Page 1

deze week

60-jarig huwelijk... pagina 6

1811

Geschiedenisproject... pagina 13

Paardenbloemen... pagina 15

Stienser 63e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Lintjesregen LeeuwarderadeeL

Drie inwoners van Stiens Koninklijk onderscheiden In het kader van de jaarlijkse lintjesregen voorafgaand aan Koninginnedag, heeft burgemeester Joop Boertjens, namens Hare Majesteit de Koningin, aan drie inwoners onderscheidingen uitgereikt.

Voorjaarsconcert ‘Looft den Heer’ Op vrijdag 13 mei is er een voorjaarsconcert van Chr. Gem. Koor: ‘Looft den Heer’ in ‘De Hege Stins’.

Foto: Piet van Althuis, gemeente Leeuwarderadeel

De inwoners die op vrijdag 29 april jl. de versierselen opgespeld kregen waren Geesje en Frederik Klaas en Harmen Weistra. Allen zijn ze woonachtig in Stiens. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis in Stiens in het bijzijn van familie, vrienden en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur. Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau u Vlnr: Baukje en Harmen Weistra, burgemeester Joop Boertjens en Geesje en Frederik Klaas.

Op deze avond is er veel samenzang, ook wordt er medewerking verleend door het mannenkoor ‘The Bethel Brothers’ uit Leeuwarden, speelt Esther Feenstra op de dwarsfluit en Gea Feenstra is de geweldige soliste. Het wordt een avond vol muziek en zang! Houdt u van zingen en muziek? Kom dan op vrijdag 13 mei naar ‘De Hege Stins’! De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, bij de uitgang wordt gecollecteerd u

Ouwe-Syl paasmaandag omgedoopt tot 'Survivalcity' Stichting dorpsfeest heeft paasmaandag het Open Bildts Survival Kampioenschap georganiseerd. Met een record aantal deelnemers (126), in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, in combinatie met het schitterende weer werd het een topdag die navolging verdiend. In vijf verschillende leeftijdscategorieën werden de dertien hindernissen soms met gemak maar ook vaak met veel moeite afgewerkt. Jeugd uit het Bildt, maar ook jongeren uit de andere Middelsee gemeenten wisten de weg naar Survivalcity Ouwe-Syl te vinden. Ouwe-Syl is met de centrale vaart door het dorp met hier en daar een brug bij uitstek geschikt als survivaldorp. Door het water baggeren en dan in touwen en netten klauteren, het hoort bij een survival. Bij de één overheerste de Olympische gedachte, terwijl de ander zo snel mogelijk de bel aan de meet wilde laten rinkelen. Voor Jacob Koornstra ging deze droom in vervulling, hij mag zich survivalkampioen 2011 noemen met een recordtijd van 17.33 minuten. Dat het niet iedereen zo gemakkelijk afging blijkt uit de tijden.

Dankzij financiële ondersteuning van de Gemeente Het Bildt en Stichting Bildtse Belangen kon dit grootse evenement plaatsvinden. Smeding heeft het fruit verzorgd, Miedema heeft de kraan voor het hooghouden van een hindernis geleverd. Daarnaast hebben vele vrijwilligers hun

steentje bijgedragen, in het bijzonder Dennis Bornebroek van www.outdoorburo.nl. Een zeer geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is. Voor meer foto's kunt u terecht op www. ouwe-syl.nl u Foto's: Bertus Dijkstra Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

info@ajaa.nl


UitAgenda Stiens

woensdag 4 mei 14.00-16.00 u. Activiteit voor moederdag voor kids van 6 t/m 12 jaar in De Skalm. Opgave en info j.adema@welzijnmiddelsee.nl 19.00 u. Herdenkingsdienst in St. Vituskerk. Aansluitend (19.50) stille tocht en krans- en bloemlegging bij monument voor gemeentehuis. vrijdag 6 mei 20.00-24.00 u. Ricardo Munoz te gast in Relax Radiocafé aan de Wythusterwei 4 woensdag 11 mei Stienzer Keatsdagen 11 t/m 15 mei op kaatsveld 16.30 u. Jeugdkaatspartij 19.00 u. Touwtrekken 18.30 u. Volleybaltoernooi donderdag 12 mei en 11 juni 18.00 u. S10Skamp vrijdag 13 mei (kermis) 15.30 u. Dames hoofdklasse kaatsen. Na afloop Ricky zaterdag 14 mei (kermis) 10.00 u. Leeuwarderadeelkaatspartij 21.00 u. Optreden van Big Apple in de feesttent 23.30 u. Housebende in De Smalle Brug zondag 15 mei (kermis) 11.00 u. Heren hoofdklassekaatspartij. 17.00 u. Optreden Butterfly in de feesttent vrijdag 13 mei 19.30 u. Voorjaarsconcert Chr. Gem. Koor: Looft den Heer in de Hege Stins zondag 15 mei 14.30 u. Seniorencafé in De Skalm woensdag 25 mei (opblaastinte) 14.00 en 15.30 u. Tomke, parkeerterrein Truerderdyk/Noarderfjild 20.00 u. Macbeth, parkeerterrein Truerderdyk/Noarderfjild dondag 26 mei (opblaastinte) 20.00 u. Macbeth, parkeerterrein Truerderdyk/Noarderfjild t/m 1 juli Expositie Edgar de Cruijer en leerlingen in gemeentehuis t/m eind juni Expositie Jorijn de Gooijer in de Bibliotheek

Jelsum

woensdag 4 mei 19.45 u. 4 mei herdenking. Start Consistorie. t/m 5 juni 10.30-17.30 u. Expositie van Feike van Tuinen in De Wynbrekker

Koarnjum

zaterdag 7 mei 10.30-14.30 u. Brocante-, curiosa- en rommeltjesroute

Sint Annaparochie

Kerkdiensten

Winkeldief krijgt rekening gepresenteerd

de Hege Stins, Stiens zondag 8 mei 09.30 u. ds. J. Overeem, dopen

Op donderdag 21 april werd bij een bouwmarkt in Stiens een 71-jarige inwoner van Stiens aangehouden voor winkeldiefstal.

St. Vitus, Stiens woensdag 4 mei zondag 8 mei

19.00 u. IKW-dienst, dodenherdenking 09.30 u. ds. D. Scholtens

Gereformeerde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum woensdag 4 mei 19.00 u. ds. A.R. v.d. Honing, gezamenlijke vesperdienst voorafgaand aan dodenherdenking in Jelsum zondag 8 mei 09.30 u. ds. A.R. v.d. Honing Hervormde Gemeente, Britsum, Koarnjum en Jelsum woensdag 4 mei 19.00 u. ds. A.R. v.d. Honing, gezamenlijke vesperdienst voorafgaand aan dodenherdenking in Jelsum zondag 8 mei 09.30 u. ds. J.W. van Dijken, Hallum. Slotdienst zondagsschool in Herv. kerk Koarnjum Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 8 mei 10.00 u. ds. T.H. Korteweg, Ferwert R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St. Annaparochie zondag 8 mei 10.15 u. Pastor S. Draisma, Woord en Communieviering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 7 mei 19.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering zondag 8 mei 09.30 u. Pastor A. Buter en Schola, Eucharistieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 8 mei 11.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering De Salvatorkerk, Leeuwarden zondag 8 mei 09.30 u. en 11.45 u. Richard Klomp Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Leeuwarden zondag 8 mei 10.00 u. br. D.J. Jansen Baptisten gemeente Parkkerk, Leeuwarden zondag 8 mei 10.00 u. ds. J. Hofman, Groningen Geref.kerk (vrijgemaakt), Ferwert/Hallum zondag 8 mei 11.00 u. ds. T. Groenveld 14.00 u. Dienst Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 81 mei 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn 16.30 u. ds. R. Prins, Buitenpost Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 8 mei 09.30 u. ds. D. Scholtens St Vituskerk, Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

zondag 15 mei 13.30 u. Muzarthe Huiskamerfestival. Openingconcert in MFC Ons Huis

Het volgende nummer verschijnt op maandag 9 mei 2011. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email:stienseromroeper@planet.nl. Internet:www.stienseromroeper.nl.

zondag 15 mei 15.30 u. Muziekconcert 'Walls between people' in Groate Kerk

Ferwert

Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl

zaterdag 14 mei 9.00-12.00 u. Rommelmarkt. In de loods van L. v.d. Beek aan de Hegebeintumerdyk 49

Holwerd

8 mei Workshop speksteen voor moederdag. Info: www.creatief-rouwen.nl

t/m 31 mei Expositie van schilderijen van Frans Boersma uit Dongjum t/m 3 juni Expositie ' Van Bakken tot Bakker' van dhr. Tacoma uit Jislum

Froukje blijft zichzelf

Berltsum

donderdag 19 mei 14.30-16.30 u. Dorpswandeling. Start 'De Grusert' aan de Vermanningsstrjitte 3

Menaam

weekend 14 en 15 mei 10.00-16.00 u. Nationale Molendag (Marsum, Dronryp en Menaam) t/m 27 mei Expositie natuurfotografen van It Fryske Gea in Gemeentekantoor

StienserOmroeper

2

Sinds 1 maart 2011 kunnen winkels die aangesloten zijn bij het HBD (Hoofd Bedrijfschap Detailhandel) gebruik maken van de regeling genaamd: “afrekenen met winkeldieven”. Hiermee kunnen de extra kosten die gemaakt worden bij een diefstal, zoals de tijd die nodig is voor observatie, aanhouding en terugspoelen van camerabeelden verhaald worden op de dader. De rechter heeft bepaald dat een bedrag van € 151,- een redelijke vergoeding is voor de tijd die de ondernemer kwijt is. De boete wordt geïnd door het incassobureau van het HBD en staat los van een strafrechtelijke vervolging door justitie. Met deze regeling wordt het voor winkels interessant om ook bij kleinere diefstallen de daders aan te houden en over te dragen aan de politie u

Colofon

Sint Jacobiparochie

Hegebeintum

Een week eerder hadden medewerkers van de bouwmarkt een lege verpakking gevonden van een tuinnet. Uit beelden van het camerasysteem was duidelijk te zien hoe een bezoeker het artikel uit de verpakking haalde, en de winkel verliet zonder te betalen. Ondanks het feit dat er alleen maar video-opnamen waren van de diefstal deed de 30-jarige eigenaar toch aangifte bij de politie. Op de bewuste donderdag kwam de man weer in de winkel en werd herkend door de medewerkers. Hij werd direct aangehouden, en na confrontatie met het bewijs bekende de man. De man heeft een winkelverbod gekregen en moet naast het tuinnet van slechts € 3,75 een boete betalen aan de bouwmarkt van € 151,- voor de oponthoud en overlast.

Dit is Froukje. Zij heeft genoten van het bloemschikken. En wie brengt het eten in haar aanleunwoning? Dát doet Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Advertentietarieven: e 0,28 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

omropperkes

Genieten van vers week 18

Nieuwe oogst

#0.70

Hollandse

AArdBEiEN

BoSpEEN flink bos

1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

0.99

500 gram

2.49

Kom proeven! Nieuwe oogst

Panklaar

GESNEdEN ANdijViE SAtSumA mANdArijNEN 400 gram voor 0.99

#

20 stuks

Smullen maar

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

AppElSEldErijSAlAdE

datum:

paraaf:

150 gram

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

TK brocante landelijke woondecoraties. Kleinmeubelen en boeken. Zaterdag 7 mei van 13.00 tot 17.00 uur Sixmastins 2 Stiens

www.massagepraktijkjolandanumans.nl. (06) 51282821. Sport/antistress /hotstone/klassiek/stoel/ bedrijfsmassage. Div. lich. pakking- en duo-behandeling. 55-lamps zonnebank, 5 gezichts-bruiners. Achter de sauna Froubuurt. Ook in het weekend of ‘s avonds.

Schuurverkoop zaterdag 7 mei 10.00-17.00. Mulseleane 10 Berlikum Info 06-14203024

Terschelling 4 pers. chalet zie voor meer informatie op www.onsterschelling. nl of bel 058-2542449

8 mei 2011 Moederdag

Ontbijtje op bed!!!

1.75

2.99

Kant-en-klaar

ASpErGESchotEl 400 gram

3.98

Moederdagtip!! 4 flESSEN VErSE SAppEN Voor 7.50 mEt GrAtiS 2 SApGlAzEN

Nu ook biologische groenten en fruit Graag tot ziens!

Edwin’s Gezonde Eetwinkel St. Vitusplein 2,(naast Aldi) Stiens (058) 2571121

Maitiidsfeest Dizze aksje is jildich fan 26 april o/m 7 maaie 2011

bole van de wike:

Zonnegloed

fan 1.54

Ierdbeicake fan 4.25

foar 1.25 foar 3.50

(Oranje) fulde bôle fan 2.25 foar 1.90 Tompoucen twa wike lang

foar 1.00

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

week

18

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

GemeentehuiS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeninGStijden

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

AfSPrAAk met Leden cOLLeGe vAn B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WmO-AdvieSrAAd

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

meLdinGen kLein Leed

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

miLieuStrAAt StienS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

riOLerinG

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

4 mei herdenkinG Herdenkingsbijeenkomst Stiens Op woensdag 4 mei a.s. wordt in verband met de herdenking van de gevallenen in de 2de Wereld Oorlog en bij Vredesmissies een speciale bijeenkomst in de St. Vituskerk in Stiens gehouden. Deze bijeenkomst is een ogenblik van bezinning, een moment om op gepaste wijze de slachtoffers te herdenken, maar ook om te kijken naar de rijkdom die we hebben als we aan vrijheid denken. De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.00 uur en zal worden geleid door ds. J. van Dijken. Muzikale medewerking wordt verzorgd door de VituStinscantorij en mevrouw L. Steert zal de samenzang begeleiden. Stille tocht en krans- en bloemlegging Aansluitend aan de bijeenkomst start vanaf (19.50 uur) het St. Vitushûs de Stille tocht naar het monument bij het gemeentehuis. De tocht wordt begeleid door enkele trommelaars van Takostu 19.55 uur: Aankomst Stille tocht bij het monument; 19.59 uur: Spelen Taptoe; 20.00 uur: Twee minuten stilte. Aansluitend zingen van het "Wilhelmus"; 20.03 uur: Kranslegging- en bloemlegging o.a. door.: - Het gemeentebestuur, het IKW Stiens en leerlingen van de scholen in Stiens; - Hierna worden de overige aanwezigen in de gelegenheid gesteld om bloemen neer te leggen. (Verzocht wordt zelf bloemen mee te nemen).; 20.15 uur: Toespraak door wethouder Agda Wachter van de gemeente Leeuwarderadeel; 20.25 uur: Einde van de plechtigheid. Een ieder is van harte uitgenodigd de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen en/of mee te lopen in de Stille Tocht naar het monument bij het gemeentehuis. De 4 mei herdenking in Stiens wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Kontakt Werk Stiens in samenwerking met de gemeente Leeuwarderadeel

.

OPenBAre verLichtinG

(Meldingen storing en schade, 7 dagen per week bereikbaar) 0800 – 3960800 (Ziut)

01

Ontvangen aanvraag 05

POLitie Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.kLAchten (vuiL)cOntAinerS

0900-2100215 (Omrin algemeen)

BedrijfSService 058 -2100217

dierenAmBuLAnce telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

• Omgevingsvergunning 20110005 voor het oprichten van een opwaarderingstation 09 van ruw biogas naar aardgas (groen gas). Plaatselijk bekend Seerob 25 , 9051 VA te Stiens. Ontvangstdatum 20-04-2011 Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Stremming Stiens In verband met de 4 mei herdenking zijn een gedeelte van de Langebuorren, de Smelbrêge ( t.h.v. “De Smalle Brug”) en een gedeelte van de Pieter Jellessingel (t.h.v. het St. Vitushus) en It Achterbosk op woensdag 4 mei 2011 van 19.30 uur tot 20.30 uur afgesloten voor gemotoriseerd rijverkeer

.

Gemeentehuis Gesloten 02

01

In verband met Bevrijdingsdag is het gemeentehuis op donderdag 5 mei a.s. gesloten. 05 U kunt in die week alleen nog op vrijdagochtend 6 mei van onze dienstverlening gebruik maken. Openingstijden: 8.30 - 12.0009uur

.

06

10

Het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel

Gevonden en verloren voorwerpen week 16 en 17 01

02

Gevonden: 06 • Zilverkleurige fiets 05 • Kort spijkerjasje

03

04

07

08

Verloren: 10 09 • 4 insteekmapjes met foto’s

.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

SOciAALcuLtureLe AGendA LeeuWArderAdeeL 2011 8 mei 14.30 - 17.30 uur Seniorencafé: Gezellige middag met spelletjes of gewoon lekker bijkletsen onder het genot van een kopje koffie. Lokatie: De Skalm, Stiens 25 mei 14.00 en 15.30 uur Tryater: It Brûst Tomke (kindervoorstelling) Lokatie: de tent aan de Truerderdyk, Stiens 25 en 26 mei 20.00 uur Tryater: Macbeth Lokatie: de tent aan de Truerderdyk, Stiens

.

Zie ook www.leeuwarderadeel, pagina Cultuur (Kultuerried Ljouwerteradiel)

mandaatregeling subsidiebesluiten GO-4 Sport Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 04 03 02 Leeuwarderadeel, maakt bekend dat met ingang van dinsdag 3 mei 2011 de ‘Mandaatregeling subsidiebesluiten GO-4 Sport 08 06 07 Middelseegemeenten’ in werking treedt. In dit besluit worden bevoegdheden van het college van burgemeester 10 en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel overgedragen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel en ondergemandateerd aan het hoofd van de sector Burgerzaken. Het besluit ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1 te Stiens

.

vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers VluchtelingenWerk Noord Nederland zoekt voor de Middelsee gemeenten vrijwilligers die nieuwe inwoners wegwijs maken in onze gemeente. Het gaat om het begeleiden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die een huis toegewezen krijgen. De vrijwilliger gaat mee naar de bezichtiging van de woning en ondersteunt bij praktische zaken die dan geregeld moeten worden, zoals bijvoorbeeld de inschrijving in het GBA, invullen van formulieren etc. Naast hulp bij het eerste begin is het van belang dat een nieuwe inwoner de Nederlandse en Friese samenleving leert kennen voor een goede integratie. Misschien iets voor u? Werken bij VluchtelingenWerk is boeiend en leerzaam voor vrijwilligers alsook voor stagiairs, waarbij u in aanraking komt met mensen van verschillende achtergrond, leeftijd en cultuur. VluchtelingenWerk biedt een basiscursus en diverse andere cursussen, reis- en onkostenvergoeding en een verzekering. U wordt ondersteund door een coördinator. Interesse? Neem dan contact op met Seppy de Vries, sdevries@vwnn.nl of 06 33730732 Kijk ook eens op onze website www. vluchtelingenwerk.nl

.

maakt u de winnende foto voor de nieuwe gemeentegids? De lente is begonnen. Een prachtige periode om foto’s te maken. De gemeente is al weer voorbereidingen aan het treffen voor de komst van de nieuwe gemeentegids, medio dit jaar. Als inwoner van onze gemeente kunt ook u een bijzondere bijdrage leveren aan de inhoud van de gids door mee te doen aan de, door de uitgever, uitgeschreven fotowedstrijd. De spelregels voor inzending foto’s Gemeentegids Leeuwarderadeel 2011 - 2012 nog even op een rijtje: • De deelname is bedoeld voor amateur-fotografen, jong en oud. • Foto’s kunnen tot 20 mei 2011 worden ingezonden naar s.vandermeulen@leeuwarderadeel. nl onder vermelding van: fotobijdrage Gemeentegids 2011-2012 • Geef altijd een beschrijving van de foto: waar en wanneer is de foto genomen, wie staat er op en wat was de gebeurtenis. • Vermeld uw naam, adresgegevens en e-mailadres. • De redactie van de gemeentegids Leeuwarderadeel beoordeelt de foto’s op originaliteit, creativiteit, humor, kwaliteit, gevoelswaarde en aantrekkelijkheid. • De winnende foto verschijnt op de voorkant van de gids, andere prachtige beelden komen binnen in. • Stuur de foto in jpg-formaat in. Gewenste resolutie van de ingezonden foto: minimaal 1 Mb / 1000 kb. De foto wordt officieel aangeboden aan burgemeester Joop Boertjens.

.

De winnaar ontvangt uiteraard een leuke attentie


Macbeth & toMke

LET OP!!

Voortaan geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag EXTRA WOENSDAG AANBIEDING

aanbieding geldig van 4 t/m 7 mei

JUMBO

tomke siket om ‘e kluts (3+)

98 cent + KOMKOMMER KADO

SLA

NIEUWE OOGST

DE ENIGE ECHTE ZEpRI

MANDARIJNEN

KIWI’S

kilo

LET Op!!

99 cent

kilo

1.49

woensdag 25 mei 14.00 en 15.30 u.

BOTER ZACHTE

BOM vOL SAp hand- En PErs

Tomke en syn hûntsje Romke sille útfanhûzje by Pake en Beppe Bear. Dy wenje op ‘e romte, op in moaie pleats. Se hâlde hinnen, wat skiep en in hynder. Beppe liket hjoed sels wat fan ‘t hynder. As se in cake bakke wol, en se tsjin Tomke seit dat de aaien fuortrûn binne, seit Pake dat Beppe de lêste tiid de kluts kwyt is.

SNIJBONEN

SINAASAppELEN

500 gram

75 cent

75 cent

zoveel u wilt

Volop hOLLandsE aardbEiEn kom kijken in de winkel voor de scherpste prijs

Skierhusterwei 8 Jelsum, afslag Titan aanhangwagens. Tel 06-17758784 Woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00-18.00 u. Zaterdag van 9.00-17.00 u.

Macbeth

woensdag 25 en donderdag 26 mei, 20.00 uur Oarlochsheld Macbeth komt fan it slachfjild. Hy is in man mei in grutte ambysje. Hy wit dat ‘er kwea docht - hy lijt der ûnder - mar is dreaun troch syn langstme nei macht. Blynwei en leafdefol stipe troch syn like hurde frou, Lady Macbeth. Tegearre moardzje sy har in wei nei de top...

In Stiens in een bijzondere dubbele opblaastent Op het parkeerterrein kruising Truerderdyk/Noarderfjild (direct naast het sportcomplex, bij de skatebaan). Kaarten zijn te verkrijgen via Cultureel Centrum ‘De Skalm,’ tel. (058) 2575220.

Pedicure • Schoonheidsspecialiste Hotstone massage • Stoelshiatsu

www.salonvoetsie.nl Erna van Leeuwen, Mienskar 25 9051 PC Stiens Tel: 058 2574441 e-mail: salonvoetsie@hotmail.com

Nu ook Microdermabrasie en Bio Skin lifting

Locatie: kaatsveld aan de Uniawei

www.kcdeboer.nl

Woensdag 11 mei 2011 16.30 u. Jeugdkaatspartij 18.30 u. Volleybaltoernooi 19.00 u. Touwtrekken

Donderdag 12 mei 2011 18.00 u. S10S Kamp

Vrijdag 13 mei 2011 15.30 u. Dames Hoofdklasse, uitnodigingspartij 8 partuur. Entree gratis. Na afloop Gezellige Avond met optreden van Ricky en special guest.

Zaterdag 14 mei 2011 10.00 u. Leeuwarderadeelpartij, gesponsord door Makelaardij Germeraad & Germeraad 21.00 u. “Big Apple” Entree e 10,00

Zondag 15 mei 2011 12.00 u. Heren Hoofdklasse, vrije formatiepartij, 8 partuur Stiens Langebuorren 45a (058) 2570081 Franeker Groenmarkt 12 (0517) 397666 Entree e 8,00. Na afloop “Orkest Butterfly”

Langebuorren 2, Stiens tel. 058-2573622 StienserOmroeper

5


Familie Bij de Leij vierden 60-jarig huwelijk! Op maandag 25 april jl. vierden Tjepke en Trijntje bij de Leij het heugelijke feit dat zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje waren gestapt.

‘HOUSEBENDE’ zet op zaterdag 14 mei tijdens de kermis de Smalle Brug op z’n kop!

Ondanks dat het 2de paasdag was bracht burgemeester Joop Boertjens hen die ochtend een bezoek om hen persoonlijk hiermee te feliciteren. Onder het genot van een bakje koffie werd, samen met de aanwezige kinderen, teruggekeken op de afgelopen periode. Jaren heeft de familie gewoond in Hallum. De heer bij de Leij heeft namelijk vroeger altijd gewerkt bij "Van der Meulen" in het dorp. Sinds november 2005 woont het echtpaar aan het St. Vitusplein in Stiens. Beiden verkeren ze in een goede gezondheid. Dat was ook te merken in hun handelen rond het huwelijksfeest. Want 's middags werd er een receptie gehouden in de Skalm in Stiens. Denkt u dat de kinderen dit moesten regelen? Nee hoor, dat deden de beide echtelieden gewoon zelf! u

Steff da Campo en DJ Hesz stonden op jonge leeftijd hun eerste ‘house plaatjes’ te draaien in De Smalle Brug. Nu zo’n 15 jaar later zijn beide heren elk in hun eigen genre nog steeds actief in de dance scene. Beide heren laten hun liefde voor HOUSE zowel in binnen en buitenland horen aan het publiek. Maar wat is er leuker dan terug te gaan naar de plek waar het allemaal begon? Deze vraag gaf de aanleiding om ook daadwerkelijk daad bij het woord te voegen en zo is HOUSEBENDE ontstaan! Naast de twee ‘Stienzer heren’ zal Leeuwarder dj Martin Harder de ‘bende’ compleet maken en zal er worden gedanst tot in de late uurtjes! HOUSEBENDE de spannendste attractie op de kermis van Stiens! u

Burgemeester Joop Boertjens met het diamanten huwelijkspaar!

tryater

spiLet op

Lokaasje

It Brûst-Macbeth & Tomke Op woansdei 25 en tongersdei 26 maaie, yn in bysûndere, dûbele opblaastinte spilet Tryater de foarstellingen MacBeth en Tomke. Wês wolkom yn dizze tsjustere, muzikale wrâld. MACBETH Ierde en dize, modder en bloed Oarlochsheld Macbeth komt fan it slachfjild. Hy is in man mei in grutte ambysje. Hy wit dat ‘er kwea docht - hy lijt der ûnder - mar is dreaun troch syn langstme nei macht. Blynwei en leafdefol stipe troch syn like hurde frou, Lady Macbeth. Tegearre moardzje sy har in wei nei de top... Tomke siket om ‘e kluts (3+) In muzikale teaterfoarstelling oer de dingen, de wurden en de klanken Tomke en syn hûntsje Romke sille útfanhûzje by Pake en Beppe Bear. Dy wenje op ‘e romte, op in moaie pleats. Se hâlde hinnen, wat skiep en in hynder. Beppe liket hjoed sels wat fan 't hynder. As se in cake bakke wol, en se tsjin Tomke seit dat de aaien fuortrûn binne, seit Pake dat Beppe de lêste tiid de kluts kwyt is. Tryater - It Brûst Op het parkeerterrein kruising Truerderdyk/Noarderfjild (direct naast het sportcomplex, bij de skatebaan). Kaarten zijn te verkrijgen via Cultureel Centrum ‘De Skalm,’ tel. 058 2575220. Woensdag 25 mei. 14.00 en 15.30 uur: Tomke, 20.00 uur: Macbeth Donderdag 26 mei. 20.00 uur: Macbeth u

Frysk skriuwen leare? Dat kin by de Afûk! By de begjinnerskursus, leargong A, giet it om de stavering en it skriuwen fan ienfâldige teksten. Wa’t mear fan de Fryske taal, de skiednis en de literatuer witte wol, kin fierder mei leargong B en C of – nij yn it oanbod – de leargong A+. De measte kursussen duorje in hiel winterskoft mar der binne ek hiel nijsgjirrige koarte (skriuw)kursussen. Jo wolle fuortendaliks oan ‘e slach? Dan is online Frysk learen op www.edufrysk.nl wat foar jo. Mear ynformaasje fine jo op www.afuk.nl of yn ús kursusfolder dy’t jo telefoanysk by ús oanfreegje kinne, 058-2343079 u

De belasting rekent nog steeds met een rente van 4 procent voor box 3. Deze rente krijgt u bij geen enkele bank, maar hoe kunt u nu wel een hoge rente krijgen? Heeft u geld op een spaarrekening staan en willen uw kinderen een huis kopen of verbouwen? Lenen aan uw kinderen tegen bijvoorbeeld 7% rente Wat u kunt overwegen is uw spaargeld te lenen aan uw kinderen tegen bijvoorbeeld 7 procent rente. Als uw kinderen het geld

6

Jeugdactiviteit Fries leren voor Moederdag verstaan, lezen Woensdagmiddag 4 mei organiseert het jeugd- en jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee een leuke activiteit voor Moederdag. Wil jij je moeder verrassen op Moederdag? En een fotolijst maken met een gips afdruk van jouw hand en vervolgens het fotolijstje mooi versieren, geef je dan snel op. Deze Moederdag activiteit is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar oud. Opgeven kan via ‘j.adema@welzijnmiddelsee.nl’. We beginnen om 14:00 u. en het duurt tot ongeveer 16:00 u. Voor meer informatie op www.welzijnmiddelsee.nl. Mocht u verder nog vragen hebben over de activiteit van Moederdag dan kunt u contact opnemen met Johan Adema, jeugd- en jongerenwerker. Tel: 058-2575220 u

en/of spreken?

Bij de Afûk vindt u altijd een cursus die bij u past: thuis online of in groepsverband bij u in de buurt. Voor de beginners is er de cursus Fries verstaan en lezen. Heeft u die cursus al gevolgd of beheerst u die vaardigheden al goed, dan kunt u verder met de cursus Fries spreken. Wilt u het Fries in korte tijd leren verstaan èn lezen èn spreken dan kunt u overwegen een intensieve cursus te volgen. U wilt meteen aan de slag? Dan is online Fries leren op www. edufrysk.nl iets voor u. Meer informatie over ons cursusaanbod vindt u op www.afuk.nl of in onze cursusfolder die u telefonisch bij ons op kunt vragen, tel. 058-2343070 u

Box 3 vermogen? Al gedacht aan sparen bij uw kinderen! Waarom? U kunt uw spaargeld niet aan de Belastingdienst onttrekken, want bankiers en verzekeraars zijn verplicht jaarlijks de saldi opgave te doen aan de fiscus.

StienserOmroeper

'Housebende' in de Smalle Brug Stiens

gebruiken voor de aankoop, verbetering of verbouwing van hun woning is de rente bij uw kinderen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij u is de rente onbelast. Eventueel kunt u de rentelast bij uw kinderen verminderen door jaarlijks belastingvrij een schenking aan uw kinderen over te maken. Daarnaast zijn er belastingvrij nog ruimere schenkingsmogelijkheden bij aankoop, verbetering of verbouwing van de woning van uw kinderen. Persoonlijke lening aan uw kind Als uw kind geen woning heeft maar wel een schuld aan een bank of creditcard maatschappij kan de constructie ook best nuttig zijn. Het is immers voor uw zoon of dochter goedkoper om

aan zijn vader of moeder bijvoorbeeld 7 procent te betalen dan bijvoorbeeld 12 procent aan de creditcard maatschappij. Advies Leg bovenstaande wel vast in een leningsovereenkomst, vraag eventueel zekerheid, zoals een tweede hypotheek op de woning of een positieve negatieve hypotheekverklaring. Deze overeenkomst kunt u dan gratis laten registreren bij de belastingdienst. Voor iedereen geldt een specifieke situatie, waarop hiervoor genoemde mogelijkheden kunnen worden toegepast. Wilt u voor uw situatie meer advies, neem dan contact op met uw adviseur u Bron: Althof Jager Accountants BV


Braaksma Houtbouw Leyester Hegedyk 72, 9077 TV Vrouwenparochie info@friesespil.nl

Particuliere verkooP van: • • • • • • • •

Bomen in container Heesters en Hagen Coniferen en laurier Klimplanten en Rozen Groenteplanten Terrasplanten Perkplanten Geraniums

• • • • • •

Garages Bergingen Blokhutten Tuinhuisjes Paardeboxen Tuinhout

Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487

Openingstijden: Dagelijks tussen 10.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 17.00 uur. Zondags gesloten. aanHanGWaGen aanWeZiG Project1:Opmaak 1 05-01-11 15:04 Pagina 1

aan de weg tussen vrouwenparochie en oude leye ondanks wegwerkzaamheden goed bereikbaar!

Administratiekantoor/belastingconsulent

R.J. VAN DER SANDEN Lage Herenweg 21, Marrum

Bent u van plan een bedrijf te starten of moet uw boekhouding nog worden verwerkt?

Nieuw

en bestaande vloeren

Garagevloer ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

1-dag systeem anti-slip vloeistof dicht snelle uitharding diverse kleuren

Wij helpen u graag met het opzetten van uw bedrijf en het verzorgen van uw administratie. Stipte en vertrouwelijke verzorging van uw Belastingaangiften, Boekhoudingen/Jaarrapporten etc. zowel voor particulier als ondernemer Bel voor informatie/afspraak: 0518-412475

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03 www.gevelrenovatiebraaksma.nl

Voor meer informatie: Wilhelminastraat 17 • 9073 HA Marrum • Tel.: 0518 41 2977 • Mobiel: 06 29 30 27 45

Cocos inleggers voor hanging baskets rond 25/30/35/40 cm

Openingstijden: www.trimsalon-jolanda.nl

Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

En op afspraak!

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

KinDEropvang 0 - 4 jaar

Drie groepen:

www.kidsandanimals.nl

Plantencentrum van der Graaf Burmaniawei 23 Stiens tel. (058) 257 1739

• babygroep • dreumesgroep • peutergroep BuiTEnschoolsE opvang

Twee groepen: • kinderen van 4 t/m 8 jaar • kinderen van 9 t/m 12 jaar Tijdens de bso doen we veel activiteiten op de boerderij en in de natuur.

W. Dijkstrastraat 48 • 9077 SP Vrouwenparochie T (0518) 40 08 45 • E info@kidsandanimals.nl

StienserOmroeper

7


Lieve mama

GRATIS ZONNEBRIL

OP STERKTE

De liefste mama dat ben jij Jij zorgt altijd goed voor mij Een mooi cadeau, een dikke zoen En mijn liefste lach Op deze moederdag.

bij aanKOOP van EEn bRil

It Achterbosk 1, Stiens Tel. (058) 257 21 12

Zondag 8 mei moederdag

Vraag naar de voorwaarden.

Voor de snelle beslisser!

 

Meekmastrjitte 16 te Ferwert. Fraai gelegen twee onder ÈÈn kap woning met 2 garageboxen. halfopen keuken, uitslaande tuindeuren naar de tuin/terras. 1e verd: overloop met toegang tot 3 slaapk, een nieuwe badk. met, 2e toilet. vaste trap naar 2e verd. met ruime slk. Aangeb. houten garage Woonopp:115 m2. inh: 300 m3. perc.opp: 275 m2. In prijs verlaagd! Vraagprijs: e 157.000,-

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

    

 0518 432572/ 06 23671876

   

 

Op zoek naar goede opvang voor uw kind? Werkt u, of volgt u een studie en heeft u kinderopvang nodig, of zoekt u voor uw peuter een fijne plek om met leeftijdsgenootjes te spelen dan… biedt Stichting Welzijn Middelsee u: - gastouderopvang

(0-13 jaar)

- kinderdagverblijf

(0-4 jaar)

- voorschoolse opvang

(0-13 jaar)

- naschoolse opvang

(4-13 jaar)

- vakantie opvang

(4-13 jaar)

- peuterspeelzalen

(2-4 jaar)

voor informatie en aanmelding kunt u vrij blijvend onze uitgebreide brochures aanvragen

stichting Welzijn Middelsee

pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens postbus 83, 9050 AB Stiens Tel: 058-2575220 e-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl www.welzijnmiddelsee.nl StienserOmroeper

8


www.franswolf.nl (06) 14403788

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

Gezellig shoppen in Stiens

w w w . h o e k s t r a m a n n e n m o d e . n l

La Cosma Body & Face  Uw Huid Onze Zorg! 

Grote woningen

Goedkope woningen

Rustige en ruime omgeving

Mogelijkheid tot kopen met korting

Aantrekkelijk starters startersaanbod

Een eigen huis…

Nieuwbouw en bestaande bouw, ook met korting!

   

Aanbieding geldig t/m 31 mei. 

    

oederdag

ehandeling

Reiniging, Warm  kompres met rozengeur   Peeling, Ampul & Masker  Massage  Gelaat  Massage Nek,  Hals en Rug  Dag– of Nachtcrème   Dat zou nog eens een   GEWELDIG  Moederdag cadeau zijn..    Even �jd voor mezelf. 

Def. Ontharen  Acné  Coupe Rose  Pigmentvlekken  Rimpels  Huidverbetering   en nog véél meer 

Graldas�ns 13 9051 GJ S�ens  058 2572422   www.lacosma.nl  / info@lacosma.com 

Wonen Noordwest Friesland heeft regelmatig huizen te koop. Woningen uit nieuwbouwprojecten maar ook bestaande woningen, die onder bepaalde voorwaarden met korting verkocht worden. Als uw budget beperkt is, zijn er woningen die u kunt kopen met korting. Wonen

Noordwest Friesland biedt naast gewone koop een speciale vorm van kopen aan: Koopgarant. Wellicht biedt Koopgarant voor u de mogelijkheid om de stap naar een eigen woning te maken!

Interesse?

Kijk voor ons actuele koopaanbod op www.wonennoordwestfriesland.nl

Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad StienserOmroeper

9


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Zaterdag 7 mei kaatsen (Kaatsveld Hijum)

10.00 u. Wilde kaatspartij voetbal (Sportpark it Gryn)

10.15 u. sc Stiens E1 - Frisia E1 10.30 u. sc Stiens C1 Zwaagwesteinde C1 10.30 u. sc Stiens D1 Ropta Boys D1 12.00 u. sc Stiens B1 LSC 1890 B2 12.30 u. sc Stiens 3 za Blauw wit’34 4 12.30 u. sc Stiens 6 za L’wder Zwaluwen 6 14.30 u. sc Stiens 1 za Ternaard 1 15.00 u. sc Stiens Da3 MKV’29 Da3

Zondag 8 mei voetbal (Sportpark it Gryn)

11.00 u. sc Stiens 2 zo Bergum 2 14.00 u. sc Stiens 1 zo Lemmer 1

Maandag 9 mei vissen (Dokkumer Ee)

18.00 u. Avondwedstrijd

Dinsdag 10 mei voetbal (Sportpark it Gryn)

19.00 u. sc Stiens 4 za Lions’66 2

In Beetsterzwaag

en

st. annaparochIe

Het toernooi begon met een wedstrijd tegen het 4de team van de Sprankel. Hier hadden we weinig StienserOmroeper

10

aprIl j.l.

Tweede en derde plaats voor SGC Stiens Duivenuitslag bij Friese kampioenschappen turnen

De duiven zijn gelost om 09.00 uur vanuit Boxtel (195 km) met een oostnoordoostenwind. Er werden 225 duiven ingekorfd van 13 deelnemers.

Op 16 en 24 april waren de Friese Kampioenschappen turnen voor niveau 9 en 10 en voor niveau 11 en 12. Middels plaatsingswedstrijden hadden een aantal turnsters van SGC Stiens zich weten te plaatsen voor deze kampioenschappen. Op een wedstrijd turnen ze een vierkamp bestaand uit de sprong, brug, balk en lange mat. Voor niveau 9 jeugd II kwam uit Martine Beers. Ze turnde een goede vierkamp, al viel de balk oefening wel wat tegen. Dit wist ze te compenseren met een goede vloeroefening en sprong. Ze behaalde de derde plaats in haar categorie. Op niveau 9 jeugd I deed Marinde Walta mee. Ze moest starten op de balk, wat erg moeilijk is. Ze deed het goed en eindigde op een vierde plaats net 0,05 punten te weinig voor een podiumplaats. Op niveau 10 jeugd II turnden Nynke de Boer en Esmee Strating. Ze werden uiteindelijk 7de en 8ste. Al met al een geslaagde dag voor SGC. De iets jongere turnsters hadden hun Friese Kampioenschappen op 23 april te St. Annaparochie. Een erg spannende wedstrijd voor

De eerste twee vluchten draaide Piet Hiemstra al goed maar deze week sloeg hij hard toe door de eerste 10 plaatsen te winnen. De eerste duif werd geklokt om 11.31.07 met een snelheid van 1238 m/min (74 km/h).

deze meisjes, ze hadden er dan ook erg goed voor getraind. Op niveau 12 voor 8 jarigen deden mee Maud Oosterhoff en Lisa Dionne de Jong. Ze behaalden een 9de en 12de plek bij deze wedstrijd. Op niveau 12 categorie 6-7 jaar turnde een Elbrecht Scholten een prima wedstrijd. Ze behaalde een zilveren medaille. Bij de plaatsingswedstrijd spande

Kampioenen Arjen Roelofsskoalle!

Aan het begin van de dag moesten we de wisselbeker inleveren bij de leiding van het korfbaltoernooi. We vroegen of we direct de beker maar weer moesten inpakken omdat we die toch weer mee zouden nemen aan het eind van de dag. Dat werd bestempeld als grootspraak……

23

moeite mee. Een 6-0 overwinning was een prachtige start. De tweede wedstrijd: Het 2de team van het Skipperspypke wilde ook graag wat proberen tegen ons sterrenteam. Ze hebben uiteindelijk 1 keer mogen scoren, maar ook daar hebben wij de score met weinig moeite kunnen optrekken naar 6 doelpunten. Na een pauze konden we weer aan de bak tegen het 2de team van Op 'e Dobbe. Helaas was dit een teleurstelling… voor Op 'e

Dobbe natuurlijk, we wonnen met 6-1. De laatste poulewedstrijd (we waren al zeker van de halve finale) tegen de Foarikker wonnen we met 5-1. De halve finale was tegen het 1e team van het Skipperspypke. Dit was een erg spannende wedstrijd. Menno heeft twee keer een marathon gelopen met die tegenstander van hem, maar we kwamen op een 1-0 voorsprong. Helaas werd deze voorsprong omgezet in een 1-2 achterstand.

het er nog om of ze wel mee kon doen vanwege een geblesseerde vinger, maar dankzij haar doorzettingsvermogen wist ze haar te plaatsen voor de Friese Kampioenschappen wat resulteerde in een prachtige medaille. De volledige uitslag is te vinden op www.sgcstiens.nl u Maar wij kwamen terug naar 2-2. Tot Hielke met het verlossende schot kwam. Wat een ontla-ding! We zaten met 1 been in de finale. Nog een paar minuten en de strijd was geklaard. Nog 1 team dat dacht ons te kunnen verslaan… De Barte 1 uit Vrouwenparochie. Het is een spannende wedstrijd geworden. Het leek wel of er op de korf van de tegenstander een deksel zat, de bal wilde er niet in. Tot onze schrik wist de Barte nog te scoren ook, maar dankzij een goed oplettende scheidsrechter werd deze afgekeurd. Mirije had deze goed verdedigd. Later nog zo’n akelig moment maar ook hier was de scheidsrechter scherp. De stand was nog steeds 0-0. De tweede helft. Het werd dus tijd om echt te scoren en dat deed Hielke, 1-0 was een feit. Dit was voor Thirza het signaal en die knikkerde er nog even 2 in. De finale werd afgefloten met een 3-0 overwinning! De derde keer op rij dat de Arjen Roelofsskoalle de beker van groep 7/8 mee naar school mag nemen. Het commentaar van de leiding was toch geen grootspraak. Het is tevens de derde en laatste keer dat deze groep 8 de beker wint, 1 in goep 6, 1 in groep 7 en 1 in groep 8. Sito, Hielke, Sanne, Kjeld, Mirije, Naomi en Thirza bedankt voor deze geweldige prestatie. Op naar Harkema op woensdag 1 juni!! u

Verdere uitslag: Hiemstra P.J. 1 t/m 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 39, 42, 46, 51, 56 Hiemstra J. 11, 21, 38, 40 Talsma S. 12, 31, 37, 45, 48, 50, 61, 62, 64, 69, 70, 71 Ronner J. & S. 13, 23, 27, 28, 29, 30, 35, 52, 53, 58, 63, 75 Hiemstra D. 15, 33 Wolbers.D 20, 43, 44, 47, 54, 55, 59, 72, 73, 74 Wal v/d G. 26, 32, 34, 36, 49, 57, 65, 67, 68 Dijkstra G.P. 41 Vries de K. 60 Brouwer E.H. 66 u

Glasproject korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo Korfbalclub M.N. en W. en Muziekvereniging Crescendo uit Hijum komen ook dit jaar elke eerste zaterdag van de maand glas ophalen in: Hijum en Finkum en in Stiens in It Skil; de Vogelstraten en in Heechhofwest. Zet het glas voor 10.00 uur aan de weg. We bedoelen bol glas zoals flessen, potjes, glazen e.d.. Geen huishoudelijk vlakglas, dit kunt u brengen naar de milieustraat te Stiens. De eerstvolgende datum is dus 7 mei 2011. Bedankt namens korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo u

'Wilde kaatspartij' Kaatsclub "In Nij Begjin” organiseert op 7 mei een zgn. ‘wilde kaatspartij’. Aanvang 10.00 u. en voor iedereen vanaf 15 jaar toegankelijk. Sponsor is Parkethuis Stiens. Opgave: tel.nr. 0518-431785 of 06-11310558 u

Graag de foto's als apart jpegbestanden aanleveren van min. 1 MB


Zeer succesvolle 4e ESV Berlikum “De Friese masters”

DTD wint ruim van Irnsum

In sportscomplex ’t Gryn werd zaterdag 23 april alweer voor de 4e maal ESV Berlikum “de Friese Masters” georganiseerd door de Stichting Judosport 4all i.s.m. Sportschool Poelstra. Het toernooi is inmiddels al bijna niet meer weg te denken van de agenda van de Judo Bond Nederland. In 4 jaar tijd is het uitgegroeid tot een toernooi dat qua deelnemers bezetting gerekend kan worden tot één van de sterkst toernooien van Noord-Nederland. De Stichting Judosport 4all heeft een format gevonden die aanslaat bij sponsors, publiek, scheidsrechters en deelnemers. Er gekozen voor matsponsors. In ruil voor hun bijdrage krijgen ze een wedstrijdmat toegewezen. Bij die mat wordt een reclame-uiting geplaatst van de sponsor en op het deelnemerskaartje wordt de matsponsor genoemd. Het toernooi begon om 09.00 uur met een indrukwekkende minuut stilte. Een erelid van Sportschool Poelstra, Miranda Huizinga, kwam woensdag 20 april zeer plotseling te overlijden. Miranda won in haar judo loopbaan 4 bronzen medailles op het NK en won ook een bronzen medaille op de Britisch Cadet Open. Miranda Huizinga was een bekende judoka in (Noord)-Nederland. Naast het judoën van veel wedstrijden is zij ook judolerares geworden en heeft lesgegeven bij en gecoacht voor verschillende clubs in Friesland. Miranda Huizinga is 25 jaar oud geworden. De wethouder van sport van Leeuwarderadeel, mevrouw Agda Wachter, was zeer onder de indruk van de organisatie: “Niet alleen in de hal was alles perfect geregeld ook buiten de sporthal ging het goed. Aan alles is gedacht, zelfs aan mensen die aanwijzen waar deelnemers kunnen parkeren en hoe je dan bij de ingang moet komen. Perfect”. Ook het niveau van de judoka’s was goed te noemen. Vele prijswinnaars van de verschillende NK’s waren aanwezig. Mooi was ook de deelname van Hendrik Koppe, Europees kampioen bij de veteranen, en 3 deelnemers uit Suriname. Ook TV Eiche Horn uit Bremen was weer aanwezig en volgens hem wordt het niveau ieder jaar hoger. Kortom geweldig judo gezien op een geweldig toernooi. Sportschool Poelstra won de meeste medailles: Robert v.d. Wal (heren -81 kg); Rik Vermeer (-17 jaar -50 kg); Jesse Krekelaar (-15 jaar -50 kg); Sanne Vermeer (-15 jaar -48 kg); Pascale Netzer (-15 jaar -40 kg); Manoah Robart (-12 jaar -40 kg); Feike Nieuwhof -10 jaar -42 kg u

Succesvolle Poiesz-actie voor Badmintonclub Stiens

Jelsum- Voor ruim tweehonderd supporters behaalde DTD een belangrijke overwinning. Het zijn de laatste weken allemaal finales voor de mannen uit Jelsum, Koarnjum en Britsum. De Trije Doarpen zitten in een fraaie flow, ze staan in de derde periode op een vijfde plaats met elf uit zeven wedstrijden. Tegen Irnsum stond er een meer dan gemotiveerd DTD aan de start. In de vierde minuut was het al raak. Uit een fraaie voorzet weet Jeroen Jorritsma met hoofd te scoren. In minuut vierentwintig een incident. Marco v/d Zwaag wordt voor de tweede maal zwaar

postduIvenhouders

van

op de enkel geraakt. Hij was na vijf weken blessureleed terug in de basis. Gefrustreerd en zonder nadenken schopt hij na. Met deze actie lijkt hij zijn ploeg te du– peren, Marco wordt terecht met rood weggestuurd. Irnsum weet niet hoe met deze man meer situatie moet worden omgegaan. Het is DTD die de wedstrijd blijft dicteren. Ze komen zelfs op 2 - 0. Wederom is het Jeroen Jorritsma die weer met een kopbal doel treft. Na de pauze een ander Irnsum, met veel energie proberen ze DTD murw spelen. Ze krijgen een veldoverwicht maar meer dan kraken doet de verdediging niet. Voor de supporter lijkt dat het een moment van

“op eIgenwjukken“ stIens

Duivencomb. v.d. Zwaag weer sterkste Comb. Van Der Zwaag uit Britsum was weer de sterkste speler in Op Eigen Wjukken. In het Paasweekend werd er gevlogen vanaf Boxtel (Brabant). Comb. Van der Zwaag heeft zijn duiven in een optimale conditie blijkt uit de uitslagen. Drie weken achter elkaar een 1ste vliegen en dat met wel zeer hoge prijspercentages. Met 16 duiven mee en 14 in de prijzen betekend dit 88%, Boxtel was voor deze combinatie weer een geweldig succes. Om 9.00 uur werden in Boxtel de duiven gelost met een zwakke oostelijke wind, door deze oostelijke wind zijn de liefhebbers in het westelijk gedeelte van het ACG 3 iets in het voordeel van de oostelijke liefhebbers in Hallum, Ferwerd, Blija en Holwerd. De eerste duif behaalde een snelheid van 1217 meter per minuut (73 km per uur). De eerste duif in ACG 3 was in Leeuwarden van de Comb Tjitte en Lesley welke met een snelheid van 1292 m per minuut haalde. De eerste duif in de Waadkant viel om 11.31.07 op het hok van P. Hiemstra uit Stiens welke ook de 2 de plaats op eiste. Met 8 duiven bij de eerste 10 in de Waadkant een prima prestatie. De Comb van der Zwaag was in de Waadkant op een 3de plaats te vinden, alleen J van Leeuwen uit Blija kon zich nog bij de eerste 10 plaatsen. Van 1750 ingemande duiven in ACG 3 waren er binnen 20 minuten alle 392 prijsduiven geklokt. Volgende week wordt de 4 de vitesse vlucht gevlogen vanuit België, lossingsstation Duffel.

In het kader van de Poiesz Jeugdsponsoractie mocht op zaterdag 19 maart Badmintonclub Stiens (BC Stiens) haar activiteiten promoten in de Poiesz-winkel in Stiens. Onze jeugdleden probeerden de winkelbezoekers zoveel mogelijk aan te sporen hun munten in de koker van BC Stiens te stoppen. In de winkel waren verschillende spelletjes opgesteld waarbij badminton een hoofdrol speelde. Door het juiste aantal shuttles in de mand te raden kon nog een prijs gewonnen worden. Al met al was het een succesvolle dag,

al viel door het prachtige weer het aantal klanten in de winkel wat tegen. Uiteindelijk heeft de actie e 894 opgebracht, waarvoor we Poiesz zeer erkentelijk zijn. Dit bedrag zal ingezet worden ten behoeve van onze jeugd. Als afsluiting van de actie mocht een aantal jeugdleden op 15 april naar het grote Poiesz Muziekgala waar onder anderen Nick en Simon optraden. De avond was een succes, iedereen heeft ervan genoten. BC Stiens wil alle deelnemers, belangstellenden en natuurlijk Poiesz en haar personeel hartelijk danken voor deze zeer geslaagde actie u

Uitslag Boxtel: 1.2.12.13.14.17.21.22.23.33.41.42.55.58. Comb. van der Zwaag Britsum, Roel Wijbenga Cornjum 3.37.38.40.45.52.59. Comb Span Hoogland Cornjum. 4.5.6.7.8.9.10.18.19.26.27.28.3 4.54. Henriette Wiering Cornjum11.20.29.32.35. R. Ketellapper 15.16.36.53 (door defect klok eerste duiven niet kunnen klokken) H Meijer Britsum 25.60.Jaap Dekker Hallum30.Comb Ruig Oude Bildtzijl 31.39.43.44.48.49.5056.57. T Terpstra Stiens 46.47 u

tijd is voor de aansluitingstreffer valt. Maar niets is minder waar, de verdediging staat als een huis en sluitpost Maikel Hottinga is erg betrouwbaar. DTD had al een paar maal de wedstrijd kunnen beslissen maar de scherpte ontbrak nog. Dan is het wel raak, Steffen Hansma junior is weg, schudt zijn belager af en scoort beheerst 3-0, en dat met zijn tienen, wat een weelde. Maar twee minuten later brengt Irnsum weer wat spanning terug door tegen te scoren. De laatste tien minuten waren volledig voor het team van trainer Steffen Hansma. De keeper van Irnsum redde nog twee maal erg fraai. Maar een vrije trap van linkspoot Thomas Dijkstra belandde al krullend in het doel 4 - 1. Hoe de wedstrijd zou zijn gelopen met elf tegen elf zal niemand weten. Maar met zijn tienen deze zondag was DTD ongenaakbaar. Met nog twee wedstrijden te gaan is Irnsum nu gedegradeerd. De volgende degradant komt zeer waarschijnlijk uit het trio Franeker, vv Stiens en DTD. Het gaat erop lijken dat de laatste speelronde beslissend gaat worden wie er degradeert of nacompetitie speelt. Die laatste speelronde is zondag 15 mei. Tijdens de Stienser feestweek de waarschijnlijk alles beslissende kraker DTD - vv Stiens u

pencak sIlat

Patrick Pronk naar Belgian Open Op 7 en 8 mei zal Patrick Pronk z'n rentree weer maken op de Pencak Silat wedstrijdvelden in Europa. De in Stiens woonachtige Pronk heeft na z'n terugkomst uit Indonesië, met vele blessures te kampen gehad. In december won hij nog het WK-zilver in de klasse tot 65 kg en nu mag hij zijn reputatie waar maken op de Belgium Open in Brasschaat. De Belgian open is het meest prestigieuze en grootste tournooi in Europa, waaraan deze keer ook zal worden deelgenomen door de nationale teams van Indonesië en Maleisië. De Stienser Ritsart Jansma zal eveneens aan deze wedstrijden deelnemen, tezamen met zijn clubgenoten van Bongkot Friesland, te weten; Jan van Houten, Erwin de Boer en Sem Vellinga u

Mevrouw Postuma heeft haar duiven in "Optima Forma" P.V. de Vliegende Post had 253 duiven in concours. De duiven zijn gelost om 9.00 u in Boxtel (plm. 187 km.). De eerste duif werd geklokt door mevr. A. Postuma uit Sint Jacobiparochie om 11.29.39 uur, (snelheid 1249 M/min) een prachtige prestatie! Maar dat is nog niet alles, Aafke wist 5 duiven bij te "TOP TIEN" te klasseren..... Als het zo doorgaat met Anja en Simone Mus, zijn deze gezusters

bezig met een super seizoen! Deze week namen ze de tweede, vierde, en zesde plaats van de "top tien" voor hun rekening! Met een prijs percentage van 55%. Proficiat! Zij klokten hun duif om 11.29.52 u, snelheid 1229 m/min. Mevrouw A. Postuma: 1, 2, 7, 8, 10, 22, 37, 56. Anja en Simone Mus: 3, 4, 11, 13, 16, 17, 19, 35, 41, 42. C. Tolsma: 5, 9, 12, 36, 40, 45, 46, 52, 59, 60. B.Wassenaar: 14, 15, 24, 48, 49, 50, 51, 55, 61.

A. Hogenhuis: 18, 29, 54. R. Groot: 21, 23, 30, 32, 47, 58, 63. H.M. Postuma: 26, 28, 34, 38, 39, 43, 44, 57, 62. B. Wiersma: 27. Comb. H. en J. Bloemsma: 31, 33. Niels Visbeek: 53. A. Drost: 64. W. de Jong: 65. R. Post: 66. De prijzen zijn voor: R. Groot, Anja en Simone Mus, A. Hogenhuis, Comb. H. & J. Bloemsma u StienserOmroeper

11


Koninklijke Onderscheiding voor vier inwoners van Ferwerderadiel Op vrijdag 29 april speldde burgemeester Wil v. d. Berg van Ferwerderadiel vier personen de Koninklijke versierselen op. Pieter Kingma, Gerrit Buursma, Marijke Harmina KorenblikNieuwenhuizen en Hendrika Middelkamp-Vellinga mogen zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Een feestelijke gebeurtenis die heeft plaats gevonden in het nieuwe MFC te Burdaard. P. Kingma (80) uit Burdaard is al vele jaren actief in het kerkelijk en maatschappelijk leven in Burdaard. Van 1959 tot 1989 was Kingma diaken, ouderling en lid van de zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk. Sinds de periode 1968 tot heden is hij secretaris en eerder ook penningmeester van uitvaartvereniging De Laatste Eer in Burdaard. Van 1968 tot 1998 was hij voorzitter van de Chr. zangvereniging Juliana en van 1991 tot 1994 voorzitter van v.v. FC Burdaard. Tot op heden verricht hij regelmatig nog hand- en spandiensten. Sinds 2006 tot heden is Kingma penningmeester van De Soos in Burdaard. G. Buursma (74) uit Ferwert zet zich al sinds 1971 in voor v.v. Wardy in Ferwert. Van 1971 tot 2000 was hij

teamleider van diverse juniorenelftallen en het zaalvoetbalteam. Van 1977 tot 1985 was hij bestuurslid en vanaf 1978 ook voorzitter. Van 1978 tot 2007 was Buursma als consul namens de KNVB verantwoordelijk voor het beoordelen van de velden. Vanaf 1995 tot voor kort was hij terreinbeheerder en verantwoordelijk voor de schoonmaak van de kleedruimten. Met het klaarmaken van de velden voor de wedstrijden houdt hij zich nog steeds bezig. Ook op kerkelijk gebied is hij actief. Van 1983 tot 1997 was hij hulpkoster en van 1988 tot 1992 was hij jeugdouderling. Van 1995 tot vorig jaar was Buursma als ouderling verbonden aan het Woonzorgcentrum Foswert in Ferwert. M.H. Korenblik-Nieuwenhuizen (60) uit Marrum heeft zich ruim 20 jaar ingezet als vrijwilligster en secretaris van het zwembad De Sâwn Stjerren te Hallum. Als secretaris regelde ze de maandelijkse bestuursvergaderingen, vonden er bezoeken aan beurzen plaats en was er regelmatig overleg met de chef-badmeester. Als vrijwilliger hielp ze bij evenementen, verrichtte schoonmaakwerkzaamheden, was hulp in de kiosk en zat aan de kassa. Ook op kerkelijk gebied is ze sinds 1980 al actief. Ze helpt als vrijwilliger mee tijdens diverse activiteiten zoals de koffieochtenden

en maaltijden voor ouderen. Vanaf 2004 is mevrouw Korenblik lid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Marrum in de functie van diaken. Hendrika Middelkamp-Vellinga (79) uit Burdaard heeft jarenlang vrijwilligerswerk verricht voor Museum het Ruurd Wiersma Hûs te Burdaard en voor het bezoekerscentrum Terp Hegebeintum. Vanaf 1980 was zij één van de oprichters van het Ruurd Wiersma Hûs. Ze was de grote spil van dit museum en vervulde tegelijk de functies van conservator, coördinator en rondleidster in het Ruurd Wiersma Hûs. Ze zorgde ook voor de opleiding van nieuwe rondleiders in het museum. In 1990 moest zij om gezondheidsredenen stoppen met de werkzaamheden voor het Ruurd Wiersma Hûs. Sinds 2000 was mevrouw Middelkamp-Vellinga vrijwilligster in het Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum. Vanuit het bezoekerscentrum verzorgde zij rondleidingen aan bezoekers in het 12e eeuwse kerkje van Hegebeintum. Daarnaast verrichtte mevrouw MiddelkampVellinga hand- en spandiensten in het bijbehorende petit-restaurant en voor het VVV-steunpunt. In 2009 beëindigde zij haar werkzaamheden in Hegebeintum om gezondheidsredenen u

Gezamenlijk project obs De Hânwizer, cbs De Barte en de peuterspeelzaal in Froubuurt

Paaseieren zoeken met Buurtvereniging Tusken Wad & Lân zeer geslaagd Zaterdagmiddag 16 april was er een invasie van maar liefst 50 kinderen, plus begeleiders, in de speeltuin in de woonwijk Aldlân. Missie: paaseieren zoeken in het Stienser Bos. Aangekomen op de plaats van bestemming volgde een korte uitleg en de verdeling van drie groepen. Circa 350 eieren waren verstopt, waarvan in iedere leeftijdscategorie één gouden ei. Voor de vinder van het gouden ei was de hoofdprijs gereserveerd. De fluit blies en weg waren ze! Sommige ouders zochten nog fanatieker dan de kinderen. Al binnen een half uur was de strijd gestreden en konden de winnaars bekend worden gemaakt: Leeftijdscategorie 0-4: Lorenzo van Damme Leeftijdscategorie 5 en 6: Jasper Veldman Leeftijdscategorie 7-10: Evelien van der Galiën Lorenzo, Jasper en Evelien ontvingen een goed gevulde zak met paaschocola. En natuurlijk was er voor de rest van de zoekers ook wat lekkers. Tevreden en met de mond vol chocola ging men huiswaarts. Al met al een kort, maar zeer geslaagd paasuitje en zeker voor herhaling vatbaar! u

Open ochtend Arjen Roelofsskoalle te Hijum Op woensdagochtend 27 april jl. organiseerde OBS de ´Arjen Roelofsskoalle´ uit Hijum weer een open ochtend net als alle andere scholen van onderwijsgroep FIER.

Donderdag 21 april hebben de peuters, de kleuters van OBS De Hânwizer en CBS De Barte in Froubuurt het gezamenlijke project Lente/Pasen afgesloten. Ze hebben de afgelopen weken allemaal gewerkt rond dit thema. Ook zijn ze bij elkaar op bezoek geweest en hebben ze met elkaar gespeeld en gewerkt. Alle kinderen kwamen die ochtend naar De Hânwizer toe. De ochtend begon met een lekker ontbijtje in de gymzaal. Daarna werden er allemaal spelletjes gedaan rond het thema: op het plein en in de school. De ochtend werd afgesloten met het zoeken van paaseitjes in de speeltuin. Net als vorig jaar was het gezamenlijk project en de gezamenlijke afsluiting weer een groot succes. Hier gaan we zeker mee door! Waar kleine scholen samen groots in kunnen zijn! u

In de dorpen Hijum en Finkum waren folders met uitnodigingen verspreid. Niet alleen potentiële nieuwkomers waren welkom, maar alle belangstellenden. Daardoor kwam het dat vele ouders, ooms, tantes, pakes en beppes onze school eens in bedrijf kwamen bezoeken. Terwijl de leerkrachten lesgaven op de voor hen gebruikelijke wijze, kon ieder eens aanschouwen hoe het moderne onderwijs tegenwoordig verloopt. Er werden uiteraard vele verschillen waargenomen. Onder het genot van een kop koffie of thee met een plakje cake werd e.e.a. nog even nabesproken. Al met al was het een gezellige en leerzame ochtend voor iedereen u

Grote uitbreiding weekmarkt in St. Annaparochie De weekmarkt van St. Annaparochie wordt uitgebreid met ca. acht vaste marktkramen. Het totaal komt hiermee tijdens de donderdag markt op ongeveer tien handelaren.

ren uit Friesland is geslaagd. De organisatoren laten ook de lokale handel toe op de markt. Hiervoor gaat de oproep uit naar de kooplui uit de directe omgeving van St. Annaparochie.

In de zomermaanden wordt de markt aangevuld tot ca. twintig kooplui met handel gericht op het seizoen. Dit is een gezamenlijk initiatief van Plaatselijk Belang, Ondernemers Vereniging St. Anna Vooruit en Stichting Markt Beheer. De voorinschrijving van de ambulante handela-

De toevoeging van deze groep met streek-producten en de rijkelijk voorhanden kunst en cultuur maakt de weekmarkt uniek. De voor- inschrijving van de handelaren is tot 10 mei as. Info@stannavooruit.nl o.v.v. weekmarkt. Voor de markt in St. Annaparochie is grote animo, waardoor de organi-

StienserOmroeper

12

satie kwaliteit en diversiteit kan bieden. De markt is op donderdagmiddag in het winkelcentrum rond de Van Harenskerk. Ondernemers Vereniging St. Anna Vooruit is een van de initiatiefnemers, haar leden hebben zich hier positief over uitgesproken en de markt past geheel in de ontwikkeling van St. Annaparochie. Het versterkt de regio status van het dorp. St. Annaparochie heeft een zeer grote koopkrachtbinding. Van de totale besteding in het

koopcentrum komt 56 procent uit Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel. Menaldumadeel en Franekeradeel. De organisatie is reeds in overleg met gemeente het Bildt en verwacht mag worden dat binnen kort groen licht wordt gegeven. Door een goede samenwerking van lokale ondernemers, Plaatselijk Belang, ambulante handel in Stichting Markt-Beheer is de opzet en uitvoering uniek in Friesland. Informatie en reacties: info@stannavooruit.nl u

Senioren café in cultureel centrum “de Skalm” Het Senioren café is deze maand NIET op 1 of 8 mei maar op: Zondag 15 mei. Dit is de laatste keer van dit seizoen voor de zomer. Tijdens deze middag ontmoeten mensen elkaar voor een praatje en een kopje koffie of thee. Vaak worden er ook spelletjes gedaan zoals sjoelen, triominos en rummikub. Ook u bent van harte welkom vanaf 14.30 uur! De entree is gratis. Na de zomer start het seniorencafé weer maandelijks in oktober, meestal op de eerste zondag van de maand u

Rommelmarkt te Ferwert Voorjaar en tijd om grondig op te ruimen. Voor ons een mooie gelegenheid voor het organiseren van onze jaarlijkse rommelmarkt. Elk jaar wordt deze rommelmarkt druk bezocht, mede door de uitstekende locatie in de loods van L. van der Beek aan de Hegebeintumerdyk 49 te Ferwert. Weer of geen weer, op zaterdag 14 mei a.s., kunt u gerust langs komen om te zoeken naar bijzondere koopjes. De deuren gaan om 9.00 uur open, sluiting 12.00 uur. Van te voren worden de aangeboden spullen grondig geselecteerd, zodat alleen goed bruikbare artikelen worden aangeboden. De opbrengst van deze rommelmarkt komt geheel ten goede aan het onderhoud van de historische Martinustsjerke en de fraai verbouwde Liudgertsjerke van de Protestantse gemeente te Ferwertu


Ingezonden reacties Afgelopen week weer verschillende reacties ontvangen. Eéntje ging over de suggestie van de PvdA om te denken aan kleine winkeltjes op de kop van het kaatsveld. Het winkelcentrum wordt dan één geheel. Dat was overigens verre toekomstmuziek en waarbij ook wij de afspraken met de kaatsclub na komen. De schrijver had een beter idee voor uitbreiding van winkels in de toekomst: het gemeentehuis. Na het opgaan van Leeuwarderadeel in een andere gemeente komt het gemeentehuis leeg te staan. Een gedetailleerde tekening was bijgevoegd compleet met entree, koffiecorner en veel ruimte voor winkels. Een mooie tekening! Moeten we zeker in de gedachten houden. Een andere reactie kwam van de Stienser Omroeper zelf. Sinds 1 januari van dit jaar wordt de Omroeper ook in de andere drie Middelsee-gemeenten bezorgd. Dus komt er meer copy en mogen de stukjes maximaal 150 woorden lang zijn. Die heb ik nu gebruikt u Toke Bijsterbosch, PvdA raadslid Leeuwarderadeel, tbijsterbosch@orange.nl

BevoLkingskrimp ontkennen? Terwijl er uit vele wetenschappelijke publicaties blijkt dat wij hier in de regio te maken hebben met bevolkingskrimp lees ik tot mijn grote verbazing in de notulen van de Raadsvergadering van Leeuwarderadeel van 17 maart jl. dat de Partij van de Arbeid en de wethouder Keizer dit nog steeds ontkennen. Door de PvdA gevraagd, ontkende de wethouder overigens niet dat er Poolse werknemers nodig zouden zijn om het nieuwbouwplan De Steens bewoond te laten worden. Hoewel het College geen mening heeft uitgesproken hieromtrent, probeert zij wel dit feit uit de publiciteit te houden. Het lijkt er op dat het standpunt dat er geen krimp is een dogma is voor bepaalde personen en partijen. Het lijkt op het dogma dat de aarde plat is, zoals dat in de Middeleeuwen gold. In die tijd zijn als gevolg van dit dogma vele wijze mensen, waarvan we nu weten dat hun standpunt dat de aarde rond is juist was, verketterd en verbrand of op een andere manier om het leven gebracht. Gelukkig gebeurt dat in deze tijd niet meer, maar er zullen wel vele mensen het slachtoffer worden van dit dogma, te weten de inwoners van onze gemeente die zullen worden opgezadeld met verslechtering van hun woonomgeving, onverkoopbare woningen en torenhoge lasten. Om nog even door te gaan op de overeenkomst tussen bevolkingskrimp en de vorm van de aarde: beide zie je op het eerste gezicht niet, maar als je de zaken begrijpt en als je goed kijkt dan zie je het wel degelijk. Ik roep hierbij de bestuurders van deze gemeente op om deze zaak te willen begrijpen en de ogen te openen voor de realiteit! u Tjip Pollema, Stiens

Het land van de glimlach

Dorpswandeling Berltsum Maak een wandeling door het dorp en beleef de tijd van toen en nu. Wat is er leuker dan om onder begeleiding door Berltsum te wandelen?

Lachen om de 'farang' (buitenlanders) in Vieng Thong, Laos Volg Erikjan Koopmans en Femke Jaarsma (Stiens) op hun reis rond de wereld. Route: Californië & Hawaii, Fiji, Nieuw-Zeeland, Australië en Zuidoost-Azië. "Laos heeft als koosnaam 'The Land of a Million Elephants' maar zou net zo goed 'The Land of a Thousand Smiles' kunnen heten. Wat zien we veel lachende gezichten en wat is het relaxt hier. Laos heeft iets speciaals. Iets

rauws. Iets puurs. Komt het doordat het ingesloten is door andere landen, geen stranden heeft en het reizen hier meer 'off the beaten track' aanvoelt? Of zijn het de mensen en hun gemoedelijke manier van leven? Voor ons is het in ieder geval net een kleine vakantie. Een zeer welkome rustpauze aangezien we immers een beetje reismoe zijn. Na een week chillen kriebelt het weer. We willen toch nog iets meer van Laos zien. Niet alleen van het landschap en de mensen maar vooral ook van de geschiedenis. We weten inmiddels wat UXO's zijn en dat deze ongeëxplodeerde

munitie - zeg maar gerust bommen, granaten en meer van die ellende - nog steeds slachtoffers maken. Iedere dag. Daarnaast is de Secret War voor ons nog steeds secret en leren we er graag meer over. We vermoeden trouwens dat veel anderen het land verlaten zonder ooit te zullen weten dat boven Laos meer bommen werden afgeworpen dan in de Tweede Wereldoorlog op Duitsland en Japan tezamen..." Lees het complete verhaal op www.femkejaarsma.nl, bekijk de foto's op www.erikjankoopmans. nl en volg Erikjan en Femke via de Stienser Omroeper u

Beleef de verhalen en de geschiedenis van toen weer en kom meer te weten over het dorp. Stichting Welzijn Middelsee in samenwerking met Palet en de Grusert wil iedereen van harte uitnodigen om deel te nemen aan de dorpswandeling door Berltsum. De dorpswandeling begint in de Grusert. De Grusert is de oudheidskamer van Berltsum en is gelegen aan de Vermanningsstrjitte 3 ( voorhuis van de Doopsgezinde Kerk ) te Berltsum Nadat men de gelegenheid heeft gehad om de Grusert te bekijken gaan we vervolgens onder begeleiding van medewerkers van de Grusert een wandeling maken door Berltsum De dorpswandeling vindt plaats op donderdag 19 mei van 14.30 –16.30 uur. In de Grusert zal men worden ontvangen door Mevr F. Weijer. Aangezien wij graag van te voren willen weten hoeveel mensen deel willen nemen aan de dorpswandeling, dient men zich voor 17 mei 2011 aan te melden bij Sieta Kuipers. Ouderenwerker van de Stichting Welzijn Middelsee tel: 0518-460805 of via e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl. Tot ziens op donderdag 19 mei a.s u

Afsluiting geschiedenisproject obs De Homeie groot succes Alle leerlingen van obs de Homeie hebben druk gewerkt aan geschiedenis. Iedere groep had zijn eigen thema. Zo hadden ze in groep 1 en 2 Ot en Sien. Ook zijn de kleuters naar het Grutterswinkeltje geweest waar ze leuk op de foto zijn gekomen. Groep 3, 4 en 5 hadden allemaal verschillende dingen zoals bijvoorbeeld een eigen fluit maken wat met veel plezier werd gedaan en een dinosaurus en nog veel meer. In de groepen 6,7 en 8 waren er verschillende onderwerpen zoals de tweede wereldoorlog, planetarium en nog vele andere onderwerpen. Ze hielden een spreekbeurt hierover en hadden mooie projecten gemaakt. Ook hebben zij een bezoek gebracht aan een museum waar zij zelf een tegeltje mochten maken. Als afsluiting van dit alles was er een tentoonstelling op school. Ouders, grootouders en andere belangstellenden konden de verschillende groepen en hun projecten bekijken. De school was totaal in de sfeer van toen. Elk lokaal zag er prachtig uit. Kinderen waren verkleed in de mooiste jurken. Er was veel werk van gemaakt, het was echt top voor elkaar. Niet alleen de avond was een succes maar het plezier waarmee de kinderen al die weken aan de verschillende projecten hadden gewerkt was ook fantastisch u

Vrijwilligerscentrale Middelsee zoekt u! Vacature: Stel u wordt gebeld met het verzoek een aantal boodschappen mee te nemen voor iemand uit de buurt. Zou u dat doen als u in de gelegenheid bent…?

inwoners die het (tijdelijk) niet zelf kunnen doen. Deze klusjes kunnen bijvoorbeeld zijn: grasmaaien, tuinhekje schilderen, post wegbrengen en alle andere kleine klussen die men in het dagelijks leven tegen komt. We zoeken mensen die zowel éénmalig iets willen doen, als mensen die regelmatig willen helpen.

Voor het project Burenhulp, zijn we in alle Middelsee gemeentes op zoek naar inwoners die klusjes willen doen voor andere

Vacature: Wij zijn in alle Middelsee gemeentes op zoek naar vrijwilligers die nieuwe inwoners in de gemeente

willen ondersteunen. Het gaat hierbij om het begeleiden van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en zelfstandig in een huis gaan wonen. Ondersteuning bieden bij alles wat daarbij komt kijken; inschrijven bij de gemeente, huis bekijken, gas, water en licht aanvragen etc. We zoeken mensen die hen op weg willen helpen om een nieuwe start in de gemeente te maken. Voor meer informatie over deze,

of onze andere vacatures, kunt u op onze website kijken: www. welzijnmiddelsee.nl , onder het kopje “vrijwilligerscentrale”. Heeft u belangstelling voor één van onze vacatures, of wilt u vrijwilligerswerk doen, en u kunt geen passende vacature vinden, neem dan contact met ons op. Vrijwilligerscentrale Middelsee Sportleane 7 (Groene Kruisgebouw) Berltsum 0518-464363 vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl u StienserOmroeper

13


Jaarvergadering ANBO afd. Menameradiel Op de jaarvergadering van 19 april waren 34 ANBO-leden aanwezig. Dhr. Luuk Dol leidde voor de tweede keer als interim-voorzitter de vergadering tot hij bij het punt “bestuursverkiezing” de voorzittershamer kon overdragen aan Jan Kuipers, die door de vergadering benoemd werd als voorzitter van deze afdeling. Naast Jan Kuipers werden Tiny Meulenkamp, Durk Fopma en Hendrik Gaastra gekozen als

nieuwe bestuursleden. Daarmee werd het bestuur weer voltallig. Meester Fennema bedankte namens de aanwezigen Dhr. Luuk Dol voor zijn inspanningen om de afd. Menameradiel bestuurlijk met succes weer op de rails te krijgen. In de rondvraag kwam de subsidieproblematiek aan de orde. De nieuwe voorzitter neemt dit punt mee naar het WMO-overleg om daar nog eens duidelijk het standpunt van de ANBO te vertolken: “geen bezuinigingen op ouderen-activiteiten!”. Na de jaarvergadering kwam Johan Veenstra aan het

woord om “ in smout praatsje” te houden in het Stellingwerfs. Hij vertelde op zeer onderhoudende manier een zestal verhalen, waar ieder met plezier naar luisterde. Een mooi tweede deel van de jaarvergadering. Bestuur; Jan Kuipers, voorzitter 0517-231932. Marie Hellinga, secretaris 0517-234595. Mels Bresser, penningm.058-2541526. Tiny Meulenkamp, Durk Fopma, Hendrik Gaastra Gezamenlijke middag ANBO en PCOB. Op 11 oktober a.s. organiseren de ANBO-Menameradiel en het

PCOB voor hun leden een muzikale middag met de “Trio Voices” in de Black Horse te Menaem. Expo 55 plus. In september 2011 wordt de 2e Expo 55-plus Noord-Nederland georganiseerd in de Martiniplaza te Groningen. Het wordt weer een combinatie van huishoudbeurs, een informatiemarkt en optredens van orkesten, koren en artiesten. Samen met de PCOB gaat de ANBO-Menameradiel bij voldoende deelname een busreis naar de 55-plus Expo organiseren op donderdag 8 september a.s.

Hebt u belangstelling? Wilt u dat dan uiterlijk 15 juni doorbellen naar Marie Hellinga, 0517234595 of naar Jan Kuipers, 0517-231932. Data activiteiten seizoen 2011/2012: Misschien kunt u de onderstaande data al vastleggen in uw agenda. Op deze dagen organiseren we een activiteit. Over de invulling van de middagen krijgt u nog nader bericht. 11 oktober, 12 november, 13 december (Kerst-bingo), 14 januari (nieuwjaars-etentje), 18 februari, 24 maart en 21 april u

Vakantie-extraatje in de maand mei voor de minima

Ingezonden

De Diaconieën van de Protestantse Gemeente te Stiens en van de Gereformeerde Kerk te Britsum/Jelsum/Koarnjum gaan ook dit jaar weer samenwerken. Zij zien dat de meesten van ons het goed hebben, maar er zijn ook anderen. Voor sommigen staat de baan op de tocht, is er werkeloosheid of is er, om gezondheidsredenen, geen mogelijkheid om te werken. Wij doen een beroep op u, die het goed hebben! De diaconie, een orgaan met oog voor de naaste, ziet de inkomsten uit collectes terug lopen. Daarom vragen wij u, die onze kerken bezoeken, om een eenmalige bijdrage. Niet voor onszelf maar voor de ander. Bent u niet kerkelijk? Toch doen wij ook een beroep op u. U behoort niet tot een kerk, maar u vindt de actie sympathiek? Graag geven wij u dan in overweging een bijdrage te storten op onderstaand rekeningnummer voor dit extraatje. Er blijft niets aan de strijkstok hangen! Wat vragen wij eigenlijk? Concreet vragen wij u om ons te helpen. Steun deze actie door een bijdrage te storten op rekening 45.00.24.245 van de Diaconie PG Stiens onder vermelding van “mei actie 2011”.

witova trainingcentre 6 mei Bij omrop FrysLan In februari werd ik benaderd of wij mee wilden werken aan een documentaire van de serie Minsken van Omrop Fryslân over Witova Trainingcentre te Hallum. Daar hoefden wij niet lang over na te denken. Onze kinderen Sanne en Martijn zitten beide op zaterdagmorgen bij Witova welke gevestigd is in Hallum. Wij willen graag dat deze organisatie wat meer bekendheid krijgt, want het is een organisatie met hart voor kinderen die wat meer begeleiding nodig hebben en een duwtje nodig hebben om meer tot ontwikkeling te komen. Sanne en Martijn zijn onze kinderen die beide dat duwtje nodig hebben en als ouders wil je het beste voor je kind, maar je weet ook dat je dat niet

cd v/d

maand mei in

allemaal alleen kunt. Gelukkig heb je dan het Trainingcentre Witova, waar van alles op het gebied van Circus mogelijk is. Het uitgangspunt van Witova is kinderen plezier laten beleven in de verschillende aspecten van het circus. Ballopen, draadlopen, jongleren of zelfs trapeze, de kinderen mogen alles ervaren en kijken wat ze kunnen. Is er een succes ervaring geboekt, dan volgen er meer en zijn ze voor zichzelf grensverleggend bezig. Dit ervaren wij als ouders dan ook bijna wekelijks, want hoe klein de verandering dan ook mag zijn, voor onze kinderen is een klein stapje vooruit een grote stap waar ze veel aan hebben, niet alleen bij het Witova Trainingcentre maar ook in hun dagelijkse leven. Dit alles willen wij u graag laten zien. Op een zaterdagmorgen staan om 8.00 uur de mensen van Omrop

the highway

oF

Fryslân voor de deur en komen ze binnen met een camera, nu gaat het dan gebeuren. Gelukkig worden de kinderen snel op hun gemak gesteld en kunnen de opnames beginnen. Hoe het verder is gegaan kunt u zelf aanschouwen op 6 mei. Wij vonden het in ieder geval de moeite waard om u een kijkje in onze keuken te laten nemen en u te laten zien hoe het er in het Trainingcentre Witova aan toe gaat. Ook kunt u in de documentaire zien hoe het verder in deze organisatie aan toe gaat. Er zijn nog opnames gemaakt van een workshop op een basisschool en een voorstelling in poppodium Romein in Leeuwarden. In ieder geval de moeite waard, wij wensen jullie dan ook allemaal veel kijkplezier u Nelly Dooper Cornjum 058 2570622/0628046687

country.

Ridley Bent – Rabit On My Wheel Ridley Bent is een Canadese singer/songwriter geboren in Halifax, Nova Scotia die zijn carrière in 2000 begon met muziekopnames en unieke verhalen te mengen met verschillende muziek genres, die door hem “hik-hop” worden genoemd.

Wat willen wij bieden? Degenen die tot mogelijke ontvangers behoren, vragen wij na te gaan of zij voldoen aan: a. zelfstandig wonend in Leeuwarderadeel én b. voldoen aan één van de volgende categorieën: 1. U bent alleenstaand, 21 of 22 jaar, met een netto maandinkomen van € 756,00 of minder; 2. U bent alleenstaand, 23 jaar of ouder met een netto maandinkomen van € 1.058,00 of minder; 3. U bent een alleenstaande ouder met een netto maandinkomen van € 1.360,00 of minder; 4. U bent gehuwd of samenwonend (met of zonder kinderen), met een netto maandinkomen van € 1.500,00 of minder; 5. U bent 65 jaar of ouder met alleen de AOW-uitkering (zonder extra pensioen); Het enige wat u hoeft te doen is voor 15 mei 2011 het antwoordstrookje in te vullen, zodat wij een bedrag van € 100,00 aan u kunnen overmaken of overhandigen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. U kunt dit strookje in leveren bij: A. Drahn, Noardkromp 9, 9051 MR Stiens, G. van der Meer, Lege Hearewei 38a, 9051 BL Stiens W.J. Westerbeek. De Kamp 6, 9055 NM Britsum. Ook als u op een andere manier hulp nodig hebt dan willen wij graag een poging doen iets voor u te betekenen. Kent u wellicht mensen die hiervoor in aanmerking zouden komen, geef ze dan een tip, bijv. door een kopie van dit artikel te verstrekken.

!

antwoordstrook

Naam:.................................................................................................... Adres:.................................................................................................... Woonplaats:.........................................................................................

Ridley Bent werd geboren in een militaire familie en verhuisde vele malen om dat zijn vader werd overgeplaatst. Al op jonge leeftijd begon hij gitaar te spelen en luisterde naar bands als Rage Against the Machine en de Beastie Boys. Hij krijgt een baan als beveiliger, waardoor hij veel tijd krijgt om zelf nummers te schrijven over drugs, wanhoop, ambitie, liefde, racen, onbeantwoorde liefde en moord, alles verteld met een donkere humor. Ridley Bent begon als een performer bij 'Open microfoon avonden' en bij feestjes op het strand. Rabit On My Wheel is zijn derde cd maar gaat steeds meer in de richting van de country zoals die van Hank Williams en George Jones. Ridley Bent is zeer actief in de Vancouver muziekscène. Met elke nieuwe cd is het duidelijk dat Bent een groot talent is. Zijn ware gave als verteller en schrijver wordt het beste gehoord in de country muziek. In de maand mei draait Marty West iedere week 2 nummers van Ridley Bent – Rabit On My Wheel in The Highway of Country bij Radio Middelsé. Dit programma is iedere woensdagavond te beluisteren van 20:00 tot 21:00 u.. Op zondagmiddag van 15.00 tot 16.00 u. wordt het programma herhaald. De CD’s van de maand worden beschikbaar gesteld door Poort Music Leeuwarden u StienserOmroeper

14

Tot welke categorie behoort u? 1. 2. 3. 4, 5 (graag omcirkelen) Met hoeveel personen moet u rond komen:.......(aantal) 1. Ik wil een bijdrage op mijn bank- of giro nummer: ........................ .............................................................(nr. invullen) 2. Ik wil een bijdrage op mijn adres: .................................................. Ik heb behoefte aan hulp: ja/nee. Tel: ................................................


Vrijdag 6 mei RICARDO MUNOZ gast in het Relax Radiocafé Singer-songwriter Ricardo Muñoz ontdekte op zijn tiende de muziek. ‘Die liefde kreeg ik met de paplepel ingegoten’, verklaart hij. ‘Zodra wij kids oud genoeg waren werden we door mijn ouders naar de muziekschool gestuurd. Mijn twee broers kregen gitaarles, ik ging voor de piano.’

De paardenbloem bloeit dit jaar ruim 14 dagen vroeger dan in 2010. Koarnjum omlijst door nieuw groen en een zee van paardenbloemen.

Foto van T.C. van der Geest.

Outdoorwedstrijd Koudum

Zaterdag 14

Natasja de Valk, Stiens startte met haar B-pony Petra in Koudum voor het eerst outdoor, ze reed twee mooie proeven en behaalde 180 pt en een 2de prijs in haar 1e proef en 183 pt in haar 2e proef.

Zaterdag 14 en zondag 15 mei zijn er weer de Nationale Molendagen en zullen de molens die de wimpel uit hebben van 10.00 uur tot 16.00 uur weer open gesteld zijn voor het publiek en het gevlucht zal bij aanwezigheid van de molenaarsknecht (de wind) weer draaien.

Willemijn Laverman, St. Anna startte ook in de klasse B met haar D-pony de Mensinghe’s Jenz, ze behaalde in haar 1e proef 191 pt en won hiermee de 2de prijs, in de 2e proef behaalde ze 194 pt en hiermee werd ze 3de. In het M1 behaalde Anna Smit uit Beetgummermolen 166 en 159 pt met haar D-pony Olly, dit was voor haar de 2e keer in deze klasse. Gelbrich Jensma, Hallum behaalde met haar D-pony Subliem’s Daisy 170 pt in haar 1e proef en 177 pt in haar 2e proef. Marte de Jager, Hallum startte met haar D-pony de Mensinghe’s Tim in de klasse M2, ze behaalde 176 en 175 pt, met 175 pt was ze gedeeld 1e, ook Willemijn Laverman, St. Anna startte in de klasse M2 met haar E-pony Vincent, ze was niet tevreden over de door haar gereden proeven maar behaalde toch in haar 1e proef 182 pt en een 1e prijs en in haar 2e proef 173 pt. Willemijn Laverman startte ook in het BB springen. Ze reed een netjes parcours met 4 strafpt door een balkje en 51,5 pt voor haar manier van rijden. Gelbrich Jensma startte ook in de klasse BB met Subliem’s Daisy, ook zij had 4 strafpt door een balkje en 48 pt voor haar manier van rijden. Na de BB startte Gelbrich ook nog B hier had ze ook 4 strafpt nu door een weigering, ze behaalde in het B 46 pt voor haar manier van rijden. Het viertal van de Molenwieken maakten hun debuut in de klasse Z, bestaande uit Willemijn Laverman, Anna Smit, Marte de Jager, Gelbrich Jensma en op reserve Rianne de Groot en Sanne Smit. Bij 150 pt zouden ze een winstpunt rijden, wat toch eigenlijk wel hun doel was voor de eerste keer. Maar door een keurige proef te rijden behaalden ze 164 pt en wonnen hiermee een 1ste prijs, deze score hadden ze niet verwacht maar het is wel een mooie start voor het viertal u

en Zondag

15

mei

Nationale Molendagen

Voor de Stichting molens in Menaldumadeel zal dit in hoofdzaak op de zaterdag zijn en wel de volgende zeven poldermolens: Marsum: Monnikmolen van de voormalige Marssumer polder (1903) en spinnenkopmolen Terpzigt( 1888) Dronryp: Monnikmolens 'De Puollen' (1850),'Hatsum'(1878) en 'Kingmatille' (1870) Menaam: Monnikmolens 'Rentmeester' (1833) en 'De Kievit' (1802) u

Fryske Brass Night; bent u er (weer) bij? Zes jaar geleden gaf Brassband De Nije Bazún voor het eerst een spetterend promsconcert in de Iehal in Stiens. Dit spektakel is één van de hoogtepunten van het inmiddels dertigjarige bestaan van de vereniging. In 2005 werd het dak van de sporthal geblazen, mede door de geweldige gasten: Piter Wilkens, Gurbe Douwstra, de top 40 band Second Life en het jankfoddekoar Tuzen Triennen. Direct na dit concert stond het eigenlijk al vast: “Dit moeten we vaker doen!” En nu is het eindelijk weer zover: De Nije Bazún geeft voor de tweede keer een groots

Night of the Proms concert, met als titel: “Fryske Brass Night”. Dit spektakel vindt plaats op 2 juli 2011 in de Iehal van sportcentrum It Gryn in Stiens. Deze datum kunt u vast in uw agenda zetten. Als vereniging zijn we druk bezig om de beste Friese artiesten voor deze avond te contracteren. We zijn dan ook best trots dat we de eerste gast nu al aan u kunnen presenteren. Dit is Remon de Jong, beter bekend als MC Remon; een Friese Hiphopartiest die u vast wel kent van zijn muzikale bijdrage aan het vrijdagavondprogramma Factor Freed op Omrop Fryslân. Houdt u deze krant in de gaten, dan volgt binnenkort meer informatie u

Met zijn allen aan het paasontbijt op obs De Homeie Met veel enthousiasme gingen de kinderen van alle groepen aan de slag om een paasontbijt voor elkaar te maken. Iedereen kon een briefje trekken met daarop een naam en wat diegene lekker vind de keuze was reuze van suikerbrood, krentenbrood, croissantjes, broodjes en natuurlijk een gekookt eitje en een chocolade eitje niet te vergeten. Iedereen had er wat moois van gemaakt want het was de bedoeling om het ontbijt zo te geven zoals je het zelf zou willen ontvangen. Misschien bijna zonde om op te eten, maar daar deden de kinderen niet aan mee, want zij hebben er heerlijk van gesmuld en het was een groot succes u

Ricardo wordt 25 jaar geleden geboren in het Duitse Pforzheim. Hij groeit op in Eisingen en Stuttgart en is de jongste zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder. Zijn ouders ontmoetten elkaar op een opleiding tot goudsmid. Dat was niet de enige passie die ze deelden: vader speelde basgitaar in het bandje waar moeder zangeres was. Op zijn dertiende verhuist Ricardo naar Nederland en strijkt neer in Friesland, waar zijn moeder vandaan komt. Samen met een van zijn broers belandt hij in zijn eerste bandje. Als toetsenist; pas rond zijn zestiende begint hij met zingen. Hij gaat naar de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden en is ook naast zijn studie de laatste jaren bijna constant bezig met muziek. Aan de lopende band schrijft Ricardo nieuwe nummers en neemt ze op in zijn thuisstudio. Zo beklimt hij podia in Duitsland, Zwitserland en Spanje, in de Amsterdamse poptempel Paradiso en zelfs in Ahoy, Rotterdam. Zijn eerste single I Can’t Stay, is een heerlijk uptempo nummer. ‘Pop, maar wel met een randje rock’, benoemt Ricardo zijn muzikale stijl. ‘Ik wil in rustige liedjes mensen raken met mijn stem en toch ook de tent op z’n kop zetten met meer rockende nummers.’ Meer info is te vinden op : www.ricardomunoz.com en ricardomunoz. hyves.nl Het Relax radiocafè begint om 20.00 tot 24.00 uur . Henk Schippers: Presentatie & Techniek. Trijnie Schippers: Productie & Planning. Radio Middelsè op 105.3 ether, 96.1 kabel, en via www.radiomiddelse.nl / www.relaxradiocafe.nl. Kom eens langs in de studio en maak het allemaal mee! u

Talant fietst 11-stedentocht voor War Child Cliënten en medewerkers van Talant gaan 26 en 27 mei met een alternatieve fiets11stedentocht geld inzamelen voor War Child. Ook andere deelnemers en sponsors zijn welkom. ‘Talant fietst voor War Child’ is bedacht en wordt georganiseerd door twee medewerkers van Talant. Talant biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. De medewerkers kwamen op het idee door een oproep van Edwin Evers op radio 538 voor acties voor War Child. Deze stichting zet zich in voor een vreedzame toekomst voor oorlogskinderen. Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei fietsen onder meer cliënten en medewerkers de 11-stedenroute of een deel ervan. Deze actie sluit mooi aan bij ‘Voel je goed!’ een project van Talant om cliënten te helpen bij een gezonde leefstijl. “Omdat het voor iedereen haalbaar moet zijn is de opzet dat er in elke stad een op- en afstapplek komt, dus een soort estafette”, zeggen organisatoren Bianca Hoekstra en Ingeborg van der Veen-Hoekstra over de fietstocht. “Om locaties van Talant er ook zoveel mogelijk bij te betrekken, stoppen we onderweg bij een aantal locaties van Talant. Zij zorgen dat wij een hapje en een drankje krijgen en wij, als fietsers, halen de opbrengst op voor wat zij hebben ingezameld voor War Child.” De route start in Leeuwarden richting Sneek, voor de eerste stop bij Talantlocatie Arbeidscentrum Sneek, waar koffie en appelgebak wordt geserveerd. In Sloten biedt

restaurant ‘De Zeven Wouden’ een lunch aan voor alle deelnemers die in Sloten arriveren. Onderweg langs Sloten, Stavoren, Hindeloopen en Workum worden verschillende Talantlocaties aangedaan. Bij elke stop kunnen nieuwe deelnemers aansluiten. Bolsward is de finish van de eerste dag. Gekeken wordt of fietsers die twee dagen meegaan, in de buurt kunnen overnachten. Vrijdag 27 mei gaat de tocht verder vanaf een woonlocatie in Harlingen naar Franeker, Stiens, Dokkum, Bartlehiem en naar de finish in Leeuwarden. Een grote truckoplegger van de Chauffeurs Vereniging Friesland fungeert als bezem- en volgwagen, met EHBO-ers, een verpleegkundige en catering. “Begin maart zijn we begonnen met de voorbereidingen en de reacties zijn geweldig. Er zijn al verschillende toezeggingen en sponsors om de kosten te dekken, zodat ook echt de hele opbrengst naar War Child gaat. Als er meer mensen zijn die mee willen doen, onze deelnemers of benodigdheden willen sponsoren of nog mooie ideeën hebben, bel of mail ons dan even. Iedereen is zo verschrikkelijk enthousiast en hoe meer enthousiaste mensen hoe beter. Zo moet het lukken en kunnen we veel geld naar War Child overmaken.” u StienserOmroeper

15








  













 





 

   





    

    



   





 



   





 

 



  

 

 



 



 







 

   



  





   

 





C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Openingstijden: Ma. t/m woe. 8.00 - 20.00 uur Don. en Vrij. 8.00 - 21.00 uur Zat. 8.00 - 20.00 uur  

  



StienserOmroeper

16



Omroeper 18 2011  

Stienser Omroeper

Omroeper 18 2011  

Stienser Omroeper

Advertisement