Page 1

Adobe速

PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER


Innehållsförteckning 1 Arbetsytan .........................................5 Programmets uppbyggnad............................................. 5 Starta programmet........................................................ 5 Skapa mapp för egna övningsfiler................................... 8

2 Organisera bilderna...........................9 Kataloghanteraren......................................................... 9 Skapa katalog.......................................................... 9 Välja katalog...........................................................10 Ta bort katalog.......................................................10 Visa mappar.................................................................. 11 Hämta filer.................................................................... 11 Läsa in utvalda filer till katalog..............................................................12 Hämta/Läsa in bilder från extern enhet..................13 Hämta in bilder i Redigeraren.................................15 Ta bort bilder från Sorteraren.................................16 Spara dina bilder...........................................................16 Bildvisning....................................................................17 Datumvy ................................................................17 Helskärmsläge.........................................................18 Sida vid sida............................................................19 Rotera bilder...........................................................19 Bildstorlek..............................................................19 Menyn Visa..............................................................19 Album........................................................................... 20 Smart album...........................................................21 Nyckelordstaggar..........................................................21 Ta bort nyckelordstagg från bild............................ 23 Taggar efter person................................................ 23 Ändra namn på bild.......................................................24

3 Snabbredigeraren.............................25 Snabbredigering........................................................... 25 Automatisk korrigering.......................................... 25 Snabb fotoredigering...............................................27 Guidad redigering......................................................... 29 Visningslägen i Redigeraren.......................................... 30 Projektbehållaren..........................................................31

4 Redigeraren...................................... 32 Verktyg..........................................................................32 Alternativraden.............................................................33 Paneler......................................................................... 34

2

5 Markeringar...................................... 35 Markeringsverktygen.................................................... 36 Elliptisk markeringsram................................................37 Omforma markering..................................................... 38 Utöka/Minska markering.............................................. 38 Lassoverktygen............................................................. 40 Magnetlasson......................................................... 42 Trollstaven.................................................................... 43 Omvänd markering....................................................... 45 Markeringspensel.......................................................... 46 Snabbmarkering........................................................... 48 Genomskinlig bakgrund................................................ 48 Magisk extraherare................................................ 49 Klistra in i en markering................................................51 Luddig markering......................................................... 52 Spara en markering...................................................... 52 Liknande markering..................................................... 54 Tillämpningsuppgifter.................................................. 54

6 Övriga verktyg..................................56 Beskärningsverktyget................................................... 56 Textverktygen................................................................57 Skriva in text......................................................... 59 Skriva text i bild.................................................... 60 Lodrät text............................................................. 60 Textmasker....................................................................61 Färgpytsen.................................................................... 62 Övertoningsverktyg...................................................... 63 Lägga till övertoningar.......................................... 65 Återställa övertoningspanelen................................ 65 Penseln......................................................................... 66 Specialpenslar........................................................ 68 Egna penslar.......................................................... 68 Definiera pensel..................................................... 69 Impressionistpenseln.............................................. 70 Färgersättningspensel.............................................71 Smart pensel & Smart detaljpensel......................... 72 Rödaögonverktyget........................................................73 Suddgummi...................................................................73 Bakgrundssuddgummi............................................74 Magiskt suddgummi................................................75 Oskärpa/Skärpa/Smeta ut.............................................76 Mörkrumsverktygen......................................................76


Klonstämpeln................................................................77 Klona från en bild till en annan...............................79 Mönsterstämpeln ......................................................... 80 Lagningsverktygen....................................................... 82 Kakformsverktyget....................................................... 83 Formverktygen............................................................. 84 Pipetten....................................................................... 85 Handen ........................................................................ 86 Förstoringsglaset.......................................................... 86 Nytt fönster.................................................................. 87 Tillämpningsuppgifter.................................................. 88

7 Lager.................................................89

10 Filter............................................... 116 Damm och repor...........................................................117 Oskarp mask............................................................... 118 Mosaik......................................................................... 118 Glas............................................................................. 119 Rörelseoskärpa............................................................ 119 Linsöverstrålning.........................................................120 Skärpa.........................................................................120 Glödande kanter.......................................................... 121 Vind.............................................................................122 Gör flytande................................................................124 Tillämpningsuppgifter.................................................126

Lagerpanelen................................................................ 89 Lagermask.................................................................... 93 Justeringslager............................................................. 94 Övertoningskarta................................................... 96 Invertera................................................................ 96 Tröskelvärde.......................................................... 97 Färgreduktion........................................................ 97 Urklippsmask............................................................... 97

11 Skapa...............................................127

8 Lagerstilar........................................99

E-postbilagor...............................................................135 Foto-e-post.................................................................137

Skuggor........................................................................ 99 Skugginställning...................................................100 Snö.............................................................................. 101 Cirkelvinjett.................................................................102 Avfasning....................................................................102 Innerglöd.....................................................................103 Innerskuggor...............................................................103 Synlighet.....................................................................103 Ytterglöd.....................................................................103 Tillämpningsuppgifter.................................................104

Bildspel.......................................................................127 Utdata för bildspelet................................................... 131 Skapa filmfil.......................................................... 131 Bränn på cd..........................................................132 Fotobok.......................................................................133 Fotoutskrifter..............................................................134

12 Dela................................................135

13 Utskrifter........................................139 Sakregister.........................................143

9 Fotoeffekter....................................105 Panelen Effekter..........................................................105 Popkonst.....................................................................106 Photomerge.................................................................107 Photomerge-ansikten............................................108 Photomerge-gruppbild...........................................111 Photomerge-scenrengöring....................................111 Photomerge-stilmatchning.....................................113 Tillämpningsuppgifter................................................. 115

3


1

Arbetsytan

Photoshop Elements är ett bildbehandlingsprogram som i första hand är avsett för hemmabruk. Det är ett utmärkt program för sortering, visning och redigering av de bilder du tar med din digitalkamera (eller mobiltelefon). Programmet hjälper dig också att skapa vykort, video-cd:s, kalendrar, webbgallerier och mycket annat. Du kan till och med skicka personligt utformade e-postmeddelanden direkt från Photoshop Elements.

Programmets uppbyggnad Programmet är pedagogiskt uppbyggt i fyra huvudsakliga arbetsområden: Ordna, Korrigera, Skapa och Dela. Namnen på de två första arbetsytorna är självförklarande, men i Skapa-läget hittar du mer eller mindre automatiska (guidade) funktioner för att skapa fotoalbum, video-cd, bildspel och mycket annat. I Dela-läget hittar du bland annat funktioner för att skicka bilder i e-postbilagor, lägga ut dina bilder/bildspel på webben (i form av onlinealbum och onlinevideodelning) – alltså funktioner för att dela med dig av dina bilder. Till en början är det naturligt att arbeta med fotografierna ”från vänster till höger”, det vill säga att du börjar med att hämta in bilderna och sortera dem, för att sedan börja redigera dem inför den slutliga visningen. I ditt eget arbete med bilderna kommer du antagligen att märka hur du regelbundet behöver växla mellan de olika arbetsytorna.

Starta programmet När du startar Photoshop Elements 9 visas följande välkomstskärm:

5


1 Arbetsytan

Till höger ser du två knappar som du kan välja att klicka på för att få veta mer om programmets funktioner beroende på om du är nybörjare eller arbetat i en tidigare version. De två knapparna som visas till vänster i fönstret är genvägar till den typ av aktivitet du vill ägna dig åt när du öppnar programmet. Observera att du i detta läge inte kan välja mellan de fyra alternativ som nämndes i början av kapitlet. 1. Klicka på knappen Ordna. Nu öppnar sig arbetsytan Sorteraren (Organizer), och katalogen visas. Detta är alltså arbetsytan för den del av programmet som ägnas åt visning och sortering av fotografier. Eventuellt visas det filer här hos dig men det gör inget.

Visas dialogrutan med välkomstmeddelandet som i bilden här till höger så klickar du på knappen Avbryt. Det går att hämta in bilder till Sorteraren genom att använda denna dialogrutan men vi kommer visa ett annat sätt. Beroende på vad du sysslar med ser programmet lite annorlunda ut. Photoshop Elements består av två huvudsakliga arbetsytor: Sorteraren (Organizer) och Redigeraren (Editor). I Sorteraren visar, sorterar och organiserar du dina bilder. Du kommer att börja arbeta med Sorteraren. 6


1 Arbetsytan

Du kommer sedan att ägna stora delar av arbetet i den här boken i Redigeraren, där du justerar, förbättrar och redigerar dina foton. Till vänster i Redigeraren ser du verktygspanelen, eller som den också kallas verktygslådan, se bilden nedan.

Till höger i de olika arbetsytorna ser du flikar eller paneler i den så kallade åtgärdsrutan. Genom att klicka på dem får du tillgång till olika inställningar och val. Fliken Korrigera är lite speciell. När du klickar på den visas (som på de andra) olika inställningsmöjligheter. Visas en pil till höger om ett alternativ innebär det att en annan arbetsyta kommer visas när du klickar på den. Något som skiljer fliken Korrigera från de andra både i Sorteraren och Redigeraren är att det finns en liten nedpil till höger om fliknamnet. Klickar du på den visas en meny med genvägar till andra arbetsytor.

7


1 Arbetsytan

Ovanför dokumentytan eller där de inhämtade filerna visas i Sorteraren, medieläsaren, hittar du menyer och verktygsfält. Vill du till exempel någon gång dölja åtgärdsrutan med flikarna så väljer du Fönster, Dölj åtgärdsrutan i menyraden. För att öppna dialogrutan Inställningar där du gör grundläggande inställningar av hur programmet ska uppföra sig väljer du Redigera, Inställningar. Inställningarna som väljs vid standardinstallationen är valda för att passa många olika användare. Undersök gärna vilka inställningar du kan göra men ändra inga.

Skapa mapp för egna övningsfiler När du väl hämtat övningsfilerna enligt instruktionerna i början av boken och sparat mappen Photoshop Elements 9 Grunder på din dator är det dags att skapa en ny mapp. Den ska du (för enkelhetens skull, men det spelar ingen som helst roll) placera på samma ställe. Denna mapp ska tjänstgöra som samlingsplats för de bilder du skapar i arbetet med boken, så att du inte sparar de redigerade bilderna på samma ställe (i samma mapp) som de övningsfiler som medföljer materialet. 1. Gå till det ställe där du placerat mappen Photoshop Elements 9 Grunder. 2. Högerklicka och välj Ny, Mapp. Döp mappen till Egna övningsfiler. Nu så! Dags att sätta tänderna i materialet på allvar.

8


2

Organisera bilderna

I detta kapitel ska du gå igenom hur du organiserar, det vill säga sorterar och visar, dina fotografier med hjälp av Photoshop Elements 9. Du ska alltså arbeta i arbetsytan Sorteraren. I medialäsaren visas de filer du valt att hämta in men det är inte de riktiga filerna du ser utan bara länkar till filerna. 1. Starta programmet (du har antagligen en genväg på skrivbordet som placerades där vid installationen, om du är osäker på var du placerat programikonen).

Kataloghanteraren Photoshop Elements använder så kallade kataloger för att hålla ordning på dina filer. En katalog är egentligen inte en fysisk mapp, utan snarare en funktion för att hålla samman alla de bilder du läst in i Sorteraren, oavsett vilka mappar de befinner sig i på datorn. Om du aldrig bryr dig om att skapa en ny katalog kommer samtliga bilder på din dator att visas när du öppnar Photoshop Elements (om du inte rensat bort bilderna från Sorteraren förstås). Det kan dock finnas en poäng med att använda separata kataloger för olika typer av bilder, till exempel om du vill skilja på bilder som tagits privat eller på jobbet. Eller om ni är flera stycken som använder samma dator kan det ju vara praktiskt att bara läsa in sina egna bilder.

Skapa katalog Din medialäsare kanske inte är tom om du tidigare experimenterat lite själv i programmet. Det har som standard skapats en katalog som heter Min katalog (du ser namnet i nedersta vänstra hörnet av programfönstret) för att programmet lättare ska kunna hantera filerna. Du ska helst bara arbeta med, och se, övningsfilerna till boken för att det ska vara lättare att följa med. Vill du däremot behålla de redan inlästa bilderna kan du skapa en ny katalog. Det ska du nu göra för att särskilja övningsfilerna. 1. Välj Arkiv, Katalog. 9


2 Organisera bilderna

2. I dialogrutan Kataloghanteraren, som öppnas, ser du att det för närvarande bara finns en katalog, den aktuella Min katalog. 3. Klicka på knappen Ny. 4. Ge den nya katalogen namnet PE9GR och klicka på OK. 5. Den nya katalogen skapas och efter en stund ser du det nya namnet i programmets nedre vänstra hörn.

Välja katalog När du skapat flera kataloger kan du växla mellan dem. 1. Gå nu in under Arkiv och välj Katalog. 2. Välj katalogen Min katalog genom att klicka på den. 3. Klicka på knappen Öppna. Voilà! Samtliga bilder som lästes in när denna katalog var vald visas nu (om det nu fanns några innan). 4. Visa nu katalogen PE9GR igen.

Ta bort katalog Om du vill ta bort en katalog så öppna kataloghanteraren, markera katalogen som ska tas bort och klicka på knappen Ta bort. Svara Ja på frågan om du vill ta bort katalogen. Klicka på Avbryt i kataloghanteraren. Att använda kataloger är ett bra alternativ till album och nyckelord när man vill göra lite större avgränsningar mellan alla bilder på datorn (i synnerhet om man är flera användare).

10


2 Organisera bilderna

Visa mappar Om du vill se mapphierarkin i Photoshop Elements så klicka på Visning och välj Sökväg till mappen. Då kommer du se mappträdet till vänster om medialäsaren.

Hämta filer

1. Klicka på menyn Arkiv, välj Hämta foton och video och därefter alternativet Från filer och mappar.

2. I dialogrutan som visas letar du upp mappen Photoshop Elements 9 Grunder (om du inte bytt namn på den). 3. När du har lokaliserat rätt mapp, markera den (genom att klicka på den en gång, men öppna den inte). Avmarkera alternativet Korrigera röda ögon automatiskt och klicka sedan på knappen Hämta media.

Nu visas en tidslinje medan bilderna hämtas in till Sorteraren.

11


2 Organisera bilderna

När bilderna är färdiginlästa visas (antagligen) följande dialogruta:

4. Klicka på Avbryt. Det är inte intressant att importera de existerande nyckelordstaggarna (automatiska klassificeringar på vissa av bilderna, till exempel kvalitet, fokus, om de tagits med webbkamera, etcetera). 5. Klicka på OK igen om ytterligare någon dialogruta skulle dyka upp. I den kan du läsa att det är bara de senaste inlästa filerna som visas. Det är bra att komma ihåg i framtiden när man läser in bilder. Annars kan man tro att bilder har försvunnit vid importeringen. När övningsbilderna importerats bör de visas ungefär som enligt bilden till höger (som bara visar några av alla filer som läses in), i Sorteraren: 6. Välj Visa, Visa filnamn så även de syns (om de inte redan gör det).

Läsa in utvalda filer till katalog Du behöver inte alltid läsa in alla bilder i en mapp. Du kan öppna mappen som har de bilder du vill läsa in hålla ned Ctrl och klicka på de utvalda bilderna. Klicka sedan på knappen Hämta media.

12


PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER

Med programmet Photoshop Elements 9 hanterar du fotografier och andra bildobjekt. Antingen för att förbättra eller bara förändra på något sätt. Du lär dig att skapa mappar för att skapa en struktur för bilderna och hur du kan göra för att ännu lättare hitta utvalda bilder. När det är gjort är det dags att redigera bilderna. Då justerar du till exempel färg, kontrast, nyanser, skärpa, lägger på filter och effekter, tar bort detaljer, skapar fotoböcker och gallerier. Photoshop Elements ger dig flera bra alternativ för att skapa fina bildobjekt. Boken kan användas för både pc och Mac. I boken varvas teoridelar med steg för steg-beskrivningar som är lätta att följa. I tillämpningsuppgifterna får du arbeta självständigt och pröva dina nyvunna kunskaper. Övningsfilerna till boken laddar du ner utan kostnad från vår webbplats www.docendo.se.

Vår serie På rätt kurs är grund- och fördjupningsböcker där du genom att följa instruktioner lär dig viktiga funktioner i programmen. Teoridelar och övningar är sammanvävda och böckerna fungerar både för lärarledd undervisning och självstudier.

ISBN 978-91-7207-942-7

9 789172 079427

9789172079427  

Photoshop Elements 9 Grunder

Advertisement