Page 1

deze week

2410

Mode... pagina 2

4x4.. pagina 14

70-jarig... pagina 14

62e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

V.V. CSL een blijvende herinnering en een club om nooit te vergeten Opgericht in 1966 en nog steeds bloeiend in 2010. Op zaterdag 29 mei hebben de leden op een waardige wijze afscheid genomen van de naam v.v. CSL. ’s Ochtend was er een mixtoernooi voor de jeugdleden van CSC. De talenten van morgen lieten aan alle toeschouwers hun voetbalkunsten zien en sloten zo het seizoen samen met hun leiders en trainers op sportieve wijze af. De kampioenen werden daarna op een feestelijke manier in de kantine gehuldigd. Daarna gingen alle voetballers naar buiten en lieten massaal ballonnen los in de clubkleuren geel, oranje en zwart. Het was een prachtig gezicht om al deze kleuren in de lucht te zien en het is nu afwachten wie deze ballonnenwedstrijd wint. ’s Middags waren de senioren van v.v. CSL aan de beurt om nog één keer hun clubkleuren te verdedigen en de helden van weleer te eren. Het team “Pieter Miedema” heeft het toernooi gewonnen door de finale te winnen van team “Sjirk Roorda”. Team “Loek Iedema” wist beslag te leggen op de derde plaats. Na afloop werd er genoten van een voortreffelijke barbecue, waarna het uiteindelijke afscheidsfeest kon beginnen. Voormalig voorzitter Koos Boorsma heeft op een prachtige wijze oude tijden doen herleven. De vele aanwezigen werden door het tonen van oude foto’s, kran-

tenknipsels, oude wedstrijdverslagen en notulen van vergaderingen meegenomen terug in de tijd. Gelachen werd er om de anekdotes en hier en daar werd een opkomende brok in de keel weggeslikt. De woorden van Koos en de foto’s van CSL’ers zorgden voor een gevoel van trots bij alle aanwezigen. Een gevoel van: “het was mooi en we mogen trots zijn op wat we hebben bereikt”. Hierna werd het huidige en tevens laatste bestuur door middel van het opspelden van het gouden v.v. CSL-speldje

vereniging hebben gedaan door hen te benoemen als erelid van v.v. CSL. Wij feliciteren van harte Frans Venema, Jan de Jong, Koos Boorsma en Pieter Miedema met deze verdiende titel.

bedankt voor hun energie en gedrevenheid die ze in de club hebben gestoken. Vooral in de laatste jaren zijn er vele belangrijke ontwikkelingen aan de orde geweest, zoals het aanleggen van kunstgras en wedtra-veld, het in eigen beheer nemen van de accommodatie en natuurlijk de fusie met v.v. Stiens.

De wijze waarop zij hieraan vorm en inhoud hebben gegeven verdiend veel waardering. Als beloning van hun beleid kan gezien worden dat er in het laatste seizoen zelfs een zesde team bij de KNVB kon worden ingeschreven. Voorzitter Martijn Kuiper nam daarna de microfoon over en riep vier CSL’ers naar voren. Hij bedankte hen voor wat ze voor de

Hierna waren de woorden gesproken die moesten worden gesproken en was het de beurt aan onze eigen DJ Harm Elgersma om het slotfeest nog meer glans te geven. Tussendoor werden de kampioenen van dames CSC 2 gefeliciteerd met het die middag behaalde kampioenschap en verzorgden de mannen van Ut eigenzinnige Vierde een prachtig optreden met hun CSL-lied.

Café De Kern in Stiens heeft primeur! Café de Kern in Stiens heeft als eerste in de gemeente Leeuwarderadeel een oplaadpunt voor elektrische fietsen en scooters aan de gevel. Volgens de eigenaren Fred & Juan Overeem is met het plaatsen van de luxe oplaadzuil nu reeds voldaan aan de steeds meer groeiende en vragende markt op het gebied van elektrisch vervoer en dan met name voor de fietser(s). Dat deze manier van fietsen een mega trend aan het worden is moge duidelijk zijn, de producenten op dit gebied kunnen de vraag naar elektrische fietsen maar nauwelijks aan. Het idee dat elektrisch (ook wel trapondersteunend) fietsen alléén voor de wat oudere onder ons is, is inmiddels ruimschoots achterhaald door de jongere generatie fietsers. Door het laten plaatsen van de oplaadzuil is Café De Kern een

trendsetter geworden, niet alleen in Stiens maar ook voor de provincie Fryslân. Op korte termijn zullen er volgens de leverancier (Oplaadpunt Nederland, gevestigd in Stiens en Wyns) meerdere locaties in Stiens en omgeving komen waar men terecht kan om de fiets en/of elektrische scooter op te laden ◆

Later op de avond kwam er dan toch een einde aan het tijdperk v.v. CSL. Door middel van een spectaculaire vuurwerkshow werd dit beëindigd. Op de website van v.v. CSL staan alle foto’s plus de clip van Ut Vierde: www.vvcsl.nl “V.v. CSL uit het oog, maar niet uit het hart!”. Vanaf komend seizoen gaan samen met de leden van v.v. Stiens verder onder de naam SC Stiens en bouwen we samen verder aan een bloeiende en ambitieuze voetbalvereniging in Leeuwarderadeel ◆

Kijk eens op www.stienser omroeper.nl


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o.

Stiens

Hege Stins, Stiens

16 juni 19.30-20.30 u. Openluchtconcert Fanfare Studio in de Skriesstraat 18 juni 20.00-24.00 u. Tjeerd Abma in Relax radiocafé aan de Wythusterwei 4 19 juni Rommelmarkt van SHOE 26 juni Taptoe 26 juni 11.00 u. Arrangement, Molen de Hoop, Túnmanswente, Bakkerij Nico& Aeltsje 26 juni Triathlon t/m juni Expositie in de Hege Stins van de heer D.J. Noordhoek. t/m 26 juni Expositie in Galery de Garaazje van Ronald de Haan. t/m 1 augustus Expositie in bibliotheek van amateurschilders met hun visie op leesplankje t/m 1 augustus Expositie in gemeentehuis Douwe Mattheus Hoogeveen (zoon van Meester Hoogeveen) Collecte: 13 t/m 19 juni: Maag Lever Darm Stichting 20 t/m 26 juni: Nederlandse Rode kruis

zondag 20 juni

Jelsum t/m 20 juni Elke zondag van 10.30-17.30 u. Expositie van Jantine v.d. Woude in De Wynbrekker Aldlansdijk 9 20 juni t/m 25 juli Elke zondag van 10.30-17.30 u. Expositie van Louise Hoekstra (dierenschilderijen) in De Wynbrekker Aldlansdijk 9 18 t/m 20 juni Dorpsfeest 19 juni t/m 31 oktober Expositie van authentieke kostuums in Dekema State 22 juni t/m 12 september 13.00-17.00 u. Buiten Schilderworkshop op Dekema State

Britsum 25 juni 20.00 u. Havenconcert van brassband de Nije Bazún

Alde Leie/Froubuurt 18 september Reünie en Alde Leiesterdei

Marrum 16 t/m 19 juni Dorpsfeest Marrum-Westernijkerk

09.30 u. dhr. C. Broers, Loenen a.d. Vecht 19.00 u. ds. D. Scholtens, gemeentedienst door gospelkoor Dabar

St Vitus, Stiens 09.30 u. ds. D. Scholtens Hervormde gemeente, Britsum, Koarnjum, Jelsum zondag 20 juni 09.30 u. ds. M. Hulzebos Gereformeerde kerk, Britsum zondag 20 juni 09.30 u. dhr. J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl Gereformeerde kerk, Hijum zondag 20 juni 11.00 u. dhr. T.R.A. Simonides, Birdaard R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St. Annaparochie zondag 20 juni 10.00 u. ds. Gerda Silvis en Marja Wewerinke Oecumenische openluchtdienst (parkje t.o. R.K.Kerk) R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 19 juni 19.00 u. Pastor L. Foekema, Woord- en Comm.viering zondag 20 juni 9.30 u. Pastor L. Foekema en Dom.koor Woord- en Comm.viering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 20 juni 11.00 u. Pastor L. Foekema en Bon. Cantorij Woord- en Comm.viering Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden zondag 20 juni 10.00 u. br. D. de Jong Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Leeuwarden zondag 20 juni 10.00 u. br. R. Santinge Volle Evangelische gemeente, Opstandingskerk Leeuwarden zondag 20 juni 10.00 u. dhr. E. Douma Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 20 juni 09.30 u. ds. P.W. Hulshof (CGK) Leeuwarden 16.30 u. ds. J.M. Burger, Franeker Leger des heils, Leeuwarden zondag 20 juni 10.00 u. majoor F. v.d. Werf Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum zondag 20 juni 09.30 u. ds. J.G. v.d. Hoeven 14.00 u. Dienst Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 20 juni 09.30 u. dhr. J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl gereformeerde kerk Britsum zondag 20 juni

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Openlucht concert fanfarekorps Studio Op woensdagavond 16 juni geeft fanfarekorps Studio Stiens een openlucht concert in één van de wijken van Stiens, te weten in de Skriesstraat.

Mode op Dekemastate Zaterdag 19 juni 2010 AUTHENTIEKE KOSTUUMS EN PORTRETTEN VAN ADEL NADER BEKEKEN.

Vanaf zaterdag 19 juni is op Dekema State in Jelsum een bijzondere opstelling te zien. In de verschillende ruimtes zijn poppen opgesteld met kostuums die afkomstig zijn uit de textielcollectie van het Fries Museum. De vertrekken in de state zijn zo ingericht dat het lijkt alsof de state bewoond is: gedekte tafels in de eetkamer, een opengeslagen boek in de bibliotheek, een handwerkje in de salon en verse etenswaren in de keuken suggereren dat ieder moment een adellijke bewoner kan verschijnen. De poppen versterken dit beeld in hoge mate. Door de opstelling lijkt het zelfs of de bewoners weer aanwezig zijn. De kostuums geven een beeld van de mode zoals die tussen 1800 en 1850 gangbaar was. In die vijftig jaar kruipt de taille steeds meer omhoog en zakt later weer. De rokken worden steeds wijder. Ook de gebruikte stoffen veranderen van dunne, witte of kleurig bedrukte katoen, gedragen in vele lagen, tot bedrukking met sits patronen. Sierschorten zijn gemaakt van machinale tule. Omstreeks 1850 raakt bedrukt katoen uit de mode en doet dunne wollen mousseline, al of niet bedrukt, zijn intrede. De poppen zijn voor deze gelegenheid voorzien van pruiken gemaakt door Davey Gummel, student kappersvak en mode aan ROC Friese Poort in Sneek. Deze geven de suggestie van kapsels

uit de tijd van de kostuums. Naast de kostuums wordt in de keuken van de state een 18de-eeuwse haardpop getoond. Een levensgrote schildering op hout van een keukenmeid, compleet met bezem. Dit soort poppen suggereerde bewoning van de state als de bewoners afwezig waren. De poppen zijn afkomstig uit de collectie van het Fries Museum. De opstelling op Dekema State is mogelijk omdat de textiel en mode afdeling gesloten is vanwege de komende verhuizing van het museum naar het nieuwe gebouw aan het Zaailand. Dekema State prijst zich gelukkig met dit bijzondere bruikleen. Op de zolder van de state is een kleine opstelling gemaakt van foto's met details die voorkomen op de collectie portretschilderijen van vroegere bewoners. Accessoires, sieraden, hoofddeksels, kledingstukken en eretekens vertellen meer over de geportretteerden, over de tijd waarin ze leefden en over hun geloofsopvattingen. In vitrines worden originele Friese oorijzers, mutsen, sieraden en eretekens getoond. De beide tentoonstellingen duren van 19 juni tot 31 oktober en zijn te zien tijdens de openstelling van Dekema State: 19 juni t/m 12 september van dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur en van 18 september t/m 31 oktober zaterdag en zondag van 13.00 17.00 uur ◆ portret Juliana Houth

Dit concert begint om half 8 en zal ongeveer een uur duren. Natuurlijk afhankelijk van het weer! In geval van slecht weer wordt uitgeweken naar de Skalm. Tevens zullen enkele leden van Studio aanbellen bij de bewoners van de Vogelbuurt. De fanfare wil haar donateurbestand graag uitbreiden en zal u vragen één van hun nieuwe donateurs te worden! We hopen, dat u ons de komende tijd wilt gaan steunen met een jaarlijkse bijdrage ◆

Ferwert 26 juni 20.30 u. Concert Fier Ferwert in de Sporthal De Heechfinne

Hallum 26 juni 13.30 u. Workshop sieraden maken in Theetuin ‘Lekker thús’

Holwerd 19 en 20 juni M’Atelier Workshop: Stiltewandeling langs het wad en werken met speksteen, Stationsweg 40

Jannum 20 juni 16.00 u. ‘La Strada’ in Kerkje

Hegebeintum juni en juli Fotografie van fotokring ‘De zoeker’ uit Franeker

Oude Bildtzijl 17 juni 18.45 u. Musical van obs De Oprel in Café Het Graauwe Paard 20 juni 15.00 u. Zomeravondwandeling door Noarderleech. Opgave Fryske Gea (0512)381448

Leeuwarden t/m 27 juni Foto-expositie Els v.d. Monde in het Natuurmuseum Fryslân. 27 juni Lezing Ransuilen Natuurmuseum

Colofon

Gea blijft zichzelf

Dit is Gea. Elke woensdagmiddag doet ze leuke dingen met haar kleindochter. En wie helpt Gea ’s ochtends uit bed? Dát doet Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Stienser Omroeper

2

Het volgende nummer verschijnt op maandag 21 juni 2010. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email:stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de

redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097. Blokfluitles voor jong en oud. Goed en goedkoop. N. Brinksma-Adema tel. 058-2571667. Voor volgend jaar, nu opgeven Brocante garageverkoop Zaterdag 19 juni van 13.00 tot 17.00 uur. Sixmastins 2 Stiens

AUTOPALLAS AUTOVERHUUR GOED EN NIET DUUR! AL VA

NAF

Te koop aangeboden: Zeer goed onderhouden tussenwoning met onderhoudsvrije tuinen (achter zuiden) aan de Feytsmastrjitte 17 te Ferwert. Gehele woning, voorzien van 4 slaapkamers, nieuwe keuken, badkamer met 2e toilet en ruime zolder (vaste trap), is voorzien van kunststof kozijnen. Vraagprijs: € 129.500 k.k. Voor vragen/reacties kunt u bellen naar:

(06) 11194868

25,00

PER

DAG

incl.

BTW

Verhuur van: bestelwagens • 9 pers. bussen • personenauto’s • aanhangers • shortlease Vestiging Stiens Seerob 2 Vestiging Leeuwarden 9051 VA Stiens Pallasweg 8 Tel. 058 - 257 37 40 8938 AS Leeuwarden Vestiging Harlingen Tel. 058 - 288 60 30 Tel. 0900 - 288 67 25

Ook in Groningen

www.autopallas.nl

ORANJE BOPPE??? Deze actie is geldig van 14 t/m 19 juni 2010

Bôle fan de moanne:

WK BREKBÔLE fan 2.40

foar 1.95

FUOTBALBROADSJES

3+1 fergees FUOTBALSLOFFEN fan 5.95

foar 4.25

Stienser Omroeper

3


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

WEEK

24

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Stremming gedeelte Martenawei en Boarnsylsterwei Op maandag 21 juni aanstaande start de aannemer met herstelwerkzaamheden van winterschade aan de Martenawei en Boarnsylsterwei tussen Koarnjum en Jelsum. Eerst zal een aantal kleine vakken op de Martenawei worden hersteld. Vervolgens een aantal grote vakken op de Boarnsylsterwei. De te herstellen vakken worden afgesloten middels een afzetting en zo lang deze afzetting staat mag dit gedeelte van de weg niet bereden worden. Om de overlast enigszins te beperken wordt in de weekeinden de weg, waaraan werkzaamheden plaatsvinden, opengesteld voor alle verkeer. Naar verwachting zullen de werkzaamheden ongeveer 4 weken in beslag nemen

.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

OPENBARE VERLICHTING

Gemeentewimpel Leeuwarderadeel Sinds een aantal jaren beschikt de gemeente Leeuwarderadeel over een eigen gemeentewimpel. Deze wimpel is bij de gemeente te koop. Leuk voor Vaderdag! Uitvoering: een rode en een witte lengtebaan en in de blauwe hang een gouden leeuw. Bijzonderheden: Formaat wimpel: 30x300 cm Materiaal: lichtgewicht vlaggendoek “Spun Poly” Belangstelling? Prijs: €32,00 Waar te verkrijgen: Bureau Voorlichting gemeentehuis Stiens

.

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Afgegeven vergunning: Drank– en Horecavergunning • Een gewijzigde drank- en horecavergunning is verleend aan voetbalvereniging DTD (Koarnjum/Jelsum). Het betreft een verandering van leidinggevenden in de zin van de Drank- en horecawet

.

Stiens, 14 juni 2010. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel J.J. Kingma, secretaris Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

De Kultuerried Ljouwerteradiel zoekt een nieuw lid! Bent u liefhebber van kunst, literatuur, theater, muziek, zang en/of dans? Dan ligt hier uw kans ! Door het vertrek van één van haar leden heeft de Kultuerried Ljouwerteradiel per direct plaats voor een nieuw lid. Bent u in kunst en cultuur geïnteresseerd en wilt u meedenken over, of meewerken aan het organiseren van culturele activiteiten, zoals exposities, theater- of andere podiumkunsten, concerten, beeldende kunst of bevordering van kunstbeoefening in de gemeente Leeuwarderadeel ? Woont u in de gemeente Leeuwarderadeel en bent u ouder dan 18 jaar? Dan kunt tot lid van de Kultuerried Ljouwerteradiel worden benoemd. Een benoeming geldt voor vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode. De Kultuerried vergadert 1x per maand op een woensdagavond in Cultureel Centrum “De Skalm” in Stiens. Bent u het nieuwe lid van de Kultuerried Ljouwerteradiel? Voor nadere informatie: secretariaat Kultuerried - tel.nr. 058 – 2576617 (de heer G. de Vries). Schriftelijke reacties graag vóór 25 juni a.s. aan B. en W. van Leeuwarderadeel, Postbus 24, 9050 AA Stiens. U kunt zich desgewenst ook per e-mail aanmelden via g.devries@leeuwarderadeel.nl

.

Stiens, 7 juni 2010 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel. J.J. Kingma, secretaris, Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

Aangevraagde kapvergunning De burgemeester van Leeuwarderadeel maakt bekend dat er een aanvraag om een kapvergunning binnengekomen is voor • één iep naast het perceel Holdingawei 49, 9053LV in Feinsum.

0800-0513 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

Stienser Omroeper

4

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht ligt de aanvraag om vergunning met ingang van 14 juni 2010 twee weken voor een ieder ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis te Stiens. Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze omtrent de aanvragen of de voorgenomen vergunningenverlening schriftelijk of mondeling kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders

.

Stiens, 14 juni 2010 drs. E.J. ter Keurs, burgemeester.


Stremming Graldastins Stiens Aanleg

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Informatieavond uitbreidingsplan de Steens

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Na lange tijd van voorbereiding nadert uitbreidingsplan “De Steensâ€? (Stiens Oost en voorheen “Aldlân II en Aldlân IIIâ€?) het stadium van ontwerpbestemmingsplan. In eerdere publicaties is de omvang en begrenzing van dit plan meerdere keren bekend gemaakt. De gewenste invulling van dit uitbreidingsplan krijgt steeds vastere vorm aangaande de woningtypologie, de woningverdeling over het plangebied, ontsluitingen, parkeervoorzieningen, openbaar groen en – water, enz. Ook de planprocedure en de voorgenomen fasering in de uitvoering vormen onderwerpen, waarover wij u graag willen informeren op een openbare informatieavond. De informatieavond vindt plaats op dinsdagavond 15 juni 2010 in De Skalm. Aanvang 19.30 uur. De avond is voor een ieder vrij toegankelijk.

KINDEROPVANG KIN DE ROP PVANG 0 - 4 jaar

www.kidsandanimals.nl

Drie D rie groepen: groepen: ˆb babygroep a bygro e p dreumesgroep ˆ dr eumessgroep ˆˆpeutergroep peutergroep BUITENSCHOOLSE BUI TE NSC CHOOLSE OPVANG OPVANG

Twee T wee groepen: groe epen: ˆ kkinderen inderen van van 4 tt/m /m 8 jjaar aar ˆ kkinderen inderen n van van 9 t/m 12 jaar Tijdens T ijdens de de bso bso doen doen wee veel veel activiteiten ac tiviteiten boerderij op de b oerderrij en in de natuur. natuurr.

8%JKLTUSBTUSBBUt417SPVXFOQBSPDIJF 8%JKLTUSBTUSBBUt417SPVXFOQBSPDIJF T tE T  tE info@kidsandanimals.nl info@k idsandanimals.nl

Uw Partner voor Automatisering Computers - Notebooks - Randapparatuur - Reparatie & Onderhoud

ENGELSESTRAAT 50A LEEUWARDEN T (058) 213 40 50 F (058) 213 00 64 E INFO@CS2000.NL

WWW.CS2000.NL Concept vlekkenplan uitbreidingsplan “De Steensâ€? WG = Woongebied • B = Bos • M = Maatschappelijk (Doniastate) • WA = Water • R-U = Recreatieve uitwerking

Gevonden en verloren voorwerp week 24 Gevonden: -damesfiets met rode fietssleutel -volledige gebitsprothese in plastic Verloren -rvs armbandje Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

.

Sportief en netjes gekleed het WK in??? Alle truien, vesten, jassen en kolberts

20%

korting hoe stra M A N N E N M O D E

Langebuorren 45

â–

9051 BE Stiens

â–

058-2572005

w w w. h o e k s t r a m a n n e n m o d e . n l

van Harenstraat 37 St. Annaparochie

Stienser Omroeper

5


Raadsvergaderingen gemeenteraad door Wouter v.d. Wal

Coalitie Leeuwarderadeel gered Leeuwarderadeel doet het financieel De coalitie van Leeuwarderadeel is gered. Afgelopen donderdag is de raad akkoord gegaan met een voorstel van PvdA, CDA en FNP, waarin staat dat het college pas een onderzoek zal doen naar een fusie met Leeuwarden als daar aanleiding voor is. De partijen mogen ondertussen wel op eigen gelegenheid onderzoeken verrichten. De crisis ontstond een maand geleden, nadat de colleges van de andere drie Middelseeegemeenten de raad van Leeuwarderadeel hadden gesommeerd om geen onderzoek naar fusie met Leeuwarden te doen. De PvdA wilde echter vasthouden aan gemaakte afspraken in het coalitieakkoord, waarbij die optie wel zou worden onderzocht. Coalitiepartners, CDA en FNP wilden toegeven aan de eis van de Middelseegemeenten. Volgens de collegefracties is de gemeenteraad door de gevonden oplossing weer baas geworden over de eigen agenda, zonder dat daarmee de Middelseesamenwerking is beschadigd. Volgens Jan Keuning van het CDA moet er vooral gekeken worden naar het resultaat van de aangenomen motie en niet naar het verhaal er omheen. ,,CDA en de FNP geane foar de Middelseegearwurking en de PvdA respektearret dat. Dêrmei kinne wy fierder”, aldus Keuning. In september zijn de eerstvolgende verkenningen naar de mogelijkheden om de ambtelijke apparaten in elkaar te schuiven. Keuning voorziet daarbij geen moeilijkheden. De PvdA heeft aangekondigd dat ze, in samenwerking met ondernemersverenigingen en plaatselijke belangen, een eigen onderzoek instellen naar de voor- en nadelen van een fusie met Leeuwarden. De partij is behoorlijk geïrriteerd over de manier waarop de andere drie gemeenten de raad onder druk hebben gezet om geen onderzoek naar Leeuwarden te doen. Ze vinden dat ,,polityk fan in leech alloai”. Fractievoorzitter Harm de Kroon noemde de houding van de Middelseegemeenten bovendien ,,hypocriet” omdat in hun coalitieprogramma’s staat dat het nooit tot een fusie zal komen, wat in strijd is met eerder gemaakte afspraken. Volgens Folkert Dijkstra van de FNP dwingt de aangenomen motie de andere gemeenten om tempo te maken met zich uit te spreken over de toekomst. ,,Ljouwerteradiel hat te krijen mei in protte druk fanút Ljouwert. De oare gemeenten hawwe dêr folle minder mei te krijen en binne dêrtroch fierstente ôfwachtsjend. Mar at se aanst fan hegerhân ôf opheven wurde is it echt te let”. GBL was het meest kritisch over de gevonden oplossing. ,,Acta est Fabula” (het spel is afgelopen), citeerde Reitze Ketellapper op dramatische wijze Keizer Augustus (63 v. Chr). De GBL-voorman is namelijk van mening dat het genomen besluit er vroeg of laat toe zal leiden dat het doek valt voor de Middelseesamenwerking. Ook de VVD stemde tegen de voorgestelde aanpassing van het coalitieakkoord. Haec hactenus… voor nu tenminste ◆

Alkema hoofd jeugdopleiding bij AVANTI STIENS | De Leeuwarder Jos Alkema is vanaf komend seizoen aangesteld als hoofd jeugdopleiding bij de Stienser zaalvoetbalTopdivisionist AVANTI. Voorzitter Bea de Jong van AVANTI en manager Technische Zaken Jappie de Vries zijn uitermate content met Alkema.

slechter dan andere Middelseegemeenten In vergelijking met de andere drie Middelseegemeenten staat Leeuwarderadeel er financieel niet al te rooskleurig voor. De vergelijking, die gemaakt is door de gezamenlijke rekenkamercommissie, is nog niet gepresenteerd maar er werd wel al een toelichting gegeven in de raad van afgelopen donderdag. Leeuwarderadeel heeft relatief veel leningen lopen en heeft weinig eigen vermogen en reserves vergeleken met de andere drie gemeenten. Aan de andere kant heeft Leeuwarderadeel wel de meeste boekwaarde in grond maar dat kan ook een risico inhouden wanneer bijvoorbeeld de woningmarkt nog verder instort ◆

Nog geen besluit over aangelegde bootjes Alde Leije Er is nog geen besluit genomen over de aanpassing van de ligplaatsenverordening waarmee Leeuwarderadeel zichzelf het recht geeft om bootjes die in de weg liggen in de Elfstendenvaarroute te verwijderen. Op dit moment mogen mensen die aan het water wonen een lig-

plaats innemen aan de oever van hun erf zolang het schip niet breder is dan drie meter. In het voorstel blijft die regel bestaan, behalve op plaatsen waar problemen ontstaan door een versmalling in de vaarroute. Onder andere in Alde Leije is er sprake van een smal stuk vaarwater waar verbreding van de vaart geen optie is. Volgens wethouder Keizer zijn er

nog enkele andere plaatsen op de route waar de boten weg zullen moeten. ,,As wy wolle dat de alvestêderûte écht bevarber wurdt dan moat it op dy plakken oars”, aldus de wethouder. Omdat nog niet duidelijk was om welke gebieden het precies gaat en wie de gedupeerden zullen zijn, werd besloten om het besluit over de zomervakantie heen te tillen ◆

Positief resultaat voor Leeuwarderadeel in 2009 De gemeente heeft 323.000 euro overgehouden op de begroting van 2009. Dat blijkt uit het jaarverslag dat donderdagavond werd besproken. Ondanks dat dit een positieve conclusie is waren de meeste partijen toch niet in juichstemming. De gemeenteraad is zich er goed bewust van dat een groot deel van het bedrag afkomstig is uit eenmalige meevallers, zoals de verkoop van de Essent-aandelen (140 duizend euro) en dat de rijksbijdrage de komende jaren lager zal worden. Kielstra van de VVD wees er op dat de gemeente niet als doel heeft om winst te maken en dat het geld moet worden besteed aan maatschappelijke doelen. Wat hem betreft “mag er wel een tandje bij” in het geval van onderhoud van wegen en openbaar groen ◆

ONDERNEMERS

OPGELET!!!

Herman Gaarman Reclame komt binnenkort met de 3e uitgave van Bedrijvengids Wie? Wat? Waar? STIENS - Herman Gaarman Reclame komt medio november uit met de 3e uitgave van Bedrijvengids Wie? Wat? Waar? De gids zal ook dit jaar weer met een oplage van ruim 6000 exemplaren GRATIS huisaan-huis (incl. buitengebieden) verspreid worden in de gemeente Leeuwarderadeel, tevens is de gids gratis verkrijgbaar in het Gemeentehuis voor nieuwe inwoners en bij diverse ondernemers/winkeliers. Alle bedrijven gevestigd in de gemeente Leeuwarderadeel kunnen ook in deze uitgave weer kosteloos worden opgenomen en worden dan ook weer keurig overzichtelijk en op alfabetische

volgorde gerangschikt. Overigens kunnen ook bedrijven van buiten de gemeente Leeuwarderadeel in de gids opgenomen worden, maar daar worden dan wel (geringe) kosten voor berekend. Mee doen kan nog steeds!!! U kunt nog steeds uw bedrijfsgegevens door ons laten opnemen, maar dan dient u zich wel vóór 1 oktober bij ons aan te melden. Het enige wat u hoeft te doen is ons een mailtje sturen (info @bedrijvengidswiewatwaar.nl) met hierin uw bedrijfsgegevens en de branche(s) waarbij u wilt worden opgenomen. Uw opname in Wie? Wat? Waar? is dan zo geregeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Gaarman Reclame, Langebuorren 1, Stiens, Tel. (058) 2163938. E-mail: info@bedrijvengidswiewatwaar.nl ◆

Hoogste punt bereikt gezondheidscentrum Stiens

Alkema was vier seizoenen hoofdtrainer bij eredivisionist Urk en daarvoor werkzaam bij Futsal Cambuur en de KNVB. Ook de herenselectie van AVANTI had hij eerder onder zijn hoede en daarmee kun je wel stellen dat Alkema weer terug is op het oude nest. AVANTI haalt met Alkema veel ervaring in huis en ‘dat is belangrijk voor de ontwikkeling van het jeugdzaalvoetbal bij onze club en het zaalvoetbal in het algemeen’, aldus Bea de Jong. Volgens De Vries is Alkema ‘een deskundige zaalvoetbaltrainer en daarnaast een fijne man om mee te werken’. En hij vervolgt: ‘met een goede jeugdopleiding hopen we talent uit de regio uiteindelijk door te kunnen laten stromen naar de eerste selectie’. Al weet De Vries dat dit laatste veel moeilijker is dan enkele jaren geleden. En dat alleen omdat AVANTI thans de hoogste divisie heeft bereikt en het niveau daardoor voor jeugdspelers veel moeilijker bereikbaar is. ‘Niet voor niets dat we nu gebruik maken van spelers uit geheel Noord Nederland’, aldus De Vries. Toch is hij optimistisch; ‘als we nu zien welk talent er bij ons loopt en dat enkele daarvan al uitkomen voor KNVB-selecties, dan hebben wij er goed vertrouwen in dat AVANTI in de toekomst van haar eigen jeugdopleiding kan gaan profiteren’. ◆ Stienser Omroeper

6

In bijzijn van de toekomstige gebruikers en de bouwers werd het hoogste punt van het gezondheidscentrum in Stiens, op woensdag 2 juni, bereikt. Het gebouw moet nog voor kerstmis worden opgeleverd ◆


Vele handen maken licht en dankbaar werk!

Schilderen op Dekema State

Na maanden heen en weer gepraat en onderhandeld tussen de gemeente Leeuwarderadeel en speeltuincoordinator Henk Seerden van de buurtvereniging ‘De Grovestins’ is er dan eindelijk een oplossing gevonden voor het speeltuintje tussen de Graldastins en de Grovestins in Stiens-Zuid.

In de zomer is er de mogelijkheid om op Dekema State in Jelsum een schilderworkshop te volgen. Deze wordt gegeven door Bianca de Gier van atelier Arthouse. U kunt zich aanmelden met een groep vanaf 4 deelnemers, ook kinderen kunnen meedoen. De workshop kan gecombineerd worden met een rondleiding of een picknick. Er wordt buiten geschilderd. Bij slecht weer kan er overdekt gewerkt worden. De workshops worden gehouden binnen de reguliere openingstijden van Dekema State van 22 Juni t/m 12 Sept. van 13.00 tot 17.00 uur Info & aanmeldingen: www.biancadegier.nl/0518-400085 ◆

Klachten van velerlei aard en woordenwisselingen die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden tussen raadsleden en bewoners van de Grovestins en de Graldastins hebben er toe geleid dat er voor een ieder een aanvaardbare oplossing werd gevonden. Er werd afgesproken dat de buurtvereniging van de Grovestins zou zorgen voor de nieuwe inkleding van het terrein en dat de gemeente de materialen zoals zand, rubberen en betonnen tegels die men hiervoor nodig had zou leveren. Alle speelattributen werden er uitgehaald en het terrein werd afgegraven. Hiervoor werd de hulp ingeroepen van Hoveniersbedrijf Hielke Nijp om ons te komen assisteren. Men vond dit bij Hielke Nijp een geweldig plan en men vatte het werk aan met drie personen. De buurtbewoners hadden de speelwerktuigen al verwijderd, zodat Nijp aan de slag kon. Zij hadden de materialen om de hele zaak af te graven en opnieuw te bestraten. Voor onder de speelattributen werden rubberen tegels geplakt en gelegd. Dit had als doel dat wanneer er kleintjes of groten zouden vallen ze hier niet al te veel schade en kneuzingen van over zouden houden. We hielden het niet voor mogelijk, maar de hele klus is geklaard in enkele dagen en de buurtbewoners van de buurtvereniging de Grovestins hebben hier hun steentje graag aan bijgedragen. Op maandag 17 mei was de hele klus geklaard en konden de kinderen hun hart ophalen aan zoveel moois. Onder het genot van een drankje werd het project nog eens goed bekeken en we waren het er over eens dat hier met vereende krachten toch wel een bult werk was verzet. Zoals u leest is er eigenlijk een ding erg opgevallen met dit hele project. Door goed en gedegen overleg met gemeente, buurtbewoners en de inzet van het Hoveniersbedrijf Hielke Nijp is er toch wel wat goeds van de grond gekomen waar we weer jaren mee vooruit kunnen. Ik vind het dan ook op z’n plaats om alle instanties en personen die hieraan mee hebben gewerkt hartelijk te danken voor hun geweldige inzet. Een grote pluim, grandioos! ◆ Namens de buurtvereniging Grovestins, Dik van Zuidam

Opleiding concert slagwerk bij Studio Stiens Ben je altijd al met de potten en pannen van je moeder in de weer en wil je nu eens een echt drumstel bespelen? Heb je al vaak korpsen op zien treden en zou je heel graag mee willen spelen op al die trommels, xylofoon, klokkenspel, pauken en al die andere instrumenten die bij concert slagwerk horen? DAN IS DIT JE KANS!!!! Vanaf 1 september 2010 heeft Studio Stiens weer plaats voor nieuwe leerlingen in de opleiding concert slagwerk. De vereniging zorgt voor een drumstel en je krijgt iedere week les van de docent van de opleiding. Je opleiding begint op drumstel en wordt langzamerhand uitgebreid met het bespelen van de pauken en het gestemde slagwerk (o.a. xylofoon en klokkenspel). Ook kun je verschillende diploma’s halen en dus gecertificeerd slagwerker worden! Na een gedegen opleiding kun je doorgroeien tot slagwerker bij het fanfarekorps. Natuurlijk staat deze mogelijkheid ook open voor volwassenen! BELANGSTELLING?? Bel 0582574926 of 058-2571108 ◆

24

Nationale straatspeeldag Stichting Welzijn Middelsee De buitenschoolse opvang en het jeugd & jongeren werk van Stichting Welzijn Middelsee organiseerden samen op woensdag 2 juni de nationale straatspeeldag. Kinderen tussen de 4 en de 12 jaar konden mee doen met diverse spelletjes zoals, spijkerbroek hangen, voetballen, verschillende balgooi spelletjes, stoep krijten of lekker springen in één van de luchtkussens. Door het scholen voetbal toernooi waren er iets minder kinderen dan voorgaande jaren, maar niet minder gezellig. Om dezelfde reden hebben we ook minder kleurplaten binnen gekregen voor de kleurwedstrijd. Dit heeft ons doen besluiten dat wij voor elke leeftijdscategorie een prijs hebben en wel als volgt; 4 jarigen Yke Veenstra 5 jarigen Sanne Steert 6 jarigen Femke Klijnstra 7 jarigen Finn (Pim Mulierwei 22) 8 jarigen Marije de Boer (Petterhusterdyk) 9 jarigen Anneke Keekstra (Haniastins 3) 10 jarigen geen inleveringen 11 jarigen Nynke Klijnstra 12 jarigen geen inleveringen Ook is er een prijs gevallen bij het knikker raden. In een grote pot zaten 288 knikkers. Samantha Veenstra van de Webberstraat 15 uit Leeuwarden zat er het dichtste bij met 250 knikkers. Alle prijswinnaars kunnen hun prijs ophalen op woensdag 16 juni tussen 15.00 uur en 17.00 uur bij de buitenschoolse opvang de Zeeparels aan de Felixwei 17a te Stiens. Ook volgend jaar zal er weer een nationale straatspeeldag worden georganiseerd we hopen dat iedereen dan ook weer komt om samen lekker op straat te spelen. Naast buitenschoolse opvang biedt Stichting Welzijn Middelsee ook kinderdag opvang, vakantie opvang, gastouderopvang, peuterwerk en verlengde peuteropvang. Mocht u informatie willen hebben over één van de vormen van kinderopvang / peuterwerk dan kunt u contact opnemen met Aly Prins, hoofd kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee te Stiens. Tel nr: 058-2575220 of door te mailen naar kdv@welzijnmiddelsee.nl ◆

WEKEN OPLEIDING

MBO2 HELPENDE ZORG

EN

WELZIJN.

Gastouders van Gastouderbureau Annegré geslaagd Dinsdag 2 juni ontvingen 7 gastouders van gastouderbureau Annegré, op deze feestelijke avond, het diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn. Gastouders dienen door de vernieuwde Wet kinderopvang aan strengere opleidingseisen en kwaliteitseisen te voldoen. Deze 7 gastouders voldeden ook niet aan de opleidingeis en hebben de keuze gemaakt om de 24 weken opleiding MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn te gaan volgen. De 7 gastouders gingen 2 maal per week 24 weken naar school en volgden daarnaast nog een stage. Alle 7 gastouders hebben met succes het 24 weken traject afgerond en voldoen met het behalen van het diploma aan de eisen die de Wet kinderopvang stelt. Een aantal gastouders ontvangen nog een diploma en dan zijn zij ook geslaagd. Dit diploma is voor hen nu de kroon op hun werk, dat zij al jaren met veel liefde doen. Het was een feestelijke avond. Tijdens de diploma uitreiking was niet alleen Gastouderbureau Annegré trots is op deze gastouders, maar ook familieleden, kennissen en vraagouders van de geslaagden waren aanwezig tijdens de diploma uitreiking bij ROC Friese Poort in Leeuwarden, De gastouders ontvingen van gastouderbureau Annegré een bloemetje en een tegeltje ter herinnering aan het behalen van hun diploma. Mocht u meer informatie wensen, op zoek zijn naar opvang of opvang willen aanbieden als gediplomeerd gastouder, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Gastouderbureau Annegré 058-8441843 of info@gob-Annegré Proficiat met jullie prestatie! Jullie hebben het toch maar weer gefikst. Wees trots op wat julie hebben bereikt. Gefeliciteerd het is niet niks! Ouders, kinderen en gastouderbureau Annegré ◆ Stienser Omroeper

7


Stienser Omroeper

8


hoe stra M A N N E N M O D E ■

Langebuorren 45

9051 BE Stiens

058-2572005

Ook kunt u bij ons verschillende waardebonnen kopen

van 10,-, 20,- en 50,- euro hoe str a hoe str a M A N N E N M O D E

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

Langebuor

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

ren 45 I 90 51 BE Stie ns

I

058-25720

05

M A N N E N M O D E

LangebuorDatum:

Handtekening:

jaar na datum

afgifte

En op afspraak!

I

058-25720

05

M A N N E N M O D E

LangebuorHandtekening:

jaar na datum

afgifte

Handtekening:

Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

I

058-25720

05

Geldig tot één

Vaderdagtipw w w . h o e k s t r a m a n n e n m o d e . n l

Datum: Geldig tot één

U B O

N  C A D E A U B O N    

ren 45 I 90 51 BE Stie ns

w w w . h o e k s t r a m a n n e n m o d e . n l

Datum: Geldig tot één

C A D E A BrO hoe U st a N C A D E A

ren 45 I 90 51 BE Stie ns

jaar na datum

afgifte

w w w . h o e k s t r a m a n n e n m o d e . n l

w w w. h o e k s t r a m a n n e n m o d e . n l

Loodgieters- & Installatiebedrijf

BOONSTRA

Totaal installateur

zaterdag 26 juni

AIRCO AIRCO AIRCO AIRCO Airco is zeer geschikt voor het koelen en verwarmen van woonvertrekken zoals b.v. slaapkamers, woonkamers, kantoren, enz enz..... Zo kunt u ook in de nacht van een koele slaapkamer genieten met een minium geluidsniveau. Airconditioning creëert een aangenaam leefklimaat in elke ruimte en zorgt ervoor dat u zich optimaal in uw omgeving thuisvoelt. Bel gerust of kom langs voor een vrijblijvende offerte.

Loodgieters- & Installatiebedrijf Boonstra Seeduker 7 9051 VB Stiens Tel. (058) 257 46 89 www.boonstra-installaties.nl

Boonstra voor al uw: Dakbedekking, Zinkwerken, Cv, Gas, Water, Airco, Elektra, Riolering, Sanitair.

OPEN HUIS 10.00 - 16.00 uur 11.00 uur - Demonstratie HOT-STONE massage Heerlijke massage met warme (basalt)stenen.

Vanaf 13.00 uur - Make-up advies door een visagist 14.00 uur - Demonstratie T-AWAY Voor succesvolle verwijdering van o.a. pigmentvlekken en ouderdomsvlekken.

Deze dag diverse speciale aanbiedingen en acties Elingawei 20, 9172 NH Ferwert Tel. (0518) 411171 / (06) 30168721

Graag tot zien op 26 juni

Kijk voor meer informatie op: www.beautysalonsietske.nl

Actie bij alle werkzaamheden boven de € 500,00 incl. btw krijgt u 2 vrijkaartjes van Aquazoo cadeau terwaarde van €17,50 per stuk (actie geldig tot 1-8-2010)

www.boonstra-installaties.nl

Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding! HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR PARTICULIEREN, P ARTICULIEREN, BEDRIJVEN, A B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z WONINGBOUWVERENIGINGEN! EN WONINGBOU UWVERENIGINGEN!

Seerob 21 - 9051 VA Stiens

Ga naar Stiens voor leuke vaderdag kado’s Stienser Omroeper

9

HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D V AKWERK OP HET GEBIED VAN: A VA VA AN: VAKWERK COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, INSTALLA AT TIES, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLA AT TIES, CV V-KETEL VER RVA ANGIN NG, HUUR EN INSTALLATIES, CV-KETEL VERVANGING, SER RV VICEDIEN NST T, VER RWAR A LEASE, EIGEN 24-UURS SERVICEDIENST, VERWARRADIA AT TOREN, VLOERVERWARMING, VLOER RVER V RWA AR RMING, MING, RADIATOREN, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECH HNISCHE KOELING, VENTILATIE, ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLA AT TIES, SANIT AIR, DUURZAM ME ENERGIE INSTALLATIES, SANITAIR, DUURZAME TOEP PASSINGEN, A ZO ONNETOEPASSINGEN, ZONNEBOILERS, ZONNESUBSIDIE-AANVRAGEN N. STROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN.

Technisch T echnisch e Installatiebedr Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

T Telefoon elefoon e (058) ( 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 N NH H BRITSUM

www www.haijma.nl w.hai . ijma.nl info@haijma.nl


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l CSC MC1 wint de finale bekertoernooi district Noord!

18 juni Kaatsen (De Waaie St. Anne)

17.00 u. Jeugdledenpartij

19 juni Kaatsen (De Waaie St. Anne)

10.00 u. NK jongens

CSC MC1 was zowel in de competitie als beker nog in de race voor de prijzen. In de competitie is vc Trynwalden MC1 officieus kampioen geworden omdat vanwege de langdurige winter en het succesvolle bekeravontuur voor CSC MC1 geen tijd meer was om de resterende (inhaal)wedstrijden nog te spelen. In de beker daarentegen stonden ze inmiddels in de finale. De MC1 bereikte de finale door Berlikum, MKV, Franeker en Flevo Boys en Kootstertille te verslaan. De finale van de beker vond plaats op zaterdag 5 juni in Hoogeveen op de velden van HZVV tegen VVAK uit Kerkenveld! Voor ons een totaal onbekende ploeg en zodoende was onze informatie over deze ploeg beperkt! Duidelijk was wel dat ze met overmacht kampioen in de competitie waren geworden en een goed scorend vermogen hebben. Om 10.15 uur werd er afgetrapt voor de wedstrijd, VVAK begon sterker en kon duidelijk beter met de druk omgaan als de meiden uit Stiens. Al snel kwamen we dan ook op een 1-0 achterstand en leek het voor VVAK een

makkelijke wedstrijd te worden. Echter herpakten de meiden zich en werd er met enig geluk via een eigen doelpunt de 1-1 aangetekend. Daarna zou de show pas echt beginnen!! Na een overtreding halverwege de helft van VVAK is er een vrije trap voor CSC. Meestal is Joyce degene die ze neemt maar in dit geval wil Ingrid Kars de bal wel nemen. En hoe…. Ze schiet de bal in 1x over de keeper heen en laat zo de 2-1 aantekenen. VVAK was niet van slag en voetbalde rustig door, dat de scherpte in de eerste helft ontbrak bij de meiden van CSC was wel duidelijk want net als bij het 1ste doelpunt was ook bij het 2de doelpunt het niet scherp verdedi-

gen op de man de inleiding voor een doelpunt. 2-2 en de wedstrijd lag weer volkomen open. Na enige minuten spelen is er weer een vrije trap van CSC, Ingrid Kars gaat weer achter de bal staan. Zou ze het weer gaan proberen? Ja hoor, wederom schiet ze de bal rechtstreeks over de keeper in het doel! 3-2. Lang kan CSC de voorsprong niet vasthouden, wederom door het te laat ingrijpen van de verdediging krijgt VVAK de mogelijkheid de stand weer gelijk te trekken. Laten we het maar op het warme zomerweer houden dat de concentratie bij de meiden deze dag wat minder was als normaal. Na in de rust werd de 2de helft

Balsponsor KC MNenW de Molkerei St. Anne

goed begonnen. De meiden waren duidelijk scherper als voor rust en VVAK werd dan ook meteen onder druk gezet. Na een overtreding een aantal meters buiten de 16 meter gebied besluit Ingrid maar weer eens achter de bal te gaan staan. Zou ze het weer proberen??? Ja hoor….. ze schiet wederom de bal over de keepster heen het doel in 4-3! VVAK gooit de schroom weer wat van zich af en probeert de gelijkmaker te forceren. Verder dan een paar kleine kansjes en 1 grote kans op de gelijkmaker komen ze niet Ingrid besluit nog maar weer eens een vrije trap te nemen op de helft van VVAK en ook deze schiet ze rechtstreeks over de

keeper het doel in en bepaald de eindstand op 5-3. 4 doelpunten uit een vrije trap op bijna identieke wijze! VVAK was qua technisch spel zeker de 1ste helft beter en tikten makkelijker, maar de meiden van CSC hebben op vechtlust en het optimaal gebruik maken van de dode spelmomenten toch vooral de 2de helft verdiend gewonnen. Kijk voor meer info over de CSC dames ook eens op www.cscdames.tk! Mocht je ook eens mee willen trainen of bij CSC dames of de meisjesjeugd willen gaan voetballen, neem dan contact op met: Bauke de Vries 0618320815 Bauke.devries@hotmail.com ◆

CSL sluit seizoen in stijl af: De Hoeve met lege handen naar huis Op een prima bespeelbaar veld en onder zomerse weersomstandigheden mocht CSL haar laatste wedstrijd van het seizoen thuis spelen tegen De Hoeve. Belangen waren er voor beide ploegen niet meer, behoudens de sportieve eer. In de eerste minuut opende CSL de score met een afstandschot. Daarna wisten beide ploegen om en om scorend er een leuke eerste helft van te maken. Ondertussen was Hester Weijer (die moest uitvallen met een oogblessure) in de 16e minuut vervangen door Larissa Braam. De Hoeve was in de 12e minuut nog wel op voorsprong gekomen en sloeg een gaatje van 2 doelpunten. CSL wist dat weer recht te zetten en had bij rust de voorsprong 7 – 6. In de 2de helft nam CSL langzaamaan een grotere voorsprong en kwam niet meer in gevaar. Coach Sake Koelma kon het zich veroorloven om de wisselspelers ook nog wedstrijdminuten te gunnen en wisselde nog 3 spelers. Eindstand 18 – 13 (ruststand 7-6). Doelpuntenmakers: Henriët de Boer 4, Jakob v.d. Meulen 4, René Radersma 3, Wiemer Jelsma 3 en Boudien de Boer, Robin Weijer en Larissa Braam elk 1 ◆

Duiven uitslag De Noordervlucht Blija 5 juni j.l. De duiven zijn om 07.30 uur gelost vanuit POMMEROEULl (350 km) met een Oostenwind en warm weer. Er werden 170 duiven van 13 deelnemers ingekorfd. De eerste duif werd geconstateerd door Piet Hiemstra uit Stiens om 12.08.45 uur met een snelheid van 1230 m/min ( 74 km/h).

18 mei j.l. werd de wedstrijdbal voor het duel tegen Nij Quick Libben beschikbaar gesteld door Kaasmakerij DE MOLKEREI uit St. Annaparochie. Wellicht minder bekend van naam, niettemin net zo belangrijk voor de regio Noord Friesland als onze andere balsponsors. DE MOLKEREI is een gespecialiseerd zuivelverwerkingsbedrijf voor o.a. geitenmelk ◆ Op de foto, eerste zittend van links de heer David Hartog, mededirecteur van DE MOLKEREI. Stienser Omroeper

10

Verdere uitslag: Hiemstra P.J. 1 4 9 10 11 14 16 20 21 28 30 31 32 34 35 36 39 45 48 54 57 Wolbers.D 2 5 6 12 17 22 23 26 27 47 51 Talsma S. 3 7 8 18 25 29 40 41 46 50 G.P. Dijkstra 13. Ronner & Zn. Comb. 15 24 33 43 Hiemstra D. 19 38 56. Wal v/d G. 37 49 52 Hiemstra J. 42 44 55. Cuperus W. 53 ◆


Laatste onderlinge wedstrijden voor GV Friso Op zaterdag 5 juni werd in Stiens als afsluiting van het turnwedstrijdseizoen 2009/2010 voor de laatste keer onderlinge wedstrijden gehouden voor alle deelnemers van GV Friso in een feestelijk versierde hal. ‘s Morgens streden de jongensrecreanten en meisjes 1 en 2 om de prijzen. Tussendoor was er een optreden van de Streetdance groepen. Tot slot konden de kleuters nog laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Clubkampioen recreanten is geworden: Diego Garcia, hij mag zich een jaar lang clubkampioen noemen en mag ook een jaar lang de wisselbeker hebben. De wisselbeker wordt volgend jaar weer ingeleverd en zal in de prijzenkast van de nieuwe vereniging SGC Stiens komen te staan. ‘s Middags kwamen de selectiegroepen in actie. De selectiegroepen werden compleet door elkaar gemixt en elk selectielid werd gekoppeld aan een ander willekeurig lid. De gevormde combinaties kwamen door loting tot stand.Het streven was door de combinaties ook onverwachte leden in de prijzen te laten vallen. Naast dat er individueel gestreden werd, had iedereen daardoor ook nog eens kans om als koppel op de blokken te komen staan. Voor en na de selectiegroepen kwamen de Acro-combinaties hun oefeningen laten zien. Clubkampioen van de selectie is Wietse Tiesnitsch geworden, ook hij mag zich weer een jaar lang clubkampioen noemen en mag ook een jaar lang de wisselbeker hebben. De wisselbeker wordt, net als de wisselbeker van de recreanten, volgend jaar weer ingeleverd en zal in de prijzenkast van de nieuwe vereniging SGC Stiens komen te staan. Volgend seizoen zullen de Onderlinge Wedstrijden van SGC Stiens vele malen groter zijn, aangezien het aantal leden dan bijna verdubbeld.(leden Friso en Wez Warber samen). De uitslag was als volgt:

Judoka’s Poelstra zeer succesvol tijdens Bokaal van het Noorden De tweede Bokaal van het Noorden in Drachten werd voor de judoka’s van Poelstra een zeer succesvol toernooi. Maar liefst 15 judoka’s kwamen met een prijs thuis, alleen Judoclub Zempo uit Winschoten behaalden meer prijzen en namen de wisselbokaal mee naar Oost-Groningen. Bij de meisjes -12 jaar moest Naomi Bruning worden overgeheveld naar een zwaardere klasse (-40 kg), maar dat deerde Naomi allerminst met 2 schitterende winstpartijen veroverde zij het goud. Door 3 fantastische ippons werd Sanne Vermeer toernooiwinnares in de categorie dames onder de 15 jaar tot 40 kilogram. De grootse vorm waarin Sanne ook de tweede plaats op het NK -15 behaalde bleek onverminderd zaterdag. De vijfde kampioen tijdens de Bokaal van het Noorden voor Poelstra werd Bas Veenstra (tot 17 jaar -66 kilogram), die eigenlijk al zijn tegenstanders al vrij snel in de partij het nakijken gaf. De finale werd gewonnen met 2 maal kata-guruma. In de categorie tot 76 kilo moesten 3 clubgenoten strijden, 2 van hen behaalden een medaille. Reinier de Vries moest genoegen nemen met een gedeelde 3e plaats die hij verdiende door van de in Heeg woonachtige Tjemme Piso te winnen, Tjemme werd hierdoor vijfde dus net buiten de prijzen. Reinier verloor van Jeroen Rabe uit Nijland, waardoor Jeroen mocht strijden om de tweede prijs tegen Jeffrey Klein uit Veendam. Na een sterk optreden van Jeroen besliste hij de wedstrijd met een schitterende O-Soto-Gari: Tweede prijs voor Jeroen Rabe. Silke Kloetstra behaalde bij de dames -15 jaar tot 44 kilo een tweede prijs nadat zij haar meerdere moest erkennen in Berber Plantinga. Silke liet ondanks wat kleine pijntjes toch prachtige worpen zien. Saskia Haarsma behaalde in een poule tot 70 kilo waar ook Minke de Vries en Famke Greengrass van Poelstra in zaten heel knap de tweede prijs, Minke en Famke vielen echter net buiten de prijzen. Er werden ook nog derde prijzen behaald door -12 jaar tot 36 kg(gedeeld derde); Angelique Folkertsma -12 jaar tot 44 kg; Marc Stol -17 jr, tot 60 kilo (gedeeld derde) en Jorrit Kloetstra -17 jaar tot 55 kilo ( gedeeld derde) ◆

Een hartstilstand en dan...

Meisjes 1: 1e plaats: 2e plaats: 3e plaats: Meisjes 2: 1e plaats: 2e plaats: 3e plaats: Jongens: 1e plaats: 2e plaats: Streetdance 1: 1e plaats: 2e plaats: 3e plaats: 4e plaats: 5e plaats:

Maaike Schroor Mare Boomsma Laura Victoria Xhaxho Sanne Bowien de Jager Daniëlle Fekkes Isa van Batum en Senna Visser Diego Garcia (clubkampioen) Michiel Wolthek en Justin Groenhof Hester Kerstma Nikki Larooi Marrit Faber Tessa de Jong Mathijs Larooi

Streetdance 2: 1e plaats: Elske Kleiterp 2e plaats: Marise Reitsma 3e plaats: Sophie Hoekstra Jongensselectie: 1e plaats: Wietse Tiesnitsch (clubkampioen) 2e plaats: Jitse Nicolay 3e plaats: Hette Auke Kaastra Jeugdselectie: 1e plaats: Fleur Postma 2e plaats: Anniek van der Horst 3e plaats: Jasmijn Behage Juniorselectie: 1e plaats: Marrit Behage 2e plaats: Joyce de Jong 3e plaats: Berber Sliep Voor meer informatie, foto’s en filmpjes zie: www.gvfriso.nl ◆

Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten is cruciaal!!! Bel onmiddellijk 112, start met reanimeren en … gebruik binnen 6 minuten een AED. In Stiens hangen AED 's bij: Sporthal It Gryn, de Hege Stins, de St. Vituskerk, Bakker Therapie (Seerob 12), het Gemeentehuis, FysioStiens (Cor Doornbos, Truerderdyk 9), Poiesz, AH en Talant (Ieleane 10) Kent u nog meer AED-adressen? Graag mailen naar rolf3@kpnplanet.nl (secr. EHBO-vereniging Stiens) ◆

Reddingsbrigade Stiens: steeds meer koersvast Reddingsbrigade Stiens zit midden in een drukke maar zeer positieve periode. Eerder dit jaar heeft u in de Stienser Omroeper kunnen lezen dat Reddingsbrigade Stiens aan het bouwen is aan een toekomstbestendige verenigingsorganisatie met bijbehorende ambitie. De eerste resultaten mogen er al zijn! De afgelopen maanden is er twee maal een open avond georganiseerd met als doelstellingen: naamsbekendheid opbouwen in Stiens en omstreken en uiteraard het werven van nieuwe leden. Zoals het zich nu laat aanzien verwelkomt de Reddingsbrigade zo rond de 10 nieuwe leden. Positief dus. Ook na de zomervakantie zal er weer een aantal malen een open avond worden gehouden. De Gemeente Terschelling heeft de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij opdracht gegeven om deze zomer de strandbewaking op Terschelling te verzorgen. Reddingsbrigade Stiens heeft op een tweetal zaterdagen in mei de selectie van de strandwachten ondersteund met het uitvoeren van fysieke testen. De selecties hebben plaatsgevonden in het zwembad te Stiens. Op zaterdag 26 juni aanstaande zal Reddingsbrigade Stiens zorg

dragen voor de veiligheid van de zwemmers tijdens de Triatlon in Stiens. Op deze dag zal voor de eerste keer de nieuwe reddingsboot van Reddingsbrigade Stiens worden ingezet. Reddingsbrigade Stiens heeft van de landelijke koepelorganisatie een Reddingseenheid (Reddingboot met toebehoren) toegewezen gekregen. Na werving, selectie en opleiden van nieuwe bemanningsleden zal deze Reddingseenheid ook kunnen worden ingezet bij grootschalige waterincidenten waar ook in Nederland. Denk hierbij aan de overstromingen in Zuid Nederland in 1993 en 1995. Reddingsbrigade Stiens zal zich op zaterdag 4 september aanstaande presenteren op de Braderie in Stiens. De nieuwe reddingsboot zal hier onder meer te bewonderen zijn. Wilt u nu al meer weten over Reddingsbrigade Stiens? Er is een nieuwe website gelanceerd: www.reddingsbrigadestiens.nl Ook is een ieder uiteraard van harte welkom op de maandagavond, vaste trainingsavond, in het zwembad te Stiens. Jeugd tot en met 15 jaar van 18.00 uur tot 19.00 uur. Oudere jeugd, volwassenen en trimzwemmen van 20.30 uur tot 21.30 uur ◆ Stienser Omroeper

11


Oan 't Skipperspypke flink in de prijzen gevallen

Op het schoolvoetbaltoernooi van 2 juni j.l. is de openbare basisschool Oan 't Skipperspypke uit Cornjum flink in de prijzen gevallen. Dankzij de goede prestaties van verschillende teams hebben zij bij groep 3/4 de 1e plaats, bij groep 5/6 de 3e plaats, groep 7/8 de meisjes de 2e plaats en groep 7/8 de jongens nogmaals een 1e plaats ◆

Postduivenhouders van P.V Op Eigen Wjukken Stiens Zaterdag werd er door Friesland 96 gevlogen van uit de plaats Pommaroeul in midden België. Met prachtig duiven weer heldere lucht en zonnig weer en de wind uit het zuidoosten beloofde het een mooi vlucht te worden. En weer was het ook deze week Piet Boschma uit Stiens die zijn duiven in een prima conditie heeft die de eerste duif klokte en ook de tweede en de derde duif moesten op het hok van Piet zijn. De duiven werden om 7.30 uur gelost en de eerste arriveerde om 12.10.09 in Stiens en had een snelheid van 1221 meter per minuut wat uitkomt op 73 km per uur. Ook de Comb v. d. Zwaag

uit Britsum wist zich deze week weer in de top 10 te plaatsen op de 4de plaats. Ook Herman Bootsman en Luut Hamersma uit Marrum plaatsen zich in de top 10. Waarbij op viel dat Herman Bootsman zijn eerste twee getekende duiven in deze top 10 draaide. De vlucht had een snel verloop want binnen een kwartier waren alle prijsduiven terug op de hokken. In het spelverband van de Waadkant (Stiens Blija, Holwerd, Ameland) werd de eerste en 5 de duif geklokt door de Comb Drost Hemstra uit Holwerd welke op de voet werd gevolgd door P.J Hiemstra uit Stiens welke ook de 7 prijs voor zijn rekening nam. 3 en 9 was D.Wolbers uit Hijum, 4.10 S. Talsma uit

Foto P.Boschma Stiens 1.2.en 3 van Pommereoul.

Federatie Tusken Waed en Ie Federatiewedstrijd in Stiens Op 5 juni werd de federatiewedstrijd in Stiens verkaatst. Om 1 uur onder een heerlijk zomerzonnetje gingen de verschillende klassen van start. In alle klassen is het meisje en jongens door elkaar loten. Voor de Welpen waren dit 3 parturen die kaatsen in een poule. Voor de pupillen waren dit er 7 parturen die kaatsen met een winnaars en verliezers ronde. Voor de schooljeugd was er een individueel klassement met 3 keer wisselde parturen. Voor de jeugd waren dit 5 partuur in een poule, aangezien dit 5 omlopen waren zijn ze allemaal begonnen met één spel. Uitslagen Welpen 1e prijs: Bote Houtsma Hallum; Wybe Kor Pijnacker Ferwert Pupillen Winnaarsronde: 1e prijs: Hielke Beyering Hijum; Myrthe Cuperus Oude Leije 2e prijs: Klaske Houtsma Hallum; Roeland van der Ploeg Ferwert Verliezersronde: 1e prijs: Angela Donga Hallum; Wessel Nieuwhof Stiens 2e prijs: Erik Keestra Stiens; Eise Brandsma Ferwert Schooljeugd 1e prijs: Edser Rijpstra Stiens 2e prijs: Andries van der Werff Cornjum Jeugd 1e prijs: Melany v.d. Mossel Froubuurt; Ale v.d. Galiën Froubuurt 2e prijs: Jeroen Nouwen Hallum; Gradus Talsma Ferwert ◆

Hogebeintum 6 de D Weidenaar Birdaard.8 P.Boschma Stiens. Ook werd er door de liefhebbers in Friesland van de zeer lange afstanden Marathon vluchten gevlogen uit het Franse Limoges. 900 km naar het noorden van Friesland. Deze duiven werden vrijdag gelost om 13 uur in Frankrijk bij prachtig duiven weer voor de liefhebbers uit het noorden en vooral op de Waddeneilanden zeer gunstige wind Zuidoost. Bij zuidoostenwind worden de duiven voor Nederland naar de kust gedreven wat voor liefhebbers in noord friesland zeer gunstig is. De eerste duif die zijn hok in het spelgebied van de Waadkant bereikte was een duif van de R. Sjoedsma uit Holwerd welke zich om 11.01.39 op het hok in Holwerd meldde en het tracé van Limoges naar Holwerd 895 km aflegde met een snelheid van 58km per uur. De top 10 in de Waadkant 2 J. Kooiker Buren Aml, 3 R. Visser Holwerd,4 Y. en H. Stielstra Holwerd, 5 A. Wildervank Nes Aml, 6 L. Atsma Beetgum, 7 Comb De Jong Holwerd, 8 F. Molenaar Buren Aml 9.10 A Hiemstra Stiens. Ook werd er door R. Sjoersma in het grote spelverband Noord Friesland 20 verenigingen de 4de plaats behaald en geweldig resultaat ook geld dit voor J. Kooiker Aml en R.Visser Holwerd welke op de 7de en 9 plaats beslag legden ◆

De 4 toppers van CSC mc1 Uitslagen Kringwedstrijdpony’s Franeker

Ze zijn bescheiden, maar met deze 4 Toppers zijn wij Bekerkampioen geworden van de KNVB district Noord op zaterdag 5 juni 2010 te Hoogeveen. Bedankt, Harm, Teun, Bauke en Henk. Het was een geweldig jaar met jullie! Stienser Omroeper

12

In de klasse B startte Iris Nijboer, Oudebildtzijl met haar B-pony Lollypop Luna zij behaalde in haar eerste proef 185pt. hiermee won ze de 3de prijs, in haar tweede proef haalde ze 186pt. Marie Hiemstra, Stiens startte met haar C-pony Naughty ook in de klasse B zij behaalde in haar eerste proef 187pt. en won hiermee de 2de prijs, in haar tweede proef behaalde ze 174pt. Lisl Miedema, Stiens startte ook met haar C-pony Osseweide’s Silver in de klasse B zij behaalde in haar eerste proef 180pt. en in haar tweede proef 179pt. Nynke Feenstra startte voor het eerst in de klasse B met haar D-pony Flame, zij behaalde in haar eerste proef 178pt. en in haar tweede proef 171pt. De laatste amazone in de klasse B was Nayomi de Vries, Jelsum met haar E-pony Foekje zij behaalde in haar proef 166pt. Dyan Wiersma, St. Jacob startte met haar D-pony Harvest Song in de klasse L1 zij behaalde in de eerste proef 173pt. en in haar tweede proef 177pt. In de klasse L2 reden 2 combinaties van de molenwieken. De eerste die startte was Gelbrich Jensma, Hallum met haar D-pony Subliem’s Daisy zij behaalde in haar eerste proef 172pt. en in haar tweede proef 184pt. De tweede was Marte de Jager, Hallum reed op haar D-pony De mensinghe’s Tim zij behaalde in haar eerste proef 182pt. en in haar tweede proef 179pt. In de Klasse M1 behaalde Jenny Kloosterman, Hallum 191 en 203pt. hiermee haalde ze twee 1ste prijzen binnen. Willemijn Laverman, St. Anna startte ook met haar E-pony Vincent in de klasse M1, zij behaalde in haar eerste proef 173pt. en in haar tweede proef 181pt. In het M2 startte Rianne de Groot, St Jacob met haar D-pony Toka zij behaald in haar eerste proef 181pt. en in haar tweede proef 189pt. Ook werd er gesprongen. Lisl Miedema sprong in de klasse B met haar C-pony Osseweide’s Silver zij had in het parcours 4 strafpunten. In de klasse L sprongen 2 amazones van de Molenwieken. Dyan Wiersma had met haar D-pony Harvest Song 13 strafpunten in het parcours. Astrid van Tuinen won de 1ste prijs in de klasse L-D zij reed een foutloos parcours met haar D-pony Folkert Fan’e Oebelom. Tot slot startte het nieuwe viertal, Willemijn met Vincent, Rianne met Toka, Dyan met Harvest Song, Gelbrich met Subliem’s Daisy , van de Molenwieken voor de eerste keer. ze behaalden de 1ste prijs met 153pt ◆


w w w. h o e k s t r a m a n n e n m o d e . n l

Vaderdagtip

Op zoek naar goede opvang voor uw kind?

PALL MALL fragrance 50 ml â‚Ź39.95

Werkt u, of volgt u een studie en heeft u kinderopvang nodig, of zoekt u voor uw peuter een fijne plek om met leeftijdsgenootjes te spelen dan‌

hoe stra M A N N E N M O D E

biedt Stichting Welzijn Middelsee u: - gastouderopvang

(0-13 jaar)

- kinderdagverblijf

(0-4 jaar)

- voorschoolse opvang

(0-13 jaar)

- naschoolse opvang

(4-13 jaar)

- vakantie opvang

(4-13 jaar)

- peuterspeelzalen

(2-4 jaar)

Langebuorren 45

9051 BE Stiens

â–

058-2572005

  

  

 

 

     !" #$% " & " & ' (  )& * ' 

Voor informatie en aanmelding kunt u vrijblijvend onze uitgebreide brochures aanvragen

Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Postbus 83, 9050 AB Stiens Tel: 058-2575220 e-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl www.welzijnmiddelsee.nl

â–

  

  

        

   

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03

Nieuw

Garagevloer ➤ ➤

AUTOFIT VROUWENPAROCHIE met PK gratis A

Onderhoud al vanaf â‚Ź 150,00 * Bovag bedrijf * Uitlezen van alle merken

Particuliere verkoop van: • Laan- en Fruitbomen • Klimplanten • Bosplantsoen • Groenteplanten • Terrasplanten • Hagen, struiken en sierheesters • Coniferen en Laurierstruiken • Perkplanten en Geraniums

en bestaande vloeren

➤ ➤ ➤

1-dag systeem anti-slip vloeistof dicht snelle uitharding diverse kleuren

Voor meer informatie: Wilhelminastraat 17 • 9073 HA Marrum Tel.: 0518 41 2977 • Mobiel: 06 29 30 27 45

* Vervangde auto * Airco onderhoud * Camper onderhoud

www.winands.nl Waling Dijkstrastraat 88 Vrouwenparochie tel. 0518 - 42 16 23

Jaap de Jong Leyesterhegedyk 72, 9077 TV Vrouwenparochie info@friesespil.nl Dagelijks geopend van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur.

Aan de weg tussen Oude Leije en Vrouwbuurtstermolen Aanhangwagen aanwezig

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

Stienser Omroeper

13


Haflinger kür tijdens de Taptoe Stiens 4x4 Rijden met gehandicapten was een groot succes

De taptoe in Stiens heeft dit jaar een heel bijzonder optreden. Naast de gebruikelijke shows van diverse showbands uit heel Nederland zal er dit jaar een paard het veld op marcheren.

Stiens - “Vandaag belooft het een prachtige zonovergoten dag te worden met zomerse temperaturen”. Zo luidde zaterdag 5 juni rond half 8 het weerbericht. Op deze prachtige zonnige dag werd het evenement '4x4-rijden met gehandicapten' in Stiens georganiseerd door 6 studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in samenwerking met de Noordelijke 4wd Challenge en Kinderboerderij Donia State.

De Stienser Geartsje de Jong zal een kur laten zien op haar paard Steffen van de Wurgedyk. Steffen is een 16-jarige Haflinger, een paardenras die niet veel te zien is in de hoge klassen van de dressuur. Geartsje is momenteel de enige amazone in Friesland die in de klasse Z1 en Z2 mee doet aan dressuurwedstrijden. Afgelopen jaar is dit duo twee keer eerste geworden op de landelijke Haflingerwedstrijd in Ermelo en zijn ze Kampioen geworden in de klasse Z van DAH regio noord! Normaal gesproken wil men paarden en showbands ver bij elkaar uit de buurt houden, maar tijdens de Taptoe in Stiens wordt de proef gereden op live muziek van de Stienser showband Takostu. Een unieke combinatie die u niet wilt missen. De Taptoe in Stiens is op zaterdag 26 juni om 20.00 uur op het kaatsveld ◆ Foto: Geartsje de Jong op haar paard Steffen van de Wurgedyk

‘Beats’ klinken over Britsum met havenconcert!

Tjeerd Abma te gast bij Relax Radiocafè

Vrijdag 25 juni sluit Brassband De Nije Bazún het seizoen feestelijk af met een openluchtconcert onder de titel “Beats over Britsum”. De haven van Britsum biedt een sfeervol decor voor dit gratis zomeravondoptreden. Op het programma staan vooral lichte en swingende werken, waarbij ook bekende popnummers voorbij komen. Kortom, De Nije Bazún leidt u vrolijk de zomer in!

Tjeerd Abma (33) is als zanger actief in verschillende bands geweest, voordat hij op de solotoer ging. Hij heeft in de coverbands The Backyard. En heeft in 2002 met de projectband Javelane de Nationale Prijs voor Studentenbands gewonnen. Later heeft hij heeft samen met de band The Emptyheads op Aaipop gestaan en met de band Tsjester meegedaan aan Liet. In 2004 is Tjeerd als zanger/gitarist begonnen met avondvullende solo optredens, waarbij hij vooral covers speelt. Kortgeleden heeft hij met een groep muzikanten een aantal van zijn eigen nummers opgenomen. Het nummer ‘Remember’ is het is eerste nummer dat hij daarvan als single via iTunes heeft uitgebracht. Meer info: www.tjeerdabma.nl Vrijdag 18 juni Relax radiocafè begint om 20.00 – 24.00. Luisteren ether: 105.3/96.1 kabel en via www.radiomiddelse.nl of kom langs, Wythusterwei 4 Stiens ◆

Het orkest kijkt terug op een geslaagd seizoen. Eén van de hoogtepunten was het voorjaarsconcert in de Hege Stins, waarbij onze dirigent publiek én orkest verraste met een hilarisch optreden als Michael Jackson. Memorabel was ook het winnen van de eerste prijs op het Gouden Spiker Festival. De gouden spiker pronkt inmiddels in onze prijzenkast! En dan nu als feestelijke afsluiting van het seizoen; het havenconcert. Onder leiding van Piet van der Heide heeft de band de afgelopen weken druk gerepeteerd om op 25 juni met een muzikaal feestje het seizoen af te sluiten in de haven van Britsum. Het belooft een veelzijdige avond te worden, want naast het A-orkest zijn er ook twee muzikale gasten. Gitarist Piter Anjema en zangeres Joubrich van der Heide zullen de band bij meerdere nummers versterken, waarbij de popmuziek nog meer tot leven komt. U wordt van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen. Ook bij minder mooi weer gaat het concert gewoon door, want er is een tent aanwezig. Kortom, partner, buurvrouw, vriend/vriendin én tuinstoel mee, en op naar de haven, want dit mag u niet missen. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is uiteraard gratis! ◆

De cliënten mochten meerijden in echte terreinauto’s. Een 20-tal vrijwilligers hadden zich voor deze dag opgegeven om de cliënten een leuke dag te bezorgen. Het wagenpark bestond niet alleen uit grote Land Rovers met dikke V8-motoren maar ook uit Suzuki’s met kleinere motoren. Maar ze deden allemaal waar ze goed in waren: de auto voortbewegen over steile hellingen en door de modder!

’s Middags hebben de cliënten kunnen swingen op diverse bekende Hollandse hits, waaronder op het nummer van Sieneke “Ik ben verliefd”. Om dit optreden mogelijk te maken, was er een viertal artiesten aanwezig. De gehele dag is in beeld gebracht door een professionele cameraman. Bovendien heeft Rienk Jan Schurer vele prachtige foto’s gemaakt. Een overzicht van deze foto’s is te vinden op de website: www.noordelijke4wd challenge.nl. Om deze dag tot een succes te brengen is er op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden een loterij gehouden, met als hoofdprijs een rit in een 4x4-auto! Daarnaast hebben diverse plaatselijke ondernemers een flinke bijdrage geleverd. De organisatie wil iedereen dan ook bedanken voor welke vorm van hulp er ook geboden is ◆

Open dag Beautysalon Sietske Familie Tienstra-Hiemstra vierde 70-jarig huwelijk Zaterdag 26 juni 2010 heeft Beautysalon Sietske in Ferwert een open dag van 10.00 – 16.00 uur. Op deze dag geven we u graag de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en drankje een kijkje te nemen in de salon. Tevens willen we u graag kennis laten maken met onze nieuwe behandelingen. T-AWAY Voor succesvolle verwijdering van o.a. couperose, bloedblaasjes, spider naevi, fibromen/steelwratjes, pigmentvlekken en ouderdomsvlekken. De T-AWAY biedt u een (nagenoeg) pijnloze behandeling met een verbluffend en direct resultaat! Door het onmiddellijke effect van de behandeling kunt u al met een enkel bezoek aan Beautysalon Sietske verlost worden van dat nare huidprobleem, waar u al zo lang mee rond loopt. HOT-STONE massage De Hot-Stone is een heerlijke massage waarbij er warme (basalt) stenen op uw lichaam gelegd worden. Ondertussen wordt u op een andere plek gemasseerd met handen en stenen. Op deze manier komt het hele lichaam aan bod en werkt ontspannend, reinigend en stressverlichtend. Om u kennis te laten maken met deze nieuwe behandelingen geeft Beautysalon Sietske u graag een demonstratie. Om 11.00 uur is er een demonstratie Hot-Stone massage en om 14.00 uur een demonstratie T-AWAY Tevens is er vanaf 13.00 uur een visagist aanwezig, die u make-up advies kan geven of zelfs een leuke dag make-up bij u kan aanbrengen. Verder heeft Beautysalon Sietske tijdens de open dag diverse speciale aanbiedingen en acties. En als u op de open dag een afspraak maakt voor een T-AWAY behandeling ontvangt u 10% korting op uw behandeling. Graag tot ziens op 26 juni, er ligt een leuke attentie voor u klaar! Sietske van der Meij - Beautysalon Sietske Elingawei 20, 9172 NH Ferwert Tel. (0518) 411171 / (06) 30168721 www.beautysalonsietske.nl ◆ Stienser Omroeper

14

Dinsdag 8 juni jl. was het feest bij de familie Tienstra – Hiemstra aan It Kleaster in Stiens. Op die dag was het precies 70 jaar geleden dat zij trouwden. De heer en mevrouw Tienstra wonen sinds 1968 op het huidige adres. In hun werkzaam leven runde het echtpaar een brandstofhandel. Een gevel van de woning is daar nog steeds getuige van. Daarvoor woonden zij aan de Uniabuert. Het echtpaar kreeg in hun huwelijk 3 zoons en 2 dochters. In totaal werden ze pake en beppe van 13 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen. Burgemeester Eric ter Keurs bracht die ochtend het jubilerende echtpaar een bezoek en feliciteerde hen namens het gemeentebestuur. Uiteraard gingen de felicitaties vergezeld van een mooi bos bloemen. Ook kreeg het echtpaar een bloemstuk - en een felicitatie - van Koningin Beatrix en Commissaris van de Koningin, John Jorritsma ◆


..Schouders, knie en teen…knie en teen..

Eerste keer showconcours voor jeugdband Takostu

Stel je eens voor…. Je hebt een druk hoofd. Laten we het Hoofd noemen om het overzichtelijk te houden. Net zo’n wiel als in de hamsterkooi je weet wel. Maar dan altijd. Precies! daar word je dus doodmoe van. Drukke baan, sociaal leven Je hebt een drukke baan. Die is leuk, maar je bent best perfectionistisch, dus je maakt je ook snel druk. En daarbij heb je Hoofd. Als je collega’s hoort zeggen: ik heb vannacht zelfs over het werk gedroomd, dan houd jij je natuurlijk angstvallig stil. Want bij jou gaat het eigenlijk elke nacht zo. Al jaren. Is dat niet normaal dan? Een sociaal leven heb je ook. Leuke vrienden. Die geven je energie. Maar je moet ook steeds maar. Afspreken, verjaardagen, etentjes. Allemaal leuke dingen. Natuurlijk. Alles is leuk. Dus ga je steeds maar. Want nee zeggen is geen optie. Het is toch leuk?

Door een actief jeugdbeleid is de jeugdband van Takostu de laatste jaren enorm gegroeid, zowel in aantal leden als in niveau. Momenteel bestaat de jeugdband uit 40 jonge leden waarvan een aantal binnenkort de grote overstap gaan maken naar de showband. Maar eerst zal de jeugdband nog deelnemen aan de showwedstrijd tijdens het concours in Dokkum op zaterdag 19 juni a.s. Het concours wordt gehouden op sportcomplex “De Trimmer” en start om 9.30 uur. Het optreden van Takostu is om 15.00 uur.

En dan val je… En dan val je. Heel hard. Hoofd belandt op een stenen rand. Je bent een tijdlang buiten westen en komt bij in het ziekenhuis. De diagnose: een zware hersenschudding. En een bloeding. En een barst in je schedel. Best heftig allemaal. De arts vraagt van hoe hoog je gevallen bent, want je hebt een ‘ongelooflijk harde smak’ gemaakt. Eindelijk rust Het plan van aanpak. Absolute rust. Geen prikkels. Geen telefoon, geen e-mail, geen visite, geen televisie. En je denkt: ‘ hè hè EINDELIJK! Eindelijk rust.’ Je Hoofd, dat je leven lang al de dienst uitmaakte in het bedrijfje lichaam, is uitgeschakeld, gevloerd, moet uitrusten. En dan komt het. Gevoel. Dat zat er altijd al, maar je hoorde het niet omdat Hoofd zo verschrikkelijk hard schreeuwde. Gevoel zegt je dat het helemaal niet erg is om lekker binnen op de bank te liggen, ook als het vierentwintig graden buiten. Hoofd zou zeggen: het is mooi weer! Naar buiten en genieten! Anders is het zonde! Maar wat Hoofd vindt, daar heb je even niks mee te maken. Want Hoofd ligt uit te puffen van die val. Je zult het met Gevoel moeten doen. En dat zegt: joh, blijf jij eens even lekker binnen als je daar zin in hebt. Gevoel zegt nog meer. Dat het bijvoorbeeld lekker is om urenlang doelloos een beetje te liggen: naar het plafond te staren. Naar een zwerm vogels in de lucht, naar dartelende vlinders. En dat doe je. Ineens zit je zo maar een uur lang een beetje te dromen. Hoor je jezelf dingen zeggen als: ‘Maar daar heb ik helemaal geen zin in!’ En je schrikt van je eigen eerlijkheid, moet er misschien stiekem een beetje om lachen. Want dat zou je eerst nooit zo gezegd hebben immers. Als je het al had gevoeld. Want ja, dat HOOFD he? Wat is het heerlijk zonder HOOFD! Je herstelt, langzaam. Het gewone leven dringt zich weer aan je op. Werk. Sociaal leven. Er worden mensen jarig. Je gaat weer. Je

Als voorbereiding op dit concours organiseert de drumfanfare “Concordia” uit Sexbierum op woensdagavond 16 juni een “try-out” waaraan meegewerkt zal worden door Concordia Sexbierum, CMH Menaldum en de jeugdband Takostu Stiens. CMH Menaldum en Concordia Sexbierum laten het concerterend en het marcherend werk horen en de jeugdband Takostu zal haar show laten zien. Ook de hoogste majorette pelotons zullen hun elastische kunsten vertonen met baton op mechanische muziek. De ColorGuard van Concordia zal hun winter kampioenschap show nogmaals vertonen. Dit alles zal plaatsvinden op het terrein van kaatsvereniging DIOS te Sexbierum en start om half acht ◆

Ingezonden TROCHSLOKKE doet weer. Hoofd hervindt zijn stem en zijn kracht. En het is leuk. Maar je bent moe. En niet zelden betrap je jezelf erop dat je denkt: wat was het eigenlijk heerlijk. Zonder Hoofd. Je zou het bijna weer doen. We hebben vaak iets heftigs nodig om grenzen te kunnen zetten. Gewoon zeggen dat je ergens geen zin in hebt is “not done”. Je moet gewoon overal zin in hebben om leuk, hip en geslaagd te zijn. Als de dokter zegt dat je rust moet, dán mag het. Dan moet het, en dan pas mag het ook. Want dan kun je zeggen: ‘het moet van de dokter.’ En dan is het okee. Bij elke griepepidemie die rondgaat, denk je: zou het nu eindelijk mijn beurt zijn? Want lekker op de bank liggen onder een dekentje – dat wil jij ook wel. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Want je hebt geen griep. En dus moet je leuk en sociaal doen. Ik verlang naar de dag dat er….. Ik verlang naar de dag waarop er geen mexicaanse griep, geen hersenschudding, geen driedubbele hernia, en ook geen zwangerschap meer voor nodig is om rust te mogen nemen. De dag dat ik gewoon zelf kan beslissen dat ik even helemaal nergens zin in heb. Dat het kwartje valt dat die verjaardagen me echt geen bal kunnen schelen – en daar ook naar handel. Tuurlijk. Ik wéét het allemaal wel. Maar doen hè? Of zal ik me weer laten vallen…? Tanja Jacobi. ZUIVERZIEN, Natuurgeneeskunde en Energetisch werk. 06-44915131 www.zuiverzien.nl ◆

OF SMOARE?

Yn Menaam, St. Anne en Ferwert soe útmakke wurde wêroer en mei wa dêr yn it gemeentehûs fan Ljouwerteradiel praten wurde mei. Dit raast oan de protters! Doe’t oer de útwreiding fan Stiens by Truerd beslist wurde moast, mienden boekhâldende riedsleden elkoar oertsjûgje te moatten mei sifers. As kiezer hie ik ferwachte dat dyselde boekhâlders op’e lapen komme soenen mei sifers, passend by: 1. Ljouwerteradiel bliuwt selstannich 2. Ljouwerteradiel bliuwt selstannich mar yn gearwurking mei Menameradiel, It Bilt en Ferwerderadiel. 3. Ljouwerteradiel bliuwt selstannich yn gearwurking mei Ljouwert 4. Ljouwerteradiel giet op yn in nije gemeente Middelsee 5. Ljouwerteradiel giet op yn de gemeente Ljouwert.

GRASMAAIEN

OP DE PARKEERPLAATS.

Al jaren terug liet ik een hovenier het gras in mijn tuin vervangen door mooie grijze steentjes. Nooit meer grasmaaien, dacht ik, zeker niet als ik straks met pensioen ben. Weg die maaimachine. Vorige week kreeg ik voor het eerst AOW en verdraaid, een week later sta ik gepensioneerd en wel, gras te maaien op de parkeerplaats naast mijn woning. Eigenlijk is het al te gek dat je na iedere maaibeurt van de gemeente de buitenste halve meter zelf nog moet maaien en de kanten knippen. Ook moet ik dan mijn pad weer vegen want zo’n grote machine rijdt geen meter om en het moet in twee tellen klaar zijn. Maar om nou de parkeerplaats te moeten maaien???? Ik stuurde al eerder foto’s naar “Klein leed” van de gemeente, maar er gebeurt niets, kijk maar rond in ons dorp. Het is te gek!! En het is zelfs gevaarlijk. Een beetje regen en de modder is glad. Je zult maar uitglijden als je uit de auto stapt. Ik wil met de buren overleggen om de auto’s op straat te parkeren en op de parkeerplaats aardappelen te verbouwen ◆ J. Visser, Swanneblomstrjitte.

Utsykje wat de faranten kostje en dêrút fuortkommend, in priiskaartsje foarlizze oan de ynwenners fan ljouwerteradiel, is dochs gjin saak fan ja en nee fan de buorlju? It hat wol eigenskip, dat de buorlju wolle dat de troch de ynwenners fan Ljouwerteradiel keazen Gemeenterie mei in blyndoek foar, yn de kelder fan Middelsseesterhim stappe moat. Leden fan de gemeenteie fan Ljouwerteradiel, hâld op mei harrewarjen en set jimme yn foar de bêste, te kontrolearjen, oplossing foar de ynwenners fan Ljouwerteradiel. Oan jimme keazen plak is dochs net keppele, it earen hingje litte nei de buorlju. Dêrom haed jimme rêch rjucht ◆ Durk Reitsma, Stiens Stienser Omroeper

15


www.c1000.nl

2.49

C1000 haas- of ribkarbonade

Kijk voor de actievoorwaarden op www.c1000.nl/voetbalgogos

varkensvlees 500 gram

kilo 4.98

3.24 3.99

Korting op alle Coca-Cola

2 STUKS

00

1.

C1000 sla botersla, ijsbergsla, salanova en salatrio alle varianten

Gratis VoetbalGOGO grasmat bij elk van deze 3 aanbiedingen OP = OP

1.38 2.38

69

Bijvoorbeeld; Coca-Cola regular, light, cafeïnevrij of zero 4 flessen of set 4 flessen à 1,5 liter

4.

liter 0.78

5.80

R BAK 500 G

AM

49

Deze actie geldt uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten.

C1000 pitloze druiven wit of rood

1.

2.19 2.79

kilo 2.98

Conimex borrelkroepoek alle varianten 4 zakken naar keuze Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

Alle varianten Amstel bier

€3.50 korting

Amstel bier blik, fust, krat of set

KILO

98

2.

C1000 shoarma gekruid varkensvlees

48

6.

alle varianten 2 stukken à 350 of 450 gram naar keuze Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

Alle varianten rosé wijn

2 PAKKEN

Campina vla Rosé wijn bag in box of fles 2 stuks naar keuze m.u.v. mousserend

GOGO’S/CRAZY BONES © 2010 PPI - MARTOMAGIC, S.L.U.

Milner 30+ kaas stuk

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

cows, oranje, vlaflip en zacht&luchtig alle varianten

2.50 liter 1.25

2.70 3.78

Openingstijden: Maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uurbold) Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in the sans C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Week 24 2010 Aanbiedingen zijn geldig van maandag 14 t/m zaterdag 19 juni 2010. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Ook voor de uitgave van de VoetbalGOGO’s® en het speelveld geldt OP=OP. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Schuitema b.v., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort.

Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

Stienser Omroeper

16

Slim bezig.

Omroeper 24 2010  
Omroeper 24 2010  

Stienser Omroeper

Advertisement