Page 1

deze week

1010

F(l)ammen... pagina 15

Iepenloftspul... pagina 15

WERKinterventie... pagina 15

62e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Voetbalvereniging Stiens verzamelt meeste Formidollars Stiens, In de periode van oktober 2009 tot januari 2010 hield Formido Stiens een sponsoractie. Hierbij kregen de klanten per 10 euro boodschappen een Formidollar. Deze mochten zij schenken aan een van de tien deelnemende verenigingen. In totaal is € 5000.00 verdeeld over de 10 verenigingen. De voetbalverening Stiens had de meeste Formidollars gespaard en krijgt € 739.69. Dit geld kunnen ze goed gebruiken nu ze op het punt staan om te gaan fuseren met de voetbalvereniging CSL. Met de opbrengst van deze actie gaan er verschillende wensen van de verengingen in vervulling, zo gaat er € 630.00 naar het actiecomitee de Waaie, voor de wederopbouw van de afgebrande sportkantine. En wordt het geld van de Gymnastiekvereniging Friso gebruikt voor nieuwe gymnastiekpakken. 1e: VV Stiens € 739,69 2e: BV Stiens € 729,06 3e: De Waaie € 630,– 4e: VV Ouwe-Syl € 589,69 5e: ZV Middelse € 437,19

6e: FTTC € 437,19 7e: Stichting Judosport € 414,38 8e: GV Friso € 403,44 9e: TV Stiens € 348,13,– 10e: VV Minnertsga € 295,-

Op de foto reikt Lars Atema van de Formido in Stiens de cheque uit aan dhr. Keuning en dhr. Hiemstra en de voetbalvereniging Stiens.

“Ondernemen gewoon Doen” biedt steun aan startende ondernemers Iedereen die ‘ooit’ wil starten met een eigen onderneming, of iemand die net is begonnen met een eigen onderneming, heeft binnenkort de kans daarin op deskundige wijze ondersteund te worden door de Stichting Solyda. Deze ondersteuning is geïnitieerd en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leeuwarderadeel en de OVL (Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel). Een informatief gesprek. De heer Ter Keurs, burgemeester van de gemeente Leeuwarderadeel en Jochum Baltjes namens de OVL treden beide op als gastheer en mevrouw Ingrid Dekkers, managementassistente, en mevrouw Xavière Kolk, directeur van de Stichting Solyda leggen uit wat zij voor startende ondernemers kunnen betekenen. En dat is heel veel. Met haar eigen ervaring als beginnend ondernemer heeft mevrouw Kolk, samen met haar echtgenoot, de Stichting Solyda opgericht om startende ondernemers meer dan een helpende hand te bieden. Mevrouw Kolk: “De eerste jaren van een ondernemer zijn de moeilijkste, maar ook de leukste jaren. Om alles te doen wat nodig is en te regelen wat er op je af komt is een prachtige uitdaging, maar wel een die de nodige kennis, inventiviteit, creativiteit en doorzettingsvermogen vraagt. Om ervoor te zorgen dat ondernemers na de eerste jaren verder kunnen, reiken wij ze de juiste instrumenten aan.”

ter ook voor kiezen enkele van die trainingen te bezoeken en het is zelfs mogelijk tussentijds in te stromen.” Tijdens het traject of na de start van een eigen bedrijf is er nog 6 uur individuele coaching mogelijk, geheel afgestemd op de wensen en vragen vanuit het eigen bedrijf. Allemaal bij de prijs inbegrepen en die prijs is uiterst laag gehouden, nl. 70 euro per persoon, voor het gehele traject. Heel belangrijk is daarbij nog de vorming van een zgn. functioneel netwerk, zodat nieuwe ondernemers elkaar kunnen ondersteunen. Wat zo’n netwerk allemaal voor u kan betekenen wordt zeker duidelijk op de trainingsavonden. (Zie voor vervolg op pagina 2) De heer Jochum Baltjes en de heer Ter Keurs krijgen van resp. mevrouw Ingrid Dekkers en mevrouw Xavière Kolk de folders overhandigd van "Ondernemen gewoon Doen". De meerwaarde van dit project voor dit traject de medewerking overleg geregeld - worden de zit in de samenwerking met de van banken, administratiekanto- deelnemers begeleid door ervagemeente en de OVL. De heren ren, notarissen en de Kamer van ren ondernemers met verschilTer Keurs en Baltjes benadrukKoophandel.” Beide heren lende expertise. Men kan er echken graag dat de gemeente en de maken zich sterk voor een sterke OVL belang hebben bij nieuwe lokale economie, allemaal in het ondernemers. Ter Keurs: “De belang van de ondernemers en Gemeente heeft zorg voor het de bevolking. algemeen belang, maar biedt graag ruimte aan ondernemers Waar bestaat de door in het voortraject de wetteondersteuning uit? lijke zaken zoals bestemmingsMevrouw Kolk: “Elke onderneplannen en vergunningen te mer, maar ook een zzp’er, zal iets regelen.” Baltjes: “Wij willen de moeten weten van marketing en ondernemers graag de informacommunicatie, administratie en tie geven die nodig is voor het belastingen, financiën alsmede succesvol runnen van een persoonlijke ontwikkeling en bedrijf. Daarvoor hebben wij een ontplooiing. In 15 trainingen, vereniging, maar ook kennis van verspreid over ongeveer 7 maande markt. Bovendien hebben we den – dat wordt in onderling


Uit Agenda

Hege Stins, Stiens

Stiens maandag 8 maart 20.00 u. Drama Disgrace in Filmhuis Stiens 10 t/m 20 maart Nationale boekenweek in de Bibliotheek 11 maart 14.00 u. Vrouwen van Nu in de Skalm 12 maart 20.00 u. Zingende Fresia’s te gast in het Radiocafé aan de Wythusterdyk` 13 maart 21.00 u. Primeur F(l)ammen In de Smalle Brug 16 maart 14.30 u. Jaarvergadering PCOB in de Hege Stins 17 maart 19.45 u. Passage christelijke maatschappelijke Vrouwenbeweging in de Hege Stins 18 maart 14.00 u. Ouderensoos in de Skalm 20 maart 20.00 u. Voorjaarsconcert van Brassband De Nij Bazún in de Hege Stins t/m 14 mei Nationale Kinderjury, basisschoolkinderen mogen stemmen op hun mooiste boek in de bibliotheek t/m 1 april Expositie Wopke v.d. Heide in de Bibliotheek t/m 1 april Expositie Paul van Gent in het gemeentehuis 9 t/m 13 juni Stienzer Keatsdagen 26 juni Taptoe 26 juni Triathlon Collecte: 7 t/m 13 maart: Reumafonds 14 t/m 20 maart: Simaviz

Koarnjum 8 maart 19.45 u. Plattelandsvrouwen met Akke Berends-Koopmans vertelt over het leven van haar vader Klaas Koopmans in de Bining. 22-23 mei DTD-weekend

zondag 14 maart

09.30 u. ds. J. Overeem, doopdienst: Syro Miedema, Sipke Beetstra, Micha Fennema, Alice van Wagen en Janne Dijkstra

St Vitus, Stiens 09.30 u. ds. G. Wessels m.m.v. Cantorij VituStins o.l.v. Olchert Clevering 19.00 u. Vesper gemeentedienst door vespergroep Gereformeerde kerk, Britsum zondag 14 maart 11.00 u. ds. J.F. Kroon, Beetgumermolen, 4e zondag 40 dagentijd Hervormde gemeente, Koarnjum, Britsum, Jelsum zondag 14 maart 09.30 u. ds. J. v.d. Boogaard, Berlikum Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 14 maart 10.00 u. dhr. Joh. Helfferich, Oude Bildtzijl catechesedienst R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St.Annaparochie zondag 14 maart 11.00 u. Parochie-voorgangers.

15 maart 19.45 u. Jaarvergadering Plattelandsvrouwen in de Hoekstien

Jelsum 2, 4 en 5 juni Iepenloftspul bij Dekemastate 19 t/m 21 juni Dorpsfeest

Hijum Maandag 8 maart 20.00 - 22.00 u. Cursus Zending Vandaag in de Protestantse kerk

Oude Bildtzijl 13 maart 20.00 u. Voorjaarsconcert van Muziekvereniging Excelsior in de Vrije Evangelische Gemeente

St. Annaparochie 13 en 20 maart 20.00 u. Toneelvereniging Excelsior speelt een Bildtse klucht in Ons Huis

Berlikum 12 en 13 maart 20.00 u. Toneel in het Heechhout 27 maart 10.00 u. Tussen Kunst en Kitsch in het Heechhout

Woord- en comm.viering

R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 13 maart 19.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering zondag 14 maart

09.30 u. Pastor A. Buter en Dom.koor

Eucharistieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 14 maart

11.00 u. Pastor A. Buter en Bon. Cantorij

Eucharistieviering Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden zondag 14 maart 10.00 u. ds. E. van Duyl Vrije Baptistengemeente de Wijngaard Leeuwarden zondag 14 maart 10.00 u. br. W. Hordijk Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden woensdag 10 maart 19.30 u. ds. J.J. Verwey, Bidstond gewas en arbeid zondag 14 maart 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn, viering HA 16.30 u. ds. J.J. Verwey, nabetrachting Opstandingskerk, Leeuwarden zondag 14 maart 10.00 u. dhr. H. Tims Leger des Heils, Leeuwarden Wollegaasterdam 1 zondag 14 maart 10.00 u. Dienst o.l.v. majoor mevr. I. Jouvenaar 19.00 u. Avondsamenkomst m.m.v. Vrij Evangelie Zangkoor Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum zondag 14 maart 09.30 u. ds. J.G. v.d. Hoeven 16.30 u. ds. S.S. Braaksma Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 14 maart 09.30 u. ds. J. v.d. Boogaard, Berlikum hervormde kerk, Koarnjum Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

De documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft ten doel het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van documentatiemateriaal dat bindingen heeft met de gemeente Leeuwarderadeel en zoekt vrijwilligers voor: • het bewerken van ca. 2500 fotos; in de meeste gevallen kan echter worden volstaan met een eenknopsbewerking; • Het typen van een boekwerk in de Friese taal; het betreft een verzameling van ca. 5000 oude benamingen van stukken land, ateren, wegen etc. • Het bijhouden van de fotocollectie, die in de bibliotheek op een computer is opgeslagen. Het werk kan echter overal worden gedaan. Hierbij gaat het om het scannen van nieuwe foto’s, het bewerken daarvan, converteren naar een ander bestandsformaat, het invoeren van de beschrijvingen in de database en het koppelen van de foto’s. Dit is een doorlopend proces. • Faciliteiten als een computer, scanner en printer kan voor worden gezorgd. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de vrijwilligerscentrale Leeuwarderadeel, telefonisch te bereiken op de donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook gewoon langs komen op het spreekuur in cultureel centrum “De Skalm” te Stiens of e-mailen: a.vdveer@welzijnmiddelsee.nl ◆

Froukje blijft zichzelf

13 maart 09.00-16.30 u. Workshop werken met speksteen. M’Atelier www.creatief-rouwen.nl Dit is Froukje. Zij heeft genoten van het bloemschikken. En wie brengt het eten in haar aanleunwoning? Dát doet Palet.

t/m 17 april Expositie oud speelgoed en nostalgisch snoepgoed in museum de Grutterswinkel Nieuwesteeg 5

Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Stienser Omroeper

2

Bent u een startende ondernemer of overweegt u voor u zelf te beginnen, dan is het raadzaam verdere aankondigingen in de gaten te houden. Voor twijfelaars is er altijd nog de mogelijkheid een (gratis) voorlichtingsavond te bezoeken. De vijf deelnemende gemeenten, waaronder Leeuwarderadeel en Menaldumadiel, participeren dit jaar in het project en er zijn op drie plaatsen voorlichtingsavonden: Grou (15 maart), Stiens (22 maart, 19.30 uur, De Skalm) en in Burgum (12 april). Aanmelden voor de trainingsbijeenkomsten die in mei zullen beginnen, kan tot 12 april. Meer informatie is te vinden op www.solyda.nl , maar er liggen ook folders in het gemeentehuis en de bibliotheek. Zelf ondernemer worden? Dat moet je gewoon Doen! ◆

Tussen Kunst en Kitsch in Berlikum Het bestuur en activiteitencommissie van het Heechhout heeft voor de Berlikum en omstreken een inspirerende activiteit bedacht voor zaterdag 27 maar a.s. namelijk “Tussen Kunst & Kitsch”. Op zaterdagochtend om 10.00 uur gaan de deuren open voor alle inwoners van ons dorp en natuurlijk kunnen mensen uit omringende dorpen gerust langs komen met hun Kunst of Kitsch. We hebben 2 professionele deskundigen ingehuurd om uw spullen te beoordelen t.w.: • Geert Ziengs: deskundig op het gebied van schilderijen, grafiek en porselein • Enno de Boer: deskundig op het gebied van klokken, zilver en volkskunst. Dus ga je húshimmeljen of je garage/ hok opruimen en kom je zaken tegen waarvan je altijd hebt gehoopt dat het wellicht een kostbaar stuk is: grijp je kans en kom naar het Heechhout op 27 maart. Dagindeling: 10.00 uur tot 12.30 uur 1e dagdeel 12.30 uur tot 13.30 lunch (met eigengemaakte snert, van te voren opgeven wie blijft eten) 13.30 tot 15.30 uur 2e dagdeel Om deze zaterdag gezellig aan te kleden bieden wij u de mogelijkheid gezellig te blijven snert eten met roggebrood. Ook serveren wij ouderwetse slokjes. Dus kom allen gezellig naar het Heechhout, Sportleane 5 te Berlikum. Opgeven voor de snert: Janneke Bergsma 0518-462021 ◆

Colofon

Holwerd

Leeuwarden

Het project “Ondernemen gewoon Doen” wordt mede mogelijk gemaakt door Europese subsidies, de Provincie Fryslân, Plattelânsprojekten en in dit geval vijf gemeenten. Daarbij moet gedacht worden aan financiële en facilitaire ondersteuning.

zondag 14 maart

Documentatiestichting zoekt vrijwilligers

Britsum

Vervolg Ondernemen

Kerkdiensten Stiens e.o.

Het volgende nummer verschijnt op maandag 15 maart 2010. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de

redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt deuitgever geen aansprakelijkheid.


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00

www.massagepraktijkjolandanumans.nl. Gedipl. sportmasseur. Sport/klassiek/hotstone/antistress/be handelende/massage. Div. bodypakkingen. 55 Lamps zonnebank, 5 gezichtsbruiners!! Ook in weekend en ‘s avonds. Redelijke prijzen. Froubuurt (achter sauna) 06-51282821.

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. TK Hubert Legkippen op bestelling worden zaterdag 13 maart bezorgd. O. Ferwerda Stiens 0582573159. Schuurverkoop op de Schuringaweg 53 te Nij Altoenae vrijdag 13.00 tot 18.00 en zaterdag 10.00 tot 17.00 uur. Openhaardhout op? Wij hebben voldoende droog hout op voorraad! Bel 0518-413130, of kijk op www.haardhoutferwert.nl

Haagconiferen vanaf kwekerij: Thuja Brabant en Thuja Friesland, sterk in klei gekweekt daardoor geschikt voor ons klei- en kustgebied. ook haagbuxus en buxusbollen voor pot of tuin. ‘t Bosch 5a St. anna. open vr + za of andere dagen na 16.00 uur. Tel. 0518-400825 of 0650944839.

Iemand een kaartje sturen? Bij Roemenië Oost Europa te koop 8 kaarten voor 5,- euro zelfgemaakt. Kom Kijken! Lutskedyk Stiens.

TK Sony Colortv Triniton 66cm. Past op bijpassende onderkast waarin plaats voor DVD en kleine radioset. Zilverkleurig. Vraagprijs totaal 195,- euro. Info K.Vellinga 058-2572583

Richt Nicolai Gediplomeerd Gediplomeer d ped pedicure icure aantekening aantek keening diabeti diabetische ische en rreumatische eumatische vvoet oeet Bel v voor oor een a afspraak: fsp praak: T.. 0518 43 14 71 T M.. 06 237 138 26 pedicure aan Ook pedicur e aa n huis!

Praktijkadres: Praktijkadres: Studio Fysiek Hege Hearewei Hearewei 43 Stiens

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

OP NEI PEASKE Deze actie is geldig van 8 t/m 13 maart 2010

Bôle fan de Moanne:

VIKORN BÔLE fan 1.36

foar 1.10

KOFJEBROADSJES fan 1.27

foar 1.00

Aksje fan de moanne

OP ALLE ORANJEKOEKE 10% koarting

Stienser Omroeper

3


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

WEEK

10

Uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarderadeel 3 maart 2010

Stremming Graldastins

GEMEENTEHUIS

Op maandag 15 maart a.s. van 07.30 uur tot 16.30 uur is de Graldastins ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte gestremd in beide richtingen voor alle verkeer in verband met straatwerkzaamheden.

OPENINGSTIJDEN

WET MILIEUBEHEER

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Algemeen mandaatbesluit Leeuwarderadeel

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

OPHALEN SNOEIAFVAL LEEUWARDERADEEL VOORJAAR 2010

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS

In de komende voorjaar wordt in onze gemeente weer de gebruikelijke ophaalroute voor snoeiafval gereden. Hoe biedt u het snoeiafval aan. 1. Het snoeiafval dient alleen op de aanbiedingsdag langs de weg te worden gedeponeerd. Let op: grof tuinafval mag alleen aangeboden worden op de aanbiedingsdag. Te laat aangeboden grof tuinafval wordt niet opgehaald en te vroeg aanbieden is niet toegestaan. Te vroeg aangeboden grof tuinafval veroorzaakt veel onnodige hinder voor buurtbewoners, verkeer en onderhoudswerkzaamheden. 2. Het mag niet langer zijn dan 3 meter. Langere stammen kunnen niet worden geladen. 3. Leg het snoeiafval vrij van heggen, lichtmasten en op harde ondergrond met de gezaagde of geknipte kant naar de weg toe.

Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Om het ophalen zo goed mogelijk te laten verlopen is de gemeente in een aantal gebieden opgesplitst. Hieronder vindt u een overzicht van de aanbiedingsdagen en de periode waarin het afval in die gebieden wordt verwerkt.

RIOLERING

BEWONERS BUITENGEBIED LET OP: INDIEN U SNOEIAFVAL HEEFT KUNT U DIT TELEFONISCH AANMELDEN VIA HET CENTRALE NUMMER VAN HET GEMEENTEHUIS TEL 2576666. DIT SNOEIAFVAL WORDT OPGEHAALD IN DE PERIODE VAN DE DICHTS BIJ ZIJNDE VOLGENDE GEBIEDEN.

0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

Gebied Stiens I. Oude kern - West - It Skil en It Heechhôf (begrensd door en incl. Moundyk/Brédyk - Truerderdyk - Pyter Jurjensstrjitte - Petterhústerdyk Uniawei). Aanbiedingsdag: Maandag 8 MAART Verwerkingsperiode: 9 MAART t/m 12 MAART

OPENBARE VERLICHTING 0800-0513 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

Gebied Stiens II. Zuid, d'Oriënt en Aldlân (begrensd door en incl. Pim Mulierwei en Griene Leane). Aanbiedingsdag: Maandag 15 MAART Verwerkingsperiode: 16 MAART t/m 19 MAART Gebied Britsum - Koarnjum - Jelsum Aanbiedingsdag: Maandag 22 MAART Verwerkingsperiode: 23 MAART t/m 26 MAART Gebied Feinsum - Hijum - Alde Leie Aanbiedingsdag: Maandag 29 MAART Verwerkingsperiode: 30 MAART t/m 2 APRIL. Afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid snoeiafval kan het gebeuren dat de aangegeven verwerkingsperiode uitloopt. Aan de genoemde aanbiedingsdagen zal echter strikt de hand worden gehouden. Wilt u uw snoeiafval kwijt na 27 maart, dan kunt u dit inleveren bij de milieustraat. Deze ligt aan de Seerob 23 in Stiens (bedrijventerrein Middelsee), openingstijden: Van maandag t/m vrijdag van 13.00-16.30 uur, en zaterdag van 9.00-13.00 uur, met uitzondering van feestdagen. Daarna volgt in de herfst de volgende route. Deze wordt weer aangekondigd in de gemeenterubriek van de Stienser Omroeper

.

Stienser Omroeper

4

Ontwerpbesluit Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, delen mede, dat zij voornemens zijn om verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer:

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Leeuwarderadeel maken bekend dat met ingang van 9 maart 2010 het 'Algemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel' en de daarbij behorende 'mandaatlijst' in werking treedt. In dit besluit worden bevoegdheden overgedragen van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester aan ambtelijke functionarissen. In de meeste gevallen zijn dit de sectorhoofden. Ook zijn er bevoegdheden ondergemandateerd aan medewerkers van de gemeente Leeuwarderadeel. Hiermee wordt het Algemeen mandaatbesluit van de gemeente Leeuwarderadeel en de daarbij behorende mandaatlijst van 24 maart 2009, ingetrokken. Het besluit ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1 te Stiens

.

Stiens, 8 maart 2010 Het gemeentebestuur voornoemd, Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester J.J. Kingma, secretaris

Ontvangen aanvragen • Reguliere bouwvergunning 20100018 voor het plaatsen van een prieel (ontmoetingspunt) en het verplaatsen van de skatebaan van de locatie Truerderdyk naar de sportontmoetingsplek aan de Griene Leane, kadastraal bekend gemeente Hijum, sectie G, nummer 966 te Stiens. Ontvangstdatum 25-02-2010. • Lichte bouwvergunning 20100019 voor het vergroten van de bijkeuken en het plaatsen van een afdak aan de bijkeuken, plaatselijk bekend Platohôf 47, 9051 KP te Stiens. Ontvangstdatum 26-02-2010. •Lichte bouwvergunning 20100020 voor het plaatsen van een schuur, plaatselijk bekend Platohôf 47, 9051 KP te Stiens. Ontvangstdatum 26-02-2010. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

- voor een detailhandel met doehet-zelf artikelen met daarbij de opslag en verkoop van vuurwerk gelegen aan Seerob 3, 9051 VA te Stiens te wijzigen door het aan deze vergunning verbonden voorschriftenpakket in het belang van de bescherming van het milieu aan te passen, in te trekken en aan te vullen. Het ontwerpbesluit tot het wijzigen van deze milieuvergunning en de bijbehorende stukken liggen op het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1 te Stiens, ter inzage van 11 maart 2010 tot en met 21 april 2010, elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur, alsmede op dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Na afspraak kunnen de stukken eventueel op een ander tijdstip worden ingezien, indien daarom wordt verzocht. Tevens kan telefonisch of na afspraak, door een medewerker van de Milieuadviesdienst een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven (telefoon: 058-2339050). Gemotiveerde zienswijzen kunnen tot en met 21 april 2010 mondeling of schriftelijk bij de Milieuadviesdienst, Postbus 1017, 8900 CA te Leeuwarden worden ingebracht. Een afschrift van een dergelijke zienswijze zal onder meer worden verzonden aan de aanvrager. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de Milieuadviesdienst, telefoon: 0582339050

.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden -Huissleutel met keycoard -Fietssleutel met blauw bandje Verloren -Zilvergrijze nokia 1800 met Nijntje eraan -Sleutelbos met roze keycoard -Sleutelbos met o.a. huis- en autosleutel Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

.


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

Gratis informatiebijeenkomsten voor startende ondernemers

Vooraankondiging (artikel 1.3.1 Bro) voorontwerpbestemmingsplan “partiële herziening van het bestemmingsplan Stiens – Bedrijventerrein Middelsee”

De Stichting Solyda start in mei 2010 met de cursus ‘Ondernemen gewoon Doen’. De cursus is bedoeld voor iedereen met de wens om nu of in de toekomst te starten met een eigen bedrijf. Voorwaarde is wel dat de cursist woont in de gemeente Leeuwarderadeel, Boarnsterhim, Littenseradiel, Menaldumadeel of Tytsjerksteradiel. Meer weten? Kom dan naar één van onderstaande informatiebijeenkomsten.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) delen burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel mee dat zij een partiële herziening voorbereiden van het bestemmingsplan “Stiens – Bedrijventerrein Middelsee”

- 15 maart in het Gemeentehuis van Boarnsterhim, Grou. - 22 maart in Cultureel Centrum De Skalm, Gemeente Leeuwarderadeel,Stiens - 12 april in het Gemeentehuis Tytsjerksteradiel, Burgum.

Aanleiding voor de partiële herziening van het bestemmingsplan vormt de toenemende vraag van ruimte (units) door particulieren voor hobbymatige activiteiten. Het college heeft op 12 mei 2009 besloten dat dit gebruik middels vrijstelling mogelijk gemaakt zou moeten worden. Deze partiële herziening dient hiertoe. In de partiele herziening is namelijk een vrijstelling van de gebruiksvoorschriften toegevoegd om naast de toegestane bedrijfsactiviteiten de uitoefening van hobbymatige activiteiten, gelijkwaardig aan bedrijfsactiviteiten in de milieucategorie 1 en 2, onder voorwaarden mogelijk te maken. Conform de inspraakverordening gemeente Leeuwarderadeel zal het voorontwerp-bestemmingsplan binnenkort gedurende zes weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis aan de Ljipstjitte 1 te Stiens.

Elke informatiebijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur. De Gemeente Leeuwarderadeel en de Ondernemersvereniging Leeuwarderadeel faciliteren dit initiatief door onder meer de locatie voor de informatieavond en voor de cursus beschikbaar te stellen. Wat is ‘Ondernemen gewoon Doen’? - Trainingsavonden: 15 keer, verspreid over 7 maanden. Onderwerpen: rechtsvorm, belastingen, ondernemersvaardigheden, financieel plan opstellen, marketing en acquisitie en netwerkbeheer, administratie, persoonlijke ontwikkeling. - Coaching en advies tijdens het traject en 6 uur individuele coaching na de start van het bedrijf. - Vorming van een functioneel netwerk, waarbij de deelnemers elkaar ondersteunen en eventueel klussen doorgeven. - Training en begeleiding worden gegeven door ervaren ondernemers met specifieke kennis over de verschillende aspecten van ondernemen. Kosten Deelname aan dit traject kost per (pre) startende ondernemer €70,‘Ondernemen gewoon Doen’ wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Fryslân, de Europese Unie en bijdragen van gemeenten. Deelnemende gemeenten Iedereen die in één van de volgende gemeenten woont en die plannen heeft voor een eigen bedrijf kan zich inschrijven voor de cursus ‘Ondernemen gewoon Doen!’ Deelnemende gemeenten: Boarnsterhim, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel. Inschrijven Aanmelding voor de informatieavonden van ‘Ondernemen gewoon Doen’ kan door een e-mail te sturen naar: info@solyda.nl onder vermelding van: informatie OgD of aanmelden via de website. Meer informatie? Bel of mail naar: Xavière Kolk,Stichting Solyda Oostergoweg 10, 8932 PG te Leeuwarden tel.: 058-760002, e-mail: info@solyda.nl www.ondernemengewoondoen.nl

.

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Afgegeven evenementenvergunning • Vergunning/ontheffing inzake activiteiten dorpsfeest Hijum/Feinsum in Hijum van 13 t/m 15 mei 2010, georganiseerd door feestver. Mei Elkoar Ien (bestuursorgaan: burgemeester). Afgegeven bouwvergunning: • Reguliere bouwvergunning 20090117 voor het oprichten van een kap op de garage, plaatselijk bekend Mienskar 27, 9051 PC te Stiens. Verzenddatum 2602-2010

.

Gedurende deze periode van terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan kunnen mondeling of schriftelijk inspraakreacties worden ingediend door een ieder. De kennisgeving van de terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Stienser Omroeper en langs elektronische weg. Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat over het voornemen in deze kennisgeving (alvorens het voorontwerp ter inzage wordt gelegd) geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

.

Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met de heer M. van Vugt, beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening van de gemeente Leeuwarderadeel, telefoonnummer (058) 257 6670

Wurklist riedsgearkomste fan tiisdei 9 maart 2010

Nieuwe Gemeentegids 2010-2011

De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere.

FMR-Producties uit Den Helder start binnenkort de werkzaamheden op voor het uitbrengen van de nieuwe gemeentegids van Leeuwarderadeel, editie 2010 2011.

1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Meidielings 4. Rjochtmjittigens gemeenteriedsferkiezings fan 3 maart 2010, Ûndersyk betrouwensbrieven en beslissing oer talitting ta de nije ried 5. Ôfskie fan riedsleden 6. Sluting

De gemeentegids is voor alle inwoners én andere belangstellenden een belangrijke bron van informatie. Het is erg belangrijk dat de informatie die er in staat goed is. Staat uw (buurt)vereniging, instantie er goed in? Wijzigingen kunnen nu nog doorgevoerd worden. Gebruik daarvoor de bon achter in de gemeentegids. Dit kan tot vrijdag 19 maart a.s. De nieuwe gemeentegids wordt naar verwachting medio dit jaar verspreid

U kunt nu nog uw wijzigingen doorgeven!

.

.

Wurklist riedsgearkomste fan tongersdei 11 maart 2010 De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Meidielings 4. Ôflizzen Eed/ Ferklearring en Ûnthjiit troch de beneamde en talitten riedsleden 5. Sluting U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks, mits uitgezonden, via radio Middelsé volgen (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel.nl onder het kopje Raadsinformatie / Raadsvergaderingen 2010 en liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

.

Stiens, 8 maart 2010. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel J.J. Kingma, secretaris, Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

Stienser Omroeper

5


Leeuwarderadeel heeft gekozen Na een hectische verkiezingsperiode, het binnenhalen van de kiezersstem en de uiteindelijke zetelverdeling, kunnen nieuwe raad en college worden gevormd. Namens OVL wil ik graag de partijen, FNP en VVD, van harte feliciteren met hun zetelwinst. Men kan aan de slag om gemaakte beloften waar te maken en uit te zoeken welke koers Leeuwarderadeel de komende jaren in “fusieland” moet gaan varen. Eerst via deze weg, danken wij het aftredende college en raadsleden voor de prettige samenwerking. Wij vertrouwen erop dat deze goede samenwerking met het “nieuwe” college en raadsleden in de komende jaren voortgezet zal worden. Met het oog op de afgelopen verkiezingen was het voor ons een waar genoegen de stukken van alle partijen in onze Stienser Omroeper te mogen lezen. Een ware euforie over wat er de afgelopen jaren mede door alle politieke partijen in onze gemeente is gerealiseerd. Wij zijn daar heel erg blij mee. Wel willen wij hierbij een kanttekening plaatsen, want met het lezen van wat er allemaal is

bewerkstelligd, hadden wij ook graag gelezen dat de meeste van deze ontwikkelingen zijn geïnitieerd en gerealiseerd door ondernemers. Met name waar het gaat om bedrijvigheid zijn het toch de ondernemers geweest die de stappen hebben durven zetten om plannen te ontwikkelen en investeringen te doen. Ontwikkelingsplannen als Stiens-Oost, Doniastate, invulling Snijder locatie, winkels Langebuorren, bedrijven op terrein Middelsee, zijn initiatieven van de ondernemers geweest. De ontwikkelingen hebben, mede dankzij deze partijen, erin geresulteerd dat Leeuwarderadeel, met Stiens als kern, steeds aantrekkelijker is geworden. Daarom wil ik, namens OVL, graag al die ondernemers, al dan niet lid van OVL, heel hartelijk danken en complimenteren voor- en met wat zij hebben gerealiseerd. Daarnaast ook een compliment aan burgers en bezoekers die er mede voor zorgen dat deze bedrijven en voorzieningen in ons dorp kunnen blijven bestaan ◆ namens OVL, Jochum Baltjes voorzitter.

Brassband De Nije Bazún geeft voorjaarsconcert! Zaterdag 20 maart geeft Brassband De Nije Bazún haar traditionele Voorjaarsconcert in De Hege Stins in Stiens. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het belooft een vermakelijke avond te worden, met optredens van zowel het A- als het B-orkest. Naast De Nije Bazún betreedt ook de Nederlands kampioen Indoor Percussie het podium, genaamd DrumSquad! Onder leiding van Piet van der Heide brengt het A-orkest een gevarieerd programma ten gehore, waarbij naast serieuze werken ook bekende pop- en filmmuziek voorbij zal komen. Naast het A-orkest is ook het Borkest van de partij om aan u te

Voorlichtingsmiddag over Vergeetachtigheid en Dementie Stichting Palet en Stichting Welzijn Middelsee (SWM) organiseren deze voorlichting voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Bent u mantelzorger of bent u betrokken bij een dementerende of iemand die vergeetachtig is? U bent van harte welkom!

In Leeuwarderadeel heeft de PvdA zich tegen de provinciale trend in goed kunnen handhaven op 4 zetels en is zelfs de grootste partij in de gemeente geworden.

De lezing wordt gegeven door een leidinggevende en een maatschappelijk werker van Palet. Beiden hebben een ruime ervaring en kennis op dit gebied. Tijdens de voorlichting is er ruim gelegenheid tot vragen stellen. De voorlichting is op dinsdag 30 maart van 14.30 tot 16.30 uur in de Skalm in Stiens.

Lijsttrekker Gelly Visser: “PvdA kiezers bedankt. Wij zijn erg blij met het vertrouwen dat de kiezers ons hebben geschonken. Ik zie het als een beloning voor ons werk in de afgelopen vier jaar en als waardering van de kiezer voor onze plannen voor de toekomst. Wij zullen in de komende periode het vertrouwen van de kiezers in de PvdA verder uitbouwen.

Voor informatie en opgave voor 20 maart kunt u bellen met het telefoonnummer 0582655582 of rechtstreeks langsgaan bij de administratie in de Skalm ◆

LIJSTTREKKER GELLY VISSER

BEDANKT KIEZERS

PvdA grootste partij

Voorjaarsconcert in Oude Bildtzijl Zaterdag 13 maart aanstaande organiseert muziekvereniging Excelsior Oudebildtzijl haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Deze muzikale avond wordt opgeluisterd door Jan de Vries, bekend van de Feetwarmers, die een carrière als singer-songwriter is begonnen. De avond staat in het teken van belangrijke nieuwsfeiten uit het afgelopen jaar. Er wordt muzikaal teruggeblikt op het aantreden van Obama en het overlijden van muziekiconen als Ramses Shaffy en Michael Jackson. Ook voor de jeugdige luisteraars is er deze avond genoeg vertier. De K3-hitmix en You raise me up waar Wesley, de laatste X-factor een dikke hit mee heeft gescoord worden gespeeld. Dus heeft u zin in een ontspannen avondje uit, kom dan zaterdag 13 maart naar het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente in Oudebildtzijl! Het concert begint om 20.00 uur ◆ Stienser Omroeper

6

laten horen wat ze in hun mars hebben. Dit orkest wordt gevormd door een club enthousiaste leerlingen, die in deze formatie leren om samen te spelen en daar veel plezier bij hebben. De artistieke leiding is in handen van Jitske de Roos. Zoals ieder jaar is er ook dit keer weer een speciaal gastoptreden. Deze avond is het percussie ensemble DrumSquad te gast om een spetterend optreden te verzorgen. Deze slagwerkgroep bestaat uit een zestiental slagwerkers, dat op hoog niveau deelneemt aan indoor percussie wedstrijden. Vorig jaar behaalden ze zelfs de nationale titel. Dit ensemble laat u horen dat percussie meer is dan alleen drums. Want ook melodische instrumenten als marimba

en vibrafoon hebben een belangrijke plaats in dit orkest. Het programma dat zij spelen heet ‘The Groove Club’, waarbij DrumSquad u meeneemt naar het nachtleven van de jaren 30; Nachtclubs, Bigbands, Jazz en rokerige zalen met schemerige verlichting zijn sterke kenmerken van The Groove Club. Het belooft een bijzondere muzikale avond te worden. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom! Voorjaarsconcert in De Hege Stins in Stiens Zaterdag 20 maart 2010 Aanvang 20.00 uur Toegang is gratis ◆

12 Maart: De Zingende Fresia’s in het RadioCafé Vrijdag 12 maart zijn de ‘smartlaprockers’ van de Zingende Fresia’s te gast in het radiocafé. De band brak twaalf jaar geleden door met een verbasterd nummer van André Hazes, dat zij ten gehore brachten bij een radiocontest van de VPRO. “De glimlach van een kind” werd in de nieuwe vorm een soort van hit en vanaf dat moment treden de Zingende Fresia’s regelmatig op diverse feesten in het land. De band bestaat uit vier bandleden die stuk voor stuk de nodige ervaring hebben op muzikaal gebied. De muziek bestaat uit een mix van verbouwde smartlappen en piratenpop die vrijwel iedereen mee kan zingen. Dat alles wordt verpakt in een show vol humor, gekkigheid, improvisaties, stand-up-comedy en smartlapperij van het meezingbaarste soort en geschikt voor alle gezindten en leeftijden. Het Radiocafé is er iedere vrijdag van 20:00 uur tot middernacht. Publiek is welkom in het knusse uitzendhonk aan de Wythústerwei. Kijk voor meer informatie op www.radiomiddelsee.nl bij de programmering van vrijdag.

Elke zaterdag Middelsee Nieuws & Sport op 105.3 FM Radio Middelsee heeft sinds kort een nieuw programma op zaterdagmiddag. In dit programma wordt, zoals de naam ervan al doet vermoeden, volop aandacht besteed aan sport en nieuws uit de streek. Het programma begint om twee uur met eerst tot vier uur voornamelijk aandacht voor lokale actualiteiten en evenementen. Na vier uur schuift de aandacht volledig naar de sport. Tips? Stuur ze naar: redactie@radiomiddelsee.nl of bel tijdens de uitzending naar de studio: 0582571600

Word radiomaker bij Radio Middelsee! Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies: Regisseur / programma-assistent Radio Als regisseur stuur je het team radiomakers aan. Je bent een soort programmamanager die let op de doorstroming en de kwaliteit van de uitzending. Daarnaast ontvang je de studiogasten, bel je met de verslaggevers en met telefonische gasten, enzovoort. Je wordt ingezet bij actualiteiten- en sportprogramma’s. Technicus Als technicus zorg je ervoor dat de uitzending goed klinkt op de radio. Je bedient de diverse apparatuur in de studio. De technicus is tevens de rots in de branding die altijd een oplossing heeft als de rest van het team met de handen in het haar zit. Redacteur / Presentator Als redacteur en presentator houd je jezelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de streek, door kranten, internet en andere media in de gaten te houden. Uiteraard laat je de kans op een primeur ook zeker niet liggen! Verslaggevers / Correspondenten Radio Als verslaggever of correspondent sta je temidden van de actie. Je geeft op een heldere manier weer wat er op het moment van verslaan gebeurt, zodat luisteraars op de hoogte blijven. Als verslaggever moet je bovendien creatief zijn want als er even niets bijzonders gebeurt moet je wel iets te vertellen hebben. Acquisiteur Ben jij in staat het groeiende en ambitieuze Radio Middelsee op een vlotte en enthousiaste wijze aan de man te brengen bij ondernemers in de streek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Om onze ambities waar te kunnen (blijven) maken hebben we namelijk meer financiële middelen nodig. Meer details over bovenstaande vacatures is te vinden op onze site: www.radiomiddelsee.nl. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar: vacature@radiomiddelsee.nl ◆


Bent u op zoek naar een onderhoudsvrij vlonderterras?

Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding!

Kies dan voor een composiet vlonderterras

HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR PARTICULIEREN, P ARTICULIEREN, BEDRIJVEN, A B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z WONINGBOUWVERENIGINGEN! EN WONINGBOU UWVERENIGINGEN!

Composiet is • Rot en schimmelvrij • Onderhoudsvriendelijk • Bestendig tegen elk weertype • Beschikbaar in de kleuren zwart en bruin

HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D VAKWERK V AKWERK OP HET GEBIED VAN: A VA VA AN:

Door de grote draagkracht en de goede antislipwerking van het materiaal zijn de composiet vlonderplanken het beste materiaal om te gebruiken voor uw buitenvloeren. Nu verkrijgbaar bij Parketterie Maatwerk voor ₏ 65,- per m² compleet geplaatst. Voor een vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met Jaap Duinstra, tel. 06-20497754

COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, INSTALLA AT TIES, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA AT TIES, CV CV-KETEL V--KETEL VER VERVANGING, RVA ANGIN NG, HUUR EN LEASE, EIGEN 24-UURS SER SERVICEDIENST, RVICEDIEN V NST T, VER VERWARRWA ARMING, RADIATOREN, RADIA AT TOREN, VLOERVERWARMING, VLOER RVER V RWA AR RMING, KOELING, VENTILATIE, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECH HNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA AT TIES, SANIT SANITAIR, AIR, DUURZAME DUURZAM ME ENERGIE TOEPASSINGEN, TOEP PASSINGEN, A ZONNEBOILERS, ZONNEZO ONNESTROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN. SUBSIDIE-AANVRAGEN N.

Technisch T echnisch e Installatiebedr Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

Telefoon Te elefoon (058) ( 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 N H BRITSUM NH

www w.hai . ijma.nl info@haijma.nl www.haijma.nl

www.vanderwagen.nl

It kin ek oars!

Te Huur: Oude Leije: Perceeltje weiland. Opp.: ca. 1.25.00 ha Info: Agrarische Makelaardij Jouwert de Vries te Stiens 058-2574132.

         

Gezellig winkelen in Stiens

   Astrid Legerstee

  

  

Zoekt u een betrouwbaar administratie- en belastingkantoor dat al uw zorgen uit handen neemt? Een kantoor dat ook nog eens betaalbaar is? Kom dan eens vrijblijvend met ons praten. Astrid Legerstee uit Stiens heeft een atelier (textiele-) woondecoraties en is 2 jaar tevreden klant!

 

 

     !" #$% " & " & ' (  )& * ' 

  

  

AL MEER DAN 30 JAAR EEN BEGRIP IN FRIESLAND St. Vitusplein 4, 9051 BT STIENS Tel. (058) 257 1545, Fax (058) 257 1543, E-mail: info@vanderwagen.nl Internet: vanderwagen.nl

        

   

ADMINISTRATIES • ADVIEZEN • BELASTINGZAKEN

Administratiekantoor/belastingconsulent

R.J. VAN DER SANDEN (0518) 412475, Lage Herenweg 21, Marrum Stipte en vertrouwelijke verzorging van uw

Belastingaangiften Boekhoudingen/jaarrapporten etc. zowel voor particulier als ondernemer tevens advies voor (startende) ondernemer

Nieuw

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03

en bestaande vloeren

Garagevloer ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

1-dag systeem anti-slip vloeistof dicht snelle uitharding diverse kleuren

Voor meer informatie: Wilhelminastraat 17 • 9073 HA Marrum Tel.: 0518 41 2977 • Mobiel: 06 29 30 27 45

Braaksma Houtbouw • Garages • Bergingen • Blokhutten • Tuinhuisjes • Paardeboxen • Tuinhout Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487 Stienser Omroeper

7


Stienser Omroeper

8


Stienser Omroeper

9


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Zaterdag 13 maart Korfbal (Bordinehal, Stiens)

Zaterdag 13 maart Instuif Kangoeroe Klup

12.30 u. MNenW a1 - DTL a1 13.40 u. MNenW b1 - DFD b2 (Iehal, Stiens)

12.00 u. MNenW 2 - Oerterp 4 (Iehal, Stiens)

15.10 u. CSL b1 - Joure b2 16.10 u. CSL a1 De Waterpoort a1 17.20 u. CSL 3 - De Waterpoort 2 18.30 u. CSL 2 - Noordenveld 3 20.00 u. CSL 1 - Groen Geel 1 Voetbal (Sportpark it Gryn)

10.30 u. CSC mc1 - St Anna mc1 14.30 u. CSC da 3 Leeuwarden da 1 Waterpolo (Sportpark it Gryn)

17.00 u. (< 15 jr.) SG MiddelséSkelp CG 1 MZ&PC DE Reest CG1 17.45 u. SG Middelsé-Skelp da1 Aqua ‘68 1 Handbal (Iehal, Stiens)

18.00 u. FHC da b1 - SGV b1 19.10 u. FHC da 1 Mannak/Hurry Up 2

Zondag 14 maart

De Kangoeroe Klup van Korfbalvereniging CSL is binnen twee jaar gegroeid tot een begrip. De Kangoeroe Klup is een gezellige club voor kinderen van 3 tot 7 jaar waar je lekker kunt sporten met leeftijdsgenootjes. Wij doen bij deze training veel spelletjes met ballen, wandrek, evenwichtsbalk, hoepels en nog veel meer.

(Sportpark it Gryn)

10.00 u. Stiens 4 - Oosterlittens 3 11.00 u. Stiens 3 - Frisia 5 Handbal (Bildtse Slag, St. Annaparochie)

09:30 u. FHC he jeu b1Jupiter ‘76 B1 10:30 u. FHC he jeu a1Cometas a1 11:40 u. F.H.C. da jeu c1S.V. Hoogersmilde C1 12:30 u. F.H.C. he jeu c1Meppel AZ C1 13:20 u. F.H.C. da jeu c2BPZ/Unitas C2 14:20 u. F.H.C. he 1-Mannak/ Hurry Up-H.V.C. 2 15:45 u. F.H.C. he 2-Beilen 1 16:55 u. F.H.C. da 2-Cometas 4

De leiders bereiden elke week een leuke training voor. Deze training is elke zaterdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur in de Bordinehal van het sportcomplex It Gryn in Stiens. Niet geheel onbelangrijk; er is voldoende begeleiding aanwezig. Wil je ook één keer in de week lekker ravotten met leeftijdsgenootjes? Kom komende zaterdag 13 maart vrijblijvend op de Kangoeroe Klup INSTUIF! Voor informatie kun je contact opnemen met Aukje Holwerda, tel nr 0519 339381. Maar je kunt natuurlijk ook je klasgenootjes die al lid zijn van de Kangoeroe Klup, en hun ouders vragen hoe leuk de Kangoeroe Klup is. Daarnaast staat op de website www.kvcsl/kangaroeklup veel informatie en foto’s. Voor elk nieuw lid is er een Kangoeroe T-shirt en rugtas ◆ DAMES HANDBAL

Zeer goede inzet en goed keeperswerk

JUDO

Was de schrijver van het wedstrijdverslag van de vorige week nogal kritisch over de wedstrijd van de dames, deze keer rest niets anders dan positief te schrijven over een wedstrijd die in de laatste 1215 minuten spannend (beïnvloed) gemaakt werd door de scheidsrechter.

Sanne Vermeer de beste in Hoogland

Laatstgenoemde zorgde ervoor dat de dames van FHC 2 x 2 minuten met 4 speelsters tegen 6 moesten spelen tegen de Cirkeltijgers. Mede daardoor kon

In Sporthal de Bieshaar in Hoogland werd weer een sterk bezet judotoernooi gehouden. Ook van Sportschool Poelstra wisten hier weer enkele judoka’s een medaille te pakken. Bij de meisjes –15 jaar waren Sanne Vermeer en Silke Kloetstra sterk op dreef. Sanne Vermeer wist haar eerste 2 partijen met prachtige technieken met ippon te winnen. Ook Silke wist haar eerste 2 partijen met ippon te winnen, waarvan één met een prachtige schouderworp en één met houdgreep. In de onderlinge partij was Sanne de sterkste met ippon voor houdgreep. Ook wisten Sanne en Silke beiden hun laatste partij met ippon te winnen. Hierdoor werd Sanne Vermeer kampioene en werd Silke Kloetstra tweede ◆ Stienser Omroeper

10

Cirkeltijgers steeds weer terugkomen. Het was alleen te danken aan de zeer goede inzet en goed keeperswerk van de FHC-dames dat er een benauwde maar zeer verdiende overwinning behaald werd. In de eerste helft viel het nog mee en na een 0-1 achterstand (de enige) werd er door goed verdedigend en keepend werk en voldoende snelheid een 9-6 ruststand bereikt. Vermeldingswaardig is dat een tegendoelpunt toegekend werd, wat een schot tegen de paal was. Zoals al eerder vermeld was er tot

ongeveer 12 minuten voor het eindsignaal niet zo veel aan de hand en bleven de FHC-dames aan de goede kant van de score. Door de uitsluitingen kon Cirkeltijgers steeds weer dichterbij komen. Uiteindelijk een dik verdiend resultaat voor de FHCdames tegen een tegenstander waar de eerste wedstrijd ruim en kansloos van verloren was. FHCCirkeltijgers (9-6) 17-16 De eerstvolgende thuiswedstrijd is op 13 maart tegen Mannak/ Hurry Up om 19.10 uur in de Iehal te Stiens ◆

Na schooltijd gratis sporten met GO-4 Action! Ben jij tussen 12 en 18 jaar en woon jij in één van de vier Middelsee-gemeenten? Altijd al eens willen kickboxen, wielrennen, skeeleren, fitnessen, luchtgeweerschieten of zumba en pencak silat -lessen willen volgen? Grijp dan nu de kans en geef je op om een kennismakingscursus te volgen bij verschillende verenigingen, sportscholen of andere sportorganisaties.

WATERPOLO DAMES VAN MIDDELSÉ DE SKELP

Zwaardere dan verwacht, maar toch gewonnen De waterpolo dames van Middelsé de Skelp namen het zaterdag 27 februari op tegen ZPC Bikkel uit Hoogeveen. De wedstrijd begon om half 7 in Stiens. Hoogeveen staat niet hoog in het klassement er is dus een grote kans om te winnen. De eerste periode: Het onverwachte gebeurt ZPC komt meteen fel in de wedstrijd wat Middelsé de Skelp niet had verwacht en daardoor scoort ZPC en staat Middelsé de Skelp met een punt achter. Middelsé de Skelp laat het er niet bij zitten en komt meteen weer fel terug. Elina krijgt de bal en scoort en daar blijft het niet bij Esther krijgt de

bal en schiet en scoort 2-1. ZPC ziet een kans en scoort nog een keer. Het staat weer gelijk. De tweede periode: Middelsé de Skelp is weer helemaal terug in de wedstrijd. In deze periode worden maar liefst 4 doelpunten gemaakt. ZPC kan Middelsé de Skelp niet meer bij houden maar toch proberen ze terug te komen met een doelpunt. 6-3. Marion 1, Elina 3 doelpunten. De derde periode: Middelsé de Skelp is op dreef. Het spel is net weer begonnen en Marloes komt op het doel af en scoort. Niet veel later komt Jo-an vrij voor het doel en schiet de bal er in. Door een kleine fout in de verdediging ziet

ZPC een kans en scoort. Jo-an krijgt nog een keer de bal voor het doel en schiet weer raak. 9-4 voor Middelsé de Skelp. De vierde periode: Middelsé de Skelp is al wat in de glorie van de overwinning. Daardoor verslapt de verdediging en ziet ZPC allemaal kansen en scoort maar liefst 3 keer 9-7. De laatste 2 doelpunten worden toch nog door Middelsé de Skelp gemaakt. Rinie 1 en Esther 1 doelpunt.De eindstand is 11-7 geworden voor Middelsé de Skelp. Het was een zwaardere wedstrijd dan Middelsé de Skelp had verwacht, maar Middelsé de Skelp heeft gewonnen en behouden de tweede plaats in het klassement ◆

Een cursus bestaat uit drie tot vijf lessen en de deelname is gratis. Natuurlijk een prachtige kans om eens kennis te maken met een tak van sport. En wanneer de sport jou goed bevalt, kun je daarna instromen in de reguliere lessen van de sportvereniging of sportcentrum.De brochure waar alle cursussen in staan, is vanaf 1 maart 2010 verspreid op de middelbare scholen in St. Annaparochie en Ferwert. Je kunt je voor een sportcursus inschrijven op www.kiesjesport.nl/go4action. Via deze link kom je terecht bij de brochure met alle cursussen en bij het digitale inschrijfformulier. Inschrijven kan tot 19 maart 2010. Vanaf 1 april 2010 gaan de cursussen van start. Info: 0518-418891 of per e-mail go4sport@ferwerderadiel.nl ◆


KINDEROPVANG KIN DE ROP PVANG 0 - 4 jaar

www.kidsandanimals.nl

Drie D rie groepen: groepen: Â&#x2C6;b babygroep a bygro e p dreumesgroep Â&#x2C6; dr eumessgroep Â&#x2C6;Â&#x2C6;peutergroep peutergroep BUI TE NSC CHOOLSE OPVANG OPVANG BUITENSCHOOLSE

Twee T wee groepen: groe epen: Â&#x2C6; kkinderen inderen van van 4 tt/m /m 8 jjaar aar Â&#x2C6; kkinderen inderen n van van 9 t/m 12 jaar Tijdens T ijdens de de bso bso doen doen wee veel veel activiteiten ac tiviteiten op de b boerderij oerderrij en in de natuur. natuurr.

8%JKLTUSBTUSBBUt417SPVXFOQBSPDIJF 8%JKLTUSBTUSBBUt417SPVXFOQBSPDIJF T tE T  tE info@kidsandanimals.nl info@k idsandanimals.nl

SPORTMASSAGE OEBELE BOOMSMA Heeft u last van:

Pedicure â&#x20AC;˘ Schoonheidsspecialiste Hotstone massage â&#x20AC;˘ Stoelshiatsu

www.salonvoetsie.nl Erna van Leeuwen, Mienskar 25 9051 PC Stiens Tel: 058 2574441 e-mail: salonvoetsie@ hotmail.com

â&#x20AC;˘ stress, gespannen spieren? â&#x20AC;˘ (hoofd)pijn vanuit nek / schouders? â&#x20AC;˘ spierpijn na of tijdens het sporten? â&#x20AC;˘ stijve, pijnlijke spieren, etc? Maak nu snel een afspraak! Eerste behandeling 0 â&#x201A;Ź 32,5 Sportmassage Oebele Boomsma is onderdeel van Huidverzorgingsstudio Ageeth.

â&#x20AC;˘ Sportmassage â&#x20AC;˘ Ontspanningsmassage â&#x20AC;˘ Triggerpoint

De Greiden 15 9055 LR Britsum, tel. 058 - 257 10 58 www.oebeleboomsma.nl, E-mail:info@oebeleboomsma.nl

Nu ook Microdermabrasie en Bio Skin lifting

Topslager Schreiber Het blijft lekker

Maandag/dinsdag Geprikte schouderlappen

95

kilo voor

Runder Hamburgers 4 stuks voor

Woensdag

650 3

Stamppot Boerenkool met spek

4

per persoon

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt kilo voor

Runder gehakt kilo voor

95 95

3 4

Hele week Boeren slavinken 4 stuks voor

Gekruide drumsticks kilo voor

Donderdag Rib-Runderlappen 500 gram voor

495

Broodje Warme Beenham met saus per stuk

Vrijdag/zaterdag Gevulde filet

elke

95

5e Gratis

Specialiteit van de week

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

95

3 99 3 25 3

Vleeswarenduo 100 gram Fricandeau 100 gram Ardenner Boterhamworst samen voor

2

45

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 13 maart 2010

Voor (H)eerlijk vlees met traditie. Stienser Omroeper

11


Historyske oerwinning Historische overwinning FNP Ljouwerteradiel FNP Ljouwerteradiel

Themabijeenkomsten voor vrijwilligers in de sport

De gemeenteraadsverkiezingen heeft de FNP Ljouwertradiel een winst opgeleverd van 298 stemmen. Hiermee is de FNP de grootste winnaar van Leeuwarderadeel. Op al de 10 stembureaus in de gemeente behaalde de FNP winst en op de dorpen Jelsum-Koarnjum, Alde Leie en Feinsum-Hijum werd de FNP zelfs de grootste. Daarom willen bestuur en PR commissie langs deze weg de stemmers en de geweldige grote groep vrijwilligers heel erg bedanken! Deze mensen hebben zich vol enthousiasme ingezet met bovenstaand resultaat als gevolg. Door jullie allen heeft het er toe geleid dat de FNP de komende 4 jaar met drie raadsleden in plaats van twee in de gemeenteraad van Leeuwarderadeel zit.

GO-4 Sport hecht veel waarde aan goed opgeleid (vrijwillig) kader. Daarom organiseren wij regelmatig themabijeenkomsten en cursussen voor vrijwilligers van sportverenigingen in de gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel. Hieronder vindt u een overzicht van de themabijeenkomsten die GO-4 Sport binnenkort organiseert:

De gemeenteriedsferkiezingen hat de FNP Ljouwerteradiel in winst fan 298 stimmen opsmiten. De FNP is dêrtroch de grutste winner fan Ljouwerteradiel. Op alle 10 stimburo’s yn de gemeente behelle de FNP winst en is op de doarpen Jelsum-Koarnjum, Alde Leie en Feinsum-Hyum de grutste partij. Dêrom wol it bestjoer en de PR-kommisje alle stimmers en de geweldige grutte groep frijwilligers tige tank sizze. Dizze minsken ha mei in bulte entûsjasme en ynset der mei foar soarge dat de FNP dit resultaat behelle hat. Troch jimme sit de FNP de kommende 4 jier mei 3 riedsleden (ynstee fan 2) yn de gemeenterie fan Ljouwerteradiel. Tige tank ! Bestjoer & PR-kommisje

Hartelijk dank !! Bestuur & PR-commissie.

1. Themabijeenkomst ‘Coaching’ Datum: woensdag 10 maart 2010, van 19:30 tot 22:00 uur Plaats: St. Annaparochie, Piter Jelles College Bijzonderheid: in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB) Toelichting: Cios-docent en turntrainer Tjalling van den Berg vertelt aan de hand van zijn nieuwste boek over coaching in het algemeen en kaatsen in het bijzonder. Behalve kaatstrainers en kaatsers zijn trainers en begeleiders in andere takken van sport natuurlijk ook van harte welkom! 2. Themabijeenkomst ‘Mentale Begeleiding’ Datum: woensdag 24 maart 2010, van 19:30 tot 22:00 uur Plaats: St. Annaparochie, Piter Jelles College Bijzonderheid: in samenwerking met de KNKB Toelichting: De bekende sportpsycholoog Rico Schuijers verzorgt een themabijeenkomst ‘Mentale Begeleiding’. Rico Schuijers is o.a. bekend geworden door de successen van de dameshockeysters en dameswaterpolosters tijdens de Olympische Spelen in Beijing. Hij maakte deel uit van het begeleidingsteam van de gouden medaillewinnaressen. 3. Cursus ‘Circulatie Mini Volleybal (CMV)’ Datum: zaterdag 27 maart en 10 april 2010, van 9:00 tot 12:00 uur Plaats: Menaldum, sporthal de Roelengahal Bijzonderheid: in samenwerking met de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) Toelichting: Tijdens twee bijeenkomsten komen alle niveaus van het CMV voorbij en worden de eerste beginselen van de trainersvaardigheden verteld.

Paasontbijtje? Haasje naar de Wereldwinkels! De Wereldwinkel, de fairtrade cadeauwinkel van Nederland, presenteert vanaf 8 maart in de 375 Wereldwinkels haar Paascollectie. De collectie is samengesteld uit kleurrijke handgemaakte producten afkomstig uit de hele wereld. Producten uit de Wereldwinkels van Harlingen, Franeker en het Bildt zijn op traditionele wijze geproduceerd en volgens de laatste trends vormgegeven. De Paascollectie van de Wereldwinkels is er op gericht de ontbijttafels in Nederland stijlvol en eerlijk te dekken. Voor een prachtige Paasdecoratie zijn er uit Thailand de kleurige handbeschilderde Paaseitjes in diverse afmetingen, met of zonder koordje. Kleurige kippen, kuikens en papiermaché doosjes in de vorm van een kip of ei. Gevlochten placemats uit Vietnam, gemaakt van bamboe in frisse kleuren. Zeer bijzonder zijn de snoepmandjes uit

Bangladesh. Deze mandjes worden gevlochten van kaisagras dat is omwikkeld met gerecycled verpakkingsmateriaal van snoep en koekjes. Voor uw voorjaarsbloemen heeft de Wereldwinkel een grote collectie vazen. Keramiek producenten uit Thailand lieten zich inspireren door de Origami vouwtechniek. Ze ontwikkelden keramiek vazen die eruit zien alsof ze van papier zijn gevouwen. Voor de aardigheid maakten ze er een Origami kraanvogeltje bij, het meest bekende Origami

figuur. De vogel staat in het oosten symbool voor een lang leven, hoop en geluk. Het is het allereerste figuur dat kinderen leren vouwen. De (h)eerlijke sinaasappelsap smaakt uitstekend uit een gerecycled glas uit Bolivia of Vietnam. Natuurlijk mogen ook de bekende Divine chocolade eitjes in melk en puur niet ontbreken. Ook voor eerlijk broodbeleg, een heerlijk kopje thee of koffie, heeft de Wereldwinkel een ruime keuze◆

VAN TWEE KUNSTSCHILDERS UIT

senplanten en Theun de Vries te zien. Zie ook www.schierstins.nl en www.bertvdmeer.nl.

heeft een voorkeur voor stillevens. Zijn onderwerpen vindt hij onder andere op rommelmarkten: oude potten, flessen, kannen en dergelijke hebben voor hem een eigen charme omdat ze hun eigen verhaal vertellen. De eigen schoonheid van deze gebruiksvoorwerpen probeert hij zo goed

SURHUISTERVEEN

Schierstins toont stillevens: ‘Vergankelijkheid in olieverf’ FEANWALDEN/VEENWOUDEN – Sommige mensen worden geraakt door diep in de bodem weggezakte, eeuwenoude flessen of gebutste gebruiksvoorwerpen op rommelmarkten. Als deze mensen ook nog graag schilderen, maken ze er stillevens van. Zo ook Rob ter Horst en Bert van der Meer uit Surhuisterveen. Zij tonen hun kunstwerken van 27 februari t/m 28 maart in De Schierstins te Feanwâlden. De titel van deze expositie luidt ‘Vergankelijkheid in olieverf’. De openingstijden van De Schierstins zijn: dinsdag t/m zondag van 13.30-17.00 uur. Behalve deze expositie is ook de permanente expositie over kloosters, kerken, staten en stinsen, stinStienser Omroeper

12

Bert van der Meer (1980) uit Surhuisterveen tekent al van jongs af aan. Vanaf 2003 is hij actief als schilder van stillevens in olieverf. Hij is gefascineerd door bodemvondsten, vooral glas en aardewerk van de middeleeuwen tot de 19e eeuw. De Feanster verwerkt deze oude gebruiksvoorwerpen - bijvoorbeeld een 17e-eeuwse kookpot of een 18e-eeuwse Hollandse zaadfles - dan ook veel in zijn stillevens. Hij is autodidact, maar heeft wel steun en advies van verschillende schilders in hetzelfde genre gekregen. Van der Meer heeft zijn atelier in de 19e-eeuwse boerderij waar hij woont. Onderwijzer Rob ter Horst (1948) uit Surhuisterveen schildert in zijn vrije tijd, waarbij olieverf zijn favoriete materiaal is. Hij

4. Themabijeenkomst ‘Kadertekort bij gymnastiekverenigingen’ Datum: woensdag 31 maart 2010, van 19:30 tot 21:30 uur Plaats: St. Annaparochie, MFC Ons Huus Bijzonderheid: in samenwerking met Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) Toelichting: Veel verenigingen op het platteland hebben moeite met het vinden van kader, zowel technisch kader (trainers, juryleden) als bestuurlijk kader (voorzitter, penningmeester). Tijdens deze bijeenkomsten kunnen gymnastiekverenigingen daar met elkaar eens over brainstormen en ervaringen uitwisselen. 5. Themabijeenkomst ‘Eerste Hulp bij Sportongevallen (EHBSO)’ Datum: dinsdag 13 april 2010, van 19:30 tot 21:30 uur Plaats: Stiens, sportcomplex It Gryn Toelichting: Een sportongeval zit in een klein hoekje. Eerste hulp bieden kan zorgen voor een betere genezing van de blessure. Op de themabijeenkomst worden verschillende middelen aangereikt, zoals de ICE regel, het aanleggen van een drukverband om de enkel, hoe te handelen bij kramp en de meest voorkomende letsel worden in het kort besproken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met GO-4 Sport. Ons telefoonnummer is 0518 41 8891. U kunt ook een e-mail sturen naar go4sport@ferwerderadiel.nl ◆ mogelijk weer te geven. Daarnaast schildert Ter Horst het sobere interieur van middeleeuwse kerken. Het lijnenspel, de kleurnuances en de verstilde sfeer dagen de Feanster uit om deze bedehuizen uit te beelden. Daarvan zijn in De Schierstins enkele voorbeelden te zien.

Inspirators voor zijn werk zijn onder anderen Pyke Koch, Carel Willink en verschillende kunstenaars van de zogenaamde ‘Noordelijke school’ van realisten, van wie Henk Helmantel het boegbeeld is. Overigens is Ter Horst ook geïnteresseerd in moderne kunststromingen ◆


Excelsior St.-Anna speelt klucht ‘Tel út dyn wînst’ Toneelvereniging ‘Excelsior’ uit St.-Annaparochie voert op 13 en 20 maart, beide keren vanaf acht uur, de Bildtse klucht ‘Tel út dyn wînst’ op.

Harry Vermeulen wacht bij de bushalte in Leeuwarden om de bus naar huis te nemen. Hij opent zijn koffertje om zijn handschoenen te pakken, maar ontdekt dan dat het zijn eigen koffertje niet is. Twee koffertjes zijn per ongeluk omgewisseld: in plaats van zijn eigen heeft hij nu een koffertje in zijn bezit met daarin meer dan twee miljoen euro. Eenmaal thuis wil Harry meteen zijn huidige leven inruilen voor nietsdoen in de zon. Hij wil dezelfde avond nog naar Rio. Carla, zijn vrouw, heeft daar echter geen zin in en vraagt zich vertwijfeld af waar het geld vandaan komt. Bovendien kunnen zij die avond ook niet weg, want ze krijgen visite, omdat Harry die dag jarig is. Naderhand blijkt dat ze nog meer visite krijgen, want twee politieinspecteurs komen langs. Er ontstaan veel persoonsverwisselingen en natuurlijk onverwachte wendingen. Het is een prachtige en bekende klucht, een paar jaar geleden gespeeld door Jon van Eerd, met veel humor en veel vaart! Het begin van het toneelstuk mag met recht uniek genoemd worden en mag je niet missen. Wat dat is, blijft nog even een verrassing. Zoals ieder jaar vinden de uitvoeringen plaats in ‘Ons Huis’. Kaarten zijn in St.-Anna te koop bij Jetty’s Hoeky, Primera, Wapen fan ‘t Bildt en bij Paul Feenstra in ‘Ons Huis’. De eerste avond afsluiting met een DJ en de week daarop bal na met To Go Lucky uit Oude Bildtzijl ◆

Afdelingsavond in Ons Huis Vrouwen van Nu,afd. het Bildt, houdt op donderdagavond 18 maart haar afdelingsavond in Ons Huis te St.Annaparochie. Aanvang 20.00 uur. Mevr. M. Bakker verzorgt een boekbespreking over de aangrijpende roman die ook succesvol verfilmd is, ‘De Tweeling’,geschreven door Tessa de Loo. Onze leden zijn van harte welkom ◆

Op zoek naar goede opvang voor uw kind?

Werkt u, of volgt u een studie en heeft u kinderopvang nodig, of zoekt u voor uw peuter een fijne plek om met leeftijdsgenootjes te spelen dan… biedt Stichting Welzijn Middelsee u: - gastouderopvang

(0-13 jaar)

- kinderdagverblijf

(0-4 jaar)

- voorschoolse opvang

(0-13 jaar)

- naschoolse opvang

(4-13 jaar)

- vakantie opvang

(4-13 jaar)

- peuterspeelzalen

(2-4 jaar)

Voor informatie en aanmelding kunt u vrijblijvend onze uitgebreide brochures aanvragen

Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Postbus 83, 9050 AB Stiens Tel: 058-2575220 e-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl www.welzijnmiddelsee.nl

Agenda Studio Stiens 27 maart: Try out concert (ivm OFFK) met 4 korpsen in de Hege Stins vanaf 20.00 uur. 14 april: afsluiting scholenproject Studio Stiens in de Skalm van 19.30 - 20.30 uur. 20 en 21 april: jaarlijkse bloemenactie Studio Stiens ◆

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

Stienser Omroeper

13


Wandeltest Fotoshootmiddag te Marrum voor kids bij Shoeby! Hoe fit bent u? Bent u ook benieuwd naar uw conditie. Wilt u weten hoeveel u aankunt, zodat u niet te hard van stapel loopt? Doe dan de wandeltest en krijg een op maat gesneden advies. Ook kunt u deelnemen aan gratis proeflessen Nordic Walking en Sportief Wandelen. Een gezondheidscheck en een voedingsadvies zijn ook mogelijk. Geheel vrijblijvend en onder professionele begeleiding van verpleegkundige en een arts. De gemeente Ferwerderadiel en GO4-sport, i.s.m. Thuiszorg Het Friese Land organiseren deze wandeltest op 9 april 2010 bij de Seedykstertoer te Marrum, van 14.30 – 19.00 uur Tijdens de test wandelt u individueel twee kilometer in een zo hoog mogelijk en gelijkmatig tempo. Na afloop wordt uw hartslag gemeten. Op basis van uw hartslag, gecombineerd met de gelopen tijd, uw lichaamsgewicht en lengte, wordt uw fitheidsindex berekend. Hierna krijgt u advies over hoe u fit blijft met wandelen en welke manier van bewegen het beste bij u past. Gezondheidscheck U kunt uw cholesterol, bloedsuiker en bloeddruk laten meten door een verpleegkundige en eventueel een voedingsadvies krijgen. De gehele test duurt ongeveer een uur. Voor wie. Bent u 25 jaar of ouder en woont u in één van de Middelsee gemeenten, dan bent u van harte welkom deel te nemen aan de wandeltest. Na de test is er koffie, thee en gelegenheid voor de nodige informatie. Aanmelden Wilt u deelnemen aan de wandeltest? U kunt zich dan aanmelden tot en met 26 maart , o.v.v. - uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer - eventueel met een voorkeurstijd tussen 14.30 – 19.00 uur - bij: Boukje Dijkman 0612911179 b.dijkman@ferwerderadiel.nl of Steven de Boer 0518-418891 s.de.boer@ferwerderadiel.nl Voorafgaand aan de test ontvangt u schriftelijk bericht van de organisatie op welk tijdstip u wordt verwacht. Op de locatie kunt u zich inschrijven voor de gratis proeflessen Nordic Walking en Sportief Wandelen ◆

Orgelconcert in De Koepelkerk Leeuwarden Door Sebastiaan Schippers m.m.v. Yolande Couweleers (sopraan), Jelte de Jong (alt)fluit Zij spelen composities van o.a. J.S. Bach, Dubois, Fletcher, Franck Fauré en improvisaties. Zaterdag 20 maart 2010 Aanvang: 20.00 uur ◆ Stienser Omroeper

14

Kom op woensdagmiddag 10 maart naar Shoeby bij jou in de buurt. Zoek een leuke set uit van Jilly & Mitch (kidskleding Shoeby: maat 92-176) en je wordt als een echt model op de foto gezet! Is je grootste droom om als een echt model te worden gefotografeerd? Dan is dit je kans! Bij Shoeby worden alle kinderen op woensdagmiddag 10 maart als een echt model op de foto gezet. Vanaf 24 maart zijn de foto’s gratis af te halen in de winkel. De kinderen mogen hun eigen outfit samenstellen die tijdens de shoot wordt gedragen en profiteren van 10% korting op deze outfit. Neem contact op met de dichtstbijzijnde winkel voor meer informatie over de actie of kijk op jillymitch.nl. Kidscollectie Shoeby: Jilly & Mitch! De kidscollectie van Shoeby combineert Fashion & Fun. Hippe kids vinden er naast de stoerste kleding (in de maten 92 t/m 176) ook een funcorner waar zij zich kunnen vermaken met spelcomputers, tv’s en luisterzuilen met populaire hits. Daarnaast zijn er regelmatig leuke (instore) acties en prijsvragen waarbij ze kans maken op mooie prijzen. Jilly & Mitch maakt onderdeel uit van Shoeby, de Nederlandse winkelketen met 190 winkels ◆

Nieuwe aanwinsten Bibliotheek Stiens Wolf, Inger - Vorst en As Een 8- jarig jongetje wordt dood in een ijskoude beek op een bed van takken gevonden; een vislijn om zijn nek gesnoerd en zijn handen zijn verbrand. Detective volwassenen Witteman, SylviaIk verzin dit niet; avonturen in een Amerikaanse buitenwijk Columns eerder verschenen in de Volkskrant. Volwassenen Stoker, Bram-Dracula; liefde sterft nooit Aan de hand van dagboeken en brieven wordt verteld hoe een jonge Engelse advocaat, zijn echtgenote en twee van hun vrienden samen met een Nederlandse arts, een mensenbloed drinkende vampier te lijf gaan. Vertaling aan de hand van Dracula-1897, voor volwassenen Mansell, Jill-Kapers op de kust Twee zusters vinden op verschillende wijze het geluk: de één in een carriére als actrice, de ander in de liefde. Liefdesroman volwassenen Wagendorp, Bert- Ard Schenk; de biografie Biografie van de Nederlandse topschaatser Ard Schenk(1944) Kraijo, Ineke-De verdwenen soapster Een actrice uit de favoriete soap van Max’s moeder wordt vermist. Als Max in een boerderij buiten het dorp gehuil hoort, vermoedt hij dat de actrice daar zit opgesloten. Vanaf ca. 10 jaar Paul, Korky-Hennie de Heks en de wonderbaarlijke pompoen Prentenboek kleuters Liedjes-Liedjes met een hoepeltje erom; de meest gezongen kinderliedjes van dit moment Bundel met ruim tweehonderd teksten van oude bekende en minder bekende liedjes en kringspelletjes. Vanaf ca. 3 jaar ◆

Aan het werk in de kassen? De agrarische sector heeft, nu de winter voorbij is, vacatures voor werkzoekenden. In de week van 8 t/m 12 maart 2010 vindt de brancheweek ‘de agrarische sector’ plaats in het Werkplein MartiniHûs, Martiniplantsoen 12 in Franeker. Voor jongeren tot 27 jaar zijn er maandag 8 maart a.s. twee voorlichtingsrondes: van 14 - 15 uur en van 15 -16 uur in het Werkplein MartiniHûs. Een werkgever en het Agrarisch Onderwijs Centrum (AOC) zijn aanwezig voor meer informatie. Na de voorlichting is er gelegenheid om zich te oriënteren op de vacatures en kan er meteen gesolliciteerd worden. Op woensdagmiddag 10 maart 2010 is er een rondleiding bij een grote werkgever in de regio. De bus vertrekt om 13.30 uur vanaf het Werkplein MartiniHûs te Franeker. In de week van 8 t/m 12 maart 2010 staat de brancheweek ‘agrarische sector’ centraal op het Werkplein MartiniHûs, Sint Martiniplantsoen 12 in Franeker. Op het werkplein worden deze week diverse activiteiten georganiseerd om werkzoekenden meer informatie te geven en bekend te maken met het werken in deze sector. De week begint op maandag 8 maart a.s. met een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten van 14 tot 15 uur en van 15 tot 16 uur, deze is specifiek bedoeld voor jongeren tot 27 jaar. Voorlichting over opleiding- en doorgroeimogelijkheden in deze branche worden gegeven door een werkgever en het AOC. Na de voorlichtingsbijeeenkomsten is er gelegenheid tot het oriënteren en het solliciteren op vacatures in de regio. Op deze middag is er ook vanaf 13.30 uur de gelegenheid om de Werken & Lerenbus te bezoeken, waarin medewerkers zitten die antwoord kunnen geven op vragen over leerwerktrajecten en opleidingen. De Werken & Leren bus staat maandagmiddag voor het Werkplein MartiniHûs geparkeerd. Op woensdagmiddag 10 maart a.s. van 13.30 - 16 uur is er een rondleiding bij een grote werkgever in de regio en krijgt u informatie over het werken in de kas. Na deze rondleiding kunt u aangeven of u wilt werken in een kas. U kunt dan meteen solliciteren. De bus vertrekt om 13.30 uur vanaf het Werkplein MartiniHûs, Martiniplantsoen 12 in Franeker. Meer informatie over de brancheweek? U kunt contact opnemen met telefoonnummer: 0517-789 576 De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en het UWV Werkbedrijf werken samen in het Werkplein MartiniHûs te Franeker. De Dienst is een samenwerkingsverband voor acht gemeenten in het noordwesten van Friesland. Deze gemeenten zijn: het Bildt, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling en Vlieland. Zij voert voor deze gemeenten de Wet Werk en Bijstand uit en enkele taakvelden uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ◆ HSV DE VOORN EN HSV DE DEINENDE DOBBER

Winterwedstrijd in van Harinxmakanaal DEINUM. Op zaterdagmorgen 27 februari is de zesde winterwedstrijd op gewicht gevist van HSV de Voorn en HSV De Deinende Dobber. De vislokatie was het van Harinxmakanaal bij Deinum. Dat het water nog erg koud is en de vis lusteloos bleek uit de vangst, want er werd slechts één vis gevangen. Ruud de Boer ving halverwege de wedstrijd een brasem van 47,0 cm en werd daarmee winnaar. Tevens had hij de grootste vis. Op 14 maart wordt de jaarlijkse baarzenvistocht gevist, deze keer bij de Froskepolle te Leeuwarden. Verzamelen om 08.30 uur bij het bruggetje. Er wordt gevist van 08.30 - 12.00 uur ◆


Dames popkoor F(l)ammen uit Stiens e.o. Aanstaande zaterdag is het zover, dan beleven de F(l)ammen hun primeur in de "Smalle Brug" in Stiens. Hun eerste optreden was vorig jaar in oktober op het Bildtse Songfestival in St Annaparochie met het nummer "I've got the music in me" van Kiki Dee. Zaterdag gaat deze groep vrouwen een tiental nummers zingen onder begeleiding van de band "Black Velvet". De F(l)ammen, die vorig jaar februari pas begonnen zijn, is een popkoor van 18 dames uit Stiens en omstreken in de leeftijd tussen 35 en 50 jaar. Hun muziekgenre bestaat uit rock and roll, country, soul en popmuziek met o.a. de nummers "Stil in mij" van Dik Hout en "Elijha" van Chi Coltrane. Er wordt meerstemmig gezongen en deze groep onderscheidt zich van andere koren omdat er verschillende solopartijen worden gezongen en zij optreden onder begeleiding van een live band of orkestbanden met originele muziek. De band Black Velvet, die de F(l)ammen zal begeleiden, is een formatie uit Dokkum. De 4 heren en 2 dames spelen vooral Top 100 muziek en zij zullen de avond met hun band openen. Om ongeveer 22.00 komen de dames en daarna is er een optreden van Anne Hazes die met een voor u welbekend repertoire komt. Er is voor ieder wat wils dus komt allen zaterdag 13 maart naar de Smalle Brug. Aanvang 21.00 uur ◆

Skriuwer en regisseur Janneke Bergsma stelt har sels foar Iepenloftspul Vriendenkring Jelsum - Koarnjum - Britsum Jim hawwe yn in eardere útgave fan de Stienser Omroeper al lêze kinnen dat yn it kader fan it jubileum fan toanielselskip “Vriendenkring” Jelsum-Koarnjum-Britsum it Iepenloftspul “Fier Fuort” opfierd wurde sil op 2, 4 en 5 juny 2010 by Dekemastate yn Jelsum. Yn de Stienser Omroeper kinne jo om de wike in stikje lêze, skreaun troch in meiwurker. Dizze columns binne ek te lêzen op ús website: www.iepenloftspul.com Dit kear skriuwer en regisseur fan it iepenloftspul: Janneke Bergsma Hoi allegeare, Ik bin Janneke Bergsma, skriuwer en regisseur fan it Iepenloftspul “Fier Fuort” fan Jelsum, Koarnjum en Britsum. Tegearre mei myn man Pieter Jan Smit ha ik in stik skreaun spesjaal foar it 150 jierrich bestean fan Vriendenkring. Ik bin no 2 moannen dwaande mei de ploech en it foldocht skoan. Der binne repetysjes wêr’t op papier mar 5 man hoege te kommen, mar wêr ‘t wol 10 sitte. Wat in entûsjasme, hearlik. Foar in regisseur in dream. It “mei elkoar gefoel” is rom fertsjinwurdige en dat is goed. Dat is wêr it om draaid, mei elkoar der plezier oan belibje om wat te meitsjen wêr ‘t in oar ek wer plezier oan belibje kin.

Op zoek naar werk? Ben je op zoek naar werk dan kun je vanaf nu in onze regio terecht voor begeleiding. Per 1 maart is Tjeerd Hoekstra uit Feinsum/Finkum gestart met re-integratiebedrijf. WERKinterventie. integratiecoach en arbeidsdeskundige is Tjeerd Hoekstra dit bedrijf gestart.

Dit bedrijf is gespecialiseerd in coaching, re-integratie en arbeidsdeskundig onderzoek. Werkzoekenden met een uitkering bij het UWV (bv een WW, ZW of Wajong-uitkering) of bij de gemeente (WWB) kunnen bij WERKinterventie terecht voor deskundige begeleiding. Deze begeleiding wordt betaald door het UWV of de gemeente. Na jarenlang te hebben gewerkt binnen de sociale zekerheid als re-

De begeleiding is o.a. gericht op loopbaanonderzoek, proefplaatsing, scholing, bemiddeling naar werkgevers en ondersteuning bij solliciteren. Het uitgangspunt van de dienstverlening zijn de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Tevens verricht WERKinterventie arbeidsdeskundig onderzoek voor werkgevers in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit om de schadelast van de werkgever door ziekte te beperken en te voldoen aan de criteria van het UWV. Voor meer informatie of voor inschrijven voor de vacaturelijst: neem gerust vrijblijvend contact op met Tjeerd Hoekstra via www.werkinterventie.nl of 058 2990041◆

kaam ik dan ek by Tryater telâne. Underwilens wie ik kleuterjuf yn It Hearrenfean. Ek regissearre ik al hjir en dêr ris wat û.o. by Vriendenkring. En doe.…krige Pieter Jan in baan yn Haarlem en ferhuzen wy nei Purmerend omdat ik der haad fan in skoalle waard. De nije oankommende rezjy dy’t ik foar Vriendenkring dwaan soe koe net trochgean. Purmerend wie wol efkes wat oars, mar der sieten foardielen oan, wy wennen benammen tichtby Amsterdam: alle jûnen wienen dêr foarstellings en der siet in teaterskoalle mei in hiele goeie namme! Nei de teaterskoalle - 4 jier - en wer werom yn Fryslân – kaam ik werom by Tryater. Yn totaal ha ik dêr yn sa'n 10 stikken spile. En doe de stap nei it regissearjen: it berne-iepenloftspul, it iepenloftspul fan Wergea, ferskate produksjes by toanielferienings, it kabaret fan Leny Dykstra, it iepenloftspul fan Wurdum (Simmer 2000), it iepenloftspul Dronryp (5 x) en no dizze simmer it iepenloftspul foar Vriendenkring. Ik hie in ôfspraak mei mysels..... Net jier op jier in iepenloftspul regissearje. Ien kear yn de 2 jier is moai genôch, benammen om in bytsje fris fan ideeën te bliuwen. Want der giet in protte tiid mei

hinne. Vriendenkring trochkrúste dizze plannen. Yn 2006 bellen sy al, om te freegjen oft ik harren regissearje woe en sy hienen al útrekkene it wie dan net myn iepenloftspuljier yn Dronryp. Ja, sis dan mar ris nee. Omdat ik it eartiids ek al in hiele leuke klup fûn, ha ik tasein. Neist regissearen ha ik in eigen bedriuw mei Wietske de Boer. Jawis Training & Advies fersoarget feardichheidstrenings op kommunikaasjemêd foar bedriuwen en oerheid. De kursisten leare yn de trenings benammen troch te dwaan en te erfaren: yn rollespullen en mei oefenings. Ek docht Jawis training & advies reyntegraasjeprojekten foar minsken dy’t yn in útkearing sitte: troch kreative workshops mear kontakt, selsfertrouwen, wille en feardichheden, de wrâld wer troch in oare bril te sjen te learen en te belibjen. Mei oare wurden, ik ferfeel my net. Altyd mei minsken yn de wear, stimulearje, aktivearje ta stappen dy’t men sels net tocht hie en dochs mei plezier docht. Want dat is in wichtich wurd, plezier. As regisseur hopest op in moaie foarstelling, mar de wei der hinne, it proses is hiel belangryk. Ik hoopje dat jim as lêzers allegear komme fan ‘t simmer. Wy sille jim in moaie jûn besoargje!◆

Toaniel is der by my mei de brijleppel yngetten: thús wie der in soad omtinken foar toaniel mei ús heit dy’t stikken foar it amateurtoaniel skreaun. De earste kear dat ik sels op de planken stie wie mei de Foardrachtskriich. Spylje by de toanielklup fan Jellum-Bears en in pear jier letter makke ik myn debút by it iepenloftspul, yn it stik ‘By’t amer fol’ yn Jorwert. Uteinlik ha ik dêr trije kear meidien, alle kearen ûnder rezjy fan Pyt van der Zee. Dizze regisseur waard letter artistyk lieder fan Tryater en fia him

Stichting Alde Fryske Tsjerken bestaat 40 jaar De Stichting Alde Fryske Tsjerken viert dit jaar het 40jarige bestaan. De Stichting, die op 9 september 1970 werd opgericht, heeft 38 monumentale kerkgebouwen overgenomen en twee klokkenstoelen. Het aantal donateurs is de afgelopen maanden met 350 gegroeid tot 3500. Het veertigjarige jubileum wordt gevierd met een reeks van activiteiten voor donateurs en andere belangstellenden. Zo is er op zaterdag 28 augustus een bijzondere orgelexcursie o.l.v. Theo Jellema langs vijf kerken in noordwest Friesland. Op de oprichtingsdatum 9 september is er een groot feest voor een gezelschap van genodigden én alle vrijwilligers die bij het werk van de Stichting betrokken zijn. Op zaterdag 11 september vindt een excursie plaats voor de “donateurs van het eerste uur”. Daarnaast zijn er nog diverse andere activiteiten in voorberei-

ding. Hou voor meer informatie de agenda in de gaten op de website:www.aldefrysketsjerken.nl/a genda. Naast de jubileumactiviteiten voor donateurs en belangstellenden heeft de Stichting dit jaar ook nog grote ambities op het gebied van restauratie en onderhoud namelijk de Groate Kerk te Sint Jacobiparochie en de kerk van Wier, het laatste “zorgenkindje” van de Stichting. Stichting Alde Fryske Tsjerken benoemt impresario De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft per 1 januari 2010 Reina Hilarides in dienst genomen als impresario en verhuurcoördinator. De impresario bemiddelt tussen enerzijds de artiesten die in de 38 kerken van de Stichting willen optreden en anderzijds de Plaatselijke Commissies die de kerkgebouwen van de stichting beheren. Dit nieuwe “loket” is bedoeld om het de artiesten nóg makkelijker te maken, maar ook andere belangstellenden die

gebruik willen maken van één van de 38 kerken van de stichting. Reina Hilarides heeft in de tweede helft van vorig jaar het impresariaat in de steigers gezet. De resultaten daarvan zijn zo veelbelovend, dat het bestuur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken besloten heeft haar een deeltijd dienstverband van een jaar aan te bieden. Ze vindt het werk ,,een geweldig leuke uitdaging”. “De 38 kerkgebouwen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken vormen samen het grootste kleine podium van Fryslân”, zegt ze trots ◆

Stienser Omroeper

15


Voordeel nieuws De komende nde weken w kunt u bij C1000 unieke Nickelodeon kelodeon Domino stenen verzamelen. l S Speell h het populaire l i Domino i spell met bekende figuren als Spongebob, Dora, Avatar en iCarly. Kijk voor de actievoorwaarden op www.c1000.nl/nickelodeon

N

2 ZAKKE

KILO

3.99 C1000 hamlappen

INO TIS DOM MET GRA KJE A Z L E M VERZA

INO TIS DOM MET GRA KJE A Z L E M VERZA

diverse soorten 2 zakken naar keuze

7.48

varkensvlees

2.29

Lay’s finest chips en Smiths zoutjes

2.50 2.78 Slankie 20+ kaas plakken of stuk alle varianten pak 150 of 400 gram kilo 6.93

KILO

50%

2.99

C1000 verse worst fijn of grof varkensvlees

4.98

KORTIING

3e

Knorr mixen alle varianten 3 pakken of zakjes naar keuze

Unox stamppotten alle varianten uit het koelvak 2 bakken naar keuze

GRATIS*

*Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

NS

3 FLACO Glorix en Andy reinigers alle varianten** 3 flacons à 750 ml naar keuze liter 1.33

3.00 Page toiletpapier

**m.u.v. antikalk

3.36 6.06

OP=OP

13.48

e 2 GRATIS 8.38

3.49

LLEN

O PAK 40 R

Omo, Robijn en Sunil klein&krachtig 2 flacons à 730 ml naar keuze

8.99

ALLE EN VARIANT

e

2 GRATIS*

Royal Club frisdrank alle varianten 4 flessen à 1 liter naar keuze liter 0.75

4.00 4.16 *Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

N

4 FLESSE

1.29

C1000 sperziebonen 500 gram

C1000 mandarijnen

1.79

kilo 2.58

3.00 Spa&Fruit fruitdrank

C1000 koffie snelfiltermaling alle varianten* pak 250 of 500 gram

50%

KORTIING

N

1.

ALLE EN R A V IANT

e 3 GRATIS

2.39

Week 10 2010 Aanbiedingen zijn geldig van maandag 8 maart t/m zaterdag 13 maart 2010. Prijswijzigingen, d drukfouten rukfoute rukf o n en n uit u uitverkocht itverk kocht ht voo voorbe voorbehouden. rbe ehouden Aanbi eh Aanbiedingen iedingen dingen zijn ij niet i t bestemd be e vo voor oor groot g grootverbruikers rootverb verb brru ruik uikers en/ en/o en/of n/off weder w wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Ook voor de uitgave van de Domino stenen en verzamelzakjes geldt OP=OP. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant. Schuitema n.v., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

16

liter 0.50

69

*m.u.v. 4-pak

Stienser Omroeper

koolzuurvrij 3 pakken à 1,5 liter naar keuze

LO ET à 1 KI

3.36

2.24

Omroeper 10 2010  
Omroeper 10 2010  

Stienser Omroeper

Advertisement