Page 1

deze week

3710

Nazomerfair… pagina 6

Bokmaledenpartij… pagina 12

Kevin gekroond… pagina 11

62e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

OANBIEDING AKSJEBOEK

FOAR BERN

2010

TWEEDE RONDE

Tomke wie yn sliep fallen yn de plysje-auto It earste eksimplaar fan it Aksjeboek foar bern 2010, it Tomke ferkearsboek, wie foar boargemaster E.J. ter Keurs fan de gemeente Ljouwerteradiel. Hy krige it boek, dat útjûn is troch de Afûk, op 7 septimber oanbean yn pjutteboartersplak De Oesterkes yn Stiens. Sa’n fjirtich bern ha him holpen om it moai ferpakte boek út te pakken. It twadde eksimplaar wie foar de hear J. Holwerda. Hy nimt meikoarten ôfskie as tiimsjef fan de plysje yn de regio Middelsee. Holwerda hie syn plysje-auto foar it pjutteboartersplak parkeard. Nijsgjirrich as Tomke is, wie er dêr fansels ynstapt en doe yn sliep fallen. Lokkich kinne plysjes goed speure en mei help fan alle pjutten wie Tomke gau wer fûn. Dat wie mar goed ek. Hy hie it ferhaal oer himsels fan skriuwster Auck Peanstra fan it Tomke ferkearsboek al mist. De oare skriuwster, Riemkje Pitstra, hie Kornelia en Romke meinaam. Sy makken harren ûngerêst oer Tomke. Tomke waard wekker makke en hy stapte út om mei de oare bern wer nei it feestlokaal te gean. Dêr ha se meielkoar noch harke nei it sjongen en spyljen fan Jurjen van der Meer, Hans Wempe en Doete Stenekes. De ferskes dy’t songen waarden, steane ek allegear yn it aksjeboek en op de bylevere cd. Se binne skreaun troch Jurjen van der Meer en Hans Wempe. It wie in gesellige en fleurige moarn by De Oesterkes. It Aksjeboek foar bern slút oan by it tema fan de Berneboeketiid /Kinderboekenweek: Byldtaal yn berneboeken mei as motto De grutte tekententoanstelling. It is yn de moannen septimber oant desimber te krijen. De útjefte is in inisjatyf fan de Stichting It Fryske Berneboek ◆

Introductieavonden bij Duikteam Miramar Friesland Brilklaren, vintippen? Oefeningen waar 4 enthousiaste introducés onlangs kennis mee gemaakt hebben. Anders gezegd, de introducties bij Duikteam Miramar Friesland zijn weer begonnen. Zoals ieder jaar begint het binnenwater seizoen van Miramar Friesland met een aantal introductieavonden. Dit zijn avonden waarin de instructeurs zorgen dat introducés geheel vrijblijvend kennis kunnen maken met de onderwaterwereld in zwembad It Gryn in Stiens. Tijdens een introductieavond wordt er eerst kennisgemaakt met Miramar Friesland zelf en wat de vereniging inhoudt. Daarna is het tijd om te gaan duiken. De eerste introductieavond is dus al voorbij, maar er staan er nog een aantal op de planning. Verder, toch wel heugelijk nieuws is de start van de instructeuropleiding binnen Miramar Friesland. Een unieke mogelijkheid binnen Friesland om door de NOB opgeleid te worden tot instructeur. Niet alleen leden van Miramar zelf doen aan de opleiding mee, ook duikers van buiten de club hebben zich aangemeld. Voor meer informatie rondom Duikteam Miramar Friesland en aanmelden voor een introductie: www.miramarfriesland.nl ◆

De toekomst van Leeuwarderadeel Informatie en discussieavond op maandag 20 september om 20.00 in café restaurant De Smalle Brug m.m.v. de burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone. o.l.v. Radio en TV journalist Geert van Tuinen Praat mee over de beste toekomst voor Leeuwarderadeel. Fusie Leeuwarden of samenwerking Middelsee?

HET PROGRAMMA Wat heeft Leeuwarden te bieden aan Leeuwarderadeel? Burgemeester Ferd Crone gaat in op de vragen en standpunten die op 6 september samen met de organisaties en de inwoners zijn opgesteld. Burgemeester Crone is gevraagd een reactie te geven op vragen, opmerkingen en standpunten die uit de bijeenkomst op 6 september naar voren zijn gekomen. Discussie met burgemeester Crone en een forum van betrokken bestuurders. Discussie o.l.v. Geert van Tuinen Conclusies en wat gaan we er mee doen? Vaststellen van conclusies en actiepunten o.l.v. Geert van Tuinen Deze avond wordt georganiseerd door de Belangengroep Toekomst Leeuwarderadeel die is opgezet door OVL, VVD en PvdA. De Belangengroep vindt dat naast een samenwerking met de Middelzee Gemeenten ook de voor- en nadelen van een fusie met Leeuwarden moeten worden onderzocht ◆


Uit Agenda Stiens 15,22 en 29 september 13.00-16.00 uur Open huis Senior Web. Skilhiem Nije Poarte 33 16 september 20.00 u. Vrouwen van Nu m.m.v. dhr. en mevr. Ket in de Skalm 17 september 20.00-24.00 u. Relax Radiocafé: Justerjûn. Wythusterwei 4 20 september 20.00 u. Filmhuis ‘De gelukkige huisvrouw’ in de Skalm 25 en 26 september 11.00- 17.00 u zaterdag 12.00- 17.00 u zondag. Trimdiel Keunstrûte in Leeuwarderadeel 26 september 16.00 u. Benefietconcert voor Doniastate in Smalle Brug 29 september 14.30-16.30 u. Levenscollage maken in Skilhiem t/m 19 oktober Expositie van Jantine v.d. Woude in Skilhiem t/m 31 september Expositie van Hinke v.d. Werf in de Bibliotheek t/m 30 september Expositie van Klaas Hempenius in het gemeentehuis t/m september Expositie van mevrouw S. van Rijn in de Hege Stins. Collecte: 12 t/m 18 september:

Prinses Beatrix Fonds 19 t/m 25 september:

Nierstichting Nederland Jelsum t/m 31 oktober Expositie van authentieke kostuums in Dekema State t/m 26 september Expositie van Vera Adelaar (Hijum) in de Wynbrekker.

Britsum

Kerkdiensten Stiens e.o. Hege Stins, Stiens 09.30 u. ds. G. Wessels / ds. J. Overeem / ds. J. van Dijken, startzondag

zondag 19 september

St. Vitus, Stiens 09.30 u. ds. G. Wessels / ds. J. Overeem / ds. J. van Dijken, startzondag 14.00 u. ds. J. Overeem Doopsgezinde gemeente, Stiens zondag 19 september 09.30 u. da. A. Veurman-Klaren, startdienst Hervormde gemeente, Britsum, Koarnjum, Jelsum zondag 19 september 9.30 u. ds. A. v.d. Honing / ds. M. Hulzebos gezamenlijke startzondag Gereformeerde kerk, Britsum zondag 19 september 9.30 u. ds. A. v.d. Honing / ds. M. Hulzebos gezamenlijke startzondag Gereformeerde kerk, Hijum zondag 19 september 10.00 u. ds. Th. Korteweg, Ferwert R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St. Annaparochie zondag 19 september 10.15 u. Pastor J. Huisman Eucharistieviering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 18 september 19.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering zondag 19 september 10.00 u. Pastoresteam & groot koor, ontmoetingsdag. Eucharistieviering Evangelische gemeente De Salvator Leeuwarden zondag 19 september 9.30 en 11.45 u. ds. Nicolas van Amerom Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden zondag 19 september 10.00 u. ds. E. van Duyl Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Leeuwarden zondag 19 september 10.00 u. br. R. Santinge Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 19 september 09.30 u. ds. J.J. Verwey 16.30 u. ds. J.M. Burger, Franeker Leger des heils, Leeuwarden zondag 19 september 10.00 u. Kolonels Ben en Hannie van Kesteren 17.00 u. Leeuwarden zingt weer o.l.v. majoor F. v.d. Werf Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum, diensten in Ferwert zondag 19 september 09.30 u. ds. A.H. Driest 14.30 u. ds. J.M. Burger, Franeker Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 19 september 09.30 u. ds. E.R. Jonker, Drachten St. Martinuskerk, Ferwert zondag 19 september

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Braderie in Stiens één groot feest BRADERIE

IN

STIENS,

ÉÉN GROOT FEEST VOOR GROOT EN KLEIN, VOOR

JONG EN OUD!

Zaterdag 4 september j.l. was hij er weer, de braderie met rommelmarkt in het centrum van Stiens. De organisatie kan terugkijken op een zeer succesvolle dag. Schitterend weer, veel deelnemers, overvolle terrassen, veel activiteiten en heel veel bezoekers, gewoonweg fantastisch!!! Door de vele aanmeldingen voor de braderie was zelfs de Wylpstrjitte toegevoegd aan het braderieterrein, dit was een primeur tijdens de jaarlijkse braderie. Zelfs de parkeervakken in de straat waren gevuld met diverse auto’s van plaatselijke ondernemers. Zo zie je dat de braderie niet alleen leeft bij detaillisten uit het centrum en van buitenaf, maar dat ook andere ondernemers (vanuit industrieterreinen) zich gebonden zien met Stiens en omstreken. Stiens heeft in de loop der jaren een enorme uitstraling gekregen in de gehele regio en dat blijkt ook wel weer aan het grote aantal bezoekers tijdens de braderie. Ook voor de jeugd was er van alles georganiseerd, een voetbalspel van maar liefst 20 x 10 meter was er aanwezig, waar de gehele dag dan ook gretig gebruik van is gemaakt met dank aan de voetbal,- en handbalvereniging Stiens. Bij de Primera was Tomke aanwezig, ook wel bekend van Omrop Fryslân TV. De jeugd van Stiens en omstreken konden samen met Tomke op de foto, hiervan is dan ook veelvuldig gebruik gemaakt. Vakfotograaf Daniël Hartog, gevestigd aan de Wylpstrjitte 7 te Stiens heeft buitengewoon veel foto’s gemaakt van de kids met Tomke en van de braderie. Indien uw kind / kinderen door hem zijn gefotografeerd kunt u de foto(s) bij hem nabestellen via www.danielhartog.nl Na afloop van de braderie en rommelmarkt ging er veel lof uit richting de organisatie van de braderie, de heren Herman Gaarman, Ludwig Seerden en Tjerk Pijper werden door vele deelnemers en ook bezoekers van de braderie bedankt voor de perfecte organisatie en zien dan ook alweer met belangstelling uit naar de volgende editie, welke op 3 september 2011 zal plaatsvinden. De eerste aanmeldingen voor 2011 zijn inmiddels alweer binnen. Dus, als u ook volgend jaar verzekerd wilt zijn van een mooi plekje, meldt u dan alvast aan, dit kan zoals gebruikelijk via braderiestiens@live.nl ◆

Foto: Daniël Hartog

25 september en 16 oktober 20.00 u. Locatietheatervoorstelling Zondvloed van muziektheatergroep Theamus (www.theamus.nl) in kerk

Feinsum 10 oktober 15.00 u. Locatietheatervoorstelling Zondvloed van muziektheatergroep Theamus (www.theamus.nl) in kerk

Hallum 2 oktober 11.00 u. Autocross

Alde Leie/Froubuurt 18 september Reünie en Alde Leiesterdei

St. Annaparochie 16 september 20.00 u. Jan Arendz en Marijke Geertsma (Tryater) vertellen bij Vrouwen van Nu 24, 25 en 26 september (15.00 u.) 20.00 u. Selskip A.M spilet ‘Op knibbels foor de kroech?’ in MFC Ons Huis

Hegebeintum t/m eind september 10.00-17.00 u. Textielexpositie t/m eind oktober 10.00-17.00 u. Verzameling uilen van Henk en Aly Kok t/m eind oktober 10.00-17.00 u. Expositie Lissie van der Weij

Leeuwarden t/m 17 oktober Expositie ‘Buitenbeentjes’ met o.a. fotografie van Gitte Brugman over Norma’s Wereld uit Ferwert

Colofon

Harm blijft zichzelf

Dit is Harm. Elke ochtend zwemt hij met zijn vrienden. En het huishouden? Dát doet Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Stienser Omroeper

2

Het volgende nummer verschijnt op maandag 20 september 2010. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email:stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de

redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.


Stienser

Alles onder één dak Tot ziens bij Tjerry en Pieteke

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00

Gratis

Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

parkeren

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

Wilt u ook eens wat anders maar toch eenvoudig eten. Dan is deze kookcursus iets voor u. Cursus 4 avonden/middagen € 85,- incl. ingredienten, koffie/thee. Meer info pippis.nl of 0518-403332 (na 18.00)

PVC vloeren • tapijt • verf marmoleum • behang raamdecoratie

TK Omafiets Old Dutch zw. met terugtraprem. Is nieuw + goede verl. 0658912928 Michel de Vries gediplomeerd uurwerkrestaurateur. Specialist in antieke klokreparaties. Vrijblijvend prijsopgaaf vooraf. Seedûker 5a Stiens 058-28 95130, Jongemastraat 27 Bolsward 0515-573414 of 06-27230044. Stalling caravan vouwwagens of boten per jaar of winters te Stiens 0657684594

in Stiens

Tineke’s Wellness knippen € 10,- bij u thuis + € 2,50. Haarextensions synth. € 150,-, echt haar € 200,- Seedûker 5a Stiens. Tel. 06-57122262 Haagconiferen vanaf kwekerij: Thuja Frieslandia en Thuja Brabant. Sterk in klei gekweekt, speciaal geschikt voor ons klei en kustgebied. ook haagbuxus en buxusbollen ‘t Bosch 5a St. Anna open vr+za of andere dagen na 16.00 u tel. 0518 400825 of 06 11194972

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

www.stucadoorstiens.nl

NEISIMMERJE Deze actie is geldig van 13 t/m 18 september 2010

Bôle fan de moanne:

POMPOENBÔLE fan 1.30

foar 1.00

KRÛDKOEKE fan 3.60

foar 2.95

KERSEFLAAI fan 8.45

foar 6.25

Stienser Omroeper

3


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

WEEK

37

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD

Gevonden en Verloren voorwerpen week 37 Gevonden -Wit leren kinderschoentje -Sleutel met sleutelhanger van de warme bakker Verloren -Gouden ring met steentje -Mobiele telefoon, Samsung Qwerty (beloning voor de vinder!) -Mobiele telefoon, Nokia (grijs/zwart) -Gele batavus (oma)fiets

.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

Ontvangen aanvraag: • Reguliere bouwvergunning 20100069 voor het veranderen van een kantoorunit in een woning (wijziging op bouwvergunning 20090124), plaatselijk bekend Seegers 2, 9051 VE te Stiens. Ontvangstdatum 30-082010. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

OPENBARE VERLICHTING 0800-0513 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

Stienser Omroeper

4

REALISERING (BOUW)PLAN (ontheffing op grond van art. 3.6 Wet ruimtelijke ordening) De burgemeester maakt bekend dat de aanvraag om een 1ste fase reguliere bouwvergunning is binnengekomen voor: • Het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Greate Buorren 26, 9055 MV te Britsum (dossiernummer 20100016). De aanvraag past niet binnen de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Medewerking kan worden verleend door middel van het voeren van een (binnenplanse) ontheffingsprocedure op grond van artikel 3.6 Wro. Het college is bereid de procedure voor het bouwplan te voeren. In het kader van de procedure liggen de daarbij behorende stukken met ingang van woensdag 15-09-2010 gedurende twee weken, tijdens openingstijden, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de cluster VROM. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van B & W. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondelinge zienswijze in deze periode kenbaar te maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de cluster VROM, tel. 058-2576666

.

Stiens, 13 september 2010 drs. E.J. ter Keurs, burgemeester.

Nieuwjaarkaart gemeente Leeuwarderadeel De gemeente Leeuwarderadeel verstuurt aan het eind van ieder jaar nieuwjaarskaarten aan al haar relaties en contacten. De nieuwjaarskaart heeft elke keer een ander thema. De vier natuurelementen in beeld gebracht. Vorig jaar is gekozen om de vier natuurelementen (water, vuur, aarde en lucht) in beeld te brengen. Het is de bedoeling dat elk element fotografisch wordt afgebeeld. Voor de Nieuwjaarskaart 2011 is voor het thema ‘lucht‘ gekozen. Het meest ideale plaatje hierbij zou zijn een foto waarop de relatie tussen de gemeente Leeuwarderadeel en het thema ‘lucht’ wordt weergegeven. Ook u kunt hier aan mee doen! Als Kultuerried Ljouwerteradiel, die de organisatie en de uitvoering van de jaarlijkse nieuwjaarskaart voor zijn rekening neemt, roepen wij de inwoners van onze gemeente op de uitdaging aan te gaan en voor de Nieuwjaarskaart 2011 een foto met het onderwerp ‘Leeuwarderadeel en lucht’ in te zenden. Aan welke voorwaarden moeten de foto’s voldoen. Foto’s die worden ingezonden dienen minimaal een formaat van 15 x 18 cm. te hebben. Groter mag dus ook! De uitvoering mag zowel in kleur als in zwart/wit zijn. Daarnaast kunnen foto’s ook digitaal worden ingezonden. De uiterste inzenddatum is 1 november 2010. Per post kan dit via het gemeentehuis, postbus 24, 9050 AA Stiens. Digitale foto’s kunnen worden gezonden aan g.devries@leeuwarderadeel.nl Een onafhankelijke jury zal uit de ingezonden foto’s een keuze maken. De maker van de winnende foto wordt uiteraard beloond met een leuke attentie. Meer informatie? Heeft u vragen, dan kunt u hiervoor terecht bij ons secretariaat. Dit is gevestigd in het gemeentehuis in Stiens en is telefonisch bereikbaar op nummer 058 - 2576617. Uw inzendingen zien wij met belangstelling tegemoet

.

In de gemeente worden in de komende weken aan diverse wegen werkzaamheden verricht. Het betreft de volgende gedeelten: • Stremming gedeelte Skierhústerwei (Jelsum) In verband met herstraatwerkzaamheden is de Skierhústerwei vanaf de parallelweg Brédyk (tot huisnummer 42) van maandag 13 september (vanaf 7.00 uur) tot vrijdag 24 september aanstaande (rond 16.00uur) gestremd voor alle verkeer.

• Verkeershinder diverse wegen in Leeuwarderadeel In de weken 37 en 38 (periode maandag 13 tot en met vrijdag 24 september) vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de asfaltverhardingen van de volgende wegen: • Hege Hearewei - van Feinsum tot de brug over de Hijumer Feart • Stienzer Hegedyk – ter hoogte van de aansluiting N383 tot de kruising Skrédyk • Moundyk - in noordelijke richting van ovonde tot de rotonde • Parallelweg Brédyk – tussen ovonde en komgrens • Lege Hearewei – tussen kruising It Noarderfild en Pieter Jellessingel • Nije Poarte/Juckemaleane - tussen de Smelbrêge en de rotonde • Gysbert Japicxstrjitte • Pim Mulierwei • Griene Leane (gedeeltelijk) • Truerderdyk – tussen het Stienzer Bos en de Kinderboerderij Doniastate • Menno van Coehoornwei – tussen de Wythústerwei en de rotonde van de Griene Leane • Stedpaed • Joussenwei • Skeltedyk

.

Als gevolg hiervan zal op genoemde wegen sprake zijn van verkeershinder en zal het verkeer, waar nodig, worden omgeleid

• Stremming gedeelte Wythústerwei, gedeelte Uniawei en Hynstewaed (Stiens) Van maandag 21 september 07.00 uur tot dinsdag 21 september 18.00 uur zullen de Hynstewaed en de bocht van de Wythústerwei voorzien worden van een nieuwe laag asfalt. Ten gevolge hiervan zullen genoemde gedeelten een aantal dagen gestremd zijn voor alle verkeer (uitgezonderd voetgangers). Gelijktijdig zal de noodbestrating in de Uniawei t.h.v. de kop Stienzer Feart (tussen huisnummers 43A en 45) vervangen worden door asfalt. Dit gedeelte van de weg zal dan eveneens gestremd zijn voor alle verkeer. De werkzaamheden zullen zoveel korter als langer duren dan noodzakelijk is

.

• Stremming gedeelte Pieter Jellessingel

.

Op zondag 19 september is de Pieter Jellessingel ter hoogte van het St. Vitushûs van 14:00 tot 18.00 u afgesloten voor alle verkeer

Aangevraagde kapvergunning De burgemeester van Leeuwarderadeel maakt bekend dat er een aanvraag voor een kapvergunning is binnengekomen voor • één Eik aan de Tsjerkepaed 19056PL in Koarnjum. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht ligt de aanvraag om vergunning met ingang van 13 september 2010 twee weken voor een ieder ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis te Stiens. Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze omtrent de aanvragen of de voorgenomen vergunningenverlening schriftelijk of mondeling kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders

.

Stiens, 13 september 2010 en drs. E.J. ter Keurs, burgemeester.

De Kultuerried Ljouwerteradiel

Sociaal-Culturele Agenda Leeuwarderadeel 2010 Donderdag 16 september NBvP, Vrouwen van Nu, afd. Stiens: Openingsavond en mevr. Ket over schilderreizen. Aanvang: 20.00 uur. Maandag 20 september Filmhuis De gelukkige huisvrouw, De Skalm, Stiens. Aanvang: 20.00 uur

.

Zie ook www.leeuwarderadeel, pagina Cultuur (Kultuerried Ljouwerteradiel)

0penbare vergadering “kleine welstandscommissie” De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag 15 september van 11.30 tot plm. 13.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/home/laatste nieuws. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 058-2576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

.


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Afgegeven vergunningen: Bouwvergunningen • Reguliere bouwvergunning 20100051 voor het oprichten van een loods, plaatselijk bekend Seeaster 5, 9051 VG te Stiens. Verzenddatum 01-09-2010. • Lichte bouwvergunning 20100068 voor het plaatsen van terrasschermen en een parasol (jaarlijkse periode 1 maart t/m 31 oktober), plaatselijk bekend Langebuorren 21, 9051 BD te Stiens. Verzenddatum 02-09-2010. Uitwegvergunningen • Uitwegvergunning t.b.v. perceel Staaslân te Stiens ( Dhr. A.A.J. Terpstra, Staaslân10, 9051 PG Stiens) • Uitwegvergunning t.b.v. percelen Seegers 4A/4F en perceel Seestjer 3A t/m 3E te Stiens ( Bos Bouw- en aannemersbedrijf BV, Buerefinne 2, 9051 UX Stiens) • Uitwegvergunning t.b.v. percelen Seestjer 16 t/m 22 te Stiens ( LBV Vastgoed, Burmaniawei 2, 9051 BP Stiens)

.

Stiens, 13 september 2010, Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel drs. E.J. ter Keurs, burgemeester en J.J. Kingma, secretaris Eerste vergadering Wurklist ekstra riedsgearkomste fan tongersdei 16 septimber 2010 De ekstra gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 18.30 oere. 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Fragehealoere riedsleden 5. Fêststellen ferslach fan de gearkomste fan 1 july 2010 Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken algemien 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan B&W oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht 8. Meidielings fan it kolleezje fan B&W oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 9. Mienskiplike regeling en bestjoeren (ymplemintaasje plan nije wurkwize) 10. Ferpleatsen súdlike komgrins Alde Leie 11. Jierstikken Fryslân West/ Empatec 12. Wiziging Kapoardering 13. Wiziging Algemiene Pleatslike Oardering (APV) 14. Dielnimming yn Stifting “Essent Sustainability Development” 15. Untwerpbegrutting 2011 Brânwacht Noardwest Fryslân Beslútfoarmjend ûnderdiel Sluting Tweede vergadering Wurklist ekstra riedsgearkomste fan tongersdei 16 septimber 2010 De ekstra gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 20.00 oere. 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Beneaming en ynstallaasje nije wethâlder 4. Betrouwensbrieven en ynstallaasje fan de hear L.G.G.P. Hermans yn de fakatuere fan de hear M.de Haan 5. Oankundige Moasje oangeande it “Coalitieprogramma 2010-2014” 6. Sluting

Toelichting: In het opiniërende deel van de vergadering geven de fracties hun oordeel en wisselen met elkaar en het college van burgemeester en wethouders hun argumenten uit. De raad bepaalt daarbij of een onderwerp voldoende besproken is voor een besluit in de volgende vergadering. De raad kan echter ook tot de conclusie komen dat in deze vergadering al een besluit genomen kan worden als hamerstuk. In dat geval besluit de raad onmiddellijk na afronding van de discussie. U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de raadsagenda staan onder het opiniërende en besluitvormende gedeelte. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de raadsgriffier. De raadsgriffier, mevrouw Jagritta Olthof, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 op dinsdag, woensdag en donderdag en per e-mail via j.olthof@leeuwarderadeel.nl. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks, mits uitgezonden, via radio Middelsé volgen (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel.nl onder het kopje Raadsinformatie / Raadsvergaderingen 2010 en liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

.

Discussie roept heel veel vragen op Op maandagavond 6 september was er in De Smalle Brug een levendige discussie over de toekomst van de gemeente Leeuwarderadeel. De organisatie was in handen van de Belangengroep Toekomst Leeuwarderadeel die is opgezet door de OVL, VVD en PvdA. Zoals u in de krant heeft kunnen lezen en zoals op Omrop Fryslân was te horen heeft deze avond zelfs al geleid tot een breuk in de coalitie van het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel.

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Waar gaat het allemaal om? Binnen de politieke partijen heerst verschil van mening over de toekomst van Leeuwarderadeel. Wil men aansluiten bij Leeuwarden of kiest men toch voor nauwere samenwerking met de Middelseegemeenten? Op deze avond kregen de burgers en ondernemers de kans vragen te bedenken voor een vervolgavond op 20 september, wanneer zowel burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden als een vertegenwoordiging van de Middelseegemeenten de kans krijgen antwoord op de vragen te geven en uit te leggen welke voordelen de beide opties hebben. En die kans grepen de aanwezigen ruimschoots aan, onder leiding van Geert van Tuinen die er in slaagde de aanwezigen duidelijke vragen te laten formuleren. Burgemeester Ter Keurs legde op persoonlijke titel, en niet als voorzitter van het college van B. en W., uit welke keuzes er al zijn gemaakt en welke mogelijkheden er nog zijn om de toekomst te beïnvloeden. De ruim 150 aanwezigen luisteren vol aandacht naar zijn duidelijke betoog. De keus is namelijk al in 2007 gemaakt voor samenwerking in Middelsee-verband. Het doel daarbij is het behoud van de zelfstandigheid van de gemeenten en een versterking van de samenwerking. “Alleen als de Middelsee-variant niet kan bieden wat wij zoeken”, aldus Ter Keurs, “dan staat het elke gemeente vrij te kiezen voor een fusie met andere partners, waaronder Leeuwarden.” In oktober van dit jaar (2010) kiezen de vier gemeenteraden (Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel, het Bildt en Menameradiel) of het groene licht er is voor verdere samenwerking. Bij een positief besluit wordt in 2012 geëvalueerd of de samenwerking duurzaam is en zgn. herindelingsproof. Jochem Baltjes legde als voorzitter van de OVL uit dat binnen de ondernemersvereniging de meningen ook verdeeld zijn. De verhouding is ongeveer fiftyfifty, waarbij twee zaken erg belangrijk zijn. Mocht er gekozen worden voor een samenwerking met de Middelseegemeenten, dan moet dat op den duur ook leiden tot een fusie. En verder wil men beter inzicht krijgen in wat Leeuwarden allemaal te bieden heeft. Het blijkt de onderliggende vraag van heel veel aanwezigen. Wat is het voordeel van de ene optie ten opzichte van de andere? Nu de politiek er niet uitkomt, is het voor de burgers ook niet duidelijk wat er allemaal mogelijk is en vooral welke gevolgen het zal hebben.

En dan niet alleen financieel maar ook gevoelsmatig. Natuurlijk waren er voorstanders van beide opties, maar gelukkig waren er genoeg kritische vragen die op 20 september om nadere uitleg vragen. Door de aanwezigen werd benadrukt dat het wel wenselijk is dat beide “kampen” dan sterk vertegenwoordigd zijn. Niet om tegen elkaar uitgespeeld te worden, maar om heldere antwoorden te krijgen op heldere vragen. Er werd gevraagd naar de toekomst en het voortbestaan van voorzieningen in de dorpen, want - eerlijk is eerlijk - de voorbereiding was een beetje te veel op Stiens afgestemd. Dorpshuizen en scholen, zowel als sportvoorzieningen zijn van levensbelang voor de leefbaarheid van de dorpen. Er was een vraag over de tegenvallende opbrengsten van de samenwerking van de vier gemeenten tot nu toe en of het openhouden van vier gemeentehuizen en de instandhouding van diverse gemeentelijke organisaties niet extra duur was. En of de ene gemeenteraad dan geen veto kon uitspreken voor de besluiten in de andere, waardoor de vooruitgang vertraagd zou worden? De cultuurverschillen tussen de vier gemeenten werden benadrukt en aan de chemie moet nog worden gewerkt. Vanuit de zaal was men bang op die manier een nieuw Boarnsterhim te creëren. Volgens burgemeester Ter Keurs had de samenwerking nog onvoldoende de kans gehad zich te bewijzen, maar de zaal bleef twijfels houden of die er ooit zou komen als er niet duidelijk op een fusie werd afgestevend. De zaal was van mening dat er ondanks de ingeslagen weg toch gekeken moest worden naar de pro’s en contra’s van de beide opties. Wat leverde het op in beleid en qua financiën, want er zitten wel grote bezuinigingen aan te komen. En duidelijk meer taken van rijkswege voor de gemeenten die door kleine gemeenten niet meer op te brengen zijn. Twijfels waren er of dat met vier samenwerkende gemeenten wel zou kunnen. “Maar we laten het ons graag

voorrekenen”, was zo’n beetje de mening van velen. Sommige vragenstellers waren ontevreden over de voorlichting die tot nu toe aan het publiek was gegeven. En dat was nu juist een van de belangrijkste redenen om massaal op deze avond af te komen. Meer kennis, meer inhoudelijke informatie en meer duidelijkheid over consequenties. Diverse onderzoeken hadden al het een en ander aangetoond, maar waren nog niet door iedereen geaccepteerd. Jaap Bams van Plaatselijk Belang Stiens onderstreepte nog eens dat Leeuwarden heel goed op zijn dorpen past. Het tijdpad is in dezen voor Leeuwarden belangrijker dan voor Leeuwarderadeel. In 2014 komt een deel van Boarnsterhim bij Leeuwarden en als de samenwerking met de Middelseegemeenten doorgaat, dan zou er in 2020 wel eens een nieuwe fusie noodzakelijk kunnen zijn. Maar de aanwezigen vroegen zich af of dat dan niet beter direct kon? Er waren heel veel vragen die op 20 september hopelijk afdoende beantwoord worden, zodat ook de politiek zijn besluit kan onderbouwen. Vragen over de bestuurbaarheid van vier gemeenten en de besluitvaardigheid, over de dienstverlening, over cultuurverschillen, over voorzieningen in de dorpen, over de voordelen van beide opties, over de financiële consequenties, enz. enz. Het bleek duidelijk dat het de burgers en de politiek ontbreekt aan duidelijke informatie. Dat is ook een reden voor de besluiteloosheid en de tweespalt. Gunstig is dat duidelijk blijkt dat de herindeling leeft bij de bevolking. Nu is het aan de politiek om te luisteren naar de bevolking. Maar besluiten nemen op grond van onvoldoende informatie kan alleen maar leiden tot onvrede. Wordt vervolgd op maandag 20 september in De Smalle Brug ◆

Stienser Omroeper

5


Ingezonden PVDA SCHREEF ZELF SCENARIO OVER UITTREDING COLLEGE. Doordat de PvdA het geduld niet op kon brengen om de afspraken na te komen, die tussen de Middelseegemeenten zijn gemaakt, heeft zij een enorm risico genomen. De gehele gemeenteraad heeft in 2007 besloten het samenwerkingsverband Middelsee een kans te geven, in ieder geval tot en met 2012. Dan zullen de vier gemeenten, met elkaar en met de inwoners, evalueren of doorgaan met Middelsee zinvol is en in welke vorm dat dan eventueel zou kunnen. Deze afspraak, het samenwerkingsverband Middelsee een kans geven en evaluatie in 2012, is in juni van dit jaar wederom door de coalitie bevestigd. Dat de PvdA dan een politieke actie in nauwe samenwerking organiseert met oppositie partij VVD gaat buiten alle afspraken om. Bovendien heeft de PvdA deze actie ondernomen zonder ook maar enig signaal af te geven aan haar coalitie partners FNP en CDA, laat staan hun te vragen deel te nemen. Kortom: heel onfatsoenlijk en oncollegiaal, met andere woorden de PvdA is vreemd gegaan en heeft met deze wijze van handelen onze gemeente in diskrediet gebracht tegenover de omringende gemeenten. In de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de PvdA nog een keer blijk gegeven dat zij geen rekening houdt met andere meningen en er van uit gaat dat wat zij zelf bedenkt het beste voor iedereen is. Hoe kun je anders de eigen wethouder – als rechtgeaarde socialiste – willen neerzetten als partijloos? Hoe harteloos kun je zijn? Denkt de PvdA fractie nu werkelijk dat zij dan geen invloed meer zou hebben op een in naam partijloze wethouder? Hoe gemakkelijk is dat gedacht………… Ja, iedereen vindt het jammer dat Gelly Visser vanwege formele regelgeving het veld moest ruimen. Zij zelf is echter nuchter genoeg om – weliswaar met pijn in het hart – dat gevolg te aanvaarden. De eerder en overige gemaakte afspraken worden vastgelegd in het nieuwe collegeprogramma. Om deze afspraken recht te doen, zal het nieuwe college van GBL, FNP en CDA, wat deze week aantreedt, echt werk maken van de samenwerking Middelseegemeenten. De inwoners van onze gemeente hoeven zich wat dat aangaat geen zorgen te maken over drastische koerswijzigingen ◆ FNP fractie Leeuwarderadeel Folkert Dykstra, Jan-Willem Tuininga, Harm Hansma

Gezellig shoppen in Stiens

EODD ruimt 500ponder op vliegbasis Leeuwarden

Nazomerfair op De Foarikker in Britsum

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) brengt aankomende vrijdag 10 september een 500 pond bom van Engelse makelij uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing op het terrein van de vliegbasis Leeuwarden.

Basisschool De Foarikker in Britsum organiseert op woensdag 22 september om 16.00 uur op het schoolplein een Nazomerfair.

De bom is gevonden tijdens voorbereidend bodemonderzoek voor grondwerkzaamheden op de vliegbasis. Het betreft een zogenaamde Engelse 500-ponder. Op de vliegbasis Leeuwarden worden nog regelmatig (delen van) explosieven gevonden, het voormalige Duitse vliegveld is in de Tweede Wereldoorlog veelvuldig gebombardeerd. De EODD gaat de bom vrijdag 10 september om 19:00 uur tot ontploffing brengen. De verwachting is dat er bij deze ontploffing een harde knal te horen zal zijn. De bom wordt ter plaatse tot ontploffing gebracht omdat het explosief instabiel is. Transporteren en elders detoneren van de bom brengt meer risico met zich mee. Het is niet nodig om omwonenden van de vliegbasis te evacueren. Aangrenzende percelen worden door de gemeente Leeuwarderadeel geïnformeerd. De weg van Leeuwarden naar Stiens wordt tijdens de detonatie vanaf 18.45 uur tijdelijk afgesloten. Hiermee wordt voorkomen dat automobilisten en dieren mogelijk schrikken tijdens de detonatie. De weg wordt weer geopend nadat de EODD het sein veilig heeft gegeven ◆

Gevonden knuffel Gevonden op 7 sept bij de hoek Gysbertjabixstrjitte/ Huismansstrjitte een knuffel. De knuffel is een wit konijntje met groene details en een groen doekje in zijn hand (merk Anna Club) Tel nr 058-2573750 ◆

De kinderen beginnen deze middag met een sponsorloop. Basisschool De Foarikker heeft altijd goede doelen gesteund in kansarme landen. Dit hebben we altijd met heel veel plezier en inzet gedaan. Deze keer is echter onze school zelf het goede doel. Wij willen heel graag een muziekinstallatie voor de school en daar zetten onze kinderen zich voor in. Na de sponsorloop is er gelegenheid om op het schoolplein een hapje en drankje te nuttigen. Er is een culinairplein waar verschillende hapjes en drankjes, ijsco’s voor een klein bedrag aan u worden aangeboden. Ook zijn er verschillende activiteiten voor groot en klein. Er is een vrijmarkt, verschillende kraampjes en voor de kinderen raadspelletjes en een grabbelton.Tot ziens op 22 september! ◆

Vrijdag 17 september te gast in het Relax Radiocafè: Justerjûn Justerjûn maakt melodieuze pop/rock. Met pakkende liedjes is het Friese viertal met een verrassende opmars bezig. De band bestond oorsprokelijk uit Sjaak (zang) en Victor (gitaar) en het duo bracht in 2009 hun eerste single cd Frijheid uit. Deze single werd goed ontvangen en is meerdere malen te horen geweest op o.a. Omrop Fryslân. Met het oog op live optredens zijn eind 2009 Gerben (bas) en Klaas (drums) gevraagd om de band te komen versterken. Dit gaf een nieuwe impuls aan de muziek en in 2010 resulteerde dit in verschillende (radio) optredens. Met de in augustus 2010 uitgebrachte single cd Nijewei brengt. Justerjûn een nieuw fris geluid binnen de Friese popmuziek. Justerjûn is: Sjaak Veenstra (zang) : Zanger bij de coverband Traxion en voorheen zanger in de Lawei huisband. Victor John (gitaar): Voorheen gitarist bij Baglady en Eye refuse. Gerben Zijstra (bas): Voorheen gitarist bij Otherwise. Klaas de Jong (drums/zang): Voorheen drummer bij de coverband Liquid Generation. www.justerjoen.nl en justerjoen.hyves.nl Info en/of boekingen: info@justerjoen.nl Tel: 06 1111 4553 Het Relax Radiocafè begint om 20.00 – 24.00. Luisteren ether: 105.3 / 96.1 kabel en via www.radiomiddelse.nl of kom gezellig langs aan de Wythústerwei 4 Stiens ◆

Filmhuis Stiens ‘De Gelukkige Huisvrouw’

Kinderkledingbeurs Westeinde

Stiens. Maandag 20 september a.s. om 20.00 uur vertoont het Filmhuis Stiens in Cultureel Centrum “De Skalm” de film “De gelukkige Huisvrouw” (2010) met Waldemar Torenstra en Carice van Houten, een ontroerend, aangrijpend maar vooral ook geestige film over de universele thema´s als geboorte, dood en moederschap.

Op zaterdag 9 oktober van 1012 uur is er een winterkinderkleding beurs (maat 50-176, speelgoed en baby- en kinderartikelen) in de wijk Westeinde. Deze vind plaats op dagcentrum Middelséhiem (E. Folkertsmawei 7, Leeuwarden).

De film vertelt, naar een boek van Heleen van Royen en geregisseerd door Antoinette Beumer, het verhaal van Lea Meyer. Lea is een stralende jonge vrouw en is gelukkig. Haar man Harry adoreert haar, brengt het geld met bakken binnen en is, net als Lea zelf, dol op seks. Met andere woorden: haar leven is perfect totdat Harry zegt dat hij een kind wil. De bevalling van Harry Junior verloopt bepaald niet vlekkeloos. Lea’s onverslaanbare humor en optimisme leggen het af tegen het natuurgeweld. Terwijl Harry een intens gelukkige vader is, voelt Lea geen enkele band met de baby. Ze krijgt waanvoorstellingen, zakt weg in psychose en wordt verplicht opgenomen. Aanvankelijk steekt ze de draak met de psychiater, de therapie en met ‘de gekken’ om haar heen. Maar gaandeweg ontdekt ze dat haar medepatiënten mensen zijn met hele herkenbare angsten en dat er een hoop onverwerkt verdriet schuilt. Eenmaal thuis lukt het haar niet de draad weer op te pikken; ze past niet meer in haar oude leven en zal moeten afrekenen met het verleden voordat ze Een Gelukkige Huisvrouw kan worden. Kijkwijzer: 12 jaar e.o. ◆ Stienser Omroeper

6

Middelséhiem is een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking die daar van 9-16 uur dagbesteding krijgen. Dit gaat om zowel arbeidsmatig werk (slopen, montage, mailing) als belevingsgerichte activiteiten (snoezelen, fietsen enz). Deze beurs wordt 2x per jaar georganiseerd en van de opbrengst worden spullen voor het dagcentrum gekocht. De opbrengst van de vorige beurs is gebruikt om de nieuw aangelegde belevingstuin aan te kleden met een bankje, een schommelstoel en mooie bloembakken. Voor wie meer info wil of zich wil aanmelden mail dan naar s.postma@talant.nl Dus kom gezellig langs op 9 oktober, alleen of met uw vriendin of buurvrouw! ◆


Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak!

Nieuw in Stiens

Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens

Bootcamp

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Gastouders gezocht Bent u een leuke enthousiast iemand, die graag (meer) kinderen wil gaan opvangen en/of met kinderen wilt gaan werken! Dan is gastouderschap misschien iets voor u!

Rennen door het bos, tijgeren in het gras of hangen aan een boom. Bootcamp is een uitdagende buitentraining voor zowel de beginnende als gevorderde sporter.

• U bent in het bezit van een MBO­2 diploma helpende Zorg en Welzijn • of heeft u een gelijkwaardig diploma, meld u zich dan nu aan! Gastouderbureau Annegre is een erkend en geregistreerd Gastouderbureau dat bemiddelt tussen vraag­ en gastouders voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Gastouderbureau Annegre heeft hoge vergoedingen en services voor de gastouders en aantrekkelijke tarieven voor de ouders.

Mocht u meer willen weten of interesse hebben, neem dan gerust contact met ons op. Met veel enthousiasme en zorg gaan wij voor u aan de slag!

Start: dinsdag 21 september 19.30 uur Voor opgave en info: Sportcentrum FreeMotion De Boskrâne 3, Stiens. Tel: 058 2574713

Gastouderbureau Annegré, Tel.: 058­8441843 / 06­45460634 • Email: info@gob­annegre.nl

www.freemotionstiens.nl

Het najaar is begonnen!

De nieuwe collectie is binnen o.a. PME, Vanguard, Camel, New Zealand Auckland, State of Art, Meyer, Carl Gross

Nu ook winterjassen van RESQ

hoe stra M A N N E N M O D E

Langebuorren 45

9051 BE Stiens

058-2572005

w w w . h o e k s t r a m a n n e n m o d e . n l

www.stienseromroeper.nl www.jemanicleaning.nl

Reinigers van glas gevels en gebouwen Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

Stienser Omroeper

7


Want de nieuwe Collectie komt Er aan.

a Norma

0 l ¼ 155

150,00 1 ¼ u N

NU BRIL MET

ONTSPIEGELDE EN GEHARDE GLAZEN

VAN :189

:99 VOOR

Stiens, It Achterbosk 1, Tel. (058) 257 21 12 Vraag naar de voorwaarden.

5,00 al ¼ 99 Norma

50,00 Nu ¼ 7

5,00 al 304 Norma

0

795,0 Nu ¼ 1

*Dressoir Massief eiken 2 deurs en 2 laden

1550 nu 1095,00

*Kast Massief eiken 150x150

1885 nu 1295,00

*Tv Dressoir 2 deuren 150 breed

813 nu

575,00

*Eetkamerstoel Leer met 415 nu Rvs Swing poot HVS

315,00

*Fauteuil smal kleur zwart 595 nu

395,00

*Bijzet Fauteuil ijzersterke 375 nu stof

195,00

* 2 1/2 zits bank leder creme

1295 nu 895,00

Seerob 7a, STIENS, tel. (058) 2574111, Hoge Eggenweg 1, NES (AMELAND) tel. (0519) 542426 , Info@bronsnijder.nl www.bronsnijder.nl Openingstijden: Stiens di-vrij 10.00-18.00, zat 10.00-17.00, do. koopavond, Nes di, do, vrij 9.00-18.00 wo 10.00-18.00, zat 10.00-16.00

VKRHE\QO

*HOGLJRSGHKHOHFROOHFWLHYDQ6KRHE\6WLHQV PXYUHHGVDIJHSULMVGHDUWLNHOHQ HQXLWVOXLWHQGRSYHUWRRQRIELMDDQYUDDJYDQHHQ6KRHE\6DYHUV&DUG    1RJJHHQ6DYHUV&DUG"9UDDJHUQDDULQGHZLQNHO,QIROLMQ  

H[F OXVLHI 

SHOE SHOEBY EBY IIS S JJARIG A AR RIG

8,712',*,1*9225 )$6+,21$%/()((67-( 6KRHE\LQ6WLHQVEHVWDDW-$$5(QGDWYLHUHQZHVDPHQ PHWMRX9DQZRHQVGDJWP]DWHUGDJVHSWHPEHU RQWYDQJMH.257,1* RSGHKHOHFROOHFWLH 6((<28$76+2(%< &ORWKHVIRUZRPHQPHQDQGNLGV

SPECIAA SPECIAAL AL VOOR V OOR O KI KIDS IDS 23=$7(5'$* 6(37(0%(5,6(59$1 727 885((1%$//211(1 &/2:1$$1:(=,* 9225'(.,'6

Stienser Omroeper

8

/$1*(%8255(1 67,(16

) 14 &+,0' 06#2+,6.# /+0# #6/' 7$' .5 $1 :524 +0)5 # 72 +0)<109'4 +0)  

OPRUIMING SHOWROOMMODELLEN


Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding! HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR P ARTICULIEREN, A BEDRIJVEN, B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z PARTICULIEREN, EN WONINGBOU UWVERENIGINGEN! WONINGBOUWVERENIGINGEN! HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D VAKWERK V AKWERK OP HET GEBIED VAN: A VA VA AN: COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, INSTALLA ATIE T S, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T CV CV-KETEL V-KETEL VER VERVANGING, RVA ANGIN NG, HUUR EN LEASE, EIGEN 24-UURS SER SERVICEDIENST, RVICEDIEN V NST T, VER VERWARRWA ARMING, RADIATOREN, RADIA AT TOREN, VLOER VLOERVERWARMING, RVER V RWA AR RMING, KOELING, VENTILATIE, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECH HNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T SANIT SANITAIR, AIR, DUURZAM DUURZAME ME ENERGIE TOEPASSINGEN, TOEP PASSINGEN, A ZONNEBOILERS, ZO ZONNEONNESTROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN. SUBSIDIE-AANVRAGEN N.

Uw Partner voor Automatisering Computers - Notebooks - Randapparatuur - Reparatie & Onderhoud

ENGELSESTRAAT 50A LEEUWARDEN

Technisch T echnisch Installatiebedr e Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

Telefoon Te elefoon (058) ( 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 N NH H BRITSUM

www www.haijma.nl w.hai . ijma.nl info@haijma.nl

T (058) 213 40 50 F (058) 213 00 64 E INFO@CS2000.NL

WWW.CS2000.NL

Voetverzorger Pedicure G. Smit Ungastins 53 Stiens 058-2574047 Behandeling volgens afspraak

gediplomeerd voetverzorger, aantekening diabetische voet, Lid ProVoet

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL ? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

Jensma Auto’s b.v. Volgetankt! De vakantie heeft ons goed gedaan. Uitgerust kunnen wij er weer vól tegen aan. Gun uw auto óók zo’n ‘bijtankbeurt’. Door ons Bosch Car Serviceteam.

Jensma’s Auto’s is dé specialist voor Volkswagen, Audi, Seat en Skoda in Sint Annaparochie en wijde omgeving.

Want als geen ander weten wij hoe we uw auto na weken van klimmen, trekken en extreme weersomstandigheden weer in topconditie moeten brengen.

Maak online een afspraak via www.jensma.nl of bel (058) 40 11 01 Van Burmaniastraat 2 9076 AL Sint Annaparochie

Telefoonnummer: 0518-401101 Faxnummer: 0518-402395

Toch liever een ander merk? Geen nood! Of het nu om een s splinternieuwe auto of s een kwaliteitsoccasion gaat van welk merk dan ook, bij ons stapt u nooit vergeefs binnen.

s2EPARATIE/NDERHOUD - APK-keuring - Airco service - Lease auto onderhoud > Onderhoud 2EMMENSERVICE 2EPARATIE - Storingsdiagnose - Auto zoekservice

E-mailadres info@jensma.nl Internetadres: www.jensma.nl

Zoekt u goede opvang voor uw kind?

Dan verzorgen wij dit graag voor u Bent u op zoek naar huiselijke, kleinschalige en flexibele opvang voor uw kind(eren) en hecht u veel waarde aan individuele aan­ dacht, kwaliteit en professionaliteit, meldt u zich dan aan voor kinderopvang via ons erkend gastouderbureau.

Diverse professionele en gediplomeerde gastouders in de regio hebben nog enkele plaatsen vrij voor de opvang van uw kind(eren). Heeft u nu nog geen opvang voor uw kinderen of bent u op zoek naar een gastouder. Dan zijn wij graag bereid u te helpen bij het vinden van een geschikte en gediplomeerde gastouder, die bij ons is aangesloten. Gastouderbureau Annegre hanteert aantrekkelijke tarieven! U betaald lage bemiddelingskosten en de gastouder ontvangt een hoge vergoeding voor haar werkzaamheden. Tevens heeft u recht op een tegemoetkoming kosten kinderopvang van uit de overheid.

Mocht u meer willen weten of interesse hebben, neem dan gerust contact met ons op. Met veel enthousiasme en zorg gaan wij voor u aan de slag! Gastouderbureau Annegré, Tel.: 058­8441843 / 06­45460634 • Email: info@gob­annegre.nl Stienser Omroeper

9


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Maandag 13 september korfbal (sportveld, Hijum)

19.30 u. MNenW b1 Veenwouden b2

MET

TOPKEEPER EN STERKE SELECTIE

AVANTI weer van start in TOPdivisie

Vrijdag 17 september zaalvoetbal (It Gryn, Stiens)

20.10 u. Avanti 3- LSC 1 korfbal (sportveld, Hijum)

19.00 u. MNenW b1 Pallas’08 b2

Zaterdag 17 september korfbal (sportveld, Britsum)

10.00 u. CSL e2 - Sparta 9W) e1 10.30 u. CSL a1 - Drachten a1 11.00 u. CSL f2 - Olympia (T) f1 11.00 u. CSL e1 - TFS e1 12.30 u. CSL 4 - MNenW 2 14.00 u. CSL 2 - GKV (G) 2 15.30 u. CSL 1 - Heerenveen 1 17.00 u. CSL 3 - Leeuwarden 2 voetbal (sportpark it Gryn) 09.00 u. Stiens D4 - Be quick Dokkum D4 09.00 u. Stiens F3 - Wardy F1 09.00 u. Stiens F6 - L’warder Zwaluwen F5 09.00 u. Stiens F7 - Beetgum F2 09.00 u. Stiens f8 - Rood geel f3 09.00 u. Stiens MP1 (H) - Stiens MP2 (H) 10.15 u. Stiens E2 - VC Trynwalden E1 10.15 u. Stiens e4 - Sparta’59 e2 10.15 u. Stiens E5 - Ternaard E2 10.30 u. Stiens C1 Zwaagwesteinde C1 10.30 u. Stiens D2 - Frisia D7 11.30 u. Stiens C2 - L’warden C2 12.00 u. Stiens B2 - Harkemase Boys B1 12.30 u. Stiens 3 - Rijperkerk 2 14.30 u. Stiens 4 - BCV 5 14.30 u. Stiens a2 sc Berlikum A1 15.00 u. Stiens da1 - St. Anna

Zondag 19 september

Voor het eerst in de Topdivisie bij de top-12 van Nederland werd vorig seizoen een achtste plaats behaald en miste het tweede team maar net promotie naar de Eredivisie. In de Topdivisie werd vaak maar net verloren. En vaak door kleine verschillen. Daar heeft de selectie veel van geleerd en daar was het eerste jaar ook voor bedoeld.

voetbal (sportpark it Gryn) 10.00 u. Stiens 4 - Frisia 7 Voor het nieuwe seizoen 201011.00 u. Stiens 3 - sc Flamingo 3 2011 wil AVANTI wat hoger ein14.00 u. Stiens 1- Akkrum 1 digen en dus is de selectie op die

ambities aangepast. Vertrokken zijn: Sietse van der Heide, Simon Smink en Redmer Jorna (kiezen voor het veld), Noël Kailola (Leekster Eagles), Boeke Terpstra (lager team), Jordy Balsala (ZVVH), Armando Pattiapon en Sieger Swart (gestopt). Nieuwe spelers vinden we in de keepers Arjan Heerland (Hovocubo, met 65 interlands op zijn naam), Kuwaan Mustafa (van Futsal Cambuur) en Bert Dijkman (van De Herauten). De nieuwe veldspelers Wasim el Baroudi, Mo Bouraarassi, Handrit Hoxhaj en

Yoshua St Juste komen van Leekster Eagles, Dhirin Sewgobind en Mourad Azarzar van Friesland en Etienne Harreman van Futsal Cambuur. Deze nieuwe spelers vormen met Majid en Miloud Allaui, Fouad-, Mohamed- en Samad Faraouni, Wilco de Haan, Tim Hof, Harke Kalfsbeek, Lennaert Lingsma, Johannes Schifferling en Freddie van der Velde de complete selectie voor het eerste en tweede team. Volgens hoofdtrainer Anand Jagdewsing moet de doelstelling

een plaats bij de eerste vier zijn. Dat zou play-offs betekenen en dat zou geweldig zijn. Daarnaast is het de doelstelling om met het tweede team naar de Eredivisie te promoveren. De eerste thuiswedstrijd van het vlaggeschip is 24 september a.s.. Het zou mooi zijn dat zoals eerdere seizoenen de club dan vele toeschouwers kan verwelkomen! We zullen zien wat het seizoen brengt. In mei 2011 weten we het weer! Tussentijds bericht AVANTI regelmatig in de Stienser Omroeper ◆

S.C. Stiens presenteert zich! Op de braderie van 4 september was S.C. Stiens prominent aanwezig. Er was een prachtige stand ingericht, waarin ook de nieuwe tenues van de zaterdag- en zondagsenioren werden gepresenteerd! De nieuwe tenuesponsoren voor de senioren zijn: Makelaardij Hoekstra, Bijland Bouw, De Kern, KiKa, MF Uitzendbureau / Talos, Eurotruss, Kalsbeek autoschade, Club Noa, Muta sport, Albert Heijn, Vortex Consultancy en De Smalle Brug. Wij zijn de sponsoren erg dankbaar voor hun steun! Naast de kleurrijke stand kon iedere bezoeker zijn schotkracht meten. De winnaars zijn: -t/m 5 jaar: Thijs de Blauw (37 km/uur) -6 t/m 11 jaar: Maarten Klijnsma (81 km/uur) -12 t/m 16 jaar: Fedde Akkerman (84 km/uur) -17 jaar en ouder: Peter Jansen Klomp (105 km/uur) Alle winnaars ontvangen een prachtige voetbal! Ook was er samen met andere sportverenigingen een prachtig (opblaasbaar) sportveld, waarin de jeugd hun talenten kon laten zien. Meer weten over S.C. Stiens? Kijk op www.scstiens.nl of mail naar info@scstiens.nl ◆

Foto’s aanleveren op minsten 1MB en mailen naar stienseromroeper@planet.nl Stienser Omroeper

10


ZV Middelsé deelde prijzen uit op de braderie! Zaterdag 4 september jl. was de braderie weer in Stiens. Het was, mede door het weer en de goede organisatie, weer een groot feest. Ook ZV Middelsé stond er dit jaar weer met een standje.

SEPTEMBER

Feest, tennisvereniging Stiens 40 jaar Dit jaar bestaat tennisvereniging Stiens 40 jaar. Reden voor een feestje! Op zaterdag 25 september willen wij dit jubileum graag op een sportieve, ontspannen en feestelijke manier vieren met junior-, seniorleden, hun kinderen, oud leden en sponsors. Voor het sportieve aspect kan er meegedaan worden met het

Kevin Jordi Hiemstra door Afke Hijlkema gekroond Zondag 6 september werd er in Wytgaard voor de pupillenmeisjes en de pupillenjongens al weer de laatste KNKB-wedstrijd van dit jaar gehouden. De slotwedstrijd is altijd een feestelijk gebeuren waarbij de jeugd op een onspannen en ludieke wijze een punt zet achter het kaatsseizoen.

De vrijwilligers hebben vele jongeren en volwassenen enthousiast weten te maken voor het zwemmen en waterpolo. Behalve dat de stand een kijkje bood in de zwemsport kon er ook een spel gespeeld worden. Voor slechts 50 cent konden de bezoekers een zwemtas wegen. In de zwemtas zat een duikbril, een zwembroek, een handdoek, enz. Kortom allemaal benodigdheden voor het zwemmen. Diegene die het dichtst bij het werkelijke gewicht zat kon leuke prijzen winnen. Het goede gewicht was 2528 gram. De eerste prijswinnaar is de familie Lolkema uit Stiens. Zij winnen een cheque waarmee ze een heel seizoen gratis kunnen trainen bij ZV Middelsé. Mevr. Hiemstra (Leeuwarden) won met haar tweede plaats een buitenlantaarn en mevrouw Bergsma (Hallum) won een mooie duikbril. Voor meer informatie over het weegspel en de vereniging zelf kunt u de site bezoeken: www.zvmiddelse.nl ◆

ZATERDAG 25

KAATSEN

ouder en kind toernooi en daarna is er een tennisclinic voor seniorleden. Aan de ontspanning is ook gedacht, voor de kinderen hebben we bijvoorbeeld een speurtocht, spelletjes, springkussen en heerlijke hotdogs met een ijsje toe. Voor een feestelijke avond hebben we een lekker warm en koud buffet en een super (dans) feest met muziek en diverse activiteiten.

Tijdens deze wedstrijd wordt ook de balans opgemaakt voor het individuele kaatsklassement. Een kaatser die meedoet bij een KNKB wedstrijdkan namelijk punten toegekend krijgen. Zo wordt er bij een overwinning 3 punten vergeven, voor een tweede prijs 2 punten en voor een derde prijs 1 punt. Om de klassementsprijzen uit te reiken wordt er altijd een ‘Mystery guest’ uitgenodigd. Dit jaar was de TC erin gelaagd niemand minder dan 11-voudig PC winnaar Afke Hijlkema te “contracteren”. Bij de pupillenjongens was het de voor KC de Boer uitkomende Kevin Jordi Hiemstra uit Stiens die door haar tot klassementswinnaar werd gekroond. Kevin Jordi had dit jaar een super seizoen en behaalde bij de 18 wedstrijden 11 keer de eerste prijs, 1 keer de tweede prijs en 2 keer een derde prijs. Dat was goed voor 37 punten. Er was een tweede prijs voor Nick Leistra uit Tzummarum met een totaal van 24 punten. De derde prijs ging naar Klaas Pier Folkertsma uit Wons met 18 punten. Bij de pupillenmeisjes ging de eerst prijs naar Louise Krol uit Ee, tweede werd hier Sjanet Wijnia uit Wommels en derde Martzen Deinum ook uit Wommels ◆

Hierbij nodigen wij iedereen (jeugd, senioren, oud leden en sponsors) uit om zaterdag 25 september deze leuke middag en een gezellige avond samen te beleven. Het inschrijfformulier kunt u vinden op onze website www.tvstiens.nl. Deze graag z.s.m. retour naar het secretariaat, secretariaat@tvstiens.nl ◆

DTD begint met een remise De eerste ouverture voor DTD is de derde klas zit er al weer op. Thuis moest er worden afgetrapt tegen Geel Wit van Ameland. Deze ploeg wordt getraind door Henk Hoekstra van Stiens. Steffen Hansma die twee seizoenen terug aantrad als trainer van

DTD startte met de groen gele formatie toen in de vijfde klas. Twee seizoenen verder en de derde klas is bereikt. Een prima moyenne en nu proberen om een vaste derde klasser te blijven. Geel Wit al jaren derde en soms tweede klas voetbal voor de eilandbewoners. Vorig seizoen slecht gepresteerd maar ook voor

hen nu nieuwe kansen op een mooie klassering. DTD begon wat aftastend maar kende geen angst voor dit geroutineerd team. Voetballend waren ze zeker de meerdere van Geel Wit. Achterin hadden beide teams het erg goed staan. Aangezien DTD aanvallend meer bracht kwamen daar dan ook enkele kansen. In de counter was Geel Wit toch niet ongevaarlijk maar de verdediging van DTD bleef hen de baas. De ruststand werd een 0 – 0 maar de wedstrijd was zeker het bekijken meer dan waard. Na de pauze nog steeds twee vrijwel gelijkwaardige ploegen. DTD voetbalde gemakkelijker maar wilde zeker in de eerste wedstrijd niet met lege handen komen te staan. Dan is Steffen Hansma de eerste die met een tactische wissel komt en alsnog de volle buit wil binnen halen. Daarin slaagde de oefenmeester bijna. DTD werd gevaarlijker en kwam nu regelmatig door tot in de zestien. Tot tweemaal toe een opgelegde kans maar het geluk zat ook niet mee. Het tempo was vrij hoog, voor scheidsrechter Kooistra uit Stiens zeker goed voor zijn de conditie. Hij gaf nog een zevental gele kaarten en dat hadden er ook wel een paar minder mogen zijn. Aan de spoorkant komt DTD nog een keer goed weg bij een messcherpe counter. Na exact negentig minuten stond het scorebord nog op 0 - 0. Een attractieve wedstrijd waarin DTD recht had op meer maar dan moet je wel doelpunten maken ◆

Start to Run, een begrip! Vanaf zaterdag 11 september biedt de Atletiekunie weer een nieuwe serie Start To Run trainingen aan. Altijd al eens willen beginnen met hardlopen maar het is er nooit van gekomen? Vanaf 11 september krijgen beginnende lopers zes zaterdagen van 9.30- ca. 11.00 uur looptraining onder deskundige begeleiding. Ook krijgen deelnemers doordeweeks huiswerk mee. Iedere training is er ruimte voor theorie-items zoals gezonde voeding, juiste kleding en goed schoeisel. Iedereen ontvangt een functioneel hardloopshirt en een goodie-bag vol leuke materialen. De cursus wordt afgesloten met een testloop. Start to Run is al jaren dé manier voor beginnende lopers om daadwerkelijk de stap richting loopsport te zetten. Op laagdrempelige manier maakt de sporter kennis met het lopen in zijn eigen omgeving. En dat alles begeleid door deskundige trainers. Start to Run heeft een groot aantal voordelen. De belangrijkste op een rij: •Meer energie•Groter zelfvertrouwen•Afvallen•Betere gezondheid•Sociale contacten. De trainingen starten vanaf sportcomplex Britsenburgh te Britsum of sportcomplex de Koekoek te Berlikum. Voor meer informatie en opgave : www.starttorun.nl ◆ Stienser Omroeper

11


Fittesten voor inwoners Middelsee Gemeenten Het breedtesportproject GO-4 Sport organiseert binnenkort twee fittesten, die ontwikkeld zijn door de Rijksuniversiteit Groningen. De ene fittest is ontwikkeld voor personen in de leeftijd van 55 tot 70 jaar, terwijl de andere fittest speciaal ontwikkeld is voor personen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking. Dit jaar worden inwoners uit de gemeenten het Bildt en Ferwerderadiel uitgenodigd om aan de fittest voor personen van 55 tot 70 jaar deel te nemen. Aan de andere fittest kunnen inwoners uit alle Middelsee Gemeenten met een chronische aandoening of lichamelijke beperking deelnemen. De fittesten zijn met name bedoeld voor personen die (te) weinig bewegen en bestaan dan ook uit een aantal eenvoudige testonderdelen, die voor iedereen prima uit te voeren zijn. Na afloop van de fittest worden de resultaten in een één-op-één gesprek besproken en krijgt u advies over de mogelijkheden die er voor u zijn om (meer) te bewegen. De aanwezige arts zorgt indien nodig voor medische begeleiding. Voor of na de fittest kunt u bovendien gratis baantjes trekken in zwembad It Gryn, uw bloedsuiker laten controleren en uw gehoor laten testen. Beide fittesten worden gehouden op vrijdag 29 oktober van 10.00 tot 18.00 uur op sportcomplex It Gryn in Stiens. Deze fittesten worden georganiseerd in samenwerking met de provinciale sportraad Sport Fryslân, Stichting Welzijn Ouderen, Thuiszorg Het Friese Land en Beter Horen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met GO-4 Sport (tel. 0518-418891) of een e-mail sturen naar go4sport@ferwerderadiel.nl ◆

Veel deelnemers bij Ee-loop Britsum Woensdag 1 september organiseerde de SV Friesland al weer een loopevenement, nu was dit de EE-loop in Britsum. Maandagavond was men actief in Ten Boer met 229 deelnemers aan de start, dinsdag organiseerde men de laatste Brinkloop in Diever met 100 deelnemers en woensdag was de Ee-loop en daar kwamen 210 deelnemers aan de start. Met ideaal weer om te hardlopen gingen de lopers van start vanaf sportpark Britsenburch in Britsum. Vorig jaar was er een nieuw parkoers bedacht en dat viel zo in de smaak dat er nu 60 lopers meer aan de start kwamen. Een route door het weidelandschap langs de Ee over 5-10-15 km. De meesten kozen voor de 10 km De loopgroepen van Arjen Visserman uit Stiens, Berlikum en Sneek waren goed vertegenwoordigd, maar ook die van Dokkum, en Leeuwarden waren goed vertegenwoordigd. Dit is koren op de molen van organisator Jan Kooistra. Er komen steeds meer lopen op de kalender maar als de loopgroepen maar mee gaan doen bij een loop in de buurt heeft de organisatie een prima deelname, de groep een gezellige loop en de trainers kunnen zien hoe hun pupillen het doen. Het was behoorlijk druk op sportcomplex Britsenburch, de korfbalvereniging had hun training en er waren twee wedstrijden. Toch was er ruimte voor de hardlopers om te verkleden en te douchen en in de kantinezaal was ruimte genoeg voor de inschrijvers. Het parkeren is altijd al een probleem dus zet men de auto’s in de woonwijken. Na 1½ uur waren die van de lopers al weer weg en waren er geen problemen geweest al was een bewoonster daar wel ongerust over. Om de 5 km was er verzorging, enkele geblesseerde lopers hadden die taak op zich genomen, Stienser Omroeper

12

dankbaar werk en fijn dat je dit voor collegalopers kunt doen. De route was duidelijk met kalkpijlen aangegeven en om de kilometer stond de afstand vermeld. Een goede service. Bij de finish stond de jury de gelopen tijden te noteren welke de andere dag op de site www.svfriesland.nl stonden. Na de finish had SV Friesland voor een tent gezorgd waar men bouillon, thee, vruchtensap en fruit kreeg aangeboden. De lopers waren dan ook heel tevreden voor wat ze voor een paar euro inschrijfgeld kregen aangeboden. UITSLAGEN EE-LOOP BRITSUM 01-09-2010 ORG. SV FRIESLAND 15 km mannen 1. Albert v.d Ziel Berlikum 55.28 2. Saco Hemstra Weidum 56.12 3. Harry Wiersma Blije 57.24 4. Jacob v.d.Leij Leeuwarden 58.51 5. Ahmad Ghelichani L’warden 1.00.30 6. Daan v.d.Geest Stiens 1.01.17 7. Mark Peereboom L’warden 1.01.35 8. Gerrit Duits Sneek 1.01.47 9. Otto de Boer L’warden 1.01.48 10. Dirk Muizer L’warden 1.02.38 15 km vrouwen. 1. Elles de Vries L’warden 1.08.13 2. Wilma Hemstra Weidum 1.17.10 3. Anke Peterson L’warden 1.20.49 10 km. mannen 1. Remco Bijlsma Cornjum 33.54 2. Jelle v.d.Velde Jellum 40.17 3. Klaas Stielstra Stiens 40.50 10 km vrouwen. 1. Marit Houtsma Ried 48.01 2. Regine Postma Groningen 48.08 3. Anita v.d.Wal Harlingen 48.13 5 km mannen 1. Franke Smidstra L’warden 17.46 2. Edward Helgenga Harlingen 19.47 3. Wiliam Teinstra Stiens 22.33 5 km Vrouwen 1. Marijke Terpstra Stiens 25.37 2. Anouk de Vries Franeker 25.51 3. Sandra Bijlsma Reduzum 26.53 ◆

FHC Tijgetjes stelen show tijdens braderie De jeugdleden van de Friese Handbal Combinatie en voetbalvereniging SC Stiens hebben op de afgelopen braderie laten zien hoe leuk het kan zijn om te sporten bij deze twee verenigingen. Midden op het centrale plein voor het gemeentehuis konden de bezoekers van de braderie zien hoe onze jeugdleden met veel plezier een paar demonstratietrainingen afwerkten. Voor de gelegenheid was er speciaal een opblaasbaar voetbalveld van 20 bij 10 meter geplaatst. Handbal mag dan tegenwoordig in de zaal worden gespeeld, onze jeugdleden toonden aan dat ze zich ook op de straatstenen prima weten te redden.

Jeugdtrainer Arnold van Oostrum verzorgde drie clinics voor de FHC. Hoe leuk de clinics met de D-, C- en B-jeugd ook waren, onze tijgetjes en mini’s stalen uiteraard de show. Onze jongste talenten in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar lieten in een uurtje tijd zien hoe leuk het is om spelenderwijs in aanraking te komen met de balsport handbal. Voor specifieke handbaltraining zijn ze uiteraard nog te jong, maar aan de hand van spelletjes zijn de kinderen lekker in beweging en leren ze in kleine stapjes de eerste handbaltechnieken. De FHC kijkt terug op een hele gezellige en zonnige braderie. We willen SC Stiens bedanken voor de leuke dag en wensen al hun teams veel succes in de competitie. Bent u na het zien van onze demotrainingen nieuwsgierig geworden naar onze vereniging? Kijk dan eens op onze website: www.friesehandbalcombinatie.nl ◆

De Bokma Leden Partij bij KC de Boer in Stiens UITSLAG

Heren A, 8 partuur is gewonnen door Jelmer Bylsma (koning) Hielke Felkers, Nico Woudwijk. 2e prijs ging naar Oege Hessel Faber, Egbert van der Mossel Heren B, 3 partuur is gewonnen door Piet Santema (koning), Gerald Weidgraaf, Andries Groenewoud. Dames d.e.l zowel A als B is gewonnen door Antje Hyma, Houkje Bokma (koningin) 2e prijs ging naar Ester Liemburg Symona de Boer, Bea Draaistra ◆

www.stienser omroeper.nl Uitslag postduivenvereniging Blije 4 september j.l. De duiven zijn gelost om 09.30 uur vanuit Hazeldonk (218 km) met een noordenwind. Er werden 166 duiven van 9 deelnemers ingekorfd. De eerste duif werd geconstateerd door Piet Hiemstra uit Stiens om 12.26.57 uur met een snelheid van 1184 m/min (71 km/h). Verdere uitslag: Hiemstra P.J. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 20 23 27 28 29 30 31 39 40 41 43 49 50 Hiemstra J. 12 18 25 26 35 48 53 54 Wal v/d G. 13 21 22 32 38 Hiemstra A. 14 37 55 Hiemstra D. 19 33 34 36 44 45 52 Wolbers.D 24 42 46 47 51 56 ◆


Een goede sportbeha vergroot plezier bij het sporten Als u gaat sporten is een goede beha geen overbodige luxe. Veel vrouwen ervaren pijn aan de borsten, nek en schouders tijdens het sporten. Niet verwonderlijk aangezien maar één op de vier vrouwen een geschikte sportbeha draagt. Tijdens het sporten is het heel belangrijk dat de borsten een goede ondersteuning krijgen.

Een gewone beha geeft deze ondersteuning niet waardoor de borsten ‘stuiteren’ en trekken tijdens het sporten. Dit geeft schade aan het weefsel van de borsten waardoor ze sneller en meer gaan hangen. Een goede sportbeha houdt de borsten stevig op hun plek en laat ze gecontroleerd mee bewegen met de bewegingen van het bovenlichaam. Dankzij de hi-tech stoffen

Coolmax, Dryfit en Tactel zijn sportbeha’s zeer comfortabel. Deze materialen zijn heel licht en voelen aan als een tweede huid. Speciaal ontwikkelde vezels zorgen ervoor dat de stof blijft ademen en dat transpiratievocht wordt afgevoerd naar de buitenzijde van de beha waardoor het lichaam droog blijft. Heel belangrijk bij de aanschaf van een sportbeha is de juiste

maat en pasvorm. Het is daarom belangrijk u goed te laten adviseren in een speciaalzaak. Mosselman Bodyfashion in Leeuwarden en Stiens is zo’n speciaalzaak. Ze hebben verschillende soorten professionele sportbeha’s in kleine en grote cupmaten. Vergroot ook uw sportplezier en stap binnen bij Mosselman Bodyfashion voor een persoonlijk advies ◆

Bericht van de buurtagent Postduivenvereniging Op Eigen Wjukken Stiens Het weekend van 5 September was voor sommige duivenliefhebbers weer een druk weekend er stonden dit deze week weer 2 vluchten op het programma de NPO vlucht voor jonge duiven van uit het Noord Franse Molincourt. Voor de liefhebbers van Friesland Noord meer dan 450 km. Tevens werd er gevlogen vanaf Hazeldonk een plaats bij de grensovergang naar Antwerpen dit was alweer de derde Natourvlucht. Het weer was voor onze duiven in Nederland prima vliegweer maar in midden België was er in de ochtend veel laaghangende bewolking, waardoor de vlucht van Molincourt pas om 10.30 uur kon worden gelost. Voor deze Molincourtvlucht was er in de Waadkant alleen belangstelling van de liefhebbers die hun jonge duiven nog in een goede vorm hadden. Veel hokken waar de jonge duiven niet zijn verduisterd heeft de rui van het verenpakket het voor deze vogels onmogelijk gemaakt om op deze lange afstandsvlucht goed te presteren. Maar binnen de Waadkant waren er twee liefhebbers die hun duiven voor deze vlucht in een geweldige vorm hadden. De comb. Drost Hemstra en Y. en H. Stielstra beide uit Holwerd waren in Noord West Friesland in de top te vinden. Drost Hemstra met 7 duiven bij de eerste 100 prijsduiven en Y.en H Stielstra met 5 ,voor beide een prima resultaat De derde natourvlucht werd deze week weer van een erg westelijk lossingsstation gevlogen en onder weersomstandigheden met oostelijke wind, waardoor de liefhebbers in de Waadkant weinig kans hebben op een goede uitslag in het grotere spelverband van Noord west Friesland (20 verenigingen). De duiven uit Hazeldonk werden om 9.30 uur gelost bij een noord oostenwind de eerste duiven haalden een snelheid van

1295 meter per minuut en hoorden thuis op het hok van liefhebber J.Bouma in Workum. De snelste duif in Op Eigen Wjukken Stiens was ook deze week weer voor Piet Boschma die net als vorige week ook nu weer een geweldig resultaat behaalde. Met 5 duiven bij de eerste 10 prijsduiven en een 1.2.en 3 de plaats doet deze liefhebber weer een gooi naar het kampioenschap Natour. Dat wij in West Friesland onder deze omstandigheden een westelijklossingstation en oostelijke wind geen enkel kans hebben blijkt wel uit de snelheid van de eerst duif van P.Boschma deze haalde een snelheid van 1108 meter per minuut (66 km) de eerste duif in Workum 77 Km. Maar deze week waren er een extra prijzen te verdienen,naast de 3 vaste vleesprijzen, werd er door Arie Mus uit Minnertsga 3 zak aardappelen aangeboden en waren er zo 3 prijzen meer beschikbaar zodat dat deze week er 6 liefhebbers met een prijs naar huis gingen. Ook deze week klokte Piet Boschma 20 van de 24 ingemande duiven in prijzen. Misschien iets voor Wie heeft ze beter. Uitslag Hazeldonk .P.Boschma 1.2.3.7.14.16.17.128.22.23.27.28.30. 31.32.41.43.55.57 . H.M Bootsman 4.9.10.11.12. 19. 20. 21.24.26.35.37.46.53.54. Comb Span Hoogland 6.29. M van Hiel 8.13.34.38. L Hamersma 15.36. John Logeman 25.56. B.O Suichies 33. Comb Wijbenga 39.40.45.47.50. 51.52. H.Meijer 42.44.48.49. Hazeldonk Waadkant 1.2.3.4.5 9.10 Hoehstra Ferwerda Ternaard 6 .8 .12 P.Boschma Stiens 7.P.Hiemstra Stiens H.M Bootsman Marrum 11 ◆

Bij de thuiskomst van de duiven van de wedvlucht is er altijd belangstelling van de 4 paarden die achter het duiven hok grazen. Deze staan bijna met hun kop op de klep waar de duiven vallen.

GESLOTEN.Het politiebureau te Stiens is al ruim een jaar gesloten. Toch komt het met regelmaat voor dat mensen voor de gesloten deuren staan. Mocht u toch in contact met de politie willen komen, dan kunt u bij alle politie bureaus in Friesland terecht. Vergeet u ook niet dat u via internet aangifte cq melding kan doen van verschillende feiten. Kijk hiervoor op www.politie.nl.

Shoeby in Stiens viert haar 1-jarig jubileum Op woensdag 15 september is het ongeveer 1 jaar geleden dat Shoeby haar deuren opende aan de Langebuorren 25 in Stiens. Theo en Jolanda grijpen deze gelegenheid aan om hun klanten eens extra in het zonnetje te zetten. En daarom laten zij hen van woensdag 15 t/m zaterdag 18 september profiteren van een spetterende voordeelactie. Speciaal voor de kids is er op zaterdag een ballonnenclown aanwezig!

BUURTAGENT: Wilt u een gesprek met de buurtagent van de gemeente Leeuwarderadeel, neem dan contact op via 0900-8844. In Stiens is er de mogelijkheid om het gesprek te voeren in de bibliotheek te Stiens. Een kantoor is daar voor vrij gemaakt. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN: Gevonden voorwerpen kunnen gebracht worden bij de balie van het Gemeentehuis te Stiens. Daar kan ook melding gedaan worden voor vermissing van voorwerpen/goederen. RIJBEWIJSEN/PASPOORTEN EN ID KAARTEN: Genoemde documenten hebt u in gebruik van de gemeente of rijk. U bent houder, dus geen eigenaar van de documenten. Bij aanvraag van een nieuw document zult u het verlopen document moeten inleveren. Kunt u dat niet dan moet u een boete betalen. Tevens bent u dan verplicht om aangifte te doen bij de politie. AANGIFTE: Gang van zaken; 1 u gaat naar afdeling bevolking voor de gegevens van het document. 2 U gaat naar een politiebureau en laat een proces verbaal van vermissing opmaken. 3. U gaat met het proces verbaal en de benodigde stukken naar afdeling bevolking van de gemeente voor het opmaken van het document. BUREAU SINT ANNAPAROCHIE: Het bureau in Sint Annaparochie is geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Hebt u vragen dan kunt u bellen naar 0900-8844, dag en nacht ◆

Startzondag 2010: Vol van hoop Op 19 september a.s. vieren wij als Protestantse Gemeente in Stiens Startzondag, met als thema: vol van hoop. Het gaat over hoe geloof een bron van hoop kan zijn en dat bij God nooit iets definitief verloren gaat. Dit thema zal worden uitgediept aan de hand van de Bijbelverhalen over het verloren schaap en het verloren kwartje. Speciaal voor deze zondag is een lied geschreven door Eppie Dam en speciaal voor Stiens op muziek gezet door Olchert Clevering. De bedoeling is dat de startzondag echt een gemeentedag wordt voor iedereen, met inspirerende diensten, muziek, ontmoeting, gesprek, spel: voor ieder wat wils. Wij beginnen met een gezamenlijke dienst, om 9:30 uur, in De Hege Stins. De Vitusstinscantorij zal meewerken aan deze dienst. Na de dienst is er koffie, thee ranja en start er een programma. Er is een vossenjacht voor de kinderen, op het kerkplein is er van alles te spelen voor jong en oud en er zijn workshops rondom gedichten en bibliodrama. Als die klaar zijn dan zijn de harten vol en de magen leeg. Tijd voor de lunch, waarna wij naar de St. Vituskerk vertrekken voor de afsluitende viering om 14.00 uur. Dit wordt een ‘Roept U Maar’ dienst (RUM-dienst). Bij een RUM-dienst mogen gemeenteleden roepen wat zij graag willen zingen. Daarvoor is een groslijst samengesteld uit de liederen die vorig jaar al eens zijn uitgekozen. Een gedeelte van de dienst zal door het orgel worden begeleid, een ander gedeelte door United, omdat elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Wij hopen dat deze startzondag een feestelijke start mag zijn van het kerkenwerk in het komende seizoen. Ook een start moet je goed afsluiten en dat gaan we doen met een hapje en een drankje in of bij het St. Vitushûs. Programma Startzondag 19 september 2010: 09:30 uur Startdienst in De Hege Stins, m.m.v. Vitusstinscantorij 10:45 uur Koffie 11:15 uur: Start workshops 12:45 uur: Lunch 14:00 uur: Afsluitende viering in de St. Vituskerk, m.m.v. United ca 14:30: Hapje en drankje in of bij het St. Vitushûs Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.pgstiens.nl of namens de predikanten bij ds. Jaap Overeem 2895763, Mailadres: jcovereem(at)gemeentewerken.net ◆

Shoeby biedt trendy dames-, heren-, en kindermode. De winkel van Theo en Jolanda is één van de 200 Shoeby vestigingen in Nederland. Shoeby onderscheidt zich door de uitstekende service, de gastvrijheid, de goede prijs/ kwaliteitverhouding en de snel wisselende collecties. Trendy labels Trendy of gekleed? Voor een dagelijkse of bijzondere gelegenheid? Shoeby heeft voor elk wat wils. Naast sterke eigen labels zoals Zoï en Eksept voor dames en Third Republic en Cult Edition voor heren vindt men bij Shoeby ook een sterke collectie basics, jeans en accessoires. Shoeby biedt vooral variatie, twee keer per week worden er nieuwe items aan de collectie toegevoegd. Kindercollectie Shoeby Kids: Jilly & Mitch! Jilly & Mitch combineert Fashion & Fun. Hippe boys en girls vinden er naast de stoerste kleding (in de maten 92 t/m 176) ook een funcorner waar zij zich kunnen vermaken met spelcomputers, tv’s en luisterzuilen met populaire muziek. Daarnaast zijn er regelmatig leuke (instore) acties en prijsvragen waarbij ze kans maken op mooie prijzen. Shoeby Savers Card Vaste klanten hebben een streepje voor bij Shoeby. Houders van een Shoeby Savers Card worden regelmatig geïnformeerd over interessante aanbiedingen, exclusieve koopavonden en uiteraard de laatste modetrends. Daarnaast kunnen zij met de klantenkaart sparen voor “fashion cheques” die twee keer per jaar worden uitgekeerd. Men kan zich ook aanmelden voor de Shoeby Fashion Newsletter, op shoeby.nl Het 1-jarig jubileum wordt gevierd van woensdag 15 t/m zaterdag 18 september. Shoeby bevindt zich aan de Langebuorren 25 in Stiens. Kom snel eens langs! ◆ Stienser Omroeper

13


Cursus ‘Geef uw leven een beetje meer glans’ voor 55+-vrouwen Ouderenadviseurs uit vier gemeenten organiseren dit najaar de cursus ‘Geef uw leven een beetje meer GLANS’ voor vrouwen van 55 jaar en ouder.

AFD. LEEUWARDERADEEL

Nieuws van Vrouwen van Nu Op 16 september 2010 starten de winteractiviteiten Bij Vrouwen van Nu in Stiens. Op deze openingsavond komen dhr. en mw. Ket uit Hardegarijp vertellen over wat hun bezig houdt. Joke Ket houdt van schilderen en …. van reizen. Zij schildert o.a. reisimpressies. Ook geeft zij workshops schilderen. Dhr. Ket vertelt over de St. Kalpitiya. Deze stichting wil scholing en welzijn bevorderen voor kinderen in ontwikkelingslanden en dan speciaal de kinderen in Kalpitiya op Sri Lanka. Verder wordt deze avond het cursusprogramma gepresenteerd en zijn er allerlei kulturele, provinciale en landelijke activiteiten die onder de aandacht worden gebracht. Kortom een gevarieerde avond waarbij de zakagenda zeker niet mag ontbreken, zodat alle data kunnen worden genoteerd! Zoekt u nog een aantal leuke activiteiten voor deze winter? Kom dan donderdag 16 september 20.00 uur naar de Skalm. Vrouwen van Nu Leeuwarderadeel heten u van harte welkom! Info: tel. 2572706 of 2574906 of. www.vrouwenvannufriesland/link regio-afdeling leeuwarderadeel ◆

Jezus de meest besproken man uit de wereldgeschiedenis Zijn leven was heftig; zijn dood nog veel heftiger. En dan de berichten over zijn opstanding…Al 2000 jaar zijn er miljoenen mensen die aan Hem twijfelen. Al 2000 jaar zijn er miljoenen mensen die in Hem geloven.

Brassband De Nije Bazún houdt financiële actie Veel 55+-vrouwen hebben hun leven goed op orde. Toch lijkt het soms alsof de glans een beetje verdwijnt. Dat kan te maken hebben met allerlei veranderingen. Bijvoorbeeld: wel of niet gedwongen stoppen met werken, het verlies van de partner of van een familielid of de achteruitgang van gezondheid. Veel vrouwen kunnen daarom behoefte hebben aan mogelijkheden om het dagelijks leven prettiger in te vullen, zoals het ontwikkelen van nieuwe bezigheden of het uitbreiden van de vrienden- en/of kennissenkring. De cursus ‘Geef uw leven een beetje meer GLANS’ is speciaal ontwikkeld voor deze vrouwen en biedt ondersteuning in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de tijd prettiger in te vullen en in het aanleren van vaardigheden om zelf actief bij te dragen aan de glans van het eigen leven. De cursus is ontwikkeld door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tijdens de bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met manieren waarop je het leven wat meer glans kunt geven. Als rode draad door de cursus loopt het gebruik van de zogenaamde GLANS-schijf van vijf. De glansschijf is vergelijkbaar met de voedingsschijf. Alleen gaat het niet over gezonde voeding, maar over andere belangrijke ‘voedingsmiddelen’ die mensen nodig hebben om prettig te leven. Zoals: positief blijven en zijn, initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen en doelen stellen en bereiken. De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten en gaat van start in de derde week van oktober 2010. De exacte begindatum en de cursustijden worden later vastgesteld. De locatie van de cursus wordt gezocht op redelijke afstand van de woonomgeving van de deelnemers. De kosten voor de cursus bedragen 25 euro per persoon. Aanmelden kan tot 11 oktober. Voor meer informatie of aanmelden kan contact worden gezocht met een van de Glanstrainers: Marianne Burgers (Franekeradeel), tel: 0517-393750 of Johanna Schaap (Harlingen), tel: 0517-239582, Tanja Sterkenburg (Leeuwarden) via tel: 09003213213, Tjik Flameling (Menaldumadeel), tel: 0518460805 ◆ Stienser Omroeper

14

Van maandag 20 t/m woensdag 22 september houdt Brassband De Nije Bazún uit Britsum haar jaarlijkse financiële actie. Vanwege het grote succes van de afgelopen jaren, komen de leden van De Nije Bazún ook dit jaar weer drop en pepermunt verkopen in Britsum, Stiens, Hijum, Finkum, Cornjum en Jelsum. Om een muziekvereniging financieel draaiende te houden, moet er zo nu en dan geld in het bekende laatje komen. Door drop en pepermunt van De Nije Bazún te kopen, steunt u deze mooie vereniging. De muzikanten krijgen bij de financiële actie hulp van hun familie, vrienden en bekenden. Zo hopen ze in drie avonden al het ingekochte snoep huis-aan-huis te verkopen. Regelmatig laat de Brassband van zich horen. Zo begeleidt de band kerkdiensten en geeft ze concerten in o.a. Britsum en Stiens. Op 17 oktober aanstaande geeft De Nije Bazún een koffieconcert in de Hervormde Kerk te Britsum. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Binnenkort leest u meer over dit concert in deze krant. Brassband De Nije Bazún Financiële actie in Britsum, Stiens, Hijum, Finkum, Cornjum en Jelsum Maandag 20 t/m woensdag 22 september (www.denijebazun.nl) ◆

Johannes was één van zijn eerste volgelingen. Hij heeft het levensverhaal van Jezus beschreven. Voor filmmakers is Jezus altijd een uitdaging geweest. Ook voor de makers van de film ‘The gospel of John’. Maar ooit stonden mensen van het Leger des Heils bij de bioscoop toen de film ‘The Bible’ draaide met een spandoek: ‘Lees het boek – ’t is beter dan de film’. Eerlijk gezegd: wij willen het allebei doen. Met kleine groepen mensen willen we in het komende seizoen het evangelie van Johannes lezen en daarbij fragmenten bekijken uit de film ‘The gospel of John’. We willen dat doen als een ‘open ontdekkingsreis’. Iedereen is welkom. Gelovig, ongelovig of twijfelaar. Koffie en een eerlijk gesprek in gezellige huiskamers: daar gaan we voor! Van harte willen we je uitnodigen om die ontdekkingsreis met ons mee te maken. Bel met Berber Bergsma-Bijma op telefoonnummer (058)2573513 of stuur een mailtje naar k.bergsma9@chello.nl en we zorgen ervoor dat je alle informatie krijgt én een eigen exemplaar van de DVD film. Gezamenlijke startavond woensdag 22 september 20.00 uur Hege Stins. De koffie staat klaar ◆

Een zonnige ochtend voor Gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee Zaterdag 5 september j.l. vond op de kinderboerderij Doniastate het jaarlijkse uitje van gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee plaats. Alle gastouders, vraagouders en hun kinderen waren uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee even bij te kletsen met elkaar en de medewerksters van het gastouderbureau. Dankzij het mooie weer konden de kinderen naar lieve lust spelen waarna een ijsje er wel inging. Naast alle gastouders die nu via onze gastouderopvang de opvang van vele kinderen verzorgen zijn wij op zoek naar meerdere gastouders in Stiens e.o. Maar in het bijzonder in Ferwert en Marrum. Bent u in het bezit van het diploma helpende Zorg en Welzijn niveau 2, of een gelijkwaardig diploma? Voldoet u binnen kort aan deze opleidingseis of bent u bereid om u te laten scholen? En lijkt het u leuk om kinderen op te vangen in uw eigen huis dan is gastouder worden misschien wel iets voor u! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze bemiddelingsmedewerksters Tineke Kok of Eke Elzinga. E-mail gob@welzijnmiddelsee.nl of telnr. 058-2575220

Op de foto ziet u een aantal van de gast- en vraagouders met hun kinderen en de bemiddelingsmedewerksters van onze gastouderopvang tijdens het uitje op de kinderboerderij Doniastate.

Naast de gastouderopvang biedt Stichting Welzijn Middelsee ook andere vormen van kinderopvang aan zoals kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang, vakantie opvang, peuterwerk en verlengde peuteropvang aan. Bij voldoende aanmeldingen bieden we binnenkort ook buitenschoolse opvang aan in Oude Bildtzijl en Britsum. Mocht u meer informatie willen over kinderopvang of het peuterwerk dan kunt u een informatie brochure aanvragen of contact op nemen met mevr. A Prins, manager kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee. E-mail; kdv@welzijnmiddelsee.nl of tel.nr; 058-2575220 ◆


“LIEFDE

VOOR HET NATUURGETROUWE”

“EEN FRIESCHE

TIMMERMAN BOUWT VIOLEN”

Expositie schilderijen en tekeningen van Uniek project bij het Fries Kamer Orkest Lissie van der Weij in Hegebeintum Het Fries Kamer Orkest brengt, in samenwerking met de van oorIn het Bezoekerscentrum te Hegebeintum is in de maanden september en oktober een expositie schilderijen en tekeningen te bezichtigen van Lissie van der Weij uit Blije. Al van jongs af was tekenen voor haar een geliefde bezigheid.Niet zomaar wat tekenen, maar proberen er iets moois van te maken. Nu, op al wat gevorderde leeftijd, is ook het schilderen daar bij gekomen. Zij ging, al weer jaren terug naar een schildercursus, maar na een paar lessen leerde ze daar niet wat ze verwacht had.Daarna is ze doorgegaan op eigen gevoel en inzicht. En het moest natuurgetrouw zijn. Uit haar werk spreekt zonder meer een grote liefde voor de mens (kleinkinderen, voorouders), maar vooral dieren en de natuur. Exposeren heeft ze nooit behoefte voor gevoeld. Als ze er nu door de leiding van Hegebeintum niet naar was gevraagd, zou het er nooit van gekomen zijn. De expositie is te bezichtigen aan de wanden van het restaurantgedeelte en het VVV-agentschap. Het bezoekerscentrum is geopend op; ma. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur. Het bezoekerscentrum is gevestigd onder aan de terp aan de Pypkedyk 4 te Hegebeintum “De toegang is gratis en de koffie klaar!! T. 0518-411783. F. 0518-412275 E. rekreaasje@planet.nl. I. www.hegebeintum.info ◆

sprong Friese cellist Jaap Sijtsma, een hommage aan de Friese vioolbouwer Atze Sijtsma (1895-1988). Jaap Sijtsma is de kleinzoon van deze bijzondere Fries, die van oorsprong timmerman was, maar zich bekwaamde in het bouwen van strijkinstrumenten. Hij groeide uit tot een bekende en zeer gewaardeerde vioolbouwer. Zijn instrumenten worden in en buiten Friesland nog steeds met veel plezier bespeeld door zowel amateur- als beroepsmusici. Als eerbetoon voert het Fries Kamer Orkest het celloconcert van Schumann uit met zijn kleinzoon Jaap, die voor de gelegenheid een prachtig instrument, gebouwd door zijn grootvader, zal bespelen. Daarnaast zal er een strijkersstuk gespeeld worden waarbij alle strijkers een instrument van Sijtsma bespelen. Dit concert wordt omlijst met een aantal andere activiteiten. In museum Het Hannemahuis in Harlingen vindt een tentoonstelling plaats over Atze Sijtsma. Tevens maakt Omrop Fryslân rond dit hele project een documentaire. Er worden twee concerten gegeven tijdens dit project, op 14 november in Harlingen en op 21 november in Stiens om 15.00 uur in de St Vituskerk. Het Fries Kamer Orkest (opgericht in1962) bestaat uit ruim 35 enthousiaste musici die hun instrument op een gevorderd niveau bespelen. Het orkest staat onder leiding van Derk Stegeman. Het repertoire van het Fries Kamerorkest is veelzijdig en verrassend. Het orkest voert muziek uit van de klassieke tijd tot heden. Ook speelt het graag muziek van Friese componisten. Soms heeft een programma een bepaald thema. Bij de meeste concerten wordt een solist uitgenodigd. Vaak hebben de solisten een bijzondere band met Friesland of met het Fries Kamer Orkest. Informatie over dit project kunt u contact opnemen met Alexandra Berculo, voorzitter Fries Kamer Orkest, 058-2886584, 06-12407781, (bij voorkeur na 15.30 uur) alexandra.berculo@planet.nl Een uitgebreide documentatiemap over Atze Sijtsma is op aanvraag verkrijgbaar.

Sportvereniging Friesland organiseert halve marathon ‘Bewegen voor Overleven’ Op zaterdag 2 oktober organiseert de Stichting Bewegen voor overleven in de strijd tegen borstkanker weer hun wandeltocht en hardlooprun.

‘CARLO

ZONDER SCHMINK’

Levensverhaal van Clown Carlo van Circus Witova Woensdag is Harm Witteveen jarig. Meestal zal een Hallumer niet de krant halen, als hij 49 jaar wordt. Maar komende woensdag verschijnt het boek ‘Ons eigen Circus’, het levensverhaal van de man die bekend werd als Clown Carlo van Circus Witova en nu gedwongen afscheid neemt van zijn hooggeëerd publiek dat bestaat uit grote en kleine kinderen. Harm Witteveen kreeg in 2007 te horen dat hij lijdt aan amyotrofe laterale sclerose (ALS) en deze ernstige spierziekte maakt hem nu zo afhankelijk van anderen. Dat ontnam de Hallumer niet moed en de wil om zijn levensverhaal op papier te krijgen. ‘Dat vervelende ALS is weinig motiverend. En dan druk ik het nog heel zacht uit’, schrijft Harm in het voorwoord van het ‘mânske’ kleurrijke boek dat woensdag verschijnt. Op de omslag een treffend schilderij van Gerrit Breteler dat eigenlijk meteen het hele verhaal vertelt: Clown Carlo zonder schmink. Harm had het verhaal aanvankelijk geschreven voor zijn kinderen Josselin en Gustavo, maar gaandeweg werd besloten er een boek van te maken, om iedereen een kijkje achter de schermen te gunnen van dit unieke circus. Harm droomde als kleine jongen al van een eigen circus. Hij verzamelde alles wat te maken had circus en tekende als jochie al zijn eigen circustent. Dat heeft

hem nooit losgelaten en met nu ruim 30 jaar geleden zijn eerste optredens als clown in Ponypark Slagharen en een leerschool bij onder meer Circus Pinokkio en Circus Hoepla, lukte het om in een eigen kindercircus van de grond te krijgen. ,,Circus is je kapot werken voor andermans illusie’’, luidt de conclusie. Maar Harm zette door. In zijn enthousiasme sleepte hij zijn vriendin van toen en vrouw van nu Dini van der Meer mee en zo werden ze samen bekend als Clown Carlo en Miss Dini. Om het hoofd boven water te houden zat Harm achter de kassa bij de Leeuwarder veemarkt, hij was schoolmeester en zo lukte het om in 1985 door vooral zelfwerkzaamheid en steun van vrienden om een eigen nieuwe circustent te maken. Minder dan tien jaar later had Circus Witova een eigen tweemaster met 400 zitplaatsen. De dertig jaar Circus Witova verdeelt Harm in vier periodes. ,,Eerst waren er de opbouwjaren, daarna de brave jaren waarin we perse goed en eerlijk circus wilden maken, daarna kwamen de ‘ruige’ jaren en de laatste jaren zijn de creatieve jaren met ook steeds vaker indoor circus. Circus Witova bezocht zo locaties in heel Nederland, waaronder in de zomer veel campings. Heel goede herinneringen zijn er aan de jaarlijkse eilandentoer op Vlieland en Ameland. Circus Witova had in 2008 het laatste optreden in Doniastate te Stiens. ,,Ik wilde er niet over

2500 deelnemers liepen er vorig jaar mee, heel veel van hen hebben een familielid of kennis die aan deze ziekte lijd of al zijn overleden. Ieder jaar komen er meer deelnemers aan dit evenement, landelijk is dat ook het geval. De start van de wandeltocht over 25 km is vanuit het MFC Ons Huis Beuckelaerstraat 2 St.Anna-Parochie. Voorgaande jaren was dit vanuit Sint Jabik maar de Groate Kerk is in renovatie daarom wordt dit jaar uitgeweken naar Sint-Anna. De start is van 9.45 tot 10.30 uur de hardlopers starten hierna om 10.40 uur. De SV Friesland heeft de organisatie van de halvemarathonrun op zich genomen. De geplande afstanden van 25 en 17 km van Sint-Jabik en Vrouwbuurt worden volgend jaar gehouden. Dit is geen wedstrijd maar wel worden de tijden opgenomen en een uitslag gepubliceerd.De deelnemers kunnen hun auto in Leeuwarden op het parkeerterrein van de Noordelijke Hogeschool parkeren en worden vandaar per bus naar Sint-Anna vervoerd.Wel moet men zich melde via www.bewegenvooroverleven.nl hierop staat al de verdere informatie die de deelnemer moet weten. Bij de start inschrijven is ook nog mogelijk.Sportvereniging Friesland hoop dit jaar 150 deelnemers te mogen begroeten. Zie voor informatie www.svfriesland.nl ◆ nadenken, maar vond het welletjes geweest’’, schrijft Harm in zijn boek. Hij wilde geen emotionele toestanden bij zijn afscheid. ,,Ik vond het welletjes en heb dan ook gewoon gewerkt zoals anders. Het gelukkigst was ik als de mensen en de dieren van Witova, maar ook het publiek zich prettig voelde. Als je dan aan terug kon kijken op zo’n geslaagde dag, dan voelde ik me van binnen heel rijk.’’ Trots en voldaan is Harm dat het gelukt is in 2009 het Witova Trainingcentre van de grond te krijgen. Daar krijgen kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen, nu een veilig gevoel en zelfvertrouwen, als zij genieten van de wereld die circus heet. Woensdag verschijnt het kleurrijke boek en is verkrijgbaar op verschillende losse verkoop adressen in de regio. Meer info: www.circuswitova.nl ◆

Introductie-avond Alphacursus op woensdag 22 september in Hallum Er moet meer zijn… Vraag jij je ook wel eens af of er meer is? Dan is de Alpha-cursus misschien wat voor jou. De Alpha-cursus is een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. Tijdens 10 avonden (en 1 weekend) worden alle uitgangspunten behandeld. Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn: - Wie is Jezus? - Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? - Hoe leidt God ons? - Geneest God vandaag de dag nog? Elke avond begint met een maaltijd waar je de mogelijkheid hebt elkaar te leren kennen. Deelname aan de cursus is gratis, er wordt alleen een kleine vergoeding voor de maaltijd gevraagd. De Alpha-introductieavond vindt plaats op woensdag 22 september 2010 en wordt gehouden bij de fam. Brouwer aan de Doniaweg 28. De toegang is gratis. De avond begint om 19.00 uur en iedereen is van harte welkom voor een maaltijd, een introductie op de Alpha-cursus en een gezellig drankje na afloop. Enkele cursisten die eerder de Alpha-cursus hebben gevolgd, zullen vertellen hoe ze dit beleefd hebben. De nieuwe cursus start een week later op woensdag 29 september van dit jaar. Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door Protestantse Gemeente Mariëngaarde in Hallum. De eerste cursus in Hallum is in het voorjaar van 2005 gehouden. Het blijkt een goede manier te zijn om door te praten en antwoorden te krijgen op vragen over het christelijk geloof. En is geschikt voor zowel mensen met als zonder christelijke achtergrond. Meld je vrijblijvend aan bij Frida de Vries-Meindertsma (0518432166) of fmeindertsma@zonnet.nl. Zie ook www.alpha-cursus.nl ◆

Tentdienst in Froubuurt Zondag 19 september 2010 is er ter afsluiting van de reünie dag op 18 september in Froubuurt en Alde Leie een tentdienst in Froubuurt. Tijdens deze dienst, in de tent op het veld naast garage Winands, willen we samen met alle (oud)inwoners van Froubuurt en Alde Leie de reünie dag afsluiten en tevens het startschot geven voor een nieuw winterseizoen waarin we weer zullen starten met verschillende activiteiten in de Hervormde gemeente Froubuurt, Ouwe-Syl en Alde Leie. Tijden deze dienst wordt de muziek verzorgd door de band @Request. Deze enthousiaste groep komt uit St. Anne en zal verschillende keren in de dienst een aantal liederen ten gehore brengen. De dienst wordt geleid door Ds. H. Altelaar uit St. Anne. Het wordt een dienst wat in het teken staat van een afsluiting, waarin we elkaar nogmaals kunnen ontmoeten of/en afscheid van elkaar kunnen nemen voordat men weer vertrekt naar zijn eigen plek in Fryslan, ergens in Nederland of ver weg in een ander land of continent. Maar het is ook een dienst van een nieuwe start, waarin we vooruit kijken naar een nieuw seizoen, met verschillende activiteiten in en rond de Hervormde gemeente van Froubuurt, Ouwe-Syl en Alde Leie. Ook voor iedereen die graag naar een goed stuk muziek luistert is this the place to be. Hierbij is iedereen uitgenodigd om deze zondag met ons te vieren, de dienst begint om 10.00 uur en vind plaats op het veld naast garage Winands aan de Waling Dijkstrastraat in Froubuurt. Kom jij ook? ◆ Stienser Omroeper

15


www.c1000.nl Douwe Egberts Senseo koffiepads

3 ZAKKEN

regular, cafeïnevrij, dark roast, extra dark, mild en mocca gourmet 3 zakken à 36 pads 42 naar keuze

9.

00

8.

KILO

Met gratis DE mok

2.98

t.w.v. €3.95 (OP=OP) C1000 rundergehakt

GRATIS DUNGAN VELDGIDS VOOR ALLE STICKERS

BIJ ELK VAN DEZE 3 AANBIEDINGEN OP=OP

4.28 OP= OP

C1000 wintergroenten van de groente-afdeling diverse soorten bak, zak of kilo

Campina (dubbel)vlaflip en zacht & luchtig alle varianten 2 pakken à 1 liter naar keuze

2 PAKKEN

Alle sets drinkpakjes 2 sets naar keuze

50

2.

Honig pasta

liter 1.25

2 pakken naar keuze

2.64 3.78

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

2 PAKKEN Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

50

Verkade kinderkoek alle varianten dier&co, Dora, pinguïns en Spongebob

2.

2.52 3.30

Knorr wereldgerechten alle varianten 2-3 persoons 2 pakken à 124-321 gram naar keuze Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

Haribo snoep en drop alle varianten zak 120-300 gram m.u.v. zoute rijen

1.13 1.23

00

Bij elke lk €10,-* €10 * aan boodschappen b d h krijgt k ij t u een zakje k kjj met een Dungan munt en een sticker. Spaar de stickers en speel met de munten het Dungan spel.

1.

Calvé pindakaas alle varianten 2 potten à 350 gram naar keuze Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

*Kijk voor de actievoorwaarden op www.c1000.nl/dungan Openingstijden: Maandag t/m woensdag 8.00 20.00 uurbold) Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in -the sans C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Week 37 2010 Aanbiedingen zijn geldig van maandag 13 t/m zaterdag 18 september 2010. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Ook voor de uitgave van de Dungans en de veldgids geldt OP=OP. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Schuitema b.v., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort.

Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

Stienser Omroeper

16

Slim bezig.

Omroeper 37 2010  

Stienser Omroeper

Omroeper 37 2010  

Stienser Omroeper

Advertisement