Page 1

deze week

2308

Burgerjaarverslag.... pagina 7,8,9 en 10

Straatspeeldag.... pagina 12

Stienzer Keatsdagen .... pagina 14

60e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Officiële ingebruikname ruiterpaden in Jelsum JELSUM - Onlangs besloot het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel om in de bospercelen te Jelsum ruitervriendelijke paden aan te leggen.

Stienser Omroeper is vernieuwd! De Stienser Omroeper in een nieuw jasje. De redactie en Brandsma Offset Ferwerd vonden dat het tijd werd voor een ander uiterlijk van de krant.

Een van de belangrijkste redenen voor de aanleg van de paden is het feit geweest om het ruiterverkeer uit het gemotoriseerd verkeer te halen.

Wekelijks valt de krant nu in een vernieuwde, frisse opmaak bij u op de deurmat. De krant brengt wekelijk nieuws uit de gemeente. De vaste rubrieken op pagina 2 blijven bestaan, zoals de colofon, de agenda en de kerkdiensten. Vanaf nu vindt u hier ook de bibliotheekberichten en de uitzendingen van Radio Middelsé.

Woensdag 28 mei heeft wethouder Keizer, door het onthullen van het bord, de ruiterpaden officieel in gebruik laten nemen. Amazone Sarina Mayer en enkele amazones uit de stal Selsum (Minne Hovinga) waren de eersten die het ruiterpad betraden. Het begin van de nieuw aangelegde ruiterpaden is gelegen op de hoek Skierhústerwei/ Brédyk te Jelsum. De totale lengte van de paden is circa 1000 meter ◆

Website

NIEUWBOUWPROJECT ZUIDERPOORT IN STIENS:

Mooi wonen en werken!

te een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor bedrijven die werk willen combineren met de rust en ruimte van het platteland. Bovendien is de weg LeeuwardenStiens sterk verbeterd na een ingrijpende reconstructie. Ook het openbaar vervoer is prima, waardoor men snel op de plaats van bestemming arriveert. Daarnaast is deze gemeente aantrekkelijk voor veel forensen, die hun werk in Leeuwarden hebben, maar toch willen genieten van de rust en de ruimte van een plattelandsgemeente die zelf van alles in huis heeft.

Leeuwarderadeel, met Stiens als belangrijkste hoofdkern, is een gemeente met een nog steeds groeiend inwonertal. Op dit moment wonen er meer dan 10.000 mensen in deze gemeente. Daarvan telt Stiens zo'n 7600 inwoners.

Voor al uw: • verbouw • onderhoud • renovatie • nieuwbouw • stallenbouw • utiliteitsbouw • molenbouw

De leegstand in de gemeente Leeuwarderadeel is het allerlaagst van de provincie Fryslân. Op zich geen wonder. Wonen en werken is er zeer aantrekkelijk. De afstand van de dorpen in Leeuwarderadeel naar Leeuwarden is kort, waardoor de gemeen-

Tegelijk met de vernieuwing van de krant, gaat ook de website: www.stienseromroeper.nl de lucht in. Styl*03 Design uit Ferwert heeft ervoor gezorgd dat u de krant voortaan ook digitaal op internet bekijken. Op de website kunt u alle informatie vinden over het adverteren en het plaatsen van kopij in de Stienser Omroeper. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om de kranten van het afgelopen kwartaal nog eens te bekijken ◆●

Kermis en kaatsen in Stiens STIENS – Van woensdag 4 juni t/m zondag 8 juni zijn in Stiens de jaarlijkse Stienzer Keatsdagen.

Het dorp Stiens bijvoorbeeld heeft een ruim voorzieningenniveau met een goed winkelbestand, een cultureel centrum, basisscholen en een groot sportcomplex met o.a. een openluchten binnenzwembad...

De Merkekommisje van KC de Boer heeft een afwisselend programma samengesteld, waarin uiteraard kaatsen centraal staat. De dames en heren hoofdklassers komen hun kunsten vertonen, maar net zo interessant zijn de derde BoerenPC, de Leeuwarderadeelpartij en de jeugdwedstrijden...

(vervolg op pagina 12)

(vervolg op pagina 14)


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o.

Stiens Dinsdag 3 juni

Hege Stins, Gereformeerde kerk Stiens Zondag 8 juni 09.30 u. mevr. A.A.D.Vegt-Vellenga, viering H.A.

Tweejaarlijks schoolfeest. (De Jint De Twilling en De Sprankel) Zaterdag 28 juni 2e triathlon Friesland. Info www.svfriesland.nl/stiensertriathlon.htm t/m 11 juli Expositie van schilder- en tekengroepen uit Britsum en Leeuwarden met als thema: Ja, Natuurlijk. Bibliotheek. t/m 13 Augustus Expositie van schilderwerken van Fokje v.d. Meulen in gemeentehuis

St. Vitus, Hervormde gemeente Stiens Zondag 8 juni 09.30 u. ds. G. Wessels, viering H.A.

Britsum

R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, Annaparochie Zondag 8 juni 10.15 u. M. en B. Wewerinke Woord- en Communieviering

Woensdag 4 juni 14.00-16.00 u. De Bakfiets komt weer langs.

Jelsum Zaterdag 14 juni 9.00 u. Oudijzer ophalen door k.v. CSL in Leeuwarderadeel 20.00 u. Concert van Orkest Koninklijke Luchtmacht op Dekema state Elke woensdag in mei t/m september 14.00 - 17.00 u. Open Kerk. In de Hervormde kerk.

Doopsgezinde gemeente Stiens Zondag 8 juni 09.30 u. da. m. Bakker-v.Kampen Gereformeerde kerk, Britsum Zondag 8 juni 09.30 u. Herdenkingsdienst, 40-jarig bestaan De Hoekstien. Na dienst feestelijke afsluiting

Hervormde gemeente, Cornjum, Britsum, Jelsum Zondag 8 juni 09.30 u. ds. M. Hulzebos. Heilig Avondmaal. Gereformeerde Kerk, Hijum-Finkum Zondag 8 juni 10.00 u. ds. D. Schreurs, Hogebeintum.

R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden Zaterdag 7 juni 19.00 u. Pastor L. Foekema met het Themakoor Woord- en Communieviering 10.00 u. Pastor J. de Zwart met Dominicuskoor Zondag 8 juni Eucharistieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden Zondag 8 juni 10.30 u. Pastor P. Bosma met Bonifatiuscantorij Eucharistieviering De Salvator, Archipelweg 133 te Leeuwarden Zondag 8 juni 09.30 u. en 11.45 u. Evangelist Ruurd Walinga thema: ‘Hoe kan ik mijn toekomst tegemoet treden?’ 19.30 u. Genezingsdienst spreker Kees Goedhart m.m.v. Lifesong

Ferwert Zaterdag 7 juni 9.00 - 12.00 u. Rommelmarkt in de loods van L. v.d. Beek Hogebeintumerweg 49

Leger des Heils, Tuinen 14-16 te Leeuwarden Zondag 8 juni 10.00 u. dienst o.l.v. majoor mevr. T. v.d. Wetering

Radio Berichten Middelsé

Bibliotheek Nieuwe aanwinsten

Woensdag

Peinkofer, Michael - De schaduw van Thot.

19:00 Middelsé Actueel Nieuws en achtergronden Presentatie: Wouter van der Wal Techniek: Marco Oosterhuis, Patrick Oosterhuis 20:00 The highway of country Countrymuziek Presentatie: Marty West Techniek: Marco Oosterhuis, Patrick Oosterhuis 21:00 Middelsé Actueel Nieuws en achtergronden (herhaling van 19:00) 22:00 Middelsé Non-stop Non-stop muziek

Een archeologe, gespecialiseerd in oud-Egyptische geschiedenis, gaat in de 19e eeuw op zoek naar een seriemoordenaar die Egyptische tekens achterlaat op het lichaam van onschuldige vrouwen. Historische roman. Jong, Jochem de - Het lotsoffer.

De strijd tussen de oergoden en de mensenstammen domineert de wereld, totdat de mensen het opnemen tegen hun scheppers. Science fiction.

Donderdag Hughes, Declan - Slecht bloed.

Een privé-detective keert na twintig jaar in Amerika wegens de begrafenis van zijn moeder terug naar Dublin, waar hij zich laat strikken om een verdwenen zakenman op te sporen. Thriller. Lang, Maureen - Vreugdekind.

Een vrouw vindt in een oud dagboek van haar betovergrootmoeder aanwijzingen voor de ziekte van haar jonge zoontje. Familieroman.

Opstandingskerk, Achter de Hoven 272 te Leeuwarden Zondag 8 juni 10.00 u. dhr. P. Wijngaarden

Braam, Conny - De Russische timmerman.

14.00 - 19.00 u. Bildt Beat. Voor gemeentehuis. Elke zaterdag in mei t/m september 11.00 - 16.00 u. Open Kerk. In de van Harenskerk. Tevens expositie.

Baptisten Gemeente Parkkerk, Leeuwarden Zondag 8 juni 10.00 u. ds. E. van Duyl

Een paranoïde man die als een kluizenaar in een caravan in de achtertuinvan zijn moeder woont, neemt drastische maatregelen als blijkt dat een Rus zijn moeders huis verbouwt. Roman.

Veenwouden Zaterdag 7 juni

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

St. Annaparochie Zaterdag 16 augustus

13.30 u. Theun de Vries Wandeltocht met verteller Douwe Kootstra ◆

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. Zondag 8 juni 09.30 u. ds. C.M. de Vries Gereformeerde kerk Ferwert

Kijk op www.stienseromroeper.nl voor tarieven, aanlevering of kijk in ons archief

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 9 juni 2008. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl

Pake-beppe dei

Paulien woont met haar ouders in de hoofdstad van Bangladesh. Haar vader is daar ambassadeur. Haar ouders hebben maar weinig tijd voor haar en op een dag besluit ze weg te lopen. Leesboeken B; vanaf ca. 9 jaar.

Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's.

Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper@planet.nl Advertentietarieven: e 0,23 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906 Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Stilton, Geronimo - De rimboe in met Patty Spring!

Op woensdag 21 mei hield CBS De Sprankel haar pake-beppe dei. Veel grootouders maakten van de gelegenheid gebruik om onze school van binnen te bekijken. In drie sessies kwamen de grootouders in de verschillende groepen. Volgens sommige grootouders waren de verschillen met vroeger wel erg groot. In de gezamenlijke pauze werd er gezellig koffie en thee gedronken. De kinderen en hun grootouders reageerden heel enthousiast ◆

Skilhiem voor thuiszorg,

verpleging & verzorging en dienstverlening

Verspreidingsgebied: Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Oude Leije, Finkum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie.

Publicist f.l.: Guus Vries. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.

Stienser Omroeper

2

De muis Geronimo Stilton wordt uitgenodigd om met natuurredders Patty Spring en haar broer naar Australië te gaan. Leesboeken B; vanaf ca. 9 jaar. Prochazkova, Iva - Eliska.

De 13-jarige ballerina Eliska (ikfiguur) wil indruk maken op de vijf jaar oudere Sven op wie zij verliefd is. Ze krijgt een vreselijk ongeluk dat haar leven helemaal in de war gooit. Leesboeken C; vanaf ca. 14 jaar ◆

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Stiens

Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157.

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

www.paletgroep.nl

Vrijdag 19:00 Een uur cultuur Informatie en rapportages over culturele zaken Presentatie: Coby Smits, Bert Kok, Theo Smits, Sieds Rienks, Meint de Haan, Bert Fennema Techniek: Menno Atema

Loon, Paul van - Dolfje Sneeuwwolfje.

Dolfje en Noura horen rare geluiden in het bos en ze worden bekogeld met hopen sneeuw. Ze gaan schuilen in het huisje van Opa weerwolf. Leesboeken A; vanaf ca. 7 jaar. Ollivier, Reina - De tijger van Paulien.

internet: www.stienseromroeper.nl

Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.

Törnblom, Mia - Wees zelfbewust.

Een boek over eigen personal coaching. Informatief BRUIN Geestelijk leven Zelfverwerkelijkheid.

10:00 Middelsé Actueel Nieuws en achtergronden (herhaling van woensdag) 17:00 Geestelijke Noten Muziek op verzoek Presentatie: Roelie Groenewoud Techniek: Henk van der Heide 18:00 Tsjerke yn beweging Kerkelijk nieuws Presentatie: Roelie Groenewoud, Joukje Deelstra Berichten: Lodewijk Born Techniek.: Henk van der Heide 19:00 Middelsé Non-stop Nonstop muziek 19:30 Gemeenteraad Rechtstreekse uitzending van de raadsvergadering uit een van onze gemeenten. Als er geen vergadering is hoort u Omrop Fryslân.

Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363 Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22

Zaterdag 18:00 Number One Muziek en info voor en door jongeren Presentatie: Marco Oosterhuis en Tjerk Seffinga 19:00 Radio Active Infotainment Presentatie en techniek: Hendrik Dankert en Arjen Tuinstra 20:00 Relax FM Popmuziek Presentatie en techniek: Henk Schippers

Zondag 09:00 Rjochtstreekse Tsjerketsjinst Rechtstreekse uitzending kerkdienst 11:00 Tsjerke yn beweging Kerkelijk nieuws (herhaling van donderdag) 12:00 De Torenvogel Piratenprogramma Presentatie en techniek: Paulus Kingma 15:00 The highway of country Countrymuziek 16:00 Een uur cultuur Informatie en rapportages over culturele zaken 20:00 Middelsé FM Prettig gestoord muziekprogramma Presentatie: Alex de Valk, Annette Trampe. Techniek: Alex de Valk ◆

de sulveren

RINKELBEL fan dizze wike:

De spiegel vleit niet


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen - vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 0582574097

Te huur: Vak.bung. (6-7p) op bungalowpark Ermerzand in Erm (Drenthe) Omg: meer, strand, bos. aanw: tennis-golfbaan, overd. zwembad, winkel, restaurant en snackbar. Tel. 058-2573307

openhaard Hazewindus hout reserveer alvast, afname i.o. Ferwert 0518-413130 Te koop vouwwagen merk Jamet-type Arizona (8pers) Info na 18.00 uur 0582574812 Te koop: zgoh caravan Beyerland Vitesse 380-2 bj’90 APK gekeurd. Veel extra’s o.a. fietsenrek stalling mogelijk €2000,- 0582572145

2 jonge poesjes 058-2571242 TK hoge gr. kinderw.+inzet wandelw.+voetenz.+deken 12gs €75,- tel. 058-2571273 Zeer goed onderhouden luxe Dethleffs Rondo 400 hk caravan . Bouwjaar 1995. Extra's: nieuwe isabella penta voortent/luifel met afritsbare zijwanden/boiler/toilet/fietsenrek/mover/ ringverwarming/stabilisator trekhaak en disselslot tel. 06-22536586

JUNY

FUOTBALMOANNE Deze actie is geldig van 2 t/m 7 juni 2008

Bôle fan de Moanne:

ARDEENSKEBÔLE, fan 1.24

foar 1.00

SÛKELADE-KOKOS CAKE fan 1.10

foar 0.85

FUOTBALBROADSJES

3+1 fergees

Stienser Omroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

23

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tijden: 09.00 - 12.00 uur Tel.nr.: 058-2576677 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

Gevonden voorwerpen -MP3 speler (gevonden op de route -Stiens-St.Annaparochie) Verloren voorwerpen -Axa fietssleutel met rood label -Metalen armband (bewerkt) Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

.

Ontvangen aanvragen: • Reguliere bouwvergunning 20080054 de heer F. Overeem Smelbrêge 2 en 3 te Stiens voor het veranderen van de voor- en achtergevel (nr. 2) en het samenvoegen van de panden, plaatselijk bekend Smelbrêge 2 en 3 te Stiens. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20080055 de heer A.D. Wassenaar Nijlânsdyk 8 te Cornjum voor het plaatsen van een loods/berging, plaatselijk bekend Nijlânsdyk 8 te Cornjum. • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20080057 de heer H. Bos Ipestrjitte 7 te Stiens voor het vergroten van de woning en berging, plaatselijk bekend Ipestrjitte 7 te Stiens. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-9009 (NUON)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon (058) 2660000 (nachttelefoon 06-53772791)

Brug Stienser Hegedyk langer open De provinciale brug in de Stienser Hegedyk (N393) bij Vrouwbuurstermolen blijft voorlopig nog open. De voorbereidingswerkzaamheden vragen meer tijd dan verwacht. De wegomleiding die eerder is aangekondigd, komt hiermee te vervallen.

De geplande werkzaamheden maken onderdeel uit van het project de Noordelijke Elfstedenvaarroute van de gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het project maakt onderdeel uit van het Friese Merenproject

.

Stienser Omroeper

4

Wurklist riedsgearkomste fan tongersdei 5 juni 2008

Gevonden en Verloren voorwerpen

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van een of meer gemeentelijke besluiten. Binnen zes weken na de dag die volgt op de datum van verzending van de beschikking (= verleende vergunning) of van de publicatie van het besluit kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis, tel.nr. (058) 257 6666

.

Afgegeven bouw/ gebruiksvergunningen. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20080041 voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Bjirkehôf 3 te Stiens. • Reguliere bouwvergunning 20080013 voor het oprichten van een showroom, plaatselijk bekend Seerob 7a te Stiens. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20080048 voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Truerderdyk 15a te Stiens. • Gebruiksvergunning LEE/1314 voor het gebouw; Gereformeerde Kerk “Bethel”, plaatselijk bekend Lege Hearewei 9a te Hijum

.

Stiens, 2 juni 2008. J.J. Kingma, secretaris drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Fragehealoere riedsleden 5. Fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 15 maaie 2008 Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan b&w oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht 8. Meidielings fan it kolleezje fan b&w oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 9. Ferlingjen fan de stjoertiid tawizing Stichting ‘Radio Middelsee’ 10. Milieu Advies Dienst – Untwerpbegrutting 2009 en de Mearjierre - rûzing 2010-2012 11. Jierrekken en jierferslach 2007 12. Kadernota 2009 en maitiidsnotysje 2008 Toelichting: Ad 2. Vaststellen agenda De fractie van GBL stelt aan de raad voor aan de agenda het punt ReststoffenEnergieCentrale (REC) toe te voegen.

Spreekuren gemeenteraadsfracties Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente? De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren worden gehouden op dinsdag 3 juni 2008. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: Gemeentebelangen: van 19.00 19.30 uur; PvdA: van 19.30 - 20.00 uur; CDA : van 19.00 - 19.30 uur; VVD : vanaf 19.30 uur; FNP : fan 19.00 - 19.30 oere

.

U bent van harte welkom!

Accountant De raad heeft de verantwoordelijkheid om de gemeente financieel gezond te houden. Steun hierbij krijgt de raad, naast van het college van B&W en de ambtenaren, van o.a de accountant. Het is de taak van de accountant om in opdracht van de raad te controleren of het college van B&W een juiste opgave gedaan heeft van de financiele ontwikkelingen in de gemeente over 2007 in de Jaarrekening en het Jaarverslag. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Aan het begin van de vergadering is de accountant aanwezig voor het geven van een toelichting op de controle en op zijn bevindingen en aanbevelingen. Ad 9. Verlenging zendtijdtoewijzing Radio Middelsé Het college van B&W stelt aan de raad voor een positief advies te geven aan het commissariaat voor de Media over de verlenging van de zendtijdtoewijzing aan de Stichting Radio Middelsé voor een nieuwe 5-jaarlijkse periode. Ad 11. Jaarrekening en jaarverslag 2007 Over het jaar 2007 heeft het college van B&W jaarstukken gemaakt: het beleidsmatige jaarverslag en de financiele jaarrekening. Aan het begin van de vergadering heeft de accountant zijn oordeel over deze stukken toegelicht vanuit financieel perspectief. De raad beoordeelt de jaarstukken niet alleen in financieel, maar ook in beleidsmatig en politiek opzicht. Belangrijke vraag daarbij is of de voorgenomen doelen zoals opgenomen in de begroting van 2007, gehaald zijn. Ad 12. Kadernota 2009 en voorjaarbijstelling 2008 Het college houdt de raad op de hoogte over de uitvoering van de begroting 2008 in de eerste maanden van dit jaar. Het inzicht over de huidige stand van zaken in deze voorjaarsbijstelling, gevoegd bij het inzicht in de uitkomst van vorig jaar (Jaarrekening 2007, agendapunt 11) ondersteunt de raad bij het aangeven van de prioriteiten voor volgend jaar. In de Kadernota doet het college een voorstel voor de financiele uitgangspunten die het wil hanteren bij het opstellen van de begroting voor 2009 en een voorstel voor de prioriteiten voor 2009. De raadsleden hebben eerder in een tweetal bijeenkomsten aangegeven in welke richting zij meer of minder inspanning van de gemeente willen. In het opiniërende deel van de vergadering geven de fracties hun oordeel en wisselen met elkaar en het college van B&W hun argumenten uit. De raad bepaalt daarbij of een onderwerp voldoende besproken is voor een besluit in de volgende vergadering. De raad kan echter ook tot de conclusie komen dat in deze vergadering al een besluit genomen kan worden als hamerstuk. In dat geval besluit de raad onmiddellijk na afronding van de discussie. U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de agenda staan. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de griffier. De griffier, Ton Rutten, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 op dinsdag, woensdag en donderdag en per e-mail via a.rutten@leeuwarderadeel.nl. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks via radio Middelsé volgen (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel.nl onder het kopje politiek, bestuur en organisatie/bestuurlijk nieuws en liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

.

De heer Aughsteen ontving certificaat “Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap” Dinsdag 27 mei jl. was het een feestelijke dag voor de heer Aughsteen. Op deze dag overhandigde burgemeester Ter Keurs hem het certificaat “Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap”en feliciteerde hem met deze belangrijke toekenning.

.

Uiteraard ging de felicitatie vergezeld van een mooi bos bloemen

Op de foto overhandigt de burgemeester het belangrijke document aan een enthousiaste heer Aughsteen.

Openbare vergadering “kleine welstandscommissie” De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/politiek.b estuurenorganisatie/gemeenteberichten. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht de heer J. Hoekstra, telefoonnummer 058-2576644, e-mail; j.hoekstra@leeuwarderadeel.n

.

Gemeentepagina in een nieuw jasje Tijden veranderen. Soms is het goed als iets wordt aangepast aan de normen van deze tijd. De gemeentepagina van Leeuwarderadeel was daar aan toe. Vroeger was het nieuws op deze pagina niet zo uitgebreid als tegenwoordig. Omdat de informatie steeds maar groeit, is het gevaar dat de pagina minder overzichtelijk wordt. Grafisch ontwerper Edgar Kruijer van Transform Housestyling heeft een nieuwe opzet gemaakt voor de pagina. Met meer foto's erin voor meer beleving. Bovendien heeft hij pictogrammen ontworpen, om de rubrieken overzichtelijker te maken. Die pictogrammen is in het begin even wennen. Je moet ze eerst leren kennen. Maar na een tijdje wordt het steeds meer duidelijk en dan is het overzichtelijker. Soms is het moeilijk een oude jas weg te doen, maar je als eenmaal aan de nieuwe gewend bent, is het fijn en kun je er weer even tegen. En zo is het ook met deze pagina!

.


NAMENS DE CDA FRACTIE, AGDA WACHTER

Een goede en zorgzame samenleving; ook in de toekomst “Nederland heeft het vermogen om een zorgzame en goede samenleving te realiseren ook in de toekomst”, zo stelde minister Donner op de algemene ledenvergadering van het CDA. Waarom? Nederland kent toch een sociaal stelsel? Dit stelsel, zo gaf minister Donner aan, werd ontwikkeld in de jaren dertig van de vorige eeuw. Arbeid was toen iets waarbij mensen ook beschermd moesten worden door loon. Arbeid was fysiek zwaar en de werkdagen waren lang. De arbeidsmarkt is ingrijpend veranderd. Mensen ontlenen waardigheid en maatschappelijke betrokkenheid aan hun werk. Daardoor zijn mensen in 2008 meer geholpen bij werk dan bij thuiszitten. Daarom is men een aantal jaren geleden begonnen met het aanpassen van het stelsel van sociale zekerheid. Voor de WAO en de bijstand is de doorstroom toegenomen en mensen ervaren het betrokken kunnen zijn bij de samenleving als goed. Andere aanpassingen die nodig zijn volgens minister Donner is de werkleerplicht voor jongeren tot 27 jaar en WW met werkplicht. Een ongelofelijk moeilijk proces is het nadenken over jongeren en de Wajong. Jongeren met een handicap komen, als we niet uitkijken massaal, aan de rand van de samenleving te staan. Wat doet dat met je als je een heel leven lang mag toekijken en niet kunt deelnemen aan die samenleving? Is een gedeeltelijke participatie, binnen de grenzen van je mogelijkheden dan niet veel zinvoller? Maakt dat het leven niet veel waardevoller? En natuurlijk, voor die jongere die echt niet kan deelnemen en we moeten daarbij met name ook denken aan jongeren in instellingen,moet een goede uitkering gegarandeerd blijven. “We moeten met onze wetgeving meer gericht zijn op werk en de waarde van werken”.volgens minister Donner. Daarnaast spelen nog een aantal andere factoren een rol. Voor iedereen in de samenleving geldt dat banen veranderen. Het werk dat je zeven jaar geleden deed is door de komst van ict volledig veranderd. Dat vraagt om permanente scholing. Banen zijn vaak niet meer voor het leven. Onze samenleving en haar inrichting is afhankelijk geworden van de wereld die veranderd is in een werelddorp. Deze veranderingen gaan door. Nederland zelf vergrijst, we leven langer in goede gezondheid. Tegelijkertijd is het aantal jaren werken per Nederlander ten opzichte van het verleden afgenomen. We werken minder jaren. Vanaf 2011 stoppen 2 keer zoveel mensen als er beginnen op de arbeidsmarkt. Rond 2020 zijn er in de publieke sector, onderwijs en zorg bijna 1 miljoen extra mensen nodig. De arbeidsmarkt zelf krimpt met 1 miljoen mensen. Tegelijkertijd zijn er nu 1 miljoen mensen waaronder jongeren en Wajong jongeren die Voor landwerkzaamheden niet mee kunnen doen. Dan is op ons biologisch bedrijf er niet gekeken naar de andein FINKUM zoeken wij re sectoren zoals de landbouw. Al deze factoren bij in juni/ juli tijdelijke elkaar maakt volgens minister Donner dat we onze visie EINDEX.SCHOLIEREN max. 7 uur per dag op arbeid moeten herijken om de zorgzame samenleving Interesse? Bel dan: ook in de toekomst te kunnen (058) 257 11 41 of garanderen voor iedereen die (06) 12 81 33 60 haar nodig heeft◆

Loodgieters- & Installatiebedrijf

daken en goten zinkwerk, Epdm, pvc

BOONSTRA Totaal installateur Voor al uw

(06) 11 91 84 98

r.kienstra9@chello.nl

Marian Hondentrimsalon Al bijna 15 jaar het vertrouwde adres voor uw hond kijk op de vernieuwde website!!

www.hondentrimsalonmarian.nl

• • • • • • • • •

Dakbedekking Zinkwerken Elektra Centrale verwarming Airco Gas Water Sanitair Riool ontstoppingen

www.boonstra-installaties.nl Seedûker 7, 9051 VB Stiens tel 058-2574689

Seerob 10 Stiens • tel 058 257 37 56

Openingstijden:

www.jemanicleaning.nl

Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag: • GLAS • GEVELS • GEBOUWEN

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

BIJVERDIENEN?

28 JUNI 2E TRIATHLON FRIESLAND

Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Groot sportspektakel in Stiens Mede dankzij de meer dan 50 lokale en regionale (co)sponsoren is het de triathloncommissie van SV Friesland weer gelukt deze boven-regionale triathlon te Stiens op 28 juni 2008 voor de tweede maal te organiseren. De eerste 100 deelnemers hebben zich al weer ingeschreven. Ook al een even zoveel vrijwilligers. Dit jaar een nog professionelere aanpak met een elektronischetijds registratie en uitslag verwerkingen. Zo kan aan de deelnemers een stukje extra service worden geboden. Team triathlon

Naast de individuele deelneming is een belangrijk speerpunt in deze triathlon is ook de teamtriathlon. In samenwerking met de Nederlandse triathlon Bond (NTB) wordt ook dit jaar in Stiens hier weer speciale aandacht aanbesteed

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

om zo meer deelnemers te krijgen aan de triatlonsport. Men kan zich hier als team opgeven voor zowel de kwart ( 1km zwemmen, 40km fietsen en 10 km lopen) als de achtste triathlon. (500 m zwemmen, 20km fietsen en 5km lopen Een team bestaat hieruit een zwemmer, fietser en loper. Vorig jaar waren er al een 25-tal teams actief in Stiens. Verbeterde parkoersen

Na evaluatie is in verband met de veiligheid het fietsparcours aangepast. Verder heeft het loopparcours ook een kleine wijzigingen ondervonden om nog meer in een autoluwe omgeving te kunnen lopen. Tevens is de triathlon opgenomen in de verenigingscompetitie en zijn er ook nog individueel punten te verdienen.

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l Prijzengeld

Verder is er in tegenstelling tot bij vele andere triathlons een prachtig prijzenschema voor iedere categorie. Ook voor het parcoursrecords zowel voor de 1/8 als 1/4 triathlon is er extra prijzengeld te verdienen.

Informatie en inschrijvingen/opgave

Voor de meest actuele informatie (starttijden) en inschrijving kunt u terecht op de prachtige website www.svfriesland.nl/stienstriathlon.htm◆

Stienser Omroeper

5


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Woensdag 4 juni Kaatsen (Kaatsveld, Stiens) 16.00. u. Merkepartij (Kaatsveld, Britsum) 16.00. u. Ledenjeugdpartij

Donderdag 5 juni Kaatsen (Kaatsveld, Stiens) 10.00. u. Boeren PC

Vrijdag 6 juni Kaatsen (Kaatsveld, Stiens) 15.00. u. Dames Hoofdklasse KNKB

Uitslagen afdelingscompetitie federatie Tusken Waed en Ie Op 23 mei vond in Stiens de 1e wedstrijd plaats van de afdelingscompetitie van federatie Tusken Waed en Ie. Uit 8 dorpen deden 29 partuur mee in verschillende categorieën. Hierbij was als gastdorp Niawier aanwezig. Het weer was goed en er werd meestal spannend gekaatst. De dagprijzen werden als volgt uitgereikt: Welpen poule A

Zaterdag 7 juni Kaatsen (Kaatsveld, Stiens) 10.00. u. Leeuwarderadeelpartij (Kaatsveld, Jelsum) 11.00. u. KNKB kaatsen jongens (Kaatsveld, Ferwert) 13.00. u. Federatie Tusken Waed en Ie , del +verliezersronde (Kaatsveld, St. Annaparochie) 10.00. u. Barradeelpartij afd. en del

1e prijs Stiens 1: Kevin Jordy Hiemstra en Edser Rijpstra Welpen poule B

1e prijs Niawier: Roelof Jan Allema en Thomas Kingma Pupillen meisjes

1e prijs voor Froubuurt: Annet Bierma, Rianne Krol en Esmay Roersma 2e prijs voor Hallum: Esther Boonstra en Willemien Houtsma

Korfbal (Korfbalveld, Hijum) 12.45. u. MNenW c1 - TDK c2 14.00. u. MNenW a1 - Tietjerk a1 15.30. u. MNenW 1 - Zunobri 1

1e prijs voor Hallum: Christiaan Vlasman, Rick Borsje en Jelmer Andries Jippes

Zondag 8 juni

1e prijs voor Stiens 2: Niels vd. Kooi en Leon Heidinga

Kaatsen (Kaatsveld, Stiens) 12.00. u. Heren Hoofdklasse KNKB (Kaatsveld, Jelsum) 11.00. u. Kaatsen ‘wilde’ ledenpartij

Biljartseizoen ‘De Nastoot’ afgesloten Vrijdag 23 mei vond de prijsuitreiking plaats van de felbegeerde wisselbeker voor het biljartseizoen 2007/2008 van de nog jonge biljartclub De Nastoot.

Plaats van handeling was natuurlijk in het altijd gezellige cafe De Kern. Hier wordt in de sfeervolle bovenzaal de competitie gehouden. Eerst werd in een korte toespraak door de voorzitter teruggeblikt op het seizoen. Na een aarzelende start was er sprake van een spannende competitie en een dusdanige aanwas van leden dat het bestuur zich genoodzaakt zag een ledenstop in te voeren. Ook werden de gastheer en gastvrouw, Fred en Juan, speciaal bedankt want mede door hun gastvrijheid werd er elke week weer in een zeer ontspannen sfeer gestreden om de caramboles. Overtuigende winnaar van de eerste wisselbeker was dhr. Foppe Kooistra. Door een constant niveau en op de juiste momenten te

Stienser Omroeper

pag. 6

Pupillen jongens poule A

Pupillen jongens poule B:

Schooljeugd poule A

1e prijs voor Ferwert: Folkert vd. Ploeg, Gradus Talsma en Klaas Tamsma 2e prijs voor Froubuurt: Jelte de Vries, Jelmer Althuis en Niels Dijkstra Schooljeugd poule B

1e prijs voor Hijum/Finkum: Hilde Kuipers, Baudien Winkel en Mirjam Plantenga Jongens

1e prijs voor Froubuurt 1: Gert Jan Jensma, Jan Monsma en Hendrik Woudstra

Poelstra de beste in Dronten

Meisjes

Zaterdag 24 mei werd in Sporthal ’t Dok voor de 15e maal het ABS combi toernooi gehouden. Sportschool Poelstra had voor het eerst ingeschreven op dit toernooi.

1e prijs voor Hallum: Ilse Boonstra, Petra Krol en Corine Borsje 2e prijs voor Hijum/Finkum: Tjitske Kuipers, Brecht Horstmann en Anke Winkel Volgende wedstrijd van de afdelingscompetitie is 13 juni in Hijum ◆

pieken was zijn puntentotaal ruim voldoende voor de eerste plaats. De tweede en derde plaats werden resp. bezet door S. Joekema en P. Verhaar ◆

Op de foto de trotse winnaar (rechts) die de beker uitgereikt krijgt door voorzitter J. Joekema.

De 21 judoka’s deden het uitstekend, zo goed zelfs dat de clubprijs in de wacht gesleept werd. Er werden maar liefst 6 gouden medailles, 7 zilveren en 3 bronzen medailles behaald. Bij de meisjes –15 jaar –48 kg was Nicole Folkertsma weer ijzersterk op dreef. Met 4 prachtige overwinningen plaatste zij zich voor de halve finale. Met een yuko voor schouderworp won ze die en plaatste zich voor de finale. Daarin was ze met yuko voor een offerworp de nr. 3 van Nederland –15 jaar, Paula Borgonje, de baas, waardoor Nicole Folkertsma het goud pakte. Bij de meisjes –17 jaar –57 kg. wist Soraya Folkertsma door 2 zeer goede overwinningen het brons voor zich op te eisen. De jongste Folkertsma, Angelique, viel ook in de prijzen. Ook zij wist beslag te leggen op het brons bij de meisjes –10 jaar –36 kg. Naomi Bruning was sterk op dreef bij de meisjes –33 kg. Door overwinningen met koka, yuko en ippon wist zij beslag te leggen op het brons.

Bij de meisjes –12 jaar –36 kg waren Sanne Vermeer en Silke Kloetstra de sterksten. Zij wisten zich beiden overtuigend te plaatsen voor de kruisfinales door 4 overwinningen. In de kruisfinales waren ze beiden ook te sterk voor hun tegenstanders, waardoor ze het tegen elkaar moesten nemen in de finale. Daarin was Sanne Vermeer met ippon voor heupworp de beste en pakte het goud en Silke Kloetstra pakte dus het zilver. In de klasse +48 kg moesten Minke de Vries en Saskia Haarsma uitmaken wie het zilver pakte en wie het brons. Saskia wist de beslissende partij in haar voordeel te beslissen en het zilver te pakken, Minke pakte dus het brons. Bij de jongens –12 jaar –40 kg verloor Jesse Krekelaar zijn eerste partij. Daarna wist hij al zijn voorronde partijen overtuigend te winnen. In de kruisfinale wist hij met waza-ari te winnen en de finale met ippon voor een prachtige heupworp, waardoor ook hij de eerste prijs pakte. Bij de jongens –15 jaar deden de judoka’s van Poelstra het ook goed. In de klasse –55 kg. waren Bas Veenstra en Tjemme Piso sterk op dreef. Als eerste en tweede van de poule plaatsten Tjemme en Bas zich voor de kruisfinale. Daarin wonnen ze beiden hun partij en moesten het

in de finale tegen elkaar opnemen. Nu was het Bas die met shido de partij in zijn voordeel besliste en het goud mee naar huis nam. Tjemme moest genoegen nemen met zilver. Tot 38 kg. was Rik Vermeer een klasse apart. Met 7 ippon overwinningen pakte Rik de eerste prijs. Tot 42 kg stond Jorrit Kloetstra weer goed te judoën. Door 3 maal met ippon te winnen ging hij als eerste door naar de kruisfinale. Ook die won hij met armklem. Helaas ging de finale verloren, waardoor hij genoegen moest nemen met zilver. Marc Stol was goed op dreef bij de jongens geboren in 1995-996 –55 kg. Hij wist zijn 3 poule wedstrijden te winnen en zich zo te plaatsen voor de kruisfinale. Ook hij wist die met yuko te winnen. Helaas ging de finale verloren, waardoor hij genoegen moest nemen met een uitstekende zilveren medaille. Bij de heren –17 jaar –55 kg had Glenn Dijkstra pech. Een prachtige worp werd in zijn tweede partij ten onrechte bezien als ‘diving’ dit leverde hem een diskwalificatie op. Het kostte hem ook de verdiende eerste prijs. Nu het zilver. Bij de heren –20 jaar –81 kg was Robert van der Wal veruit de beste. De eerste prijs ging verdiend naar hem toe ging ◆


Burgerjaarverslag 2007

Gemeente Leeuwarderadeel

Achte lêzer, Foar jo leit it boargerjierferslach 2007. It docht my goed om jo it oanbiede te kinnen. Lyk as foargeande jierren is it ferslach yn de Stienser Omropper opnommen.

Leeuwarderadeel en de samenwerking in Middelsee

Dat is in bewuste kar. Troch it op te nimmen yn de Stienser Omropper wurdt in grut lêzerspublyk berikt. Ek yn 2007 hat de gemeente Ljouwerteradiel wer in protte saken ûndernommen. Ik merk wol op dat der noch folle mear ûnderwerpen behannele binne as yn it ferslach beskreaun is. Sa kinne jo lêze dat wy ús ûnder oare dwaande holden hawwe mei in fierdere gearwurking tusken de Middelseegemeenten, it yn de ferkeap bringen fan kavels op bedriuweterrein Middelsee II, wenningbou-ûntjouwings yn de lytsere doarpen en mei wa’t it kolleezje it hiele jier oerlizzen hat.

Geachte lezer, Voor u ligt het burgerjaarverslag 2007. Het is mij wederom een genoegen u dit aan te kunnen bieden. Net als voorgaande jaren is dit verslag in de Stienser Omroeper opgenomen.

Ik fertrou der op dat dit boargerjierferslach 2007 jo in goed byld jout fan de gemeentlike organisaasje en de lokale politike ynspannings, dêr’t de belangen fan de ynwenners net by út it each ferlern wurde. Mochten jo dochs wat mist hawwe yn it ferslach, dêr’t jo fan fine dat it der perfoarst yn moatten hie, meld my it gerêst. Dat kin oer de reguliere post, de e-mail, dan wol yn in persoanlik petear. Ta beslút wol ik op ‘e nij eltsenien tankje dy’t him yn it ferline jier ynsetten hat foar de maatskippij yn it algemien en foar Ljouwerteradiel yn it bysûnder ■ Drs. E.J. ter Keurs Boargemaster

Dat is een bewuste keus. Door het op te nemen in de Stienser Omroeper wordt een groot lezerspubliek bereikt. Ook in 2007 heeft de gemeente Leeuwarderadeel weer vele zaken opgepakt. Daarbij merk ik wel op dat er nog veel meer onderwerpen zijn behandeld dan hierin is beschreven. Er gebeurt in de samenwerking met de drie buurgemeenten (Menaldumadeel, Het Bildt en Ferwerderadiel) meer achter de schermen dan u denkt. De bedoelingen uit het Middelseeconvenant van 2006 zijn vertaald in een aantal projectplannen. Plannen die zich als eerste richten op de bedrijfsvoering van de gemeenten. Die gebundelde plannen vormen samen het ‘projectenboek 2007’. Op 5 november 2007 zijn al die deelplannen ondertekend door de vier burgemeesters en de vier gemeentesecretarissen.

Middelsee

GEMEENTEN

het Bildt Ferwerderadiel Leeuwarderadeel Menaldumadeel

GEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND

Statistische gegevens van de afdeling burgerzaken 2007 Aantal inwoners in de gemeente In onze gemeente woonde op 31 december 2007 in totaal 10.383 personen. Hiervan waren er 5247 mannen en 5136 vrouwen. Het aantal inwoners is ten opzichte van 1 januari 2007 met 29 personen gedaald. De oudste inwoner, woonachtig in Stiens, was op 31 december 2007 102 jaar oud. Geboorte en overlijden In 2007 werden 23 kinderen, binnen de gemeentegrenzen, geboren te weten 13 jongens en 10 meisjes. Het aantal sterfgevallen bedroeg 48 personen. Huwelijk en partnerschapregistraties In totaal gaven 30 paren elkaar het jawoord. Hiervan kwamen er 5 tot stand

door het aangaan van een partnerschapregistratie. Een 3-tal huwelijken werd omgezet in een partnerschapregistratie. 60 en 65 jarig huwelijken In 2007 vierden 5 echtparen hun 60-jarig huwelijk. Eén echtpaar vierde zijn 65-jarig huwelijk. Lintjesregen Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 27 april, werden 2 inwoners Koninklijk onderscheiden. Op nog 2 andere momenten in het jaar zijn nogmaals 2 inwoners onderscheiden. Drie personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De vierde tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau ■

Op welke terreinen wordt er zoal samengewerkt? Even een opsomming van een aantal projecten waarin wordt samengewerkt: ■ gezamenlijk inkopen van goederen en diensten; ■ Personeel en Organisatie; ■ Onderwijs; ■ Sport; ■ de handhaving van wettelijke regels en gemeentelijke verordeningen. Dit gebeurt vanuit één bureau t.w. het Handhavings-bureau. Op Informatie en Communicatie Technologie (ICT) hebben de gemeenten elkaar ook al gevonden. Zo is er geïnventariseerd of het beheer van de openbare ruimte praktischer en voordeliger kan gebeuren door samen te werken. Zoals u kunt zien allemaal zaken die zich afspelen op het terrein van de gemeentelijke organisaties oftewel de bedrijfsvoering. Maar er gebeurde meer! In oktober van dat jaar hebben de vier gemeenteraden aangegeven dat men ook beleidsmatig wil gaan samenwerken. Het

eerste beleidsonderdeel waar op ingezet gaat worden is Recreatie en Toerisme. Een projectgroep is vervolgens begonnen met een inventariserend onderzoek. In de loop van 2008 moet dat, na eerst een opiniërende bespreking tussen de gemeenten, resulteren in concrete voorstellen. Andere beleidsterreinen volgen in een later stadium en daarbij denken we aan Landbouw, Economie en Ruimte. Ook bundeling ambtelijke organisatie? Nieuw is ook het project ‘Bundeling delen van de ambtelijke organisatie’. In 2007 is gestart met een onderzoek naar de effecten van het bundelen van gelijksoortige vakgebieden. Dit houdt in dat het werk dan vanuit één van de vier gemeentehuizen gebeurt. Het onderzoek moet in 2008 uitwijzen voor welke vakgebieden dit ‘winst’ oplevert. Doel van de samenwerking is vier zelfstandige gemeenten in stand te houden, de problemen in gezamenlijkheid op te pakken en gebruik te maken van schaalvoordelen en daarbij te streven naar kwaliteitsverbetering ■

Uitbreidingsontwikkelingen Stiens-Oost

Zo kunt u zoal lezen dat we ons o.a. bezig gehouden hebben met een verdere samenwerking tussen de Middelseegemeenten, het in de verkoop brengen van kavels op Bedrijventerrein Middelsee II, woningbouwontwikkelingen in de kleinere dorpen en met wie het college het gehele jaar overleggen voert. Ik vertrouw erop dat dit burgerjaarverslag 2007 u een goed beeld geeft van de gemeentelijke organisatie en de lokale politieke inspanningen, waarbij de belangen van haar inwoners niet uit het oog wordt verloren. Mocht u toch iets gemist hebben in dit verslag waarvan u van mening bent dat dit er zeker in had gemoeten, meld mij dit dan gerust. Dit kan via de reguliere post, de e-mail, dan wel in een persoonlijk gesprek. Tot slot wil ik opnieuw een ieder bedanken die zich in het vorige jaar ingezet hebben voor de samenleving in zijn algemeenheid en voor Leeuwarderadeel in het bijzonder ■ Drs. E.J. ter Keurs Burgemeester

De gemeente heeft gronden in bezit ten oosten van Stiens. Het is de bedoeling op die gronden een woonwijk te ontwikkelen. Er wordt gestreefd naar een integraal plan, waarbij naast woningbouw onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om Kinderboerderij Doniastate te versterken, de Kletsefeart door te trekken tot aan de Feinsumerfeart, het bouwen van recreatiewoningen gerelateerd aan zorg en de aanleg van een jachthaven in het gebied. Een zogenaamde Quick scan zal uiteindelijk moeten uitwijzen of de diverse plandelen ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn ■

Wenningbou yn de lytse doarpen Útsein de doarpen Jelsum en Koarnjum, dêr’t gjin wenningen boud wurde mei yn ferbân mei de fleanbasis, is der yn alle oare doarpen wenningbou of wurde der wenningbouplannen makke. Yn Aldeleie is in begjin makke mei it útjaan fan fiif kavels foar de partikuliere ferkeap. Yn Feinsum wie de fynst fan asbest yn de grûn in tebeksetter foar de bou fan acht wenningen, mar der is in oanset jûn foar it skjinmeitsjen fan de grûn op dy lokaasje. Foar Hijum en Britsum wurde wenningbouplannen ûntwikkele ■

Burgerjaarverslag Gemeente Leeuwarderadeel

pag. 7


Hoe zag 2007 er financieel uit? 2007 was voor onze gemeente een financieel matig jaar. De concept-jaarrekening sloot met een tekort van ongeveer € 160.000,-. Het definitieve tekort wordt door de gemeenteraad vastgesteld bij de vaststelling van de jaarrekening in 2008. De gemeentelijke uitgaven en baten zijn de afgelopen jaar erg gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van werkzaamheden op het gebied van bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de overheveling van de rijksbijdrage van de sociale uitkeringen. Beide taakvelden worden voor ons uitgevoerd door de Dienst Sociale Zaken

en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân (Franeker). Het tekort op de jaarrekening werd daarnaast ook veroorzaakt door: ■ De bezuinigingen van het rijk en de overheveling van rijkstaken naar de gemeente en ■ Door lagere inkomsten van het zwembad van Sportcomplex “ It Gryn” door een tegenvallende zomer. Gelukkig waren er ook financiele meevallers Naast tegenvallers waren er ook extra

inkomsten voor de gemeente. Zo ontving de gemeente van de Bank Nederlands Gemeente (BNG) ruim € 650.000,-. Dit bedrag kwam vrij omdat de BNG haar overschot op het Eigen Vermogen over de aandeelhouders (gemeenten) ging verdelen. En omdat onze gemeente relatief gezien een grote aandeelhouder is verklaart dit de hoogte van het bedrag. Het geld is uiteindelijk gereserveerd voor de bruidsschat van de verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs Leeuwarderadeel.

Waaraan besteedt de gemeente het geld? De gemeente besteedt het geld aan de volgende programma’s: Burger en bestuur Integrale Veiligheid Beheer Openbare Ruimte Locale economie Onderwijs Sport, cultuur, kunst en recreatie Maatschappelijke ontwikkeling Milieu Wonen Algemene dekkingsmiddelen incl. reserves

€ 1.782.000,00 485.000 2.437.000,00 100.000,00 5.004.000,00 2.649.000,00 4.206.000,00 1.211.000,00 540.000,00 720.000,00 19.134.000,00

Werkelijke uitgaven 2007

De inkomsten van de gemeente De inkomsten van de gemeente komen van het rijk en door het heffen van belastingen. Maar ook zijn er ander inkomstenbronnen. Onderstaand een volledig overzicht. OZB Hondenbelasting Algemene Uitkering Leges burgerzaken Deelnemingen Rente Algemene reserve Onderwijsinkomsten Bijdrage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijksbijdrage WMO Huren en pachten Baten Sport Bijdrage reserves Afvalstoffenheffing Rioolrecht Leges bouwvergunningen Rijksbijdrage Jeugdgezondheidszorg Overige Saldo

€ 1.270.876,00 40.011,00 7.297.382,00 154.431,00 885.934,00 193.004,00 3.222.733,00 1.592.091,00 758.887,00 66.571,00 469.345,00 273.000,00 1.017.085,00 562.025,00 144.532,00 148.671,00 879.422,00 158.000,00 19.134.000,00

Bezwaar- en beroepschriften in 2007 Sinds 1998 is in onze gemeente de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, ook wel de bezwaarschriftencommissie genoemd, ingesteld. Deze commissie is belast met de advisering van beslissingen op bezwaarschriften en administratieve beroepen ingevolge artikel 1:5 Algemene wet bestuursrecht. In verband met deze advisering stelt de commissie de belanghebbenden en het betrokken bestuursorgaan in de gelegenheid om te worden gehoord. Van dit horen wordt een verslag gemaakt. De advisering geschiedt aan bijvoorbeeld de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Het advies is gemotiveerd en bevat een aanbeveling om te besluiten op het bezwaarschrift. Aantal zittingen De bezwaarschriftencommissie kwam in 2007 zeven keer bij elkaar en handelde in totaal zevenentwintig bezwaarschriften af. Dat zijn er zeven minder dan in het jaar daar voor. Toch is er nog steeds sprake van een behoorlijk hoog aantal ingekomen bezwaarschriften. Uitgebrachte adviezen In vijf gevallen adviseerde de commissie het bezwaarschrift gegrond te verklaren. In 2006 waren dat er negen. In zes gevallen adviseerde de commissie het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren terwijl in 2006 dit slechts een keer gebeurde. In drie gevallen adviseerde de commissie het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Het jaar daarvoor is dit één keer voorgekomen. In alle overige gevallen (dertien) werd geadviseerd het bezwaarschrift volledig ongegrond te verklaren. In 2006 bracht de commissie dit advies zestien keer uit ■

Burgerjaarverslag Gemeente Leeuwarderadeel

pag. 8

Werkelijke baten 2007

Niet goed behandeld? U kunt een klacht indienen! Het gemeentebestuur is een bestuursorgaan waartegen geklaagd kan worden. Maar ook tegen ambtenaren van de gemeente kunnen klachten worden ingediend. In de Algemene wet bestuursrecht staat daarover het volgende: "Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan". Een klacht moet betrekking hebben op een gedraging van het bestuursorgaan of een ambtenaar. Het is niet zo dat het bestuursorgaan elke klacht in behandeling hoeft te nemen. In de Algemene wet bestuursrecht staan wanneer dat het geval is. Aantal klachten In 2007 zijn er drie schriftelijke formele “klachten” ingediend. Deze klachten zijn volgens de vastgestelde "Klachtenregeling gemeente Leeuwarderadeel" door de klachtencommissie behandeld. Op basis van deze regeling is het de bedoeling dat de burger op een zo informeel maar wel correct mogelijke wijze tevreden wordt gesteld. Tegelijkertijd moet het bestuursorgaan onderzoeken in hoeverre het bestuursorgaan of de ambtenaar zich onbehoorlijk heeft gedragen. Dit onderzoek gebeurt door betrokkenen te horen. Dit horen gebeurt meestal door de gemeentesecretaris. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Vervolgens wordt de behandelde klacht, samen met het advies en eventuele aanbevelingen, voorgelegd aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de uitkomsten van het onderzoek naar de klacht, de beslissing over de klacht en over de eventuele conclusies die daaraan zijn verbonden. Als de indiener van de klacht het niet eens is met het besluit over de afhandeling van de klacht kan deze vervolgens een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. De indieners van de klachten hebben in 2007 geen gebruik gemaakt van deze externe klachtenregeling ■


Strjitfuotbaltiim CSC (famkes D-jeugd) Bedriuweterrein Middelsee II yn Stiens winne sulver yn Amsterdam! Nei de súksesfolle ferkeap fan de earste faze fan it bedriuweterrein Middelsee, waard yn 2005 in begjin makke mei it ferkeapjen fan Middelsee II. Dy faze is benammen bedoeld foar it saneamde Midden- en Lytsbedriuw, ambachtlike en hannelsbedriuwen mei in lytse miljeulêst of ien dy’t net in soad útmakket. It terrein bestiet yn totaal út 3,9 hektare grûn dy’t útjûn wurde kin mei mooglikheden om wenjen en wurkjen te kombinearjen. Geunstige lizzing Bedriuweterrein Middelsee (I en II) leit oan de provinsjale wei Ljouwert - Holwert en giet yn ‘e rjochting fan Sint Anne. De lizzing fan it bedriuweterrein kin straks mei de komst fan it Noardwesttangint beslist geunstich neamd wurde. It earste bedriuw op Middelsee II wie Mototech. Fierder binne der yn 2007 nochris twa kavels ferkocht en ha fjouwer ûndernimmers, allegearre út Stiens, in opsje nommen op in kavel ■

Ôfrûning restauraasje tsjerketuorren Hijum en Feinsum

Alle jierren wurdt der yn Amsterdam (De Dam) in grut strjitfuotbaltoernoai holden. Yn 2007 die ek it famkestiim (11-12 jierrigen) fan fuotbalferiening CSC (“Combinatie Stiens - CSL”) út Stiens mei oan dat toernoai. Yn de finale einigen sy op it twadde plak. Reden genôch om dy súksesfolle famkes yn de skynwerpers te setten en feestlik te ûntheljen yn it gemeentehûs yn Stiens. Op it bekendste plein fan Nederlân waard spile yn de 3 kategoryen fan it KNVB-strjitfuotbaltoernoai. Ien fan de tiims wie it famkesfuotbaltiim (D-jeugd) fan CSC út Stiens. Fia foarwedstriden en in distriktsfinale pleatsten de tiims har foar dizze lanlike finale. It tiim út Stiens helle yn har kategory it twadde plak! Sjoen it oantal dielnimmers oan it toernoai - goed 70.000 - wie dat in geweldige prestaasje ■

Ontwikkeling ICT in 2007 De ontwikkelingen binnen de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) hebben in 2007 niet stil gestaan. Met name de ontwikkelingen rondom de dienstverlening via het internet (programma Andere Overheid) wordt steeds meer voelbaar en zichtbaar voor de burger. Steeds meer zaken tussen burger en gemeente kunnen geregeld worden via het internet. Ook binnen de gemeentelijke organisatie worden steeds meer zaken gedigitaliseerd. De komende jaren zullen veel gemeentelijke administraties worden aangesloten op landelijke voorzieningen zodat onze gemeente onderdeel gaat uitmaken van een overheidsbreed netwerk van informatievoorziening. Dit zal de dienstverlening aan de burger verbeteren en de kwaliteit verhogen ■

Rûn de jierwiksel fan 2006-2007 binne de tsjerketuorren fan de doarpen Hijum en Feinsum troch de gemeente Ljouwerteradiel oerdroegen oan de Stifting Monumintesoarch Ljouwerteradiel. Dêrnei binne beide tuorren mei bydragen fan de gemeente en it Ryk restaurearre. De restauraasje is ôfsluten troch boargemaster Ter Keurs troch in plakette oan te bringen op de toer fan Hijum ■

Noordelijke Elfstedenvaarroute Onder aanvoerderschap van de gemeente Leeuwarderadeel heeft de samenwerking tussen de gemeenten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel, het Bildt, Menaldumadeel, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân tot een positief resultaat geleid dat er “mei feart en faasje” verder gewerkt kon worden aan het bevaarbaar maken van de “Hel van het noorden”, oftewel het noordelijke traject van de Elfstedenroute.

Provinsje en gemeenten meitsje ôfspraken oer skriftlik brûken Fryske taal Ferskate gemeenten hawwe mei it offisjeel ûndertekenjen fan in yntinsjeferklearring ôfspraken makke mei de provinsje Fryslân oer it ûnderling skriftlik brûken fan it Frysk. Ljouwerteradiel is ien fan de gemeenten dy’t him dêr oan ferbûn hat. De yntinsjeferklearring is bedoeld om it skriftlik Frysk taalgebrûk tusken provinsje en gemeenten te befoarderjen en fuort te sterkjen. De ôfspraken dy’t mei de yntinsjeferklearring makke binne, binne tige wichtich foar it fierder foarmjaan fan de foarbyldfunksje dy’t provinsje en gemeenten hawwe by it befoarderjen fan it brûken fan de Fryske taal. De yntinsje is fêstlein om tenei ûnderling yn it Frysk te korrespondearjen oer bygelyks subsydzjebrieven, beswierskriften, útnoegings, nijsbrieven en alderhande oare foarmen fan brieverij. De partijen fiere yn begjinsel in taalfolgjend belied, mar de iene partij kin altiten beslute om yn it Frysk te reagearjen op in Nederlânsktalich skriuwen. Nei in skrutel begjin yn 2007 moat de it resultaat fan de ôfspraken yn 2008 en de jierren dêrnei mear en mear sichtber wurde. De partijen hâlde elkoar wat dat oanbelanget skerp ■

De Bonke is in zicht! ■

Met wie houdt de gemeente regelmatig overleg? Het gemeentebestuur onderhoudt op verschillende manieren contact met het bedrijfsleven en andere organisaties. De gemeente en de Ondernemersvereniging Leeuwarderadeel Zo vindt er regelmatig overleg plaats met het bestuur van de Ondernemersvereniging Leeuwarderadeel (OVL). Onderwerpen die dan besproken zijn bijvoorbeeld: Waar heeft het bedrijfsleven behoefte aan? Wat is belangrijk voor het investeringsklimaat? Hoe zit het met de infrastructuur? Wat zijn plannen van andere overheden waar het wel en wee van het bedrijfsleven mee gemoeid is? De resultaten uit dit overleg vormt voor de gemeente een belangrijke bron van informatie om bijvoorbeeld nieuw beleid te ontwikkelen.

Kontaktjûn gemeente en bedriuwslibben Alle jierren organisearje de gemeente en OVL mei-inoar in jûn foar alle ûndernimmers yn ‘e gemeente en dan steane der aktuele tema’s op it programma. It jier 2007 stie yn it teken fan duorsumheid, kwaliteit en ynnovaasje. Alle leden fan de gemeenteried wurde ek útnoege foar dy jûnen. Sa wurdt it bestjoersorgaan fan de gemeente dat it belied bepaalt yn ‘e gelegenheid steld om op in ynteraktive wize te fernimmen en him in byld te foarmjen fan wat der allegearre libbet by de ûndernimmers. Contacten met de Verenigingen van Dorpsbelangen. De besturen van de Verenigingen van Dorpsbelangen en Plaatselijk Belang

Stiens vormen voor de gemeente hét platform voor diverse onderwerpen die in de dorpen spelen. Het zijn deze verenigingen met hun leden en hun besturen die garant staan voor een vorm en invulling van een zinvolle burgerparticipatie in zaken waarin het gemeentebestuur een publieke verantwoordelijkheid heeft. Het jaar 2007 stond voor de meeste dorpen in het teken van de afronding van de totstandkoming van de dorpenspiegels. Een gemeenschappelijk initiatief waarbij de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gevraagd zijn over verschillende onderwerpen (voorzieningen, woonwensen, recreatie) ideeën aan te dragen.

Oerlis mei de Lân- en Túnbouorganisaasje (LTO) Om’t in grut part fan ús gemeente bestiet út agrarysk gebiet is der alle jierren oerlis mei de stânsorganisaasje fan agrariërs, de LTO. Dat oerlis fan it lokale bestjoer fan LTO en kolleezje jout ús de gelegenheid om beliedsûntwikkelingen, dy’t yn in betiid stadium spylje, oan elkoar foar te lizzen. Foar safier’t soks mooglik is kinne wy dan mei elk syn stânpunten rekken hâlde. Dielname oan de ‘Bedrijven Contactdagen’ foar Fryslân Yn ‘e mande mei in oantal ûndernimmers stiet de gemeente op de bekende sakebeurs ‘Bedrijven Contactdagen’ yn it WTC Expo yn Ljouwert. Dat is dè gelegenheid om mei elkoar yn kontakt te

kommen en ûnderfiningen út te wikseljen. Fierder wol de gemeente sa ek (nije) ûndernimmers sjen litte dat Ljouwerteradiel goede fêstigingsmooglikheden hat foar bedriuwen. Bedrijfsbezoeken Als portefeuillehouder Economische Zaken is ook een bezoek gebracht aan “Transform Housestyling” in Stiens. Deze nieuwe onderneming is sinds 2007 gevestigd aan het Hynstewaed 5 en ontwikkelt logo’s, huisstijlen en naamtrajecten voor bedrijven. Op initiatief van deze ondernemer besloot het college over te stappen naar een nieuwe herkenbare lay-out van de gemeentepagina in de Stienser Omroeper ■

Burgerjaarverslag Gemeente Leeuwarderadeel

pag. 9


Nij materieel foar de Brânwacht Ljouwerteradiel Yn ‘e rin fan 2007/2008 is it materieel fan de brânwacht hielendal fernijd. De autospuitwein is ferfongen. De helpferlieningswein waard ferfongen troch in PM-er, ‘personielsmanskippenauto’ dy’t tagelyk ek fungearje sil as trekker foar de nije motorspuitoanhingwein. De earstkommende 15 jier kinne wy op in goede wize de ynwenners betsjinje mei it modernste materieel en de brânwachttaken adekwaat útoefenje ■

Regionalisering brandweer Noord-West-Fryslân In de afgelopen twee jaar is veel werk verzet om de brandweer in NoordWest-Fryslân anders en beter te organiseren. Het beroepspersoneel van de brandweerkorpsen en het brandpreventiebureau is per 1 mei 2008 in dienst getreden van de Hulpverleningsdienst Fryslân (HVD). De vrijwilligers van de gemeentelijke brandweerkorpsen blijven ‘in dienst’ van de eigen gemeente. Onze brandweercommandant, Henk Slot is nu teamleider risicobeheersing. Dat betekent dat de korpsen van het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel en het preventiebureau onder hem ressorteren. In het onderdeel brandweer Fryslân Noord West van de HVD wordt door het beroepspersoneel in één organisatieonderdeel gewerkt voor acht gemeenten. Naast de drie genoemde gemeenten nemen ook deel Franeker, Harlingen, Menaldumadeel, Terschelling en Vlieland. Door deze samenwerking kan de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd worden, de onderlinge vervangbaarheid is beter gewaarborgd en door de schaalvergroting kunnen de in te zetten gemeentelijke euro’s beter besteed worden. Als inwoner van deze gemeente merkt u niet direct veel van deze verandering. Het op peil houden van en waar mogelijk verbeteren van de dienstverlening zal u wel aanspreken, zo mag worden aangenomen ■

Iepenbier Underwiis Middelsee: in nije koers!

Tot slot: Uw mening als burger Het belangrijkste moment voor u als burger om te laten weten hoe u denkt over het gemeentelijk beleid is bij het uitbrengen van uw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen vinden een keer in de 4 jaar plaats, voor het eerst weer in 2010. Hoe kunt u als burger tussentijds dan uw wensen voorleggen, problemen benoemen of uw mening geven? Hieronder staan een aantal mogelijkheden. Het benaderen van raadsleden of de gehele gemeenteraad kunt u doen door: ■ een raadslid persoonlijk te benaderen; ■ het bezoeken van spreekuren van de raadsfracties (elke drie weken, op de dinsdag voor een raadsvergadering); ■ gebruik te maken van inspraakmogelijkheden (bijv. bij bestemmingsplanwijzigingen of inspreken bij raadsvergaderingen); ■ een brief aan de raad te schrijven. Inspreken tijdens raadsvergaderingen In 2007 hebben 5 personen gebruik gemaakt van het inspreekrecht in een raadsvergadering. Deze insprekers traden op als vertegenwoordiger van de Vereniging van dorpsbelangen Oude Leije, Dorpsbelang Finkum, de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Leeuwarderadeel, de Vereniging voor het Christelijk Basisonderwijs Leeuwarderadeel en de vereniging Milieudefensie. Eén inspreker sprak niet namens een organisatie. Over de volgende onderwerpen is ingesproken: ■ Grondprijzen van kavels in Oude Leije en Finkum ■ Leerlingenprognose in relatie tot de huisvesting van het primair basisonderwijs in Leeuwarderadeel ■ Beleidnotitie mantelzorg en vrijwilligerswerk ■ Aanleg van de Noordwesttangent ■ Verfriezing van plaatsnamen (verzoek uitstel behandeling voorstel) De agenda van de elke raadsvergadering wordt gepubliceerd in de Stienser Omroeper en geplaatst op onze website. De vergaderstukken liggen ter inzage in de bibliotheek en in de ontvangsthal van het gemeentehuis. Ook kunt u de vergaderstukken downloaden van de website. Wllt u een keer gebruik maken van het inspreekrecht tijdens een raadsvergadering? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering contact op met de raadsgriffier, Ton Rutten. Telefoon 058 257 6632 of via e-mail: a.rutten@leeuwarderadeel.nl. Afspraak met de leden van college van b en w. U kunt ook een gesprek aanvragen met een lid van het college van b en w. Via de bestuurssecretaresse kunt u telefonisch een afspraak maken. De bestuurssecretaresse is te bereiken op telefoonnummer 257 6606 (ma tot en met donderdag tussen 8.30 12.00 uur). Meldingen “klein leed” Bepaalde “klein leed” zaken (bijvoorbeeld over bestrating en snoeiwerkzaamheden) kunt u via onze website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier) doorgeven. Ook kunt u dagelijks tussen 09.00 - 12.00 uur gebruik maken van het speciale telefoonnummer 058 2576677 ■

Burgerjaarverslag Gemeente Leeuwarderadeel

pag. 10

It Previnsje-buro Wy kinne optein wêze oer it feit dat it Previnsjeburo mei syn meiwurkers foldien hat oan de opdroegen taken. De efterstân by it ôfhanneljen fan gebrûksfergunningen waard yn 2007 hielendal ynhelle. No kin dan it tafersjoch sintraal stean en kinne oare wichtige taken útfierd wurde. It Previnsjeburo sil yn 2008 ûnderdiel wurde fan it tiim risikobehearsking fan it gearwurkingsferbân Brânwacht Noard West Fryslân. It Previnsjeburo is op dit stuit wurksum foar 8 gemeenten ■

Ein 2007 ûndertekenen de fjouwer portefúljehâlders Ûnderwiis fan de Middelsee Gemeenten, ûnder tasjen fan de notaris, de oprjochtingsakte foar it ferselsstannigjen fan it Iepenbier Ûnderwiis. Dat ferselsstannigjen soe mei yngong fan it oare jier yngean. Mei dy offisjele hanneling waard rom baan makke foar de komst fan in mienskiplik bestjoer foar de achttjin iepenbiere skoallen. It ha de Middelsee Gemeenten sels west dy’t foarstelden om it bestjoer fan it iepenbier ûnderwiis hielendal los te keppeljen fan de gemeente. Dat wol net sizze dat de gemeenten neat mear mei de skoallen te krijen ha wolle. De Nederlânske Grûnwet ferplichtet gemeenten om te soargjen dat der foldwaande iepenbier ûnderwiis beskikber is. Dat dy plicht bliuwt yn de Middelsee Gemeenten gewoan bestean. Om’t de gemeenten dy plicht ha, sil de gemeente dochs altiten wol in foarm fan tafersjoch hâlde moatte op it iepenbier ûnderwiis. Mei it ferselsstannigjen fan de Iepenbiere Basisskoallen yn de Middelsee Gemeenten farre alle achttjin skoallen ûnder lieding fan in nij skoalbestjoer in nije koers! ■


Zwemvereniging Middelsé zoekt trainers

SportVervolg

1370erip\l

Avanti naar de eredivisie

ZV Middelsé, een dynamische zwemvereniging, opgericht in 1982, is op zoek naar vrijwilligers die in hun vrije tijd zich in willen zetten als trainer. Dit kan voor een uurtje in de week, maar meerdere uren per week is eveneens mogelijk.

AVANTI is kampioen geworden in de Eerste Divisie Futsal en promoveert daarmee naar de Eredivisie. Een grote prestatie voor de Stienser formatie van trainer-coach Jappie de Vries. Geen enkele andere Friese club speelt het komende seizoen zo hoog!

Middelsé is niet alleen actief in de wedstrijdsport, wij bieden ook recreanten van alle leeftijden de mogelijkheid zich te bekwamen in de zwemsport, hierbij staat gezelligheid voorop. Daarnaast zijn 2 waterpolo teams actief in competitieverband. Bent u bekend met de zwemsport en wilt u actief bezig zijn als trainer? Geef u dan bij ons op. Middelsé maakt graag gebruik van uw diensten.

Omdat AVANTI en Urk met evenveel punten bovenaan in de competitie waren geëindigd, moest er een beslissingswedstrijd worden gespeeld op neutraal terrein. Enkele honderden supporters, waaronder een afvaardiging van het gemeentebestuur, waren AVANTI naar Drachten gevolgd, waarvan ca. 80 in de door de club georiganiseerde bus. En ook Omrop Fryslan en Omroep Flevoland waren in Drachten van de partij. Hoewel er een verlenging moest volgen was AVANTI voor de derde keer afgelopen seizoen de baas over Urk (nu 8-5) en kon het kampioenschap worden gevierd ◆

Wilt u een cursus volgen voor opleiding tot zwemtrainer, A (en/of B)? In overleg worden de kosten hiervan door de vereniging betaald. Ook te volgen opleidingen van de KNBRD en EHBO, zullen worden vergoed door Middelsé. Alles in goed overleg. Meer informatie verkrijgbaar bij D. Nauta, 0582573114 of e-mail Middelse@chello.nl ●

Kinderen zwemmen voor Wit-Rusland Op zaterdag 17 mei werd na de eerste plons in het buitenbad van zwembad It Gryn, de sponsorzwemactie voor de kinderen uit Wit-Rusland gehouden.

Onder de naam “een frisse duik voor Wit-Rusland” werd de zwemactie gehouden en gingen 25 kinderen te water om 20 minuten te zwemmen. Ze zwommen voor de groep Wit-Russische kinderen die in oktober/november in Leeuwarderadeel verblijven voor een gezondheidsvakantie. Deze kinderen komen hierheen om aan te sterken van de loodzware behandelingen voor kanker. Om deze kinderen hier naar toe te halen is veel geld nodig en daarom heeft de werkgroep Stiens e.o. de hulp ingeroepen van de schooljeugd van Stiens. In totaal werd er voor ruim 1000 euro bij elkaar gezwommen. Wat een geweldige

prestatie. De drie kinderen die het meeste sponsorgeld bij elkaar gezwommen hebben, werden beloond met een prijs en natuurlijk werden de andere zwemmers beloond met een vaantje. Op de 1e plaats eindigde Jeroen Mulder, op de 2e plaats Esmee Strating en

op de 3e plaats Judith Smidt. Onder de leiding van Gerrit Weultjes (bestuurslid van de SRK werkgroep Stiens e.o.) verliep alles in goede banen. Alle kinderen die gezwommen hebben …. Bolsjoj Spasieba, hartelijk dank ◆

POSTDUIVENHOUDERSVERENIGING

”OP EIGEN WJUKKEN” STIENS

De duiven zijn gelost in … Nadat de duiven vorige week vanwege slechte weersomstandigheden niet op zaterdag konden worden gelost, was het mooie weer dat we dit voorjaar al zo lang hebben deze zaterdag terug. Strakblauwe luchten, zon, maar ook weer een harde oost-noordoostenwind. En die begint de duiven toch parten te spelen. Door de tegenwind elke week raken sommige duiven langzamerhand een beetje door hun reserves heen. Door een goede verzorging, voeding en af en toe een weekje rust komen die er wel weer bovenop, maar het scherpste is er wel een beetje af. Deze zaterdag stonden er weer 2 vluchten op het programma, een verre fondvlucht vanuit Ablis (595 km.) en een korte vitessevlucht vanuit Maaseik(240 km). De ploegen moesten dus weer gesplitst en alleen de duiven waarvan wordt verwacht dat ze de verre afstand aankunnen worden daarop ingezet. In Maaseik gingen de manden om 7.45 uur open, in Ablis om 6.50 uur. Door de kortere afstand werd door de eerste duiven nog een snelheid behaald van 80 km. per uur. Het was opnieuw de combinatie Roel Wijbenga/Harriet Wiering die om 10.44 uur de eerste prijswinnaar kon noteren. Die kennen een bijzonder goede start van het seizoen. Het vitessekampioenschap kan hen daardoor nauwelijks meer ontgaan. Piet van der Veen sluipt iedere week dichterbij, nu een tweede plaats met een duif die haar prijs dit jaar nog niet heeft gemist. 24-5-2008 Maaseik (136 duiven)

g.v. Friso op de kaart bij Noordelijke finales Zaterdag 17 mei werden in Lemmer de finales van de Noordelijke kampioenschappen turnen voor heren gehouden.

Friso mocht met drie heren aantreden bij deze kampioenschappen, waarbij de heren zelf hun oefeningen mochten samenstellen. De kampioenschappen bestaan uit drie wedstrijden waarvan de twee beste tellen. Na twee goede wedstrijden was het afgelopen zaterdag erop of eronder voor de heren. Danny van der Berg (junior 2, niveau 9) mocht het podium beklimmen voor een mooie tweede plaats. Ook Hendrik de Boer (Senior, niveau 8) mocht de tweede plaats op het

podium beklimmen. Plaats twee bleek voor Friso gereserveerd, want ook Wytse Tiesnitsch (junior 1, niveau 10) mocht het zilver mee naar huis nemen. Ook voor de jongens was zaterdag 17 mei een spannende dag. Want na twee voorrondes hadden maar liefst 4 jongens zich geplaatst voor de finale van district noord. Helaas vielen de jongens, met soms maar één tiende punt verschil, net naast het podium. Jitse Nicolay (pupil, niveau 11) moest net genoegen nemen met een vierde plaats. Maar was met een 18,60 wel de beste in zijn categorie op de brug. Wessel Rijpstra en Ivo Rinia (jeugd,

niveau 11) eindigden op een zesde en een zevende plek. Beide heren hebben wel een super sprong gemaakt en mogen zich daarbij de op één na beste noemen. Cor Jacobs (junior 1, niveau 11) eindigde op een vijfde plaats. Ook de sprong was zijn beste onderdeel. Het wedstrijdseizoen zit er nu op voor de heren. Ze mogen dit seizoen nog één keer strijden en dat voor wellicht de belangrijkste titel van het jaar; Clubkampioen van Gymnastiekvereniging Friso. Heren gefeliciteerd met het behaalde resultaat en succes voor de laatste wedstrijd ◆

Comb.Wijbenga/Wiering: 1,11,22,24,28,29,34,37(17 mee) P.v.d.Veen: 2,9(9 mee) P.Boschma: 3,4,15,16,20,26,30,38,45(19 mee) T.C.v.d.Geest: 5,13,17,27,36,46(14 mee) R.v.d.Zwaag: 6,7,8,12,18,23,31,44(17 mee) R.A.Ketellapper: 10,21,32,22,42,43(38 mee) L.Hamersma: 14,25,41(5 mee) Comb.Span/Hoogland: 19,35,39(10 mee) De eerste duif vanuit Ablis was pas om 17.14 uur in Stiens terug. De grotere afstand en de harde tegenwind zorgden ervoor dat de snelheid op die vlucht ’slechts’ op 57 km. per uur uitkwam. Het duurde daarna tot 19.30 uur voordat alle prijswinnende duiven terug waren op hun hokken. Bij iedere deelnemer ontbraken er ’s avonds nog duiven, maar die zijn in de meeste gevallen de volgende dag nog gekomen. 24-5-2008 Ablis (50 duiven)

T.C.v.d.Geest: 1,3,9,10,14,15,16,17(12 mee) P.Boschma: 2,4,5,7,11(7 mee) L.Hamersma: 6,8,12(5 mee) Comb. Wijbenga/Wiering: 13(8 mee) ◆

Stienser Omroeper

11


Straatspeeldag in Stiens groot succes Op woensdag 28 mei werd door de buitenschoolse opvang en het jeugd en jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee net als vorige jaren weer de Nationale Straatspeeldag georganiseerd. Aan de Felixwei, bij de buitenschoolse opvang, konden de kinderen in de basisschoolleeftijd zich vermaken met allerlei spelletjes en activiteiten zoals een skippybalrace, straathockey, oudhollandse spelletjes, schminken en straattekenen. Op het schoolplein werd er op een groot speelveld twister gespeeld. Kinderen konden zich uitleven op het springkussen en op het naastgelegen grasveld werd er enthousiast gevoetbald. Voor elk kind was er limonade en een zakje snoep. En de middag werd muzikaal omlijst door DJ Mark, onze dank hiervoor. De belangstelling was groot, ongeveer 300 kinderen deden deze middag mee aan de Straatspeeldag! Veel kinderen leverden een mooi gekleurde kleurplaat in die via de basisscholen al eerder waren uitgedeeld. vier kinderen hebben met hun kleurplaat een prijs verdiend! De prijswinnaars zijn: • Loure ? (Twilling) • Owen Groenewoud (Jint) • Anouk Giesing (Sprankel) • Judith Smidt (Sprankel) Op het plein bij de naschoolse opvang stond een grote pot met knikkers. Kinderen mochten het juiste aantal knikkers raden. Het aantal knikkers in de pot bedroeg 447 en dit werd (met 2 knikkers verschil, namelijk 449) geraden door: • Bas Vermeer uit Stiens Deze vijf kinderen kunnen hun prijsje ophalen bij de buitenschoolse opvang op woensdag 11 juni tussen 15.00 en 16.00 uur. Gefeliciteerd! ◆

...vervolg voorpagina Zuiderpoort: mooi wonen en werken

Gelukkig wordt er in Leeuwarderadeel nog steeds gebouwd. Zo is Bijland Bouw, in samenwerking met Alynia Architecten en Van Amerongen & Varwijk Woningmakelaars, onlangs van start gegaan met de bouw van een schitterend nieuwbouwcomplex: de Zuiderpoort in Stiens. Op een unieke locatie, aan het begin van de Langebuorren, de winkelstraat die dwars door het dorp loopt, komt een fraai appartementencomplex dat in mei 2009 gereed moet zijn. Het nieuwbouwproject is een prachtige moderne vertaling van een middeleeuwse poort met een toren en een stadsmuur met kantelen. De toren herbergt twee ronde koopappartementen, gelegen op de eerste en tweede verdieping. Van daaruit heeft men een schitterend uitzicht, o.a. over het aangrenzende kaatsveld, en van het eigen overdekte buitenbalkon maakt men in een handomdraai een heerlijk ‘terras’ in een gezellige winkelstraat. Dat is zomers echt genieten! Op de begane grond bevindt zich een mooie commerciële ruimte. In het verlengde van de toren worden drie rechthoekige gebouwen gerealiseerd, elk bestaande uit twee koopappartementen (op de eerste en tweede verdieping) en een commerciële ruimte op de begane grond. De drie commerciële ruimtes worden verhuurd en zijn ideaal voor mensen die wonen en werken willen combineren. Op dit moment zijn twee van de drie commerciële ruimtes verhuurd, er is nog 1 commerciële ruimte beschikbaar. 100 vierkante meter woonplezier!

Een centrale hal met trapopgang en lift wijst de weg naar de appartementen. De totale ruimte van een appartement beslaat 100 vierkante meter. Elk appartement is gelijkvloers en herbergt een ruime woonkamer met open keuken (circa 37 vierkante meter), twee slaapkamers (circa 7 en 16 vierkante meter), een badkamer, toiletruimte en een inpandige berging c.q. bijkeuken. Tevens krijgt elke bewoner de beschikking over een (fiets)berging op de begane grond en een eigen parkeerplaats. Zowel voor de commerciële ruimtes als voor de koopappartementen is veel belangstelling. Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer weten over dit unieke nieuwbouwproject? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Van Amerongen & Varwijk Woningmakelaars in Stiens. De prijs van de appartementen varieert van 217.500,- tot 227.500,Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkopende makelaar: Van Amerongen & Varwijk Woningmakelaars, Hynstewaed 7 9051 CV Stiens. Telefoon 058 - 257 13 00. www.amerongen-varwijk.nl ◆

MOTIE PVDA HELPT

Uitslag verloting t.b.v. zanggroep "De Welle" te Britsum

Meer geld voor minima

1e prijs € 50.00 op lotnr. 0956 • 2e prijs € 35.00 op lotnr 1424 • 3e prijs € 25.00 op lotnr. 1663 • 4e prijs € 10.00 op lotnr 1414

De PvdA fractie diende al in november vorig jaar een motie in om de regeling “Meedoen met de Samenleving” ook in 2008 voort te zetten.

De prijs kunt u, op vertoon van het winnende lot, afhalen bij Syta Martha Kamminga, M. van Coehoornwei 17, Britsum. Wij willen graag een ieder bedanken voor het kopen van de loten en/of een bezoekje aan onze rommelmarkt op 16 mei jl ◆

Dat is een regeling die voor mensen met een laag inkomen extra geldt oplevert om mee te kunnen doen in de samenleving. De raad heeft deze motie overgenomen en er in januari van dit jaar geld voor beschikbaar gesteld. De PvdA is blij met dit besluit. De Dienst Sociale Zaken heeft de definitieve regeling vorige week in de Stienser Omroeper bekend gemaakt. Dit betekent dat de regeling “Meedoen met de Samenleving” niet meer tijdelijk is maar definitief voor de komende jaren. Bovendien gaat de tegemoetkoming per huishouding omhoog van € 100 naar € 200. Daarnaast geldt nu voor het eerst een bijdrage per kind van € 75 voor kinderen onder de 18 jaar. Er is nog een extra financieel

voordeel door mee ter doen met de gemeenschappelijke ziektekostenverzekering AV Frieso. De inwoners van Leeuwarderadeel hebben recht op deze regeling als hun inkomen lager is dan 115 % van de bijstandsnorm. Het geld kan worden besteed aan onder andere schoolreisje voor de kinderen, abonnement op een krant, sportvereniging, internetaansluiting of iets dergelijks. In onze gemeente maken ongeveer 160 huishoudens en 140 kinderen gebruik van de regeling. Dit geld wordt dus goed besteed. U kunt informatie inwinnen en de regeling aanvragen bij het WMO loket van de gemeente in het gemeentehuis, elke werkdag van 9 tot 12 uur. Bellen kan ook 058 257 66 33. Voor informatie over de regeling “Meedoen met de Samenleving” kunt ook bellen met PvdA lid Bep Harms-Vijfvinkel 058 257 24 49 ◆

Genezingsdienst in de Salvator In een tijd waarin veel mensen open staan voor de bovennatuurlijkeof paranormale wereld, is het voor de kerk een uitdaging om daar passend en bijbels mee om te gaan. De Bijbel beschrijft vele wonderen en tekenen die miljoenen mensen door de eeuwen hebben geïnspireerd en bemoedigd. Er is geen punt gezet achter de mogelijkheden die God biedt op het gebied van gebed en genezing. Kees Goedhart, welbekende spreker op de Walibi Pinksterconferentie, zal uitleg geven over de wonderen die God kan doen in mensenlevens tot op de dag van vandaag. Er zullen mensen getuigenis geven van de genezing die ze hebben ontvangen en een uitnodiging worden gedaan voor mensen die genezing of herstel in hun leven nodig hebben. Tevens zal de interkerkelijke jongerenband "Lifesong" de dienst begeleiden met praise en aanbidding. Zondag 8 juni om 19:30 in de Salvator Archipelweg 133, te Leeuwarden. Meer info www.desalvator.nl ◆ Stienser Omroeper

12

Expositie gemeentehuis Stiens van Fokje van der Meulen Fokje van der Meulen exposeert haar schilderwerken van 21 mei tot en met 13 augustus in het gemeentehuis van Stiens.

Haar schilderwerken zijn soms realistisch maar ook vaak symbolistisch en mythisch met magisch karakter en een symbolische betekenis. Fokje hanteert diverse technieken en schuwt niet de technieken dooreen te gebruiken. De kleuren die zij gebruikt zijn nogal eens fel en helder. Mensen, dieren, bloemen en stillevens maar ook mythische figuren zijn haar favoriete onderwerpen. Haar stijl heeft zij als autodidact zelf ontwikkeld . Reeds in haar vroege jeugd had zij een grote voorliefde voor tekenen en schilderen. Zij begon haar onderwerpen uit te beelden in aquarel en heeft dit later uitgebreid met oliepastels en acryl. Fokje is geboren en getogen in de Friese Wouden maar woont en werkt sinds 1990 in een landelijke omgeving van Stiens.

Haar schilderijen zijn te bezichtigen gedurende de openingsuren van het gemeentehuis in Stiens. Werk van Fokje van der Meulen is eveneens te bekijken bij Dantuma Othopedie in Heerenveen tot 12 augustus 2008. De openingstijden van het gemeentehuis zijn:

maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30-12.00 uur en dinsdagmiddag van14.00 tot 17.00 uur ◆

Ondernemers lopen warm voor regiostiens.nl Tijdens de afgelopen ringrijderij is op ludieke wijze de website www.regiostiens.nl gelanceerd.

Onder het toezicht van veel inwoners van Leeuwarderadeel staken burgemeester Erik ter Keurs en Jochum Baltjes, voorzitter van de Ondernemings Vereniging Leeuwarderadeel, een aantal ringen. Vervolgens werd op het plein voor het gemeentehuis een grote banner zichtbaar met daarop de naam van de website. Aanvullend werd er in De Skalm voor een zestigtal ondernemers uit de regio Stiens een presentatie verzorgd. Het Stienser internetbureau Digiproducts gaf inzicht in de mogelijkheden en kansen van de website. En niet geheel zonder succes! Inmiddels hebben zich al ruim 60 ondernemers aangemeld voor een bedrijfspresentatie op de website. Ook zijn er bedrijven die nu al gebruik van de optie om speciale aanbiedingen te presenteren. Hiermee is de website interessant voor elke inwoner van onze gemeente. Hou de website www.regiostiens.nl dan ook regelmatig in de gaten. Zo blijft u op de hoogte van interessante aanbiedingen, regionaal (bedrijfs)nieuws en leuke activiteiten! PS. Bent u ondernemer? En wilt u ook met uw bedrijfsprofiel op regiostiens.nl? Neem dan contact op Digiproducts (058 – 2571050 / info@digiproducts.nl) ◆


Demonstratie hulpverlening Brandweer Leeuwarderadeel tijdens dorpsfeest Britsum

Schoolkaatsproject

Verslag: Peter Felkers

Kaatsclub K.C. De Boer heeft ook dit seizoen weer het jaarlijks terugkerende scholenproject georganiseerd voor de groepen 3 van alle basisscholen in Stiens.

Afgelopen zaterdag 24 mei jl. heeft de Brandweer van Leeuwarderadeel tijdens het dorpsfeest in Britsum een demonstratie hulpverlening gegeven. Nadat er in de kazerne op voorhand een indeling van de manschappen was gemaakt vertrok de ploeg naar Britsum.

Om 14.30 uur kwam er een melding dat er een eenzijdige aanrijding in Britsum had plaatsgevonden (kruising Lytse Dyk/L. Jellingastrjitte in Britsum). Hierbij waren twee slachtoffers betrokken. Met deze informatie is met een prio 1 uitgerukt (bij een prio 1. wordt gebruik gemaakt van zowel optische- als geluidssignalen). Terwijl de uitruk plaatsvond werd de MKF (Meldkamer Fryslan) geïnformeerd zodat deze de politie en ambulances kon waarschuwen. Bij het ongeval waren inderdaad twee ‘slachtoffers’ betrokken.

Ingezonden DOCHS NOCH BEGRUTSJEN GEMEENTEBELANGEN

MEI

Spiticher nôch moat ik myn wurden,oer gjin begrutsjen mei G.B.L te hawwen, wer werom nimme, want nei it lêzen fan it ynstjoerde stik fan een sekere P. van der Veen yn de Stienser Omropper fan 26 maaie giene mij de eagen iepen. Ik tocht wat knap as jo nei “het idee bij mij opkomt eens een raadsvergadering bij te willen wonen” sa’n stik skriuwe kinne. Dan geane jo tinsen nei eardere ynstjoerde “gekleurde”stikken yn de S.O allegeare mei G.B.L freonlike eftergrûn. It wol net by my wei dat al dizze stikken troch ien en de selde persoan noch al belutsen by G.B.L skreaun wurde mei alle kearen in oare namme as ynstjoerder der ûnder. Mocht dit sa wêze dan haw ik wol echt begrutsjen mei G.B.L., it liket dan hiel wat, mar it stelt neat foar. As ik dan yn de buorren oansprutsen wurd oer myn eardere stik en dan opmerkingen krij fan “G.B.L. hat de leg út “of “se moatte in kear ophâlde mei seuren”dan jouwt dat te tinken. Noch ien ding en dan is it út, soe G.B.L ek sa op ‘e trom slein hawwe as Keizer noch harren “eigen” wethâlder west hie yn it stik fan saken oangeande dat ferskuorrend slimme “lekjen” nei de parse?? Ik bin der wol hast wis fan fan net ◆ Stiens, Feije Damstra

Beide personen zaten opgesloten (deels beknelling) in de auto. En dan te bedenken dat het op dat moment erg warm was. De chauffeur van de auto, zo werd geconstateerd, was buiten kennis. Het andere slachtoffer, dat achterin de auto zat, had een slagaderlijke bloeding. Omdat er geen uitstroom van brandstof werd geconstateerd was de plaats

Daarbij werd bekeken wie van de slachtoffers het eerst uit de auto gehaald moest worden. Hoewel de aandacht gericht was op het slachtoffer met de slagaderlijke bloeding werd uiteindelijk de chauffeur als eerste uit de auto bevrijd. Deze nl. zat nog steeds in een beknelde situatie. Door de chauffeur als eerste te helpen kon naderhand het tweede

van het ongeval veilig genoeg om tot hulpverlening over te gaan.

slachtoffer makkelijker uit de auto worden gehaald. Voor het publiek was er na de demonstratie nog de gelegenheid om de nieuwe Tankspuitauto Stiens te bekijken. Ook kon de jeugd zich nog even uitleven met het ‘blussen’ onder hoge druk. Al met al was het een geslaagde demonstratie. Bent u nieuwsgierig geworden naar het brandweerwerk en wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze postcoördinator Ruurd Scholten die te bereiken is op telefoonnummer 06 - 20315158 ◆

Kijkend naar de toestand van de slachtoffers werd besloten eerst de achterklep van de auto te verwijderen. Door de slagaderlijke bloeding van het ene slachtoffer in combinatie met de (extreme) warmte in de auto hield in dat de reddingsactie vrij snel moest plaatsvinden. Op voorhand was het voertuig al gestabiliseerd. Nadat de achterklep was verwijderd kon aan de slachtoffers de eerste hulp worden geboden.

Opbrengst Vrijwilligers volgen cursus collecte Astma Fonds 2008 EHBSO Sporten is leuk en gezond! Meestal… want een blessure kan veel ellende veroorzaken. Helaas zijn niet alle blessures te voorkomen. Een goede en snelle Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO) kan echter wel erger voorkomen.

Het herstel van een sportblessure begint namelijk al op het moment dat eerste hulp wordt geboden. Daarom organiseerde breedtesportproject GO-4 Sport in het voorjaar een cursus EHBSO, bestaande uit vier bijeenkomsten. Een groep volgde deze cursus op dinsdagmiddag in sportcentrum Total Gym (Stiens), de andere groep volgde de cursus op dinsdagavond in cultureel centrum De Skalm (Stiens). Docent Ronald Huls (Stiens) behandelde tijdens deze cursus o.a. blessurepreventie, veiligheid, bloedingen, open wonden, botbreuken, kneuzingen en verstuikingen. De laatste bijeenkomst stond volledig in het teken van hartreanimatie. De deelnemers ontvingen na afloop van de cursus een certificaat van deelname. Zo’n twintig trainers van verschillende sportverenigingen uit de Middelsée-gemeenten kunnen voortaan verantwoord eerste hulp bieden ◆

Afgelopen mei gingen ruim 50.000 enthousiaste collectanten voor het Astma Fonds op pad om geld in te zamelen. De opbrengst van de collecte in Stiens, Hijum, Finkum bedroeg 2621,66 euro.

Het Astma Fonds bedankt bedankt u voor uw bijdrage. daarmee kunnen we de strijd winnen tegen ongeneeslijke longziekte, zoals astma ◆

Daar waar vorig jaar twee middagen per week nodig waren om de groepen 3 van basisscholen de Jint, de Twilling en de Sprankel les te geven, is dit jaar het project opgedeeld in twee sessies van drie weken. In de eerste drie weken voor de meivakantie was het de beurt aan de Jint en de Twilling, de tweede sessie die na de meivakantie plaatsvond werd bezocht door de Sprankel. Dit alles onder de professionele leiding van Jelmer Jan Faber, die de kinderen bekend heeft gemaakt met de basisbeginselen en de spelregels van de kaatssport. Iedere groep heeft drie lessen kunnen volgen. Tijdens de laatste les is in iedere groep een eindspel gedaan, waarbij de winnaar een prachtige krans kon winnen. Alle kinderen die hebben deelgenomen aan het schoolkaatsproject hebben driemaal gratis deel kunnen nemen aan een trainingsavond van K.C. De Boer, georganiseerd op woensdagavond vanaf 18:30 uur. Deze trainingssessie is afgesloten met een kleine competitie, waarbij alle deelnemers een prijs in ontvangst hebben mogen nemen. De kinderen die lid willen worden kunnen een email sturen naar i.nieuwhof@chello.nl en vervolgens op woensdagavond om 18:30 komen trainen. Zij kunnen vervolgens onder andere gratis deelnemen aan de ‘Merke-partij’ (en andere ledenpartijen) voor de jeugd, die plaatsvindt op woensdag 4 juni om 16:00 uur. Ben je niet bij de proeftrainingen geweest, maar lijkt het kaatsen je toch leuk, kom dan gerust een keertje langs op woensdagavond. We hopen dat alle kinderen hebben genoten van de lessen en dat wij hen snel op het kaatsveld bij een training of op de ‘Merke-partij’ zullen treffen! Voor meer informatie: www.kcdeboer.nl ◆

Uitslag Gemeentelijke Kinderjury 2008 Afgelopen maanden hebben groep 7a en 7b van CBS De Sprankel en groep 7 en 8 van KBS De Foarikker meegedaan aan de Gemeentelijke Kinderjury 2008. Hiervoor lazen ze 5 boeken die door de bibliotheek waren uitgezocht. Elke groep maakte een top 5. Door deze uitslagen samen te voegen kwam er de volgende uitslag: 1. ‘Overleven op Drakeneiland’ van Lydia Rood met 13 punten. 2. ‘Bolopiep ligt eruit’ van Auke Herrema met 10 punten. 3. ‘Sneeuwstorm’ van Greet Beulenkamp met 8 punten. 4. ‘Subroza.nl’ van Marcel van Driel met 7 punten.‘En Watson of Hoe je een meisje verovert met 23 uitvindingen en 1 muis. Ook 7 punten. Op 27 mei ’08 werd de Kinderjury in de klas afgesloten. Voor elke leerling was er een klein cadeautje en een Certificaat Kinderjury 2008 als dank voor zijn of haar deelname ◆

Op donderdag 22 mei zijn de kinderen van obs De Jint uit Stiens naar de manege in Froubuurt geweest. Daar kregen de kinderen uitleg over het paardrijden en het verzorgen van paarden. Ook mochten ze nog een rondje op één van de pony's in de paardenbak ◆ Stienser Omroeper 13


STIENZER KEATSDAGEN 4 T/M 8 JUNI

KC de Boer slaat voor best op Tekst: Jaap Adema / Foto’s: Cor Santema

...vervolg voorpagina Heren hoofdklasse

Op zondag 8 juni komen de heren hoofdklassers in actie op het tot een echte kaatsarena omgebouwde kaatsterrein aan de Uniawei. De wedstrijd begint om 12.00 uur. Vanaf 14.00 uur zorgt het muziekkorps “Studio” voor veel sfeer op het veld en na de finale is het altijd gezellig in of bij de feesttent met live muziek van “Orkest Butterfly”. De zes parturen hoofdklasse worden aangevuld met de beste vier eersteklas parturen. Stiens is dit jaar de vijfde wedstrijd in vrije samenstelling. Drie verschillende parturen hebben tot nu toe de eerste prijs gewonnen (Dronrijp is op dit moment nog niet bekend), dus de krachtsverschillen zijn nog niet al te groot. Favoriet blijft het partuur van Rutmer van der Meer met de gebroeders Wassenaar, want tegen een Chris-in-vorm (aan de opslag) is geen perk bestand. En deze Chris Wassenaar is met zijn laatste jaar bezig in de hoofdklasse. Een uitgelezen kans om deze geweldenaar nog een keer aan het werk te zien. Er zijn nog drie andere kaatsers bezig met een afscheidsrondje langs de Friese kaatsvelden. Na dit seizoen houden, behalve Chris Wassenaar, ook Simon Minnesma, Tjitte Bonnema en Klaas Berkepas het topkaatsen voor gezien. Een laatste kans om deze mannen in Stiens in actie te zien is dus op zondag 8 juni. Vorig jaar was de eerste prijs voor Sibbele Lootsma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra (koning). In de finale werd gewonnen van Klaas Berkepas, Pieter Scharringa en Daniël Iseger. Er loopt ook nieuw talent rond op de kaatsvelden. Gert Anne van

der Bos uit Holwerd en Martijn Olijnsma uit Hijum kunnen zich op dit moment aardig meten met de anderen. Met Martijn hebben we toch weer eens een kaatser uit de regio. Hopelijk weet hij zich met zijn partuur voor deze wedstrijd te kwalificeren. Vroeger was het normaal dat een plaatselijke favoriet meedeed, maar tegenwoordig moet men zich daarvoor plaatsen door in het voorafgaande weekend goed te presteren. Experimenten

De experimenten met de opslag zijn in de reglementen opgenomen en daarom zijn de opslagvakken vervangen door één opslaglijn en zijn de opslagwisselingen bij de heren, junioren en dames minder streng aan regels gebonden. Bij de andere categorieën is dat niet veranderd en heeft men de normale regels voor het opslaan. Elke speler van het partuur mag dus bijna altijd de opslag overnemen. Er is alleen voorgeschreven dat na het ontstaan van een kaats een van de andere spelers moet opslaan. Wordt er gewisseld met twee kaatsen dan maakt het niet uit wie de eerste kaats opslaat, als er daarna maar gewisseld wordt. Zijn er geen kaatsen meer, dan mag elke willekeurige speler van het opslagpartuur weer opslaan. De oplettende toeschouwer zal dit tactisch instrument zeker toegepast zien. Of de scheve aanloop bij de opslag toegepast wordt is afwachten. Niet iedereen is er even enthousiast over, maar het levert soms verrassende slagen op. Dat scheve aanlopen mag trouwens alleen als er vanaf het begin in twee perken gekaatst wordt.

Service

Het tegenwoordige kaatspubliek verwacht van de organisatie meer service dan vroeger. Met name het beschikken over voldoende en kwalitatief goede toiletten vindt men belangrijk. Dat is in Stiens altijd goed verzorgd. Maar ook de aanwezigheid van een tent en later live muziek scoren op dat gebied hoog. Als extra service wordt de tent ’s avonds verwarmd, mocht het weer dat nodig maken. De aanwezigheid van een tribune vindt men belangrijk als het slecht weer is, maar de ervaring leert dat het kaatsen altijd heel goed te volgen is vanuit een tribune achter de perken of achter de boven. Ook dat is in Stiens perfect geregeld en bovendien gratis. Volgend jaar is het parkeren waarschijnlijk een stuk beter. Andere suggesties voor betere service zijn welkom bij het bestuur. Korting Om de entreeprijs hoeft er dit jaar niemand thuis te blijven. Voor de leden en donateurs van KC de Boer en iedereen onder de 11 jaar is de toegang op zondag gratis. Van 11 t/m 16 jaar betaalt men 4 euro, maar met kortingsbon slechts 2 euro. De andere bezoekers betalen 8 euro, maar met de kortingsbon slechts 5 euro. Zulke lage prijzen kunnen alleen maar in Stiens. KC de Boer ziet graag dat er veel gebruik wordt gemaakt van de kortingsbonnen, want er is niets mooier dan veel publiek aan de kant. Nodig daarom eens iemand uit om mee te gaan. Koffers met geld Vrijdag 6 juni beginnen acht parturen dames hoofdklassers om 15.30 uur aan de uitnodigingswedstrijd. Alle toppers zullen aanwezig zijn, zoals Afke Hijlkema en Géjanna DijkstraBuma. Deze laatste is ook al bezig aan een zeer succesvol laatste jaar in de dames hoofdklasse. Vorig jaar werd de eerste prijs

Stienser Omroeper

14

gewonnen door Marie Heida, Fokje Hoekstra en Fenna Zeinstra (koningin). Natuurlijk is er weer de fraaie, maar zeer zware, door Hans Jouta vervaardigde, koninginneprijs. Na afloop is er een optreden van de “Graham Lowlanders” en live muziek van “George Twice”. De toegang is gratis. De dames kunnen weer net zoveel winnen als de heren en daarin is Stiens toonaangevend. De sponsor Holland International Reisbureau Stiens stelt negen koffers (met geld) beschikbaar en de prijswinnaars ontvangen zelfs nog een dinerbon van ‘De Lachende Koe’ in Sneek. Op reis en uit eten. Het kan niet op dit jaar. Andere activiteiten Op woensdag 4 juni is er om 16.00 uur jeugdkaatsen van KC de Boer. Verder zijn er na 18.30 uur een dart- en een volleybaltoernooi voor verenigingen, bedrijven, e.d. uit Leeuwarderadeel. Op donderdag 5 juni is de derde Boeren-PC. Onder het motto “Ien dei net by gewaaks of fee, mar keatse op ‘e Boeren-PC”, doen alle kaatsers een poging deze bijzondere kaatswedstrijd te winnen. Het is de gehele dag gezellig toeven op het kaatsterrein en na afloop is er in de feesttent live muziek van de Fryske troubadour “Rintje Kas”. Op zaterdag 7 juni begint om 10 uur de Leeuwarderadeelpartij, gesponsord door Makelaardij

Germeraad & Germeraad. Hier mogen alle leden van KC de Boer en inwoners van de gemeente Leeuwarderadeel aan deelnemen. ’s Avonds is er in de tent live muziek van veelzijdige coverband “Boulevard”. Sponsors Zonder hulp van sponsors is het organiseren van een evenement al bijna niet meer mogelijk. Hoofdsponsor Bokma Wonen, Haan Reklame, Holland International Reisbureau Stiens, Makelaardij Germeraad & Germeraad en 1-2-3 Evenementen &Verhuur zorgen voor een ruim prijzenpakket en heel veel voorzieningen. Waterstad FM maakt de hele week reclame op 93.2 FM. Luisteren dus. Kortom Er is voor iedereen wel wat te doen of van te genieten tijdens de Stienzer Keatsdagen. Naast de kermis in het centrum van Stiens is er op het kaatsterrein een feesttent, een springkussen voor de jeugd, alle dagen na afloop live muziek en heel veel activiteiten. De catering is weer in handen van 1-2-3 Evenementen & Verhuur in samenwerking met heel veel vrijwilligers van KC de Boer. De organisatie begint altijd al meer dan een jaar van tevoren met de voorbereidingen en dat verdient een compliment. U kunt dat compliment uitdelen door aanwezig te zijn bij de verschillende activiteiten ●

STIENZER KEATSDAGEN Op vertoon van deze bon ontvangt u op de entree voor de Heren Hoofdklasse op zondag 8 juni 2008

€ 3,00

KORTING


STIENZER KEATSDAGEN Locatie: kaatsveld aan de Uniawei

www.kcdeboer.nl

Woensdag 4 juni ‘08 16.00 u. Jeugdkaatsen ledenpartij KC de Boer

17.30 u.

Darten

uitnodigingspartij

18.30 u.

Volleybaltoernooi

voor verenigingen, ondernemers e.a. van de gemeente Leeuwarderadeel

Donderdag 5 juni ‘08 10.00 u. Boeren PC d.e.l. kaatspartij, organisatie BPC Na afloop live muziek van de Fryske troubadour “Rintje Kas”

Vrijdag 6 juni ‘08 15.30 u. Dames Hoofdklasse uitnodigingspartij, 8 partuur, entree gratis na afloop live muziek van “George Twice” en optredens van “Graham Lowlanders”

Topslager Schreiber

Zaterdag 7 juni ‘08 10.00 u. Leeuwarderadeelpartij

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

21.00 u.

“Boulevard” Veelzijdige coverband. Entree € 10,00

Zondag 8 juni ‘08 12.00 u. Heren Hoofdklasse

Vrije formatie partij, 10 partuur. Entree € 8,00 m.m.v. muziekkorps “Studio”. Na afloop “Orkest Butterfly”

Maandag/dinsdag Geprikte schouderlappen

95

kilo voor

Zigeunerschijven 4 voor

Woensdag

525 3

Specialiteit van de week

gesponsord door Makelaardij Germeraad & Germeraad

Macaroni met kip 100 gram

0

68

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt kilo voor

Runder gehakt kilo voor

Donderdag Sucade per kilo voor

3 4

95 95

Hele week Punjabi gehakt 500 gram voor

Shoarma pakket

9

60

- 500 gram vlees - 4 broodjes - saus

samen

Heksenbol

Vrijdag/zaterdag Gevulde filet

elke 5e gratis

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 7 juni 2008

voor

Seldery salade 150 gram voor

75

2 50 5 45 225 1

Bij aankoop van 150 gram

Slagers Achterham een bakje Honingmosterdsaus Gratis

Voor (H)eerlijk vlees met traditie. Stienser Omroeper

15


Steengoede tarieven en 3 maanden geen hypotheekrente* * Vraag naar de voorwaarden

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl

C1000 Kooistra Voordeel Kalmoes Beerenburg

Almhof volle vruchtenkwark

liter fles

diverse soorten beker 500 gram

11.19

9.99

1.95

Verse Asperges per zak à 500 gram

1.29

3.98

2.49

Malse Sucadelappen

Verse doelpunten

Karvan Cevitan limonade siroop

rundvlees

per zak à 10 stuks

diverse smaken per bus à 750ml

8.98

kilo

5.99

Speklappen zonder zwoerd kilo

5.78

4.99

1.49

0.99

Nectarines

1.99

4.78

2.98

Andrelon Shampoo

per bak à 1000 gram

2.79

2.31

1.99

alle soorten flacons à 300ml

2

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden in de folder die vanaf deze week, wekelijks bij u door de bus komt Openingstijden: maandag t.m woensdag 8.00 - 20.00 uur - Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur - Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Stienser Omroeper

16

Omroeper 23 2008  

Stienser Omroeper