Page 1

Philippe de Moerloose: "De grote Belgische groepen zijn uit Afrika verdwenen" "Afrika heeft altijd een slechte reputatie gehad, maar vandaag kent het een groei van 7 à 8%." Philippe de Moerloose Interview: Luc Van Driessche Sinds 1991 ligt het actiegebied van Philippe de Moerloose in Afrika. Demimpex, de coöperatieve vennootschap die hij toen oprichtte, is momenteel een grote holding met een reeks filialen die 3000 mensen (van wie een honderdtal in België) tewerkstelt en aanwezig is in 25 Afrikaanse landen. Volgens hem is er nog plaats voor andere Belgische ondernemingen. Wat heeft u ertoe gebracht om een handelsactiviteit te starten in Afrika? Ik heb mijn lager en middelbaar onderwijs genoten in Lubumbashi. Daarna ben ik naar België teruggekomen om aan de Ichec te studeren. Maar sinds ik klein was, wist ik dat mijn activiteiten zich zouden richten op Afrika. Waarom breidt u niet uit naar andere regio's in de wereld? Ik ben zowel cultureel als gevoelsmatig zeer gehecht aan Afrika. Van mijn 3 tot mijn 18 jaar heb ik in de DRC gewoond, waar ik sterke banden heb kunnen smeden met dit prachtige en zeer boeiende continent, dat mooie ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Nochtans wordt Afrika gezien als een continent waar de ontwikkeling op zich laat wachten. Dat is waar. Afrika heeft deze slechte reputatie altijd gehad, maar vandaag kent het een groei van 7 à 8%. Wanneer men over Afrika spreekt, heeft men het vaak over staatsgrepen of burgeroorlogen, terwijl er ook vele mooie dingen gebeuren. 22 jaar geleden hebben we de uitdaging aangegaan en onze activiteiten uitgebreid op het Afrikaanse continent. Heden kunnen we niet anders doen dan vaststellen dat het een goede beslissing was. De groep heeft een mooie groei gekend, terwijl in Europa of de Verenigde Staten crisis heerste. Trekt de herleving van de activiteiten buitenlandse investeerders aan? Het beeld van Afrika is veranderd. Het is omdat men steeds vaker spreekt over de crisis op de andere continenten, dat men het vandaag over Afrika heeft. Voor de eerste keer in de


geschiedenis komen multinationals er plots miljarden investeren. Dat is nog nooit gebeurd. In de vorige decennia trok iedereen naar Afrika voor kortetermijnprojecten. Er zijn weinig internationale groepen die er, zoals wij, voor gekozen hebben om blijvend te investeren op het Afrikaanse continent. Tegenwoordig investeren steeds meer Amerikaanse, Australische of ZuidAfrikaanse internationale groepen in Afrika, in het bijzonder in de mijnsector. Aanvankelijk waren uw activiteiten gericht op de DRC. Wat is tegenwoordig het aandeel van dit land in uw inkomsten? Minder dan 10% in de distributie. Vandaag genieten we van een zeer mooie geografische verscheidenheid, aangezien we aanwezig zijn in 25 landen. Wilt u deze diversificatie voortzetten? Ja. De groep streeft ernaar om het hele continent te dekken. We moeten nog vele landen ontdekken, in het bijzonder in Engelstalig Afrika, voornamelijk in het oosten, zonder buiten ons vakgebied te treden: distributie van auto's, bouw- of landbouwmachines. Voor de distributie is veel knowhow noodzakelijk. De concurrentie, en dan vooral die uit China, verplicht ons zeer geavanceerd te zijn in onze activiteitensector. Wat zijn uw troeven ten opzichte van de concurrentie? Eerst en vooral de kennis van het continent en diens cultuur. We hebben bovendien zeer sterke logistieke diensten en grote voorraden in onze drie grote opslagplaatsen (Antwerpen, Dubai en Shenzhen); hierdoor kunnen we de leveringstermijnen zoveel mogelijk beperken, wat zeer belangrijk is. Daarnaast hebben we ook nog doeltreffende serviceafdelingen. U bent ook autoverdeler. Is er een toekomst voor nieuwe auto's in Afrika? De tweedehandswagens die in hele vloten tegelijk geĂŤxporteerd worden, zijn oud nieuws. Verschillende landen verbieden tegenwoordig de invoer van voertuigen ouder dan 3 jaar. In Afrika verschijnt een middenklasse die kan investeren in de aankoop van kleine voertuigen. Ook de bankwereld evolueert. Tot 6 of 7 jaar geleden was een autolening in Afrika ondenkbaar. Vandaag bieden de grote banken op het continent dergelijke leningen, ongetwijfeld aan hogere tarieven dan in Europa.


3 jaar geleden vond u het jammer dat Belgische ondernemers Congo verlieten. Is deze evolutie bevestigd? Toen ik student was in Congo, waren vele Belgische groepen aanwezig, in de bankwereld, de industrie, de grondstoffen, de bouwsector. Heden kunnen we niet anders doen dan vaststellen dat deze grote groepen verdwenen zijn. Andere hebben hun plaats ingenomen, in het bijzonder Chinese groepen, die zich ontwikkeld hebben aan een duizelingwekkende snelheid. Denkt u dat de plaats is ingenomen? Het zal zeer moeilijk zijn om terug te komen. Deze grote bedrijven investeren, terwijl BelgiĂŤ nog steeds enkel maar verkenningsmissies organiseert. Ik geloof niet dat de economische wereld in Sub-Saharisch Afrika momenteel zit te wachten op marktverkenningen. Men verwacht iets concreets. Welke activiteitensegmenten zouden de terugkeer van Belgische ondernemingen naar Afrika kunnen bevorderen? Op het continent is alles mogelijk: elektriciteit, infrastructuren, landbouw, distributie, havenactiviteiten. Men moet er alleen in geloven. Het is waar dat Afrika niet gemakkelijk te beheren is, maar een Belg kan zich heel gemakkelijk aanpassen. Afrika kent zijn grenzen en zijn beperkingen, in het bijzonder de administratieve pesterijen, maar het biedt wel groeimogelijkheden. LUC VAN DRIESSCHE

Express Sinds 1991 is de Belgische zakenman Philippe de Moerloose actief in Afrika. Hij roept de bedrijven van het land op om te investeren in een continent dat een groei kent van 7 Ă 8%. Zijn holding SDA, die al actief is in 25 landen, wil uitbreiden naar de Engelstalige landen in Oost-Afrika. Philippe de Moerloose beoogt een omzet van een miljard euro in 2014. Hiervoor rekent hij vooral op de groei van de distributie van auto's, bouwmachines en onderdelen. L'Echo, 17/10/2013, bladzijde 19: Philippe de Afrikaan, 115e rijkste man van BelgiĂŤ


Philippe de Afrikaan, 115e rijkste man van België Voor het grote publiek is Philippe de Moerloose vrijwel onbekend. In Afrika is hij wel bekend. Deze discrete zakenman is er immers in geslaagd om, in iets meer dan twintig jaar, een kleine import-exportmaatschappij - Demimpex - om te vormen tot een groot conglomeraat, SDA, dat goed is voor een omzet van om en bij 860 miljoen euro. Wat van Philippe de Moerloose, zo maar eventjes, de 115e rijkste man van het land maakt met om en bij 94 miljoen euro in zijn zak. Toen hij 3 jaar oud was, vertrok Philippe de Moerloose naar Lubumbashi (Katanga), waar zijn vader een baan als boekhouder aanvaard had; hij zou pas op zijn 18 jaar terugkeren naar ons land, om er zijn hogere studies te doen aan de Ichec. Hij wist toen al dat zijn passie voor zaken vaste vorm zou aannemen in Afrika. In 1991 wordt Demimpex - "de Moerloose Import-Export" - opgericht. Haar activiteit: de export van auto-onderdelen naar Zaïre, Rwanda en Burundi. De echte start kwam 4 jaar later, met de overname van VRP (Vehicle Repair Parts), een onderneming gespecialiseerd in de verkoop van grote automerken en de levering on site van voertuigen en materiaal voor de industrie en de mijnbouw. Zo verwezenlijkt Philippe de Moerloose, in een keer, een groot netwerk dat hem de mogelijkheid biedt om geleidelijk aan uit te breiden naar West-Afrika en het noorden. Momenteel verdeelt de groep voertuigen - Nissan, Ford, VW, Mercedes, Hyundai, Dacia -, vrachtwagens - Volvo, Mercedes -, bouwmachines (Hitachi, John Deere) en landbouwmachines (John Deere). De klanten zijn zeer gevarieerd: groepen uit de bouw, openbare werken en de civiele bouwkunde, mijnbouwmaatschappijen, transporteurs, overheid, … De portefeuille van SDA kende vooral in de jaren 2000 een grote ontwikkeling. Op dit ogenblik lijkt Philippe de Moerloose niet te stoppen. Hij waagt zich aan industriële activiteiten - PVCbuizen, metalen structuren, tanks, onderaanneming in de mijnbouw, … - en neemt een bewakingsonderneming over, maakt ze weer solvabel en verkoopt ze in 2006 aan G4S, met een mooie meerwaarde erbovenop. Hij verwerft ook twee hotels in Congo, een land dat momenteel nog slechts 10% van de omzet vertegenwoordigt, maar een van de zenuwcentra van de groep blijft. En een basis voor Philippe de Moerloose, van wie de banden met president Joseph Kabila en diens omgeving algemeen bekend zijn. Luchtvaartmaatschappij De Moerloose heeft ook zeer snel begrepen dat, om de levertijd zoveel mogelijk te beperken, transport door de lucht onontbeerlijk is. Hij start zijn eigen maatschappij, Demavia Airlines, dat vliegtuigen huurt en twee keer per week een chartervlucht organiseert tussen Brussel en Kinshasa. Ze bedient de filialen van de groep, maar vooral grote namen uit het luchtvervoer.


Philippe de Moerloose praat niet meer graag over het hoofdstuk Hewa Bora, de Congolese maatschappij die in 2009 op de blacklist terechtkwam en waarvan hij aandeelhouder was - nooit meerderheidsaandeelhouder, verduidelijkt hij - en bestuurder in de jaren 2000. Het gemeenschappelijke project met Brussels Airlines dat in 2007 overwogen werd, ligt veraf. Het luchtvaartgedeelte van SDA beperkt zich voortaan tot Demavia. De grootste groeipool van SDA blijft de distributie van voertuigen, machines en onderdelen. Philippe de Moerloose streeft er steeds naar om de omzet van zijn groep vanaf 2014 op 1 miljard euro te brengen. Hij richt zich vooral op Oost-Afrika en de Maghreb. Op zijn 46 jaar brengt Philippe de Moerloose een groot deel van zijn tijd door op het Afrikaanse continent. Wat deze vader van drie tieners niet verhindert om de jongeren van de school van de Tennis Club du Bercuit, waarvan hij de eigenaar is, van nabij te volgen. L.V.D. LUC VAN DRIESSCHE Externe links: www.philippedemoerloose.com https://www.facebook.com/philippe.demoerloose.officiel

Philippe de Moerloose: "De grote Belgische groepen zijn uit Afrika verdwenen"  

"Afrika heeft altijd een slechte reputatie gehad, maar vandaag kent het een groei van 7 à 8%." Philippe de Moerloose

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you