Page 1

deze week

0210

Goede doel... pagina 2

Carbidschieten... pagina 10

Huldiging... pagina 6

62e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

Stiens vertegenwoordigd op NOVA-Noord filmfestival Eind december was er volop “actie” in het centrum van Stiens. Amateur filmmaker Sander Looijenga was bezig met opnames voor een korte speelfilm. De film gaat “Dans van de koffiekruimels” heten, en wordt ingezonden voor het NOVA- Noord filmfestival op 27 maart in Oosterwolde. Sander Looijenga: “Het verhaal gaat over Chantal, een vrouw die onder druk van haar feministische moeder zichzelf een levensstijl aanmeet waarmee ze zelf eigenlijk niet gelukkig is. Ze heeft ogenschijnlijk alle schaapjes op het droge, maar het gevoel van geluk blijft uit. Tot ze op een dag geïnspireerd wordt door de woorden van een lifestyle-happiness coach, die haar vertelt, dat geluk in de kleine dingen zit. Chantal gooit haar leven om, maar niet zonder gevolgen. Sander is lid van de Friesche filmclub Kleare Kimen in Leeuwarden en deed eerder mee aan een filmfestival met een kort filmpje van 3 minuten. Deze kreeg toen een bronzen beoordeling. Sander hoopt met ‘Dans van de koffiekruimels’ (die ongeveer 20 minuten duurt) toch wel hoger te eindigen en misschien zelfs door te gaan voor de nationale wedstrijden. Misschien dat de film ook vertoond kan worden in het filmhuis van Stiens. Maar dat is nog niet zeker.” Voor meer informatie over het festival kijk op: www.novanoord.nl ◆

Kinderen worden rustig van massage op obs De Jint Op basisschool De Jint in Stiens masseren de kinderen elkaar tijdens de les en de ervaring is dat ze er rustiger van worden en dat ze vriendelijker met elkaar omgaan. Initiatiefnemer is leerkracht Nico Woudwijk die naast zijn baan als leerkracht nog een eigen massagepraktijk heeft. Een verslag. “Het principe is eenvoudig”, legt Nico Woudwijk uit. “Aanraking werkt rustgevend, concentratieverhogend en remt de aanmaak van stresshormonen. Daarom ben ik enthousiast over de onderlinge kindermassage. Op dit moment is De Jint de enige school in Friesland waar de kindermassage schoolbreed wordt toegepast. Bij de jongere kinderen gaat dat dan vanzelf, al spelenderwijs aan de hand van een verhaaltje. Bij de oudere kinderen moet het uitgelegd en voorgedaan worden. De kinderen leren elkaar masseren met de kleren aan en zitten daarbij op hun eigen stoel of liggen met het hoofd op hun eigen tafeltje.” Nico Woudwijk vertelt verder: “Kinderen hebben ongeveer vier weken een vaste ‘partner’.... Vervolg op pagina 15

Uitslag Kerstactie ondernemersvereniging Leeuwarderadeel

De waardebonnen zijn gewonnen door: W. van Berchum, De Gealanden 34 3 hoog Leeuwarden Alice v.d. Berg, Ophirstrj. 26 Stiens D. Bosma, de Tûnen 7, Stiens P.S. Bouma, De Boskrâne 11, Stiens Fam. W. Buursma, Bokkestege 3, Koarnjum G. Derksen, Uniawei 17, Stiens L.B. Draaisma, Linebeamleane 2, Stiens T. Dijkhuis, Skûtsje 28, Stiens B. Fennema, L. Jellingastrj. 1, Britsum Haagsma, P. Jurjensstrj. 46, Stiens Hermans, Akasiahof 2, Stiens C. Holwerda, Witteweg 2a Blije D.v.d. Horst, Akasiahof 24, Stiens G. Klaas, Pim Mulierwei 12, Stiens M.Minnema, Skilwei 34a, Stiens J. Plantinga, P. Jurjensstrj. 32d, Stiens Nynke Postma, Memerdastate 25, Hallum C. Salverda, Holdingawei 35, Finkum J. Siedsma, Felixwei 20, Stiens F. Sinnema, Arjen Roelswei 35, Oude Leije J.B. Sjoerdstra, de Broll 31, Ferwert Maartje Slot, Lege Hearewei 14 B, Stiens D. Stienstra, de Kamp 20, Britsum

Y. Tulner, Elzebeamhof 15, Stiens J. Veenstra, Lytse Dyk 17, Britsum Fam. H. Visser, Elzebeamhof 6, Stiens Elisabeth Wierda, Hegebeintemerdyk 37 Ferwert Hendrika v.d. Woude, Pantjewier 2, Marrum J. Zittema, Swanneblomstrj. 34, Stiens R. Zondervan, Holwoartelstrj. 4, Koarnjum Het levensmiddelenpakket gaat naar: G. van Dijk, Finne 35, Britsum De hoofdprijs 500,- euro waardebonnen van D.A. Fizel, zijn voor: Fam. Koopal, it Achterbosk 8, Stiens Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! U kunt uw prijs afhalen bij Keurslagerij Brolsma aan de Langebuorren in Stiens. Wel even een legitimatiebewijs meenemen a.u.b ◆


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o. Hege Stins, Stiens

Stiens 11 januari 20.00 u. Days of Summer, rom. komedie in het Filmhuis Stiens 12 januari 14.30 u. PCOB, Ledenvergadering met dhr Kooistra van Fries Dagblad in Hege Stins 16 januari 20.00 u. Optreden van Jankfoddekoar Tuzen Trienen en Peter en Engbert Braam (Friese Simon en Garfunkel) in de Skalm 19 januari t/m 1 februari 10.30-16.00 u. Expositie Hannelore v.d. Wal-Thomala in Galery De Garaazje 28 januari 20.00 u. Gedichtenavond in de Bibliotheek 30 januari en 6 februari 20.00 u. Toanielferiening De Plankewrotters mei ‘Sa Hat It Sitten’ in de Smalle Brug 13 februari 20.00 u. Foarstelling Arendz’ Arends in de Skalm t/m 1 april Expositie Wopke v.d. Heide in de Bibliotheek t/m 1 april Expositie Paul van Gent in het gemeentehuis

Britsum 12 januari 19.00 u. Biljarten: Libre hoofdklasse in Britsenburgh 13 januari 2010 10.00 u. Biljarten: Libre hoofdklasse in Britsenburgh 18 januari 19.45 u. Friese Chr. Plattelandsvrouwenenbond met dhr. Lieuwe Wallinga deze vertoont dia’s over beelden in Friesland.

Marrum 23 januari 20.00 u. Tryater met ‘Arendz Arends’ in Dorpshuis

Ferwert 23 januari 21.00 u.Band Flippen in verwarmde feesttent vlakbij Sporthal De Heechfinne 23 januari 20.00 u. Kabaret Klùn en Knoffelhakke in Foswert

zondag 17 januari

09.30 u. ds. G. Wessels

St. Vitus, Stiens 09.30 u. ds. M. Stougie-de Wit, Eastermar Gereformeerde kerk, Britsum zondag 17 januari 09.30 u. ds. A.R. v.d. Honing Hervormde gemeente, Koarnjum, Britsum, Jelsum zondag 17 januari 09.30 u. ds. M. Hulzebos, Heilig Avondmaal Gereformeerde kerk, Hijum zondag 17 januari 10.00 u. ds. Th. Korteweg, Ferwert R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St.Annaparochie zondag 17 januari 11.00 u. ds. R. Silvis en M. Wewerinke zondag 17 januari

Oecumenische viering

Samen voor het goede doel massage obs De Jint2010 Amsterdam – Dakar Challenge Twee Stiensers en één Leeuwarder nemen op 13 februari deel aan de Amsterdam-Dakar-Challenge. Het doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor de bouw van een waterput voor de schoolkinderen van Maka Ali Sarr, een project van stichting kinderen in Gambia.

R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 16 januari zondag 17 januari

19.00 u. Pastor A. Buter Eucharistieviering 09.30 u. Pastor A. Buter en Cantores Eucharistieviering

Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 17 januari

11.00 u. Pastor A. Buter en Themakoor Eucharistieviering

Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden zondag 17 januari 10.00 u. ds. E. van Duyl Vrije Baptistengemeente de Wijngaard Leeuwarden zondag 17 januari 10.00 u. br. B. Broekman Opstandingskerk, Leeuwarden zondag 17 januari 10.00 u. dhr. E. Douma Leger des Heils, Leeuwarden Wollegaasterdam 1 zondag 17 januari 10.00 u. Dienst o.l.v. majoor Ans Wimmers Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum zondag 17 januari 09.30 u. ds. J.H. Kuiper 14.00 u. ds. J.H. Kuiper Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 17 januari 09.30 u. ds. G. Wessels, De Hege Stins Stiens

Jasper Baukema, Jaap Everts en Han Struiksma gaan de uitdaging aan om op de motor in 18 dagen de finish in Dakar te bereiken. “In Maka Ali Sarr is een lagere school met ongeveer 100 kinderen. Op het schoolterrein is geen waterput, water moet worden meegenomen door de schoolkinderen in plastic flessen. In Maka Ali Sarr zelf is één open waterput. De afstand is te ver om tijdens de schooluren water te halen en daarbij is een open waterput

levensgevaarlijk voor kinderen! Door dit probleem houden sommige ouders hun kinderen thuis. Schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte, in het droge seizoen kan de temperatuur oplopen tot 50 graden! De kinderen komen van verre afstanden lopend naar school, in de brandende zon. Omdat schoon drinkwater zo belangrijk is voor deze kinderen, willen wij heel graag de school helpen aan een waterput werkend op zonne-energie, zodat niet alleen de school voorzien is van schoon drinkwater, maar ook de dorpelingen kunnen daar voor hun drinkwater terecht.” Mensen die het drietal willen steunen, kunnen terecht op www.thebuffalosdoingafrica.nl of mail naar thebuffalosdoingafrica@gmail.com ◆

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging

S.H.O.E. (Roemenië) blijft ook in 2010 open op de maandag van 13.30 – 15.30 uur! In de “Stienser Omroeper” van twee weken geleden is ten onrechte aangegeven dat onze gebruikelijke openingsdag de dinsdag is.De lezers die bekend zijn met onze organisatie zullen de wenkbrauwen wel gefronst hebben. En dat was volkomen begrijpelijk. Immers, al jaren zijn we open op de maandag. Wat is de reden zullen zij zich wel hebben afgevraagd . Welnu, die geef ik hierbij: de reden is … een flater van de eerste orde. Vanaf maandag de 11e januari zijn we er in principe. Mijn oprechte excuses. Geert Dijkstra – bestuurslid van de Stichting Hulp Oost – Europa (Roemenië)

St. Jacobiparochie 17 januari 20.00 u. Friese Jeugd Brassband o.l.v. Durk Lautenbach. Speciale gasten: Piter Wilkens en Miranda van Kralingen

3 Daags weekend Ameland, speksteen en intuïtief schilderen

Leeuwarden

“Vier de lente en stilte in Jezelf” even op adem komen, genieten van het eiland, werken met speksteen en intuïtief schilderen

30 januari Kees Kraaijenoord met Band in de Salvator t/m 28 februari Expositie De geheime tuin in het Natuurmuseum Fryslân t/m 17 april Expositie oud speelgoed en nostalgisch snoepgoed in museum de Grutterswinkel Nieuwesteeg 5

Kijk eens op www.stienser omroeper.nl voor het archief, prijzen etc.

Data: 19, 20, 21 maart 2010; Verblijf: Stayokay Ameland; vr. 16.00 uur t/m zo. 17.00 uur Graag aanmelden vóór: 25 januari 2010 begeleiding: Sjoukje Maria Kramer en Tietia Snijder voor aanmelden en informatie M'ATELIER 0519-561997 of mateliersj@kpnplanet.nl www.creatief-rouwen.nl ◆

Colofon

Froukje blijft zichzelf

Het volgende nummer verschijnt op maandag 18 januari 2010. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl

Dit is Froukje. Zij heeft genoten van het bloemschikken. En wie brengt het eten in haar aanleunwoning? Dát doet Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Stienser Omroeper

2

Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de

redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt deuitgever geen aansprakelijkheid.


Stienser

Fanwegen grut sukses giet de yntime winterfoarstelling Arendz’ Arends yn reprize...

omropperkes

De

allerlêste

foarstelling:

Arendz’ Arends

0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00

In eigenwize dokumintêre

Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. www.massagepraktijkjolandanumans.nl. Gedipl. sportmasseur. Sport/klassiek/hotstone/antistress/be handelende/massage. Div. bodypakkingen. 55 Lamps zonnebank, 5 gezichtsbruiners!! Ook in weekend en ‘s avonds. Redelijke prijzen. Froubuurt (achter sauna) 06-51282821.

Naaiklussen?? Bel: 058-2572189

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

Lekkere eenvoudige kookcursus voor de eenvoudige, snelle keukenprins of prinses. 4 Vrijdagavonden. Kosten 70,-. excl. ingrediënten. Opgeven 0518403332 na 20.00 uur

Reserveer nu uw winterbanden voor Golf 4 en Audi A4 Passat Seat vanaf 75 euro p/w incl. montage 058-2571040

Op syn ‘eigen wize’ fertelt akteur Jan Arendz oer syn hast-nammegenoat, de skriuwer Jan Arends. En komt mei him yn petear. Jan Arendz giet op ‘e siik nei Jan Arends. Hie Jan Jan helpe moatten? Hat Arendz ek wol wat fan Arends? En fansels krûpt er yn de hûd fan de skriuwer, om syn gedichten foar te dragen en de rânen fan Arends’ siel te ûndersykjen.

Sneon 13 febrewaris, 20.00 uur Entree: € 12,50 norm. / € 11,25 freon/65+ Cultureel Centrum ‘De Skalm’ P. Jurjensstrjitte 17 te Stiens, 058 2575220 Kaarten vanaf heden verkrijgbaar

ALVESTÊDE-KOARTS Deze actie is geldig van 11 t/m 16 januari 2010

Bôle fan de Moanne:

VOLLERKOREN fan 2.40

foar 1.99

IISPINKEN

4 + 2 FERGEES

BEERENBURGGEBAK fan 1.65

foar 1.35

Stienser Omroeper

3


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

WEEK

2

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

Nominaties gemeentelijke Cultuurprijs 2010

Collecterooster 2010

De Masterpriis foar de Kultuer

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks, op voorstel van de Stichting Collecteplan, een rooster vast waarin aan grote landelijke collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. Alléén de ‘vrije’ perioden zijn beschikbaar voor andere instellingen die willen collecteren. De Stichting Collecteplan en het CBF hebben in het verleden afgesproken dat op zondag niet wordt gecollecteerd.

De “Masterpriis foar de Kultuer” is bestemd voor die persoon, groep, vereniging of organisatie die een bijzondere bijdrage/prestatie levert of heeft geleverd aan/voor de Cultuur - in de ruimste zin van het woord - in de gemeente Leeuwarderadeel.

OPENINGSTIJDEN

De “Masterpriis” wordt tweejaarlijks uitgereikt.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W

Criteria voor het toekennen van de “Masterpriis” zijn: • er moet een relatie tussen het/de werk/prestatie en de gemeente Leeuwarderadeel zijn. • het werk kan zowel kortlopend als langlopend van aard zijn. • het mag zowel beroepsmatig als niet beroepsmatig zijn. • het werk kan zowel herscheppend, oorspronkelijk als scheppend zijn. • het betreft een prestatie op het gebied van de cultuur in de meest brede zin van het woord. • de aard van het/de werk/prestatie kan zowel vernieuwend, verfrissend als stimulerend zijn.

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-0513 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

In mei/juni 2010 zal de “Masterpriis foar de Kultuer yn Ljouwerteradiel” in de Nederlands Hervormde Kerk in Britsum voor vijfde keer worden uitgereikt. De “Masterpriis” bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van €750,-. De “Masterpriis” kan ook aan twee of meer gelijkwaardige winnaars worden toegekend. Een onafhankelijke jury beoordeelt de voor de “Masterpriis 2010” ontvangen nominaties. Graag willen wij een ieder nog éénmaal in de gelegenheid stellen om een nominatie voor de “Masterpriis foar de Kultuer 2010” in te dienen. Een ‘gemotiveerde’ nominatie dient voor 20 januari a.s. te worden gezonden aan de Kultuerried Ljouwerteradiel, p/a gemeentehuis, postbus 24, 9050 AA Stiens. Voor verdere vragen over de “Masterpriis 2010” én het indienen van nominaties kunt u bij ons secretariaat terecht. Dit is gevestigd op het gemeentehuis en telefonisch bereikbaar onder nummer 058 - 2576635. Het mailadres is j.kluitenberg@leeuwarderadeel.nl

.

Stiens, 11 januari 2010. De Kultuerried Ljouwerteradiel

Ontvangen aanvraag: • Sloopvergunning 20100001 voor het slopen van het bedrijfspand met bovenwoning, plaatselijk bekend Skilwei 7-9, 9051 AE te Stiens. Ontvangstdatum 04-012010. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Stienser Omroeper

4

31 januari t/m 6 februari : Hersenstichting Nederland 7 t/m 13 februari : Amnesty International 14 t/m 20 februari: vrije periode (carnaval) 21 t/m 27 februari: vrije periode (voorjaarsvakantie noord, midden, zuid) 28 februari t/m 6 maart : Jantje Beton 7 t/m 13 maart : Reumafonds 14 t/m 20 maart : Simavi 21 t/m 27 maart : ZOA-Vluchtelingenzorg 28 maart t/m 3 april : Fonds Gehandicaptensport 4 t/m 10 april: vrije periode (Pasen) 11 t/m 17 april : Nederlandse Hartstichting 18 t/m 24 april : Nationaal Fonds Kinderhulp 25 april t/m 15 mei: vrije periode (Koninginnedag, meivakantie, Hemelvaartsdag) 16 t/m 22 mei : Astma Fonds Longstichting 23 t/m 29 mei: Nationaal Epilepsie fonds (Pinksteren) 30 mei t/m 5 juni: Prins Bernhard Cultuurfonds 06 t/m 12 juni : Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) 13 t/m 19 juni: Maag Lever Darm Stichting 20 t/m 26 juni: Nederlandse Rode Kruis 27 juni t/m 4 september: vrije periode (zomervakantie midden, noord, zuid) 5 t/m 11 september : KWF Kankerbestrijding 12 t/m 18 september : Prinses Beatrix Fonds 19 t/m 25 september : Nierstichting Nederland 26 september t/m 2 oktober : Fonds verstandelijk gehandicapten 3 t/m 9 oktober : Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 10 t/m 16 oktober : Nederlandse Brandwonden Stichting 17 t/m 23 oktober: vrije periode (herfstvakantie midden, zuid) 24 t/m 30 oktober: vrije periode (herfstvakantie noord) 31 oktober t/m 6 november : Diabetes Fonds Nederlans 7 t/m 13 november: Stichting Alzheimer Nederland 14 t/m 20 november: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 21 november t/m 31 december: vrije periode Meer informatie: Website Centraal Bureau Fondsenwerving: www.cbf.nl. Gemeente Leeuwarderadeel: G. de Vries, tel.nr. 058-2576617

.

Realisering (bouw)plan

Gevonden en verloren voorwerpen week 2

(middels ontheffingsprocedure ex art 3.23 WRO)

Gevonden • speeldoosje/knuffel Nijntje • sjaal met meerdere kleuren + franje • ‘startkaart’ voor auto in zwart leren mapje (gevonden bij de Twilling)

De burgemeester maakt bekend dat de aanvraag om een reguliere bouwvergunning dossiernummer 20090117 is binnengekomen voor: • Het oprichten van een kap op de garage op het perceel Mienskar 27 te Stiens. De aanvraag past niet binnen de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Medewerking kan worden verleend door middel van het voeren van een ontheffingsprocedure (art. 3.23 WRO). Het college is bereid de procedure voor het bouwplan te voeren. Het conceptbesluit en de daarbij behorende stukken liggen in het kader van de procedure met ingang van woensdag 13-01-2010 gedurende zes weken, tijdens openingstijden, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de cluster VROM. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van B & W. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondelinge zienswijze in deze periode kenbaar te maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de cluster VROM, tel. 0582576666 Stiens, 11 januari 2010 drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

.

Sociaal-Culturele Agenda 2009-2010 • De Kultuerried Ljouwerteradiel organiseert op zaterdag 16 januari a.s., aanvang 20.00 uur, in Cultureel Centrum “De Skalm” in Stiens een gezellige avond met het Jankfoddekoar “Tûzen Triennen” en de ‘Fryske Simon & Garfunkel’ (het tweelingduo Peter en Engbert Braam). Verdere info over deze avond in de ‘Stienser Omroeper’ van 11 januari a.s., maar noteert u nu de datum alvast. • Voorjaarsprogramma 2010 Afdeling Jelsum/Cornjum/Britsum “Vrouwen-van-Nu” (Plattelandsvrouwen). - moandei 11 jannewaris: Poco à Poco, Nimt us mei op in muzikale wrâldreis. - moandei 8 febrewaris: Jiergearkomste. Foarljochting oer de WMO. - moandei 8 maart: Akke BerendsKoopmans, Garyp. It libben en it wurk fan ús heit, Klaas Koopmans. - moandei 12 april: De hear Van der Wal, Friese Palen. Knipkeunstwurk. Plaats: Dorpshuis “De Bining” in Koarnjum. Aanvang 19.45 uur

.

De Kultuerried Ljouwerteradiel

Verloren • bril met kapot koordje Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

.

Kijk eens op www. leeuwarderadeel .nl

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Afgegeven vergunning: • Lichte bouwvergunning 20090126 voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Griene Leane 22, 9051 LZ te Stiens. Verzenddatum 05-01-2010

.

Stiens, 11 januari 2010. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel J.J. Kingma, secretaris Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester


Topslager Schreiber Maandag/dinsdag www.hellinga-stoffering.nl

95

Krabbetjes kilo voor

Echt lekkere dikke

Winterrollen 4 voor

Woensdag

Stamppot

Zoete Appeltjes

4

per persoon

kilo voor

Runder gehakt kilo voor

95 95

3 4

Hele week Bretons Gehakt 500 gram

Winterkoninkjes foar al jo túnwurk

Donderdag Hachéé 500 gram voor

Gratis Gesneden Uien

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw Ek foar it snoeien en roaien

per stuk

3

95

Wiener Schnitzels 4 voor

5

Piri Piri Slof per stuk

Vrijdag/zaterdag

fan beammen

50

75

200 155 2

Calorie-arm, slechts 3% vet Kalkoen Jachtworst 65 of Kip in Aspik 100 gram voor

Gekruid Katenspek 100 gram voor

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 16 januari 2010

M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783

95

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt

Nu ook Hot Stone massage en Stoelshiatsu

595 2

Specialiteit van de week

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

1 65 1

Voor (H)eerlijk vlees met traditie.

1 maart 2010 stoppen Taco en Corrie Hoekstra maar...

Hoekstra Mannenmode gaat door!!! daarom is nu de HELE KOLLEKTIE

(excl standaard artikelen)

voor

DE HALVE PRIJS gewoon een goede zaak Stienser Omroeper

5


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Donderdag 14 januari Handbal (Iehal, Stiens)

21.30 u. FHC da recr.1SVWW r1

Zaterdag 16 januari Handbal (Iehal, Stiens)

20.30 u. FHC he 2- SGV 1 Korfbal (Iehal, Stiens)

12.30 u. CSL e2 – MNenW e1 12.30 u. CSL e1 – WWC/Keuningbouw e3 13.30 u. CSL b1 – Leeuwarden b1 14.30 u. CSL a1 – WWC/Keuningbouw a1 15.40 u. CSL 3 – De Hoeve 2 16.50 u. CSL 2 – LDODK 3 18.25 u. CSL 1 – LDODK 1 Waterpolo (It Gryn, Stiens)

17.00 u. SG Middelsé - De Skelp cg1 - Aqua’68 cg1 (<15 jaar) 17.45 u. SG Middelsé - De Skelp da1 - GZVW Bubble

Zondag 17 januari Handbal (Iehal, Stiens)

13.00 u. FHC da b1- VenS b1 14.10 u. FHC da1HVZ-Vivendi da1 (Bildtse Slag, St. Anne)

12.45 u. FHC da c2- SVWW c3 13.30 u. FHC da c1- SVWW c2 14.15 u. FHC he c1Mannak/Hurry Up c1 15.15 u. FHC he 1- Celeritas 1

28e ALDIERSDEI TOERNOAI 2009 Ingezonden Oudejaarsmorgen zo rond 8.00 uur komen de eerste sporters binnen. De Ie en Bordinehal in Stiens zijn het strijdtoneel van dit groots opgezette zaalvoetbal toernooi. Onder leiding van de toernooi leider Harm Hansma wordt de open loting verricht. Met hier en daar een kwinkslag is de spanning er even af en wordt er driftig gekeken naar de poule-indeling. Zitten we in de poule des doods of hebben we een makje in de voorrondes. Als toehoorder het doet een beetje denken aan de loting van het W.K. Zoals als altijd heeft Gerlof van Tuinen weer gezorgd voor een kwalitatief sterk scheidsrechtersveld. Die mannen startten het toernooi klokslag 9.00 uur. Vier poules van vier teams gingen strijden om de eer. Er werd met veel inzet en passie gespeeld. Na de voorrondes ( halve competitie ) gaat men over op een knock-out systeem. Zo rond half drie de wedstrijd om de derde en vierde plaats en aansluitend de finale. Eerst kwamen AA en Grasso tegenover elkaar te staan. Het werd 1 – 1, De daaropvolgende shoot-out werd gewonnen door het Grasso team en stelden daardoor de derde plaats zeker. De finale was een spannende pot, Het Titan team moest het opnemen tegen de A. Agras uit Hallum. Op doelsaldo had het Titan team in de voorrondes al tweemaal het geluk aan hun zijde gehad. Nu lachte het geluk richting Hallum, het krachtsverschil was niet groot maar een ieder had vrede met de 2 – 1 overwinning van het A. Agras team. De geplande prijsuitreiking om 17.00 uur in de Tuolle werd zoals al gebruikelijk iets later. In een soort van oudejaarsconference werden de prijzen door Harm Hansma uitgereikt. Daarna was het nog lang gezellig bij Symen en Eline. Een compliment voor de organisatie en de sporters van deze dag, het was zoals de voorgaande 27 keer weer een waar feest met als rode draad, sport verbroederd ◆

Oliebollenaktie MNenW Hijum Eenmaal per jaar komen de leden van korfbalvereniging M.N. en W. bij u aan de deur. Dit is tijdens de jaarlijkse verkoopaktie van onze heerlijke olie- en krentenbollen. Sneller dan ooit waren we door onze voorraad olie- en krentenbollen heen. Hiervoor onze hartelijk dank. Met excuses voor bewoners van de gemeente Leeuwarderadeel die we bij de deur gemist hebben ◆

SPORTIEF LEEUWARDERADEEL Mogelijkheden om te sporten in onze gemeente zijn héél goed te noemen; wel moeten de kosten van de voorzieningen scherp in de gaten worden gehouden. Dat betekent echter niet dat alles bij het oude moet blijven. Als door frequent gebruik of uit overweging van spelniveau de kwaliteit van sportvelden niet toereikend is, zal de FNP insteken op vervanging door een kunstgrasveld zoals het korfbalveld in Britsum en het trainingsveld van D.T.D. (Jelsum-Koarnjum-Britsum). Voortzetting van de samenwerking in de geest van GO-4 Sport in Middelseeverband wordt van harte gesteund door de FNP. Zichtbaar resultaat: de sportveldjes bij de Griene Leane. In de afgelopen raadsperiode zijn talrijke initiatieven op het gebied van recreatie opgepakt. • Zo is in de bosschages bij de Jelsumer Poort ruim een kilometer ruiterpad gerealiseerd. • De aanleg van een recreatiepark ter afsluiting van Stiens-Oost met een sterke inzet op zorgrecreatie wordt door de FNP gesteund, evenals de uitbreiding van Donia State en een particulier initiatief voor een hippisch centrum. • Ook het Jelsumer Binnenpaad is weer toegankelijk gemaakt voor wandelaars. • Het bevaarbaar maken van de Noordelijke 11-Stedenroute ligt goed op schema en zal in 2012 gereed zijn. Het doortrekken van de Kletsefeart naar de Feinsumerfeart wordt voorbereid en zal een rondje van 13 km. Stiens-Britsum-Barthlehiem-Stiens opleveren. • “Varen naar Dekema” moet verder worden uitgewerkt, met mogelijk uitbreiding van het praamvaren vanuit Leeuwarden. • Onderzoek naar het aansluiten van Hijum op de 11-stedenroute is bijna afgerond. • Het project “Oude paden, Nieuwe wegen” (zoals oude kerkpaden) moet nu in uitvoering komen. • De FNP wil de spoorbaan een zo breed mogelijke recreatieve bestemming geven. www.fnp-ljouwerteradiel.nl ◆ FNP Ljouwerteradiel Harm Hansma, Jelsum

Huldiging ‘Winnaars in de sport’ 2009 Leeuwarderadeel Een aantal jaren jaar geleden heeft de gemeente een beleidslijn vastgesteld omtrent het omgaan met kampioenschappen van individuele sporters en sporters in teamverband. In een protocol is onder anderen vastgelegd wanneer en hoe de gemeente reageert. Een ander aspect van het beleid is het jaarlijks in het zonnetje zetten van kampioenen die hier overeenkomstig het protocol voor in aanmerking komen. Op woensdag 6 januari jl. vond tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ondernemersvereniging Leeuwarderadeel (OVL) en de gemeente in De Smalle Brug, voor de tweede keer de huldiging van “Winnaars in de sport” plaats. Sportverenigingen en individuele sporters waren vooraf in de gelegenheid gesteld om zich hiervoor aan te melden. Na vermelding van de wapenfeiten van de sporters in 2009 door wethouder Sportzaken, mevrouw Haites, werden zij vervolgens in de bloemetjes gezet en kregen zij een fraai aandenken. De gehuldigde winnaars zijn: • 1e team korfbalvereniging CSL uit Britsum. In de zaalcompetitie kampioen in de overgangsklasse en in de veldcompetitie kampioen in de eerste klasse. • Pupillenjongens Kaatsclub De Boer uit Stiens: Nederlands kampioenschap KNKB. • 1e Jeugdteam Badmintonclub Stienser Omroeper

6

Stiens: Kampioen in de 2e klasse Regio Noord van de Nederlandse Badmintonbond. • Judoka’s uit deze gemeente van Sportschool Poelstra zijn vanwege diverse kampioenschappen als collectief gehuldigd (Nicole Folkertsma, Sanne Vermeer, Jesse Krekelaar, Marc Stol, Bas Veenstra, Soraya Folkertsma, Angelique Folkertsma, Rik Vermeer, Glenn Dijkstra, Silke Kloetstra, Jorrit Kloetstra, Jacob Koornstra, Julian Koops) • Anke-Marije de Vries uit Koarnjum: Fries kampioen dressuur en springen met haar Cpony Toran. • 1e Elftal CSC-dames uit Stiens: Kampioen in de 4e klasse zaterdag veldvoetbal.

Pupillenjongens KC de Boer

Judoka’s van Sportschool Poelstra

(foto’s gemaakt door Gerard Dijkstra fotoclub 8-88, behalve de korfbalploeg deze is gemaakt door Eddy Keuning)

Korfbalvereniging CSL 1

Jeugdteam Badmintonclub Stiens

CSC dames 1

Anke-Marije de Vries. Dressuur


  

  

 

 

     !" #$% " & " & ' (  )& * ' 

  

  

CURSUSWERK IN â&#x20AC;&#x2DC;DE SKALMâ&#x20AC;&#x2122;

        

Vanaf januari gaan er weer diverse cursussen van start in Cultureel Centrum â&#x20AC;&#x2DC;De Skalmâ&#x20AC;&#x2122; te Stiens. Naast enkele vervolgcursussen starten er ook enkele nieuwe cursussen. Voor sommige cursussen geldt dat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, meld u dus vandaag nog aan! Bezoek ook onze website voor het aanbod (en aanmelding): www.welzijnmiddelsee.nl.

   

Naaicursus Weer helemaal hip: maak uw eigen kleding of leer naai- en verstelwerkzaamheden. Een laagdrempelige cursus voor zowel beginners als gevorderden. Patronen corrigeren, omgaan met naaimachines, alles komt aan bod. Voor deze cursus is het van belang aan te geven of u in het bezit bent van een eigen naaimachine. Indien dit niet het geval is kunt u uiteraard ook gewoon deelnemen aan de cursus, er zijn machines aanwezig. Maandagavond, 19.30 â&#x20AC;&#x201C; 21.30 uur (vanaf 1 februari) â&#x201A;Ź 91,25 voor 10 lessen excl. materialen Bloemschikken Heeft het u altijd leuk geleken om zelf boeketten en bloemstukken te maken, maar weet u niet goed hoe u dit aan moet pakken? Of heeft u vroeger wel veel met bloemen gewerkt en lijkt het u leuk om hier nu mee verder te gaan? In een aantal lessen leert u de belangrijkste vaardigheden voor het maken van boeketten en bloemstukken. De cursus speelt in op de verschillende seizoenen en feestdagen. Vrijdagochtend, 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 11.00 uur (vanaf 29 januari, eens per 2 weken) â&#x201A;Ź 54,- voor 6 lessen excl. materialen (benodigdheden worden duidelijk van tevoren aangegeven) Tekenen en Schilderen voor volwassenen De diverse teken- en schildercursussen zijn al jaren een groot succes. Ook dit jaar bieden we de cursus weer aan. Uw niveau is niet van belang, de opdrachten worden aangepast aan uw persoonlijke niveau en wensen. Woensdagavond, 19.30 â&#x20AC;&#x201C; 21.30 uur (vanaf 20 januari) â&#x201A;Ź 104,- voor 10 lessen excl. materialen

Op zoek naar goede opvang voor uw kind?

Werkt u, of volgt u een studie en heeft u kinderopvang nodig, of zoekt u voor uw peuter een fijne plek om met leeftijdsgenootjes te spelen danâ&#x20AC;Ś biedt Stichting Welzijn Middelsee u: - gastouderopvang

(0-13 jaar)

- kinderdagverblijf

(0-4 jaar)

- voorschoolse opvang

(0-13 jaar)

- naschoolse opvang

(4-13 jaar)

- vakantie opvang

(4-13 jaar)

- peuterspeelzalen

(2-4 jaar)

Voor informatie en aanmelding kunt u vrijblijvend onze uitgebreide brochures aanvragen

Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens Postbus 83, 9050 AB Stiens Tel: 058-2575220 e-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl www.welzijnmiddelsee.nl

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

Engels, conversatiecursus voor volwassenen De cursus is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met deze wereldtaal. Na het volgen van de eerste 15 lessen kunt u zich in veel voorkomende situaties redden met het spreken en begrijpen van de Engelse taal. Bij voldoende aanmelding ook voor gevorderden. Woensdagavond, 19.30 â&#x20AC;&#x201C; 21.30 uur (beginners) (vanaf 3 februari) â&#x201A;Ź 89,- voor 10 lessen Duits, conversatiecursus voor volwassenen De cursus is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met deze wereldtaal. Na het volgen van de eerste 10 lessen kunt u zich in veel voorkomende situaties redden met het spreken en begrijpen van de Duitse taal. Bij voldoende aanmelding ook voor gevorderden. Dinsdagavond, 19.30 â&#x20AC;&#x201C; 21.30 uur (beginners) (vanaf 2 februari) â&#x201A;Ź 89,- voor 10 lessen Conversatiecursus Communiceren doen we altijd en overal. Deze cursus helpt u bij door u gekozen onderwerpen. Luisteren, iets duidelijk maken, weerstand, communicatie op de werkvloer etc. Voorafgaand aan de cursus vindt een intake plaats zodat de cursus exact op de leerdoelen van de cursisten aansluit. Dinsdagavond, 19.30 â&#x20AC;&#x201C; 21.00 uur (vanaf 12 januari) â&#x201A;Ź 69,- voor 5 lessen Muziek met peuters Samen met uw kind zingen, dansen, bewegen, luisteren en muziek maken? De cursus muziek met peuters blijkt een groot succes. Nieuwe groepen vanaf 20 januari. Woensdagochtend, 9.30 â&#x20AC;&#x201C; 10.15 uur / 10.30 â&#x20AC;&#x201C; 11.15 uur (vanaf 20 januari) â&#x201A;Ź 55,- voor 8 lessen Aanmelden voor ĂŠĂŠn of meerdere cursussen? Tel.: (058) 2575220 Mail: erwin@welzijnmiddelsee.nl Post: P. Jurjensstrjitte 17, 9051 BR te Stiens Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer, u krijgt zo spoedig mogelijk bericht. Cursussen gaan alleen door bij voldoende animo.

Stienser Omroeper

7


foto: Hans van der Mey

IJspret in Leeuwarderadeel 2010

Stienser Omroeper

8


www.vanderwagen.nl

It kin ek oars! Zoekt u als middenstander of partikulier een betrouwbaar administratie- en belasting-kantoor dat al uw zorgen uit handen neemt? Een kantoor dat ook nog eens betaalbaar is? Kom dan eens vrijblijvend met ons praten.

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

AL MEER DAN 30 JAAR EEN BEGRIP IN FRIESLAND

En op afspraak!

GRATIS

Bedrijventerrein Middelsee SeedĂťker 12, 9051 VB Stiens

ADMINISTRATIES â&#x20AC;˘ ADVIEZEN â&#x20AC;˘ BELASTINGZAKEN

parkeren in Stiens

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding!

NIEUW MELD JE

St. Vitusplein 4, 9051 BT STIENS Tel. (058) 2571545, Fax (058) 2571543, E-mail: info@vanderwagen.nl Internet: vanderwagen.nl

NU AAN!

HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR PARTICULIEREN, P ARTICULIEREN, BEDRIJVEN, A B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z EN WONINGBOU WONINGBOUWVERENIGINGEN! UWVERENIGINGEN!

Voor Openingstijden & Tarieven bezoek ook onze site www.bodymovestiens.nl

Groepsles Body Shape Body Shape (Start: 1 februari)

maandag 9.15 tot 10.15

Een efficiĂŤnte trainingsmethode, gericht op de verbetering van het lichaamscontour. Kenmerkend voor Body Shape is dat alle spieren en spiergroepen worden getraind, zodat de gehele lichaamsconditie verbeterd en je figuur er daardoor beter uitziet. Bij deze trainingsvorm worden vaak hulpmiddelen als lichte gewichten of dyna-bands gebruikt. Het resultaat is snel zichtbaar: een plattere Buik, stevigere Billen en Benen. (BBB) Het leuke van de Body Shape les is dat het een groepsles is. Je traint samen met anderen en dat werkt stimulerend en is ook gezellig. Bovendien kun je toch in je eigen tempo werken door de individuele aandacht die je krijgt. Body Move Stiens â&#x20AC;˘ It Noarderfjild 33 â&#x20AC;˘ 9051 BM Stiens â&#x20AC;˘ T 058-2572026

HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D VAKWERK V A AKWERK OP HET GEBIED VAN: VA VA AN: COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, INSTALLA ATIE T S, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA AT TIES, CV-KETEL CV V--KETEL VERVANGING, VER RVANGIN A NG, HUUR EN LEASE, EIGEN 24-UURS SER SERVICEDIENST, RVICEDIEN V NST T, VER VERWARRWAR A MING, RADIATOREN, RADIA AT TOREN, VLOERVERWARMING, VLOER RVER V RWA AR RMING, KOELING, VENTILATIE, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECH HNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA AT TIES, SANITAIR, SANITAIR, DUURZAME DUURZAM ME ENERGIE TOEPASSINGEN, TOEP PASSINGEN, A ZONNEBOILERS, ZO ZONNEONNESTROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN. SUBSIDIE-AANVRAGEN N.

Technisch T e echnisch Installatiebedr Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

Telefoon Te elefoon (058) ( 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 N H BRITSUM NH

www w.hai . ijma.nl info@haijma.nl www.haijma.nl

GIGANTISCHE OPRUIMING 20% tot 70% KORTING

Showroommodel Flavio, 2 + 3 zits normaal1395,00 1XÂź Andere modellen tot 25% Korting

N, TREKKE R E V O D DEKBE GOED, BEDDEN S, KUSSEN KENS, HOESLA , LAKENS FLANEL

TOT 50% Korting

Showroommodel Boxsprings normaal 1395,00 Nu voor 975,00 Andere modellen tot 40% Korting

r eel mee en nog v . Akties

Showroommodel Fauteuils tot 60% Korting

Seerob 7A 9051 VA STIENS Tel: 058-2574111 Fax: 058-2575737

Hoge Eggenweg 1 9163 JP NES(AMELAND) Tel: 0519-542426 Fax:0519-542032

www.bronsnijder.nl info@bronsnijder.nl

Showroommodel ledikanten en Linnenkasten tot 70% Korting

Geldig tot en met 31 januari 2009

Stienser Omroeper

9


Kampioenschap Carbidschieten Leeuwarderadeel 2009 Op oudejaarsdag is voor de vijfde maal het kampioenschap carbidschieten in onze gemeente gehouden. Gastheer was ook deze keer garagehouder Reitze Ketellapper en als altijd, bijgestaan door echtgenote Wietske. De weersomstandigheden zijn deze middag vrijwel ideaal voor carbidschieten. Niet echt koud en met de wind in de rug, willen de deksels wel vliegen. Hoewel? Verschillende deelnemers hebben te maken met een verkeerd gasmengsel. Het gevolg is dat het deksel nauwelijks tien meter verder in het land belandt en komt uit de melkbus een gitzwarte rook. Toch maar weer proberen met meer carbid en experimenteren met de waterhoeveelheid. Een van de deelnemers is van mening de brokken carbid kleiner te maken en minder water te gebruiken. Hij viel niet in de prijzen. De uitslag: Wiepie Postema, Koarnjum met 70.8 meter Reinder Roorda, Stiens, met 68.5 meter Anton Oosterhoff, Stiens met 64.3 meter

foto: Pieter Sinnema

Voor het ludieke karakter van het kampioenschap heeft de organisatie twee torens gebouwd van tonnen. Degene die een toren omver schiet wordt beloond met een rollade. Het lukte scherpschutter Reinder Roorda. Pech hebben Jan en Sietse Postema. Zij raken de toren maar die wil niet vallen. Voor hen was er de pechprijs. De oudste deelnemer (74) en tevens lid van de organisatie, Gabe, is zeer tevreden over het verloop van de wedstrijd. “De omstannichheden wiene goed en sjoen it tal besikers wol ik by libben en wolwêzen takom jier graach opnij yn it spier”. De snert liet zich goed smaken en de catering was opnieuw uitstekend verzorgd. Organisatie bedankt ◆

Gysbert Japicxstrjitte brengt samen met Piet Paulusma Nieuwjaarsgroet 2010

Een bijzonder project voor mensen van 75 jaar en ouder Per 4 januari 2010 gaat er een bijzonder project van start in de gemeente Leeuwarderadeel: het “preventief huisbezoek”. Deze manier van werken is bijzonder te noemen omdat het heel direct in contact met de mensen zelf wordt uitgevoerd, namelijk thuis bij de mensen die het aangaat. Het is een landelijk beproefde manier om te onderzoeken hoe het gaat met mensen van 75 jaar en ouder die zelfstandig wonen. De Stichting Welzijn Middelsee (SWM) voert o.a. ouderenwerk en ouderenadvieswerk uit. Het doel van dit preventief huisbezoek is om te kijken en horen hoe het met de mensen gaat van 75 jaar en ouder; hoe redden zij zich, praktisch en sociaal? En wat heeft iemand eventueel nodig om dit te behouden of te verbeteren? Juist deze groep mensen moet soms alle zeilen bijzetten om prettig en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het project wordt onafhankelijk uitgevoerd van andere organisaties. Er wordt gebruik gemaakt van het adressenbestand van alle mensen van 75 jaar en ouder van de gemeente. Per dorp krijgen deze mensen een brief van SWM toegestuurd waarna ze worden gebeld met de vraag of zij een huisbezoek willen ontvangen. Mensen jonger dan 75 jaar kunnen ook een huisbezoek ontvangen, zij kunnen dit telefonisch aanvragen bij SWM. De gesprekken worden gedaan door de ouderenadviseur en stagiaires van de ouderenadviseur en vrijwilligers. Aan de hand van een vragenlijst wordt er gesproken over het wonen, de gezondheid, sociale contacten en vrije tijdsbesteding.

Op Nieuwjaarsavond was het een drukte van belang in de Gysbert Japicxstrjitte. Nog een beetje duf van de oudejaarsnacht stonden veel bewoners te wachten op wat gebeuren ging. Immers was aangekondigd dat onze bekendste weerman Piet Paulusma in de straat zou verschijnen om samen met de buurtbewoners de Nieuwjaarsgroet uit te spreken. Een enkele bewoner was nog enigszins sceptisch of hij wel zou

komen en het geen grap van het bestuur van de buurtvereniging was. Ondanks de kou verzamelden zich steeds meer mensen. De glühwein en warme chocolade melk zorgden voor een gezellige sfeer. Daar kwam dan toch een grote satellietwagen de straat in gereden gevolgd door niemand minder dan Piet Paulusma. Hoewel een beetje spannend wilde eigenlijk iedereen wel even met zijn hoofd op TV. Na een uurtje opnames maken en het laten knallen

van de champagne was het wachten op de uitzending om 23.00 uur ’s avonds. Leuk om te zien wie er allemaal in beeld en even aan het woord kwamen. In veel huishoudens is de uitzending opgenomen zodat deze nog vaak herhaald kan worden. De opnames zijn prima gelukt en als buurt zijn we er trots op dat we 2010 op een feestelijke manier, voor het oog van de camera, in hebben mogen luiden. Vanuit de gezelligste straat van Nederland wensen we u nogmaals: Folle lok en Seine! ◆

Gezellig shoppen in Stiens Stienser Omroeper

10

Op deze manier ontstaat er een beeld van hoe het gaat en komen eventuele knelpunten en wensen aan de orde. Ter plaatse kan er informatie gegeven worden over voorzieningen die helpen bij zelfstandig wonen. Bij problemen die vragen om meer actie, kan de ouderenadviseur hulp bieden door informatie aan te vragen, te bemiddelen en formulieren in te vullen. Wanneer alle dorpen in Leeuwarderadeel zijn bezocht, volgt er een verslag met uitkomsten en aanbevelingen. In samenwerking met aanverwante organisaties wordt er bekeken wat we aan ondersteuning kunnen opzetten om te helpen bij het zelfstandig wonen. In januari ontvangen de mensen in Britsum als eerste een uitnodiging voor een huisbezoek. Daarna volgen de andere dorpen, als laatste is Stiens aan de beurt. Tussentijds zal er een verslagje verschijnen in deze krant met de ervaringen ◆

Statiegeldflessen actie groot succes Op 2 januari 2010 is de statiegeld flessen actie van het Jongerendiaconaat van start gegaan. Met 44 lopers 25 chauffeurs hebben we statiegeldflessen ingezameld voor een goed doel namelijk: het project van Yvonne van Meeuwen in Oeganda Mto Moyoni. Om 13.30 werden de flessen ingeleverd bij de supermarkten AH en C1000. Met de flessen bonnen die u al ingeleverd heeft in de zuilen bij de supermarkten is het mooie bedrag van 1189,75 euro ingezameld. Iedereen die op welke manier dan ook hier aan meegewerkt heeft...heel hartelijk bedankt ◆


IN

EIGENWIZE DOKUMINTÊRE

Lêste Foarstelling Arendz’ Arends Fanwegen grut sukses giet de yntime winterfoarstelling Arendz’ Arends yn reprize. Op 13 febrewaris spilet Arendz’ Arends yn De Skalm yn Stiens, dit sil de lêste foarstelling wêze! De oanfang is om 20.00 oere. Kaarten binne te krijen op tel. 058-2575220. Op syn ‘eigen wize’ fertelt akteur Jan Arendz oer syn hast-nammegenoat, de skriuwer Jan Arends. En komt mei him yn petear. Jan Arendz giet op ‘e siik nei Jan Arends. Hie Jan Jan helpe moatten? Hat Arendz ek wol wat fan Arends? En fansels krûpt er yn de hûd fan de skriuwer, om syn gedichten foar te dragen en de rânen fan Arends’ siel te ûndersykjen. Jan Arends wie skriuwer, reklameman en húsfeint, ûnder lêzers bekend fan syn ferhalebondel Keefman (1972). Arends hat ek in beheind tal gedichten publisearre. In grut part fan syn libben hat er yn psychiatryske ynrjochtingen trochbrocht; hy makke sels in ein oan syn libben. “Een prachtige Arendz!” (Rynk Bosma, Wijd&Zijd)

Wopke van der Heide exposeert in de Bibliotheek Stiens Van 8 januari tot 1 april 2010 is er in de Openbare Bibliotheek te Stiens een expositie te zien van het werk van Wopke van der Heide. Wopke van der Heide uit Hijum werd in 1945 geboren in Britsum. Als kind was hij tijdens zijn lagere school periode altijd al veel aan het tekenen. Tijdens zijn maatschappelijke carrière is het er nooit meer van gekomen, al bleef zijn belangstelling voor de schilderkunst en ook voor de natuur groot. Pas op latere leeftijd, d.w.z. na zijn 60ste, is hij begonnen met het volgen van enkele beginnerscursussen schilderen. Omdat hij een natuurliefhebber is, hebben de meeste schilderijen dan ook de natuur en het landschap als onderwerp. Hierbij is kleur en sfeer een belangrijk uitgangspunt. De werkelijkheid zo realistisch mogelijk afbeelden geeft hem de meeste voldoening. Meestal kiest hij zelf het onderwerp, maar hij werkt ook in opdracht. Wopke schildert zowel in acryl- als olieverf. Eerder exposeerde hij in “de Kampioen” in Hijum en het bezoekerscentrum in Hegebeintum. De openingstijden van de bibliotheek zijn: ma, 13.30 – 20.00, di, wo, en do 13.30 – 17.30, vr 13.30 – 20.00 uur ◆

Foar mear ynformaasje sjoch op www.tryater.nl ◆

Steunpunt Palet nu in de Petterhústerstate Sinds 2006 was het steunpunt van Palet gevestigd in Petterhusterdyk 13 te Stiens. Nu de nieuwbouw van de Petterhústerstate is afgerond is ook het Steunpunt van Palet verhuisd naar dit gebouw. Wekelijks houdt onze verpleegkundig consulent Ant Schippers hier spreekuren (zie tijden onderaan de tekst). Tevens is zij dagelijks ook telefonisch te bereiken.

Hieronder nog even op een rijtje waar Ant Schippers voor te benaderen is. De verpleegkundig consulent biedt advies en begeleiding wanneer er ongemakken of problemen ontstaan die samenhangen met veroudering of een chronische ziekte. De verpleegkundig consulent is er voor zowel de client als voor familie, mantelzorgers en hulpverleners. Enkele zaken waarvoor u de verpleegkundig consulent kunt inschakelen: • Als u (client, familie/mantelzor-

ger) behoefte heeft aan informatie of begeleiding. • Als u zich zorgen maakt over iets mbt uw gezondheid en u wilt dat met een verpleegkundige bespreken • Als u hulp wilt bij het organiseren en coördineren van een passend hulpaanbod • Advisering over de woonsituatie • Als u zich eenzaam voelt en niet weet hoe u dit kunt oplossen. • Als u sterke aanwijzigingen heeft dat iemand uit evenwicht dreigt te raken door bv depressie, dementie, gedragsproblematiek, vergeetachtigheid of rouw. Wie kunnen gebruik maken van senioren consultatie? Alle ouderen van 55 jaar en ouder en chronisch zieken( of hun familie/mantelzorger) woonachtig binnen de gemeente Leeuwarderadeel kunnen voor advies of controle over hun gezondheid terecht via het inloop- of telefonisch spreekuur. De mogelijkheid voor een huisbezoek is aanwezig. Wat zijn de kosten? Aan het gebruik van de verpleegkundig consulent zijn geen kosten verbonden. Contact: Telefonisch spreekuur : maandag t/m donderdag van 8.30u en 12.30u op nr 058-2576100 Inloopspreekuur: iedere donderdag van 10.30-11.30u in Petterhústerstate, Petterhusterdyk 6c, 9051 CX Stiens ◆

Mediatiecursus in Fermanje Stiens Vanaf donderdagavond 28 januari a.s. geeft zr. Marijke Hekkema (uit Stiens, lid van DG Leeuwarden) een meditatiecursus (van 4 avonden, 1 x per maand) in de Fermanje. Uitgangspunt voor de meditaties zijn bijbelteksten. Zij heeft deze cursus eerder in Leeuwarden gegeven. Mocht u/jij belangstelling hebben, er ligt een folder in de Fermanje. Deze cursus wordt ook aan mensen buiten onze gemeente aangeboden. Data: 28 jan, 18 feb, 25 maart en 22 april 20.00 - 22.00 uur Plaats: Doopsgezinde Gemeente Stiens "Fermanje" Kakewei 16 Maximaal aantal deelnemers: 12 Info en opgave: Marijke Hekkema. Tel 058-2573567 email: marijkehekkema@hetnet.nl ◆

BERICHT

VAN

PVDA LEEUWARDERADEEL

Kookcursus Leeuwarderadeel, Leeuwarden en de euro’s Het bericht dat PvdA Leeuwarderadeel een fusie van Leeuwarderadeel en Leeuwarden wil onderzoeken leverde veel reacties op. Bestuurders bleken vooral tegen te zijn, maar de inwoners waren positiever. De reacties van de inwoners varieerden van “mee eens” tot “goed dat jullie een duidelijk standpunt hebben, dat is nodig”. Maar er was natuurlijk bij de inwoners ook kritiek. Eén criticus was bang dat de inwoners van Leeuwarderadeel financieel zouden moeten bloeden voor financiële zeperds van Leeuwarden en hij wees op de woningbouw in de Zuidlanden en de risico’s van de Wet Werk en Bijstand. Maar die criticus zit mis. Natuurlijk zijn in een grote stad de risico’s groter, maar ook de financiële draagkracht is er veel beter. Op de lijst van de rijkste gemeenten van Friesland staat Leeuwarden op de achtste plaats. Leeuwarderadeel komt daar niet op voor. Leeuwarderadeel staat op plaats acht van de lijst met de armste Friese gemeenten. Bovendien krijgt een grote stad als Leeuwarden per inwoner veel meer geld van het Rijk dan Leeuwarderadeel. Leeuwarden krijgt per inwoner ongeveer € 1.400,- van het Rijk. Leeuwarderadeel moet het doen met € 880,- per inwoner. Reken dat maar eens om naar de 10.000 inwoners van Leeuwarderadeel. Voor 10.000 inwoners in Leeuwarden betaalt het Rijk ieder jaar ruim 5 miljoen euro méér dan voor 10.000 inwoners in Leeuwarderadeel. Het is dan ook niet zo gek dat de gemeentelijke lasten voor de inwoners van Leeuwarden een lager zijn dan in Leeuwarderadeel. Het verschil varieert van 4 tot 18 procent. En dat verschil wordt groter, omdat Leeuwarderadeel de tarieven meer verhoogt dan Leeuwarden. Wij hoeven ons heus niet te schamen in Leeuwarderadeel, maar het is wel duidelijk dat Leeuwarden er financieel gezien een stuk beter voor staat. Het is dus een fabeltje dat de inwoners van Leeuwarderadeel bij een fusie zouden moeten opdraaien voor de financiële risico ’s van Leeuwarden. Het is eerder anders om. De inwoners van Leeuwarderadeel zouden goedkoper uit zijn als de gemeentelijke tarieven van Leeuwarden hier ook zouden gelden. Het standpunt van de PvdA om straks direct na de verkiezingen de mogelijkheden van een fusie van Leeuwarderadeel met Leeuwarden te onderzoeken en aan het eind van dit jaar te kiezen tussen Leeuwarden en Middelsee is dus in ieder geval financieel gezien zo gek nog niet. Op basis van dat onderzoek kan de Raad dan aan het eind van dit jaar kiezen tussen Leeuwarden en Middelsee. Over andere aspecten later meer. PvdA fractie Leeuwarderadeel: Harm de Kroon, Ursula de Voogd, Jamila Ennour, Marit Wagenmakers. Reageren? hdekroon@planet.nl ◆

Heeft u ook wel eens zin in een heerlijk makkelijk en niet duur eten. Natuurlijk aardappels groente en een toetje kunnen, of een eenvoudige pasta. Maar wilt u niet eens met hetzelfde gemak een meer uitgebreidere maaltijd neerzetten voor de familie, of voor u alleen? Ik wil u uitnodigen van deze gelegenheid gebruik te maken en u te vertellen over de opzet van de kookworkshops die in het nieuwe jaar zullen plaatsvinden. Het doel van de 4 avonden is om samen met u op ontdekkingsreis te gaan in manieren van bereiden van vlees en groentes. Daarbij staat voorop dat we met zoveel mogelijk alles zelf maken. Per avond staat 1 thema centraal. Ik zal die avond iets voorkoken, maar ook kunt u zelf aan de slag met recepten en kook- en bak technieken. Naast de gemaakte recepten, zullen er altijd per thema een aantal andere op het zelfde thema gebaseerde recepten worden meegeven. Die u dan thuis kunt uitproberen. Aan het eind van de 4 avonden heeft u dus een klein naslagwerk over 4 verschillende thema’s. De avonden zullen plaatsvinden op vrijdagavond 29 januari, 12 maart en 9 april van 19:30 tot ± 21:30. De laatste avond wordt ingemeenschappelijkheid afgesproken. Voor meer informatie en opgave kunt u kontact opnemen met Anita Smit 0518-403332 (na 20:00 uur) ◆ Stienser Omroeper

11


Automobielbedrijf van der Weij B.V. stopt na 73 jaar Januari 2010 is de maand waarin garage van der Weij b.v. aan de Moundyk te Stiens stopt met de werkzaamheden. De vader van eigenaar Simon van der Weij begon 73 jaar geleden het automobielbedrijf aan de Uniawei. In 1980 heeft Simon van der Weij de zaak voortgezet als Renaultspecialist samen met de twee monteurs Henk de Jong en Jan Harkema. Sinds 2006 liepen de werkzaamheden langzamerhand terug, de werkplaats werd als gevolg daarvan op vrijdag en zaterdag gesloten. Er werden minder auto’s verkocht en begin 2009 lieten monteur Henk de Jong en zijn partner in de Leeuwarder Courant weten te willen gaan reizen. Ook gezien de huidige crisis in de autobranche lijkt het nu een goed moment om te stoppen. Vrijdag 15 januari en zaterdag 16 januari 2010 is er van 14.00 tot 18.00 uur een afscheidsinloop voor belangstellenden. Ter gelegenheid van het 73-jarig bestaan van garage van der Weij krijgen de vaste klanten een verjaardagskalender met oude foto’s van het bedrijf ◆ 'Op de foto helemaal rechts dhr. P. van der Weij met voor zich zijn zoon Simon'

Cursus ‘muziek met peuters’ in Stiens krijgt vervolg

In cultureel centrum de Skalm in Stiens start woensdagmorgen 20 januari 2010 de voorjaarscursus ‘muziek met peuters’. Peuters genieten van muziek, geluiden en klankspelletjes. Samen met je kind een cursus ‘muziek met peuters’ volgen is een unieke mogelijkheid om samen te zingen, te bewegen, te luisteren en met kleine instrumentjes te spelen. Dit levert een heleboel plezier op voor allebei. Op woensdagmorgen 20 januari 2010 start de eerste les van de voorjaarscursus voor 2-en 3-jarige peuters met hun ouders. Aanvang 9.30 uur in de Skalm. U kunt zich via de mail opgeven of bellen naar onderstaand telefoonnummer. De lessen zullen worden gegeven door Muziek-op-schoot docent: Janke de Vries: tel.nr. 0582575505 e-mail: devriesjanke2008@live.nl ◆

Nieuwjaarsgroet van CBS De Sprankel Op maandag 4 januari 2010 stelde het personeel van CBS De Sprankel de ouders in de gelegenheid om aan elkaar de nieuwjaarswensen over te brengen. Deze gelegenheid vond plaats vanaf 8.15 - 8.45 uur. Dit gebeurde onder het genot van een hapje en een frisdrankje. De kinderen mochten ook mee naar binnen en kregen ook een traktatie. Ze mochten daarna een puzzel of een kleurplaat maken. Het was een groot succes om op deze manier de ouders te begroeten. Het team van CBS De Sprankel wenst u een Gezond en een Gelukkig 2010 !!! ◆

Stienser Omroeper

12

Radio Middelsee Succesvolle eindejaarsuitzending Radio Middelsee heeft van 29 tot en met 31 december een succesvolle eindejaarsuitzending gemaakt vanuit recreatief centrum De Seedykstertoer in Marrum. Er zijn verscheidene artiesten geweest die benefiet hebben opgetreden en het was telkens gezellig druk. Tijdens de informatieve programma’s op dinsdag en woensdagavond waren er ongeveer 60 man aan publiek aanwezig. Alleen op oudejaarsdag bleef het rustig. De uitzending zou niet mogelijk zijn geweest zonder sponsoren, vrijwilligers, live artiesten en gasten. Daarom willen wij iedereen die op wat voor wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd van harte bedanken en wij hopen een volgende keer weer op jullie steun te mogen rekenen! Herhaling ‘Aan tafel’ en Politiek café Op zaterdag 16 januari herhaalt Radio Middelsee de informatieve programma’s Aan Tafel en Het Politieke Café, die 29 en 30 december live werden uitgezonden tijdens de driedaagse eindejaarsuitzending, in Recreatief centrum De Seedykstertoer te Marrum. - Aan Tafel In het programma Aan Tafel is de familie Zoodsma uit Minnertsga aan het woord over de film ‘Ien fan ús’, die is gemaakt over Jacob Zoodsma, vertelt Sieds Pasma over Stamboomonderzoek, Kirsten Zwijnenburg over de Bildtse Cultuurprijs die ze dit jaar ontving en Jack de Boer uit Burgum over zijn reis door exotische landen en het boek dat hij daarover schreef. Daarnaast zijn Margriet Storteboom van de Clientenraad Noard West Fryslan, Henk Flikkema van Wetterskip Fryslân, kunstenares Wies Noest en korpschef Johannes Holwerda van de politie van Noordwest Friesland te gast in dit programma. En een aantal Marrumers vertelt over de organisatie van evenementen in hun dorp. De Presentatoren waren Hette van der Wal en Jan de Bruin. Muzikale gast was duo Katmarfolk. Zaterdag 16-01-2010, 13:00 – 15:45 uur.

-Het Politieke Café In het politieke café is Wouter van der Wal in gesprek met raadsleden Jan Buenk (PvdA), Jan Jarig van der Tol (CU), Taekele Hylkema (VVD), Bauke van der Heide (FNP), Sjak Papma (GBF), Jelle de Vries (CDA) en wethouder Haije Talsma (CDA) uit Ferwerderadiel, Harm de Kroon (PvdA) en wethouder Jaap Keizer (GBL) uit Leeuwarderadeel en met Bildtkert Leendert Ferwerda (FB). De onderwerpen lopen uiteen van de elfstedenvaarroute tot en met windmolens en van gemeentelijke samenwerking tot en met de lokale energiemaatschappij van Ferwerderadiel. Muzikale gast was singer-songwriter Marike van der Meij. Zaterdag 1601-2010, 16:00 – 18:00 uur. Country CD van de maand januari De country CD van de maand januari is Without Goodbye van de alternatieve, Zweedse, countrygroep Swinging Doors. Hun countrymuziek grenst aan blues, rock ’n roll en Zweedse folkmuziek en de combinatie van steel guitar en gitaren met overdrive geeft een bijzondere klank. Alle twaalf nummers op dit debuut album zijn geschreven door bandleden Björn en Maria Erixon. Ze hebben zich daarbij laten inspireren door vrienden en muzikanten uit Austin Texas en door verschillende grootheden als Hank Williams, Johnny Cash en Gram Parson. Wekelijks komen er nummers voorbij van dit album voorbij in het programma The Highway of Country. Iedere woensdagavond te beluisteren van 20:00 tot 21:00 uur. Op zondagmiddag wordt het programma om 15:00 uur herhaald. Kijk voor meer informatie op www.radiomiddelsee.nl Adverteren bij Radio Middelsee Breng uw producten, diensten of uw bedrijf onder de aandacht via een advertentie bij Radio Middelsee. Een reclamespotje komt bij ons meer dan tien keer per dag voorbij! U bereikt dus snel een brede doelgroep tegen een gunstig tarief. Naast reclamespots op de radio kan er ook worden geadverteerd door middel van een banner op onze website. Info: adverteren@radiomiddelsee.nl ◆


Een gezellige avond vol muziek in Cultureel Centrum â&#x20AC;&#x2DC;De Skalmâ&#x20AC;&#x2122; met:

De Fryske Simon & Garfunkel Jankfoddekoar TĂťzen Triennen

Peter en Engbert Braam worden ook wel de Friese "Simon en Garfunkel" genoemd. Dit komt door de sound van hun 2-stemmige zang begeleid door gitaar. Op hun eerste cd "Kleur" staan dan ook 2 covers van deze bekende zangers en ook hun nieuwste cd â&#x20AC;&#x153;Natuurlijkâ&#x20AC;? bevat een nummer van hen.

Zaterdag 16 januari, 20.00 uur Entree â&#x201A;Ź 10,-, Kaarten vanaf heden verkrijgbaar Cultureel Centrum â&#x20AC;&#x2DC;De Skalmâ&#x20AC;&#x2122; P. Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens telefoon (058) 2575220 www.deskalm.nl ***Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de Kultuerried Ljouwerteradiel*** We zijn nu ook op maandagmiddag geopend van 13.00-18.00 uur

Langebuorren 2, Stiens tel. 058-2573622

Nieuw

en bestaande vloeren

Garagevloer â&#x17E;¤ â&#x17E;¤ â&#x17E;¤ â&#x17E;¤ â&#x17E;¤

1-dag systeem anti-slip vloeistof dicht snelle uitharding diverse kleuren

Voor meer informatie: Wilhelminastraat 17 â&#x20AC;˘ 9073 HA Marrum Tel.: 0518 41 2977 â&#x20AC;˘ Mobiel: 06 29 30 27 45

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03

Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Drie D rie groepen: groepen:

www.kidsandanimals.nl

Aanleg

KINDEROPVANG KIN DE ROP PVANG 0 - 4 jaar Â&#x2C6;b babygroep a bygro e p dreumesgroep Â&#x2C6; dr eumessgroep Â&#x2C6;Â&#x2C6;peutergroep peutergroep BUITENSCHOOLSE BUI TENSC CHOOLSE OPVANG OPVANG

Twee T wee groepen: groe epen: Â&#x2C6; kkinderen inderen van van 4 tt/m /m 8 jjaar aar Â&#x2C6; kkinderen inderen n van van 9 t/m 12 jaar Tijdens T ijdens de de bso bso doen doen wee veel veel activiteiten ac tiviteiten op de b boerderij oerderrij en in de natuur. natuurr.

8%JKLTUSBTUSBBUt417SPVXFOQBSPDIJF 8%JKLTUSBTUSBBUt417SPVXFOQBSPDIJF T tE T  tE info@kidsandanimals.nl info@k idsandanimals.nl

Braaksma Houtbouw â&#x20AC;˘ Garages â&#x20AC;˘ Bergingen â&#x20AC;˘ Blokhutten â&#x20AC;˘ Tuinhuisjes â&#x20AC;˘ Paardeboxen â&#x20AC;˘ Tuinhout Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487 Stienser Omroeper

13


NIEUWS

Expositie ‘Kunst en Koek’ in Galery ‘de Garaazje’

OP DE SITE

Het nieuwe Handboek Gemeentediensten 2010 is klaar Met ingang van januari 2003 kregen de zondagavond-kerkdiensten van De Hege Stins en van de St. Vituskerk een bijzonder karakter. Deze avonddiensten worden voortaan “Gemeentediensten” genoemd, omdat ze voor, met, maar vooral dóór diverse groepen uit beide gemeenten worden voorbereid en uitgevoerd. Onze 4 predikanten (ds. Wessels, ds. Scholtens, ds. Overeem, 4e predikantsplaats is op het moment van schrijven nog vacant) gaan tijdens deze diensten doorgaans bij toerbeurt voor, elke keer ook wisselend van kerkgebouw. Als geloofsgemeenschap willen we graag samen de verantwoordelijkheid voor de zondagse avonddiensten dragen. De positieve ervaring van de afgelopen jaren leert dat we ons er dan meer betrokken bij voelen. Iedere groep in onze gemeente kan vanaf 1 januari 2010 intekenen op één of (graag) meer zondagavonddiensten van 2011. Er is dan veel ruimte voor eigen inbreng èn daar is veel gelegenheid om te experimenteren met nieuwe vormen en inhouden. Dat heeft in de afgelopen jaren al heel mooie dingen opgeleverd, die daarna ook in de ochtenddiensten wel eens een plaats kregen. Zo werken we samen ook aan vernieuwing en variatie van kerkdiensten. Dit intekenmodel voor avonddiensten bleek dus een veelbelovend plan te zijn. We gaan er dan ook mee door. We vragen nu uw belangstelling, uw medewerking en enige tijd. Wanneer we als gemeentegroep samen met een predikant een kerkdienst door-de-week gaan voorbereiden, hebben we daarvoor in de regel twee dagdelen nodig. We houden ons dan bezig met o.a. de inhoud van de Bijbelteksten, de gebeden en de te zingen liederen. Ook denken we na over het soort avonddienst dat ons voor ogen staat: een dienst over ons eigen kerkenwerk of over een maatschappelijk vraagstuk c.q. thema òf over een specifiek Bijbelgedeelte; het kan allemaal. Het Moderamen heeft hiertoe een kleine “Werkgroep Gemeentediensten” van drie personen samengesteld. Die drie gemeenteleden zorgen voor het Jaarrooster, bieden u (ter ondersteuning) een “Handboek Gemeentediensten” aan en fungeren als contactgroep tussen gemeentegroep en Moderamen. Voor meer informatie, kijk op www.pgstiens.nl/1650 ◆

Stienser Omroeper

14

Galery de Garaazje begint 2010 met een expositie ‘Kunst en Koek’. Exposant is Hannelore van der Wal-Thomala die al 30 jaar in Stiens woont. Hannelore is in 1945 geboren in Dresden en vanaf haar kindertijd bezig met kunst. Ze heeft volwassenen maar ook kinderen tekenen schildercursussen gegeven. Door creativiteit bij anderen te stimuleren werd haar eigen artistieke weg steeds duidelijker. Dit leidde tot tekeningen en schilderijen in gemengde technieken. De expositie ‘Kunst en Koek’ is ter gelegenheid van haar 65e verjaardag, het is een terug- maar ook een vooruitblik want als schilder ga je nooit met pensioen. De expositie loopt van 19 januari tot en met 1 februari. Vrijdag 22 januari is de opening om half acht ’s avonds met koffie en zelfgebakken koek. Hannelore’s schilderijen zijn verder te bezichtigen tijdens de openingstijden: ma t/m do 10.30-16.00 uur en vr t/m zo op afspraak via tel.nr. 0582571314 ◆

Titel schilderij: “Oud Stiens”

Jack Russell Alle sinterklazen Vroeg in de ochtend van nieuwjaarsdag werden wij wakker geblaft door een speelse Jack Russell die zich bemoeide met de bezems van degenen die de straat aan het schoonvegen waren.. Hij liep van huis naar huis en blafte luidkeels voor iedere voordeur. Niemand van de bewoners van de Felixwei kende deze hond. Politie gebeld maar die had geen melding binnengekregen van een vermissing en na een aantal uren werd hij door de dierenambulance opgehaald en veilig voor een nachtje naar de Wissel gebracht. Mist u uw hondje of weet u van wie hij is: Jack Russell, reu, kortbenig, wit lijfje met grote zwarte vlek linker kant van zijn rug/zij, licht bruine kop met dunne witte bles en prachtige, intelligente ogen. Enthousiaste en vriendelijke hond. Hij draagt een mooie stoere halsband met metaalbeslag. Helaas zat daar geen adreskokertje aan en is de hond niet voorzien van een chip. Anders hadden wij hem direkt naar huis toe kunnen brengen. Info: Dierenambulance Leeuwarden of De Wissel ◆ Bewoners achterste deel Felixwei.

Ingezonden

bedankt!!!

In de maanden oktober en november 2009 is er weer een sinterklaasactie gehouden voor o.a . bijstandskinderen en een oproep gedaan in verschillende kranten en dorpsbladen om speelgoed te verzamelen voor deze actie. De reactie was fantastisch. Heel veel mensen uit verschillende dorpen reageerden op de oproep. Er is zoveel mooi en bruikbaar speelgoed binnen gebracht dat de actie een groot succes is geworden. Met behulp van alle speelgoedgevers, familie, vrienden, inpak(st)ers, inzameladressen, winkels en de sociale dienst zijn veel kinderen verrast op 5 december 2009. Voor ons is de sinterklaasactie dankzij jullie hulp ook dit jaar een zeer geslaagde actie geweest en op deze manier willen we iedereen bedanken voor de reactie op deze actie. Zonder jullie was het niet gelukt. Dank jullie wel en misschien tot de volgende sinterklaas ◆

Klún & Knoffelhakke yn Ferwert Yn it lytse doarpke Prottelstum, earne yn Fryslân, stiet de boel op 'e kop! De pleatslike feestkommisje fiert harren 15 jierrige jubileum en dat moat in hiel grut feest wurde! Mar de tariedingen geane net sa soepel. De iene wol dit en de oare wol dat, wol as gjin flachjes, feestpeallen as fersiering yn 'e tún. Kin dat net ris oars? It is ek hast alle kearen itselde. En dan altyd en iiwich dat smoarge jild. Lokkich nimme Joop & Joop, fan it recycling bedriuw mei deselde namme, de sponsoring fan it feest op harren. Mar oft dit wol sa'n lokkige kar is... Ek mei dit fleurige programma wolle Klún & Knoffelhakke der wer in healwize sjo fan meitsje. Dat dit fêst slagje sil, docht wol bliken út it grut tal oanfragen foar dit duo út it noarden fan Fryslân. Al 15 jier soargje Klún & Knoffelhakke foar in protte fleurige jûnen. Dy 15 jier hat mei ynspirearre ta dit feestlike seisde programma! ZATERDAG 23 januari om 20.00 uur Het kabaret van: Klún en Knoffelhakke in de Zaal Út en Thús van Foswert- Ferwert ◆

REDDERS

VAN

POES ROOSJE

Vanmorgenvroeg om ongeveer 5 uur in de ochtend heb ik mijn poes ‘Roosje’ buiten gelaten i.v.m. met vuurwerk. Mijn moeder heeft haar nog horen jammeren toen ze aan het hond uitlaten was. Maar ze wist niet waar ze zat. Ik was naar het werk. En ik kwam om half 1 weer terug. Mijn poes Roosje was niet thuis. Dat vond ik raar want ze komt altijd wel binnen 2 uur thuis. Maar ze was dus niet thuis gekomen. Dus ik ging kijken en roepen. Ik hoorde haar jammeren maar wist niet waar het vandaan kwam. Maar ik ging onder de fietsbrug kijken want daar kwam het gejammer weg. Daar zat ze vast tussen 2 balken. Ik heb nog geprobeerd om op het ijs te gaan staan maar dat kon niet. Dus ik moest een oplossing vinden. Dus ik had de politie gebeld. Ik heb het verhaal uitgelegd. En ze stuurden Een brandweerauto met ongeveer 10 mannen en vrouwen. Kwamen aan op de Bregeleane bij de fietsbrug in Stiens. Eerst even kijken waar poes Roosje was. Met de ladder hebben ze haar met gered. Maar dat zou ik niet kunnen. Maar ik was niet groot genoeg om er bij te kunnen. Ik bedank hier bij heel erg de Brandweer Stiens ◆ Heel erg bedankt, Esther Westra

Kwakende eenden in de eendenkooi Zijn de begrippen kooiplas, vangpijpen, afpalingrecht onbekend voor u? Ga dan mee op de excursie naar de Buismans eendenkooi nabij Gytsjerk. Op zondag 17 januari houdt It Fryske Gea onder leiding van een gids een korte wandeltocht en worden al uw vragen over de eendenkooi beantwoord. De excursie start om 13.30 uur en zal ongeveer anderhalf uur duren. Opgave voor deze excursie kan tot vrijdag 15 januari 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel (0512)381448. Eenden gingen vroeger de ‘pijp’ uit Eendenkooien waren van oudsher bestemd voor de commerciële vangst van eenden en hadden grote betekenis als leveranciers van wild. Veel gezinnen voorzagen met hun kooi in hun levensonderhoud. Vanwege de cultuurhistorische-, landschappelijke- en natuurwetenschappelijke waarde is nu een groot aantal van de overgebleven eendenkooien in beheer bij natuurbeschermingsorganisaties. It Fryske Gea heeft in Fryslân acht eendenkooien in beheer. Eén daarvan is de Buismans Einekoai te Gytsjerk, een vrij grote kooi van het Friese type met vijf vangpijpen. De kooi ligt op de overgang van zand naar veen, en heeft daardoor een rijke, gevarieerde begroeiing en biedt broedgelegenheid aan onder andere boomvalk, grote lijster, tuinfluiter, spotvogel, zwartkop en braamsluiper www.itfryskegea.nl ◆


Honden Uitlaatservice Bessing Inschrijven voor 1 maart 2010 één proefwandeling GRATIS! Hierbij kunt u zelf aanwezig zijn, zodat u zelf kunt ervaren dat uw hond het leuk vindt. Ik haal honden op van Hallum tot en met Leeuwarden. Ingrid Schaaf, Hallum 0518-432235 / 0614337512 e-mail: ingenbes@chello.nl

www.hondenuitlaatservicebessing.nl

Seerob 21 - 9051 VA Stiens

Opgeruimd het nieuwe jaar in: januari, nationale organizingmaand Wilt u een keer flink opruimen, maar weet u niet waar te beginnen? Of zijn uw kasten overvol en heeft u moeite met wegdoen? Misschien drijven stapels post en papieren u tot wanhoop? Realiseer nu uw goede voornemen en ga met een opgeruimd huis het nieuwe jaar in! Op woensdagmiddag 20 januari is Hilda Osinga van bureau How2Organize aanwezig in de bibliotheek van Stiens. Deze middag kunt u van 13.30uur tot 16.30 uur bij haar terecht voor gratis opruimtips en informatie over het inhuren van een professioneel organizer. How2Organize is specialist in het organiseren van huis en werkplek, van ruimte en tijd. Zij coacht mensen bij (het starten met ) opruimen, het maken van keuzes en ondersteunt bij het aanleren van nieuwe (opruim) gewoontes. Voor meer informatie: www.how2organize.nl of www.nbpo.nl ◆

Vervolg kindermassage obs De Jint en degene die gemasseerd wordt is de baas. Die geeft aan wat prettig aanvoelt en of de masseur het wel goed doet. Daardoor worden grenzen gesteld en tegelijkertijd geven de kinderen elkaar vertrouwen. Na een massage wordt er gewisseld en dat gebeurt dan minimaal één keer per week op een geschikt moment, zoals vlak voor gymnastiek of tijdens een vrij moment, de zgn. vrije werktijd.” Bij de jongste kinderen wordt de massage gedaan aan de hand van een verhaal. In december gebeurt dat vaak met het verhaal van het ‘kerstboom versieren’. Daarbij tekenen de kinderen, al masserend, kerstbollen op de rug bij elkaar of ze maken slingerbewegingen over de hele rug en eindigen dan op de schouders. Maar er zijn ook verhalen over pizza’s bakken, een schilderij maken of het sprookjesbos. Het is de kunst om verhalen te maken die de kinderen aanspreken en uitnodigen tot massagebewegingen. “Kinderen genieten van deze aanrakingen door elkaar”, aldus Woudwijk. “Ze worden er echt ontspannen van en vragen er zelfs thuis om. Ouders zijn ook enorm enthousiast. Dat bleek wel op de ouderavonden die over de onderlinge kindermassage gingen. Op een van de ouderavonden konden de ouders ook zelf ervaren hoe het voelt om een massage te geven en te krijgen volgens de methodiek van Touching Child Care. De praktijk bewijst ons gelijk, want de sfeer in de klas en op school wordt er enorm door verbeterd.”

Ook de hoogste klassen doen er sinds kort op De Jint aan mee en daarmee is deze school de enige school in Friesland die deze vorm van massage in de gehele school toepast. De leerkrachten hebben een training gevolgd van Touching Child Care en na de training volgt een intensieve begeleiding in de groepen, zodat de methodiek goed wordt geïmplementeerd. Nico Woudwijk ziet alleen maar enthousiaste mensen om zich heen. “In alle groepen zie je dat kinderen positiever met elkaar omgaan. Er is meer respect voor elkaar, een positiever groepsgevoel en dat is pure winst.”Het idee komt uit Zweden en is bedacht door Kirsten Moberg. Door de massage komen de blij makende hormonen vrij, zoals serotine en oxytocine en het remt de aanmaak van stresshormonen, zoals adrenaline en testosteron. De Jint heeft met dit initiatief de kranten en de radio al gehaald. Op Radio 1 heeft de KRO in het programma Goedemorgen Nederland een reportage laten horen. In oktober is de Wereldomroep langs geweest en dit programma gaat nu in heel veel talen de wereld over. De verwachting is dat het zeker navolging zal vinden in andere scholen en andere sectoren waar kinderen in groepen met elkaar omgaan, zoals kinderdagverblijven of het voortgezet onderwijs. Nico Woudwijk is in ieder geval bereid deze organisaties op het goede spoor te zetten. Voor vragen: boppe34@hotmail.com ◆

Hartelijk dank aan iedereen die gereageerd heeft op de advertentie: secretaresse gezocht voor fysiotherapie en manuele lymfedrainage Oudendag. De functie is inmiddels vergeven. Door de grote hoeveelheid reacties is het voor mij niet mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Ik wens u allen een voorspoedig 2010 en veel succes bij verdere sollicitaties.

met vriendelijke groet D.J. Oudendag

Salon Francy for Beauty & Health Voor al uw huid­, lichaams­, voet­en nagelverzorging en lekker opwarmen/ontspannen in de IR­sauna of onder de zonnenbank Meer info bel met Sylvia en Theo Wissman of kijk ook op de website www.salonfrancy.nl Wiersterdyk 13, 9041 VL BERLIKUM 06­22519065/0518­841016 • salon.francy@upcmail.nl pinnen kan nu ook

Tentoonstelling Paul van Gent in gemeentehuis Stiens Van 5 januari tot 1 april 2010 is er in het Gemeentehuis te Stiens een expositie te zien van het werk van Paul van Gent. Paul van Gent heeft de foto gemaakt voor de nieuwjaarskaart van de gemeente Leeuwarderadeel. Paul van Gent, Den Haag (1947) Paul is afgestudeerd aan het conservatorium te Den Haag met als instrument de hobo. In 1973 werd hij aangenomen als 1ste hoboïst van het Frysk Orkest. Na de fusie met het Noordelijk Filharmonisch Orkest is hij nog 20 jaar als 1ste hoboïst werkzaam geweest in het Noord Nederlands Orkest. Naast zijn werk als musicus heeft hij als hobby fotografie. Hij is autodidact. Wel heeft hij een 1-jarige cursus aan de

fotovakschool in Apeldoorn gevolgd. Een paar van de geëxposeerde Waddenfoto's zitten in lijsten gemaakt van "juttershout" van de Wadden. Aan huis heeft hij een kleine doorlopende expositie. Hiervoor is de doka (donkere kamer)

ingericht. Tijdens de openatelier weekends zoals de trimdielroute van Leeuwarderadeel en de slikwerkroute van Het Bildt kunnen bezoekers zijn werk bekijken en evt. kopen. Zijn foto's hebben o.a. in het Fries Natuur Museum in

Leeuwarden, De Lawei in Drachten en De Beurs van Berlage in Amsterdam gehangen. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag- t/m/ vrijdagmorgen van 8.30 u. tot 12.00 u. en dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 u. ◆

Ingezonden Blikens de Omropper hat de PvdA foarkar om de gemeente ûnder te bringen by de buorlju fan Ljouwert, want dat levert neffens har in gruttere slachkrêft en legere belestings op. Moai yn elts gefal, dat no einliks it muntsje ek by de PvdA falt, dat de grutte griemerij yn Ljouwerteradiel heech nedich ophâlde moat. Prachtich ek, dat de PvdA giet foar legere belestings, mar op himsels allegear ek wol wer tige ferassend. Ommers, dyselde PvdA is mandélich oan jierrenlange belestingferhegings mei persintaazjes fier boppe de ynflaasje en ferdigene in ferheging fan mar leafst 9,75% van de OZB in pear jier tebek mei de omskriu-

wing "Foardielige belestingferheging" Ek yn 2010 hat de gemeente Ljouwerteradiel wer de heechste belestings fan Fryslân. Echt in "prestaasje" fan formaat!! Sokke konsekwint grutte belesting ferhegings wiene fansels al lang it mear as dúdlike bewiis fan yncompetint bestjoer, mar dat mei yn dit stik fan saken efkes "bysaak" hjitte. En soks dan mei mar leafst trije wethâlders, wer't der net iens wurk foar twa is. "Gelokkich" binne der in pear, dy't foar de ferlenging geane. De ophâlders krije fêst in medalje fan majesteit. It fenúvert my tige, dat de PvdA yn 'e hjoeddeiske gearwurking mei de

Middelsé Gemeentes ek net genôch slachkrêft sjocht, want dat hawwe se oars jierrenlang bepleite. Hat de foarkar fan de PvdA foar Ljouwert miskien in partypolityke eftergrûn en te meitsjen mei it feit, dat Ljouwert ek in reade gemeente is en de Middelsé Gemeenten faak folle minder? Mei oare wurden, hoe hurd binne de saaklike arguminten fan in party, dy't de tried kwyt is? En de PvdA wit fansels ek, dat it allike reade Grou ynsletten sit by it ferassingspakket, mar dat makket fansels neat: dy club is "tafallich" ek as Job sa earm. Hat de foarkar fan de PvdA miskien te meitsjen mei de petearen, dy't koartby mei

de gemeente Ljouwert holden binne oer it ferdielen fan it wenningcontingent? As is alles werklik tafal in dizze soap en moatte wy dat fral leauwe? Yn elts gefal is foar my dúdlik, dat hjir wer ris sprake is fan de moaie klassyk reade trúk: earst jierrenlang fierstente folle jild út jaan en dan in oar (de buorlju in dit gefal) der foar opdraaie litte. Ik bin benijd, waans hobbies wy by oanslúting by Ljouwert wer subsidearje meie. Cambuur miskien? Dêr moat ommers ek noch in pear lieninkjes weiwurke wurde oer de rêche fan de belestingbeteller. Om te begjinnen dan..◆ Klaas Elgersma Stienser Omroeper

15


Voordeel nieuws

n e g n i d e i b n a a 100 o r u e 1 voor

Lays chips alle varianten

2 zakken

Unox stevige tomatensoep

Aviko aardappelschotels

blik 800 ml

alle varianten zak 450 gram

à 225 gram

1.

86

1.

C1000 Filet American

C1000 Landbrood

alle varianten

donker, licht, meergranen of maïs

bakje 130/ 150 gram

Vers van ‘t mes

extra kwaliteit

3 potten à 370 ml

53

2.09

C1000 Appelmoes

1.

41

2.01

Kwetters 4 granen eieren

LU Bastogne koeken

doos 6 stuks

pak 260 gram

1.79

1.45

Mini rozijnen bollen

Handsinaasappelen

zak à 9 stuks

1,5 kilo

Beenham

1.12 Snelschillers Aardappelen kruimelig

100 gram

zak 5 kilo

2.99

1.79 Verse Kipfilet kilo

C1000 Jonge 48+ Kaas

2 stuks à 275 gram

5.98 4.00

Cool Best Vruchtensappen

Unox Knaks naturel

Alle varianten pak 1 liter

400 gram

6. 4. 65

2.89

00

1.06

2 blikken

1.94

MAXIMAAL 4 DEZELFDE AANBIEDINGEN PER KLANT, OP=OP De aanbiedingen zijn geldig van zaterdag 9 t/m zaterdag 16 januari

C1000 Kooistra

St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980

Openingstijden: Maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uur Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden op www.c1000.nl of in de folder die wekelijks bij u door de bus komt Stienser Omroeper

16

Omroeper 02 2010  

Stienser Omroeper