Page 1

deze week

0110

Zaalvoetbal... pagina 6

Romantische film... pagina 9

Bijzondere happening... pagina 8

62e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Ook jeugd van KV CSL op de kaart Nadat vorig seizoen het 1e team van CSL promoveerde naar de hoofdklasse, heeft ook de jeugd zich goed gemanifesteerd. Maar liefst 3 spelers van de B1 werden geselecteerd voor het Friese team onder 16 jaar. Wim Braam (linksboven), Dennis de Haan (rechtsboven) en Joël Knuijver (midden) wisten zich door de voorrondes heen te knokken en mochten 23 december dan eindelijk aantreden in het shirt van Friesland, tijdens het Drie Provinciën Toernooi. Helaas werd het toernooi niet door Friesland gewonnen, maar desalniettemin hebben de heren goede wedstrijden gespeeld ◆

De Hel van ’63 daverend succes in Filmhuis Stiens De voorstelling van Nederlandse film De Hel van ’63 van Steven de Jong op maandag 28 december jl. in De Skalm te Stiens werd zo’n overweldigend succes dat een kwartier voor aanvang de zaal reeds uitverkocht was. Helaas moesten daardoor velen teleurgesteld worden en onverrichter zake huiswaarts keren. Het Filmhuis Stiens prijst zich dan ook gelukkig de film nogmaals te kunnen vertonen op vrijdag 8 januari a.s., aanvang 20.00 uur. De film vertelt het verhaal van de Elfstedentocht van 18 januari 1963 en ging zondag 13 december jl. in het WTC Expo te Leeuwarden in première. De film wordt vertoond in Cultureel Centrum De Skalm, Pieter Jurjensstrjitte 17 te Stiens. Zie ook: www.RegioStiens.nl /filmhuis ◆

TOANIELFERIENING DE PLANKEWROTTERS

‘Sa Hat It Sitten’ in de Smalle Brug Stiens, Toanielferiening De Plankewrotters spilet 30 jannewaris en 6 febrewaris om 20.00 uur yn cafee De Smalle Brug it stik “Sa Hat It Sitten” Gerard kin it mei syn bedriuw net lyk hâlde. De skulden groeie him boppe de holle en hy sil minsken dien jaan moatte. De saak kin rêden wurde as er trout mei in goekunde mei gâns modder oan'e kloet. Sy wol graach, mar it liket Gerard wol fleanen. Yn'e famylje giet it ferhaal, dat syn ferstoarne pake yn of om it hûs in skat ferburgen hat. As dy skat fûn wurde soe, soe ús maat út'e niten wêze. It boarstbyld fan pake, dat in eareplak yn'e hûs hat, sil by eintsjebeslút de kaai wêze ta it finen fan de skat. En sa as it yn in goede klucht heart, jouwe oan'e ein fan it stik …, Komme jo it sels maar te sjen! It is yn klucht ien trije bedriuwen en is skreaun troch Aad Caspers, De regy is under lieding fan Douwe Blummers. Foarferkeap yn it sintrum fan Stiens bij de PRIMERA, ljipstrijtte 2e. Foae fjierdere ynfo kinne jo skilje mei, Hendrik van der Veen (058) 2575087 of mobiel (06)20240124 Karel Adema (058) 2570595 of mobiel (06) 14949779 ◆

Gezellig shoppen in Stiens Ook in 2010


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o. Hege Stins, Stiens

Stiens 5 januari 2010 09.30 u. Passage. Nieuwjaars koffiemorgen in Hege Stins 6 januari 2010 10.00 u. Vrouwen van Nu Leeuwarderadeel, Nieuwjaarsochtend in de Skalm 7 januari 2010 14.00 u. Ouderensoos in de Skalm 8 januari 2010 20.00 u. ‘De Hel van 63’ in Filmhuis in de Skalm 10 januari 2010 16.00 u. Nieuwjaarsconcert Studio en combo Yvonne Sterk 11 januari 2010 20.00 u. Days of Summer, rom. komedie in het Filmhuis Stiens 12 januari 2010 14.30 u. PCOB, Ledenvergadering met dhr Kooistra van Fries Dagblad in Hege Stins 16 januari 2010 20.00 u. Optreden van Jankfoddekoar Tuzen Trienen en Peter en Engbert Braam (Friese Simon en Garfunkel) in de Skalm 30 januari en 6 februari 20.00 u. Toanielferiening De Plankewrotters mei ‘Sa Hat It Sitten’ in de Smalle Brug

zondag 10 januari

09.30 u. ds. U. Tsjallingii, Deinum, Fryske Tsjinst 19.00 u. ds. D. Scholtens, gemeentedienst door gespreksgroep mensen met een verstandelijke beperking

Gereformeerde kerk, Britsum zondag 10 januari 11.00 u. ds. P. Dijkstra, Grou Hervormde gemeente, Koarnjum, Britsum, Jelsum zondag 10 januari 09.30 u. ds. J.W. van Dijken, Hallum Gereformeerde kerk, Hijum 09.30 u. ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden

zondag 10 januari

Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden 10.00 u. ds. E. van Duyl

zondag 10 januari

Vrije Baptistengemeente de Wijngaard Leeuwarden 10.00 u. br. N. van Amerom

zondag 10 januari

Opstandingskerk, Leeuwarden 10.00 u. dhr. W. van der Bor

zondag 10 januari

Leger des Heils, Leeuwarden 10.00 u. Dienst o.l.v. majoor Mieke Kuijpers

zondag 10 januari

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum 11.00 u. ds. T. Groenveld 14.00 u. ds. J.J. Verwey

zondag 10 januari

Hijum 9 januari 2010 20.15 u. Gurbe Douwstra en freonen in dorpshuis de Kampioen

Britsum 12 januari 2010 19.00 u. Biljarten: Libre hoofdklasse in Britsenburgh 13 januari 2010 10.00 u. Biljarten: Libre hoofdklasse in Britsenburgh

Hallum 10 januari 14.00 u. Toeter4ing m.m.v. muziekgroep Iepen Doar in de Hoeksteen

Molenloop Froubuurt Albert v.d. Ziel en Liesbeth Andreae snelsten bij Molenloop

09.30 u. ds. D. Scholtens

St. Vitus, Stiens zondag 10 januari

Uitslag

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 10 januari 09.30 u. ds. H.M. de Jong, Hervormde Kerk Ferwert

Nieuwjaarsconcert in Groate Kerk St. Jacob Zondag 17 januari 2010 om 20.00 uur speelt De Friese Jeugd Brassband, o.l.v. Durk Lautenbach in St. Jacobiparochie. De Brassband is samengesteld uit zo’n 30 getalenteerde, jonge muzikanten, afkomstig van muziekverenigingen uit heel Friesland. Speciale gasten zijn Miranda van Kralingen en Piter Wilkens. Reserveringen viaw ww.friesejeugdbrassband.nl ◆

Bijna alle kerstlopen in Nederland werden afgelast door de sneeuw en gladde wegen. Omdat de Oudejaarsloop niet door kon gaan omdat het in de omgeving van Marrum niet verantwoord was om op de wegen te hardlopen, wilde de SV Friesland toch graag de Molenloop organiseren op 2e kerstdag. De dooi viel in en de organisatoren Jan v.d.Hoek en Jan Kooistra verkenden het parkoers. Donderdag 24 december had de gemeente Het Bildt de doorgaande wegen mooi schoon en de Oude en Nieuwe Bildtdijken waren ook geschikt om op te hardlopen. Maar donderdagavond viel er veel sneeuw en was het wikken en wegen om te besluiten de loop door te laten gaan. Vrijdagmorgen dooi en ’s middags viel er aardig wat regen. Besloten werd de loop door te laten gaan maar dan wel op een altenatief parkoers, natuurlijk niet zo’n mooie route dan langs de Leijstervaart maar men kon hardlopen en dat wilde men graag. Vrijdagavond zijn ze nog eens langs het parkoers gegaan en hier en daar putjes vrij gemaakt zodat het dooiwater van de weg kon weglopen. ’s Nachts droogde het goed en zaterdagmorgen op pad, bij het sportcentrum was het glad maar 4 zakjes zout zorgden er voor dat het daar ook goed begaanbaar was. Heel veel werk en kopzorgen maar het ging door en 120 lopers schreven zich in. Deelnemers uit Drenthe, Groningen en Noord Holland. De meeste kozen voor de 10.7 km. Het was een pittige loop maar wat waren de deelnemers de organisatie dankbaar dat ze deze loop organiseerden. Veel lofuitingen. Onderweg warm drinken en na de finish bouillon. Heren. Albert v.d.Ziel uit Berlikum won de 20.8 km in 1.20.44 voor Saco Hemstra Weidum 1.22.22 en Otto de Boer Leeuwarden 1.25.23 4. Harry Wiersma Blije 1.26.08 5. Hein Dijkstra Oosterbierum 1.27.10 6. Daan v.d.Geest Stiens 1.28.17 7. Herman Geritz Midlum 1.30.43 Vrouwen 1. Liesbeth Andreae Huins 1.35.42 2.Dineke Dankert Groningen 1.47.54 3.Yolanda Brouwer Heerenveen 1.54.02 4. Anke Peterson Leeuwarden 1.56.12 Heren 10.7 km 1. Tjerk Bruinsma Makkum 41.55 2.Jappie Doller Waskemeer 3. Gerrit Duits Sneek 43.09 Vrouwen 10.7 km. 1. Fenna de Pee Den Haag 2. Saskia v.Draai Wijnaldum 57.25 3. Heep Gall St.Nicolaasga 57.25 Heren 5 km 1. Jelte Krol St.Annaparochie 19.21 Vrouwen 5 km 1. Yasmin de Groot Nietap 24.41 Al de andere uitslagen op www.svfriesland.nl ◆

Marrum 23 januari 20.00 u. Tryater met ‘Arend Arendz’ in Dorpshuis

Ferwert 23 januari Band Flippen in verwarmde feesttent vlakbij Sporthal De Heechfinne

St. Jacobiparochie 17 januari 20.00 u. Friese Jeugd Brassband o.l.v. Durk Lautenbach. Speciale gasten: Piter Wilkens en Miranda van Kralingen

Berlikum 10 januari 2010 14.30 u. Boksgala in Club TDF

Leeuwarden 9 januari 2010 20.00 u. Nieuwjaarsconcert, Koepelkerk door André v. Vliet t/m 28 februari 2010 Expositie De geheime tuin in het Natuurmuseum Fryslân t/m 17 april 2010 Expositie oud speelgoed en nostalgisch snoepgoed in museum de Grutterswinkel Nieuwesteeg 5

Kijk eens op www.stienser omroeper.nl voor het archief Stienser Omroeper

2

Op de voorgrond Albert van der Ziel (602) en Jappie Doller (604)

Colofon

Harm blijft zichzelf

Het volgende nummer verschijnt op maandag 11 januari 2010. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl

Dit is Harm. Elke ochtend zwemt hij met zijn vrienden. En het huishouden? Dát doet Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de

redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt deuitgever geen aansprakelijkheid.


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur.

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097

Lekkere eenvoudige kookcursus voor de eenvoudige, snelle keukenprins of prinses. 4 Vrijdagavonden. Kosten 70,-. excl. ingrediënten. Opgeven 0518403332 na 20.00 uur

www.massagepraktijkjolandanumans.nl. Gedipl. sportmasseur. Sport/klassiek/hotstone/antistress/be handelende/massage. Div. bodypakkingen. 55 Lamps zonnebank, 5 gezichtsbruiners!! Ook in weekend en ‘s avonds. Redelijke prijzen. Froubuurt (achter sauna) 06-51282821

Creatief kleding maken. Lessen voor beg. en gevord. patroontekenen, ook stoffen, fournituren op bestelling. Tel. 058-2572384. Modevakschool Lisette, Wythústerwei 57 Stiens

www.stienseromroeper.nl

ALVESTÊDE-KOARTS Deze actie is geldig van 4 t/m 9 januari 2010

Bôle fan de Moanne:

VOLLERKOREN fan 2.40

foar 1.99

MUESLIBROADSJES

3 + 1 FERGEES

ALVESTÊDEKRÚSKES 250 gr. fan 2.95

foar 2.25

Stienser Omroeper

3


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

WEEK

1

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Openbare Vergadering “Kleine Welstandscommissie” Op woensdag 6 januari aanstaande is er géén vergadering van de kleine welstandscommissie in het gemeentehuis te Stiens. De behandeling van adviesaanvragen zal centraal op het bureau van Hûs & Hiem in Leeuwarden plaatsvinden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 058-2576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

.

Aangevraagde kapvergunning De burgemeester van Leeuwarderadeel maakt bekend dat er een aanvraag voor een kapvergunning is binnengekomen voor • één vleugelnoot achter de Juckemaleane 10 9051MT Stiens (S. Vries BV) Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht ligt de aanvraag om vergunning met ingang van 4 januari 2010 twee weken voor een ieder ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis te Stiens. Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze omtrent de aanvragen of de voorgenomen vergunningenverlening schriftelijk of mondeling kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders

.

Stiens, 4 januari 2010 drs. E.J. ter Keurs, burgemeester.

Algemene wet bestuursrecht

Folle lok en seine yn 2010

Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Nieuwjaarsreceptie

Nijjiersresepsje

Op woensdag 6 januari 2010 bieden de Ondernemersvereniging Leeuwarderadeel (OVL) en het gemeentebestuur u de gelegenheid om nieuwjaarswensen uit te wisselen.

Woansdei 6 jannewaris 2010 stelle de ’Ondernemersvereniging Leeuwarderadeel (OVL)’ en it gemeentebestjoer jo yn de gelegenheid om nijjier te winskjen.

Afgegeven kapvergunningen: • Eén pijnboom achter de Pim Mulierwei 8 9051KA Stiens (Sj. Fennema) • Vijf elzen, één pijnboom en één meidoorn bij het perceel Nije Poarte 1 9051 MA Stiens (Woonzorg Nederland) • Vijf berken aan de Menno van Coehoornwei 19 9055 MO Britsum (H. Lubberts)

.

Stiens, 4 januari 2010. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel J.J. Kingma, secretaris en Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in Café Restaurant “De Smalle Brug” in Stiens van 20.00 tot 22.30 uur. U bent van harte welkom.

.

Tijdens de receptie vindt de huldiging van “Winnaars in de sport 2009” plaats

Het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel Ondernemersvereniging Leeuwarderadeel Secretaris, Burgemeester, Voorzitter

De nijjiersresepsje is yn Kafee Restaurant “De Smalle Brug” yn Stiens fan 20.00 oant 22.30 oere. Jo binne fan herte wolkom.

.

Ûnder de resepsje fynt de huldiging fan “Winnaars in de sport 2009” plak It gemeentebestjoer fan Ljouwerteradiel Undernimmersferiening Ljouwerteradiel Siktaris, Boargemaster, Foarsitter

Sociaal-Culturele Agenda 2009-2010 • De Kultuerried Ljouwerteradiel organiseert op zaterdag 16 januari a.s., aanvang 20.00 uur, in Cultureel Centrum “De Skalm” in Stiens een gezellige avond met het Jankfoddekoar “Tûzen Triennen” en de ‘Fryske Simon & Garfunkel’ (het tweelingduo Peter en Engbert Braam). Verdere info over deze avond in de ‘Stienser Omroeper’ van 11 januari a.s., maar noteert u nu de datum alvast. • “Studio” - Stiens, nodigt u uit tot het bijwonen van het traditionele Nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari a.s., aanvang 16.00 uur, eveneens in Cultureel Centrum “De Skalm” in Stiens. • Voorjaarsprogramma 2010 Afdeling Jelsum/Cornjum/Britsum “Vrouwen-vanNu” (Plattelandsvrouwen). - moandei 11 jannewaris: Poco à Poco, Nimt us mei op in muzikale wrâldreis. - moandei 8 febrewaris: Jiergearkomste. Foarljochting oer de WMO. - moandei 8 maart: Akke Berends-Koopmans, Garyp. It libben en it wurk fan ús heit, Klaas Koopmans. - moandei 12 april: De hear Van der Wal, Friese Palen. Knipkeunstwurk. Plaats: Dorpshuis “De Bining” in Koarnjum. Aanvang 19.45 uur.

De Kultuerried Ljouwerteradiel

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

Telefonische bereikbaarheid gemeentehuis verder geoptimaliseerd

OPENBARE VERLICHTING 0800-0513 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

Met ingang van 1 januari 2010 is de telefonische bereikbaarheid van het gemeentehuis uitgebreid. Vanaf nu kunt u ook tussen de middag het gemeentehuis bellen. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag van 8.30 – 16.00 uur Dinsdag van 8.30 – 17.00 uur Woensdag van 8.30 – 16.00 uur Donderdag van 8.30 – 16.00 uur Vrijdag van 8.30 – 12.00 uur

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

Hoewel er sprake is van een optimalisering van de dienstverlening moet u wel rekening houden met het feit dat medewerkers op dat moment kunnen pauzeren. Echter een telefoniste is altijd aanwezig zodat deze uw telefoontje zo goed mogelijk zal beantwoorden

.

Stienser Omroeper

4


Pedicure Corine Pondman Behandeling bij u thuis 0518-411527 - 06-47333624 pedicurecorine@upcmail.nl Lid PROVOET aantekening voetverzorging Diabetici en reumapatiënten

Kerstbomenactie 2010 Op zaterdag 9 januari 2010 doen diverse verenigingen weer mee aan de jaarlijkse kerstbomenactie. U kunt deze dag (of iets eerder) uw boom aan de weg aanbieden of contact opnemen met één van de deelnemende verenigingen om af te spreken hoe zij willen gaan inzamelen. De opbrengst van deze actie is voor de verenigingskas, u kunt daaraan dus een positieve bijdrage leveren. De bomen worden vervolgens weer opgehaald en versnipperd door OMRIN.

www.jemanicleaning.nl

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l

Voor de deelnemende verenigingen geldt de oproep om tijdens de inzameling elkanders buurten/wijken te respecteren. Om dit mogelijk te maken zijn de navolgende wijken en deelnemers gekoppeld. Tussen haakjes vindt u de verzamelplaatsen voor de bomen. • De verenigingen voor Dorpsbelangen van: Hijum (bij de Jeu de boule-baan), Feinsum (bij het speelterreintje bij de haven), Alde Leie (langs de A.Roelswei tussen nrs 18 en 24), Britsum (op’eTerp aan de L.Jellingastrjitte) en Jelsum/Koarnjum (parkeerplaats t.o de Bining). In de laatstgenoemde twee dorpen wordt de inzameling verzorgd door OBS ‘it Skipperspypke”. Uiteraard betreft hier het inzamelgebied per deelnemer de genoemde dorpen.

Reinigers van glas gevels en gebouwen Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee

• In Stiens de buurtverenigingen: “Fûgelflappers” ; de Ljipstrjitte en alle andere straten met vogelnamen in deze wijk (het plantsoen bij het politiebureau aan de Moundyk). “it Griene hoekje”; it Heechhôf (bij de vijver aan de Ikeleane). “Huismanstrjitte”; Stiens Zuid van de Petterhústerdyk tot aan de Gysbert Japicxstrjitte (het plantsoen aan de Huismanstrjitte). “Gysbert Japicxstrjitte”; de eigen straat en de hele Stinsenbuurt excl. Wythústerwei (de hoek G.JapicxstrjitteGraldastins). “Stienser vaart”; het gebied tussen Wythústerwei <beide zijden> en Stienservaart (parkeerplaats Reidsjongerstrjitte /Wythústerwei). Verder: Talant; de gehele wijk “it Skil”; d’Oriënt en it Aldlân (Populierstrjitte 4). Let op dit gebied is uitgebreid t.o.v. 2009! De niet genoemde gebieden/wijken zijn vrij voor inzameling

Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Binnen schilderwerk?

.

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen

Lege Hearewei 1 / 9051 BJ Stiens T. 058 - 257 12 08 / M. 06 - 22 144 907 www.buwaldaschilderwerken.nl

Wij wensen iedereen een voorspoedig 2010 TJERRY en PIETEKE

Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Nieuwjaarst opper Kam

erhoge Gord ijnstof

3 kleuren normaal €2 9,9

5

nu €

9,95 per meter

GAAN VERBOUWEN

maart en tijdens de De heropening is in we gewoon open. verbouwing blijven tie: profiteer van de ac Kom dus langs en

Bredijk 27 Stiens | (058) 2571107 | kars@colorsathome.nl Stienser Omroeper

5


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Zaterdag 9 januari

CSC Diepenmaat Mixtoernooi voor pupillen

Korfbal (Iehal, Stiens)

20.20 u. MNenW 1 – NKC 1

CSC, sluit het seizoen 2009 af met het traditionele CSC - Diepenmaat mixtoernooi voor alle jeugd in de categorie: MP, F t/m D pupillen. Op maandag 28 december hield vv CSC voor de vierde keer het pupillen mix toernooi, voor alle spelers van de F t/m de D pupillen. Ruim 170 kinderen deden hieraan mee. Voor volle tribunes werd er goed en sportief gevoetbald en gestreden om de prijzen. Per categorie waren er twee prijzen te verdienen. Deze prijzen waren beschikbaar gesteld door Diepenmaat sport uit Leeuwarden en Stiens. Verder waren er voor alle spelers een vaantje en een waardebon. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, ontzettend bedankt! ◆

(advertentie)

Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding! HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR PARTICULIEREN, P ARTICULIEREN, BEDRIJVEN, A B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z EN WONINGBOU WONINGBOUWVERENIGINGEN! UWVERENIGINGEN! HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D VAKWERK V AKWERK OP HET GEBIED VAN: A VA VA AN: COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, INSTALLA ATIE T S, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T CV-KETEL CV V-KETEL VERVANGING, VER RVA ANGIN NG, HUUR EN LEASE, EIGEN 24-UURS SER SERVICEDIENST, RVICEDIEN V NST T, VER VERWARRWA ARMING, RADIATOREN, RADIA AT TOREN, VLOER VLOERVERWARMING, RVER V RWA AR RMING, KOELING, VENTILATIE, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECH HNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T SANITAIR, SANIT AIR, DUURZAME DUURZAM ME ENERGIE TOEPASSINGEN, TOEP PASSINGEN, A ZONNEBOILERS, ZO ZONNEONNESTROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN. SUBSIDIE-AANVRAGEN N.

ZATERDAG 9

JANUARI

2010

EERSTE HARDLOOPEVENEMENT VAN

Be Quickloop in Dokkum Ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan van de voetbalvereniging Be Quick in 1987 organiseerde de jubileum commissie een trimloop voor de leden op een parkoers rondom het sportpark. Dat was een geslaagd evenement en men besloot dit één jaar later weer te doen. Toen was Jan Kooistra van de SV Friesland aanwezig samen met zijn zoon Douwe Jan die ook meeliep met de jeugdloop. De organisatie kreeg na een gesprek met deze looporganisatie de toezegging van medewerking van SV Friesland voor de 3e editie in 1999. Stienser Omroeper

6

Die loop trok een record aantal lopers en werd uitgebreid met langere afstanden over 10 km en een halve marathon. Heel veel lopers wisten de weg te vinden naar het Tolhuispark waar de VV Be Quick een prachtige accommodatie heeft. Een ruim parkeerterrein, grote kantine en voldoende kleed- en doucheruimte om veel lopers te ontvangen. De Be Quickloop uitgegroeid tot een traditie die ruim 200 lopers trekt. De VV Be Quick heeft meer dan 600 leden maar een klein deel daarvan doet mee aan de Be Quickloop. De loopgroepen uit de omgeving zijn altijd goed vertegenwoordigd. Dit is geen wedstrijd waar veel prijzen worden

Technisch T echnisch Installatiebedr e Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

Telefoon Te elefoon (058) ( 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 N NH H BRITSUM

www www.haijma.nl w.hai . ijma.nl info@haijma.nl

SPORTVERENIGING FRIESLAND

IN HAAR

beschikbaar gesteld, alleen voor de jeugdloop zijn er prijzen beschikbaar gesteld door de VV Be Quick en L.GR.Hugo Veenker. Iedereen kan een herinnering krijgen maar 80% van de deelnemers loopt liever voor de organisatiekosten en hebben al genoeg medailles en lintjes in hun kast. Twee keer is de loop afgelast, één keer wegens ijzel en ook één keer toen de elfstedentocht op de schaats werd gereden. De route laat de lopers de mooiste plekjes in de omgeving zien, zo gaan ze door een stuk natuurgebied naar Damwoude, de Valom en Zwaagwesteinde terug via autoluwe wegen naar de finish in Dokkum. De L.Gr.Dokkum zet de route uit met bordjes, lint en kalkpijlen. De te lopen afstanden

30-JARIG

JUBILEUMJAAR

zijn 1km jeugdloop 11.00 uur 510-21 km 11.02 2½ km jeugdloop 11.10 uur. Er gaat een fietser voorop en bij de halve marathon ook een bezemfietser. Onderweg staat er een verzorgingspost van de VV Be Quick met warm water en thee en na de finish worden ze gastvrij ontvangen met bouillon, thee, sportdrank en fruit. In de kantine is vanaf 9.30 uur de inschrijving. Iedereen krijgt een startnummer wat voorop de borst wordt gedragen om de jury bij de finish de mogelijkheid te geven hun tijd en nummer op te schrijven om zo een uitslagenlijst te maken. Na de finish van de jeugd worden de prijzen uitgereikt in de kantine. Voor nog meer informatie zie www.svfriesland.nl ◆


Voordeel nieuws

n e g n i d e i b n a a 100 o r u e 1 voor

Knorr wereldgerechten alle varianten pak 2-3 personen

1.89 C1000 witte of tarwebollen

C1000 snelkook en zilvervliesrijst

2 pakken à 400 gram naar keuze

1.74

C1000 Roomboter gevulde koeken Extra groot

zak à 10 stuks

2 stuks

C1000 Elstar handappelen

C1000 Verse worst fijn

1.22

regular en light 2 flessen à 1,5 liter naar keuze

gekruid varkensvlees

C1000 Boerenkool gewassen zak 500 gram

alle varianten

2 stuks

2 pakken à 1 ltr.

à 275 gram

2.30

1.12 C1000 plakjes 48+ kaas Alle varianten pak 190 gram

C1000 Speklappen zonder zwoerd

Dr. Oetker Casa di Mama pizza

varkensvlees

1.

C1000 Gelderse rookworst

pak 300 gram

1.69

250 gram

Optimel drink of chocolademelk

alle varianten

1.69

49

2.18

De Ruijter chocoladevlokken

1.42

1.30

300 gram

2 kilo

C1000 cola

alle varianten uit het vriesvak

3 stuks

1.

49

7.98 5.00

2.98

MAXIMAAL 4 DEZELFDE AANBIEDINGEN PER KLANT, OP=OP De aanbiedingen zijn geldig van zaterdag 2 t/m zaterdag 9 januari

C1000 Kooistra

St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980

Openingstijden: Maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uur Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden op www.c1000.nl of in de folder die wekelijks bij u door de bus komt Stienser Omroeper

7


Optreden Friese Simon en Garfunkel met Tuzen Triennen in De Skalm De Kultuerried Ljouwerteradiel organiseert op 16 januari een bijzondere happening. In De Skalm is er dan een speciaal muzikaal gebeuren: een optreden van het bekende jankfoddekoar Tuzen Triennen uit Britsum, samen met Peter en Engbert Braam, het duo dat ook wel de Friese Simon en Garfunkel wordt genoemd. Dat mag u niet missen. Het jankfoddekoar is rondom bekend van hun onder meer hun cd Bliksemse Manlju, samen met het advocatenduo gebroeders Anker. Of van hun nominatie voor de Fryske Music Night, of van optredens tijdens straatfestivals en noem maar op. In de 12 jaar van zijn bestaan heeft dit koor dusdanig aan de weg getimmerd, dat de kans heel klein is, dat u er nog nooit van heeft gehoord. Nu heeft u een mooie gelegenheid om hen ook eens echt te beluisteren. Samen met Tuzen Triennen treedt het duo Peter en Engbert Braam op, ook wel de Friese Simon en Garfunkel genoemd. Dat komt door de sound van hun tweestemmige zang, begeleid door gitaar. Al vanaf hun zesde zingen Peter en Engbert Braam, eerder op een kinderkoor, later een gospelkoor, nog weer later bij de Lord's Moor Singers uit Heerenveen. In januari 2003 zijn ze uiteindelijk als duo verder gegaan en in oktober 2003 verscheen hun eerste cd, later gevolgd door een tweede. Ze zingen daarop eigen nummers en ook een aantal nummers van Simon en Garfunkel, waaronder het bekende Bridge over troubled water.

Uitreiking Verkeersveiligheidslabel CBS de Slotschool te Sint Annaparochie Op 14 januari a.s. vindt de uitreiking van het Verkeersveiligheidslabel Fryslân plaats op CBS de Slotschool te St Anna. Daarmee is de Slotschool de eerste school in de gemeente Het Bildt die zich een Verkeersveilige school mag noemen. Het Verkeersveiligheidslabel is een initiatief van het ROF (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân), gesteund en uitgevoerd door onderwijsbegeleidingsdienst Cedin, VVN en SBV (Stichting Bevordering Verkeerseducatie). Het label is ontwikkeld om scholen te stimuleren meer aan verkeerseducatie te doen. Om voor het label in aanmerking te komen moet de school voldoen aan criteria op de volgende onderdelen: schoolorganisatie, praktisch verkeersonderwijs (verkeerslessen en projecten), verkeersveilige schoolomgeving en school-huisroutes, ouderparticipatie. Reeds bij aanvang van het labeltraject beschikte de Slotschool over een actieve verkeerswerkgroep. Deze werkgroep, bestaande uit ouders en een leerkracht, heeft zich samen met het team van de school sterk gemaakt voor het Verkeersveiligheidslabel. Gezamenlijk hebben zij inhoud gegeven aan de criteria horend bij het Verkeerveiligheidslabel. Veel aandacht is besteed aan het zo verkeersveilig mogelijk maken van de schoolomgeving en de school-huisroutes. Met het schrijven van een verkeerseducatieplan en het aanschaffen van nieuw lesmateriaal heeft de Slotschool er voor gezorgd dat het verkeersonderwijs en de verkeersveiligheid een structurele plek hebben gekregen in het schoolbeleid. Er is een doorgaande lijn verkeersonderwijs ontstaan. Tijdens het implementatietraject van de nieuwe lesmaterialen wordt aandacht besteed aan praktisch verkeersonderwijs. Met recht mag de Slotschool zich een Verkeersveilige school noemen. Op 14 januari 2010 zal het Labelbord met de tekst ‘Verkeersveilige School’ op feestelijke wijze worden onthuld door wethouder Nel Haarsma. Door het voeren van de titel ‘Verkeersveilige School’ onderscheidt de Slotschool zich op positieve wijze van andere scholen en geeft ze aan verkeerseducatie en verkeersveiligheid belangrijk te vinden ◆ Stienser Omroeper

8

KERKELIJK CENTRUM

LEGER

Vaste geluidstechnicus Benny Nagelhout is bij elk optreden van de partij. Peter en Engbert, in het dagelijks leven beiden werkzaam in het onderwijs, treden geregeld op, zijn verscheidene malen op de radio te beluisteren geweest en ze waren bovendien te zien op TVFryslân met een reportage in het bekende kunstprogramma Krûte. Kom dus op zaterdag 16 januari naar De Skalm, Piter Jurjensstraat in Stiens voor dit speciale optreden, dat om 20.00 uur aanvangt. 'k Soe it mar dwaan ◆

DES

CDA niet blij met eierStart Alpha- zoekverbod Fryske Gea cursus HEILS LEEUWARDEN

Vanuit het kerkelijk centrum in Leeuwarden (Wollegaastdam 1 in Bilgaard) gaat op donderdag 21 januari een Alpha-cursus van start. De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid om op een eigentijdse en vrijblijvende wijze kennis te maken met het christelijk geloof. In een serie bijeenkomsten (9 avonden en 1 weekend) wordt een groot aantal uitgangspunten van het christelijk geloof besproken. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde: Wat is bidden en hoe doe je dat? Bijbellezen: waarom en hoe? Waarom stierf Jezus aan het kruis? Wie is de Heilige Geest? Hoe leidt God ons? De Alpha-cursus is bedoeld voor iedereen die meer te weten wil komen over het christelijk geloof, of die pas christen is geworden, of die de basis van zijn/haar geloof (nog) eens wil doordenken. Iedere Alpha-avond begint om 19.00 uur met een broodmaaltijd. Meer info en/of opgave via korps.leeuwarden@legerdesheils.nl. Tel: 058-2885474 of 0582884810 ◆

De CDA Statenfractie Fryslân is niet blij met het net ingestelde eierzoekverbod van het Fryske Gea en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld. CDA woordvoerder Fernande Teernstra: “Wij kunnen dit eierzoekverbod niet ondersteunen en we betreuren dat het Fryske Gea deze beslissing heeft genomen.”

De belangrijkste reden van het Fryske Gea voor het eierzoekverbod is om de achteruitgang van de vogelstand te vertragen. “Dat wordt door veel aspecten veroorzaakt; dit eierzoekverbod zal daarom waarschijnlijk niet de verwachte uitkomst geven,” aldus Teernstra. “Bovendien is het ljipaaisykjen onlosmakelijk verbonden met het duurzaam en omvangrijk beschermen van alle weidevogels. Door dit verbod kunnen de natuurbeschermende stimulansen van het ljipaaisykjen, met name ook voor de jeugd, verloren gaan.” Het eierzoeken is onderdeel van de Friese cultuurhistorie. Teernstra: “Door dit besluit wordt dit steeds meer beperkt.” De CDA Statenfractie wil daarom graag weten wat Gedeputeerde Staten gaan doen om It Fryske Gea tot andere gedachten en een andere besluitvorming te brengen ◆

Passage Dinsdagmorgen 5 Januari om 9:30 uur houden wij in De Hege Stins onze Nieuwjaars koffiemorgen. Inlichtingen (058) 2571450 ◆

P.C.O.B. Leeuwarderadeel Dinsdagmiddag 12 Januari om 14:30 uur houden wij in De Hege Stins onze ledenvergadering. Met Dhr. L. Kooistra van het Fries Dagblad. Gasten zijn van harte welkom ◆


ZONDAG 10

JANUARI

Boksgala Berlikum Op zondag 10 Januari a.s. organiseert Boksvereniging Olympia een bijzonder evenement in Berlikum. The Dance Factory is de locatie van het Boksgala Berlikum, er worden 10 wedstrijden gebokst in de sfeervolle ambiance van Club TDF. Het boksen is in Friesland erg in opkomst, de trainingsuren bij BV Olympia uit Leeuwarden worden dan ook altijd erg druk bezocht. Boksgala Berlikum isbol@hoekstra-uitgeverij.nl dan ook een evenement wat de bokssport nog eens extra in de positieve spotlights moet zetten. De bokswedstrijden in Berlikum zijn officiële wedstrijden welke aangevraagd zijn bij de Nederlandse Boksbond, er wordt gebokst in verschillende gewichtsklassen en er staan ook 2 damespartijen op het programma, waarvan 1 een internationaal tintje heeft. Er komen 4 Nederlandse Kampioenen in actie, namelijk Jaap Postma uit Sneek, Ricardo Stuijvenvolt, Otto en Saida Fattah uit Leeuwarden. De tegenstanders komen uit heel Nederland, bokstrainer en organisator Tabe Kooistra uit Leeuwarden verwacht veel bezoekers bij dit unieke evenement. Voor en tijdens de wedstrijden worden de boksers muzikaal gestimuleerd door de DJ van The Dance Factory, wat zal zorgen voor een Amerikaanse bokssfeer. De zaal is open vanaf 14:30 uur ◆

VACATURE

VAN DE MAAND

Werkgroeplid Schildklierstichting Een werkgroeplid houdt zich bezig met het voorbereiden en organiseren van informatiebijeenkomsten, lotgenotencontacten, gezondheidsmarkten etc. Uiteraard wordt van de vrijwilliger verwacht dat hij/zij zich in de materie verdiept o.a. d.m.v. het lezen van brochures, volgen van trainingen etc. De dagelijkse werkzaamheden kunnen vanuit huis worden gedaan, via de computer (e-mail, Word, Excel). Vergaderen gebeurt om en om bij één van de vrijwilligers thuis. Voor de informatieavonden moet men natuurlijk naar de desbetreffende locatie (meestal één van de 5 Friese ziekenhuizen, dus Leeuwarden, Dokkum, Drachten Heerenveen of Sneek). Met de lot-

genotenbijeenkomsten wordt geprobeerd een “rondje” Friesland te doen; deze worden meestal gehouden in de wat grotere Friese plaatsen. De werkzaamheden vinden meestal plaats in de avonduren op door-de-weekse-dagen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscentrale van Stichting Welzijn Middelsee: maandag t/m woensdag 9.00 – 12.00 uur in het Dorpshuis te Marrum aan de Ringweg 21, tel. 0518-419950 en donderdag 9.00 – 12.00 uur in “De Skalm”te Stiens aan de P. Jurjensstrjitte 17, tel. 0582575220. U kunt ook de website raadplegen: www.welzijnmiddelsee.nl/ vrijwilligercentrale ◆

Nieuwjaars- Arendz’ Arends yn Marrum concert Studio Stiens

Fanwegen grut sukses giet de yntime winterfoarstelling fan Arendz’ Arends yn reprize.Op sneon 23 jannewaris spilet dit stik fan Tryater yn it Doarpshûs yn Marrum.

Het traditionele Nieuwjaarsconcert van fanfarekorps Studio Stiens zal zijn op zondag 10 januari 2010 vanaf 16.00 uur in de Skalm te Stiens. Gespeeld worden werken van Jan van der Roost, Ron Gilmore en bewerkingen van Leonard Cohen en Peter Jackson. Naast muziek van Studio kunt u luisteren naar zangeres Yvonne Sterk en haar Combo. Yvonne Sterk is woonachtig in Stiens en heeft al eerder met veel succes gezongen op een concert van Studio. Ook dit jaar zal zij weer enkele liederen zingen samen met Studio waaronder het bekende lied van Ramses Shaffy “Pastorale”. Studio Stiens staat o.l.v. dirigent Andries Kramer. U bent van harte uitgenodigd voor dit concert op 10 januari 2010 vanaf 16.00 uur; de toegang is gratis. (zaal open vanaf 15.30 uur) ◆

www.stienser omroeper.nl

Op syn ‘eigen wize’ fertelt akteur Jan Arendz oer syn hast-nammegenoat, de skriuwer Jan Arends. En komt mei him yn petear. Jan Arendz giet op ‘e siik nei Jan Arends. Hie Jan Jan helpe moatten? Hat Arendz ek wol wat fan Arends? En fansels krûpt er yn de hûd fan de skriuwer, om syn gedichten foar te dragen en de rânen fan Arends’ siel te ûndersykjen. Jan Arends wie skriuwer, reklameman en húsfeint, ûnder lêzers bekend fan syn ferhalebondel Keefman (1972). Arends hat ek in beheind tal gedichten publisearre. In grut part fan syn libben hat er yn psychiatryske ynrjochtingen trochbrocht; hy makke sels in ein oan syn libben. Jan Arendz hat de dryste skuon oandien en de foarstelling makke dy't him al sa lang troch de holle spoeke. It wurdt in noflike jûn mei in protte Arendzen....as ferteller, akteur, dreamer, optimist, skriuwer, dichter, pessimist, jonge, âldere, plattelânsman, stedsman, kroechtiger, realist, noja wat net... De oanfang is om 20.00 oere. Kaarten binne te keap by CoopCompact Faber yn Marrum of te reservearjen op tel. 0518-419989 of in mail te stjoeren nei w.bijlstra@gmail.com ◆

Toeter4ing 10 januari: Geneest God vandaag de dag nog? In de bijbel wordt regelmatig gesproken over genezingen. Jezus heeft talloze mensen genezen van allerlei ziekten. Hoe kijk jij daar tegen aan? Zou dit vandaag de dag ook nog kunnen gebeuren? Als iemand zegt door God genezen te zijn, zou je dat geloven of is dat toeval? Want waarom zou God dan niet iedereen kunnen genezen; waarom zou God toestaan dat iemand ziek zou worden?

Zomaar een paar vragen die aan de orde kunnen komen in de toeter4ing. Voorganger in deze toeter4ing is ds. Snijder uit Marrum en als gast is mw. G. Postma uit Marrum aanwezig om over haar persoonlijke ervaring met genezing te vertellen. Voor de muzikale begeleiding is de muziekgroep Iepen Doar aanwezig. We hopen dat je er bij bent op 10 januari om 14.00 uur in de Hoeksteen in Hallum ◆

Feestelijke klassieke koorwerken zingen Op zaterdag 16 januari a.s. start, voor de vijfde keer alweer, een koorproject van het KlassieKkoor. In eerdere edities stonden steeds werken van één componist centraal. Vanwege dit lustrum, worden een aantal van die werken herhaald en aangevuld met werken van Johan Strauss, de walskoning. Het wordt dus een geheel Weens programma met muziek van Haydn, Mozart, Schubert EN Strauss. Als u dus bij een eerdere gelegenheid niet mee kon doen, dan is dit wellicht uw kans. In 14 bijeenkomsten maakt u nader kennis met de diverse koorwerken. De repetities vinden plaats in de werkruimte van het muziekhuis “De Zangbodem” in Menaldum. Het project loopt van zaterdag 16 januari tot en met zaterdag 24 april 2010, wekelijks van 10.00 tot 13.00 u. Op zondag 25 april zullen we de koorwerken uitvoeren. Voor nadere informatie, folders en / of aanmelding voor dit project neemt u contact op met Muziekhuis "De Zangbodem" Menaldum. Tel. 0518 - 451704 of 06 - 22 65 08 24. E-mail: p.vessies@upcmail.nl website www.dezangbodem.nl ◆

(500) DAYS OF SUMMER

Romantische komedie in Filmhuis Stiens Stiens. Maandag 11 januari a.s. om 20.00 uur vertoont het Filmhuis Stiens in Cultureel Centrum “De Skalm” de Amerikaanse romantische komedie “(500) DAYS OF SUMMER” uit 2009 van regisseur Marc Webb. In tegenstelling tot wat de titel suggereert, gaat het verhaal van (500) Days of Summer niet over talrijke zomerseizoenen. Summer is namelijk de naam van het vrouwelijke hoofdpersonage en deze uitstekende originele romantische komedie vertelt het verhaal van de 500 dagen die de verliefde Tom in haar gezelschap doorbracht. Tom ontwerpt teksten voor wenskaarten en is een hopeloze romanticus. Tom gelooft vast in het bestaan van een alles veranderende, voorbestemde liefde, zelfs in deze ruwe ongevoelige wereld. Hij is erg dan ook ontdaan wanneer hij door zijn vriendin aan de kant wordt gezet. Het verhaal gaat terug naar de verschillende momenten, in de 500 dagen die Tom en Summer samen waren, om er zo achter te komen waar het fout is gegaan. Met deze opeenstapeling van flashbacks openbaart het conflict zich geleidelijk aan de kijker: Tom is tot over zijn oren verliefd, maar Summer wil zich liever niet vastleggen. Helaas laat Tom zich meeslepen door zijn gevoelens en wordt het steeds moeilijker om zijn droombeeld van Summer los te koppelen van de realiteit. Tom weigert te beseffen dat Summer niet de ware is, tot door een opeenstapeling van gebeurtenissen eindelijk tot hem doordringt dat Summer niet van hem houdt en ook nooit van hem zal houden. Kijkwijzer: Alle leeftijden. Zie ook: www.RegioStiens.nl/filmhuis ◆ Stienser Omroeper

9


Loodgieters- & Installatiebedrijf Voor al uw

BOONSTRA Totaal installateur

• Airco • Dakbedekking • Gas • Zinkwerken • Water • Elektra • Sanitair • Centrale verwarming • Riool ontstoppingen

Seedûker 7, 9051 VB Stiens • tel 058-2574689 www.boonstra-installaties.nl UIT COLLECTIE HENK NIEUWENHUIS (OUD-CONSERVATOR PLANETARIUM)

Expositie ‘De Ster van Bethlehem’ in Schierstins FEANWALDEN/VEENWOUDEN - Er is geen ster zo bekend als De Ster van Bethlehem. Zeker rond de kersttijd speelt deze ster een belangrijke rol in versiering, reclame en sfeerverlichting. In De Schierstins te Feanwâlden wordt dit mysterieuze hemellichaam anders belicht: in een expositie uit de collectie van oud-conservator Henk Nieuwenhuis van het Eise Eisinga Planetarium in Franeker.

als onderdeel van een altaar. Bovendien toont deze collectie heel romantische voorstellingen uit de jaren ‘30 van de vorige eeuw en daarnaast afbeeldingen van de ster op postzegels, penningen en in pop-up kaarten en boeken. Tevens zullen er naast afbeeldingen van iconen ook enkele echte iconen te zien zijn en heel fraaie kleine kerstvoorstellingen in papier en hout.

De expositie is tot en met zondag 10 januari, De Schierstins is dinsdags tot en met zondags geopend van 13.30 tot 17.00 uur. Op deze tentoonstelling is de ster te zien in samenhang met het verhaal rond de geboorte van Christus en de Wijzen uit het Oosten. U ziet dit thema uitgebeeld op foto’s en kaarten, gemaakt van fresco’s, schilderijen, mozaïeken, tegels en nog veel

meer. Daaronder de oudst bekende afbeeldingen vanuit de 3e eeuw die gevonden zijn in een catacombe onder Rome en op de eerste christelijke, marmeren sarcofagen. Er zijn tevens werkelijk schitterende voorstellingen uit de 14e en 15e eeuw

uit onder andere getijdenboekjes, ook wel gebedenboekjes genoemd, waarin met de hand vervaardigde, ingekleurde prenten vaak ingelegd zijn met goud. Er zijn ook prachtige voorstellingen van glas in lood ramen die in veel kerken zijn aangebracht, evenals fraaie panelen, geschilderd

Deze tentoonstelling laat tevens zien hoe het geboortetafereel en de Wijzen door de eeuwen heen onder cultuurinvloeden en door kunstenaars zijn veranderd in haar presentatie. Eigenlijk komen we in deze expositie langs alle kunststromingen, van in onze ogen vrij primitief tot heel modern. Het is een boeiende, interessante tentoonstelling, met veel kleur en sfeer, die de bezoeker wellicht een nieuwe, verrassende kijk op het kerstgebeuren geeft. ◆

Flippen bij jubileum jeugdsoos Ferwert Ferwert – Zaterdag 23 januari speelt de bekende band Flippen bij het 10-jarig bestaan van jeugdsoos De Intro in Ferwert. Er wordt voor deze gelegenheid een grote verwarmde feesttent opgezet nabij sporthal De Heechfinne.

De voorverkoopadressen zijn: Pijnacker Warenhuis (Ferwert), Slagerij Wip (Hallum), café de Witte Olifant (Burdaard) en Kapsalon Alie (Holwerd) Meer info op www.jeugdsoosdeintro.nl ◆

A- en B-milieulabels aan kop in autoverkoop Bijna tweederde van alle nieuwe personenauto’s in Nederland was in ‘09 voorzien van een groen milieulabel in categorie A of B. In 2007 was het aandeel van A- en Blabels nog geen kwart, in 2008 iets meer dan 40 procent. Het wagenpark in Nederland vergroent dus in rap tempo, zo blijkt uit een analyse van o.a. BOVAG. Aanbod De populariteit van de groene labels heeft een aantal oorzaken. Het aanbod van auto’s met een A- en B-label is de afgelopen jaren fors gestegen. Fiscale maatregelen maken de keuze voor een auto met groen milieulabel aantrekkelijk. Bovendien verplichten veel bedrijven medewerkers een auto met een groen label te leasen. Fabrikanten springen daarop in en weten met technische aanpassingen de CO2-uitstoot van hun modellen verder terug te dringen waardoor een gunstiger milieulabel verkregen wordt. CO2-uitstoot Vanaf 1 januari 2010 zal het milieulabel van een nieuwe personenauto niet meer bepalend zijn voor eventuele korting of heffing op de aankoopbelasting (BPM). Vanaf dat moment is de absolute CO2-uitstoot van belang bij het vaststellen van de BPM. De bekende milieulabels blijven overigens gewoon bestaan en vormen nog altijd een goede indicatie om vast te stellen hoe zuinig een voertuig is in zijn klasse ◆ Stienser Omroeper

10


foar al jo tĂşnwurk

Topslager Schreiber

Kramerâ&#x20AC;&#x2122;s Grienwurk Hallum

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

Maandag/dinsdag

Echte Winterkost

Heerlijke

695 Snert495 95 2

Magere Varkenslappen kilo voor

per liter

Bourgondische worstjes

2e liter Halve Prijs

4 voor

Woensdag

Specialiteit van de week

Tún underhâldsbedriuw

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt kilo voor

Runder gehakt kilo voor

Donderdag Runder-Riblappen kilo voor

3 4

95 95

9

95

Kipvinken 4 voor Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 9 januari 2010

5

M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783

1 195

Gehakt Cordon Bleuâ&#x20AC;&#x2122;s per stuk

Spaanse Sandwich Punt per stuk

25

Ook lekker op de boterham 100 gram voor

50

fan beammen

Hele week

Grillworst

Vrijdag/zaterdag

Ek foar it snoeien en roaien

Slagers Leverworst 100 gram voor

Varkensrollade 100 gram voor

08585 050 1

Voor (H)eerlijk vlees met traditie.

2 halen = 1 betalen van de wintercollectie

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

www.stucadoorstiens.nl Voetverzorger Pedicure

is hot

G. Smit Ungastins 53 Stiens 058-2574047

Vanaf 11 januari nu ook ZUMBA voor kids maandag: 16.30 u zumba 19.15 u zumba 20.15 u zumba zaterdag 09.15 u zumba

Behandeling volgens afspraak

gediplomeerd voetverzorger, aantekening diabetische voet, Lid ProVoet

voor kids van 8 t/m 12 jaar volwassen beginners volwassenen

Terugkijken naar Olympische winterspelen van vroeger

volwassenen

Onder het motto â&#x20AC;&#x2DC;wegens succes herhaaldâ&#x20AC;&#x2122; zendt de NPS in samenwerking met de NOS in de aanloop naar de Olympische Winterspelen van Vancouver 2010 ( 12 t/m 28 februari) een nieuwe serie 'Andere Tijden Sport' uit.

Voor info: Sportcentrum Free Motion De Boskrâne 3 Stiens Telefoon (058) 257 4713

  

  

 

       !" #$% " & " & ' (  )& * ' 

STIENS

  

  

        

   

De eerste uitzending was op zondag 3 januari 2010, de laatste uitzending is op 7 februari 2010. De onderwerpen van het televisieprogramma zijn allemaal schaatsgerelateerd. Zo staat presentator Tom Egbers stil bij de goldrush van Yvonne van Gennip, de Zwitserse cultheld Franz Krienbuhl, d e magistrale comeback van Gerard van Velde en de gouden schaatsmeiden van de jaren zestig â&#x2014;&#x2020; Stienser Omroeper

11


...wy gean mei in protte nocht it nije jier yn In

2010

staan IJsbrand, Gitta, Ester, René, Akke en Monique weer voor u klaar

Hoofdstraat 35 Ferwert T (0518) 411330 • E: bof@planet.nl

Stienser Omroeper

12

omroeper 40 2009  

Stienser Omroeper