Page 1

deze week

4510

Fries kamer orkest… pagina 2

Patrick Pronk… pagina 12

Ontbijt… pagina 10

62e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.500

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Optocht Sint Maarten met Takostu Zoals elk jaar organiseert de showband Takostu op 11 november de optocht Sint Maarten door het centrum van Stiens. Donderdagavond start de optocht om 18.45 uur bij De Skalm. Alle kinderen zijn van harte welkom mee te lopen, maar neem wel een mooie lampion mee! De stoet loopt ook dit jaar vanaf De Skalm via de Lege Hearewei door de Langebuorren richting de Poiesz. Vervolgens via het Achterbosk gaat de stoet langs de zelfde weg weer terug naar De

Skalm. Elk jaar zijn er verschillende winkeliers die enthousiast wat lekkers uitdelen aan alle kinderen. De showband van Takostu zal weer gezamenlijk optreden met de jeugdband en ook de leerlingen van Takostu lopen mee met een zelf gemaakte lampion! Totaal loopt de showband Takostu donderdag met meer dan 100 leden! Uiteraard zal vaak het “Sint Maarten” en “11 november” klinken zodat alle kinderen luid mee kunnen zingen. Het belooft weer een hele mooie optocht te worden! ◆

Sinterklaasintocht in Stiens op zaterdag 13 november NA

AFLOOP FEEST IN

DE SKALM

Nog een paar nachtjes slapen en Sinterklaas en zijn gevolg zetten weer voet aan wal in Leeuwarderadeel. De boot van Sinterklaas zal op zaterdag 13 november a.s. om ongeveer 12.00 uur afmeren op de oude, vertrouwde plek aan de Griene Leane nabij de sportvelden. De Discopieten zijn vooruit gestuurd, zodat er op de aankomstplek echte sinterklaasliedjes gespeeld worden. Een heuse Pietenkapel zal de Sint bij de aankomst begeleiden. Rijtoer door Stiens Onder muzikale begeleiding van Jong en Oud Takostu zal een kleurige stoet, voorafgegaan door een discowagen met de DJ Piet, een rijtoer maken richting het centrum. Via de Griene Leane, Pim Mulierwei, Gysbert Japicxstrjitte, Wythústerwei, Hynstewaed en Uniawei gaat het naar de Langebuorren alwaar burgemeester Ter Keurs bij het gemeentehuis de Sint welkom zal heten. De Pietenkapel zal intussen optreden in verschillende supermarkten en op het gemeentehuisplein zal muziekvereniging Studio voor de muzikale omlijsting zorgen.

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL ? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

BAARD

STIENS-BEETGUM

www.baard-reiniging.nl

Indien er inwoners van Skilhiem het feest in De Skalm willen bijwonen, dan zullen die door de Pieten worden opgehaald. Kaarten De optredens in De Skalm beginnen om 14.00 uur en 15.30 uur en duren ongeveer een uur. Het opzetten van de schoentjes (en het afhalen van het gratis toegangsbewijs) in De Skalm is alleen op woensdagmiddag 10 november tussen 14.00 en 17.00 uur en op donderdagavond 11 november voorafgaand aan de Sint-Maartenoptocht bij De Skalm. Zie ook de advertentie in de Stienser Omroeper van vorige week.

Strooigoed Net als voorgaande jaren heeft de Sint een paar Inkooppieten vooruitgestuurd om inkopen te doen bij verschillende winkels in Stiens. Zo komt het strooigoed voor de gehele intocht als vanouds bij bakkerij Nico en Aeltsje en supermarkt Poeisz vandaan. En dat proeft u. Talant Na afloop van het feest in De Skalm zal Sinterklaas samen met de Pieten en de Pietenkapel nog een bezoekje brengen aan Talant. Al met al belooft het een mooie en gezellige intocht te worden met hopelijk weer heel veel belangstellenden langs de route, op het Gemeentehuisplein en in De Skalm. De Sint verwacht u allemaal ◆

pagina 7,8 en 9 Veel voordeelbonnen van de Stienser winkeliers

Te huur:

Nieuwe bedrijfspanden in Stiens!

RIOOL& WEGENBEHEER Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

Feest Hierna gaat Sinterklaas wandelend naar De Skalm, waar voor de kleintjes t/m 8 jaar oud in twee sessies een feest wordt verzorgd door het duo Oplawiebus, samen met de Pietenkapel. De kleintjes kunnen in De Skalm hun schoen opzetten en op die manier in het bezit komen van een gratis toegangsbewijs voor één sessie. Natuurlijk zijn belangstellende ouders en grootouders ook welkom, net als de bewoners van Talant.

bijvoorbeeld 250 m2 al vanaf € 750,­ p.mnd excl. btw. Voor meer informatie: www.lbvvastgoed.nl of tel. 06­43201349

Gysbert Japicxstrjitte 61


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o.

Stiens

Hege Stins, Stiens

9 november 14.30 u. PCOB Neeltje Bonnema leest uit eigen werk. Hege Stins 12 november 19.00-21.00 u. Discoavond in Jeugdhonk 8. 6 t/m 12 jaar 13 november 12.00 u. Sinterklaasintocht 14.00 u. Sinterklaasfeest in de Skalm 15 november 20.00 u. Filmhuis: ‘Tirza’. De Skalm 16 november 20.00 u. Vrouwen van Nu, Ineke Wijnsma, Fier Fryslân in de Skalm 18 november 14.00 u. Voorlichtingsmiddag Valpreventie in de Skalm 19 november 14.00 u. ANBO Feestelijke muziekmiddag in de Skalm 19 november 20.00 u. Concert Studio met Gurbe Douwstra in Hege Stins 20 en 27 november 20.00 u. Rederikskeamer Halbertsma mei foarstelling in De Smalle Brug 20 november 20.00 u. Voorstelling ‘Zelle’ in de Skalm 21 november 15.00 u. Zondagmiddagconcert door het Fries kamerorkest in St. Vituskerk 23 november 14.30 u. Bijeenkomst weerbaarheid in Skilhiem. 26 november 19.30 u. Alg. Ledenvergadering IJsclub Stiens in it Span t/m 31 december Expositie van Andries de Vries in gemeentehuis t/m 31 december Expositie van Paul Christiaan Bos in bibliotheek t/m 31 december Expositie van mevr B. de Wachter in de Hege Stins

zondag 14 november

Koarnjum 15 november 19.45 u. Vrouwen van Nu, Eendagsbestuur in de Bining

Hijum 19 en 20 november 20.00 u. Tonieljûnen fan Us Nocht in de Kampioen

Alde Leie t/m 31 december Expositie van Hein Kocken in Galerie Kocken. Oan’e Slink 1

St. Annaparochie 8 november 19.30-22.00 u. Cursus Eerste hulp bij sport ongevallen, MFC Ons Huis 11 november 20.00 u. Vrouwen van Nu, afd. it Bildt. “Bootreisje” door Fryslân door Mevr. Hallema, MFC Ons Huis 12 november 20.00 u. Tryater, MFC Ons Huis 15 november 19.30-22.00 u. Cursus Eerste hulp bij sport ongevallen, MFC Ons Huis 20 november Intocht Sinterklaas, MFC Ons Huis

Oude Bildtzijl 14 november 15.00 u. Leoville Jazzband in Julianakerk t/m 20 november Najaarsexpositie Kunstkring Uytland in de Aerdenplaats 20 november 10.00 u. Sinterklaasintocht per praam aan de Leijster Streek

Berltsum 13 november 20.00 u. Orgelconcert door Theo Jellema in Koepelkerk.

Menaam t/m 31 december Expositie Ronald de Haan in gemeentehuis

Stienser Omroeper

2

Fries kamer Orkest bijzonder concert in Stiens

09.30 u. ds. J.W. van Dijken, zendingsdienst 19.00 u. ds. J. Overeem, jeugddienst

St. Vitus, Stiens 09.30 u. ds. J. Overeem Doopsgezinde gemeente, Stiens zondag 14 november 09.30 u. da. M.H. Voorhans Hervormde gemeente, Britsum, Koarnjum, Jelsum zondag 14 november 9.30 u. ds. A. v.d. Honing en ds. M. Hulzebos, Heilig Avondmaal (Gezamenlijk). Dienst in De Hoekstien te Britsum. Na afloop koffiedrinken. Gereformeerde kerk, Britsum zondag 14 november 9.30 u. ds. A.R. v.d. Honing en ds. M. Hulzebos, Heilig Avondmaal (Gezamenlijk). Koffiedrinken. Gereformeerde kerk, Hijum zondag 14 november 10.00 u. ds. D. Schreurs, Hegebeintum R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St. Annaparochie zondag 14 november Geen dienst. Om 14.00 uur in Harlingen presentatie-viering nieuwe Pastor S. Draisma R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 13 november 19.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering zondag 14 november 09.30 u. Pastor A. Buter & Schola Cantorum Mistura uit Menaldum Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 14 november 11.00 u. Pastor A. Buter en Dom. Koor Eurcharistieviering Evangelische gemeente De Salvator Leeuwarden zondag 14 november 9.30 en 11.45 u. ds. Nicolas van Amerom Vrije Baptisten gemeente de Wijngaard, Leeuwarden zondag 14 november 10.00 u. br. Wouter Hordijk Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 14 november 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn 16.30 u. ds. P. Groen, Heerenveen Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum, zondag 14 november 09.30 u. ds. T. Groenveld 14.00 u. ds. R. Prins Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 14 november 09.30 u. ds. J. Overeem, ds. J.W. van Dijken De Hege Stins, Stiens zondag 14 november

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Discoavond in de Skalm Wegens groot succes organiseert jeugd- en jongerenwerk op vrijdag 12 november in Stiens weer een leuke disco avond voor de leeftijd categorie van 6 tot en met 12 jaar. Op deze avond gaan we lekker dansen of gezellig kletsen met vrienden en vriendinnen. Je bent welkom vanaf 19.00 tot 21.00 uur. Dus heb je zin om te feesten? Kom dan vrijdagavond 12 november naar Jeugdhonk8 in de Skalm! Entree is gratis. Voor vragen over de discoavond kunt u bellen met Johan Adema, jeugd- en jongerenwerker. (058)2575220 ◆

Harm blijft zichzelf

Dit is Harm. Elke ochtend zwemt hij met zijn vrienden. En het huishouden? Dát doet Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Colofon Bij te veel kopij selecteert de redactie op Het volgende nummer verschijnt op maannieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk dag 15 november 2010. Kopij dient voor nieuws hebben, kunnen zich melden bij woensdag 11.00 uur op de redactie aanweDhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienszig te zijn. eromroeper @planet.nl Email:stienseromroeper@planet.nl. Advertentietarieven: Internet:www.stienseromroeper.nl. € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Weekblad de Stienser Omroeper brengt Info: www.stienseromroeper.nl iedere maandag nieuws over de regio waarProductie: Brandsma Offset Ferwerd. in het huis-aan-huis verspreid wordt. PersDruk- en zetfouten voorbehouden. berichten, eventueel met fotosuggestie, Verspreidingsgebied: kunnen worden gemaild naar bovenstaand Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde e-mailadres. Aankondigingen van activiteiLeie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, ten kunnen worden ingezonden als artikeFerwert, Vrouwenparochie, Beetgum, len van maximaal 150 woorden, het liefst Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruisvia bovenstaand e-mailadres. punt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Culturele activiteiten worden aangekonZwarte Haan, St. Annaparochie. digd via de agenda, en de berichten met de Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden meeste nieuwswaarde worden daarnaast Info/klachten: tel. (058) 2154157. geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden reacties worden met naam en Ingezonden sportverslagen die verschijplaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op nen, kunnen eveneens niet langer zijn dan aanvraag tegen administratie-/portokosten 150 woorden. Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.

De Kultuerried Ljouwerteradiel is erin geslaagd om een speciaal gezelschap naar Stiens te halen: op 21 november concerteert het Fries Kamer Orkest in de St. Vituskerk in Stiens, ‘s middags om 15.00 uur. Dit orkest brengt, in samenwerking met de van oorsprong Friese cellist Jaap Sijtsma, een hommage aan de Friese vioolbouwer Atze Sijtsma (1895-1988). Jaap Sijtsma is de kleinzoon van deze bijzondere Fries, die van oorsprong timmerman was, maar zich bekwaamde in het bouwen van strijkinstrumenten. Hij groeide uit tot een bekende en zeer gewaardeerde vioolbouwer. Zijn instrumenten worden in en buiten Friesland nog steeds met veel plezier bespeeld door zowel amateur- als beroepsmusici. Als eerbetoon voert het Fries Kamer Orkest het celloconcert van Schumann uit met zijn kleinzoon Jaap, die voor de gelegenheid een prachtig instrument, gebouwd door zijn grootvader, zal bespelen. Daarnaast zal er een strijkersstuk gespeeld worden waarbij alle strijkers een instrument van Sijtsma bespelen. Atze Sijtsma was timmerman van beroep. Hij was jarenlang de stadstimmerman in Harlingen en later hoofd gemeentewerken. Hij had veel belangstelling voor klassieke muziek. Toen zijn dochter Gerry viool wilde gaan spelen bouwde hij zelf een viool voor haar. Dit was het begin van een bijzondere carrière als vioolbouwer. De instrumenten van Sijtsma vielen al snel op en werden door zowel amateur- als beroepsmusici zeer gewaardeerd. Uiteindelijk bouwde hij honderden strijkinstrumenten, die over de hele wereld verkocht zijn. Het Fries Kamer Orkest heeft ruim 25 instrumenten van Atze Sijtsma getraceerd, zowel in Friesland als in de rest van het land. Deze instrumenten zullen tijdens de concerten worden bespeeld door leden van het Fries Kamer Orkest in een strijkersstuk van Dvořák. Een unieke manier om kennis te maken met de

klank waaraan hij zo lang gesleuteld heeft. Rond dit project zal documentairemaker Piter Tjeerdsma een documentaire maken, waarin zowel het bij elkaar brengen van alle instrumenten als het werk van Atze Sijtsma centraal staan. Deze documentaire zal in november landelijk worden uitgezonden op Nederland 2. Jaap Sijtsma kreeg zijn eerste cellolessen van zijn vader. Hij studeerde aan het conservatorium in Amsterdam bij Tibor de Machula. Na het eindexamen solospel vervolgde hij nog anderhalf jaar zijn studie bij André Navarra aan de Musikhochschule in Detmold (Duitsland). Bovendien volgde hij masterclasses kamermuziek bij Paul Godwin en in Israël bij Ramy Shevelov. Jaap speelt met veel enthousiasme zowel kamermuziek als symfonisch repertoire. Dat laatste doet hij als solo-cellist van Holland Symfonia. Al tijdens zijn studie trad Jaap op als solist, met o.a. Het Nationaal Jeugd Orkest en het Fries Kamerorkest, en later ook met het Frysk Orkest en het Omroeporkest. Het Fries Kamer Orkest (opgericht in1962) bestaat uit ruim 35 enthousiaste musici die hun instrument op een gevorderd niveau bespelen. Het orkest staat onder leiding van Derk Stegeman. Het repertoire van het Fries Kamerorkest is veelzijdig en verrassend. Het orkest voert muziek uit van de klassieke tijd tot heden. Ook speelt het graag muziek van Friese componisten. Soms heeft een programma een bepaald thema. Bij de meeste concerten wordt een solist uitgenodigd. Vaak hebben de solisten een bijzondere band met Friesland of met het Fries Kamer Orkest. Het FKO geeft concerten verspreid over de gehele provincie. Op deze manier kunnen mensen in alle delen van Friesland op een laagdrempelige manier kennis maken met symfonische muziek ◆


Stienser

La Cosma Body & Face

omropperkes

Al bijna 20 jaar een begrip in Leeuwarderadeel ELOS: Definitief Ontharen Coupe Rose Pigmentvlekken Huidverjonging en Huidverstrakking

0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00

Microdermabrasie: Acné Littekens Huidverbetering

Naam:

Tel.:

Tegen inlevering van deze advertentie

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

50 % Korting

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

Michel de Vries gediplomeerd uurwerkrestaurateur gespecialiseerd in antieke uurwerken. Vrijblijvende prijsopgaaf vooraf. Seeduker 5a Stiens 0582895130. Jongemastraat 27 Bolsward 0515-573414 of 06-27230044.

Op uw eerstvolgende ELOS of Microdermabrasie behandeling (geldig t/m 30 nov En slechts 1x per klant) Graldastins 13 9051 GJ Stiens

058 2572422 info@lacosma.com / www.lacosma.nl

Paardenstalling Hitmanhoeve. Voor stalling en verzorging van uw paard! Vanaf € 105,- per mnd. Tel. 06-46178612 Britsum. www.hitmanhoeve.nl

foar al jo túnwurk

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw Ek foar it snoeien en roaien fan beammen M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783

LEKKER BY DE KACHEL NEISIMMERJE Deze actie is geldig van 8 t/m 13 november 2010

Bôle fan de moanne:

MARTENABÔLE fan 1.55

foar 1.25

KARAMELPOMPEBLÊDEN

3 + 1 fergees

SWARTE PITE TOMPOUCEN fan 1.40

foar 1.15

Stienser Omroeper

3


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

WEEK

45

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

OPENBARE VERLICHTING (Meldingen storing en schade, 7 dagen per week bereikbaar) 0800 – 3960800 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

Stienser Omroeper

4

Gevonden en verloren voorwerpen week 45 Gevonden -Gazelle heren fiets (blauw/grijs) -Matra heren fiets (grijs) -Pasfoto’s Verloren -Axa fietssleutel met winkelwagenmuntjehouder Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

.

Huldiging “Winnaars in de sport” 2010 Protocol Eind 2007 is het gemeentelijk protocol “Winnaars in de sport Leeuwarderadeel” vastgesteld. Dat is de beleidslijn wat betreft het omgaan met kampioenen in de sport (zowel individueel als in teamverband) door de gemeente. Een aspect van het beleid is het jaarlijks in het zonnetje zetten van kampioenen die hier overeenkomstig het protocol voor in aanmerking komen. Huldiging Bij de huldiging gaat om sporters of teams die in 2010 (1 januari t/m 31 december) kampioen zijn geworden. De huldiging is gepland tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente en OVL op 3 januari 2011. Wanneer kom ik in aanmerking? De criteria hiervoor zijn vastgelegd in het protocol “Winnaars in de sport Leeuwarderadeel”. Dat is te raadplegen via onze website www.leeuwarderadeel.nl (onder ‘Sport & Recreatie’). Aanmelding Alle sportverenigingen in de gemeente worden over het bovenstaande geïnformeerd. Via deze weg ook een oproep aan individuele sporters om zich aan te melden. Aanmeldingen (per brief of e-mail) zien wij graag uiterlijk 1 december a.s. tegemoet, tenzij het kampioenschap uiteraard pas in december plaatsvindt. Adressering: Gemeente Leeuwarderadeel, Postbus 24, 9050 AA Stiens. E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl De aanmelding zelf moet een duidelijke beschrijving van de geleverde prestatie(s) en een telefoonnummer van de aanmelder bevatten. Bij een positieve beoordeling zullen desbetreffende ‘winnaars in de sport’ worden uitgenodigd voor genoemde avond. Een huldiging op gepaste wijze en ons inziens alleszins de moeite waard J.J. Kingma, secretaris drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

.

Wurklist riedsgearkomste fan tongersdei 11 novimber 2010. De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Betrouwensbrieven en ynstallaasje fan mefrou C.G. Bijsterbosch yn de fakatuere fan mefrou J. Ennour 4. Ynsprekrjocht boargers 5. Fragehealoere riedsleden 6. Fêststellen ferslach fan de gearkomste fan 21 oktober 2010 Ynformearjend ûnderdiel 7. Ynkommen stikken algemien 8. Ynkommen stikken út it kolleezje fan B&W oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht 9. Meidielings fan it kolleezje fan B&W oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 10. Werstrukturearring winkelgebied Bûterhoek yn Stiens 11. Neijiernotysje 2010 Beslútfoarmjend ûnderdiel geen Sluting

Toelichting: In het opiniërende deel van de vergadering geven de fracties hun oordeel en wisselen met elkaar en het college van burgemeester en wethouders hun argumenten uit. De raad bepaalt daarbij of een onderwerp voldoende besproken is voor een besluit in de volgende vergadering. De raad kan echter ook tot de conclusie komen dat in deze vergadering al een besluit genomen kan worden als hamerstuk. In dat geval besluit de raad onmiddellijk na afronding van de discussie. U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de raadsagenda staan onder het opiniërende en besluitvormende gedeelte. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de raadsgriffier. De raadsgriffier, mevrouw Jagritta Olthof, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 op dinsdag, woensdag en donderdag en per e-mail via j.olthof@leeuwarderadeel.nl U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks, mits uitgezonden, via radio Middelsé volgen (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel.nl onder het kopje Raadsinformatie/ Raadsvergaderingen 2010 en liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

.

Bekendmaking aanwijzing toezichthouders medewerkers Brandweer

Sociaal-culturele agenda Leeuwarderadeel 2010-2011

Door het College van Burgemeester en Wethouders is tot aanwijzing overgaan van medewerkers van brandweer Noord-west Fryslân als toezichthouders op de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften. Door de commandant Brandweer worden aan deze medewerkers legitimatiebewijzen afgegeven.

9-nov-14.30 uur P.C.O.B.: Neeltje Bonnema, schrijfster, leest voor uit eigen werk. Lokatie: Hege Stins, Stiens

Het besluit tot aanwijzing ligt vanaf maandag 15 november 2010 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Stiens

.

Ontvangen aanvraag • Omgevingsvergunning W20100012 voor het gedeeltelijk vernieuwen van de ligboxenstal, plaatselijk bekend Nijlânsdyk 1, 9055 LM te Koarnjum. Ontvangstdatum 02-11-2010. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

13-nov - 20.00 uur It Nut: Tryater mei ‘Drang’ Lokatie: De Bining, Koarnjum 13-nov - 12.00 uur OVL: Intocht Sinterklaas Intocht in dorp en feest met Sinterklaas voor de kinderen Lokatie: de Skalm, Stiens.( Zie voor meer informatie over de intocht elders in deze omroeper) 15-nov - 19.45 uur NBvP/ Vrouwen van Nu afd. Jelsum-Koarnjum-Britsum Eendagsbestuur Lokatie: Bining, Koarnjum 15-nov - 20.00 uur Filmhuis:: TIRZA Lokatie: de Skalm, Stiens 16-nov - 20.00 uur NBvP/ Vrouwen van Nu afd. Stiens Invulling door eendagsbestuur. Lokatie: de Skalm, Stiens

.

Zie ook www.leeuwarderadeel, pagina Cultuur (Kultuerried Ljouwerteradiel)

www.leewarderadeel.nl


Stremming Graldastins Stiens

Ingezonden

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

VERHOGING Dat de gemeentes bezuinigingen moeten kunnen we bijna dagelijks lezen in de courant. Dat wij als burgers niet onder hogere lasten uit komen is een gevolg daarvan, welk een ieder met een beetje gezond verstand kan begrijpen. Dat daarbij echter prijsverhogingen worden doorgevoerd waarbij je vijf keer meer moet betalen, kan ik niet begrijpen. In de gemeente Leeuwarderadeel hebben we ons laten voorlichten

TOKKIE TOWN

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Afgegeven vergunningen:

Omgevingsvergunningen • Omgevingsvergunning W20100010 voor het kappen van een sierkers, plaatselijk bekend Lautastins 29, 9051 GT te Stiens. Verzenddatum 28-10-2010. • Omgevingsvergunning W20100009 voor het kappen van twee veldesdoorns, plaatselijk bekend Moundyk 17, 9051 AH te Stiens. Verzenddatum 01-11-2010

.

Stiens, 8 november 2010 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel drs. E.J. ter Keurs, burgemeester J.J. Kingma, secretaris

Ús buorman Sikko Klaver hat ferline wike út namme fan 'e bewenners fan 'e Brêgeleane nochris út 'e doeken dyn, werom't er (no) net boud wurde moat yn Tokkie Town, mar ik moat him op in pear punten oanfulle.

Openbare vergadering ‘ kleine welstandscommissie’ De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats woensdag 10 november a.s. van 11.30 tot plm. 13.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/home/laat ste nieuws. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 058-2576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

.

Spreekuren gemeenteraadsfracties Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente? De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren worden gehouden op dinsdag 9 november 2010. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: Gemeentebelangen: van 19.00 19.30 uur; PvdA: van 19.30 - 20.00 uur; CDA : van 19.00 - 19.30 uur; VVD : van 19.30 - 20.00 uur; FNP : fan 19.00 - 19.30 oere.

.

U bent van harte welkom!

Klaver stelt, dat de delgong fan 'e befolking yn ús gemeente oant 12% oprinne kin, mar dat kloppet net alhiel: út it ûndersyk fan 'e provinsje docht bliken, dat it hjir giet om op syn minst 12% oant 2030 en dat de boppegrins dêrby net fêststeld is. It kin dus in noch folle gruttere delgong wêze. Let wol: it giet hjir om prognoses, dy't noch net rekkenje mei de gefolgen fan 'e slúting fan it fleanfjild. At dat bart, dan sil de delgong noch in stik heger wêze. Ynstânsjes as Rabobank nimme dizze prognoses tige serieus en ek soks soe de polityk wekker meitsje moatte. Mei de hjoeddeistige wenningfoarrie meie wy al op in grutte leechstân tidigje, lit stean as der nochris 350 wen-

over de kosten van een kapvergunning. Telefonisch werd ons medegedeeld dat dit 31,75 Euro ging kosten. Kapvergunning aangevraagd, verleend en een brief met het verzoek om de kosten over te maken ad 160 Euro. Foutje waarschijnlijk, maar eens even informeren bij de gemeente( er waren er die dag meer met dezelfde vraag) Blijkt dat per 1 oktober de gemeente de kosten heeft aangepast. Hoe worden wij daar als burger dan over geïnformeerd? Ja op de website heeft gestaan dat het verhoogd gaat

worden, zegt de gemeente.(overigens niet met tarieven erbij, aldus de woordvoerder) Toch ook nog maar even gekeken op de site, ik kan niets vinden. Hoe dan ook het is een schandalige verhoging en een misselijke manier om op deze manier weer wat geld in het laatje te krijgen. De Meneer voor mij met dezelfde klacht verwoordde het als volgt: Het is pure diefstal. Wat ons rest is een bezwaarschrift indienen ◆

ten byboud wurde. Buorman Klaver seit noch in soad betrouen te hawwen yn 'e capaciteiten fan 'e (gemeentlike) polityk en bestjoerders en dat is fansels moai. By my is dat betrouen aardich leger en dat basearje ik op in tal saken.

oer har betrouberheid mar te swijen, allinich al mei it grouwélich skeinen fan 'e belangen fan 'e bewenners fan 'e Brêgeleane. At jo dan fierders sjogge, hoe't de poliyk mar tige min foarút sjocht, ek oer koarte termyn, dan giet jin de griize oer de groue. Dêrby referearje ik oan it noch nije gebou fan it Wetterskip, dat al langer leech stiet as at it brûkt is en ek it foarbyld fan it noch nijere plysjeburo yn Stiens kostet de boargers by einslúten hannen fol jild. Yn Ljouwert wurdt foar € 80 miljoen in nij provinsjehûs boud en no betinke se dêr, dat der aardich minder ambtners komme moatte.

Yn it foarste plak hat de gemeente hjir al in lange rige fan jierren der op finansjeel mêd in grutte binde fan makke. De rekkenkeamer is dêr tige kritisch oer en Ljouwerteradiel komt der hiel min ôf yn fergelyking mei de oare Middelsé gemeentes, dy't der op harsels ek wer net al te bêst op steane. Ús bestjoerders hawwe nea né sizze doart tsjin de winsken fan de befolking oer wer nije foarsjennings, lykas as in stel âlders mei tige bedoarne bêrn, dy't gjin maat hâlde kinne. Tagelyk hat dizze gemeente de heechste belestings en is der noch nea serieus sprake west fan yngripen, wylst de needsaak al lang tige heech is. Sa as sa faak is earmoede in (ûn)bewuste eigen kar. Op strategysk mêd (lêz û.o. de weryndieling) blykt de polityk folslein op 'e doele te wêzen om

O. Veenstra, Lautastins 29

Né, de polityk hat pas ferstân fan leechstân! Dan ferjit ik mar efkes, dat by de bou fan 'e plysjeburo's yn Fryslân in tekoart oantstien is fan ¤ 69 miljoen omt de fergadering fan boargemasters, ûnder lieding fan brokkepiloat Geert Dales, lang siet te slûgjen en dat net ien fan dy slûgerts der de konsekwinsjes fan hoegde te dragen. Foarhinne wie regearjen foarútsjen dochs? ◆ Klaas Elgersma

1.791 Rabobankleden stemmen op bestemming geld Coöperatiefonds Het Coöperatiefonds heeft als doel initiatieven te ondersteunen die er op gericht zijn het maatschappelijke/culturele leven in de regio te verbeteren. Maar liefst 61 verenigingen, stichtingen en andere instellingen stuurden dit jaar een verzoek in voor een financiële bijdrage.

Door de Commissie Coöperatiefonds zijn 29 aanvragen genomineerd voor een bijdrage en het laatste woord was aan de leden. Alle 11.000 leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland ontvingen een een persoonlijke inlogcode en konden via een speciale website (www.cooperatiefonds.nl) hun stem uitbrengen. Dat het coöperatiefonds onder de leden leeft, blijkt uit het feit dat 1.791 leden hun stem hebben uitgebracht. Voor de vier kieskringen van de bank is een totaalbedrag van € 100.000,- beschikbaar, per afdeling € 25.000,-. Maar liefst 24 projecten kunnen rekenen op een bijdrage. Tijdens de Ledenavond op dinsdag 2 november is de uitslag bekend gemaakt.

Kieskring St. Annaparochie/Stiens

Project Stemmen Protestantse Gemeente Mariëngaarde Hallum 616 IJsclub van Hijum 568 Stichting Beheer Sportvelden Marrum 239 Stichting beheer Sportcomplex Hallum 190 Ondernemersvereniging Sint Anna Vooruit 164

bijdrage € 6.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 7.000,00

Valpreventie activiteit in Skilhiem: “Een goede conditie helpt vallen voorkomen” Op donderdag 18 november om 14.30 uur zal er in Skilhiem een bijeenkomst over Valpreventie plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst brengt een fysiotherapeut in kaart gebracht hoe het ervoor staat met uw fysieke gesteldheid en het risico opvallen. Daarnaast geeft de fysiotherapeut u praktische tips om vallen te voorkomen. De organisatie is in handen van de werkgroep Valpreventie. De activiteit wordt gesubsidieerd door ZonMW. Vindt u het ook belangrijk om bewust om te gaan met het voorkomen van valongevallen om daarmee de valrisico’s zoveel mogelijk te beperken? Geeft u zich dan op bij Ingrid Postma St. Welzijn Middelsee, 0582655582 ◆

Stienser Omroeper

5


Rederikerskeamer Halbertsma spilet ‘Straf’ Wy binne op it stuit noch drok dwaande mei de rippetysjes, mar op 20 en 27 novimber binne wy d’r hielendal klear foar! Yn ‘e seal fan “De Smalle Brug” kinne jim sjen nei fermaaklike sitewaasjes en frjemde persoanen. Der is fan alles oan ‘e hân en mei elk is wol wat; it naait d’r somtiden út. “Straf” is in hjoeddeisk blijspul /tragikomeedzje weryn de âldereinsoarch op ‘e hakke nommen wurdt. Swaaie mei soarchplannen, mar fansels gjin tiid om te praten. In stik mei in moai plot, in protte humor, mar ek oandoanlike mominten.

“Straf” is skreaun troch Ton Davids en oerset troch Tryntsje van der Zee. Koarte ynhâld: It liket sa rêstich, in keamer yn in soarchynstelling, mar hjir giet it der wat oars oan ta. In suster dy’t fereale wurdt…. In taksysjauffeur dy’t dêr in taakstraf útsitte moat…. De haadsuster hâldt fan strak belied mar yt ek pillen……. In “freon fan de taakstrafte dy’t der ek noch om ‘e hoeke komt…. De dokter dy’t gjin diagnose stelt, mar kreative terapyen ta past…. De reklassearring dy’t net súver hannelt…..De buorman dy’t yn en út rint, docht oars neat as sykje…….

In dochter dy’t har mem ûntarekkenber ferklearje litte wol……..en dit alles bart yn de keamer fan Toos, dy’t besletten hat net mear te praten, sûnt se yn dit fersoargingshûs opnommen is. En dan is der ek noch in bankoerfal en der wurdt sketten, mar wêr bliuwt it jild…….. “Straf” is in blijspul yn trije bedriuwen dêr’t jim noch lang oer neiprate sille. Alfêst in protte wille tawinske op 20 en 27 novimber yn “De Smalle Brug”. Oanfang: om 20.00 oere Kaartferkeap fanôf 13 novimber by de BRUNA, P.Jellessingel yn Stiens Fersit it net want sa as jim witte in Halbertsma jûn……….in noflike jûn! ◆

Rabobank deelt kantoorpand met AGW Notarissen De Rabobank gaat haar kantoorpand aan de Wylpstrjitte 4 in Stiens delen met Adema Gast Wierda Notarissen. Terwijl AGW Notarissen op zoek was naar een andere locatie in Stiens, zocht de bank sinds geruime tijd een oplossing voor haar te ruime huisvesting. Beide partijen vonden de oplossing bij elkaar. Het huidige Rabobankkantoor in Stiens wordt door beide partijen gedeeld. In het huidige kantoorpand worden daarmee een tweetal zelfstandige kantoren gerealiseerd. Rabobank Dat de Rabobank haar pand gaat delen, betekent niet dat zij uit Stiens vertrekt. De Rabobank realiseert in haar nieuwe (kleinere) ruimte een nieuw modern Rabobank servicekantoor. Ook wordt het kantoor grotendeels uitgerust met faciliteiten die op dit moment ook in Stiens worden aangeboden zoals de geldautomaat, de sealbagautomaat en de brievenbus. AGW Notarissen AGW Notarissen aan de Moundyk 14b in Stiens zal in de loop van het voorjaar 2011 verhuizen naar haar nieuwe vestiging in het kantoorpand aan de Wylpstrjitte 4, ook in Stiens. Voor AGW Notarissen blijft Stiens een centraal en belangrijk vestigingspunt waar alle notariële diensten en adviezen worden verricht. Zodra de exacte verhuisdatum bekend is, wordt deze (aan de cliënten) bekend gemaakt. Verbouw Voor de realisatie van de verbouw worden in de komende maanden de nodige verbouwwerkzaamheden uitgevoerd ◆

Country-CD van de maand November: Otis Gibbs – Joe Hill’s Ashes Wat er nu toch weer opduikt van het Amerikaanse platteland! Otis Gibbs uit Indiana is een opmerkelijke gast in een tuinbroek. Met zijn lange haren, volgroeide baard en truckerspet lijkt hij zo uit een trucker speelfilm te zijn gestapt. Al op heel jonge leeftijd zet zijn altijd dronken oom hem op een podium en groeit kleine Otis uit tot held van de plaatselijke dorpskroeg.

Op de foto steane: (fan lofts nei rjochts en fan boppe nei ûnder) Pietie Stienstra, Janneke Joekema, Tia Visser, Nannie Geerligs, Jan Tjoelker, Saapke Beuker, Jitske Bouma, Tine Broekens, Bauke Overal, Nynke Terpstra, Simon de Jong.

Aktiviteiten Vliegbasis Leeuwarden Avondvliegen Ook komend winterseizoen gaan de F-16 vliegers van vliegbasis Leeuwarden en Volkel het avondvliegen weer beoefenen. Het avondvliegprogramma vindt plaats op maandag t/m donderdag. Het uitvoeren van oefenmissies bij duisternis is noodzakelijk voor een optimale training van de F-16 vliegers. De inzet van F-16´s boven onder meer Afghanistan vindt ook bij nacht plaats. Na de modernisering van de F-16 (MLU F-16) zijn de mogelijkheden om in het donker te opereren aanzienlijk verbeterd. Zo heeft de vlieger onder andere zeer geavanceerde nachtzichtapparatuur en doelaanwijsapparatuur ter beschikking gekregen. Het trainen hiermee is pas zinvol wanneer de duisternis volledig is ingetreden, over het algemeen zo’n anderhalf uur na zonsondergang.De luchtmacht werkt ook in het buitenland avondvliegtrainingen af. Het is echter niet mogelijk om alle trainingen vanuit het buitenland te vliegen. De vliegbasis probeert het nachtvliegen te realiseren in de vroege avonduren, om daarmee (geluids)hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt in dat alle vliegtuigen voor 23.00 uur geland zullen zijn. In de weken 45, 46, 48, 49 en 51 vindt het avondvliegen plaats. Stienser Omroeper

6

Oefening helikopters Defensie Helikopter Commando (DHC) Tijdens deze oefening wordt op verschillende locaties in binnenen buitenland geoefend. Van 22 26 november ook vanaf en in de omgeving van vliegbasis Leeuwarden. Luchtmobiele Brigade traint in gemeente Leeuwarden In week 47 en 48 traint een eenheid van de Luchtmobiele Brigade in de gemeente Leeu warden. De eenheid houdt in genoemde periode een oefening in het kader van de functionele werkzaamheden. De volgende activiteiten zullen plaats vinden: • Gemotoriseerde verplaatsingen in gebied • Inrichten van een commandopost • Aantal voertuigen staan statisch gehele dag op een locatie om daar waar te nemen • Verplaatsingen te voet Activiteitenkalender Door operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van de planning worden afgeweken. Aan deze activiteitenkalender kunnen daarom geen rechten ontleend worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de burenmailing, u kunt zich hiervoor opgeven door te mailen naar lw.csostafvoorlichting@mindef.nl ◆

Vrijdag 12 November te gast in het Relax Radiocafé : GEDOBR Hoe komme jo der op... Geert Hager, Douwe Wobbes en Brugt Vries, hja kinne mekoar fan froeger en hjoed de dei belutsen by de nijjiersrevu fan Koatstertille. Mar Geert skreau sa’n protte ferskes dy ‘t Brugt dan op muzyk sette dat hja it skande fûnen om dat lizze te litten. Mei Douwe as tenor is sa it idee ûntstien om mei har trijen GeDoBr op te setten en dêr wolle hja jimme graach dielgenoat fan meitsje. Koartom: Fan ‘t iene nei ‘t oare, fan kolder nei emoasje, mar allegear mei wurk fan eigen hân. Meer info is te vinden op : www.gedobr.nl Het Relax radiocafè begint om 20.00-24.00 Henk Schippers: Presentatie & Techniek. Trijnie Schippers: Productie / Planning Radio Middelsè op 105.3 ether, 96.1 kabel, en via www.radiomiddelse.nl En kijk eens op onze vernieuwde website: www.relax-radio.nl PUBLIEK IS VAN HARTE WELKOM IN DE STUDIO ◆

De volwassen Otis is een wereldreiziger en zeer geliefd bij collega-muzikanten. Zo smeekt Billy Bragg hem om in het voorprogramma van zijn tournee te spelen. Ook op de nieuwe cd van Gibbs staan vrienden en vage kennissen in de rij om met hem mee te mogen spelen. Hoewel Gibbs absoluut een ruige kerel is en zijn stem ongeveer lijkt op die van iemand die al honderd jaren zware shag rookt,en whiskey drinkt, zijn de songs op deze cd wonderbaarlijk mooi. Soms krijg je het idee dat die keurige arrangementen niet helemaal passen bij het simpele en onstuimige karakter van Gibbs. Uiteindelijk wint het bonkige stemgeluid van Gibbs het moeiteloos van de nette produc-

tie. Er valt zodoende nog volop te genieten van zijn verhalende nummers over huiselijk geweld, hardwerkende mensen en gluiperige televisiedominees ('Preacher Steve'). Grandpa Walked a Picketline Waar een 'doodgewone' plattelandsjongen met een zware stem allemaal niet toe in staat is. De hele maand november laat Marty West wekelijks twee nummers horen van Joe Hill’s Ashes. The Highway of Country is iedere week op woensdagavond te beluisteren van 20:00 tot 21:00. Op zondagmiddag 15.00 tot 16.00uur wordt het programma herhaald. De CD’s van de maand worden beschikbaar gesteld door Poort Music te Leeuwarden Meer informatie op www.radiomiddelsee.nl ◆


i e t c a t s r e K / s a l a o i c N . St S

PEELGOED SPAARSPEKTAKEL

Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u

PALL MALL

fragrance 50 ml van €39.95

voor

€29.95

hoe stra

1 spaarzegel cadeau. Met deze spaarpunten kunt u speelgoedtoppers kopen met superkortingen.

Deze actie is geldig t/m 31 december 2010.

M A N N E N M O D E

Tegen inlevering van deze voordeelcheque

Boterhamworst Schouderham Gebraden Gehakt 3x 100 gram

Holland International

Wij begrijpen waar u heen wilt

3.99

Boek uw reis in de maand DECEMBER of JANUARI en ontvang een familiespel t.w.v. 50 euro

(Geldig van t/ m 5 december 2010)

B ROLSMA ,

Keurslager

Smelbrêge 21 • 9051 BH Stiens • 058-2573630

Langebuurt 13, Stiens, tel. 058-2571271 www.brolsma.keurslager.nl

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

50% korting op een JUPIO LITHIUM ACCU voor uw digitale camera

RINGFOTO Langebuurt 8 - 9051 BG Stiens Tel. 058-2574800 - www.ringfoto.nl

Ljipstrjitte 2b • 9051 AC Stiens • 058-2571283

Langebuorren 45 ■ 9051 BE Stiens ■ 058-2572005 w w w. h o e k s t r a m a n n e n m o d e . n l

Voor in de zak:

Mooie

AMARYLLISBOLLEN diverse kleuren, NU

€ 6,45

Geldig van 29 november t/m 4 december 2010

Gooi nu uw korting\! op het dartbord DEZE KORTING KAN OPLOPEN TOT

25%

ACTIE GELDIG T/M 5 DECEMBER Zie actievoorwaarden in de winkel

• FRANEKER Groenmarkt 12, tel. 0517-397666 • STIENS Langebuorren 45a, tel. 058 - 2570081

IEDERE KLANT ONTVANGT EEN BON VAN

15% KORTING

6 HALEN 5 BETALEN

VOOR EEN VOLGENDE BEHANDELING STIENS Advertentie geldig t/m 24 december 2010

Langebuorren 10 9051 BG Stiens tel. 058 257 28 64

Chapelle du Bois

GELDIG T/M 5 DECEMBER

Stienser Omroeper

7


e i t c a t s r e K / s a a l o c i St. N Algemene voorwaarden Dit jaar is er van maandag 8 november t/m vrijdag 24 december weer de Sint Nicolaas/Kerstactie. U kunt de kassabonnen van de deelnemende winkeliers in daarvoor bestemde enveloppen doen. De deelnemende winkeliers zijn te herkennen aan de raamposter in de etalage. Als u voor minimaal € 100,- heeft verzameld, doet u deze kassabonnen in de enveloppe, voorzien van naam, adres en telefoonnummer en deponeert deze in de daarvoor bestemde bakken (groene papierbakken). Deze staan bij: DA Fizel, Poiesz Supermarkt, C1000, Albert Heijn en Keurslager Brolsma. Er vinden twee trekkingen plaats, namelijk de 1ste in op maandag 6 december en de 2e maandag 27 december 2010. De prijswinnaars worden in de Stienser Omroeper vermeld en de prijzen kunnen worden afgehaald bij Keurslager Brolsma.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

25% KORTING

OP PARADE EN BONAPARTE TAPIJT Bredyk 2 ● 9051 HZ Stiens 058 257 11 07

By besteding fan € 10,- of mear in hearlike Hjerststol foar mar 00

laas-/ o ic N . t S 1. hoofd 4

Kleurplaten lizze klear foar de bern. Elk dy’t him ynleveret kriget fansels wat lekkers út de sek fan Sinteklaas!

Nico & Aeltsje de Groot De Echte Bakker It Achterbosk 5, Stiens. Tel. 058-257 1341

NU TOPGLAZEN

VAN 3150

aan waardeb

aan kassabo Vul deze envelop met € 100,van de OV rs de deelnemende onderneme ebonnen. kans op één van de vele waard op vrij. 3 en woe. 22 Extra koopavonden ber 2010 2 trekkingen op ma. 6 decem

350

en ma. 27 d

45. in de Stienser Omroeper van week De algemene voorwaarden vindt u Stienser Omroeper. de in akt gema d beken n worde Winnaars

VOOR

Naam Adres Postcode + woonplaats

GEHARD EN ONTSPIEGELD

Telefoonnummer E-mail

Keurslager Brols U kunt de envelop inleveren bij Stiens, It Achterbosk 1, Tel. (058) 257 21 12 Vraag naar de voorwaarden.

Eatcorner Ea tcorner P Pieter ieter Jelles

St. t. N Nicolaas icolaas o ac actie tie .RPQDDU6KRHE\ HQNLMNZHON NOHLQLJKHLGMHGH 6LQWYRRUMRXKHHIW DFKWHUJHODWHQ

Opp maand maandag dag & dinsdag gezinszak gezinszakken kken ites voor voor € 1,00 per persoon. frites

*Aanspraak maken op een Sinterklaascadeautje is geldig vanaf een besteding vanaf 25.- en alleen bij Shoeby in Stiens.

Deze aanbieding is geldig van Deze van maandag 08 no november vemberr ttot ot en maandag 06 dec ember bij inlev iinlevering ering van van deze deze bon! december

Langebuorren Langebuorr en 25, Stiens

shoeby.nl shoeby.nl

Tegen inlevering van deze bon krijgt u

15% ✁

korting op een sieraad naar keuze! Tot ziens bij ENZO, Langebuurt 27, Stiens

Stienser Omroeper

8

Ljipstritte 2E, 9051 AS Stiens, 058-2575526

3 halen 2 betalen*

* Goedkoopste titel gratis

... even naar Primera Geldig t/m 4 december 2010


SINTERKLAAS BIJ BRONSNIJDER WONEN EN SLAPEN

GRATIS KOPJE KOFFIE OF THEE bij aankoop van gebak in het Koffiebuffet

/ Kerstactie

dprijzen t.w.v. â‚Ź 250,hoe stra

SEEROB 7A STIENS 058-2574111

Tegen inlevering van deze bon op al uw aankopen

STIENS BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

10% korting

2 BP spijkerbroeken

model Tom voor

50,00

euro

(p.st. 29,50)

E M A N N E N M O D

Tot ziens bij Tanja, Helga en Machteld.

onnen van VL en maak

geldig van week 45 t/m week 52

december en etten akkett middelenpakk ensmid levens 34 lev t.w.v. â‚Ź 100,-

0 00 00 • C1 C10 • Poiesz • Albert Heijn • Lidl

n nnen ebonne ardebo me waard 60 wa dan 60 er dan meer t.w 25,-.v. â‚Ź25, t.w.v.

jn sma, C1000, Poiesz, Albert Hei

en DA Drogisterij

HAIJMA STIENS!

âœ

december 2010

Ovenverse C1000 Appeltaart

k per stu

WWW.HAIJMASTIENS.NL

Opzetstuur

2.

99

Max. 2 stuks per klant

TWEEWIELERS WITGOED SCHAATSEN SKEELERS

van â‚Ź 23,50 voor

Friteuse

3.

79

van â‚Ź 39,95 voor

â‚Ź 14,95 â‚Ź 29,95

REPARATIES WITGOED VERHUIST VAN BRITSUM NAAR STIENS

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5, tel. 058-2334980 Geldig t/m 5 december

LANGEBUORREN 16 - 9051 BG STIENS TEL: (058) 2574200 FAX: (058) 2575896

Sfeermarkt

âœ

Tegen inlevering van deze bon

zaterdag 20 november van 9.30 - 17.00 u.

âœ

bonnen van

D R O G I S T E R I J PA R F U M E R I E

âœ

GELDIG t/m 31-1-2011 BIJ UW HEMA IN STIENS!

Fizel

Tot en Met 5 december 10% korting op Flanel, Dekbedovertrekken dekbedden, kussens en overig beddengoed.

âœ

âœ

Tegen inlevering van deze bon*:

Rookmelder Normaal â‚Ź 13,99 NU

â‚Ź 9,95

Tegen inlevering van deze bon  

    

   

!" #$%&&&

 

'(" ) ) $ "  * )

10% korting op alle kinderhorloges

Bij aanschaf van een BIBA armband 1 BIBA-bedel

10% korting Geldig t/m 5-12-2010

20%

Formido Stiens â?š Seerob 3 â?š 9051 VA Stiens 058-2571292 â?š stiens@formido.nl

Bij aankoop van

KORTING OP ÉÉN ARTIKEL NAAR KEUZE Geldig t/m 5 december 2010 en tegen inlevering van deze advertentie Niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen

1 heel staatslot met jackpot 1/5 staatslot met jackpot

GRATIS

âœ

 

âœUitsluitend tegen inlevering van deze bon Deze actie is geldig t/m 10 december 2010 13.00 uur

GRATIS t.w.v. 10 euro

Langebuorren 2, Stiens tel. 058-2573622

Stiens

Stienser Omroeper

9


Filmhuis Stiens: ‘Tirza’ Schilderijen van Ronald de Haan in gemeentekantoor Menaam Filmhuis Stiens laat u 15 november a.s. genieten van de Nederlandse dramafilm Tirza. Dit drama is gebaseerd op de bestsellerroman van Arnon Grunberg. Tirza is inmiddels een “Gouden” film en is ook de Nederlandse inzending voor de Oscars. De film begint om 20.00 uur. Locatie is Cultureel Centrum “De Skalm”.

Hoofdrolspeler Jörgen Hofmeier zit diep in de problemen. Zijn vrouw is vertrokken, hij is ontslagen en hij heeft een hoop geld verloren. En of dat nog niet genoeg is, heeft hij ook nog een drankprobleem. Gelukkig kan hij goed opschieten met zijn dochter, Tirza. Maar ook deze houvast raakt hij kwijt. Zijn dochter keert niet meer terug van een reisje naar Namibië. Hij gaat naar het Afrikaanse land en ontmoet daar Kaisa, een jong meisje. Zij helpt hem en ze gaan op zoek naar Tirza. Samen stropen ze de woestijn door. Leidt hun strooptocht tot de vindplaats van Tirza? De film Tirza is de succesvolle verfilming van het gelijknamige boek van Arnon Grunberg dat inmiddels al meer dan 300.00 keer verkocht is.Voor de beste regie en montage heeft de film al een “Gouden Kalf” verdiend. De regie was in handen van Rudolf van den Berg. Hoofdrolspelers zijn Gijs Scholten Van schat en Sylvia Hoeks. Scholten van Aschat speelt Jörgen Hofmeier op wanhopige en emotionele wijze. Sylvia Hoeks kruipt probleemloos in de huid van de tiener Tirza. Kortom: Tirza is tot in de puntjes uitgewerkt. Kijkwijzer: 12 jaar e.o.; Duur: 100 min ◆

Samen ontbijten op de Jint Op woensdag 3 november kwamen de kinderen van obs De Jint op school met een lege maag. De school deed namelijk wederom mee met “Het Nationaal Schoolontbijt”. De tafeltjes waren al gedekt toen de kinderen op school kwamen. Er wachtte hen een heerlijk ontbijt waarbij de heerlijke broodjes en boterhammen van bakkerij Nico en Aeltsje de Groot ook dit jaar niet ontbraken. Geweldig dat deze bakkerij de scholen in en om Stiens weer voorziet van gratis brood en broodjes. Super!!! De school maakte per leerling een bedrag over, dat dit jaar naar 2 goede doelen ging. Het mes sneed dus letterlijk en figuurlijk aan 2 kanten. Enerzijds konden de kinderen zich te buiten gaan aan een heerlijk ontbijt en anderzijds steunden zij met dit ontbijt de stichting “Right to Play” en “Bake for Life”. Beide organisaties zijn in ontwikkelingslanden actief om kinderen daar een beter leven te geven. Het was een zeer geslaagde en gezellige opening van de dag ◆

Stienser Omroeper

10

Opmerkelijk divers werk van beeldend kunstenaar Ronald de Haan uit Cornjum met realistische schilderijen, los geschilderd figuratief werk en strak getekende illustraties.

naast een portret van haar moeder Wilhelmina. Een kale boom met haar weerspiegeling is een verstilde blikvanger. Het subtiele kleurgebruik geeft het werk een ontroerende schoonheid.

De Haan experimenteert graag binnen de mogelijkheden van vorm en stijl. Opdeze tentoonstelling voert de kunstenaar de kijker langs landschappelijk werk, verleidelijke dames in jugendstilachtig decor, stripfiguur Joop Klepzeiker op stap in de Oude Doelesteeg in Leeuwarden, illustratief werk voorzien van geestige teksten, uitbundige zonnebloemen, een jeugdige toenmalig koningin Juliana in uitgelaten stemming

Ronald de Haan studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen. Hij startte als cartoonist en striptekenaar bij het Haarlems Weekblad, werkte vijf jaar als vormgever bij Stadsschouwburg de Harmonie (Leeuwarden), deed de vormgeving voor evenementen en festivals en hij was cartoonist voor de (Friese) Kamerkrant (maandblad van de Kamer van Koophandel). Tevens maakte de Haan boekillustraties

en initieerde hij de Trimdiel kunstroute in de gemeente Leeuwarderadeel. De laatste jaren concentreert Ronald de Haan zich op schilderen (vrij werk en werk in opdracht). De schilderijen op de expositie zijn gemaakt met acrylverf op doek en paneel. Belangrijke inspiratiebronnen zijn mensen en de natuur. Kleuren worden zodanig gebruikt, dat zij ieder werk een eigen sfeer geven. De tentoonstelling "REFLECTIES" is van 1 november t/m 31 december dagelijks te bezoeken tijdens kantooruren; woensdagen tot 18.00 uur en vrijdags tot 12.00 uur ◆


www.hellinga-stoffering.nl

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

www.stucadoorstiens.nl

Alles onder één dak Tot ziens bij Tjerry en Pieteke

Bij aankoop van uw binnenzonwering

Gratis opmeten en plaatsen

J.M. HOEKSTRA B.V. ONBETWIST UW GLASSPECIALIST tel. (058)2881221/2573124 email: gchoekstra@tiscali.nl

www.stienseromroeper.nl

Verbouwingsopruiming Naast onze Sint-Nicolaas actie (waarbij de korting kan oplopen tot 25%)

! ! ! E L A S R E70% KORTING S0UtP ot

Nu ook..

5

op heel veel (winter) artikelen (o.a. winterjacks/sweaters/vesten/t-shirts)

Stienser Omroeper

11


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Woensdag 10 november badminton (Bordinehal, Stiens)

20.00 u. BC Stiens d2 BC Raak ‘m d2 korfbal (Iehal, Stiens)

16.30 u. Korfbalclinic voor jeugdspelers KV CSL

Donderdag 11 november handbal (Bordine, Stiens)

21.30 u. FHC r1 - Aeolus r1

Vrijrdag 12 november zaalvoetbal (Iehal, Stiens)

20.10 u. Avanti 2 - zvv Urk 1 21.30 u. Avant 1 TZR Fermonia Boys 1

Zaterdag 13 november korfbal (Iehal, Stiens)

11.00 u. MNenW c1 - Lemmer c1 12.00 u. MNenW b1 Drachten/vd Wiel b3 (Iehal/Bordinehal, Stiens)

12.40 u. CSL e1 De Waterpoort e1 13.00 u. CSL c1 - WWMD c1 13.45 u. CSL b1 - Heerenveen b2 14.00 u. CSL a2 - Udiros a1 14.50 u. CSL c2 - Veenwouden c1 15.10 u. CSL a1 - Joure a1 16.20 u. CSL 4 - Udiros 2 17.30 u. CSL 3 - DFD 2 18.40 u. CSL 2 - De Hoeve 2 20.00 u. CSL 1 - ODIK 1 handbal (Iehal, Stiens)

19.00 u. FHC da b1 - SGV b1 20.10 u. FHC he a1 De Griffioen a1 waterpolo (it Gryn, Stiens)

17.00 u. jeugd: SG Middelsé Skelp cg1 WSG DraGor cg1 voetbal (sportpark it Gryn) 09.00 u. sc Stiens f2 Leeuwarden f1 09.00 u. sc Stiens f8 Blauw Wit’34 f11 10.15 u. sc Stiens e2 Minnertsga e1 10.30 u. sc Stiens b2-Geel wit b1 10.30 u. sc Stiens c1 De Sweach c1 10.30 u. sc Stiens d2 Blauw Wit’34 d6 12.30 u. sc Stiens 3 Hardegarijp 3 12.30 u. sc Stiens 6 Hardegarijp 4 14.30 u. sc Stiens 4 - Wardy 2 14.30 u. sc Stiens a2 Dokkum a1 15.00 u. sc Stiens da1 LSC 1890 da1

Zondag 14 november handbal (Iehal, Stiens)

10.30 u. FHC da a1 - Hurry Up a1 11.45 u. FHC da 1 - Quick 1 13.00 u. FHC he 2 - HVC 1 voetbal (sportpark it Gryn) 10.00 u. sc Stiens 4 - Dronrijp 4 11.00 u. sc Stiens 2 - LSC 1890 3 14.00 u. sc Stiens 1 sc Franeker 1

Stienser Omroeper

12

3 NK titels voor Bongkot Friesland Tijdens het Nationale Kampioenschap Pencak Silat heeft de 19-jarige Patrick Pronk beslag weten te leggen op de kampioenstitel. De in Stiens woonachtige Pronk was dit jaar op afstand de sterkste in de gewichtsklasse -65 kg.

In de week van 15-20 november kunt u weer verkopers van ZV Middelse bij u aan de deur verwachten. Zoals elk jaar worden er zakjes met pepernoten verkocht.

In het Groningse Hoogkerk wisten zijn clubgenoten Jan van Houten en Dennis Scholten opnieuw hun Nederlandse titel te prolongeren, respectievelijk in de gewichtsklasse -75 kg en -70 kg. Van het succesvolle heren wedstrijdteam was er verder nog zilver voor Cor Lont en brons voor Robin de Jong en Arjan de Haan. Bij de dames won Althea het zilver in de klasse -65 kg.

Voor in het midden Patrick Pronk De talentvolle Cido Venema uit Zwaagwesteinde was nummer een bij de jeugd en in de leeftijdsklasse t.m. 13 jaar werd

Marnicq Jacobs tweede. Tenslotte veroverde Sem Vellinga nog een verdienstelijke derde plaats bij de junioren ◆

DTD en Lemmer maken er een voetbalfeest van Bekende gezichten op het sportpark in Jelsum. Ex trainer Leo Broersma was er één van. Ook de huidige trainer van Lemmer Daniël Schmidt heeft trainer-roots bij DTD. Al in de negende minuut is het al raak. De verdediger van Lemmer is te laat, Steffen Hansma zet voor maar krijgt bij die actie de voetbalschoen van de verdediger vol op zijbeen. Voordeel zegt de scheidsrechter en Jeroen Jorritsma verzilvert de fraaie voorzet van Steffen Hansma. Amper vijf minuten later is het alweer gelijk, uit een afgeslagen aanval van Lemmer pikt Marcel Shultz de bal op. Vanaf zo’n dertig meter jaagt hij die in de kruising. De wedstrijd blijft enorm spannend en boeien maar er wordt in die eerste helft niet meer gescoord. DTD komt met een enorme wilskracht uit de kleedkamer en overloopt

ZV Middelse verkoopt pepernoten

Lemmer in die fase. Bij balbezit van Lemmer wordt er vol op de bal gejaagd. Lemmer heeft nog geen aanval kunnen opzetten. Dan die drieënvijftigste minuut, een schitterende aanval over drie schijven en 1x raken. Als laatste zet Aron Hansma zijn voet er tegenaan. Onhoudbaar slaat de bal in het doel. In de daaropvolgende tien minuten had DTD Lemmer op een grotere achterstand moeten zetten. Maar onfortuinlijk kopt Jeroen Jorritsma op de paal. Daarna volgen er nog enkele kansen die niet worden verzilverd. Lemmer wisselt en zet nog een keer aan. De wedstrijd die het karakter van een kraker al had steeg in de laatste tien minuten daar nog ver boven uit. Lemmer maakte in de tachtigste minuut de 2 – 2 na een sterk offensief. DTD leek de rekening te betalen voor de gemiste kansen. Maar waar niemand meer in geloofde gebeurde, DTD

nam het initiatief weer over en Lemmer kon alleen nog maar verdedigen. Steffen Hansma wordt in de zestien gemangeld maar de man in Black wilde van niets weten. Furieus was het publiek en ging verbaal massaal achter het team staan. De wave ging zelfs door het stadion of was het een vlucht vogels? Nog enkele fraaie kansen kreeg de thuisclub maar ze wisten er niet uit te scoren. Een ieder had zich al verzoend met een gelijkspel toen alsnog de vlam in de pan sloeg. Nu was het Lemmer die de overwinning opeiste. Een kopgoal werd afgekeurd na een vlagsignaal van Sake Wigarda. Deze vrijwel altijd feilloos vlaggende grensrechter bleef stoïcijns de vlag omhoog houden. Wie er achteraf gelijk had zal niemand weten maar dat de toeschouwers een kanjer van een wedstrijd hadden gezien was duidelijk, eindstand 2 – 2 ◆

In zo’n zakje zitten behalve heerlijke pepernoten ook ander strooigoed, zoals schuimpjes. U koopt al een zakje voor 2 euro, en als u nog meer wilt genieten koop u er twee voor maar € 3,50! Maandag, dinsdag en vrijdag zult u in heel Stiens en omstreken zwemmers en waterpoloërs zien lopen met heerlijk strooigoed. Mogen zij ook dit jaar rekenen op uw koop? Met uw steun kan ZV Middelsé o.a. trainers opleiden, kinderen laten sporten en wedstrijden organiseren. Kijk voor meer informatie op www.zvmiddelse.nl ◆

E-pupillen MNenW met overmacht kampioen korfballen Na een spannende wedstrijd in Reitsum, tegen Nij Libben E1, gewonnen met 1-2, waren de E-pupillen van M.N. en W. kampioen. Met een prachtig bos bloemen, beschikbaar gesteld door de fam. de Jeger, een rondrit door Hijum, patat en drinken werd het kampioenschap gevierd. Op de foto achterste rij de coaches : Brecht Horstmann en Roel Hoekstra. Voorste rij v.l.n.r.: Lisanne de Jeger; Inge Beijering; Merle Roorda en Eline Plantenga. Sjoerd Valk ontbreekt op de foto, vanwege een blessure.

Winter witviswedstrijd in Stiens HSV de Voorn Harlingen en HSV de Deinende Dobber St.Annaparochie organiseren een winter witviswedstrijd op zaterdag 20 november in de Stienser vaart bij Stiens. U dient om 08.15 uur aanwezig te zijn voor de loting. Er wordt gevist van 09.00 - 12.00 uur. Op zondagmorgen 14 november wordt de eerste roofvistocht gehouden. Er wordt gevist van 08.30 - 12.00 uur. De vertrekplaats is het cafe te Jorwerd ◆

IJsclub Stiens De algemene ledenvergadering is op vrijdag 26 november. De vergadering is in ‘It Span’ bij de ijsbaan. Aanvang 19.30 uur. En nodigen leden en belangstellenden van harte uit. Diegenen die zich nog als lid op willen geven kunnen dat doen bij onze penningmeester tel. (058) 2574181 ◆


Toanieljûnen fan US NOCHT yn Hijum Toanielferiening US NOCHT spilet op freed 19 en sneon 20 novimber yn doarpshûs ‘de Kampioen’. We spylje "Bûten de stringen", kluchtich spul, fryske bewurking fan B. Westra. Alle bedriuwen spylje yn 'e túnkeamer fan'e Romsma's dy't in winkel en in klompemakkerij hawwe. Egbert Romsma is in man dy't wolris bûten de stringen stappe wol en dêrom troch syn frou Tryn faaks neigien wurdt. Simen Tebbes syn freon is boer mei net tefolle kriich en dy't him troch syn frou belêze lit. Hij is meer ûndogensk as snoad te neamen. Syn frou Mart is in fûleindige teapert, ien mei de broek oan. Egbert en Simen binne in protte nei gearkomsten en kinne liege as de bêste. Mart fynt dat it hast wol tiid wurdt dat Frâns en Rinske marris trouwe moatte. Mar wolle sy dat wol???. Wolle jimme in jûn lekker laitsje dan op nei "de Kampioen". Beide foarstellings begjinne 20.00 oere. Muzyk mei Kobus Algra is der op sneon 20 novimber ◆

Gevonden Mee komen lopen (dinsdagavond 26 oktober) vanaf omgeving It Gryn naar de Felixwei een jong rood katertje (ca. ½ jaar?), helaas niet gechipt en geen halsbandje. Wie kent of mist dit katertje?? Info fam. de Haan, 0617515505 ◆

Op 14 november is het tien jaar geleden dat de Schola Cantorum Mistúra z'n eerste repetitie hield. Het koor is dus jarig en viert dat met het zingen van de eucharistieviering in R.K. St. Dominicuskerk aan de Harlingerstraat te Leeuwarden. Het koor zal begeleid worden door Hendrikje v.d. Berg, orgel. De kerkdienst begint om 09.30 u en zal worden voorgegaan door pastor A. Buter. Na afloop bestaat er de mogelijkheid om het koor te feliciteren. Voor meer informatie kijkt u op de website van Muziekhuis "De Zangbodem" Menaam www. dezangbodem.nl of belt u: 0518 - 45 17 04 of 06 - 22 65 08 24 of stuurt u een email naar: info@dezangbodem.nl ◆

Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

In opvolging van artikelen in vorige Stienser Omroepers deze keer de uitleg van nog 3 algemene energievreters. 4/ Vasthouden en vastzetten. Wij leven in een maatschappij waarin op allerlei gebied steeds meer mogelijk is. Dit maakt ons vermogen om dingen te accepteren steeds kleiner. Hierdoor blijven we ons vaak heftig verzetten tegen dingen die al een feit zijn en dit kost enorm veel energie. In plaats van dingen los te laten, blijven we ze krampachtig vasthouden. Door niet los te laten en niet te accepteren, verspillen we enorme hoeveelheden energie.

Een andere energieverslinder is de vaak voorkomende gewoonte om niet in het hier en nu te leven. Onze gedachten zijn vaak in het verleden of in de toekomst. Veelvuldig met je gedachten in de toekomst zijn kost behoorlijk wat energie. In onderstaande tekst wordt een oosterling gevraagd waarom de westerling altijd zo moe is. Zijn antwoord is hieronder gegeven. Wanneer jullie ‘s ochtends wakker worden Staan jullie in gedachten al onder de douche. Wanneer jullie onder de douche staan Zijn jullie in gedachten al aan het ontbijten. Wanneer jullie ontbijten Zitten jullie in gedachten al in de auto naar het werk. En wanneer jullie in de auto naar het werk zitten Hebben jullie in gedachten je computer op het werk al aangezet. Wij echter liggen in bed als we in bed liggen. Douchen wanneer we onder de douche staan. Ontbijten wanneer we ontbijten. Zitten in de auto wanneer we autorijden. En zijn op het werk wanneer we werken. Bovenstaande maakt duide-

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Energie deel 3

5/ Leven buiten het heden.

Schola Cantorum Mistúra 10 jaar

Openingstijden:

lijk dat veel mensen in gedachten al één of zelfs meerdere stappen vooruit zijn. Met bovenstaande wordt niet bedoeld dat je niets meer moet plannen. Het is nu eenmaal noodzakelijk om dingen te plannen, maar het is eveneens belangrijk om hierin een bepaalde balans te vinden. Als je voortdurend bezig bent met het denken over en het regelen van toekomstige aangelegenheden is de kans klein dat je oog hebt voor wat zich in het heden aandient. Een voortdurende gerichtheid op het verleden kost eveneens energie. Iedereen maakt in zijn leven nare, moeilijke, verdrietige en/of pijnlijke ervaringen mee. Vaak verwerken we deze ervaringen en geven het een plek in ons leven. Dingen een plek geven is overigens niet hetzelfde als ergens geen verdriet meer over hebben. Het is echter ook mogelijk dat bepaalde ervaringen nog niet zijn verwerkt. Dit maakt iemand kwetsbaar en zorgt voor chronische stress. Deze chronische stress leidt o.a. tot een ontregeling van de hormoonhuishouding. 6/ Piekeren.

Piekeren (ook wel malen genoemd) is een verschijnsel dat veel mensen goed kennen. Bij piekeren komen voortdurend dezelfde gedachten voorbij zonder dat er echt een toevoeging van nieuwe ideeën plaatsvindt. Voortdurend piekeren kost veel energie. Kortom stoppen met piekeren is energiebesparend. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wellicht heb je iets aan onderstaande tip. Een kenmerk van piekeren is dat we het vaak doen als we niet al onze aandacht nodig hebben bij de activiteit die we verrichten. Tijdens het geven van een presentatie, het schrijven van een ingewikkelde brief, het maken van een moeilijk recept of

tijdens een spannende tenniswedstrijd piekeren we meestal niet of nauwelijks. Het is gebleken dat piekeren zich vooral afspeelt op tijden die niet op het werk of school worden doorgebracht. Dus in de auto, op bed, in de trein etc. Soms lijkt het erop dat piekeren een soort gewoonte is geworden. Er zijn verschillende manieren om deze gewoonte te doorbreken. In verschillende boeken wordt aangeraden om per dag zgn. ‘piekertijd’ te reserveren. In deze tijd (meestal een half uur) mag je onbeperkt piekeren. Buiten de ‘piekertijd’ mag je niet meer piekeren. Ik ben het met je eens dat ook dat gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Piekeren is immers vaak een manier van leven geworden. Om te voorkomen dat je buiten je piekertijd piekert is het handig om een lijst van 50 leuke dingen samen te stellen. Als je merkt dat je gaat piekeren pak je de lijst erbij en ga je over tot een activiteit die op de lijst is te vinden. Deze lijst hoeft niet enkel gevuld te zijn met spectaculaire activiteiten, maar juist ook met kleine plezierige activiteiten. Kortom alles mag op je lijst staan. De enige voorwaarde is dat je er plezier aan beleeft. Enkele voorbeelden zijn: een vriend(in) bellen, een wandeling maken, muziek luisteren, met de kinderen spelen, mediteren of een boek lezen. Een andere manier om het piekeren buiten ‘piekertijd’ tegen te gaan is je aandacht te richten op het hier en nu. Piekeren gaat altijd over het verleden of de toekomst en nooit over het heden. Als je merkt dat je aan het piekeren slaat breng dan je aandacht terug naar het heden, naar datgene wat je op dat moment aan het doen bent. Succes! Heb je het vorige artikel gemist? Of ben je benieuwd naar het hele artikel? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Tanja Jacobi www.zuiverzien.nl of info@zuiverzien.nl ◆

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Richt Nicolai Gediplomeerd Gediplomeer d ped pedicure icure aantekening aantek keening diabeti diabetische ische en rreumatische eumatische vvoet oeet Bel v voor oor een afspraak: afsp praak: T.. 0518 43 14 71 T M.. 06 237 138 26 Ook pedicur e aa n huis! pedicure aan

Praktijkadres: Praktijkadres: Studio Fysiek Hearewei 43 Hege Hearewei Stiens

www.jemanicleaning.nl

Reinigers van glas gevels en gebouwen Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

Stienser Omroeper

13


Vrouwen van Nu praat over vrouwenproblemen. Op 16 november om 20.00 uur is onze volgende bijeenkomst in "de Skalm"te Stiens. Nadat op onze vorige bijeenkomst dorpsgenoot Louwsma boeiend over "het weer vertelde, komt nu "oud" dorpsgenote Ineke Wijnsma praten over meisjes die het moeilijk hebben, bv door eerwraak. Zij werkt bij "Fier Fryslân" en helpt deze vrouwen weer een plekje in de samenleving te geven. Natuurlijk is haar werk en dat van Fier Fryslân veel omvangrijker dan hier omschreven. Nieuwsgierig? Kom dan naar onze bijeenkomst. Gasten zijn van harte welkom. Inlichtingen tel. 2572706 of 2574906 ◆

8 T/M 13 Op woensdag 3 november hebben we op CBS De Sprankel een schoolontbijt gehad. Onze tafeltjes stonden vol met eten, een placemat en wat drinken. Het eten bestond uit : broodjes, smeerkaas, boter, vlokken met funny 's, pindakaas en jam. En een ei, want een ei hoort erbij. Het was heel lekker en gezond. We hadden een ontbijt, omdat iedereen dan een keer een goed ontbijt heeft. We willen de bakkers Nico en Aeltsje bedanken voor de lekkere broodjes. En de ouderwerkgroep willen we bedanken voor het uitdelen van het lekkere eten en het drinken. Groetjes Eline Vijver en Leon Fennema van groep 8.

SINT NICOLAAS / KERST OVL STIENS

ACTIE

Spelregels voor 2010 Dit jaar is er van 9 november t/m 24 december wee de welbekende actie. Men kan de kassabonnen van de deelnemende winkeliers in daarvoor bestemde enveloppen doen. Als men voor minimaal € 100,-heeft verzameld, kan de enveloppe met naam, adres en telefoonnummer in de daarvoor bestemde bakken. (Groene papierbakken) Deze staan bij: D.A. Fizel, Poiesz Supermarkt,C-1000, en A.H. Er vindt tweemaal een trekking plaats: 1ste in week 49 en 2e in week 52, 2010. Besteed men in één keer voor b.v. € 500,00 dan kan diegene 5x op de envelop schrijven. (Dit houdt in dat de envelop 5x meedoet met de trekking). Geldt de kassabon als garantiebewijs, dan dient de ondernemer daar even een oplossing voor te zoeken. Prijzen: Vier hoofdprijzen zijnde € 250,-aan waardebonnen Vier levensmiddelenpakketten en meer dan 60 waardebonnen ad. € 25,-- per stuk. De prijswinnaars worden in de Stienser Omroeper vermeld en de prijzen kunnen worden afgehaald bij Keurslager Brolsma ◆

Droomlijn: het nieuwe dieetadviesbureau op het Bildt Het Bildt is weer een onderneming rijker; in Oude Bildtzijl is vanaf heden een dieetadviesbureau actief. Het bureau ‘Droomlijn’ is gespecialiseerd in het zogenaamde eiwit-dieet. Eigenaresse Fiona Dekkinga vertelt over haar nieuwe bureau. Hoe kwam je op het idee om dit bureau te beginnen?: Fiona “Ik heb de nodige ervaring opgedaan met het volgen van diëten, maar nooit met snel en blijvend resultaat. Totdat ik het eiwitdieet ging volgen, want toen vlogen de kilo’s er af! Ook kost het me nu weinig moeite om op gewicht te blijven. Zo kwam ik op het idee om mijn eigen dieetadviesbureau te beginnen, genaamd: Droomlijn.”

Wat houdt het precies in, dat eiwit-dieet?: Fiona “Het eiwit-dieet is een betrouwbare manier om in korte tijd veel gewicht kwijt te raken. Je eet vooral eiwitrijke producten en daarnaast mag je onbeperkt groentes eten. Hierdoor verlies je al snel zo’n 3 tot 5 kilo per week. Wij werken in 5 fases waarin je afscheid neemt van je oude eetpatroon en waarin een ander eetpatroon wordt aangeleerd. Doordat je snel resultaat boekt is het dieet bovendien goed vol te houden.

het is verstandig om specifiek per persoon te bepalen wat de beste manier is om gewicht kwijt te raken. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact met mij opnemen voor een adviesgesprek; kosteloos en vrijblijvend. Ook kun je via mijn website www.droomlijn.nl meer informatie vinden.”◆

Wat zou je mensen met overgewicht adviseren? Fiona: “Ieder mens is uniek dus

ZONDAGMIDDAGCONCERT

Leoville Jazzorkest in Oude Bildtzijl 14 November treedt de achtpersoonsformatie “Leoville” op in de Aerden Plaats te Oude Bildtzijl. Zangeres Monique Masé wordt begeleid door gitaar, piano, drums, contrabas en een blazers-

sectie. Vanaf 15.00 uur zullen zij de Julianakerk vullen met een repertoire vol jazz, swing, latin en blues. Tijdens deze herfstige zondagmiddag staat ondermeer de Friestalige versie van de jazzklassieker “Autumn Leaves” op de speellijst.

Aerden Plaats/Julianakerk Ds. Schuilingstraat 4-6 9078 WD Oude Bildtzijl tel: 0518-421012. www.aerdenplaats.nl ◆

14

2010.

Landelijke collecte Alzheimer Nederland Alzheimer Nederland zet zich al ruim 25 jaar in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Er zijn nu al 235.000 mensen met dementie en dat aantal zal zich de komende 40 jaar verdubbelen. Dat is een zorgwekkend vooruitzicht. De belangrijkste en meest bekende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer. Dementie is nog niet te stoppen. Nóg niet. Maar onderzoekers werken hard aan een oplossing om dementie onder controle te krijgen. Daarom steunt Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar dementie. Onder andere door voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging staat Alzheimer Nederland ook nú klaar voor mensen met dementie en hun naasten. Met 52 regionale afdelingen en meer dan 180 Alzheimer Cafe's heeft Alzheimer Nederland een landelijk bereik. Om haar werk te kunnen doen is Alzheimer Nederland voor een groot deel afhankelijk van de collecte. Daarom collecteren van 8 t/m 13 november a.s. weer zo'n 25.000 mensen in het hele land ◆

Ouderenbonden Het is voor ouderenbonden als ANBO, PCOB en KBO belangrijk om groot en sterk te zijn om de belangen van de leden te kunnen behartigen in de landelijke of plaatselijke politiek.

v.l.n.r. Marten Visser, Lieuwe Koster, Willem van Elsacker, Jemke Visser, Yde Faas, Fer Kottier, Monique Masé, Hans Oosterhaven

Stienser Omroeper

NOVEMBER

Vooral nu en de komende jaren zijn sterke bonden van belang daar ook de ouderen bezuinigingen van diverse aard te wachten staan. Geeft u daarom op als lid want ook voor u is een sterke bond van belang. Informatie over een lidmaatschap kunt u krijgen bij de plaatselijke afdelingen van de ouderenbonden in uw gemeente ◆


Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding! HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR P ARTICULIEREN, BEDRIJVEN, A B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z PARTICULIEREN, EN WONINGBOU UWVERENIGINGEN! WONINGBOUWVERENIGINGEN! HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D VAKWERK V AKWERK OP HET GEBIED VAN: A VA VA AN: COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, INSTALLA AT TIES, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T CV CV-KETEL V-KETEL VER VERVANGING, RVA ANGIN NG, HUUR EN LEASE, EIGEN 24-UURS SER SERVICEDIENST, RVICEDIEN V NST T, VER VERWARRWAR A MING, RADIATOREN, RADIA AT TOREN, VLOER VLOERVERWARMING, RVER V RWA AR RMING, KOELING, VENTILATIE, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECH HNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T SANIT SANITAIR, AIR, DUURZAME DUURZAM ME ENERGIE TOEPASSINGEN, TOEP PASSINGEN, A ZONNEBOILERS, ZO ZONNEONNESTROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN. SUBSIDIE-AANVRAGEN N.

Technisch T echnisch e Installatiebedr Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

T Telefoon e elefoon (058) ( 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 N NH H BRITSUM

www www.haijma.nl w.hai . ijma.nl info@haijma.nl

Britsum

Voetverzorger Pedicure

hoe stra M A N N E N M O D E

Langebuorren 45 9051 BE Stiens 058-2572005

G. Smit Ungastins 53 Stiens 058-2574047 Behandeling volgens afspraak

gediplomeerd voetverzorger, aantekening diabetische voet, Lid ProVoet

non iron shirts 2 for € 99,95

Extra koopavonden

in Stiens

www.hoekstramannenmode.nl

Vrijdag 3 december Woensdag 22 december

Alles onder één dak Tot ziens bij Tjerry en Pieteke

Bij aankoop van uw pvc parketstroken

Gratis fles onderhoud

Shir Shirts ts vverkrijgbaar erkrijgbaar zolang de vvoorraad oorraad strekt. strekt. e

www w.. l e d u b . c o m

Stienser Omroeper

15


,,,$" / //// / /// // / / // / / ///! //#/ / /// / " /! / 

,,%;,)3%10!++%.;03)-%,;$1).+; %.;#(/#/,!$%-%,+ ;0!++%.;:;;,)3%1;.!!1;+%49%

)*5//1"%%,$;(( !('((" ($ !$!

)*5//1"%%,$; % ( (

" (

!,%22;&),%3

; 2#(/4$%1+!1"/.!$%

$" ! (('((!"#!( (#&

; ;  ; ;./7;2/%0;).;9!+

/,%;"!.!.%. )*5//1"%%,$; % ( (

)*5//1"%%,$;(( $#()("!( ( !('((!"#! 

 

; ;  ; ;

($ " (&('( (( (#& *-./$(+)+&(,%'

" ( 

/")*.;-/;4.),; )33%;%42; %.;;%731!;'%#/. #%.31%%1$;6!2-)$$%, ($ "($ (!('( ( (" ( (#& )*5//1"%%,$;(*(!( ( ( "( ($$"('( ((

,!;5)%..%33!;)*2

;31/23/-!3%. ( 

)*5//1"%%,$; % ( ( 

 

" (

; ;  ; ;

($ " (( (#&

)*5//1"%%,$;( $('( (( " (

" (

1823!,;,%!1; &1)2$1!.+

($ " (!!('( (" ( (#&

" (

1/+8;#()02

($ " (&('(( ( (#& )*5//1"%%,$;(&( ('(( 

Coca cola 4 pack regular, light of zero 4 flessen Ă 1,5 ltr.

5.96

")(.'..'(+$(.. .+%%'!*'.$.).($(.%"

69 Eigen gegrilde

4.

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Stienser Omroeper

16

runderrollade Vers van ‘t mes 100 gr.

49

1.89

1.(

Tompoucen per doos Ă 4 stuks

3.89

2.49

Openingstijden: Maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uur Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

Omroeper 45 2010  

Stienser Omroeper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you