Page 1

Adobe速

PREMIERE ELEMENTS 9 GRUNDER


Innehållsförteckning Introduktion .........................................5 Övningsfiler och mappar.......................................... 5 Teman och skivmenyer............................................. 5

1 Arbetsytan..........................................7 Det här är Premiere Elements 9...................................... 7 Välkomstskärmen..................................................... 7 Sorteraren (Elements Organizer)............................. 8 Tömma Sorteraren................................................... 8 Kataloghanteraren......................................................... 9 Skapa katalog.......................................................... 9 Välja katalog...........................................................10 Ta bort bilder från Sorteraren.................................10 Ta bort katalog.......................................................10 Bildvisning.................................................................... 11 Datumvy ................................................................ 11 Album............................................................................12 Smart album...........................................................13 Nyckelordstaggar..........................................................13 Ta bort nyckelordstagg från bild.............................13 Videoklipphantering......................................................14 Arbetsytorna...........................................................15 Redigera..................................................................17 Skivmenyer.............................................................17 Dela........................................................................19 Menyer....................................................................19 Paneler.................................................................. 20 Omforma panelerna............................................... 22 Tidslinjen............................................................... 22 Scenvy.................................................................... 23 Återställa arbetsytan............................................. 23 Hjälpen i Premiere Elements...................................24

2 Inställningar.....................................25 Projektförinställningar................................................. 25 Projektinställningar...................................................... 25 Ändra projektförinställningar ................................27 Ändra projektinställningar..................................... 28 Övriga inställningar............................................... 30

3 Lägg till/hämta media.......................31 Hämta media från mapp på datorn.........................31 Hämta media från digitalvideokamera....................31 Hämta media från mobiltelefon..............................33 Hämta media från mediapanelen........................... 34

2

Allmänt om mediehämtning....................................35 Lägga till videofiler................................................ 36 Filtyper.................................................................. 36 Ta bort fil..................................................................... 36

4 Grundläggande redigering............... 37 Infoga klipp i tidslinjen...........................................37 Tidslinjens verktyg..................................................37 Visningsformat i tidslinjen...................................... 39 Zoom...................................................................... 39 Förhandsgranska klippet........................................ 40 Zooma.....................................................................41 Indikatorn för aktuell tid....................................... 42 Återgivning............................................................ 42 Bryta länk för klipp............................................... 42 Ta bort klipp.......................................................... 43 Lägg till och ta bort spår....................................... 43 Ljud.............................................................................. 44 Infoga ljudklipp..................................................... 44 Trimma klipp......................................................... 44 Dela klipp.............................................................. 45 Justera ljudet......................................................... 45 Justera ljudet via tidslinjen.................................... 46 Panelen Ljudmätare............................................... 46 Inaktivera klipp..................................................... 46 Byt namn på klipp................................................. 47 Tidssträckning....................................................... 47 Spela upp klippet baklänges................................... 47 Rotera ett klipp...................................................... 48 Ta bort och stäng mellanrum................................. 48 Infoga klipp i scenvyn............................................ 48

5 Effekter och övergångar....................51 Panelen Egenskaper.......................................................51 Videoeffekter................................................................ 53 Inaktivera/radera effekt........................................ 54 Effektförinställningar....................................................61 Skapa en effektförinställning..................................61 Ljudeffekter.................................................................. 62 Videoövergångar.......................................................... 63 Toningar................................................................ 63 Egenskaper för övergång........................................ 64 Byt övergång.......................................................... 65 Förhandsgranska övergång.................................... 65 Ta bort övergång.................................................... 66


Ljudövergångar............................................................ 66 Tona ljudet............................................................. 66 Ändra standardlängden för övergångar ................. 67 Trimma övergångar manuellt................................. 67 Nyckelrutor.................................................................. 68 Lägg till nyckelrutor i ljudklipp.............................. 68 Ta bort nyckelrutor................................................ 69 Tona manuellt........................................................ 69 Berättarröst................................................................. 70 Historik........................................................................ 70

9 Bränna och exportera.....................103

6 Titlar..................................................71

10 Projekt från början till slut............117

Mallar.....................................................................71 Titeltyper................................................................71 Skriva in text..........................................................73 Textformat..............................................................73 Teckensnitt och teckenstorlek..................................73 Placering.................................................................74 Färga texten............................................................74 Lägg till ny text.......................................................75 Animera text...........................................................76 Arbeta med flera klipp............................................76 Eftertexter............................................................. 78 Fast titel.................................................................79 Trimma titel........................................................... 80 Rullande titel..........................................................81 Projektvyn............................................................. 82 Krypande titel........................................................ 82

Bränna en skiva....................................................103 Tips vid bränning..................................................106 Titta på skivan......................................................106 Exportera..............................................................107 Olika områden för export......................................107 Lägga upp på YouTube..........................................108 Exportera till dator................................................113 Exportera till mobiltelefon/-spelare...................... 116 Exportera ljud....................................................... 116 Projekt med mallar................................................117 Skapa ett projekt manuellt.................................... 121 Innan du börjar redigera.......................................125

Sakregister.........................................127

7 Direktfilm, teman & clipart..............83 Direktfilm.............................................................. 83 Teman.................................................................... 84 Byta tema.............................................................. 86 Anpassa tema......................................................... 87 Clip art................................................................... 88

8 Skivmenyer........................................91 Arbetsytan Skivmenyer...........................................91 Huvudmeny och Scenmeny......................................91 Scener.................................................................... 92 Infoga menymarkörer automatiskt......................... 93 Förhandsgranska skivmenyn.................................. 95 Infoga menymarkörer manuellt.............................. 97 Markörer...............................................................100 Huvudmenymarkörer............................................100 Scenmarkörer........................................................102 Stoppmarkörer .....................................................102

3


7

Direktfilm, teman & clipart

I förra kapitlet arbetade du med några av de titelmallar som finns i Premiere Elements. I detta kapitel ska du fortsätta arbeta med förinställda funktioner och mallar i programmet.

Direktfilm Direktfilm är ett snabbt och praktiskt sätt att låta programmet paketera ett antal klipp till en färdig produkt med introduktion, övergångar och effekter. Så här gör du för att skapa en direktfilm. 1. Skapa ett nytt projekt. Döp det till Naturfilm. 2. Hämta in klippen Kalkoner, Tasmansk djävul, Numbat, Pelikan och Delfiner. Håll ned Ctrl samtidigt som du klickar på filerna så kan du markera flera stycken samtidigt. 3. Markera samtliga klipp i medievyn (via kortkommandot Ctrl + A): 4. Klicka på knappen Direktfilm.

83


7 Direktfilm, teman & clipart

Teman De olika direktfilmsmallarna visas, dessa kallas också Teman.

5. Kontrollera att Visa alla är valt. 6. Skrolla igenom de olika mallarna och klicka slutligen på temat Utomhusäventyr. Om den mallen inte är installerad kan du välja Roligt istället. 7. När mallen är markerad, klicka på knappen Nästa längst ner i högra hörnet. 8. Fyll i de olika alternativen enligt bilden på följande sida: inledande titel Australiska djur och avslutande Australienfilmen är nu slut.. 9. Klicka sedan på knappen Använd.

84


7 Direktfilm, teman & clipart

10. Klicka pĂĽ Nej i dialogrutan som Ăśppnas.

Efter en stunds analys skapas direktfilmen.

85


7 Direktfilm, teman & clipart

11. Klicka på Ja i nästa dialogrtua för att återge filmen och förhandsgranska den.

12. Spara projektet i mappen Egna projekt.

Byta tema Du kan enkelt byta tema om du ändrar dig. 1. Klicka på Redigera och sedan på knappen Teman. Markera valfritt tema och klicka på knappen Nästa. 2. Fyll i önskade rubriker och klicka på Använd. Svara Ja på frågan om du vill ersätta alla effekter.

86


7 Direktfilm, teman & clipart

Anpassa tema Du har viss möjlighet att påverka de olika inställningarna och i följande övning ska du göra vissa justeringar i temat. 1. Visa temavyn (Redigera, Teman). 2. Markera Utomhusäventyr (eller något annat) och klicka sedan på knappen Nästa. 3. Klicka på pilen till vänster om rubriken Musik. Om du vill byta musik kan du välja alternativet Min musik och sedan klicka på Bläddra för att leta upp passande musik. Vill du inte ha någon musik alls markerar du förstås alternativet Ingen musik. Med reglaget justerar du hur ljudet från musik och effekterna och ljudet från videoklippet ska blandas. Genom att dra reglaget åt höger slår ljudet från klippet igenom tydligare, och drar du reglaget åt vänster kommer temats ljud att dominera. Markera alternativet Smart mixning om du vill slippa fundera på denna balans. 4. Klicka på pilen vid Hastighet och intensitet.

Här justerar du om du vill ha färre/fler effekter och om klippet ska gå långsammare eller snabbare. 5. Klicka på pilen vid Längd. Här kan du ställa in om du vill att musiken ska matcha eller om du vill ställa in ett annat värde för längden på klippet.

87


7 Direktfilm, teman & clipart

6. Klicka på pilen vid Sekvens. Temaordning innebär att klippen indelas tematiskt efter varandra, och Tid/datum innebär att klippen visas efter när de togs (om de är datummärkta). 7. Klicka på pilen vid Temainnehåll.

Vid Temaninnehåll kan du välja vilka element som ska ingå i temat. Kanske vill du till exempel avlägsna titlar för att lägga till egna? 8. Klicka på pilen vid Återge förhandsgranskning. Här kan du välja, genom att markera Nej eller Ja, om återgivning av klippet ska ske automatiskt när analysen är klar. 9. Spara och stäng projektet.

Clip art I Premiere Elements 9 finns en del grafik du kan använda för att piffa upp ditt projekt. I följande övning ska du testa att infoga bilder i ett projekt. 1. Skapa ett nytt projekt och ge det valfritt namn. 2. Ta fram Clip art-vyn via Redigera, Clip art. Kontrollera att alla kategorier visas och gå igenom dem.

88


7 Direktfilm, teman & clipart

3. V채lj Utkl채dnader. Skrolla ner bland grafiken.

89


7 Direktfilm, teman & clipart

Som du ser är det meningen att du ska tillämpa denna grafik över personer. Du infogar ett Clip art-objekt genom att klicka på det och dra det till monitorfönstret eller till tidslinjen. Du kan storleksförändra objektet genom att klicka på det och dra i de olika i objektets kanter. De olika objekten hamnar på separata spår (de befinner sig ju ovanpå varandra, i lager) och du kan trimma dem precis som vanliga stillbilder och videoklipp.

4. Stäng projektet utan att spara.

90


PREMIERE ELEMENTS 9 GRUNDER Detta är ett program för videoredigering. Det är avsett för hemmabruk och innehåller en mängd praktiska och enkla funktioner för att till exempel klippa ihop olika filmsekvenser, lägga till effekter, övergångar, undertexter, berättarröst och annat ljud till dina egna inspelningar. I boken kommer du att genomgå en stegvis upptrappning från att lära dig importera film från din mobiltelefon eller videokamera till att skapa en tjusig dvd-meny till ditt färdigredigerade projekt. Boken kan användas för både pc och Mac. I boken varvas teoridelar med steg för steg-beskrivningar som är lätta att följa. I tillämpningsuppgifterna får du arbeta självständigt och pröva dina nyvunna kunskaper. Övningsfilerna till boken laddar du ner utan kostnad från vår webbplats www.docendo.se.

Vår serie På rätt kurs är grund- och fördjupningsböcker där du genom att följa instruktioner lär dig viktiga funktioner i programmen. Teoridelar och övningar är sammanvävda och böckerna fungerar både för lärarledd undervisning och självstudier.

ISBN 978-91-7207-953-3

9 789172 079533

9789172079533  

Premiere Elements 9 Grunder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you