Page 1

deze week

4609

St. Nicolaasactie... Trainingspakken... pagina 9,10 en 11 pagina 12 St. Nicolaas-/ Kerstactie

Open huis... pagina 15

2 hoofdprijzen t.w.v. € 500,aan waardebonnen van Fizel Vul deze envelop met € 100,- aan kassabonnen van de deelnemende ondernemers van de OVL en maak

61e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper OPEN DAG

13

13.30 - 16.30

Sinterklaasintocht 14 november in Stiens Sport- en afslankstudio met knalfeest in Sportcomplex It Gryn Fysiek compleet vernieuwd VRIJDAG

NOVEMBER VAN

Wie een tijdje niet bij Studio Fysiek is geweest, kent het niet meer terug. De studio heeft een complete “make-over” ondergaan. Niet alleen is er een flink stuk ruimte voor groepstrainingen bijgekomen, ook zijn er diverse nieuwe voorzieningen, zoals Switching en de infrarood Afslankcabine. Op de open dag van vrijdag 13 november kan iedereen een kijkje komen nemen. Zes jaar geleden is Hilda Herder met Studio Fysiek als slenderstudio begonnen in het pand op de huidige locatie aan de Hege Hearewei in Stiens. Slenderen behoort inmiddels niet meer tot de mogelijkheden omdat Studio Fysiek vanaf 26

Latin Fun!! is op dit moment een zeer populaire vorm van groepstraining. In samenwerking met ge-wichtsconsulent Marian de Bruin is het afslank-programma Slank en Fit opgezet. Slank en Fit is al 5 jaar een bekend en zeer succesvol afslankprogramma waar persoonlijk voedings-advies en beweging centraal staan. Het afslankprogramma bestaat uit 14 weken onbeperkt sporten en wekelijks voedingsadvies. Uiteraard gaat het programma pas van start na een uitgebreide intake. Ook na de 14 weken kan het afslankprogramma gevolgd worden. Aan het programma doen zowel vrouwen als mannen mee! Ook zwangeren hebben de weg

foto: Feico van Dijk

LET

OP: DE AANKOMSTPLAATS IS VERANDERD! Nog een paar nachten slapen en Sint Nicolaas en zijn gevolg zetten weer voet aan wal in Leeuwarderadeel. De boot van Sinterklaas zal op 14 november a.s. om ongeveer 12.00 uur afmeren bij de Kletsefeart, aan de Griene Leane, ter hoogte van de nieuwe sportspeelveldjes, bij de brug van It Aldlân in Stiens. Dat is op een andere plaats als voorgaande jaren. Welkom Burgemeester Ter Keurs zal dáár, en niet bij het gemeentehuis, de Goed Heiligman en zijn Pieten welkom heten, om vervolgens de gasten in een feestelijke optocht te vergezellen naar het centrum van Stiens. Rijtoer door Stiens Onder de muzikale begeleiding van Jong en Oud Takostu zal een kleurige stoet, voorafgegaan door een heuse discowagen met DJ Piet, een rijtoer maken door Stiens. In de stoet zal ook een Sinterklaastreintje de “Herfst Knutsel Prijswinnaars” vervoeren

van de aankomstplaats naar Sportcomplex It Gryn. Maar voordat men daar aankomt, gaat de rijtoer via de Griene Leane, Pim Mulierwei, Gysbert Japicxstrjitte, Wythústerwei, Hynstewaed en Uniawei naar de Langebuorren alwaar de Burgemeester bij het gemeentehuis een spannende verrassing voor Sint Nicolaas heeft.

een geweldig Sinterklaasfeest worden gehouden met o.a: Sander’s Variété, Maartje Staartje, de Pieten Kapel en … de band “Die Twa”.

Knalfeest Hierna wordt de rijtoer voortgezet langs de Sint Vituskerk, Pyter Jurjenstrjitte en Truerderdyk, richting… jawel, Sportcomplex It Gryn. Dit jaar zal in de sporthal tussen 14.00 uur en 15.45 uur

Alle kinderen van 0 tot 10 jaar samen met hun ouders en de bewoners van Skilhiem en Talant zijn van harte uitgenodigd om dit feest in de sporthal bij te wonen

Na afloop van dit grootse spektakel zal Sint Nicolaas nog een bezoek brengen aan Skilhiem, om daarna de dag te beëindigen bij de bewoners van Talant.

oktober is overgegaan op Switching. Switching is 30 minuten fitness waarbij de oefeningen staand worden uitgevoerd. Door staand de oefeningen uit te voeren wordt de dagelijkse situatie nagebootst en worden de juiste spieren getraind. De studio beschikt verder over 2 powerplates, een infrarood afslankcabine, een vacuwell en diverse cardioapparatuur. Daarnaast verzorgd Hilda Herder een aantal keren per week een circuittraining in groepsverband.

gevonden naar Studio Fysiek en doen mee aan Zwanger&Fit. Zwanger&Fit is een cursus die zwangeren op een sportieve manier voorbereidt op de bevalling en die de kersverse moeders weer helpt om in vorm te komen na de bevalling. Vervolg pag 12

Woning van de week!

Hallum - De Stringen 1 Voor meer informatie betreffende deze schitterende woning kunt u contact opnemen met ons kantoor, of een bezoekje brengen aan onze website (www.germeraadengermeraad.nl).

Pieter Jellessingel 9 9051 BV Stiens T. (058) 257 18 25


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o.

Stiens

Hege Stins, Stiens

t/m 20 november Nederland leest, gratis boek (Oeroeg) voor leden van de Bibliotheek t/m 30 november Kunstweek in bibliotheek maandag 9 november 19.45 u. Jaarlijkse herfstvergadering van Plaatselijk Belang Stiens in De Smalle Brug dinsdag 10 november 20.00 u. Tryater spilet ‘Fan stêd en it libben’ in de Skalm woensdag 11 november 14.00 u. Onthulling naam BSO en Peuterspeelzaal bij cbs De Sprankel woensdag 11 november 19.00 u. Sint Maarten Optocht begint bij de de Skalm vrijdag 13 november 20.00 u. Donateurconcert van Studio in De Hege Stins vrijdag 13 november 20.00 u. Algemene ledenvergadering IJsclub Stiens in it Span vrijdag 13 november 14.00 u. ANBO lezing over slechthorendheid in Skalm zaterdag 14 november 14.00-16.00 u. Open Huis Petterhústate. zaterdag 14 november 12.00 u. Intoch Sinterklaas, bij de

zondag 15 november

Kletsefeart. zaterdag 14 november 20.00 u. Najaarsconcert Fanfarekorps Studio in Hege Stins maandag 16 november 20.00 u. Filmhuis ‘Tokyo Sonata’ in de Skalm dinsdag 17 november 13.30-15.15 u. Bus van LeerWerkLoket Fryslân staat bij Jeugdhonk aan de P. Jurjenstrjitte dinsdag 17 november 14.30 u. PCOB , reisverslag van dhr. Thom Boorsma in Hege Stins dinsdag 17 november 20.00 u. Vrouwen van Nu, verhaal over schilder Klaas Koopmans in de Skalm 21 en 28 november 20.00 u. Toaniel van Rederikerskeamer Halbertsma in de Smalle Brug. t/m 31 december Expositie fotografie Anneke Hoekstra in bibliotheek t/m 4 januari 2010 Expositie zussen Boringa en Dijkstra in gemeentehuis 10 en 24 november 15.00-16.30 u. Spreekuur WoonFriesland in gemeentehuis COLLECTE 8 t/m 14 november Stichting Alzheimer Nederland 15 t/m 21 november Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Britsum maandag 16 november 19.45 u. Chr. Plattelandsvrouwen. Ambulancezorg. In de Hoekstien

Koarnjum maandag 16 november 19.45 u. Vrouwen van Nu. De Wereld winkel. In de Bining

Oude Bildtzijl zondag 15 november 9.30 u. T.g.v. 90-jarig jubileum koor ‘Looft den Heer’ lof- en dankdienst in gereformeerde kerk Zondag 22 november 15.00 u. Accordéon Mélancolique in de Aerden Plaats`

09.30 u. ds. G. Wessels. Kerk-school-gezindsdienst 19.00 u. ds. G. Wessels. Sing-in m.m.v. Gaandeweg. Gemeentedienst door evangelisatiecommissie

St. Vitus, Stiens 09.30 u. ds. J. Overeem. Kerk-school-gezindsdienst Gereformeerde kerk, Britsum zondag 15 november 09.30 u. ds. M. Hulzebos. Gezam. H.A. in Cornjum Hervormde gemeente, Koarnjum, Britsum, Jelsum zondag 15 november 09.30 u. ds. M. Hulzebos en ds. A. v.d. Honing. Gezamenlijk H.A. met Geref. Kerk Gereformeerde kerk, Hijum zondag 15 november 10.00 u. ds. F. Buiting, Franeker. H.A. R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St.Annaparochie zondag 15 november 11.00 u. Pastoor I. Beverlo en VOMgroep zondag 15 november

Woord- en communieviering

R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 14 november 19.00 u. Pastor A. Buter Eucharistieviering zondag 15 november 09.30 u. Pastor A. Buter met Dom. koor Eucharistieviering

Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 15 november

11.00 u. Pastor A. Buter met Cantores Eucharistieviering

De Salvator, Leeuwarden zondag 15 november 09.30 u. en 11.45 u. Jaap Bus Vernieuwd denken over veranderingen. Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden zondag 15 november 10.00 u. ds. E. van Duyl Vrije Baptistengemeente de Wijngaard Leeuwarden zondag 15 november 10.00 u. broeder Richard Santinge Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum Zondag 15 november

09.30 u. ds. P. Poortinga 14.00 u. ds. J.J. Verwey

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 15 november 9.30 u. ds. G. Wessels Gereformeerde Kerk Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging

Stienser Omroeper

2

Praktijk L.W. Braber Dinsdag 10 november 08.30 – 11.00 uur Woensdag 11 november 13.30 – 16.00 uur Praktijk M. ten Hoeve-Lafeber Dinsdag 10 november 15.00 – 17.00 uur Vrijdag 13 november 09.30 – 11.00 uur Praktijk D.J. Noordhoek Woensdag 11november 15.30 – 16.30 uur Vrijdag 13 november 15.30 – 16.30 uur Praktijk J.G. Woudstra Donderdag 12 november

13.00 – 16.30 uur

2e vaccinatieronde Praktijk L.W. Braber Dinsdag 8 december 08.30 – 11.00 uur Woensdag 9 december 13.30 – 16.00 uur Praktijk M. ten Hoeve-Lafeber Vrijdag 4 december 09.30 – 11.00 uur Dinsdag 8 december 15.00 – 17.00 uur Praktijk D.J. Noordhoek Woensdag 2 december 15.30 – 16.30 uur Vrijdag 4 december 15.30 – 16.30 uur Praktijk J.G. Woudstra Donderdag 3 december 13.00 – 16.30 uur

Ja minsken, jimme wisten it miskien noch net mar Halbertsma bestiet hast 134 jier. Om krekt te wêzen ; op 1 desimber 1875 waarden yn logement ‘Den Briel’ oan de Uniawei de notulen opmakke fan de earste gearkomste. Yn al dy jierren hat Halbertsma in grut ferskaat oan stikken spile. Altiten mei it doel om jimme as publyk te fermeitsjen en in noflike jûn te besoargjen. Dizze hjerst bringe wy de skriller: “It doek giet op foar moard”, fan Bettina Manktelow foar it fuotljocht. Tineke Hoekstra hat it stik yn it Frysk oersetten en de regy is fan Jitske Bouma. Op 21 en 28 novimber o.s. kinne jim teplak yn “De Smalle Brug” foar in jûn mei spanning, earnst en humor. Oanfang om 20.00 oere. Oant sjen! Koarte ynhâld fan it stik: Yn in teater dat oan de ein fan in pier nei see stiet, binne jim te gast by in repetysje fan de toanielferiening. Oan it begjin fan de jûn komme de spilers op harren eigen wize binnen drippen. Fol goede moed en mei wille begjinne se te repetearjen. Mar it rint net alhiel sa it wêze moat. Der stekt in stoarm op, it ljocht hapert en der barre frjemde dingen…Yn dit ferrassende stik wurdt mei dûbelspul, earnst en humor in nijsgjirrige skiednis út de doeken dien. Fersit it net, want in Halbertsma jûn… in noflike jûn! Kaartferkeap fanôf 14 novimber by de Bruna, P. Jellessingel yn Stiens. www.rederikerskeamerhalbertsma.nl ◆ Op ‘e foto, van boppe nei ûnder en fan lofts nei rjochts: Jitske Bouma, Ypie Roorda, Benno Snijder, Pietie Stienstra, Simon de Jong, Janneke Joekema, Tia Visser, Douwe Blümers, Jantine Visser en Nynke Terpstra.

Skilhiem voor thuiszorg,

verpleging & verzorging en dienstverlening

woensdag 11 november 20.00 u. CDAvrouwenberaad bijeenkomst in De Bing over ‘Zorg om Zorg. Gastspekers: A. Tadema en Th. Frijling zaterdag 14 november 20.00 u. Operadiva Castafiore in Hervormde Kerk

1e vaccinatieronde

Rederikerskeamer Halbertsma spilet: ‘It doek giet op foar moard’

St. Annaparochie

Blije

Vaccinatie Nieuwe Influenza H1N1 2009 huisartsen Leeuwarderadeel

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

www.paletgroep.nl

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 16 november 2009. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl.internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de

redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906 Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt deuitgever geen aansprakelijkheid.


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur.

www.massagepraktijkjolandanumans.nl. Gedipl. sportmasseur. Sport/klassiek/hotstone/antistress/be handelende/massage. Div. bodypakkingen. 55 Lamps zonnebank, 5 gezichtsbruiners!! Ook in weekend en ‘s avonds. Redelijke prijzen. Froubuurt (achter sauna) 06-51282821.

Haagconiferen vanaf Kwekerij. Thuja Friesland en Thuja Brabant sterk in klei gekweekt, daardoor geen aanpassing van grond nodig. Ook Buxus. ‘t Bosch 5a St. Anna. Open vr+za of andere dagen na 16.00 u. 0518-400825 of 0650944839

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

TK babybox i.z.g.s. 0582571927

Ervaren hulp in de huishouding nodig? Stiens/ Britsum 058-2572646 of 06-36177345

TK op bestelling Huberts legkippen worden zaterdag 14 november bezorgd. O. Ferwerda Stiens 0582573159

Seerob 21 - 9051 VA Stiens

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

SINTEKLAZEFEEST Deze actie is geldig van 9 t/m 14 november 2009

Bôle fan de Moanne:

MARTENABÔLE fan 1.50

foar 1.20

KANIELSÛKERBROADSJES fan 0.55

CHOCOSTJER fan 5.75

foar 0.40 foar 4.50

Stienser Omroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

46

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-0513 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

Gevonden en verloren voorwerpen week 46 Gevonden Donker groene herenfiets Verloren Mob.telefoon oranje/rood (nokia) Meisjeshorloge wit/met div. kleuren.

.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

Stienser Omroeper

4

Gevonden en verloren voorwerpen

Conceptbesluit Buitenplanse ontheffing bestemmingsplan Stiens Zuid

Huldiging “Winnaars in de sport” 2009.

Waar kunt u terecht met gevonden en verloren voorwerpen? De Regeling Gevonden Voorwerpen in het Burgerlijk Wetboek (BW) beschrijft de rechten en plichten van de vinder en van de eigenaar die zijn zaak verloren is. Voor informatie en meldingen over gevonden en verloren voorwerpen kunt u bij de gemeente terecht.

Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel maken bekend dat er een aanvraag is binnengekomen voor het geven van kookcursussen aan de Gysbert Japicxstrjitte 2 B te Stiens. De aanvraag past niet binnen de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Medewerking kan worden verleend door een buitenplanse ontheffingsprocedure te voeren op grond van artikel 3.23 Wro. Het college is bereid deze procedure te voeren.

Protocol Eind 2007 is het gemeentelijk protocol “Winnaars in de sport Leeuwarderadeel” vastgesteld. Dat is de beleidslijn wat betreft het omgaan met kampioenen in de sport (zowel individueel als in teamverband) door de gemeente. Een aspect van het beleid is het jaarlijks in het zonnetje zetten van kampioenen die hier overeenkomstig het protocol voor in aanmerking komen.

Gevonden voorwerpen Wie iets vindt, kan dat volgens de wet bij de gemeente (bij de receptie van het gemeentehuis) brengen. De wet kent geen vindersplicht, wel een aangifteplicht. U bent dus niet verplicht een voorwerp dat u vindt op te rapen. Maar als u een voorwerp opraapt, moet u het “met bekwame spoed” bij de gemeente aangeven. Het BW kent geen afgifteplicht, behalve als dat in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen. Het is dus mogelijk, afhankelijk van het soort voorwerp, een gevonden voorwerp thuis te bewaren. Informeer bij de gemeente wat tot de mogelijkheden behoort. Het BW kent wel een afgifteplicht voor gevonden paspoorten, rijbewijzen en/of andere identiteitspapieren, dan wel militaire artikelen. Daarvoor geldt wel de plicht deze te deponeren bij de gemeente omdat het staats- of gemeenteeigendommen betreft. Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt men zich schuldig aan het misdrijf verduistering.

Het conceptbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 11 november 2009 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van b&w. Een mondelinge zienswijze kan ingediend worden tijdens openingstijden van het gemeentehuis of na het maken van een afspraak met een medewerker van de cluster VROM, tel. 058 – 2576666

.

Stiens, 9 november 2009 Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester J.J. Kingma, secretaris

Huldiging Bij de huldiging gaat om sporters of teams die in 2009 (1 januari t/m 31 december) kampioen zijn geworden. De huldiging is gepland tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente en OVL in de eerste week van 2010. Wanneer kom ik in aanmerking? De criteria hiervoor zijn vastgelegd in het protocol “Winnaars in de sport Leeuwarderadeel”. Dat is te raadplegen via onze website www.leeuwarderadeel.nl (onder ‘Sport & Recreatie’). Aanmelding Alle sportverenigingen in de gemeente zijn over het bovenstaande al geïnformeerd. Via deze weg ook een oproep aan individuele sporters om zich aan te melden. Aanmeldingen (per brief of e-mail) zien wij graag uiterlijk 1 december a.s. tegemoet, tenzij het kampioenschap uiteraard pas in december plaatsvindt. Adressering: Gemeente Leeuwarderadeel, Postbus 24, 9050 AA Stiens. E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl De aanmelding zelf bevat een duidelijke beschrijving van de geleverde prestatie(s).

Verloren voorwerpen Bent u uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs kwijt? Dan kunt u bij de politie terecht om daarvan aangifte te doen. Dat is zelfs verplicht bij deze officiële documenten. Voordat u aangifte kunt doen, zult u bij de gemeente (bureau Burgerzaken) een bewijs van vermissing moeten ophalen. Met dit bewijs en een geldig legitimatiebewijs kunt u vervolgens aangifte doen.

Bij een positieve beoordeling zullen desbetreffende ‘winnaars in de sport’ worden uitgenodigd voor genoemde avond.Een huldiging op gepaste wijze en ons inziens alleszins de moeite waard

.

.

Voor alle andere verloren voorwerpen kunt u bij de gemeente terecht

J.J. Kingma, secretaris drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

Ontvangen aanvragen

Collecterooster 2009 (restant)

• Reguliere bouwvergunning 20090112 voor het gedeeltelijk veranderen van de woning, plaatselijk bekend Pieter Jellessingel 3, 9051 BV te Stiens. Ontvangstdatum 30-10-2009. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20090113 voor het plaatsen van een garage, plaatselijk bekend De Boskrâne 4, 9051 SN te Stiens. Ontvangstdatum 30-10-2009. • Reguliere bouwvergunning 20090114 voor het gedeeltelijk veranderen van de zijgevel, plaatselijk bekend Tongerboutstrjitte 14, 9051 EV te Stiens. Ontvangstdatum 30-10-2009. • Lichte bouwvergunning 20090115 voor het veranderen van een dakkapel, plaatselijk bekend Lege Hearewei 36, 9054 KC te Hijum. Ontvangstdatum 0211-2009. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20090102 voor het vernieuwen van het bedrijfspand, plaatselijk bekend It Achterbosk 19, 9051 CS te Stiens. Ontvangstdatum 02-11-2009.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks, op voorstel van de Stichting Collecteplan, een rooster vast waarin aan grote landelijke collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. Alléén de ‘vrije’ perioden zijn beschikbaar voor andere instellingen die willen collecteren. De Stichting Collecteplan en het CBF hebben in het verleden afgesproken dat op zondag niet wordt gecollecteerd. 8 t/m 14 november: Stichting Alzheimer Nederland 15 t/m 21 november: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 22 november t/m 31 december: vrije periode

.

Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

Meer informatie: Website Centraal Bureau Fondsenwerving: www.cbf.nl. Gemeente Leeuwarderadeel: G. de Vries, tel.nr. 058-2576617

.


NICO & AELTSJE

EN

S.T.S

Winter Gemeente Leeuwarderadeel yn Stiens

OPHALEN SNOEIAFVAL LEEUWARDERADEEL NAJAAR 2009

Algemene wet bestuursrecht

In de komende maand wordt in onze gemeente weer de gebruikelijke ophaalroute voor snoeiafval gereden.

Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Hoe biedt u het snoeiafval aan? 1. Het snoeiafval dient alleen op de aanbiedingsdag langs de weg te worden gedeponeerd. Let op: grof tuinafval mag alleen aangeboden worden op de aanbiedingsdag. Te laat aangeboden grof tuinafval wordt niet opgehaald en te vroeg aanbieden is niet toegestaan. Te vroeg aangeboden grof tuinafval veroorzaakt veel onnodige hinder voor buurtbewoners, verkeer en onderhoudswerkzaamheden. 2. Het mag niet langer zijn dan 3 meter. Langere stammen kunnen niet worden geladen. 3. Leg het snoeiafval vrij van heggen, lichtmasten en op harde ondergrond met de gezaagde of geknipte kant naar de weg toe. Om het ophalen zo goed mogelijk te laten verlopen is de gemeente in een aantal gebieden opgesplitst. Hieronder vindt u een overzicht van de aanbiedingsdagen en de periode waarin het afval in die gebieden wordt verwerkt. BEWONERS BUITENGEBIED LET OP: INDIEN U SNOEIAFVAL HEEFT KUNT U DIT TELEFONISCH AANMELDEN VIA HET CENTRALE NUMMER VAN HET GEMEENTEHUIS TEL 2576666. DIT SNOEIAFVAL WORDT OPGEHAALD IN DE PERIODE VAN DE DICHTSTBIJZIJNDE VOLGENDE GEBIEDEN. Gebied Stiens I. Oude kern - West - It Skil en It Heechhôf (begrensd door en incl. Moundyk/Brédyk - Truerderdyk - Pyter Jurjensstrjitte - Petterhústerdyk Uniawei). Aanbiedingsdag: Maandag 16 NOVEMBER Verwerkingsperiode: 17 NOVEMBER t/m 20 NOVEMBER Gebied Stiens II. Zuid, d'Oriënt en Aldlân (begrensd door en incl. Pim Mulierwei en Griene Leane). Aanbiedingsdag: Maandag 23 NOVEMBER Verwerkingsperiode: 24 NOVEMBER t/m 27 NOVEMBER Gebied Britsum - Koarnjum - Jelsum Aanbiedingsdag: Maandag 30 NOVEMBER Verwerkingsperiode: 1 DECEMBER t/m 4 DECEMBER Gebied Feinsum - Hijum – Alde Leie Aanbiedingsdag: Maandag 7 DECEMBER Verwerkingsperiode: 8 DECEMBER t/m 11 DECEMBER

Afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid snoeiafval kan het gebeuren dat de aangegeven verwerkingsperiode uitloopt. Aan de genoemde aanbiedingsdagen zal echter strikt de hand worden gehouden. Wilt u uw snoeiafval kwijt na 11 DECEMBER, dan kunt u dit inleveren bij de milieustraat. Deze ligt aan de Seerob (23) in Stiens (bedrijventerrein Middelsee), openingstijden: van maandag t/m vrijdag van 13.00-16.30 uur, en zaterdag van 9.00-13.00 uur, met uitzondering van feestdagen. Daarna volgt in het voorjaar de volgende route. Deze wordt weer aangekondigd in deze gemeenterubriek.

.

U bent in Friesland woonachtig en aangesloten bij UPC? Dan kunt u meepraten over de samenstelling van het nieuwe analoge kabelradio- en tv-pakket. Per 1 januari zal de Onafhankelijke Programmaraad Friesland voor het UPC-gebied hierover zijn jaarlijks advies uitbrengen aan de kabelexploitant.

Uw stem telt! U bent hierbij van harte uitgenodigd voor onze openbare bijeenkomst op Woensdag 18 november 2009 in Restaurant Wyswert (Stenden University Hotel) Rengerslaan 8, 8917 DD Leeuwarden. Aanvang: 20.00 uur. De bijeenkomst zal maximaal twee uur duren. U krijgt alle gelegenheid voor het stellen van vragen over het huidige of het nieuwe kabelradio­ en tv­pakket. We wil­ len vooral weten aan welke radio­ en tv­zenders u de voor­ keur geeft. • Wanneer u een groep vertegenwoordigt en met meerdere personen komt, verzoeken we u dit vooraf even per e­ mail bekend te maken. • Voor meer informatie: www.programmaraadfriesland.nl

Afgegeven vergunningen: • Reguliere bouwvergunning 20090105 voor het veranderen van de bestaande brug over de Feinsumerfeart t.h.v. Poelhúzen te Feinsum. Verzenddatum 2910-2009. • Sloopvergunning 20090110 voor het slopen van de luifel aan de bestaande loods, plaatselijk bekend Lege Hearewei 62, 9051 LG te Stiens. Verzenddatum 03-11-2009

.

Stiens, 9 november 2009. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel. J.J. Kingma, secretaris Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

De berjochten foar de kommende wike lykje poerbêst foar de winterleafhawwers: pleatselik wurdt der strange froast ferwachte. In sniebuike is ek net útsletten.

It liket der op, dat de winter foaral te finen is op It Achterbosk yn Stiens en wol op nûmer 5. De waarme bakker soarget dêr, yn gearwurking mei de riders treningsgroep S.T.S. út Stiens foar in winterske wike! Fansels ûntbrekke de iispinken net, alvestêdekoeke is der ek genôch te krijen. En wa´t der echt foar giet: alvestêdekrúskes binne om op te iten, sa lekker! Wurde jo echt kâld fan al dizze winter, dan stiet de waarme poeiermolke klear. Mar S.T.S. lit him ek fan de goede kant sjen. In prachtige flyer leit der yn de winkel. En dêrmei kin elk dy´t it wol, in riderstrening fergees krije. Dus wachtsje wy de winter net ôf, nee de winter komt by ús! Echte Bakker Nico en Aeltsje en treningsproep S.T.S soargje foar in hearlike, lange winter! ◆

OPRUIMEN

ZWERF- EN

SNOEIAFVAL

Oproep Nieuwe informatie over reisdocumenten De informatie betreft de opname de vingerafdruk in een paspoort en het afschaffen van de gratis identiteitskaart aan 14-jarigen. Invoering vingerafdruk uitgesteld De staatssecretaris, mevrouw Bijleveld, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de datum invoering van de vingerafdrukken in Nederlandse reisdocumenten uitgesteld. De vingerafdrukken in het nationaal paspoort, de Nederlandse identiteitskaart en de reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen worden ingevoerd op maandag 21 september 2009. Vanaf 26 juni 2012 is het niet meer mogelijk om kinderen in de paspoorten van de ouder(s) of voogd bij te schrijven De geldigheid van alle bijschrijvingen en kinderstickers vervalt op 26 juni 2012 Het vervallen van de geldigheid van de bijschrijvingen op 26 juni 2012 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van het paspoort van de ouder(s) of voogd waarin ze staan bijgeschreven. Vanaf 1 januari 2010 geldt voor kinderen tot en met 13 jaar voor de Nederlandse identiteitskaart (NIK) een verlaagd tarief (jeugdtarief). De hoogte van het jeugdtarief moet nog worden vastgesteld. Deze zal vergelijkbaar zijn met de prijs van een bijschrijving. Afschaffing gratis Nederlandse identiteitskaart Met ingang van 1 januari 2010 wordt de eenmalige gratis Nederlandse identiteitskaart voor 14-jarigen afgeschaft. Lees hier de feiten van deze verandering. • De eenmalige gratis Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor 14-jarigen wordt met ingang van 1 januari 2010 afgeschaft. • 14-jarigen die hun gratis NIK nog niet hebben aangevraagd kunnen dit nog doen tot en met uiterlijk 24 december 2009 (laatste werkdag van het jaar). • Vanaf 8 weken voordat een jongere veertien jaar wordt, kan hij of zij een gratis NIK aanvragen. Wanneer de periode van 8 weken geheel of gedeeltelijk in 2009 valt, dan kan een jongere die begin 2010 (uiterlijk 25 februari) veertien jaar wordt, tot en met uiterlijk 24 december 2009(laatste werkdag van het jaar) nog zijn gratis NIK aanvragen. De gratis NIK wordt afgeschaft om de NIK tegen jeugdtarief (geldt tot en met 13 jaar) te financieren

.

Een paar inwoners hebben als initiatief genomen op het bos tussen de Krelis Annestraat en de Monnikebildtdijk in Oude Bildtzijl te ontdoen van zwerfafval en gedumpt snoeiafval. De gemeente Het Bildt steunt dit initiatief door prikstokken beschikbaar te stellen en het verzamelde afval af te voeren. Op vrijdagmiddag 20 november gaan wij samen met groep 5, 6 en 8 van OBS de Oprel het bos opruimen. Wij zijn hiervoor nog opzoek naar enkel vrijwilligers die meekunnen helpen de zware en grote stukken hout naar de verzamelplaats te brengen, alwaar de gemeente Het Bildt ze weer ophaalt om naar de stort af te voeren. Wilt u zich aanmelden dan kan dit bij: Masje Pastunink, de Kolk 2 (0518) 421663 masje@online.nl Janny Weima, Tjeerd Thijssenstraat 32 (0518) 421239 weima@kpnplanet.nl ◆

Stienser Omroeper

5


www.jemanicleaning.nl

Reinigers van glas gevels en gebouwen Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

Interzorg scoort opnieuw Ferwert- Nadat de Stichting Zorgcombinatie Interzorg in december 2008 het felbegeerde HKZ-certificaat mocht ontvangen, vonden in de afgelopen periode de jaarlijkse, verplichte heraudits plaats in het Woonzorgcentrum Foswert en bij Thuiszorg Interzorg. Na een periode van gezamenlijk en gestructureerd samenwerken aan het kwaliteitssysteem binnen de instelling en het borgen van de gemaakte afspraken, heeft dit afgelopen woensdag zijn vruchten afgeworpen en heeft Interzorg wederom haar kwaliteiten bewezen.

De auditors van het Keurmerkinstituut hebben aangegeven ervan overtuigd te zijn dat Stichting Zorgcombinatie Interzorg serieus en zorgvuldig omgaat met de zorg- en dienstverlening en dat deze voldoet aan de wettelijk voorgeschreven kwaliteitseisen. Met dit resultaat wordt opnieuw benadrukt dat alle bewoners en cliënten van het WoonZorgCentrum Foswert en de Thuiszorg verzekerd kunnen zijn van kwalitatief hoogstaande zorg- en dienstverlening door de medewerkers van Interzorg en als zodanig scoort Interzorg als christelijke zorgaanbieder hoog.

Uitslag Herfstprijsvraag Sinterklaasintocht 1ste prijs Cas Pieter Kuipers, Trompethoarn 17 Stiens 2de prijs Jesse Dijkstra, Swaneblomstrjitte 36 Stiens 3de prijs Mayke Boonstra, Skilwei 12 Stiens overige prijswinnaars: Jacco Kuijer, Haniastins 4 Stiens Marit Cnossen, de Blikken 6 Stiens Nina van de Burg, Felixwei 43 Stiens Masha Broersma, Hazelnutstrjitte 22 Stiens Tobias Hoogstra, Ljurkstrjitte 11 Stiens Diede Schouten, Skûtsje 31 Stiens Eline Veltman, Tsjalk 6 Stiens Jildou Nicolay, Stedpaed 17 Britsum Jort Huizinga, Sillân 17 Britsum Myrthe Jansma, Grovestins 10 Stiens Guido van de Burg, Felixwei 43 Stiens Deze kinderen nemen plaats in de Sinterklaastrein die zal rijden in de stoet van Sinterklaas bij de intocht op 14 november ◆

Naast de heraudits heeft er een ook pre-audit plaatsgevonden bij de Stichting Maatschappelijk Werk Interzorg. Op basis van de uitkomsten van deze pre-audit, verwacht Interzorg begin volgend jaar ook het HKZ-certificaat voor de afdeling Maatschappelijk Werk in ontvangst te mogen nemen (waarbij Interzorg de primeur heeft binnen het Welzijnswerk) ◆

Voetverzorger Pedicure

Binnen schilderwerk?

G. Smit Ungastins 53 Stiens 058-2574047 Behandeling volgens afspraak

gediplomeerd voetverzorger, aantekening diabetische voet, Lid ProVoet

Is het in uw tuin een bende? Kees bespaart u de ellende.

Kraanverhuur K. Postma.

Lege Hearewei 1 / 9051 BJ Stiens T. 058 - 257 12 08 / M. 06 - 22 144 907 www.buwaldaschilderwerken.nl

Oók het adres voor 1e klas teelaarde en geel zand. Alles tegen billijke prijzen te bekomen. Boskrâne 15 Stiens

058-2574456

Pure gezelligheid (op maat) Café

de

Kern

www.dekernstiens.nl

Stiens

Smelbrêge 3 T. 058 - 257 35 17

Mentoren gezocht Mentorschap Friesland zoekt vrijwilligers die willen optreden als mentor. Als mentor behartig je de belangen op het gebied van begeleiding, verzorging, verpleging of behandeling van mensen die hiertoe niet (volledig) in staat zijn. Het gaat vaak om mensen, met een verstandelijke beperking, mensen met psychische problematiek of ouderen met dementie, die geen familie of anderen meer hebben die dit voor hen kunnen doen. Wat doet een mentor? Een mentor onderhoudt naast de contacten met de cliënt ook contact met de hulpverleners en zorgt ervoor dat deze daadwerkelijk de hulp en zorg krijgt die hij nodig heeft. Een mentor is niet verantwoordelijk voor de financiële beslissingen. Mentorschap is een uitdagende en afwisselende functie en wordt door de kantonrechter benoemd. De mentor kan zelf zijn tijd indelen waardoor het mentorschap goed te combineren is met andere activiteiten zoals uw werk en hobby’s. Het mentorschap kost u circa 6 tot 8 uur per maand, u krijgt deskundige ondersteuning, waaronder een introductiecursus, u bent verzekerd en ontvangt een onkostenvergoeding. Geïnteresseerd? Meer informatie zie www.mentorschap.nl/friesland of bel met Simon van Dijk (coördinator) 06 – 22 03 92 53 ◆

13 nov. Vanaf 22.00 live

Zooi ùt Twente Hollandse Rock Muziek

Elke 1e vrijdag v/d maand LIVE MUSIC! Stienser Omroeper

6

Live weapons op de Vliehors Range Belgische F-16 jachtvliegtuigen oefenen op dinsdag 10 en donderdag 12 november 2009 in het afwerpen van bommen met explosieve lading op de NAVO oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland. In totaal worden naar verwachting 32 bommen van het type MK82 (500 ponders) afgeworpen. Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors Range. Tijdens de oefeningen is de Vliehors Range op Vlieland voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en bij oefening voorzien van rode vlaggen. Door operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vl iegbewegingen. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met staf voorlichting vliegbasis Leeuwarden 058-2346700. Voor klachten kan eveneens worden gebeld met het gratis nummer 0800-0226033 ◆


Sinterklaas wil jou graag herkennen Natuurlijk weet Sinterklaas jouw naam wel maar al die Pieten vinden dat nog wel een beetje moeilijk. Maak een mooie mijter en zet deze op wanneer Sinterklaas aankomt in Stiens. Schrijf in het midden duidelijk jouw naam.

Kees Mayke et Thom Suz Pi anne Jelmer Rowan Jitse Berber Trienke Dian Leah Remco Sybren Jens Frans Mike b o c a J r e t e P Lonneke e s y r a M Amilia Hans

isanne L Anco Rixt Jannes Juan Jor d y Hidd e Hessel FrankeA nika Mats Femme Tommy Lisl Ilja Robin Pien Sjoerd Carmen Elbrich

Zo ga je te werk:

Neem de mijter twee keer over op stevig papier (karton) of knip deze mijter uit. Nu ga je de mijter versieren. Dit kan door het in te kleuren met potloden of verf. Je kunt de mijters ook leuk beplakken met stukjes rood/geel gekleurd papier. Zet in het midden duidelijk jou naam. Neem een strook papier en meet de omvang van je hoofd. Hieraan bevestig je de twee mijters. Als je dit hebt gedaan meet je nog een keer voor de zekerheid de omvang van je hoofd. Als het klopt niet je de uiteinden van de strook aan elkaar vast. Als laatste niet je de toppen van de mijters aan elkaar vast. En klaar is je eigen mijter! Stienser Omroeper

7


Leeuwarderadeel verhoogt subsidie Stichting Alde Fryske Tsjerken De gemeente Leeuwarderadeel heeft de subsidie aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken verhoogd van 365 naar 999 euro per jaar. Hiermee wil de gemeente haar waardering voor het werk van de Stichting tot uitdrukking brengen, aldus wethouder mevrouw F. HaitesMiedema (portefeuillehouder monumentenzaken) in een toelichting. Naast de Stichting Alde Fryske Tsjerken ontvangen ook De Fryske Mole en de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel een jaarlijkse subsidie van de gemeente Leeuwarderadeel. De bedragen die aan de beide andere organisaties beschikbaar gesteld worden, liggen hoger dan wat de SAFT ontving (90,75 euro per kerkgebouw). ,,Kijkend naar de situatie hebben wij besloten het maximale bedrag te geven dat verstrekt kan worden zonder dat er gewerkt hoeft te worden met een verantwoording achteraf”, aldus wethouder Haites-Miedema. Directeur G.A. Bakker van de Stichting Alde Fryske Tsjerken is blij met het gebaar van de gemeente Leeuwarderadeel. ,,Ik vind het heel bijzonder dat de gemeente uit eigen beweging de subsidie heeft willen verhogen.

Daaruit spreekt een duidelijke erkenning voor het werk van de Stichting. Om monumentale kerkgebouwen in stand te houden, moet veel werk verzet worden, in samenwerking met Plaatselijke Commissies. Door de gemeentelijke subsidie te verhogen, spreekt Leeuwarderadeel op heldere manier haar steun hiervoor uit. Ik hoop dat meer gemeenten dit fantastische voorbeeld zullen volgen.” De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft drie kerken in Leeuwarderadeel overgenomen: in Feinsum (1975), Hijum (1975) en Britsum (1980). De kerk van Feinsum is in 1975 meteen gerestaureerd (schip en toren). De kerk van Hijum kon in 1975 en 1976 worden opgeknapt (schip en toren). De kerk van Britsum is in verschillende fases gerestaureerd: in 1992 (toren), 1992-1993 (schip), 1997-1998 (muurschilderingen) en 1999 (interieur). Naast Leeuwarderadeel zijn er nog zes andere gemeenten die de Stichting Alde Fryske Tsjerken jaarlijks subsidiëren: Boarnsterhim, Kollumerland, Menaldumadeel, Skarsterlân, Wûnseradiel en Wymbritseradiel, met bedragen variërend van 47 euro tot 681 euro ◆

Stichting Alde Fryske Tsjerken start wervingscampagne In het bijna veertig jarige bestaan werden 38 kerken en twee klokkenstoelen aan de stichting toevertrouwd. Die zorgt voor het onderhoud van een kerk, maar ook voor het behoud van de maatschappelijke functie. Een plaatselijke commissie, bestaande uit dorpsbewoners, zorgt ervoor dat de kerk een rol krijgt die bij het dorp past. Kersbergen: “Mede dankzij hun inzet bruisen de kerken weer van de activiteit. Als bezoekerscentrum, kunst- en cultuurpodium en natuurlijk als plek voor bezinning en geloof. Zo houden we niet alleen de kerk vitaal, maar indirect ook onze dorpen.” ‘Friesland heeft met de kerken én het landschap puur goud in handen’

GEOLOGIE

WEEKEND

Samenwerking Met de vitamineboost wil de stichting in haar jubileumjaar (2010) het donateursbestand flink vergroten. Kersbergen: “Het onderhoud aan oude kerken kost veel geld, maar ook energie en menskracht. We voorzien dat veel Friese dorpskerken onze hulp nodig zullen hebben. Extra vrijwilligers en middelen zijn meer dan welkom.” Waar mogelijk wil de stichting samenwerken met andere organisaties die zich bekommeren om het Friese landschap, het dorpsleven en de Friese Cultuurhistorie. “Besef dat we met ons landschap, onze kerken en ons cultureel erfgoed puur goud in handen hebben. Goud waarmee we niet alleen onze dorpen levend houden,

maar dat ook kansen biedt aan recreatie, kunst en cultuur.”

BEHOUD DE KERKEN VOOR GEEN € 1,50 PER MAAND

NOG

De plaatselijke commissies van de Stichting Fryske Alde Tsjerken gaan de komende maanden de deuren langs met potjes Vitamine K+. Met de aankoop van de vitamine worden mensen vriend van de stichting. “Voor nog geen € 1,50 per maand, draag je bij aan het behoud van de Friese dorpskerken en houd je ook de Friese dorpen vitaal”, rekent directeur Gerhard Bakker van de SAFT voor. Met de actie wil SAFT in een jaar tijd groeien van 3300 naar 5000 leden. Kijk ook op www.aldefrysketsjerken.nl ◆

Sing In met zanggroep ‘Gaandeweg’ en dichteres Verty de Graaf Voor de Sing In die wordt gehouden op 15 november is zanggroep “Gaandeweg” uit Leeuwarden uitgenodigd. Deze enthousiaste groep bestaat uit zeven personen en wordt begeleid door gitaar en dwarsfluit. Door middel van hun liederen willen zij op een eenvoudige en heldere manier getuigen van hun geloof. Het repertoire van de groep is Nederlands- en Friestalig. In deze viering zal ds. Gerrit Wessels voorgaan. Tevens zal Verty de Graaf - Feenstra uit Stiens enkele gedichten voorlezen uit haar pas verschenen gedichtenbundel: “Het wordt altijd weer licht”. Uiteraard is er deze avond ook weer volop ruimte voor samenzang. We zullen weer hartverwarmende liederen zingen afkomstig uit verschillende liedbundels waaronder die van Johannes de Heer en de Opwekkingsbundel. Een ieder is van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn en te ervaren hoe goed het is om samen God te ontmoeten. De Sing In begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Hege Stins in Stiens ◆

NATUURMUSEUM FRYSLÂN

Kom en ontdek de schatten van de aarde Het Natuurmuseum Fryslân en de GEA Kring Fryslân (de stichting Geologische Activiteiten) organiseren een bijzonder weekend dat geheel in het teken staat van geologie. Op zaterdag 14 en zondag 15 november zal er een geologisch evenement plaatsvinden in het atrium van het Natuurmuseum. Een educatieve en ‘neiskjirrige’ geologische tentoonstelling, bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de schatten van de aarde. Met dit evenement wil de GEA Kring Fryslân bezoekers de schoonheid van geologische objecten laten ervaren. Veel aandacht is er daarom voor voelen, doen en kijken. Tijdens dit weekend is er veel informatie te vinden rond de vier Stienser Omroeper

8

hoofdthema’s: mineralen, zand, zwerfstenen en fossielen. Leden van de club zullen de fraaiste objecten uit hun verzamelingen laten zien. Op zo’n 25 tafels en opstellingen worden zand, fossielen, zwerfstenen en mineralen aan de bezoekers getoond. Ook het Mineralogisch Museum uit Grou en het IJstijdenmuseum uit Buitenpost zijn aanwezig. Hobby benodigdheden zijn te koop via de stand van Bodemschat / de Kleine wereld. Er zijn demonstraties slijpen van mineralen en sieraden maken. Eigen vondsten kunnen worden meegebracht en er zijn mensen aanwezig om deze te determineren. Ook kunnen meegebrachte stenen worden gezaagd (gratis) en tegen een kleine vergoeding worden geslepen.

Voor de jeugd is er een speciale kinderhoek met op zaterdag een speurtocht en op zondag kunnen er stenen worden geverfd: een steen omtoveren in een dier! Op vaste tijden zijn er een aantal korte documentaires te zien over geologie in de filmzaal van het museum. Uiteraard is ook de GEA Kring Fryslân aanwezig met informatie over het doel en de activiteiten van de stichting. De Kring Fryslân van de GEA werd opgericht op 13 januari 1972 en is daarmee de oudste kring binnen de landelijke Stichting Geologische Activiteiten. De kring Fryslân heeft ruim tachtig leden. De doelstelling van de kring is om de interesse in geologie, het verzamelen van mineralen, zwerfstenen, fossielen, zand, en dergelijke te sti-

muleren en te ondersteunen. Dit doen zij onder meer door acht lezingen per seizoen te organiseren, verzorgd door sprekers uit heel Nederland. Ook zijn er binnen de kring werkgroepen die

zich toeleggen op een speciaal onderdeel, zoals zwerfstenen en zand. Voor meer informatie www.natuurmuseumfryslan.nl of www.gea-geologie.nl/kringen/ friesland ◆


St. Nicolaas-/ Kerstactie ✁

Tegen inlevering van deze cheque

4 slavinken + 500 gram Halfom Gehakt

4.95

(Geldig van t/m 5 december 2009)

B ROLSMA ,

Keurslager

Langebuurt 13, Stiens, tel. 058-2571271 www.brolsma.keurslager.nl

Jacks

20% KORTING

g e w o o n e e n g o e d e zaak

Smelbrêge 21 • 9051 BH Stiens • 058-2573630

Grote

Amaryllisbollen € 6,45

10,- korting

op alle pantalons en jeans tegen inlevering van deze advertentie. Deze aanbieding is geldig t/m 5 december 2009

SURPRISE KORTING

5%

TOT

20%

TREK ZELF UW SURPRISE KORTING UIT DE ZAK VAN SINTERKLAAS ACTIE GELDIG T/M 5 DECEMBER AcTIE NIET GELDIG OP AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

• FRANEKER Groenmarkt 12, tel. 0517-397666 • STIENS Langebuorren 45a, tel. 058 - 2570081

ONTDEK NU EEN REVOLUTIE IN HAARVERZORGING!

MULTIVITAMINE & MINERALEN APOTHEEK STIENS (volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar) 25

pot 100 st. van 4 voor

Langebuorren 37, 9051 BE Stiens Tel. 058-2572131, info@apotheekstiens.nl www.apotheekstiens.nl

Geopend: maandag t/m vrijdag donderdagavond zaterdag

EEN GRIJSDEKKENDE, VERZORGENDE KLEURING MET EEN LAAG AMMONIAK GEHALTE!

KLEURARRANGEMENT VAN 75,- VOOR

75

2

8.30-18.00 19.00-21.00 13.30-17.00

20% KORTING

DREAM-AGE 59,50

• KNIPBEHANDELING • KLEURING MET DREAM-AGE • REJUVATHERAPIE SALONBEHANDELING • REJUVATHERAPIE PRODUCT VOOR THUIS

Langebuorren 10 • 9051 BG Stiens tel. 058 257 28 64

GELDIG T/M 5 DECEMBER

op een artikel uit de geurenkast! Stienser Omroeper

9


St. Nicolaas-

Algemene voorwaarde

BIJ AANKOOP VAN EEN BELEGD BROODJE ONTVANGT U EEN

ber t/m Dit jaar is er van dinsdag 10 novem sabonnen Nicolaas/Kerstactie. U kunt de kas voor bestemde enveloppen doen.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON:

kennen aa De deelnemende winkeliers zijn te her deze kas maal € 100,- heeft verzameld, doet u deze in adres en telefoonnummer en deponeert sz Su bakken). Deze staan bij: DA Fizel, Poie nam ts, Brolsma. Er vinden twee trekkingen plaa Stienser O 2009. De prijswinnaars worden in de afgehaald bij Keurslager Brolsma.

GRATIS KOPJE KOFFIE OF THEE IN ONS KOFFIEBUFFET ALLEEN BIJ HEMA STIENS EN GELDIG T/M 31-12-2009!

ALLES ONDER ÉÉN DAK Bij aankoop van uw tapijt

GRATIS Ondertapijt

Pak speculaasbrokken + pak eigenmakke taai + 250 gram selsmakke pipernuten foar:

By ynlevering fan dizze bon:

St. Nicolaas-/

2 hoofd

25

6.

aan waardeb

Nico & Aeltsje de Groot De Echte Bakker

aan kassabo Vul deze envelop met € 100,van de OV rs me de deelnemende onderne onnen. eb kans op één van de vele waard

It Achterbosk 5, Stiens. Tel. 058-257 1341

Bredyk 2, 9051HZ Stiens, 058 257 11 07

GRATIS

2 trekkingen op za. 5 december

BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE BRIL

2009 en vrij. 1

46. in de Stienser Omroeper van week De algemene voorwaarden vindt u eper. Omro ser Stien de in akt gema d beken Winnaars worden

Naam Adres

Het Veilig op Weg Pakket

Postcode + woonplaats Telefoonnummer

WINKELWAARDE €19,95

E-mail

U kunt de envelop inleveren bij

Keurslager Brols

Stiens, Langebuorren 2a, Tel. (058) 257 21 12

Ohhhh, kom er eens kijken!

Eatcorner Pieter Jelles

Microdermabrasie:

Sint Nicolaas actie

No vernieuwd de huid op ingenieuze r Tijd maal wijze (zandstralen) elij € k € 92,0 * gladde huid * verstevigd de huid 75, 0 00 * verminderd pigmentvlekken en littekens

Op maandag en dinsdag gezinszakken frites voor

€ 1,00

geldig tot 10 dec. 2009

per persoon

Deze aanbieding is geldig van maandag 2 november t/m dinsdag 1 december bij inlevering van deze bon!

Huidverbetering en definitief ontharen

95

4.

* Deze aanbieding geldt vanaf maandag 16 november 2009 alleen op vertoon of bij aanvraag van een Shoeby Savers Card. Geldig zolang de voorraad strekt, OP=OP.

Graldastins 13 - 9051 GJ Stiens / T. 058 - 257 24 22 info@lacosma.com / www.lacosma.com

Langebuorren 25, Stiens

shoeby.nl

Tegen inlevering van deze bon krijgt u

Bij de Primera moet je zijn

20%

voor groot en klein

Tot ziens bij ENZO, Langebuurt 27, Stiens

(1 bon per klant)

10

Shir t

Kom vanaf maandag 16 november naar Shoeby voor één van de zes verschillende superleuke Sinterklaasshirts voor boys (maten 92 t/m 122) en girls (maten 92 t/m 176)! En dat voor maar 4.95*! OP=OP!

korting op een artikel naar keuze!

Stienser Omroeper

Tip voor de Sint

al je kado’s kun je bestellen Wel even aan Sint en Piet vertellen


-/ Kerstactie

en

Fizel

Sint m donderdag 31 december weer de daarn van de deelnemende winkeliers in

voor minian de raamposter in de etalage. Als u van naam, ssabonnen in de enveloppe, voorzien papiern de daarvoor bestemde bakken (groene Keurslager upermarkt, C1000, Albert Heijn en week 53 melijk de 1ste in week 49 en de 2e in worden Omroeper vermeld en de prijzen kunnen

Tegen inlevering van deze bon op al uw aankopen

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

10% korting

dprijzen t.w.v. € 500,bonnen van Fizel

5,00

euro

STIENS

/ Kerstactie

D R O G I S T E R I J PA R F U M E R I E

korting op alle spijkerbroeken!! LTB, CARS, IL DOLCE, BRAMS PARIS, TOM TAILOR, LEBOWSKI

Tot ziens bij Tanja, Helga en Machteld.

onnen van VL en maak

geldig van week 45 t/m week 52

STIENS

3 levensmiddelenpakketten t.w.v. € 100,-

• C1000 • Poiesz ert Heijn Alb •

Tegen inlevering van deze bon

C1000 Roomboter Amandel Banketletter

66 waardebonnen t.w.v. €25,-

m 500 gra doos à

2.

99

Opzetstuur Friteuse

3.

79

van € 39,95 voor

€ 14,95 € 29,95

REPARATIES WITGOED VERHUIST VAN BRITSUM NAAR STIENS

C1000 Kooistra

en DA Drogisterij

WWW.HAIJMASTIENS.NL

van € 23,50 voor

St. Vitusplein 3-5, tel. 058-2334980 Geldig van 12 november t/m 5 december

jn sma, C1000, Poiesz, Albert Hei

HAIJMA STIENS! TWEEWIELERS WITGOED SCHAATSEN SKEELERS

LANGEBUORREN 16 - 9051 BG STIENS TEL: (058) 2574200 FAX: (058) 2575896

1 januari 2010

   

STIENS

Tegen inlevering van deze bon, ontvangt u:

1 FORMIDODOLLAR Sfeermarkt

zaterdag 28 november van 9.30 - 17.00 u.

10% korting op alle kerstartikelen Tegen inlevering van deze bon

een BIBA armband 1 BIBA-bedel

GRATIS t.w.v. 10 euro

Langebuorren 2, Stiens tel. 058-2573622

20%

Formido Stiens, Seerob 3, 9051 VA Stiens, 058-2571292, stiens@formido.nl

Bij aankoop van

Bij aanschaf van

Geldig t/m 5-12-2009

KORTING OP ÉÉN ARTIKEL NAAR KEUZE Geldig t/m 5 december 2009 en tegen inlevering van deze advertentie

1 heel staatslot met jackpot 1/5 staatslot met jackpot

GRATIS

TALANT

Uitsluitend tegen inlevering van deze bon Deze actie is geldig t/m 10 december 2009 13.00 uur

Stiens

Stienser Omroeper

11


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Donderdag 12 november Handbal (Iehal, Stiens)

20.00 u. FHC damid r1 Actief P. r1

Jeugd van KV CSL strak in het trainingspak!

Zaterdag 14 november Voetbal (Jelsum/Cornjum))

11.00 u. DTD e3m Beetgum e3m Handbal (Iehal, Stiens)

18.00 u. FHC he b jeugd SGV b2 19.00 u. FHC he c1 jeugd Doles c1 19.45 u. FHC he1 - HVBS 20.50 u. FHC da1 - Apollo 1 Korfbal (Iehal, Stiens)

13.20 u. CSL d1 – DFD d2 1 14.20 u. CSL 5 – Drachten 7 15.30 u. CSL 4 – TFS 2 16.40 u. MNenW 1 Veenwouden 1 17.50 u. MNenW 2 Boelenslaan 1 Waterpolo (It Gryn, Stiens)

17.00 u. SG Middelsé-Skelp cg1 De Granaet cg1 17.45 u. SG Middelsé-Skelp bg1 Moby Dick bg1 18.30 u. SG Middelsé-Skelp he1 ZPC Appingedam 1

Zondag 15 november Voetbal (Jelsum/Cornjum))

10.00 u. DTD 3 - Geel/Wit 3 14.00 u. DTD 2 - Dronrijp 2 14.00 u. DTD 1 - Aengwirden Handbal (Bildtse Slag, St Anna)

12.00 u. FHC he b1 jeugd Jupiter’76 b1 12.55 u. FHC da2 - Cometas 4 14.00 u. FHC he 2 - Apollo 1

Vervolg Studie Fysiek De cursus bevat een educatief en een sportief gedeelte. Studio Fysiek is een kleinschalige sport- en afslankstudio waar persoonlijke aandacht voorop staat. Iedereen die wil bewegen en/of afvallen kan bij Studio Fysiek terecht. De huidige klantenkring bestaat uit mannen en vrouwen van 18 tot 83 jaar. Voor de verzorging van uw voeten bent u bij Studio Fysiek aan het juiste adres. Pedicure Richt Nicolai (VoetGericht) is wekelijks op afspraak aanwezig. Op de open dag krijgt u van Richt Nicolai een voetencheck gratis. Ook is podopostoraal therapeut Miranda Kampstra-Muiser vrijdag aanwezig. Zij doet een gratis voetmeting. De Open Dag is op vrijdag 13 november van 13.30 tot 16.30 uur. Iedereen is welkom op het adres: Hege Heareweg 43. Dit is de weg achter het industrieterrein Middelsee in Stiens (afslag vanaf de Bredyk). Telefoon 058 2570519. www.studiofysiek.nl ◆ Stienser Omroeper

12

Alle jeugdleden t/m de B-teams zijn strak in een trainingspak gezet. Om dit te realiseren hebben alle jeugdleden geholpen door het verkopen van coupons. Daarnaast werd deze actie een groot succes door de samenwerking met het chocolademerk Schogetten en C1000 Kooistra in Stiens. De sponsorcommissie wil iedereen die aan de actie heeft meegeholpen en alle kopers van de coupons, om dit tot een enorm succes te maken, hartelijk bedanken! Op de foto staan alle jeugdleden trots met hun trainingspak samen met de heer Kooistra van C1000 Stiens ◆

Sterke seizoensstart waterpoloërs Na de eerste vier wedstrijden zijn de heren van SG Middelsé-De Skelp de trotse koploper in de eerste klasse. Met vier keer de volle winst en met 47 doelpunten voor en 20 tegen is dit een duidelijke seizoensstart. Helemaal uit de lucht komen vallen is het niet. In navolging van de dames en de jeugd zijn de heren van Middelsé en De Skelp uit Sint Annaparochie nu ook samengegaan. Hierdoor is er een enthousiaste groep ontstaan met een mix van ervaring en talent. Daarnaast is Hans van der Weide als trainer overgekomen van Bolsward. Volgens Hans staat het wel goed wat de conditie betreft maar de groep moet nog veel leren wat de techniek en tactiek betreft. De doelstelling voor dit seizoen is een plek in de top 5. Het seizoen erop moet tot promotie naar de landelijke vierde klasse leiden. Komende zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Appingedam op het programma. Appingedam kent een matige seizoensstart maar is in het verleden altijd een lastige tegenstander gebleken. De wedstrijd begint om 18:30 in het zwembad It Gryn ◆

Judo succes Poelstra in Norg Afgelopen zaterdag waren er weer een kleine 20 judoka’s van Poelstra actief op de judomatten in Norg. Precies 35 seconden had Angelique Folkertsma nodig om in haar 3 voorrondepartijen tot winst te komen, de nummers 1 uit 3 poules strijden dan om het goud. In haar eerste partij tegen Rose-Laure Wieringa had ze vlak voor het verstrijken van de tijd pech, door een struikeling nog yuko tegen te krijgen. Omdat deze Rose-Laure haar volgende partij op scheidsrechterbeslissing verloor waren er weer volop kansen voor Angelique. Wanneer ze met minimaal waza-ari (7 pnt) zou winnen, zou Angelique zich tot kampioene mogen kronen bij de meisjes 9/10 jaar tot 40 kilogram. Haar beslissende wedstrijd tegen Lonneke Hemminga werd na een prachtige heupworp en houdgreep met Ippon gewonnen dus goud. Dennis Runia bij de mannen onder de 15 jaar tot 50 kilo verkeek zich een maal in de finale ronde en moest zodoende genoegen nemen met zilver. Jurre Tjepkema had in een zware strijd toch een prachtige derde prijs in de wacht gesleept in de categorie 7/8 jaar tot 30 kilo. Bij de jongens tot 15 jaar onder de 46 kilogram had Jesse Krekelaar niet helemaal zijn dag en verloor 2 maal ongelukkig, in de andere 3 partijen was hard werken maar won hij op techniek en karakter waardoor Jesse uiteindelijk de derde prijs mocht gaan ophalen ◆

Verdien je eigen trainingspak Bij de voetbalvereniging C.S.C. in Stiens is begin november de actie “Verdien je eigen trainingspak” van start gegaan. Alle spelers van deze vereniging kunnen door het verkopen van een aantal pakjes wenskaarten een mooi eigen trainingspak met clublogo verdienen. De pakken zijn uitgevoerd in de clubkleuren en in alle maten leverbaar. De kleinste pupillen tot de grootste junioren zullen dus straks in dezelfde clubkleding kunnen gaan trainen. Een pakje bestaat uit 10 verschillende mooie wenskaarten met enveloppe en een pakje kost maar €.6,--. Als een van onze spelers u vraagt om een pakje te kopen, aarzel dan niet. U kunt de kaarten goed gebruiken en u maakt onze spelers er ontzettend blij mee! ◆

DTD toont karakter Op het fraaie sportcomplex van Sport Vereend uit Olderberkoop ontpopte zich een echte voetbal happening. DTD moest winnen om aansluiting met de top te houden. Voordat de wedstrijd eigenlijk een wedstrijd was stond DTD op achterstand. Een vrije trap werd snoeihard achter de keeper geschoten. Sytze Pieter kopte even later de gelijkmaker binnen maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af, duwen was zijn commentaar. Niet veel later een scherpe counter van Vereend, Pieter Hansma kon nog meer 1 ding doen, een sliding van achteren op de doorgebroken speler. Met rood kon hij vertrekken. DTD is even van slag en keeper Maikel Hottinga voorkomt een grotere achterstand. In de pauze komt Steffen Hansma met de tactische omzetting. Achter 1 op 1 en Steffen Hansma Junior er bij in de spits.

Het is even wennen en Sport Vereend lijkt door te drukken. Maikel weet erger te voorkomen en groeit naar een grootse vorm. DTD neemt het initiatief over en de gastheren komen er alleen nog met een counter uit. Dan een schot uit de tweede lijn van Jeroen Jorritsma, de keeper verkijkt zich erop en DTD komt langszij. De weer vele meegereide supporters zien een DTD die Sport Vereend omsingelt. Al een paar keer zijn ze dichtbij een doelpunt. Hans S. Kingma pikt de bal op het middenveld op en gaat op avontuur. Dat avontuur eindigt in de zestien en met een simpele voetbeweging zet hij DTD op een 1 – 2. De koek was nog niet op, DTD bleef ondanks de numerieke minderheid vol op de aanval spelen. En dat betaalde zich uit, Johannes Dijkstra bepaalde de eindstand op 1 – 3. Een prima prestatie om met tien man een 1 – 0 achterstand om te zetten in 1 – 3 winst. Zo houd DTD aansluiting en bezetten ze met 16 punten uit acht wedstrijden de derde plaats ◆


Timmer- & onderhoudsbedrijf Haijma HĂŠt adres voor: * het plaatsen van dakramen * kleine verbouwingen * renovatie & onderhoud * het plaatsen van ramen, deuren en kozijnen Venusskulp 58 / 9051 MG Stiens Telefoon 058 - 213 04 31 / Mobiel 06 - 218 10 219 E. info@timmerbedrijfhaijma.nl / I. www.timmerbedrijfhaijma.nl

  

  

 

       !" #$% " & " & ' (  )& * ' 

  

  

        

   

Pedicure Corine Pondman

Aanleg Onderhoud

Behandeling bij u thuis Bel of mail voor een afspraak

Bestratingen

0518-411527 - 06-47333624 pedicurecorine@upcmail.nl

Walbeschoeiingen Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l

Lid PROVOET aantekening voetverzorging Diabetici en reumapatiĂŤnten

Stienser Omroeper

13


ZV Middelse verkoopt pepernoten De informatieprogramma’s van Volgende week kunt u weer verkopers van ZV Middelse bij u aan de deur verwachten. Zoals elk jaar worden er zakjes met pepernoten verkocht. In zo’n zakje zitten behalve heerlijke pepernoten ook ander strooigoed, zoals schuimpjes. U koopt al een zakje voor 2 euro, en als u nog meer wilt genieten koop u er twee voor maar € 3,50! Maandag, dinsdag en vrijdag zult u in heel Stiens en omstreken zwemmers en waterpoloërs zien lopen met heerlijk strooigoed. Mogen zij ook dit jaar rekenen op uw koop? Met uw steun kan ZV Middelsé o.a. trainers opleiden, kinderen laten sporten en wedstrijden organiseren. Kijk voor meer informatie op www.zvmiddelse.nl ◆

De Band ZOOI in Café De Kern Op 30 oktober waren 'DE SADELRÛKERS' uit Drachten in Stiens met een geweldige SHOW. Onderleiding van :'KO OAN'e GonG' van Freddy Overeem en Hans Tiger Smits, nu al staat de volgende band klaar om Stiens op z'n kop te zetten. Ditmaal zijn het de Nederlandstalige Rockers uit Twente: De band : 'ZOOÍ'. Op 13 November mogen de gasten die laatst nog bij GIEL BEELEN waren op de RADIO het Stienser publiek laten swingen. Hans 'Tiger' Smits van KOE MJOEZIK RECORDS en BOEKINGS uit Stiens ziet het helemaal zitten met ondernemer FREDDY OVEREEM van Café 'De Kern' 'Er moest iets gaan gebeuren in Stiens' zeggen de heren die om de 2 weken een daverende show neerzetten. Hans: 'Natuurlijk moet je eerst een show hebben die zijn naam nog moet verdienen' als de mensen van anderen horen dat het een succes was dan komt het publiek vanzelf.

Radio Middelsee, 105.3 FM Radio Middelsee heeft een verscheidenheid aan informatieve programma’s. De programma’s richten zich voornamelijk op Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en de andere twee Middelseegemeenten: Het Bildt en Menaldumadeel. Uw persberichten en tips worden zeer op prijs gesteld! Stuur ze naar ons algemene e-mailadres: redactie@radiomiddelsee.nl of per post naar Radio Middelsee, Wythûsterwei 4, 9051 EJ te Stiens. De informatieve programma’s op een rijtje: • Op dinsdag is er tussen 19:00 en 20:00 Middelsee Actief, met onder andere aandacht voor culturele zaken als de bibliotheken, het filmhuis en exposities maar ook zaken als gezondheid en veiligheid komen aan de orde. Kortom, een programma met service, cultuur en achtergronden. Middelsee Actief wordt op woensdagmiddag om 16:00 uur herhaald. • Op woensdag is er van 19:00 tot 20:00 Middelsee Actueel, met nieuws, achtergronden en algemene informatie. Tevens is er aandacht voor de plaatselijke politiek en interessante zaken die nog staan te gebeuren. Middelsee Actueel wordt op donderdagmiddag om 16:00 uur herhaald. • Op donderdag is er van 18:00 tot 19:00 het programma Tsjerke yn Beweging, met het belangrijkste lokale en regionale nieuws van kerkelijke aard. Tsjerke yn Beweging wordt op vrijdagmiddag om 16:00 uur en op zondagochtend om 11:00 herhaald.

Op 9 oktober hadden we als eerste band : 'Barry Nice and the Nice guys' dat was meteen een bingo. De band heeft intussen hun vinyl single opgenomen die 29 januari het licht zal zien. Een echt Stiens product dus.

• En op zaterdag en zondag zijn er de jongerenprogramma’s Number One, Radio Active en het hardstyle-programma Bass in your Face die doelgroepgericht informatie verstrekken over, onder andere, muziek en uitgaan.

Binnenkort komt de levensliedzanger CEES GREUTER ook naar STIENS om de boel zingend op z'n kop te krijgen. Ook weer onder de noemer: 'KO OANÉ GONG'...

U kunt de deelredacties van bovengenoemde programma’s bereiken op: actief@radiomiddelsee.nl, actueel@radiomiddelsee.nl, kerk@radiomiddelsee.nl, numberone@radiomiddelsee.nl, radioactive@radiomiddelsee.nl en bassinyourface@radiomiddelsee.nl ◆

We hebben veel steun gehad van Trijnie en Henk Schippers van Radio Middelsee. Door deze mensen hebben we veel contact met de bands die nu komen spelen in Stiens. Tevens is het team uit Stiens bezig met de eerste CD van POPSTARS Lieveling : 'MACY' haar eerste liedje : 'Hey Here I Am' is geschreven door Hans Tiger Smits (songwriter van wijlen André Hazes) en Klaas Knol (arrangeur van o.a. Anneke Douma) Voor info van de Stienser Show kunt u kijken op de website www.koemjoezik.nl Heb je talent? Kom gerust eens langs aan de Anne Rauwerdastraat 23 te Stiens ◆

Nicole Folkertsma pakt brons in Lommel Tijdens het zeer sterk bezette judotoernooi De Flanders Cup in het Belgische Lommel heeft Nicole Folkertsma een prachtige prestatie geleverd. Bij de meisjes -15 jaar -57 kg verloor ze helaas haar eerste partij, maar ze herstelde zich uitstekend van deze teleurstelling. Al haar andere partijen werden in de poule fase (3 stuks) werden zeer overtuigend gewonnen, waardoor ze zich plaatste voor de finale ronde. Helaas moest ze zeer lang wachten voordat deze gestreden werd. Hierin wist ze uiteindelijk beslag te leggen op een bronzen medaille ◆

Obs Op ’e Trije Ferwert hat Russyske band op besite Freed 30 oktober kaam de Russyske band Sattuma op Op ’e Trije. Dizze band docht mei oan Liet 2009, in festival foar minderheidstalen. De band spile in fiiftal ferskes yn it Karlenysk en learden de bern ek in oantal wurden. De lytse bern songen in oantal ferskes yn it Frysk en de grutte bern holden in powerpoint presintaasje yn it Ingelsk oer Fryslân. It wie in hiele learsume en gesellige middei ◆

Koffieconcert Fanfare Crescendo Hijum/Finkum Wat: Wanneer: Waar: Entree:

Koffie concert Fanfare Crescendo Hijum / Finkum zondag 15 november 16.00 uur Dorsphuis de Kampioen Hijum Gratis

Tijdens deze gure herfstmaanden is er niets mooier en leuker dan gezellig bij elkaar zijn. Christelijke muziekvereniging Crescendo Hijum-Finkum olv. Wim Dijkstra wil dat maar wat graag stimuleren. Daarom organiseren we op zondag 15 november een koffieconcert in dorpshuis ‘De Kampioen’ in Hijum. Het belooft een sfeervol concert te worden. Crescendo zal hoofdzakelijk lichte muziek ten gehore brengen zoals nummers uit de popmuziek, Ierse volksmuziek,en typische fanfare muziek. Ander hoogtepunt is een optreden van onze jeugdleden. Deze leerlingen zijn vanaf maart aan de slag gegaan om een toeter te temmen. Onder leiding van juf Jitske willen ze hun kunsten graag vertonen. Graag tot ziens op zondag 15 november om 16:00 uur in dorpshuis ‘De Kampioen’ in Hijum! ◆

Raadsvergadering 5 november 2009 door Wouter v.d. Wal

BEGROTING

AANGENOMEN MET

9

TEGEN

5

STEMMEN

De gemeente Leeuwarderadeel heeft afgelopen donderdagavond ingestemd met de begroting voor de komende vier jaar. Van de vijf raadsfracties stemde alleen Gemeente Belangen Leeuwarderadeel tegen het begrotingsvoorstel.

werd slechts de helft van dit bedrag doorgesluisd naar het sportcomplex. Na de wijziging is dit het hele bedrag geworden, waarmee de begroting gelijk is getrokken met het besluit dat de gemeenteraad hierover op 17 september al had genomen.

Voordat men overging tot goedkeuring werden er eerst nog een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan, waarvan het voorstel van de PvdA - om de voordelen van lagere personeelskosten bij de verzelfstandiging van sportcomplex It Gryn in Stiens volledig in de nieuwe onderneming te steken - als enige kon rekenen op unanieme steun. Wanneer It Gryn wordt losgekoppeld van de gemeente dan kan er voor 2010 naar schatting 80 duizend euro worden bezuinigd doordat het personeel buiten de gemeentelijke organisatie kan worden gezocht. In de begroting

Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders, naar aanleiding van een wijzigingsvoorstel, de opdracht gekregen om te onderzoeken of er onderhoudsgeld voor bruggen uit de verkoop van de Essent-aandelen kan worden geput. Dit heeft echter geen directe invloed op de begroting omdat het college hier pas mee verder kan als het geld binnen is.

Stienser Omroeper

14

De andere voorstellen kregen, behalve van de indienende partijen zelf, weinig tot geen steun. Standpunten over wel of geen tekst over de wens om zelfstandig

te blijven als gemeente, over de onderhoudskosten van scholen, de haven van Britsum, wel of geen subsidie voor schoolzwemmen enzovoort, zullen ongetwijfeld binnenkort opduiken in de diverse partijprogramma’s, die in de aanloop naar de verkiezingen van maart volgend jaar zullen worden gepresenteerd. Alleen het voorstel van de FNP om de hondenbelasting niet te verhogen en het daardoor ontstane gat in de begroting te vullen met het overschot op het raadsbudget - kwam met 6 stemmen voor en 8 tegen nog even in de buurt doordat Gemeentebelangen het steunde. Aizo Elgersma van Gemeentebelangen plaatste er nog wel even de kanttekening bij dat hij na ,,de grote woorden in de pers” van Willem Tuininga (Zie de S.O. van vorige week), eigenlijk een motie van de FNP had verwacht om deze belastingpost volledig af te

schaffen. ,,No moatte jo ek yn de ried in keardel wêze”, beet Elgersma hem toe, erbij zeggende dat hij dat dan ook graag even in de krant wilde. Bij deze. De drie andere partijen vonden dat het om dusdanig kleine bedragen gaat dat het de moeite van het wijzigen niet waard is. Het voorstel werd dus afgewezen. Mijns inziens maakte Gemeentebelangen zich zélf trouwens ook schuldig aan het scheppen van een hoger verwachtingspatroon dan dat ze waarmaakte. Want, ondanks dat de fractie tegen de totale begroting stemde, werd er géén motie van die strekking ingediend door de partij. Het opvallende was dat ze die tegenstem niet deden omdat de voorgestelde begroting hen zo slecht bevalt, maar voornamelijk omdat ze het niet eens zijn met het financiële beleid dat het afgelopen jaar is gevoerd.

De reactie van de andere partijen kwam er op neer dat meningen over gedane zaken geen argument kunnen zijn voor het afkeuren van toekomstig beleid. Nog vreemder wordt het als je je bedenkt dat Gemeentebelangen wél heeft ingestemd met wijzigingsvoorstellen voor dezelfde begroting. Ze zijn het nu dus eens met onderdelen van een begroting die ze als geheel afkeuren. Een heuse paradox! In een reactie zei Reitze Ketellapper van GBL dat ze geen tegenvoorstel hebben gedaan omdat ze niet in de veronderstelling verkeerden dat dit een kans zou maken. In plaats daarvan stellen ze een alternatief samen voor in hun partijprogramma. En mochten ze na de verkiezingen een zetel krijgen in het college, ,,dan sille wy sjen litte dat it ek hiel oars kin”, aldus een zelfverzekerde Ketellapper ◆


ALLES ONDER ÉÉN DAK

Yn ferbân mei it hommels ynfallen fan de winter dizze wike by Echte Bakker Nico en Aeltsje de Groot

Tapijt• Marmoleum • Verf • Gordijnen/vitrage • Zonwering • Behang • Meubelen •Woondecoratie

IISPINKEN: 5 helje, 4 betelje. ALVERSTÊDEKOEKE: fan 3.50 foar 2.75. ALVERSTÊDEKRÚSKES: pakje fan 250 gram foar 1,95.

Tot ziens bij Tjerry en Pieteke

Dit yn gearwurking mei treningsgroep S.T.S. (schaatstrainingsgroep Stiens) dy´t soarget foar fergeze treningslessen!

Topslager Schreiber Maandag/dinsdag Dikke Vleesribbetjes kilo voor

Zigeunerschijven 4 stuks voor

We zijn nu ook op maandagmiddag geopend van 13.00-18.00 uur

Woensdag

95

595 2

Catalaanse Kipschotel per persoon

tot 12 uur geopend

Langebuorren 2, Stiens tel. 058-2573622

Half om half gehakt kilo voor

Rundergehakt kilo voor

Runder Priklappen kilo voor

3 95 4

Hele week Cordon Bleu’s

9

95

voor

per stuk voor

Vrijdag/zaterdag ± 1200 gram

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

www.stucadoorstiens.nl

per stuk voor

5

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 14 november 2009

50

25

1 00 5 50 2 80 145 1

1ltr. Bruine Bonensoep + 1 Slagers rookworst Italiaanse slof

Verse Kip gekruid of naturel

4

95

95

100 gram voor

Donderdag

Specialiteit van de week

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

Sellerie Salade 200 gram

Katenspek 100 gram

Voor (H)eerlijk vlees met traditie. Stienser Omroeper

15


Gastouders Friese Kleintjes vol vertrouwen op weg naar 2010 Mantelzorg en

Alzheimer verfilmd

De gastouders van gastouderbureau Friese Kleintjes uit Oude Bildtzijl gaan het jaar 2010 vol vertrouwen tegemoet. Per 1 januari aanstaande moeten gastouders aan een aantal extra eisen voldoen. De medewerkers van Friese Kleintjes bezochten in de afgelopen periode hun gastouders om voorlichting te geven over de nieuwe regelgeving. De conclusie is dat het overgrote deel van de gastouders volgend jaar doorgaat.

Eigenaar Anne Polstra over de nieuwe eisen voor gastouders: “Er zijn twee belangrijke veranderingen. Allereerst moeten gastouders een certificaat kinder-EHBO halen. Friese Kleintjes organiseert om die reden cursussen kinder-EHBO door de gehele provincie. In de tweede plaats moeten gastouders aantonen over voldoende opvoedkundige kennis en ervaring te beschikken. Gastouders kunnen via Friese Kleintjes een zogenaamd ‘Ervaringscertificaat’ behalen waarmee zij ook aan deze eis voldoen. Het overgrote deel van onze gastouders heeft besloten om ook komend jaar verder te gaan en de vereiste certificaten te halen. Uiteraard zijn wij daar gelukkig mee!” “Wij hebben hier en daar wel wat misverstanden uit de weg moeten ruimen. Sommige mensen waren namelijk in de veronder-

Stichting Welzijn Middelsee organiseert namens de werkgroep mantelzorg Leeuwarderadeel een middag rond het thema “mantelzorg en Alzheimer”.

Foto: Aandachtig leest het kind mee. stelling dat ze de schoolbanken weer in moesten. Van studeren is echter geen sprake; bij ons bureau zijn alleen ervaren ouders en gastouders aangesloten die ruim voldoende kennis en erva-

Najaarsconcert Studio Stiens en Popkoor Opus 3 Op zaterdag 14 november a.s. kunt u het najaarsconcert van fanfarekorps Studio Stiens olv dirigent Andries Kramer bezoeken in de Hege Stins. Het programma is zeer gevarieerd opgezet en bevat werken van Carl Wittrock, Rob Goorhuis, Johan Nijs en Leonard Cohen. Naast Studio is te gast het popkoor Opus 3 uit Dokkum olv Ben Brunt. Dit koor bestaat uit een 50-tal zeer enthousiaste zangers en zangeressen. Het repertoire dat zij brengen omvat populaire popmuziek en musicalmuziek. Ook samen met Studio worden enkele muziekstukken ten gehore gebracht. Daarnaast is een gedeelte van het programma bestemd voor het jeugdkorps van Studio olv Ridzert Beetstra. Kaartverkoop in de Hege Stins op zaterdag 14 november vanaf 18.45 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het concert begint om 20.00 uur ◆

ring hebben om een Ervaringscertificaat te behalen”. Ervaren gastouders die zich nog willen inschrijven bij Friese Kleintjes moeten snel zijn: “Wij

kunnen de benodigde certificaten nu nog kosteloos aanbieden omdat de overheid een deel van de kosten subsidieert. Vanaf 1 januari is dat niet meer het geval.” ◆

Donderdag 19 november as. wordt de film “Away from her” vertoond in cultureel centrum “De Skalm” te Stiens.(Dit in het kader van de Dag van de mantelzorg.) Deze film (Nederlandstalig ondertiteld) vertelt het verhaal van een ouder echtpaar waarvan de vrouw lijd aan de ziekte van Alzheimer. Uiteindelijk wordt zij opgenomen in een verpleeghuis waarbij er iets ontstaat tussen haar en een andere man. Hiermee krijgt het leven tussen man en vrouw een dramatische wending. Deze film wordt incl. nabeschouwing begeleid door mevr. J. Bakker, maatschappelijk werker bij Palet. Verder vind er een presentatie plaats van de onlangs van start gegane vrijwilligerscentrale Leeuwarderadeel, met daarbij aandacht voor de mogelijkheden waar u als mantelzorger gebruik van kunt maken. Bent u mantelzorger, kom dan de 19de naar “De Skalm”, de aanvang is 14.00 uur en de koffie/thee is gratis. Heeft u vervangende zorg nodig? Wij willen hier graag in voorzien. U kunt hiervoor contact opnemen met Andries van der Veer, coördinator vrijwilligerscentrale, tel. (058)-2575220, e-mail: a.vdveer@welzijnmiddelsee.nl ◆

Gratis parkeren in Stiens Operadiva Castafiore op bezoek bij De Slykstappers in Blije Zaterdag 14 november zingt het shantykoor De Slykstappers samen met operadiva Bianca Castafiore in de hervormde kerk te Blije. Ruim tien jaar timmert het koor aan de weg en behoort stil aan tot de betere koren die er te vinden zijn langs de Noordzeekust van Friesland. Vorig jaar nog te horen op het Weesperzijdefestival te Amsterdam , waar op de bühne een ontmoeting plaats vond met zangeres B. Castafiore. De internationaal gerenommeerde Bianca was dermate onder de

indruk dat ze aanstuurde op een concert met de mannen in hun eigen authentieke omgeving. De prachtige kerk van Blije zal niet alleen het podium zijn voor zeemanslied en aria. In hetzelfde weekend exposeert beeldend kunstenares Els Dekker. Na het zien van de fotogenieke koppen van de Slykstappers maakte zij afgelopen zomer een dertigtal portretten van de mannen en ook die

zijn te zien tijdens het concert. Het koor wordt begeleid door accordeonist Germ Kuipers terwijl Bianca Castafiore samen zingt met La Strada, allen op zoek naar de opmerkelijke akoestiek van de kerk van Blije. Het optreden begint om 20.00 uur. Expositie Els Dekker ook op zondag 15 november 11.00 tot 16.00 uur ◆

Nieuwbouwwoningen Menaldum bijna allemaal verkocht Het nieuwbouwplan van Wonen Noordwest Friesland aan de Ljochtmisdyk in Menaldum is op enkele woningen na helemaal verkocht. Het plan, dat zowel koop- als huurwoningen omvat, kenmerkt zich door betaalbare woningen in een goede prijs/kwaliteitverhouding welke geschikt zijn voor zowel starters, gezinnen als senioren. In de nieuwe wijk op de plaats van de voormalige Rabobank zijn inmiddels zestien grondgebonden woningen, vier appartementen en drie kantoorunits voor dienstverlenende bedrijven verrezen. Vier woningen zijn verkocht onder de gunstige koopgaStienser Omroeper

16

rant-voorwaarden. Koopgarant is een extra instrument dat door Wonen Noordwest Friesland ingezet wordt om koop ook in deze onzekere tijden aantrekkelijk te houden voor met name starters op de woningmarkt. Daarnaast zijn er tien reguliere koopwoningen en –appartementen en zes huurwoningen. Tezamen met een fraaie ligging aan een prachtige grote vijver is dit een succesformule gebleken. De verkoop van de woningen is in eigen beheer van Wonen Noordwest Friesland. Het plan is ontworpen door Evers Architecten uit Heerenveen en gebouwd door SHP Bouwbedrijven uit Grou ◆


TOKYO SONATA

Indringend Japans familiedrama in Filmhuis Stiens Stiens. Maandag 16 november a.s. om 20.00 uur vertoont het Filmhuis Stiens in Cultureel Centrum “De Skalm” het indringende Japanse familiedrama uit 2008 “TOKYO SONATA” over een op het eerste oog doodnormaal Japans gezin dat langzaam maar zeker uit elkaar valt. Het in Cannes en op andere filmfestivals bekroonde drama Tokyo Sonata verhaalt op indringende wijze over een ogenschijnlijk doodnormale Japanse familie. In werkelijkheid valt het gezin langzaam maar zeker uit elkaar. De vader wordt plotseling ontslagen, maar verzwijgt dit voor zijn gezin. De oudste zoon studeert, maar komt bijna nooit meer thuis. De jongste zoon heeft pianoles waar zijn ouders niets van weten en ontpopt zich als natuurtalent. De moeder weet dat zij degene is die het gezin bij elkaar zou moeten houden, maar zij kan de kracht en de wil hiervoor niet meer opbrengen. Voor de buitenwereld lijkt alles normaal, alsof er niets aan de hand is. Maar ondertussen ontstaan er eerste aanwijzingen van een scheuring in het gezin… De Japanse film en Nederlandse coproductie Tokyo Sonata van regisseur Kiyoshi Kurosawa werd tijdens de Asian Film Awards uitreiking in Hong Kong bekroond met de prijs voor de Beste Film en het Beste Scenario. De Asian Film Awards zijn te vergelijken met de Oscars in de Verenigde Staten. Op het Cannes filmfestival won de film de juryprijs. Zie ook: www.RegioStiens.nl ◆

ANBO lezing over slechthorendheid

Cultuur beleven bij: Vrouwen van Nu

Op vrijdag 13 november om 14.00 uur in "De Skalm", organiseert ANBO Leeuwarderadeel een lezing/ voorlichtingsbijeenkomst over slechthorendheid.

Op dinsdagavond 17 november a.s. 20.00 uur in de Skalm te Stiens zullen de dames BerendsKoopmans en Bijlsma-Koopmans het verhaal van hun vader schilder Klaas Koopmans vertellen.

Onderwerp van de lezing is omgang en communicatie met slechthorenden en het gebruik van mogelijke hulpmiddelen. De lezing wordt verzorgd door de dames Deenik en Tolman. Entree vrij ◆

Deze Fries leefde van 1920 - 2006 in Garijp. Hij begon als huisschilder maar gedurende zijn leven ontpopte hij zich als kunstschilder. Hoe dit is gegaan en wat het voor het gezin Koopmans betekende vertellen zijn dochters. Bent u geïnteresseerd? Kom dan gerust eens langs. Gasten zijn altijd welkom! ◆

VROUWENPAROCHIE

Gezellig winkelen in Stiens

Autuniek: begeleiding en opvang voor kinderen met ASS Met jarenlange ervaring op het gebied van opvang en begeleiding voor kinderen met autisme is in Vrouwenparochie de organisatie Autuniek van start gegaan. Autuniek biedt pedagogische zorg, onderwijs op maat en opvang voor kinderen en jongeren met autisme. Naast stimulering van de ontwikkeling en persoonlijke groei van het kind is er ook aandacht voor de gezinssituatie. Zowel de locatie als de manier van begeleiden zorgen ervoor dat de kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving de dag kunnen beleven. ASS en Autuniek ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis. Binnen het “spectrum van autisme” vallen het kernautisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Mensen met autisme hebben moeite in de omgang met anderen omdat ze vaak de sociale context missen en ze nemen de wereld op een andere manier waar. Per kind is de vorm, beleving en problematiek van autisme anders. Met ervaren, gespecialiseerde medewerkers richt Autuniek zich daarom volledig op de zorg en begeleiding van het kind met ASS. Zorg, onderwijs en opvang Autuniek biedt pedagogische zorg, begeleiding en onderwijs op maat in een vertrouwde en veilige omgeving. Autisme kenmerkt zich door moeilijkheden op met name drie gebieden: de omgang met anderen, de communicatie en de verbeelding. Het doel van Autuniek is om het zelfvertrouwen, de persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en

de communicatieve- en sociale vaardigheden van het kind te stimuleren. Positiviteit, acceptatie, creativiteit, maatwerk en respect voor elkaar en de natuur zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen Autuniek. Op maandag tot en met vrijdag wordt er pedagogische zorg en onderwijs aangeboden. Binnen een vast programma is er individuele begeleiding en zijn er gevarieerde groepsmomenten. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van het kind. Voor kinderen die door ASS vastlopen op school of niet meer in staat zijn om onderwijs te volgen, kan er in overleg onderwijs bij Autuniek worden gevolgd. Er wordt dan een speciaal onderwijsprogramma voor het kind opgesteld. Naast zaterdagopvang is er ook buitenschoolse opvang van maandag tot en met vrijdag voor kinderen met ASS mogelijk. De opvang is een leuke, zinvolle tijdsbesteding voor de kinderen buiten het gezinsleven om. Tijdens deze dagen kunnen de kinderen lekker spelen. Naast het ontdekken van alles op en rond de boerderij zijn er ook allerlei binnenactiviteiten. Ouders Om een kind optimaal te kunnen begeleiden en de ontwikkeling te stimuleren werkt Autuniek nauw samen met de ouders van de kinderen. Problemen bij het kind hebben invloed op het gezin en omgekeerd zijn gezinsproblemen van invloed op het kind.

De persoonlijk begeleider heeft regelmatig contact met de ouders en is op de hoogte van de gezinssituatie. Waar nodig kunnen we ouders advies geven en ondersteuning bieden bij de opvoeding van hun kind in de vorm van praktische handvatten. Ruimte en spel Autuniek is gevestigd in een monumentale boerderij en is ingericht met verschillende ruimtes waarbij extra aandacht besteed is aan voldoende daglicht, uitnodigende warme kleuren en veiligheid. Een plek waar de kinderen zich op hun gemak kunnen voelen. Er zijn meerdere aparte speelkamers, een snoezelruimte en een atelier. Het terrein rond de boerderij is afgeschermd en bevat een dierenweide en een moestuin. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om in contact met dieren en de natuur te komen. Ook worden de activiteiten van de kinderen regelmatig gecombineerd met werkzaamheden van het nog in bedrijf zijnde veehouderijbedrijf. “Uit ervaring weet ik dat het leven op een boerderij een zeer positieve uitwerking heeft op kinderen en jongeren met een hulpvraag”, aldus Ingrid Limburg van Autuniek. “Er is volop ruimte voor de kinderen om spelenderwijs zichzelf en de omgeving te ontdekken”. Autuniek besteedt veel aandacht aan activiteiten en spel. Dit zijn essentiële onderdelen in de ontwikkeling van het kind. Autuniek W. Dijkstrastraat 48 9077 SP Vrouwenparochie Tel. 0518 – 40 21 85 ◆

Open huis bij Milly Betten in Hallumerhoek

Friesland variatie1 1x1 meter 2009 In het weekend van 14 en 15 november toont Milly Betten een nieuwe serie werken in haar atelier in de Hallumerhoek. Op de schilderijen is een raster van blokjes te zien met kleuren van het landschap op een vlak van grijstinten. Onduidelijk is of dit grijs zich als achtergrond aandient of dat het grijs zich juist op de voorgrond bevindt. Mede hierdoor ontstaat er een ruimtelijk landschap. De kunstenares versnippert het landschap in kleine vierkantjes. De samengebalde energie van de zich herhalende blokjes geven het Friese landschap heel intens en gecomprimeerd weer. U bent van harte welkom tussen 10 en 16.00 uur op de Hoge herenweg 15 Hallum. Of neem alvast een kijkje op www.millybetten.nl ◆ Stienser Omroeper

17


“R ” Accordéon Mélancolique Die Twa scoort Schilderijen in Hegebeintum derde hit op rij in Oudebildtzijl van Wopke v.d. Heide EALISTICH IN DE NATUUR

Juist terug uit Londen, waar deze Nederlandse accordeonisten in de prachtige Grosvenor Chapel een concert gaven, komen ze ook dit jaar weer een concert geven in de niet minder mooie Julianakerk van Oude Bildtzijl.

Jean-Pierre Guiran en Cherie de Boer zijn grotendeels autodidact, hun originele speelstijl is daarvan wellicht het resultaat. De composities zijn toegankelijk en sterk en hun grootste kracht ligt in de verbeelding. Af en toe klinkt er iets van een vers, een citaat of een gedicht. De sfeer die dit duo weet neer te zetten voert je mee naar een wereld, ontdaan van opsmuk, waar pure emoties tot muziek worden. Het zijn kleinkunstenaars met ieder een accordeon. Twee accordeons flirten, dagen uit, kibbelen en omhelzen elkaar. Parels uit de Zuid-Amerikaanse en Franse traditie dansen op wolken in een wereld van toetsen, balgen en lucht. Kruidige samenklanken uit zonovergoten Méditerranee en Caraïben brengen Hollandse vlinders op andere gedachten. Zondag 22 november - Accordéon Mélancolique Oude Bildtzijl, Aerden Plaats (Julianakerk/onder de Witte Klok) Het concert begint om 15:00 uur en duurt tot 16:45. Reserveren info@aerdenplaats.nl of 0518-421792 www.acmel.nl www.aerdenplaats.nl Muziek van Accordéon Mélancolique wordt o.a. gebruikt door: Franse Dansgroep Accrorap - Choreograaf Johannes Wieland Op De Juilliard In New York - Martin Scorsese In De Film Picasso - Man Bijt Hond - Nps Kort - Kro Profiel - Mime Speler Kevin Gorczynski In Holland's Got Talent - Classic Fm ◆

Plattelandsvrouwen het Bildt 90 jaar De Bond van Plattelandsvrouwen “Vrouwen van Nu”, afdeling Het Bildt nodigt haar leden en oud -leden uit om het 90 jarig bestaan te vieren in Ons Huis te St.-Annaparochie op donderdag 19 november 2009. We doen dit met een feestelijk programma door en voor onze leden. Het programma: 17.00 uur ontvangst 17.30 uur broodmaaltijd(uitsluitend na reservering vooraf) 19.00 uur ontvangst voor avondprogramma 19.45 uur optreden van ons koor 20.00 uur Leny Dijkstra 20.45 uur koffie/thee met eigen gebakken taart 21.15 uur Leny Dijkstra 21.45 uur optreden van ons koor 22.00 uur afsluiting Na afloop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje Wij verheugen ons op uw komst ◆

Stienser Omroeper

18

Vrijwilligerswerk. Iets voor u? Enige tijd geleden is de vrijwilligerscentrale Leeuwarderadeel van start gegaan. Inmiddels zijn er de nodige vacatures binnen gekomen, variërend van gastdame in een woonzorgcentrum tot het draaien van bardiensten in een jeugdhonk en van secretaris tot pr-medewerker. Heeft u vragen omtrent deze of andere vacatures of wilt u zich inschrijven als vrijwilliger? Kom dan langs op de donderdag van 9.00 tot 12.00 uur in cultureel centrum De Skalm te Stiens. U kunt dan natuurlijk ook bellen, tel. (058)2575220 of e-mailen: a.vdveer@welzijnmiddelsee.nl ◆

Het Friese duo DIE TWA scoort opnieuw een hit met hun nieuwste single “Fugels “. De nieuwste single kwam deze week binnen in de MEGA TOP 100 op plaats 38. Die Twa werd op de radio al genoemd als de grote verrassing van 2009.

Het is de derde HIT single op rij die hoog in de hitlijsten binnenkomt. Inmiddels zijn Jacob & Krijn Dijkstra druk bezig om hun album af te maken en de eerste twee singles in het Duits op te nemen. Er is grote interesse van de oosterburen in dit duo..... Er zijn grote optredens opkomst met o.a. Marco borsato , de 3 J’s , Jan Smit en de agenda loopt inmiddels helemaal vol. Het duo blijft er kalm onder.... “We genieten er volop van en wachten rustig af wat er allemaal om ons heen gebeurt. Wij houden ons met name bezig met muziek maken en de rest word door onze platenmaatschappij geregeld” aldus Jacob. Op de vraag waarom er gekozen is om een platenmaatschappij uit Brabant antwoord Krijn “Diesel Joy Records heeft ons ontdekt en bood ons een contract aan 7 maanden geleden, daar zijn we meteen op in gegaan, tevens is het zo dat de directeur van de maatschappij 12 jaar in Friesland heeft gewoond en veel heeft met de Friese cultuur en taal. Het eerste album zal volledig in de Friese taal worden uitgebracht, daarna ligt alles nog open, “zegt Jacob” Het album zal eind januari in de winkels te verkrijgen zijn ◆

In het Bezoekerscentrum te Hegebeintum zijn in de maanden november en december schilderijen te bezichtigen van Wopke van der Heide. Wopke is geboren in 1945 in Britsum en was al tijdens zijn lagere school periode veel aan het tekenen. Tijdens zijn maatschappelijke carrière is het er nooit van gekomen, al bleef zijn belangstelling voor de schilderkunst en ook de natuur groot. Pas op latere leeftijd, d.w.z. na zijn zestigste, is hij begonnen met het volgen van enkele beginnerscursussen schilderen. Als natuurliefhebber hebben de meeste schilderijen dan ook de natuur en het landschap als onderwerp. Hierbij is kleur en sfeer een belangrijk uitgangspunt. De werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk afbeelden geeft hem de meeste voldoening. Meestal kiest hij zelf het onderwerp, maar hij werkt ook in opdracht. Wopke schildert zowel in acryl- als olieverf.

De expositie is te bezichtigen aan de wanden van het restaurantgedeelte en het VVV-agentschap. Het bezoekerscentrum is geopend op; di. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur. Het bezoekerscentrum is gevestigd onder aan de terp aan de Pypkedyk 4 te Hegebeintum “De toegang is gratis en de koffie klaar!! Adres: Bezoekerscentrum/VVV-agentschap, Pypkedyk 4 9173 GC Hegebeintum T. 0518-411783. E. rekreaasje@planet.nl. I. www.hegebeintum.info ◆

Goede opkomst fittesten Menaldum en Stiens Op woensdag 21 oktober heeft het breedtesportproject GO-4 Sport op sportcomplex Schatzenburg in Menaldum een fittest georganiseerd, en op donderdag 22 oktober een fittest op sportcomplex It Gryn in Stiens. De opkomst bij beide fittesten was goed. In Menaldum hebben bijna 150 55-plussers aan de fittest deelgenomen en in Stiens ruim 100 55-plussers. Daarnaast was er dit jaar voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening de mogelijkheid om aan een aangepaste fittest deel te nemen. Aan deze aangepaste fittest hebben in Menaldum 20 personen

en in Stiens 30 personen deelgenomen. Voor aanvang van de fittest is lengte, gewicht, bloeddruk en bloedsuiker van de deelnemers gecontroleerd. Vervolgens zijn verschillende testonderdelen uitgevoerd om inzicht te krijgen in o.a. coördinatie, reactiesnelheid, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. De fittest is afgesloten met een persoonlijk beweegadvies. Na afloop van de fittesten was het mogelijk om een gehoortest te doen en even gezellig na te praten onder het genot van een kop koffie of thee. Diverse verenigingen en organisaties uit de regio hebben hun medewerking

aan deze fittesten verleend, waaronder SPORT fryslân, Stichting Welzijn Middelsee, thuiszorg Het Friese Land en Beter Horen. In aansluiting op deze fittesten organiseert GO-4 Sport vanaf half november ‘Beweeg u Fit’, een introductieprogramma van tien lessen voor 55-plussers en mensen met een beperking. Het programma is bedoeld om kennis te maken met verschillende sportieve activiteiten. Inmiddels hebben zo´n 65 personen zich voor een van de ‘Beweeg u Fit’-groepen aangemeld. Voor meer informatie over ´Beweeg u Fit´ kunt u contact opnemen met GO-4 Sport (tel. 058-2576647) ◆


Nieuw bij praktijk KI-BALANS Praktijk KI-BALANS dankt zijn naam aan het volgende. Ki komt uit het Japans en betekent zoveel als levenskracht/levensenergie. Het is belangrijk om de energie in balans te hebben, dan kunnen we optimaal functioneren. Bij shiatsu- en massagepraktijk KI-BALANS kunt u nu ook terecht voor een hotstone massage. Hotstone massage is hoewel nog relatief nieuw in Nederland zeer populair. Het is overgewaaid uit oa. Mexico en Zuidoost Azië. Daar was de hotstone al veel langer bekend. Ook maakten de Grieken en Romeinen reeds in de oudheid tijdens een bezoek aan het lokale badhuis gebruik van stenen om elkaar te masseren. Men wist toen al dat hierdoor spierpijn, kwetsuren en ongemakken verholpen konden worden. Enkele jaren geleden deed de hotstone massage opnieuw zijn intrede in de westerse wereld en met groot succes. KI-BALANS maakt gebruik van een uitmuntende kwaliteit basaltstenen, dat zijn vulkanische stenen die door natuurlijke invloeden van wind en water glad gepolijst zijn. De stenen houden de warmte lang vast. Er worden zowel grote als kleine stenen gebruikt. Het is een effectief wapen tegen stress en vermoeidheid. Tevens helpt het bij het verlichten van gewrichtspijn. De diepe werking van de stenen stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Door de combinatie van warmte en beweging (de thermodynamica) is het mogelijk dieper in het spierweefsel te komen, wat de massage effectief maakt. De hotstone massage draagt hiermee bij aan een positief zelfherstel van het lichaam, het helpt afvalstoffen af te voeren, draagt bij aan het ontgiften van het lichaam, stimuleert organen en brengt het lichaam in balans. De KI in BALANS. Een hotstone massage wordt bij uitstek aangeraden voor aandoeningen als stress, spierproblemen, spanningen, vermoeidheid, gewrichtsproblemen, slechte doorbloeding, enz. Ook bij fibromyalgie en spijsverteringsproblemen kan een hotstone massage soelaas bieden. Het is een heerlijke ontspannende massage, die tot 3 à 4 cm diep uw lichaam intrekt. Het gebruik van warme basaltstenen verhoogt de lichaamstemperatuur, wat aangenaam en verwarmend kan zijn. Bovendien beïnvloedt het de circulatie (verwijding van de bloedvaten en cellen) en werkt het ontgiftend. Het ontstrest, geeft energie en herstelt het lichaam en pijnklachten kunnen verminderen. Het harmoniseert emotionele, mentale en fysieke energieën. Een hotstone behandeling vindt plaats op de massagetafel, liggend op de buik. U bent ontkleed en krijgt een dunne doek over u heen. Hierop worden op

uw rug een aantal warme stenen gelegd. Vervolgens masseer ik uw benen met warme stenen en olie op natuurlijke basis. Ook de voeten worden meegenomen. Daarna worden de stenen van uw rug gehaald en masseer ik met warme stenen uw rug en schouders. De massage bestaat vooral uit lange rustige strijkingen en brengt het lichaam weer in balans. Door het gewicht van de stenen ontstaat een druk, dat een “stretching effect” heeft op de spieren ◆

Kom een kijkje nemen in Petterhústerstate op zaterdag 14 november! Na een tijd van bouwen aan de Petterhústerdyk, wordt nu de laatste hand gelegd aan de verrezen Petterhústerstate. De eerste bewoners zullen eind dit jaar het wooncomplex gaan betrekken. Het complex bestaat uit 4 vleugels, met ieder een eigen woning voor 6 á 7 bewoners. Dit noemt men Kleinschalig Wonen voor dementerenden. Van de 26 plaatsen zijn er 19 plaatsen voor Palet (drie woningen) en 7 voor Talant (ouderen met een zorgvraag met tevens een verstandelijke beperking in 1 woning). De bewoners van Kleinschalig Wonen hebben een eigen kamer met sanitair tot hun beschikking. In iedere woning is een grote huiskamer, waar gezamenlijke activiteiten plaatsvinden en waar met elkaar geleefd wordt (inclusief koken). Ook komt er voor bewoners een vrij toegankelijke tuin, waar nog zelf getuinierd kan worden en op een bankje genoten wordt van de buitenlucht. Er is 24 uur per dag professionele begeleiding en verzorging aanwezig. Ook bestaat de moge-

lijkheid voor nachtopvang voor dementerenden. Kleinschalig Wonen is bedoeld voor mensen met psychogeriatrische (PG) problematiek, die hiervoor een indicatie hebben, afgegeven door een indicatie-orgaan (CIZ). Het betreft mensen die door hun problematiek niet meer zelfstandig kunnen wonen en die 24 uur per dag toezicht en/of nabijheid van professionele begeleiding nodig hebben ( multidis-

ciplinaire verpleeghuiszorg) Inmiddels is er gestart met het aanleggen van een lijst van mogelijke nieuwe bewoners. Voor uitgebreidere informatie of inschrijving kunt u bellen met Skilhiem (058-2576100). Uitnodiging Alle dorpsgenoten en belangstellenden zijn van harte welkom tijdens ons Open Huis op zaterdag 14 november tussen 14.00 en 16.00 uur ◆

Samen ontbijten op obs de Jint Woensdag 4 november konden de kinderen van obs de Jint weer even wat langer uitslapen. Ze konden thuis hun ontbijt namelijk overslaan. Want op school deden de kinderen mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Op school waren de tafeltjes al gedekt, en lagen de broodjes en het brood al op de schalen. Toch weer geweldig dat bakkerij Nico

en Aeltsje de Groot het nu weer kosteloos beschikbaar stellen!! Voor ieder kind was er een ei en ook de broodjes en boterhammen konden weer rijkelijk worden belegd. Voor het beleg zorgde de stichting van het Nationaal schoolontbijt, daarnaast had AW Diving nog een aantal soorten beleg beschikbaar gesteld voor de hele school. Vanaf half negen konden de kinderen hun buikjes vullen met al het lekkers dat op

de tafels lag. Het was ontzettend gezellig om zo de dag met elkaar te starten. Voor ieder ontbijt dat de kinderen kregen werd er vanuit de school nog 25 eurocent overgemaakt naar Right To Play. Dit is een organisatie die zich met hart en ziel inzet voor de levens van de kinderen in ontwikkelingslanden. Door middel van de vele mogelijkheden van sport willen ze mensen tot elkaar brengen en

structuur brengen in het dagelijks leven van de kinderen. Oprichter van deze organisatie is de viervoudig Olympisch schaatskampioen Johan Olav Koss. samen met Sven Kramer openden ze het Nationaal Schoolontbijt bovenin de Rotterdamse Euromast. Kinderen en leerkrachten kunnen zeer tevreden met hun volle buikjes terugzien op een geslaagd en gezellig schoolontbijt! ◆

Stienser Omroeper

19


Verhuuagrenvsan: • • • • •

Voordelig huren!

bestelw 9 pers. bussen personenauto’s aanhangers shortlease

 

Vestiging Leeuwarden Pallasweg 8 8938 AS Leeuwarden Tel. 058 - 288 60 30 Vestiging Groningen Stavangerweg 51 9723 JC Groningen Tel. 050 - 549 39 91

v.a.

AUTOVERHUUR

Vestiging Stiens Seerob 2 9051 VA Stiens Tel. 058 - 257 37 40

2500

  

incl. BTW

Met klan tenpas meer vo ordeel!

Vestiging Harlingen Tel. 0900 - 288 67 25

    

www.autopallas.nl

info@autopallas.nl

NU GRA GRATIS ATTIS 130 MA MAANDEN AANDEN GARANTIE TT.W.V. .W W..V V. â‚Ź 500,-- BIJJ HAIJMA

 &&&  '

Daalderop staat garant voor Daalderop voor kwaliteit! k H Het et D Daalderop aalderop 130 maanden G Garantieplan arantieplan biedt u maximale zzekerheid. ekerheid. V Volo olledig ontz orging geeft u jar en nlang comfor t. ontzorging jarenlang comfort.

 ('

  $ 

Actievoorwaarden: -D eze actie is vvan an toepassing op p alle D aalderop HR cv-ketels Deze Daalderop (Comfort Classic, CombiF ort, Co mbiPact) die gedur ende de CombiFort, CombiPact) gedurende periode 1 september t/m 31 aug augustus gustus 2010 door technisch installatiebedrijf H aijma zijn geĂŻ ĂŻnstalleerd en middels een Haijma geĂŻnstalleerd garantieformulier zijn aangemel aangemeld ld bij D Daalderop. aalderop. -D oorwaarden zijn vverkrijgbaar erkrijgbaaar bij H aijma, uw E rkend Dee vvoorwaarden Haijma, Erkend D aalderop IInstallateur. nstallateurr. Daalderop

 !   

 " #$! %

Haijma. V Vakmensen akmensen a aan de Leiding.

 )

    

    

 

    

TTECHNISCH ECHNISCH IINSTALLATIEBEDRIJF NSTALLATIEBEDRIJF H HAIJMA AIJMA - ALDLĂ‚NSDYK ALDLĂ‚NSDYK 1 19 9-B BRITSUM RITSUM - T 0 058 58 2 257 57 12 12 3 33 3- W WWW.HAIJMA.NL WW.HAIJMA.NL

Partijhandel P O = P O P O = P O =OP OP=OP OP

Hartevelt Jonge Jenever

ltr. fles 1.5

13.

99

48+ kaas

o . 1.5 kil stuk ca

2.

00

Zeeland’s Roem

k per stu

0.

99

Witte of tarwe bollen

1.99 Week 46 - 2009 - Aanbiedingen zijn geldig van maandag 9 t/m zaterdag 14 november 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Stienser Omroeper

20

4.

99

6.99

uks n Ă 6 st 2 zakke

0.

98

1.96 C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980

1.

1.98 ,5 kilo zak Ă 2

ilo bak 2 k

Zeeuwse Mosselen extra

3.

C1000 r. n Ă 1 lt e k k a p 2 Magere 39 dinkyoghurt Alle varianten

3.78

16

Del Monte Ananas Gold

2.

69

rund en varkensvlees

18.35 Jong Belegen Goudse

kilo

Gemengd gehakt

Aviko Pommes-Frites

2.

flessen doos 6

Soldepenas Spaanse wijn Rood of wit

19

l Ă 750m

10.

17.94 Openingstijden: Maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uur Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

00

Omroeper 46 2009  

Stienser Omroeper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you