Page 1

OPVOEDINGSONDERSTEUNING EN OUDERBETROKKENHEID

ACTief opvoeden / Matthijssen, Denise. - Amsterdam: Hogrefe, 2012. - 224 p.. - ISBN: 978-90-79729-63-0: 19,95 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 ACTi Dit praktische opvoedboek is gebaseerd op de methode ACT, wat staat voor 'Acceptance Commitment Therapy'. Dit is een soort gedragstherapie die is gebaseerd op inzichten uit de boeddhistische psychologie. ACT of ACTief opvoeden helpt ouders om flexibel te reageren in lastige opvoedsituaties. In vijf stappen en aan de hand van verschillende oefeningen en technieken als 'mindfulness' en 'defusie', leer je je als ouder bewust worden van je eigen gedachten en gevoelens. Op die manier kun je leren minder uit gewoonte te reageren, zodat je vaker doelbewust kunt doen wat werkt voor jou en je kind. De auteur heeft ook aandacht voor extra lastige opvoedsituaties, zoals alleenstaand ouderschap, co-ouderschap en kinderen met psychische problemen. Het boek is geschreven voor ouders, maar kan ook waardevol zijn voor professionals die ouders begeleiden bij opvoedproblemen.

Familieklets! Vrolijk spel voor kinderen en ouders / Janssen, Michal. - Amsterdam: Gezinnig, [s.a.]. - 36 speelkaarten + 4 spelregelkaarten in doosje. - ISBN: 97890-819893-6-7: 16,95 EUR Doelgroep: 5-14 jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 fami Met 'Familieklets!' kunnen gezinnen samen lachen, spelen, plagen, fantaseren en "kletsen". Dit luchtige spel kan op vier manieren gespeeld worden: vragen beantwoorden, opdrachten uitvoeren, samen verhalen verzinnen of kwartetten. Onderwerpen zijn o.a. huisdieren, eten, ruzie, relaxen, afspraken, schermpjes, smoesjes en bedtijd. Vanaf 6 jaar.

Getekende relaties / van der Pool, Petra; Visser, Ashwin. Amsterdam: Galilee, 2013. - 40 p.. - ISBN: 978-90-77607-61-9: 19,95 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 gete 'Getekende relaties' bevat vijf stripverhalen over huiselijk geweld. In vier van de verhalen zijn kinderen hier het slachtoffer van: omdat ze getuige zijn van geweld tussen hun ouders, omdat ze moeten onderduiken in een vluchthuis of omdat ze verwaarloosd worden. Daarnaast bevat het stripboek informatieve teksten voor volwassenen over huiselijk geweld, kindermishandeling, hulp vragen en tips voor ouders over wat ze voor hun kinderen kunnen doen als ze zelf worden mishandeld of als er geweld is in huis.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas januari-februari 2014


How2talk2kids : effectief communiceren met kinderen / Faber, Adèle; Mazlish, Elaine; De Hertog, Heleen. - Aalsmeer: How2talk2kids, 2011. - 212 p.. - ISBN: 978-90-812400-1-7: 22,50 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 how2 Dit boek is gebaseerd op de wetenschappelijke theorie van klinisch psycholoog en kindertherapeut Haim Ginott. Hij ontwikkelde communicatievaardigheden waarmee ouders en kinderen op een liefdevolle en zorgzame manier hun gevoelens leren kennen en daar op kunnen reageren. Zo leren kinderen vertrouwen op zichzelf en ontwikkelen ze een positiever zelfbeeld. In 'How2Talk2Kids' werd de theorie verwerkt tot praktische, eenvoudige en direct toepasbare effectieve communicatievaardigheden. In zes hoofdstukken worden thematisch een aantal vaardigheden beschreven en toegelicht aan de hand van strips, vragen uit de praktijk en praktijkvoorbeelden. Achtereenvolgens worden deze thema's behandeld: omgaan met gevoelens, coÜperatief gedrag, alternatieven voor straf, aanmoedigen autonomie, effectief prijzen, bevrijden van rollen. In hoofdstuk zeven komen alle vaardigheden samen. Dit boek is een bewerking van de Amerikaanse versie, aangevuld met Nederlandse praktijkverhalen.

LeefRegelspel / de Haan, Maaike. - Franeker (Nederland): Dehaan Coaching, [s.a.]. - ISBN: 978-90818145-2-2: 37,00 EUR Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 leef Met het LeefRegelSpel kunnen huis- en leefgenoten (vb. ouders en kinderen) met elkaar in gesprek komen over waarden en normen. Tijdens het spel wordt bepaald wat iedereen erg belangrijk vindt, wat het algemene doel is (de waarden) en wat de leefregels zijn die daarbij horen (de normen). Men kan tot een gezamenlijk doel komen aan de hand van waardenkaartjes waarover vragen gesteld worden. In de handleiding staan richtvragen. Bij het gezamenlijk doel worden dan leefregels bedacht en geformuleerd. Er zijn twee spelvormen, met of zonder spelbord. Een van de deelnemers fungeert als spelleider. Er kan ook gekozen worden voor een externe coach als spelleider. Het spel kan maximaal met 4 deelnemers worden gespeeld.

Mama, hoe zeg ik nee? Maak je kind weerbaarder en assertiever : praktische oefeningen voor ouders, leerkrachten, trainers, coaches en andere opvoeders / Pieterson, Daphne. - S.l.: Witsand, 2013. - 191 p.. - ISBN: 978-9490382-76-6: 12,50 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 mama Sommige kinderen zijn onzeker, durven geen contact maken of worden gepest en geplaagd. Dit boek geeft gerichte adviezen en oefeningen aan ouders en andere opvoeders om de weerbaarheid van hun kinderen te vergroten. Het concept is gebaseerd op voelen en ervaren. Je kunt een kind wel vertellen dat je vertrouwen in hem of haar hebt, maar pas als het kind dat zelf voelt, zal er wat gaan gebeuren. Het boek is opgedeeld in drie Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas januari-februari 2014


delen. Het eerste deel geeft de nodige achtergrondinformatie om te begrijpen waarom een kind denkt hoe het denkt, wat precies het probleem is. In het tweede deel staat uitleg over simpele en effectieve oefeningen die je als ouder, leerkracht, trainer of coach kunt doen met het kind. De oefeningen gaan over houding, uitstraling, omgaan met angst en stress, omgaan met negativiteit, enz. In het derde deel wordt ingegaan op hoe je het gedrag kan laten beklijven, hoe je voorkomt dat het kind terugvalt in oud gedrag.

Oplossingsgericht opvoeden : doen en denken in mogelijkheden / De Bruin, Lara; Meddens, Rian. - Amsterdam: Hogrefe, 2012. - 224 p.. - ISBN: 978-90-79729-70-8: 19,95 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 oplo 'Oplossingsgericht opvoeden' geeft een vernieuwende visie op het grootbrengen van kinderen. Een visie die het denken in mogelijkheden centraal stelt, in plaats van het analyseren van problemen. Dit boek geeft geen pasklare antwoorden, maar leert ouders/opvoeders van kinderen tussen 0 en 18 jaar nieuwe mogelijkheden zien om de gewenste veranderingen te realiseren. Het boek staat boordevol vragen, oefeningen en uitdagingen om oplossingsgericht te denken en te handelen. Met de ouderkwaliteitentest in het begin krijg je meer inzicht in je kwaliteiten als opvoeder. Verder lees je in zeven helder geschreven hoofdstukken wat oplossingsgericht denken concreet betekent, wat de rol van emoties is in het opvoeden van kinderen en hoe je oplossingsgericht communiceert. Je leert formuleren welke doelen je in de opvoeding nastreeft en wat er al goed gaat. Er worden suggesties aangereikt om nieuwe oplossingen te bedenken en vragen gesteld die nieuwe invalshoeken mogelijk maken.

Overweldigende emoties / Harvey, Pat; Penzo, Jeanine. Amsterdam: Hogrefe, 2011. - 239 p.. - ISBN: 978-90-79729-39-5: 22,50 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 over Sommige kinderen hebben in meer of mindere mate last van wat 'emotionele ontregeling' wordt genoemd: ze reageren heftig en onmiddellijk op situaties of omstandigheden waarop anderen misschien helemaal niet reageren, en hebben moeite om weer rustig te worden. In 'Opvoedwijzer Overweldigende emoties' wordt uitgelegd hoe explosief gedrag ontstaat en hoe je het kunt veranderen. De technieken, tips en strategieĂŤn die aangereikt worden, zijn gebaseerd op de dialectische gedragstherapie. Deze methode is effectief gebleken om met overweldigende emoties om te gaan. Het boek is helder geschreven en praktisch van opzet. Goed bruikbaar voor ouders, leerkrachten en andere professionele opvoeders.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas januari-februari 2014


Sociaal? Vaardig! Hoe stimuleer je de acht belangrijkste sociaal-emotionele vaardigheden van je kind? / Pont, Steven. - Amsterdam: Hogrefe, 2013. - 142 p.. - ISBN: 978-90-79729-692: 17,95 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 soci Het boek 'Sociaal? Vaardig!' laat zien hoe je de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind kunt stimuleren. Er worden acht vaardigheden onderscheiden: zelfbewustzijn, sociaal bewustzijn, zelfmanagement, doelgericht gedrag, relationele vaardigheden, persoonlijke verantwoordelijkheid, besluitvorming, optimistisch denken. Na een inleiding over de sociaal-emotionele ontwikkeling, wordt in acht hoofdstukken ingegaan op elke vaardigheid. Elk hoofdstuk bevat een concrete casus, ontwikkelingspsychologische achtergronden en praktische interventies die ouders en leerkrachten eenvoudig in het dagelijkse gezinsleven of in schoolsituaties kunnen integreren. De interventies en casussen zijn afgestemd op kinderen van vier tot twaalf jaar oud.

Stress bij kinderen / Van der Ploeg, Jan Dirk. - Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2013. - X, 178 p.. - ISBN: 978-90-3680418-9: 28,99 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 stre Ook kinderen en jongeren maken stress mee; soms incidenteel, soms dagelijks. Wat betekent stress voor jeugdigen? Dit boek geeft hierop een antwoord. Aan de orde komen onder meer een nadere typering van het begrip stress, mogelijke bronnen van stress, het omgaan met stress en de gevolgen van stress. Het boek geeft ook aan wat leerkrachten en ouders kunnen doen als kinderen en jongeren gebukt gaan onder te veel stress.

Volgboekje [voor de kinderopvang] / VVSG. - Brussel: Politeia, 2013. - 150 p.. - ISBN: 978-2-509-01684-3: 50,00 EUR (per pakket van 10 stuks) Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 volg Dit volgboekje is een communicatiemiddel tussen ouders en begeleiders in de kinderopvang. De kartonnen fiche 'Als het snel moet gaan' vooraan in het boekje bundelt belangrijke contactgegevens. De tweede fiche 'Zit alles in mijn luiertas' is een handige checklist voor ouders. De rubriek 'Goed om weten' bevat alle info die nodig is bij de start en in noodsituaties zoals medische gegevens, lievelingseten of knuffel. Via de 'Heen en Weer' blaadjes kan de begeleider vertellen hoe de opvangdag is verlopen of ouders ergens aan herinneren. Ouders kunnen onderaan ook iets vertellen. Het gedeelte 'Kijk wat ik al kan' bevat informatie over de ontwikkeling van kinderen en voor elke leeftijdsfase enkele tips en ideeĂŤn voor spelletjes. De ontwikkelingsschema's kunnen ingevuld worden door zowel begeleiding als ouders en samen worden besproken.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas januari-februari 2014


Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel [brochure] + Ik ga naar school [prentenboek] / Onderwijscentrum Brussel. - Brussel: Vlaamse Gemeenschapscommissie, 2013. - prentenboek [21 p.]; ouderbrochure [13 p.] Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 ikga De brochure 'Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel' en het prentenboek 'Ik ga naar school' werden ontwikkeld ter ondersteuning van Brusselse Nederlandstalige basisscholen en ouders van instappende kleutertjes. De publicaties zijn ook bruikbaar in Vlaanderen mits aanpassing van de contactadressen. In het prentenboek wordt een doorsnee schooldag beschreven. Kinderen kunnen het boekje samen met hun ouders lezen en doordat het verhaal zo herkenbaar is ook vertellen over wat ze allemaal op hun eigen school beleven. In de brochure wordt het verhaal uit het prentenboek hernomen en aangevuld met tips en weetjes voor de ouders waarbij de nadruk ligt op meertalig opvoeden, het belang van de moedertaal, Nederlands op school en Nederlands buiten de school(m)uren. Zowel de brochure als het prentenboek zijn beschikbaar in het Nederlands en in zeven vertalingen: Nederlands/Frans; Nederlands/Engels, Nederlands/Duits, Nederlands/Spaans, Nederlands/Italiaans, Nederlands/Arabisch en Nederlands/Turks.

Mijn kind & dyslexie / Krijnen, Rietje. - Tilburg: Zwijsen, 2013. 93 p.. - ISBN: 978-90-487-1666-1: 18,95 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 mijn In dit boek lees je alles over het proces van leren lezen op de basisschool, welke signalen mogelijk op dyslexie wijzen en wat je als ouder kunt doen. Per jaargroep (leerjaar) vind je steeds informatie die op dat moment belangrijk is. Met korte stukjes tekst, foto's, weetjes, (boeken)tips, cartoons en interviews.

Samen sterk : ouders & school! / Pameijer, Noëlle K.. - Leuven: Acco, 2012. - 129 p.. - ISBN: 978-90-334-8946-4: 19,95 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 same 'Samen sterk: ouders en school' behandelt ouderbetrokkenheid vanuit het perspectief van de ouders. Het uitgangspunt van het boek is één van de uitgangspunten van het handelingsgericht werken: samenwerking tussen leraren, kinderen en hun ouders is noodzakelijk voor goed onderwijs. Het boek richt zich tot betrokken ouders met kinderen in het (buitengewoon) lager en/of secundair onderwijs. Hoofdstuk 1 bespreekt de relatie tussen ouderbetrokkenheid en schoolsucces: hoe ondersteun je als ouder het onderwijs op school? In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd wat je als ouder mag verwachten van een handelingsgerichte school en wat zo'n school van ouders verwacht. Hoofdstuk 3 bespreekt 10 principes die ouders houvast geven in de samenwerking met de school en hoofdstuk 4 vertaalt deze principes naar tips voor de 'gewone' gesprekken zoals een rapportbespreking. Hoofdstuk 5 gaat over de 'speciale' gesprekken wanneer een kind extra begeleiding nodig heeft. Hoofdstuk 6 bevat tips voor de communicatie en vat de voorgaande vijf hoofdstukken samen. Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas januari-februari 2014


Stevig Ouderschap : TOP project / [s.n.]. - Noord- en Oost-Nederland: Alfa College, [s.a.]. - lesopzet (17 p.), taalbladen voor cursist (25 p.) Doelgroep: volwassenen URL: http://projecttop.nl/index.php/test2 Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 stev Dit materiaal om met (anderstalige) ouders te werken aan opvoedkundige vaardigheden werd ontwikkeld in het kader van het project TOP. TOP staat voor Taal, Omgeving en Participatie. Het project wil de integratie van laaggeletterden, die niet bereikt worden door de reguliere inburgeringprogramma's en die dikwijls in een sociaal isolement leven, bevorderen. De training 'Stevig Ouderschap' bestaat uit vijf lessen. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan het einde kunnen reflecteren over hun eigen rol als opvoeder, dat ze een platform krijgen voor vragen m.b.t. opvoeden, dat ze een gesprek kunnen voeren over 'opvoeden' en dat ze weten waar ze terecht kunnen voor hulp / vragen over opvoeding. Voor de begeleider is er een document met achtergrondinformatie en didactische uitgangspunten waarin ook de doelen, onderwerpen en thema's per les worden uiteengezet. Voor de cursist zijn er taalbladen. Daarin staan de thema's, opdrachten en de nabespreking van iedere les.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas januari-februari 2014

Opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid  

Aanwinsten docAtlas januari-februari 2014: Opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid

Advertisement