Page 1

deze week

0910

Bloemschikdemonstraties... Nieuw kenniscentrum... pagina 2 pagina 8

Friso debuteert... pagina 12

62e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Nieuwe start voor Hoekstra Mannenmode In 1992 verhuisde Hoekstra’s Herenkleding uit Hallum naar Stiens om een nieuwe start te maken als Hoekstra Mannenmode. Nu, bijna 18 jaar later, maakt Hoekstra Mannenmode weer een nieuwe start. Echter niet met Taco en Corrie Hoekstra, maar met Erik en Coby Oomen uit Britsum: Twee nieuwe gezichten in een vertrouwde zaak.

den om van hun spreekwoordelijke oude dag te gaan genieten. Ter voorbereiding daarop zetten zij in augustus 2009 een advertentie op een website voor bedrijfsovername. Dat was de advertentie die in het najaar bij Erik en Coby in het oog sprong. Daarna was het binnen vier weken geregeld.

Erik en Coby Oomen wilden samen iets ondernemen, maar kwamen uit hele verschillende beroepen. Erik werkte 22 jaar lang bij een autodealer en was tot 2008 ondernemer in de autobranche. Nu heeft hij een adviesconsultancybureau in deze zelfde branche. Coby Oomen-Hitman is altijd werkzaam geweest in de gezondheidszorg, in verschillende functies. Ze was vanaf 2003 zes jaar lang wijkverpleegkundige in deze regio en werkte vervolgens als leidinggevende. Samen hebben ze twee dochters, Femke (11 jaar) en Sanne (9 jaar).

Ondanks dat de nieuwe eigenaren niet uit de kledingbranche komen, hebben ze er heel veel zin in. “We borduren voort op de solide basis die Taco en Corrie Hoekstra gelegd hebben. Ze ondersteunen en adviseren ons ook bij het opstarten van de zaak en begeleiden ons bij de inkoop van het volgende seizoen.” De Hoekstra’s zijn ook heel blij met het echtpaar Oomen als opvolgers. Corrie Hoekstra: “Het klikte meteen met ze. We lijken wel wat op elkaar. Zo kwamen we er met de inkoop achter dat we dezelfde kijk op kleren hebben. En net als ons houden ze van mensen en doen ze zaken met hun gevoel.”

Taco en Corrie Hoekstra hebben meer dan 40 jaar in de mannenmode gewerkt, eerst met hun zaak in Hallum en vanaf 1992 in Stiens. Nu vonden ze het tijd wor-

Erik en Coby Oomen willen de sfeer van Hoekstra Mannenmode behouden. “Het is het totaalplaatje dat ons zo aansprak. De merken – onder andere PME,

Erik en Coby Oomen staan vanaf nu achter de toonbank van Hoekstra Mannenmode; Taco en Corrie Hoekstra ervoor. Vanguard, State of Art -, de naam, de regio, de mogelijkheid om samen een zaak te runnen en het goede gevoel dat we altijd bij Hoekstra Mannenmode hadden.” De naam Hoekstra Mannenmode blijft daarom ook bestaan, volgens Erik en Coby een begrip in de regio. “We gaan er wel onze eigen draai aan geven. We behouden een groot deel van de huidige collectie, maar we willen ons ook

gaan richten op jonge merken die het huidige assortiment aanvullen. We starten per 1 maart met het merk New Zealand Auckland (NZA), een merk met outdoor beleving. Daarnaast staat er nu een nieuw logo op de pui van de winkel en is de website www.hoekstramannenmode.nl online, waarop binnenkort een webshop 24 uur per dag open gaat. Vaste klanten worden in de

Wieger v.d. Heide biedt fitness-tests en -training Wieger van der Heide is per 1 januari aan de slag gegaan als personal coach gezondheidsfitness. De 23-jarige Hijumer begeleidt in de net geopende sport- en oefenruimte van FysioStiens zijn cliënten naar een gezonde leefstijl. In die zaal is op zaterdag 6 maart een open dag, van 11 tot 15 uur. Tot dusver werkt Van der Heide voornamelijk met particulieren. Een enquête maakte Van der Heide tijdens zijn studie al duidelijk dat er onder bedrijven ook behoefte is aan meer inzicht in de fitheid van werknemers en werkgevers. Hij hield een vragenronde voor zijn opleiding Sport & Gezondheid aan het Hanze Instituut voor Sportstudies. ,,Op een aantal bedrijven bleek dat er gebrek was aan begeleiding. Ondernemingen met meer dan 100 werknemers kenden meer ziektemeldingen dan kleinere bedrijven. Een aantal van de bedrijven gaf meteen ook al aan geïnteresseerd te zijn in fitheidtests.’’ In dat gat van de markt hoopt Van der Heide zijn pad te vinden. Het bedrijf waarmee hij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel heet ProTact (Professioneel, Testen, Advies, Coaching en Training) ◆ (Lees verder op pagina 2)

Wieger van der Heide (rechts) geeft instructie aan zijn cliënten. Foto: Sybe Joostema

Beloven is doen! Lijst 1

Wij zijn er voor u. U ook voor ons? Reageren? www.gemeentebelangenleeuwarderadeel.nl

toekomst verder beloond met korting door middel van een klantenpas. Op dinsdag 2 maart herstart Hoekstra Mannenmode. Vanaf dan kunt u de nieuwe collectie komen bekijken. Op zaterdag 6 maart is het open dag in de winkel. Erik en Coby Oomen willen u, ook namens de personeelsleden Marja en Neeltje, van harte uitnodigen om dan kennis te komen maken ◆


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o. Hege Stins, Stiens

Stiens dinsdag 2 maart 20.00 u. Informatie over borstvoeding. Aanmelden 058-2573561 donderdag 4 maart 14.00 u. Ouderensoos in de Skalm zondag 7 maart 14.30 u. Seniorcafé in de Skalm zondag 7 maart 15.00 u. Jubileumconcert Sweelinck Cantorij in St. Vituskerk maandag 8 maart 20.00 u. Drama Disgrace in Filmhuis Stiens t/m 14 mei Nationale Kinderjury, basisschoolkinderen mogen stemmen op hun mooiste boek in de bibliotheek t/m 1 april Expositie Wopke v.d. Heide in de Bibliotheek t/m 1 april Expositie Paul van Gent in het gemeentehuis

19.30 u. Wereldgebedsdag in de Fermanje 09.30 u. ds. D. Scholtens, zendingszondag woensdag 10 maart l9.30 u. ds. J. Overeem, Bidstond voor gewas en arbeid Doopsgezinde gemeente, Stiens vrijdag 5 maart 19.30 u. Wereldgebedsdag, IKW-dienst zondag 7 maart 09.30 u. Saapke van der Meer Gereformeerde kerk, Britsum zondag 7 maart 09.30 u. ds. A.R. v.d. Honing, 3e zondag 40 dagentijd woensdag 10 maart 19.30 u. ds. J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl, bidstond Hervormde gemeente, Koarnjum, Britsum, Jelsum zondag 7 maart 09.30 u. ds. M. Hulzebos Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 7 maart 10.00 u. ds. F. Buiting, Franeker R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St.Annaparochie zondag 7 maart 11.00 u. Bisschop Mgr. Gerard de Korte en Pastor Nellie Sluis (Heilig vormsel). Eucharistieviering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden vrijdag 5 maart zondag 7 maart

zaterdag 6 maart zondag 7 maart

19.00 u. Viering Vrouwendag + Vitus Jeugdkoor 09.30 u. Viering Pastor P. Vermaat + Schola Woord- en comm.viering

Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden Collecte: 28 febr. t/m 6 maart: Jantje Beton 7 t/m 13 maart: Reumafonds

Koarnjum 8 maart 19.45 u. Plattelandsvrouwen met Akke Berends-Koopmans vertelt over het leven van haar vader Klaas Koopmans in de Bining.

Jelsum 2, 4 en 5 juni Iepenloftspul bij Dekemastate

Hijum Zaterdag 6 maart 20.15 u. Gurbe en freonen in doarpshûs de Kampioen. Maandag 8 maart 20.00 - 22.00 u. Cursus Zending Vandaag in de Protestantse kerk

St. Annaparochie Zaterdag 6 maart 10.00 - 16.00 u. Entdag door de Noord. Pomologische Ver. op boerderij “De Bonte Mantel”, 1e boerderij rechts buiten St. Annaparochie richting St. Jacobiparochie Zaterdag 6 maart 14.30 - 17.00 u. 30 jr. jubileum Bildtse Amnestygroep in Ons Huis t/m 7 maart Atelier Pompon tentoonstelling Fred v.d. Wal, Lemoenappel 4. Uitsluitend op telefonische afspraak 0518-419970 Zondag 7 maart 14.00 - 17.00 u. Open Huis Atelier Elbow Zondag 7 maart 19.30 u. Ontmoetingsavond voor alle kerk- en geloofsgemeenschappen. In de Ulbe van Houtenschool

zondag 7 maart

11.00 u. Viering Pastor P. Vermaat + Joh.Fr.koor Woord- en comm.viering

Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden zondag 7 maart 10.00 u. ds. E. van Duyl, avondmaal Vrije Baptistengemeente de Wijngaard Leeuwarden zondag 7 maart 10.00 u. br. R. Santinge Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 7 maart 09.30 u. ds. P.J.C. Colijn, voorbereiding HA/KICK 16.30 u. ds. H.J. Boersma, Haulerwijk Opstandingskerk, Leeuwarden zondag 7 maart 10.00 u. dhr. E. Douma Leger des Heils, Leeuwarden Wollegaasterdam 1 zondag 7 maart 10.00 u. Dienst o.l.v. majoor mevr. A. Wimmers, Opdracht Thijs Hart Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum zondag 7 maart 09.30 u. ds. H. Knigge, viering H.A. 14.00 u. ds. J.M. Burger woensdag 10 maart 19.30 u. ds. P.J.C. Colijn, biddag Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 7 maart 09.30 u. ds. A.R. van der Honing Gereformeerde kerk, Britsum Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Harm blijft zichzelf

Berlikum 6, 12 en 13 maart 20.00 u. Toneel in het Heechhout

Holwerd 13 maart 09.00-16.30 u. Workshop werken met speksteen. M’Atelier www.creatief-rouwen.nl

Dit is Harm. Elke ochtend zwemt hij met zijn vrienden. En het huishouden? Dát doet Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt.

Leeuwarden t/m 17 april Expositie oud speelgoed en nostalgisch snoepgoed in museum de Grutterswinkel Nieuwesteeg 5

Gemeenteraadsverkiezingen

Om te kunnen stemmen, moet u een geldig identiteitsbewijs tonen!!! Stienser Omroeper

2

www.paletgroep.nl

Voetbalplaatjes Op 17 februari was ik bij Albert Heijn voetbalplaatjes voor mijn kleinkinderen aan het ruilen. Met mij moesten nog meer opa's en oma's ontbrekende plaatjes hebben. Gelukkig was daar een alleraardigst meisje die veel plaatjes dubbel had, die tot mijn verbazing tegen ons zei; pak de plaatjes die u nodig hebt maar u mag ze hebben. Jammer genoeg ben ik vergeten haar naam te vragen, maar hierbij nogmaals bedankt voor alle plaatjes die ik van je kreeg. D.A. Admiraal

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 8 maart 2010. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de

“Ik probeer een breed pakket aan te bieden. Er is keuze voor een uitgebreid pakket met gezondheidstests inclusief metingen van cholesterol, vetpercentage, bloeddruk en glucose. Daarna kan ik met mijn cliënten bezig met een fitheidstraining. Mensen kunnen heel laagdrempelig instappen. Het gaat erom je door de trainingen ook echt fitter te gaan voelen.’’ Na een intakegesprek, met de daaraan gekoppelde testen, begint het onderdeel ‘Training onder begeleiding’. Het is een kwestie van maatwerk. De training is zo maximaal mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van een cliënt. Maar Van der Heide houdt goed de vinger aan de pols. Bij een veel te hoog cholesterolpercentage of een te hoge bloeddruk, adviseert Van der Heide de cliënten naar de huisarts te gaan. “Daar moet je verantwoord mee omgaan. Het is sowieso goed om je fitheid een keertje te testen. Ook de stress kan aan de hand van de hartslag worden gemeten. Zo krijg je meer grip op je gezondheid.’’ Goed effect Dat trainingen op de lange termijn een goed effect hebben, ontdekte Van der Heide tijdens zijn stageperiode bij FysioStiens, waar hij nu wekelijks een aantal uren de ruimte gebruikt voor zijn Gezondheidsfitness. Van der Heide was toen personal trainer van een man met overgewicht. ,,Met een goede instelling van de cliënt en een dito begeleiding werden 23 kilo’s eraf getraind.’’ Daarmee treedt een ander belangrijk gegeven op de voorgrond. Voeding is namelijk ook een belangrijk onderdeel van het fit geraken. ,,De kennis daarover vormt ook een onderdeel van mijn studie. Voor echt verregaande voedingszaken kunnen ze natuurlijk heel goed bij een diëtiste terecht. Met de tips van die kenner bij de hand, probeer ik samen met de cliënt een goed en verantwoord trainingsprogramma te maken. Als huiswerk geef ik soms voedingadvies mee. En ook hier blijkt, dat het een kwestie van maatwerk is. Iedere cliënt heeft een eigen aanpak nodig.’’ Ook sporters kunnen terecht bij Van de Heide. ,,Op het vlak van conditietraining kan ik sporters, maar ook selecties binnen clubs verder brengen.’’ Zelf is Van der Heide een fervent schaatser en korfballer. Met zijn studieachtergrond kan hij programma’s maken voor individuele en verenigingsporters. Komende zaterdag 6 maart, heeft hij de beschikking over de trainingsruimte van FysioStiens om tekst en uitleg te geven en waar nodig een test af te nemen. In de Stienser Omroeper staat een waardebon, die daarvoor gebruikt kan worden ◆

Bloemschikdemonstraties en tuin- en plantadviezen Op de Huis en Tuin beurs in het WTC Expo te Leeuwarden door Groei en Bloei van donderdag 4 t/m zondag 7 maart 2010.

Marrum zaterdag 6 maart 19.30 u. Uitvoering Drumband en muziekvereniging De Eendracht en toneelvereniging. Dorpshuis aan de Ringweg.

Vervolg Wieger v.d. Heide

redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt deuitgever geen aansprakelijkheid.

Wat is en doet Groei en Bloei. Het is een vereniging voor bloemenen plantenliefhebbers met landelijk meer dan 70.000 leden verdeeld over 150 afdelingen; in Friesland: Sneek, Heerenveen, Drachten, Franeker, NO Friesland en Leeuwarden. Er worden maandelijks lezingen gehouden voor

leden. Met een lidmaatschappas ontvangt u bij diverse zaken korting. Ook worden er Paas- en Kerstworkshops gehouden. Wilt u meer weten kom op de beurs of kijk op www.groeienbloeileeuwarden.nl. Demonstraties bloemschikken zijn op: vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag. Tuinadviezen zijn er donderdag en vrijdag van 19.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag en zondag van 15.00 uur tot 16.30 uur. U vindt ons in de Saksenhal, stand 3026 ◆

Glasproject korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo Korfbalclub M.N. en W. en Muziekvereniging Crescendo uit Hijum komen ook dit jaar elke eerste zaterdag van de maand glas ophalen in: Hijum en Finkum en in Stiens in It Skil; de Vogelstraten en in Heechhof-west. Zet het glas voor 10.00 uur aan de weg. We bedoelen bol glas zoals flessen, potjes, glazen e.d. Geen huishoudelijk vlakglas, dit kunt u brengen naar de milieustraat te Stiens. De eerstvolgende datum is dus 6 maart 2010 ◆ Bedankt namens korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

www.stucadoorstiens.nl

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur.

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

www.massagepraktijkjolandanumans.nl. Gedipl. sportmasseur. Sport/klassiek/hotstone/antistress/behandelende/massage. Div. bodypakkingen. 55 Lamps zonnebank, 5 gezichtsbruiners!! Ook in weekend en ‘s avonds. Redelijke prijzen. Froubuurt (achter sauna) 06-51282821.

Openhaardhout op? Wij hebben voldoende droog hout op voorraad! Bel 0518-413130, of kijk op www.haardhoutferwert.nl

Tineke’s Wellness knippen €10,-. Bij u thuis + €2,50. Haarextensions synth. €150,-. Echt haar €200,-. Seedûker 5a Stiens 06-57122262

Huishoudelijke werkzaamheden aangeboden voor in de ochtenduren 0623324810

Michel de Vries gediplomeerd uurwerkrestaurateur, specialist in antieke klokreparaties. Vrijblijvende prijsopgaaf vooraf. Seedûker 5a Stiens 0582570507 Jongemastraat 27 Bolsward 0515-573414 0f 06-27230044

OP NEI PEASKE Deze actie is geldig van 1 t/m 6 maart 2010

Bôle fan de Moanne:

VIKORN BÔLE fan 1.36

foar 1.10

ONTBIJTKOEKE fan 2.30

foar 1.85

Aksje fan de moanne

OP ALLE ORANJEKOEKE 10% koarting

Stienser Omroeper

3


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

WEEK

9

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

Legitimatieplicht Gemeenteraadsverkiezingen Om te kunnen stemmen op 3 maart dient u zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs, een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of van een ander land van de Europese Unie. Niet EU-burgers die uitgenodigd zijn om mee te stemmen op 3 maart dienen zich te legitimeren met een vreemdelingendocument. LET OP, indien u stemt voor een ander met een onderhandse volmacht dient u een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever te tonen. Erratum Anders dan op de kandidatenlijst vermeld staat, hierbij de juiste adresgegevens van de volgende stembureaus: Gereformeerde Kerk, Britsum, Stedpaed 23 Us Gebou, Alde Leie, de Streek 9

.

Algemene wet bestuursrecht

Meldingen/ kennisgevingen (APV) Voor sommige activiteiten is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening geen vergunning nodig, maar kan de organisator volstaan met een melding / kennisgeving. B.v. kleine evenementen en incidentele festiviteiten in een horecagelegenheid (maximaal 12 keer per jaar). Hier worden door de gemeente wel de nodige voorwaarden aan verbonden. Deze publicatie is uitsluitend informatief zonder bezwaarmogelijkheden voor derden: • Café De Smalle Brug: live muziek za. 13 maart a.s. 16.00 – 22.00 uur en mechanische muziek za. 12 juni a.s. 24.00 – 04.00 uur

.

Stiens, 1 maart 2010

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden • Huissleutel met keycoard

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Verloren • Zilvergrijze nokia 1800 met nijntje eraan • Sleutelbos met roze keycoard

RIOLERING

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

.

Nieuwe Gemeentegids 2010-2011

OPENBARE VERLICHTING 0800-0513 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

U kunt nu nog uw wijzigingen doorgeven! FMR-Producties uit Den Helder start binnenkort de werkzaamheden op voor het uitbrengen van de nieuwe gemeentegids van Leeuwarderadeel, editie 2010 -2011. De gemeentegids is voor alle inwoners én andere belangstellenden een belangrijke bron van informatie. Het is erg belangrijk dat de informatie die er in staat goed is. Staat uw (buurt)vereniging, instantie er goed in? Wijzigingen kunnen nu nog doorgevoerd worden. Gebruik daarvoor de bon achter in de gemeentegids. Dit kan tot vrijdag 19 maart a.s. De nieuwe gemeentegids wordt naar verwachting medio dit jaar verspreid

.

Stienser Omroeper

4

Indien u het niet eens bent met één van onderstaande besluiten dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is postbus 24, 9050 AA te Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis te Stiens, tel. 058-2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van het besluit de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Bouwvergunningen Afgegeven vergunning: • Lichte bouwvergunning 20100008 voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Felixwei 1, 9051 KE te Stiens. Verzenddatum 18-02-2010.

Ophalen snoeiafval Leeuwarderadeel voorjaar 2010 In de komende voorjaar wordt in onze gemeente weer de gebruikelijke ophaalroute voor snoeiafval gereden. Hoe biedt u het snoeiafval aan. 1. Het snoeiafval dient alleen op de aanbiedingsdag langs de weg te worden gedeponeerd. Let op: grof tuinafval mag alleen aangeboden worden op de aanbiedingsdag. Te laat aangeboden grof tuinafval wordt niet opgehaald en te vroeg aanbieden is niet toegestaan. Te vroeg aangeboden grof tuinafval veroorzaakt veel onnodige hinder voor buurtbewoners, verkeer en onderhoudswerkzaamheden. 2. Het mag niet langer zijn dan 3 meter. Langere stammen kunnen niet worden geladen. 3. Leg het snoeiafval vrij van heggen, lichtmasten en op harde ondergrond met de gezaagde of geknipte kant naar de weg toe. Om het ophalen zo goed mogelijk te laten verlopen is de gemeente in een aantal gebieden opgesplitst. Hieronder vindt u een overzicht van de aanbiedingsdagen en de periode waarin het afval in die gebieden wordt verwerkt. BEWONERS BUITENGEBIED LET OP: INDIEN U SNOEIAFVAL HEEFT KUNT U DIT TELEFONISCH AANMELDEN VIA HET CENTRALE NUMMER VAN HET GEMEENTEHUIS TEL. 2576666. DIT SNOEIAFVAL WORDT OPGEHAALD IN DE PERIODE VAN DE DICHTS BIJ ZIJNDE VOLGENDE GEBIEDEN. Gebied Stiens I. Oude kern - West - It Skil en It Heechhôf (begrensd door en incl. Moundyk/Brédyk - Truerderdyk - Pyter Jurjensstrjitte Petterhústerdyk - Uniawei). Aanbiedingsdag : Maandag 8 MAART Verwerkingsperiode : 9 MAART t/m 12 MAART Gebied Stiens II. Zuid, d’Oriënt en Aldlân (begrensd door en incl. Pim Mulierwei en Griene Leane). Aanbiedingsdag : Maandag 15 MAART Verwerkingsperiode : 16 MAART t/m 19 MAART Gebied Britsum - Koarnjum - Jelsum Aanbiedingsdag : Maandag 22 MAART Verwerkingsperiode : 23 MAART t/m 26 MAART Gebied Feinsum - Hijum - Alde Leie Aanbiedingsdag : Maandag 29 MAART Verwerkingsperiode : 30 MAART t/m 2 APRIL. Afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid snoeiafval kan het gebeuren dat de aangegeven verwerkingsperiode uitloopt. Aan de genoemde aanbiedingsdagen zal echter strikt de hand worden gehouden. Wilt u uw snoeiafval kwijt na 27 maart, dan kunt u dit inleveren bij de milieustraat. Deze ligt aan de Seerob 23 in Stiens (bedrijventerrein Middelsee), openingstijden: Van maandag t/m vrijdag van 13.00-16.30 uur, en zaterdag van 9.0013.00 uur, met uitzondering van feestdagen. Daarna volgt in de herfst de volgende route. Deze wordt weer aangekondigd in de gemeenterubriek van de Stienser Omroeper

.

Geweigerde vergunning: • Lichte bouwvergunning 20100003 voor het plaatsen van een dakkapel, plaatselijk bekend Aldlânsdyk 1, 9057 LE te Jelsum. Verzenddatum 17-02-2010.

Kapvergunning Een kapvergunning is verleend voor: • Eén iep en één es op het terrein achter de Skilwei 9, 9051AE Stiens.

Evenementenvergunning Vergunning/ontheffing inzake activiteiten dorpsfeest Jelsum/ Koarnjum van 18 t/m 20 juni 2010, georganiseerd door feestver. De Twa Doarpen (bestuursorgaan: burgemeester) Stiens, 1 maart 2010. J.J. Kingma, secretaris drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

.

Openbare vergadering “Kleine Welstandscommissie” De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag (3 maart) van 11.30 tot plm. 13.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/home/laatste nieuws.

.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 058-2576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

Grondaankopers op pad voor Noordelijke Elfstedenvaarroute

Aangevraagde kapvergunning

De bouw van de sluis bij Alde Leie is in volle gang. Dit voorjaar start ook de bouw van de sluis bij Wier en de nieuwe brug in de provinciale weg (N393) bij Vrouwbuurtstermolen. Dit zijn alledrie belangrijke mijlpalen in het bevaarbaar maken van de Noordelijke Elfstedenvaarroute.

De burgemeester van Leeuwarderadeel maakt bekend dat er een aanvraag voor een kapvergunning is binnengekomen betreffende: • Eén populier Greate Buorren 32 9055 MV Britsum

Terwijl dit werk in volle gang is, starten de voorbereidingen voor de volgende fase van het project. Vanaf deze maand gaat de Dienst Landelijk Gebied de streek in om te onderhandelen met grondeigenaren aan de Elfstedenvaarroute tussen Berlikum en Bartlehiem. Er is grond nodig voor de aanleg van oevers en plaatselijk ook voor de verbreding van de vaarweg. Het tracé tussen Wier en Alde Leie is het eerste aan de beurt. Om de route bevaarbaar te maken wordt het tracé van Berlikum tot Bartlehiem tot een diepte van 1.50 meter uitgediept en verbreed tot een vaarbreedte van 11 tot 15 meter. De Ouwe Rij is hierop een uitzondering; dit smalle deel voor Vrouwbuurtstermolen wordt 8 meter breed om het huidige karakter van de vaart zoveel mogelijk te behouden. In het komende jaar zal de Dienst Landelijk Gebied met ongeveer 80 grondeigenaren gesprekken voeren over de werkzaamheden. Voor de meeste eigenaren gaat het om het aanleggen van oevers en kaden en het tijdelijk gebruik van een zogenaamde werkstrook langs het water. Van een deel van de eigenaren zal ook een strook grond nodig zijn om de vaart te verbreden. De benodigde grond varieert per eigenaar van enkele 20 tot 65 are. Alle betrokken eigenaren hebben in februari een brief ontvangen waarin zij geïnformeerd worden.

Vergaderingen gemeenteraad in 2010

Ontvangen bouwaanvragen:

(aangepaste versie)

• 1ste Fase reguliere bouwvergunning 20100017 voor het oprichten van een werkgebouw, plaatselijk bekend Ieleane 3A, 9051 LP te Stiens. Ontvangstdatum 18-022010.

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht ligt de aanvraag om vergunning met ingang van 1 maart 2010 twee weken voor een ieder ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis te Stiens.

• Lichte bouwvergunning 20090092 voor het oprichten van een serre, plaatselijk bekend Ljipstrjitte 18, 9051 PS te Stiens. Ontvangstdatum 22-02-2010.

Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze omtrent de aanvragen of de voorgenomen vergunningenverlening schriftelijk of mondeling kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders

Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

.

Stiens, 1 maart 2010 drs. E.J. ter Keurs, Burgemeester.

In de data van de vergaderingen van de gemeenteraad in 2010 zijn wijzigingen opgetreden. De data van de raadsvergaderingen in 2010 zijn, vanaf de maand maart, als volgt: 9 maart; 11 maart; 25 maart; 22 april; 20 mei; 10 juni; 1 juli; 9 september; 30 september; 21 oktober; 4 november; 11 november en 2 december. (de data zijn onder voorbehoud) De raadsvergaderingen vinden plaats op de donderdag en beginnen om 19.30 uur. U bent welkom op de publieke tribune in de raadzaal van het gemeentehuis. Vergaderstukken van de gemeenteraad vindt u de week voorafgaand voor de raadsvergadering op www.leeuwarderadeel.nl onder Raadsinformatie (rechterkolom)/ raadsvergaderingen

Op het tracé tussen Berlikum en Bartlehiem wordt momenteel zeer beperkt gevaren. Deze oevers zijn dan ook niet berekend op de golfslag van boten die vanaf 2013 de route gaan bevaren. Om oevers te beschermen wordt er paal-schotbeschoeiing of houten damwanden aangelegd. Hierachter komen zogenaamde natuurvriendelijke oevers van afwisselend stortsteen of riet. Hierdoor worden de golven gebroken en kan er geen afslag optreden.

.

Natuurvriendelijke oevers zijn aantrekkelijk voor vissen om te paaien en vergroten daarmee het leefgebied voor vissen. Rietoevers leveren meer waarde voor de natuur dan stortsteen, aangezien het ook voor vogels en andere dieren beschutting biedt. Toch zal zeker niet de hele route aangeplant worden met riet. Dat zou namelijk het open karakter van het landschap te niet doen. Door de bank genomen geldt dat waar al riet groeit de rietkraag wordt versterkt. Op plekken waar riet het open zicht op een kenmerkend landschap ontneemt, is gekozen voor stortsteenoevers

Spreekuren gemeenteraadsfracties in 2010

.

(aanpast)

De Wmo-adviseur uw persoonlijk aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) zorgt namens de gemeente Leeuwarderadeel voor een persoonlijk en uitgebreid informatiepunt over de Wmo in de vorm van een Wmo-adviseur. Bij deze Wmo-adviseur kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Door haar kennis van de sociale kaart en haar netwerk in de gemeente kan de Wmo-adviseur uw hulpvraag vertalen naar een passende oplossing of antwoord op uw vraag. Contactgegevens van de Wmo-adviseur in Leeuwarderadeel Jacqueline van Bruggen tel. 06-106 701 43 e-mail: j.vanbruggen@sozawe-nw-fryslan.nl Overzicht spreekuren Leeuwarderadeel Dorpshuis ‘De Bining’ in Koarnjum Ontmoetingscentrum ‘Britsenburgh’ in Britsum Dorpshuis ‘De Kampioen’ in Hijum Dorpshuis ‘Ons Gebouw’ in Aldeleie Gemeentehuis Stiens

Dag Maandag Maandag Dinsdag Dinsdag Dinsdag

Tijd* 9.30 - 10.30 11.00 - 12.00 10.00 - 11.00 11.30 - 12.30 15.30 - 16.30

*De spreekuren zijn zoveel mogelijk afgestemd op de activiteiten bij u in de dorpshuizen, hierin kunnen wijzigingen optreden. Houdt daarom de advertenties van de Dienst en de gemeente in de gaten.

Algemeen De Dienst

tel. 0517-380200 e-mail: wmo-adviseurs@sozawe-nw-fryslan

.

De data van de spreekuren gemeenteraadsfracties zijn op de dinsdag. Hieronder een aangepaste lijst vanaf de maand maart: 23 maart; 20 april; 18 mei; 8 juni; 29 juni; 7 september; 28 september; 19 oktober; 2 november; 9 november en 30 november. (de data zijn onder voorbehoud) Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente? De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: • Gemeentebelangen (19.00 - 19.30 uur) • PvdA (19.30 - 20.00 uur) • CDA (19.00 - 19.30 uur) • VVD (vanaf 19.30 uur) • FNP (19.00 - 19.30 oere) U bent van harte welkom!

.

Stienser Omroeper

5


Ingezonden WAAR

KIEST U MORGEN VOOR?

Juist in het weekend dat het kabinet gevallen is, krijg ik het verzoek te schrijven waarom ik voor het CDA kies en ook zeker na de trieste vertoning in Den Haag vrijdagnacht, zal blijven kiezen. Ik vond het bijzonder dat de voorzitter van onze gemeentelijk CDA afdeling mij vroeg of ze mij op de lijst van het CDA mochten plaatsen. Door mijn kerkelijke functie tot mijn vut, was ik nooit politiek actief. Toch heb ik 46 jaar bij alle verkiezingen CDA gestemd en waarschijnlijk ging men daar (misschien wel vanwege die kerkelijke functie) ook van uit. Als ik dat vertelde, moest ik het ook vaak verdedigen, net zoals christenmensen altijd moeten verdedigen dat ze geloven. En met dat geloof heeft mijn keus voor het CDA alles te maken. Voorop gezegd: In heel veel politieke partijen zitten Christenmensen, laat dat gezegd zijn. Ik weet echter niet of je ze daarop mag aanspreken. Dat mag in het CDA wel. Het verkiezingsprogramma begint met de vier uitgangspunten die de basis vormen van de christendemocratie. Zij vormen tezamen een soort kwaliteitskeurmerk voor het CDA en dat mag je toetsen. Het CDA staat een mensvisie voor, waaraan de Bijbelse notie dat God op weg wil gaan met mensen, ten grondslag ligt. En dan leggen we dat uit aan de hand van vier belangrijke onderwerpen: Gerechtigheid, Solidari-

POPULARITEIT

teit, Gespreide verantwoordelijkheid, Rentmeesterschap. Nou hoor ik u bijna denken: Hoe kan dat nou? Christelijke gemeentepolitiek? Dezelfde vraag die ik vaak kreeg als leraar op een Christelijke Scholengemeenschap. Hoe kun je nou christelijk rekenen. En nog meer jaren geleden toen ik voorzitter was de Stichting Hallum: Hoe kun je nou christelijk gezinsverzorgster zijn? Misschien mag ik dat uitleggen met een kort verhaal. (Heb ik geleerd van een heel belangrijk man, die legde uit met gelijkenissen). Dan onthoud je het veel beter. Een Drentse boer kreeg zijn dominee te eten. De boerin had haar uiterste best gedaan en de tafel stond vol met heerlijk eten. De boer zei: “Eet smakelijk allemaal” en zou aanvallen. Maar u begrijpt het al, dat kon natuurlijk niet volgens de Eerwaarde. “Broeder”, sprak hij, (ja dat zeiden ze toen nog), “Broeder, dat kan toch niet zo. We moeten eerst samen bidden!” “Nou weet u”, zei de boer, “Weet u: WIJ KOKEN DAT ER DOORHEEN!” Mooi!!! Zo is het ook op veel christelijke scholen en andere christelijke instellingen en ook bij het CDA. Daar mag u op rekenen! Misschien even aan denken als u morgen in het stemhokje staat ◆ Joop Visser No: 9 op de kieslijst CDA

BETROUWBARE

Ook speelt volgens hoogleraar bestuurskunde Arnold Korsten de emancipatie van de kiezer een grote rol. “Het einde van de ontzuiling heeft ervoor gezorgd dat de kiezers niet meer automatisch achter de leiders van de traditionele partijen aanlopen”, aldus Korsten. “Ze zijn gaan zweven”. Politicologen zien kansen voor de lokale lijsten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Als reden hiervoor noemen ze de voortdurende malaise bij bestuurderspartijen en het feit dat landelijke partijen als de PVV en TON, in weinig gemeenten op de lijst staan. Korsten durft zich niet aan een voorspelling te wagen, maar Krouwel gaat ervan uit dat de lokale partijen zich minimaal handhaven en waarschijnlijk winst boeken. De traditionele partijen hebben te weinig geleerd van de signalen van de kiezer ◆

SNUFFELBOEKJES

E. Hulleman

GBL.

Op wat redactionele fouten na, onder andere het adres van een kandidaat en schaduwfractie lid uit Cornjum die al jaren in Jelsum woont, dacht ik: Tsja, het lijkt deze keer niet zo raar. Totdat ik zowat van mijn stoel viel van verbazing. Men stelt ondanks toch bevestigde en goedgekeurde uitspraken in de raadsverslagen en op verkiezingsborden dat men: • Tegen de noordelijke elfstedenvaarroute is (volgens het snuffelboekje was men voor). • Zelfstandig te willen blijven (volgens het snuffelboekje samen te willen werken met de middelseegemeenten). Het lijkt er toch verdacht veel op dat men eigen stellingen 180 graden weet te draaien om de kiezer te behagen. Hoe noem je zoiets ook alweer? Beloven is doen of VOLKSVERLAKKERIJ? ◆ Kees Reitsma, Jelsum Stienser Omroeper

6

INGEDIENDE

MAAKT

De kolleezjes fan de Middelseegemeenten dogge har bêst om nei bûten en benammen nei de provinsje ta ienriedigens út te strieljen. De werklikheid is oars, op in diskusjejûn okkerdeis yn Stiens hiene alle partijen fan de gemeente Ljouwerteradiel hast in oare miening oer hoe ‘t it fierder moast mei harren gemeente. Oer de saneamde Noordwesttangent, fan grut belang foar Ljouwerteradiel en Ferwerderadiel, wurdt yn Menameradiel hiel oars tocht as yn de oare gemeenten. Hja driigje sels om der net oan mei te wurkjen. Aucke van der Werff, boargemaster fan it Bildt, sjocht it swerk nei alle gedachten ek driuwen: hy tinkt “beter gelopen dan gestropen”, en giet nei de Noardeastpolder. En de mearderheid fan de ried fan Ferwerderadiel wol de ynwenners noch altyd leauwe litte dat der neat oan de hân is. Mar it boppesteande jout dúdlik oan hoe’t de flagge der by hinget. Ienriedigens is yn Middelseeferbân fier te sykjen, it hinget allegear as los sân byinoar ◆ FNP Ferwerderadiel

MOTIE

FNP

AANGENOMEN

In de Raadsvergadering van 18 februari jl. is er raadsbreed een motie aangenomen ingediend door de FNP (Frysk Nasjonale Partij) in de gemeenteraad van Leeuwarderadeel met betrekking tot het overhevelen van taken aan de gemeenten door het rijk, zonder er voldoende middelen bij te leggen. MOTIE De raad van de Gemeente Leeuwarderadeel in vergadering bijeen op donderdag 18 februari 2010 overwegende dat • gemeenten steeds meer taken krijgen te vervullen, die eerder door de rijksoverheid werden behartigd; • toedeling van deze taken onvoldoende worden vergezeld van daarbij horende financiële middelen; • de rijksoverheid voornemens is forse kortingen op de uitkeringen uit het gemeentefonds toe te passen; • dit leidt tot ongewenste lastenverzwaring op gemeentelijk niveau; • verhoging van de OZB geen ruimte geeft om ontstane tekorten te dekken; • taakverruiming met betrekking tot het waterketenbeheer al een stevige verzwaring van de lasten voor de burger kan betekenen spreekt uit dat • verdere lastenverzwaring voor de burger als gevolg van het landelijk beleid ongewenst is; • de onverminderde zoektocht naar het behalen van efficiëntie voordelen zijn grenzen kent; • verdere kortingen op de uitkering van het gemeentefonds ontoelaatbaar zijn draagt het College van Burgemeester en Wethouders op: deze motie toe te zenden aan • de overige gemeenten in Nederland en de provincies met het verzoek om adhesie • onder gelijktijdige verzending naar de leden van de Tweede Kamer, de VNG en de toepasselijke ministeries ◆ De fracties van GBL, PvdA, CDA, FNP en VVD

Woensdag 3 maart Gemeenteraadsverkiezingen Om te kunnen stemmen moet u een geldig legitimatiebewijs tonen!! NOG

LOKALE PARTIJEN GROEIT

Sinds 1994 behalen lokale partijen tussen de 25 en 30% van de Nederlandse raadszetels. Daarmee blijven ze veel landelijke partijen voor. Uit onderzoek blijkt dat lokale politieke partijen, zoals Gemeentebelangen, ook deze gemeenteraadsverkiezingen weer op meer winst kunnen rekenen. Voor het groeiende succes van lokale partijen zijn een drietal logische verklaringen. De belangrijkste verklaring voor het succes is volgens hoogleraar politicologie André Krouwel de toegenomen onvrede over de politieke elite. Lokale partijen zijn meer en meer gaan inspelen op het wantrouwen in de richting van de traditionele partijen. De gevestigde orde wil de problemen niet horen. Een tweede reden volgens Krouwel is dat de gemeenteraadsverkiezingen meer dan ooit over lokale thema’s als rotondes en parkeerplaatsen gaan. “Daar hebben lokale partijen voordeel van”.

EENDRACHT MACHT…

EVEN DIT VOOR DE

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.

Tot op heden heeft, op de PvdA na, geen enkele partij financieel inhoudelijk gereageerd op mijn oproep in de Stienser Omroeper van enkele weken geleden. Van alle inkomsten die de Gemeente Leeuwarderadeel ontvangt in 2010 van het Rijk, zijnde 9.1 miljoen euro voor het uitvoeren van rijkstaken b.v. onderwijs etc. zijn deze al be-steed. Dit noemt men geld voor medebewindstaken. Heb je niets over te beslissen. Dit is 95% van alle inkomsten en uitgaven van de Gemeente. Verder ontvangt men inkomsten uit o.a. onroerend zaak belasting, zijnde 1 miljoen euro. Ik heb begrepen van de Burgemeester, de heer Ter Keurs, dat deze inkomsten uit ozb rechtstreeks worden gestort in de exploitatie van sportaccommodatie It Gryn en cultureelcentrum de Skalm. Daarnaast heeft men nog een vrije besteedbare ruimte van enkele % en, die zijn ook al besteed, zodat volgens de gemeente er geen cent over blijft voor nieuw beleid of extra’s voor dorpen etc. Daarnaast moeten we als gemeente, door rijksbezuinigingen, vanaf 2011, minimaal 15% inleveren op de inkomsten van het rijk, zijnde 1.4 miljoen per jaar. Het aantal inwoners van de Gemeente Leeuwarderadeel per 1-1-2009 was 10358. Dit betekent per inwoner 1351 euro. Diverse partijen geven aan dat als zij het voor het zeggen hebben

nog diverse zaken in dorpen willen realiseren, w.o. kunstgrasvelden, nieuw dorpshuis etc. zonder dat de lasten voor burger en bedrijfsleven niet gaan stijgen boven het inflatieniveau. Je kunt met je gezonde verstand toch wel beredeneren dat dat niet kan. Je zult moeten bezuinigen en de lasten drastisch verhogen, anders keurt de provincie de gemeentebegroting niet goed en zullen we onder curatele komen te staan, net als Gemeente Boarnsterhim, een zgn. Artikel 12 Gemeente en grijpt de rijksoverheid en de provincie in en dwingen dat Leeuwarderadeel bij Leeuwarden wordt samengevoegd. (Herindeling) De omliggende gemeenten, die in Middelsee verband opereren zitten in vergelijkbare situaties, zodat zij ook 15% minder inkomsten van het Rijk ontvangen en ook moeten bezuinigen en de lasten voor de burgers en bedrijven moeten verhogen. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat niet alleen het Gemeentefonds de komende jaren onder zware druk komt te staan. Ook op directe bijdragen van het Rijk aan het Gemeentelijk beleid, zal moet worden bezuinigd. Nog los van het feit dat het kabinet is gevallen en hierdoor het begrotingstekort oploopt en er nog meer moet worden bezuinigd. Samenvattend: • Alles overziende kunnen de inwoners van Leeuwarderadeel en de politieke partijen wel

begrijpen dat wij de broek als zelfstandige gemeente niet kunnen ophouden. • Samengaan in Middelsee verband gedurende de opvolgende 4 jaar is geen optie, want ook deze gemeenten worden gekort en hebben ook onvoldoende middelen om deze kortingen op te vangen en zelfstandig door te gaan. • Blijft over voor de Gemeente Leeuwarderadeel de onderhandelingen met Leeuwarden op te starten en met hen taken gezamenlijk uitvoeren met hetzelfde aantal ambtenaren of minder en zonder dubbele wethouders en burgemeester. Een efficiencyslag. Daarnaast moeten we onze sterke punten naar voren brengen, zoals zwembad, sportaccommodaties en bouwterreinen en onze zelfstandigheid te waarborgen in een convenant. Ditzelfde model heeft men voor de dorpen om Leeuwarden, zoals Goutum, Wirdum,Wytgaard,Lekkum en Miedum en krijgen eigen budgetten, zodat men als dorpsbewoners zeggenschap krijgen over het welzijn binnen hun dorp. Dit lijkt mij een interessante optie die met spoed door de politiek in nieuwe samenstelling verder moet worden uitgewerkt. Oproep: Ga allen naar de stembus en stem met verstand en een beetje emotie en niet andersom ◆ Finkum, Anton Germeraad


UITNODIGING

www.stienseromroeper.nl

JAARVERGADERING IJSCLUB IT LEECHJE BRITSUM

Tijdens deze vergadering zal het bestuur, voor een punt wat daarvoor is ingelast, de leden informeren over het reilen en zeilen van de vereniging en zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

Voetverzorger Pedicure

Topslager Schreiber Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

G. Smit Ungastins 53 Stiens 058-2574047 Behandeling volgens afspraak

gediplomeerd voetverzorger, aantekening diabetische voet, Lid ProVoet

Maandag/dinsdag Gemarineerde speklapjes 500 gram voor

Boomstammetjes 4 stuks voor

Woensdag kilo voor

Runder gehakt kilo voor

Donderdag

Het geheim

Aromaplastie behandeling voor schoonheid en ontspanning • korte rugmassage • reiniging • dieptereiniging • peeling • aromatische olie en gezichtsmassage • aromaplastie masker en korte handmassage • dagverzorging 00 nu €

59,

• gezichtsverzorging • microdermabrasie • lichaamsverzorging

Braadlappen 500 gram voor

DECLEOR PA RIS

De Greiden 15 9055 LR Britsum, tel. 058 - 257 10 58 www.ageeth.nl, E-mail: info@ageeth.nl

95 395 4

4

95

4

Heerlijke 3 voor

6

Hele week 500 gram

1 liter Erwtensoep + 1 Rookworst samen voor

100 gram

Wald Brot 100 gram

95

Boeren gehaktbroodje per stuk

2 00 5 25 195 1 150 75

Bretons gehakt

Kip cordon bleus

Vrijdag/zaterdag Biefstukjes

LID ANBOS

400 gram

25

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt

Aromatische rituelen een exclusief gevoel van welbehagen

95 395 2

Lasagne

Specialiteit van de week

IJsclub It Leechje uit Britsum nodigt haar leden uit op de ledenvergadering van Dorpsbelang Britsum op vrijdag 12 maart om 20.00 uur in Dorpscentrum Britsenburgh.

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 6 maart 2010

Voor (H)eerlijk vlees met traditie. Stienser Omroeper

7


(advertentie)

ZONDAG 7 MAART

Open huis bij Atelier Elbow Komende zondagmiddag staan de deuren weer wijdopen bij Atelier Elbow. Van 14-17 u. houden Ellen Floris en Bowe Roodbergen open huis in hun sfeervolle galerie/atelier. Mooie luchten, de stilte van het wad, weidse Bildtse landschappen: dat fotografe Ellen Floris haar hart verpand heeft aan het wad, komt tot uiting in haar verstilde en schilderachtige kleurenfoto’s op papier en op canvas. Bowe toont naast zijn lichtobjecten ook nieuw werk: collages van papier, potlood en fotomateriaal. Ook hier is zijn ‘handtekening’ in te herkennen: de kunst van het weglaten, herhaling, ritme en zijn streven naar perfectie vormen de rode draad in zijn werk. Adres: Atelier Elbow, Nieuwebildtdijk 220, 9076 PM St. Annaparochie. Tel. (06) 1441 06 07. Open: iedere 1e zondag van de maand tussen 14-17u. Voor meer informatie zie: www.elbowworks.nl ◆

S.H.O.E. deelt mee: Zaterdag 6 maart 2010 tussen 09.30 en 12.00 uur weer extra bedrijvigheid in het pand Lutskedyk 5 te Stiens ! Ook als er geen enkele bezoeker in vorenvermeld pand komt klopt de tekst toch; immers, zeer trouwe medewerkers van de Stichting Hulp Oost-Europa (Roemenië) zullen aanwezig zijn en hopen dat U ons die morgen een bezoek brengt om ook eens te kunnen zien wat we doen en wat U voor weinig geld kunt kopen. Natuurlijk kunt U ook kleding brengen voor doorzending naar Roemenië alsmede kleine(re) gebruiksvoorwerpen die we kunnen verkopen om het benodigde geld voor 1 of 2 transporten naar ons gebied in en rondom Satumare en Cluj in Roemenië. Het wordt onze 2e Zaterdag in bedrijf; over de “première“ waren we niet ontevreden. Nu we richting lente gaan en het vervoer weer iets gemakkelijker hopen we op een brede glimlach bij menig bezoeker en een fijn gevoel bij ons als medewerkers. Meer dan graag: tot zaterdag 6 maart tussen 09.30 en 12.00 uur ◆

Zendingsdienst Op zondag 7 maart om 09,30 uur wordt er in de Hege Stins een zendingsdienst gehouden. Deze dienst zal in het teken staan van “Intercultureel Bijbellezen”. Mevr. G. vd Meer en Mevr. C. De Jong vertellen over hun ervaring met deze vorm van Bijbellezen. Het verhaal over de vijgenboom wordt door Ds. Wessels en Ds. Scholtens , vanuit een Friese en een Zuid Amerikaanse beleving verteld. U bent van harte uitgenodigd ◆ Stienser Omroeper

8

OPEN

DAGEN BIJ

VELLEMA

IN

HALLUM

Nieuw Kenniscentrum voor Duurzame Energie en Domotica Hallum - Iedereen is vrijdag 5 en zaterdag 6 maart welkom in het nieuwe Kenniscentrum van Vellema Installatietechniek te Hallum. De officiële opening van de totaal vernieuwde toonzaal is op donderdag 4 maart door niemand minder dan Wubbo Ockels, natuurkundige, ruimtevaarder, piloot en hoogleraar duurzame technologie. In het nieuwe Kenniscentrum vindt men alle praktische toepassingen op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en domotica. In de voormalige toonzaal aan de Grienedyk te Hallum staan de nieuwste snufjes op het gebied van energiebesparen opgesteld, met onder meer een warmtepomp, PV zonnepanelen, zonneboiler, pelletkachels, LED-verlichting, een warmte terugwin (wtw) ventilatie-unit, douche-wtw, verschillende soorten hoogrendement ketels, waaronder de compacte thuiscentrale die naast warmte en warmwater ook elektriciteit opwekt en de hybride cv ketel in combinatie met een warmtepomp. In het gloednieuwe Kenniscentrum worden zo alle toepassingen van duurzame energie en woonhuisautomatisering (domotica) gepresenteerd. Er is uitgebreide informatie over hoe duurzame technieken toegepast kunnen worden in de praktijk. De bezoeker ziet verschillende werkende installaties op het gebied van duurzaam verwarmen én koelen. Vellema: ,,Wij laten hier zien wat duurzaamheid écht inhoudt. Geen ingewikkelde technische verhalen, maar echt contact met het product en informatie die duidelijk is.’’ Vellema groep Sinds 1 juli 2007 maakt tech-

Hille Vellema opent deze week in Hallum het gloednieuwe Kenniscentrum voor Duurzame Energie en Domotica. ,,Wij laten hier zien wat duurzaamheid écht inhoudt. Geen ingewikkelde technische verhalen, maar echt contact met het product en informatie die duidelijk is.’’ Foto: Bram Buruma

nisch installatiebedrijf Haijma te Britsum onderdeel uit van de Vellema Groep in Hallum. Alle klanten van Haijma zijn dan ook van harte welkom op deze open dagen op 5 en 6 maart, waarbij verschillende medewerkers van Haijma uit Britsum ook aanwezig zullen zijn. Tijdens de open dagen zijn ook verschillende partners van Vellema aanwezig. Zo staat de grote Uneto-Vni (e-nu) promotie trailer opgesteld waarin het energiespel kan worden gespeeld; De Nathan Energietrailer waarin men werkende warmtepompen kan zien; Degin met werkende houtgestookte cv ketels en er staat tevens een compleet werkende compacte windmolen opgesteld voor het opwekken van eigen stroom.

Symposium Voorafgaand aan de officiële opening is er op donderdag 4 maart voor genodigden een symposium met als titel ‘Samen naar een fossielvrij Fryslân’. Daarin geven gedeputeerde Hans Konst, energiecoördinator van de gemeente Leeuwarden Bouwe de Boer, wethouder in Ferwerderadiel Haije Talsma en Wubbo Ockels hun visie op de toekomstige energievoorziening. Ook zal Marcel Engels als voorzitter van de Uneto-Vni uitleg geven over het landelijke totaalconcept voor energiebesparing ‘e-nu’, waarin Vellema voor Fryslân een van de deelnemers is ◆ Zie advertentie op pagina 20.

Spectaculaire openingsactie! Inmiddels is Daniël Hartog Fotografie alweer enkele maanden geopend als nieuwe fotograaf voor Stiens en omstreken. Aan de Wylpstrjitte 7 in Stiens, naast de ABN-Amro bank, maken zij alles op het gebied van fotografie in de studio en op locatie, waarbij mensen centraal staan. Ook geven zij iedere twee weken, op zowel basis als gevorderd gebied, workshops digitale fotografie! Om u te bedanken voor alle leuke reacties en om aan de rest van Stiens en omstreken te laten weten dat zij er zijn, kunt u aanstaande woensdag 3 maart komen voor gratis pasfoto's! Zowel kinderen als volwassenen zijn dan van 13.00 tot 18.00 welkom om pasfoto's te komen maken, helemaal gratis! Graag zien wij u woensdag bij ons in de studio! ◆


STIENS - ST. ANNAPAROCHIE

75% KORTING

OP DE LAATSTE WINTERCOLLECTIE waardebon

Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding! pro-tact | beweeg- training- en leefstijladvies

HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR P ARTICULIEREN, A BEDRIJVEN, B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z PARTICULIEREN, EN WONINGBOU UWVERENIGINGEN! WONINGBOUWVERENIGINGEN!

Stress-test

HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D VAKWERK V AKWERK OP HET GEBIED VAN: A VA VA AN:

ter waarde van 15 euro nu voor 5 euro!

COMPLETE TECHNISCHE INST INSTALLATIES, ALLA ATIE T S, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T CV-KETEL CV V-KETEL VERVANGING, VER RVA ANGIN NG, HUUR EN LEASE, EIGEN 24-UURS SER SERVICEDIENST, RV VICEDIEN NST T, VERWARVER RWA ARMING, RADIATOREN, RADIA AT TOREN, VLOER VLOERVERWARMING, RVER V RWA AR RMING, KOELING, VENTILATIE, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECH HNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T SANITAIR, SANIT AIR, DUURZAME DUURZAM ME ENERGIE TOEPASSINGEN, TOEP PASSINGEN, A ZONNEBOILERS, ZONNEZO ONNESTROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN. SUBSIDIE-AANVRAGEN N.

Met deze test meten wij uw fysieke en mentale gesteldheid aan de hand van de variatie in uw hartslag.

œE]flYd]klj]kk o]jcZ]dYklaf_'gn]jkhYff]f`]a\! œ>qka]c]klj]kk gn]jljYaf\`]a\! Deze waardebon is geldig tijdens de open dag op zaterdag 6 maart 2010.

Truerderdyk 9, Stiens

MAAKT

UW

HUIS

T Telefoon e elefoon (058) ( 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 N NH H BRITSUM

www www.haijma.nl w.hai . ijma.nl info@haijma.nl

EEN THUIS

Seerob 7a, STIENS, tel. 058- 2574111, Hoge Eggenweg 1, NES (AMELAND) tel. 0519-542426, Info@bronsnijder.nl www.bronsnijder.nl Openingstijden: Stiens di-vrij 10.00-18.00, zat 10.00-17.00, do. koopavond, Nes di-vrij 9.00-18.00, zat 9.00-16.00.

TAPIJT

Martinus Bron en Meile Snijder zijn constant in de weer om hun assortiment uit te breiden en het mooiste en beste op het gebied van wonen en slapen bij elkaar te verzamelen. Op het gebied van gordijnen, laminaat en vloerbedekking zijn de nieuwe collecties al weer binnen, met prachtige tinten en stoffen. BronSnijder heeft maatwerk voor de brede en de smalle beurs. Service en klantgerichtheid staan hoog in het vaandel! U bent van harte welkom om eens een bezoek te brengen aan onze winkels in Holwerd, Nes op Ameland en Stiens. BronSnijder wonen en slapen, zorgt ervoor dat uw huis ook een thuis wordt!

GORDIJNEN

LAMINAAT

PARKET

SLAAPCOMFORT

6OORTEXTIELZITJEGOED BIJ"RON3NIJDER

New Arrivals 2010 BEDDENGOED

BRONSNIJDER

Technisch T echnisch e Installatiebedr Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

We zijn nu ook op maandagmiddag geopend van 13.00-18.00 uur

Langebuorren 2, Stiens tel. 058-2573622 Stienser Omroeper

9


Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarderadeel 3 maart 2010

Zo zien wij het... da Gemeentebelangen Leeuwarderadeel (GBL) is opgericht op 19 november 1993. Voor het eerst deden wij mee aan de verkiezingen in 1994 en werden met 4 zetels meteen de grootste partij. Wij maakten deel uit van de coalitie en leverden een wethouder. In 1998 groeide onze partij naar 5 en in 2002 naar 6 zetels. In deze raad telt onze partij 5 zetels en voert met verve de rol van oppositiepartij. Wat is GBL? • GBL is een lokale, onafhankelijke partij. Dit ter onderscheiding van andere partijen, die zich dienen te houden aan landelijk en provinciaal beleid; • GBL is een gedreven politieke groepering die bereid is bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Wat wil GBL? • GBL heeft als doel de belangen van de inwoners van de gemeente Leeuwarderadeel, in de meest ruime zin van het woord, te behartigen; • GBL wil waarmaken waar zij voor staat, namelijk: “Wij besturen van onderen op”; • GBL wil samen met andere democratische partijen een college vormen op basis van haar verkiezingsprogramma. Hoe onderhoudt GBL het contact met u? • GBL hecht aan het contact met de inwoners van de gemeente. Zij bezoekt de vergaderingen van bijvoorbeeld Dorpsbelangen of die van de Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel; • Voorafgaand aan de fractievergaderingen kunt u die, op afspraak, bezoeken; • Eens per twee jaar gaat de (schaduw)fractie naar uw dorp om in het dorpshuis met u te praten. Wij willen graag op de hoogte blijven van wat er speelt in uw dorp en die signalen vertalen in de raadszaal. Waarom stemmen op GBL? • Beloven is doen! GBL luistert naar de kiezers en vertaalt dit in de raadszaal. Wij zullen daarbij wel rekening houden met wat (financieel) haalbaar is. Immers, tot het onmogelijke is niemand gehouden;

• GBL neemt de kiezers voor en na de verkiezingen even serieus; • GBL durft verantwoordelijkheid te nemen en de rug recht te houden als dat nodig is; • GBL komt met ideeën en zakelijke, dus geldbesparende oplossingen; • GBL wil werken aan een mooie, zelfstandige gemeente waar het goed en prettig wonen is; • GBL voelt zich verantwoordelijk voor medemens, dier en milieu. Stem op GBL, de enige partij die haar wortels heeft alléén in de gemeente Leeuwarderadeel. De partij die er is voor U! GBL wijst het onverantwoordelijke gedrag af van de landelijke politieke partijen die eigenbelang voor laten gaan boven het landsbelang. Het is onverantwoordelijk het landsbestuur voor enkele maanden lam te leggen en het land achter te laten in een economische en sociale crisis. Dit is slecht voor de toekomst van Nederland. Het past die politieke kopstukken nu niet zich in te zetten voor het voeren van campagne in gemeenten waar ze zelf niet op de lijst staan. Hun strijdtoneel ligt in Den Haag. Stem lokaal op GBL, de partij die zich de komende vier jaren graag wil inzetten voor het belang van uw en onze gemeente. Wilt u reageren? www.gem eentebelangenleeuwarderadeel.nl ◆

PARTIJ VAN DE AANPAK - Met het oog op de toekomst Uit ons grote aantal gesprekken met kiezers in Leeuwarderadeel blijkt dat er vier redenen zijn waarom zij op de PvdA gaan stemmen. • vier jaar goed beleid • vertrouwen in onze sociale rechtvaardigheid • onze realistische plannen • zij willen ook onderszoek naar de beste toekomst voor onze gemeente; Middelsee of Leeuwarden 1.Vier jaar goed beleid De kiezers waarderen de goede dingen die de PvdA samen met de coalitie partners CDA en FNP heeft gedaan. Voorbeelden zijn: Woningbouw en wijkverbetering • De wijk tussen de Kakewei en de Pieter Jurjenstrjitte in Stiens is volledig opgeknapt en de huren zijn niet verhoogd. • Het centrum van Hijum is nieuw ingericht. • Er zijn in Feinsum en Alde Leie nieuwe woningen gebouwd. • Het plan voor nieuwbouw in Hijum is in voorbereiding. • Daarna zijn Britsum en zo mogelijk Koarnjum en Jelsum aan de beurt • In het centrum van Britsum werd een bouwval opgeruimd. • Voortzetting beleid in woonvisie 2010 Mantelzorg en kinderopvang Er is nu een steunpunt voor de Mantelzorg in De Skalm. Er is meer ruimte in de crèches en de voor- en naschoolse opvang is fors uitgebreid. Jeugdhonken in opkomst Hijum heeft een Jeugdhonk dat door de jongeren en het dorp wordt beheerd. Ook in andere dorpen is dit mogelijk als de dorpen behoefte hebben. Financieel solide In de afgelopen vier jaar is er een stevig financieel beleid gevoerd. De gemeente heeft nu een begroting die krap is, maar wel sluit zonder verborgen gaten. Beter wonen voor senioren Voor de senioren zijn er nieuwe appartementen in het centrum van Stiens gebouwd. Sport verbeterd De voetballers in Stiens kregen kunstgras, de tennisbanen zijn geprivatiseerd en verbeterd en het Go4Sport werd verlengd. 2. Sociale en rechtvaardig Het blijkt dat de kiezers vertrouwen op de sociale rechtvaardigheid van de PvdA. Voorbeelden zijn: WMO goed ingevoerd De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). is voor de betrokkenen redelijk soepel verlopen, zonder dat de persoonlijke zorg in het gedrang kwam. Iedereen telt • De gezinnen met een mini-

Stienser Omroeper

10

maal inkomen ontvangen meer geld van de gemeente om mee te kunnen doen in de samenleving • Zij krijgen ook een zomer abonnement voor het zwembad gratis. • De lasten voor de reiniging en de riolering zijn eerlijker over de burgers verdeeld. • Voor gezinnen en kinderen in problemen zijn sociale teams ingesteld met vertegenwoordigers van de woningbouw, de politie, jeugdzorg en de school. • De gemeente heeft een startersfonds om starters op de woningmarkt te helpen. 3. Realistische plannen De kiezers waarderen onze realistische plannen voor de komende vier jaar zonder beloften die niet kunnen worden waar gemaakt. Voorbeelden zijn: Nieuwbouw Stiens Oost Voor Stiens Oost is een nieuwbouwplan in uitvoering met rond 40 % huurhuizen onder de huurtoeslag en 45 % koop in de goedkope of vrij goedkope categorie. Het plan ligt op schema, dus kunnen in 2011 de eerste huizen gebouwd worden. Meer sportontmoeting Fors investeringen in sportaccomodaties lukt niet. Meer sportontmoetingsplaatsen verspreid over de gemeente kan wel en dat helpt ook mee om de jeugd meer te laten sporten. Meer jeugdwerk PvdA wil ontmoetingsplaatsen voor de jeugd en de inzet van de jongerenwerkers met tenminste 10% uitbreiden. Winkelcentrum stiens De fietsers en voetgangers ervaren het doorgaande autoverkeer op de Langebuorren als hinderlijk en soms gevaarlijk. Een onderzoek naar verbetering is nodig, om de Langebuorren als winkelcentrum aantrekkelijk te houden. 4. Vergelijking Middelsee Leeuwarden De kiezers begrijpen ons standpunt dat • Leeuwarderadeel het niet redt door alleen maar samen te werken met de buren, • dat fusie nodig is • dat de kansen van Middelsee en Leeuwarden eerlijk moeten worden vergeleken. • we niet moeten wachten tot we financieel vastlopen, maar zelf het initiatief nemen. Onze inwoners zijn beter uit als we niet kiezen voor zelfstandigheid, maar voor versterking door fusie. Samenwerking levert geen financieel voordeel, maar wel meer bureaucratie. Zie ook onze verk iezingsk rant op www.pvda-leeuwarderadeel.nl ◆

WAAROM STEMT

U OP HET

CDA?

Verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving: Het CDA Leeuwarderadeel vindt dat samenleven in onze gemeente het best tot zijn recht komt als haar inwoners (inter)actief zijn, samenwerken met en zich verantwoordelijk voelen voor anderen. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de wereld waarin onze kinderen opgroeien. Dat vraagt om solidariteit met volgende generaties en op een goede manier omgaan met onze leefomgeving, milieu en met elkaar. De gemeente Leeuwarderadeel is een plattelandsgemeente met veel groen en ruimte, sportvoorzieningen, een scala aan winkels, zorgvoorzieningen, een cultureel centrum met veel activiteiten voor jong en oud, een bibliotheek, dorpshuizen en een prachtig cultureel en kerkelijk erfgoed. Het is er goed toeven. Het CDA wil dit behouden! Omgaan met elkaar, dat vertaalt het CDA als volgt: • Regelmatig overleg tussen gemeente, wijkverenigingen en dorpsbelangen. • Blijven werken aan de toekomst van dorpshuizen. De afgelopen vier jaar heeft het CDA nadrukkelijk meegewerkt met de ontwikkeling en toekomst van de dorpshuizen. Dit willen we vasthouden en uitbreiden. • Initiatieven om wijken/straten in de dorpen leefbaarder te maken ondersteunen wij. Wij vinden het goed onderhouden van bijvoorbeeld speeltuinen een pré. • Veiligheid in de dorpen staat voorop. Schade en vernielingen moet zo snel mogelijk worden hersteld, de kosten willen we verhalen op de daders. Het gevoel van veiligheid wordt verhoogd door meer blauw op straat; daarom zichtbare politie. • Samenleven in de brede zin van het woord; jong en oud moeten elkaar kunnen ontmoeten. Ideeën hierover zullen we ondersteunen. • Zorg voor een goed functionerend steunpunt voor mantelzorg en mantelzorgers. • Het CDA heeft oog en oor voor de oudere en de gehandicapte medemens. Wij willen graag dat er huisbezoeken georganiseerd worden als oplossing voor het probleem van de eenzaamheid.


aarom stemt u op ons • Samenwerken met scholen, sportverenigingen zoals GO4Sport en maatschappelijke instellingen in Middelsee. Door het aanbieden van onder andere gerichte programma’s over een gezonde levensstijl voor jongeren, aandacht voor ‘vroeg op stap’ en voorlichting op alcohol en drugsgebruik. • Wij stimuleren de voorschoolse educatie middels afspraken met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en schoolbesturen. • Het CDA zal de geplande uitbreiding van Doniastate volop steunen. Onze omgeving heeft voor het CDA prioriteit, daarom: • Staat cultuur hoog in het vaandel van het CDA. Wij willen het organiseren van concerten, tentoonstellingen en kunstuitingen in algemene zin stimuleren. Initiatieven voor behoud van cultuur en kerkelijk erfgoed steunen wij daar waar mogelijk. • In samenwerking met de Middelsee Gemeenten de mogelijkheden voor recreatie uitbreiden. • Fietspaden en de aanwezige wandelpaden uitbouwen. • Als plattelandsgemeente houdt het CDA oog voor haar agrarische activiteiten. • 350 woningen (meer dan de helft sociale woningbouw) wordt gerealiseerd. Oh ja, de Middelsee Gemeenten: Het CDA is van mening dat onze gemeente betrouwbaarheid moet uitstralen en niet om de haverklap van standpunt moet wijzigen. Wij staan als CDA voor betrouwbaar en consistent beleid en dat betekent dat het CDA de afspraken nakomt die met de andere drie Middelsee Gemeenten in mei 2009 zijn gemaakt.

Wannear jo woansdei 3 maart jo stim útbringe kinne by de gemeentlike ferkiezings en jo binne net fan doel gebrûk te meitsjen fan jo rjocht, dan is it wol nijsgjirrich en tink oan al dy minsken by de FNP dy’t harren ynsette wolle foar jo wolwêzen. Op de foto ûnderoan is dat noch mar in part dêrfan en it moat dan ek wol raar gean dat jo dan noch net nei it stimburo ta wolle. Wêrom stimme jo op de FNP. • omdat jo der fan oertsjûge binne dat ús gemeente nea in bûtenwyk fan Ljouwert wurde moat, • dat in plattelânsgemeente lykas Ljouwerteradiel better út’e fuotten kin mei it Bilt, Ferwerderadiel en Menameradiel as lykweardige partners yn it Middelseeferbân, • dat jo net meibetelje wolle oan it enoarme risiko fan Ljouwert by de Súdlannen (tsientallen miljoenen Euro’s) • dat jo ek net meibetelje wolle oan de 5 miljoen Euro yn it ramt fan de Wet Werk en Bijstand, dy’t Ljouwert net kompensearre krijt fan it Ryk, • omdat jo net graach wolle dat jo meibetelje moatte oan de 200 miljoen Euro skuld dy’t Ljouwert yn it jier 2010 hat, • omdat jo fine dat it jild dat jo no ek al oan gemeentlike heffingen betelje moatte yn de eigen gemeente stutsen wurde moat. Wat betsjut de FNP foar jo. • it yn stân hâlden fan de doarpshuzen op’e doarpen, • it yn stân hâlden fan it swimbad en de sporthallen, ien en oar wol mei in oare behearsfoarm en in oar (goedkeaper) finansjeel plaatsje, • besteande skoallen yn’e doarpen oerein hâlde. • aktyf bliuwe foar goede en betelbere húsfesting foar de ûnderskate groepen yn ús mienskip. Maatregels út Den Haach. Troch de kredytkrisis sit ús lân

yn tsjok waar en dat hat ek gefolgen foar de gemeentlike finânsjes. Foar it jier 2010 is Den Haach al begûn mei it útknipen fan it jild dat ús gemeente út it gemeentefûns krijt (3%) en foar it jier 2011 stiet der in koarting fan 1,6% yn’e begrutting. Nei it jier 2011 wannear de koarting sa’n 20% wurde sil, dan wurdt de skrik al grut, want dan bedraacht dy sa’n 2 miljoen Euro. Moat ien en oar út de OZB betelle wurde, dan soe dy mei sa’n 120% omheech gean. Net realistysk fansels. Wêr moat it jild socht wurde? By de foarsjenningen, dêr’t altyd al in protte jild hinne giet. Wy binne al dwaande mei it sportkompleks yn Stiens, en dan benammen mei it swimbad, om dat wat oars op te setten sadat der minder minder jild hinne brocht wurde hoecht. De pine sil no ienris socht wurde moatte yn dy saken dy it bestean fan de ynwenners en de gemeente net ûnderúthelje. Mei oare wurden de “leuke dingen” sille minder “leuk” wurde. Dit wol de FNP dwaan! • ferantwurdlikens nimme om der foar te soargjen dat ús gemeente de holle boppe wetter hâldt, • net fuort rinne foar de negative maatregels dy’t der nommen wurde moatte, • ferantwurdlikens drage foar it selsstannich fierder gean fan ús gemeente yn Middelseeferbân.

DE VVD, REALIST ALS HET GAAT OM DE TOEKOMST VAN ONZE GEMEENTE. De VVD is realist als het gaat om de toekomst van onze gemeente. Zelfstandigheid is simpelweg niet haalbaar. Een optelsom van een wankele financiële huishouding, forse bezuinigingen die op ons af komen en de noodzaak tot meer dienstverlening geeft dit duidelijk aan. Een tweede optie is de samenwerking in Middelsee verband en een derde optie is kiezen voor Leeuwarden De VVD is altijd kritisch geweest als het gaat om de samenwerking met de andere Middelsee gemeenten. De afgelopen jaren is er veel tijd en geld gespendeerd aan de samenwerking tussen Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, het Bildt en Ferwerderadiel. Dit heeft niet geleid tot aansprekende resultaten. En die zullen er ook niet komen. Op de onderwerpen waar wel mogelijkheden lagen is totaal niet gescoord: Menaldumadeel wil niet mee betalen aan het Noordwest-tangent, voor ons heel belangrijk; Ferwerderadiel wil niet samenwerken op het gebied van toerisme en recreatie; en het Bldt bouwt een nieuw zwembad terwijl ze weten dat wij moeite hebben onze zwembad in stand te houden. En dan zwijgen we nog maar over andere mislukte projecten. Uiteindelijk zullen de deelnemende gemeenten er niet sterker van worden. En dat is heel erg nodig. De huidige coalitie heeft zich altijd welwillend opgesteld in de samenwerking waarbij een fusie niet wordt uitgesloten. Voor Het Bildt, Menaldumadeel en Ferwerdera-diel is dit onbespreekbaar. De VVD heeft altijd gewaarschuwd voor dit scenario en ziet het gelijk aan haar zijde. De Middelsee samenwerking zal tot niets leiden. Daarmee is Leeuwarden een echt alternatief geworden. Leeuwarden als stad met veel mogelijkheden is een veel beter keuze. De inwoners van onze gemeente zijn voor een groot deel afhankelijk van en georiënteerd op de stad. Onze gemeente kan veel voordeel hebben van de kennis, kunde en netwerken van de stad.

Voor het CDA heeft een fusie met Ferwerderadiel, het Bildt en Menaldumadeel de voorkeur, mits er een voorstel ligt voor 2013! Agda Wach ter, fractievoorzitter CDA Leeuwarderadeel ◆

Dizze ploech FNP-m insk en sil yn elk gefal de k om m ende 4 jier foar jo k lear stean: (Pieter Roorda, Jaap Keizer, Folk ert Dyk stra, Jan Willem Tuininga, Aeltsje de Groot-Zantem a, Harm Hansm a) www.fnp-ljouwerteradiel.nl ◆

Onze bedrijven zullen profiteren van de netwerken en de economische kracht van Leeuwarden. En wij zullen op onze beurt bijdragen aan het versterken van de economische motor van Friesland waar we allemaal van profiteren en waar een groot deel van onze mensen haar brood verdient.

Maar het is niet alleen de economie waar we van zullen profiteren. Ook de gemeentelijke dienstverlening zal sterk profiteren van de stad. In een stad met veel overheidskracht en kennis zullen burgers beter de weg weten te vinden in het doolhof dat overheid heet. Ook op het gebied van onderwijs kan Leeuwarderadeel profiteren van de stad. Er is veel kennis, de schoolgebouwen worden blijvend goed onderhouden en mogelijk kan een stuk voortgezet onderwijs binnen onze gemeente een plek krijgen. De stad kan ook kracht en bereidheid inzetten voor een betere ontsluiting naar Leeuwarden. Het ophanden zijnde Noordwesttangent helpt zeker, maar er is meer nodig. De VVD maakt zich zorgen over de vergrijzing en mogelijke leegloop van Noord Friesland. Denkt u eens na over de ontwikkeling van de huizenprijzen bij deze ontwikkeling (voor veel mensen een belangrijk deel van hun vermogen). De huizen worden bij een leegloop van onze gemeente een stuk minder waard. Ook voor onze voorzieningen zal dit negatieve gevolgen hebben. Met een sterke stad kan dit rampscenario beter worden aangepakt. Maar ook op sociaal gebied biedt de stad betere mogelijkheden. Een grote stad als Leeuwarden is alleen al door de grootte veel beter in staat een sociale ontwikkeling te realiseren en als het nodig is een beter vangnet te organiseren. Leeuwarden is niet voor alles de oplossing. De streek en de mensen blijven natuurlijk in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun eigen toekomst. Maar de stad die zo dichtbij ons ligt biedt op dit moment de beste garanties voor de solide toekomst voor de inwoners van onze gemeente. Daarom kiest de VVD Leeuwarderadeel ervoor om serieus werk te maken van de optie Leeuwarden en de samenwerking met de Middelsee gemeenten te bevriezen op het punt waar het zich nu bevindt totdat de mogelijkheden met Leeuwarden zijn onderzocht ◆

Stienser Omroeper

11


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Zaterdag 6 maart Korfbal (Bordinehal, Stiens)

12.30 u. MN&W E1 - Veenwouden E1 13.30 u. MN&W D2 - CSL D1

Friso debuteert met goud op Sidijk Zaterdag 20 en zondag 21 februari werd voor de 14e keer het Sidijktoernooi georganiseerd in het sportcomplex in Heerenveen.

(Bordinehal, Stiens)

12.30 u. CSL E2 WWC/Keuningbouw E4 13.30 u. MN&W D2 - CSL D1 14.30 u. CSL B2 Marfûgels/Stânfries B2 15.30 u. CSL C2 - Tietjerk C1

Voor het eerst kon GV Friso meedoen aan dit toernooi. Het Sidijktoernooi is al jaren een belangrijk meetmoment voor de top en de sub-top van het Nederlandse damesturnen in het begin van het wedstrijdseizoen.

(Iehal, Stiens)

15.30 u. MN&W 2 - Nij Quick Libben 3 16.40 u. MN&W 1 - Nij Quick Libben 1 (Iehal, Stiens)

Wendy de Jong van GV Friso kwam uit in de 2e divisie op niveau 6. Op de toestellen Balk en Vloer behaalde ze in de wedstrijd de meeste punten van deze wedstrijd.

11.00 u. CSL B1 - LDODK B2 12.00 u. CSL A1 - Pallas ‘08 A1 13.10 u. CSL 5 - NijQuickLibben2 14.20 u. CSL 4 - Harich 3 Voetbal (Sportpark it Gryn)

13.30 u. CSC da.2 - Wardy da.1 15.00 u. CSC da.1 - WTOC da.1

In een nationaal veld met deelnemers uit heel Nederland verdiende Wendy met 52,75 punten de eerste plaats ◆

Voetbal (Voetbalveld, Jelsum)

09.15 u. DTD F1 - Tzum F1 10.30 u. DTD C1 - Stormvogels C1 10.30 u. DTD D2M - St. Anneparochie D5M 11.00 u. DTD E2 - FVC E3 Waterpolo (Sportpark it Gryn)

20.00 u. (< 15 jr.) SG MiddelséSkelp BG 1 - Ritola BG 1 20.45 u. (Heren 1) SG MiddelséSkelp 1 - De Kikker 2

Overtuigende zege DTD op Stiens

Op het nieuwe kunstgrasveld in Stiens stond de uitgestelde oefenwedstrijd Stiens versus Zondag 7 maart DTD op het programma. Onder Voetbal nog steeds winterse perikelen (Voetbalveld, Jelsum) bleek deze kunstgrasmat uit10.00 u. DTD 4 - Frisia 6 14.00 u. DTD 2 - Sneek Wit/zwart stekend bespeelbaar. DTD was al vanaf het eerste fluitsignaal 3 Voetbal goed bij de les. Ondanks een (Sportpark it Gryn) aantal afwezigen had trainer 11.00 u. Stiens 2 - sc Joure 3 Steffen Hansma de 14.00 u. Stiens 1 - St. Anna 1 beschikking over een elftal die er voor wou gaan.

Prijswinnaars Poiesz-aktie K.C. M.N. en W. Zaterdag 20 februari was de aktiedag van K.C. M.N. en W. bij de Poiesz in het kader van de jeugdsponsormuntjesaktie. Prijswinnaars gewicht raden selectie M.N. en W. Hijum. Het totale gewicht is 897 kilo. 1e prijs : taart voor Mw. C. de Jeger Wallinga's Trije 4 Hijum (895 kilo). 2e prijs : appeltaart voor Mw. D. vd. Zee St Vitusplein 15 Stiens (900 kilo). Prijswinnaars schutterskorf: Gedeeld 1e : Hilde Kuipers en Anneke vd. Veen-de Vries Hijum, beiden met 4 doelpunten. Prijswinnaars gefeliciteerd. POIESZ bedankt, namens K.C. M.N. en W. Hijum ◆

Graag foto’s apart aanleveren i.p.v. in het Word document? En tenminste 1MB Stienser Omroeper

12

Het fraaie biljartlaken als strijdtoneel liet de bal snel rondgaan. Flitsend ging DTD van start en al vlot werd een prima uitgevoerde aanval door Jeroen Jorritsma uitstekend afgerond 0 - 1. Stiens was door de snelle treffer iets aangeslagen maar kwam redelijk snel terug in de wedstrijd. Met een licht veldoverwicht probeerden ze DTD op eigen helft vast te zetten. De jonge jongens in het DTD team werden door Steffen Hansma constant gecoacht. Hij is een trainer met erg veel passie voor het spel, zeker voor zijn team, en dat laat hij ook horen. Altijd positief verbaal aanwezig, het is niet meetbaar maar dat het bijdraagt aan het succes is duidelijk. Dan een knappe aanval op rechts van Stiens, een paar spelers van DTD bleven staan op vermeend buitenspel. Dat bleek het niet te zijn. De bal werd goed voorgezet en de gelijkmaker was een feit. In de pauze kon een ieder even op temperatuur komen. De tweede helft deed DTD er qua tempo er nog een schepje bovenop. Stiens had daar niet het juiste antwoord op en regelmatig moesten ze achter de groengelen aan lopen. Zo ook toen Steffen Hansma junior met bal sneller was dan zijn belager.

21

FEBRUARI:

Handbal: Apollo - FHC (5-7) 11-11 Wat moet je van deze wedstrijd schrijven? De wetenschap dat de dames 10 keer vrij voor de keepster van de tegenpartij zijn geweest en gemist hebben. Tel daarbij op de 6 strafworpen die gemist zijn. Conclusie: de Dames FHC mogen blij zijn dat de wedstrijd geëindigd is in een gelijkspel van 11-11. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd viel het allemaal nog mee, met vrij gedegen spel en ondanks gemiste kansen kwamen de dames met 3-7 voor met nog ongeveer 8 minuten te spelen.

In de zestien aangekomen was er voor de verdediger nog maar een oplossing. Steffen werd onreglementair ten val gebracht, daar stond maar één straf op een penalty. Scheidsrechter Hans de Vries wees dan ook gedecideerd naar de elfmeterstip, Steffen nam hem zelf en keeper Sander Schaafsma had het nakijken 1 - 2. Stiens had daarna een korte opleving, maar creëerde wel enkele grote kansen. Het was aan Maikel Hottinga te danken dat Stiens niet langszij kwam. Er kwam meer ruimte voor beide teams en DTD de beter voetballende ploeg ging daar het beste mee om. Op snelheid en techniek werd het de verdediging van Stiens erg lastig gemaakt.

Ze stonden een periode onder grote druk. De 1 – 3 kon dan ook niet uitblijven, na weer een uitstekende aanval was het weer Steffen Hansma die alleen voor Sander op dook. De keeper kwam uit, maar Steffen bedacht zich geen moment, met een zuivere lob verschalkte hij de keeper voor de tweede keer. Even leek het erop dat de uitslag groter zou worden maar dat zou de veldverhouding niet goed hebben weergegeven. Veel ging goed voor DTD deze avond, het was een compleet geheel die voor elkaar wilden knokken, en daar is het moeilijk van winnen. Een overtuigende overwinning in een oefenwedstrijd wat een wedstrijd was ◆

Deze 8 minuten waren dramatisch, er werd geen goal meer gemaakt waardoor de tegenpartij via hun schutter tot een 5-7 ruststand kon komen. De eerste aanval van FHC zette de toon voor de tweede helft; een 100% kans missen, de tegenpartij kwam op 6-7. Door het niet afmaken van de kansen werd de onrust in de ploeg steeds groter en kon Apollo zelfs op een 11-10 voorsprong komen. De gelijkmaker werd gelukkig gemaakt. FHC had de winst mee naar huis kunnen nemen maar in de laatste seconden werd de kans niet benut om de wedstrijd alsnog in het voordeel te beslissen. Jammer dames, op naar de volgende uitdaging ◆


vervolg SportPagina

1370erip\l 1370erip\l13 Jeugdschutters LSV Willem Tell succesvol op Districtskampioenschap Jaarlijks word er door de KNSA het districtskampioenschap georganiseerd. De wedstrijd van dit jaar vond plaats op 20 februari op de schietvereniging van Nieuwleusen. Van ‘LSV Willem Tell’ uit Stiens deden er maar liefst 6 schutters mee aan dit kampioenschap. Twee van de jeugdschutters van LSV Willem Tell zijn in hun eigen klasse districtskampioen geworden. Luchtgeweerschutter Jarno Dijkstra is in de klasse jeugd C opgelegd (t/m 14 jaar) kampioen geworden met een score van 371 punten. Tim Snel is in de luchtpistool klasse A (17 t/m 20 jaar) kampioen geworden met een score van 523 punten. Andere jeugdschutters van de club hebben ook een goede score weten te schieten. Doede Pieter Bouma haalden een score van 349 punten. Douwe van Leeuwen heeft een score van 318 punten geschoten, hiermee heeft hij zijn persoonlijk record met 43 punten verbeterd. Van de seniorenschutters haalde André Dijkstra in de luchpistool D klasse met 479 punten de 2e plaats. Andere seniorenschutters zoals Boudewijn van Leeuwen in luchtpistool B en Claus Schaap in luchtgeweer B stelde wat teleur met scores van 505 en 506 punten ◆

KORFBAL CSL

1-

VADA

1 17-20 (RUST 8 - 8)

CSL strijdend ten onder CSL is strijdend ten onder gegaan en mag het volgend seizoen proberen om opnieuw te bewijzen dat het hoofdklasse waardig is. Van de tot nu toe elf gespeelde wedstrijden werden er 4 verloren met minder dan 3 doelpunten verschil. CSL heeft laten zien dat het gegroeid is, maar niet bij machte is om een stempel te drukken op de momenten dat het erop aan kwam. Ook afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen VADA kon CSL tot 5 minuten voor tijd bij blijven. Zelfs op 16 - 17, 4 minuten voor het eindsignaal, kon de ploeg van coach Sake Koelma nog steeds in het spoor van de tegenstander blijven en mocht het hopen op meer. Echter 2 doelpunten in 2 minuten tijd braken de weerstand van een voor haar theoretische laatste kans strijdend CSL. De eerste helft waren de doelpunten schaars en hielden de ploegen elkaar goed in evenwicht. Op 4 - 4 kregen de gasten even een opvlieging en liepen 3 doelpunten weg van de thuisploeg. CSL kwam op slag van rust weer langszij zodat de ploegen met een 8 – 8 tussenstand de kleedkamers opzochten. Na de pauze wist CSL een voorsprong van 2 doelpunten te maken en probeerde dit met strak te verdedigen in stand te houden. De geel zwarten creëerden legio kansen maar het schot was niet zuiver genoeg om verder uit te lopen. VADA kroop langzamerhand weer dichterbij en had in de 20ste minuut een gaatje van 2 doelpunten gemaakt, 14 - 16. Op 16 - 17 kwam CSL nog heel dichtbij, maar de gasten uit Wageningen wisten de voorsprong nog uit te breiden tot 3 doelpunten en tot het eindsignaal vast te houden. Scores: Jakob 5, Wimer 3, Boudien 3, Janneke 2, Fokke 2,Hester 1 en Sander 1 ◆

Silke Kloetstra naar NK judo In de Eexta hal in Scheemda vonden zaterdag 20 februari de Noordelijke Kampioenschappen judo plaats voor de judoka’s tot 17 jaar. De nrs. 1 en 2 van dit kampioenshap plaatsten zich voor het NK dat over 2 weken in Tilburg wordt gehouden. Van Sportschool Poelstra wisten 5 judoka's een medaille te winnen en 2 zich te plaatsen voor het NK. Bij de dames -40 kg. moest de 12jarige Silke Kloetstra het in haar eerste partij opnemen tegen Margitte Hein. Helaas was die duidelijk te sterk voor Silke, waardoor die partij verloren ging. In de beslissende partij voor plaatsing voor het NK was Silke wel goed op dreef. Uiteindelijk wist zij deze partij met een prachtige heupworp met ippon in haar voordeel te beslissen, waardoor ook zij zich plaatste voor het NK. In de klasse –66 kg kwamen er 2 judoka’s van Sportschool Poelstra op de mat: Bas Veenstra en Jeroen Rabe. Beiden begonnen stroef aan het toernooi. Bas verloor in de eerste ronde van Norwin Dijkman en Jeroen verloor in de eerste ronde van Koen van der Steen. Jeroen Rabe won in de herkansingen eerst van Hille van Tuyl met een prachtige worp en

De eerste periode: Middelsé de Skelp begint fel. Door een goede aanval krijgt Rinie de bal en Rinie scoort het eerste doelpunt. De Walvisch is ook gekomen om te winnen dus ze knokken door en al snel staat het weer 1-1. De tweede periode: Middelsé de Skelp wordt overdonderd door de Walvisch. Ze zijn erg fel en daardoor komen ze twee keer goed vrij voor het doel. De Walvisch benut de kansen en het staat 3-1. De derde periode:Middelsé de Skelp komt terug. Geertje krijgt de bal en sprint naar het doel en scoort. Nog geen minuut later Marloes komt vrij en scoort. De Walvisch krijgt geen kans meer tot scoren. Het staat weer gelijk 3-3. De vierde periode: Middelsé de Skelp gaat er helemaal voor in de laatste periode. Het spel is nog maar net weer begonnen en Nynke krijgt de bal en scoort. Daar blijft het niet bij. Middelsé de Skelp krijgt zo veel kansen en benut elke kans. Er wordt nog maar liefst 4 keer gescoord. De Walvisch kan het niet meer bij houden ze proberen nog terug te komen met twee doelpunten, maar het is te vergeefs. (Marion 1 en Tessa 3 doelpunten) De eindstand is 5-8 voor Middelsé de Skelp. Middelsé de Skelp kwam voor de overwinning en dat is gelukt. Ze hebben doorgeknokt tot het einde en gaan uiteindelijk met de winst en de 3 punten naar huis ◆

van Wesley Hulleman. De volgende partij tegen Danny Drent, de latere kampioen, ging helaas verloren. Daarna wist hij zeer knap te winnen van de sterke Evan Hofstee met yuko. In zijn laatste partij tegen Daniël van der Molen ging het mis. Hij liet zich verrassen, waardoor hij met ippon verloor. Hierdoor werd hij net geen tweede en moest hij genoegen nemen met het brons. Tot 57 kg begon de 13-jarige Stienser Nicole Folkertsma zeer overtuigend aan het toernooi. Met een houdgreep versloeg ze Chantal de Vries. Daarna verloor ze helaas van Catharina van der Wal in de halve finale. In de herkansingen versloeg Nicole daarna Willeke Weever met ippon en Kimberly Klein met een prachtige worp, waardoor ze haar prima optreden beloond zag worden met een bronzen medaille ◆

Convenant sociale woningbouw tussen Leeuwarden en Leeuwarderadeel De gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel hebben op donderdag 25 februari jl. een convenant over sociale woningbouw getekend. Dit deden zij symbolisch op de grens tussen beide gemeenten langs de provinciale weg N357. Met dit convenant wordt de bouw van 70 sociale huurwoningen en 35 sociale koopwoningen in Stiens mogelijk gemaakt. Het is de bedoeling de bouw spoedig te starten. Ontwikkeling Stiens De gemeente Leeuwarderadeel is bezig met de plannen voor grootschalige gebiedsontwikkeling ten oosten van Stiens. Plangebied ‘De Steens’ gaat ruimte bieden aan woningen, recreatie en de uitbouw van de kinderboerderij Doniastate. Voor de ontwikkeling van de eerste fase woningbouw stelt Leeuwarden bouwruimte voor 105 woningen beschikbaar. Dit komt de regionale woningmarkt ten goede.

Middelsé-de Skelp - De Walvisch De waterpolo dames Middelsé de Skelp vertrokken zaterdag 20 februari om half 3 naar Groningen. Om het op te nemen tegen De Walvisch. De vorige wedstrijd zat er een gelijk spel in, maar deze keer is Middelsé gekomen om te winnen.

daarna van Norwin Dijkman met een sankaku. Bas Veenstra had eerst een bye en daarna won hij met een prachtige worp van Koen van der Steen. Daarna moesten ze het tegen elkaar opnemen. In een partij die 2 kanten op kon, was het uiteindelijk Jeroen die met een prachtige worp ippon scoorde, waardoor Bas genoegen moest nemen met een bronzen medaille. Jeroen moest het daarna nog opnemen in de strijd om zilver en brons tegen Dave Bonte. Bij winst kon Jeroen zich plaatsen voor het NK. Jeroen RAbe wist 2 maal yuko te scoren en de partij in zijn voordeel te beslissen, waardoor hij over twee weken mag deelnemen aan het NK. Ook de oudere broer van Silke Kloetstra, Jorrit Kloetstra, leek op weg om zich te plaatsen voor het NK. In zijn eerte partij in de klasse -50 kg won hij met houdgreep

Convenant uitvloeisel Stadsregio Leeuwarden Binnen de Stadsregio Leeuwarden is de regionale woningmarkt één van de speerpunten. Sinds eind vorige eeuw zijn De wethouders Gelly Visser (Leeuwarderadeel) en Roel Sluiter er afspraken over de verdeling van de (Leeuwarden) ondertekenen het convenant. bouw van woningen. Onlangs heeft de Stadsregio Leeuwarden haar samenwerking verlengd tot 2020. In het onderliggende visiedocument “De kroon van Fryslân” wordt het belang van de regionale woningmarkt nogmaals krachtig onderstreept ◆

R&T LEEUWARDERADEEL

Wie zet Leeuwarderadeel op de kaart? De Recreatie- en toerismeondernemers van OVL Leeuwarderadeel dagen iedereen uit om een pakkende slogan te bedenken voor het gebied van de gemeente Leeuwarderadeel. Welke slogan lokt de mensen uit Leeuwarden en het gebied van de Middelseegemeenten naar Leeuwarderadeel om daar te recreëren. Ook toeristen - de mensen van “buiten” die naar dit gedeelte Fryslân komen - moeten zich er door aangetrokken voelen. Per e-mail kunt u uw slogan sturen naar: informatie@tunmanswente.nl. Per post kan dat naar: Túnmanswente, Martenawei 2, 9056 PE Koarnjum. De winnaar ontvangt een overheerlijke oranjetaart van bakkerij Nico & Aeltsje. Uw slogan kunt u inzenden kan tot en met zaterdag 20 maart 2010. Alle inzendingen komen in bezit van OVL ◆

Stienser Omroeper

13


Ingezonden FUSIE

VOOR

LEEUWARDERADEEL! MAAR

MET WIE?

Onder de leden van Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel is er enige tijd geleden een enquête gehouden met betrekking tot de gemeentelijke ontwikkelingen en vooruitzichten. OVL vindt het belangrijk te weten wat de wensen en visies zijn van haar ondernemers. De uitslag van de enquête laat hierover een duidelijk beeld zien. De ondernemers willen als het om de toekomst van hun gemeente gaat, na fusie deel uit maken van een financieel sterke, met korte digitale lijnen slagvaardige en in de regio economische belangen dienende gemeente, met kennis van zaken, die in onze provincie daadkrachtig kan functioneren. Ook zullen de dorpen financieel en bestuurlijk goed moeten worden ondersteund. Het lijkt een heel verhaal, maar het verwoordt wel precies wat de wens en visie is van de ondernemers. Dit beeld heeft OVL gekregen uit de eerste negen rationele stellingen van de enquête, waarop door de overgrote meerderheid rationeel en zakelijk is gereageerd. Als laatste heeft OVL in de enquête bewust een vraag gesteld die is gebaseerd op emotie. Deze vraag: fusie Middelsee of fusie Leeuwarden werd beantwoord met 50% Middelsee en 50 % Leeuwarden. Een logisch antwoord op een “emotionele vraag” waaraan geen directe onderbouwing ten grondslag ligt. Duidelijk is, dat het niet gewenst is dat Leeuwarderadeel zelfstandig verder gaat noch dat er een samenwerkingsverband gezocht gaat worden. Fusie, dat is de enige mogelijkheid. Met de laatste vraag van de enquête zijn er twee opties. Nu maar eens kijken of politiek en gemeente in staat zullen zijn aan te geven welke optie, goed onderbouwd uitgewerkt, de meest haalbare is ◆ OVL

JILD Neffens de PvdA sil der by in fusy mei Ljouwert noch al hiel wat jild nei de doarpen en har organisaasjes gean. Grutte bedragen wurde neamd. Dat is fansels allegear opbakte lucht. Oer jild fan en foar de gemeenten is op dit stuit noch HIELENDAL neat te sizzen Earst moat bekend wêze hoe’t it ryk 30 miljard besunigje wol. Dat pakt foar Ljouwert minder út as foar plattelânsgemeenten. Want neist minder ûntfangsten út it gemeentefonds sille ek (mooglik wol earst) aparte, ekstra regelingen, dy’t foaral de grutte stêden ten goede komme (miljoenen foar achterstânswiken ensfh.) oanpakt of hielendal ôfskaft wurde. En dan is derfoar Ljou-wert noch in folle gruttere ramp; it Saailânprojekt hat optheden al in tekoart fan mear as 10 miljoen; en neffens de gelearden wurdt dat noch folle grutter. Der sil dan ek, neffens my, net folle oerbliuwe foar de lytse doarpen. PvdA (en ek de VVD) biede har eigen gemeente op in presentearblêd bij Ljouwert oan. Net ferstandich, tink ik; yn Ljouwert sille se har yn de hannen wriuwe fan blidens: se krije der samar mear as 10.000 minsken bij, om de grutte tekoarten mei te finansieren. Fusearje mei Ljouwert sil allinnich mar útdraaie op beteljen en ynleverjen. Myn advys is: stim op it CDA. Dy wol fan de 4 Middelseegemeenten in grutte plattelânsgemeente meitsje, dat is oan’t no ta noch noait prebearre, der is oan ’t no ta allinnich mar gearwurke, mear net. As it slagget, (en werom soe dat net kinne) dan bin je baas yn eigen hûs en gjin oanhingsel fan in grutte stêd en it soe finansjeel op termyn ek noch wolris aardich mear opsmite kinne. Gemeentebelangen wol dat ús gemeente selsstandich bliuwt; dat is net ferstandich, want ús gemeente hat mei alle gearwurkingsferbannen al moai wat foech ynlevere. Stimme op Gemeentebelangen betsjut yn dit opsicht dan ek kieze foar in lege huls. En dat wol dochs gjin ien? ◆ P. de Jager, âldrieds- en âldsteatelid. Stienser Omroeper

14

VOORKOM DAT LEEUWARDEN STIENS OPSLOKT Realisme. De PvdA en de VVD spreken van realisme. Laat de Friesland Bank me bij herhaling weten: “willen is kunnen”, daar geloven deze partijen niet meer in. Ze willen gewoon door de grote stad Leeuwarden worden opgeslokt. Overzien zij de gevolgen? Leeuwarden is niet rijk. Het Fries Museum is nog niet klaar. Wat het totaal kost valt, met diverse andere verbouwingen in Leeuwarden in het geheugen, nog wel eens tegen. Het zwembad dat met verlies draait. Als het rijk wil bezuinigen op het gemeentefonds, dan weet ik niet of Leeuwarden zijn begroting nog rond krijgt zonder de burgers weer met hoger lasten op te zadelen. De meeste partijen zeggen dat samenwerking met de middelseegemeenten moeizaam verloopt. ik vraag me als gewone burger af, waarom alle contacten tussen de gemeenten onderling niet tot succes leiden. Wil de PvdA leeuwarderadeel zo graag bij Leeuwarden om met een grote sterke PvdA-fractie daar de hegonomie van de PvdA in de Leeuwarder voort te zetten. Willen is kunnen. Het is mijn stokpaardje dat de overheid steeds verder van de burger afstaat. Dan maar een stokpaardje. Een eurootje meer in de parkeerkelder onder de Oldehove is misschien een kleine ergernis. Maar de afstand tussen burgers en overheid is mede de oorzaak van de kleine opkomst naar het stemhokje. Stem wel! Als het Bildt en Leeuwarderdeel meer zouden willen en kunnen samenwerken, dan zou dat mijn voorkeur hebben. En ook de uwe? Nog een opmerking tot slot. Het zou ons gemeentebestuur sieren als men eens actief gaat streven nieuwbouwprojecten door plaatselijke aannemers te laten uitvoeren. Dat kun je niet vragen aan de toekomstige gemeenteraad van het toekomstige Groot Leeuwarden ◆ Harry Bouwhuis

HET WORDT TIJD VOOR EEN GOED GESPREK TUSSEN LEEUWARDERADEEL EN LEEUWARDEN. De politici van Leeuwarderadeel willen zich vooralsnog houden aan de afspraken in “Middelseeverband”. Kort gezegd wil men tot 2013 de samenwerking onderzoeken/uitbouwen om vervolgens dan pas te beslissen of men al dan niet wil doorgaan met het “Middelseeverband”. Dit zou moeten leiden tot een fusie van alle vier gemeenten, geen één uitgezonderd, in één gemeente “Middelsee”. Dit is een vreemd traject omdat twee van de vier gemeenten (Ferwerderadiel en het Bildt) publiekelijk hebben aangegeven liever géén fusie te willen. Waarom blijft men dan toch trekken aan dit “dode paard”? Kijkt men ook naar andere fusiekandidaten zoals Leeuwarden? Nee! Vooroordelen zonder enige aangetoonde onderbouwing zijn er wel over deze kandidaat: • Leeuwarden is een gemeente met schulden en wil geen cijfers tonen. • Leeuwarden wil niet praten en toont hierin ook geen initiatief. • Leeuwarden wil Leeuwarderadeel inlijven. Na onderzoek door OVL, in samenwerking met Plaatselijk Belang Stiens, blijkt dat Leeuwar-

MIDDELSEE

GEMEENTEN: SAMENWERKEN? De vraag, of de Middelsee gemeenten (op een goede manier) samenwerken, meen ik, zoals uit het hiernavolgende mag blijken, met nee te moeten beantwoorden. De raad van de Middelsee gemeente Menaldumadeel heeft in de vergadering van 18 februari 2010 in zijn wijsheid namelijk besloten de aanleg van de Noordwesttangent te gaan dwarsbomen. Het is de bedoeling het bestemmingsplan zo aan te passen, dat de benodigde vergunning(en) niet behoeven te worden verleend door het gemeentebestuur van Menaldumadeel. De Noordwesttangent is van groot belang voor drie van de vier Middelsee gemeenten: 1. Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel krijgen een rechtstreekse aansluiting op het landelijke hoofdwegennet, hetgeen een aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid betekent. 2. De gemeente het Bildt heeft eveneens een belang, omdat er nu veel sluipverkeer via Sint Annaparochie gaat. Menaldumadeel heeft de Noordwesttangent eigenlijk nooit echt gewild. Dit mag ook blijken uit een artikel in de Leeuwarder Courant van 20 februari 2010, waarin staat: “Menaldumadeel krijgt een weg door de strot geduwd, waar de voltallige gemeenteraad tegen is”. Er is in het verleden ook heel wat (bestuurlijke) druk op Menaldumadeel uitgeoefend, om te bewerkstelligen, dat die gemeente destijds de aanleg van de Noordwesttangent planologisch

den een gesprekspartner is die echt wel met Leeuwardera-deel wil praten maar uit respect naar haar buurgemeente geen toenadering zoekt omdat Leeuwarderadeel duidelijk het signaal afgeeft het “Middelseeverband” te willen onderzoeken. Bovendien wil Leeuwarden, Leeuwarderadeel niet inlijven. Middels een goed gesprek kunnen zaken in een beter perspectief worden bekeken. Leeuwarden wil best wel aantonen wat haar financiële positie is maar daar moet dan ook wel een reden voor zijn. Belangrijke cijfers die wij tot nog toe wel hebben kunnen traceren, tonen in het geheel niet aan dat Leeuwarden een zwakke fusiepartner is. Nu terug naar de huidige visies van politiek Leeuwarderadeel. Optie zelfstandig blijven: dit lijkt onmogelijk. Een financieel zwakke gemeente van 10.000 inwoners, zonder voldoende expertise en personele bezetting, past niet in de landelijke visie van schaalvergroting . Optie samenwerking “Middelsee”: samenwerking wordt met lange lijnen als inefficiënt, onoverzichtelijk en veel te kostbaar gezien.

Optie fusie “Middelsee”: onhaalbaar, omdat twee van de vier gemeenten geen fusie willen. Samenwerking / fusie met onwillige partners kan nooit tot een positief resultaat leiden. Met de negatieve ontwikkeling rond het Noord West Tangent, blijkt Menaldumadeel een onwillige partner te zijn. Met het grootste gemak snijdt zij de levensader van de mogelijke “Middelsee Gemeente” door. Hiermee geven zij duidelijk aan totaal geen gevoel te hebben voor een goede samenwerking. Politici en bestuur van Leeuwarderadeel: verlies geen tijd meer en ga eens een goed gesprek aan met jullie buurman Leeuwarden, houd op met vooroordelen en gooi de angst voor Leeuwarden ter zijde. Angst is namelijk een slechte raadgever. Wanneer na deze gesprekken aangetoond wordt dat Leeuwarden geen goede partner blijkt, kan gefundeerd deze variant worden geschrapt. Probeer een zo objectief mogelijk beeld te vormen. Toon de burgers en ondernemers duidelijkheid en onderzoek welke optie de beste toekomstmogelijkheden biedt ◆ OVL, Jochum Baltjes

Advertentie

mogelijk maakte, want van harte is dat niet gegaan. Nu de provincie zich gedwongen ziet, de beoogde wegaanleg enigszins te versoberen, ziet Menaldumadeel de kans schoon alsnog een spaak in het wiel te steken. Deze versobering heeft naar mijn oordeel overigens slechts in geringe mate invloed op de landschappelijke inpassing van de aan te leggen weg. De aantasting van het gebied van de voormalige Middelsee blijft daarom ook in de nieuwe situatie minimaal. Zoals gezegd, is de Noordwesttangent voor drie van de vier Middelsee gemeenten erg belangrijk. In een samenwerkingsverband, wat de Middelsee gemeenten naar eigen zeggen beogen te zijn, kan en mag het niet zo zijn, dat één gemeente een voor de andere drie gemeenten van groot belang zijnd project onmogelijk probeert te maken. Je zou het een vorm van onbehoorlijk bestuur c.q. gedrag kunnen noemen; een soortement “pootje lichten”. In ieder geval blijkt nu klip en klaar, dat Menaldumadeel in “Middelseeverband” het eigen belang laat prevaleren boven het gezamenlijk belang van het samenwer-

kingsverband Middelsee gemeenten. In een samenwerkingsverband hoort het te zijn als in een goede relatie: geven en nemen. Dit dient Menaldumadeel zich naar mijn mening in een zaak als hier aan de orde te realiseren. Drie van de vijf partijen in Leeuwarderadeel hechten veel waarde aan het genoemde samenwerkingsverband. Dit zijn GBL, CDA en FNP. De “liefde” is zelfs zo groot, dat in ieder geval het CDA dit verband na 2013 wil laten uitgroeien tot een samengaan van de vier gemeenten in één nieuwe plattelandsgemeente. Als er een herindeling van gemeenten moet plaatsvinden, kiezen ook GBL en FNP voor deze optie. Ik kan mij niet voorstellen, dat GBL, CDA en FNP nu nog uitdrukkelijk kiezen voor het samenwerkingsverband Middelsee gemeenten, laat staan voor het samengaan in één nieuwe plattelandsgemeente. Ik vraag mij daarom in alle ernst af, hoe de genoemde partijen nu in dit proces van samenwerking/samenvoeging staan. ◆ Stiens, Folkert Jongma

w w w . s t i e n s e r o m r o e p e r. n l


Waardering voor wethouder Gelly Visser en de fractie

Kiezers steunen PvdA Leeuwarderadeel Breed draagvlak bij kiezers Er zijn steeds meer kiezers die spontaan verklaren dat zij het beleid van Wethouder Gelly Visser en van de PvdA fractie in de Raad waarderen. Zij vinden het belangrijk dat de wethouder en de fractie hun werk in de komende vier jaar voortzetten. PvdA Leeuwarderadeel ont­ ving een steun betuiging van de onderstaande in­ woners van Leeuwardera­ deel. Bij hun naam staat ook waarom zij juist de PvdA steunen. B. Reekers, omdat PvdA duidelijk kiest voor de zwakkere in de samenleving door niet te willen bezuini­ gen op sociale zaken. Tietie v.d. Meer, omdat de PvdA sociaal is, voor de medemens klaar staat en waar iedereen gelijk is. Pieter de Jong, omdat Gelly Visser de beste wethouder is. Klaas Dijkstra, omdat PvdA de mimina steunt zon­ der betutteling. Jet Ouderkerken, omdat de PvdA duidelijk kiest voor de zwakkeren in samenleving. Afke Visser, omdat de PvdA de partij is die iets voor ons kan doen. Korrie Nijdam, omdat Gelly Visser (wethouder) doet wat ze belooft. Griet de Groot, omdat ze duidelijk kiezen voor de zwakkere in de samenleving door niet te willen bezuini­ gen op sociale zaken. Tineke Ferwerda, omdat ze het belang van de gewone mensen voor ogen houden. Oege Ferwerda, omdat we PvdA steunen.

Dik Visser, omdat de PvdA de partij is die iets voor ons kan doen. Farnaz Mostofimanesh, omdat PvdA recreatie en toerisme op de kaart hebben gezet. Paul Koopmans, omdat PvdA zich inspant voor goede sportaccommodaties. Rob Landstra, omdat PvdA in de Raad niet politiek is maar praktisch en sociaal. Doeke de Groot, omdat we PvdA steunen. Karmilla Beekhuis, omdat PvdA het jeugdbeleid goed heeft. Yvonne van Straalen, omdat PvdA het welzijns­ beleid hoog in het vaandel heeft. Lidy de Vries, omdat PvdA dicht bij de mensen staat. M. de Ruiter, omdat PvdA het sociale gezicht moet zijn. A. Brinksma, omdat PvdA mijn sociale gevoel verte­ genwoordigt. L. Venema, omdat ik mijn stem wil laten gelden en de PvdA dan het dichtst bij mijn standpunten komt. J. Menses, omdat ik mijn stem wil laten gelden en de PvdA dan het dichtst bij mijn standpunten komt. J. Mostofimanesh, omdat PvdA duidelijkheid geeft over de bestuurlijke toe­ komst van onze gemeente. T. Hartog, omdat de PvdA voor mij vanzelfsprekend is.

M. Stienstra-Kooistra, om­ dat de PvdA mijn partij is. J. Oppenoorth, omdat de PvdA staat voor één voor allen en allen voor één (sociaalfundament). L. Willemse, omdat de PvdA sport in de gemeente belangrijk vindt. F. Monsma-Dam, omdat de PvdA opkomt voor de zwakkeren in de samen­ leving. K. de Vries, omdat de PvdA het dichtst bij mijn eigen ideeën voor de samenleving staat. J. Bakker, omdat de PvdA mijn ideeën het best benadert. P. Poelstra, omdat de PvdA opkomt voor de zwakkeren in onze gemeente. R. Keizer, omdat de PvdA een duidelijke keus maakt voor de toekomst van Leeuwarderadeel. A. Meinderstma, omdat de PvdA ook open staat voor een goede samenwerking met Leeuwarden. R. Sijtsinga, omdat de wethouder van de PvdA mede verantwoordelijk is dat wij nu in zo’n mooie gerenoveerde wijk wonen. G. Dijkstra, omdat de PvdA op mijn steun kan rekenen. A. Jarir, omdat de PvdA voor een rechtvaardige ver­ deling van de welvaart gaat. Roelof Keizer, omdat de PvdA voor een eerlijk en rechtvaardig beleid is.

Steun voor PvdA uit andere partijen PvdA Leeuwarderadeel krijgt deze keer ook bredere steun uit andere politieke partijen zoals Groen Links, D66, SP en Partij voor de Dieren. Dat is een grote groep, want bij de verkiezingen in juni voor de Europese Unie stemde een kwart van de kiezers PvdA en een kwart op de andere vier partijen links van het midden. Onderstaande kiezers stuur­ den ons bericht dat zij bij deze verkiezingen de PvdA steunen en dat ook in de krant willen laten blijken. Arend Hermans, voorheen D66, omdat de politiek een zwaai naar links moet maken en de PvdA daar een belangrijke rol in kan spelen landelijk maar zeker ook voor de gemeente Leeuwar­ deradeel. J. Faber, Groen Links, omdat PvdA duidelijkheid geeft over de bestuurlijke toe­ komst van onze gemeente. J. Plantenga, Groen Links, omdat PvdA zorgt dat inwoners met weinig in­ komen ook kunnen mee­ doen aan de samenleving. Dirk Jan van der Veen, Groen Links, omdat PvdA duidelijkheid geeft over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Yfke Fortuin-Poortman, Partij voor de Dieren, omdat de PvdA mij in de gemeente het meest aanspreekt.

Zwaantje Abma, Groen Links, omdat de PvdA duidelijk kiest voor de zwakkeren in de samen­ leving. André Fortuin, D66, omdat de PvdA zorgt voor een goede gang van zaken in de gemeente. Folkert Jongma, D'66, omdat PvdA de plannen voor nieuwbouw voor Stiens Oost reëel benadert. Anton Germeraad, Groen Links, omdat de PvdA een goed doordacht plan heeft voor de toekomst van onze gemeente. Siemon van der Weij, omdat ze duidelijkheid geven over de bestuurlijke toekomst van onze gemeen­ te richting Leeuwarden. Drs. Gerben Poortinga, D’66, gemeentelijk steun ik de PvdA Leeuwarderadeel. Rob Stavast, D66, omdat de PvdA de mogelijkheden onderzoekt voor een toekomst met Leeuwarden.

Het PvdA Team achter Gelly Visser is groot. Alle 18 PvdAers op de lijst stellen de komende vier jaar hun kennis, ervaring en werkkracht ter beschikking aan de fractie. Op de foto een deel van dat PvdA Team. V.l.n.r. Inge van Megen, Jamila Ennour, Jenny Bakker, Karin van den Burg, Gelly Visser, Marit Wagenmakers, Almar Dam, Janneke Bakker, Ursula de Voogd, Harm de Kroon, Pieter van der Werff, Gerda Fokkema, Nils Buit, Trino van der Geest. Stienser Omroeper

15


Ingezonden LOKAAL

BELEID

Vorig weekend is het kabinet gevallen maar en ik ga geen schuldigen aanwijzen, iedere partij spreekt, zoals het hem zelf uitkomt! Maar ik geef de landelijke politiek wel schuld aan het beïnvloeden van de gemeenteraadsverkiezingen. De burger laat zich leiden wat er in de politiek op landelijk niveau gebeurt en dat is dus nu, bij het vallen van het kabinet. 3 Maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en deze verkiezingen zijn voor het beleid in uw gemeente. U als inwoner van uw gemeente dient ervan bewust te zijn, dat 3 maart alleen belangrijk is voor uw gemeente. U kunt kiezen, wel of geen gemeentelijke herindeling, wel of geen windmolens langs de waddenkust, wel of geen MFC in uw dorp, wel of niet een goede bereikbaarheid van uw dorp, optimale dienstverlening, leefbaarheid, m.a.w. zaken die in uw gemeente van belang zijn. Kies voor lokale politiek! Over drie maanden komen de tweede kamer verkiezingen wel weer aan bod ◆ Sjak Papma, fractie voorzitter Gemeentebelangen Ferwerderadeel

BESÚNIGJE De gemeenten sille yn de takomst fiks besúnigje moatte. Yn it gemeentehûs te Ferwert wurdt der rekken mei holden dat dit allinne foar Ferwerderadiel wol ris oardel miljoen euro of mear wurde kin. Hjir sille in soad minsken de gefolgen fan ûnderfine. Sa hat ús Sosjale Tsjinst yn Frentsjer al oanjûn dat hja net rûn komme kinne en ek op de soarch wurdt koart. Tagelyk is it Ryk fan doel om mear taken by de gemeenten del te lizzen. De FNP is hjir flak foar, mar is wol fan miening dat de gemeenten de middels der dan wol foar krije moatte. Wat guon partijen net dogge, is útlizze wer’t it oan leit dat der besúnige wurde moat. Hja dogge krekt as is it in tongerbui, jo kinne der neat oan dwaan en it sil wol wer oer gean. Dit is fansels net wier. It binne besluten fan it CDA-PvdA-CU regear. Minister Bos fan dat selde CDAPvdA-CU regear hie trouwens wol miljarden om de banken de winter troch te helpen. De regearing is ûndertusken ôftreden, dêr komme ek wer ferkiezingen achterwei. Foar alle âlde ministers sil nei alle gedachten gjin plak mear wêze yn in nij regear. Mar der is foar har ien treast: de kâns is grut dat de banken har woldwaners net fergetten binne ◆ FNP Ferwerderadiel

CDA voor middelsee tot 2013 Lijsttrekker Agda Wachter voert tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor de tweede maal op rij de CDA kieslijst aan. Naast de vrouwelijke lijsttrekker hebben veertien kandidaten zich verbonden aan de lijst. Zij beseft dat de discussie rondom voor- en tegenstanders van Middelsee Gemeenten de verkiezingen beheerst. Wachter is duidelijk in haar mening: ’Wij willen als CDA bewust verder met Middelsee Gemeenten omdat we dat in onze eigen gemeenteraad besloten hebben, dat noem ik consistent beleid! Het moet uiteindelijk uitmonden in een fusie tot één gemeente. Het is niet een vrijblijvende zaak, een dergelijk voorstel moet er liggen vóór 2013. De 15 kandidaten waar u woensdag 3 maart uw stem op kunt uitbrengen: 1. Agda Wachter 2. Henk de Jager 3. Jan Keuning 4. Lubbert Tilma 5. Sytse Brouwer 6. Willem Spoelstra 7. Jan Smid 8. Jaap Stienstra 9. Joop Visser 10. Wout de Vries 11. Hille de Haan 12. Klaas Tigchelaar 13. Jan van der Goot 14. Henk van der Weij 15. Froukje Haites ◆

Nieuws van Radio Middelsee Country CD van de maand maart De hele maand maart is het debuutalbum Timeless tragedies van de uit Omaha afkomstige folkrockgroep Midwest Dilemma de country-cd van de maand. Iedere woensdagavond draait uw countryhost Marty West een nummer van dit album in het programma ‘The Highway of Country’. Het begint om 20:00 uur. De country CD van de maand wordt mogelijk gemaakt door muziekspeciaalzaak Van den Akker in Leeuwarden. Kijk voor meer informatie op www.radiomiddelsee.nl, bij de programmering van woensdag. 5 Maart: Piter Wilkens in het RadioCafé Vrijdag 5 maart komt Piter Wilkens spelen in het RadioCafé. Wilkens is een van de bekendste singer/songwriters van Friesland.

Hij treedt regelmatig op in allerlei gelegenheden, zowel solo als met een begeleidingsband. Van dorpsfeest tot huiskamerconcert. Wilkens is de meest gevraagde en best verkopende volledig Friestalige artiest ooit en een van de weinige Friese artiesten die zijn vak beroepsmatig uitvoert. Wilkens begon eind jaren zeventig aan zijn muzikantencarrière. Hij werd vooral bekend als zanger en bassist van de Friestalige rockformatie Okke Hel. De legendarische band valt, zeven jaar na de oprichting, 1984 uiteen als gevolg van de veranderende levens van de bandleden. Wilkens bleef als enige bandlid over en het slaagde niet om een nieuwe formatie om zich heen te verzamelen om de band voort te zetten. Na wat Engelstalige en andere experimenten, treedt hij in 1986 voor het eerst solo op neemt hij een demo-CD op. De nieuwe sound van Wilkens wordt rondom gewaardeerd. Sindsdien is Wilkens niet meer weg te denken uit de Friese muziekscène. Na zijn debuut-CD ‘Sjongersbloed’, in 1993 volgden er nog zes albums, allemaal uitgebracht onder zijn eigen platenlabel ‘Achterdyk Produksjes’ . Friese hits had hij met nummers als ‘Knoopkes’, dat hij overigens in 1991 al eens ten gehore bracht op het Friese songfestival maar dat toen niet bijzonder werd gevonden door de jury, en vorig jaar nog met de ‘Liwwarder Blues’, een Friestalige bewerking

Stienser Omroeper

16

van een nummer van Cornelis Vreeswijk, afkomstig van het album ‘It fûgeltsje yn myn gitaar’, dat volledig bestaat uit Friese vertalingen van Vreeswijk-liedjes. Piter Wilkens speelde meerdere keren in het buitenland. Zo deed hij in 1993 een tour door Polen en in 1994 een tour door de Verenigde Staten. Onlangs gaf hij nog acte de présence op het Barentsz. Festival in het uiterste noorden van Noorwegen. Het Radiocafé opent de deuren om 20:00 en sluit om middernacht. Publiek is welkom in de studio aan de Wythústerwei 4 in Stiens. Kijk voor meer informatie op www.radiomiddelsee.nl, bij de programmering van vrijdag. Breng uw nieuws onder de aandacht bij Radio Middelsee Hebt u iets interessants, belangrijks of leuks te melden? Vindt er binnenkort een evenement plaats in uw omgeving? Of vindt u dat een bepaald onderwerp aandacht verdient? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar: redactie @radiomiddelsee.nl Uw bericht kan zowel in de blokken met lokaal nieuws als op de website van Radio Middelsee een plaatsje krijgen. En als het onderwerp interessant genoeg wordt gevonden door de redactie, dan wordt u misschien wel gevraagd om het een en ander toe te komen lichten in één van de live radioprogramma’s! ◆

Bibliotheek Stiens krijgt opknapbeurt De bibliotheek wil beter laten zien wat er allemaal in de bibliotheek te vinden is. Er komt onder andere een tijdschriftenwand, een grote leestafel, een nieuwe balie en meubels om leuke en interessante boeken beter te presenteren. De indeling van de bibliotheek verandert ook. In verband hiermee is de bibliotheek gesloten van maandag 22 maart tot en met vrijdag 26 maart. Op maandag 29 maart is een ieder weer welkom om inspiratie op te doen in de vernieuwde bibliotheek. De leentermijn van de geleende boeken is aangepast aan de tijdelijke sluiting. Voor meer informatie: www.ontdekdebieb.nl/kies bibliotheek Stiens ◆

Daarom stemt u 3 maart op de FNP? • omdat u ervan overtuigd bent dat onze gemeente nooit een buitenwijk van Leeuwarden moet worden; • dat een plattelandsgemeente zoals Leeuwarderadeel beter uit de voeten kan met het Bildt, Ferwerderadiel en Menaldumadeel als gelijkwaardige partners in Middelseeverband; • dat u niet wilt meebetalen aan het enorme risico van Leeuwarden bij de Zuidlanden (tientallen miljoenen Euro’s); • dat u ook niet wilt meebetalen aan de 5 miljoen Euro in het kader van de Wet Werk en Bijstand, die Leeuwarden niet krijgt gecompenseerd van het Rijk; • omdat u liever niet wilt meebetalen aan de schuld van 200 miljoen Euro, die Leeuwarden in 2010 heeft; • omdat u van mening bent dat het geld wat u nu ook al aan gemeentelijke heffingen moet betalen aan de eigen gemeente ten goede moet komen. Wat betekent de FNP voor u? • het in stand houden van dorpshuizen in de dorpen; • het in stand houden van zwembad en sporthallen, maar met een andere beheersvorm en een ander, goedkoper financieel plaatje; • de huidige scholen in de dorpen in stand houden; • blijven streven naar goede en betaalbare huisvesting voor verschillende groepen in onze samenleving. Maatregelen uit Den Haag. Door de kredietcrisis verkeert ons land in zwaar weer en dat heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Voor dit jaar is Den Haag al begonnen met het afknijpen van de geldstroom, die onze gemeente uit het gemeentefonds krijgt (-3%) en voor 2011 komt er een korting aan van 1,6% aan. Daarna is er sprake van een totale korting van 20%; dat is schrikken, want dan zou die korting zo’n 2 miljoen

euro bedragen! Als dat uit de OZB opgebracht zou moeten worden dan zou die met 120% verhoogd moeten worden… dát kun je niet realistisch meer noemen! Waar moet het geld dan vandaan komen? Bij die zaken waar al jarenlang veel geld mee is gemoeid. Wij zijn al bezig met een andere opzet van sportcomplex It Gryn (met name het zwembad), zodat het minder zwaar op onze begroting drukt. De pijn moet daarom gezocht worden bij die zaken, die onze burgers het minst in hun bestaan raken en de gemeente niet ondergraven. Met andere woorden: leuke dingen zullen minder leuk worden. Wat wil de FNP doen! • verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat onze gemeente het hoofd boven water houdt; • niet weglopen voor eventuele noodzakelijke, impopulaire maatregelen; • verantwoordelijkheid dragen voor het zelfstandig voortbestaan van onze gemeente in Middelseeverband! Vergeet uw ID niet ◆ Mede namens de huidige & toekomstige fractie van FNPLeeuwarderadeel. Harm Hansma (voorzitter afd. FNP-Ljouwerteradiel) www.fnp-ljouwerteradiel.nl

Het IMD in Dokkum en Franeker! Het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (IMD) viert dit jaar haar 50jarig bestaan en houdt om die reden een serie jubileumconcerten, o.a. op 13 maart in de Grote Kerk te Dokkum en op 20 maart in de Martinikerk te Franeker. Beide concerten beginnen om 20.00 uur. Het koor staat al jaren o.l.v. Harm van der Meer een bekende dirigent in Friesland en zeker in Stiens e.o. omdat hij ook geruime tijd dirigent van de muziekvereniging Studio is geweest. De beide, overigens dezelfde, concerten zijn zeker het beluisteren waard. De toegangsprijzen en verdere informatie kunt u vinden op de website van het koor: www.imddrachten.nl ◆


zaterdag 6 maart a.s. Open

Huis

hoe stra M A N N E N M O D E

Langebuorren 45 ■ 9051 BE Stiens

We hebben o.a. de merken: PME Legend, Vanguard, State of Art, Camel Active, NZA, Ledûb Administratiekantoor/belastingconsulent

R.J. VAN DER SANDEN (0518) 412475, Lage Herenweg 21, Marrum

058-2572005

www.hoekstramannenmode.nl Openingstijden: di t/m vr: 9.30-12.00 u 13.00-18.00 u. do: 19.00- 21.00 u en za: 9.30-17.00 u

Kijk voor meer informatie over adverteren en de tarieven op: www.stienseromroeper.nl

Stipte en vertrouwelijke verzorging van uw

Belastingaangiften Boekhoudingen/jaarrapporten etc. zowel voor particulier als ondernemer tevens advies voor (startende) ondernemer

Binnen schilderwerk? w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l www.jemanicleaning.nl

Pedicure Corine Pondman Behandeling bij u thuis 0518-411527 - 06-47333624 www.pedicurecorine.nl Lege Hearewei 1 / 9051 BJ Stiens T. 058 - 257 12 08 / M. 06 - 22 144 907 www.buwaldaschilderwerken.nl

Lid PROVOET aantekening voetverzorging Diabetici en reumapatiënten

AKTIE AKTIE

Gorn,dexijclnnasaitlooonf/) vitrage (vadai

10% korting

TJERRY en PIETEKE

Reinigers van glas gevels en gebouwen Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

Tapijt Boucl e

400 breed vele kleuren al vanaf

€ 39,95

GAAN VERBOUWEN

maart en tijdens de De heropening is in we gewoon open. verbouwing blijven tie: profiteer van de ac Kom dus langs en

Bredijk 27 Stiens | (058) 2571107 | kars@colorsathome.nl Stienser Omroeper

17


MAANDAG

8

MAART

Amnesty International Leeuwarderadeel in de bibliotheek in actie voor vrouwen Maandag 8 maart 2010 is het internationale vrouwendag en schenkt A.I. wereldwijd aandacht aan de rechtspositie van vrouwen. Vorig jaar is de Campagne Stop Geweld Tegen Vrouwen begonnen. Het afgelopen jaar hebben we voor de campagne allerlei verschillende acties gevoerd tegen seksueel geweld als oorlogswapen. We hebben ons vooral geconcentreerd op de Democratische Republiek Congo en op Bosnië. Het afgelopen jaar hebben we op allerlei manieren: • De Congolese én de Nederlandse regering uitdrukkelijk verzocht om zich in te zetten voor de vrouwen in Congo. • Diverse Congolese organisaties en activisten ondersteund en aangemoedigd bij hun werk • Mensen in Nederland geïnformeerd over de situatie in Congo en samen met hen actie gevoerd om bovengenoemde zaken voor elkaar te krijgen. Wies van Bemmel, van Amnesty Nederland, was in december in Congo en sprak daar met diverse activisten, zij overhandigde hen boeken en foto’s van duizenden Nederlanders die afgelopen zomer meededen aan één van de acties. Rond 8 maart 2010 willen we nog één keer groot aandacht vragen voor het seksueel geweld in Congo. Voor verschillende vrouwenorganisaties in Congo hebben we stoffen laten maken met een boodschap tegen dit geweld. Met deze stoffen, pagnes, zullen deze vrouwen in Congo actie gaan voeren. Dergelijke stoffen zijn in Afrika erg populair en de organisaties zijn er dan ook zeer enthousiast over. Om dit project te kunnen betalen zijn voor 8 maart bijzondere juten boodschappentassen gemaakt met een opdruk die gelijk is aan die op de stof. Met de opbrengst kunnen we de stoffen aanschaffen en vervoeren en ook de vrouwen (slachtoffers van seksueel geweld) een vergoeding geven die deze stoffen zullen verwerken tot actiematerialen. U kunt ons vinden tussen 14.00 en 20.00 in de bibliotheek te Stiens. Voor de vrouwen in Congo hebben we een groetenlijst en kunt u bovengenoemde tassen bij ons kopen. Ook kunt u kaarten sturen naar vrouwenorganisaties in Bosnië. In het kader van de campagne voor een Menswaardig bestaan, voeren we actie voor de inwoners van Kenia, die in bepaalde delen van Nairobi uit hun krotten worden verwijderd en daardoor dakloos raken. Vooral vrouwen en kinderen zijn daar de dupe van. We hopen met onze actie iets voor onze medemens te kunnen betekenen en rekenen daarvoor op uw hulp ◆ Stienser Omroeper

18

TAPAS ETEN IN LA TAVERNA Kinderjury van start in de bibliotheken Mensen die er vaker komen kennen de gemoedelijke sfeer in restaurant Leafe Sâwntjin!! in Hijum. De keuken staat bekend om zijn versgemaakte gerechten, de pure smaken, en goede wijnen. Nu krijgt iedereen kans om er mee kennis te maken want..... met ingang van zondag 21 februari verandert het bekende restaurant Leafe Sâwntjin!! alleen op iedere zondag vanaf 14.00 tot 22.00 uur in La Taverna. Op zondag is het voortaan binnenlopen voor tapas, pasta, salades en heel veel andere heerlijke gerechtjes die vooral bekend zijn in het zonnige middellandse zeegebied. Maar ook veel lekkers uit eigen land wordt in kleine proefjes geserveerd. Van een portie olijven tot heerlijke huisgemaakte terrines, verschillende orginele tapas maar ook een lekker bordje pasta en natuurlijk het prikbordje; in Italie bekend als antipaste. De uitgelezen kans om kennis te maken met heerlijk eten voor kleine prijzen. Een prachtig glas wijn erbij, misschien een krant of cryptogram. De deur staat open, reserveren is niet nodig, aanschuiven aan de grote tafel mag, maar u kunt ook uw eigen tafeltje kiezen. Iedere zondag staat er iets nieuws op het menu, zowel vis, vlees als vegetarisch Ter introduktie is er op alle zondagen in maart een muzikant om de boel op te luisteren. Maar aarzel niet als u zelf een optredentje wilt verzorgen. De mediterrane gerechten en eetcultuur zijn nu voor alle mensen in Noord Friesland bereikbaar in La Taverna in Hijum ◆

stienseromroeper @planet.nl

Aanwinsten bibliotheek Stiens Launspach, Rik - 1953: De Storm Tijdens de watersnoodramp in 1953 raakt een ongehuwde moeder haar baby kwijt. Roman volwassenen Hamilton, PatrickTwintigduizend straten onder de hemel Het leven van drie personages aan de zelfkant van Londen tussen de wereldoorlogen. Sociaal/politiek verhaal volwassenen Clements, Rory - Martelaar Rond 1587 krijgt de broer van William Shakespeare, werkzaam bij de Engelse geheime dienst, te maken met een moord op een nicht van koningin Elizabeth 1. De grooff, Dirk - Google binnen handbereik Snelcurcus doelgericht zoeken op internet. Informatief volwassenen Vriens, Jacques - Ha/Bah naar school Acht verhalen over bijzondere gebeurtenissen in en om de basisschool: Over een toets waar iedereen erg tegenop ziet, over een poes die zich op verschillende scholen thuisvoelt en over een nieuwe directeur. Vanaf ca 10 jaar Mould, Chris - De stormlopers Stanly (11) heeft een landgoed als erfenis gekregen van zijn oudoom. Als hij er de winter doorbrengt, waarschuwt de geest van zijn oudoom hem voor de komst van twee boosaardige piraten. Vanaf ca. 9 jaar Radnedge, Keir - Wereld voetbal recordboek 2010 Van alle voetballanden op de wereld worden allerlei weetjes en cijfers gegeven. Met veel illustraties in kleur. Vanaf ca. 11 jaar, informatief ◆

DOET

U OOK MEE?

Zeg ja tegen de actie NL DOET! Heeft u het al gezien op tv? De 19de en 20e maart as. vindt de actie NL DOET plaats; de jaarlijkse landelijke vrijwilligersactie, dit jaar voor het eerst georganiseerd door de vrijwilligerscentrale Leeuwarderadeel (onderdeel van Stichting Welzijn Middelsee). Tijdens deze 2 dagen zijn er o.a. vanuit verschillende bedrijven/ organisaties in Leeuwarderadeel vrijwilligers beschikbaar om voor maatschappelijke organisaties, verenigingen, dorpshuizen enz. maar ook voor particulieren een klus te klaren. Zo staan we stil bij het grote belang van vrijwilligerswerk. Aan welke klussen moet u denken? Dit kan heel divers zijn; voor particulieren het doen van een boodschap, het verrichten van snoeiwerk of die andere klus die al zo lang is blijven liggen. Voor maatschappelijke organisaties zoals bv. de sportvereniging of het dorpshuis kun je o.a. denken aan het opknappen van de accommodatie of die grote voorjaarsschoonmaak die al zo lang gepland was. Als u denkt dat is wat voor mij of voor mijn club, dan kunt u zichzelf of uw organisatie aanmelden per e-mail: a.vdveer@welzijnmiddelsee.nl. Heeft u een klus aangemeld? Dan krijgt u in de week voorafgaande aan de actie van ons te horen in hoeverre we tegemoet kunnen komen aan uw wensen. Wie weet komt de burgemeester uw boodschappen doen of maakt de wethouder uw dorpshuis schoon! Wilt u zich telefonisch aanmelden of heeft u anderszins vragen? Andries van der Veer, coördinator van de vrijwilligerscentrale is hiervoor bereikbaar op de maandag t/m de woensdag van 13.00 – 17.00 uur en op de donderdag 9.00 – 17.00 uur, tel. 0582575220. U kunt natuurlijk ook gewoon langs komen op het spreekuur van de vrijwilligerscentrale op de donderdag van 9.00 tot 12.00 uur in cultureel centrum “De Skalm” te Stiens ◆

Op maandag 1 februari 2010 is in alle bibliotheken van NoordWest Fryslân de Nederlandse Kinderjury van start gegaan. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen tot 15 mei 2010 hun stem uitbrengen op alle kinderboeken die in 2009 voor het eerst in het Nederlands verschenen zijn. Met andere woorden, het wordt een verkiezing van het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar. Er zijn twee leeftijdscategorieën: 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. De vijf boeken met de meeste stemmen gaan door naar de volgende ronde. Dan komt de Senaat in actie. De Senaat bestaat uit 12 kinderen uit elke leeftijdscategorie, die uit de 5 boeken waar het meest op gestemd is, samen de winnaar van de kinderjury kiest. Wil jij lid worden van de Senaat? Meld je dan vóór zaterdag 15 mei 2010 per post aan met het sollicitatieformulier. Het sollicitatieformulier kun je downloaden van www.kinderjury.nl. Voor de kinderjury Leeuwarderadeel lezen de kinderen van groep 7 en/ of 8 in schoolverband. De kinderjury wordt geïntroduceerd en afgesloten door een medewerker van de bibliotheek. Deelnemende scholen zijn: OBS de Jint en CBS de Sprankel uit Stiens en CBS de Foarikker uit Britsum. De boeken die door de kinderjury Leeuwarderadeel gelezen worden zijn geselecteerd door de leerlingen van groepen 7 en 8 van OBS de Opstap uit St.Jacobiparochie. (voor cluster bibliotheken NoordWest Fryslân). Er is dit jaar gekozen voor hele spannende boeken ◆

Behandeling bij loketten is prima! De Cliëntenraad heeft een onderzoek gedaan onder cliënten. Dit onderzoek was gericht op de behandeling en omgangsvormen die medewerkers van de Dienst hanteren aan de dienstverleningsloketten. In de maanden mei tot en met oktober 2009 is een onderzoek geweest onder cliënten van de Dienst over o.a. de privacy, wachttijden, de telefonische bereikbaarheid en de behandeling van cliënten door medewerkers van de Dienst bij de Dienstloketten. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Cliëntenraad Noordwest Friesland naar aanleiding van vragen en opmerkingen tijdens een symposium van de Stichting Platform Perspectief Harlingen (SPPH) in Harlingen over de bejegening van klanten bij publieke diensten en hulpverleningsorganisaties. 173 Personen hebben een onderzoeksformulier ingeleverd. De uitslag is voldoende tot goed te noemen. De cliënten voelen zich correct behandeld, krijgen voldoende informatie en er wordt voldoende tijd en aandacht aan hen besteed. Tijdens een symposium van de SPPH te Harlingen in maart 2009 werd de vraag vanuit het publiek gesteld. ‘Hoe is het gesteld met de behandeling van cliënten aan de loketten van de Dienst?’ De Dienst heeft toen toegezegd om dit te laten onderzoeken, maar dan in samenwerking met de Cliëntenraad Noordwest Friesland. Aan het onderzoek hebben alleen cliënten meegewerkt, die tijdens de periode van mei tot en met oktober 2009 aan het dienstverleningsloket zijn geweest. 173 formulieren zijn ingeleverd. Daarbij wordt opgemerkt dat in een aantal gemeenten minder dan 10 formulieren zijn ingeleverd, in drie gemeenten meer dan 25 stuks en in Franekeradeel het grootste gedeelte van de ingeleverde formulieren (70). Ruim driekwart van de cliënten vond de behandeling correct, tegen een vijfde voldoende. Op de vraag of er voldoende tijd was genomen voor de cliënten vonden 71 % dat goed, tegen 26% van de ondervraagden voldoende. De wachttijd scoorde daarentegen iets minder: 61% vond de wachttijd goed tegen 36% voldoende. De toegankelijkheid van het gebouw, scoorde ook goed 77% tegen 20% voldoende. Dit laatste is een opsteker voor de gemeenten, de Dienst heeft namelijk bijna alle loketten in het gemeentehuis. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is een samenwerkingsverband voor acht gemeenten in het noordwesten van Friesland. Deze gemeenten zijn: het Bildt, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling en Vlieland. Zij voert voor deze gemeenten de Wet Werk en Bijstand uit en enkele taakvelden uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ◆

Friese Kleintjes opent loket voor zelfstandige gastouder Gastouderbureau Friese Kleintjes, sinds 2006 actief in geheel Friesland, heeft deze week een speciaal loket geopend voor zelfstandige gastouders. Volgens Durk van der Meij - mede-eigenaar van Friese Kleintjes is deze uitbreiding een logisch gevolg van de toenemende vraag: “Wij krijgen momenteel veel nieuwe aanmeldingen binnen, in het bijzonder van zelfstandige gastouders. Wij bieden hen kosteloos een cursus kinder-EHBO aan en de gastouders die nog niet over de juiste papieren beschikken halen bij ons in twee ochtenden hun ‘ervaringscertificaat’. De gastouder hoeft dan niet opnieuw de schoolbanken in en dat is voor velen een grote opluchting. Wij werken bovendien met een gebruiksvriendelijk factureringssysteem voor de gastouder, dat hen alle administratieve lasten ontneemt.” Speciaal voor deze zelfstandige gastouders heeft Friese Kleintjes nu een loket geopend waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Alle vragen over diploma’s, ervaringscertificaten, EHBO en alle andere onderwerpen worden hier beantwoord. Het loket is elke werkdag van 9.00 tot 21.00 uur geopend. U kunt het loket bereiken via loketzgo@friesekleintjes.nl of via tel. 0518-421074 ◆


3 maart Gemeenteraadsverkiezingen voor lokaal beleid

www.vanderwagen.nl

It kin ek oars!

3

deradeel

Jo partij yn de gemeente Ferwerderadiel

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen

Yvonne Spaanstra

Advisering

Zoekt u een betrouwbaar administratie- en belastingkantoor dat al uw zorgen uit handen neemt? Een kantoor dat ook nog eens betaalbaar is? Kom dan eens vrijblijvend met ons praten. Yvonne Spaanstra uit Stiens heeft een hairstudio en is al bijna 6 jaar tevreden klant!

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

AL MEER DAN 30 JAAR EEN BEGRIP IN FRIESLAND

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak!

St. Vitusplein 4, 9051 BT STIENS Tel. (058) 257 1545, Fax (058) 257 1543, E-mail: info@vanderwagen.nl Internet: vanderwagen.nl

Bedrijventerrein Middelsee ADMINISTRATIES • ADVIEZEN • BELASTINGZAKEN

Seedûker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

WEGGEEFWEKEN Voordeelnieuws Unox rookworst Gelderse of magere

1.71 1.87

k per stu 275 gr.

29 29

1.

& gratis C1000 zuurkool naturel

Malse bieflappen rundvlees

5.99

zak 500 gram t.w.v. 0.59

Pampers luiers alle varianten

19.

98

keuze n naar 2 pakke

& gratis Pampers babydoekjes

Verse kipfilet

vers van ‘t mes

2.30

99 99

17.

& gratis Witte of tarwe bollen

gram 2x 100

15 15

1.

zak 6 stuks t.w.v. 0.98

Sun vaatwastabletten alle varianten

16.65 19.47

& Sun gratis machinereiniger OP=OP pak 3 stuks t.w.v. 3.38

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980

78 of pak 72, tten le b ta 105

5.

99

Vers uit eigen oven Roomboter appeltaart

3.

k per stu

99 99

3.

69

Hartevelt Jonge Jenever

1. s liter fle

99 99

99 99

9.

99 3.99 kilo

50

pak 72 stuks t.w.v. 2.00

Boeren Schouderham

m 500 gra

10.69

8.

Openingstijden: Maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uur Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur Stienser Omroeper

19


K I E S

V O O R

D U U R Z A M E V A N

D E A A N PA K

V E L L E M A

Kom op p

5 6 MAART of

Bezoek ons o

KENNISCENTRUM KENNISC CENTRUM VOOR VO OOR DUURZAME DUURZAM ME ENERGIE EN

OPEN OP PEN DAGEN DAG GEN

DOMOTICA en laat u informeren in nformeren over ov ver

D O O R L O P E N D E

2010 naar de

duurzame duur z zame energie! en nergie!

P R E S E N T A T I E S

Op O p 4 maart 2010 wordt wordt het heet KENNISCENTRUM KENNISCENTRUM VOOR VOOR DUURZAME DU UURZAME ENERGIE ENER RGIE G EN DOMOTICA DOMO OTTICA bij Vellema Vellema Installatietechniek Installatietechniek aan dee Grienedyk Grienedyk te Hallum Hallum officieel officieeel geopend door prof. proff. dr. Wubbo W Ockels. Ockels. Op Op 5 maart maart van van 10-211 uur en 6 maar maartt vvan an 1010-16 -16 uur uur stellen wij u in de d gelegenheid om uw licht op te steken in ons Kenniscentrum Kenniscentrum bij de vverschillende erschillende toonaangevende toonaangevend de producenten producenten op het gebied van van duurzame duurzaame energie en domotica. U kunt k o.a. de nieuwste technieken techniek ken zien op het gebied van van energie besparen besparren e zoals: zoals:

>> ZZONNEBOILERS ONNEBOILERS en WARMTEPOMPEN WA ARMTEPOMPEN E >> UHR KETELS S en HRE KETELS (comp (compacte pacte thuiscentrale die naast warmte war mte ook k str stroom oom op opwekt) wekt) >> REGENW REGENWATERSYSTEMEN WATTE ERSYSTEMEN vvoor oor gebruik gebruik voor voor toilet en wasmachine wasm machine >> HOUT HOUTT- EN PELLETGESTOOKTE PELLET TG GEST TO OOKTE KACHELS KACH HELS en CV-KETELS CV V--KETELS >> SLIMME EN ENERGIEMETERS ERGIEMETERS en nog vveel eel meer!

IIN NFORMA AT T IIE E |

E EX XP POSIT O S I T IIE E

|

D DEMONST EMONSTR RAT A T IIE E

KEN KE NNISC N I S C ENT ENTR RUM U M VO VOOR DUUR D UURZ ZA AM ME E E ENERGIE NERGIE E EN N D O MO M O T IC ICA A L P H A INNOTEC ALPHA I N N O T E C warmtepompen warmtepompen D DEGIN EGIN p pelellletkachels e t k a c h e l s een n C CV-systemen V- s y s t e m e n D DAALDEROP AALDEROP U UHR H R kkeettels e l s IITHO THO d duurzame uurzame w warmwatera r m w a t e r - een n kklimaatsytemen limaatsytemen P PHILIPS H I L I P S LLED-verlichting ED-verlichting D DRAAISTROOM RAAISTROOM w windindeenergie n e rg i e M MOELLER OELLER d domotica omotica E E.NU . N U ttotaal o t a a l cconceponceptten e n vvoor o o r eenergiebesparing n e rg i e b e s p a r i n g G GEP E P rregenwatersystemen egenwatersystemen B BIOTECH IOTECH p pellet ellet C CV-ketels V- k e t e l s N NEFIT EFIT H HR R C CV-ketels V- k e t e l s een n zzonneboilersystemen onneboilersystemen E EXTRAFLAME XTRAFLAME p pellet e l l e t kkaacchels hels G GROEI50 R O E I 5 0 sslimme l i m m e eenergiemeters n e rg i e m e t e r s S SUNTECH UNTECH zzonnestroom onnestroom p panelen a n e l e n een n R REMEHA E M E H A eeVita V i t a HRe H R e ketels ketels

TTevens evens st staan ta aan er buiten buiiten opgesteld: D De e Energ Energietrailer gietrailer vvan an Na Nathan. athan t . IIn n de deze eze trailer kunt u een kijkje in de keuken n nemen op het gebied vvan an vverwarmen erwarmen en koelen met beh behulp hulp vvan an instal instal-latiesystemen en warmte warmtepompen epompen vvan an Alpha IInnotec. nnotec. D Dee UnetoUneto-Vni Vni promo promotietrailer. tietra ailer. IIn n de deze ze trailer zal u, door het “en “energiespel” nergiespel” te spelen, ervaren ervaren e dat besparen besparen van van energie energie erg erg eenvoudig eenvoudig kan zijn. T Tevens evens wor wordt dt in de deze ze trailer het landelijke EE-nu -nu to totaalconcept ta aalconcept voor ene energiebesparing rgiebesparing vvoor oor bestaande woninge woningen n en gebouw gebouwen en gepr gepresenteerd. esenteerd. D Draaistroom raaistroom N Nederland ederland p presenteerd resenteerd een compacte en werkende windmolen vvoor oor het op opwekken wekken vvan an elektriciteit vvoor oor particulier p particulieren en en bedrijven. bedrijven. D Deze eze windgene windgenerator erator is gemonteer gemonteerd d op een unieke u hy hydraulische draulische windmole windmolenmast enmast met be be-per perkte kte onderhoudskosten onderhoudskosten. n. Degin Duurzame Energie pr p presenteert esenteert een w werkende erkende hou houtgestookte utgestookte CV CV-ketel. U kunt zien hoe u hiermee op een duurzame en n fossiel-vrije wijze wijze warmte ku kunt unt opwekken. opwekken.

Vellema V ellema IInstallatietechniek nstallatietechniek B B.V. .V. Grienedyk G ri e n e d y k 4 48, 8, Hallum Ha l l u m Telefoon T elefoon

0518 0 518 - 43 43 22 22 99 99

www.vellema.nl w ww.vellema.nl

Vellema. Vellema a. P Passie assie vo voor oor Mens en n TTechniek. echniek. Stienser Omroeper

20

Omroeper 09 2010  

Stienser Omroeper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you