Page 1

deze week

0810

Sweelinck Cantorij... pagina 2

Taxatie... pagina 10

Stanley Menzo... pagina 9

62e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Zangkoor ‘Looft den Heer’ te Stiens 80 jaar Op 28 februari 2010 is het 80 jaar geleden dat het Christelijk Gemengd koor “Looft den Heer” te Stiens werd opgericht. We willen dit in samenwerking met “Geke’s Tiental” uit Urk op zaterdag 27 februari vieren met een jubileum concert in de “Hege Stins” te Stiens. Het belooft een heel mooi programma te worden. Op 5 maart 1930 op de eerste repetitie avond melden zich 27 leden. Steekwoorden uit die tijd zijn contributie 10 cent per week, 50 repetitieavonden per jaar, regelmatig een nieuwe oefengelegenheid moeten zoeken, en veel optreden. En na toetreding tot de bond ook veel zangconcoursen. “Looft den Heer” heeft hier veel prijzen mee gewonnen, die nog altijd in de in medaillekast uit 1961 in de Hege Stins te zien zijn. Dirigenten, of directeuren zoals ze in het begin genoemd werden hadden zeer wisselende bestaansgeschiedenissen, van enkele maanden tot meer dan 30 jaar. De eerste 60 jaar waren er twee die het ver-

melden waard zijn, te weten Kalverda uit Hijum die vanaf 1932 ruim 20 jaar voor het koor stond en Jaap Bosma die vanaf 1955 meer dan dertig jaar dirigent was. Daarna hebben Theo Jellema, Jelle de Jong, Broer de Witte het dirigeerstokje gehanteerd en is Jelle de Jong nu opnieuw onze dirigent. De oorlogstijd is voor ons koor erg moeilijk geweest. Het koor wenste niet te zingen in een ruimte waar

het bordje “Voor Joden Verboden“ hing. Vaak moest een gevonden gelegenheid na drie of vier repetities weer opgezegd worden. Uiteindelijk belanden ze in een schuur aan de Hegedyk. Ook concoursen werden om deze reden in die tijd vaak afgezegd. Een van de leden Folkert Tolsma is in Duitsland omgekomen. Na de oorlog was het eerst een wat wisselend bestaan. Maar in de jaren 50 en later groeide het

ledental tot 67 en kwamen de leden uit heel Leeuwarderadeel. In 1980 waren er 63 leden. Inmiddels is er veel veranderd, Wij hebben nu 29 leden en willen heel graag versterking vooral voor de sopranen. De contributie is opgelopen tot € 13,- per maand, en we komen met moeite nog aan 40 repetities toe, omdat we zoveel vakantie willen vieren. Maar wat bleef is de gezelligheid,

FysioStiens blijft in beweging Het pand van FysioStiens heeft een metamorfose ondergaan. Cliënten hebben het inmiddels al opgemerkt. Een nieuwe oefenzaal met toestellen en kleedruimtes in frisse kleuren geverfd, een rustige omgeving. Ze waarderen dat het bedrijf in beweging blijft. ,,Uit die waardering, putten wij inspiratie’’, merkt fysiotherapeut Cor Doornbos op. ,,We zijn geen mensen van grote woorden, maar liever van daden, met resultaat. Daar gaat het allemaal uiteindelijk om.’’ Op zaterdag 6 maart is er een open dag van 11.00 – 15.00 uur. De reden voor de uitbreiding is het groeiend aantal mensen dat gebruik maakt van beweegprogramma’s. De vorige oefenruimte werd te klein. De aanbouw met een extra trainingsruimte voor beweegprogramma’s voor diabetes, COPD en overgewicht werd onlangs opgeleverd. Beweging is altijd belangrijk, merkt Cor Doornbos op: ,,Zolang het lichaam genoeg in beweging is, met evenwicht tussen activiteit en rust, kan het veel aan. Als dat evenwicht wordt verstoord en er klachten komen, komen wij in beeld.’’ De Fysiofitness is onder begeleiding van een fysiotherapeut. Cor Doornbos is al lang actief als fysiotherapeut in Stiens. In 1997

we moeten er op letten de pauze niet uit te laten lopen. Ook bleef het jaarlijkse uitstapje, waar we samen veel plezier aan beleven. En wat bleef is het fijne gevoel van samen zingen. Wij stellen voor om dat met ons te komen delen, onze repetities zijn op donderdagavond om 19.30 uur in “De Hege Stins”. Wij hopen nog jaren te kunnen en te mogen zingen tot Gods lof en eer ◆

Gemeenteraadsverkiezingen Om te kunnen stemmen, moet u een geldig identiteitsbewijs tonen!!!

begon hij de praktijk aan de Truerderdyk. Het team bestond tot voor kort uit de fysiotherapeuten Cor Doornbos, Susanna Joostema-Bergsma en Fokje de Wit-de Graaf, in januari uitgebreid met fysiotherapeut Sven Bosma. Vorig jaar al voegde fysioassistente Rigine Attema-van Abbema zich bij de praktijk. (Lees verder op pagina 2)

Beloven is doen! Lijst 1

Wij zijn er voor u. U ook voor ons? Reageren? www.gemeentebelangenleeuwarderadeel.nl


Uit Agenda

Hege Stins, Stiens

Stiens maandag 22 februari 20.00 u. Bright Star in Filmhuis in de Skalm 23 februari 14.00 u. Sander’s Variété Show in de Skalm 27 februari 19.30 u.Chr. Gem. Koor ‘Looft den Heer’ Jubileumconcert i.v.m. het 80-jarig bestaan maandag 1 maart 14.00-17.00 u. Taxatie en inkoop van oude boeken en ansichtkaarten in de Smalle Brug maandag 1 maart 19.30 u. Grote oefening/diagnosetest EHBO aan de Truerdyk 15c dinsdag 2 maart 20.00 u. Informatie over borstvoeding. Aanmelden 058-2573561 donderdag 4 maart 14.00 u. Ouderensoos in de Skalm zondag 7 maart 15.00 u. Seniorcafé in de Skalm 7 maart 15.00 u. Jubileumconcert Sweelinck Cantorij in St. Vituskerk t/m 14 mei Nationale Kinderjury, basisschoolkinderen mogen stemmen op hun mooiste boek in de bibliotheek t/m 1 april Expositie Wopke v.d. Heide in de Bibliotheek t/m 1 april Expositie Paul van Gent in het gemeentehuis Collecte: 21 t/m 27 februari: Vrije periode. 28 februari t/m 6 maart: Jantje Beton

Britsum 28 februari 19.00 u. Samen zingen in de Hoeksteen

Koarnjum 8 maart 19.45 u. Plattelandsvrouwen met Akke Berends-Koopmans vertelt over het leven van haar vader Klaas Koopmans in de Bining.

Jelsum 2, 4 en 5 juni Iepenloftspul bij Dekemastate

Hijum woensdag 24 februari 14.30 u. Filmmiddag voor de kids

Vervolg FysioStiens

Kerkdiensten Stiens e.o. zondag 28 februari

09.30 u. ds. G. Wessels

St. Vitus, Stiens 09.30 u. ds. J. Overeem Doopsgezinde gemeente, Stiens vrijdag 26 februari 19.30 u. Ionaviering Gereformeerde kerk, Britsum zondag 28 februari 10.00 u. Gemeenteleden. Kom, kijk en doe mee dienst. 2e zondag 40 dagentijd 19.00 u. Sing-in Hervormde gemeente, Koarnjum, Britsum, Jelsum zondag 28 februari 09.30 u. ds. A. Marra-Ferwerda, Dronrijp Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 28 februari 10.00 u. da. A.A.D. Vegt-Vellinga, Stiens R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St.Annaparochie zondag 28 februari 11.00 u. Parochievoorgangers zondag 28 februari

Woord- en Communieviering

R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 27 februari zondag 28 februari

19.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering 09.30 u. Pastor A. Buter en Themakoor Eucharistieviering

Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 28 februari

11.00 u. Pastor A. Buter en Dom.koor Eucharistieviering

Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden zaterdag 27 februari 19.30 u. Kinderkoor Watoto met hedendaagse gospel en Afrikaanse ritmes zondag 28 februari 10.00 u. ds. A. de Vries, Veendam Vrije Baptistengemeente de Wijngaard Leeuwarden zondag 28 februari 10.00 u. br. D.J. Jansen Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 28 februari 09.30 u. ds. J.J. Verwey 16.30 u. ds. P.J.C. Colijn Opstandingskerk, Leeuwarden zondag 28 februari 10.00 u. dhr. B. Hanegraaff Leger des Heils, Leeuwarden Wollegaasterdam 1 zondag 28 februari 10.00 u. Dienst o.l.v. majoor mevr. A. Wimmers, kindernevendienst in Promiselandstijl 17.00 u. Leeuwarden zingt weer Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum zondag 28 februari 09.30 u. ds. t. Groen in Blije 14.00 u. ds. Z.J.C. van Harten, Blije Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 28 februari 09.30 u. ds. J. Overeem St. Vituskerk, Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Uitslag verloting Bazar - Rommelmarkt De Hoekstien Britsum,12 februari (luciferdoosjes) 1065 - 1275 - 815 - 1023 - 644 - 986 - 193 - 340 - 288 - 1103 - 477 142 - 409 - 241 – 1205 - 38 - 1176 - 943 - 680 - 1310 - 712 - 597 - 394 - 773 - 545 - 863 - 97 - 1352 De prijzen zijn af te halen tot 15 april 2010, bij Sjoukje Boorsma Finne 4 Britsum. Tel. (058)2572441◆

St. Annaparochie zaterdag 27 februari 15.00- 19.00 en 21.00-01.00 u. Music for Sport t.b.v. wederopbouw De Waaie in Onshuis t/m 7 maart Atelier Pompon tentoonstelling Fred v.d. Wal, Lemoenappel 4. Uitsluitend op telefonische afspraak 0518-419970

In de fysiotherapiepraktijk FysioStiens worden patiënt en cliënt centraal gesteld. ,,We proberen samen met de patiënt de oorzaak van zijn of haar klacht te zoeken en de oplossing te vinden. Ook op het gebied van fysiofitness kunnen we iets betekenen. Ook dat is een kwestie van samenspraak’’, omschrijft Doornbos de houding binnen FysioStiens. Het team van FysioStiens vindt het van belang dat de fysiotherapiepraktijk in beweging blijft. Zij volgen regelmatig cursussen om van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte te zijn. Zij zijn breed inzetbaar, en hebben hun eigen specialisme. Cor Doornbos is bijvoorbeeld ook manueel therapeut. Deze therapie heeft vooral effect bij patiënten met pijn en bewegingsklachten vanuit de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen. Hij biedt ook een minder bekende behandeling aan: Deep Dry Needling. Een triggerpoint-therapie, pijnbehandeling met behulp van acupunctuurnaaldjes. Het inbrengen van het naaldje is niet pijnlijk. De zogenaamde triggerpointbehandeling wordt als minder pijnlijk ervaren dan de behandeling met drukpunt massage en geeft meestal sneller resultaat. Het is de kunst om voor iedere individuele patiënt de juiste behandeltechniek te kiezen. Susanna

Joostema heeft zich onder meer gespecialiseerd in de bekkentherapie. Deze therapie richt zich op mensen met problemen of pijn in het gebied van de lage rug, de buik, het bekken en de bekkenbodem. Een specifieke klacht is bekkenpijn. Deze pijn in de bekkenregio als gevolg van een zwangerschap of bevalling, kan het dagelijks functioneren behoorlijk belemmeren. Fokje de Wit heeft als fysiotherapeute extra kennis opgedaan van de bindweefselmassage. Bovendien is ze als gewichtsconsulente een goed aanspreekpunt voor mensen voor wie het gewicht de gezondheid in het geding brengt. FysioStiens heeft daarom ook fitheidcontroles in het pakket. Kwaliteitsregister De therapeuten van FysioStiens staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF. Patiënten mogen rekenen op een goede behandeling. ,,We proberen het uiterste eruit te halen bij de patiënten, zodat ze naar vermogen de functies van hun lichaam optimaal benutten’’, vertelt Susanna Joostema. Fysio Stiens blijft in beweging om, zo benadrukken de fysiotherapeuten, mét de cliënten te werken aan hun gezondheid. (meer info: www.fysiostiens.nl) tekst: Sybe Joostema

Jubileumconcert Sweelinck Cantorij In 2010 bestaat de Sweelinck Cantorij uit Stiens 25 jaar. Ooit begonnen als gospelgroep is het nu al 25 jaar een koor met een breed repertoire aan muziek vanaf de late Middeleeuwen tot aan onze tijd. De Cantorij viert dit jubileum met 2 concerten op 7 maart a.s. ’s middags om 15.00 in de Sint Vituskerk in Stiens en ’s avonds om 20.00 in de Grote Kerk in Dokkum. Op het programma staan de volgende muzikale werken: De cantate Machet die Tore weit van George Philipp Telemann, delen uit de mis in G van Franz Schubert en als feestelijke afsluiting het Gloria van Antonio Vivaldi. Als solisten werken mee: Roelien van Wageningen, sopraan; Netty Otter, alt en Ben Brunt, bariton. Koor en solisten worden begeleid door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest – NASKA en Auke de Boer, continuo. Het geheel staat o.l.v. de dirigent van de Sweelinck Cantorij Take Beukema. Kaarten verkrijgbaar via www.sweelinck-cantorij.nl of tel. 0518-451279 ◆

Marrum zaterdag 6 maart 19.30 u. Uitvoering Drumband en muziekvereniging De Eendracht en toneelvereniging. Dorpshuis aan de Ringweg.

Berlikum 6, 12 en 13 maart 20.00 u. Toneel in het Heechhout

Holwerd 13 maart 09.00-16.30 u. Workshop werken met speksteen. M’Atelier www.creatief-rouwen.nl

Colofon

Gea blijft zichzelf

Het volgende nummer verschijnt op maandag 1 maart 2010. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl

Hegebeintum t/m 28 februari Expositie van fotograaf Geertjan Plooijer foto’s in oude techniek.

Leeuwarden t/m 28 februari Expositie De geheime tuin in het Natuurmuseum Fryslân

Dit is Gea. Elke woensdagmiddag doet ze leuke dingen met haar kleindochter. En wie helpt Gea ’s ochtends uit bed? Dát doet Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Stienser Omroeper

2

Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de

redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt deuitgever geen aansprakelijkheid.


Stienser

omropperkes

zondag 28 februari 2010 in CafĂŠ De Smalle Brug in Stiens

presents ‘Rollin Sundaynoon’

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00

vanaf: 16.00 uur. Entree: GRATIS

Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

SPORTMASSAGE OEBELE BOOMSMA Heeft u last van:

Prijs: â‚Ź 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) â‚Ź 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. www.massagepraktijkjolandanumans.nl. Gedipl. sportmasseur. Sport/klassiek/hotstone/antistress/be handelende/massage. Div. bodypakkingen. 55 Lamps zonnebank, 5 gezichtsbruiners!! Ook in weekend en ‘s avonds. Redelijke prijzen. Froubuurt (achter sauna) 06-51282821. Schuurverkoop op de Schuringaweg 53 te Nij Altoenae. Vrijdag 13.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097. Tineke’s Wellnes knippen ₏10,-. Bij u thuis + ₏2,50. Haarextensions synth. ₏150,-. Echt haar ₏200,-. SeedÝker 5a Stiens 0657122262 TK trimfiets Kettler Racer ₏ 35,- 058-2571522

Michel de Vries gediplomeerd uurwerkrestaurateur, specialist in antieke klokreparaties. Vrijblijvende prijsopgaaf vooraf. SeedĂťker 5a Stiens 0582570507 Jongemastraat 27 Bolsward 0515-573414 0f 06-27230044 Wynbrekker Jelsum zoekt kunstenaars die hun werken willen exposeren in mei, juni, juli en/of augustus. Bel voor info: 0582571894

• stress, gespannen spieren? • (hoofd)pijn vanuit nek / schouders? • spierpijn na of tijdens het sporten? • stijve, pijnlijke spieren, etc? Maak nu snel een afspraak! Eerste behandeling 0 ₏ 32,5 Sportmassage Oebele Boomsma is onderdeel van Huidverzorgingsstudio Ageeth.

Openhaardhout op? Wij hebben voldoende droog hout op voorraad! Bel 0518-413130bof kijk op www.haardhoutferwert.nl

Lekker shoppen in Stiens

• Sportmassage • Ontspanningsmassage • Triggerpoint

De Greiden 15 9055 LR Britsum, tel. 058 - 257 10 58 www.oebeleboomsma.nl, E-mail:info@oebeleboomsma.nl

  

  

 

 

     !" #$% " & " & ' (  )& * ' 

  

  

        

   

WINTERSPELEN 2010 Deze actie is geldig van 22 t/m 27 februari 2010

BĂ´le fan de Moanne:

ARDEENSKEBÔLE fan 1.24

foar 0.99

CARAMELCAKE fan 3.50

foar 2.85

APRĂˆS-SKI FLAAI (mei glĂźhwein)

fan 8.45

foar 6.25

Stienser Omroeper

3


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

WEEK

8

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-0513 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

Stienser Omroeper

4

Algemene wet bestuursrecht

Goedkeuring partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Leeuwarderadeel

Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Afgegeven vergunning: • 2de Fase reguliere bouwvergunning 20090121 voor het oprichten van een wooncomplex met 23 senioren woningen, plaatselijk bekend Skilwei (locatie voormalig winkelterrein/tennisbanen) te Stiens. Verzenddatum 15-02-2010. Geweigerde vergunning aanvraag: • Lichte bouwvergunning aanvraag 20100004 voor het plaatsen van een schutting, plaatselijk bekend Roptastins 22 en 20, 9051 GS te Stiens. Verzenddatum 16-02-2010 Stiens, 22 februari 2010. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel J.J. Kingma, secretaris en Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

.

Nieuwe Gemeentegids 2010-2011 U kunt nu nog uw wijzigingen doorgeven! FMR-Producties uit Den Helder start binnenkort de werkzaamheden op voor het uitbrengen van de nieuwe gemeentegids van Leeuwarderadeel, editie 2010 2011. De gemeentegids is voor alle inwoners én andere belangstellenden een belangrijke bron van informatie. Het is erg belangrijk dat de informatie die er in staat goed is. Staat uw (buurt)vereniging, instantie er goed in? Wijzigingen kunnen nu nog doorgevoerd worden. Gebruik daarvoor de bon achter in de gemeentegids. Dit kan tot vrijdag 19 maart a.s. De nieuwe gemeentegids wordt naar verwachting medio dit jaar verspreid

.

Verloren voorwerpen -Zwarte herenbeurs -Langwerpige beurs lichtblauw met bloemen Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

.

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart! Verkiezingen en de Identificatieplicht Om te kunnen stemmen, moet u een geldig ID-bewijs tonen: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander land van de Europese Unie. NietEU-burgers moeten een vreemdelingendocument tonen. Zij kunnen niet stemmen met hun nationale ID-bewijs

.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Leeuwarderadeel maken ingevolge het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat Gedeputeerde Staten van Fryslân bij besluit van 9 februari 2010 onder kenmerk 00873666 de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Leeuwarderadeel hebben goedgekeurd, behoudens de volgende planonderdelen: 1. De vrijstellingsbepaling ten behoeve van het plaatsen van meerdere kampeermiddelen (artikel 4 lid 7 sub d). 2. De mogelijkheid van functiewijziging van agrarische bedrijven ten behoeve van het realiseren van een extra vrijstaande woning na de sloop van 1000 m2 beeldverstorende agrarische bebouwing in artikel 14 lid 5. Het bestemmingsplan is op 8 oktober 2009 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. De directe aanleidingen voor het opstellen van de onderhavige partiële herziening zijn de herzieningsplicht ex artikel 30 WRO én een aantal nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Ook heeft er een aantal functieveranderingen plaatsgevonden, welke eveneens in de partiële herziening zijn meegenomen. Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten en het goedgekeurde bestemmingsplan liggen met ingang van 24 februari 2010 voor een periode van zes weken (dus tot en met 6 april 2010) voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1 te Stiens. Tegen dit goedkeuringsbesluit kan gedurende de beroepstermijn beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Indien een belanghebbende redelijkerwijs kan worden verweten, dat hij niet tijdig bij gedeputeerde staten bedenkingen tegen het bestemmingsplan heeft ingebracht, kan geen beroep worden ingesteld. Beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan op de dag waarop het besluit omtrent de goedkeuring en het bestemmingsplan voor een ieder ter inzage worden gelegd. Volgens artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt het besluit omtrent goedkeuring met het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na afloop van de genoemde beroepstermijn van zes weken, ongeacht of een beroepsschrift is ingediend. Gedurende de beroepstermijn kunnen degenen die tot indiening van een beroepschrift gerechtigd zijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het goedkeuringsbesluit en het (gehele) bestemmingsplan niet in werking zolang op dat verzoek nog niet is beslist. Na beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening treden de niet door schorsing getroffen plandelen alsnog in werking

.

Stiens, 22 februari 2010 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Leeuwarderadeel Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester en J.J. Kingma, secretaris


Raadsvergadering 18 februari 2010 door Wouter v.d. Wal

Onderhoud

Leeuwarderadeel roept alle Nederlandse gemeenten op de noodklok te luiden

Mogelijk geen kosten voor riool voor zes woningen in Hijum

Op initiatief van de FNP heeft de gemeente Leeuwarderadeel raadsbreed een motie aangenomen waarin alle Nederlandse gemeenten worden opgeroepen om de noodklok te luiden over de toename van het aantal voormalige rijkstaken, terwijl daar niet voldoende middelen tegenover staan.

Eigenaren van een zestal woningen aan De Loane in Hijum hoeven niet te betalen voor de aanlegkosten van riolering over openbaar terrein, mits nader onderzoek uitwijst dat er geen juridische rechten voor derden ontstaan. Dat is de strekking van een motie die donderdagavond met een nipte meerderheid werd aangenomen door de gemeenteraad van Leeuwarderadeel. Indiener GBL stemde, samen met de FNP en de PvdA, voor de motie, de VVD en het CDA stemden tegen.

Volgens de motie zijn de mogelijkheden om te bezuinigen door efficiënter te werken en om de extra kosten te compenseren met belastingverhogingen uitgeput. Daarom moet er niet verder worden gekort op de uitkeringen uit het gemeentefonds. Vrijdagochtend is het stuk opgestuurd naar alle gemeenten in Nederland, de tweede kamer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincie. Ook de regionale en landelijke media kregen een kopie toegestuurd. Voor zover bekend is dit de eerste actie over dit onderwerp die rechtstreeks afkomstig is van een gemeenteraad. Jan Willem Tuininga van de FNP Leeuwarderadeel is ervan overtuigd dat de actie resultaat zal hebben: ,, At de twadde keamer fan alle 440 gemeentes in reaksje krijt, dan sille se harren dat wol oanlûke moatte”. Dat hij kan rekenen op de steun van die gemeenten, daar twijfelt hij niet aan: ,,Alle gemeenten sitte mei itselde probleem. Se ûntkomme nearne oan de fergrizing”. Volgens Tuininga gaat het niet om een verkiezingsstunt maar is er wel bewust gekozen voor dit moment: ,,As jo yn de ferkiezingstiid sa’n aksje úthelje dan binne de politike partijen dêr gefoeliger foar om’t de parse der folle mear boppe op sit. At wy dit in pear moanne lyn dien hiene dan wie it yn in ûnderste laats-

Aanleg

je bedarre en no net”. Wat dat betreft betreurt hij de crisissituatie waar het kabinet op dit moment in verkeert: ,,Dat sil earst wol mear omtinken krije yn de media. Mar at it net hjoed is, dan dogge se der moarn of takom wike wol wat mei”. Vorig jaar kreeg de gemeente Leeuwarderadeel drie ton minder uit het gemeentefonds en voor de komende jaren zal er volgens de prognoses nog meer op de uitkeringen worden gekort. Daarbij worden bedragen genoemd van twee miljoen euro. Daar tegenover staat dat er steeds meer voormalige overheidstaken worden overgedragen aan de gemeenten. Vooral zaken op het gebied van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) drukken zwaar op de begroting. Daarom zijn de meeste gemeenten genoodzaakt om te bezuinigen op ouderenvervoer, uitgifte van rolstoelen en scootmobielen en dergelijke. Voor de FNP vormde het schrappen van de dagopvang voor ouderen uit de WMO de druppel. De gemeente moet nu op zoek naar een nieuwe zorgaanbieder en de kans is groot dat de gemeente er geld bij moet leggen. Volgens Tuininga is het wachten op het moment dat de voorziening in verzorgingscentrum Skilhiem in Stiens wordt wegbezuinigd. Wethouder Visser reageerde bevestigend op dit sombere vooruitzicht ◆

WoonFriesland trekt zich terug uit Stiens-Oost WoonFriesland heeft zich teruggetrokken uit Stiens-Oost. WoonFriesland zou de huurwoningen op zijn conto nemen maar de gemeente moet daarvoor nu op zoek naar een nieuwe partner. Daardoor zullen de ontwikkelingen ,,enige vertraging oplopen”, aldus wethouder Gelly Visser. Hoe veel vertraging dat zal zijn is onbekend. Binnenkort zal er nog een gesprek plaatsvinden met WoonFriesland ,,want dit accepteren wij niet zonder slag of stoot”. Van afblazen van de plannen is volgens de wethouder in ieder geval geen sprake. Op woensdag 24 februari zal het convenant met Leeuwarden worden getekend, waarin het benodigde wooncontingent voor Stiens-Oost wordt toegekend. Er komen in totaal ruim 300 woningen in het nieuwbouwplan. De gemeenteraad toonde zich verontrust over de ontstane situatie omdat de kans aanwezig is dat er gekozen zal worden voor een niet-regionaal woonbedrijf en dat de streek daardoor niet maximaal zal profiteren van de potentiële werkgelegenheid. Reitze Ketellapper van GBL waarschuwde voor het gevaar dat lokale bouwbedrijven onder druk kunnen worden gezet om lage prijzen te rekenen, omdat er anders gekozen wordt voor een goedkopere aannemer, elders uit het land. Anderzijds heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van de plannen de voorwaarde opgenomen dat er gebruik zal worden gemaakt van lokale aannemers. Daar zullen ook niet-regionale woonbedrijven aan moeten voldoen ◆

De tegenstemmers staan sympathiek tegenover het idee maar zijn van mening dat de betrokken huiseigenaren blij worden gemaakt met een dode mus, omdat de juridische uitkomst nog niet bekend is. Daarnaast moet er nog worden gekeken naar de subsidiemogelijkheden. Tot die tijd kan er niets worden toegezegd en er kan dus ook niet eerder dan de eerstvolgende vergadering, op 25 maart, over worden beslist. ,,Deze motie verandert helemaal niets aan de situatie. Het is volksverlakkerij”, aldus Jeroen Pot van de VVD. Meerdere partijen, waaronder voorstemmer PvdA, spraken het vermoeden uit dat de motie vooral bedoeld is om de kiezers te behagen. Wethouder Jaap Keizer reageerde licht geïrriteerd op de kwestie: ,,De partijen doare dit foarstel no net fan tafel te smiten fanwege de ferkiezings”. Hij had de commotie bovendien helemaal niet verwacht omdat het gaat om door de provincie vastgesteld beleid, tot de aanlegkosten van 2250 euro per aansluiting aan toe. Keizer voorziet problemen op het gebied van gelijke behandeling: ,,jo kinne net samar minsken frijstelle fan dizze kosten. Oaren hawwe sa’n tweintich jier ferlyn wol betelje moatten. It meitsjen fan seis útsûnderings is net earlik”. Naast de zes woningen in Hijum zullen er nog meer percelen op het diepriool moeten worden aangelegd. Als de eigenaren van die percelen juridisch gezien recht blijken te hebben op dezelfde vrijstelling dan kost dat de gemeente minstens 340 duizend euro. ,,Tweintich jier ferlyn hiene wy de beskikking oer in subsydzje om dat te bekostigjen, dat hawwe wy no net”, aldus de wethouder ◆

Stienser jongeren willen een legale hangplek

Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Op zoek naar goede opvang voor uw kind?

Werkt u, of volgt u een studie en heeft u kinderopvang nodig, of zoekt u voor uw peuter een fijne plek om met leeftijdsgenootjes te spelen dan… biedt Stichting Welzijn Middelsee u: - gastouderopvang

(0-13 jaar)

- kinderdagverblijf

(0-4 jaar)

- voorschoolse opvang

(0-13 jaar)

- naschoolse opvang

(4-13 jaar)

- vakantie opvang

(4-13 jaar)

- peuterspeelzalen

(2-4 jaar)

Voor informatie en aanmelding kunt u vrijblijvend onze uitgebreide brochures aanvragen

Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Postbus 83, 9050 AB Stiens Tel: 058-2575220 e-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl www.welzijnmiddelsee.nl

Een aantal jongeren uit Stiens heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraadsleden waarin ze hun ongenoegen uiten over het feit dat ze nergens welkom lijken te zijn. De gemeente heeft op verschillende plaatsen in het dorp verbodsbordjes opgehangen vanwege klachten over lawaai, rommel en vernielingen op de plekken waar groepen jongeren zich verzamelen. Die voelen zich op hun beurt opgejaagd. Daarom wenst de groep een slechtweervoorziening waar ze droog kunnen zitten. Wethouder Froukje Haites kon in een reactie melden er dit voorjaar een overkapping met bankjes aangelegd zal worden. De legale hangplek krijgt een plaatsje bij de nieuwe sportontmoetingsplaats aan de Griene Leane. Dit was al opgenomen in de plannen ◆

Op de verkiezingsdag wappert de gemeentevlag Om burgers er op attent te maken dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn, wordt er op 3 maart gevlagd op het gemeentehuis in Stiens. Het feit dat de verkiezingen een geschikt moment zijn om te vlaggen, daarover waren alle partijen het snel eens. Echter, daarna ontstond er een verschil van mening over wélke vlag dit zou moeten worden: de Nationale driekleur of de Friese vlag. Daarom besloot burgemeester Ter Keurs dat geen van beiden zal worden gebruikt. In plaats daarvan zal de gemeentevlag in de mast worden gehesen ◆

AUTOFIT VROUWENPAROCHIE

Voor binnen en buiten Informeer naar het BTW tarief als uw woning ouder is dan 2 jaar. Uw schilder vertelt u hier graag meer over.

Britsum

06-14403788

f.wolf4@chello.nl kvk nr. 01171921

Onderhoud gramtisetAPK al vanaf € 150,00 * Bovag bedrijf * Uitlezen van alle merken * Vervangde auto * Airco onderhoud * Camper onderhoud

www.winands.nl Waling Dijkstrastraat 88 Vrouwenparochie tel. 0518 - 42 16 23

Stienser Omroeper

5


Ingezonden DE

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, 3 MAART, GAAN FEITELIJK OVER DE KOMENDE GEMEENTELIJKE HERINDELING. De gemeentes krijgen de komende jaren beduidende minder geld uit Den Haag. Gemeentebesturen geloven dat een het samenvoegen van gemeenten kostenbesparend zal werken. Maar is dat wel waar? Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart is de gemeentelijke herindeling eigenlijk het voornaamste onderwerp. Met wie wil deze gemeente wel samengevoegd worden, dat is voor de kiezer en belangrijke vraag. Vreemd genoeg leeft deze kwestie maar bij een kleine groep mensen. De rest van de burgers leest er achteloos overheen. De burgemeesters en wethouders zijn al meerdere jaren bezig om samenvoeging met de buurtgemeentes te onderzoeken. Dat heeft reeds een hoop vergadertijd gekost. Onze gemeenteraad is er uit, alleen weet ik niet of dit unaniem is. Ze willen bij Leeuwarden. Wil men tot geslaagde samenvoegingen komen dan zijn deze drie vragen van wezenlijk belang om in de besluitvorming mee te wegen: 1. Wat biedt het een gemeente? 2. Wat wordt de klant / de burger er beter van. 3. Wat wordt de organisatie / het ambtelijk apparaat er beter van. Als Leeuwarderadeel zich wil aansluiten bij Leeuwarden, dan voorzie ik sluiting van het zwembad hier. De zwembadbezoekers kunnen er mooi voor zorgen dat De Blauwe Golf eindelijk ook rendeert. Verder kan ik geen voordeel ontdekken. Stad en forensendorp zijn elkaars concurrent. De burger wil helemaal niet dat het gemeentelijk apparaat verdwijnt naar een groter dorp of stad. Met wie praat je daar, ken je hem of haar. Het bastion van het Stads-/ Gemeentebestuur wordt moeilijk bereikbaar, let maar eens op. Voor een bezoekje aan het gemeentehuis, het stadskantoor moet de burger maar met de auto. Of anders met de bus. Onder het Oldehoofster kerkhof ligt een prachtige parkeergarage waar het parkeren geld gaat kosten. Nergens in Nederland kan men per minuut betaald parkeren, dus ook hier moet je minimaal voor een uur betalen. Tevens loopt de burger kans het gemeentehuis te moeten bellen via een 0900- nummer voor 10 eurocent per minuut om door een menu te beluisteren automatisch verbonden te worden met een medewerker van een callcentre. Het ambtelijk apparaat. Ten gevolge van een overschot aan personeel kan menig oudere ambtenaar vervroeg met pensioen en hoeft niet door te werken tot zijn 67ste. Een hoop ervaring en kennis verdwijnt hierdoor. De integratie kan beginnen. Uit eraring weet ik dat dit wel meer dan drie jaar kan duren. Het streven naar efficiëntie kan ook beginnen en het effect is nooit te meten. Laat je stem gelden Voor veel mensen staat de gemeentelijke politiek nog verder weg dan de landelijke. Het lokale politieke debat wordt zelfs ernstig vervuild door de landelijke kopstukken, die menen dat zij met het landelijk veiligheids- en vreemdelingenbeleid kiezers moeten lokken voor gemeenteraadsverkiezingen. Rond 53% van de burgers stemt. Hun motivatie is wisselend. Soms gaat het wel om gemeentelijke zaken. Zoveel nieuwbouwhuizen, een industrieterrein, zoveel geld voor een plaatselijk zwembad, een dorpshuis, zakjes voor de hondenpoep en een schoon dorp met veel winkels. Toch zie ik nog kiezers die de landelijke politiek laten meewegen. Als Jan Peter komt staan ze met vlaggetjes te zwaaien. Het gaat dus enkel om de toekomst van uw gemeente ◆ Stiens Harry Bouwhuis

MEI

DE FNP IN DUORSUME RIED. Op alle fronten wurdt der op dit stuit socht nei foarmen , materialen en alternative mooglikheden om it probleem fan eindige grûnstoffen en enerzjy op te lossen en it fergriemen dêrfan tsjin te gean. De minske hat de taak meikrigen om de ierde te bewurkjen en te bewarjen. Hjirûnder falt ek in syktocht nei duorsume middels, materialen en enerzjy om it fuortbestean yn de takomst mooglik te meitsjen. Op dit mêd hat de oerheid ek in aktivearjende rol en der wurdt besocht om dat fan ferskate kanten te stjoeren troch hege easken te stellen oan enerzjy-besunigjende maatregels en subsydzjes te jaan op dizze ynvestearings. Mei beide fuotten op ’e grûn. Yn dit soarte fan saken is it ek wichtich om mei beide fuotten op’e grûn te bliuwen en te betinken dat de natuer in fergeze en Stienser Omroeper

6

ûnútputlike enerzjyboarne is en bliuwt sa lang as de sirkel yn dy natuer net troch tadwaan fan de minske fersteurd wurdt. It is de keunst om hjirby wer fan de âlde natuerkundige wetten gebrûk te meitsjen yn kombinaasje mei de technyske middels dy’t ús no ta beskikking steane. Sa wurdt der yn de bousektor bygelyks oan ferskate oplossingen wurke om meikoarten enerzjy neutraal bouwe te kinnen. Foarbylden hjirfan binne ûnder oaren: - it “cradle to cradle” prinsipe (it yngean tsjin útputting fan eindige grûnstoffen en enerzjyboarnen en it tsjingean fan it fergriemen hjirfan) - passyf bouwe (gebrûk meitsje fan natuer wetten, bgl. stilsteande lucht dy’t fergees is as bêste isolator ynsette) - sinne enerzjy nuttich meitsje (it tapassen fan sinnepanelen dy’t wat it sicht oanbelanget alhiel weifalle yn it dakflak en dakbyld) - it opheinen, opslaan en brûken

BINNENKORT GEMEENTELIJKE VERKIEZINGEN. Hiervoor doet “mijn” partij in Leeuwarderadeel niet mee, dus ik hoef niet te plakken. Tot mijn grote vreugde zag ik echter, dat Gemeente Leeuwarderadeel de oude, moeilijk te beplakken verkiezingsborden heeft vervangen door nieuwe, mooie borden op ijzeren stellages en op betonnen plateau’s! Er is zelfs ruimte om er voor de landelijke verkiezingen volgend jaar een extra bord bij te plaatsen, want dan doen er veel meer partijen mee die graag allemaal een plekje willen hebben. Kortom: vorig jaar had ik kritiek op de gemeente Leeuwarderadeel maar nu hebben ze een dikke pluim verdiend en dat mag dan ook gezegd worden. Als de overige gemeenten die ik plak dit nu ook doen of gedaan hebben, dan ga ik in 2011 weer met plezier plakken!!! ◆ Monique Slee, Jelsum.

POLITIEK Wat een spektakel dat politiek café van 10 februari j.l. Ik heb een deel gevolgd via Radio Middelsee. Eigenlijk was het niet om aan te horen. En wat voor nieuws was er? Niet meer dan bekende standpunten. Het geëmmer over wel of geen gemeentelijke herindeling en met wie is een typisch voorbeeld van hoe het niet moet. Men slaat elkaar al jaren hiermee om de oren, een definitief standpunt wordt echter door de meeste partijen maar steeds vooruit geschoven. Alsof die tijdverspilling niets kost. Of dat de onderhandelingspositie door vertragingen er beter op zal worden (CDA).Het is natuurlijk van de gekke, dat er na zoveel jaren samenwerking in Middelsee verband nog geen cijfers zijn over kosten en baten. En het moet ook bekend zijn wat Leeuwarden “opbrengt”. Nee, de indruk wordt gewekt, dat zoveel openheid niet past. Wanneer zaken onomkeerbaar zijn, dan zal de politiek de burgers wel even laten schrikken. Keuzes maken is voorbehouden aan politici. Daar moeten gewone burgers zich niet mee bemoeien. Nou ja, alleen in verkiezingstijd kun je daar niet helemaal omheen. GBL vreesde kennelijk het debat en had zich ingedekt met politieke vrienden uit omliggende gemeenten. Wat een rauwe klant die Willem Roersma. Dat soort mensen moeten we hier niet hebben. Het is toch al te hopen, dat de opgroeiende jeugd geen belangstelling heeft voor de politiek. De normen van goed fatsoen werden dinsdagavond met voeten getreden. Dat voorbeeld moet onze jeugd niet teveel mee worden geconfronteerd. En wat moeten we eigenlijk stemmen op 3 maart a.s.? Alles draait om geld. En het is bekend ,dat de gemeenten aanzienlijk moeten inleveren. Hoe wordt daar op ingespeeld? Ja, dan wordt het moeilijk. En moeilijkheden daar lopen onze dames en heren politici voor weg. Of ze zijn te onbekwaam om daarmee om te gaan? Enkele algemeenheden is de enige informatie. Dus als we stemmen, moeten we maar afwachten wat er uit de toverhoed van de verschillende partijen tevoorschijn komt. Dan kun je voor rare verrassingen komen te staan. Zo kan de partij waarop je je stem uitbrengt, voor zaken kiezen die je absoluut niet aanstaan. Het alternatief ? Geef een duidelijk signaal. Ga maar niet stemmen ◆ Geert Th. Dijkstra

PVDA LEEUWARDERADEEL

BAAS IN EIGEN HUIS

PvdA Leeuwarderadeel loopt aan de leiband van de landelijke PvdA. Dat is de stelling waarmee partijen als FNP en GBL de PvdA nog wel eens zwart willen maken. Dat is complete onzin. De fractie leden van PvdA Leeuwarderadeel hebben geen andere plicht dan het uitvoeren van het verkiezingsprogramma dat de leden van PvdA Leeuwarderadeel hebben vastgesteld. Bij de onderwerpen die niet in het verkiezingsprogramma staan hebben de fractieleden vrij mandaat. Dan geldt bij de PvdA zelfs geen fractie discipline. Elk fractielid mag dan stemmen volgens zijn eigen mening. Hij of zij hoeft niet de meerderheid van de fractie te volgen. Dat is de echte democratie van PvdA Leeuwarderadeel ◆ PvdA Leeuwarderadeel fan reinwetter foar ferskate doelen - sparlampen en ledlampen tapasse yn kombinaasje mei ljochtsskeakeling op basis fan oanwêzigens en sterkte fan it deiljocht) - it tapassen fan waarmtepompen mei opslach yn en it brûken fan enerzjy út de grûn - it tapassen fan luchtwaarmtepompen (dit prinsipe wurket as in kuolkast en jout nei winsk waarmte as kuolling) - wite dakbedekking tapasse op platte dakken (dit wurket as in sniepakket en foarkomt ynstrieling fan kjeld yn’e winter en waarmte yn’e simmer) - griendakken tapasse - waarmte winning út ôffalwetter en lucht út gebouwen - 3 dûbel glês tapasse - biogas brûke

- âlde boumaterialen op’e nij brûke en yn elk gefal ferwurkje ta nije grûnstoffen It Noarden fan ús lân stelt him op dit stuit op as foartrekker by it útfieren fan maatregels om it gebrûk fan enerzjy te beheinen. De FNP kin hjir alhiel yn meigean salang as der in balâns bliuwt tusken natuer en minslike mjitte en mei respekt foar en behâld fan de lânskiplike kwaliteit en wearden. Hjiryn passe bygelyks gjin mega bedriuwen en wynmûnen dy’t dizze wearden fersmite en de minslike skaal te boppe geane. Boppedat sil in wynmûne, ek mei subsydzje, yn syn bestean nea opsmite wat er koste hat. Dit is in efterhelle oplossing. In goed alternatyf hjirfoar soe wêze kinne om al dy ynvestearingen en subsydzjes

HET WORDT NOOIT WAT MET DE GEMEENTE MIDDELSEE. Dinsdag 9 februari, politiek café in de Skalm. De partijen uit de gemeenteraad zetten met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen hun standpunten uiteen over de mogelijke samenwerking en/of herindeling met Middelseegemeenten of met Leeuwarden. Ze zijn het allen eens over de moeilijke financiële positie van onze gemeente mede met het oog op de extra lasten die op ons af komen. Over de oplossing verschilt men van mening. Allen blijven het liefst zelfstandig, maar zien de noodzaak tot verandering. Enkelen zoeken dit in voortzetting van de samenwerking met de andere Middelseegemeenten uitmondend in een mogelijke fusie na 2013. Anderen kijken meer in de richting van Leeuwarden. Op vragen uit de zaal naar een meer cijfermatige onderbouwing van de standpunten blijven de antwoorden vaag. (onwil of onkunde?) Geconstateerd wordt dat buiten de samenwerking op enkel ambtelijke werkzaamheden na er nog weinig uit de voorgenomen samenwerkingspunten is gerealiseerd tot dusver. Ook als je naar de programma’s kijkt in de andere Middelseegemeenten is het centrale thema steeds zelfstandigheid en voortzetting huidige samenwerking met evaluatie in 2013. Daarbij vallen er enkele opmerkingen als indien fusie dan liefst richting Westen (VVD Het Bildt), continuering samenwerking met Oost (CDA Ferw’deel), geen fusie met Leeuwarden (Menald’deel). Dit wijst niet op veel animo tot een verder samen gaan. Ik maak uit deze situatie op dat het nooit wat zal worden met een eventuele fusie tot 1 gemeente Middelsee. Al hoe mooi dit zou kunnen zijn, te denken dat dit wel mogelijk is lijkt mij een geval van “wishful thinking”. Misschien kun je niet spreken van het trekken aan een dood paard, maar in ieder geval wel aan een koppig paard met het gevaar dat achteruit gaat slaan. Om te denken dat door hier goed aan te werken een uiteindelijke fusie wel mogelijk kan zijn, lijkt mij vrij naïef ◆ Jan v d Ploeg te stekken yn de earder neamde oplossingen sa as dy no, sûnder op te fallen, yn de besteande bou en de nijbou ynpast wurde kinne. Sa is in rendabele foarsjenning no it tapassen fan in lucht-waarmtepomp yn kombinaasje mei sinne enerzjy. De kosten hjirfan binne yn in rendabel tiidrek werom te fertsjinjen. De FNP is foar oplossingen dy’t it Fryske lân duorsum en moai hâlde ◆ Æsger Stienstra, Alde Leie www.fnp-ljouwerteradiel.nl


Wegens herinrichting is de winkel van 22 februari t/m 1 maart gesloten. Vanaf dinsdag 2 maart 2010 openen we de deuren met de nieuwe voorjaarscollectie.

Op zaterdag 6 maart is er een feestelijk open huis waarvoor we u van harte uitnodigen. Koffie en gebak staat voor u klaar!

hoe stra We hebben o.a. de merken: PME Legend, Vanguard, State of Art, Camel Active, NZA, Ledûb

M A N N E N M O D E

Langebuorren 45 ■ 9051 BE Stiens

058-2572005

Openingstijden: di t/m vr: 9.30-12.00 u 13.00-18.00 u. do: 19.00- 21.00 u en za: 9.30-17.00 u

Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding! HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF

Nieuw

en bestaande vloeren

Garagevloer ➤

HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D V AKWERK OP HET GEBIED VAN: A VA VA AN: VAKWERK COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, INSTALLA AT TIES, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLA AT TIES, CV V--KETEL VER RVA ANGIN NG, HUUR EN INSTALLATIES, CV-KETEL VERVANGING, SER RV VICEDIEN NST T, VER RWA ARLEASE, EIGEN 24-UURS SERVICEDIENST, VERWARRADIA AT TOREN, VLOERVERWARMING, VLOER RVER V RWA AR RMING, MING, RADIATOREN, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECH HNISCHE KOELING, VENTILATIE, ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLA AT TIES, SANIT AIR, DUURZAM ME ENERGIE INSTALLATIES, SANITAIR, DUURZAME TOEP PASSINGEN, A ZO ONNETOEPASSINGEN, ZONNEBOILERS, ZONNESUBSIDIE-AANVRAGEN N. STROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN.

1-dag systeem anti-slip vloeistof dicht snelle uitharding diverse kleuren

➤ ➤ ➤ ➤

AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR P ARTICULIEREN, A BEDRIJVEN, B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z PARTICULIEREN, EN WONINGBOU UWVERENIGINGEN! WONINGBOUWVERENIGINGEN!

Voor meer informatie: Wilhelminastraat 17 • 9073 HA Marrum Tel.: 0518 41 2977 • Mobiel: 06 29 30 27 45

Technisch T echnisch e Installatiebedr Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

Telefoon T elefoon e (058) ( 257 12 33

NH Aldlânsdyk 19, 9055 N H BRITSUM

www.haijma.nl www w.hai . ijma.nl info@haijma.nl

Topslager Schreiber Maandag/dinsdag

95

Verse Worst 500 gram voor

Indische schijven 4 stuks voor

Woensdag

295 2

Boeuf Bourguignon met rijst

per persoon

4

95

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt kilo voor

Runder gehakt kilo voor

Donderdag Duitse Biefstukjes 4 stuks voor

95 95

3 4 5

Italiaanse Gehakt Cordon Bleu’s 2 voor

met Kruidencrème

Turkse Pizza per stuk

Vrijdag/zaterdag Kip-Vinken 4 voor

5

50

Eerlijk en duidelijk over Leeuwarderadeel

Leeuwarderadeel zelfstandig?!

Dat gaat u betalen!

Hele week

150 gr. Sellery

00

Specialiteit van de week

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

Boeren Cervelaat 100 gram

Frysk Gehak 500 gram

50

2 50 125 2 25 175 2

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 28 februari 2010

Voor (H)eerlijk vlees met traditie.

✔ De OZB zal enorm gaan stijgen! ✔ De VVD is tegen iedere vorm van OZB-verhoging! ✔ Daarom kiest de VVD voor een partner met een lagere OZB. ✔ En voor een partner met blijvend financiële kracht. ✔ De VVD kiest op basis van realisme voor Leeuwarden. ✔ Een partner met kennis, financiële kracht, bestuurskracht en sterke netwerken! Daar heeft iedereen wat aan!!! Stienser Omroeper

7


Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarderadeel 3 maart 2010

Zo zien wij het... In Jelsum en Cornjum mag weer worden gebouwd. Tijd voor een totaalplan voor de hele gemeente betreffende wonen en zorg. Er zijn in Stiens veel faciliteiten. Er kan er op verschillende behoeften worden ingespeeld. Bij wonen en zorg gaat het om alle generaties. In de bouw meer aandacht voor éénpersoonshuishoudens; nieuwen verbouw van woningen en appartementen voor senioren met zorgvoorzieningen. De sociale structuur moet worden bevorderd. Voor de dorpen betekent dat: faciliteren van dorpshuizen; in stand houden van scholen; sportvoorzieningen op niveau brengen. Dat zijn de ontmoetingsplaatsen waar men bij uitstek mee kan doen aan de samenleving. Stille armoede moet worden opgespoord, zodat vooral voor de kinderen meer mogelijkheden worden geschapen. Het Jeugd-sportfonds Friesland doet hele goede dingen, waar we van kunnen leren. Armoede komt vaak voor bij de nuggers, vrouwen met kinderen zonder werk. Deze vrouwen verdienen een duwtje in de rug naar werk. Voor jongeren tot 27 jaar zal werk- en leeraanbod moeten worden gerealiseerd voor een goed toekomstperspectief. Meedoen en participeren zijn de uitgangspunten van de WMO, daar moet heel jong mee worden begonnen. Vrijwilligerswerk als opstap naar werk en maatschappelijke participatie. Armoede is niet alleen een laag inkomen, maar ook een gebrek aan kansen! Speciale aandacht voor mensen met een beperking. Ook zij hebben recht op een zinvolle dagbesteding. In Leeuwarderadeel zitten meer dan gemiddeld kinderen in de jeugdzorg, dit is verontrustend ◆ Reactie GBL is het eens met de VVD om meer zorgaanbieders uit te nodigen zich te vestigen in onze gemeente. Dat betekent meer variatie in de Zorg. Het startersfonds wordt te weinig aangesproken; hieraan meer aandacht geven. Wij constateren dat alle partijen zich willen inzetten voor het (ver)bouwen van woningen voor specifieke groepen als starters en senioren die zorg nodig hebben. Bij zorg moet steeds de cliënt, de zorgvraag, centraal staan. Meer doen aan uitdelen van het “mantelzorgcompliment”. Het gaat om een klein bedrag, maar het toont de waardering van de gemeenschap. Wij missen in de ideeën van de andere partijen de aandacht voor de sociale structuur van het dorp. Willen we die behouden dan moeten we werk maken van onze dorpshuizen, scholen, aanblik van het dorp en sportvoorzieningen. Als de basis goed is, blijft wonen in een dorp voor jong en oud aantrekkelijk ◆ Reageren? www.gemeentebelangenleeuwarderadeel.nl

PvdA speerpunten goed wonen Goedkoop en duurzaam bouwen Bij de nieuw te bouwen huizen zetten we in op betaalbaar, energie zuinig, scheiding van regenwater en afvalwater en geschikt voor alle fase van het leven Starters op de woningmarkt helpen. Ook bouwen voor starters, dus betaalbare huurwoningen, goedkope koopwoningen en starters op de woningmarkt helpen met een startersfonds. Bouwen in de dorpen. Ook bouwen in de kleinere dorpen met voorrang voor de eigen inwoners, want dan blijven de dorpen leefbaar. Verouderde buurten verbeteren. Onderzoeken of ook andere buurten een opknapbeurt nodig hebben, zoals de buurt rond de Eco Eckiusstraat die heeft gehad. Strijd tegen extra geluid JSF voortzetten. De geluidsoverlast door de vliegbasis mag niet groter worden. PvdA Leeuwarde-radeel zal daar voor strijden, o.a. via de landelijke PvdA. PvdA speerpunt voor senioren Samen met de ouderenbonden werken aan zoveel mogelijk ouderenzorg in eigen huis. PvdA Leeuwarderadeel wil ouderenzorg zo veel mogelijk in eigen huis. De thuiszorg wordt daarvoor ingezet met steun van de mantelzorg. De Gemeente moet daarom de mantelzorgers ondersteunen en de zorgaanbieders stimuleren om de zorg ook in de eigen woning te verlenen ◆ Reactie De plannen van de partijen zijn vooral voortzetting van bestaand beleid. Dat is ook wel logisch,, want er is de laatste vier jaar veel op gang gebracht. Wethouder Gelly Visser heeft de WMO voortvarend ingevoerd met oog voor de sociale aspecten. Bovendien sluit nieuwbouw en de vernieuwing van de wijk Centrum Oost aan bij de behoeften van de mensen. De partijen willen kennelijk die lijn doortrekken en dat is waardevol. De voorstellen van GBL passen ook in die lijn. Vrouwen met kinderen en zonder werk verdienen een duwtje in de rug naar werk, volgens GBL, maar dat gebeurt al. Vrijwilligerswerk inzetten als opstap naar participatie is ook al in uitvoering. Mensen met een beperking recht geven op een zinvolle dagbesteding is ook al uitgevoerd ◆ Meer info? Reageren? www.pvda-leeuwarderadeel.nl

wonen en zorg

Wonen en zorg, onze zorg! De komende jaren: • uitbreiding in Stiens Oost, • bouw in de dorpen, ook Jelsum en Cornjum. • diversiteit in bouw, starters, ouderen, huur en eigen woning. Woningbouw houdt krimp echter niet tegen, vraagt creativiteit. • (zorg)recreatie kan hierin een aanvulling geven, • maar ook ontwikkelingen zoals op Martenastate,de kleine winkel, elektronisch brood bestellen, bed en breakfast, • of oud afbreken en nieuwe levensbestendige woningen terug in de dorpen. Zorg voor gezin, de gehandicapte en of ouder wordende mens. Mensen worden ouder door gestegen welvaart en toegenomen kwaliteit van de gezondheidszorg. Veel ouderen blijven na hun pensionering actief. Dat lukt helaas niet iedereen, soms vereenzaamt men, is er een klein inkomen of een kwetsbare gezondheid. Ook voor de gehandicapte medemens is deelname aan een samenleving lastiger te realiseren. Daarom wil het CDA dat: • stimuleren van periodieke huisbezoeken als er risico is op vereenzaming en verwaarlozing bij mensen ouder dan 75 jaar of als gevolg van een handicap. • er een goed functionerend steunpunt voor de mantelzorg is en ondersteuning aan de mantelzorgers en vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. • de zorg voor de gehandicapte medemens, zorgvuldig is en effectiviteit betracht wordt om zo nodig procedures te verkorten; • zorginkoop niet alleen gericht is op prijs, maar ook op kwaliteit. • centra voor jeugd en gezin gaan functioneren ◆ Reactie Het CDA deelt de mening van de VVD dat de aanwezigheid van zorgaanbieders en zorgrecreatie goed is voor deze gemeente. Zoals ook al genoemd in het dorpenbeleid komen PvdA, GBL en FNP opnieuw met het gegeven dat daar gebouwd moet worden. Het belangrijkste blijft volgens het CDA toch, zoeken naar uitvoerbare ideeën hoe om te gaan met krimp en vergrijzing zoals levensbestendige woningen ter vervanging van oudbouw en de combinatie van activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen. Maar ook de aandacht voor de zorgaanbieders en hun inzet zoals de VVD schetst. Uiteindelijk gaat het om de gemeenschap Leeuwarderadeel waar aandacht en zorg is voor de oudere, de jeugd, de gehandicapte medemens én voor de mantelzorger zelf ◆

Oant 2030 ûntstiet der in grutte fraach nei soarch omdat de “babyboom” fan nei de oarloch dan in grutte befolkingsgroep fan âldere minsken wêze sil (wurdt rûsd op 15% foar ús gemeente). De oplossing fan Den Haach is it salang mooglik selsstannich wenjen litten fan dizze doelgroep, derby wurdt in berop dien op tsjinstferliening fan út de mienskip om de kosten te beheinen. Foar ús gemeente betsjut soks dat yn de besteande foarrie oan wenningen in ferskowing komme moat om dizze doelgroep reedlik wenje te litten. Dêrby kin it fenomeen “kangoeroewente” in bydrage leverje; (noch dit jier wurdt ien en oar alfêst yn it bestimmingsplan Stiens regele; de oare doarpen komme letter oan’e beurt). Boppedat sille der foar dy groepen, dy’t net langer selsstannich mear wenje kinne en in berop dwaan moatte op fersoarging of ferpleging, ek ynspile wurde moatte op harren húsfesting. De besteande soarchoanbieders yn ús gemeente moatte wol yn de gelegenheid steld wurde om op ferantwurde wize ynvestearrings dwaan te kinnen, net allinnich yn Stiens (tink mar oan lytsskalige wenfoarmen lykas “Petterhústerstate”, dat fan Palet en Talant is). In belangryk punt by dit alles is, binne der yn’e takomst wol genôch (jongere) minsken dy’t de nedige soarch foar de âlderen dwaan kinne? It Ryk wol mei “ferplichte mantelsoarch” dit regelje; hoe dit útpakke sil by in krimpende befolking is wol nijsgjirrich. Wy hawwe it gelok dat wy in gemeente op it plattelân binne dêr’t mienskipssin noch in betsjutting hat ◆ Reactie Wy binne it WOL iens mei: ● dat der foar de âldere minsken rjochting takomst yn spile wurde moat op de húsfesting, soarchferliening en de “mantelzorg” (alle partijen); de betelberens en de helpferliening kinne wolris in grutte stroffelstien wurde foar de earmere befolkingsgroepen (FNP). Wy binne it NET iens mei: ● dat ús gemeente oerladen wurde moat mei soarchoanbieders omdat soks goed foar de âldere minsken wêze soe (VVD); it is net in goede saak dat de âldere minsk in ekonomysk produkt driicht te wurden (FNP) ◆

www.fnp-ljouwerteradiel.nl

Volgende week is het thema: Daarom stemt u op ons Stienser Omroeper

8

De ouderen van onze gemeente zijn zeer waardevol. Zij hebben een werkzaam leven gehad en hebben veel bijgedragen aan de (lokale) samenleving. Om de waardering vorm en inhoud te geven, dient er voldoende aanbod te zijn voor deze groep in onze samenleving. Goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer, huisvesting met en zonder zorg, ruimte voor leeftijdsbestendig wonen en op maat gesneden dienstverlening speciaal voor de ouderen zijn belangrijke waarden die de VVD zichtbaar en tastbaar wil maken. Dat betekent ook dat ouderen blijvend in contact moeten staan met de gemeente. Via de bestaande kanalen maar, als daar de behoefte toe is, ook op nieuwe manieren. De VVD wil nadrukkelijk zorgaanbieders uitnodigen zich te vestigen in onze gemeente. Het mes snijdt voor wat betreft de VVD aan twee kanten; adequate en moderne zorg wordt nog beter bereikbaar voor de inwoners van Leeuwarderadeel en de zorg kan gebruikt worden om werkgelegenheid te ontwikkelen. Vanuit het perspectief van zorg en economie past het stimuleren en ondersteunen van zorgboerderijen / appartementen. Een concrete uitwerking van de combinatie van zorg en economie. De VVD ziet graag de mogelijkheden onderzocht om het zorgtoerisme verder te ontwikkelen. Onze gemeente heeft behoefte aan een meer duurzame ontwikkeling van haar eigen economie en daarvoor is de zorg een prima mogelijkheid. Bestaande bedrijven kunnen daar ook van profiteren ◆ Reactie Op hoofdlijnen zijn de partijen het wel eens over het onderwerp wonen en zorg. De VVD voegt als enige ook een economische activiteit toe aan de visie. De VVD vindt dat wonen en zorg ook interessante mogelijkheden bieden voor economische activiteiten. Op dit punt wijkt de VVD duidelijk en vernieuwend af van de andere partijen ◆


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Zaterdag 27 februari Handbal (Iehal, Stiens)

18.00 u. FHC he b1- SGV 19.15 u. FHC da 1Cirkeltijgers 1 Waterpolo (It Gryn, Stiens)

(<15 jaar) 17.00 u. SG Middelsé - De Skelp cg1 - ZPC Stadskanaal cg1 (<17 jaar) 17.45 u. SG Middelsé - De Skelp bg1 - SGHA bj 2 18.30 u. SG Middelsé - De Skelp da1 - ZPC Bikkel Hoogeveen 1 19.15 u. SG Middelsé - De Skelp he1 - SGHA 4 Korfbal (Bordinehal, Stiens)

19.05 u. MNenW 1 - NKC 1 Voetbal (Voetbalveld, Stiens)

12.00 u. CSC da2 - St. Jacob da1 15.00 u. CSC da1 DV Bolsward da1

Zondag 28 februari Handbal (Iehal, Stiens)

13.00 u. FHC he 2 - Meppel AZ1 14.30 u. FHC he 1- Hellas 2 Voetbal (Voetbalveld, Jelsum)

14.00 u. DTD 2 - Robur 2 (Voetbalveld, Stiens)

11.00 u. Stiens 2 - FVC 3 14.00 u. Stiens 1 - De Vogels 1

Topdivisie zaalvoetbal Vrijdag 26 februari a.s. is het weer zover. Voor AVANTI alweer de 16e speelronde in de Topdivisie zaalvoetbal. Onze jongens moeten er in de competitie weer tegenaan, t.w. FC Marlene AVANTI/Autoschade Posthuma 1 21:15 UUR IN Heerhugowaard Vorige week werd de bekerwedstrijd tegen Hovocubo 1 omgezet in winst en dit hielp ons weer een ronde verder in de beker. De volgende ronde in de beker wordt gespeeld in de eerste week van maart ◆

BC Stiens succesvol op regionale jeugdkampioenschappen in Veendam Op 13 en 14 februari vond in Veendam de regionale jeugdkampioenschappen badminton plaats. Er werd door 164 deelnemers gestreden. Door badmintonclub BC-Stiens werden 6 prijzen binnen gesleept. Liam Brouwer won bij jongens onder 11 de 2e prijs en bij de heren dubbel en gemengd dubbel de 1e prijs. Nikki Melein won de 1e prijs bij meisjes onder 11 en samen met Liam Brouwer de 1e prijs bij het gemengd dubbel. Rixtmarije v/d Ley verloor de finale nipt van Nikki Melein en won hiermee de 2e bij meisjes onder 11. www.bc-stiens.nl ◆

Interview met Stanley Menzo trainer van Cambuur Een beetje zenuwachtig waren ze wel, Tim de Valk, Milan de Jong en Jarno Dijkstra uit groep 7 van basisschool De Twilling. Stanley Menzo interviewen, de trainer van Cambuur, dat was ook niet niks. Maar ze waren goed voorbereid. De vragenlijst was keurig op papier gezet en ze hadden het interview van hun leven. Op De Twilling waren ze bezig met een project over beroepen. Omdat de jongens alle drie enthousiaste voetballers zijn van CSC in Stiens, kwamen ze op het idee een interview te houden met een voetbaltrainer. Tim had connecties bij Cambuur en van het een kwam het ander. De verbazing was groot toen er vlot een positief bericht kwam van de toch wel bekende trainer van Cambuur, en voormalig keeper van Ajax en het Nederlands elftal, Stanley Menzo. Hij had op woensdag 17 februari wel even tijd voor een goed gesprek. Het zorgde wel voor een nachtje slecht slapen bij Tim, Milan en Jarno. Het interview verliep prima, de drie jongens stelden om de beurt een vraag en op alle antwoorden had Stanley Menzo een leuk, uitgebreid doch interessant antwoord. Waar hij gespeeld had (Ajax, PSV, Bordeaux, Lierse SK), hoeveel interlands hij had gespeeld (6), wat het leuke was aan profvoetballer zijn en wat er minder leuk aan was, welke opleiding hij gevolgd heeft en wat hij eerst wilde worden (piloot), waarom hij keeper was

CSL – SCO 16 – 18

geworden, waar hij trainer was geweest en nog veel meer. Het was net een echte voetbalwedstrijd, de jongens kwamen steeds met een prima voorzet (assist) en Stanley kopte hem in. De gehele (score)lijst met vragen werd zo tot in blessuretijd afgehandeld. In de laatste seconden scoorde Stanley Menzo zelf nog een keer met een tegenvraag aan de jongens over wat zij later wilden worden. Het antwoord was unaniem: profvoetballer. Logisch toch op dat moment. En je zag de jongens glunderen. Heel duidelijk was de opmerking van Stanley Menzo dat het afmaken van een school of opleiding

(RUST 9 – 7)

CSL opnieuw met lege handen CSL wist wat er moest gebeuren; winnen om nog enig kans op handhaving te houden. Omdat trainer/coach Sake Koelma noodgedwongen op de tribune moest plaatsnemen zat Peter Holwerda in zijn plaats op de bank. In de voorbespreking werd gehamerd op de concentratie die de hele wedstrijd optimaal moest zijn en de zuiverheid in de passes en afronding. SCO kwam via een strafworp op een 0-1 voorsprong, maar CSL bleef in het begin van de wedstrijd aandringen en na 5 minuten viel ook het eerste CSL doelpunt. In de beginfase werd er door beide ploegen een vrije bal gemist, er zouden deze middag nog 5 vrije ballen worden door de ploeg uit Britsum. Ook SCO was niet zuiver van de 2,5 meter met vrije ballen; uiteindelijk zou de ploeg uit Oldeholtpade ook 4 x missen. Na een kwartier in de eerste helft was de stand nog steeds in evenwicht met een schamele 3-3 tussenstand. Na deze fase begon CSL nadrukkelijker in de wedstrijd te komen en wist via 5 – 3 en 7 – 5 op een 9 – 7 ruststand te komen. Na de pauze werd de marge op 3 gebracht en iedereen in de Iehal begon voorzichtig aan een stunt te denken. Beide ploegen hielden goed stand en CSL kon niet weglopen van het taaie SCO. Na 25 minuten spelen in de tweede helft was de stand weer helemaal in evenwicht; 15 – 15. Na enig concentratieverlies van de ploeg uit Britsum en ongewilde hulp van de leidsman kon SCO binnen 3 minuten een vrije bal en een stip verzilveren. Toen er nog een doelpunt van afstand overheen kwam in de voorlaatste minuut, was het pleit geslecht. Opnieuw stond CSL na 60 minuten met lege handen ◆ Scores: René 6, Jakob 5, Sander 3, Wiemer 1, Hester 1.

altijd belangrijk is, want een profcarrière kan zomaar opeens afgelopen zijn. Het interview verliep zeer prettig en erg openhartig. Stanley Menzo gaf duidelijk blijk over prima pedagogische kwaliteiten te bezitten. De jongens keken natuurlijk hun ogen uit, hingen aan zijn lippen, maar ze waren zeer geconcentreerd bezig met hun vragen en ze luisterden prima naar de antwoorden. De drie begeleiders waren minstens zo gecharmeerd van dit interview en na de fotosessie kreeg Menzo nog een bedankje in de vorm van een drankje met de naam Stiens op het etiket. De jongens en de

begeleiders kregen na afloop nog een kaart met een foto en een handtekening van de trainer, die dit jaar graag met Cambuur zou willen promoveren. Maar wie niet?

Judosucces in Schiedam

Sanne Herder naar E.K shorttrack Boedapest

De judoka’s van Sportschool Poelstra waren dit voorbije weekeinde actief in het ZuidHollandse Schiedam onder de rook van Rotterdam. Dit zeer sterk bezette judoevenement leverde 2 zilveren en een bronzen plak op. Sanne Vermeer behaalde de finale door onder andere te winnen van Imkje v.d. Burg uit Haarlem waar ze nog nooit van had gewonnen.Deze finale bij de meisjes tot 40 kilogram verloor ze door een overname nadat ze in de eerste minuut een voorsprong had genomen: zilver voor Sanne. In een uitermate sterke poule meisjes tot 15 jaar -57 kilo wist Nicole Folkertsma zich knap te plaatsen voor de strijd om brons. In deze kleine finale moest zij het opnemen tegen Vera uit Maassluis die ze 3 weken geleden in Antwerpen in de finale wist te kloppen. Helaas voor Nicole ging het deze keer mis met 2 x schouderworp tegen, restte er een vijfde plaats voor Nicole ◆

Wie het gehele verslag van het interview wil lezen, zal toch op zoek moeten naar een schoolkrant van De Twilling. En Tim, Milan en Jarno zullen dit moment en dit interview nooit weer vergeten. Maar de aanwezige vader, opa en pake ook niet ◆ Op de foto: Stanley Menzo met vlnr: Jarno Dijkstra, Milan de Jong en Tim de Valk.

Afgelopen weekend werd in Leeuwarden de Frieslandcup (Shorttrack), wat tevens de laatste van de vier Starclass wedstrijden was, gereden. De andere drie waren in België, Duitsland en Italië, met ongeveer twee honderd dertig deelnemers uit acht verschillende landen. De afstanden die moesten worden gereden waren de 500, 1000,en de 1500 meter. De achttienjarige Sanne Herder uit Stiens werd derde in haar categorie, waarmee ze haar wist te plaatsen voor het E.K. te Boedapest. Daarheen hoopt ze af te reizen, met nog vijftien landgenoten op 4 maart. Vooraf gaande aan de trip naar Boedapest doet ze eerst nog mee, samen met haar zus, aan het N.K. Shorttrack, wat gehouden wordt in Tilburg ◆

Stienser Omroeper

9


Taxatie en inkoop van oude boeken en ansichtkaarten in de Smalle Brug Maandag 1 maart van 14.00 – ca. 17.00 uur opent Café restaurant De Smalle Brug, Smelbrege 22 in Stiens haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften en of oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Ook oude foto’s en albums zijn welkom. Er zullen ook een paar voorbeelden te zien zijn van antieke boeken, bijbels die op originele wijze gerestaureerd zijn. Voor restauratie kan een afspraak gemaakt worden. Tevens is ansichtkaarten expert Durk de Jong uit Oudemirdum aanwezig. De Jong mag op dit gebied een expert genoemd worden. De heer Molendijk organiseert twee keer per jaar een veiling van oude/antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten in den lande, zoals de Veluwse boekenmarkten. Voor taxatie wordt 3,- euro per persoon gevraagd. Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op.

Een paar maanden geleden dook een onbekende gedrukte Bijbel uit 1626 op tijdens een taxatiedag in Bovenkarspel. Desgewenst kunnen bezoekers hun oude boeken ter plaatse verkopen. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt. Regelmatig taxeert Molendijk op uitnodiging in musea, bibliothe-

ken, kerken en op monumentendagen. De belangstelling is overwegend groot op dergelijke dagen. Inmiddels heeft Arie Molendijk meer dan 500 taxatiedagen achter de rug. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en de koffie staat klaar. Inlichtingen: Antiquariaat A.C. Molendijk. info@molendijkboeken.nl (niet voor taxatie) ◆

Politie, brandweer en ambulance op bezoek bij obs De Twilling Woensdag 3 februari 2010 begon op basisschool de Twilling een project over beroepen. 's Morgens om 09:00 uur ging het project van start en mochten ouders over een echte catwalk lopen, waarbij de kinderen moesten raden welke beroep vader of moeder uitoefenden. Geweldig, sommige beroepen waren niet moeilijk te raden. De politie,brandweer en verpleegster was natuurlijk voor iedereen duidelijk te zien. Maar een leraar Engels of een activiteitenbegeleider was moeilijker te raden. Op woensdagochtend 10 februari kwam er een politiebus, ME bus, ambulance en een brandweerauto op school. De speelruimte in school werd door de brandweer vol gezet met rook en kinderen die het leuk vonden mochten, onder begeleiding van een “echte” brandweerman/vrouw, naar binnen. Het bleek dan wel erg moeilijk om de uitgang weer te vinden. Buiten mochten de kinderen een kijkje nemen in de aanwezige ME bus, ambulance, politieauto en brandweerwagen. De helft van de klas moest schuilen achter echte ME schilden, toen ze werden bekogeld met de ruim aanwezige sneeuwballen. Ze kregen daarbij instructie van een lid van de mobiele eenheid. Daarna werd er verteld wat er allemaal aanwezig is in zo'n brandweerwagen en ambulance. Ondanks de kou waren de kinderen niet meer naar binnen te krijgen. Kortom een hele geslaagde ochtend en misschien zien we een aantal van deze kinderen weer terug bij de brandweer, politie of ambulance ◆

Talant in de wolken met Toanielselskip ‘Vriendenkring’ 150 jier cadeau Luchtmacht Cock Pels, clustermanager Leeuwarden van Talant ontving dinsdag 16 februari uit de handen van de Kolonel-vlieger Anton den Drijver, commandant van de vliegbasis Leeuwarden een op maat gemaakte duo-fiets ten behoeve van woongroep Ieleane te Stiens.

Jim hawwe yn in eardere útgave fan de Stienser Omroeper al lêze kinnen dat yn it kader fan it jubileum fan toanielselskip “Vriendenkring” Jelsum-Koarnjum-Britsum in iepenloftspul opfierd wurde sil op 2, 4 en 5 juny 2010 by Dekemastate yn Jelsum. Yn de Stienser Omroeper sil alle twa wiken in stikje skreaun wurde troch in meiwurker. Dizze columns binne ek te lêzen op ús website: www.iepenloftspul.com It spit wurdt ôfbiten troch Louis Hooghiemstra, foarsitter fan de jubileum kommisje: T.S."Vriendenkring" 150 jier!

De Vliegbasis Leeuwarden heeft het aankoopbedrag van deze duofiets, een bedrag van ruim 3600 euro ingezameld, onder personeel en familieleden tijdens hun jaarlijkse familiedag. Ook de inzameling onder het publiek tijdens de Harlinger Visserijdagen heeft een behoorlijk steentje bijgedragen. De inzameling was een spontane actie die de personeelsleden zelf geïnitieerd hebben om de band tussen de Vliegbasis en de woongroep te versterken. De Vliegbasis had grootmaterieel ingezet om de overhandiging van het cadeau luister bij te zetten. Alle aanwezigen waren onder de indruk van het tafereel en de aanwezige uniformen. De Kolonel-vlieger Anton den Drijver en Cock Pels hadden de eer de duo-fiets te mogen uitproberen op een uitgezet parcours. Dat leverde de nodige hilariteit op. Ook een aantal bewoners hadden het voorrecht alvast een rondje op dit vernuftige vervoermiddel te mogen maken. Met een duo-fiets kun je samen fietsen, zonder te vallen. Wel zo veilig. Zo kunnen ook mensen die niet zo mobiel zijn, er toch lekker op uit. De bewoners van Ieleane te Stiens kunnen nu, dankzij het genereuze gebaar van Vliegbasis Leeuwarden, samen met begeleiding genieten van een heerlijk fietstochtje in de omgeving. Talant is dan ook in de wolken met dit mooie cadeau. De woongroep Ieleane, maakt deel uit van Talant en biedt woonruimte aan mensen met een ernstige meervoudige beperking ◆ Stienser Omroeper

10

Yn de 10 jier dy't ik no by toanielselskip "Vriendenkring" Jelsum, Koarnjum, Britsum bin is der gjin jier itselde west. Fan alles is der spile: fan kluchten, ienakters oant de "bettere stikken". Om nije spilers oan te lûken binne wy begûn mei it jaan fan toanielkursussen; 10 jûnen repetearje mei as resultaat in ienakter op it toaniel foar in seal fol besikers. Sa hawwe wy groepkes froulju, manlju en in soad jongerein op de planken krigen dy't noch nea spile hienen. Mei as gefolch in soad nije leden dy't nocht hawwe om te spyljen en dat komt ús no te pas. It sil begjin 2006 west wêze dat wy it der foar it earst oer hân hawwe wat te dwaan yn 2010, ús 150 jierrich jubileum! Eins wie-

nen wy der al gau oer út dat in iepenloftspul yn ús doarpen dochs wol it aldermoaiste wêze soe om soks te fieren. Dat wie gau besletten, mar dan, hoe pakke wy dat oan! Besletten is om in jubileumkommisje te foarmjen besteande út it bestjoer fan "vriendenkring" oanfolle mei âldbestjoersleden en inkelde oare doarpsgenoaten mei spesifike kwaliteiten. It liket in skoft, 4 jier fantefoaren, mar dy tiid hawwe je wol nedich om alles goed te dwaan. Want der komt in soad op je ôf, ek om't wy der gjin erfaring mei hawwe hoe soks te organisearjen.

Ien fan de earste dingen dy't wy regele hawwe is in betûfte regisseur fan iepenloftspullen. Janneke Bergsma waard frege en ree fûn de rezjy op har te nimmen. It wurdt har earste stik dat se regissearret dat se tegearre mei har man skreaun hat. It stik is dan ek spesjaal foar ús skreaun en giet oer twa famyljes dy't libje yn 2 hiele ferskate wrâlden. Harren libbens krúse elkoar en... dat moatte jim begjin juny sels mar komme te sjen! Begjin jannewaris binne de repetysjes begûn. Elke jûn 1 of 2 scenes en sûnder boekje repetearje. Dat is wol efkes wenne mar it foldocht bêst want dan groeist as fansels yn dyn rol. It is prachtich om te sjen hoe't alles no syn

foarm krijt. De spilers binne wiis mei Janneke en it stik. It dekor is ûntwurpen en de bouploech makket him klear om los te gean. By Dekemastate komt in eksposysje oer 150 jier t.s. "Vriendenkring". Foar de klean, technyk, katering en allerhanne oare saken wurde ploegen gearstalt dy’t harren dêrmei dwaande hâlde. Dit alles hie net mooglik west sûnder al dy minsken dy't har as frijwilliger oanbean hawwe, geweldich! Op ús website kinne jo alles oer ús fine, set him by jo favoriten en sjoch der sa no en dan ris op. Ús doel is dat alle besikers in bysûndere jûn meimeitsje wêr’t se letter mei nocht oan werom tinke!

Iepenloftspul Vriendenkring Jelsum - Koarnjum - Britsum


Praktijk voor psychotherapie

De Levensvraag

  

   

Jezelf (her) ontdekken en ontwikkelen. Begeleiding bij de ontdekkingsreis en bewerkstelligen te ontdekken de mogelijkheden tot groei en inzicht. O.a. bij gevoelens van onmacht, wanhoop, onbehagen, angst, depressie, onzekerheid, dwanggedachten, identiteitsproblemen, overlijden en scheiding. Ervaring bij het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen.

Bent u in het bezit van het diploma helpende Zorg en Welzijn niveau 2, of een gelijkwaardig diploma? Voldoet u binnenkort aan deze opleidingseis of bent u bereid scholing te volgen? En lijkt het u leuk om kinderen op te vangen, tegen een aantrekkelijke vergoeding, dan is gastouder worden misschien wel iets voor u!

Sipke Nicolai PompeblĂŞdstrjitte 8 9051 ES Stiens Telefoon: 058-2573307 www.delevensvraag.nl

Met spoed zoeken wij gastouders in Stiens en omliggende dorpen!

CliĂŤntgerichte psychotherapie

In het bijzonder zijn we op zoek naar een gastouder in Marrum voor een gezin met twee kinderen (twee meisjes van 1 en 4 jaar) Het gaat om flexibele opvang.

    

 

  !"!# "$ % &'()* +,-. ** /  $0* 1((2345

 100

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee te Stiens. Ook voor informatie over het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang kunt u bij Stichting Welzijn Middelsee terecht. Omdat er onlangs een nieuwe groep is geopend voor twee tot vier jarigen (peutergroep) hebben wij op dit moment voor het kinderdagverblijf geen wachtlijst! tel.nr. 058-2575220 Email: kdv@welzijnmiddelsee.nl gob@welzijnmiddelsee.nl

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

 Openingstijden:

 

Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

  

  Bel voor een vrijblijvende prijsopgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03

 

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee SeedĂťker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926  

KINDEROPVANG KIN DE ROP PVANG 0 - 4 jaar

Drie D rie groepen: groepen:

www.kidsandanimals.nl 

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

Â&#x2C6;b babygroep a bygro e p dreumesgroep Â&#x2C6; dr eumessgroep Â&#x2C6;Â&#x2C6;peutergroep peutergroep BUI TENSC CHOOLSE OPVANG OPVANG BUITENSCHOOLSE

Twee T wee groepen: groe epen: Â&#x2C6; kkinderen inderen van van 4 tt/m /m 8 jjaar aar Â&#x2C6; kkinderen inderen n van van 9 t/m 12 jaar Tijdens T ijdens de de bso bso doen doen wee veel veel activiteiten ac tiviteiten op de b boerderij oerderrij en in de natuur. natuurr.

8%JKLTUSBTUSBBUt417SPVXFOQBSPDIJF 8%JKLTUSBTUSBBUt417SPVXFOQBSPDIJF T tE T  tE info@kidsandanimals.nl info@k idsandanimals.nl

Stienser Omroeper

11


Radio Middelsee 28 februari, 16:00: Herhaling politiek café Leeuwarderadeel Zondag 28 februari herhaalt Radio Middelsee het politieke café dat dinsdag 9 februari live werd uitgezonden vanuit de Skalm in Stiens. Er vond een levendig debat plaats tussen de politici onderling en de toeschouwers in de zaal, over de toekomst van Leeuwarderadeel: moet de gemeente fuseren of samenwerken? En moet er gekozen worden voor de Middelsee-samenwerking of voor Leeuwarden? Het debat leverde een groot aantal ingezonden stukken op, onder andere in de Stienser Omroeper. Nu is er de kans om vlak voor de verkiezingen nog eens op uw gemak terug te horen wat er precies wel en niet is gezegd. De uitzending begint om 16:00 uur. Dit programma wordt u aangeboden door?? Word gehoord als programmasponsor! Voor het dagprogramma van Radio Middelsee zijn wij op zoek naar een of meerdere sponsoren. In ruil voor een maandelijkse vergoeding wordt uw bedrijf of instelling genoemd voor of na het lokale nieuwsblok. Ook andere programma’s kunnen worden gesponsord, zoals de jongerenprogramma’s, muziekprogramma’s of het sportprogramma. Naast sponsoring is er ook de mogelijkheid om te adverteren met een banner op onze website of met een spot in het reclameblok. Bij interesse kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen: adverteren@radiomiddelsee.nl / 06-30168737. Bluesrockband Skraal in het RadioCafé Vrijdag 26 februari is de Friestalige bluesrockformatie Skraal te gast in het RadioCafé. Skraal is vorig jaar opgericht en bestaat uit een vijftal eigenzinnige bandleden. Dit resulteert in een even eigenzinnige muziekstijl. Toch is de klassieke bluesrock sterk aanwezig in het gitaarwerk, de mondharmonica, de ritmiek en rauwe stemmen. Op dit moment is Skraal bezig met het maken van een eerste album. In het Radiocafé zullen ze een aantal sets ten gehore brengen. Het programma begint om acht uur ’s avonds en duurt tot middernacht. Kijk voor meer informatie op www.radiomiddelsee.nl bij de programmering van vrijdag ◆

Iona avondviering in Fermanje Stiens Op vrijdag 26 februari a.s. om 19.30 vindt de vijfde Iona avondviering die de Doopsgezinde Gemeenten Hallum en Stiens in het seizoen ‘09-’10 organiseren plaats. In deze viering richten we onze aandacht op samen de veertig dagen tijd vieren. Met elkaar en in stilte, ieder voor zich, een keuze te maken uit datgene, wat je normaal gesproken gewend bent te doen, na te laten. Na afloop van deze avondviering, die ca. 30 minuten duurt, is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en na te praten ◆ Stienser Omroeper

12

Reddingsbrigade Stiens komt op koers met meerdere activiteiten Veranderingen bij de landelijke organisatie Reddingsbrigade Nederland, een teruglopend ledenaantal, maar vooral de interne motivatie om het aantal activiteiten te verhogen en de kwaliteit hiervan te verbeteren dwingen Reddingsbrigade Stiens tot een rigoureuze koerswijziging. De doelstellingen en ambitie in de periode 2010-2015 zijn verwoord in het richtinggevend document “Reddingsbrigade Stiens komt op Koers”. De interne organisatie van Reddingsbrigade Stiens zal aan de doelstellingen en ambitie worden aangepast. Voor de huidige leden en toekomstige leden kan en zal Reddingsbrigade Stiens de volgende activiteiten (gaan) aanbieden: Opleidingen Zwemmend Redden. De landelijke organisatie Reddingsbrigade Nederland komt met een vernieuwd en gemoderniseerd opleidingshuis Zwemmend Redden. Dit nieuwe opleidingshuis sluit beter aan bij de wensen van de leden van de lokale Reddingsbrigades maar voldoet ook aan de eisen die anno 2010 aan een opleiding of cursus worden gesteld. De vernieuwde oplei-

dingen en cursussen van de Reddingsbrigade geven ook een goede startkwalificatie voor personen die als toezichthouder in een zwembad willen werken. Opleidingen Varend Redden. Nieuw bij de Reddingsbrigade Stiens zijn opleidingen Varend Redden. Reddingboten van lokale Reddingsbrigades worden ingezet bij het bewaken van evenementen of recreatie gebieden. Tevens worden de reddingboten ingezet tijdens overstromingsrampen (zoals in 1993 en 1995 in Zuid Nederland). Reddingsbrigade Stiens heeft de beschikking over een eigen zogenoemde reddingvlet. Hulpverlening Reddingsbrigade Stiens wil de activiteiten in het kader van daadwerkelijke hulpverlening qua frequentie verhogen en de kwaliteit hiervan verbeteren. De Reddingsbrigade zal in de toekomst meer worden betrokken bij het bewaken van lokale - en regionale waterevenementen. De landelijke organisatie Reddingsbrigade Nederland heeft een contract met het Ministerie van Binnenlandse Zaken om een rampenvloot operationeel te houden.

Bij lokale Reddingsbrigades in den lande zijn hiervoor zogenoemde Reddingseenheden geplaatst die binnen zeer korte reactietijd in een ramp – of incidentgebied kunnen worden ingezet. Het is de intentie om, in de nabije toekomst, een officiële Reddingseenheid in Stiens te stationeren. Leden van Reddingsbrigade Stiens kunnen worden ingezet bij het bewaken van stranden. Hiervoor worden afspraken gemaakt met Kustreddingsbrigades. Zo kunnen leden van Reddingsbrigade Stiens, de tijdens opleidingen en cursussen opgedane kennis, in de praktijk toepassen als Strandwacht (Lifeguard). Auto te Water. Met de auto te water geraken, de angst van iedere inzittende van een auto. Reddingsbrigade Stiens biedt trainingen aan hoe te reageren indien iemand met een auto te water raakt en vervolgens het voertuig snel en veilig moet verlaten. Trimzwemmen. Mensen die niet actief willen deelnemen aan Reddingsbrigade opleidingen, cursussen en trainingen, maar wel lekker wekelijks willen zwemmen om de conditie

op peil te brengen en te houden, zijn ook bij Reddingsbrigade Stiens aan het juiste adres. De zwemactiviteiten van Reddingsbrigade Stiens worden verzorgd in het Zwembad op sportpark It Gryn te Stiens. De zwemtijden zijn maandag van 18.00-19.00 uur voor kinderen en van 20.30 21.30 uur voor jeugdigen en volwassenen. Opleidingen en trainingen Varend Redden worden verzorgd op lokale – en regionale wateren. Kennismakingsavond Reddingsbrigade nodigt geïnteresseerden uit om op maandagavond 22 maart tussen 18.00 u. en 19.00 u. of tussen 20.30 u. en 21.30 u. kennis te komen maken met Reddingsbrigade Stiens. Locatie: Zwembad op sportpark It Gryn. U en uw kinderen zijn van harte welkom! Op voorhand kunnen geïnteresseerden alvast aanvullende informatie krijgen bij Eric Stolte, secretaris, tel. 06 43898006 of kijk op www.stienserreddingsbrigade.nl. De komende maanden zal Reddingsbrigade Stiens de activiteiten die zij kan aanbieden, nader toelichten in de Stienser Omroeper ◆

Ingezonden WAT

IS ER BEREIKT DOOR EN MET DE FNP?

De afgelopen raadsperiode 2006 2010 is er in het kollege goed samengewerkt met (de collega’s van) PvdA en CDA. En zonder samen te werken met andere partijen krijg je niet voor elkaar wat je zou willen bereiken. Wat is er de afgelopen vier jaar mede door de FNP bereikt? Ruimtelijke Ordening. Onze gemeente was één van de weinige gemeenten, die binnen de door de provincie gestelde tijd haar bestemmingsplannen op orde had (geactualiseerd). Nieuwe woningbouwplannen werden ontwikkeld bij de Lege Hearewei, Burmaniawei, Aldlânsdyk en Zuiderpoort te Stiens, aan de Arjen Roelswei te Alde Leie en ten westen van Feinsum. Het uitbreidingsplan Hijum ligt bij de provincie ter goedkeuring. Het recente bestemmingsplan buitengebied geeft voldoende ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijvigheid voor de komende jaren. Het bestemmingsplan Brédyk heeft de daar gevestigde bedrijven de nodige ontwikkelingsruimte verschaft; het daarin afgesproken beplantingsplan ter hoogte van de Koarnjumer Húskes is in goed overleg met de bewoners gerealiseerd. Succesvol is de invulling van de voormalige locatie Snijder Meubels met de vestiging van Poiesz en Lidl; zodoende kwam ruimte vrij voor vestiging van de Hema en werd het winkelbestand verrijkt met twee kledingzaken. Helaas is het vertrouwde Atema Byld & Lûd opgehouden te bestaan, maar de nieuwe invulling met o.a. De Singelier mag er zijn! Op het gebied van wonen met zorg kwam eind vorig jaar Petterhústerstate tot stand en staat het complex met 24 ouderenwoningen aan de Skilwei (voormalige tennisbaan) in de startblokken. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan

het stedenbouwkundige plan voor Stiens-Oost, wat plaats moet bieden aan 350 woningen met mogelijke invulling voor tientallen nietgrondgebonden woningen. Beheer openbare ruimte. Een doelmatiger beheer van de groene ruimte is mogelijk geworden door verkoop van overhoeken openbaar groen en het omvormen van arbeidsintensief te onderhouden beplanting naar minder arbeidsintensieve beplanting. Duurzaam onderhoud, met minder gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen vraagt daarentegen weer meer handmatig onderhoud, wat kostenbesparing weer bemoeilijkt. Onderhoudsprogramma’s voor wegen en bruggen zijn tot stand gekomen en zijn noodzakelijk voor een planmatig uitgevoerd beheer; zo werden twee bruggen in Feinsum en Hijum vernieuwd. Het aanstellen van een dorpsbeheerder in de drie noordelijke dorpen is zodanig succesvol gebleken ten aanzien van het inspelen op het herstellen en het voorkomen van mankementen in het openbaar gebied, dat besloten is ook voor de zuidelijke drie dorpen een dorpsbeheerder aan te stellen. Vrijwel alle dorpen hebben wensen voor uitbreiding van parkeergelegenheid; een aantal bij openbare voorzieningen zal dit jaar worden gerealiseerd. Het herinrichtingsplan Hijum is tot volle tevredenheid van alle betrokkenen gerealiseerd; dat voor Alde Leie wordt dit jaar in uitvoering genomen. De reconstructie van de Martenawei te Koarnjum is redelijk geslaagd; helaas zijn bij de uitvoering van de Boarnsylsterwei te Jelsum fouten gemaakt, die direct ná de vorstperiode hersteld zullen worden. In Stiens Centrum Oost werden woningen gerenoveerd en aangepast aan de huidige wooneisen; bovendien werd het openbaar gebied grondig aangepakt, zodat het straatbeeld “wer besjen leie kin”!

Sport, Recreatie en Toerisme. De aanleg van een kunstgrasveld zorgt ervoor dat de plaatselijke voetbalverenigingen garant kunnen staan voor het doorgaan van de thuiswedstrijden. De aanleg van het wetra veld zal binnenkort zijn beslag krijgen. JelsumKoarnjum kan alweer enkele jaren gebruik maken van een prachtige jeu de boules baan. En de privatisering van “It Span” is naar tevredenheid van de ijs- en kaatsclub doorgevoerd. Aan Takostu is na vele jaren zoeken een plek toegewezen voor het plaatsen van een oefenlokatie. Een aansprekend project “het bevaarbaar maken van de noordelijke 11-stedenroute”, kortweg “NER” genaamd, is in samenwerking met vijf buurgemeenten, de provincie en Wetterskip Fryslân in 2008 daadwerkelijk gestart. De route strekt zich uit van Berlikum, via Wier, Vrouwbuurstermolen, Alde Leie, Feinsum, Bartlehiem, Aldtsjerk naar de Bonke. Het verhogen van 13 bruggen is inmiddels gerealiseerd, twee worden dit jaar in uitvoering genomen. De aanleg van 2 sluizen is aanbesteed; de sluis bij Alde Leie is in uitvoering, die bij Wier volgt in april. Komende weken start overleg met grondeigenaren en –gebruikers over de aankoop van verbredingstroken en het tijdelijk gebruik van werkstroken en opslag baggerspecie. Eén en ander wordt uitgevoerd mede in het kader van het project “oevers en kades”van Wetterskip Fryslân. Mede dankzij een bijdrage van €11 miljoen door het Waddenfonds kan dit project worden gerealiseerd, ook al trekt Gemeentebelangen zijn verkiezingsbelofte van 4 jaar geleden in….. Heel positief mag het initiatief worden ervaren om huidige en toekomstige recreatieondernemers te organiseren onder de vlag van OVL. Ten behoeve van paardrijders is een kilometer lang pad gerealiseerd door de bosbeplan-

ting ten westen van Jelsum. Recent zijn plannen gepresenteerd voor het bevaarbaar maken van de verbinding Leisterfeart via de Kuorfeart naar Hallum; Hijum zal daar ook zijn voordeel mee kunnen doen. Tegelijkertijd is een verkenning van de mogelijkheden voor “Varen naar Dekema State” te Jelsum aangeboden (als mogelijke uitbreiding van het praamvaren in Leeuwarden of als mogelijk ander arrangement). Afgelopen herfst mocht jonkheer Duco Martena Vegelin van Claerbergen de Túnmanswente op Martena State te Koarnjum openen: een aanwinst! Dit project omvat niet alleen een Bêd & Brochje, maar ook een winkel met streekproducten, een toeristisch informatiepunt en biedt bovendien gelegenheid voor praktijkopleiding van het AOC en Friesland College. Verkeer en Vervoer. Na veel aandringen bij en onderhandelen met de provincie komt eindelijk de uitvoering van het Noordwest Tangent in zicht, inclusief een tunnel in de Langestraat. Dit jaar zal het werk starten aan deze zo broodnodige verbinding en kunnen we, zonder in de files van Leeuwarden te belanden, het hoofdwegennet bereiken. Eerder werd de rotonde met fietstunnel bij Skilhiem aangelegd en kwam bij de Uniawei een Ovonde tot stand. Plannen om de N357 naar Hallum te verbreden en veiliger te maken worden binnenkort uitgevoerd. Als voorschot op die werkzaamheden kregen Feinsum en Hijum inmiddels een veiliger aansluiting op de Brédyk. Veilige routes naar scholen blijven voortdurend aandacht vragen; veel hangt echter af van het gedrag van de weggebruikers, niet in de laatste plaats van die ouders, die kinderen met de auto naar school brengen…◆ Wethâlder Jaap S. Keizer www.fnp-ljouwerteradiel.nl


Ingezonden

100 jaar! Zondag 28 februari wordt beppe Anne (Antje PlantengaVan der Ley) 100 jaar. Normaal feliciteer je iemand die jarig is, maar in beppe haar geval wil ik liever vertellen wat een fijne beppe ze voor ons is geweest. Mijn pake is al overleden toen ik 2 jaar was, en ik ken beppe dus eigenlijk alleen als weduwe. Ze woonde klein maar knus aan de Uniabuert te Stiens. Ik kwam graag bij beppe en heb bij haar daar vele malen gelogeerd. ‘s Avonds voor het slapen gaan schilde ze een appeltje of sinaasappel voor je en ‘s morgens standaard een beschuit met iets zachte roomboter van de kachel met echte “de Ruyter” vlokken, voor mij een ware traktatie. Bij beppe waren we altijd welkom, ze vond het altijd gezellig als ik langs kwam en op verzoek van mij maakte ze het lekkerste draadjesvlees en de stijfste griesmeelpudding, heerlijk! Bij beppe thuis voelde je welkom en geliefd en ik wil haar dan ook bedanken voor deze warme herinneringen. Beppe is nu helaas niet meer de vrouw zoals ik me haar graag herinner, ze woont nu sinds 7 jaar in het Skilhiem en is geestelijk niet meer in staat om met ons te praten en (waarschijnlijk) ook niet te herkennen. We willen haar niet graag missen maar ik hoop voor beppe dat het bij deze 100 jaar blijft ◆ Inge Moed- Plantenga

Trynke de Groot van de Koppel Music for sport Peuterpluswint kwartfinale voorleeswedstrijd tbv de Waaie groepen in Op vrijdag 12 februari organiseerde Bibliotheken 2009, een zwarte dag in Stiens gestart NoordWestFryslân i.s.m. de Bibliotheekservice Fryslân in MFC 6hetJunibestaan van sportcomplex Op 4 januari 2010 zijn onze nieuwe peuterplusgroepen in de peuterspeelzalen in Stiens gestart.De peuterplusgroep is op elke woensdagmorgen van 8.30 uur tot 10.45 uur in de peuterspeelzalen locaties Kindercentrum De Zeeparels, De Skalm en obs De Twilling. Deze peuterplusgroepen zijn gratis toegankelijk voor peuters die een extra stimulans in hun ontwikkeling kunnen gebruiken. De enthousiaste leidsters werken met gericht werkmateriaal om kinderen te stimuleren in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Zo wordt o.a. gebruik gemaakt van het taalprogramma Puk en Ko. Denkt u, dat uw peuter ook extra stimulans kan gebruiken op wat voor gebied dan ook, neem dan contact op met uw eigen peuterleidster. Zij kan samen met u bekijken of deze peuterplusgroep voor uw kind geschikt is. Ook kinderen vanuit de gastouderopvang of het kinderdagverblijf in Stiens zijn welkom. Zij kunnen tijdens de opvanguren van het kinderdagverblijf de peuterspeelzaal gratis bezoeken. De aanmelding geschiedt via de leidsters van het kinderdagverblijf ◆

Ingezonden PVDA LEEUWARDERADEEL: LOKALE PARTIJ MET EXTRA KRACHT PvdA Leeuwarderadeel is vooral een lokale partij met leden in alle dorpen en wijken, die de gemeente kennen en weten wat er leeft. De PvdA Leeuwarderadeel is bovendien extra sterk door de directe lijnen met de grote en krachtige fracties van de PvdA in Provinciale Staten en in de Tweede Kamer. Eerste voorbeeld: Noordwest Tangent Een gemeenschappelijk actie van de PvdA-ers van de gemeenten en van de provincie heeft er mede aan bijgedragen dat bij het Noordwest Tangent dit jaar de schop nog de grond in gaat en dat er ook een tunnel komt onder de Skrédyk. Tweede voorbeeld JSF Er is een heftige discussie gaande over de geluidsoverlast van de nieuwe JSF. Voor onze inwoners is dat erg belangrijk. Mede door de PvdA Leeuwarderadeel is er sterke druk gezet op de Tweede Kamer fractie van de PvdA. Door een ommezwaai bij de landelijke PvdA is het eerste testtoestel niet aangeschaft en speelt de geluidsoverlast een overweging bij het wel of niet aanschaffen van de JSF. Het is dus waardevol dat PvdA Leeuwarderadeel een sterke lokale partij is met partijgenoten in de Provinciale Staten en in de Tweede Kamer. Met uw stem op de PvdA krijgt de gemeente Leeuwarderadeel dus ook meer invloed in De Haag en in het Provinciehuis ◆ P.v.d.A. Leeuwarderadeel

Informatieavonden over borstvoeding Borstvoedingorganisatie La Leche League organiseert in maart twee informatieavonden over borstvoeding: op 2 maart in Stiens en op 24 maart in Leeuwarden. Aanstaande en voedende moeders kunnen hier informatie krijgen en ervaringen uitwisselen over alles wat met borstvoeding te maken heeft. Natuurlijk zijn ook partners en jonge kinderen van harte welkom. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Aanmelden kan bij Karin van der Burg, tel.: 058-2573561, of met Anita de Groot Boersma, e-mail: lllleeuwarden@xs4all.nl. Bij hen kun je ook terecht met al je vragen over borstvoeding ◆

Ons Huis in St Annaparochie de kwartfinale om het voorleeskampioenschap 2010 van de regio’s ’t Bildt, Leeuwarderadeel en Menameradiel. De voorleeskampioenen van 10 basisscholen streden om een plek bij de eerste drie.

Tijdens de pauze en wanneer de jury in beraad ging waren er korte sketches over verliefdheid van studenten van het Friesland College afdeling Toerisme & Vrije tijd te Heerenveen Trynke de Groot van de Koppel won met een fragment uit het boek: De verborgen buit van Manon Spierenburg. De jury, bestaande uit: Jan Dijkstra (voorzitter), Ineke van Rees en José Foyer, koos Daniëlle Schat (CBS de Barte) als tweede finalist met een voordracht uit Blauwe plekken van Anke de Vries. Miek Knook van OBS de Oprel las zich naar een derde plaats met een stukje uit “Matilda” van Roal Dahl. Alle drie gaan ze dinsdag 11 maart naar de bibliotheek in Franeker voor de halve finale. Uit deze ronde komt één winnaar die doorgaat naar de provinciale wedstrijd in het Posthuis in Heerenveen op dinsdag 13 april. De provinciale winnaar vertegenwoordigt Fryslân op de landelijke finale op 19 mei a.s. in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht ◆

Ingezonden GEMEENTEBELANGEN LEEUWARDERADEEL De aanloop naar plaatselijke verkiezingen is voor de deelnemende partijen altijd een tamelijk heftige tijd. Ook voor onze partij. Je probeert altijd opnieuw de aandacht van de kiezer te trekken in de hoop dat je zijn of haar stem kan verwerven. Dat kan natuurlijk via korte slogans op een bord of een auto. Daarmee trek je, hopen wij, de aandacht. Dat is goed. Toch kan en mag het daarbij niet blijven. Er moet altijd een visie aan ten grondslag liggen. Dat hebben wij van GBL gedaan door ons Verkiezingssnuffelboekje huis aan huis te verspreiden. Dat is een traditie sinds 1994 toen wij voor de eerste keer deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn verheugd te mogen constateren dat het boekje van ons ook wordt gelezen. Wij leiden dat af uit de vele reacties erop. Zowel via de telefoon als via e-mail en onze website. De reacties zijn, gelukkig, positief maar ook kritisch. Daar stellen wij prijs op. Het houdt ons immers scherp. Als u dit leest zijn de voorbereidingen op de verkiezingen op 3 maart nog in volle gang. De strijd om de stem van de kiezer is nog niet gestreden. Toch wil ik nu alvast iedereen bedanken die de moeite namen ons programma te lezen en erop te reageren. Ook traditioneel is de bijeenkomst na afloop van de verkiezingen. Wij nodigen u van harte uit om de uitslagen, samen met ons, te volgen in Britsenburgh. U bent welkom vanaf 21.00 uur ◆ Reitze A. Ketellapper, fractievoorzitter Wij zijn er voor u. www.gemeentebelangenleeuwarderadeel.nl

Successen in Norg In Sporthal De Brinkhof in Norg werd afgelopen zaterdag het Paul Dijkstra toernooi gehouden. Van Sportschool Poelstra kwamen hier ook een aantal judoka’s op de mat. Jurre Tjepkema deed het uitstekend bij de jongens –10 jaar –30 kg. Hij wist al zijn partijen te winnen en zo de eerste prijs te winnen. Bij de 4-5 jarigen –19 kg stond Esben Poelstra uitstekend te judoën. Met twee prachtige overwinningen wist hij de derde prijs te bemachtigen. Bij de meisjes –8 jaar –33 kg beloonde Dagmar Bijlsma haar uitstekende optreden met de bronzen medaille. Bij de jongens –8 jaar –24 kg wist Hidde Kloetstra door enkele knappe overwinningen ook de bronzen medaille te pakken. Ook Bas Vermeer won met fraaie worpen enkele partijen en pakte zo ook een derde prijs in de klasse –27 kg. Lars Cnossen maakte zijn debuut op zo’n groot judotoernooi en pakte gelijk een bronzen medaille in de klasse –8 jaar –27 kg. Martijn Kuipers won enkele partijen met prachtige worpen en verdiende zo ook een bronzen medaille bij de jongens –12 jaar –27 kg. Oscar Bul verdiende ook een bronzen medaille met zijn sterke optreden bij de jongens –12 jaar –40 kg ◆

De Waaie in St.Annaparochie. De foto’s van hoge vlammen die boven uit het kantinecomplex slaan staan nog vers in het geheugen. Wat over bleef was een afgebrande ruïne. Inmiddels is er gestart met de weder opbouw van een mooi en nieuw complex. Veel vrijwilligers zijn samen met bouwbedrijf Brouwer dagelijks druk in de weer. Maar de kantine moet ook weer ingericht worden en er moet veel aangeschaft worden. Even een kleine opsomming: kasten, wasmachine, droger, vrieskasten, meubilair, lampen, bar, kinderhoek, keukeninventaris, magnetron, prijzenkast, koffieautomaten, stofzuiger, geluidsapparatuur, vlaggen en banieren, AED-apparaat, EHBO-dozen. Actiecomité is opgericht om hiervoor geld in te zamelen. Zaterdag 27 februari zal er een benefiet festival georganiseerd worden in MFC Ons Huis te St.Annaparochie. De hele dag zullen verschillende Bildste muzikanten optreden. Tijdens het middag programma zullen Rintje Kas 50+band, mv Excelsior, Tjerk Bosje en Andries Bosma, Rewi, de Bildtse trekzak ploeg, To go Lucky en bigband de Wâldsang optreden. In het avondprogramma zullen Gyn Idee, Rent a Band, Addictive, Bob a Job, Junkyard Dogs en Erik Schipper van zich laten horen. Zoals u leest en gevarieerd programma voor een breed publiek. Voor meer info kunt u terecht op www.dewaaie.nl Wij rekenen op uw komst en steun en wij beloven u een prachtige dag ◆

Uitslag verloting Poeisz actie voetbalvereniging D.T.D.

EHBO

Op zaterdag 13 februari hield v.v. D.T.D. de Poiesz jeugdsponsor muntenactie. Een gezellige dag met veel actie in de pannakooi buiten op het parkeerterrein.

Grote oefening/diagnosetest 1 maart 2010 om 19.30 uur. Plaats: RRS Truerdyk 15-C Stiens. Aanmelding: Sjoukje Rolf email: rolf3@kpnplanet.nl ◆

Maar ook binnen waar de jeugd van D.T.D. uitermate zijn best deed om zoveel mogelijk munten te verzamelen voor de club.

Hersenstichtingcollecte

Voor iedereen die de munten aan D.T.D. doneerden was er een verloting, de trekking hiervan werd gedaan door de bedrijfsleider van de Poiesz Dhr. Postma en heeft de volgende winnaars opgeleverd: • Het boodschappenpakket t.w.v. €40,- is gewonnen door: familie H. Wijbenga uit Cornjum. • En de hoofdprijs twee V.I.P. kaarten voor D.T.D. – Cambuur zijn gewonnen door: familie T. v/d Veen uit Britsum. Allen van harte gefeliciteerd met de prijzen. iedereen bedankt voor zijn/haar inzet en blijf vooral de jeugd van D.T.D. steunen om zoveel mogelijk jeugdsponsor munten te verzamelen!!! ◆

Er gingen vele collectanten op pad met de collectebus en dat met deze kou! Wij zijn heel erg blij met de opbrengst. De totale opbrengst in de gemeente Leeuwarderadeel was € 2778.43. In Stiens was de opbrengst € 2258.70, In Jelsum € 170.18 en in Britsum € 349.55! Heel hartelijk dank!!! Alle gulle gevers en de collectanten heel hartelijk dank voor uw bijdrage! De opbrengst wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zorgprojecten, publieks- en patiëntenvoorlichting. Geen collectant aan de deur gehad? Uw gift is nog altijd welkom op giro 860, t.n.v. De Hersenstichtingcollecte. Meer info: www.hersenstichting.nl ◆ Stienser Omroeper

13


Ingezonden OBJECTIEVE

GEGEVENS

BELANGRIJK Waarom kansen Leeuwarden onderzoeken? We weten niet of Middelsee de beste toekomst is voor onze gemeente, want we hebben een andere mogelijkheid – Leeuwarden – niet onderzocht. Dat vindt de PvdA. Maar GBL, CDA en FNP willen de mogelijkheden van Leeuwarden niet onderzoeken. Jammer want dan is er geen vergelijking mogelijk. PvdA heeft echter objectieve gegevens verzameld uit onafhankelijke bronnen en dan blijkt dat Leeuwarden een goed dorpenbeleid heeft en er financieel goed voor staat. Dus zegt PvdA: “Het is de moeite waard overleg te starten met Leeuwarden. De voor- en nadelen van een fusie met Leeuwarden kunnen dan objectief naast de gegevens van Middelsee worden gezet. Dan kan de Gemeenteraad een weloverwogen keuze maken voor de toekomst van Leeuwarderadeel : naar Middelsee of bij Leeuwarden. Hier onder staan de gegevens die de PvdA verzamelde. Dan kunt u zelf bepalen of het de moeite waard is de kansen van Leeuwarden nader te onderzoeken. Financieel sterk of zwak? CDA en FNP wijzen op de zwakke financiële positie van Leeuwarden, maar uit de objectieve gegevens van de PvdA blijkt het volgende. Leeuwarden is rijker dan Leeuwarderadeel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een lijst aangelegd met de rijkste gemeenten van Friesland. Leeuwarden staat daar op de achtste plaats. Leeuwarderadeel staat niet op de lijst met de rijkste gemeenten. Leeuwarderadeel staat op de achtste plaats van de lijst met de armste gemeenten. Dat zijn objectieve gegevens van de VNG. Belastingdruk in Leeuwarden lager Uit de begrotingen van beide gemeenten blijkt dat de burgers in Leeuwarden minder gemeentelijke lasten betalen dan in Leeuwarderadeel. Het gaat om de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Een gezin in een huurwoning van €140.000

betaalt in Leeuwarden €352 en in Leeuwarderadeel €431. Leeuwarden is €79 goedkoper. Een gezin in een koopwoning van € 225.000 betaalt in Leeuwarden €767 en in Leeuwarderadeel €816. Leeuwarden is €49 goedkoper. Dit verschil wordt de komende jaren waarschijnlijk groter, want Leeuwarden heeft in de meerjaren raming geen verhoging van de OZB ingeboekt. Leeuwarderadeel verhoogt de OZB jaarlijks met 4%. Dit zijn objectieve cijfers uit de openbare begrotingen van de twee gemeenten. Hoge uitkering uit van Rijk Een grote stad als Leeuwarden krijgt per inwoner veel meer geld van het Rijk dan Leeuwarderadeel. Dat komt omdat de stad veel voorzieningen in stand houdt voor de wijde omgeving. Leeuwarderadeel krijgt € 880 per inwoner van het rijk; Leeuwarden € 1.400. Dat is zestig procent meer. Reken dat maar eens om naar de 10.000 inwoners van Leeuwarderadeel. Voor 10.000 inwoners in Leeuwarden betaalt het Rijk ieder jaar ruim 5 miljoen euro méér. De financiële positie van Leeuwarden hoeft dus niet bij voorbaat een argument te zijn om de voor- en nadelen van Middelsee niet te vergelijken met Leeuwarden. Dorpen tevreden over Leeuwarden Leeuwarden heeft op het ogenblik negen dorpen, waarvan Wytgaard, Wirdum, Goutum en Lekkum de grootste zijn. Uit een enquête van Plaatselijk Belang Stiens onder de verenigingen van Dorpsbelangen blijkt dat de dorpen van Leeuwarden goed tevreden zijn over hun gemeente. Elk dorp heeft een dorpenbeheerder. Dat is een teamleider van de buitendienst die het dagelijks beheer van de openbare ruimte in het dorp onder zijn hoede heeft. Hij heeft rechtstreeks contact met de dorpsbelangen. Directe toegang tot de gemeente loopt voor de dorpsbelangen via de Dorpen manager in het stadhuis of via de Dorpen wethouder in het College van B&W. Uit de enquête blijkt dat de dorpen van Leeuwarden tevreden zijn over hun gemeente. Geld voor dorpsbelangen De tevredenheid van de dorpsbelangen komt ook doordat zij financieel worden gesteund door

Leeuwarden. Zij krijgen een eigen budget voor kleine investeringen in het dorp en een bedrag voor hun eigen organisatie. Als die zelfde regeling zou gelden in Leeuwarderadeel dan zouden onze dorpsbelangen per jaar in totaal de volgende bedragen ontvangen: Jelsum/Koarnjum € 9.000 Britsum € 13.500 Stiens¤ 35.400 Hijum/Feinsum € 9.000 Alde Leie € 9.000. Leeuwarderadeel steunt de dorpsbelangen met een paar honderd euro per jaar. Dorpshuizen ondersteund Jaarlijks krijgen ook de dorpshuizen in Leeuwarden een subsidie van de gemeente. Als die regeling wordt vertaald naar de dorpshuizen in Leeuwarderadeel zouden de dorpshuizen jaarlijks de volgende bedragen ontvangen: Jelsum/Koarnjum €14.000; Britsum €15.000; Stiens €18.000; Hijum/Feinsum €13.000, Alde Leie €9.000. Leeuwarderadeel heeft voor alle 5 dorpshuizen €16.000 per jaar beschikbaar. Gemiddeld dus €3.200 per dorpshuis. Leeuwarden investeert ook regelmatig in de dorpshuizen. In 2008 is € 175.000 geïnvesteerd in het dorpshuis van Goutum en dit jaar wordt ruim € 300.000 geïnvesteerd in het dorpshuis van Wytgaard. Leeuwarderadeel heeft op dit moment die financiële mogelijkheden niet. Ook het dorpenbeleid van Leeuwarden hoeft dus niet bij voorbaat een argument te zijn om de voor- en nadelen van Middelsee niet te vergelijken met Leeuwarden. Krimp of groei? De Provincie Fryslân heeft een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de bevolking. Daaruit blijkt dat de 4 Middelsee gemeenten tot 2030 krimpen van 44.000 naar 40.000 inwoners. Leeuwarden groeit in die periode, zonder fusies, van 93.000 naar 102.000. De vraag of we een groei gemeente willen of een krimpgemeente is nuttig voor de keuze tussen Middelsee en Leeuwarden. Op basis van deze overwegingen vindt de PvdA dat het overleg met Leeuwarden moet worden gestart om een verantwoorde keuze te kunnen maken tussen Middelsee en Leeuwarden ◆ Meer info? Reageren? www.pvda-leeuwarderadeel.nl

DE VVD LEEUWARDERADEEL KIEST OP BASIS VAN REALISME VOOR LEEUWARDEN De VVD kiest bewust voor Leeuwarden als sterke partner om de uitdagingen die op ons af komen het hoofd te kunnen bieden. De gemeenten ontkomen niet aan forse bezuinigingen. De economische crisis gaat haar tol eisen. De gemeente krijgt haar financiën feitelijk niet rond. Alleen eenmalige meevallers zorgen ervoor dat we het nog redden. Maar dat is meer geluk dan wijsheid. De gemeente kiest nu al noodgedwongen om alles minimaal te doen. Nu we straks fors minder geld krijgen vanuit Den Haag is zelfs de minimale variant niet mee haalbaar. De komende bezuinigen is maar een van de uitdagingen. Veel ingrijpender is de bevolkingskrimp die aan de horizon zichtbaar is. Als we daar geen krachtig beleid tegenover stellen, zal dat ons allemaal direct raken. De toch al lastige huizenmarkt zal nog meer onder druk komen te staan. Maar ook winkels, bedrijven, sport en recreatievoorzieningen zullen niet ontkomen aan de gevolgen hiervan. Het (economisch) draagvlak voor veel zaken zal verminderen. De gemeentelijk dienstverlening zal de aankomende jaren sterk veranderen. U kunt binnen enkele jaren overal uw paspoort halen. Werkt u in Sneek en komt het u beter uit daar uw paspoort te halen; binnen afzienbare termijn is dat geen probleem meer. Ook voor vergunningen zal er veel veranderen. En belangrijk deel van de werkzaamheden op dit gebied zullen door Regionale UitvoeringsDiensten worden overgenomen. De gemeente heeft daar straks vrijwel geen bemoeienis meer mee. Samengevat; gemeentelijk dienstverlening wordt steeds meer plaatsen tijdsonafhankelijk. Om deze ontwikkelingen adequaat het hoofd te kunnen bieden, is een sterke gemeente nodig. Een gemeente met kennis, netwerken en een totaalaanbod aan dienstverlening en mogelijkheden. En een gemeente met bestuurskracht. Zo’n gemeente zijn wij helaas niet meer en zullen we ook niet worden. Leeuwarden biedt die mogelijkheden wel. Daarom kiest de VVD voor Leeuwarden. En hoe zit het dan met de Middelsee gemeenten? De argumenten voor Leeuwarden gelden omgekeerd voor de Middelsee samenwerking. En samenwerkingsverband zonder bestuurskracht, zonder netwerken en zonder de noodzakelijke extra kennis om de nieuwe uitdagingen aan te kunnen. En ook te arm. Het Bildt mag dan er financieel beter voor staan dan Leeuwarderadeel, maar dat komt omdat ze een zeer zwakke sociaal en economische structuur hebben. Ze krijgen daarvoor extra geld vanuit het Rijk. Het Bildt is een van de armste gemeenten van Nederland! Daar zitten wij toch niet op te wachten! Menaldumadeel wil wel samenwerking maar alleen om zelfstandig te blijven. Tot een fusie willen ze beslist niet komen. En als ze moeten fuseren dan nooit met Leeuwarderadeel. En wij maar dapper samenwerken. Begrijpt u het nog? De VVD al lang niet meer! Ferwerderadiel kijkt al jaren met een scheef oog naar Dokkum. En de raad van Dongeradeel (Dokkum) ziet dat wel zitten. Wedden dat ze dat doen. En waar staat Leeuwarderadeel dan? Als we niet oppassen staan we straks met lege handen! Liever nu de regie zelf nemen dan dat anderen dat voor ons gaan bepalen. De VVD Leeuwarderadeel heeft overtuigende argumenten om te kiezen voor Leeuwarden. Voor uw toekomst en die van de uwen!! ◆ Klaas Kielstra Lijsttrekker VVD Leeuwarderadeel

WAAROM MAG

IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?

Mijn naam is Dominick van Diggelen. In 2003 ben ik samen met mijn vrouw Jetty in Stiens komen wonen, onze kinderen Iris en Jasmijn zijn hier geboren en we wonen nu al 5 jaar met veel plezier op hetzelfde adres. Ik werk als croupier in Holland Casino Leeuwarden. De VVD is voor mij de juiste partij; vooral omdat de vijf grondbeginselen van de VVD mij aanspreken: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Sociale Rechtvaardigheid en Gelijkwaardigheid voor alle mensen. Daarnaast vind ik het zeer belangrijk dat de gemeenteraad makkelijk te benaderen is, duidelijke taal spreekt en zich bewust moet blijven dat zij de stem van de kiezer vertegenwoordigt. Alhoewel ik nieuw ben in de politiek, heb ik het volste vertrouwen dat ik een positieve bijdrage kan leveren. Mijn motto luidt: “Zeg wat je doet en doe wat je zegt”. De komende periode zet ik mij daar volop voor in met het accent op durven en doen! Daarom wil ik graag de komende vier jaar als raadslid van de VVD voor u en Leeuwarderadeel aan de slag gaan. Ik hoop op 3 maart op uw stem te kunnen rekenen!. VVD, lijst 5 nummer 2 ◆ Stienser Omroeper

14

MIJN KEUZE VOOR HET

CDA?

Afgelopen dagen heb ik mij de vraag vaak gesteld, toen de lijsttrekker mij vroeg om een antwoord te geven op deze vraag voor een stukje in de Stienser Omropper. In de eerste plaats staat het CDA voor een aantal waarden en normen die ik belangrijk vind. Dat alleen zou op zich zou nog reden behoeven te zijn om lid te worden van het CDA. En dat is ook juist. Het CDA is daarom voor mij ook een partij die midden in de samenleving staat. De mensen van het CDA kom je ook tegen buiten de “politieke arena”. Deze mensen zijn actief in het onderwijs, de sport, het welzijnswerk en de kerk. Dit is voor mij een teken dat mensen binnen het CDA actief en betrokken zijn op diverse terreinen in onze gemeente. Dat betekent ook dat wij verschillende belangen tegen elkaar kunnen afwegen. Want politiek is keuzes maken. Ook de komende raadsperiode zal niet eenvoudig zijn. De toekomst van onze gemeente wordt in de komende periode bepaald. Ook de financiële voorzichten voorspellen niet veel goeds. En ook daarom moeten wij op basis van argumenten keuzes maken. Geen holle kreten laten horen die voortkomen uit onderbuik gevoelens of alleen gebruik maken van “wetenschappelijke” cijfers. Nee het belang van de inwoners van deze gemeente staat voorop. Het CDA is daarom voor mij ook Constructief (mee)Denken en Afwegen ◆ Willem Spoelstra, Stiens


www.vanderwagen.nl

It kin ek oars!

Wybren van der Veen Zoekt u een betrouwbaar administratie- en belastingkantoor dat al uw zorgen uit handen neemt? Een kantoor dat ook nog eens betaalbaar is? Kom dan eens vrijblijvend met ons praten. Wybren van der Veen uit Britsum heeft een putsjesbedriuw (klussenbedrijf) en is al meer dan 1,5 jaar tevreden klant!

AL MEER DAN 30 JAAR EEN BEGRIP IN FRIESLAND St. Vitusplein 4, 9051 BT STIENS Tel. (058) 257 1545, Fax (058) 257 1543, E-mail: info@vanderwagen.nl Internet: vanderwagen.nl

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

ADMINISTRATIES • ADVIEZEN • BELASTINGZAKEN

WEGGEEFWEKEN Voordeelnieuws Calvé mayonaise

1.79

ml pot 650

29 29

1.

& gratis C1000 patat-frites

Verse Kippenbouten

m 750 gra

5.

23

49 49

Vers gesneden snijbonen

2.99

2x 4 stuks t.w.v. 0.89

50 gram bakje 1

& gratis Hausttoast party naturel

29 1.29

Optimel drink of chocolademelk

2.30

& gratis Witte puntjes zak à 6 stuks t.w.v. 0.98

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980

tuks blik 8 s

69 69

1.

1.

k liter pa

alle varianten

1.40

pakje 150 gram t.w.v. 0.68

Unox Hotdogs

400 gr per zak

99 99

2.

vers af te bakken

naturel

98

99 99

& gratis Pitabroodjes

C1000 Filet American

2.

2. 3. 98

zak 1 kilo t.w.v. 0.85

Shoarmavlees

kilo

naturel of gekruid

Brons Beerenburg

89 0.89 s liter fle

jong belegen of belegen

10.99

99 8.99

Openingstijden: Maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uur Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur Stienser Omroeper

15


Stim lokaal-stim FNP mei FNP – Ljouwerteradiel stiet foar:

FNP – Leeuwarderadeel staat voor:

• Selsstannige gemeente gearwurkjend yn Middelsee ferbân • Gjin belesting ferheegje inkeld by needsaak mei ynflaasjekorreksje • Wentebou foar starters en âlderein gerive mei û.o. kangoeroewenten (ek yn de lytsere doarpen) • Leefberens doarpen stypje troch ynstelling Doarpenfûns en troch it behâld fan de skoallen • Ferfanging fan de F-16 mei net liede ta ferswierring fan de lûdsbelestingskontoeren • Goed omtinken foar de Fryske taal en kultuer • Sport betelber hâlde foar jong en âld • Grienfoarsjenning op in betelber mar akseptabel peil hâlde • Mear aktiviteiten foar de jongerein ûntwikkelje (ek yn de lytsere doarpen) • Parkearûndersyk stypje mar gjin betelle parkearen ynfiere

• Zelfstandige gemeente samenwerkend in Middelsee verband • Geen belasting verhogen alleen bij noodzaak met inflatiecorrectie • Woningbouw voor starters en ouderen bevorderen o.a. met kangoeroewoningen (ook in de kleinere dorpen) • Leefbaarheid dorpen ondersteunen met instelling Dorpenfonds en door behoud van de scholen. • Vervanging van de F-16 mag niet leiden tot verzwaring van de lawaaibelastingscontouren • Passende aandacht voor de Fryske taal en cultuur • Sport betaalbaar houden voor jong en oud • Groenvoorziening op een betaalbaar maar aanvaardbaar peil houden • Meer activiteiten voor de jeugd ontwikkelen, (ook in de kleinere dorpen) • Parkeeronderzoek ondersteunen maar geen betaald parkeren invoeren

Us boargemaster seit:

3 maart stimme!

Steand: Anita Dijkstra, Marcel Ringia, Folkert Dykstra, Jaap Kerstma, Jan-Willem Tuininga, Harm Hansma, Tea Jongsma, Æsger Stienstra, Fred Overeem, Hindrik ten Hoeve, Douwe Bylsma. Sittend midden: Loekie Bijlsma, Aeltsje de Groot, Jaap S. Keizer. Sittend foar: Pieter Bosma, Pieter Sipke Bouma, Pieter Roorda, Gerard Brander Stienser Omroeper

16

Omroeper 08 2010  
Omroeper 08 2010  

Stienser Omroeper

Advertisement