Page 1

deze week

2708

Nadine Smits.... pagina 6

Vliegbasis.... pagina 7

Tennisuitslagen .... pagina 8

60e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Arjen Roelofsskoalle krijgt eerste digitale schoolbord van Leeuwarderadeel

2E EDITIE 2008 VOOR DE THUISBLIJVERS

Wie maakt de mooiste, gekste, ontroerendste foto van onze Middelsee gemeenten? De zomervakanties is begonnen. Een heleboel mensen hebben hun koffers, tenten, caravans weer gepakt en zijn naar diverse bestemmingen vertrokken.

Maar... de thuisblijvers vieren vakantie op eigen wijze. Laat het ook dit jaar weer aan ons zien. Maak een foto hiervan en maak kans op een leuke prijs en uiteraard een plaatsing in de Stienser Omroeper. Mail uw foto in jpeg formaat op een zo hoog mogelijke resolutie (minstens 1MB) naar: stienseromroeper@planet.nl ◆ De scholen van de gemeente Leeuwarderadeel hebben digitale schoolborden aangeschaft en de Arjen Roelofsskoalle mag ze als eerst in ontvangst nemen.

Vanaf komend schooljaar wordt

er in groep 5 t/m 8 niet meer les gegeven op een oud krijtbord, maar op een digitaal schoolbord. Dit bord biedt ons de mogelijkheid alles te gebruiken wat een computer kan en dat maakt de instructie momenten een stuk rij-

ker. Je zit niet meer met dat stoffige krijt gebonden aan de ruimte die een bord biedt. Je kunt nu je zojuist gedane instructie gelijk weer tevoorschijn toveren. Aangezien de kinderen van tegenwoordig heel erg visueel

zijn ingesteld speelt de school hier op een gepaste manier op in. Wij zijn dan ook erg trots op het feit dat wij deze als eerste in ontvangst mochten nemen en gaan na de zomervakantie er graag mee werken ◆

Feestpartij in Jelsum/Cornjum zeer geslaagd

Hier alle eerste prijswinnaars bij de dames en heren. Voor de uitslagen en andere foto’s zie pagina 6

Voor al uw: • verbouw • onderhoud • renovatie • nieuwbouw • stallenbouw • utiliteitsbouw • molenbouw


Uit Agenda Stiens t/m 11 juli Expositie van schilder- en tekengroepen uit Britsum en Leeuwarden met als thema: Ja, Natuurlijk. Bibliotheek. t/m 13 Augustus Expositie van schilderwerken van Fokje v.d. Meulen in gemeentehuis

Jelsum Elke woensdag in mei t/m september 14.00 - 17.00 u. Open Kerk. In de Hervormde kerk.

Oude leije 4, 5 en 6 juli Dorpsfeest Vrijdagavond: Rock&Roll avond Zaterdagmiddag: Zeskamp Zaterdagavond: De Band 2Day

St. Annaparochie Zaterdag 16 augustus 14.00 - 19.00 u. Bildt Beat. Voor gemeentehuis. Elke zaterdag t/m 13 september 13.00 - 16.00 u. Open Kerk gemeente het Bildt Zondag 6 juli 14.00 - 17.00 u. Open huis bij Atelier Elbow aan de Nieuwebildtdijk 220

Vrouwenparochie Zondag 17 augustus

Kerkdiensten Stiens e.o. Hege Stins, Gereformeerde kerk Stiens Zondag 6 juli 09.30 u. ds. G. Wessels Gereformeerde kerk, Britsum Zondag 6 juli 09.30 u. drs. J.L. de Haan, St Annaparochie 2e gezamenlijke dienst Hervormde kerk

Hervormde gemeente, Cornjum, Britsum, Jelsum Zondag 6 juli 09.30 u. drs. J.L. de Haan, St Annaparochie 2e gezamenlijke dienst Hervormde kerk

Gereformeerde Kerk, Hijum-Finkum Zondag 6 juli 10.00 u. Hille Vlasman, Hallum R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, Annaparochie Zondag 6 juli 10.15 u. Pastor J. Huisman, Eucharistieviering De Salvator, Archipelweg 133 te Leeuwarden Zondag 6 juli 10.00 u. Ruurd Walinga thema: ‘Geloven wat maakt het uit!’ Nieuwe serie: De vorming van je wereld beeld

Opstandingskerk, Achter de Hoven 272 te Leeuwarden Zondag 6 juli 10.00 u. dhr. M. v.d. Wegeling Baptisten Gemeente Parkkerk, Leeuwarden Zondag 6 juli 10.00 u. ds. E. van Duyl, avondmaalsdienst Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. Zondag 6 juli 09.30 u. ds. C.J. van Harten Gereformeerde kerk (vrijgem. Ferwert) Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Tsjerkepaad 2008

18.00 u. Ballonvaart

Veenwouden t/m 23 augustus Zomerexpositie ‘Achter de Geraniums’ diverse kunstenaars in de Schierstins

Leeuwarden t/m eind januari 2009 Expositie miniatuur winkeltjes in Museum de Grutterswinkel

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 7 juli 2008. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl

internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's.

Tsjerkepaad is in 2004 begonnen met de openstelling van 25 kerken in Z.W. Friesland. Vorig jaar deden 100 kerken mee en dit jaar hebben zich maar liefst 200 kerken in heel Friesland aangemeld. Zij gaan open op de zaterdagmiddagen vanaf 5 juli tot en met 13 september, van 13.30 tot 17.00 uur.

De kerken nodigen uit tot rust en bezinning in een onrustige wereld. Ze zijn ook vaak zeer bezienswaardig. In de Tsjerkepaadgids worden de deelnemende kerken beschreven. Zij liggen voor een euro in de kerken en bij de VVV ‘s. In toenemende mate worden in de kerken extra activiteiten gehouden, zoals exposities, concerten, of voordrachten. De regio ‘s van Tsjerkepaad vallen vanaf dit jaar samen met de knooppuntengebieden van de ANWB. Fietsers, wandelaars, maar ook automobilisten kunnen zelf een route bepalen en dan op een middag een paar Tsjerkepaadkerken bezoeken. De opening van Tsjerkepaad 2008 zal zijn op zaterdag 5 juli om 11.00 uur in de St. Pitertsjerke in Grou. Daar is cultuurhistoricus Peter Karstkarel aanwezig om te vertellen over monumentale kerken. Alle andere deelnemende kerken beginnen eveneens op 5 juli om 13.30 uur met de openstelling. In dit jaar van het religieuze erfgoed worden weer vele duizenden bezoekers verwacht. Meer informatie is te vinden op de website www.tsjerkepaad.nl ◆

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Stiens

Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.

Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363

Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl

Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22

de sulveren

RINKELBEL fan dizze wike:

Men moat jin oanpasse by de mannichte

Advertentietarieven: e 0,23 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906 Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Oude Leije, Finkum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie.

Skilhiem voor thuiszorg,

verpleging & verzorging en dienstverlening

Stienser Omroeper

2

In de schoolvakantie kunnen kinderen van 7 t/m 12 jaar meedoen met het leesprogramma op expeditie, actie en avontuur in de natuur.

Het programma is geschikt voor alle kinderen. - Jonge onderzoekers, doeners en avonturiers lezen vooral informatieve boeken over de natuur en wat je daar allemaal zelf in kan beleven. - Plaatjes kijkers nemen boeken mee met prachtige platen. - Kinderen die van verhalen houden hebben keuze uit boeken over paarden of dolfijnen of uit boeken van Carry Slee of Francine Oomen. - Jonge kinderen laten zich voorlezen uit Pinkeltje of Pluk van de Petteflet. Kortom het leesprogramma heeft elk kind wel wat te bieden! In de bieb kunnen ze je vertellen hoe je mee kan doen en ….kinderen die meedoen krijgen al na 3 gelezen boeken een verrassing waarmee ze zelf op expeditie kunnen. Leesprogramma op expeditie, actie en avontuur in de natuur Kinderen van 7 t/m 12 jaar Bibliotheek Stiens. Tijdens openingstijden Van 28 juni tot 10 augustus ◆

ZOMERPROGRAMMERING Bij Radio Middelsé is de zomerprogrammering ingegaan. Daarin vervallen de doordeweekse live-programma’s. In de weekeinden wordt er nog wel live radio gemaakt. Zaterdagen: 18:00 – 20.00 Number One, muziek en info voor en door jongeren

20:00 – 00.00 Relax FM, popmuziekprogramma Zondagen:

09:00 – 11.00 Rechtstreekse uitzending kerkdienst Radio Middelsé staat dus niet stil! Want er wordt verder gewerkt aan kwaliteitsverbetering van, onder andere, de geautomatiseerde non-stop muziekprogrammering en we gaan door met het opzetten van een betrouwbare digitale verbinding van onze studio naar de antennemast op het industrieterrein, zodat we stereo kunnen uitzenden in de ether. Tevens houden wij ook tijdens de vakantieperiode het laatste nieuws uit Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel bij op onze website www.radiomiddelse.nl. En tijdens de zomerprogrammering is de studio vaker dan anders onbezet. Dit is dus ook hét moment om nieuwe medewerkers op te leiden en/ of nieuwe programma’s uit te proberen. Dus als radiomaken je wel wat lijkt, laat het dan weten aan onze programmaleider Dolf Oosterhuis: 058-2573783 Of stuur een e-mail naar: redaksje@radiomiddelse.nl! Vanaf woensdag 3 september gaan we weer over op de volledige programmering ◆

Kijk op

www.stienseromroeper.nl voor prijzen, archief en aanlevering

Mededelingen huisartsen Afwezig van 7 juli t/m 1 augustus: H.J.M. Heuberger Waarneming voor dringende zaken L.W. Braber: tel. 058-2571254

Waarneming voor dringende zaken

Publicist f.l.: Guus Vries.

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.

KINDEREN OP EXPEDITIE IN DE BIBLIOTHEEK.

Afwezig van 7 juli t/m 1 augustus: M.ten Hoeve-Lafeber

Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157.

Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Radio Berichten Middelsé

Bibliotheek

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

www.paletgroep.nl

A t/m K : D.J. Noordhoek L t/m Z : J.G. Woudstra

tel. 058-2573407 tel. 058-2573780

Tijdens de afwezigheid van uw huisarts a.u.b. op werkdagen tussen 8.30 en 10.00 uur de herhalingsrecepten rechtstreeks aanvragen bij de apotheek: tel. 058-2574257


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen - vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 0582574097

Schoorsteenveger nodig? Schoorsteenvegernoord.nl of bel 0519-321302

www.jemanicleaning.nl

• GLAS • GEVELS • GEBOUWEN

openhaard Hazewindus hout reserveer alvast, afname i.o. Ferwert 0518-413130

Seerob 3, 9051 VA Stiens Tel: 058 257 1292 Fax: 058 257 1177 E-mail: stiens@formido.nl

Overdekte stalling voor Caravan/auto/boot enz. te Jelsum voor inl. tel. 0582571894. Na 18.00 uur Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

JULY

FAKÂNSJEMOANNE Deze actie is geldig van 30 juni t/m 5 juli 2008

Bôle fan de Moanne:

PANE LUCIANE, fan 1.40

foar 1.15

SINNEBLOMBROADSJES

3+1 fergees

IERDBEIFLANNEN fan 1.65

foar 1.35

Stienser Omroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

27

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

MELDINGEN KLEIN LEED

Stiens, 30 juni 2008 Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel, Drs. E.J. ter Keurs, Burgemeester J.J. Kingma, Secretaris

Conceptbesluit aanwijzing losloop gebieden voor honden

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-9009 (NUON)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon (058) 2660000 (nachttelefoon 06-53772791)

Gevonden en Verloren voorwerpen Gevonden voorwerpen -Bruine bril op sterkte. -Kinderjas blauw met witte baan over de mouw -Grijs geruite pet -Rood/witte vierkante mp3 speler Verloren Voorwerpen -Huissleutel aan Haijma label -Leesbril donker metaal merk LACOSTO -Huissleutels met hanger (groene bloem) -Plat kaartje als autosleutel met 3 drukknopjes

.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

4

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het bestemmingsplan Britsum onherroepelijk is geworden. Bij besluit van 11 maart 2008 hebben Gedeputeerde Staten het goedkeuringsbesluit gedeeltelijk heroverwogen en besloten alsnog goedkeuring te onthouden aan het plandeel met de bestemming “Water” gelegen langs het perceel Efter de Wâl 20 te Britsum. De gedeeltelijke heroverweging van het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan Britsum hebben met ingang van 29 april 2008 zes weken (dus tot en met 9 juni 2008) voor een ieder ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Tegen de heroverweging van het goedkeuringsbesluit zijn geen beroepschriften ingediend waardoor het bestemmingsplan Britsum op 10 juni 2008 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 2 juli 2008 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster VROM

.

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tijden: 09.00 - 12.00 uur Tel.nr.: 058-2576677 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

Stienser Omroeper

Algemene wet bestuursrecht

Bestemmingsplan Britsum onherroepelijk

Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel is voornemens op grond van de hem toekomende bevoegdheid ex. artikel 2.4.8, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening de onderstaande locaties in de gemeente aan te wijzen als losloopgebieden voor honden. Hoewel ter plaatse dan geen riemplicht meer geldt, blijft de eigenaar of houder die zijn hond(en) hier uitlaat wel verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen daarvan onmiddellijk worden opgeruimd. De locaties zijn: 1. een stuk openbaar groen op bedrijventerrein Middelsee te Stiens; 2. het Mierepaad te Stiens; 3.het Waling Dykstrapark (dls) te Stiens; 4.de voormalige spoorlijn tussen Lege Hearewei Stiens en Menno van Coehoornwei. Het conceptbesluit en de daarbij behorende stukken liggen in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure met ingang van 2 juli 2008 tijdens openingstijden gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling hun zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders

.

J.J. Kingma, secretaris Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

Onderstaand treft u de bekendmaking aan van een of meer gemeentelijke besluiten. Binnen zes weken na de dag die volgt op de datum van verzending van de beschikking (= verleende vergunning) of van de publicatie van het besluit kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis, tel.nr. (058) 257 6666. Bouwvergunning. • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20080037 voor het oprichten van een woning, plaatselijk bekend Moundyk 9 te Stiens. Kapvergunning. • Voor tien essen aan de Aldlânsdyk 20 te Jelsum (H. Langhout)

.

Stiens, 30 juni 2008. J.J. Kingma, secretaris adrs. E.J. ter Keurs, burgemeester

www.leeuwarderadeel.nl Diploma behaald in juni 2008 Diploma A of certificaat A Govanny Regnerus Menno Draaistra Ingmar Dijkstra Marnix Koopmans Mirte Steegstra Martijn Visser Sofie Stuve Ginny De Chiara Simone Ghattas Timo Pol Roberto Smit Manuel Smit Chantal v/d Ven Sjoerdtje Slager Caden Kamminga Martha Buisman Wessel Stoelwinder Manuel van der Zee Symen J. Hoekstra Jurriaan Teije Marra Anna Hoogland Luca Boorsma Noëlle Pilller Ismaëlle Piller Jacob Roorda Viviana A. van Slooten Lotte v/d Woude Marvin Alhillawie Dirk Jan Baron Klaske Wassenaar Inge Buursma Petra Ouwerkerk Caya Verbeek Sierd- Pieter Bottinga Miranda Wijers Sietske Herman Bas Kuipers Lian de Ridder

Jacob Torensma Martijn Ferwerda Ilse Zondervan Rudmer van Kammen Toscan Verhey Tessa Sijtsma Laura Sijtsma Alex van Dijk Jetze Corné WiersmaGerben Woudstra Marrit Venema Marthe Kocken Stefan Efdé Claudia v/d Meer Itske Peeringa Jouwert Hengst Dana de Wolff Kayleigh v/d Wal Tymo Swart Warner Osinga Rebecca Muller Lisanne Buruma Nick Brantsma Jelmer Niels Heins Sander Bosma Herman Wiersma Johan Beimers Daniëlle Stolte Mandy Draaisma Anne van Harten Michael Zagers Steyn Oosterhoff Shazney Zondervan Jeffrey Visser Diploma B Rogier Boekema Martijn Kort Pelle Kuiphof Freerk Blauw Yordi Muizer Elise Kooistra Marit Hoekstra

Daniëlle Fekkes Edwin Fekkes Pieter v/d Bij Oda Bak Jelte Zijlstra Jennifer Zandbergen Mees Winter Pia v/d Wal Rendert Jan Veltman Dylan v/d Pol Anniek Wijkstra Johannes K.Herrema Alwin Vijver Mariska van Dijk Tijana Kyra Beintema Ilse Brouwer Amber Kauffmann Aniek van Dijk Emiel Suichies Beau-Lisa Bos Tycho van Wijk Jurjen v/d Weit Hester van Sinderen Tim Ploeg Niels Nieuwhof Jitske Maaike Kolthof Lizzy Groenewoud Niek van Dijk Melle Dam Joukje Annema Ezra Khemai Tjerk Kuiper Suuske de Jager Anne Wassenaar Germa Frissel Nienke Faber Sanne de Jager Oene Kolthof Marieke Sittrop Remco Redpath Marinske Visser Silke Velstra Jessica Luimes

Martijn Holwerda Sietse Hazewindus Yu-Min Dalstra Silke Wijngaarden Rinse v/d Wijk Ryan Barker Lysanne Valk Barber Vos Nynke Holwerda Rixt Kamminga Rixt Adema Nick van Dijk Niek Tuik Mark Schokker Kay Huizinga Nell Regnerus Wiena Douwes Angelina de Bruin Wessel Hoogterp Ewoud ter Keurs Remco de Haan Diploma C Ruben René Bouma Marte v/d Zwaag Ilsa Heuver Jacobien Ferwerda Jesse Wright Cindy Them Maryse Brandsma Danny de Jong Anne Berg Berber Jouta Anouk van Kins Devin Witteveen Ilja van Alfen Timo Deijmann Brent Jan Nieman Hessel van Berkum Femke Kooistra Bjorn van Kins


De ‘Tjerry Kars’ Ledenpartij in Britsum Op zaterdag 14 juni vond de 2e ledenkaatspartij van K.V. Britsum plaats. De jeugd kon ’s morgens om 10.00 uur los. Er werd gekaatst

Openbare vergadering “kleine welstandscommissie”

Ontvangen aanvragen • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20080064; de heer S.F.Ghattas Pieter Jellessingel 4 te Stiens voor het wijzigen van de schuur tot winkel, plaatselijk bekend Smelbrêge 9 te Stiens. • Reguliere bouwvergunning 20080065; familie Lolkama Graldastins 49 te Stiens voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Graldastins 49 te Stiens. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20080066; de heer E. Walta Tichelwurk 3 te Stiens voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Tichelwurk 3 te Stiens. • Gebruiksvergunning; de heer B. Reinders Postbus 38 te Dokkum voor het winkelpand, plaatselijk bekend Langebuorren 21 te Stiens.

De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/politiek.bestuurenorganisatie/gemeenteberichten. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 058-2576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

in 3 groepen. In groep 1 werd een halve competitie gekaatst. Er waren 5 parturen. 1e prijs: Jorrit Looyenga en Tijnke Broekens. 2e prijs: Gejanna Nicolay en Jelger de Graaf. 3e prijs: Jorrit Posthumus en Henrieke Broekens. Ook in groep 2 werd een halve competitie gekaatst met 4 parturen. 1e prijs: Wiard Bruinsma en Alie Hofman. 2e prijs: Martin Dijkstra en Rienk Nicolay. In groep 3 waren 8 kaatsers aanwezig die streden om een prijs in een individueel klassement. Gedeeltelijke 1e plaats: Menno Deelstra en Thijmen Osinga. Gedeeltelijke 2e plaats: Roald Bruinsma en Jitse Nicolay. De senioren startten om 12.00 uur. Bij de dames en heren waren er in totaal helaas slechts 4 parturen. Maar met z’n twaalf man/vrouw hebben we er toch nog een mooie kaatsmiddag van weten te maken. 1e prijs: Dieneke Hamstra, Jan Teunissen en Gabe Bruinsma. 2e prijs: Yolanda Schaap, Haije Jan Nicolay en Jan v.d. Zee ◆

Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

.

Aangevraagde kapvergunning De burgemeester van Leeuwarderadeel maakt bekend dat er een aanvraag voor een kapvergunning is binnengekomen voor •één berk aan de Skilwei 34 te Stiens. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht ligt de aanvraag om vergunning met ingang van 30 juni 2008 twee weken voor een ieder ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis te Stiens. Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze omtrent de aanvragen of de voorgenomen vergunningenverlening schriftelijk of mondeling kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders

.

Stiens, 30 juni 2008, drs. E.J. ter Keurs, Burgemeester

FEDERATIE TUSKEN WAED

IN

Op donderdag 26 juni hield CBS De Sprankel de laatste schooldag. Alle leerkrachten en leerlingen waren verkleed als Piraat of Pipi Langkous. De hele morgen waren er spelletjes. En er werd een film gedraaid in het speellokaal. Aan het eind van het piratenfeest kreeg iedereen patat.Het was een fantastisch feest en de weersomstandigheden waren geweldig. We kunnen terugzien op een prachtige laatste schooldag ◆

BRITSUM

De 3e en laatste ronde afdelingscompetitie Britsum organiseerde deze laatste wedstrijddag. Dat het een spannende dag zou worden was duidelijk. In de laatste ronde kunnen er altijd dubbbele punten gehaald worden. Dit betekent dat een ieder nog een kans heeft om winnaar te worden in het eindklassement. De volgende kinderen gingen met de dagprijs naar huis: welpen poule A: 1e prijs Stiens 1; Kevin J. Hiemstra en Edser Rijpstra 2e prijs Stiens 2; Hylke van Rosendal en Nanne Rijpstra welpen poule B: 1e prijs Britsum; Wiard Bruinsma, Sjoerd Smits en Rienk Nicolaij Pupillen jongens poule A 1e prijs Britsum; Jitse Nicolaij en Roald Bruinsma 2e prijs Ferwert; Ynte van Hijum, Jelmer Dijkstra en Erik vd. Ploeg Pupillen jongens poule B 1e prijs Hallum; Christiaan Vlasman, Rick Borsje en Jelmer A. Jippes 2e prijs Oude Leije; Jan de Groot en Jelmer Plantenga Pupillen meisjes 1e prijs Hallum; Esther Boonstra en Willemien Houtsma 2e prijs Hijum/Finkum; Martje Steegstra en Thirza Roorda Schooljeugd poule A 1e prijs Stiens; Hielke Felkers, Pytrik v. Rosendal, Lennard Ringnalda 2e prijs Ferwert; Gradus Talsma, Klaas Tamsma en Folkert vd. Ploeg

Schooljeugd poule B 1e prijs Hijum/Finkum (m); Hilde Kuipers, Baudien Winkel en Mirjam Plantenga 2e prijs Hijum/Finkum (j); Haye Snijder, Feitze Peenstra en Sven Heslinga Meisjes: 1e prijs Hijum/Finkum; Anke Winkel, Brecht Horstmann en Tjitske Kuipers 2e prijs Hallum; Petra Krol en Corine Borsje Jongens 1e prijs Froubuurt 1; Gert Jan Jensma, Hendrik Woudstra en Jan Monsma

Tevens kregen de winnaars van het eindklassement allemaal een fraai fotolijstje als herinnering aangeboden. Tot slot willen we de

kaatverenigingen van Stiens, Hijum en Britsum hartelijk danken voor het organiseren van deze afdelingswedstrijden. Met

36 partuur op de lijst moesten er heel wat perken gelegd worden en waren er veel vrijwilligers nodig ◆

Klassementsprijzen Na 3 ronden kaatsen gingen de wisselbekers en kransen naar de volgende dorpen: welpen jongens: Stiens 1 Kevin J. Hiemstra en Edser Rijpstra welpen meisjes: Hallum Angela Donga, Klaske Houtsma en Simone Oppedijk pupillen jongens: Stiens 1 Peter Mulder en Fedde Akkerman pupillen meisjes: Froubuurt Esmay Roersma, Annet Bierma en Rianne Krol Schooljongens: Stiens Hielke Felkers, Pytrik van Rosendal en Lennard Ringnalda Schoolmeisjes: Hijum/Finkum Hilde Kuipers, Baudien Winkel en Mirjam Plantenga Jongens: Froubuurt 1 Gert Jan Jensma, Jan Monsma en Hendrik Woudstra Meisjes: Hijum/Finkum Anke Winkel, Brecht Horstmann en Tjitske Kuipers

welpen poule A en B

Stienser Omroeper

5


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Vrijdag 4 juli Voetbal (Sportveld, Jelsum/Cornjum) 19.00. u. DTD - SC Cambuur

Zaterdag 5 juli Kaatsen (Sportveld, Jelsum) 10.00. u. KNKB kaatsen schoolmeisjes

(Kaatsveld, St. Anne) 15.00. u. Steltsykaatsen A+B klasse

Zondag 6 juli Kaatsen (Kaatsveld, Jelsum) 11.00. u. De toffe Duvelpartij

(Sportveld, Jelsum/Cornjum) 10.00. u. Leeuwarderadeelpartij

Nadine Smits wint 2x goud en 2x zilver op NK zwemmen Zondag 22 juni vertrokken we naar het Sloterparkbad in Amsterdam. Nadine deed mee aan de Belgische / Nederlandse kampioenschappen zwemmen voor doven en slechthorende.

Nadine geboren in 1998 wonend te Stiens en zwemmmend voor zv ORCA Leeuwarden, moest 4x starten in de E categorie (meisjes geboren in 1997 en later). Als eerste stond de 50m vrijeslag op het programma, met een tijd van 42,59 sec won ze een zilveren medaille. Daarna de 50m rugcrawl, hier was ze iedereen te snel af en won goud in een tijd van 45,53 sec. Als derde stond de zware 50m vlinderslag op het programma, de 55,69 sec was goed voor een 2e plaats. Als laatste werd de 50m schoolslag gezwommen, hier won ze ook goud in een tijd van 53,39 sec. 4x eremetaal behaald op haar eerste Be/Ne kampioenschappen verzwommen in een 50m bad is een prima afsluiting van het seizoen ◆

...vervolg voorpagina Zaterdag 21 en zondag 22 juni UITSLAGEN FEESTPARTIJ Kaatsvereninging Jelsum/Cornjum Wat hebben we het getroffen met het weer. Wij waren weer dik tevreden met de deelname, we kwamen net niet aan de 100 deelnemers.

In de jeugd hadden we 3 categorieën: (29 deelnemers) Kabouters 1ste prijs Hanne en Sanne 2de prijs Arno en Esmee Jeugd B: 1ste prijs Lieuwe, Marieke en Anouk 2de prijs Chris, Anka Marije en Arij Jeugd A: 1ste prijs Kevin Jordi, Jort Gabe en Rianne 2de prijs Andries, Marleen en Maaike De tweede dag, de wind was gedraaid, dat de perken moesten worden omgelegd. De dames en de heren C bleef zoals het was, voor de wind opslaan. Het weer was zeer wisselvallend. Maar het is droog gebleven en er stond een stevige wind.. Dames en heren: 64 deelnr Dames (8 partuur) WR: 1ste prijs Melissa R. Stienser Omroeper

pag. 6

Hooghiemstra, Alie Louwsma 2de prijs Marte Lugtenborg, Margriet Wijnsma en Coby Hooghiemstra VR: 1ste prijs Aukje Bijlsma, Eline Hansma, Nellie Dooper 2de prijs Dieneke Hamstra, Marian de Groot en Anna Kamminga Heren A (4 partuur) 1ste prijs Harm Jan Wijnsma, Tom Jorna en Symen Abe Hoekstra 2de prijs Kerts Walstra, Gabe Bruinsma en Jan Teunissen Heren B (8 partuur) Winnaars ronde: 1ste prijs Hans Rijpstra en Albert Sinnema 2de prijs Peter Keizer en Jan v/d Zee Verliezers ronde: 1ste prijs Heinze weiland, Aukje Wiersma en Gert jan de Vries 2de prijs Ytzen v/d werff, Peter Rijpstra en Sjirk Hansma Heren C (3 partuur) 1ste prijs Sjoerd Hoekstra Bonnema, Pieter Bergsma en Wiebe Kloetstra 2de prijs Douwe Hoekstra, Henkie Loonstra en Keimpe Keestra Sponsors: C1000, Primera, Soepboer, Astrid Sportprijzen en Wierd ◆

Kabouters

Jeugd B Jeugd A


Eindfeest obs de Twilling Op woensdag 25 juni was weer het traditionele eindfeest op obs de Twilling. Na de feestelijke opening gingen de groepen 1, 2 en 3 spelletjes doen op het plein. Alle spelletjes stonden in het teken van de smurfen en de kinderen waren dan ook allemaal als smurf verkleed. Voor de groepen 4 t/m 8 was er een spannende vossenjacht uitgezet met onderweg allemaal leuke activiteiten. De vossen, dit waren voornamelijk de leerlingen van groep 8, zaten ergens in Stiens verstopt en het was nu aan de andere leerlingen om hen in groepjes te zoeken. Mede dankzij het mooie weer werd de ochtend een daverend succes en na een gezamenlijke afsluiting konden de kinderen dan ook voldaan naar huis ◆

Open Dag Vliegbasis Leeuwarden

ZONDAG 6 JULI

Open huis Atelier Elbow

Het stunt team Team Iskra uit Polen te zien.

Wie nog steeds een keer een kijkje wil komen nemen bij Atelier Elbow aan de Nieuwebildtdijk, is zondag a.s. van harte welkom. Van 14-17u. houdt het kunstenaarsechtpaar Ellen Floris en Bowe Roodbergen open huis. Hun sfeervolle en ruime galerie, gelegen temidden van het prachtige Bildtse landschap, is ingericht met eigen werk. Ellen toont voornamelijk kleurrijke en verstilde waddenfoto’s, maar uiteraard kunt u ook haar andere werk bekijken. Ook van Bowe is een selectie (z/w) foto's aanwezig. Zijn werk is bijna grafisch te noemen. Daarnaast richt hij zich op het maken van lichten andere objecten. Zowel in zijn foto's als objecten hanteert hij de kunst van het weglaten.

Het stunt team il Frecce Tricolore uit Italie te zien.

Foto’s: Wouter Boon

Adres: Atelier Elbow, Nieuwebildtdijk 220, 9076 PM St. Annaparochie. Tel. (06) 1441 06 07. Open: iedere 1e zondag van de maand tussen 14-17u. Voor meer informatie zie: www.elbowworks.nl ◆

Kijk eens op www.stienseromroeper.nl Stienser Omroeper

7


SportVervolg

POSTDUIVENHOUDERSVERENIGING

”OP EIGEN WJUKKEN” STIENS

De duiven zijn gelost in …

1370erip\l Duivenuitslag van De Noordervlucht Blija Zaterdag 21 juni j.l. De duiven zijn om 08.00 uur gelost vanuit Blois (715 km), met een west/zuidwestenwind. Er werden 67 duiven ingekorfd van 9 deelnemers. De eerste duif werd geconstateerd door Tony Hiemstra uit Stiens om 17.26.27 uur welke een snelheid van 1246 m/min (75 km/h) maakte. Verdere uitslag: A. Hiemstra 1, 11, 12 P.J. Hiemstra 2, 4, 7, 9 E.H. Brouwer 3, 5, 6, 15, 16, 17 J. Hiemstra 8, 13 P. v/d Akker 10, 14 Tevens was er de vijfde midfond vlucht vanuit Pommeroeul (350 km), hiervoor waren er 204 duiven van 15 deelnemers ingekorfd. De duiven zijn om 11.40 uur gelost met een west/zuidwestenwind. De eerste duif werd geconstateerd door Piet Hiemstra uit Stiens om 15.35.52 welke een snelheid van 1454 m/min (87 km/h) maakte. Verdere uitslag: P.J. Hiemstra 1, 3, 8, 27, 43, 44 J. van Leeuwen 2, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 30, 31, 47, 48 S. Talsma 4, 6, 7, 19, 26, 29, 32 D. Hiemstra 5, 36, 40, 42 D. Wolders 9, 12 A. Hiemstra 10, 23, 24, 50 J. Hiemstra 11, 21, 45 G. v/d Wal 17, 37, 46 Ronner & Zn. 20, 33, 35, 51 S.J. Bootsma 22, 28 R. Ronner 34, 38, 39 W. en G.P. Dijkstra 41, 49 ◆

Clubkampioenschappen T.V. Stiens Van 9 t/m 22 juni j.l. organiseerde T.V.Stiens weer de jaarlijkse clubkampioenschappen. In totaal 88 deelnemers streden 2 weken lang op het vernieuwde tennispark in alle disciplines om de titels. Na veel spannende partijen en lange zomeravonden, konden op zondag 22 juni tijdens de afsluitende barbecue, door de leden van de commissie Sport de prijzen als volgt worden verdeeld:

Midiveld (3/4): 1. Jurjen Dekker 2. Cheyenne de Groot 3. Ate Ruisch Jongens Enkel: 1. Mike Rappard 2. Bas van der Werk 3. Robert van der Weerd Jongens Dubbel 1. Mike Rappard + Robert v.d. Weerd 2. Rindert-Jan Reiding + Bas v.d. Werk 3. Niels Ceasar + Rutger v.d. Meer Heren Enkel B: 1. Kees Dekker 2. Steffen Feenstra 3. Hessel Meijer Gemengd Dubbel B: 1. Eline Renema + Jentje Deelstra 2. Anneke v.d.Heide + Ale Segenhout 3. Jacqueline Nieman + Jan Nieman Verliezersronde Heren Enkel A 1. Tineke v.d.Heide 2. Johan Bierma Dames Enkel: 1. Marijke Bakker 2. Joke Bakker 3. Lucie van der Horst-Ritsema Dames Dubbel A: 1. Tineke Rosema + Yt Spandaw 2. Berber Bierma + Sjoukje Ruisch 3. Joke Bakker + Lucie v.d. Horst-Ritsema Gemengd Dubbel A: 1. Tineke v.d.Heide + Hylke v.d.Heide 2. Sjoukje Ruisch + Hielke Ruisch 3. Antje Tack + Robert Ritzema

Meisjes Enkel: 1. Janna Ruisch 2. Sanne van Amerongen 3. Lotte van Zuiden Meisjes Dubbel: 1. Sanne van Amerongen + Janna Ruisch 2. Wendy Dijkstra + Chantal Pronk Jeugd Gemengd Dubbel 1. Janna Ruisch + Bas van der Werk 2. Sanne van Amerongen + Mike Rappard 3. Lotte van Zuiden + Robert van der Weerd Dames Dubbel B: 1. Joske Klatter + Jantiena Reiding 2. Hetty Andringa + Jacqueline Nieman Verliezersronde Gemengd Dubbel A: 1. Wendy Dijkstra + Jan Dijkstra 2. Anneke Hellinga + Wally Francis Verliezersronde Heren Dubbel A 1. Jan Dijkstra + Peter Nicolay 2. Alberto Nieman + Koos Overdijk Heren Enkel A: 1. Tjisse Oosterhof 2. Peter Nicolay 3. Rick Rinsma Heren Dubbel A: 1. Alex van der Horst + Otto Tijseling 2. Mike Procee + Rick Teeuwisse 3. Tjisse Oosterhof + Wietse Oosterhof ◆

Af en toe lijkt de duivensport in plaats van een ontspannende hobby eerder op ’bijna gewoon werk’! Op donderdagavond moest er worden ingekorfd voor een vlucht voor de oude duiven vanuit Blois (Frankrijk), op vrijdagavond voor een vlucht voor oude duiven uit Pommeroeul (Belgie) en op vrijdag nog voor een traininingsvlucht voor jonge duiven vanuit Heino. De vlucht vanuit Blois is jaarlijks de enige vlucht waar alle liefhebbers uit heel Nederland tegelijk aan mee kunnen doen. Voor Stiens is dat echter wel een afstand van 705 kilometer en omdat in voorgaande weken steeds sprake was van zware vluchten, was de animo voor deelname deze keer gering. Slechts 20 duiven uit Stiens en omgeving begonnen zaterdag om 8.00 uur aan de terugreis. Door de gunstige zuidwestenwind wisten de duiven een flinke snelheid te ontwikkelen van 73 km. per uur. Een ervaren, 5 jaar oude duif van Trino van der Geest wist als eerste om 17.41 uur zijn hok te bereiken. Trino werd daardoor ook dit jaar weer kampioen verre vluchten (fond) van de vereniging. Bijzonder deze vlucht was de vroege duif die de combinatie Terpstra/Harpal thuiskreeg. Deze duif, die met zijn baasjes was meeverhuisd van Leeuwarden naar Stiens, vond het na aankomst in Stiens nodig nog even een kijkje te nemen op zijn oude hok in Leeuwarden. Gevolg: duif weg en vroege prijs weg! 21-6-2008 Blois (20 duiven) T.C.v.d. Geest: 1,2,4,5(8 mee) Comb.Span/Hoogland: 3(4 mee) Comb.Wijbenga/Wiering: 6,7(5 mee) Voor de vlucht vanuit Pommeroeul (342 km) bestond aanzienlijk meer belangstelling. Door een regenzone in Belgie konden deze duiven pas om 11.40 uur worden gelost. Ook deze duiven profiteerden van de staartwind en haalden een gemiddelde snelheid van 84 km/p.u. Tussen het geweld van de straaljagers van de Open Dagen door landde een duif van Piet Boschma om 15.40 uur als eerste ’op de klep’. 21-6-2008 Pommeroeul (144 duiven) P.Boschma: 1,5,11,18,27,37, 40,43(16 mee) R.v.d.Zwaag: 2,6,14,24,26,35(17 mee) T.C.v.d. Geest: 3,12,15,21,25,28, 33(12 mee) R.A.Ketellapper: 4,10,16,17,19,20,23,29,34, 36, 38, 46(35 mee) Comb.Wijbenga/Wiering: 7,8,32,39,41, 44,45,47,48(19 mee) L.Hamersma: 9(7 mee) Comb.Span/Hoogland: 22,31(6 mee) P.v.d.Veen: 30,42(15 mee) ◆

Stienser Omroeper

8


Topslager Schreiber Maandag/dinsdag

95

Verse Worst kilo voor

Zigeunerschijven 4 stuks voor

595 2

Specialiteit van de week

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

Pizza Groot per stuk

325 595

en 2 voor

Pizza Klein per stuk

175 455

en 3 voor

Woensdag

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt kilo voor

Runder gehakt kilo voor

Donderdag Runder schnitzels 3 stuks voor

3 4

95 95

Hele week Stroganoff lapjes 500 gram voor

Gyros reepjes 250 gram

5

00

Vrijdag/zaterdag

Barbecue pakketje per stuk

Ardenner boterhamworst 100 gram voor

Gebraden kipfilet

Rib-Haas karbonade

100 gram voor

elke 5e GRATIS

Heerlijk ambachtelijk roomijs Diverse smaken

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 5 juli 2008

95

395 125 4 00 135 1 495

Voor (H)eerlijk vlees met traditie.

C1000 Kooistra Voordeel Schuijtevaer Beerenburg

C1000 Aardappelschijfjes

liter fles

2 zakken à 450 gram

9.49

7.49

Runder gehakt kilo

3.98

1.98

vers uit de oven per stuk

3.99

2.99

C1000 schepijs roomijs

bak à 500 gram

slagroom, vanille of stacciatella

2.99

2.49

Knip wit of bruinbrood

varkensvlees kilo

gesneden en verpakt

4.99

Appeltaart

Griekse kersen

Rib karbonade 6.48

0.99

Eigen gemaakte

per stuk

1.09

1.79

per bak 1500ml

2.49

1.79

Lotus Finesse tioletpapier

0.89

pak à 32 rollen

7.89

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden in de folder die vanaf deze week, wekelijks bij u door de bus komt Openingstijden: maandag t.m woensdag 8.00 - 20.00 uur - Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur - Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Stienser Omroeper

9


Sprankelende voorstelling op Sprankel Airport Dit jaar brachten 39 enthousiaste kinderen van groep 8 van CBS De Sprankel de musical Take Off ten uitvoer. Het was een spetterende avond vol muziek, dans, humor en emotie. De zeer aanwezige familie Govaart had een vliegreis gewonnen naar Aruba. Maar helaas liep het zoals te verwachten niet helemaal volgens plan. Uiteraard werden ook de meester en juffen in het ootje genomen. Tevens kwamen Silvie van der Vaart en Estelle Gullit langs. De zaal werd een gratis vliegangstcursus aangeboden en ook de romantiek kwam nog even om de hoek kijken. De musical werd afgesloten met het prachtige lied “Een goede vlucht”. De kinderen slaan nu hun vleugels uit op weg naar het Gomaris College, CSG Comenius, CSG Ulbe van Houten en Beyers Naudé ◆

12 Gastouders behalen hun EHBO certificaat Uitslag verloting t.b.v. zanggroep "De Welle" te Britsum De 1e prijs De 2e prijs De 3e prijs De 4e prijs

van van van van

€ 50,00 is gevallen op lotnummer 0956. € 35,00 is gevallen op lotnummer 1424. € 25,00 is gevallen op lotnummer 1663. € 10,00 is gevallen op lotnummer 1414.

De prijs kunt u, op vertoon van het winnende lot, afhalen bij Syta Martha Kamminga, Menno van Coehoornwei 17, 9055 MC Britsum. De winnaars worden van harte gefeliciteerd met hun prijs en verder willen wij graag een ieder bedanken voor het kopen van de loten en/of een bezoekje aan onze rommelmarkt op 16 mei jl. Zanggroep "De Welle", Britsum ◆

SPECTACULAIR NIEUWS UIT VROUWENPAROCHIE

Ballonvaart in Froubuurt op 17 augustus 2008 Vanaf 1987 organiseert de kaatscommissie “Froumet-partij” op kermiszondag de kaatswedstrijd voor heren senioren, een kaatspartij die zowel bij publiek als kaatsers in een grote belangstelling mag verheugen. Woensdag 25 juni behaalden twaalf gastouders van Gastouderbureau Stichting Welzijn Middelsee het certificaat “EHBO bij kinderen”, na een cursus van 10 avonden.

verwondingen. Zowel onze gastouders als ons gastouderbureau vinden het belangrijk om deze kennis in huis te hebben, een ongelukje zit immers in een klein hoekje.

Op deze avonden werd de gastouders, door dhr. R. Huls van de EHBO vereniging, geleerd te handelen bij kleine verwondingen bij kinderen maar ook zwaardere

Ook draagt het bij aan de kwaliteit van de opvang die onze gastouders bieden. De gastouders die een certificaat hebben behaald krijgen regelmatig een herha-

lingscursus aangeboden zodat ze het geleerde even kunnen opfrissen en nieuwe richtlijnen en/of methodes kunnen leren. Hierbij willen wij deze twaalf gastouders feliciteren met het behalen van een EHBO certificaat. Helaas ontbreken er op de foto twee gastouders zij waren deze avond verhinderd ◆

Nieuwe expositie in Museum De Grutterswinkel

Miniatuur winkeltjes In de expositieruimte van Museum De Grutterswinkel in Leeuwarden zijn vanaf 1 juli 2008 tot 9 januari 2009 een groot aantal winkeltjes te zien van de mevrouw Alice Jager uit Oudega (Sm). Het zijn stuk voor stuk juweeltjes, compleet ingericht met producten en allerlei accessoires.

Haar verzameling geeft een prima beeld van de veranderingen voor de consument vanaf 1910 tot nu. Het winkeltje “De Kleine Kruidenier”, dat mevrouw Jager op 6-jarige leeftijd van haar grootvader kreeg, was 12 jaar geleden de aanleiding voor het verzamelen van allerlei winkeltjes. Hiervoor maakte ze zelf de producten na op schaal (1:12) uit verpakkingen met oude merklogo’s. Om haar winkeltjes te vullen bezoekt mevrouw Jager regelmatig beurzen met miniatuurspullen. In haar eigen atelier maakt ze ook veel dingen van fimoklei zoals groente, fruit, gebak en bonbons. De collectie is intussen uitgegroeid tot 45 stuks Stienser Omroeper

10

in allerlei soorten, heel zorgvuldig opgebouwd en met een heel fijne detaillering. Zo heeft het oude kruidenierswinkeltje ondermeer gezelschap gekregen van een bakkerswinkel, een slagerij, een groentezaak, een sigarenwinkel, een babywinkeltje en een chocoladezaak – met de fameuze Drosteblikjes! Het pronkstuk van de collectie is een Jugendstilwinkeltje uit 1920, helemaal gevuld met gipsfiguurtjes uit Duitsland. Deze materialen zijn heel bijzonder. Er is ook een blikken winkel uit 1960 van de firma Martin Fuchs uit Zirndorf (Duitsland). Deze fabriek bestaat sinds 1919 en is in 1935 begonnen met het maken van blikken speelgoed. Voor de inwoners van Leeuwarden is in één van de winkeltjes iets van Auke Rauwerda in miniatuur te herkennen. Mevrouw Alice Jager is ruim een week bezig geweest met het zorgvuldig inrichten van haar winkeltjes. In de nostalgische sfeer van Museum De Grutterswinkel komen de miniatuurtjes goed tot hun recht De

tentoonstelling geeft een compleet beeld van de winkeltjes, zoals we die kennen uit grootmoedertijd. De bezoekers kunnen na het zien van deze tentoonstelling beneden in de vroegere woonkamers van het museum gezellig nagenieten onder het genot van een kopje thee of koffie. U bent van harte uitgenodigd op een kijkje te komen nemen. Museum De Grutterswinkel is gevestigd in de Nieuwesteeg 5 te Leeuwarden en geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 u. tot 17.00 u. en ‘s zomers ook op maandagmiddag ◆

Kijk op www.stienser omroeper.nl voor prijzen, archief en aanlevering

Naast deze kaatspartij worden gedurende de kermis uiteraard meerdere activiteiten ontplooit. Op kermiszondag is het kaatsen de hoofdmoot van deze dagen. De kaatscommissie bruist van nieuwe ideeën om naast het kaatsen iets te organiseren dat de bewoners van Vrouwenparochie en wijde omgeving tot de verbeelding spreekt. Enkele jaren geleden hebben wij in de pauze een vliegtuigshow van de zweefvliegvereniging uit Leeuwarden georganiseerd. Dat goed in de smaak viel en ook toeschouwers trok. Voor het jaar 2008 zijn wij op het lumineuze idee gekomen een ballonvaart te houden die op zondag 17 augustus a.s. plaatsvindt omstreeks 18.00 uur. De ballon wordt door een professionele instelling geleverd en ook de ballonvaart in Opeinde (Gr.) organiseert. Aan dit spektakel is 1 voorwaarde verbonden: De windrich-

ting moet gunstig zijn. Dus niet richting de Wadden. Voor u de kans om Noord-west Friesland en zuidelijker ook eens van boven te bekijken en hierbij onvergetelijke indrukken op te doen. De ballonnen en de daarbij horende ballonmand(en) zijn in verschillende grootte te leveren. De grootste ballonmand kan maximaal 18 personen vervoeren. Aan de deelname zijn natuurlijk kosten verbonden. Zeker niet te veel voor een dergelijk spektakel dat voor de eerste keer in Vrouwenparochie en misschien wel Het Bildt wordt gehouden. Voor deelname kunt u zich tot 20 juli in verbinding stellen met de heer P. Bron, Waling Dijkstrastraat 12, 9077 SN Vrouwenparochie, tel. 0518402556. Geeft u zich in grote getale op, want dit mag u niet missen ◆

Collecte Nationaal Epilepsie Fonds Het Nationaal Epilepsie Fonds wil u bedanken voor uw gift. En de collectanten voor het collecteren. De totale opbrengst in Stiens is € 1.459,27 ◆

Eerste !mpulse-onderneming gaat van start! Dinsdag 24 juni, 15.00 uur, werd de eerste leenovereenkomst voor een !mpulse-onderneming officieel bekrachtigd. Nikki Spithost en Zeb Hengefeld (leerlingen !mpulse) ondertekenden als eerste een overeenkomst voor een lening van het !mpulsefonds. Zij zijn het afgelopen jaar bezig geweest met het schrijven van een ondernemingsplan en het aanvragen van de lening voor hun dansschool. Met de lening kan ‘Dansschool Lycka’ echt van start gaan. Nikki en Zeb zijn dan, naast !mpulse-leerlingen, ook ondernemers.

Piter Jelles !mpulse en de ING Bank hebben samen het !mpulsefonds opgericht. Het !mpulsefonds is bedoeld voor leerlingen die een goed idee verder willen uitwerken en daar een startkapitaal voor nodig hebben ◆


Voor opgave en informatie

Last minute

Braderie in Stiens op zaterdag 6 september Kunt u contact opnemen met: TG PROMOTION

Pentax E50 digitaal

dr. van den Bergstraat 4 7948 BC Nijeveen Telefoon: (0522) 474 629 Fax: (0522) 474 628 Mobiel: (06) 53 124 868

• 3x opt. zoom • 8 m.pixels • Face herkenning 169,-

Gezellig shoppen

in Stiens

nu

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee

99.-

Langebuorren 8 9051 BG Stiens Tel: 0582574800

Denk aan uw pasfoto’s i.v.m. vakantie

Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Loodgieters- & Installatiebedrijf

daken en goten zinkwerk, Epdm, pvc

BOONSTRA Totaal installateur Voor al uw

(06) 11 91 84 98

r.kienstra9@chello.nl

Marian Hondentrimsalon Al bijna 15 jaar het vertrouwde adres voor uw hond kijk op de vernieuwde website!!

www.hondentrimsalonmarian.nl Seerob 10 Stiens • tel 058 257 37 56

Aanleg Onderhoud Bestratingen

• • • • • • • • •

Dakbedekking Zinkwerken Elektra Centrale verwarming Airco Gas Water Sanitair Riool ontstoppingen

Walbeschoeiingen

www.boonstra-installaties.nl

Advisering Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Seedûker 7, 9051 VB Stiens tel 058-2574689

Stienser Omroeper

11


De particuliere verkoop stopt dit seizoen op 5 juli tot deze dag houden wij:

OPRUIMING • Bomen in container • Struiken, Heesters en Vaste planten • Cyclamen, Geraniums en Knolbegonia’s • Perkplanten, Terrasplanten en Hangpotten • Buxus, Japanse Esdoorn etc

Jaap de Jong Leyesterhegedyk 72, 9077 TV Vrouwenparochie info@friesespil.nl Geopend dagelijks van 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur. Zondags gesloten

Aan de weg tussen Oude Leye en Vrouwenparochie

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l Stienser Omroeper

12

Omroeper 27 2008  

Stienser Omroeper