Page 1

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN / TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS

BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

Moffel en Piertje en het grote taalavontuur / Hofmans, Jorgen. - Rotterdam: Lemniscaat, 2014. - 46 p. - (Koekeloere). - ISBN: 978-90-477-0566-6: 14,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: or 4.1.5 Moff Koekeloere is een Schooltv-programma voor kleuters. De hoofdpersonen Moffel, Piertje en Arie beleven veel avonturen. Taal met Moffel en Piertje is een schooltv-project dat zich richt op beginnende geletterdheid in groep 1, 2 en 3 van het basisonderwijs (2de, 3de kleuterklas en 1e leerjaar). Deze bundel met nieuwe verhalen over Moffel en Piertje bevat naast een voorleestekst een speciale zelfleestekst voor beginnende lezers, die in de tekeningen als een kronkelende gang onder de grond doorloopt.

Bas posterset / van Binsbergen, Liesbeth; Stam, Dagmar. Heerenveen: Uitgeverij Groen Educatief, 2010. - 12 platen: 120,00 EUR Doelgroep: 2 -6 jaar Vindplaats Antwerpen: or 4.1.6 bass Het Bas-project bestaat uit verschillende onderdelen, die samen een volledig programma vormen voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De ontwikkelingsgebieden die in het project worden behandeld zijn taal, voorbereidend rekenen, wereldoriÍntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en (senso)motoriek. De basis van het Bas-project zijn de prentenboeken met praatplaten. De ontwikkeling van Bas in de prentenboeken gaat gelijk op met de ontwikkeling van peuters en kleuters: de eerste thema’s hebben betrekking op het leven dichtbij huis, langzaam wordt de leefwereld van Bas groter. Een aantal van de illustraties uit de prentenboeken werden uitvergroot tot praatplaten in deze set. Thema's: ik, familie, huis, omgeving,... Toolkit Competenties Nederlands Breed Evalueren Lager onderwijs / Seghers, Marieke; Philips, Iris; Versteden, Pandora; Ysenbaert, Joke. - Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs, 2013. - 451 p. Doelgroep: 7-12 jaar URL: http://goo.gl/00UOvX Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas maart-april 2014


Vindplaats Antwerpen: or 4.2.10 tool De Toolkit Breed Evalueren (TBE) is ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KUL) en het Steunpunt Diversiteit en Leren (UG) in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming om leerkrachten te ondersteunen bij het breed in kaart brengen van de competenties Nederlands van leerlingen doorheen het lager onderwijs. De TBE BAO omvat scenario's om mee aan de slag te gaan, beschrijvende fiches van evaluatie-instrumenten, een raamwerk met de eindtermen Nederlands, een kader waarin die eindtermen gelinkt worden aan bestaande evaluatie-instrumenten. De Toolkit kan eveneens als geheel gedownload worden. DATplus: extra bouwstenen voor levend taalonderwijs / Broersma, Rouke; Velthausz, Freek. Beets: Nederlandse Jenaplanvereniging, 2012. - 178 p. ISBN: 978-90-70961-43-5: 33,00 EUR Doelgroep: 5-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or 4.2.2 datp Levend taalonderwijs gaat uit van de leef- en ervaringswereld van kinderen: leren in levensechte taalsituaties. In dit boek vindt u de leerlijnen voor spreken en luisteren, lezen, schrijven en taalbeschouwing. Het hoofdstuk “Werken aan woorden” beoogt woordenschatverrijking, “Dat schrijf je zo” behandelt spelling en “dat heeft zin” focust op grammatica.

Zo teken je de leukste fantasie letters / Cameron, Jean. - Aartselaar: Deltas, 2012. - 15 p. - ISBN: 97890-447-3372-3: 5,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: or 4.2.2 teke In dit boekje staan 15 alfabetten in allerlei vormen: letters als potlood, bubbel, monster, taartjes, ... om na te tekenen of je te inspireren om speels met het alfabet aan de slag te gaan.

Thuis spreek ik ook! / Gielen, Sara; de Smet, Hilde; Roels, Britt; Truyts, Ilona. Brussel: Werkgroep Immigratie, 2014. - 72 p., met: losse bladeren, bevat: talenpas: 10,00 EUR Doelgroep: 5-12 jaar URL: http://goo.gl/Z4QxNy Vindplaats Antwerpen: or 4.2.2 thui Deze bundel kreeg een nieuwe inhoud dankzij de samenwerking tussen het Kruispunt Migratie-Integratie, de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent, het Steunpunt Diversiteit en Leren en het Regionaal Integratiecentrum Foyer. De bundel bevat didactische suggesties om thuistalen op een aangename en motiverende wijze aan bod te Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas maart-april 2014


laten komen tijdens lessen en/of activiteiten met kinderen tot 12 jaar. De bundel kan gebruikt worden in elk groepsverband, dus zowel in lessen op school als in georganiseerde vrijetijdsmomenten. Bij het materiaal hoort een talenpas (als vereenvoudigde vorm van een taalportfolio) waarop kinderen kunnen noteren welke talen zij al kennen, welke zij gebruiken en welke zij nog zouden willen leren.

Moeilijke letters lezen : oefenbladen dyslexie / Vleeschouwer, Betty. - Leuven: acco, 2012. - 206 p. - ISBN: 978-90-334-9577-9: 38,00 EUR Doelgroep: 9-16 jaar Vindplaats Antwerpen: or 4.2.9 moei Vanuit haar praktijk als logopediste schreef de auteur werkboek. De werkblaadjes zetten kinderen met dyslexie en afwisselende manier op weg naar automatisatie. Het logopedisten, remedial teachers en zorgcoรถrdinatoren. bevat losse kopieerbladen.

dit concreet op een leuke richt zich tot Deze versie

7 tips om spelfouten te voorkomen / de Jong, Marijke. - [S.l.]: vantaalnaarnederlands, [2013]. - 22 p. Doelgroep: 13-18 jaar URL: http://goo.gl/p2BY5o Vindplaats Antwerpen: or 4.3.10 7tip Leerlingen maken vaak dezelfde soorten spellingfouten. Als docent Nederlands, vakdocent maar ook als docent van een beroepsgericht vak is het belangrijk om de leerlingen te wijzen op de gevolgen van slecht spellen. Deze publicatie wil een aantal tips aanreiken aan alle leerkrachten om spelfouten bij de leerlingen te voorkomen. Daarbij hoopt de auteur een beroepshouding onder docenten inzake spelfouten te ontwikkelen.

Portfolio studiegebied personenzorg BSO / Fichefet, Inneke; Mollu, Mariette. - Brussel: Politeia, 2012. - 56 p. - ISBN: 978-2509-01299-9 Doelgroep: 12 -18 jaar Vindplaats Antwerpen: or 4.3.10 port Dit portfolio kan gebruikt worden van bij het begin van het secundair onderwijs (B-stroom) tot het zevende jaar BSO binnen het studiegebied Personenzorg (van het eerste beroepsvoorbereidend leerjaar tot het zevende jaar Kinderzorg of het zevende jaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige). Het portfolio biedt de leerling steun tijdens zijn schoolloopbaan: het geeft zicht op eigen kunnen en interesses, verzamelt informatie over competenties en leert reflecteren.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas maart-april 2014


Vreemdgaan / van Gansewinkel, Annie. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2014. - 103 p. - (Thuisfront). - ISBN: 978-90-8696-191-7: 15,00 EUR Doelgroep: 13-18 jaar Vindplaats Antwerpen: or 4.3.12 thui Thuisfront is een serie over jongeren met problemen thuis. Britt woont bij haar vader en zijn vriendin Inge. Ze vindt Inge wel okĂŠ, maar wil liever wat meer tijd met haar vader alleen doorbrengen. Maar die heeft eigenlijk nooit meer tijd....

Prikkelbox OKAN / LOP Secundair Onderwijs Genk; FLOB SintTruiden; CEGO. - [S.l.]: -, [s.a.]. - 4 spelkaarten slangen en ladders, 1 cd-rom, 510 magneten, 16 prikkelboxwaaiers Doelgroep: 12 -18 jaar URL: http://goo.gl/TzCx99 Vindplaats Antwerpen: or 4.3.2 prik CEGO ontwikkelde in 2011 in samenwerking met de provincie Limburg, met LOP Genk en FLOB Aarschot een prikkelbox met verschillende methodieken en lesmateriaal om op een speelse en interactieve manier met anderstalige nieuwkomers (OKANleerlingen) te werken rond taal en talenten. Nadruk ligt daarbij op het motiveren van jongeren, op de groepsdynamiek en op het beter leren kennen van de jongeren: waar zijn ze sterk in, waar nemen zij het voortouw. De meeste methodieken in de doos laten verschillende beheersingsniveaus toe: zo wordt de hele groep uitgedaagd, ook om elkaar te helpen. Het is erg beeldrijk materiaal. De jongeren kunnen met bepaalde methodieken ook volledig zelfstandig aan de slag. De leer- en doe-opdrachten staan ook online.

Storytelling : verhalen vertellen kan iedereen / Vandewijer, Ina. - Leuven: Davidsfonds Uitgeverij, 2009. - 375 p. - ISBN: 978-90-79806-03-4: 29,95 EUR Doelgroep: 9-18 jaar, volwassenen URL: http://www.storytelling.be Vindplaats Antwerpen: or 4.3.3 stor Storytelling is een techniek om met een eenvoudig verhaal ingewikkelde gegevens eenvoudig te presenteren. Je kan er thuis, in de klas, in je werkomgeving, in je buurt, ... mee aan de slag. Dit boek bestaat uit twee delen: een handleiding en werkboek. In de handleiding wordt uitgebreid stilgestaan bij wat storytelling is, bij waarom, hoe en aan wie vertellen en hoe een goed verhaal in elkaar zit. In het werkboek worden praktische tips en oefeningen geschetst.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas maart-april 2014


Secretariaatsmedewerker (m/v) gevraagd / Henderickx, Johan; Smets, Nicole; Van Cauwenberg, Chris; Van Malderen, Sandra. - Berchem: de Boeck, 2011. - 256 p. (handleiding), 256 p. (cursistenboek). - ISBN: 978-90-455-3599-9. - ISBN: 978-90455-3600-2: 29,80 EUR (cursistenboek), 43,20 EUR (handleiding) Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: or 4.3.9 secr Secretariaatsmedewerker m/v gevraagd is een graadboek gebaseerd op het leerplan Secretariaat voor BSO studierichting kantoor, 3de graad. In dit boek worden de verschillende secretariaatstaken uitgewerkt om de leerlingen voor te bereiden op stages, vakantiewerk, beroepspraktijk of eventuele verdere studies.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas maart-april 2014

NT2 basis en secundair  

Aanwinsten docAtlas maart-april 2014, NT2 basis en secundair.

NT2 basis en secundair  

Aanwinsten docAtlas maart-april 2014, NT2 basis en secundair.

Advertisement