Docfest 2016: Festival Magazine

Page 1

1


2


INTRODUCTIE INTRODUCTION

Welkom bij de tweede editie van Docfest Richard Dols & Ron van der Bolt

Een uniek festival in Maastricht met opmerkelijke mini-bioscopen en filmvertoningen in industriële gebouwen en de niet te missen ‘Foodgarden’ als het hart van het festival. Deze tweede editie is Docfest niet twee, maar vier dagen!

A unique festival in Maastricht with remarkable mini-cinemas and screenings in industrial buildings. And a ‘Foodgarden’ at the festival’s heart. This second edition of the festival runs not for two days, but four!

We hebben een rijk programma voor je samengesteld met mooie, boeiende, cross-border documentaires. Uit de hele wereld of specifiek uit de cross-border regio Duitsland, België, Nederland. Naast documentaires die in fysieke zin cross-border zijn, belichten we ook twee specifieke onderwerpen die mentale grensvragen oproepen; Migratie en (Amerikaanse) Verkiezingen.

We’ve put together a rich programme with the best crossborder documentaries. Documentaries from all over the world or that specifically feature Limburg and the border areas of Germany and Belgium. Or documentaries by filmmakers from this region. The films deal with current topics such as migration, the (American) elections, and the frontiers that people cross in every respect.

We zijn blij dat het weer is het gelukt om een deel van de films gratis aan te bieden. Ook hebben we een aantal zeer verrassende filmlocaties ontdekt in het Sphinxkwartier. In de Foodgarden heb je alle gelegenheid om na te praten, filmmakers te ontmoeten en te genieten van puur, verantwoord eten.

We’re glad that once again we’ve succeeded in being able to screen some of the films for free. We’ve also discovered a number of very surprising locations in the Sphinxkwartier. And in the Foodgarden, you can chat, meet the filmmakers and enjoy pure, healthy food.

En ook ná dit festival gaat Docfest door. We gaan toeren door het grensgebied, met bijzondere docu’s, masterclasses en workshops. Je leest alles over ‘Docfest on Tour’ verderop in dit magazine.

What’s more, Docfest will even continue after the festival. We’re going on tour throughout the border area with outstanding documentaries, master classes and workshops. You can read all about ‘Docfest on Tour’ elsewhere in this magazine.

We wensen je veel plezier!

We hope you enjoy it!

Ron van der Bolt & Richard Dols Initiatiefnemers Docfest

Ron van der Bolt & Richard Dols Docfest founders

3


4

Advertentie


IN DIT MAGAZINE IN THIS MAGAZINE

DOCFEST 2016

THEMA’S

En... actie!

Grenzen overschrijden, verleggen en vervagen

FOODGARDEN

FILMMAKER IN FOCUS

Thierry Michel

6

12

Festivalhart in de open lucht

DOCUMENTAIRES A-Z

18

46

Voor alle leeftijden

SPECIALS

14

44

Docu’s... en (véél) meer

‘Voor ieder wat wils.’ KIDS

10

PRAKTISCHE INFORMATIE

WHAT’S NEXT?

Wat, waar, hoe?

Docfest gaat door!

54

56

5


DOCFEST 2016

En... actie! Vier dagen lang genieten van documentaires, workshops en interviews met documentairemakers op onverwachte locaties.

Four days of enjoying documentaries, workshops and interviews with documentary makers at unexpected locations.

De initiatiefnemers van Docfest Ron van der Bolt en Richard Dols hebben er zin in. Ron over wat je kunt verwachten: ‘Naast het bekijken van documentaires kun je aansluiten bij vraaggesprekken met makers en discussies over actuele onderwerpen. Dit jaar is er een ‘Speakers’ Corner’ waar jij jouw verhaal over een documentaire kwijt kunt en natuurlijk kun je allerlei workshops en masterclasses volgen. Kinderen mogen zich ook helemaal uitleven. Er is een kinderopvang voor de kleintjes en er zijn workshops, speciale films en andere activiteiten voor de grotere kids.’

The founders of Docfest, Ron van der Bolt and Richard Dols, are really looking forward to it. Ron has this to say about what you can expect: ‘Apart from viewing documentaries, you can attend interviews with the filmmakers and discussions on topical issues. This year, there’s a ‘Speakers’ Corner’ where you can express your views on a documentary and, of course, you can take part in all sorts of workshops and master classes. Kids can enjoy themselves too. There are child care facilities for the younger ones and workshops, special films and other activities for the older kids.’

Film kijken op een wc-pot Watch a film on a toilet Het Sphinxkwartier vormt vier dagen lang het decor van Docfest. Een nieuwe wijk in wording in hartje Maastricht. Waar bijna 200 jaar geleden grenzen verlegd werden tijdens de industriële revolutie geniet je nu van grensoverschrijdende documentaires op de meest ongewone plekken. Wat dacht je van een film kijken op een wc-pot of in een Kuschel-Kino? For four days, the backdrop to the Docfest will be the Sphinxkwartier, a new neighbourhood in the heart of Maastricht. Where borders were pushed back during the Industrial Revolution almost 200 years ago, you can now watch crossborder documentaries in the most unusual places. What do you think about watching a film while sitting on a toilet or in a Kuschel-Kino? 6


Documentaires uit de hele wereld

Documentaries from around the world

De geselecteerde documentaires komen uit de hele wereld en zijn van professionele makers en jonge talenten. Richard vertelt: ‘Wat ze verbindt is dat ze allemaal gaan over mensen en de verschillende manieren waarop mensen grenzen overgaan. Zowel mentaal als fysiek. We willen dit onderbelicht filmgenre laagdrempelig aanbieden. Het is een misverstand dat documentaires altijd zware kost zijn. Dat hoeft niet. Een documentaire kan zorgen voor een brok in je keel of misschien wel voor boosheid. Maar net zo goed voor een glimlach of zelfs een schaterlach. We bieden een gevarieerd programma van korte en lange films, kinder- en familiedocumentaires, mainstream en arthouse. Het is maar net waar je zin in hebt.’

The selected documentaries come from around the world and have been produced by professional filmmakers and young talents. ‘What unites them is that they’re all about people and the various ways in which they cross borders – both mental and physical,’ says Richard. ‘We want to make this neglected film genre accessible. It’s a misconception that documentaries are always heavy going. They don’t have to be. A documentary can bring a lump to your throat or maybe make you angry. But it can also bring a smile to your face or make you laugh out loud. We’re offering a varied programme of short and longer films, children’s and family documentaries, mainstream and art-house. It all depends on what you feel like watching.’

Meeting and connecting Ontmoeten en verbinden Docfest staat voor ontmoeten en verbinden. Het terrein is dan ook opgezet als een echte ontmoetingsplek. Met de Foodgarden als festivalhart en veel ruimte voor gesprekken tussen bezoekers en documentairemakers. Richard: ‘Die verbindingen zijn belangrijk, want ze kunnen leiden tot nieuwe inzichten, het delen van kennis, bewustwording en grensverleggende initiatieven voor onze cross-border regio. En wie weet tot nieuwe documentaires.’ Ron vult aan: ‘Het festival in september is het hoogtepunt van Docfest, maar het hele jaar door besteden we aandacht aan onze doelstellingen. Educatie en talentontwikkeling vinden we erg belangrijk. Tijdens Docfest gaan een aantal studentenfilms in première en we zijn bezig met documentaireprojecten met kinderen in asielzoekerscentra. Docfest verbindt door film en biedt daarvoor een platform.’

Docfest is about meeting and connecting, which is why the festival site has been laid out as a real meeting place - with the Foodgarden at the heart of the festival and plenty of space for talks between visitors and documentary filmmakers. ‘These connections are important because they can lead to new insights, sharing knowledge, raising awareness and ground-breaking initiatives for our cross-border region,’ says Richard. ‘And – who knows? – maybe to new documentaries.’ Ron adds: ‘The festival in September is the climax of Docfest, but we focus on our objectives right through the year. We think that education and talent development are very important. A number of films by students will be premièred at Docfest and we’re busy with documentary projects focusing on children in asylum seeker centres. Docfest connects people through film and provides a platform for this.’

‘Of je nou een echte docufiel bent of nog nooit een documentaire hebt gekeken...’

‘It doesn’t matter if you’re a real documentary fan or have never seen one...’

Docfest is voor iedereen. Daarom zijn veel documentaires en activiteiten gratis toegankelijk. Richard: ‘Iedereen is welkom bij Docfest, ongeacht je leeftijd, nationaliteit of achtergrond. Of je nou een echte docufiel bent of nog nooit een documentaire hebt gekeken, dat maakt niks uit. Je kunt één film komen zien en een hapje eten of je vier dagen helemaal onderdompelen. In het aanbod vindt iedereen wat wils, daar ben ik van overtuigd.’ Ron besluit: ‘De sfeer en het opmerkelijk karakter zorgen voor een unieke documentaire-ervaring, waardoor vanzelf gesprekken ontstaan tussen wildvreemde mensen.’

Docfest is for everyone, which is why many documentaries and activities are for free. ‘Everyone’s welcome at Docfest,’ says Richard, ‘irrespective of their age, nationality or background. It doesn’t matter if you’re a real documentary fan or have never seen one before. You can come and watch just one film and enjoy a snack, or immerse yourself totally for the whole four days. I’m sure there’s something for everybody.’ ‘The atmosphere of the festival and its special character provide a unique documentary experience,’ says Ron ‘And this can lead to dialogues between total strangers.’” >>

>>

7


>>

Ontmoet onze ambassadeurs

Meet our ambassadors

Docfest is bijzonder trots op onze ambassadeurs die volgens ons helemaal staan voor de Docfest-gedachte. Je zult ze zeker tegenkomen tijdens het festival. En natuurlijk is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en met hen in gesprek te gaan.

Docfest is especially proud of our ambassadors who we think perfectly represent the Docfest ideal. You’re sure to meet them during the festival. And, of course, there’ll be plenty of opportunities to ask questions and chat to them.

Floortje Dessing (1970) is een Nederlandse programmamaker en schrijfster. In haar programma ‘Floortje naar het eind van de wereld’ vertelt ze eerlijke, menselijke verhalen. Op dit moment is ze bezig met een eigen documentaireproject in Syrië. ‘Vorig jaar zag ik al hoeveel potentie dit kleinschalige festival heeft. Docfest is interessant voor bezoekers uit heel Nederland en zeker ook uit de omliggende landen, door de vele internationale documentaires.’

Floortje Dessing (1970) is a Dutch programme-maker and writer. In her programme ‘Floortje to the end of the world’, she tells honest, human stories. At the moment, she’s working on her own documentary project in Syria. ‘Last year I already saw how much potential this small festival has.’ Floortje says. ‘Docfest is interesting for visitors from everywhere in the Netherlands and – because of the many international documentaries – also for people from neighbouring countries.’

Thierry Michel (1952) is een Belgische filmregisseur. Hij staat bekend om zijn politieke en maatschappelijke documentaires. Dit jaar is hij ook onze Filmmaker in Focus. ‘Als Waalse filmmaker is mijn blik vooral gericht op Parijs, terwijl Maastricht een stuk dichterbij ligt. Ik vind dat echt jammer. Een initiatief als Docfest is enorm belangrijk om de samenwerking op het gebied van documentaires in onze Euregio te bevorderen.’

Thierry Michel (1952) is a Belgian film director who is known for his political and social documentaries. This year, he’s our Filmmaker in Focus. ‘As a French-speaking filmmaker, my focus is mainly on Paris, even though Maastricht is a bit closer to home. I think that’s a real pity. An initiative like Docfest is hugely important for promoting collaboration on documentaries in our Euregion.’

Foto: Annemieke van der Togt

>>

Floortje Dessing

Thierry Michel

Kids onder de pannen We even look after the kids Met de kinderen naar Docfest en toch in alle rust genieten van een film? Kan! Tijdens het festival verzorgt De Boomhut tegen een kleine vergoeding professionele, actieve kinderopvang voor kids vanaf 4 jaar. Want to go to Docfest with your children and still enjoy a film in peace and quiet? Well, you can! During the festival, De Boomhut will provide professional, active child care facilities for children 4 years and older, for a small fee.

8


‘Het is een misverstand dat documentaires altijd zware kost zijn. Dat hoeft niet.’ 9


THEMA’S THEMES

Grenzen overs verleggen en v

Docfest is het eerste cross-border documentary film festival. Doc documentaires van filmmakers uit het grensgebied of over onder documentary film festival. Docfest crosses, pushes back and blu regions or on subjects from the region. Cross-border gaat over (fysieke) landsgrenzen, maar ook over mentale, sociale, economische grenzen waar mensen mee te maken krijgen. Iedere editie brengen we daarnaast actuele onderwerpen onder de aandacht. Niet alleen met documentaires, maar ook met discussies, vraaggesprekken en andere activiteiten. Dit jaar zijn de hoofdonderwerpen van het festival migratie en verkiezingen.

Cross-border is about physical national borders but also about the mental, social and economic borders that people face. In every edition of the festival, we also focus on topical issues – not just with documentaries but also through discussions, interviews and other activities. This year, the main themes of the festival are migration and elections.

Thema Migratie No Man is an Island (p30) Sonita (p34) Walls (p37) The Island of All Together (p36)

Thema Verkiezingen Weiner (p38) The Irresistible Rise of Moïse Katumbi (p35) Please Vote For Me (p31) You’ve Been Trumped (p37) Clinton Cash (p22) 10

‘No Man is an Island’


schrijden, vervagen

cfest overschrijdt, verlegt en vervaagt grenzen. Met rwerpen uit deze regio. Docfest is the first cross-border urs borders, with documentaries by filmmakers from the border

Migratie

Migration

Migratie gaat over fysieke grenzen die mensen overgaan, maar ook over mentale. De vluchtelingenstroom in de wereld zet ons aan het denken en zorgt voor discussie en zelfs verdeeldheid. Docfest toont migratie vanuit een breed perspectief. Waarom migreren mensen? En hoe worden migranten overal ter wereld opgevangen? Naast de films is er op zaterdag een panelgesprek over migratie, waaraan onder andere Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deelneemt.

Migration is about the physical borders that people cross, but also about mental borders. The wave of refugees that the world is experiencing set us thinking. It also provides food for discussion and dissension. Docfest shows migration from a broad perspective. Why do people migrate? And how are migrants received throughout the world? Aside from the films, there is a panel discussion on Saturday night in which Lilianne Ploumen, the Dutch Minister for Foreign Trade and Development Co-operation, will also take part.

Verkiezingen

Elections

Het tweede onderwerp van het festival is geïnspireerd op de aankomende verkiezingen in de Verenigde Staten. De uitslag van deze verkiezingen beïnvloedt de levens van velen. Direct én indirect. Verkiezingen in het algemeen gaan vaak over grenzen. Waar ligt de grens in wat campagnevoerders mogen zeggen in hun strijd om de macht? Zitten er grenzen aan het gedrag van media? En aan de financiering van campagnes? Sluit tijdens het festival aan bij de discussie over verkiezingen.

The second theme of the festival has been inspired by the forthcoming elections in the United States. The result of these elections will impact the lives of many, both directly and indirectly. Elections in general are often about borders. Where lies the limit – the border - in what political campaigners can say in their battle for power? Are there limits or borders to media behaviour? And campaign financing? Join the discussion on elections during the festival.

‘Verkiezingen in het algemeen gaan vaak over grenzen. Waar ligt de grens in wat campagnevoerders mogen zeggen in hun strijd om de macht? Zitten er grenzen aan het gedrag van media?’ 11


FILMMAKER IN FOCUS

Thierry Michel ‘Thierry Michel is razend populair in de Franstalige wereld. Zijn prachtige documentaires vielen op diverse filmfestivals in de prijzen.’

12

Onze grensregio kent veel gerenommeerde filmmakers en jonge talenten. Best jammer dat zij niet zo bekend zijn. Zij zijn de verhalenvertellers van deze tijd. Verhalen die je op nieuwe ideeën brengen, je verrassen of die je aan het denken zetten. Docfest geeft makers uit de regio een podium. We brengen hen met elkaar én met hun publiek in contact en hopen daarmee (ook) op een impuls voor de documentairefilmindustrie.

Our border region is home to many renowned filmmakers and young talents. It’s a pity they are not better known. They are the storytellers of our time. They tell stories that inspire new ideas that surprise you or make you think. Docfest provides them with a platform. Bringing them into contact with each other and the public. Also, we hope that this provides a stimulus to the documentary film industry.

Ieder editie van Docfest staat één filmmaker centraal. Dit jaar is dat de Belgische regisseur (én Docfestambassadeur) Thierry Michel. Thierry Michel is razend populair in de Franstalige wereld. Zijn prachtige documentaires vielen op diverse filmfestivals in de prijzen. Thierry’s films nodigen uit om met andere ogen naar het nieuws te kijken en de wereld te verkennen. Thierry Michel is vaak aanwezig op de plekken waar ‘het’ gebeurt. De perestrojka in de Sovjet-Unie, de val van Mobutu in Congo. Toch is hij in Nederland nauwelijks bekend. Alle reden om Thierry dit jaar tot ‘Filmmaker in Focus’ van Docfest te benoemen. Vorig jaar was één documentaire van hem te zien, dit jaar een hele reeks. Uiteraard is Thierry aanwezig tijdens het festival.

Every edition of Docfest highlights a filmmaker. This year, it’s the Belgian director (and Docfest ambassador) Thierry Michel. Thierry Michel is extremely popular in the French-speaking world. His beautiful documentaries have won prizes in many film festivals. Thierry’s films invite you to take a fresh look at the news and see the world through different eyes. Thierry Michel is often on the spot when things happen, such as perestroika in the Soviet Union and the fall of Mobutu in Congo. And yet he is hardly known at all in the Netherlands. Which is all the more reason to make him Docfest’s ‘Filmmaker in Focus’. Last year, we screened only one of his documentaries; this year there will be an entire series. And, of course, Thierry will be present at the festival.

Tijdens Docfest worden van deze maker vertoond: Congo River, au-delà des ténèbres (2005), L’homme De Sable (2013), L’homme qui répare les femmes: la colère d’Hippocrate (2015) en The Irresistible Rise of Moïse Katumbi (2012).

Documentaries by this filmmaker screened at the festival: Congo River, au-delà des ténèbres (2005), L’homme De Sable (2013), L’homme qui répare les femmes: la colère d’Hippocrate (2015) en The Irresistible Rise of Moïse Katumbi (2012).


Thierry’s films invite you to take a fresh look at the news and see the world through different eyes. 13


FOODGARDEN

Festivalhart in Op het Sphinxcour vind je onze Foodgarden met bijzondere foodtrucks, opvallende fiets-stands en leuke pallet-buffetten. De Foodgarden is dé plek om elkaar te ontmoeten, te kletsen, ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, maar bovenal te genieten van puur eten en drinken. Want we weten, een goede documentaire maakt hongerig en dorstig! De stands bieden allemaal verantwoorde, lokale lekkernijen. En met lokaal bedoelen we natuurlijk ook het grensgebied. Dat moet je proeven! En belangrijk: de Foodgarden is rainproof. We zijn dus altijd open en jij staat altijd droog!

The Foodgarden is the place to meet each other, to have a chat, to swap experiences, to get inspired but – more than anything – to enjoy food and drink. Because, as we well know, a good documentary makes you hungry and thirsty! All of the stalls offer healthy local delicacies. And by ‘local’ we also mean the border area, of course. You really should taste that! And one important point is that the Foodgarden is rainproof. So we’re always open and you’re always dry!

Gulpener De geweldige oude truck van Gulpener is niet te missen. Gulpener en Docfest vinden elkaar leuk. Deze ‘vrijbrouwer’ is daarom graag hoofdsponsor van het festival. De met lokale en verantwoorde producten gebrouwen biertjes serveren we uit de fles; voor weinig geld, extra veel. Je hebt de keuze uit ‘gewoon’ bier en het chique Neubourg in de markante blauwe fles.

Gulpener The fantastic old Gulpener truck can’t be missed. Gulpener and Docfest like each other, which is why this independent brewery wanted to be a main sponsor of the festival. We serve their beer - made from responsable local products – from the bottle, which means more beer for less money. You can choose between ‘ordinary’ beer and the chic Neubourg in the striking blue bottle.

Coffeelovers Bij Coffeelovers houden ze van koffie! Maar ook van bijzondere theesoorten, focaccia’s en dolce. De koffie wordt vers gebrand door stadsbranderij Maison Blanche Dael, gelegen in het hart van Maastricht. Blanche Dael is partner van Docfest.

Coffeelovers At Coffeelovers they love coffee! But they also love special sorts of tea, focaccia and dolce. The coffee is fresh roasted by the Maison Blanche Dael roasting house, located in the city centre of Maastricht. Blanche Dael is a partner of Docfest.

Le Salonard & SOFA Voor een portie pasta met grotchampignons en truffel uit de streek of een overheerlijk kaasplankje met huisgemaakt brood moet je bij de stand van Le Salonard en SOFA zijn.

Le Salonard & SOFA For a portion of pasta with local chestnut mushrooms and truffle or a delicious cheese board with homemade bread, you really have to visit the stall of Le Salonard and SOFA.

>>

>>

Speakers’ Corner Pak die microfoon! Recenseer de documentaire die je net hebt gezien. Start een debat of stel je prangende vragen aan de aanwezige filmmakers. Je vindt de speakers corner in de Foodgarden op het Sphinxcour. Grab the microphone, review the documentary that you’ve just watched, start a debate or ask the filmmakers searching questions! You’ll find the Speakers’ Corner in the Foodgarden on the Sphinxcour. 14


Le Salonard

15

SOFA

Coffeelovers

de openlucht


Pizza Kaboom

Les Trois Seaux

Docfest Bar

Teazone

16 Semplice e Buono


>>

>>

Semplice e Buono Proef hier delicatessen uit Sardinië, zoals een kop rijkgevulde soep met groentes uit eigen tuin en lamsspiesjes van de houtskoolbarbecue. Simpel en goed!

Semplice e Buono Here you can try delicacies from Sardinia, like delicious soup with home grown vegetables and lamb roasted on the skewer over a charcoal barbecue. Simple and good!

Pizza Kaboom Met de mobiele pizzaoven brengt Pizza Kaboom de knapperigste pizza zo op je bord. De pizza’s zijn vegetarisch met veganistische en glutenvrije optie. De ingrediënten zijn overwegend biologisch.

Pizza Kaboom With its mobile pizza oven, Pizza Kaboom can put a crunchy pizza on your plate in an instant. The pizzas are vegetarian with a gluten-free option. Most of the ingredients are organic.

Teazone Teazone biedt een scala aan exclusieve, wereldse theesoorten, aangevuld met cake, koek en scones. Huisgemaakt met enkel lokale ingrediënten.

Teazone Teazone offers a range of exclusive teas from around the world, with cake, biscuits and scones homemade with only local ingredients.

Les Trois Seaux Dit visrestaurant in het Sphinxkwartier serveert tijdens het festival een heerlijke, pure oester, zo uit de zee.

Les Trois Seaux This fish restaurant in the Sphinxkwartier will be serving delicious oysters straight from the sea.

Voor de lekkere trek In de Docfest-stand verkopen we verse wafels en pannenkoeken gemaakt met verantwoorde ingrediënten en gezonde sappen en smoothies.

For a tasty snack At the Docfest stall we sell fresh waffles and pancakes made with pure ingredients and healthy juices and smoothies.

Drankenbar We kijken serieus naar de drank. Biologisch hoeft niet altijd, maar net zo als bij het eten letten we wel op de puurheid en de aandacht die producten krijgen bij het maakproces. En we zoeken ook zoveel mogelijk naar lokale producten. Daarom drink je bij Docfest de wijn uit de heuvels van Maastricht (Apostelhoeve) en verantwoord of biologisch verbouwde wijnen uit het buitenland. Het Gulpener bier wordt gemaakt van hop uit eigen tuin, en het gebruikte gerst, tarwe, rogge en spelt is van boeren uit de regio. Smoothies en sapjes maken we zelf, ter plekke. Bij alle andere drank zoals fris letten we op de ingrediënten; weinig suiker en geen rotzooi.

The Drinks Bar We take drinks seriously. They don’t always have to be organic but – as for food – we care about their purity and the attention paid to them in the production process. And we look for local products as much as possible. That’s why, at Docfest, you can drink wine from the hills around Maastricht (Apostelhoeve) and responsibly or organically grown foreign wines. Gulpener make their beer from their own hops, while the yeast, wheat, rye and spelt come from farmers in the region. We make the smoothies and juices ourselves, on the spot. In the case of all other drinks, like soft drinks for instance, we pay careful attention to the ingredients – not so much sugar and no rubbish.

Mini-Cinema’s Mini-Cinemas In de Foodgarden kun je tussen het happen en drinken door ook nog een filmpje pikken in een oldtimer, in de oudste stadsbus van Maastricht of een mini VR-bios. Between snacking and drinking in the Foodgarden you can still watch a film in a veteran car, in the old Maastricht bus or in a mini VR cinema.

Bespeel de piano Play the piano In de Foodgarden staan twee piano’s. Voel je vrij om hier een deuntje te spelen en een liedje te zingen. Gooi al je gevoel erin! There are two pianos in the Foodgarden. Feel free to bang out a tune and sing a song. Don’t forget to put all your feelings into it!

17


DOCUMENTAiRES A—Z

Tijden & filmzalen Losse bijlage

Op zoek naar het tijd- & locatieoverzicht van de vertoningen? Die vind je als losse bijlage in dit magazine. Looking for the time & location schedule? You’ll find it as an insert in this magazine.

‘Voor ieder wat wils.’ 18


Thema Migratie

Maker uit de Euregio

9 days: From My Window in Aleppo

10 Billion: What’s on Your plate?

Floor van der Meulen & Thomas Vroege (Nederland/Syrië, 2015)

Valentin Thurn (Duitsland, 2015)

13 min | Arabisch gesproken | Engels ondertiteld

100 min | Duits en Engels gesproken | Engels ondertiteld

Op een ochtend in augustus 2012 ziet de Syrische fotograaf Issa Touma studenten met zandzakken zeulen in zijn straat. Het blijkt het begin van de Syrische opstand in de stad Aleppo. Hij pakt zijn camera en legt de eerste negen dagen vanuit zijn raam vast. Het resultaat is een nooit eerder vertoonde blik op de oorlog die nu al drie jaar woedt. On a morning in August 2012, the Syrian photographer Issa Touma sees students carrying sandbags in his street. It turns out to be the start of the Syrian uprising in the city of Aleppo. He grabs his camera and records the first nine days from his window. The result is a never-before-shown view of a war that has now been raging for three years.

In 2050 bestaat de wereldbevolking uit tien miljard mensen, wat zal leiden tot zeer ernstige voedseltekorten. Filmmaker en zelfverklaard ‘food fighter’ Valentin Thurn reist de wereld rond, op zoek naar ecologisch én economisch verantwoorde alternatieven voor de massale wijze waarop het overgrote deel van ons voedsel momenteel wordt geproduceerd. By 2050, the population of the world will have risen to ten billion, which will lead to food shortages. Filmmaker and self-styled ‘food fighter’ Valentin Thurn travels the world searching for ecologically and economically responsible alternatives to the mass production that currently typifies the way most food is produced at the moment.

Thema Migratie

Mainstream

A Haunting History

Above and Below

Ilse van Velzen & Femke van Velzen (Nederland, 2016)

Nicolas Steiner (Zwitserland/Duitsland/Verenigde Staten, 2015)

70 min | Engels & Dinka gesproken | Engels ondertiteld

120 min | Engels gesproken | Engels ondertiteld

Na zijn studie in Engeland keert de jonge, ambitieuze advocaat Anuol terug naar zijn geboorteland Zuid-Soedan. Achtervolgd door het traumatische oorlogsgeweld dat hem als kind trof, stort hij zich op zijn missie dat de wet de enige ware gids is om duurzame vrede in het land te brengen. Zal Anuols ideaal van rechtvaardigheid ooit werkelijkheid worden? After his studies in England, the young, ambitious lawyer Anuol returns to his home land of South-Sudan. Haunted by the traumatic war that struck him as a child, he sets out on a mission to convince the country that bringing sustainable peace is only possible by using the law as its only true guide. Will Anuol’s ideal of justice ever become a reality?

Een stel woont in een tunnel in Las Vegas. Een eenzame man in de woestijn van Californië. Een meisje dat serieus plannen maakt om naar Mars te verhuizen. Allemaal bewoners van de wereld van nu, die zowel apocalyptisch als gloednieuw is. Een verbijsterende en superfilmische verkenning van het hedendaags bestaan. A couple lives in a tunnel in Las Vegas; a lonely man in the desert in California. A girl is making serious plans to move to Mars. They are all inhabitants of today’s world, which is both apocalyptic and shining new. A staggering, cinematic exploration of modern-day existence.

19


Limburg Doc

Maker uit de Euregio

Maker uit de Euregio

Als je wint heb je vrienden

Appie Drielsma’s onvoltooide voltooid

Geert van Gemert & George Vogelaar (Nederland, 2016)

Ben Brack & Akkie Brack-Sewalt (Nederland, 2015)

48 min | Nederlands gesproken

48 min | Nederlands gesproken

Als je wint heb je vrienden gaat over de ondergang van Leks Verzijlbergh, oud-directeur van woningcorporatie Servatius en de Campus Maastricht. De documentaire laat op basis van onder meer historische beelden en interviews zien hoe Verzijlbergh, die op handen werd gedragen, na zijn ontslag bij de woningbouwcorporatie tot een maatschappelijk paria is geworden. Als je wint heb je vrienden is about the fall of Leks Verzijlbergh, former director of the Servatius housing association and Campus Maastricht. The documentary uses historical footage and interviews to show how Verzijlbergh, who was once feted, became a social pariah after being fired by the housing association.

In 2013 wordt door de Commissaris van de Koning Theo Bovens, een Commissie Beeltenis van de Koning ingesteld. De Maastrichtse kunstenaar Appie Drielsma krijgt de opdracht. Drielsma maakt een kleiportret van de koning, maar sterft voor dat hij hem af kan gieten in het brons. Zijn vrouw gaat op zoek naar hulp om het af te maken. In 2013, a Portrait of the King Commission was established by King’s Commissioner Theo Bovens. The Maastricht sculptor Appie Drielsma was the assigned the work. Drielsma made a clay image of the king but died before he could cast it in bronze. His wife goes in search of help to complete the sculpture.

Thema Migratie

Thema Migratie

Nederlandse Première

A Syrian Lovestory

Lucio de Candi (Bosnië & Herzegovina, Italië & Nederland, 2016)

Sean McAllister (Verenigd Koninkrijk, 2015)

34 min | Diverse talen gesproken | Engels ondertiteld

76 min | Engels, Arabisch & Frans gesproken | Engels ondertiteld

‘Mostar Sevdah Reunion’ is een multi-etnische wereldmuziekband opgericht na de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Door middel van interviews met muzikanten en andere lokale artiesten, afgewisseld met de typische Balkan-nummers van de band, geeft de film een beeld van de sociale en culturele spanningen in Mostar, een stad die wankelt tussen een triest verleden en een onzekere toekomst. Mostar Sevdah Reunion is a world music multi-ethnic band founded after the war in the former Yugoslavia. Through interviews with musicians and other local artists, and accompanied by songs performed by the group, with a typical Balkan flavour, the film narrates the social and cultural tension in Mostar, a city oscillating between a pitied past and an uncertain future.

Amer en Raghda ontmoetten elkaar twintig jaar geleden in een Syrische gevangenis. Eenmaal uit de gevangenis trouwen ze en krijgen kinderen. Sinds 2009 zit Raghda opnieuw als politiek gevangene in de cel. Als ze onverwacht vrijkomt, is de Syrische revolutie losgebarsten. Het gezin moet vluchten en de relatie tussen Amer en Raghda komt steeds meer onder druk te staan. Amer and Raghda met each other twenty years ago in a Syrian prison. After leaving prison, they married and had children. Since 2009, Raghda has once again been jailed as a political prisoner. When she is unexpectedly freed, the Syrian revolution breaks out. The family has to flee and the relationship between Amer and Raghda comes under increasing pressure.

20

Balkan Blues


Thema Migratie

Nederlandse Première

Maker uit de Euregio

Beer Brothers

Nederlandse Première

Michael Chauvistré (Duitsland, 2016) 94 min | Duits gesproken | Engels ondertiteld

Het verhaal van ‘Bierbraumeister’ Helmut die in Duitsland jarenlang tegen windmolens vecht om een brouwerij op te zetten, terwijl zijn broer René met hetzelfde beroep in China het ene succes na het andere boekt. Helmut kijkt in China mee over de schouders van zijn broer. Maar of hij het succes van zijn ‘Chinese broer’ in Aken kan evenaren? This is the story of ‘Bierbraumeister’ Helmut who has spent years tilting at windmills in Germany in his efforts to set up a brewery, while his brother René has followed one success after another in China, doing the same work. Helmut watches how his brother does it in China. But can he replicate his ‘Chinese brother’s’ success in Aachen?

Bern Harbor Azad Susem (Zwitserland, 2015) 40 min | Diverse talen gesproken | Engels ondertiteld

Zes jongvolwassenen tussen 14 en 24 jaar praten over het gevoel van saamhorigheid en thuis, over migratie en integratie. Ze wonen allemaal in de buurt van de Zwitserse hoofdstad Bern; twee van hen zijn Zwitsers en vier zijn migrant. Six young adults aged between 14 and 24 talk about their feelings of solidarity and home, and about migration and integration. They all live around the Swiss capital Berne. Two of them are Swiss and four are migrants.

Thema Migratie

Maker uit de Euregio Maker uit de Euregio

Bewakers van Bemelen Bestemming onbekend

Hans Heijnen (Nederland, 2016)

Sem Shayne (Nederland, 2016)

Intiem portret van een kleine Limburgse gemeenschap tegen de achtergrond van grote maatschappelijke veranderingen als ontkerkelijking, groeiende steden, individualisering en afbrokkelende sociale zekerheid. We maken kennis met de twee ongetrouwde broers Pierre en Willie, hun vriend en psychiatrisch patiënt Paul en goede vriendin Tiny. Intimate portrait of a small Limburgian community, against the backdrop of large scale societal changes such as secularisation, urbanisation, individualisation and declining social security. In this film, we become acquainted with the two unmarried brothers Pierre and Willie, their friend and psychiatric patient Paul and good friend Tiny.

Webdocumentaire en fotoserie Calaisfornia

De vluchtelingencrisis leidt tot ophef. Voor de Maastrichtse fotograaf Sem Shayne aanleiding om het gezicht achter de vluchteling te ontdekken. In deze interactieve webdocumentaire nemen we je mee naar ‘De Jungle’ van Calais. De grootste sloppenwijk van West-Europa. The refugee crisis has become a source of consternation. For the photographer Sem Shayne from Maastricht, this was a reason to discover the faces behind the refugees. In this interactive web-documentary, we take you to ‘The Jungle’ of Calais – the biggest slum in Western Europe.

60 min | Nederlands gesproken

21


Thema Migratie

Nederlandse Première

Kinder- & familiefilm

Europese Première

Brødre Bitter Sweet

Aslaug Holm (Noorwegen, 2015)

Ella Beecroft & Ilai Amir (Nieuw-Zeeland, 2016)

Regisseur en cameravrouw Aslaug Holm volgde haar zoons Markus en Lukas gedurende een periode van acht jaar. Dit is haar poging om hun kindertijd en broederschap, en hun ontdekking van het leven, vast te leggen, terwijl ze terugkijkt op haar eigen familiegeschiedenis. Director and camerawoman Aslaug Holm followed her sons Markus and Lukas over a period of eight years. This is her attempt to record their childhood and sibling relationship, and their discovery of life, while looking back on her own family history.

14 min | Engels gesproken

Een cast van 23 jonge vluchtelingen neemt deel aan een kunstproject waarin ze Shakespeares Romeo en Julia moeten opvoeren. De jongeren vormen van deze tragedie een heel nieuw verhaal dat hun eigen ervaringen en kijk op de wereld weerspiegelt. Wat betekent liefde, verlies, en thuis voor hen? A cast of 23 young refugees takes part in a project to perform Shakespeare’s Romeo and Juliet. The youngsters create an entirely new story from this tragedy, which reflects their own experiences and view of the world. What does love, loss and home mean for them?

Thema Migratie

22

110 min | Noors gesproken | Engels ondertiteld

Thema Verkiezingen

Calling Ukraine

Clinton Cash

Jean Counet (Nederland, 2015)

M. A. Taylor (Frankrijk, 2016)

12 min | Russisch gesproken | Engels ondertiteld

60 min | Engels gesproken

Het dagelijks leven van een familie in Oost-Oekraïne wordt getoond via een Skype-gesprek terwijl de bommen op de achtergrond vallen. Een oudere vrouw in Letland belt met haar zus en kind die in het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne wonen. We zien de sporen van de oorlog op het gezicht van de grootmoeder die zich net als de kijker wanhopig voelt. The daily life of a family in Eastern Ukraine is shown through a Skype chat while bombs fall in the background. An older lady in Lithuania calls her sister and child who are living in the war zone in Eastern Ukraine. We see the marks of war on the face of the grandmother, who feels desperate and hopeless, as too does the viewer.

Clinton Cash onderzoekt hoe Bill en Hilary Clinton met slechts een gewoon Amerikaans inkomen, na de presidentiële ambtstijd van Bill Clinton met een vermogen van 150 miljoen dollar het Witte Huis wisten te verlaten. Je krijgt een goede indruk van hoe financiën bepalen wie er zich in de Verenigde Staten president mag noemen. Clinton Cash investigates how Bill and Hilary Clinton, with only an average American income, managed to leave the White House after Bill Clinton’s term of office with a personal fortune of 150 million dollars. You get a fair idea of how finance determines who becomes President of the United States.


Filmmaker in Focus Preview

Maker uit de Euregio Maker uit de Euregio

Congo River Thierry Michel (België, 2005) 116 min | Frans & Engels gesproken | Engels ondertiteld

Deze film neemt ons mee van de monding tot de bron van de op één na grootste rivier ter wereld; de Congo. Langs de 4371 kilometer ontdekken we de turbulente geschiedenis van dit land en maken we kennis met de mythische figuren die het lot van Congo bepaalden. The film takes us from the mouth to the source of the second largest river basin in the world, that of the Congo River. All along its 4371 km, we discover the turbulent history of this country, while archives remind us of the mythological figures that created its destiny.

Limburg Doc

De Letste Limburger Hans Heijnen (Nederland, 2016) 50 min | Engels & Nederlands gesproken | Nederlands ondertiteld

Twintig jaar na het Gouden Kalf van de Juryprijs voor zijn documentaire ‘Uncle Frank’ gaat de regisseur terug naar Los Angeles om te zien hoe gelukkig zijn oom Frank, een Limburgse emigrant uit de jaren vijftig, is geworden. In 1996 leefden zijn oom en tante fysiek in California, maar met hun hoofd waren ze nog in Limburg. Twenty years ago after winning the Golden Calf jury prize for among others the film ‘Uncle Frank’, the director went back to LA to see how fortunate his uncle eventually became. In 1996 they lived physically in California, but their minds were still in Limburg. Nostalgia seems inalienable.

Mainstream

Maker uit de Euregio

De laatste titel

Driving with Selvi

Bart Hölscher (Nederland, 2015)

Elisa Paloschi (Canada, 2015)

26 min | Nederlands gesproken

78 min | Engels & Hindi gesproken | Engels ondertiteld

Om zich te verweren tegen pesterijen op school sturen vader en moeder Stolzenbach hun zoon Dennis naar kickboksles. Tegen alle verwachtingen in brengt Dennis het tot Europees kampioen. Als hij kort na zijn kampioenschap geblesseerd raakt, moet hij zich weer terugvechten naar de top. Wat zet Dennis allemaal op het spel om zijn Europese titel terug te winnen? To defend him from bullying at school Dennis Stolzenbach’s parents send him to kick-boxing lessons. Against all expectations, Dennis becomes European champion. When he is injured shortly after winning the championship, he has to fight back to reach the top. What does Dennis stake to win back his European title?

Selvi is, net als veel meisjes in India, een kindbruid in een gewelddadig huwelijk. Op een dag ontsnapt ze om ZuidIndia’s eerste vrouwelijke taxichauffeur te worden. Een tien jaar durende reis van een charmante, sterke en moedige jonge vrouw die alle uitdagingen trotseert om een nieuw leven te beginnen. Selvi, like so many girls in India, is a child bride in a violent marriage. One day she escapes, and goes on to become South India’s first female taxi driver. This is the ten-year journey of a charming, strong, and courageous young woman who defies all expectations to create a new life.

23


Timmerfabriek Muziekgieterij

In de voormalig timmerfabriek ontdek je een installatie, een foto-expo en bekijk je een webdocumentaire. Gratis! In this former carpentry factory, you can discover an installation, enjoy a photo exhibition and view a web-documentary. And all for free!

Mainstream

Driving with Selvi (2015)

‘The journey of a charming and strong woman who defies all expectations to create a new life.’ 24


Thema Migratie

Bestemming onbekend (2016)

‘This interactive web-documentary, takes you to ‘The Jungle’ of Calais.’

Mainstream

Above and Below (2015)

‘Een verbijsterende en superfilmische verkenning van het hedendaags bestaan.’ 25


Thema Migratie

Limburg Doc

Kinder- & familiefilm Maker uit de Euregio

Een jaar zonder mijn ouders

FC Polska

Els van Driel (Nederland, 2015)

50 min | Pools & Nederlands gesproken | Nederlands ondertiteld

14 min | Syrisch & Nederlands gesproken | Nederlands ondertiteld

Als Tareq vanwege de oorlog Syrië ontvlucht, moet hij zijn ouders, zusje en broertje achterlaten. Op naar Europa, een onzekere toekomst tegemoet. Het wordt een gevaarlijke reis en eenmaal aangekomen in Nederland begint het wachten. Als hij had geweten dat het wel een jaar zou duren, was hij dan ook weggegaan? Had hij eigenlijk een keuze? When Tareq flees the war in Syria, he has to leave his young sister and brother behind. He goes to Europe to face an uncertain future. It turns into a dangerous journey and, once in the Netherlands, the waiting begins. If he had known that it would take a year, would he have left? Did he actually have any choice?

Ruud Lenssen (Nederland, 2016)

De Limburgse filmmaker Ruud Lenssen volgt Piotr en Krzysztof, twee jonge Poolse arbeidsmigranten in Limburg, op het pad van integratie. Beiden proberen een nieuw leven op te bouwen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Banen zijn onzeker, de taal is moeilijk en de plaatselijke bevolking lijkt tegen ze te zijn. Filmmaker Ruud Lenssen from Limburg follows Piotr and Krzysztof, two young Polish migrant workers, as they tread the path of integration. Both of them are trying to build a new life but this is not without its difficulties. Jobs are uncertain, the language is difficult and the locals seem to be against them.

Mainstream

Nederlandse Première

26

Maker uit de Euregio

Garage 2.0

Guru, une famille Hijra

Catherine van Campen (Nederland, 2015)

Laurie Colson en Axelle le Dauphin (België/Frankrijk, 2016)

85 min | Nederlands gesproken

75 min | Hindi gesproken | Engels ondertiteld

Gert is de ambitieuze directeur van een autobedrijf in Vianen. Met tomeloze energie spoort hij zijn werknemers aan de allerbeste te zijn. Geen afdeling wordt gespaard om ‘het nieuwe werken’ door tal van trainingen en eindeloze vergaderingen onder de knie te krijgen. Maar lukt het Gert uiteindelijk van de werknemer 1.0 een werknemer 2.0 te maken? Gert is the ambitious managing director of a car dealership in Vianen, the Netherlands. He urges his employees to be the best they can with unbridled energy. No department is spared in his quest to master the ‘new world of work’, through a host of training courses and endless meetings. But will Gert finally succeed in turning employee 1.0 into employee 2.0?

We volgen het dagelijks leven van een familie Hijra’s - oftewel het derde geslacht – in een klein dorp in Tamil Nadu, Zuid-India. Van de duizend jaar oude heilige traditie tot aan de complexiteit van het heden. Duidelijk wordt dat de wereld voor een Hijra een verraderlijk speelveld is en dat het leven van deze nobele outcasts veel kracht vereist. We follow the daily lives of a family of Hijras – often referred to as the third gender – in a small village in Tamil Nuda, South India. From the thousand-year-old religious tradition to the complexity of the present day. It becomes clear that, for a Hijra, the world is a treacherous playing field and that the life of these noble ‘outcasts’ requires a lot of strength.


360°

Nederlandse Première

Maker uit de Euregio

Heimat Sam Peeters (België, 2016)

Hong Kong Unrest

14 min | Nederlands gesproken | Engels ondertiteld

Edward Miller (Verenigd Koninkrijk, 2015)

Rechts populisme verspreidt zich als een lopend vuur door West-Europa. Met name in rustige, witte buurten waar mensen worden afgeschermd van verschillende culturen en levensstijlen. Peeters van het Royal Institute for Theater, Cinema & Sound laat in zijn afstudeerfilm zien hoe deze mensen in de buitenwijken van Vlaanderen in een luchtbel leven. Right wing populism is spreading through western Europe like wildfire. It is most popular in quiet, white neighbourhoods where people are shielded from different cultures and lifestyles. In his graduation film Peeters from the Royal Institute for Theater, Cinema & Sound shows how these people in the suburbs of Flanders live in a bubble.

8 min | Engels gesproken

Nieuwsdocumentaire gefilmd in 360-graden video, die het verhaal vertelt van de pro-democratische protesten in Hong Kong in 2014. De vorm van de film zet de gebruikers in het hart van de actie en stelt hen in staat om de beelden te bekijken vanuit elke hoek. News documentary filmed in 360-degree video that tells the story of the 2014 prodemocracy protests in Hong Kong. It is a format that puts the user at the heart of the action, and enables them to view the footage from any angle.

Kuschel-Kino Sphinxcour zaal 2

In de Kuschel-Kino (knuffelbioscoop) kun je al hangend, liggend en knuffelend een film bekijken. Deze gebreide cinema is een project van STRIKKS in samenwerking met Fashionclash. Tanja Schell van Geurlab zorgt voor een extra ervaring tijdens de film. Zij ontwikkelde verrassende geurscripts. In the Kuschel-Kino (cuddle cinema) you can watch a film while lounging, lying down and cuddling. This knitted cinema is a project of STRIKKS in collaboration with Fashionclash. Geurlab also provides an extra fragrant experience during the film.

Studentenpremière

Afstudeerfilm

Ineffable Carly Schipper (Nederland, 2016) 11 min | Engels gesproken | Nederlands ondertiteld

Het thema van deze documentaire is discriminatie. Ook in onze Westerse maatschappij wordt nog veel gediscrimineerd. Stephanie Baretto vertelt hoe zij zich op ieder vlak gediscrimineerd voelt door haar afkomst, uiterlijk, seksualiteit en geloof. De filmmaker wil de kijker bewust maken van de vooroordelen die wij onbewust allemaal hebben. The theme of this documentary is discrimination. Even in our Western society this is still a big problem. Stephanie Baretto explains in which way she feels discriminated; because of her background, appearance, sexuality and religion. The filmmaker wants to create awareness of the preconceptions we subconsciously all hold.

27


Mainstream

Maker uit de Euregio

Afstudeerfilm

Into Darkness Rachida El Garani (België, 2015) 13 min | Arabisch & Engels gesproken | Engels ondertiteld

Deze afstudeerfilm van Rachida El Garani van de Royal Institute for Theater, Cinema & Sound in Brussel vertelt het verhaal van een gezin van elf blinden in het zuiden van Marokko, vanuit het perspectief van de kleine slechtziende Mohamed die er alles voor over heeft zijn zicht te behouden. This graduation film by Rachida El Garani of the Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound in Brussels tells the story of a family of eleven blind people in the south of Morocco from the perspective of the little, partially-sighted Mohamed, who will do almost anything to keep his eyesight.

Nederlandse Première

Maker uit de Euregio

Jacle Bow: Play for that Money, Boys! Karel van Mileghem (België, 2016) 46 min | Nederlands & Engels gesproken | Engels ondertiteld

Muziekdocumentaire over de jonge maar van ambitie brandende Belgische band ‘Jacle Bow’. Met amper een dollar op zak en een camera in hun zog vertrekken ze op tournee langs de westkust van de VS. Het wordt een soms harde, vaak grappige en af en toe pijnlijk herkenbare muzikale overlevingstocht. A music documentary about the Belgian band Jacle Bow, who, though young, are burning with ambition. With hardly a dollar in their pockets and a camera in their faces, they tour the west coast of the United States. It becomes a hard, often funny and sometimes painfully recognisable musical quest for survival.

Filmmaker in Focus

Maker uit de Euregio

Kanthari: change from within Marijn Poels (Nederland/Polen, 2015) 52 min | Engels gesproken | Engels ondertiteld

Een spannende road trip met moedige visionairs die aantonen dat maatschappelijke verandering van binnenuit moet komen. De film volgt de blinde Duitse Sabriye Tenberken (Nobelprijs-genomineerde) en haar Venrayse partner Paul Kronenberg. In India richten ze het Kanthari-instituut op, een opleiding voor ‘social changemakers’. De resultaten die hun leerlingen al na een paar jaar gerealiseerd hebben zijn verbluffend. An exciting road trip with courageous visionaries who show that social change must come from within. The film follows the blind German woman Sabriye Tenberken (nominated for the Nobel Peace Prize) and her partner from Venray, Paul Kronenberg. In India, they set up the Kanthari Institute – a school for social change-makers. The results achieved by their pupils after only a couple of years are staggering. 28

Maker uit de Euregio

L’homme de Sable, le Cinéma de Thierry Michel José-Luis Peñafuerte (België, 2013) 70 min | Frans gesproken | Engels ondertiteld

Gedurende zijn 40 jaar in het vak, heeft Thierry Michel een rijk portfolio van films opgebouwd en hij blijft een onverzadigbare regisseur. Recht doen aan zijn levenswerk is een hele uitdaging. José-Luis Peñafuerte vervult deze taak briljant met het creëren van dit organische en intieme portret. During his 40 years in the profession, Thierry Michel has built a rich catalogue of films and remains an insatiable director. Paying justice to the main thrust of this lifetime’s work in one film is a challenge. José-Luis Peñafuerte rises to the challenge brilliantly, creating a portrait that is organic and intimate.


Filmmaker in Focus

Mainstream

Let’s Go Lumière Selectie

Maker uit de Euregio

L’homme Qui Répare Les Femmes

Lo and behold, Reveries of the Connected World

Thierry Michel (België, 2015)

Werner Herzog (Verenigde Staten, 2016)

112 min | Frans/Engels/Swahili/Mashi gesproken | Engels ondertiteld

98 min | Engels gesproken | Nederlands ondertiteld

Dokter Mukwege staat internationaal bekend als de man die duizenden vrouwen behandelde, die zijn verkracht tijdens de twintig jaar van conflicten in de Democratische Republiek Congo. Omdat hij met de dood werd bedreigd, woont deze arts nu afgezonderd in zijn ziekenhuis in Bukavu onder de bescherming van de VN-vredesmacht. Van daaruit zet hij zijn strijd voor gerechtigheid voort, met de vrouwen die hij behandelde aan zijn zijde. Doctor Mukwege is internationally known as the man who has treated thousands of women who have been raped during the 20 years of conflicts in the Democratic Republic of the Congo. Threatened with death, this doctor now lives cloistered in his hospital in Bukavu under the protection of United Nation peacekeepers. But he is no longer alone in his struggle. The women whose lives he has restored stand at his side.

Werner Herzog, Oscar-genomineerd maker, neemt ons mee in een verkenning van de zowel lonkende als huiveringwekkende toekomst van het internet. Aan de hand van visionaire entrepreneurs als Elon Musk tot filosofisch ingestelde natuurkundigen als Lawrence Krauss, weet Herzog een verrassend origineel en boeiend licht te werpen op het digitale landschap. Werner Herzog, an Oscar-nominated filmmaker, takes us with him on his exploration of the exciting yet chilling future of the Internet. Through visionary entrepreneurs such as Elon Musk and philosophically-minded physicists such as Lawrence Krauss, Herzog sheds a surprisingly original, exciting light on the digital landscape.

Limburg Doc

Studentenpremière

Afstudeerfilm

Maker uit de Euregio

Lost Tracks

MijnstreekComplex

Maartje Coenen & Nandisa Ludidi (Nederland, 2016)

Sergej Kreso (Nederland, 2015)

24 min | Nederlands gesproken

51 min | Nederlands gesproken

Artiesten worden vaak gedwongen zich op een logische en eenduidige manier te profileren. Maar vaak zijn artiesten juist veelzijdig en is er ergens een kant die nog niemand heeft gezien. Zo heeft Don Schipper, beter bekend als de wereldberoemde DJ Don Diablo, een kant die anders is dan zijn imago en nauwelijks aan het licht komt. Artists are often forced to profile themselves in a logical and distinct way. However, in many cases, they have sides to them that many people never see. For instance, Don Schipper, better known as the world-famous DJ Don Diablo, has a side to him that is very different to his public persona – a side that hardly ever comes to light.

Deze film volgt enkele jonge mensen in de voormalige Limburgse mijnstreek, die zich in hun werk en persoonlijke leven sterk verbonden voelen met het mijnverleden. Ze zijn trots op het verleden dat ze eigenlijk niet kennen, maar dat wel van grote invloed is op hun leven en identiteit. This film follows several young people in the former mining area of Limburg, who all feel closely connected to the mining past in their work and personal lives. They are proud of a past that they actually do not know but which has a major impact on their lives and identities.

29


Thema Migratie

Thema Migratie

Let’s Go Lumière Selectie

Nederlandse Première

Mission

Nice People

Enrico Ventrice (Verenigde Staten, 2016)

Anders Helgeson & Karin af Klintberg (Zweden, 2015)

17 min | Engels gesproken | Engels ondertiteld

92 min | Zweeds gesproken | Engels ondertiteld

Mission volgt een intercultureel bemiddelaar van de Italiaanse marine, op patrouille op het Kanaal van Sicilië – een deel van de Middellandse Zee dat grenst aan Libië. Zijn missie: het leven redden van migranten die stranden op de zee, hun thuisland achterlatend op zoek naar vrijheid op de Europese kusten. Mission follows a cultural mediator, working for the Italian Navy, as it patrols the Sicilian Channel-- that part of the Mediterranean Sea which borders Libya. His mission: save the lives of any migrants stranded on the sea; escaping their homeland for the freedom found on European shores.

In het Zweedse Borlänge is niet iedereen blij met de vele Somalische migranten. Daarom besluit idealist Patrik Andersson Somalische jongeren te werven voor zijn bandyteam (een variant op ijshockey) in de hoop dat het bijdraagt aan de integratie. Het leidt tot cartooneske beelden van Somalische vrienden die voor het eerst gaan schaatsen en droogkomische gesprekken met buurtbewoners. In the Swedish town of Borlänge, not everyone is happy with the many Somali migrants so idealist Patrik Andersson decides to recruit Somali boys for his bandy team (a variation of ice hockey) in the hope that it will help them to integrate. This leads to cartoonlike images of Somali friends skating for the first time and drily humorous interviews with local residents.

Thema Migratie

Kinder- & familiefilm

Ninnoc Niki Padidar (Nederland, 2015) 18 min | Nederlands gesproken | Engels ondertiteld

Ninnoc heeft moeite met groepen. Waarom moet iedereen zich hetzelfde gedragen, iedereen er hetzelfde uitzien? Ninnoc peinst voor de camera over wat "normaal" betekent, en "anders" en "populair" (haar aanhalingstekens). We zien hoe ze zich beweegt door een lege school, in een vol klaslokaal en een lokaal vol Ninnocs. Ninnoc has trouble with groups. Why must everyone behave the same way and look alike? To the camera, Ninnoc muses on what "normal", "different" and "popular" mean (her inverted commas). We see how she behaves in an empty school, a full classroom and a room full of Ninnocs.

30

No Man is an Island Tim De Keersmaecker (België, 2015) 90 min | Italiaans, Arabisch & Akan gesproken | Engels ondertiteld

Omar, een 21-jarige vluchteling uit Tunesië, strandt tijdens de Arabische Lente in 2011 in een gammele boot op Lampedusa’s kust. In diezelfde periode bereikt ook Adam (16) uit Ghana het eiland. In de documentaire wordt de moeilijkheid van integratie pijnlijk duidelijk. Lampedusa wordt van het beloofde land meer en meer een gevangenis in de Middellandse Zee. Omar, a 21-year-old refugee from Tunisia, lands on the coast of Lampedusa in a ramshackle boat during the Arab Spring of 2011. In the same period, Adam (16) from Ghana also reaches the island. In the documentary, the difficulty of integration becomes painfully clear. From being the Promised Land, Lampedusa is more and more becoming a prison in the Mediterranean Sea.


Limburg Doc

Mainstream Thema Migratie

Maker uit de Euregio

Internationale Première

Nederlandse Première

On Verra

Out and About

Rudi Ebbinge (Nederland, 2016)

Koen Suidgeest (Nederland, 2016)

65 min | Nederlands gesproken

30 min | Diverse talen gesproken | Engels ondertiteld

De Limburgse huisarts Harrie Huijben loopt in één jaar tijd van het ene uiterste van Europa, het Zuid-Spaanse Tarifa, naar het andere: de Noordkaap. Zijn reisgezelschap bestaat uit hond Tosca en pony Leon. Nog nooit maakte iemand een dergelijk lange voetreis in deze samenstelling. Is dit machogedrag, zelfoverschatting of een ontdekkingsreis naar het binnenste van de mens? Harrie Huijben, a doctor from Limburg, spends a year walking from one extremity of Europe to the other - from Tarifa in southern Spain to the North Cape in Norway. His travelling companions are his dog Tosca and pony Leon. Never before has anyone made such a long foot-journey in such company. Is this macho behaviour, overconfidence or a voyage of discovery to the depth of what makes us human?

Een film over ouders van LHBT-kinderen in landen waar het verboden is homoseksueel te zijn en/of waar sterke stigma’s en sociale uitsluiting gewoon zijn voor deze groep. Drie families uit verschillende delen van de wereld vertellen over hun angst, hun hoop en hun liefde voor hun kind. Hiermee maakt Suidgeest dit gevoelige thema heel menselijk bespreekbaar. A film about the parents of LGBT children in countries where homosexuality is forbidden and/or where strong stigmas and social exclusion are normal for this group. Three families from different parts of the world tell us about their fears, their hopes and their love for their children. Suidgeest makes this sensitive theme humanely discussible.

Thema Verkiezingen

Thema Migratie

Maker uit de Euregio

Preview

Papieren land

Please Vote For Me

Marie van Vollenhoven & Shahib Sidow (Nederland, 2016)

Weijun Chen (China, 2007)

7 min | Documentaire, performance & animatie cross-over

58 min | Mandarijn gesproken | Engels ondertiteld

We kijken naar het leven van de vluchteling, de bureaucratische rompslomp en de emotionele achtbaan waar vele niet-Nederlanders in terecht komen. Makers Marie en Shahib hebben een verhaal te vertellen en kiezen een bijzondere nieuwe vorm; een samensmelting van performance, documentaire, live tekenen en animaties. We look at the lives of refugees, the bureaucratic inefficiency and the emotional rollercoaster that many non-Dutch people have to face. Filmmakers Marie and Shahib have a story to tell and choose a new form – a fusion of performance, documentary, live drawing and animation.

Leerlingen van een basisschool in Wuhan, centraal China, maken door middel van een klasse-experiment voor het eerst kennis met democratie. Drie kinderen van acht jaar strijden om de positie van ‘Class Monitor’. Ze gaan elk de uitdaging op verschillende manieren aan met hun eigen campagnestrategieën, marktverkenning en verkiezingsbeloften. Pupils at a primary school in Wuhan, central China, gain their first experience of democracy through a class experiment. Three eight-year-olds compete for the position of ‘Class Monitor’. They take on the challenge in different ways, with their own campaign strategies, market surveys and election promises.

31


Lost Tracks (2016)

‘This DJ has a side to him that is very different to his public persona.’

Limburg Doc

MijnstreekComplex (2015)

‘Over jonge mensen in de voormalige Limburgse mijnstreek, die zich sterk verbonden voelen met het mijnverleden.’ 32


Thema Migratie

No Man is an Island (2015)

‘In this documentary, the difficulty of integration becomes painfully clear.’

WC-pottenbios Sphinxcour zaal 1

Als verwijzing naar de sanitairfabriek die hier ooit was, bekijk je in deze zaal de film vanaf een echte Sphinx wc-pot. As a nod to the sanitary-ware factory that was once here, in this auditorium you can watch a film from the comfort of a real toilet seat.

33


Mainstream

Let’s Go Lumière Selectie

Studentenpremière

Afstudeerfilm

Presenting Princess Shaw

Reality Check

Ido Haar (Israel, 2015)

Realiteit is een abstract en complex begrip. We weten wat het betekent, maar zodra we het expliciet moeten uitleggen wordt het moeilijk. Dagelijks worden we gebombardeerd met informatie via de media, die we vaak als ‘waar’ aan. Maar hoe betrouwbaar zijn deze nieuwsbronnen en hoe ‘waar’ is onze informatie nog? Reality is an abstract, complex concept. We know what it means but as soon as we have to explain it explicitly is gets difficult. Every day, we are bombarded with information through the media, which we often accept as ‘true’. But how reliable are these news sources and how ‘true’ is our information?

Danique Jaspers (Nederland, 2016) 11 min | Nederlands gesproken

83 min | Engels gesproken | Engels ondertiteld

De Israëlische muzikant/kunstenaar Kutiman werd in 2009 bekend met zijn mash-ups van bestaande YouTubeclips van musicerende amateurs. Een van deze muzikanten is de alleenstaande verpleegster Samantha, op YouTube beter bekend onder de artiestennaam Princess Shaw. In Presenting Princess Shaw volgt documentairemaker Ido Haar de zangeres in haar pogingen het te maken. In 2009, the Israeli musician/artist Kutiman gained fame through his mash-ups of existing YouTube clips by musical amateurs. One of these musicians is the single nurse Samantha, better known on YouTube under her artist’s name of Princess Shaw. In Presenting Princess Shaw, documentary maker Ido Haar follows the singer in her attempts to make the big time.

360°

Thema Migratie

Let’s Go Lumière Selectie

34

Reframe Iran

Sonita

João Inada (Verenigde Staten, 2016)

Rokhsareh Ghaem Maghami (Iran/Duitsland/Zwitserland, 2016)

6 min | Engels gesproken

90 min | Engels, Perzisch & Dari gesproken | Engels ondertiteld

Deze VR-ervaring neemt je mee naar de ateliers van acht Iraanse kunstenaars in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Door middel van de intieme gesprekken krijg je een beeld van de Iraanse identiteit en de zware last die deze internationaal bekende kunstenaars dragen om te staan voor hun land terwijl ze in ballingschap leven. This VR experience takes you to the studios of eight Iranian artists in the United States. Through intimate interviews, you gain a picture of the Iranian identity and the heavy burden that these internationally known artists bear in order to stand up for their country while living in exile.

In een plakboek verbeeldt de achttienjarige Sonita haar droom om als beroemde rapper voor een grote menigte te staan. In de ogen van haar familie ziet haar toekomst er heel anders uit: als bruid is ze 9000 dollar waard. Hoe kan Sonita de dromen uit haar plakboek toch waarmaken? In a scrapbook, eighteen-year-old Sonita depicts her dream of being a famous rapper and playing to a huge audience. In her family’s eyes, her future looks very different: she’s worth 9,000 dollars as a bride. How can Sonita still make the dreams in her scrapbook come true?


Thema Verkiezingen

Thema Migratie

360°

The Displaced Symbolic Threats

Imraan Ismail & Ben C. Solomon (2015)

Lutz Henke, Mischa Leinkauf & Matthias Wermke (Duitsland/VS, 2015)

Oorlog heeft 30 miljoen kinderen uit hun huizen verdreven. Dit zijn de verhalen van drie van hen - uit Zuid-Soedan, Syrië en Oekraïne. Deze baanbrekende VR-film plaatst je in vluchtelingenkampen en verlaten dorpjes, waar je getuige bent van de levens van de ontheemde vluchtelingen met hun beperkte opties maar ook hun buitengewone veerkracht. War has driven 30 million children from their homes. These are the stories of three of them – from South Sudan, Syria and Ukraine. This ground-breaking VR film puts you in refugee camps and desolate villages, where you can witness at first-hand the lives of the displaced refugees – their limited options and also their extraordinary resilience.

15 min | Engels gesproken | Engels ondertiteld

Geïnspireerd door de verhitte discussie over de twee ‘White American Flags’ die plotseling verschenen op de torens van de Brooklyn Bridge in New York, stelt deze film de vraag welke maatschappelijke draagwijdte kunst heeft in de huidige tijd. Wie of wat maakt kunst tot een bedreiging? Zijn we veilig in de stad? Wat is de volgende stap? Inspired by the heated debate over the two ‘White American Flags’ that suddenly appeared on the towers of New York City’s Brooklyn Bridge, this film asks what kind of social impact art has in the present day. Who or what makes art into a threat? Are we safe in the city? What is the next step?

11 min | Diverse talen gesproken | Engels ondertiteld

Filmmaker in Focus

Maker uit de Euregio

Maker uit de Euregio

Nederlandse Première

The Irresistible Rise of Moïse Katumbi Thierry Michel (België, 2012) 83 min | Frans & Swahili gesproken | Engels ondertiteld

The Grief of King Baudouin Jules Comes (België, 2016) 74 min | Nederlands, Frans & Duits gesproken

Twee filmmakers gaan op zoek naar de Belgische Identiteit. Als ze erachter komen dat koning Boudewijn een onwettige zoon heeft, verandert hun zoektocht in een mysterieus onderzoek naar deze persoon. Misschien kan hij het Belgische volk herenigen? Two filmmakers go on a quest in search of the Belgian identity. When they find out that King Baudouin had an illegitimate son, their search becomes a mysterious investigation to find this person. Maybe he can reunite the Belgian people?

Moïse Katumbi is succesvol ondernemer, directeur van het Tout Puissant Mazembe voetbalteam en gouverneur van de provincie Katanga in de Democratische Republiek Congo. De filmploeg begeleidt hem op werkbezoeken waar hij wordt toegejuicht door de onderbetaalde medewerkers die vaak gevaarlijk en ongezond werk doen. Hoewel zijn dubbelhartigheid tot teleurstelling leidt, weet hij toch de laagopgeleide bevolking te mobiliseren. Moïse Katumbi is a big-time entrepreneur, the governor of the province of Katanga and director of the Tout Puissant Mazembe football team in the Democratic Republic of the Congo. The film crew accompanies him on working visits where he is cheered by employees who are underpaid and often do dangerous and unhealthy jobs. Although Katumbi’s duplicity inevitably causes disappointment, he repeatedly manages to mobilise the support of the poorly educated population.

35


Thema Migratie

The Island of All Together Philip Brink & Marieke van der Velden (Nederland, 2016) 22 min | Diverse talen gesproken | Engels ondertiteld

Elke zomer reizen vele toeristen naar het Griekse eiland Lesbos voor een zonnige vakantie. Tegelijkertijd maakten afgelopen jaar duizenden vluchtelingen de oversteek vanuit Turkije naar het eiland. Filmmakers Philip Brink en Marieke van der Velden nodigden toeristen en Syriërs uit om met elkaar in gesprek te gaan op een bankje in het park of uitkijkend over de zee. Every summer, thousands of tourists descend on the Greek island of Lesbos for a holiday in the sun. Simultaneously, thousands of refugees crossed over to the island from Turkey last year. Filmmakers Philip Brink and Marieke van der Velden invite tourists and Syrians to talk to each other on a bench in the park or overlooking the sea.

Thema Migratie

The Sniper of Kobani Reber Dosky (Nederland, 2015) 13 min | Koerdisch gesproken | Engels ondertiteld

Een portret van Haron, een Koerdische sluipschutter. We zien hem achter muurtjes schuilen en af en toe een schot afvuren. Ondertussen reflecteert hij in de voice-over op zijn bestaan als sluipschutter. Hij vertelt over zijn beroep, over zijn dromen en zijn nachtmerries. A portrait of Haron, a Kurdish sniper. We see him hiding behind walls and firing a shot from time to time. Meanwhile, in the voice-over, he reflects on his life as a sniper. He tells us about his job, his dreams and his nightmares.

Thema Migratie Mainstream

Kinder- & familiefilm

Maker uit de Euregio

Tien Through the Wall Tim Nackashi (Mexico, 2016) 6 min | Engels gesproken

Al twee jaar lang maakt Abril elke zondag een tocht van Zuid-California naar de grens tussen de VS en Mexico, samen met haar tweejarige zoon Julián. Hier hebben ze ‘family-time’ met Uriel, Juliáns vader, die gedeporteerd is naar Mexico. Julián kent zijn vader alleen door deze ontmoetingen door de muur. For two years now, on Sundays, Abril makes a trip from where she has been living in Southern California, to the US/Mexico border, carrying her two-year-old son Julián with her so that they can have family-time with Uriel, Julián’s father, who was deported to Mexico. Julián has only known his father through these meetings through the wall.

36

Nathalie Crum (Nederland, 2015) 17 min | Nederlands gesproken | Engels ondertiteld

Lichtvoetig en intiem verhaal van een tienjarig meisje dat worstelt met het gemis van haar overleden vader en de angst dat hij vergeten zal worden. Haar zussen halen herinneringen aan hem op, en haar toekomstige stiefvader vertelt hoe hij zich verbonden voelt met Martinus – kortweg ‘Tien’. De camera is onnadrukkelijk aanwezig bij deze intieme gesprekjes. A sensitive, intimate story of a ten-year-old girl who is wrestling with the loss of her dead father and the fear that he will be forgotten. Her sisters recall memories of him and her future stepfather tells how he feels a bond with Martinus – ‘Tien’ for short. The camera is unobtrusively present at these intimate talks.


Thema Migratie

Maker uit de Euregio

Tour du Faso

Ukrainian Sheriffs

Wilm Huygen (Duitsland, 2014)

Roman Bondarchuk (Oekraïne/Letland/Duitsland, 2015)

90 min | Duits & Frans gesproken | Engels ondertiteld

80 min | Oekraïens gesproken | Engels ondertiteld

Afrika’s grootste wielerwedstrijd, de Tour du Faso, is een beproeving voor zowel Europese amateurs als voor Afrikaanse local heroes. Met een gemiddelde temperatuur van 40 graden Celsius, gaat de route over stoffige, uitdagende wegen en de wielrenners kamperen in de Afrikaanse Savanne. Hier is deelnemen nog altijd belangrijker dan winnen... Africa’s biggest cycling race, the Tour de Faso is a test for European amateurs and African local heroes. At an average temperature of 40 degrees Celsius, the route covers dusty, challenging roads and the riders camp in the African savannah. Here taking part is still always more important that winning.

Met een scherp oog voor het komisch effect van alledaagse situaties volgt deze documentaire sheriffsduo Viktor en Volodja. Die rijden in hun gele Lada van incident naar incident: van een tierende buurvrouw en de vondst van een lijk tot de re-integratie van klaploper Vova, die andermans honden opeet, maar als ieder ander naar een normaal bestaan verlangt. With a sharp eye for the comic effect of everyday situations, this documentary follows the two sheriffs Viktor and Volodja. They drive from incident to incident in their yellow Lada: from a rampaging neighbour and the discovery of a corpse to the reintegration of the scrounger Vova, who eats other people’s dogs but longs for a normal life like everyone else.

Thema Migratie Mainstream

Kinder- & familiefilm

Varicella

Walls

Victor Kossakovsky (Scandinavië/Rusland, 2015)

Pablo Iraburu & Migueltxo Molina (Spanje, 2015)

25 min | Russisch gesproken | Engels ondertiteld

83 min | Diverse talen gesproken | Engels ondertiteld

De zusjes Nastja (13) en Polina (7) leven en ademen ballet. Beiden studeren aan de Eifman-dansacademie in SintPetersburg, waar een beoordeling aanstaande is om te zien of ze goed genoeg zijn om door te gaan naar een volgend jaar. Een film over passie en presteren, maar vooral over de tedere band tussen twee zussen met dezelfde droom. The sisters Nastja (13) and Polina (7) live and breathe ballet. Both of them are studying at the Eifman dance academy in Saint Petersburg, where they will be assessed to see whether they are good enough to proceed to the next year. A film about passion and performance, but most of all about the tender bond between two sisters with the same dream.

Er zijn duizenden kilometers hekken, poorten, prikkeldraad en barrières in alle delen van de wereld. Deze film vertelt de waargebeurde verhalen van mensen die leven aan weerszijden van al die verschillende muren. Ze laten zien dat we aan beide zijden dezelfde dromen, angsten, gedachten en emoties hebben. En: dezelfde wens om te overleven. There are thousands of kilometres of fences, gates, barbed wire and barriers in the most distant parts of the world. This film tells the true stories of people living on both sides of these walls. These stories show us that on both sides, we all share the same hopes, fears, thoughts and emotions, and the same desire to survive.

37


360°

‘t Bassin

Geniet van een film vanaf het water! De cinemaboot vaart rond door binnenhaven ’t Bassin en biedt plek aan acht personen. Tip: neem voor onderweg iets lekkers mee uit de Foodgarden. Enoy a film on the water! The cinema boat sails around ’t Bassin harbour and offers room for eight people. It might be a good idea to take something tasty from the Foodgarden to eat on the way.

Waves of Grace Gabo Arora & Chris Milk (2015) 10 min | Engels gesproken

Het verhaal van Decontee Davis, een overlevende van Ebola die haar immuniteit gebruikt om voor weeskinderen in haar Liberiaanse dorp te zorgen. Liberia heeft de grootste Ebola-uitbraak in de geschiedenis doorstaan. Terwijl de gemeenschappen weer worden opgebouwd, zoekt Decontee net als anderen steun in het geloof. This is the story of Decontee Davis, an Ebola survivor who uses her immunity to care for orphaned children in her Liberian village. Liberia has endured the largest Ebola outbreak in history. As communities rebuild, Decontee and others seek healing through faith.

Thema Verkiezingen

Drjivende Cinema

Autobios Foodgarden

Filmkijken in een oldtimer. Intiemer wordt het niet. Watch a film in a classic car. It doesn’t get much more intimate than that.

360°

Let’s Go Lumière Selectie

Preview

38

Weiner

Witness 360: 7/7

Josh Kriegman (Verenigde Staten, 2016)

Darren Emerson (Verenigd Koninkrijk, 2015)

96 min | Engels gesproken

13 min | Engels gesproken

De Amerikaanse politicus Anthony Weiner kwam in 2011 in opspraak vanwege sexting – het leidde tot zijn aftreden als congreslid. Deze film toont met humor en drama de dunne scheidslijn tussen politiek vertoon en persoonlijke tragedie en de meedogenloze manier waarop de media – wanneer ze eenmaal bloed hebben geroken – korte metten maken met een beschadigd publiek figuur. In 2011, the American politician Anthony Weiner gained notoriety from ‘sexting’, leading to his resignation from Congress. This humorous yet dramatic film shows the thin dividing line between political show and personal tragedy and the ruthless way in which the media make short work of a damaged public figure once they have smelled blood.

Op 7 juli 2005 werd Londen opgeschrikt door een serie vernietigende bomaanslagen. Vier zelfmoordterroristen van Al Qaida bliezen zichzelf op in de metro en een stadsbus. Deze VR-docu maakt duidelijk wat de aanslagen betekenden op individueel niveau. De angst die na de aanslag onderhuids voortwoekert, is misschien wel heftiger dan de explosies zelf. On 7 July 2005, London was the target a series of vicious bomb attacks. Four Al Qaida suicide terrorists blew themselves up in the underground and on a bus. This VR documentary makes clear what the attacks meant on an individual level. The fear that persists beneath the surface after the attack may well be more destructive than the explosions themselves.


Thema Migratie

Internationale Première

Work or Progress

Yezidi Girls

Freek Coumans & Luc Laumen (Nederland, 2016)

Reber Dosky (Nederland, 2015)

Doorlopende voorstelling | Webdocumentaire

14 min | Koerdisch gesproken | Engels ondertiteld

Work or Progress is een webdocumentaire die het verhaal vertelt over twee kinderen in het zuiden van India. Ze hebben een soortgelijke achtergrond, maar een compleet verschillend leven. Het is een ervaring die nieuwe inzichten geeft over een van de grootste verborgen problemen in India. Work or Progress is a web-documentary that gives insight into the lives of two children in South India. The children have similar backgrounds, but totally different daily lives. It is an experience that aims to provide new perspectives on one of the biggest hidden problems in India nowadays.

Documentaire over drie Yezidi-meisjes die als seksslavinnen gevangen werden gehouden door IS. De moslimextremisten roofden ruim 3000 Yezidi-vrouwen nadat ze in 2014 de stad Sinjar, Koerdistan (Noord-Irak) innamen. Filmmaker Reber Dosky is een van de journalisten die het gelukt is om opnames te maken in Lalish, het spirituele centrum van de Yezidi’s. A documentary about three Yezidi girls that were imprisoned as sex slaves by IS. The Muslim extremists abducted more than 3,000 Yezidi women after taking the town of Sinjar in Kurdistan (North Iraq). Filmmaker Reber Dosky is one of the journalists who has succeeded in filming in Lalish, the spiritual centre of the Yezidis.

Thema Verkiezingen

Rijdende VR-ervaring Opstaphalte naast Bureau Europa

You’ve been Trumped Anthony Baxter (Verenigd Koninkrijk, 2011) 95 min | Engels gesproken | Nederlands ondertiteld

De bulldozers ploegen het natuurgebied om en en passant gooien ze wat bergjes zand voor de boerderij van de protesterende buurman, zodat zijn uitzicht wordt ontnomen. Maak kennis met de nieuwe buurman: Donald Trump. En dit is nog een van zijn meest bescheiden pesterijtjes. Trump lobbyt hard voor de aanleg van een luxe golfresort, en met succes. Bulldozers plough through a nature reserve and, in the process, dump a few mounds of sand in front of the farm of a protesting local to block his view. Meet the new neighbour: Donald Trump. And this is one of his more modest instances of harassment. Trump lobbies hard for the construction of a luxury golf resort, and with success.

Een speciale Virtual Reality-ervaring op wielen. Een 1983-55 Volvo Cars B10R55 Hainje CSA II is één van onze minicinema’s. De bus is beschikbaar gesteld door onze partner Stichting Stadsbus Museum Maastricht. A special Virtual Reality experience on wheels. One of our mini-cinemas is a 1983-55 Volvo Cars B10R-55 Hainje CSA II. The bus has been made available by our partner Stichting Stadsbus Museum Maastricht.

Wasruimte

Sphinxcour zaal 3 Beleef een stukje Maastrichtse historie in de oude wasruimte van de sanitairfabriek. Experience a bit of history in this former washing room. 39


Thema Verkiezingen

Weiner (2016)

‘This humorous yet dramatic film shows the thin dividing line between political show and personal tragedy.’

Historische stadsbus Foodgarden

Deze oudste stadsbus van Maastricht (bouwjaar 1970) rijdt niet meer sinds 1981, maar doet tijdens Docfest wel dienst als unieke filmzaal. Na het festival wordt de bus gerestaureerd door Stichting Stadsbus Museum Maastricht. The oldest bus in Maastricht (built in 1970) has not been roadworthy since 1981, but will serve as a unique cinema during Docfest. After the festival, the bus will be restored by Stichting Stadsbus Museum Maastricht.

40

Let’s Go Lumière Selectie

Preview


Tour du Faso (2014)

‘Here taking part is still always more important that winning.’

Thema Migratie

The Island of All Together (2016)

‘Where tourists and Syrian refugees meet.’ 41


SAMENWERKINGEN PARTNERSHIPS Docfest verrast je met nieuwe documentairevormen en technieken, zoals 360-gradenfilms, Virtual Reality, interactieve films, smartphone documentaires, podcasts en animatie. Maar ook traditionele vertellingen komen aan bod. We bedanken onze partners die ons hielpen met de samenstelling van het veelzijdige programma!

Docfest will amaze you with new documentary forms and technologies, such as 360-degree films, virtual reality, interactive films, smartphone documentaries, podcasts and animation. But there are also traditional narratives. We would like to thank our partners for helping us to put together this varied programme!

Lumière Cinema Lumière droeg bij aan de samenstelling van de programmering en blijft ook de komende jaren actief partner. Helaas voor Docfest nog geen zaal in de nieuwe Lumière dit jaar, maar voor de komende jaren zijn er vergaande samenwerkingsplannen in ontwikkeling op het gebied van gezamenlijke vertoningen, acties en kortingen voor vrienden en leden en in de communicatie.

Lumière Cinema Lumière contributed to putting together the programme and will remain an active partner in the coming years. Unfortunately for Docfest, there will still not be an auditorium for us in the new Lumière this year but there are extensive partnership plans under development for the years to come in the areas of shared screenings, campaigns, discounts for friends and members, and communications.

Pathé De Pathé bioscoop die in november vorig jaar opende in het Sphinxkwartier was ook betrokken bij de samenstelling van de programmering en geeft Docfest de beschikking over een aantal state-of-the-art bioscoopzalen. L1 / Limburg Doc (Mediapartner) L1, de regionale televisiezender in Limburg, is een van de Docfest-mediapartners. Een logische samenwerking want L1 besteedt al jaren veel aandacht aan documentaires. L1 vertoont documentaires, ondersteunt de makers en initieert zelfs documentaireprojecten. Tijdens het festival kun je kijken naar verscheidene L1/Limburg Doc documentaires. Dutch Mountain Film Festival Dit jaarlijks festival met historische bergfilms, documentaires, featurefilms en speelfilms leverde een aantal films voor Docfest 2016. In de toekomst krijgt onze samenwerking verder vorm, onder andere op het gebied van programmering, organisatie en communicatie. CineSud CineSud bevordert talentontwikkeling en biedt een platform voor (aankomende) audiovisuele professionals in de Euregio. Zij zijn dit jaar medeorganisator van de masterclass ‘Digitale verhaalvertelling & Virtual Reality in documentaire’.

42

Pathé The Pathé cinema that opened last year in the Sphinxkwartier was also involved in putting together the programme and has made a number of state-of-the-art movie auditoriums available to Docfest. L1 / Limburg Doc (Mediapartner) L1, the Limburg region television station, is one of the Docfest media partners. This is a logical partnership as L1 has devoted a lot of attention to documentaries over the years. You can view various L1/Limburg Doc documentaries during the festival. Dutch Mountain Film Festival This annual festival for historic mountain films and feature films has supplied Docfest 2016 with a number of films. Our partnership will be further shaped in the future in the areas of programming, organisation and communications, for example. CineSud CineSud promotes talent development and provides a platform for (up-and-coming) audio-visual professionals in the Euregion. This year they are co-organisers of the master class in ‘Digital storytelling & Virtual Reality in documentary films’.


Debatcentrum Sphinx Sphinx is een platform voor debat, verbinding en verbeelding in Maastricht. Sphinx hielp mee bij het samenstellen van een gevarieerd sprekers- en discussieprogramma voor Docfest.

Sphinx Debating Centre Sphinx is a platform for debate, connecting and imagination in Maastricht. Sphinx has helped to put together a varied programme of speakers and discussions for Docfest.

Zuyd Hogeschool Zuyd Hogeschool is educatief partner van Docfest en mede-organisator van de masterclass. Docfest vertoont drie documentaires van talentvolle studenten van de Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT). Daarnaast maakten studenten een aantal promo’s voor Docfest.

Zuyd University Zuyd University of Applied Sciences is an educational partner of Docfest and co-organiser of the master class. Docfest is showing three documentaries by talented students at the Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT). Students also made a number of promotional films for Docfest.

De Werkmeester De entree van het Docfest festivalterrein is gemaakt bij De Werkmeester in Heerlen, een sociale maar commerciële werkplaats die zo’n honderd mensen voorziet in werk.

De Werkmeester The entrance to the Docfest festival site was constructed by De Werkmeester in Heerlen, a social and commercial workplace that provides employment for about a hundred people.

TOWN HOUSE DESIGNHOTEL MAASTRICHT

KABOOM H OT E L

Advertentie

La Bergère Group. Unique hotel concepts with guts. www.la-bergeregroup.com

43


DOCFEST SPECIALS

Docu’s en (véé Docfest is een mix van lokaal, regionaal, euregionaal, Europa en de wereld. Op het gebied van de documentaires, maar ook alle andere activiteiten tijdens en rondom het festival. Blijf na de film zeker nog even hangen voor deze Specials! Gesprek, discussie, Q&A’s Vier dagen lang kun je aansluiten bij discussies over uiteenlopende actuele onderwerpen en Q&A’s met euregionale documentairemakers. Onze ‘wifi-free zones’ en Speakers’ Corner nodigen uit om het gesprek aan te gaan met de andere bezoekers.

Chats, discussions, Q&As For four days, you’ll be able to join in discussions on a variety of topical issues and Q&As with euregional documentary-makers. Our ‘WiFi-free zones’ and Speakers’ Corner invite you to go into dialogue with other visitors of the festival.

Masterclass, workshops en lezingen Tijdens Docfest krijg je de kans een masterclass, workshops en lezingen bij te wonen van de beste filmmakers uit de Euregio. Interessant voor amateurs én professionals. Kijk in het programmaoverzicht voor alle details.

Masterclass, workshops and lectures During Docfest you’ll get the chance to take part in a master class, workshops and lectures by the best filmmakers in the Euregion. This is interesting for both amateurs and professionals. See the programme summary for all the details.

Froukje Jansen Froukje Jansen leidt op zaterdag en zondag de gesprekken over migratie en verkiezingen en presenteert de DocKidspremière. Ze presenteerde o.a. 3 op Reis, De Zomer Draait Door en deed mee in Wie is de Mol. Bewustzijnsveranderingen, rechtvaardigheid en verbondenheid zijn kernwoorden in wat ze doet.

Froukje Jansen The debates on saturday/sunday on migration and elections and the DocKids première will be hosted by Froukje Jansen. She is known from 3 op Reis, De Zomer Draat Door and Wie is de Mol. Change in consciousness, justice and solidarity are the words that resonate through everything she does.

Wifi-free zone Natuurlijk is het hartstikke leuk om een keer een festivalselfie te maken, je Docfest-beleving te posten of je vrienden te appen om ook te komen. Maar wij promoten ook dat mensen ter plekke met elkaar praten, lachen, kijken en beleven. Daarom heeft Docfest géén free-wifi maar is het terrein is een grote wifi-free zone. Wees gerust... er zijn smartphone-cirkels.

Wifi-free zone Of course, it’s great fun to take a festival selfie once in a while, to post your Docfest experience, or to invite your friends to come too. But we also encourage people to talk to each other on the spot – and to laugh, look and experience. That’s why there is no free WiFi at Docfest. In fact Docfest is one big WiFi-free zone. But you needn’t panic – there are ‘smartphone circles’.

Gesprek met minister Ploumen Discussion with Minister Ploumen Op zaterdag schuift Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, aan voor een gesprek over migratie. Hoe kan er vanuit deze twee beleidsterreinen bijgedragen worden aan bijvoorbeeld het beperken of tegen gaan van migratie? Iedereen mag deelnemen aan het gesprek. Oók kinderen. On Saturday, Lilianne Ploumen, the Dutch Minister for Foreign Trade and Development Co-operation, will join us for a discussion on migration. How can these two policy areas contribute to limiting or stopping migration, for example? Everyone can take part in the discussion, kids included.

44


Froukje Jansen

él) meer

Masterclass ‘Digitale verhaalvertelling & Virtual Reality in documentaire’ Samen met de MAMDT Zuyd Hogeschool en Cinesud organiseert Docfest de masterclass ‘Digitale verhaalvertelling & Virtual Reality in documentaire’. Onder meer Hackastory (digitale verhaaltelling), Sarah Tavares (Brazilië - onderzoekster naar empathie in VR), Fisheye (VR-productiebedrijf) en Nicolas Steiner (Zwitserland, regisseur van Above and Below) leveren een inhoudelijke bijdrage aan de dag. Together with Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT), Zuyd University of Applied Sciences and Cinesud, Docfest is organising the master class ‘Digital storytelling & Virtual Reality in documentaries’. Contributors will include Hackastory (digital storytelling), Sarah Tavares (Brazil – researching empathy in VR), Fisheye (VR production company) and Nicolas Steiner (Switzerland, director of Above and Below).

Lezing John Appel Lecture by John Appel Filmmaker John Appel geeft een brede lezing over de schoonheid van documentaires en de dramatiek van het alledaagse aan de hand van eigen en andermans werk. John Appel is documentairemaker en mentor van jonge filmmakers. Appel realiseerde onder andere Zij gelooft in mij (1999), The Last Victory (2004), The Player (2009), Wrong time Wrong place (2012) en Magie van de montage (2015). Filmmaker John Appel will give a general lecture on his own work and what inspires him as a filmmaker. Appel’s work includes Zij gelooft in mij (1999), The Last Victory (2004), The Player (2009), Wrong time Wrong place (2012) and Magie van de montage (2015).

45


KIDS

Voor alle leeftijden Docfest is voor alle leeftijden. Met het DocKids en YoungDocs programma kunnen kinderen en jongeren proeven aan het documentairegenre en leren van de besten. Docfest is for all ages. With the DocKids and YoungDocs programme, children and young people can try out the documentary genre and learn from the best. 46


‘Kinderen leren een mini-documentaire te maken. Ze denken na over het idee, gaan op pad, filmen, interviewen en houden zich bezig met de montage.’

DocKids Kinderen worden niet overgeslagen tijdens Docfest. Natuurlijk hebben we een kinder- en familieprogrammering. Een leuke selectie laagdrempelige documentaires voor betaalbare toegangsprijzen. Daarnaast kunnen kinderen actief aan de slag met het maken van docu’s. Aanmelden voor de workshops kan via info@docfest.eu o.v.v. ‘DocKids’.

DocKids Kids will not be forgotten at Docfest. Of course, we have a children and family programme – a fun and interesting selection of accessible documentaries with affordable ticket prices. In addition, children can get actively involved in the making of a documentary film. You can sign up for the workshops through info@docfest.eu with ‘DocKids’ in the subject line.

Workshop animatie (4-8 jaar) Animation workshop (4-8 years) Voor de jongsten is er de workshop animatie. Het resultaat van de workshop is de dag erna te zien in een officiële première waarbij natuurlijk alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en vriendjes welkom zijn. De rode loper gaat uit! For the youngest children, there’s an animation workshop. The results of the workshop can be viewed the day after at an official première to which dads, mums, grandpas, grandmas and friends can also be invited, of course. Roll out the red carpet!

YoungDocs (6-16 jaar) YoungDocs (6-16 years) De kinderen van 6 tot 16 jaar leren in groepen en onder begeleiding van professionals een mini-documentaire maken. Ze denken na over idee, gaan op pad in het gebied en in de gebouwen van het Sphinxkwartier. Ze filmen, interviewen en aan het eind van de dag bespreken ze de montagelijn van de documentaire. Children from 6 to 16 years can learn in groups how to make a mini-documentary, under the supervision of professionals. They can think up an idea, go out and about in the area and the buildings in the Sphinxkwartier, film, interview and then discuss how the documentary should be edited at the end of the day.

DocKids premièrefestival Op zondag belonen we de jonge deelnemers aan de workshops voor hun harde werk. Tijdens het DocKids festival staan zij in de spotlights. Professionele filmmakers voegen het werk van de kinderen en jongeren samen tot één documentaire. Iedereen is welkom bij de premièrevertoning.

DocKids festival première On Sunday, we’ll reward the young participants for their hard work. During the DocKids festival they are in the spotlight. Professional filmmakers will edit together the work of children and young people to make one full documentary. Of course everyone is welcome to the première.

Actieve kinderopvang Voor de kinderen van 4 tot 14 (en nog een beetje ouder als ze dat leuk vinden) biedt Docfest opvang. Lieve, creatieve en gecertificeerde groepsleidsters van De Boomhut doen allerlei leuke activiteiten met de kinderen in de tijdelijke vestiging (met tuintje) in het Infocentrum Belvédère. Kinderen kunnen hier maximaal 2 uur aansluitend worden ondergebracht. Dan willen we dat papa en mama weer iets leuks met hun kinderen gaan doen. De kosten voor de opvang worden grotendeels door Docfest betaald. De ouders vragen we een kleine eigen bijdrage.

Active child care facilities Docfest offers child care facilities for children between 4 and 14 (and even a bit older if they like). The adorable, creative and professionally certified group leaders from De Boomhut will do all sorts of fun activities with the kids in their temporary premises (with garden) in the Belvédère Info Centre. Children can stay here for up to two hours at a time, and then we would like dad and mum to do something fun with their children too. The cost of child care will be largely paid by Docfest. We will ask the parents for a small contribution.

47


GULPENER: PARTNER VAN DOCFEST

Verhalen proeven en laten zien

48

Gulpener is de komende drie jaar een hoofdpartner van Docfest. Bij en na een kleine en korte vrijage in 2015 – de de try-out van het festival – waren beiden enthousiast.

Gulpener will be a main partner of Docfest for the next three years. Following a brief flirtation in 2015 – the try-out for the festival – both of them were enthusiastic.

Gulpener is een familiebedrijf, heel sterk verbonden met de regio dat inzet op speciaalbieren en op duurzaamheid. Bij deze vrije brouwer zijn ze in een voortdurend experiment op zoek naar nieuwe rijke smaken die ontstaan uit de de beste lokale en natuurlijke grondstoffen. Zoals de hop uit eigen hoptuin, de gerst, tarwe, rogge en spelt van 40 boeren uit de regio, en het water uit eigen bronnen. Enthousiasme en betrokkenheid van boer en brouwer tot barpersoneel zijn de andere ingrediënten.

Gulpener is a family company with strong connections to the region, and which is committed to special beers and sustainability. At this independent brewery, they are constantly experimenting to find new rich tastes created from the best local, natural ingredients. Like their own hops, the yeast, wheat, rye and spelt from 40 local farmers, and water from their own springs. The remaining ingredients are enthusiasm and involvement – from farmer and brewer to bar staff.

Jan-Paul Rutten, directeur Gulpener: ‘Samenwerken met Docfest is voor ons een logische keuze. Een podium bieden en lokaal verbinden zijn drijfveren die niet alleen passen bij Docfest, maar ook bij onze brouwerij. Wij zoeken naar partners die waardencreatie – net als wij – belangrijker vinden dan winst maken. Want van waarde zijn voor de mens en de omgeving dat is wat ons, als duurzame brouwer, bestaansrecht geeft. Docfest laat je verhalen zien, Gulpener laat je verhalen proeven.’

‘Co-operating with Docfest is a logical choice for us,’ says JanPaul Rutten, Managing Director of Gulpener. ‘Providing a platform and forging local connections are objectives that not only fit Docfest but are also shared by our brewery. We are looking for partners who share our belief that creating value is more important than making a profit. Because, for us as a sustainable brewer, being of value to people and planet is what truly justifies our existence. Docfest lets you see stories; Gulpener lets you taste stories.’

‘Docfest laat je verhalen zien, Gulpener laat je verhalen proeven.’

‘Docfest lets you see stories; Gulpener lets you taste stories.’


Advertentie

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. 49


Advertentie

Ruimte voor cultuur en creativiteit

www.sphinxkwartier.nl sphinxkwartier@maastricht.nl

50

Sphinxkwartier

Muziekgieterij Bureau Europa Lumière Cinema Pathé De Brandweer Het Bassin Het Radium Frontenpark


SPHINXKWARTIER: PARTNER VAN DOCFEST

Na Neanderthalers en Regout nu Docfest Jong van geest! Tekst: viaStory

Op deze plek in de stad voel je de geschiedenis van Maastricht. De grond is aangeraakt door neanderthalers, romeinen, militairen, geestelijken en industriëlen. Hier zijn de overblijfselen van een stad in ontwikkeling vindbaar.

Vele jaren lag het gebied er onberoerd bij. De vestingwerken werden overbodig, de industrie verplaatste zich naar de rand van de stad en gebouwen verloren hun functie. Een ambitieus plan zou het gebied een compleet nieuwe invulling geven. Maar als gevolg van de crisis strandde de uitvoering. Een periode van herbezinning volgde.

For many years the area had been unmoved. The old fortifications became redundant, the industry moved to the edge of the city and the buildings lost their original function. An ambitious plan would give new meaning to the area, but became stranded due to the financial crisis. A period of reconsideration as to what the purpose of the area should be is what followed.

Dichtbij, op steenworp afstand van de historische binnenstad van Maastricht, biedt het Sphinxkwartier nu ruimte voor ontwikkeling. Hier worden het rijke verleden en de jonge geesten van vandaag gewaardeerd. Er is ruimte om te ondernemen, te wonen en te recreëren. Om te ontdekken, fouten te maken en te experimenteren. Ruimte om te dromen, te groeien en oud te worden. Hier is er ruimte voor ontwikkeling.

Close by, at a stone’s throw distance from the historic city centre of Maastricht, the Sphinx Area now offers room for development. This is where the rich history and the young minds of today find a new sense of appreciation. There is room foor entrepreneurship, for living and recreation. Room to explore, to make mistakes and to experiment. For dreams, growth and growing old. Here you now truly find room voor development.

Het Sphinxkwartier is een plek om te pionieren. Hier ontketende Petrus Regout de industriële revolutie. Een schoolvoorbeeld van een jonge geest. Die ons uitnodigt anders te kijken, ons te verwonderen over wat er was, is en kan komen. Die innovatie stimuleert en afwijkt van de gebaande paden. Omdat hij zichzelf en zijn omgeving wil ontwikkelen. Hij waardeert het verleden, maar wil niet stilstaan.

The Sphinx Area is a place for pioneering. This is the place where Petrus Regout unchained the industrial revolution. A textbook example of a young spirit. Who invited us to think different, to surprise us with wat was, and could be. Who stimulated innovation and wasn’t afraid to stray from the beaten path. Because he wanted to develop himself and his surroundings. He appreciates the past, but without the need to stand still.

In het Sphinxkwartier voelt iedereen die jong van geest is zich thuis. In de diversiteit van het gebied schuilt haar kracht. Oud naast nieuw, ruw naast gepolijst, permanent naast tijdelijk. Het is op deze plek waar bewoners, bezoekers en gebruikers samen schrijven aan een nieuw hoofdstuk voor de stad Maastricht.

The Sphinx Area is home to anyone who feels young of spirit. Her strength lies in diversity. The old next to the new, rough next to polished, some things permanently, some temporarily. It’s a place where inhabitants, visitors and users are together writing a new chapter for the city of Maastricht.

Hier, in het Sphinxkwartier.

Here, in the Sphinx Area.

51


52

Advertentie


DE ANDERE VOORSTELLINGEN VAN PATHÉ PAC

DOCS

THEATRE

MUSIC

BALLET

SPORT

OPERA

ART

GAMING

Advertentie

Wilt u genieten van extra bijzondere voorstellingen op het witte doek? Pathé Maastricht biedt u met Pathé Specials onder andere de meest prachtige opera’s, schitterende balletvoorstellingen of fascinerende kunstdocumentaires. Maar ook concerten, sportwedstrijden en exclusieve theater-voorstellingen zijn dit seizoen te zien. Kijk voor het actuele programma en tickets op www.pathe.nl/maastricht. Veel plezier!

www.pathe.nl/specials 53


PRAKTISCHE INFORMATIE PRACTICAL INFORMATION

Wat, waar, hoe?

54

Openingstijden

Opening hours

Docfest vindt plaats van donderdag 15 september tot en met zondag 18 september 2016.

Docfest will take place from Thursday 15 September to Sunday 18 September 2016.

Openingstijden terrein Donderdag: 18.00 — 01.00 uur Vrijdag: 16.30 — 01.00 uur Zaterdag: 12.00 — 01.00 uur Zondag: 12.00 — 23.00 uur

Opening hours of the festival site Thursday: 6 p.m. to 1 a.m. Friday: 4.30 a.m. to 1 a.m. Saturday: 12 a.m. to 1 a.m. Sunday: 12 a.m. to 11 p.m.

Locatie

Location

Het festival vindt plaats op diverse locaties binnen het Sphinxkwartier in Maastricht. De filmzalen bevinden zich onder andere in Pathé (Sphinxcour 1), de Muziekgieterij (Boschstraat 7) en Bureau Europa (Boschstraat 9). Het festivalhart is het Sphinxcour, het plein naast Pathé. Van daaruit zijn alle filmlocaties duidelijk aangegeven.

The festival will take place at various locations in the Sphinxkwartier in Maastricht. There are auditoriums in Pathé (Sphinxcour 1), the Muziekgieterij (Boschstraat 7) and Bureau Europa (Boschstraat 9). The heart of the festival is the Sphinxcour – the square next to Pathé. All film locations are clearly signposted from there.

Toegangsprijzen en gratis vertoningen

Ticket prices and free screenings

Docfest vindt dat je ook met weinig geld interessante docu’s moet kunnen kijken. Daarom is een deel van de documentaires gratis toegankelijk. Ja, helemaal voor niks! Je ziet welke dit zijn in het programmaoverzicht. Voor de overige documentaires kun je losse tickets kopen. Wil je meer films kijken? Dan is het al vlug interessant een van de passe-partouts te kopen.

Docfest thinks that you should be able to watch interesting documentaries without spending a lot of money, which is why some of the documentaries are for free. Yep, totally free! You can see which documentaries these are in the festival programme. You can buy single tickets for the other documentaries. Want to see many films? Then it might be interesting to buy one of the passe-partouts.

Losse tickets Volwassenen (vanaf 12 jaar): EUR 6 Vertoningen in Sphinxcour 1 (wc-pottenbios), stadsbus, VR-bus en bootcinema: EUR 4 Familievoorstellingen: EUR 2,50 (kids t/m 12 jaar gratis)

Single Tickets Adults (from 12 years): EUR 6 Screenings in Sphinxcour 1 (toilet cinema), bus, VR bus and boat cinema: EUR 4 Family screenings: EUR 2.50 (free for children up to 12)

Passe-partouts Passe-partout 4 dagen: EUR 40 (Docfest-vrienden: EUR 30) Passe-partout weekend (za en zo): EUR 25 Vertoningen Kuschel-Kino, Muziekgieterij 3, VR-vertoning in Foodgarden en installatie: gratis

Passe-partouts Passe-partout 4 days: EUR 40 (Docfest friends: EUR 30) Passe-partout weekend (Sat and Sun): EUR 25 Screenings at Kuschel-Kino, Muziekgieterij 3, VR-vertoning in the Foodgarden and installation: gratis

Jouw passe-partout geeft je vrije toegang. Als je zeker wilt zijn van een plek dan reserveer je vooraf de documentaire.

With your passe-partout you can access all films. If you want to be sure there will be a seat available, make a reservation beforehand.

Kinderopvang

Child care

Gecertificeerde leidsters doen allerlei leuke activiteiten met de kids. We vragen hiervoor een bijdrage van EUR 2,20 per uur (max. 2 uur aaneengesloten). Je vindt de kinderopvang in het Infocentrum Belvédère, Boschstraat 24. De opvang is geopend op zaterdag en zondag van 12.00 tot 19.00 uur.

Certified child care professionals do all sorts of fun activities with the kids. We ask a parental contribution of EUR 2.20 per hour (maximum: 2 hours on-end). You can find it in the Belvédère Info Centre, Boschstraat 24. Child care is open on Saturday and Sunday from 12 a.m. to 7 p.m.


‘The festival site is in the centre of Maastricht and can be easily accessed by bus, bicycle and car.’ Bereikbaarheid Het festivalterrein bevindt zich in het centrum van Maastricht. Goed bereikbaar met de bus, fiets en auto. Je auto parkeren kan op de Sphinx parkeerplaats van Q-Park (ingang aan de Frontensingel).

Wifi-free zones Niet free-wifi, maar wifi-free! Docfest wil dat mensen met elkaar in gesprek gaan en menselijk contact de ruimte geven. We hebben liever niet dat je daar met de telefoon speelt

How to get there The festival site is in the centre of Maastricht and can be easily accessed by bus, bicycle and car. You can park your car in Q-park’s Sphinx car park (entrance on the Frontensingel). Wifi-free zones Not free-wifi, but wifi-free! Docfest wants people to talk to each other and to provide space for human contact, so we have zones where we discourage the use of your mobile phone.

Colofon

Festivalregie Kiki van Aubel

Kernteam Christiaan Krabbe Sophie de Loos Pieter Heebink Peter Adriaens Nadine Bemelmans Robert Hoogenboom Margot Krijnen

Team 2016 George Vogelaar Justina Kaminska Janneke Swinkels Maurice Dols Nicole van Lierop Reno Jurien

Vormgeving Ontwerpstudio Contxt Tekst & vertaling Docfest e.a. David Frazer Wray

Fotografie Richard Stark Sem Shayne Philip Driessen Trailers Bram Rusman Iris, Nelleke, Veronika (MAMDT)

Bestuur Onno Hoes, Paul Rinkens, Kiki van Aubel, Inge Dovermann, Paul Geraets, Martijn Smit, Joep Koster

55

© Stichting Docfest

Festivalleiding Ron van der Bolt Richard Dols


NAWOORD WHAT’S NEXT?

Docfest gaat door! Leuk dat je er was! We hopen je natuurlijk volgend jaar weer terug te zien tijdens het festival. Maar je hoeft geen heel jaar te wachten, want Docfest gaat door! Het hele jaar door organiseren we activiteiten voor filmmakers en documentaireliefhebbers. It’s great that you were there! And, of course, we hope to see you back at the festival next year. But you don’t have to wait another year because Docfest is continuing! We are holding events for filmmakers and documentary lovers throughout the year. 56


Docfest on Tour Docfest on Tour kun je zien als mini-edities van het festival. Je gaat ons door het jaar heen tegenkomen in heel Limburg en de grensregio van Duitsland en België. We tonen dan één of twee docu’s binnen een (lokaal) actueel thema, waarbij we samen werken met filmhuizen, bioscopen en makers in onze cross-border regio. Aansluitend een discussie, presentatie, lezing of vraaggesprek met de maker. Hou onze website, nieuwsbrief en sociale media in de gaten voor de details!

Docfest on Tour You could call Docfest on Tour mini-editions of the festival. You’ll see us throughout the year everywhere in Limburg and the border region of Germany and Belgium. We’ll then be screening one or two documentaries with a topical (local) theme, in which we’ll be working with film houses, cinemas and filmmakers in our cross-border region. These screenings will be followed with a discussion, presentation, lecture or interview with the filmmaker. Keep an eye on our website, newsletter and social media for details!

Educatieve projecten Docfest vindt talentontwikkeling erg belangrijk. Daarom initiëren we naast het festival verschillende educatieve projecten. Zoals het foto- en filmdocumentaireproject met jongeren uit asielzoekerscentra, in samenwerking met buurtverenigingen en Media Groep Limburg. Ook bevorderen we samenwerking over de grens. Bijvoorbeeld in projecten waarbij studenten van opleidingen in Limburg, België en Duitsland samen mini-cinema’s ontwerpen en bouwen.

Educational projects Docfest thinks that it’s very important to develop talent. That’s why we’re initiating various educational projects alongside the festival. Examples include the photo and film documentary project with young people from asylum seekers centres, in co-operation with local community groups and Media Groep Limburg. We’re also promoting cross-border collaboration – for example, projects in which students in Limburg, Belgium and Germany design and build mini-cinemas together.

‘Docfest vindt talentontwikkeling erg belangrijk. Daarom initiëren we naast het festival verschillende educatieve projecten.’

‘Docfest thinks that it’s very important to develop talent. That’s why we’re initiating various educational projects alongside the festival.’

Word vriend! Ben je helemaal weg van het festival en wil je ons steunen? Word dan Docfest-vriend (of -vriendin). Met een klein – of iets groter – geldbedrag laat je zien dat je het festival een warm hart toedraagt en geniet je van speciale vriendenacties. Je kiest zelf wat je wilt en kunt doneren aan Docfest. Wat je ook kiest, alle vrienden hebben dezelfde voordelen. Je kunt eerder op het festivalterrein en mag op de foto met onze VIP’s. Door het jaar heen houden we je op de hoogte van kortingsacties en Docfest-activiteiten. En, zoals dat onder vrienden gaat, krijg je nieuwtjes, inside info en scoops als eerste te horen.

Become a Friend! If you’ve been captivated by the festival and want to support us, become a Docfest Friend. Through a small – or even slightly bigger – financial contribution, you can show that the festival has a place in your heart, and you’ll get special friend’s benefits. You can choose exactly how much you want to donate to Docfest. However much you give, all friends enjoy the same benefits. You can access the festival site earlier in the day and be photographed with our VIPs. We’ll keep you up to date with discounts and Docfest activities throughout the year. And, as happens between friends, you’ll be the first to hear about news, inside info and scoops.

Partnership Docfest biedt een aantal mogelijkheden voor bedrijven om een partnership aan te gaan. Docfest wil uiteindelijk een vaste waarde worden op de cultuur-maatschappelijke agenda van de Euregio en de wereld. Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar partners die met ons mee willen groeien en een (langdurige) verbinding met ons en ons publiek aangaan.

Partnership Docfest offers a number of possibilities for companies to enter into a partnership. Ultimately Docfest wants to occupy a permanent place on the socio-cultural agenda of the Euregion and the world. To make this possible, we’re looking for partners that want to grow with us and enter into a (long-term) relationship with us and our audience.

Kijk voor meer informatie over vriend of partner worden op onze website. www.docfest.eu

See our website for more information on how to become a friend or partner. www.docfest.eu

57


PARTNERS Hoofdpartners

Subsidiënten & fondsen

Partners

Mediapartners

Advertentie

L’Ortye nu ook gevestigd

© Stichting Docfest

Disclaimer Het festivalprogramma is continu in beweging. Het kan hierdoor voorkomen dat er in de periode tussen de druk van dit magazine en het festival nog wijzigingen zijn in het programma.

AFVALBEHEER LORTYECONTAINER.NL • 043 363 28 08 • ANKERKADE 80

58

Disclaimer The festival programme is evolving constantly. For this reason, there may be further changes to the programme between the printing of this magazine and the festival itself.


59


60