Page 1

deze week

2608

Uitslagen kaatsen.... pagina 8

Nieuwe naam.... pagina 8

Aardappel .... pagina 14

60e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper út namme Kunstgrasrapport ‘It Gryn’ aangeboden Ek fan de fûgels Dinsdagmiddag 17 juni j.l. hebben de voorzitters van VV CSL en VV Stiens (Herman Van Tellingen en Folco Fennema) het kunstgrasrapport “It Gryn” aangeboden aan burgemeester Ter Keurs en wethouder mevrouw Haites. De ontvangst door de gemeente was hartelijk en bevestigt de goede verstandhouding die er momenteel is tussen de voetbalverenigingen en de gemeente.

In het rapport wordt aangegeven dat de kwaliteit en kwantiteit van de voetbalvelden in Stiens ondermaats is. Volgens de voetbalverenigingen is het vervangen van het trainingsveld en een voetbalveld door kunstgras de oplossing. Daarnaast is er een te kort aan kleedruimtes. Dit wordt, onder andere, veroorzaakt door de grote groei van het meisjes- en damesvoetbal. Burgemeester Ter Keurs heeft aangegeven dat in 2010 de aanleg van één kunstgrasveld op de begroting staat. In dit jaar zal de spa dan ook de grond in gaan. De gemeente gaat het rapport kri-

Eltse maaitiid is der wer dat iene geweldige momint yn it libben fan de fjildman. Hy (mar somtiden is it ek wol in sy) fynt dan syn of har earste ljipaai fan it nije seizoen. In machtich momint, it echte begjin fan de maaitiid, alteast sa fiel ik dat.

Op de foto vlnr: Herman Van Tellingen (VV CSL), wethouder mevrouw Haites, Burgemeester Ter Keurs, Folco Fennema (VV Stiens) tisch doornemen en zal hier vervolgens bij de voetbalverenigingen op terugkomen. Duidelijk is

wel dat totale realisatie niet gemakkelijk zal zijn, maar de voetbalverenigingen gaan er van

uit dat het sociale belang van het voetbal in Stiens een zwaarwegende factor is ◆

Zomerfeest kinderdagverblijf Stichting Welzijn Middelsee Vrijdag 13 juni werd er door de leidsters van het kinderdagverblijf het jaarlijks zomerfeest georganiseerd. Dit jaar vond het feest plaats in kinderboerderij Doniastate te Stiens.

En ondanks de slechte weervoorspelling kregen wij toch regelmatig het zonnetje te zien. Bij aankomst kregen de ouders een kopje koffie/thee en de kinderen wat drinken met wat lekkers. Daarna gingen ouders, leidsters en de kinderen langs de dieren door het kabouterbos en uiteraard lekker spelen, glijden, schommelen, klimmen en klauteren. Voor de ouders was er ook tijd om bij te praten en/of kennis te maken met andere ouders die gebruik maken van onze kinderopvang. Ter afsluiting van het zomerfeest was er voor de kinderen een lekker ijsje◆

Zaterdag 28 juni 2008

Taptoe Stiens • • • • • •

Showband Irene Ede Mallet- en perc.band Drumband Rhenen Showband Excelsior Groningen Van Limburg Stirum Band Wezep Showband Takostu Stiens Internationale trommel-, toeter- en sjoklup Lutkewierum

Streetparade: 19.15 uur vanaf De Skalm Taptoe: 20.00 uur kaatsveld Stiens Entree € 4,- (geen voorverkoop)

Oer dat aaisykjen is al safolle skreaun en sein, lit ik dat hjir no mar efkes net mear dwaan. Nee, ik wol it hawwe oer datjinge dat der, nei de slútingsdatum fan no 1 april, op folget. En dan haw ik it fansels oer de nijsoarch. De echte aaisiker (en dy binne der lokkernoch noch genôch) giet dan ek it fjild yn om, yn gearwurking mei de boeren der foar te soargjen dat de greidefûgels de kâns krije om in nêst fol mei aaien te lizzen en út te brieden. En dat is, mei alle fjildwurk troch dyselde boeren, noch net iens sa'n ienfâldige opjefte. De bedriuwsfiering is hjoeddedei sa yntesyf en it ark sa grut en rap, dat jo der wol ferrekte goed om tinke moatte om noch in goed risseltaat te heljen. Dat lêste is dan ek de reden fan dit stikje. Want "ús" boeren tinke der tige om. Troch de jierren hinne is de gearwurking groeit en dat is oan de risseltaten faaks ek wol te sjen. Fandêr dat ik, út namme fan al ús aaisiker/neisoargers, fia dizze wei, ús boeren tige tankje wol foar harren gastfreiens yn de iere maaitiid mar bynammen ek foar de goeie gearwurking yn de nijsoarch. Tegearre rêde wy it mooglik dochs op om der foar te soargjen dat it yn ús krite net stil wurdt yn de maaitiid. En sis no sels, boerelân sûnder fûgellûden....je moatte der dochs echt net oan tinke. Dus noch'ris, tige tank, ek út namme fan de fûgels◆ de foarsitter fan de Fûgelwacht Stiens e.o. Henk Hiemstra


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o.

14.00-16.00 uur Filmmiddag in De Skalm ‘Meet the Robinsons’ 6 t/m 12 jaar Zaterdag 28 juni 20.00 uur Taptoe Stiens op het kaatsveld Zaterdag 28 juni 2e triathlon Friesland. Info: www.svfriesland.nl t/m 11 juli Expositie van schilder- en tekengroepen uit Britsum en Leeuwarden met als thema: Ja, Natuurlijk. Bibliotheek. t/m 13 Augustus Expositie van schilderwerken van Fokje v.d. Meulen in gemeentehuis

Jelsum Elke woensdag in mei t/m september 14.00 - 17.00 u. Open Kerk. In de Hervormde kerk.

Hijum Woensdag 25 juni 14.00-16.00 uur De bakfiets komt langs

St. Annaparochie Zaterdag 16 augustus 14.00 - 19.00 u. Bildt Beat. Voor gemeentehuis. Elke zaterdag t/m 13 september 13.00 - 16.00 u. Open Kerk gemeente het Bildt

Beetgumermolen 27 en 28 juni Open Huis bij Atelier ‘By klas’ K.v.d. Meystraat 12 (058) 2531697

Veenwouden t/m 23 augustus Zomerexpositie ‘Achter de Geraniums’ diverse kunstenaars in de Schierstins

16.00 u.

ds. G. Wessels

Romans Hege Stins, Gereformeerde kerk Stiens Zondag 29 juni 09.30 u. ds. J.W. van Dijken, Hallum St. Vitus, Hervormde gemeente Stiens Zondag 29 juni 09.30 u. ds. G. Wessels Gereformeerde kerk, Britsum Zondag 29 juni 09.30 u. ds. J. Wessels-Nijzink, Stiens, 1e gezamenlijke zomerdienst in Hoekstien

Hervormde gemeente, Cornjum, Britsum, Jelsum Zondag 29 juni 09.30 u. ds. J. Wessels-Nijzink, Stiens, 1e gezamenlijke zomerdienst in Hoekstien

Gereformeerde Kerk, Hijum-Finkum Zondag 29 juni 10.00 u. ds. Th. Korteweg, Ferwert R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, Annaparochie Zondag 29 juni 10.15 u. Pastor N. Sluis Woord- en communtieviering

internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl

thema: ‘Hoe bid ik voor problemen?’ dienst: startzomerperiode

Leger des Heils, Tuinen 14-16 te Leeuwarden Zondag 29 juni 10.00 u. dienst o.l.v. majoor mevr. W.J. Kuijpers Opstandingskerk, Achter de Hoven 272 te Leeuwarden Zondag 29 juni 10.00 u. dhr. M. v.d. Berg

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. Zondag 29 juni 09.30 u. ds. J. Wessels-Nijzink gereformeerde kerk Britsum Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

2

De komst van een strenge nieuwe dominee in een conservatief Amerikaans stadje brengt veel teweeg in het leven van zijn zoon, een plichtsbewuste agent die verteerd wordt door verdriet om zijn overleden vrouw, en van een lerares Engels, die blijft rouwen om de dood van haar zoontje. Meijer, Linda - De paperclip.

Een Londense beveiligingsadviseur is getuige van een moordaanslag op een politicus.

Evans, Harriet - Een hopeloze romantikus.

Nadat haar relatie is verbroken probeert een jonge vrouw tot rust te komen bij haar grootmoeder in Norfolk, waar ze al gauw opnieuw verliefd wordt. Steele, Danielle - Zussen.

Na een vreselijk ongeluk waarbij hun moeder is overleden proberen drie zussen hun zwaargewonde vierde zus er weer bovenop te helpen.

Informatief Karstkarel, Peter - Alle middeleeuwse kerken.

Een overzicht in woord en beeld van alle middeleeuwse kerken in Groningen, Friesland, Drenthe en het Duitse Ost-Friesland. ROOD Beeldende kunst Kerkgebouwen.

Jeugd Schoon, Mary - Paardenkoorts.

Katja en haar vriendin Puck zijn ongewild betrokken geraakt bij de diefstal van een kostbaar paard. Als zij op eigen houtje proberen dit paard op te sporen, raken ze flink in de moeilijkheden. Leesboeken B; Vanaf ca. 11 jaar. Hendriks, Tineke - Brita droomt Brita.

Brita zorgt thuis vaak voor het huishouden en heeft weinig vrienden. Als ze een prent van een Zweedse schilder krijgt, begint ze over Brita, de dochter van de schilder, te dromen. Leesboeken B; Vanaf ca. 10 jaar. Slee, Carry - Hot/not.

Coco (15) raakt in paniek als ze wordt ingeschreven voor een modellenwedstrijd. Dan krijgt ze via internet contact met een jongen die haar wil coachen. Leesboeken C; Vanaf ca. 13 jaar. Muchamore, Robert - Top secret.

Kijk op

de sulveren

RINKELBEL fan dizze wike:

Der komt neat ta stân sûnder muoite

www.stienser omroeper.nl voor prijzen, archief en aanlevering

Twee zussen en een jongeman beleven samen intens de laatste zomer van hun jeugd. King, Tabitha - Kaarsen branden.

Na de onopgeloste moord op haar vader gaat een 7-jarig, paranormaal begaafd meisje met haar moeder in een pension wonen. Jackson, Lisa - Dochter van Lucifer.

Een jonge vrouw kan zich niet

James (bijna 12) komt na het overlijden van zijn moeder bij een jeugdafdeling van de Britse geheime dienst: CHERUB. Zijn eerste missie is een terroristische aanslag voorkomen. Leesboeken C; vanaf ca. 13 jaar. Fisscher, Tiny - Showtime!

De 18-jarige Steph is sinds haar veertiende fotomodel. Ondanks tegenvallers blijft ze het proberen breken als model. Leesboeken C; vanaf ca. 13 jaar ◆

Skilhiem voor thuiszorg,

verpleging & verzorging en dienstverlening

Foswerterstrjitte 71, 9172 PS Ferwert tel. 0518 418383

Publicist f.l.: Guus Vries.

Stienser Omroeper

Bommer, Wanda - Boom.

Een 36-jarige muzikant speelt een belangrijke rol in het leven van twee dochters van wie de ouders in een midlife crisis raken.

Brashares, Ann - De laatste zomer.

Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157.

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.

Benson, Kate - De vrouw die haar leven acteerde.

Lee, Rachel - Opnieuw beginnen.

Verspreidingsgebied: Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Oude Leije, Finkum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie.

Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Montefiore, Santa - De Franse tuinman.

Een jonge vrouw probeert zich de gewoonte af te wennen om acterend in het leven te staan, geleerd van haar moeder, een actrice in Hollywood.

Advertentietarieven: e 0,23 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906 Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Een jongeman vaart eind 18e eeuw op het schip de Endeavour richting Australië terwijl zijn geliefde achterblijft in Cornwall waar ze belooft heeft op hem te zullen wachten. Maar na drie jaar heeft ze nog niets van hem vernomen.

Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden Zondag 29 juni 10.30 u. Pastor P. Bosma, Eucharistieviering

Zevendedag Baptisten, gemeente Rehoboth Leeuwarden Zaterdag 28 juni 10.30 u. Win Breedveld

Het volgende nummer verschijnt op maandag 30 juni 2008. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl

MacKinley, Tamara - Het land achter de horizon.

Een jonge vrouw ontmoet op haar landgoed een mysterieuze tuinman met een verleden.

De Salvator, Archipelweg 133 te Leeuwarden Zondag 29 juni 10.00 u. ds. N. van Amerom

herinneren of haar minnaar degene is geweest die haar heeft neergeschoten.

Berg, Greetje van den - Windroos.

Een jonge vrouw heeft een slechte verhouding met haar moeder, maar als zij in de problemen komt, is haar ouderlijk huis de enige plek waar zij terecht kan.

R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden Zaterdag 28 juni 19.00 u. Pastor L. Foekema, Woord- en communtieviering Zondag 29 juni 10.00 u. Pastor J. Huisman, Eucharistieviering

Baptisten Gemeente Parkkerk, Leeuwarden Zondag 29 juni 10.00 u. br. D. de Jong, Leeuwarden

Colofon

nieuwe aanwinsten Nieuwe aanwinsten

Skilhiem, Stiens Woensdag 25 juni

Stiens Woensdag 25 juni

Bibliotheek Stiens

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

www.paletgroep.nl

Zorgcombinatie Interzorg - Prot. Chr. Thuiszorg: hulpaanvragen: 0518 - 41 83 83 buiten kantooruren (+ weekend): Alarmnummer Thuiszorg 0518- 41 31 06 Zorgcombinatie Interzorg - Prot. Chr. Maatschappelijk Werk: hulpaanvragen: 0518 - 41 83 83 buiten kantooruren (+ weekend): Alarmnummer Maatschappelijk 058 - 213 20 00


Stienser

omropperkes

uit showroom leverbaar • 6 rode eetkamerstoelen • 4 bruine leren eetkamerstoelen

0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00

• fauteuils met

-20% -20% -50%

• koloniale tafel met 2 krukken en 4 eetkamerstoelen

Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen - vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 0582574097

Bel voor een heerlijke totale ontspanningsmassage naar Frits. (06) 10196441

in onze showroom nog veel meer opruiming

Voor opgave en informatie

Braderie in Stiens op zaterdag 6 september Kunt u contact opnemen met:

openhaard Hazewindus hout reserveer alvast, afname i.o. Ferwert 0518-413130

• ledikanten

-25% -25%

TG PROMOTION dr. van den Bergstraat 4 7948 BC Nijeveen Telefoon: (0522) 474 629 Fax: (0522) 474 628 Mobiel: (06) 53 124 868

Bredijk 27 Stiens Tel (058) 257 11 07 Kars@colorsathome.nl

JUNY

FUOTBALMOANNE Deze actie is geldig van 23 t/m 28 juni 2008

Bôle fan de Moanne:

ARDEENSKE BÔLE, fan 1.24

foar 1.00

FUOTBAL/FRUCHTEBOL fan 3.75

foar 2.95

SLACHRJEMMESCHNITT fan 5.75

foar 4.25

Stienser Omroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

26

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tijden: 09.00 - 12.00 uur Tel.nr.: 058-2576677 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-9009 (NUON)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon (058) 2660000 (nachttelefoon 06-53772791)

Gevonden en Verloren voorwerpen wk 26 Gevonden voorwerpen -damesfiets Verloren Voorwerpen -zwart leren beurs met id-pas Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het tel. 058gemeentehuis, 2576666

.

Toezicht kwaliteit kinderopvangvoorzieningen Van de GGD-Fryslân hebben wij een inspectierapport ontvangen van Gastouderbureau “Annegré” in Stiens. De per 1 januari 2005 in werking getreden nieuwe Wet Kinderopvang schrijft voor dat kinderopvangvoorzieningen minimaal één keer per jaar dienen te worden geïnspecteerd. In onze gemeente gebeurt dit door de GGD-Fryslân. De voornoemde inspectie heeft op 23 april jl. plaatsgevonden. Voor belangstellenden ligt het inspectierapport op het gemeentehuis - bij de sector Publiekszaken ter inzage. Ook kunt u via de gemeentelijke website - www.leeuwarderadeel.nl - kennis van het inspectierapport nemen. Voor eventuele verdere vragen over het vorenstaande kunt u contact opnemen met de sector Publiekszaken (telefoonnummer 058 - 2576635)

.

Stiens, 23 juni 2008. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel. J.J. Kingma, secretaris drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

Verruimde openingstijden milieustraat Stiens Door het grote aantal bezoekers van de milieustraat aan de Seerob in Stiens worden de openingstijden vanaf maandag 30 juni aanstaande verruimd. Vanaf die datum is de mileustraat iedere werkdag ’s middags geopend en op zaterdag een uur langer. Nieuwe openingstijden milieustraat • op werkdagen van 13.00 uur tot 16.30 uur • op zaterdag van 09.00 tot 13:00 uur De milieustraat aan de Seerob in Stiens is sinds de zomer van 2006 geopend. Al vanaf de opening twee jaar geleden blijkt dat veel mensen de milieustraat weten te vinden voor het wegbrengen van diverse soorten grof afval. Dat is goed nieuws, want afvalscheiding aan de bron is beter voor het milieu en goedkoper voor de burger. Het bezoekersaantal aan de milieustraat –gemiddeld 500 per week- is zo groot dat rond de opening op woensdag, vrijdag en zaterdag bij de ingang van de milieustraat al vaak een rij met wachtenden staat. Daarom is er besloten om de openingstijden te verruimen. Voor meer informatie over dit beircht kunt u contact opnemen met Omrin, Henk Dam, hoofd milieustraten en overslagstations tel. 0513 61 45 00 of per e-mail: hdam@omrin.nl

.

Stienser Omroeper

4

Ontvangen aanvragen: • Lichte bouwvergunning 20080058 mevrouw R. Louwsma en A. Telgenhof Sillân 1 te Britsum voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Sillân 1 te Britsum. • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20080059 de heer D. Althuisius Poaitrije 2 te Hijum voor het plaatsen van een garage, plaatselijk bekend Poaitrije 2 te Hijum. • Reguliere bouwvergunning 20080060 de heer A. Dalhuijsen Boskrâne 3 te Stiens voor het vergroten van het fitnesscentrum, plaatselijk bekend Boskrâne 3 te Stiens. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20080061 de heer J. De Vries Lege Bosse 30 te Stiens voor het oprichten van een woning, plaatselijk bekend Wurgedyk 10 te Stiens. • Reguliere bouwvergunning 20080062 de heer A.J. Zeinstra Trijehoeksdyk 7 te Stiens voor het wijzigen van de ramen in de appartementen, plaatselijk bekend Trijehoeksdyk 7 te Stiens. • Reguliere bouwvergunning 20080063 de heer J. Bokma Goadyk 1 te Stiens voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Goadyk 1 te Stiens. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Spreekuren gemeenteraadsfracties Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente? De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren worden gehouden op dinsdag 24 juni 2008. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: Gemeentebelangen: van 19.00 19.30 uur; PvdA: van 19.30 - 20.00 uur; CDA : van 19.00 - 19.30 uur; VVD : vanaf 19.30 uur; FNP : fan 19.00 - 19.30 oere

.

U bent van harte welkom!

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van een of meer gemeentelijke besluiten. Binnen zes weken na de dag die volgt op de datum van verzending van de beschikking (= verleende vergunning) of van de publicatie van het besluit kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis, tel.nr. (058) 257 6666.

Afgegeven bouwvergunningen • Reguliere bouwvergunning 20070080 voor het oprichten van een loods, plaatselijk bekend Lege Hearewei 62 te Stiens. • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20080038 voor het vernieuwen en vergroten van de achteraanbouw, plaatselijk bekend Wurgedyk 1a te Stiens. • Lichte bouwvergunning 20080058 voor het veranderen van de woning, plaatselijk bekend Sillân 1 te Britsum. • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20080059 voor het plaatsen van een garage, plaatselijk bekend Poaitrije 2 te Hijum. Afgegeven uitwegvergunning • Uitwegvergunning t.b.v. het perceel Prunushof 7 in Stiens( P. Kort) Stiens, 23 juni 2008. J.J. Kingma, secretaris drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

.

Extra Raadsvergadering op 26 juni 2008 Op 26 juni 2008 bespreekt de raad in een extra vergadering vanaf 18.00 uur in de raadszaal in Stiens de ruimtelijke ontwikkelingen bij Stiens Oost. Na de opening van de vergadering doet de burgemeester het voorstel met gesloten deuren te vergaderen. De reden hiervoor is dat gegevens aan de orde komen in verband met de plannen rond Stiens Oost, waaraan voor de gemeente grote zakelijke belangen verbonden zijn. De agenda van deze vergadering is als volgt: 1. Opening. 2. Voorstel om met gesloten deuren te vergaderen. 3. Ruimtelijke ontwikkelingen in Stiens. 4. Besluit over geheimhouding over hetgeen in de besloten vergadering is gezegd en over de inhoud van overgelegde schriftelijke stukken. 5. Sluiting. Wurklist reguliere riedsgearkomste fan tongersdei 26 juny 2008. De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. Wurklist 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Fragehealoere riedsleden 5. Fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 5 juny 2008 Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan b&w oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht 8. Meidielings fan it kolleezje fan b&w oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 8a. Ruimtelijke ontwikkelingen Stiens Oost (onder voorbehoud) 9. ‘Dienst SocialeZaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân a. Jierrekken 2007 b. Begruttingswiziging 2008 c. Ûntwerpprogrammabegrutting 2009 10. It modernisearjen fan de ‘Wet Sociale Werkvoorziening’ a. Feroardering kliïntenpartisipaasje WSW; Feroardering wachtlistbehear WSW; Feroardering persoansbûn budzjet WSW. b. Foarstel oangeande ynformaasjefoarsjenning 11. ‘St. Openbaar Primair Onderwijs Noordwest Fryslân’ Begrutting 2008 12. Wiziging leezjes yn ferbân mei de nije wet Romtlike Oardening (Wro) (Haadstik 5 baurelatearre leezjes) 13. Grûnpriis bedriuweterrein Middelsee II 14. Hûs en Hiem a. Jierrekken 2007 b. Ûntwerpbegrutting 2009 Beslútfoarmend ûnderdiel 15. De 6e + 8e begruttingswiziging 2008 oanskaf ferskate materialen sportkompleks 16. De 10e begruttingswiziging 2008 - útkomsten maaiesirkulêre 2008

.


Alle sponsoren …BEDANKT !!

Stiens AB Telecom ABS Kalsbeek Autoschade Althof Jager Acc. Ass. Bij de Lei 1953 Bakker Training / Therapie Bakkerij Nico & Aeltsje de Groot Bloemenzaak Ypma Bos Bouwbedrijf Buwalda Schilderw. Bijland Bouw Diepenmaat Sport Eatcorner Pieter Jelles ESMA Stoffen Formido Hayma Tweewielers Hessel’s Toiletwagenverhuur Homburg Machinehandel Kars Woninginrichting Kolthof Bouwbedrijf Mak. Germeraad & Germeraad Middelsee Ass. Rabobank Reisburo Holland International Restyle Haarmode RRS Sliedrecht Keukenstijl Total Gym Sportcntr Vlasman Transport

Franeker Riemersma Sport

Zaterdagmiddag sportieve actie in en rondom Stiens. Mede dankij de vele sponsoren, de inzet van meer dan 100 vrijwilligers en niet te vergeten de medewerking van de gemeente Leeuwarderadeel is het de triathloncommissie SV Friesland gelukt vlak voor de zomervakantie weer een dijk van een triathlon te organiseren. Het spektakel (zwemmen, fietsen en hardlopen) gaat plaatsvinden rondom het sportcomplex It Gryn. Hier kan het publiek weer in optima forma genieten van de triathlonsport. U kunt hier de sportieve bikkels maar ook de plaatselijke helden aanmoedigen. Naast de individuele sporter wordt er ook gestreden door teams waar ieder teamlid zijn eigen discipline afwerkt. Het zwemonderdeel vindt plaats in de Kletsefeart, midden in de woonwijk. Het fietsonderdeel hierna (vier of twee ronden van ruim 10 km ) wordt afgelegd in het prachtige Stienser Aldlân. Afgesloten wordt er met het looponderdeel door hardlopend vier of twee ronden van 2,5 km rondom het centrum van Stiens af te leggen. Hierna volgt de finish op de Gryne Leane. Alle tijden zullen elektronisch worden geregistreerd Programma en afstanden Deelnemers/teams kunnen zich nog een halfuur voor de wedstrijd inschrijven De 2e Triathlon Friesland te Stiens bestaat uit een: 1/4 Triathlon: 1000m zwemmen, 40km fietsen en 10km hardlopen. Starttijd12:00 u. 1/8 Triathlon: 500m zwemmen, 20km fietsen en 5km hardlopen. Starttijd 12:45 u. Voor beide onderdelen ook “Tri-together” (teamtriathlon) Starttijd12:00 en 12:45 u. Finish verwachting tussen 13:45 en 15:00 uur. Prijsuitrijking ca. 15:00-15:30 uur.

DEELNEMERS KWARTTRIATHLON 2008 13 58 45 34 30 65 32 19 51 42 21 5 3 39 41 22 63 14 11 6 44 10 54 23 62 29 61 28 18 53 56 20 16

Fré Adema, ORANJEWOUD Sjoerd Bakker, Stiens Aj Barkmeijer, TYTSJERK Peter Bergen Henegouwen, Den Helder Arjen Bijlsma, STIENS Johan Bloemhof, BOLSWARD Winfred de Boer, HOLLUM Theo Brouwer, MANTGUM Marcel van Burgsteden, GRONINGEN Emile Cornelisse, ALMERE Pieter Cremer, GORREDIJK Joke Cremer-Bakker, GORREDIJK Giorgio Delea, LEEUWARDEN Marcel Dijkstra, BEDUM Maarten Drissen, VEENDAM Stefan van Ekeren, HARDERWIJK Andre Feenstra, GOUDA Bennie Geerdink, ALMELO Bert Grit, FINKUM Jeanine den Hartogh, HOLLUM Guus Hoekstra, DONKERBROEK Jan Hooge, HOOGEVEEN Reinier Ingwersen, HARLINGEN Rein Benno de Jager, DOKKUM Jan Piet de Jager, STIENS Freek de Jong, DRACHTEN Brenda de Jong, DRACHTEN Ralf de Jong, DRACHTEN Jan Jorna, HARLINGEN Lex Kiewied, NES Jelmer Klijnstra, NOARDBURGUM Nanne Pieter v. d. Kooi, ST ANNA Edser Kuiper, DRONRIJP Paul van der Leij, HELLEVOETSLUIS

9 27 26 55 35 57 50 60 47 1 43 38 4 17 31 24 37 36 46 40 49 2 8 15 59 7 25 33 48 66 12

Wietse Lolkema, HOLLUM AMELAND Rypke van der Meer, STIENS Jan van de Meij, BERLIKUM Leon Meijer, GRONINGEN Roland Messing, HILVERSUM Engbert van der Meulen, BRITSUM Bert Jan Moll, KOEDIJK Daniel Nagel, NAARDEN Fred Nes, WINKEL Ypie van Olst, DRACHTEN Eppie Oosterhuis, Burgum Stefan van der Pal, LEEUWARDEN Johan van Slooten, HARLINGEN Karst van der Sluis, KROMMENIE Klaas Stielstra, STIENS Maarten Jan v. d. Stoep, LANGWEER Bert Suichies, BRITSUM Ruud Sweep, WINKEL Johan Tamminga, JELSUM Martin Treub, Kimswerd Dennis Treur, NES Hessel Turkstra, OENKERK Thony van der Veen, BURGUM Willi-Jan Veltman, LEEUWARDEN Sjouke Venema, HARLINGEN Geke Venema, EASTERLITTENS Karel Vis, REDUZUM Pieter Visser, DRIESUM Wilma de Vries, GRONINGEN Marcel Walstra, JOURE Margriet Wielinga - Mosch, SCHOORL Henk Wijbenga, HOORN Dirk van Zon, HARLINGEN Piet van der Zwaag, WAGENINGEN

Deelnemers….SUCCES !!

Leeuwarden Borent Hotel Campanile Mazzelshop Posthuma Autoschade Weitenberg Ass. Juwelier v.d. Zee

St.Annapar. Douwe’s Fruithal Tupulo Jeans & Active Wear

Hallum v.d. Meulen Meesterbakkers

Cornjum Autobedrijf Ketellapper

Warga A3 Teken-& Ontwerpburo Gasterij De Waldwei

Dokkum Pranger Rosier Santexo

Ferwerd D. vd Meij Garage

Marssum Keukencentrum Marssum

Drachten Wolters Taxicentr.

Applescha Midgetgolfpark Frl

Groningen Wavius & Wiersma

Zie voor de andere deelnemers verderop in de krant. Pagina 10

Autobedrijf de Zeeuw Leeuwarden

Vitens Leeuwarden

Running Center Leeuwarden

BCS Overeinder Stiens

VormEleven Media Damwoude

De Boer C.S. Org.adv. Leeuwarden

Gemeente Leeuwardera deel

ROC Friese Poort Leeuwarden

CAI-PAN Natuurprod. Vrouwenpar.

Bijlsma Natuurslag. St.Annapar.

Stienser Omroeper

5


NEDERLANDS KAMPIOEN SHOW KOMT NAAR TAPTOE STIENS

28 Juni tiende editie Taptoe Stiens De taptoecommissie had met het contracteren van de bands voor de tiende editie in 2008 een vooruitziende blik. In het deelnemersveld blijkt nu nog een kersverse kampioen te zitten.

Deze zomer: "Kerkenpad het Bildt" De Meinardskerk van Minnertsga die in ca. 1200 gebouwd is en waar in 1505, volgens het opschrift op een rode Bentheimer gevelsteen naast de ingang, de toren werd bijgebouwd. Deze eerste toren had een spits tot 1552. Deze spits is door blikseminslag verloren gegaan. Uiteindelijk is in 1818 de huidige bekroning van de toren gebouwd. Dit jaar worden schilderijen geëxposeerd van Trijntje Jelsma († 2007). De schilderijen zijn door haar familie beschikbaar gesteld. De Groate kerk van St. Jacobiparochie werd in 1844 gebouwd en is een creatie van de waterstaats architect Thomas Romein. De kerk wordt niet meer als zodanig gebruikt. In de tot Kultureel Sintrum verbouwde kerk vinden veel culturele manifestaties plaats. Hier zullen dit jaar twaalf cursisten van docent en beeldend kunstenaar Marco Goldenbeld hun werk in steen exposeren. Een boeiende en veelzijdige expositie. Ook zullen er drie Bildtse kunstenaars resp. Hendrik Eenlings, Fred Thoolen, Sjoke Wassenaar en één uit Leeuwarden Amy de Boer-Jensma exposeren. Tevens is de jaarlijkse expositie van het Jabikspaad te bezichtigen.

De Van Harens kerk van St. Annaparochie is in 1682 gebouwd als vervanger van de kerk waar Rembrandt van Rijn op 22 juni 1632 zijn Saskia huwde. De kerk is het eerste centraalbouwwerk in Fryslân. De eenvoudige buitenkant verraad niet het rijk bewerkte eikenhouten interieur. In deze kerk exposeren de leerlingen van Atelier Arthouse dat gevestigd is aan de Nieuwe Bildtdijk. Er is een ruime variatie in de onderwerpen die tentoongesteld worden. De leerlingen die hun werk laten zien, zijn meestal al wat langer aan het schilderen. Er is voor elk wat wils te zien. Van portret tot landschap of abstract.

PARKEERPERIKELEN. In diverse wijken, straten, bij scholen,sportvelden en andere sociaal maatschappelijke lokaties binnen onze gemeente neemt de parkeerdruk op de aanwezige parkeerplaatsen steeds meer toe. Voorbeelden hiervan zijn te vinden aan de Perzenstrjitte, Skutsje en andere locatie’s waar de straten relatief smal zijn.

Drumfanfare Van Limburg Stirum Band uit Wezep heeft zaterdag 14 juni jl. tijdens de Open Dutch Showcorps Championships 2008 de titel Nederlands Kampioen Show gewonnen. Met maar liefst 90,5 punten behaalde de band een eerste prijs met onderscheiding en promoveerde van de middenklasse naar de topklasse. De thuisclub Takostu behaalde in november 2007 tijdens het showconcours in Schiedam 90,55 punten, ook een eerste prijs met lof en promotie van de middenklasse naar de topklasse. De showband Irene Ede kwam tijdens het concours in Schiedam uit in de topklasse en werd kampioen met 91,5 punten. Allemaal toppers dus tijdens de taptoe in Stiens. Trouwens de Internationale Trommel-, Toeter- en Sjoklup Lutkewierum kan er ook wat van. Tijdens het laatst gehouden concours in Hitzum wist deze band de veertiende prijs te bemachtigen….van de elf deelnemende korpsen. Dit belooft wat! ◆

De 5 historische kerken op het Bildt zijn ook deze zomer weer op zaterdag voor het publiek geopend.

Ingezonden

De Julianakerk van Oude Bildtzijl ontlokt bij veel bezoekers bewondering als ze de karakteristieke kerk binnenkomen. Deze Doopsgezinde Vermaning is in 1806 gebouwd op de plek van de Vermaning die er hier voor heeft gestaan. De kerk wordt niet meer als kerk gebruikt. De Vermaning is nu onderdeel van de BKI. Deze zomer zal de geschiedenis van het gebouw en het verhaal achter de Julianatoren een belangrijk onderdeel van de expositie zijn. De kerken zijn vanaf 5 juli tot en met 13 september geopend van 13.00-16.00 uur ◆

De kerk van Vrouwenparochie is in 1670 gebouwd en heeft net als de van Harenskerk in St. Annaparochie nauwe banden gehad met grietman Willem van Haren. Gevelstenen boven de toegangsdeur en in de zuidgevel laten de lezer wegdromen in de geschiedenis. In de kerk exposeert Melanie PitzEich. Zij maakt in haar atelier in Oude Leije olieverfschilderijen op linnen. Meestal worden de thema's historie en geschiedenis gebruikt waarbij vrouwen een geliefd onderwerp zijn. Door gebruik te maken van vereenvoudigde vormen, kleurkeuze, perspectief en grafiek straalt het werk rust en dynamiek uit.

Handicap.nl dankt alle gulle gevers Handicap.nl hield in de week van 2 t/m 7 juni haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap of chronische ziekte. De opbrengst van de collecte in Britsum was totaal 301,38 euro. Ook verenigingen of stichtingen die een link met een chronische ziekte of handicap hebben kunnen de Handicap.nl collecte organiseren. Zij mogen 255 of meer van de plaatselijke collectebehouden. Info: Bel 033-4654343 of www.handicap.nl ◆

Het gevolg hiervan is dat men (eigenaren of bestuurders van de heilige koe) gaat parkeren op plaatsen waar dat hinderlijk is, niet mag of minder gewenst is en de verkeersveiligheid en bij calamiteiten doorgang voor hulpdiensten in het geding is. Bij een nadere beschouwing van de omstandigheden kun je, in een groot aantal situaties, constateren dat met relatief weinig kosten de parkeermogelijkheden kunt vergroten door creatief om te gaan met de vaak wel aanwezige ruimte zonder dat de bestaande situatie visueel wordt aangetast. Zo ook de parkeermogelijkheden bij het sportcomplex van DTD te Jelsum. De huidige parkeerplaatsen liggen nu parrallel aan de Martenawei. Door een klein stukje gemeentegrond hierbij te trekken(dit scheelt ook weer gemeentelijk groenonderhoud) ontstaat een verruiming van de parkeermogelijkheden door het schuin inparkeren. Dit scheelt toch weer een aantal auto’s en betekent minder overlast voor de aanwonenden. Gemeentebelangen heeft het college dan ook verzocht om de aanwezige mogelijkheden met het DTD bestuur te bespreken om in gezamenlijkheid te komen tot een effectievere parkeersituatie ◆ fractie van Gemeentebelangen.

Kijk op www.stienser omroeper.nl voor prijzen, archief en aanlevering (advertentie)

Haal nu uw vakantievoordeel...

STIENS - BOLSWARD

KORTINGEN TOT Stienser Omroeper 6

50%


Reparatie:

Elke zaterdag lopend buffet €10 p.p. Op andere dagen reserveren gewenst vanaf 10 personen

Lage Herenweg 28 - 9073 GC Marrum Tel. 0518 - 411128 / 411126 Fax 0518 - 413155

WWW.KOTARADJA-MARRUM.NL

• • • •

TV Audio Video Magnetron

Verkoop en montage: • Satellietsystemen • Digitenne Nieuweweg 13C • 9073 GN Marrum tel. 0518-412682 Openingstijden: ma, di, do en vrij 16.30 - 18.00 u. wo en za 10.00 - 12.00 u.

Braaksma Houtbouw * Garages * Bergingen * Blokhutten * Tuinhuisjes * Paardeboxen * Tuinhout Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487

GLAScombinatie Hoekstra • glaswerk • schilderwerk • kozijnen • onderhoud Leeuwarden/Stiens (058) 288 12 21 email: gchoekstra@tiscali.nl

Timmer & onderhoudsbedrijf

SOL Lytse dyk 1 9055 NC Britsum (058) 257 3615 (06) 14285129

• verbouwingen • Badkamers • Dakkapellen • Dakramen • Kozijnen (reparatie) • Onderhoud Stienser Omroeper

7


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l 2e ronde afdelingscompetitie Tusken Waed en Ie

Donderdag 26 juni Kaatsen (Kaatsveld, St. Anne) 18.30. u. Diplomakaatsen

Vrijdag 13 juni was de 2e ronde van de afdelingscompetitie in Hijum. Alle parturen, 36 totaal, waren aanwezig. Er moest op 2 locaties gekaatst worden. De welpen en pupillen waren op het kaatsveld. De schooljeugd en de jongens en meisjes op het korfbalveld.

vrijdag 27 juni Kaatsen (Kaatsveld, Stiens) 17.00. u. Ledenpartij jeugd

Zaterdag 28 juni Kaatsen (Kaatsveld, Britsum) 10.00. u. Ledenpartij, Pearkekeatsen (Kaatsveld, St. Anne) 11.00. u. Dames Hoofdklasse uitnodiging

Dat de competitie spannend is in een aantal categorieën, is duidelijk. Dit keer andere prijswinnaars dan in de eerste ronde. De volgende kinderen gingen met de prijs naar huis: Welpen A 1e prijs Stiens 1; Kevin J. Hiemstra en Edser Rijpstra 2e prijs Hijum/Finkum; Hielke Beijering, Sito Wagenaar en Kjeld Heslinga

Zondag 29 juni Kaatsen (Kaatsveld, Stiens) 11.00. u. Ledenpartij Senioren

ALTHOF JAGER ACCOUNTANTS

Stienser Open 2008 Van 19 tot en met 27 juli 2008 organiseert Tennisvereniging Stiens het 3e Stienser Open tennistoernooi.

Ook vorig jaar was het toernooi een groot succes! Met inschrijvingen uit heel Nederland hebben we T.V. Stiens goed op de kaart kunnen zetten. Natuurlijk hopen we dit jaar ook weer op veel inschrijvingen. Spelers met speelsterkte 3 t/m 8 kunnen zich inschrijven in de volgende rubrieken:HE, DE, HD, DD, GD. Daarnaast hebben wij voor tennissers met speelsterkte 6, 7 en 8: HE 35+, HD 35+, DE 35+, DD 35+ en GD 35+. Kortom, voor ieder wat wils. Het belooft weer een gezellig toernooi te worden voor zowel gevorderde als minder gevorderde tennisspelers. Opgave is mogelijk tot 7 juli 2008 via www.toernooi.nl ◆ POSTDUIVENHOUDERSVERENIGING

Deze dag was tevens de wedstrijd Nederland – Frankrijk. Na de fantastische overwinning op Italië wilden we wel graag op tijd weer thuis zijn om deze wedstrijd te zien. Daarom begonnen we deze middag een uur eerder.

Welpen B 1e prijs Stiens 2; Hylke van Rosendal en Nanne Rijpstra 2e prijs Hallum:Angela Donga, Klaske Houtsma en Simone Oppedijk Pupillen Jongens poule A 1e prijs: Stiens 1 Peter Mulder en Fedde Akkerman 2e prijs: Britsum Jitse Nicolaij en Roald Bruinsma Pupillen jongens poule B 1e prijs Ferwert: Erik vd. Ploeg, Ynte v. Hijum en Jelmer Dijkstra 2e prijs: Rudolf Winkel, Alex Wagenaar en Jetze Plantenga Pupillenmeisjes 1e prijs Hijum/Finkum: Martje Steegstra en Thirza Roorda 2e prijs Froubuurt: Esmay Roersma, Annet Bierma en Rianne Krol Schooljeugd poule A 1e prijs Stiens: Hielke Felkers, Pytrik v. Rosendal en Lennard Ringnalda 2e prijs Ferwert: Folkert vd. Ploeg, Gradus Talsma en Klaas Tamsma Schooljeugd poule B 1e prijs Oude Leije 1: Jan Piet vd. Wal en Leroy Schat 2e prijs Hijum/Finkum: Haye Snijder, Feitze Peenstra en Sven Heslinga Meisjes 1e prijs Hijum/Finkum 1: Maaike Steegstra, Anna vd. Veen en Nadia Hofman Jongens 1e prijs Oude Leije: Lieuwe Ynema, Randy Plantenga en Arjen Overman ◆

”OP EIGEN WJUKKEN” STIENS

De duiven zijn gelost in … Het zware programma van dit seizoen begint de duiven en hun baasjes langzamerhand een beetje op te breken. De bijna wekelijkse kopwind en de steeds groter wordende afstanden zorgen ervoor dat de pijp langzamerhand steeds vaker aan de welbekende Maarten wordt gegeven.

Door de duiven af en toe een weekje rust te gunnen en een goede verzorging te geven moeten de duiven weer voldoende reserves verzamelen om ook de laatste vluchten van het programma voor de oude duiven nog aan te kunnen. Deze week was Sint Quentin in Frankrijk de plaats van lossing. Officieel ’maar’ een midfondvlucht, maar voor Stiens toch altijd nog een afstand van 417 km. De weersomstandigheden Stienser Omroeper

pag. 8

waren deze keer gunstig: de wind vanuit west-zuidwest, waardoor de duiven de wind min of meer mee hadden, onderweg hier en daar een bui, maar verder ook veel zon. De duiven konden dan ook al om 7.30 uur worden gelost. Met een gemiddelde snelheid van ruim 82 km. per uur werd de afstand afgelegd. Het werd een nek aan nekrace voor een kleine kopgroep, waarvan een duif van Richard van der Zwaag uit Britsum uiteindelijk na een scherpe eindsprint de winnaar werd. De inmiddels beroemde/beruchte ’881’ van Richard landde om 12.34 uur op de klep en behaalde daarmee voor de derde keer dit seizoen de overwinning. Een klasseduif!! Nog enkele vluchten voor de oude duiven en dan is het al weer

de beurt aan de in 2008 geboren jonge duiven om hun kunsten te vertonen. Het is ieder jaar spannend om te zien of er weer nieuwe kampioentjes zijn gekweekt. Nieuwe rondes, nieuwe kansen!

14-6-2008 Sint Quentin (110 duiven) R.v.d.Zwaag: 1,6,10,13,33, 34,35 (16 mee) Comb.Wijbenga/Wiering: 2,7,16, 18,28,31(19 mee) T.C.v.d.Geest: 3,4,5,19,22,26(14 mee) R.A.Ketellapper: 8,9,15,20,24,25, 29,32,36,37(34 mee) P.Boschma: 11,14,17,27,30(12 mee) L.Hamersma: 12(2 mee) Comb.Span/Hoogland: 21,23(11 mee) ◆


Aan de inwoners van Stiens Aanstaande zaterdag 28 juni 2008 wordt de 2e triathlon Friesland in en rondom Stiens gehouden. Dit door de gemeente goedgekeurde evenement omvat zoals bij een triathlon gewoon is uit drie onderdelen: • Zwemmen • Fietsen • Lopen Het zwemonderdeel vindt plaats in de “Kletsefeart” in de buurt nabij het sportcomplex It Gryn. Het fietsparcours wordt voor een

gedeelte in het Aldlan afgewerkt maar ca 2 km van de route gaat door Stiens zelf. Dit parcours moet 2 of 4 maal worden afgelegd. Het loopparcours gaat vanaf het sportcomplex gedeeltelijk door het centrum van Stiens(2 of 4 maal) Het spreekt voor zich dat veiligheid voorop staat. Medewerkers van de organisatie, motorpolitie en door de politie aangestelde

verkeersleiders, zullen op dit parkoersonderdeel aanwijzigingen verstrekken en de deelnemers leiden en begeleiden. Bewoners langs het parcours. Naast het enthousiast aanmoedigen van de deelnemers worden de bewoners langs het parkoers verzocht die dag van plm.11:30 uur tot 16.00 uur het traject zoveel mogelijk VERKEERS/AUTOVRIJ te houden. Tevens

wordt verzocht geparkeerde motorvoertuigen tijdelijk elders te plaatsen en niet op de openbare weg van het fiets en loopparkoers. Aan de bewoners aan de “Kletsefeart” wordt verzocht waar mogelijk - een trap in het water te hangen, zodat de aanwezige duikers en reddingswerkers bij het zwemonderdeel in noodgevallen gemakkelijk op de wal kunnen komen. Bootbezitters wordt verzocht de boten buiten het zwemparcours

te brengen om de zwemmers zoveel mogelijk ruimte te geven. Voor ieders medewerking alvast bedankt. Als organistie hopen wij natuurlijk dat iedereen, deelnemers én toeschouwers, gaat genieten van de wedstrijd. Voor informatie kan contact worden gezocht met de organisatie via email (l.bonnema@orange.nl) of telefonisch (0518-403406). Voor meer uitgebreide informatie over het evenement en de routes://www.svfriesland.nl/stienstriathlon.htm ◆

VOORHEEN BUREAU OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS NOORDWEST FRYSLÂN IN STIENS

Nieuwe naam: Onderwijsgroep Fier Het openbaar onderwijs in de gemeenten Menaldumadeel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Het Bildt gaan samen verder onder één nieuwe naam: Onderwijsgroep Fier, de basis voor primair onderwijs. Het openbaar onderwijs was al per 1 januari 2008 verzelfstandigd en gefuseerd. Bij Onderwijsgroep Fier werken zo’n 230 personeelsleden, verdeeld over 19 scholen. In totaal zijn er ruim 2100 leerlingen.

Minisymposium

De nieuwe naam geeft de ambities van de scholen goed weer: Fier is een zelfstandige en zelfbewuste onderwijsorganisatie. Albert Helder, algemeen directeur: “Je ziet dat er veel eisen aan scholen worden gesteld. Het onderwijs is duidelijk in beweging. En dat is goed. Wij willen met de nieuwe naam iets aangeven. Namelijk dat wij staan voor die maatschappelijke opdracht. En dat we onze leerlingen niet alleen kennis willen meegeven, maar dat we ze in de acht jaar dat ze bij ons onderwijs volgen ook een persoonlijke ontwikkeling tot zelfbewuste personen willen aanbieden”.

Verzelfstandiging van het onderwijs is een trend

Alle teams van de scholen ontvingen op 18 juni een taart met logo om alvast bekend te raken met de nieuwe naam en het nieuwe logo. Op 26 september volgt voor leerlingen en personeel een aantal activiteiten om het ontstaan van de nieuwe organisatie in te luiden. Dat gebeurt met festiviteiten op school en een minisymposium ’s middags voor alle personeel gezamenlijk. Het programma voor deze dag is op dit moment in voorbereiding.

Het openbaar onderwijs is van oudsher verweven met de gemeentelijke organisatie en was tot voor kort daarvan een integraal onderdeel. In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs, dat zelfstandig is georganiseerd in verenigingen of stichtingen. Veel gemeenten zijn er de afgelopen jaren toe over gegaan het onderwijs te verzelfstandigen (zowel bestuurlijk als vermogensrechtelijk) in een stichting. Op dit moment geldt dat voor zo’n 40% van het openbaar onderwijs. De voordelen zijn:

• geen vermenging met andere gemeentelijke onderdelen • mogelijkheid tot fuseren ‘over de gemeentegrenzen heen’.

In de 4 gemeenten van Noordwest-Friesland werd al geruime tijd samengewerkt tussen de scholen en de schoolbestu-

ren van het openbaar primair onderwijs. Uiteindelijk leidde dit tot een fusie en één gezamenlijk zelfstandig bestuur ◆

De directeur en de juffen van o.b.s. De Oprel uit Oude Bildtzijl werden woensdagochtend j.l. verrast met gebak met het nieuwe logo.

Waarin een klein dorp toch weer groot kan zijn… Op 28 mei wandelde ik met mijn vriendin in de avond ter hoogte van de sportterreinen, toen er plotseling bij mij een allergieaanval optrad. Mijn vriendin hield een automobilist aan en vroeg de chauffeur mij snel naar huis te brengen.

Daarna per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Alles liep gelukkig op rolletjes en de volgende dag kon ik al weer naar huis. Het mooie in een dorp als Stiens is, dat de eerste automobilist die werd aangehouden, meteen datgene doet waarop je hoopt: instappen en naar huis rijden. Beste chauffeur in die grijze wagen: reuze bedankt! Dankzij mensen zoals u, kunnen mensen in nood erop vertrouwen dat een medemens zonder aarzelen de hulp verleent die op dat moment nodig is. Nogmaals: Reuze bedankt en…alles is weer prima met mij ◆ Erna Luiten, Kastanjeleane 9, Stiens Stienser Omroeper

9


SportVervolg

Duivenuitslag van De Noordervlucht Blija

1370erip\l Uitslag Grote AVANTI – 2008 loterij ‘5 voor 5’ De trekking heeft plaatsgevonden op 17 juni 2008 door notaris mr. Y.R. Hoekstra van Hoekstra Savenije Meijers Notarissen te Leeuwarden (typefouten voorbehouden)

Gewonnen Prijs 1e prijs Reischeque t.w.v. € 450,-- Holland International Reisbureau, Stiens 2367 2e prijs Waardecheque t.w.v. € 350,-- Kars Woninginrichting, Stiens 4501 3e prijs Waardecheque t.w.v. € 250,-- Hayma, Stiens 1015 4e prijs Waardecheque t.w.v. € 200,-- Nynke Edelsmid, Stiens 1321

5e prijs Dinerbon voor 4 personen t.w.v. € 100,-- Wokparadijs, Jelsum 407 6e prijs Irisbon t.w.v. € 35,-- restaurant WOK Paradijs, Jelsum 7994 7e prijs Primerabon t.w.v. € 25,-- 5160 8e prijs Ypma's Bloemenbon t.w.v. € 20,-5097 9e prijs Brunabon t.w.v. € 20,-- Pieter Jelles Eatcorner, Stiens 3626

Vervolg van de advertentie op pagina..... Deelnemers:

ACHTSTE 339 326 324 309 311 333 351 329 335 330 313 358 316 353 359 307 303 344 322 340 319 349 341 336 302 348 321 342 305 345 343 300 334 317 320 318 338 312 310 308 346 327 360 356 331 357 347 350 314 306 328 323 315 355 352 332 304 354 325 337 301

TRIATHLON

2008

Corrine Alberts, GRONINGEN Marlies Arkema, LEEUWARDEN Dré Bartels, WIRDUM Tineke van Berkum, ECHTENERBRUG Ronald Bloemendal, ERICA Jasmijn Bloemert, GRONINGEN Elsbeth de Boer, LEEUWARDEN Roukebert de Boer, KOLLUMERZWAAG Hendrik Ben v. d. Boon, TWIJZELERHEIDE Tamara Brander, HARLINGEN Nancy-Luciënne Caviet, DOKKUM Erik Coevert, LAMBERTSCHAAG Nanda Cusiel, HEERENVEEN Thijs van Dijk, DOKKUM Mettje Elzinga, LEEUWARDEN Wineke Evenhuis, HALLUM Miloeska Fennema, BRITSUM Ritske Flootman, MENALDUM Siska Folkertsma, HEERENVEEN Patrick de Gier, GRONINGEN Cora van der Haar, LEEUWARDEN Marja Hegen, HAREN Oane van der Heide, ZWAAGWESTEINDE Dowan van Hijum, KOLLUM Helmer Hofman, HIJUM Saskia Holterman, GRONINGEN Halbe Huitema, DEARSUM Marieke van Hunen, GRONINGEN Sytse Jansma, HARLINGEN Eva Kaltenbacher, GRONINGEN Wouter Kokshoorn, STIENS Harm Willem Koning, RODEN Sybylle Kroon, LEEUWARDEN Jan Kruit, HAREN Erik Leibbrand, DEN HELDER Jose van der Lijke, JOURE Judith Montsma, MANTGUM Hans Noordhof, GRONINGEN Lisanne Oegema, HURDEGARYP Ferdinand Oldeman, DEN HAAG Maurits Oosterlaar, HARLINGEN Edwin Pijpe, NOORDWIJK Lammert v.d. Ploeg, ZWAAGWESTEINDE Johan Reevers, HEERENVEEN Ingrid van Schaik, NIJEMIRDUM Johan Schuitemaker, GRONINGEN Annelieke Sijtsma, GRONINGEN Rixte Stoker, JOURE Anton Tuinstra, DRACHTEN Marieke van der Vegt, GRONINGEN Freddy Venema, WARGA Kor Visser, STIENS Koos Vogt, ZWAGERBOSCH Hein Vogt, STIENS Ingrid Walta-Kuipers, STIENS Sandra Westra, ZWAAGWESTEINDE Johnny Westra, ZWAAGWESTEINDE Hans Hendrik Westra, ZWAAGWESTEINDE Tiny Wouda, KOLLUM Andre van der Zee, LEEUWARDEN Sandra Zijlstra, LEEUWARDEN Hanno Zomermaand, FRANEKER Hans Zwaan, GENNEP (L)

TEAMS

KWARTTRIATHLON

203 2 Fast4U Fietsen Richard van Lunzen, FRANEKER Lopen Remon van Lunzen, LEEUWARDEN Zwemmen Pier van der Sluis, LEEUWARDEN 212 Bart &MartTriathlonteam Fietsen Bart Rijborz, AMSTERDAM Lopen Natascha van Rossum, AMERSFOORT Zwemmen Linda van Wely, AMSTERDAM 211 Brandweer Leeuwarden Fietsen Jacob Brouwer, LEEUWARDEN Lopen Eelco Hoogeveen , BLYA Zwemmen Leo de Vries, LEEUWARDEN

Stienser Omroeper

10

10e prijs V.I.P.-arrangement voor 2 personen bij een thuiswedstrijd van AVANTI 1 1060 Prijswinnaars kunnen contact opnemen met de heer M. Rump: E-mail: m.rump@hotmail.com Tel.: 058 – 2571627 ◆

Zaterdag 8 juni j.l. De duiven zijn om 6.45 uur gelost vanuit Orleans Saran (655 km), met een oostnoordoostenwind. Er werden 82 duiven ingekorfd van 10 deelnemers. De eerste duif werd geconstateerd door Johan Hiemstra uit Stiens om 18.36.20 uur welke een snelheid van 917 m/min (55 km/h) maakte. Verdere uitslag: J. Hiemstra 1, 5, 13, 17 P.J. Hiemstra 2, 4, 9, 18, 19 S.J. Bootsma 3, 7, 14, 16 A. Hiemstra 6, 10, 12, 20 P. v/d Akker 8 E.H. Brouwer 11, 15, 21◆

208 De Grote(on)bekenden Fietsen Otto de Boer, LEEUWARDEN Lopen Herman Hoekstra, LEEUWARDEN Zwemmen Bouke Fennema, BRITSUM 206 De LeeuwAutorijschool Fietsen Sjoerd Fortuin, TZUM Lopen Ruurd Hans de Boer, OUDEMIRDUM Zwemmen Arnold Oostrum, STIENS 201 De SojaBonen Fietsen George Perujo, HEILOO Lopen Henk Meijers, SNEEK Zwemmen Bart Rijborz, AMSTERDAM 202 De Sportfreaks Fietsen Willem Dijkstra, LEEUWARDEN Lopen Geert Hamstra, St ANNAPAR. Zwemmen Hendrik Brouwer, STIENS 214 De SylsterBadeendjes Fietsen Arjan Bak, STIENS Lopen Jappie v/d Veer, OUDEBILDTZIJL Zwemmen Pieter Bak, OUDEBILDTZIJL 205 De Westereen Fietsen Klaas Visser, ZWAAGWESTEINDE Lopen Johan Postma, ZWAAGWESTEINDE Zwemmen Wessel De Roos, ZWAAGWESTEINDE 204 Friggahuus Fietsen Paula de Jong, ZWOLLE Lopen Rianne van Ekeren, HARDERWIJK Zwemmen Tobias van den Briel, AMSTERDAM 210 Hoekzooi Fietsen Jan Hoekman, Leeuwarden Lopen Lydia Klessens, Leeuwarden Zwemmen Hans Veenstra, Drachten 200 It Gryn Fietsen Sybren Flapper, WYTGAARD Lopen Daan van der Geest, STIENS Zwemmen Teije Postma, STIENS 215 Middelsé 1 Fietsen Martijn Vlietstra, STIENS Lopen Sytse Brouwer, STIENS Zwemmen Emiel Deinum, STIENS 216 Middelsé 2 Fietsen Timotheus Vos, STIENS Lopen Jelle van Kalsbeek, STIENS Zwemmen Laurens Haijma, STIENS 207 Rinsma, Vriese,van Keulen Fietsen Gerard van Keulen, STIENS Lopen Jacob Vriese, STIENS Zwemmen Henk Jan Rinsma, STIENS 213 Team Bolsward Fietsen Lieuwe Palstra, BOLSWARD Lopen Armand Delea, BOLSWARD Zwemmen Rene Beetsma, BOLSWARD 209 Team Phantom Fietsen Jente Jager, DOKKUM Lopen Jasja de Vries, DOKKUM Zwemmen Annie de Jager, DOKKUM

Seniorenviswedstrijd

TEAMS

‘Kom in beweging voor Multiple Sclerose!’

ACHTSTE TRIATHLON

428 Ramona Lemstra, ST. JACOBIPAROCHIE 428 Nadine Laarman, GRONINGEN 428 Miranda Blauw, HAREN 430 Brolsma-Team Evert Brolsma, STIENS 430 Jan Brolsma, ENSCHEDE 430 Piet Brolsma, STIENS 426 De Leeuwtjes Gineke van der Meer, STIENS 426 Dina Zijlstra, DONGJUM 426 Wiesje Bruinsma, CORNJUM 429 De Pja's Lisanne Jager, LEEUWARDEN 429 Mike Jager, LEEUWARDEN 429 Amber van Sloten, LEEUWARDEN 427 Team Maratea Meeuwes Veenstra, DRACHTEN 427 Liesbeth Veltmans, LEEUWARDEN 427 Watse van der Wal, Ryptsjerk 425 Tnt-Fan Jacob Koster, STIENS 425 Bart de Bruijn, STIENS 425 Yfke Fortuin-Poortman, STIENS

ST ANNAPAROCHIE. Op zaterdagmiddag 14 juni is de seniorenwedstrijd gevist die HSV de Deinende Dobber heeft georganiseerd ter ere van haar 60 jarig jubileum voor eigen leden en vissers van HSV de Voorn. De visplaats was de voormalige vuilstort (de Dwinger) aan de Blikvaart nabij St. Annaparochie. Bij aanvangst van de wedstrijd lag

het water er vriendelijk bij, maar rond 15.30 uur werden de vissers getrakteerd op een hevige plensbui. De vangsten waren sterk wisselend: de vissers aan het begin en het eind van het parcours vingen brasem, terwijl de vissers in het midden geen leven zagen. Na afloop van de wedstrijd werd er nog even gezellig bijgepraat met een hapje en een drankje. De uitslag was als volgt: 1. F. Temme 3610 gram 7 vissen 2. J. Hoff 2275 gram 2 vissen 3. J. vd Laag 1920 gram 18 vissen 4. J.R. den Boer 1425 gram 5 vissen 5. J.R. de Boer 175 gram 3 vissen De overige vissers hadden niets gevangen of boden geen vis aan ter weging. De grootste vis werd gevangen door Jan Hoff, hij ving een brasem van 48,9 cm ◆

Met deze slogan vraagt het MS Fonds aandacht voor de ruim 16.000 MS patiënten in Nederland. Iedereen met 2 uurtjes tijd over kan al helpen, door collectant te worden! MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het is de meest invaliderende aandoening onder jonge mensen. Ook kinderen kunnen MS krijgen. Het aantal MS patiënten groeit elk jaar, omdat er nog geen medicijn voor de ziekte gevonden is. Pamela Zaat, landelijk coördinator MS Fonds: “Omdat MS in vele soorten en maten voorkomt en MS niet altijd heel zichtbaar is voor de buitenwereld, is er soms veel onbegrip voor MS patiënten. Het MS Fonds helpt MS patiënten met coaching en voorlichting en financiert wetenschappelijk onderzoek. Het MS Fonds zoekt nieuwe collectantenvoor de Nationale MS Collecteweek in november. “Kom ook in beweging voor de MS patiënten! Beweeg voor de MS patiënten die door hun ziekte soms noodgedwongen moeten stoppen met bewegen! Wilt u zich opgeven als collectant in uw woonplaats of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pamela Zaat via (010) 591 98 39 of surf naar www.nationaalmsfonds.nl ◆


WIJ RUIMEN OP

20%-50% KO R T I N G op de zomercollectie gewoon een goede zaak

Seerob 21 - 9051 VA Stiens

C1000 Kooistra Voordeel Hartevelt Jonge Jenever liter fles

10.69

9.49

Hamlappen varkensvlees kilo

6.78

3.48

bak 500 gram

1.99

0.99

Hollandse bloemkool

4.99

Gemarineerde kipkarbonade kilo

Witte druiven zonder pit

2.49

per stuk

2 kratten Ă 24 flesjes alcohol onder de 16, nog even niet

21.38

15.88

C1000 Jong belegen kaas

0.89

Ovenvers landbrood meergranen licht/donker of mais. Gesneden en verpakt 1.75

Heineken Bier

in hersluitbare verpakking kiloprijs

6.99

5.99

Ardenner Boterhamwordt

1.49

100gram

0.87

0.49

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden in de folder die vanaf deze week, wekelijks bij u door de bus komt Openingstijden: maandag t.m woensdag 8.00 - 20.00 uur - Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur - Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Stienser Omroeper

11


: 100% Veteranendag E Dockingacollege Ferwert voor de voor Friezen 4e keer op rij 100% geslaagd. Friesland krijgt op Zaterdag 28 XAMENRESULTATEN ALWEER

juni voor de eerste maal een eigen Veteranendag.

De landelijke Veteranendag in Den Haag op Zondag 29 juni is namelijk voor veel oudere veteranen te ver weg. “Dat kunnen ze waarschijnlijk fysiek niet meer aan” zei voorzitter Otto de Vries van de Stichting Veteranen Friesland. De Vries schat dat in Friesland achthonderd veteranen wonen ◆

Het Dockingacollege te Ferwert verzorgt onderwijs voor Vmbo beroepsgericht, Vmbo theoretisch en Havo/Vwo. Leerlingen die de vierjarige opleiding Vmbo theoretisch volgen hebben de mogelijkheid deze af te sluiten met een examen in Ferwert.

Dit cursusjaar hebben 23 leerlingen examen gedaan in de theoretische leerweg. Van deze 23 wisten maar liefst 23 in keer het examen te halen. Geen enkele leerling had de herkansing nodig om te slagen. Daarmee heeft het Dockingacollege te Ferwert voor maar liefst de vierde achtereenvolgende keer alle examen kandidaten geslaagd. Een prestatie waar in de eerste plaats de kandidaten zelf trots op kunnen zijn maar ook het personeel van het Dockingacollege te Ferwert. Volgende week woensdag 25 juni ontvangen de leerlingen tijdens een feestelijke avond hun welverdiende diploma. Het is weer een bewijs dat ook kleine onderwijseenheden op het platteland prima onderwijs leveren ◆

Nauwe samenwerking tussen Palet en Stichting Welzijn Middelsee Ouderenzorgorganisatie Palet en Stichting Welzijn Middelsee in Stiens hebben besloten in nauwe samenwerking het aanbod van voorzieningen en activiteiten voor ouderen integraal te gaan aanbieden in de gemeenten Leeuwarderadeel en Menaldumadeel ◆

Ingezonden VOETBALLERS STIENS EISEN …. Als reactie op het artikel in de LC d.d. 17 juni jl. "Voetballers Stiens eisen...." wil ik graag het volgende opmerken. Reeds een geruime tijd zijn de voetbalverenigingen CSL en VV Stiens in gesprek met de gemeente over de problematiek met betrekking tot de huidige velden. De gesprekken met de gemeente zijn voortvarend, zeer prettig en effectief. De betrokken partijen hebben begrip en respect voor elkaars standpunten. Gezamenlijk zijn wij er van overtuigd dat dit uiteindelijk zal leiden tot een goed resultaat. Alle 3 partijen hebben gezamenlijk een bijdrage geleverd aan het rapport "Kunstgras", hetgeen afgelopen dinsdag 17 juni jl. aan het collega van B&W is overhandigd. Ook hier hebben alle partijen de waardering voor het huidige overleg uitgesproken. Er wordt naar beide verenigingen geluisterd. Er is absoluut de wil bij de gemeente aanwezig om de problemen gezamenlijk op te lossen. In het artikel van 17 juni jl. is het goede overleg niet naar voren gekomen, langs deze weg willen wij dit wel benadrukken◆ F. Fennema Voorzitter VV Stiens

Ynslach: Vetheid van waddenklei en dichterlijke klanken Op 28 juni 2008 vindt voor de derde keer Ynslach in LOFT Oedsmawei 17, Boksum plaats om 20.30 uur. Muziek, poëzie en improvisatie zijn de sleutelwoorden. Ynslach wil verrassen, verlichten en verpletteren.

Mevrouw Roeli Mossel, regiomanager NW Friesland van Palet en de G. Elverdink, directeur Stichting Welzijn Middelsee waren de ondertekenaars.

JEUGD- EN JONGERENWERK STICHTING WELZIJN MIDDELSEE STIENS

Activiteit 1 dag model

Op donderdag 8 mei en vrijdag 13 juni hebben we twee succesvolle middagen gewerkt aan 1 dag model. In totaal heeft de fotografe Elisabeth 16 meiden voor de camera gehad. ''Wat een natuurtalentjes'' waren haar woorden. Natuurlijk willen we graag deze fotogenieke dames met u delen. Hopelijk volgend jaar nieuwe talentjes! (www.elisabethfotografie.nl) ◆ Stienser Omroeper

12

Elmar Kuiper treedt op met zijn broer Remco Kuiper in samenwerking met de Rebound Boogie Bent. Een optreden waarin niets is wat het lijkt en alles is wat het niet lijkt. De gebroeders Kuiper laten zich inspireren door de vette Bildse klanken terwijl de Rebound Boogie Bent z'n stinkende best doet er een heerlijke potpourri van te maken. De Rebound Boogie Bent (Hendrik Elings, Hein Jaap Hilarides, Johan Kramer) heeft, na de succesvolle tournee de "Klaine Kerktocht" met o.a. dichters als gastspelers, de smaak van de poëzie te pakken. Het afgelopen seizoen toerden zij met de jonge Friese dichter/filmmaker Sytse Jansma. Hun muziek blijkt goed te matchen met dichterlijke aspiraties. Remco Kuiper treedt de laatste jaren meer naar voren als dichter. Twee gedichten van zijn hand werden onlangs opgenomen in de bloemlezing: 'Het goud op de weg, de Friese poëzie sinds 1880'. Zijn voordrachten kenmerken zich door rust en intensiteit. Remco draagt zijn poëzie uit het hoofd voor. Elmar Kuiper schrijft naast poëzie ook toneel en proza. Op het Frysk Festival 2008 is hij één van de uitgenodigde gasten op het internationale poëzieprogramma dat op 23 augustus in de Prinsentuin wordt gehouden. Reserveren: kijk op www.ruimtevoorinspiratie.nl. Tel: 058-2159796 ◆

Mooie oranje foto’s op regiostiens.nl De oranje foto’s druppelen langzaam binnen bij de startpagina van de regio Stiens. De website www.regiostiens.nl wordt met de dag beter bezocht verteld Arjan Renkema van Digiproducts, dit merken wij ook aan het aantal foto`s die worden ingestuurd.

Ondanks de wat trage start blijven de beheerders van de foto wedstrijd kritisch wat betreft de ingestuurde foto’s, het moeten natuurlijk wel foto`s zijn uit de regio. Inmiddels kan er ook al gestemd worden op de ingestuurde foto`s. Om misbruik te voorkomen, kan dit pas nadat men zich heeft geregistreerd. Een week na de finale zullen de 5 oranje foto`s met het hoogste gemiddelde cijfer een mooie prijs in ontvangst kunnen nemen. Dit wordt o.a. mogelijk gemaakt door de bedrijven die te vinden zijn op de speciale EK pagina. Hierop is veel (lokale) informatie te vinden over de activiteiten rond de wedstrijden ◆

Oade oan de beltsjeblom Behiplik dunsereske, mimert wat oer justerjun. Unhearber tinkelbeltsje, trijedielich pakje oan. Se doarmet wat om en flustert wat nei oer it feest justerjun yn de rein. It suzet noch nei, op de sinneskyndei yn de skittering fan't kleare ljocht. Beskieden roffelsolo fan een reintsje yn de wyn bedrjipt it teare lyfke, fleurich klaaid yn simmerpronk De rok dubbelteard, optugd as wie't noch feest, dunske yn simmerwyn, fleurich-op mei triljende sliertsjes, foarbygongers yn de besnijing, it hert tilt derfan op. Een brekber skimerlampke, yn de seftsiden jun. Junstwirre, boartesdinkje, it fioelspul fan de wyn. As yn een salon, bylden fan earder tiid, se bedimmet har omdat it sa heart. Unbidich grut feest yn ferpletterjend rose en se bliuwt de hiele simmer moai. Coby Smits


op Onderhoud

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten De particuliere verkoop stopt dit seizoen op 5 juli tot deze dag houden wij:

OPRUIMING • Bomen in container • Struiken, Heesters en Vaste planten • Cyclamen, Geraniums en Knolbegonia’s • Perkplanten, Terrasplanten en Hangpotten • Buxus, Japanse Esdoorn etc

Jaap de Jong Leyesterhegedyk 72, 9077 TV Vrouwenparochie info@friesespil.nl

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Voegbedrijf Braaksma

R. Kort AUTORIJSCHOOL STIENS Nieuwsgierig?

L

Kijk op onze vernieuwde website

www.autorijschoolkort.nl Bel of kom gerust langs voor de mogelijkheden. • • • • •

U komt te rijden in een Audi A3 sportback We hebben een zeer hoog slagingspercentage behaald Als het om kwaliteit gaat kan er maar één nr 1 zijn Voor auto, motor, aanhanger en bromfiets Ook vestiging vanuit Beetgumermolen.

seerob 10, stiens (058) 257 37 56 www.autorijschoolkort.nl•email:autorijschoolrkort@zonnet.nl

Geopend dagelijks van 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur. Zondags gesloten

Aan de weg tussen Oude Leye en Vrouwenparochie Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03

Op zoek naar goede opvang voor uw kind? Werkt u, of volgt u een studie en heeft u kinderopvang nodig, of zoekt u voor uw peuter een fijne plek om met leeftijdsgenootjes te spelen dan… biedt Stichting Welzijn Middelsee u: - gastouderopvang

daken en goten

(0-13 jaar)

- kinderdagverblijf

(0-4 jaar)

- naschoolse opvang

(4-13 jaar)

- vakantie opvang

(4-13 jaar)

- peuterspeelzalen

(2-4 jaar)

Voor informatie en aanmelding kunt u vrijblijvend onze uitgebreide brochures aanvragen

zinkwerk, Epdm, pvc

Stichting Welzijn Middelsee

(06) 11 91 84 98

Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Postbus 83, 9050 AB Stiens Tel: 058-2575220 e-mail: info@welzijnmiddelsee.nl www.welzijnmiddelsee.nl

r.kienstra9@chello.nl

Stienser Omroeper

13


THEMA: 'FAN GRÔND TOT MÔND'.

Bildtse Aardappelweken pakken uit met totaalprogramma HET BILDT - In het door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar van de Aardappel 2008 pakt de organisatie van de Bildtse Aardappelweken flink uit tijdens de zomermaanden.

De start vindt plaats op vrijdag 27 juni a.s. met een landelijk symposium voor de aardappelsector, onderzoekers, politici en geïnteresseerden. Het centrale punt van de Bildtse Aardappelweken is de boerderij van de familie van der Werff aan de Attesweg 29 (hoek Oude Bildtdijk) in Oude Bildtzijl.

Op het Bildt wordt de 'Solanum Tuberosum' al ruim 260 jaar verbouwd. Verleden, heden en toekomst van de aardappel worden besproken en verbeeld in tal van producties. Onder meer door een landelijk symposium, tentoonstellingen, excursies, kookdemonstraties en lekker te eten bij boeren op het erf. Samen met kunstenaars wordt op basisscholen en in boerenschuren een kunstproject rond de aardappel uitgevoerd. En op 11 oktober wordt het Tweede Bildts Kortfilmfestival gehouden. Hiervoor kunnen studenten van alle landelijke HBOinstellingen, afd. communicatie, nieuwe media, film en kunst films inzenden. Een bijzondere plaats neemt de buitenvoorstelling 'Sware Grônd' in. Op 29 en 30 augustus worden speciaal voor deze productie 'dansende landbouwmachines' van heinde en ver aangevoerd. Op muziek van Peter Sijbenga en naar choreografie van Grietine Molenbuur zal deze productie van Loet Hin absoluut tot de verbeelding spreken.

Programma: • 27 juni: landelijk symposium • 28 juni / 13 juli: Bildtse Aardappelweken • 29 / 30 augustus: buitenvoorstelling Sware Grônd • 11 oktober: Tweede Bildts Kortfilmfestival ◆

Daar is het symposium, de opening, het kweekveld, de historische tentoonstelling, de aardappelproeverijen, een beeldententoonstelling en informatie over de rest van het programma van de Bildtse Aardappelweken. Kunsttentoonstellingen De feitelijke Bildtse Aardappel weken worden gehouden van 28 juni tot en met 13 juli. Dat gebeurt verdeeld over acht schuren van historische boerderijen in de Noordfriese gemeente. Er is informatie over de historie van de aardappel, het productieproces of de moderne bedrijfsvoering. De diverse kunsttentoonstellingen in acht boerderijen zijn het grootste onderdeel van de Bildtse Aardappelkweken. Eén bedrijf stelt een kweekveld voor nieuwe aardappelrassen open voor bezoek en verschillende boeren geven rondleidingen in en rond hun boerderij. In de drie weekeinden zijn er verschillende kookdemonstraties van aardappelgerechten voor het publiek.

“Aardappel anders” Bildtstars bij atelier Arthouse in De Witte Klok Een aantal cursisten van atelier Arthouse hebben hun fantasie de vrije loop gelaten in het maken van een schilderij dat betrekking heeft op het jaar van de aardappel.

In de, naast het atelier gelegen, eetruimte van Arthouse is dit alles op 2 zondagen, in juni en juli, te bewonderen. Tevens kunt u op deze dagen info verkrijgen m.b.t. de cursussen en workshops voor het aankomende seizoen. Data: Zondag 29 Juni & zondag 6 Juli van 12.00 tot 17.00 uur. Arthouse, Nieuwebildtdijk 118 (ter hoogte van de Burdineweg) Oudebildtzijl/0518-400085. www.biancadegier.nl ◆

Tijdens de Bildtse Aardappelweken organiseren de kunstenaars van Kunstkring Uytland (deelnemers van de Slikwerkroute) een groepsexpositie met als titel "Bildtstars".

Bildts college vergadert in aardappelschuur Woensdag 18 juni j.l. vergaderde het Bildts college van burgemeester en wethouders in een aardappelschuur. Normaal gesproken vergadert het college iedere dinsdag op het gemeentehuis in St.-Annaparochie. Ter gelegenheid van de Bildtse aardappelweken heeft zij deze alternatieve locatie gekozen. Na de reguliere vergadering ontving het college agrariërs uit de aardappelsector op een zogenaamd aardappelspreekuur. Het gesprek ging over de toekomst van het aardappelteeltbedrijf. De gemeente hoort graag van de agrariërs welke rol zij zou kunnen spelen in de toekomstige ontwikkelingen ◆

“Veiligheidscheck” voor reiswebsites

Alle exposanten wonen en werken op het Bildt en directe omgeving, dus de inspirerende invloed van de jaarlijkse aardappelteelt op de alom aanwezige akkervelden, zal duidelijk te proeven zijn. Echter, kunstenaarseigen, zullen ook ongewone en verrassende interpretaties getoond worden. Expositie "Bildtstars"

De Witte Klok - Oudebildtzijl van zaterdag 27 juni t/m zaterdag 30 augustus. open zat en zon 13.00 - 17.00 uur. vrij entree www.slikwerk.nl ◆ Stienser Omroeper

14

Het aantal reizen en vakanties die via internet worden geboekt, neemt elk jaar toe. Het is geen overbodige luxe om te weten of het bedrijf achter de website bij ANVR is aangesloten of andere zekerheden biedt. Omdat dit voor de consument niet altijd eenvoudig is, is er nu www.zoekveilig.nl. Deze nieuwe website richt zich op het veilig zoeken en boeken op internet. De zoekmachine en startpagina heeft circa zevenhonderd online reisaanbieders gecontroleerd op het ANVR lidmaatschap. Ook is een groot aantal websites gecontroleerd op het lidmaatschap van SGR en Calamiteitenfonds ◆

Verschuiving vakantiegedrag We gaan steeds vaker op vakantie, gemiddeld 2,8 keer per jaar in 2007. In 2015 zal dat drie maal per jaar zijn. Nederlanders zijn ook bereid om meer geld aan vakanties te besteden. Met name senioren willen de komende jaren meer tijd en geld aan vakanties besteden. Korte hotelvakanties en stedenreizen zullen de sterkste groei doormaken (met zo’n vier procent per jaar). Belangrijke verklaringen hiervoor zijn: het groeiend aantal senioren, de behoefte om er regelmatig even tussen uit te zijn en de lagere prijzen. Wintersport en kamperen zullen wat minder populair worden. Ook daar is de veranderende structuur van de bevolking debet aan, plus de groeiende populariteit van andere vakantietypes.(Bron; CVO) ◆


Zijn ze helemaal gek geworden!!!

Grandioze opruiming bij No Problem

6 0 % % 0 3 20% 50%

Bij aankoop van

een rol GLASVEZEL 1 emmer lijm voor de halve prijs

40% tot wel 70% kortingen

op de zomercollectie!!!*

Bredijk 27 Stiens Tel (058) 257 11 07 Kars@colorsathome.nl

midden op de Langebuurt 058-2574610 *geldt niet voor spijkerbroeken!

Topslager Schreiber Maandag/dinsdag Schouderkarbonade 500 gram voor

Chimichurry burgers 4 stuks voor

375 95 2

Kipwokschotel met veel verse groente

3

500 gram Langebuorren 2, Stiens, tel. 058-2573622

Woensdag

Specialiteit van de week

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

95

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt kilo voor

Runder gehakt kilo voor

Donderdag Duitse Biefstuk 4 stuks voor

3 4

95 95

per kilo voor

Italiaanse Vinken 4 voor

Bretons Gehakt

5

00

Vrijdag/zaterdag Heerlijke Rollette’s

Hele week

7

95

500 gram

Griekse Wrap per stuk

Portie kant-en-klare Kip SatĂŠ Runder Rollade 100 gram voor

50

3 75 2 25 2 50 250 1

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 28 juni 2008

Voor (H)eerlijk vlees met traditie. Stienser Omroeper

15


De Klaverjasclub Organiseert voor de komende winter acht gezellige klaverjas avonden. En begint op:

Vrijdag 26 september 2008 Vrijdag 31 oktober 2008 Vrijdag 28 november 2008 Vrijdag 26 december 2008 Vrijdag 30 januari 2009 Vrijdag 27 februari 2009 Vrijdag 27 maart 2009 Vrijdag 24 april 2009 Er zal gestreden worden voor mooie vleesprijzen en natuurlijk een poedelprijs. Wie aan het einde van het seizoen over 6 wedstrijden de meeste punten behaalt, wint de wisselbeker met een extra verrassingsprijs. Waar?

In de Smalle Brug te Stiens Inlichtingen, inschrijvingen, opgeven bij:

Jappie Groenje (058) 257 5925 De Smalle Brug (058) 257 1263

Inleg per keer 3.50 euro De kaartavonden starten om 20.00 uur en aanmeldingen tot 19.30 uur

KNIP UIT EN BEWAAR

Stienser Omroeper

16

Omroeper 26 2008  

Stienser Omroeper

Omroeper 26 2008  

Stienser Omroeper

Advertisement