van verzending is op te vragen bij de afdeling Bouw-en woningtoezicht van de gemeente Leeuwarderadeel. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist

.

www.leeuwarderadeel.nl


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l 19 t/m 27 juli Tennis (Sportpark It Gryn) Althof Jager Accountants Stienser Open tennistoernooi

Zaterdag 26 juli Kaatsen (Kaatsveld, St. Annaparochie) 10.00 u. Meisjes A + B klasse

Zondag 27 juli Kaatsen (Kaatsveld, St. Annaparochie) 10.00 u. Dames senioren v.f.

Vrijdag 1 augustus Kaatsen (Kaatsveld, Stiens) 16.00 u. Ledenpartij jeugd

Zaterdag 2 augustus Kaatsen (Kaatsveld, Britsum) 10.00 u. KNKB welpen meisjes (Kaatsveld, Hijum) 10.00 u. Leeuwarderadeelpartij

Zondag 3 augustus Kaatsen (Kaatsveld, Stiens) 10.00 u. KNKB Schooljongens

ZATERDAG 12 JULI J.L.

Duivenuitslag De Noordervlucht Blija De duiven zijn om 13.30 uur gelost vanuit Heteren (152 km), met een west-zuidwestenwind. Er werden 445 duiven ingekorfd van 13 deelnemers. De eerste duif werd geconstateerd door Durk Wolbers uit Hijum om 15.16.50 uur welke een snelheid van 1391 m/min (83 km/h) maakte. Verdere uitslag: D. Wolbers 1, 2, 11, 21, 51, 52, 67, 95, 96 J. van Leeuwen 3, 4, 5, 6, 7, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 69, 70, 76, 78, 79, 80 D. Hiemstra 8, 10, 19, 25, 26, 27, 44, 45 J. Hiemstra 9, 15, 16, 17, 29, 38, 41, 66, 75, 107 P.J. Hiemstra 12, 13, 50, 53, 57, 103, 110, 112 G. v/d Wal 14, 22, 23, 49, 71, 88, 90, 91, 92, 93 S. Talsma 18, 20, 24, 39, 40, 42, 43, 58, 59, 60, 61, 64 J.J. Hoekstra 63 S.J. Bootsma 64, 65, 81, 83, 84 R. Ronner 68, 89, 99, 101, 102, 111 E.H. Brouwer 72, 82, 86, 87, 94, 100, 108 Eindstand fond. Onaangewezen 1 P.J. Hiemstra 2 E.H. Brouwer 3 A. Hiemstra Aangewezen 1 A. Hiemstra 2 E.H. Brouwer 3 P.J. Hiemstra Duifkampioenschap 1 E.H. Brouwer 2 J. Hiemstra 3 E.H. Brouwer ◆

D.T.D. – Cambuur Leeuwarden Wat er aan vooraf ging; Allereerst een groot compliment voor de organisatie, zij noemen zich de Cambuur commissie. Al vele malen weten ze dit evenement zo te organiseren dat een grote pluim op zijn plaats is. Ook de tientallen vrijwilligers hebben met een maximale inspanning ook aan topsport gedaan. Alles liep weer op rolletjes en aan het publiek was te merken dat ze graag in Jelsum komen. De derde helft wordt nergens zo massaal gespeeld als bij DTD. Die derde helft is voor de supporters en dat laten ze weten ook. Twee heren wisten met hun nederlandstalig repertoire de feestvreugde in en om de tent er tot in de late uurtjes in te houden. In alle opzichten weer een meer dan geslaagde zeventiende editie van DTD - Cambuur. Ruim voor aanvang van de wedstrijd werd al duidelijk dat het publiek massaal op deze wedstrijd zou afkomen. Achteraf zou men richting de 2000 toeschouwers gaan. De weergoden waren de supporters en hun supporters goed gezind deze avond. Een strak blauwe lucht, warme avondzon en vrijwel geen wind waren de weersomstandigheden. Het veld leek wel een biljard laken dank aan de mensen van de groenvoorziening van gemeente Leeuwarderadeel. Scheidsrechter was M. Dicks uit Leeuwarden. Cambuur startte fris en liet een gretige indruk

achter. DTD had drie gastspelers in hun gelederen. Al vlot moest DTD de eerste tegengoal incasseren. In de zevende minuut maakte Rudy Jansen de 0 - 1. Het duurde ruim een kwartier voor Beekmans de 0 - 2 maakte. DTD kwam moeilijk van de eigen helft en beperkte zich tot verdedigen. Sandor van der Heide maakte de 0 - 3 en Ruud ter Heide de 0 - 4. Dat leek ook de ruststand te worden ware het niet dat Sandor op slag van rust de 0 - 5 liet aantekenen. Na de pauze kwam Cambuur met een volledig fris team aan de start. DTD daarentegen kwam met dezelfde elf binnen de lijnen. Ook in dit team zaten bekende namen en DTD was

Friese steden weer in de ban van Porsche Na het enorme succes van de eerste Friese Elfstedentocht voor Porsche bezitters in september 2007 komt er op 7 september van dit jaar een tweede editie. Al tijdens de rit in 2007 was het voor iedereen duidelijk dat er een vervolg moest komen op deze prachtige toerrit. Het animo onder Porsche bezitters is ook dit jaar weer enorm. De organisatie heeft er dan ook alles aan gedaan om met 100 equipes te kunnen starten. Daarnaast zullen nog eens 25 bijzondere equipes de 253 km lange tocht gaan afleggen. Eén deelnemer van deze speciale equipes springt wel heel erg in het oog. Een Porsche Master tractor uit het jaar 1961. Er is veel bewondering voor deze deelnemer aangezien deze tractor natuurlijk nooit bedoeld was om een toertocht mee te gaan afleggen, maar aangezien het een Porsche betreft kon deze enthousiaste deelnemer niet geweigerd worden. Het volledige deelnemersveld bevat Porsche’s van alle bouwjaren en types. Oude volledig gerestaureerde modellen met een prachtige historie maar ook enkele fonkelnieuwe auto’s zullen aan de start verschijnen. Onder de specials bevinden zich een aantal zeldzame legendarische exemplaren.De route is inmiddels nagenoeg uitgezet en voert wederom langs alle elf Friese steden via prachtige binnenwegen. Het startpunt ligt vlak bij Leeuwarden in Marssum en voor alle deelnemers die de eindstreep weten te halen, wacht een vorstelijk onthaal in het centrum van Leeuwarden. Onderweg dienen de deelnemers punten te verzamelen met opdrachten die bij de stempellocaties zullen moeten worden uitgevoerd. Dit zal weer voor vele hilarische momenten gaan zorgen. Behalve het rijden van een fantastische toertocht heeft de organisatie ook alle oog voor het sociale aspect van het evenement. Op meerdere locaties zal er dan ook gelegenheid zijn voor deelnemers en geïnteresseerden om ervaringen uit te wisselen. Medio augustus zullen wij meer details bekend maken waaronder informatie over de route en aankomsttijden in de steden. Om volledig op de hoogte te blijven van de Porsche Forum Friese 11 Stedentocht kunt u natuurlijk een bezoek brengen aan www.911stedentocht.nl ◆

gewaarschuwd. Maar DTD kwam meer aan voetballen toe dan in de eerste helft. Pas na een kwartier werd er weer gescoord ditmaal was het de publiekslieveling Marc Mboua. DTD kwam tot enkele schoten, maar kon keeper Robert te Loeke niet verrassen. Dat had nog wel gekund via een penalty, maar scheidsrechter Dicks keek zeker even de andere kant uit. Het zit dan voor de amateurs ook niet mee, wel werd er nu door DTD bij vlagen goed gespeeld achterin bij de Leeuwarders moesten ze regelmatig aan de bak. Door de offensieve daden van DTD komt er ruimte en de frisse spelers van Cambuur kunnen nog 1x profiteren. Het is Rachid El Khalfi die de 0 - 7 maakt. Een eerste helft met

eenrichtingsverkeer en een tweede helft met een meevoetballend DTD. De Cambuur supporters waren over het generaal tevreden met het vertoonde spel. Vooral de eerste helft was van een prima gehalte. Wat DTD betreft geeft het vertoonde spel in de tweede helft aan dat er het komende seizoen rekening met de groen-gelen gehouden moet worden. Met dank aan de gelegenheidstrainers van DTD Steffen Hansma & Daniël Schmidt. Het was alweer de zeventiende editie en gezien de grote belangstelling zeer gewaardeerd. Ik wens beide teams veel sportief succes in het komende seizoen, en zie alweer uit naar de achtiende ◆

Hengelsportuitslag HSV de Voorn en HSV De Deinende Dobber Op zaterdagmorgen 12 juli is de tweede vakantiewedstrijd gevist van HSV de Voorn en HSV De Deinende Dobber. De vislocatie was het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille. Tot 09.30 uur was het behoorlijk regenachtig, daarna brak de zon door. De vis zat er wel, maar het was niet eenvoudig om ze te vangen. De vangsten bestonden uitsluitend uit grote brasems, kleine vis werd niet gevangen. De uitslag was als volgt: 1. J.R. den Boer, Jorwerd 6325 gram 5 vissen 2. J. v.d. Laag, Leeuwarden 3460 gram 4 vissen 3. F. Temme, Menaldum 2680 gram 3 vissen 4. T.D. Terpstra, St Annaparochie 730 gram 1 vis De grootste vis werd gevangen door Rob den Boer, hij ving een brasem van 50,4 cm.

De volgende vakantiewedstrijd is op 26 juli in het Prinses Margrietkanaal bij Oude Schouw. De loting is om 06.15 uur en er wordt gevist van 07.00 - 11.00 uur. Ook een keer mee vissen? Bel voor inlichtingen met de wedstrijdcommissie, tel: 058 2519531. De hengelkeuze is vrij! ◆ Stienser Omroeper

pag. 5


Openbaar toilet!

KRING-APOTHEEK STIENS ADVISEERT OVER REISZIEKTE:

Reisziek, reiszwak, reismisselijk… ,,Ik ga op vakantie en neem mee...” Veel gezinnen spelen dit ouderwetse geheugenspelletje in de auto. Gezellig is dat. Maar wat te doen wanneer de kinderen plotseling duizelig en misselijk worden? Veel gezinnen gaan op vakantie en nemen mee: een reiszieke. Kring-apotheek Stiens adviseert hoe deze situatie voorkomen én tegengegaan kan worden. Om onze vakantiebestemming te bereiken moeten we bewegen, dat is logisch. Probleem is echter dat we ons, bijvoorbeeld in een vliegtuig, vaak niet zelf voortbewegen. In het evenwichtcentrum van de hersenen leidt dit soms tot problemen. Wanneer de door ons evenwichtsorgaan geregistreerde bewegingen niet overeenkomen met de signalen die het oog waarneemt, ontstaat er reisziekte. Een schommeling van de boot zorgt soms voor een draaierig, misselijk of zelfs doodziek gevoel. Ook een simpele autorit kan al deze

resultaten opleveren. We voelen ons reisziek, reiszwak, reismisselijk. Adviezen vooraf Door reisziekte te onderschatten kan de reis een lijdensweg worden. Doe dit dus niet. Volg voor en tijdens de reis de volgende adviezen van Kring-apotheek Stiens op: - Gebruik minimaal een halfuur voor vertrek een lichte maaltijd. - Drink vóór en tijdens de reis geen koffie, alcohol en koolzuurhoudende dranken. - Zorg dat er in het vervoersmiddel voldoende frisse lucht aanwezig is. - Ga voorin de auto of de bus zitten en kijk met de bestuurder mee naar voren. - In een vliegtuig is het verstandig ter hoogte van de vleugels te zitten. - Op een boot is het opzoeken van een plek op het middendek raadzaam. - Doe geen intensieve dingen, zoals lezen of puzzelen.

Adviezen achteraf Reisziekte levert kinderen over het algemeen meer last op dan volwassenen. Het is een kwestie van gewenning. Volwassenen (met een rijbewijs) hebben in de auto een extra mogelijkheid reisziekte tegen te gaan door het stuur te nemen. Controleren zij het voertuig, dan komt ook de controle over hun lichaam snel terug. Reisziekte kan snel over zijn wanneer de reis onderbroken wordt. Wat soms helpt wanneer de misselijkheid zich meester van het lichaam heeft gemaakt, is het eten van een droog koekje. De maagspier gaat over tot het verteren van voedsel, zodat het vervelende gevoel kan verdwijnen. Medicijnen Wacht met het nemen van medicatie tot het effect van de andere methoden uitblijft. Hoewel tabletten met cyclizine (korte reis), cinnarizine of meclozine (beide

OPEN TUINEN ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 JULI

Prachtige bloeiende tuinen open voor publiek Omdat de fuchsia’s en kuipplanten nu prachtige bloeien, stellen tuineigenaren hun tuinen open voor publiek zodat ook u kunt genieten van de kleurenpracht in deze tuinen. Ook is er een prachtige oude- en nieuwe tuin in Schingen geopend voor publiek, ook deze tuin is zeer de moeite waard. De tuinen zijn open op zaterdag 26 en zondag 27 juli 2008 van 10.00 uur tot 18.00 uur.

De tuinen zijn te vinden in Berlikum bij: Fam. J. Dusselaar, Buterhoeke 53. In Beetgum bij de Fam. J.Faber, “Cottage Garden de

Fuchsiahof”, Berltsumerdyk 8. In Schingen bij: Fam. S. Buisman, Wobbemaleane 4. Tot ziens! ◆

lange reis) aantoonbaar resultaat opleveren, en ook al zonder doktersrecept verkrijgbaar zijn, verdient het de voorkeur de eerder genoemde adviezen op te volgen. Lukt dit niet, dan is het proberen van medicijnen een aanrader. Houd er wel rekening mee dat deze het reactievermogen verminderen, zodat het besturen van de auto soms minder goed mogelijk is. Hulpmiddelen Er bestaan huismiddeltjes, maar alleen van het eten van een lepel gemberpoeder is bewezen dat het misselijke gevoel verminderd kan worden. Ook over de werking van dit middel bestaat echter nog altijd onduidelijkheid. Wilt u toch een middel tegen reisziekte, dan raadt Kring-apotheek Stiens u aan reistabletten te gebruiken. Zonder zorgen met deze medicijnen op vakantie? Raadpleeg Kring-apotheek Stiens voor nadere informatie ◆

Bijgaande foto toont een (openbaar) toilet op de scheiding van Het Bildt en Ferwerderadiel. Voor de toeristen met hoge nood, die vanuit Hallum, Oude Leije of Oude Bildtzijl komen, is deze sanitaire voorziening wellicht een aangename stop. Vraag blijft of er in verband de weinige privacy ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van deze voorziening. Feit is wel dat de bezoekers van dit toilet weinig last van nare luchtjes zullen hebben, dit omdat de Bildtse wind er vrij spel heeft. Welke installateur de voorzienig heeft geplaatst en in opdracht van wie, is fotograaf Bertus Dijkstra niet bekend ◆

Prijswinnaars jubileumloterij M.N. en W. Hoofdprijs: Gazelle rijwiel F. v.d. Burg, Cornjum 1e prijs: Espresso app. J. Westerhuis, Hijum 2e prijs: Beertender T. Niemarkt, Hallum 3e prijs: Kinderfiets R. de Hoog, Hijum 4e prijs: MP-3 speler F. Cuperus, Oude Leije 5e prijs: Weerstation J. Bosch, Hallum 6e prijs: Pers.weegschaal G. Swart, Hallum 7e prijs: Kruimelzuiger G. Witteveen, Leusden ◆

OP = OPRUIMING jacks, colberts, katoenen broeken, zomertruien, polo’s, korte mouw shirts en nog veel meer

NU...

HALVE PRIJS gewoon een goede zaak

Stienser Omroeper

6


R. Kort AUTORIJSCHOOL STIENS Nieuwsgierig?

GLAScombinatie Hoekstra

L

Kijk op onze vernieuwde website

www.autorijschoolkort.nl Bel of kom gerust langs voor de mogelijkheden. • • • • •

U komt te rijden in een Audi A3 sportback We hebben een zeer hoog slagingspercentage behaald Als het om kwaliteit gaat kan er maar één nr 1 zijn Voor auto, motor, aanhanger en bromfiets Ook vestiging vanuit Beetgumermolen.

seerob 10, stiens (058) 257 37 56 www.autorijschoolkort.nl•email:autorijschoolrkort@zonnet.nl

• glaswerk • schilderwerk • kozijnen • onderhoud

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

Leeuwarden/Stiens (058) 288 12 21 email: gchoekstra@tiscali.nl

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Op zoek naar goede opvang voor uw kind?

Aanleg

Werkt u, of volgt u een studie en heeft u kinderopvang nodig, of zoekt u voor uw peuter een fijne plek om met leeftijdsgenootjes te spelen dan…

Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen

biedt Stichting Welzijn Middelsee u: - gastouderopvang

(0-13 jaar)

- kinderdagverblijf

(0-4 jaar)

- naschoolse opvang

(4-13 jaar)

- vakantie opvang

(4-13 jaar)

- peuterspeelzalen

(2-4 jaar)

Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Langebuorren 27 Stiens, tel. 058-2571808 Gewijzigde openingstijden ivm vakantie: maandag 21 juli GESLOTEN, dinsdag 22 t/m vrijdag 25 juli alleen ‘s middags geopend van 13.30 tot 17.30 uur.

DEZE WEEK EXTRA ZOMERKORTING Voor informatie en aanmelding kunt u vrijblijvend onze uitgebreide brochures aanvragen

Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Postbus 83, 9050 AB Stiens Tel: 058-2575220 e-mail: info@welzijnmiddelsee.nl www.welzijnmiddelsee.nl

1e paar schoenen voor de helft elk volgend paar voor de helft van de helft Vanaf zaterdag 26 juli t/m zaterdag 9 augustus

GESLOTEN

Timmer & onderhoudsbedrijf

SOL op Onderhoud

Lytse dyk 1 9055 NC Britsum (058) 257 3615 (06) 14285129

• verbouwingen • Badkamers • Dakkapellen • Dakramen • Kozijnen (reparatie) • Onderhoud

Reparatie:

• • • •

TV Audio Video Magnetron

Verkoop en montage: • Satellietsystemen • Digitenne Nieuweweg 13C • 9073 GN Marrum tel. 0518-412682 Openingstijden: ma, di, do en vrij 16.30 - 18.00 u. wo en za 10.00 - 12.00 u.

daken en goten zinkwerk, Epdm, pvc

(06) 11 91 84 98

r.kienstra9@chello.nl

Stienser Omroeper

7


Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03

Braaksma Houtbouw * Garages * Bergingen * Blokhutten * Tuinhuisjes * Paardeboxen * Tuinhout

gaat niet met vakantie, dus gewoon geopend

Bij besteding van € 10,- of meer een gratis bos Alstoemeria

Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

C1000 Kooistra Voordeel Kiwi fruit

Gemengd gehakt

groen of gold

500 gram

1.98

0.99

Johny Walker Red label whisky

15.49 12.99

fles 700 ml

Schouderkarbonade Varkensvlees

4.98

kilo

kilo

Dubbelfriss diverse smaken

3.58

2.99

Rond wit of tarwe brood gesneden verpakt

0.99

4 pakken à 1,5 liter naar keuze

2.59

3.96

Amstel Bier Alcohol onder de 16 jaar nog even niet

0.79

2 kratten à 24 flesjes à 30 cl

20.18

14.98

Quiche prei-spek Optimel vruchtenyoghurt Ovenverse

3.79

per stuk

3.99

2.99

diverse smaken literpak

1.62

1.29

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden in de folder die vanaf deze week, wekelijks bij u door de bus komt Openingstijden: maandag t.m woensdag 8.00 - 20.00 uur - Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur - Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Stienser Omroeper

8

Òmroeper 30 2008  
Òmroeper 30 2008  

Stienser Omroeper

Advertisement