Page 1

deze week

1111

60 jaar huwelijk... pagina 5

Overdracht... pagina 7

Gerard Wortel... pagina 14

Stienser 63e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Anna’s Patat 25 jaar in Stiens

Het is alweer vijfentwintig jaar geleden dat Anna de naar haar genoemde patattent, annex snackcorner kocht. Fraai gelegen in de nabijheid van de molen met altijd voldoende parkeerplaats. Een opvallend plekje voor het lekkere trekje. Anna weet het nog als de dag van gisteren dat ze in februari 1986 een kijkje ging nemen. “Der waard noch riden op de iisbaan.” (26 februari was de Elfstedentocht, red.) Op de vraag hoe iemand uit Sneek in Stiens

terechtkomt, antwoordt ze dat ze in een restaurant werkte en later op een tankstation. “Mar ik woe wat foar mysels.” Via een bedrijfsmakelaar werd ze geattendeerd op dit verkooppunt van snacks en na een bezoekje werd

de deal gesloten. Ze had reeds haar middenstandsdiploma en dat voor café-restaurant en catering, zodat ze direct aan de slag kon. Lees verder op pagina 6

Stiens bloeit

Voorzitter Jochum Baltjes van 'Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel' las met verbazing het artikel over invulling van krimpgebieden in Noord Friesland. (LC 02-03) De ondernemers, inwoners en 'Gemeente' zorgen er juist voor dat Stiens het aantrekkelijke centrum voor NW Friesland is en blijft. De ondernemers scoren hoge ogen, zowel op winkelaanbod, bedrijvigheid als recreatie. Stiens wordt nog aantrekkelijker, om te wonen, werken, sporten en recreëren. Daarom is zes jaar geleden door ondernemers een aanzet gegeven om het gebied Stiens-Oost ('De Steens') tot ontwikkeling te brengen. Ontwikkelingen, om een ieder te laten wonen in diverse aantrekkelijke woningcategorieën maar ook te recreëren in recreatiewoningen al dan niet zorg gerelateerd, sport- en ontspanningsvoorzieningen zoals: It Gryn, Doniastate, hippisch centrum en ontwikkeling van watersport door aansluiting op de Noordelijke Elfsteden Vaarroute. Stiens gaat de strijd met krimp dus aan door zich verder te ontwikkelen en nog aantrekkelijker te worden voor bezoekers en bewoners. 'Geloof in eigen kwaliteit' is het motto. De in het artikel genoemde migratie is dus niet van toepassing voor de ontwikkeling van Stiens en al helemaal niet als basis voor de bouw van wijk 'De Steens'. 'De Steens' wordt een prachtige uitbreiding met diverse woningtypen, veel groen en mooie waterpartijen. Een uitbreiding voor een dorp met kwaliteit, waarvoor vanuit de hele regio grote belangstelling is u

Verhuizing VoetgeRicht Stiens Verheugd deelt Richt Nicolai van pedicurepraktijk VoetgeRicht u mede dat zij per 7 maart is verhuisd van de Hege Hearewei 43 naar de Griene Leane nummer 5p in Stiens. Zoals u inmiddels waarschijnlijk al weet staat daar het nieuwe Gezondheidscentrum en daar heeft Richt een praktijkruimte tot haar beschikking. Het is een mooie ruimte geworden met alle faciliteiten.Het behandelen van de cliënten aan huis gaat ook onverminderd door. Richt is in eerste instantie van plan om op de maandag, dinsdag en de woensdag aanwezig te zijn in haar praktijk en op de donderdagen gaat zij haar cliënten aan huis bezoeken. Wat zij ook nog graag met u wil delen is dat zij haar ruimte soms gaat verhuren aan Rob Berger en Henk Praamstra van Voetzorg Friesland. Voetzorg Friesland is een orthopedische schoenmakerij gevestigd in Leeuwarden aan de Celciusweg nr 6. Veel mensen kennen Rob en Henk al omdat ze lang hebben gewerkt bij Orthopedisch schoencentrum OIM in Leeuwarden. Henk en Rob zijn een jaar geleden voor zichzelf begonnen en sinds februari is hun team uitgebreid met podotherapeut Sylvia Pieters. Ook Sylvia is geen onbekende voor velen, zij heeft ook gewerkt bij OIM in Leeuwarden en ook zij zal mogelijk in Stiens aanwezig zijn. Richt heeft nog plaats voor nieuwe cliënten, zij heeft haar aantekeningen diabetische en reumatische voet en vanaf oktober dit jaar gaat ze verder studeren voor medisch pedicure. Bel voor een afspraak op (0518) 431471/(06)23713826 u

Eerste cliënt in nieuwe praktijkruimte mevr J. Postma uit Stiens.

Te huur:

Voor al uw: • verbouw • onderhoud • renovatie • nieuwbouw • stallenbouw • utiliteitsbouw • molenbouw

Nieuwe bedrijfspanden in Stiens!

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM bijvoorbeeld 250 m2 al vanaf € 750,p.mnd excl. btw. Voor meer informatie: www.lbvvastgoed.nl of tel. 06-43201349

Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl


UitAgenda Stiens

woensdag 16 maart 14.00-16.00 u. Schilderen op doek voor kinderen Kindercentrum de Zeeparel aan de Felixwei 17a vrijdag 11 maart 14.00-20.00 u. Amnesty international in actie voor vrouwen in de Bibliotheek dinsdag 15 maart 20.00 u. Informatieavond over borstvoeding. Aanmelden (058) 2573561 of lll-stiens@lalecheleague.nl donderdag 17 maart 14.00 u. Soos in de Skalm. Dhr. Jongsma vertelt over Koren naar Canada zaterdag 19 maart 20.00 u. Cabaret 'Klûn en Knoffelhakke in De Skalm (ANBO) vrijdag 18 maart 20.00 u. Te gast in Relax radio 'Ljoubjr' aan de Wythusterwei 4 zondag 20 maart 15.00 u. Mac Beth gespeeld ddor Rederikskeamer Halbertsma en Raar Waar in De Smalle Brug maandag 21 maart 20.00 u. 'Another Year' in het Filmhuis de Skalm maandag 21 maart 14.00-17.00 u. Taxatie en inkoopdag oude boeken en ansichtkaarten in De Smalle Brug woensdag 23 maart 14.00 u. Kinderbingo in De Skalm t/m eind maart Afrikaanste kunst in schilderijen en keramiek door Corrie Schrier in Bibliotheek t/m eind maart Expositie van acryl- en wolschilderijen van Loes Bangma-Vellinga in gemeentehuis

Britsum

dinsdag 29 maart 20.00 u. Lezing door ds. Jaap Kraan over de islam in de Hoekstien

Koarnjum

donderdag 17 maart 10.00 u. Vrouwen van Nu. Koffieochtend met Wiepie Hoekstra over Wilsbeschikking in de Bining.

Hijum

zondag 20 maart 16.00 u. Tryoutconcert Band4U(th) in De Kampioen

Hallum

16 en 29 maart 20.00 u. Leerhuisavonden over bijbelse scheppingsverhaal in Fermanje. vrijdag 18 maart 19.45 u. Jaarlijkse zangavond Ferwerderadiel in de Hoekstien.

Kerkdiensten Hege Stins, Stiens zondag 20 maart 09.30 u. ds. D. Scholtens, 2e zondag 40 dagentijd 19.00 u. ds. D. Scholtens, gemeentedienst jeugd St. Vitus, Stiens zondag 20 maart 09.30 u. ds. J. Overeem, 2e zondag 40 dagentijd Gereformeerde kerk, Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 20 maart 10.00 u. Kom, kijk en Doe Mee Dienst, 2e zondag 40 dagentijd Hervormde Gemeente, Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 20 maart 09.30 u. ds. M. Hulzebos, feestelijke ingebruikname orgel, tienerdienst Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 20 maart 10.00 u. ds. J. de Gier, Dokkum R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St. Annaparochie zondag 20 maart 11.00 u. Priester student Pascal Huiting Woord- en Comm.viering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 19 maart 19.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering zondag 20 maart 09.30 u. Pastor A. Buter en de Schola Eucharistieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 20 maart 11.00 u. Pastor A. Buter en Joh.Fr.koor Eucharistieviering De Salvatorkerk, Leeuwarden zondag 20 maart 09.30 en 11.45 u. Julia Molenaar Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Leeuwarden zondag 20 maart 10.00 u. br. M. Dol Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 20 maart 09.30 u. ds. J.J. Verwey KICK 16:30 u. ds. W.B.v.d. Wal, Oosterwolde Geref.kerk (vrijgemaakt), Ferwert/Hallum zondag 20 maart 09.30 u. ds. Z.J.C. van Harten 14.00 u. dienst

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 20 maart 09.30 u. ds. M. Hulzebos Hervormde kerk, Koarnjum Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

‘Kom, Kijk en Doe Mee-dienst’ in Britsum over ‘Ontmoeten’

Marrum

Britsum - In de gereformeerde kerk De Hoekstien in Britsum vindt zondag 20 maart om 10.00 uur opnieuw een Kom, Kijk en Doe Mee-dienst plaats. Thema is: ‘Ontmoeten’.

Ferwert

Elke dag ontmoeten we talloze mensen, maar hoe zit het met onze ontmoeting met God? En kunnen we in de ander, die op onze weg komt, ook iets van God ontmoeten en ontdekken? In verschillende aspecten in de dienst zal het thema worden uitgewerkt. Onder meer zal de kerkzaal van De Hoekstien helemaal omgebouwd worden voor een alternatieve ‘preek’. KKDM-diensten zijn vieringen die door de Gereformeerde Kerk van Britsum-Cornjum-Jelsum zijn opgezet. De diensten vinden voor het derde seizoen plaats. De inbreng is altijd van de gemeenteleden zelf. Dit keer is de dienst mee voorbereid door een Gemeente Groei Groep. Na afloop is er een gezamenlijke lunch. Er is kinderopvang aanwezig u

zaterdag 19 maart 9.00-12.00 u. Rommelmarkt in Dorpshuis De Nije Tille

zaterdag 19 maart 20.00 u. Orgelconcert door Martin Mans in St. Martinustsjerke

Hegebeintum

t/m 31 maart Exposities: Oud en antiek speelgoed van José Feitsma uit Scharnegoutum en schilderijen van schildersgroep 'Het Palet' uit Hijum

Oude Bildtzijl

t/m 16 april (zaterdag + zondag 10.30-16.30 uur) Groepsexpositie Kunstkring Uytland in Aerden Plaats

Sint Annaparochie

donderdag 17 maart 20.00 u. Vrouwen van Nu. Schrijfster Jantien de Boer vertelt over haar leven in en met de Leeuwarder Courant. zaterdag 19 maart 20.00 u. Toneelvereniging Excelsior speelt haar jaarlijkse uitvoering in MFC Ons Huis.

Sint Jacobiparochie

zaterdag 27 maart 15.30 u.  oncert Royal Brass Splendour, Prins Claus C Conservatorium in de Groate Kerk

Burdaard

zaterdag 19 maart 14.30 en 20.30 u. Blijspel 'Dokterke boartsje' in MFC gebouw 'Pro Rege' StienserOmroeper

2

Jan blijft zichzelf Dit is Jan. Hij heeft genoten van zijn klaverjasmiddag. Dat kan, omdat zijn chronisch zieke vrouw naar de dagopvang is. Ook dat is Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Macbeth in Stiens

In Café Restaurant ‘de Smalle Brug’, Smelbrêge 22, Stiens op zondag 20 maart 2011 om 15.00 uur. Info en Reserveren: pietie1955@hotmail.com of 06-14985296 Op zondag 20 maart speelt er een uitzonderlijke voorstelling in Stiens. Het stuk MacBeth wordt dan gespeeld door twee verenigingen. Natuurlijk Rederikerskeamer Halbertsma Stiens , maar ook Raar Waar uit Leeuwarden is dan te zien. De voorstelling MacBeth komt voort uit een unieke samenwerking tussen Frats/Keunstwurk en Tryater. Twee jonge theatermakers kregen een coach en werkte korte tijd aan een deel van het toneelstuk Macbeth. Op deze manier ziet het publiek twee verschillende opvattingen over hetzelfde stuk en ontstaat er toegankelijk en gevarieerd beeld bij een klassiek toneelstuk. MacBeth bestaat uit 5 bedrijven, bedrijf 1 en 5 worden gespeeld door Halbertsma, bedrijf 2 en 3 worden uitgevoerd door Raar Waar uit Leeuwarden. Hans Brans dramaturg in dienst van Frats/Keunstwurk geeft een korte inleiding op het stuk en is verteller in het vierde bedrijf. Een buitenkansje om met de geschiedenis en het prachtige stuk van Shakespeare in aanraking te komen u

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Stiens Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363 Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 21maart 2011. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email:stienseromroeper@planet.nl. Internet:www.stienseromroeper.nl. Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: e 0,28 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

omropperkes

#0.70

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097. Bruidsfotografie www.onnevanoevering.nl

1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

Meubelstoffeerderij “Op en Nij’. Voor het vakkundig stofferen van uw fauteuil, bank of stoel. Ook voor boot en caravankussens Minnertsga 0518-471964

#

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Te koop 6 Thonetstoelen (3 met leuning) 100,- euro Tel. 058-2575047 na 18.00 uur. Welke kunstenaar wil zijn kunst eens aan andere mensen laten zien? Dit kan bij de Wynbrekker in Jelsum. Voor info bel 058-2571894 Nieuwe stof op uw caravankussens? Bel: 0582572189

Te koop gevraagd model treinen met toebehoren oud of defect geen bezwaar 058-2542489 Haagconiferen vanaf kwekerij. Thuja Brabant sterk in klei gekweekt daardoor geschikt voor ons klei en kustgebied. Ook Haagbuxus en Buxusbollen. ‘t Bosch 5a St. Anna. Open vr+za of andere dagen na 16.00 uur Tel. 0518-400825 0f 0652293756

Vanaf donderdag 14 april gaat STIENS er gezonder en goedkoper uitzien. Dan gaan wij open met spectaculaire acties. Nog even wachten, maar over een paar weken is het zover. Het gezonde en betaalbare genot komt er aan. E d w i n ’s G e z o n d e E e t w i n ke l

Yamaha Aerox 950 euro Finkum. Goed onderhouden bellen na 17.00 uur. Tevens Schouw ± 4,5m 450 euro. 06-21868349 Hallo, ik wil iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en bezoekjes tijdens mijn verblijf in ziekenhuis en bij mijn thuis komst. Annie Meerstra-De Vries

van Harenstraat 37 St. Annaparochie

MAARTMOANNE Lekkers fan de Bakker = TAARTMOANNE Dizze aksje is jildich fan 14 o/m 26 maart 2011

Vikornbôle fan 1.40

foar 1.05

Boereappeltaart fan 5.95 foar 4.75 Croissants

3+1 fergees

Oranjelatten 2e foar de heale priis

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

week

11

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeningstijden

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Afspraak met leden college van B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-Adviesraad

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

Meldingen klein Leed

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Riolering

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

openbare verlichting

(Meldingen storing en schade, 7 dagen per week bereikbaar) 0800 – 3960800 (Ziut)

politie Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

Alg.klachten (vuil)containers

0900-2100215 (Omrin algemeen)

Bedrijfsservice 058 -2100217

Dierenambulance telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

Aanpassing bushaltes In het kader van het Provinciaal 01 Halteplan worden dit jaar een aantal bushaltes beter toegankelijk gemaakt voor minder validen. Het betreft de 2 haltes aan de Griene 05 Leane t.h.v. het Gezondheidscentrum in Stiens en de 2 haltes aan het Stedpaed in Britsum. Nadere infor09 matie treft u aan op onze website

.

Afronding aanleg Sportontmoetingsplaats Leeuwarderadeel Aanleg 1e fase In 2009 heeft Grontmij Nederland BV de 1e fase van de sportontmoetingsplaats aan de Griene Leane in Stiens aangelegd, tussen de volkstuinen en de brug aan de Brêgeleane. Dat betrof een basketbalveld, een beachvolleybalveld en een pannaveld. Daarnaast vond een upgrading plaats van het bestaande trapveldje en werd drainage aangelegd. Verplaatsing skatebaan/komst ‘meetingpoint’. In het projectplan voor de sportontmoetingsplaats zijn ook verplaatsing van de skatebaan van de Truerderdyk opgenomen en plaatsing van een prieeltje (‘meetingpoint’). Hiervoor moest eerst een planologische procedure en bouwvergunningsprocedure worden doorlopen. De gemeente heeft daarnaast een geluidsmeting laten doen. En een voorwaarde was garantie van externe financiering. Nu is het zover dat ook deze twee voorzieningen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd waarmee het project dan is afgerond. Resultaat: een prachtige multifunctionele accommodatie, waar bewegen centraal staat maar die ook een sociale functie heeft. Sporten én ontmoeten. De accommodatie is in eerste instantie opgezet voor de doelgroep 12-18 jaar, maar de jongere en oudere categorie is uiteraard ook van harte welkom. Verdere aankleding Omwille van verkeersveiligheid heeft de gemeentelijke Verkeerscommissie de aanbeveling gedaan om bij de voetbalveldjes aan de wegzijde hagen te creëren. In dat kader worden veldesdoorns geplant als afscheiding. Uiteraard zullen de nodige bankjes en afvalbakken worden geplaatst. Reglement Bij twee entrees van de accommodatie zijn borden worden geplaatst met een reglement voor gebruikers. Dit is door het college van B&W vastgesteld na overleg met de politie. De regels zijn bedoeld als handvat om overlast voor de buurt te voorkomen of die juist aan te pakken. Een buurgemeente heeft hier goede ervaringen mee. Financiering Het hele project is gefinancierd via: - GO-4 Sport - Stichting Je Maintiendrai-Friesland - Gemeente Leeuwarderadeel - Provincie: ILG (inrichting Landelijk Gebied) en ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

.

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"

Ontvangen aanvragen:

Algemene wet bestuursrecht 02

04

03

Omgevingsvergunningen • Omgevingsvergunning 2011-0012 voor het plaatsen van een kap 08 07 op06de garage, plaatselijk bekend Wallinga’s-trije 2, 9054 KX te Hijum. Verzenddatum 02-03-2011. • Omgevingsvergunning 2011-0013 10 voor het plaatsen van een kas, plaatselijk bekend Nije Poarte 31, 9051 MA te Stiens. Verzenddatum 03-03-2011. • Omgevingsvergunning 20110014 voor het oprichten van een bedrijfsloods met 2 units en het aanleggen van een uitrit, plaatselijk bekend Seestjer 12 en 14, 9051 VD te Stiens. Verzenddatum 08-03-2011. Evenementenvergunning Fair ‘Groei en bloei in alle staten’ op za. 16 april 2011 van 10.00 – 17.00 uur op Dekema State, Martenastate en Doniastate. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is postbus 24, 9050 AA te Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis te Stiens, tel. 058-2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van het bezwaar, de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden

.

Spreekuren gemeenteraadsfracties Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente? De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren worden gehouden op dinsdag 15 maart 2011. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: • PvdA (19.30 - 20.00 uur) • Gemeentebelangen (19.00 - 19.30 uur) • FNP (19.00 - 19.30 oere) • CDA (19.00 - 19.30 uur) • VVD (19.30 - 20.00 uur)

.

U bent van harte welkom!

• Omgevingsvergunning 20110019 voor het plaatsen van een serre, plaatselijk bekend Wylde Seringhôf 4, 9051 SK te Stiens. Ontvangstdatum 01-03-2011. • Omgevingsvergunning 2011-0020 voor het slopen van asbesthoudende dakplaten, plaatselijk bekend It Noarderfjild 26, 9051 BM te Stiens. Ontvangstdatum 04-03-2011. • Omgevingsvergunning 20110021 voor het verwijderen van asbesthoudende materialen en het slopen van de opstallen, plaatselijk bekend Bûterhoek 10 en 14, 9051 BW te Stiens. Ontvangstdatum 07-03-2011. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Inspraak Structuurvisie Wonen Leeuwarderadeel 2010-2015 Burgemeester en wethouders maken involgende het bepaalde in artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat met ingang van 21 maart 2011 gedurende 6 weken (tot en met 2 april 2011) in het gemeentehuis (bij de receptie) Ljipstrjitte 1 te Stiens, tijdens openingstijden ter inzage ligt de ontwerpstructuurvisie wonen Woonvisie Leeuwarderadeel 2010-2015. In de woonvisie staan beleidskeuzes voor het wonen in de gemeente, concreet voor de komende vijf jaar (2010-2015) en met een doorkijk naar 2020. De woonvisie gaat in op meer dan woningen alleen: er wordt breed gekeken naar het thema wonen, welzij en zorg, leefbaarheid in de dorpen, betaalbaarheid van het wonen, duurzaamheid, samenwerkingskansen en sturingsmogelijkheden. Gedurende bovenstaande termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen tegen de ontwerpstructuurvisie wonen bij de raad van de gemeente Leeuwarderadeel, Postbus 24, 9050 AA Stiens. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van de woonvisie de zienswijze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de beleidsadviseur Volkshuisvesting na telefonische afspraak via telefoonnummer 058 – 257 66 62. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt

.

Wurklist riedsgearkomste fan tongersdei 17 maart 2011 De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Fragehealoere riedsleden 5a. Fêststellen ferslach fan de gearkomste fan 3 febrewaris 2011 5b. Fêststellen ferslach fan de gearkomste fan 17 febrewaris 2011 Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken algemien 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan B&W oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht 8. Meidielings fan it kolleezje fan B&W oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 9. Projektbeslút oangeande it oprjochtsjen fan in nij te bouwen lisboksstal Brédyk 2 te Stiens 10. Miljeuprogramma 2011 11. Untwerpferklearring fan gjin betinkingen yn it plan Hijum-West 12. Prinsipefersyk bedriuwsferpleatsing agrarysk bedriuw famylje Hettinga te Koarnjum 13. Kontrôleprotokol 2010 14. Mienskiplike oanbesteging fan akkountanttsjinsten 15. De Marrekrite: Taken en Bijdragestruktuer & Lânrekreaasjeskip 16. Dielname oan de Fryske VVVstruktuer Beslútfoarmjend ûnderdiel 17.Foarûntwerp bestimmingsplan Stiens Sluting Toelichting: U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de raadsagenda staan onder het opiniërende en besluitvormende gedeelte. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de raadsgriffier. De raadsgriffier, mevrouw Jagritta Olthof, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 op dinsdag, woensdag en donderdag en per e-mail via j.olthof@leeuwarderadeel.nl U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks, mits uitgezonden, via radio Middelsé volgen (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel. nl onder het kopje Raadsinformatie / Raadsvergaderingen 2011 en liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

.

Sociaal-culturele agenda Leeuwarderadeel 17-mrt 10.00 NBvP, Vrouwen van Nu afd. Jelsum-Koarnjum-Britsum. Koffieochtend; Wiepie Hoekstra vertelt over het hoe en waarom van een Wilsbeschikking. Bining, Koarnjum 17-mrt 14.00 Soos. Dhr. Jongsma vertelt over 'Koren naar Canada' Skalm, Stiens 19-mrt 20.00 Anbo Toneelavond Skalm, Stiens 21-mrt 20.00 Filmhuis “Another Year” Skalm, Stiens 26 mrt 20.00 Gerard Wortel met liedjesprogramma ‘Wortel slaat door’ en zijn “multicultimechapercusdrumklavier” De Skalm Stiens

.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden: Heren horloge (Alde Leie-Froubuurt)

Verloren: 02 01 Gouden oorbel met steentjes

05

06

. 03

04

07

08


Diamanten huwelijk voor Feike en Fem Akkerhof Feike en Femmigje (Fem) Akkerhof – van Dijk uit Stiens vierden op dinsdag 8 maart jl. hun 60 jarig huwelijk. Een goede reden voor burgemeester Joop Boertjens om het echtpaar een bezoek te brengen en hen hiermee te feliciteren. Feike en Fem ontmoeten elkaar in 1947 tijdens een jeugdsamenkomst in Sneek. Na vier jaar verkering te hebben gehad besloten ze om in het huwelijksbootje te stappen. Feike Akkerhof was vroeger zelfstandig ondernemer

aan de Brédyk in Koarnjum. Zo had het echtpaar een garagebedrijf, reed men taxi en hadden ze een rijschool. Fem deed niet alleen de huishouding maar was ook regelmatig te zien al taxichauffeuse. Het hebben van een

auto was in die tijd (1951) al heel bijzonder. Toen het echtpaar trouwde zei een vriendin: “Die Fem troud mei in man mei in auto!”. Feike en Fem kregen 6 kinderen, 5 dochters en 1 zoon. Daar bleef

het niet bij want inmiddels zijn ze de trotse pake en beppe (oerpake en beppe) van 15 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. De dag werd feestelijk afgesloten met een receptie in de Skalm in Stiens u

Foto Gemeente Leeuwarderadeel, Tea Geertsma

Another Year in Filmhuis Stiens Met `Another Year´ krijgt u bij Filmhuis Stiens op maandag 21 maart a.s. weer de mogelijkheid een film van een prijswinnende regisseur te zien. Gouden Palm winnaar Mike Leigh regisseerde ´Another Year´. In de film combineert hij een grappig en tegelijk ontroerend beeld van het contrast tussen een gelukkig getrouwd stel en de minder gelukkige mensen in hun nabijheid. De film begint om 20.00 uur in cultureel centrum `De Skalm`. Gerri en Tom zijn al ruim veertig jaar getrouwd en nog steeds gelukkig. De minder florissante toestand van de mensen in hun nabijheid weten ze moeiteloos te trotseren. Iedere bekende met problemen van welke aard dan ook blijft welkom bij hen. Zoals Gerri´s collega Mary die hopeloos op zoek is naar een man. Of Toms vriend Ken die de realiteit tegemoet treedt met veel drank. En natuurlijk Ronnie, de broer van Tom, die op de begrafenis van zijn vrouw zijn rebelse zoon na vele jaren weer ziet. Blijven Tom en Gerri onwrikbare steunpilaren voor alle problemen van hun vrienden of vertoont ook hun stabiliteit enkele scheurtjes? Bij de personages van regisseur Mike Leigh in ´Another Year´ ervaar je de nodige diepgang. En de combinatie van humor en tragiek maakt de film ontroerend. Deze ontroering is vooral voelbaar in de alledaagse dingen die zich voordoen in de film. En met bekende namen als Jim Broadbent en Lesley Manville staat de cast garant voor goed acteerwerk. Met verder o.a. Oliver Maltman en David Bradley. Bent u benieuwd naar een voorproefje? Kijk op www.regiostiens.nl/filmhuis. Genre: Drama. Kijkwijzer: 12 jr e.o. Lengte: 129 min u

Help

mee kinderen enthousiast te maken voor de natuur

Staatsbosbeheer zoekt educatievrijwilligers!

Vorig jaar zomer zijn Kinderboerderij Doniastate uit Stiens en Staatsbosbeheer een educatieproject gestart, waarbij kinderen enthousiast gemaakt worden voor de natuur en het cultuurhistorische landschap om hen heen. Op een inspirerende manier wordt de ontstaansgeschiedenis van Noord Fryslân verteld, afgewisseld met activiteiten en wordt er een uitstapje naar het vogelreservaat De Wiide Mar gemaakt. Ook dit jaar willen wij weer groepen kinderen ontvangen, waarbij je kunt denken aan kinderen van de basisschool en de jeugdvogelwacht, en daar hebben wij jouw hulp bij nodig. Lijkt het je leuk om ons vrijwilligersteam te versterken, meld je dan aan. Wie zoeken wij? Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die gedurende meerdere ochtenden / middagen per jaar (voornamelijk zomerperiode) een groep kinderen wil begeleiden. Iedereen v.a. 18 jaar is welkom. Wij vragen vrolijkheid, inzet, creativiteit, affiniteit met de natuur en kinderen en natuurlijk een ochtend of middag vrije tijd. Uiteraard gaat inplannen altijd in goed overleg en wordt je alleen ingedeeld wanneer jou dat uitkomt. Het hebben van enige kennis over de vogels die in het reservaat voorkomen en cultuurhistorie heeft de voorkeur, maar is niet beslist noodzakelijk. Wij kunnen je zo nodig een workshop aanbieden, waarbij je de benodigde kennis kunt opdoen. Daarnaast is er het vrijwilligersteam om je verder in te werken. Wat bieden wij jou? Als je vrijwilliger wordt bij Staatsbosbeheer, krijg je een kleine onkostenvergoeding, ons tijdschrift Onverwacht Nederland elk kwartaal in de brievenbus en een kledingpakket. Zinvol buiten in de natuur aan het werk zijn, in teamverband werken en kinderen een onvergetelijke dag bezorgen, hoort daar natuurlijk ook bij. Heb je interesse of wil je eerst nog iets vragen? Neem dan contact op met Karin Blanksma van Staatsbosbeheer, mobiel 06-10886879 of mail k.blanksma@staatsbosbeheer.nl Je hebt tot en met 20 maart 2011 de tijd om te reageren u

dierenartsenpraktijk

Tusken Waed

en Ie

Voorjaarsactie voor sterilisatie en castratie katten Het voorjaar komt er aan. Nu de dagen lengen gaan de katers weer op zoek naar krolse poezen en voor u het weet zijn er weer heel wat kittens geboren. Het is vaak erg lastig om voor al deze kittens een goed plekje te vinden. Het is dus verstandig om dit te voorkomen. Poezen worden in het voorjaar regelmatig krols. Tijdens de krolsheid is de poes vruchtbaar en dat wil ze graag aan de katers in de buurt laten horen. Soms miauwen ze aan één stuk door. Als uw poes buiten komt is de kans dat ze drachtig wordt erg groot. Als u geen nestje wilt bij uw poes kunt u haar laten steriliseren. Bij een sterilisatie worden de eierstokken en een deel van de baarmoeder verwijderd. Steriliseren kan vanaf 7 maanden leeftijd. Na de sterilisatie zal de poes niet meer krols worden. Indien u geen nestje wilt van uw kater is het verstandig om hem te laten castreren. Bij deze ingreep worden de teelballen van uw kater verwijderd. Een kater kan gecastreerd worden vanaf 6 maanden leeftijd. Door uw kater op die leeftijd te laten castreren wordt de kans dat hij zal gaan sproeien erg klein. Ook gaat hij niet meer op zoek naar krolse poezen en zal dus minder gaan rondzwerven. In de maanden maart en april hebben wij een voorjaarsactie voor de sterilisatie en castratie van katten u

Orgelconcert Martin Mans in Ferwert Op zaterdag 19 maart a.s. om 20.00 uur zal door de organist Martin Mans een concert worden gegeven op het drie-klaviers AdemaVerschueren orgel in de Sint Martinustsjerke te Ferwert.

Martin Mans is in deze omgeving al lang geen onbekende meer en gezien het aantal bezoekers wat hij met zijn orgelbespelingen trekt kun je concluderen dat de muziek die hij speelt op veel mensen een grote aantrekkingskracht heeft. Ook deze keer heeft Martin Mans een erg gevarieerd programma samengesteld van improvisaties en variaties over bekende geestelijke liederen, populaire klassiekers van o.a. Schubert, Strauss en anderen zoals John Miles en filmmuziek uit de Pirates of the Caribean, etc. Tevens improvisaties op verzoek u StienserOmroeper

5


Vervolg voorpagina Anna's Patat “En no al wer fiifentweintich jier. Wêr bliuwt de tiid?”, aldus een altijd goedgemutste Anna. Er is in Stiens wel het een en ander veranderd, want dat het zwembad verdween heeft ze wel gemerkt. “Ja, foarhinne kamen hjir gauris minsken dy’t de bern út it swimbad hellen en dan ek even gau wat patat of sa meinamen”, aldus Anna. “Dat mis ik wol.”Maar er komen ook weer andere klanten voor terug. “Ja, dy jonges fan eartiids, op ‘e brommer en sa, dy kommen no mei de bernewein del foar wat patat. Dat is wol moai.” Anna heeft een vaste kern van klanten en van de meeste weet ze precies wat ze moeten hebben. “Lêsten kaam hjir in frou en dy sei: ‘Myn man hellet it altyd, dat ik wit net wat wy altyd krije’.” Anna wist niet wie haar man was, maar na de auto aangewezen te hebben wist ze precies wat ze mee moest geven. Verhalen heeft Anna genoeg. Leuke en minder leuke, maar vandaag kiezen we voor de eerste. Van jeugd die wegduikt achter de haagjes voor de politie of kinderen die de kleren onder de auto van Anna’s auto legden en dan stiekem het zwembad in doken. Maar ook van mensen die de patat zo meenemen (Nee, hoeft niet in een tasje) en dan later terugkomen, want ze hebben het bij de auto laten vallen. Maar dat had Anna al begrepen aan de krachttermen die

van buiten kwamen. “Minsken binne hjir ek net sa fan de nije snacks. Even útprebearje en dan komme se dochs wer werom op it âlde.” Patat, frikadellen en kroketten, daar komen de meeste mensen voor en daar is niets mis mee. Anna bakt het met liefde. Op 15 maart is het dus 25 jaar Anna’s Patat. Ter gelegenheid daarvan gaat ze in de week erna trakteren. Op woensdagmiddag is er voor de basisschooljeugd een ouderwets ‘pûdsje patat mei mayonêze’ te koop tegen gereduceerde prijs en in het weekend zijn er aanbiedingen voor alle andere klanten. Let daarvoor op de advertentie die volgende week in de Stienser Omroeper komt. Anna denkt nog wel eens met weemoed terug aan de tijd dat haar moeder in het weekend bij haar in de tent zat te genieten van de mensen, de verhalen en de belevenissen. Dat hield zeven jaar geleden op toen haar vader niet meer kon autorijden en haar dus niet meer om een uur of zes op kon halen. Vijf jaar geleden is hij overleden. Moeder leeft nog (82) en is nog altijd belangstellend naar de gang van zaken. Anna hoopt nog wel even door te gaan met het verkopen van patat en andere snacks. “Ja, ik fyn it noch altyd gesellich. Lekker draaie mei de patat, mei de minsken prate en sa no en dan wat nijs hearre. Nee, ik hâld noch lang net op.” u

Op vakantie in Zuid-Thailand Volg Erikjan Koopmans en Femke Jaarsma (Stiens) op hun reis rond de wereld. Route: Californië & Hawaii, Fiji, Nieuw-Zeeland, Australië en ZuidoostAzië. "Na ons fietsavontuur, toeren op Penang en onze Zweedse get-together op Langkawi, zijn we toe aan een paar dagen relaxen. Zoveel indrukken kan een mens moe maken. Daarbij, de blaren op de bipsjes zijn nog maar net genezen... Yep, it's time for some serious hammock hanging time. En waar kun je beter in een hangmatje hangen dan op één van de honderden eilandjes die Thailand rijk is? Na een spelletje ezeltje-prik belanden we op Koh Lanta Yai, gelegen voor de Andaman kust. De gemiddelde leeftijd van de meeste toeristen verraadt al snel dat dit geen party-eiland is. Geen full moon party dus hier. Net wat we nodig hebben. Ondanks dat Koh Lanta niet zo populair is als het nabijgelegen Ko Phi Phi, trekt het genoeg volk. Zoals gezegd senioren maar ook veel families met jonge kinderen. Het eiland is zeker niet onontdekt, hoewel de strandjes het tegenovergestelde zijn van een zomerse dag in Makkum. Alleen maar lui zijn verveelt snel dus hoppa, op de scooter een rondje eiland. Heel dapper pakken we een dirt road die ons diep het bos in brengt. Even later lopen we op onze slippertjes de jungle in. Hier wacht het donkere grottenstelsel van Tiger Cave op ons..." Lees het complete verhaal op www.femkejaarsma.nl, bekijk de foto's op www.erikjankoopmans.nl en volg Erikjan en Femke via de Stienser Omroeper u Foto: Hangmat hangen op Koh Lanta

Verbouw Rabobankkantoor Stiens bijna klaar De verbouwwerkzaamheden van het Rabobankkantoor in Stiens zijn bijna afgerond. Op dit moment worden de puntjes op de i gezet en aan het eind van de maand vindt de inrichting van het pand plaats. Uiteindelijk staat er dan een nieuw modern kantoor dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Vanaf 31 maart is het kantoor weer volledig operationeel. Hoewel het nieuwe kantoor kleiner is dan het huidige pand, blijft het voor de Rabobank een belangrijk vestigingspunt voor Stiens en de omgeving. Het nieuwe kantoor is uitgerust met faciliteiten die nu ook aanwezig zijn: zoals een geldautomaat, een sealbagautomaat en internetmogelijkheden. Verder zullen in het nieuwe pand twee gecertificeerde Rabobankmedewerkers werkzaam zijn. Klanten kunnen zon-

der afspraak bij hen terecht met alle vragen op het gebied van betalen, sparen, consumptieve kredieten, schade- en (levens)verzekeringen. Voor de complexere zaken, zoals beleggingen en hypotheken maken zij afspraken met gespecialiseerde adviseurs. Deze adviseurs werken vanuit centrale Rabobankvestigingen. Klanten uit Stiens en omgeving kunnen hiervoor terecht bij de centrale teams in St. Annaparochie of Leeuwarden. Maar uiteraard komt de adviseur ook graag bij de klanten thuis u

Annulering Voorlichtingsmiddag “Vergeetachtigheid en dementie”. Deze geplande middag in de Skalm op 15 maart zal NIET doorgaan. Informatie: bij Ingrid Postma via telefoonnummer: 058- 2655582 of rechtstreeks in de Skalm Stiens u

Gemeentedienst Op zondag 20 maart is er een gemeentedienst in de Hege Stins om 19:00 uur. Deze dienst wordt voorbereid door de kinderen van de basiscatechese groep 7. Het thema is "Op weg naar....? met God! Voorganger in deze dienst is ds. D. Scholtens. Kom allemaal want het beloofd voor jong en oud een erg leuke dienst te worden! u

Taxatie en inkoopdag van oude boeken en ansichtkaarten in de Smalle Brug in Stiens Maandag 21 maart van 14.00 tot ca. 17.00 opent Cafe restaurant De Smalle Brug, Smelbrege 22 in Stiens weer haar deuren voor antiquaar / taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij is deze dag bereidt uw oude (antieke) boeken, handschriften en of oude bijbels te taxeren of wel in te kopen. Oude ansichtkaarten zijn ook welkom. De heer De Jong uit Oudemirdum zal hem terzijde staan met het taxeren van kaarten, oude foto’s, albums, etc. Terecht mag De Jong op dit gebied een expert worden genoemd. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, (staten)bijbels, theologie en topografie. Er zullen ook een paar voorbeelden te zien zijn van antieke boeken. Voor eventueel restauratie kan een afspraak gemaakt worden. De taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op. Desgewenst kunnen bezoekers hun oude boeken ter plaatse verkopen. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt. Regelmatig

taxeert Molendijk op uitnodiging in musea, bibliotheken, kerken en op monumentendagen. De belangstelling is overwegend groot op dergelijke dagen. Inmiddels heeft Arie Molendijk bijna 1000 taxatiedagen op zijn naam staan. Vorig jaar kon Arie Molendijk niet aanwezig zijn door ziekte en stond De Jong er alleen voor. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en de koffie staat klaar.

Plaats: STIENS, Cafe restaurant De Smalle Brug, Smelbrege 22. Tel. 058 2571263. Datum en tijd: Maandag 21 maart van 14.00 tot ca. 17.00 uur. Inlichtingen: Antiquariaat A.C. Molendijk te Rotterdam info@ molendijkboeken.nl tel. 010 4667164 of 06-51950097 (niet voor taxaties) u

Jantien de Boer vertelt Vrouwen van Nu, afd. Het Bildt houdt op 17 maart haar afdelingsavond in Ons Huis te St. Anna. Aanvang 20.00 uur. Deze avond verwelkomen wij Jantien de Boer. Bij ons vooral bekend als succesvol schrijfster van columns in de zaterdageditie van de Leeuwarder Courant. Deze columns zijn in 2007 gebundeld in haar boek met als titel Dwars. Zij vertelt graag over haar leven in en met de krant. Onze leden zijn van harte welkom u StienserOmroeper

6


Vrijdag 18 Maart te gast in Relax Radiocafé: LJOUBJR

Overdracht Sint Vitustoren op vrijdag 4 maart 2011

Het duo Ljoubjr bestond nog maar drie weken en zij stonden al te spelen in een museum. Dit was het Fries museum, bij de opening van de tentoonstelling ‘Personalities’. De tentoonstelling is al lang voorbij, maar Ljoubjr klinkt nog steeds. Hedser Jan Tijtsma is de zanger en speelt bovendien gitaar. De gitarist met het lange haar en de fraaie melodieën is Eelke Wiegersma. Beide muzikanten kennen elkaar van de metalband Lethargy. Hedser en Eelke waren op zoek naar muziek die niet om een geluidsbarrière zoekt. De muziek Tijtsma en Wiegersma bewaarden de rustige, akoestische nummers voor Ljoubjr, waarbij de naam een verwijzing is naar de woonplaatsen van toen, met de uitspraak hiervan in het Fries, Ljouwert en Britsum. Tijtsma is een liefhebber van singer/songwriter Luka Bloom en Wiegersma luistert graag naar gitarist Gary Moore. Wat van deze beide invloeden in Ljoubjr één maakt, is een bijzonder gevoel voor sfeer en opbouw. In de muziek van Ljoubjr klinkt nog steeds het metalen gevoel voor melancholie en dramatiek op de achtergrond. De melodieuze miniaturen en gevoelige snaarklanken waar Wiegersma voor zorgt, geven de muziek van Ljoubjr een aan folk verwante klank. Het podium Tijtsma heeft zich als zanger en persoonlijkheid verder ontwikkeld op vele podia. Wiegersma strooit met gemak zijn melodieën de wereld in. Ljoubjr ging overal naar toe om het gitaarhout te laten klinken. In de zomer van 2007 nam Ljoubjr het voortouw in de ‘Tsjerketour’. De tournee bestond uit optredens in sfeervolle oude Friese kerken, samen met de band Novelle en dichters Eeltsje Hettinga en Arjan Hut. Ljoubjr behaalde met het lied 'Skreau' in de finale van het songfestival Liet! 2008, de tweede plaats en ze kregen de Steven Sterkprijs uitgereikt voor beste nieuwe songtekst. Tijtsma en Wiegersma werken ondertussen verder aan nummers voor een nieuwe cd die in de loop van 2010 uit gekomen is Meer info is te vinden op : www. ljoubjr.tk/www.myspace.com/ ljoubjr u

Wethouder Agda Wachter heeft juist de sleutel aan voorzitter Gerrit Van der Meulen van SML overhandigd Op 19 december 2007 vroeg gemeente Leeuwarderadeel in het kader van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2007 een subsidie aan voor de restauratie van de Sint-Vitustoren van de Nederlands Hervormde Kerk aan de Piter Jellessingel 1 te Stiens. Een half jaar later, op 30 juni 2008 verleende de RACM, tegenwoordig de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de gemeente een subsidie € 167.790,00. Dit was 70% van de begrote kosten, die bijna twee-ënhalve ton bedroegen. Op 25 juni 2008, had de provincie Fryslân al op grond van de eigen

subsidieverordening een subsidie verleend van € 33.019,00. Eind 2008 demonstreert de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel haar bestaansrecht. Enerzijds was het de betrokkenheid om het restauratietraject namens de gemeente te begeleiden, en anderzijds startte zij met het verwerven van geld door middel van publiekacties en fondsen. Uiteindelijk wist de stichting nog eens € 40.000,voor de restauratie van de Sint Vitustoren te verkrijgen. Zoals bekend, werd eind mei 2010 de voltooiing van de restauratie feestelijk gevierd. Al eerder heeft de stichting de kerktorens van de kerken in Feinsum, Hijum en

Jelsum van de gemeente in eigendom overgenomen. De laatste gemeentelijke kerktoren is op vrijdag 4 maart, tussen de zesde en zevende klokslag van twaalf uur officieel in eigendom overgedragen aan de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel. Wethouder Agda Wachter, namens de gemeente Leeuwarderadeel overhandigde de oude, oorspronkelijke sleutel van de toegangsdeur in de toren, aan voorzitter Gerrit van der Meulen van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel. Om aan te geven dat de toren officieel eigendom is van de Stichting Monumentenzorg

Leeuwarderadeel, mocht wethouder Wachter het merkteken met hulp van koster Buisman op de muur bevestigen. Na de officiële handelingen werden de vele genodigden van onder andere gemeente, kerk en belangenverenigingen in de ruimte onderin de toren door de prille eigenaar ontvangen. Hier werd men onthaald op een drankje en een hapje. Bij die gelegenheid ontving wethouder Wachter als dank voor haar bestuurlijke begeleiding, uit handen van voorzitter Van der Meulen een fraai verpakte pot lindehoning, met de verwijzing naar de bomenkrans van lindebomen om de kerk u

Juf Leicht heeft afscheid genomen Juf Leicht heeft 17 februari afscheid genomen als juf van CBS de Sprankel. De kinderen werden 's morgens na het zingen van een prachtig lied voor de juf getrakteerd. Juf Leicht had voor de leerlingen een verhalenverteller uitgenodigd, die in 4 rondes aan alle leerlingen een prachtig verhaal heeft verteld. Alle collega's en kinderen van de Sprankel zullen haar enorm missen. Wij wensen juf Leicht en haar man een goed pensioen en veel plezier met al haar vrije tijd u

Islamavond in de Hoekstien te Britsum Dinsdag 29 maart om 20.00 u. ’s avonds zal ds. Jaap Kraan een lezing geven over de islam. Hij is islamkenner en heeft een aantal jaren gewoond en gewerkt in Pakistan. Er is de laatste jaren veel te doen over moslims. Toch weten wij eigenlijk weinig over wat zij nou geloven en hoe zij leven. Wij weten eigenlijk ook weinig over de verschillende groepen islamieten. Voor de pauze zal ds. Kraan spreken, daarna kunnen wij met hem in gesprek gaan. De Herv. en Geref. kerken van Britsum, Koarnjum en Jelsum willen graag iets meer over de islam weten. Wij nodigen u als onze dorpsgenoten daarbij van harte uit. U bent van harte welkom vanaf 19.45 u. in de Hoekstien, Stêdpaed 23 te Britsum u

Kinderbingo middag in de Skalm Op woensdag 23 maart organiseert het jeugd- en jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelsee een kinderbingo voor de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Hier zijn natuurlijk leuke prijzen te winnen. Er worden vijf rondes gespeeld, elke ronde zijn er twee prijzen te winnen. Schrijf je in via j.adema@welzijnmiddelsee.nl, want bij minder dan tien deelnemers gaat de bingo niet door. Het begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Voor deelnamekosten kijk op de website: www.welzijnmiddelsee.nl Mocht u verder nog vragen hebben over de kinderbingo middag dan kunt u contact opnemen met Johan Adema, jeugd- en jongerenwerker. Tel: 058-2575220 u

StienserOmroeper

7


Ferstoarn ús bêste buorman

IJpe van der Schaaf Wy winskje de famylje sterkte ta.

Voor Openingstijden & Tarieven bezoek ook onze site www.bodymovestiens.nl

Slanker met

Buertferiening Pyter Jurjens

‘Better Belly!

Stiens, 7 maart 2011

1-2 Kledingmaten minder in 4 weken! Snel en gegarandeerd resultaat Strakke buik door de infrarood slimmingbelt

www.franswolf.nl (06) 14403788

Voor meer informatie kijk op www.bodymovestiens.nl Nieuw gegarandeerd afslanken met de Better Belly®

Ooit van jezelf gehoord? Tineke Kramer Aysmastins 2 9051 HJ Stiens 06-23466626 info@praktijk-10.nl www.praktijk-10.nl

Body Move Stiens • It Noarderfjild 33 • 9051 BM Stiens • T 058-2572026

“kinder”coaching, healing, intuïtieve groei en bewustwording

Grote woningen

Goedkope woningen

Rustige en ruime omgeving

Mogelijkheid tot kopen met korting

Aantrekkelijk starters startersaanbod

www.hellinga-stoffering.nl

NIEUW NIEUW NIEUW Tot ziens bij ke Tjerry en Piete

Woondecoratie lampen, kussentjes, fotolijstjes,vazen, kandelaars etc.

Een eigen huis…

Nieuwbouw en bestaande bouw, ook met korting! Wonen Noordwest Friesland heeft regelmatig huizen te koop. Woningen uit nieuwbouwprojecten maar ook bestaande woningen, die onder bepaalde voorwaarden met korting verkocht worden. Als uw budget beperkt is, zijn er woningen die u kunt kopen met korting. Wonen

Noordwest Friesland biedt naast gewone koop een speciale vorm van kopen aan: Koopgarant. Wellicht biedt Koopgarant voor u de mogelijkheid om de stap naar een eigen woning te maken!

Interesse?

Kijk voor ons actuele koopaanbod op www.wonennoordwestfriesland.nl

Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad StienserOmroeper

8


Loop jij warm voor een

vakantiebaan in de

J.M. HOEKSTRA B.V. ONBETWIST UW GLASSPECIALIST tel. (058)2881221/2573124 email: gchoekstra@tiscali.nl

zorg?

vakantiebaan in de zorg iets voor jou? Kom dan bij Palet. Is een

Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken deze zomer. Voor vakantiewerk op een zorgafdeling heb je een relevante opleiding en stage-ervaring nodig. Voor een baan in de schoonmaak of keuken hoeft dat niet, maar moet je wel een aanpakker zijn. Schrijf je in op www.paletgroep.nl/vakantiebaan of bel (058) 234 39 72.

Alles onder één dak Tot ziens bij ke Tjerry en Piete

De nieuwe collectie gordijnen/vitrage is binnen

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

www.stucadoorstiens.nl

Vakmensen aan de leiding! HAIJMA TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR PARTICULIEREN, BEDRIJVEN, AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN EN WONINGBOUWVERENIGINGEN! HAIJMA LEVERT UITSTEKEND VAKWERK OP HET GEBIED VAN:

Gezellig shoppen in Stiens

COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, DAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, CV-KETEL VERVANGING, HUUR EN LEASE, EIGEN 24-UURS SERVICEDIENST, VERWARMING, RADIATOREN, VLOERVERWARMING, KOELING, VENTILATIE, ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, SANITAIR, DUURZAME ENERGIE TOEPASSINGEN, ZONNEBOILERS, ZONNESTROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN.

Technisch Installatiebedrijf Haijma B.V.

Telefoon (058) 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 NH BRITSUM

www.haijma.nl info@haijma.nl

Haijma_adv_128x99mm-1/8StiensOpmr.indd 1

StienserOmroeper 22-07-09 09:539


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Woensdag 16 maart voetbal (Sportpark it Gryn, Stiens)

Judoka’s sportschool Poelstra op dreef

09.00 u. sc Stiens da1 De Walde da1

Zaterdag 19 maart waterpolo (Zwembad it Gryn, Stiens)

17.00 u. SG Middelsé-Skelp 2 WSG DraGor 4 (heren) 17.45 u. SG Middelsé-Skelp 1 De Plons 1 (heren) voetbal (Sportpark it Gryn, Stiens)

09.00 u. sc Stiens D4 - Frisia D6 09.00 u. sc Stiens D5M - AVC D2M 09.00 u. sc Stiens F1 - sc Joure F1 09.00 u. sc Stiens F4 - Nicator F1 09.00 u. sc Stiens F7 Dronrijp F4 09.00 u. sc Stiens F8 - Frisia F10 10.15 u. sc Stiens E1 - sc Franeker E1 10.15 u. sc Stiens E3 Amelandia E1 10.15 u. sc Stiens E4 - AVC E2 10.30 u. sc Stiens D2 - DTD D1 12.00 u. sc Stiens A1 Dronrijp A1 12.00 u. sc Stiens B1 - HRC B1 12.30 u. sc Stiens 2 The Knickerbockers 6 13.00 u. sc Stiens Dames 2 DTD Dames 1 14.30 u. sc Stiens 1 za - ONT 1 14.30 u. sc Stiens 5 za sc Franeker 5 15.00 u. sc Stiens Da3 Dronrijp Da1

Zondag 20 maart handbal (Iehal, Stiens)

10.30 11.20 12.10 14.30

u. FHC D1 - H.V.C. D1 u. FHC da C1 - Borger C1 u. FHC he C1 - Unitas C1 u. FHC da C2 - Apollo C1

Esben Poelstra en Yoeri Buiteveld showen op plek 1 en 2 vol trots hun prijzen. In de Harnehal in Tzummarum werd zaterdag 5 maart weer het jaarlijkse toernooi georganiseerd door JV Koka uit Sexbierum. Sportschool Poelstra kwam met een groot aantal judoka’s op de mat en ook weer een groot aantal met succes.

Graag foto's aanleveren van minstens 1 MB

Goud voor Arjan de Haan in Oostenrijk Arjan de Haan uit Leeuwarden heeft afgelopen zaterdag uitstekend gepresteerd tijdens internationale Pencak Silat wedstrijden in Oostenrijk. Op de Austrian Open wist De Haan beslag te leggen op de gouden plak in de gewichtsklasse 95+ kg, de zogenaamde vrije klasse. De Haan traint het Pencak Silat bij Bongkot Friesland, evenals de uit Burgum afkomstige Cor Lont, die in de klasse -65 kg op afstand de beste was en eveneens met goud behangen huiswaarts kon keren.De 18-jarige Leeuwarder Robin de Jong kon de hoge verwachtingen niet waarmaken en moest in de klasse -85 kg al in de voorronden afhaken u StienserOmroeper

10

Bij de jongens 6-7 jaar -21 kg werd er zeer goed gejudood. Esben Poelstra was uitstekend in vorm en wist zich met 4 knappe overwinningen te plaatsen voor de finale. Daarin moest hij het opnemen tegen clubgenoot Yoeri Buiteveld, die 3x had gewonnen op weg naar de finale. Met een prachtige worp besliste

Esben de partij in zijn voordeel en pakte de eerste prijs. Yoeri het zilver. Ook Feike Nieuwhof was weer in grote vorm. Met overtuigend judo pakte hij de eerste prijs bij de jongens 9 jaar -42 kg. Zijn oudere zus, Marieke Nieuwhof, was ook weer succesvol. In een poule met alleen

maar jongens (11 jaar -44 kg) wist zij haar prima optreden te bekronen met een bronzen medaille. Famke de Groot stond ook goed te judoën bij de meisjes 9-10 jaar -44 kg. Zij behaalde de tweede prijs. Hidde Kloetstra stond ook uitstekend te judoën, waardoor ook hij een medaille pakte: brons bij de jongens 8 jarigen –24 kg. Martijn Kuijpers wist ook brons te pakken bij de jongens 10-11 jaar -30 kg. Sharona Buiteveld wist zich van een derde prijs te verzekeren na 2 ippon overwinningen bij de meisjes 9 jaar -36 kg. Bij de jongens 9 jaar -46 kg won Thomas Brandsma de derde prijs. Sikke Brandsma was veruit de sterkste bij de jongens 9 jaar -34 kg. Hij won al zijn partijen overtuigend en pakte dus de eerste prijs. Simon de Boer deed het ook uitstekend, won 3 partijen en pakte het brons. Myrddin Hilbrands stak in grootse vorm en won al haar partijen voortijdig met prachtige worpen en nam dus de eerste prijs mee naar huis bij de meisjes -12 jaar -44 kg. Jesse Koopmans won zijn eerste 3 partijen met ippon bij de jongens -12 jaar -42 kg en legde uiteindelijk beslag op de 3e prijs. Jurre Tjepkema stond ook goed te judoën bij de jongens -12 jaar -34 kg. Uiteindelijk pakte ook hij een bronzen medaille u

Molenwieken Verlate huldiging “Winnaars in Foudgum in de sport” 2010 Afgelopen weekend startten 4 combinaties van de Molenwieken op de wedstrijd in Foudgum. Natasja de Valk uit Stiens startte voor het eerst met haar B-pony Petra, ze behaalde 178 en 180 punten en met deze punten haalde ze haar eerste winstpunt binnen, maar dat niet alleen ook won Natasja twee keer de 1ste prijs. Na enkele tegenslagen startte Willemijn Laverman uit Sint Annaparochie ook weer met De mensinghe’s Jenz in de klasse B, ze behaalden 186 en 184 punten, goed voor twee winstpunten en ook voor het winnen van twee 1ste prijzen. Gelbrich Jensma uit Hallum startte in de klasse M1 met haar pony Subliem’s Daisy ze behaalde in haar eerste proef 177 punten en in haar tweede proef 184 punten, hiermee behaalde ook Gelbrich een winstpunt. Tot slot startte Marte de Jager uit Hallum in de klasse M2, zij behaalde 175 en 174 punten met haar D-pony De mensinghe’s Tim u

Op 3 januari jl. vond tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ondernemersvereniging Leeuwarderadeel (OVL) en de gemeente in De Smalle Brug in Stiens de huldiging plaats van “Winnaars in de sport” 2010. Hierbij werden kampioenen in de sport in het zonnetje gezet. Verenigingen konden zich hiervoor aanmelden. Door miscommunicatie was het meisjesteam D5M van SC Stiens niet van de partij, terwijl dat hier volgens het protocol wel degelijk voor in aanmerking kwam.

Want ongeslagen kampioen worden in de najaarscompetitie met een doelpuntentotaal van 109 is natuurlijk een bijzondere prestatie! Op woensdag 23 februari heeft wethouder sportzaken van Leeuwarderadeel, Agda Wachter, een en ander rechtgezet. Na afloop van een toernooi op het kunstgrasveld van SC Stiens werden de meisjes alsnog in de bloemetjes gezet en kreeg het team een fraaie trofee uitgereikt. Damesafdeling S.C. Stiens u


DTD en haar tiende remise Voorleeskampioenschap Bibliotheken NoordWest Fryslân Op 17 maart 2011 om 19.00 uur organiseert Bibliotheek Franeker de wedstrijd om het voorleeskampioenschap 2011 van de regio Noordwest Friesland. De voorleeskampioenen van zes basisscholen uit Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Stiens, Harlingen en Franeker treden in Franeker voor het voetlicht en lezen een door henzelf gekozen fragment uit een kinderboek. De winnaar plaatst zich voor de provinciale finale in Gorredijk en maakt kans op deelname aan de landelijke finale in Utrecht. De presentatie van de voorleeswedstrijd wordt verzorgd door Geert van Tuinen. In de jury zitten Thea van der Meer (coördinator jeugd BNWF), Tineke Eijzenga (medewerker Boekhandel Wever) en Auck Peanstra (kinderboekenschrijver). Selma Ebbens (OBS ’t Fonnemint), Marlou Meijer (OBS de Opstap), Janine Wijkstra (CBS de Sprankel), Ilse van der Schoot (Prins Johan Frisoschool), Judith Hessels (Basisschool de Kabas) en Lianne Hofman (PCBO de Toermalijn) zijn voorleeskampioen op school geworden, vervolgens plaatsten ze zich bij de eerste drie winnaars in de kwartfinale in Bibliotheek Harlingen en Sint Annaparochie. En nu wordt het echt spannend: wie wordt de voorleeskampioen van Bibliotheken NoordWest Fryslân? De winnaar gaat namelijk door naar de Provinciale Ronde op dinsdag 12 april in Theater de Skâns in Gorredijk. De provinciale winnaar vertegenwoordigt Fryslân op de landelijke finale op 25 mei in Utrecht u

Krokustoernooi meisjes D pupillen groot succes! Op woensdag 23 februari 2011 organiseerden een aantal voetbalclubs uit Fryslân een krokustoernooi voor pupillenteams. Het doel van dit toernooi is om de voetbaljeugd van niet-selectieteams in de leeftijdscategorie pupillen een aantal wedstrijden te laten spelen ter voorbereiding op de voorjaarscompetitie. In totaal deden 36 jeugdteams mee aan het krokustoernooi dat gehouden wordt op de kunstgrasvelden van de verenigingen Leeuwarden Zwaluwen, S.C. Stiens, Zeerobben en Be Quick Dokkum. In Stiens voetbalden de Meisjes D pupillen een toernooi op het kunstgras van S.C. Stiens. De deelnemende verenigingen waren S.C. Stiens, Be quick Dokkum (2 teams), Waskemeer, ONB, Buitenpost, Zeerobben en Leeuwarder Zwaluwen. Ondanks

het koude weer (rond de 0 graden) waren alle teams gewoon aanwezig en lieten ze zien geen last te hebben van de kou. De 8 teams waren verdeeld over 2 poules van 4. Er werd met volle overgave gevoetbald en de teams lieten zien redelijk aan elkaar gewaagd te zijn. Na de spannende poulewedstrijden moest er natuurlijk nog gestreden worden tussen de nummers 1 t/m 4 van beide poules. De wedstrijd om de 7de en 8ste plaats was tussen ONB en Waskemeer. ONB won deze wedstrijd en legde beslag op de 7de plaats. Waskemeer eindigde als 8ste. De wedstrijd om de 5de en 6de plaats ging tussen Leeuwarder Zwaluwen en Buitenpost. Na 20 minuten spelen was de stand gelijk en moesten penalty’s een winnaar opleveren. Zwaluwen was hierin net iets koelbloediger

als Buitenpost en eindigde op de 5de plaats. De wedstrijd om de 3de en 4de plaats ging tussen de plaatselijke trots S.C Stiens D5 Meisjes en de meiden van Be quick Dokkum D10. De meiden uit Stiens lieten zien het toernooi goed te willen afsluiten en met een ruime overwinning werd dan ook de 3de plaats behaald. In de finale werd er door Zeerobben en Be quick Dokkum 9 gestreden om de eerste plaats. De goed voetballende ploeg van Zeerobben liet zien terecht kampioen in de najaarscompetitie van de KNVB te zijn geworden en versloeg nu in de finale van het krokustoernooi ook Be quick Dokkum. Alle deelnemende speelsters gingen naar huis met een welverdiende medaille en de organisatie van het toernooi kijkt met een zeer tevreden gevoel terug op dit succesvolle toernooi u

Turnlust Hallum in de prijzen op FK jazzdans

Zwaagwesteinde heette de tegenstander, en dus reisde het team van DTD en haar aanhang naar de Westereen. De thuiswedstrijd had DTD met 1 - 4 verloren. Er breken tijden aan dat de punten duur worden. Veel blessures en schorsingen zorgen er voor dat men voordeel heeft van een brede selectie. De selectie van DTD is niet breed maar ondanks blessures en schorsingen weten ze toch iedere wedstrijd weer een representatief team op de been te brengen. Zeker het collectief mag geroemd worden om hen inzet. Zwaagwesteinde weet niet goed hoe ze DTD moeten bestrijden. Het wordt gaandeweg duidelijk dat DTD de beter voetballenploeg is, maar weer worden in eerste instantie de kansen gemist. Dan een splijtende pass van Sytze Pieter van der Zwaag. Steffen Hansma die licht geblesseerd aan de wedstrijd begon nam de bal in de loop mee. De te ver voor zijn goal staande keeper werd door Steffen verrast met een perfect uitgevoerde lob. Nu kwam Zwaagwesteinde wat meer naar voren maar konden weinig creëren. Vlak voor rust moet DTD toekijken hoe een bal net voorlangs gaat. Na de pauze een gretiger Zwaagwesteinde. Door die speelwijze krijgt DTD meer ruimte. Zwaagwesteinde probeert de gelijkmaker te forceren maar DTD komt op 0-2.

Na een afgeslagen aanval van Zwaagwesteinde schakelt DTD erg snel om. Over drie schijven en 1x raken staat Berend Zondervan al bij de zestien. Zijn voorzet wordt bijna binnengeschoten. De bal komt terug maar daar staat Aron Hansma. Een van de jonge talenten van DTD, hij bedenkt zich geen moment en tekent voor de 0-2. Het is deze zelfde Aron die even later in zijn eigen strafschopgebied te rigoureus wil opruimen. Hij neemt daarbij de aanvaller mee en Zwaagwesteinde krijgt een penalty. Dat is een beetje het keerpunt in de wedstrijd, de penalty wordt benut en bij de spelers van Erik Katje komt het besef dat er misschien nog meer inzit. Weer is Steffen Hansma nog een keer weg, alleen op de keeper af wordt hij van achteren onreglementair gestopt. De scheidsrechter doet het af met geel, bij iedereen heerst volledig onbegrip voor deze beslissing. Maar je hebt het er maar bij neer te leggen. In de zevenentachtigste minuut is het weer raak. Een harde maar geplaatste schuiver wordt door Zwaagwesteinde in de korte hoek binnen geschoten. Remise was het, en remise bleef het, het tiende gelijke spel van DTD zorgt ervoor dat ze in de onderste regionen van de derde klas A blijven. Het goede spel van deze middag geeft weer hoop voor de volgende ouverture, thuis tegen Friesland u

Ledenwerving en -behoud in Stiens GO-4 Sport organiseert regelmatig themabijeenkomsten en cursussen voor vrijwilligers van sportverenigingen in de Middelsee Gemeenten. Binnenkort wordt een themabijeenkomst georganiseerd met als onderwerp: ‘Ledenwerving en -behoud’.

De winnende jazzdans groepen van Turnlust Hallum. Drachten 5 maart - Turnlust Hallum deed op 5 maart mee aan het Fries Kampioenschap jazzdans. Na weken oefenen waren de drie groepen er helemaal klaar voor. De jongste meiden, die meededen in de categorie 6 tot 9 jaar op D-niveau, behaalden een inhoudscijfer van 8,05 en een

uitvoeringscijfer van 8,33. Dit leverde ze een totaal cijfer op van 16,38 waarmee ze tweede prijs haalden in hun categorie. De middelste groep meiden deed mee in de categorie 9 tot 13 jaar op D-niveau en deze groep had maar liefst 11 tegenstanders! Ondanks dat werden ook deze meiden tweede met een inhoudscijfer van 8,35 en een uitvoe-

ringscijfer van 7,5 wat een totaal opleverde van 15,85. De oudste groep deed mee in de categorie D t/m 16 jaar en haalde op inhoud een 6,8. Op de uitvoering behaalden ze een 7,15 wat een gemiddelde 13,95 opleverde. Eerst werd aangenomen dat ook deze groep de tweede prijs had, maar na een hertelling bleek dat deze meiden de EERSTE prijs te pakken hadden! u

Deze bijeenkomst is op maandag 4 april van 19.30 tot 22.00 uur in sportcomplex It Gryn in Stiens. Sportverenigingen kampen soms met een terugloop van het aantal leden. Heeft de vereniging wel eens onderzocht wat nu de motieven zijn om het lidmaatschap op te zeggen? Tijdens deze bijeenkomst is het woord voornamelijk aan de verenigingen zelf. Waar liggen nu de knelpunten op het gebied van ledenwerving en -behoud? Door het uitwisselen van ideeën, aangevuld met de

kennis van de docent, worden de oorzaken van de terugloop en de motieven van deelnemers om te stoppen, uitvoerig behandeld. Deze themabijeenkomst is eerder gehouden in november 2010. Op verzoek van de verenigingen die bij die bijeenkomst aanwezig waren, wordt nogmaals een avond over dit onderwerp georganiseerd. Alle verenigingen zijn hierbij van harte welkom, dus ook verenigingen die vorig jaar afwezig waren! Sportverenigingen dienen zich even opnieuw aan te melden voor deze bijeenkomst. Dit kan door een e-mail te sturen naar go4sport@ferwerderadiel.nl of door telefonisch contact op te nemen met GO-4 Sport (tel. 0518-418891). Deelnemers ontvangen een bevestiging van hun aanmelding u StienserOmroeper

11


Broers beheersen darttoernooi Hijum HIJUM – Het jaarlijkse DaKiFli Open darttoernooi kende een goede bezetting. Er waren 59 darters naar dorpshuis “De Kampioen” in Hijum gekomen, terwijl titelverdediger Leo Mooibroek niet aanwezig kon zijn. In liefst veertien poules werden de voorrondes gespeeld. Alle favorieten wisten zich goed door de eerste schifting heen te spelen en schaarden zich onder de 28 spelers die om de eindoverwinning zouden gaan strijden. Opvallend was dat de thuisspelende Finkumer Gerrit Steegstra zich door 2 knock-out rondes wist te gooien en pas in de kwartfinale ten onder ging tegen Leeuwarder Melvin Paassen. De andere halve finalisten werden Freerk van der Werff (winnaar van de eerste editie), Tabe Visser en Sylvester Paassen. In de eerste halve finale betraden Ferwerter Van der Werff en Melvin, de oudste van de broers Paassen, het podium. De beide

darters konden niet hun gebruikelijke peil halen en het was Paassen die uiteindelijk met 2-4 aan het langste eind trok. In de andere halve finale mocht Sylvester Paassen aantreden tegen Damwoudster Visser. Beide darters hadden op weg naar de halve finale enkele gerenommeerde spelers uitgeschakeld. Visser begon de halve finale wel goed, maar kon die lijn niet doorzetten en moest in een 4-2 verlies berusten. Dit betekende dat de gebroeders Paassen het tegen elkaar mochten opnemen in de finale. Sylvester ging het best uit de startblokken en stond zijn broer slechts 1 leg toe. Zijn naam zal nu bij gegraveerd worden in de wisselbokaal. De verliezersronde werd in Hijum gewonnen door Damwoudster Arnold Boersma. Hij versloeg in de finale Gerben Dijkstra uit Rinsumageest. De hoogste finish van de avond werd in de kwartfinale van de verliezersronde met 148 op naam geschreven door Jan Teunissen uit Britsum u

Zeer succesvol Schoolhandbaltoernooi Leeuwarderadeel 2011!

Meer vrijwilligers? Tennisvereniging Stiens voert actie! Vijf miljoen Nederlanders doen wel eens vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening. Ook in onze regio zijn veel liefhebbers actief om de sportclubs draaiende te houden. Vrijwilligers van Tennisvereniging Stiens hebben de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of het werk binnen hun vereniging door meer vrijwilligers gedragen kan worden. De tennisvereniging is een bloeiende vereniging; een club met ambitie. Die ambitie brengt met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen te bereiken. De tennisvereniging heeft geïnventariseerd voor welke functies en taken binnen de vereniging meer handen gewenst zijn. De taken die zoal binnen de vereniging verricht dienen te worden zijn erg divers. Daardoor is er voor ieder lid dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens. De één wil wel de club wel helpen als het maar een gezellige taak is waarbij je veel mensen ontmoet. Een ander wil graag een taak waarbij je wat leert, terwijl weer een ander juist een job prefereert waarbij de eigen talenten worden aangesproken. Werken voor je eigen ‘cluppie’ wordt door veel vrijwilligers erg gewaardeerd. Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport in onze regio. Daarom gaat de vereniging hun ciale kampioenschap, namens Leeuwarderadeel.

De Jint 1 meisjes op naar de Friese kampioenschappen schoolhandbal. Op vrijdag 6 maart jl. organiseerde de handbalvereniging FHC het jaarlijkse Schoolhandbaltoernooi. Zeven verschillende scholen uit Stiens, Britsum, Cornjum, Hijum en St. Annaparochie hadden zich opgegeven om de strijd aan te gaan met maar liefst negen meisjesteams en tien jongensteams! Ruim 200 kinderen deden mee en maakten er een geweldig toernooi van met leuke én spannende wedstrijden. Op de tribunes was het gezellig druk met familieleden en vrienden die de jeugd kwam aanmoedigen.

Finales Er loopt veel handbaltalent op de scholen rond en er werd geweldig gespeeld. Alle 19 teams deden hun uiterste best. Na vier kruisfinales ging de strijd bij de meisjes tussen De Jint 1 en De Twilling 2, waarbij De Jint er met de winst vandoor ging (3-0). Zij mogen namens de meisjes door naar het provinciale kampioenschap. Bij jongens ging de finalewedstrijd tussen St. Annaparochie en De Twilling 3. Het team uit St. Annaparochie won de spannende finale met 3-1 en gaat door naar het provinciale kampioenschap namens Het Bildt. De Twilling 3 gaat eveneens naar het provin-

12

leden betrekken bij het initiatief om meer vrijwilligers te werven. Aan de hand van een stappenplan wordt er gewerkt aan meer vrijwilligers. ‘Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je verenging hoort er bij’ zo stelt Ruud van den Bosch, voorzitter van TV Stiens. Hij vervolgt: ‘De vraag aan de leden is dan ook niet óf zij iets willen doen, maar wat zij willen doen! De vereniging wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging! Tennisvereniging Stiens gaat er helemaal voor om het fundament van haar vereniging te verstevigen.’ Er is een overzicht van alle vrijwilligerstaken binnen de vereniging gemaakt, ook een lijst van

taken waarvoor nog vrijwilligers gewenst zijn is tot stand gekomen. Natuurlijk zijn alle leden vooraf op de hoogte gebracht van deze nieuwe manier van vrijwilligers werven. Nieuw is dat leden persoonlijk of telefonisch worden benaderd met de vraag wat zij voor de vereniging kunnen doen. Sponsor AB Telecom stelde hun faciliteiten beschikbaar, zodat een groep vrijwilligers de leden telefonisch kon benaderen. De belrondes hebben hun vruchten afgeworpen: het grootste deel van de benaderende leden is bereid om zich voor de vereniging in te zetten. Dat belooft een mooi tennisjaar te worden! Kijk voor de activiteiten van Tennisvereniging Stiens op www.tvstiens.nl u

Succesvolle turnwedstrijd SGC

Winnaar spandoekwedstrijd en Fair Play Bokaal Elk jaar wordt de Fair Play Bokaal uitgereikt aan het team dat het sportiefste spel laat zien. De scheidsrechters bepalen per wedstrijd welk team een punt krijgt en aan het eind worden de punten opgeteld. Dit jaar ging de Fair Play Bokaal naar het meisjesteam De Sprankel 1. Naast de sportieve strijd op het veld, wordt er ieder jaar een wedstrijd georganiseerd voor het maken van het mooiste en origineelste spandoek. Uit ruim 12 spandoeken werd het spandoek van de school uit Koarnjum Oan ’t Skipperspypke, net als vorige jaar, uitgeroepen tot het mooiste spandoek. Zij verdienden opnieuw een grote taart, aangeboden door de echte bakker Nico & Aeltsje de Groot uit Stiens. Elke deelnemer kreeg een versnapering uitgereikt, gesponsord door de Albert Heijn uit Stiens. Daarnaast kregen alle deelnemers van Sportcentrum It Gryn een kortingskaart voor het discozwemmen. Ruim 60 kinderen hebben hier gebruik van gemaakt. Al met al een zeer geslaagd Schoolhandbaltoernooi Handbal iets voor jou? Kom dan een keer langs om mee te trainen. Je bent van harte uitgenodigd ! Kijk op de website www.friesehandbalcombinatie. nl voor de trainingstijden u

StienserOmroeper

Een aantal vrijwilligers aan het bellen in het kantoor van AB Telecom

Op zaterdag 5 maart was het zover voor een groep meiden van SGC.We gingen naar Franeker waar ze een turnwedstrijd hadden.En met succes....met 14 medailles keerden we weer terug naar Stiens. Hier volgen de uitslagen. Recreatie 6 jaar (r3) Liese Bremer - 2e plaats. Terra Palmhoven - 3e plaats. Hannah Osinga - 3e plaats. Avril Schorea Amerens Rodenhuis Sophia Dijkstra Recreatie 7 jaar (r3) Annelies de Vries - 2e plaats. Silke Meyer - 5e plaats. Robin Post - 6e plaats. Arlinda v/d Meer Feline Wiersma Recreatie pup 1 (r2) Senna Visser - 1e plaats.

Recreatie 8 jaar (r2) Laura Xhaxho - 2e plaats. Femke Hayma - 4e plaats. Recreatie 8 jaar (r3) Iise Schiphof - 2e plaats. Coco Palmhoven - 6e plaats. Nina Garcia Kirsten Homel Recreatie 6/7 jaar (r2) Noa Oosterhof Selectie 6/7 jaar (r2) Irsa NicolaI - 1e plaats. Maria van Gorsel Selectie 6/7 (r1) Bente Palma - 2e plaats. Sigrid de Vries - 3e plaats. Amber Theuns Meike Regeling Selectie 8 jaar (r1) Myrthe Jansma u


Schoonheidssalon Moai Meer dan 20 jaar ervaring!

Lente kriebel Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

En op afspraak!

Reiniging•onzuiverheden verwijderen•peeling warmtekompres•stoombad•massage gezicht, hals en decolleté•Serum ampul•masker•epileren•wimpers en wenkbrauwen verven of harsen.

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

Nu voor

Bedrijventerrein Middelsee

€49,50

Seedûker 12, 9051 VB Stiens

Geldig t/m 1 mei 2011

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Skierhusterwei 1, 9057 RE Jelsum Tel: (058) 8431037 (06) 29452912 E-mail: moai@hotmail.nl Website word aan gewerkt - prijslijst op aanvraag behandeling uitsluitend op afspraak. (gespecialiseerd in het verwijderen van steelwratjes en bloedblaasjes).

www.jemanicleaning.nl Project1:Opmaak 1 13-01-11 09:07 Pagina 1

De Levensvraag

Praktijk voor psychotherapie Reinigers van glas gevels en gebouwen Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

Pekel Open

Dart toernooi Zaterdag 26 maart Aanvang 16.00 uur

Jezelf (her) ontdekken en ontwikkelen. Begeleiding bij de ontdekkingsreis en bewerkstelligen te ontdekken de mogelijkheden tot groei en inzicht. O.a. bij gevoelens van onmacht, wanhoop, onbehagen, angst, depressie, onzekerheid, dwanggedachten, identiteitsproblemen, overlijden en scheiding. Ervaring bij het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen.

Project1:Opmaak 1 02-02-11 15:32 Pagina 1

Administratiekantoor/belastingconsulent

R.J. VAN DER SANDEN Lage Herenweg 21, Marrum

Sipke Nicolai

Stipte en vertrouwelijke verzorging van uw

Pompeblêdstrjitte 8 9051 ES Stiens Telefoon: 058-2573307 www.delevensvraag.nl

Belastingaangiften Boekhoudingen/jaarrapporten etc. zowel voor particulier als ondernemer tevens advies voor (startende) ondernemer Bel voor informatie/afspraak: 0518-412475

Cliëntgerichte psychotherapie

Café restaurant De Smalle Brug Smelbrege 22 Stiens tel. 058-2571263

Inleg e 7,50 Inleggeld is prijzengeld Zaal open om 15.00 uur

Loodgieters- & Installatiebedrijf

BOONSTRA

Voor al uw

• Airco • Dakbedekking • Gas • Zinkwerken • Water • Elektra • Sanitair • Centrale verwarming • Riool ontstoppingen

Totaal installateur

Seedûker 7, 9051 VB Stiens • tel 058-2574689

www.boonstra-installaties.nl StienserOmroeper

13


Gerard Wortel komt naar Stiens Op 26 maart vindt er 's avonds om 20.00 uur, een spetterend optreden van Gerard Wortel plaats in de Skalm. Dat mag u niet missen. Al meer dan vijfentwintig jaar maakt hij muziek, schrijft hij teksten en creëert hij de meest bijzondere muziekinstrumenten. De witbebaarde en breedgebekte zanger is tevens de ‘mateloze’ percussionist van de Iers, Schots en Scheve theaterfolkgroep KNIJN en maakt deel uit van het kleinkunst kollektief ANNIE’S THEATER TOKO. Wortel gooit heel zijn theaterervaring, zijn muzikale en theatrale creaties en al zijn levensliederlijke teksten in de strijd met het publiek en creëert op die manier steeds een nieuwe voorstelling. De kracht van dit barse multitalent ligt vooral in zijn liedthema’s, zijn niet aflatend improvisatie-vermogen, zijn beeldend taalgebruik en zelfspot. Zowel in zijn teksten als met zijn absurde muziekapparaten zet Wortel het publiek graag op het verkeerde been. Gerard Wortel laat zich moeilijk in een hokje plaatsen en heeft daardoor een unieke plek in de podiumkunst. Gerard Wortel is een man van uitersten die op een aandoenlijke, satirische, onderhoudende wijze in zijn theatertje vooruit trapt en draait tussen weemoed en kolder en zonder enig oponthoud doorslaat vanachter zijn 'Multicultimechapercusdrumklavier'. Zie ook: www. gerardwortel.nl. Zie voor meer informatie de Stienser Omroeper van volgende week u

De

natuurlijke schatkamers van mexico

Lezing Brian Kabbes bij Groei&Bloei Op maandag 21 maart 2011 houdt Groei en bloei weer een ledenavond in de Fenixkerk, Valeriusstraat 2/1 in Leeuwarden. Niet-leden van Groei en bloei zijn echter ook weer van harte welkom! We beginnen om 20.00 uur.

Nationale collecteweek Zoa Vluchtelingenzorg De collecteweek wordt dit jaar van 20 tot 26 maart gehouden. In heel Nederland gaan zo’n 17.000 collectanten op pad voor hulp aan vluchtelingen wereldwijd. Gecollecteerd wordt er ook in Ferwert, Hegebeintum, Blije, Ginnum, Jislum en Reitsum en Burdaard. De collecte is voor voor vluchtelingen en ontheemden in Afrika en Azië. Vorig jaar heeft ZOA met de collecte een bedrag van ruim €940.000 opgehaald! ZOA wil door de collecte haar doelgroep, de vluchtelingen en ontheemden, ondersteunen en tegelijkertijd het werk van ZOA aan de mensen in Nederland onder de aandacht brengen. Op deze manier ontstaan prachtige initiatieven vanuit Nederland, die een wereld van verschil maken voor mensen die alles kwijt zijn. Zo houdt de Chr. basisschool "Op Streek" in Ferwert op 16 maart een actie voor onderwijs in vluchtelingen kampen in Thailand. Zij doen dat onder andere door een sponsorloop: 'wandelen voor water’ Ook als de pers en de camera’s allang verdwenen zijn op de plaatsen waar rampen zich voltrokken, blijft ZOA ter plaatse en verleent hulp totdat mensen weer zelfstandig verder kunnen. Kijk op www.zoa.nl u StienserOmroeper

14

Ynstjoerd Wethâlder Keizer is der no bliikber ek achter kommen, dat de nijbou yn 'e Steens lang net fol komme sil, ek al wurde der neffens de Woonvisie fan 'e gemeente dan 70 gefallen mei sosjale yndikaasje binnen helle út it stedsgewest en dernjonken nochris 12 zwerfjongeren oan in wenplak holpen. It kin fansels ek net goed komme, at de gemeente (hiel optimistysk) rûzet, dat der yn oant 2030 krekt 20 ynwenners bykomme, werby der oant 2020 sprake wêze soe fan in delgong fan 130. (Woonvisie bldz. 12) Der moatte fan Keizer no Poalen komme om de 375 húzen fol te krijen. Dat is syn masterplan. Betink ek efkes, dat der trochstrings 4 as 5 Poalen yn ien hús wenje, dan moat der al gau in 1.500 fan dizze minsken komme yn Stienski. Mar eeh... seit de krekt troch de rie unanym oannommen Woonvisie net: “We vinden het daarom belangrijk om op de eerste plaats voor onze eigen inwoners een goede woonkwaliteit te bieden” (bldz. 26) Hoe sit soks no? No wurkje ik hiel tafallich in jiermannich by fierwei de grutste wurkjouwer foar Poalen yn (Noard)Nederlân en wy rêde ús ek mei it te stoel en te bank bringen fan dizze minsken. Ik kin Keizer fersekerje, dat der wat de húsfesting fan Poalen oanbelanget op it stuit gjin inkel probleem is en dat de mooglikheden mei de krimp allinnich mar grutter wurde. Fierder kin ik wethâlder Keizer fertelle, dat yngeande 2012 de Dútske grins ek iepen giet foar Poalen om dêr te wurkjen en dat wy der op tidigje meie, dat wy hjir dan aardich muoiliker oan dizze minsken komme kinne: se kinne it wurk ommers folle tichterby hûs krije. Mar stel no dochs ris, efkes foar it foarbyld, dat der nettsjinsteande dizze feiten, dochs belangstelling wêze soe fan Poalen foar húzen yn ús gemeente, dan kin Keizer fan tinken wol hawwe, dat dizze minsken optearje soene foar de goedkeapere wenten. Fynt FNP-wethâlder Keizer it gjin probleem at de eigen (Fryske) befolking dan folle minder kâns krije soe foar dy goedkeape wenten? Nee Keizer, jo sille wat oars betinke moatte, mar ik sil jo helpe: De ierde waarmt langer wakker op en alle iglo's sille mei gauwens rane. Soene der net in moai nusje Eskimo's húsfest te wurde kinne yn de Steens? u Klaas Elgersma

Deze avond wordt verzorgd door de bekende kweker Brian Kabbes van kwekerij Kabbes uit Sumar. Hij houdt een lezing over ‘de natuurlijke schatkamers van Mexico’. Mexico is door de gunstige ligging een land dat kan bogen op een zeer rijk planten- en dierenleven. Ingeklemd tussen het gematigde deel van Noord-Amerika en het tropische Midden-Amerika, ligt een enorm land met een minstens even enorme soortenrijkdom. In dit programma komt de veelzijdige natuurlijke historie van dit boeiende land uitgebreid aan bod. Uiteraard zal de nadruk liggen op planten. Mexico is voor

vele tuinplanten het thuisland, denkt U bijvoorbeeld maar aan de Dahlia, Cosmos, vele Salvia soorten, Afrikaantjes en het Luciferplantje. Maar ook verschillende cultuurplanten vinden hier hun oorsprong, zoals bonen, maïs, tomaten en pompoenen. Daarnaast zal enige aandacht besteed worden aan het dierenleven, vooral de vis- en vogelfauna. BRIAN en SIMONE KABBES hebben vijf intensieve reizen naar Mexico ondernomen om ter plaatse zoetwater vissoorten te onderzoeken die vaak ernstig in hun voortbestaan worden bedreigd. De levenswijze van deze Levendbarende Tandkarpertjes is zo bijzonder dat hieraan een korte uitleg zal worden gegeven. Aan de hand van prachtige dia’s zal een spannende reis door Mexico worden gemaakt, waarbij U uitgenodigd wordt mee te reizen. Iedereen, leden en nietleden van harte welkom op 21 maart! u

Sterk Staaltsje fan Tryater De krêft fan it ferhaal komt ta libben yn Sterk Staaltsje fan Tryater. In foarstelling fol ferhalen, anekdoates, te sjen rûnom yn Fryslân. Der is gjin moaier plak om ferhalen te fertellen as oan’e stamtafel as oan’e taap. Sterk Staaltsje is in fertelfoarstelling fol bysûndere ferhalen en anekdoates, te sjen yn kafees rûnom yn Fryslân. Freed 1 april spilet de foarstelling Sterk Staaltsje yn de útferkochte kroech De Tuolle yn Koarnjum. Sterk Staaltsje spilet o/m 27 maaie en is yn ‘e omkriten te sjen op moandei 16 maaie yn Ouwe Syl (0518-421180/0610014065) en tiisdei 17 maaie yn Dronryp (0517-231274). Jan Arendz en Marijke Geertsma hawwe it ôfrûne jier fan in soad minsken út hiel Fryslân bysûndere ferhalen heard en oanlevere krigen. Mei dit kostbere materiaal binne se oan it skriuwen slein en dat hat úteinlik resultearre yn Sterk Staaltsje. Sterk Staaltsje is net allinnich skreaun troch Jan Arendz en Marijke Geertsma, sy spylje it ek. De regy is yn hannen fan Bruun Kuijt. Bruun hat earder by Tryater Wat in téater! en De op- en delgong fan Lytse Fûgel regissearre. It kostúmûntwerp is fan Lidwien van der Veer. Jan en Marijke fertelle ferhalen, anekdoates en grappen. Sterke staaltsjes om jin oer te ferwûnderjen, om by stil te stean, mar benammen om te laitsjen. Jan Arendz en Marijke Geertsma bringe de krêft fan it ferhaal ta libben en lykas oare fertellers soargje se dêrmei dat dizze bysûndere folkskultuer bewarre bliuwt. Kom nei it kafee yn ‘e buert en genietsje mei in bakje of in slokje fan de wier barde ferhalen u


Toneelvereniging De Oasthoek

Een 'Heerlijk' Moordweekend in St. Jacob Aan een uitverkochte zaal op 6 maart j.l. in Café De Brouwerij werd aan het begin van de avond door Voorzitter Piet Hoekstra een tipje van de sluier opgelicht over wat het publiek kon verwachten. Vijf dames gaan een yogacursus volgen die gegeven wordt op een afgelegen Boerenplaats op het Bildt. De cursusleidster heeft zo haar regels om de cursus tot een succes te maken. Deze cursus zal een geheel ander verloop hebben door de zeer uiteenlopende karakters van de cursisten. En wat gebeurt er met de deelneemster die plotseling vermist?-vermoord?-ontvoerd?is. Na het publiek een moordavond te hebben toegewenst dimt het licht, wordt de muziek gestart en gaan langzaam de gordijnen open. Direct ontstaat er een spontaan applaus. Het decor is dat dan ook waard. De wanden zijn bekleed met een overweldigend oranje/ roze behang waarvan het motief je direct in de 60-jaren terugzet. De hippies kunnen er zo in! Een witte haard staat centraal op een verhoging met kussens. Op de schouw een jambee, wierook, een kaars en een Boeddha beeld. Verder is er aan de rechterwand een nis met trap ‘naar boven’. Dat ziet er trouwens erg mooi uit. Je hebt de indruk dat er echt een trap in de nis zit! Er staat nog een kastje met wat spulletjes. Midden achter is er een raam te zien. Het decor is zeer minimaal ingericht en dat geeft ondanks het drukke behang toch een rustig beeld. Het ‘plaatje’ klopt precies bij wat het publiek in gedachten heeft bij Yoga en de beoefenaars daarvan. Het Moordweekeind was voor tweeërlei uitleg mogelijk. Geweldig en gewelddadig.

Afhankelijk van de klemtoon werd het goed gebruikt en pas na de vermissing van Johanna werd het gewelddadige meer benadrukt. Ook daar had wel een beetje meer angst en spanning bij gekund maar de reacties tijdens de paranormale zoektocht, het kloppen van Abdullah (?) en de trance momenten van Liza werden door iedereen goed uitgespeeld. De karakters werden mooi neergezet en bleven passend bij de rol, niet te veel en niet te weinig alleen als het kon lekker vet. De mimiek en lichaamshouding van de spelers maakte het plaatje compleet. Leuk waren de onverwachte dubbele bodems van de karakters. Greetje met haar brandnetelthee heeft ook een borrel. Yogi Liza heeft 5 echtgenoten versleten (haar vorige incarnaties niet mee geteld) Corrie krijgt wel steeds een lachstuip maar blijkt een slecht huwelijk te hebben. De tegengestelde karakters Ria en Marja blijken verbazingwekkend genoeg op de cursus en thuis te zijn zoals ze zijn zodat ze toch wel wat gemeen hebben. En Johanna, ach simpel maar vertederend en de rots in de branding thuis, elders kan ze zelfs op het toilet nog verdwalen! Het klinkt niet aardig maar ik denk niet dat iemand de mannelijke spelers dit jaar hebben gemist. We kunnen ze in ieder geval wel bedanken voor de regie (Roel Heidema) het decor (Rinze Kooistra, Johan v/d Bent, Dirk v/d Zee) en het licht en geluid (Tonny Huyser). De Bildtse bewerking (Jan de Groot) heeft het stuk een eigen karakter gegeven met veel Bildtse woordspelingen. De dames hebben een moorddadig goed stuk neergezet en het publiek op een ‘heerlijke’ avond getrakteerd u

Ingezonden Invaller

over verkiezingen

Beste lezers, ik ben Ursula de Voogd. Misschien verwachten jullie op deze plek een stukje van Toke Bijsterbosch, want zij heeft al heel wat vaste lezers, maar deze keer vervang ik haar. Ik ben nu met mijn tweede periode van vier jaar bezig als raadslid van de PvdA. In deze 2e termijn is er veel veranderd eerst is Pieter v/d Werf gekomen als opvolger van Marit Wagenmakers en daarna kwam Toke Bijsterbosch in de plaats van Jamila Ennour. Daardoor is het toch een heel andere fractie geworden. Ik deed eerste de sociale zaken, maar dat doet Toke nu. Sport, verkeer, dorpshuizen en cultuur zijn nu mijn onderwerpen en dat is ook veer een leuke uitdaging. Maar omdat we werken uit hetzelfde sociaal democratische ideaal en dezelfde doelen voor ogen hebt waren we in de nieuwe fractie snel aan elkaar gewend. In onze fractie is nu de verhouding man/vrouw nu precies 50/50. Ik vind het nog steeds heel jammer dat namens alle andere partijen alleen maar mannen in de raad zitten. Toke en ik zijn de enige vrouwen in de raad van nu. Uit de verkiezingsuitslagen van de Provincie blijkt dat wij als PvdA ook binnen de gemeente nog steeds voldoende steun krijgen. Als PvdA scoorden wij vorige week in Leeuwarderadeel net zoveel als vorig jaar bij de gemeenteraad. CDA zakte nog weer 3 % verder naar beneden en de FNP kon de grote winst bij de verkiezing van de gemeenteraad niet continueren. Leeuwarderadeel is weer een echte PvdA gemeente en daar zijn wij blij om. Het voelt goed om te weten dat er mensen zijn die ons werk waarderen. Wij werken met zijn vieren de komende tijd aan onze doelen en idealen in het belang van u als inwoners van de gemeente Leeuwarderadeel. Mochten er lezers zijn die met ons mee willen denken en werken dan bent u van harte uitgenodigd. Er is altijd de dinsdag voor de Raadsvergadering een fractievergadering in het gemeentehuis om 19.30 u bent dan van harte welkom. u Hartelijke groeten, Ursula de Voogd gemeenteraadslid van de PvdA

Ynstjoerd FNP: Sà moast it net! Ik haw der wakker tsjinoan huvere om it ûndersteande del te skriuwen, en doe’t it klear wie trillen my de fingers. Yn dizze krante fan 23 febrewaris kaam Stienzer en âld-CDA-steatelid De Jager mei syn ‘F.N.P: Moat it no sa???’ Yn de Omropper fan 7 febrewaris hie in stik stien fan it riedslid Tuininga yn it Hollânsk. Oer dy taal wie De Jager stroffele ‘En dat yn in provinsje, dêr’t it offisjele provinsjale taalbelied der fan út giet, dat elke ynwenner Frysk ferstean en lêze kinne moat. (...) Dat is dan dochs wol flokken yn tsjerke’. Ik haw mei De Jager praat en him sein, dat ik it alhiel en folslein mei him iens wie. Healwei de sechstiger jierren haw ik de bekearing ta de FNP krige. Dêryn kin men likemin as oaren yn hàr partijen op alle slakken salt lizze, mar it Hollânsk fan de Stienzer politike maten hat skik noch roai. Ik hie al ris wat materiaal út dizze krante knipt en bewarre. Fan 23 desimber 2008 is de earste taalsûnde, ‘FNP stelt vragen in de gemeenteraad over opvolging F-16’. Dat - it âldste argyfstik - sil wol net de alderâldste misstap west hawwe. Fan it jier 2010 haw ik njoggen ynstjoerde teksten fûn yn de Omropper en ien, ‘Middelseegemeenten’, yn de Ljouwerter fan 24 septimber. Moai wis hat de pompeblêdepartij mear rare pûsters makke. Fan ‘t jier leit it lân net oars, fan ‘t jier jaget fannijs de iene sûnde de oare. Wêr’t dy nuvere oanslaggen weikomme? It giet om in hantsjefol, oars wol striidbere, skriuwers. Har Hollansk wiist der op, dat de pinnen net rjocht fertroud binne mei de eigen taal. Us politike maten sille net op ‘e hichte wêze fan de taalkursus-foar-begjinners, dy’t fan partijwegen de leden guodkeap oanbean wurdt. Se meie earst wol op skriuwles, in flaterke neitiid sil har dan net al te swier oanrekkene wurde. (Datoangeande leit it lân yn Noard-Koreä wol wat oars: dêr komt in staveringsflater foar in kranteman del op in ‘fakânsje’ yn in strafkamp) De Jager neamde in oare mooglikheid. ‘De FNP yn it Nederlânsk. (..) En dat om in pear stimmen’. No stiet yn it partijprogram ‘Fan mear nei better’, dat Frysk-Nasjonaal noed stiet foar ús taal en kultuer, en dêr wie de Stienzer ôfdieling it alhiel mei iens. Lykwols ferkwânsele er de taal yn de Omropper om der in pear stimmen mei te winnen alhoewol’t dat noch lang net iens wis wie. Polityk soe net alles wêze neffens Kuitert. De Stienzer pompeblêdepolityk is der in wat beskamsum foarbyld fan u Bitgummole. B. J . Postma.

Seizoenenkoor zingt wereldpremière in Lollumer muziek marathon Op zondag 20 maart a.s. ’s morgens om halfacht zingt het Seizoenenkoor o.l.v. Piet Vessies het eerste lied uit “The lord of the rings” in de Gereformeerde kerk van Lollum. Op zich niks bijzonders zou je zeggen, ware het niet dat het gehele oeuvre in het Fries vertaald is door Liuwe Westra en deze vertaalde teksten worden getoonzet door Feike van Tuinen. Het Seizoenenkoor is gevraagd deze liederen te vertolken met vandaag het eerste lied uit de cyclus “De wrâld wie jong”. Na dit lied zal het koor nog andere liederen uit eigen repertoire ten gehore brengen. Meer informatie vindt u op www. dezangbodem.nl u

Kom kijken bij Talant tijdens de Open Dag van de Zorg Zaterdag 19 maart a.s. is het de landelijke Open Dag van de Zorg. Verschillende werkprojecten van Talant openen tijdens deze dag hun deuren voor een breed publiek en zorgen voor een bijzonder gastvrije ontvangst. In Stiens zijn dat cadeauwinkel Singelier en kopieer- en mailingshop De Paperclip. Wie meer wil weten over de zorg en ondersteuning van Talant is van harte welkom, maar ook wie geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk of zich wil oriënteren voor een opleiding of een baan in de zorg. Ook wie gewoon nieuwsgierig is, kan gewoon naar binnen lopen! Kijk voor adressen, openingstijden en een overzicht van alle deelnemende Talantlocaties op www.talant.nl. Mensen met een beperking hebben net als iedereen recht op een zinvolle baan of dagbesteding. Talant heeft diverse werkprojecten. Wie een voorliefde heeft voor hout, kan werken in een houtwerkplaats. Werk als inpakken, monteren en demonteren gebeurt in industriecentra op bedrijventerreinen. Creatievelingen kunnen terecht in bijvoorbeeld een textielatelier, kaarsenmakerij, pottenbakkerij of kunstatelier. Daarnaast zijn er werkplekken waar veel contact is met publiek, zoals cadeauwinkels, restaurants, kringloopwinkels, kinderboerderijen en supermarkten. In heel Nederland openen zorgen welzijnsorganisaties op de derde zaterdag in maart hun deuren voor het publiek tijdens de landelijke Open Dag van de Zorg u StienserOmroeper

15


 C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Openingstijden: Ma. t/m woe. 8.00 - 20.00 uur Don. en Vrij. 8.00 - 21.00 uur Zat. 8.00 - 20.00 uur

   



  





 







  

  

 

 

  





   



  

 

 

 











 

   

   

 





 











 

 

Brons Beerenburg 

Verse schapenkaas



   

8.99



liter fles

StienserOmroeper

10.99

16

per stuks

3.49

2.98

Slagroomschnitte

per stuks

AK

EB  VERS G 3.99

3.49

Omroeper 112011  

Stienser Omroeper

Omroeper 112011  

Stienser Omroeper

Advertisement