Page 1

21 april 2008 60e jaargang nummer 17 Uitgave: OVL Stiens Oplage: 12.320

Verschijning: elke maandag Advertenties en kopij woensdags inleveren voor 11.00 uur in de brievenbus van de Stienser Omroeper naast het Kruidvat of op het emailadres: stienseromroeper@planet.nl

Je bent jong en je wilt wat

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser omroeper De regio Stiens krijgt een unieke website

op pagina 5

Topkorfballers komen naar Hijum op pagina 8

Foardrachtkriich Ljouwerteradiel foto: Hans van der Mey

op pagina 10

Met een ferme handtekening gaf Jochum Baltjes, voorzitter van de Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel, onlangs het startsein voor de bouw van een informatieve en zakelijke website voor de regio Stiens. ‘En dat werd tijd ook!’, aldus Baltjes. ‘Steeds vaker geven klanten van onze leden aan dat zij graag online geïnformeerd willen worden over bedrijfsinformatie, nieuws en aan-

biedingen’. Met het ondertekenen van de opdracht is de eerste belangrijke stap gezet. Het Stienser internetbureau Digiproducts (www.digiproducts.nl) gaat een digitale invulling geven aan de wensen van Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel. ‘Maar dat is nog lang niet alles’, stelt Johan Zandbergen van Digiproducts. ‘We willen ook nadrukkelijk alle verenigingen en inwoners van Leeuwarderadeel

erbij betrekken. Denk daarbij aan het complete voetbalprogramma van een komende week met daarbij de mogelijkheid om alle afgelastingen via één kanaal kenbaar te maken. Dat vergt natuurlijke enige organisatie. De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en waren zeer positief!’ Naast relevante informatie kunnen de inwoners van de regio Stiens regelmatig aantrekkelijke acties verwachten waarbij een creatieve

combinatie wordt ingezet tussen de Stienser Omroeper, bedrijven en de website. Tijdens de Fryske Wike (13-16 mei) worden daar de eerste resultaten al zichtbaar van. In deze week wordt ook de website officieel gepresenteerd aan alle ondernemers van Leeuwarderadeel. ‘Zij ontvangen daar nog een uitnodiging over, maar bij deze zijn ze allemaal al uitgenodigd!’, aldus een zichtbaar tevreden Baltjes

.

I.v.m. Koninginne- en Hemelvaartsdag advertenties en kopy week 19 inleveren VOOR maandag 28 april 2008

Succes op FK voor G.V. Friso Zaterdag 12 april was en dè dag voor Jose, Marieke, Berber en Wendy. De dag waar zij een heel jaar hard voor gewerkt hadden. In Surhuisterveen werden de Friese Kampioenschappen toestelturnen gehouden. Friso mocht na twee eerder gehouden voorrondes met 4 turnsters aan de FK deelnemen. En met succes, want maar liefst drie meiden mochten het podium beklimmen. José Inia mocht in de categorie pupil II, niveau 12 met een puntentotaal van 35,65 een Bronzen medaille mee naar Stiens nemen. Met maar liefst een 9,20 op de vloer en een 8,60 op de balk was zij op deze onderdelen zelfs de beste van de 11 deelnemers. Voor Marieke Jacobi, Jeugd niveau 12, was het een top dag. Met een puntentotaal van 35,25 mocht zij de verdiende Zilveren medaille mee naar huis nemen. De brug was, met een score van 9,25, haar beste onderdeel. Hoewel Berber Sliep in dezelfde categorie net naast het podium greep was zij wel het beste in haar groep op de vloer met een score van 9,05. Ook het goud mocht mee naar Stiens.Wendy de Jong, instap niveau 12, mocht de hoogste podiumplaats beklimmen voor de Gouden medaille. Met een puntentotaal van 36,05 liet zij de concurrentie ver achter zich en mag zij een heel jaar de titel Fries Kampioen dragen. Op maar liefst drie onderdelen, brug, balk en vloer was zij verruit de beste turnster in haar categorie

.

De bakfiets van het jeugd- en jongerenwerk is weer actief Nu de vogeltjes gaan fluiten zijn de kinderen weer veel meer buiten! Wij van jeugd- en jongerenwerk vinden dat belangrijk en ook erg gezond. Daarom trekken we er vanaf nu weer elke woensdagmiddag op uit met onze bakfiets vol met spelmaterialen om een middag op een veld of in een park met de kinderen te gaan spelen. De bakfiets staat op onderstaande data op de volgende locaties: Woensdag 23 april Pirateneiland Stiens (veld achter de Friesland Bank) Dinsdag 6 mei Grasveld naast basisschool de Jint Stiens Woensdag 14 mei Britsum (houd de krant in de gaten voor de locatie) Woensdag 21 mei Waling Dijkstra Park Stiens Woensdag 28 mei Grasveld voor basisschool de Sprankel Stiens Woensdag 4 juni Cornjum (houd de krant in de gaten voor de locatie) Woensdag 11 juni Grasveld naast basisschool de Sprankel Stiens Woensdag 18 juni Voetbalveldje/parkje bij het Alexanderhof Stiens Woensdag 25 juni Hijum (houd de krant in de gaten voor de locatie)

Alle kinderen kunnen gratis meedoen. Let wel op! De bakfiets rijdt alleen met droog weer. Voor vragen: Margriet, Robin of Kim op het tel. 058-2575220 of via jeugd@welzijnmiddelsee.nl

.


AGENDA Stiens e.o.

Skilhiem voor thuiszorg,

verpleging & verzorging en dienstverlening

WAAR

GAAN WE NAAR TOE?

Stiens

Maandag 21 april 20.00 u. Filmhuis in de Skalm

Dinsdag 22 april 14.30 u. PCOB in de Hege Stins

Maandag 21 april 20.00 u. Filmhuis in de Skalm

t/m 8 mei Expositie van schilderscollectief ‘Kwartziet’ met thema seizoenen in Noord-Nederlandse landschap in de bibliotheek. t/m 21 mei Expositie van Aukje Vellinga in Gemeentehuis Jelsum

Elke woensdag in mei t/m september 14.00 - 17.00 u. Open Kerk. In de Hervormde kerk.

Zondag 4 mei 19.45 u. 4 Meiherdenking op het Kerkhof.Verzamelen bij de consistorie. Hallum

Woensdag 30 april 9.00-13.00 u.Voorjaarsmarkt rondom de Fermanje aan de Offingawei Oude Bildtzijl

Woensdag 30 april 9.00-13.00 u.Vrijmarkt. In de straten: ds. M. Mooijstraat en de A.C. Bakkerstraat. Met live muziek. Beetgum

Woensdag 30 april 13.00 u. Rommelmarkt in de loodsen van Tjisse Brouwer aan de Liuwesingel Veenwouden

Kerkdiensten Stiens e.o. Skilhiem, Stiens Woensdag 23 april 16.00 u. ds. C. Kremer-Elzinga Hege Stins, Gereformeerde kerk Stiens Zondag 27 april 09.30 u. Nog niet bekend St. Vitus, Hervormde gemeente Stiens Zondag 27 april 09.30 u. ds. G. Wessels Gereformeerde kerk, Britsum Zondag 27 april 09.30 u. drs. J.L. de Haan, St. Annaparochie Hervormde gemeente, Cornjum, Britsum, Jelsum Zondag 27 april 11.00 u. drs. T.R.A. Simonides, Burdaard Gereformeerde Kerk, Hijum-Finkum Zondag 27 april 10.00 u. ds. P. Beintema, Dokkum. Fryske tsjinst. R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, Annaparochie Zondag 27 april 10.15 u. M. Wewerinke en H. Groenendaal Woord- en Communieviering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden Zaterdag 26 april 19.00 u. Pastor L.Foekema, Woord- en Communieviering Zondag 27 april 10.00 u. Pastor A. de Lange met Dominicuskoor Woord- en Communieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden Zondag 27 april 10.30 u. Pastor P. Bosma met Bonifatiuscantorij Eucharistieviering De Salvator, Archipelweg 133 te Leeuwarden Zondag 27 april 09.30 u. en 11.45 u. ds. N. van Amerom thema: Is mijn geloof ook proefbestendig? Leger des heils, Tuinen 14-16 te Leeuwarden Zondag 27 april 10.00 u. dienst o.l.v. majoor A.E. Wimmers Opstandingskerk, Achter de Hoven 272 te Leeuwarden Zondag 27 april 10.00 u. dhr. W. van de Bor Rehoboth Gemeente, Zevendedags Baptisten Bleeklaan 119 Leeuwarden Zaterdag 26 april 10.30 u. Gerard Wijtsma, Bakkeveen, Sabbat Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. Zondag 27 april 09.30 u. ds. G. Wessels Hervormde Kerk, Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging

Zaterdag 26 april 20.00 u. Irish Stew in de Schierstins

Zaterdag t/m 10 mei Schilderijen van Theo Onnes in de Schierstins

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 28 april 2008. Kopij dient voor woensdag 09.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand emailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 0582574906 of via stienseromroeper@planet.nl Advertentietarieven: € 0,23 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906 Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Oude Leije, Finkum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St.Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Publicist f.l.: Guus Vries. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.

Stienser Omroeper

pag. 2

Optreden van de obs Arjen Roelofsskoalle in de Kampioen In de Kampioen te Hijum was het vrijdagavond 4 april een drukte van belang. Alle leerlingen van de obs Arjen Roelofsskoalle lieten aan hun familie en bekenden zien in welk land ze beland waren op hun wereldreis. Al weken ervoor hadden ze geoefend voor deze avond en nu was het zover. Compleet met decors, filmpjes, toneelspel en muziek verzorgden zij de hele avond. Zo zie je maar weer dat ook een kleine school tot grote dingen in staat is

.

Een frisse duik voor Wit-Rusland De werkgroep Stiens e.o. van de Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) organiseert in samenwerking met Zwembad It Gryn op zaterdag 17 mei 2008 aansluitend aan de 1e plons in het buitenbad een sponsorzwemaktie. De kinderen van alle basisscholen in pen 5 en hoger van de basisschool Leeuwarderadeel kunnen deze dag die in het bezit zijn van minimaal gesponsorde baantjes zwemmen in het zwemdiploma A. De maximale zwembad It Gryn in Stiens. De tijd die gezwommen wordt is 20 opbrengst komt ten goede aan de minuten en het is de bedoeling om groep Wit-Russische kinderen die in die tijd zoveel mogelijk baantjes in oktober en november van dit jaar te zwemmen. Voor diegene met de Leeuwarderadeel bezoekt voor een beste prestatie staat een verrassing te gezondheidsvakantie. De kinderen wachten. De beste 5 deelnemers én van deze groep zijn allemaal slacht- het bij elkaar gezwommen bedrag offer van de ramp met de kerncen- zal in de Stienser Omroeper bekend trale in Tsjernobyl in 1986 en heb- gemaakt worden. Speciaal voor ben een intensief behandeltraject deze actie en deze spetterende midtegen bij hen geconstateerde kanker dag heeft het zwembad It Gryn de achter de rug. Ze zijn inmiddels toegangsprijs voor (uitsluitend!) de weer gezond, maar moeten nog deelnemers verlaagd naar €1,- per aansterken en hebben dringend persoon. Bij het inleveren van de behoefte aan een herstelperiode in sponsorlijst ontvangt de deelnemer een niet radioactieve omgeving. De daarvoor een apart toegangsbewijs. werkgroep Stiens e.o. van de Dat betekent dus: van 13.00 uur tot Stichting Rusland Kinderhulp wil 17.00 uur lekker zwemmen voor hierin graag een bijdrage leveren en €1,- en ook nog een goed doel nodigt daarom een groep kinderen steunen! De leerlingen van de basis(22) uit om naar Leeuwarderadeel scholen De Twilling en De Sprankel te komen. Uiteraard kost dit geld en kunnen zich via de school opgeven. daarom organiseert de werkgroep Alle andere deelnemers kunnen Stiens e.o. aansluitend aan de 1e zich opgeven bij Tilly Mulder plons van het nieuwe buitenseizoen (secretaris), tel.: 2570408. Via mail: in het zwembad It Gryn een spon- srkstiens@hotmail.com. sorzwemaktie, onder het motto: Info: Diana Smidt, tel 2574645, een frisse duik voor Wit-Rusland. Gerrit Weultjes, tel. 8442417. Aan deze actie kan worden deelge- http://stiens.ruslandkinderhulp.nl nomen door kinderen van de groe-

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

Gevraagd Vr ijwilligster/vr ijwilliger voor het verzorgen van de FINANCIËLE ADMINISTRATIE van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Britsum, Cornjum en Jelsum

.

www.paletgroep.nl

de sulveren

RINKELBEL fan dizze wike:

Tijd heeft vleugels en geen teugels

Info bij de heer S. Buma, tel.: 2573126

Thuiszorg Het Friese Land en … “Lekker ite mei …..Thuiszorg Het Friese Land” In onze vorige column hebben wij u o.a. geïnformeerd over de mogelijkheden van zorg na ontslag uit het ziekenhuis en het consultatiebureau voor volwassenen welke op 9 april j.l. heeft plaats gevonden. Graag willen wij nu met u terugblikken op ons project: Lekker ite mei….Thuiszorg Het Friese land in Britsum. Wat houdt dit project in? Mede in het kader van de leefbaarheid in de dorpen van Leeuwarderadeel willen we belangstellenden in de leeftijd van 60 jaar en ouder in de gelegenheid stellen om gezamenlijk een warme maaltijd (klaar te maken en) te nuttigen. In de praktijk waar wij als wijkverpleegkundigen werkzaam zijn, komen we met grote regelmaat in aanraking met mensen die aangeven dat het alleen klaarmaken van de warme maaltijd en het vervolgens alleen eten als een noodzaak wordt gezien. Dit was voor ons aanleiding om aandacht te schenken aan dit fenomeen. We zijn gestart met dit eetproject in Britsum en mogelijk kan dit worden uitgebreid naar de andere dorpen in de gemeente. Dus niet “Lekker ite mei…. Reitse”, u waarschijnlijk wel bekend van Omrop Fryslan, maar “Lekker ite mei… leeftijdsgenoten uit eigen dorp, ondersteund door Thuiszorg Het Friese Land in samenwerking met ontmoetingscentrum Britsenburgh in Britsum. Hoe ziet het project eruit? Op 11 Februari j.l. zijn wij feestelijk gestart met dit project. De deelnemers die hierbij aanwezig waren, waren zo enthousiast dat ze vervolgens elke maandag in Britsenburgh aanwezig waren. Ze schilden gezamenlijk aardappelen, bakten de spekjes en nuttigden de maaltijd aan een fraai gedekte tafel. Tussentijds werden er verschillende thema’s gepresenteerd. Men werd geïnformeerd over een gezonde maaltijd door de diëtiste, over mogelijke

hulpmiddelen, mantelzorg, het seniorweb. Maar ook werd er een paasspel gespeeld en werd er een rondleiding in de tuin van een van de deelnemers georganiseerd. Uit onze enquête is gebleken dat alle mannen en vrouwen die nu deelnemen, ook na de zomerperiode (vanaf 1 oktober) weer aanwezig zullen zijn. Met name het sociale karakter van het geheel spreekt de mensen erg aan. Daarbij ervaart men het als positief dat er gezamenlijk wordt bepaald wat er wordt gekookt. Op maandag 28 april zal het project feestelijk worden afgesloten en worden de deelnemers getrakteerd op boerenkool stampot en snert van Maaltijdservice Fryslan. Hoe kunt u zich aanmelden? Zou u gezellig mee willen eten (ook als u niet alleenstaand bent) en/of willen helpen bij deze maaltijdvoorziening, dan kunt u zich opgeven tijdens ons spreekuur. Wilt u ook deelnemen aan de proeverij van de Maaltijd Service Fryslan zou u dit dan voor 23 april aan ons willen doorgeven? Mocht u een vervoersprobleem hebben, dan kunt u gebruik maken van de ophaal- en thuisbrengservice. Hoe kunt u ons bereiken? Heeft u ook belangstelling voor dit project dan ons rechtstreeks bereiken tijdens ons spreekuur van maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur op telefoonnummer: 058–2576306. Ook mag u ons tijdens bovenstaand spreekuur bezoeken. Ons kantoor is gevestigd aan de P. Jurjenstrjitte 21 te Stiens. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Daarnaast zijn we bereikbaar op ons centraal telefoonnummer: 0900 – 8864, “dag en nacht bereikbaar”

.

Coby Oomen-Hitman, Marjan Tromp Wijkverpleegkundigen Thuiszorg Het Friese Land.

Respect voor allen in Thomasviering Op zondag 27 april is er ‘s middags om 15.00 uur een Toeter4ing in de Hoeksteen in Hallum. Het thema gaat over respect hebben voor anderen, voor de mensen om je heen. Maar daarbij is het ook heel belangrijk, maar soms minstens zo moeilijk, om jezelf te zijn. Het thema luidt: Respect 4 All! Be Yourself! Deze viering zal weer in de vorm van een zogenaamde ‘Thomasviering’ zijn. Het is de bedoeling dat iedereen actief bij de dienst en het thema betrokken wordt. Dit zal gebeuren vanaf het moment dat de “heilige chaos” begint. Iedereen krijgt dan de tijd om zich te verspreiden over de kerk en op verschillende manieren met het thema bezig te zijn. Dominee Liesbeth Burger zal tijdens deze Toeter4ing voorgaan en muziekgroep Iepen Doar zal begeleiden bij de liederen die gezongen worden

.


Omropperkes ✂

NU OOK TUINHOUT(MEUBELEN) UIT EIGEN ZAGERIJ

AANBIEDING NU SCHAALDELEN DIV. BREEDTES â‚Ź 2,40 P/M

0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

EIKENHOUTEN TUINTAFELS VANAF â‚Ź 75,-

Prijs: â‚Ź 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm.Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) â‚Ź 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097

DE HOUTWAL BrĂŠdyk 7 â—? Cornjum â—? Tel./fax 0518-841600 mob. 06-28846236 â—? mob. 06-28581338

Z.g.a.n. Tafelstoel 058-2570736

Haagconiferen v.a. 5.50 ook Buxus, Taxus. In klei gekweekt dus geen aanpassing van grond nodig.Vr+zat ‘t Bosch 5a St. Anna 0518400825 of 06-51575689 Iepen tĂşn. Planten, antyk, curiosa, sieraden, Fryske boeken. 30 April en 5 maaie iepen tĂşn. F. de Vries Aldlânsdyk 37 Britsum till. 058 2571269

Een vertrouwd adres voor:

O.V.L. waardebonnen vervallen

• openhaardhout • boomrooiwerkzaamheden • boomverzorging • uitrij- en sleep(werk) • stobbefreesen • tuinhout • tuinmeubels

Beste Ondernemers en Consumenten, Er zijn nog waardebonnen in omloop van de O.V.L. Wij maken u erop attent dat deze ingeleverd kunnen worden bij de winkeliers tot 1 juni 2008.

• onderhoud van berm/natuurterreinen

Daarna komen ze te vervallen

 

MAITIID Deze actie is geldig van 21 t/m 26 april 2008

BĂ´le fan de Moanne:

VIKORNVOLVEZEL, fan 1.35

TOMPOUCEN

foar 1.00      

 !"##$  " %  "%  %&%  % $ '  % 

 KEURSLAGERKOOPJE

foar 1.00

DINSDAG PIEKENDAG

Boomstammetjes 4 stuks

400

fan 0.90

foar 0.75

div. soorten, per stuk

SPECIAL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Bij 150 gram pepercervelaat

ALLE SOORTEN IN DE RECLAME

SPECIAL

DONDERDAG VOORDEEL

GRATIS 100 gram selderijsalade

YOGHURT-MUFFINS

Hamburgers

Kalfsconfetti 100 gram

150

IEDERE MAANDAG VOORDEEL

WEEKSTARTER 4 stuks samen voor

TIP VAN DE WEEK: Indisch gehakt

Grootmoeders draadjesvlees 750 gram VRIJDAG EN ZATERDAG

295

100

2 gegrilde Haantjes samen

499 599

Aanbiedingen geldig van 21-4-2008 t/m 26-4-2008

ryk oan fezels en ekstra donker

Brolsma, keurslager keurslagerij, BROLSMA

Langebuorren 13 9051 BD Stiens13, 9051 BD Stiens Langebuorren tel. 058-2571271 tel. 2571271 • fax (058) 257 5316 fax.(058) 058-2575316 info@brolsma.keurslager.nl www.brolsma.keurslager.nl http://www.brolsma.keurslager.nl Stienser Omroeper

pag. 3


Gemeente

eeuwarderadeel

Uitgifte kavels Feinsum

GEMEENTEHUIS: Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET DE LEDEN VAN HET COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

MELDINGEN ‘KLEIN LEED’ Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tijden: 09.00 - 12.00 uur Tel.nr.: 058-2576677 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

RIOLERING: 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING: 0800-9009 (NUON)

BEREIKBAARHEID POLITIE: Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG. KLACHTEN/(VUIL)CONTAINERS: 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE: 058 -2100217 DIERENAMBULANCE: telefoon (058) 2660000 (nachttelefoon 06-53772791)

Werkzaamheden aan brugVrouwbuurstermolen lopen uit De werkzaamheden aan de brug bij Vrouwbuurstermolen lopen vier weken uit. De reden voor de vertraging is dat het beton onder het wegdek in een slechtere staat verkeert dan verwacht. De reparatie van het beton neemt vier weken extra in beslag. De brug is vanaf 31 mei weer geopend voor het verkeer. De start van het verhogen van de provinciale brug in de Stienser Hegedyk (N393) schuift daarmee ook op. Deze brug is vanaf 2 juni tot 27 september gesloten. Het meeste verkeer kan via de brug van Vrouwbuurstermolen omrijden. Het vrachtverkeer wordt via Leeuwarden en Marssum omgeleid. Vrachtverkeer met een gewicht tot 20 ton kan er ook voor kiezen via Hallum en Oude Bildtzijl te rijden. Het verhogen van de bruggen maakt onderdeel uit van het project Noordelijke Elfstedenvaarroute van de gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het project maakt onderdeel uit van het Friese Merenproject

Wurklist riedsgearkomste

Op dinsdag 27 mei 2008 organiseert gemeente Leeuwarderadeel een verlotingbijeenkomst voor kavels in Feinsum. De verloting vindt, onder toezicht van de notaris, plaats om 19.30 uur in de kantine van het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen zich in de periode van 21 april 2008 tot en met 13 mei 2008 laten registreren door middel van een email naar c.vanderveer@leeuwarderadeel.nl of schriftelijk: postbus 24, 9050 AA te Stiens. In uw schrijven dient u uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Belangstellenden die zich al hebben laten registreren ontvangen schriftelijk een uitnodiging voor de verlotingbijeenkomst en hoeven naar aanleiding van deze publicatie niet meer te reageren. Aan een ieder die zich registreert zal een inschrijfformulier worden verstrekt op basis waarvan belangstellenden zich definitief kunnen inschrijven voor de verloting. Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 16 mei 2008 door de gemeente te zijn ontvangen. Die personen die tijdens de verlotingbijeenkomst een kavel in optie toegewezen hebben gekregen, zullen een informatiepakket ontvangen. Op het gemeentehuis ligt een informatiepakket van de kavels in Feinsum ter inzage.

.

Na 13 mei 2008 wordt de belangstellendenregistratie gesloten. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u die doorgeven aan mw. C. van der Veer, tel: 058 – 257 66 74 of per mail: c.vanderveer@leeuwarderadeel.nl

Ontvangen aanvragen: • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20070152 Poiesz Vastgoed Legedyk 30a te Scharnegoutum voor het oprichten van twee supermarkten (Poiesz en Lidl), plaatselijk bekend Uniawei 2 en 4 te Stiens. • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20080037 familie F. Anema Truerderdyk 30 te Stiens voor het oprichten van een woning, plaatselijk bekend Moundyk 9 te Stiens. • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20080038 familie Dotinga Wurgedyk 1a te Stiens voor het vernieuwen en vergroten van de achteraanbouw, plaatselijk bekend Wurgedyk 1a te Stiens. • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20080039 WoonFriesland Postbus 245 te Heerenveen voor het oprichten van een woonzorgcentrum, plaatselijk bekend Petterhústerdyk kadastraal bekend gemeente Hijum sectie B nr. 5030 te Stiens. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20080041 familie Kooistra Bjirkehôf 3 te Stiens voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Bjirkehôf 3 te Stiens. • Reguliere bouwvergunning 20080042 de heer P.L.S. Bakker Seerob 12 te Stiens voor het plaatsen van een kantoorunit (tijdelijk voor 3 jaar), plaatselijk bekend Seerob 12 te Stiens. • Lichte bouwvergunning 20080043 de heer A. Faber Wylde Tulpstrjitte 12 te Cornjum voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Wylde Tulpstrjitte 12 te Cornjum. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Gemeentehuis Gesloten In verband met Koninginnedag (woensdag 30 april) en Hemelvaartsdag (donderdag 1 mei) is het gemeentehuis ook GESLOTEN op vrijdag 2 mei en maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) aanstaande. Uitsluitend voor het doen van aangiften van geboorten kunt u op vrijdag 2 mei tussen 09.00 – 09.30 uur bellen met een medewerker van het taakveld Burgerzaken voor het maken van een afspraak. Het telefoonnummmer is (06 )10165334.

.

Graag zijn de medewerkers u op dinsdag 6 mei a.s. weer van dienst Het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel

fan tongersdei 24 april 2008. De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Fragehealoere riedsleden 5. Fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 3 april 2008 Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan b&w oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht 8. Meidielings fan it kolleezje fan b&w oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 9. Lûdsbelied 10. It modernisearjen fan de WSW 11. Inisjatyfútstel oangeande de legalisaasje fan kangoeroewenten Beslútfoarmend ûnderdiel 12. Oanpak hûnestrontprobleem 12a. Subsydzje oanfraach St. De Túnmanswente 13. Moasje PvdA oer de takomst jachthaven Britsum Toelichting: In het opiniërende deel van de vergadering geven de fracties hun oordeel en wisselen met elkaar en het college van B&W hun argumenten uit. De raad bepaalt daarbij of een onderwerp voldoende besproken is voor een besluit in de volgende vergadering. De raad kan echter ook tot de conclusie komen dat in deze vergadering al een besluit genomen kan worden als hamerstuk. In dat geval besluit de raad onmiddellijk na afronding van de discussie. Ad 2. Vaststellen agenda De voorzitter zal voorstellen aan de agenda een punt toe te voegen naar aanleiding van de besloten raadsvergadering van 17 april 2008: vaststellen verslag en besluit over geheimhouding. Behandeling van het toe te voegen agendapunt vindt in beslotenheid plaats. Ad 10. Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening Het college legt aan de raad drie verordeningen voor die verband houden met de Wet Sociale Werkvoorziening. De raad kan aangeven wat ze vindt van deze verordeningen over cliëntparticipatie, wachtlijst beheer en persoonsgebonden budget bij begeleid werken. Het gevoelen van de raad wordt doorgegeven aan het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke sociale dienst. Op basis van de gevoelens van alle 17 deelnemende gemeenten in de dienst, worden definitieve verordeningen opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de raden.

Beslútfoarmend ûnderdiel Ad 12. Aanpak hondepoepprobleem Het college van B&W stelt aan aan de raad voor een bedrag van 5000 euro ter beschikking te stellen dit jaar zodat het met de uitvoering aan de slag kan gaan. Ad 12a. Subsydzje oanfraach St. De Túnmanswente Het college van B&W stelt aan de raad voor om een voorziening te treffen zodat de gemeente financieel bijdraagt aan de activiteiten van de stichting Túnmanswente (bij Martenastate). De motie komt deze vergadering in stemming. Sluting U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de agenda staan. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de griffier. De griffier, Ton Rutten, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 op dinsdag, woensdag en donderdag en per e-mail via a.rutten@leeuwarderadeel.nl. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks via radio Middelsé volgen (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel.nl onder het kopje politiek, bestuur en organisatie/bestuurlijk nieuws en liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

.

Gemeentelijke kunstroute Op verschillende plaatsen in onze provincie is regelmatig sprake van zgn. ‘open kunstroutes’. Voorbeelden hiervan zijn de ‘Slikwerkroute’ in de gemeente Het Bildt, de ‘Kunstroute Franekeradeel’ en de ‘Open Stal’, een kunstroute in en rondom Oldeberkoop (in de Stellingwerven). Tijdens een kunstroute, die één dag kan duren, maar ook een periode van enkele dagen kan omvatten stellen kunstenaars in de meest brede zin van het woord ‘kunst’ hun werkruimte/atelier open voor publiek en presenteren zo hun werk. Het publiek kan op deze manier met een breed scala van gemeentelijke kunstuitingen kennismaken. Alle vormen van kunst - waaronder ook muzikaal talent en muzikale uitingen - kunnen hierbij naar voren komen. Het gaat dan niet om alleen professionele kunstuitingen, ook recreatieve kunstuitingen moeten hierbij in de volle breedte voor het voetlicht kunnen komen. Na het succes van de in 2001 geopende ‘Literatuerrûte Ljouwerteradiel’, een 38 kilometer lange culturele fiets- en wandelroute door de gemeente Leeuwarderadeel, willen

wij ook gaarne de mogelijkheden van een (jaarlijkse/tweejaarlijkse) kunstroute door de gemeente Leeuwarderadeel onderzoeken. Mogelijk gekoppeld aan de ‘Literatuerrûte’. De kunstroute zou dan een uitstekend onderdeel van een culturele fiets-/wandelroute door de gemeente Leeuwarderadeel kunnen zijn. Naar onze mening herbergt de gemeente Leeuwarderadeel voldoende kunstenaars om een gemeentelijke kunstroute te organiseren. Ook in onze gemeente wordt aan verschillende vormen van kunst uiting gegeven. Gaarne zouden wij dan ook in contact komen met inwoners van onze gemeente die op de één of andere wijze aan een kunstroute door de gemeente Leeuwarderadeel zouden willen meewerken. Heeft u ideeën/suggesties over de invulling

van een gemeentelijke kunstroute, laat het ons dan weten. Reacties zien wij met belangstelling voor 1 mei a.s. tegemoet, schriftelijk (via postbus 24, 9050 AA Stiens), telefonisch (058-2576635) of per mail (j.kluitenberg@leeuwarderadeel.nl). Tot slot zouden wij tegen alle in onze gemeente wonende kunstenaars (en dan zowel de professionele als de recreatieve kunstenaars) nog willen zeggen “laat letterlijk en figuurlijk zien wat je op kunstzinnig gebied in huis hebt”

.

Stiens, 21 april 2008. De Kultuerried Ljouwerteradiel

. www.leeuwarderadeel.nl Stienser Omroeper

pag. 4


Gemeente REALISERING (BOUW)PLAN

eeuwarderadeel week 17

Je bent jong en je wilt wat!

(middels vrijstellingsprocedure ex art 19 lid 2 WRO) De burgemeester maakt bekend dat er een aanvraag voor een 1ste fase reguliere bouwvergunning is binnengekomen voor: •Het plaatsen van een gezondheidscentrum, plaatselijk bekend op het perceel gelegen aan de Griene Leane en het Skûtsje te Stiens (dossiernummer 20070088). De aanvraag past niet binnen de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Medewerking kan daarom slechts worden verleend door middel van het voeren van een vrijstellingsprocedure (art. 19 lid 2 WRO). Het college is bereid voor het bouwplan deze procedure te voeren. Het concept besluit en de daarbij behorende stukken liggen in het kader van die procedure met ingang van 23-04-2008 gedurende zes weken, tijdens openingstijden, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de cluster VROM. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke zienswijzen kenbaar maken bij het college van B & W. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondelinge zienswijzen in deze periode kenbaar te maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de cluster VROM, tel. 058-2576666 Stiens, 21-04-2008 drs. E.J. ter Keurs, burgemeester.

.

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van een of meer gemeentelijke besluiten.Binnen zes weken na de dag die volgt op de datum van verzending van de beschikking (= verleende vergunning) of van de publicatie van het besluit kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens.Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis, tel.nr. (058) 257 6666. Afgegeven bouwvergunningen. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20070154 voor het vergroten van de bergruimte, plaatselijk bekend Poaitrije 2 te Hijum. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20070163 voor het oprichten van een ligboxenstal, plaatselijk bekend Aldlânsdyk 19 te Cornjum. Kapvergunningen. • Twee Cipressen en één Berk aan de Weversterp 16 te Britsum (B.Van der Kramer). • Eén Es aan de Leijester Hegedyk 24 te Oude Leije (J.Osinga)

.

Stiens, 14 april 2008. J.J. Kingma, secretaris drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

Jongeren en overlast Je bent jong en je wilt wat! Die slogan kennen we allemaal en die geldt ook voor jou als jongere in onze gemeente. Nadat je naar school bent geweest, je hebt je huiswerk gemaakt, is het leuk om je vrienden en vriendinnen te ontmoeten. Maar wáár doe je dat dan? Stiens, bijvoorbeeld, heeft “De Skalm”. Een cultureel centrum waarin verschillende activiteiten plaatsvinden. Ook voor jongeren! In “De Skalm” is een jeugdhonk. Vele jongeren brengen daar al vaak een bezoek. Samen met de jongerenwerker, Johan Adema, brengen ze er heel wat uurtjes door. Helaas geldt dat niet voor alle jongeren. Want steeds vaker krijgt de politie klachten over jongeren – 14 jaar en ouder - die nogal wat overlast veroorzaken op de schoolpleinen in de gemeente. De overlast bestaat vaak uit het erg luidruchtig zijn, vernielingen aanrichten, ballen in de tuin van omwonenden schieten, kluiten op de ramen gooien, snoepverpakkingen, plasticflesjes en verpakking van drinken op het schoolplein achterlaten, flesjes(bier) op het schoolplein kapot gooien en ga zo maar door. En al die overlast is niet leuk! Niet leuk voor jou als jongere zelf, niet leuk voor de omwonenden én niet leuk voor de leerkrachten van de scholen. De schoolpleinen in de gemeente hebben buiten de schooltijden een speelpleinfunctie voor de jeugd tot en met 13 jaar. De schoolpleinen zijn daar nl. met de speelvoorzieningen op ingericht. Om nu de overlast terug te dringen hebben de gemeente en de politie de volgende afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn: 1. Schoolpleinen hebben buiten de schooltijden een functie als kinderspeelplaats voor de wijk. 2. Kinderen tot en met 13 jaar kunnen daar na schooltijd spelen; 3. Wanneer er sprake is van overlast door oudere jongeren (>14 jaar) wordt geadviseerd de politie te bellen; 4. Gebeld kan worden naar tel. nr. 0900 8844. In bijzondere gevallen kan direct 112 worden gebeld; 5. Naar aanleiding van de klachtmelding bij de politie zal deze direct op gaan treden. 6. Daarnaast gaat de politie de komende weken extra toezicht houden op de schoolpleinen. Zijn er jongeren aanwezig die daar niet thuis horen, dan wordt er zondermeer een bekeuring uitgeschreven. 7. Ouders/verzorgers worden daarvan zonodig schriftelijk in kennis gesteld. Niet alleen het maken van deze afspraken is erg belangrijk om de overlast terug te dringen. Ook voor je ouders/verzorgers ligt een taak weggelegd. Het is namelijk van groot belang dat je ouders jou op je gedrag aanspreken en je op je verantwoordelijkheden wijzen. Oké, je bent jong en je wilt wat! Maar veroorzaak geen overlast! Gemeente Leeuwarderadeel en Politie Fryslân, team Middelsee

Mevr. Hanane Gaich ontvangt certificaat ‘Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap’ Dinsdag 15 april jl. was het een feestelijke dag voor mevrouw Hanane Gaich. Op deze dag overhandigde burgemeester ter Keurs haar het certificaat “Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap” en feliciteerde haar met deze belangrijke toekenning. Uiteraard ging de felicitatie vergezeld van een mooi bos bloemen

.

Op de foto overhandigt de burgemeester het certificaat aan een gelukkige mevr. Gaich.

.

Naast publikatie van dit artikeltje in deze Stienser Omroeper zijn op voorhand de directies van de scholen, omwonenden en de Jongerenwerker van de Skalm geïnformeerd

Aangevraagde kapvergunning De burgemeester van Leeuwarderadeel maakt bekend dat er een aanvraag voor een kapvergunning is binnengekomen voor • drie Essen en twee Elzen Aldlânsdyk 18 te Jelsum. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht ligt de aanvraag om vergunning met ingang van 21 april 2008 twee weken voor een ieder ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis te Stiens. Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze omtrent de aanvragen of de voorgenomen vergunningenverlening schriftelijk of mondeling kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders Stiens, 21 april 2008, drs. E.J. ter Keurs, Burgemeester.

.

Openbare vergadering “Kleine Welstandscommissie” De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/politiek.bestuurenorganisatie/gemeenteberichten.Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 058-2576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

.

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen Op vrijdag 25 april aanstaande vindt in de raadzaal van het gemeentehuis van Leeuwarderadeel, Ljipstrjitte 1 te Stiens, de jaarlijkse lintjesregen plaats. Middels deze oproep wil ik die inwoners die reeds gedecoreerd zijn van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Ik verzoek u wel vooraf aan de gemeentevoorlichter, de heer S.W. van der Meulen (058 2576613) kenbaar te maken als u hierbij aanwezig wilt zijn. Bij aanmelding – tot uiterlijk woensdag 23 april aanstaande – krijgt u te horen hoe laat u die ochtend in het gemeentehuis wordt verwacht. Deze uitnodiging is in plaats van een persoonlijke uitnodiging die u altijd in het verleden ontving

.

Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester Stienser Omroeper

pag. 5


Stienser Omroeper

pag. 6

Stienser Omroeper

pag. 7


Sport

agenda Dinsdag 22 april Darten (De Smalle Brug, Stiens) 20.00. u. Bildtstar 5- TVWG De Zoute Jongens (Pieter Jelles, Stiens) 20.00. u. Bottelier 1 - Pieter Jelles (De Kern, Stiens) 20.00. u. S.K.M. 26 - De Kern1 20.00. u. De derde Kern Klein Leeuwarden 1 Tennis (Sportvelden It Gryn, Stiens) 18:00 u. Da di av Stiens 2 Goutum 2 18:00 u. Da di av Stiens 3 St. Jacob 4 Woensdag 23 april Tennis (Sportvelden It Gryn, Stiens) 18:00 u. he 35+ Stiens 2 Schatzenburg 2 18:00 u. he 35+ Stiens 3 De Molen 3 Voetbal (Sportvelden Jelsum/Cornjum) 18.30 u. DTD f3 - St Anna f4

Sportpagina DTD blijft in de race Zondag 13 april moest DTD aantreden in Bolsward tegen het al gedegradeerde CAB. Trainer Kerst Heida van CAB kon daardoor zijn team vrijuit laten spelen. Zijn collega van DTD Daniel Schmid daarentegen heeft nog een paar lastige klussen met zijn team te nemen om niet in de tombola van promotie/degradatievoetbal terecht te komen. Naaste belager daarin is Oosterlittens en die wonnen thuis met 6-0 van het al gedegradeerde Nicator. DTD speelde een uitstekende partij daar in Bolsward en het was Gerton die met een strakke vrije trap DTD op voorsprong bracht. Het was een meer dan verdiende treffer, CAB kwam in het eerste bedrijf vrijwel niet voor. In de tweede helft verharde de wedstrijd door toedoen van CAB.

Donderdag 24 april Tennis (Sportvelden It Gryn, Stiens) 18:00 u. he 50+ Stiens 1 - DLTC 1 DAMCLUB BEGB Vrijdag 25 april Klaverjassen (De Smalle Brug, Stiens) 20:00 u. Klaverjassen. Aanmelden tot 19.30 u. Zaterdag 26 april Voetbal (Sportvelden Jelsum/Cornjum) 09.30 u. DTD f2 - Minnertsga f4 10.30 u. DTD d1 -CSC d3 10.30 u. DTD c1 - Black Boys c1 14.00 u. DTD b1 - VIOD b1 Waterpolo (Zwembad It Gryn, Stiens) 17:00 u. Middelse bg1-Bubble bg 1 17:45 u. Middelse 1-Neptunia’24 3 Tennis (Sportvelden It Gryn, Stiens) 10:00 u. jo t/m 17 jr. Stiens 1 Appelscha 1 13:30 u. He 35+Stiens 1-’t Nylan 3 13:30 u. Gem. Stiens 1Ten Woude 2 Korfbal (Sportveld, Hijum) 10:00 u. MNenW1 Leeuwarden e3 14:00 u. MNenW2 Rapiditas 2 (Sportveld, Britsum) 10:00 u. CSL e1 - Wêz Warber e2 10:00 u. CSL c2 - DOW c1 11:15 u. CSL b1 - Leeuwarden b1 12:30 u. CSL 4 - DTS 3 Kaatsen (Sporthal de Trije,Franeker) 15:00-20.00 u. Kaatsmarkt. Voor meer info zie www.knkb.nl Zondag 27 april Voetbal (Sportvelden Jelsum/Cornjum) 14:00 u. DTD 1 - Harlingen 1 (Sportvelden Stiens) 14:00 u. v.v. Stiens - Rood Geel 1 laatste thuiswedstrijd van het seizoen Tennis (Sportvelden It Gryn, Stiens) 10:00 u. jo t/m 17 jr. Stiens 1 PAF1 10:00 u. Gem. jeugd t/m 17 jr Stiens 1-De Molen 1 Zaterdag 3 mei Motorrijden (de Groene Oase, Marrum) 09:30 u. Motorrijders 10:30 u. Klassieke bromfietsen Info: 0518-411266 Stienser Omroeper

pag. 8

DTD wist zich voetballend meer dan staande te houden en troefde CAB op alle fronten af. Remco Bijlsma liet weer eens zijn specialiteit zien en maakte op fraai aangeven van Marco v/d Zwaag de bevrijdende 0 – 2. In de slotfase zelfs nog de 0 – 3, junior Thomas Dijkstra zette fraai voor en Remco v/d Heide kon frank en vrij de derde voor DTD inkoppen. Zo behoud DTD de voorsprong op Oosterlittens. Wat resteert zijn nog twee confrontaties, en dat zijn uitgerekend de huidige nummers 1 en 2.

.

Kunt u daar niet bij zijn, dan houden wij u via de Stienser Omroeper op de hoogte

Zo besloot Boele Land tot een moedige voorpost tegen Jeppe Bronger. Helaas voor Boele pakte dat verkeerd uit, want Jeppe hield het hoofd koel, won een schijf en toen was de winst binnen bereik. Jelte Veld nam tegen Reinout Sloot een moedige opsluiting, waarmee Reinout danig in de problemen kwam. Hij moest zelfs een schijf

offeren en stond verloren, toen Jelte enkele mindere zetten deed. De schijf voorsprong moest worden teruggegeven en de overgebleven stand was zelfs niet meer te redden. Jaap Hofman smaakte het genoegen om Sietse Bronger een puntje afhandig te maken. Sietse kwam geen moment in zijn spel, wat natuurlijk ook de verdienste van Jaap was. Pieter Dijkstra en Lubbert van den Berg speelden een vlakke klassieke partij, met remise als logische uitslag. Sjoerd Schaaf en Ruurd Winkel toverden een interessante stand op het bord.

SLIKROLLERS

IN

ST. ANNA

Skeelerseizoen weer begonnen Begin mei gaan de skeelerlessen en trainingen weer van start. Er is voor iedereen wat, of je nu nog staat te wiebelen op rolschaatsen of als je al rondjes 36 rijdt op de ijsbaan, bij de slikrollers is een les of training waar jij vast bij past. Voor tijden en extra informatie kun je terecht op de website www.slikrollers.nl Op 3 mei komt de Van Lingen Skates Competitie langs met de Regio Noord Jeugdcompetitie. Dit zijn wedstrijden voor de jeugd tot 17 jaar, waar de echte snelheidsduiveltjes strijden om de Van Lingen Bokaal. Beslist de moeite waard om te komen kijken

.

Topkorfballers komen naar Hijum

Moed wordt niet altijd beloond… De op een na laatste speelronde van damclub BEGB kenmerkte zich door enkele partijen waarin met ware doodsverachting werd gestreden om de punten.

DE

Toen de angels eruit waren gehaald, restte ook daar remise. Willem Lep versloeg Yke Miedema en nam daarmee revanche op zijn eerdere verlies. Hielke Schaaf was te sterk voor Wietske Postema en Siebe Kloostra Romke jeugdkampioen pakte Sipke de Boer. In het kampioenschap van Nederland heeft Gerlof Kolk na 6 remises en twee verliespartijen zijn eerste winst geboekt. Jammer van de verliespartijen, maar voor de rest doet Gerlof het heel goed. Zaterdag 19 april is de laatste ronde in Emmeloord Dieuwke meisjeskampioen

.

Nieuwe hoofdsponsor KARS gepresenteerd bij CSC Dames 1 Vanaf dit seizoen spelen de dames van V.V. CSC 1 in een prachtige en nieuwe wedstrijdoutfit gesponsord door KARS Woninginrichting. We zijn de familie Kars zeer dankbaar voor de nieuwe kleding. Mocht de kampioenskar een dezer seizoenen van stal kunnen worden gehaald, dan zullen we de kar ook zeker over de Brédyk sturen! Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor sponsoring of lid worden van V.V. CSC? Bel HenkWillem Boschma, tel. 0620537543 (na 18.00 uur)

In het kader van het 60-jarig jubileum van korfbalvereniging Mei Nocht en Wille komt een korfbalmastertrio op vrijdag 25 april a.s. naar Hijum om een clinic te verzorgen. De korfbalinternationals Michiel Gerritsen en Bianca Joustra zullen samen met de bondscoach van de junioren Kees Vlietstra een korfbalspektakel verzorgen. Het toptrio zal gedurende anderhalf à twee uur trainen en spelen met de leden van M.N.en W. (senioren en jeugd). De inhoud ziet er als volgt uit: - 1 tegen 1 tegen een topspeler - monokorfbal - de mooiste doorloopbal - en nog veel meer Natuurlijk worden de ouders van de jeugdleden en onze trouwe supporters verwacht tijdens dit korfbalspektakel, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Dus kom op vrijdagavond 25 april om 19.00 uur naar het sportveld in Hijum om dit evenement bij te wonen

.

Jeu de Boules Stiens

.

V.V. CSC Dames1 strak in het pak met dank aan Skooter Dit seizoen spelen alle voetballende dames uit Stiens samen bij de V.V. CSC. Met dank aan enkele enthousiaste sponsoren is het gelukt om een prachtige kledingcollectie te kunnen samenstellen om voor, tijdens en na de wedstrijden/ trainingen te dragen. Skooter Jeans and Fashion heeft ervoor gezorgd dat Dames 1 prachtige trainingspakken heeft. Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor sponsoring of lid worden van VV CSC? Bel HenkWillem Boschma, tel. 0620537543 (na 18.00 uur)

.

Ondanks dat het weer niet altijd meezat, hebben we met een kleine groep het hele jaar doorgespeeld. Nu de zomer er aankomt zien we jullie allemaal graag terug. We spelen nog steeds op dinsdagmiddag vanaf 2 uur en dinsdagavond vanaf 7 uur. Op 22 april starten we weer met onze onderlinge competitie, ook nu weer om kleine prijsjes. Het gratis voorzien van koffie en thee zoals afgelopen seizoen ingezet blijft zo. Dit heeft geen invloed op de bijzonder lage contributie, die blijft gewoon € 10 voor een heel jaar. Voor leden graag deze maand de contributie overmaken op rek. 40.07.70.997 t.n.v . J.Pijpers Stiens, jeu de boules. Belangstellenden mogen een hele maand gratis zonder enige verplichting meespelen. Ook hebben we nog wel een setje ballen te leen. We kunnen stellen dat de kosten geen enkel beletsel zijn om actief en gezellig bezig te zijn. Graag tot ziens op de oude tennisbaan aan de Wilsterstrjitte

.


PEDICURE

daken en goten zinkwerk, Epdm, pvc

(06) 11 91 84 98

r.kienstra9@chello.nl

Lid L.O.V.

G. SMIT Ungastins 53 9051 GD Stiens 058-2574047 Behandeling volgens afspraak

BIJVERDIENEN? Voor landwerkzaamheden op ons biologisch bedrijf in FINKUM zoeken wij in juni/ juli tijdelijke

Marian Hondentrimsalon

EINDEX.SCHOLIEREN max. 7 uur per dag Interesse? Bel dan: (058) 257 11 41 of (06) 12 81 33 60

Glazenwasbedrijf

Leo Bellekom

Oók voor het schoonmaken van uw dakgoten en buitenwerk Stienzer Hegedyk 12, 9051 LK Stiens (058) 257 3515 of (06) 55 75 16 38

Al bijna 15 jaar het vertrouwde adres voor uw hond kijk op de vernieuwde website!!

www.hondentrimsalonmarian.nl Seerob 10 Stiens • tel 058 257 37 56

Particuliere verkoop van: • Bomen • Hagen en Windsingels • Struiken en Heesters • Coniferen en Laurier • Violen en Potgrond

Jaap de Jong Leyesterhegedyk 72, 9077 TV Vrouwenparochie info@friesespil.nl Vooralsnog uitsluitend op vrijdag en zaterdag van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur.

Aan de weg tussen Oude Leye en Vrouwenparochie

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Stienser Omroeper

pag.9


PEDICURE

daken en goten zinkwerk, Epdm, pvc

(06) 11 91 84 98

r.kienstra9@chello.nl

Lid L.O.V.

G. SMIT Ungastins 53 9051 GD Stiens 058-2574047 Behandeling volgens afspraak

BIJVERDIENEN? Voor landwerkzaamheden op ons biologisch bedrijf in FINKUM zoeken wij in juni/ juli tijdelijke

Marian Hondentrimsalon

EINDEX.SCHOLIEREN max. 7 uur per dag Interesse? Bel dan: (058) 257 11 41 of (06) 12 81 33 60

Glazenwasbedrijf

Leo Bellekom

Oók voor het schoonmaken van uw dakgoten en buitenwerk Stienzer Hegedyk 12, 9051 LK Stiens (058) 257 3515 of (06) 55 75 16 38

Al bijna 15 jaar het vertrouwde adres voor uw hond kijk op de vernieuwde website!!

www.hondentrimsalonmarian.nl Seerob 10 Stiens • tel 058 257 37 56

Particuliere verkoop van: • Bomen • Hagen en Windsingels • Struiken en Heesters • Coniferen en Laurier • Violen en Potgrond

Jaap de Jong Leyesterhegedyk 72, 9077 TV Vrouwenparochie info@friesespil.nl Vooralsnog uitsluitend op vrijdag en zaterdag van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur.

Aan de weg tussen Oude Leye en Vrouwenparochie

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Stienser Omroeper

pag.9


SHOUKRAN

KOMT D’R AN

Exclusief Glas, Keramiek & Gifts Binnenkort wordt het centrum van Stiens verrijkt met een bijzondere galerie-en cadeauwinkel, deze wordt 2 mei geopend door de burgemeester. Uniek voor het noorden van Nederland worden hier bijzondere kunstnijverheidsproducten aangeboden, vooral glas en keramiek. Kunstglas, bijzonder door kleur, vorm en wijze van productie, “baked”glas en “fusion” glas. Hedendaags design in geblazen glas, maar ook retrodesign – ontwerpen nu gemaakt met een knipoog naar de sixties en seventies van de 20e eeuw, maar ook “oud”glaswerk uit Murano en oud-en modern keramiek. Initiatiefnemer Bert Kok

.

Bloemactie fanfarekorps Studio Op dinsdag 22 en woensdag 23 april komen de leden van fanfarekorps Studio weer bij u aan de deur met de traditionele bloemenactie. Zij hebben voor u te koop geraniums en fuchsia’s (beltsjeblommen). De opbrengst van deze bloemenactie komt geheel ten goede aan de aanschaf van instrumenten, uniformen en bladmuziek en de jeugdopleiding. Steun onze bloemenactie! Wij rekenen op u!!

.

Ingezonden BEDANKT

PLAATSELIJKE JEUGD.

Op maandag 14 April viel ik in voor een dagbladbezorgster. Maar dit werk wordt op maandag bijna onmogelijk gemaakt want in het centrum ligt het vol met glas. Ook had ik hiervoor de fiets van haar in gebruik wat heeft geleid tot twee lekke banden. Doordat ik twee lekke banden had heb ik de wijk verder moeten lopen. En kranten lopen kan ook te lettelijk genomen worden. Hierdoor zijn er kranten te laat bezorgt en zijn er dus een stroom aan klachten binnen gekomen. En begrijp me niet verkeerd het is mooi als je met een groepje lol hebt en even lekker van je zaterdagavond kan genieten, blijf dit ook vooral doen. Maar zorg er dan wel voor dat je de troep achter je op ruimt. Dit is namelijk ook de reden waarom ik ooit met mijn eigen krantenwijk ben gestopt. Ook valt het me op dat er bij mijn vrijwilligerswerk ook vaak jongeren zitten, daar hebben we totaal geen last van waarvoor onze complimenten. Alleen ook hier laten ze veel troep achter. Gelukkig hebben we in Stiens iemand die regelmatig met zijn oranje hesje en zijn kruiwagen het hele dorp schoonmaakt waarvoor ik hem op deze manier ook mijn waardering uit wil spreken

.

Marco Oosterhuis, Stiens

Vrijmarkt in Oude Bildtzijl Buurtvereniging de Nije Flashaaltsys in Oude Bildtzijl organiseert weer hun jaarlijkse vrijmarkt op woensdag 30 april Koninginnedag. Iedereen mag zijn waar weer te koop aanbieden in de A.C. Bakkerstraat en Ds. M. Mooijstraat van 9.00-13.00 uur. Er is een terras aanwezig met koffie/thee en versnapering en live muziek

.

Voor 1 dag model

Red Radio Middelsé Actueel!

Is het jouw droom om een keer model te zijn en ben je niet bang voor de camera, geef je dan op voor 1 dag model!

Vanwege personele onderbezetting staat het programma ‘Middelsé Actueel’ op de rand van de afgrond. Technicus Marco Oosterhuis gaat verhuizen en presentator Wouter van der Wal doet al een jaar alle redactionele werkzaamheden voor het radioprogramma en voor de website alleen.

Tijdens deze dag worden er foto’s genomen in het Waling Dijkstra park te Stiens. Deze foto’s zullen genomen worden door jeugd en jongerenwerker Elisabeth die al jaren bezig is met fotografie. Je krijgt de foto’s natuurlijk ook mee op cd. Jeugd- en jongerenwerk organiseert deze dag op 8 mei van 13.00 tot 17.00. De activiteit is voor meiden en jongens in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar.

Daarom is Radio Middelsé met spoed op zoek naar presentatoren/redacteurs, correspondenten/verslaggevers en technici. Het is ons om het even of je man, vrouw, oud, jong, Friestalig of Nederlandstalig bent. Ervaring is handig maar niet noodzakelijk. Voor een opleiding wordt gezorgd. Als reacties uitblijven is de kans groot dat het actualiteitenprogramma in de huidige vorm nog voor het einde van het seizoen van de radio verdwijnt. Kortom: meld je aan en wees de redder van ons actualiteitenprogramma! Kijk voor meer informatie op onze website: www.radiomiddelse.nl, of neem contact op met programmaleider Dolf Oosterhuis: 058-2573783. E-mailen kan ook: redaksje@radiomiddelse.nl

Voor opgave of vragen kun je terecht bij Kim op het telefoonnummer 058-2575220 of via de mail jeugd@welzijnmiddelsee.nl. Geef je snel op want er is maar plaats voor 8 deelnemers! Bij slecht weer zal deze activiteit verplaats worden naar een andere datum

.

Straatvoetbal/Panna toernooi in Stiens

.

Stienser Omroeper

pag. 10

groep 6

groep 7

groep 8

Leerlingen Friesland College maken luiken voor Martenastate Door leerlingen van het Friesland College van de opleiding bouw zijn nieuwe authentieke raamluiken gemaakt voor het slotje van Martenastate te Cornjum. Zij vervangen de oude luiken die aan hun eind waren. Op advies van Monumentenzorg zijn de nieuwe luiken door de leerlingen in de oorspronkelijke groene kleur geverfd. Een mooi leerproject met een voldaan resultaat. Onder leiding van een leermeester van bouwbedrijf Bijland worden de luiken gemonteerd en gesteld DEEL IB

Het jeugd- en jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee organiseert in de meivakantie op woensdag 7 mei een Straatvoetbal/Panna toernooi bij de skatebaan in Stiens. Straatvoetbal is voetbal in zijn zuiverste vorm waarbij vaardigheden, trucjes en slimmigheid voorop staan. De activiteit zal duren van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur. Er wordt gespeeld in teams van 2 man/vrouw in 2 grote voetbalarena’s. Dus ben jij tussen de 12 en 16 jaar oud en heb jij zin om op deze dag jouw voetbalskills te vertonen, geef je dan nu op per team van 2 man/vrouw via: jeugd@welzijnmiddelsee.nl

.

Foardrachtkriich Ljouwerteradiel Op 2 april hawwe bern út de heechste trije klassen fan de basisskoallen yn Ljouwerteradiel harren foardrachtkeunsten wer sjen en hearre litten. It wie tige yn oarder; men sit by tiden by wize fan sprekken, op it puntsje fan'e stoel. Alle bern hawwe stik foar stik op in geweldige wize harren bêst dien. De Rederikerskeamer Halbertsma wol harren allegearre dan ek tige tank sizze foar dizze prestaasje en de geweldige middei dy't ús as tahearders, besoarge is. Uteinlik binne der fansels priiswinners útkommen en wol: Yn groep 6: 1e priis Kevin Jordi Hiemstra 2e priis Ytjanda Sloot 3e priis Sigrid Atsje Dijkstra Yn groep 7: 1e priis Margrith v.d. Schaaf 2e priis Silke Kloetsra 3e priis Ylse Dijkstra 3e priis Esma van Amerongen Yn groep 8: 1e priis Ranya Bega 2e priis Jildou Stapert 2e priis Marrit Jonker Us grutste winsk is, dat yn 'e kommende jierren, mear bern mei dwaan sille. Dat kin berikt wurde troch stipe fan âlders en it ûnderwiis, dit is echt nedich om de Foardrachtkriich yn 'e takomst te behâlden. Sa wiene der no ek wer dielnimmers dy't fan hûs út net Frysktalich binne mar mei faasje in Frysk gedicht nei foaren bringe! Wêz dêrom net te bang en doch mei oan dizze geweldige foardrachtkriich! De Rederikerskeamer hat sûnt koart ek in eigen website en wol ûnder: www.rederikerskeamerhalbertsma.nl Hjirop is ynformaasje te finen oer de feriening yn’t algemien, mar fansels ek oer toaniel en bernekriich

.

.

Verslag van de PvdA fractie Jachthaven Britsum De gemeente verhuurt de jachthaven in Britsum voor een luttel bedrag aan de watersportvereniging en draait bovendien nog op voor hoge onderhoudskosten van de kaden en het uitdiepen van de haven. De watersportvereniging wordt aldus fors gesubsidieerd. De PvdA vindt dat geen goede besteding van gemeenschapsgeld en heeft daarom voorgesteld de jachthaven te privatiseren en in afwachting van de privatisering geen onderhoud aan de haven uit te voeren. Die motie is door de raad overgenomen. Een sterk en sociaal besluit. Minder GFT door compostering Het ophalen van GFT afval is vooral in de zomer in sommige wijken een probleem. Er is dan extra tuinafval. De PvdA heeft voorgesteld het composteren op eigen erf te stimuleren door compostbakken ter beschikking te stellen en goede voorlichting over compostering te geven. Dat is voor de gemeente goedkoper,omdat er minder afval hoeft te worden opgehaald en de burgers hoeven minder compost te kopen; ze maken het zelf. Die PvdA motie is door de raad overgenomen en zal in 2008 worden uitgevoerd. Grondprijzen Finkum In de eerste voorstellen voor de grondprijzen voor de nieuwbouwkavels in Finkum werden de kopers van grotere kavels nogal bevoordeeld. Zij zouden ongeveer een derde deel van hun kavel voor half geld krijgen. De PvdA was het hier niet mee eens, omdat juist de kleinere kavels daardoor relatief duurder werden. Het voorstel van de PvdA om dat te nivelleren haalde het in eerste instantie niet. Gelukkig kwam B&W later zelf met het voortstel om de prijzen bij te stellen en het voordeel voor de kopers van de grote kavels te beperken. Zo werd het besluit toch nog sterk en sociaal. Veilig verkeer De Jint De overgang voor fietsende schoolkinderen over de Truerderdyk bij de basisschool De Jint in Stiens was onveilig door struiken die het uitzicht belemmeren. Dit al langer bestaande probleem is door de PvdA opnieuw bij B&W aangekaart en inmiddels opgelost. De bosjes zijn er weg en de oversteek is veiliger. Veiliger verkeer is ook sociaal en dichtbij de mensen.

Scholen in Britsum Het gebouw van openbare basisschool De Homeije in Britsum is in slechte staat. Dit is aanleiding voor plannen om in Britsum een brede school te bouwen en daar het dorpshuis bij te betrekken. Aldus kan een Multifunctioneel Centrum (MFC) ontstaan, waarmee de leefbaarheid in Britsum voor de langere termijn kan worden verbeterd. De PvdA is voorstander van deze plannen, maar is bang voor hoge kosten die de gemeente niet kan dragen. Wij hebben daarom in een motie bepleit om vanaf het begin de woningbouw corporatie bij de plannen te betrekken. Dan kan de bouw van het MFC worden gecombineerd met woningbouw en kunnen de kosten voor de gemeente worden beperkt. Die motie is door de raad overgenomen. Al weer sterk en sociaal, dicht bij de mensen Stiens Oost De raad heeft al in januari 2007 opdracht aan B&W gegeven om plannen te ontwikkelen voor Stiens Oost op basis van de ontwerpen van Nieuwe Borg; 560 woningen in 15 jaar, 150 recreatiewoningen, een jachthaven, een manege, uitbreiding van Doniastate en een vaarverbinding naar de Feinsemer feart. De PvdA vindt het aantal woningen te groot en de termijn van 15 jaar met één projectontwikkelaar te lang. Bovendien bestaat het gevaar dat gemeenschapsgeld uit het project wordt besteed aan de jachthaven, de manege en de recreatie woningen. De PvdA heeft met een motie geprobeerd dit plan bij te stellen. Maximaal 360 woningen in 7 jaar en geen geld naar jachthaven, manege en recreatie woningen. Die motie kreeg echter geen meerderheid in de raad. Wij konden onze sociaal democratische opvattingen over de ontwikkeling van Stiens Oost dus niet realiseren. Dat is jammer, maar misschien krijgen we nog een herkansing. Het plan zou er al in juni 2007 zou moeten liggen, maar het is er nog steeds niet. Het is kennelijk toch te hoog gegrepen. Zodra we kans zien om onze ideeën alsnog te realiseren zullen we dat zeker doen.

.

Ook in 2008 zal ons motto zijn: sterk en sociaal, dicht bij de mensen


www.jemanicleaning.nl

• GLAS • GEVELS • GEBOUWEN

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

En op afspraak!

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l

Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens

Grote struik Margrieten

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Astma Fonds zoekt collectanten Van 12 t/m 17 mei is het weer collecte week van Het astma Fonds. Hiervoor is het Astma Fonds nog opzoek naar enthousiaste nieuwe collectanten in Stiens.

slechts

PLANTENCENTRUM VAN DER GRAAF

.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden dan kunt u bellen met A. Brouwer-Wiersma 058257 2729

Burmaniawei 23 9051 BN STIENS tel. 058-2571739

Zin in een leuke avond? VRIJWILLIGERS GEZOCHT Dat hebben onze gasten ook! Skilhiem draagt actief bij aan het langer zelfstandig wonen van ouderen in de samenleving. Om dit mogelijk te maken, ontstaan er in de ouderenzorg steeds meer nieuwe zorgvormen. Bijvoorbeeld: een oudere verblijft één of meerdere nachten in Skilhiem, soms in aansluiting op dagverzorging of dagbehandeling. Voorafgaand aan deze overnachting(en), willen wij in onze gemeenschappelijke ruimte voor deze groepen de avond zo gezellig mogelijk maken.

Ruime keus uit M.P.V.‘s (hoogzitter)

Voelt u er ook voor om zo nu en dan wat te betekenen voor uw oudere medemens? Als de avond u niet echt past zijn vrijwilligers voor activiteiten zoals handwerken, koffie schenken, of de grote optredens ook van harte welkom. Meldt u dan aan bij Skilhiem en u kunt vrijwel direct aan de slag. Eén telefoontje is al voldoende voor meer informatie, een nadere kennismaking of directe aanmelding. Belt u met Ingrid Moerkerk of Gerda Warrink telefoonnummer 058-2576100. Wij horen graag van u!

CDA Leeuwarderadeel zet zich in voor WMO gemeenten op elkaar afgestemd worden. Onze gemeente moest zich schikken in 4 (vervoer) zones. Als CDA hebben wij steeds gezegd dat we hier niet mee akkoord gingen. We zijn nu blij dat het geslaagd is dat deze groep 20% meer afstand mag overbruggen. In dezelfde vergadering hebben wij vragen gesteld aan het college over de uitvoering van de WMO. Bij ouderverengingen komen steeds meer klachten binnen over de indicatiestelling van de thuiszorg. Maar ook bij ons als CDA Leeuwarderadeel. Mensen

Autobedrijf H.J. van der Tuin Lente aanbiedingen

Daarom doet Skilhiem een dringend beroep op u. Wilt u als vrijwilliger meehelpen (koffie/thee schenken, gezelschap houden etc.) om deze avonden te laten slagen? De huidige groep vrijwilligers heeft aanvulling nodig, dus hebben wij u nodig! Vrijwilligers kunnen dagelijks (van ma t/m zo) bij ons aan de slag. De tijden zijn van 19.00 tot 22.00 uur.

Wij als CDA zetten ons voortdurend in om de groep mensen die aanspraak maken op de WMO er niet op achteruit te laten gaan. Voor de mensen die gebruik maken van het zogenaamde collectief vervoer heeft wethouder Visser tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 april aangegeven dat deze groep hun 5 (vervoer) zones behouden. Omdat Leeuwarderadeel voor wat betreft de uitvoering van de WMO zich heeft aangesloten bij de afdeling Sociale Zaken Noord - West Friesland moeten veel regels van de deelnemende

3.95

beklagen zich dat ze op thuiszorg worden gekort, terwijl de indicatiestelling telefonisch heeft plaatsgevonden. Omdat de doelgroep veel ouderen betreft of mensen met een beperking vinden wij als CDA dat telefonische indicatiestelling niet getuigt van een zorgvuldige benadering. Wij dringen dan ook aan om de (her)indicatiestelling van de WMO via een huisbezoek te laten verlopen. Het college heeft de toezegging gedaan met een schriftelijke antwoord te komen

.

Opel Meriva 1.6 16V (brons) M.P.V. Maart 2007, 1500 km, temptation uitvoering, radio/cd speler, airco, cruise control, nieuwprijs € 22.500,nu € 17.750,Mercedes 220 CDI (grijs metallic) April 2001, 122.000 km, eerste eigenaar, geheel als nieuw, navigatiesysteem, radio/cd speler, airco, trekhaak nu € 17.250,Ford Fusion + 1.4I 16V (rood metallic) M.P.V. Jan 2006, 19.250 km, luxe uitvoering, radio/cd speler, lm velgen, centrale lock., mistlampen, sierlijsten en spiegels in kleur, airco nu € 15.250,Renault Modus 1.2I 16V (grijs metallic) M.P.V. Nov 2006, 7.700 km, luxe uitvoering met airco nu € 14.250,Renault Modus 1.5 DCI (blauw metallic) M.P.V. Sept. 2005, 77.500 km, diesel, airco, radio/cd speler nu € 12.700,Nissan Almera Tino 1.8I 16V acenta (donkergrijs metallic) Aug 2003, 83.750 km, AUTOMAAT, M.P.V., achteruitrij camera, boord computer, climate control nu € 12.500,Kia Carens 1.6I 16V (grijs metallic) M.P.V. Juli 2005, 42.500 km, airco, centrale lock. nu € 12.500,Opel Astra 1.6 16V (grijs metallic) stationcar April 2005, 75.500 km, luxe uitvoering, airco nu € 12.250,-

BINNENKORT LEVERBAAR Renault Megane Scenic (rood metallic) M.P.V. Jan 2006, 40.000 km, AUTOMAAT, clima controle, centrale lock., navigatiesysteem, radio/cd speler, cruise controle, 2 glazen schuifdaken nu € 23.750,-

Garantie, inruil, financiering en onderhoud mogelijk. ZATERDAG 26 APRIL GESLOTEN

Autobedrijf H.J. van der Tuin Industrieterrein Middelsee Let op Seerob 7 Kom langs of bel: 058-2574141/2570625 Showroom geopend van 9 tot 9 uur, zaterdag van 9 tot 6 uur.

Zie ook: www.autobedrijfvandertuin.nl Stienser Omroeper

pag. 11


Topslager Schreiber Maandag/dinsdag Gekruide Procureurlapjes Indische schijven 4 stuks voor

Woensdag

395 2

per persoon

kilo voor

Runder gehakt kilo voor

Donderdag Rib-runderlappen kilo voor

95 95

3 4 95 7

Hele week Kip-kerrie salade 150 gram voor

Zeeuws spek

Pampa-schijven

500 gram voor

Boboli Hawai

5

per stuk voor

50

175 75 2 245 165

met Gratis Dips

Indisch Gehakt

Vrijdag/zaterdag 4 voor

4

95

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 26 april 2008

Wadden Stamppot

95

500 gram voor

Specialiteit van de week

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

Ferwerter Fricandeau 100 gram voor

Nieuw. De Rabo OpbouwHypotheek®. Altijd precies weten wat je hebt opgebouwd. Met deze nieuwe hypotheek heeft u altijd inzicht en overzicht in hoeveel vermogen u heeft opgebouwd, hoeveel u maandelijks investeert, wat u aan rente betaalt en hoeveel u betaalt voor uw eventuele overlijdensrisicoverzekering. Bovendien kunt u op ieder moment aanpassen hoe u dit vermogen opbouwt. Al deze mogelijkheden maken uw hypotheek veel inzichtelijker.

aus

Steengoede tarieven en nu 3 maanden geen rente.*

2 Weken lang ORANJEKOORTS - JIJ IN ORANJE Het is tijd voor de Rabobank.

GRATIS ORANJESHIRT met jouw eigen naam. Bij iedere € 10,- boodschappen maak je kans op één van de VEERTIG kindervoetbalshirts (leeftijd 6 t/m 12 jaar)

Voor (H)eerlijk vlees met traditie.

Voor dit product zijn twee Financiële Bijsluiters opgesteld. Deze kunt u vinden op www.rabobank.nl/hypotheken of zijn op te vragen bij de Rabobank.

www.rabobank.nl * Vraag naar de voorwaarden.

C1000 Kooistra Voordeel Voordeel Witte of blauwe pitloze druiven bak à 500 gram

2.39

1.29

Hollandse Asperges met GRATIS aspergeschiller

10.49

rundvlees 1 kilo

8.98

5.99

Varkenslappen

2.99

Brons Jenever Export literfles

Malse Sucadelappen

8.99

1 kilo

4.98

2.99

Eigengemaakte Appeltaart per stuk

3.99

2.99

Kaiserbroodjes Vers af te bakken pak à 4 stuks

0.82

0.69

Heineken Pilsener 2

kratten à 24 flejes à 30 cl alcohol onder de 16 jaar nog even niet

21.58

15.98

Friesche Vlag

Luchtig toetje aarbeien of banaan 1 liter pak

1.62

0.99

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden in de folder die vanaf deze week, wekelijks bij u door de bus komt Openingstijden: maandag t.m woensdag 8.00 - 20.00 uur - Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur - Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Stienser Omroeper

pag.12

Omroeper 17 2008  

Stienser Omroeper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you