Page 1

deze week

3310

Zomerfoto’s… pagina 6

Sponsering… pagina 7

Club van Honderd… pagina 7

62e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

ZATERDAG 4

SEPTEMBER

Braderie en rommelmarkt in het centrum van Stiens Stiens zou Stiens niet zijn als er ook dit jaar niet weer een grootse braderie met rommelmarkt op de activiteitenkalender vermeld zou staan.

zal dit jaar weer groots uitpakken, dit mag u niet missen!!! De muzikale omlijsting zal dit jaar weer verzorgd worden door de Silver Leaf Brassband uit

Groningen en een optreden van het Takostu jeugdkorps uit Stiens.

Opgave voor een marktkraam of de rommelmarkt kan nog steeds. Wees er wel snel bij want: VOL = VOL.

Zaterdag 4 september aanstaande is het weer zover, dan „Giet it wer Oan“. Ook dit jaar is de braderie van 10.00 tot 17.00 uur en kunnen de deelnemers weer hun goederen aan de man proberen te brengen. Voor dit jaar zijn er al ca. 120 marktkramen gereserveerd en zijn er ook al diverse aanmeldingen voor de rommelmarkt binnengekomen. Kortom, het zal weer een grootste happening gaan worden. Ook voor dit jaar zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd. Voor de jeugd hebben we o.a. een voetbalboarding van 20 x 10 meter gehuurd, en de jeugd kan zich laten schminken. Tevens er zijn ook nog andere toezeggingen gedaan door diverse ondernemers. De brandweer

sband Silver Leaf Bras

RADIO MIDDELSÉ

Henk Schippers te gast in Freaknacht op 3 FM Henk Schippers van het Relax Radiocafè was 6 augustus j.l. te gast tijdens de bekende Freaknacht op 3 FM. De Freaknacht is elke vrijdagnacht van 01.00 07.00 te horen op 3 FM en tevens op tv op Nederland 3. Henk ontmoette de bekende DJ Gerard Ekdom (zie foto), ook wel bekend van het Glazenhuis elk jaar in december. Van 01.00 -

04.00 uur presenteerde hij de Freaknacht, daarna was de beurt aan de DJ Sander Guis. Normaal zit Ekdom van 04.00 - 07.00 maar dit keer hadden de heren geruild. Henk mocht mee presenteren en bracht ook nog een jingle onder de aandacht van de luisteraars en kijkers. De band N.N.B werd even in het zonnetje gezet. Zij brachten een jingle uit van de Del van ’63, de nieuwe Friese pornofilm.

Een droom kwam uit voor Henk, een bezoekje aan 3FM was altijd al een wens van hem. Henk heeft in het verleden al veel werk gedaan op het Mediapark. Zo heeft hij een nachtprogramma gedaan met Dieuwertje Blok en heeft hij de techniek gedaan bij: Denk aan Henk, een programma gepresenteerd door Henk Westbroek. Maar om nog eens mee te presenteren bij 3 FM was

toch wel heel speciaal. Henk is elke week de presentator van het Relax radiocafè bij Radio Middelsè in Stiens. Vrijdagavond van 20.00 – 24.00. Kom eens kijken in de studio aan de Wythusterwei 4, en maak het mee. Je kunt de uitzending van 6 augustus terug zien op: www.relax-radio.nl ◆

Opgave kan bij Herman Gaarman (Herman Gaarman Reclame) Langebuorren 1 - Stiens, Tel. 058 - 216 39 38 ◆


Uit Agenda Stiens vrijdag 20 augustus 20.00-24.00 u. Relax Radiocafé met ‘Grutsk’ aan de Wythusterwei 4 zaterdag 4 september 10.00-17.00 u. Braderie zaterdag 4 september 10.00-17.00 u. Bazaar/rommelmarkt bij het Sint Vitushûs zaterdag 4 september 13.00 u. Wandelterpentocht maandag 6 september 20.00 u. Grote bijeenkomst over toekomst Leeuwarderadeel in Smalle Brug maandag 6 september 20.00 u. Literairprogramma met o.a. Riek Landman in Bibliotheek 7 september In Pjuttersboartersplak de Oesterkes wordt Tomke Ferkearsboek ‘s ochtends aangeboden. 11 september 10.00-16.00 u. Open Friese Molendag t/m 19 oktober Expositie van Jantine v.d. Woude in Skilhiem t/m 31 september Expositie van Hinke v.d. Werf in de Bibliotheek t/m 30 september Expositie van Klaas Hempenius in het gemeentehuis t/m september Expositie van mevrouw S. van Rijn in de Hege Stins. Collecte: 27 juni t/m 4 september: Vrije periode ivm zomervakantie

Jelsum t/m 31 oktober Expositie van authentieke kostuums in Dekema State t/m 12 september 13.00-17.00 u. Buiten Schilderworkshop op Dekema State 11 september Open Monumentendag Dekemastate en de Túnmanswente in Cornjum t/m 11 september Zaterdagmiddags 13.30-17.00 u. Open Kerk t/m 26 september Expositie van Vera Adelaar (Hijum) in de Wynbrekker.

Britsum 1 september 19.00 u. Eeloop. Start bij Britsenburgh

Cornjum 11 september Open Monumentendag in de Túnmanswente en Dekemastate Jelsum

Hallum 21 augustus Bartlehiem Skeelertocht 28 augustus 49ste Hallumer Autocross

Hegebeintum t/m eind september 10.00-17.00 u. Textielexpositie

Alde Leie/Froubuurt 18 september Reünie en Alde Leiesterdei

Kerkdiensten Stiens e.o. Hege Stins, Stiens zondag 22 augustus

09.30 u. ds. G. Wessels, H.A. lopend

Hervormde gemeente, Britsum, Koarnjum, Jelsum zondag 22 augustus 9.30 u. ds. H. Wagenaar, Wirdum Gereformeerde kerk, Britsum zondag 22 augustus 9.30 u. ds. C.J. van den Beukel, Leeuwarden Gereformeerde kerk, Hijum zondag 22 augustus 10.00 u. ds. Th Korteweg, Ferwert. Voorbereiding H.A. R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St. Annaparochie zondag 22 augustus 10.15 u. Pastor Nellie Sluis Woord- en Communieviering Evangelische gemeente De Salvator Leeuwarden 10.00 u. Siety Feijen, De Stoere moeder (Maria) Deel 1 van de serie ‘De stoere vrouwen’

zondag 22 augustus

Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden zondag 22 augustus 10.00 u. ds. E. van Duyl Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Leeuwarden zondag 22 augustus 10.00 u. br. R. Santinge Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 22 augustus 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn 16.30 u. ds. J.J. Verwey Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum diensten in Ferwert zondag 22 augustus 09.30 u. ds. J.R. Visser, Dronten 14.00 u. ds. J.R. Visser, Dronten Leger des Heils, Leeuwarden Wollegaastdam 1 10.00 u. Dienst o.l.v. commissiners R.J. Schurink

zondag 22 augustus

Stienser Omroeper

2

Kring-apotheek Stiens waarschuwt voor de agressieve wervingscampagne van de Thuisapotheek. Dat is een apotheek die via internet haar zaken regelt. De medewerkers benaderen ongevraagd mensen en adviseren ze om meteen over te stappen. Dat is volgens Kring-apotheek Stiens niet verstandig. Veel klanten van Kring-apotheken hebben al geklaagd over de manier waarop zij door Thuisapotheek werden benaderd. De klanten vertellen dat ze op een vervelende manier onder druk zijn gezet om hun herhaalrecepten voortaan naar Thuisapotheek te sturen. Sommige klanten hebben dat ook gedaan. Zij dachten dat Thuisapotheek een onderdeel van Kring-apotheek was. Gevaren Kring-apotheek Stiens benadrukt dat Thuisapotheek geen onderdeel van van de Kring-apotheek organisatie is en vindt de wervingscampagne van de Thuisapotheek niet netjes. Bovendien wijst Kring-apotheek op de gevaren die schuilen in de tijdelijke of permanente overstap naar Thuisapotheek. Alleen de eigen apotheek heeft een volledig overzicht van de gebruikte medicijnen en dat is nodig voor een veilig medicijngebruik. In de ogen van Kring-apotheek kan Thuisapotheek daar niet aan voldoen.

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. 09.30 u. ds. C.J. van den Beukel, Leeuwarden Gereformeerde kerk Britsum

Combinatie Wordt er een herhaalrecept naar Thuisapotheek gestuurd, dan kan daar niet altijd goed worden gecontroleerd of het medicijn samengaat met andere middelen die de patiënt al gebruikt. Controle op allergie, zwangerschap of het geven van borstvoeding is ook niet mogelijk. Thuisapotheek zal eerst alle informatie op moeten vragen bij de eigen apotheek van een patiënt. Medicijnen bestellen bij de eigen apotheek is dus niet alleen betrouwbaarder, het is ook veel sneller ◆

zondag 22 augustus

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Vakantiebijbelclub in Marrum

Rideldei in Berlikum

Op donderdag 19 augustus is er weer Vakantiebijbelclub in Marrum. Het thema is dit jaar ‘Liefde is…?’. Centraal staat het Bijbelverhaal over de barmhartige Samaritaan. Rond dit thema gaan de kinderen in de basisschoolleeftijd aan de slag met zang, spel en knutselen.

Zaterdag 11 september organiseert De Bazuin geen rommelmarkt, geen fancy fair, maar wel voor het eerst in haar geschiedenis een Rideldei. Een dag in en bij de Klinker met verschillende activiteiten voor jong en oud onder het genot van een hapje en een drankje.

De Vakantiebijbelclub is in De Rank aan de Ringweg en duurt van 10.00 tot 16.00 u. Deze keer is de afsluiting op zondagmorgen in de Godeharduskerk. In een speciale kinderdienst, waarin voorgaat ds K. Snijder, keren elementen van de Vakantiebijbelclub terug. De kinderen zijn zelf ook actief. Deze dienst begint om 9.30 uur ◆

Een mooie manier om de kas van de club bij te vullen. De Bazuin heet u dan ook graag welkom bij de Rideldei en om u een idee te geven van de activiteiten: springkussen, trampoline, scooterrace, sponsgooien, draaiend rad, marktkraampjes en terras. Laat u verrassen! De Rideldei is van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Mededeling huisartsen Afwezig van: 23 t/m 27 augustus:

J.G.Woudstra Treinvervoer langs Berltsumer activiteiten Omdat er in Berltsum diezelfde dag ook andere activiteiten worden gehouden, kunt u zich door het treintje naar verschillende bestemmingen (haltes) laten brengen waar Bazuinisten hun muzikale kwaliteiten laten horen. De trein stopt bij: Halte Rideldei: Klinker, Hôfsleane; Halte Tsjerkepaad: Tentoonstelling, Orgeldag, Koepelkerk; Halte Glazenstadloop: Kassengebied (vanaf 15.00 uur); Halte Open Dag, Van Tuinen Tuinservice: Hemmemawei (vanaf 11.00 uur) ◆

Waarneming voor dringende zaken A t/m K: D.J. Noordhoek tel. 058-2573407 L t/m Z: M. ten Hoeve-Lafeber tel. 058-2573780 Tijdens de afwezigheid van uw huisarts a.u.b. op werkdagen tussen 8.30 en 10.00 uur de herhalingsrecepten rechtstreeks aanvragen bij de apotheek: tel. 058-2574257.

Colofon

Harm blijft zichzelf

zaterdag 21 augustus 14.30-20.30 u. Bildtbeat voor het gemeentehuis 28 en 29 augustus Slikwerkweekend. Alle ateliers open van 13.00 - 18.00 uur. Zaterdags t/m 11 september Minnertsga, St. Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl Kerkenpad op het Bildt

Agressief benaderd door Thuisapotheek

Bewaking Kring-apotheek Stiens past altijd medicatiebewaking toe voordat zij een geneesmiddel aan haar patiënten aflevert. In de eerste plaats kijkt de apotheekmedewerker of een recept volledig is en of alle persoonsgegevens kloppen. De Kring-apotheek controleert vervolgens of de voorgeschreven dosering klopt en of de cliënt een middel met dezelfde werking gebruikt. Is het dossier niet volledig, dan is er onvoldoende controle op de veiligheid mogelijk. Uw Kring-apotheek kan dan geen medicijnen afleveren, eerst moet alle informatie bekend zijn.

St. Annaparochie

Het Bildt

Klanten Kring-apotheek:

Dit is Harm. Elke ochtend zwemt hij met zijn vrienden. En het huishouden? Dát doet Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Het volgende nummer verschijnt op maandag 23 augustus 2010. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email:stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de

redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Voetverzorger Pedicure G. Smit Ungastins 53 Stiens 058-2574047

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur.

Behandeling volgens afspraak

gediplomeerd voetverzorger, aantekening diabetische voet, Lid ProVoet

Aankomen - afvallen - vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

www.jemanicleaning.nl

Reinigers van glas gevels en gebouwen Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

(HAST) WER NEI SKOALLE Deze actie is geldig van 16 t/m 21 augustus 2010

Bôle fan de moanne:

BÊSTE BÔLE fan 2.35

foar 1.90

GILDEKNABBELAARS

6 foar 2.75 FRUCHTEFLAAI fan 8.45

foar 6.25

Stienser Omroeper

3


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

WEEK

33

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

De nieuwe gemeentegids van Leeuwarderadeel

Algemene wet bestuursrecht

Op maandag 23 augustus aanstaande komt de nieuwe Gemeentegids Leeuwarderadeel 2010 – 2011 uit. De nieuwe gids vindt u ingevoegd in de Stienser Omroeper van die week.

Binnen zes weken na de dag die volgt op de datum van verzending van de beschikking (wel of niet verleende vergunning) kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Indien bezwaar is gemaakt kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de president van de rechtbank in het arrondissement Leeuwarden, postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de sector Grondgebied, tel.nr. (058) 257 6649.

Ook dit jaar is de gids gemaakt en uitgegeven door FMR Producties uit Den Helder. FMR Producties heeft bij de totstandkoming ervan veel zorg besteed aan de inhoud van de gids. Mocht u informatie tegenkomen die niet meer actueel is, dan kunt u dat de uitgever melden middels de wijzigingsbon achter in de gids. Verspreiding van de gids. De nieuwe gids wordt verspreid door FRL Verspreidingen bv. uit Leeuwarden. Heeft u geen gemeentegids ontvangen dan kunt u ook een exemplaar afhalen in het gemeentehuis. Heeft u nog vragen? Heeft u over de gids vragen, dan kunt u contact opnemen met onze voorlichter, de heer Siemon van der Meulen. Hij is telefonisch te bereiken op nummer (058) 2576613 of via e-mail: s.vandermeulen@leeuwarderadeel.nl

.

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

OPENBARE VERLICHTING 0800-0513 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

Stienser Omroeper

4

Het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel.

Openbare vergadering “kleine welstandscommissie” De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag (18 augustus) van 11.30 tot plm. 13.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/home/ laatste nieuws. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 058-2576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

.

Aangevraagde kapvergunning De burgemeester van Leeuwarderadeel maakt bekend dat er een aanvraag voor een kapvergunning is binnengekomen betreffende: • één Schietwilg Langedyk 4, 9071XE Alde Leie; • één Paardenkastanje Sillân 14 9055 NL Britsum; • één Berk Menno van Coehoornwei, 13 9055 MC Britsum. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht ligt de aanvraag om vergunning met ingang van 16 augustus 2010 twee weken voor een ieder ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis te Stiens. Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze omtrent de aanvragen of de voorgenomen vergunningenverlening schriftelijk of mondeling kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders

.

Stiens, 16 augustus 2010 drs. E.J. ter Keurs, Burgemeester.

Kapvergunning voor: a. 1 Es en 1 Iep Brédyk Stiens, b. 3 Iepen Brédyk bij de afslag Feinsum en c. 5 iepen Brédyk bij de afslag Hijum (tussen de parallelweg en de weg (N357)), vanaf Stiens naar Hallum) Stiens, 16 augustus 2010. J.J. Kingma, secretaris, drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

.


De gemeente Menameradiel, ôfdieling Behear, siket fanwegen it pensioen fan in tal meiwurkers

2 Klusterbehearders m/f 36 oeren yn ’e wike

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

De Middelsee Gemeenten wurkje gear mei behâld fan selsstannigens. Mei-inoar witte wy mear èn kinne wy mear: dàt is de kearn fan it gemeentlik gearwurkingsferbân Middelsee Gemeenten. Troch ferskaat wurk en kennis te bondeljen - û.o. op it mêd fan ICT, ûnderwiis en finânsjes - optimalisearje wy de kwaliteit fan ús tsjinstferliening. Mei-inoar kinne wy noch mear op ‘e takomst rjochte en kânsrike projekten ûntwikkelje en útfiere foar ús goed 43.000 ynwenners.

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

De folsleine funksjebeskriuwing en it funksjeprofyl binne te finen op www.menameradiel.nl Jo sollisitaasje kinne jo foar 29 augustus 2010 rjochtsje oan gemeente Menameradiel, t.a.f. mefrou N. Prins, ôfdieling P&O: n.prins@menaldumadeel.nl Gjin akwisysje.

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Stiens Uw Partner voor Automatisering Computers - Notebooks - Randapparatuur - Reparatie & Onderhoud

ENGELSESTRAAT 50A LEEUWARDEN T (058) 213 40 50 F (058) 213 00 64 E INFO@CS2000.NL

WWW.CS2000.NL

PRIMERA STIENS, NU OOK GROOTSTE AANBIEDER VAN CADEAUBONNEN EN TELEFOONKAARTEN PRIMERA STIENS is naast de grootste aanbieder van kansspelen, telefoonkaarten nu ook aanbieder van het uitgebreidste assortiment cadeaubonnen. Er waren al ruim 30 verschillende cadeaubonnen in de verkoop, deze week zijn deze met ruim 10 varianten aangevuld. • Sinds vorig jaar verkochten we al de Gift For 2 thema cadeaubonnen varierend van een Sauna, High Tea tot de toegang van een luxe hotel-overnachting voor twee personen. • Ook de V&D, Bijenkorf, Primera, Karwei, Mediamarkt en de vele Gift & More kaarten verkopen we. • Nu zijn er ook nog eens de Bloemencadeaubon, Bioscoopcadeaubon, Prenatal-, Bart Smit-, Autorijschool-, Datingsite-, Habbo-credit-, I-tunes-, en Entertainmentbon aan toegevoegd. • De leukste en meeste verkochte cadeaubon van dit moment is de Bladcadeau varierend in de prijs van 15,- 25,- en 50,- Euro. Deze is leuk om te geven, maar nog leuker om te krijgen. PRIMERA STIENS heeft een overzichtelijke presentatie van alle cadeaubonnen.

Gevr. gemotiveerde schoonmaker/ster voor enkele uren per week in Stiens. Reactie: brief inleveren in de brievenbus van de Stienser Omroeper naast het Kruidvat in Stiens aan de Langebuorren of per email: stienseromroeper@planet.nl.

Stienser Omroeper

5


W BLIJVEN VERHALEN , GEDICHTEN, 4EAAR EDITIE 2010 DE VOOR DE THUISBLIJVERS

SCHILDERIJEN ETC.

????

Zomer in de Middelsee gemeenten De zomer is begonnen. Een heleboel mensen hebben hun koffers, tenten, caravans weer gepakt en zijn naar diverse bestemmingen vertrokken.

Maar... de thuisblijvers in Leeuwarderadeel, Het Bildt, Ferwerderadiel en Menaldumadiel vieren vakantie op eigen wijze. Laat het ook dit jaar weer aan ons zien. Maak een foto, verhaal, gedicht, schilderij etc. hiervan en maak kans op een leuke prijs en uiteraard een plaatsing in de Stienser Omroeper. Mail uw foto in jpeg formaat op een zo hoog mogelijke resolutie (minstens 1Mb), uw verhaal etc naar: stienseromroeper@planet.nl ◆

(vnl. Wij geven dagelijks wat rozijntjes aan de vogels naast vlak er je l terwij eten dan komen merels) en die zit. Mevr. M.A. de Voogd. Stiens

Omgeving Stiens-Vrouwenparochie Laas Bonnema, Vrouwenparochie

By Pake foar op de fyts, ge nietsje fan it H. Liemburg, Stienser Aldlâ Britsum n.

Stienser Omroeper

6

Ook aan de Stienzervaart is het goed vertoeven, met een trampoline en moo i weer. Fam Tiesnitsch, Stiens

Omgeving Stie ns-Vrouwenpa rochie Laas Bonnema, Vrouwenparo chie

Pucky en Willem houden Siësta! Heike Bokma, Stiens


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Vrijdag 20 augustus kaatsen (Kaatsveld St. Anne)

19.00 u. Nachtkaatsen/ vrijwilligersavond

Zaterdag 21 augustus kaatsen (Kaatsveld Stiens)

13.00 u. Pearkekeatsen (Kaatsveld Britsum)

12.00 u. Club van Honderdpartij. Da + He

Woensdag 25 augustus kaatsen (Kaatsveld Britsum)

Club van Honderdpartij jeugd

Club van Honderd partij Kaatsclub Britsum organiseert zaterdag 21 augustus deze speciale partij die gesponserd wordt door een twintigtal kaatsliefhebbers.

Door de geweldige sponsering kan er in de Dames- en Herenklasse fel gestreden worden om bijzonder mooie handbeschilderde en gebakken aardewerken wandborden (zie foto)

Uitzendbureau Werkhart.nl helpt partuur Linda Terpstra op weg naar de Dames PC te Weidum Dit jaar is uitzendbureau Werkhart.nl de sponsor van Linda Terpstra en haar maten Jindra ten Kate, Hallum en Harmke Siegersma, Berlikum. Egbert v.d. Mossel is ook in het laatste kaatsseizoen van Linda Terpstra bereid gevonden om haar en haar maten financieel te steunen. De sponsor is te vinden op de broekjes van de dames en op het KNKB trainingspak en polo van Linda. De dames zijn goed op weg en het lijkt erop dat er niets meer in de weg staat om deel te nemen aan de dames PC op 25 augustus te Weidum dit jaar. Mede door de financiële bijdrage van Egbert v.d. Mossel konden de dames zich dit jaar aansluiten bij Team Spirit, bestaande uit het hoofdklasse partuur Lisette Wagenaar, Imke v.d. Leest, Gerieke de Groot en 1e klasser Anna-Lynn Wijbenga, Ferwert. Dit heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen, want Linda, Jindra en Harmke staan sinds de 2e

cyclus wekelijks op de hoofdklasse. Er is maar één doel dit jaar en dat is een prijs pakken op de

dames PC. Dit zou natuurlijk een geweldige afsluiting zijn van de kaatscarrière van Linda. U kunt

de dames volgen op www.spiritteam.nl, hier vindt u ook de volledige wedstrijdagenda ◆

Cor Tolsma wint jonge-duiven vlucht vanuit Hazeldonk Op het vliegprogramma van de Afdeling Friesland stond afgelopen Zaterdag een jonge duiven vlucht gepland. En wel uit Hazeldonk, een afstand van 204 kilometer tot Minnertsga.

Opgave voor donderdag 19 augustus 19.00 uur bij Wim Henk tel. 2571036. Aanvang wedstrijd 12.00 uur. Woensdag 25 augustus is er ook voor de jeugd de CLUB VAN HONDERD PARTIJ waar ook gekaatst wordt om handbeschilderde en gebakken aardewerken tegeltjes.

Opgave voor deze wedstrijd bij Ibo voor maandag 23 augustus 19.00 uur tel. 2571469 ◆

Na de fraaie zonnige dag vrijdag, tapte het weer op deze wedstrijddag uit een ander vaatje. De dag startte met bewolking en met lichte regen. Volgens het weerbulletin zou er af en toe ook de zon schijnen, doch hier in Friesland was dat zeker niet het geval. ‘s Middags werd het als maar slechter, verspreid over het land kwamen er buien voor, doch in de avond zouden er opklaringen komen. Aan zee stond er een matige tot vrij krachtige zuidwes-

ten wind. De leden van p.v. De Vliegende Post te Minnertsga hadden voor dit concours 233 duiven ingezet, die om 10.25 uur in vrijheid werden gesteld. Dit keer was het Cor Tolsma van de Nieuwe Bildtdijk die de lakens even uitdeelde. Hij klokte om 12.49.59 de eerste duif van de vereniging. Verder een mooie serie gemaakt van 25 geklokte duiven, waarvan 6 bij de "Top Tien". Proficiat Cor! Wederom zien we Hielke Postuma uit St. Jacobiparochie in de top staan van de verenigings uitslag, dit keer met de plaatsen; drie en acht! Een compliment waard Hielke! Zijn plaatsgenoot en duivenvriend Anne Drost behaalde een

Lekker shoppen in het centrum van Stiens

prachtige notering met een vijfde stek! Petje af Anne! Langzamerhand zien we dat we over de helft van het vliegprogramma zijn. Met nog een paar jongeduiven vluchten te gaan, zijn we toe aan de Natoer. Met dit laatste onderdeel van 4 concoursen kunnen de duivenliefhebbers oude en jonge duiven laten meedoen. Voor de jonge-duiven betekent dit vaak late-jongen. Dit zijn jonge-duiven die later zijn gekweekt.

Anja en Simone Mus 10, 11, 26, 27, 31, 32, 48, 50, 53 B.Beimers 16,20,40,42,47,54,58 P.Bron 18 A.Hogenhuis 28,30,33,35,51 Niels Visbeek 45,56,57 R.R.Post 59 De vleesbon van slagerij Hiemstra te Sexbierum was voor Cor Tolsma ◆

De verdere prominenten zijn! C. Tolsma 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 49, 55. H. Postuma 3,8,17,24,44 A. Drost 5,46,52

Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding! HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR PARTICULIEREN, P ARTICULIEREN, BEDRIJVEN, A B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z WONINGBOUWVERENIGINGEN! EN WONINGBOU UWVERENIGINGEN! HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D V AKWERK OP HET GEBIED VAN: A VA VA AN: VAKWERK

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

www.stucadoorstiens.nl

COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, INSTALLA AT TIES, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLA AT TIES, CV V-KETEL VER RVA ANGIN NG, HUUR EN INSTALLATIES, CV-KETEL VERVANGING, SER RV VICEDIEN NST T, VER RWAR A LEASE, EIGEN 24-UURS SERVICEDIENST, VERWARRADIA AT TOREN, VLOERVERWARMING, VLOER RVER V RWA AR RMING, MING, RADIATOREN, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECH HNISCHE KOELING, VENTILATIE, ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLA AT TIES, SANIT AIR, DUURZAM ME ENERGIE INSTALLATIES, SANITAIR, DUURZAME TOEP PASSINGEN, A ZO ONNETOEPASSINGEN, ZONNEBOILERS, ZONNESUBSIDIE-AANVRAGEN N. STROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN.

Technisch T echnisch e Installatiebedr Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

T Telefoon elefoon e (058) ( 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 N NH H BRITSUM

www www.haijma.nl w.hai . ijma.nl info@haijma.nl

Stienser Omroeper

7


SportVervolg

Dansles in Stiens Eijer Producties start met danslessen voor verschillende leeftijdsgroepen in Stiens.

1370erip\l Het seizoen begint weer bij S.C. Stiens Sneller dan gedacht zijn de voetbalschoenen weer opgezocht. Terwijl de professionele spelers al weer los zijn in competitieverband, zijn de amateurs inmiddels ook weer begonnen met hun voorbereiding. Zo ook bij S.C. Stiens zo1, die vorige week zijn gestart met maar liefst 3 trainingen en een heuse oefenwedstrijd. Dit seizoen komt de formatie van Rudi v.d. Burg uit in een zeer aantrekkelijke competitie, met veel teams uit de omgeving, zodat er al snel een

derbyachtige sfeer zal ontstaan. Enige tegenstanders zijn bv. DTD, Leeuwarden, Akkrum en Warga. U bent bij deze van harte uitgenodigd om op zondagmiddag deze mannen eens aan te moedigen. De eerste oefenwedstrijd werd gespeeld tegen v.v. Aengwirdum. Natuurlijk was de selectie nog niet helemaal compleet, vanwege enkele vakanties. Toch was het Rudi gelukt om een capabel elftal de wei in te sturen. Redelijk onwennig gingen beide teams van start, veel balverlies aan

beide zijden was hun deel. De werklust was wel prima, en conditioneel is er een goede zet gedaan. In de loop van de wedstrijd werd het bal gevoel wat beter en ontstonden aan beide zijden de eerste kansen. Uit een dood spelmoment wisten de spelers van Aengwirdum te scoren, zodat S.C. Stiens op een 10 achterstand kwam. Met als spits in de 2e helft Paul Siedsma werd geprobeerd om de gelijkmaker te forceren, en na 10 minuten slaagde Paul op zijn eigen koele wijze in deze missie.

Halverwege de 2e helft kwam de tegenstander (alweer uit een spelhervatting!) op 2-1. Duidelijk een signaal dat er meer concentratie moet zijn op deze momenten. Vlak voor tijd een pracht goal van Rudie Mensink, die de eindstand 2-2 op het bord zette. Verheugend was te zien dat bij deze oefenpot ook al zo’n 20 supporters mee kwamen, bedankt namens de selectie! Dinsdag 17 augustus staat de volgende wedstrijden op stapel, die worden om 20.00 uur op “it Gryn” gespeeld, u bent van harte welkom! ◆

Er wordt peuterdans, kleuterdans en streetdance gegeven. De lessen worden op maandag gegeven in cultureel centrum de Skalm. Op maandag 13 september en op maandag 20 september is het mogelijk om de lessen gratis te volgen. Hiervoor moet je je wel aanmelden, want alleen bij voldoende aanmelding gaan de lessen door. Meer informatie op www.eijerproducties.nl ◆

Uitslag duivenvlucht P.V. Blija 7 augustus j.l. De duiven zijn gelost om 10.20 uur vanuit Hazeldonk (218 km) met een zuidwestenwind. Er werden 199 duiven van 9 deelnemers ingekorfd. De eerste duif werd geconstateerd door Piet Hiemstra uit Stiens om 12.46.21 uur met een snelheid van 1432 m/min (86 km/h). Verdere uitslag: Hiemstra P.J. 1, 2, 3, 9, 18, 31, 49, 50, 51 Wal v/d G. 4, 7, 8, 16, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 57 Ronner R. 5, 6, 11, 15, 21, 40, 42, 44, 46, 48, 53, 67 Hiemstra J. 10, 13, 25, 26, 38, 54, 61, 62 G.P. Dijkstra 12, 22, 41, 43, 55, 56 Hiemstra D. 14, 19, 27, 63 Wolbers D. 17, 24, 28, 45, 47, 64 , 65 Hiemstra A. 23, 52, 58 Ronner & Zn. Comb. 29, 30, 39, 59, 60, 66 ◆

Uitslag Postduivenvereniging P.V Op Eigen Wjukken Stiens vanuit Orange Donderdag konden de liefhebbers van de duivensport hun duiven in mandden voor één van de verste vluchten (1000 km) met oude duiven vanuit het Zuid-Franse Orange. Doordat deze duiven op de vroege ochtend worden gelost kunnen de eerste duiven al binnen een dag op hun hokken zijn. Echter deze keer kon er niet vroeg worden gelost. De duiven uit Orange werden vrijdag om 9.30 uur gelost bij een noordewind kracht 2 à 3 dus bijna alles in de wind. Vrijdag konden de liefhebbers van het spel met de jonge duiven deze inmandden voor de 4de jonge duivenvlucht. Op het programma stond hiervoor Meer in België. Het werd Hazeldonk, een plaatsje bij de grensovergang naar Antwerpen. Voor de liefhebbers in Westfriesland een station dat erg westelijk ligt en bijna geen kans biedt om redelijk in het grotere verband te presteren. Nadat de laatste weken, de jonge duiven het zwaar te verduren hadden door de hoge temperaturen, hoopten de liefhebbers op een snelle vlucht. Doordat vorige week de duiven 2 dagen in de auto over hadden gestaan en gelost werden op zondag was de Stienser Omroeper

8

conditie van vele vogels er sterk op achter uitgegaan. Er werden dan ook veel minder duiven voor deze vlucht ingemand. De duiven die vorige week laat terug kwamen, waren nog niet hersteld van de zware inspanning van vorige week, toen veel duiven via de Waddeneilanden hun hokken in Friesland bereikten. Liefhebbers van onze sport meldden vanaf Ameland dat zij nog nooit zoveel duiven hadden zien overkomen. Door de keuze van lossingstations in het westen van Nederland en België en Frankrijk loopt de vlieglijn bijna altijd over het IJsselmeer (kortste afstand tussen hok liefhebber en de plaats van Lossing.) De afstand waarover de snelheid wordt berekend. De duiven vliegen zelden over deze grotere watervlakten ook grote aaneen gesloten bossen worden gemeden. Dus de duiven voor West-Friesland vliegen altijd verder dan de gemeten afstand. Waardoor ze de competitie met de duiven in het zuiden van de provincie niet aan kunnen. Ook dit weekend weer een vlucht vanuit een westelijk station. Hazeldonk bij de afslag naar Antwerpen zeer westelijk. Maar het was deze week de Comb. van der Zwaag uit Britsum waar als eerste een duif van Op Eigen

Wjukken zijn hok wist te bereiken. Ruim 90 km p.u., om 12.39.12 wist deze duif de elektronische klok in werking te zetten. Echter was het de 20ste duif van de inkorflijst van de Comb. de eerst getekende duiven (de duiven waar men van verwacht dat ze vroeg thuis komen) was de 0.1072878 van Mia van Hiel op de 28ste plaats, dit betekend dat ook deze vlucht weer moeilijk was voor de jonge duiven. Bij het afslaan van de klokken zaterdagavond 7 uur bleken er nog 15 % van de duiven niet te zijn gearriveerd. Als het weer zondag mee

zit zullen er zeker nog een aantal nakomen. Ook deze week weer een prima uitslag van H. Ruig op Orange 1022 km met een 13 plaats in Noordoost Friesland en 7 duiven bij de eerste 45 van het inkorfcentrum Zwaagwesteinde. Snelheid 912 meter per minuut 55 km per uur. Uitslag Hazeldonk : Comb. van der Zwaag Britsum 1. 127. 22.25.31.34.35.43. H.M. Bootsman Marrum 2.6.14.15. 27.32.51.55.56.59.61.64. 66. 67. 69. L.Hamersma Marrum 3.4.5.26.36.47.49.54.57.62.72.73. Mia van Hiel Hallum

Duiven klaar voor transportauto. Inkorflokaal Blija.

7.8.23.24.28.29.30.48.53.58.76. P. Boschma Stiens 9.37.65.74. Comb. Span Hoogland Cornjum 10.16.20.21.33.41.42.44.52. Comb. Wijbenga Cornjum 11.12.13.38.45.46.5070.71. P.van der Veen Stiens 18.19.40. H. Meijer Britsum 39.68. T. Terpstra Stiens 60.75. B.O. Suichies Britsum 63. Uitslag Waadkant Hazeldonk: 1.6.8.10 R. Sjoerdsma Holwerd 2 Comb. van der Zwaag Britsum. 3. Hoekstra Ferwerda Ternaard. 4 Y. en H. Stielstra Holwerd 5.12. H.M Bootsman Marrum.7 J.Kooiker Buren Aml. 9 J. Postma Nes Aml. ◆


Bedrijvengids Wie? Wat? Waar? Toekomst Leeuwarderadeel: 6 september binnenkort weer in elke brievenbus! gesprek met inwoners en organisaties STIENS – Na het succes van zijn 1e en 2e uitgave, komt Herman Gaarman Reclame uit Stiens in november van dit jaar met zijn 3e uitgave van Bedrijvengids Wie? Wat? Waar? De gids zal zoals gebruikelijk weer gratis Huis-aan-Huis (inclusief buitengebieden) verspreid worden in de Gemeente Leeuwarderadeel met een oplage van ruim 6000 exemplaren! Tevens is hij gratis verkrijgbaar in het Gemeentehuis te Stiens en bij diverse ondernemers/winkeliers in Stiens en omgeving. Alle bedrijven uit de gemeente Leeuwarderadeel kunnen ook in deze uitgave weer kosteloos in de gids worden opgenomen en worden dan ook weer keurig overzichtelijk en op alfabetische volgorde, gerangschikt. Overigens kunnen ook bedrijven van buiten de gemeente Leeuwarderadeel in de gids opgenomen worden, maar daar worden dan wel (zeer geringe) kosten voor berekend. Terugkijkend op zijn eerdere edities is Herman ook nu weer zeer positief gestemd m.b.t. de nieuwe uitgave. De reacties zijn zeer positief van zowel de consument als de ondernemers, geluiden als “Een duidelijke gids en een goed overzicht van het bedrijfsleven in de eigen regio” en “De gids wordt goed gebruikt, dat merk je gewoon, ik heb er ook al nieuwe klanten aan overgehouden”, daar doe je het uiteindelijk allemaal voor volgens Herman en vult aan “dat geeft je een goed gevoel als uitgever en de spirit om er mee door te gaan”.

Welke zaken vindt u belangrijk voor de toekomst van onze gemeente? Daarover gaat het op een grote bijeenkomst voor inwoners en organisaties op maandag 6 september om acht uur in de Smalle Brug te Stiens. Er is veel discussie over de toekomst van onze gemeente waar het nu nog goed wonen is. Maar we zijn te klein, er moet wat gebeuren; samenwerken of fuseren. Maar waarop moet bij die discussie over de toekomst de nadruk liggen? Op de hoogte van de belasting, op het onderhoud van straten, wegen, openbaar groen, op de sportvoorziening, op het zwembad, op voldoende huurhuizen, op veilige fietspa-

den, op goede verkeerswegen, op recreatie of op andere zaken. U mag het zeggen op deze bijeenkomst die wordt georganiseerd door de Belangengroep Toekomst Leeuwarderadeel. De avond zal worden geleid door Omrop Fryslân journalist Geert van Tuinen. De Belangengroep is opgezet door de Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel, PvdA Leeuwarderadeel en VVD Leeuwarderadeel De bijeenkomst wordt belegd, omdat er de komende maanden belangrijke beslissingen moeten worden genomen over de toekomst van Leeuwarderadeel. Samenwerken met de Middelsee gemeenten en hoe dan? Of toch een fusie met Leeuwarden, maar

wat moet dat dan opleveren? De opvattingen van de organisaties en bewoners kunnen worden gebruikt bij de beoordeling van de plannen van de Middelsee gemeenten waar de Raad in september over gaat praten. De belangengroep zal de opvattingen en wensen van de inwoners ook gaan bepraten met de gemeente Leeuwarden. Dan kan duidelijk worden of een fusie met Leeuwarden kansen biedt om de wensen van inwoners te realiseren. Kom dus allemaal op 6 september naar de Smalle Brug en praat mee. Let op de uitvoerige aankondiging in de volgende Stienser Omroeper ◆

Aanmelden kan nog steeds! U kunt uw bedrijfsgegevens door ons laten opnemen, maar dan dient u zich wel vóór 1 september bij ons aan te melden. Het enige wat u hoeft te doen is ons een mailtje sturen (info@bedrijvengidswiewatwaar.nl) met hierin uw bedrijfsgegevens en de branche(s) waarbij u wilt worden opgenomen, of een telefoontje en uw opname in Wie? Wat? Waar? is dan zo geregeld.

BildtBeat 2010, muziek & kantelsimulator

Afsluitend vertelt Herman dat de gehele gids ook op het internet te raadplegen is, neem maar eens een kijkje op: www.bedrijvengidswiewatwaar.nl

Dit jaar een programma dat bestaat uit allemaal bands die banden hebben met Het Bildt. Het grootste gedeelte van de bandleden woont op of komt van Het Bildt. Hierbij het programma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Gaarman, Herman Gaarman Reclame Langebuorren 1, Stiens, Tel. 058 - 216 39 38 E-mail: info@bedrijvengidswiewatwaar.nl ◆

NOG

GOEDE OUDE SPULLEN THUIS OP ZOLDER?

Denk aan de bazaar/rommelmarkt bij het Sint Vitushûs De meesten van u weten dat er tijdens de jaarlijkse braderie in Stiens een bazaar - rommelmarkt wordt gehouden bij het Sint Vitushûs. Zaterdag 21 augustus is er tussen 10.00 en 12.00 uur gelegenheid om uw nog nette goederen, boeken, platen, cd’s, dvd’s enz. in te leveren op het adres Harnsterdyk 8 (voor Doniastate linksaf) en ook op vrijdagavond 3 september a.s. tussen 19.00 en 20.00 uur is er nog gelegenheid om uw spulletjes bestemd voor de rommelmarkt in te leveren in het Sint Vitushûs, ingang Pieter Jellessingel. Meubels, wasmachines en koelkasten kunnen wij niet gebruiken, teven een vriendelijk verzoek geen ‘echte rommel’ in te leveren. U kunt de actie ook ondersteunen door een marktkraam te sponsoren. De kosten van een kraam zijn € 25,00. U kunt dit bedrag overmaken op 55.23.85.964, ten name van Kerkrentmeesters PG Stiens, onder vermelding van: Sponsoring bazaar 2010. Elk ander kleiner of groter bedrag is van harte welkom. Alvast bedankt voor uw medewerking. Heeft u vragen bel dan gerust J. van der Meulen (058) 2573359 of J. Bakker (058) 2574711 ◆

Een hartstilstand en dan... Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten is cruciaal!!! Bel onmiddellijk 112, start met reanimeren en … gebruik binnen 6 minuten een AED. In Stiens hangen AED's bij: Sporthal It Gryn, kantine IJsbaan/Kaatsveld, de Hege Stins, de St. Vituskerk, Bakker Therapie (Seerob 12), het Gemeentehuis, Kring-Apotheek Stiens, FysioStiens (Cor Doornbos, Truerderdyk 9), Poiesz, AH, Huisartspraktijk Ten Hoeve (G. Japicxstrjitte 2) en Talant (Ieleane 10) Kent u nog meer AED-adressen? Graag mailen naar b.idzinga@chello.nl (secr. EHBO-vereniging Stiens) ◆

Iedere derde zaterdagmiddag in augustus vindt het BildtBeat Muziekfestival plaats op het plein voor het gemeentehuis te St. Annaparochie. BildtBeat is een gratis toegankelijk festival, met nonstop livemuziek van gerenommeerde Friese bands, voor een breed publiek. De 4e editie van BildtBeat vindt plaats op zaterdag 21 augustus 2010.

1. Corda: metal gespeeld door een enthousiaste groep "jonge honden", hard en strak. 2. Go Simon: Poprock met veel eigen werk. 3. Bacon and Bones: Bewerkte coverrock uit de 70'er en 80'er jaren en eigen werk. 4. Grutsk: Bildtse rockband met de nadruk op meezingen en gezelligheid. 5. Little John and the Chiefs: lekkere, dampende blues. 6. Let Op: ervaren en enthousiaste top 100 band. Er is een dubbel podium aanwezig. Elke band speelt 50 minuten. De aanvang is 14.30 uur en het festival is om 20.30 uur afgelopen. Tevens staat er vanaf 14.30 uur een kantelsimulator van Veilig Verkeer Nederland, zodat een ieder de desoriëntatie kan ervaren wanneer men met een auto over de kop gaat. Het wordt dus letterlijk en figuurlijk een middag vol Rock and Roll !! De organisatie en het initiatief is in handen van BaconBeat Productions en SPAN RECORDS uit St. Annaparochie. Hierbij wordt samengewerkt met Vos-Catering uit Grou en de band Bacon and Bones. Het evenement wordt financieel en materieel ondersteund door Friesland Pop, Nederlands Fonds Voor Podiumkunsten, de gemeente Het Bildt, de stichting Bildtse Belangen (i.c.m. De Friesland Bank) en diverse ondernemers, waaronder Plaveka, Atelier 't Bosch - Sjoke Wassenaar, Klussenbedrijf Jack van den Akker, Fa. Plat, Jetty's Hoeky, Multilogo Reclame, Giesing & Zn Transport, Bianca Wijnsma Entertainment, Heineken en de website van Het Bildt www.bildtweb.nl ◆

Opleiding concert slagwerk bij Studio Stiens Ben je altijd al met de potten en pannen van je moeder in de weer en wil je nu eens een echt drumstel bespelen? Heb je al vaak korpsen op zien treden en zou je heel graag mee willen spelen op de trommels, de xylofoon, de klokkenspel, de pauken en al die andere instrumenten die bij concert slagwerk horen? DAN IS DIT JE KANS!!!! Vanaf 1 september 2010 heeft Studio Stiens weer plaats voor nieuwe leerlingen in de opleiding concert slagwerk. De vereniging zorgt voor een drumstel en je krijgt iedere week les van de docent van de opleiding. Je opleiding begint op drumstel en wordt langzamerhand uitgebreid met het bespelen van de pauken en het gestemde slagwerk (o.a. xylofoon en klokkenspel). Ook kun je verschillende diploma’s halen en dus gecertificeerd slagwerker worden! Na een gedegen opleiding kun je doorgroeien tot slagwerker bij het fanfarekorps. Natuurlijk staat deze mogelijkheid ook open voor volwassenen! BELANGSTELLING?? Bel 058-2574926 of 058-2571108 en je krijgt alle informatie over de opleiding ◆ Stienser Omroeper

9


Training Reanimatie/AED Expositie Skilhiem van Jantine van der Woude Als seconden en minuten van levensbelang zijn is het goed om te weten hoe je moet handelen. De EHBO-vereniging Stiens biedt u hierbij de helpende hand. Bij voldoende aanmeldingen organiseert de vereniging op 9 en 16 september 2010 ’s avonds van 19.30 tot 22.00 uur een training Reanimatie/AED in Cultureel Centrum De Skalm. Beginners dienen beide avonden te volgen. Kunt u reeds reanimeren dan is één avond voldoende om u te scholen in het gebruik van de AED. U wordt dan alleen op 16 september verwacht. De kosten voor beide avonden bedragen inclusief certificering € 60,-. Voor één avond bedragen de kosten inclusief certificering € 40,Heeft u belangstelling dan graag voor 23 augustus a.s. aanmelden bij mevr. B. Idzinga van het secretariaat van de EHBO-vereniging. Bij voorkeur via de mail: b.idzinga@chello.nl of anders tel 058-8447337 ◆

In januari 2004 heeft Jantine van der Woude uit Berlikum een expositie gehouden van al haar gemaakte schilderijen. Met schilderen en tekenen kwam haar liefde, gevoel en warmte voor de medemens naar voren. Na een ernstige ziekte is op 16 december 2008 Jantine van der Woude overleden. Jantine had een doel met de schilderijen. Ze wilde de gevoelens die ze kreeg van anderen en die ze op haar manier tot leven bracht, verkopen en de opbrengst gebruiken voor arme straatkinderen in de wereld. De ouders willen graag deze levensgedachte van Jantine afmaken. De schilderijen hangen vanaf 19 juli voor 3 maanden in Skilhiem en kunnen gekocht worden. De opbrengst van de schilderijen gaat naar: Beautifulgate. Aids baby’s en kinderzorg in Zuid Afrika. Wilt u informatie of ook iets betekenen kunt u hierover informatie inwinnen. Neem dan vrijblijvend contact op met de fam. van der Woude. 0518-461559 ◆

Vrijdag 20 augustus ‘Grutsk’ in het Relax Radio Café in Stiens

Nationaal MS Fonds zoekt 10 collectanten Het Nationaal MS Fonds zoekt 10 nieuwe collectanten in Stiens voor de Nationale MS Collecteweek in november. “Tot nu toe zijn er 10 collectanten, maar dat is niet genoeg om bij iedere voordeur aan te bellen”, zegt Pamela Zaat, landelijke coördinatrice van het Nationaal MS Fonds. “Om bij alle 7400 inwoners aan te bellen moeten er eigenlijk ruim 30 collectanten zijn, maar met 10 nieuwe collectanten zijn we al heel erg blij”.

GRUTSK is een Friestalige poprockband uit het Bildt, een gebied in het uiterste Noordwesten van Friesland. De velden en het uizicht zijn er enorm weids met de waddenzee vlak achter de dijk. Uiteraard zijn de bandleden vaak achter de zeedijk om de kop leeg te laten waaien en inspiratie op te doen voor nieuwe teksten. Muzikaal ligt de smaak wat verder van huis. Geïnspireerd door

heel veel fantastische bands uit Amerika en Canada (Nickelback, Default, Breaking Benjamin, 3DoorsDown) gemixt met de "sounds of the eighties" (The Cult, U2, Killing Joke) komen we tot een stijl die wel staat voor de sound van GRUTSK. Friestalige Indie Poprock dus, maar goed daar mag iedereen een andere mening over hebben. Bandleden: Ieme zanger, Benn gitarist, Albert drummer en Sybe bassist.

Meer info is te vinden op: www.grutsk.net Het Relax Radiocafè begint om 20.00 – 24.00 uur Presentatie: Henk Schippers Productie: Trijnie Schippers Luisteren ether: 105.3 / 96.1 kabel en via www.radiomiddelse.nl of kom gezellig langs aan de Wythusterwei 4 Stiens ◆

Het MS Fonds zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met Multiple Sclerose te verbeteren. Dit doet zij door voorlichting te verstrekken, activiteiten en vakanties te organiseren en onderzoek te verrichten. Jij hebt toch wel 2 uurtjes per jaar tijd of zit je agenda al het hele jaar vol? Meld je aan als collectant! Het Nationaal MS Fonds collecteert van 22 t/m 27 november. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pamela Zaat, landelijke coördinatrice van het Nationaal MS Fonds, tel. (010) 591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl. Een donatie op giro 5057 is welkom ◆

Opleiding muzikant bij Studio Stiens Op woensdag 25 augustus begint na de zomervakantie fanfarekorps Studio Stiens weer met de repetities in de Skalm van 19.30 – 21.30 uur. Wij zoeken ter aanvulling van ons korps nieuwe muzikanten, die al een instrument kunnen bespelen. We zijn vooral op zoek naar hoornisten en bugelspelers. Het instrument krijgt u in bruikleen. Ook kunnen wij weer nieuwe leerlingen plaatsen op bugel, trombone, saxofoon en slagwerk (instrumenten in bruikleen). Het komende seizoen introduceren wij tevens ouder/kind lessen. Samen met je kind een opleiding volgen, terwijl u maar voor 1 persoon lesgeld betaalt!! De lessen worden gegeven in de Skalm door docenten van onze eigen opleiding. Studio geeft regelmatig concerten in het dorp, begeleidt kerkdiensten en neemt deel aan concoursen en festivals. In 2010 wonnen we de derde prijs in onze divisie op het Open Fries Fanfare Kampioenschap. Onze dirigent is Andries Kramer. Dus; wil jij/wilt u graag deel uitmaken van de fanfare van Stiens, geef je/u dan op als lid of als leerling en ervaar hoe mooi het is om een blaasinstrument te bespelen! ◆ Stienser Omroeper

10

Levenscollage maken in Skilhiem Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met het thema “Toekomst”. Dit doen we door het maken van een wensbord. Een wensbord is een eigengemaakte collage van uit tijdschriften gekozen afbeeldingen en teksten. Zo’n collage geeft uitdrukking aan wensen en/of doelen waar u zich in de komende tijd op wilt richten. Deze kunnen

betrekking hebben op uw leven in totaal, uw gezondheid, uw tijdsbesteding of wat verder voor u belangrijk is.Om mee te doen aan deze activiteit hoeft u beslist niet creatief te zijn. Het is een leuke gezamelijke bezigheid en het maken van een wensbord kan u helpen uw wensen en doelen voor de toekomst helder te krijgen en te bereiken. U wordt begeleid door Henny Hiemstra die

deze workshop al een aantal malen op andere plaatsen heeft verzorgd. Wanneer: 29 september 2010 Tijd: 14:30 tot 16:30 uur Waar: Skilhiem Voor informatie neem contact op met Skilhiem 058-2576100. Er kunnen, maximaal 10 deelnemers meedoen ◆

GO-4 Sport vergoedt opleidingen voor vrijwilligers in de sport GO-4 Sport, het samenwerkingsverband van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel op het gebied van sport en bewegen, hecht veel waarde aan deskundige vrijwilligers. GO-4 Sport vergoedt daarom een deel van de kosten van een opleiding of cursus voor vrijwilligers in de sport. Het gaat hier om opleidingen en cursussen die een bijdrage leve-

ren aan het behalen van de doelstellingen van het project. Vaak gaat het om opleidingen die door een sportbond worden aangeboden. Dit hoeft echter niet beslist het geval te zijn. Verenigingen waarvan een of meerdere vrijwilligers een opleiding of cursus volgen, kunnen een aanvraagformulier indienen bij GO-4 Sport. GO-4 Sport beoordeelt vervolgens of de vereniging aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking komt voor vergoeding van een deel van

de kosten van een opleiding of cursus. Deze stimuleringsregeling loopt t/m 31 december 2010. Het is op dit moment nog niet bekend of de regeling na 2010 gecontinueerd wordt. Op de website www.go4sport.nl vindt u alle informatie over deze regeling en kunt u direct het aanvraagformulier downloaden. U kunt ook contact opnemen met GO-4 Sport, tel 0518-418891. U kunt ook een email sturen naar go4sport@ferwerderadiel.nl ◆


Uit in Fryslân DE SCHIERSTINS VEENWOUDEN

CURSISTEN KAREL JAN ELSDIJK

Programma Schilder- en tekenkunst uit eigen dorp in De Schierstins SEPTEMBER/ OKTOBER Zondag 29 aug. t/m zo. 12 sept. Expositie Schildercursus Inloopcentrum Feanwâlden Vrijdag 17 sept. 20.00 u. Lezing prof. G. Dekker - Thema ‘Heeft kerk zichzelf overleefd?’ Zaterdag 18 sept. t/m zo. 24 okt. ‘Ge-roman-tiseerde regio’ Literaire streekproducten uit noordoost Fryslân Zaterdag 25 sept. 20.00 u. Concert singer-songwriter Sido Martens (zang, gitaar, mandoline) www.sidomartens.nl Vrijdag 1 okt. 20.00 u. ‘De mystyk fan de Fryske Wâlden’ Theun de Vrieslezing door Kerst Huisman Vrijdag 15 okt. 20.00 u. Streekromans uit noordoost Fryslân. Lezing door Jan Jongsma Zaterdag 23 okt. 20.00 u. Concert Bruggenbouwer van Katterpillaar verrassende en vernieuwende kleinkunst (www.katterpillaar.nl) Woensdag 27 okt. 15.00 u. Kindervoorstelling Aylu & Illustro Meespeelvoorstelling van kindertheater Ithaka’; 6-12 j. (www.ithaka-theater.nl)

FEANWALDEN/VEENWOUDEN – Zangvogels, een stadsgezicht van Leeuwarden, een oude Saksische boerderij, een stilleven van voetbalschoenen… Zo groot is de variatie van de expositie van tekeningen en schilderijen die vanaf zondag 29 augustus in De Schierstins te Feanwâlden te bezichtigen is. De tentoonstelling duurt tot en met zondag 12 september. De tentoonstelling draagt de titel Schildercursus Inloopcentrum Feanwâlden. Het inloopcentrum is opgericht door de dit jaar een kwart eeuw bestaande Stichting Ouderenwerk Veenwouden. Er worden in het centrum diverse activiteiten gehouden, waaronder al bijna twintig jaar schildercursussen. De huidige cursisten staan al weer jaren onder (bege)leiding van Karel Jan Elsdijk uit Tytsjerk. Het is verbazingwekkend met hoeveel precisie sommige cursisten bijvoorbeeld een zangvogeltje bij hun nest weten weer te geven. En hoe goed de verhoudingen zijn geschilderd van een

schipper op zijn plezierjacht. Of hoe treffend een stadsgezicht van Leeuwarden is. De meeste cursisten zal het ongetwijfeld om het plezier van het kunstzinnig bezig zijn gaan. Maar ze hebben tegelijk diverse vaardigheden onder de knie gekregen. De circa 25 mensen die in De Schierstins exposeren tonen behalve een grote verscheidenheid van onderwerpen ook een verschillend materiaalgebruik. Sommigen hanteren de tekenpen of het potlood, anderen gebruiken olie- of acrylverf. En dan zijn er nog de aquarellisten. De wisselexpositie is dinsdags tot en met zondags van 13.30 tot

Van Aisma-kaatsdagen met Friese paarden

Tip: als u donateur wordt, krijgt u tweemaal per jaar het programma gratis toegezonden, korting op de meeste concerten en lezingen en gratis toegang tot de exposities! Wijzigingen in programma voorbehouden! De gehele periode is de permanente expositie over staten en stinsen, stinsenplanten, kerken en kloosters en Theun de Vries te bezichtigen. Openingstijden Schierstins: di. t/m zo. 13.30 - 17.00 u ◆

In het weekend van 20 t/m 22 augustus organiseert de kaatsvereniging OKK uit Beetgum de Van Aisma-kaatsdagen met als hoogtepunt de Heren Hoofd-klassewedstrijd op de zondag. Deze kaatsklassieker is na da P.C. te Franeker de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar.

Tentoonstelling ‘Sicht op it Gea’ in bezoekerscentrum NP De Alde Feanen Tot en met 15 september is er in het bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen gelegen aan Koaidyk 8a in Earnewâld een tentoonstelling te zien van schilderijen en tekeningen gemaakt door Sjoerdtje Kars. De tentoonstelling met als thema ‘Sicht op it Gea’ toont taferelen van natuur en landschap, vogels en andere dieren in gebieden van It Fryske Gea. Sjoerdtje Kars uit Leeuwarden werd in 1949 in de Friese hoofdstad geboren. In 1967 begon zij met een tweejarige opleiding aan de Academie Vredeman de Vries in Leeuwarden. Daarna heeft ze cursussen aquarel en cursussen creativiteitsontwikkeling gevolgd. Vanaf 2000 tot aan vandaag volgt ze schildercursussen olieverf en acryl. De schilderwerken van Sjoerdtje Kars zijn gemaakt in olieverf en acryl op doek en paneel, en in aquarel en pastel op papier. Haar werken zijn figuratief met een lichte expressieve toets. Mocht u alvast een voorproefje willen nemen van de tentoonstelling, dan kunt u kijken op de website www.skars.nl ◆

Op vrijdag betreden 8 partuur Dames Hoofdklasse om 15.00 uur de kaatsarena om te strijden voor de eer en de sierraden met als Koninginneprijs de kaatsklauw. Zaterdag strijden 8 partuur Heren Hoofdklasse vanaf 12.00 uur in een uitnodigingswedstrijd om waardebonnen. Zondag is het klapstuk van het kaatsweekend. Dan verkaatst de 115-jarige kaatsvereniging maar liefst 9, door het Friesch Paardenstamboek geselecteerde, Friese paardenveulens. De vrije formatie wedstrijd met 12 partuur begint om 11.00 uur in het sfeervol ingerichte kaatsveld gelegen aan “It Bosk” tussen de dorpen Beetgum en Beetgumermolen. Eerst wordt de “Paardenshow” opgevoerd met dressuur, Friese Sjees en natuurlijk de 9 te winnen Friese paardenveulens. Tijdens de kaatsdagen is er kermis in “It Bosk” en livemuziek in de feesttent ◆

17.00 uur open voor het publiek, met uitzondering van huwelijksvoltrekkingen. Behalve deze expositie is ook de permanente

tentoonstelling over kloosters, kerken, staten en stinsen, stinsenplanten en Theun de Vries te zien ◆

Benefietconcert voor praktijkopleiding van alleenstaande jonge moeders in Kameroen De Stichting Steun Kansarmen in Kameroen organiseert samen met de voorbereidingscommissie (o.a. Johan en Willy van Dijk) van de 'Aftersummersunday' van de Agneskerk te Goutum een Benefietconcert van de familie Buizer en vrienden. Zij brengen dan sprankelende muziek voor u ten gehore, klassiek, jazz en populair. De opbrengsten van het concert zijn bedoeld voor financiële ondersteuning bij de start van een "Praktijkopleiding voor alleenstaande jonge moeders in de kippenhouderij" in Kameroen. Het houden van kippen kan deze alleenstaande jonge moeders helpen om beter in hun bestaan te voorzien. Het gaat om een project in de havenstad Douala en een in de binnenlanden, vanuit Ndoungué, ruim 120 km ten noorden van Douala. De Kameroense initiatiefnemers van beide projecten hebben gezamenlijk de plannen gemaakt en willen ook bij de uitvoering gaan samenwerken. Bij de Stichting Wilde Ganzen is inmiddels een aanvraag ingediend voor een aanvulling op de opbrengst van het benefietconcert. Het concert vindt plaats op zondag 12 september a.s. 11.30 uur uur in de Agneskerk in Goutum. De Agneskerk bevindt zich aan de Buorren 23 Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het benefietconcert bij te wonen, maar wilt u dit mooie project wel financieel steunen dan kunt u uw gift ook rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer 3408.13.040 van SSKK te Leeuwarden met de vermelding van: "Kleinveeproject"◆

www.stienseromroeper.nl Stienser Omroeper

11


www.c1000.nl Alle Grolsch bier

KILO

48

3. C1000 shoarma gekruid varkensvlees

6.28 Optimel drink en chocolademelk

Robijn wasmiddel alle varianten 3 stuks naar keuze

alle varianten 2 pakken à 1 liter naar keuze

C1000 kroppen sla botersla, ijsbergsla, salanova en salatrio alle varianten 2 stuks naar keuze

38

1.

2 STUKS

2 PAKKEN

1.00

1.50 liter 0.75

38

30

2.

78

2.

De dreun van

ALLÉÉ GELDIG N OP

maandag*

16

2.

De dreun van

dinsdag*

BOX MET UIT N FR 5 SOORTE

8.85

*

donderdag

Elke dag een KEIHARDE aanbieding.

ALLÉÉ GELDIG N OP

19

De dreun van *

vrijdag

18

AUGUSTU S

Alle 1,5 literpakken Crystal Clear bronwater

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

ALLÉÉ GEL E DIG N OP

20

AUGUSTU S

AUGUSTU S

€3.50 korting

De dreun van

zaterdag*

Extra dreun op zaterdag

KE EXTRA DIK GRA AF TELE ZATERDAG

ALLÉÉ GELDIG N OP

21

AUGUSTU S

1.00 2.45

KILO

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

*Maximaal 3 dezelfde aanbiedingen per klant, OP=OP.

ALLÉÉ GELDIG N OP

5.

C1000 fruitbox

2.30

De dreun van

De dreun van

woensdag*

00

00

wit, tarwe en volkoren 2 hele broden naar keuze

ALLÉÉ GELDIG N OP AUGUSTU S

2 STUKS

1.

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

17

AUGUSTU S

C1000 boerenbrood

m.u.v. flacon 1,47 liter en fleur&fijn poeder

Beckers hamburgers en frikandellen 2 pakken à 4 of 5 stuks naar keuze

2.58 1.29

C1000 zigeuner gehaktschnitzel gekruid varkensvlees

3.98 7.48

Douwe Egberts aroma rood koffie grove- en snelfiltermaling 3 pakken à 250 gram 6.33 22 naar keuze kilo 5.63

4.

Openingstijden: Maandag t/m woensdag 8.00 20.00 uurbold) Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in -the sans C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Week 33 2010 Aanbiedingen zijn geldig van maandag 16 t/m zaterdag 21 augustus 2010. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Voor alle producten in deze folder geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant, m.u.v. de dreunen van de dag, hierbij geldt maximaal 3 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. C1000 B.V., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort.

Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

Stienser Omroeper

12

Slim bezig.

Omroeper 33 2010  

Stienser Omroeper