Page 1

Faszyzm dla opornych Faszyzm – doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa. Za wyróżniające cechy ideologii faszystowskiej należy uznać militaryzm i korporacjonizm – etatystyczną doktrynę ekonomiczną opartą na nauce społecznej Kościoła Katolickiego, przy jednoczesnej wrogości zarówno wobec komunizmu, jak i liberalizmu. Doktryna faszyzmu była wprowadzana w życie w XX w. we Włoszech, istniał wtedy również silny związek między ideologiami faszyzmu i nazizmu. Dlatego też za prawdziwych antyfaszystów należy uznać ludzi którzy z faszyzmem i nazizmem walczyli używając przemocy i podstępu - wtedy, kiedy zwolennicy tych ideologii próbowali narzucić swój światopogląd reszcie Europy. Znani członkowie polskiego ruchu narodowego polegli w walce z faszyzmem Jan „Rudy” Bytnar – urodzony w 1921 r. Od 13 roku życia harcerz, od 15 – członek szkolnej grupy Obozu Narodowo-Radykalnego. W czasie okupacji działacz Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej i Szarych Szeregów, gdzie działał w Organizacji Małego Sabotażu "Wawer". Aresztowany przez Gestapo 23 marca 1943 r. Ciężko torturowany, został odbity przez towarzyszy broni 3 dni później. Po czterech dniach zmarł. Pośmiertnie mianowany harcmistrzem i podporucznikiem odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jan Mosdorf – urodzony w 1904 r., doktor filozofii, działacz Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Wielkiej Polski i Obozu NarodowoRadykalnego. Po 1939 aktywny w tworzących się strukturach Narodowej Organizacji Wojskowej, w 1940 aresztowany i osadzony na Pawiaku. Od 1941 roku osadzony w obozie w Oświęcimiu, gdzie pomaga najbardziej cierpiącym i prowadzi agitację na rzecz wspólnej walki i samopomocy. Rozstrzelany w 1943 r.


11 listopada 2011 roku środowiska lewicowe skupione w organizacji „Porozumienie 11 listopada” zorganizowały protest przeciwko Marszowi Niepodległości. Angażując niemiecką organizację „Antifa”, przyczyniły się również do fizycznej napaści na uczestnika rekonstrukcji historycznej i zatrzymania świątecznego pochodu. Niemieccy bandyci schronili się w lokalu „Nowy Wspaniały Świat”. Antyfaszyści czy ignoranci? Oceńcie sami... (...) wychodzimy z założenia, że państwo nigdy nie dąży do ostatecznego zwalczenia organizacji faszystowskich, rasistowskich i ksenofobicznych stąd jedynym sposobem na ich usunięcie jest fizyczna konfrontacja z reprezentantami tego rodzaju poglądów. Federacja Anarchistyczna s. Poznań/Rozbrat Najbardziej mi żal różnych grup kibolskich, które wybierają się do Warszawy. Nie są oswojone z przemocą, więc kiedy ich lewacy pobiją, mogą się zradykalizować. Albo gorzej - osłabnie ich patriotyczne zaangażowanie. Seweryn Blumsztajn, Gazeta Wyborcza Protest przeciwko Marszowi Niepodległości w istocie nie jest inicjatywą lewicową, lecz powrotem do ograniczania wolności wypowiedzi znanego z reżimów totalitarnych XX wieku. Nawiązaniem do ideałów faszyzmu, nazizmu i komunizmu. OB-CIACH ob-ciach.net intuicja.salon24.pl

Antyfaszyzm 6I jasny  

Antyfaszyzm 6I jasny

Advertisement