Page 1

deze week

4210

Maatwerk… pagina 2

Buitenschoolse opvang… pagina 8

Supervrijwilliger… pagina 10

62e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.500

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper 10.000 bezoekers bij Dekema State in 2010 Afgelopen seizoen hebben wij veel extra mensen kunnen verwelkomen. Waar we voorgaande jaren bleven steken tussen de 7000 en 8000 bezoekers, hebben we dit jaar nu al meer dan 10.000 mensen mogen begroeten, en het seizoen is nog niet voorbij. De vermaarde kastanjemiddag voor de kinderen aanstaande zaterdag en onze winterlichtjesopenstelling in december staan nog op het rooster! Naast de aansprekende tentoonstelling over de mode, hebben de diverse extra activiteiten die op ons landgoed hebben plaatsgevonden bijgedragen aan dit mooie aantal! Zoals bijvoorbeeld de voorjaarsfair en het iepenloftspul, allebei trekkers die mensen van het mooie Dekema State lieten genieten. Natuurlijk doen de vaste activiteiten zoals het museumweekend en het monumentenweekend ook een duit in het zakje, maar dit was niet anders dan voorgaande jaren. Zaterdag jongstleden mochten wij mevr. Houttuin uit Leeuwarden als 10.000 ste bezoekster feliciteren, onderstreept met een boeket en een mandje met diverse Dekema producten. Mevr. Houttuin gaf aan wel vaker een bezoek te brengen aan Dekema State; Een aangename verrassing dus dat het nu een feestelijk tintje kreeg! ◆

Liggers brug geplaatst Eerste steen nieuwe werkplaats Talant bij Vrouwbuurtstermolen Op woensdag 13 oktober zijn de zware betonnen liggers van de nieuwe brug Vrouwbuurtstermolen geplaatst. Een enorme 500 tons kraan hees de liggers op hun plek. De betonnen liggers zijn afgerond 26m lang en wegen ruim 55 ton. Door de afmeting en het gewicht van de liggers is deze speciale kraan nodig.

Woensdag 22 september werd de eerste steen gelegd voor een nieuw te bouwen werkplaats aan de Ieleane te Stiens. Men is al enige tijd bezig met de plannenmakerij voor het nieuwe onderkomen maar eindelijk is het echte werk begonnen. Het gebouw wordt vermoedelijk medio zomer 2011 door 29 cliënten in gebruik genomen De oude werkplaats barstte uit zijn voegen en voldeed niet meer aan de eisen. In de nieuw te bouwen werkplaats is ruimte voor 29 cliënten om verschillende werkzaamheden te verrichten. De werkzaamheden zullen erg divers zijn maar er kan gedacht worden aan: inpakwerk, montage- en demontagewerk, telwerk, dossiers versnipperen, sorteer- en transportwerk. Maatwerk is uiteraard ook mogelijk. De bouw op het terrein van Talant aan de Ieleane in Stiens wordt door medewerkers, cliënten en familieleden met grote belangstelling gevolgd. Het nieuwe pand krijgt straks ook een nieuwe naam welke te zijner tijd zal worden onthuld◆

www.stienser omroeper.nl AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL ? De provinciale brug Vrouwbuurtstermolen in de N393 nabij Vrouwenparochie maakt deel uit van de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Deze route wordt als onderdeel van Het Friese Merenproject bevaarbaar gemaakt op het niveau van de zogenaamde DM-klasse. Dit betekent dat de doorvaarthoogte moet worden verhoogd tot 2,50 meter. In mei is aannemer Jansma Wegen en Milieu bv uit Drachten gestart met de werkzaamheden. De kosten voor de bouw van de brug bedragen 1,1 miljoen euro. De brug moet klaar zijn in december 2010 ◆

BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

Ondernemers

let op!!!

Binnenkort is er weer de Sint Nicolaas/ Kerstactie Wilt u ook meedoen aan deze succesvolle aktie? Dat kan nu nog. Voor inlichtingen en opgave, Bel: 058 – 2574906 of 06 53734376


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o.

Stiens

Hege Stins, Stiens

18 oktober 19.30 u. Ledenvergadering CDA Leeuwarderadeel in de Hege Stins 18 oktober 20.00 u. Film ‘Nothing Personal’ in Filmhuis Stiens 19 oktober 14.30-16.30 u. Rollatortraining in de Skalm t/m 19 oktober Expositie van Jantine v.d. Woude in Skilhiem 20 oktober 14.30-16.30 u. Informatiemiddag over Afasie in de Skalm 21 oktober 14.00 u. Soos De Skalm, mevr. A. v.d. Mark, lezing over tuinen 22 oktober 16.00-17.45 u. Animatiefilm ‘Planet 51 in de Skalm 6 -12 jaar. 22 oktober 20.00 -24.00 u. ‘Triftong’ in Relaxed radiocafé aan de Wythûsterdyk 24 26 oktober 20.00 u. Avond over voeten en voetzorg in de Skalm door FMD (huisartsen en fysiotherapeuten) 29 oktober 10.00-18.00 u. Fittesten 55+ van GO4-sport in sportcomplex it Gryn 29 oktober Lezing door kunstenaar Paul Christisaan Bos in de bibliotheek. t/m 31 oktober Expostie van Jantina v.d. Woude in Skilhiem t/m 31 december Expositie van Andries de Vries in gemeentehuis 18 oktober t/m 31 december Expositie van Paul Christiaan Bos in bibliotheek t/m 31 december Expositie van B. Wachter in de Hege Stins

zondag 24 oktober

09.30 u. ds. J. Overeem

St. Vitus, Stiens 09.30 u. ds. U. Tjallingii, Deinum Hervormde gemeente, Britsum, Koarnjum, Jelsum zondag 24 oktober 9.30 u. ds. J. W. van Dijken, Hallum Gereformeerde kerk, Britsum zondag 24 oktober 9.30 u. ds. A.R. van der Honing Gereformeerde kerk, Hijum zondag 24 oktober 10.00 u. ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St. Annaparochie zondag 24 oktober 10.15 u. Pastoor M. Conijn, Eucharistieviering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 23 oktober 19.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering zondag 24 oktober 09.30 u. Pastor A. Buter en Vrouwenschola Eurcharistieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 24 oktober 11.00 u. Pastor A. Buter en Joh. Fr. koor. Eurcharistieviering Evangelische gemeente De Salvator Leeuwarden zondag 24 oktober 9.30 en 11.45 u. ds. Nicolas van Amerom Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden zondag 24 oktober 10.00 u. ds. E. van Duyl Vrije Baptisten gemeente de Wijngaard, Leeuwarden zondag 24 oktober 10.00 u. br. Martin Dol Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 24 oktober 09.30 u. ds. J.J. Verwey 16.30 u. ds. P.J.C. Colijn Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum, zondag 24 oktober 09.30 u. ds. J.R. Visser H.A. 14.00 u. dienst Leger des heils, Leeuwarden zondag 24 oktober 10.00 u. dienst o.l.v. Majoor Ans Wimmers Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 24 oktober 09.30 u. ds. J. Overeem De Hege Stins, Stiens ◆ zondag 24 oktober

Mode-explosie groot succes Een afgeladen zaal in de Smalle Brug heeft vrijdagavond 8 oktober kunnen genieten van een geweldige modeshow. Een show vol actie en afwisseling die zeker voor herhaling vatbaar is. De kaartjes waren ruim van tevoren verkocht en dus waren de verwachtingen hooggespannen. De aanwezigen werden bij binnenkomst getrakteerd op koffie en wat lekkers uit de bakkerij van Nico en Aeltsje. Later op de avond volgden nog een heerlijk stukje worst in een sausje van slagerij Brolsma. De show startte flitsend met een groep dansers van Studio Fysiek. Daarna werd op de catwalk getoond wat Stiens te bieden heeft op het gebied van kleding, schoeisel, accessoires, hairstyling en wat al niet meer. De modellen werden begeleid door een ladyspeaker en de choreografie was zeer professioneel. Aan de reacties van de aanwezigen was te vernemen dat het gepresenteerde zeer in de smaak viel. Het aanbod van de getoonde mode was zeer divers en was zeker een uitnodiging om in Stiens te gaan winkelen. Bekend is dat dat helemaal niet duur hoeft te zijn. Jammer was alleen dat na afloop niet alle bezoekers een goodiebag mee naar huis konden nemen. Maar daarover niet gezeurd, want het is de bedoeling dat deze Mode-explosie een vervolg krijgt in 2011. Er is duidelijk een trend ingezet die voorlopig onomkeerbaar is ◆

In tijd van recessie, maatwerk in Stiens!!! Men kan nog niet stellen dat de zware economische tijden achter ons liggen maar er zijn ondernemers in Stiens die toch positief gestemd zijn.

Koarnjum 23 oktober 20.30 u. Tribute-night Neil Young in de Tuolle 28 oktober 20.00 u. Filmavond Fûgelwacht in de Bining

Jelsum t/m 31 oktober Expositie van authentieke kostuums in Dekema State

Hijum 26 oktober 14.30 u. Kindervoorstelling Sanders Variété in De Kampioen 28 oktober 20.00 u. Foarstelling ‘Drang’ fan Tryater yn De Kampioen.

Mededeling huisartsen Afwezig van 25 t/m 29 oktober: H.J.M. Heuberger Waarneming voor dringende zaken

L.W. Braber

Marrum 29 oktober 20.00 u. Foarstelling ‘Zelle’ yn doarpshûs De Nije Tille

tel. 058-2571254

van 25 t/m 29 oktober: M. ten Hoeve-Lafeber Waarneming voor dringende zaken

Alde Leie 18 oktober 20.00 u. Lezing van Durk v.d. Ploeg over Arjen Roelofs in Ons Gebouw 22 oktober t/m 31 december Expositie van Hein Kocken in Galerie Kocken. Oan’e Slink 1

St. Annaparochie 20 oktober 20.00 u. Lezing ‘Lând út see, see út Lând m.m.v. A. Cuperus en A. Ferwerda 22 oktober 20.00 u. Rients Gratama met ‘Goudfisk’ in MFC Ons Huis 23 oktober 20.00 u. Jubileumconcert CMV Burdine in Gideonkerk

Ferwert, Holwerd, Hantum, Brantgum 30 oktober 6e Editie Klaaikroegentocht

A t/m K: L t/m Z:

D.J. Noordhoek J.G. Woudstra

tel. 058-2573407 tel. 058-2573780

Tijdens de afwezigheid van uw huisarts a.u.b. op werkdagen tussen 8.30 en 10.00 uur de herhalingsrecepten rechtstreeks aanvragen bij de apotheek: tel. 058-2574257

Froukje blijft zichzelf

Dit is Froukje. Zij heeft genoten van het bloemschikken. En wie brengt het eten in haar aanleunwoning? Dát doet Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk.

www.paletgroep.nl

2

aspect bij deze units is de zeer scherpe prijs, al vanaf € 825,- ex. btw per maand, kan worden gehuurd voor langere perioden. Deze Units kunnen flexibel, met diverse opties, naar wens worden uitgevoerd zodat de ideale bedrijfsruimte voor allerlei doeleinden kan worden gerealiseerd. De geschakelde units zijn al te huur vanaf 250 m2, beschikbaar vanaf eind 2010, volledig bedrijfsklaar, en standaard voorzien van een zware betonvloer, kunststof kozijnen en elektra. Daarnaast behoren opties zoals, een kantoor of verdiepingsvloer, om meerdere vierkante meters te realiseren, tot de mogelijkheden. Door deze bedrijven huisvestingsvorm, kan met dit mooie concept ondernemend Stiens zich nog beter ontplooien. Indien u belangstelling hebt, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met LBV, via telefoonnummer 0643201349 of via de site; www.lbvvastgoed.nl ◆

Colofon

Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt.

Stienser Omroeper

Zo ook de heer Laanstra van LBV Vastgoed die op een fraaie locatie op bedrijventerrein ‘Middelsee 2’ in Stiens een aantal luxe bedrijfsunits realiseert. Deze units zijn speciaal ontwikkeld voor verhuur aan startende ondernemers en kleine zelfstandigen in Stiens en haar regio. Met de aanleg van het Noord/West Tangent zal deze locatie nog beter bereikbaar worden dan nu al het geval is. De recessie in de bouw en de financiële sector maken het steeds moeilijker om kapitaal te krijgen bij banken of andere instellingen. Hierdoor worden juist veel (startende) ondernemers onnodig geremd en wordt hun beslissing om te investeren uitgesteld. Door het huren van deze units kan kapitaal worden geïnvesteerd in materiaal en machines waardoor risico’s voor de ondernemer aanzienlijk worden beperkt. De aanschaf van een duur bedrijfspand is dan immers niet noodzakelijk. Belangrijk

Het volgende nummer verschijnt op maandag 25 oktober 2010. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email:stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de

redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

WEEK

42

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

OPENBARE VERLICHTING 0800-0513 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

Stienser Omroeper

4

Wurklist riedsgearkomste

Wet Milieubeheer

Ontvangen aanvraag:

fan tongersdei 21 oktober 2010. De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere.

Maatwerkvoorschriften Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel delen op grond van artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer mede dat zij maatwerkvoorschriften in het kader van geluidhinder hebben opgelegd aan Café De Kern, Smelbrêge 3, 9051 BH te Stiens. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot en met 22 november 2010 bezwaar indienen bij ons college en/of een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedurende de bezwarentermijn ligt het besluit ter inzage op het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte1 te Stiens, elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur, alsmede op dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

• Omgevingsvergunning W20100004 voor het kappen van een berk, plaatselijk bekend Dr. G.A. Wumkesstrjitte 5, 9051 DN te Stiens. Ontvangstdatum 08-102010.

1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Fragehealoere riedsleden 5a Fêststellen ferslach fan de ekstra gearkomste fan 16 septimber 2010 (eerste vergadering) 5b Fêststellen ferslach fan de ekstra gearkomste fan 16 septimber 2010 (tweede vergadering) 5c Fêststellen ferslach fan de gearkomste fan 30 septimber 2010 Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken algemien 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan B&W oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht 8. Meidielings fan it kolleezje fan B&W oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 9. Nota Reserves en Foarsjennings 2010 10. Begrutting 2011 en Mearjierrerûzing 2012-2014 11. Realisearjen fan twa wenningen oan de Kamp yn Britsum 12. Foarûntwerp Bestimmingpslan Noardlike Elvestêdefarrûte 13. Doarpefûns en Doarpe-oerlis 14. Toeristysk-rekreative fysje foar de Middelsee gemeenten 15. Skinking skilderijen en oankeap skilderij Beslútfoarmjend ûnderdiel Sluting

Toelichting: In het opiniërende deel van de vergadering geven de fracties hun oordeel en wisselen met elkaar en het college van burgemeester en wethouders hun argumenten uit. De raad bepaalt daarbij of een onderwerp voldoende besproken is voor een besluit in de volgende vergadering. De raad kan echter ook tot de conclusie komen dat in deze vergadering al een besluit genomen kan worden als hamerstuk. In dat geval besluit de raad onmiddellijk na afronding van de discussie. U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de raadsagenda staan onder het opiniërende en besluitvormende gedeelte. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de raadsgriffier. De raadsgriffier, mevrouw Jagritta Olthof, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 op dinsdag, woensdag en donderdag en per e-mail via j.olthof@leeuwarderadeel.nl. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks, mits uitgezonden, via radio Middelsé volgen (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel.nl onder het kopje Raadsinformatie/ Raadsvergaderingen 2010 en liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

.

Melding 8.40 Namens de burgemeester en wethouders van gemeente Leeuwarderadeel maakt de directeur van de Milieuadviesdienst te Leeuwarden ingevolge artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat van de volgende nietvergunningplichtige inrichting een melding is ontvangen: • Café De Kern, Smelbrêge 3, 9051 BH te Stiens. Een melding op grond van het Activiteitenbesluit voor het veranderen van het café. De verandering betreft het samenvoegen van de woning Smelbrêge 2 met het café en daarmee samenhangend het inrichten van de woning als cafetaria, het realiseren van een extra terras aan de achterzijde en het realiseren van een tocht/geluidsportaal in het bestaande cafégedeelte. Omdat bovengenoemde besluit gebaseerd is op algemeen geldende regels en voorschriften (8.40 amvb’s ) die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van bedenkingen en het instellen van beroep. Indien gewenst kan door een medewerker van de Milieuadviesdienst een mondelinge toelichting op de melding worden gegeven. (telefoon: 058-2339050)

.

Stiens, 18 oktober 2010

Gevonden en verloren voorwerpen week 42 Gevonden -zilverkleurig horloge -sleutel in hoesje Verloren -Mob. telefoon met zwart hoesje

.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Ambtshalve uitschrijving uit de GBA Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding vertrokken onbekend waarheen. Dit omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats van: Jitske Fokeltje, geslachtsnaam v. d. Weij, geboortedatum 12-11-1986 en Chloe Louise, geslachtsnaam Wiefferink, geboortedatum 12-04-2005. Bezwaar Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar kunnen maken bij het college van b. en w. van Leeuwarderadeel. Dit moet binnen 6 weken gebeuren. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Als bezwaar is gemaakt kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Leeuwarden, Postbus 1702 te 8901 CA Leeuwarden verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen

.

Programmabegroting 2011 ter inzage Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel maken conform artikel 190 lid 2 van de Gemeentewet bekend dat de Programmabegroting voor 2011 vanaf heden voor een ieder ter inzage ligt bij de receptie in het gemeentehuis in Stiens. Exemplaren van de Programmabegroting zijn tegen betaling van leges algemeen verkrijgbaar Stiens, 18 oktober 2010 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester J.J. Kingma, secretaris

.

Sociaal-culturele agenda leeuwarderadeel 2010-2011 18-okt -20.00 uur Filmhuis : Nothing Personal In de Skalm, Stiens 18-okt - 20.00 uur Lezing Durk van der Ploeg over Arjen Roelofs Documentatiestichting Leeuwarderadeel en Historisch Centrum Leeuwarden Dorpshuis ‘Us Gebou’ in Alde Leie 21-okt - 14.00 uur Soos. Mevr. A. van der Mark, lezing over tuinen in de Skalm, Stiens 26-okt - 14.30 uur Kindervoorstelling: Sanders Variété. In de de Kampioen, Hijum 28-okt - 20.00 uur Tryater spilet 'Drang' in de Kampioen, Hijum

.

Zie ook www.leeuwarderadeel, pagina Cultuur (Kultuerried Ljouwerteradiel)


Stremming Dr. W. Kokstrjitte, Stiens

Algemene wet bestuursrecht

Een gedeelte van de Dr. W. Kokstrjitte in Stiens (ter hoogte van de bocht bij huisnummer 47 tot de aansluiting op de Ds. S. Huismanstrjitte) wordt herstraat. Als gevolg hiervan is de Dr. W. Kokstrjitte van maandag 25 oktober (vanaf 7:00 uur) tot vrijdag 29 oktober aanstaande (rond 16:00 uur) gestremd voor doorgaand rijverkeer. De werkzaamheden zullen zoveel korter als langer duren dan noodzakelijk is

.

Spreekuren gemeenteraadsfracties Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente? De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren worden gehouden op dinsdag 19 oktober 2010. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: Gemeentebelangen: van 19.00 - 19.30 uur; PvdA: van 19.30 - 20.00 uur; CDA : van 19.00 - 19.30 uur; VVD : van 19.30 - 20.00 uur; FNP : fan 19.00 - 19.30 oere

.

U bent van harte welkom!

Onderstaand treft u de bekendmaking aan van ĂŠĂŠn of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethoudersâ€?, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

FOTOKLUP

8-88

THEMA:

‘GEZOND

BEZIG’

Foto van de maand oktober

Afgegeven vergunningen: • Reguliere bouwvergunning 20100060 voor het oprichten van een woning, plaatselijk bekend Aldlânsdyk 29, 9055 LN te Britsum. Verzenddatum 21-092010, dit is een rectificatie van de publicatie in de Stienser omroeper van week 40 waarin als bouwadres Aldlânsdyk 14 werd aangegeven. • Reguliere bouwvergunning 20100066 voor het veranderen van de boerderij, plaatselijk bekend Poelhúzen 2, 9053 LN te Feinsum. Verzenddatum 07-102010. • 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20100016 voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Greate Buorren 26, 9055 MV te Britsum. Verzenddatum 1110-2010. • Reguliere bouwvergunning 20100063 voor het plaatsen van een kap op de garage, plaatselijk bekend Tsjalk 8, 9051 PT te Stiens. Verzenddatum 14-102010

.

Stiens, 18 oktober 2010 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel drs. E.J. ter Keurs, burgemeester J.J. Kingma, secretaris

Foto is gemaakt door Tjerk Wiersma uit Bitgum.

zaterdag 23 oktober 10.00 - 14.00 uur

Glamourdag âœś Eerste 5 klanten die een aankoop doen (vanaf â‚Ź 50,-) ontvangen een glamourpakket! âœś Pupa & Sothys producten

15 - 50% korting op complete verzorgings- en make-up lijn âœś Verloting van een glamourweekend (onder alle klanten die deze glamour dag een aankoop doen)

Elingawei 20 9172 NH Ferwert Tel. (0518) 411171 (06) 30168721 www.beautysalonsietske.nl

KINDEROPVANG KIN DE ROP PVANG 0 - 4 jaar

Nieuw

en bestaande vloeren

Garagevloer Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

➤

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

➤

Voor al uw bloemen en planten

➤ ➤ ➤

1-dag systeem anti-slip vloeistof dicht snelle uitharding diverse kleuren

Voor meer informatie: Wilhelminastraat 17 • 9073 HA Marrum Tel.: 0518 41 2977 • Mobiel: 06 29 30 27 45

www.kidsandanimals.nl

Drie D rie groepen: groepen: ˆb babygroep a bygro e p dreumesgroep ˆ dr eumessgroep ˆˆpeutergroep peutergroep BUITENSCHOOLSE BUI TE NSC CHOOLSE OPVANG OPVANG

Twee T wee groepen: groe epen: ˆ kkinderen inderen van van 4 tt/m /m 8 jjaar aar ˆ kkinderen inderen n van van 9 t/m 12 jaar Tijdens T ijdens de de bso bso doen doen wee veel veel activiteiten ac tiviteiten op de b boerderij oerderrij en in de natuur. natuurr.

8%JKLTUSBTUSBBUt417SPVXFOQBSPDIJF 8%JKLTUSBTUSBBUt417SPVXFOQBSPDIJF T tE T  tE info@kidsandanimals.nl info@k idsandanimals.nl

Stienser Omroeper

5


Voor kledingreparaties kunt u terecht bij No-problem Langebuorren 19a Stiens tel. 058-2574610

Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

www.massagepraktijkjolandanumans.nl. (06) 51282821. Sport/antistress /hotstone/klassiek/ stoel/bedrijfs -massage. Div. lich. pakking- en duo-behandeling. 55-lamps zonnebank, 5 gezichtsbruiners. Achter de sauna Froubuurt. Ook in het weekend of ‘s avonds.

Tineke’s Wellness knippen € 10,- verven € 35,-aan huis is + € 2,50. Tel. 0657122262. Nu ook gezinsondersteuning in Stiens. Bel voor info. (Ook PGB) Seedûker 5a Stiens.

Haagconiferen vanaf kwekerij: Thuja Frieslandia en Thuja Brabant. Sterk in klei gekweekt, speciaal geschikt voor ons klei en kustgebied. ook haagbuxus en buxusbollen ‘t Bosch 5a St. Anna open vr+za of andere dagen na 16.00 u tel. 0518 400825 of 06 11194972

Michel de Vries gediplomeerd uurwerkrestaurateur. Gespecialiseerd in antieke uurwerken. Vrijblijvend prijsopgaaf vooraf. Seedûker 5a Stiens 058-28 95130, Jongemastraat 27 Bolsward 0515-573414 of 06-27230044.

voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03

in het circuit Een geheel nieuwe training op vrolijke latin music, waarbij steeds Zumba danspassen afgewisseld worden met een oefening uit het fitnesscircuit.

Wijbenga Ginnum. Stalling voor uw caravan, camper, oldtimer auto, boot, motor, vouwwagen enz. Tevens: Wasplaats, compressor, stofzuiger, electra voor uw accu. Voor info bel 0519-339232.

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur.

Voegbedrijf Braaksma

Nieuw in Stiens

Start: dinsdag 19 oktober 20.10 uur Voor opgave en info: Sportcentrum FreeMotion De Boskrâne 3, Stiens. Tel: 058 2574713

www.freemotionstiens.nl

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

HJERSTIGE LEKKERNIJEN Deze actie is geldig van 18 t/m 23 oktober 2010

Bôle fan de moanne:

GILDECADANS fan 1.40

foar 1.10

SPEKULAAS 250 gram fan 3.30

foar 2.75

JAVAANSKE SMULBAGUETTE fan 3.75

foar 2.95

Stienser Omroeper

3


Openingstijden: STANDHOUDERS GEVRAAGD: Kerstmarkt vrijdag 10 december van 16.00 - 21.00 uur rondom van Harenskerk te St.Annaparochie. Standhouders kunnen zich opgeven via email: kerstmarkt@ stannavooruit.nl

Klaaikroegen tocht Dit jaar organiseren wij, wegens groot succes, de zesde editie van de KLAAIKROEGENTOCHT. Vorig jaar waren er weer veel mensen op de been en ook dit jaar rekenen wij weer op veel bezoekers. De KLAAIKROEGENTOCHT is een gezellige happening en blijft ieder jaar weer vele bezoekers trekken. Er is een gevarieerd programma voor u samengesteld, dat garant staat voor een gezellige avond uit. De deelnemende cafés organiseren in samenwerking met de PAFH deze avond voor u. In Ferwert speelt in café ’t Hoekje ‘Lytse Hille’. In Holwerd treedt in café De Gouden Klok ‘Anita van de Rapsodies’ voor u op en café De Steeg heeft voor u duo ‘Dûbeldyk’ gereserveerd. U ziet dat er voor ieder wat wils is deze avond. Nieuw dit jaar is deelname uit Hantum en Brantgum. In cafe De Terp in Hantum speelt ‘Trinus’ en in dorpshuis De Terpring in Brantgum speelt de Ferwerter Top 100 band ‘Freeway’. U kunt uw armband kopen bij de deelnemende cafés. Dit kan in de voorverkoop tot zaterdag 30 oktober 18.00 uur. Let op de poster op het raam. Op vertoon van deze armband kunt u deze avond gratis naar binnen bij de deelnemende cafés en kunt u gratis gebruik maken van de beschikbare taxibussen die van een sticker zijn voorzien. Deze bussen pendelen deze avond steeds om de 10 a 15 minuten tussen de deelnemende kroegen. De opstap- en stopplaatsen zijn Ferwert: Vrijhof, Blije: buslus, Holwerd: Foarstrjitte, Hantum voor café en Brantgum voor het dorpshuis. De munten zijn in alle deelnemende cafés te gebruiken. Graag hopen wij u weer te mogen verwelkomen op zaterdag 30 oktober a.s. Voor vragen of inlichtingen kunt u bellen met Wieger Bouma. Tel: 0518413168◆ Stienser Omroeper

6

Gezellig shoppen in Stiens

Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926


Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding! HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR PARTICULIEREN, P ARTICULIEREN, A BEDRIJVEN, B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z EN WONINGBOU WONINGBOUWVERENIGINGEN! UWVERENIGINGEN! HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D VAKWERK V AKWERK A OP HET GEBIED VAN: VA VA AN: COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, INSTALLA AT TIES, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T CV-KETEL CV V--KETEL VER VERVANGING, RVA ANGIN NG, HUUR EN LEASE, EIGEN 24-UURS SER SERVICEDIENST, RVICEDIEN V NST T, VER VERWARRWA ARMING, RADIATOREN, RADIA AT TOREN, VLOER VLOERVERWARMING, RVER V RWAR ARMING, KOELING, VENTILATIE, VENTILA AT TIE, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECH HNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T SANITAIR, SANIT AIR, DUURZAME DUURZAM ME ENERGIE TOEPASSINGEN, TOEP PASSINGEN, A ZONNEBOILERS, ZO ZONNEONNESTROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN. SUBSIDIE-AANVRAGEN N.

Technisch T echnisch Installatiebedr e Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

Telefoon Telefoon e (058) ( 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 N NH H BRITSUM

www www.haijma.nl w.hai . ijma.nl info@haijma.nl

Braaksma Houtbouw

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

• Garages • Bergingen • Blokhutten • Tuinhuisjes • Paardeboxen • Tuinhout

  

  

 

 

     !" #$% " & " & ' (  )& * ' 

  

  

        

Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487

   

Bestel estel m met et h het et grootstee gemak, ons gemak, o ns 1000 gebak. gebak. heerlijke C1000 Vandaag voor 12.00 uur besteld ld op w www.c1000.nl/gebak, ww.c1000.nl//gebak, morgen vanaf 10.00 0.00 uur bij ons aff te t halen. h l .* halen *Kijk voor oor de v voorwaarden oorwaarden op w www.c1000.nl/gebak ww..c1000.nl//gebak

C1000 000 Kooistra Kooistra St. V Vitusplein itusplein 3-5 9051 51 BT BT STIENS STIENS

Openingstijden: peningstijden: Maandag andag tt/m /m w woensdag oensdag Donderdag nderdag en vrijdag erdag Zaterdag Zondag ndag

08. 08.00 00 - 20.00 20.00 08. 08.00 00 - 21.00 21.00 08. 00 - 20.00 20.00 08.00 Gesloten Geslote en

NU TOPGLAZEN

VAN 3150

350 VOOR

GEHARD EN ONTSPIEGELD

Stiens, It Achterbosk 1, Tel. (058) 257 21 12 Vraag naar de voorwaarden.

Stienser Omroeper

7


Sport Agenda Woensdag 20 oktober voetbal (sportpark It Gryn)

20.00 u. SC Stiens 1 zo – LSC 1890 1 (beker) Badminton (Bordinehal Stiens)

20.00 u. BC Stiens d1 – AVVLOFriso Combi d1

Vrijdag 22 oktober zaalvoetbal (it Gryn)

SportPagina

1370erip\l Stichting Welzijn Middelsee en Korfbalvereniging CSL Indoorwedstrijd stimuleren bewegen op de Buitenschoolse Opvang Sneek en In een aantal vakanties krijgen de kinderen van de Buitenschoolse Opvang, van de locatie Felixwei in Stiens, korfbaltraining van leden van Korfbalvereniging CSL. Inmiddels zijn de eerste trainingen achter de rug en in de komende herfstvakantie zal de volgende training plaats vinden. Stichting Welzijn Middelsee stimuleert met deze trainingen dat jonge kinderen actief bezig zijn en Korfbalvereniging CSL maakt kinderen op deze manier kennis met het korfballen. Met deze

samenwerking heeft Stichting Welzijn Middelsee twee korfbalteams van de jeugd van Korfbalvereniging CSL van nieuwe wedstrijdshirts voorzien. Deze teams zijn KV CSL E2 (4-tal)

en KV CSL F1 (4-tal). Heb je interesse in korfbal en wil je eens komen trainen, bel dan met de voorzitter van de Jeugdcommissie: Folkert de Haan, telefoonnummer 058 2573235 ◆

Berend Zondervan ontsnapte en wipte de bal perfect over de uitkomende keeper heen. Daarna kreeg DTD nog enkele grote kansen om de wedstrijd in het slot te gooien. Maar de goal viel aan de andere kant, de gastheren komen op 1 – 1. Nu was Friesland de bovenliggende partij. Ze wisselden een verdediger in voor een aanvaller. Randje buitenspel was de inleiding voor de 2 – 1. Dat was een enorme tegenvaller voor DTD, zo goed spelen en weer op achterstand. Maar ze beschikten over een enorme veerkracht.

Daar waar het in de slotfase wel eens misging wat het nu andersom. DTD zette Friesland compleet vast en de ene aanval na de ander rolde richting het doel van Friesland. Na een schitterende aanval kon wederom Berend Zondervan scoren, in de loop schoot hij de bal onhoudbaar in de kruising. Hij kreeg zelfs nog een grote kans om zijn derde te maken. De keeper van Friesland redde uitstekend. Zo kon DTD terugzien op een meer dan verdiend punt wat weer perspectief geeft voor de toekomst ◆

20.10 u. Avanti 3 - L’warden 1 21.15 u. Avanti/CARE Schadeservice 2 Futsal LTC 1 22.15 u. Avanti 4 Blauw Wit ‘34 6

Zaterdag 23 oktober voetbal (sportpark It Gryn)

13.00 u. SC Stiens da2 – L’warder da 1 14.30 u. SC Stiens 1 – Anjum 1 14.30 u. SC Stiens 5 – AVC 4 15.00 u. SC Stiens da3 – MKV’29 da1

DTD acteert sterk in Leeuwarden Tegen Friesland moest DTD aantreden, geweldig weer en twee teams die om uiteenlopende redenen de punten wilden bijschrijven. Friesland tot dan koploper en DTD die in de onderste regionen vertoeft. Trainer Steffen Hansma had voor een iets behoudender opstelling gekozen. Achteraf pakte dat heel goed uit. Het gehele team verdiende achteraf

een pluim voor de getoonde inzet en het uitstekende spel. Friesland dicteerde in het eerste kwartier maar DTD kwam al snel in de wedstrijd terug. Een verder gelijkopgaande eerste helft met als enige wapenfeit een schuiver van Tromp op de paal. De tweede helft was zeker in het begin voor DTD, Friesland moest terug en had de handen vol aan het gedisciplineerde spel van de groen gele formatie uit de trije doarpen.

Molkwerum Afgelopen weekend werden er twee wedstrijden verreden waar ook combinaties van de Molenwieken aan de start kwamen. Anke-Marije de Vries uit Cornjum ging afgelopen zaterdag naar Sneek, hier werd het eerste Indoor springconcours gehouden. Anke-Marije kwam in het eerste parcours uit in de klasse L met haar C-pony Toran, ze eindigde met 4 strafpunten, het tweede parcours kwam Anke-Marije uit in de klasse M springen in dit parcours behaalde ze 8 strafpunten door twee balkjes, Anke-Marije was blij met het door haar behaalde resultaat. Willemijn Laverman en Marte de Jager startten zondags met hun De Mensinghe’s pony’s in Molkwerum. Willemijn Laverman uit St.Anna startte voor het eerst met haar nog maar 3,5 jarige D-pony De Mensinghe’s Jenz, Willemijn en Jenz behaalden in hun eerste proef 185 punten en in hun tweede proef 193 punten en wonnen hiermee een 2de prijs, een mooier debuut konden ze niet wensen. Marte de Jager uit Hallum kwam in de klasse M1 aan start met haar D-pony De Mensinghe’s Tim, ze reed twee nette proeven en behaalde in haar eerste proef 180 punten en in haar tweede proef 178 punten. Weer een winstpunt erbij voor Marte en Tim ◆

Judoka’s Poelstra scoren in Leeuwarden Het judoseizoen is weer in volle gang, nadat de judoka’s het opstaptoernooitje vorige week in Hardenberg hadden overgeslagen stond voor hen het 2e toernooi van het seizoen voor de deur en wel in Leeuwarden. Georganiseerd door Judo Ryu Camminghaburen in sporthal Bilgaard.

BUURTCOMPETITIE LSV WILLEM TELL

HEET VANAF NU

BURGEMEESTER BOSCHMA BOKAAL.

Schietcompetitie nu voor iedereen Al sinds jaren organiseert LSV Willem Tell de Buurtcompetitie en door deze jaren heen hebben er al heel wat enthousiaste buurtverenigingen meegedaan aan deze wedstrijd. Toch zijn er nog veel mensen die graag meedoen aan deze competitie maar hebben geen buurtvereniging. Want het aantal buurtverenigingen loopt terug. Om aan te geven dat iedereen zich op mag geven, is de naam van de competitie veranderd van Buurtcompetitie naar Burgemeester Boschma Bokaal. Iedereen kan meedoen, zolang je Stienser Omroeper

8

een team van 3 mensen hebt en woonachtig bent in de gemeente Leeuwarderadeel. Dus maak met je buren, vrienden of familie een team en geef je op vóór 1 november voor de eerste ronde. Hoe werkt het? Maak een team van 3 mensen, geef je op via mail of telefoon. De eerste ronde wordt geschoten in het weekend van 6 en 7 november. De tweede ronde vindt in februari plaats. Opgave bij voorkeur via mail: info@lsvwillemtell.nl of via telefoon: 06-

13610294 (ma en vr van 19:30 tot 22:00). Tijden en indelingen zijn te vinden op www.lsvwillemtell.nl ◆

Poelstra kwam met een zeer grote ploeg (bijna 50 judoka’s) en sleepten 20 prijzen in de wacht, waarvan 7 kampioenen, 6 maal zilver en 7 keer een bronzen plak. Bij de jongste mannen 6 en 7 jaar tot 24 kilo werd Hidde Kloetstra zeer verdiend kampioen, Hidde wist 5 wedstrijden te winnen. Tot 10 jaar verraste Feike Nieuwhof vriend en vijand met alleen maar prachtige winstpartijen in de gewichtsklasse tot 44 kilogram: kampioen. Jesse Krekelaar vertoonde een uitstekende vorm bij de jongens tot 15 jaar in de gewichtsklasse tot 46 kilogram, Jesse legde in iedere partij zijn wil op aan de tegenstander, die dan ook gedurende de wedstrijd hun meerdere moesten erkennen in Jesse. De titel

was na 7 overwinningen een feit. Reinier de Vries pakte zeer knap een derde prijs door 3 maal te winnen. in de klasse jongens tot en met 17 jaar +68 kg. Bij de meiden tot 12 jaar onder de 50 kilo stelde Angelique Folkertsma het zilver veilig met 2 fantastisch uitgevoerde werptechnieken. Pech voor Bas Vermeer bij de jongens tot 10 jaar en 30 kilo die slechts 1 partij verloor, maar toch met brons tevreden moest zijn, dit kwam omdat er 3 jongens met 5 overwinningen waren en 1 nederlaag en daarvan had Bas met 47 punten de minste. Ook Martijn Kuijpers bij de jongens tot 12 jaar -30 kilo ging als nummer 2 door naar de finale ronde waarin hij zich knokte tot de 3e prijs. Tot 33 kilo gram bij de mannen tot 12 jaar pakte Jelmer Versnel ook brons, door vooral in het begin van zijn toernooi met schitterende schouderworpen te winnen. Lisenka Bomas bij de meisjes tot 8 jaar -27 kilo kende een goed toernooi en pakte mooi een derde prijs. Dennis Runia tot 55 kilo bij de mannen tot 15 jaar won 2 maal wat voldoende bleek voor een bronzen plak ◆


It leukste frouljuskoar fan Fryslân, Jankfoddekoar Tûzen Triennen út Britsum, siket op koarte termyn in:

Toetsenist(e) foar de begelieding fan ús repetysjes en optredens. Wy repetearje twa kear yn de moanne op de woansdeitejûn yn doarpshûs Britsenburgh te Britsum.

Foar ynformaasje: Marijke Rodenburg, dirigint: 0519-294681 Richtje van der Velde, foarsitster: 058-2575127

www.tûzentriennen.nl info@tuzentriennen.nl

Op zoek naar goede opvang voor uw kind?

Werkt u, of volgt u een studie en heeft u kinderopvang nodig, of zoekt u voor uw peuter een fijne plek om met leeftijdsgenootjes te spelen dan… biedt Stichting Welzijn Middelsee u: - gastouderopvang

(0-13 jaar)

- kinderdagverblijf

(0-4 jaar)

- voorschoolse opvang

(0-13 jaar)

- naschoolse opvang

(4-13 jaar)

- vakantie opvang

(4-13 jaar)

- peuterspeelzalen

(2-4 jaar)

Voor informatie en aanmelding kunt u vrijblijvend onze uitgebreide brochures aanvragen

Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Postbus 83, 9050 AB Stiens Tel: 058-2575220 e-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl www.welzijnmiddelsee.nl STANDHOUDERS GEVRAAGD: Kerstmarkt vrijdag 10 december van 16.00 - 21.00 uur rondom van Harenskerk te St.Annaparochie. Standhouders kunnen zich opgeven via email: kerstmarkt@ stannavooruit.nl

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l

Jezelf zijn, loslaten, ontdekken, inzicht, bewustwording, ruimte, vitaliteit etc.

zz

Wat houdt je nog tegen? Bel of mail voor meer informatie. (06) 44915131of info@zuiverzien.nl ZUIVERZIEN, Natuurgeneeskunde en Energetisch werk

Pedicure • Schoonheidsspecialiste Hotstone massage • Stoelshiatsu

www.salonvoetsie.nl Erna van Leeuwen, Mienskar 25 9051 PC Stiens Tel: 058 2574441 e-mail: salonvoetsie@ hotmail.com

Nu ook Microdermabrasie en Bio Skin lifting

www.zuiverzien.nl Bij ons is service geen afdeling, maar een instelling

Sportcentrum FreeMotion De Boskrâne 3, Stiens. Tel: 058 2574713

www.freemotionstiens.nl Stienser Omroeper

9


Ingezonden HERINDELING;

HET BLIJFT IEDEREEN BEZIG HOUDEN

Graag wil ik even reageren op de ingezonden stukken in de Stienser Omroeper en de artikelen in de Leeuwarder Courant. Ja, ik volg deze problematiek nog steeds. Ik ga er vanuit dat de schrijvers allemaal verstandige mensen zijn die echt wel weten wat goed zal zijn voor onze Gemeente in de toekomst. Toch begrijp ik de geformuleerde gedachten van sommige mensen niet. In een eerdere raadsvergadering hebben de FNP en het CDA het vertrouwen opgezegd in de PvdA. Over de redenen daarvoor wil ik het hier niet hebben. Dat is aan de betrokken partijen, waar ik als buitenstaander moeilijk over kan oordelen. Er ontstaat dan een andere situatie in de (oude) coalitie. Men moet verder met een andere partij. De VVD lag niet voor de hand, dus hebben ze gekozen voor GBL. Ook wel logisch een andere mogelijkheid was er niet. Toen mevrouw Visser dan ook het woord kreeg, heeft ze duidelijk uitgesproken dat deze kwestie niet GBL valt te verwijten, zij hebben de stekker er niet uigetrokken.Zelfs memoreerde ze nog dat de mooie Gemeente Leeuwarderadeel in goede handen zou zijn van de nieuwe wethouder van GBL, namelijk Meint de Haan. In het stukje “I have A DREAM”, die heeft natuurlijk iedereen wel eens, van de hand van de heer Vos, wordt dan ook voorbij gegaan aan de gemaakte afspraken in het huidige college. Een fusiegesprek met Leeuwarden met als gespreksleider de heer ter Keurs en de verder genoemde personen en partijen, zal voor de heer Vos dus wel een droom blijven. Hij zal toch moeten wachten tot eind 2012, maar dat wordt dan wel een lange droom. Ook de stukken van de PvdA in de Stienser Omroeper en die van de heer Baltjes in de SO en de Leeuwarder Courant geven aan dat de schrijvers slechte verliezers zijn. Men wil de inwoners van Leeuwarderadeel nog steeds doen geloven dat zij het gelijk aan hun kant hebben. De ondernemers zijn verdeeld (50 om 50) en hoe staat het met de inwoners? De bijeenkomsten in de “Smalle Brug” geven natuurlijk een vertekend beeld. Als je het zelf organiseert zorg je er voor dat het publiek dat komt, in meerderheid voor Leeuwarden is. Het mooiste was geweest dat we bij de verkiezingen in maart 2010 ook als inwoners ons hadden kunnen uitspreken over de keuze Middelsee of Leeuwarden. Naar ik meen te weten is hier ook sprake van geweest, maar is destijds door een aantal partijen naar de prullenbak verwezen. Nu lees ik, tot mijn verbazing, dat de PvdA dit nu weer wel wil organiseren. De behandeling van de samenwerkingsovereenkomst in alle Raden van de Middelseegemeenten van donderdag 7 oktober 2010 is, zoals ik heb gelezen, nog niet geheel rond. Een aantal vragen zijn nog niet voldoende beantwoord en moeten worden besproken. De burgemeester van Ferwerderadiel ziet hierin echter geen onoverkomelijk obstakel, zo liet hij vrijdagmorgen weten voor de radio. Ook kwam daar de heer de Kroon nog even aan het woord. Hij had er alles aan gedaan om dit besluit tegen te houden, maar de coalitiepartijen van Leeuwarderadeel stemden voor om door te gaan op de ingeslagen weg. Een weg die, meer dan eens, met instemming van diezelfde PvdA al was ingeslagen. Een pas op de plaats zou de PvdA, op dit onderwerp, sieren. Dit geldt mijns inziens ook voor de heer Baltjes. Ik ben van mening dat de onderhandelingen in Middelseeverband eerst hun beslag moeten krijgen. Lukken die niet, dan zul je je moeten bezinnen op de vraag: “Hoe gaan we verder”. Ik ben er zeker van dat ook dan Leeuwarden zal openstaan voor onze mooie Gemeente Leeuwarderadeel ◆ Stiens, S. de Jong.

Water World Wide brengt Genacol® op de markt R. Bakas, ondernemer uit Stiens, heeft het voor elkaar gekregen om de collageen producten van Direct Lab Inc te mogen importeren, genaamd Genacol®. Dit supplement is onder andere verkrijgbaar bij Kring Apotheek Stiens. Wist u dat een revolutionaire innovatie zo eenvoudig kon zijn? Voor het eerst in de geschiedenis een exclusieve collageenmatrix, 100% zuiver. Genacol® bevat natuurlijk collageen dat rijk is aan huideigen aminozuren. Google eens op ‘Genacol’ en u vindt een scala aan informatie, ook op YouTube.

Genacol® kent geen negatieve bijwerkingen en velen in Nederland hebben al kennisgemaakt met de capsules. Heden is ook de topische gel verkrijgbaar met collageenkorrels. Genacol® is goed voor huid, haren en nagels, maar meest opmerkelijke is het effect bij spier- en gewrichtspijnen, alsook de ongemakken ervan door b.v. artritis, artrose, fibromyalgie. Voor meer informatie zie www.waterworldwide.nl. of vraag de folder aan via de contactgegevens ◆

stienseromroeper@planet.nl

Animatiefilm ‘Planet 51’ in de Skalm in Stiens Vrijdag 22 oktober wordt er in Cultureel Centrum de Skalm de animatiefilm ‘Planet 51’ op groot film doek gedraaid. De bewoners van Planeet 51 leven in angst voor een buitenaardse invasie. Terecht, zo blijkt, want op een mooie dag parkeert astronaut Charles 'Chuck' Baker zijn ruimtetuig op hun vreedzaam planeet. Vol trots plant Chuck zijn vlag. De bewoners van Planeet 51 zijn echter minder opgetogen. Ze leggen beslag op zijn ruimteschip en maken met man en macht jacht op Chuck. Gelukkig krijg hij hulp uit onverwachte hoek… Deze filmmiddag is voor kinderen van 6 tot met 12 jaar. De entree is een euro. De kinderen mogen geen eigen eten en drinken meenemen. De film wordt gedraaid van 16:00 tot ongeveer 17:45 uur en wordt vertoond op groot filmdoek!!! Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Johan Adema, jeugd- en jongerenwerk. Tel: 058-2575220 ◆

Volksdansen, iets voor u? Volksdansen is een onderdeel van het pakket Meer Bewegen voor Ouderen die door de Stichting Welzijn Middelsee wordt georganiseerd. Volksdansen is een heel afwisselende activiteit waarbij vaak originele volksmuziek wordt gedraaid. Die muziek maak het bewegen bij volksdansen extra feestelijk. Het is niet nodig dat u een perfect maatgevoel hebt, als u maar goed ter been bent. De dansen worden naar tempo, vorm en moeilijkheid wel aan de leeftijd aangepast. Dit alles onder leiding van een deskundige leidster. Iedereen kan meedoen en u heeft geen partner nodig. De groep in de Skalm in Stiens is er wekelijks op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. Lijkt het u leuk om eens mee te doen? Kom gerust langs voor een gratis les, dan kunt u kijken en ervaren hoe het is om te dansen op Volksdansmuziek. Opgave en/of informatie bij St. Welzijn Middelsee, Ingrid Postma tel 058-2655582 ◆

Opbrengst Stichting Fonds Verstandelijk Gehandicapten In de week van 27 september t/m 2 oktober 2010 is er weer gecollecteerd voor de Stichting Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Deze collecte heeft in Stiens opgebracht € 2443,83. Dank aan de mensen, die gecollecteerd hebben en natuurlijk dank aan alle mensen voor hun gift. Nogmaals iedereen bedankt! ◆

Stienser Omroeper

10

‘DE KAMPIOEN’ HIJUM

Sander’s Variété Allround Variété-artiest Sander Balk komt naar Hijum in de herfstvakantie met zijn jongleurskunsten, verbazingwekkende goocheltrucs, een hilarische buikspreekact, vuuracts en een bloedstollende zwaardbalans. Geschikt voor kinderen van het basisonderwijs. Dinsdag 26 oktober in het dorpshuis ‘de Kampioen’ te Hijum. Het begint om 14.30 uur ◆

Prijswinnaars bij Mosselman bodyfashion Omdat oktober in teken staat van borstkanker heeft Mosselman Bodyfashion in Leeuwarden en Stiens theaterkaarten voor de voorstelling ‘Ontboezemingen’ verloot onder haar klanten. Ontboezemingen is gebaseerd op waargebeurde ervaringen van borstkankerpatiënten. Het is een muzikale voorstelling met een humoristische ondertoon met ontroerende en hilarische momenten. De prijswinnaars zijn Mevrouw Biegel uit Leeuwarden, mevrouw De Jong uit Goutum, De heer Boorsma uit Oude Bildtzijl en mevrouw Borger uit Hallum. De prijswinnaars zijn ondertussen op de hoogte gesteld ◆

Energie “Ik barst van de energie.” “Ik wil daar geen energie meer in steken.” “Ik ben vreselijk moe en heb geen energie meer om iets te doen.” Energie is een veelgebruikt woord. Eveneens veelgebruikt is het woord dat een gebrek aan energie aanduidt: vermoeidheid. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking met periodes last heeft van hevige vermoeidheid. Men wordt ‘s ochtends moe wakker en gaat ‘s avonds doodop weer naar bed. Iedereen weet dat het belangrijk is om op een goede manier met je energie om te gaan. Het is echter een feit dat dit lang niet altijd lukt. Voor een goede energiebalans is het essentieel om inzicht te krijgen in je persoonlijke energiepatronen. Aan de andere kant is het eveneens belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetten van energie. In mijn visie wordt namelijk een gedeelte van het energietekort veroorzaakt door een gebrek aan kennis over deze energiewetten. Graag wil ik via een aantal artikelen iets meer vertellen over algemene energievreters en daarnaast aandacht besteden aan de wetten van energie. Hieronder benoem ik zes algemene energievreters die later uitgebreider aan bod zullen komen. 1. Vervreemding van onze kern leidt tot energieverlies. 2. Alles willen en overal aan mee willen doen. 3. Doen, doen, doen en doorhollen. 4. Vasthouden en vastzetten. 5. Leven buiten het heden. 6. Piekeren. De meest efficiënte manier om je energie kwijt te raken. Let dus op de volgende nummers van deze krant. Mocht je nu al nieuwsgierig zijn stuur dan gerust een mail voor het volledige artikel naar info@zuiverzien.nl. Tanja Jacobi, www.zuiverzien.nl ◆

Supervrijwilliger!

Dat is Jan Kingma, de man die altijd in de weer is om Stiens en wijde omgeving schoon te houden van zwerfvuil! Wie kent hem niet? U hebt hem vast wel eens gezien in z’n oranje hesje met kruiwagen en grijper. Altijd in de weer voor de gemeenschap! Als het niet het opruimen van zwerfvuil is, dan regelt hij wel het verkeer bij allerlei festiviteiten. Caparis (Jan z’n werkgever), de gemeente Leeuwarderadeel en de vrijwilligerscentrale Leeuwarderadeel wilden hier graag eens bij stil staan. Jan werd onlangs dan ook verrast bij thuiskomst. Ineens stonden daar de nodige mensen voor hem. Om Jan de winter door te helpen bij zijn belangrijke werk, werd hem door wethouder Keizer een weerbestendig jack overhandigd. De bloemen waren van Andries van der Veer, coördinator van de vrijwilligerscentrale Leeuwarderadeel. Wilt u ook een vrijwillige bijdrage leveren aan het leefbaar houden van onze gemeente? Neem dan eens contact op met de vrijwilligerscentrale, tel. 058-2575220 of loop op donderdagmorgen binnen in cultureel centrum “De Skalm” aan de P. Jurjensstrjitet 17 te Stiens. Misschien bent u dan wel de volgende supervrijwilliger ◆


hoe stra M A N N E N M O D E

Langebuorren 45 9051 BE Stiens 058-2572005

non iron shirts 2 for â‚Ź 99,95 www.hoekstramannenmode.nl

Langebuorren 2, Stiens tel. 058-2573622

Shir Shirts ts vverkrijgbaar erkrijgbaar zolang de vvoorraad oorraad strekt. strekt. e

www w.. l e d u b . c o m

Stienser Omroeper

11


MAXIMAAL 4 DEZELFDE AANBIEDINGEN PER KLANT, OP=OP

Spa reine mineraalwater

01

koolzuurvrij

02

3 FLESSEENR à 1,5 LIT

09

Appelsientje mild alle varianten pak 1,5 liter

Boursin Franse roomkaas

1.70 1.84

knoflook&kruiden of sjalot&bieslook pakje 150 gram

2.04 2.15 PAK JES

2 SET S à 6

14

1.

80

27

Bertolli pastasaus in zak

Wicky fruitdrink

alle varianten zak 400 of 450 gram

aardbei, appel, framboos, fruit en sinas m.u.v. fruitzacht

1.79 1.94

1.66

vers uit eigen oven

28

38

37

Mentos snoep

1.40 DUBBELPA

2.20

2 pakken à 465 ml

20 0 GR A M

43

Friesche Vlag halvamel koffiemelk

C1000 roomboter croissants

alle varianten pak 4 rollen

2 PAKKEN

4 STUKS

4 -PAK

47

C1000 hamlappen

Stegeman snijleverworst

varkensvlees

ring 500 gram

1.62

1.60

1.99

K

50

2 PAKKEN

57

58

Honig soep

Pringles chips

alle varianten pak 2 zakjes

alle varianten bus 150-165 gram

1.86

65

Peijnenburg koffie- of theeleutjes

1.55 1.99

alle varianten pak 150-240 gram

1.14 1.35

100

66

J.P. Chenet Franse wijn alle varianten wit of rood flesje 250 ml

1.49

Koopmans mix voor pannenkoeken oma, scharrelei en 6-granen, 2 pakken à 400 gram naar keuze

2.02 2.60

Mona gezinspudding

alle varianten 2 bakken à 450 of 500 gram naar keuze

74

77 Rexona deodorant

Hero frisdrank alle varianten cassis, cerise of framboise fles 1,25 liter

1.20

aloë vera, cobalt for men, cotton dry of quantum bus 150 ml

2.25 2.99 FL ACON 6

83

2 BAKKEN

0 0 ML

95 Dubro afwasmiddel

Andy allesreiniger alle varianten flacon 750 ml

alle varianten

1.43

2.60

1.19 1.49

KIJK VOOR DE OVERIGE AANBIEDINGEN IN DE WINKEL Maandag (bij t/m voorkeur woensdag in 8.00 - 20.00 Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur PlaatsOpeningstijden: hier de adresgegevens the sans uur bold) C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Week 42 2010 Aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 t/m zaterdag 23 oktober 2010. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant, OP=OP. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. C1000 B.V., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

Stienser Omroeper

12

Slim bezig.

Omroeper 42 2010  

Stienser Omroeper