Page 1

ANDER DIDACTISCH MATERIAAL

BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

Iedereen heeft talent! / Geersing, Gerdi; Geersing, Geert-Jan. Groningen: &Talent, 2012. - 43 p. - ISBN: 978-94-90292-03-4: 14,95 EUR Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen URL: http://www.inspiratiepost.nl Vindplaats Antwerpen: or 5.2.1 iede 'Iedereen heeft talent!' is een talentenwerkboek dat gebruik maakt van een online test, de Fascinatiescan. Deze korte test, die je kan doen na aanmelding op de website, laat zien wat jouw favoriete inspiratiedomein is en hoe je je over het algemeen opstelt. De resultaten van de test worden uitgebreid beschreven in het eerste deel van het werkboek. Met behulp van verdiepingsvragen, speelse opdrachten en doedingen in het tweede deel van het werkboek kan je de resultaten verder uitwerken tot een eigen talentenprofiel, gekoppeld aan uitvoerbare acties.

Aandacht, graag! Leerlingen ondersteunen in het beheersen van alledaagse executieve functies / Moraine, Paula. - Amsterdam: SWP, 2013. - 183 p. - ISBN: 978-90-8850-385-6: 24,90 EUR Doelgroep: 7-16 jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: or 5.2.2 aand Dit boek behandelt aandacht in de context van executieve functies. Executieve functies besturen de gedrags- en aandachtsgebieden in de hersenen. Onder executieve functies vallen o.a. de volgende begrippen: werkgeheugen, planning, organisatie, flexibiliteit, initiatief, beheersing van emoties.... Het boek biedt ideeën om executieve functies te begrijpen, te ontwikkelen en te stimuleren, vanuit het perspectief van de ouder, de leerkracht en de leerling. De opbouw van het boek is bedoeld om het concept "executieve functies" makkelijker toegankelijk te maken en om leerkrachten en ouders de noodzakelijke handvatten te geven om leerlingen te begeleiden in een individuele manier van leren. In deel I worden acht ingrediënten gepresenteerd als gereedschap dat gebruikt kan worden om executieve functies te ontwikkelen en te versterken. In deel II wordt hier dieper op ingegaan. De ingrediënten zijn: relaties, sterke en zwakke punten, voor jezelf opkomen en zelf verantwoordelijkheid nemen, het plaatje in je hoofd, motivatie en prikkel, analyse en synthese, ritme en routine, impliciet en expliciet. Deel III beschrijft het in kaart brengen van executieve functies, biedt praktijkvoorbeelden en besluit met een aantal gouden regels.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas januari-februari 2014


Mindmappen : slimmer informatie verwerken en onthouden / Van der Ploeg, Titia. - Zaltbommel: Thema, 2013. - 61 p. - ISBN: 978-90-5871-657-6: 14,95 EUR Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: or 5.2.2 mind Met alle aandacht voor het brein en effectief leren staat mindmappen weer volop in de belangstelling. En terecht, want het is een zeer geschikte techniek om ideeën te genereren, informatie te onthouden en te ordenen. Wie mindmapt, heeft aantoonbaar minder tijd nodig om informatie te verwerken, voorkomt onnodig werk en kan informatie veel beter terughalen. In dit boekje kom je alles te weten over het hoe en waarom van mindmappen.

Skillville : oefenen van levensvaardigheden [infobundel versie 3] / [s.n.]. - Hasselt: KHLim, 2013. - 30 p. Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen URL: http://www.skillville.be Vindplaats Antwerpen: or 5.2.3 skil Deze publicatie geeft informatie over Skillville, een multimediatool of serious game dat leerlingen/volwassenen leert om de financiële geletterdheid te verhogen. Naast theoretische kennis worden vaardigheden aangeleerd en ingeoefend in een virtuele omgeving. Een hele reeks casussen, die gebeurtenissen uit het echte leven simuleren, laten leerlingen problemen ervaren, leert hen oplossingen zoeken en maakt hen weerbaar op het vlak van financiële geletterdheid en VOET. Leerlingen leren hun inkomsten en uitgaven registreren, websites van de overheden voor allerlei nuttige info gebruiken, ICT-, reken- en taalvaardigheden. Ze verwerven objectieve informatie over verkiezingen en politieke partijen, justitie, facebook-privacy-instellingen, de kosten van duurzame ontwikkeling... Leerkrachten en begeleiders hebben toegang tot de backoffice om standaardinstellingen te wijzigen en casussen in of uit te schakelen. Ze kunnen de vorderingen van de leerlingen opvolgen met een rapporteringsmodule. Voor de leerlingen zijn er digitale werkbladen die kunnen gebruikt worden voor klassikaal overleg. Skillville is uitgewerkt voor leerlingen van de 1e, 2e en 3e graad secundair onderwijs en er is een (aangepaste) versie voor volwassenen. The game kan geïntegreerd en aangewend worden binnen vakken als PAV, SEI (sociaal-economische initiatie), maar is ook geschikt om in een projectdag of -week te realiseren (vb. wereldarmoededag, gezondheidsdag). Voor gebruik van Skillville koopt de instelling/school een jaarlicentie per gebruiker aan 5 euro per gebruiker. Inbegrepen zijn BTW, serverkosten en updates (nieuwe casussen).

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas januari-februari 2014


VOLWASSENENONDERWIJS

Gewoonweg : de theorie voor je rijbewijs / Houttequiet, MichaĂŤl; Thijs, Tommy. - Wommelgem: Van In, 2013. - 132 p.. ISBN: 978-90-306-6747-6: 19,95 EUR Doelgroep: Volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.5 gewo Voor wie wil leren autorijden en zich wil voorbereiden op het theoretisch rijexamen is er dit handboek over het verkeersreglement, het gebruik van de openbare weg en de verkeerswetgeving, met realistische 3D illustraties.

Theorie rijbewijs B : direct slagen dankzij de audiovisuele methode / Van Aerschot, Eugeen; Koninckx, Flor. - Oostkamp: NV New Traffic Books, 2013. - 192 p.. ISBN: 978-90-6847-142-7: 23,95 EUR Doelgroep: Volwassenen URL: http://rijbewijsb.gratisrijbewijsonline.be Vindplaats Antwerpen: pa 8.5 theo Dit boek bevat de leermethode Gratis Rijbewijs Online. In het boek vind je alles over de openbare weg, de weggebruikers, het verkeersreglement in korte stukken tekst met foto's en situatieschetsen. Op de bijhorende website kan je filmpjes bekijken.

Telefoneren zonder aan het lijntje te houden / De Smet, Pieter. - Brugge: die Keure, 2011. - 135 p.. - ISBN: 978-90486-1218-5: 24 EUR Doelgroep: Volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.5 tele Dit boek is een efficiĂŤnt hulpmiddel om je telefoontalent te toetsen en te optimaliseren. Het biedt een waaier aan vaststellingen, tips & tricks om te zorgen voor een optimale informatie-overdracht en -ontvangst. De auteur geeft meerdere voorbeelden, suggereert mogelijke scenario's, produceert in het hoofdstuk 'Spreken' een hele lijst met voorbeelden van wat je niet moet zeggen, met ernaast wat je dus beter wel kan zeggen om een productief telefoongesprek te voeren.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas januari-februari 2014

Ander didactisch materiaal  

Aanwinsten docAtlas januari-februari 2014: ander didactisch materiaal